Jaa

Yrityksestä

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.fi.

Yhteyshenkilöt

 • Olga Väisänen

  johtaja, viestintä


  Gasum Oy, Revontulenpuisto 2 C 02100 Espoo
  +358 40 554 0578
  http://www.gasum.fi
 • Lainaukset

  AGAn Clean Energy- ja Nauticorin Marine Bunkering -liiketoimintojen ostaminen on meille kasvun kannalta merkittävä strateginen askel. Kaupan myötä voimme vastata entistä paremmin kilpailukykyisen ja vähäpäästöisen energian kasvavaan kysyntään sekä teollisuudessa että maa- ja meriliikenteessä.
  Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
  On hienoa, että suuret kuljetusyritykset sekä Suomessa että Ruotsissa näkevät LNG:n ja LBG:n hyödyt tieliikennekuljetuksissa. Jos 16 raskasta ajoneuvoa omistava kuljetusyhtiö vaihtaisi perinteisistä polttoaineista kaasuun, kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät huomattavasti, sillä yhden raskaan ajoneuvon vuosittaiset päästöt vastaavat keskimäärin 40–50 henkilöauton päästöjä. Myös pienempien kuljetusyritysten kannattaa harkita polttoaineen vaihtamista. Se olisi kaikenkokoisille kuljetusyrityksille erinomainen keino erottua muista tiukasti kilpailluilla logistiikkamarkkinoilla
  kertoo Gasumin liikenteen liiketoimintayksikön johtaja Jukka Metsälä
  ”Rakennamme määrätietoisesti kattavaa tankkausasemaverkostoa Pohjoismaihin. Tavoitteenamme on avata noin 20 raskaan liikenteen kaasutankkausasemaa Ruotsiin ja Suomeen vuoden loppuun mennessä, ja rakennamme Pohjoismaihin yhteensä 50 uutta tankkausasemaa 2020-luvun alkuun mennessä. Tämä parantaa kaasun saatavuutta ja antaa yhä useammalle kuljetusyritykselle mahdollisuuden ottaa käyttöön vähäpäästöinen LNG- tai LBG-polttoaine ja samalla säästää huomattavasti polttoainekustannuksissa
  kertoo Gasum Ruotsin liikenteen liiketoimintayksikön johtaja Mikael Antonsson
  Tavoitteemme on ottaa vähäpäästöisempää kuljetuskalustoa käyttöön Kuusakosken kuljetuksissa. Uudella ajoneuvolla olemme saaneet arvokasta tietoa kaasukäyttöisestä kuljetuskalustosta. Aiomme hyödyntää tietoa uusien ajoneuvojen hankinnassa
  kertoo Kuusakosken logistiikkajohtaja Krister Heinonen
  Olemme sitoutuneet kehittämään pohjoismaista kaasutankkausverkostoa. Tavoitteenamme on parantaa kaasutankkaamisen mahdollisuuksia ja tehdä ympäristöystävällisempien vaihtoehtojen valinnasta helpompaa yrityksille. Hiilineutraalin yhteiskunnan rakentaminen vaatii määrätietoista työskentelyä puhtaampien energiaratkaisujen saatavuuden eteen
  kertoo Gasumin liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala
  Kuljettajat ovat antaneet kiitosta kaasukäyttöisten ajoneuvojen toimivuudesta, ja asiakkaat ovat iloinneet vihreämpien vaihtoehtojen lisääntymisestä. Meille on tärkeää auttaa asiakkaitamme saavuttamaan omia tavoitteitaan tarjoamalla uudenlaista ympäristöystävällisempää kuljetuskalustoa
  kertoo K&O Tiilikaisen toimitusjohtaja Ossi Tiilikainen
  ”Raportointijaksolla taloudellinen tuloksemme toteutui ennusteidemme mukaisesti. Liikevaihtomme oli 838,8 miljoonaa euroa (827,4 milj. euroa) ja tarkastelujaksolla liikevoittomme oli 86,3 miljoonaa euroa.
  Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
  Olemme jatkaneet valmistautumista kaasumarkkinoiden avautumiseen sekä koordinoineet maakaasumarkkinalakiin liittyvää sääntötyötä yhteistyössä asiakkaiden ja eri sidosryhmien kanssa jo vuodesta 2017
  Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
  LNG oli meille luonnollinen valinta, koska se täyttää niin nykypäivän kuin tulevaisuuden päästötavoitteet. Asiakkaamme ovat enenevissä määrin kiinnostuneita päästöjen vähentämisestä kuljetuksissa ja vaativat ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Haluamme vaikuttaa omalla toiminnallamme ympäristöön, ja se onnistuu helpoiten muuttamalla kuljetuskalustoa.
  kertoo NCS Finlandin operatiivinen johtaja Jarmo Halonen
  Ilmastoasiat ovat meille tärkeitä ja haluamme kantaa oman kortemme kekoon tässä asiassa. Ajaminen LNG:llä on ollut todella sujuvaa. Pitkässä juoksussa teemme myös merkittäviä säästöjä polttoainekuluissa verrattuna dieselajoneuvoihin. Harkitsemme ehdottomasti useamman LNG-ajoneuvon hankintaa.
  sanoo Pinecapen kuljetuspäällikkö Harri Nummela
  Kaukoliikenteessä kaasuautolla ajaa yhdellä tankillisella jopa tuhat kilometriä ja polttoainekulut ovat pienemmät kuin dieselille. Volvon FH LNG -kaasukuorma-autoissa tehosta ja väännöstä ei kuitenkaan tarvitse tinkiä yhtään, mikäli vertaa vastaavaan dieselvetoiseen autoon. LNG-käyttöisten kuorma-autojen kysyntä lisääntyy jatkuvasti
  kertoo Volvo Trucksin myyntijohtaja Reino Manninen
  Puhtaampien polttoaineiden kysyntä kasvaa nopeasti kuljetus- ja logistiikka-alalla. Keskitymmekin yhteistyökumppaniemme kanssa kaasuinfrastruktuurin ja tankkausasemanverkoston kehittämiseen kaikkialla Pohjoismaissa. Erityisesti tämän alan yrityksille nesteytetty maakaasu (LNG) ja nesteytetty biokaasu (LBG) ovat välttämättömyys siirryttäessä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Samalla ne tuottavat huomattavia säästöjä polttoainekustannuksissa.
  toteaa Gasumin liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala.
  Päätökseemme vaikuttivat asiakkaiden toiveet sekä halu pienentää hiilijalanjälkeä. Tankkausasemaverkoston laajeneminen helpottaa kaasun käyttöä sekä lisää toimintavarmuutta. Kokemuksiemme perusteella voimme suositella kaasukäyttöisiä rekkavetureita kaikille kuljetusyrityksille
  kertoo kuljetusyrittäjä Marko Järvimäki.
  Ympäristöstä huolehtiminen on jokaisen vastuulla, ja me haluamme olla kestävän kehityksen edelläkävijä Pohjoismaissa. Olemmekin asettaneet tavoitteeksi vähentää koko PostNord-konsernin kokonaishiilidioksidipäästöjä 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 2009
  kertoo PostNord Oy:n toimitusjohtaja Johanna Starck.
  Kaasuauto on järkevä valinta autoilijalle, joka arvostaa vähäpäästöisyyttä ja edullisia kustannuksia. Maltillinen hankintahinta, polttoaineen edullisuus sekä mahdollisuus ajaa myös bensiinillä kaasuasemaverkoston ulkopuolella tekevät kaasuautoilusta houkuttelevaa
  toteaa Käyttöauton toimitusjohtaja Jyrki Viitala
  Seinäjoki on kasvava kaupunkikeskus, jonka elinvoimaisuutta haluamme vahvistaa hakemalla liikennepalveluihin kestäviä, innovatiivisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Suosimme jatkossa uusiutuvaa polttoainetta käyttäviä ajoneuvoja kaupungin hankintapolitiikassa, minkä muun muassa Roveksen kaasutankkausaseman avautuminen nyt mahdollistaa
  toteaa Seinäjoen kaupunkiympäristöjohtaja Juha Takamaa.
  Gasum tarjoaa puhtaampaa energiaa asiakkailleen. Haluamme myös oman toimintamme kautta osoittaa toimintamme välillisiä ja välittömiä vaikutuksia. Vastuullinen rahoitusstrategia on tärkeä osa taloudellista vastuullisuuttamme.
  Jonas Bergroth, Treasury Manager, Gasum
  Gasumin strategia on rakentaa pohjoismaista kaasuekosysteemiä laajentamalla kaasumarkkinoita. Olemme vastuullisuusohjelmassamme sitoutuneet toimimaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä edistämään siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan.
  Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
  Tarjoamme puhtaampaa energiaa asiakkaillemme lämmön ja sähkön yhteistuotantoon, teollisuuden tarpeisiin sekä maa- ja meriliikenteeseen.
  Olga Väisänen, VP, Communications, Gasum
  Kasvava kaasutankkausasemaverkosto tarjoaa yhä useammalle kuluttajalle ja yritykselle mahdollisuuden vähentää liikennepäästöjä. Uskon, että uuden aseman myötä yhä useampi Etelä-Pohjanmaalla toimiva kuljetusyritys tulee lisäämään kalustoonsa ympäristöystävällisiä kaasuajoneuvoja,”
  kertoo Gasumin liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala
  Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana veimme strategiaamme määrätietoisesti eteenpäin ja päivitimme yhdessä henkilöstön kanssa strategisia tavoitteitamme tuleville vuosille. Kysyntä puhtaammille energiaratkaisuille on vahvassa kasvussa teollisuudessa ja kaasun kokonaismyyntivolyymien ennustetaan edelleen kasvavan.
  Johanna Lamminen, Gasum, toimitusjohtaja
  Kaasu vähäpäästöisenä polttoaineena tulee kasvattamaan rooliaan tulevaisuudessa niin merenkulussa kuin raskaassa liikenteessä, sillä ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää siirtymistä puhtaampiin ratkaisuihin.
  Johanna Lamminen, Gasumin toimitusjohtaja
  Ympäristöystävälliseen merenkulkuun kiinnitetään yhä enemmän huomiota ja Suomella on mahdollisuus olla edelläkävijä myös tällä saralla. On hienoa, että voimme järjestää yhdessä Suomen Meriklusterin ja Rauma Marine Constructionsin kanssa tilaisuuden keskustella meriliikenteen tulevaisuuden ratkaisuista sekä innovaatioista SuomiAreenassa asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa
  kertoo Gasumin LNG- ja maakaasuliiketoiminnan johtaja Kimmo Rahkamo
  Kaasun liikennekäytöllä on helppo vähentää kasvihuonepäästöjä. Esimerkiksi biokaasulla on mahdollista vähentää päästöjä jopa 85 prosenttia verrattuna perinteisiin polttoaineisiin. Lisäksi kaasu on edullisempi polttoaine kuin bensiini tai diesel
  toteaa Gasumin liikenneyksikön business manager Heidi Kuoppala
  Suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien maassa liikkuminen kodin, työpaikan ja arjen muiden kiintopisteiden välillä on merkittävä osatekijä paitsi asumisen kokonaiskulujen, myös yksittäisten kotitalouksien päästöjen muodostumisen kannalta. Asuntomessut ovat oiva paikka esitellä ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja liikkumiseen. Olen varma, että kaasuautot herättävät paljon kiinnostusta asumisen ja arjen trendeistä kiinnostuneiden messukävijöiden keskuudessa
  kertoo Helkama-Auton toimitusjohtaja Maija Koskela
  Kahden aktiivisesti harrastavan pikkupojan isänä suosittelen kokeilemaan kaasuautolla ajamista. Uskonkin, että yhä useampi huomaa arjen ajojen ja mökkimatkojen onnistuvan mutkattomasti kaasulla ja sen että matkaa voi tarvittaessa jatkaa bensiinillä. Kustannusten ja ympäristöetujen lisäksi paikallisista raaka-aineista valmistettu liikennepolttoaine toteuttaa kiertotaloutta parhaimmillaan
  toteaa Gasumin liikenneliiketoiminnan johtaja Jukka Metsälä.
  Otamme parhaillaan Oulun tuotantolaitoksellamme käyttöön ympäristöä säästäviä tekniikoita siirtymällä LNG:n käyttöön. Eastmanin yhteistyö Gasumin kanssa on ollut hyvin merkittävässä roolissa pyrkiessämme pienentämään ympäristöjalanjälkeämme
  Eastmanin johtaja Sabine Ketsman
  Nämä hankkeet yhdessä mahdollistaisivat sen, että nesteytettyä biokaasua riittäisi korvaamaan dieselin noin 120 rekan polttoaineena. Biokaasu vähentää liikenteen päästöjä dieseliin verrattuna jopa 85 prosenttia.
  Ari Suomilammi, Gasum
  Kaasuautojen suosio on lisääntynyt viime vuosien aikana nopeaa vauhtia. Esimerkiksi vuonna 2018 henkilöautojen rekisteröinnit lähes kaksinkertaistuivat vuoteen 2017 verrattuna. Lisäksi tuoreen Suomalaisten autoilu 2019 -tutkimuksen mukaan yli 20 000 kilometriä vuodessa ajavien keskuudessa kaasuauto kiinnostaa autoilijoita täyssähköautoa enemmän
  kertoo Gasumin liikenneyksikön business manager Heidi Kuoppala.
  Tärkein syy LNG:n käyttöön on päästöjen vähentäminen, erityisesti rikkipäästöjen. Aiomme tulevaisuudessa arvioida myös mahdollisuuksia siirtyä nesteytetyn biokaasun (LBG) käyttöön, sillä se pienentäisi hiilijalanjälkeämme entisestään.
  Forchemin toimitusjohtaja Risto Näsi
  LNG:n käyttö auttaa vähentämään huomattavasti hiukkaspäästöjä sekä rikkidioksidi-, hiilidioksidi- ja typpioksidipäästöjä. Lisäksi LNG:n käytöstä voi siirtyä nesteytetyn biokaasun (LBG) käyttöön ilman lisäinvestointien tarvetta.
  Gasumin maakaasun ja LNG-liiketoiminnan johtaja, Kimmo Rahkamo
  Kaasun mahdollisuudet raskaan liikenteen nopeaan päästöjen vähentämiseen on tunnistettu laajasti useissa maissa. Oulun tankkausasema on osa Gasumin raskaan liikenteen pohjoismaista verkostoa, ja näemme merkittävän potentiaalin lisätä biokaasun tuotantoa Oulun alueella. Uudet kaasutankkausasemat toteuttavat kiertotaloutta parhaimmillaan lisäten uusiutuvan biokaasun kysyntää Oulussa eri ajoneuvosegmenteissä
  arvioi Gasumin liikenneliiketoiminnan johtaja Jukka Metsälä.
  LNG:n avulla pienennämme meri- ja raskaan liikenteen lähipäästöjä ja pidämme Pohjois-Suomen teollisuuden kilpailukykyisenä tarjoamalla vähäpäästöistä ja edullista energiaa eri toimijoiden tarpeisiin.
  Kimmo Rahkamo, johtaja, maakaasu- ja LNG-liiketoiminta, Gasum
  Hiilineutraaliin tulevaisuuteen siirtyminen ei tapahdu sormia napsauttamalla, siksi jokainen askel on tärkeä. Toimivan jakeluinfrastruktuurin rakentaminen madaltaa varmasti osaltaan uusien toimijoiden kynnystä siirtyä LNG:n käyttöön.
  Kimmo Rahkamo, johtaja, maakaasu- ja LNG-liiketoiminta, Gasum
  Kaasun liikennekäyttö on kasvanut Lahden alueella hyvin nopeasti, ja uusi tankkausasema vahdittaa tätä kehitystä entisestään. Lahteen avattu uusi asema on osa raskaalle liikenteelle rakentuvaa Gasumin tankkausasemaverkostoa Pohjoismaissa. Uudet LNG- ja LBG-tankkausasemat tulevat sijaitsemaan liikenteen vilkkaissa solmukohdissa mahdollistaen runkoliikenteen siirtyminen puhtaampien polttoaineiden käyttöön”,
  toteaa Gasumin liikenneyksikön johtaja, Jukka Metsälä
  Kuljetusalalla on keskeinen rooli vähennettäessä yhteiskunnan päästöjä, mikä näkyy entistä suurempina ympäristötavoitteina mutta myös vähäpäästöisen logistiikan kysynnän kasvuna. Raskas liikenne tarvitsee vähäpäästöisiä ja kustannustehokkaita polttoainevaihtoehtoja. Uusi kaasutankkausasema on jälleen uusi harppaus oikeaan suuntaan,
  kertoo Kiitosimeonin toimitusjohtaja Pontus Stenberg
  Eri ajoneuvoluokkien uudet kaasuautomallit ja jatkuvasti laajentuva kaasutankkausasemaverkosto lisäävät kuluttajien kiinnostusta kaasuautoiluun. Myös kasvava määrä edelläkävijäyrityksiä on ottanut viime vuosien aikana käyttöönsä kaasukäyttöisiä ajoneuvoja. Seinäjoen tankkausasema tuleekin palvelemaan kuluttajien lisäksi hyvin myös yrityksiä, jotka voivat tankata jakelu- ja kuljetusajoneuvoihinsa paineistettua tai nesteytettyä kaasua
  toteaa Gasumin liikenteen liiketoiminnan kehityspäällikkö Markus Kaarlela.
  Olemme yhtiönä sitoutuneet kasvattamaan biokaasun tarjontaa uusiutuvana liikenteen polttoaineena Tämä vaatii biokaasun tuotannon lisäämistä.
  Gasumin kiertotalousliiketoiminnan johtaja Ari Suomilammi.
  Rohkaisen kuljetusyrittäjiä siirtymään kaasukäyttöisiin ajoneuvoihin. Olemme nopeasti kasvattaneet kalustomme jo neljään autoon. Tekninen luotettavuus on huipputasoa ja toimintasäde nesteytetyllä maakaasulla LNG:llä loistava, sillä tankkausasemat sijaitsevat sopivasti reittiemme varrella. Pidemmillä matkoilla LNG:n kustannustehokkuus näkyy entisestään
  kuljetusyrittäjä Marko Järvimäki Kuljetus Arto Järvimäki Oy:stä kertoo.
  Tankkausasemaverkoston täytyy laajentua voimakkaasti, jotta suomalaisesta liikenteestä voidaan rakentaa asteittain puhtaampaa ja hiilineutraalimpaa. Pohjois-Suomeen on jo pitkään odotettu tankkausasemia, ja Oulun kaksi asemaa vastaavat kaasun kasvavaan kysyntään sekä raskaassa että henkilöliikenteessä. Raskas liikenne voi jatkossa tankata nesteytettyä maa- tai biokaasua etelästä pohjoiseen
  kertoo Markus Kaarlela, Gasumin liikenteen liiketoiminnan kehityspäällikkö.
  Oulun uudet tankkausasemat tulevat tarjoamaan Oulun alueen jätteistä paikallisesti tuotettua biokaasua. Gasum rakentaa parhaillaan Oulun biokaasulaitokselle kaasun puhdistus- ja paineistuslaitteistoa, jonka avulla kaikki tuotettu biokaasu voidaan toimittaa alueen liikenteen tarpeisiin. Tämä on erinomainen esimerkki paikallisesta kaasuekosysteemistä, joka noudattaa kiertotalouden periaatteita.
  kertoo Ari Suomilammi, johtaja, Circular Economy Finland, Gasum.
  Suomen kaasutankkausverkosto kasvaa nyt vauhdilla. Liikenteen vilkkaaseen solmukohtaan rakennettava uusi tankkausasema mahdollistaa raskaalle kaasuliikenteelle entistä helpomman liikennöinnin ympäri Suomea. Lisäksi uuden aseman sijainti mahdollistaa moottoritien vieressä kaasuautojen saumattoman tankkauksen ja on otollinen tankkauspaikka vaikkapa kaasukäyttöisille jäteautoille Lahden alueella. Kasvava verkosto kannustaa yhä useampaa yritystä siirtymään käyttämään kaasua polttoaineenaan
  kertoo Markus Kaarlela, Gasumin liikenteen liiketoiminnan kehityspäällikkö.
  Ostamalla biokaasua Pirkanmaan Jätehuollolta pystymme tukemaan liikenteen päästövähennystavoitteita ja vahvistamaan biokaasun saatavuutta.
  Matti Oksanen, biokaasuliiketoiminnan kehitysjohtaja, Gasum
  Liikenteessä syntyvät päästöt muodostavat noin viidenneksen Suomen kasvihuonepäästöistä. Biokaasun käytöllä on mahdollista vähentää liikenteen päästöjä jopa 85 prosentilla verrattuna bensiiniin tai dieseliin. Haluamme kannustaa edullisella biokaasulla autoilijoita valitsemaan puhtaamman polttoaineen ja näin tukea päästövähennystavoitteita
  kertoo Gasumin liikennemyynnin päällikkö Heidi Kuoppala.
  Vahvistuva pohjoismainen kaasuekosysteemi luo kestävää kasvua.
  Johanna Lamminen, Gasumin toimitusjohtaja
  Haluamme tukea asiakkaitamme kestävämmän arjen valinnoissa. Hyödyntämällä ravintoloissamme syntyvän ruokajätteen autojen polttoaineeksi pystymme tarjoamaan asiakkaillemme vastuullisen tankkausvaihtoehdon yhä useammilla IKEA-tavaratalopaikkakunnilla. Samalla, kun hyödynnämme IKEA-ravintoloista syntyvän vähäisen ruokajätteen, panostamme jatkossakin myös ruokahävikin vähentämiseen
  IKEA Suomen vastuullisuuspäällikkö Jessica Lehtinen kertoo
  Olemme iloisia yhteisestä tavoitteesta tuoda kolme uutta kaasutankkausasemaa IKEA-tavaratalojen yhteyteen kuluvan vuoden aikana. Jo rakennetut tankkausasemat Espoossa ja Vantaalla ovat olleet suuri menestys ja kaasuautoilijat ovat käyttäneet niitä aktiivisesti. Tankkausasemat lisäävät kaasun saatavuutta uusilla alueilla sekä tukevat entisestään liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamista
  kertoo Gasumin liikenteen kehityspäällikkö Markus Kaarlela
  Panostamme tulevina vuosina merkittävästi pohjoismaisen kaasumarkkinan ja -infrastruktuurin kehittämiseen, jotka auttavat Pohjoismaita saavuttamaan asetetut päästötavoitteet.
  Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum-konserni
  Suomessa liikenteen päästöjä on vähennettävä vuoteen 2030 mennessä 50 prosenttia verrattuna vuoteen 2005. Liikenne joutuu kantamaan muihin päästöjä tuottaviin sektoreihin verrattuna raskaimman taakan. LNG myös kiinnostaa vahvasti kuljetusyrittäjiä – he haluavat olla mukana muutoksessa ja toimia edelläkävijöinä. Se on kuljetusyhtiöille myös esimerkiksi dieseliä edullisempi vaihtoehto
  kertoo raskaan liikenteen myyntipäällikkö Juha-Matti Koskinen Gasumilta
  Liikennettä ja tavaravirtoja tarvitaan, mutta liikenne tuottaa suuren osan hiilidioksidipäästöistä. Nesteytetty maakaasu on tehokas keino vähentää raskaan liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Valitsemallamme polttoaineella on ilmastotavoitteen saavuttamisessa erittäin suuri merkitys
  sanoo Anni Lemola, DB Schenkerin Head of Operational Excellence
  Valitse ajanjakso -
  Hakusi ei tuottanut tuloksia
  Hakusi ei tuottanut enempää tuloksia
  Takaisin alkuun