Dela

Om oss

Telge Nät levererar el, energitjänster, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät och vatten till cirka 90 000 boende, företag och verksamheter i Södertälje och Nykvarns kommuner.

Kontakt

 • Pressjour
  08-550 220 50
 • Hanna Sarlén

  Presskontakt


  08-550 230 52
 • Citat

  De flesta skulle nog aldrig hälla olja direkt i rabatten men det är i praktiken just vad man gör när man tvättar bilen hemma
  Nina Äppelgren, Planeringsingenjör, Telge Nät
  En nyckel för att kunna fortsätta utvecklingen mot ett elektrifierat, innovativt och hållbart samhälle och nå målet om en klimatpositiv stad till år 2040.
  Håkan Karlsson, vd Telge Nät
  Enklare för kunden att påverka sin elanvändning
  Fredrik Forslund, chef Mätinsamling
  Vi har väldigt fint vatten i Södertälje, nu får vi se om det också är godast
  Ylva Åström, avdelningschef VA drift på Telge Nät.
  Vattnet kan renas från mycket men inte från kemikalier, medicinrester och andra miljögifter
  Nina Äppelgren, planeringsingenjör Telge Nät
  Det tar lång tid med beteendeförändringar men förhoppningsvis fortsätter den positiva trenden
  Nina Äppelgren, planeringsingenjör Telge Nät
  Helst ser vi att man i den mån det går, bara använder vattnet till hygien, matlagning och dricksvatten
  Håkan Karlsson, vd Telge Nät
  Om man börjar att spola ner hushållspapper i toaletten, så befarar vi att vi snart får problem med stopp i ledningar. Både i ditt eget hus och i kommunens ledningar
  Ylva Åström, driftchef VA, Telge Nät
  Vi har sett att behovet av snabbt internet ökar och kraven på oss som nätägare skärps. Det här en möjlighet för alla som ställer lite högre krav och är i behov av bästa möjliga kapacitetslösning i hemmet
  Tommy Källman, Stadsnätsstrateg Telge Nät.
  Många tror att vattnet går till reningsverket när man tvättar bilen på gatan men det är fel, det går rätt ut i dagvattnet
  Nina Gau, Miljöingenjör vatten och avlopp, Telge Nät
  Vi vill lära Södertäljeborna att det spelar stor roll hur vi tvättar våra bilar. Det förorenade vattnet är inte bra för djur, växter, dricksvatten eller bad i sjöar och hav. Om var och en tar ansvar för sin biltvätt så blir det totalt sett en stor insats för miljön. Vi vill sprida kunskap och peppa lite extra för att det här ska ske varje dag, året om och inte bara under Biltvättarhelgen. Därför har vi en tävling som pågår 16 april-18 maj.
  Håkan Karlsson, VD, Telge Nät
  När det gäller kommande sommar så finns det inget i nuläget som tyder på ett behov av att införa bevattningsförbud. Förbrukningen ligger fortsatt på en betydligt lägre nivå än vad den gjorde under 2016 och i början av 2017 och grundvattennivåerna är normala. Telge Nät har även gjort investeringar i och omkring Djupdals vattenverk, allt för att säkra Södertäljes framtida vattenförsörjning.
  Ylva Gustavsson, avdelningschef VA-drift, Telge Nät
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp