Dela

Citat

Vår strategi att outsourca produktion har varit en viktig del i divisionens tillväxt och goda lönsamhet. Avtalet med Fideltronik är sista steget i att förverkliga den strategin. Att hitta rätt partner för vår produktionsanläggning i Herrljunga har varit en viktig process för oss och vi är mycket glada över att den nya ägaren vill vidareutveckla fabriken i Herr­ljunga. Inte bara därför att det är en bra lösning för våra medarbetare i Herrljunga, som nu blir anställda av Fideltronik Scandinavia AB, utan också för att vårt företag nu går in i ett långsiktigt partnerskap med en professionell aktör. Nu kan både den befintliga verksamheten utvecklas och fabriken tillföras nya affärer på ett sätt som Ascom inte skulle ha kun­nat göra.
Claes Ödman, VD och divisionschef Ascom Wireless Solutions
För Fideltronik är detta ett stort steg framåt mot vår vision – att bli den bästa leverantö­ren i Europa av kompletta elektroniklösningar. Enheten i Herrljunga är den första produktions­anläggning som vi förvärvar i Norden och vi ser fram emot att bli en nyckel­leverantör av Ascoms produkter och att utveckla verksamheten tillsammans med medarbe­tarna. För Fideltronik är det viktigt att finnas på den nordiska marknaden, nära våra befintliga kunder. Den nya anläggningen ger oss möjlighet att utöka vår verksamhet med såväl befintliga som nya kunder. Det är en spännande fas vi nu går in i
Zbigniew Fidelus, VD och grundare av Fideltronik Polen
Ascom har varit en stabil och bra ägare av fabriken i Herrljunga under många år och vi ser fram emot att fortsätta vara en huvudleverantör av Ascom-produkter. Den här affären gör det möjligt att utveckla fabriken ytterligare som en del av Fideltronik-gruppen och vår verksam­het passar väl in i Fideltroniks affärsstrategi
Johan Holm, nuvarande fabrikschef för Herrljunga-fabriken och tillträdande VD för det nya bolaget Fideltronik Scandinavia AB
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera

Media