Dela

Om oss

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Kontakt

 • Peab
  Margretetorpsvägen 84 269 73 FÖRSLÖV
  +46 431 89 000
  http://www.peab.se
 • Pressjour
  010-456 86 00
 • Citat

  I Finland räknar vi på Peab sedan två år koldioxidavtrycket i våra egna projekt och har utfäst oss att bygga dessa i energiklass A. Därför är vi särskilt glada över att kunna förverkliga detta moderna projekt som tar klimathänsyn.
  Matti Joensuu, regionchef Peab
  Vi ser fram emot att än en gång samarbeta med Uppsala kommun och påbörja byggnationen av Tullgarnsbron. Bron är en viktig del i Uppsalas samhällsutveckling och vi hoppas att den kan minska trängseln på stadens andra broar över ån och skapa bättre framkomlighet för Uppsalaborna.
  Thomas Larsson, produktchef Peab
  Det har varit ett spännande projekt i den första etappen och vi är glada att få gå vidare till nästa byggskede. För oss som samhällsbyggare är det här ett mycket viktigt projekt. Samarbetet med beställaren är bra, vilket är en förutsättning i ett så stort och komplext projekt.
  Terje Kaasa Larsen, regionchef Peab
  Vi är stolta över att få bidra med våra kunskaper och att få bygga ytterligare bostäder i denna växande stadsdel i Malmö. Lägenheterna har en fin placering längs boulevarden med både torg och park. Vi har jobbat nära Trianon och utvecklat projektet tillsammans, som är ett fint exempel på vårt närproducerade samhällsbygge.
  Olle Olsson, regionchef Peab
  Vi är stolta över att som samhällsbyggare kunna utveckla stadsdelen tillsammans med ÖrebroBostäder. Detta projekt bidrar till stadsutvecklingen i Örebro på ett mycket bra sätt.
  Nils Staffansson, regionchef Peab
  Hela världen står inför en stor klimatutmaning vilket i princip påverkar allt vi gör. Hela samhällets hållbarhetsmål och utveckling inom digitalisering kommer skapa nya affärsmöjligheter som delvis ligger utanför Peabs befintliga verksamhet. Det handlar bland annat cirkulära material, vattenhantering, nya energitjänster och mycket mer. Framtiden kommer snabbt inom dessa områden och kräver att Peab satsar långsiktigt på forskning och innovation.
  Nils, Rydén, forsknings- och innovationschef, Peab
  Att bygga bostäder är vår kärnkompetens och i Åboregionen har vi i år byggt hundratals lägenheter. Att nu få möjligheten att förverkliga detta fina projekt i Åbo är vi mycket glada över.
  Matti Joensuu, regionchef Peab
  Vi är glada över förtroendet att bygga hyresrätter i Kvarngärdet. Att få vara del av samhällsbyggandet och kunna bidra till nya bostäder i en stadsdel som växer känns betydelsefullt.
  Louise Strömbäck, regionchef Peab
  Jag är mycket glad över att få välkomna Staffan som vd till ATS Kraftservice. Med Staffans långa erfarenhet från branschen, både från beställar- och entreprenadsidan, är jag övertygad om att han kommer att fortsätta driva ATS Kraftservice mot uppställda mål och tillsammans med alla medarbetare bidra till att trygga elförsörjningen i stora delar av Sverige.
  Charlotta Brändström, affärsområdeschef Peab Anläggning.
  Peab har länge varit engagerat i Borås utveckling och vi har goda erfarenheter av att arbeta tillsammans med Borås stad i stadsutvecklingsfrågor. Som lokal samhällsbyggare är den här typen av utvecklingsmöjligheter helt i linje med vår strategi. Med våra fyra affärsområden kan vi ta ett samlat grepp om området och utveckla det på bästa sätt.
  Göran Linder, affärsområdeschef Projektutveckling, Peab
  Jag är glad att vi på Peab fått förtroendet att bygga ut dricksvattenledningar åt Sydvatten. Det är ett spännande projekt, där vi sedan tidigare har god erfarenhet och hög kompetens hos våra medarbetare att driva denna typ av projekt. Projektet ligger även i linje med vårt strategiska mål att vara ledande inom samhällsansvar.
  Göran Wiking, regionchef Peab
  - Arbetet med det nya taket och arenan har gått väldigt bra, projektorganisationen har hittat bra lösningar som resulterat i en mycket bra konstruktion. Det är ett riktigt samhällsbyggnadsprojekt och som Nordens samhällsbyggare känns det väldigt kul att bidra till Skövdes friluftsutbud, speciellt när vi ser så många besökare här varje dag.
  Sten Henriksson, projektchef på Peab
  Vi är glada över förtroendet och ser fram emot att vara med och utveckla Rödäng som stadsdel och bidra till Umeås fortsatta tillväxt. Det är en framåtsyftande beställare och ett spännande projekt som erbjuder hållbara mervärden i vardagen för de blivande hyresgästerna. 
  Susanne Hallberg, regionchef Peab
  Att bygga fängelser är komplext och ställer höga krav på oss som entreprenörer. Jag är väldigt glad över att vi får fortsatt förtroende. Tilläggsbeställningen är ett kvitto på att vår beställare är nöjd med vårt arbete med anstalten och häktet i Skänninge.
  Anders Bergeling, regionchef på Peab
  Vi är stolta över att som samhällsbyggare kunna utveckla Regementsstaden till en ny spännande stadsdel för Boråsborna. Den här affären är i linje med vår strategi att förädla platser av det här slaget och samtidigt bidra till våra andra affärsområden inom Peabkoncernen.
  Göran Linder, affärsområdeschef Projektutveckling, Peab
  Vi uppskattar det förnyade förtroendet från Conceptor Bolig. För oss som samhällsbyggare betyder det mycket att vara en viktig aktör i omvandlingen av Inre hamnen från ett något slitet affärsområde till ett modernt och attraktivt bostadsområde.
  Terje Kaasa Larsen, regionchef Peab
  Som kvinna vet man hur jobbigt det är när man glömt att mensen ska komma och inte har nån tampong med sig. Tänk dig då att du står vid ett vägarbete, eller på en täkt. Ingen kiosk i närheten. Det är inte kul. Genom det här initiativet vill vi underlätta för våra medarbetare och samtidigt visa att arbetet för en jämställd bransch berör många områden – allt från tamponger och arbetskläder till att städa bort machokulturen och mossiga normer.
  Camila Buzaglo, kommunikationsdirektör med ansvar för social hållbarhet på Peab
  För oss som samhällsbyggare är möjligheten att få vara med och utveckla en så central del av staden som Lilla Essingen väldigt intressant. Vi kommer att med styrkan från våra fyra affärsområden kunna ta ett samlat grepp och utveckla fastigheten. Att själva kunna förädla en plats på det här sättet går helt i linje med Peabkoncernens strategi.
  Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling
  Gjutningen av taket var ett extra utmanande moment. Jag är stolt över hur vi fått ihop alla delar på ett fantastiskt fint vis. Liljevalchs+ består av tre våningar som sammankopplats med huvudbyggnaden via en glasgång. Här har vi fått visa vilken enastående kunskap vi har när det gäller just betong.
  Tobias Strömdahl, platschef, Peab
  Vi är glada över att tillsammans med Familjebostäder få medverka till byggandet av hyresbostäder i Bandhagen och på så sätt kunna bygga för framtiden. Det är vårt uppdrag som Nordens samhällsbyggare.
  Louise Strömbeck, regionchef Peab
  Det känns fantastiskt roligt att vi nu efter år av förberedelser kan starta bygget av Gamlestads Smedja. Uthyrningen av lokalerna pågår och som en långsiktig samhällsutvecklare ser vi fram emot att bidra med nya, flexibla kontorsytor som möter framtidens krav och samtidigt utveckla en ny, attraktiv stadsdel i Göteborg.
  Staffan Lundqvist, affärsenhetschef Peab
  Tåsenhjemmet är ett prestigeprojekt för oss på Peab. Vi är stolta över att få uppföra denna viktiga byggnad för boende, anhöriga och anställda. Vi är också positiva till de hårda miljökraven som Oslobygg ställer på oss, eftersom de både bidrar till lägre klimatavtryck och ger oss på Peab värdefull erfarenhet i vårt arbete med att nå våra egna klimatmål.
  Kjetil Runningen, regionchef Peab
  Vi bygger sedan tidigare bostäder och förskola i Årjängs kommun och är glada för möjligheten att fortsätta utveckla samhället tillsammans med kommunen. I Peab har vi en specialiserad kompetensgrupp när det gäller just badhusbyggnation, vilket är en styrka i det här projektet.
  Nils Staffansson, regionchef Peab
  Lönsam tillväxt och hög orderingång sammanfattar årets tredje kvartal. Rörelsemarginalerna fortsätter att förbättras inom såväl entreprenadverksamheterna som bostadsutveckling, vilket är en följd av flera års medvetet arbete.
  Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab
  Peab Asfalt importerar bitumen till den egna verksamheten, enligt internationell specifikation, från ett flertal leverantörer. Vi är optimistiska till att den lösning som installeras på vår hyrda depå i Malmö kommer hantera vår del till den annorlunda lukt som upplevs komma från Malmö hamnområde.
  Mikael Arnestrand, bitumen manager, Peab Asfalt
  Vi är mycket nöjda över det här samarbetet. För oss är det här både ett viktigt och spännande projekt där vi verkligen får användning för vår expertis.
  Terje Kaasa Larsen, regionchef Peab
  Vi är stolta över att Peab har fått förnyat förtroende att bygga den sista etappen i kvarteret. Som Nordens samhällsbyggare är vi glada att få vara delaktiga i utvecklingen av Librobäck och kunna förenkla vardagen för Uppsalaborna. 
  Louise Strömbeck, regionchef Peab
  Det här är ett stort och viktigt projekt för oss. Såväl byggnaden, byggmaterialet som själva byggprocessen kommer att uppfylla omfattande krav på energiförbrukning, kemikalier och kvalitet. Dessutom är vi stolta över att allt snickeri och betongarbete i projektet kommer att utföras av våra egna skickliga hantverkare och lärlingar.
  Terje Kaasa Larsen, regionchef Peab
  Vi på Peab har lång och bred erfarenhet av att bygga och renovera i miljöer med hög trafikbelastning inte minst från det nyligen avslutade projektet med sänkningen av E45 och nya  Gullbergstunneln i centrala Göteborg. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete tillsammans med Trafikverket och övriga samarbetspartners.
  Berth Larsson, regionchef Peab
  Vi är mycket glada över att få bygga en modern och attraktiv gymnasieskola och yrkesskola som är viktig för hela regionen. Här lever vi verkligen upp till Peabs mål att vara en lokal samhällsbyggare. Vi har utvecklat projektet under lång tid i samarbete med kunden, användare och andra samarbetspartners och ser nu fram emot att påbörja arbetet.
  Gro Skaar Knutsen, regionchef Peab
  En trygg skola handlar i första hand om en miljö där alla är schyssta mot varandra. Men en trygg skola skapas också i den fysiska miljön. Här kan vi på Peab göra en insats för att bygga bort otrygga miljöer. Jag så glad över det här samarbetet med Hemsö, Stavsborgsskolan och Friends, där de bidrar med sin expertis kring barn och barns trygghet och vi med byggkunnandet.
  Olof Wedel, projektledare på Peab
  Vi är glada över att få fortsatt förtroende av Vattenfall att leverera elnätstjänster. Vi har haft ett liknande upplägg tidigare och ser fram emot att utveckla vårt samarbete i minst tre år till.
  Staffan Gustavsson, vd på ATS Kraftservice AB
  Vi är glada över att få fortsatt förtroende av Eon att leverera projektentreprenader. Vi har haft ett liknande upplägg tidigare och ser fram emot att utveckla vårt samarbete i minst fyra år till. Vi är givetvis stolta över att vi får vara en del av Eons arbete med att skapa mer hållbara energialternativ.
  Staffan Gustavsson, vd på ATS Kraftservice AB
  Peab har ambitiösa klimat- och miljömål och detta är ett viktigt steg för att bli klimatneutrala till 2045. Vi har redan många initiativ på plats för att minska vår klimatpåverkan – från vår affärsmodell med närproducerat samhällsbygge till vår växande familj med ECO-produkter. Med tillgång till fossilfritt stål så öppnas ytterligare möjligheter. Samarbetet runt fossilfritt stål är också en naturlig utveckling av den goda relation Peab och SSAB redan har runt klimateffektiviseringar.
  Jesper Göransson, vd och koncernchef på Peab
  Det här är ett mycket fint uppdrag för oss på Peab. Vi är stolta över möjligheten att tillsammans med Lunds Kommuns Fastighets AB få bidra till fler boendemöjligheter för Lundaborna.
  Olle Olsson, regionchef Peab
  Eftersom det här projektet omfattar arbete med skolbyggnader från olika tidsperioder får vi verkligen dra fördel av vår expertis när det gäller byggnationer och renoveringar av skolor. Vi är särskilt stolta över att få genomföra det här projektet i Åbo och därmed befästa Peabs position i regionen.
  Matti Joensuu, regionchef Peab Finland
  – På Peab har vi som mål att öka resurseffektiviteten i vår verksamhet och här samverkar vi bland annat med våra leverantörer för att hitta nya innovativa cirkulära lösningar. Det känns otroligt roligt att vi är igång nu och testar Gentræ tillsammans med Beijer och vår beställare Wihlborgs. Trä förbränns till största delen i Sverige idag så cirkulära alternativ för trä behöver verkligen utvecklas och det här är ett steg på vägen.
  Lotta Zachrisson, miljöspecialist på Peab
  Vi har gott om erfarenhet av renovering av skolbyggnader i huvudstadsregionen. Det är glädjande att vi nu får genomföra det här projektet och fortsätta dra fördel av den kompetens som finns i vår organisation.
  Marko Rinkinen, regionchef Peab Finland
  Vi ser mycket fram emot att komma i gång med samarbetet med Avain Rakennuttaja och bygga dessa bostäder i Träskända.
  Marko Rinkinen, regionchef Peab
  På 1,5 år har vi ökat inflödet av ansökningar till koncernens lediga tjänster med 144 procent samt ökat intresset från kvinnor med 72 procent. Detta baserar sig på vårt arbete ”inifrån och ut”, att medarbetare vill rekommendera Peab som arbetsgivare (eNPS), och en annonseringslösning där vi kan anpassa rätt budskap till rätt målgrupp. Resan är inte enkel och dessutom lång men vi menar allvar med vår plan och är uthålliga.
  Anders Berge, kompetensförsörjningschef Peab
  Utbyggnaden är helt platsgjuten i betong med ett stort antal detaljlösningar. Det har varit en otroligt krävande process eftersom mycket är nytt och inte har utförts på det här sättet i Sverige tidigare. Alla installationer som el, säkerhet och ventilation, är ingjutna i betongen för att inte synas. Att bygga på det här sättet kräver avancerad planering och ett upplägg där minsta detalj är genomtänkt.
  Tobias Strömdahl, platschef Peab
  Vi har sedan tidigare byggt en skola för F-6 i området och det känns extra bra att få fortsätta att bidra till samhällsbygget genom en bygga en högstadieskola i Stenungsund. Att få vara med och skapa en skola som ska hålla i många generationer är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag för oss som samhällsbyggare. Peab är det byggbolag som bygger flest skolor i landet, vilket innebär att vi har bred kompetens och erfarenhet inom området.
  Liselott Bergkvist, regionchef Peab
  Vi är redo att börja med det här projektet. Markförhållandena är bra och vi ser framför oss en effektiv byggprocess med hög kvalitet i leveransen. Vi utför allt snickeriarbete och delar av betongarbetet med våra egna yrkesarbetare och vi kommer att ha lärlingar i projektet.
  Terje Kaasa Larsen, regionchef Peab Norge
  Det är för oss en självklarhet att verka på lokala marknader och bidra till affärer som stärker den lokala bygden, genererar arbetstillfällen och hjälper våra kunder och samarbetspartners att vara framgångsrika. Samarbetet med Koenigsegg är därför också en möjlighet att tillsammans kunna bidra till utvecklingen av Ängelholm.
  Bratislav Marjanovic, regionchef på Peab
  Jag är väldigt glad över att vi på Peab tillsammans med Kunskapsporten kan bidra till att utveckla Kalmar med en ny bad- och friskvårdsanläggning, som kommer att erbjuda många möjligheter för stadens invånare. Det är en positiv samhällsutveckling som vi gärna är en del av.
  Anders Bergeling, regionchef Peab
  Vårt senaste gemensamma projekt är nu färdigt och ska överlämnas till kunden. Detta nya projekt blir en fin fortsättning till vårt framgångsrika samarbete med Sato. Vi är stolta över att kunna bidra till fler boendemöjligheter för Vandaborna.
  Marko Rinkinen, regionchef Peab
  Vi är oerhört glada över förtroendet att få bygga den nya förskolan som ska heta Ljungs-Hälle. Att få möjlighet att bygga för framtiden och för barn är extra givande och inspirerande. Här ser vi verkligen hur vi bidrar till den lokala samhällsutvecklingen.
  Therese Johansson, arbetschef på Peab.
  Det är väldigt positivt att vi genom dessa avtal kan utveckla samarbetet med återbruksaktörer. I många fall kan vi lämna tillbaka överblivet material till leverantören, men ibland finns inte de förutsättningarna. Tillsammans med återbruken skapar vi bättre möjligheter att ta vara på överblivet material, så att det kan komma till användning. Vi arbetar även för att etablera liknande samarbeten på fler orter i Sverige.
  Elisabet Stadler, miljöchef på Peab
  Vi är stolta över att få genomföra det här omfattande och viktiga projektet. Det kräver särskilt  kunnande när man bygger produktionsanläggningar för livsmedel av det här slaget, vilket vi har samlat på oss över tiden i våra tidigare samarbeten med Atria.
  Matti Joensuu, regionchef Peab
  Vi har ett gott samarbete med flera framgångsrikt genomförda projekt. Det här projektet började vi planera för redan 2019 och det är glädjande att vi nu kommer i gång med detta projekt och fortsätter därmed att bygga samhället i Åbo.
  Matti Joensuu, regionchef Peab