Dela

Citat

Domstolens underkännande av placeringen av uttrycket ”sponsored post” är förvånade då domstolen tycks underskattat mottagarens digitala kompetens.
Tobias Eltell, jurist Sveriges Annonsörer
Utgången i målet får praktiska följder för våra medlemmar och aktualiserar återigen frågan om en gemensam branschrekommendation på området för att marknadens aktörer ska kunna arbeta ansvarsfullt med influencers.
Niklas Briselius, jurist Sveriges Annonsörer
Vi på Friends ser det som en stor förmån att få vara med i juryn för Media Genierna och framför allt i år när vi har fått vara värdorganisation. Många skratt och insikter har vi fått i juryn genom i de bidrag som skolorna och eleverna har skickat in till tävlingen. Det är viktigt att barn idag lär sig att förstå media hur det påverkar oss alla i vår vardag. Sen att de kan göra det genom att även få in ett socialt perspektiv är ju fantastiskt. Friends kommer även att kunna använda de bidrag som skickats in i vår marknadsföring och det är ju extra roligt. Vi ser fram emot att få fortsätta att vara en del av denna fantastiska tävling.
Karin Bjäreholt, Projektledare Privatinsamling från Stiftelsen Friends
Topplistan kommer även framledes ha en central plats, där vi nu redovisar både trafik- och räckviddsmått för digitala medier. Den tekniska mätningen kommer att komplettera räckvidds- och målgruppsmätningen Orvesto Internet. Mätningarna kommer framöver att vidareutvecklas och bli en del av våra crossmedia-mätningar. Både annonsörer och medier får ökad transparens och tillförlitlighet.
Yvonne Pernodd, VD, Kantar Sifo
Våra medlemmar behöver ordning och reda i räckviddsmätningarna och att de är transparenta och går att lita på. Att säkerställa detta som en oberoende part blir en central uppgift för oss framöver. Då kan vi inte göra egna mätningar. Vi har sökt en ny ägare som med stor trovärdighet kan leverera oberoende mätdata, men även en partner som ökar tydligheten om vem som mäter vad på mediemarknaden. Därför är vi glada att Kantar Sifo, som har stor erfarenhet av mätningar i allmänhet och mätningar på medieområdet i synnerhet, nu tar över KIA-index och Poddindex. Vi ser att det blir en ökad tydlighet när vi samlar alla lästa medier och ljudmedier analogt och digitalt, med hur många som besöker, läser och lyssnar på olika medier i Sverige. Det gör att vi underlättar för köparsidan att få kvalificerad mätdata för räckvidd.
Hanna Riberdahl, VD, Sveriges Annonsörer
Dessa tjänster passar utmärkt i vår portfölj, där vi nu introducerar förädlade audit- och informationstjänster för trafik på webbplatser och poddar, samt mervärden till befintliga kunder på KIA-och Poddindex. Vi fortsätter växa digitalt och levererar kvalitetssäkring och transparens till nytta för den svenska mediemarknaden.
Lars Björkman, affärsområdeschef Media Audit, Kantar Sifo
Cross Media Measurement blir grunden där vi skapar tydliga definitioner för räckvidd och kvalitetsparametrar. Dessutom säkerställer vi mätningarnas oberoende med tydliga krav på processerna för kvalificering. Syftet är att skapa en överskådlig mediekarta. Med denna ökade transparens blir det lättare för annonsörer att fatta genomtänkta köpbeslut. Samtidigt ger det neutrala sifferunderlag till medieägarna som får bättre förutsättningar att argumentera för sina kanaler.
Hanna Riberdahl, VD, Sveriges Annonsörer
Podcastmarknaden och annonsmarknaden är global och det är därför viktigt att det finns en transparens och en jämförbarhet även mellan länder. Med den här standarden är det inte bara möjligt att jämföra podcasts i Sverige utan även internationella podcasts som följer samma standard. För globala annonsörer skapar detta en trygghet när man ska investera i det heta ljudmediet
Peter Mackhé, medieexpert på Sveriges Annonsörer
Under övergångsperioden i slutet av 2019 kommer vi att ha en mix mellan befintlig Poddindex-standard och IAB 2.0-standard. Detta kommer att påverka jämförbarheten mellan de olika aktörerna på Poddindex. Vi kommer att informera löpande om när de olika aktörerna går över till IAB 2.0. Under 2020 kommer alla siffror på Poddindex vara enligt IAB 2.0-standard
Peter Mackhé, medieexpert på Sveriges Annonsörer
I dagens snabbt växande medielandskap med förändrade beteenden där man tittar på flera skärmar och plattformar måste även mätningarna följa med. Då flera företag utvecklar egna lösningar i ett försök att lösa en del av ekvationen, blir det allt tydligare att gemensamma standarder är ett mycket bättre alternativ
Malin Häger, försäljningsdirektör TV4
Under 2020 kommer frågan om Cross Media Measurement vara ett av våra prioriterade initiativ. Vi ser idag att det finns stora problem för köpare av medieutrymme att få en klar bild av skillnaderna mellan olika mediekanalers kvalitet och risker. Vi ser Cross Media Measurement-initiativet som ett viktigt verktyg för att ge köparen en klar bild av den medieeffekt som efterfrågas för marknadsinvesteringarna
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Poddlyssnandet växer konstant och samtalsämnet kring kaffebordet och när man träffar nya personer är ofta vilka poddar man lyssnar på. Det har blivit en naturlig del av vår medievardag att lyssna på poddar. Annonsörer har fått ett nytt spännande ljudmedia med stor räckvidd där de kan placera sitt varumärke och sina produkter i en bra och relevant kontext.
Peter Mackhé, chef mediefrågor
Sveriges Annonsörer arbetar för kommersiell yttrandefrihet och ett hållbart annonsklimat. Vi anser att reklamen har en viktig roll i samhället. Men då måste annonsörerna ta ett eget ansvar för hur reklamen utformas, särskilt när det handlar om produkter och tjänster som medför risker för folkhälsan.
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Utredaren ska presentera sitt förslag om skärpt lagstiftning för spelreklam nästa höst. Spelbranschen bör utnyttja tiden fram till dess för att skapa en fungerande självreglering som håller lagstiftaren borta från yttrandefrihetsinskränkningar. Sveriges Annonsörer bidrar gärna i ett sådant arbete
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Sveriges annonsörer har samlat några av de vassaste personerna på marknaden till Expertteam Mediékvalie. Vi har arbetat fram en enkel guide att reda ut och förklara svåra begrepp inom digital annonsering på ett lättförståeligt sätt, så att vi får samsyn i hela värdekedjan från annonsörer till mediebyråer och medier. Vi har fått ett otroligt stort gehör här i Sverige och det är extra roligt för teamet att vi nu även får ett internationellt pris för vårt arbete.
säger Peter Mackhé, chef mediefrågor på̊ Sveriges Annonsörer.
Podcast har vuxit otroligt starkt under förra året och har blivit en allt mer naturlig del av annonsörernas val av medieköp. För oss på Acast handlar det om att säkerställa att våra poddar och annonser ska finnas tillgängliga och distribuerade där lyssnarna finns. Varje vecka har vi i snitt 4,2 miljoner lyssningar på vårt svenska innehåll och desto mer lyssnandet ökar, desto högre blir kraven på en fullt pålitlig mätning. Därför är Poddindex arbete otroligt viktigt för branschen i stort.
Fredrik Hermansson, Nordenchef Acast
Att Sverige har en branschstandard för teknisk mätning av podcasts är något som är unikt för oss och som vi är väldigt stolta över. Samarbetet har varit viktig för att förstå konsumtionen och tillväxten på ett område där Sveriges Radio länge har investerat i kvalitetsinnehåll. Sommar i P1 är en tradition som numera har en lika självklar plats digitalt som linjärt och P3s podcastportfölj bidrar i allra högsta grad till att positionera kanalen för en ny generation.
Simon Gooch Innovationsdirektör/Chief Innovation Officer Sveriges Radio
Vi har nu över ett års teknisk data från större delen av den svenska podcastmarknaden. Tidigare har vi följt podcastlyssnandets tillväxt i panelmätningar som Orvesto Konsument och Svenskarna och Internet, men nu kan vi också via teknisk data se en stark tillväxt i både befintliga och nya podcasts. Det finns flertalet enskilda podcasts med en veckoräckvidd på över 100 000. För oss är det bara början, mediets fulla potential blir uppenbar i den räckvidd som Sommar i P1 visade upp under sommarmånaderna. Att en enskild podcast har en digital veckoräckvidd på över en miljon visar att podcasts nu är en svensk angelägenhet som både andra medier och annonsörer kommer att behöva förhålla sig till.
Mattias Björkman, Digital affärsutvecklingschef Bauer Media.
– Hanna Riberdahl är en klockren rekrytering för Sveriges Annonsörer. Hennes ledaregenskaper och tunga erfarenhet från att arbeta insikts- och datadrivet för att utveckla och positionera produkt- och företagsvarumärken tillsammans med hennes förståelse för vad som krävs för att skapa affärsvärde i dagens kommunikations- och medielandskap är precis vad vi letat efter. Vi ser fram emot att arbeta med henne som en aktiv styrelse till organisationen.
Leif Börjesson, styrelseordförande Sveriges Annonsörer
– Det känns roligt och spännande att få ta mig an utmaningen som det innebär att ta Sveriges Annonsörer till nästa nivå. Digitaliseringen och dess påverkan på våra medlemsföretag är den kanske enskilt viktigaste frågan för oss framöver, samt hur vi skapar medlemsnytta och är relevanta så att det är en självklarhet för alla annonserande bolag att vara medlemmar hos oss.
Hanna Riberdahl, tillträdande VD för Sveriges Annonsörer
Reklam finansierar de illegala tjänsterna. Efter en större kartläggning kan vi se att spelbolagen är de största annonsörerna. Genom att uppdatera den svarta listan gör vi det lätt för alla annonsörer, inklusive spelbolagen, att inte placera sin reklam på de illegala tjänsterna
Sara Lindbäck, jurist på Rättighetsalliansen
Illegala sajter ska inte få pengar av seriösa annonsörer, därför väljer vi att namnge dem, och uppmanar samtliga svenska annonsörer, spelbranschen i synnerhet, att undvika dessa sajter
Tobias Eltell, jurist och tf. vd. på Sveriges Annonsörer
Guiden är en genomarbetad rekommendation av högsta kvalité. Jag känner mig stolt att vi nu kan dela och sprida guiden. Det här är starten på ett långsiktigt arbete, tillsammans utvecklar vi branschen
Silvia Barklund på Röda Korset och ordförande för Expertteam Mediekvalité
Med hjälp av guiden blir annonsörerna bättre på att beställa, på att utvärdera och på att förstå den digitala annonsmarknaden och detta kommer även att utveckla medier och mediebyråer – då de helt enkelt måste bli vassare för att kunna leverera till mer kunniga beställare
Axel Birgerstam på Scream och vice ordförande i Expertteam Mediekvalité
Jag tror att många har koll på en liten del. Med guiden blir det lätt att komplettera med de delar som man kanske missat tidigare
Erik Modig, forskare på Handelshögskolan och del av Expertteam Mediekvalité
Spelbolagsreklam syns ofta, och diskuteras mer därtill. I tidigare undersökningar kan vi se att spelbranschen, generellt, har ett trovärdighetsproblem, något som troligen också spelar in när det kommer till vad svenskarna tycker om att kändisar gör spelreklam. Det vill säga att man generellt sett är negativt inställd och då avspeglar det sig in i att man trycker att det är negativt att kändisar frontar spelreklamen
Tero Marjamäki, kommunikationsansvarig på Sveriges Annonsörer.
Frågan om hur mycket som är fejk online har gått varm senaste tiden. Som annonsör vill man nå äkta människor med ett äkta engagemang och jag tror att vi måste bli än mer kritiska till datan vi får och verkligen följa upp om det är riktiga individer som sett våra budskap eller om det är botar eller fejkföljare
Tero Marjamäki, kommunikationsansvarig på Sveriges Annonsörer
En huvudbry hos våra medlemmar är frågan om vilket språk man kan ha i sin reklam och om engelska är okej? Givetvis skiljer det fall till fall, beroende på annonsör och målgrupp, men generellt visar undersökningen att svensken ställer sig negativ till reklam på engelska
Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
”Black Friday” fick sitt stora genomslag i Sverige för några år sedan, och har vuxit sig stor på kort tid. Många annonsörer laddar inför köpfesten och med den och andra rea-dagar som ”Singles Day” och ”Cyber Monday” kan vi se att julhandeln förlängs, och att konsumenterna inte längre sparar sig till slutet av året på samma sätt som tidigare, något annonsörer bör ha i beaktande i planeringen av sina kampanjer
Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
Renée Nyberg är ett programledarproffs, och med en av våra mest folkkära artister som kvällens gästartist kommer detta bli en toppenkväll. Vi ser fram emot en rolig kväll med många glada vinnare på plats
Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer och ansvarig för 100-wattaren
Genom att namnge filmsajterna där seriösa annonsörers varumärke absolut inte bör synas är vårt mål att få annonsörer att aktivt undvika exponering där. Dels skadar det varumärket och dels bidrar man till en kriminell verksamhet, något vi vill göra annonsörer uppmärksamma på
Tobias Eltell, förbundsjurist, Sveriges Annonsörer
Vi är superstolta över årets jury som vi är övertygad kommer göra ett toppenjobb. Gensvaret för 100-fattaren har varit fantastiskt och det känns som att priset varit efterlängtat. Genom att visa upp de goda exemplen hoppas vi kunna inspirera fler att skapa kommunikation som gör skillnad
Tero Marjamäki, kommunikationsansvarig på Sveriges Annonsörer
Enligt den statistik vi har tillgänglig (det finns några årtal där det saknas statistik) är det nytt rekord för 100-wattaren. Det känns såklart superkul och det ska bli väldigt intressant att se vilka bidrag som tar sig igenom juryns nålsöga
Ulf Hermansson Samell, ansvarig för 100-wattaren på Sveriges Annonsörer
Nitton år är en lång tid och jag känner att det är hög tid att lämna över stafettpinnen till någon annan. Inte minst nu när organisationen ska ta sig an ett viktigt strategiarbete. Jag ser tillbaka på dessa år med stolthet. Vi har genomfört många viktiga insatser som gjort spelplanen bättre för våra medlemmar. Både organisationen och branschen har vuxit sig större och det har varit fantastiska år, men nu är tiden mogen för mig att gå vidare till nya utmaningar, säger Anders Ericson. Inrättandet av branschens självreglering, Reklamombudsmannen, ser jag som den viktigaste milstolpen under mina år på Sveriges Annonsörer.
Anders Ericson, f.d. vd, Sveriges Annonsörer
Vi i styrelsen är mycket tacksamma för det jobb som Anders Ericson åstadkommit för vår organisation och bransch. Allt från att lyfta debatten om reklamens roll till att kämpa för ett transparent mediesverige. Varumärket Sveriges Annonsörer har vuxit sig allt starkare genom åren och som intresseorganisation har vi blivit den största i världen. Det innebär en stabil grund för den viktiga påverkansroll som Sveriges Annonsörer har även i framtiden och det är vi oerhört tacksamma för
Leif Börjesson, styrelseordförande, Sveriges Annonsörer
Influencer-marknadsföring är, sett till den totala reklaminvesteringen i Sverige, relativt liten, men det är en kanal på frammarsch. En av fördelarna är att man som annonsör kan skapa samarbeten med nya målgrupper och nå igenom reklambruset. Men influencer-marknadsföring kommer bara att vara effektivt om konsumenterna kan lita på influencers genom att de tydligt annonsmärker samarbeten och marknadsförare kan lita på att de i slutändan når riktiga människor och inte automatiserade konton, så kallade ”botar”
Tero Marjamäki, kommunikationsansvarig på Sveriges Annonsörer
Interaktionen mellan kund och varumärke i olika medier är själva grunden i att skapa effekt med sin marknadskommunikation, vilket är ett av områdena jag forskar på. Tummas det på kvaliteten där så famlar annonsörer i mörkret. Utan transparens, tydlighet och jämförbarhet blir det riktigt svårt för annonsörer att kunna garantera effekt för sina medieinvesteringar
Erik Modig
Vi är stolta och glada över att så många duktiga och erfarna tar sig tid att sitta i juryn för 100-wattaren. Tävlingen är unik i sitt slag då den både ser till den kreativa höjden och den bevisade effekten. Vi hoppas juryn får många bidrag att bedöma och lyfta fram för att visa på vilket kreativt och effektivt reklamland Sverige är
Ulf Hermansson Samell, ansvarig för 100-wattaren
100 wattaren är enormt viktig för oss och hela branschen, då den fullt ut fokuserar på att belöna den effekt som kunderna söker. Därför känns det både tryggt och spännande att jobba tillsammans med en så vass partner som Occasion
Ulf Hermansson Samell, marknadschef och ansvarig för 100-wattaren på Sveriges Annonsörer
100 wattaren är ett av de finaste branschpriserna man kan vinna och det ska bli en ära att få vara med och skapa en minnesvärd gala för alla tävlande och gäster. Vi ser fram emot en kväll då hela branschen är samlad, spänning i luften och mycket glädje och stolthet
Ola Bringle, Creative Director på Occasion
Svenskens generellt sett negativa inställning till reklam avspeglas även när det kommer till synen på politisk reklam. En ytterligare förklaring till den negativa attityden till reklam från våra politiska partier kan vara att kommunikationen är väldigt intensiv under en begränsad period. Jag tror partierna hade tjänat på att kommunicera i mindre intensitet, men under en längre period, med budskap som tilltalar rätt målgrupp och bygger partiets varumärke långsiktigt
Tero Marjamäki, kommunikationsansvarig på Sveriges Annonsörer
Liseberg är ett av Sveriges mest besökta turistmål och mycket omtyckt, vilket avspeglas i undersökningen där nöjesparken tar en överlägsen förstaplats. En nöjespark är så mycket mer än bara en park idag med åkattraktioner, det är en upplevelseplats och både Liseberg och Gröna Lund har verkligen lyckats med att paketera både innehållet och kommunikationen kring detta framgångsrikt
Tero Marjamäki, kommunikationsansvarig på Sveriges Annonsörer
Mediekvalité är en bred fråga, dels har du en teknisk kvalitetssida men du har även den kommunikativa sidan. Expertteam Mediekvalité kommer främst att fokusera på de tekniska delarna och ta fram guider, seminarier och föra debatt om viktiga mediefrågor för att bringa större transparens och förtydliga komplicerade saker. Så att alla parter kan trygga de digitala medieköpen som har blivit svåra att greppa för många aktörer
Silvia Barklund, medieansvarig på SPP
Vi har samlat några av Sveriges vassaste personer som är inblandade i medieköp från olika delar i vår bransch. Syftet är att teamet skall bringa klarhet i svåra frågor i den snabbt växande digitala mediemarknaden och förenkla och förklara hur saker och ting hänger ihop så att annonsörer, mediebyråer och medier har en samsyn kring vad som är transparens och vilka siffror som man skall redovisa och validera på ett korrekt sätt
Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer
Rekommendationer och självreglering går i takt med tiden, och genom våra rekommendationer kan vi vara flexibla och anpassa oss till det nya medielandskapet. Syftet med rekommendationerna är att ge branschen vägledning och hjälpa dem att följa god affärssed och ta ansvar när det kommer till marknadsföring av alkoholdrycker, alkoholhaltiga lättdrycker och indirekt alkoholreklam
Anders Ericson, vd, Sveriges Annonsörer
Istället för egna etiska riktlinjer kommer staden tillämpa de riktlinjer som reklambranschen har tagit fram och den praxis som arbetats fram under många år. Vi är glada att man frångick det ursprungliga förslaget eftersom befintliga riktlinjer och utarbetad praxis svarar mot det behov som staden har för att motverka att oetisk reklam förekommer på stadens reklamytor. Branschen tar idag ansvar genom bland annat utbildningar som organisationer som Sveriges Annonsörer med flera har och inte minst Reklamombudsmannen. Tillsammans görs ett gediget arbete att stävja schabloniserade, sexistiskt och objektifierande reklam och det är ett arbete som fortgår
Anders Ericson, vd, Sveriges Annonsörer
Idag sitter många på en always-on strategi, där en konstant närvaro i olika kanaler gör att man inte hinner stanna upp och begripa hur allt hänger ihop. Men utan den insikten blir det också väldigt svårt att förstå vad resultatet av insatserna blir. Vår inställning är att det hela egentligen är ganska enkelt och att man kommer väldigt långt på sitt eget sunda förnuft. Med utgång från våra kunders affär och deras kunders köpresa ger vi lättbegriplig rådgivning kring hur de på ett mätbart sätt kan öka lönsamheten och säkra kvalitén på webben
Daniel Ekbladh, digital rådgivare på Sveriges Annonsörer
Allt fler annonsörer investerar i digitala medier, men det är lätt att gå vilse när allt fler kanaler tillkommer och bruset blir allt större. I vårt uppdrag som intresseorganisation ligger att möta våra medlemmars behov, varför vi nu är glada över att kunna stärka upp och ta in ytterligare expertis på det digitala området
Lin Eriksson Nordström, kommersiell chef på Sveriges Annonsörer
Det här är steg ett. Framöver är vår ambition att också adressera andra dimensioner av stereotyper och mångfald. För könsstereotyper existerar inte i ett vakuum, utan är ganska ofta sammanlänkade med andra stereotyper kring ras, etnicitet, sexuell läggning, fysisk förmåga, klass och utbildning
Stephan Loerke, vd på WFA.
Det finns många fördelar med att ha en mer progressiv approach i det interna och externa arbetet när det kommer till stereotyper. Som annonsör gäller det att tänka inkludering både när det handlar om det interna arbetet, men likväl när det kommer till den externa kommunikationen
Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp