Dela

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på cirka 54 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Kontakt

 • Peab
  Margretetorpsvägen 84 269 73 FÖRSLÖV
  +46 431 89 000
  http://www.peab.se
 • Pressjour
  010-456 86 00
 • Citat

  Vi är väldigt stolta över att få bygga dessa byggnader och visa vår kompetens som vi har erhållit genom erfarenhet från byggnation av åtskilliga kontorsbyggnader i huvudstadsregionen under de senaste åren
  regionchef Marko Rinkinen, Peab Finland
  De nya hårdare reglerna behövs för att vi ska få en sundare konkurrens och mer ordning och reda i branschen. Fram till nu har oseriösa aktörer haft för lätt att verka på svenska byggarbetsplatser. Med det nya passerkortet blir det tvärstopp för dem
  Linda Larsson, projektledare Nya ID06 på Peab
  Det här projektet ligger på ett attraktivt läge där vi förstått att det finns en efterfrågan av hotellrum, så det känns bra att kunna hjälpa till och bidra till Örebros stadsutveckling
  Nils Staffansson, regionchef på Peab
  Jag är oerhört glad och stolt över att här idag få inviga detta spännande hus och nya landmärke för Malmö
  Jesper Göransson, koncernchef och VD för Peab
  Vi är väldigt glada över det här uppdraget och vi tror på Skara som tillväxtort. Jula är en stor och viktig aktör i Skara och det är roligt att tillsammans med dem kunna bidra till att utveckla Skaraborg
  Stellan Haraldsson, regionchef på Peab
  Regementsstaden är ett unikt område i Borås då det är det enda oexploaterade området med så pass nära in till stadskärnan och kommunikationer. Vi bygger, och har redan byggt, bostadsrätter och det ska bli väldigt kul att även bygga hyresrätter åt det kommunala bostadsbolaget här i Borås nya stadsdel
  Stefan Lindvert, Peabs arbetschef i Borås
  Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att utföra detta projekt åt Hudiksvalls kommun. Att vara med och bygga samhället är viktigt för oss. HälsingeBygg är ett lokalt företag som kommer att genomföra ett närproducerat samhällsbygge med till stor del lokala resurser
  Fredrik Timan, regionchef Peab
  Genom att vi bygger den nya motorvägen ökar trafiksäkerheten, det blir kortare restid och bättre framkomlighet för trafikanterna. Det känns självklart bra att vara en del i denna utveckling
  Johan Hansson, regionchef Peab
  Peab är en entreprenör med starka lokala rötter i Vestfold och Telemark, och för oss är det motiverande att få möjlighet att bidra till att bygga framtidens Larvik. Lokala signalprojekt som Grandkvartalet bygger stolthet inom företaget. Samtidigt passar projektet bra in i vår portfölj och ger omsättning under de kommande två åren.
  Terje Kaasa Larsen, arbetschef Peab
  Arbetet med den första etappen har fungerat väldigt bra. Vi har ett nära samarbete med vår beställare och jag ser det som ett riktigt gott betyg till vår organisation att vi nu även får bygga nästa etapp i projektet.
  Kjetil Nordang, regionchef Peab
  Den här entreprenaden är en fortsättning på ett bra och långvarigt samarbete mellan Peab och Kojamo. Vi har byggt flera lokaler tillsammans under de senaste åren, senast till Bahamagatan i Jätkäsaari.
  Marko Rinkinen, regionchef Peab Finland
  Byggandet av brandstationerna kompletterar vår existerande orderstock betydligt, både projektens storlek och varaktighet. Vi är stolta över att få vara med och bygga räddningsverksamhetens framtid
  Matti Joensuu, regionchef Peab Finland
  Magasin 211 byggdes 1917 och har en fantastisk ursprunglig arkitektur som vi bevarar och bygger vidare på. För att bli ett modernt kontorshus har vi nu tillsammans med Wingårdhs Arkitekter ritat och utvecklat det, utan att göra avkall på husets karakteristiska detaljer som vi varit mycket måna om att bevara
  Hanne Birk, utvecklingschef i Varvsstaden
  Detta är ett mycket spännande projekt som kommer att bli ännu en byggnad med karaktär i Malmö stad. Det är höga miljökrav för byggnaden, vilket bland annat handlar om energianvändning och innemiljö. En utmaning är logistiken eftersom projektet ligger centralt i Malmö
  Bratislav Marjanovic, regionchef Peab
  Vi arbetar i nära samverkan med vår kund. Vi tar med oss erfarenhet från tidigare projekt med SCA och vi har tillsammans utarbetat ett arbetssätt som fungerar mycket bra i denna typ av stora komplexa projekt
  Jörgen Eriksson, regionchef på Peab
  Jag är mycket glad över att Juha blir en del av Peab. Med Juhas gedigna erfarenheter fortsätter vi att vässa vår kommunikation, inte minst på finansmarknaden
  Niclas Winkvist, CFO på Peab
  Kaivopiha utvecklingsprojekt är ett mycket intressant och viktigt uppdrag för Peab. Vi bygger i stadskärnan mitt i de livligaste kvarteren
  regionchef Marko Rinkinen, Peab Finland
  Att få bygga mindre lägenheter som passar för ungdomar känns viktigt och speciellt. Peabs styrka i ett projekt som detta är arbete i tidigt skede, det vill säga att tillsammans med kunden tidigt sätta målen och därmed lättare hitta de bästa lösningarna. Marsipanfabriken är ett mycket bra exempel på detta
  Olle Olsson, regionchef Peab
  Det väldigt roligt att vi fått förtroendet att bygga Kvarteret Magistern till AB Bostaden här i Umeå. Projektet passar väl in för oss då vi har gedigen erfarenhet av stora bostadsproduktioner. Planeringen inför byggstart pågår för fullt med stort engagemang från platschef, arbetsledare och lagbas
  Susanne Hallberg, regionchef Peab
  Vi är mycket glada och stolta över att vi idag flyttar in i vårt egenutvecklade Stockholmskontor. Peab Center Stockholm är ett riktigt bra bevis på hur vi med våra fyra samverkande affärsområden gemensamt kan producera en helhetslösning från markförvärv till färdig byggnad. Så långt det är möjligt tar vi vara på lokala resurser i form av egen personal, egna insatsvaror och underentreprenörer, det är det vi menar är ett närproducerat samhällsbygge
  Stefan Danielsson, affärsområdeschef Bygg
  Tack vare en erfaren organisation har förvärvet tillfört Peab viktig kompetens inom stommar och vi är glada över att nu kunna slutföra det sista steget i affären. Verksamheten har integrerats väl och utvecklats mycket bra, till och med över förväntan, samtidigt som vi har utökat verksamheten med fler etableringar
  Johan Dagertun, biträdande affärsområdeschef Industri.
  Peab satsar mycket på offentliga projekt inom vård, hälsa, skola och utbildning. Detta projekt innebär att vi ser resultat av detta initiativ och att vi bygger viktig erfarenhet för framtida projekt av samma typ
  Peabs regionchef Trond Ormstad
  Halvors länk skapar ett stråk med god framkomlighet för transporter till och från Hisingsleden och Göteborgs Hamn, som är Nordens största hamn. Det känns självklart bra att vara delaktig i denna förbättring av trafiksäkerheten och att bygga en helt ny gång- och cykelled som är separerad från körbanan och ger bättre trafiksäkerhet för både gående och cyklister.
  Berth Larsson, regionchef på Peab
  Vi är stolta att vi fått förtroendet att bygga det nya Scandic i Luleå. På Peab har vi stor erfarenhet av hotellprojekt och i Luleå har vi tidigare byggt hotell med hög kvalitet i genomförandet. Extra roligt att projektet ligger intill genomfartsvägen Bodenvägen, ett fint skyltläge och luleåborna kan följa projektet
  Susanne Hallberg, regionchef Peab
  Vi ser fram emot ännu ett intressant projekt tillsammans med SCA. Vi har tidigare medverkat i utbyggnaden av deras fabrik i Östrand. Även denna gång sker projektet i nära samarbete med vår kund, så kallad partnering. I denna typ av stora och komplexa projekt är det en av nycklarna för att lyckas
  Jörgen Eriksson, regionchef på Peab
  Peab är Nordens samhällsbyggare och därför är projekt som att detta där vi får vara med och bygga den nya Glöstorpsskolan i Tuve speciellt för oss. Här bygger vi för framtiden, där barn- och ungdomars utbildningsmiljö är en viktig del
  Stellan Haraldsson, regionchef på Peab
  Peab har under årets tre första kvartal ökat omsättningen och förbättrat rörelseresultatet. Våra strategiska satsningar fortsätter genom investeringar i verksamheten. Inom Projektutveckling ökar vi successivt innehavet av såväl utvecklingsprojekt som färdiga fastigheter. Inom Industri förbereder vi oss för övertagandet av verksamheter från YIT inom ballast och beläggning, vilket beräknas slutföras i början av nästa år
  Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab
  Projektet var intressant ur ett tekniskt-, miljömässigt- och samhällsperspektiv och gav inspiration till att fortsätta med liknande uppdrag. Därför är jag väldigt stolt och glad över att vi har fått det här kontraktet
  VD Johan Hansson i Peab Anlegg
  På Peab har vi stor erfarenhet av badhusprojekt och nu ser vi fram emot att få påbörja bygget av Kristianstads nya badhus som när det står färdigt kommer att bli ett av södra Sveriges finaste badhus. Spännande och betydelsefull satsning av Kristianstad kommun och som vi på Peab kommer att se till att förvalta väl
  Bratislav Marjanovic, regionchef på Peab
  På Peab har vi ett starkt fokus på att arbeta på ett sätt som ger oss nöjda kunder. Att Selvaag Bolig väljer oss för ett nytt projekt i Tönsberg, ser vi som en stor förtroendeförklaring och det bidrar till stor motivation i organisationen
  arbetschef Terje Kaasa Larsen
  Keljonkangas skolan är ett stort och intressant uppdrag för Peab under år 2020 och 2021. Det är en naturlig fortsättning på våra uppdrag inom skolområdet. Vi kan utnyttja vår tidigare erfarenhet i detta projekt. Jyväskylän Tilapalvelu är en viktig beställare i Jyväskylä, och vi är glada över att få samarbeta
  regionchef Matti Joensuu, Peab Finland
  Vi på Peab har god erfarenhet och rätt kompetens då vi byggt många skolor här i Värmland. Vi är stolta över att ha fått förtroendet av Kils kommun att bygga nya Vikstaskolan
  regionchef Nils Staffansson
  Vi ska riva befintlig byggnad på området. Sedan ska vi bygga en ny byggnad med 35 lägenheter och med kommersiella fastigheter på första våningen
  Peabs regionchef Kjetil Runningen
  Nu tar vi steget fullt ut och utvecklar ackordet så att det bättre stödjer Peabs strategiska mål. Det anpassade ackordet främjar säkra arbetsplatser, ordning och reda och därmed kvalitet och lönsamma projekt
  Urban Alm, förhandlings- och arbetsmiljöchef på Peab
  Att utveckla städer handlar alltmer om en helhet, där bostäder och kommersiella fastigheter är integrerade. Det kan gälla både större och mindre områden. Vi har redan egna exempel på detta, som t.ex. Varvsstaden i Malmö och Ulriksdal i Stockholm. Genom satsningen vi gör nu stärker vi ytterligare vår förmåga att möta denna samhällsutveckling
  Göran Linder, affärsområdeschef för Projektutveckling.
  Det är glädjande att i god tid ha klart avtalet om en ny bankfinansiering. Kreditavtalet ger oss en stabil finansiell plattform för de närmaste åren. Långsiktiga bankrelationer har alltid varit en viktig del i Peabs utveckling
  Peabs VD Jesper Göransson
  Ända sedan 1936 har Storbron varit en central del av Sundsvall och att nu få vara delaktig i att bygga en helt ny Storbro känns självklart mycket bra. Jag ser fram emot att den nya bron står här minst lika länge som den tidigare bron gjort
  Jörgen Eriksson, regionchef Peab
  Det känns fantastiskt att vi återigen får förtroendet genom att få bygga en tredje kommersiell fastighet för samma kund.
  regionchef Marko Rinkinen, Peab Finland
  Efterfrågan på byggmarknaden är fortsatt god, men med olika förutsättningar beroende på geografi och produkt. Peab har under första halvåret 2019 ökat omsättningen och förbättrat rörelseresultatet. Vi fortsätter investera i projektutvecklingsverksamheten och breddar samtidigt vår industriverksamhet genom förvärvet av YITs beläggnings- och ballastverksamhet i Norden. Avtalet undertecknades i början av juli och tillträde beräknas ske den 1 januari 2020
  Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab
  Huset blir ett vackert blickfång som man ser direkt när man kör in söderifrån till Skellefteå. Vi ser fram emot att komma igång med projektet
  Susanne Hallberg, regionchef Peab
  Genom detta förvärv tar vi nästa steg i utvecklingen av Peab som Nordens Samhällsbyggare. Beläggnings- och ballastverksamhet är nära kopplat till samhällsutvecklingen både vad gäller anläggnings- och byggprodukter. Genom att expandera inom dessa delar lägger vi plattformen för att fortsätta växa och förstärka lönsamheten.
  Jesper Göransson VD och koncernchef i Peab
  Den nya ringleden runt Umeå byggs bland annat för att förbättra luftkvaliteten, öka framkomligheten samt förbättra trafiksäkerheten i centrala Umeå. Det känns självklart bra att vara en del i den förbättringen. Detta medför även ökade möjligheter för Umeå stad att utvecklas och växa
  Jörgen Eriksson, regionchef Peab
  Vi är glada över att vara en del i utbyggnaden av den nya motorvägen. Den kommer bland annat öka framkomligheten och öka trafiksäkerheten. Vi ser fram emot att starta upp vårt arbete nu i sommar
  Johan Hansson regionchef Peab Anläggning i Norge
  Projektet är innovativt, både gällande byggprocessen och miljömässigt. För Peab betyder det mycket att vi är med i denna stora och spännande satsning i Asker
  Kjetil Runningen, regionchef Peab
  Det är väldigt roligt att vi fått förtroendet att utföra detta uppdrag. Det här är både ett intressant och viktigt projekt, där vi på Peab har den kompetens som krävs för att säkerställa kvaliteten i genomförandet
  regionchef Nils Staffansson
  Vi arbetar sedan 2018 med markarbeten i den första etappen av Bromstensstaden. Vi är glada över att vi fått fortsatt förtroende för att bygga även den andra etappen
  Carl Johan Söderberg, regionchef Peab
  Vi har genomfört utbildningen på ett flertal orter och alltid fått väldigt bra gensvar. Flera deltagare har uttryckt att de nu hade den kunskap som krävs för att våga köpa en bostadsrätt
  Kim Kulstad, regionchef på Peab Bostad Skåne
  Vi är mycket glada och stolta över att ha fått förtroendet av Diös att bygga nya fina hyres­bostäder i Östersund. Extra spännande att få vara en del i utveckling av Östersund tillsammans med en stark aktör som Diös
  Fredrik Timan, regionchef på Peab
  Att vi nu gjort flera intressanta uthyrningar visar att The Points läge och erbjudande tilltalar en bred kundkrets. Vi hoppas att mixen av företag ska skapa en unik dynamik i huset och en bra miljö för företagen att växa och utvecklas i
  Pia Andersson, VD, Annehem
  Ett Peab Life-initiativ innebär mer än bara ekonomisk sponsring. Vi arbetar på plats för att engagera det lokala föreningslivet och lyfta ungdomar eller individer som står utanför arbetsmarknaden. Det här sättet att arbeta går hand i hand med vår roll som en modern samhällsbyggare
  Christer Borkenhagen, projektledare för Peab Life