Dela

Om oss

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka 2,4 mdr kronor och har 90 medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Citat

Priset på den nordiska elbörsen Nordpool har varit nedåtgående under oktober från toppnoteringarna i september, men börjat stiga igen under november. Även om det är svårt att prognostisera priset just nu så kommer det med stor sannolikhet bli mycket dyrt i nästa vecka
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Det känns fantastiskt att bli uppmärksammad för det vi gör och att vinna den här utmärkelsen i så hård konkurrens. Det betyder mycket för oss, inte minst pengarna som gör att vi kan sprida vår kunskap om hur man kan driva ett småskaligt lantbruk i samklang med det ekologiska systemet. Intresset är stort och nu kommer vi att kunna ta emot fler besökare här på gården
Christian Dahlqvist
Elpriset har aldrig tidigare varit så högt under sommarperioden om vi räknar juni till augusti som helhet. Om vi jämför med förra sommaren, där priset var det lägsta någonsin, blir kontrasterna naturligtvis mycket stora. Ifjol såg vi det blötaste och mildaste året någonsin, medan det har varit ett torrt år hittills med magasinsnivåer omkring 20 procentenheter lägre än ifjol. Lägg till det en pandemi och befarad lågkonjunktur med bränslepriser i botten och en marginalkostnad som gav kontinentala priser omkring 50 öre lägre per kWh än vad vi ser idag så har vi förklaringen till prisdifferensen i år mot ifjol
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Det är extrem skillnad på årets och förra årets elpriser. Ifjol hade vi ett enormt överskott på vatten och inlåst kraft i hela Norge och norra Sverige som vi inte kunde exportera. Dessutom bränslepriser på mycket låga nivåer till följd av pandemin. Idag har vi en normaliserad hydrologisk situation och vattenkraftsproducenterna styr prisbilden
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Att inkludera en solpark i kundens prissäkringsstrategi är ett stort mervärde. Samtidigt som det är en långsiktig och attraktiv prissäkring så bidrar det till mer förnybar produktion i södra Sverige där det finns ett produktionsunderskott
Marcus Annell, ansvarig för finansiell handel på Bixia.
Det beror till stor del på att exportmöjligheterna har förändrats. Sedan den havsbaserade strömkabeln Nordlink, mellan södra Norge och nordvästra Tyskland, togs i drift i slutet av förra året har vi kunnat exportera mer el från Norden till kontinenten där priserna är högre. Det gör också att incitamenten att producera för vattenkraftsproducenterna ökar
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Vi verkar lokalt och för oss är det viktigt att bidra till utvecklingen av näringslivet här i Småland. Därför känns samarbetet med Bixia självklart då de också är ett lokalt företag som dessutom köper in sin el direkt från små lokala sol- vind- och vattenkraftsproducenter
Lisa Johansson, Hållbarhetsansvarig på Emilshus
Vi är mycket glada och stolta över att tillsammans med Växjö Energi få fortsätta bidra till ett stabilt elsystem. I framtiden kommer fler flexibilitetsförmågor att behövas för att säkra vårt elsystem. Det arbetar vi intensivt med att utveckla tillsammans med våra samarbetspartners likt Växjö Energi
Stefan Braun, vice vd på Bixia
Det gångna året har varit omskakande där många människor och företag har drabbats hårt. Ur det perspektivet har vi på Bixia varit skonade, inga medarbetare har varit svårt sjuka och vår affär har inte påverkats nämnvärt av pandemin. I ett tidigt skede lyckades vi ställa om vår dagliga verksamhet har fungerat väl. Det vi inte trodde var möjligt i början på året blev snabbt en vardag
Pär Kaller, vd på elbolaget Bixia
Förra våren hade vi extremt välfyllda snö- och vattenmagasin samtidigt som det var relativt milt väder i mars och april, vilket gjorde att efterfrågan var lägre. I år har vi mer normala nivåer i dessa magasin samtidigt som temperaturerna är lägre. Vår uppfattning är att prisbilden den kommande månaden landar omkring 30 öre per kWh, men dagar då det blåser mycket kan priset sjunka kraftigt
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Det medför något så ovanligt som att priset på el just nu är lägre än systempriset, i samtliga Sveriges elprisområden
Johan SIgvardsson, elprisanalytiker på Bixia.
Vi är både glada och stolta över att ha fått förtroende från Regionen på vår hemmamarknad. Vi märker att allt fler kunder ställer klimatrelaterade krav i sina upphandlingar, något som vi på Bixia välkomnar
Fredrik Sternér, Key Account Manager på Bixia.
Nu hoppas vi att samarbetet med Willhem ska få ännu fler att vilja göra ett aktivt elval som gynnar både klimatet och de lokala elproducenterna
Fredrik Stenström Key Account Manager på Bixia
Det kyliga vädret ökar elanvändningen och mellan den 27 januari och 8 februari har vi importerat el för att klara efterfrågan även om vattenkraftverken har gått på högvarv. Det beror bland annat på att vi haft mindre vindkraft än normalt, istället är det dyrare produktionsslag som kol och gas som sätter marginalpriset
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Nu har vi återigen högtrycksbetonat väderläge vilket gör att vi använder mer el och då stiger priset på elbörsen. Men det här är ganska normala vinterpriser, förra året hade vi extremt låga priser till följd av den milda vintern
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.
Vattenkraftsproducenterna, som tidigare var tvingade att köra för fullt eftersom vattenmagasinen var nästintill fulla, har nu bättre kontroll och med mindre nederbörd i sikte kan de ta bättre betalt för att producera det som behövs. Samtidigt stiger elanvändningen snabbt både på grund av kylan och att ledigheterna är över och industrier drar igång sin produktion
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Vi har haft en extremt stark hydrologi under hela 2020. Stora snömängder i vintras som blivit till vatten och kontinuerlig påfyllnad via regn har bidragit till hög vattenkraftsproduktion. Den rekordmilda vintern ledde också till en långt lägre elförbrukning än normalt. Det gjorde att vi gick in i våren med redan goda magasinsnivåer och efter en kall maj blev snön till vatten under sommaren
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Trots det stora överskottet på el i Norden just nu är priserna i södra landet mycket höga. Vissa dagar kan priserna i söder vara upp till 20 gånger högre än i norra landet. Det beror helt enkelt på att flödet av el går från elområden med lägre pris till elområden med högre pris, och den senaste tiden har elområde 4 (södra Sverige) ofta priskopplats mot Själland och Baltikum. Priset på elbörsen NordPool styrs som på vilken börs som helst av utbud och efterfrågan
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Vi är mycket glada över att Eken har valt att samarbeta med oss. Det är ett unikt elavtal på elmarknaden som erbjuder en lösning där motsvarigheten till kundens el produceras av egna utvalda produktionskällor. Tillsammans täcker de här tre vattenkraftverken Ekens årliga elanvändning. Vi märker att efterfrågan på närproducerad el ökar i takt med att allt fler företag vill vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Eric Constantien, på Bixia.
Det var andra gången någonsin som samtliga elområden i Sverige hade negativa priser på el. Det är mer vanligt förekommande i exempelvis Danmark som har större andel vindkraft i förhållande till total produktion, och Tyskland som har subventioner varpå vindkraftsproducenter producerar även vid negativa priser. Men det lär bli vanligare även här i takt med att vi installerar mer vindkraft
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.
Eftersom vi har viss begränsning i kablarna mot Nederländerna, Polen och Tyskland kan vi inte exportera allt överskott vilket gör att priserna på el sjunker här i Norden
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Det här är en normal prisutveckling för perioden. Det vi kan konstatera är att prisskillnaden över landet inte är lika påtaglig eftersom stamnätets överföringskapacitet nu har ökat. Vi kan dock förvänta oss att viss differens mellan elområden blir kvar så länge överskottet av vattenkraft finns i Norge och ledningarna mot Sverige och Danmark är begränsade, vilket de förväntas vara fram till slutet av november
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.
Våra producenter är klimathjältar och hjärtat i hela vår verksamhet. Vi vill visa våra kunder att det är riktiga människor som genom att investera i ett vindkraftverk, vattenkraftverk eller solpaneler bidrar till att vi får in mer förnybar el i vårt system. Varje kilowattimme som produceras lokalt från sol, vind och vatten gör skillnad för klimatet
Peter Janefjord, marknadschef på Bixia
Vattemagasinen är i stort sett fulla och det betyder att producenterna behöver släppa på vattnet för att göra plats för regnet. När överföringskapaciteten nu går upp och vi får ökad vindkraftsproduktion kommer priset på el kommer att sjunka i hela landet
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
– Vi har välfyllda vattenmagasin och risken för en längre torrperiod är i stort sett över, vilket gör att spotpriserna sannolikt förblir låga den närmsta tiden. Dessutom kan vi inte bortse från utvecklingen av pandemin som påverkar konjunkturen och därmed bränslepriserna och marginalprissättningen. Elförbrukningen börjar så sakteliga att stiga men den största ökningen sker inte innan oktober. Därför kommer de stora prisskillnaderna mellan norr och söder sannolikt bestå åtminstone september ut.
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Vi har satt som mål att att all el vi säljer till våra företagskunder ska vara förnybar år 2022. I Sverige kommer ungefär 60 procent av den el vi använder från förnybara källor, vilket betyder att den förnybara elen inte räcker i till alla. Vårt sätt att få in mer förnybar el i systemet är att stötta de lokala producenterna så att de kan investera i mer förnybara produktion
Kyra Nilsson, försäljningschef på Bixia
I dagsläget är det inte mycket som talar för några större prisuppgångar de närmaste veckorna. Troligtvis kommer elpriset ligga kvar på låga nivåer under hela juli
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Det visade sig att kunskapsglappet är stort. Samtidigt som vi i branschen använder begrepp som fossilfritt och förnybart är det långt ifrån alla som vet vad begreppen innebär. Det betyder att många inte kan göra väl avvägda elval, vilket är olyckligt. Det vill vi på Bixia ändra på
Peter Janefjord, marknadschef på Bixia.
Orsaken till de ovanligt höga dygnspriserna i södra Sverige är den begränsade överföringskapaciteten från norra landet där vattenkraften finns. Samtidigt gör de mycket höga temperaturerna att vi använder mer el till kylanläggningar. Ytterligare en viktig orsak är att flera kärnkraftsreaktorer är i revision vilket innebär att vi bara har 55 procents kärnkraftstillgänglighet för tillfället
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.
De stora snömängderna har nu på allvar börjat smälta och skapar tryck i vattenkraftsproduktionen. Underhåll och avbrott på vissa av kablarna mot våra grannländer gör att exporten gått ned och vi får behålla mer av kraften i Norden. Vi går nu in i den säsongsmässigt lägsta elanvändningen för året. Dessa faktorer tillsammans gör att priset faller
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Vi märker att intresset för solel har ökat då många, både privatpersoner och företag investerar i egna solcellsanläggningar. Dessutom är det många som väljer att sälja sin överskottsel vidare,
Peter Janefjord, marknadschef på Bixia.
Vi är glada över den positiva inställning som svenskarna har till förnybar energi generellt. Att så många är positiva till just solenergi är något vi på Bixia har märkt av då intresset för att investera i egna solceller på taket har ökat bland våra kunder
Peter Janefjord, marknadschef på Bixia.
Elpriset kunde varit ännu lägre om vi inte handlade i euro. Vid den förra bottennoteringen på elbörsen, år 2000, kostade en euro cirka 8,30 kronor, idag ligger den på 10,60 kronor.
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Vi har ett långt och framgångsrikt samarbete med Växjö Energi och är mycket stolta över att vara en del i den svenska beredskapen. Det ställer förstås höga krav, om Svenska kraftnät ringer ska vi kunna leverera elen inom 15 minuter. Men tillsammans är vi är väl rustade för uppdraget.
Stefan Braun, vice vd på Bixia
Man kan säga att vi på Bixia förenar elproducenten och elkunden. Vi vill hjälpa producenterna av sol- vind- och vattenkraft att få lönsamhet i sin produktion, samtidigt som vi vill att fler kunder ska förstå vilken betydelse valet av el har för vår miljö. Det viktigaste vi kan göra för att bromsa klimatförändringarna är att ställa om våra energisystem från fossilt till förnybart
Marcus Annell, portföljförvaltare på Bixia.
2019 var året då den globala klimatrörelsen flyttade ut på gatorna och klimatdebatten spred sig till middagsborden. Det har också gjort att energifrågan, som är avgörande om vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen, har väckts till liv. Något som gynnat oss, då allt fler kunder har valt närproducerad förnybar el. Men konkurrensen på elmarknaden är fortfarande hård och marginalerna är knappa
Pär Kaller, vd Bixia
Vi ser det som mycket positivt och ett tecken i tiden. I takt med den ökade klimatdebatten har fler fått upp ögonen för vilken klimatpåverkan olika energislag har. Det skapar förutsättningar för att fler kunder gör ett aktivt elval.
Peter Janefjord, marknadschef på Bixia
Nu har vi en situation där tillgången på el är mycket god, framförallt har vi mycket välfyllda vattenmagasin. Samtidigt är efterfrågan på el lägre än normalt, vilket delvis är en följd av coronaviruset som innebär att många stannar hemma, en del företag går på halvfart och vissa samhällsfunktioner stängs ner.
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Tittar vi på hur elanvändningen ser ut just nu i Norden, så ligger den på ungefär samma nivå som vi haft hela vintern. Men får vi en eskalerande situation med nedstängda samhällsfunktioner så kommer det tillfälligt att leda till en minskad efterfrågan och ännu lägre prisbild
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
InnoVent är en föregångare inom förnybart i världen som har gjort stora investeringar i såväl vindkraft som solel. Vi på Bixia är både glada och stolta över att ha fått förtroendet att köpa elen från Vindpark Vänern
Eric Constantien, chef för inköp produktion på Bixia
Att vindkraften har producerat nästan lika mycket som kärnkraften under en så här lång period är en ny situation. Det beror på att det under förra året byggdes så många nya vindkraftverk som nu tagits i bruk.
Johan Sigvardsson, analytiker på Bixia
Även om kundnöjdhetsundersökningar visar att förtroendet för vår bransch har ökat de senaste åren behöver vi jobba på att stärka den ytterligare. Därför var det en självklarhet för oss att nå certifiering
Eric Wennberg, Bixia
Just nu installeras det mycket ny vindkraft i landet vilket gör att vi kommer att få många nya vindkraftsrekord framöver
Johan Sigvardsson, analytiker på elbolaget Bixia
– Det har förekommit negativa priser på el tidigare, bland annat i Tyskland och Danmark där det finns mycket vindkraft. Men aldrig tidigare här i Sverige. Det här beror på att det har installerats mycket vindkraft de senaste åren
Matina Rosenberg
När det blåser så mycket som det gjort den senaste tiden så står vindkraften för en stor del av produktionen. Då står övrig produktion tillbaka. Samtidigt är de nordiska vattenmagasinen välfyllda, vilket bidrar till den lägre prisnivån.
Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia
Under hela 10-talet har vi arbetat för att få in mer förnybar el i systemet som vi sedan säljer vidare till våra kunder. Helst av allt tycker vi att elen ska vara närproducerad, därför köper vi in el från lokala sol-, vind- och vattenkraftsproducenter. För varje år ökar antalet producenter som väljer att sälja sin el genom oss på Bixia.
Eric Constantien
Vi är mycket nöjda med resultatet hittills, det visar att storytelling-formatet fungerar även utan kändisar. Kampanjen baseras på porträtt av våra elbönder, dvs de som skapar den närproducerade elen.
Peter Janefjord, marknadschef på Bixia
Det är många faktorer som påverka elpriset, en viktig sådan är vädret. Lågtryck, med kraftig vind och mycket nederbörd gör att elproduktionen från vindkraftverken ökar samtidigt som vattenmagasinen fylls på, vilket gör att utbudet på el ökar och då pressas priset.
Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia. 
– När det är mycket vindkraft i systemet pressas också elpriset ner. 2019 års sista vecka hade ett veckomedelsnitt på 37 öre per MWh. Årets första vecka bedöms landa på cirka 30 öre per kWh, som lägst ned mot cirka 27 öre per KWh. Lägst timpris var det under det blåsiga onsdagsdygnet då timme 3 hamnade på 15 öre per kWh,
Matina Rosenberg, chefsanalytiker på Bixia.
Mat och energi kommer vi alltid att behöva, det var så jag resonerade. Vinden kommer fortsätta blåsa, solen kommer fortsätta skina och vattnet kommer fortsätta rinna, då handlar det om att utvinna så mycket energi som möjligt från de här källorna som är outtömliga,
Anton Lindblad
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp