Dela

Om oss

Peab är Nordens samhällsbyggare med 14 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Kontakt

 • Peab
  Margretetorpsvägen 84 269 73 FÖRSLÖV
  +46 431 89 000
  http://www.peab.se
 • Pressjour
  010-456 86 00
 • Citat

  Vi är mycket glada över marknadens stora intresse för våra gröna obligationer. Vi har en tydlig plan för att ställa om verksamheten till att bli klimatneutral och den här emissionen är en viktig del i det arbetet.
  Niclas Winkvist, CFO Peab
  Vi är stolta över att återigen få Trafikverkets förtroende och det känns bra att vi kan vara med och skapa en säkrare och mer framkomlig väg. Detta är den fjärde etappen i utbyggnaden av E20 som Peab genomför och med vår specialistkompetens inom infrastrukturprojekt ser vi fram emot det fortsatta samarbetet med alla inblandade.
  Berth Larsson, regionchef Peab
  Vi är glada över att få vara med och bidra till Strängnäs utveckling. Det är med stor entusiasm vi tar oss an detta samverkansprojekt.
  Nils Staffansson, regionchef Peab
  Nu när affärerna tar fart står Peab redo med en organisation som har djupa, lokala kunskaper och starkt regionalt engagemang. Samtidigt drar vi nytta av den tekniska kompetens och det miljökunnande som Peabkoncernen kan erbjuda. Norra Sverige och den gröna omställningen innebär en stabil och växande marknad för Peab.
  Lotta Brändström, affärsområdeschef Anläggning.
  Det känns både spännande och utmanande att kliva in i rollen som regionchef. Vi har redan idag många fina projekt som pågår och jag känner en stark tro på Peabs roll och framtid här i regionen. Tillsammans har vi möjligheter att ta hem fler riktigt spännande projekt och bidra till den gröna omställningen.
  Hans Boija, ny regionchef Peab Anläggning Nord.
  Vi är stolta över att Peab har en central roll i färdigställandet av detta samhällskritiska projekt. Många människor har påverkats av skredet och vi är stolta över att E6:an nu kan öppna till sommaren. Nu kommer vi fortsätta med färdigställandet av anslutande vägar samt de kommunala vägarna i området.
  Ioannis Strantzalis produktchef på Peab.
  En ny laguppställning gör oss ännu starkare i den rådande konjunkturen och hjälper oss att ytterligare öka fokus på att möta kundernas önskemål och krav på minskad klimatpåverkan,
  Lotta Brändström, affärsområdeschef Peab.
  Norra Sverige har alltid varit viktigt för Peab, av många skäl. Här finns både affärer och en viktig del av hela Sveriges framtid med den gröna omställningen. Port of Skellefteå är ett bra exempel på detta och vi på Peab vill så klart kunna spela en viktig roll i den utvecklingen​.
  Jesper Göransson vd Peab
  Vi är glada att vårt utsläppsfria stål kan bidra till att minska klimatpåverkan i utbyggnaden av Port of Skellefteå. Tillsammans med partners som Peab lägger vi nu grunden för en fossilfri framtid.
  Thomas Hörnfeldt, chef för hållbara affärer på SSAB
  Utvecklingen av det nya hamnområdet vid Port of Skellefteå kommer att ha en avgörande roll i samhällsomvandlingen och för de industrietableringar som sker här. Hållbarhetstänket är viktigt i alla delar av projektet och tillsammans med Peab vill vi bygga Sveriges mest hållbara kaj. Det är glädjande att vi är först ut med att använda pålar av återvunnet stål producerade utan fossila utsläpp och det är ett tydligt bevis på att vi omsätter vår vision till verklighet.
  Therese Bäckström Zidoli, funktionschef vid Skellefteå kommun.
  Vi är glada och stolta över förtroendet att få bygga denna nya industribyggnad till Wihlborgs och därigenom bidra till det lokala näringslivet. Det är ett fint exempel på vårt närproducerade samhällsbygge.
  Olle Olsson, regionchef Peab
  Framtidens bindemedel för betong är cirkulära och har så lågt koldioxidavtryck som det bara går. De produkter Cemvision tillverkar ligger helt i linje med kundernas efterfrågan.
  Ludwig Zetterström, vd på Peabs dotterbolag Swecem som är specialiserat på bindemedel med lägre klimatavtryck.
  Vi är mycket glada att få leverera vår produkt till Peab. Vi ser nu hur grön cement blivit avgörande för hur hela industrier ska kunna nå sina klimatåtaganden. Efterfrågan är redan enorm och alla prognoser pekar på att den bara kommer öka. Detta adresserar vi med en snabbt skalbar produktionsmodell.
  Oscar Hållén, vd på Cemvision. 
  Vi tar förtroendet på stort allvar och har involverat i stort sett varje del av Peabkoncernens breda expertis och kompetens i det här projektet. Här kan vi visa vår fulla potential. Vi står här nu idag, mitt i en av de svåraste byggkriserna och tar ett första spadtag för nya bostäder. Det visar på vikten av att våga ta framtidsinriktade beslut.
  Jesper Göransson vd Peab
  För oss på Peab är det viktigt med den lokala förankringen, de flesta medarbetare i de här projektet kommer från Tjörn eller närliggande kommuner. Det ger oss en ökad förståelse för platsen och människorna som bor och verkar här.
  Therese Johansson arbetschef Peab
  Det är en stor vinning i arbetsmiljön. De är smidigare att hantera på grund av lätt vikt och att kapa och skruva går väldigt snabbt. När det kommer till hållfasthet, brand- och ljudegenskaper så är reglarna typgodkända av RISE som gjort tester och certifiering.
  Oskar Renström, kvalitets- miljö- och arbetsmiljösamordnare (KMA) på Peab i Umeå
  Under första kvartalet uppvisade vi en hög orderingång, den högsta i Peabs historia. Vår breda affärsmodell gör att vi kan tillvarata den efterfrågan som råder inom anläggning, beläggning och övrigt husbyggande.
  Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab
  Genom att göra medvetna val i projektet som till exempel att använda våra eco-produkter, 100% förnyelsebart bränsle och en lättare stålkonstruktion har vi kunnat spara drygt 350 ton koldioxid i projektet.
  David Eriksson, arbetschef, Peab
  Det här är ett historiskt avtal och det största som Peab erhållit i Norge. Jag vill tacka Avinor för förtroendet och vårt nära samarbete i den första fasen av projektet. Nu ser vi fram emot att påbörja byggnationen av flygplatsen som kommer att innebära ett stort lyft för hela Bodøregionen.
  Johan Hansson, vd Peab Anläggning Norge
  Som samhällsbyggare är vi givetvis mycket glada och stolta över att få vara med och bidra till en säker och trygg vattenmiljö i Västervik. Vi ser fram emot att genomföra detta projekt, som främjar hållbarhet och ansvarstagande gentemot vattenmiljön i Östersjön, tillsammans med Västervik Miljö och Energi AB.
  Anders Bergeling, regionchef Peab
  Ett bra samarbete och en samsyn kring hur man jobbar säkert är en viktig del i en stark säkerhetskultur.
  Stefan Danielsson, affärsområdeschef Bygg på Peab
  Vi ser våra kärnvärden som en stor styrka, och det är väldigt positivt att de nu omsätts i en konkret övning som skapar möjlighet till diskussion och reflektion hos arbetslagen.
  Lotta Brändström, affärsområdeschef Anläggning på Peab
  Vi tackar Statnett för förtroendet och ser fram emot att påbörja arbetet med den nya transformatorstationen. Det betyder mycket för oss att kunna bidra till ett projekt som säkerställer tillförlitlig elförsörjning till boende och företag i Hålogaland. Eftersom arbetet utförs på högspänningsanläggningar ställer det höga krav på planering och på arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet.
  Trygve Nilsen, distriktschef Peab
  Vi tackar Nittedals kommun för förtroendet och det goda samarbetet i projektets första fas. Det betyder mycket för oss att bidra med vår erfarenhet och kompetens i nära samarbete med alla inblandade, och på så sätt bidra till att lokalbefolkningen får en pålitlig vatten- och avloppstjänst även i framtiden. Vi ser fram emot att utföra arbetet på ett effektivt och säkert sätt.
  Erik Hedvald Nilsen, vd för Peabs dotterbolag Arne Olav Lund
  Det känns fantastiskt att Peabs jämställdhetssatsning Byggåret fortsätter att locka så många kvinnor som vill prova ett år i byggbranschen. I år hade vi till och med fler sökande per plats jämfört med förra året. Det visar tydligt hur stort intresset för byggbranschen är och för oss på Peab handlar det om att rusta för framtiden med ny kompetens. Trots tuffa tider fortsätter vi kampen om en mer jämställd bransch. Vi måste stå redo när marknaden vänder upp igen.
  Camila Buzaglo, kommunikationsdirektör Peab
  Det är ett omfattande och tekniskt utmanande projekt där vi tillsammans med Sydvatten ska bygga en helt ny dricksvattenreservoar. Med projekteringsarbetet bakom oss känner vi oss trygga med de tekniska lösningarna och är nöjda med innehållet i projektet. Vi ser mycket framemot detta samhällsviktiga uppdrag.
  Göran Wiking, regionchef Peab
  Det känns både glädjande och ärofyllt att ha gått till final i Årets byggkvinna. Byggbranschen är en bransch för alla. Det är få branscher där man är med och bidrar till samhällsutvecklingen på ett så konkret sätt, det tycker jag både är viktigt och fint.
  Susanne Hallberg
  Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i att skapa en ny skola till Malmös gymnasieelever. Som samhällsbyggare är detta ett mycket viktigt uppdrag.
  Olle Olsson, regionchef Peab
  Att vi har fått uppdraget att bygga deletapp Haga-Rosenlund är mycket glädjande och visar att Peab och vår organisation är konkurrenskraftig för projekt av den här storleken. Haga-Rosenlund är en viktig knutpunkt i Göteborgs kollektivtrafiknät och stationen kommer att bidra till ökad tillgänglighet i området.
  Berth Larsson, regionchef Peab
  Det känns jättebra att vi på Peab fått förtroendet att bygga om Kristinehallen. För oss är det inspirerande att skapa något bra och viktigt för kulturen i Dalarna och att vi som samhällsbyggare bidrar till den lokala utvecklingen i Falun. Jag ser fram emot det här projektet med spännande, hållbara och genomtänkta lösningar.
  Fredrik Timan, regionchef Peab
  Jag är glad för att vi i detta tekniskt avancerade projekt i god samverkan med Härnösands kommun hittat både ekonomiska och hållbara lösningar, samtidigt som den nya bron blir ett lyft för invånarna och de besökande till orten. Med lokala resurser bygger vi samhällsviktig infrastruktur i Härnösand.
  Jörgen Eriksson, regionchef Peab
  Att vara delaktig i att vi har säkra och framkomliga vägar i Sverige är ett viktigt uppdrag för oss som samhällsbyggare och något vi är mycket stolta över. Som vägentreprenör åt Trafikverket ingår det att året om och dygnet runt bevaka väglaget och utföra löpande inspektioner och åtgärder för att ta hand om vägarna.
  Berth Larsson, regionchef Peab
  Det känns väldigt bra att vi fått uppdraget att renovera och bygga ut åt SSAB i Oxelösund. Vi har gedigen erfarenhet från liknande projekt och ser fram emot detta projekt med fin arkitektur.
  Nils Staffansson, regionchef Peab
  Vi vet att användningen av ECO-Betong ger riktigt fina resultat vad gäller utsläppsminskningar. Ett exempel är ett broprojekt i Småland där vi bytte ut 50 procent av cementen och kunde därmed halvera klimatbelastningen i jämförelse med en traditionell betong. Förutom att minska klimatbelastningen ger ECO-Betong god beständighet och bättre hållfasthet än en traditionell betong.
  Lotta Brändström, affärsområdeschef Peab Anläggning.
  Detta är ett viktigt steg i rätt riktning för hela Peabkoncernen och något som bidrar till koncernens gemensamma klimatfärdplan. Att ECO-Betong nu blir standard hjälper oss att nå våra mål. Vi måste minimera klimatavtrycket på våra insatsvaror i alla våra byggprojekt.
  Stefan Danielsson, affärsområdeschef Bygg.
  Jag är glad över det goda samarbetet vi har med Specialfastigheter och även den nära dialogen som förs med Kriminalvården. Det resulterar i ständiga förbättringar både i processer och arbetsmiljö, kvalitet och samverkan. Det nya huset som vi ska bygga utförs med bergvärme och solceller för att uppnå Miljöbyggnad Guld.
  Susanne Hallberg, regionchef Peab
  Vi är hedrade över att Stenungsund kommun har gett oss förtroendet att åtgärda marken runt skredet, som har orsakat omfattande problem för infrastrukturen och fastigheterna i området. Genom det här uppdraget har vi ett helhetsansvar för att återställa marken och vägarna till ett säkert och hållbart skick. Vi kan även dra nytta av vår erfarenhet från det pågående arbetet med att återuppbygga E6:an.
  Ioannis Strantzalis, produktchef på Peab.
  Jag är stolt över alla medarbetare, stolt över slutprodukten och stolt över det fantastiska samarbetet med vår kund SCA. Vi har ett långt samarbete och vi hoppas att det får fortsätta – det kommer fler projekt med dem,
  Jörgen Eriksson, regionchef på Peab
  Det känns fantastiskt roligt att vi får fortsatt förtroende från LKAB att bidra till samhällsomvandlingen i Kiruna med våra lokala resurser. Den nya byggnaden med brutet tak kommer att sätta en fin prägel i kvarteret tillsammans med befintliga byggnader.
  Susanne Hallberg, regionchef på Peab.
  Vi har anlitat PEAB för flera projekt tidigare. Vi ser fram emot detta samarbete och ser framför oss ett fint resultat. Både för sakägaren som flyttar in i sina nya lokaler samt för Kiruna generellt.
  Mats Persson, projektledare LKAB.
  Det känns väldigt bra att vi fått uppdraget att bygga det här boendet i Åmål. Projektet har stort klimatfokus och vi på Peab har hållbara lösningar som passar perfekt i projektet. Vi ser fram emot att komma igång.
  Nils Staffansson, regionchef Peab
  Logistikparken är ett prestigeprojekt för oss i Sundsvall och vi är stolta över att det både blev billigare än vi först budgeterade och att vi lyckades färdigställa projektet ett helt år före tidplanen. En viktig faktor för att uppnå detta var att flera av de risker som kalkylerades för i projekteringen inte uppstod.
  Jörgen Eriksson, regionchef Peab
  Det här är verkligen en fabrik utöver det vanliga. Koeniggsegg ville att den skulle spegla utseendet på deras bilar och det tycker jag att vi gemensamt lyckats med. Det har varit en inspirerande miljö att arbeta i.
  Olle Olsson, regionchef Peab
  I det här projektet har miljö och naturliv varit högsta fokus. Vi har bland annat använt vår egenutvecklade ECO-Betong i gjutningen av bron vilket minskat klimatpåverkan avsevärt. Även utformningen av bron i form av färgsättning, belysning och sidoräcken har anpassats för att skydda den sällsynta arten dammfladdermusen.
  Magnus Paulsson, projektchef på Peab
  Expansionen var ett enormt projekt som krävde stora resurser under flera år, men med hela Peabkoncernen i ryggen kunde vi erbjuda det som krävdes för att genomföra den här typen av projekt. Vi har också haft en nära dialog med vår beställare som är väldigt kunnig i dessa frågor. Det har varit ett bra samarbete helt enkelt.
  Jonas Haapaniemi, projektchef på Peab.
  Vi är mycket glada över att få ta oss an detta projekt och få använda vårt breda kunnande. Vi har omfattande erfarenhet av att förverkliga bostadsprojekt i Helsingfors stad.
  Ilkka Laakeristo, regionchef Peab Finland
  Vi är mycket glada över att Peab har fått förtroendet att bygga ut denna pilotplattform och på så sätt främja arbetet för hållbar utveckling.
  Ilkka Laakeristo, regionchef Peab Finland
  Det känns fantastiskt att vi för andra året i rad kan välkomna kvinnor som vill testa att jobba i branschen under ett betalt utbildningsår. Det rekordstora intresset i fjol var långt över våra förväntningar och visar tydligt hur stort intresset är för byggbranschen bland kvinnor. Genom Byggåret rustar vi på Peab för framtiden med ny kompetens för att stå redo när marknaden vänder upp igen.
  Stefan Danielsson, affärsområdeschef Bygg på Peab.
  Peab har som mål att vara ledande inom samhällsansvar. Då duger det inte att bara rekrytera från halva befolkningen. Genom satsningen på Byggåret har vi ökat andelen kvinnliga yrkesarbetare i organisationen samtidigt som vi sett ett antal positiva effekter på våra arbetsplatser. Nu lägger vi i ytterligare en växel under 2024/2025 och fortsätter att dra vårt strå till stacken för att få till en mer jämställd byggbransch.
  Lotta Brändström, affärsområdeschef Anläggning på Peab.
  Vi är både glada och stolta över att vara utvalda som entreprenör i detta samhällsbyggnadsprojekt. Vi går in i samverkansprocessen med en väldigt bra känsla av att vår och kommunens organisationer kompletterar varandra bra och att det kommer att resultera i en bra produkt.
  Olle Olsson, regionchef på Peab.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp