Dela

Citat

Försäljningen är en naturlig del av vår affärsmodell. Fastigheterna ligger utanför våra strategiska stadsdelsutvecklingsområden och affären stärker också vår balansräkning ytterligare och ger finansiellt utrymme för fortsatta investeringar i tex Flemingsberg och Haga Norra.
Stefan Dahlbo, VD på Fabege.
Vi uppvisade en positiv nettouthyrning om 34 Mkr under andra kvartalet och 22 Mkr för halvåret. Därtill kan läggas avsiktsförklaringen om uthyrning av hela fastigheten Nöten 4 om 66 000 kvm. Utbudet av större moderna lokaler är fortsatt begränsat framför allt i Stockholms innerstad och i Arenastaden.  
Stefan Dahlbo, VD.
Uthyrningen till Miele är en av flera större uthyrningar i Solna Business Park under andra kvartalet. Nyligen tecknades även ett hyresavtal med Mekonomen Company om 1050 kvm. Det visar att trenden håller i sig att kunderna efterfrågar moderna kontor med bra kommunikationsmöjligheter.
John Svanström, Uthyrare på Fabege.
Flytten bidrar till att förstärka vår position på marknaden och kontorslokalerna representerar vår kärnaffär både i uttryck och design. Vi kommer kunna skapa en unik yta för våra medarbetare och partners att komma i kontakt med våra produkter och varumärke på nya spännande sätt. Dessutom kommer vi erbjuda våra medarbetare ett stort serviceutbud i ett centralt läge och tvärbanan precis utanför dörren.
Niklas Mair, VD Miele AB.
Kapitalmarknaden är en viktig del av Fabeges finansiering och hållbarhetsarbete. Vi strävar kontinuerligt mot hållbar finansiering samtidigt som kraven skärps.
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef på Fabege.
Det känns mycket bra att flytta till nya moderna lokaler i Arenastaden och samtidigt kunna bidra med vår expertkompetens till kundupplevelsen i form av serviceleverans inom restaurang, lokalvård, reception och konferens.
AnnaCarin Grandin, VD och Koncernchef på Coor.
Vi ser en trend på marknaden att kunderna efterfrågar moderna kontor i attraktiva lägen och uthyrningen till Coor är ett bevis på det. Det finns en god efterfrågan på resterande ytor och målsättningen är fastigheten är fullt uthyrd under 2023.
Karl Henrik Lenneryd, Uthyrare Projekt på Fabege.
Det har varit jättekul att få vara med redan från början i planeringen, och att få hjälp med att förverkliga våra tankar och idéer. Jag ser fram emot festivalen och hoppas att den kan bli återkommande. Det är verkligen fantastiskt att det händer mitt i Flemingsberg! 
Adam Hassad, 17 år, som ingått i utvecklingsgruppen och själv kommer att uppträda under artistnamnet DJ Sultan under festivalen.
Att sätta så många grymma lokala artister på scenen, och ge publiken som besöker Flemingsberg Block Party möjlighet att uppleva dem live, är fantastiskt kul. Att kombinera morgondagens stjärnor med mer etablerade namn är något vi verkligen brinner för. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet kring denna dynamiska plats där det rör sig så många unga och där det finns en så stor musikintresserad publik.
Lotta Carlson affärsutvecklare, All Things Live.
–  Det ska bli otroligt spännande med festivalen och att få fylla centrala Flemingsberg med människor, musik, kultur och framtidstro. Vår förhoppning är att många av de saker som sker under festivalen kan bli mer bestående inslag i Flemingsberg, till exempel i ett kreativt kluster som kan utvecklas kring Operan och Dramaten som snart etablerar sig i Flemingsberg, spelningar på Campusområdet och fler mötesplatser för unga i stadsdelen.
Karin Lekberg, projektledare för Flemingsberg Block Party.
Flemingsberg är ett av Sveriges största utvecklingsprojekt och även ett av de viktigaste. Den långsiktiga visionen för utvecklingsprojektet är 50 000 boende, 50 000 som arbetar i stadsdelen och 50 000 besökare. Flemingsberg går från en regional kärna till en internationell stjärna.
Camilla Broo, kommundirektör Huddinge kommun
Ledord i utvecklingsprojektet är samverkan, experimentkraft och kontraster. I Flemingsberg möts bostäder, näringsliv, akademi och natur och tillsammans skapar det en unik dynamik som vi vill stärka ännu mer. Initiativet ger omedelbar kraft och energi till utvecklingen och vi hoppas att festivalen ska spilla över i mer långsiktiga samarbeten och inslag i Flemingsberg.
Stefan Dahlbo, vd, Fabege
Det fantastiska med Flemingsberg Block Party är att vi lyfter den lokala kraften och allt som är på gång i området genom en stor festival i hjärtat av Flemingsberg. I den analys som vi gjort av 12 års medborgardialoger, inom ramen för projektet, har det kommit fram önskemål som linjerar väl med det vi nu omsätter i praktiken. Campus Flemingsberg är Sveriges åttonde största campus med cirka 20 000 studenter, och är en viktig katalysator i Flemingsbergs utveckling.
Sara Ferlander, lektor och forskare, Södertörns Högskola.
Det som känns nytt och inspirerande med Flemingsberg Block Party är att arrangörer och medverkande består av en spännande mix av såväl unga i Flemingsberg som mer erfarna festivalarrangörer. Det blir ett fantastiskt program! Det kommer också finnas möjlighet att ta del av utvecklingsplanerna för Flemingsberg på en särskild utställningsyta.
Karin Lekberg, projektledare för Flemingsberg Block Party.
Vi upplever att aktiviteten på hyresmarknaden i Stockholm är hög med ökad omsättning men fortsatt stabila hyresnivåer. Uthyrningar görs fortsatt på bra nivåer men indexuppräkningen från årsskiftet förväntas begränsa framtida potential vid omförhandlingar.
Stefan Dahlbo, VD.
Under början på året har hyresintäkterna och driftöverskottet ökat, samtidigt som de stigande räntorna medfört högre finansieringskostnader och stigande avkastningskrav i värderingarna. Vår portfölj av moderna fastigheter i attraktiva lägen samt en bra tillgång på kapital ger oss stabilitet och möjlighet att ta oss an de utmaningar och möjligheter som marknaden erbjuder.
Stefan Dahlbo, VD.
Vi ser mycket fram emot att välkomna Randstads medarbetare till Kvarter 1. Vi känner av ett stort intresse från marknaden och ser med spänning fram emot vår fortsatta utveckling i stadsdelen.
Karl-Henrik Lenneryd, Uthyrare Projekt.
– Vi på Randstad ser fram emot att kunna erbjuda våra medarbetare en så attraktiv arbetsmiljö som Kvarter 1, och att välkomna våra kunder och kandidater i moderna, funktionella och tillgänglighetsanpassade lokaler som möter alla olika behov.
Inge Dijkstra, VD för Randstad Sverige.
Jag är glad över att vi ännu en gång har fått ett kvitto på vilket fint bolag Fabege är och vi är ingenting utan våra medarbetare. Vi har en fantastisk företagskultur och arbetar med att utvecklas i takt med vår omvärld.
Stefan Dahlbo, VD på Fabege.
Vi är ett värderingsstyrt bolag, där företagskulturen genomsyrar allt vi gör. Det har dock inte skett automatiskt, vi har arbetat dedikerat med vår värdegrund under lång tid.
Gunilla Cornell, HR chef.
Vi vill bidra till ett hållbart Stockholm och minska vårt klimatavtryck, bland annat genom att driva på omställningen mot en fossilfri energianvändning. Avtalet med Stockholm Exergi leder oss närmare vårt mål om att vara klimatneutrala till 2030 och är ett komplement till vårt framgångsrika arbete med energieffektivisering.
Mia Häggström, Hållbarhetschef
2022 präglades av en osäker omvärld med kraftigt stigande inflation och höjda räntor. Vi levererar ett stabilt resultat med ökade hyresintäkter och positiv nettouthyrning. Vi upplever att aktiviteten på hyresmarknaden i Stockholm är god med bra efterfrågan på kontorslokaler i våra områden, dock något mer avvaktande mot slutet av året.
Stefan Dahlbo, VD Fabege
Huvudsta har varit en solitär byggrätt i vår portfölj. Efter försäljningen har vi en portfölj av cirka 610 000 kvm bostadsbyggrätter. Majoriteten av dessa byggrätter är i våra prioriterade områden Arenastaden och Flemingsberg och arbetet med att utveckla dessa fortsätter drivas av vårt bolag Birger Bostad.
Stefan Dahlbo, VD
Alla fyra kvartalen 2022 hade en positiv nettouthyrning och på helåret blev det 86 Mkr.
Stefan Dahlbo VD
Vi är glada över att vakansen efter Evrys flytt till Arenastaden nu fylls på med nya hyresgäster som skapar liv och rörelse i området. Vi jobbar målinriktat mot att få upp den totala uthyrningsgraden i beståndet till 95 procent igen. Under året har vi förstärkt vår säljorganisation och uthyrningarna i Solna Business Park visar att vi är på rätt väg.
Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef
Hållbarhetshuset är ett pilotprojekt som väcker stort intresse då hela branschen vill sänka klimatavtrycken i sina projekt . Vi ser fram emot att dela våra lärdomar med branschen och att fortsätta återbruka i större skala i framtiden.
Emilie Larsson, projektchef på Fabege.
Det finns ett stort intresse kring att bygga hus av hus och vi ser fram emot att dela med oss av våra erfarenheter. I klimatfrågorna ska det inte finnas konkurrens, utan här bör alla hjälpas åt för att driva branschen framåt och bidra till klimatmålen.
Mia Häggström, hållbarhetschef Fabege.
 Verksamheten rullar på bra och vi uppvisar en positiv nettouthyrning på 25 Mkr för kvartalet. De ökade avkastningskraven, på grund av marknadsläget, motverkades positivt av indexering vilket är huvudförklaringen till den orealiserade värdetillväxten på 253 Mkr.
Stefan Dahlbo, VD
Vi har höga och ambisösa mål som driver hållbarhetsarbetet framåt inom Fabege. För att nå målen måste vi som bransch jobba tillsammans och hitta nya innovativa lösningar. Att mäta och följa upp resultatet och framgångar av vårt arbete att lära av vad andra gör bra är en viktig del i vägen framåt.
Mia Häggström Hållbarhetschef på Fabege
Lånet från NIB kompletterar våra befintliga finansieringskällor och bidrar till lång kapitalbindning. Vi är glada över att projektet Nationalarenan 3, som vi är mycket stolta över, möter de hårda krav på hållbarhet som ställs av NIB.
Åsa Bergström, CFO Fabege.
Vi är mycket glada över att, tillsammans med företagen och medarbetarna i stadsdelen, ha kommit ännu ett steg närmare vårt långsiktiga mål att halvera utsläppen från arbetspendling till och från Arenastaden till 2030.
Mia Häggström, hållbarhetschef Fabege.
Stor turbulens och oro har under det första halvåret präglat vår omvärld.  Trots detta ser vi en fortsatt stark hyresmarknad, bra nettouthyrning och ingen avmattning i antal förfrågningar och visningar av våra lokaler. Överlag har första halvåret varit väldigt bra i verksamheten.
Stefan Dahlbo, VD
Niclas har en lång och gedigen erfarenhet av liknande verksamhet från bland annat Nordea och Scania. Vi ser fram emot att välkomna Niclas till Fabege med start i slutet av augusti.
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef på Fabege.
Hållbar finansiering är en viktig del av Fabeges hållbarhetsarbete och vi är glada över att genom det nya ramverket ta ytterligare steg mot hållbar finansiering i enlighet med UE-taxonomins tuffare krav, kommenterar.
Åsa Bergström, vice VD och ekonomi- och finanschef
Vi har arbetat hårt och dedikerat tillsammans med CGI för att utforma den optimala lösningen för just dem och det blev två kontor i stället för ett. Ett spännande och väldigt roligt uppdrag som nu resulterar i att vi får ännu ett starkt varumärke till våra områden.
Andreas Malmsäter, uthyrningschef på Fabege. 
Jag är nöjd med ökningen av förvaltningsresultatet och att den positiva trenden från före årsskiftet har fortsatt in i början av 2022.
Stefan Dahlbo, VD
Vi har en stark balansräkning, en stabil kundbas, ett modernt fastighetsbestånd i bra lägen med många utvecklings- och projektmöjligheter så trots en osäker omvärld med många utmaningar är jag optimistisk inför ett fortsatt 2022.
Stefan Dahlbo, VD
Jag är nöjd med ökningen av förvaltningsresultatet och att den positiva trenden från före årsskiftet har fortsatt in i början av 2022.
Stefan Dahlbo, VD
Vi har en stark balansräkning, en stabil kundbas, ett modernt fastighetsbestånd i bra lägen med många utvecklings- och projektmöjligheter så trots en osäker omvärld med många utmaningar är jag optimistisk inför ett fortsatt 2022.
Stefan Dahlbo, VD
Vi tror starkt på tillväxten i södra Stockholm och genom förvärvet får vi en bra fastighet med framtida potential, stabila hyresgäster som genererar starkt kassaflöde, och detta i ett läge som passar väl in i vår utvecklingsstrategi söderut som går från Hammarby Sjöstad till Flemingsberg.
Stefan Dahlbo, VD och koncernchef för Fabege.
Jag är så glad över att vi idag fått ett kvitto på vilket fantastiskt företag Fabege är. Vi är ingenting utan våra medarbetare och jag som VD är stolt varje dag över det vi gör och det vi står för. Vi har fem starka värdeord som är vårt dna och som vi lever efter dagligen oavsett om jag jobbat här i ett halvår eller i 30 år. Det har skapat en fantastisk kultur och det är vår framgång.
Stefan Dahlbo, VD
Genom utvecklingen av Sveaplan kommer vi skapa en plats full med liv och rörelse av ett område som idag domineras av en trafiklösning. Vi ser fram emot att tillsammans med Tham & Videgård och Stockholm stad förverkliga denna vision om en miljö där människor vill verka, vistas och mötas i en vacker byggnad som stockholmarna kan tycka om och känna stolthet över.
Charlotte Liliegren, Chef Stads- och fastighetsutveckling på Fabege
Henrik har en lång och gedigen erfarenhet av liknande verksamhet. Hans prestigelösa och affärsorienterade personlighet kommer att passa mycket bra på Fabege och göra stor nytta.
Johan Zachrisson, affärsutvecklingschef på Fabege.
2021 kan summeras till ett bra år, både för oss på Fabege och för våra kunder. Vi har mött en aktiv hyresmarknad med många förfrågningar, förhandlingar och tecknade kontrakt. Fastighetsmarknaden har stått stark med sjunkande avkastningskrav och stort intresse för de fastigheter som kommit ut till försäljning. Jag är nöjd med att vi sett ökade hyresintäkter, ett stärkt driftsnetto, och en god värdetillväxt i vår fastighetsportfölj.
Stefan Dahlbo, VD.
Vi sporras av att flytta fram positionerna för vad som är möjligt inom hållbarhet och har som ambition att producera ännu mer förnyelsebar el lokalt. Högt upp på vår önskelista just nu står större möjligheter att dela el mellan våra fastigheter och mer information om klimatavtrycket från hela produktionskedjan för solceller för att lättare kunna göra kloka val hela vägen.
Maria Jansson, projektchef på Fabege AB och byggherre för Nationalarenan 3
2021 kan summeras till ett bra år, både för oss på Fabege och för våra kunder. Vi har mött en aktiv hyresmarknad med många förfrågningar, förhandlingar och tecknade kontrakt. Fastighetsmarknaden har stått stark med sjunkande avkastningskrav och stort intresse för de fastigheter som kommit ut till försäljning. Jag är nöjd med att vi sett ökade hyresintäkter, ett stärkt driftsnetto, och en god värdetillväxt i vår fastighetsportfölj.
Stefan Dahlbo, VD Fabege
Jag ser med tillförsikt fram emot 2022. Vi har en stark finansiell ställning. Vi präglas av stabilitet med en portfölj av moderna fastigheter i attraktiva lägen, stabila kunder, engagerade medarbetare samt goda tillväxtmöjligheter genom våra byggrätter och projekt. Förvärvet av SHH Bostad har stärkt oss inom stadsutveckling när vi nu också inkluderar bostäder och samhällsfastigheter i portföljen.
Stefan Dahlbo, VD Fabege
Vårt mål är både att skapa ett attraktivt nav för näringslivet söder om stan och att utveckla trygga boendemiljöer med ett rikt gatuliv i anslutning till kollektiv- och regionaltrafiken. Dessa två förvärv är viktiga i den fortsatta utvecklingen av stadskärnan.
Charlotte Liliegren, Chef Stads- och fastighetsutveckling på Fabege.
Affären är bra för våra kunder då det skapar en levande och attraktiv fastighet med utökad flexibilitet i takt med förändrade behov. Co-working utgör redan idag en positiv komponent i mixen som kunder söker och vi värdesätter verkligen samarbetet med Convendum.
Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef
Jag är glad och stolt över att ett av våra nyproduktionsprojekt återigen har tilldelats priset som årets BREEAM-byggnad. Fabeges viktigaste och svåraste hållbarhetsmål är att minska klimatbelastningen från vår förvaltnings- och projektverksamhet. BREEAM-SE har under många år varit vårt verktyg för att arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågor vid nyproduktion och att vi nu adderat en FEBY-certifiering på plushusnivå är ett sätt att ytterligare höja ribban för energieffektivt byggande.
Mia Häggström, Hållbarhetschef på Fabege
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera