Dela

Kontakt

 • Atrium Ljungberg AB
  Box 4200, 131 04 Nacka. Besök: Smedjegatan 2C
  08-615 89 00
  http://www.al.se
 • Marianne Perslow

  Kommunikationschef


  070-341 54 21
  http://www.al.se
 • Citat

  Vi är mycket glada över att Leveriet öppnar i Farsta Centrum. Leveriet har visat på mycket hög kundnöjdhet och vi ser att det tillför något extra i form av service och upplevelse till våra platser.
  Mattias Celinder, affärsområdeschef Fastighet på Atrium Ljungberg
  Vi är väldigt glada att Intrum fortsättningsvis väljer Sickla som bas för sitt huvudkontor. Vi har ett nästan tjugoårigt samarbete och bakom oss och det känns väldigt bra att få förtroendet att vara med och utveckla deras nya kontor för framtiden.
  Robert Ottestål, fastighetschef Västra Sickla på Atrium Ljungberg
  Vi vill skapa ett nav i Sickla där vi samlar olika sorters hälso- och vårdaktörer på samma ställe. Reload Superfood Bar och Kronans Apotek är viktiga inslag i Curantens helhetserbjudande och vi är väldigt glada att de båda valt Curanten för sina nya etableringar.
  Charlotta Gustafson, head of leasing på Atrium Ljungberg
  Sickla är en av våra mest prioriterade platser där vi har en stor andel av vår projektportfölj. Vi är naturligtvis väldigt glada att Nordic Choice Hotels ser potentialen i området och därför väljer att utöka sin satsning. Sickla och Nacka kommer under de närmaste åren att växa med en stor mängd kontorsarbetsplatser och framöver kommer Sickla också att få en egen tunnelbanestation. Allt detta sammantaget kommer att ge ett bra kundunderlag till hotellet
  Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg
  Vi är väldigt glada över att IWT Construction Products, Bikester och Addnature blir nya hyresgäster i Sickla Front. Sickla växer och utvecklas till en tät och blandad stad som lever under dygnets alla timmar. Här finns ett stort utbud av mat, kultur, handel och bostäder, något som visat sig mycket attraktivt för företag som letar nya platser för sina kontorsetableringar.
  Charlotta Gustafson, Head of Leasing på Atrium Ljungberg
  Vår ambition med Life City är att huset blir den självklara mötesplatsen för alla som är verksamma inom life science i Hagastaden. Life City är ett av Atrium Ljungbergs mest spännande projekt med sin unika placering ovanpå E4:an och med 200 000 passerande varje dag. Det känns väldigt roligt att kunna samla akademi, näringsliv och offentlig sektor nu när vi tar ett symboliskt första spadtag för projektet
  Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg
  Vi ser fram emot att få möjligheten att bygga en helt ny, välutrustad klinik i ett för oss nytt sammanhang, vårdhuset Curanten, som dessutom kommer att ha ett strategiskt attraktivt läge.
  Pär Almqvist, Specialist Oral Protetik, klinikchef GHP Specialisttandläkarna Nacka
  Vår ambition är att skapa ett nav i Sickla där människor kan få tillgång till olika sorters vård på samma ställe. Sickla och centrala Nacka ska växa med 14 000 bostäder samt över 20 000 nya kontorsarbetsplatser fram till år 2030. Detta kommer att resultera i en ökad efterfrågan på god vård och där ser vi att Curanten kommer att fylla en viktig funktion.
  Håkan Hyllengren, affärsutvecklingschef Sickla på Atrium Ljungberg
  Att skapa en roll som fokuserar på nya affärer stärker Atrium Ljungbergs förmåga att använda digital teknik för att förädla och skapa nya, efterfrågade erbjudanden.
  Linus Kjellberg, affärsområdeschef Affärsutveckling på Atrium Ljungberg
  Jag är väldigt glad över att vi nu ingår i EPRA Index. Detta kommer att öka intresset för bolaget och bör även vara positivt för likviditeten i vår aktie.
  Martin Lindqvist, cfo
  Stockholm ska vara en modern, växande, dynamisk och attraktiv storstad i världsklass och därför behöver vi säkra att staden fortsatt har ett levande musik- och nattliv. Att flera live- och kulturscener tvingats stänga är förödande för stockholmarnas musik- och kulturliv men även för stadens attraktionskraft, jobb och trygghet. När Stockholm växer måste vi därför planera in kulturen från början och förväntningarna på just Slakthusområdet är höga. Det ska bli kul att se den här utvecklingen ta fart på riktigt och jag hoppas fler fastighetsägare ser hur kulturaktörer höjer attraktiviteten och värdet på ett område.
  Jonas Naddebo, kultur- och stadsmiljöborgarråd Stockhoms stad
  Slakthusområdet ska bli Stockholms nya mötesplats för mat, kultur och upplevelser där vi vill se ett brett och varierat kulturutbud. Redan idag finns där ett antal aktörer som driver verksamheter inom konsert, klubb och konst men det råder fortfarande stor brist på lite större scener. Närheten till event och konsertytor är också något vi ser en stor efterfrågan på från många av de företag som är intresserade av att hyra lokaler i Slakthusområdet.
  Linus Kjellberg, affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg
  Det här är ett viktigt steg i Atrium Ljungbergs hållbarhetsarbete, som vi tror kommer uppskattas av såväl närboende som Mobilias besökare. Att ta tillvara på den energi som solen ger och själva producera förnyelsebar el är ett bidrag för att klara de klimatutmaningar som vi står inför.
  Anders Murmark, fastighetschef Atrium Ljungberg i Malmö
  Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer med en blandning av kontor, handel, bostäder, service, kultur och utbildning. Vi har länge funnits i Kista och har en stark förankring på platsen, främst genom våra kontorsfastigheter. Våra hyresbostäder är fullt utvecklade och skiljer sig från vår övriga verksamhet i Kista. Intresset att förvärva bostäderna har varit stort och vi har gjort en riktigt bra affär vilket i sin tur ger oss möjlighet att återinvestera kapitalet på delmarknader där vår stadsutvecklingsstrategi ger större utväxling.
  Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
  Vi har tagit stora strategiska grepp inför framtiden och har en fantastisk projektportfölj med möjligheter att investera ytterligare 24 miljarder kronor i egna fastigheter och markanvisningar.
  Annica Ånäs
  Östra Sala backe är en viktig pusselbit i utvecklingen av Uppsalas östra stadsdelar och vi ser fram emot ett gott samarbete med Atrium Ljungberg när vi binder ihop södra och norra sidan av Vaksalagatan.
  Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun
  Vi anser att C.F. Møllers Architects bidrag kommer att bidra till att skapa en värdig och intressant entré till Uppsala. Deras förslag knyter även ihop Gränbystaden med Östra Sala backe på ett fint sätt.
  Daniel Kvant-Suber, Atrium Ljungbergs affärsutvecklingschef Uppsala och norra Storstockholm
  Vi är mycket glada över att Brilliant Minds väljer att lägga sin avslutningsfest hos oss i Slakthusområdet. Vi delar värderingar och visionen om Stockholm som en ledande plats för kreativitet och innovation.
  Jon Allesson, affärsutvecklingsansvarig för stadsinnovation på Atrium Ljungberg
  När vi nu tar oss an utvecklingen av Slakthusområdet är det just en dynamisk urban stadsdel som återspeglar den kreativiteten och innovationskraften vi tar sikte på. Att Brilliant Minds har samsyn med oss kring områdets potential och platsens självklara hem för dagens och morgondagens svenska
  Jon Allesson, affärsutvecklingsansvarig för stadsinnovation på Atrium Ljungberg
  Slakthusområdet ska bli en plats för mat, kultur och upplevelser där vi vill se ett brett och varierat kulturutbud med allt från museum till musikscener och dansstudios. Idag finns ett antal aktörer i Slakthusområdet som driver verksamheter inom konsert, klubb och konst. Vid sidan av att ta vara på det som redan finns på platsen kan vi genom samarbetet med Parkteatern tillföra ytterligare en dimension av scenkonsten med ett innehåll som passar alla åldrar.
  Jon Allesson, affärsutvecklingsansvarig stadsinnovation på Atrium Ljungberg
  Konst och kultur är en viktiga delar i utvecklingen av intressanta stadsmiljöer och vi tror starkt på idén att låta kulturen breda ut sig och ta plats. Ljusgården i Forumkvarteret var ett utrymme vi länge funderade på vad vi skulle göra med. Vi ville addera liv och energi och bryta av det eleganta och sobra intrycket i övriga materialval i gallerian.
  Eva Troell, fastighetschef Uppsala city, Atrium Ljungberg
  Vi utvecklar våra platser för att människor ska vilja leva, arbeta och bo under lång tid och lägger även vikt på social hållbarhet i vårt arbete.
  Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
  Som stadsbyggare är det nödvändigt att tänka hållbart i allt vi gör, både i närtid och när vi utvecklar för framtiden.
  Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
  Jag är väldigt glad att affären med Stockholms stad nu är klar. Det här en nyckelsatsning i vår strategi att skapa hållbara och innovativa stadsmiljöer. Vi ser verkligen fram emot att komma igång med utvecklingen av Slakthusområdet, här vill vi skapa en självklar mötesplats för kontor, boende, mat, kultur och upplevelser. En ny, dynamisk och attraktiv stadsdel som blir en motor för hela Söderort.
  Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
  Vi har under flera år breddat utbudet i Gränbystaden något vi fortsätter med även framåt. Målet med att addera kontor i dessa hus var att undersöka efterfrågan på kontor i Gränbystaden. Gensvaret har varit mycket stort, därför kommer vi att fortsätta addera ytterligare kontorsyta till området som är på god väg att bli en ny kontorsmarknad i Uppsala. Vi märker att företag efterfrågar lägen där man kan erbjuda mervärden till sina medarbetare i form av bra service, goda kommunikationer och för kunden nybyggda, attraktiva och skräddarsydda kontor. Ateas etablering är ett exempel på just detta.
  Daniel Kvant-Suber, affärsutvecklingschef Uppsala och norra Stockholm, Atrium Ljungberg
  Vi är glada att kunna erbjuda toppmoderna kontorslokaler i Uppsalas absoluta cityläge. Det stora intresset för kontor i Forumkvarteret ser vi som ett kvitto på att vår ambition att skapa ett urbant innerstadskvarter med en mix av handel, restauranger, bostäder värdesätts av tjänsteintensiva företag som söker attraktiva lägen. Under året färdigställer vi även de sista fem kontorslokalerna i kvarteret.
  Daniel Kvant Suber, affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg
  Vår ambition är att Forumkvarteret ska vara ett urbant innerstadskvarter och en mötesplats mitt i city. Här har vi tagit vara på de historiska miljöerna och adderat nytt, kreativt innehåll där vi kombinerar handel med kontorsarbetsplatser, boende och nöje. Vi är glada över att vara i mål och mycket stolta över vårt kvarter som speglar Atrium Ljungbergs långsiktiga arbete med att bygga levande, attraktiva stadsmiljöer.
  Daniel Kvant Suber, affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg
  – Jag är väldigt glad över att vi nu startat byggnationen av Bas Barkarby. Här vill vi skapa en mötesplats där studenter och företagare studerar, arbetar, träffas och utvecklas tillsammans. Bas Barkarby blir en viktig del i förverkligandet av vår och Järfälla kommuns gemensamma vision om Barkarbys utveckling till hållbar och levande stad.
  Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
  För näringslivet kommer Bas Barkarby att erbjuda kontorslokaler på en helt ny nivå i Järfälla. Allt detta mitt i ett suveränt kollektivtrafikläge med närhet till hela Stockholmsregionen.
  Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla
  Att bredda utbudet inom samhällsservice, vård och hälsa är en viktig del i vidareutvecklingen av Mobilia. Plan två i Centrumhuset kommer att få en ny inriktning med fokus på vård, förebyggande hälsa och välbefinnande. Vi är därför glada att redan nu ha tecknat avtal med både tandläkare och vårdcentral, som båda utgör en viktig del i vårt pågående konceptarbete kring att förenkla vägen till ett långsiktigt hälsosammare liv.
  Anders Murmark, fastighetschef Malmö, Atrium Ljungberg
  – Jag är väldigt glad över att vi nu startar byggnationen av det nya bostadskvarteret på Nobelberget. Det är en viktig del i förverkligandet av Atrium Ljungbergs vision om att utveckla levande stadsmiljöer.
  Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
  – Det är glädjande att så många kom för att fira startskottet för Nobelberget och att intresset är stort för vårt nya bostadskvarter. Vi vill att det framtida Nobelberget ska präglas av kreativa verksamheter och en stark gemenskap, i linje med den kultur som blomstrat på platsen de senaste åren.
  Joanna Berg, affärsutvecklingschef Bostad, Atrium Ljungberg
  Det är glädjande att så många företag väljer Sickla för sina nya kontorsetableringar. De blir grannar med etablerade globala företag som Atlas Copco, Epiroc, Intrum Justitia och Stora Enso.
  Camilla Waxin, Office Lease Manager, Atrium Ljungberg
  Vi är glada över att presentera en förskola på Nobelberget. Det är ett viktigt steg i att förverkliga våra planer på ett spännande bostadsområde med hög livskvalitet.
  Joanna Berg, affärsutvecklingschef Atrium Ljungberg
  Den 27 april tar vi första spadtaget för bostäderna. Formalinfabriken, som blir områdets kulturhus och mötesplats, invigs redan i sommar.
  Joanna Berg, affärsutvecklingschef Atrium Ljungberg
  Jag är stolt över att vi har utvecklat vår framtida projektportfölj och därmed kunna höja vårt investeringsmål till två miljarder kronor i egna fastigheter per år.
  Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
  Vi har tagit stora strategiska grepp inför framtiden, vilket avspeglar sig i denna rapport. Vi levererar ett stabilt resultat.
  Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
  - Vi vet från liknande projekt som Nod i Kista att det finns en fantastisk kraft i att sammanföra utbildning med näringsliv. Bas Barkarby är ett spännande projekt i det största utbyggnadsområdet i Stockholmsregionen.
  Daniel Kvant Suber, affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg
  - Bas Barkarby kommer att bli en mycket viktig pusselbit i Barkarbystaden. Här kommer vi att se en naturlig mötesplats där utbildning, näringsliv, innovation och kultur arbetar tillsammans för att skapa goda synergieffekter för Barkarbystaden och dess omgivning
  Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.
  - Hydroponisk odling ger en mängd intressanta möjligheter. Dels för att det går åt så mycket mindre resurser men också för att metoden ger bättre näringsinnehåll och hållbarhet. Skörden kommer att säljas till butiker och restauranger i Sickla, dit vi kan leverera till fots.
  Lill Grebing, odlare och grundare till Cubegreens
  - Det är ett spännande samarbete som är helt i linje med våra mål för hållbarhet och innovation. Vem hade för några år sedan kunnat ana att en hel åkers odling kan produceras på en parkeringsplats i Sickla?
  René Stephansen, fastighetschef för Sickla
  Vi ser väldigt mycket fram emot att Elisabet, Kati och Catarina, med sina unika kunskaper och erfarenheter, nu ska vara med och skapa attraktiva platser inom Atrium Ljungbergs bestånd. Platser där bostäder, arbetsplatser, retail, utbildning och kultur förenas i nya kombinationer.
  Linus Kjellberg, affärsområdeschef Affärsutveckling, Atrium Ljungberg
  Det är mycket glädjande att våra medarbetare är så nöjda med alla delar som spänner inom områdena trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Jag tror att det beror på att vi ger våra medarbetare stort ansvar och stort mandat, med våra värderingar som en tydlig kompass. Under året har vi lagt stort fokus på arbetsmiljö och ett delvis nytt arbetssätt. I processen har vi lyssnat och tagit tillvara på initiativ som kommer från medarbetare. Att vi för sjätte året i rad är på listan över de bästa arbetsplatserna i Sverige visar att vi arbetar rätt, långsiktigt och konsekvent med medarbetarfrågorna.
  Helena Martini, HR-chef
  Det är fantastiskt roligt att vi blir uppmärksammade för vårt arbete med såväl ledarskap som affärsmannaskap och företagskultur. Det är grundläggande parametrar för att lyckas utveckla hållbara städer med ett blandat innehåll. Våra värderingar och visionen,
  Annica Ånäs, vd
  – Det här är en milstolpe i Atrium Ljungbergs hållbarhetsarbete, som vi tror kommer uppskattas av både invånare i Nacka kommun och besökare. Att ta tillvara på den energi som solen ger och producera förnyelsebar el är ett bidrag för att klara de klimatutmaningar som vi står inför.
  Emma Henriksson, chef digital utveckling och hållbarhet på Atrium Ljungberg
  – Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och solcellsanläggningen i Sickla kommer att löna sig både ekonomiskt och miljömässigt. Jag är otroligt stolt över att vi kan gå i bräschen för en klimatsatsning på den här nivån, det visar att det går att driva storskaliga hållbarhetsprojekt ekonomiskt lönsamt.
  Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
  2018 var ett intensivt år, aldrig tidigare har vi genomfört så många stora affärer. Resultatet var det bästa i Atrium Ljungbergs historia.
  Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
  Vi har en stor projektportfölj som möjliggör framtida investeringar om 17 miljarder kronor och därmed en fortsatt god tillväxt i bolaget.
  Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
  Vi hade en mycket lyckad och välbesökt invigning av södra delen av gallerian och är väldigt glada över den starka utvecklingen i Gränbystaden. Under flera års tid har vi arbetat med att utveckla Uppsalas andra stadskärna och vi ser att ett hårt arbete nu ger utdelning.
  Jan Hammarling, Fastighetschef Gränbystaden
  Jag är väldigt stolt över nomineringen i Guldstolen. Vi vill ligga i framkant med vårt kontorserbjudande och därför är det glädjande att vi på så många sätt blivit uppmärksammade för vårt egna huvudkontor. Det här är en modern, estetisk arbetsplats som verkligen stimulerar samarbete, kreativitet och effektivitet, men som också erbjuder plats för fokus och återhämtning.
  Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp