Dela

Citat

Med hjälp av tillskottet kommer vi kunna nå ännu fler unga som lever med hiv i Stockholm.
Jukka Aminoff
-Har man väl bestämt sig för att testa sig måste det vara enkelt. Annars finns risk för att man avstår eller skjuter upp det.
Jeanne Masimang, Noaks Ark
-Har man väl bestämt sig för att hivtesta sig måste det vara enkelt. Blir det för krångligt finns det risk för att man avstår eller väntar med att gå och testa sig.
Jeanne Masimango, Noaks Ark
Bland det viktigaste vi vill nå ut med under sommarkampanjen är information om möjligheterna till gratis och anonym hivtestning i Sverige. Hur viktigt det är att veta sin status, särskilt om man tillhör en riskutsatt grupp. Vi märker att många av dem vi möter inte vet vart de ska vända sig för att göra ett hivtest.
Annica Forsberg, verksamhetsansvarig på Noaks Ark Södra Norrland
Under sommarkampanjen är vårt viktigaste mål att nå ut med är information om hivtestning. Hur viktigt det är att veta sin status, särskilt om man tillhör en riskutsatt grupp. Vi märker att många av dem vi möter inte vet vart de ska vända sig för att göra ett hivtest.
Jennie Norlén, Noaks Ark Sundsvall.
-Bland det viktigaste vi vill nå ut med är information om hivtestning i Sverige. Hur viktigt det är att veta sin status, särskilt om man tillhör en riskutsatt grupp.
Christina Fräki
-Har man väl bestämt sig för att testa sig måste det vara enkelt. Blir det för krångligt finns det risk att man avstår eller väntar.
Rickard Eriksson
-Har man väl bestämt sig för att testa sig måste det vara enkelt. Blir det för krångligt att få till det i det vardagliga livet avstår eller väntar man med att gå och testa sig. Vi vet till exempel att många vill ha snabbsvarstester men det är få mottagningar som erbjuder det idag. För många kan det även vara svårt att komma loss på dagtid, därför har vi valt en sen öppningstid, säger Elli.
Elli Mokus, verksamhetschef Noaks Ark Småland & Halland
Det är inte rimligt att så många som lever med hiv upplever att de inte kan vara öppna med sin hivstatus. Kunskapsnivån måste höjas och vi måste ta tag i våra fördomar kring hiv.
Anna Åkerhielm
Att öka tillgången till krångelfri hivtestning med snabbsvar ser vi som en avgörande faktor för att öka antalet tidiga diagnoser av hiv och därmed också minska spridningen. Sjukvårdshuvudmännen måste acceptera att alla inte har förtroende för dagens utförare av testning och skapa förutsättningar för fler aktörer.
Jukka Aminoff, kanslichef Riksförbundet Noaks Ark
Vi märker tydligt att många av dem vi möter inte vet vart de ska vända sig för att göra ett hivtest.
Jeanne Masimango
Att öka tillgängligheten till krångelfri hivtestning med snabbsvar tror vi är av avgörande betydelse för att öka antalet tidiga dianoser av hiv,
Karl Henrik Nanning, förbundsordförande Riksförbundet Noaks Ark
- Som hivpositiv påminns jag dagligen om hur gamla rädslor och okunskap påverkar mitt liv. Det här är en bok som alla bör läsa, oavsett hivstatus. Om tillräckligt många tog boken till sig skulle mycket av den stigmatisering som omgärdar hiv idag lindras betydligt.
Ophelia Haanyama, Senior Advisor på Noaks Ark.
Ser vi till det epidemiologiska läget i idag finns det inget som tyder på att vi kommer att nå de nationella målen om en halvering av den inhemska smittspridningen till 2016.
Jukka Aminoff, kanslichef Riksförbundet Noaks Ark
Många av dem vi möter skulle aldrig någonsin ta en spontan vårdkontakt för att prata hiv. Men med oss vågar de prata.
Jeanne Masimango
-Många av dem vi möter skulle aldrig någonsin ta en spontan vårdkontakt för att prata hiv. Men med oss vågar de prata.
Jeanne Masimango
-Många av dem vi möter skulle aldrig någonsin ta en spontan vårdkontakt för att prata hiv. Men med oss vågar de prata
Jeanne Masimango
Många av dem vi möter skulle aldrig någonsin ta en spontan vårdkontakt för att prata hiv. Men med oss vågar de prata.
Jeanne Masimango
Många av dem vi möter skulle aldrig någonsin ta en spontan vårdkontakt för att prata hiv. Men med oss vågar de prata.
Jeanne Masimango
Många av dem vi möter skulle aldrig någonsin ta en spontan vårdkontakt för att prata hiv. Men med oss vågar de prata.
Jeanne Masimango
Äldre gay män upplevde aids som ett kollektivt trauma och en känsla av stark solidaritet sammansvetsade gruppen mot hivhotet. Denna sociala sammanhållning håller på att lösas upp.
Björn Malmquist