Dela

Om oss

Kanozi Arkitekter erbjuder arkitektur som berör till bostadsutvecklare, entreprenörer och fastighetsägare. Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö, omsätter ca 92 MSEK och har 95 medarbetare från 13 olika länder. Kanozi arbetar varje dag för att skapa djärv form och hållbar funktion som bjuder in till upplevelse för alla sinnen. https://www.kanozi.se/

Citat

Torget har under en tid varit ganska slutet, vilket har gjort att det egentligen bara levt upp under vissa tider på dygnet. Det är något vi vill förändra.
Oliver Lühr, arkitekt på Kanozi
Vi hoppas att vårt vinnande bidrag leder oss till ett intressant och framgångsrikt samarbete med Halmstads kommun för att kunna realisera förslaget och vidareutveckla staden.
Théau Langlois, arkitekt på Kanozi Arkitekter
Vi är ödmjuka men stolta över att ha lyckats fortsätta växa på en marknad där flera i branschen säger upp anställda på grund av en vikande marknad. Att vi har klarat tillväxten med bibehållen lönsamhet och att vi fortsätter leverera arkitektur i toppklass visar att vi har gjort många saker rätt.
Helene Brandrup-Wognsen, vd Kanozi Arkitekter
Vi presenterade en fasad med indragna balkonger för att få till en harmonisk arkitektur och dessutom ge de boende skyddade uterum mot väder och vind.
Claus Uldal, handläggande arkitekt på Kanozi
Sedan valde vi Kanozis förslag för att de verkligen förstod vår brief gällande hela konceptet. De levererade sin idé med en klar och tydlig inriktning.
Lars Häggström, huvudansvarig för fastighetsförvaltning och utveckling på Pandox
Vi fick i uppgift att gestalta stadens centrala torg och symbolen för Novi Sad; Frihetstorget. Mycket av stadens liv kretsar runt denna plats, här ligger både stadshuset och katedralen. Det är också här som stadsborna samlas vid nyårsfirandet och vid andra publika händelser. Platsen har en djupt symbolisk betydelse och speglar Novi Sads historia samtidigt som den utgör sinnebilden för staden.
Johan Casselbrant, arkitekt och huvudägare på Kanozi
Visionen är att bostadshuset ska bidra till ett livligare centrum och större flöde av människor. Vi har tagit tillvara på utsikten och skapat ytor för social samvaro genom att ge byggnaden balkonger och en takterrass som går längs hela taket.
Claus Uldal, arkitekt på Kanozi.
– Vi lägger stor vikt vid att sätta samman rätt kompetenser i projektteamen, att leverera med rätt kvalitet och att nya medarbetare snabbt kommer in i vår kultur och vårt sätt att arbeta.
Helene Brandrup-Wognsen, vd på Kanozi
Vi har tidigare erfarenhet av att arbeta för en WELL-certifiering och skapar alltid miljöer utifrån människans behov. Citygate kommer bli en fantastisk byggnad som vi är väldigt stolta över.
Johan Casselbrant, chefsdesigner och huvudägare på Kanozi.
Att etablera ett kontor på Sveriges största marknad gör att vi kommer närmare befintliga och betydligt fler potentiella kunder, så detta är en strategiskt viktig satsning.
Helene Brandrup-Wognsen, styrelseordförande och tf. vd på Kanozi
Kollektivavtalet garanterar att du som anställd själv inte behöver förhandla exempelvis tjänstepension, föräldraledighet och övertidsersättning. För våra anställda innebär det en större möjlighet att påverka arbetssituationen. Vår ambition är att växa ännu mer och locka rätt kompetenser, för att göra det måste Kanozi fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.
Helene Brandrup-Wognsen
Vi har utformat en attraktiv byggnad som aktivt stödjer en levande stad. Mitt på byggnaden finns en sky-lobby som skapar stadsliv på höjden, vi är stolta över att vara med och utveckla Sickla stad.
Johan Casselbrant, delägare och arkitekt på Kanozi
Kanozis främsta verktyg för att skapa inspirerande och kreativa projekt är genom delaktighet och engagemang, det är så vi kommer fortsätta utveckla företaget. Här är delägarskapet viktigt, vi vill ge medarbetarna möjligheter att dela på de värden vi skapar tillsammans.
