Dela

Kontakt

 • Advenica AB
  Roskildevägen 1, 211 47 Malmö
  +46 (0)40 608 04 00
  https://advenica.com
 • Marie Bengtsson

  CEO & CFO, Advenica AB


  0703-860032
  https://advenica.com
 • Citat

  Detta är en viktig lansering för oss med en nyskapande produkt där vi utökar vårt erbjudande inom datadioder. Med hjälp av våra datadioder skyddas tillgångar hos aktörer bland annat inom kritisk infrastruktur och försvarsindustrin – och på så sätt bidrar vi till Sveriges säkerhet.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Vi är mycket stolta över att inleda förhandlingar om att vara en långsiktig leverantör av cybersäkerhetslösningar. Med sådana här avtal bidrar våra lösningar till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Vi är stolta över att få fortsatt förtroende att leverera lösningar till denna viktiga kund. Våra cybersäkerhetslösningar skyddar den mest skyddsvärda informationen i samhället och bidrar därmed till Sveriges säkerhet.
  Marie Bengtsson, VD
  Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från denna kund. Advenica arbetar med flera kunder vars verksamhet kräver säkerhetslösningar på absolut högsta nivå för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Våra produkter bidrar därmed till ett säkrare samhälle och en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Genom att förena MW Groups geospektrala expertis med de innovativa produkterna från T-Kartor och Advenica, skapar vi en unik och kraftfull helhetslösning för datahantering som uppfyller de mest krävande säkerhetsstandarderna och möjliggör bättre beslutsfattande. Vi är stolta över att idag kunna offentliggöra detta partnerskap och ser fram emot att tillsammans leverera denna lösning som gör verklig skillnad för samhällskritiska organisationer i Norden och globalt.
  Mikael Karlsson, CEO MW Group
  Med vårt arv i att möjliggöra säker kommunikation ser vi en stor potential i att samarbeta med starka nordiska partners som prioriterar säkerhet. Tillsammans med MW Group och T-Kartor kan vi nu erbjuda en lösning som säkerställer en snabb och pålitlig hantering av geografisk data, även för de som hanterar känslig information. På så sätt bidrar vi tillsammans till ett säkrare samhälle.
  Marie Bengtsson, CEO Advenica
  Decennier av erfarenhet inom geografiska tjänster har skapat en djup kunskap i hantering av mycket stora datamängder. I kombination med MW Group och Advenicas kompetens och produkter blir vår beprövade produkt en komplett lösning som inkluderar analyser och informationsdelning mellan olika säkerhetsnivåer. Vi kan som tre agila bolag drastiskt korta införandetiden och snabbt ge operativa fördelar som skapar ökad trygghet i en orolig värld.
  Mats Pålsson, CEO T-Kartor
  Det är av yttersta vikt att känslig information skyddas med cybersäkerhetslösningar på en tillräckligt hög nivå. Därför är vi stolta över att de finska myndigheterna väljer oss som leverantör av cybersäkerhetslösningar – lösningar som genom att skydda kritisk information bidrar till en säkrare värld.
  Sami Hyytiäinen, Country Manager Advenica Oy
  I dagens osäkra geopolitiska omvärld är det viktigt att vi kan utveckla nya produkter som kan fortsätta att skydda den mest värdefulla informationen, oavsett vilka nya cyberattacker som kan tänkas komma. Advenica har en stor erfarenhet av lösningar för den högsta säkerheten - lösningar som bidrar till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Vi är mycket glada över det fortsatta förtroendet från denna kund. Det är av högsta vikt att känslig information skyddas med hjälp av cybersäkerhetslösningar på tillräckligt hög nivå, och vi är stolta över att vara en del av detta viktiga arbete
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Målet för Advenica med detta forskningsprojekt är att få en ökad kunskap inom utveckling av säkra system, vilket kan bidra till nya eller förbättrade produkter i framtiden.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Vi är stolta över att svenska myndigheter väljer oss som leverantör av effektiva signalskyddslösningar – lösningar som genom att skydda kritisk information bidrar till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Jag är mycket glad över att Marie tar plats i styrelsen. Advenica är en erkänd cybersäkerhetsleverantör i Europa med bl.a. ledande krypteringsprodukter. Styrelsens tillförs med Marie en kompetens och ett perspektiv som är viktiga inte endast för föreningen utan även för att utveckla och stärka branschen.
  Robert Limmergård VD SOFF
  Det är av högsta vikt att känslig information skyddas med hjälp av cybersäkerhetslösningar på tillräckligt hög nivå. Därför är vi stolta över att avtalet med denna kund har förlängts – det visar på ett stort förtroende för oss, vår kompetens och våra produkter.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Genom vårt deltagande i Software Center kan vi ta del av och applicera den allra senaste forskningen kring effekterna av den digitala transformationen i mjukvaruintensiv produktindustri. Detta stärker ytterligare vår förmåga att ligga i framkant vad gäller arbetsmetodik och verktyg, vilket direkt bidrar till hög kvalitet, snabba leveranser och sänkt kostnad för våra kunder.
  Patrik Åkesson, VP R&D, Advenica
  Vi tycker det är oerhört spännande att Advenica valt att gå med i Software Center. Bolagets profil med kunskap inom säkerhet på högsta nivå kommer att vara en viktig tillgång framåt för den forskning vi bedriver.
  Jan Bosch, Director, Software Center
  Många nätverk kräver extra skydd mot manipulation och dataläckage eftersom de innehåller sekretessbelagd eller känslig information. Vi kan erbjuda dessa kunder lösningar som uppfyller de allra högsta säkerhetskraven, lösningar som har hög assurans. På så sätt skyddas känslig information och ytterligare ett steg mot en säkrare värld skapas.
  Mikael Puska, VD Advenica Oy
  Organisationer som arbetar med känslig information har stor användning av en datadiod för att skydda värdefulla information och säkert utbyta data. Vi kan erbjuda dessa kunder lösningar som uppfyller de allra högsta säkerhetskraven, lösningar som har hög assurans.
  Mikael Puska, VD Advenica Oy
  Vi är mycket glada att få ta del av denna satsning då det innebär att vi kan fortsätta vårt arbete med att utveckla morgondagens säkra lösningar samtidigt som vi bygger och förstärker vår expertis inom cybersäkerhet.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Vi är mycket glada över det fortsatta förtroendet från denna kund. Det är av högsta vikt att känslig information skyddas med hjälp av cybersäkerhetslösningar på tillräckligt hög nivå, och vi är stolta över att vara en del av detta viktiga arbete.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Genom detta avtal kommer Advenicas expertis omigen användas för att ta fram framtidssäker hög assurans-teknik för att skydda en svensk offentlig organisation. Avtalet visar på fortsatt förtroende för Advenica och bolaget blir genom detta avtal en del av den svenska offentliga organisationens cybersäkerhetslösning för lång tid framöver, vilket skapar en stabilitet för Advenica.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Detta är en viktig lansering för oss med en fantastisk produkt där vi tar nästa steg mot företagsmarknaden med Cross Domain Solution-produkter tillgängliga för fler kunder. Att skydda sin värdefulla information och kunna utbyta data säkert är något som varje organisation som arbetar med känslig information behöver. Den nya produkten visar att Advenica är en ledande aktör när det kommer till förtroendefulla lösningar för kunder med höga krav på informationssäkerhet.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Vi är mycket glada över att Wiener Netze GmbH fortsätter att lita på oss och våra produkter för deras informationssäkerhet. Med våra lösningar säkerställer det att deras nätverk inte kan äventyras och de kan vara säkra på att vara skyddade mot hacking, stöld och dataförlust
  Markus Gursch, VD Advenica GmbH
  Organisationer som har kritisk information som behöver skyddas från att hamna i fel händer och/eller manipuleras har mycket höga krav på säkerhet. Vi kan erbjuda dessa kunder lösningar för cybersäkerhet som uppfyller de allra högsta säkerhetskraven, lösningar som har hög assurans.
  Mikael Puska, VD Advenica Oy
  Många nätverk kräver extra skydd mot manipulation och dataläckage eftersom de innehåller sekretessbelagd eller känslig information. Våra lösningar ger det nödvändiga säkerhetsskyddet så att inget informationsläckage kan inträffa. På så sätt skyddas känslig information och därmed har ytterligare ett steg mot en säkrare värld tagits.
  Mikael Puska, VD Advenica Oy
  Vi är stolta över att svenska myndigheter väljer oss som leverantör av effektiva cybersäkerhetslösningar – lösningar som genom att skydda kritisk information bidrar till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Digitaliseringen och ökningen av sofistikerade cyberattacker gör att varje organisation som arbetar med känslig information har användning av en datadiod för att kunna skydda sin värdefulla information och för att kunna utbyta data på ett säkert sätt.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Att garantera datasäkerhet har blivit ett av de största problemen för stora kritisk infrastruktur-anläggningar såsom energibolag. För att ge skydd för de känsliga OT-systemen behöver dessa kunder lösningar med hög säkerhetsnivå. Vi är mycket glada över att kunna stödja Wiener Netze GmbH i deras informations-säkerhetsarbete. Med hjälp av våra produkter kan Wiener Netze på ett tillförlitligt sätt fortsätta att leverera el, gas, fjärrvärme och data till miljontals människor i Wien och dess förorter.
  Markus Gursch, CEO Advenica GmbH
  Partnerskap med företag som har en viktig roll när det gäller att skapa morgondagens cybersäkerhet är avgörande. Vi är glada över att fler och fler kunder förstår behovet av vår Cross Domain Solutions för skydd. Med hjälp av våra produkter kan kunderna öka informationssäkerheten och därmed bidra till en säkrare värld.
  Mikael Puska
  Vi se fram emot att nu kunna nå ut till fler kunder. Det finns flera kundsegment som vi ser en stor potential i – kundsegment som har känslig information som behöver skyddas på en högre nivå.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  När hoten ökar är det viktigt att skydda den mest värdefulla informationen för att begränsa skadan vid en attack. Vi är glada över att fler och fler kunder förstår behovet av rätt tekniska lösningar för skydd. Med hjälp av våra produkter kan kunderna öka informationssäkerheten och därmed bidra till en säkrare värld.
  Mikael Puska, CEO Advenica Oy
  Vi är glada över att ha Advenica som Technology Integrator Partner för Axis och delar passionen för att bygga en smartare, säkrare och cybersäker värld.
  Markus Lai, Sales Engineering Manager Axis Communications
  Advenica arbetar med säkra kommunikationer i olika former. Nu kan vi även erbjuda kunder som har övervakningsnätverk en möjlighet till att säkra sina nätverk – tack vare samarbetet med Axis Communications.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Nätverkssegmentering och säkra informationsflöden är viktiga för att kunna skydda kritisk information. När hoten ökar är det viktigt att skydda den mest värdefulla informationen för att begränsa skadan vid en attack. Vi är glada över att fler och fler kunder förstår behovet av rätt tekniska lösningar för att skydda sig.
  Markus Gursch, VD Advenica Austria
  Vi letar alltid efter nya områden där vår erfarenhet och våra lösningar kan ge högsta skyddsnivå till nätverk med hög säkerhet, och vi är mycket glada över att inleda denna nya relation med Axis Communications.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Advenica har lång erfarenhet av att arbeta med kunder som ställer mycket höga krav på säkerhetsteknologin – kunder som kräver lösningar som värnar den mest skyddsvärda informationen. Vi är stolta över att svenska myndigheter väljer oss som leverantör av effektiva cybersäkerhetslösningar – lösningar som genom att skydda kritisk information bidrar till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD
  Vi är oerhört glada för det fortsatta förtroendet och långsiktiga samarbetet med denna kund. Advenica arbetar mot kunder vars verksamhet kräver högassuranslösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Med hjälp av våra produkter kan kunderna öka informationssäkerheten och därmed bidra till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD
  Advenica erbjuder lösningar för cybersäkerhet som uppfyller de allra högsta säkerhetskraven, lösningar som förhindrar intrång, dataläckage och manipulering av skyddsvärd information. Vi värdesätter långa relationer med våra kunder och är mycket glada över att kunna fortsätta leverera våra tjänster till den här kunden.
  Markus Gursch, VD Advenica Austria
  Vi är stolta över att svenska myndigheter väljer oss som leverantör av effektiva cybersäkerhetslösningar – lösningar som genom att skydda kritisk information bidrar till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från denna kund. Advenica arbetar med flera kunder vars verksamhet kräver säkerhetslösningar på absolut högsta nivå för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Med hjälp av våra produkter kan kunderna öka informationssäkerheten och därmed bidra till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD
  När hoten ökar är det viktigt att skydda den mest värdefulla informationen för att begränsa skadan vid en attack. Våra produkter uppfyller de allra högsta säkerhetskraven och med våra lösningar kan kunderna vara säkra på att förhindra intrång, dataläckage och manipulation av skyddsvärd information.
  Markus Gursch, VD Advenica GmbH
  Informationssäkerhet har högsta prioritet och många organisationer har höga krav. De har verksamheter som kräver säkerhetslösningar med hög assurans för att skydda sin mest värdefulla information när data behöver överföras till eller från ett skyddat nätverk. Genom att använda en datadiod kan du säkerställa att överföringen sker säkert utan att äventyra nätverkets integritet eller konfidentialitet.
  Markus Gursch, VD Advenica GmbH
  Vi ser en ökande efterfrågan på säkerhetslösningar med hög assurans som skyddar värdefull information. Våra produkter har nationella godkännanden och uppfyller de högsta kraven på både säkerhet och assurans. De gör det möjligt att effektivt minska cybersäkerhetsriskerna samtidigt som de möjliggör säker informationsöverföring.
  Mikael Puska, VD Advenica Oy
  Vi arbetar med kunder vars verksamhet kräver säkerhetslösningar med hög assurans för att kunna skydda den mest värdefulla informationen. Våra produkter uppfyller de allra högsta säkerhetskraven och med våra lösningar kan kunderna vara säkra på att förhindra intrång, dataläckage och manipulation av skyddsvärd information.
  Mikael Puska, VD Advenica Oy
  Kundens förnyade förtroende för Advenica är mycket glädjande. Ordern visar att Advenicas kompetens och kunskap inom nätverkssegmentering och säkra informationsflöden är av högsta klass. Det är också glädjande att Advenicas agila produktutveckling vinner gehör och ger mervärde för kunden.
  Marie Bengtsson, VD
  Cybersäkerhet nu har högsta prioritet och många organisationer ställer höga krav. Genom detta avtal kommer Advenicas expertis används för att ta fram framtidssäker hög assurans teknik för att skydda en svensk offentlig organisation. Advenica kommer med anledning av detta avtal förstärka organisationen ytterligare med kompetenta medarbetare som vill bidra till att öka cybersäkerheten i vårt samhälle.
  Marie Bengtsson, VD
  Vi är oerhört glada för det fortsatta förtroendet och långsiktiga samarbetet med denna kund. Advenica arbetar mot kunder vars verksamhet kräver högassuranslösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Med hjälp av våra produkter kan kunderna öka informationssäkerheten och därmed bidra till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD
  Vi är oerhört glada för det fortsatta förtroendet och långsiktiga samarbetet med denna kund. Advenicas kryptoprodukter är till för de mest krävande kunderna då produkterna är certifierade för användning upp till högsta signalskyddsgraden (TOP SECRET) och är godkända för att skydda information som är placerad i säkerhetsskyddsklassen Kvalificerad hemlig. Med hjälp av våra produkter kan kunderna öka informations-säkerheten och därmed bidra till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD
  Nätverkssegmentering och säkra informationsflöden är viktigt för att kunna skydda kritisk information. När hoten ökar gäller det att skydda den mest skyddsvärda informationen för att begränsa skadan vid en eventuell attack. Vi är glada för det fortsatta samarbetet med denna kund - ett samarbete som nu resulterat i en första serieleverans.
  Marie Bengtsson, VD Advenica AB
  Advenica har lång erfarenhet av att arbeta med kunder som ställer mycket höga krav på säkerhetsteknologin – kunder som kräver lösningar som värnar den mest skyddsvärda informationen. Vi är stolta över att svenska myndigheter väljer oss som leverantör av effektiva cybersäkerhetslösningar – lösningar som genom att skydda kritisk information bidrar till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD Advenica AB
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp