Dela

Citat

Sveriges Annonsörer arbetar kontinuerligt med att hjälpa medlemmar i viktiga frågor kring media så att de kan få optimal valuta för sina annonsinvesteringar. Flera stora annonsörer genomför audit för att se att man har rätt pris på sina annonser och för att utvärdera mediebyråns arbete. Därför tycker vi att det är viktigt att vi kan guida dem i hur man gör en korrekt audit
Peter Mackhé, Medieexpert Sveriges Annonsörer
Vårt fokusområde är sund och ansvarsfull marknadsföring som ger effekt. Vi jobbar kontinuerligt med att driva frågor kring transparens och vilket ansvar branschen har för att säkerställa att vi agerar etiskt och korrekt i förhållande till rådande lagstifning och rekommendationer. Efter tuffa frågeställningar och diskussioner när det gäller audit och rätten till datakällor såg vi ett stort behov av att reda ut begreppen
Hanna Riberdahl, Vd Sveriges Annonsörer
Det är oerhört viktigt att alla aktörer i mediebranschen har en samsyn om processen för hur en audit bör genomföras. För att samarbetet mellan annonsör, mediebyrå och auditör ska fungera är det avgörande att lagar och regler om rätten till att använda datakällor efterföljs
Christina Wihlner Lentell, Byråvalskonsult på Engage Marketing
Det är oroande att reklamtröttheten har parkerat sig på den här höga nivån och det är en signal som annonsörer, medier och beslutsfattare behöver ta på största allvar. Reklam fyller en viktig funktion i samhället eftersom den informerar konsumenter och skapar konkurrens och tillväxt. Att människor tar avstånd från den får negativa konsekvenser för svenska företag, och i förlängningen svensk ekonomi
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Många upplever att reklamen är störande och att den inte är tillräckligt underhållande eller inspirerande. Därför måste hela branschen – annonsörer, medier och digitala plattformar – jobba tillsammans för att vända utvecklingen. En annan viktig nyckel är att få företagsledningar att börja se marknadsföring som en investering och inte en kostnad. Det kommer att bidra till en kvalitetshöjning och reklam som människor gillar och vill ha
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Vi är väldigt glada över att Google ansluter sig till Cross Media Measurement-initiativet även lokalt i Sverige. Det är viktigt att vi har ett engagemang från flera olika typer av medier, inte minst de stora digitala spelarna, när vi ska ta fram en lokal standard och gemensamma riktlinjer för medieköp i Sverige
Hanna Riberdahl, vd för Sveriges Annonsörer
Vi ser fram emot att vara delaktiga i detta branschinitiativ på lokal nivå och gemensamt arbeta fram lokalt anpassade ramverk och riktlinjer för medieköp i Sverige. Frågor kring mätningar är några av branschens stora utmaningar just nu, min förhoppning är att vi tillsammans ska kunna bidra till att göra det enklare för annonsörer att planera och utvärdera sina reklaminvesteringar på ett bättre sätt
Carsten Andreasen, Google
Vår förhoppning är att den här guiden ska starta konstruktiva samtal på varje marknadsavdelning i Sverige och öka kunskapen om hur man får bättre effekt av sin marknadsföring
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Att vara marknadsförare idag är tufft, med mängder av olika kanaler och arbetssätt att ta ställning till. Min förhoppning är att den här guiden ska få marknadsförare att stanna upp och fundera ett extra varv inför de investeringar man planerar att göra och vad som egentligen skapar effekt
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Detta är en kraftsamling och ett historiskt samarbete för att komma tillrätta med en av branschens stora utmaningar. Vi är glada att vi har med oss starka partners och flera av Sveriges största medieköpare i detta projekt, då det är avgörande för att nå framgång. Vi måste hitta lösningar tillsammans, och säkerställa att de gör nytta för alla parter. Med coronakrisen när varumärken, byråer och medier har det tufft ser vi det som viktigare än någonsin att skapa ordning och trygghet kring medieköp.
Hanna Riberdahl, vd på Sveriges Annonsörer
Det krävs ordning och reda och tydliga standarder och definitioner för att vi ska kunna säkerställa kvaliteten i annonsmiljöerna. Vi behöver reda ut hur kostnad vs värde skiljer sig åt mellan olika kanaler så att det blir möjligt att jämföra dem med varandra. Att annonsörer, mediebyråer och mediekanaler har samsyn kring vad man köper och säljer är avgörande för att skapa trygghet och förtroende kring medieköp.
Per Carleö, Volvo Cars
Vi som jobbar med utomhusmedia har gemensamt investerat stora pengar i enhetliga valutor för medieslaget, både i Sverige och på andra marknader för att annonsörerna ska känna sig trygga i vad de köper. Genom att delta i det svenska initiativet för Cross Media Measurement vill vi bidra till attdet blir lättare för köparna att se hur många man når tvärs över alla medieslag.
Magnus Heljeberg, JCDecaux
Tv-branschen i Sverige har alltid arbetat hårt för att leverera enhetlig valuta för annonsköp i tv, för att köpare och säljare ska ha gemensamma siffror att luta sig mot. Genom att vi nu arbetar fram en standard för alla medieslag kan vi bidra till att det blir ännu tydligare och bättre, för alla parter. Vi ser fram emot att skapa en enhetlig standard i Sverige.
Malin Häger, TV4
YouTube Works är precis som 100-wattaren en tävling som premierar effekt. För oss på Sveriges Annonsörer, och för våra medlemmar, är fokus på effekt - kort och långsiktig - vår viktigaste fråga. Att nå ut och även nå in med sina budskap är en viktig del i att skapa effekt.
Hanna Riberdahl, VD Sveriges Annonsörer
För oss på Google är YouTube Works en plattform för att kunna hylla de kampanjer inom rörlig media som föds digitalt – där andra faktorer blir avgörande för att skapa framgångsrika kampanjer och att kunna mäta effekten. Vi är stolta över vårt samarbete med 100-Wattaren och Sveriges Annonsörer, där 100-Wattaren är Sveriges främsta reklamtävling för att mäta just effekt inom kommunikation.
Anna Wikland, Sverigechef Google
Det är en ära att få leda YouTube Works-juryn ännu en gång - en jury som representerar tung kompetens från branschen och även den kommande generationens kreatörer. Förra året såg vi en härlig blandning av bra bidrag. Vi fick se filmisk storbudgetreklam blandas med smarta influencer-kampanjer, Youtuber-sketcher ställdes mot tänkvärda dokumentärserier, och episka musikvideor tävlade mot konverteringsdrivande bumpers. Eftersom det inte kostar något att tävla öppnas dörren för mindre aktörer.
Karl Wikström, juryns ordförande
Med denna tävling vill vi lyfta de varumärken och kampanjer som använt onlinevideo och YouTube på ett smart, engagerande och effektivt sätt. Och som därmed skapat mätbara resultat och drivit affären framåt.
Martina Göransson, CMO Blocket
Domstolens underkännande av placeringen av uttrycket ”sponsored post” är förvånade då domstolen tycks underskattat mottagarens digitala kompetens.
Tobias Eltell, jurist Sveriges Annonsörer
Utgången i målet får praktiska följder för våra medlemmar och aktualiserar återigen frågan om en gemensam branschrekommendation på området för att marknadens aktörer ska kunna arbeta ansvarsfullt med influencers.
Niklas Briselius, jurist Sveriges Annonsörer
Vi på Friends ser det som en stor förmån att få vara med i juryn för Media Genierna och framför allt i år när vi har fått vara värdorganisation. Många skratt och insikter har vi fått i juryn genom i de bidrag som skolorna och eleverna har skickat in till tävlingen. Det är viktigt att barn idag lär sig att förstå media hur det påverkar oss alla i vår vardag. Sen att de kan göra det genom att även få in ett socialt perspektiv är ju fantastiskt. Friends kommer även att kunna använda de bidrag som skickats in i vår marknadsföring och det är ju extra roligt. Vi ser fram emot att få fortsätta att vara en del av denna fantastiska tävling.
Karin Bjäreholt, Projektledare Privatinsamling från Stiftelsen Friends
Topplistan kommer även framledes ha en central plats, där vi nu redovisar både trafik- och räckviddsmått för digitala medier. Den tekniska mätningen kommer att komplettera räckvidds- och målgruppsmätningen Orvesto Internet. Mätningarna kommer framöver att vidareutvecklas och bli en del av våra crossmedia-mätningar. Både annonsörer och medier får ökad transparens och tillförlitlighet.
Yvonne Pernodd, VD, Kantar Sifo
Våra medlemmar behöver ordning och reda i räckviddsmätningarna och att de är transparenta och går att lita på. Att säkerställa detta som en oberoende part blir en central uppgift för oss framöver. Då kan vi inte göra egna mätningar. Vi har sökt en ny ägare som med stor trovärdighet kan leverera oberoende mätdata, men även en partner som ökar tydligheten om vem som mäter vad på mediemarknaden. Därför är vi glada att Kantar Sifo, som har stor erfarenhet av mätningar i allmänhet och mätningar på medieområdet i synnerhet, nu tar över KIA-index och Poddindex. Vi ser att det blir en ökad tydlighet när vi samlar alla lästa medier och ljudmedier analogt och digitalt, med hur många som besöker, läser och lyssnar på olika medier i Sverige. Det gör att vi underlättar för köparsidan att få kvalificerad mätdata för räckvidd.
Hanna Riberdahl, VD, Sveriges Annonsörer
Dessa tjänster passar utmärkt i vår portfölj, där vi nu introducerar förädlade audit- och informationstjänster för trafik på webbplatser och poddar, samt mervärden till befintliga kunder på KIA-och Poddindex. Vi fortsätter växa digitalt och levererar kvalitetssäkring och transparens till nytta för den svenska mediemarknaden.
Lars Björkman, affärsområdeschef Media Audit, Kantar Sifo
Cross Media Measurement blir grunden där vi skapar tydliga definitioner för räckvidd och kvalitetsparametrar. Dessutom säkerställer vi mätningarnas oberoende med tydliga krav på processerna för kvalificering. Syftet är att skapa en överskådlig mediekarta. Med denna ökade transparens blir det lättare för annonsörer att fatta genomtänkta köpbeslut. Samtidigt ger det neutrala sifferunderlag till medieägarna som får bättre förutsättningar att argumentera för sina kanaler.
Hanna Riberdahl, VD, Sveriges Annonsörer
Podcastmarknaden och annonsmarknaden är global och det är därför viktigt att det finns en transparens och en jämförbarhet även mellan länder. Med den här standarden är det inte bara möjligt att jämföra podcasts i Sverige utan även internationella podcasts som följer samma standard. För globala annonsörer skapar detta en trygghet när man ska investera i det heta ljudmediet
Peter Mackhé, medieexpert på Sveriges Annonsörer
Under övergångsperioden i slutet av 2019 kommer vi att ha en mix mellan befintlig Poddindex-standard och IAB 2.0-standard. Detta kommer att påverka jämförbarheten mellan de olika aktörerna på Poddindex. Vi kommer att informera löpande om när de olika aktörerna går över till IAB 2.0. Under 2020 kommer alla siffror på Poddindex vara enligt IAB 2.0-standard
Peter Mackhé, medieexpert på Sveriges Annonsörer
I dagens snabbt växande medielandskap med förändrade beteenden där man tittar på flera skärmar och plattformar måste även mätningarna följa med. Då flera företag utvecklar egna lösningar i ett försök att lösa en del av ekvationen, blir det allt tydligare att gemensamma standarder är ett mycket bättre alternativ
Malin Häger, försäljningsdirektör TV4
Under 2020 kommer frågan om Cross Media Measurement vara ett av våra prioriterade initiativ. Vi ser idag att det finns stora problem för köpare av medieutrymme att få en klar bild av skillnaderna mellan olika mediekanalers kvalitet och risker. Vi ser Cross Media Measurement-initiativet som ett viktigt verktyg för att ge köparen en klar bild av den medieeffekt som efterfrågas för marknadsinvesteringarna
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Poddlyssnandet växer konstant och samtalsämnet kring kaffebordet och när man träffar nya personer är ofta vilka poddar man lyssnar på. Det har blivit en naturlig del av vår medievardag att lyssna på poddar. Annonsörer har fått ett nytt spännande ljudmedia med stor räckvidd där de kan placera sitt varumärke och sina produkter i en bra och relevant kontext.
Peter Mackhé, chef mediefrågor
Sveriges Annonsörer arbetar för kommersiell yttrandefrihet och ett hållbart annonsklimat. Vi anser att reklamen har en viktig roll i samhället. Men då måste annonsörerna ta ett eget ansvar för hur reklamen utformas, särskilt när det handlar om produkter och tjänster som medför risker för folkhälsan.
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Utredaren ska presentera sitt förslag om skärpt lagstiftning för spelreklam nästa höst. Spelbranschen bör utnyttja tiden fram till dess för att skapa en fungerande självreglering som håller lagstiftaren borta från yttrandefrihetsinskränkningar. Sveriges Annonsörer bidrar gärna i ett sådant arbete
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Sveriges annonsörer har samlat några av de vassaste personerna på marknaden till Expertteam Mediékvalie. Vi har arbetat fram en enkel guide att reda ut och förklara svåra begrepp inom digital annonsering på ett lättförståeligt sätt, så att vi får samsyn i hela värdekedjan från annonsörer till mediebyråer och medier. Vi har fått ett otroligt stort gehör här i Sverige och det är extra roligt för teamet att vi nu även får ett internationellt pris för vårt arbete.
säger Peter Mackhé, chef mediefrågor på̊ Sveriges Annonsörer.
Podcast har vuxit otroligt starkt under förra året och har blivit en allt mer naturlig del av annonsörernas val av medieköp. För oss på Acast handlar det om att säkerställa att våra poddar och annonser ska finnas tillgängliga och distribuerade där lyssnarna finns. Varje vecka har vi i snitt 4,2 miljoner lyssningar på vårt svenska innehåll och desto mer lyssnandet ökar, desto högre blir kraven på en fullt pålitlig mätning. Därför är Poddindex arbete otroligt viktigt för branschen i stort.
Fredrik Hermansson, Nordenchef Acast
Att Sverige har en branschstandard för teknisk mätning av podcasts är något som är unikt för oss och som vi är väldigt stolta över. Samarbetet har varit viktig för att förstå konsumtionen och tillväxten på ett område där Sveriges Radio länge har investerat i kvalitetsinnehåll. Sommar i P1 är en tradition som numera har en lika självklar plats digitalt som linjärt och P3s podcastportfölj bidrar i allra högsta grad till att positionera kanalen för en ny generation.
Simon Gooch Innovationsdirektör/Chief Innovation Officer Sveriges Radio
Vi har nu över ett års teknisk data från större delen av den svenska podcastmarknaden. Tidigare har vi följt podcastlyssnandets tillväxt i panelmätningar som Orvesto Konsument och Svenskarna och Internet, men nu kan vi också via teknisk data se en stark tillväxt i både befintliga och nya podcasts. Det finns flertalet enskilda podcasts med en veckoräckvidd på över 100 000. För oss är det bara början, mediets fulla potential blir uppenbar i den räckvidd som Sommar i P1 visade upp under sommarmånaderna. Att en enskild podcast har en digital veckoräckvidd på över en miljon visar att podcasts nu är en svensk angelägenhet som både andra medier och annonsörer kommer att behöva förhålla sig till.
Mattias Björkman, Digital affärsutvecklingschef Bauer Media.
– Hanna Riberdahl är en klockren rekrytering för Sveriges Annonsörer. Hennes ledaregenskaper och tunga erfarenhet från att arbeta insikts- och datadrivet för att utveckla och positionera produkt- och företagsvarumärken tillsammans med hennes förståelse för vad som krävs för att skapa affärsvärde i dagens kommunikations- och medielandskap är precis vad vi letat efter. Vi ser fram emot att arbeta med henne som en aktiv styrelse till organisationen.
Leif Börjesson, styrelseordförande Sveriges Annonsörer
– Det känns roligt och spännande att få ta mig an utmaningen som det innebär att ta Sveriges Annonsörer till nästa nivå. Digitaliseringen och dess påverkan på våra medlemsföretag är den kanske enskilt viktigaste frågan för oss framöver, samt hur vi skapar medlemsnytta och är relevanta så att det är en självklarhet för alla annonserande bolag att vara medlemmar hos oss.
Hanna Riberdahl, tillträdande VD för Sveriges Annonsörer
Reklam finansierar de illegala tjänsterna. Efter en större kartläggning kan vi se att spelbolagen är de största annonsörerna. Genom att uppdatera den svarta listan gör vi det lätt för alla annonsörer, inklusive spelbolagen, att inte placera sin reklam på de illegala tjänsterna
Sara Lindbäck, jurist på Rättighetsalliansen
Illegala sajter ska inte få pengar av seriösa annonsörer, därför väljer vi att namnge dem, och uppmanar samtliga svenska annonsörer, spelbranschen i synnerhet, att undvika dessa sajter
Tobias Eltell, jurist och tf. vd. på Sveriges Annonsörer
Guiden är en genomarbetad rekommendation av högsta kvalité. Jag känner mig stolt att vi nu kan dela och sprida guiden. Det här är starten på ett långsiktigt arbete, tillsammans utvecklar vi branschen
Silvia Barklund på Röda Korset och ordförande för Expertteam Mediekvalité
Med hjälp av guiden blir annonsörerna bättre på att beställa, på att utvärdera och på att förstå den digitala annonsmarknaden och detta kommer även att utveckla medier och mediebyråer – då de helt enkelt måste bli vassare för att kunna leverera till mer kunniga beställare
Axel Birgerstam på Scream och vice ordförande i Expertteam Mediekvalité
Jag tror att många har koll på en liten del. Med guiden blir det lätt att komplettera med de delar som man kanske missat tidigare
Erik Modig, forskare på Handelshögskolan och del av Expertteam Mediekvalité
Spelbolagsreklam syns ofta, och diskuteras mer därtill. I tidigare undersökningar kan vi se att spelbranschen, generellt, har ett trovärdighetsproblem, något som troligen också spelar in när det kommer till vad svenskarna tycker om att kändisar gör spelreklam. Det vill säga att man generellt sett är negativt inställd och då avspeglar det sig in i att man trycker att det är negativt att kändisar frontar spelreklamen
Tero Marjamäki, kommunikationsansvarig på Sveriges Annonsörer.
Frågan om hur mycket som är fejk online har gått varm senaste tiden. Som annonsör vill man nå äkta människor med ett äkta engagemang och jag tror att vi måste bli än mer kritiska till datan vi får och verkligen följa upp om det är riktiga individer som sett våra budskap eller om det är botar eller fejkföljare
Tero Marjamäki, kommunikationsansvarig på Sveriges Annonsörer
En huvudbry hos våra medlemmar är frågan om vilket språk man kan ha i sin reklam och om engelska är okej? Givetvis skiljer det fall till fall, beroende på annonsör och målgrupp, men generellt visar undersökningen att svensken ställer sig negativ till reklam på engelska
Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
”Black Friday” fick sitt stora genomslag i Sverige för några år sedan, och har vuxit sig stor på kort tid. Många annonsörer laddar inför köpfesten och med den och andra rea-dagar som ”Singles Day” och ”Cyber Monday” kan vi se att julhandeln förlängs, och att konsumenterna inte längre sparar sig till slutet av året på samma sätt som tidigare, något annonsörer bör ha i beaktande i planeringen av sina kampanjer
Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
Renée Nyberg är ett programledarproffs, och med en av våra mest folkkära artister som kvällens gästartist kommer detta bli en toppenkväll. Vi ser fram emot en rolig kväll med många glada vinnare på plats
Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer och ansvarig för 100-wattaren
Genom att namnge filmsajterna där seriösa annonsörers varumärke absolut inte bör synas är vårt mål att få annonsörer att aktivt undvika exponering där. Dels skadar det varumärket och dels bidrar man till en kriminell verksamhet, något vi vill göra annonsörer uppmärksamma på
Tobias Eltell, förbundsjurist, Sveriges Annonsörer
Vi är superstolta över årets jury som vi är övertygad kommer göra ett toppenjobb. Gensvaret för 100-fattaren har varit fantastiskt och det känns som att priset varit efterlängtat. Genom att visa upp de goda exemplen hoppas vi kunna inspirera fler att skapa kommunikation som gör skillnad
Tero Marjamäki, kommunikationsansvarig på Sveriges Annonsörer
Enligt den statistik vi har tillgänglig (det finns några årtal där det saknas statistik) är det nytt rekord för 100-wattaren. Det känns såklart superkul och det ska bli väldigt intressant att se vilka bidrag som tar sig igenom juryns nålsöga
Ulf Hermansson Samell, ansvarig för 100-wattaren på Sveriges Annonsörer