Helene Brandrup-Wognsen, styrelseordförande och tf. vd på Kanozi
Vi är med att utforma framtidens arbetsplats för E.ON och en symbol för hållbarhet i den nya stadsdelen Nyhamnen med arkitektur som gör avtryck av helt rätt anledningar. Människans välmående, stadens utveckling och en hållbar framtid är värderingar som helt går i linje med hur vi på Kanozi arbetar.
Daniel Hohenthal, arkitekt och delägare på Kanozi
Vi har gjort flera riktigt bra rekryteringar och arbetar aktivt för att vara en bra arbetsgivare, vi vill attrahera de bästa medarbetarna.
Helene Brandrup-Wognsen, tf. vd på Kanozi.
Masthuggskajen kommer att vara till för alla och bli en tät och hållbar del av det urbana livet, social hållbarhet är en bärande vision för området. Det är ett nytt sätt att gestalta framtidens stad med höga hus och sociala ytor vilket också medfört en komplex detaljplanprocess med många parter som ska tas hänsyn till.
Daniel Hohenthal, arkitekt och delägare Kanozi
Kanozi är ett fantastiskt arkitektkontor som kan gå hur långt som helst. Jag har arbetat med dem både som styrelseordförande och beställare, de har verkligen kvaliteterna som krävs för ett kliv uppåt.
Helene Brandrup-Wognsen, tf. vd på Kanozi
På Naturvetenskap Life vill vi underlätta möten mellan studenter, doktorander och professorer, det är så som unika idéer uppstår.
Johan Norén, vd och delägare på Kanozi
Lisa är en mycket kompetent arkitekt som har stor erfarenhet av kommersiella fastigheter och inredningar. Hon inger stort förtroende och förvaltar sina uppdrag på ett sätt som ger återkommande och nöjda kunder. Vi välkomnar med glädje henne ”hem” till Kanozi igen.
Johan Norén, vd och delägare på Kanozi
Pia-Cally är en fantastisk förebild och ett bollplank för våra unga duktiga inredare. Tillsammans kommer de att bli ett vinnande team som lär och utvecklas tillsammans. Det är med glädje vi välkomnar henne till Kanozi.
Johan Norén, vd och delägare på Kanozi
Vår tanke var att skapa hållbar arkitektur som lyfter Partille centrum från ett typiskt förortstorg till det som det egentligen borde vara, en självklar mittpunkt med både butiker och bostäder.
Johan Casselbrant
Våra gator och torg är mötesplatser för stadens människor. Den yttre miljön är i det sammanhanget bara en scen eller bakgrund, människorna är det väsentliga för att våra rum ska fungera. Det är för dem vi jobbar.
Henrik Fogelklou, landskapsarkitekt på Kanozi
Vi vill skapa ett balanserat och jämställt ägande i företaget. Ett led i detta är att nu utöka ägarskapet och framöver kunna ta in nya delägare och partners vartannat år
Johan Norén, vd
När vi formade företaget tyckte vi det var jätteviktigt att det skulle kännas kul att gå till jobbet. Vi är lagspelare och vill inte ha någon guru-kultur. Dessutom vill vi hjälpa alla att få ihop livspusslet, man ska inte bli parkerad i garderoben för att man är föräldraledig.
Johan Norén, vd
En del av skogen, en del av staden, det är vårt motto för projektet. Skogen ska smitta av sig på arkitekturen. Vi vill forma ett kvarter med innovativ design och möjlighet till gemenskap och hållbart boende
Gudny Eggertsdottir, arkitekt på Kanozi
Vi vill utvidga det nuvarande Sätuna torg som begrepp och låta det ta större plats i stadsbilden.
Daniel Hohenthal, delägare och arkitekt på Kanozi
Vi vill ha in mer av personalen som ägare. För oss är det viktigt att det blir fler som känner sig som ägare och agerar som ägare.
Johan Norén, vd
Vi lyckades bli en stor byrå ganska omgående. Bara ett år efter starten var vi 30 personer. Eftersom vi redan hade jobbat i drygt tio år som arkitekter och var relativt etablerade hade vi beställare som vi kunde ta tag i och spinna vidare på.
Johan Casselbrant, arkitekt och delägare
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp