Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 02.08.2022

Nordea Bank OyjPörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa02.08.2022 klo 22.30 Suomen aikaa Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 02.08.2022 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti: Markkinapaikka Osakkeiden Painotettu keskihinta Kulut yhteensä, euroa * ** (MIC-koodi) lukumäärä osakkeelta, euroa* **XHEL 265 357 9,57 2 540 766,74CEUX 232 754 9,57 2 228 185,93TQEX 26 406 9,57 252 767,59XSTO 263 376 9,57 2 520 778,24XCSE 32 107 9,58 307 497,92Yhteensä 820 000 9,57 7 849 996,42 * Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 10,4034 ja DKK/EUR 7,4438** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä Nordea ilmoitti 18. heinäkuuta 2022 käynnistävänsä enintään 1,5miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16.huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 8 576 200 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 6 073 651 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa. Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä. Nordea Bank Oyj:n puolestaCitigroup Global Markets Europe AG Lisätietoja: Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011Konserniviestintä, 010416 8023 tai press@nordea.com

Fazer Leipurit taltuttaa leipähävikkiä ja kannustaa koko ruokaketjua ajattelutavan muutokseen

Omien toimintatapojen kriittinen tarkastelu kannustaa myös koko ruokaketjua uudenlaiseen ajatteluun. ”Leipähävikin pienentäminen kaupassa vaatii meiltä uudenlaista ajattelua. Pyrimme entistä vahvemmin siihen, että päivän lopussa jokainen leipämme olisi löytänyt ostajansa. Siksi kyseenalaistammekin sitä, tarvitseeko aamusta iltaan olla sama valikoima tarjolla vai voisiko se vaihdella,” kysyy Marika Hagelberg, Fazer Myymäläleipomoliiketoiminnan johtaja. ”Me suomalaiset olemme kovin tottuneita siihen, että leipävalikoima ruokakaupoissa on yltäkylläinen ja päivästä toiseen sama, kun puolestaan muualla Euroopassa paikallisissa leipomoissa asiaan kuuluu päivän tarjonta. Fazer Leipurit on paikallinen leipomo ruokakaupan sisällä ja tarjoamme kaupan tuoreinta leipää. Jos oma suosikkileipä on loppunut, tarjolla on aina muita hyviä, vastaleivottuja vaihtoehtoja.” Tämä ajatus näkyy jatkossa vahvemmin myös Fazer Leipureiden myymäläviestinnässä. Suomalaiset ovat rakastuneet artesaanileipään. ”Artesaanileipä on tullut vahvasti osaksi suomalaista leipäkulttuuria. Haluamme lisätä vastaleivotun leivän arvostusta ja edistää uudenlaista ajattelua koko ruokaketjussa. Paitsi että ruokaa on tuotettava entistä vastuullisemmin, myös tuotantomääriin on kiinnitettävä enemmän huomiota, jotta mitään ei menisi hävikkiin.” Artesaanileipä leivotaan käsityönä kotimaisista jauhoista Fazerin artesaanileipurit leipovat leivät alusta asti paikan päällä kotimaisista, Fazerin oman myllyn jauhoista. Leivät paistetaan rapeakuoriseksi pitkän levon jälkeen. Jos leipää jää hyllyyn, kaikki sen eteen tehty työ aina alkutuotannosta asti menee hukkaan. Mikäli kaikki ruoka hyödynnettäisiin tarkemmin, myös ruuantuotannosta aiheutuneita päästöjä syntyisi vähemmän. ”Ruokahävikin vähentäminen on yksi Fazerin vastuullisuustavoitteista, ja tarve korostuu entisestään nyt, kun raaka-aineet ja energia ovat arvokkaampia kuin koskaan”, sanoo Hagelberg. “Varmistamalla, ettei muruakaan mene hukkaan osoitamme leipureille heidän ansaitsemansa arvostuksen. Artesaanileipuri käyttää yhtä paljon ammattitaitoaan, aikaansa ja arvokkaita raaka-aineita niihin leipiin, jotka jäävät syömättä kuin niihin, jotka päätyvät herkuteltavaksi.” Dataan ja leipureiden asiakaskunnan tuntemukseen perustuva leivontamäärien optimoiminen on yksi Fazer Leipureiden keinoista minimoida ruokahävikkiä.  Ruokakaupoissa Fazer on jo vuodesta 2018 tarjonnut edellisenä päivänä leivottuja tuotteita edulliseen hintaan Hävikkitalkoot-pusseissa. Tuotteesta tai kaupan käytännöstä riippuen leipiä lahjoitetaan myös hyväntekeväisyyteen. Elintarvikkeeksi kelpaamattomia leipiä käytetään eläinten rehuna, biopolttoaineena tai kierrätetään biojätteenä. Fazer on yhtiönä sitoutunut vähentämään ruokahävikkiä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasosta. Näin artesaanileipä syntyy · Artesaanileipurimme myymäläleipomoissamme leipovat leivät käsityönä ja alusta asti paikan päällä, kotimaisista, oman lahtelaisen myllyn jauhoista. · Leipätaikinoiden annetaan levätä pitkään, usein yön yli, jotta taikina juurtuu ja saa rikkaan makunsa. · Kun leivät on muotoiltu käsin, ne paistetaan rohkeasti eli riittävän kuumassa riittävän pitkään, jolloin leipä saa rapean kuorensa. · Lopuksi leivät jäähdytetään kunnolla ennen myyntiin viemistä. Huolellinen jäähdytys takaa sen, että leivän kuori myös pysyy rapeana. · Koska leipien leipominen alusta saakka vaatii monta työvaihetta ja pitkän levon, vie oman aikansa ennen kuin leipurit saavat uuden erän leipää hyllyyn. Lisätietoa: Tarja Kuusela, viestintäjohtaja, Fazer Leipomot Suomi, tarja.kuusela@fazer.com, puh. 0405876063 Fazer Leipurit Fazer Myymäläleipomoissa artesaanileivät leivotaan paikan päällä käsin, oman myllyn kotimaisista jauhoista. Myymäläleipomot tunnistaa Fazer Leipurit -nimestä, ja ne sijaitsevat kauppojen sisällä erillisinä leipomoina. Noin 700 artesaanileipuria työskentelee Fazerin yli 120 myymäläleipomossa ympäri Suomen. Vuonna 2021 Fazer avasi 17 uutta myymäläleipomoa ja myös tänä vuonna suunnitelmissa on avata useita uusia myymäläleipomoita. Fazer-konserni  Ruokaelämyksiin keskittyvänä yrityksenä Fazer mahdollistaa jokaiselle päivän parhaista hetkistä nauttimisen. Missiomme, Ruokaa, jolla on merkitys, rakentuu vankalle 130-vuotiaalle perinnöllemme, kuluttajalähtöisyydelle ja innovaatioille kehittäessämme tulevaisuuden vastuullisia ruokaratkaisuja. Omistautuneiden ammattilaistemme voimin keskitymme kuluttajatuotteisiin ja suoraan kuluttajaliiketoimintaamme Pohjoismaissa ja Baltiassa. Lisäksi myymme tuotteita noin 40 eri maahan. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä ohjeita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK:n Global Compactin periaatteisiin. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 1,1 miljardia euroa ja sillä oli noin 8 000 työntekijää. Northern Magic. Made Real.  

Tutkimus: Mahdollisuus räätälöidä omaa työtä näkyy suomalaisten työtyytyväisyydessä

Hartwall tutki suomalaisten virkistymistä töissä jo kolmatta vuotta. Barometrissa tarkastellaan sekä hartwallilaisten että kaikkien suomalaisten työntekijöiden viihtymistä ja jaksamista työssä ja vapaa-ajalla. ”Ajatus lomilta palaamisesta voi tuntua raskaalta. Yksi vinkki jokaiselle on se, että tehtävien vaihtelevuus, uusien asioiden oppiminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön lisäävät työn merkityksellisyyttä ja virkistävyyttä. Pienetkin muutokset voivat antaa paljon”, sanoo Harwallin henkilöstöjohtaja Linda Aro. Tämä näkyy myös suomalaisten työpaikanvaihtoaikeissa: työpaikan vaihtoa harkinneet kokevat nykyisen työnsä yksitoikkoisemmaksi ja vaikutusmahdollisuutensa rajallisemmiksi verrattuna suomalaisiin, jotka eivät ole harkinneet työpaikkansa vaihtoa. Vaihtoa harkinneista vain vajaa viidennes (19 %) koki voivansa vaikuttaa omiin työtapoihinsa. Heistä, jotka eivät olleet pohtineet työpaikan vaihtoa, näin koki 39 prosenttia. Eroja löytyy myös hartwallilaisten ja muiden suomalaisten työssäkäyvien välillä. Suomalaisista 77 prosenttia kertoo heillä olevan mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten töitä tehdään. Hartwallilaisista 86 prosenttia kertoo, että omaan työhön voi vaikuttaa. Tämä näkyy myös virkistyneisyydessä: hieman yli puolet (54 %) suomalaisista työntekijöistä tuntee itsensä virkistyneeksi, ja hartwallilaisista taas miltei kolme neljästä (71 %). ”Meillä tehdään paljon töitä sen eteen, että jokainen kokisi oman työnsä merkitykselliseksi. Se ei kuitenkaan tarkoita, että työstä tulisi elämän ykkösjuttu. Moni suomalainen kokee, että suurin este virkistymiselle töissä on se, että töitä on liikaa, ja meillä tilanne on samanlainen. Työn ja vapaa-ajan tasapainosta puhutaan entistä avoimemmin ja ratkaisuja etsitään jatkuvasti, eli suunta on oikea”, Aro sanoo. Työn räätälöinnillä kohti mielekkäämpää työelämää Viime vuosina työpaikoilla on kiinnitetty entistä enemmän huomiota työnteon joustavuuteen. Monelle etätyön lisääntyminen ja muut pandemian vaikutukset ovat luoneet uudenlaista liikkumavaraa. Esimerkiksi Hartwall on alkuvuodesta ottanut käyttöön job crafting -työkalun, eli työn räätälöinnin mallin, jossa työntekijän on mahdollista muokata omaa työtään esihenkilön tuella itselleen sopivaksi. Työntekijä voi räätälöidä esimerkiksi työtehtäviensä sisältöä, vastuitaan sekä työnteon aikaa ja paikkaa. ”Tavoitteenamme on parantaa hartwallilaisten tyytyväisyyttä kasvattamalla työn merkityksellisyyttä. Samalla voi löytää iloa ja energiaa itselle mieluisista tavoitteista ja tehtävistä. Osalla hartwallilaisista on jo nyt mahdollisuus räätälöidä työtään itselleen sopivalla tavalla, esimerkiksi hakemalla erilaisiin työryhmiin ja projekteihin, ja keskittymällä omassa roolissaan vielä enemmän niihin töihin, joista itse syttyy”, Aro kertoo. Joillekin kaivattu muutos on löytynyt omien tavoitteiden kirkastamisesta, kun taas osa on höystänyt työnkuvaansa aivan uudenlaisilla tehtävillä. Jos esimerkiksi nauttii muiden kanssa työskentelystä, voi alkaa perehdyttämään uusia hartwallilaisia tai jos syttyy esiintymisestä, voi päästä kouluttamaan työkavereita tai vaikka juontamaan tapahtumia. ”Työn räätälöinti voi tuoda tasapainoa elämään ja lisätä virkistyneisyyden kokemusta. Mahdollisuus räätälöidä omaa työtä on ehdottomasti askel oikeaan suuntaan: se tuo lisää työkaluja entistä mielekkäämmän työelämän rakentamiseen. Työpaikka valitaan yhä useammin omien arvojen pohjalta. On selvää, että työnantajien on pystyttävä osoittamaan, että arvot näkyvät myös arjessa. Se on työnantajien valttikortti tulevaisuudessa”, Aro summaa. Suurin osa suomalaisista kokee työelämän ja vapaa-ajan olevan tasapainossa Hartwallin teettämä tutkimus paljastaa myös, että suurin osa (64 %) työssäkäyvistä suomalaisista kokee oman työelämän ja vapaa-ajan olevan tasapainossa. Kun vastaajia pyydettiin kertomaan, mikä töissä virkistää eniten, listan kärkipäähän nousivat työkaverit (59 %) ja toiselle sijalle monipuoliset työtehtävät ja työn merkityksellisyys (28 %). ”Yhteisöllisyys ja sosiaaliset suhteet ovat valtava voimavara myös työpaikalla. Ei ole mikään ihme, että työkavereiden merkitys nousee näin korkealle, usein paras lopputulos saavutetaan yhdessä. Työkaverien merkitys ei kuitenkaan jää vain työn tekemiseen, vaan yhteiset hetket ja jaetut naurut auttavat myös irrottautumaan työstä”, Aro pohtii kyselyn tuloksia.  Hyvää koko maan työelämästä kertoo se, että lähes puolet suomalaisista arvioi työnsä virkistävämmäksi kuin suomalaiset työpaikat yleensä. Samoin huikeat 93 prosenttia kokee olevansa hyviä työssään. Hartwallin kyselyyn töissä virkistymisestä vastasi 1000 työssäkäyvää suomalaista ja 351 Hartwallin työntekijää.  Median yhteydenotot: Titta Jaakkola, Hartwall, viestintä, puh. 050 592 9245, titta.jaakkola@hartwall.fi

Raisio Oyj:n puolivuosikatsaus 2022

Vahvaa kasvua ja kannattavuuden parantumista vuoden toisella neljänneksellä TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI Huhti-kesäkuu 2022, jatkuvat liiketoiminnot · Konsernin liikevaihto oli 55,5 (49,9) miljoonaa euroa, kasvua 11,2 %. · Vertailukelpoinen liiketulos oli 4,4* (4,1) miljoonaa euroa, mikä on 7,9 (8,3) % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liiketulos nousi 6,6 % vertailukaudesta. · Liiketulos oli 4,4 (3,4**) miljoonaa euroa, mikä on 7,9 (6,9) % liikevaihdosta. · Terveelliset elintarvikkeet -segmentin liikevaihto oli 35,1 (33,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 4,1 (4,0) miljoonaa euroa, mikä on 11,7 (12,1) % liikevaihdosta. Liiketulos oli 4,1 (3,9) miljoonaa euroa, mikä on 11,7 (11,7) % liikevaihdosta. · Terveelliset ainesosat -segmentin liikevaihto oli 29,4 (24,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 1,4 (1,2) miljoonaa euroa, mikä on 4,6 (5,0) % liikevaihdosta. Liiketulos oli 1,4 (0,6) miljoonaa euroa, mikä on 4,6 (2,6) % liikevaihdosta. · Konsernin jatkuvien liiketoimintojen rahavirta rahoituserien ja verojen jälkeen oli -0,2 (9,8) miljoonaa euroa. · Valuuttakonversioiden kokonaisvaikutus liikevaihtoon oli 0,3 (0,1) miljoonaa euroa, vertailukelpoiseen liiketulokseen 0,0 (0,1) ja liiketulokseen 0,0 (0,1) miljoonaa euroa. * Vertailukelpoinen liiketulos sisältää 1,1 miljoonan euron eläkerahaston ylijäämän palautuksen edellisiltä vuosilta. **Vertailukauden liiketulos sisältää yrityshankintaan liittyviä kuluja 0,7 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuu 2022, jatkuvat liiketoiminnot · Konsernin liikevaihto oli 108,7 (95,5) miljoonaa euroa, kasvua 13,9 %. · Vertailukelpoinen liiketulos oli 5,9* (9,6) miljoonaa euroa, mikä on 5,4 (10,0) % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liiketulos laski 38,9 % vertailukaudesta. · Liiketulos oli 5,9 (8,9**) miljoonaa euroa, mikä on 5,4 (9,3) % liikevaihdosta. · Terveelliset elintarvikkeet -segmentin liikevaihto oli 70,7 (65,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 6,8 (8,5) miljoonaa euroa, mikä on 9,6 (13,1) % liikevaihdosta. Liiketulos oli 6,8 (8,4) miljoonaa euroa, mikä on 9,6 (12,9) % liikevaihdosta. · Terveelliset ainesosat -segmentin liikevaihto oli 57,0 (44,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 1,4 (3,0) miljoonaa euroa, mikä on 2,4 (6,7) % liikevaihdosta. Liiketulos oli 1,4 (2,4) miljoonaa euroa, mikä on 2,4 (5,4) % liikevaihdosta. · Konsernin jatkuvien liiketoimintojen rahavirta rahoituserien ja verojen jälkeen oli -1,4 (12,6) miljoonaa euroa. · Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) oli 2,5 (7,6) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) oli 2,5 (7,0) prosenttia. · Valuuttakonversioiden kokonaisvaikutus liikevaihtoon oli 0,9 (-0,9) miljoonaa euroa, vertailukelpoiseen liiketulokseen 0,1 (0,0) ja liiketulokseen 0,1 (0,0) miljoonaa euroa. * Vertailukelpoinen liiketulos sisältää 1,1 miljoonan euron eläkerahaston ylijäämän palautuksen edellisiltä vuosilta. **Vertailukauden liiketulos yrityshankintaan liittyviä kuluja 0,7 miljoonaa euroa. KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021 Liikevaihto M€ 55,5 49,9 108,7 95,5 200,0Liikevaihdon muutos % 11,2 10,1 13,9 2,3 7,7Vertailukelpoinen M€ 6,9 5,8 10,9 12,6 28,8käyttökateKäyttökate M€ 6,9 5,1 10,9 11,9 27,8Vertailukelpoinen M€ 4,4 4,1 5,9 9,6 21,3liiketulosVertailukelpoinen % 7,9 8,3 5,4 10,0 10,6liiketulosliikevaihdostaLiiketulos M€ 4,4 3,4 5,9 8,9 20,2Liiketulos % 7,9 6,9 5,4 9,3 10,1liikevaihdostaVertailukelpoinen € 0,02 0,02 0,02 0,05 0,12tulos/osakeTulos/osake € 0,02 0,02 0,02 0,05 0,11 TOIMITUSJOHTAJA PEKKA KUUSNIEMI: Puolivuotisjakso on koetellut Raision reagointikykyä yllättäviin tilanteisiin. Olen erittäin tyytyväinen kykyymme toimia täysin poikkeuksellisessa markkinatilanteessa. Välttämättömät päätökset yhtiön rakenteeseen Venäjän hyökkäyssodasta johtuen tehtiin harkitusti mutta ripeästi. Keskeisten raaka-aineiden ennennäkemätön hinnannousu koetteli kannattavuutta jakson aikana, mutta hinnankorotukset palauttivat kannattavuuden jakson loppua kohden jo lähemmäs hyväksyttävää tasoa. Toisen vuosineljänneksen aikana saimme päätökseen Venäjän kuluttajaliiketoiminnan myynnin sekä päätimme siirtää Raisioaquan lopetettuihin liiketoimintoihin ja ryhtyä etsimään liiketoiminnalle uutta omistajaa. Kalanrehuliiketoiminta on herättänyt mielenkiintoa ja uskomme, että yritysmyynti toteutuu kuluvan tilikauden aikana. Tämän jälkeen Raisio on erittäin fokusoitunut terveellisten elintarvikkeiden sekä ainesosien valmistaja ja globaali markkinoija. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 13,9 % ollen 108,7 (95,5) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 5,9 (9,6) miljoonaa euroa. Toinen vuosineljännes, jolloin saimme vietyä kohonneita raaka-aine-, pakkaus- ja kuljetuskustannuksia hintoihin, oli kannattavuudeltaan huomattavasti ensimmäistä parempi. Liikevaihto Q2:lla kasvoi 11,2 %, ollen 55,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos parani vertailukauteen nähden ollen 4,4 (4,1) miljoonaa euroa ja 7,9 % (8,3) liikevaihdosta. Huomionarvoista on erityisesti se, että merkittävimmät hinnankorotukset astuivat voimaan vasta kesäkuun alussa. Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon huomattavaan kasvuun vaikuttivat sekä kohonneet myyntihinnat mutta myös uusien tuotteiden menestys markkinoilla. Elovena®-brändin kasvu on ilahduttavaa; yli 31 prosenttia vertailukauteen nähden. Raaka-aineiden huima kallistuminen vaikutti rahavirtaan tuntuvasti, ollen -1,4 (12,6) miljoonaa euroa. Raaka-aineiden saatavuuden varmistaminen oli korkealla prioriteeteissamme katsauskauden aikana, sillä riittävyys syntyneessä poikkeustilanteessa on ollut epävarmaa. Vahvan taseen mahdollistamana kannustimme myös talousvaikeuksissa olevia viljelijöitä lyhyillä maksuajoilla sekä tarjoamalla ennakkomaksua tulevasta sadosta. Globaali ruokajärjestelmä on sodasta johtuen edelleen sekaisin ja Raisiolle on tärkeää varmistaa oma toimintakykynsä tässä turbulenssissa. Kuluvan kauden viljasatoon liittyy aina epävarmuuksia, mutta tällä hetkellä näkymä kasvavan sadon osalta on joka tapauksessa vuotta 2021 parempi. Päätetyt muutokset yhtiön rakenteessa eivät muuta yhtiön terveellisten, kasvipohjaisten elintarvikkeiden kasvuun luottavaa strategiaa. Näkemykseni mukaan iso kuva tukee edelleen näiden tuotteiden kysyntää sekä kotimaassa että eurooppalaisilla markkinoilla. On ymmärrettävää, että niin pandemia kuin sota Euroopassa heiluttavat kulutustottumuksia eivätkä trendit välttämättä jatku suoraviivaisesti. Raision strateginen asema on erittäin mielenkiintoinen ja toteutamme suunnitelmaa määrätietoisesti. Kuten puolivuosikatsauksen luvuista voi päätellä, olemme pystyneet vastaamaan kevätkauden odottamattomiin käänteisiin hyvin ja tästä suuri kiitos koko henkilökunnallemme. NÄKYMÄT 2022 Raisio Oyj:n hallitus on 15.6.2022 pidetyssä kokouksessa päättänyt antaa uuden taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2022, Raision loppuvuoden näkymien selkiydyttyä. Uusi ohjeistus vuodelle 2022: Raisio odottaa jatkuvien toimintojensa liikevaihdon olevan vuonna 2022 välillä 220−230 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan välillä 17−20 miljoonaa euroa. Kysyntään ja raaka-aineiden hintakehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta, joka kuvastuu annetuissa vaihteluväleissä. Raisiossa 3. elokuuta 2022Raisio OyjHallitus Lisätietoja:toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi, p. 050537 3883talousjohtaja Mika Saarinen p. 040072 6808 Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Suomenkielinen webcast-lähetys H1-tuloksesta alkaa 3.8.2022 kello 12.00. Raision puolivuotiskautta esittelee toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi. Webcastia voi seurata Raision verkkosivuilta löytyvän linkin kautta. Suora linkki webcastiin on: https://raisio.videosync.fi/2022-1-6-osavuosikatsaus Raisio julkaisee vuoden 2022 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen 2.11.2022. RAISIO OYJMe Raisiolla teemme ruokaa suurella sydämellä, tarkoituksenamme tuoda terveyttä meille ja maapallolle. Yrityksemme kasvu perustuu kolmeen painopistealueeseen: Benecol®-tuotteisiin ja kasvistanoliesteriratkaisuihin, kasvipohjaiseen ruokaan sekä kaurapohjaisiin kuluttajatuotteisiin ja kauraan teollisuuden raaka-aineena. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol®, Beanit®, Härkis®, Elovena®, Sunnuntai® ja Torino®. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, hyvä maku ja vastuullisuus. Raision arvot – rohkeus, reiluus ja innostus – ohjaavat meitä kohti tavoitteitamme. Raision osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2021 konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto oli noin 200 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos noin 21 miljoonaa euroa. Raisio työllistää noin 380 henkilöä, joista noin 350 jatkuvissa liiketoiminnoissa. www.raisio.com

Detection Technology Oyj puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 3.8.2022 klo 9.00 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2022 Detection Technology Q2 2022: Kysyntä kasvoi, myyntiä siirtyi yllättävästä takaiskusta Huhti-kesäkuu 2022 lyhyesti · Liikevaihto laski -3,3 % 22,8 miljoonaan euroon (23,5) · Teollisuusratkaisut-liiketoimintayksikön (IBU) liikevaihto kasvoi 29,4 % 4,0 miljoonaan euroon (3,1) · Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto laski -25,2 % 10,1 miljoonaan euroon (13,6) · Turvallisuus-liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 25,4 % 8,6 miljoonaan euroon (6,9) · Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 1,2 miljoonaa euroa (3,0) · Liikevoittoprosentti ilman kertaluontoisia eriä oli 5,2 % (12,6 %) · Liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (3,0) · Liikevoittoprosentti oli 3,8 % (12,6 %) Tammi-kesäkuu 2022 lyhyesti · Liikevaihto kasvoi 2,9 % 43,1 miljoonaan euroon (41,9) · IBU:n liikevaihto kasvoi 36,3 % 7,5 miljoonaan euroon (5,5) · MBU:n liikevaihto laski -12,6 % 20,7 miljoonaan euroon (23,6) · SBU:n liikevaihto kasvoi 17,2 % 14,9 miljoonaan euroon (12,7) · Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 2,7 miljoonaa euroa (4,3) · Liikevoittoprosentti ilman kertaluontoisia eriä oli 6,3 % (10,4 %) · Liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa (4,3) · Liikevoittoprosentti oli 5,5 % (10,4 %) TILINTARKASTAMATON (Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.) Toimitusjohtaja Hannu Martola: ”Kysyntä kasvoi kaikilla päämarkkinoillamme ja kaikissa sovelluksissa toisella vuosineljänneksellä. Kokonaisliikevaihtomme kuitenkin laski kertaluonteisesta takaiskusta. Myynnin siirtymä oli seurausta yllättävistä lääketieteen hankintaketjun teknisistä ongelmista. Lisäksi myyntiä siirsi sekä meidän että asiakkaidemme komponenttipula. Turvallisuus- ja teollisuusmyynnin vahva kasvu ei kompensoinut riittävästi menetettyä lääketieteen myyntiä, ja toteuma jäi odotuksistamme. Vahva kysyntä jatkui kaikissa meille tärkeissä teollisuussovelluksissa, ja etenkin elintarviketeollisuudessa kysyntä kiihtyi katsauskaudella. IBU-neljännesmyynti kasvoi voimakkaasti, vaikka se saikin osansa komponenttihaasteista ja myyntiä siirtyi. Kysyntä voimistui myös turvallisuusmarkkinassa mukaan lukien ilmailuala. SBU-myynti piristyi edellä mainituista kasvua rajoittavista haasteista huolimatta. Ilahduttavaa on, että myynnin kasvua tuli sekä nykyisiltä että uusilta asiakkailta. Katsauskaudelle oli tunnusomaista, että osa asiakkaistamme siirtyi ostamaan korkeamman jalostusasteen tuotteita. Tulevaa kasvupotentiaalia ajatellen merkittävää on, että Kiinan ilmailualan tietokonetomografia (CT) -kuvantamislaitteiden standardi valmistui kesäkuussa. Lääketieteen markkinan kysyntäajureissa ei tapahtunut muutoksia, ja kysyntä jatkui vahvana. MBU-myyntiä rasittivat kuitenkin etenkin alihankintaketjun kahden toimittajan kertaluonteiset tekniset ongelmat mutta myös välilliset ja suorat komponenttien saatavuushaasteet. Positiivista on, että tekniset ongelmat saatiin ratkaistua, mutta toimitusketjun viiveestä johtuen myyntiä siirtyi. Myynnin siirtyminen, spottiostot sekä logistiikka- ja tuotekehityskulujen kasvu heikensivät kannattavuuttamme. Olemme luottavaisia, että myynnin kasvurajoitteet ovat helpottamassa, ja sen myötä myös kannattavuuskehityksemme kääntyy. Markkinoilta on tullut viitteitä, että elektronisten komponenttien saatavuus olisi paranemassa vuoden loppua kohti. Lisäksi saimme katsauskaudella tuotemuunnoksiin tähtäävän projektimme ensimmäisen vaiheen päätökseen, ja toinen vaihe on valmis kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Odotamme, että vaikeasti saatavia komponentteja korvaavat ratkaisumme kohentavat toimituskykyämme ja -varmuuttamme kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Katsauskaudella käytimme paljon resursseja kasvurajoitteiden poistamiseen, mutta teimme myös strategisesti merkittäviä uusia avauksia beyond hardware -johtoajatuksemme hengessä. Kesäkuussa lanseerasimme myDT+-palveluportfolion etenkin asiakaskokemuksen parantamiseksi mutta myös tukeaksemme kestävää kehitystä entistä voimallisemmin. Kilpailukentässämme ainutlaatuiset palvelut on otettu markkinoilla hyvin vastaan. Odotamme portfolion kasvattavan välillisesti myös tuotemyyntiä. Maailman talouskasvun mahdollinen heikkeneminen saattaa vaikuttaa liiketoimintaamme. Muutoin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia eikä toisen vuosineljänneksen takaisku ole vesittänyt loppuvuoden hyviä näkymiä. Näkemyksemme mukaan kysyntä kiihtyy entisestään kaikilla päämarkkinoillamme, ja meillä on enemmän tilauksia kuin koskaan ennen. Odotamme lääketieteen ja turvallisuusmyynnin kasvavan kaksinumeroisesti ja teollisuuden sovellusmyynnin kasvavan kolmannella vuosineljänneksellä. Lisäksi odotamme kokonaisliikevaihdon kasvavan kaksinumeroisesti sekä kolmannella vuosineljänneksellä että toisella vuosipuoliskolla, vaikka komponenttipulan ennakoidaan edelleen rajoittavan kasvua.” Avainluvut (EUR 1 000) 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021Liikevaihto 22 765 23 533 43 078 41 856 89 813Liikevaihdon muutos, % -3,3 % 11,5 % 2,9 % 2,0 % 10,1 %Liikevoitto ilman 1 195 2 954 2 701 4 336 10 580kertaluontoisia eriäLiikevoitto ilman 5,2 % 12,6 % 6,3 % 10,4 % 11,8 %kertaluontoisia eriä,%Kertaluontoiset erät -335 0 -335 0 0Liikevoitto 860 2 954 2 366 4 336 10 580Liikevoittoprosentti, 3,8 % 12,6 % 5,5 % 10,4 % 11,8 %%Tuotekehityskulut 3 208 2 681 6 277 5 207 10 951Tuotekehityskulut, % 14,1 % 11,4 % 14,6 % 12,4 % 12,2 %liikevaihdostaLiiketoiminnan -4 194 2 282 -3 528 3 381 7 121rahavirta *Korolliset nettovelat -18 506 -22 869 -18 506 -22 869 -27 633jaksonpäättyessäInvestoinnit * 606 248 807 389 1 359Sijoitetun pääoman 13,4 % 14,7 % 13,4 % 14,7 % 16,5 %tuotto(ROI), %Nettovelkaantumisaste, -25,8 % -35,9 % -25,8 % -35,9 % -37,6 %%Osakekohtainen tulos, 0,05 0,16 0,14 0,25 0,64euroaOsakekohtainen tulos 0,05 0,16 0,14 0,24 0,63(laimennettu), euroaOsakkeiden lukumäärä 14 655 930 14 578 430 14 655 930 14 578 430 14 655 930jaksonpäättyessäOsakkeiden painotettu 14 655 930 14 443 097 14 655 930 14 409 264 14 500 514keskimääräinenlukumääräOsakkeiden painotettu 14 740 064 14 695 191 14 778 155 14 656 188 14 766 934keskimääräinenlukumäärä,laimennettu * Muuntoerojen käsittely rahoituslaskelmassa on muutettu tilikauden 2021 aikana. Muuntoerojen vaikutus on eliminoitu olennaisin osin eri rahavirroista raportointikaudella sekä vertailukaudella. Liiketoimintanäkymät Detection Technologyn näkemyksen mukaan vahva kysyntä jatkuu kaikilla yhtiön päämarkkinoilla. Yhtiö odottaa kokonaisliikevaihdon kasvavan kaksinumeroisesti kolmannella vuosineljänneksellä ja toisella vuosipuoliskolla 2022, vaikka materiaali- ja komponenttipulan ennakoidaan siirtävän ainakin osan toisen vuosipuoliskon kasvusta. Vaikka yhtiö luottaa loppuvuoden 2022 näkymiin, yhtiön liiketoimintaan kohdistuu epävarmuutta Ukrainan sodan, pandemian, energiakriisin ja inflaation takia. Lisäksi materiaalien saatavuuteen liittyvät suorat ja välilliset riskit ovat edelleen koholla. Materiaali- ja komponenttipulan vaikutus on otettu rajoittavana tekijänä huomioon näkymissä, mutta saatavuuden heikentyminen voi vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Detection Technology pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 10 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin. Q2 2022 webcast Detection Technologyn toimitusjohtaja Hannu Martola esittelee toisen vuosineljänneksen ja tammi-kesäkuun tuloskehitystä ja tapahtumia analyytikoille, sijoittajille ja median edustajille webcast-lähetyksessä. Englanninkielinen, suora verkkolähetys alkaa 3.8.2022 kello 13.00. Linkki lähetykseen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.deetee.com/reports-and-presentations/webcasts/. Lähetyksen tallenne on katsottavissa myöhemmin samassa osoitteessa. Tämä tiedote on lyhennelmä Detection Technologyn puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2022. Raportti kokonaisuudessaan löytyy tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilta. Hallitus, Detection Technology Oyj Lisätietoja Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11. Hannu Martola, toimitusjohtaja+358 500 449 475, hannu.martola@deetee.com Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön ratkaisut ulottuvat sensorikomponenteista optimoituihin ilmaisinjärjestelmiin, joissa on mikropiirejä, elektroniikkaa, mekaniikkaa, ohjelmistoja ja algoritmeja. Sillä on toimipisteitä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC. Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com

Detection Technology: Osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä perustettu

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 3.8.2022 klo 9.00 Detection Technology: Osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä perustettu Detection Technology Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille. Se koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Performance Share Plan, PSP). Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa yhtiön johdon ja avainhenkilöiden intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä. Lisäksi tavoitteena on sitouttaa johtoa ja avainhenkilöitä yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää yhtiön hallituksen erillistä päätöstä. Kukin ohjelma koostuu suoritusjaksosta sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisesta sen jälkeen Detection Technologyn listattuina osakkeina. Palkkion maksaminen edellyttää hallituksen asianomaiselle ohjelmalle asettamien suoritustavoitteiden saavuttamista. Ensimmäisen ohjelman, PSP 2022-2024, suoritusjakso alkaa elokuun alusta 2022 ja päättyy vuoden 2024 lopussa. Sen nojalla mahdollisesti maksettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana. Mahdolliset myöhemmät ohjelmat sisältävät kolmivuotisen suoritusjakson sen mukaan kuin yhtiön hallitus kulloinkin erikseen päättää. Suoritusmittari, jonka perusteella PSP 2022–2024 -ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan, on Detection Technologyn osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR). PSP 2022–2024 -ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 60 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Jos PSP 2022–2024 -ohjelmalle, asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 270 000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Muita ehtoja Järjestelmän nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu enimmäisarvolla, joka on kytketty Detection Technologyn osakekurssin kehitykseen yhtiön hallituksen asettaman kertoimen perusteella. Mikäli osallistujan työsuhde Detection Technologyyn päättyy ennen palkkion maksamista, hän ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon asianomaisen ohjelman perusteella. Detection Technology soveltaa osakeomistussuositusta yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan kerryttävän sekä sen saavuttamisen jälkeen säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa vähintään hänen bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää. Hallitus, Detection Technology Oyj LisätietojaHannu Martola, toimitusjohtaja+358 500 449 475, hannu.martola@deetee.com Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön ratkaisut ulottuvat sensorikomponenteista optimoituihin ilmaisinjärjestelmiin, joissa on mikropiirejä, elektroniikkaa, mekaniikkaa, ohjelmistoja ja algoritmeja. Sillä on toimipisteitä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC. Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com

Positiivinen tulosvaroitus: Biohit Oyj nostaa ohjeistustaan vuodelle 2022 ja julkaisee ennakkotietoja puolen vuoden tuloksesta

Julkaisu 3.8.2022 klo 09:30 paikallista aikaa (EET) Biohit odottaa liiketuloksen olevan positiivinen vuonna 2022. Aiemmin yhtiö arvioi liiketuloksen paranevan vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna (vuonna 2021 -1,5 milj. euroa). Biohitin liikevaihto kasvoi vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla noin 6,1 miljoonaan euroon vertailukauden 4,0 miljoonasta eurosta. Operatiivinen käyttökate oli noin 1,7 miljoonaa euroa (-0,2 milj. eur) ja liikevoitto noin 1,3 miljoonaa euroa (-1,2 milj. eur). Luvut perustuvat tilintarkastamattomiin alustaviin tietoihin. Liikevaihdon kasvu oli laaja-alaista. Tärkeässä roolissa oli helmikuussa Biohit HealthCare (Hefei) Co. Ltd:n kanssa allekirjoitettu uusi monivuotinen Kiinaa koskeva jakelusopimus tiettyjen GastroPanel-tuotteiden osalta. Sopimuksen mukaisten rojaltien tuloutus kasvatti liikevaihtoa tarkastelujaksolla. Biohit julkaisee osavuosikatsauksen 10.8.2022 klo 9:30. Päivitetty ohjeistus vuodelle 2022 Biohit odottaa liiketuloksen olevan positiivinen vuonna 2022 (vuonna 2021 -1,5 milj. euroa). Suurimmat riskit liittyvät globaalien talousnäkymien heikkenemiseen sekä inflaation kiihtymisen kautta kustannuskilpailukykyyn. Aikaisempi 30.3.2022 julkaistu ohjeistus vuodelle 2022 Biohit odottaa liiketuloksen paranevan vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna (vuonna 2021 -1,5 milj. euroa). Pitkittynyt COVID-19 pandemia varjostaa edelleen näkymiä, koska se vie terveydenhuollon rajallisia resursseja ja rajoittaa siten osaltaan muun diagnostiikan kysyntää. Lisätietoja:Päivi Siltala, toimitusjohtaja, Biohit Oyj, puh. +358 50460 9510 Jussi Hahtela, talousjohtaja, Biohit Oyj, puh. +358 50383 5948 investor.relations@biohit.fiwww.biohit.fi Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Isossa-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä.www.biohit.fi 

Tallinkin heinäkuun 2022 matkustajamäärä oli korkein lähes kolmeen vuoteen

Kuljetettujen rahtiyksikköjen määrä heinäkuussa 2022 kasvoi 17,8 prosenttia verrattuna vuoteen 2021 ja oli yhteensä 32 700 rahtiyksikköä (27 766 rahtiyksikköä heinäkuussa 2021). Kuljetettujen ajoneuvojen määrä heinäkuussa 2022 kasvoi 46,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 127 039 ajoneuvoa (86 665 ajoneuvoa heinäkuussa 2021). Eniten matkustajamäärä kasvoi Suomi-Ruotsi-reitillä, jolla nousua oli 141,9 prosenttia vuoden 2021 heinäkuuhun verrattuna. Tasaista kasvua näkyi myös yhtiön Suomen ja Viron sekä Viron ja Ruotsin välisillä reiteillä. Kasvu johtuu osittain siitä, että reiteillä liikennöi enemmän laivoja heinäkuussa 2022 kuin vuonna 2021. Osittain kasvu johtuu myös matkustajien lisääntyneestä luottamuksesta matkustusta kohtaan koronavirustilanteen tasaantumisen ja koronarajoitusten purkamisen jälkeen. ”Kesti lähes kolme vuotta nähdä jälleen sellaisia matkustajamääriä, joihin olimme tottuneet ennen koronaviruspandemiaa. Tällaisiin matkustajamääriin on päästy kovalla työllä, hyvällä tiimityöskentelyllä sekä uskollisten asiakkaiden ansiosta”, kommentoi Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene. ”On hienoa nähdä, että erityisesti suomalaiset asiakkaat ovat palanneet jälleen laivoillemme. Myös matkustajat Länsi-Euroopasta, kuten Saksasta ja Ranskasta, ovat löytäneet jälleen risteilyt. Lasten ja nuorten määrä on tänä kesänä ollut korkeampi kuin aikaisempina vuosina, mikä tarkoittaa, että monet perheet ovat nauttineet tänä kesänä rentouttavista Itämeren risteilyistä kaukomatkojen sijaan.”, Nõgene jatkaa. ”Nyt edessämme on elokuu ja kesää on vielä jäljellä. Vielä on siis aikaa hypätä laivaan nauttimaan kesäisistä Itämeren maisemista ja tutustua Tallinnan, Tukholman ja Helsingin tarjontaan”, lisää Nõgene. Lisätietoja medialle antaa:Tallink Grupp, Communications Director Katri Link, +372 5304 2121, katri.link@tallink.ee

Fortumin Loviisan voimalaitoksen vuosihuolto 2022 alkaa

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 2.8.2022 Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina 7. elokuuta laitoksen kakkosyksiköstä, minkä jälkeen huolletaan ykkösyksikkö. Tänä vuonna kakkosyksiköllä tehdään laaja 4-vuotisvuosihuolto ja ykkösyksiköllä lyhyt vuosihuolto. Vuosihuoltojen arvioidaan kestävän yhteensä noin 53 vuorokautta. Vuosihuolloissa polttoaineesta vaihdetaan neljäsosa uuteen. Polttoaineenvaihdon lisäksi molemmilla yksiköillä tehdään erilaisia ennakkohuoltotöitä, tarkastuksia, korjauksia ja koestuksia. Lisäksi Loviisa 1:llä jatketaan edellisissä vuosihuolloissa aloitettua hätädieseleiden automaatiomodernisointia. Modernisointihankkeessa alkuperäisiä automaatiojärjestelmiä korvataan digitalisilla järjestelmillä. ”Loviisan laitosyksiköitä on kehitetty ja modernisoitu järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti koko sen laitoshistorian ajan. Myös tänä vuonna toteutamme normaalien vuosihuoltotöiden lisäksi useita laitos- ja henkilöturvallisuutta sekä toiminnan luotettavuutta parantavaa toimenpidettä,” kertoo Loviisan voimalaitoksen johtaja Sasu Valkamo.  ”Valmistaudumme myös voimalaitoksen käytön jatkoon. Fortum on hakenut Loviisan voimalaitoksen molemmille yksiköille uutta käyttölupaa vuoden 2050 loppuun saakka. Uuden käyttölupajakson aikana voimalaitoksen odotetaan tuottavan yhteensä 170 terawattituntia päästötöntä sähköä. Tuotannon jatkaminen Loviisassa on erityisesti satsaus puhtaan kotimaisen sähkön toimitusvarmuuteen,” Valkamo sanoo.  Vuosihuoltoon osallistuu voimalaitoksen 530 työntekijän lisäksi noin 750 ulkopuolista työntekijää.  Fortum OyjViestintä Mediayhteydenotot:  Mia Willberg, viestintäpäällikkö, puh. 040 777 5989, mia.willberg@fortum.com  Loviisan voimalaitos Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2021 oli 92,9 %. Voimalaitoksen jatkuva kehittäminen ja modernisoinnit mahdollistavat kansainvälisessä mittakaavassa painevesireaktorien parhaimmistoon sijoittuvat käyttökertoimet. Fortum on investoinut Loviisan voimalaitokseen viimeisen viiden vuoden aikana yhteensä noin 325 miljoonaa euroa. Vuonna 2021, voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,2 terawattituntia (netto), mikä on yli 10 % Suomen sähköntuotannosta. Fortumissa työskentelee noin 700 ydinvoima-alan ammattilaista, joista noin 530 Loviisan voimalaitoksella. Tämän lisäksi voimalaitosalueella työskentelee päivittäin lähes 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää. Lisätietoja: www.fortum.fi/loviisa 

Kiukkuiset ampiaiset vaaranpaikka lemmikeille - kyyn purema on kuitenkin vakavin

Ampiaisen piston oireita voi useimmiten lievittää kotikonstein Koirat saavat ampiaisen pistoja useimmiten pään alueelle tai suuhun niiden uteliaan luonteen takia. Kissoilla yleisin pistoskohta on tassu. Ampiaisen pistoon ei yleensä tarvita eläinlääkärin hoitoa, mutta jos piikki on jäänyt kiinni lemmikkiin, tulee se yrittää saada irti. Pistoskohdan kipua ja turvotusta voi lievittää esimerkiksi pyyhkeeseen kiedotun pakastepussin avulla.  Ampiaisen pistos on vaarallisin suussa tai nielussa, sillä silloin lemmikin hengitystiet voivat turvota ja aiheuttaa sille hengitysvaikeuksia. Osa lemmikeistä on hyönteisten pistoksille tai puremille yliherkkiä ja voi saada niistä allergisen reaktion. Allergian oireet näkyvät usein nopeasti piston jälkeen mm. oksenteluna, hengitysvaikeuksina, turvotuksena tai yleiskunnon heikentymisenä. Silloin tulee aina ottaa yhteyttä eläinlääkäriin. Joskus hyönteisen pisto ja käärmeen purema voi olla vaikea erottaa toisistaan. Jos epäilet, että kyseessä on käärmeen purema, ota yhteys eläinlääkäriin, sillä kyyn purema tulee aina hoitaa. Muista toimia nopeasti, jos kyy puree lemmikkiä Useimmiten lemmikki selviää kyyn puremasta eläinlääkärin hoidon avulla, mutta toisinaan purema voi johtaa lemmikin menehtymiseen. Vaarallisin puremakohta on tassu, sillä silloin myrkky voi levitä nopeasti lemmikin koko kehoon. Kuonoon osuneen pureman paranemisennuste on yleensä hyvä.  Jos epäilet kyyn puremaa, tärkeintä on pitää lemmikki mahdollisimman paikallaan, jotta myrkky ei pääsisi leviämään muualle koiran elimistöön. Koira tai kissa kannattaa mahdollisuuksien mukaan kantaa autoon ja viedä välittömästi lähimmälle eläinklinikalle. Lemmikki tarvitsee aina eläinlääkärin hoitoa, jos kyy puree.  Kyyn purema hoidetaan levolla, nesteytyksellä sekä eläinlääkärin määräämällä turvallisella kipulääkkeellä. Vakavissa tapauksissa eläinlääkäri voi lisäksi antaa lemmikille kyyn myrkyn vasta-ainetta. Älä anna lemmikille kyytabletteja, paitsi jos purema on pään alueella ja turvotus uhkaa tukkia hengitystiet. Yleisin kyyn pureman merkki on, että puremakohta turpoaa. Turvotus voi olla hyvinkin voimakasta, erityisesti pään alueella. Puremakohdassa voi nähdä kyyn hampaiden jättämät kaksi pientä reikää muutaman millimetrin päässä toisistaan. Muita kyyn pureman aiheuttamia oireita ovat voimattomuus, väsymys, kuolaaminen ja toisinaan oksentelu. Oireisiin vaikuttaa muun muassa puremakohta, lemmikin koko, ikä ja terveys sekä kyyn erittämän myrkyn määrä.

Hai-malliston syysuutuudet – klassikkosaappaat saavat rinnalle kestävän sadeviitan ja sateenvarjon

Kaikki Hai-kumisaappaat valmistetaan luonnonkumiseoksesta käsityönä 23 palasta edelleen samalla reseptillä, kuin niiden syntymävuonna 1968. Jokainen saapas on uniikki teos ja siksi niin paljon enemmän kuin pelkkä saapas. Syksyn 2022 kausiväreistä löytyy varmasti jokaiselle oma suosikki – syksyä syleilevä lehtivihreä, hempeä beige ja trendikäs ruskan sävy okra. Suomalaisten suosikkiväri pinkki on tullut jäädäkseen. Pinkki Hai on nyt saatavilla ympäri vuoden haicolours.com-verkkokaupassa ko’oissa 34-45. Sadeviitta on luonnollinen osa sadevaatetusta ja se on helppo ottaa mukaan sateen yllättäessä. Tämä viitta kulkee mukana vuodesta toiseen monessa eri tilanteessa – niin työmatkalla kuin festareillakin. Yhden koon sadeviitta mahtuu pieneen tilaan omaan taskuunsa ja se on valmistettu 100% PU laminoidusta polyamidista, joka suojaa vedeltä ja kestää kulutusta. Sadeviitassa on lipallinen huppu, joka suojaa kasvoja sateella ja antaa ryhtiä viittaan. Hain ominaisvärit punainen, keltainen, sininen ja valkoinen värittävät sadeviittaa ja sateenvarjoa, tällä kertaa rentoina siveltimen vetoina.  Tutustu koko valikoimaan osoitteessa haicolours.com ja löydä oma suosikkisi. Hinnat ja tiedot Hai Lehtivihreä, koot 36-46, SVH 79 eur Hai Beige, koot 36-44, SVH 79 eur Hai Okra, koot 34-46. SVH 79 eur Hai Pinkki, koot 34-45, SVH 79 eur Hai Sadeviitta SVH 55 eur Hai Sateenvarjo SVH 29 eur. Sateenvarjon halkaisija 102cm. Suljettuna varjon pituus on 31cm ja leveys 9,5cm. Hai-kumisaappaat ovat saatavilla valikoiduista vähittäiskaupoista ja haicolours.com-verkkokaupasta elokuun alussa. Sadeviitta ja sateenvarjo tulevat myymälöihin ja verkkokauppaan elokuun lopussa. Lataa kuvat: https://www.bernerbrandbank.fi/l/WzBCqBJQQPGC Lue lisää tuotteista: www.haicolours.com  Kuluttajatiedustelut: Berner Oy, puh. 0207 91 00 Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta www.berner.fi/uutishuone.

Mercedes-Benzillä vahva toinen vuosineljännes vaikeana aikana

Komponenttipula hidasti Mercedes-Benzin myyntiä, mutta tulos parani Mercedes-Benz Group AG:n toisen vuosineljänneksen vahvan tuloksen takana olivat premium-henkilöautojen ja -pakettiautojen hyvä kysyntätilanne, ajantasaiset ja kiinnostavat automallistot ja onnistunut hinnoittelu. Näiden ansiosta Mercedes-Benzin henkilöautojen myyntituotto nousi 14,2:een ja pakettiautojen 10,1 prosenttiin. Liikevaihto oli 36,4 miljardia (+ 7 %) ja tulos 4,9 miljardia euroa (+ 8 %). Mercedes-Benz Cars toimitti asiakkailleen huhti-kesäkuun välillä 487 100 henkilöautoa (- 7 %). Pudotus johtui pääasiassa autoteollisuuden puolijohdepulasta ja logistisista haasteista. Erityisesti Mercedes-Benzille tärkeiden isojen premium-mallien kysyntä säilyi voimakkaana. Hybridi- ja plug-in-hybridimallien toimitukset lisääntyivät 16 prosenttia 57 600 autoon. EQ-täyssähkömallien kysyntä yli kaksinkertaistui 25 200 autoon, kun esimerkiksi uuden EQE:n myynti alkoi. Mercedes-Benzin Vansin pakettiautomyynti kasvoi 100 100 autoon. Henkilöautomalliston osuus yhtiön liikevaihdosta oli 27 ja tuloksesta 3,8 miljardia. Pakettiautojen vastaavat luvut olivat 4,1 miljardia ja 414 miljoonaa euroa. Mercedes-Benz odottaa liikevaihtonsa kasvavan merkittävästi ja yhtiön tuloksen nousevan hieman viime vuoden tasosta loppuvuoden 2022 aikana. Venäjän Ukrainaan kohdistavan hyökkäyssodan seurauksena yhtiö on pyrkinyt vahvistamaan tuotanto- ja toimitusketjunsa sekä tehostanut pyrkimyksiä vähentää tai kokonaan korvata maakaasun käyttöä autotuotannon energialähteenä. Yhtiön mukaan maakaasun vähennyspotentiaali Saksassa on noin 50 prosenttia ilman merkittäviä tuotantovaikutuksia, mikäli kaasunkäyttöä kyetään säätelemään alueellisesti. Mercedes-Benz Klubi järjestää ison tapahtuman Himoksella ensi keväänä Vuonna 1979 perustettu Suomen Mercedes-Benz Klubi -merkkikerho kokosi tähtimerkin harrastajat yhteen Jämsän Himoksella kesäkuun alussa. Tapahtumassa nähtiin sekä Mercedes-Benz-klassikoita että valmistajan uusinta EQ-sähköautomallistoa. Jo ensimmäisenä vuonna hyvän suosion saanut tapahtuma saa jatkoa ensi keväänä samassa paikassa, jolloin tavoitteena on reilusti ylittää tänä vuonna saavutettu 150 auton määrä. Mercedes-kuljettajat autoineen kokoontuvat Himoksella 19.–21. toukokuuta 2023.   Uudistunut GLC tarjoaa enemmän kaikkea, tulossa myös lataushybridinä Mercedes-Benzin suosikkimaasturi GLC on uudistunut, ja sen ennakkomyynti on käynnissä. Ensimmäisessä aallossa myyntiin on tullut GLC 220 d 4Matic kevythybridi, jossa perusmoottorina on 2-litrainen diesel. Yhdistetty kulutus on 5,2 litraa sadalla kilometrillä ja CO\2\-päästöt 136 g/km. Avantgarde-tason vakiovarusteisiin kuuluvat muun muassa ARTICO-tekonahka/kangasverhoilu, 12,3 tuuman mittaristonäyttö, 11,9 tuuman medianäyttö, Distronic Plus -etäisyysavustin sekä LED High Performance -ajovalot. Mallin ennakkomyyntihinta on 67 391 euroa. Kaikkiaan mallisto tulee sisältämään seitsemän eri malliversiota, joista kolme on ladattavia pistokehybridejä. Odotettujen lataushybridien hinnasto julkaistaan lokakuussa ja ensimmäiset autot saadaan Suomeen ensi vuoden alussa. Täyssähköisen Mercedes-Benz eEconic-kuorma-auton sarjavalmistus käyntiin Wörthissä Daimler Truck kiihdyttää kuorma-automallistonsa sähköistämistä. Uusin askel on Mercedes-Benz eEconic-mallin sarjavalmistuksen käynnistyminen Wörthin tehtaalla, jossa eActrosia on valmistettu lokakuusta 2021 lähtien. Molemmat kuorma-autot perustuvat samaan sähköiseen alusta-arkkitehtuuriin, mutta eEconic on tarkoitettu nimenomaan kaupunkien sisäisiin kuljetustehtäviin ja keräilykuljetuksiin. Sähköisen eEconicin asiakastestit käynnistyivät toukokuussa, ja ensimmäinen tuotantolinjalta valmistunut auto luovutettiin jätehuoltoyhtiö Urbaser A/S:n käyttöön Tanskaan. Auto on suunniteltu niin, että se voi hoitaa päivittäisen keräysreittinsä ilman välilatauksia. Muita mallin hienouksia ovat multimediaohjaamo, panoraamalasit, lämmitettävä ja huurtumista ehkäisevä Thermocontrol-tuulilasi, S1R-sivuvalvonta-avustin sekä 5. sukupolven ABA-hätäjarruavustin. Daimler Truck tähtää täysin päästöttömään raskaaseen liikenteeseen vuoteen 2039 mennessä Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Japanissa. Wörthin tehdas on ollut muutoksen eturintamassa vuodesta 2018 lähtien. Jo noin 2700 tehtaan työntekijää on koulutettu käsittelemään ja asentamaan korkeajänniteosia ja -komponentteja tehtaalla valmistettaviin sähkökuorma-autoihin. Mediapankit: Vehon media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat löytyvät: www.veho.fi/uutishuone/ Lisätietoja Daimlerin kansainvälisiltä lehdistösivuilta: www.media.daimler.com Lisätietoja: Pekka Koski, Mercedes-Benz, lehdistöpäällikkö, puh. 0400 210 490, pekka.koski@veho.fi

Etteplan julkaisee tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksensa 10.8.2022

ETTEPLAN OYJ, Sijoittajauutinen, 3.8.2022, klo 13.00Etteplan julkaisee tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksensa 10.8.2022Etteplan Oyj julkaisee tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksensa keskiviikkona 10.8.2022 noin kello 13.00 Suomen aikaa. Puolivuosikatsaus ja siihen liittyvä esitysaineisto ovat julkistamisen jälkeen saatavilla suomeksi ja englanniksi yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com . Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-kesäkuun 2022 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 10.8.2022 kello 14.30 alkaen. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 098171 0310 ja syöttämällä PIN-koodin 81322636#. Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinkonferenssiyhteyden kautta. Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/etteplan-q222-ke-108-kello-1430 . Suora lähetys alkaa kello 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com . Espoossa, 3. elokuuta 2022Etteplan OyjLisätietoja:Outi Torniainen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 010307 3302JAKELU:Nasdaq HelsinkiKeskeiset tiedotusvälineetwww.etteplan.com  

Cityconin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022 julkaistaan keskiviikkona 10.8.2022 noin klo 20.30

Citycon julkaisee puolivuosikatsauksensa ajalta 1.1.–30.6.2022 keskiviikkona 10.8.2022 noin klo 20.30. Puolivuosikatsaus on saatavilla Cityconin verkkosivuilla heti julkaisun jälkeen.Sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle järjestettävä puhelinkonferenssi ja suora audiocast-lähetys järjestetään 11.8.2022 kello 10:00. Konferenssin puhelinnumero on +358 (0)9 7479 0572 ja PIN: 181139Puhelinkonferenssia voi seurata myös suorana lähetyksenä audiocast-muodossa osoitteessa: https://citycon.videosync.fi/2022-q2Audiocast-lähetys tallennetaan ja se on saatavilla myöhemmin Cityconin verkkosivuilla. Konferenssin kielenä on englanti.CITYCON OYJLisätiedot:Sakari JärveläVice President, Corporate Finance and Investor RelationsPuh. +358 50 387 8180sakari.jarvela@citycon.comCitycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody’s:lta (Baa3) ja Standard & Poor’s:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinkiin.www.citycon.com

Toivo Groupin 35 huoneiston ja noin 5 meur arvoisen asuinkerrostalohankkeen rakentaminen on alkanut Pirkkalassa

Lehdistötiedote, 3.8.2022 klo 15:00 [A picture containing sky, outdoor, building, house Description automatically generated] Toivo Group Oyj -konserni (”Toivo” tai ”Yhtiö”) on solminut yhtiökaupat, jonka myötä Yhtiölle toteutetaan 35 huoneiston asuinkerrostalo Pirkkalan Soljan asuinalueelle. Hankkeen rakentaminen on käynnissä valmiusasteen ollessa noin 30%. Asukkaiden on määrä päästä muuttamaan uusiin asuntoihin keväällä 2023. Soljan asuinalue on Pirkkalan aluekehityksen viimeisimpiä edistysaskelia. Alue mahdollistaa valmistuessaan kodit noin 1500 asukkaalle. Alueen rakentaminen on käynnissä ja suuri osa asukkaista on päässyt muuttamaan jo uusiin koteihinsa. Asunnot toteutetaan A-energialuokkaan ja kiinteistön lämmitysmuotona on ympäristöystävällinen maalämpö. Jokaisessa asunnossa on tilava lasitettu parveke. Asuntojen huoneistopohjissa korostuvat valoisuus ja avaruus sekä tehokkaat tilaratkaisut. Toivo Group Oyj Lisätietoja Markus MyllymäkiToimitusjohtajaToivo Group OyjPuh. 040 847 6206markus.myllymaki@toivo.fi Tietoa ToivostaToivo on suomalainen vuonna 2015 perustettu kiinteistötalo, jonka liiketoiminta koostuu hankekehityksestä ja kiinteistöjen pitkäaikaisesta omistamisesta. Yhtiön liiketoimintamalli on ainutlaatuinen, sillä Toivon liiketoiminta yhdistää koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketjun aina kiinteistökehityksestä rakennuttamiseen ja valmiin kiinteistön omistamiseen, hallinnointiin ja vuokraukseen. Toivo hoitaa omalla tiimillään kiinteistön koko elinkaaren aina raakamaasta vuokrasopimusneuvotteluihin ja kiinteistön ylläpitoon. Näin toimimalla Toivo pystyy tuottamaan lisäarvoa asiakkailleen, osakkeenomistajilleen ja sidosryhmilleen. Toivon strategiana on kehittää Toivo-konseptin mukaisia kiinteistöjä, joiden tavoitteena on vahva kehitysmarginaali sekä vakaa ja houkutteleva tuotto, ja jotka mahdollistavat näin kiinteistöjen pitkäaikaisen omistajuuden sekä korkeamman lisäarvon tuottamisen Toivon asiakkaille. Toivolla on taustallaan osaava ja kokenut asiantuntijajoukko, jolla on vahvat ansiot kiinteistötoimialalla. Toivon tiimin jäsenet ovat olleet mukana kehittämässä ja rakentamassa yhteensä yli 17 000 asuntoa, ja heillä on keskimäärin kymmenen vuoden kokemus kiinteistöalalta. Toivon liikevaihto vuonna 2021 oli 13,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 15,8 miljoonaa euroa.

S&P Global Ratings vahvistaa Fortumin luottoluokituksen tasolle BBB negatiivisin näkymin Uniperin vakautuspaketin jälkeen

FORTUM OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 3.8.2022 KLO 18.45 S&P Global Ratings (S&P) on saanut päätökseen Fortumin luottoluokituksen tarkastelun ja vahvistaa pitkän aikavälin luottoluokituksen pysyvän tasolla BBB, negatiivisin näkymin. S&P asetti sekä Fortumin että sen tytäryhtiö Uniperin luottoluokitukset CreditWatch Negative -tarkkailuun 5.7.2022. S&P teki päätöksensä sen jälkeen kun Fortum ja Uniper 22.7.2022 ilmoittivat sopineensa Saksan hallituksen kanssa kattavasta vakautuspaketista Uniperille. Vakautuspaketti lieventää Venäjän asettamien kaasun vientirajoitusten vaikutuksia Uniperiin ja sisältää erilaisia toimenpiteitä yhtiön taloudellisen aseman tukemiseksi. Osapuolet ovat muun muassa sopineet siitä, että Saksan valtio hankkii 30 prosentin omistusosuuden Uniperista. S&P arvioi, että Uniperin vakautuspaketti estää lisäkustannusten kertymisen Fortumille ja katsoo Fortumin taloudellisen altistumisen olevan rajattu. Negatiivisten näkymien taustalla ovat S&P:n mukaan Uniperin vaikutus Fortumiin siihen saakka, kunnes Euroopan komissio hyväksyy vakauspaketin, sekä yhtiön strategiaan liittyvät pitkän aikavälin epävarmuustekijät. S&P vahvisti  29.7.2022 Uniperin pitkän aikavälin luottoluokituksen pysyvän tasolla BBB- negatiivisin näkymin vakautuspaketin seurauksena. Lisätietoja Uniperin luottoluokituksesta on saatavilla 29.7. julkaistuissa Fortumin sijoittajauutisessa sekä Uniperin lehdistötiedotteessa, jotka ovat saatavilla yhtiöiden nettisivuilla. Fortumin tavoitteena on vähintään tason BBB luottoluokitus, jotta yhtiö voi varmistaa taloudellisen joustavuuden ja rahoituksen hyvän saatavuuden. Linkki S&P:n raporttiin: Finland-Based Power Company Fortum 'BBBA-2' Ratings Affirmed Following Uniper Support Package; Outlook Negative  Fortum Oyj Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja Lisätietoja: Sijoittajat ja analyytikot:Rauno Tiihonen, IR-päällikkö, puh. 010 453 6150Jouni Huttunen, rahoitusjohtaja, puh. 050 452 4649 Media:Fortum News Desk, puh. 040 198 2843

Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 03.08.2022

Nordea Bank OyjPörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa03.08.2022 klo 22.30 Suomen aikaa Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 03.08.2022 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti: Markkinapaikka Osakkeiden Painotettu keskihinta Kulut yhteensä, euroa * ** (MIC-koodi) lukumäärä osakkeelta, euroa* **XHEL 264 756 9,62 2 546 423,21CEUX 236 391 9,63 2 275 610,64TQEX 26 666 9,63 256 845,86XSTO 260 900 9,63 2 513 764,11XCSE 31 084 9,62 298 876,49Yhteensä 819 797 9,63 7 891 520,31 * Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 10,3844 ja DKK/EUR 7,4429** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä Nordea ilmoitti 18. heinäkuuta 2022 käynnistävänsä enintään 1,5miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16.huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 9 395 997 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 6 073 651 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa. Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä. Nordea Bank Oyj:n puolestaCitigroup Global Markets Europe AG Lisätietoja: Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011Konserniviestintä, 010416 8023 tai press@nordea.com

Lehto Group Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022

Rahoitusasema parani merkittävästi Tämän puolivuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu IAS 34 -standardia. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia. Luvut sulkeissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta mainita. Yhteenveto 1-6/2022 Konserni 4-6/ 4-6/ 1-6/ 2022 1-6/ 2021 1-12/ 2021 2022 2021Liikevaihto jatkuvista 92,0 102,7 163,9 183,2 404,1toiminnoista, MeurLiikevaihdon muutos -10,4 -14,7 -10,5 % -23,6 % -21,8 %jatkuvista toiminnoista -% % %Liiketulos jatkuvista -10,2 -1,1 -21,5 -3,1 -28,3toiminnoista, MeurLiiketulos jatkuvista -11,1 -1,1 -13,1 % -1,7 % -7,0 %toiminnoista, % % %liikevaihdostaTulos jatkuvista -11,2 -2,0 -23,5 -4,6 -29,9toiminnoista, MeurTulos lopetetuista 31,1 0,2 32,6 0,3 -2,7toiminnoista, MeurKauden tulos, Meur 19,9 -1,7 9,1 -4,4 -32,6 Tilauskanta kauden lopussa, 285,6 474,5 285,6 474,5 444,2MeurOsakekohtainen tulos, Eur 0,23 -0,02 0,10 -0,05 -0,37Rahavarat, Meur 18,0 56,8 18,0 56,8 32,8Rahoitusvelat, Meur 18,3 67,8 18,3 67,8 45,8Vuokrasopimusvelat, Meur 85,5 77,5 85,5 77,5 90,4Omavaraisuusaste, % 33,5 35,4 33,5 % 35,4 % 27,2 % % %Nettovelkaantumisaste, % 84,9 74,2 84,9 % 74,2 % 113,8 % % %Omavaraisuusaste ilman IFRS 46,7 46,0 46,7 % 46,0 % 37,3 %16 vuokrasopimusvelkoja, % % %Nettovelkaantumisaste ilman 0,3 % 9,2 % 0,3 % 9,2 % 14,4 %IFRS 16 vuokrasopimusvelkoja,% Lopetetut toiminnot sisältävät kesäkuussa 2022 myydyn putkiremontit-liiketoiminnan sekä vuonna 2021 lopetetun Ruotsin liiketoiminnan. Vertailujaksojen luvut on oikaistu vastaavasti. · Katsauskaudella toteutettiin noin 50 miljoonan euron rahoitusratkaisu, jonka keskeiset elementit olivat: · putkiremontit-liiketoiminnan myynti (noin +29 miljoonaa euroa) · Uusi RCF-luottolimiitti pankeilta (noin +13 miljoonaa euroa) · RS-rahoitus pankeilta meneillään ja alkaviin rakennushankkeisiin (noin +26 miljoonaa euroa) · Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlasku (noin +15 miljoonaa euroa, josta katsauskauden loppuun mennessä merkitty 13,0 miljoonaa euroa.) · Edellisen RCF-luottolimiitin ja bilateraalilainojen takaisinmaksut (noin -32 miljoonaa euroa).  · Rahoitusratkaisun seurauksena yhtiön maksuvalmius ja vakavaraisuus paranivat merkittävästi. · Tammi-kesäkuun liikevaihto laski 10,5 % edellisvuodesta ja oli 163,9 (183,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski molemmilla palvelualueilla ja laskun taustalla on rakennushankkeiden lukumäärän väheneminen. · Katsauskauden tulos verojen jälkeen oli 9,1 (-4,4) miljoonaa euroa. Tulosta paransi putkiremontit-liiketoiminnan myynnin noin 30,9 miljoonan euron tulosvaikutus. · Liiketulos jatkuvista toiminnoista oli -21,5 (-3,1) miljoonaa euroa. Liiketappion syynä on erityisesti muutamien toimitilahankkeiden jatkunut tappiollisuus sekä joidenkin urakkasopimusten purkamisesta aiheutuneet sanktiomaksut. · Katsauskauden päättyessä rakenteilla oli 1 635 (1 835) asuntoa, joista valtaosa liittyy institutionaalisille sijoittajille tehtäviin hankkeisiin. · Katsauskauden päättyessä kassavarat olivat 18,0 (56,8) miljoonaa euroa, mikä sisältää vaihtovelkakirjalainasta 30.6.2022 mennessä yhtiön vastaanottamat suoritukset, yhteensä 7,6 miljoonaa euroa. Yhtiö vastaanotti vaihtovelkakirjalainaan liittyviä suorituksia lisää 5,4 miljoonaa euroa 1.7.2022. Katsauskauden päättyessä yhtiön uudesta 13 miljoonan euron RCF-luottolimiitistä ei ollut nostettu varoja. · Korollisten velkojen määrä ilman IFRS16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja oli 18,3 (67,8) miljoonaa euroa. · Tilauskanta pieneni 285,6 miljoonaan euroon (444,2 miljoonaa euroa 31.12.2021). Tilauskanta pieneni molemmilla palvelualueilla johtuen vähäisestä tilauskertymästä, aiempaa tarkemmasta hankevalinnasta sekä tilauskannassa olleiden hankkeiden peruuttamisesta. Liikevaihto 4-6/ 4-6/ Muutos 1-6/ 1-6/ 2021 Muutos 1-12/ 2021palvelualueittain, 2022 2021 Q2 2022MeurAsunnot 53,6 64,0 -16,3 92,7 109,9 -15,6 % 254,3 %Toimitilat 38,4 38,7 -0,8 % 71,2 73,3 -2,8 % 149,8Yhteensä 92,0 102,7 -10,4 163,9 183,2 -10,5 % 404,1 %  Myydyn putkiremontit-liiketoiminnan vaikutus on eliminoitu Asunnot-palvelualueen liikevaihdosta kaikilta raportoiduilta kausilta. Toimitusjohtaja Juuso Hietanen: ”Kannattavuuden parantaminen on kuin talon rakentaminen: perustan pitää olla kunnossa, ja joskus tilanne vaatii myös raivaamista ja puhdistamista tontilla. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla saimme suunnitelman mukaisesti varmistettua onnistuneesti rahoituksemme. Se on perusta, jonka avulla voimme nyt keskittyä operatiivisen kannattavuuden ja projektinhallinnan parantamiseen sekä strategian toteuttamiseen. Samaan aikaan olemme karsineet pois toimintoja ja hankkeita, jotka eivät olisi olleet taloudellisesti kannattavia. Näistä lähtökohdista on helpompi rakentaa kannattavaa tulevaisuutta. Rahoitusasemamme parantamiseksi kävimme ensimmäisen vuosipuoliskon aikana rahoitusneuvottelut, laskimme liikkeelle vaihtovelkakirjalainan, myimme putkiremontit-liiketoiminnan ja organisoimme uudelleen liiketoimintojamme. Näiden toimien seurauksena maksuvalmiutemme ja vakavaraisuutemme ovat selvästi aiempaa vahvempia. Rahoitusvelkamme ovat myös hyvin maltillisella tasolla ja käytettävissä oleva rahoitus mahdollistaa strategian toteuttamisen. Tammi-kesäkuussa jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto laski 10,5 % vertailukaudesta. Laskua oli erityisesti Asunnot-palvelualueella, jossa omaperusteisista asuntohankkeista tuloutuvaa liikevaihtoa oli vertailukautta vähemmän. Toimitilojen rakentamisvolyymi oli edellisvuoden tasolla. Kannattavuus oli edelleen heikko ja se johtuu erityisesti meneillään olevien toimitilahankkeiden tappiollisuudesta. Kannattavuuteen vaikuttaa myös putkiremontit-liiketoiminnan myynti. Sen seurauksena jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto ja -tulos heikkenivät, mutta se toi kertaluonteisen positiivisen kassa- ja tulosvaikutuksen. Tammi-kesäkuun tulos verojen jälkeen oli 9 miljoonaa euroa positiivinen.   Asuntoaloitukset vähenivät vertailukaudesta. Uusia asuntohankkeita käynnistettiin maltillisesti, mikä johtui markkinoiden voimakkaasta kustannusten noususta ja jossain määrin myös käynnissä olleista rahoitusneuvotteluista. Käynnistyksiä viivyttivät myös uudet aloitusedellytyksemme, joilla haluamme varmistaa hankkeiden taloudellista onnistumista. Toimitilat-palvelualueella olemme tehneet voimakasta hankekarsintaa. Olemme irtaantuneet joistakin sellaisista hankesopimuksista, joiden arvioimme olevan meille taloudellisesti kannattamattomia. Tämän seurauksena tilauskantamme on pienempi, mutta kannattavuudeltaan parempi. Markkinaympäristö on pysynyt haastavana. Rakennusmateriaalien hinnat ovat edelleen korkealla ja Ukrainan sodan seurauksena myös kysyntään liittyy epävarmuuksia. Markkinaan liittyviä riskejä pyrimme vähentämään varmistamalla hankintahinnat ennen hankkeen aloitusta ja keskittymällä asuntorakentamisessa voimakkaammin sijoittajakauppaan, varmistaen myyntiä ja parempaa kassavirtaa. On selvää, että meillä on vielä paljon työtä sekä kannattavuuden parantamisessa että operatiivisessa toiminnassamme, jotka ovat strategiakautemme 2022 - 2026 alkupuoliskon ehdottomasti tärkeimpiä tavoitteita. Kannattavuuden parantaminen tapahtuu ennen kaikkea projektien kannattavuuden kautta, ja suuri osa tulosvaikutuksista rakentamisen toimialalla näkyy vasta viiveellä. Uusi liiketoiminnan johtomme on luonut uusia kannattavuutta parantavia ja riskejä vähentäviä toimintamalleja ja käytäntöjä, jotka vaikuttavat sekä nopeasti että pitkällä aikavälillä. Uskomme, että tämä työ alkaa kantamaan hedelmää jo vuonna 2023. Suunta on oikea ja selkeä.”  Vuoden 2022 näkymät Lehdon 28.4.2022 julkaisema vuotta 2022 koskeva näkymä on ennallaan. Lehto arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista on hieman vuoden 2021 liikevaihtoa alhaisempi (404,1 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja että liiketulos jatkuvista toiminnoista on noin 15-20 miljoonaa euroa tappiollinen. Näkymä perustuu yhtiön arvioon meneillään olevien rakennushankkeiden etenemisestä, vuoden 2022 aikana aloitettavista ja myytävistä rakennuskohteista, sekä yhtiön tämänhetkiseen näkemykseen asuntomarkkinoiden kehittymisestä. Ukrainan sotatilanne, globaalien logistiikkaketjujen ongelmat, inflaatio ja heikkenevä talouskehitys aiheuttavat epävarmuutta markkinoihin. Keskeisimpiä liikevaihdon ja liiketuloksen kehittymiseen liittyviä riskejä ovat asuntojen kysynnän heikentyminen, viiveet uusien asuntohankkeiden käynnistymisessä, sekä meneillään olevien projektien loppuunsaattamisen kustannusten kasvu. Lisätietoa epävarmuustekijöistä on esitetty tämän raportin kappaleessa: riskit ja epävarmuustekijät.  Puolivuosikatsausta koskeva tiedotustilaisuus Lehto Group järjestää tiedotustilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja tiedotusvälineille torstaina 4.8.2022 klo 10.00 Suomen aikaa (EET). Tilaisuutta voi tulla seuraamaan paikan päälle (Lapinlahdenkatu 16, Helsinki, KIRAHUbin tilassa Maria01/Urban3) tai katsoa suorana webcast-lähetyksenä osoitteessalehto.fi/sijoittajille . Tiedotustilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Juuso Hietanen ja talousjohtaja Veli-Pekka Paloranta. Tilaisuus alkaa lyhyellä englanninkielisellä koosteella, minkä jälkeen tilaisuus jatkuu suomen kielellä. Tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen.  Liiketoimintaympäristön kehitys katsauskaudella LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS Helmikuun lopulla Ukrainassa alkaneella sodalla on ollut haitallisia vaikutuksia Lehdon liiketoimintaympäristöön. Suurinta haittaa aiheuttavat kustannusten voimakas nousu ja markkinoiden yleinen epävarmuus. Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat vuoden 2022 kesäkuussa 9,4 % vuodentakaisesta. Tarvikepanosten kustannukset nousivat 15,3 % ja työkustannukset 3,2 % 12 kuukauden aikana. Rakennusteollisuus RT arvioi 18. toukokuuta 2022 julkaistussa suhdannekatsauksessaan, että rakentamisen tilanne vuonna 2022 pysyy hyvänä kasvaneesta epävarmuudesta huolimatta. Rakentamisen ennakoidaan pysyvän tänä vuonna vielä parin prosentin kasvussa ja kääntyvän ensi vuonna vastaavan suuruiseen laskuun. Ukrainan sodan aiheuttama haitta liiketoiminnalle lisääntyy vuotta 2023 kohti mentäessä. Suurinta huolta aiheuttaa raaka-aineiden heikentyneen saatavuuden aiheuttama kustannusten nousu. Rakennusteollisuus RT arvioi, että ennen sotaa aloitettujen hankkeiden suuri määrä pitää volyymin kasvussa kuluvana vuonna. Asuntorakentamisen ennakoidaan hidastuvan ennätyskorkealta vuoden 2021 tasolta (48 000) tasolta 39000 asuntoon ja toimitilarakentamisen arvioidaan kasvavan hieman aiemmin ennustettua hitaammin.  Sekä asunto- että toimitilarakentamisen arvioidaan supistuvan vuonna 2023. ASUNNOT Asunnot-palvelualueella Lehto rakentaa uusia asuinkerrostaloja kasvukeskuksiin ja toteuttaa hoivakoteja ja palveluasuntoja eri puolille Suomea. Toiminta keskittyy kasvaviin yliopistokaupunkeihin, joissa Lehto haluaa mahdollistaa laadukkaan asumisen myös pieni- ja keskituloisille talouksille. Kohtuuhintainen ja viihtyisä kaupunkikoti on seurausta huolellisesta asuntosuunnittelusta ja pitkän kehitystyön tuloksena syntyneistä vakioiduista rakentamisen ratkaisuista. Vakioidusta tuotantotavasta huolimatta asuinkohteiden arkkitehtuuri on moni-ilmeistä. Asuinkohteet toteutetaan yhtiön kehittämien PUU- ja KIVI-konsepteja hyödyntäen. Konseptien kehityksessä vähähiilisyyden nähdään olevan jatkossa entistäkin tärkeämpi kilpailukykytekijä. Asunnot-liiketoiminta on pääosin omaperusteista asuntorakentamista, jossa yhtiö suunnittelee ja rakentaa kohteet hankkimilleen maa-alueille ja myy valmiit asunnot asiakkaille. Asiakkaina on yksityishenkilöitä, yksityisiä ja institutionaalisia sijoittajia sekä rahastoja. Tällä hetkellä suurin osa Lehdon asuntokohteista on betonirakenteisia kerrostaloja, joiden toteutuksessa hyödynnetään Lehdon kehittämää ja valmistamaa keittiö-kylpyhuonemoduulia. Moduuli sisältää asuntoon ja rakennukseen sisältyvät keskeiset sähkö, vesi-, lämpö-, ilmastointi- ja viemäröintiratkaisut. Moduulit rakennetaan täysin valmiiksi Lehdon omissa tehtaissa ja kuljetetaan rakennuspaikalle, missä ne lasketaan katon kautta rakennuksen sisään ja kytketään toisiinsa. Tämä patentoitu rakentamismenetelmä nopeuttaa rakentamisen aikataulua, parantaa laatua ja tuottaa kustannussäästöjä. Kasvava osa Lehdon asuntotuotannosta on puuelementtirakenteisia kerrostaloja. Tämän tuoteperheen asunnot valmistetaan omilla kotimaisilla tehtailla tilaelementteinä, joissa asunnon sisäpinnat ovat täysin valmiit jo tehtaalta lähtiessä. Tilaelementit ovat itsekantavia moduuleja, jotka rakennetaan tehtaissa ja kokoonpannaan työmaalla. Puurakenteisissa asuinkerrostaloissa teollisen esivalmistuksen osuus on huomattavasti korkeampi kuin betonista rakennetuissa asuinkerrostaloissa. Näin työmaatoteutuksen aikataulu voidaan saada betonirakentamista merkittävästi lyhemmäksi. Hoivaliiketoiminnassa Lehto suunnittelee ja rakentaa hoivakoteja ja palveluasumisen yksikköjä hoivaoperaattoreiden ja kuntien tarpeisiin. Rakennushankkeet toteutetaan joko tavanomaisena rakennusurakkana tai sijoittajakauppana, jolloin Lehto tekee vuokrasopimuksen palveluoperaattorin kanssa ja myy valmiin kiinteistön jollekin alan kiinteistöihin sijoittavalle taholle. Valtaosa hoivakohteista on 1–2-kerroksisia betoni- tai puurakenteisia rakennuksia. Jatkossa hoiva- ja palveluasuminen laajentaa Lehdon tarjoomaa myös keskustojen ja lähiöiden suuremmissa hankekokonaisuuksissa. Liiketoiminnan kehitys katsauskaudella Asunnot-palvelualueen liikevaihto laski 15,6 % vertailukaudesta 92,7 (109,9) miljoonaan euroon. Katsauskaudelle tuloutui vertailukautta vähemmän liikevaihtoa omaperusteisista hankkeista ja myös sijoittajahankkeiden liikevaihto oli vertailukautta alhaisempi. Katsauskaudella myytiin 285 (979) asuntoa, joista kuluttajille myytiin hieman vertailukautta enemmän. Myydyt asunnot katsauskaudella, kpl 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021Sijoittajille 136 860 1 529Kuluttajille 149 119 319Myydyt asunnot katsauskaudella yhteensä 285 979 1 848 Kaudella valmistui 602 (447) asuntoa ja aloitettiin 235 (838) uuden asunnon rakentaminen. Aloitetut kohteet olivat sijoittajille myytyjä kohteita ja sijaitsivat Etelä- ja Pohjois-Suomessa. Katsauskauden päättyessä rakenteilla olevien asuntojen lukumäärä oli 1635 (1 835) kpl. Rakenteilla olevat asunnot, kpl 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021Rakenteilla kauden alussa 2 002 1 444 1 444+ kaudella aloitetut 235 838 1 835- kaudella valmistuneet -602 -447 -1 277Rakenteilla olevat asunnot kauden lopussa 1 635 1 835 2 002 Myymättömien valmiiden tai rakenteilla olevien asuntojen lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 310 (270) kpl. Näistä valmiita myymättömiä asuntoja oli 56 (33) kpl. Asuntohankkeiden painopiste on edelleen sijoittajamyynnissä, mutta kuluttajakohteiden osuutta pyritään maltillisesti kasvattamaan. Sijoittajakohteissa kaikki asunnot katsotaan myydyksi urakkasopimuksen tekohetkellä. Asuntoja myymättä, kpl 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021Rakenteilla olevat 254 237 430Valmiit 56 33 26Asuntoja myymättä yhteensä 310 270 456 Asunnot-palvelualueen tilauskanta oli katsauskauden lopussa 183,8 miljoonaa euroa (242,3 miljoonaa euroa 31.12.2021). Asuntotuotannon tilauskantaan huomioidaan sijoittajakohteista se osa, jota ei ole vielä kirjattu liikevaihtoon. Kuluttajakohteet sisällytetään tilauskantaan, kun rakentamisen aloituspäätös on tehty ja urakkasopimus allekirjoitettu. Asuntorakentamisen kysyntä pysyi hyvänä Ukrainan sodan aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Lehto on käynyt rahoitusneuvotteluita koko ensimmäisen vuosipuoliskon ajan, ja tämä on aiheuttanut epävarmuutta sijoittajille myytävien kohteiden neuvotteluissa. Usean hankkeen lopulliset sopimukset ja työmaiden käynnistymiset ajoittuvat katsauskauden jälkeiseen aikaan. Katsauskaudella allekirjoitettiin sopimukset kahdesta sijoittajille myytävästä asuntokohteesta sekä hoiva- ja palveluasumisen kohteista osana asuntokokonaisuuksia. Rahoituksen saatavuus ja hinta edelleen hidastavat kuluttajakohteiden aloituksia. Hoivarakentamisen volyymi oli vertailukauden tasolla. Katsauskaudella valmistui yksi (1 kohde 1-6/2021) hoivakoti ja kauden päättyessä rakenteilla oli yksi (1) palveluasumisen kohde osana asuntorakentamisen hankkeita. Hoiva- ja palveluasumisen hankkeita on neuvotteluvaiheessa sekä yksittäisinä kohteina että osana keskustojen ja lähiöiden suurempia kokonaisuuksia ja vuoden toisella puoliskolla on käynnistymässä kaksi isoa hoivakohdetta. Lehto arvioi hoiva- ja palveluasumisen kysynnän kasvavan pidemmällä aikajänteellä. Lehto tiedotti 28.4.2022 myyvänsä putkiremontit-liiketoimintansa. Kaupat toteutettiin 14.6.2022. Lehto sai kaupanteon yhteydessä käteisenä alustavan kauppahinnan, noin 32 miljoonaa euroa. Alustavaa kauppahintaa oikaistaan myöhemmin vahvistettavalla kaupantekopäivän kassavaroihin, korollisiin velkoihin ja nettokäyttöpääomaan perustuvalla summalla. Kaupassa siirtyi Lehdon 100 % omistaman tytäryhtiön Remonttipartio Oy:n koko osakekanta, mukaan lukien noin 2,8 miljoonaa euroa käteisvaroja. Putkiremontit-liiketoiminta esitetään tässä puolivuosikatsauksessa lopetettuna toimintona ja vertailuvuoden 2021 lukuja on oikaistu takautuvasti tätä vastaavaksi. Tero Karislahti, 39, aloitti Lehdon Asunnot-palvelualueen johtajana sekä konsernin johtoryhmän jäsenenä 10.6.2022 alkaen. Karislahti on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hänellä on 18 vuoden työkokemus rakennuskonserni YIT:n palveluksessa erilaisista vastuista. Vuodesta 2015 lähtien Karislahti on työskennellyt asuntorakentamisen johtotehtävissä, muun muassa aluejohtajana. TOIMITILAT Katsauskaudella Lehto päivitti toimitilaliiketoiminnan strategiaa. Liiketoimintoja on selkeästi rajattu aiempaan nähden ja muun muassa elinkaariliiketoiminnot tullaan lopettamaan. Koulu-, hotelli- ja toimistorakentamista tullaan tekemään rajatusti niissä hankkeissa, joissa voidaan hyödyntää Lehdon osaamiseen pohjautuvia suunnittelu- ja toteutusratkaisuja. Toimitilat rakentaa jatkossa tiloja kasvaville markkinasektoreille, kuten teollisuuden sekä varastoinnin ja logistiikan tarpeisiin. Lisäksi palvelualue rakentaa hallimaisia liikerakennuksia sekä valikoidusti monitoimirakennuksia, joiden tarpeen arvioidaan kasvavan suurimmissa kasvukeskuksissa ja tiiviissä kaupunkirakenteessa. Myös liikuntahallit lukeutuvat tuotevalikoimaan. Toimitilat-palvelualue keskittyy maantieteellisesti kasvukolmion ja Oulun ympäristön markkina-alueille. Liiketoiminnan kehitys katsauskaudella Palvelualueen liikevaihto laski 2,8 % vertailukaudesta 71,2 (73,3) miljoonaan euroon. Liikevaihto laski hankkeiden lukumäärän laskiessa. Katsauskaudella valmistui ja luovutettiin neljä toimitilakohdetta (6 kohdetta 1-6/2021). Kauden päättyessä rakenteilla oli 14 (21) kohdetta, joista merkittävimpiä ovat Vantaan Kivistön lähipalvelukeskus, Helsingin Malmille rakennettava kaksoistornitalo, Fennovoiman toimistorakennus Pyhäjoella, Kemin satamaan rakennettava selluvarasto sekä Ivalon ja Kouvolan kouluhankkeet. Tilauskanta laski 101,8 miljoonaan euroon (202,0 miljoonaa euroa 31.12.2021). Tilauskannan laskun syynä on vähäinen uusien hankesopimusten määrä, sekä erityisesti kolme tilauskannassa ollutta hanketta, joiden sopimusten purkamisesta on sovittu tilaajien kanssa. Purettavaksi sovittujen sopimusten arvo on noin 73 miljoonaa euroa ja rakennuskustannusten nousun seurauksena niiden ennakoitu kate oli negatiivinen. Edellä mainitun lisäksi Lehto on purkanut tai sopinut purettavaksi kolme esisopimusta, joiden arvo on noin 52 miljoonaa euroa. Sopimusten purkamisen taloudelliset vaikutukset on otettu huomioon Lehdon toisen vuosineljänneksen tuloslaskelmassa ja taseessa. Matalakatteisten tai tappiollisten hankesopimusten purkaminen luo edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle. Lehto on yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa kehittänyt Hippos2020-hanketta. Koronakriisin ja Ukrainan sodan seurauksena hankkeeseen liittyvät epävarmuudet ovat lisääntyneet, mutta Lehto ja Jyväskylän kaupunki kehittävät edelleen hanketta. Lehto on toteuttanut toiminnallisia muutoksia Toimitilat-palvelualueen projektiriskien hallinnan parantamiseksi ja vienyt niitä käytäntöön vuoden 2022 alusta aloittaneen palvelualueen uuden johtajan johdolla. Yhtiö on myös toteuttanut rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia kustannustason alentamiseksi.  Lehto on myös kiinnittänyt erityistä huomiota toteutettavaksi otettavien hankkeiden sopivuuteen yhtiön resursseihin ja strategiaan. Muutosten vaikutukset näkyvät jo vahvasti operatiivisessa toiminnassa, mutta taloudellisissa luvuissa näkyminen vie aikaa pitkäkestoisessa projektiliiketoiminnassa. RUOTSIN TOIMINNOT Lehto tiedotti 31.12.2021, että se lakkauttaa liiketoimintansa Ruotsissa. Lakkauttamisen syynä on Lehdon tarve keskittyä Suomessa tapahtuvan liiketoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen ja Ruotsin liiketoiminnan vähäinen volyymi. Lehto on vuosien 2017–2020 aikana toteuttanut Ruotsissa kaksi rakennushanketta ja kehittänyt asuntorakentamishankkeita. Vuosien 2020–2021 aikana Lehto on kehittänyt Ruotsin markkinoille sopivaa puukerrostalotyyppiä ja valmistellut sen pilottihanketta. Puukerrostalon kehitystyön tuloksia voidaan hyödyntää Suomen liiketoiminnassa. TEHDASTUOTANTO  Tehdasvalmisteisiin tuotteisiin perustuva liiketoiminta on yksi Lehdon liiketoiminnan ytimistä. Lehto rakentaa omissa tuotantolaitoksissaan erilaisia rakennusteknisiä moduuleja ja elementtejä pääasiassa omaan käyttöön, mutta tuotteita myydään vähäisessä määrin myös konsernin ulkopuolelle. Merkittävin osa tehdastuotannosta on betonirunkoisissa kerrostaloissa käytettäviä keittiö-kylpyhuonemoduuleja, puurakenteisissa kerrostaloissa käytettäviä tilaelementtejä ja isoissa toimitilakohteissa käytettäviä suurkattoelementtejä. Näiden lisäksi Lehto valmistaa tehtaissaan ulkoseinäelementtejä, alumiiniovia, ikkunoita sekä keittiö- ja muita kiintokalusteita. Lehdolla on tehdasyksiköitä Oulaisissa, Hartolassa, Siikajoella ja Iissä yhteensä noin 50 000 m². Katsauskauden päättyessä tehdastoiminnoissa työskenteli 222 henkilöä (253 henkilöä 31.12.2021). Lehdon nykyinen tehdastilojen ja -laitteiston kapasiteetti mahdollistaa tuotantomäärien kasvattamisen teollisen valmistuksen lisääntyessä strategiakaudella. Tase ja rahoitusasema Konsernitase, Meur 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021Pitkäaikaiset varat 46,0 56,7 49,2Lyhytaikaiset varatVaihto-omaisuus, ilman IFRS 16-omaisuuseriä 126,5 118,3 108,3Vaihto-omaisuus, IFRS 16-omaisuuserät 82,3 73,0 86,6Lyhytaikaiset saamiset 76,6 106,4 90,1Rahavarat 18,0 56,8 32,8Varat yhteensä 349,4 411,1 367,0 Oma pääoma 101,2 119,2 90,9Rahoitusvelat 18,3 67,8 45,8Vuokrasopimusvelat 85,5 77,5 90,4Saadut ennakot 47,0 74,3 32,4Muut velat 97,4 72,4 107,4Oma pääoma ja velat yhteensä 349,4 411,1 367,0 Vakavaraisuutta ja velkaantuneisuutta kuvaavat tunnusluvut paranivat katsauskauden aikana, kun oma pääoma kasvoi putkiremontit-liiketoiminnan myynnin ja toteutetun vaihtovelkakirjalainan seurauksena. Omavaraisuusaste vuokrasopimusvelat huomioiden oli 33,5 % (27,2 % 31.12.2021) ja nettovelkaantumisaste 84,9 % (113,8 % 31.12.2021). Omavaraisuusaste ilman IFRS 16 -standardin mukaisia vuokrasopimusvelkoja oli 46,7 % (37,3 %) ja nettovelkaantumisaste 0,3 % (14,4 %). Varat Pitkäaikaiset varat olivat katsauskauden päättyessä 46,0 miljoonaa euroa (49,2 miljoonaa euroa 31.12.2021). Pitkäaikaisiin varoihin sisältyy muun muassa 4,6 (4,6) miljoonaa euroa liikearvoa, 10,3 (10,6) miljoonaa euroa tehdasrakennuksia ja 3,5 (3,9) miljoonaa euroa koneita ja kalustoa. Vaihto-omaisuus kasvoi 208,8 (194,9) miljoonaan euroon johtuen pääosin keskeneräisiin kohteisiin sitoutuneista rakentamiskustannuksista. Lyhytaikaiset saamiset pienenivät 76,6 (90,1) miljoonaan euroon ja ne sisältävät muun muassa 33,0 (51,6) miljoonaa euroa myyntisaamisia ja 40,6 (36,6) miljoonaa euroa osatuloutussaamisia. Rahavarat 30.6.2022 olivat 18,0 miljoonaa euroa (32,8 miljoonaa euroa 31.12.2021). Tappiollisen tuloksen lisäksi rahavarojen vähenemiseen vaikutti erityisesti rahoitusvelkojen takaisinmaksut. Rahavaroja kasvattivat putkiremontit-liiketoiminnan myynnistä kulujen jälkeen saadut 28,7 miljoonaa euroa sekä 30.6. mennessä vaihtovelkakirjalainasta kertyneet merkintähinnat 7,6 miljoonaa euroa. Rahavaroja heikensivät aiemman syndikoidun luottolimiitin (RCF) ja muiden lainojen takaisinmaksut 32,5 miljoonaa euroa sekä tappiollinen liiketoiminta. Oma pääoma ja velat Oma pääoma kasvoi tilikaudella 101,2 (90,9) miljoonaan euroon. Omaa pääomaa kasvatti positiivinen tilikauden tulos 9,1 miljoonaa euroa, joka sisälsi lopetettuihin liiketoimintoihin kohdistuvaa tulosta 32,6 miljoonaa euroa. Lisäksi omassa pääomassa esitetään vaihtovelkakirjalainasta 30.6.2022 mennessä saadusta 7,6 miljoonasta eurosta omaan pääomaan järjestelypalkkioiden jälkeen kirjattu osuus 1,1 miljoonaa euroa. Rahoitusvelkojen määrä ilman vuokrasopimusvelkoja laski katsauskaudella 18,3 miljoonaan euroon (45,8 miljoonaa euroa 31.12.2021). Rahoitusvelat sisältää 30.6.2022 mennessä saaduista 7,6 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainamerkinnöistä kirjatun velkakomponentin järjestelypalkkioilla vähennetyn nykyarvon 5,6 miljoonaa euroa. Seuraavassa taulukossa on esitetty erittely 30.6.2022 tasearvot korollisista veloista: Korolliset velat 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021RCF-luottolimiitistä käytössä 0,0 39,0 25,1Vaihtovelkakirjalaina 7,6 0,0 0,0   josta vähennetty kulut ja erotettu -2,0 0,0 0,0oman pääoman komponenttiHankekohtaiset lainat 0,0 5,0 3,2Omaperusteisten asuntohankkeiden 6,8 7,4 7,4myymättömiin asuntoihin liittyvät RS-lainatInvestointilainat 4,7 5,1 4,8ALV-maksujärjestely 1,3 11,3 5,3Rahoitusvelat yhteensä 18,3 67,8 45,8IFRS 16-vuokrasopimusvelat 85,5 77,5 90,4Korolliset velat yhteensä 103,9 145,2 136,3 IFRS 16 -vuokrasopimusvelat ovat yhtiön vuokranmaksuvelvoitteisiin perustuvia velkoja. IFRS 16 -standardin mukaisesti pitkäaikaiset vuokrasopimukset esitetään vuokralle ottajan taseessa sekä omaisuus- että velkaeränä. Valtaosa Lehdon vuokrasopimusveloista liittyy rakenteilla olevien omaperusteisten asuntokohteiden tonttivuokriin, jotka ovat Lehdon velvoitteita sen ajan, kun rakenteilla oleva kohde on Lehdon hallinnassa. Saadut ennakkomaksut kasvoivat 47,0 (32,4) miljoonaan euroon. Saadut ennakot sisältävät rakenteilla olevista hankkeista saadut maksut siltä osin, kuin niitä ei vielä ole kirjattu liikevaihtoon. Muut velat laskivat 97,4 (107,4) miljoonaan euroon ja ne sisältävät tavanomaiseen liiketoimintaan liittyviä velkoja, kuten 41,9 (46,0) miljoonaa euroa ostovelkoja ja 10,5 (8,1) miljoonaa euroa arvonlisäverovelkoja. Rahavirtalaskelma, Meur 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021Liiketoiminnan rahavirtaTilikauden tulos + -25,9 -1,4 -14,9suoriteperusteisten erienoikaisutNettokäyttöpääoman muutos 9,8 -38,5 -25,6Liiketoiminnan rahavirta -16,1 -39,9 -40,5yhteensäInvestointien rahavirta 28,2 -0,4 -0,7Rahoituksen rahavirta -26,8 -8,0 -31,1Rahavarojen muutos -14,7 -48,3 -72,3 Rahavarat kauden alussa 32,8 105,1 105,1Rahavarat kauden lopussa 18,0 56,8 32,8 Rahavarat vähenivät tammi-kesäkuun aikana 14,7 miljoonalla eurolla 18,0 (32,8) miljoonaan euroon. Liiketoiminnan nettorahavirta oli -16,1 miljoonaa euroa (-39,9 miljoonaa euroa 1-6/2021), mikä sisältää nettokäyttöpääoman pienenemisestä aiheutuneen +9,8 (-38,5) miljoonan euron vaikutuksen. Nettokäyttöpääoman pienenemisen taustalla on muun muassa saatujen ennakkomaksujen kasvu. Investointien nettorahavirta oli 28,2 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa 1-6/2021), mistä 28,7 miljoonaa euroa syntyi putkiremontit-liiketoiminnan myynnistä saadusta kauppahinnasta myyntihetken rahavaroilla vähennettynä. Lisäksi -0,4 (-0,6) miljoonaa liittyy investointeihin. Rahoituksen nettorahavirta oli -26,8 miljoonaa euroa (-8,0 miljoonaa euroa 1-6/2021). Rahoituksen rahavirta sisältää muun muassa aiemman syndikoidun luottolimiitin (RCF) ja muiden lainojen takaisinmaksut 32,5 miljoonaa euroa sekä vaihtovelkakirjalainan noston 7,6 miljoonaa euroa. Ilman IFRS 16 vuokrasopimusvelkoja Sis. IFRS 16 vuokrasopimusvelatRahoitusasema, Meur 30.6.2022 30.6.2021 Muutos 30.6.2022 30.6.2021 MuutosKassa ja likvidit varat 18,0 56,8 -38,8 18,0 56,8 -38,8Korolliset velat 18,3 67,8 -49,4 103,9 145,2 -41,4Korollinen nettovelka 0,3 11,0 -10,6 85,9 88,4 -2,6 Omavaraisuusaste, % 46,7 % 46,0 % 0,7 % 33,5 % 35,4 % -1,9 %Nettovelkaantumisaste, % 0,3 % 9,2 % -8,9 % 84,9 % 74,2 % 10,7 % Velkojenmaturiteettianalyysi,Meur30.6.2022 Alle 1 vuotta 1-5 vuotta Yli 5 vuotta YhteensäVaihtovelkakirjalaina 0,5 10,9 11,4Muut rahoitusvelat 12,6 0,1 12,8Vuokrasopimusvelat 3,9 12,4 119,9 136,2Ostovelat ja muut 58,9 4,1 63,1korottomat velat 31.12.2021 Alle 1 vuotta 1-5 vuotta Yli 5 vuotta YhteensäRahoitusvelat 43,2 3,1 46,4Vuokrasopimusvelat 4,1 13,5 126,3 143,9Ostovelat ja muut 60,9 0,1 61,0korottomat velat Velkojen maturiteettianalyysi sisältää velkojen tulevat lyhennykset ja korkomenot. Valtaosa vuokrasopimusveloista kohdistuu vaihto-omaisuudessa esitettyihin rakennushankkeisiin liittyviin pitkäaikaisiin (jopa 50-70 vuotta) maanvuokravuokrasopimuksiin. Kyseiset maanvuokrasopimukset luokitellaan IFRS 16 mukaisesti käyttöoikeusomaisuuseriksi ja veloiksi koko sopimusajalle, vaikka ne tavanomaisesti ovat yhtiön hallinnassa vain muutaman vuoden, eli hankkeen suunnittelu- ja rakentamisajan. Keskeiset rahoitussopimukset RCF luottolimiitti Lehto allekirjoitti 30.6.2022 luottolimiittisopimuksen (Revolving Credit Facility, RCF) OP Yrityspankki Oyj:n ja Nordea Bank Oyj:n kanssa. Luottolimiitti on määrältään 13 miljoonaa euroa ja se on voimassa 31.3.2024 asti. Katsauskauden päättyessä limiittistä ei ollut nostettu varoja. Luottolimiittisopimus sisältää vakuuksia, kassavarojen minimimäärään ja käyttökatteeseen liittyviä kovenantteja, osingonjakokielto sopimuksen voimassaoloaikana sekä yhtiön toimintaan, hallituksen kokoonpanoon ja puheenjohtajaan liittyviä ehtoja. Vaihtovelkakirjalaina 30.6.2022 Lehto tarjosi merkittäväksi institutionaalisille ja muille kokeneille sijoittajille kesäkuussa 2027 erääntyvän vakuudettoman vaihtovelkakirjalainan ensimmäisen erän. Vaihtovelkakirjalaina on vaihdettavissa Lehdon uusiin ja/tai olemassa oleviin osakkeisiin, ja vaihtovelkakirjoja laskettiin liikkeeseen yhteensä 13,02 miljoonan euron yhteenlasketusta nimellisarvosta. Vaihtovelkakirjalainan enimmäismäärä on 15 miljoonaa euroa ja siitä on tämän tiedotteen päivämäärällä vielä merkitsemättä yhteensä 1,98 miljoonaa euroa. Yhtiön suurin osakkeenomistaja Lehto Invest Oy merkitsi 29.6.2022 tiedotetun sitoumuksensa mukaisesti vaihtovelkakirjalainaa 8 miljoonan euron määrästä sen ensimmäisen velkakirjaerän liikkeeseenlaskun yhteydessä. Lisäksi Lehto Invest Oy on sitoutunut merkitsemään kaikki sellaiset vaihtovelkakirjat, joita ei ole merkitty muiden sijoittajien toimesta 30.9.2022 mennessä olettaen, että tällä tavalla merkittyjen vaihtovelkakirjojen yhteenlaskettu nimellisarvo on enintään 3 miljoonaa euroa. Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun tarkoituksena on yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen ja pankkirahoituskokonaisuuden mahdollistaminen, ja liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin. Vaihtovelkakirjalainan velkakirjakohtainen hinta on 100 prosenttia 20 000 euron nimellisarvosta ja edellyttäen, ettei niitä ole aiemmin vaihdettu osakkeisiin, takaisinostettu tai lunastettu, ne lunastetaan nimellisarvostaan eräpäivänä kertyvine korkoineen. Vaihtovelkakirjalainalle maksetaan 6,00 prosentin vuosittaista kuponkikorkoa, joka maksetaan jälkikäteen puolivuosittain tasaerin 30.6. ja 31.12 kunakin vuonna, ensimmäisen koronmaksupäivän ollessa 31.12.2022. Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti eräpäivänä vaihtamatta jääneelle lainaosuudelle tulee maksettavaksi lainan eräpäivänä PIK-korko, joka on laina-ajalta 4,00 prosenttia vuodessa. Alkuperäinen vaihtohinta on 0,40 euroa osakkeelta, joka vastaa Yhtiön osakkeen päätöskurssia Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 28.6.2022. Vaihtohintaa oikaistaan käteisosinkoa tai luontaisosinkoa maksettaessa sekä muilla tavanomaisilla omistuksen laimentumiselta suojaavilla tarkistuksilla Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti. Osakkeet, joihin Vaihtovelkakirjalainan merkitsijöille annetut erityiset oikeudet oikeuttavat, edustavat noin 37,3 prosenttia Lehdon kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Osakkeista välittömästi ennen liikkeeseenlaskua ja ennen vaihtohinnan mahdollisia oikaisuja. Tarjouksen järjestäjänä ja taloudellisena neuvonantajana toimii Aktia Alexander Corporate Finance Oy. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajajana toimii Bird & Bird Asianajotoimisto Oy. Arvonlisäveron maksujärjestely Lehto sopi heinäkuussa 2020 Verohallinnon kanssa arvonlisäverovastuita koskevan noin 21,0 miljoonan euron määräisen maksujärjestelyn. ALV-maksujärjestely on syntynyt Verohallinnon tarjoamasta mahdollisuudesta valmistautua mahdollisiin koronavirusepidemian vaikutuksiin käytännössä lainaamalla takaisin kevätkaudella 2020 maksettuja arvonlisäveroja. Maksujärjestelyn takaisinmaksuaika on 22 kuukautta ja ensimmäinen takaisinmaksu tapahtui syyskuussa 2020. Maksujärjestelyn korko on 2,5 %. Kesäkuun päättyessä maksujärjestelyyn liittyvää velvoitetta oli jäljellä 1,3 miljoonaa euroa. Maksujärjestelyn viimeinen erä on elokuussa 2022, jolloin maksujärjestely päättyy. Rahoitusneuvottelut ja toiminnan jatkuvuuden arviointi Vuoden 2021 tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä yhtiön johto ja hallitus tekivät arvion toiminnan jatkuvuuden edellytyksistä. Arvioinnissa todettiin, että tappiollisen liiketoiminnan seurauksena yhtiön rahoitustilanne oli heikentynyt ja uuden rahoituksen hankkiminen oli vaikeutunut. Arvioinnissa otettiin huomioon olemassa olevat rahoitusvastuut, toiminnalliset keinot kassavirtojen parantamiseksi, mahdollisuudet kulujen pienentämiseen ja omaisuuden myymiseen sekä uudet mahdolliset oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen lähteet. Lisäksi yhtiö kuuli ulkopuolisia asiantuntijatahoja rahoituksen järjestämiseen ja toiminnan uudelleen organisoimiseen liittyvissä kysymyksissä. Arvioinnin johtopäätöksenä yhtiön johto ja hallitus totesivat, että yhtiön toimintaan ei liity sellaisia epävarmuustekijöitä, jotka antaisivat merkittävän aiheen epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja selviytyä maksuistaan. Yhtiö kävi koko katsauskauden ajan aktiivista keskustelua rahoittajapankkien, takauslaitosten ja oman pääoman ehtoista rahoitusta järjestävien tahojen kanssa ja seurasi erityisellä tarkkuudella kassan riittävyyttä. Katsauskauden päättymispäivänä 30.6.2022 yhtiö allekirjoitti rahoitussopimuksen OP:n ja Nordean muodostaman syndikaatin kanssa ja laski liikkeelle vaihtovelkakirjalainan. Rahoitussopimuksen valmisteluun liittyi oleellisena osana yhtiön toimialaa koskevat kustannustennousu- ja geopoliittisten riskien läpikäynti, suorat ja epäsuorat vaikutukset yhtiöön sekä varautuminen riskeihin, niin toiminnan volyymin kuin painopistealueiden osalta. Maksuvalmiusriskin hallinta Yhtiö toimii syklisellä projektitoimialalla, jossa projekteista tyypillisesti syntyy kuluja ennen tuottoja. Yhtiö hallitsee jatkuvasti maksuvalmiusriskiä noudattamalla hallituksen hyväksymää ja voimassa olevaa rahoituspolitiikkaa. Rahoituspolitiikan tavoitteena ja periaatteena on turvata riittävä ja kustannustehokas varainhankinta liiketoimintaa varten kaikissa olosuhteissa. Yhtiö seuraa maksuvalmiutta budjettiin perustuvalla kuukausittain päivitettävän epäsuoran kassavirtaennusteen ja viikoittain päivitettävän suoran kassavirtaennusteen avulla. Konsernin rahoituspolitiikan mukainen minimikassatavoite on 4 % tilikauden ennustetusta vuosiliikevaihdosta sekä kunkin projektin osalta varmistettu rahoitus projektin läpiviemiseksi. Katsantokauden lopussa konsernin kassavarat olivat yli 4 % ennustetusta vuosiliikevaihdosta. Henkilöstö ja palkitseminen Konsernin palveluksessa työskenteli katsauskauden aikana keskimäärin 993 henkilöä (1043 henkilöä vuonna 2021). Katsauskauden päättyessä henkilöstön määrä oli 814 (1042 31.12.2021) henkilöä. Putkiremontit-liiketoiminnan myynnin seurauksena henkilömäärä väheni 121 henkilöllä. Noin puolet konsernin henkilöstöstä on toimihenkilöitä ja puolet työmailla toimivia henkilöitä. Lehto toteutti 25.3.2022 suunnatun maksuttoman osakeannin, joka liittyy avainhenkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Osakeannissa annettiin maksutta 151 842 Lehto Group Oyj:n hallussa ollutta osaketta kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille. Riskit ja epävarmuustekijät Lehto tarkastelee riskejä päivittäisessä toiminnassaan jatkuvasti ja kehittää riskienhallinnan käytäntöjä konserninlaajuisesti yhdessä operatiivisten yhtiöidensä kanssa. Riskienhallinnan jatkuvalla kehittämisellä pyritään tuomaan liiketoiminnalle sekä uusia mahdollisuuksia ja kumppaneita että kehittää jo olemassa olevaa toimintaa kannattavampaan ja ennustettavampaan suuntaan. Riskienhallinnan kehittäminen entisestään on Lehdon toiminnan tärkeimpiä painopisteitä. Operatiivisen liiketoiminnan riskien osalta tärkeimpinä ovat yleiset riskit hankkeen hinnoittelusta, aikataulusta, virheettömyydestä, teknisestä toteutuksesta ja sidosryhmien sopimuksenmukaisesta toiminnasta. Lehdon liiketoiminnan perustuminen moduulituotannolle ja sen asuntotuotannon osittainen riippuvuus moduulituotannon aikataulusta ja tehokkuudesta luovat riskin moduulituotteiden toteuttamisessa ilmeneville poikkeamille tai keskeytyksille. Lehto altistuu toiminnassaan myös rahoituksen saatavuuteen, yleiseen taloudelliseen kehitykseen, poliittiseen päätöksentekoon ja muuhun julkisen sektorin toimintaan liittyville riskeille. Operatiivisen toiminnan osana Lehto tekee jatkuvasti sopimuksia eri osapuolten kanssa, jonka osalta riskinä on ostokohteen tekninen, juridinen ja kaupallinen kunto. Erityisesti Lehdon toimitilarakentamisen toimialaan liittyviin uniikkeihin ja monimutkaisiin rakennuskohteisiin liittyy aina toteutus- ja kustannusriski. Osa Lehdon liiketoiminnasta on ns. perinteistä rakennusurakointia ja osa omaa tuotantoa, jossa lopullinen asiakas ei välttämättä ole tiedossa rakennushanketta aloitettaessa. Näihin liiketoimintamalleihin liittyy erilaisia riskejä. Perinteisessä rakennusurakoinnissa hankkeen tuotot kirjataan osatulouttamalla hankkeen valmiusasteen mukaisesti. Tällaisessa mallissa keskeisenä riskinä on se, että hankkeen kokonaiskustannukset muodostuvat arvioitua suuremmiksi tai hankeen toteuttamisaika viivästyy. Oman tuotannon keskeisenä riskinä on se, että tuotantoa ei saada myytyä suunnitellussa aikataulussa tai suunnitellulla hinnalla. Lisäksi hankkeen kustannukset voivat muodostua arvioitua suuremmiksi. Epäonnistuminen hankkeen hinnoittelussa, teknisessä toteutuksessa, kustannusten ja aikataulun arvioinnissa, kohteen myynnissä tai rahoituksen hankkimisessa voi aiheuttaa negatiivisia poikkeamia yhtiön tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Osa Lehdon liiketoiminnasta perustuu sopimuksiin, joiden mukaisesti Lehto rakentaa kohteet rakennuksen käyttäjän tarpeiden mukaisesti ja myy kohteet vasta niiden valmistumishetkellä tai myöhemmässä vaiheessa esimerkiksi rahastolle. Huolimatta siitä, että Lehto toteuttaa sovitun rakennuksen aikataulussa ja sovituilla kustannuksilla, kantaa Lehto myös riskin siitä, että rahastolla on käytössään kohteiden ostamiseen tarvittavat rahavarat sovitulla maksuhetkellä. Konsernin harjoittamalle projektiliiketoiminnalle on ominaista eri tarkastelukausien tuloksen mahdollisesti merkittäväkin vaihtelu hankkeiden kirjaamiskäytännöistä johtuen. Konsernin kassavirta kertyy yleensä hankkeen valmistumisasteen mukaisesti, kuitenkin siten, että hankkeen valmistuttua maksettava viimeinen maksuerä on muita maksueriä suurempi. Yksittäisen hankkeen viivästyminen saattaa näin ollen vaikuttaa rahoituksen riittävyyteen. Lisäksi hankkeen viivästyminen saattaa siirtää hankkeen liikevaihdon ja liikevoiton seuraavalle tilikaudelle ja näin ollen heikentää kuluvan tilikauden liikevaihtoa ja liikevoittoa. Liiketoiminnan kasvaessa käyttöpääomaa sitoutuu erityisesti vaihto-omaisuuteen ja saamisiin. Tilanteessa, jossa samanaikaisesti liiketoiminta laajenee usealla palvelualueella, suuria tonttien hankintasitoumuksia realisoituu ja asiakkailta saatavat maksut viivästyvät, yhtiö saattaa joutua tilanteeseen, jossa yhtiön lisärahoituksen kustannukset kasvavat. Rakentamismääräysten tai kaavoituspolitiikan muuttumisella voi myös olla merkittäviä vaikutuksia yhtiön liiketoiminnalle. Rakentamisen kasvusuhdanteessa myös ammattitaitoisen työvoiman saatavuus saattaa aiheuttaa riskin sen suhteen, että suunniteltu projekti voidaan käynnistää aikataulussa. Lehto pyrkii hallitsemaan riskejä organisaation joka tasolla. Riskienhallinta kattaa riskien tunnistamisen, arvioinnin ja suunnitelmat niiden ehkäisemiseksi. Enemmän tietoa Lehdon riskeistä ja riskienhallinnasta on saatavilla osoitteesta www.lehto.fi. Tilikautta 2022 koskevat keskeisimmät riskit Useiden rakennusmateriaalien hinnat nousivat voimakkaasti ja joidenkin materiaalien saatavuus heikentyi jo vuoden 2021 aikana. Tämä koskee erityisesti puuta, puujalosteita, betonielementtejä, eristeitä ja taloteknisiä osia. On mahdollista, että hinnat pysyvät aiempaa korkeampana tai nousevat edelleen, ja että Lehdon erityisesti tehdasvalmisteisissa osissa käytettävien materiaalien saatavuus heikkenee. Näiden riskien toteutumisella voisi olla merkittävä vaikutus Lehdon vuoden 2022 liikevaihtoon ja liiketulokseen. Riskien eliminoimiseksi Lehto käy jatkuvaa vuoropuhelua tavarantoimittajien kanssa ja arvioi korvaavien materiaalien tai komponenttien käyttämistä hankkeissa. Lehto on muuttanut hankkeidensa hinnoittelu-, hankinta- ja sopimuskäytäntöjä siten, että kustannusriskejä voidaan hallita aikaisempaa paremmin. Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat luoneet yleistä epävarmuutta asiakas- ja rahoitusmarkkinoille, minkä vuoksi on mahdollista, että asuntojen kysyntä heikkenee ja myynnin edistämiseksi myyntihintoja joudutaan laskemaan. Edelleen on mahdollista, että epävarmuuden vuoksi toimitila-asiakkaiden investointipäätökset viivästyvät.    Velkarahoituksen ja rakennushankkeissa tarvittavien takauksien saatavuus on aikaisempia vuosia vaikeampaa. On mahdollista, että yhtiön rakennushankkeiden käynnistäminen viivästyy, jos Lehto ei saa järjestettyä hankkeilleen projektikohtaista rahoitusta tai takauksia. Lehdolla on käynnissä sekä urakkana toteutettavia että omaperusteisia asunto- ja toimitilahankkeita. Hankkeiden kustannusarvioiden pitävyydellä, myynnin edistymisellä ja ajoittumisella on vaikutusta liikevaihdon ja liikevoiton kertymiseen.  Koronatilanteen ja Ukrainan sodan vaikutukset Yhtiön liiketoiminta on jatkunut koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta huolimatta suhteellisen hyvin. Joidenkin projektien toteutus on hieman viivästynyt työvoiman koronatartuntojen vuoksi. Koronapandemian seurauksena hankkeisiin on liittynyt epävarmuuksia, mutta asuntorakentamisen kysyntä on pysynyt hyvänä epävarmuudesta huolimatta. Koronatilanne aiheuttaa edelleen epävarmuutta rakennusmateriaalien saatavuuteen ja hintoihin. On mahdollista, että rakentamisen kustannuksen pysyvät korkealla tai nousevat edelleen. Ukrainan sodalla on ollut haitallisia vaikutuksia Lehdon liiketoimintaympäristöön. Suurinta haittaa aiheuttavat kustannusten voimakas nousu ja markkinoiden yleinen epävarmuus. Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat vuoden 2022 kesäkuussa 9,4 % vuodentakaisesta. Tarvikepanosten kustannukset nousivat 15,3 % ja työkustannukset 3,2 % 12 kuukauden aikana. Lehto pyrkii hallitsemaan kustannusten nousua erityisesti etukäteen sidotuilla hankintahinnoilla. Markkinaepävarmuuden vuoksi Lehto on vähentänyt omaperusteisen asunto- ja toimitilarakentamisen määrää. Uusia omaperusteisia hankkeita aloitetaan hyvin valikoidusti.   Yhtiökokouksen päätökset 2.5.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uudelleen Anne Korkiakoski, Helena Säteri, Jani Nokkanen ja Hannu Lehto. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Eero Sihvonen. Hannu Lehto valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Edellä mainitut sekä muut varsinaisen yhtiökokouksen päätökset on kerrottu 2.5.2022 julkaistussa pörssitiedotteessa. Osakkeet ja omistus Lehto Group Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Osakkeiden lukumäärä kesäkuun lopussa oli 87339 410 kpl ja yhtiöllä oli 17 695 osakkeenomistajaa. Yhtiön hallussa on 28 123 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeen päätöskurssi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 30.6.2022 oli 0,375 euroa. Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 0,944 euroa ja alin kurssi 0,35 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin katsauskaudella 30336 103 kpl ja vaihdon arvo oli noin 18 miljoonaa euroa. Lehdon varsinainen yhtiökokous 2.5.2022 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 40000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus päättää kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa Yhtiön 11.4.2022 tiedottaman arviolta 15 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen rahoituksen elementtejä sisältävän rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti ja se korvaa yhtiön aikaisemmat anti- ja optiovaltuutukset. Yhtiö ei vastaanottanut liputusilmoituksia katsauskaudella. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Katsauskauden jälkeen 1.7.2022 yhtiö vastaanotti vaihtovelkakirjalainan 30.6.2022 tehtyihin merkintäsitoumuksiin liittyvät 5,4 miljoonan euron rahavarat. Yhtiö oli jo 30.6.2022 vastaanottanut 7,6 miljoonan euron rahavarat.  Vantaalla 3.8.2022 Lehto Group OyjHallitus Juuso Hietanen, toimitusjohtaja +358 50343 4023 juuso.hietanen@lehto.fi Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja +358 400 944074 veli-pekka.paloranta@lehto.fi TAULUKKO-OSIO Laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat ovat pääosin samat kuin yhtiön viimeisimmässä tilinpäätöksessä. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1-6 / 1-6 / 1-12 /Meur 2022 2021 1) 2021 1)Liikevaihto 163,9 183,2 404,1Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,3 0,4Varaston muutos 18,7 8,7 -6,9Materiaalit ja palvelut -165,6 -155,6 -347,0 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -28,5 -28,0 -56,1Poistot ja arvonalentumiset -2,9 -3,5 -7,0Liiketoiminnan muut kulut -7,4 -8,1 -15,9Liiketulos -21,5 -3,1 -28,3Rahoitustuotot 0,0 0,0 0,1Rahoituskulut -1,3 -1,4 -2,9Tulos ennen veroja -22,8 -4,5 -31,1Tuloverot -0,7 -0,1 1,2Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista -23,5 -4,6 -29,9Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 32,6 0,3 -2,7Tilikauden tulos 9,1 -4,4 -32,6 Tilikauden tuloksen jakautuminenEmoyhtiön osakkeenomistajille 9,1 -4,4 -32,6Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 9,1 -4,4 -32,6Muut laajan tuloksen erätErät, jotka voidaan myöhemmin siirtäätulosvaikutteisiksi:Muuntoerot 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,3 0,0 Tilikauden laaja tulos yhteensä 9,1 -4,6 -32,6 Laajan tuloksen jakautuminenEmoyhtiön osakkeenomistajille 9,1 -4,6 -32,6Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 9,1 -4,6 -32,6Emoyrityksen omistajille kuuluvastavoitosta laskettu osakekohtainen tulos,euroa/osakeUlkona olevien osakkeiden 87 87 124 865 87 142 297(osakeantioikaistu) lukumäärä keskimäärin, 240laimentamaton 819Ulkona olevien osakkeiden 87 87 427 066 87 447 100(osakeantioikaistu) lukumäärä keskimäärin, 440laimennettu 873 Osakekohtainen tulos jatkuvista -0,27 -0,05 -0,34toiminnoista, laimentamatonOsakekohtainen tulos jatkuvista -0,27 -0,05 -0,34toiminnoista, laimennettu Osakekohtainen tulos lopetetuista 0,37 0,00 -0,03toiminnoista, laimentamatonOsakekohtainen tulos lopetetuista 0,37 0,00 -0,03toiminnoista, laimennettu Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,10 -0,05 -0,37Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,10 -0,05 -0,37 1) 2021 osalta oikaistu takautuvasti putkiremontit-toiminnot lopetetuksi toiminnoksi. KONSERNITASEMeur 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021VaratPitkäaikaiset varatLiikearvo 4,6 4,6 4,6Muut aineettomat hyödykkeet 1,7 4,0 2,0Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 17,8 20,9 19,2Sijoituskiinteistöt 0,7 0,7 0,7Sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset 7,6 11,5 8,9Laskennalliset verosaamiset 13,5 15,0 13,8Pitkäaikaiset varat yhteensä 46,0 56,7 49,2Lyhytaikaiset varatVaihto-omaisuus 208,8 191,3 194,9Lyhytaikaiset saamiset 76,6 106,4 90,1Rahavarat 18,0 56,8 32,8Lyhytaikaiset varat yhteensä 303,4 354,5 317,8Varat yhteensä 349,4 411,1 367,0 Oma pääoma ja velatOma pääomaOsakepääoma 0,1 0,1 0,1Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 89,8 88,7 88,7Muuntoero -0,2 -0,3 -0,3Edellisten tilikausien voittovarat 2,4 35,0 35,0Tilikauden tulos 9,1 -4,4 -32,6Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 101,2 119,2 90,9Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,0 0,0Oma pääoma yhteensä 101,2 119,2 90,9Pitkäaikaiset velatLaskennalliset verovelat 0,7 0,3 0,2Varaukset 15,6 12,6 22,0Rahoitusvelat 5,7 4,2 3,1Vuokrasopimusvelat 83,3 75,3 88,2Muut pitkäaikaiset velat 4,1 0,1 0,1Pitkäaikaiset velat yhteensä 109,4 92,5 113,7Lyhytaikaiset velatRahoitusvelat 12,6 63,6 42,7Vuokrasopimusvelat 2,2 2,2 2,3Saadut ennakot 47,0 74,3 32,4Ostovelat ja muut velat 77,0 59,3 85,0Lyhytaikaiset velat yhteensä 138,8 199,4 162,4Velat yhteensä 248,2 291,9 276,0Oma pääoma ja velat yhteensä 349,4 411,1 367,0 KONSERNIN OMAN PÄÄOMANMUUTOSLASKELMA Meur Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun Muuntoero Kertyneet Yhteensä Määräysvallat Oma vapaan voittovarat -tomien pääoma oman omistajien yhteensä pääoman osuus rahastoOma pääoma 1.1.2021 0,1 88,7 -0,2 35,1 123,6 0,0 123,6Laaja tulosTilikauden laaja tulos 0,0 -4,4 -4,4 -4,4Tilikauden laaja tulos 0,0 -4,4 -4,4 -4,4yhteensäLiiketoimet omistajienkanssaOsakepalkitseminen 0,0 0,0 0,0Liiketoimet omistajien 0,0 0,0 0,0kanssayhteensä30.6.2021 0,1 88,7 -0,3 30,7 119,2 0,0 119,2 Oma pääoma 1.1.2022 0,1 88,7 -0,3 2,4 90,9 0,0 90,9Laaja tulosTilikauden laaja tulos 0,0 9,1 9,1 9,1Tilikauden laaja tulos 0,0 9,1 9,1 9,1yhteensäLiiketoimet omistajienkanssaVaihtovelkakirjalainasta 1,1 1,1 1,1erotettu oman pääomankomponenttiOsakepalkitseminen 0,0 0,0 0,0Liiketoimet omistajien 1,1 0,0 1,1 1,1kanssayhteensä30.6.2022 0,1 89,8 -0,2 11,5 101,2 0,0 101,2 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-6 / 1-6 / 1-12 /Meur 2022 2021 2021Liiketoiminnan rahavirratTilikauden tulos 9,1 -4,4 -32,6Oikaisut:Liiketoimet, joihin ei liity -6,2 0,1 9,4maksutapahtumaaPoistot ja arvonalentumiset 2,9 3,6 8,8Rahoitustuotot ja -kulut 1,3 1,4 3,3Luovutusvoitot -31,6 0,0 0,0Tuloverot 1,1 0,4 1,5Käyttöpääoman muutokset:Myyntisaamisten ja muiden saamisten 11,1 -23,0 -4,5muutosVaihto-omaisuuden muutos -17,7 -10,1 0,4Ostovelkojen ja muiden velkojen 16,3 -5,4 -21,5muutosMaksetut korot ja maksut muista -2,3 -2,5 -5,4liiketoiminnan rahoituskuluistaSaadut rahoitustuotot 0,0 0,0 0,1liiketoiminnastaMaksetut verot -0,3 0,0 0,0Liiketoiminnan nettorahavirta -16,1 -39,9 -40,5Investointien rahavirratInvestoinnit aineellisiin -0,2 -0,3 -0,4hyödykkeisiinInvestoinnit aineettomiin -0,2 -0,3 -0,8hyödykkeisiinLopetettujen toimintojen myynti 28,7vähennettynä myyntihetkenrahavaroillaKäypään arvoon tulosvaikutteisesti -0,2 0,0 0,0kirjattavat muut rahoitusvaratMyönnetyt lainat 0,0 0,0 -0,3Lainasaamisten takaisinmaksut 0,0 0,2 0,7Investointien nettorahavirta 28,2 -0,4 -0,7Rahoituksen rahavirratLainojen nostot 7,6 0,0 0,0Lainojen lyhennykset -32,5 -6,8 -28,7Vuokrasopimusvelkojen maksut -1,1 -1,2 -2,4Lainojen järjestelypalkkiot -0,8Rahoituksen nettorahavirta -26,8 -8,0 -31,1Rahavarojen muutos (+/-) -14,7 -48,3 -72,3Rahavarat kauden alussa 32,8 105,1 105,1Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,0 0,0Rahavarat kauden lopussa 18,0 56,8 32,8 TUNNUSLUVUT 1-6 / 1-6 / 1-12 / 2022 2021 1) 2021 1)Liikevaihto, milj. euroa 163,9 183,2 404,1Liikevaihdon muutos, % -10,5 % -23,6 % -21,8 %Liiketulos jatkuvista toiminnoista, milj. -21,5 -3,1 -28,3euroaLiiketulos, % liikevaihdosta -13,1 % -1,7 % -7,0 %Tilikauden tulos, milj. euroa 9,1 -4,4 -32,6Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 5,6 % -2,4 % -8,1 % Omavaraisuusaste, % 33,5 % 35,4 % 27,2 %Velkaantumisaste, % 93,7 % 70,2 % 100,6 %Nettovelkaantumisaste, % 84,9 % 74,2 % 113,8 %Tilauskanta, milj. euroa 285,6 474,5 444,2Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 993 1 041 1 043Henkilöstö kauden päättyessä 814 1 079 1 042Bruttoinvestoinnit taseen varoihin, milj. 0,4 0,6 1,2euroaOma pääoma / osake, euroa 1,16 1,37 1,04Osakekohtainen tulos (euroa/osake), 0,10 -0,05 -0,37laimentamatonOsakekohtainen tulos (euroa/osake), 0,10 -0,05 -0,37laimennettuUlkona olevien osakkeiden 87 240 819 87 124 865 87 142 297(osakeantioikaistu) lukumääräkeskimäärin, laimentamatonUlkona olevien osakkeiden 87 440 873 87427 066 87 447 100(osakeantioikaistu) lukumääräkeskimäärin, laimennettuUlkona olevien osakkeiden 87 311 287 87 159 445 87 159 445(osakeantioikaistu) lukumäärä kaudenlopussaOsakkeiden markkina-arvo kauden lopussa, 32,7 141,5 75,0milj. euroa Osakekurssit, euroaYlin kurssi 0,94 2,31 2,31Alin kurssi 0,35 1,19 0,72Keskikurssi 0,59 1,71 1,35Osakekurssi kauden päättyessä 0,38 1,62 0,86 1) Takautuvasti oikaistu putkiremontit-liiketoiminta lopetetuksi toiminnoksi LOPETETUT TOIMINNOT Yhtiö ilmoitti 14.6.2022 pörssitiedotteella myyneensä putkiremontit-liiketoimintansa. Putkiremontit-toiminnot kuuluu Rakentamispalvelut-toimintasegmenttiin ja sen liikevaihto on raportoitu osana Asunnot-palvelualuetta. Putkiremontit-liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2021 oli 31,8 miljoonaa euroa ja sen vaikutus konsernin liiketulokseen oli 4,2 miljoonaa euroa positiivinen. Myyntihetkellä liiketoiminnassa työskenteli 121 henkilöä. Putkiremontit-toimintojen tulos myyntihetkeen asti on luokiteltu tässä puolivuosikatsauksessa lopetetuksi toiminnoksi ja vertailuvuoden tiedot on oikaistu sitä vastaavaksi. Lisäksi lopetetuissa toiminnoissa esitetään vuonna 2021 lakkautetut Ruotsin toiminnot. Ruotsin toiminnoilla ei ollut tulosvaikutusta lopetettuihin toimintoihin katsauskaudella tammi-kesäkuu 2022.              Tilikauden operatiivinen tulos 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021lopetetuista toiminnoistaLiikevaihto 17,4 14,4 31,8Liiketoiminnan kulut -15,9 -13,9 -29,6Poistot ja arvonalentumiset 0,0 -0,0 -1,9Operatiivinen liiketulos 1,5 0,5 0,4Rahoituserät 0,0 -0,0 -0,4Tuloverot -0,4 -0,3 -2,6Tilikauden operatiivinen tulos 1,1 0,3 -2,7Myyntivoitto lopetetuista 31,5toiminnoistaTilikauden tulos lopetetuista 32,6 0,3 -2,7toiminnoista Osakekohtainen tulos, lopetetut 0,37 0,00 -0,03toiminnot, laimentamaton,euroa/osakeOsakekohtainen tulos, lopetetut 0,37 0,00 -0,03toiminnot, laimennettu, euroa/osake Lopetettujen toimintojen rahavirta 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021Liiketoiminnan rahavirta 3,2 3,3 1,1Investointien rahavirta 28,7 0,0 0,0Rahoituksen rahavirta 0,0 0,0 0,0Yhteensä 32,0 3,3 1,1 Lopetettujen toimintojen vaikutus 30.6.2022konsernitaseeseenPitkäaikaiset varat 0,0Vaihto-omaisuus 0,1Lyhytaikaiset saamiset 3,9Rahavarat 2,8Pitkäaikaiset velat -0,2Saadut ennakot -0,7Ostovelat ja muut velat -5,9Nettovarat ja velat 0,0Saatu kauppahinta 31,5Siirtyneet kassavarat -2,8Nettokassavirta 28,8 VASTUUT JA VAKUUDETMeur 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021Velat, joiden vakuudeksi on annettuomaisuuttaRahalaitoslainat 4,5 48,8 33,0Myymättömien asunto- ja 6,8 7,4 7,4kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeidenvelkaosuudetOsamaksuvelat 0,1 0,1 0,0Yhteensä 11,4 56,3 40,4 VakuudetKiinteistökiinnitykset 11,3 9,4 9,4Pantit 6,6 19,6 7,7Omavelkaiset takaukset 0,2 0,3 0,3Yhteensä 18,2 29,3 17,4 UrakkatakauksetTyöaikaiset takaukset 52,0 63,4 61,8Takuuaikaiset takaukset 13,3 18,3 18,0RS-takaukset 19,2 18,7 21,9Maksutakaus 0,9 1,1 1,6Yhteensä 85,4 101,5 103,3 Osamaksuvelkojen vakuutena on rahoitettu kalusto. Omavelkaiset takaukset sisältävät toisen konserniin kuuluvan yhtiön puolesta annettuja urakkatakausten ja rakennettavien taloyhtiöiden lainojen takauksia. Pantit ovat rahalaitoslainojen ja rakennettavien taloyhtiöiden lainojen vakuudeksi pantattua vaihto-omaisuutta ja muita rahoitusvaroja. Pantit esitetään kirjanpitoarvojensa mukaisesti. Lisäksi tytäryhtiön lainan vakuudeksi on annettu saamisoikeus yhtiön solmimaan vuokrasopimukseen MYYNTITUOTTOJEN JAOTTELUMeur 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021Ajan kulumisen mukaan tuloutettu myynti 136,1 127,5 301,3Luovutuksen mukaisesti tuloutettu myynti 27,1 55,4 102,1Vuokratuotot 0,7 0,3 0,7Yhteensä 163,9 183,2 404,1 SEGMENTTI-INFORMAATIO Yhtiöllä on yksi toimintasegmentti, Rakentamispalvelut. Segmentin liiketoiminta on pääosin uudisrakentamispalveluiden tuottamista. Konsernin johto seuraa koko konsernia ja segmentin luvut ovat yhtenevät konsernilukujen kanssa. LÄHIPIIRILIIKETOIMET Konsernin lähipiiriin kuuluvat konserniyhtiöiden, hallituksen jäsenten ja konsernin ylimmän johdon lisäksi ne tahot, joissa lähipiirillä on vaikutusvalta joko omistamisen tai johtamisen perusteella. Lähipiiriin luetaan myös osakkuus- ja yhteisyritykset. Lähipiirin kanssatoteutuneetliiketapahtumat Myynnit Myynnit Ostot Ostot Myynnit OstotMeur 1-6/ 1-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/ 1-12/ 2022 2021 2022 2021 2021 2021Avainhenkilöt ja heidän 4,1 12,9 4,5 3,2 36,7 7,4vaikutusvaltayrityksetYhteensä 4,1 12,9 4,5 3,2 36,7 7,4 Saamiset Saamiset Velat Velat Saamiset VelatMeur 30.6. 30.6. 30.6. 30.6. 31.12. 31.12. 2022 2021 2022 2021 2021 2021Avainhenkilöt ja heidän 3,5 5,2 0,7 0,4 5,1 0,8vaikutusvaltayrityksetYhteensä 3,5 5,2 0,7 0,4 5,1 0,8 Valtaosa lähipiiriliiketoimille myynneistä liittyy asuntojen ja muiden tilojen ostamiseen yhtiöltä. Liiketoimien arvoksi on katsottu valmiin kohteen velaton myyntihinta. Ostot ovat pääasiassa kalustevuokrausta ja muita palveluostoja. Edellä olevassa taulukossa esitettyjen lisäksi avainhenkilöt ja heidän vaikutusvaltayritykset ovat merkinneet 30.6.2022 mennessä vaihtovelkakirjalainaa 7,1 miljoonaa euroa.

CapMan Oyj:n puolivuosikatsaus kaudelta 1–6 2022

CapMan Oyj pörssitiedote / puolivuosikatsaus 4.8.2022 klo 8.00 CapMan Oyj:n puolivuosikatsaus kaudelta 1–6 2022 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat 1–6 2022: · Konsernin liikevaihto oli 31,9 milj. euroa 1.1.–30.6.2022 (23,2 milj. euroa 1.1.–30.6.2021), kasvua 38 prosenttia. · Konsernin liikevoitto oli 33,0 milj. euroa (21,5 milj. euroa), kasvua 53 prosenttia. · Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 26,2 milj. euroa (18,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 10,5 milj. euroa (4,9 milj. euroa). · Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 5,7 milj. euroa (4,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 3,0 milj. euroa (1,9 milj. euroa). · Sijoitustoiminnan liikevoitto oli 24,1 milj. euroa (17,3 milj. euroa). · Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 15,6 senttiä (10,2 senttiä). · Hallinnoitavat pääomat olivat 4,8 mrd euroa 30.6.2022, kasvua 530 milj. euroa viimeisen 12 kuukauden aikana. Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin puolivuosikatsauksesta kaudelta 1.1.–30.6.2022. Puolivuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/. Toimitusjohtajan kommentti: ”Haastavasta yleisestä markkinatilanteesta huolimatta CapManin vuosi jatkui vahvana vuoden toisella neljänneksellä. Edistimme strategisia hankkeitamme suunnitelmiemme mukaisesti ja hyvä vire toiminnassamme jatkui. Vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 32 miljoonaa euroa, kasvua 38 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta, ja liikevoitto oli 33 miljoonaa euroa, kasvua 53 prosenttia viime vuoden ennätyslukemista. Kaikkien liiketoimintasegmenttien kannattavuus parani viime vuodesta. Positiivisen kehityksen keskeisiä ajureita olivat edelleen vahvana jatkunut kansainvälinen varainhankinta, tasaisesti paraneva palkkiotuottojen kannattavuus, onnistunut pitkäaikainen arvonluontityö ja hyvin toteutuneet irtautumiset. CapManin näkymät pysyvät vahvoina lisääntyneestä yleisestä markkinaepävarmuudesta huolimatta. Hallinnoitavat pääomat olivat vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon lopussa 4,8 miljardia euroa ja ne kasvoivat noin 12 prosenttia vuodentakaisesta tasosta. Olemme kuluneen vuoden aikana keränneet uutta pääomaa rahastoihimme jo noin 450 miljoonaa euroa ja useat käynnissä olevat varainkeruuhankkeet etenevät suunnitelmiemme mukaisesti. Markkinalla vallitsevasta lisääntyneestä epävarmuudesta huolimatta yleinen sijoittajakysyntä listaamatonta markkinaa ja CapManin tuotteita kohtaan on toistaiseksi säilynyt hyvänä ja odotamme kasvun hallinnoitavissa pääomissa jatkuvan tulevien vuosien aikana. Palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus on vakaata ja ennustettavaa. Palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus on jatkanut useamman vuoden kestänyttä tasaista kasvuaan ja oli toisen vuosineljänneksen lopussa jälleen uudella ennätystasolla. Kasvu vuoden 2022 alkupuoliskolla oli lähes 40 prosenttia viime vuoden vastaavista luvuista. Odotamme palkkiotuottoihin perustuvan kannattavuuden kasvun jatkuvan vahvana tulevien vuosien aikana, erityisesti kasvavien hallinnoitavien pääomien ja hyvin kehittyvän palveluliiketoiminnan ansiosta. Voitonjako-osuustuottojen osuus CapManin tulonmuodostuksessa on selvässä kasvussa. Toisella vuosineljänneksellä toteutettu irtautuminen Picosunista siirsi Growth Equity 2017 -rahaston voitonjakoon. Sijoitus Picosuniin, CapManin toimintahistorian irtautumishetkellä arvokkaimpaan kohdeyritykseen, oli erittäin onnistunut. Nordic Real Estate -rahasto siirtyi voitonjakoon aikaisemmin tänä vuonna. Näissä molemmissa rahastoissa on jäljellä useita kohteita, joista irtauduttaessa kertyy voitonjako-osuustuottoja. Tämän lisäksi usea rahasto on lähellä voitonjakoa ja odotamme osan niistä siirtyvän voitonjakoon seuraavan 12 kuukauden aikana. Pitkään jatkunut arvonluontityö oli erittäin onnistunutta alkuvuonna. Tasesijoitustemme käyvät arvot nousivat 24 miljoonaa euroa vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Positiivinen kehitys oli laajamittaista ja koski lähes kaikkia aktiivisia strategioitamme sekä ulkopuolisia rahastosijoituksiamme. Positiivisen arvonmuutoksen taustalla oli ensisijaisesti toteutuneet transaktiot omissa ja ulkopuolisissa rahastoissa. Taseemme ja likviditeettimme ovat vahvat. Vuoden 2022 toisen neljänneksen lopussa omavaraisuusasteemme oli 48 prosenttia ja likvidit varat sisältäen rahavarat sekä rahastosijoituksiksi luokitellut käteisvarat olivat 58 miljoonaa euroa. Likvidit varat ovat pysyneet hyvällä tasolla erityisesti onnistuneiden irtautumisten ja voitonjako-osuustuottojen seurauksena. CapManin tavoitteena on maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa. Viimeaikainen tuloskehitys sekä kasvuodotukset tukevat tätä tavoitetta. Vuoden 2022 yhtiökokous päätti jakaa osakkeenomistajille osinkoa ja pääomanpalautusta yhteensä 15 senttiä per osake, mikä kasvattaa varojenjakoa yhdeksättä peräkkäistä vuotta. Vastuullisuus on keskeinen osa toimintaamme.  Olemme vuoden alkupuoliskon aikana jatkaneet määrätietoista vastuullisuustyötämme ja muun muassa sitoutuneet Science Based Targets -aloitteeseen, rekrytoineet uusia osaajia, laskeneet liikkeeseen kestävyystavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan, julkaisseet kestävyystyötämme kuvaavan kestävyysraportin sekä järjestäneet sisäisiä koulutuksia aiheesta. Vahvistamme myös jatkuvasti vuorovaikutusta kohdeyhtiöidemme kanssa yhteisten vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Olen erittäin tyytyväinen CapManin saavutuksiin vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Edistimme keskeisiä varainhankinta- ja arvonluontihankkeitamme suunnitellusti ja toteutimme strategiaamme laajasti. CapManin arvonluontityö ja kumppanuus rahastosijoittajien kanssa on pitkäaikaista eikä vallitseva yleinen markkinaepävarmuus ole toistaiseksi vaikuttanut merkittävästi liiketoimintaamme. Useamman suotuisan vuoden jälkeen tulemme kuitenkin todennäköisesti kokemaan haasteellisempia olosuhteita liiketoimintaympäristössämme. Selkeä strateginen suunta, kasvava kansainvälinen sijoittajakunta, houkutteleva tuotekokonaisuus sekä vahva taloudellinen asema toimivat CapManin suunnannäyttäjinä myös olosuhteiden muuttuessa ja auttavat luomaan houkuttelevaa pitkän aikavälin tuottoa asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme.” Joakim Frimodig toimitusjohtaja, CapMan Oyj Avainlukuja MEUR 1-6/22 1-6/21 Liikevoitto 33,0 21,5Katsauskauden tulos 25,2 16,6 Osakekohtainen tulos, senttiä 15,9 10,4Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 15,6 10,2 % 30.6.22 30.6.21 Oman pääoman tuotto, % p.a. 39,8 29,9Omavaraisuusaste, % 48,4 47,5 Taloudelliset tavoitteet CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen. Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 60 prosenttia. CapMan pitää näkymäarvio vuodelle 2022 muuttumattomana CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan arvioi hallinnoitavien pääomien kasvavan vuoden 2022 aikana. Tavoitteenamme on Hallinnointi- ja Palveluliiketoimintojen yhteenlasketun kannattavuuden paraneminen. Arviot eivät sisällä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. CapManin hallinnoitavilta rahastoilta saatavilla voitonjako-osuustuotoilla sekä CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Sijoituskohteiden liiketoiminnan kehityksen sekä kohteista irtautumisen lisäksi monet muut sijoituskohteista tai CapManista riippumattomat tekijät vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sekä voitonjako-osuustuottojen määrään ja ajoitukseen.  CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoiminnan luonteeseen liittyvät vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2022.   Tiedotustilaisuuden webcast tänään klo 9.30 CapMan esittelee tuloksen klo 9.30 alkavassa tiedotustilaisuudessa, joka on seurattavissa webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://capman.videosync.fi/q2-2022-interimreport. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Helsinki 4.8.2022 CAPMAN OYJHallitus Lisätietoja:Atte Rissanen, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 040 5732 Jakelu:Nasdaq Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineetwww.capman.com/fi Liite: CapMan Oyj 1–6 2022 puolivuosikatsaus CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 4,8 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi

Caverion Oyj:n Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022

Caverion Oyj:n Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 Liikevaihdon orgaaninen kasvu ja kannattavuuden parantuminen jatkuivat 1.4.–30.6.2022 · Liikevaihto: 577,0 (545,1) milj. euroa, kasvua 5,9 (5,1) prosenttia, 6,5 (2,6) prosenttia paikallisvaluutoissa. Orgaaninen kasvu oli 4,7 (3,3) prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7,7 (10,1) prosenttia, 8,3 (7,1) prosenttia paikallisvaluutoissa. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2,5 (-2,9) prosenttia, 3,1 (-4,6) prosenttia paikallisvaluutoissa. · Oikaistu EBITA: 22,9 (19,7) milj. euroa, eli 4,0 (3,6) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 16,0 prosenttia. · EBITA: 21,4 (18,0) milj. euroa, eli 3,7 (3,3) prosenttia liikevaihdosta. · Liikevoitto: 17,5 (13,9) milj. euroa, eli 3,0 (2,5) prosenttia liikevaihdosta. · Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: -9,3 (-3,4) milj. euroa. · Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,09 (0,06) euroa osakkeelta. · Yritysostot: Caverion sai päätökseen neljä yritysostoa huhti–kesäkuussa 2022. 1.1.–30.6.2022 · Tilauskanta: 1 907,9 (1 789,0) milj. euroa, kasvua 6,6 (2,8) prosenttia. Palveluiden tilauskanta kasvoi 4,3 (10,7) prosenttia. Projektien tilauskanta kasvoi 9,8 (-6,1) prosenttia. · Liikevaihto: 1 105,1 (1 060,4) milj. euroa, kasvua 4,2 (0,0) prosenttia, 4,6 (-1,8) prosenttia paikallisvaluutoissa. Orgaaninen kasvu oli 3,6 (-1,1) prosenttia, Palveluiden 5,2 (2,7) prosentin orgaanisen kasvun tukemana. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 6,1 (3,9) prosenttia, 6,4 (1,8) prosenttia paikallisvaluutoissa. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 0,8 (-6,5) prosenttia, 1,3 (-7,9) prosenttia paikallisvaluutoissa. · Oikaistu EBITA: 40,3 (36,1) milj. euroa, eli 3,6 (3,4) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 11,6 prosenttia. · EBITA: 36,4 (33,1) milj. euroa, eli 3,3 (3,1) prosenttia liikevaihdosta. · Liikevoitto: 28,9 (24,9) milj. euroa, eli 2,6 (2,3) prosenttia liikevaihdosta. · Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 29,7 (37,2) milj. euroa. · Kassakonversio (rullaava 12 kk): 81,3 (80,3) prosenttia. · Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,13 (0,11) euroa osakkeelta. · Nettovelat/Oikaistu käyttökate: 1,5x (1,1x). · Yritysostot: Caverion sai päätökseen viisi yritysostoa tammi–kesäkuussa 2022. Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu. Tulosohjeistus vuodelle 2022: Vuonna 2022 Caverion-konsernin liikevaihto (2021: 2 139,5 milj. euroa) ja oikaistu EBITA (2021: 87,7 milj. euroa) kasvavat vuoteen 2021 verrattuna. AVAINLUVUT Milj. e 4-6/22 4-6/21 Muutos 1-6/22 1-6/21 Muutos 1-12/21 Liikevaihto 577,0 545,1 5,9 % 1 105,1 1 060,4 4,2 % 2 139,5Orgaaninen kasvu, 4,7 3,3 3,6 -1,1 -2,0%Oikaistu 37,3 33,2 12,4 % 68,1 62,6 8,8 % 142,1käyttökateOikaistu käyttö- 6,5 6,1 6,2 5,9 6,6kateprosentti, %Käyttökate 35,8 31,5 13,8 % 64,3 59,6 7,9 % 113,8Käyttökate- 6,2 5,8 5,8 5,6 5,3prosentti, %Oikaistu EBITA 22,9 19,7 16,0 % 40,3 36,1 11,6 % 87,7Oikaistu EBITA- 4,0 3,6 3,6 3,4 4,1prosentti, %EBITA 21,4 18,0 18,6 % 36,4 33,1 9,8 % 59,4EBITA-prosentti, 3,7 3,3 3,3 3,1 2,8%Liikevoitto 17,5 13,9 26,0 % 28,9 24,9 16,0 % 43,5Liikevoitto- 3,0 2,5 2,6 2,3 2,0prosentti, %Katsauskauden 12,1 8,8 37,2 % 18,5 15,6 18,3 % 25,1tulosOsakekohtainen 0,09 0,06 39,1 % 0,13 0,11 19,2 % 0,17tulos,laimentamaton, eOperatiivinen -9,3 -3,4 -176,7 % 29,7 37,2 -20,1 % 103,8rahavirta ennenrahoituseriä javerojaTilauskanta 1 907,9 1 789,0 6,6 % 1 863,8Kassakonversio 81,3 80,3 91,2(rullaava 12 kk),%Käyttöpääoma -106,5 -139,9 23,8 % -144,7Korollinen 215,4 147,3 46,3 % 140,7nettovelkaNettovelat/ 1,5 1,1 1,0OikaistukäyttökateVelkaantumisaste, 111,3 79,9 69,8%Omavaraisuusaste, 18,6 18,1 19,0%Henkilöstö kauden 14 612 14 958 -2,3 % 14 298lopussa Jacob Götzsche, toimitusjohtaja: “Olen iloinen, että paransimme edelleen liiketoimintamme suoritusta sekä kasvatimme liikevaihtoa ja oikaistua EBITA:amme vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Olen tyytyväinen, että tilauskantamme on edelleen vahva ja orgaaninen kasvumme positiivista haastavasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta. Tämä tukee kestävän kannattavan kasvun strategiaamme jatkossa. Geopoliittisessa ympäristössä viime aikoina tapahtuneiden muutosten odotetaan vaikuttavan myös Caverioniin. Myimme Venäjän tytäryhtiömme vuoden 2021 lopulla, eikä meillä ole toimintaa Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Näin ollen konflikti vaikuttaa Caverioniin tällä hetkellä epäsuorasti. Huolimatta toimintaympäristön haasteista ja siitä johtuvasta kustannusten ja korkotason noususta suorituksemme vuoden 2022 toisella neljänneksellä oli hyvä. Koronapandemian vaikutukset alkoivat vähitellen rauhoittua toisen vuosineljänneksen aikana, mutta infektioiden määrä alkoi kuitenkin nousta jälleen vuosineljänneksen loppua kohti. Olemme vielä hieman varovaisia pandemian suhteen, sillä arvaamattomia virusmuunnoksia ja uusia pandemian aaltoja voi edelleen ilmetä. Kesäkuun lopun tilauskantamme kasvoi 6,6 prosenttia 1 907,9 (1 789,0) milj. euroon viime vuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi Palveluissa 4,3 prosenttia ja Projekteissa 9,8 prosenttia. Projektien ja Palveluiden kiinteiden sopimusten lisäksi näemme vahvaa kysyntää myös Palveluiden lisäpalvelutilauksissa. Odotamme, että tilauskantamme kasvu tukee edelleen liikevaihtomme kasvua vuonna 2022. Toisen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 577,0 (545,1) milj. euroa, kasvua 5,9 prosenttia tai 6,5 prosenttia paikallisvaluutoissa. Paikallisissa valuutoissa mitattuna Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia, kun Projektit-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 3,1 prosenttia, toisella vuosineljänneksellä. Viime vuosina nähty liiketoimintajakauman muutos jatkui: Palvelut-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 66,0 (64,8) prosenttia toisella vuosineljänneksellä 2022. Palvelut-liiketoimintamme suuren osuuden ansiosta yli puolet liikevaihdostamme on toistuvaa palvelu- ja huoltotoimintaa. Kannattavuutemme parani toisella vuosineljänneksellä. Oikaistu EBITA:mme parani 22,9 (19,7) milj. euroon eli 4,0 (3,6) prosenttiin liikevaihdosta. EBITA oli 21,4 (18,0) milj. euroa eli 3,7 (3,3) prosenttia liikevaihdosta. Erityisesti Itävallan, Suomen, Saksan ja Norjan divisioonat edistyivät hyvin. Tanskan divisioona jatkoi myönteistä tuloskehitystä. Molemmat liiketoimintayksiköt, Palvelut ja Projektit, paransivat suoritustaan toisella vuosineljänneksellä 2022. Operatiivinen rahavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja oli 29,7 (37,2) milj. euroa vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja kassakonversio (rullaava 12 kk) oli 81,3 (80,3) prosenttia. Vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon rahavirtaan vaikutti negatiivisesti 8,8 miljoonan euron maksu siviilioikeudellisissa vaadeasioissa, jotka liittyvät Saksan kilpailuoikeudelliseen asiaan. Tähän liittyvät kulut kirjattiin vuonna 2021 ja raportoitiin vertailtavuuteen vaikuttavana eränä vuonna 2021. Korollinen nettovelkamme oli 215,4 (147,3) milj. euroa tai 77,5 (23,7) milj. euroa ilman vuokrasopimusvelkoja ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa. Nettovelkaan vaikuttivat investoinnit yritysostoihin, joiden negatiivinen kassavirtavaikutus oli 28,4 milj. euroa tammi–kesäkuussa 2022, sekä 23,2 milj. euron osingonmaksu. Taloudellinen asemamme on hyvä ja velkaantuneisuutemme on matalalla tasolla. Nettovelat/Oikaistu käyttökate -suhdeluku oli 1,5x (1,1x). Olemme aloittaneet matkan kohti kohdennettuja yritysostoja strategiamme mukaisesti. Kehitämme jatkuvasti kyvykkyyttämme palvella asiakkaitamme ja osana tätä saimme päätökseen tanskalaisen DI-Teknik A/S:n yritysoston huhtikuussa 2022, suomalaisen palveluyhtiö Wind Controllerin ja suomalaisen teollisuuden palveluasiantuntija WT-Service Oy:n ostot toukokuussa 2022 sekä yhden pienehkön yritysoston Norjassa toukokuussa 2022. DI-Teknik on yksi Tanskan suurimmista teollisuuden automaatioyhtiöistä ja tuo meille täysin uutta kyvykkyyttä tällä alueella. Wind Controller on Suomen johtava tuulivoima-alalla toimiva tekninen konsultti ja palveluntarjoaja. Julkistimme toukokuussa päivitetyn strategiamme ja taloudelliset tavoitteemme, jotka ohjaavat meitä vuoteen 2025 saakka. Tavoittelemme jatkossa kestävää, kannattavaa kasvua. Strategiset painopisteemme ja toimenpiteemme etenevät suunnitellusti. Olemme jo ottaneet ensimmäiset askeleet uuden strategiamme toteutuksessa tunnistamalla joukon asiakasratkaisuja, joihin liittyen perustamme osaamiskeskuksia ja jaamme tietoa hyödyntäen läsnäoloamme maantieteellisellä toiminta-alueellamme. Lisäksi jatkamme IT-ympäristömme suoraviivaistamista. Siirrymme eteenpäin Kestävän kehityksen strategisessa teemassamme: tavoitteenamme on yli 2 000 sähköistä huoltoautoa vuoteen 2025 mennessä. Paransimme myös luokitustamme EcoVadis-vastuullisuusarvioinnissa hopeatasolta kultatasolle ja olemme nyt toimialamme yhtiöistä viiden parhaan prosentin joukossa. Uskomme vahvasti toimintamme tarkoitukseen mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista.” Ukrainan kriisin vaikutukset Caverionin liiketoimintaan vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuun 2022 lopulla lisäsi geopoliittisia jännitteitä erityisesti Euroopassa yhdessä yössä. Venäjää, Valko-Venäjää ja näiden maiden tiettyjä yksityishenkilöitä kohtaan on asetettu ennennäkemättömiä pakotteita, ja Venäjä on asettanut merkittäviä vastapakotteita. Sodan luoma epävarmuus on heikentänyt kasvunäkymiä useissa Caverionin toimintamaissa. Konfliktin paheneminen tai pitkittyminen missään määrin tai naapurimaiden alueelliset levottomuudet voivat vaikuttaa haitallisesti koko Euroopan kasvuennusteisiin ja mahdollisesti johtaa talouden taantumaan. Caverion luopui Venäjän tytäryhtiöstään vuoden 2021 lopussa, eikä sillä ole toimintaa Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Näin ollen konflikti vaikuttaa Caverioniin tällä hetkellä epäsuorasti. Kriisi voi vaikuttaa Caverioniin suoraan lyhyellä tai pidemmällä aikavälillä, jos konflikti pahenee entisestään tai se ei rauhoitu. Mikäli muut maat joutuisivat konfliktiin aktiivisesti mukaan, olisi tällä myös todennäköisesti olennainen ja haitallinen vaikutus Caverionin toimintaan kyseisissä maissa. Ukrainan konfliktin kesto ja sen tulevat vaikutukset toimialaan sekä erityisesti Caverioniin ovat vielä epävarmoja, ja yleistilanne on hyvin epävakaa. Materiaalihintojen nousulla ja toimitusketjun sekä päätöksenteon viivästyksillä on ollut jo vaikutusta Caverioniin, mutta Caverion hallitsi niitä kuitenkin edelleen päivittäin ja ne eivät vaikuttaneet merkittävästi ensimmäisen vuosipuoliskon 2022 suoritukseen. Nämä voivat lisääntyä entisestään Ukrainan sodan jatkuessa pidempään. Epävarmuudesta johtuen on kuitenkin vaikeaa arvioida kriisin mahdollisia pitkän aikavälin vaikutuksia Caverioniin. Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät vuodelle 2022 ja toimialaan vaikuttavat megatrendit Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista sekä Palveluissa että Projekteissa vuoden 2022 aikana. Tässä skenaariossa oletetaan, että koronapandemian vaikutukset ovat riittävässä hallinnassa ilman merkittäviä, ennakoimattomia takaiskuja vuonna 2022 ja että konflikti Ukrainassa ei pahene enempää. Konflikti on saanut aikaan geopoliittisia jännitteitä, nousevan inflaation ja korkotason sekä laskenut taloudellisia kasvunäkymiä. Euroconstructin 10.6.2022 julkaisemien ennusteiden mukaan rakentamisen kokonaiskasvun odotetaan hidastuvan Länsi-Euroopan (EC-15) maissa vuoden 2021 5,7 prosentin tasolta 2,3 prosentin tasolle vuonna 2022, ja vastaavaa tasoa ennustetaan vuodelle 2023. Vuoden 2020 jyrkän laskun jälkeen liike- ja toimistorakentamisen kokonaistuotannon odotetaan toipuvan vuosina 2022−2024. Se ei kuitenkaan palaudu pandemiaa edeltäville tasoille useissa EC-15-maissa, kuten Saksassa ja Suomessa. Euroopan suurimman rakennusmarkkinan, Saksan, ennusteessa kasvu on pysähtynyt, kun taas Pohjoismaiden ennusteissa on vaihtelua. Suomen ja Ruotsin ennusteet ovat negatiivisempia johtuen laskevista tuotantomääristä seuraavan kolmen vuoden aikana, kun taas Norjassa ja Tanskassa odotetaan 3−4 prosentin kasvua vuosina 2022−2024. Sekä liike- ja toimistorakentamisen uudisrakentamisen että korjausrakentamisen odotetaan kasvavan tasaisesti vuonna 2022. Ukrainan sodan aiheuttaman markkinoiden epävakauden ja korkean inflaation odotetaan heikentävän halukkuutta investoida uudisrakentamiseen. Epävarmuutta aiheuttavat rakennusmateriaalien saatavuus ja kustannusten merkittävä nousu. Kohonneilla materiaalihinnoilla, mukaan lukien polttoainekustannukset, ja pidemmillä toimitusajoilla voi edelleen olla vaikutusta myös Caverionin toimintaan jatkossa. Mahdollisia riskejä voi edelleen ilmetä toimituspuolella, ei pelkästään seurauksena kustannusinflaatiosta, vaan myös työvoimapulasta, jota koronapandemian aiheuttama sairaspoissaolojen lisääntyminen tai karanteenit voivat kasvattaa entisestään. Mahdolliset lisäviiveet toimitusketjussa ja kustannusten mahdollinen nousu voivat vaikuttaa heikentävästi liiketoiminnan toteutukseen ja uusien tilausten kehitykseen jatkossa. Liiketoiminnan volyymi ja uusien tilausten määrä ovat tärkeitä tekijöitä Caverionin suorituksen kannalta vuonna 2022. Ei voida sulkea pois negatiivista skenaariota, jonka mukaan koronapandemia tai käynnissä oleva geopoliittinen konflikti alkavat vaikuttaa negatiivisesti markkinakysyntään. Suuri osa Caverionin palveluista on kuitenkin erittäin tärkeitä myös kriittisten palveluiden ja infrastruktuurin toiminnan kannalta kaikkina aikoina. Lisäksi jatkuva keskittyminen energiatehokkuuteen sekä hiilidioksidipäästöjä vähentäviin toimenpiteisiin ja projekteihin tukee edelleen aktiviteettia ja liiketoiminnan volyymiä. Vallitseva raha- ja finanssipolitiikka tukee edelleen talouden elpymistä. Kansallisten hallitusten ja EU:n antamien talouden tukipakettien odotetaan esimerkiksi lisäävän investointeja infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon ja erilaisiin kestävän kehityksen mukaisiin hankkeisiin Caverionin toiminta-alueella lähivuosina. EU:n tukipakettien pääteemoina ovat vihreä kasvu ja digitalisaatio. Caverion olettaa kansallisten ja EU:n ohjelmien lisäävän kysyntää myös Caverionin toiminta-alueilla vuonna 2022. Hillitäkseen nousevaa inflaatiota Euroopan keskuspankki (EKP) päätti kesäkuussa 2022 lopettaa omaisuuserien osto-ohjelmansa 1.7.2022 alkaen ja nostaa EKP:n ohjauskorkoja heinäkuun rahapoliittisessa kokouksessaan, missä ohjauskorkoja nostettiin 0,50 prosenttiyksiköllä. Lisäksi EKP odottaa edelleen normalisoivansa ohjauskorkoja tulevissa kokouksissaan päivitetyistä keskipitkän aikavälin inflaationäkymistä riippuen. Digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monella tavoin suotuisia Caverionille, ja niiden uskotaan lisäävän Caverionin tarjoomien kysyntää jatkossa. Energiatehokkuutta koskevat kasvavat vaatimukset, lisääntyvä digitalisoituminen, automaatio ja teknologian käyttö rakennetussa ympäristössä sekä kaupungistuminen säilyvät vahvoina ja niiden odotetaan luovan edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina. Erityisesti kestävän kehityksen trendin odotetaan jatkuvan vahvana. EU pyrkii myös kiihdyttämään vihreää siirtymää vallitsevan geopoliittisen tilanteen vuoksi, joka on johtanut energiakriisiin useissa maissa, jotka ovat olleet pitkälti riippuvaisia Venäjältä tuodusta kaasusta. Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen, tukevat lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Tätä tukee myös yhteiskunnan loppukäyttäjien yleinen toive ympäristöystävällisestä rakennetusta ympäristöstä. Esimerkkejä ajankohtaisista aloitteista ovat esimerkiksi EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) ehdotettu uudistus ja energiatehokkuuden vähimmäisstandardit (MEPS), jotka sen tavoitteena on vahvistaa, sekä 55-valmiuspaketti (“Fit for 55”) ja Renovation Wave -strategia. 55-valmiuspaketti sisältää joukon ehdotuksia, joilla EU:n ilmasto-, energia-, liikenne- ja veropolitiikkaa uudistetaan niin, että ne tukevat tavoitetta pienentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoihin. Euroopan komission Renovation Wave -strategian tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa asuin- sekä liike- ja toimitilarakennusten vuotuinen energian korjausrakentamisaste vuoteen 2030 mennessä. Voimien yhdistämisen kaikilla tasoilla näiden tavoitteiden saavuttamiseksi odotetaan johtavan 35 miljoonan rakennusyksikön kunnostamiseen vuoteen 2030 mennessä. Palvelut Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista vuoden 2022 aikana. Caverionin Palvelut-liiketoiminta on yleisesti ottaen luonteeltaan vakaata ja suhdanteista riippumatonta. Tukipakettien odotetaan myös vaikuttavan myönteisesti yleiseen kysyntään Palvelut-liiketoiminnassa. Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta. Caverionin erityisenä painopisteenä jo useiden vuosien ajan on ollut niin sanotut älykkäät teknologiat sekä digitaalisten ratkaisuiden kehitys. Näiden uskotaan kasvavan peruspalveluita keskimääräistä nopeammin ja ne mahdollistavat datalähtöistä toimintaa sekä toistuvaa huoltoa ja kunnossapitoa. Kestävän kehityksen trendi lisää myös rakennusautomaatioon liittyvien päivitysten kysyntää. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palveluiden ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa avaa Caverionille myös edelleen mahdollisuuksia teollisuuden käytön ja kunnossapidon, kiinteistöjen ylläpidon sekä teknisen kiinteistöhuollon ulkoistuksissa. Projektit Sekä liike- ja toimistorakentamisen uudisrakentamisen että korjausrakentamisen odotetaan kasvavan tasaisesti vuonna 2022. Projektit-liiketoiminnan jälkisyklisen luonteen vuoksi kestää yleensä jonkin aikaa jopa talousympäristön elvyttyä ennen kuin Projektit-liiketoiminta kääntyy jälleen kasvuun. EU:n yleistaloudellinen luottamusindikaattori on matalammalla tasolla Ukrainan kriisin seurauksena. Ukrainan sodan aiheuttaman markkinoiden epävakauden ja korkean inflaation odotetaan heikentävän halukkuutta investoida uudisrakentamiseen. Tukipakettien odotetaan kuitenkin vaikuttavan myönteisesti yleiseen kysyntään myös Projektit-liiketoiminnassa. Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista myös Projekteissa vuoden 2022 aikana. Trendien näkökulmasta katsottuna digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit tukevat kysyntää myös Projekteissa, sillä Caverionin tavoitteena on tarjota pitkäaikaisia ratkaisuja, joissa Projektit ja Palvelut yhdistyvät. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ohjaavat edelleen trendeinä kysyntää tulevina vuosina. TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI Caverion järjestää puolivuosikatsauksesta englanninkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 4.8.2022 klo 10.00 Flik Studio Elielissä osoitteessa Töölönlahdenkatu 2C (Sanomatalo), Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 981710310 viimeistään klo 9.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on 76171729#. Tilaisuudesta on lisätietoa Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Taloudellinen tiedottaminen vuodelta 2022 Osavuosikatsaus kolmannelta vuosineljännekseltä julkaistaan 3.11.2022 ja vuoden 2022 tilinpäätöstiedote 9.2.2023. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com. CAVERION OYJ Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Nurminen Logistics Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022

Nurminen Logistics Oyj                                                                              Puolivuosikatsaus 4.8.2022, klo 8.30  Tämä on tiivistelmä Nurminen Logisticsin puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla Nurminen Logisticsin verkkosivuilla osoitteessa https://nurminenlogistics.com/fi/sijoittajille/julkaisut/ Kasvu jatkui Ukrainassa käytävästä sodasta huolimatta. Liikevaihto kasvoi 14 % 71,7 miljoonaan euroon ja kertaeristä oikaistu vertailukelpoinen liikevoitto oli 4,6 miljoonaa euroa.   TAMMI-KESÄKUU 2022  ·Liikevaihto kasvoi orgaanisesti 14 % 71,7 milj. euroon (63,0 milj. euroa).  ·Vertailukelpoinen liikevoitto oli 4,6 milj. euroa (4,6 milj. euroa).  ·Raportoitu liikevoitto oli 2,4 milj. euroa (3,7 milj. euroa).  ·Raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,01) euroa.  ·Cargo ja Multimodal -liiketoiminnot kasvoivat ja kannattavuus parani uusien asiakkuuksien myötä.  ·Baltian liiketoiminnassa liikevaihto ja liikevoitto lähtivät huhtikuusta alkaen kasvuun, vaikka katsauskauden luvut jäivätkin hieman vertailukauden ennätyskorkeasta tasosta.  ·Kiinan ja Aasian konttijunaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi katsauskaudella, vaikka Ukrainassa käytävä sota on vaikeuttanut rautatieliikennettä ja vähentänyt merkittävästi konttijunapalvelun asiakaskysyntää. Rautatieyhteyteen ei kohdistu sanktioita tai muita rajoituksia. Kiinassa koko kevään voimassa olleet Covid-19 rajoitukset vaikuttivat negatiivisesti rautatievolyymeihin.  ·Toukokuussa avattiin Narvik-Gävle konttijunayhteys sekä Kiinan ja Euroopan väliselle rahdille uusi Venäjän kiertävä Trans-Kaspian -konttijunayhteys.  ·Kesäkuussa solmittiin sopimus myynti- ja palveluyhteistyöstä shanghailaisen Way-easy Supply Chain yhtiön kanssa.   TALOUDELLINEN OHJEISTUS   Nurminen Logistics odottaa, että vuoden 2022 liikevaihto kasvaa tai pysyy vuoden 2021 tasolla. Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin näkymä on 4-7 % tasolla.  Nurminen Logistics ei ole antanut aiempaa ohjeistusta vuodelle 2022 Ukrainassa käytävän sodan aiheuttaman epävarmuuden johdosta, ennen kuin tilanne on toimintaolosuhteiden ja talouskehityksen osalta selkeämpi.   +------------------------------+--------+---------+|KESKEISET TUNNUSLUVUT          |1-6/2021 ||                              | ||        1-6/2022  | |+------------------------------+--------+---------+|Liikevaihto, 1 000 EUR  | 71 738 | 62 986 |+------------------------------+--------+---------+|Liikevaihdon muutos, %  | 13,9 % | 72,7 % |+------------------------------+--------+---------+|Liikevoitto, (EBIT), 1 000 | 2 402 | 3 709 ||EUR  | | |+------------------------------+--------+---------+| % liikevaihdosta  | 3,3 % | 5,9 % |+------------------------------+--------+---------+|Vertailukelpoinen liikevoitto,| 4 639 | 4 624 ||1 000 EUR  | | |+------------------------------+--------+---------+|Vertailukelpoinen | 6,5 % | 7,3 % ||liikevoittoprosentti  | | |+------------------------------+--------+---------+|Tilikauden tulos, 1 000 EUR  | 1 767 | 2 200 |+------------------------------+--------+---------+|% liikevaihdosta  | 2,5 % | 3,5 % |+------------------------------+--------+---------+|Oman pääoman tuotto, %  | 8,8 % | 15,1 % |+------------------------------+--------+---------+|Sijoitetun pääoman tuotto, %  | 4,7 % | 6,7 % |+------------------------------+--------+---------+|Omavaraisuusaste, %  | 29,6 % | 21,6 % |+------------------------------+--------+---------+|Nettovelkaantumisaste, %  |112,4 % | 232,0 % |+------------------------------+--------+---------+|Nettovelkaantumisaste, % ilman| 73,4 % | 165,3 % ||IFRS 16  | | |+------------------------------+--------+---------+|Korolliset nettorahoitusvelat,| 28 012 | 35 552 ||1 000 EUR  | | |+------------------------------+--------+---------+|Korolliset nettorahoitusvelat | 18 337 | 25 417 ||ilman IFRS 16, 1 000 EUR  | | |+------------------------------+--------+---------+|Korolliset nettorahoitusvelat | 2,49 | 4,52 ||/ käyttökate (12 kk rullaava) | | |+------------------------------+--------+---------+|Liiketoiminnan rahavirta, 1 | 4 866 | 1 992 ||000 EUR  | | |+------------------------------+--------+---------+| | | |+------------------------------+--------+---------+|Bruttoinvestoinnit | 111 | 119 ||käyttöomaisuuteen, 1 000 EUR  | | |+------------------------------+--------+---------+|Henkilöstön määrä keskimäärin | 139 | 148 |+------------------------------+--------+---------+| | | |+------------------------------+--------+---------+|Kurssikehitys  | | |+------------------------------+--------+---------+|Osakkeen kurssi alussa  | 2,01 | 0,45 |+------------------------------+--------+---------+|Osakkeen kurssi lopussa  | 0,78 | 1,15 |+------------------------------+--------+---------+|Jakson ylin  | 2,07 | 1,68 |+------------------------------+--------+---------+|Jakson alin  | 0,77 | 0,39 |+------------------------------+--------+---------+| | | |+------------------------------+--------+---------+|Oma pääoma / osake, eur  | 0,20 | 0,08 |+------------------------------+--------+---------+|Tulos / osake (EPS), EUR, | 0,01 | 0,01 ||laimentamaton  | | |+------------------------------+--------+---------+|Tulos / osake (EPS), EUR, | 0,01 | 0,01 ||laimennettu  | | |+------------------------------+--------+---------+  TOIMITUSJOHTAJA OLLI POHJANVIRTA  Tammi–kesäkuun liikevaihto kasvoi orgaanisesti 14 prosenttia 71,7 miljoonaan euroon. Sodasta Ukrainassa johtuvista konttikaluston siirtoihin liittyvistä kertaeristä oikaistu, vertailukelpoinen liikevoitto oli 4,6 miljoonaa euroa (4,6 milj. euroa*). Raportoitu liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa (3,7 milj. euroa).   Tammi-kesäkuun tulos on vahva osoitus Nurminen Logisticsin kyvystä tuottaa kansainvälisesti kysyttyjä palveluita hyvällä hinnoitteluvoimalla huolimatta Ukrainassa käytävästä sodasta, joka on vaikeuttanut rautatieliikennettä ja vähentänyt toistaiseksi merkittävästi konttijunapalvelun asiakaskysyntää. Lisäksi Kiinassa koko kevään voimassa olleet Covid-19 rajoitukset vaikuttivat negatiivisesti rautatievolyymeihin. Geopoliittisen tilanteen selkiytyessä kysynnän palautumiselle on edellytyksiä, koska rautatieyhteyteen ei kohdistu sanktioita tai muita rajoituksia. Nurminen Logisticsin Kiinan ja Suomen välinen suora junayhteys on markkinoiden nopein, kesäkuussa 13-14 päivää. Tarve nopealle reitille Kiinan ja Euroopan välillä ei ole hävinnyt. Reitin toimintavalmius on hyvä volyymien kasvua ajatellen.  Voimakkaassa kasvussa olleet Suomen ja Kiinan väliset rautatiekuljetusten volyymit laskivat verrattuna vuoden 2021 loppuun Ukrainassa käytävän sodan alkamisen seurauksena. Reagoimme nopeasti muuttuneisiin ulkoisiin olosuhteisiin, ja teimme välttämättömiä päätöksiä raidekapasiteetin mitoittamiseksi tilanteeseen sopivaksi. Konttikapasiteetin alasajosta aiheutui 2,2 miljoonan euron kertakulu. Aloitimme henkilöstö- ja toimintakulujen alentamiseen liittyvät muutosneuvottelut itärajan toimipisteissä, joiden liiketoimintaedellytyksiä sanktiot heikensivät.  Liiketoiminnan jatkuvan kehityksen ja kasvun turvaamiseksi sekä Ukrainassa käytävän sodan vaikutusten minimoimiseksi avasimme Kiinan ja Euroopan väliselle rahdille uuden Venäjän kiertävän Trans-Kaspian -konttijunayhteyden. Ylösajo onnistui ennätyslyhyessä ajassa ensimmäisen junan aloittaessa liikennöinnin jo toukokuussa. Reitti palvelee myös kasvavaa Keski-Aasian maiden ja Euroopan välistä konttiliikennettä. Trans-Kaspian reitin kohdemarkkina Keski-Euroopassa (sisältäen DACH -maat, Tsekin, Slovakian ja Balkanin alueen sekä Unkarin ja Pohjois-Italian alueet) on Aasian kaupassa moninkertainen Skandinaviaan verrattuna. Alueen asiakaskunta sijaitsee hyvien rautatieyhteyksien varrella, mutta kaukana Euroopan valtamerisatamista.   Rakennamme parhaillaan myynti- ja alihankintaverkostoa Keski- ja Itä-Euroopan maissa ja avaamme syksyllä Wieniin multimodal -palveluiden asiakaspalvelu- ja myyntipisteen. Kiinassa sovimme myynti- ja palveluyhteistyöstä shanghailaisen Way-easy Supply Chain yhtiön kanssa vahvistaen asemaamme markkinalla.  Pohjoismaissa panostamme kasvaviin Multimodal ja Cargo -liiketoimintoihin sekä konttijunapalvelun kasvattamiseen. Keväällä avasimme Narvik-Gävle konttijunayhteyden ja laajensimme Multimodal palvelutarjontaamme Ruotsissa.  Jatkoimme panostuksia digitaalisten työkalujen ja järjestelmien kehittämiseen, mikä parantaa tehokkuuttamme. Kasvatimme myyntiorganisaatiota ja vahvistimme tukifunktioita alkuvuonna useilla avainrekrytoinneilla. Alkusyksystä laajennamme konttijunapalvelun organisaatiota.  Taserakenteen edelleen tervehtyminen näkyy gearingin kohentumisena.  Nettovelkaa yhtiöllä on vain 6,3 miljoonaa poislukien Vuosaaren kiinteistöosakeyhtiöön kohdistuvat velat, joita turvaa markkina-arvoltaan huomattavasti vastuita arvokkaampi kiinteistökokonaisuus. Liikevaihto työntekijää kohden nousi 21 prosenttia ja työntekijämäärä laski kuusi prosenttia.  Liiketoiminnan orgaaninen kasvu perustuu Nurminen Logisticsin vahvistuneeseen markkina-asemaan sen toiminta-alueilla, kansainvälisiltä markkinoilta saatuihin uusiin asiakkuuksiin sekä uusiin palvelukonsepteihin Multimodal ja Cargo -liiketoiminnoissa. Globaali logistiikkakenttä on voimakkaassa murroksessa; asiakkaat etsivät palveluntarjoajia, jotka pystyvät vastaamaan heidän tarpeisiinsa nopeasti uusilla ratkaisuilla. Tämä murros tuo Multimodal, Cargo ja konttijuna -liiketoiminnoille merkittäviä kasvumahdollisuuksia.   DACH -maissa on huomattavaa mielenkiintoa Nurmisen konttijunapalveluita kohtaan ja odotamme markkinalta paljon tulevaisuudessa. Teollisuuden ja kuluttajien edellyttämät ilmastotoimet edesauttavat rahdin siirtymistä muilta kuljetusmuodoilta raiteille. Muutosta nopeuttaa lisäksi polttoaineiden kallistuminen ja kuljettajapula.   Olen hyvin iloinen henkilöstömme tahdosta ja kyvykkyydestä kehittää ja parantaa liiketoimintaamme nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. Hyvänä esimerkkinä tästä on Cargo -liiketoiminnassa saavuttamamme kova kasvu sekä Multimodal palvelukonsepti, jonka rakentaminen etenee vauhdilla. Tehdyt toimenpiteet näkyivät markkinaa nopeampana kasvuna sekä liiketoiminnan kulurakenteen nopeana korjaamisena, mikä mahdollistaa resurssien kohdentamisen Keski-Eurooppaan ja Aasiaan.  *Lisätietoja oikaisuista taulukko-osassa vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelmassa.   TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT  Globaalin talouden makroennusteet näyttävät talouskehityksen hidastuvan. Nurminen Logistics arvioi, että liiketoiminnan volyymit pysyvät hyvällä tasolla eikä uusia isoja kertakuluja synny lähitulevaisuudessa. Palvelujen kysyntää tukevat globaalit megatrendit kuten ympäristötietoisuus, toimitusketjujen uudelleenarviointi sekä käyttöpääoman ja toimitusvarmuuden tehostustarpeet, jotka korostuvat kasvavissa inflaatio ja korkopaineissa. Kiinan koronasulkujen päättymiset lisäävät tavaravirtoja Nurmiselle tärkeissä tuoteryhmissä. Nurminen Logistics odottaa rautatierahtien hintojen pysyvän nykyisellä tasolla ja muissa palveluissa hintojen odotetaan nousevan.   Nurminen Logisticsin päätavoite heinä–joulukuussa on lisätä rahtijunareittien myyntiä sekä Multimodal -palveluiden monipuolisuutta Aasiassa ja Euroopassa. Kasvun jatkumisen mahdollistamiseksi yhtiö panostaa heinä–joulukuussa kansainväliseen myyntiin, kansainvälisiin rekrytointeihin sekä kumppanuus- ja alihankintaverkoston kehittämiseen Keski-Euroopassa ja Kiinassa. Covid-19 -pandemiasta johtuvien matkustusrajoitusten purkautuminen Kiinassa mahdollistaa ulkomaan operaatioiden voimakkaamman kehittämisen.   Cargo -liiketoiminnan saaman positiivisen asiakaspalautteen ja asiakkuuksien kasvun perusteella hyvä kehitys tulee jatkumaan heinä–joulukuussa.  Nurminen Logistics Oyj  Hallitus  Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, p. 040 900 6977  JAKELU                                                                           Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet                                                      www.nurminenlogistics.com Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu suomalainen pörssiyhtiö, joka tarjoaa laadukkaita rautatiekuljetuksia sekä terminaali- ja multimodaaliratkaisuja Aasian ja Euroopan välillä, Pohjoismaissa sekä Baltiassa. 

Glastonin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022: Vakaata edistymistä toisella neljänneksellä haastavasta ympäristöstä huolimatta

Tämä tiedote on tiivistelmä Glastonin tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tiedote on myös saatavilla Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net. HUHTI–KESÄKUU 2022 LYHYESTI · Saadut tilaukset olivat 56,2 (64,5) miljoonaa euroa. · Liikevaihto oli 53,5 (43,3) miljoonaa euroa. · Vertailukelpoinen EBITA oli 3,5 (2,4) miljoonaa euroa eli 6,6 (5,5)% liikevaihdosta. · Liiketulos (EBIT) oli 1,8 (1,6) miljoonaa euroa. · Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,019 (0,009) euroa. TAMMI–KESÄKUU 2022 LYHYESTI · Saadut tilaukset olivat 115,2 (111,7) miljoonaa euroa. · Liikevaihto oli 105,8 (83,7) miljoonaa euroa. · Vertailukelpoinen EBITA oli 7,0 (4,4) miljoonaa euroa eli 6,6 (5,3)% liikevaihdosta. · Liiketulos (EBIT) oli 4,0 (1,7) miljoonaa euroa. · Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,042 (0,018) euroa. GLASTON TARKENTAA NÄKYMIÄÄN VUODELLE 2022 Vuoden 2022 alkupuoliskolla yleinen kysyntä pysyi vahvana useimmilla Glastonin markkina-alueilla, mikä kertoo kone- ja palveluliiketoiminnan hyvästä kehityksestä. Glastonin liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä vuonna 2022 tukevat vuoden alun vankka tilauskanta ja hyvä tilauskertymä vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Elokuussa 2021 julkaistun uudistetun strategian toteuttamiseen liittyvät kustannukset ja investoinnit tapahtuvat ennen niiden liikevaihtoa kasvattavaa vaikutusta. Tämänhetkiset maailmantalouden ja asiakkaiden investointien kehitysnäkymät ovat tavallista epävarmempia. Epävarmuutta aiheuttavat erityisesti jo pitkään jatkuneet toimitusketjun häiriöt, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttamat vaikutukset energian ja raaka-aineiden hintoihin. Yhä jatkuvan COVID-19-pandemian vaikutukset lisäävät epävarmuutta erityisesti Kiinassa. Epävarmuuksista huolimatta Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan vuoden 2021 tasosta ja tarkentaa vertailukelpoisen EBITAn näkymäänsä, jonka arvioidaan nousevan 12−15 miljoonaan euroon. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 182,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 11,1 miljoonaa euroa. (Edelliset näkymät: Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoden 2021 tasosta.) TOIMITUSJOHTAJA ANDERS DAHLBLOM: ”Kasvavasta yleisestä maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta useimmat Glastonin markkina-alueet menestyivät edelleen hyvin toisella neljänneksellä. Neljänneksen tilauskertymä oli 56,2 miljoonaa euroa, mikä on hieman neljännesvuosittaisen keskiarvomme yläpuolella. Liikevaihto kasvoi 24% ja oli yhteensä 53,5 miljoonaa euroa, mikä johtui pääosin edeltävien neljännesten hyvästä tilauskertymästä. Vertailukelpoinen EBITA parani ja nousi 3,5 miljoonaan euroon EBITA-marginaalin ollessa 6,6%, mikä johtui pääosin hyvästä volyymin kehityksestä ja operatiivisesta toiminnasta, jolla varmistettiin vahva liikevaihdon kasvu.  Services-liiketoiminnassa neljännes oli yleisesti vahva. Liikevaihto kasvoi yli 20%, kun asiakkaat olivat toiminnassa tai jatkoivat tuotantonsa käynnistämistä. Tämä näkyi vahvana kasvuna päivittäishuollossa, ja kaikki markkina-alueet myötävaikuttivat tulokseen. Amerikat näyttivät tietä, ja päivitystuotteiden tilauskertymä oli ennätyssuuri, kun monenlaisia päivityksiä myytiin laajasta tarjonnastamme. Rajallinen työvoiman saatavuus oli kasvava huolenaihe.  Toisella neljänneksellä Kiinan COVID-19-sulut jatkuivat ja heikensivät markkinoiden tunnelmaa. Uusien tilausten määrä oli vaatimattomalla tasolla, ja joitakin konetoimituksia lykättiin myöhemmäksi, koska asiakkaat viivästyttivät maksujaan ja sulkuihin liittyi logistisia haasteita. Viranomaisten määräämien sulkujen vuoksi Glastonin tehdas Tianjinissa oli kokonaan suljettuna ainoastaan kaksi päivää. Lisäksi erilaiset toimitusketjun häiriöt vaikuttivat operatiiviseen toimintaan. Vaikka Kiinan markkinoiden kehitykseen liittyy epävarmuutta, jatkamme strategista keskittymistämme liiketoimintamme kasvattamiseen Kiinassa, ja suunnittelemme ajoneuvolasin esikäsittelylaitteiden tuotannon perustamista Tianjiniin. Ensimmäisten Kiinassa Kiinan markkinoille valmistettujen tuotteiden toimitusten odotetaan alkavan vuoden 2023 alkupuoliskolla. Ajoneuvolasilaitteiden paikallisen tuotannon aloittaminen Kiinan markkinoilla edistää kannattavan kasvun strategiaamme paremmalla tuotetarjonnalla Kiinan markkinoille ja tuottavuuden parantamisen kautta. Johtuen helmikuussa 2022 alkaneesta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan Glaston päätti lopettaa toimintansa Venäjällä ja liiketoimintansa Venäjän kanssa. Katsauskaudella toimintamme Venäjällä lopetettiin ja kaikki työsopimukset, yhteensä kuusi, irtisanottiin. Kaksi yhteensä 0,7 miljoonan euron päivitysprojektia lopetettiin ja poistettiin tilauskannasta. Venäjältä ei ole otettu uusia tilauksia helmikuun jälkeen. Vuonna 2021 Venäjän osuus Glastonin liikevaihdosta oli vähemmän kuin yksi prosentti. Olemme edistyneet hyvin strategiamme toteutuksessa; keskeiset strategiset toimemme jatkuvat ja edistyvät. Kuten aiemmin mainittiin, strateginen hankkeemme liiketoimintamme kasvattamiseksi Kiinassa etenee. Lisäksi olemme järjestelmällisesti parantaneet turvallisuuteen liittyviä toimiamme, ja ensimmäinen konserninlaajuinen työturvallisuusviikko järjestettiin toukokuussa. Olemme ryhtyneet kestävän liiketoiminnan tavoitteidemme saavuttamiseksi toimiin erityisesti omien päästöjemme vähentämiseksi. Glastonin kasvihuonekaasupäästöistä yli 80% syntyy Suomessa, Saksassa ja Kiinassa. Tuotantolaitoksemme Suomessa ja Saksassa alkoivat käyttää uusiutuvaa sähköä vuoden alussa ja vähensivät näin CO2-päästöjään huomattavasti. Lisäksi olemme tehneet investointipäätöksiä tuotantolaitoksemme energiatehokkuuden parantamiseksi Sveitsissä, missä uusiutuva energia on jo käytössä. Tuotetarjonnan kehittämisen strategisen hankkeen sisällä käynnissä on useita hankkeita ajoneuvolasin esikäsittelyn, eristelasin ja lämpökäsittelyn osalta, ja näistä ajoneuvolasin esikäsittely-hanke on viimeisessä vaiheessa. Tammi–kesäkuussa Glastonin tuotteiden ja palvelujen kysyntäympäristö pysyi hyvällä tasolla useimmilla markkina-alueilla. Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu edelleen ja vaikuttaa maailman ja erityisesti Euroopan talouteen. Asiakkaiden uusia projekteja koskeva päätöksenteko hidastuu pääasiassa hankkeiden tiukempien rahoitussääntöjen sekä raaka-aineiden ja energian hintojen nopean nousun vuoksi. Float-lasin valtavat hinnankorotukset, enimmillään 40prosenttia Yhdysvalloissa, ovat vaikuttaneet asiakkaidemme lyhyen aikavälin kannattavuuteen. Vuoden ensimmäisen puoliskon selvän parannuksen ja toisen puoliskon alun vahvan tilauskannan tukemana odotamme hyvää kehitystä vuonna 2022 huolimatta liiketoimintaympäristön haasteista.” GLASTON-KONSERNIN AVAINLUVUT M€ 4−6/ 4−6/ Muutos, 1−6/ 1–6/ Muutos, 1−12/ 2022 2021 % 2022 2021 % 2021Saadut tilaukset 56,2 64,5 -12,7 % 115,2 111,7 3,1 % 216,2josta palvelutoimintaa 19,2 16,8 14,0 % 38,0 34,3 10,8 % 68,0joista 34,2 26,1 33,0 30,7 31,4palvelutoimintaa, % % % % % %Tilauskanta kauden 106,0 87,8 20,8 % 106,0 87,8 20,8 % 94,8lopussaLiikevaihto 53,5 43,3 23,6 % 105,8 83,7 26,4 % 182,7josta palvelutoimintaa 17,7 14,7 20,5 % 36,1 31,3 15,1 % 66,8josta palvelutoimintaa, 33,1 34,0 34,1% 37,4 36,5% % % % %Käyttökate (EBITDA) 3,7 2,0 82,3 % 8,0 5,5 44,2 % 13,0Vertailukelpoisuuteen 0,8 -0,3 -387,7 1,0 0,5 88,8 % 1,5vaikuttavat %erät1)Vertailukelpoinen 4,5 2,8 59,1 % 9,0 6,0 48,1 % 14,5EBITDAVertailukelpoinen 8,4 % 6,5 % 8,5 % 7,2 % 7,9 %EBITDA, %Vertailukelpoinen EBITA 3,5 2,4 48,4 % 7,0 4,4 57,6 % 11,1Vertailukelpoinen 6,6% 5,5 % 6,6% 5,3 % 6,1%EBITA, %Liiketulos (EBIT) 1,8 1,6 14,8 % 4,0 1,7 138,6 % 5,1Kauden tulos 0,4 0,4 -6,6 % 1,6 -0,3 637,0 % 1,1Vertailukelpoinen 0,019 0,009 111,1 % 0,042 0,018 133,6 % 0,060osakekohtainentulos, EURLiiketoiminnan 4,4 7,7 -42,9 % -2,3 14,3 -116,4 19,3rahavirta %Sijoitetun pääoman 7,1 % 2,7 % 2,8 %tuotto (ROI),%,(annualisoitu)Vertailukelpoinen 9,7 % 5,3 % 6,1%sijoitetunpääoman tuotto (ROCE),%,(annualisoitu)Omavaraisuusaste,% 56,6% 42,1% 42,3 %Nettovelkaantumisaste,% 34,6% 32,1% 26,9 %Henkilöstö kauden 781 733 6,5 % 750lopussa (1 + kulu, - tuotto ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS Glastonin toimitusjohtaja Anders Dahlblom ja talousjohtaja Päivi Lindqvist esittelevät katsauksen analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle tänään kello 11.00 suorassa englanninkielisessä webcastissa, johon pääsee seuraavan linkin kautta: https://glaston.videosync.fi/results-q2-2022/  . Tallenne esityksistä esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.Lisätiedot: toimitusjohtaja Anders Dahlblom, puh. 010500 500talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh. 010500500 GLASTON OYJ ABPPia Posio, viestintä-, markkinointi- ja sijoittajasuhdejohtajaPuh. 010500 5076 Glaston Oyj AbpGlaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka toimittaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja arkkitehtuuri-, auto-, aurinkoenergia- ja näyttöteollisuuteen. Yhtiö tukee myös uusia teknologioita, joilla integroidaan älyominaisuuksia lasiin. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta osaamista että uusinta teknologiaa lasinjalostuksen alalla tarkoituksena rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Meillä on tuotantoa, palveluita ja myyntipisteitä kymmenessä maassa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset mediat, www.glaston.net

Vesa Vierikon ohjaama Pinter-trilleri Ruokahissi avaa Kansallisteatterin syksyn ensi-iltakauden

Nobel-palkitun Harold Pinterin (1930–2008) Ruokahissi (The Dumb Waiter, 1957) on moderni näytelmäklassikko, johon tiivistyy monia tekijänsä tuotannon luonteenomaisia piirteitä: selittämättömällä tavalla uhkaava tunnelma, lyhytsanainen ja vihjaileva dialogi sekä katkonaisesti toistensa ohi kommunikoivat, omassa todellisuudessaan elävät ihmiset. Tiivistunnelmaisen ja kompaktin esityksen näyttelijöinä nähdään Santeri Kinnunen ja Esa-Matti Long kuin heitä varten räätälöidyissä rooleissa.  Kiero trilleri vihjailee ja sekoittaa pakan Ben ja Gus tappavat aikaa kellariloukossa, sanailevat keskenään, päivittelevät lehtiuutisia ja harkitsevat vakavasti teenkeittoa. Tunnelman tiivistyessä pikkuseikoilta tavallisesti vaikuttavat asiat alkavat saada outoja merkityksiä. Mitä tarkoittaa oven alitse livautettu kirje? Tai ruokahissi, joka äkkiä alkaa liikkua kellarikerroksen ja yläkerran välillä? Ovatko ne vain arkisia sattumia tai väärinkäsityksiä? Vai kätkeytyykö niiden taakse jotain salattua – kenties kohtalokasta? Onko kyseessä testi, jossa miesten hermot laitetaan koetukselle? Ja mikä on miesten tämäniltainen tehtävä?  Työryhmä Rooleissa Santeri Kinnunen (Helsingin Kaupunginteatteri) ja Esa-Matti Long Ohjaus Vesa Vierikko Suomennos Lauri Sipari Dramaturgia Eva Buchwald ja työryhmä Lavastus- ja pukusuunnittelu Auli Turtiainen Valosuunnittelu Matti Tiilama Äänisuunnittelu Jani Peltola Lisätiedot Pääjohtaja Mika MyllyahoSähköpostiosoite mika.myllyaho@kansallisteatteri.fiPuhelinnumero 044 593 8130  Haastattelupyynnöt ja ennakkonäytökseen 12.8. tai ensi-iltaan 13.8. ilmoittautuminen Viestintäpäällikkö Karoliina MasalinSähköpostiosoite karoliina.masalin@kansallisteatteri.fiPuhelinnumero 040 833 7382  

Yksityissijoittajien osakekauppa heinäkuussa: Fortumia ja UPM:ä ostettiin kurssikuopasta, Nokiaa myytiin kurssinousussa

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta heinäkuusta 10,0 prosenttia. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät vähenivät 4,2 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti laski kuluvan vuoden kesäkuun euromääräisestä aktiviteetista 8,6 prosenttia. Myös kappalemääräinen kaupankäynti putosi viime kuuhun verrattuna 3,8 prosenttia. Q2-tuloskautta lähestyttiin odottavissa tunnelmissa · Nordnetin suomalaisasiakkaat lisäsivät sijoituksiaan vuoden alkupuoliskolla lähes taukoamatta. Tammi-kesäkuussa asiakkaat netto-ostivat lisää kotimaisia osakkeita Helsingin pörssistä yhteensä peräti 430 miljoonalla eurolla. Heinäkuussa asiakkaat lähestyivät Q2-tuloskautta odottavissa tunnelmissa eivätkä he muuttaneet kotimaista sijoituspainoaan. Arvo-osuustileiltä myytiin suomalaisosakkeita nettona 7 miljoonalla eurolla, mutta kotimaisia osakkeita ostettiin lisää tasan vastaavalla summalla osakesäästötileille, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen. Pelättyä parempi Q2-tuloskausi · Suomalaiset pörssiyhtiöt ovat raportoineet pelättyä parempia Q2-lukuja ja lähitulevaisuuden ennusteita. Suuri osa yhtiöistä on onnistunut puolustamaan liiketoimintojensa kannattavuuksia, vaikka kustannusnousu on kiivainta 40 vuoteen. Tulospelkojen laimentuminen oli merkittävä osatekijä Helsingin yleisindeksin seitsemän prosentin nousuun heinäkuussa, jatkaa Tuppurainen. Kurssiromahtaja Fortumia ostettiin, kurssinousija Nokiaa myytiin · Noin neljäsosan kurssitasostaan heinäkuussa menettäneen Fortumin osake oli Nordnet Suomessa kuukauden netto-ostetuin osake osakesäästötileillä. Yhtiön osake kiilasi myös arvo-osuustileillä ostosuosikkien joukkoon ollen kuukauden toiseksi netto-ostetuin. Fortum nauttii sijoittajakansan luottamusta osin valtionyhtiöaseman vuoksi siten, että moni odottaa Suomen valtion tukevan yhtiötä eri skenaarioissa. Toisaalta moni sijoittaa yhtiöön korkean osinko-odotuksen perässä, vaikka osingonmaksun osalta yhtiön riskit ovatkin kasvaneet huomattavasti. Samaan aikaan UPM:n nouseminen kuukauden toiseksi ostosuosikiksi pohjautuu myös odotuksiin vahvasta osinkotuotosta ja osinkokasvusta, arvioi Tuppurainen. · Nokia oli Nordnetin suomalaisasiakkaiden heinäkuun selvästi nettomyydyin kotimainen osake sekä arvo-osuustileillä että osakesäästötileillä. Todennäköinen syy Nokian myyntipaineeseen on yhdistelmä yhtäältä vahvan Q2-osavuosiraportin aiheuttanutta kurssinousua ja tuottojen kotiuttamista sekä toisaalta osakkeen asemaa laajasti omistettuna kansanosakkeena, jota keventämällä moni voi vapauttaa säästöjä arjen inflaation taklaamiseen, analysoi Tuppurainen. Keskuspankkipolitiikan kiristymisen uhka on laantumassa · Vuoden 2022 alkupuoliskon aikana sijoittajat olivat huolissaan kiihtyvästä inflaatiosta ja sen seurauksena nopeasti nousevista korko-odotuksista. Kesällä kuitenkin vahvistui yleisesti näkemys siitä, että hidastuva talouskasvu tulee painamaan inflaatiota alas siten, etteivät rajuimmat koronnousuennusteet ole enää realistisia. Osakekurssien ripeä nousu heinäkuussa heijastelee siis myös keskuspankkipolitiikkaan liittyvien pelkojen laantumista, sanoo Tuppurainen. Lisätietoja antaa: Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja, +358 50 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi Taulukko 1. Nordnet Suomen 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta arvo-osuustilillä – heinäkuu 2022 Ostetuimmat Myydyimmät osakkeetosakkeetYhtiö Netto-ostoarvo (EUR) Yhtiö Nettomyyntiarvo (EUR)UPM             5 990 623 Nokia               -9 497 618Fortum             4 925 582 Neste               -5 234 662Stockmann             2 927 672 TietoEVRY               -2 861 212Telia             2 300 307 Sampo               -2 554 677Valmet             1 996 633 Konecranes               -2 514 332Stora Enso             1 601 729 Orion B               -2 127 887RNordic             1 341 752 Nordea               -2 014 731LightsGroupKesko B             1 207 530 Citycon               -1 941 774Kone             1 164 103 Cargotec               -1 565 723Kesko A             1 060 774 Tokmanni               -1 493 855 Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto Taulukko 2. Nordnet Suomen 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta osakesäästötilillä – heinäkuu 2022 Ostetuimmat Myydyimmät osakkeetosakkeetYhtiö Netto-ostoarvo (EUR) Yhtiö Nettomyyntiarvo (EUR)Fortum            1 775 386 Nokia               -1 280 725UPM            1 586 693 Neste               -1 168 721Qt               850 553 TietoEVRY                  -631 892Kone               682 037 Sampo                  -506 350Valmet               664 152 Orion B                  -475 863Kesko B               591 071 Avidly                  -239 468Outokumpu               463 792 Tokmanni                  -207 438Stora Enso               375 281 Konecranes                  -188 007RTerveystalo               365 884 Orion A                  -126 746Nordic               357 217 Innofactor                    -99 214LightsGroup Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto

Elokuun tavaramerkki: Luomu

Tarkastusmerkki takaa tuotteen luonnonmukaisen tuotantotavan ja raaka-aineen alkuperän Ohranjyvän päällä istuvasta leppäkertusta tuli ensimmäinen tarkkaan määriteltyä ja valvottua suomalaista luomutuotantoa kuvaava merkki 1980-luvun lopulla. Luomuliitto oli perustettu muutamaa vuotta aiemmin. Merkin kehittelivät aktiiviset luomuviljelijät sen jälkeen, kun luomutuotantoon oli saatu luotua yhtenäiset kansalliset ohjeet ja lisääntynyt tuotanto haluttiin saada näkyväksi markkinoilla. Merkki rekisteröitiin Luomuliiton tavaramerkiksi. Vuonna 2021 tuli aika uudistaa leppäkerttumerkin visuaalinen ilme ja käyttömääräykset sekä päivittää tavaramerkkiluokat. Merkkiä voi nyt käyttää luonnonmukaisesti viljeltyjen kasvi-, kotieläin- ja mehiläistarhauksen tuotteiden sekä luonnonalueilta kerättyjen luomukeruutuotteiden markkinointiviestinnässä. Lue Luomu-tavaramerkin koko tarina.  Kuukauden tavaramerkin valinta Patentti- ja rekisterihallitus valitsee kerran kuukaudessa kuukauden tavaramerkin. Kuukauden tavaramerkki valitaan edellisenä vuonna kyseisen kuukauden aikana rekisteröityjen tavaramerkkien joukosta. Esimerkiksi elokuun 2022 tavaramerkki on valittu elokuussa 2021 rekisteröityjen tavaramerkkien joukosta. Valinnan tarkoituksena on esimerkkien avulla kertoa tuotteiden ja palveluiden suojaamisen hyödyistä ja tärkeydestä. Kuukauden tavaramerkeiksi valitaan mahdollisimman erilaisia tavaramerkkejä eri tavara- ja palveluluokista. Valintaan vaikuttavat myös tavaramerkin erottuvuus muista tavaramerkeistä. Tutustu myös muihin kiinnostaviin kuukauden tavaramerkkeihin.  Tavaramerkin hakeminen on helppoa Mieti ensin, onko tavaramerkkisi erottamiskykyinen. Varmista sen jälkeen tietokannoista, ettei samankaltaista merkkiä tai toiminimeä ole jo rekisteröity samankaltaisille tuotteille. Määrittele vielä ne tuotteet ja palvelut, joissa merkkiä aiot käyttää. Tee lopuksi hakemus sähköisesti. Lisätietoa ja -ohjeita tavaramerkin hakemiseen. 

Terhi Koipijärvi Milttonin johtavaksi neuvonantajaksi

Terhi on strategisen yritysvastuun edelläkävijä, jolla on yli 30 vuoden laaja kansainvälinen kokemus asiantuntija- ja johtotehtävistä. Hän siirtyy Milttoniin Metsähallituksesta, jossa hän on toiminut viestintä-, strategia- ja vastuullisuusjohtajana. Ennen Metsähallitusta hän on työskennellyt vastuullisuuden johtotehtävissä esimerkiksi Stora Ensossa ja on parhaillaan mm. Metso Outotecin hallituksen jäsen ja FIBSin hallituksen puheenjohtaja. “Yritykset tarvitsevat entistä enemmän kattavaa, liiketoimintastrategian keskiössä olevaa vastuullisuusneuvonantoa. Milttonissa on vahva halu nostaa vastuullisuuskonsultointi yhä uudelle tasolle. Odotan innolla yhteistyötä Milttonin osaavien asiantuntijoiden ja kiinnostavien asiakkaiden kanssa ja toivon tuovani uutta näkemystä omilta vahvuusalueiltani seuraavan tason saavuttamiseksi”, Terhi kertoo. Vastuullisuusosaaminen on pitkään ollut läpileikkaavana teemana koko Milttonin palvelutarjoomassa, ja sen kasvattaminen entistä laaja-alaisemmaksi palvelee asiakkaidemme tarpeita entistä paremmin. ”On ilo saada Terhin kaltainen ammattilainen ja pitkän linjan strategisen yritysvastuun puolestapuhuja kasvavaan tiimiimme. Sidosryhmät tarkastelevat poikkeuksetta vastuullisuustavoitteita ja -tekoja arvioidessaan suhtautumistaan organisaatioihin ja niiden tavoitteisiin. Milttonin vahvuus on asiakkaidemme toimintaympäristön tuntemisessa ja siihen perustuvassa neuvonannossa. Nyt Terhin poikkeuksellinen kokemus organisaatioiden vastuullisuustiekarttojen rakentamisesta ja käytäntöön viemisestä siirtyy asiakkaidemme käyttöön”, kertoo Antti Salomaa, Milttonin Suomen liiketoimintojen johtaja. Lisätietoja antaa Antti Salomaa, antti.salomaa (a) miltton.com

Tecnotree Oyj:n vuoden 2022 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus

Tilauskanta hyvällä tasolla ja liikevaihto kasvoi Toinen vuosineljännes (tammi–kesäkuu 2022): · Liikevaihto 18,3 miljoonaa euroa (16,7). · Liiketulos 5,1 miljoonaa euroa (7,6). · Kauden tulos 4,0 miljoonaa euroa (5,3). · Rahavirta investointien jälkeen oli -2,1 miljoonaa euroa (1,8). · Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,02). · Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 72,8 miljoonaa euroa (55,0). Ensimmäinen vuosipuolisko (tammi–kesäkuu 2022) · Liikevaihto 31,6 miljoonaa euroa (27,9). · Liiketulos 7,1 miljoonaa euroa (10,6). · Kauden tulos 5,0 miljoonaa euroa (7,7). · Rahavirta investointien jälkeen oli -4,2 miljoonaa euroa (3,5). · Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,03).  Avainluvut, EUR milj. 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021Liikevaihto 18,3 16,7 31,6 27,9 64,2Liiketulos 5,1 7,6 7,1 10,6 23,7Tulos ennen veroja 5,9 6,2 7,4 9,1 21,4Kauden tulos 4,0 5,3 5,0 7,7 18,3 Osakekohtainen tulos, 0,01 0,02 0,02 0,03 0,06euroa Tilauskanta 72,8 55,0 53,5 Rahavirta -2,1 1,8 -4,2 3,5 4,0investointien jälkeenRahavarojen muutos -2,1 1,0 -3,6 2,6 9,5Rahavarat 13,9 10,7 17,6 Omavaraisuusaste % 81,7 49,4 85,2Nettovelkaantumisaste -18,7 6,9 -26,0% Henkilöstö kauden 778 688 750lopussa  Vuoden 2022 näkymät Vuoden 2022 toisella puoliskolla Tecnotree odottaa liikevaihtonsa olevan korkeampi kuin vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Koko vuoden 2022 liikevaihdon odotetaan olevan 5–10 % suurempi kuin vuonna 2021 ja koko vuoden 2022 liikevoiton odotetaan olevan pienempi kuin vuonna 2021. Alhaisempi liikevoitto johtuu liiketoiminnan vaatimuksesta toimittaa korkea tilauskanta, investoinneista uusiin hankkeisiin (Tecnotree Moments, Fintech ja SaaS) sekä korkeasta inflaatiosta ja valuuttakurssien epäsuotuisasta kehityksestä. Toimitusjohtaja Padma Ravichander: Kysyntää riittää, mutta kulukuri on tärkeää Tecnotreen tuotteiden ja ratkaisujen kysyntä kasvoi voimakkaasti koko ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Tämän ansiosta saavutimme kaikkien aikojen korkeimman tilauskannan, 72,8 miljoonaa euroa, joka on 32 prosenttia korkeampi kuin viime vuoden vastaavan ajanjakson lopussa. MEA ja APAC-alueen tilauskanta kasvoi 35 prosenttia ja Euroopan ja Amerikan tilauskanta 16 prosenttia. Saimme edelleen suuria tilauksia merkittäviltä monikansallisilta teleoperaattoreilta ja meidän on investoitava voidaksemme toimittaa ne ripeästi. Tämä mahdollistaa pitkäaikaisen jatkuvan liikevaihdon näiltä uusilta asiakkailtamme, joita ovat muun muassa STC, Zain ja Ooredoo. Näillä yhtiöillä on myös pitkäjänteinen lähestymistapa yhteistyöhömme samaan tapaan kuin MTN:llä ja Clarolla, joiden kanssa yhteistyömme on jatkunut yli vuosikymmenen tuoden meille jatkuvaa tulovirtaa. Haastavasta taloudellisesta ja poliittisesta ympäristöstä huolimatta liikevaihtomme kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 13 prosenttia. Lisenssitulomme kasvoivat 33 prosenttia ja toimitustulomme 19 prosenttia, mikä kertoo vahvasta luottamuksesta Tecnotreetä kohtaan sekä toimii uskottavana referenssinä myös potentiaalisten asiakkaidemme suuntaan. Jatkuvien tulojen osuus liikevaihdosta oli 36 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla, viime vuonna vastaavan luvun ollessa 42 prosenttia. Liikevaihdon kasvusta huolimatta kasvavat kustannukset ja ulkoisista tekijöistä johtuvat toiminnalliset haasteet johtivat ensimmäisen vuosipuoliskon nettotulosmarginaalin heikentymiseen 16 prosenttiin, kun viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla se oli 28 prosenttia. Lisäksi yksi syy kustannusten nousuun oli suurten asiakkaiden uudet toimitukset. Nämä vaativat suurempia alkuinvestointeja, jotta voimme ymmärtää heidän nykyisiä toimintaympäristöjään, ja samalla meidän odotetaan myös lisäävän näkyvyyttämme ja tukeamme paikallisella tasolla, jotta voimme osoittaa luotettavuutemme. Tämän ansiosta BSS-tarjoamastamme tulee myös monipuolisempi ja kyvykkäämpi palvelemaan useita markkinoita sekä asiakkaita. Maailmalla vallitsevien epävarmuustekijöiden vuoksi meille on tärkeätä omaksua lähestymistapa, jossa pysymme kustannustietoisina, kuitenkin samalla keskittyen hyödyntämään kaikkia mahdollisuuksia tilauskantamme kasvattamiseksi ja jo tilattujen toimitusten loppuun saattamiseksi. Toimimme edelleen valuuttakurssivaihteluihin, korkeaan palkkainflaatioon ja toimitusketjupaineisiin liittyvien luontaisten riskien keskellä ja pyrimme kaikin tavoin lieventämään niiden vaikutuksia. Lisäksi jatkamme investointejamme uusiin hankkeisiin – Tecnotree Momentsiin, Tecnotree DiWaan (Digital Wallet) ja SaaS:iin, ja toivomme näille myönteistä vastaanottoa tulevilla vuosineljänneksillä. Uudet tilauksetToisen neljänneksen aikana kirjatut uudet tilaukset olivat 27,1 miljoonaa euroa, kun ne viime vuonna olivat 24,4 miljoonaa euroa. Tilauskanta oli toisen neljänneksen lopussa 72,8 miljoonaa euroa, mikä on 35 prosenttia korkeampi kuin viime vuonna (55,0 miljoonaa euroa). LiikevaihtoToisella neljänneksellä liikevaihto oli 18,3 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 9 % edellisvuoteen verrattuna. Vastaavasti ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto oli 31,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 13 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu tuli MEA ja APAC-segmentistä. KannattavuusTecnotreen liiketulos toisella vuosineljänneksellä oli 5,1 miljoonaa euroa ja laski 2,4 miljoonaa euroa edellisvuoden 7,6 miljoonasta eurosta. Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos oli 7,1 miljoonaa euroa ja laski 3,5 miljoonaa euroa (-33 %) edellisvuoden 10,6 miljoonasta eurosta. Tecnotreen tulos toisella neljänneksellä oli 4,0 miljoonaa euroa ja laski 1,4 miljoonaa euroa viime vuoden 5,3 miljoonasta eurosta. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli 5,0 miljoonaa euroa, ja se laski 2,8 miljoonaa euroa (-36 %) edellisvuoden 7,7 miljoonasta eurosta. Taloudellinen tilanneRahavarat olivat toisen neljänneksen lopussa 13,9 miljoonaa euroa, kun ne viime vuonna olivat 10,7 miljoonaa euroa. Tecnotreen taloudellinen tilanne on edelleen vahva ja yhtiö on velaton. Muut yrityspäivityksetTavoittelemme Tecnotree Moments -alustan ja Fintech-tarjonnan avulla uusia kumppanuuksia digitaalisten palveluntarjoajien, ekosysteemitoimijoiden ja esineiden internetin (IOT) tarjoajien kanssa. Haluamme mahdollistaa uusia ansaintamalleja hyödyntäen uusia avoimia liitäntärajapintoja 5G:n maailmanlaajuisen käytön laajentuessa. Haluamme edistää digitaalisten rajapintojen käyttöä eri yhteisöjen välillä koulutuksen, terveydenhuollon, verkkokaupan, pelaamisen, urheilun ja viihteen aloilla. 

Kojamon puolivuosikatsauksen 1–6/2022 tiedotustilaisuus 18.8.2022

Kojamo OyjMediatiedote 4.8.2022 klo 9.00 Kojamon puolivuosikatsauksen 1–6/2022 tiedotustilaisuus 18.8.2022 Kojamo Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022 julkaistaan torstaina 18.8.2022 noin klo 8.00. Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys Kojamo järjestää institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden 18.8.2022 klo 10.00 pääkonttorillaan osoitteessa Mannerheimintie 168A, Helsinki. Tilaisuudessa esiintyvät Kojamon toimitusjohtaja Jani Nieminen ja talousjohtaja Erik Hjelt, ja tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden jälkeen medialla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä suomeksi. Osallistujia pyydetään saapumaan paikalle vain täysin terveinä. Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä. Webcast-lähetys tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/. Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa: https://kojamo.videosync.fi/q2-2022-results. Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon: FI: +358 981 710 310 SE: +46 856 642 651 UK: +44 333 300 0804 US: +1 631 913 1422 Puhelimitse tilaisuuteen osallistuvia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 36608542# Lisätietoja: Niina Saarto, Group Treasurer, Investor Relations, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3283, niina.saarto@kojamo.fi Medialle: Irene Kantor, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3589, irene.kantor@kojamo.fi

Kutsu Herantis Pharman verkkotapahtumaan: Yhtiön puolivuosikatsaus 25.8.2022

Herantis Pharma Oyj Lehdistötiedote, 4.8.2022 klo 9:00 Herantis Pharma Oyj (“Herantis” tai ”Yhtiö”), Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia uusia hoitoja kehittävä innovatiivinen bioteknologiayritys, ilmoitti tänään, että Yhtiön puolivuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2022 julkaistaan torstaina 25.8.2022 klo 8:00. Sijoittajille, analyytikoille ja tiedotusvälineille suunnatussa, 25.8.2022 klo 10:00 alkavassa englanninkielisessä webinaarissa Herantiksen johtoryhmän jäsenet kertovat yksityiskohtaisemmin Yhtiön vuoden 2022 ensimmäisestä vuosipuoliskosta ja vastaavat osallistujien kysymyksiin. Osallistujia pyydetään liittymään webinaariin muutama minuutti ennen sen alkua. Ilmoittautumislinkki: Herantis’ 1H 2022 Report Webinar  Osallistujille lähetetään sähköpostitse vahvistus ilmoittautumisesta. Yhteystiedot lisätietoja varten: Julie Silber/Gabriela Urquilla Puh.: +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19 Email: ir@herantis.com Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi: +358 9 25 380 225, Ruotsi: +358 40 5161400 Company website: www.herantis.com Herantis Pharma Oyj Herantis Pharma Oyj on Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja kehittävä innovatiivinen bioteknologiayritys. Herantiksen kärkiaihio HER-096 on pieni, CDNF-proteiinin aktiivisesta alueesta johdettu synteettinen peptidomimeettinen yhdiste, jossa yhdistyvät CDNF-proteiinin ainutlaatuinen toimintamekanismi ja ihonalaisen annostelun käytön mahdollistuminen. Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla. Lisätiedot: https://www.herantis.com

Optomed Oyj:n puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2022

Optomed Oyj        Pörssitiedote         4.8.2022, klo 9.00, Helsinki Optomed Oyj:n puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2022  Huhti–kesäkuu 2022 · Liikevaihto laski 7,0 prosenttia 3,7 (4,0) miljoonaan euroon. · Laitteet-segmentin liikevaihto laski 28,2 prosenttia ollen 1,4 (1,9) miljoonaa euroa. Kiinan liikevaihto laski yli 90 %, kun taas muiden markkinoiden liikevaihto kasvoi yli 40 %. · Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 12,1 prosenttia ollen 2,4 (2,1) miljoonaa euroa. · Oikaistu käyttökate oli -813 (177) tuhatta ollen -21,8 (4,4) prosenttia liikevaihdosta. · Optomed toteutti onnistuneen suunnatun osakeannin, millä kerättiin 4,8 miljoonaa euroa. Tammi–kesäkuu 2022 · Liikevaihto laski 12,7 prosenttia 6,9 (8,0) miljoonaan euroon. · Laitteet-segmentin liikevaihto laski 27,5 % ollen 2,4 (3,3) miljoonaa euroa. · Ohjelmistot-segmentin liikevaihto laski 2,0 % olleen 4,5 (4,6) miljoonaa euroa. · Oikaistu käyttökate oli -1 750 (-138) tuhatta vastaten -25,2 (-1,7) prosenttia liikevaihdosta. · Optomed julkaisi tuloksia Yhdysvalloissa toteutetusta prospektiivisestä monikeskustutkimuksesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida Optomed Aurora kädessä pidettävän silmäpohjakameran sekä AEYE Healthin tekoälyratkaisun kykyä havaita lievää runsaammat diabeettisen retinopatian merkit. FDA lupahakuprosessi etenee suunnitellusti. Avainluvut . Tuhatta euroa 4-6/20 4-6/2 Muutos,  1-6/20 1-6/2 Muutos, % 2021 22 021 % 22 021Liikevaihto 3 733 4 012 -7,0% 6 947 7 956 -12,7% 14 850 Bruttotulos * 2 149 3 324 -35,4% 4 339 5 901 -26,5% 10 558 Bruttokateprosentti 57,6% 82,9 62,4% 74,2 71,1 %*, % % %Käyttökate -813 177 -559,1% -1 -138 -1 172,0% -2 002 750Käyttökateprosentti -21,8% 4,4 -25,2% -1,7 -13,5 %*, % % %Oikaistu käyttökate -813 177 -559,1% -1 -138 -1 172,0% -2 002* 750Oikaistu -21,8% 4,4 -25,2% -1,7 -13,5 %käyttökateprosentti % %*, %Liiketulos -1 -859 -57,7% -2 -1 -64,7% -4 780 355 815 710Liiketulosprosentti -36,3% -21,4 -40,5% -21,5 -32,2 %*, % % %Oikaistu liiketulos -1 -859 -57,7% -2 -1 -64,7% -4 780* 355 815 710Oikaistu -36,3% -21,4 -40,5% -21,5 -32,2 %Liikevoitto % %-marginaali *,  %Nettotulos -1 -864 -53,8% -2 -1 -82,3% -4 249 328 698 480Osakekohtainen -0,10 -0,06 -48,8% -0,20 -0,11 -76,4% -0,32tulos (tappio)Liiketoiminnan -965 -1 31,2% -1 -1 -0,4% -2 940Nettorahavirta 403 665 659Nettovelka -825 -2 -59,6% -825 -2 -59,6% 213 042 042Nettovelka / 0,2 -68,7 0,2 -68,7 -0,1oikaistukäyttökate(viimeiset 12 kk) *Omavaraisuusaste  * 61,5% 64,5 61,5% 64,5 58,8 % % %Tutkimus- ja 222 490 -54,7% 598 968 -38,2% 1 773kehityskulut,henkilöstöTutkimus- ja 147 161 -9,0% 356 310 14,6% 511kehityskulut, muutkulutTutkimus- ja 368 651 -43,4% 954 1 279 -25,4% 2 284kehityskulutyhteensä *) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut Toimitusjohtajan katsaus Merkittäviä kasvupanostuksia ja rekrytointeja Yhtysvalloissa. Ensimmäinen vuosipuolisko oli ennakoidusti heikko. Toinen vuosipuolisko ja lähitulevaisuus näyttää vahvalta. Optomed toteutti toukokuussa onnistuneen suunnatun osakeannin, millä kerättiin 4,8 miljoonaa euroa. Toinen vuosineljännes ja sitä kautta ensimmäinen vuosipuolisko olivat Kiinan laskeneesta liikevaihdosta johtuen aiemmin ennakoimamme mukaisesti heikkoja. Lähitulevaisuus näyttää länsimarkkinoiden voimakkaan kasvun vuoksi vahvalta ja tulevien uusien tuotelanseerausten, kuten Aurora AEYE tuotteen, odotetaan vauhdittavan kasvua tulevina vuosina. Kiinan markkina on edustanut merkittävää osaa Optomedin liikevaihdosta viime vuosina. Odotamme tämän markkinan heräävän kuluvan vuoden toisella puoliskolla, mutta markkinan toipumiseen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Säilytämme vuoden 2022 näkymät ennallaan, mutta länsimarkkinoiden onnistumisista huolimatta Kiinan markkina aiheuttaa edelleen epävarmuutta koko vuoden liikevaihdon suhteen. Yhdysvaltain markkinat tulevat olemaan Optomedin liiketoiminnan kasvun ja strategisten tavoitteiden toteutumisen kannalta ratkaisevat seuraavan viiden vuoden ajan. Diabeettisen retinopatian seulontojen odotetaan siirtyvän kiihtyvää tahtia perusterveydenhuollon ammattilaisten tehtäväksi Yhdysvaltain viranomaisten (Centers for Medicare and Medicaid, CMS) hyväksyessä uuden kansallisen tekoälyyn perustuvan diabeettisen retinopatian seulonnan korvattavuuskoodin (CPT 92229). Koodin mahdollistaman korvattavuuden sekä Medicare laatupisteiden vuoksi seulonnoista tulee erityisen kannattavaa perusterveydenhuollon yksiköille. Eri arvioiden mukaan Yhdysvalloissa on tällä hetkellä 200 000 – 500 000 erilaista perusterveydenhuollon (point of care) yksikköä, jotka voivat tulevien vuosien aikana alkaa seulomaan diabeettista retinopatiaa, ja ovat Optomedin tarjoaman Aurora AEYE ratkaisun potentiaalisia asiakkaita. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme, asiakkaidemme ja neuvonantajiemme kanssa tekemämme arvion mukaan Yhdysvalloissa tulee seuraavan 5-10 vuoden kuluttua olemaan vähintään 50 000 – 100 000 diagnostiseen tekoälyyn kytkeytyvää silmänpohjakameraa seulomassa diabeettista retinopatiaa ja myöhemmin myös muita sokeuttavia sekä systeemisiä sairauksia. Odotettavissa on, että muutama markkinajohtaja tulee toimittamaan valtaosan näistä laitteistoista. Optomedin tavoitteena on erittäin kilpailukykyisten tuotteidensa ja aikaisen markkinoille tulonsa avulla olla yksi näistä markkinajohtajista. Onnistuessamme tässä diabeettisen retinopatian seulontamarkkina Yhdysvalloissa pystyy yksinään moninkertaistamaan Optomedin liikevaihdon, ja vielä siten että  syntyvä liikevaihto on lähes kokonaisuudessaan jatkuvalaskutteista. Keskitämme kasvupanostuksemme tällä hetkellä vahvasti Yhdysvaltoihin. Etenemme Aurora AEYE tuotteemme kanssa FDA-myyntilupaprosessissa suunnittelemallamme tavalla ja aikataulussa. Olemme palkanneet kuluneen vuosineljänneksen aikana lisää myynnin ja markkinoinnin henkilöstöä Yhdysvaltoihin, ja ryhtyneet kouluttamaan ja valmistelemaan organisaatiotamme ja yhteistyökumppaneitamme tulevaa tuotelanseerausta varten. Optomedilla on tällä hetkellä Yhdysvalloissa vahva johto, myynti- ja markkinointitiimi sekä muu operatiivinen organisaatio valmiina. Muualla maailmassa yhtiön liiketoiminnan muut kulut ovat laskussa. Isoimmat pitkän aikavälin kehityshankkeemme lähenevät valmistuimista, minkä seurauksena yhtiön kiinteät kulut ja investoinnit tulevat toisen vuosipuoliskon aikana laskemaan Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämän seurauksena, ja huolimatta kasvavista panostuksista Yhdysvaltain markkinoille, yhtiön kannattavuuden odotetaan paranevan lähitulevaisuudessa. Seppo Kopsala Vuoden 2022 näkymät Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan  vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna. Puhelinkonferenssi Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään 4.8.2022 klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat klo 10.00 mennessä. Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään etukäteen sähköpostitse sakari.knuutti@optomed.com. Yhteystiedot puhelinkonferenssiin alla: FI +358 9 856 263 00 SE +46 8 505 218 52 UK +44 20 3321 5273 US +1 646 838 1719 FR +33 1 70 99 53 92 Konferenssin tunnus on 552 064 878#. Osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että yhtiö kerää hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot. Konsernin tulos Huhti-kesäkuu 2022 Huhti-kesäkuussa 2022 konsernin liikevaihto laski 7,0 prosenttia ollen 3 733 (4 012) tuhatta euroa. Pääasiallinen syy liikevaihdon laskuun oli aikaisemmin ilmoitetut muutokset Kiinan markkinassa, jotka vaikuttivat negatiivisesti kameramyyntiin. Kiinan tilannetta kompensoi vahva ohjelmistomyynti ja myynnin kasvu sekä globaalin jakelijaverkoston kautta että laitevalmistaja-asiakkaille (OEM). Laitteet-segmentin liikevaihto laski 28,2 %. Kiinan liikevaihto laski yli 90 % kun taas muiden markkinoiden liikevaihto kasvoi yli 40 %. Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 12,1 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Bruttokateprosentti laski 57,6 prosenttiin vertailukauden 82,9 prosentista. Yhtiön avustukset ja muut liiketoiminnan tuotot olivat 0 (624) tuhatta huhti-kesäkuussa. Vertailukautta vahvisti Business Finlandin tuolloin tekemä päätös yhtiön 538 tuhannen euron lainan perimättä jättämisestä. Huhti-kesäkuussa 2022 bruttokateprosentti olisi ollut 57,6 (67,3) ilman liiketoiminnan muita tuottoja. Huhti-kesäkuun 2022 käyttökate oli -813 (177) tuhatta euroa. Suurin syy käyttökatteen negatiiviseen kehitykseen vuoteen 2021 verrattuna, oli alentunut liikevaihto johtuen Kiinan myynnin heikkenemisestä ja matalampi bruttokate. Liiketulos oli -1 355 (-859) tuhatta euroa. Huhti-kesäkuun 2022 nettorahoituskulut olivat 6 (-25) tuhatta euroa, koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin sekä Yhdysvaltojen dollarin ja euron välisistä kurssieroista. Tammi-kesäkuu 2022 Tammi-kesäkuussa liikevaihto laski 12,7 prosenttia ollen 6 947 (7 956) tuhatta euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla johtuen pääasiassa samoista syistä kuin toisella neljänneksellä. Laitteet-segmentin liikevaihto laski 27,5 prosenttia ja Ohjelmistot-segmentin liikevaihto laski 2,0 prosenttia. Bruttokateprosentti laski 62,4 prosenttiin vertailukauden 74,2 prosentista. Yhtiön liiketoiminnan muut tulot sisältävät 37 (705) tuhannen euron avustuksen, joka kasvatti kausien bruttotulosta. Vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon bruttotulos olisi ollut 61,9 (65,3) prosenttia ilman saatuja avustuksia ja liiketoiminnan muita tuottoja. Käyttökate oli -1 750 (-138) tuhatta euroa ja liiketulos oli -2 815 (-1 710) tuhatta euroa. Nettorahoituserät olivat 77 (191) tuhatta euroa, koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja euron välisistä kurssieroista Rahavirta ja taloudellinen asema Huhti-kesäkuun liiketoiminnan nettorahavirta oli -965 (-1 403) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -825 (-489) tuhatta euroa ja se koostui enimmiltä osin tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella 4 208 (-6). Optomed toteutti suunnatun osakeannin, millä kerättiin 4,8 miljoonan euron bruttovarat. Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 7 097 (7 818) tuhatta euroa. Korolliset nettovelat olivat -825 (-2 042) tuhatta euroa katsauskauden lopussa. Nettokäyttöpääoma oli 4 239 (4 804) tuhatta euroa katsauskauden lopussa. Laitteet-segmentti Optomedilla on kaksi tosiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot. Laitteet-segmentti kehittää, kaupallistaa ja valmistaa kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja edullisia. Kamerat soveltuvat lukuisten silmäsairauksien, kuten diabeettisen retinopatian, glaukooman ja silmänpohjan ikärappeuman seulontaan. Tuhatta euroa 4-6/2 4-6/2 Muutos,  1-6/2 1-6/2 Muutos,  % 2021 % 021 022 021 022Liikevaihto 1 361 1 896 -28,2 % 2 425 3 343 -27,5 % 5 839 Bruttotulos * 642 1 811 -64,6 % 1 283 2 653 -51,7 % 4 139 Bruttotulosprosentti,  47,2 95,5 52,9 79,4 70,9 %% * % % % %Käyttökate -464 593 -178,3 % -963 362 -365,8 % -1 014Käyttökateprosentti -34,1 31,3 -39,7 10,8 -17,4 %*,% % % % %Liiketulos -843 -292 -188,3 % -1 -907 -88,2 % -3 182 707Liiketulosprosentti*, -61,9 -15,4 -70,4 -27,1 -54,5 %% % % % % *) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut. Huhti-kesäkuu 2022 Huhti-kesäkuussa Laitteet-segmentin liikevaihto laski 28,2 prosenttia ollen 1 361 (1 896) tuhatta euroa. Liikevaihdon lasku johtui aiemmin helmikuussa ilmoitetuista muutoksista, jotka vaikuttivat kameramyyntiin Kiinassa. Myynnin kasvu globaalissa jakelijaverkoston kautta ja laitevalmistaja-asiakkaille (OEM) kompensoi osittain Kiinan negatiivista vaikutusta. Liikevaihto laski Kiinassa yli 90 % ja muilla markkinoilla liikevaihto kasvoi yli 40 %. Bruttotulosprosentti laski 47,2 prosenttiin edellisen vuoden 95,5 prosentista ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 0 (623) tuhatta euroa. Muutokseen vaikutti aiemmin mainittu perimättä jätetty laina vuonna 2021. Katsauskaudella saaduilla avustuksilla ja liiketoiminnan muilla tuotoilla oikaistu bruttotulosprosentti olisi ollut 47,2 ja vertailukaudella 62,6. Myös laitevalmistaja-asiakkaiden suurempi osuus kokonaismyynnistä vaikutti negativiisesti bruttokateprosenttiin. Käyttökate oli -464 (593) tuhatta euroa eli -34,1 (31,3) prosenttia liikevaihdosta. Pääsyy käyttökatteen laskuun oli liikevaihdon lasku Kiinassa ja bruttokateprosentin muutokset. Tammi-kesäkuu 2022 Tammi-kesäkuussa 2022 Laitteet-segmentin liikevaihto laski 27,5 prosenttia ollen 2 425 (3 343) tuhatta euroa. Laskuun vaikuttivat samat syyt kuin toisella vuosineljänneksellä. Bruttotulosprosentti laski 52,9 prosenttiin edellisen vuoden 79,4 prosentista. Vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon bruttotulosprosentti ilman liiketoiminnan muita tuottoja olisi ollut 51,4 prosenttia verrattuna 58,3 prosenttiin 2021. Käyttökate oli -963 (362 ) tuhatta euroa eli -39,7 (10,8) prosenttia liikevaihdosta. Syyt käyttökatteen huononemiseen olivat samat syyt kuin toisella vuosineljänneksellä. Ohjelmistot-segmentti Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot. Ohjelmistot-segmentti kehittää ja myy diabeettiseen retinopatiaan ja syöpäkuvauksiin erikoistuneita kuvantamisohjelmistoja terveydenhuoltoalan organisaatioille. Näiden lisäksi Ohjelmistot-segmentti myy myös muita omia ohjelmistopalveluja ja valittujen kumppanien ohjelmistoja, sekä tarjoaa ohjelmistokonsultointia Laitteet-segmentin seulontaratkaisuprojektien tueksi. Tuhatta euroa 4-6/2 4-6/2 Muutos, 1-6/2 1-6/2 Muutos,  % 2021 022 021 % 022 021Liikevaihto 2 372 2 116 12,1 % 4 522 4 613 -2,0 % 9 011 Bruttotulos * 1 507 1 513 -0,4 % 3 056 3 248 -5,9 % 6 420 Bruttotulosprosentti,  63,5 71,5 67,6 70,4 71,2 %% * % % % %Käyttökate 478 248 92,9 % 898 788 14,0 % 1 855Käyttökateprosentti 20,2 11,7 19,9 17,1 20,6 %*,% % % % %Liiketulos 317 97 225,1 % 580 486 19,4 % 1 247Liiketulosprosentti*, 13,3 4,6 12,8 10,5 13,8 %% % % % % *) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut. Huhti–kesäkuu 2022 Huhti-kesäkuussa 2022 Ohjelmistot-segmentin liikevaihto kasvoi 12,1 prosenttia ollen 2 372 (2 116) tuhatta. Vuoden ensimmäiseltä kvartaalilta myöhästynyt lisenssimyynti saatin kirjattua toiselle neljännekselle, mikä vaikutti positiivisesti toiseen vuosineljännekseen, ja toisaalta negatiivisesti ensimmäiseen vuosineljännekseen. Kansainväliset seulontaratkaisuprojektit jatkuivat hyvin Aasiassa ja Lähi-idässä. Käyttökate oli 478 (248) tuhatta euroa ja 20,2 (11,7) prosenttia liikevaihdosta. Tammi–kesäkuu 2022 Tammi-kesäkuussa 2022 Ohjelmistot-segmentin liikevaihto laski 2,0 prosenttia 4 522 (4 613) tuhanteen euroon pääasiassa samoista syistä kuin toisella vuosineljänneksellä. Käyttökate oli 898 (788) tuhatta euroa eli 19,9 (17,1) prosenttia liikevaihdosta. Konsernitason kulut Konsernitason kuluiksi katsotaan koko konsernia palvelevien toimintojen, kuten kassanhallinta, konsernikirjanpito, markkinointi, lakiasiat, henkilöstöhallinto sekä IT-kulut. Huhti–kesäkuu 2022 Konsernitason operatiiviset kulut olivat 827 (664) tuhatta euroa. Kasvu liittyy pääasiassa konsernin markkinointitoiminnon vahvistamiseen, alkaen jo toisella vuosipuoliskolla 2021. Tammi–kesäkuu 2022 Konsernitason operatiiviset kulut olivat 1 685 (1 288) tuhatta euroa. Muutos johtuu konsernin markkinointitoiminnon vahvistamisesta. Henkilöstö Henkilöstön lukumäärä raportointikauden lopussa. 6/2022 6/2021Laitteet 55 55Ohjelmistot 43 41Konsernihallinto 22 19Yhteensä 120 115 Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä Optomed noudattaa Suomen lakeja ja määräyksiä, Optomedin yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Suomen arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa https://cgfinland.fi. Optomed on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2021. Selvitys on saatavissa osoitteessa http://www.optomed.com/. Yhtiökokous Optomed Oyj:n 10.5.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta, vahvisti toimielinten palkitsemisraportin sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2021 ei makseta osinkoa. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Xisi Guo, Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti: · hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa · hallituksen jäsenet 18 000 euroa. Lisäksi valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 300 euron ja jäsenille 200 euron kokouspalkkio jokaisesta valiokuntien kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana. Palkkiot maksetaan kerran vuodessa elokuussa Optomedin puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että KHT Tapio Raappana jatkaa yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen muuttaa optio-ohjelman 2017B ehtojen kohtaa II.2.3 siten, että osakkeiden merkintäaikaa jatketaan kahdella (2) vuodella, jolloin merkintäaika kaikilla optio-ohjelman 2017B nojalla annetuilla optio-oikeuksilla päättyy 1.7.2024. Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen sekä niiden pantiksi ottamiseen. Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 1 400 314 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 400 314 osaketta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta. Optomedin hallituksen päätöksiä: Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Salosen. Valiokuntien jäsenet valittiin seuraavasti: Tarkastusvaliokunta: · Reijo Tauriainen (puheenjohtaja) · Seppo Mäkinen · Anna Tenstam Palkitsemisvaliokunta: · Seppo Mäkinen (puheenjohtaja) · Reijo Tauriainen · Anna Tenstam Osakkeet ja osakkeenomistajat Yhtiöllä on yksi yhtäläiset oikeudet tuottava osakesarja. Tarkastelukauden lopussa Optomed Oyj:n osakepääoma koostui 15 400 997 osakkeesta, joista yhtiön itsensä hallussa oli 386 517 osaketta. Optomedin hallussa olevien osakkeiden määrä vastaa suunnilleen 2,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänivallasta. Lisätietoa osakkeisiin, omistusosuuksiin ja osakkeiden kaupankäyntiin liittyen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat. Suunnattu osakeanti Optomed toteutti toukokuussa 2022 suunnatun osakeannin, joka koostui 1 397 853 yhtiön uudesta osakkeesta. Annissa kerättiin noin 4,8 miljoonan euron bruttotuotot. Osakeannin pääasiallisena tarkoituksena oli varmistaa riittävä rahoitus Yhtiön kasvustrategian toimeenpanolle erityisesti Yhdysvaltain diabeettisen retinopatian seulontamarkkinoilla sekä vahvistaa Yhtiön tasetta. Merkintähinta oli 3,45 euroa osakkeelta vastaten noin 6,76 prosentin alennusta verrattuna Yhtiön osakkeen päätöskurssiin 5.5.2022. Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoittajiin kuuluu tahoja, joilla on aikaisempaa kokemusta ja osaamista lääketieteellisten laitteiden alalta (kuten Joensuun Kauppa & Kone Oy, Timo Syrjälä, Markku Kaloniemi, Berenberg rahastot ja Säästöpankki rahastot), joiden Yhtiö odottaa tukevan Yhtiön strategiaa sekä osoittaa Yhtiön houkuttelevaa asemaa markkinoilla. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin ja kaupankäynti niillä alkoi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 10.5.2022. Riskit ja epävarmuustekijät Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät on kuvattu yhtiön 4.3.2022 julkaistussa vuoden 2021 vuosikertomuksessa. Vuosikertomus on luettavissa osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat/. Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät eivät ole muuttuneet vuosikertomuksen julkaisun jälkeen. Tilintarkastus Tämä osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu. Vuoden 2022 tulosjulkistukset Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022, 3.11.2022 Lisätietoja antaa Lars Lindqvist, talousjohtaja Puhelin: +46 702 59 57 89 Sähköposti: lars.lindqvist@optomed.com Seppo Kopsala, toimitusjohtaja Puhelin: +358 40 555 1050 Sähköposti:  seppo.kopsala@optomed.com Optomed lyhyesti Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden sekä seulontaohjelmistojen valmistajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn, tavoitteenaan uudistaa silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmänpohjakameroiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön, sekä tuotteidensa kansainväliseen myyntiin. Optomedin tuotteita myydään yli 60 maassa eri myyntikanavien kautta. www.optomed.com Vaihtoehtoiset tunnusluvut Optomed käyttää tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joiden on tarkoitus antaa parempi käsitys yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samannimisten tunnuslukujen kanssa. Vaihtoehtoinen tunnusluku MääritelmäBruttotulos Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot – Materiaalit ja palvelutBruttokate,  % Bruttotulos / LiikevaihtoKäyttökate Liiketulos ennen arvonalentumisia ja poistoja Käyttökateprosentti,  % Käyttökate / LiikevaihtoLiiketulos Voitto/tappio arvonalentumisten ja poistojen jälkeenLiikevoittoprosentti,  % Liiketulos / LiikevaihtoOikaistu liiketulos Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriäOikaistuliikevoittoprosentti,  % Oikaistu liiketulos / Liikevaihto Oikaistu käyttökate Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriäOikaistu käyttökateprosentti, % Oikaistu käyttökate / Liikevaihto Vertailukelpoisuuteen Normaalin liiketoiminnan ulkopuolella oleviavaikuttavat erät merkittäviä eriä ovat esimerkiksi restrukturointikustannukset, liiketoimien tai muiden pitkäaikaisten varojen myynnin nettotulos tai -tappio, strategiset kehitysprojektit, pääoman uudelleenjärjestelyyn liittyvät ulkoisten neuvonantajien kustannukset, pitkäaikaisten varojen restrukturointiin liittyvät poistot, vahingonkorvaukset ja hankintoihin liittyvät transaktiokustannukset.Nettovelka Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)Nettovelka / Oikaistu Nettovelka = Korolliset velat (lainatkäyttökate (viimeiset 12 kk), rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadutkertaa lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat) Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk)Osakekohtainen tulos Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden lukumääräOmavaraisuusaste,  % Oma pääoma yhteensä / Varat yhteensäTutkimus- ja kehittämiskulut Henkilöstökulut tutkimus- ja kehittämishenkilöstölle ja tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvät muut liiketoiminnan kulut. Konsernin tuloslaskelma Tuhatta euroa 4-6/202 4-6/20 1-6/20 1-6/20 2021 2 21 22 21Liikevaihto 3 733 4 012 6 947 7 956 14 850Liiketoiminnan muut 0 624 37 705 810tuototMateriaalit ja -1 584 -1 -2 -2 -5palvelut 311 645 761 102Työsuhde-etuuksista -2 124 -2 -4 -4 -8aiheutuvat kulut 257 367 405 702Poistot ja -542 -1 -1 -1 -2arvonalentumiset 036 066 572 778Liiketoiminnan muut -838 -890 -1 -1 -3kulut 722 634 858Liiketulos -1 355 -859 -2 -1 -4 815 710 780 Rahoitustuotot 302 103 418 342 715Rahoituskulut -296 -128 -340 -151 -263Nettorahoituskulut 6 -25 77 191 453 Voitto/tappio ennen -1 348 -884 -2 -1 -4veroja 738 519 327 Tuloverokulu 20 20 39 39 78 Kauden voitto/tappio -1 328 -864 -2 -1 -4 698 480 249Kauden voiton/tappionjakautuminenEmoyrityksen -1 328 -864 -2 -1 -4omistajille 698 480 249Emoyrityksenomistajillekuuluvastavoitosta/tappiostalaskettuosakekohtainentulosOsakkeiden lukumäärän 13 797 13 13 13 13painotettu keskiarvo 968 353 797 353 441 833 968 833 437Laimentamaton -0,10 -0,06 -0,20 -0,11 -0,32osakekohtainentappio  euroa Konsernin laaja tuloslaskelma Tuhatta euroa 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 2021Kauden voitto/tappio -1 328 -864 -2 698 -1 480 -4 249Muut laajan tuloksen erätKurssierot -43 -56 -120 -134 -253Kauden muut laajan tuloksen -43 -56 -120 -134 -253erät verojen jälkeenKauden laajan tuloksen -1 372 -920 -2 818 -1 614 -4 502jakautuminen Emoyrityksenomistajille Konsernitase Tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021VARATPitkäaikaiset varatLiikearvo  4 256  4 256  4 256Kehittämismenot  7 115  5 531  6 338Asiakassuhteet  1 275  1 497  1 386Teknologia-omaisuuserä  585  687  636Muut aineettomat hyödykkeet  355  451  358Aineettomat hyödykkeet yhteensä  13 586  12 422  12 975Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  664  352  433Käyttöoikeusomaisuuserät  1 029  989  1 205Laskennalliset verosaamiset  14  11  13Pitkäaikaiset varat yhteensä  15 293  13 774  14 626Lyhytaikaiset varatVaihto-omaisuus 3 161 2 552 2 936 Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 190 5 501 4 631Rahavarat  7 079  7 818  6 804Lyhytaikaiset varat yhteensä  15 429  15 871  14 371 Varat yhteensä 30 722 29 646  28 998 Tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021OMA PÄÄOMAOsakepääoma  80  80  80Ylikurssirahasto  504  504  504Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  43 089  37 832  38 526Muuntoero -207  32 -88Kertyneet voittovarat -21 879 -17 839 -17 721Tilikauden tappio -2 698 -1 480 -4 249Oma pääoma yhteensä  18 888  19 129  17 052VELATPitkäaikaiset velatLainat rahoituslaitoksilta  3 822  3 079  3 813Julkiselta vallalta saadut lainat  1 871  1 896  1 940Vuokrasopimusvelat  640  605  818Laskennalliset verovelat  425  501  463Pitkäaikaiset velat yhteensä  6 758  6 081  7 034 Lyhytaikaiset velatLainat rahoituslaitoksilta  368  441  1 071Julkiselta vallalta saadut lainat  193  361  193Vuokrasopimusvelat  405  386  396Ostovelat ja muut velat  4 112  3 249 3 252Lyhytaikaiset velat yhteensä 5 077  4 436  4 912 Velat yhteensä  11 835  10 517  11 946 Oma pääoma ja velat yhteensä  30 722 29 646  28 998 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyrityksenomistajillekuuluva omapääomaTuhatta euroa Osake Ylikurssi Sijoitetun Muuntoerot Kertyneet Yhteensä -pääoma -rahasto vapaan voittovarat oman pääoman rahasto Oma pääoma 80 504 38 526 -88 -21 970 17 0521.1.2022Laaja tulosKauden -2 698 -2 698voitto/tappioMuut laajantuloksenerät muuntoerot -120 -120Kauden laaja -120 -2 698 -2 818tulosyhteensä LiiketoimetomistajienkanssaOsakeantiOsake optiot  4 563 91 4 654Liiketoimet 4 563 91 4 654omistajienkanssayhteensä Muut 0muutoksetOma pääoma 80 504 43 089 -207 -24 577  18 88830.6.2022 Emoyrityksenomistajillekuuluva omapääomaTuhatta euroa Osake Ylikurssi Sijoitetun Muuntoerot Kertyneet Yhteensä -pääoma -rahasto vapaan voittovarat oman pääoman rahasto Oma pääoma 80 504 37 470 166 -18 147 20 0731.1.2021Laaja tulosKauden -1 480 -1 480voitto/tappioMuut laajantuloksenerät muuntoerot -134 -134Kauden laaja -134 -1 480 -1 614tulosyhteensä LiiketoimetomistajienkanssaOsakeantiOsake optiot  362 222 584Liiketoimet 362 222 584omistajienkanssayhteensä 86 86Oma pääoma 80 504 37 832 32 -19 319  19 12930.6.2021 Emoyrityksenomistajillekuuluva omapääomaTuhatta euroa Osake Ylikurssi Sijoitetun Muuntoerot Kertyneet Yhteensä -pääoma -rahasto vapaan voittovarat oman pääoman rahasto Oma pääoma 80 504 37 470 166 -18 147 20 0731.1.2021Laaja tulosKauden -4 249 -4 249voitto/tappioMuut laajantuloksenerät muuntoerot -253 -253Kauden laaja -253 -4 249 -4 502tulosyhteensä LiiketoimetomistajienkanssaOsakeantiOsake optiot  1 055 340 1 395Liiketoimet 1 055 340 1 395omistajienkanssayhteensä Muut 86 86muutoksetOma pääoma 80 504 38 526 -88 -21 970  17 05231.12.2021 Konsernin rahavirtalaskelma Tuhatta euroa 4-6/20 4-6/20 1-6/2022 1-6/2021 2021 22 21 Liiketoiminnan rahavirratKauden voitto/tappio -1 -864 -2 698 -1 480 -4 249 328Oikaisut:Poistot ja arvonalentumiset 542 1 036 1 066 1 572 2 689Rahoitustuotot ja -kulut 403 20 330 -201 -472Muut oikaisut 15 -445 30 -356 992Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman -369 -253 -1 273 -465 -1 041muutostaNettokäyttöpääoman muutokset:Myyntisaamisten ja muiden saamisten -872 -1 -438 -1 702 -1 409muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) 104Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys ( 115 -200 -184 10 -340-) / vähennys (+))Ostovelkojen ja muiden velkojen 568 192 671 536 -22muutos (lisäys (+) / vähennys (-))Rahavirta ennen rahoituseriä -557 -1 -1 223 -1 622 -2 811 365Maksetut korot -10 -11 -22 -30 -66Maksetut muut rahoituskulut -398 -27 -420 -8 -64Saadut korot 0 0 0 1 1Liiketoiminnan nettorahavirta (A) -965 -1 -1 665 -1 659 -2 940 403Investointien rahavirratAineettomien hyödykkeiden hankinnat -750 -445 -1 281 -881 -2 112Aineellisten -75 -43 -391 -164 -462käyttöomaisuushyödykkeidenhankinnatInvestointien nettorahavirta (B) -825 -489 -1 672 -1 046 -2 574 Rahoituksen rahavirtaOsakeamerkinnöistä saadut maksut 4 892 125 4 945 362 1 012Osakeannin transaktiokulut -382 0 -382 0 0Lainojen nostot 14 0 14 0 1 366Lainojen lyhennykset -213 -33 -778 -225 -327Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -103 -97 -205 -216 -414Rahoituksen nettorahavirta (C) 4 208 -6 3 595 -79 1 637Rahavarojen muutos( A+B+C) 2 418 -1 897 257 -2 784 -3 876 Rahavarat kauden alussa 4 630 9 767 6 804 10 608 10 608Valuuttakurssien muutosten vaikutus 31 -51 17 -6 73Rahavarat kauden lopussa 7 079 7 818 7 079 7 818 6 804 Liitetiedot Yrityksen perustiedot sekä puolivuotiskatsauksen laatimisperusta Yrityksen perustiedot Optomed on vuonna 2004 perustettu suomalainen terveysteknologiakonserni (jäljempänä “Optomed” tai “Konserni”), joka on erikoistunut kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja kokonaisratkaisujen tuottamiseen silmänpohjasairauksien seulontaa varten. Konsernin emoyhtiö Optomed Oyj (jäljempänä ”Yhtiö”) on suomalainen Suomen lakien mukaan perustettu osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 1936446-1. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja rekisteröity osoite Yrttipellontie 1 90230 Oulu. Puolivuosikatsauksen laatimisperusta      Optomedin konsolidoitu tilinpäätös on laadittu voimassa olevien Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) standardien mukaisesti. Puolivuosikatsauksen laadinnassa on huomioitu myös 1.1.2022 alkaen voimaan tulleet standardimuutokset. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardia mukaillen ja sitä tulisi tulkita yhdessä konsernin viimeisimmän, 31.12.2021 päättyneen, vuositilinpäätöksen kanssa. Tämä puolivuosikatsaus ei sisällä kaikkea IFRS -standardeissa vaadittua tietoa: sisällytetyt liitetiedot on valittu siten, että ne selittävät niitä tapahtumia ja liiketoimia,  jotka ovat merkittäviä konsernin taloudellisessa tilanteessa ja tuloksessa tapahtuneiden muutosten ymmärtämiseksi viimeisimmän vuositilinpäätöksen jälkeen. Yhtiön hallitus valtuutti puolivuosikatsauksen julkistamisen. Tärkeimmät johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut sekä arvioihin ja oletuksiin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät                                                                                                                Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää johdon tekevän harkintaan perustuvia ratkaisuja sekä sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadinta-ajankohdan varojen ja velkojen määriin,  ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Nämä arviot ja oletukset perustuvat aikaisempaan kokemukseen ja muihin perusteltavissa oleviin tekijöihin, kuten tulevaisuuden tapahtumia koskeviin odotuksiin, joiden Optomedin johto uskoo olevan kohtuullisia ottaen huomioon olosuhteet raportointikauden päättymispäivänä sekä silloin, kun kyseiset arviot ja oletukset on tehty.                                                                                                                 Vaikka nämä arviot perustuvat Optomedin johdon parhaaseen näkemykseen tapahtumista ja toimenpiteistä tilinpäätöksen laatimisajankohtana, on mahdollista  että toteumat saattavat poiketa näistä arvioista. Arvioita ja taustaoletuksia arvioidaan jatkuvasti sekä tilinpäätöstä laadittaessa. Konserni voi joutua muuttamaan arvioitaan  mikäli ne olosuhteet, joihin arviot perustuvat muuttuvat tai jos Optomed saa uutta tietoa tai sille kertyy lisää kokemusta. Mahdolliset muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai oletusta korjataan.                                                                                                                Johdon harkintaan perustuvien ratkaisujen ja arvioiden käyttö                                                                         Johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut, joita johto on tehnyt puolivuotiskatsauksen laatimisperiaatteita soveltaessaan  ja joilla on eniten vaikutusta puolivuotiskatsauksessa esitettäviin lukuihin, liittyvät seuraaviin osa-alueisiin: —Myyntisaamisten luottotappioriskin määrittämiseen — kehittämismenojen aktivointi: minkä kehittämismenojen katsotaan täyttävän taseeseen kirjaamisen edellytykset — kehittämismenojen arvonalentumistestaus                     Raportoitavat segmentit 4-6/2022 Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset KonserniUlkoiset tuotot  1 361  2 372 0  3 733Operatiiviset -719 -865 0 -1 584kulut nettoKate 642 1 507 0  2 149Poistot -378 -162 -2 -542Muut kulut -1 106 -1 029 -827 -2 961Liiketulos -843 317 -829 -1 355Rahoituserät 0 0 6 6Voitto/Tappio -843 317 -822 -1 348ennenverokuluja 4-6/2021 Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset KonserniUlkoiset tuotot  1 896  2 116 0  4 012Operatiiviset -85 -603 0 -688kulut nettoKate 1 811 1 513 0  3 324Poistot -885 -151 0 -1 036Muut kulut -1 218 -1 265 -664 -3 147Liiketulos -292 97 -664 -859Rahoituserät 0 0 -25 -25Voitto/Tappio -292 97 -689 -884ennenverokuluja 1-6/2022 Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset KonserniUlkoiset tuotot  2 425  4 522 0  6 947Operatiiviset -1 143 -1 466 0 -2 609kulut nettoKate 1 283 3 056 0  4 339Poistot -743 -319 -4 -1 066Muut kulut -2 246 -2 158 -1 685 -6 088Liiketulos -1 707 580 -1 689 -2 815Rahoituserät 0 0 77 77Voitto/Tappio -1 707 580 -1 611 -2 738ennenverokuluja 1-6/2021 Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset KonserniUlkoiset tuotot  3 343  4 613 0  7 956Operatiiviset -690 -1 365  0 -2 055kulut nettoKate 2 653 3 248  0   5 901Poistot -1 269 -303 0 -1 572Muut kulut -2 291 -2 460 -1 288 -6 038Liiketulos -907 486 -1 288 -1 710Rahoituserät 0 0 191 191Voitto/Tappio -907 486 -1 098 -1 519ennenverokuluja 2021 Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset KonserniUlkoiset tuotot  5 839  9 011 0  14 850Operatiiviset -1 700 -2 592 0 -4 292kulut nettoKate 4 139 6 420 0  10 558Poistot -2 168 -608 -2 -2 778Muut kulut -5 153 -4 565 -2 843 -12 561Liiketulos -3 182 1 247 -2 844 -4 780Rahoituserät 0 0 453 453Voitto/Tappio -3 182 1 247 -2 392 -4 327ennenverokuluja Myyntituottojen erittely Tuhatta euroa 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021  2021Suomi  2 066  2 047  4 172  4 505  8 939Kiina  57  876  106  1 651  2 165Muut  1 610  1 089  2 669  1 800  3 746Yhteensä 3 733  4 012  6 947  7 956 14 850 Liiketoiminnan muut tuotot 1 000 euroa 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 2021Liiketoiminnan muut tuotot 0 624 37 705 810Yhteensä 0 624 37 705 810 Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat saaduista avustuksista, käyttöomaisuuden myyntituotoista ja Business Finlandin lainanmuutoksesta avustukseksi. Tilikausilla 2021-2022 Optomed on saanut julkisia avustuksia eri tahoilta kuten Business Finlandilta. Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut Q2 2022 Q2 2021 H1 2022 H1 2021 2021Myynnin ja markkinoinnin kulut -204 -149 -378 -281 -674Tutkimus- ja tuotekehityskulut -82 -234 -263 -361 -412Hallinto- ja yleiskulut -551 -507 -1 081 -992 -2 772Liiketoiminnan kulut yhteensä -838 -890 -1 722 -1 634 -3 858 Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjataan myös odotettavissa olevien luottotappioiden muutokset sekä toteutuneet luottotappiot. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto Koneet ja kalustoTuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 HankintamenoAlkusaldo 1.1.  2 721  2 257  2 257Lisäykset  405  165  464Loppusaldo 30.6 /  3 126  2 422  2 72131.12. Kertyneet poistotjaarvonalentumiset Alkusaldo 1.1. -2 288 -1 898 -1 898Kauden poistot -174 -173 -390Loppusaldo -2 462 -2 070 -2 28830.6./31.12. Kirjanpitoarvo  433  359 3591.1.Kirjanpitoarvo  664  352  43330.6./31.12. Vuokrasopimukset Vuokrasopimuksilla hankitutkäyttöoikeusomaisuuserät Tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021Käyttöoikeusomaisuuserien  35  27  449lisäyksetKäyttöoikeusomaisuuserien -211 -203 -409poistotKirjanpitoarvo kauden 1 029 989 1 205lopussaVuokrasopimuksilla hankitutkäyttöoikeusomaisuuserätovattoimitiloja ja ne onesitetty omalla rivilläänkäyttöoikeusomaisuuserissä. Vuokrasopimusvelat Tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021Lyhytaikainen  405  386  396Pitkäaikainen  640  605  818Yhteensä  1 044  991  1 214 Kyseiset velat on esitetty konsernitaseen rivillä Vuokrasopimusvelatpitkäaikainen/lyhytaikainen) erääntymisajankohtansa mukaan. Aineettomat hyödykkeet Aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvot 30.06.2022 Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis Asiakas Teknologia Muut Yhteensä -menot -suhteet -omaisuuserä aineettomat hyödykkeet HankintamenoAlkusaldo 1.1.  4 256  11 815  2 222  1 023  951  20 267Lisäykset 0   1 245 0 0   48  1 293Loppusaldo 30.6  4 256  13 060  2 222  1 023  999  21 560Kertyneet   poistotjaarvonalentumisetAlkusaldo 1.1. 0 -5 477 -836 -387 -593 -7 292Kauden poistot 0  -468 -111 -51 -51 -681Kauden 0  0 0  0  0 0arvonalentumisetLoppusaldo 30.6. 0  -5 945 -947 -438 -644 -7 973 Kirjanpitoarvo  4 256  6 338  1 386  636  358  12 9751.1.Kirjanpitoarvo  4 256  7 115  1 275  585  355  13 58630.6. Aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvot 30.6.2021 Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis Asiakas Teknologia Muut Yhteensä -menot -suhteet -omaisuuserä aineettomat hyödykkeet HankintamenoAlkusaldo 1.1.  4 256  9 709  2 222  1 023  945  18 156Lisäykset 0   831 0 0  34  865Loppusaldo 30.6  4 256  10 541  2 222  1 023  979  19 021Kertyneet   poistotjaarvonalentumisetAlkusaldo 1.1. 0  -4 043 -614 -286 -461 -5 403Kauden poistot  0 -486 -111 -51 -67 -715Kauden 0 -482 0 0 0 -482arvonalentumisetLoppusaldo 30.6. 0 -5 010 -725 -337 -527 -6 599 Kirjanpitoarvo  4 256  5 667  1 608  738  485  12 7531.1.Kirjanpitoarvo  4 256  5 531  1 497  687  451  12 42230.6. 31.12.2021 Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis Asiakas Teknologia Muut Yhteensä -menot -suhteet -omaisuuserä aineettomat hyödykkeet HankintamenoAlkusaldo 1.1.  4 256  9 709  2 222  1 023  945  18 156Lisäykset 0   2 105 0 0  6  2 111Loppusaldo 31.12  4 256  11 904  2 222  1 023  952  20 357KertyneetpoistotjaarvonalentumisetAlkusaldo 1.1.  0   -4 043 -614 -286 -461 -5 403Kauden poistot  0 -952 -222 -102 -43 -1 319Kauden  0 -482 0 0 -89 -571arvonalentumisetLoppusaldo 0 -5 477 -836 -387 -593 -7 29231.12. Kirjanpitoarvo 4 256  5 667  1 608  738  485  12 7531.1.Kirjanpitoarvo 4 256  6 338  1 386  636  358  12 97531.12. Rahoitusvarat Tasearvot - jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat 1 000 euroa 30.6.2022 30.6.2021 2021MyyntisaamisetSaatavarahoitus  358  351 740Muut myyntisaamiset 3 673 3 787 2 917Myyntisaamiset yhteensä  4 031  4 138 3 658Rahavarat  7 079  7 818 6 804Yhteensä  11 109  11 957 10 462 Erääntyneiden myyntisaamisten vuoksi rahoitusvaroihin liittyy kohonnut luottotappioriski. Luottoriskille alttiina olevat kohteet ja luottotappiovaraus Optomed katsoo, että sillä on kohonnut luottotappioriski koskien kiinalaisen asiakkaan myyntisaamisia. Luottoriskikeskittymä on muodostunut ja erääntyneiden myyntisaatavien vuoksi siihen liittyy kohonnut luottotappioriski. Kiinalainen asiakas on maksanut erääntyneitä myyntisaatavia maksusuunnitelman mukaisesti. Maksusuunnitelma uudelleen neuvoteltiin heinäkuussa 1 000 euroa Brutto- Painotettu Luotto kirjanpito- keskim. tappio- arvo varaus luottotappio- varausprosentti30.6.2022Lyhytaikaiset myyntisaamiset 9(erääntymättömät)Erääntyneet1-30 päivää                       172   1,5 % 331-60 päivää                         45   4 % 261-90 päivää                         11   9 % 1Yli 90 päivää  40 12 % 4Erityinen tappiovaraus  2,382 30 % 700Yhteensä  4,391  718 1 000 euroa Brutto- Painotettu Luotto kirjanpito- keskim. tappio- arvo varaus luottotappio- varausprosentti31.12.2021Lyhytaikaiset myyntisaamiset 6(erääntymättömät)Erääntyneet  -  01-30 päivää  67 1,5 % 131-60 päivää  10 4 % 061-90 päivää  2 9 % 0Yli 90 päivää  40 12 % 5Erityinen tappiovaraus  2 382 30 % 715Yhteensä  3 644  727 Rahoitusvelat Tuhatta euroa  30.6.2022  30.6.2021 31.12.2021Pitkäaikaiset rahoitusvelatLainat rahoituslaitoksilta 3 822 3 079 3 813Julkiselta vallalta saadut lainat 1 871 1 896 1 940Vuokrasopimusvelat 640 605 818Yhteensä 6 333 5 580 6 571Lyhytaikaiset rahoitusvelatLainat rahoituslaitoksilta 368 441 1 071Julkiselta vallalta saadut lainat 193 361 193Vuokrasopimusvelat 405 386 396Ostovelat 1 159 913 944Yhteensä 2 123 2 100 2 604 Rahoitusvelat yhteensä 8 456 7 680 9 175 Tilikaudella 2022 konserni pidensi OP pankilta saatujen lainojen lyhennysohjelmaa ja vuonna 2021 neuvotteli uuden lainan Nordealta. Käyvät arvot - jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat  Optomed katsoo, että jaksotettuun hankintamenoon arvostettujen rahoitusvelkojen tasearvo on kohtuullinen arvio niiden käyvistä arvoista. Tämä arvio vastaa käyvän arvon hierarkian tasoa 3, koska kyseisten rahoitusvelkojen arvostaminen perustuu Optomedin johdon näkemykseen. Kovenantti Optomedin lainoihin rahoituslaitoksilta liittyy omavaraisuusastetta koskeva kovenanttiehto ja lisäksi Optomedin on saavutettava tietyt keskeiset toimintaan liittyvät tavoitteet. Lainat maksetaan takaisin uusien lyhennysohjelmien mukaisesti. Optomedin on täytettävä kovenanttiehto vuositilinpäätöspäivänä. Omavaraisuusaste lasketaan sovitun laskentakaavan mukaisesti. Seuraavassa taulukossa on kuvattu kovenanttiehto ja sen täyttyminen raportointikaudella. Kovenanttiehto Toteuma Tarkasteltava taso lNordea laina30.6.2022Omavaraisuusaste 50 % 61,48 % Optomed-konserniRahavarat 2 miljoonaa 7,1 miljoonaa Optomed-konserni31.12 2022 jatämän jälkeenKäyttökate 0 Optomed-konserniOP lainanomavaraisuusaste30.6.2022 35 % 62,73 % Optomed-konserni30.6.2021 35 % 68,87 % Optomed-konserni31.12.2021 35 % 59,04 % Optomed-konserni Yhtiön omavaraisuusaste lasketaan lainanantajasta riippuen seuraavalla tavalla: Nordean lainan omavaraisuuden laskentakaava: Oikaistu omapääoma/ (taseen loppusumma+vuokravastuut) OP lainan omavaraisuuden laskentakaava: Oikaistu omapääoma/(taseen loppusumma-saadut ennakot) Kovenanttiehto täyttyi 30.6.2022. Lähipiiritapahtumat Muun lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä avoimet saldot Tuhatta euroa Myynnit Myyntisaamiset Muut kulutTammi-kesäkuu 2022 394 2 530 -40Tammi-kesäkuu 2021 1 734 2 477 -48Tammi-Joulukuu 2021 1 704 2 382 -87 Myynnit ja myyntisaamiset  ja osa muista kuluista liittyvät Optomed Oyj:n merkittävimpiin omistajiin, joiden katsotaan kuuluvan emoyrityksen lähipiiriin. Muut kulut koostuvat emoyrityksen hallituksen puheenjohtajalle maksetuista konsulttipalkkioista ja matkakulujen korvauksista. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Kiinalaisen asiakkaan maksusuunnitelma uudelleen neuvoteltiin heinäkuussa. Johto ei näe luottotappioriskin kasvaneen aiemmin arvioidusta.

Outokummun tammi–kesäkuun 2022 puolivuosikatsaus: Toisen neljänneksen oikaistu käyttökate ylitti puoli miljardia euroa

Outokummun tammi–kesäkuun 2022 puolivuosikatsaus: Toisen neljänneksen oikaistu käyttökate ylitti puoli miljardia euroa Vuoden 2022 toinen neljännes lyhyesti · Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 603 000 tonnia (626 000 tonnia)1. · Oikaistu käyttökate nousi 547 milj. euroon (223 milj. euroa). · Käyttökate oli 547 milj. euroa (223 milj. euroa). · Sijoitetun pääoman tuotto nousi 29,9 %:iin (5,2 %).  · Liiketoiminnan rahavirta oli 104 milj. euroa (6 milj. euroa). · Nettovelka väheni 289 milj. euroon (31.3.2022: 294 milj. euroa) · Velkaantumisaste laski 7,3 %:iin (31.3.2022: 9,0 %). Tammi–kesäkuu 2022 lyhyesti · Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 1 250 000 tonnia (1 234 000 tonnia). · Oikaistu käyttökate oli 923 milj. euroa (400 milj. euroa). · Käyttökate oli 923 milj. euroa (400 milj. euroa). · Liiketoiminnan rahavirta oli 251 milj. euroa (33 milj. euroa). · Tilikauden tulos oli 636 milj. euroa (212 milj. euroa). 1) Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. Toinen neljännes 2022 verrattuna toiseen neljännekseen 2021 Outokummun liikevaihto kasvoi 2951 milj. euroon vuoden 2022 toisella neljänneksellä (1873 milj. euroa) ja oikaistu käyttökate 547 milj. euroon (223 milj. euroa). Kannattavuuden parannuttua sijoitetun pääoman tuotto nousi 29,9 %:iin (5,2 %) huolimatta sijoitetun pääoman viimeaikaisesta kasvusta. Ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 4 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, mutta ruostumattoman teräksen toteutuneet hinnat nousivat merkittävästi sekä Euroopassa että Amerikoissa. Lisäksi ferrokromin myyntihinnan nousu vaikutti myönteisesti kannattavuuteen. Vuoden 2022 toisella neljänneksellä muuttuvat kustannukset nousivat merkittävästi edellisvuodesta energian ja tuotannon tarveaineiden kustannusinflaation kiihdyttyä. Myös kiinteät kustannukset kasvoivat ja painoivat kannattavuutta jonkin verran. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaisvoitot olivat 86 milj. euroa verrattuna viime vuoden vastaavan ajanjakson 7 milj. euron voittoihin. Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli -34 milj. euroa (-19 milj. euroa). Toinen neljännes 2022 verrattuna ensimmäiseen neljännekseen 2022 Outokummun liikevaihto kasvoi 2951 milj. euroon vuoden 2022 toisella neljänneksellä (Q1/2022: 2760 milj. euroa), ja oikaistu käyttökate oli 547 milj. euroa (Q1/2022: 377 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 29,9 %:iin (23,0 %) vahvan kannattavuuden ansiosta. Ruostumatto-man teräksen toimitukset laskivat 7 %, mutta ruostumattoman teräksen toteutuneet hinnat vahvistuivat edelleen Euroopassa ja myös Amerikoissa. Kunnossapitokustannusten ja muuttuvien kustannusten kasvu vaikuttivat negatiivisesti kannattavuuteen, kun kustannusinflaatio oli merkittävää erityisesti rahdin ja tuotannon tarveaineiden hinnoissa. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaisvoitot nousivat merkittävästi edellisestä neljänneksestä lähinnä myönteisten ajoituserojen ansiosta ja olivat 86 milj. euroa (Q1/2022: 43 milj. euron tappiot). Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli -34 milj. euroa (Q1/2022: -11 milj. euroa). Tammi–kesäkuu 2022 verrattuna tammi–kesäkuuhun 2021 Vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Outokummun liikevaihto nousi 5712 milj. euroon (3546 milj. euroa), ja oikaistu käyttökate oli 923 milj. euroa (400 milj. euroa). Vahva kannattavuus tuki sijoitetun pääoman tuoton kehitystä, ja tuotto nousi 29,9 %:iin (5,2 %). Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 1 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Vuonna 2022 kannattavuutta ovat tukeneet ruostumattoman teräksen toteutuneiden hintojen huomattava nousu sekä Euroopassa että Amerikoissa ja ferrokromin myyntihinnan nousu. Kiinteät ja muuttuvat kustannukset kasvoivat kuitenkin edellisvuodesta. Kannattavuutta painoi erityisesti energian, rahdin ja tuotannon tarveaineiden kustannusinflaatio. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaisvoitot olivat 43 milj. euroa vuoden 2022 alkupuoliskolla (49 milj. euron voitot). Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli -45 milj. euroa (-27 milj. euroa). Liiketulos kasvoi 796 milj. euroon (279 milj. euroa) ja tilikauden tulos 636 milj. euroon (212 milj. euroa) vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Konsernin tunnusluvut Q2/22 Q2/21 Q1/22 Q1 Q1 2021 -Q2/2 -Q2/2 2 1Liikevaihto Milj. 2951 1873 2760 5712 3546 7709 EURKäyttökate Milj. 547 223 377 923 400 1009 EUROikaistu käyttökate 1) Milj. 547 223 377 923 400 1021 EURLiiketulos Milj. 483 163 313 796 279 705 EUROikaistu liiketulos 1) Milj. 483 163 313 796 279 758 EURTulos ennen veroja Milj. 467 143 305 772 244 640 EURTilikauden tulos Milj. 385 129 251 636 212 553 EUROsakekohtainen tulos EUR 0,85 0,30 0,55 1,40 0,50 1,26Laimennusvaikutuksella EUR 0,78 0,28 0,51 1,29 0,46 1,17oikaistu osakekohtainentulosSijoitetun pääoman tuotto, % 29,9 5,2 23,0 29,9 5,2 18,412kk liukuva 2)Liiketoiminnan Milj. 104 6 147 251 33 597nettorahavirta EURKorollinen nettovelka Milj. 289 897 294 289 897 408kauden lopussa EURVelkaantumisaste kauden % 7,3 31,9 9,0 7,3 31,9 13,1lopussaInvestoinnit Milj. 32 37 31 62 84 175käyttöomaisuuteen EURRuostumattoman teräksen 1 000 603 626 647 1250 1234 2395toimitukset tonniaHenkilöstö kauden lopussa, 9173 9088 9197 9173 9088 9096kokoaikaiseksi muutettuna3)1) Oikaistu käyttökate tailiiketulos = Käyttökate tailiiketulos – oikaisuiksiluokitellut erät.2) Outokumpu on määritellytuudelleen sijoitetunpääoman ja sijoitetunpääoman tuotonlaskentatavat.Vertailutiedot esitetäänvastaavasti. Lisätietojalöytyy raportinloppuosasta.3)  30.6.2022 konserninpalveluksessa oli lisäksinoin 800 kesätyöntekijää(30.6.2021: noin 690). Toimitusjohtaja Heikki Malinen Vahva tuloskehitys jatkui toisella neljänneksellä – teimme jälleen ennätystuloksen, ja oikaistu käyttökatteemme ylsi 547 miljoonaan euroon kustannusinflaatiosta ja geopoliittisesta levottomuudesta huolimatta. Ruostumattoman teräksen toimituksemme laskivat, mutta toteutuneet hinnat nousivat ja tukivat kannattavuuttamme. Viime kuukausina Outokummussa on tapahtunut paljon. Toisella neljänneksellä käynnistimme strategian toisen vaiheen, toimme markkinoille päästöminimoidun ruostumattoman teräksen tuotelinjan Circle Greenin ja kerroimme Kemin kromikaivoksemme saavuttavan hiilineutraaliuden vuoteen 2025 mennessä. Heinäkuussa kerroimme myyvämme valtaosan Long Products -liiketoiminta-alueesta. Yrityskauppa on onnistunut päätös Long Productsin tulosparannus-ohjelmalle, joka käynnistyi kaksi vuotta sitten. Toisen neljänneksen lopussa korollinen nettovelkamme oli vain 289 miljoonaa euroa. Tämä on upea saavutus, ja olen ylpeä siitä, että olemme saavuttaneet strategian ensimmäisen vaiheen tavoitteet velan vähentämisestä ja siirtyneet toiseen vaiheeseen etuajassa. Toisen strategiavaiheen tavoitteena on ydintoimintojen vahvistaminen. Keskitymme kolmeen painopistealueeseen, jotka ovat vastuullisuus, tuottavuuden tuoma kasvu ja asiakaslähtöinen toimintamalli. Lisäksi kerroimme uusista taloudellisista tavoitteista: tavoitteenamme on parantaa käyttökatetasoa vielä 200 miljoonalla eurolla ja pitää korollisen nettovelan ja käyttökatteen suhde alle yhden tavanomaisessa markkinatilanteessa. Tiimimme ovat tehneet hienoa työtä strategian ensimmäisen vaiheen toteutuksessa, ja luotan hyvän työn jatkuvan. Oikaistu käyttökate oli vuoden 2022 alkupuoliskolla 923 miljoonaa euroa, joka on paras puolivuosituloksemme koskaan. Olemme toteuttaneet strategiaa määrätietoisesti ja onnistuneet vahvistamaan yhtiötä merkittävästi. Outokumpu on nyt vahvempi kestämään haastavia taloudellisia tilanteita. Markkinaympäristö on ollut poikkeuksellisen suotuisa, mutta erityisesti perustuotteissa on nyt alkanut näkyä heikentymistä. Kasvua odotetaan erityisesti pro-teräslajien liiketoiminnasta, jonka tavoitteena on kasvaa maailmanlaajuisesti. Vuoden 2022 alkupuoliskolla aasialaisen materiaalin tuonti Eurooppaan ja jakelijoiden varastotasot ovat jatkaneet kasvuaan, millä on ollut negatiivinen vaikutus kysyntään. Lisäksi globaali kustannusinflaatio on alkanut vaikuttaa Outokumpuun, ja teemme kaikkemme pienentääksemme sen negatiivisia vaikutuksia kannattavuuteemme. Euroopassa Ukrainan sota on johtanut energiakriisiin, kun energian hinnat ovat nousseet, ja energian saatavuudesta ensi talvena on epävarmuutta. On kuitenkin vielä vaikea arvioida epävarman tilanteen todellisia vaikutuksia ruostumattoman teräksen kysyntään tai talouskasvuun.Elämme poikkeuksellisia aikoja sekä maailmanpolitiikassa että taloudessa. Outokumpu on taloudellisesti vahvempi kuin koskaan ja kestävämpi myös muuttuvissa olosuhteissa. Jatkuvien toimintojen näkymät vuoden 2022 kolmannelle neljännekselle* Konsernin jatkuvien toimintojen* ruostumattoman teräksen toimitusten arvioidaan laskevan kolmannella neljänneksellä 10–20 % toisesta neljänneksestä. Ruostumattoman teräksen hinnat ovat pysyneet korkealla tasolla jo vastaanotetuissa tilauksissa. Kolmannelle neljännekselle ferrokromin Euroopan sopimushinta laski 1,80 Yhdysvaltain dollariin naulalta. Energiakustannusten arvioidaan nousevan kolmannella neljänneksellä ja vaikuttavan erityisen negatiivisesti Ferrochrome-liiketoiminta-alueeseen. Suunniteltujen kunnossapitotöiden kustannusten arvioidaan nousevan noin 10 milj. euroa toisesta neljänneksestä. Nykyisillä raaka-ainehinnoilla kolmannella neljänneksellä odotetaan toteutuvan merkittäviä raaka-aineisiin liittyviä varasto- ja metallijohdannaistappioita. Ohjeistus kolmannelle neljännekselle Jatkuvien toimintojen* oikaistun käyttökatteen arvioidaan vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä laskevan toisesta neljänneksestä. *Jatkuvat toiminnot eivät sisällä Long Productsin myytäviä yksiköitä, jotka tullaan luokittelemaan myytävinä oleviksi varoiksi, raportoimaan lopetettuna toimintona ja oikaisemaan vuoden 2022 tammi–syyskuun osavuosikatsauksen yhteydessä. Jatkuvat toiminnot kattavat noin 90 % konsernin toisen neljänneksen oikaistusta käyttökatteesta. Verkkolähetys ja puhelinkonferenssi tänään klo 15.00 Verkkolähetys ja puhelinkonferenssi median edustajille, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tänään 4.8.2022 klo 15.00 osoitteessa https://outokumpu.videosync.fi/2022-q2-results. Tilaisuus on englanninkielinen, ja siinä esiintyvät toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell. Kysymyksiä voi esittää puhelimitse soittamalla 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 8171 0310. Tilaisuuden tunnus on 17728093#. Puolivuosikatsauksen materiaalit sekä verkkolähetyksen linkki ja myöhemmin tallenne ovat saatavilla Outokummun verkkosivuilla osoitteessa http://www.outokumpu.com/fi-fi/sijoittajat. Lisätietoja: Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 040 071 9669 Media: viestintäjohtaja Päivi Allenius, puh. 040 753 7374

Optomedin taloudellinen raportointi 2023

Optomed OyjPörssitiedote 4.8.2022, klo 9.05, Helsinki Optomedin taloudellinen raportointi 2023 Optomed julkistaa tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsaukset vuonna 2023 seuraavasti: · Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022, 17.2.2023 · Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023, 5.5.2023 · Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023, 4.8.2023 · Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023, 3.11.2023 Vuosikertomus 2022 sisältäen yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin, julkaistaan viimeistään 27.2.2023 alkavalla viikolla. Optomedin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 10.5.2023 Helsingin seudulla. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin. Osakkeenomistajaa, joka vaatii yhtiökokouksen käsiteltäväksi tiettyä yhtiökokoukselle kuuluvaa asiaa, pyydetään ilmoittamaan siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 14.3.2023 mennessä osoitteeseen Optomed Oyj, Yrttipellontie 1, 90230 Oulu. Optomed Oyj Lisätietoja Sakari Knuutti, lakiasiainjohtaja, Optomed Oyj, sakari.knuutti@optomed.com Optomed lyhyesti Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa. Yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu 55 kansainvälisestä teknologiapatentista. www.optomed.com

Priscilla-musikaali kiinnostaa yleisöä – lähes puolet lipuista varattu

[Helsingin Kaupunginteatteri Priscilla aavikon kuningatar Kuvassa edess Jennie Storbacka Johanna Frsti ja Maria Lund takana Clarissa Jrni Lauri Mikkola ja Niki Ruten Kuva Robert Seger] Helsingin Kaupunginteatterin syksyn musikaali Priscilla, aavikon kuningatar  on herättänyt teatteriyleisön kiinnostuksen. Lähes puolet musikaalin lipuista, yli 23 000 lippua on varattu, kun bilemusikaalin Suomen ensi-iltaan on aikaa kolme viikkoa. ”Kiinnostus musikaalia kohtaan kielii ihmisten tarpeesta positiiviseen ja ilontäyteiseen yhteisölliseen tapahtumaan. Muutaman viime vuoden ankeuksien jälkeen on jo korkea aika räjäyttää bilehitit taivaalle, ja sitoa ne tarinaan joka keskustelee niin ennakkoluuloista, vanhemmuudesta kuin siitä miten me jokainen kuulumme tälle planeetalle. Priscilla yllättää ajankohtaisuudellaan, ja saa takuuvarmasti jokaisen tanssijalan, jos ei polkemaan, niin ainakin vipattamaan", lupaa ohjaaja Samuel Harjanne. Priscilla, aavikon kuningatar  -musikaalin tekijätiimi koostuu suomalaisen musiikkiteatterin ykkösnimistä, joista monet ovat ohjaaja Samuel Harjanteen tapaan tuttuja menestysmusikaalista Kinky Boots. Diskohiteistä ja näyttävistä puvuistaan tunnetun musikaalin rooleissa nähdään mm. Lauri Mikkola, Clarissa Jäärni, Niki Rautén, Risto Kaskilahti, Tiina Peltonen, Jennie Storbacka, Johanna Försti ja Maria Lund. Kahdeksanhenkisen orkesterin kapellimestarina on Eeva Kontu ja 30-henkisen näyttelijäensemblen koreografina Gunilla Olsson-Karlsson. Lavastuksen on suunnitellut Peter Ahlqvist, puvut Tinja Salmi ja naamioinnin Aino Hyttinen. Valo- ja videosuunnittelusta vastaavat William Iles ja Toni Haaranen ja äänisuunnittelusta Kai Poutanen. Musikaalin ovat suomentaneet Kari Arffman ja Sanna Niemeläinen. Tick houkuttelee ystävänsä Adamin ja Bernadetten mukaansa esiintymismatkalle Australian takamaille. Tick (Lauri Mikkola) on lämminsydäminen sydneyläinen drag queen, jolla on salaisuus: hänellä on vaimo Alice Springsissä. Adam (Niki Rautén) on nuori, sanavalmis ja taitava drag queen, joka ei kaihda hauskanpitoa, vauhtia eikä vaarallisia tilanteita. Bernadette (Clarissa Jäärni) on tyylikäs, loistavan uran tehnyt entinen drag queen, joka on jättänyt estradit taakseen, ja keskittynyt elämään aviopuolisonsa kanssa. Alkaa glitteriä pöllyävä bussimatka Australian aavikon halki sellaisten diskohittien jytkeessä kuin It’s Raining Men, Go West, I Love the Nightlife, True Colors, I Will Survive, Girls Just Want To Have Fun ja Hot Stuff. Samuel Harjanteen ohjaama Kinky Boots -musikaali nousi ilmiöksi, keräsi yli 100 000 katsojaa Helsingin Kaupunginteatterissa kaudella 2018–2019 ja on sen jälkeen jatkanut menestystään Tampereen Työväen Teatterissa syksystä 2020 alkaen. Stephan Elliottin ja Allan Scottin käsikirjoittama Priscilla, aavikon kuningatar (Priscilla, Queen of the Desert, 2006) perustuu samannimiseen Stephan Elliotin Oscar-palkittuun ja kulttimaineeseen nousseeseen elokuvaan (1994). Lukuisia palkintoja ja palkintoehdokkuuksia kerännyt musikaali sai kantaesityksensä Australiassa Sydneyn Lyric Theatressa lokakuussa 2006. West Endissä sitä esitettiin 2009–2011 ja Broadwaylla 2011–2012. Priscilla, aavikon kuningatar  -ensi-ilta 25.8.2022 Helsingin Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä (Eläintarhantie 5 )Liput: opiskelijalippu 44,50 € (ma-to), eläkeläislippu 86 € (ma-to), peruslippu 89 €@hktfi #helsinginkaupunginteatteri #priscilla #priscillahkt Helsingin Kaupunginteatterin asiakaspalvelu ja lipunmyynti puhelimitse numerossa 09 394022 ma-pe klo 9-17.30. Lippupiste  ma-la klo 9 - 21, su 10-18, puh. 0600 900 900 (2 €/min+pvm), www.hkt.fi Lehdistökuvat löytyvät kuvapankista  ja tiedotteet uutishuoneesta .Lisätietoja, medialippuvaraukset ja haastattelupyynnöt:Viestintäpäällikkö Kaisa Pelkonen, kaisa.pelkonen@hkt.fi, 040 552 3788Helsingin Kaupunginteatteri, Ensi linja 2, 00530 Helsinki

Muutos Keskon konsernijohtoryhmässä

Kesko Oyj:n Chief Digital Officer (CDO) Anni Ronkainen on ilmoittanut siirtyvänsä pois Keskon palveluksesta. Ronkainen on toiminut CDO:na ja konsernijohtoryhmän jäsenenä huhtikuusta 2015 lähtien. Hän lopettaa nykyisessä tehtävässään syyskuun 2022 lopussa. Hän on yhtiön käytettävissä erikseen sovittavissa tehtävissä helmikuun 2023 alkuun asti. "Keskosta ja K-ryhmästä on tullut kaupan alan edelläkävijä asiakastiedon ja digitalisaation hyödyntämisessä. Tätä yhtiölle tärkeää strategista muutosta Anni Ronkainen on ollut johtamassa ja toteuttamassa yhdessä konsernin eri toimialojen kanssa. Kiitän Annia lämpimästi hänen vahvasta panoksestaan yhtiön kasvustrategian toteuttamisessa sekä aktiivisesta roolistaan konsernijohtoryhmässä. Samalla toivotan hänelle mitä parhainta menestystä tulevissa tehtävissä", pääjohtaja Mikko Helander sanoo. "On ollut etuoikeus saada olla mukana rakentamassa K:n menestystarinaa. Kesko on uudistunut ja kasvanut vahvasti valituilla alueilla viimeisen seitsemän vuoden aikana. On ollut hienoa olla mukana tekemässä tätä muutosta. Haluan lausua kiitokset esimiehelleni ja kollegoilleni hyvästä yhteistyöstä ja saamastani tuesta. Näiden kokemusten ja työntäyteisten vuosien jälkeen on hyvä pysähtyä ja miettiä seuraavia haasteita työelämässä”, Anni Ronkainen toteaa. Ronkainen on vastannut myös Keskon päivittäistavarakaupan toimialan analytiikasta, digitaalisesta kehityksestä, verkkokaupasta ja omista medioista. Hän lopettaa myös näissä tehtävissä syyskuun 2022 lopussa. Lisätietoja antaa Anni Ronkainen, puh. 040 549 0439.

Kutsu tiedotustilaisuuteen: Kamux Oyj julkaisee tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksensa 12.8.2022

Kamux Oyj lehdistötiedote 4.8.2022 klo 12.00 Kutsu tiedotustilaisuuteen: Kamux Oyj julkaisee tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksensa 12.8.2022 Kamux Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammi–kesäkuulta 2022 perjantaina 12.8.2022 noin kello 9.00. Katsaus on saatavilla osoitteessa www.kamux.com heti julkaisun jälkeen. Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja medialle pidetään perjantaina 12.8.2022 Sanomatalossa, Flik Studio Elielissä, 1. krs, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki klo 11.00 alkaen englanniksi ja sen jälkeen suomeksi klo 12.00. Tilaisuudessa toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Marko Lehtonen esittelevät puolivuosikatsauksen. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://kamux.videosync.fi/2022-q2-results (englanninkielinen) ja https://kamux.videosync.fi/2022-q2-tulos (suomenkielinen) Tilaisuuteen paikan päällä osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon. Ilmoittautumiset 10.8.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen ir@kamux.fi. Osallistuminen puhelimitse: Suomi: +358 981710310Ruotsi: +46 856642651Iso-Britannia: +44 3333000804Yhdysvallat: +1 6319131422 Tunnistenumero: 61465702# Lisätietoja:Katariina Hietaranta, viestintäjohtaja, puh. 050 557 6765Kamux OyjKonserniviestintä Kamux on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 78 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on myynyt perustamisensa jälkeen yli 400 000 käytettyä autoa, joista 68 429 autoa vuonna 2021. Kamuxin liikevaihto nousi 937,4 miljoonaan euroon vuonna 2021. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 848 henkilöä vuonna 2021. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Enersense International Oyj:n tammi–kesäkuun 2022 puolivuosikatsaus: Haasteellinen liiketoimintaympäristö painoi alkuvuoden tulosta – Yhtiö valmistautuu vihreään siirtymään merkittävin investoinnein

Tämä tiedote on tiivistelmä Enersensen tammi–kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja myös saatavilla Enersensen verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle.  Huhti–kesäkuu 2022 • Liikevaihto 59,8 (61,6) miljoonaa euroa, laskua 2,9 % • Käyttökate -0,6 (5,8) miljoonaa euroa, käyttökatemarginaali -1,0 (9,4) % • Liikevoitto -2,8 (3,0) miljoonaa euroa, liikevoittomarginaali -4,6 (4,9) % • Oikaistu käyttökate -0,4 (4,8) miljoonaa euroa eli -0,7 (7,8) % liikevaihdosta  Tammi–kesäkuu 2022 • Liikevaihto 113,6 (114,9) miljoonaa euroa, laskua 1,1 % • Käyttökate 4,8 (7,5) miljoonaa euroa, käyttökatemarginaali 4,2 (6,5) % • Liikevoitto 0,5 (2,4) miljoonaa euroa, liikevoittomarginaali 0,4 (2,1) % • Tilauskanta ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa 295,4 (301,0) miljoonaa euroa • Oikaistu käyttökate 5,0 (7,4) miljoonaa euroa eli 4,4 (6,4) % liikevaihdosta  Ohjeistus tilikaudelle 2022 Enersense tiedotti 27.7.2022 laskevansa taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2022 käyttökatteen osalta. Yhtiön uuden taloudellisen ohjeistuksen mukaan liikevaihdon ennakoidaan olevan 245–265 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen 6–12 miljoonaa euroa vuonna 2022. Yhtiön kannattavuutta loppuvuoden osalta painavat Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, kiihtynyt inflaatio, materiaalien saatavuusongelmat, koronaviruspandemia, ICT-alan lakko sekä näistä johtuvat viivästyneet projektien aloitukset.  Tunnuslukuja 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021Liikevaihto (1000                         59 827                          61 621                        113 614                       114 929                       239 110EUR)Käyttökate (1000 EUR)                                                        5 822                                                      7 504                         16 639 -614 4 797Käyttökate %                                                                                                                                                                -1,0 9,4 4,2 6,5 7,0Oikaistu käyttökate                                                                                   5 048                            7 381                          19 231(1000 EUR) -431 4 816Oikaistu käyttökate %                                                                                                                                                               -0,7 7,8 4,4 6,4 8,0Liikevoitto (1000                                                                                                             2 399                           6 834EUR) -2 772 3 017 455Liikevoitto %                                                                                                                                                                -4,6 4,9 0,4 2,1 2,9Kauden tulos (1000                                                                             -2 930                                                          3 973EUR) -4 133 1 922 591Omavaraisuusaste %                                                                                                                                                  40,2 34,4 40,2 34,4 35,6Nettovelkaantumisaste                                                                                                                                                  % 32,7 -15,6 32,7 -15,6 3,6Oman pääoman tuotto %                                                                                                                                                              -6,3 5,0 -5,2 1,8 8,3Osakekohtainen tulos,                                                                                                                                               laimentamaton EUR -0,28 0,16 -0,18 0,06 0,35Osakekohtainen tulos,                                                                                                                                               laimennettu EUR -0,28 0,16 -0,19 0,06 0,35 Toimitusjohtaja Jussi Holopainen "Vuoden 2022 ensimmäinen vuosipuolisko oli monella tavalla poikkeuksellinen. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen vaikutukset viivästyttivät kevään projektien käynnistämistä, ja myös voimakas inflaatio ja materiaalien saatavuusongelmat ovat olleet haasteena laajalti ympäri maailmaa. Samaan aikaan yhtiö on investoinut merkittävästi vihreään siirtymään, jonka tarve on kasvanut nopeasti. Venäjän hyökkäyssodan myötä Euroopan energiaomavaraisuus lisääntyy tuntuvasti ja irtaantuminen Venäjän öljy-, kaasu-, ja kivihiilituotannosta on vauhdissa monella sektorilla. Tämä avaa samalla meille paljon uusia mahdollisuuksia toteuttaa päästöttömiä energiaratkaisuja laajalla palveluvalikoimallamme, joka on täydentynyt entisestään tänäkin vuonna toteutettujen yritysjärjestelyiden myötä. Maailmantilanteesta johtuen ennakoimme jo Q1-liiketoimintakatsauksessamme, että toinen kvartaali tulee olemaan kannattavuuden osalta vuoden heikoin neljännes. Myös kevään ICT-alan lakolla oli vaikutusta erityisesti Connectivity-liiketoimintaamme. Lisäksi Smart Industry -liiketoiminnassa näkyy Olkiluodon ydinvoimalahankkeen valmistuminen ja siitä johtuva volyymien lasku. Power-segmentin alkuvuosi on sujunut ennustettua paremmin inflaation aiheuttamasta kustannusten noususta huolimatta, ja panostukset uusiutuvan energian hankkeisiin näkyvät parantuneena tuloksena. Hankalissa olosuhteissa onnistuimme vuoden ensimmäisellä puoliskolla kuitenkin välttävästi. Saavutimme 113,6 (114,9) miljoonan euron liikevaihdon ja 5,0 (7,4) miljoonan euron oikaistun käyttökatteen. Liikevoittomme oli 0,5 (2,4) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 0,4 (2,1) prosenttia. Oikaistuun käyttökatteeseen sisältyy 2,4 miljoonan euron panostukset merituulivoimaan ja uuteen toiminnanohjausjärjestelmään. Maailmantalouden synkentyessä annoimme katsauskauden jälkeen 27.7. uuden taloudellisen ohjeistuksen. Oikaistun käyttökatteen ennakoidaan olevan 6–12 miljoonaa vuodelle 2022 (aiemmin 15–20 miljoonaa) ja liikevaihdon ennakoidaan olevan aiemman ohjeistuksen mukaisesti 245–265 miljoonaa euroa. Tilauskantamme on pysynyt hyvällä tasolla, mutta globaalit haasteet painavat yhtiön tuloskehitystä loppuvuodestakin. Alkuvuoden aikana saimme kasvaneen inflaation aiheuttaman kustannuspaineen neuvoteltua uusiin sopimuksiin ja osaan tilauskannan sopimuksista.  Toukokuussa Enersense järjesti historiansa ensimmäisen Pääomamarkkinapäivän, jonka yhteydessä julkaisimme uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ja kuvasimme yhtiön muuttunutta liiketoimintamallia. Uudet taloudelliset tavoitteet kuvaavat selkeämmin yhtiön liiketoimintamallia aiemmin toteutettujen yritysjärjestelyiden ja arvoketjulaajentumisen jälkeen (merituulivoimaan erikoistunut Enersense Offshore Oy, maatuulivoiman hankekehittäjä Megatuuli Oy sekä sijoitus Suomen ensimmäiseen vihreän vedyn tuotantoyhtiöön P2X Solutionsiin). Arvoketjulaajentuminen projektien suunnittelijasta, toteuttajasta, kunnossapitäjästä ja huoltajasta myös keskeiseksi päästöttömän energian tuottajaksi, omistajaksi ja hankekehittäjäksi mahdollistaa meille jatkossa kannattavamman ja tasaisemman liiketoiminnan sekä pienentää projektiriskejä. Näistä lähtökohdista tavoittelemme vuoteen 2027 mennessä 500 miljoonan euron liikevaihtoa sekä 100 miljoonan euron kannattavuutta. Kesäkuussa allekirjoitimme merkittävän sopimuksen, jolla hankimme kriittiseen infrastruktuuriin ja energiapalveluihin erikoistuneen Voimatel Oy:n osakevaihdolla Osuuskunta KPY:ltä. Lisäksi KPY teki 2,2 miljoonan euron lisäsijoituksen Enersenseen allekirjoituksen yhteydessä. Osakekaupan toteutuminen edellyttää vielä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää. Voimatelin hankinnan toteutuminen tekee Enersensestä jatkossa entistä kyvykkäämmän tieto- ja energiaverkkoratkaisujen toteuttajan sekä kriittisestä infrastruktuurista ja huoltovarmuudesta vastaavan kumppanin. Myös energiapalvelut kuten esimerkiksi sähköisen liikenteen latauspalvelut ja aurinkoenergia saavat kaupan toteutuessa tarjonnassamme tuntuvaa lisävahvistusta. Enersense näkee aurinkovoiman kasvumahdollisuudet hyvinä, ja aurinkovoimahankkeet tukevat rooliamme päästöttömien energiahankkeiden toteuttamisessa hyvin. Keväällä tiedotimme, että selvitämme oman 20 megawatin aurinkovoimalan rakentamista Porin Mäntyluotoon samalle tontille, jossa Enersense Offshore Oy toimii. Voimatel-kaupan toteutumisen jälkeen Enersensen liikevaihto olisi noin 370 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllistäisi noin 3 000 ihmistä. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on jatkossakin aivan keskeinen tekijä Enersensen kasvun ja kehittymisen mahdollistajana. Uskomme, että tulevaisuudessakin pystymme mahdollistamaan henkilöstöllemme mielenkiintoisia urapolkuja ja varmistamaan, että ymmärryksemme ja osaamisemme pysyy korkealla kansainvälisellä tasolla."  Pori, 4.8.2022Enersense International OyjHallitus Tämä puolivuosikatsaus on IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Puolivuosikatsauksen taloustiedot ovat tilintarkastamattomia.  Taloudellinen tiedottaminen 2022 Enersense julkaisee vuonna 2022: · tammi–syyskuun liiketoimintakatsauksen 28.10.2022

Sijainti ei ole enää tärkein asunnon ostokriteeri: matalat asumiskustannukset nousivat tärkeimmäksi ostokriteeriksi tutkimuksessa

Rakennusyhtiö Lehdon asiakastutkimus paljastaa, että sijainti ei ole enää asunnon tärkein ostokriteeri. Ykköseksi sijoittuvat matalat asumiskustannukset. Matalat asumiskustannukset valitsi tärkeimmäksi ostokriteeriksi 9,2 % vastaajista kun sijainnin puolestaan valitsi 8,4 % vastaajista. Asumiskustannuksiin voidaan lukea esimerkiksi taloyhtiön vastikkeet, energiankulutus, vakuutukset, jätehuollon kulut, mahdolliset remontit ym. Suomalainen kuluttaa asumiseen verrattain suuria summia esimerkiksi eurooppalaisiin verrattuna. Lehdon arvion mukaan Suomen pääkaupunkiseudulla uudisasunnon ostajat käyttävät nettotuloistaan peräti 40 - 60 % asumiseen. Vastaava luku esimerkiksi Berliinissä on noin 20 – 40 %. ”Meidän rakentajien on tehtävä sinnikästä kehitystyötä paitsi rakentamiskustannusten, niin myös asumiskustannusten hillitsemiseksi. Ajatelkaa, mikä vaikutus olisi perheiden taloudelliseen tilanteeseen, jos saisimme 20 % enemmän nettotuloistamme käytettyä muuhun kuin asumiskuluihin. Sillä olisi erittäin positiivinen vaikutus myös yhteiskunnallisesti, erityisesti tällaisina aikoina kun ostovoimaamme koettelevat muun muassa kiihtyvä inflaatio, korona-ajan heijastevaikutukset sekä Ukrainan sotatilanteen tuoma epävarmuus”, toteaa Lehdon toimitusjohtaja Juuso Hietanen. Lehdon asiakastutkimus valmistui keväällä 2022. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena, johon osallistui 1474 kohderyhmään kuuluvaa vastaajaa. Lisätietoja:Juuso Hietanen, toimitusjohtaja, Lehto Group Oyj, puh. 050 343 4023

Relais julkistaa tammi–kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksen 11.8.2022 klo 9.00, webcast-tilaisuus kello 10.00 alkaen

Relais Group OyjLehdistötiedote 4.8.2022 klo 14.00 Relais Group Oyj julkistaa puolivuosikatsauksen kaudelta tammi–kesäkuu 2022 torstaina 11.8.2022 klo 9.00 ja se on saatavilla julkaisun jälkeen yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://relais.fi/sijoittajat/.  Relais järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 11.8.2022 klo 10.00. Webcast-tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Arni Ekholm ja talousjohtaja Pekka Raatikainen. Tilaisuus on seurattavissa suorana lähetyksenä osoitteessa https://relais.videosync.fi/2022-q2-results. Esitysmateriaali ja videotallenne ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://relais.fi/sijoittajat/ webcast-tilaisuuden päätyttyä. Lisätietoja:Relais Group OyjArni Ekholm, toimitusjohtajaSähköposti: arni.ekholm@relais.fi+358 40 760 3323 Relais Group lyhyesti Relais Group on johtava konsolidoija ja yritysostoalusta ajoneuvojen jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Keskitymme ajoneuvojen elinkaaren tehostamiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Olemme myös kasvualusta omistamillemme yhtiöille. Olemme kannattava ja vahvasti kasvuhakuinen yhtiö. Toteutamme kohdennettuja, kasvustrategiamme mukaisia yritysostoja ja haluamme olla aktiivinen toimija ajoneuvojen jälkimarkkinoiden konsolidoitumisessa toiminta-alueellamme. Kohdistamme yritysostomme yhtiöihin, joilla on hyvä strateginen sopivuus konserniyhtiöidemme kanssa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 237,9 (2020: 128,9) miljoonaa euroa. Vuoden 2021 aikana ostimme yhteensä kuusi yhtiötä. Palveluksessamme työskentelee noin 950 ammattilaista kuudessa eri maassa. Osakkeemme on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella RELAIS. www.relais.fi

Korjaus Enersensen 4.8.2022 julkaisemaan puolivuosikatsaukseen

Enersensen 4.8.2022 julkaiseman puolivuosikatsauksen sivun 19 Osakekohtaiset tunnusluvut -taulukossa kerrottu osakekannan markkina-arvo 30.6.2022 oli virheellinen. Korjattu taulukko on seuraava: Osakekohtaiset tunnusluvut [] 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021Osakekannan             123 829 513            139 336 382               91 640 466markkina-arvoEUROsakkeenomistajia                                                      6 281                          kauden 6 870 6 957lopussa[*)]Kurssi kauden                                                         10,40                             lopussa EUR 7,60 6,84Keskikurssi EUR                                                                                               7,22 — 8,63Ylin kurssi EUR                                                         12,00                            8,22 12,00Alin kurssi EUR                                                           6,60                              5,22 5,96Osakkeiden               16 293 357                13 397 729                13 397 729lukumäärä kaudenlopussa,laimentamatonOsakkeiden                16 147 558                13 397 729                13 397 729lukumäärä kaudenlopussa,laimennettuOsakkeiden                15 612 554                 10 874 110                12 130 679lukumääräkaudellakeskimäärin,laimentamatonOsakkeiden                15 515 355                 10 874 110                12 130 679lukumääräkaudellakeskimäärin,laimennettuOsakevaihto, kpl                 3 504 053                  4 309 109                 9 568 586Vaihtuvuus %                                                            32,2                              21,5 78,8 *) Lähde Euroclear Finland Oy Korjattu puolivuosikatsaus löytyy täältä: https://enersense.fi/sijoittajalle/tiedotteet-ja-julkaisut/raportit-ja-esitykset/

Qt Group Oyj: Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022

Tämä tiedote on tiivistelmä Qt Group Oyj:n tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä PDF-tiedostona, sekä saatavilla Qt Groupin verkkosivuilla www.qt.io/sijoittajat  Toinen vuosineljännes 2022: Markkinoiden yleinen epävarmuus vaikutti liikevaihdon kehitykseen arvioitua enemmän, loppuvuoden näkymät hyvät Huhti-kesäkuu 2022 · Liikevaihto kasvoi 9,3 prosenttia 37 090 tuhanteen euroon (33  925 tuhatta euroa). Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 2 548 tuhatta euroa ja liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 1,7 prosenttia. · Liikevoitto (EBITA) oli 9 971 tuhatta euroa (11 417 tuhatta euroa) eli 26,9 prosenttia (33,7 %) liikevaihdosta. · Liikevoitto (EBIT) oli 9 052 tuhatta euroa (10 634 tuhatta euroa) eli 24,4 prosenttia (31,3 %) liikevaihdosta. · Osakekohtainen tulos oli 0,41 euroa (0,34 euroa). Tammi-kesäkuu 2022 · Liikevaihto kasvoi 19,9 prosenttia 68 661 tuhanteen euroon (57 288 tuhatta euroa). Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 3 663 tuhatta euroa ja liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 12,7 prosenttia. · Liikevoitto (EBITA) oli 15 558 tuhatta euroa (16 331 tuhatta euroa) eli 22,7 prosenttia (28,5 %) liikevaihdosta. · Liikevoitto (EBIT) oli 13 720 tuhatta euroa (15 445 tuhatta euroa) eli 20,0 prosenttia (27,0 %) liikevaihdosta. · Osakekohtainen tulos oli 0,56 euroa (0,49 euroa). Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.  Liikevaihdon muutosprosentti vertailukelpoisin valuutoin on laskettu muuntamalla vertailukauden 2021 liikevaihto raportointikauden 2022 toteumakurssein ja vertaamalla 2022 toteutunutta liikevaihtoa tähän vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuun 2021 liikevaihtoon. AvainluvuT [][][][]1 000 EUROA  4-6/2022  4 Muutos,  1  1 Muutos,  1 -6/2021 % -6/2022 -6/2021 % -12/2021 Liikevaihto   37 090     9,3 % 68 661 57 288 19,9 % 121 139 33 925Liiketulos (EBITA)     9 971    -12,7 % 15 558 16 331 -4,7 % 31 534 11 417EBITA, % 26,9 % 33,7 % 22,7 % 28,5 % 26,0 % Liiketulos (EBIT)     9 052    10 -14,9 % 13 720 15 445 -11,2 % 28 812 634EBIT, % 24,4 % 31,3 % 20,0 % 27,0 % 23,8 % Oman pääoman tuotto % 19,0 %  21,8 %  26,2 31,9 55,0 % %  % Sijoitetun pääoman 12,6 %  21,2 %  19,1 30,8 57,0 %tuotto % %  % Korollinen vieras     19 21 772 -8,4 % 19 934 21 772 -8,4 % 17 028pääoma[1] 934Rahavarat[1] 18 615      20 -7,3 % 18 615 20 073 -7,3 % 17 374 073Nettovelkaantumisaste 2,4 %  3,7 %  2,4 %  3,7 %  -0,7 %%[1]Omavaraisuusaste %[1] 52,7 %  49,2 %  52,7 49,2 51,1 % %  %  Tulos/osake, EUR  0,41          20,6 %    0,49 13,5 % 0,91 0,34 0,56Laimennusvaikutuksella                24,4 %    0,47 17,0 % 0,88oikaistu tulos/osake, 0,40 0,32 0,55EUR Henkilöstö,                   28,7 % 555 414 34,0 % 445keskimäärin 574    446 [1] Kauden lopussa Toimitusjohtaja Juha Varelius: Lisääntynyt epävarmuus toimintaympäristössä, kuten energian hinnan nouseminen, korkea inflaatio ja yleinen talouskasvun hidastuminen vaikuttivat asiakkaidemme tuotekehityspäätöksiin ja siten myös hidastivat Qt:n liikevaihdon kasvua toisella vuosineljänneksellä. Korostuneesta epävarmuudesta huolimatta kysyntä Qt-konsernin ratkaisuille on hyvällä tasolla ja arvioimme, että liikevaihto kasvaa vuoden jälkimmäisellä puoliskolla selvästi ensimmäistä vuosipuoliskoa enemmän. Poikkeuksellisen vahvaan vertailukauteen nähden Qt:n liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 9,3 prosenttia 37 miljoonaan euroon. Valuuttakurssien vaikutus oli 2,5 miljoonaa euroa positiivinen, ja vertailukelpoisin valuutoin Qt:n liikevaihto kasvoi 1,7 prosenttia toisella vuosineljänneksellä. Erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella osa asiakasprojekteista siirtyi myöhemmäksi tai toteutui vain osittain, minkä seurauksena kehityslisenssien ja konsultoinnin liikevaihto jäi tavoitteistamme. Jakelulisensseistä kertyvä liikevaihto kasvoi vahvasti, mutta jäi silti hieman tavoitteistamme. Ensimmäisen vuosipuoliskon arvioitua heikommasta tuloksesta johtuen olemme laskeneet koko vuoden liikevaihdon tulosohjeistusta. Odotamme koko vuoden liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuuttakurssein 20–30 prosenttia. Liikevoittomarginaalin (EBIT-%) ohjeistus pysyy ennallaan ja tulee arviomme mukaan olemaan 20–30 prosenttia liikevaihdosta. Liiketoiminnan kannattavuus toisella vuosineljänneksellä parani ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna ja huhti-kesäkuussa liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli 24,4 prosenttia. Kesäkuun lopussa henkilöstömäärämme oli 585 eli 30 työntekijää enemmän kuin maaliskuun lopussa ja 130 työntekijää enemmän vuoden 2021 kesäkuun loppuun verrattuna. Olemme jatkaneet kasvuinvestointeja myynti- ja tutkimus ja tuotekehitys -organisaatioihimme. Kesäkuussa lanseerasimme Boschin kanssa autonvalmistajille uuden avaimet käteen -ratkaisun digitaalisten ohjaamoiden kehittämiseen. Qt:n ja Boschin yhdessä kehittämän ratkaisun avulla autonvalmistajat voivat helposti rakentaa koko digitaalisen ohjaamon, ja nyt ensimmäistä kertaa, myös Qt HMI-käyttöliittymän AUTOSAR CLASSIC -alustalla. Laitevalmistajat pystyvät näin maksimoimaan grafiikoiden suorituskyvyn ja ajon turvallisuuden sekä samalla säästämään materiaalikustannuksissa. Toisella vuosineljänneksellä julkaisimme Qt 6.3 -ohjelmistoversion, joka sisältää useita laadunparannuksia sekä erilaisia uusia toiminnallisuuksia esimerkiksi 3D-grafiikan ohjelmointiin, sekä QML-ohjelmointikielen kääntäjään. Qt Design Studio 3.5 sisältää uuden työkalun erilaisten materiaaliefektien nopeaan hallinnointiin 3D-grafiikassa sekä useita parannuksia käyttöliittymään. Lisäksi julkaisimme Qt for Android Automotive 6.3.1 sekä Qt for MCUs 2.2 LTS -ohjelmistopäivitykset. Qt on erittäin hyvässä asemassa kansainvälisillä sulautettujen ohjelmistojen markkinoilla, joiden potentiaali on tulevaisuudessa valtava. Kasvavan markkinan, kilpailukykyisten tuotteiden ja tehokkaan myyntiorganisaation avulla meillä on edelleen erinomainen tilaisuus menestyä pitkällä aikavälillä. Toimintaympäristö ja markkinanäkymät Yhtiö arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi. Konsernin kehittämispanostus kohdistuu työpöytäsovellusten lisäksi sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuuden, kulutuselektroniikan, lääketieteellisten laitteiden ja teollisuusautomaation alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin ja työkaluihin. Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. Volyymipohjaiset jakelulisenssitulot tästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa. Sen myötä Qt:lle on yhtiönä tyypillistä, että yksittäisten vuosineljännesten liikevaihto ja kasvu voivat vaihdella merkittävästikin eri vuosineljännesten välillä. Vallitseva korostunut epävarmuus markkinaympäristössä voi jatkuessaan ja laajetessaan aiheuttaa vielä aiempaa suurempaa vaihtelua vuosineljännesten välillä. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö pyrkii aktiivisesti myös epäorgaaniseen kasvuun strategiaansa tukevien yritysostojen kautta. Häiriöt globaaleissa toimitusketjuissa voivat aiheuttaa viivästyksiä laite- ja tuotevalmistajien tuotantoprosessiin ja vähentää tuotantovolyymiä, mikä vaikuttaa erityisesti jakelulisensseistä kertyvään liikevaihtoon. Maailmankaupan logistiikkaongelmat sekä maailmanlaajuinen komponenttipula vaikuttavat oletettavasti moniin Qt:n asiakkaista. Yleisen taloustilanteen heikentyminen voi saada yhtiön asiakkaat muuttamaan tuotekehityssuunnitelmiaan esimerkiksi lykkäämällä projektejaan tai toteuttamalla niitä vain osittain, mikä voi hidastaa Qt:n konsultoinnin ja lisenssimyynnin liikevaihdon kasvua. Venäjän aseellinen hyökkäys Ukrainaan sekä siihen liittyvät EU:n asettamat pakotteet Venäjää kohtaan lisäävät yleisesti epävarmuutta toimintaympäristössä. Sodan suorat vaikutukset Qt:n liiketoimintaan eivät ainakaan toistaiseksi ole merkittäviä, mutta erityisesti energian hinnan kallistuminen ja talouden yleinen taantuminen voivat vähentää kysyntää Qt:n asiakkaiden tuotteille ja siten myös hidastaa Qt:n liiketoiminnan kasvua. Myös koronavirusepidemia aiheuttaa yhä edelleen korostunutta epävarmuutta yhtiön lyhyen aikavälin tulevaisuuden näkymiin erityisesti Aasiassa. On ilmeistä, että epidemiasta toipuminen tulee olemaan eri toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla epäyhtenäistä ja voi kestää pitkäänkin. Toisaalta epidemian seurauksena monille tuotteille on kertynyt patoutunutta kysyntää, joka purkautuessaan voi lisätä kysyntää Qt:n ratkaisuille. Toimintaympäristön haasteista ja epävarmuudesta huolimatta Qt arvioi, että sen mahdollisuudet menestyä vuoteen 2025 ulottuvan kasvustrategian toteuttamisessa ovat edelleen hyvät.     Näkymät 2022 Arvioimme, että yhtiön liikevaihto kasvaa vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla selvästi ensimmäistä vuosipuoliskoa vahvemmin ja että koko vuoden 2022 liikevaihto kasvaa vertailukelpoisin valuutoin 20–30 prosenttia edellisvuodesta. Valuuttakurssimuutosten vaikutus yhtiön koko vuoden liikevaihtoon tulee olemaan vahvasti positiivinen, jos valuuttakurssit pysyvät kesäkuun lopun tasolla, mistä johtuen yhtiön raportoitu liikevaihdon kasvu tulee olemaan merkittävästi suurempi kuin liikevaihdon kasvu vertailukelpoisin valuutoin. Arvioimme liikevoittomarginaalin olevan 20–30 prosenttia vuonna 2022. Tiedotustilaisuus Qt järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden 4. elokuuta 2022 klo 16.00–17.00 Sanomatalossa, Helsingissä sekä webcast-lähetyksenä www.qt.io/sijoittajat. Tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Juha Varelius ja talousjohtaja Jouni Lintunen. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta: Yhdysvallat: +1 646-828-8082Iso-Britannia: +44 (0)330 165 3641Suomi: +358 (0)9 7479 0572 Osallistujatunnus: 475719 Espoossa 4. elokuuta 2022 Qt Group Oyj Hallitus Lisätietoja:Juha Varelius, toimitusjohtaja, p. +358 9 8861 8040 Jakelu:Nasdaq Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineetwww.qt.io

Endomines julkaisee tammi-kesäkuun 2022 puolivuotisraportin 18.8.2022 klo 13.00 (CET).

Endomines AB (publ), pörssitiedote 4.8.2022 kello 16.00 CET Endomines AB julkaisee puolivuotisraporttinsa tammi-kesäkuulta 2022 torstaina 18.8.2022 noin klo 13.00 (CET). Tulosjulkistuksen tiedotustilaisuus järjestetään webcast-lähetyksenä englanniksi sijoittajille, analyytikoille ja medialle 18 elokuuta 2022 klo. 14:00 (CET). Puolivuotisraportin esittää toimitusjohtaja Kari Vyhtinen ja talousjohtaja Mikko Sopanen. Webcastin lisätiedot Rekisteröidy etukäteen liittyäksesi webcast-lähetykseen: https://endomines.videosync.fi/2022-q2-results Rekisteröitymisen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistusviestin, joka sisältää tiedot webcast-lähetykseen liittymisestä. Osallistujat voivat esittää webcast-lähetyksen aikana kysymyksiä videoalustan chat-toiminnon kautta. Webcast-lähetyksen tallenne on katsottavissa tapahtuman jälkeen samasta yllä olevasta linkistä. Julkistuksen jälkeen puolivuotisraportti on saatavilla Endominesin verkkosivuilla: https://endomines.com/fi/sijoittajat/sijoittajamateriaalit/raportit-ja-esitykset/ Lisätietoja Kari Vyhtinen, CEO, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40585 0050 Mikko Sopanen, talousjohtaja, mikko.sopanen@endomines.com, +358 50 434 7439 Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 4.8.2022 kello 16:00 CET. Endomines Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Bittium Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022

Pörssitiedote Vapaa julkaistavaksi 5.8.2022 klo 08.00 Bittium Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022 Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto ja liikevoitto edellisvuoden tasolla Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Yhteenveto huhti-kesäkuu 2022 · Liikevaihto 22,7 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa), kasvua 0,2 prosenttia edellisvuodesta · Tuotepohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta 69,7 prosenttia, eli 15,8 miljoonaa euroa (16,7 miljoonaa euroa), josta Medical Technologies -tuotteiden osuus 7,7 miljoonaa euroa (5,6 miljoonaa euroa) ja Defense & Security -tuotteiden osuus 8,2 miljoonaa euroa (11,2 miljoonaa euroa) · Palvelupohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta 30,3 prosenttia, eli 6,9 miljoonaa euroa (5,9 miljoonaa euroa), josta Connectivity Solutions -tuotekehityspalvelujen liiketoiminnan osuus 3,7 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa) · Käyttökate 3,4 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa) · Liiketulos 0,8 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa) · Kauden tulos 0,6 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,016 euroa (kauden tulos 0,5 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,015 euroa) · Liiketoiminnan kassavirta 2,9 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa) · Nettokassavirta -1,0 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa) Yhteenveto tammi-kesäkuu 2022 · Liikevaihto 41,0 miljoonaa euroa (39,7 miljoonaa euroa), kasvua 3,4 prosenttia edellisvuodesta · Tuotepohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta 66,3 prosenttia, eli 27,2 miljoonaa euroa (27,9 miljoonaa euroa), josta Medical Technologies -tuotteiden osuus 11,3 miljoonaa euroa (13,5 miljoonaa euroa) ja Defense & Security -tuotteiden osuus 15,9 miljoonaa euroa (14,5 miljoonaa euroa). · Palvelupohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta 33,7 prosenttia, eli 13,8 miljoonaa euroa (11,8 miljoonaa euroa), josta Connectivity Solutions -tuotekehityspalvelujen liiketoiminnan osuus 8,0 miljoonaa euroa (7,8 miljoonaa euroa) · Käyttökate 5,0 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa) · Liiketulos -0,2 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa) · Kauden tulos -0,6 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,018 euroa (kauden tulos -1,0 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,029 euroa) · Liiketoiminnan kassavirta 6,0 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa) · Nettokassavirta 0,0 miljoonaa euroa (-5,8 miljoonaa euroa) · Tilauskanta 29,6 miljoonaa euroa (29,5 miljoonaa euroa 31.12.2021) KONSERNI (MEUR) 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 3 kk 3 kk 6 kk 6 kkLIIKEVAIHTO 22,7 22,6 41,0 39,7Liikevaihdon muutos-% 0,2 % -10,4 % 3,4 % -6,8 %KÄYTTÖKATE 3,4 3,2 5,0 4,2Käyttökate % liikevaihdosta 15,2 % 14,3 % 12,3 % 10,6 %LIIKEVOITTO / -TAPPIO 0,8 0,7 -0,2 -0,7Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 3,5 % 3,3 % -0,6 % -1,8 %KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 0,6 0,5 -0,6 -1,0 KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 22,0 18,9 22,0 18,9OMAVARAISUUSASTE (%) 70,9 % 71,3 % 70,9 % 71,3 %TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) 0,016 0,015 -0,018 -0,029 Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttunen Toinen vuosineljännes kehittyi odotuksiemme mukaisesti. Liikevaihto oli 22,7 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin edellisvuonna. Tuoteliiketoiminnan suhteellinen osuus liikevaihdosta laski hieman edellisvuodesta, mikä johtui komponenttipulan aiheuttamasta tuotemyynnin laskusta. Terveysteknologiatuotteiden myynti kasvoi edellisvuodesta, mutta taktisen viestinnän ja tietoturvallisten puhelimien myynti jäi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Palvelupohjainen liikevaihto kasvoi 15,8 prosenttia vuodentakaisesta Defense & Security -liiketoiminta-alueen palveluiden myynnin kasvun ansiosta. Connectivity Solutions -tuotekehityspalveluiden myynti oli samalla tasolla kuin edellisvuonna. Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa, mikä vastaa 3,5 % liikevaihdosta. Liiketulos parani hieman edellisvuodesta. Tilauskanta oli 29,6 miljoonaa euroa pysyen vuodenvaihteen tasolla. Maailmanlaajuinen häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa vaikuttaa yhä merkittävästi tuoteliiketoiminnan liikevaihdon kehittymiseen. Komponenttien yleinen hintojen nousu ja spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisämateriaalikustannukset vaikuttavat liiketuloksen kehittymiseen. Parantaaksemme tilannetta olemme käynnistäneet sisäisiä kehityshankkeita, joissa vaihdamme tuotteissamme käytettyjä vaikeasti saatavilla olevia komponentteja paremmin saatavilla oleviin. Ukrainassa käytävällä sodalla ja Venäjää vastaan asetetuilla pakotteilla ei ole ollut suoraa taloudellista vaikutusta Bittiumin liiketoimintaan. Bittiumilla ei ole liiketoimintaa Venäjällä, Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Sodan aiheuttama maailmanpoliittinen tilanne näkyy puolustusmarkkinoilla, kun valtiot kasvattavat puolustusbudjettejaan ja uusia puolustusvoimien modernisointihankkeita on jälleen alkamassa. Uskomme tämän vaikuttavan positiivisesti myös Bittiumin taktisten kommunikaatiojärjestelmätuotteiden ja tietoturvallisten ratkaisuiden kysyntään. Tulemme osallistumaan useisiin uusiin kilpailutuksiin koskien eri valtioiden taktisen viestinnän modernisointia ja tietoturvallisten matkapuhelinjärjestelmien toimituksia. Uusien hankkeiden kilpailutusvaiheet ovat kuitenkin varsin hitaita ja voivat kestää useita vuosia. Suomi on käynnistänyt prosessin liittyäkseen sotilasliitto Natoon. Uskomme, että Natoon liittyminen vahvistaa kilpailuasemaamme erityisesti Nato-maiden kilpailutuksissa. Defense & Security -liiketoiminta-alueella julkaisimme vuoden toisella neljänneksellä kaksi uutta tuotetta. Taktisen tiedonsiirron tuotevalikoimaa laajennettiin uudella Bittium Tough VoIP Field Phone™ 2 -kenttäpuhelimella, joka soveltuu monipuolisten liitettävyysominaisuuksiensa, lisävarusteidensa ja virransyöttövaihtoehtojensa johdosta käytettäväksi taistelukentällä, ajoneuvoissa ja komentopaikoilla. Täydensimme tietoturvallista Bittium Tough Mobile™ -älypuhelintuoteperhettä uudella Bittium Tough Mobile™ 2 Tactical -ratkaisulla, joka on suunnattu puolustusmarkkinoille. Sotilaan mobiilikommunikaation mahdollistava kokonaisvaltainen ratkaisu voidaan liittää joko Bittium Tough SDR Handheld™ -radioon tai kolmansien osapuolten taktisiin radioihin. Jatkoimme taktisen tiedonsiirron tuotteiden toimituksia Suomen Puolustusvoimille komponenttipulan vaikuttaessa hidastavasti toimitustemme aikatauluun. Saimme puitesopimusten mukaiset tilaukset Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista, Bittium Tough Comnode™ -laitteista ja järjestelmätuesta koskien Bittium TAC WIN ja Bittium Tough VoIP™ -järjestelmiä. Puolustusvoimat teki myös tilauksen Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän uuden ohjelmistoversion jatkokehityksestä vuodelle 2022. Bittium Tough SDR™ -radioiden ja niiden aaltomuotojen kenttätestaukset jatkuivat ja Puolustusvoimat kehittää operatiivista käyttötapaa radioiden laajamittaista käyttöönottoa varten. Puolustusvoimat tilasi Bittiumilta kapeakaistaisen aaltomuodon kehityksen Bittium Tough SDR -radioiden tulevaa käyttöä varten. Aaltomuodon kehitystyö tulee olemaan monivuotinen. Kansainvälisillä puolustus- ja viranomaismarkkinoilla jatkoimme taktisen viestinnän järjestelmätuotteiden tuotetoimituksia sekä integrointia ja testausta asiakkaillemme Itävaltaan ja Viroon sekä muille kansainvälisille asiakkaillemme mukaan lukien ilmapuolustus- ja sensorijärjestelmiä toimittavat kansainväliset yhtiöt. Olemme käynnistäneet myös Tough SDR -radioiden pilotteja useissa eri maissa. Kesäkuussa tietoturvallista eurooppalaista ohjelmistoradioteknologiaa kehittävä monikansallinen yhteisyritys a4ESSOR suoritti onnistuneesti yhteentoimivuustestit uudella ESSOR High Data Rate Waveform -aaltomuodolla. Osallistuimme yhteentoimivuustesteihin uusien Bittium Tough SDR™ -radioidemme kanssa. ESSOR-aaltomuodon suorituskyky osoittautui erinomaiseksi ja testit osoittivat, että se pystyy käsittelemään useita operatiivisia käyttöskenaarioita. Lukuisat viime aikoina havaitut tietoturvahyökkäykset ovat lisänneet valtiollisten toimijoiden kiinnostusta tietoturvallisiin puhelinjärjestelmiin. Bittium Tough Mobile™ -tietoturvapuhelinten ja tietoturvaan liittyvien ohjelmistojen kysyntä on jatkanut kasvuaan. Lääketieteen teknologiamarkkinat ovat toipuneet koronaviruspandemiasta.  Bittium Faros™ EKG-mittalaitteiden kysyntä kasvoi, mutta komponenttipula hidasti merkittävästi sekä uusien tilausten vastaanottoa että tuotteiden toimituksia. Pääosa tuotetoimituksista tehtiin Yhdysvaltain EKG-markkinoilla etämonitorointipalveluita tarjoavalle asiakkaalle Preventicelle. Laajensimme Bittium Faros -tuoteperhettämme uudella Bittium Faros™ 180L -EKG-mittalaitteella, joka mittaa EKG:tä yhdellä akun latauksella yhtäjaksoisesti vähintään 14 päivää. Ratkaisu mahdollistaa potilaiden aikaisemman kotiuttamisen sekä entistä paremmat edellytykset havaita ja reagoida mahdollisesti ilmeneviin rytmihäiriöihin nopeasti. Meillä on menossa useita lääkintälaitehyväksyntöjä monissa eri maissa. Uusi Euroopan lääkinnällisten laitteiden tuoteturvallisuusasetus eli MDR (Medical Device Regulation) on aiheuttanut laatujärjestelmäauditointien ja laitehyväksyntöjen ruuhkautumista ja siten merkittävää viivettä hakemusten läpimenoaikoihin. Toimintamme on MDR-vaatimusten mukaista, mutta siitä huolimatta ruuhka näkyy myös meidän laitteiden hakemusten läpimenoajoissa. Käynnistimme myös FDA (Food and Drug Administration) -lääkintälaitehyväksynnän hakuprosessin uniapnean mittaamiseen käytettävälle Bittium Respiro™ -laitteelle Pohjois-Amerikan markkinalle. Respiron MDR ja FDA  -hyväksyntöjä odotetaan kuluvan vuoden lopulla, jolloin ensimmäiset tuotetoimitukset asiakkaille Euroopan ja Amerikan markkinoilla voivat alkaa. Neurofysiologian markkinoilla Bittium BrainStatus™ -EEG-mittalaitteiden pilotit etenivät hyvin ja uusia pilotteja alkoi. Tuotekehityspalvelujen liikevaihto pysyi vuoden toisella vuosineljänneksellä samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Connectivity Solutions -liiketoiminnassa markkinat ovat elpymässä koronaviruspandemiasta ja asiakastapaamiset on saatu jälleen normaaliin vauhtiin, mikä vaikuttaa liiketoimintaan ja hankkeiden alkamiseen positiivisesti. Voitimme uusia asiakkuuksia ja aloitimme uusia sulautettujen järjestelmien suunnitteluprojekteja. Toukokuussa toimme markkinoille uuden Cellular IoT -ratkaisun, joka tarjoaa IoT-laitteille suoran liitettävyyden pilvipalveluihin mobiiliverkkojen yli. Ratkaisu perustuu ohjelmistomoduuleihin, joiden uudelleenkäyttö parantaa suunnittelupalveluidemme kilpailukykyä mahdollistaen liitettävyysprojektien toteuttamisen asiakkaillemme nopeammin ja kustannustehokkaammin. Työvoiman saatavuus markkinoilla on edelleen haasteellista. Erityisesti ohjelmisto-osaajia on kysyntään nähden liian vähän, ja kilpailu työntekijöistä on lisännyt työvoiman liikkuvuutta. Huolimatta markkinoiden epävarmuuksista, etenimme hyvin strategiamme toteuttamisessa. Olemme vahvistaneet ja fokusoineet organisaatiotamme sekä keskittyneet kansainväliseen myynnin rakentamiseen, liiketoiminnan jatkuvaan parantamiseen sekä asiakastyytyväisyyden ja laadun varmistamiseen. Vuoden 2022 näkymät Maailman geopoliittinen tilanne, logistiikkaketjujen ongelmat, inflaatio ja heikkenevä talouskehitys luovat epävarmuutta tulevaisuudennäkymiin. Bittiumin liikevaihdosta noin 70 prosenttia kertyy tuotteista ja niihin liittyvistä järjestelmistä. Maailmanlaajuinen häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa aiheuttaa edelleen merkittävää epävarmuutta ja heikon näkyvyyden Bittiumin tuoteliikevaihdon ja liiketuloksen kehittymisessä loppuvuoden 2022 aikana. Bittium arvioi vuoden 2022 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna (86,9 miljoonaa euroa vuonna 2021). Huolimatta siitä, että kolmannen vuosineljänneksen liiketuloksen odotetaan olevan negatiivinen, koko vuoden 2022 liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen (3,2 miljoonaa euroa vuonna 2021). Lisätietoa markkinanäkymistä, riskeistä ja epävarmuustekijöistä on saatavilla tämän raportin kappaleissa riskit ja epävarmuustekijät, kappaleessa markkinanäkymät, sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com. Markkinaympäristö ja liiketoiminnan kehittyminen tammi-kesäkuussa 2022 Defense and Security -liiketoiminta-alue Maailman poliittinen tilanne muuttui merkittävästi helmikuussa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Valtiot ovat kasvattamassa puolustusbudjettejaan ja uusia eri valtioiden puolustusvoimien modernisointihankkeita on jälleen alkamassa. Bittium tulee osallistumaan   useisiin uusiin kilpailutuksiin koskien eri valtioiden taktisen viestinnän modernisointia ja tietoturvallisten matkapuhelinjärjestelmien toimituksia. Uusien hankkeiden kilpailutusvaiheet ovat kuitenkin varsin hitaita ja voivat kestää useita vuosia. Suomi on käynnistänyt prosessin liittyäkseen sotilasliitto Natoon. Bittiumin taktisen viestinnän tuotteet ovat teknisiltä ratkaisuiltaan erittäin laadukkaita käytettäväksi Nato-maissa, ja Nato-maat ovat olleet potentiaalisia Bittiumin asiakkaita myös ilman Suomen varsinaista liittymistä Natoon. Suomen mahdollinen tuleva liittyminen Natoon ei suoranaisesti aiheuta muutoksia tuoteportfolioon, mutta vahvistaa yhtiön markkina-asemaa erityisesti Nato-maiden kilpailutuksissa. Lisäksi Bittiumilla olisi mahdollisuus tarvittaessa ottaa käyttöön Nato-aaltomuotoja ja -salausratkaisuja sekä osallistua Nato-maiden tutkimusohjelmiin. Huhtikuussa taktisen tiedonsiirron tuotevalikoimaa laajennettiin uudella Bittium Tough VoIP Field Phone™ 2 -kenttäpuhelimella. Field Phone 2 on uuden sukupolven VoIP-puhelin, joka mahdollistaa luotettavan viestinnän vaativissa käyttöympäristöissä. Sotilaskäyttöön suunniteltu Field Phone 2 soveltuu monipuolisten liitettävyysominaisuuksiensa, lisävarusteidensa ja virransyöttövaihtoehtojensa johdosta käytettäväksi taistelukentällä, ajoneuvoissa ja komentopaikoilla. Bittium Tough VoIP Field Phone 2 täydentää olemassa olevaa Tough VoIP -tuoteperhettä vastaten asiakkaiden tarpeeseen uuden sukupolven kenttäpuhelimesta, joka on suunniteltu vaativaan sotilaskäyttöön. Taktiseen tiedonsiirtoon tarvittavien tuotteiden toimituksia Suomen Puolustusvoimille jatkettiin, vaikka komponenttipula vaikutti hidastavasti toimitusten aikatauluun. Bittium sai puitesopimusten mukaiset tilaukset sekä Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista, että Bittium Tough Comnode™ -laitteista. Laitteet tullaan toimittamaan Puolustusvoimille vuoden 2022 aikana. Lisäksi Puolustusvoimat teki tilaukset vuoden 2022 järjestelmätuesta koskien Bittium TAC WIN ja Bittium Tough VoIP™ -järjestelmiä. Tuki sisältää järjestelmien ja niihin kuuluvien laitteiden teknisen tuen, ohjelmistotuen, järjestelmätukivalmiuden ylläpidon ja järjestelmätuen hallinnan. Puolustusvoimat teki myös tilauksen Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän uuden ohjelmistoversion jatkokehityksestä vuodelle 2022. Kehitystyö jatkaa TAC WIN -järjestelmän aaltomuoto- ja radioalustaohjelmistojen suorituskyvyn kehittämistä kenttäkokeissa ja koulutuskäytössä tehtyjen havaintojen sekä Bittiumin tekemän aaltomuototutkimuksen perusteella. Bittium Tough SDR™ -radioiden ja niiden aaltomuotojen kenttätestaukset jatkuivat ja Puolustusvoimat kehittää operatiivista käyttötapaa radioiden laajamittaista käyttöönottoa varten. Huhtikuussa Suomen Puolustusministeri valtuutti Suomen Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen tilaamaan Bittiumilta kapeakaistaisen aaltomuodon kehityksen Bittium Tough SDR -radioiden tulevaa käyttöä varten. Aaltomuodon kehitystyö on aloitettu ja projekti tulee olemaan monivuotinen. Kansainvälisillä puolustus- ja viranomaismarkkinoilla Bittium jatkoi taktisen viestinnän järjestelmätuotteiden tuotetoimituksia sekä integrointia ja testausta asiakkailleen Itävallassa ja Virossa sekä muille kansainvälisille asiakkailleen mukaan lukien ilmapuolustus- ja sensorijärjestelmiä toimittavat kansainväliset yhtiöt. Lisäksi useita Tough SDR -radioiden pilotteja alkoi. Kesäkuussa tietoturvallista eurooppalaista ohjelmistoradioteknologiaa kehittävä monikansallinen yhteisyritys a4ESSOR suoritti onnistuneesti yhteentoimivuustestit uudella ESSOR High Data Rate Waveform -aaltomuodolla. Testaus suoritettiin Puolassa teollisuutta edustavien a4ESSOR-konsortion kumppaneiden (Bittium, Indra, Leonardo, Radmor ja Thales) ESSOR-aaltomuodolla varustetuilla ohjelmistoradioilla, joista jokainen oli kytkettynä automatisoituun testiympäristöön. Bittium osallistui yhteentoimivuustesteihin uusien Bittium Tough SDR™ -radioiden kanssa. Radiot käyttävät joustavasti Bittiumin omia laaja- ja kapeakaistaisia aaltomuotoja sekä ESSOR-aaltomuotoa taktiseen tiedonsiirtoon. ESSOR-aaltomuodon suorituskyky osoittautui erinomaiseksi ja testit osoittivat, että se pystyy käsittelemään useita operatiivisia käyttöskenaarioita, mikä osoitti täyden yhteentoimivuuden. Lukuisat viime aikoina havaitut tietoturvahyökkäykset ovat lisänneet valtiollisten toimijoiden kiinnostusta tietoturvallisiin puhelinjärjestelmiin. Bittium Tough Mobile™ -tietoturvapuhelinten ja tietoturvaan liittyvien ohjelmistojen kysyntä on jatkanut kasvua. Puhelimen ja siihen liittyvän järjestelmän tietoturvaluokitus on avainasemassa erityisesti viranomaismarkkinoilla ja tietoturvallisia päätelaitteita sekä järjestelmiä on jo toimitettu useiden maiden viranomaisille. Toimitettujen järjestelmien käyttäjämäärät ovat ensimmäisessä vaiheessa verrattain maltillisia, mutta tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kasvuun käyttäjämäärien noustessa. Tietoturvallista Bittium Tough Mobile™ -älypuhelintuoteperhettä täydennettiin kesäkuussa julkaistulla uudella Bittium Tough Mobile™ 2 Tactical -ratkaisulla, joka on suunnattu puolustusmarkkinoille. Sotilaan mobiilikommunikaation mahdollistava kokonaisvaltainen ratkaisu perustuu tietoturvalliseen ja kestävään Bittium Tough Mobile™ 2 -älypuhelimeen, joka voidaan liittää joko Bittium Tough SDR Handheld™ -radioon tai kolmansien osapuolten taktisiin radioihin. Ratkaisu on yhteensopiva eri taistelunjohtojärjestelmien kanssa, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen ja tehokkaan tilannetietoisuuden jakamisen taktisissa verkoissa. Tough Mobile 2 -älypuhelin tarjoaa sotilaalle isomman määrän sovelluksia käytettäväksi taktisissa verkoissa ja puhelimen iso näyttö mahdollistaa paremman käyttöliittymän verrattuna perinteisiin sotilasradioihin. Medical Technologies -liiketoiminta-alue Lääketieteen teknologiamarkkinat ovat toipuneet koronaviruspandemiasta johtuneesta epävarmuudesta. Etähoidon ja etämonitoroinnin merkitys on edelleen kehittymässä sairaanhoidon resurssien riittämättömyyden ja kustannuspaineiden myötä. Etämonitorointi- ja etädiagnostiikkaratkaisut tuovat helpotusta näihin ongelmiin, mikä tulee jatkossa tukemaan Bittiumin lääketieteen etädiagnostiikkaratkaisujen myynnin positiivista kehitystä. Bittiumilla on menossa useita lääkintälaitehyväksyntöjä monissa eri maissa. Uusi Euroopan lääkinnällisten laitteiden tuoteturvallisuusasetus eli MDR (Medical Device Regulation, EU 2017/745) astui täysimääräisesti voimaan toukokuun 26. päivänä 2021. Asetus yhdenmukaistaa terveysalan eurooppalaista lainsäädäntöä ja korvaa vanhat lääkinnällisiä ja implantoitavia laitteita koskevat MD- ja AIMD-direktiivit. Muutos on aiheuttanut laatujärjestelmäauditointien ja laitehyväksyntöjen ruuhkautumista ja siten merkittävää viivettä hakemusten läpimenoaikoihin, mikä näkyy myös Bittiumin laitteiden hyväksyntöjen läpimenoajoissa. Bittiumin liiketoiminta on MDR-asetuksen mukaista. Bittium on käynnistänyt uniapnean mittaamiseen käytettävän Bittium Respiro™ -laitteen lääketieteellisen FDA (Food and Drug Administration) -hyväksyntäprosessin Pohjois-Amerikan markkinoilla. Respiron MDR ja FDA -hyväksyntöjä odotetaan kuluvan vuoden lopulle, jolloin ensimmäiset tuotetoimitukset asiakkaille Euroopassa ja Amerikassa voivat alkaa. Tuoterekisteröinnit on käynnistetty heinäkuussa 2022 niin EU-alueelle (MDR) kuin USA:n markkinanoille (FDA/510k). Tietoisuus uniapnean terveyshaitoista ja vaikutuksista elämänlaatuun on kasvanut ja palaute Bittiumin kotona tehtävästä mittausratkaisusta on ollut todella lupaavaa. Bittium Faros™ EKG-mittalaitteiden kysyntä kasvoi, mutta tilausten vastaanottoa ja laitteiden toimituksia hidasti merkittävästi komponenttipula. Pääosa tuotetoimituksista tehtiin Yhdysvaltain EKG-markkinoilla etämonitorointipalveluita tarjoavalle asiakkaalle Preventice Solutionsille (Boston Scientific Groupin tytäryhtiö). Helmikuussa Bittium ja Preventice allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan Bittium jatkaa sydämen rytmihäiriöitä monitoroivien BodyGuardian® MINI -laitteiden toimitussopimusta Preventicelle. Lisäksi yhteistyö uuden Preventice Solutionsin käyttöön räätälöidyn EKG-teknologian kehittämisessä jatkuu. Sopimuksen mukaiseen yksinoikeuteen vaadittavien minimivolyymien toteutuessa sopimuksen kokonaisarvo on noin 40–45 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, liikevaihdon kertyessä vuosien 2022–2025 aikana. Bittium Faros -tuoteperhettä laajennettiin uudella Bittium Faros™ 180L EKG-mittalaitteella, joka mittaa EKG:tä yhdellä akun latauksella yhtäjaksoisesti vähintään 14 päivää. Laite sujuvoittaa aivohalvauspotilaiden pitkäkestoista EKG-seurantaa ja parantaa diagnostista saantoa sekä potilastyytyväisyyttä. Ratkaisu mahdollistaa potilaiden aikaisemman kotiuttamisen sekä entistä paremmat edellytykset havaita ja reagoida mahdollisesti ilmeneviin rytmihäiriöihin nopeasti. Neurofysiologian markkinoilla Bittium BrainStatus™ -EEG-mittalaitteiden pilotit etenivät hyvin ja uusia pilotteja alkoi. Mukana on mm. eurooppalaisia yliopistosairaaloita, jotka testaavat BrainStatuksen käyttöä tehohoidossa. Medical Technologies -liiketoimintayksikkö jatkoi oman myyntiorganisaationsa vahvistamista sekä kansainvälistä jakeluverkoston laajentamista kansainvälisen myynnin edistämiseksi. Tuotehallinnan, tuotekehityksen ja valmistuksen organisaatioiden vahvistamista ja kehittämistä jatkettiin. Lisäksi laatujärjestelmä ja toimintaprosessit saavuttivat MDR-vaatimusten mukaisuustason kesäkuussa 2022. Connectivity Solutions -liiketoiminta-alue Tuotekehityspalvelujen liikevaihto pysyi vuoden toisella vuosineljänneksellä samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Connectivity Solutions -liiketoiminnassa markkinat ovat elpymässä koronaviruspandemiasta ja asiakastapaamiset on saatu jälleen normaaliin vauhtiin, mikä vaikuttaa liiketoimintaan ja hankkeiden alkamiseen positiivisesti. Kysyntä painottuu telekommunikaation ja avoimen radiotaajuusverkkoarkkitehtuurin (Open Radio Access Network, O-RAN) -ratkaisuihin ja langattoman tietoliikenteen satelliittiteknologian sekä sulautettujen langattomien laitteiden liitettävyysratkaisuihin eri teollisuudenalueilla. Uusia asiakkuuksia voitettiin ja asiakasprojekteja käynnistettiin sulautettujen järjestelmien suunnitteluun. Toukokuussa Bittium toi markkinoille uuden Cellular IoT -ratkaisun, joka tarjoaa IoT-laitteille suoran liitettävyyden pilvipalveluihin mobiiliverkkojen yli. Ratkaisulla voi päivittää jo olemassa olevien IoT-laitteiden paikallisen liitettävyyden 4G/5G-liitettävyyteen tai integroida 4G/5G-liitettävyyden uusiin kehitettäviin IoT-laitteisiin. Ratkaisu perustuu ohjelmistomoduuleihin, joiden uudelleen käyttö parantaa Bittiumin suunnittelupalveluiden kilpailukykyä mahdollistaen liitettävyysprojektien toteuttamisen asiakkaalle nopeammin ja kustannustehokkaammin. Työvoiman saatavuus markkinoilla on edelleen haasteellista. Erityisesti ohjelmisto-osaajia on kysyntään nähden liian vähän, ja kilpailu työntekijöistä on lisännyt työvoiman liikkuvuutta. Bittium kehittää osaamistaan erityisesti langattoman tietoliikenteen sekä sulautettujen langattomien liitettävyysratkaisujen alueille. Taloudellinen kehitys tammi-kesäkuussa 2022 Bittiumin tammi-kesäkuun 2022 liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia edellisvuodesta 41,0 miljoonaan euroon (39,7 miljoonaa euroa). Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 27,2 miljoonaa euroa, eli 66,3 prosenttia (27,9 miljoonaa euroa). Tästä Medical Technologies -tuotteiden osuus oli 11,3 miljoonaa euroa (13,5 miljoonaa euroa) ja taktiseen- ja tietoturvalliseen viestintään liittyvien tuotteiden ja järjestelmien osuus oli 15,9 miljoonaa euroa (14,5 miljoonaa euroa). Tuotepohjaisen liikevaihdon laskuun vaikuttivat komponenttien saatavuusvaikeudet. Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 13,8 miljoonaa euroa (11,8 miljoonaa euroa) eli 33,7 prosenttia. Tästä Connectivity Solutions -tuotekehityspalvelujen liiketoiminnan osuus oli 8,0 miljoonaa euroa (7,8 miljoonaa euroa). Connectivity Solutions -palveluliikevaihto kertyi pääosin langattoman tietoliikenteen asiakasprojekteista. Käyttökate oli 5,0 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa). Tutkimus ja tuotekehityskulut olivat 11,1 miljoonaa euroa (11,0 miljoonaa euroa) eli 27,2 prosenttia liikevaihdosta (27,8 prosenttia). Tuotekehityskuluja aktivoitiin taseeseen 3,0 miljoonaa euroa, joka oli 1,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Laajentuvan tuotevalikoiman kilpailukykyisenä pitäminen kasvattaa vuosittaisia jatkuvia tuotekehityskuluja. Bittiumin tammi-kesäkuun 2022 liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 6,0 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa). Nettokassavirta oli 0,0 miljoonaa euroa (-5,8 miljoonaa euroa). Nettokassavirta sisälsi merkittävimpinä erinä 3,0 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 1,4 miljoonan euron osingonmaksun (-5,8 miljoonaa euroa sisältäen merkittävimpänä eränä 4,4 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 1,1 miljoonan euron osingonmaksun). Omavaraisuusaste oli 70,9 prosenttia (71,3 prosenttia). Nettovelkaantumisaste oli 0,3 prosenttia (3,2 prosenttia). Tilauskanta oli kesäkuun lopussa 29,6 miljoonaa euroa (29,5 miljoonaa euroa 31.12.2021). Vertailu puolivuosittain Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR 1H/22 2H/21 1H/21 2H/20Liikevaihto 41,0 47,2 39,7 35,8Liikevoitto /-tappio -0,2 3,9 -0,7 -0,8Tulos ennen veroja -0,7 3,6 -1,0 -0,9Katsauskauden tulos -0,6 4,4 -1,0 -0,4 TUOTE- JA 1H/22 2H/21 1H/21 2H/20PALVELULIIKEVAIHDONJAKAUTUMINEN, MEUR ja %Tuoteliikevaihto 27,2 35,2 27,9 23,0 66,3 % 74,5 % 70,3 % 64,3 %Palveluliikevaihto 13,8 12,0 11,8 12,8 33,7 % 25,5 % 29,7 % 35,7 % TUOTELIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN, MEUR ja % 1H/22 2H/21 1H/21 2H/20Defense & Security -tuotteet 15,9 20,8 14,5 15,1 58,5 % 59,3 % 51,8 % 65,5 %Medical Technologies -tuotteet 11,3 14,3 13,5 8,0 41,5 % 40,7 % 48,2 % 34,5 % PALVELULIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN, MEUR ja % 1H/22 2H/21 1H/21 2H/20Connectivity Solutions -tuotekehityspalvelut 8,0 7,7 7,8 8,0 57,8 % 63,8 % 66,6 % 62,4 %Muu palveluliikevaihto 5,8 4,4 3,9 4,8 42,2 % 36,2 % 33,4 % 37,6 % LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN, MEUR ja % 1H/22 2H/21 1H/21 2H/20Aasia 0,5 0,3 0,3 0,2 1,3 % 0,6 % 0,6 % 0,5 %Pohjois- ja Etelä-Amerikka 10,4 14,9 14,4 6,4 25,4 % 31,5 % 36,4 % 17,8 %Eurooppa 30,1 32,0 25,0 29,3 73,3 % 67,9 % 62,9 % 81,7 % Vertailu vuosineljänneksittäin Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR 2Q/22 1Q/22 4Q/21 3Q/21 2Q/21Liikevaihto 22,7 18,4 30,1 17,1 22,6Liikevoitto /-tappio 0,8 -1,0 3,7 0,2 0,7Tulos ennen veroja 0,6 -1,2 3,5 0,1 0,5Katsauskauden tulos 0,6 -1,2 4,3 0,1 0,5 TUOTE- JA 2Q/22 1Q/22 4Q/21 3Q/21 2Q/21PALVELULIIKEVAIHDONJAKAUTUMINEN, MEUR ja %Tuoteliikevaihto 15,8 11,4 23,0 12,2 16,7 69,7 % 62,0 % 76,5 % 71,0 % 73,8 %Palveluliikevaihto 6,9 7,0 7,1 5,0 5,9 30,3 % 38,0 % 23,5 % 29,0 % 26,2 % TUOTELIIKEVAIHDON 2Q/22 1Q/22 4Q/21 3Q/21 2Q/21JAKAUTUMINEN, MEURja %Defense & Security 8,2 7,8 15,5 5,3 11,2-tuotteet 51,6 % 68,2 % 67,6 % 43,4 % 66,8 %Medical Technologies 7,7 3,6 7,4 6,9 5,6-tuotteet 48,4 % 31,8 % 32,4 % 56,6 % 33,2 % PALVELULIIKEVAIHDON 2Q/22 1Q/22 4Q/21 3Q/21 2Q/21JAKAUTUMINEN, MEUR ja%Connectivity Solutions 3,7 4,3 4,6 3,1 3,8-tuotekehityspalvelut 54,6 % 60,9 % 64,8 % 62,5 % 63,7 %Muu palveluliikevaihto 3,1 2,7 2,5 1,9 2,2 45,4 % 39,1 % 35,2 % 37,5 % 36,3 % LIIKEVAIHTO MARKKINA 2Q/22 1Q/22 4Q/21 3Q/21 2Q/21-ALUEITTAIN, MEUR ja%Aasia 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,9 % 1,7 % 0,6 % 0,5 % 0,6 %Pohjois- ja Etelä 6,6 3,8 8,8 6,1 7,2-Amerikka 29,1 % 20,8 % 29,2 % 35,7 % 31,9 %Eurooppa 15,9 14,2 21,1 10,9 15,3 70,0 % 77,4 % 70,2 % 63,8 % 67,5 % Tase ja rahoitus 30.6.2022 taseen lukuja onverrattu 31.12.2021taseeseen (miljoonaaeuroa). 30.6.2022 31.12.2021Pitkäaikaiset varat 84,8 85,9Lyhytaikaiset varat 80,5 80,3Varat yhteensä 165,3 166,1 Osakepääoma 12,9 12,9Muu pääoma 102,1 103,9Oma pääoma yhteensä 115,1 116,8Pitkäaikaiset velat 21,6 21,5Lyhytaikaiset velat 28,7 27,8Oma pääoma ja velat 165,3 166,1yhteensä Rahavirrat 1-6/2022 1-12/2021katsauskaudella:+ kauden tulos +/- 6,4 15,2suoriteperusteisten erienoikaisu+/- käyttöpääoman muutos 0,0 -6,2- korot, verot ja saadut -0,5 -0,7osingot= liiketoiminnan rahavirta 6,0 8,3- investointien rahavirta -3,7 -8,4- rahoituksen rahavirta -2,3 -2,5= kassavarojen muutos 0,0 -2,6 Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 4,5 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 4,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 5,3 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasing-velat, oli katsauskauden päättyessä 22,4 miljoonaa euroa (22,3 miljoonaa euroa). Katsauskauden päättyessä Bittiumin omavaraisuusaste oli 70,9 prosenttia (72,4 prosenttia). Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä huolimatta elektroniikan komponenttien saatavuushäiriön aiheuttamasta epävarmuudesta. Kassavirran varmistaminen ei ole edellyttänyt erityisiä sopeutustoimia eikä asiakassaamisten luottoriskeissä ole todettu olennaisia muutoksia. Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 22,0 miljoonaa euroa (22,0 miljoonaa euroa). Katsauskauden nettokassavirta oli 0,0 miljoonaa euroa. Nettokassavirta sisältää merkittävimpinä erinä 3,0 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin sekä 1,4 miljoonan euron osingonmaksun (-2,6 miljoonaa euroa sisältäen merkittävimpänä eränä 7,0 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin, sekä 1,1 miljoonan euron osingonmaksun). Bittiumilla on Nordea Pankki Oyj:ltä 20,0 miljoonan euron seniorilaina ja 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus. Seniorilainan eräpäivä on 24.5.2024 ja luottolimiittisopimus on voimassa 24.5.2024 saakka. Bittiumilla on OP Yrityspankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus, joka on voimassa 30.9.2025 saakka. Katsauskauden päättyessä limiittejä ei ollut käytössä. Bittiumin valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan nettopositiota sen ylittäessä valuuttastrategiassa määritetyn euromääräisen raja-arvon. Nettopositio määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta Bittium jatkoi merkittäviä investointeja omien tuotteiden ja tuotealustojen kehittämiseksi. Tammi-kesäkuussa 2022 tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 11,1 miljoonaa euroa (11,0 miljoonaa euroa) eli 27,2 prosenttia liikevaihdosta (27,8 prosenttia). Tuotekehitysinvestoinnit kohdistuivat pääsääntöisesti terveysteknologiatuotteiden kehittämiseen, puolustusteollisuudelle suunnatun taktisen tiedonsiirtojärjestelmän ja sen tuotteiden kehittämiseen, sekä erilaisten viranomais- ja erikoispäätelaitteiden ja niitä tukevien tietoturvaohjelmistojen kehittämiseen. Vuodesta 2021 lähtien investointien painopiste on hiljalleen siirtynyt taktisen viestinnän puolelta uusien terveysteknologiatuotteiden kehittämiseen. Aktivoidut tuotekehityskulut koostuivat ohjelmistoradiopohjaisten taktisten radioiden Bittium Tough SDR™ -tuoteperheen kehittämiseen liittyvistä investoinneista, taktisten verkkojen jatkokehityksestä ja terveysteknologiatuotteiden kehittämiseen liittyvistä investoinneista.  TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSKULUT, MEUR 1-6 2022 1-6 2021 6 kk 6 kkTutkimus- ja tuotekehityskulut 11,1 11,0yhteensäAktivoitu taseeseen -3,0 -4,4Kauden poistot ja arvonalentumiset 2,8 2,5tuotekehitysaktiivastaTuloslaskelmaan sisältyy kuluksi 11,0 9,1kirjattuja tutkimus- jatuotekehityskulujaTutkimus- ja tuotekehityspanostukset, 27,2 % 27,8 %% liikevaihdosta AKTIVOITUJEN TUTKIMUS- JA 1-6 2022 1-6 2021TUOTEKEHITYSKULUJEN MÄÄRÄTASEESSA, MEUR 6 kk 6 kkHankintameno kauden alussa 48,1 46,6Lisäykset kauden aikana 3,0 4,4Kauden poistot -2,8 -2,5Kirjanpitoarvo kauden lopussa 48,2 48,5 Henkilöstö Vuoden 2022 tammi-kesäkuussa konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 648 henkilöä (670 henkilöä). Kesäkuun 2022 lopussa henkilöstön määrä oli 649 (664 henkilöä). Muutokset yrityksen johdossa Bittium Oyj:n Medical Technologies -tuote- ja palvelualueen johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 1.2.2022 alkaen Antti Näykki (45, insinööri, sulautetut järjestelmät). Näykki on toiminut Bittiumilla muun muassa liiketoiminnan kehittämisestä vastaavana johtajana sekä Medical Technologies -tuote- ja palvelualueen tuotehallinnan vetäjänä vuodesta 2019 lähtien. Uudessa tehtävässään Medical Technologies -tuote- ja palvelualueen johtajana Näykki raportoi toimitusjohtaja Hannu Huttuselle. Ennen Bittiumia Näykki on työskennellyt muun muassa Jutel Oy:n toimitusjohtajana sekä erilaisissa myynti- ja johtotehtävissä Exfolla ja Nethawkilla. Bittium Oyj:n Medical Technologies -tuote- ja palvelualueen johtaja ja johtoryhmän jäsen Arto Pietilä jäi eläkkeelle maaliskuussa 2022. 1.2.2022 alkaen Bittiumin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Hannu Huttunen (puheenjohtaja), talousjohtaja Pekka Kunnari, lakiasiainjohtaja Kari Jokela, viestintä- ja markkinointijohtaja Karoliina Malmi, tuote- ja palvelualueiden johtajat Jari Sankala, Tommi Kangas ja Antti Näykki sekä engineering-toiminnoista vastaava johtaja Jari-Pekka Innanen. Osake ja osakepääoma Bittium Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikki osakkeet oikeuttavat samansuuruiseen osinkoon. Jokaisella osakkeella on yksi ääni. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n pitämään arvo-osuusjärjestelmään. 30.6.2022 yhtiön kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma oli 12 941 269,00 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 35 702 264 kappaletta. Yhtiön osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,10 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-6/2022 1-6/2021 6 kk 6 kkYlin kurssi 6,08 7,89Alin kurssi 4,46 5,79Keskikurssi 5,22 6,59Päätöskurssi 5,12 6,36 Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 182,8 227,1Osakkeiden vaihto, (MEUR) 28,0 48,3Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 5 359 7 323Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 15,0 20,5 Kannustinohjelmat Yhtiöllä on 30.6.2022 kolme voimassa olevaa kannustinjärjestelmää: johdon osakepohjainen kannustinjärjestelmä, tulospalkkiojärjestelmä sekä voittopalkkiojärjestelmä. Johdon osakepohjainen kannustinjärjestelmä Bittium-konsernin johdolla on osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, joka koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä ("PSP"). Sen tavoitteena on yhdenmukaistaa Bittiumin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä, kannustaa johtoa Bittiumin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä Bittiumin johdon sitouttaminen. Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu kolmesta vuosittain alkavasta kolmivuotisesta osakepalkkio-ohjelmasta, PSP 2020-2022, PSP 2021-2023 ja PSP 2022-2024, joista kukin sisältää yhden vuoden pituisen suoritusjakson, jota seuraa osakepalkkion maksaminen ja kahden vuoden pituinen luovutusrajoitusjakso. Kunkin ohjelman alkaminen edellyttää kuitenkin hallituksen erillistä päätöstä. Lisätietoa osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta https://www.bittium.com. 10.2.2022 Bittium Oyj:n hallitus päätti uudesta jaksosta osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä Bittium-konsernin johdolle. Kolmanteen, PSP 2022-2024-ohjelmaan ovat oikeutettuja osallistumaan yrityksen ylin johto mukaan lukien Bittiumin johtoryhmän jäsenet. Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2022-2024-ohjelmaan perustuva mahdollinen osakepalkkio maksetaan, ovat Bittiumin liikevaihdon kasvu ja kassavirta ennen rahoituseriä. Edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle on lisäksi, että osallistujan työsuhde Bittiumiin jatkuu palkkion maksamisajankohtana. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan Bittiumin osakkeina. Jos PSP 2022-2024-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, tämän kolmannen ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 122 100 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). PSP 2022-2024-ohjelman kokonaisarvo, arvioituna Bittiumin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin perusteella jaksolla H2/2021, on noin 0,7 miljoonaa euroa. 24.3.2022 Bittium Oyj:n hallitus päätti Yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän osakepalkkioiden maksamisesta Yhtiön johtohenkilöille. Osakepalkkiot maksetaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina. Päätöksessä oli kyse kannustinjärjestelmän toisesta osakepalkkio-ohjelmasta (PSP 2021-2023). Osakepalkkioina annettiin vastikkeetta yhteensä 13 467 kappaletta Yhtiön osakkeita kannustinjärjestelmää koskevien ehtojen mukaisesti osakepalkkioon oikeutetuille johtohenkilöille. Palkkionsaajina on kahdeksan (8) Yhtiön johtoryhmään kuuluvaa henkilöä. Lisäksi yhtiöllä on käytössään tulospalkkiojärjestelmä, jonka palkkio maksetaan tavoitteiden saavuttamisen perusteella sekä voittopalkkiojärjestelmä, joka koskee koko henkilöstöä pois lukien muiden lyhyen aikavälin palkkiojärjestelmien piirissä olevat henkilöt. Nämä kannustinohjelmat ovat tarkemmin kuvattu yhtiön tilinpäätöksessä 2021. Osakkeenomistajat Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2022 Osakkeiden määrä %-osuus osakkeista1. Veikkolainen Erkki 1 767 665 4,95 %2. Ponato Oy 1 501 300 4,21 %3. Hulkko Juha 1 419 370 3,98 %4. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 365 934 3,83 %5. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 296 529 3,63 %6. OP-Suomi Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto 746 514 2,09 %7.  Sijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro Markka 700 000 1,96 %8.  Hilden Kai Jalmari 658 000 1,84 %9. Skandinaviska Enskilda Banken AB 552 336 1,55 %10. Citibank Europe PLC 506 684 1,42 % Kesäkuun 2022 lopussa Bittium Oyj:llä oli 21 612 omistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa omistivat 29,5 prosenttia osakkeista. Yksityisten henkilöiden omistamien osakkeiden osuus oli 69,0 prosenttia. Ulkomaalais- ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osuus oli kesäkuun 2022 lopussa 3,6 prosenttia. Liputusilmoitukset Katsauskauden aikana ei tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9§:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen. Vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.4.2022 klo 13.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa Oulussa. Osakkeenomistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2022 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 19.4.2022. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttivat osinkoon. Hallituksen valinta ja palkkiot Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5). Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi, Veli-Pekka Paloranta, Petri Toljamo ja Pekka Kemppainen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 6.4.2022 Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus päätti, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Riitta Tiuraniemi (valiokunnan puheenjohtaja), Petri Toljamo ja Veli-Pekka Paloranta. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 50 % hallituksen jäsenten kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, mikäli osakepalkkiota ei jostain syystä voida maksaa, rahana. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. Tilintarkastajan valinta ja palkkiot Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivämääränä noin 9,80 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 14.4.2021 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeutettavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivämääränä noin 9,80 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 14.4.2021 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti. Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat Yhtiöllä ei ollut merkittäviä tapahtumia katsauskauden jälkeen. Riskit ja epävarmuustekijät Bittium on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sitä seurannut maailmanlaajuinen geopoliittinen epävakaus yhdistettynä korkeaan inflaatioon, toimitusketjujen haasteisiin sekä Euroopan energiamarkkinoiden ongelmiin on aiheuttanut erilaisia kysyntään ja tarjontaan liittyviä riskejä sekä kasvattanut epävarmuutta. Erityisesti häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa ja niiden hintakehityksessä on aiheuttanut nopeita muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiö seuraa tilanteen kehittymistä ja pyrkii aktiivisesti varmistamaan tuotetoimituksiin tarvittavien komponenttien saatavuuden. Komponenttien heikko saatavuus vaikuttaa heikentävästi tuotteiden toimituskykyyn. Koronaviruksen leviäminen maailmalla jatkuu yhä ja siitä johtuvat sairaspoissaolot voivat vaikuttaa Bittiumin liiketoiminnan kehittymiseen. Pandemian kestoa ja vaikutuksia liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen on vaikea arvioida. Markkinariskit Kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa Bittiumin palvelujen, ratkaisujen ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa esimerkiksi hinnoittelupaineita. Lyhyellä tähtäimellä se voi vaikuttaa erityisesti henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K-palvelussa. Kasvava kansainvälinen poliittinen epävarmuus voi myös vaikuttaa Bittiumin palvelujen, ratkaisujen ja tuotteiden kysyntään ja hintakilpailukykyyn eri maantieteellisillä alueilla. Bittiumiin kohdistuu myös yhä enemmän yhtiön asiakkaiden tai muiden yhteistyökumppanien sijaintimaihin liittyviä juridisia, taloudellisia, poliittisia ja sääntelyllisiä riskejä, jotka voivat johtaa toimitusten viivästyksiin tai siihen, ettei tilauksia tule ennustettuja määriä, valuuttakurssitappioihin, kohonneisiin kustannuksiin tai oikeudenkäynteihin ja niihin liittyviin kustannuksiin. Bittiumin asiakaskuntaan kuuluu muun muassa telekommunikaatioteollisuudessa toimivia yhtiöitä, puolustus- ja muita viranomaisia ja heille tuotteita toimittavia yrityksiä sekä terveydenhuollon markkinoilla toimivia yrityksiä, joten Bittium on alttiina näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille. Merkittävä osa Bittiumin liikevaihdosta kertyy tuotteiden ja tuotekehityspalvelujen myynnistä puolustus- ja muille viranomaisille ja heille tuotteita toimittaville yrityksille. Poikkeama ennakoidusta liiketoiminnan kehittymisestä tällaisten asiakaskeskittymien kanssa voisi johtaa merkittäviin poikkeamiin Bittiumin tulevaisuuden näkymissä koskien liikevaihtoa ja liiketulosta kuluvan tilikauden aikana ja sen jälkeen. Bittium pyrkii laajentamaan asiakaspohjaansa pidemmällä aikavälillä niin, että riippuvuus yksittäisistä asiakkaista vähenee, jolloin yhtiöön vaikuttaisi lähinnä Bittiumin asiakaskuntaan kuuluvien yhtiöiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö yksittäisten asiakassuhteiden kehittymisen sijaan. Tarkempi markkinakatsaus on esitetty tässä puolivuosikatsauksessa osiossa "Markkinanäkymät". Liiketoimintaan liittyvät riskit Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, suurten asiakasprojektien toteutus ja hallinta, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, henkilöstön saatavuus työmarkkinoilta, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin ja niiden menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, aktivoitujen tuotekehitysinvestointien tuotto-odotusten toteutuminen, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K-kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit sekä tuotteiden valmistamisen käynnistämiseen liittyvät riskit. Liikevaihdon kertymiseen liittyvät tavanomaiset ajoitusriskit sekä nykyisten että uusien tuotteiden ja asiakkaiden osalta. Bittiumilla on eräitä merkittäviä asiakasprojekteja, joiden jatkuminen ennakoidusta poikkeavasti voisi johtaa myös merkittäviin poikkeamiin tulevaisuuden näkymissä. Lisäksi Bittiumin tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä. Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tilaus- ja toimitusmääristä, ajoitusriskit ja mahdolliset markkinoiden viiveet. Edellä mainitut tekijät voivat ilmentyä alempina toimitusmäärinä tai korkeampina tuotantokuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona. Bittiumin tuotteiden tuominen kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille voi kestää ennakoitua pidempään, sillä hankkeet ovat tyypillisesti pitkiä ja osto-ohjelmat valmistellaan kansallisten ministeriöiden ohjauksessa ja käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. Lisäksi valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat useille vuosille. Eräät Bittiumin liiketoiminnot toimivat vahvasti patentoiduilla teollisuuden aloilla, jolloin aineettomien oikeuksien hallintaan sisältyy riskejä, yhtäältä liittyen Bittiumin tuotteissa ja palveluissa käytettyjen teknologioiden saatavuuteen kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin, ja toisaalta liittyen kykyyn puolustautua Bittiumin ja kolmansilta osapuolilta lisensioituja teknologioita koskevilta suojattujen immateriaalioikeuksien loukkausväitteiltä. Myös toimialan ulkopuoliset patentinhaltijat toimivat aktiivisemmin hallussaan olevien patenttien puolustamiseksi ja kaupallistamiseksi, ja tämä osaltaan lisää immateriaalioikeuksien hallintaan liittyviä riskejä. Pahimmillaan suojattujen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta johtuvat vaateet voisivat johtaa merkittäviin korvausvastuisiin. Lisäksi mahdolliset haasteet tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien globaalissa saatavuudessa sekä tarvittavien vientilupien myöntämisessä voivat vaikuttaa asiakasprojektien etenemiseen ja tuotteiden toimituskykyyn. Yhtiö muutti nimensä Bittium Oyj:ksi 1.7.2015 ja alkoi samalla käyttää uutta tavaramerkkiä. Uuden tavaramerkin rekisteröintiin ja käyttöön voi sisältyä tavanomaisia uuden tavaramerkin käyttöönottoon liittyviä riskejä. Rahoitusriskit Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä sekä toisaalta heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja. Bittium rahoittaa toimintansa pääosin operatiivisen liiketoiminnan tulorahoituksella ja saattaa ajoittain hakea lisärahoitusta rahoitusmarkkinoilta. Bittiumilla on Nordea Pankki Oyj:ltä 20,0 miljoonan euron seniorilaina ja 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus. Seniorilainan eräpäivä on 24.5.2024 ja luottolimiittisopimus on voimassa 24.5.2024 saakka. Bittiumilla on OP Yrityspankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus, joka on voimassa 30.9.2025 saakka. Näihin sopimuksiin sisältyy tavanomaisia muun muassa omavaraisuusasteeseen, käyttökatteeseen sekä omaisuuden luovutukseen ja panttaamiseen liittyviä kovenantteja. Ei ole mitään varmuutta siitä, ettei lisärahoitusta tarvita investointeihin, käyttöpääomatarpeisiin tai mikäli Bittiumin liiketoiminta kehittyisi selvästi odotettua heikommin. Eräiden Bittiumin liiketoimintojen asiakasriippuvuus voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisenä. Vuoden 2022 näkymät Maailman geopoliittinen tilanne, logistiikkaketjujen ongelmat, inflaatio ja heikkenevä talouskehitys luovat epävarmuutta tulevaisuudennäkymiin. Bittiumin liikevaihdosta noin 70 prosenttia kertyy tuotteista ja niihin liittyvistä järjestelmistä. Maailmanlaajuinen häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa aiheuttaa edelleen merkittävää epävarmuutta ja heikon näkyvyyden Bittiumin tuoteliikevaihdon ja liiketuloksen kehittymisessä loppuvuoden 2022 aikana. Bittium arvioi vuoden 2022 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna (86,9 miljoonaa euroa vuonna 2021). Huolimatta siitä, että kolmannen vuosineljänneksen liiketuloksen odotetaan olevan negatiivinen, koko vuoden 2022 liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen (3,2 miljoonaa euroa vuonna 2021). Lisätietoa markkinanäkymistä, riskeistä ja epävarmuustekijöistä on saatavilla tämän raportin kappaleissa riskit ja epävarmuustekijät, kappaleessa markkinanäkymät, sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com. Markkinanäkymät Bittiumin asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on kasvava tarve yhä laadukkaammalle ja tietoturvallisemmalle tiedonsiirrolle.  Bittiumilla on pitkäaikaisen teknologiaosaamisensa ja langattomien viestintäratkaisujen tuotekehityskokemuksensa ansiosta hyvä asema tarjota asiakkailleen räätälöitäviä kokonaisratkaisuja. Lääketieteen teknologiaratkaisujen tarjoajana Bittium pohjaa osaamisensa yli kolmenkymmenen vuoden kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen biosignaalien mittaamisessa. Vuosina 2020 ja 2021 maailmanlaajuisesti levinnyt koronaviruspandemia on vaikuttanut merkittävästi globaaliin talouteen ja markkinatilanteeseen, mutta markkinat ovat hiljalleen elpyneet pandemian vaikutuksista. Maailmanlaajuinen häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa vaikuttaa merkittävästi tuotteiden valmistukseen ja siten kykyyn hoitaa tuotetoimitukset asiakkaille sovitussa aikataulussa. Lisäksi maailman geopoliittinen tilanne, logistiikkaketjujen ongelmat, inflaatio ja heikkenevä talouskehitys luovat epävarmuutta markkinanäkymiin. Seuraavassa on kuvattu Bittiumin kysyntään vaikuttavia tekijöitä: Puolustus-, viranomais- ja tietoturvamarkkinat · Puolustusmarkkinoilla taktisessa tiedonsiirrossa valtioiden puolustusvoimat ja muut viranomaistahot tarvitsevat verkkoja, joissa yhä enemmän liikkeessä olevat verkon käyttäjät voivat siirtää luotettavasti ja tietoturvallisesti yhä suurempia datamääriä. Tämä luo kysyntää Bittiumin TAC WIN -laajakaistaverkolle, Bittium Tough SDR™ -käsi- ja ajoneuvoradioille sekä muille Bittiumin IP-pohjaisille (Internet Protocol) taktisen tiedonsiirron ratkaisuille. Bittium jatkaa taktisen tiedonsiirron tuotteiden vientiponnisteluita kansainvälisille markkinoille ja tavoittelee saavansa vuoden 2022 aikana uusia ulkomaisia asiakkuuksia. Myynnin kehittyminen on maltillista puolustusteollisuuden pitkistä myyntisykleistä johtuen. · Älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää tietoturvalliselle Bittium Tough Mobile™ -älypuhelimille ja Bittiumin tuotealustaan pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille viranomais- ja mobiileissa tietoturvamarkkinoissa. Yleinen tietoisuus mobiilien tietoturvauhkien vaaroista on lisääntynyt ja kiinnostus tietoturvallisia matkaviestimiä kohtaan on kasvanut. Päätelaitteiden myynnin odotetaan kehittyvän maltillisesti viranomaismarkkinoiden luonteen mukaisesti. · Koronaviruspandemia on viivästyttänyt uusien hankkeiden käynnistymistä ja tilausten saamista. Erityisesti puolustus- ja viranomaismarkkinoilla tuotteiden ja järjestelmien testaus ja pilotointi ovat tyypillisiä vaiheita ennen suurempien kokonaisuuksien tilauksia. Näitä vaiheita ei pystytty poikkeusoloissa viemään läpi. Markkinat ovat kuitenkin selkeästi alkaneet elpyä pandemian vaikutuksista ja projekteja ollaan taas aloittamassa. · Maailmanlaajuinen komponenttipula vaikuttaa erilaisten tuotteissa käytettyjen komponenttien saatavuuteen, mikä vaikuttaa yhtiön kykyyn toimittaa tuotteita asiakkailleen sovitussa aikataulussa. Langaton tietoliikenne ja digitalisaatio · Langattomassa tietoliikenteessä 5G-teknologian käyttöönotto on laajenemassa kiihtyvällä vauhdilla. Investoinnit uusien ominaisuuksien kehittämiseen jatkuvat, ja ohjelmistokehityksen merkitys 5G-verkkojen kehityksessä vahvistuu. Tämä luo kysyntää Bittiumin tuotekehityspalveluille. 5G-teknologialle allokoitujen radiotaajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle. Erilaiset avoimen radiotaajuusverkkoarkkitehtuurin ORAN:in (Open Radio Access Network) sekä satelliittikommunikaation ratkaisutarpeet kasvattavat Bittiumin tuotekehitysosaamisen kysyntää uusien toimijoiden perinteiseen toimittajaverkostoon mukaantulon myötä. Bittiumin tuotekehityspalveluiden kysyntää kasvattaa myös 5G-teknologiaa hyödyntävien uusien laitteiden kehitystarve. · Digitalisaation myötä tietoturvallinen esineiden internet (Internet of Things, IoT) on merkittävä kehitysalue lähes kaikilla toimialoilla. Kysyntää Bittiumin palveluille ja räätälöidyille ratkaisuille luo yritysten kasvava tarve digitalisoida toimintaansa, kerätä tietoa langattomasti ja siirtää tieto internetiin ja pilvipalveluihin. Tätä varten markkinoille tarvitaan sekä vaativaan teollisuuskäyttöön että vapaa-ajan sovelluksiin tarkoitettuja tietoturvallisia laitteita, jotka keräävät laitteen käyttämien sensoreiden tuoman informaation ja luovat laitteelle luotettavan langattoman yhteyden internetiin ja pilvipalveluihin.  5G-teknologia laajenee ja digitalisoitujen laitteiden määrä kasvaa jatkuvasti. Laitteisiin tulee myös uusia yhä kehittyneempiä ominaisuuksia, jotka luovat kysyntää suunnittelupalveluille. Erilaisten järjestelmien ja teknologioiden integroinnilla onkin tärkeä rooli kokonaispalvelun mahdollistamisessa. Suurien datamäärien käsittelemisen helpottamista ja nopeuttamista varten kehitetään erilaisia oppivia järjestelmiä ja laitteita, jotka hyödyntävät toiminnassaan erilaisia tekoälyteknologioita. · Teknologinen kehitys ja uudet innovaatiot mahdollistavat uusien laitteiden kehittämisen terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan, mikä kasvattaa Bittiumin tuotekehityspalveluosaamisen kysyntää. Bittiumin kokemus erilaisista puettavista (wearable) ja lääketieteen laitteista yhdistettynä langattoman liitettävyyden osaamiseen mahdollistaa kilpailukyvyn myös terveyden ja hyvinvoinnin laitteiden suunnittelupalveluiden tarjoamisessa. · Langattoman tietoliikenteen ja digitalisaation markkinoilla koronaviruspandemia aiheuttaa enää vain lievää varovaisuutta ja pientä hitautta. · Työvoimakilpailun odotetaan jatkuvan markkinoilla vielä 2022 aikana. EKG:n, EEG:n ja uniapnean etämonitorointimarkkinat · Terveydenhuollon teknologiamarkkinoilla on tapahtumassa merkittävää kehitystä potilaiden hoidossa erityisesti sairaaloiden ulkopuolella. Sairauksien ja terveysongelmien ennaltaehkäisyyn panostetaan varhaisdiagnostiikan avulla yhä enemmän, ja potilaiden kotiuttamista tavoitellaan yhä aikaisemmassa vaiheessa sairaala- ja hoitopäivien vähentämiseksi. Nämä lisäävät merkittävästi tehokkuutta terveydenhuollon prosesseihin ja alentavat kustannuksia sekä parantavat hoitokokemusta. · Sekä terveysongelmien ennaltaehkäisyn että varhaisen kotiuttamisen edellytyksenä on tarkan seurannan ja mittauksen mahdollistaminen kotiolosuhteissa etämonitoroinnin avulla. Etämonitorointi ja etädiagnostiikka tuovat erikoislääkäreiden diagnoosit käyttöön ajasta ja paikasta riippumatta. Yhä kehittyvät tekoälyyn pohjautuvat algoritmit yleistyvät lääkäreiden työkaluina diagnoosien määrittelyssä. Nämä mahdollistavat yhä nopeammat ja tarkemmat diagnoosit, mikä puolestaan aikaistaa oikeanlaisen hoidon aloitusta. Markkinamuutos mahdollistaa useiden uusien palveluntarjoajien mukaantulon kokonaishoitopalveluketjuun, kuitenkaan tinkimättä erikoislääkäripalveluiden laadusta. · Biosignaalien mittaamiseen sekä etämonitoroinnin ja etädiagnostiikan tarpeeseen vastaavat mm. Bittiumin sydämen etämonitorointiin tarkoitettu Bittium Faros™ -tuoteperhe, aivojen sähköisen toiminnan mittaamiseen tarkoitettu Bittium BrainStatus™ -ratkaisu, uniapnean kotitestaukseen tarkoitettu Bittium Respiro™ sekä Bittiumin tarjoamat diagnostiikkaohjelmistot. · Koronaviruspandemian vallitessa ei-kiireettömien potilaiden hakeutuminen hoitoon ja tutkimuksiin väheni. Useat sairaalat, hoitolaitokset ja terveyden hoitoalan palveluntuottajat siirtyivät laajemmin käyttämään etädiagnostiikka-ratkaisuja. Pidemmällä aikavälillä pandemia tulee vauhdittamaan digitaalisten etäpalveluiden käyttöönottoa sairaaloissa ja hoitolaitoksissa luoden positiivista kehitystä etämonitorointituotteiden ja -palveluiden kysyntään. · Maailmalaajuinen komponenttipula vaikuttaa erilaisten tuotteissa käytettyjen komponenttien saatavuuteen, mikä vaikuttaa myös yhtiön kykyyn toimittaa tuotteita asiakkailleen sovitussa aikataulussa. Vuosikertomus, vastuullisuusraportti, selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti vuodelta 2021 Bittium julkaisi 16.3.2022 vuoden 2021 vuosikertomuksen, vastuullisuusraportin, selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin. Julkaisut ovat luettavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.bittium.com sekä suomen- että englanninkielisinä. Vuosikertomus, vastuullisuusraportti ja selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä löytyvät myös osoitteesta https://vuosikertomus.bittium.com.  Kutsu lehdistötilaisuuteen Bittium järjestää vuoden 2022 ensimmäistä vuosipuoliskoa koskevan suomenkielisen webcast-lähetyksen lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille perjantaina 5.8.2022 klo 9.00. Englanninkielinen webcast-lähetys järjestetään samana päivänä klo 11.00. Suomenkielinen webcast-lähetys: https://bittium.videosync.fi/2022-puolivuosikatsaus Englanninkielinen webcast-lähetys: https://bittium.videosync.fi/2022-h1-results Sekä suomen- että englanninkielinen tilaisuus on kuunneltavissa nauhoitteena saman päivän iltapäivällä Bittiumin internetsivustolta osoitteessa www.bittium.com/sijoittajat. Oulussa, 5.8.2022 Bittium OyjHallitus  Lisätietoja: Hannu HuttunenToimitusjohtajaPuh. 040 344 5466 Pekka KunnariTalousjohtajaPuh. 040 344 2229 Jakelu: Nasdaq HelsinkiKeskeiset tiedotusvälineet  Bittium Oyj puolivuosikatsaus ja liitetiedot tammi-kesäkuu 2022 (Tilintarkastamaton) Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021(MEUR) 6 kk 6 kk 12 kkJatkuvat toiminnotLIIKEVAIHTO 41,0 39,7 86,9Liiketoiminnan muut tuotot 1,4 1,3 2,6Valmistus omaan käyttöön 0,4 0,3 0,5Aineiden ja tarvikkeiden -9,0 -10,1 -23,3käyttöTyösuhde-etuuksista -21,6 -20,5 -39,0aiheutuvat kulutPoistot -5,3 -4,9 -10,5Liiketoiminnan muut kulut -7,0 -6,5 -13,9Osuus osakkuusyhtiöiden -0,2 -0,0 -0,1tuloksestaLIIKEVOITTO (-TAPPIO) -0,2 -0,7 3,2Rahoituskulut (netto) -0,4 -0,3 -0,7TULOS ENNEN VEROJA -0,7 -1,0 2,5Tuloverot 0,0 0,0 0,8KAUDEN TULOS JATKUVISTA -0,6 -1,0 3,3LIIKETOIMINNOISTALopetetut toiminnotKauden tulos lopetetuistatoiminnoistaKAUDEN TULOS -0,6 -1,0 3,3 Muut laajan tuloksen erät:Erät, jotka saatetaanmyöhemmin siirtäätulosvaikutteiseksi  Ulkomaisiin yksikköihin 0,4 0,1 0,2liittyvät muuntoerotKauden muut laajan tuloksen 0,4 0,1 0,2erät yhteensäKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -0,3 -1,0 3,6 Kauden tuloksen jakautuminen  Emoyhtiön omistajille -0,6 -1,0 3,3 Kauden laajan tuloksenjakautuminen  Emoyhtiön omistajille -0,3 -1,0 3,6 Tulos/osake jatkuvistatoiminnoista, EUR  Laimentamaton -0,018 -0,029 0,093  Laimennettu -0,018 -0,029 0,093 Tulos/osake lopetetuistatoiminnoista, EUR  Laimentamaton  Laimennettu Tulos/osake jatkuvista jalopetetuista toiminnoista,EUR  Laimentamaton -0,018 -0,029 0,093  Laimennettu -0,018 -0,029 0,093 Osakkeiden keskimääräinen 35 702 35 698 35 700lukumäärä, 1000 kplOsakkeiden keskimääräinen 35 702 35 698 35 700lukumäärä, laimennettu, 1000kpl KONSERNITASE (MEUR) 30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021VARATPitkäaikaiset varat  Aineelliset 20,2 21,9 20,9käyttöomaisuushyödykkeet  Liikearvo 5,8 5,8 5,8  Muut aineettomat hyödykkeet 49,9 50,6 49,9  Muut rahoitusvarat 1,1 1,5 1,4  Pitkäaikaiset saamiset 1,0 1,1 1,1  Laskennalliset verosaamiset 6,8 6,0 6,7Pitkäaikaiset varat yhteensä 84,8 87,0 85,9Lyhytaikaiset varat  Vaihto-omaisuus 21,6 20,1 18,8  Myyntisaamiset ja muut saamiset 36,9 35,4 39,4  Käypään arvoon 5,7 5,7 5,7tulosvaikutteisesti kirjattavatmuut rahoitusvarat  Rahavarat 16,4 13,1 16,3Lyhytaikaiset varat yhteensä 80,5 74,3 80,3VARAT YHTEENSÄ 165,3 161,3 166,1 OMA PÄÄOMA JA VELATEmoyhtiön omistajille kuuluvatoma pääoma  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9  Sijoitetun vapaan oman pääoman 26,0 26,0 26,0rahasto  Muuntoerot 1,5 1,0 1,1  Kertyneet voittovarat 74,7 72,4 76,8Oma pääoma yhteensä 115,1 112,3 116,8 Pitkäaikaiset velat  Laskennalliset verovelat 0,2 0,2 0,2  Varaukset  Korolliset velat 21,2 21,3 21,1  Muut velat 0,2 0,2 0,2  Pitkäaikaiset ennakotPitkäaikaiset velat yhteensä 21,6 21,8 21,5Lyhytaikaiset velat  Ostovelat ja muut velat 23,6 23,1 23,1  Varaukset 3,9 3,1 3,5  Lyhytaikaiset korolliset velat 1,1 1,1 1,2Lyhytaikaiset velat yhteensä 28,7 27,3 27,8Velat yhteensä 50,3 49,1 49,3OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 165,3 161,3 166,1 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021(MEUR) 6 kk 6 kk 12 kkLIIKETOIMINNAN RAHAVIRRATKauden tulos jatkuvista -0,6 -1,0 3,3toiminnoistaKauden tulos lopetetuistatoiminnoistaSuoriteperusteisten erien 7,1 6,2 11,9oikaisuKäyttöpääoman muutokset 0,0 -3,7 -6,2Maksetut korot -0,4 -0,4 -0,8liiketoiminnastaSaadut korot 0,0 0,1 0,1liiketoiminnastaMaksetut välittömät verot -0,0 -0,0 -0,1LIIKETOIMINNAN 6,0 1,2 8,3NETTORAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRRATInvestoinnit aineellisen -0,4 -0,5 -1,0käyttöomaisuushyödykkeisiinInvestoinnit aineettomiin -3,3 -4,6 -7,5hyödykkeisiinInvestoinnit muihin -0,0sijoituksiinAineellistenkäyttöomaisuushyödykkeidenmyyntiAineettomienkäyttöomaisuushyödykkeidenmyyntiINVESTOINTIEN -3,7 -5,2 -8,4NETTORAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRRATLainojen nostotLainojen takaisinmaksutRahoitusleasingvelkojen -0,7 -0,7 -1,4maksutMaksetut osingot -1,4 -1,1 -1,1Omien osakkeiden hankinta -0,1RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -2,3 -1,8 -2,5 RAHAVAROJEN MUUTOS 0,0 -5,8 -2,6Rahavarat tilikauden alussa 22,0 24,7 24,7Rahavarat tilikauden 22,0 18,9 22,0lopussa LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)A = OsakepääomaB = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoC = MuuntoerotD = Kertyneet voittovaratE = Määräysvallattomien osuusF = Oma pääoma yhteensä A B C D E FOma pääoma 1.1.2021 12,9 26,0 0,9 74,5 114,2Laaja tulos  Kauden tulos -1,0 -1,0  Muuntoerot 0,1 0,1Kauden laaja tulos yhteensä 0,1 -1,0 -1,0Liiketoimet omistajien kanssa  Osingonjako -1,1 -1,1  Osakepalkitsemisen kustannus 0,1 0,1Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -1,0 -1,0Muut erät 0,0 0,0Oma pääoma 30.06.2021 12,9 26,0 1,0 72,4 112,3 A B C D E FOma pääoma 1.1.2022 12,9 26,0 1,1 76,8 116,8Laaja tulos  Kauden tulos -0,6 -0,6  Muuntoerot 0,4 0,4Kauden laaja tulos yhteensä 0,4 -0,6 -0,3Liiketoimet omistajien kanssa  Osingonjako -1,4 -1,4  Omien osakkeiden hankinta -0,1 -0,1  Osakepalkitsemisen kustannus 0,1 0,1Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -1,5 -1,5Muut erät -0,0 -0,0Oma pääoma 30.06.2022 12,9 26,0 1,5 74,7 115,1 PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET: Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Bittium Oyj on noudattanut puolivuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin 2021 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta vuonna 2022 voimaan tulleita Bittium Oyj:tä koskevia standardimuutoksia ja tulkintoja. Kuluvan vuoden aikana tai voimaantulevilla IFRS-standardeilla tai -tulkinnoilla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta konsernin tilikauden tulokseen, taloudelliseen asemaan tai tilinpäätöksen esittämiseen.  VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT Tässä raportissa Bittium käyttää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeistuksen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoiset tunnusluvut johdetaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan raportoiduista tunnusluvuista. Bittium käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia tunnuslukuja, vaan ne raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi. Keskeisimpien vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on listattu alla. Käyttökate =                                                                  Liikevoitto + poistot Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% =                   Korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset ja sijoitustodistukset x 100 Oma pääoma yhteensä Oma pääoma osaketta kohti =                                      Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma                                                                                        Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR) Bittium Oyj:llä ei ole IFRS 8:n mukaan raportoitavia segmenttejä. MAANTIETEELLISTEN ALUEIDEN LIIKEVAIHDOT (MEUR) 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 6 kk 6 kk 12 kk   Eurooppa 30,1 25,0 57,0  Pohjois- ja Etelä-Amerikka 10,4 14,4 29,3  Aasia 0,5 0,3 0,5Liikevaihto yhteensä 41,0 39,7 86,9 LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 6 kk 6 kk 12 kkJohdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin 0,9 1,1 1,4perustuvat suoritukset, jatkuvattoiminnot Bittium Oyj:n johdolla on osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (PSP) koostuu kolmesta vuosittain alkavasta kolmivuotisesta osakepalkkio-ohjelmasta, PSP 2020-2022, PSP 2021-2023 ja PSP 2022-2024, joista kukin sisältää yhden vuoden pituisen suoritusjakson, jota seuraa osakepalkkion maksaminen ja kahden vuoden pituinen luovutusrajoitusjakso. Kaikkien ohjelmien alkaminen edellyttää kuitenkin hallituksen erillistä päätöstä. Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2022-2024-ohjelmaan perustuva mahdollinen osakepalkkio maksetaan, ovat Bittiumin liikevaihdon kasvu ja kassavirta ennen rahoituseriä. Edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle on lisäksi, että osallistujan työsuhde Bittiumiin jatkuu palkkion maksamisajankohtana. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan Bittiumin osakkeina.  AVAINHENKILÖIDEN OSAKEPALKKIOTJärjestelyn luonne OsakkeetMyöntämispäivä 9.2.2022Osakkeiden määrä enintään 122 100Osakehinta myöntämishetkellä, EUR 5,20Palkkion kokonaiskustannus enintään, miljoonaa EUR 0,7Toteutus Osakkeina TULOSLASKELMA 4-6/2022 1-3/2022 10-12/2021 7-9/2021 4-6/2021NELJÄNNESVUOSILUVUT 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk(MEUR)Jatkuvat toiminnotLIIKEVAIHTO 22,7 18,4 30,1 17,1 22,6Liiketoiminnan muut 0,7 0,7 0,8 0,5 0,7tuototValmistus omaan 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1käyttöönAineiden ja -5,9 -3,1 -9,1 -4,1 -6,4tarvikkeiden käyttöTyösuhde-etuuksista -10,4 -11,2 -10,5 -8,1 -10,3aiheutuvat kulutPoistot -2,6 -2,6 -2,9 -2,6 -2,5Liiketoiminnan muut -3,8 -3,2 -4,7 -2,7 -3,5kulutOsuus -0,1 -0,1 -0,1 -0,0 0,0osakkuusyhtiöidentuloksestaLIIKEVOITTO ( 0,8 -1,0 3,7 0,2 0,7-TAPPIO)Rahoitustuotot ja -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2-kulut (netto)TULOS ENNEN VEROJA 0,6 -1,2 3,5 0,1 0,5Tuloverot 0,0 0,0 0,8 0,0 -0,0KAUDEN TULOS 0,6 -1,2 4,3 0,1 0,5JATKUVISTALIIKETOIMINNOISTALopetetut toiminnotKauden tuloslopetetuistatoiminnoistaKAUDEN TULOS 0,6 -1,2 4,3 0,1 0,5Kauden muut laajan 0,3 0,1 0,0 0,1 -0,0tuloksen erätKAUDEN LAAJA TULOS 0,9 -1,1 4,3 0,2 0,5YHTEENSÄ Kauden tuloksenjakautuminen:  Emoyhtiön 0,6 -1,2 4,3 0,1 0,5omistajilleKauden laajantuloksenjakautuminen:  Emoyhtiön 0,9 -1,1 4,3 0,2 0,5omistajille KONSERNIN 4-6/2022 1-3/2022 10-12/2021 7-9/2021 4-6/2021RAHAVIRTALASKELMA 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kkNELJÄNNESVUOSILUVUTLiiketoiminnan 2,9 3,0 4,2 2,9 2,6nettorahavirtaInvestointien -2,0 -1,7 -1,6 -1,6 -2,3nettorahavirtaRahoituksen -1,9 -0,4 -0,3 -0,3 -1,5nettorahavirtaRahavarojen muutos -1,0 1,0 2,2 1,0 -1,1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT 1-6/2 1-6/2 1-12/TUNNUSLUVUT                                                      022 021 2021 6 kk 6 kk 12 kkTULOSLASKELMA (MEUR)Liikevaihto 41,0 39,7 86,9Liikevoitto (-tappio) -0,2 -0,7 3,2  Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta -0,6 -1,8 3,7Kauden tulos ennen veroja -0,7 -1,0 2,5  Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -1,6 -2,6 2,9Kauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista -0,6 -1,0 3,3KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUTKorolliset nettovelat (MEUR) 0,3 3,6 0,2Nettovelkaantumisaste (net gearing), % 0,3 3,2 0,2Omavaraisuusaste, % 70,9 71,3 72,4Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 4,6 5,8 9,6Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, jatkuvat toiminnot 648 670 664Henkilöstön määrä kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 649 664 653 OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU 30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021LUKUMÄÄRÄ (1 000 kpl)Kauden lopussa 35 702 35 702 35 702Keskimäärin kauden aikana 35 702 35 698 35 700Keskimäärin kauden aikana, optio 35 702 35 698 35 700-oikeuksilla laimennettulukumäärä OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021(EUR) 6 kk 6 kk 12 kkTulos/osake jatkuvistatoiminnoista, EUR  Laimentamaton -0,018 -0,029 0,093  Laimennettu -0,018 -0,029 0,093 Tulos/osake lopetetuistatoiminnoista, EUR  Laimentamaton  Laimennettu Tulos/osake jatkuvista jalopetetuista toiminnoista,EUR  Laimentamaton -0,018 -0,029 0,093  Laimennettu -0,018 -0,029 0,093 Oma pääoma *) / osake 3,22 3,14 3,27*) Emoyhtiönosakkeenomistajille kuuluvaoma pääoma PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 6 kk 6 kk 12 kkYlin kurssi 6,08 7,89 7,89Alin kurssi 4,46 5,79 4,93Keskikurssi 5,22 6,59 6,18Päätöskurssi 5,12 6,36 5,30 Osakekannan markkina-arvo, 182,8 227,1 189,2(MEUR)Osakkeiden vaihto, (MEUR) 28,0 48,3 83,2Osakkeiden vaihto, (1 000 5 359 7 323 13 464kpl)Suhteessa keskimääräisestä 15,0 20,5 37,7osakkeiden lukumäärästä, % VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021OMASTA VELASTAYrityskiinnityksetSitoumukset, joiden vakuudeksipantit on annettu ovatyhteismäärältäänTakaukset 3,0 3,0 3,0Vuokravastuut  Seuraavana vuonna erääntyvät 0,1 0,1 0,0  Myöhemmin erääntyvätSopimusvastuut  Seuraavana vuonna erääntyvät 2,1 2,1 1,4  Myöhemmin erääntyvät 0,3 0,8 1,4 Materiaalihankintoihin liittyvät 17,3 15,6 18,2ostositoumukset VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT (MEUR) 30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021Termiinit  Käypä arvo -0,1 -0,1 0,0  Kohde-etuuden arvo 2,5 1,4 5,0

Kaikkiin Tampereen K-Citymarketeihin innovatiiviset energiajärjestelmät – hukkalämmön kierrättäminen lähes puolittaa kaukolämmön tarpeen

Osana Hiilineutraali K 2025 -tavoitettaan K-ryhmä etsii koko ajan uusia keinoja parantaakseen noin 1 800 kauppansa energiatehokkuutta. Energiansäästötoimia on tehty K-ryhmässä systemaattisesti jo vuosikymmeniä, ja tällä hetkellä energiatehokkuuden parantaminen on erityisen ajankohtaista. ”Ruokakaupat kuluttavat paljon energiaa tuotteiden kylmäketjusta huolehtimiseen. Keskeisiä keinoja energiatehokkuuden parantamisessa ovat kylmälaitteiden ja valaistuksen uudistaminen sekä uudet innovaatiot, kuten hukkaenergiaa kierrättävä lämmönkierrätysjärjestelmä ja analytiikkapalveluiden käyttö kaupan energiankulutuksen analysoinnissa”, sanoo talotekniikkapäällikkö Antti Kokkonen K-ryhmästä. K-ryhmän lämmönkierrätysjärjestelmä hyödyntää energianlähteenään tehokkaasti kaikkea kiinteistön hukkalämpöä, kuten kylmäjärjestelmän lauhdelämpöä ja poistoilman lämpöä, ja tuottaa energiaa kiinteistön kaikkiin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin.   K-kauppojen lämmönkierrätysjärjestelmä on saanut Motivan Vuoden Energianerokas 2019 -tunnustuksen ja se on palkittu kansainvälisessä lämpöpumppualan Heat Pump City of the Year -kilpailussa vuonna 2020.  K-Citymarket Turtolassa käytössä uusimmat energiaratkaisut Kesällä uudistettu K-Citymarket Turtola Tampereella on esimerkki kaupasta, jossa on käytössä K-ryhmän kaikki uusimmat energiatehokkuuskeinot.  ”Kylmäjärjestelmän uudistaminen luonnollista hiilidioksidikylmäainetta käyttäväksi energiatehokkaaksi järjestelmäksi on ympäristötekona merkittävä. Muiden toimenpiteiden lisäksi kaupan rakennusautomaatiojärjestelmä kytketään analytiikkapalveluun, joka viimeistelee ja varmistaa järjestelmien energiatehokkaan käytön”, kertoo Kokkonen. Kylmälaitteiden hukkalämmön kierrättäminen alentaa K-Citymarketin kaukolämmön vuosikulutusta arviolta noin 40 %.  ”On hienoa, että saimme uudistuksen yhteydessä nykyaikaiset, ympäristöystävälliset kylmälaitteet ja energiaa säästävän led-valaistuksen. Haluamme toimia itse vastuullisesti ja tehdä vastuullisista valinnoista helppoja asiakkaillemme. Meillä on voinut esimerkiksi jo pitkään kierrättää muovi- ja pahvipakkaukset ja nyt sähköautoilun yleistyessä ladata autoaan kauppakäynnin aikana”, K-Citymarket Turtolan kauppias Marko Vainikainen kertoo.  Myös K-Citymarket Lielahdessa ja K-Citymarket Linnainmaassa suunnitellaan kaupan tulevan uudistuksen yhteyteen vastaavaa energiaremonttia, jolloin kauppoihin asennetaan uudet energiatehokkaat led-valaisimet, kaupan kylmäjärjestelmät sekä lämmönkierrätysjärjestelmä. K-Citymarket Linnainmaan katolla olevat yli 2 000 aurinkopaneelia tuottavat myös energiaa kaupan tarpeisiin. Kaikissa Tampereen K-Citymarketeissa käytettävä sähkö tuotetaan uusiutuvalla energialla – ensi vuodesta alkaen yhä suuremmassa määrin kotimaisella tuulivoimalla.  Asiakkailla on mahdollisuus ladata sähköautoaan kaikkien Tampereen K-Citymarketien yhteydessä olevalla K-Lataus-asemalla. Kaikki K-Lataus-asemilta ladattava sähkö on uusiutuvaa energiaa ja kotimaisella tuulivoimalla tuotettua. Kohti hiilineutraalia K-ryhmää K-ryhmän tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2025 ja saada oman toiminnan päästöt nollaan vuoteen 2030 mennessä.  Keskeisiä keinoja päästövähennystavoitteisiin pääsemiseksi ovat 100 % uusiutuvan energian käyttö, energiatehokkuuden parantaminen ja biopolttoaineisiin siirtyminen kotimaan kuljetuksissa. Lisätietoja: Talotekniikkapäällikkö Antti Kokkonen, Kesko, puh. +358 1053 22047, antti.kokkonen@kesko.fi  Kauppias Marko Vainikainen, K-Citymarket Turtola, puh. +358 20 740 5100, marko.vainikainen@citymarket.fi  K-ryhmän viestintä, puh. +358 1053 50200, viestinta@kesko.fi   Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka vähittäismyynti on yli 15 mrd. euroa. K-ryhmä on Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppias ja se työllistää noin 45 000 henkeä. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon liikevaihto on yli 11 miljardia euroa ja henkilökuntaa on noin 17 000 henkeä. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Kesko on pörssiyhtiö ja sen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä.  www.kesko.fi    

EAB Group Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022: Konsernin liiketoiminnan tuotot kasvoivat 41 % ja kauden tulos oli 3,3 miljoonaa euroa

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 5.8.2022 klo 9.00 EAB Group Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022: Konsernin liiketoiminnan tuotot kasvoivat 41 % ja kauden tulos oli 3,3 miljoonaa euroa Tammi–kesäkuussa 2022 EAB-konsernin (myöhemmin EAB tai konserni) liiketoiminnan tuotot kasvoivat 41 % ja tulos parani 308 % vertailukaudesta liiketoiminnan tuottojen kasvun seurauksena. Konsernin jatkuvat liiketoiminnan tuotot jatkoivat kasvuaan haastavasta markkinatilanteesta huolimatta (4 prosenttia) ja olivat 9,0 miljoonaa euroa (8,7 miljoonaa euroa vertailujaksolla). EAB-konsernin IFRS liiketoiminnan tuotot katsauskaudella 1.1.–30.6.2022 olivat 14,8 miljoonaa euroa (10,5 milj. euroa 1.1.–30.6.2021) ja katsauskauden tulos 3,3 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa 1.1.–30.6.2021). Konsernin liikevoitto* oli 4,2 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa 1.1.–30.6.2021). Rahastoista saatujen palkkiotuottojen osuus liiketoiminnan tuotoista oli 10,6 miljoonaa euroa (6,3 milj. euroa) sisältäen tuottosidonnaisia palkkioita 4,4 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa). Omaisuudenhoidosta ja muista sijoituspalveluista saatavien tuottojen osuus oli 3,0 miljoonaa euroa (3,2 milj. euroa). Palvelutoiminnan ja muun liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa). Tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Konsernin talouskehitys tammi-kesäkuussa 2022 (vertailu tammi-kesäkuuhun 2021): · IFRS liiketoiminnan tuotot kasvoivat 41 % noin 14,8 miljoonaan euroon (10,5 milj. euroa). · Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot** kasvoivat 41 % noin 14,7 miljoonaan euroon (10,4 milj. euroa). · Liikevoitto* oli noin 4,2 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa). · Tilikauden tulos oli noin 3,3 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). · Konsernin konsolidointiryhmän*** raportoitu vakavaraisuus oli 196,9 %. Asiakas- ja vakuutusvarojen määrä, sisältäen sijoitussitoumukset pääomarahastoihin, laski 7 prosenttia ja oli 3547 miljoonaa euroa 30.6.2022 (3799 miljoonaa euroa 30.6.2021). Asiakas- ja vakuutusvarojen määrän lasku johtui pitkälti markkinoiden laskusta alkuvuonna 2022 sekä konsernin tiettyjen kiinteistörahastojen pääomien osittaisesta palautuksesta. EAB-konsernin vuoden 2022 alkupuolisko sujui hyvin, ja konserni tarkisti kesäkuussa koko vuoden tulosohjeistustaan aiempaa positiivisemmaksi. Konsernin liiketoiminta on jatkanut alkuvuoden aikana hyvää kehitystä sekä jatkuvan liiketoiminnan että tiettyjen kiinteistörahastojen kohteista tapahtuneiden irtautumisten seurauksena. Kulupuolella konsernin viimeisten vuosien ajan määrätietoisesti toteuttama kulukuri on edesauttanut pitämään kulujen kasvun hyvin maltillisena verrattuna liiketoiminnan kasvuun. Konserni on koronaviruksen ja Ukrainan sodan aiheuttaman kohonneen riskin toimintaympäristöstä huolimatta suoriutunut vieraan pääoman vastuistaan häiriöttömästi, ja rahoituksen saatavuuden tilanne on säilynyt edelleen hyvänä. Konsernin luvut lyhyesti (luvut on esitetty tarkemmin liitteessä) +---------------------------+--------+--------+---------+|Konsernin tunnusluvut |1–6/2022|1–6/2021|1–12/2021|+---------------------------+--------+--------+---------+|Liiketoiminnan tuotot, |14,8 |10,5 |22,2 ||milj. € | | | |+---------------------------+--------+--------+---------+|Liikevoitto*, milj. € |4,2 |1,1 |2,9 |+---------------------------+--------+--------+---------+|Liikevoitto, % |28,3 |10,8 |12,8 ||liiketoiminnan tuotoista | | | |+---------------------------+--------+--------+---------+|Katsauskauden tulos, milj. |3,3 |0,8 |2,1 ||€ | | | |+---------------------------+--------+--------+---------+|Katsauskauden tulos, % |22,2 |7,7 |9,6 ||liiketoiminnan tuotoista | | | |+---------------------------+--------+--------+---------+|Osakekohtainen tulos, |0,24 |0,06 |0,15 ||laimennettu, € | | | |+---------------------------+--------+--------+---------+|Laaja osakekohtainen tulos,|0,24 |0,06 |0,15 ||laimennettu, € | | | |+---------------------------+--------+--------+---------+|Vaihtoehtoiset tunnusluvut |1–6/2022|1–6/2021|1–12/2021|+---------------------------+--------+--------+---------+|Vertailukelpoiset |14,7 |10,4 |21,9 ||liiketoiminnan tuotot**, | | | ||milj. € | | | |+---------------------------+--------+--------+---------+|Oikaistu osakekohtainen |0,22 |0,06 |0,15 ||tulos****, laimennettu, € | | | |+---------------------------+--------+--------+---------+|Oikaistu laaja |0,22 |0,06 |0,15 ||osakekohtainen tulos****, | | | ||laimennettu, € | | | |+---------------------------+--------+--------+---------+|Kannattavuuden tunnusluvut | | | |+---------------------------+--------+--------+---------+|Oman pääoman tuotto (ROE), |15,3 |4,1 |10,7 ||% | | | |+---------------------------+--------+--------+---------+|Koko pääoman tuotto (ROA), |9,5 |2,4 |6,4 ||% | | | |+---------------------------+--------+--------+---------+ *) IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määrittänyt sen seuraavalla tavalla: Liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun liiketoiminnan tuotoista vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut, muut hallintokulut, poistot ja arvonalentumistappiot, liiketoiminnan muut kulut sekä saamisten arvonalentumiset. Liikevoitossa huomioidaan myös osuus osakkuusyritysten tuloksesta. **) Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot perustuvat ulkoisten kumppanien puolesta hallinnoitujen rahastojen osalta nettopalkkioihin, kun taas raportoidut liiketoiminnan tuotot kuvaavat bruttopalkkioita. ***) Konserni raportoi vakavaraisuutensa Finanssivalvonnalle voimassa olevan Euroopan komission asetuksen (EU) N:o 2034/2019 mukaisesti. Asetus on tullut voimaan vuonna 2021. Esitetyt vakavaraisuussuhdeluvut vastaavat Finanssivalvonnalle raportoituja lukuja ja sisältävät ainoastaan konsernin Finanssivalvonnan valvonnan alaiset yhtiöt (EAB Group Oyj, EAB Varainhoito Oy ja EAB Rahastoyhtiö Oy) ja finanssialan yhtiöt EAB Palvelu Oy ja SAV-Rahoitus Oyj. ****) Oikaistu osakekohtainen tulos perustuu ulkona olevaan osakemäärään. Konsernin emoyhtiöllä EAB Group Oyj:llä (myöhemmin emoyhtiö tai yhtiö) oli 30.6.2022 hallussaan 30877 omaa osaketta (37893 per 30.6.2021). Oikaistu osakekohtainen tulos ottaa huomioon nämä ylimääräiset osakkeet ja antaa tarkemman ja paremman kuvan emoyhtiön osakekohtaisesta tuloksesta. EAB-konsernin henkilöstömäärä oli kesäkuun 2022 lopussa 95 (30.6.2021 henkilöstömäärä oli 93), joista 12 oli määräaikaisia työsuhteita. Henkilöstöstä 51 työskenteli liiketoiminnoissa ja varainhoidossa ja 44 konsernitoiminnoissa (hallinto, HR, IT, laki-, compliance- ja riskienhallintapalvelut, markkinointi ja viestintä sekä talous). Lisäksi asiakkaitamme palveli 22 sidonnaisasiamiestä. Kaiken kaikkiaan konsernin palveluksessa tai sidonnaisasiamiehenä toimi katsauskauden lopussa 117 henkilöä. KONSERNIN NÄKYMÄT LOPPUVUODEKSI 2022 Konsernin koko vuoden 2022 tilikauden tulosprosentin ennakoidaan olevan merkittävästi positiivinen, mikäli markkinatilanne ei oleellisesti huonone loppuvuoden aikana. Yhtiö on 31.5.2022 julkaistun tiedotteen mukaisesti solminut yhdistymissopimuksen Evli Oyj:n kanssa, ja EAB Group Oyj:n ja Evli Oyj:n yhtiökokoukset ovat 14.7.2022 päättäneet yhdistymisestä. Yhtiö tulee sulautumaan Evli Oyj:hin 30.9.2022. TOIMITUSJOHTAJA DANIEL PASTERNACK Vuoden 2022 alkupuolisko oli monin tavoin hyvin poikkeuksellinen. Venäjän ja Ukrainan kriisi alkoi kiristyä tammikuussa, ja koko maailman tyrmistykseksi se eskaloitui täysimittaiseksi hyökkäyssodaksi helmikuun lopussa. Ukrainalaisten mittaamattoman inhimillisen kärsimyksen ja omaisuuden tuhoutumisen lisäksi sodalla on suuria haittavaikutuksia maailmantalouteen ja finanssimarkkinoihin. Tähän mennessä se on heilutellut omaisuusarvoja ja kiihdyttänyt energian hinnan nousua, millä on voimakkaita kerrannaisvaikutuksia monien hyödykkeiden tarjontaan ja koko kansantalouden hintakehitykseen. Tätä taustaa vasten EAB:n alkuvuosi sujui erittäin hyvin. Luovuimme kaukaa viisaasti kehittyvien markkinoiden rahastomme suorista Venäjän sijoituksista jo helmikuussa ennen sodan alkua, ja pitkäaikainen panostuksemme uusiutuvan energian tuotantoon on saanut markkinakehityksestä odottamatonta vetoapua. Euroopan halu tulla omavaraiseksi energiantuotannossa kiihdyttää nyt trendiä, jossa olemme yhtiönä olleet vahvasti mukana jo pitkän aikaa. Tämä näkyy luonnollisesti energiamurroksesta hyötyvien yhtiöiden arvostuksessa ja sijoituskohteiden kysynnässä. Menneen vuosipuoliskon tulos oli 3,3 miljoonaa euroa ja siten selvästi kaikkien aikojen parhaamme. Edellinen ennätyksemme oli 1,3 miljoonaa euroa viime vuoden jälkipuoliskolta. Huima tulosparannus johtui osittain merkittävistä irtautumisista eräissä kiinteistörahastoissa. Samalla kuitenkin liiketoimintamme jatkuvat tuotot olivat korkeammalla tasolla kuin koskaan ennen, ja onnistuimme myös ylläpitämään suunnitellun kustannustason. Raportointijaksolla valmistelimme myös sulautumisemme Evlin kanssa, ja suunnitelma hyväksyttiin molempien yhtiöiden osalta 14.7.2022 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Olemme aktiivisesti ja avoimin mielin hakeneet parhaita vaihtoehtoja kasvattaa liiketoimintaamme ja tuottaa omistaja-arvoa. Tähän lopputulokseen olemme erittäin tyytyväisiä. Yhtiöt muodostavat liiketoiminnoiltaan toinen toistaan täydentävän ja arvoiltaan harmonisen kokonaisuuden. Vastuullinen sijoittaminen ja kestävä kehitys ovat meidän molempien toiminnan kulmakiviä. Resurssien ja valikoiman kasvun sekä synergioiden myötä yhdistyminen palvelee erinomaisesti niin asiakkaidemme kuin osakkeenomistajiemme etua. EAB GROUP OYJHallitus Lisätietoja: EAB Group Oyj Daniel Pasternack, toimitusjohtaja+358 50 569 3416daniel.pasternack@eabgroup.fi Therese Cedercreutz, hallituksen puheenjohtaja+358 40 544 2502therese.cedercreutz@miltton.com Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 95 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta 3,5 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi. JAKELU:Nasdaq Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineetwww.eabgroup.fi LIITE:EAB Group Oyj H1-2022 puolivuosikatsaus

Finnairin heinäkuun 2022 liikennetiedot

Finnair Oyj                           Sijoittajauutinen                    5.8.2022 klo 9.00 Vahva matkustajakäyttöaste ja lähes miljoona matkustajaa heinäkuussa; rahti jatkoi hyvässä vireessä Finnair kuljetti heinäkuussa 999 600 matkustajaa eli 367,4 % enemmän kuin vuoden 2021 heinäkuussa. Heinäkuun 2022 matkustajamäärä oli 10,2 % enemmän kuin kesäkuussa 2022 (edelliskuukauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska kesäkuussa oli yksi päivä vähemmän).   COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien monien valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin erityisesti Aasian-liikenteessä. Venäjän ilmatila sulkeutui Ukrainan sotaa seuranneiden vastapakotteiden takia helmikuun lopussa, mikä johti reitti- ja vuoroperuutuksiin Aasian-liikenteessä. Koska Finnair kuitenkin pystyi jatkamaan lentämistä suurimpaan osaan Aasian-kohteistaan pidemmistä lentoreiteistä huolimatta vahvan rahtikysynnän tukemana, ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus Aasian jo pandemian heikentämiin matkustajaliikennelukuihin pysyi maltillisena heinäkuussa. Etäisyyteen perustuvissa raportoiduissa liikenneluvuissa ei huomioida suljetusta ilmatilasta aiheutuneita pidempiä lentoreittejä, koska ne ovat isoympyräetäisyyteen pohjautuvia lukuja. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna nousi heinäkuussa 204,4 % vertailukaudesta ja 6,7 % edeltäneestä kuukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 257 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 142,5 % enemmän verrattuna vuoden 2021 heinäkuuhun ja 0,8 % enemmän kuin kesäkuussa 2022. Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2021 heinäkuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 520,8 % vertailukaudesta ja 15,8 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste oli 86,6 % nousten 44,1 %-yksikköä vertailukaudesta ja 6,8 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta. Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 100,5 %. Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta kasvoi 256,5 %. Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 285,7 % ja kotimaanliikenteen 69,0 %. Myydyt henkilökilometrit nousivat vertailukaudesta 634,1 % Aasian-liikenteessä, 1 000,9 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 424,8 % Euroopan-liikenteessä ja 81,2 % kotimaanliikenteessä. Matkustajakäyttöaste parani erityisesti Aasian-liikenteessä (79,2 %) ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä (90,4 %). Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 88,7 % ja kotimaanliikenteen 77,3 %. Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 650,6 %. Pohjois-Amerikan-liikenteessä kasvua oli 975,4 % ja matkustajia jopa 81 700, joka on uusi ennätys. Euroopan-liikenteessä matkustajamäärät kasvoivat 390,2 % ja kotimaanliikenteessä 109,2 %. Venäjän ilmatilan sulusta huolimatta heinäkuun rahtiluvut paranivat vertailukaudesta ja pysyivät suunnilleen edeltäneen kuukauden tasolla. Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 96,0 % vertailukaudesta (nousivat 4,0 % edeltäneestä kuukaudesta). Vastaavat myydyt tonnikilometrit nousivat 56,8 % (laskivat 1,6 % edeltäneestä kuukaudesta). Molempien lukujen nousu johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen heinäkuussa 2021. Tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 43,8 % vertailukaudesta (nousivat 4,2 % edeltäneestä kuukaudesta) ja myydyt rahtitonnikilometrit nousivat 10,6 % (laskivat 1,2 % edeltäneestä kuukaudesta). Nämä luvut sisältävät myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot, jotka oli heinäkuussa lähes kokonaan korvattu rahtia kuljettaneilla matkustajareittilennoilla. Rahdin kysyntä jatkui vahvana myös heinäkuussa, sillä kokonaisrahti- ja postitonnit nousivat 33,8 % vertailukaudesta (laskivat 1,7 % edeltäneestä kuukaudesta). Finnairin lennoista 75,2 % (90,8 %) saapui heinäkuussa aikataulussa. Saapumistäsmällisyys heikkeni vertailukaudesta, koska eurooppalainen ilmailujärjestelmä kärsi erilaisista kapasiteettihaasteista. Finnairin kotikenttä Helsinki-Vantaa toimi kuitenkin hyvin, ja Finnairin suhteellinen saapumistäsmällisyys oli siksi hyvällä tasolla. Elokuun 2022 liikennetiedote julkaistaan tiistaina 6.9.2022. Finnairin lentoliikenteen suoritteet heinäkuu 2022 heinäkuu muutos vuoden muutos % % 2022 alustaKoko liikenneyhteensäMatkustajat 1 000 999,6 367,4 4 874,2 537,4Tarjotut 2 871,0 204,4 17 627,4 394,8henkilökilometritmilj.Myydyt 2 485,6 520,8 11 029,2 866,5henkilökilometritmilj.Matkustajakäyttöaste 86,6 44,1p 62,6 30,5p%Rahti ja posti tn 9 246,8 33,8 73 592,3 55,8Tarjotut 393,8 121,3 2 660,6 157,0tonnikilometritMyydyt 279,3 220,0 1 470,8 226,4tonnikilometrit Aasian reittiliikenneMatkustajat 1 000 72,6 650,6 331,0 986,8Tarjotut 684,0 100,5 4 734,1 178,2henkilökilometritmilj.Myydyt 541,7 634,1 2 496,5 988,3henkilökilometritmilj.Matkustajakäyttöaste 79,2 57,6p 52,7 39,3p% EuroopanreittiliikenneMatkustajat 1 000 757,1 390,2 3 439,7 648,7Tarjotut 1 447,9 285,7 7 873,4 540,4henkilökilometritmilj.Myydyt 1 283,8 424,8 5 736,2 786,9henkilökilometritmilj.Matkustajakäyttöaste 88,7 23,5p 72,9 20,3p% Pohjois-AmerikanreittiliikenneMatkustajat 1 000 81,7 975,4 306,0 2 392,4Tarjotut 677,4 256,5 4 301,2 1 129,1henkilökilometritmilj.Myydyt 612,3 1 000,9 2 295,8 2 474,2henkilökilometritmilj.Matkustajakäyttöaste 90,4 61,1p 53,4 27,9p% KotimaanreittiliikenneMatkustajat 1 000 88,2 109,2 797,5 203,8Tarjotut 61,8 69,0 718,7 155,4henkilökilometritmilj.Myydyt 47,7 81,2 500,7 184,7henkilökilometritmilj.Matkustajakäyttöaste 77,3 5,2p 69,7 7,2p% Rahtiliikenne- Euroopan 2 013, 760,6 12 462,6 877,4rahtiliikenne tn 2- Pohjois-Amerikan 2 716, 127,0 20 518,6 775,1rahtiliikenne tn 1- Aasian 4 356, 25,5 31 583,7 79,2rahtiliikenne tn 5- Kotimaan 25,7 -2,3 200,7 6,8rahtiliikenne tnRahti 9 111, 84,9 64 765,6 202,2reittiliikenteessä 5yhteensäRahtilento tn** 135,4 -93,2 8 826,7 -65,8Kokonaisrahti- ja 9 246, 33,8 73 592,3 55,8posti tn 8Tarjotut 94,5 43,8 774,6 80,3rahtitonnikilometrit*milj.Myydyt 57,0 10,6 485,9 39,2rahtitonnikilometritmilj.Tarjotut 93,2 96,0 687,6 260,7reittiliikenteenrahtitonnikilometrit*milj.Myydyt 56,1 56,8 419,0 173,0reittiliikenteenrahtitonnikilometritmilj.Rahtiliikenteen 60,4 -18,2p 62,7 -18,6pkokonaiskäyttöaste* %- Pohjois-Amerikan 51,5 -14,6p 59,1 -12,0prahtiliikenteenkäyttöaste* %- Aasian 79,3 -6,5p 71,3 -14,7prahtiliikenteenkäyttöaste* %Reittiliikenteen 60,2 -15,1p 60,9 -19,6prahdinkokonaiskäyttöaste* % * Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia ** Mukana myös Finnairin ostoliikenne · Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla) · Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä · Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä · Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä · Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä · Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä · Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Kutsu EAB Group Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 5.8.2022 klo 9.30 Kutsu EAB Group Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen EAB Group Oyj:n (”EAB” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 26.8.2022 kello 11.00 alkaen Borenius Asianajotoimiston toimitiloissa Helsingissä osoitteessa Eteläesplanadi 2, Helsinki. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 10.30. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle käsittelemään ja vahvistamaan Yhtiön välitilinpäätös ajanjaksolta 1.1.–30.6.2022, jotta Yhtiön hallitus voi EAB:n 14.7.2022 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päättämän osingonjakovaltuutuksen nojalla päättää osingonjaosta Evli Oyj:n (”Evli”) ja EAB:n välisen yhdistymissopimuksen sekä Evlin ja EAB:n välisen sulautumissuunnitelman mukaisesti. A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. 1.1.–30.6.2022 välitilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 7. Välitilinpäätöksen 1.1.–30.6.2022 vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa välitilinpäätöksen ajalta 1.1.–30.6.2022. 8. Kokouksen päättäminen B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla EAB:n internetsivuilla osoitteessa www.eabgroup.fi/sijoita-meihin/hallinnointi/yhtiokokous. Muut asiakirjat, jotka on osakeyhtiölain mukaan pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä, ovat saatavilla edellä mainitulla verkkosivulla viimeistään 5.8.2022. Päätösehdotus ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 9.9.2022. C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.8.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 16.8.2022 kello 16.00 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.eabgroup.fi/sijoita-meihin/hallinnointi/yhtiokokous. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien EAB:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.8.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.8.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.eabgroup.fi/sijoitameihin/hallinnointi/yhtiokokous. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen EAB.EGM2022@borenius.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä suomi.fi-valtuuspalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun suomi.fi-palvelussa (www.suomi.fi/valtuudet) käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Ilmoittautumisen yhteydessä valtuutetun tulee tunnistautua Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, minkä jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 4. Muut ohjeet/tiedot Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. EAB:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 13 843 272 osaketta ja ääntä. Kokouksessa ei ole tarjoilua. EAB GROUP OYJHallitus Lisätietoja: EAB Group Oyj Daniel Pasternack, toimitusjohtaja+358 50 569 3416daniel.pasternack@eabgroup.fi Therese Cedercreutz, hallituksen puheenjohtaja+358 40 544 2502therese.cedercreutz@miltton.com Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 95 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta 3,5 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi. JAKELU:Nasdaq Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineetwww.eabgroup.fi LIITE:EAB Group Oyj Välitilinpäätös 2022

Ingman laittaa hymyn kiertämään Särkänniemessä

Kaikki lapset eivät ole yhtä onnekkaita – joillekin esimerkiksi käynti huvipuistossa saattaa olla saavuttamaton unelma. Syitä voi olla monia, kuten perhettä kohdannut työttömyys, taloudellinen ahdinko tai sairastuminen. Nopeasti kohonneet kuluttajahinnat ovat saattaneet monet perheet tiukalle, jolloin perheen yhteisestä ajasta ja vapaa-ajan menoista on jouduttu mahdollisesti tinkimään. Särkänniemen huvipuisto on ollut osa kävijöittensä muistorikkaita hetkiä jo vuodesta 1975. Vuonna 2018 ensi kertaa järjestetty tapahtuma yhteistyössä Ingmanin ja Tampereen Lastenklinikan tuki ry:n kanssa palaa Särkänniemeen 7. elokuuta 2022. Haluamme tukea tapahtumalla vähävaraisia perheitä sekä mahdollistaa yhteisiä ilon ja onnen hetkiä. Tapahtumaan osallistuu lähes 4000 henkilöä. "Moni pitkäaikaissairaan lapsen perhe on kohdannut koronapandemia-aikana taloudellisia haasteita. Tilanne on sama monessa muussakin lapsiperheessä. Rahanpuute ja sitä mahdollisesti seuraava eriarvoisuuden tunne voi korostua etenkin kesällä”, Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n Kivaa tekemistä sairaala-arjen vastapainoksi -toiminnan toimintakoordinaattori Sanna Maja kertoo. “Lapsista saattaa harmittaa, kun muut voivat käydä jossakin kivassa paikassa, johon omalla perheellä ei ole varaa tai mahdollisuutta. Tällaisella huvipuistokäynnillä on näille perheille iso merkitys.” ”Särkänniemi ja Ingman ovat tehneet hyvää yhteistyötä jo pitkään. Ilon hetkien tuottaminen on Särkänniemen toiminnan ydintä, ja Ingmanin jäätelöt kuuluvat olennaisena osana huvipuistopäivään. Me täällä Särkänniemessä olemme superylpeitä saadessamme olla Ingmanin kanssa mukana mahdollistamassa Särkänniemi-vierailua niille, joille se ei muuten olisi mahdollista", Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä kertoo. ”Ilo on ketjureaktio ja se siirtyy eteenpäin ihmiseltä toiselle. Kun näkee, mitä tämä päivä monelle merkitsee, lämmittää se sydäntä.” Tapahtuman yhteistyökumppanit: · Tampereen seurakunnat, diakoniatyö · Pakolaisnuorten Tuki ry · Setlementti Tampere ry, Naistari · Kris Tampere ry · Tampereen seudun autismiyhdistys Tsau ry · Syöpään sairastuneiden lasten vanhempien yhdistys Syli ry · Tampereen kehitysvammaisten Tuki ry · Tampereen kaupunki, Lapsiperheiden sosiaalityö ja perhetyö · Tampereen Lastenklinikan Tuki ry · Tampereen NNKY ry · Pelastakaa Lapset ry Lisätietoja:Lotta Blomster, markkinointipäällikkölotta.blomster@unilever.com

Viisi vinkkiä ruokakauppaan raudan saannin varmistamiseksi

Rauta huolehtii hapen kuljetuksesta elimistössä. Jos saat liian vähän rautaa, voi seurauksena olla anemia, joka aiheuttaa esimerkiksi väsymystä. Terveystalon ravitsemusterapeutti Päivi Lassila kertoo, mitä kannattaa valita ruokakaupassa ostoskoriin raudan saannin varmistamiseksi. 1. Eläinperäinen rauta imeytyy hyvin ”Ruoassa on kahden tyyppistä rautaa, hemirautaa ja ei-hemirautaa. Eläinperäiset tuotteet sisältävät hemirautaa, joka imeytyy hyvin. Jos olet sekasyöjä, saat rautaa hyvin syömällä säännöllisesti lihatuotteita. Lisäksi kala, kanamunat, maksatuotteet ja verituotteet, kuten veriohukaiset sisältävät hemirautaa." 2. Valitse palkokasveja  ”Eläinperäisten tuotteiden sijasta voit valita palkokasveja ostoskoriisi. Lisää ostoskoriisi linssejä, nyhtökauraa, papuja, seitania ja herneitä, kuten kikherneitä. Huomioithan, että palkokasvit ovat ei-hemirautaa sisältäviä, joten niistä rauta imeytyy heikommin kuin eläinperäisistä tuotteista. Jos olet kasvissyöjä, on tärkeää, että et syö kaikilla pääaterioilla ruoka-aineita, jotka estävät rautaa imeytymästä. Näitä ovat esimerkiksi kahvi ja kalsiumlisälliset kasvimaidot.” 3. Auta rautaa imeytymään C-vitamiinilla ”Jos ruokavalioosi eivät kuulu eläinperäiset tuotteet, raudan imeytyminen on vaikeampaa. Tämän takia eläinperäisiä tuotteita välttävän tulisi lisätä aterialle C-vitamiinia, joka auttaa rautaa imeytymään. Valitse kaupasta mukaan C-vitamiinia sisältäviä ruokia, kuten hedelmiä, marjoja, kaalia tai perunaa. Esimerkiksi paprika sisältää paljon C-vitamiinia.” 4. Muista täysjyvätuotteet  ”Täysjyväviljavalmisteet, kuten kaura ja ruis, ovat hyviä raudan lähteitä. Valitse ostoskoriisi esimerkiksi kaurapuuroa, sata prosenttista kauraleipää, ruisleipää ja täysjyväpastaa. Lisää täysjyvätuotteiden rinnalle C-vitamiinipitoisia ruokia, kuten leivälle paprikaa tai puuroon marjoja, jotka auttavat ei-hemirautaa imeytymään.” 5. Nappaa välipalaksi pähkinöitä tai täysjyväviljainen välipalapatukka ”Esimerkiksi pähkinät ja täysjyväviljainen välipalapatukka ovat oivia välipaloja, joista saa myös rautaa. Vältä nauttimasta kahvia tai teetä täysjyväviljavalmisteen kanssa, sillä ne estävät raudan imeytymistä. Nappaa sen sijaan tuoremehua tai sitrushedelmä välipalapatukan kaveriksi, ne tuplaavat raudan imeytymisen.”

Kutsu Toivo Group Oyj:n 2022 vuoden tammi-kesäkuun puolivuotiskatsauksen julkistukseen

Lehdistötiedote, 5.8.2022 klo 14:00 Toivo Group Oyjjärjestää analyytikko- ja mediatilaisuuden vuoden 2022 tammi-kesäkuun puolivuotiskatsauksen julkistamisen yhteydessä keskiviikkona 10. elokuuta 2022arviolta klo 10.00. Puolivuotiskatsaus esitellään audio-webcastina. Puolivuotiskatsausta koskeva yhtiötiedote julkaistaan samana päivänä arviolta noin klo 8.30. Puolivuotiskatsauksen esittelevät Toivo Groupin toimitusjohtaja Markus Myllymäki ja talousjohtaja Samuli Niemelä. Tilaisuus järjestetään suomeksi. Aika: Keskiviikko, 10.8.2022 klo 10.00 Webcast-linkki:https://toivo.videosync.fi/2022-h1-tulos/ Tervetuloa! Toivo Group Oyj LisätietojaMarkus MyllymäkiToimitusjohtajaToivo Group OyjPuh. 040847 6206markus.myllymaki@toivo.fi Tietoa ToivostaToivo on suomalainen vuonna 2015 perustettu kiinteistötalo, jonka liiketoiminta koostuu hankekehityksestä ja kiinteistöjen pitkäaikaisesta omistamisesta. Yhtiön liiketoimintamalli on ainutlaatuinen, sillä Toivon liiketoiminta yhdistää koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketjun aina kiinteistökehityksestä rakennuttamiseen ja valmiin kiinteistön omistamiseen, hallinnointiin ja vuokraukseen. Toivo hoitaa omalla tiimillään kiinteistön koko elinkaaren aina raakamaasta vuokrasopimusneuvotteluihin ja kiinteistön ylläpitoon. Näin toimimalla Toivo pystyy tuottamaan lisäarvoa asiakkailleen, osakkeenomistajilleen ja sidosryhmilleen. Toivon strategiana on kehittää Toivo-konseptin mukaisia kiinteistöjä, joiden tavoitteena on vahva kehitysmarginaali sekä vakaa ja houkutteleva tuotto, ja jotka mahdollistavat näin kiinteistöjen pitkäaikaisen omistajuuden sekä korkeamman lisäarvon tuottamisen Toivon asiakkaille. Toivolla on taustallaan osaava ja kokenut asiantuntijajoukko, jolla on vahvat ansiot kiinteistötoimialalla. Toivon tiimin jäsenet ovat olleet mukana kehittämässä ja rakentamassa yhteensä yli 17 000 asuntoa, ja heillä on keskimäärin kymmenen vuoden kokemus kiinteistöalalta. Toivon liikevaihto vuonna 2021 oli 13,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 15,8 miljoonaa euroa.

Takaisinveto: Beanit®-härkäpapumuru umamia 250 gramman pakkauksissa vedetään takaisin

Raisio vetää takaisin kaksi tuote-erää Beanit®-härkäpapumuru umamia 250 gramman pakkauksissa. Takaisinvedon syynä on se, että omavalvonnassa on löytynyt Listeria monocytogenes -bakteeria eli listeriaa. Tutkimukset ja näytteet osoittavat, että listeria on tullut tuotteeseen tietyltä yksittäiseltä pakkauslinjalta pakkaamisen yhteydessä, eikä se ole peräisin raaka-aineista. Takaisinvedettävät tuotteet tunnistaa pakkaukseen merkitystä viimeisestä käyttöpäivästä. Takaisinveto ei koske muita Beanit®-makuja, muita pakkauskokoja eikä muita viimeisiä käyttöpäiviä. Takaisinvedettävät tuote-erät Tuote Kuluttajapakkauksen Viimeinen käyttöpäivä pakkauksessa EAN-koodiBeanit® 6430043011789 25.8.2022 ja 26.8.2022härkäpapumuruumami 250 g Tuotteiden ja kuluttajien turvallisuus on meille tärkeää, ja kauppoja ja tukkuja, joihin eriä on toimitettu, on ohjeistettu poistamaan kyseisten erien tuotteet myynnistä välittömästi. Elintarvikkeen kuumentaminen yli 72 asteeseen tuhoaa listerian, mutta emme kuitenkaan suosittele tuotteen käyttöä, vaan tuote tulee hävittää. Pahoittelemme tapahtunutta. Yhteydenotot kuluttajilta:Tuotteen ostaneet voivat ottaa yhteyttä Raision kuluttajapalveluun. Yhteydenottolomake löytyy osoitteesta: https://www.raisio.com/ota-yhteytta/kuluttajapalvelu/ Tuotteen ostaneet voivat ottaa myös yhteyttä kuluttajapalveluun puhelimitse: 02 4432 022 (la ja su 6.-7.8.2022 kello 10-14 ja 8.-12.8.2022 kello 8-11) Yhteydenotot kaupoista:Kauppojen pyydämme noudattamaan keskusliikkeiden antamaa ohjeistusta. RAISIO OYJMe Raisiolla teemme ruokaa suurella sydämellä, tarkoituksenamme tuoda terveyttä meille ja maapallolle. Yrityksemme kasvu perustuu kolmeen painopistealueeseen: Benecol®-tuotteisiin ja kasvistanoliesteriratkaisuihin, kasvipohjaiseen ruokaan sekä kaurapohjaisiin kuluttajatuotteisiin ja kauraan teollisuuden raaka-aineena. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol®, Beanit®, Härkis®, Elovena®, Sunnuntai® ja Torino®. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, hyvä maku ja vastuullisuus. Raision arvot – rohkeus, reiluus ja innostus – ohjaavat meitä kohti tavoitteitamme. Raision osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2021 konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto oli noin 200 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos noin 21 miljoonaa euroa. Raisio työllistää noin 380 henkilöä, joista noin 350 jatkuvissa liiketoiminnoissa. www.raisio.com

Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 05.08.2022

Nordea Bank OyjPörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa05.08.2022 klo 22.30 Suomen aikaa Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 05.08.2022 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti: Markkinapaikka Osakkeiden Painotettu keskihinta Kulut yhteensä, euroa * ** (MIC-koodi) lukumäärä osakkeelta, euroa* **XHEL 266 960 9,69 2 585 801,26CEUX 234 243 9,68 2 267 522,00TQEX 24 558 9,69 237 902,51XSTO 261 631 9,68 2 531 328,55XCSE 31 564 9,68 305 630,40Yhteensä 818 956 9,68 7 928 184,72 * Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 10,3844 ja DKK/EUR 7,4407** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä Nordea ilmoitti 18. heinäkuuta 2022 käynnistävänsä enintään 1,5miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16.huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 11 034 724 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 6 073 651 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa. Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä. Nordea Bank Oyj:n puolestaCitigroup Global Markets Europe AG Lisätietoja: Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011Konserniviestintä, 010416 8023 tai press@nordea.com

Tulosvaroitus: Vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuus jäi merkittävästi alle vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon tason

Relais Group Oyj, Sisäpiiritieto 8.8.2022 klo 7.30 Relais Group Oyj julkaisee alustavia tilintarkastamattomia lukuja vuoden 2022 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta, koska kannattavuus oli merkittävästi alle vertailukauden tammi-kesäkuu 2021 tason. HUHTI-KESÄKUU 2022 KESKEISIÄ LUKUJA · Liikevaihto oli 58,6 miljoonaa euroa (4–6/2021: 52,2), muutos +12,2 % · EBITDA oli 4,2 miljoonaa euroa (5,4) eli 7,2 (10,3) % liikevaihdosta, muutos -21,3 % · EBITA oli 3,7 (4,8) miljoonaa euroa eli 6,4 (9,2) % liikevaihdosta, muutos -22,6 % · Liikevoitto oli -0,0 (1,5) miljoonaa euroa eli -0,1 (2,8) % liikevaihdosta, muutos -102,4 % · Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, ilman liikearvopoistoja (laimentamaton) oli 0,07 (0,21) euroa  TAMMI–KESÄKUU 2022 KESKEISIÄ LUKUJA · Liikevaihto oli 120,6 miljoonaa euroa (1–6/2021: 105,8), muutos +14,0 % · EBITDA oli 10,8 miljoonaa euroa (13,0) eli 9,0 (12,3) % liikevaihdosta, muutos -16,8 % · EBITA oli 9,8 (12,2) miljoonaa euroa eli 8,2 (11,5) % liikevaihdosta, muutos -19,4 % · Liikevoitto oli 2,5 (6,1) miljoonaa euroa eli 2,1 (5,8) % liikevaihdosta, muutos -58,8 % · Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, ilman liikearvopoistoja (laimentamaton) oli 0,30 (0,48) euroa  Liikevaihdon kasvu johtui yrityskauppojen vaikutuksesta. Orgaaninen kasvu jäi negatiiviseksi pääasiassa yleisistä markkinaolosuhteista johtuen, erityisesti toisen vuosineljänneksen alkupuolella. Suhteelliseen kannattavuuteen vaikutti alentavasti konsernin liiketoiminnan koostumus sekä erityisesti aiempaa korkeammat henkilöstö- ja liiketoiminnan muut kulut. Muita negatiivisia ajureita olivat Covid-19:sta johtuvat sairauspoissaolot, EUR/SEK valuuttakurssi sekä mekaanikkojen huono saatavuus raskaiden ajoneuvojen korjaamo- ja huoltoliiketoiminnassa. Lisätietoja tulee saataville, kun Relais julkaisee puolivuotiskatsauksensa 11.8.2022. Relais Group Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Arni EkholmPuhelinnumero: +358 40 760 3323Sähköposti: arni.ekholm@relais.fi Hyväksytty neuvonantaja:Evli OyjPuhelinnumero: +358 40 579 6210 Jakelu:Nasdaq Helsinki OyFinanssivalvontaKeskeiset tiedotusvälineetwww.relais.fi Relais Group Relais Group on johtava konsolidoija ja yritysostoalusta ajoneuvojen jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Keskitymme ajoneuvojen elinkaaren tehostamiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Olemme myös kasvualusta omistamillemme yhtiöille. Olemme kannattava ja vahvasti kasvuhakuinen yhtiö. Toteutamme kohdennettuja, kasvustrategiamme mukaisia yritysostoja ja haluamme olla aktiivinen toimija ajoneuvojen jälkimarkkinoiden konsolidoitumisessa toiminta-alueellamme. Kohdistamme yritysostomme yhtiöihin, joilla on hyvä strateginen sopivuus konserniyhtiöidemme kanssa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 237,9 (2020: 128,9) miljoonaa euroa. Vuoden 2021 aikana ostimme yhteensä kuusi yhtiötä. Palveluksessamme työskentelee noin 1 000 ammattilaista kuudessa eri maassa. Relais Groupin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella RELAIS. www.relais.fi

Panostukset kannattavaan kasvuun jatkuvat

Huhti–kesäkuu 2022 lyhyesti · Liikevaihto oli 24,2 (14,5) miljoonaa euroa, nousten 66,7 prosenttia · Käyttökate (EBITDA) oli 1,3 (1,3) miljoonaa euroa, nousten 1,5 prosenttia. · Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) laski 1,1 (1,1) miljoonaan euroon ollen 4,4 (7,5) prosenttia liikevaihdosta. · Huhtikuussa Haminan LNG julkisti yhteistyösopimuksen Viafinin kanssa Haminan LNG-terminaalin viimeistelytöistä. · Viafin Service tiedotti 9.5.2022 sopimuksesta Orionin Espoon tehtaiden pajatoiminnoista. Tammi-kesäkuu 2022 lyhyesti · Liikevaihto oli 38,8 (26,2) miljoonaa euroa, nousten 48,1 prosenttia. · Käyttökate (EBITDA) oli 1,7 (1,7) miljoonaa euroa, laskien 0,2 prosenttia. · Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) laski 1,2 (1,2) miljoonaan euroon ollen 3,0 (4,8) prosenttia liikevaihdosta. · Kauden tulos oli 0,9 (1,0) miljoonaa euroa. · Operatiivinen rahavirta oli 1,0 (1,8) miljoonaa euroa. · Rahavarat olivat 13,6 (14,3) miljoonaa euroa, joka tarkoittaa 3,83 (4,05) euroa per osake ilman omia osakkeita. · Maltilliseen kannattavuustasoon vaikuttavat etenkin uusien yksiköiden perustamiskustannukset sekä ensimmäisellä vuosineljänneksellä toimintaan vaikuttanut koronapandemia. · Henkilöstö oli katsauskaudella keskimäärin 425 (keskimäärin 405 tilikaudella 2021). · Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 maksettiin osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Viafin Servicen näkymät vuodelle 2022 · Edellisen tilikauden tilinpäätöstiedotteen yhteydessä julkistimme taloudellisen ohjeistuksen tilikaudelle 2022: Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna (61,2 miljoonaa euroa vuonna 2021) sekä koko tilikauden liikevoiton ilman liikearvon poistoja (EBITA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna (4,3 miljoonaa euroa vuonna 2021). Avainluvut (IFRS) 1000 EUR 4—6/2022  4—6/2021  1—6/2022  1—6/2021  1—12/2021¹⁾ 3kk 3kk 6kk 6kk 12kkLiikevaihto 24 198 14 517 38 842 26 230 61 211Käyttökate 1 344 1 324 1 728 1 731 5 244(EBITDA)% liikevaihdosta 5,6 % 9,1 % 4,4 % 6,6 % 8,6 %Liikevoitto 1 065 1 089 1 183 1 247 4 286ilmanliikearvonpoistoja(EBITA)% liikevaihdosta 4,4 % 7,5 % 3,0 % 4,8 % 7,0 %Liiketulos 1 183 1 247 4 286(EBIT)% liikevaihdosta 3,0 % 4,8 % 7,0 %Katsauskauden 946 980 3 397tulos% liikevaihdosta 2,4 % 3,7 % 5,5 % Osakekohtainen 0,25 0,22 0,80tulos, eur(laimentamaton)Operatiivinen 1 013 1 794 6 616rahavirtaennenrahoituseriä javerojaRahavarat 13 597 14 288 17 292Korollinen - - -bruttovelkaOmavaraisuusaste 48,7 % 59,3 % 55,4 %% Osakkeiden lkm 3 523 3 557 3 532 757keskimäärin 503 665ilman omiaosakkeitaOsakkeiden lkm 3 547 3 530 3 483 515kauden 426 364lopussa ilmanomiaosakkeitaOsakekurssi 13,85 € 16,50 € 14,65 €kauden lopussa ¹⁾ Tilintarkastettu Toimitusjohtaja Mika Riekkola: Panostukset kannattavaan kasvuun jatkuvat ”Vuoden 2022 ensimmäinen puolisko eteni toimialalle tyypillisesti liiketoiminnan vilkastuttua toisella vuosineljänneksellä kokonaisuudessaan kunnossapitoseisakkien käynnistyttyä. Materiaalihintojen nousu sekä toimitusaikojen pidentyminen aiheuttivat joidenkin kunnossapitotöiden ja projektien aikataulumuutoksia, mutta näillä ei ollut merkittävää vaikutusta tarkastelujakson liikevaihtoon tai tulokseen. Koronapandemian vaikutukset pienentyivät merkittävästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä koetun tautihuipun jälkeen, eikä pandemialla ole enää ollut merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaamme. Toisen kvartaalin liikevaihtomme nousi merkittävästi ollen 24,2 miljoonaa euroa, nousten 66,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 1,1 miljoonaa euroa, eli 4,4 prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihtomme nousi myös merkittävästi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon ollen 38,8 miljoonaa euroa, nousten 48,1 prosenttia. Katsauskauden liikevaihto on yhtiön suurin vuosipuoliskolla saavutettu liikevaihto. Liikevaihdosta 28,8 (26,2) miljoonaa euroa, eli 74 (83) prosenttia, muodostui kunnossapitopalveluista ja 10,1 (4,4) miljoonaa euroa, eli 26 (17) prosenttia projektiliiketoiminnasta. Yhtiön liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 1,2 miljoonaa euroa eli 3,0 prosenttia liikevaihdosta. Tarkastelujakson maltilliseen kannattavuustasoon vaikuttavat etenkin uusien yksiköiden perustamiskustannukset sekä ensimmäisellä vuosineljänneksellä toimintaan vaikuttanut koronapandemia. Odotamme suhteellisen kannattavuuden parantuvan merkittävästi toisella vuosipuoliskolla viime tilikauden tapaan. Toistamme aiemmin julkistamamme ohjeistuksen, jossa arvioimme liikevaihtomme kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna (61,2 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja koko tilikauden liikevoiton ilman liikearvon poistoja (EBITA) olevan tilikautta 2021 korkeammalla tasolla (4,3 miljoonaa euroa vuonna 2021). Yhtiön liiketoiminnan operatiivinen rahavirta oli 1,0 miljoonaa euroa. Yhtiön rahavarat olivat 30.6.2022 13,6 miljoonaa euroa, mikä edelleen tarjoaa hyvän perustan jatkaa strategiamme mukaista kasvua. Rahavarojen lasku johtui pääosin Viafin GAS Oy:n 15 %:n lunastuksesta VGT Management Oy:ltä (1,0 miljoonaa euroa) ja odotammekin liiketoiminnan sitovan merkittävästi vähemmän rahavaroja toisella vuosipuoliskolla. Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla jatkoimme strategiamme mukaisesti toimintamme laajentamista orgaanisesti. Panostimme merkittävästi uusien kunnossapitoyksiköiden ylösajoon Kokkolan, Jyväskylän, Äänekosken ja Pohjois-Suomen toimipisteissä. Uudet toimipisteemme on otettu positiivisesti vastaan asiakaskunnassa ja olemme edenneet rekrytoinneissa suunnitelmiemme mukaisesti. Arvioimme näiden toimipisteiden käynnistysvaiheen jatkuvan vuoden toisen puoliskon ajan. Näiden uusien toimipisteiden avulla pystymme vastaamaan asiakkaidemme kunnossapitotarpeisiin entistä paremmin paikallisesti ja kustannustehokkaasti. Huhtikuussa Haminan LNG julkisti yhteistyösopimuksen Viafinin kanssa Haminan LNG-terminaalin viimeistelytöistä. Hankkeen myötä tarjoamme asiakkaallemme spesifiä putkisto- ja kaasualan erikoisosaamista huoltovarmuuuskriittisessä kohteessa. Toukokuussa julkistimme sopimuksen Orion Oyj:n Espoon tehtaan pajatoimintojen siirtymisestä Viafinin vastuulle. Tämä sopimus tukee hyvin laajentumistamme Etelä-Suomen alueella sekä avaa mahdollisuuksia palvella entistä joustavammin myös muita alueen asiakkaita. Tämä sopimus sekä uusien toimipisteiden avaaminen ja kasvattaminen ovat esimerkkejä toimintamme orgaanisesta laajentamisesta niin kunnossapidon uusille osa-alueilla kuin maantieteellisille lokaatioille. Kunnossapito- ja projektipalveluiden markkinassa epävarmuus on lisääntynyt huomattavasti sekä geopoliittisen tilanteen että talouskehitykseen liittyvän epävarmuuden vuoksi. Merkittävästi aiempaa korkeampi inflaatiotaso, Venäjän kaasutoimitusten päättyminen ja häiriöt materiaalien saatavuudessa ovat kaikki tekijöitä, jotka vaikuttavat asiakasyritystemme toimintaan ja tämä saattaa heijastua myös kunnossapito- ja projektipalveluidemme kysyntään. Ensimmäisiä julkaistuja tietoja investointihankkeiden siirtämisestä tai jäädyttämisestä on saatu, mutta omaan toimintaamme näillä ei toistaiseksi ole ollut vaikutusta. Lisäksi pandemian mahdollinen uudelleen kiihtyminen voi jatkossakin vaikuttaa toimintaamme esimerkiksi kohonneiden sairaspoissaolojen tai sulkutoimien kautta. Epävarmuuksista huolimatta näemme kuitenkin, että meillä on huolto- ja kunnossapitomarkkinassa edelleen merkittäviä kasvumahdollisuuksia ja tulemme jatkossakin vahvistamaan kykyämme tarjota asiakkaillemme kunnossapitopalveluita paikallisesti, asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Jatkamme myös strategiamme mukaisten yritysostokohteiden systemaattista arviointia selektiivisesti omistaja-arvoa painottaen. Vuoden 2022 ensimmäinen vuosipuolisko oli varsin tapahtumarikas ja pystyimme kasvattamaan liiketoimintaamme strategiamme mukaisesti. Panostamme jatkossakin kannattavaan kasvuun ja pyrimme olemaan markkinoiden tehokkain ja asiakaslähtöisin toimija. Yhtiön ensimmäisen neljänneksen liiketoimintakatsauksen yhteydessä tiedottama strategiapäivitys on käynnissä ja tulemme julkistamaan yhtiön päivitetyn strategian ja strategiset tavoitteet tilikauden 2022 toisen vuosipuoliskon aikana.” Osavuosikatsauksen materiaalit Osavuosikatsaus sekä esitysmateriaali löytyvät yhtiön verkkosivuilta kohdasta Raportit ja esitykset. 

Kissa tarvitsee tuhdimpaa ruokaa kuin koira ja haluaa saalistaa ateriansa – kissa-asiantuntijat kertovat, miten kissaa todella tulisi ruokkia

Kissa on eläimenä puhtaasti lihansyöjä, joka luonnossa eläessään metsästää aktiivisesti jopa 11 jyrsijää tai lintua päivässä, jotta sen energiantarve tulisi tyydytettyä. Yhden eläimen kiinnisaaminen voi vaatia kolme saalistusyritystä ennen kuin kissa saa ateriansa. ”On tavallista, että kissanomistajat ruokkivat kissaansa täysin vapaasti. Kuivaruokaa on aina tarjolla eikä kissan tarvitse tehdä mitään ruokansa eteen. Näin ei kannattaisi olla, vaan kissan tulisi saada toteuttaa saalistusviettiään ruoan hankinnassa, jotta se pysyisi aktiivisena eikä passivoituisi. Ruokaa voi esimerkiksi piilottaa tai tarjota aktivointileluista”, Suomenojan Musti ja Mirri -toimipisteen erikoiseläinlääkäri Minnami Rainesalo kertoo.  Kissa tarvitsee tuhtia muonaa eli proteiinia ja rasvaa Toinen yleinen kissojen ruokintaan liittyvä harhaluulo liittyy ruoan keveyteen ja laatuun, sanoo eläinten ravitsemustieteilijä ja Premium Pet Food Suomi Oy:n laatu- ja tuotekehityspäällikkö Emmi Riihikoski. ”Usein saatetaan ajatella, että kissa tarvitsisi jotenkin kevyttä ruokaa, joka ei pidä paikkaansa – itse asiassa monet kissojen ruoat ovat tuhdimpia kuin koirille tarkoitetut ruoat, sillä kissa lihansyöjänä tarvitsee proteiinia ja rasvaa. Mikäli kissalla on taipumusta painonnousuun, ruokavaliota ja ruokavalintoja tietysti säädetään sen mukaan”, Riihikoski sanoo. Joskus kissanomistajat saattavat myös luulla, että kissan ruokavalioon olisi pakko kuulua myös kuivamuonaa. ”Tämä ei pidä paikkaansa, vaan kissa voi elää täyspainoisesti myös kostealla täysravinnolla. Jos kissaa ruokkii vain märkäruoalla, kannattaa kuitenkin tarkistaa, että kyseessä on täysravinto, jossa kissan ravitsemus on otettu jo reseptivaiheen suunnittelussa huomioon”, Riihikoski sanoo. Mikäli kissan ravitsemus mietityttää, omistaja voi aina pyytää apua lemmikkitarvikeliikkeen henkilökunnalta, joka osaa kertoa tuotteista lisää.  Tarkista kissanruoan tuoteseloste yllätysten varalta Kuten ihmisilläkin, myös kissoilla laadukas ja monipuolinen ruoka vaikuttaa terveyteen. ”Terveen kissan merkkejä ovat, että sen turkki kiiltää, iho on terve, kissa ei ole liian laiha tai lihava sekä se leikkii mielellään ja syö hyvällä ruokahalulla”, Rainesalo luettelee. Kissan ruokia hankittaessa kannattaakin kiinnittää katse murkinan tuoteselosteeseen, erityisesti jos kissalla on yliherkkyyksiä. Laadukkaan ruoan tuoteselosteessa tulisi olla ensimmäisenä merkittynä liha, ja lihan alkuperä tulisi myös olla avattuna eli onko kyseessä kana, nauta vai jokin muu. ”Joskus ruoassa saattaa etiketissä lukea isolla ”kalkkunaa”, mutta ainesosaluettelosta selviääkin, että ruoassa on enemmän kanaa kuin kalkkunaa. Jos kissa on allerginen jollekin tietylle ruoka-aineelle, omistajan on hyvä olla tarkkana”, Riihikoski vinkkaa.  Kissan oikeanlaisen ruokinnan ei tarvitse olla kallista – SMAAK tarjoaa laadukkaita ja maistuvia kissanruokavaihtoehtoja Usein vain kalliimpaa kissanruokaa on pidetty laadukkaana, mutta SMAAK haluaa murtaa tämän myytin. SMAAK on lemmikkieläintarvikkeiden erikoisliikeketju Mustin ja Mirrin lanseeraama uusi kissanruokasarja, joka on suunniteltu maistuvuus edellä. Karvaisilta testiasiakkailta on tullutkin hyvää palautetta SMAAKin kuivaruoista. ”Erikoisuutena ja nimenomaan maistuvuutta edistävänä asiana SMAAKissa on se, että kuivamuonissa on käytetty tuorelihaa raaka-aineena. Kun lihaa lisätään tuoreena, se lisää ruokien maittavuutta, sillä kissat ovat valikoivia syöjiä, ja ruoan suutuntuma, lämpötila, haju ja tuoreus ovat kaikki kissalle tärkeitä asioita”, SMAAKin tuotekehitystä Premium Pet Food Oy:lla tehnyt Emmi Riihikoski kertoo. Maistuvuutta on mietitty myös ruoan koostumuksen kannalta. ”SMAAKin valikoimassa on esimerkiksi paloja kastikkeessa -märkäruokatyyppi, sillä se on kissoille yleisesti mieluinen koostumustyyppi”, kertoo kissojen SMAAK-tuotesarjan tuoteryhmäpäällikkö Miia Montonen Musti Groupilta. SMAAK on hintaluokaltaan edullinen, mutta silti kissan oikeanlaisen ravitsemuksen huomioonottava laadukas ruokamerkki. SMAAK-märkäruuissa ei esimerkiksi ole lisättyä sokeria, säilöntä- ja väriaineita eikä viljoja. SMAAK-kissanruoissa kissan eri ikävaiheet ja niihin liittyvät vaihtuvat ravinnontarpeet on otettu huomioon. Sarjaan kuuluu sekä kuivaruokia, märkäruokia että raakaruokia. Kuiva- ja raakaruoan raaka-aineet ovat kotimaasta ja Pohjoismaista, ja suurimmalla osalla tuotteista on Avainlippu-merkki. ”SMAAK-sarjassa on esimerkiksi kolme erilaista kuivaruokaa kissanpennuille, aikuisille kissoille sekä leikatuille kissoille, ja näissä on otettu huomioon pennun suurempi ravinnontarve ja vastaavasti leikatun kissan vähäisempi ravinnontarve painonnousutaipumuksen vuoksi”, Montonen sanoo.

PwC vahvistaa ESG-palveluitaan ja osti Mitopron

Kaupan myötä Mitopron osakkaat Mikael Niskala ja Tomi Pajunen siirtyvät PwC:lle. Lisäksi PwC:lle siirtyy heitä liiketoiminnan kehittämisessä tukenut Anne Niskala. Mikael Niskalalla on yli 30 vuoden kokemus yritysvastuun kehittämisestä. Alan uranuurtajana hän on ollut mukana mm. luomassa tulevia kansainvälisiä kestävyysraportoinnin standardeja ja konsultoinut lukuisia suomalaisia suuria yhtiöitä niiden soveltamisessa. Tomi Pajunen on toiminut yritysvastuu- ja ilmastoasioiden sekä yritysvastuun ohjelmistopalveluiden parissa jo yli 20 vuotta. Anne Niskalalla puolestaan on pitkä kokemus liiketoiminnan kehitys- ja johtotehtävistä sekä yritysvalmennuksista.  ‒ Niin asiakkaat, sijoittajat kuin lainsäätäjät ovat kiinnostuneita nykyään muustakin kuin perinteisistä taloudellisista tiedoista. Ne odottavat yritysten ottavan vastuuta tunnistamalla liiketoimintamalliensa ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset sekä ohjaamaan liiketoimintaa kestävällä tavalla. Näiden asioiden tukemiseen on kasvava kysyntä. ESG-palvelut ovatkin PwC:n kasvustrategian ytimessä niin koko PwC-ketjussa kuin Suomessa, PwC Suomen toimitusjohtaja Mikko Nieminen taustoittaa. ‒ Yritykset, jotka pystyvät huomioimaan ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvät asiat omassa strategiassa ja toiminnassa, voivat sekä suojella mainettaan että maksimoida arvonluontinsa. Useimmille organisaatioille vastuullisuudesta tulee elinehto toiminnan jatkuvuudelle, Mikko jatkaa. Mikael Niskalasta PwC:n partneri Mitoprosta siirtyvä Mikael Niskala on nimitetty kaupan myötä PwC:n partneriksi PwC:n yritysvastuun raportointi- ja varmennuspalveluista (ESG Reporting & Assurance) vastaava partneri Tiina Puukkoniemi ja yritysvastuu- ja ESG-konsultoinnista vastaava partneri Jussi Nokkala muodostavat yhdessä Niskalan kanssa ESG-liiketoiminta-alueen johtoryhmän.  ‒ Tulevaisuudessa ESG-tietojen merkitys pääomamarkkinoilla ja yritysten liiketoimintamalleissa korostuu uudella tavalla. Mielestäni PwC tarjoaa erinomaisen ja kokonaisvaltaisen palvelumallin ESG-vaikuttavuuden edistämiselle. Mitopron asiantuntijoiden kokemus ja pitkäaikaiset asiakassuhteet täydentävät hyvin tätä kokonaisuutta. Koko Mitopro-tiimi on innoissaan mahdollisuudesta kehittää maailmanluokan ESG-liiketoimintaa yhdessä PwC:n asiantuntijoiden kanssa, Mikael Niskala sanoo. ‒ Kasvaneiden markkinoiden ja sidosryhmien vastuullisuutta koskevien odotusten sekä olemassa olevan ja tulevan regulaation myötä Suomessa tulee olemaan kasvava joukko yrityksiä, jotka tarvitsevat tukea näiden asioiden kanssa. Toteutuneen kaupan myötä pääsemme palvelemaan laajempaa asiakasrintamaa, Tiina Puukkoniemi ja Jussi Nokkala summaavat. Lisätietoja: Mikko Nieminen, mikko.nieminen(at)pwc.com, puh. 020 7877257Mikael Niskala, mikael.niskala(at)pwc.com, puh. 020 7877003

SRV:n Fennovoima-osuuden myynti RAOS Voima Oy:lle ei toteudu

SRV YHTIÖT OYJ     SIJOITTAJAUUTINEN      8.8.2022 KLO 10.00 SRV:n Fennovoima-osuuden myynti RAOS Voima Oy:lle ei toteudu SRV:n ja RAOS Voima Oy:n 4.2.2022 allekirjoittama ehdollinen sopimuskokonaisuus, jolla SRV olisi irtaantunut Fennovoiman omistuksesta, ei toteudu. Sijoittajauutisessa 4.2.2022 mainitun sopimusjärjestelyn voimaantulon edellytyksenä oli työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä lupa. Luvan saamiselle ja sopimuskokonaisuuden toteutumiselle ei ole enää edellytyksiä. Tämä johtuu muun muassa valtioneuvoston 9.6.2022 tekemästä päätöksestä, jonka perusteella Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen käsittely raukeaa, sekä muista Hanhikivi 1 -hankkeessa tapahtuneista olennaisista muutoksista. Lisätietoja: Saku Sipola, toimitusjohtaja, puh. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi Jakelu:Tiedotusvälineetwww.srv.fi Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:Facebook     LinkedIn     Twitter    Instagram  SRV lyhyesti SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua. Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa sekä Suomessa että Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston. SRV – Elämäsi rakentaja

Metso Outotec aloittaa omien osakkeiden hankinnan osakepohjaisia kannustinjärjestelmiään varten

Metso Outotec Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana Metso Outotecin osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 3 036 000 kappaletta ja osakkeiden hankintaan käytetään enintään 30 miljoonaa euroa. Omia osakkeita hankitaan yhdessä tai useammassa erässä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 9.8.2022 ja lopetetaan viimeistään 31.3.2023. Varsinainen yhtiökokous valtuutti 21.4.2022 hallituksen päättämään enintään 82 000 000 yhtiön oman osakkeen hankinnasta. Metso Outotecillä on yhteensä 828 972 440 osaketta, joista yhtiö omistaa tällä hetkellä 300 505 osaketta. Lisätietoa: Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Outotec Oyj, puh. 020 484 3253, sähköposti: juha.rouhiainen@mogroup.com Metso Outotec Oyj Jakelu: Nasdaq Helsinki Tiedotusvälineet www.mogroup.com Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta. Metso Outotec on sitoutunut rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Science Based Targets -organisaation varmentamien ilmastotavoitteiden avulla. Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,2 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.com , twitter.com/metsooutotec

Täysin uuden Renault Kangoo E-Tech electric -mallin  ennakkomyynti alkaa

Sähkövoimalinjan ajoakun energiasisältö on 44 kWh ja moottorin huipputeho on 90 kW. Suomen malliston autoissa ajoakusto on aina nestejäähdytetty ja ladattavissa jopa 22 kW:n teholla tavallisesta Type 2 -latausasemasta. Lisävarusteena on saatavana max. 80 kW:n CCS-pikalatausoptio, jolloin akkuun on ladattavissa ajomatkaa jopa 170 kilometrin ajoon noin puolessa tunnissa. Malliston WLTP-syklin mukainen yhdistetty toimintamatka on 285 km ja kaupunkiajossa on mahdollista päästä jopa lähes 400 km yhdellä akullisella virtaa. Ensivaiheessa Kangoo saapuu yhdellä koripituudella, joko 3,3 kuution kiinteäväliseinäisenä versiona, tai vaihtoehtoisesti jopa 0,5 kuutiometriä lisää kuljetuskapasiteettia tarjoavana Open Sesame -versiona. Jälkimmäisessä on Renaultin innovatiivinen ilman b-pilaria oleva liukuovirakenne ja 90 astetta aukeava etuovi, jolloin sivuoven lastausaukko on jopa 1,45 metriä leveä. Erityisesti kaupunkijakeluun tai -kunnossapitoon sopivaan kokonaisuuteen sisältyy myös kokoontaitettava verkkoväliseinä ja etumatkustajan istuin. Näiden ansiosta 4,49 metriä pitkä pakettiauto tarjoaa jopa 3,05 metriä lastauspituutta ja 3,8 kuutiota tavaratilaa. Pidempi L2-koripituus täydentää myyntimallistoa myöhemmin syksyllä ja sen valmistus alkaa vuoden lopussa. Open Sesame -järjestelmän lisäksi Kangoo tarjoaa runsaasti muita innovatiivisia ja erinomaisia ominaisuuksia, kuten tavaratilan katonrajaan saatava pitkän tavaran läpilastausteline, kolmipaikkainen mobiilitoimisto, sekä jopa 1 500 kg:n vetomassa. Myös ajo- ja mukavuusavustinteknologia on kattava. Kangoon ominaisuudet on palkittu kuluvana vuonna kansainvälisellä Van of the year -palkinnolla. Myyntimallisto koostuu ennakkotilausvaiheessa kahdesta varustetasosta. Kangoo E-Tech electricin kattavaan vakiovarustukseen kuuluu mm. automaattinen ilmastointi, LED-päiväajovalot, mäkilähtöavustin, peruutustutka, sadetunnistin, ja paljon muuta. Nordic Edition -varustetasossa vakiovarustelu paranee mm. 10” TFT-mittaristonäytön, 16” muototeräsvanteiden, 8” kosketusnäytöllisen Easy Link -multimediajärjestelmän, adaptiivisen vakionopeuden säätimen, LED-ajovalojen, nahkapäällysteisen ohjauspyörän ja monen muun ominaisuuden muodossa. Nordic Edition -varustetason autoihin on saatavana myös mm. lämmitettävä tuulilasi ja ohjauspyörä. Ensimmäisten asiakasautojen toimitukset alkavat loppusyksystä ja jälleenmyyjien esittelyautot saapuvat lähiviikkojen aikana.

Fellow Pankin luotto- ja talletuskannan kehitys heinäkuussa

Heinäkuussa 2022 Fellow Pankki myönsi rahoitusta 22,3 miljoonalla eurolla. Fellow Pankin luottokanta heinäkuun 2022 lopussa oli yhteensä 116,7 miljoonaa euroa. Talletuskanta kuukauden lopussa oli 255,2 miljoonaa euroa.  Heinäkuun alussa toteutimme yrityskaupan, jolla hankimme henkilökohtaisen talouden hallinnan mobiilisovelluksen kehittämiseen keskittyvän Mobify Invoices Oy:n. Mobifyn sovellus tulee jatkossa täydentämään mobiilipankkimme ominaisuuksia ja Mobifyn kehitystiimi vahvistaa entisestään mobiilikehitys-osaamistamme. Helppokäyttöisiin digitaalisiin palvelukanaviin panostava Fellow Pankki tarjoaa tällä hetkellä joustavat rahoituspalvelut PK-yrityksille ja yksityishenkilöille sekä kilpailukykyistä ja turvallista tuottoa talletusvaroille säästötileillä ja määräaikaistalletuksilla. Palvelutarjonta laajenee vaiheittain vuoden 2022 aikana. Fellow Pankki tiedottaa luotto- ja talletuskannan kehittymisestä kuukausittain.  Lisätietoja Teemu Nyholm, toimitusjohtaja, Fellow Pankki Oyj, teemu.nyholm@fellowpankki.fi, puh. +358 50 577 1028  Fellow Pankki lyhyesti Fellow Pankki Oyj on uusi suomalainen sujuvamman arjen digitaalinen pankki. Palvelemme sekä yksityishenkilöitä, PK-yrityksiä että talletusvaroilleen kilpailukykyistä korkotuottoa hakevia säästäjiä mutkattomasti, selkeästi ja vastuullisesti. Fellow Pankki Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla (FELLOW) ja sillä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa. www.fellowpankki.fi

Ponsse muuttaa tulosohjaustaan vuodelle 2022

Ponsse Oyj, Sisäpiiritieto, 8. elokuuta 2022 klo 17:10 Ponsse muuttaa tulosohjaustaan vuodelle 2022 Ponsse antaa uuden tulosohjauksensa jatkuvien liiketoimintojen osalta. Uusi tulosohjaus vuodelle 2022Yhtiön euromääräisen liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2022 samalla tasolla kuin vertailukelpoinen jatkuvien liiketoimintojen liiketulos vuonna 2021 (50,0 miljoonaa euroa, 8,2 prosenttia liikevaihdosta). Yhtiön suhteellisen kannattavuuden arvioidaan kuitenkin heikentyvän merkittävästi Venäjän liiketoiminnasta vetäytymisen, osien ja komponenttien saatavuushaasteiden ja voimakkaan inflaation johdosta. Jatkuvien liiketoimintojen raportointi ja ohjausPonsse tiedotti 28.6.2022 allekirjoittaneensa kauppakirjan Venäjän ja Valko-Venäjän PONSSE-palveluista vastanneen tytäryhtiönsä OOO Ponssen koko osakekannan myynnistä. Ponsse on luokitellut kaupan kohteena olevat toiminnot myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina. Tämän johdosta yhtiö raportoi ja ohjaa tästä edes jatkuvia liiketoimintojaan. Vanha tulosohjaus vuodelle 2022Ponsse antoi tulosohjauksen 25.4.2022, jolloin Venäjän viennin keskeytymisen, osien ja komponenttien saatavuushaasteiden ja voimakkaan inflaation johdosta euromääräisen liikevoiton arvioitiin olevan vuonna 2022 merkittävästi heikompi kuin 2021. Ponsse julkistaa puolivuosikatsauksensa 9.8.2022. Vieremällä 8. elokuuta 2022PONSSE OYJ Juho Nummelatoimitusjohtaja LISÄTIETOJAToimitusjohtaja Juho Nummela, puh. 0400 495 690 JAKELUNASDAQ Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineetwww.ponsse.com Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti. Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.  

Olkiluoto 3 tuottaa jälleen sähköä Suomeen

Kuudenkymmenen prosentin tehotaso OL3:lla vastaa noin 850 megawatin (MW) tuotantoa. Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköiden nimellisteho on 890 MW. Olkiluoto 3:n koekäyttövaiheen tuotanto vastaa 60 prosentin tehotasolla noin kymmentä prosenttia tämän hetken sähkönkulutuksesta Suomessa. Koekäytön aikana laitosyksiköllä tehdään lukuisia muutamien tuntien tai vuorokausien kestoisia testejä, jolloin laitosyksikköä ajetaan merkittävästi pienemmillä tehotasoilla tai irrotetaan kokonaan valtakunnan sähköverkosta. Laitostoimittajalta saadun aikataulun mukaan koekäyttö etenee elokuun puolivälin jälkeen 80 prosentin tehotason testeihin. Tällöin Olkiluoto 3 -laitosyksikkö ohittaa muut Suomen voimalaitosyksiköt noin 1300 MW:n tuotannollaan. Syyskuussa laitosyksiköllä toteutetaan ensimmäistä kertaa täyden tehon testejä, jolloin laitosyksikkö tuottaa noin 1600 MW:n teholla sähköä.  Koekäytön aikaisten testien tarkoituksena on testata laitosta erilaisissa tilanteissa eri tehotasoilla. Samaan aikaan testataan myös valtakunnan verkon toimivuutta esimerkiksi äkillisissä sähkönmenetystilanteissa. Mikäli testeissä havaitaan korjaus- ja huoltotarpeita, hoidetaan ne koekäyttövaiheen aikana kuntoon. Koekäytön aikatauluun on varattu aikaa tuleviin laitoskokonaisuutta koskeviin testeihin ja niiden analysointiin aiempien koekäyttövaiheen kokemusten pohjalta.  Koekäyttövaihe päättyy joulukuussa 2022, jolloin laitosyksikön säännöllinen eli normaali sähköntuotanto alkaa. Tällöin laitosyksiköllä tuotetaan sähköä täydellä teholla pois lukien suunnitellut vuosihuollot. Olkiluoto 3:n tuotanto vastaa noin 14 prosenttia Suomen sähkön kokonaiskulutuksesta. Olkiluoto 3 vähentää Suomen sähkön tuonnin tarpeen alle puoleen. Koekäytön etenemistä ja tuotannon tuntiennusteita voi seurata verkkosivuiltamme osoitteesta: https://www.tvo.fi/tuotanto/laitosyksikot/ol3/ol3ennusteet.html. Lähes reaaliaikaisia tuotantolukuja voi seurata verkkosivujen etusivulta. Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Johanna Aho, Viestintäpäällikkö, puh. 040 729 0822

Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 08.08.2022

Nordea Bank OyjPörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa08.08.2022 klo 22.30 Suomen aikaa Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 08.08.2022 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti: Markkinapaikka Osakkeiden Painotettu keskihinta Kulut yhteensä, euroa * ** (MIC-koodi) lukumäärä osakkeelta, euroa* **XHEL 260 469 9,78 2 546 527,27CEUX 238 713 9,78 2 334 471,20TQEX 25 078 9,78 245 231,73XSTO 264 342 9,78 2 585 791,63XCSE 31 398 9,77 306 882,26Yhteensä 820 000 9,78 8 018 904,09 * Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 10,3616 ja DKK/EUR 7,4406** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä Nordea ilmoitti 18. heinäkuuta 2022 käynnistävänsä enintään 1,5miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16.huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 11 854 724 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 6 073 651 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa. Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä. Nordea Bank Oyj:n puolestaCitigroup Global Markets Europe AG Lisätietoja: Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011Konserniviestintä, 010416 8023 tai press@nordea.com

OP:n tutkimus: 59 prosenttia suomalaisista kertoo hintojen nousun vaikuttaneen omaan kuluttamiseensa – eniten tingitty ruoka- ja päivittäisostoksista

Kyselyyn vastanneista suomalaisista 59 prosenttia kertoo hintojen nousun eli inflaation vaikuttaneen omaan kuluttamiseensa tänä vuonna. Vähiten hintojen nousu on vaikuttanut 65–79-vuotiaisiin ja eniten 15–24-vuotiaisiin, joista 65 prosenttia sanoo hintojen nousulla olleen vaikutuksia omaan kuluttamiseen.   Kyselyn mukaan suomalaiset ovat tänä vuonna tinkineet eniten ruoka- ja päivittäisostoksista, ravintoloissa ja kahviloissa käymisestä, matkustamisesta sekä polttoaineesta. Polttoaineiden hinnannousu on vaikuttanut monen liikkumistapaan: 59 prosenttia kyselyyn vastanneista autoilijoista kertoo vähentäneensä tarpeetonta ajelua. Lisäksi lähes joka viides kertoo lisänneensä pyöräilyä ja kävelyä. – Erityisesti alle 34-vuotiaat ovat tänä vuonna tinkineet ruoka- ja päivittäisostoksista. Monelle nuorelle ei ole vielä kertynyt omaa varallisuutta, eikä palkkatuloja aina ole, joten välttämättömille ostoksille etsitään edullisempia vaihtoehtoja. Kyselyn mukaan naiset ovat tinkineet ja säästäneet selkeästi miehiä enemmän esimerkiksi ruoka- ja päivittäisostoksista sekä ravintoloissa käymisestä, kertoo OP:n arjen talouden palveluista vastaava johtaja Masa Peura. Lähes puolet kyselyyn vastanneista ovat siirtäneet taloutensa suurimpia hankintoja hintojen nousun seurauksena, ja 51 prosenttia vastaajista on vaihtanut alkuvuonna edullisempiin tuotteisiin. Vaikka hintojen nousu ei näkyisi vielä omassa taloudessa, se aiheuttaa monelle huolta. Lähes kaikki vastaajat (92 prosenttia) ovat huolestuneita hintojen noususta. Myös korkojen nousu mietityttää, sillä 59 prosenttia on huolestunut asumiseen liittyvien kulujen kasvamisesta hintojen ja korkojen nousun seurauksena. Lähes puolet uskoo oman taloustilanteensa huonontuvan tänä vuonna Kyselyn mukaan vain harva uskoo oman taloustilanteensa parantuvan tänä vuonna. Vastaajista 42 prosenttia uskoo oman taloustilanteensa huonontuvan ja 48 prosenttia uskoo sen pysyvän samana. Lähes joka neljäs vastaajista sanoo, että heidän rahansa eivät hintojen nousun vuoksi riitä elämiseen. – Kyselyn mukaan erityisesti työssäkäyvät 35–49-vuotiaat uskovat taloustilanteensa huonevan tänä vuonna. Tätä selittää osaltaan se, että palkkojen nousu on tänä vuonna ollut maltillista. Kannustankin jokaista seuraamaan omaa arjen rahankäyttöään esimerkiksi mobiilipankista ja listaamaan, mihin rahaa menee eniten. Listalla voi olla yllättäviäkin asioita, vinkkaa Peura. OP toteuttaa 5.9.–19.12. kaikille avoimen ja maksuttoman säästöhaasteen, jonka tavoitteena on auttaa selviämään arjessa, kun hinnat ja lainojen korot nousevat. Säästöhaasteen aikana OP jakaa ohjeita, joiden avulla on helpompi säästää ja pitää oma talous tasapainossa. Lue lisää osoitteessa op.fi/saastohaaste. Kyselytutkimukseen vastasi verkkopaneelissa kesä–heinäkuussa 16–79-vuotiaita suomalaisia (n=1096) valtakunnallisesti edustavasti. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy OP:n toimeksiannosta. Vastausten virhemarginaali on enimmillään +/- 3,2 prosenttiyksikköä.

Hoivarakentamisen uudet avaukset keskittyvät kaupunkien keskustoihin

Oulun ydinkeskustaan nousee uusi 8-kerroksinen hoivakohde kolmen toimijan yhteistyönä. Lehto arvioi hoiva- ja palveluasumisen kysynnän kasvavan pidemmällä aikajänteellä.Hoivarakentaminen keskittyy nykyisin entistä useammin kaupunkien keskustoihin. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii Oulun ydinkeskustaan rakentuva Vaaranpihan kohde, joka tarjoaa ikäihmisille uudentyyppisiä asumisen mahdollisuuksia. Lisäksi kerrostalon alakertaan rakentuu palveluja, kuten kahvila-ravintola muun muassa asukkaiden ja muidenkin kaupunkilaisten käyttöön. Kahdeksankerroksiseen rakennukseen tulee 85 asuntoa, joista 25 on suunniteltu pariskunnille. Hankkeen koko on yhteensä 4 383 kerrosneliötä. Kerrostalo valmistuu vuoden 2023 loppupuolella. Kohteen rakennuttaa ja omistajaksi jää Hoivatilat Oyj, pääurakoitsijana toimii Lehto Group Oyj ja asumisratkaisut monipuolisine palveluineen tulee tarjoamaan Nonna Group Oy. ”Lehdon tavoitteena oli luoda mahdollisuudet rakentaa ikäihmisille asumisratkaisut palveluineen kaupungin ytimeen. Tämä näyttää olevan haluttu suunta hoivamarkkinassa. Aikaisempina vuosina oli tyypillisempää, että hoivakodit rakennettiin keskustojen ulkopuolelle. Onnistunut yhteistyö Nonna Group Oy:n ja Hoivatilat Oyj:n sekä kaupungin kanssa konkretisoituu rakentamisvaiheen alkamisena elokuussa”, toteaa Lehdon Asunnot-palvelualueen johtaja Tero Karislahti. Hoivamarkkina on ollut ollut viime vuosina odottelevassa tilassa mm. sote-uudistuksen vuoksi. Lehdon tapauksessa hoiva- ja palveluasumisen hankkeita on neuvotteluvaiheessa sekä yksittäisinä kohteina että osana keskustojen ja lähiöiden suurempia kokonaisuuksia ja vuoden toisella puoliskolla on käynnistymässä kaksi isoa hoivakohdetta. Lehto arvioi hoiva- ja palveluasumisen kysynnän kasvavan pidemmällä aikajänteellä. Lisätietoja:Tero Karislahti, Asunnot-palvelualueen johtaja, Lehto Group, puh. 040 843 9895

Merus Power toimittaa teollisuuskokoluokan kompensaattorin parantamaan Suez Steelin terästehtaan energiatehokkuutta

Merus Power Oyj, Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 9.8.2022 klo 8.00 Merus Power toimittaa myyntipartnerinsa Eta Electricin kanssa teollisuuskokoluokan loistehon kompensaattorin SVC:n terästehtaaseen Egyptiin. Kokonaistoimitukseen kuuluu laitteen lisäksi myös muun muassa varaosapaketti. Toimitus ajoittuu loppukevääseen 2023 ja sopimuksen arvo on kokonaisuudessaan vajaa 2.5 miljoonaa euroa. Egyptiläisen terästehtaan tuotannon kasvaessa tarvittiin uusi ja tehokkaampi loistehon kompensaattori vanhentuneen tilalle varmistamaan sähkön laatu ja tuomaan vakautta tuotantolaitoksen sähköverkkoon. Terästehdas koostuu useista eri tuotantoyksiköstä aina raakametallin valmistuksesta lopputuotteeseen asti. Tehdas valmistaa esimerkiksi rakennusteollisuudessa käytettävää harjaterästä. Tuotantolaitos haluaa investoida teräksen valmistukseen, energiatehokkuuteen ja laadukkaaseen tuotantoon. Panostamalla energiatehokkuuteen, voidaan vähentää tuotteiden valmistukseen vaadittavaa energiaa. Meruksen toimittaman loistehonkompensaattorin tehtävä on kompensoida metallin sulattamiseen käytettävien valokaari- ja senkkauunien aiheuttamaa loistehoa ja poistaa häiriöitä sähköverkosta sekä huolehtia jännitteen stabiiliudesta. Näin voidaan vähentää hukkaenergian määrää, tehostaa terästehtaan tuotantoa ja vähentää huollon tarvetta. Lisäksi kompensaattori auttaa laitosta täyttämään sähkön laatua koskevat IEEE-standardit ja sähköpalveluntarjoajan, Egyptian Electricity Transmission Companyn (EETC) edellyttämät erityismääräykset. ”Toimivat asiakassuhteet ja myyntikumppaniverkosto ovat meille tärkeitä. Yhteistyöllä voimme toimia globaaleilla markkinoilla menestyksekkäästi. Olemme todella tyytyväisiä siihen, että innovatiivisella ja luotettavalla teknologiallamme voidaan auttaa teollisuuslaitoksia toimimaan tehokkaammin ja saavuttamaan omia kestävän kehityksen tavoitteitaan” kertoo Merus Powerin toimitusjohtaja Kari Tuomala. Lisätietoja:Kari Tuomala, toimitusjohtaja, kari.tuomala@meruspower.com, +358 40 541 1256Jonna Kannosto, markkinointi- ja viestintäjohtaja, jonna.kannosto@meruspower.com, +358 44 357 8320Aktia Alexander Corporate Finance Oy, Hyväksytty neuvonantaja, +358 50 520 4098 Jakelu:Nasdaq Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineet Merus Power lyhyesti:Merus Power on teknologiayhtiö, joka edistää kestävän energian murrosta. Suunnittelemme ja tuotamme innovatiivisia sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita uusiutuvan energian ja teollisuuden tarpeisiin. Skaalautuvan teknologiamme avulla mahdollistamme uusiutuvan energian kasvun sähköverkoissa ja parannamme yhteiskunnan energiatehokuutta. Olemme kotimainen innovatiivinen sähkötekniikan erikoisosaaja ja toimimme globaaleilla ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Henkilöstömme edustaa kansainvälisesti arvostettua insinööriosaamista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 14,8 miljoonaa euroa ja osakkeemme kaupankäyntitunnus Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla on MERUS.

Musti Group Oyj osavuosikatsaus 1.10.2021 – 30.6.2022

Musti Group Oyj               Osavuosikatsaus              9.8.2022 klo 8.30 Musti Group Oyj   Osavuosikatsaus 1.10.2021 – 30.6.2022 Kannattavaa kasvua matkalla kohti pitkän aikavälin tavoitteita Huhtikuu-kesäkuu 2022 · Konsernin liikevaihto oli 95,5 (82,7) miljoonaa euroa ja se kasvoi 15,5 prosenttia. · Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 8,3 prosenttia. · Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) oli 15,6 (12,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 20,8 prosenttia. · Oikaistu EBITDA –marginaali oli 16,3 (15,6) prosenttia. · Oikaistu EBITA oli 8,3 (7,3) miljoonaa euroa ja se kasvoi 14,0 prosenttia. · Oikaistu EBITA –marginaali oli 8,7 (8,8,) prosenttia. · Liikevoitto kasvoi 27,3 prosenttia 6,7 (5,3) miljoonaan euroon ja oli 7,0 (6,4) prosenttia liikevaihdosta. · Kauden tulos oli 4,4 (4,1) miljoonaa euroa. · Osakekohtainen tulos, laimentamaton, oli 0,13 (0,12) euroa. · Myymälöiden määrä kasvoi 329: ään (308) · Kanta-asiakkaiden määrä kasvoi 1 409 (1 257) tuhanteen. Lokakuu 2021 – kesäkuu 2022 · Liikevaihto oli 289,3 (249,4) miljoonaa ja se kasvoi 16,0 prosenttia. · Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 7,4 prosenttia. · Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) oli 49,3 (41,7) miljoonaa ja se kasvoi 18,4 %. · Oikaistu EBITDA-marginaali oli 17,1 (16,7) prosenttia. · Oikaistu EBITA oli 28,6 (25,6) miljoonaa euroa ja se kasvoi 11,7 prosenttia. · Oikaistu EBITA marginaali oli 9,9 (10,3) prosenttia. · Liikevoitto kasvoi 12,9 prosenttia 22,3 (19,8) miljoonaan euroon ja oli 7,7 (7,9) prosenttia liikevaihdosta. · Kauden tulos oli 15,1 (15,7) miljoonaa euroa. · Osakekohtainen tulos, laimentamaton, oli 0,45 (0,47) Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita. Musti Groupin tilikausi on 1.10.–30.9. Miljoonaa euroa, ellei 4-6/20 4-6/20 Muutos 10/202 10/202 Muutos FY2021toisin mainita % 0 % 1 -6/202 22 21 -6/202 1 2Liikevaihto 95,5 82,7 15,5% 289,3 249,4 16,0% 340,9Liikevaihdon kasvu, % 15,5% 20,2% 16,0% 20,2% 19,9%Vertailukelpoinen 8,3% 11,6% 7,4% 12,1% 11,8%konsernimyynnin kasvu, %Vertailukelpoinen 6,3% 10,7% 4,8% 9,1% 8,8%myymälämyynnin kasvu, %Verkkokaupan osuus 22,6% 24,1% 22,6% 23,4% 23,1%liikevaihdosta, %Myyntikate, % 46,4% 45,4% 46,8% 45,6% 45,7%Käyttökate, EBITDA 15,6 12,5 24,1% 47,9 40,7 17,6% 56,9Käyttökate, EBITDA, % 16,3% 15,2% 16,5% 16,3% 16,7%Oikaistu käyttökate 15,6 12,9 20,8% 49,3 41,7 18,4% 58,8(oikaistu EBITDA)Oikaistu EBITDA, % 16,3% 15,6% 17,1% 16,7% 17,3%Liikevoitto ennen 8,3 6,9 19,7% 27,1 24,6 10,1% 34,9aineettomienhyödykkeidenpoistoja jaarvonalentumisia (EBITA)EBITA, % 8,7% 8,4% 9,4% 9,9% 10,2%Oikaistu liikevoitto 8,3 7,3 14,0% 28,6 25,6 11,7% 36,8ennenaineettomienhyödykkeidenpoistoja jaarvonalentumisia(oikaistu EBITA)Oikaistu EBITA, % 8,7% 8,8% 9,9% 10,3% 10,8%Liikevoitto 6,7 5,3 27,3% 22,3 19,8 12,9% 28,4Liikevoitto, % 7,0% 6,4% 7,7% 7,9% 8,3%Kauden tulos 4,4 4,1 7,1% 15,1 15,7 -4,1% 20,9Osakekohtainen tulos, 0,13 0,12 7,5% 0,45 0,47 -3,8% 0,62laimentamaton, euroaLiiketoiminnan rahavirta 14,0 10,1 39,6% 32,5 39,9 -18,5% 54,9Investoinnit aineellisiin 3,3 3,5 -4,3% 11,6 9,7 19,3% 12,9jaaineettomiinhyödykkeisiinNettovelka / oikaistu 2,1 2,0 4,8% 2,1 2,0 4,8% 1,9käyttökate 12edelliseltäkuukaudeltaKanta-asiakkaiden määrä, 1 409 1 257 12,1% 1 409 1 257 12,1% 1 297tuhattaMyymälöiden määrä jakson 329 308 6,8% 329 308 6,8% 312lopussajoista omia myymälöitä 312 257 21,4% 312 257 21,4% 280 Toimitusjohtajan katsaus Liiketoimintamme jatkui vahvana huhti-kesäkuussa, vaikka historiallisen haastava taloudellinen tilanne vaikutti yleisellä tasolla voimakkaasti vähittäismyyntimarkkinoihin nostaen hintoja ja heikentäen kuluttajien luottamusta. Lemmikkiala on osoittautunut erittäin kestäväksi taloudellisissa laskusuhdanteissa. Paransimme edelleen vahvasti sekä liikevaihtoamme että kannattavuuttamme kaksinumeroisin kasvuluvuin ja saavutimme 40 % kasvun liiketoiminnan rahavirrassa edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi olemme kasvattaneet jatkuvasti suhteellista osuuttamme uusista koiranpennuista, jotka ovat osoittautuneet arvokkaammiksi asiakkaiksi kuin aiemmat ikäluokat. Luotan vahvaan liiketoimintamalliimme lujemmin kuin koskaan. Haluan ilmaista vilpittömät kiitokseni koko henkilöstöllemme tämän kehityksen mahdollistamisesta. Konsernin liikevaihto kasvoi 16 prosenttia 95,5 miljoonaan euroon kolmannella vuosineljänneksellä. Kehitystä tukivat asiakasmäärän jatkuva kasvu, vahvan asiakasuskollisuuden mahdollistamat onnistuneet hinnankorotukset sekä myymälöiden lisääntynyt lukumäärä. Omien myymälöidemme määrä kasvoi yhdeksällä vuosineljänneksen aikana, ja viimeisen 12 kuukauden aikana omien myymälöiden määrä on kasvanut yhteensä 55 myymälällä. Sekä myymälämyynnissä että verkkokaupassa nähtiin vakuuttavaa kehitystä – myymälöiden liikevaihto kasvoi 22,3 prosenttia 73,2 miljoonaan euroon ja verkkokaupan liikevaihto 8,6 prosenttia 21,6 miljoonaan euroon.  Myyntikatteen kasvu oli edelleen terveellä tasolla ja se nousi 46,4 prosenttiin vuoden takaisesta 45,4 prosentista. Tätä tukivat omien myymälöiden lisääntynyt määrä ja onnistunut kampanjointi sekä omien ja eksklusiivisten tuotteiden kasvanut osuus ja inflaation vaikutusten lieventäminen hinnankorotusten avulla. Oikaistu käyttökate (EBITDA) kasvoi 21 prosenttia 15,6 miljoonaan euroon kolmannella vuosineljänneksellä parantuneen myyntikatteen, myymäläverkoston kasvattamisen sekä koko liiketoiminnan kattavan tiukemman kulu- ja hintakontrollin ansiosta. Oikaistu EBITDA-marginaali kasvoi 16,3 prosenttiin vuotta aiemmasta 15,6 prosentista.  Yleisesti ottaen Musti Groupin tuloskehitys oli erinomaista kolmannella neljänneksellä. Uskomme hyötyvämme vahvasta ja laajasta asemastamme markkinoillamme sekä ainutlaatuisesta brändi- ja kanavatarjonnastamme.  Olen vakuuttunut, että menestymme vahvasti myös tulevaisuudessa uusien myymälöiden toimiessa täydellä teholla.  Etenemme suunnitelmien mukaisesti tilikaudelle 2024 asetettujen pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidemme toteuttamisessa ja olemme valmiita ottamaan vastaan taloudellisessa ympäristössä jatkuvat haasteet asiakkaitamme tukien. Tämä on Mustin polku – kulkea luottokumppanina lemmikkien ja heidän perheidensä rinnalla. Niin suotuisina kuin haastavinakin aikoina. David Rönnberg, Toimitusjohtaja Taloudelliset tavoitteet Hallituksen 3.5.2021 päivittämät yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: Kasvu Tavoitteena on liikevaihdon kasvu vähintään 500 miljoonaan euroon tilikauteen 2024 mennessä vahvana jatkuvan asiakashankintavauhdin ja osuuden kasvattamisen kokonaiskulutuksesta tukemana.Kannattavuus Tavoitteena on vähintään 13 prosentin oikaistu EBITA -marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, tasaisesti paranevalla profiililla. EBITA-marginaalin kasvun odotetaan toteutuvan tasaisen myyntikatteen sekä kiinteiden kustannusten skaalautuvuuden kautta.Pääomarakenne Tavoitteena on säilyttää pitkällä aikavälillä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5-kertaisena.Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa osinkona 60–80 prosenttia nettotuloksesta. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen asema, rahavirta ja kasvumahdollisuudet. Taloudelliset tavoitteet ovat yhtiön tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, eivätkä takaa tulevaisuuden taloudellista kehitystä. Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle Suora webcast-lähetys analyytikoille ja medialle järjestetään 9.8.2022 klo 14.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja David Rönnberg ja talousjohtaja Toni Rannikko. Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://mustigroup.videosync.fi/2022-q3-results. Webcastista tehty tallenne tulee myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.mustigroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.  Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon: Suomi: +358 9 81 710 310 Ruotsi: +46 856 642 651 UK: +44 3 333 000 804 US: +1 6319131422 Osallistujia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 87066365# Helsinki, 9.8.2022 Hallitus Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Lisätiedot: David Rönnberg, toimitusjohtaja, puh. +46 70 896 6552Toni Rannikko, talousjohtaja, puh. +358 40 078 8812 Essi Nikitin, johtaja, sijoittajasuhteet ja viestintä puh +358 50 581 1455 Jakelu: Nasdaq HelsinkiKeskeiset mediatwww.mustigroup.com Musti Group lyhyesti: Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme omnikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja. Musti-konsernin liikevaihto oli 341 miljoonaa euroa tilikaudella 2021. Yhtiöllä oli tilikauden 2021 lopussa 1 397 työntekijää, 1,3 miljoonaa kanta-asiakasta ja 312 myymälää.

Valio herättää kuskeja tarkkaavaisuuteen – keltainen kulma muistuttaa pienistä jalankulkijoista

Valio Oltermanni® juustosta tuttu Herra Oltermanni -hahmo on jo tullut tunnetuksi liikenneturvallisuuden valvojana. Tänä vuonna Valio Oltermanni® on mukana turvaamassa kouluteitä tuomalla liikenteeseen sekä katukuvaan keltaisen kulman: keltaiseksi väritetyn, mittataulukolla varustetun ja pienen lapsen kokoa havainnollistavan alueen, joka jokaisen kuskin tulee muistaa huomioida. Tänäkin syksynä koulutaipaleensa aloittaa tuhansia lapsia, jotka ovat yksin liikenteessä ensimmäistä kertaa. Heidän koulumatkansa turvaaminen on meidän aikuisten vastuulla. Erityisesti ajoneuvon lähellä ja ruuhkaisilla alueilla liikkuvaa pientä jalankulkijaa voi olla vaikea nähdä ratin takaa. ”Lukuvuoden käynnistyessä on hyvä hetki taas jokaisen kuljettajan muistuttaa itseään siitä, että liikenteessä kulkee muitakin kuin standardimittaisia aikuisia. Suojateiden ja koulujen ympäristössä on kuljettajien oltava erityisen valppaana. Siihen velvoittaa myös laki. Suojatietä lähestyttäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja ajettava sellaisella nopeudella, että ajoneuvon voi pysäyttää ennen suojatietä ja antaa tietä jalankulkijalle.  Kun nopeus on riittävän alhainen, ehtii havainnot tehdä huolella myös pienempien tienkäyttäjien varalta”, Liikenneturvan koulutusohjaaja Pasi Pohjonen evästää. ”Tartumme yhdessä ajankohtaan, joka on monille perheille uusi ja jännittävä – ja olemme siinä tukena. Lasten turvallisuus on ennen kaikkea meidän aikuisten asia ja turvallisen koulutien tarjoaminen kaikille lapsille on meidän yhteisellä vastuullamme”, Valio Oltermanni® markkinointipäällikkö Nina Wahlström taustoittaa kampanjan merkitystä. Tuomalla näkymättömän näkyväksi ja kiinnittämällä huomion kuskin katseen alle jäävään alueeseen, haluamme muistuttaa autoilijoita siitä välimatkasta, joka pienten kulkijoiden havainnoimiseen vaaditaan. “Teippaamme keltaiseksi alakouluikäisen lapsen kokoa mittataulukon voimin havainnollistavan alueen bussien perissä ja pysäkeissä. Herra Oltermannin keltainen huomioalue erottuu ruuhkaisen liikenteen keskellä ja näyttää konkreettisesti vaadittavan turvavälin. Viemme viestin juuri sinne, missä elintärkeitä päätöksiä auton ratissa tehdään: liikenteeseen”, Wahlström kertoo. Yhteistyöllä saavutamme enemmän Turvallinen koulumatka on kaikkien oikeus. Olethan sinäkin mukana muistuttamassa, että elokuussa liikenteessä on paljon pieniä jalankulkijoita, joille koko maailma on uusi ja ihmeellinen? He opettelevat kulkemaan liikenteessä ilman vanhempaa ja on yhteinen asiamme huomioida pienet sekä taata heille turvallinen koulumatka.

Ponssen puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022

Ponssen puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 Ponsse Oyjpörssitiedote – puolivuosikatsaus9.8.2022 klo 9:00 - Katsauskauden jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 352,0 (294,9) miljoonaa euroa.- Katsauskauden jatkuvien liiketoimintojen liiketulos oli 21,9 (26,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 6,2 (9,1).- Katsauskauden jatkuvien liiketoimintojen tulos ennen veroja oli 20,4 (26,4) miljoonaa euroa.- Katsauskauden jatkuvien liiketoimintojen tulos oli 14,6 (17,3) miljoonaa euroa.- Katsauskauden jatkuvien liiketoimintojen osakekohtainen tulos oli 0,52 (0,62) euroa.- Toisen vuosineljänneksen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 195,9 (152,1) miljoonaa euroa.- Toisen vuosineljänneksen jatkuvien liiketoimintojen liiketulos oli 12,9 (14,3) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 6,6 (9,4).- Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli -37,5 (25,1) miljoonaa euroa.- Omavaraisuusaste oli 59,0 (59,5) prosenttia katsauskauden lopussa.- Jatkuvien liiketoimintojen tilauskanta oli 357,1 (257,5) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa.- Ponsse antoi 8.8.2022 uuden tulosohjauksen jatkuvien liiketoimintojen osalta. Yhtiön euromääräisen liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2022 samalla tasolla kuin vertailukelpoinen jatkuvien liiketoimintojen liiketulos vuonna 2021 (50,0 miljoonaa euroa, 8,2 prosenttia liikevaihdosta). Yhtiön suhteellisen kannattavuuden arvioidaan kuitenkin heikentyvän merkittävästi Venäjän liiketoiminnasta vetäytymisen, osien ja komponenttien saatavuushaasteiden ja voimakkaan inflaation johdosta.Ponsse tiedotti 28.6.2022 allekirjoittaneensa kauppakirjan Venäjän ja Valko-Venäjän PONSSE-palveluista vastanneen tytäryhtiönsä OOO Ponssen koko osakekannan myynnistä. Kaupan odotetaan toteutuvan kuluvan tilikauden kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Kaupan toteutuminen vaatii paikallisten kilpailuviranomaisten hyväksynnän.Ponsse on luokitellut kaupan kohteena olevat toiminnot myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina. Jollei toisin ole mainittu, tässä puolivuosikatsauksessa kerrotut luvut koskevat jatkuvia toimintoja. Tasetta ei ole oikaistu vertailukaudelta. Rahavirtalaskelmaa ei ole oikaistu.Yritysjärjestelyllä ei ole merkittävää tulosvaikutusta, eikä Ponsse ole kirjannut toisen vuosineljänneksen tuloslaskelmaan merkittävää arvonalentumista tai myyntivoittoa kaupan seurauksena. Kumulatiivinen RUB/EUR-muuntoero oli 2,9 miljoonaa euroa vuoden 2022 toisen neljänneksen lopussa. Kumulatiivinen muuntoero kirjataan tuotoksi tuloslaskelmaan, kun kauppa on saatu päätökseen.TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:Jatkuvien liiketoimintojen osalta kysyntä oli Ponssen markkina-alueilla hyvällä tasolla koko toisen vuosineljänneksen ajan. Asiakkaidemme hyvä työtilanne vaikutti positiivisesti sekä uusien koneiden, vaihtokoneiden että huoltopalvelujen kysyntään. Toisella neljänneksellä saadut tilaukset olivat noin 185 miljoonaa euroa. Yhtiön jatkuvien toimintojen tilauskanta oli katsauskauden lopussa 357,1 (356,2) miljoonaa euroa.Katsauskauden aikana Ponsse allekirjoitti sopimuksen Venäjän liiketoimintojen myynnistä. Ponssen kaikki vientitoiminta Venäjälle ja Valko-Venäjälle on ollut keskeytetty 2. maaliskuuta 2022 alkaen. Ponssen tytäryhtiön OOO Ponssen jatkaminen Venäjällä muodostui erittäin hankalaksi ja OOO Ponssen myynti uusille omistajille oli ainoa kestävä ratkaisu.Yhtiön kuluneen neljänneksen liikevaihto oli 195,9 (152,1) miljoonaa euroa jatkuvien liiketoimintojen osalta. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana liiketoiminnoistamme nopeimmin kasvoivat huoltopalvelut ja teknologiayhtiömme Epec. Huoltopalvelumme olivat hyvässä kasvussa asiakkaidemme hyvän työtilanteen ansiosta. Venäläisen puun ja sahatavaran tuonnin loppuminen kasvatti puunkorjuumääriä ja paransi asiakkaidemme työtilannetta Euroopassa. Teknologiayhtiömme Epecin markkinatilanne on hyvä ja yhtiön uudet ratkaisut osuvat mainiosti sähköistymisen ja autonomisten tuotteiden vaatimuksiin.Venäjän liiketoiminnan loppuminen, kova inflaatio sekä osien ja komponenttien saatavuuden merkittävä heikentyminen vaikuttavat Ponsseen voimakkaasti. Ukrainan sodan vaikutus yhtiön tilanteeseen on merkittävä. Venäjän liiketoiminnan loppuminen on heikentänyt yhtiön kannattavuutta ja samalla raju inflaatio osien ja komponenttien hinnoissa sekä logistiikassa on vaikeuttanut tuloksen tekemistä. Yhtiö joutui kutsumaan henkilökunnan yhteistoimintalain mukaisiin muutosneuvotteluihin 7. kesäkuuta ja neuvottelut jatkuvat kesälomakauden jälkeen. Yhtiön tuotanto ja huoltopalvelut ovat olleet kovissa haasteissa osien ja komponenttien heikon saatavuuden vuoksi. Osien ja komponenttien heikko saatavuus on vaikeuttanut tuotannon ja huoltopalveluiden toimintaa, ja tuotanto ei täysin ole pysynyt aikataulussa. Tuotanto on kuitenkin toistaiseksi pystynyt toimimaan ilman keskeytyksiä.Kasvaneet valmistuskustannukset ovat pakottaneet yhtiön nostamaan tuotehintoja, mutta suuren tilauskannan vuoksi hinnankorotukset eivät vaikuta toisen ja kolmannen vuosineljänneksen kannattavuuteen. Lähikuukausina Ponssen tuotannosta valmistuvat koneet on myyty asiakkaillemme lähes vuosi sitten, jolloin tuotekustannuspaineet olivat selvästi maltillisemmat. Edelleen koholla oleva inflaatio tuo epävarmuutta tehtyjen hinnankorotusten riittävyyteen.Liikevoittomme laski edelleen ja suhteellinen kannattavuutemme oli kuluneella neljänneksellä 6,6 (9,4) prosenttia jatkuvien liiketoimintojen osalta. Kannattavuutta heikensi myös liiketoiminnan kulujen liikevaihtoa nopeampi kasvu. Priorisoimme tekemistämme voimakkaasti ja säästötavoitteemme on selkeä. Yhdessä henkilöstömme kanssa etsimme parhaita keinoja kannattavuuden parantamiseksi tuottavuuden, liiketoiminnan kulujen ja tuotekustannusten hallinnan kautta.Rahavirta heikentyi edelleen ollen lopulta -36,7 (-24,2) miljoonaa euroa. Pääomia sitoutui hetkellisesti varastoon jääneisiin, osapuutteista kärsiviin koneisiin ja raaka-ainevarastoihin. Venäjältä vapautuneet koneet myytiin muille markkina-alueille ja vaihtokonevaraston kierto ja taso pysyivät hyvänä. Yhtiön vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla. Yhtiössä uusittiin käyttöpääoman rahoitukseen tarkoitetut sitovat rahoitusinstrumentit kolmeksi vuodeksi eteenpäin.Ponsse lanseeraa uutta teknologiaa elokuun puolivälissä ja esittelee laajasti uusimmat tuotteensa FinnMETKO-metsäkonemessuilla syyskuun alussa. Haastavasta tilanteesta huolimatta kehitämme yhtiötä ponsselaiseen tapaan voimakkaasti eteenpäin ja investoimme kohdennetusti markkinoiden edistyksellisimpään tuoteteknologiaan.LIIKEVAIHTOKonsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 352,0 (294,9) miljoonaa euroa, joka on 19,4 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 78,8 (75,1) prosenttia.Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 39,2 (41,8) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 22,9 (24,8) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 33,8 (28,9) prosenttia sekä muut maat 4,1 (4,5) prosenttia. 1-6/22 1-6/21Liikevaihto jatkuvista toiminnoista 352 043 294 880Liikevaihto lopetetuista toiminnoista 23 407 55 911Liikevaihto yhteensä 375 450 350 792 TULOSKEHITYSLiiketulos oli 21,9 (26,8) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 6,2 (9,1) prosenttia. 1-6/22 1-6/21Liiketulos jatkuvista toiminnoista 21 874 26 814Liiketulos lopetetuista toiminnoista 2 157 9 471Liiketulos yhteensä 24 030 36 286 Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 12,0 (15,7) prosenttia.Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 55,7 (44,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 36,0 (24,5) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -1,6 (-0,5) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -2,5 (-0,9) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saamiset tytäryhtiöiltä olivat nettomääräisesti 92,7 (70,7) miljoonaa euroa.Katsauskauden tulokseksi muodostui 14,6 (17,3) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,52 (0,62) euroa.TASE JA RAHOITUSKonsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 541,0 (461,4) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 222,9 (170,4) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 54,1 (48,4) miljoonaa euroa sekä likvidejä rahavaroja 35,1 (58,7) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 308,8 (266,1) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 235,7 (212,4) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 55,6 (55,0) miljoonaa euroa. Yhtiö on varmistanut likviditeettiään rahoituslimiittisopimuksilla ja yritystodistusohjelmilla, joita ei ole käytössä katsauskauden lopussa. Konsernin lainat rahoituslaitoksilta ovat vakuudettomia lainoja ilman rahoituskovenantteja. Konsernin nettovelat olivat 15,6 (-3,7) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 5,1 (-1,4) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 59,0 (59,5) prosenttia.Liiketoiminnan rahavirta oli -37,5 (25,1) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -22,2 (-11,1) miljoonaa euroa.UKRAINAN SODAN VAIKUTUKSETPonsse tuomitsee Venäjän Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen.Toimintaympäristömme on muuttunut voimakkaasti ja se vaikuttaa Ponssen liiketoimintaan. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on pakottanut Euroopan Unionin ja Yhdysvallat reagoimaan, ja ne ovat asettaneet vahvat pakotteet Venäjää vastaan. Vientipakotteiden ja yhtiön oman linjauksen mukaisesti Ponsse keskeytti 2.3.2022 alkaen kaiken myynnin ja viennin Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Samalla keskeytettiin paikallisen Venäjän tytäryhtiön OOO Ponssen toiminta. Ponsse allekirjoitti 28.6.2022 kauppakirjan Venäjän ja Valko-Venäjän PONSSE-palveluista vastanneen tytäryhtiönsä OOO Ponssen koko osakekannan myynnistä. Kaupan odotetaan toteutuvan kuluvan tilikauden kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Kaupan toteutuminen vaatii paikallisten kilpailuviranomaisten hyväksynnän.Ukrainan sota heikentää laajamittaisesti valmistusverkostojen toimintaa. Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainalla on ollut merkittävä rooli Euroopan terästeollisuuden toimitusketjuissa ja samalla Venäjän rooli energiantoimittajana on ollut Euroopassa huomattava. Sodan seurauksena teräksen valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden saatavuus on heikentynyt merkittävästi ja energian hinnannousu on kiihdyttänyt teräksen jalostamiskustannuksia äärimmilleen. Lisäksi Ukraina on toimittanut muun muassa puolijohdeteollisuuden prosesseissa käytettäviä kaasuja, mikä on jo näkynyt puolijohteiden entisestään heikentyvänä saatavuutena. Valmistusverkostojen toimituskyky on heikentynyt ja inflaatio noussut merkittävästi kriisin vaikutuksesta.Haastavassa tilanteessa Ponssen vahva rahoitusasema on tärkeä. Yhtiön rahoitusasema on säilynyt vahvana hyvän maksuvalmiuden ja rahoituslaitosten kanssa sovittujen sitovien rahoituslimiittien ansiosta. Ponsse on tehnyt tarvittavat rahoitukselliset toimenpiteet yhtiön jatkuvuuden varmistamiseksi ja rahoitustilannetta arvioidaan säännöllisesti.Kyberturvallisuuden vahvistamiseksi Ponssella on tarkennettu ohjelmistopäivityskäytäntöjä ja käyttäjäohjeistuksia.COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUSCovid-19-pandemia on saanut aikaan muutoksia yhtiön toimintaympäristössä ja toimintatavoissa. Yhtiössä on vältytty laajamittaisilta tartunnoilta, eikä toimintoja ole missään vaiheessa jouduttu keskeyttämään. Yhtiössä on noudatettu kaikkia terveysviranomaisten suosituksia ja päätöksenteon lähtökohtana on pidetty asiakkaiden ja ponsselaisten terveyttä ja turvallisuutta.Covid-19-pandemia vaikuttaa edelleen toimintaympäristöömme erityisesti toimittajaverkoston kautta ja voi näin ollen heikentää tehtaan materiaalisaatavuutta. Lisäksi pandemia voi vaikuttaa tavarantoimituksiin logististen solmupisteiden ruuhkautuessa tai pysähtyessä esimerkiksi satamissa.SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTAUusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 396,6 (402,2) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 357,1 (257,5) miljoonaa euroa.JAKELUVERKOSTOPonsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina; Ponsse Chile SpA, Chile; Ponsse Czech s.r.o, Tšekki (1.4.2022 alkaen) sekä Epec Oy, Suomi. Lisäksi konserniin kuuluvat OOO Ponssen 100 % omistama kiinteistöyhtiö Ponsse Centre Venäjällä ja Ponsse Oyj:n osakkuusyhtiö Sunit Oy Suomessa 34 prosentin omistusosuudella.Ponsse on saattanut 17.3.2022 päätökseen Chilen liiketoimintaansa liittyvän omaisuuserien hankinnan sekä 1.4.2022 Tšekin liiketoimintaansa liittyvän osakekannan hankinnan.Ponsse tiedotti 28.6.2022 allekirjoittaneensa kauppakirjan Venäjän ja Valko-Venäjän PONSSE-palveluista vastanneen tytäryhtiönsä OOO Ponssen koko osakekannan myynnistä. Kaupan odotetaan toteutuvan kuluvan tilikauden kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Kaupan toteutuminen vaatii paikallisten kilpailuviranomaisten hyväksynnän.TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNITKonsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 14,0 (11,5) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 5,8 (3,9) miljoonaa euroa.Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 17,5 (11,1) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.JOHTOYhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattila, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, IT- ja digitaalisten palveluiden johtaja Miika Soininen sekä toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.Kansainvälisen PONSSE-palveluverkoston johdossa toimivat konsernin myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattila ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Ponssen tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Jussi Hentunen raportoivat myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattilalle. Konsernin aluejohtajat raportoivat jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtajalle Jussi Hentuselle.Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla.Pohjois-Eurooppa:Jani Liukkonen (Suomi),Carl-Henrik Hammar (Ruotsi, Tanska ja Norja) jaTarmo Saks (Viro, Latvia ja Liettua).Keski- ja Etelä-Eurooppa:Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),Clément Puybaret (Ranska 19.9.2022 saakka, Jean Sionneau 20.9.2022 alkaen),Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),Gary Glendinning (Iso-Britannia ja Irlanti),Antti Räsänen (Unkari, Italia, Romania, Slovenia, Kroatia, Serbia ja Bulgaria),Tarmo Saks (Puola ja Slovakia) jaJakub Hacura (Tšekki 1.4.2022 alkaen).Venäjä ja Aasia:Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) jaRisto Kääriäinen (Kiina ja Japani).Pohjois- ja Etelä-Amerikka:Pekka Ruuskanen (USA),Eero Lukkarinen (Kanada),Fernando Campos (Brasilia) jaMartin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).HENKILÖSTÖKonsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 2 016 (1 789) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 2 076 (1 807) henkilöä.OSAKKEETYhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–30.6.2022 oli 865 817 kappaletta, joka on 3,1 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 27,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 24,00 euroa osakkeelta ja ylin 44,40 euroa osakkeelta.Katsauskauden päätöskurssi oli 25,25 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 707,0 miljoonaa euroa.Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 227 omaa osaketta.VARSINAINEN YHTIÖKOKOUSVarsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 7.4.2022.HALLINNOINTIYhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.RISKIENHALLINTARiskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTAMaailmantalouden elpyminen covid-19-pandemiasta ja kysynnän nopea kasvu ennen Ukrainan konfliktia ovat johtaneet tiettyjen komponenttien, kuten puolijohteiden, saatavuusongelmiin. Talouden nopeat suhdannemuutokset ja edelleen kiihtyvä inflaatio saattavat heikentää osien saatavuutta ja nostaa materiaalikustannuksia. Epävakaa maailmantalouden tilanne saattaa heikentää myös metsäkoneiden kysyntää.Lähiajan riskeihin ja niiden hallintaan heijastuu voimakkaasti Venäjän sota Ukrainassa, mikä vaikuttaa merkittävästi yhtiön kannattavuuden kehitykseen tulevaisuudessa. Ukrainan sodan vaikutuksista Ponssen toimintaan on kerrottu tarkemmin kappaleessa ”UKRAINAN SODAN VAIKUTUKSET”.Epävarmuutta voi lisätä myös kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.Covid-19-pandemian vaikutuksista on kerrottu tämän tiedotteen kappaleessa ”COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS”.Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja ja koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään osittain johdannaissopimusten avulla.LÄHIAJAN NÄKYMÄTPonsse antoi tulosohjauksen 25.4.2022, jolloin Venäjän viennin keskeytymisen, osien ja komponenttien saatavuushaasteiden ja voimakkaan inflaation johdosta euromääräisen liikevoiton arvioitiin olevan vuonna 2022 merkittävästi heikompi kuin 2021.Ponsse tiedotti 28.6.2022 allekirjoittaneensa kauppakirjan Venäjän ja Valko-Venäjän PONSSE-palveluista vastanneen tytäryhtiönsä OOO Ponssen koko osakekannan myynnistä. Ponsse on luokitellut kaupan kohteena olevat toiminnot myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina. Tämän johdosta yhtiö raportoi ja ohjaa tästä edes jatkuvia liiketoimintojaan.Ponsse antoi 8.8.2022 uuden tulosohjauksen jatkuvien liiketoimintojen osalta. Yhtiön euromääräisen liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2022 samalla tasolla kuin vertailukelpoinen jatkuvien liiketoimintojen liiketulos vuonna 2021 (50,0 miljoonaa euroa, 8,2 prosenttia liikevaihdosta). Yhtiön suhteellisen kannattavuuden arvioidaan kuitenkin heikentyvän merkittävästi Venäjän liiketoiminnasta vetäytymisen, osien ja komponenttien saatavuushaasteiden ja voimakkaan inflaation johdosta.Ukrainan kriisi kasvattaa riskejä osien ja komponenttien saatavuuden heikentymisestä ja kustannusten noususta. Riskien hallintaan pyritään löytämään kestäviä ratkaisuja yhdessä toimittajaverkoston kanssa. Myös covid-19-pandemia voi aiheuttaa merkittäviä haasteita sekä toimittajaverkostossa että yhtiön omissa toiminnoissa. Ponsse priorisoi investointeja voimakkaasti ja kulujen tarkkaa kontrollointia jatketaan ja tehostetaan.KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMATYhtiöllä ei ole katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.  PONSSE-KONSERNIKONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur) 1-6/22 1-6/21 1-12/21LIIKEVAIHTO 352 043 294 880 608 271Valmiiden ja 38 147 21 116 12 696keskeneräistentuotteidenvarastojen lisäys(+) tai vähennys (-)Liiketoiminnan muut 1 396 1 095 2 924tuototMateriaalit ja -264 621 -210 929 -411 049palvelutTyösuhde-etuuksista -55 687 -44 894 -87 655aiheutuneet kulutPoistot -13 402 -9 920 -20 140Liiketoiminnan muut -36 004 -24 532 -55 050kulutLIIKETULOS 21 873 26 815 49 998Osuus 117 34 19osakkuusyhtiöidentuloksistaRahoitustuotot ja -1 624 -451 -1 911–kulutTULOS ENNEN VEROJA 20 367 26 397 48 107Tuloverot -5 801 -9 138 -12 936JATKUVIEN 14 567 17 260 35 171LIIKETOIMINTOJENTULOSLopetettujen -200 7 527 19 903toimintojentilikauden tulosTILIKAUDEN TULOS 14 367 24 786 55 073 MUUT LAAJAN TULOKSENERÄT:Ulkomaiseen 13 632 3 024 3 915yksikköön liittyvätmuuntoerot TILIKAUDEN LAAJA 27 999 27 810 58 989TULOS YHTEENSÄ Laimennettu ja 0,52 0,62 1,26laimentamatontulos/osakejatkuvistatoiminnoistaLaimennettu ja -0,01 0,27 0,71laimentamatontulos/osakelopetetuistatoiminnoistaLaimennettu ja 0,51 0,89 1,97laimentamatontulos/osake 4-6/22 4-6/21LIIKEVAIHTO 195 919 152 136Valmiiden ja 15 595 5 506keskeneräistentuotteidenvarastojen lisäys(+) tai vähennys (-)Liiketoiminnan muut 707 718tuototMateriaalit ja -142 296 -104 054palvelutTyösuhde-etuuksista -30 277 -23 603aiheutuneet kulutPoistot -7 001 -4 856Liiketoiminnan muut -19 732 -11 533kulutLIIKETULOS 12 914 14 315Osuus 116 -51osakkuusyhtiöidentuloksistaRahoitustuotot ja -2 743 1 126–kulutTULOS ENNEN VEROJA 10 287 15 390Tuloverot -3 714 -3 512JATKUVIEN 6 573 11 877LIIKETOIMINTOJENTULOSLopetettujen -3 512 4 111toimintojentilikauden tulosTILIKAUDEN TULOS 3 060 15 989 MUUT LAAJAN TULOKSENERÄT:Ulkomaiseen 11 794 1 001yksikköön liittyvätmuuntoerot TILIKAUDEN LAAJA 14 855 16 989TULOS YHTEENSÄ Laimennettu ja 0,23 0,42laimentamatontulos/osakejatkuvistatoiminnoistaLaimennettu ja -0,13 0,15laimentamatontulos/osakelopetetuistatoiminnoistaLaimennettu ja 0,11 0,57laimentamatontulos/osake KONSERNITASE (1 000 eur) 30.6.22 30.6.21 31.12.21VARATPITKÄAIKAISET VARATAineettomat hyödykkeet 45 763 39 771 42 087Liikearvo 6 024 3 806 3 801Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 108 061 111 328 112 127Sijoitukset 428 371 373Osuudet osakkuusyrityksissä 886 800 785Pitkäaikaiset saamiset 232 901 173Laskennalliset verosaamiset 4 464 4 195 3 360PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 165 858 161 172 162 706 LYHYTAIKAISET VARATVaihto-omaisuus 222 894 170 448 167 414Myyntisaamiset 54 140 48 367 43 394Tuloverosaaminen 766 2 056 938Muut lyhytaikaiset saamiset 22 481 20 717 17 270Rahavarat 35 138 58 682 120 900LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 335 419 300 269 349 916 Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät varat 39 746 VARAT YHTEENSÄ 541 023 461 441 512 622 OMA PÄÄOMA JA VELATOMA PÄÄOMAOsakepääoma 7 000 7 000 7 000Muut rahastot 3 460 3 460 3 460Muuntoerot 21 979 7 456 8 347Omat osakkeet -2 -2 -2Kertyneet voittovarat 276 393 248 138 278 462EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA 308 830 266 052 297 267 PITKÄAIKAISET VELATKorolliset velat 51 170 50 885 49 851Laskennalliset verovelat 766 812 967Muut pitkäaikaiset velat 84 90 87PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 52 019 51 787 50 905 LYHYTAIKAISET VELATKorolliset velat 4 453 4 141 4 927Varaukset 4 274 4 739 4 550Tilikauden verovelat 5 449 2 565 901Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 152 197 132 158 154 054LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 166 374 143 602 164 450 Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 13 800 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 541 023 461 441 512 622 RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur) 1-6/22 1-6/21 1-12/21LIIKETOIMINNANRAHAVIRTA:Tilikauden tulos 14 367 24 786 55 073Oikaisut:Rahoitustuotot ja 3 981 423 1 836–kulutOsuus osakkuusyhtiön -117 -34 -19tuloksestaPoistot 14 514 12 039 25 251Tuloverot 5 800 11 110 18 131Muut oikaisut 885 1 619 -1 016Rahavirta ennen 39 429 49 943 99 256käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos:Myyntisaamisten ja -15 900 -19 993 -12 835muiden saamisten muutosVaihto-omaisuuden -59 465 -25 574 -22 371muutosOstovelkojen ja muiden 3 631 34 732 57 525velkojen muutosPakollisten varausten -275 -240 -429muutosSaadut korot 139 62 190Maksetut korot -565 -664 -1 062Muut rahoituserät -377 -1 625 279Maksetut verot -4 122 -11 516 -18 126LIIKETOIMINNAN -37 505 25 126 102 429RAHAVIRTA (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTAInvestoinnit -17 754 -11 273 -24 856aineellisiin jaaineettomiinhyödykkeisiinAineellisten ja 239 141 776aineettomienhyödykkeidenluovutustulotInvestoinnit -4 688 0 0tytäryhtiösijoituksiinINVESTOINTIEN RAHAVIRTA -22 203 -11 132 -24 080(B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTALyhytaikaisten lainojen -852 -60 119 -61 031nostot/takaisinmaksutRahoitusleasingvelkojen -1 737 -1 501 -3 113nostot/takaisinmaksutMaksetut osingot -16 800 -16 800 -16 800RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -19 389 -78 420 -80 943(C) Rahavarojen muutos -79 097 -64 426 -2 594(A+B+C) Rahavarat 1.1. 120 900 123 611 123 611Valuuttakurssimuutosten -1 763 -503 -116vaikutusRahavarat 30.6./31.12. 40 040 58 682 120 900   LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur) A = OsakepääomaB = Ylikurssi- ja muut rahastotC = MuuntoerotD = Omat osakkeetE = Kertyneet voittovarat F = Oma pääoma yhteensä EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA A B C D E FOMA PÄÄOMA 1.1.2022 7 000 3 460 8347 -2 278 462 297 267Muuntoerot 13 632 13 632Katsauskauden tulos 14 367 14 367Katsauskauden laaja tulos 13 632 14 367 14 367Osingonjako -16 800 -16 800Osakepalkkio-ohjelma 30 30Suorat kirjaukset voittovaroihin 334 334OMA PÄÄOMA 30.6.2022 7 000 3 460 21 979 -2 276 393 308 830 OMA PÄÄOMA 1.1.2021 7 000 3 460 4 431 -2 240 149 255 038Muuntoerot 3 024 3 024Katsauskauden tulos 24 786 24 786Katsauskauden laaja tulos 3 024 24 786 27 810Osingonjako -16 800 -16 800Suorat kirjaukset voittovaroihin 3 3OMA PÄÄOMA 30.6.2021 7 000 3 460 7 456 -2 248 138 266 052 SEGMENTTITIEDOT(1000 eur)Konsernintoimintasegmentitperustuvatmaantieteelliseenaluejakoon.Toimintasegmentiton määriteltyperustuenraportteihin, joitakonserninjohtoryhmä käyttääoperatiivisessapäätöksenteossa.Konserni onmuuttanutsegmenttijakoaan,kun Venäjäntoiminnot onluokiteltulopetettuihintoimintoihin jamyytävänä oleviinomaisuuseriin IFRS5 -standardinmukaisesti eivätkäne sisällyjatkuvienliiketoimintojenraporttiin.TOIMINTASEGMENTIT1-6/2022 Pohjois Keski- ja Pohjois- ja Muut Yhteensä -Eurooppa Etelä Etelä maat -Eurooppa -AmerikkaSegmentin 240 855 82 699 120 435 14 458 350liikevaihto 361Segmentin väliset -102 796 -2 086 -1 304 -120 -106 307tuototLIIKEVAIHTO ULKO 138 060 80 612 119 132 14 352 043-PUOLISILTA 241ASIAKKAILTA Segmentin -298 9 472 11 491 2 122 22 787liiketulosKohdistamattomat -915erätLIIKETULOS -298 9 472 11 491 2 122 21 873 TOIMINTASEGMENTIT1-6/2021 Pohjois Keski- ja Pohjois- ja Muut Yhteensä -Eurooppa Etelä Etelä maat -Eurooppa -AmerikkaSegmentin 235 837 75 021 86 654 13 410 668liikevaihto 155Segmentin väliset -112 504 -1 765 -1 462 -57 -115 788tuototLIIKEVAIHTO ULKO 123 334 73 257 85 192 13 294 880-PUOLISILTA 098ASIAKKAILTA Segmentin 2 362 10 712 10 276 2 265 25 615liiketulosKohdistamattomat 1 201erätLIIKETULOS 2 362 10 712 10 276 2 265 26 815 30.6.22 30.6.21 31.12.211. LEASINGVASTUUT (1 000 1 019 789 775eur)2. VASTUUSITOUMUKSET (1 30.6.22 30.6.21 31.12.21000 eur)Takaukset muiden 20 20 20puolestaKiinteistöjen 6 645 7 584 7 272arvonlisäverontarkistusvastuuMuut vastuut 2 46 32 112YHTEENSÄ 6 912 7 636 7 4043. VARAUKSET (1 000 eur) Takuuvaraus1.1.2022 4 55 0Lisätyt varaukset 251Perutut varaukset -527 30.6.2022 4 27 44. MAKSETUT OSINGOT (1 30.6.22 30.6.21000 eur)Osinko per osake 0,60 16 800 16 800eur (0,60 eur)5. AINEELLISET 1-6/ 1-6/21KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 22(1 000 eur)Lisäykset 17 8 715 760Vähennykset -10 -9 697 653YHTEENSÄ 7 10 -982 66. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 1-6/ 1-6/21 22Johdon työsuhde-etuudet(1 000 eur)Palkat ja muut 2 41 2 064lyhytaikaiset työsuhde 1-etuudetIrtisanomisen yhteydessä 0 0suoritetut etuudetEläkesitoumukset, 587 538lakisääteinen javapaaehtoinen eläketurvaHallituksen jäsenille 150 142hallitustehtävistäsuoritetut korvaukset 7. LOPETUT TOIMINNOTPonsse tiedotti 28.6.2022 allekirjoittaneensa kauppakirjan Venäjän ja Valko-Venäjän PONSSE-palveluista vastanneen tytäryhtiönsä OOO Ponssen koko osakekannan myynnistä. Kaupan odotetaan toteutuvan kuluvan tilikauden kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Kaupan toteutuminen vaatii paikallisten kilpailuviranomaisten hyväksynnän.Ponsse on luokitellut kaupan kohteena olevat toiminnot myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoinut ne lopetettuina toimintoina. Jollei toisin ole mainittu, tässä puolivuosikatsauksessa kerrotut luvut koskevat jatkuvia toimintoja. Tasetta ei ole oikaistu vertailukaudelta. Rahavirtalaskelmaa ei ole oikaistu.Yritysjärjestelyllä ei ole merkittävää tulosvaikutusta, eikä Ponsse ole kirjannut toisen vuosineljänneksen tuloslaskelmaan merkittävää arvonalentumista tai myyntivoittoa kaupan seurauksena. Kumulatiivinen RUB/EUR-muuntoero oli 2,9 miljoonaa euroa vuoden 2022 toisen neljänneksen lopussa. Kumulatiivinen muuntoero kirjataan tuotoksi tuloslaskelmaan, kun kauppa on saatu päätökseen. Puolivuotiskatsauksessa on käytetty RUB/EUR-keskikurssina 82,428243 ja päätöskurssina 56,999.  LOPETETTUJEN LIIKETOIMINTOJEN TULOSLASKELMA (1 000 eur) 1-6/22 1-6/21 1-12/21LIIKEVAIHTO 23 407 55 911 141 727Valmiiden ja -1 177 2 170 -195keskeneräistentuotteidenvarastojenlisäys (+) taivähennys (-)Liiketoiminnan 91 94 648muut tuototMateriaalit ja -14 154 -36 558 -88 301palvelutTyösuhde -3 027 -6 513 -15 180-etuuksistaaiheutuneetkulutPoistot -1 112 -2 119 -5 111Liiketoiminnan -1 872 -3 514 -8 566muut kulutLIIKETULOS 2 157 9 471 25 023Rahoitustuotot -2 357 28 75ja –kulutTULOS ENNEN -201 9 499 25 098VEROJATuloverot 1 -1 972 -5 195TULOS -200 7 527 19 903LOPETETUISTATOIMINNOISTA LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN VAIKUTUS TASEESEEN (1 000 eur) 30.6.22MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELLUTOMAISUUSERÄTAineettomat hyödykkeet 38Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11 547Laskennalliset verosaamiset 1 188Vaihto-omaisuus 13 050Myyntisaamiset 3 498Tuloverosaaminen 998Muut lyhytaikaiset saamiset 4 526Rahavarat 4 903MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELLUT 39 746OMAISUUSERÄT YHTEENSÄ MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELTUIHINOMAISUUSERIIN LIITTYVÄT VELATKorolliset velat 29Laskennalliset verovelat 37Tilikauden verovelat 3Ostovelat ja muut lyhytaikaiset 13 731velatMYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELTUIHIN 13 800OMAISUUSERIIN LIITTYVÄT VELATYHTEENSÄ LOPETETTUJEN LIIKETOIMINTOJEN RAHAVIRTA (1 000 eur) 1-6/22 1-6/21 1-12/21Liiketoiminnan -8 581 -1 120 19 881rahavirtaInvestointien -908 -927 -989rahavirtaRahoituksen -10 -39 -72rahavirtaKauden rahavirta -9 500 -2 086 18 821TUNNUSLUVUT 30.6.22 30.6.21 31.12.21Tutkimus- ja 14,0 11,5 23,8kehityskulut (Me)Investoinnit 17,5 11,3 24,9käyttöomaisuuteen(Me)% liikevaihdosta 5,0 3,8 4,1Henkilöstö 2 016 1 789 1 825keskimäärinTilauskanta (Me) 357,1 257,5 312,5Omavaraisuusaste 59,0 59,5 60,7%Laimennettu ja 0,52 0,62 1,26laimentamatontulos/osake(eur), jatkuvatliiketoiminnotLaimennettu ja -0,01 0,27 0,71laimentamatontulos/osake(eur), lopetutliiketoiminnotLaimennettu ja 0,51 0,89 1,97laimentamatontulos/osake (eur)Oma pääoma/osake 10,10 9,50 10,62(eur)Saadut tilaukset 396,6 402,2 770,7(Me) TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVATSijoitetun pääoman tuotto- %:Tulos ennen veroja + rahoituskulut (jatkuvista liiketoiminnoista)-----------------------------------------------------------------------------------------------Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100Henkilöstö keskimäärin:Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo jatkuvista liiketoiminnoista. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.Nettovelkaantumisaste, %:Korolliset rahoitusvelat – rahavarat-----------------------------------------------Oma pääoma * 100Omavaraisuusaste, %:Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus------------------------------------------------------------Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100Tulos/osake, jatkuvat liiketoiminnot:Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista – Määräysvallattomien osuus--------------------------------------------------------------------------------------------Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikanaTulos/osake, lopetetut liiketoiminnot:Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista – Määräysvallattomien osuus--------------------------------------------------------------------------------------------Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikanaTulos/osakeTilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus--------------------------------------------------------------------------------------------Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikanaOma pääoma/osake:Oma pääoma--------------------------------------------------------------Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemääräSaadut tilaukset:Tilikauden liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista + Jatkuvien liiketoimintojen tilauskannan muutos tilikauden aikanaPuolivuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa on noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Puolivuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2021 laaditussa vuositilinpäätöksessä.Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.Vieremällä 9. elokuuta 2022PONSSE OYJJuho NummelaToimitusjohtajaLISÄTIETOJAToimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362JAKELUNASDAQ OMX Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineetwww.ponsse.comPonsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

Helsingin Kaupunginteatterin koko syyskauden 2022 ohjelmisto julkistettu! / Helsingfors Stadsteater har släppt hela höstrepertoaren för 2022!

[Helsingin Kaupunginteatteri Fanny ja Alexander Kuvassa Olavi Uusivirta AnnaMaija Tuokko Eero Aho Elena Leeve ja Esko Salminen Kuva Ilkka Saastamoinen] Helsingin Kaupunginteatterissa saavat marraskuussa 2022 ensi-iltansa Ingmar Bergmanin sukusaaga Fanny ja Alexander  ja Valtteri Raekallion monimediallinen tanssiesitys Lomonosovin moottori . Joulukuussa uusintaensi-iltansa saa Shed-musiikkiteatterin Saiturin joulu . Muita syksyn ensi-iltoja ovat bilemusikaali Priscilla, aavikon kuningatar , uudet kotimaiset dramatisoinnit Minä valitsin sinut , Ystäväni pelikaani  ja Kris och katastrof i Mumindalen , koskettava perhekuvaus Kultalampi , klassikkonäytelmän päivitys Vaarallisia suhteita , vauvateatteriesitys Mukavaa matkaa! , suosittuun romaanisarjaan perustuva Min fantastiska väninna  sekä Nykyesityksen näyttämön  ensimmäiset omat tuotannot. Helsingin Kaupunginteatterissa juhlitaan elokuussa, kun diskohiteistä ja näyttävistä puvuistaan tunnettu bilemusikaali Priscilla, aavikon kuningatar  (2006) saa odotetun Suomen ensi-iltansa 25. elokuuta. Ohjaajana on Kinky Bootsista tuttu Samuel Harjanne ja päärooleissa Lauri Mikkola, Clarissa Jäärni ja Niki Rautén. Suuren näyttämön syyskausi jatkuu 17. marraskuuta Ingmar Bergmanin osittain omaelämäkerrallisella sukusaagalla Fanny ja Alexander . Paavo Westerbergin dramatisoima ja ohjaama näytelmä on karnevalistinen näyttämöfantasia, perhedraama ja voimaannuttava tarina, jonka rooleissa nähdään joukko tunnettuja tähtinäyttelijöitä, mm. Eero Aho, Santeri Kinnunen, Elena Leeve, Rea Mauranen, Esko Salminen, Anna-Maija Tuokko ja Olavi Uusivirta. Musiikin näytelmään on säveltänyt Sanna Salmenkallio. Maailmanmenestystään vuosikymmenestä toiseen jatkanut Ernest Thompsonin Kultalampi  (1979) saa ensi-iltansa Arena-näyttämöllä 8. syyskuuta. Haikean ja koskettavan kuvauksen perheestä, pitkästä parisuhteesta ja kaiken katoavaisuudesta ohjaa Tuomo Aitta, ja päärooleissa nähdään Heidi Herala ja Juhani Laitala. Kotimainen näytelmäuutuus Minä valitsin sinut  saa ensi-iltansa pienellä näyttämöllä 22. syyskuuta. 2000-luvun alun Helsinkiin sijoittuva tarkkanäköinen parisuhdekuvaus perustuu Laura Lehtolan samannimiseen romaaniin (2020), jonka hän on dramatisoinut ja kirjoittanut näytelmäksi yhdessä ohjaaja Milja Sarkolan kanssa. Päärooleissa nähdään Wenla Reimaluoto ja Misa Lommi. Pienen näyttämön syksyä jatkaa 12. lokakuuta koko perheen fantasiaseikkailu Ystäväni pelikaani . Paula Salmisen uusi dramatisointi Leena Krohnin romaanista Ihmisen vaatteissa kertoo kahden muukalaisen kohtaamisesta suuressa kaupungissa, yllättävästä ystävyydestä, koti-ikävästä, ihmisyydestä sekä ihmisen ja luonnon suhteesta. Viisaan näytelmän elämän ihmeellisyydestä ohjaa palkittu Irene Aho ja päärooleissa nähdään Ylermi Rajamaa, Elias Salonen ja Inkeri Hyvönen. Helsinki Dance Companyn syksyn 2022 koreografina vierailee ryhmän entinen tanssija ja sukupolvensa keskeisiin suomalaisiin koreografeihin lukeutuva Valtteri Raekallio. Ensi-iltansa 2. marraskuuta saava monimediallinen tanssiteos Lomonosovin moottori  pohjaa Antti Salmisen samannimiseen kirjaan. Pienelle näyttämölle, sen aulatiloihin sekä tietoverkkoon levittäytyvän teoksen musiikin säveltää kansanmuusikkona tunnettu Pekko Käppi, ja teoksessa esiintyvät kaikki tanssiryhmän kahdeksan tanssijaa. Pienen näyttämön lämpiössä nähdään syyskaudella vauvojen oma teatteriesitys Mukavaa matkaa! . Jenny Jumppasen ohjaama esitys tuli viime syksynä ohjelmistoon osana vuonna 2021 syntyneille helsinkiläisvauvoille ja heidän lähiaikuisilleen tarjottavaa Kulttuurin kummilapset  -hanketta. Nyt 24. elokuuta alkaen kummilasten suosikkiesityksestä pääsevät nauttimaan myös kaikki muut sylivauvat aikuisineen. Studio Pasilan syyskauden aloittaa Leea Klemolan ja Rosa-Maria Perän sovitus Christopher Hamptonin näytelmästä Vaarallisia suhteita  28. syyskuuta. Kirjailijakaksikko siirtää alkuperäisen tarinan, tapahtumat ja henkilöt 1700-luvun Ranskan seurapiireistä talousvaikeuksissa kamppailevaan, kirkon sponsoroimaan suomalaiseen teatteriin. Anna-Elina Lyytikäisen ohjaaman näytelmän rooleissa nähdään mm. Riitta Havukainen, Merja Larivaara, Eija Vilpas ja Antti Virmavirta. Toukokuussa 2022 toimintansa aloittaneen Nykyesityksen näyttämön  ensimmäiset kantaesitykset nähdään elokuussa. Kahden teoksen ilta, Helsingin Feministisen Salaseuran Kohtaamisia  ja Sara Grotenfeltin Last Hurrah  saa ensiesityksensä 9. elokuuta ja Kati Korosuon The Artist Is at Home  23. elokuuta studio Pasilassa. Charles Dickensin klassikkoteokseen pohjaava, ohjaaja Heikki Sankarin ja säveltäjä Tuomas Kesälän koko perheen musiikkinäytelmä Saiturin joulu  saa uusintaensi-iltansa Kaupunginteatterin lasten ja nuorten Shed-musiikkiteatterin esittämänä 3. joulukuuta studio Pasilassa. Ruotsinkielisellä Lilla Teaternin näyttämöllä saa 15. syyskuuta Suomen ensi-iltansa Elena Ferranten rakastettuun Napoli-sarjaan perustuva Min fantastiska väninna  (2019). Italian merkittävimmän nykykirjailijan menestysromaaneihin perustuvan näytelmän on kirjoittanut April de Angelis, ja sen ohjaa Riikka Oksanen. Suomeksi ja ruotsiksi tekstitettävän näytelmän päärooleissa nähdään Pia Andersson ja Cecilia Paul. Lillanin syyskautta jatkaa 1. lokakuuta ensi-iltansa saava ensimmäinen Tove Janssonin alkuperäissarjakuviin pohjaava, ohjaaja-koreografi Jakob Höglundin ideoima ja Annina Enckellin dramatisoima esitys Kris och katastrof i Mumindalen . Esityksen musiikin on säveltänyt Robert Kock, ja palkitun Heini Maarasen nukke-estetiikka herättää rakastetut Muumi-hahmot eloon. Kaikille 10–110-vuotiaille soveltuva esitys tekstitetään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Syyskaudella Kaupunginteatterin ohjelmistossa jatkavat koko perheen musiikkiseikkailu Tatu ja Patu Helsingissä  suurella näyttämöllä, Merja Larivaaran ja Kari Heiskasen tähdittämä rakkaustarina Hiljaiset sillat  pienellä näyttämöllä sekä pienen näyttämön lämpiöön joulun alla palaava Kaksitoista lahjaa joulupukille . Studio Pasilassa jatkaa 20-vuotisjuhlavuottaan viettävä Club act!one , ja ikisuositut Kiviä taskussa  -esitykset siirtyvät syksyllä Pasilasta suuremmalle Arena-näyttämölle. Myös yleisön ylistämät Seniorisoppa - ja Kahvilla kirjailijan kanssa -tapahtumat saavat jatkoa syksyllä. Helsingin Kaupunginteatteri esittelee syyskauden ohjelmistoaan yleisölle avoimissa avajaiskarnevaaleissa 16. elokuuta klo 12 alkaen. Lisätiedot tapahtumasta ja ilmoittautuminen teatterin kotisivujen  kautta. Lue uusi Teatteriin extra täällä . Seuraavat ensi-illat Helsingin Kaupunginteatterissa Nykyesityksen näyttämön ensi-illat: · 9.8.2022 Double bill: Helsingin Feministinen Salaseura: Kohtaamisia  ja Sara Grotenfelt: Last Hurrah  · 23.8.2022 Kati Korosuo: The Artist Is at Home  24.8.2022 Mukavaa matkaa! , ohj. Jenny Jumppanen25.8.2022 Priscilla, aavikon kuningatar , ohj. Samuel Harjanne8.9.2022 Kultalampi , ohj. Tuomo Aitta15.9.2022 Min fantastiska väninna , ohj. Riikka Oksanen22.9.2022 Minä valitsin sinut , ohj. Milja Sarkola28.9.2022 Vaarallisia suhteita , ohj. Anna-Elina Lyytikäinen1.10.2022 Kris och katastrof i Mumindalen , ohj. ja kor. Jakob Höglund12.10.2022 Ystäväni pelikaani , ohj. Irene Aho2.11.2022 Lomonosovin moottori,  kor. Valtteri Raekallio17.11.2022 Fanny ja Alexander , ohj. Paavo Westerberg3.12.2022 Saiturin joulu , ohj. Heikki Sankari Helsingin Kaupunginteatterin asiakaspalvelu puhelimitse ma-pe klo 9-16, lipunmyynti Ensi linja 2, ma-pe klo 11-16, Eläintarhantie 5 la klo 11-18 ja tuntia ennen esitystä sekä Lippupiste  ma-la klo 9 - 21, su klo 10 - 18, puh. 0600 900 900 (2 €/min+pvm) www.hkti.fi Lehdistökuvat löytyvät kuvapankista  ja tiedotteet uutishuoneesta .Lisätietoja, medialippuvaraukset ja haastattelupyynnöt:Viestintäpäällikkö Kaisa Pelkonen, kaisa.pelkonen@hkt.fi, 040 552 3788Lilla Teatern, PR & Marknadsföring, Ida Virkkunen ida.virkkunen@lillateatern.fi, 050 357 4250 Helsingin Kaupunginteatteri, Ensi linja 2, 00530 Helsinki, www.hkt.fi *** Pressmeddelande 9.8.2022 Helsingfors Stadsteater har släppt hela höstrepertoaren för 2022 Ingmar Bergmans släktsaga Fanny ja Alexander  och Valtteri Raekallios multimediala dansföreställning Lomonosovin moottori  har premiär i november 2022 på Helsingfors Stadsteater. I december följer nypremiären för Saiturin joulu  av musikteatern Shed. Övriga premiärer är den helfestliga musikalen Priscilla, aavikon kuningatar,  de inhemska nydramatiseringarna Minä valitsin sinut,  Ystäväni pelikaani  och Kris och katastrof i Mumindalen , familjeskildringen Kultalampi,  klassikern Vaarallisia suhteita  i ny tappning samt Min fantastiska väninna , baserad på den populära romansviten med samma namn. Nykyesityksen näyttämö ger också sina första egna premiärer. Det blir fest på Helsingfors Stadsteater i augusti då partymusikalen Priscilla, aavikon kuningatar,  känd för sina discohitar och mäktiga dräkter, får premiär den 25 augusti. För regin står Samuel Harjanne, bekant bl.a från jättesuccén Kinky Boots, och i huvudrollerna ses Lauri Mikkola, Clarissa Jäärni och Niki Rautén. Stora scenens höst fortsätter den 17 november med Ingmar Bergmans delvis självbiografiska släktepos Fanny ja Alexander . Paavo Westerberg har dramatiserat och regisserat föreställningen där det starkt berättade familjedramat möter karnevalistisk scenfantasi. I den stjärnspäckade ensemblen ingår bl.a Eero Aho, Elena Leeve, Rea Mauranen, Esko Salminen, Anna-Maija Tuokko och Olavi Uusivirta. Musiken har komponerats av Sanna Salmenkallio. Ernest Thompsons Kultalampi  har premiär på Arena-scenen  den 8 september. Tuomo Aitta är regissör för denna vemodiga och rörande berättelse om en familj, en lång parrelation och livets skymningstid. I huvudrollerna ses Heidi Herala och Juhani Laitala. Minä valitsin sinut  är en ny inhemsk pjäs med premiär på lilla scenen den 22 september. Den Helsingforsbaserade samtidsskildringen baserar sig på Laura Lehtolas roman med samma namn. Föreställningen regisseras av Milja Sarkola som också har dramatiserat pjäsen tillsammans med Lehtola. Wenla Reimaluoto och Misa Lommi gör huvudrollerna. Lilla scenen bjuder på ett äventyr för hela familjen när Ystäväni pelikaani  får premiär den 12 oktober. Paula Salminens nydramatisering av Leena Krohns roman Ihmisen vaatteissa skildrar med varm humanism två främlingars möte och överraskande vänskap i en stor stad och betraktar människans förhållande till naturen. Irene Aho regisserar föreställningen och huvudrollerna görs av Ylermi Rajamaa, Elias Salonen och Inkeri Hyvönen. Helsinki Dance Company gästas hösten 2022 av gruppens fd dansare Valtteri Raekallio, en av sin generations främsta finska koreografer. Raekallios multimediala dansföreställning Lomonosovin moottori  har premiär den 2 november och baserar sig på Antti Salminens bok med samma namn. Föreställningen sprider ut sig på lilla scenen, i foajén och på datanätverket och musiken komponeras av Pekko Käppi. I föreställningen medverkar alla åtta dansare från Helsinki Dance Company.  Mukavaa matkaa!  har nypremiär för familjens allra minsta i foajén vid lilla scenen den 24 augusti. Föreställningen som regisserats av Jenny Jumppanen hade ursprungligen premiär ifjol som en del av projektet Kulturens fadderbarn, riktat till spädbarn födda i Helsingsfors. Nu kan alla ta del av denna publikfavorit oberoende av hemkommun. Höstsäsongen i studio Pasila inleds den 28 september med Leea Klemolas och Rosa-Maria Peräs version av Christopher Hamptons pjäs Vaarallisia suhteita . Författarduon har förflyttat den ursprungliga berättelsen, händelserna och personerna från 1700-talets Frankrike till en finsk teater som kämpar med ekonomin och finansieras av kyrkan. Regissör är Anna-Elina Lyytikäinen och Riitta Havukainen, Merja Larivaara, Eija Vilpas och Antti Virmavirta gör huvudrollerna. Nykyesityksen näyttämö inledde sin verksamhet i maj 2022 och den 9 augusti blir det urpremiär för dubbelföreställningen Kohtaamisia  av Helsingin Feministinen Salaseura och Last Hurrah  av Sara Grotenfelt. Kati Korosuos verk The Artist Is at Home  har premiär 23 augusti. Regissören Heikki Sankari och kompositören Tuomas Kesälä sätter tillsammans med Shed, Stadsteaterns musikteatergrupp för barn och ungdomar, upp sin familjeversion av Charles Dickens klassiker Saiturin joulu . Nypremiär blir det den 3 december i studio Pasila. Elena Ferrantes älskade Neapel-serie intar Lilla Teatern när Min fantastiska väninna  har premiär den 15 september. Ferrante är en av Italiens mest betydelsefulla samtidsförfattare och föreställningen baserar sig på hennes succéromaner. För regin står Riikka Oksanen. Pia Andersson och Cecilia Paul gör rollerna som de fantastiska väninnorna i manuset signerat April de Angelis. Lilla Teaterns höstsäsong fortsätter 1 oktober med Kris och katastrof i Mumindalen , den första föreställningen som baserar sig på Tove Janssons tecknade serier. Jakob Höglund står för regi, koreografi och koncept och för dramatiseringen står Annina Enckell. Robert Kock har komponerat musiken och prisbelönta dockdesignern Heini Maaranen har skapat dockor som väcker liv i muminfigurerna. Föreställningen rekommenderas för 10-110-åringar och textas på finska, svenska och engelska. Familjeföreställningen Tatu ja Patu Helsingissä  fortsätter på repertoaren, liksom Hiljaiset sillat  med Merja Larivaara och Kari Heiskanen i huvudrollerna. Kaksitoista lahjaa joulupukille  återvänder till lilla scenens foajé till jul och i studio Pasila forsätter 20-års jubilerande Club act!one . Kiviä taskussa -föreställningarna flyttar från Böle till den större Arena-scenen. Publikfavoriterna Seniorisoppa  och Kahvilla kirjailijan kanssa - evenemangen fortsätter även de i höst. Helsingfors Stadsteater presenterar sin höstrepertoar under en öppningskarneval den 16.8 kl.12. Tillställningen är öppen för publiken. Tilläggsinformation och anmälningar via teaterns hemsida.  Läs nyaste numret av Teatteriin-tidningen här . Premiärer på Helsingfors Stadsteater Nykyesityksen näyttämö: · 9.8.2022 Double bill: Helsingin Feministinen Salaseura: Kohtaamisia  och Sara Grotenfelt: Last Hurrah  · 23.8.2022 Kati Korosuo: The Artist Is at Home  24.8.2022 Mukavaa matkaa! , reg. Jenny Jumppanen25.8.2022 Priscilla, aavikon kuningatar , reg. Samuel Harjanne8.9.2022 Kultalampi , reg. Tuomo Aitta15.9.2022 Min fantastiska väninna , reg. Riikka Oksanen22.9.2022 Minä valitsin sinut , reg. Milja Sarkola28.9.2022 Vaarallisia suhteita , reg. Anna-Elina Lyytikäinen1.10.2022 Kris och katastrof i Mumindalen , reg. och kor. Jakob Höglund12.10.2022 Ystäväni pelikaani , reg. Irene Aho2.11.2022 Lomonosovin moottori,  kor. Valtteri Raekallio17.11.2022 Fanny ja Alexander,  reg. Paavo Westerberg3.12.2022 Saiturin joulu,  reg. Heikki Sankari Helsingingfors Stadsteaters biljettkassa, Första linjen 2, må-fre kl. 11-16 och Djurgårdsvägen 5 lö kl. 11-18 och en timme innan föreställningen börjar. Lippupiste  må-lö kl 9 - 21, sö kl. 10 - 18, tfn. 0600 900 900 (2 €/min+lna/msa) www.hkt.fi  Pressbilder finns i bildbanken  och pressmeddelanden i pressrummet . Tilläggsinformation, pressbiljetter och intervjuförfrågningar:Helsingfors Stadsteater, kommunikationschef Kaisa Pelkonen, kaisa.pelkonen@hkt.fi, 040 552 3788Lilla Teatern, marknadsförare, Ida Virkkunen ida.virkkunen@lillateatern.fi, 050 357 4250 Helsingfors Stadsteater, Första linjen 2, 00530 Helsingfors, www.hkt.fi

Musti Groupin tulostiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous tilikaudella 2023

Musti Group Oyj                                                Pörssitiedote 9.8.2022 klo 10.00 Musti Groupin tulostiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous tilikaudella 2023 Musti Groupin taloudellisen raportoinnin kalenteri tilikaudella 2023 on seuraava: - 8.11.2022: tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2022 - 16.12.2022 tilikauden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista sekä palkitsemisraportti - 2.2.2023: osavuosikatsaus ajalta lokakuu 2022–joulukuu 2022 - 4.5.2023: puolivuotiskatsaus ajalta lokakuu 2022–maaliskuu 2023 - 10.8.2023: osavuosikatsaus ajalta lokakuu 2022–kesäkuu 2023 Musti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu järjestettäväksi 30.1.2023. Yhtiön hallitus kutsuu kokouksen koolle erillisellä pörssitiedotteella lähempänä ajankohtaa. Essi Nikitin johtaja, sijoittajasuhteet ja viestintä puh. +358 50 581 1455, essi.nikitin@mustigroup.com Jakelu:Nasdaq HelsinkiPäämediatwww.mustigroup.com Musti Group lyhyesti: Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme omnikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja. Musti-konsernin liikevaihto oli 341 miljoonaa euroa tilikaudella 2021. Yhtiöllä oli tilikauden 2021 lopussa 1 397 työntekijää, 1,3 miljoonaa kanta-asiakasta ja 312 myymälää.

Etteplan vauhdittaa koneiden ja laitteiden neljättä teollista vallankumousta investoimalla koneoppimis- ja tekoälyteknologiaa kehittävään ruotsalaiseen Ekkono Solutions AB:hen

Etteplan lehdistötiedote 9.8.2022 klo 10.00 Teknologiapalveluyhtiö Etteplan tekee strategisen investoinnin koneoppimis- ja tekoälyteknologiaa kehittävään ruotsalaiseen start-up-yhtiö Ekkono Solutions AB:hen. Etteplan hankkii noin 20 prosentin osuuden yhtiöstä. Digitaaliteknologia tarjoaa Etteplanille valtavan kasvupotentiaalin. Koneoppimis- ja tekoälyteknologiaan perustuvat ratkaisut vauhdittavat neljättä teollista vallankumousta ja edistävät digitaalisten ja vihreää siirtymää tukevien teknologioiden käyttöönottoa teollisuudessa. Teknologiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi koneiden tai laitteiden yksilölliseen suorituskykyoptimointiin, huollon optimointiin tai energiankulutuksen tehostamiseen. Ekkono Solutions AB on ruotsalainen vuonna 2016 perustettu Edge Machine Learning (ML) teknologia- ja ohjelmistoyhtiö, jonka palveluksessa on koneoppimisen, data-analytiikan ja sulautettujen järjestelmien asiantuntijoita. Ekkono n Edge Intelligence on reunalaskentaan (edge computing) tarkoitettu sulautettu ohjelmistokirjasto. Sen avulla koneiden tai laitteiden, esimerkiksi ajoneuvojen tai sähkömoottorien toimintaa analysoidaan reaaliaikaisesti, itseoppivasti ja yksilöllisesti niiden toimiessa. Kone tai laite hyödyntää analyysin tuloksia esim. huollon optimointiin tai energiankulutuksen tehostamiseen. Ekkono n Edge Machine Learning -teknologia ei siirrä tietoa pilveen vaan tekee analyysin ja optimoinnin paikallisesti itse koneessa tai laitteessa. Näin ollen Ekkonon teknologia toimii myös koneissa ja laitteissa, joissa ei ole internet-yhteyttä. Investoinnin myötä Etteplan pääsee mukaan vaikuttamaan Ekkonon kehitykseen osallistumalla uuden osakkuusyhtiönsä hallitustyöskentelyyn. ”Data-analytiikka sekä koneiden ja laitteiden optimointi tulee koko ajan tärkeämmäksi kun yritykset kehittävät koneitaan ja laitteitaan esimerkiksi entistä energiatehokkaammiksi. Sijoitus start-up -yhtiöön tukee Etteplanin strategiaa ja tavoitetta tuoda modernia teknologiaa osaksi palveluratkaisujamme. Tavoitteenamme on tehdä syvällistä yhteistyötä ja ohjata Ekkono n teknologian kehitystä. Haluamme hyödyntää teknologiaa arvon tuottamiseksi asiakkaillemme sekä tukea tulevaisuuden kestävien koneiden ja laitteiden kehittämistä”, sanoo Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki. ”Etteplan on loistava kumppani meille. Heidän laaja ja syvä teknologiaosaamisensa auttaa meitä kehittämään teknologiaamme ja sen hyödyntämistä. Etteplanin asiakaskunnassa on suuri määrä kone- ja laitevalmistajia, jotka voivat hyödyntää innovatiivista teknologiaa parantaakseen tuotteitaan”, sanoo Lindén, Ekkono Solutions AB:n toimitusjohtaja.Lisätietoja:Petri Ikonen, johtaja, Solutions & Technologies, Etteplan, puh. 050 386 7253Outi Torniainen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Etteplan, puh. 010 307 3302Jon Lindén, toimitusjohtaja, Ekkono Solutions AB, puh +46 709 576 006Ekkono Solutions lyhyesti Ekkono on ruotsalainen reunalaskentaan ja koneoppimiseen erikoistunut ohjelmistoyhtiö. Ekkonon ainulaatuinen osaaminen on syntynyt seitsemän vuoden ajan Boråsin yliopistossa tehdyn tutkimuksen tuloksena. Se mahdollistaa itseoppivien, ennakoivien ja kestävien älykkäiden ominaisuuksien nopean kehityksen. Ekkono toimii useilla toimialoilla, mukaan lukien teollisuuslaitteet, autoteollisuus ja energia. www.ekkono.ai

CapMan Infra myy osuutensa johtavassa norjalaisessa lauttaliikennöitsijä Norledissa CBRE Investment Managementille

CapMan Infra lehdistötiedote9.8.2022 klo 10.00 CapMan Infra myy osuutensa johtavassa norjalaisessa lauttaliikennöitsijä Norledissa CBRE Investment Managementille CBRE Investment Management ja CapMan Infra ovat sopineet CBRE IM:n hankkivan CapManin hallinnoiman osuuden lauttayhtiö Norledista. Transaktio on ensimmäinen irtautuminen CapMan Nordic Infrastructure I -rahastosta. CapMan Infra ja CBRE IM hankkivat kukin 50 prosentin osuuden yhtiöstä vuonna 2019. Norled on yksi Norjan neljästä johtavasta vesiliikenteen toimijasta, joka liikennöi 41 auto- ja 30 matkustajalauttaa kapasiteettipohjaisilla sopimuksilla. Norled on innovatiivisten ja ympäristöystävällisten liikenneratkaisujen edelläkävijä, ja yhtiö on tehnyt merkittäviä investointeja uudentyyppisiin aluksiin ja ympäristöystävällisiin teknologioihin, mukaan lukien hybridi- ja akkuratkaisuilla kulkeviin aluksiin sekä maailman ensimmäiseen vetyteknologiaa hyödyntävään autolauttaan. Vuodesta 2019 lähtien Norled on investoinut n. 2,5 miljardia Norjan kruunua laivastonsa uudistamiseen, mikä on alentanut hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2021. Yhtiön matalapäästöisten ja päästöttömien alusten lukumäärä on samalla kasvanut kahdesta kahdeksaantoista.* Norjassa vesiliikenne on keskeinen osa julkisen liikenteen infrastruktuuria, ja Norjan valtio on asettanut liikennesektorin yrityksille kunnianhimoiset tavoitteet ja tukiohjelmat muuntaakseen dieselkäyttöiset lautat uusiutuvalla sähköllä kulkeviin sekä vetyä polttoaineena käyttäviin ratkaisuihin. Norledin tavoitteena on, että suurin osa sen laivastosta toimii ilman hiilidioksidipäästöjä seuraavan vuosikymmenen aikana. ”Yhtiön hankinnan jälkeen olemme rakentaneet Norledista menestyksekkään yrityksen vahvistamalla johtoryhmää, organisaatiota sekä kilpailutusprosessien osaamista, ja olemme samalla investoineet merkittävästi hiilijalanjäljen pienentämiseen. Norledin liiketoiminnan ja norjalaisen lauttasektorin vakaus tuli entistäkin vahvemmin todistettua koronaviruspandemian aikana, ja olemme ylpeitä, että olemme voittaneet kilpailutuksissa merkittävän määrän uusia liikennöintisopimuksia. Tämä luo edellytykset Norledin menestykselle tulevaisuudessakin, sekä uusille vihreän teknologian investoinneille. Yhtiöllä on nyt hyvät edellytykset luoda pitkäaikaista arvoa CBRE IM:n omistuksessa. On ollut suuri kunnia tehdä yhteistyötä Norledin omistautuneiden työntekijöiden ja johdon kanssa”, sanoo CapMan Infran managing partner Ville Poukka. ”Uskomme, että pitkäaikaiset kapasiteettipohjaiset sopimukset yhdistettynä Norjan valtion tukemaan vihreään siirtymään tekevät Norledista houkuttelevan sijoituskohteen eurooppalaisella liikennesektorilla,” sanoo Dr. Andreas Köttering, Head of Europe Private Infrastructure, CBRE Investment Management. ”Olemme iloisia yhteistyöstä CapManin kanssa Norledin kasvattamiseksi, ja tästä on hyvä jatkaa tämän edelläkävijäyhtiön edelleen kehittämistä”. Norledin johtoryhmä jatkaa liiketoiminnan vetämistä toimitusjohtaja Heidi Woldenin luotsaamana. Transaktio edellyttää viranomaisten hyväksyntää ja sen odotetaan toteutuvan myöhemmin tämän vuoden aikana.         Lisätietoja:Ville Poukka, managing partner, CapMan Infra, puh. 050 572 9120, ville.poukka@capman.com CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 4,8 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi *) Sisältää sähkö-, vety- ja hybridilautat. Ei sisällä biopolttoainetta käyttäviä lauttoja. Lauttojen lukumäärä ja investointien määrä on arvioitu vuoden 2022 toisella neljänneksellä.

Basware Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Basware Oyj, pörssitiedote 9.8.2022 klo 10.30 Basware Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 9.8.2022 yhtiön pääkonttorissa Espoossa. Ylimääräinen yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia. Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2022 valittujen hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan kokonaisuudessaan rahana siten, että kiinteät kokonaisuudessaan rahana maksettavat vuosipalkkiot ovat seuraavat: hallituksen ja valiokuntien jäsenille 40 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa vuodessa, valiokuntien puheenjohtajille 50 000 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2022 valittujen hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan ikään kuin heidän toimikautensa olisi päättynyt vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että ylimääräisessä yhtiökokouksessa valituille hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita toimikaudelta, joka alkoi ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikille valituille hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut ja muut suoraan hallituksen työskentelyyn liittyvät kulut. Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin Maurice Hernandez, Gordon MacNeill, William Brennan, Dean Jacobson ja Klaus Andersen toimikaudeksi, joka alkoi ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ylimääräinen yhtiökokous päätti lisäksi lakkauttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan siten, että päätös tuli voimaan välittömästi yhtiökokouksen tehtyä päätöksen asiassa. BASWARE OYJHallitus Lisätietoja:Teemu Ruikka, lakiasiainjohtaja, Basware OyjPuh. +358 40 548 9848, teemu.ruikka@basware.comJakelu:Nasdaq HelsinkiKeskeiset tiedotusvälineetinvestors.basware.com/fiTietoja Baswaresta:Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen toimittaja, jolla on maailman suurin avoin verkkolaskutukseen keskittyvä yritysverkosto yli 180 maassa. Pilvipohjainen teknologiamme antaa yrityksille mahdollisuuden hallita kulujaan täysin, pienentää taloudellisia riskejä ja vähentää operatiivisia kustannuksia automatisoimalla taloushallinnon, hankinnan sekä osto- ja myyntireskontran prosessit. Avoin teknologinen ekosysteemimme ja kattava kumppaniverkostomme on auttanut yli 6 500 asiakasta 60 maassa kohti sataprosenttista kulujen läpinäkyvyyttä, minkä avulla yritykset voivat tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä – konsepti, jota kutsumme nimellä Läpinäkyvä liiketoiminta. Baswaren ratkaisut tukevat siirtymistä vähähiiliseen talouteen digitalisoinnin ja automatisoinnin avulla. Basware on listattu Helsingin pörssissä (BAS1V: HE). Lue lisää: https://investors.basware.com/fi.

Titanium lanseeraa kehittyville markkinoille sijoittavan sijoitusrahaston

Titanium OyjLehdistötiedote9.8.2022 klo 12.00   Titanium lanseeraa kehittyville markkinoille sijoittavan sijoitusrahaston  Titanium Oyj:n tytäryhtiö Titanium Rahastoyhtiö Oy lanseeraa vastuullisesti toimiviin kehittyvien markkinoiden yhtiöihin sijoittavan Sijoitusrahasto Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG:n. Rahaston myynti ja markkinointi käynnistyvät tänään 9.8.2022. Rahasto aloittaa toimintansa 1.9.2022. Sijoitusrahasto Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG on ensimmäinen suomalainen kehittyville osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka sijoituskohteiden valinnassa huomioidaan sekä yhtiöiden tuloksen ja osinkojen kasvutrendi, korkea oman pääoman tuotto, alhainen velkaantuneisuus että liiketoimintojen vastuullisuus. Kehittyvät markkinat tarjoavat länsimarkkinoita korkeampaa talouskasvua yhdistettynä alhaisempiin arvostuskertoimiin sekä korkeampaan osinkotuottoon. Lisäksi kehittyvillä markkinoilla keskiluokan kasvu tarjoaa sijoittajille merkittävän tuottomahdollisuuden. Vastuullisella sijoittamisella on historiallisesti saatu aikaiseksi hyviä, indeksin ylittäviä tuottoja erityisesti kehittyvillä markkinoilla, missä vastuullisten ja ei-vastuullisten yritysten toiminnalla on länsimarkkinoita suurempi ero. Rahasto tavoittelee kehittyviä markkinoita yleisesti korkeampaa tuottoa yhdistämällä kehittyvien markkinoiden sijoittamiseen kohdeyhtiöiden korkean laadun ja vastuullisuuden. Rahaston toteuttamassa yhtiökohtaisessa analyysissä korostuvatkin kasvava tulos- ja osinkotrendi sekä vastuullisuus. Yhtiökohtaisessa ESG-analyysissä tehdään paljon omaa tutkimustyötä etenkin S-kirjaimen eli sosiaalisen vastuun eteen, joka on edelleen aliedustetussa roolissa suhteessa muihin vastuullisen sijoittamisen strategioiden kirjaimiin.  Salkunhoitaja Joni Leskinen:”Ajankohta Sijoitusrahasto Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG:n lanseeraukselle ei voisi juurikaan olla parempi, sillä kehittyvät markkinat ovat jääneet esimerkiksi USA:n markkinoista jälkeen yli 200 prosenttiyksikköä viimeisen 10 vuoden aikana jättäen rahastolle hyvän tuottopotentiaalin tuleville vuosille. Rahaston aktiivisuus näkyy muun muassa usein ESG-painotteisissa osakerahastoissa esiintyvien isojen indeksinimien poissaolona. Osakeindekseissä tyypillisesti suurella painolla olevat yhtiöt eivät ainakaan toistaiseksi merkittäviltä osin täyttäneet rahaston laatu- ja vastuullisuuskriteereitä. Rahaston salkunhoitotiimissä on erinomainen yhdistelmä kokemusta niin kehittyvistä osakemarkkinoista kuin vastuullisesta sijoittamisestakin. Vastaavaa sijoitusrahastoa ei Suomessa tarjoa yksikään muu rahastoyhtiö.”  Tutustu rahastoon osoitteessa www.titanium.fi/tuotteet-ja-palvelut/rahastot/titanium-kehittyvat-markkinat-kasvuosinko-esg   Lisätietoja:Joni LeskinenSalkunhoitajaTitanium Rahastoyhtiö Oy+358 45 315 1678joni.leskinen@titanium.fi Tommi SantanenToimitusjohtajaTitanium Oyj+358 9 8866 4084tommi.santanen@titanium.fi   Titanium lyhyesti:Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.titanium.fi

Ylävatsavaivat kannattaa tutkia ajoissa - avuksi suomalaisinnovaatiot GastroPanel®, ColonView-FIT® ja Acetium®

Äskettäin ilmestyneessä Helsingin Sanomien uutisessa ”Hapoton maha voi olla kauan oireeton” annettiin potilasturvallisuutta edistävää tietoa mm. siitä, että ylävatsavaivoihin saattaa liittyä hapoton maha, mikä voi lisätä muistisairauksien ja mahasyövän riskiä (1). Ylävatsavaivat ovat yleisiä ja varsinkin vanhemmissa ikäluokissa niiden taustalla voi usein olla helikobakteeri (2,3), kuten uutisessa mainitaan. Helikobakteeri-infektio- tai autoimmuuniperäinen, useimmiten oireeton atrofinen gastriitti (mahalaukun limakalvon surkastuminen), jää ”Ylävatsavaivat ja refluksioireet käypähoitosuosituksen” primaaridiagnostiikkaan ehdottamilla testeillä diagnosoimatta (4,5). Aivan kuten uutisesta voidaan lukea (1), tästä johtuen mahalaukun limakalvon surkastuminen ja siitä mahdollisesti seuraava mahasyöpä todetaankin vasta gastroskopialla. Tämä tapahtuu useimmiten liian myöhään, vasta silloin kun potilaalla on jo mahdollinen muistisairaus tai mahasyövästä johtuvia hälyttäviä oireita, jolloin hoitoennuste on huono. Suomessa vuonna 2021 maha- ja ruokatorvisyöpiin sairastui 1016 ja menehtyi 785 ihmistä. Jo vuonna 2005 julkaistussa Lääkärilehden artikkelissa esitettiin, että verinäytteestä helposti tehtävä GastroPanel®-testi sopii oireettomien potilaiden riskin arviointiin, kun ensisijaisena tavoitteena on atrofista gastriittia sairastavien seulonta gastroskopiaan osana mahasyövän ennaltaehkäisyä (6). HUSLAB ilmoittaa tutkimusohjekirjassaan mahalaukun biomerkkiainetutkimuksen (GastroPanel) indikaatioiksi: ”Tutkimuksia käytetään mahavaivaisen potilaan oireiden selvittelyissä, helikobakteeri-infektion diagnostiikassa sekä atrofisen gastriitin varhaistoteamisessa” (7 ). Vuonna 2012 kuusitoista kansainvälistä gastroenterologian asiantuntijaa kahdestatoista eri maasta esitti, että GastroPanel-testin biomerkkiaineet tulkittuna GastroSoft® ohjelman avulla (www.gastropanel.fi ) antavat tietoa mahan terveydentilasta ja mahan limakalvon toiminnasta ja ovat ei-kajoava (non-invasiivinen) työkalu helikobakteerin, atrofisen gastriitin ja hapottoman mahan diagnosointiin ja seulomiseen (8). Mainitussa HS:n uutisessa puolestaan opastetaan, että ”Helikobakteeri on nykyisin helppo testata esimerkiksi ulostenäytteellä” (1). Uutisessa mainittu ulostenäytteen antigeenitesti (SAT), samoin kuin 13C urea hengitystestikin (UBT), voivat antaa helikobakteeri-infektiosta runsaasti vääriä negatiivisia tuloksia etenkin silloin, jos tutkittavalla on atrofinen gastriitti, MALT-lymfooma, vuotava peptinen haavatauti tai meneillään oleva antibiootti- tai PPI-lääkitys. Tämän lisäksi kumpikaan näistä testeistä ei löydä atrofista gastriittia eikä siihen liittyviä riskejä.  Mahasyövän kaksi tärkeintä riskitekijää ovat helikobakteeri ja atrofinen gastriitti (2-5). Mahasyöpäriskin lisäksi atrofiseen gastriittiin ja hapottomaan mahaan liittyy myös muita riskejä, joita ovat B12-vitamiinin, raudan, kalsiumin, magnesiumin ja sinkin sekä eräiden lääkeaineiden imeytymisvajeet. Nämä vajeet voivat edistää muistihäiriötä, dementiaa, neurologisia vaivoja, anemioita ja luiden haurastumista. Varsinkin vanhemmilla ihmisillä atrofisesta gastriitista johtuva riski kasvaa myös maha-suolikanavan ja keuhkojen vaikeisiin infektioihin (2,3). On syytä epäillä, että atrofisesta gastriitista ja sen liitännäissairauksista johtuen myös koronaviruksen aiheuttaman infektion riski ja vaikeusaste kasvaa. Siksi erityisesti ikäihmisten koronavirustestauksia olisi hyödyllistä täydentää GastroPanel-testillä (9-12).  Ylävatsavaivojen ja refluksioireiden käypähoitosuositusten mukaiset SAT- ja UBT-helikobakteeritestit eivät auta tunnistamaan mahalaukun limakalvon atrofista gastriittia eikä korkeaa haponeritystä, joka voi altistaa ruokatorven refluksitaudille, johon voi liittyä haavainen ruokatorven tulehdus, Barrettin ruokatorvi ja ruokatorven alaosan syöpä (2 - 4). Jos GastroPanel-testillä seulottaisiin maha- ja ruokatorvisyövän riskiä esimerkiksi kymmenen ikäluokkaa (65–74-vuotiaat), noin 600 000 ihmistä, edistettäisiin monien sairauksien riskien ajoissa löytymistä ja saataisiin säästettyä eliniänaikaisista terveydenhuollon kuluista mahdollisesti jopa noin 800 milj. euroa (2,3,13).  Varsinkin ikäihmisillä ylävatsavaivojen taustalla voi hyvin usein olla suolistoperäiset sairaudet. Ihmisen verelle spesifinen immunokemiallinen ColonView-FIT® auttaa ulostenäytteestä suolistosyövän ja sen esiasteiden (polyypit, adenoomat) varhaisessa toteamisessa (www.colonview.fi ). GastroPanel- ja ColonView-FIT-testit tulisi saada maanlaajuisesti ylävatsavaivojen ja refluksioireiden primaaridiagnostiikkaan sekä seulontoihin, jolloin voitaisiin ennaltaehkäistä monia sairauksia, parantaa potilasturvallisuutta ja säästää kustannuksia. Atrofiseen gastriittiin, jolle ei ole spesifistä hoitoa, ja pitkäkestoiseen PPI-lääkitykseen liittyvää mahasyövän riskiä saattaisi olla mahdollista vähentää sitomalla hapottomassa mahassa syntyvää karsinogeenistä asetaldehydiä Acetium-kapselista liukenevalla L- kysteiinillä (www.acetium.fi  ). On viitteitä siitä, että Acetium-kapseleiden pitkäaikaisella säännöllisellä käytöllä on myönteinen vaikutus mahalaukun limakalvoon kroonista atrofista gastriittia sairastavilla (24-25). Tälle menetelmälle on hyväksytty patentti 43 maassa (2,14,18-20,22,23,28-30). Biohit Oyj:n tavoitteena on löytää yhteistyökumppaneita tekemään uusia tutkimuksia, joilla saadaan lisää näyttöä Acetium-kapselin vaikutuksista atrofisen gastriitin etenemiseen ja mahalaukun limakalvojen toipumiseen, kun syöpävaarallinen asetaldehydi eliminoidaan Acetium-kapselin päivittäisellä käytöllä (31). Lisätietoja: www.biohit.fi  Kysymykset ja yhteydenotot: investor.relations@biohit.fi Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi  Viitteitä 1. Helsingin Sanomien uutinen torstaina 28.7.2022: Hapoton maha voi olla kauan oireeton, Terveys: Hapoton maha voi lisätä muistisairauksien ja mahasyövän riskiä, sanoo Perttu Arkkila Helsingin yliopistosta 2. https://www.biohit.fi/lisatietoja  3. https://www.biohit.fi  /Uutiset/Luettavaa: GastroPanel - innovaatio  4. https://www.biohithealthcare.com/wp-content/uploads/2019/09/Kritiikki-kaypahoitosuosituksesta.pdf   5. http://www.google.com  /haulla Hyvä Kollega 2006 6. Karvonen AL, Ylävatsavaivan diagnostiikkaa: pitääkö aina tähystää? Suomen Lääkärilehti 44/2005;60:4487– 4490. 7. http://www.huslab.fi/Tutkimusohjekirja  haulla helikobakteeri: 20609 fP-Mabi-La fP-Mahalaukun biomerkkiainetutkimus, laaja 8. Agreus L, Kuipers EJ, Kupcinskas L, Malfertheiner P, Di Mario F, Leja M, Mahachai V, Yaron N, van Oijen M, Perez Perez G, Rugge M, Ronkai­nen J, Salaspuro M, Sipponen P, Sugano K, Sung J. Rationale in diagnosis and screening of atrophic gastritis with stomach-specific plasma biomarkers. Scand J Gastroenterol 47,136-147, 2012. 9. http://www.biohit.fi  /Sijoittajat/Pörssi- ja lehdistötiedotteet: 2020-04-15T07:03:40Z – Lisääkö ilman diagnoosia jäänyt atrofinen gastriitti (hapoton maha) etenkin vanhemman väestönosan koronavirusinfektioon sairastumista, komplikaatioita ja kuolleisuutta? 10. https://www.biohit.fi/lisatietoja3 11. Rokkas T Gastrointestinal involvement in COVID-19: a systematic review and meta-analysis Ann Gastroenterol. 2020 Jul-Aug; 33(4): 355–365.12. Price E Critical Care (2020) 24:456, https://doi.org/10.1186/s13054-020-03182-0 13. https://www.gastropanel.com/fi/kustannushyoty/gastropanelilla-saavutettavat-kustannussaastot-seulonnassa 14. https://www.biohithealthcare.com/gastropanel-acetium-2012 15. Salaspuro M. Acetaldehyde as a common denominator and cumulative carcinogen in digestive tract can[1]cers. Scand J Gastroenterol 2009; 44:912-25. 16. Seitz HK, Stickel F. Acetaldehyde as an underestimated risk factor for cancer development: role of gene[1]tics in ethanol metabolism. Genes Nutr 2010;5:121-128.17. Jeong Soo Ahn, Chun-Sick Eom, Christie Y Jeon, Sang Min Park. Acid suppressive drugs and gastric can[1]cer: A meta-analysis of observational studies. World J Gastroenterol 2013 April 28; 19(16): 2560-2568.18. Linderborg K, Marvola T, Marvola M, Salaspuro M, Färkkilä M, Väkeväinen S. Reducing carcinogenic acetaldehyde exposure in the achlorhydric stomach with cysteine. Alcohol Clin Exp Res 2011;35(3):516–522.19. Maejima R, Iijima K, Kaihovaara P, Hatta W, Koike T, Imatani A, Shimosegawa T, Salaspuro M. Effects of ALDH2 genotype, PPI treatment and L-cysteine on carcinogenic acetaldehyde in gastric juice and saliva after intra-gastric alcohol administration. PLoS One. 2015; 10: e0120397.20. Hellström PM, Hendolin P, Kaihovaara P, Kronberg L, Meierjohann A, Millerhov A, Paloheimo L, Sundelin H, Syrjänen K, Webb D-L, Salaspuro M. Slow-release L-cysteine capsule prevents gastric mucosa exposure to carcinogenic acetaldehyde: results of a randomised single-blinded, cross-over study of Helicobacter-]associated atrophic gastritis. Scand. J. Gastroenterol 2016;52:230-237.21. Lachenmeier DW, Salaspuro M. ALDH2-deficiency as genetic epidemiologic and biochemical model for the carcinogenicity of acetaldehyde. Regul Toxicol Pharmacol. 2017;86:128-136.22. http://www.biohit.fi  /Sijoittajat/Pörssi- ja lehdistötiedotteet: 2017-09-11T07:30:00Z – Biohit Oyj:n Acetium® Kapselille myönnetty tärkeä patentti Japanissa  23. http://www.biohit.fi  /Uutiset/Luettavaa: State of the art GastroPanel and Acetium innovations for the unmet need 24. Di Mario F, Rugge M, Ferrara F, Slongo T, Dal Bo' N, Guarnieri G, Marcello R, Caroli A, Heras Salvat H, Rigoli R, Dei Tos AP, Scarpignato C. Recovery of gastric function after Helicobacter pylori eradication and Acetium administration: A 6 years study in atrophic gastritis subjects. 21st UEG Week, Berlin, Germany, October 12-16, 2013. Abstract.25. Grillo S, Landi S, Miraglia C, Crafa P, Scida S, Franceschi M, Cannizzaro R,  Goni E, Dal Bò N, Scarpignato C, Rugge M, Di Mario M. Improvement of symptoms in patients affected by chronic atrophic gastritis: A 2 years prospective study by using L-Cysteine (ACETIUM[®]). Poster presentation at DDW 2017. Gastroenterology, Vol. 152, Issue 5, S471 (Su1111).26. Jeong Soo Ahn, Chun-Sick Eom, Christie Y Jeon, Sang Min Park. Acid suppressive drugs and gastric cancer: A meta-analysis of observa­tional studies. World J Gastroenterol 2013 April 28; 19(16): 2560-2568.27. Telaranta-Keerie A, Kara R, Paloheimo L, Härkönen M and Sipponen P: Prevalence of undiagnosed advanced atrophic corpus gastritis in Finland: An observational study among 4,256 volunteers without specific complaints. Scand J Gastroenterol 45(9): 1036-1041, 2010. PMID: 20446846, DOI: 10.3109/00365521.2010.48791828. https://www.biohit.fi  /Uutiset/Luettavaa: Diagnose and protect your acid-free stomach  29. https://www.biohithealthcare.com/wp-content/uploads/2021/09/Biohit-primary-prevention.pdf  Prevention of Gastric Cancer: GastroPanel® for Detection of Acid-Free Stomach and Its Protection by Acetium® Capsule30. Composition and Method for Binding Acetaldehyde in Stomach, EP 2 049 097 B 1, EA 019832, ZL200780026340.X, JP 617865731. https://www.biohithealthcare.com/wp-content/uploads/2018/12/acetium-ag-treatment1-1.pdf  

Toivo Group Oyj on saattanut loppuun yli 5 miljoonan euron ja 16 asunnon hankkeen myynnin Espoossa

Lehdistötiedote, 9.8.2022 klo 13:00 Toivo Group Oyj -konserni (”Toivo” tai ”Yhtiö”) tiedotti lehdistötiedotteella 31.3.2022 myyneensä institutionaaliselle sijoittajalle yli 5 miljoonan euron ja 16 asunnon kohteen Espoosta. Kohde on valmistunut ennalta suunnitellussa aikataulussa, ja on nyt luovutettu ostajalle. Luovutuksen yhteydessä aiemmin sovittu yhtiökauppa saatettiin päätökseen. Toivon toimitusjohtaja Markus Myllymäki on iloinen luovutuksesta: ”Olemme iloisia siitä, että saimme toimitettua institutionaaliselle sijoittajalle erinomaisen kohteen sovitun mukaisesti. Työntekijämme ovat tehneet läpi kesän tarkkaa työtä ja lopputuote; uudet kodit ovat laadukkaita.” Kohde on toteutettu Toivon ainutlaatuisella liiketoimintamallilla. Toivo on toiminut kohteessa tontin kehittäjänä ja kohteen talojen rakentajana. Toivo Group Oyj Lisätietoja Markus MyllymäkiToimitusjohtajaToivo Group OyjPuh. 040 847 6206markus.myllymaki@toivo.fi Tietoa ToivostaToivo on suomalainen vuonna 2015 perustettu kiinteistötalo, jonka liiketoiminta koostuu hankekehityksestä ja kiinteistöjen pitkäaikaisesta omistamisesta. Yhtiön liiketoimintamalli on ainutlaatuinen, sillä Toivon liiketoiminta yhdistää koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketjun aina kiinteistökehityksestä rakennuttamiseen ja valmiin kiinteistön omistamiseen, hallinnointiin ja vuokraukseen. Toivo hoitaa omalla tiimillään kiinteistön koko elinkaaren aina raakamaasta vuokrasopimusneuvotteluihin ja kiinteistön ylläpitoon. Näin toimimalla Toivo pystyy tuottamaan lisäarvoa asiakkailleen, osakkeenomistajilleen ja sidosryhmilleen. Toivon strategiana on kehittää Toivo-konseptin mukaisia kiinteistöjä, joiden tavoitteena on vahva kehitysmarginaali sekä vakaa ja houkutteleva tuotto, ja jotka mahdollistavat näin kiinteistöjen pitkäaikaisen omistajuuden sekä korkeamman lisäarvon tuottamisen Toivon asiakkaille. Toivolla on taustallaan osaava ja kokenut asiantuntijajoukko, jolla on vahvat ansiot kiinteistötoimialalla. Toivon tiimin jäsenet ovat olleet mukana kehittämässä ja rakentamassa yhteensä yli 17 000 asuntoa, ja heillä on keskimäärin kymmenen vuoden kokemus kiinteistöalalta. Toivon liikevaihto vuonna 2021 oli 13,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 15,8 miljoonaa euroa.

Cloettan syksyn uutuuskarkit

Tupla Crispy Puffs - Suomen suosituin suklaapatukka Tupla on nyt herkullinen ja rapea suklaapussiTupla Crispy Puffs -pussi sisältää rapeita ja rouheita vehnäpuffeja joiden sisällä on Tupla suklaapatukoista tuttua kaakaonougatia.  Vehnäpuffit on kuorrutettu vastuullisesti tuotetulla Rainforest Alliance –sertifioidulla maitosuklaalla. Tupla Crispy Puffs -pussi on herkullinen snäkkäilyyn, ja siitä riittää myös jaettavaksi kavereille.Tupla Crispy Puffs 170g Tupla Winter Cinnamon – suosikkipatukan herkullinen kausimakuTupla  Winter Cinnamon on Rainforest Alliance -sertifioidulla maitosuklaalla ja paahdetulla mantelilla kuorrutettu kausisuklaapatukka, jonka sisus on herkullista kanelinmakuista kaakaonougatia. Kaksi rouheaa palaa tyydyttävä sekä suklaanhimon että lisäenergian tarpeen.Tupla Cinnamon 80g Mynthon Original Appelsiini Inkivääri – kun vaaditaan tehokasta raikkauttaTuttu Mynthon Original uudessa maussa! Sokerittomissa Mynthon Original Appelsiini-inkivääri pastilleissa yhdistyy suosikkimaku appelsiini ripaukseen inkiväärin tuomaa lämpöä. Tuote sisältää C-vitamiinia, joka auttaa ylläpitämään puolustuskykyä ja siksi tuote sopiikin erinomaisesti flunssaoireiden lievittämiseen sekä antamaan hyvän maun suuhun.Mynthon Appelsiini Inkivääri +C sokton 85g Läkerol YUP – sokeriton herkkupastilli makeanhimoonLäkerol YUP Crispy Raspberry Passion -pastillin rapea kuori kätkee alleen pehmeän arabikumisisuksen ja yhdessä nämä luovat herkullisen makuelämyksen. Uutuuspastilli on mielenkiintoinen yhdistelmä makean kirpeää vadelmaa, passionhedelmän makuisella rapealla kuorella. Tuote on sokeriton. Läkerol YUP Crispy Raspberry Passion 40g Jenkki Enjoy -uutuuspurkka tarjoaa yhdellä puraisulla kaksi erilaista makuaJenkki Enjoy -sarjan hedelmäiset uutuudet kutsuvat kokeilemaan! Jenkki Enjoy Liquorice-Lemon ja Jenkki Enjoy Mango-Grapefruit -ksylitolipurukumeista saat yhdellä puraisulla kaksi erilaista makua. Liquorice-Lemonin sitruunanmakuinen sisus ja lakritsinen pinta muodostavat yhdessä herkullisen makuelämyksen. Mango-Grapefruitissa greipinmakuinen sisus on kuorrutettu mangoisella pinnalla. Molemmilla purukumeilla on Suomen Hammaslääkäriliiton suositusmerkki.Jenkki Enjoy Liquorice Lemon 100g ja Jenkki Enjoy mango Grapefruit 100g Jenkki Fresh -purukumeilla pitkäkestoista raikkauttaJenkki Fresh -purukumit raikastavat tehokkaasti hengitystä. Jenkki Fresh Frosty Mint -purukumissa pitkäkestoinen piparmintun maku ja Jenkki Fresh Breezy Menthol -purukumissa maistuu menthol ja eukalyptus. Purukumit on pakattu kätevästi mukana kulkeviin pikkupusseihin. Molemmilla purukumeilla on Suomen Hammaslääkäriliiton suositusmerkki.Jenkki Fresh Frosty Mint 35g ja Jenkki Fresh Breezy Menthol 35g Polly Ice Cream – tuttuja Polly-vaahtokarkkeja jäätelömakuinaPolly IceCream on sekoitus suussa sulavalla maitosuklaalla kuorrutettuja vaahtorakeita. Pehmeät suklaamakeiset maistuvat nyt tutuilta ja herkullisilta jäätelömauilta. Makuina ovat päärynä, vadelma ja karamelli.Polly Ice Cream 180g Lakrifun Sekoitus - karkkikimara suosittuja raelakritsejaMalaco Lakritsi -uutuudessa makean rapsakka pinta kätkee alleen mustaa lakritsia ja herkullisen täytteen. Pussissa on neljää eri makua ja väriä: valkoinen original, vihreä omppu, oranssi mango ja musta salmiakki. Lakut ovat tuttuja myös irtokarkeista ja TV Mix -pusseista.Lakrifun Sekoitus 200g

Fiskars Oyj Abp – Ilmoitus johdon liiketoimista – Virala Oy Ab

Fiskars Oyj Abp       Pörssitiedote09.08.2022 klo 14:00 (EEST)  Fiskars Oyj Abp – Ilmoitus johdon liiketoimista – Virala Oy Ab  Fiskars Oyj Abp on vastaanottanut seuraavan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukaisen ilmoituksen: IlmoitusvelvollinenNimi: Virala Oy AbAsema: Lähipiiriin kuuluva henkilö(X) Oikeushenkilö(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilöNimi: Albert EhrnroothAsema: Hallituksen jäsen/varajäsenLiikkeeseenlaskija: Fiskars OyjLEI: 743700BKTW4EQIVKYY42Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUSViitenumero: 18286/5/6____________________________________________Liiketoimen päivämäärä: 2022-08-08Kauppapaikka ei sovelluInstrumenttityyppi: OSAKEISIN: FI0009000400Liiketoimen luonne: PANTTAUSLiiketoimien yksityiskohtaiset tiedot(1): Volyymi: 25000 Yksikköhinta: 0 N/ALiiketoimien yhdistetyt tiedot(1): Volyymi: 25000 Keskihinta: 0 N/A____________________________________________Liiketoimen päivämäärä: 2022-08-08Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)Instrumenttityyppi: OSAKEISIN: FI0009000400Liiketoimen luonne: HANKINTALiiketoimien yksityiskohtaiset tiedot(1): Volyymi: 25000 Yksikköhinta: 18.2592 EURLiiketoimien yhdistetyt tiedot(1): Volyymi: 25000 Keskihinta: 18.2592 EUR  Lisätietoja antaa: Päivi Timonen, lakiasianjohtaja, puh. +358 204 39 5050 Fiskars Group lyhyestiFiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa ja meillä on yli 350 omaa liikettä. Henkilöstöä meillä on 7 000 ja vuonna 2021 liikevaihtomme oli 1,3 miljardia euroa.Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.Lue lisää: fiskarsgroup.com/fi

Digia Oyj Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022

Huhti–kesäkuu 2022 · Liikevaihto 41,2 (38,6) miljoonaa euroa, kasvua 6,7 % · EBITA-liikevoitto 2,1 (3,5) miljoonaa euroa, laskua 38,4 %;EBITA-liikevoittomarginaali 5,2 (9,0) % liikevaihdosta · Liikevoitto 1,5 (2,7) miljoonaa euroa, laskua 43,2 %;liikevoittomarginaali 3,7 (7,0) % liikevaihdosta · Osakekohtainen tulos 0,06 (0,08) euroa · Uusi johtamisjärjestelmä osaksi operatiivista toimintaa. Järjestelmän käyttöönotto rasitti merkittävästi huhti–kesäkuun tulosta. · MOST Digital Oy:n hankinta 2.5.2022 · Sopimus Productivity Leap Oy:n koko osakekannan hankkimisesta 27.6.2022 Tammi–kesäkuu 2022 · Liikevaihto 83,7 (78,0) miljoonaa euroa, kasvua 7,3 % · EBITA-liikevoitto 7,3 (8,7) miljoonaa euroa, laskua 16,7 %;EBITA-liikevoittomarginaali 8,7 (11,2) % liikevaihdosta · Liikevoitto (EBIT) 6,1 (7,2) miljoonaa euroa, laskua 15,1 %;liikevoittomarginaali 7,3 (9,2) % liikevaihdosta · Osakekohtainen tulos 0,19 (0,21) euroa · Sijoitetun pääoman tuotto 12,6 (15,6) % · Omavaraisuusaste 44,2 (44,4) % · Digia Business Engine -johtamisjärjestelmän käyttöönotto · Tulosohjeistus ennallaan: Digian liikevaihto kasvaa edellisvuodestaja EBITA-liikevoittomarginaali on yli 10 prosenttia liikevaihdosta. Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Konsernin keskeiset tunnusluvut Tuhatta euroa 4–6/ 4–6/ Muutos, 1–6/ 1–6/ Muutos, 2021 2022 2021 % 2022 2021 %Liikevaihto 41 38 638 6,7 83 77 995 7,3 155 939 240 701EBITA 2 143 3 481 -38,4 7 276 8 737 -16,7 17 739-liikevoitto - suhteessa 5,2 9,0 % 8,7 11,2 % 11,4 %liikevaihtoon % %Liikevoitto 1 540 2 711 -43,2 6 087 7 167 -15,1 14 680(EBIT)- suhteessa 3,7 7,0 % 7,3 9,2 % 9,4 %liikevaihtoon % %Katsauskauden 1 474 2 003 -26,4 5 132 5 547 -7,5 11 772tulos - suhteessa 3,6 5,2 % 6,1 7,1 % 7,5 %liikevaihtoon % % Oman pääoman 15,3 18,1 % 18,3 %tuotto, % %Sijoitetun 12,6 15,6 % 16,3 %pääoman tuotto, %Liiketoiminnan 8 799     10 209  -13,8 16 648rahavirta Korolliset 15 16 828 -6,8 10 663nettovelat 681Nettovelkaantumis 23,6 27,0 % 15,7 %-aste, % %Omavaraisuusaste, 44,2 44,4 % 48,0 %% % Henkilöstön määrä 1 397 1 329 5,1 1 339kauden lopussaHenkilöstö 1 386 1 331 4,1 1 368 1 327 3,1 1 334keskimäärinOma pääoma 66 62 252 6,6 68 072 353Taseen loppusumma 154 141 291 9,4 143 040 590Tulos/osake, € 0,06 0,08 -25,5 0,19 0,21 -6,5 0,44Tulos/osake, 0,06 0,07 -25,6 0,19 0,21 -6,6 0,44laimennettu, € Toimitusjohtajan katsaus: ”Vuosi 2022 on liiketoiminnan uudistamisen ja kasvupanostusten vuosi ja samalla strategiakautemme 2020–2022 viimeinen vuosi. Katsauskaudella uudistimme organisaatiotamme, toimintatapojamme ja toimintaa ohjaavia järjestelmiämme. Toteutetut toimenpiteet tukevat orgaanista ja epäorgaanista kasvuamme, lisäävät kilpailukykyämme sekä kasvattavat asiakastoteutustemme laatua. Olen erittäin tyytyväinen, että olemme käyttöönottaneet suunnitellusti Digian historian suurimman muutoshankkeen, Digia Business Engine (DBE) -johtamisjärjestelmän. Liikevaihtomme kasvoi huhti–kesäkuussa 6,7 prosenttia ja oli 41,2 (38,6) miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen EBITA-marginaali oli 5,2 (9,0) prosenttia. Marginaaliin vaikutti merkittävästi Digia Business Enginen käyttöönotto: Huhti–kesäkuuhun ajoittui huomattavia panostuksia henkilöstömme koulutukseen, ja käyttöönottoon käytetty aika vaikutti alentavasti myös katsausjakson laskutusasteisiin. Kannattavuutta heikensivät lisäksi sairauspoissaolot, joita oli normaalia enemmän. Lisäksi katsauskaudelle ajoittui vertailukautta enemmän lomapäiviä. Tammi–kesäkuussa liikevaihtomme kasvoi 7,3 prosenttia ja oli 83,7 (78,0) miljoonaa euroa, EBITA-marginaalin olleessa 8,7 (11,2) prosenttia. Uskon kannattavuutemme paranevan loppuvuoden aikana. DBE on digitaalinen transformaatiohanke ja sen käyttöönotto on vaatinut sekä paljon aikaa että uuden oppimista. Se on muuttanut jokapäiväistä operatiivista toimintaamme ja jokaisen digialaisen arjen toimintatapoja. Huhti–kesäkuussa aktivoimme hankkeesta kuluja 0,2 miljoonaa euroa ja hankkeen kuluvaikutus oli –1,3 miljoonaa euroa. Tammi–kesäkuussa hankkeen kuluvaikutus oli –2,2 miljoonaa euroa. Yhteensä olemme aktivoineet hankkeesta tähän mennessä 3,9 miljoonaa euroa. Hankkeen kuluvaikutus laskee merkittävästi kolmannen vuosineljänneksen aikana, minkä jälkeen siirrymme normaaliin jatkokehitykseen. Sisäisen toiminnan uudistamisen lisäksi olemme panostaneet palveluvalikoimamme kehittämiseen sekä yritysostoihin tulevaisuuden kasvun varmistamiseksi. Toukokuussa laajensimme skaalautuvia palvelujamme Robotics as a Service -kyvykkyydellä ostamalla MOST Digital Oy:n koko osakekannan. Yrityskauppa vahvistaa integraatio- ja API-liiketoiminnan osaamistamme ja kasvuamme automaatioalustapalveluilla. Yrityskaupan jälkeinen integraatio on edennyt sujuvasti ja ensimmäiset yhteiset kaupat on solmittu. Kesäkuun 27. päivä ilmoitimme ostavamme Productivity Leap Oy:n koko osakekannan. Yrityskauppa toteutettiin 1.7. ja se vahvistaa asemaamme tietojohtamisen lisäksi erityisesti sote-sektorilla, jonka murroksessa näemme merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Yhdessä Productivity Leapin kanssa luomme markkinoille entistä vahvemman kokonaisuuden sote-sektorin ja tietojohtamisen muutoshankkeista kilpailtaessa. Katsauskaudella Financial Platforms -liiketoiminnan merkittävin uusi asiakassopimus oli omaan DiFS-tuotteeseemme perustuvan rahastojärjestelmäratkaisun myynti Aktia Rahastoyhtiölle. Lisäksi julkaisimme pienille finanssialan toimijoille tuotteistamamme SaaS-pohjaisen Back office -palvelun. Ensimmäiset asiakastoimitukset toteutettiin katsauskauden aikana. Digiasta on tullut vahva kumppani Suomen korkeakoulusektorilla, jossa yhtiöllämme on lukuisia asiakkuuksia. Kesäkuussa Digia valittiin toimittamaan Aalto-yliopistolle asiantuntijakumppanipalvelua, joka kattaa Microsoft-ratkaisujen kehittämisen, niiden sovellusalustojen ja tuotteiden konsultoinnin sekä sovellusalustojen ja -ratkaisujen ylläpidon. Katsauskauden jälkeen Digia valittiin myös toimittajaksi CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen Digivisio 2030 -hankkeeseen. Hanke on kaikkien suomalaisten 38 korkeakoulun yhteinen ja sen tavoitteena on kehittää oppimisen palvelualusta, joka hyödyttää niin korkeakouluja, oppijoita kuin yhteiskuntaammekin. Vuosille 2022–2026 jakautuvan hankkeen kokonaisarvo on noin 30–35 miljoonaa euroa, josta Digian osuus on noin 10,5–12,5 miljoonaa euroa. Digialla on vahva asema Microsoft D365 -järjestelmien toimittajana, mistä kertoo valintamme Microsoftin Vuoden Älykkäät liiketoimintaratkaisut / Dynamics 365 -kumppaniksi Suomessa jo toista kertaa peräkkäin. Katsauskauden aikana toimitimme hankkeet Marimekolle, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille ja Kalevala Korulle. Digian liiketoimintaan ei kohdistu suoraa Venäjä-riskiä. Seuraamme maailmantalouden tilannetta tiiviisti ja arvioimme jatkuvasti riskejä asiakkuuksiin, kumppaneihin ja kyberuhkiin liittyen. Kiitän lämpimästi kaikkia digialaisia suuresta ponnistuksesta uuden järjestelmän käyttöönotossa ja toimintatapojen uudistamisessa. Tämä on tärkeä askel kasvupolullamme kohti entistä sujuvampaa arkea ja tehokkaampia palvelumalleja.” Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Digia Oyj ja Productivity Leap Oy allekirjoittivat 27.6.2022 sopimuksen, jolla Digia ostaa Productivity Leapin koko osakekannan. Kaupan toteuttamispäivä oli 1.7.2022. Kutsu tiedotustilaisuuteen Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään tiistaina 9.8.2022 klo 16.00 Teams-kokouksena. Osallistumisohjeet on toimitettu osallistujille sähköpostitse. Toimitusjohtaja Timo Levoranta esittelee tuloksen verkkolähetyksessä klo 17.15 alkaen osoitteessa https://digia.videosync.fi/2022-puolivuosikatsaus Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot/ 9.8.2022 klo 16.00 alkaen. Seuraava tulosjulkistus Digia julkistaa liiketoimintakatsauksen vuoden 2022 tammi–syyskuulta 28.10.2022 klo 8.00. Lisätietoja Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000 Jakelu Nasdaq HelsinkiKeskeiset tiedotusvälineetdigia.com Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1 300. Juuremme ovat Suomessa ja toimimme sekä kotona että kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2021 oli 156 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com