Dela

Kontakt

 • Lennart Karlsson

  vd Aspelin Ramm Fastigheter


  031-744 35 07
  070-972 68 22
  http://www.aspelinramm.se
 • Kristian Höglind

  Affärsutveckling Varberg, Kungsbacka och Torslanda


  031-760 11 92
  0709-83 91 08
 • Mathias Vårström

  Projektutveckling Pedagogen Park


  0705-88 90 01
  http://www.pedagogenpark.se
 • Citat

  Att bilda ett gemensamt bolag innebär en större helhetssyn över projektet vilket också underlättar processen under själva genomförandet.
  Camilla Heyman, tillförordnad vd och CFO på Aspelin Ramm Fastigheter
  Nu tar vi ytterligare ett steg i vår vision om att utveckla Pedagogen Park till en modern och hållbar stadsdel med såväl boende som kontors- och affärsverksamheter. Totalt investerarar vi ytterligare en miljard kronor i den här nya stadsdelen.
  Mathias Vårström, projektchef på Aspelin Ramm Fastigheter
  Det är roligt att vi i dessa utmanande tider lyckas fylla upp handelscentrumet iHede med en etablerad och välkänd aktör inom pool och spabad.
  Kristian Höglind, marknadschef på Aspelin Ramm Fastigheter
  En uppskattad restaurang i närområdet är själva navet för att kunna erbjuda en attraktiv kontorsfastighet till hyresgäster. Därför känns det väldigt bra att en så välkänd och välbesökt krögare som Kock & Rock tar över restaurangen i Pedagogen Park.
  Kristian Höglind, marknadschef på Aspelin Ramm Fastigheter
  För oss är det viktigt med en ledare som har en god kännedom om den lokala marknaden och har goda relationer med viktiga aktörer i branschen.
  Gunnar Bøyum, koncernchef och styrelseordförande för Aspelin Ramm Fastigheter
  – Aspelin Ramm Fastigheter är ett starkt och spännande varumärke med ett väldigt gott rykte, både i Norge och Sverige. För mig kännetecknas bolaget av en genuin passion för innovativ och medmänsklig fastighetsutveckling, där kommunikationen är rak, ärlig och tydlig och där beslutsvägarna är både korta och snabba. Det är faktorer som jag tycker är viktiga när man bygger relationer, utvecklar team och gör affärer.
  Manne Aronsson, tillträdande vd Aspelin Ramm Fastigheter
  Nu fylls huset äntligen med människor, liv och starka varumärken. Det känns riktigt bra att vi nu har gått i mål med utvecklingen av den här fastigheten.
  säger Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter
  Med Stadium Outlet får vi ytterligare en stor och stabil hyresgäst som bidrar till en bra och attraktiv mix av olika verksamheter för våra besökare.
  Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter
  Det är en mycket vackert belägen fastighet där vi ser flera spännande möjligheter för stadsutveckling i framtiden.
  Lennart Karlsson, vd för Aspelin Ramm Fastigheter
  Vi är väldigt glada över att ICA valt att öppna en butik i Pedagogen Park. En attraktiv matvarubutik med hög service och bra öppettider är den kanske allra viktigaste byggstenen i utformandet av en modern och hållbar stadsdel med kontor, handel, bostäder och lokal service.
  Kristian Höglind, marknads- och försäljningschef på Aspelin Ramm Fastigheter
  – Vi fortsätter att expandera och gör gärna det i attraktiva områden där vi redan är etablerade och som vi tror har en stark tillväxt i framtiden. Genom de här båda förvärven stärker vi vår närvaro på platserna och kan använda vår befintliga förvaltningsorganisation mer effektivt och rationellt.
  Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter
  Jag känner mig stolt och glad över att vårt arbete med att utveckla den nya stadsdelen Pedagogen Park uppmärksammas med den här fina utmärkelsen.
  Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter
  – Innovativ fastighetsutveckling handlar för oss om att utgå från varje fastighets unika förutsättningar och möjligheter. I det nya samarbetsprojektet med AF Gruppen ser vi väldigt stora möjligheter att tillsammans utveckla en väldigt attraktiv miljö för såväl boende, företagande som lokal service.
  Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter
  Prästgården är en vacker och gedigen byggnad som bidrar med viktiga naturvärden till den nya stadsdelen som nu utvecklas runt Pedagogen Park.
  Mathias Vårström, projektchef på Aspelin Ramm Fastigheter
  Genom köpet av Ehrenborgs fastighet ökar vår flexibilitet och våra möjligheter att erbjuda våra hyresgäster i Pedagogen Park en möjlighet att växa och flytta till större lokaler i området.
  Mathias Vårström, projektchef på Aspelin Ramm Fastigheter
  Thomas har haft en framträdande roll under Wallenstams framgångsrika utveckling de senaste decennierna. Hans kompetens och erfarenheter av modern stadsutveckling blir viktiga för oss när vi växer på den svenska marknaden.
  Gunnar Bøyum, ordförande i Aspelin Ramm Fastigheter
  Lugnetrondellen är det konkreta resultatet av ett målmedvetet projektgenomförande och ett väldigt positivt och engagerat samarbete mellan flera inblandade parter, där Varbergs kommun har spelat en viktig och avgörande roll för att Varberg ska fortsätta växa på ett ansvarsfullt sätt.
  Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter
  Det känns riktigt bra att våra tankar och visioner för Pedagogen Park nu är på väg att förverkligas och att vi på riktigt bygger en modern blandstad som minskar miljöpåverkan och behovet av biltransporter.
  Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter
  – Det känns riktigt bra att huset nu fylls med människor, liv och rörelse. Jag tycker att vi är på god väg att hitta en bra mix av olika verksamheter för att göra Lugnetrondellen till en väldigt attraktiv handels- och mötesplats.
  Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter.
  Med Skanska som en stor och professionell partner får vi ytterligare kompetens inom stadsbyggnad och miljö till projektet. Dessutom kan vi tillsammans färdigställa hela området snabbare, vilket är en fördel för alla inblandade parter. Inte minst för de boende i den nya stadsdelen Pedagogen Park.
  Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter
  Det känns väldigt bra att ytterligare ett stort och välkänt varumärke flyttar in i Lugnetrondellen. Nu får vi även en sporthandel i huset vilket passar perfekt ihop med övriga butiker, restauranger och varuhus.
  Kristian Höglind, affärsutvecklare Aspelin Ramm Fastigheter
  För oss som fastighetsutvecklare är det självklart att satsa på klimatsmarta energilösningar. Det ligger helt i linje med vår ambition att skapa hållbara och livskraftiga fastigheter med effektiv energianvändning och minimal belastning på miljön.
  Kristian Höglind, affärsutvecklare Aspelin Ramm Fastigheter
  Det är med stor glädje och stolthet som jag och mina medarbetare tar emot det här erkännandet från våra nöjda hyresgäster. Priset är ett utryck för att vår idé om innovativ fastighetsutveckling med människan i centrum är både framgångsrik och uppskattad. Samtidigt är det ett pris som ger oss energi i vårt fortsatta arbete med att ha Sveriges nöjdaste kunder även under kommande år. Den här är en titel som vi inte släpper ifrån oss frivilligt.
  Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter
  Intresset för att etablera sig här är stort och vi räknar med att teckna avtal om ytterligare 4000 kvadratmeter, med olika butiker från olika branscher, inom den närmaste månaden.
  Kristian Höglind, affärsutvecklare Aspelin Ramm Fastigheter
  Vår ambition är att skapa ett spännande bostadsområde med en varierad arkitektur. Det bidrar till områdets dynamik, vilket skapar nödvändiga förutsättningar för att kunna bygga en stad för alla.
  Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter
  Varberg är en expansiv och växande region med en traditionellt stark handel i innerstaden. När vi nu utvecklar det nya köpcentrumet vill vi komplettera dagens handelsutbud i Varberg med en modern och strukturerad volymhandel en bit ifrån stadskärnan.
  Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter
  Det stora intresset gör att vi planerar att bygga ytterligare mellan 8000 och 10000 kvadratmeter för kommersiell verksamhet. Samtidigt pågår arbetet med att utforma det vi kallar för stadsdelen Pedagogen Park i samarbete med Mölndals Stad.
  Kristian Höglind, Aspelin Ramm Fastigheter
  – Vi känner väldigt starkt för det här området efter att under de senaste åren ha utvecklat köpcentrumet 421 och Pedagogen Park alldeles i närheten. Dessutom gillar vi Alaska Fastigheter. Vi är båda utvecklare och har likartade synsätt på vad som krävs för att skapa levande miljöer där människor trivs och mår bra. Det här är också ett bra exempel på hur två lokala aktörer kan ta ett gemensamt ansvar för stora stadsutvecklingsprojekt i miljardklassen.
  Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter
  Istället för att anlita en professionell arkitekt valde vi att göra ungdomarna delaktiga i samhällsplaneringen och låta dem bidra med sin kreativitet och sina idéer. Resultatet ser vi i form av detta fantastiska konstverk som blir ett nytt landmärke här i Sävedalen.
  Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter
  Vi ser att nätverk börjar formas mellan olika företag i huset och att de börjar göra affärer med varandra.
  Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter
  Att Triolab flyttar hit innebär att ytterligare en ny och spännande bransch etablerar sig i huset. Det bidrar till den blandning av människor och verksamheter som krävs för att skapa en kreativ och dynamisk mötesplats.
  Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter
  – Att vi nu har två olika restauranger med olika inriktning bidrar till den mångfald som gör Pedagogen Park till en attraktiv mötesplats för både de som arbetar här och för de som bor i närområdet.
  Kristian Höglind, affärsutvecklare Aspelin Ramm Fastigheter
  Det är roligt att huset nu fylls på med fler spännande människor och verksamheter vilket ger byggnaden ännu mer liv och rörelse.
  Kristian Höglind, affärsutvecklare Aspelin Ramm Fastigheter
  Hager är ett ledande elteknikföretag som står för hållbarhet och kvalitet. Tillsammans med övriga hyresgäster är de med och skapar den attraktiva och levande mötesplats som Pedagogen Park idag är.
  Kristian Höglind, affärsutvecklare Aspelin Ramm Fastigheter
  Det är våra hyresgäster som gör Pedagogen Park till en levande och attraktiv mötesplats där människor trivs och vill vara.
  Kristian Höglind, affärsutvecklare Aspelin Ramm Fastigheter
  Det känns spännande och utmanande att vara med och påverka framtidens boendemiljöer. Just helhetssynen på boendet, där arkitekturen tillåts att sticka ut och där stor omsorg också läggs vid utformningen av närmiljöerna är något jag verkligen gillar.
  Eva Marby, Aspelin Ramm Fastigheter
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp