Vaikuttavuussijoittamiselle maailmanlaajuiset standardit

Uuteen markkinastandardiin sitoutuneet kehitysrahoittajat, pankit ja vaikuttavuusrahastot hallitsevat yhteensä 350 miljardin vaikuttavuussijoituksia, joilla ne hakevat paitsi tuottoa, myös myönteisiä vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan. Allekirjoittajat sitoutuvat hallinnoimaan nykyisiä ja tulevia sijoituksiaan uusien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Toimintaperiaatteet määrittelevät, mikä on vaikuttavuussijoittamista. Tavoitteena on vastata käsitteeseen liittyviin epäselvyyksiin ja estää termin vesittyminen. Toimintaperiaatteiden valmistelua johtanut IFC on tehnyt yhteistyötä varainhoitajien, rahoituslaitosten ja kehitysrahoittajien kanssa. ”Uskomme, että nyt on mahdollisuus tuoda vaikuttavuussijoittaminen valtavirtaan. Olemme kunnianhimoisia – haluamme paljon lisää rahaa vaikuttavuussijoittamiseen, koska meillä ei ole aikaa hukattavaksi,” sanoo IFC:n toimitusjohtaja Philippe Le Houérou viitaten Maailmanpankkiryhmän tavoitteeseen katalysoida yksityistä rahoitusta globaaliin kestävään kehitykseen. Suomesta tässä ensimmäisessä vaiheessa on mukana ainoastaan kehitysrahoitusyhtiö Finnfund, joka sijoittaa vastuullisiin yrityksiin kehittyvissä maissa. Finnfund tekee vuosittain 20-30 uutta sijoitusta yhteensä noin 150-200 miljoonalla eurolla.                ”Finnfund on tehnyt vaikuttavuussijoittamista kohta 40 vuotta ja olemme nähneet, kuinka suuressa käännekohdassa koko rahoitusala on juuri nyt. Jos murros onnistuu, globaaliin kestävään kehitykseen voi pian virrata hyvinkin huomattavia yksityisiä rahavirtoja. Siksi näitä yhteisiä pelisääntöjä on kaivattu kipeästi jo jonkin aikaa”, sanoo Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi. Äskettäin ilmestyneessä raportissa IFC arvioi vaikuttavuussijoittamisen potentiaalisen markkinan olevan arvoltaan jopa 26 000 miljardia. Päästäkseen tähän lukuun vaikuttavuussijoittamisen on tarjottava sijoittajille läpinäkyvyyttä siitä, miten investoinneilla voidaan saavuttaa positiivisia, mitattavia yhteiskunnallisia tuloksia taloudellisen tuoton lisäksi. Nyt sovitut yhteiset periaatteet selkeyttävät vaikuttavuussijoittamisen markkinaa. Toimintaperiaatteet pohjautuvat mukana olevien organisaatioiden kokemuksiin vahvojen kehitysvaikutusten ja taloudellisen tuoton yhdistämisestä ja niissä yhdistyvät julkisten ja yksityisten toimijoiden parhaat käytännöt. Vaikuttavuus on läsnä koko investointiprosessin ajan: hankkeeseen perehdyttäessä, valmistelussa, neuvotteluissa ja rahoitussopimuksen teossa sekä yhteistyössä ja jatkoseurannassa. Lisätietoja: viestintäjohtaja Pasi Rajala, p. 0400 464 393, pasi.rajala(a)finnfund.fi Finnfund on suomalainen kehitysrahoittaja ja ammattimainen vaikuttavuussijoittaja. Rakennamme kestävämpää maailmaa sijoittamalla vastuullisiin ja kannattaviin yrityksiin kehitysmaissa. Sijoitamme vuosittain 150-200 miljoonaa euroa 20-30 projektiin, painottaen uusiutuvaa energiaa, metsätaloutta, maataloutta ja rahoitusalaa. Yhteensä Finnfundin sijoitukset ja sijoituspäätökset ovat noin 800 miljoonaa euroa, puolet niistä Afrikassa. Yhtiöllä on noin 80 työntekijää. Lisätietoja osoitteessa www.finnfund.fi Operating Principles for Impact Management  Creating Impact: The Promise of Impact Investing  Lista allekirjoittajista 1. IFC 2. Actis 3. Acumen Capital Partners 4. AlphaMundi Group 5. Amundi 6. AXA Investment Managers 7. Baiterek National Managing Holding JSC 8. Belgian Investment Company for Developing Countries (BIO) 9. Blue like an Orange Sustainable Capital10. BlueOrchard Finance Ltd.11. BNP Paribas Asset Management12. Calvert Impact Capital13. Capria Ventures14. Cardano Development B.V. (ILX fund and TCX)15. CDC Group plc.16. CDP – Cassa Depositi e Prestiti17. COFIDES18. Community Investment Management (CIM)19. Cordiant Capital20. Credit Suisse21. DEG – Deutsche Entwicklungs- und Investitionsgesellschaft mbH22. Development Bank of Latin America (CAF)23. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)24. European Development Finance Institutions (EDFI)25. European Investment Bank (EIB)26. FinDev Canada27. Finnfund28. Flat World Partners29. FMO – the Netherlands Development Finance Company30. IDB Invest, Member of the Inter-American Development Bank31. IFC Asset Management Company (AMC)32. IFU – Investment Fund for Developing Countries33. Incofin Investment Management34. Investisseurs & Partenaires – I&P35. Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, Member of IsDB Group36. Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.37. LeapFrog Investments38. LGT Impact39. LGT Venture Philanthropy40. MicroVest Capital Management41. Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)42. Norfund43. Nuveen44. Obviam45. Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB)46. Overseas Private Investment Corporation (OPIC)47. Partners Group48. Phatisa49. Proparco50. Prudential Financial Inc.51. responsAbility52. STOA Infra & Energy53. Swedfund54. Swiss Infestment Fund for Emerging Markets (SIFEM)55. The Rise Fund56. The Rock Creek Group57. UBS58. Water.org59. WaterEquity60. Zurich Insurance Group Ltd.

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2019 tehtiin seuraavat päätökset: Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.2018−31.12.2018 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja väliaikaiselle toimitusjohtajalle. Osingonmaksu Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2018−31.12.2018 ei makseta osinkoa. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Olli Pohjanvirta, Juha Nurminen, Jukka Nurminen, Irmeli Rytkönen ja Alexey Grom, sekä uutena jäsenenä Hannu Leinosen. Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa. Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi seuraavat palkkiot: 7 500 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1 600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu. Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2020 asti eikä valtuutuksella kumota 17. heinäkuuta 2017 ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.4.2019. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen valinnut Olli Pohjanvirran hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan jäsenet yhtiön hallituksen tarkastusvaliokuntaan, johon kuuluvat Hannu Leinonen, Irmeli Rytkönen ja Jukka Nurminen. Hannu Leinonen valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi. Nurminen Logistics Oyj Ville Iho toimitusjohtaja Lisätietoja: Ville Iho, toimitusjohtaja, p. 040 539 4450. JAKELU                                                                         Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet                                                     www.nurminenlogistics.com Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 13.4.2019 klo 8.30

Sisäpiiritieto 13.4.2019 kello 8.30 Revenio on allekirjoittanut sopimuksen italialaisen CenterVuen ostamiseksi ja vahvistaa asemaansa yhtenä silmän diagnostiikkaan liittyvien oftalmologisten laitteiden johtavista globaaleista toimijoista Revenio Group Oyj (”Revenio”, ”Yhtiö”) on kasvustrategiansa mukaisesti allekirjoittanut tänään sopimuksen CenterVue SpA:n (”CenterVue”) koko osakekannan ostamiseksi 59 miljoonan euron yritysarvolla (enterprise value). Kauppahinta suoritetaan käteisellä, jonka suorittamiseksi Revenio on varmistanut yrityskauppaa varten tavanomaisten ehtojen mukaisen velkarahoituksen. Lisäksi osapuolet ovat sopineet järjestelystä, jossa Revenio maksaa 1 miljoonan euron lisäkauppahinnan osapuolten sopimien lisäkauppahintaa koskevien ehtojen toteutuessa vuoden 2020 loppuun mennessä. Yrityskaupan toteuttamiseksi Revenio on perustanut Italiaan tytäryhtiön Revenio Italy S.R.L., joka ostaa kohdeyhtiön osakkeet. Revenio takaa kauppakirjassa tytäryhtiön kauppahintaan liittyvät maksuvelvoitteet. Italialainen CenterVue on yksi oftalmologisten laitteiden johtavista globaaleista toimittajista. Sen tuotteet täydentävät erinomaisesti Revenion tonometriaan keskittynyttä tuoteportfoliota. Revenion ja CenterVuen havainnollistava*)yhdistetty liikevaihto vuodelta 2018 oli 49,3 miljoonaa euroa. Yrityskaupan arvioidaan olevan vaikutukseltaan Revenion kasvua nopeuttava ja sillä arvioidaan olevan välitön käyttökatetta parantava vaikutus. Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana edellyttäen, että tietyt tavanomaiset kaupan täytäntöönpanoehdot täyttyvät. Yrityskaupan täytäntöönpano ei vaadi kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Yrityskauppa tukee Revenion tavoitetta vahvistaa asemaansa silmän ja erityisesti glaukooman diagnostiikkaan ja seurantaan liittyvien tuotteiden globaalina markkinajohtajana. Molempien yhtiöiden tunnetut brändit, vahva installoitu laitekanta ja patenteilla suojattu teknologia ovat yhtiöiden asiakkaille tärkeä osa laadukasta, aiempaa laajempaa tuotetarjontaa. Yrityskaupan myötä yhtiöt tarjoavat jatkossa asiakkailleen kaikki glaukooman diagnostiikkaan tarvittavat modernit tuotteet. CenterVuen kuvantamistuotteet mahdollistavat lisäksi Revenion tuoteportfolion laajentamisen glaukooman ulkopuolelle diabetekseen liittyvään retinopatiaan sekä muihin silmänpohjan sairauksiin, kuten ikärappeumaan. CenterVuen optisten tuotteiden ja ohjelmistojen tuotekehityskeskus, center of excellence, pysyy jatkossakin Italiassa. Revenion tonometriaan liittyvien tuotteiden ja ohjelmistojen tuotekehityskeskus, center of excellence, pysyy puolestaan Suomessa. *) Yhdistetyt taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Yhdistellyt taloudelliset tiedot antavat kuvan yhdistyneen yhtiön liikevaihdosta olettaen, että liiketoiminnot olisivat kuuluneet samaan yhtiöön viimeisimmän tilikauden alusta lähtien. Yhdistellyt taloudelliset tiedot perustuvat hypoteettiseen tilanteeseen, eikä niitä tule pitää pro forma -taloudellisina tietoina, sillä niissä ei ole otettu huomioon laatimisperiaatteiden välisiä eroja. Yrityskaupan keskeisimmät edut: · Revenio vahvistaa asemaansa yhtenä silmän diagnostiikkaan liittyvien oftalmologisten laitteiden johtavista globaaleista toimijoista · Yrityskauppa nopeuttaa Revenion kasvua. CenterVuen liikevaihto on kasvanut vuosina 2014-2018 keskimäärin 26 % (CAGR) ja yhtiö on nettovelaton · Yrityskauppa mahdollistaa Revenion tuoteportfolion laajentamisen glaukooman diagnostiikasta ja hoidonaikaisesta seurannasta myös muun muassa diabetekseen liittyvien silmäsairauksien tunnistamiseen ja hoidonaikaiseen seurantaan · Synergiaedut myynnin ja markkinoinnin, tuotekehityksen, ostotoimintojen sekä valmistuksen alueilla arvioidaan tukevan yhdistettyjen yhtiöiden kasvua ja kannattavuuskehitystä. Synergiaetujen arvioidaan yltävän 5 %:iin yhdistettyjen yhtiöiden liikevaihdosta seuraavien 1-3 vuoden aikana · Molempien yhtiöiden liikevaihdosta yli 40 % tuli vuonna 2018 Yhdysvalloista, joka on maailman suurin yksittäinen terveysteknologiaan ja oftalmologiaan liittyvien tuotteiden markkina-alue. Molemmilla yhtiöillä on toisiaan täydentävät myyntiyhtiöt Yhdysvalloissa; toisella itä- ja toisella länsirannikolla · Revenio on vahva monilla markkinoilla, joissa CenterVue ei ole vielä aktiivisesti läsnä, kuten Kaukoidässä, Venäjällä ja Itä-Euroopassa. CenterVue puolestaan avaa Reveniolle uusia mahdollisuuksia erityisesti eteläisessä Euroopassa · Molempien yhtiöiden laaja installoitu laitekanta (CenterVuen yli 7 000 laitetta ja Revenion yli 80 000 laitetta) luo kiinnostavan huolto- ja korvauslaitemarkkinan · Molemmilla yhtiöillä on selkeät ja vahvat tulevaisuuden tuotekehitysohjelmat, joissa molempien yhtiöiden erikoisosaamisalueet tukevat hyvin toisiaan · Yrityskaupan arvioidaan nopeuttavan Revenion liikevaihdon kasvua ja sillä arvioidaan olevan välitön käyttökatetta parantava vaikutus Tausta ja perustelut Globaalin väestön ikääntyessä silmäsairauksien määrän arvioidaan kasvavan merkittävästi. YK:n väestöennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden määrän odotetaan globaalisti kaksinkertaistuvan 2,1 miljardiin ihmiseen vuoteen 2050 mennessä. Glaukooma, diabeettinen retinopatia sekä silmänpohjan rappeuma ovat kaikki ikääntymiseen liittyviä silmäsairauksia, jotka lisääntyvät huomattavasti ikääntymisen myötä. Silmän terveyteen liittyvä teknologia edesauttaa sairauksien diagnoosia ja hoidon aikaista seurantaa. Revenion toimitusjohtaja Timo Hildén kommentoi: ”CenterVuen kaltaisia hyvin johdettuja ja kannattavasti kasvavia yrityksiä on harvassa ja olen äärimmäisen tyytyväinen siitä, että olemme aktiivisen selvitystyömme myötä saamassa omistukseemme tämän erinomaisen yhtiön. Olemme toteuttamassa Revenion kasvustrategian mukaisen yritysoston, joka laajentaa merkittävästi tuoteportfoliotamme ja asemaamme ydinalueellamme glaukooman diagnostiikassa. CenterVuen uusinta patentoitua teknologiaa edustava tuoteportfolio tarjoaa meille erinomaiset lähtökohdat tulevaisuuden kasvulle. Nykytuotteiden lisäksi olemme ostamassa CenterVuen vahvan tuotekehitysohjelman uusine kilpailukykyisine tuotteineen. CenterVuen vahva, markkinoita nopeampi ja kannattava kasvu on osoitus yhtiön ja sen tuotteiden kilpailukyvystä. Molempien yhtiöiden henkilöstö on äärimmäisen motivoitunutta ja eteenpäin katsovaa. Olen vakuuttunut siitä, että tulemme menestymään yhtenä tiiminä erinomaisesti myös tulevaisuudessa. Voimme luottavaisin mielin jatkaa siitä, mihin me molemmat olemme tähän mennessä jo päässeet.” Centervuen toimitusjohtaja Stefano Gallucci kommentoi: ”Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että juuri Revenio otti meihin yhteyttä. Sekä CenterVue että Revenio ovat toiminnaltaan ja luonteeltaan hyvin saman tyyppisiä yrityksiä; tuotekehityspainotteisia ja uusimman teknologian hyödyntäjiä, globaaleja toimijoita. Näemme merkittäviä synergiaetuja ja kasvumahdollisuuksia molemmille yhtiöille ja tuotteillemme. Voimme nyt keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen ja uusien tuoteinnovaatioiden eteenpäin viemiseen yhdessä, entistä vahvempana kokonaisuutena.” Lisäarvo osakkeenomistajille ja yrityskaupan taloudellinen vaikutus Revenio saa CenterVue-yritysoston myötä kannattavasti kasvaneen yrityksen ja sen vahvan silmän diagnostiikkaan liittyvän tuoteportfolion. Yritysoston jälkeen Reveniolla on mahdollisuus tarjota oftalmologisia tuotteita asiakkailleen yhden toimittajan periaatteella (”one-stop-shop”), mikä tarjoaa erinomaiset lähtökohdat tulevaisuuden kasvulle. Yrityskauppa tuo Reveniolle myös merkittävän määrän glaukooman ulkopuolista optista osaamista, jota sillä ei aiemmin ole ollut. Yrityskaupan arvioidaan nopeuttavan Revenion liikevaihdon kasvua ja sillä arvioidaan olevan myös välitön käyttökatetta parantava vaikutus. Synergiaedut myynnin ja markkinoinnin, tuotekehityksen, ostotoimintojen sekä valmistuksen alueilla arvioidaan tukevan yhdistettyjen yhtiöiden kasvua ja kannattavuuskehitystä. Perustuen alustaviin arvioihin, yhdistyneen yhtiön arvioidaan saavuttavan yhteensä 5 %:n vuotuiset myynti- ja kustannussynergiat yhdistyneen yhtiön liikevaihdosta laskettuna. Yrityskaupan ei oleteta aiheuttavan merkittäviä kertaluonteisia integrointikustannuksia tai -investointeja. Revenio tarkentaa yrityskaupan johdosta 14.2.2019 antamaansa taloudellista ohjeistustaan myöhemmin yrityskaupan varmistuttua. Yrityskaupan rahoitus Yrityskauppa rahoitetaan velkarahoituksella, ja Revenio on varmistanut yrityskauppaa varten tavanomaisten ehtojen mukaisen velkarahoituksen Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeltä (“Danske Bank”). Edellä mainitun lisäksi Revenio voi myöhemmin tutkia mahdollisuutta optimoida pääomarakennettaan hankkimalla uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta markkinaolosuhteiden sen salliessa. Neuvoteltu velkarahoituspaketti koostuu enimmäismääräisesti (i) 30 miljoonan euron määräaikaislainasta, jota lyhennetään 1,05 miljoonalla eurolla vuosineljänneksittäin ja jonka lyhentämätön osuus erääntyy maksettavaksi 3 vuoden kuluttua yrityskaupan toteutumisesta; (ii) 10 miljoonan euron määräaikaislainasta, jota lyhennetään 6,0 miljoonalla eurolla 1 kuukausi yrityskaupan toteutumisen jälkeen ja jonka lyhentämätön osuus erääntyy maksettavaksi 6 kuukauden kuluttua yrityskaupan toteutumisesta, sekä; (iii) 30 miljoonan euron väliaikaisrahoituksesta (”bridge-rahoitus”), joka erääntyy maksettavaksi viimeistään 12 kuukauden kuluttua yrityskaupan toteutumisesta. Avainlukuja CenterVue Taulukossa esitetyt luvut perustuvat CenterVuen tilintarkastamattomiin, Italian kirjanpitolain ja standardin mukaisiin laadintaperiaatteisiin eikä niitä ole IFRS-oikaistu.                                                                                                            2018             2017 Liikevaihto (MEUR)                                         18,6               15,0 Liiketulos (MEUR)                                           3,9                  2,0 Liiketulos-%                                                     21,2 %           13,5 % Pitkäaikaiset varat (MEUR)                             0,5                  0,5 Lyhytaikaiset varat (MEUR)                            12,5                 8,1 Varat yhteensä (MEUR)                                  13,0                 8,6 Oma pääoma (MEUR)                                    7,2                   4,1       Velat yhteensä (MEUR)                                  5,9                   4,5 Oma pääoma ja velat yhteensä (MEUR)        13,0                 8,6 Neuvonantajat Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliike sekä Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on valtuutettu avustamaan Yhtiötä arvioimaan oman pääoman ehtoisia rahoitusvaihtoehtoja. Lisäksi EY on toiminut yrityskaupan neuvonantajana ja Eversheds Sutherland juridisena neuvonantajana. Kutsu Revenion tiedotustilaisuuteen maanantaina 15.4.2019 klo 11.00 Revenio esittelee maanantaina 15.4.2019 CenterVue-yritysoston lehdistölle, sijoittajille ja analyytikoille suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 11.00 alkaen. Yhdistetty tiedotustilaisuus ja suora verkkolähetys (webcast) järjestetään Nasdaq Helsingin tiloissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Yritysoston esittelevät toimitusjohtaja Timo Hildén ja talousjohtaja Robin Pulkkinen. Tiedotustilaisuutta voi myös seurata suorana lähetyksenä kello 11.00 alkaen osoitteessa: https://revenio.fi/sijoittajille/CenterVue Kysymyksiä on mahdollisuus esittää myös kirjallisesti verkon kautta. Tiedotustilaisuuden esittelyaineisto on saatavilla verkkosivuilla www.revenio.fi/sijoittajille/CenterVue suomeksi ja englanniksi tilaisuuden jälkeen. Revenio Group Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Timo Hildén, puh. +358 40 580 4774 timo.hilden@revenio.fi www.revenio.fi JAKELU: Nasdaq Helsinki Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet www.revenio.fi Revenio-konserni lyhyesti Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoiminnan ydin on kehittää ja kaupallistaa tehokkaita ja helposti käyttöönotettavia glaukooman diagnoostiikkaa ja hoidon aikaista seurantaa avustavia laitteita. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion teknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen. Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 30,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 33,3 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Atlas Copcon intuitiivinen ja helppokäyttöinen Smart Air Xc4004 -ohjain antaa käyttäjille täyden hallinnan

“Smart Air Xc4004 -ohjain sisältää uusimmat innovaatiomme. Uskomme, että ohjaimen pitää antaa käyttäjälle täydellinen hallinta. Samalla ohjaimen on oltava intuitiivinen, mutta kaikkien tärkeintä on käytön ja käyttöliittymässä liikkumisen helppous," Hendrik Timmermans, Atlas Copco Portable Air -liiketoiminta-alueen markkinoinnista vastaava johtaja kommentoi: "Älykkäät ohjaimet myös suojaavat investointiasi ja parantavat tehokkuuttasi samalla, kun ne alentavat laitteiston käyttökustannuksia kehittyneiden ominaisuuksiensa avulla." Helppokäyttöinen käyttöliittymä 7 tuuman näyttö mahdollistaa useiden parametrien samanaikaisen valvonnan, paine ja virtaus mukaan lukien.Operaattorin ei siis tarvitse siirtyä näkymästä toiseen nähdäksensä virtauksen tietyllä paineella. Lisäksi hälytysasetusten rakenne mahdollistaa toiminnan helpon valvomisen. Lopuksi käyttöliittymä on saatavana 30 eri kielellä, joka kattaa Atlas Copcon globaalit vaatimukset. Uudet ominaisuudet parantavat tehokkuutta ja käyttöastetta Älykäs Xc4004-ohjain tukee kaikkia Atlas Copcon säätöjärjestelmiä, kuten AirXpert 2.0 -järjestelmää ja pneumaattista säätöjärjestelmää, joten se parantaa tehokkuutta huomattavasti.  Xc4004-ohjaimen automaattinen kuormitus sekä  Start-/Stop-toiminnallisuus parantavat polttoainetehokkuutta entisestään. Xc4004-ohjaimen automaattinen diagnostiikkatoiminto tarkistaa moottorin kunnon, mikä parantaa käyttöastetta aktiivisesti.  Lisäksi käyttäjät voivat valvoa jopa 15 tärkeintä parametria.  Nopea pääsy historiatrendeihin auttaa käyttäjiä toiminnan analysoinnissa ja helpottaa ennakoivan huollon ajoittamista. Tämä taas parantaa käyttöastetta ja tehokkuutta. Säästä aikaa kauko-ohjauksen avulla Käyttäjät voivat hallita kompressoria esimerkiksi porausvaunuun kiinnitettävän etäohjausyksikön avulla. Etäohjaimen avulla käyttäjät voivat hallita Eco-tilaa, dynaamista virtauksen tehostus toimintoa, monipaine-/virtausasetuksia ja hätäpysäytystä. Tämä etävalvonta voi olla langallinen tai RRC-radioyhteyden avulla toteutettu. Entistä kestävämpi, vankkarakenteinen ohjain Älykkään Xc4004-ohjaimen näyttö on heijastamaton, huurtumaton ja sen suojausluokka on IP67, joka takaa riittävän suojauksen vedeltä, pölyltä ja lialta.  Luotettavuuden parantamiseksi edelleen Atlas Copco suunnitteli ohjaimen kompaktikokoiseksi ja sisältämään mahdollisimman vähän liittimiä.  Ohjain pystyy vastaamaan haasteisiin kompressorin käyttöpaikasta riippumatta. Älykäs Xc4004-ohjain tarjoaa ratkaisun kaikkiin vaatimuksiin.  Ja viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä: yksi ainoa Xc4004-ohjain korvaa jopa seitsemän erilaista aiempaa ohjainmallia. Tämäkin parantaa tehokkuutta ja helppokäyttöisyyttä, kun käytössä on useita Atlas Copcon kompressoreita.

YIT käynnisti tammi-maaliskuussa useita asuinkerrostalohankkeita Suomessa ja CEE-maissa

YIT käynnisti useita asuinkerrostalokohteita tammi-maaliskuun 2019 aikana Suomessa sekä CEE-maissa. Käynnistyneistä hankkeista suurimmat ovat Oulun Asematorni, Espoon Peurapuisto, Turun Suntiontorni sekä Kauniaisten Herttua Suomessa ja Suomi Hloubetin Pori Prahassa, Tšekissä. Näiden hankkeiden arvo on yhteensä yli 80 miljoonaa euroa. Asuntojen aloitukset on kirjattu vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskantaan. Oulun Asemantorni 2 sijaitsee kaupungin keskustassa rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Kohteen arvo on noin 20 miljoonaa euroa, ja sinne valmistuu noin 120 asuntoa alkuvuodesta 2020. Espoon Peurapuisto sijaitsee arvostetulla Sepänkylän alueella hyvien kulkuyhteyksien varrella. Kohteen arvo on yli 15 miljoonaa euroa, ja sinne valmistuu noin 70 asuntoa syksyllä 2020. Turun Suntiontorni sijaitsee Nummen kaupunginosassa yliopiston, yliopistollisen sairaalan ja Kupittaan teknologia-alueen välittömässä läheisyydessä. Kohteen arvo on yli 15 miljoonaa euroa, ja sinne valmistuu yli 80 asuntoa loppukeväästä 2020. Kauniaisten Herttua rakennetaan Koivuhovin juna-aseman läheisyyteen uuteen asuinkortteliin lähelle Kauniaisten ja Espoon palveluita. Kohteen arvo on noin 15 miljoonaa euroa, ja sinne valmistuu yli 50 asuntoa alkuvuodesta 2021. Prahassa, Tšekissä on aloitettu Suomi Hloubetin Pori -kohteen rakentaminen. Sen arvo on noin 20 miljoonaa euroa, ja kohteeseen valmistuu yli 80 asuntoa alkuvuodesta 2021. Lisäksi YIT:n osakkuusyhtiö, Nuppu Housing s.r.o, on käynnistänyt Nupun aluehankkeen viidennen vaiheen rakentamisen Bratislavassa Slovakiassa. Kohteen arvo on yli 10 miljoonaa euroa, ja sinne valmistuu lähes 100 asuntoa syksyllä 2020. Nuppu on YIT:n suurin aluehanke Bratislavan Ruzinovin kaupunginosassa 10 minuutin matkan päässä kaupungin keskustasta. Alueelle rakennetaan kaikkiaan noin 1 000 asuntoa. Tällä hetkellä valmiina tai rakenteilla ovat vaiheet 1-4, joissa on yli 400 asuntoa. Lisätietoja antavat: Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 566 6070, hanna.jaakkola@yit.fi Antti Inkilä, Asuminen Suomi ja CEE -segmentin johtaja, YIT Oyj, puh. 040 864 4358, antti.inkila@yit.fi YIT OYJ Hanna Jaakkola Sijoittajasuhdejohtaja Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi   YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Ahlstrom-Munksjö on toimialansa ensimmäisiä ISO 45001 -sertifioituja yhtiöitä

AHLSTROM-MUNKSJÖ, LEHDISTÖTIEDOTE 15.4.2019 klo. 8.30  Ahlstrom-Munksjö uskoo, että kaikki työtapaturmat voidaan ehkäistä ja pitkän aikavälin tavoitteena on tapaturmaton työympäristö. Tavoitteen saavuttamiseksi Ahlstrom-Munksjö sertifioi tuotantolaitoksensa ISO 45001-standardilla.  Pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi ja turvallisen työympäristön varmistamiseksi Ahlstrom-Munksjö keskittyy ehkäiseviin toimenpiteisiin, turvallisuuskäyttäytymistä koskevaan vuorovaikutukseen, turvallisuustarkastuksiin sekä räätälöityihin turvallisuuskoulutuksiin. Työturvallisuutta ohjataan systemaattisilla ja tehokkailla terveys- ja turvallisuusjohtamisprosesseilla. Ahlstrom-Munksjön 45 tehtaasta 8 on tähän mennessä sertifioitu ISO45001:2018 -standardilla. Uusi standardi, joka julkaistiin maaliskuussa 2018, vahvistaa työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmien osaamista ja hyviä käytäntöjä. Standardi edistää turvallista ja terveellistä työympäristöä tarjoamalla toimintakehyksen, jonka avulla organisaatiot voivat tunnistaa ja vähentää työterveyden ja -turvallisuuden riskejä, vähentää työpaikkatapaturmien ja sairauksien mahdollisuutta ja parantaa lainsäädännön noudattamista. Tavoitteena on, että kaikki Ahlstrom-Munksjön tehtaat sertifioidaan standardilla viimeistään vuoden 2021 aikana. ”Vahva maailmanlaajuinen turvallisuuskulttuuri lisää kaikkien työntekijöidemme, alihankkijoidemme ja vierailijoidemme terveyttä ja turvallisuutta. Olemme sitoutuneet soveltamaan työterveyden ja -turvallisuuden parhaita käytäntöjä. Tästä syystä olen erittäin iloinen saavutuksestamme. Turvallinen työympäristö tukee myös rekrytointiamme ja auttaa meitä kehittämään maailmanlaajuisesti toimivaa henkilöstöämme”, sanoo henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja Dan Adrianzon. ”Tämä uusi kansainvälinen, dynaaminen ja prosesseihin perustuva standardi ottaa huomioon sekä riskit että mahdollisuudet. Painopistettä on siirretty aiempaa enemmän mahdollisuuksiin ja sidosryhmien näkemysten huomioon ottamiseen. Tehty muutos sopii erinomaisesti ennaltaehkäisevään terveys- ja turvallisuusstrategiaamme. ISO 45001 -standardin käyttöönotto nostaa tuotantolaitoksiemme työterveyden ja -turvallisuuden uudelle tasolle. Se parantaa myös tehokkuuttamme, koska se perustuu muihin ISO-hallintajärjestelmän standardeihin”, sanoo Ahlstrom-Munksjön turvallisuuspäällikkö Rune Årnes. Uusi standardi korvaa aiemman OHSAS 18001:2007 -standardin, joka on edelleen yleisin käytetty työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen toimintakehys. Tällä hetkellä 25 Ahlstrom-Munksjön tehdasta on sertifioitu OHSAS 18001 -standardilla. Suurin osa Ahlstrom-Munksjön yhteensä 8 000 työntekijästä työskentelee olosuhteissa, joissa terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskit ovat läsnä, ja yhtiön toiminta edellyttää näin ollen erinomaista suorituskykyä terveyden, turvallisuuden ja ympäristönäkökohtien turvaamisessa. Lue lisää Ahlstrom-Munksjön työterveys- ja työturvallisuusasioista vuosikertomuksestamme , joka sisältää vastuullisuusraporttimme.Lisätietoja:   Rune Årnes, turvallisuuspäällikkö, puh. +47 97 97 39 35 Dan Adrianzon, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja, puh. +46 10 250 1009

Revenio Group Oyj: Revenio Group Oyj – Muutokset johdossa

Sisäpiiritieto 15.4.2019, kello 8.30 REVENION TOIMITUSJOHTAJA VAIHTUU – HILDÉN JOHTAMAAN CENTERVUE-YRITYSOSTON VIIMEISTELYÄ JA INTEGRAATIOTA Revenio Group Oyj on allekirjoittanut sopimuksen italialaisen CenterVue SpA:n koko osakekannan ostamiseksi. Yritysoston arvioidaan toteutuvan vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Yritysosto on Revenion kasvustrategian kannalta erittäin merkittävä ja siksi yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Timo Hildén siirtyy omasta toiveestaan johtamaan yritysoston viimeistelyä ja integraatiotyötä Senior Advisorina. Hänen seuraajansa nimitys julkaistaan erillisellä tiedotteella. Revenio-konsernin hallituksen puheenjohtaja Pekka Rönkä kommentoi: ”Yrityskauppaneuvotteluiden aikana Timo toi esille toiveensa saada keskittyä käynnistämänsä CenterVue-yritysoston viimeistelyyn ja integraatioon. Timo on toiminut terveysteknologia-alalla jo 40 vuotta, joista 20 vuotta hän on toiminut eri yritysten toimitusjohtajan tehtävissä. Tänä aikana hänelle on karttunut merkittävä määrä kokemusta eri kulttuureiden yhteensovittamisesta ja integraatiotyöstä. Hän on ehdottomasti paras valintamme strategiamme kannalta keskeiseen tehtävään varmistamaan, että kaikki sujuu suunnitellusti. Hänen fokuksessaan tulee olemaan aluksi toimitusjohtajan tehtävien ohella ja myöhemmin täysipäiväisesti erityisesti yritysoston viimeistely, integraatiotyön käynnistäminen ja loppuun saattaminen sekä uuden toimitusjohtajan tukeminen tehtävien vastaanottamisessa. Olen erittäin tyytyväinen tähän ratkaisuun, vaikkakin se tarkoittaa uuden toimitusjohtajan nimittämistä. Meillä on myös erinomainen mahdollisuus perehdyttää tuleva uusi toimitusjohtaja Timon tuella Revenioon, sen konserniyhtiöiden liiketoimintaan ja ihmisiin. Timo on Icaren ja sittemmin myös Revenion toimitusjohtajakautenaan rakentanut yhtiöistä menestystarinan asiakkaiden, henkilöstön, sijoittajien ja muiden sidosryhmien näkökulmasta. Haluan esittää omasta ja koko Revenio-konsernin hallituksen puolesta Timolle lämpimät kiitokset tähänastisesta erinomaisesta työstä ja toivottaa hänelle onnea ja menestystä uudessa tehtävässä.” Revenio Group Oyj Hallitus Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Pekka Rönkä, puh. +358 40 826 4356 pekka.ronka@revenio.fi www.revenio.fi JAKELU: Nasdaq Helsinki Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet www.revenio.fi Revenio-konserni lyhyesti Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoiminnan ydin on kehittää ja kaupallistaa tehokkaita ja helposti käyttöönotettavia glaukooman diagnoostiikkaa ja hoidon aikaista seurantaa avustavia laitteita. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion teknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen. Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 30,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 33,3 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Revenio Group Oyj: Muutoksia Revenion tulosjulkistusten ajankohdissa vuonna 2019

MUUTOKSIA REVENION TULOSJULKISTUSTEN AJANKOHDISSA VUONNA 2019 Revenio Group Oyj julkistaa vuoden 2019 osavuosiraportin tammi-maaliskuulta ja puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta aiemmin ilmoittamastaan poiketen seuraavasti: · osavuosiraportti tammi-maaliskuulta tiistaina 16.4.2019 (aiemmin 17.4.2019), · puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta torstaina 15.8.2019 (aiemmin 5.8.2019) Osavuosiraportti tammi-syyskuulta 2019 julkaistaan alkuperäisen ilmoituksen mukaisesti torstaina 24.10.2019. Revenio Group Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Timo Hildén, puh. +358 40 580 4774 timo.hilden@revenio.fi www.revenio.fi JAKELU: Nasdaq Helsinki Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet www.revenio.fi Revenio-konserni lyhyesti Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoiminnan ydin on kehittää ja kaupallistaa tehokkaita ja helposti käyttöönotettavia glaukooman diagnoostiikkaa ja hoidon aikaista seurantaa avustavia laitteita. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion teknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen. Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 30,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 33,3 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Ramboll muuttaa uuden ajan toimitilaan – Ramboll Village on energiatehokkuuden edelläkävijä

Suunnittelu- ja konsultointialan yritys Rambollin uusi toimitila Ramboll Village on valmistunut Leppävaaraan. 19 000 kerrosneliön laajuisessa toimitilassa tulee työskentelemään yli 1000 yrityksen pääkaupunkiseudun asiantuntijaa. Hankkeen kantavana visiona on ollut suunnitella Ramboll Villagesta energiatehokas ja älykäs rakennus. Lähes 90 % rakennuksen kokonaisenergiantarpeesta tuotetaan maalämpöä hyödyntävällä hybridilämpöpumppuratkaisulla, ja samalla järjestelmällä tuotetaan myös noin 80 % kiinteistön jäähdytysenergiantarpeesta. – Tämän ansiosta pystymme käyttämään lähellä tuotettua paikallista energiaa. Lisäksi koko toimitilan sähkön- ja energiantuotantoon hyödynnetään aurinkopaneeleillamme tuotettua energiaa, kertoo hankekehitysjohtaja Kari Melander Rambollilta. Uusien vuoden 2018 alussa voimaan tulleiden lähes nollaenergiamääräysten mukaisessa energialuokittelussa toimitila yltääkin parhaaseen A-luokkaan. – Sen lisäksi, että on valittu tehokkaat ratkaisut ja suunniteltu hyvin, on huolehdittava myös toiminnan varmistamisesta. Seuraamme jatkuvasti, miten ratkaisut toimivat ja reagoimme ja teemme muutoksia säätöihin tarpeen mukaan, Melander korostaa. Terveellinen työympäristö Suunnitteluvaiheesta lähtien huomioitu rakennuksen kokonaisuuden hallinta mahdollistaa sen, että vaikka Ramboll Village on energiatehokas, se on samalla myös terveellinen työympäristö, jossa sisäilman laatu korostuu. Toimitilan terveellisyyteen vaikuttavat lisäksi materiaali- ja valaistusratkaisut sekä akustiikka. Ramboll Village on monitilatoimisto, joka tarjoaa niin työntekijöille kuin Rambollin kumppaneille ja asiakkaillekin nykyaikaisesti varustellut monipuoliset työskentely- ja yhteisötilat. Melander korostaa, että teknologiset ratkaisut eivät saa rajoittaa monitilatoimiston muunneltavuutta ja käyttötarpeita. Energiatehokkuus korostuu rakentamisessa Ilmastonmuutoksen myötä rakennushankkeissa tullaan tulevaisuudessa kiinnittämään entistä enemmän huomiota niiden energiaratkaisuihin, ja Ramboll Villagen tyyliset energiaratkaisut lisääntyvät. – Me olemme tässä edelläkävijänä ja uskon, että tulevaisuudessa tällaisten paikallisten energianlähteiden käyttö lisääntyy. Rakennusten energiatehokkuus ja energiaratkaisut vaikuttavat kiinteistöjen arvoon, Melander ennustaa. Toiseksi nousevaksi trendiksi hän arvioi sähköautojen lisääntymisen, mikä vaikuttaa myös kiinteistöjen rakentamiseen ja ominaisuuksiin, kun latauspisteiden määrään pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota. – Myös meillä on tietenkin huomioitu sähköautot ja lisäksi olemme kiinnittäneet huomiota polkupyöräilijöiden tarpeisiin. Ramboll Village on meitä kaikkia varten ja siksi suunnittelijoidemme lisäksi suunnittelussa on ollut mukana henkilöstö ja eri yksiköt. On hienoa, että nyt tämä on vihdoin valmis ja pääsemme nauttimaan uusista huipputason toimitiloistamme. Lisätietoja: Kari Melander, johtaja, hankekehitys, p: +358 400 922 501, kari.melander@ramboll.fi Karoliina Lehmusvirta, johtaja, markkinointi ja viestintä, p: +358 40 581 3710, karoliina.lehmusvirta@ramboll.fi

IsaDora BRONZE BLISS -kesämeikki

Bronze Bliss -kesämeikkiin kuuluvat tuotteet Huulet GLOSS STICK STYLO SPF 15, 15,3 g, suositushinta 15,90 euroaKiiltävän, kostean näköisen lopputuloksen jättävä huulipuna · Huulipunassa on miellyttävän tuntuinen, voidemainen koostumus. · Se jättää huulille läpikuultavan lopputuloksen. · Huulipuna sisältää suojakertoimen SPF 15. · Huulipunan sisältämät kosteuttavat ja hoitavat aineosat pitävät huulet pehmeinä ja joustavina. · Huulipuna selkeyttää huulirajaa ja parantaa huulten muotoa. · Kapealla, kärjestään viistotulla huulipuikolla punan levittäminen huuliin on helppoa ja nopeaa. Värivalikoimaan kuuluu kuusi sävyä: · 20 Sheer sorbet · 22 Bare Bliss · 24 Rose blush · 26 Pink kiss · 28 Happy coral · 30 Sunshine red Silmät HIGHLIGHTING CRAYON -korostuskynä, 4,9 g, suositushinta 15,90 euroa Kiiltävän, kimmeltävän lopputuloksen jättävä meikkikynä, joka sopii käytettävän silmämeikin lisäksi kasvoilla ja huulilla. · Valoa heijastavat helmiäispigmentit kirkastavat ihon väriä ja antavat sille kauniin hohteen. · Helppo pitää mukana. · Hyvin pysyvä. · Kosteuttaa ihoa. · Vedenkestävä. · Kynä teroitetaan IsaDoran Jumbo-kynäteroittimen avulla. Käyttö: KASVOT – Korostuskynää levitetään niille kasvojen alueille, joista valo muutenkin heijastuu, kuten poskipäihin, nenän selkään ja leukaan. SILMÄT – Korostuskynää voidaan käyttää kulmaluulla, silmän sisä- ja ulkonurkassa tai koko luomella luomivärinä. HUULET – Meikkikynää voidaan käyttää korostamaan amorinkaarta, huulten keskellä antamaan huulille lisää pulleutta tai huulipunan päällä lisäkiiltoa antamaan. Värivalikoimaan kuuluu neljä sävyä: · 50 Crystal Pearl · 52 Gold · 54 Pink gold · 56 Bronze BRONZING EYE BAR -luomiväripaletti, 5 g, sävy 70 Bronze bliss, suositushinta 20,90 euroa. Luomiväripaletti sisältää viisi pronssin ja poltetun oranssin sävyistä luomiväriä sekä turkoosin tehostesävyn,  joka elävöittää muuten ruskean sävyistä silmämeikkiä. Luomiväripaletin sävyt sopivat yhteen ja korostavat päivettynyttä ihoa. Kasvot BRONZING POWDER -aurinkopuuteri, 20 g, suositushinta 20,90 euroa. · Aurinkopuuteri antaa kasvoille kauniin, luonnollista rusketusta muistuttavan lopputuloksen. · Silkkimäisen, pehmeän koostumuksensa ansiosta aurinkopuuteri levittyy iholle helposti ja vaivattomasti.  · Sävyvalikoimaan kuuluu kaksi helmiäistä sisältävää sävyä ja yksi mattasävy. ·  Pakkaus sisältää peilin.    Värivalikoima sisältää kolme sävyä: · 03 Golden Tan, sisältää helmiäistä · 07 Beach Tan, mattasävy · 13 Glow Bronzer, sisältää helmiäistä BRONZING Highlighting Stick -korostuspuikko, 7 g, sävy 24 Beach glow, suositushinta 16,50 euroa. · Luonnollista rusketusta muistuttavan pronssinhohtoisen hehkun kasvoille jättävä korostuspuikko. Kevyt, silkinpehmeän tuntuinen koostumus. · Väri levittyy helposti ja tasaisesti iholle. · Soft focus -vaikutus häivyttää optisesti ihon virheellisyyksiä ja ihon pinnan epätasaisuutta. Myynnissä: Bronze bliss -kesämeikin tuotteet ovat myynnissä toukokuun 2019 loppuun mennessä. Tuotekuvat: https://www.bernerbrandbank.fi/l/_gBFknVXhJtH Lisätiedot:BERNER OY, kosmetiikka ja kuluttajatuotteetAnne Sario, puh: 0207 91 4322, sähköposti: anne.sario@berner.fi

Revenio Group Oyj: Mikko Moilanen nimitetty Revenion toimitusjohtajaksi

Sisäpiiritieto 15.4.2019, kello 9.30 MIKKO MOILANEN NIMITETTY REVENION TOIMITUSJOHTAJAKSI DI Mikko Moilanen, (s. 1965) on nimitetty Revenio Group Oyj:n ja Revenion konserniyhtiö Icare Finland Oy:n toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 14.10.2019, mahdollisesti aikaisemmin. Revenion nykyinen toimitusjohtaja Timo Hildén siirtyy omasta pyynnöstään, aluksi toimitusjohtajan tehtävien ohella ja myöhemmin täysipäiväisesti johtamaan CenterVue-yritysoston integraatiotyötä ja hän myös tukee Moilasta toimitusjohtajan tehtävien vastaanottamisessa. Mikko Moilanen on aiemmin toiminut sijoitusyhtiö Panostajan omistaman Grano Group Oy:n toimitusjohtajana, Suunto Oy:n toimitusjohtajana sekä useissa kansainvälisissä johtotehtävissä Nokia Oyj:ssä. Hänellä on laaja-alainen kokemus ja vahvat näytöt teknologiayhtiöiden ja asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. Mikko Moilaselle tuttuja markkina-alueita ovat Pohjoismaiden ja Euroopan lisäksi muun muassa Yhdysvallat, Japani, Kiina ja Korea. Hänellä on myös vahva kokemus johtajuudesta innovaatio- ja tuotekehitysvetoisessa yrityskulttuurissa, sekä kuluttaja- että B2B-liiketoiminnan parissa. Revenio-konsernin hallituksen puheenjohtaja Pekka Rönkä kommentoi: ”Timo Hildénin ilmaistua toiveensa saada keskittyä käynnistämänsä CenterVue-yritysoston viimeistelyyn ja integraatioon, hallituksen tärkeänä tehtävänä oli löytää hänelle paras mahdollinen seuraaja. Olen äärimmäisen tyytyväinen siitä, että saamme juuri Mikko Moilasen johtamaan Reveniota kohti seuraavaa kasvuvaihetta. Mikolla on laaja-alainen kokemus sekä kasvujohtamisesta, kansainvälisestä liiketoiminnasta että jakelijaverkostoista ja suurasiakasyhteistyöstä. Hän on johtajana kokenut, rehellinen ja aikaansaava – helposti lähestyttävä ja läsnä oleva. Toivotan Mikon omasta ja koko Revenion hallituksen puolesta lämpimästi tervetulleeksi mukaan luotsaamaan Revenion ja Icaren menestyksekästä tiimiä kohti seuraavaa vaihetta.” Mikko Moilanen kommentoi: ”Revenio, Icare ja terveysteknologia edustavat minulle kansainvälistä, valtavaa potentiaalia omaavaa toimialaa, jota leimaa innovaatiot ja syvä asiantuntijuus. Otan toimitusjohtajan tehtävät vastaan mielenkiinnolla ja uskon tuovani yhtiöön uutta näkökulmaa kokemukseni sekä johtamiseni kautta. Johtajana tärkeä tehtäväni on tukea ja luoda edellytyksiä sekä organisaation että yksilöiden kasvulle ja kehittymiselle. Odotan innolla, että pääsemme tiimini kanssa rakentamaan yhteistä tulevaisuutta.” Revenio Group Oyj Hallitus Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Pekka Rönkä, puh. +358 40 826 4356 pekka.ronka@revenio.fi www.revenio.fi Mikko Moilanen, puh. +358 400 742 559 mikko.moilanen@me.com Liitteet: Mikko Moilanen CV ja kuva JAKELU: Nasdaq Helsinki Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet www.revenio.fi Revenio-konserni lyhyesti Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoiminnan ydin on kehittää ja kaupallistaa tehokkaita ja helposti käyttöönotettavia glaukooman diagnoostiikkaa ja hoidon aikaista seurantaa avustavia laitteita. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion teknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen. Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 30,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 33,3 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Exiden GNB EasyPick -akunvalintajärjestelmän kysyntä kasvaa

EasyPick on selkeä, toimintavarma ja helppokäyttöinen järjestelmä. Käyttäjä valitsee vihreän– vihreä valo osoittaa, mikä akku valitaan ensimmäisenä. Keltainen valo ilmoittaa, että akku on täyteen varattu ja jonossa. Heti kun ensimmäinen akku on otettu, vihreä valo osoittaa jonossa olevan seuraavan akun. EasyPick-järjestelmässä on tilaa jopa 30 varaajalle. Kullekin akkutyypille riittää vain yksi ohjaava varaaja, joka hoitaa loput. Ohjaava varaaja hälyttää, jos otetaan väärä akku, ja varmistaa, että järjestelmää käytetään oikein. EasyPick on tyylikkäästi muotoiltu ja käyttäjälle helppotajuinen. GNB-varaajat EasyPick-järjestelmässä toimivat plug & play -periaatteella. Käyttöönotto onnistuu ilman huoltoasiantuntijaa, mikä säästää sekä aikaa että rahaa. Järjestelmä on myös kustannustehokas ja takaa yritysten investoinneille vakaan tuoton. – GNB EasyPick on tehokas työväline, joka lisää varaston tehokkuutta ja tuottavuutta samalla kun se maksimoi akkukaluston käyttöiän, sanoo Exide Technologiesin Nigel Darke.  Meille on erittäin tärkeää toimittaa asiakkaillemme täydellisiä ratkaisuja ja auttaa heitä alentamaan kokonaiskustannuksia. Yrityksille, jotka haluavat tehostaa akkujensa käsittelyä, Exide suosittelee kokonaisvaltaista GNB 2100.NET -järjestelmää kaluston ohjaukseen ja akkuvalvontaan. Tämä ratkaisu takaa erityisen tehokkaan rotaatiojärjestelmän, mahdollisuuden jopa 500 akun ja varaajan keskitettyyn etävalvontaan, viallisten ja korjausta vaativien akkujen nopeaan tunnistukseen ja paljon muuhun. MEDIAYHTEYDET:Tor Enlid, tor.enlid@exide.com, +46 10 888 62 17 Tavaramerkit Exide, Exide Technologies ja GNB ovat Exide Technologiesin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Exide Technologies Exide Technologies (www.exide.com) on globaali yritys, joka toimittaa ratkaisuja sähköenergian varastointiin kuljetus- ja teollisuusaloille. Yli 80 maasta hankkimallaan 130 vuoden kokemuksellaan teknologisesta innovaatiosta yritys kykenee tarjoamaan vakuuttavia ratkaisuja nykypäivän ja tulevaisuuden energiantarpeisiin. Exide valmistaa ja kierrättää kattavaa tuotevalikoimaa ja toimittaa Network Power ja Motive Power -markkinasegmenteille akku- sekä energianvarastointijärjestelmiä ja erikoissovelluksia monille teollisuuden ja elinkeinoelämän alueille kuten esim. maatalous, autoteollisuus, haarukkatrukit ja siivouskoneet, kuljetus ja huolinta, merenkulku, materiaalinkäsittely, puolustusvoimat, kaivosteollisuus, moottoriurheilu, rautatieliikenne, turvallisuusala, televiestintäjärjestelmät, huoltoala ja keskeytymätön virransyöttö (UPS) ym. Exiden motto on: Powering the World Forward. Historiansa ja kokonsa sekä vahvan yrittäjähengen ansiosta  Exide on oikea valinta asiakkaille, joille ei riitä pelkkä perinteinen akkutoimittaja.

Exide Intact GP -tiimin sponsoriksi kauden 2019 Moto2-ajoissa

Tämän vuoden Intact GP -tiimissä on mukana Marcel Schrötter, kiinnostava saksalainen kilpa-ajaja, joka sijoittui viime vuoden MM-ajoissa kymmenen parhaan joukkoon, ennen kuin loukkaantuminen keskeytti hetkeksi hänen nousujohteensa. Tiimissä on myös Tom Lüthi, kokenut sveitsiläiskuski, josta leivottiin vuonna 2005 kaikkien aikojen nuorin maailmanmestari. Vuoden 2019 MotoGP-kauden lähtölaukaus kajahti Qatar Grand Prix -ajoissa 10. maaliskuuta. 19:ta kisatapahtumaa seuraa koko maailman media Eurosport ja Servus TV mukaan lukien. Moottoripyörien kohdalla on monissa tapauksissa kyse prototyypeistä, jotka ennakoivat tulevaa kehitystä, ja ajot ovat sen vuoksi suositut sekä harrastajien että moottoripyörävalmistajien keskuudessa. Exiden logo on esillä Intact GP -tiimin ajokeissa, tiimin kilpailuasuissa ja eri puolilla rataa. Exiden sponsorointiin kuuluu myös Intact GP -tiimin ensimmäinen osallistuminen uuteen sähkökäyttöisten moottoripyörien MotoE-luokkaan, jossa Intact GP -tiimiä edustaa sveitsiläinen Jesko Raffin. Hän voitti nuorimpana, vain 15 vuoden ikäisenä, Yamaha Cup -mestaruuden ja omaa monen vuoden Moto2-kokemuksen. Exiden Motorbike & Sport – valikoima kattaa Exide Li-Ion, GEL, AGM Ready, AGM ja perinteiset Conventional -akut, joista kukin on kehitelty omiin erityisiin käyttökohteisiinsa. Exide Li-Ion on jopa 80 % kevyempi kuin vakiomallinen MC-akku, mikä nopeuttaa kiihdytystä, tehostaa jarrujen reagointia ja parantaa ajokin hallintaa. Akku on huoltovapaa, varautuu erittäin nopeasti ja on turvaominaisuuksiltaan huippuluokkaa. – Olemme erittäin iloisia saadessamme Exiden sponsoriksi, sanoo Intact GP -tiimin Marcel Schrötter. Yrityksellä on johtava valikoima moottoripyöräakkuja, kadehdittava maine ajoturvallisuudessa ja alan pisimmälle kehitettyjä teknologioita. Exiden akut ovat omaa luokkaansa aina Exide Li-Ion akun huippukevyestä muotoilusta Exide Gel -akun poikkeukselliseen syväpurkaussuojaan asti. 2019 kaudesta alkaen Moto2 siirtyy Triumphin kolmisylinterisiin 765 ccm-moottoreihin, joiden suorituskyky on yli 138 hv ja jotka ohittavat takuulla otsikkoja kauan hallinneet Hondan 600 ccm-moottorit. Intact GP:n moottoripyörät varustetaan Kalex Engineering -rungoilla ja Öhlinsin iskuvaimentimilla. Lisätietoja antavat:  Tor Enlid, Marketing Manager, Exide Technologies Nordic, puh: +46 10 888 62 17, e-mail: tor.enlid@exide.com (tor.enlid@eu.exide.com) Exide Technologies Exide Technologies (www.exide.com) on globaali yritys, joka toimittaa ratkaisuja sähköenergian varastointiin kuljetus- ja teollisuusaloille. Yli 80 maasta hankkimallaan 130 vuoden kokemuksellaan teknologisesta innovaatiosta yritys kykenee tarjoamaan vakuuttavia ratkaisuja nykypäivän ja tulevaisuuden energiantarpeisiin. Exide valmistaa ja kierrättää kattavaa tuotevalikoimaa ja toimittaa Network Power ja Motive Power -markkinasegmenteille akku- sekä energianvarastointijärjestelmiä ja erikoissovelluksia monille teollisuuden ja elinkeinoelämän alueille kuten esim. maatalous, autoteollisuus, haarukkatrukit ja siivouskoneet, kuljetus ja huolinta, merenkulku, materiaalinkäsittely, puolustusvoimat, kaivosteollisuus, moottoriurheilu, rautatieliikenne, turvallisuusala, televiestintäjärjestelmät, huoltoala ja keskeytymätön virransyöttö (UPS) ym. Exiden motto on: Powering the World Forward. Historiansa ja kokonsa sekä vahvan yrittäjähengen ansiosta Exide on oikea valinta asiakkaille, joille ei riitä pelkkä perinteinen akkutoimittaja.

Kaupunginteatterin suurmenestys Kinky Boots saa jatkoa Tampereen Työväen Teatterissa

[Helsingin Kaupunginteatteri Kinky Boots Kuvassa keskell Lauri Mikkola Kuva Mirka Kleemola] Helsingin Kaupunginteatteri ja Tampereen Työväen Teatteri toteuttavat maamme oloissa ainutlaatuisen konseptiyhteistyön: HKT:ssä tällä kaudella täysille katsomoille esitetty musikaali Kinky Boots saa uuden ensi-illan TTT:n Suurella näyttämöllä syksyllä 2020. Menestysmusikaali nähdään Tampereella HKT:n tuotannon ohjaaja Samuel Harjanteen työryhmän suunnitelman mukaisena tuotantona. Näyttämöllä yhdistyy TTT:n taitavien musikaalinäyttelijöiden ja HKT:n alkuperäismiehityksen keskeisten roolien timanttinen osaaminen. ”Näitä saappaita ei kannata jättää kaappiin”, toteavat teatterinjohtajat Kari Arffman HKT:stä ja Otso Kautto TTT:stä. ”Tämä on ilouutinen kaikille Kinky Bootsin faneille sekä niille, jotka eivät saaneet lippuja HKT:n loppuunmyytyihin esityksiin. Yhteistyöstä hyötyvät molemmat teatterit ja ennen kaikkea yleisö.” Teatterit ovat tehneet yhteistyötä aiemminkin, mutta ei tässä kokoluokassa. ”Yhteistyö vastaa paremman alueellisen saavutettavuuden haasteisiin ja edustaa ajattelua, jossa yhteiskunnan rahoittamat teatterit kehittävät rakenteita, joissa korkea laatu ja kustannustehokkuus kohtaavat. Hyvää ei kannata heittää pois. Tämä on samanaikaisesti laadunjalostusta ja kierrätystä”, Otso Kautto sanoo. Kinky Boots saapuu Tampereelle luottotekijän luotsaamana. Ohjaaja Samuel Harjanne ohjasi viime vuonna sekä Kinky Bootsin HKT:lle että musikaalin Billy Elliot TTT:lle ja singahti menestysohjausten myötä suuren yleisön tietoisuuteen. Musikaalivirtuoosi työskentelee Suomen lisäksi jatkuvasti myös kansainvälisillä näyttämöillä. Rooleissa tullaan näkemään sekä TTT:n näyttelijöitä että HKT:stä tuttuja kasvoja. Helsingin tuotannosta Tampereella nähdään muun muassa drag queen Lolan roolissa hurmaava Lauri Mikkola ja tehtaanomistaja Charlie Pricen roolissa loistava Petrus Kähkönen. Lavastus, puvut ja koreografia ovat samat kuin HKT:n tuotannossa. Lavastussuunnittelija on Peter Ahlqvist, pukusuunnittelija Tuomas Lampinen ja koreografi Gunilla Olsson-Karlsson. Musiikkituotannosta vastaa HKT:n tuotannon kapellimestari Eeva Kontu. Musikaalin keskeiset roolit ja Tampereen koko tekijäjoukko vahvistuu toukokuussa. Musikaaliliput tulevat myyntiin 13.5. ja niitä voi ostaa Lippupisteen verkkokaupasta ja toimipisteistä sekä TTT:n Lippumyymälästä. Kinky Boots -musiikaalin säveltäjä on pop-ikoni Cyndi Lauper ja käsikirjoittaja musikaaliguru Harvey Fierstein. Tarina perustuu samannimiseen, Geoff Deanen ja Tim Firthin käsikirjoittamaan elokuvaan (2005). Musikaali kantaesitettiin Broadwaylla 2013, ja se on sittemmin kerännyt lukuisia palkintoja, mm. kuusi Tony-palkintoa, kolme Laurence Olivier -palkintoa ja Grammyn parhaana musiikkiteatterialbumina.  Helsingin Kaupunginteatterin ensi-ilta oli 30.8.2018 ja viimeinen esitys on 11.5.2019. Tällöin musikaalin on nähnyt noin 100 000 katsojaa 107 loppuunmyydyssä esityksessä. Kinky Boots on HKT:n musikaaleista 2000-luvun katsotuin. Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:Helsingin Kaupunginteatteri, vastaava tiedottaja Kaisa Pelkonen, 040 552 3788, kaisa.pelkonen@hkt.fiTampereen Työväen Teatteri, tiedottaja Sari Andersson, 050 5969 069, sari.andersson@ttt-teatteri.fi    Lehdistökuvat löytyvät kuvapankista  ja tiedotteet uutishuoneesta . Helsingin Kaupunginteatteri, Ensi linja 2, 00530 Helsinki

Muutoksia Fondian johtoryhmän kokoonpanossa

Fondia Oyj: Yhtiötiedote 15.4.2019 klo 10.00 Liiketoiminnan ja henkilöstömäärän kasvun sekä kansainvälistymisen johdosta Fondia uudistaa johtoryhmätyöskentelyään ja johtoryhmän kokoonpano muuttuu. Fondia-konsernin johtoryhmään kuuluvat 15.4.2019 alkaen konsernin toimitusjohtaja Leena Hellfors, henkilöstöjohtaja Wilma Laukkanen, kehitysjohtaja Erkki Hyvärinen, Fondia Ruotsin toimitusjohtaja Niclas Gottlieb, sekä uusina jäseninä Fondia Baltian toiminnoista vastaava Anti Kodar (OTM) ja 3.6.2019 alkaen talousjohtajaksi nimitetty Harri Savolainen (MBA). Fondian talousjohtaja Kirsi Untala jätti tehtävänsä 12.4.2019. Uusi talousjohtaja Harri Savolainen siirtyy Fondialle Telialta, jossa hän toimii yritysasiakasliiketoiminnan talousjohtajana. Aiemmin uransa aikana Savolainen on toiminut Telialla myös muissa johtotehtävissä, SAP Finland Oy:n talousjohtajana sekä muissa talouden johtotehtävissä Pohjolassa ja Panasonic CIS:ssä. Talousjohtajan tehtävistä vastaa Savolaisen aloittamiseen asti toimitusjohtaja Leena Hellfors. Niclas Gottlieb siirtyy yhtiön ulkopuolelle 31.7.2019 alkaen ja uuden Fondia Ruotsin toimitusjohtajan rekrytointi on käynnissä.  Johtoryhmän rinnalle on perustettu kaikista tiiminvetäjistä koostuva kansainvälinen Fondia Leadership -tiimi, johon kuuluvat myös aiemmin johtoryhmään kuuluneet Suomen toimintojen tiiminvetäjät. Leadership-tiimiä johtaa toimitusjohtaja. ”Voimakkaan kasvumme myötä johtoryhmämme kokoonpano ja tiimiorganisaatiomme vaativat uudistusta. Muutoksella haluamme varmistaa ainutlaatuisen työkulttuurimme ja matalan organisaatiorakenteemme säilymisen. Henkilöstömäärämme vahvan kasvun myötä olemme lisänneet tiimien ja tiiminvetäjien lukumäärää. Tiiminvetäjien muodostamalla Leadership-tiimillä tulee olemaan tärkeä rooli kasvustrategiamme toteuttamisessa johtoryhmän rinnalla. Näiden lisäksi nykyiset osaamiskeskeiset tiimit ja asiakkuustiimit ovat jatkossakin olennainen osa ketterää toimintamalliamme”, sanoo toimitusjohtaja Leena Hellfors. Fondia Oyj Lisätietoja: Leena Hellfors, toimitusjohtaja, Fondia Oyj puh. 020 7205 698 Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy puh. 050 520 4098 FONDIA LYHYESTI Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 20,2 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on yli 160 työntekijää. www.fondia.com Jakelu:Nasdaq HelsinkiKeskeiset tiedotusvälineet

Neste ja Air BP valmiina toimittamaan uusiutuvaa lentopolttoainetta Ruotsiin

Neste Oyj, lehdistötiedote 15.4.2019 klo 10.00 (EET) Maailman johtava jätteistä ja tähteistä uusiutuvia tuotteita valmistava Neste ja kansainvälinen lentopolttoainetuotteiden ja -palvelujen toimittaja Air BP ovat tehneet yhteistyösopimuksen, joka koskee kestävästi tuotetun uusiutuvan lentopolttoaineen toimituksia lentoyhtiö- ja lentokenttäasiakkaille Ruotsissa vuonna 2019. Neste ja Air BP julkaisivat aiemmin vuonna 2018 suunnitelmansa tutkia ja kehittää toimitusketjuratkaisuja, joiden avulla uusiutuvaa lentopolttoainetta voidaan toimittaa lentokentille ja lentoyhtiöille. Nesteen osaaminen uusiutuvan lentopolttoaineen valmistuksessa ja sekoittamisessa sekä Air BP:n asiantuntemus turvallisissa, tehokkaissa lentopolttoaineen jakeluratkaisuissa, sertifioinnissa ja tuotteiden laadunvarmistuksessa yhdistyy yhteisessä vastuullisen lentopolttoaineen toimitusketjuratkaisussa Ruotsin markkinoille. ”Olen erittäin iloinen, että yhteistyömme Air BP:n kanssa on ottanut ensimmäisen konkreettisen askeleen, sillä uusiutuva lentopolttoaine on yksi yhtiön strategisista kasvualueista. Ruotsista on tulossa johtava maa ilmailun päästöjen vähentämisessä, kun se ehdottaa kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitetta Ruotsissa myydylle lentopolttoaineelle. Yhdessä Air BP:n kanssa pystymme tukemaan tätä tavoitetta, ja yhteistyömme antaa meille arvokasta näkemystä vastaavien toimitusketjujen kehittämiseen lentoliikenteen hiilipäästöjen vähentämiseksi muillakin markkinoilla”, sanoo Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker. Air BP:n toimitusjohtaja Jon Platt lisää: ”Olen todella tyytyväinen yhteistyöhömme Nesteen kanssa. Nesteen avulla voimme tarjota ruotsalaisille asiakkaillemme vastuullista lentopolttoainetta useilla lentokentillä eri puolella maata jo vuoden 2019 aikana. Tällaisilla hankkeilla pystymme antamaan asiakkaillemme tärkeää tukea päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen ja vähähiilisen toiminnan kehittämiseen.” Tällä hetkellä uusiutuva lentopolttoaine on ainoa helposti toteutettavissa oleva vaihtoehto fossiilisille lentopolttoaineille. Nesteen uusiutuva lentopolttoaine on osoittanut teknisen toimivuutensa tuhansilla kaupallisilla lennoilla. Se valmistetaan ei-palmuöljypohjaisista uusiutuvista ja kestävistä raaka-aineista ja se vähentää elinkaarensa aikana kasvihuonepäästöjä jopa 80% fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna. Air BP on toimittanut vastuullisesti tuotettua lentopolttoainetta vuodesta 2014 lähtien noin kymmenelle lentoasemalle Pohjoismaissa, viimeisimpänä Kalmarin lentoasemalle Ruotsissa sekä Oslon lentoasemalle. Osloon yhtiö toimitti ensimmäisenä Nesteen vastuullisesti tuotettua uusiutuvaa lentopolttoainetta käyttämällä lentoaseman nykyistä tankkausinfrastruktuuria yhteistyössä alan muiden keskeisten sidosryhmien kanssa.   Neste Oyj Kaisa Lipponen Viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja Median yhteydenotot: Neste: 050 4582444 / Tia Oja, Communications Planner, tia.oja@neste.com Air BP - Emerald Media: +44 1420 560094 / liz.danner@emeraldmedia.co.uk Lue myös: Neste: Ruotsi esittää kunnianhimoisen tavoitteen ilmailun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi  Neste: Norjasta edelläkävijä ilmailun päästöjen vähentämisessä  Tietoa Air BP:stä Air BP on BP:n ilmailualan divisioona, ja siten maailman johtavia lentopolttoainetuotteiden ja -palvelujen toimittajia. Olemme tehneet investointeja ilmailuun yli 90 vuoden ajan varmistaaksemme, että ihmiset voivat lentää turvallisesti kaikkialla maailmassa. Toimitamme noin 6,6 miljardia gallonaa lentopolttoainetta vuodessa. Polttoaineellamme lennetään yli 6 000 lentoa päivässä yli 800 paikassa yli 55 maassa. Se tekee enemmän kuin neljä lentokonetta minuutissa. Asiakkaina on lentoyhtiöitä, armeijoita, lentokoneita omistavia yrityksiä ja yksityishenkilöitä, lentoasemia ja lentokenttien toimijoita. Meillä on laaja palveluvalikoima, jolla tuemme polttoainetoimituksiamme. Palveluihimme kuuluvat tankkauslaitosten suunnittelu, rakentaminen ja operointi, tekninen konsultointi ja koulutus, vähähiiliset ratkaisut, Sterling Card-ratkaisu  tehokkaaseen tankkaamiseen sekä innovatiiviset digitaaliset alustat, joilla lisätään tehokkuutta ja vähennetään riskejä.

Volvo -autot ympäri Eurooppaa varoittavat toisiaan liukkaista maanteistä ja vaaratilanteista

Tekniikan avulla Volvo -autot voivat viestiä keskenään ja varoittaa kuljettajia liukkaista tieolosuhteista ja vaaratilanteista pilvipohjaisen verkon kautta.  Hätävilkkuvaroitus ja liukkaan tien varoitin esiteltiin alun perin vuonna 2016 Volvon 90-sarjan autoissa Ruotsissa ja Norjassa. Ensi viikolla ominaisuudet tulevat kaikkien Volvo -kuljettajien saataville ympäri Eurooppaa. Ne ovat vakiona kaikissa uusissa mallivuoden 2020 Volvoissa ja voidaan myös jälkiasentaa tiettyihin aikaisempiin malleihin *.  – Reaaliaikaisten turvallisuustietojen jakaminen autojen välillä voi auttaa välttämään onnettomuuksia. Volvon omistajat tekevät maanteistä turvallisempia muille kuljettajille, ja he hyötyvät myös itse mahdollisten vaaratilanteiden etukäteisvaroituksista, kertoo Volvon turvallisuuskeskuksen johtaja Malin Ekholm.  Volvon tekemien turvallisuustutkimusten mukaan nopeuden mukauttaminen todellisiin liikenneolosuhteisiin voi pienentää onnettomuusriskiä merkittävästi. Varoittamalla ihmisiä etukäteen vaaroista ja antamalla heidän mukautua tilanteeseen ajoissa yhdistetyt turvallisuustekniikat tukevat parempaa ajotapaa ja parantavat liikenneturvallisuutta.  Volvo kutsuu näiden ominaisuuksien julkaisun myötä muun autoteollisuuden mukaan jakamaan anonyymejä liikenneturvallisuustietoja eri automerkkien välillä.  Tällaisten tietojen jakaminen reaaliajassa voi parantaa turvallisuutta suuresti, ja kokonaisuudesta tulee sitä vahvempi, mitä enemmän autoja on yhdistetty. Volvo Cars ja Volvo Trucks ovat viime vuodesta lähtien jakaneet Ruotsissa ja Norjassa tietoja, jotka varoittavat kuljettajia lähistöllä olevista vaaroista.  – Mitä useampi ajoneuvo jakaa turvallisuustietoja reaaliajassa, sitä turvallisemmiksi maantiet tulevat. Toivomme pääsevämme yhteistyöhön kumppanien kanssa, jotka ovat yhtä sitoutuneita turvallisuuteen kuin me, Malin Ekholm sanoo.  Volvon esittelemät järjestelmät olivat ensimmäisiä laatuaan autoteollisuudessa. Heti, kun tällä tekniikalla varustettu Volvo kytkee hätävilkut, hätävilkkuvaroitus lähettää signaalin kaikille lähistöllä oleville Volvo -autoille, jotka on yhdistetty pilvipalveluun. Järjestelmä varoittaa kuljettajia ja auttaa heitä välttämään mahdolliset onnettomuudet. Tämä on erityisen hyödyllistä rajoitetun näkyvyyden kaarteissa ja mäkien yli ajettaessa.  Liukkaan tien varoitin puolestaan lisää kuljettajan tietoisuutta sekä nykyisistä että edessä olevista tieolosuhteista. Se kerää anonyymisti tienpintatietoja edessä kulkevista autoista ja varoittaa liukasta tieosuutta lähestyviä kuljettajia etukäteen.  Volvo teki viime kuussa useita ajokäyttäytymistä ja turvallisempaa ajamista koskevia ilmoituksia. Vuodesta 2020 lähtien kaikkien Volvojen huippunopeudeksi rajoitetaan 180 km/h. Volvo asentaa lisäksi 2020-luvun alkupuolelta lähtien autoihinsa kameroita ja muita antureita, jotka tarkkailevat kuljettajaa ja antavat auton puuttua tilanteeseen, jos selkeästi päihtynyt tai heikosti keskittynyt kuljettaja on vaarassa aiheuttaa vakavan onnettomuuden.  Lopuksi yhtiö ilmoitti, että se tuo ensimmäistä kertaa turvallisuustietonsa helposti saatavilla olevaan digitaaliseen kirjastoon , jota se kehottaa autoteollisuutta hyödyntämään, jotta maanteistä tulisi turvallisempia kaikille.  Huomautus toimittajille:  * Hätävilkkuvaroitus ja liukkaan tien varoitin ovat saatavilla kaikkiin Volvoihin, jotka perustuvat skaalautuvalle SPA-alustalle tai kompaktille CMA-alustalle mallivuodesta 2016 alkaen.  15.4.2019  Lisätietoja: Volvo Car FinlandTiedotusjohtaja Thomas Hallbäck, thomas.hallback@volvocars.com, puh. 09-5044 5325Korkearesoluutioisia kuvia, videoita: www.media.volvocars.comwww.volvocars.fiwww.linkedin.com/company/volvo-car-finland/ Volvo Car Group vuonna 2018  Tilivuonna 2018 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 1 336,3 miljoonaa euroa (1 324,6 miljoonaa euroa vuonna 2017). Tuotot jakson aikana olivat yhteensä 23,8 miljardia euroa (19,7 miljardia euroa). Vuoden 2018 myynti käsitti ennätykselliset 642 253 (571 577) autoa, mikä merkitsi 12,4 prosentin kasvua vuoteen 2017 verrattuna. Ennätysmyynti ja liikevoitto antavat Volvo Car Groupille eväät jatkaa toiminnan kehittämiseen tehtäviä investointeja.  Tietoja Volvo Car Groupista Volvo on toiminut vuodesta 1927 lähtien. Nykypäivänä Volvo on yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista autonvalmistajista. Yhtiön myynti oli vuonna 2018 yhteensä 642 253 autoa noin 100 maassa. Volvo on ollut kiinalaisen Zhejiang Geely Holdingin (Geely Holding) omistuksessa vuodesta 2010 lähtien. Se oli osa ruotsalaista Volvo Groupia ennen kuin amerikkalainen Ford Motor Company osti sen vuonna 1999. Geely Holding osti Volvon vuonna 2010. Volvolla oli vuonna 2018 keskimäärin 43 000 (39 500) kokopäiväistä työntekijää. Volvon pääkonttori sekä tuotekehitys-, markkinointi- ja hallintotoiminnot sijaitsevat pääasiassa Göteborgissa, Ruotsissa. Volvon Kiinan-pääkonttori sijaitsee Shanghaissa. Yhtiön päätuotantolaitokset sijaitsevat Göteborgissa (Ruotsi), Gentissä (Belgia), Etelä-Carolinassa (USA) sekä Chengdussa ja Daqingissa (Kiina), ja moottorit valmistetaan Skövdessä (Ruotsi) ja Zhangjiakoussa (Kiina) ja korikomponentit Olofströmissä (Ruotsi).

Punkkikausi on alkanut - näin suojaat koirasi punkeilta

[Punkit viihtyvt usein kosteissa heinikoissa] Punkit viihtyvät parhaiten kosteassa ilmastossa kuten saaristossa ja alueilla, joilla on paljon nisäkkäitä kuten jäniksiä ja peuroja. Punkin isäntäeläimeksi kelpaavat kaikki elävät olennot linnuista ihmisiin. Punkit heräävät talvihorroksesta lämpötilan noustessa noin 4–5 plusasteeseen. Punkkeja esiintyy useimmiten huhtikuusta marraskuuhun, mutta jos talvi on lämmin, punkkeja voi esiintyä läpi vuoden. Punkit eivät siis ole ainoastaan kesän vaiva. Punkkien levittämät sairaudet Punkit levittävät sairauksia, joista tunnetuimpia ja yleisimpiä ovat borrelioosi, anaplasmoosi ja ehrlichia. Tartunnan saanut koira hoidetaan yleensä antibioottikuurilla. Punkit olisi hyvä poistaa mahdollisimman pian, jotta ne eivät ehdi levittää sairauksia. Sairaudet voivat levitä koiraan punkin oltua kiinnittyneenä yli 24 tuntia. Siksi koiran turkki kannattaa tutkia punkkien varalta päivittäin. Punkkien levittämien sairauksien oireita ovat muun muassa kuume, ruokahaluttomuus, vatsa- ja suolistovaivat, velttous, väsymys sekä ontuminen. Jos koirallasi ilmenee kyseisiä oireita punkin pureman jälkeen, ota yhteyttä eläinlääkäriin. Ennaltaehkäisy Punkkien ennaltaehkäisyyn ja torjumiseen on saatavana monia erilaisia valmisteita kuten spot-on- eli paikallisvaleluliuoksia, punkkitabletteja ja punkkipantoja. Punkkikarkotteita myydään eläinklinikalla ja apteekissa. Monet punkkikarkotteet auttavat torjumaan myös muita hyönteisiä, kuten hyttysiä ja kirppuja. Borrelioosia vastaan on olemassa myös rokote sekä tartuntaa ehkäisevä tabletti. Punkkitarkastus Oli käytössäsi mikä tahansa punkkikarkote, tarkasta aina koiran turkki myös käsin ja poista mahdolliset punkit. Tämä on erityisen tärkeää pitkäkarvaisilla koirilla, joiden turkkiin punkki voi piiloutua. Muista tehdä punkkitarkistus varsinkin, jos olette liikkuneet koiran kanssa punkkien suosimilla alueilla. Jos punkki ei ole vielä kiinnittynyt vaan se kävelee koiran turkissa, voit poistaa sen käsin.  Kiinnittynyt punkki kannattaa poistaa punkkipihtien, punkkilasson, punkkisorkkaraudan tai pinsettien avulla. Varmista, että saat koko punkin irti kerralla.

DNB ja Bassadone tuovat uuden autorahoitusyhtiön Suomeen

DNB Finans laajentaa toimintaansa Suomeen yhteistyössä suomalaisen autojen maahantuontiyhtiön Bassadone Automotive Nordicin (BAN) kanssa. DNB on yksi Norjan ja Ruotsin suurimmista autokaupan rahoitusyhtiöistä. Uuden yhteisyrityksen, DNB Auto Financen, tavoitteena on kehittää omistajayritysten liiketoimintoja Suomessa. Yhtiö on DNB Finansin tytäryhtiö, jossa myös BAN on omistajana mukana. DNB Auto Financen toimitusjohtajana toimii Jussi Kattelus. Katteluksella on pitkä rahoitusalan kokemus ja viimeisen kymmenen vuoden ajan hän on työskennellyt mm. toimitusjohtajana leasingyhtiö NF Fleetissä sekä kaupallisena johtajana Incar Oy:ssä. - Yhteistyö BANin kanssa Suomessa on meille tärkeä mahdollisuus markkina-alueella, missä emme ole aiemmin toimineet. Haluamme laajentaa yhdessä palveluitamme Suomeen ja tarjota siellä yhtä hyviä rahoituksellisia ja digitaalisia ratkaisuja kuin Norjassa ja Ruotsissa, sanoo Stefan Davidsson, DNB Finans Bilfinansieringin Pohjoismaiden johtaja. - Yhteisyrityksen perustaminen DNB Finansin kaltaisen vakiintuneen ja Pohjoismaissa tunnetun toimijan kanssa on meille tärkeä ja strateginen askel kasvun jatkamiseksi Suomessa. Olemme erittäin tyytyväisiä tähän viimeisimpään liiketoimintamme kehitysaskeleeseen, koska se tekee meistä entistä vahvempia. Sekä jälleenmyyjämme että kuluttaja-asiakkaamme tulevat hyötymään merkittävästi tästä, BANin toimitusjohtaja Antti Ruhanen sanoo. DNB Finansin rahoituskantaan Norjassa ja Ruotsissa kuuluu yli 500 000 autoa. Suomessa uusia henkilöautoja rekisteröitiin 120 000 kappaletta vuonna 2018. Tällä hetkellä DNB Finansin osuus Ruotsin autokaupan rahoitusmarkkinoista on 23 prosenttia ja Norjassa 24 prosenttia. Vuonna 2018 DNB Finans Norden kirjasi uusia autokauppoja noin 28 miljardin Norjan kruunun (n. 2,8 mrd. EUR) arvosta ja sillä on 163 työntekijää. Viime vuosina DNB Finans on panostanut vahvasti tekniseen kehitykseen ja asiakaskokemusta parantaviin ja helpottaviin edistyksellisiin digitaalisiin ratkaisuihin. BAN aloitti toimintansa vuonna 1997 Suomessa ja Baltiassa, ja maahantuo 10 automerkkiä. Sen toimintoihin kuuluu myös Autoverkkokauppa.fi, Suomen ensimmäinen digitalisoitu uusien ja käytettyjen autojen verkkokauppa. BAN myy vuodessa noin 17 000 autoa Suomen markkinoilla ja 8 200 autoa Baltiassa. Sen markkinaosuus Suomessa on 13 prosenttia ja Baltiassa 8 prosenttia, ja yhtiöllä on kaikkiaan 220 työntekijää.  Autoverkkokauppa.fi on kasvanut muutamassa vuodessa Suomen suurimpien autoliikkeiden joukkoon.

Fornasetti Senza Tempo -tapettimallistossa ironia yhdistyy italialaiseen estetiikkaan

Cole & Sonin yhteistyö italialaisen design-talo Fornasettin kanssa on synnyttänyt nyt neljännen tapettimalliston, Fornasetti Senza Tempon. Nimensä mukaisesti ajaton mallisto tuo jälleen Fornasettin hillittömän mielikuvitusmaailman Cole & Sonin tapetteihin. Kun kaksi intohimoista, käsityön perinteistä ammentavaa huippudesign-taloa tekee yhteistyötä, lopputulos on väistämättä huima: Cole & Sonin Fornasetti Senza Tempo -tapettimallisto on siitä erinomainen esimerkki. Milanolainen Fornasetti on jo 1950-luvulta asti käyttänyt perinteisiä käsityömenetelmiä ja tekniikoita luodakseen ainutlaatuisia käsintehtyjä huonekaluja, sisustuselementtejä sekä posliineja, jotka ilmentävät Fornasettin uniikkia visuaalista kieltä. Fornasetti toteuttaa perustajansa Piero Fornasettin perintöä: Hän ei usko aikakausiin eikä päivämääriin vaan antaa luovuutensa virrata vapaasti ajan ja rajoitusten ulottumattomissa. Kun Fornasettin visuaalisuus yhdistyy Cole & Sonin yksityiskohtien tajuun, maaginen yhdistelmä ajattomia tapetteja on valmis. Fornasetti Senza Tempo -malliston anteeksipyytelemättömät kuosit eivät vähääkään välitä tyylilajeista tai kategorioista. Aiheet vaihtelevat pilvistä kirjahyllyihin ja rumista kaloista kaupunkimaisemiin, kaikki italialaisella eleganssilla toteutettuna. Tässä muutama herkullisin makupala mallistosta.   Cocktails Piero Fornasetti loi tämän kuosin 1950-luvulla, inspiraationaan Oggetti Cocktail -niminen jääpala-astia. Cocktails ilmentää maestron ehtymätöntä innostusta tehdä tutkielmia samoista aiheista yhä uudelleen ja yhä uudelleen. Kuosissa tyylitellyissä graafisissa pulloissa ja lasiastioissa on käytetty eläväistä monipuolista väripalettia, joka on uskollinen alkuperäisille luonnostelmille.   Arance Välimerellisiä sitrushedelmiä toistava Arance on yksi Fornasettin klassikkokuoseista. Alun perin 50-luvulta Fette d’arancia -mallistosta peräisin olevan kuosin mehevät appelsiinit, veriappelsiinit ja sitruunat nousevat hyvän taustakontrastin ansiosta tässä ylellisessä tapetissa herkullisesti esiin.   Libreria Libreria on yksi Fornasettin ikonisimmista kuoseista. Smaragdinvihreät, rubiininpunaiset ja safiirinsiniset sävyt nostavat kirja- ja lasiesinekuviot arkisuuden yläpuolelle ja tekevät niistä maukasta silmänruokaa. Huomaa myös kullan vivahteet kirjojen selkämyksissä sekä lasiesineiden upeat yksityiskohdat! Kuvia Värisilmän kuvapankissa: https://varisilma.emmi.fi/  

Operaatio Pajunkissa auttaa pääsiäisliikenteessä 50. kertaa

Operaatio Pajunkissa järjestetään tänä keväänä kiirastorstaista pääsiäismaanantaihin 18.-22.4. jo 50. kerran. Autoliiton riveissä on nykyisin 135 aktiivisesti toiminnassa mukana olevaa vapaaehtoista tiepalvelumiestä, jotka ovat tuolloin tehostetussa valmiudessa lähdössä auttamaan tien päällä pulaan joutuneita. Ensimmäisen Operaatio Pajunkissan aikaan pulaan joutuneita ohjeistettiin ilmoittamaan avun tarpeestaan nostamalla konepelti ylös. Myös viallisen ajoneuvon ohi ajaneilta toivottiin ilmoituksia tiepalvelumiehen kohdatessaan. Nykyään toiminnan painopiste on muuttunut tiellä tai huoltoasemilla tapahtuvasta partioinnista pääasiassa kotoa käsin hoidettavaksi päivystykseksi. Lähes jokaisella autoilijalla on matkalla mukana puhelin, jolla avun saa hälytettyä helposti. Operaatio Pajunkissan puhelinnumerona toimii Autoliiton yleisen tiepalvelun numero 0200-8080 (1,95 €/min + mpm). Numero kannattaa tallentaa valmiiksi matkapuhelimen muistiin, josta se on apua tarvittaessa helposti saatavilla. ”Olennaista on huolehtia siitä, että matkapuhelimessa olisi koko ajan mahdollisimman hyvin virtaa siltä varalta, että matka yllättäen katkeaa”, Autoliiton yleisestä tiepalvelusta vastaava koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen muistuttaa. Vesalainen painottaa myös turvallista ajotapaa ja malttia. Riittävät tauot, reilu turvaväli ja tasainen nopeus edesauttavat turvallista perillepääsyä. ”Liikenteen jonoutuessa ohittelemalla ei juurikaan säästä aikaa – pikemminkin liikenne vain puuroutuu entisestään.” Autoliiton tarkastuslista pääsiäisliikenteeseen Perinteisesti pääsiäisliikenteessä Autoliiton tiepalvelua työllistävät rengasrikot ja lukkojen avaamiset. Usein pulaan joutuminen ja siitä seuraava avun tarve olisivat vältettävissä melko yksinkertaisin keinoin: · Tarkasta auton öljy- ja nestetasot. Tee tarvittavat lisäykset. · Tarkasta ja säädä rengaspaineet kuormituksen mukaisiksi (myös mahdollisesta vararenkaasta). · Puhdista tuulilasi sisäpuolelta ja mikäli pyyhkijänsulat jättävät raitoja tai pyyhkivät muuten huonosti, vaihda ne uusiin. · Anna vara-avain jonkun samassa autoseurueessa matkustavan huolehdittavaksi. · Jos kauko-ohjainavaimen paristonvaihdosta on yli vuosi, kannattaa paristo vaihtaa tai vaihdattaa ennen matkalle lähtöä. · Säilytä avainta mieluummin housujen kuin takin taskussa. Näin todennäköisyys, että avain jää lukittuun autoon sisälle, on pienempi. · Tarkasta kaikkien valojen toiminta. · Tutustu autosi valojen toimintaperiaatteeseen. Lisätietoja: Autoliitto, Teppo Vesalainen, koulutuspäällikköPuh. 044 585 9313, teppo.vesalainen(at)autoliitto.fi Autoliitto, Jukka Tolvanen, viestintäpäällikköPuh. 040 751 1173, jukka.tolvanen(at)autoliitto.fi

Omega-6-rasvahapot voivat auttaa sydänsairauksien ehkäisyssä

Mitä suurempi on elimistön linolihappopitoisuus, sitä pienempi on sydän- ja verisuonisairauksiin sairastumisen riski, havaittiin juuri julkaistussa, 13 eri maata ja lähes 70 000 tutkittavaa kattaneessa tutkimuksessa. Linolihappo on yleisin monityydyttymätön omega-6-sarjan rasvahappo. Tulokset julkaistiin arvostetussa Circulation -tiedelehdessä. Runsaan omega-6-monityydyttymättömien rasvahappojen saannin on epäilty lisäävän kroonisten sairauksien riskiä edistämällä muun muassa matala-asteista tulehdusta elimistössä. Ihmisillä tehdyissä tutkimuksissa ei kuitenkaan ole runsaankaan omega-6-rasvahappojen saannin havaittu lisäävän tulehdusreaktioita. Näillä rasvahapoilla on lisäksi edullisia vaikutuksia esimerkiksi rasva- ja sokeriaineenvaihduntaan. Varsinkin yleisimmällä omega-6-rasvahapolla, elimistölle välttämättömällä linolihapolla, onkin eri tutkimuksissa varsin johdonmukaisesti havaittu yhteys pienempään sydän- ja verisuonitautien riskiin. Tutkimuksessa oli mukana 30 eri väestötutkimusta 13 eri maasta, yhteensä 68 659 tutkittavaa. Suomesta mukana olivat Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimus (Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study) ja METSIM (Metabolic Syndrome in Men) -tutkimus Itä-Suomen yliopistosta. Tässä meta-analyysissä ei käytetty aiemmin julkaistuja tutkimustuloksia, vaan jokaisessa tutkimusaineistossa analyysit tehtiin uudestaan samoilla ennalta sovituilla kriteereillä ennen tulosten vetämistä yhteen. Tämä lisää tulosten vertailukelpoisuutta ja vähentää erilaisten virhelähteiden vaikutusta tutkimustuloksiin. Tutkittavat olivat tutkimusten alussa 49–77-vuotiaita. Tutkimusten seuranta-aikoina yhteensä 15198 tutkittavaa sairastui sydän- ja verisuonisairauteen. Tutkimuksessa havaittiin, että suuri elimistön linolihappopitoisuus oli yhteydessä pienempään sydän- ja verisuonitautiin sairastumisen ja kuolleisuuden riskiin sekä pienempään aivoinfarktin riskiin. Tutkimuksen yhtenä suurena vahvuutena on se, että omega-6-rasvahapot määritettiin verestä tai rasvakudoksesta. Tällöin tutkittavien itsensä raportoimiin ruokavaliotietoihin liittyvät harhat, kuten muistamisvirheet, eivät vaikuta tuloksiin. Linolihapon saanti ruokavaliosta vaikuttaa merkittävästi elimistön linolihappopitoisuuteen. Linolihapon pääasiallisia lähteitä ruokavaliossa ovat kasviöljyt, kasvimargariinit, pähkinät ja siemenet. Lisätietoja: Jyrki Virtanen, FT, ravitsemusepidemiologian dosentti, Itä-Suomen yliopisto, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Kuopio, p. 029 445 4542, jyrki.virtanen@uef.fi (Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimus) Maria Lankinen, FT, Itä-Suomen yliopisto, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Kuopio, p.050 470 9365, maria.lankinen@uef.fi (METSIM-tutkimus) Biomarkers of Dietary Omega-6 Fatty Acids and Incident Cardiovascular Disease and Mortality: An Individual-Level Pooled Analysis of 30 Cohort Studies Fatty Acids and Outcomes Research Consortium (FORCE) Circulation, julkaistu internetissä 11.4.2019 linkki: https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.038908

Wärtsilä jatkaa investointejaan kohti 100 % uusiutuvan energian käyttöä antamalla startup-rahoitusta Soletair Power Oy:lle

Teknologiayhtiö Wärtsilä antaa 500 000 euron startup-rahoituksen suomalaiselle Power-to-X -alan startup-yritykselle Soletair Power Oy:lle. Soletair Power on kehittänyt ainutlaatuisen konseptin, jonka avulla voidaan tuottaa synteettistä uusiutuvaa polttoainetta rakennusten sisäilmasta kerätystä hiilidioksidista (CO2). Samalla sisäilman laatu paranee. Soletair Powerin konsepti on tärkeä askel kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, ja se tukee Wärtsilän strategiaa johtaa energiateollisuuden muutosta kohti tulevaisuutta, jossa käytetään sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa. ”Energiajärjestelmien integraattorina Wärtsilä suunnittelee, optimoi ja rakentaa vaativia energiajärjestelmiä ja tuottaa niihin liittyviä palveluja. Tämä tekee asiakkaillemme mahdolliseksi tuottaa energiaa tuleville sukupolville kestävän kehityksen mukaisesti. Onnistuaksemme tässä rakennamme strategisia kumppanuuksia, innovoimme startup-yritysten kanssa ja rekrytoimme aktiivisesti uusia osaajia, jotka vahvistavat ja tukevat osaamistamme uusilla liiketoiminta-alueilla. Sijoituksemme Soletair Powerin ratkaisuun on konkreettinen esimerkki tästä ja se vie meidät askeleen lähemmäksi sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa tulevaisudessa”, kommentoi Wärtsilän energialiiketoiminnan strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Matti Rautkivi. Soletair Powerin ratkaisu kerää hiilidioksidia ilmasta ja vetyä voidaan tuottaa uusiutuvista energialähteistä. Nämä komponentit yhdistetään katalyyttisen synteesin avulla hiilivedyiksi, joita voidaan käyttää synteettisenä polttoaineena. Soletair Powerin konsepti on Wärtsilälle merkityksellinen, ja yhtiö tukee sen globaalia kehitystä ja kaupallistamista. “Soletair Powerin ratkaisu on merkittävä askel kohti kestävämpää tulevaisuutta. On hienoa tuoda tämä ratkaisu markkinoille yhdessä globaalina teknologiajohtajana ja innovaattorina tunnetun Wärtsilän kanssa“, lisää Soletair Powerin vastavalittu toimitusjohtaja Petri Laakso. Wärtsilän Smart Energy -visio perustuu energiateollisuuden kehittämiseen kohti kestävää tulevaisuutta. Vision toteutuminen edellyttää uusiutuvan energian tuotannon maksimointia, mikä voidaan toteuttaa integroimalla joustavia energiantuotantoratkaisuja vaihtelevasti saatavilla olevaan uusiutuvaan energiaan. Sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa käyttävässä maailmassa suurin osa tuotetusta energiasta tulee aurinko- ja tuulivoimasta. Tarvittava joustavuus operoinnissa saadaan käyttämällä joustavia kaasuvoimalaitoksia, jotka toimivat synteettisillä uusiutuvilla polttoaineilla, sekä hyödyntämällä yhä enemmän energian varastointiteknologiaa ja optimoimalla nykyisten järjestelmien elinkaari. Kuvateksti: Talous- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Anja Frada, Wärtsilä Energy Business, ja Soletair Power Oy:n osakas Ari Piispanen allekirjoittivat yhtiöiden välisen sopimuksen startup-rahoituksesta 12.4.2019. Lisätietoja Soletair Power Oy:sta:www.soletairpower.fi (englanniksi) Aiemmin julkaistua:Wärtsilä is in search of start-ups with Power-to-X technology to join SparkUp Challenge  Wärtsilä SparkUp Challenge –konseptin tarkoituksena on löytää start up- ja scale-up -kasvuyrityksiä, joiden innovaatiot ja liiketoimintaideat luovat pohjan tulevaisuuden yhteistyölle ja yhteiskehittelylle Wärtsilän Smart Marine ja Smart Energy -visioiden mukaisesti.  Lisätietoja: Matti RautkiviStrategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtajaWärtsilä Energy BusinessPuh: 040 480 37 43matti.rautkivi@wartsila.com Mirja-Maija SantalaMarkkinointi- ja viestintäpäällikköWärtsilä Energy BusinessPuh: 0400 793 827mirja-maija.santala@wartsila.com  Wärtsilä lyhyestiWärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2018 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.www.wartsila.com/fi  Wärtsilä Energy Business lyhyestiWärtsilä Energy Business johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa energia on sataprosenttisesti uusiutuvaa. Energiajärjestelmien integraattorina suunnittelemme ja rakennamme optimaalisia energiajärjestelmiä tulevia sukupolvia varten. Wärtsilän ratkaisut ovat joustavia, mikä mahdollistaa uusiutuvien energianlähteiden käytön ja varmistaa voimajärjestelmien luotettavuuden. Tarjontaamme sisältyvät joustavat moottorikäyttöiset voimalaitokset, mukaanluettuna nestemäisten kaasujen ratkaisut, hybridiaurinkovoimalat sekä energianhallintajärjestelmät ja energian varastointi- ja integrointiratkaisut. Tuemme asiakkaiden laitoksia koko elinkaaren ajan tarjoamalla palveluja, jotka varmistavat entistä paremman tehokkuuden ja varman suorituskyvyn. Wärtsilän toimittamien voimalaitosten kokonaiskapasiteetti on 70 GW, ja toimituksia on tehty 177 maahan.www.wartsila.com/energy  

Mehiläiseltä uusi keino verensokerin mittaukseen – sensori mahdollistaa jatkuvan seurannan

Mehiläinen helpottaa diabeetikkojen arkea tarjoamalla asiakkaidensa käyttöön FreeStyle Libre -glukoosimittausjärjestelmän. Kun perinteisessä verensokerin kertamittauksessa sormea on pahimmillaan pistettävä useita kertoja päivässä, uudessa mittaustavassa iholle asetettava huomaamaton sensori vaihdetaan vain kahden viikon välein. Sensori asetetaan iholle erillisen asetinlaitteen avulla kivuttomasti. Sen vaihto on helppoa eikä se vaadi käyntiä diabeteshoitajan vastaanotolla.  Mehiläiseltä mittausjärjestelmän saavat käyttöönsä halutessaan kaikki, jotka siitä hyötyvät. Palvelu on maksullinen. Mittausjärjestelmä sisältää sensorin ja lukijalaitteen lisäksi diabeteshoitajan ohjauksen. FreeStyle Libre -mittausjärjestelmää tarjotaan ensin Töölön Mehiläisen Diabetesklinikassa Helsingissä, mutta se tulee tarjolle kaikkiin Mehiläisen diabetesklinikkatoimintaa tarjoaviin yksiköihin.  Töölön Mehiläisen Diabetesklinikan vastuulääkärin Iiro Karhiahon mukaan verensokerin mittaus on lähitulevaisuudessa siirtymässä yhä enemmän jatkuvaan mittaamiseen. Mehiläinen haluaa olla ensimmäisten joukossa tarjoamassa asiakkailleen tämän mahdollisuuden. - Mehiläisellä on pitkät perinteet laadukkaasta ja kokonaisvaltaisesta diabeteshoidosta. Ilman jatkuvan mittauksen järjestelmää hoidosta puuttuisi olennainen työkalu, Karhiaho kertoo.  Mittausjärjestelmällä on helppo lukea reaaliaikaiset kudossokerilukemat viemällä erillinen lukijalaite tai älypuhelin sensorin lähelle. Lisäksi järjestelmä näyttää glukoosiarvot viimeisten kahdeksan tunnin ajalta sekä aiempiin mittauksiin perustuen ennusteen siitä, mihin suuntaan arvo on muuttumassa. - Monille diabeetikoille kaikkein tärkein ominaisuus on nuoli, joka osoittaa, onko sokeritaso nousemassa, laskemassa vai pysyykö se tasaisena. Se auttaa suunnittelemaan elämää, Karhiaho kertoo.

Ylva lahjoittaa katastrofiapuun osana UniCafen Mosambik-päivää

Mosambik-hanke keskittyy tyttöjen ja vammaisten nuorten koulutuksen tukemiseen järjestämällä tukiopetusta peruskoulun viimeisillä luokilla. Jokaisesta myydystä Mosambik-ateriasta UniCafe lahjoittaa 0,10 € HYYn hankkeelle. Ateriavalinnallaan tukensa hankkeelle antoi 5 254 UniCafeiden asiakasta, noin joka toinen päivän lounastajista. Idai-hirmumyrsky ja erityisesti sitä seuranneet tulvat iskivät Keski-Mosambikiin, muun muassa Beiran kaupunkiin. Mosambik-hanke toimii Pohjois-Mosambikissa, jota tuhot eivät koskettaneet. Ylva kohdentaa avun Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston kautta. ”Mosambikissa yli 1,5 miljoonaa ihmistä on kärsinyt hirmumyrsky Idain tuhoista, yli 240 000 taloa on vahingoittunut tai tuhoutunut kokonaan ja viljasato on laajalti tuhoutunut. Taudit kuten kolera ja malaria leviävät. Tällä hetkellä ihmiset tarvitsevat apua ihan perustarpeisiin; katon pään päälle, vettä, ruokaa, hygieniatarvikkeita ja terveydenhuoltoa”, kertoo SPR:n kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Tiina Saarikoski. ”UniCafen perinteikkään kehitysyhteistyöaterian kohde on HYYn uuden hankkeen myötä Mosambikissa. Hanke toimii alueella, jonne hirmumyrskyn tuhot eivät ulottuneet. Halusimme Ylvassa antaa tukea myös sinne, missä avun tarve on akuutti. UniCafen Mosambik-päivän tuoton tuplaus tuntui luontevalta tavalta huomioida maassa tapahtunut luonnonkatastrofi”, kommentoi Ylvan viestintä- ja markkinointijohtaja Jannica Aalto. Taustatietoja UniCafen kehitysyhteistyöpäivästä: · UniCafe on järjestänyt kehitysyhteistyöpäiviä ravintoloissaan vuodesta 1979 alkaen. · Kehitysyhteistyöpäivänä kerätään tukea kulloisellekin HYYn kehitysyhteistyöhankkeelle; UniCafe tekee lahjoituksen hankkeelle perustuen myytyjen kehitystyöaterioiden määrään. Kehitysyhteistyöaterioina tarjotaan hankkeen kohdemaalle tyypillistä ruokaa. Aiempia hankekohteita ovat muun muassa olleet Sambia ja Bangladesh. · Tällä hankekaudella HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan hankekumppanina Mosambikissa on paikallinen järjestö Associação Progresso, joka on toiminut koulutuksen alalla vuodesta 1991. Hankkeen pääpaino on vaikeiden oppiaineiden tukiopetuksessa tyttöjen koulupudokkuuden estämiseksi. Myös vammaisten nuorten tukiopetukseen osallistumisen mahdollistamista painotetaan. · Mosambik-aterioina UniCafeissa tarjottiin mosambikilaista Matapaa - Mustasilmäpapu-pähkinäpataa sekä broilerinkoipea ja mosambikilaista Piripiri-kastiketta ja lisukkeena Alzui Purazia - mosambikilaista rusina-manteliriisiä.

Lehto rakentaa Helsingin Kalasatamaan kohtuuhintaisia laatuasuntoja ”Entistä useammalle mahdollisuus asua kantakaupungissa”

Lehdon uudet asunto-osakeyhtiöt Edison ja Newton nousevat Kalasatamaan osoitteeseen Työpajankatu 6. Kaikkiaan 232 asunnon kerrostalot sisältävät eri kokoisia asuntoja aina yksiöistä perheasuntoihin. Kohteita voi varata kesäkuusta 2019 alkaen. Kalasataman talot erottuvat sekä laadulla että hinnalla. Rakentamisessa käytetään Lehdon kehittämää ainutlaatuista Nero-konseptia. Siinä laadun takeena on kotimaisen tehtaan oma moduulituotanto sekä huolellinen työsuunnittelu. ”Nero-konseptissa ei lähdetä keksimään pyörää uudelleen vaan rakentaminen perustuu testattuun tietoon. Kun rakennusten suunnittelussa hyödynnetään meidän omia moduuleja sekä muita konseptin mukaisia ratkaisuja, yllätyksiä tulee vähemmän, aikataulu ja budjetti pitävät”, sanoo kohteesta vastaava työpäällikkö Markus Pulkkinen. Keittiö- ja kylpyhuonemoduulit kasataan säältä suojassa Kalasataman taloissa hyödynnettävistä innovatiivisista ratkaisuista esimerkkeinä ovat runkojärjestelmä ja omat moduulit, jotka kootaan valmiiksi kuivissa tehdasolosuhteissa. ”Keittiö- ja kylpyhuonemoduulit kasataan Oulaisissa tehtaallamme, kuivassa ja säältä suojassa. Näin laadukkaan työn tekeminen ja valvonta on huomattavasti helpompaa ja virheet voidaan minimoida”, kertoo Pulkkinen. Nero-konseptilla on merkittävä vaikutus paitsi laatuun, myös aikataulun pitävyyteen. Esimerkiksi kylpyhuoneet ja keittiöt tulevat työmaalle valmiina ja ne asennetaan katon kautta runkoon. Tehokkaan aikataulutuksen ansiosta rakennus on vähemmän aikaa sään armoilla. ”Keittiö- ja kylpyhuonemoduulit lasketaan valmiina asuntoon heti, kun runko on valmis. Parin viikon kuluessa rakennuksen vaippa on ummessa ja lämmöt päällä. Työmaalta jäävät lähes kaikki keittiöiden ja kylpyhuoneiden rakentamiseen liittyvät työvaiheet pois, mikä säästää paljon aikaa.” Kohtuuhintaisia uusia asuntoja kantakaupungissa Lehdon konseptilla rakennetut talot valmistuvat Kalasatamaan useita kuukausia keskimääräistä ripeämmin. Kalasataman kohteiden arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2021. Työmaalla on parhaillaan käynnissä purkutyöt ja rakentamaan lähdetään mahdollisimman pian ennakkomarkkinoinnin jälkeen. Hyvä suunnittelu ja oma moduulituotanto laskevat kohteiden hintaa. Newton ja Edison -talot tulevat olemaan Kalasataman alueen edullisimmat uudiskohteet ja ne on suunniteltu mahdollisimman käytännöllisiksi eri elämäntilanteet huomioiden. Asuntojen hinnat ovat koosta riippuen 10–15% alueen hintoja matalammat. ”Nero-konsepti tuo rakentamiseen kustannustehokkuutta. Kun yllätykset on matkan varrella minimoitu, budjetti pitää”, sanoo Lehdon hankepäällikkö Jussi Rantanen. Lehdolla kantavana ideana on, että uusiin laadukkaisiin asuntoihin pitää olla varaa entistä useammalla. ”Helsingin asuntojen hinnat ovat karanneet hyvin korkeiksi. Me haluamme tarjota mahdollisimman monelle tilaisuuden asua älykaupunginosaksikin kutsutussa Kalasatamassa.” Lisätietoja:Markus Pulkkinen, työpäällikkö, Lehto Asunnot Oy, puh. +358 40 771 5591, markus.pulkkinen@lehto.fiJussi Rantanen, Hankepäällikkö, Lehto Asunnot Oy, puh. +358 40 753 3099, jussi.rantanen@lehto.fiLisätietoa kohteista: lehto.fi/nerokas tai katso video .

Heikki Kiiskilä palaa Terveystalosta talotekniikka-alalle – QMG:n Pohjois-Suomen huollon ja Kokkolan LVIS-Palvelun johtoon

Talotekniikkakonserni Quattro Mikenti Groupiin (QMG) kuuluva Kokkolan LVIS-Palvelu Oy on nimittänyt toimitusjohtajakseen LVI-insinööri Heikki Kiiskilän, joka on kokenut palveluliiketoiminnan vetäjä. Hän siirtyy QMG:lle Terveystalosta, jossa hän toimi runsaat viisi vuotta, viimeksi Pohjois-Suomen aluejohtajana. – Tunnen palaavani kotikentilleni – talotekniikkaan ja synnyinkaupunkiini Kokkolaan. QMG:n paikallisuutta korostava kulttuuri ja projektiosaaminen vakuuttivat minut. Olen vetänyt pitkään palveluliiketoiminnan yksiköitä Terveystalossa ja ISS:llä, ja sieltä haluan tuoda rakennusalalle lisää asiakas- ja laatukulttuuria. Urani alussa toimin noin 17 vuotta talotekniikkayrityksissä, YIT:llä, ABB:lla ja Huberilla, Heikki Kiiskilä kertoo. Talotekniikkaurakoinnin kysyntä on jatkunut viime vuodet tasaisena Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa. – Tämä alue on yksi Suomen talousvetureista. Työllisyys on Pohjanmaalla Suomen korkeinta ja yrityksillä on kasvuhaluja ja ne kansainvälistyvät. Investointeja tehdään sekä yritystiloihin että julkisella sektorilla ja infrarakentamisessa, Kiiskilä arvioi. Talotekniikkapalvelut kasvavat ja vastaavat ympäristöhaasteisiin Heikki Kiiskilä tulee ottamaan vastuulleen myös QMG:n huoltoliiketoiminnan kehittämisen Pohjois-Suomessa. – Talotekniikan huolto-, korjaus- ja modernisointipalveluiden tarve ovat kasvussa. QMG:hen kuuluvien oululaisen Movitekin ja kajaanilaisen Paikallis-Sähkön kanssa meillä on laaja palvelutarjooma koko Pohjois-Suomessa. Oma roolini on kasvattaa, kehittää ja koordinoida yhteistyötämme, Kiiskilä kertoo. – Toimialamme pitää osaltaan vastata sekä asiakkaiden tarpeisiin että globaaleihin ympäristöhaasteisiin. Näen paljon mahdollisuuksia siinä, miten huoltopalveluilla ja uudella teknologialla optimoidaan energiatehokkuutta ja minimoidaan hiilidioksidipäästöjä rakennuksista. – Heikki Kiiskilä tuo meille uutta kilpailukykyä, johtamisosaamista ja palveluliiketoiminnan näkökulmia. Konsernille tämä tarkoittaa vahvaa panostusta kasvuun Pohjois-Suomessa, Quattro Mikenti Groupin toimitusjohtaja Kimmo Liukkonen sanoo. Kokkolan LVIS-palvelun toimitusjohtajana pitkään työskennellyt Pentti Jutila jatkaa yhtiössä LVI-töiden johtajana. – Olemme tyytyväisiä päätökseemme liittyä QMG:hen viime vuonna. Se vahvistaa meitä strategisesti – palveluvalikoimamme laajenee ja resurssimme kasvavat, Pentti Jutila sanoo. Kokkolan LVIS-palveluiden sähköurakoinnista vastannut Steve Kåla jatkaa yhtiön palveluksessa sähkötöiden johtajana. Lisätietoja: Kimmo Liukkonen, hallituksen puheenjohtaja, Kokkolan LVIS-Palvelu ja toimitusjohtaja, Quattro Mikenti Group, 050 347 8997, kimmo.liukkonen@qmg.fi Heikki Kiiskilä, toimitusjohtaja, Kokkolan LVIS-Palvelu (15.4. alkaen), 040 486 2358, heikki.kiiskila@qmg.fi (heikki.kiiskila@gmail.com) Pentti Jutila, toimitusjohtaja, Kokkolan LVIS-Palvelu (14.4. asti), 040 5441511, pentti.jutila@lvis-palvelu.fi Quattro Mikenti Group Oy Quattro Mikenti Group on Suomen suurimpia ja kansainvälisimpiä talotekniikka-alan toimijoita. Teemme kaikkia LVIJA-, sähkö- ja sprinkleritöitä Suomessa ja Venäjällä. Konsernin palveluksessa on noin 700 talotekniikan ammattilaista. Toimipaikkoja on Suomessa kaksikymmentäviisi ja Venäjällä neljä. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 167 miljoonaa euroa. www.qmg.fi Kokkolan LVIS-Palvelu Oy Vuonna 1972 perustettu Kokkolan LVIS-Palvelu Oy on johtava LVIS-urakoitsija ja huoltoyritys Keski-Pohjanmaalla. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2017 noin 5,9 miljoonaa euroa ja se työllistää 22 talotekniikka-ammattilaista. www.lvis-palvelu.fi

Fortum täydentää biojalostuksen arvoketjuaan sijoittamalla Infinited Fiber Companyyn

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 16.4.2019 Fortum on täydentänyt biojalostukseen keskittyvän liiketoimintansa arvoketjua sijoittamalla startup-yhtiö Infinited Fiber Company Oy:öön (IFC). Yhtiö kehittää ja ryhtyy lisensoimaan teknologiaa, jolla valmistetaan tekstiiliteollisuudelle puuvillan kaltaista kuitua kierrätyskuiduista ja selluloosasta. Sijoituksen jälkeen Fortum omistaa yhtiöstä noin neljä prosenttia. Yksi Fortumin neljästä strategisesta prioriteetista on luoda perustaa uusille merkittäville liiketoiminnoille. Biotalous on luonteva vaihtoehto, koska siinä on synergioita nykyisen liiketoiminnan kanssa ja se tukee yhtiön resurssitehokkuutta tavoittelevaa missiota. IFC:n teknologialla bio- ja kierrätyspohjaiset kuidut prosessoidaan puuvillan tapaan. Saatu materiaali on valmis käytettäväksi tekstiiliteollisuudessa ja korvaa ympäristöä rasittavaa neitseellistä puuvillaa ja viskoosia kustannustehokkaasti sekä huomattavasti pienemmällä veden ja kemikaalien kulutuksella. Kuitua voidaan kierrättää yhä uudestaan ilman, että sen laatu heikkenee. Fortum on puolestaan pilotoinut fraktiointiteknologioita, joilla biomassasta erotetaan selluloosa ja muut komponentit jatkojalostukseen paljon puhtaampana kuin perinteisissä sellu- ja biopolttoaineprosesseissa. Sijoitus IFC:iin tarjoaa Fortumille luontevan pääsyn arvoketjun seuraaviin vaiheisiin eli vastuullisiin kuidun- ja myös tekstiilinvalmistuksen kumppanuuksiin. "Materiaalitehokkuus tarjoaa merkittävän keinon hillitä ilmastonmuutosta. Fortum tutkii mahdollisuuksia kasvattaa biomassan resurssitehokkaampaan hyödyntämiseen perustuvaa liiketoimintaa. Yksi keino on sijoittaa arvoketjun teknologiayrityksiin. Uskomme vahvasti biojalostukseen, uusiin teknologioihin ja niiden rooliin kestävämmin tuotetuissa tekstiilikuiduissa. Myös useat kansainväliset brändit ovat ilmoittaneet lisäävänsä tällaisen kuidun osuutta valmistuksessaan", kertoo Fortumin biopohjaisiin ratkaisuihin keskittyvän liiketoiminnan johtaja Heli Antila. Muita uusia sijoittajia Infinited Fiberiin ovat mm. H&M Group. IFC:n investointikierros keräsi yhteensä 3,7 miljoonaa euroa. Pääomistajia ovat yhtiön perustajat ja VTT. Fortum OyjViestintä Lisätietoja:Heli Antila, johtaja, biopohjaiset ratkaisut, puh. 040 571 7188Petri Alava, toimitusjohtaja, Infinited Fiber Company, puh. 050 1483 Lisää aiheesta: https://www.fortum.fi/bio2x   Infinited Fiber Company Oy Infinited Fiber technology can turn textile, cardboard and agricultural waste to new and better cotton - infinitely. Originally technology was developed by VTT, the Technical Research Institute of Finland, by multimillion investment. All the rights and know-how were transferred to Infinited Fiber Company in early 2018. The technology process has three main phases: 1. Fiber separation, 2. Turning material into liquid, 3. Turning liquid into fiber. IFC offers carbon neutral fiber regeneration technology for textile and non-woven industries. The company is currently running its 50-ton pilot plant in Espoo (Finland) and has plans to increase the capacity up to 500 tons by 2020. IFC employs 11 people and its turnover in 2018 was 1.5 million euros. www.infinitedfiber.com

Lotta Partanen VTT LaunchPad -yrityshautomon vetäjäksi: tavoitteena luoda toimialarajat ylittäviä yrityksiä

Taiteen maisteri Lotta Partanen aloitti 8.4.2019 VTT LaunchPad -yrityshautomon vetäjänä. VTT LaunchPad on VTT:n uusi korkean teknologian yrityshautomo, jonka tavoite on tukea tutkijoita kaupallistamaan tutkimusideansa yrityksiksi sekä varmistaa uusien innovaatioiden ketterä kaupallinen hyödyntäminen yritysten kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. ”VTT:n tutkijoilla on ainutlaatuista, poikkitieteellistä osaamista ja erinomaisia ideoita, joista voi syntyä myös uutta liiketoimintaa”, kertoo Lotta Partanen. ”On ilo päästä tukemaan tutkijoita kaupallistamaan parhaat ideansa VTT LaunchPadin avulla.” VTT LaunchPad on korkean teknologian yrityshautomo. Se yhdistää tutkimuksen, teknologiat, mentorit ja sijoittajat. Tavoitteena on synnyttää yrityksiä, jotka ylittävät perinteiset toimialarajat. Näin VTT:n osaaminen saadaan valjastettua entistäkin vaikuttavammin Suomen talouden ja kilpailukyvyn hyväksi. Lotta Partanen on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta (nykyisin Aalto-yliopisto), ja hänellä on myös strategisen tulevaisuuden ennakoinnin ammattisertifikaatti Houstonin yliopistosta. ”Ammatti-identiteetiltäni olen innovaatiomuotoilija”, Lotta kertoo. Hän on työskennellyt mm. Philipsillä ja Nokialla. VTT:lle hän siirtyy Fortumilta, jossa hän työskenteli viimeiset kolme vuotta Fortumin sisäisessä innovaatiokiihdyttämössä. ”Olen innoissani, kun pääsen jakamaan asiakaskeskeisyyden ilosanomaa ja menetelmiä nyt VTT:lle, sillä olen kaivannut soveltavan tutkimuksen pariin. Maailma tarvitsee VTT LaunchPadia päästäkseen nauttimaan VTT:n keksinnöistä mahdollisimman pian!” VTT LaunchPad tarjoaa tutkijoille kunnon tuen kypsyttää ideansa liiketoiminnaksi mm. ulkopuolisten mentoreiden avulla. Se edistää osaltaan VTT:n tavoitteita luoda kestävää kasvua ja hyvinvointia tutkimuksen ja teknologian keinoin. ”Toivotan Lotan lämpimästi tervetulleeksi ja odotan jo kovasti, mitä ideoita tutkijoiltamme löytyykään”, sanoo strategiajohtaja Katri Kallio, jonka alaisuudessa VTT LaunchPad toimii. ”Hienoa, että meillä on nyt selkeä malli uuden yritystoiminnan luomiseen.” Lisätietoja VTT Partanen Lotta, VTT LaunchPad päällikkölotta.partanen@vtt.fi, puh. 0504802706

Jeremy Read ehdolla Endominesin hallitukseen

Endomines AB:n nimitysvaliokunta on tehnyt ehdotuksensa hallituksen nimittämiseksi yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.6.2019.Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi jäsentä kaudelle, joka jatkuu seuraavaan, vuonna 2020 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Hallituksen nykyisistä jäsenistä ehdotetaan uudelleen valittaviksi Ingmar Haga, Thomas Hoyer, Rauno Pitkänen ja Michael Mattsson. Uutena jäsenenä hallitukseen ehdotetaan valittaviksi Jeremy Read. Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että Ingmar Haga valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Kaikki hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.  Staffan Simberg on ilmoittanut nimitysvaliokunnalle, että hän ei ole enää käytettävissä uudelleen valintaan Endominesin hallitukseen. Hallituksen jäseneksi ehdolla olevalla Jeremy Readillä on laaja kokemus pääomamarkkinoista ja fuusio- sekä yrityskauppapuolesta. Hän työskentelee tällä hetkellä Lontoossa Wentworth Family Officen toimitusjohtajana. Wentworth on kytköksissä Greg Smith:n, joka on TVL Gold LLC:n pääomistaja. Aikaisemmin, Jeremy Read on toiminut johtajana sekä neuvonatajana eri pankeille ja finanssitaloille. Lisätietoa ehdotetusta uudesta hallituksen jäsenestä löytyy tämän tiedotteen liitteenä ja nykysistä jäsenistä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.endomines.com. LisätietojaSaila Miettinen-Lähde, toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 16 huhtikuuta 2019 kello 07:30 CEST. EndominesEndomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Kaksi uutta jäsentä Finnairin johtoryhmään: Ole Orvér kaupalliseksi johtajaksi, Nicklas Ilebrand strategiajohtajaksi

Finnair on nimittänyt tänään johtoryhmäänsä kaksi uutta jäsentä: yhtiön kaupalliseksi johtajaksi on nimitetty Ole Orvér ja yhtiön strategiajohtajaksi Nicklas Ilebrand. Molemmat johtoryhmän jäsenet aloittavat uusissa tehtävissään 1.5.2019. Ole Orvér, (53) on tehnyt pitkän, kansainvälisen uran eri lentoyhtiöissä, mukaan lukien Qatar, LOT, Air Berlin sekä SAS. Näissä lentoyhtiöissä hän on toiminut pääasiassa strategia- ja verkostosuunnittelun sekä myynnin johtotehtävissä. Viimeksi hän on toiminut lentoliikennealan konsulttina konsultoiden sekä lentoyhtiöitä että lentokenttäyhtiöitä. Finnairin tuleva strategiajohtaja Nicklas Ilebrand, 38, on aiemmin toiminut Nordeassa pääasiassa strategia- sekä tuote- ja liiketoiminnan kehitystehtävissä, viimeksi henkilöasiakkaista vastaavan Personal Bankin -liiketoiminta-alueen tuote- ja liiketoiminnan kehitysjohtajana. Sitä ennen hän on toiminut kansainvälisissä konsultointitehtävissä McKinseyllä. Lisäksi hän on ollut useiden eri yritysten hallituksissa. ”Uskon, että Olen ja Nicklaksen kokemus kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisestä täydentää hyvin johtoryhmämme vahvaa osaamista. Ole Orvér on tehnyt pitkän uran liiketoimintalogiikaltaan hyvin erilaisissa lentoyhtiöissä, ja Nicklas Ilebrand puolestaan on hankkinut vankan kokemuksen niin strategioiden kuin erityisesti palveluliiketoiminnan ja digitaalisten tuotteiden kehittämisestä”, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner. ”Toivotamme Olen ja Nicklaksen lämpimästi tervetulleeksi Finnair-tiimiin.” Ole Orvérin ja Nicklas Ilebrandin CV:t löytyvät Finnairin nettisivuilta:https://investors.finnair.com/fi/governance/company-management/executive-board-members 

Revenio Group Oyj: Osavuosiraportti 1.1.-31.3.2019

Revenio Group Oyj:n Osavuosiraportti 1.1.-31.3.2019 Arvopaperimarkkinalain mukaisesti Revenio julkaisee 1-3/2019 ja 1-9/2019 osavuosiraporttien selostusosat tiivistetymmässä muodossa. Osavuosikatsaus julkaistaan tilikauden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta 1-6/2019. Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Vahva alku vuodelle – liikevaihto kasvoi yli 20 % Tammi-maaliskuu 2019 · Liikevaihto oli 8,4 (7,0) miljoonaa euroa, kasvua 20,7 % · Käyttökate oli 2,9 (2,2) miljoonaa euroa, ollen 34,0 % liikevaihdosta, kasvua 27,2 % · Liiketulos oli 2,6 (2,1) miljoonaa euroa, ollen 30,6 % liikevaihdosta, kasvua 20,8 % · Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu tammi-maaliskuussa oli 15,6 % eli 5,2 %-yksikköä raportoitua kasvua heikompi · Liiketulosta rasittivat yrityskauppaan liittyvät kertaluonteiset kulut 265 tuhatta euroa. Yrityskaupan kertaluonteisilla kuluilla oikaistu liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa, ollen 33,7 % liikevaihdosta · Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,086 euroa (0,069) · Katsauskauden jälkeen 13.4.2019 Revenio allekirjoitti sopimuksen italialaisen CenterVue SpA:n koko osakekannan ostamiseksi. Yritysoston arvioidaan toteutuvan vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana · Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Timo Hildén siirtyy omasta toiveestaan johtamaan yritysoston viimeistelyä ja integraatiotyötä Senior Advisorina · Revenio Group Oyj:n ja Icare Finland Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty DI Mikko Moilanen. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 14.10.2019, mahdollisesti aikaisemmin Konsernin keskeisettunnusluvut, MEUR 1.1-31.3.2019 1.1-31.3.2018 Muutos-%Liikevaihto 8,4 7,0 20,7Käyttökate, EBITDA 2,9 2,2 27,2Liiketulos, EBIT 2,6 2,1 20,8Laimentamaton 0,086 0,069tulos/osake 31.3.2019 31.3.2018 Muutos, %-:köäKäyttökate - %, EBITDA 34,0 32,2 1,7Liiketulos - %, EBIT 30,6 30,5 0,0Sijoitetun pääoman 17,9 15,3 2,6tuotto - % (ROI)Oman pääoman tuotto - 13,1 11,8 1,3% (ROE)Omavaraisuusaste, % 71,5 74,8 -3,3Nettovelkaantumisaste, -35,8 -33,6 -2,2% Konserni on ottanut käyttöön IFRS 9 ja IFRS 15 -standardit 1.1.2018 alkaen. IFRS 16 on käyttöönotettu 1.1.2019 alkaen. Lisätietoja löytyy sivulta 3-4.  Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019 Revenio tarkentaa yrityskaupan johdosta 14.2.2019 antamaansa taloudellista ohjeistustaan myöhemmin yrityskaupan varmistuttua. Aiempi taloudellinen ohjeistus: Liikevaihdon odotetaan kasvavan erittäin vahvasti edellisvuodesta ja kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla. Toimitusjohtaja Timo Hildén: ”Vuosi 2019 alkoi meille myynnillisesti vahvasti huolimatta siitä, että edellisvuoden vastaavalle ajanjaksolle ajoittui suuri kertaluontoinen tilaus. Liikevaihtomme kasvoi 20,7 % ja oli 8,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden käyttökate oli 2,9 miljoonaa euroa, kasvua 27,2 %. Katsauskauden aikana liiketulosta rasittivat yrityskauppaan liittyvät kertaluonteiset kulut 265 tuhatta euroa. Yrityskaupan kertaluonteisilla kuluilla oikaistu käyttökate oli 3,1 miljoonaa euroa, ollen 37,1 % liikevaihdosta. Myynti sujui erinomaisesti erityisesti meille perinteisesti suurissa maissa, kuten Iso-Britanniassa, jossa jakelijat osittain jo ennakoivat brexitin aiheuttamaa epävarmuutta. Tämän seurauksena toimituksemme Iso-Britanniaan olivat katsauskauden aikana tavanomaista suurempia ja ne olisivat normaalioloissa tapahtuneet osittain vasta seuraavan vuosineljänneksen aikana. Muita vahvoja maita olivat Saksa, Australia, Kanada ja Italia. Vuoden 2018 syksyllä lanseeraamamme Icare ic200 sai myyntiluvan Japanissa maaliskuussa ja myynnin arvioidaan käynnistyvän jo vuoden toisen kvartaalin aikana. Japani on ollut tärkeä markkina tuotteen edeltäjälle Icare PRO:lle, jonka Icare ic200 nyt korvaa. Yhdysvalloissa puolestaan käynnistimme tuotteen kliiniset tutkimukset, joita tarvitsemme myyntilupahakemuksen jättämiseksi Yhdysvaltojen lääkeviranomaiselle FDA:lle. Tavoitteenamme on jättää myyntilupahakemus kuluvan vuoden aikana. Kuten olemme aiemmin todenneet, kiinnostus Icare HOME -silmänpainemittaria kohtaan on vähitellen kääntymässä kysynnäksi. Icare HOME on otettu potilaskäyttöön Suomessa kuudella yhteistyöklinikallamme, mitä pidämme erittäin tärkeänä kehityksenä kotimaan markkinalla. Yhdysvalloissa olemme puolestaan ottamassa käyttöön Icare HOME:lle uutta markkinointimallia, jossa optometristit lähettävät potilaat silmälääkäreille, joilla on Icare HOME aktiivikäytössä. Markkinointimalliin liittyy laitteen vuokraaminen potilaalle. Lisäksi lanseerasimme Icare HOME:en liittyvän uuden Clinic-ohjelmistoversion, jossa on useita uusia ominaisuuksia kuten silmänpaineeseen liittyvät hälytykset, vertailutaulukot ja uusia kieliversioita. Yhdysvalloissa on meneillään ja käynnistymässä lukuisia uusia merkittäviä Icare HOME:en liittyviä tutkimuksia, joiden arvioimme tukevan hyvin markkinointiamme tulevaisuudessa. Olemme myös tuoneet markkinoille uuden Icare HOME -julkaisun, johon on koottu kaikki jo toteutetut kliiniset tutkimukset yksiin kansiin. Saksassa Munsterin yliopistossa on myös käynnistymässä laaja Icare HOME -kokeilu, jossa on mukana yli 1000 potilasta. Anturimyynti jatkoi merkittävää kasvua ja oli 36,3 % liikevaihdosta. Olemme solmineet uusia jakelusopimuksia astmatuote Venticalle ja jakelijoita oli katsauskauden päättyessä jo yli 10 maassa. Heidän ensisijaisena tavoitteena on ensimmäisessä vaiheessa löytää hyviä referenssiklinikoita, jotka ottavat Ventican koekäyttöön ja toimivat sitä kautta mielipidevaikuttajina paikallisille astma- ja lastenlääkäreille. Jakelijoiden kautta pääsemme myös paremmin mukaan paikallisiin maakohtaisiin alan kongresseihin. Ihosyöpään liittyvän hyperspektrikamera Cutican kehitystyö on edennyt suunnitellusti ja olemme uutena avauksena tutkineet tekoälyn käyttöä kuvamateriaalin automaattiseen käsittelyyn. Katsauskauden jälkeen 13.4.2019 tiedotimme allekirjoittaneemme sopimuksen italialaisen CenterVue SpA:n koko osakekannan ostamiseksi. Arvioimme yritysoston toteutuvan vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Yritysosto on Revenion kasvustrategian kannalta erittäin merkittävä ja siksi olen esittänyt Revenion hallitukselle toiveenani päästä keskittymään yritysoston viimeistelyyn ja integraatiotyöhön Senior Advisorina. Olen toiminut terveysteknologia-alalla jo 40 vuotta, joista 20 vuotta toimialan eri yritysten toimitusjohtajan tehtävissä. Tänä aikana minulle on karttunut melkoinen määrä kokemusta eri kulttuureiden yhteensovittamisesta ja integraatiotyöstä. Uudessa tehtävässäni fokuksessani tulee olemaan, aluksi toimitusjohtajan tehtävien ohella ja myöhemmin täysipäiväisesti, yritysoston viimeistely, integraatiotyön käynnistäminen ja loppuun saattaminen sekä Mikko Moilasen tukeminen toimitusjohtajan tehtävien vastaanottamisessa. Yrityskauppaprosessin etenemiseen, sen vaikutuksiin taloudelliseen ohjeistukseemme ja integraatiotyön käynnistämiseen liittyviin asioihin palaamme prosessin edetessä erillisin tiedottein.” Yleislausunto Tämän raportin tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Revenio Group Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Timo Hildén, tel. 040 580 4774 timo.hilden@revenio.fi www.revenio.fi JAKELU: Nasdaq Helsinki Oy Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet www.revenio.fi Revenio-konserni lyhyesti Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoiminnan ydin on kehittää ja kaupallistaa tehokkaita ja helposti käyttöönotettavia glaukooman diagnoostiikkaa ja hoidon aikaista seurantaa avustavia laitteita. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion teknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen. Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 30,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 33,3 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Nordnetin tutkimus: 500 000 osakesäästötiliä auki keväällä 2020?

Osinkojen verottomuus houkuttaa, tappioiden vähennysoikeuden puuttuminen harmittaa Osakesäästötili kiinnostaa eniten siksi, että osingot saa tilille ilman veroja (83 % vastaajista). Myös se, että osakesäästötilillä voi käydä aktiivisemmin kauppaa ilman veroseuraamuksia houkuttelee (73 % vastaajista). 54 % vastaajista näkee, että osakesäästötili sopii hyvin pitkäaikais- ja eläkesäästämiseen. -       Nordnetin suomalaisasiakkaat saavat vuosittain koko pohjoismaisen Nordnet-konsernin asiakassalkkuihin tilitettävästä osinkopotista peräti noin puolet. Oli odotettavissa, että osinkojen verottomuus osakesäästötilillä sekä mahdollisuus sijoittaa ne uudelleen tekevät tilistä kiinnostavan, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen. Osakesäästötili saa myös risuja. 53 % vastaajista pitää huonona sitä, että osakesäästötilissä tappiot voi vähentää pääomatuloverotuksessa vasta tilin sulkemisen jälkeen. 44 % kokee 50 000 euron ylärajan varojen siirtämiseen tilille liian pienenä. 36 % vastaajista ilmaisi huonontavana tekijänä myös sen, että sijoitusvalikoima on liian suppea, koska osakesäästötilillä voi sijoittaa vain osakkeisiin. Vain 1,2 % vastaajista ei aio avata osakesäästötiliä  59 % vastaajista aikoo avata osakesäästötilin heti ensimmäisten joukossa, kun se on mahdollista. Tulos on samansuuntainen, kuin Osakesäästäjien syyskuussa 2018 tekemän laajan jäsenkyselyn tulos. 29 % vastaajista ilmaisee, että aikoo avata sen ehkä myöhemmin. -       Vain 1,2 % vastaajista ei aio avata osakesäästötiliä, mikä on vahva viesti siitä, että nyt väistyvä eduskunta teki viime metreillä erinomaisen päätöksen hyväksyä osakesäästötilin käyttöönotto 1.1.2020 alkaen. Jos 59 % suomalaisista yli 800 000 osakesäästäjästä avaisi osakesäästötilin ensimmäisten joukossa, se tarkoittaisi lähes puolta miljoonaa osakesäästötiliä ensi vuoden alussa. Nordnetin asiakkaat ovat keskimääräistä aktiivisempia sijoittajia, joten välttämättä luku ei nouse näin korkeaksi, toteaaTuppurainen. Kun tarkastellaan niitä, jotka ilmoittavat nykyisen sijoitusvarallisuutensa olevan yli 100 000 euroa, heti ensimmäisten joukossa osakesäästötilin avaavia löytyy vieläkin enemmän, 63 %. Alle 10 000 euron sijoitusvarallisuuden omistavien kesken ensimmäisten joukossa osakesäästötilin avaavien osuus on 52 %.  Enemmistö, 60 %, uskoo kaupankäyntinsä pörssissä lisääntyvän  12 % vastaajista uskoo käyvänsä osakesäästötilillä merkittävästi enemmän ja 48 % hieman enemmän pörssikauppaa kuin nykyisin. 35 % uskoo käyvänsä kauppaa yhtä paljon kuin aiemmin. Vastaajista 96 % käy nykyisin arvo-osuustilillä pörssikauppaa keskimäärin 0–10 kertaa kuukaudessa. Alle 10 000 euroa sijoitusvarallisuudekseen ilmoittaneet aikovat aktivoitua keskimääräistä enemmän – yli 65 % heistä uskoo käyvänsä merkittävästi tai hieman enemmän pörssikauppaa osakesäästötilillä. Yli 100 000 euron sijoitusvarallisuuden omaavista taas vain reilu puolet uskoo osakesäästötilin aktivoivan heitä käymään enemmän kauppaa. -       Lähes kolmannes vastaajista uskoo käyvänsä osakesäästötilillä aktiivisemmin kauppaa kuin nykyään. Tämän perusteella voi olettaa, että osakesäästötilin markkinaosuudet kaappaavat ne toimijat, jotka pystyvät auttamaan ja tukemaan asiakkaitaan osakevalinnoissa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, tulkitsee Tuppurainen. Alkupääoma säästetään palkasta  67 % vastaajista ilmoittaa, että he säästävät alkupääomaa osakesäästötilille palkastaan kuukausittain. 37 % vastaajista aikoo myydä nykyisen arvo-osuustilinsä omistuksia ja siirtää niistä saatavia varoja osakesäästötilille. 35 %:lla vastaajista löytyy myös ns. sukanvarsirahaa ja 24 % odottelee osinkoja, joita aikoo siirtää osakesäästötilille. Vajaa 5 % aikoo ottaa sijoituslainaa osakesäästötilin alkupääomaa varten.  69 % vastaajista aikoo sijoittaa osakesäästötilillä alle kymmeneen eri osakkeeseen ja 27 % 10–20 eri osakkeeseen. Vain 3 % vastaajista ilmaisee, että ajattelee sijoittavansa yli 20 eri osakkeeseen.  -       Vastausten perusteella 50 000 euron raja ei tule kovin monella sijoittajalla heti vastaan, sillä yleisin tapa on säästää osakesäästötilille palkkarahoja. 60 % ilmoittaa siirtävänsä alkupääomaksi 1 000–10 000 euroa.  Vain 18 % vastaajista aikoo laittaa alkupääomaksi täydet 50 000 euroa. Osakesäästötili ei näyttäisi olevan aloittelijoiden suosikki, sillä vain 10 % vastaajista lähtee liikkeelle alle 1 000 euron alkupääomalla, analysoi Tuppurainen.   Asiakkaiden toiveet huomioon  -       Keräsimme kyselyssä myös asiakkaiden mielipiteitä osakesäästötilin hinnoitteluun ja muita askarruttavia asioita. Näitä käsitellään paraikaa ja otamme asiakkaidemme toivomukset huomioon osakesäästötilin kehittämisessä, jatkaaSuvi Tuppurainen. Kysely toteutettiin 19.3.–3.4.2019. Tutkimukseen vastasi yhteensä 5 824 Nordnetin asiakasta. Kaikista vastaajista reilun neljänneksen varallisuus on alle 10 000 €, puolella 10 000–99 999 € ja vajaalla neljänneksellä yli 100 000 €. Lisätietoja antaa:   Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja +358 50 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi 

Kamuxin myymäläverkosto kasvaa jälleen Suomessa: 48. myymälä avautuu Forssaan

Kamux Oyj    Lehdistötiedote   16.4.2019 kello 9.00   Kamuxin myymäläverkosto kasvaa jälleen Suomessa: 48. myymälä avautuu Forssaan Käytettyjen autojen kauppaan erikoistunut Kamux jatkaa vahvalla kasvu-uralla. Kamux laajentaa toimintaansa avaamalla uuden myymälän Forssaan kesäkuussa 2019. Hyvät yhteydet ja iso ulkoalue autokaupalle ”Forssan myymälä täydentää erinomaisesti tämänhetkistä myymäläverkostoamme sijoittumalla Kanta-Hämeen länsiosaan. Myymälä sijaitsee erinomaisella kauppapaikalla ja hyvien yhteyksien varrella osoitteessa Aukeentie 3, ja iso ulkoalue palvelee hyvin autokauppaa”, maajohtaja Tommi Iiskonmäki kertoo. Kamux Forssa palvelee asiakkaita myyntipäällikön ja kolmen myyjän voimin. Autoja myymälään mahtuu 60-80, mutta koko Suomen yli 4 000 auton valikoima sekä Ruotsin ja Saksan autot ovat Kamuxin asiakkaiden ulottuvilla. Myymäläverkoston laajentuminen vahvassa vauhdissa ”Viime vuonna avasimme kolme uutta myymälää Suomessa ja tänä vuonna olemme laajentuneet Oulun Limingantulliin, Klaukkalaan sekä Kajaaniin ja jatkamme edelleen laajentumistamme. Myymäläverkoston lisäksi hyvä palvelu ja erinomainen asiakaskokemus sekä vahva digitaalinen läsnäolo ovat keskeisiä menestystekijöitämme. Kamux on edelläkävijä käytettyjen autojen kaupassa tarjoten edullisen hintaisia autoja suomalaisille”, maajohtaja Tommi Iiskonmäki sanoo. Kamux rekrytoi lisää myyjiä ”Kamuxilla on ainutlaatuinen koulutusohjelma uusille työntekijöille, mikä mahdollistaa ammattiin oppimisen sekä asiakaspalvelutaitojen sisäistämisen. Rekrytointi paikallisesti on meille tärkeää. Haluamme työllistämisen kautta tukea niitä paikkakuntia, joilla toimimme. Oikeanlainen asenne on tärkeää, sen sijaan aiempaa autokauppakokemusta emme pidä välttämättömänä. Forssan myymälään käynnistämme rekrytoinnin välittömästi”, Iiskonmäki vinkkaa. Lisätietoja:  Tommi Iiskonmäki, maajohtaja, Kamux Suomi Oy, 040 5801 498 Kamux Oyj on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Ensimmäinen Kamux-autoliike aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa, ja yhtiöllä on tällä hetkellä 47 autoliikettä Suomessa, viisitoista Ruotsissa ja neljä Saksassa. Yhtiö on myynyt perustamisensa jälkeen yli 190 000 käytettyä autoa, joista 40 957 autoa vuonna 2017. Kamuxin liikevaihto nousi 454,9 miljoonaan euroon vuonna 2017. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 418 henkilöä vuonna 2017. Kamuxin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.kamux.com

Nixu Oyj: Ensimmäisen neljänneksen toimitusjohtajan katsaus

Kyberturvayhtiö Nixu Oyj raportoi tiedonantopolitiikkansa mukaisesti puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lisäksi liikevaihtotiedon vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä. Nixun siirryttyä viime vuonna pörssin päälistalle, lisäämme nyt neljänneskatsauksiin myös vapaamuotoisen toimitusjohtajan katsauksen. Nixu Oyj:n tammi-maaliskuun 2019 tilintarkastamaton liikevaihto oli 12,6 miljoonaa euroa vertailujakson (1-3/2018) liikevaihdon oltua 9,2 miljoonaa euroa. Kasvua 37 %. Kasvu on kokonaan orgaanista. Yhtiö toistaa taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2019: Nixu painottaa edelleen kasvun merkitystä ja jatkaa panostamista kasvuhankkeisiin. Yhtiö arvioi voimakkaan orgaanisen kasvun sekä toteutuneiden yritys- ja liiketoimintakauppojen johdosta liikevaihdon kasvavan yli 40 % edellisestä tilikaudesta. Koko vuoden käyttökatteen arvioidaan paranevan merkittävästi edellisestä tilikaudesta. Toimitusjohtaja Petri Kairinen: Nixun vuosisyklissä tammi-maaliskuu on tyypillisesti uusien käynnistymisten aikaa vuodenlopun rutistuksen jälkeen ja ajanjakso on liiketoiminnallisesti hiljaisempi. Tänä vuonna vuosi on lähtenyt liikkeelle poikkeuksellisen vauhdikkaasti liikevaihtomme kasvaessa orgaanisesti 37 %. Tässä kasvussa meitä on auttanut erityisesti strategiamme mukaisten jatkuvien palveluiden ja isojen kyberturvakumppanuuksien osuuden lisääntyminen. Lisäksi jaksolle osui kyberturvateknologian jälleenmyyntikauppoja. Sanomattakin on selvää, että olen erittäin tyytyväinen siihen vauhtiin, jossa liiketoimintamme nyt on. Nixun perhe kasvoi alkuvuoden aikana kahdella uudella tiimillä ruotsalaisen Vesper Groupin kyberturvayksikön ja tanskalaisen kyberturvayhtiö Ezenta A/S:n liityttyä Nixuun. Kummankaan liikevaihto ei ole vielä mukana Q1-luvussa, vaan ne konsolidoidaan osaksi Nixun lukuja huhtikuusta lähtien. Molemmat ostot edistävät Nixun strategian toteuttamista. Ruotsin tiimi tuo mukanaan hyviä, teknologiapohjaisia jatkuvan palvelun asiakkuuksia, joiden kanssa on jo keskusteltu myös muiden Nixun palveluiden laajentamisesta. Ostettu toiminta on myös kannattavaa ja auttaa osaltaan Ruotsin toimintojemme skaalaamisessa ja selkeän johtoaseman saavuttamisessa Ruotsin kyberturvamarkkinassa. Tanskassa Nixu on aiemmin palvellut yksittäisiä asiakkaita, mutta meiltä on puuttunut paikallinen läsnäolo ja markkinaymmärrys. Ezenta on hyvin etabloitunut, tunnettu ja arvostettu paikallinen toimija, jonka ympärille voimme lähteä rakentamaan Nixun palveluita ja tarjontaa tanskalaisille asiakkaille. Lisäksi Ezenta tuo hyvää osaamista teknologiakumppanuuksista ja niiden hyödyntämisestä myös Nixun muille markkina-alueille. Digitalisaation edetessä kiihtyvällä vauhdilla nixulaisten ja Nixun rooli digitaalisen yhteiskunnan toiminnan turvaamisessa on yhä selkeämpi. Jatkamme strategiamme mukaista työtä tarjotaksemme parhaan työpaikan kyberturvaosaajille. Osana tätä strategiaamme julkistimme maaliskuussa myös henkilöstön osakepohjaisen pitkän tähtäimen kannustusohjelman henkilöstöomistajuuden lisäämiseksi. Perinteisesti henkilöstöanteihimme onkin osallistuttu laajasti, ja nyt Nixun kasvettua onkin hyvä hetki tarjota taas mahdollisuus koko henkilöstölle tulla mukaan omistajaksi ja sitoutua pitkän tähtäimen kasvuun. Kyseessä on tietysti myös kiitos koko henkilöstölle, joka mahdollistaa kasvustrategiamme toteutumisen. Nixu Oyj Lisätietoja:Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyjpuhelin +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.comJakelu:Nasdaq Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineetwww.nixu.com/fiNixu lyhyesti:Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka lähes 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.www.nixu.com

Terveysteknologiayritys Nightingalen laboratoriolle akkreditointi

Kansainvälistä tunnustusta saaneen verianalyysiteknologian kehittänyt Nightingale Health on saanut laboratoriolleen sertifioinnin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 standardin mukaisesti. Suomen kansallisen akkreditointielimen FINASin myöntämä akkreditointi todentaa, että Nightingalen laboratoriotestit täyttävät standardin mukaiset laatu- ja tekniset vaatimukset sekä tulosten oikeellisuuden ja vertailukelpoisuuden kliinisten testien pätevyysalueella . Nightingalen laatujärjestelmä on sertifioitu EN ISO 13485:2016 standardin mukaisesti ja yrityksen verianalyysiteknologialle myönnettiin CE -merkki vuonna 2017. “Laatu on erityisen merkittävässä roolissa kliinisten laboratoriotestien tarjoamisessa. Olen erittäin iloinen saadessamme laboratoriollemme akkreditoinnin, joka osoittaa teknisen pätevyytemme toimittaa tarkkoja ja muihin laboratorioihin vertailtavia tuloksia,” sanoo Marjut Vähäheikkilä, Nightingalen laatupäällikkö. Akkreditointi on merkittävä askel Nightingalelle, jonka tavoitteena on tuoda teknologiansa terveydenhuollon käyttöön ja mahdollistaa kattavan verianalyysinsa avulla yksilöllinen terveydenhuolto kroonisissa sairauksissa. ”Usein akkreditointiprosessit kestävät vuosia, joten tämä on nuorelle ja kasvavalle yhtiöllemme merkittävä saavutus. Olemme alusta asti pitäneet laadun ja regulaatiovaatimukset toimintamme kehittämisen ytimessä. FINASin akkreditointi todistaa sitoutumisemme laatuun samaan aikaan kun kasvatamme toimintaamme Suomessa ja kansainvälisesti,” sanoo Teemu Suna, Nightingalen perustajajäsen ja toimitusjohtaja. Akkreditointitoiminnassa noudatetaan maailmanlaajuisesti yhtenäisiä toimintatapoja ja vaatimuksia. FINASin toiminta on todettu kansainvälisissä arvioinneissa tasavertaiseksi muiden maiden akkreditointitoiminnan kanssa, mikä mahdollistaa Suomessa akkreditoitujen toimijoiden todistusten ja tulosten hyväksyttävyyden maailmanlaajuisesti.

Altia Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Altia Oyj Pörssitiedote 16.4.2019 klo 9.30 Altia Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Altia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.5.2019 klo 16.00, Kaapelitehdas, Tammasaarenlaituri 5, sisäänkäynti M1, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 14.30. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen · Hallituksen puheenjohtajan katsaus palkitsemisesta vuonna 2018 · Toimitusjohtajan katsaus, sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja vastuullisuusraportin esittämisen · Tilintarkastajan esitys tilintarkastuskertomuksesta 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 31.12.2018 tilinpäätöksen mukaan 72 084 125,87 euroa, joka sisältää tilikauden voiton 14 102 839,85 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.5.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 24.5.2019. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että seuraavalla toimikaudella hallituksen jäsenille maksettava palkkio koostuisi kuukausittaisesta toimikausipalkkiosta seuraavasti: · 4 000 euroa kuukaudessa, puheenjohtaja · 2 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja · 2 000 euroa kuukaudessa, jäsen Kuukausipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio. Kokouspalkkiona maksettaisiin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle 1 200 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän (7). 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyisistä jäsenistä Kim Henriksson, Tiina Lencioni, Jukka Ohtola, Torsten Steenholt, Sanna Suvanto-Harsaae ja Kai Telanne valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja uudeksi jäseneksi valittaisiin Anette Rosengren. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Anette Rosengren, B. Sc. Marketing and Marketing Management, syntynyt 1966, Ruotsin kansalainen, on tehnyt merkittävän uran nopeasti liikkuvien kulutushyödykkeiden toimialalla (FMCG) sekä Ruotsissa että Pohjoismaiden ulkopuolella. Hänellä on myös laaja kokemus organisaatioiden ja brändien johtamisesta liiketoiminnan muutostilanteissa. Rosengren on tällä hetkellä hallituksen jäsen Greenfood Groupissa. Rosengren on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön osakkeenomistajista. Nykyinen hallituksen jäsen Annikka Hurme on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleen valittavaksi hallitukseen. Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikkien hallituksen jäsenten Jukka Ohtolaa lukuun ottamatta on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jukka Ohtola on virkasuhteessa Valtioneuvoston kanslian Omistajaohjausosastoon, eikä ole siten riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Sanna Suvanto-Harsaae valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Kai Telanne varapuheenjohtajaksi. Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden tiedot ovat saatavilla osoitteessa www. altiagroup.fi/sijoittajat. 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 14. Tilintarkastajan valitseminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Ylva Eriksson. 15. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Altia Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.altiagroup.fi/sijoittajat . Altia Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla. Yhtiön vastuullisuusraportti on julkaistu osana vuosikertomusta. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 29.5.2019. C. Ohjeita kokoukseen osallistuville 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.5.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 10.5.2019 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: · yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.altiagroup.fi/sijoittajat ; · sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@altiagroup.com · puhelimitse numeroon 020 770 6908 arkisin klo 9–16; tai · kirjeitse osoitteeseen Altia Oyj, Yhtiökokous, Kaapeliaukio 1, PL 350, 00101 Helsinki. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.5.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 10.5.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan viivytyksettä pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä merkitsemistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen koskevat tarvittavat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun määräaikaan mennessä. 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@altiagroup.com tai kirjeitse osoitteeseen Altia Oyj, Yhtiökokous, Kaapeliaukio 1, PL 350, 00101 Helsinki. 4. Muut tiedot Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on varsinaisessa yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 36 140 485 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Helsingissä 15.4.2019 ALTIA OYJ Hallitus Yhteydenotot: Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864 Media: Niina Ala-Luopa, viestintä, puh. 0400 728 957 Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.altiagroup.fi

Älä kiirehdi nurmikon keväthuoltoa

Aurinkoiset päivät houkuttelevat viherpeukalot pihatöihin. Puiden ja pensaiden kevätleikkauksella on jo kiire, samoin havukasvien ja alppiruusujen kevätsuojauksella. Sen sijaan nurmikon ja kukkapenkkien kevätkunnostus saa vielä odottaa. Puutarhan puiden ja pensaiden leikkauksilla pyritään pitämään kasvit elinvoimaisina ja satoisina. Puita ja pensaita voi leikata niin kauan, kun silmut eivät ole lähteneet kasvamaan. Lepotilassa olevat kasvit eivät vielä ole kuluttaneet energiaa lehtiensä kasvattamiseen ja toipuvat leikkaamisesta paremmin. Kylmän jakson jälkeen lämpimät päivät virittävät kasvit nopeasti kevääseen ja esimerkiksi mustaherukka alkaa nopeasti avata silmujaan. − Herukoiden leikkaukset voi aloittaa heti, kun lumi on sulanut pensaiden tyveltä. Leikkaamalla poistetaan vanhimpia, vaurioituneita ja lähelle maan pintaa kaartuvia oksia niin, että pensaaseen jää noin 20 oksaa. Oksat leikataan maata myöten poikki. Marjapensaita kannattaa leikata joka kevät vähän kerrallaan. Näin ne tuottavat jatkuvasti satoa, muistuttaa Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula. Suurin osa puutarhan koristepensaista leikataan harventamalla, jolloin pensaasta leikataan vuosittain vain vaurioituneet ja vanhimmat, sammaloituneet, oksat maata myöten pois. Vain osa pensaista kestää alasleikkauksen, eli sen, että kaikki oksat leikataan kerralla pois. Runsaasti versoville ja piikikkäille kasveille alasleikkaus on perusteltua, koska niitä on vaikea harventaa. Koristepensaista esimerkiksi juhannusruusu, vuohenkuusama, ruusuangervo, koivuangervo ja pallohortensia kestävät alasleikkauksen. Estä alppiruusujen ja tuijien ruskettuminen Aurinkoinen ja tuulinen kevätsää saa ikivihreät kasvit haihduttamaan vettä. Jos maa on vielä jäässä, kasvit eivät saa uutta vettä tilalle. Tämän seurauksena alppiruusut ja tuijat saattavat kuivua ja ruskettua. Usein kuvitellaan, että ikivihreät kasvit ruskettuvat pakkasen seurauksena, mutta todellinen syy on kevätaurinko. Nyt on se hetki, kun voi vielä koittaa pelastaa vihreänä talvehtivat kasvit. − Ikivihreät kasvit voi suojata kuivattavalta kevätauringolta esimerkiksi havunoksilla tai varjostusverkolla. Suojat kannattaa laittaa kasvien päälle jo kevättalvella, ja niiden annetaan olla paikoillaan niin kauan, että routa on sulanut. Kun yöpakkaset ovat ohi, voi maan sulamista nopeuttaa kastelemalla juuristoaluetta lämpimällä vedellä. Vedenpuutteesta kärsivät alppiruusut roikottavat lehtiään haihdunnan vähentämiseksi. Kun lehdet nousevat normaaliin asentoon, tietää, että kasvi saa juurillaan taas riittävästi vettä, opastaa Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula. Myös perennojen, ruusujen ja köynnösten päällä olleet talvisuojat poistetaan vasta maan sulamisen jälkeen. Kukkapenkin kevätsiivous on helppoa Lumen alta paljastuvaan kukkapenkkiin jääneet kuivat lehdet saa jättää haravoimatta. Myös kukkapenkissä talven törröttäneet kuivat kukkavarret voi silputa kasvien tyvelle. Madot ja muut pieneliöt hajottavat kuivuneet kasvinosat humukseksi. – Kukkapenkkiin jätettyjen kuivien kasvijätteen hajoamista voi nopeuttaa ripottelemalla niiden päälle typpipitoista kevätlannoitetta tai kanankakkarakeita. Lannoituksen jälkeen kukkapenkin pinnalle levitetään vielä ohut kerros uutta multaa tai kompostia katteeksi. Näin istutusalue on kerralla siisti ja maahan saadaan uutta humusta, vinkkaa Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula. Älä kiirehdi nurmikon keväthuoltoa Lumen alta paljastuva nurmikko saattaa näyttää lohduttomalta: kuollutta nurmiainesta, paljaita kohtia ja sammalta. Kevät on oikea hetki kunnostaa nurmikko vahvaan ja terveeseen kasvuun. Mutta malta odottaa roudan sulamista ja nurmikon kuivumista! − Kotipuutarhurin yleisin virhe on kiiruhtaa haravoimaan juuri lumen alta paljastunutta nurmikkoa. Märkä nurmikko tiivistyy jalkojen alla, ja tiivistyminen heikentää juurien elinolosuhteita. Jos juuret eivät voi hyvin, ei kasvikaan voi hyvin. Tiivistyneellä nurmikolla sammal valtaa helposti alaa. Siksi nurmikolle mennään tapastelemaan vasta, kun maa kuivahtanut, muistuttaa Biolanin Kerttula. Kun nurmi lähtee keväällä kasvuun, se tarvitsee ravinteita. Sammaloituneelle nurmikolle on oma erikoislannoitteensa, joka kuivattaa sammaleen pois ja samalla ravitsee nurmiheinät vahvaan kasvuun. − Moni jättää nurmikon lannoittamatta, jotta pääsisi ruohon leikkaamisessa vähemmällä. Tosiasiassa lannoittamatta jättäminen aiheuttaa kituliasta kasvua ja nurmikko häviää vähitellen kilpailussa rikkakasveja ja sammalta vastaan. Eli jos haluat kasvattaa tiiviin ja elinvoimaisen nurmikon, älä laiminlyö lannoitusta, äläkä myöhemmin kesällä myöskään säännöllistä leikkaamista, muistuttaa Biolanin Kerttula. Jos nurmikossa on laikkuja, joissa ei kasva mitään, on kevät oikea aika tehdä paikkauskylvö. Paikattavista kohdista rikotaan maan pinta esimerkiksi rautaharavalla ja päälle levitetään 1–2 cm kerros uutta multaa. Siemenet kylvetään ja haravoidaan kevyesti pintamultaan. Multa tiivistetään vaikka jaloin polkemalla ja kylvöstä kastellaan kunnes siemenet ovat itäneet. Näin aloitat puutarhan kevättyöt: 1. Leikkaa marjapensaat heti, kun lumi on sulanut niiden tyveltä. 2. Jos on kuivaa, kastele alppiruusut ja havukasvit lämpimällä vedellä. 3. Siisti kukkapenkki silppuamalla kuivat varret. 4. Lannoita perennat, pensaat, puut ja nurmikko. 5. Kylvä nurmikon paljaisiin kohtiin uusia siemeniä.

Basware julkistaa osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2019 tiistaina 30.4.2019 klo 8:45

Basware Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019 julkistetaan tiistaina 30.4.2019 klo 08:45. Osavuosikatsaus ja esitysmateriaali on julkaisemisen jälkeen nähtävillä yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa investors.basware.com/fi. Basware järjestää analyytikoille ja lehdistölle tiedotustilaisuuden, jossa yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja Klaus Andersen ja talousjohtaja Niclas Rosenlew kommentoivat edellisen neljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast lähetyksenä tai puhelinkonferenssin kautta. Videotallenne tilaisuudesta tulee saataville pian tapahtuman jälkeen.Aika: Tiistai 30.4.2019 klo 11:00Paikka: Glo Hotel Kluuvi (Kluuvikatu 4, 2. krs.), HelsinkiVideowebcast ja puhelinkonferenssi rekisteröityminen: https://basware.videosync.fi/2019-q1-interim-report Puhelinkonferenssin numerot: Suomi: +358 9 8171 0310 Ruotsi: +46 8 5664 2651 Iso-Britannia: +44 333 300 0804 Yhdysvallat: +1 631 913 14 22 PIN: 54464215# Ilmoittautumiset analyytikoiden ja lehdistön tiedotustilaisuuteen: ir@basware.com Basware Oyj Klaus AndersenVäliaikainen toimitusjohtaja Niclas RosenlewTalousjohtaja        Lisätietoja: Ben Selby, VP IR & Treasury, Basware OyjPuh. 050 305 8077, ben.selby@basware.com Jakelu:Nasdaq HelsinkiKeskeiset tiedotusvälineetinvestors.basware.com/fi Basware:Basware  (Nasdaq: BAS1V) on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä lisäarvopalveluiden tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: https://investors.basware.com/fi. Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedIn issä, Facebookissa  ja blogissa .

Grillimakkarasta on tullut pääsiäisen perinneherkku

Pääsiäisenä kaivetaan grillit esille, riippumatta siitä mihin aikaan kevättä pääsiäinen sijoittuu. Nyt pääsiäinen on huhtikuun lopulla ja sääennusteet lupaavat kaunista ja lämmintä säätä, mikä saa meidät entisestään innostumaan ruuanlaitosta ulkona. HKScanin toteuttamassa kansallisessa grillauskyselyssä kysyttiin suosituinta grillattavaa. Tulos oli selvä: Makkara on suosituin grillattava. Pääsiäisenä Suomessa syödään noin 6 miljoonaa grillimakkaraa. Grillimakkarasta ja ajankohtaisesta parsasta voi valmistaa pääsiäispöytään juhlavan parsa-makkarasalaatin. - Kun yhdistetään pääsiäinen, grillaus, makkaran suuri suosio ja myyntiluvut, niin pakko todeta, että grillimakkarasta on tullut yksi pääsiäisen perinneherkuista. Pääsiäinen on pitkien pyhien ja vapaapäivien ansiosta suurimpia ruoka- ja erityisesti lihasesonkeja. Muista juhla-ajoista, kuten esimerkiksi joulusta poiketen pääsiäinen on monipuolisempi, useiden lihatuotteiden- ja tuotetyyppien sesonki. Grillimakkaralla on siis sijansa myös pääsiäispöydissä, kertoo HKScanin Suomen markkinointi- ja kategoriajohtaja Anne Terimo.  Makkarassa on oltava paljon lihaa Makkaroiden grillaajat arvostavat erilaisista ominaisuuksista eniten korkeaa lihapitoisuutta. 73 prosenttia vastaajista piti sitä makkaran tärkeimpänä ominaisuutena HKScanin teettämässä kyselyssä. Makkaran kotimaisuutta arvostetaan myös. Joka toinen haluaa, että makkarassa käytetty liha on suomalaista. - Joka neljäs (26 %) grillaaja valitsee perinteisten grillimakkaroiden tilalle tai kaveriksi yhä useammin raakamakkaroita. Raakamakkaroiden grillaamisessa kotikokkien taidot ovat parantuneet selvästi. Monipuolistuneet raakamakkaravalikoimat ovat myös lisänneet niiden suosiota, iloitsee Terimo. HKScanin teettämään kyselyyn vastasi 1099 henkilöä. Uutuusmakkarat tulevat vapuksi kauppoihin Kesän HK® uutuusmakkarat eivät ehdi vielä pääsiäiseksi kauppoihin, mutta vappupiknikillä niistä voi jo nauttia. - Kesän mielenkiintoisin uutuus on HK Maakarit® Chef´s Special Serkon Suudelma, jonka resepti on BW-ravintoloiden johtavan keittiömestarin, muun muassa Farangista ja Gaijinista tutun Serko Rantasen käsialaa. Sopivasti tulisessa ja täyteläisen mausteisessa makkarassa on suomalaista viljaporsaan ja broilerin lihaa. Muita kesän HK Maakarit® -uutuuksia ovat Meksikon Miguel -grillimakkara ja Pampan Pablo -raakamakkara, kertoo Terimo. Yhdistä ajankohtainen parsa ja herkullinen grillimakkara Ruoka maistuu aina paremmalta ulkona syödessä. Helpoin pääsiäisen makkararesepti onkin seuraava: Grillaa makkara, pyöräytä vähän talouspaperia toisen pään ympärille, jotta sormet eivät pala, laita sinappia oman maun mukaan ja nauti ulkona! Pääsiäisenä eletään myös parasta parsa-aikaa. Grillimakkarasta ja parsasta saa valmistettua hiukan juhlallisemmankin herkun pääsiäispöytään HKScanin tuotekehityskokki Sami Lamminahon ohjeella: Parsa-makkarasalaatti 2 pkt HK Maakarit Livornon Luigi raakamakkaraa1 pnt (n. 450g) vihreää parsaa1 pnt (n 450g) valkoista parsaa1 kpl sitruunan kuori ja mehu noin 0,5 dl0,5 dl rypsiöljyä1 tl suolaa Timjamicrème 1 prk (n 150 g) ranskankermaa1 rkl hienonnettua tuoretta timjamia0,5 tl suolaa0,5 tl sokeriaMustapippuria Aloita valmistamalla timjamicrème. Hienonna timjami ja sekoita se ranskankerman joukkoon. Mausta suolalla, sokerilla ja mustapippurilla, anna maustua jääkaapissa noin puoli tuntia. Kuori parsat ja leikkaa tyvestä noin 2 cm pätkä pois. Grillaa parsat kuumassa grillissä noin 5 minuuttia. Nosta parsat leikkuulaudalle ja leikkaa noin 2 cm pituisiksi pätkiksi. Nosta leikatut parsat kulhoon ja valmista sitruunan mehusta, sitruunankuoresta, öljystä ja suolasta kastike. Sekoita joukkoon. Jätä kulho huoneenlämpöön siksi aikaa, kun grillaat makkarat kypsiksi. Leikkaa grillatut makkarat noin 2 cm pätkiksi. Sekoita makkarapalat kulhossa sekaisin parsojen kanssa ja tarjoile timjamicrèmen kanssa. Kuvat:Parsa-makkarasalaattiHK Maakarit® Chef’s Special Serkon Suudelma (pakkauskuva)

PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2019

- Liikevaihto oli 143,1 (142,1) miljoonaa euroa.- Liiketulos oli 12,9 (17,1) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 9,0 (12,0).- Tulos ennen veroja oli 13,2 (15,4) miljoonaa euroa.- Liiketoiminnan rahavirta oli 0,9 (19,3) miljoonaa euroa.- Osakekohtainen tulos oli 0,36 (0,42) euroa.- Omavaraisuusaste oli 53,5 (53,2) prosenttia.- Tilauskanta oli 367,9 (173,8) miljoonaa euroa.TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:Kuluneella neljänneksellä metsäkoneiden kysyntä jatkui erittäin hyvällä tasolla ja yhtiön tilausvirta oli erinomainen. Tilauskantamme kasvoi entisestään ja euromääräinen tilauskantamme oli katsauskauden lopussa huikea 367,9 miljoonaa euroa.Ensimmäisellä neljänneksellä yhtiön liikevaihto oli 143,1 (142,1) miljoonaa euroa. Osa uusien koneiden laskutuksesta siirtyy toiselle vuosineljännekselle, mikä johtuu uusien tuotteiden tuotantoonsaatosta ja siihen liittyvistä komponenttien saatavuushaasteista. Huoltopalveluiden liikevaihto kasvoi jälleen erinomaisesti ja asiakkaidemme kiivas työtahti näkyi selvästi huoltoliiketoimintamme kasvussa. Myös vaihtokoneiden kysyntä oli erinomaista ja vaihtokoneiden liikevaihto oli samalla tasolla kuin vertailukautena. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 76,3 (73,9) prosenttia.Liikevoitto kuluneella neljänneksellä oli 12,9 (17,1) miljoonaa euroa. Katsauskauden liiketulosprosentti oli 9,0 (12,0). Laskutuksen viiveet yhdessä kulujen kasvun kanssa vaikuttivat kannattavuuteen heikentävästi kuluneella neljänneksellä. Rahavirta oli ensimmäisellä neljänneksellä 0,9 (19,3) miljoonaa euroa.Vieremän tehdas ja Ponssea ympäröivä valmistusverkosto toimivat hyvin. Komponenttisaatavuuteen liittyy edelleen riskejä, mutta saatavuus helpottunee lähikuukausina. Samalla tuotantoonsaattoon liittyvät haasteet on hoidettu kuntoon ja koneet saadaan toimitukseen tulevan neljänneksen aikana. Sarjavalmistukseen on alkuvuodesta saatettu nosturi PONSSE K121, PONSSE Active Crane -kuormaimenhallinta sekä Stage V -päästövaatimusten mukaiset uudet moottorit EU-alueella. Lisäksi tämän vuoden aikana tuotantoon tullaan vielä saattamaan uusista harvesterimalleistamme PONSSE Cobra ja uusista kuormatraktorimalleistamme PONSSE Bison.LIIKEVAIHTOKonsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 143,1 (142,1) miljoonaa euroa, joka on 0,7 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 76,3 (73,9) prosenttia.Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 36,9 (41,3) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 22,4 (20,2) prosenttia, Venäjä ja Aasia 18,5 (19,5) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 22,0 (18,0) prosenttia sekä muut maat 0,2 (1,0) prosenttia.TULOSKEHITYSLiiketulos oli 12,9 (17,1) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 9,0 (12,0) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 19,8 (25,3) prosenttia.Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 22,1 (20,3) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 14,2 (12,8) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti 0,4 (-1,7) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli 0,8 (-1,4) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseksi muodostui 10,2 (11,7) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,36 (0,42) euroa.TASE JA RAHOITUSKonsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 404,9 (362,3) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 150,5 (132,1) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 40,9 (35,8) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 45,9 (54,7) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 211,8 (186,7) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 192,1 (177,2) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 70,4 (67,8) miljoonaa euroa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 0 %. Emoyhtiön saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 84,1 (84,0) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista. Konsernin nettovelat olivat 24,4 (13,0) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 11,5 (6,9) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 53,5 (53,2) prosenttia.Liiketoiminnan rahavirta oli 0,9 (19,3) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -5,5 (-6,5) miljoonaa euroa.SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTAUusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 222,8 (192,7) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 367,9 (173,8) miljoonaa euroa.JAKELUVERKOSTOPonsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina sekä Epec Oy, Suomi. Konserniin kuuluu myös kiinteistöyhtiö Ponsse Centre, Venäjä. Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiö Sunit Oy, Suomi, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNITKonsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 4,8 (4,0) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 1,3 (0,9) miljoonaa euroa.Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 5,6 (6,5) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista. Investoinnit eivät sisällä IFRS 16 standardin käyttöönoton myötä taseeseen kirjattuja käyttöoikeusomaisuuseriä, joiden arvo on 3,5 miljoonaa euroa.JOHTOYhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen sekä toimitusjohtajan sijainen, myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtaja Marko Mattilalle. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Marko Mattila raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrénille.Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:Pohjois-Eurooppa:Jani Liukkonen (Suomi),Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska),Tarmo Saks (Viro, Latvia ja Liettua) 1.1.2019 alkaen jaSigurd Skotte (Norja).Keski- ja Etelä-Eurooppa:Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),Clément Puybaret (Ranska),Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),Dean Robson (Iso-Britannia),Gary Glendinning (Irlanti, Unkari, Romania, Slovenia, Kroatia ja Serbia) jaTarmo Saks (Puola, Tsekki ja Slovakia) 1.1.2019 alkaen.Venäjä ja Aasia:Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) jaRisto Kääriäinen (Kiina ja Japani),Pohjois- ja Etelä-Amerikka:Pekka Ruuskanen (USA),Eero Lukkarinen (Kanada),Fernando Campos (Brasilia) jaMartin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).HENKILÖSTÖKonsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 729 (1 573) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 750 (1 589) henkilöä.OSAKKEETYhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–31.3.2019 oli 334 913 kappaletta, joka on 1,2 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 9,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 24,80 euroa osakkeelta ja ylin 29,50 euroa osakkeelta.Katsauskauden päätöskurssi oli 29,10 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 814,8 miljoonaa euroa.Katsauskauden päättyessä yhtiöllä ei ollut hallussaan omia osakkeita.VARSINAINEN YHTIÖKOKOUSVarsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 3.4.2019.HALLINNOINTIYhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.RISKIENHALLINTARiskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTAMaailman talouden epävarmuus saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen. Epävarmuutta voi lisätä kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Riskit toimittajaverkostossa voivat aiheuttaa häiriöitä materiaalisaatavuuteen.Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään johdannaissopimusten avulla.LÄHIAJAN NÄKYMÄTKonsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2019 hieman suurempi kuin 2018.Ponssen vahvasti uusiutunut ja kilpailukykyinen tuotemallisto sekä uudet huoltopalveluratkaisut ovat kasvattaneet yhtiötä merkittävästi. Markkinatilanne on jatkunut suotuisana. Vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana komponenttien saatavuus tulee jatkumaan erittäin haastavana.Investointimme suuntautuvat enenevässä määrin tuotekehitykseen ja tuoteteknologiaan sekä huoltopalveluverkoston kehittämiseen Suomessa ja ulkomailla. Vieremän tehtaalla keskitytään uusien tuotteiden ylösajoon ja kapasiteetin nostoon lopputuotteiden laatu ja luotettavuus huomioiden. PONSSE-KONSERNI KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur) IFRS IFRS IFRS 1-3/19 1-3/18 1-12/18LIIKEVAIHTO 143 085 142 115 612 435Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 19 310 7 660 -1 508varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)  Liiketoiminnan muut tuotot 542 324 2 768Materiaalit ja palvelut -108 598 -96 183 -395 660Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -22 052 -20 270 -85 289Poistot -5 185 -3 751 -15 836Liiketoiminnan muut kulut -14 245 -12 823 -55 193LIIKETULOS 12 857 17 071 61 717Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -38 25 -77Rahoitustuotot ja –kulut 423 -1 694 -5 317TULOS ENNEN VEROJA 13 242 15 403 56 324Tuloverot -3 078 -3 707 -12 625TILIKAUDEN TULOS 10 164 11 696 43 699 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:Ulkomaiseen yksikköön liittyvät 1 178 -364 -318muuntoerot TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 11 342 11 332 43 381 Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 0,36 0,42 1,56 KONSERNITASE (1 000 eur) IFRS IFRS IFRS 31.3.19 31.3.18 31.12.18VARATPITKÄAIKAISET VARATAineettomat hyödykkeet 26 743 23 535 26 298Liikearvo 3 796 3 800 3 800Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 112 702 97 699 108 818Sijoitukset 98 103 103Osuudet osakkuusyrityksissä 506 647 545Pitkäaikaiset saamiset 2 307 928 2 447Laskennalliset verosaamiset 4 130 2 789 3 242PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 150 281 129 500 145 252 LYHYTAIKAISET VARATVaihto-omaisuus 150 532 132 118 126 628Myyntisaamiset 40 829 35 769 43 379Tuloverosaaminen 434 989 1 423Muut lyhytaikaiset saamiset 16 951 9 214 11 275Rahavarat 45 907 54 709 51 105LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 254 653 232 798 233 811 VARAT YHTEENSÄ 404 934 362 299 379 063 OMA PÄÄOMA JA VELATOMA PÄÄOMAOsakepääoma 7 000 7 000 7 000Muut rahastot 3 462 2 423 3 462Muuntoerot 4 205 1 590 3 027Omat osakkeet 0 -346 0Kertyneet voittovarat 197 108 176 059 186 667EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA    211 775   186 725   200 155 PITKÄAIKAISET VELATKorolliset velat 47 015 46 032 45 651Laskennalliset verovelat 1 224 573 1 295Muut pitkäaikaiset velat 425 129 43PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 48 663 46 734 46 990 LYHYTAIKAISET VELATKorolliset velat 23 357 21 795 23 920Varaukset 5 502 5 064 5 418Tilikauden verovelat 1 536 1 581  808Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 114 101 100 400 101 773LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 144 496 128 840 131 919 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 404 934 362 299 379 063 RAHAVIRTALASKELMA (1 000 IFRS IFRS IFRSeur) 1-3/19 1-3/18 1-12/18LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:Tilikauden tulos 10 164 11 696 43 699Oikaisut:Rahoitustuotot ja –kulut -423 1 643 5 317Osuus osakkuusyhtiön 38 -25 77tuloksestaPoistot 5 185 3 751 15 836Tuloverot 3 078 3 707 12 625Muut oikaisut 636 -61 -3 368Rahavirta ennen 18 679 20 712 74 186käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos:Myyntisaamisten ja muiden -7 120 7 034 -111saamisten muutosVaihto-omaisuuden muutos -23 904   -9 816   -4 326Ostovelkojen ja muiden 15 583 6 900 7 794velkojen muutosPakollisten varausten 84 -705 -351muutosSaadut korot 76 35 244Maksetut korot -82 -90 -770Muut rahoituserät -256 -637 -2 458Maksetut verot -2 189 -4 102 -12 866LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 870 19 331 61 341(A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTAInvestoinnit aineellisiin -5 587 -6 541 -32 508ja aineettomiinhyödykkeisiinAineellisten ja 75 25 675aineettomien hyödykkeidenluovutustulotINVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -5 512 -6 515 -31 833 RAHOITUKSEN RAHAVIRTAOmien osakkeiden 0 0 -93hankkiminenLyhytaikaisten lainojen -896 -380 1 851 nostot/takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen 0 0 -450takaisinmaksutRahoitusleasingvelkojen -483 -34 22nostot/takaisinmaksutPitkäaikaisten saamisten 53 564 970muutosMaksetut osingot 0 0 -20 975RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -1 326 151 -18 675 Rahavarojen muutos (A+B+C) -5 967 12 966 10 834 Rahavarat 1.1. 51 105 42 596 42 596Valuuttakurssimuutosten 770 -853 -2 324vaikutusRahavarat 31.3./31.12. 45 907 54 709 51 105 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur) A = OsakepääomaB = Ylikurssi- jamuut rahastotC = MuuntoerotD = Omat osakkeetE = KertyneetvoittovaratF = Oma pääomayhteensä EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA A B C D E FOMA PÄÄOMA 7 000 3 462 3 027 0 186 667 200 1551.1.2019Muuntoerot 1 178 1 178Katsauskauden 10 164 10 164tulosKatsauskauden 1 178 10 164 11 342laaja tulosSuorat kirjaukset 278 278voittovaroihinOMA PÄÄOMA 7 000 3 462 4 205 0 197 108 211 77531.3.2019 OMA PÄÄOMA 7 000 2 452 -183 -346 167 923 176 8461.1.2018Aikaisempia kausia -29 3 528 -3 525 -26koskeva oikaisu *)OMA PÄÄOMA 7 000 2 423 3 345 -346 164 398 176 8191.1.2018Muuntoerot -364 -364Katsauskauden 11 696 11 696tulosKatsauskauden -364 11 696 11 332laaja tulosSuorat kirjaukset -1 426 -1 426voittovaroihinOMA PÄÄOMA 7 000 2 423 2 981 -346 174 668 186 72531.3.2018 *) Uuden konsolidointijärjestelmän mahdollistamana yhtiö on siirtynyt esittämään tilikauden 2018 alusta alkaen kaikki oman pääoman kurssierot Muuntoerot –erässä. Aikaisemmin kertyneiden voittovarojen kurssierot on esitetty voittovarojen sisällä. Muutoksella ei ole vaikutusta aikaisemmin raportoituihin tunnuslukuihin. 31.3.19   31.3.18   31.12.18 1. LEASINGVASTUUT (1 961 1 338 1 342000 eur)2. VASTUUSITOUMUKSET (1 31.3.19 31.3.18 31.12.18000 eur)Kiinteistöjen 8 521 4 772 7 839arvonlisäverontarkistusvastuuMuut vastuut 87 49 87YHTEENSÄ 8 608 4 821 7 9263. VARAUKSET (1 000 Takuuvaraus  eur)1.1.2019 5 418Lisätyt varaukset 413Perutut varaukset -32931.3.2019 5 502 TUNNUSLUVUT 31.3.19 31.3.18 31.12.18Tutkimus- ja 4,8 4,0 17,5kehityskulut (Me)Investoinnit 5,6 6,5 32,5käyttöomaisuuteen (Me)% liikevaihdosta 3,9 4,6 5,3Henkilöstö keskimäärin 1 729 1 573 1 635Tilauskanta (Me) 367,9 173,8 294,9Omavaraisuusaste % 53,5 53,2 54,0Laimennettu ja 0,36 0,42 1,56laimentamatontulos/osake (eur)Oma pääoma/osake (eur) 7,56 6,67 7,15 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Sijoitetun pääoman tuotto- %: Tulos ennen veroja + rahoituskulut ----------------------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100 Henkilöstö keskimäärin: Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta. Nettovelkaantumisaste, %: Korolliset rahoitusvelat - rahavarat ----------------------------------------------- Oma pääoma * 100 Omavaraisuusaste, %: Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus ------------------------------------------------------------ Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100 Tulos/osake: Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus -------------------------------------------------------------------------------------------- Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana Oma pääoma/osake: Oma pääoma -------------------------------------------------------------- Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä SAADUT TILAUKSET (Me) 1-3/19 1-3/18 1-12/18Ponsse-konserni 222,8 192,7 785,7 Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2018 laaditussa vuositilinpäätöksessä pois lukien 1.1.2019 käyttöönotettua uutta standardia IFRS 16 ”Vuokrasopimukset”.Uuden IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” standardin seurauksena konserni kirjasi taseeseen ei purettavissa olevat vuokrasopimukset. Konserni hyödynsi standardin sallimaa helpotusta, jonka mukaan lyhytaikaisia ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevia vuokrasopimuksia ei ole kirjattu taseeseen. Toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten osalta konserni kirjaa taseeseen vain sellaiset vuokrasopimukset, joiden irtisanomisaika on yli 12 kuukautta eivätkä ne sisällä merkittävää purkuehtoa. Katsauskauden lopussa käyttöoikeusomaisuuserät olivat 3,5 miljoonaa euroa, jotka sisältyvät konserni taseen aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet –ryhmään. Vastaavasti konsernitaseen pitkä- ja lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin sisältyy 3,5 miljoonaa euroa vuokrasopimusvelkaa. Katsauskauden tulokseen on kirjattu käyttöoikeusomaisuuserään liittyvää poisto- ja rahoituskulua 0,5 miljoonaa euroa. Rahavirtalaskelman osalta IFRS 16 standardin soveltaminen kasvatti liiketoiminnan rahavirtaa ja pienensi rahoituksen rahavirtaa 0,5 meur. Siirtymisessä on noudatettu yksinkertaistettua menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu.Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.Vieremällä 16. huhtikuuta 2019PONSSE OYJJuho NummelaToimitusjohtajaLISÄTIETOJAToimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362JAKELUNASDAQ OMX Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineetwww.ponsse.comPonsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

Saarioinen ja jalkapalloturnaus Stadi Cup yhteistyöhön

Saarioinen on mukana Euroopan suurimmassa tyttöjen ja naisten jalkapalloturnauksessa Stadi Cupissa tulevana kesänä. Turnaus pelataan Helsingissä 6.-9.6.2019 lähes neljänsadan joukkueen voimin. Stadi Cup on järjestetty vuodesta 1985 lähtien, ja se kerää tänäkin vuonna yli 6 000 innokasta pelaajaa jalkapallon pariin. Saarioinen toimii tapahtuman yhteistyökumppanina tarjoten pelaajille ja muille kävijöille mahdollisuuden tutustua herkullisiin tuotteisiin. Tapahtuman aikana Saarioinen on vahvasti läsnä Stadi Cupin tapahtumatorilla luomassa turnaustunnelmaa sekä tarjoamassa sopivia välipaloja turnauksen kävijöille. ”Yhteistyö Saarioisten kanssa on täydellinen lisä siihen, millaista viestiä haluamme Stadi Cupissa välittää. Hyvä ja monipuolinen ruoka on isossa roolissa pelaajien suoritustason ylläpitämisessä sekä pelaajan kokonaisvaltaisessa kehittymisessä. Saarioinen pystyy tarjoamaan osallistujille tietoutta ravinnon tärkeydestä, mikä korostuu varsinkin urheilussa ja pitkän turnauksen aikana. Kunnon ruoka ja ravintoarvoiltaan hyvät välipalat ovat tärkeä osa nuorten pelaajien arjessa jaksamista koulun ja treenien välissä. Olemme hyvin iloisia tästä yhteistyöstä,” kertoo Stadi Cup ry:n toiminnanjohtaja Minna Meriluoto. Saarioinen haluaa kannustaa nuoria monipuoliseen liikkumiseen ja säännölliseen syömiseen. ”Hieno päästä mukaan Stadi Cupin tunnelmaan ja nuorten urheilijoiden arkeen. Valmisruoka on vahvassa kasvussa ja erinomainen vaihtoehto liikkuville lapsille ja nuorille. Arjen valinnoilla on iso merkitys jaksamiseen ja suorituskykyyn. Saarioisten valikoimasta löytyy valmiita ateriaratkaisuja sekä ennen että jälkeen treenin, ja esim. tuorepuurot ja powerbowlit kulkevat hyvin matkassa mukana,” kertoo Tia Yrjölä Saarioisilta. Saarioinen on tehnyt suomalaisten lempiruoat jo yli 60 vuoden ajan. Saarioinen on suomalainen perheyritys ja johtava valmisruokatalo n. 260 miljoonan euron liikevaihdolla. Olemme kotoisin Kangasalan Sahalahdelta, Saarioisten Kartanosta. Tämän lisäksi Saarioisten herkullista ruokaa tehdään Valkeakoskella ja Huittisissa sekä Viron Raplassa yhteensä noin 1 300 saarioislaisen voimin. Saarioinen vaalii perinteitä ja kehittää samalla jatkuvasti uutta yhdessä suomalaisten kanssa. Äitien tekemää ruokaa vuodesta 1957. Lisätietoja: Minna Meriluoto, toiminnanjohtaja, Stadi Cup puh. 0400 444 587, minna@stadicup.fi Tia Yrjölä, johtaja, Kuluttajakokemus, puh. 050 593 2168, tia.yrjola@saarioinen.fi Kuvat:  https://aineistopankki.saarioinen.fi/l/gCQRpdXfk9m9

Fazerin Lahden ksylitolitehtaan rakentaja on valittu

Rakennushanke sisältää ksylitolitehtaan, siihen kuuluvat oheislaitteiden rakenteet, aluetyöt ja Lahden tehdasalueen parkkipaikan laajennuksen. Projekti toteutetaan projektinjohtourakkana, joka sisältää myös uuden tehtaan LVIS-työt. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 4 000 neliömetriä.   Ksylitolin valmistaminen kauran kuorista on todellinen innovaatio Fazerin Lahden kauramyllyn viereen avattava tuotantolaitos on maailman ensimmäinen ksylitolitehdas, jonka raaka-aine tulee yrityksen omasta tuotannosta. Kauramyllyn sivutuotteena syntyy vuosittain useita miljoonia kiloja kauran kuoria. Aiemmin kauran kuoret ovat menneet eläinten rehuksi ja biopolttoon. ”On hienoa vahvistaa suomalaista kauraosaamista ja palauttaa kotimaisen ksylitolin valmistaminen takaisin Suomeen. Myllymme Lahdessa on maailmanluokan edelläkävijä kauratuotteissa. Tämän investoinnin myötä olemme ensimmäinen teollinen toimija, joka hyödyntää kauran kuoret niiden arvoa lisäämällä. Aloitamme luottavaisin mielin rakentamisen yhteistyössä NCC:n kanssa. Meillä on takana onnistunut rakennusprojekti Vantaalla ja jaamme yhteiset arvot, joissa työntekijöiden turvallisuus on avainroolissa”, sanoo ksylitolitehdashankkeen vetäjä, johtaja Anna Nicol Fazerilta. Tavoitteena on myydä kasvipohjaista raaka-ainetta maailmanlaajuisesti. Turvallisuus on huomioitu laajalti Lahden työmaa-alueella Ksylitolitehtaan työt käynnistyivät helmikuussa 2019 puiden kaatamisella ja pintamaan poistolla. Työmaakonttori ja sosiaalitilat sekä työmaa-aitaus ja väliaikaiset parkkipaikat ovat valmiita.  Varsinaiset rakennustyöt alkoivat tällä viikolla. Tuotantolaitteiden asennukset alkavat loppuvuodesta 2019 ja tuotantolaitos otetaan käyttöön loppuvuodesta 2020. ”Turvallisuus liikkuminen alueella ja sen ympäristössä on varmistettu. Työmaa on oma alueensa ja se on erotettu Lahden muusta tehdasalueesta työmaa-aidoilla, sekä työmaalle kulkeminen tapahtuu omasta tie liittymästä. Työmaa-alueelle on asennettu myös oma kulunvalvonta ja seurantajärjestelmä. Lähiaikoina paikalle on tulossa työmaakyltti ja opastus”, sanoo rakennusprojektista Fazerilla vastaava johtaja Janne Toivanen.  Fazer julkaisi ensimmäisen uutisen 40 miljoonan euron investoinnista Lahteen tammikuussa 2019. Tarkemmat yksityiskohdat hankkeesta julkaistiin maaliskuussa, kun tuotannossa käytettävä uusi teknologia oli patentoitu. Lisätietoja: Anna Nicol, Johtaja, ksylitolitehdashanke, anna.nicol@fazer.com , puh. 050 383 7735 Janne Toivanen, Johtaja, projektit, janne.toivanen@fazer.com , puh. 040 848 0679 Taina Lampela-Helin, Viestintäpäällikkö, Fazer-konserni, taina.lampela-helin@fazer.com , puh. 040 668 4600 Fazerin mediapuhelin palvelee ma–pe kello 8–16, puh. 040 668 2998, media@fazer.com 

Byggnadsentreprenören för Fazers xylitolfabrik i Lahtis vald

Byggprojektet inkluderar xylitolfabriken inklusive kringutrustningens konstruktioner, arbetena på området och en utbyggnad av parkeringsplatsen på fabriksområdet i Lahtis. Projektet genomförs i form av en projektledningsentreprenad, som även inkluderar den nya fabrikens VVS- och elarbeten. Fastighetens totala yta uppgår till 4 000 m².  Xylitoltillverkning av havreskal är en sann innovation Produktionsanläggningen, som uppförs bredvid Fazers havrekvarn i Lahtis, är världens första xylitolfabrik vars råvara kommer från företagets egen produktion. Årligen uppstår flera miljoner kilo havreskal som biprodukt på havrekvarnen. Tidigare har havreskalen använts i djurfoder och som biobränsle. ”Det är fint att förstärka det finska havrekunnandet och återinföra tillverkningen av inhemsk xylitol till Finland. Vår Kvarn i Lahtis är en föregångare av världsklass inom havreprodukter. I och med denna investering är vi den första industriella aktören som använder havreskal till att tillverka en mervärdesskapande produkt. Vi känner tillit inför att påbörja bygget av produktionsanläggningen i samarbete av NCC. Vi har tidigare samarbetat framgångsrikt i samband med ett byggprojekt i Vanda, och vi delar gemensamma värderingar bland annat kring betydelsen av medarbetarnas säkerhet” berättar Anna Nicol, direktör för xylitolprojektet på Fazer. Målet är att sälja den växtbaserade råvaran globalt. Säkerheten beaktas på många sätt på bygget i Lahtis Arbetena med xylitolfabriken inleddes i februari 2019 med att avverka träd och schakta bort ytjord. Byggplatskontoret, personalutrymmena och de tillfälliga parkeringsplatserna är klara och byggplatsen är inhägnad. De egentliga byggarbetena började denna vecka. Installationen av produktionsutrustning börjar i slutet av 2019 och produktionsanläggningen driftsätts i slutet av 2020. ”Vi har förvissat oss om att det är säkert att röra sig på området och i dess omgivning. Byggarbetsplatsen är ett separat område, som avskilts från det övriga fabriksområdet i Lahtis med stängsel. Trafik till och från bygget sker via en separat anslutningsväg. På byggarbetsplatsen har även installerats separat passerkontroll och uppföljningssystem. Inom kort monteras en arbetsplatsskylt och informationstavlor på området”, säger Janne Toivanen, direktör för byggprojektet på Fazer.  Fazer offentliggjorde nyheten om investeringen på 40 miljoner euro i Lahtis i januari 2019. Närmare information om projektet publicerades i mars, då den nya tekniken som skall användas i produktionen hade patenterats. För intervjuer, vänligen kontakta: Anna Nicol, VP, Xylitol Venture, anna.nicol@fazer.com, tfn +358 50 383 7735 Janne Toivanen, Director, projects, janne.toivanen@fazer.com, tfn +358 40 848 0679 Taina Lampela-Helin, kommunikationschef, Fazer-koncernen, taina.lampela-helin@fazer.com , tfn +358 40 668 4600 Fazers medietelefon är öppen vardagar kl. 8.00–16.00, tfn +358 40 668 2998, media@fazer.com  

Pohjola Terveyden työterveyspalvelut Mehiläiselle

Pohjola Terveys tuottaa työterveyspalveluja noin 800 asiakasyritykselle ja niiden lähes 19 000 työntekijälle. Nyt allekirjoitetulla liiketoimintakaupalla työterveyspalvelut liittyvät osaksi Mehiläistä. - Pohjola Terveyden työterveyspalveluiden kauppa tukee erinomaisesti kasvustrategiaamme, toteaa Mehiläisen Työelämäpalveluiden liiketoimintajohtaja Antti Miettinen. Mehiläinen tuo Pohjola Terveyden työterveysasiakkaille mukanaan valtakunnallisen palveluverkoston lisäksi modernit digitaaliset palvelut. - Mehiläinen on tunnettu ja arvostettu työterveyshuollon palveluiden laadun ja kehittämisen asiantuntija. Tarjoamme asiakkaillemme luottamuksellista kumppanuutta ja digitaalisesti tuettuja, vaikuttavia palveluita työntekijöiden, työyhteisöjen sekä johtamisen tueksi, Miettinen kuvailee. - Mehiläisellä on kattava palveluverkosto, joka pystyy tarjoamaan asiakkaillemme laadukkaat työterveyspalvelut, sanoo Pohjola Terveys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Lehtilä. Liiketoimintakaupalla ei ole vaikutuksia asiakassopimuksiin. Kaupan myötä Pohjola Terveyden työterveyspalveluiden henkilöstö siirtyy Mehiläisen palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Tavoitteena on, että työterveyspalvelut siirtyvät Mehiläiselle 1.6.2019. Myös OP Ryhmän työterveyspalveluiden puitesopimus siirtyy Mehiläiselle. Mehiläinen tarjoaa jatkossa työterveyspalvelut OP Ryhmän henkilökunnalle. - Meillä on laaja kokemus finanssi- ja vakuutusalan työterveyshuollon asiakkuuksista, ja olemme iloisia, että OP valitsi Mehiläisen työterveyspalvelut, Miettinen sanoo.

Elintarviketieto-opas ohjaa pakkausmerkintöjen tekoon

Ruokaviraston päivitetty elintarviketieto-opas on pakkausmerkintöjen tietopaketti elintarvikealan yrityksille ja valvojille. Uudistetussa oppaassa on runsaasti käytännön esimerkkejä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä. Oppaaseen on myös koottu viimeisimmät pakkausmerkintöjä koskevat lainsäädännön muutokset. Elintarviketieto-oppaassa käsitellään yleisiä elintarvikkeista annettavia tietoja. Näitä ovat esimerkiksi elintarvikkeiden nimeäminen ja alkuperämaamerkinnät. Erityisesti on nostettu esiin aihealueita, joista elintarvikealan yrityksiltä ja valvojilta on tullut usein kysymyksiä. Kuluttaja valitsee elintarvikkeita usein nimen perusteella Elintarviketieto-oppaassa on paljon esimerkkejä, joilla on selkeytetty pakkausmerkintälainsäädännön tulkintaa. Esimerkiksi elintarvikkeen oikeaa nimeämistä on ohjeistettu tarkemmin, koska kuluttaja tekee valintoja usein elintarvikkeen nimen perusteella. Leipien nimeämisestä on tullut kyselyjä Ruokavirastoon. Oppaassa otetaankin kantaa esimerkiksi kauraleipään. Kauraleipä-nimeä saa käyttää leivästä, jossa kauran osuus on vähintään 50 prosenttia laskettuna viljaraaka-aineiden määrästä. Muuten leipä pitää nimetä sitä kuvaamalla tarkemmalla nimellä, esimerkiksi vehnäkauraleipä tai kaurasekaleipä. Ruokaviraston oppaalla pyritään edistämään yhtenäistä valvontaa ja elintarvikealan yrittäjien tasapuolista kohtelua koko Suomessa. Lue lisää elintarviketieto-oppaasta  (pdf) Lisätietoja:ylitarkastaja Tuulikki Lehto, p. 050 558 2696, tuulikki.lehto@ruokavirasto.fi

Käsityöläispaahtimo Robert Paulig Roastery on Suomen paras paahtimo

Robert Paulig Roastery on Suomen vanhin, yli 30-vuotias käsityöläispaahtimo, jossa työskentelee yhdeksän kahvin intohimoista ammattilaista. Paahtimossa valmistetaan ja räätälöidään kahvisekoituksia Foodservice-alan asiakkaille sopivaksi. Robert Paulig Roasteryn kahveja toimitetaan laadukkaan kahvin ystäville Suomeen, Viroon, Liettuaan ja Latviaan. Robert Paulig Roasteryn kahveja on saatavilla Suomesta esimerkiksi Löylystä, Michelin-tähditetystä Palacesta, Café Tin Tin Tangosta, Cafe Strindbergiltä sekä Fafa’s-, Sandro- ja Skiffers-ravintoloista. "Toimintaamme ohjaavat intohimo hyvään kahviin sekä vastuullisuus kaikessa tekemisessämme niin kahvin alkuperämaissa kuin kotimaassa. Meidän visiomme on tuoda asiakkaidemme kahvi-ideat päivänvaloon ja tämä toteutetaan yhdessä keskustellen ja maistellen erilaisia kahveja Porvoossa meren äärellä sijaitsevassa käsityöläispaahtimossa”, Robert Paulig Roasteryn paahtimolähettiläs Jarkko Issukka kertoo. ”Tänä vuonna Suomen parhaan paahtimon valintaan vaikuttivat yleisöäänestys, vuoden suodatinkahvi -kilpailu sekä paahtimopitchaus. Robert Paulig Roastery menestyi kaikissa näissä kategorioissa erittäin hyvin”, Maija Kestilä Helsinki Coffee Festivalilta kertoo. Robert Paulig Roastery sai täydet pisteet paahtimopitchauksessa, jossa tuomarit arvioivat tarinallisuutta, esiintymistä sekä paahtimon vastuullisuutta. Vuoden suodatinkahvi -kilpailussa paahtimon Finca El Paraiso Plum -kahvi sijoittui jaetulle 2. sijalle. Vuoden suodatinkahvi valittiin 18 eri kahvin joukosta. ”Eniten olen ylpeä tässä voitossa siitä, että asiakkaamme ja kahviemme fanit ovat ilman rohkaisuamme päättäneet ehdottaa meitä Suomen parhaaksi paahtimoksi. Tämä kertoo onnistuneesta palvelusta ja tuotteistamme. Se on meille merkki, että meidän yhteistyömäisessä tavassa luoda kahveja sekä palveluita kahvin ympärille on jotain, jossa on vetovoimaa. Tämä tarkoittaa meillä muun muassa asiakkaan kanssa suunniteltuja, uniikkeja kahveja sekä kahvin rajojen haastamista!” Issukka summaa. Vastuullisuus toiminnan ytimessä läpi kahviketjun Porvoon Tolkkisissa sijaitsevan Robert Paulig Roasteryn energia tulee läheltä, sillä paahtimon kaikki kahvit paahdetaan kotimaisella biokaasulla ja itsetuotetulla aurinkoenergialla. Vastuullisuustekoihin panostetaan myös kahvin alkuperämaissa, jossa tuetaan viljelijäyhteisöjen hyvinvointia ja koulutetaan viljelijöitä kestävään ja kannattavaan kahvinviljelyyn. Robert Paulig Roastery uudistaa loppuvuoden aikana myös pakkausmateriaalejaan entistä ekologisemmaksi ja uudet alumiinittomat pakkaukset voi jatkossa kierrättää muovinkeräyspisteisiin.  Robert Paulig Roastery on osa Pauligin Kahvi-liiketoimintaa. Pauligin paahtimo oli kolmas Suomen paras paahtimo -kilpailussa. Lisäksi Paulig osallistui tapahtumassa järjestettyihin kahvikilpailuihin saavuttaen kärkisijoja. Paulig Kulman espresso palkittiin kolmanneksi parhaana espressona. Yhteensä kisassa mukana oli 14 espressoa.

Miten luoda palvelumuotoilusta kestävää kilpailuetua yritykselle?

Elämme ajassa, jossa palvelumuotoilu on noussut merkittäväksi ilmiöksi ja moni yritys on herännyt sen mahdollisuuksiin menestyvän palveluliiketoiminnan kehittämisessä. Jotta yksittäisten palvelumuotoilukokeilujen vaikuttavuus ei jäisi vain marginaaliseksi, kannustavat palvelumuotoilun ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilaiset Mikko Koivisto, Johanna Säynäjäkangas sekä Sofia Forsberg yrityksiä palvelumuotoilun laajempaan haltuun ottamiseen. Usein yritykset lähtevät kokeilemaan palvelumuotoilua ensi alkuun yksittäisissä projekteissa, joita toteutetaan yhteistyössä palvelumuotoilutoimistojen kanssa. Tämä on varmasti palvelumuotoilun hyödyntämisen alkutaipaleella järkevä vaihtoehto. Yksittäisten palvelumuotoilukokeilujen vaikuttavuus jää kuitenkin usein marginaaliseksi, eikä johda kestäväksi kilpailueduksi yritykselle. Viime vuosina suuntaus onkin ollut yhä vahvemmin yritysten oman sisäisen palvelumuotoilutoiminnan ja kyvykkyyksien vahvistamisessa, jonka myötä palvelumuotoilua on lähdetty ottamaan laajemmin haltuun. Miksi palvelumuotoilusta on tullut niin tärkeää yrityksille?Palvelumuotoilun suosion kasvuun on vaikuttanut merkittävästi kilpailuympäristön muutos. Palvelumuotoilun bisneskirjan mukaan palveluista ja palvelullistamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä, ja se taas edellyttää yritykseltä vahvaa asiakaslähtöisyyttä. Tämä haastaa yrityksiä kääntämään ajattelun kokonaan toisin päin tuotelähtöisestä ajattelusta kohti palvelulähtöistä ajattelua. Asiakkaiden merkitys on kasvanut niin paljon, että puhutaan jo ”asiakkaan aikakaudesta”. Tällä aikakaudella pärjääminen vaatii yrityksiä asettamaan asiakkaan tarpeet aidosti etusijalle päätöksenteossaan, johtamaan asiakaskokemusta ja kehittämään toimintaansa asiakaslähtöisesti. Palvelumuotoilun kehittämisote tarjoaa yrityksille uudenlaisen mahdollisuuden menestyä muuttuneessa toimintakentässä ja sen myötä palvelumuotoilusta on noussut yrityksille keskeinen tapa kehittää kilpailukykyisiä palveluja ja asiakaskokemuksia. Näitä palvelumuotoilun hyödyntämisen mahdollisuuksia sekä palvelumuotoilun avulla saavutettavia hyötyjä avataan kirjassa seitsemän erilaisen palvelumuotoiluprojektin avulla. Kolmen yrityksen muutosmatka kohti palvelumuotoilun laaja-alaista haltuun ottamistaPalvelumuotoilun haltuun ottaminen on yksi tärkeimmistä teemoista uudessa Palvelumuotoilun bisneskirjassa. Aihetta tarkastellaan kirjassa haltuun ottamisen edellytysten, vaiheiden ja keinojen näkökulmasta sekä konkretisoidaan niitä kolmen merkittävän suomalaisen yrityksen – K-ryhmän, Telia Finlandin ja Martelan – tarinoiden kautta. Tarinoissa yritysten muutosprosessit kohti palvelumuotoilun laaja-alaista ja läpileikkaavaa haltuun ottamista avautuvat askel askeleelta. K-ryhmä, Telia Finland ja Martela ovat kaikki eri vaiheissa omalla palvelumuotoilumatkallaan. Tarinoissa kuvataan niitä toimenpiteitä, joita palvelumuotoilun haltuun ottaminen on yrityksiltä vaatinut. Yritysten tarinoista välittyy myös monia sellaisia haasteita ja mahdollisuuksia, joita tämän päivän yritykset kohtaavat toimintaympäristössään sekä sisäisessä toiminnassaan. Tarinat yritysten palvelumuotoilumatkoista toimivat siten sekä inspiroivina kuvauksina muutosprosessin etenemisestä, että herättelijöinä muutosprosessin käynnistymisen tarpeellisuudelle. Palvelumuotoilun haltuun ottaminen voi siis olla monelle yritykselle haastavaa ja vaatia useamman vuoden työn, jonka aikana yritys käy läpi merkittävän muutosprosessin. Vaikka jokaisen yrityksen palvelumuotoilun haltuun ottamisen muutosprosessi on erilainen, muutosprosesseista on löydettävissä yhteisiä piirteitä, joista on tunnistettavissa viisi toisiaan seuraavaa vaihetta. Nämä vaiheet ovat herääminen, kokeileminen, kehittäminen, kasvattaminen ja vakiinnuttaminen. Kuhunkin vaiheeseen liittyy omat haasteensa, joista yrityksen johdon on hyvä olla tietoinen. Kirjoittajat Mikko Koivisto on tunnustettu ja palkittu palvelumuotoilun uranuurtaja. Hän on vaikuttanut merkittävästi palvelumuotoilun kehittymiseen osaamisalana sekä sen käytön yleistymiseen Suomessa ja maailmalla. Mikko on taustaltaan teollinen muotoilija (TaM) ja omaa vuosien kokemuksen palveluliiketoiminnan, palvelujen ja asiakaskokemusten kehittämisestä sekä asiakas- ja käyttäjätutkimuksesta. Tällä hetkellä hän toimii johtavana palvelumuotoilijana ja asiakaskokemusjohtajana Hellon palvelumuotoilutoimistossa.Mikko on aktiivinen muotoilun kansainvälisissä verkostoissa ja toiminut laajasti alansa luottamustehtävissä. Hänet on palkittu iF Design Awardilla, Global Service Design Awardilla sekä useammalla Vuoden Huiput -palkinnolla. Mikko valittiin vuoden 2017 Ornamo-palkinnon saajaksi palvelumuotoilun pioneerityöstään ja muotoilun osaamisalan uudistamisesta. Johanna Säynäjäkangas on muotoilija sekä liiketoiminnan ja osaamisen kehittäjä, jolla on yli 10 vuoden kokemus kehittämisprojektien johtamisesta ja toteuttamisesta Tampereen teknillisellä yliopistolla sekä erilaisissa vapaaehtoisprojekteissa. Johannan intohimona on uusien liiketoimintakonseptien ja palvelujen kehittäminen sekä yrityksen sisäinen kehittämistoiminta. Johannalla on monitieteinen koulutustausta, joka koostuu kahdesta ylemmästä korkeakoulututkinnosta (KM ja Muotoilija YAMK) sekä erilaisista liiketoiminnan kehittämisen opinnoista. Tällä hetkellä Johanna työskentelee konsulttina ja projektinjohtajana liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisen parissa. Sofia Forsberg on kehitys- ja muutosvalmentaja, joka on erikoistunut ihmisten johtamiseen ja yrityksen sisäisen toiminnan kehittämiseen. Sofialla on vuosien kokemus finanssialalta niin asiakaskokemuksen ja osaamisen kehittämisestä kuin myynnin johtamisen konsultoinnista. Lisäksi Sofia on julkaissut taloudellisen vaikuttavuuden tutkimusta terveydenhuoltoalalta sekä toteuttanut erilaisia palvelumuotoiluprojekteja. Koulutukseltaan hän on Kauppatieteiden maisteri ja Muotoilija YAMK. Sofian monipuolinen osaaminen ja koulutustausta ovat inspiroineet häntä muotoiluajattelun levittämiseen ja laajempaan hyödyntämiseen asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisessä ja johtamisessa. Lisätietoa ja haastattelupyynnöt Johanna Säynäjäkangas, p. 050 576 7474, johanna.saynajakangas@muotoilupalvelut.fiMikko Koivisto, p. 040 560 4828, mikko.koivisto@hellon.comSofia Forsberg, p. 040 704 6634, sofia.forsberg@muotoilupalvelut.fiArvostelukappalepyynnöt: Sisältöpäällikkö suvi.aalto@almamedia.fiwww.palvelumuotoilunbisneskirja.fi Palvelumuotoilun bisneskirjaISBN 978-952-14-3577-5ISBN 978-952-14-3578-2 (sähkökirja)234 s., 67 € Kirjan suosittelijoilta: ”Olisipa ollut tämä kirja vajaa kymmenen vuotta sitten, kun pohdin mihin kaikkeen pankkitoiminnassa voidaan palvelumuotoilua hyödyntää – tai mitä palvelumuotoilu ylipäänsä on. Kirja antaa lukijalle erinomaisen viitekehyksen, jonka avulla voi hahmottaa palvelumuotoilun kokonaisuutta sekä samalla jäsentää omaa ajatteluaan asiakaslähtöisyydestä. Minua viehätti myös kovasti se, että kirjoittajat olivat panostaneet asioiden esillepanon strukturointiin ja systemaattisuuteen. Se mitä halutaan sanoa, hahmottuu helposti. Kirjan erinomaisuutta sekä lisää että haastaa sen kohderyhmän laveus. Kirja sopii hyvin palvelumuotoilun osalta eri kehitysvaiheissa oleville yksilöille ja yrityksille niin operatiiviselle kuin strategiselle tasolle. Johdannossa oleviin lukuohjeisiin kannattaakin todella tutustua ja tunnistaa se, missä roolissa kirjaa alkaa lukea. Tunnistan kirjasta useamman tutun tilanteen omalta polultani. Oman työurani yhdeksi kohokohdaksi olen jossain haastattelussa nostanut mahdollisuuteni olla pääjohtajana vaikuttamassa siihen, että aloimme OP Ryhmässä panostaa palvelumuotoiluun. Tätä taustaa vasten kirjan III osa oli minulle antoisin. Kokemuksesta tiedän, että palvelumuotoilun käyttöönotto ei ole – ainakaan isoissa organisaatioissa – läpihuutojuttu. Menneeseen peilaten uskon, että tämä kirja tarjoaa mahdollisuuden madaltaa kynnystä ajaa palvelumuotoilua nopeammin sisään.” -Reijo Karhinen, Vuorineuvos, OP Ryhmän pääjohtaja 2007–2018 ”Palvelumuotoilun lähestymistapa, menetelmät ja niiden soveltuvuus eri tarkoituksiin on ollut kirjavaa ja vahvasti kokeilupohjaista. Kirja kokoaa ansiokkaasti yhteen palvelumuotoilun keskeiset käsitteet, lähestymistavat, tavoitteet ja menetelmät sekä antaa niille selitykset ja käyttötarkoituksen. Kirja tarjoaa oivan tietopaketin kaiken tasoisille palvelumuotoilusta kiinnostuneille yrityselämän edustajille: noviisille, osaajalle ja muutosajurille. Kirja yhtenäistää luontevasti palvelumuotoilukentän sanastoa niin, että erilaisten osaajien on aikaisempaa helpompi kommunikoida ja keskustella keskenään ilmiöstä. Kirjan selkeät piirrokset ja diagrammit toimivat tukena muistaa ja ymmärtää palvelumuotoilun eri elementtejä ja suunnitteluvaiheita. Diagrammien avulla on paitsi helppo navigoida, myös helppo selittää palvelumuotoilun ydinkohtia muille. Erityistä kiitosta ansaitsee kirjassa kautta linjan korostuva näkemys siitä, että palvelumuotoilun hyödyntäminen edellyttää muutosprosessia ja yrityksen kulttuurista muutosta. Parhaimmillaan palvelumuotoilusta tuleekin yrityksen strateginen muutosajuri ja uudistumisen mahdollistaja. Suosittelen lämpimästi kirjaa matkaoppaaksi palvelumuotoilun haasteelliselle polulle!” - Anne Stenros, TkT CEO Creative Catalyst Oy, Muotoilujohtamisen pitkäaikainen ammattilainen, muutosjohtaja ja luova muutosagentti ”Tuplatimantti! Palvelumuotoilun bisneskirja kertoo, mistä tuplatimantissa on kyse ja samalla se on tuplatimantti itsekin. Kirja kertoo palvelumuotoilusta sekä ideatasolla että käytännössä. Suosittelen kirjaa kaikille, jotka haluavat kehittää palveluita asiakkaiden silmin ja tehdä niistä hyvää bisnestä. Uskon, että se löytää tiensä monen uudenlaista palvelubisnestä rakentavan työpöydälle ja miksei oppikirjaksikin.” - Timo Lappi, Co-Founder, Fondia ja Heltti ”Palvelumuotoilun bisneskirja on käsikirja uudenlaiseen liiketoimintaan. Sen avulla voi haastaa asiakkaan odotukset ja ottaa haltuun liiketoiminta- ja teknologiaympäristöjen jatkuvan muutoksen. Palvelumuotoilun bisneskirjan tuo palvelumuotoilun hyödyt lukijan ulottuville huippuammattilaisten kuvaamina. Kirja tarjoaa hienon johdatuksen palvelumuotoilun kehittämisotteeseen avaamalla sen taustalla olevaa prosessia ja toimintatapoja. Palvelumuotoilun bisneskirja mahdollistaa organisaatioille muotoilukyvykkyyden kasvattamisen kilpailuetuna.” - Satu Miettinen, Palvelumuotoilun professori, dekaani, Lapin yliopisto

Mika Häkkinen: Ferrarin pitäisi unohtaa tallimääräykset ja keskittyä kilpailijoihinsa

Mika Häkkinen kritisoi Unibetin kolumnissaan Ferrarin tallimääräystä, joka pudotti Charles Leclercin kauas kärjestä. Häkkisen mielestä Ferrarin pitäisi keskittyä kilpakumppani Mercedeksen lyömiseen sisäisen kamppailun sijaan. Ferrarin alisuoriutumisten ansiosta Mercedes johtaa sarjaa selvällä erolla. Lewis Hamiltonin 75. voitto sunnuntaina osoitti taas kerran Mercedes-tallin vahvuudet. Niiden ansiosta talli on dominoinut lajia vuodesta 2014. Heillä on loistava tekninen paketti, ja tallissa kaikki toimii hienosti. Lisäksi Hamiltonin ja tallikaveri Valtteri Bottaksen välillä vallitsee kilpailullinen yhteishenki. Kiinan kilpailu osoitti myös sen, miten paljon työtä Ferrarilla on yhä tehtävänään: heidän pitää kehittää auto parempaan aika-ajovauhtiin, hioa selvä kisastrategia ja poistaa mahdolliset konfliktit kuljettajien väliltä. Valtteri Bottaksen paalupaikka korosti sitä vauhtia ja ajattelutapaa, joita hän on kehittänyt haastaakseen Hamiltonin. Hän teki lauantaina täydellistä työtä ja onnistui loistavasti. Mercedeksen vallattua eturivin Ferrarille ja Red Bullille jäi paljon kirittävää sunnuntaille. Loppujen lopuksi kukaan ei mahtanut Mercedekselle mitään. Hamilton sai paremman lähdön, osittain siksi, että kakkosruudun kohdalla oli paljon kumia. Yleensä kakkosruutu ei ole paras paikka lähteä, koska se on ajolinjan ulkopuolella ja rata on siitä kohdin likainen. Tällä kertaa siinä kuitenkin oli paljon kumia edellisistä kisalähdöistä sekä Hamiltonin omasta harjoituslähdöstä, ja hän otti siitä kaiken irti. Startin jälkeen Hamilton ja Bottas kontrolloivat kisaa täydellisesti tuoden Mercedekselle voiton numero 90. Tilasto korostaa hyvin sitä ylivoimaa, josta talli on nauttinut hybridimoottoriaikakaudella. Toisella varikkopysähdyksellä talli jopa otti molemmat kuljettajat varikolle samaan aikaan, ja mekaanikot tekivät täydellistä työtä. Se oli vaikuttavaa katseltavaa ja hieno esimerkki tiimityöstä. Ferrarin peleistä enemmän haittaa kuin hyötyä Charles Leclerc sai paremman lähdön kuin tallikaveri Sebastian Vettel, ja hänen olisi pitänyt antaa taistella Bottasta vastaan. Sen sijaan hänen käskettiin hidastaa ja päästää Vettel ohi, mikä vaikutti virheeltä. Kun vastassa on Mercedeksen vahvuinen talli, pelien pelaamisessa ei ole mitään järkeä. Ferrarin pitää lopettaa omaan napaan tuijottaminen ja alkaa keskittyä kilpailijoihin. Kun tarkoitus on päihittää Mercedes, kenenkään ei pitäisi välittää siitä, onko voittaja Leclerc vai Vettel. Mielestäni Leclercillä oli oikeus olla närkästynyt, koska hänelle annettu taktiikka pudotti hänet viidenneksi Red Bullin Max Verstappenin taakse. Vettelillä ja Leclercillä on mahdollisuus olla Mercedeksen vahvin kilpakumppani joka viikonloppuna, mutta sitä varten tallin pitää antaa kuljettajilleen enemmän tukea ja joustoa. Heidän pitäisi unohtaa tallimääräykset ja keskittyä voittamaan. Myös Red Bull teki virheen viikonloppuna, kun se ei ehtinyt saada kuljettajiaan ajoissa maalilinjan yli aika-ajojen viimeisessä vedossa. Tämäkin osoittaa, miten hyvät menetelmät ja toimintatavat tarvitaan, koska tuollaista ei saisi tapahtua. Kuljettajan ja hänen insinöörinsä pitää tietää tarkkaan, kuinka paljon aikaa tarvitaan kullekin sektorille ulostulokierroksella. Kun jotain noin perustavanlaatuista menee vikaan, se tarkoittaa, että jonkun laskelmat ovat menneet pieleen. Kautta on ajettu kolme osakilpailua, ja vaikka Ferrarilla on vahvin moottori ja hyvä paketti, mennään Mercedeksen komennossa. Muiden tallien virheet ovat auttaneet heitä, ja täytyy toivoa, että Ferrari ja Red Bull pystyvät haastamaan heidät tasaisemmin tulevissa kilpailuissa. Bakusta luvassa mielenkiintoinen kilpailu Valtteri Bottaksen olisi pitänyt voittaa viime vuoden Azerbaidžanin osakilpailu, mutta rengasrikko vei häneltä voiton vain kolme kierrosta ennen maalia. Olen varma, että hän lähtee Bakuun voittamaan, hankkimaan takaisin pistejohtoaan ja jatkamaan taistelua Lewis Hamiltonin kanssa. Baku on mielenkiintoinen rata. Alhainen pito, erittäin kapeat osuudet ja todella pitkä suora antavat kuljettajille hyviä ohitusmahdollisuuksia. Viime vuonna Red Bullin kuljettajat Max Verstappen ja Daniel Ricciardo osuivat nolosti yhteen. Katastrofi oli lopulta yksi syy siihen, että Ricciardo jätti tallin ja vaihtoi Renault'lle. Odotan Verstappenin olevan tänäkin vuonna vahva, mutta luultavasti Ferrari haastaa Mercedeksen voittokamppailussa. Charles Leclerc on tällä hetkellä sarjan kuumin nimi. Menetettyään voiton Bahrainissa tekniikan petettyä ja jouduttuaan tallimääräyksen uhriksi Kiinassa hän yrittää takuulla voittaa. Viime vuonna hän ajoi Bakussa kuudenneksi Sauberilla, ja vuonna 2017 hän ajoi F2-sarjassa paalupaikalle ja voitti ensimmäisen lähdön. Vaikka Vettel ja viime vuoden voittaja Lewis Hamilton tavoittelevat voittoa, tallikaverit Leclerc ja Bottas tuovat varmasti viikonloppuun lisäjännitystä. Radan pitkä suora sekoittaa takuulla tilannetta. Mika Häkkinen, Unibet F1 Insider. Tekstiä voi käyttää vapaasti lähteen mainiten. Lisätietoja: Antti Tikka, antti.tikka(a)kindredgroup.com Kindred Group (entinen Unibet Group) on yksi Euroopan suurimmista online-pelejä ja digitaalisia sisältöjä tarjoavista yhtiöistä. Tukholman Nasdaq OMX Nordic Exchange -pörssiin listattu Kindred Group sisältää 14 asiakasbrändiä, joilla on yli 16,5 miljoonaa asiakasta maailmanlaajuisesti. Kindred valittiin marraskuussa 2016 vuoden parhaaksi ja vastuullisimmaksi peliyhtiöksi. Kindred on Euroopan suurimpien rahapeli- ja vedonlyöntiyhteisöjen etujärjestön EGBA:n (European Gaming and Betting Association) perustajajäsen. Yhtiö on eCOGRA:n (e-Commerce Online Gambling Regulation and Assurance) auditoima ja sertifioima vastuullinen toimija. Lisätietoja yhtiöstä löytyy osoitteesta www.kindredplc.com.

Uusien puutuotteiden tutkimus kiinnosti Joensuussa

Viides Karelia Symposium kokosi Joensuun Tiedepuistolle noin 90 alan asiantuntijaa, yliopisto-opiskelijaa ja muita aiheesta kiinnostuneita. Symposiumin aiheena oli tänä vuonna Puutuotteiden uusi tulevaisuus. Puumateriaalitieteen asiantuntija Dr. Tobias Kepliger Zürichin teknisestä korkeakoulusta (ETH) esitteli Sveitsissä tehtävää puumateriaalialan tutkimusta. Tulenkestävyyden kehittäminen nähdään yhtenä keskeisenä tutkimusalana, mutta perustutkimuksessa myös puun kosteuseläminen pyritään valjastamaan puisia toimilaitteita varten. VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin antoi katsauksen muovien ja myös tekstiilien valmistamiseen puusta. Teknologia tekstiilikuitujen tekemiseen on jo olemassa, ja Harlin odottaa näillä alueilla voimakasta tuotannon kasvua hyvin pian. Riittävän raaka-ainemäärän saamiseksi on kuitenkin turvauduttava suurelta osin tekstiilien kierrätykseen. Myös Aalto yliopiston puumateriaalitieteen apulaisprofessori Lauri Rautkari uskoo puumateriaalien kierrätyksen lisääntymiseen. KaiCell Fibers Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kantola korosti, että sellutehtaan rakentaminen on työtä ympäristön hyväksi, ja että hyvin hoidettuna Suomen metsät toimivat suurina hiilinieluina. Itä-Suomen yliopiston puheenvuorot käyttivät apulaisprofessori Antti Haapala, joka viitoitti yliopiston puumateriaalitieteen tutkimuksen painoaloja ja kansainvälisen koulutuksen merkitystä, sekä professori Reijo Lappalainen, joka esitteli tutkimustuloksia biokomposiittien materiaalikehityksestä. —Tapahtuma oli onnistunut, sillä Symposiumin osanottajilta tuli heti päivän aikana ja myöhemminkin hyvinkin positiivisia kommentteja, sanoo puumateriaalitieteen professori Ossi Turunen. Tapahtumassa julkistettiin Teollisuusneuvos Heikki Väänäsen rahaston apurahapäätökset vuodelle 2019. Uddin Mezbah sai 20 000 euron apurahan väitöskirjatyöhön, jonka aiheena on Novel fire retardant coatings for wood and engineered wood products. Lisäksi jaettiin useita pienempiä apurahoja väitöskirja- ja pro gradutöiden tekemiseen. Apurahoja jaettiin kokonaisuudessaan 40 000 euron arvosta. Symposiumin posterinäyttelyssä parhaaksi posteriksi äänestettiin Qing Zhaon posteri Recovery of valuable chemical compounds from birch outer bark by slow pyrolysis, solvent extraction, and alkaline hydrolysis. Ensi vuonna tapahtuma järjestetään Kuopiossa, ja kuudennen symposiumin puuaiheinen teema valitaan syksyn aikana. Lisätietoja: Puumateriaalitieteen professori Ossi Turunen, p. 050 342 5151, ossi.turunen@uef.fi  ***  Kaikki apurahansaajat: Uddin Mezbah, 20 000 € väitöskirjatyöhön "Novel fire retardant coatings for wood and engineered wood products" Ayobami Salami, 6000 € väitöskirjatyöhön "High-value bioactive compounds from forest biomass for industrial and nutritional purposes" Rulong Cao, 2000 € pro gradu -työhön  "Effect of Thermo-mechanical Modification on Mechanical Properties, colour, and Water Resistance of Plantation-grown Vietnamese Acacia (Acacia mangium) and Rubberwood (Hevea brasiliensis)" Md Mahmadul Hasan, Rulong Cao, 2000 € pro gradu -työhön "Furfural production through hydrothermal liquefaction of Forest residue by Lewis acid and bisphosphonate catalyst" Md Mokbul Hossain, Rulong Cao, 2000 € pro gradu -työhön "Effectiveness of pyrolysis distillate constituents against wood-degrading fungi" Sergio Martínez Suñer, Rulong Cao, 2000 € pro gradu -työhön "Wooden T-Joints shear strength testing and FEM modelling. Application on 5G telecom towers" Ramji Pandey, Rulong Cao, 2000 € pro gradu -työhön "Effect of Glass fiber reinforced polymer (GFRP) waste in wood plastic (WPCs) composition for panels and decking applications" Valtteri Tiitta, Rulong Cao, 2000 € pro gradu -työhön "Koneoppimismallien hyödyntäminen impedanssispektroskopiaan perustuvassa biomassan mittauksessa" Biza Yidnekachew, Rulong Cao, 2000 € pro gradu -työhön "Effect of thermo-mechanical modification on wood colour in silver birch , Scots pine, Norway spruce, and European Aspen"

NCC rakentaa Kruunuasunnoille kaksi puukerrostaloa Linnanfältin alueelle Turkuun

Turun Linnanfältti on yksi Suomen suurimmista käynnissä olevista puukerrostalohankkeista, johon rakentuu 2020-luvun taitteessa useita 2-5-kerroksisia puukerrostaloja noin 1500 asukkaalle.  – Linnanfältin alueelle rakentamamme ensimmäinen puukerrostalokohde valmistui vuosi sitten. Nyt saamme iloksemme jatkaa alueella Kruunuasuntojen kanssa ja olla rakentamassa Linnanfältistä puurakentamisen malliesimerkkiä Suomessa, kertoo NCC:n toimialajohtaja Esa Lehmusvuori. Puukerrostalojen määrä on selkeässä kasvussa. Puurakentaminen on tärkeässä roolissa biotalouden edistämisessä. Puun käytön lisääminen rakentamisessa tukee osaltaan myös kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden saavuttamista. - Puurakentaminen vaatii osaavia suunnittelijoita ja tekijöitä. Pohjoismaisena konsernina NCC:llä on kokemusta puurakentamisesta myös Ruotsissa ja Norjassa, Lehmusvuori sanoo. Linnanfältin alueelle nouseva KOY Päivänsäde 3 käsittää yhteensä 64 asuntoa kahdessa eri rakennuksessa. Urakkaan kuuluu lisäksi yhteiskäyttötiloina toimivan piharakennuksen ja maanalaisen autohallin rakentaminen. Maarakennustyöt alkoivat maanpuhdistustöillä jo vuodenvaihteen jälkeen ja nyt töitä jatketaan ylöspäin. Kohde valmistuu kesällä 2020. – Kruunuasuntojen strategiaan kuuluu vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakentaminen valituille kasvukeskuspaikkakunnille, joista Turku on yksi. Tarkoituksenamme on rakentaa uusia elinkaariesteettömiä asukkaan elämänvaiheisiin muuntautuvia kerrostalokoteja. Nyt Turkuun toteutettava kohde vastaa tähän tarpeeseen täyttäen samalla rakentamisellemme asetetut vastuullisuustavoitteet, kertoo Kruunuasuntojen kiinteistöjohtaja Juhani Solkinen.

Basware esitteli uusia analytiikkaratkaisuja

Espoo, 16.4.2019 – Basware  (Nasdaq: BAS1V), maailman johtava verkottuneiden kilpailutuksesta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja, on julkaissut parannuksia markkinoiden johtavaan Analytics-ratkaisuunsa, joka tarjoaa nyt sekä reaaliaikaisia tietoja KPI-tunnuslukujen hallintaan että tilannetietoja yritysten talousosastojen ja jaettujen palvelukeskuksien kuormituksesta. Basware julkaisee päivitettyyn Analytics-ratkaisuun kaksi uutta raporttikoostetta: ostoreskontran tehokkuus ja ostoreskontran tuottavuus.  "Tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen ovat avainasemassa. Se ei onnistu ilman talousosaston ja palvelukeskuksen prosessien automatisointia sekä tarkkoja tietoja pullonkauloista ja tehtävien käsittelytavoista. Basware Analytics -ratkaisun ansiosta asiakkaamme saavat kattavan yleiskuvan koko prosessista, voivat halutessaan tarkastella tarkempia lisätietoja ja pystyvät hyödyntämään reaaliaikaisia tietoja prosessien kehittämiseen", sanoo Kevin Kamau, tuotejohtaja, Basware.  Baswarella on yli 30 vuoden kokemus suurten monikansallisten organisaatioiden hankinnasta maksuun -prosessien haasteiden ratkaisemisesta. Uusien analytiikkaominaisuuksien avulla se entisestään vahvistaa ratkaisuaan, jonka avulla suuryritykset voivat mitata ja optimoida prosessinsa.   "Basware Analytics -ratkaisulla voidaan seurata prosessin kaikkia vaiheita. Ratkaisun tarjoamien tietojen avulla voidaan paitsi parantaa palvelutasoa ja tehokkuutta myös vähentää laskujen käsittelyn kustannuksia. Kattavat ja joustavat raportointityökalut tuottavat lisäksi nopeasti asiakas- ja osastokohtaisia KPI-tunnuslukuja ja raportteja", jatkaa Kevin Kamau.  Miten uudet raporttikoosteet toimivat?   · Ostoreskontran tehokkuus -raporttikooste tarjoaa tietoja asiakasorganisaation eri prosessien kestojen vertailuun. Kymmenistä tai jopa sadoista toimittajista ja osastoista koostuvien organisaatioiden rakenne on usein samanlainen: vertailuarvot on helppo muuttaa alisuorittavien organisaatioiden tavoitteiksi. · Ostoreskontran tuottavuus -raporttikooste antaa yksityiskohtaisia tietoja laskutuksen kokonaistilanteesta. Parempi näkyvyys auttaa jäljittämään käyttäjän toimia edellyttävät laskut, mahdollistaa ostoreskontran priorisoinnin myöhästymisriskin perusteella ja edistää aikaistettujen maksujen alennuksien tunnistamista. "Integroitu analytiikka tarjoaa sekä palvelukeskuksille että asiakasorganisaatioille arvokkaita tietoja, joiden ansiosta voidaan tehostaa käyttömenojen hallintaa, optimoida P2P-prosessi ja saada säästöjä aikaistetuista maksuista", toteaa Kevin Kamau.

Oppiminen on henkilöstöjohtamisen tärkein trendi – silti osaamisen kehittäminen jää usein yksilön vastuulle

Digitalisaatio ja rakennemuutos muokkaavat työtehtäviä vauhdilla. Lisäksi pidentyneet työurat asettavat paineita työntekijöiden osaamisen kehittämiselle. Vaikka Suomessa 93 % tutkimukseen vastanneista nimeää oppimisen tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi, vasta reilu puolet on valmis vastaamaan tähän trendiin. Tämänhetkiseen tilanteeseen ollaan kuitenkin suhteellisen tyytyväisiä: suomalaisista vastaajista 65 % kokee oppimisen organisaatiossaan tällä hetkellä onnistuneeksi ja vain 4 % kertoo oppimisen olevan puutteellista. Globaalisti oppimisen kokee puutteelliseksi jopa 12 % vastaajista. Kasvaneeseen osaamisen kehittämisen tarpeeseen voidaan vastata esimerkiksi kehittyneillä HR-teknologioilla. Suomalaiset yritykset ovat vahvoja erityisesti HR-pilvipalveluiden käytössä. ”Suomessa henkilöstötyölle on valettu vahva pohja, kun yritykset ja julkisen sektorin organisaatiot ovat uudistaneet henkilöstötietojärjestelmiään nopeammin kuin missään muualla. Nyt katseet kohdistuvat oppimisen kiihdyttämiseen ja siihen, että osaamisen kehittämisen tarpeet ovat yhä yksilöllisempiä. Jos ennen keskityttiin organisaationlaajuisiin kehitysohjelmiin, nyt halutaan keskittyä työntekijöiden yksilö- ja roolikohtaisiin osaamistarpeisiin, mikä vaatii aivan uudenlaista lähestymistapaa oppimiseen”, kommentoi Deloitten Human Capital -palveluista vastaava Asko Kauppinen. Oppiminen jää usein yksilön vastuulle Suomalaisista vastaajista jopa kaksi kolmannesta näkee osaamisen kehittämisen erittäin tärkeänä työntekijöiden sitouttamisen välineenä. Silti oppiminen ja uusien taitojen hankkiminen ei ole organisaatioissa läheskään aina linkitetty palkitsemiseen tai kannustinjärjestelmiin. Suomalaisista vastaajista 55 % kertoo, että oppimista ei ole lainkaan yhdistetty palkitsemiseen, vaan uusien taitojen hankkiminen on yksilön vastuulla. Vuosittaiseen palkitsemiseen tai arviointiin oppimisen liittää 41 % vastaajista. Tilanne on samankaltainen myös globaalisti, sillä yli puolet ei linkitä oppimista palkitsemiseen lainkaan. ”Eurooppalaisissa yrityksissä vastuu osaamisen ja urien kehittämisestä halutaan keskimäärin edelleen langettaa työntekijälle. Sen sijaan esimerkiksi Yhdysvalloissa työnantajat ovat aktiivisempia osaamisen ja uran kehittämisessä ja työntekijöille hahmotellaan hyvinkin yksilöllisiä kehityspolkuja. Suomessakin taistelu osaajista pakottaa työnantajia panostamaan entistä enemmän työntekijöihin. Jotkut organisaatiot mieltävät oppimisen edelleen työntekijälle annettavaksi palkinnoksi, mutta tulevaisuudessa yhä useampi organisaatio huomioi oppimisen tavoiteasetannassa ja palkitsee kehittymisestä”, Deloitten Human Capital -konsultti Linda Nummelin summaa. Osaamisen kehittäminen on HR:n ja liiketoiminnan yhteispeliä Oppiminen tunnistetaan organisaatioissa tärkeäksi ja jopa kriittiseksi, mutta vastuu sen kehittämisestä on vielä hajanaista. Suomessa 41 % vastaajista kertoo vastuun olevan jaettu osaamisen kehittämisestä vastaavien henkilöstöhallinnon ammattilaisten ja liiketoiminnan kesken. Noin 31 % kertoo pääasiallisen vastuun olevan HR:llä ja vain noin viidennes liiketoiminnalla. ”Osaamisen kehittäminen on parhaimmillaan HR:n ja liiketoiminnan saumatonta yhteistyötä. Yrityksissä, joissa konsernin rooli on kapea, vastuu osaamisen kehittämisestä on usein hajautettu liiketoimintoihin. Näillä ei kuitenkaan ole riittäviä työkaluja ja resursseja vastata vaihteleviin osaamisen kehittämisen tarpeisiin. Nyt edelläkävijäyritykset investoivatkin digitaalisiin alustoihin, jotka kokoavat yhteen sisältöä organisaation sisäisistä koulutuksista, kaupallisista sisällöistä ja ilmaisista lähteistä”, kertoo Kauppinen.   Nämä alustat suodattavat sisältöjä työntekijöille kunkin roolin ja tarpeiden mukaan samaan tyyliin kuin Spotify tai Netflix suosittelevat sisältöä käyttäjilleen. ”Tämä muuttaa työnjakoa HR:n ja liiketoiminnan välillä: tulevaisuudessa osaamisen kehittämisen ammattilaiset käyttävät yhä suuremman osan työajastaan alustan kehittämiseen ja sisällön etsimiseen, ja perinteisestä koulutussuunnittelusta tulee pienempi osa työnkuvaa”, Kauppinen jatkaa. Deloitten vuosittainen Global Human Capital Trends on henkilöstöjohtamisen ja työn tulevaisuuden laajimpia tutkimuksia maailmassa. Tänä vuonna kyselyyn vastasi lähes 10 000 HR- ja liiketoimintajohtajaa 119 maasta. Suomessa kyselyyn vastasi 188 HR- ja liiketoimintajohtajaa sekä asiantuntijaa eri toimialoilta. Lisätietoja: Asko KauppinenHuman Capital Lead, Deloitte Finland+358 (0)50 3474 419asko.kauppinen@deloitte.fi Linda NummelinHuman Capital Consultant, Deloitte Finland+358 (0)40 674 5320linda.nummelin@deloitte.fi

Voimakkaasti kasvava Saka laajentaa Ruotsiin

Tukholmaan avattu uusi toimipiste helpottaa autojen tuontia Ruotsista Suomen markkinoille. Saka arvioi myyvänsä tänä vuonna yli 20 000 autoa. – Ostamme satoja autoja Ruotsista joka kuukausi ja oman osto-organisaation laajentaminen on välttämätöntä, jotta saamme myyntiin riittävästi suomalaisten toivomia autoja, sanoo Sakan toimitusjohtaja Eero Poukkula. Ruotsista tuodaan pääsääntöisesti vähäpäästöisiä, vähän ajettuja ja hyvin varusteltuja uudehkoja autoja. Ensivaiheessa Ruotsin osto-organisaatio työllistää noin kymmenen henkeä. – Tavoitteemme on hakea kasvua Suomen lisäksi ulkomailta. Oma toimipisteemme Tukholmassa antaa erinomaisen mahdollisuuden perehtyä automarkkinaan länsinaapurissa, Poukkula kommentoi. Haastavassa markkinassa vastavirtaan kulkevalla Sakalla auki kymmeniä työpaikkoja Tällä hetkellä Sakalla on avoinna kymmeniä myyjien ja myyntipäälliköiden tehtäviä sekä hallintoon sijoittuvia työpaikkoja ympäri maata. Kuluvana vuonna yrityksen tavoitteena on avata Suomessa kolmesta viiteen uutta toimipistettä. – Tärkeimmät syyt menestykseemme ovat olleet onnistuneet rekrytoinnit ja aktiivisesti kasvua tehneet ihmiset. Olemme löytäneet huippuosaajia, jotka ovat sitoutuneet tekemään parempaa autokauppaa, jossa palvelu ja edullinen hinta ovat etusijalla, Poukkula sanoo. Saka avasi ensimmäiset kolme liikettään vuonna 2015, jonka jälkeen kasvu on ollut erittäin nopeaa. Tällä hetkellä liikkeitä on 16 ja työntekijöitä yli 200.

YIT on sopinut asuntokohteiden toteuttamisesta Suomessa yhteensä noin 160 miljoonan euron arvosta

YIT ja ICECAPITAL Housing Fund IV Ky sekä ICECAPITAL Housing Fund V Ky ovat allekirjoittaneet esisopimuksia yhteensä noin 780 vuokra-asunnon rakentamisesta pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Esisopimusten kokonaisarvo on noin 160 miljoonaa euroa. Hankkeet kirjataan tilauskantaan kohdekohtaisten kauppojen allekirjoitusten yhteydessä. Hankkeiden on tarkoitus käynnistyä vaiheittain pääasiassa vuoden 2019 aikana ja ensimmäiset kohteet valmistuvat vuonna 2020. Lisätietoja antaa:Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fiAntti Inkilä, Asuminen Suomi ja CEE -segmentin johtaja, YIT Oyj, puh. 040 864 4358, antti.inkila@yit.fi YIT OYJ Hanna Jaakkola Sijoittajasuhdejohtaja Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi  YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi  

Liukuvien väliovien suosio kasvaa uudisasuntojen kutistuessa – Liunen myynti uuteen ennätykseen

– Kutistuvat uudisasunnot vaativat suunnittelijoilta tilankäytöllistä näkemystä ja uusien innovaatioiden hyödyntämistä. Yksi Liune-ovi säästää 1-3 neliötä tilaa, mikä lisää suunnittelijoiden mahdollisuuksia tuottaa viihtyisämpiä koteja ja tiloja asukkaille, kommentoi Aulis Lundell Oy:n toimitusjohtaja Leena Lundell. Lundellin mukaan rakennusliikkeiden ja talotehtaiden kiinnostus asennusvalmista ovielementtiä kohtaan on kasvussa. Tämän seurauksena yritys on solminut vuoden aikana merkittäviä sopimuksia rakennusliikkeiden ja talotehtaiden kanssa. – Rakennusteollisuudessa muutokset tapahtuvat todella hitaasti, mutta nyt suunta on oikea. Liune on aiemmin profiloitunut erityisratkaisuksi, ja olemme alusta asti tehneet töitä mielikuvan muuttamiseksi ja liukuvien väliovien käytön yleistämiseksi, Lundell kertoo. – Kutistuvat uudisasunnot ovat luoneet otolliset markkinat Liunen kaltaisille uusille innovaatioille. Olemme aktiivisesti markkinoineet Liunen mahdollistamia hyötyjä kuluttajille, suunnittelijoille ja rakentajille, ja viesti on mennyt hyvin läpi, täydentää Aulis Lundell Oy:n myyntipäällikkö Terhi Hakola. Hakolan mukaan verkkokaupassa asioivien kuluttaja-asiakkaiden määrä kasvaa tasaisesti. – Olemme panostaneet sekä verkkokaupan toimivuuteen että asennusohjeisiin ja -videoihin. Olemme mm. blogiyhteistyöllä halunneet madaltaa kodinrakentajien kynnystä valita kääntyvän oven tilalle Liune. Lohjalla valmistettavat Liune-ovet pyrkivät erottumaan kilpailijoistaan helpon asennuksen avulla. Ovielementti ja ovi toimitetaan työmaalle asennusvalmiina elementtinä. – Tyypillinen pelko on, että ovi tulee työmaalle osissa kuin palapeli. Liune vastaa hyvin teollisesti pitkälle esivalmistettujen ratkaisujen kysyntään sekä kireiden rakennusaikataulujen asettamiin haasteisiin, Hakola kertoo. Aulis Lundell Oy on vastannut liukuvien väliovien kysynnän kasvuun palkkaamalla lisää väkeä Lohjan-tehtaille ja investoimalla tuotantoautomaatioon ja teknologiaan yli 0,6 MEUR. Tämän vuoden aikana käyttöön otetut tuotantorobotit ovat mullistaneet aiemmin käsityövoittoisen Liune-väliovielementin valmistuksen tuotantotehokkuuden ja -kapasiteetin. – Tavoittelemme asemaa asuntotuotannon vakioratkaisuna, Lundell tiivistää. Lisätietoja: Terhi Hakola, myyntipäällikkö, Aulis Lundell Oy, 0440 357 002, etunimi.sukunimi@liune.fi   Aulis Lundell Oy on erikoistunut rullamuovausteknologialla valmistettavien teräsprofiilien valmistamiseen, kevytrakennejärjestelmien kehittämiseen ja markkinointiin sekä jatkojalostettujen tuotteiden kuten elementtien valmistukseen. Yhtiömme on suomalainen perheyritys, olemme toimittaneet rakennusteollisuudelle Lundell-Profile -tuotteita jo vuodesta 1980. https://www.liune.fi/ https://www.aulislundell.fi/

Sisäilman haitallisuutta ei voi arvioida toksisuustesteillä

Tällä hetkellä sisäilman aiheuttamaa terveysriskiä arvioidaan pääasiassa rakenteiden ja järjestelmien kunnon perusteella tehtyjen arvioiden pohjalta. Näiden selvitysten tekeminen vaatii monialaista osaamista ja monipuolisia tutkimusmenetelmiä. Olisi houkuttelevaa löytää ”pikatesti”, jolla sisäilman haitallisuus voitaisiin arvioida. Joitakin testejä markkinoilla jo onkin. Testit eivät kuitenkaan ole viranomaisten hyväksymiä eikä niitä ole validoitu tieteellisten kriteerien perusteella sisäilman haitallisuuden arviointiin. –  Nykyisellään toksisuustestien käyttäminen ei ole järkevää eikä suositeltavaa sisäilman haitallisuuden arviointiin, sanoo toksikologi, dosentti Kati Huttunen Itä-Suomen yliopistosta. – Testien tulosten perusteella tehtävien virheellisten johtopäätösten riski on suuri, ja väärien toimenpiteiden myötä myös inhimilliset ja taloudelliset vahingot voivat kasvaa suuriksi. Moninaista sisäilmaoireilua ei voida kuvata yhdellä testilläSisäilman toksisuustestauksen suurimpia ongelmia on pyrkimys kuvata moninaista sisäilmaoireilua yhtä vaikutusta mittaavalla testillä.   –  On tärkeää tiedostaa, ettei ole olemassa yhtä sisäilmasairautta tai -oiretta, jota edes teoriassa voitaisiin mallintaa yhdellä testillä, sanoo lääkäri, johtava asiantuntija Tiina Santonen Työterveyslaitoksesta. Yksi testi ei mittaa useilla eri mekanismeilla aiheutuvia vaikutuksia. Esimerkiksi solujen liikkuvuutta mittaava testi ei anna tietoa altisteen ärsyttävyydestä, herkistävyydestä tai keskushermostovaikutuksista. Näytemateriaalit ovat ongelmallisiaSisäilman toksisuustestaukseen tuovat haastetta myös käytetyt näytemateriaalit. Koska sisäilman toksisuutta ei voida mitata suoraan, testaus suoritetaan välillisesti esimerkiksi tutkimalla sisäympäristöstä kerättyä pölyä tai sisäilmasta tiivistettyä vettä. Välillinen näytemateriaali ei kuitenkaan koskaan vastaa koostumukseltaan ja pitoisuudeltaan sitä kokonaisuutta, jolle ihminen sisäilman välityksellä altistuu. Myöskään yksittäisten tekijöiden osuutta ei pystytä erittelemään eikä tuloksesta voida siksi päätellä testissä näkyvien vaikutusten aiheuttajaa tai tarvittavia korjaustoimenpiteitä rakennuksessa.  Tällaisten kokoomanäytteiden hyvä puoli on, että samalla kertaa voidaan tutkia useiden sisäilmassa esiintyvien altisteiden kokonaisvaikutusta. Sisäilman toksisuuden testausmenetelmien kehitys- ja validointityö on alkutekijöissään Sisäilman toksisuuden tutkimiseen on esitetty käytettäväksi useita eri testieliöitä, kuten nisäkäs- ja bakteerisoluja sekä selkärangattomia eläimiä. Näiden testien kehitys- ja validointityö on kuitenkin vasta alussa ja yksittäisten tutkimusryhmien ja kaupallisten toimijoiden varassa. Toistaiseksi yhtään menetelmää ei ole validoitu käyttötarkoitukseensa. Validoinnilla tarkoitetaan sitä, että menetelmän luotettavuus, laboratoriosta riippumaton toistettavuus ja soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen on selvitetty perusteellisesti. Ennen sitä testejä ei voida hyväksyä viranomaiskäyttöön. Toksisuustestit soveltuvat muun muassa lääkkeiden haittavaikutusten tutkimiseen Mihin toksisuustestejä sitten voi käyttää? Toksisuustestaus on kehitetty lääkeaineiden haittavaikutusten tutkimiseen ja nykyisin niitä hyödynnetään myös muunlaisten kemikaalien terveysvaikutusten tutkimiseen. Testauksessa selvitetään altisteen kykyä aiheuttaa testieliöille haittavaikutuksia ja siten saadaan tietoa ihmiselle olennaisten terveysriskien arviointia varten. Vaatimus kemikaalien toksisuustestauksesta tulee lainsäädännöstä. Sisäilma on hyvin monikirjoinen sekoitus ulko- ja sisälähteistä peräisin olevia kaasuja ja hiukkasia. Ulkoilman merkittävimmät päästölähteet ovat liikenne, energiantuotanto, teollisuus, pienpoltto sekä katu- ja siitepölyt. Ulkoilman lisäksi sisäilmassa on rakennus- ja sisustusmateriaaleista, laitteista ja kalusteista, tilan käyttäjistä ja käyttäjien toiminnoista, erilaisista kuluttajatuotteista, lemmikkieläimistä sekä maaperästä peräisin olevia yhdisteitä. Sisäilmastoon luetaan sisäilman lisäksi myös sisäympäristön fysikaaliset tekijät, kuten lämpöolosuhteet ja ilmankosteus, jotka vaikuttavat sisäilman koettuun laatuun. Artikkeli Miksi sisäilman haitallisuutta ei voi arvioida toksisuustesteillä? Selma Mahiout, Merja Korkalainen, Kaisa Wallenius, Matti Viluksela, Tiina Santonen, Kati HuttunenDuodecim 2019;135:735–43    https://www.duodecimlehti.fi/  Lisätiedot:Tiina Santonen, LT, johtava asiantuntija, Työterveyslaitos, puh. 040 5390343, tiina.santonen[at]ttl.fiMerja Korkalainen, dosentti, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, puh. 029 524 6318, merja.korkalainen[at]thl.fiKati Huttunen, dosentti, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto, puh. 040 7069197, kati.huttunen[at]uef.fi

Handelsbanken Suomi: Tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsaus

”Vuosi alkoi erinomaisesti, ja paransimme liiketulostamme reippaasti. Kasvatimme sekä yritys- että yksityisasiakkaiden antolainausta. Samalla korkokate kehittyi positiivisesti. Olen myös erittäin tyytyväinen 12,8 prosentin oman pääoman tuottoon”, Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti sanoo.   ”Handelsbankeniin luotetaan myös sijoitusvarallisuuden hoitajana, ja yhä useampi uskoo varallisuutensa hoitoomme. Hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 20 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti suursijoittajille vastuullisuus on usein perusedellytys, ja markkinoilla on kova kysyntä vastuullisista sijoituskohteista. Handelsbanken on vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä, ja vastuullisuus huomioidaan aina sijoituskohteita valittaessa”, Arkilahti jatkaa. ”Asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä ainutlaatuiseen konseptiimme, jossa kaikki palvelut saa tutun yhteyshenkilön kautta. Asiakkaamme arvostavat erityisesti hyvää tavoitettavuutta ja osaavaa henkilökohtaista palvelua. Kehitämme digitaalisia asiakaskohtaamisen kanavia, mutta henkilökohtainen palvelu on meille tärkein kilpailuetu. Jokaisella asiakkaallamme on oma yhteyshenkilö ja hänelle suora puhelinnumero. Tapaamiset onnistuvat konttoreissamme lyhyelläkin varoitusajalla”, Arkilahti kertoo. Handelsbankenin konttoriliiketoiminnan tuloskehitys tammi–maaliskuussa 2019 Konttoriliiketoiminta meur Q1/2019 Q1/2018 Muutos Q4/2018 MuutosTuototKorkokate 32,3 31,4 3 % 32,3 0 %Palkkiotuotot 12,8 12,2 5 % 12,7 1 %Tuotot yhteensä 47,1 45,4 4 % 46,0 2 %Kulut yhteensä -24,4 -24,4 0 % -26,4 -8 %Liiketulos ennen luottot. 22,7 21,0 8 % 19,6 16 %Luottotappiot -0,1 0,6 -7,0Tuloksenjako 4,0 4,0 0 % 3,8 5 %Liiketulos 26,6 25,6 4 % 16,3 63 % Kulu/tuotto-suhde, % 47,7 49,4 53,2Oman pääoman tuotto, % 12,8 11,8 7,9 Handelsbanken Suomen konttoriliiketoiminnan liiketulos 26,6 miljoonaa euroa parani neljä prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Luottotappiot olivat 0,1 miljoonaa euroa. Luottotappiotaso oli 0,01 prosenttia (-0,01). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli 47,7 (49,4). Oman pääoman tuotto parani 12,8 prosenttiin (11,8). Tuotot kasvoivat neljä prosenttia 47,1 miljoonaan euroon (45,4). Palkkiotuotot kasvoivat viisi prosenttia 12,8 miljoonaan euroon (12,2). Korkokate parani kolme prosenttia 32,3 miljoonaan euroon (31,4). Handelsbanken Suomen maksamat viranomaismaksut olivat tammi–maaliskuussa yhteensä 2,4 miljoonaa euroa (3,2). Näitä maksuja ovat Ruotsin kriisinhallintarahasto- sekä talletussuojamaksu. Kokonaiskustannukset pysyivät ennallaan ja olivat 24,4 miljoonaa euroa (24,4). Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 496 henkilöä (523). Luottokannan kehitys Keskivolyymit, meur Q1/2019 Q1/2018 Muutos Q4/2018 Muutos Antolainaus Henkilöasiakkaat 4 303 4 125 4 % 4 277 1 % Yritykset 9 375 8 879 6 % 9 292 1 %Yhteensä 13 678  13 004  5 %  13 569  1 %  Ottolainaus Henkilöasiakkaat 1 652 1 511 9 % 1 625 2 % Yritykset  2 750 3 006 -9 % 2 947 -7 %Yhteensä  4 402 4 517 -3 % 4 572 -4 % Handelsbanken Suomen luottokannan keskivolyymi kasvoi 5 prosenttia vuoden 2018 tammi–maaliskuuhun verrattuna. Kotitalouksien talletukset kasvoivat yhdeksän prosenttia, mutta yritysten talletukset vähenivät yhdeksän prosenttia. Konsernin tulos Handelsbanken-konsernin avainluvut tammi–maaliskuussa 2019 (verrattuna tammi–maaliskuuhun 2018): · Liiketoiminnan tulos kasvoi 18 % ja oli 6 110 milj. kruunua (5 161). · Arvioidessaan pankin kehitystä vuonna 2018 hallitus on päättänyt olla tekemättä siirtoa Oktogonen-voitonjakojärjestelmään vuodelle 2018. Aiemmin vuodelle 2018 tehty -827 milj. kruunun Oktogonen-varaus on purettu. · Yllä mainitusta, kertaeristä ja valuuttakurssivaikutuksista oikaistu liiketoiminnan tulos oli edellisvuoden tasolla. · Tilikauden tulos verojen jälkeen kasvoi 19 % ja oli 4 756 milj. kruunua (4 004). · Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 2,45 kruunua (2,06). · Oman pääoman tuotto nousi 13,4 %:iin (11,7). · Tuotot kasvoivat 5 % 10 791 milj. kruunuun (10 324). · Korkokate kasvoi 4 % ja oli 7 934 milj. kruunua (7 648). · Palkkiotuotot kasvoivat 2 % 2 512 milj. kruunuun (2 461). · Kulu/tuotto-suhde oli 40,8 % (48,6). · Luottotappiotaso oli 0,05 % (0,03). · Ydinvakavaraisuussuhde laski ja oli 16,4 % (21,6). Konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.se/ir. Lisätietoja: Nina Arkilahti, maajohtaja, Handelsbanken SuomiPuh. +358 10 444 2700Anders Norrena, talousjohtaja, Handelsbanken SuomiPuh. + 358 10 444 2271Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, Handelsbanken SuomiPuh. +358 10 444 2787

Citycon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019: Vakaa kokonaiskehitys jatkui

- Vakaa alku vuodelle.- Vuokralaisten myynnit ja kävijämäärät kasvoivat.- Vuokranmuutos uusituissa vuokrasopimuksissa ja uudelleenvuokratuissa tiloissa oli kokonaisuudessaan positiivinen; maittain vuokranmuutos oli positiivinen Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.- Hallinnon kulut laskivat 12 % ilman organisaatiomuutoksista johtuvia kertaluonteisia eriä.- Nettovarallisuus/osake kasvoi verrattuna 31.12.2018 TAMMIKUU – MAALISKUU 2019 - Nettovuokratuotot olivat 53,6 miljoonaa euroa (Q1/2018: 53,3). Valmistunut kehityshanke Mölndalissa kasvatti nettovuokratuottoja 1,1 miljoonalla eurolla, kun taas vuoden 2018 suunnitellut divestoinnit laskivat nettovuokratuottoja 1,8 miljoonalla eurolla ja heikommat valuuttakurssit 0,6 miljoonalla eurolla. IFRS 16 laskentaperiaatteen käyttöönotto kasvatti nettovuokratuottoja yhteensä 1,8 miljoonalla eurolla.- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) ilman organisaatiomuutoksista aiheutuvia kertaluonteisia kuluja oli 36,9 miljoonaa euroa tai 0,207 euroa/osake. Raportoitu operatiivinen tulos (EPRA Earnings) laski hieman 35,8 miljoonaan euroon (36,1) johtuen pääasiassa kiinteistöjen myynneistä, kertaluonteisista organisaatiomuutoksiin liittyvistä kuluista ja alhaisemmista yhteis- ja osakkuusyritysten voitoista. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,201 euroa (0,203), heikompien valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,003 euroa / osake.- Raportointikausi sisältää IFRS 16 -standardin käyttöönoton 1.1.2019 alkaen. IFRS 16 johti 1,8 miljoonan euron positiiviseen vaikutukseen nettovuokratuotoissa, 0,5 miljoonan euron negatiiviseen vaikutukseen rahoituskuluissa ja 1,4 miljoonan euron positiiviseen nettovaikutukseen operatiivisessa tuloksessa (EPRA Earnings). Lisäksi -1,5 miljoonan euron vaikutus näkyy käyvän arvon muutoksissa johtaen 0,1 miljoonan euron negatiiviseen vaikutukseen IFRS:n mukaiseen katsauskauden voittoon. AVAINLUVUT Q1/201 Q1/201 % 1) Vertailukelpoinen 2018   muutos % 3) 9 8Nettovuokratuotto Me     53,6 53,3 0,6 1,8 % 214,9 %Operatiivinen   Me     47,7 47,4 0,5 1,8 % 187,6liikevoitto %(Direct Operatingprofit) 2)IFRS   tulos/osake 4) EUR 0,07 0,11 -35,2 -33,9 % 0,09 %Sijoituskiinteistöjen Me     4 213, 4 141, 1,7 - 4 131,3  %käypä arvo 5 2Luototusaste   (LTV) % 48,7 46,8 4,2 - 48,72) %EPRA:n   mukaisettunnusluvut 2)Operatiivinen   tulos Me     35,8 36,1 -0,8 0,9 % 143,5(EPRA %Earnings)Operatiivinen   EUR 0,201 0,203 -0,8 0,9 % 0,806tulos/osake %(EPRA EPS, basic) 4)Nettovarallisuus/osake EUR 12,98 13,53 -4,1 - 12,95 % (EPRA NAV per share)4) 1) Muutos edeltävästä vuodesta. Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.2) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.3) Muutos edeltävästä vuodesta (vertailukelpoisin kurssein). Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.4) Tunnusluku on vertailukausien osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää osakkeiden yhdistämisen (niin sanottu käänteinen split) seurauksena, joka tehtiin maaliskuussa 2019. TOIMITUSJOHTAJA, F. SCOTT BALL: ”Ensimmäisen 100 päivämme aikana Cityconin uusi johtoryhmä on saanut paljon aikaan. Vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana saatoimme loppuun organisaatiouudistuksen, jonka tavoitteena on kiinnittää aiempaa enemmän huomiota kiinteistöjemme arvojen maksimointiin. Olemme keskittäneeet kaikissa maissa kauppakeskusjohtamisen yhdeksi toiminnoksi. Tämän lisäksi olemme perustaneet uudet yksiköt, joiden vastuulla ovat specialty leasing ja keskitetyt hankinnat.   Uusi organisaatio tuo toimintaamme johdonmukaisuutta ja antaa operatiivisen henkilöstömme käyttöön riittävät resurssit. Näin he voivat olla enemmän paikalla kohteissamme ja keskittyä päätavoitteeseemme: kiinteistöjen arvon maksimointiin. Kävijämäärät ovat korkealla tasolla useissa kauppakeskuksissamme, ja näemmekin huomattavaa tulevaisuuden potentiaalia specialty leasing -liiketoiminnassamme, mikä pitää sisällään yleisten alueiden vuokrauksen ja mediamyynnin. Kauppakeskuksemme tarjoavat monia mielenkiintoisia kehitysmahdollisuuksia tulevaisuudessa niiden urbaanin sijainnin ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien ansiosta. Tammi-maaliskuussa 2019 operatiivinen liiketoimintamme kehittyi odotuksiamme paremmin ja nettovuokratuottomme olivat yhteensä 53,6 miljoonaa euroa. Operatiivinen liikevoittomme (EPRA earnings) pysyi vakaalla tasolla ja operatiivinen osakekohtainen tuloksemme (EPRA EPS) oli 0,201 euroa, mikä sisälsi joitakin organisaatiomuutoksiin liittyviä kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja. Pois lukien nämä kertaluonteiset kustannukset operatiivinen osakekohtainen tulos (EPRA EPS) kasvoi hieman ja oli 0,207 euroa. Tiukka kulukurimme jatkui vuosineljänneksen aikana ja hallinnon kustannukset laskivat 12% pois lukien uudelleenjärjestelykulut. Vuokranmuutos uusituissa vuokrasopimuksissa ja uudelleenvuokratuissa tiloissa oli positiivinen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Olimme erityisen tyytyväisiä, että tämä luku oli positiivinen Suomessa ensimmäistä kertaa moneen vuoteen. Olemme pitäneet ohjeistuksemme vuodelle 2019 ennallaan. Taseen vahvistaminen on yhtiön keskeinen prioriteetti. Käymme tällä hetkellä aktiivisia neuvotteluita joidenkin toissijaisten kauppakeskusten mahdollisesta myynnistä. Vuosineljänneksen aikana sovimme myyvämme kauppakeskus Columbuksen yhteydessä sijaitsevan tontin Helsingissä. Jatkamme pääoman kierrättämistä myös vastaisuudessa, sillä visiomme on keskittyä monipuolisiin, kasvavilla kaupunkiseuduilla sijaitseviin kauppakeskuksiin, jotka ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. ” Yhtiökokouksemme järjestettiin maaliskuussa Ison Omenan kauppakeskuksessa Espoossa. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ns. käänteisen splitin toteuttamisesta ja kaupankäynti Cityconin uusilla osakkeilla alkoi 18. maaliskuuta 2019. Suhteessa 5:1 toteutetusta käänteisestä splitistä johtuen tammi-maaliskuun 2019 osakekohtaiset tunnusluvut ovat muuttuneet vastaavasti. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen varojenjakoesityksen ja ensimmäinen varojenjako maksettiin maaliskuussa 2019. Raportointikauden jälkeen huhtikuun alussa Ison Omenan kauppakeskuksemme Espoossa voitti kansainvälisen kauppakeskusyhdistyksen ICSC:n palkinnon parhaana isojen kauppakeskusten laajennushankkeena Euroopassa. Olemme erittäin ylpeitä tästä saavutuksesta, joka on samalla tunnustus kyvystämme kehittää kauppakeskuksiamme. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT VUODELLE 2019 Cityconin tarkisti tulevaisuuden näkymiään vuodelle 2019 18. maaliskuuta 2019 vastaamaan käänteisestä splitistä johtuvaa yhtiön osakkeiden lukumäärän muutosta. Ainoastaan osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA EPS, basic) ohjeistusta tarkistettiin, muilta osin näkymät säilyivät ennallaan.Päivitetyt tulevaisuuden näkymät vuodelle 2019 (18. maaliskuuta 2019) +--------------------------------------------------------+---+-------------+|Osakekohtainen   operatiivinen tulos (EPRA EPS, basic) |EUR|0,775 – 0,875|+--------------------------------------------------------+---+-------------+|Operatiivinen liikevoitto   (Direct operating profit) 1)|Me |188 – 206 |+--------------------------------------------------------+---+-------------+|Operatiivinen tulos (EPRA Earnings)   1) |Me |138 – 156 |+--------------------------------------------------------+---+-------------+ Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR-SEK- sekä EUR-NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Ei merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia. AUDIOCAST Sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle järjestettävä puhelinkonferenssi ja suora audiocast-lähetys järjestetään keskiviikkona 17. huhtikuuta 2019 kello 10.00. Konferenssin puhelinnumero on +358 981 710 310 ja PIN: 99779953#. Puhelinkonferenssia voi seurata myös suorana lähetyksenä audiocast-muodossa osoitteessa: https://citycon.videosync.fi/2019-q1  Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta citycon.com/fi . Helsinki, 16. huhtikuuta 2019Citycon OyjHallitusLisätiedot:Eero SihvonenTalous- ja varatoimitusjohtajaPuhelin 050 557 9137eero.sihvonen@citycon.com Mikko PohjalaSijoittajasuhde- ja viestintäjohtajaPuhelin 040 838 0709mikko.pohjala@citycon.com Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa2) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.www.citycon.com/fi

Viron matkaajien kato ei näy Eckerö Linella – pääsiäisen pitkät vapaat houkuttelevat laivalle ja Viroon lomaa viettämään

Huhtikuun loppupuolella vietettävän pääsiäisen pitkät vapaat ovat jälleen nostamassa Helsinki–Tallinna-välin matkustajamääriä. Vaikka Viroon matkustavien suomalaisten määrän on uutisoitu laskeneen viime vuosina, tämä ei näy Eckerö Linen m/s Finlandian matkustajamäärissä. Viime vuonna suomalaisten matkustajien määrä kasvoi m/s Finlandialla kahdeksan prosenttia vuodesta 2017. ”Pääsiäisenä Helsinki–Tallinna-reitillä seilaa lähes täysi laiva. Varsinkin hotellipaketteja ja autopaikkoja on varattu tänä vuonna pääsiäisviikonlopulle runsaasti. Näyttääkin siltä, että Tallinnasta lähdetään tänä vuonna myös omalla autolla muualle Viroon pääsiäistä viettämään”, kertoo Eckerö Linen markkinointi- ja viestintäjohtaja Ida Toikka-Everi. Eckerö Line uudisti Helsinki–Tallinna-väliä kulkevaa laivaansa m/s Finlandiaa tammikuussa telakoinnin aikana. Matkustusmukavuutta lisättiin muun muassa kasvattamalla istumapaikkojen määrää sekä rakentamalla laivaan toinen, kokonaan uusi sisäänkäynti. Uusi sisäänkäynti nopeuttaa laivaan nousua ja sieltä poistumista Helsingin päässä. Lisäksi Kokouskeskus & Loungen asiakkaat pääsevät poistumaan laivasta ensimmäisinä.  Tallinnan pääsiäisviikonlopun tärpit koostuvat jazzista ja hyvästä ruoasta Tallinnassa pääsiäistä voi viettää vaikkapa jazzin lumoissa, sillä Baltian maiden suurin jazzfestivaali Jazzkaar ajoittuu sopivasti huhtikuun loppuun (19.–28.04.2019). Kansainvälistä jazzfestivaalia on järjestetty vuodesta 1990 lähtien. Viime vuonna keväisen Jazzkaarin konserteissa vieraili ympäri Viroa yli 26 000 ihmistä. Eckerö Line tarjoaa kevään aikana räätälöityjä jazz-paketteja, jotka sisältävät matkojen lisäksi hotelliyön sekä pääsylipun jazzkeikalle Tallinnassa.  Moni matkustaa Viroon edelleen hyvän ja edullisen ruoan perässä. Eckerö Line on koostanut yhteen Tallinnan parhaita ravintolavinkkejä tuoreelle Makumatka-sivustolleen. Sivustolle on koottu tunnettujen suomalaisten tärppejä Viron ravintola- ja kahvilatarjontaan sekä esimerkiksi kooste Tallinnan parhaista vegaaniravintoloista. https://www.eckeroline.fi/makumatka-tallinnaan  Laivalla tarjoillaan pääsiäisenä erikoisbuffet, josta löytyy muun muassa akvaviitilla maustettua sillikaviaaria saaristolaisleivällä, parsakaali-saksanpähkinäsalaattia, laivan lammaslihapullia ja rosmariinikastiketta sekä mämmiä kerman ja vaniljakastikkeen kera. Buffetin ruoat valmistetaan 80-prosenttisesti laivan omassa keittiössä, ja laivalla tarjoiltavat lihat ja kalat hankitaan luotetuilta kumppaneilta kuten Atrialta, Arvo Kokkoselta ja HKScanilta.

Neste asetti uudet strategiset ilmastotavoitteet vähentää omia ja asiakkaiden päästöjä

Neste Oyj lehdistötiedote 17. huhtikuuta 2019 klo 9.00 (EET) Nesteen strategian päivittämisen  yhteydessä yhtiö asetti kaksi uutta kunnianhimoista ilmastotavoitetta: 1.Vähentää asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujensa avulla vuosittain vähintään 20 miljoonaa tonnia CO2e* vuoteen 2030 mennessä. 2.Pienentää oman tuotantonsa hiilijalanjälkeä nopeammin kuin EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet velvoittavat. Asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä nopeutetaan Viimeisten kymmenen vuoden aikana Neste on keskittynyt uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon fossiilisten polttoaineiden käytön korvaamiseksi. Vuonna 2018 Nesteen uusiutuvat tuotteet auttoivat asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään yhteensä 7,9 Mt CO2e , mikä vastaa yhteensä 1,2 miljoonan keskiverto-EU-kansalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä (lähde: Maailmanpankki). Neste sitoutuu auttamaan asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään yhteensä vähintään 20 miljoonaa tonnia vuodessa viimeistään vuodesta 2030 alkaen. Päästövähenemä vastaa yli 3 miljoonan keskiverto-EU-kansalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. ”Kärkituotteemme Neste MY uusiutuva diesel TM auttaa jatkossakin vähentämään päästöjä liikenteessä ja Neste MY uusiutuva lentopolttoaine TM lentoliikenteessä . Ratkaisumme uusiutuvien ja kiertotalousmuovien  valmistamiseksi puolestaan auttavat muoviteollisuutta sekä muovia käyttäviä aloja pienentämään raakaöljyriippuvuuttaan ja ilmastovaikutuksiaan. Näillä kaikilla on tulevina vuosina merkittävä suora vaikutus fossiilisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen maailmanlaajuisesti,” sanoo Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker. Laajentaakseen tarjontaansa uusille toimialoille ja markkinoille Neste ilmoitti joulukuussa 2018 investoivansa 1,4 miljardia euroa uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteetin lisäämiseen Singaporessa . Tämä kasvattaa uusiutuvien tuotteiden vuotuisen kokonaistuotantokapasiteetin lähes 4,5 miljoonaan tonniin vuonna 2022 nykyisestä 2,9 miljoonasta tonnista. Samalla Neste kaksinkertaistaa kasvihuonekaasupäästöjä vähentävän vaikutuksensa vuoden 2018 tasolta. Neste suunnittelee tuotantokapasiteetin kasvattamista pitkällä aikavälillä vielä lisää, minkä lisäksi se aikoo tarjota kemiallisesti kierrätettyä muovijätettä  polttoaineiden, kemikaalien ja uusien muovien raaka-aineeksi seuraavan vuosikymmenen aikana. Näillä toimilla yhtiö uskoo saavuttavansa kunnianhimoisen päästövähennystavoitteensa. Nesteen tuotannon hiilijalanjälkeä pienemmäksi vaikka tuotantokapasiteetti kasvaa ”Liiketoimintamme keskittyy päästöjen vähentämiseen ja kiertotalouden vauhdittamiseen yhteiskunnassa. Vaikka aiomme olla nopeampia ja rohkeampia liiketoimintamme kehittämisessä, emme kasvata tuotantokapasiteettiamme huolehtimatta jalostustoimintamme suorista ilmastovaikutuksista. Hyödynnämme parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa päästöjen hillitsemiseksi, kun otamme uutta kapasiteettia käyttöön”, Vanacker sanoo. “Arvioimme parhaillaan nykyisiä tuotantolaitoksiamme tunnistaaksemme tehokkaimmat keinot pienentää hiilijalanjälkeämme nopeammin kuin EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet  velvoittavat. Vaikka olemme vielä suunnitteluvaiheessa, tiedämme jo nyt, että keskitymme edelleen energiatehokkuuteen. Porvoossa vuonna 2019 käyttöönotettava uusi lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos auttaa tavoitteen saavuttamisessa. Työskentelemme vielä yksityiskohtaisemman suunnitelman parissa, mutta strateginen suunta on selvä”, Vanacker selventää. Neste Oyj Kaisa LipponenViestintä- ja brändimarkkinointijohtaja Lisätietoja:Pekka Tuovinen, Senior Advisor, Sustainability, puh. 010 458 4516, pekka.tuovinen(at) neste.com * Elinkaaripäästöjen ja niiden vähentämisen laskentamenetelmä on on EU:n uusiutuvan energian direktiivin (2009/28/EY) mukainen. Lue myös: Nesteen strategia  Neste valittiin maailman vastuullisimpien yritysten joukkoon CDP:n Climate Change -arvioinnissa  Neste kolmas maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalla  Neste vahvistaa globaalia johtavaa asemaansa uusiutuvissa tuotteissa tekemällä merkittävän investoinnin Singaporeen  Lisätietoja Nesteen päästöistä Nesteen vastuullisuusraportin  sivulta 63

Tieto teknologiakumppaniksi tulevaisuuden terveydenhuollon ratkaisuja tutkivaan eCare for Me -projektiin

Tieto tuo dataosaamisensa Business Finlandin rahoittamaan kolmivuotiseen eCare for Me -projektiin, jossa tutkitaan uusia tekoälyyn pohjautuvia terveydenhuollon tuote- ja palvelukonsepteja. Tieto näkee yhdessä Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) kanssa toteutettavan ja CleverHealth Network -ekosysteemissä käynnistetyn hankkeen ainutlaatuisena mahdollisuutena tehdä tekoälytutkimusta HUSin kansainvälisesti huippuluokkaa olevien tutkimusryhmien kanssa. Tieto suunnitteleekin investoivansa hankkeeseen seuraavan kolmen vuoden aikana yli 1,4M€.   eCare for Me -projektissa tutkitaan tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä, jotka nopeuttavat sairauksien varhaista tunnistamista ja potilaiden ohjaamista oikeaan hoitoon. Tiedon HUSille toimittama tietoallasinfrastruktuuri on projektissa keskeisessä asemassa, sillä se mahdollistaa tutkimuksissa tehokkaan ja turvallisen terveysdatan hyödyntämisen. Ensimmäiset projektissa tutkittavat ratkaisut liittyvät harvinaissairauksien varhaiseen tunnistamiseen, leukemian yksilöllistettyyn hoitoon sekä kotidialyysin optimointiin. Ratkaisujen tarkoituksena on sekä parantaa potilaan elämänlaatua että saavuttaa kustannustehokkuutta. Esimerkiksi kotidialyysiä lisäämällä voidaan Suomessa saavuttaa vuositasolla useiden miljoonien eurojen säästöt. Projektissa tavoitellaan tuotekonsepteja, jotka soveltuvat terveydenhuollon käyttöön kansainvälisesti. ”Olemme innoissamme mahdollisuudesta tutkia ekosysteemiyhteistyössä data-analytiikkaan ja tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä, joita hyödyntämällä voimme luoda aivan uudenlaisia terveydenhuollon palveluita. Tarjoamalla terveydenhuollon ammattilaisille dataa oikeanlaisessa muodossa voimme mahdollistaa potilaille yksilöllisen, tehokkaasti valitun ja kohdennetun hoidon”, sanoo Tiedon Intelligent Wellbeing -ratkaisusta vastaava johtaja Matti Ristimäki. Tieto Intelligent Wellbeing  on tuoteperhe lääketieteellisen datan jalostamiseen ja esittämiseen, sekä koneoppimiseen ja tekoälyyn pohjautuvien ennuste- ja tunnistusmallien luomiseen. Lisätietoja:  Tiedon viestintä, news@tieto.com, 040 570 4072 TietoTieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi

Muuta Lappiin ja saa potkukelkka tai ohjattu tutustuminen kansallispuistoon!

Tiedote, vapaa julkaistavaksi Tervetuloa Lappiin -kampanjan tarkoituksena on tehdä Lappia tunnetuksi asuinpaikkana ja rohkaista muuttamisesta kiinnostuneita ihmisiä tekemään loikka pohjoiseen. Monet kunnat huomioivat myös esimerkiksi sesonkitöiden perässä Lappiin väliaikaisesti muuttaneet. Linkki ilmoittautumiseen sekä listaan kuntien paketeista löytyy tiedotteen lopusta. Esimerkiksi Posiolla tervetuliaispakettiin kuuluu muun muassa ohjattu tutustuminen Riisituntunturin kansallispuistoon ja Korouoman rotkolaaksoon sekä tutustuminen valitsemaansa harrastukseen, kuten metsästykseen, yhdessä paikallisen oppaan kanssa. Mukaan pakettiin tulevat myös muun muassa Posio – Suomi -sanakirja ja alueen retkeilykartat. — Posiolla yhteisöllisyys, avoimuus ja luonnonläheisyys ovat tärkeitä ja ne näkyvät meillä arjessa vahvasti. Me haluamme Posion Tervetuloa Lappiin -paketilla toivottaa kaikki muuttajat lämpimästi tervetulleiksi ja varmistaa, että muuttajat kotiutuvat tänne helposti ja löytävät paikkansa yhteisössä, toteaa Posion elinkeinokoordinaattori Veli-Matti Ruotsalainen. Tornionjoen varressa sijaitsevassa Pellossa sen sijaan on päätetty helpottaa muuttajien liikkumista paikasta toiseen antamalla heille tuliterät potkukelkat. — Pello on liikunnallinen pitäjä ja potkukelkka, eli paikallisesti "parkkari", on täällä perinteinen liikuntaväline. Pello-parkkarin tavoitteena on myös edistää kuntalaisten hyötyliikuntaa, ja pieneneehän siinä samalla hiilijalanjälkikin, Pellon kunnanjohtaja Eero Ylitalo sanoo. Lapin suurimmassa kaupungissa Rovaniemellä halutaan tuoda esiin kaupungin kulttuuritarjontaa kulttuuripassilla, jonka lisäksi muuttaja saa myös Guide by Locals -kirjasen. Suomen pohjoisimmassa kunnassa Utsjoella muuttajat toivotetaan tervetulleiksi kuntosalikortilla sekä uimahalli- ja elokuvalipuilla. Uusien kuntalaisten hyvinvointia halutaan panostaa myös Pelkosenniemellä, Kolarissa ja Kemijärvellä, joissa tarjotaan muuttajille hissi- tai kylpylälippuja. Vuoden loppuun kestävä Tervetuloa Lappiin -kampanja on osa House of Laplandin osaaja- ja asukasmarkkinoinnin työtä. Mun Lappi -sosiaalisten kanavien lisäksi osaaja- ja asukasmarkkinoinnissa on toteutettu muun muassa viime syksyn potentiaalisille sesonkityöntekijöille kohdennettu Work in Lapland   -kampanja, jonka tavoittavuus nousi kansainvälisesti lähes 200 miljoonaan sekä Löydä paikkasi Lapista -palvelu , joka auttaa löytämään sopivimman asuinkunnan Lapista. — Tervetuloa Lappiin -kampanja on tärkeä lisä Lapin yhteiseen osaaja- ja asukasmarkkinointiin. Kampanja mahdollistaa kuntien profiloitumisen osana Lappi-brändiä ja tuo meille tärkeää tietoa muuttajista sekä markkinoinnin vaikuttavuudesta. Ja toki kampanja tarjoaa kunnille mahdollisuuden huomioida uudet asukkaat mukavalla tavalla, House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssanen sanoo. Muuttaja pääsee ilmoittamaan tietonsa osoitteessa www.lapland.fi/fi/asuminen/tervetuloa-lappiin, mistä löytyvät myös kaikkien mukana olevien kuntien tervetulopaketit. Lisätietoja:Sanna TarssanenToimitusjohtaja, House of Lapland040 861 1149sanna.tarssanen@houseoflapland.fi

Citycon Oyj on päättänyt omien osakkeiden ostosta ja osakeannista osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamista varten

Citycon Oyj:n hallituksen 16.4.2019 tekemän päätöksen perusteella Citycon Oyj tulee ostamaan ja luovuttamaan enintään yhteensä 171 300 yhtiön omaa osaketta useassa erässä vuosina 2019–2021 yhtiön osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä ansaittujen palkkioiden sekä sovittujen erokorvausten maksamiseksi edellyttäen, että yhtiöllä kulloinkin on voimassa oleva yhtiökokouksen valtuutus osakkeiden ostamiseksi ja luovuttamiseksi. Osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 0,1 prosenttia Cityconin kaikista osakkeista tämän tiedotteen julkaisupäivänä.Ostetut omat osakkeet tullaan luovuttamaan useassa erässä yhtiön ehdollisen osakepalkkiojärjestelmä 2018–2020:n, sitouttavan osakepalkkiojärjestelmä 2018–2020:n sekä toimitusjohtajan sitouttavan osakepalkkiojärjestelmä 2018–2021:n osallistujille kyseisten kannustinjärjestelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeet tullaan luovuttamaan suunnatulla maksuttomalla osakeannilla niille kannustinjärjestelmien osallistujille, jotka kulloinkin ovat oikeutettuja palkkioon järjestelmien perusteella. Lisäksi yhtiö luovuttaa osakkeita erokorvausten maksamiseksi johdon vaihdoksiin liittyvien erosopimusten mukaisesti. Omat osakkeet ostetaan ja luovutetaan yhtiön pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi ja erokorvausten maksamiseksi, näin ollen omien osakkeiden ostolle ja osakeannille on painavat taloudelliset syyt. Osakkeet, jotka maksetaan erokorvauksena tai palkkiona kunkin osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson perusteella, tullaan ostamaan ennalta määritetyn ajanjakson aikana sen jälkeen, kun yhtiön hallitus on vahvistanut vuosien 2018, 2019 ja 2020 tilinpäätöksen, kuitenkin aikaisintaan 18.4.2019 alkaen ja luovuttamaan järjestelmän osallistujille kunkin tällaisen hankintajakson päättymisen jälkeen.Yhtiön omat osakkeet ostetaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeille hankintahetkellä muodostuneeseen markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet tullaan ostamaan ja maksamaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.Osakeannissa luovutettavat osakkeet oikeuttavat haltijansa osinkoon ja muihin osakkeenomistajan oikeuksiin siitä lähtien, kun ne on rekisteröity vastaanottajien arvo-osuustileille.Lisätietoja Citycon Oyj:n ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä 2018–2020, sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä 2018–2020 ja toimitusjohtajan sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä 2018–2021 löytyy yhtiön palkka- ja palkkioselvityksistä, internet-sivuilta sekä pörssitiedotteista.Citycon Oyj:n hallussa ei ole yhtiön omia osakkeita tämän tiedotteen julkaisupäivänä. Osakeanti ei muuta yhtiön osakepääomaa.CITYCON OYJ Lisätietoja:F. Scott BallToimitusjohtajaPuhelin +46 (0)73 063 5190scott.ball@citycon.com Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa2) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.www.citycon.com/fi

Pääsiäisen klassikossa – kananmunassa – on paljon potentiaalia

Kananmuna sisältää ihmiselle tärkeitä aminohappoja ja kaikki mahdolliset vitamiinit, paitsi C-vitamiinin. –  Kananmunasta on valmistunut suomalaisia tutkimuksia, missä kananmuna on nähty hyödylliseksi niin muistia parantamaan kuin 2-tyypin diabeteksen hoitoon, luettelee Munax Oy:n toimitusjohtaja Janne Torikka Suomen innovatiivisin kanamunatalo, laitilalainen Munax Oy on kananmunan tuotekehityksen edelläkävijä. Kananmuna on myös suomalaisen pääsiäisenvieton rakastetuin ja monipuolisin herkku. Kananmunalla on joka vuosi paikka suomalaisissa juhlapöydissä. Pääsiäinen, kevään ja kesän juhlat sekä joulu tuovat aina vilskettä munahyllyn menekkiin.  Tuulahdus Euroopasta – värjätyt kananmunat Munax on totuttu näkemään yrityksenä, joka haluaa esitellä kuluttajille uusia erilaisia kananmunia ja -munatuotteita. – Munaxilla on tapana tuoda näytille ja esitellä maailmallakin esiintyviä erilaisia kananmunatuotteita. Nyt toimme tuulahduksen Euroopasta. Monet ovat varmasti törmänneet Saksan ja Itävallan matkallaan niin kutsuttuihin Eväsmuniin. Kananmuna on maalattu, ja sisällä on siis aito oikea keitetty kananmuna, toteaa Torikka. Pääsiäismunia on myynnissä niin K- kuin S-ryhmän kaupoissa.  Puhdas ja ravintorikas kananmuna Ruokatrendit eivät helpolla heilauta kananmunan asemaa – aito kananmuna on, pysyy ja maistuu. Lukuisin eri tavoin nautittavissa oleva kananmuna on myös erikoisruokavaliota noudattavan nappivalinta. Kananmuna on aina maidoton, gluteeniton, lähellä tuotettu ja pitää pitkään nälän loitolla. –  Me Munaxilla tarjoamme kaikki tuotantomuodot. Pääsiäiskauppa on käynyt kaikkien tuotantomuotojen suhteen hyvin. Kuluttaja saa itse valita, minkä tuotantotavan kananmunia haluaa ostaa. Eläinten hyvinvoinnista huolehditaan perhetiloilla. Vain hyvinvoiva kana munii laadukasta kananmunaa, Torikka muistuttaa.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 17.4.2019  Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 edelläkävijäyrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa. Fortumin startupissa mukana olevia yrityksiä ovat mm. Tieto, Valio, St1, Pöyry Management Consulting, Compensate Foundation, Carbofex, Yara Suomi Oy, Lassila & Tikanoja, SOK, Orbix, Nordic Offset, Hedman Partners, South Pole, and SEB ovat yhdistäneet pilotissa voimansa yli toimialarajojen. "Pysäyttääksemme ilmaston lämpenemisen ei riitä, että vähennämme päästöjä, vaan meidän täytyy alkaa myös poistaa hiilidioksidia ilmakehästä. Tämä on mielenkiintoinen yritys luoda taloudellisia kannustimia kiihdyttämään poistojen kehittymistä", sanoo Joachim Alpen, SEB:n Large Corporates & Financial Institutions -divisioonasta. Ilmaston muutoksen lieventämiseksi ihmiskunnan täytyy radikaalisti vähentää päästöjä ja tasapainottaa ilmakehään menevän ja sieltä poistuvan hiilidioksidin määrä. Nykyään alle 50 prosenttia CO2-päästöistä imeytyy luontoon, ja siksi on elintärkeää nopeuttaa CO2-poistojen kehittämistä. On olemassa monia CO2-poistotapoja, jotka ovat alihyödynnettyjä ja alikehittyneitä, koska niiltä puuttuu taloudellisen liiketoiminnan kannustimet. "Meillä on alle kymmenen vuotta siihen, kun CO2-päästöraja on saavutettu, minkä jälkeen ilmaston lämpenemisen nousua ei voida enää rajata alle 1,5 asteeseen", sanoo Marianne Tikkanen, Fortumin Innovation Manager. "Hämmästyimme Fortumissa siitä, että vielä vuonna 2019 monet käytettävissä olevat CO2-poistomenetelmät puuttuvat nykyisistä hiilipörsseistä. Tästä saimme ajatuksen perustaa rinnakkaisen vapaaehtoisen hiilipörssin". Puro kehittää uusia metodeja CO2-poistojen varmentamiseksi. Tieteellinen mittaaminen antaa luotettavan perustan CO2-poistosertifikaateille. Aluksi Puro-markkinapaikalla tarjotaan kolmen pitkäkestoisen, teollisen CO2-poistomenetelmän sertifikaatteja: CO2 kiinnitettynä karbonaattikivielementteihin, puisiin rakennuselementteihin sekä kiintohiilenä biohiileen. Uusia CO2-poistomenetelmiä voidaan lisätä sitä mukaa kun niiden mittaamis- ja varmentamismetodi saadaan valmiiksi ja hyväksytyksi. "On olemassa yrityksiä jotka pystyvät poistamaan hiilidioksidia ilmakehästä, ja toisaalta on olemassa edistyksellisiä yrityksiä, jotka haluavat tehdä enemmän ilmaston hyväksi", sanoo Arun Aggarwal, Fortumin Senior Vice President, Business and Technology. "Olemme Fortumissa iloisia, että voimme saattaa nämä yritykset yhteen Puro-markkinapaikalla." Puro-markkinapaikan ensimmäiset huutokaupat CO2-poistosertifikaateilla (CO2 Removal Certificate CORC) käydään touko- ja kesäkuussa. Puro-huutokaupat ovat avoinna kaikille yrityksille, jotka pystyvät poistamaan hiilidioksidia tai jotka haluavat hyödyntää  CORC-sertifikaattien mahdollisuuksia täyttäessään ilmastotavoitteitaan. Fortum OyjViestintäLisätietoja:Marianne Tikkanen, Innovation Manager, Fortum +358 50 439 7779, marianne.tikkanen@fortum.com Lisää aiheesta:www.puro.earth            IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Special Report 15, Oct 2018 State and Trends of Carbon Pricing, World Bank May 2018 

Kalakantojen populaatiogeneettiset erot on syytä ottaa huomioon istutuksissa

Menetettyjä lisääntymismahdollisuuksia ja ylimitoitettua kalastusta on Suomessa perinteisesti kompensoitu kalaistutuksin. Istutuksissa käytetään tyypillisesti vain muutamia geneettisesti kapeita kaupallisesti saatavilla olevia kantoja, joita vapautetaan luonnonvesiin laajasti myös alkuperäisen esiintymisalueen ulkopuolella. Toimintamalli on perustunut olettamukseen, että kalat ovat kaikkialla samanlaisia ja laitosviljelyllä pystymään tuottamaan luontaisen kaltaisia kaloja. Istutustoiminnan ongelmat ovat olleet jo pitkään tiedossa, ja nyt asiaan on taimenen osalta saatu tuoretta tutkimusnäyttöä uusista kokeellisista Itä-Suomen yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen yhteistutkimuksista. Kokeellinen kantojen välinen risteyttäminen voi olla sekä hyödyksi että haitaksi Äärimmäisen pienten populaatioiden elinkyky voi parantua, jos ne risteytyvät vieraan kannan kanssa ja selviävät siten sisäsiitoksen aiheuttamilta ongelmilta. Toisaalta paikallisiin olosuhteisiin muodostuneet sopeumat voivat hävitä ja risteymien elinkyky sitä kautta laskea. Scientific Reports -lehdessä julkaistussa artikkelissa raportoitiin professori Raine Kortetin johtamasta kokeesta, jossa Oulujärven alueen laitoskannan taimenia risteytettiin paikallisten purotaimenten, sekä vieraiden laitostaimenkantojen kanssa. Villin paikallisen Vaarainjoen purotaimenkannan kanssa risteytyneet Oulujoen vesistön laitostaimenet olivat ensimmäisenä kesänään geneettisesti käyttäytymiseltään keskimäärin arempia kuin puhtaan laitoskannat taimenet. Vieraan Kitkajoen kannan kanssa risteytyneet taimenet kärsivät puolestaan kohonneesta kuolleisuudesta ja heikosta kasvusta. Sekä Kitkajoen, että Rautalammin reitin kannan kanssa risteytetyt poikaset osoittivat käyttäytymiskokeissa vähemmän stressaantumisen merkkejä kuin Oulujoen vesistön laitostaimenet, tai niiden ja paikallisen villin kannan risteymät. Tutkimus osoitti, että kantojen välillä on periytyviä käyttäytymiseroja, jotka voivat merkittävästi selittää istukkaiden selviämistä istutusympäristössä. Taimenkannat eroavat alttiudessaan luontaiselle saalistukselle Väitöskirjatyössään Nico Alioravainen kollegoineen kasvatti samoja risteymäryhmiä 1-vuotiaiksi ja istutti poikasia sekä luontoa jäljitteleviin altaisiin, että Oulujärven kannan alkuperäiseen lisääntymisjokeen, Paltamon Varisjokeen. Boreal Environment Research -tiedesarjassa julkaistun raportin mukaan vieraiden kantojen kanssa risteytyneet taimenet selvisivät haukien saalistukselta heikommin kuin alkuperäisiä kantoja edustaneet taimenet. Villin kannan kanssa risteytyneet laitospoikaset välttelivät haukia tehokkaammin myös käyttäytymisellään kuin puhtaat laitospoikaset. Varisjokeen istutetuista poikasista 18 prosenttia saatiin sähkökoekalastamalla kiinni istutuskesän syksyllä. Puhtaan laitoskannan sekä villin purotaimenkannan kanssa risteytettyjen poikasten eloonjäännissä tai kasvussa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa. Kannat on pidettävä erillään Lemopoulosin ym. Ecology and Evolution -lehdessä julkaistussa artikkelissa vertailtiin Oulujärven alueen taimenkantojen eroja käyttäen perinteisiä mikrosatelliittimarkkereita sekä rad-sekvensoinnin perusteella tunnistettuja yhden emäksen muutoksia (SNP) taimenten genomissa. Molempien menetelmien perusteella taimenkannat olivat merkittävästi erilaistuneita tutkituissa joissa. Myös Oulujärven vaeltavaa taimenta edustava laitoskanta oli selvästi erillinen alueen villeistä paikallista taimenkannoista. Kalastuslain lähtökohtana on kalavarojen monimuotoisuuden säilyttäminen. Kalakantojen pitkän ajan elinkyvyn kannalta keskeisen geneettisen monimuotoisuuden suojelu edellyttää, että istutuksissa käytetään vain paikallisia kalakantoja ja istutuksia toteutetaan ylipäätään harkiten. Paikallisten taimenkantojen risteytyminen saman alueen kantaa edustavien vaeltavien istukkaiden kanssa ei näytä uhkaavan kantojen elinkykyä, mutta on toistaiseksi epävarmaa säilyvätkö risteytymisen myötä kantojen tuottavuudelle tärkeät vaellustaipumus ja nopea kasvu. Tutkimuksia rahoittivat Emil Aaltosen säätiö, Suomen Akatemia ja Euroopan Meri- ja Kalatalousrahasto. Lue lisää alkuperäisjulkaisuista: https://www.nature.com/articles/s41598-018-35794-6 www.borenv.net/BER/pdfs/ber23/ber23-267-281.pdf  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.4905 Lisätietoa:        Anssi Vainikka, anssi.vainikka (a) uef.fi, p. 050 044 3290Raine Kortet, raine.kortet (a) uef.fi, p. 050 095 7749Pekka Hyvärinen, pekka.hyvarinen (a) luke.fi, p. 029 532 7641

“Neste meni juuri boikottiin” – ilmastonmuutoksesta pitää puhua vihasta huolimatta

Neste Oyj Lehdistötiedote 17.4.2019 klo 11 Neste julkaisi viime viikolla kampanjan , jolla haluttiin herättää keskustelua eri keinoista ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja haastaa tuleva hallitus asettamaan kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet. Osana kampanjaa yritys haastoi joukon tunnettuja suomalaisia ja toimitusjohtajansa valheenpaljastustestiin. Kampanjavideo keräsi Nesteen sosiaalisen median kanaviin satoja kommentteja, joista poikkeuksellisen suuri osa oli negatiivisia. Kommentoijat provosoituivat ilmastonmuutokseen liittyvästä keskustelusta kuten kommentit “En haasta, lopettakaa ilmastovööhötys!”, “Ai tekin hössötätte ilmastonmuutoksesta”, “Tankkaan vastedes muilla asemilla” ja “Leikkasin korttinne kahtia” tai “Neste meni juuri boikottiin” kertovat. Tästä huolimatta Neste haluaa puhua ilmastonmuutoksesta. “Tiesimme, että ilmastonmuutos herättää tunteita. Emme kuitenkaan arvanneet, että se synnyttäisi vihapuhetta ja alatyylisiä kommentteja kuten “Tapa ittes tyhmä mummeli”. Juuri käydyistä vaaleista puhuttiin ilmastovaaleina, ja ilmastonmuutos oli selvästi yksi mielipiteitä jakaneista vaalikysymyksistä. Keskustelun polarisaatio näkyi myös meidän kampanjassamme”, sanoo Nesteen Marketing & Services -liiketoimintayksikön markkinointijohtaja Mika Hyötyläinen. “Yhteiskunta muuttuu, ja yritykset sen mukana. Yhä useammat yritykset ovat rakentaneet ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyen ratkaisuja ja kannattavaa liiketoimintaa luoden samalla talouskasvua ja hyvinvointia koko yhteiskunnalle, kuten Talouselämä-lehti  kirjoitti. Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, ja siksi siitä pitää puhua negatiivisista kommenteista huolimatta. Ilmastonmuutos ei odota, vaan meidän tulee ottaa käyttöön pieniä ja suuria päästöjä vähentäviä ratkaisuja heti, kun niitä on saatavilla. Ihaninta olisi, että tuleva hallitus saisi jo aikaan mahdollisimman näkyviä tekoja”, Hyötyläinen sanoo. Algoritmit sensuroivat ilmastonmuutokseen liittyviä keskusteluja Kampanjan toteutuksessa Neste kohtasi myös muita yllättäviä haasteita. “Kampanjan lähdettyä liikkeelle meistä tuntui, ettei viestimme oikein tavoittanut laajempaa yleisöä. Kommentteja tuli paljon, mutta orgaanisesti se ei levinnyt niin kuin vastaavat aiemmat videomme. Tarkemmin tutkiessa selvisi, että sosiaalisen median kanavien algoritmit sensuroivat ilmastonmuutokseen liittyviä keskusteluja. Toisin sanoen niiden näkyvyyttä rajoitetaan, koska keskustelun aihe on herkkä, herättää paljon intohimoja ja on paikoin erittäin polarisoitunutta. Jos maailman vastuullisin energiayritys ei pysty rajoitusten vuoksi käymään keskustelua asiasta, niin kenellä siihen sitten on mahdollisuus?”, Hyötyläinen kysyy. “Keskustelun jatkamiseksi julkaisimme juuri kampanjavideostamme sensuroidun version . Jäämme seuraamaan, miten se tulee toimimaan sosiaalisessa mediassa“, Hyötyläinen jatkaa. #Totuudenhetki-kampanjassa Neste kutsuu suomalaiset mukaan haastamaan tulevan hallituksen asettamaan kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Avoin kirje ja valheenpaljastustesteistä koostettu video löytyvät sivustolta www.totuudenhetki.fi. Neste Oyj Kaisa LipponenViestintä- ja brändimarkkinointijohtaja Lisätietoja: Mika Hyötyläinen, markkinointijohtaja, Marketing & Services -liiketoiminta-alue, Neste, puh. 010 458 4132, mika.hyotylainen(at)neste.com; Ilkka Räsänen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Neste, puh. 050 458 5123 Lue lisää:Valheenpaljastusvideo ja avoin kirje Seuraa hashtagia #totuudenhetki

Stora Enson Imatran tehtaiden yt-neuvottelut päätökseen

Yhteistoimintaneuvottelut Stora Enson Imatran tehtaiden paperikone 6:n sulkemisesta osana yhtiön kannattavuuden turvaamisohjelmaa päättyivät 15.4.2019. Valtaosa henkilöstövaikutuksista pystytään hoitamaan eläkejärjestelyin. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Stora Enson Imatran tehtaiden paperikone 6 suljetaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelemällä töitä paperikone 6:n tuotantoa tukevilla osastoilla henkilöstövähennykset pystytään alentamaan aiemmin ilmoitetusta enimmillään 80:sta niin, että työt päättyvät 55 henkilöltä Imatran tehtailla. Henkilöstövaikutuksista valtaosa pystytään hoitamaan eläkejärjestelyin. Työsuhteet päättyvät pääsääntöisesti vuoden vaihteeseen mennessä.”Sulkemispäätökset ovat aina vaikeita, mutta on huojentavaa, että henkilöstövaikutuksista valtaosa pystytään hoitamaan eläkejärjestelyin. Vaikka nyt on kyse yhden pienen paperikoneen sulkemisesta, yt-neuvottelut käytiin koko tehtaan tasolla, mikä mahdollisti tämän lopputuloksen”, sanoo tehtaanjohtaja Mikko Nieminen. Stora Enso tukee tuotannollisista ja taloudellista syistä irtisanottavia henkilöitä laajoin tukitoimin, joihin sisältyy muun muassa mahdollisuus yksilölliseen uudelleensijoittumisvalmennukseen. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös paikallisten työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa uusien työpaikkojen löytämiseksi.Imatran tehtaiden toimenpiteet ovat osa Stora Enso Oyj:n 1.2.2019 vuosikatsauksen yhteydessä tiedottamaa kannattavuuden turvaamisohjelmaa, jolla tähdätään 120 milj. euron vuotuisiin kustannussäästöihin.Yhteistoimintalain mukainen neuvotteluesitys annettiin kaikille henkilöstöryhmille 1.2.2019 ja neuvottelut eri henkilöstöryhmien kanssa käynnistettiin 7.2.2019.Stora Enson Imatran tehtaatStora Enson Imatran tehtaat on maailman suurin nestepakkauskartongin valmistaja. Tehtaat kuuluvat Stora Enson Consumer Board -divisioonaan. Imatran tehtaat muodostuvat kahdesta tehdasyksiköstä, Kaukopäästä ja Tainionkoskesta, jotka työllistävät yhteensä lähes 1 000 henkeä. Tehtaiden kapasiteetti on yli miljoona tonnia kartonkia ja paperia vuodessa. Imatran tehtailla valmistetaan nestepakkaus-, elintarvike- ja graafisia kartonkeja sekä erikoispapereita, itse valmistetusta sellusta ja kemihierteestä. Paperikone 6:n sulkemisen jälkeen Imatran tehtaille jää neljä kartonkikonetta ja yksi paperikone. Lisätietoja:Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.comSTORA ENSO OYJ

Suomalaiset ovat vetävää autoilijakansaa:Vetokoukku on haluttu lisävaruste

Monet auton vaihtoa tai hankintaa miettivät katsastavat autovalikoimaa myös vetokoukun näkökulmasta. Viime vuoden Suomalaiset autokaupoilla -tutkimuksen vastaajista jopa kuusi kymmenestä piti vetokoukkua tärkeänä lisävarusteena. Pelkkä vetokoukku ei tee autosta sopivaa vetoautoa, vaan on hyvä miettiä, millaisessa käytössä auto toimisi vetoautona ja kuinka raskasta kuormaa sillä vedettäisiin. ‒ Autoa hankittaessa kannattaa tarkistaa sen rekisteriotteesta suurin sallittu kytkentämassa, johon lasketaan peräkärryn paino sekä kuorman paino. Henkilöautoissa tämä sallittu kytkentämassa on jarruttomille peräkärryille tavallisesti alle 750 kiloa. Lisäksi auton rekisteriotteessa on mainittu peräkärryn aisapaino, joka kohdistuu vetokoukkuun, toteaa Kamuxin maajohtaja Tommi Iiskonmäki. Jarruttoman peräkärryn oman ja kuorman painon on alitettava 750 kiloa, joten lastauksessa kannattaa olla tarkkana, ettei lastaa ylikuormaa. Usein kevytperäkärryt painavat noin 300 kilon luokkaa, joten kuormalle jää painoa korkeintaan noin 400 kiloa. Kevyemmän auton kytkentämassa taas on usein alle 750 kiloa. ‒ Monien voi olla vaikea arvioida, paljonko he voivat lastata kuormaa jarruttomaan kevytperäkärryyn, jotta se pysyy myös auton rekisteriotteen kytkentämassan alapuolella. Tähän auttaa tieto peräkärryn painosta sekä arvio kuorman painosta, vaikka lastattavia kappaleita yhteen laskien, Iiskonmäki vinkkaa. Ajokorttiluokalla on väliä ‒ Siinä missä auton rekisteriote määrittää perässä vedettävän kokonaismassan, oma ajokorttiluokka määrittää sekä auton että sen perässä vedettävän kuorman yhteenlasketun kokonaismassan. Esimerkiksi B-kortin omaava voi vetää jarrullista peräkärryä noin 1500-2000 kiloon saakka, mutta silloin auton ja vedettävän kuorman kokonaismassa ei saa ylittää 3500 kiloa. B96-ajokortin omaavalla tämä kokonaismassa on 4250 kiloon saakka, Tommi Iiskonmäki toteaa. Katse tehoon, käyttövoimaan ja vaihteistoon ‒ Vetoautossa on oltava myös riittävästi tehoa vetämiseen. Katumaasturi ja tila-auto sopivat vetoautoksi painavammalle kuormalle, kuten asunto- tai eläinkuljetusvaunulle. Käyttövoimista taas dieselpelit ovat suosittuja vetoautoina, koska niissä on enemmän vääntöä eli auton hevosvoimat saadaan käyttöön jo pienemmillä kierroksilla, myyntipäällikkö Mika Kautto Kamux Jämsästä toteaa. Hänen mukaansa myös dieselin suhteellinen polttoaineenkulutus on pienempi kuin bensiiniautoilla, ja siksi ne sopivat isompimoottorisimpiin autoihin. Mika Kauton mukaan myös auton vetotavalla ja vaihteistoilla on merkitystä. Monet suosivat nelivetoautoja, jos kuorma on painava ja sitä vedetään ajoittain hankalissa olosuhteissa. Lisäpotkua liikkumiseen ja liikkeelle lähtöön tuovat nelivedon alennusvaihteet ja pyörälukot. Automaattivaihteisissa autoissa voi olla manuaalisesti vaihdettavia vaihteita, joista saa tarvittaessa lisää tehoa vetämiseen. Henkilöautojen B-ajokorttiluokissa on eroja Peräkärryä voi vetää B-luokan (vetoauto: henkilöauto, jonka kokonaismassa on enintään 3 500 kg) ajokortilla tietyin painorajoituksin: ·  B-luokan ajoneuvoon voidaan kytkeä perävaunu, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg. ·  B-luokan ajoneuvoon voidaan kytkeä myös perävaunu, jonka kokonaismassa on yli 750 kg. Tällöin yhdistelmän kokonaismassa voi kuitenkin olla korkeintaan 3 500 kg. ·  B/96-yhdistelmän ajokortilla saa kuljettaa sellaista ajoneuvoyhdistelmää, jossa on B-luokan vetoauto ja perävaunun kokonaismassa ylittää 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 3 500 kg mutta ei 4 250 kg. B96-yhdistelmän saamiseen tarvitaan ajokorttilupa. ·  BE-luokan ajokortilla saa kuljettaa ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3 500 kg. Tällöin yhdistelmän kokonaismassa voi olla korkeintaan 3 500 + 3 500 = 7 000 kg Lähde: Trafi. Lisätietoa muita ajokorttiluokista trafi.fi

Rasmus Liukkonen hurmaa mahtavalla asiakaspalveluasenteella Lahdessa

Sopivan rennolla ja jämäkällä asenteella Valituksi tuleminen tuntuu loistavalta, nuorimies iloitsi. – On mukava huomata, että työni on jäänyt asiakkaidemme mieleen ja parantanut heidän päiviään. Liukkosen työhön kuuluvat Karistossa kaikki liikenneaseman tehtävät, pullakahvien myynnistä pitsojen kotiinkuljetuksiin. Hän kuvailee itseään rauhalliseksi, ulospäinsuuntautuneeksi ja tavoitteelliseksi. Positiivinen asenne ja meininki työnteossa ovat hänen valttejaan. – Tällainen sopivan rento mutta jämäkkä asenne mahdollistaa sujuvan kanssakäymisen asiakkaidemme kanssa, hän arvelee. Liukkonen kertoo kanta-asiakkaiden ja liikenneaseman tiiviin työporukan antavan energiaa päivittäisiin työtehtäviin. – Henkilökunnassamme on laaja-alaista osaamista ja kokemusta niin työnteosta kuin elämästäkin, ja asioita on mahdollista lähestyä useasta eri näkökulmasta. Sen ansiosta koen oppivani työssä koko ajan uutta. Välivuotta viettävä Liukkonen valmistautuu parhaillaan lääketieteellisen pääsykokeisiin, joten kaikki vapaa-aika menee oppikirjojen ääressä. – Työpäivät tuovat mukavaa vaihtelua päiviin ja tasapainottavat opiskelun täyteistä arkea. Sykähdys-palkinnot ansaitaan erinomaisella asiakaspalvelulla K-ryhmässä Sykähdys-palkinnolla palkitaan K-ruokakaupan tai Neste K-aseman työntekijöitä, joiden toiminta on aikaansaanut sykähdyttävää asiakaspalautetta. Palkitulle annetaan Hymy-diplomi ja –muki. Lisätietoja:                K-ryhmä päivittäistavarakauppa, projektipäällikkö Nina Elo-Hakala, puh. 040 547 9440

Tibnorin kauppa Sanistålin teräsjakeluliiketoiminnasta vahvistui

”Sanistålin teräsjakeluliiketoiminnan osto täydentää läsnäolomme Pohjoismaissa vahvistamalla selvästi asemaamme Tanskassa, jossa emme nykyisin ole niin näkyviä. Tibnorin ja Sanistålin tuotevalikoimat täydentävät hyvin toisiaan ja näemme merkittäviä synergiamahdollisuuksia”, toteaa Tibnorin toimitusjohtaja Mikael Nyquist. SSAB:n strategiaan kuuluu johtajuus kotimarkkinoilla Pohjoismaissa. SSAB:n tytäryhtiö Tibnorilla on merkittävä rooli tämän aseman ylläpitämisessä. Tällä hetkellä teräsjakelukanava vastaa yli 50 %:sta Pohjoismaiden teräsmarkkinoista. Sanistålin teräsjakeluliiketoiminnan osto vahvistaa Tibnorin asemaa selvästi Tanskassa. SSAB:lle teräsjakeluverkosto tarjoaa hyvän kanavan kasvattaa tuotteiden myyntiä ja tarjoaa suojaa myös toimialan syklisyydeltä. Pohjoismaisen markina-aseman vahvistumisen ja käyttöpääoman tehokkaamman hyödyntämisen lisäksi SSAB ja Tibnor odottavat vuosittaisia noin 50 milj. Ruotsin kruunun synergiahyötyjä kolmen vuoden kuluessa. Kaupassa hankittavien omaisuuserien nettoarvo on noin 630 milj. Ruotsin kruunua. Kaupalla arvioidaan olevan välitön positiivinen vaikutus tulokseen ja kassavirtaan heti sen toteuduttua. Kauppaan sisältyy Sanistålin moderni teräsjakelukeskus Taulovissa Tanskassa (42 000 m2), neljä muuta myyntitoimistoa Tanskassa ja myyntitoimisto Latviassa. Noin 130 hengen henkilöstö siirtyy kaupan mukana ns. vanhoina työntekijöinä. Lisätietoja:Sijoittajasuhteet: Per Hillström, IR-johtaja, per.hillstrom@ssab.com, puh. +46 70 2952 912Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Communications,viktoria.karsberg@ssab.com, +46 8 4545 734Mia Widell, Press Officer, mia.widell@ssab.com, +46 76 527 2501. Tämä suomenkielinen tiedote on käännös ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.

ICT-polun opinnot kiinnostivat yhteishaussa

ICT-polun opintoihin hakeneiden määrä kasvoi tasaisesti viime vuodesta. Opintoihin haki tänä vuonna yhteensä yli 1300 hakijaa, ja yhä useampi oli valinnut nämä opinnot ensisijaiseksi vaihtoehdokseen. Itä-Suomen ICT-koulutuspolun opinnot ovat syntyneet Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyössä, tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Kolmen korkeakouluorganisaation laajuinen koulutusyhteistyö on ICT-alalla ainutlaatuinen Suomessa. —ICT-polun opinnot toimivat nyt täydessä laajuudessaan, ja yhteistyömme on sujunut hyvin, sanoo Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja, professori Markku Hauta-Kasari. Koulutus toteutetaan yhteisesti sekä Joensuussa että Kuopiossa. Opiskelija pääsee hyödyntämään kolmen korkeakoulun näkökulmia ICT-alaan osana tutkinto-opintoja. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa aihealueiltaan monipuolisempaa kurssivalikoimaa. Opinnoissa on sopivassa suhteessa teoriaa ja käytännön harjoituksia. Joensuussa toteutettavat opinnot ovat myös etäopiskeltavissa. — ICT-polun opintojen ja kurssien sisältöjen suunnittelussa on ollut mukana kolmen korkeakoulun lisäksi alan yrityksiä Joensuusta ja Kuopiosta, toteaa lehtori Sami Lahti Savonia-ammattikorkeakoulusta. —ICT-polun opiskelijat valmistuvat insinööreiksi, tradenomeiksi tai luonnontieteiden kandidaateiksi. Yrityksissä on huutava pula ICT-alan osaajista ja työllistymisnäkymät alalla ovatkin erinomaiset. ICT-alaa opiskelemaan ovat tervetulleita kaikki, sukupuolesta riippumatta, kertoo Lahti. Lisätietoja: Tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja, professori Markku Hauta-Kasari, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 405 6231, markku.hauta-kasari (a) uef.fiKoulutuspäällikkö Mervi Heikkinen, Karelia-ammattikorkeakoulu, p. 050 4047 522, mervi.heikkinen (a) karelia.fiLehtori Sami Lahti, Savonia-ammattikorkeakoulu, p. 044 785 6337, sami.lahti (a) savonia.fi ICT-polun verkkosivut http://www.ictpolku.fi/  

135-vuotias vakavarainen Berner jatkoi yrityskauppoja myös vuonna 2018

Berner-konsernin liikevaihto ylsi 315,9 miljoonaan euroon vuonna 2018 (316,5 vuonna 2017). Laskua liikevaihdossa oli edellisestä vuodesta 0,2 prosenttia. Liikevoittoa konserni teki 15,6 miljoonaa euroa (15,8), joka oli liikevaihdosta suhteellisesti 4,9 prosenttia (5,0). Kotimarkkinansa Suomen lisäksi, Bernerillä on tytäryhtiöt Ruotsissa sekä Baltian maissa.   Berner pyrkii suomalaisena perheyhtiönä vakaaseen ja pitkäjänteiseen toimintaan sekä tasaiseen kasvuun. Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius jatkuivat erinomaisella tasolla myös vuonna 2018. Omavaraisuusaste oli 73,8 prosenttia (74,5) ja current ratio 3,5 (3,6). Sijoitetulle pääomalle kertyi tuottoa 11,7 prosenttia (12,9).Uusi tytäryhtiö kehittämään magnesiumtuotteiden tuotantoaBerner pyrkii strategiansa mukaisesti kasvamaan myös yrityskaupoilla. Magnesiumkemikaalien valmistaja Catrock Oy ja sen Kokemäellä toimivan tytäryhtiön liiketoiminnot ostettiin kesällä. Uusi tytäryhtiö Berner Chemicals tulee kehittämään magnesiumtuotteiden tuotantoa edelleen Kokemäellä täydentäen Berner Agentuuri -liiketoiminta-alueen palvelukokonaisuutta.Asema vakiintunut maatalouskaupassa SuomessaMaatalouskaupan puolella Berner on nyt pystynyt vakiinnuttamaan asemansa Suomessa. ”Olen erittäin tyytyväinen tähän, ottaen huomioon, että vuonna 2015 aloitimme toimintamme käytännössä nollasta lanseeraamalla suoraan viljelijöille myyvän palvelun”, Bernerin toimitusjohtaja Antti Korpiniemi iloitsee. Brändit menestyivätBernerin tunnetut kuluttajabrändit menestyivät hyvin vuonna 2018. Esimerkiksi XZ jatkoi Suomen myydyimpänä shampoomerkkinä ja LV teki myynnillisesti ennätysvuotensa. Rajamäen tuotteet pärjäsivät hyvin kovassa kilpailutilanteessa ja markkinaosuudet kasvoivat entisestään. Rajamäen väkiviinaetikkaa päästiin hyödyntämään myös uudella tavalla uudessa siivous- ja pyykinpesuaineiden Heti-tuotesarjassa.Toiminnan kehittäminen jatkuuBerner vietti toimintansa 135-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2018. ”Toiminnan jatkuva kehittäminen on kuulunut vahvasti Bernerin toimintaan yhtiön perustamisesta lähtien. Vuonna 2019 otamme muun muassa käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän, jatkamme tuote- ja toimitusketjumme systemaattista kehittämistä sekä keskitymme vahvan pohjan rakentamiseen vastuullisuustyöllemme ja -viestinnällämme”, Antti Korpiniemi jatkaa. Lisää tietoa Bernerin vuodesta 2018 sekä yhtiön pitkästä 135 vuoden historiasta on saatavilla yhtiön vuosikatsauksesta osoitteessa: https://vuosikatsaus2018.berner.fi/ Lisätietoja:Toimitusjohtaja Antti KorpiniemiBerner OyPuh: 050 551 3720antti.korpiniemi@berner.fi Viestintä- ja yritysvastuupäällikköMaria NymanderPuh: 044 335 2579maria.nymander@berner.fi Berner Oy on vuonna 1883 perustettu vakavarainen suomalainen perheyritys, jonka laadukkaat kotimaiset ja kansainväliset brändit ovat kiinteä osa suomalaista arkea. Tuotamme itse ja maahantuomme tuotteita ja palveluita, jotka tuovat ihmisten arkeen lisää hyvinvointia. Olemme sitoutuneet vastuullisuutemme jatkuvaan kehittämiseen. Konsernimme liikevaihto vuonna 2018 oli 315,9 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 495. Pääkonttorimme, tuotekehityksemme ja tuotantolaitoksemme sijaitsevat Suomessa, tytäryhtiömme Ruotsissa ja Baltiassa. Lisätietoja: berner.fi. 

Kuusinkertainen ensi-ilta Ison Omenan NYIAS-autonäyttelyssä

Mercedes-Benzin lehdistötilaisuus New Yorkista käynnistyy tänään näyttelyn ensimmäisenä lehdistöpäivänä 17.4. klo 17.15 (Suomen aikaa). Tilaisuutta voi seurata reaaliajassa kaikkialla maailmassa Mercedes me -median välityksellä, ja saatavana on jatkuvasti päivittyvää lehdistöaineistoa, kuvia ja videoita näyttelyautoista ja -teemoista. Livestream-lähetystä ja mediasisältöjä New Yorkin autonäyttelystä voi seurata osoitteessa media.mercedes-benz.com/NYIAS2019. Uusi GLS: enemmän tilaa, mukavuutta ja luksusta Mercedes-Benzin SUV-malliston suurin ja parhaiten varusteltu malli GLS tekee ensiesiintymisensä New Yorkin näyttelyssä. Uusi GLS on SUV-autoluokan S-sarja ja isojen maasturien edustusluokan ehdoton edelläkävijä. Kiitos 60 millillä pidentyneen akselivälin, GLS:n matkustamo on entistä väljempi ja mukautumiskykyisempi, erityisesti toisella istuinrivillä. Kolme täysin sähkösäätöistä istuinriviä tarjoavat matkustajille ruhtinaalliset tilat ja ensiluokan istumamukavuuden. GLE:stä tuttu E-Active Body Control -vaimennus, joka perustuu auton 48 voltin sähköjärjestelmään, takaa huippuluokan ajo-ominaisuudet, ketterän käsiteltävyyden ja hyvän ajotuntuman myös maastoajossa. GLS on lisäksi varusteltu Mercedes-Benzin uusimman sukupolven avustinjärjestelmillä, jotka tukevat kuljettajaa vuorovaikutteisesti kaikissa ajotilanteissa ja -olosuhteissa. GLC Coupé: Kiehtovaa muotoilua ja älykästä ajamista Uusiutunut Mercedes-Benz GLC Coupé on niin ikään esillä ensi kertaa autonäyttelyssä New Yorkissa. Suomessakin valmistettavan GLC:n sisarmalli on tyyli- ja laatutietoisen asiakkaan toiveauto, joka ihastuttaa muotilullaan, innovatiivisilla avustinjärjestelmillään, uudella moottoripaletillaan sekä MBUX-infotainment-järjestelmän uusimmalla versiolla. Uusia turvallisuusominaisuuksia ovat poistumisvaroitin sekä vakionopeussäätimen jonon pää -toiminto. Sen ansiosta auto pysähtyy ja lähtee liikkeelle automaattisesti, kun liikenne edessä pysähtyy jonoutumisen takia. Bensiinimoottorit edustavat sähköistä EQ Boost -tuoteperhettä. Kaikki puhtaat dieselmoottorit puolestaan täyttävät jo Euro 6d -päästönormin, joka tulee voimaan 2020. Mercedes-AMG GLC: Keskikokoluokan SUV-malliston parasta suorituskykyä New Yorkissa nähdään ensi kertaa julkisuudessa suorituskykyisimmät GLC-versiot Affalterbachista. Sekä SUV- että Coupé-versiona esiteltävä malli sävähdyttää hiotulla ajodynamiikalla, kehittyneellä ele- ja liikeohjauksella sekä MBUX-infotainment-järjestelmällään, joka tarjoaa uusia AMG-spesifejä toimintoja. Muotoilussa korostuvat etuosan kaksipuolainen AMG-säleikkö sekä uudet madalletut Led High Performance -ajovalot huomiovaloineen. Sisäosien suunnittelu ja viimeistely viestivät AMG-mallien poikkeuksellisen mieleenpainuvasta ajodynamiikasta ja maantieominaisuuksista. Mercedes-AMG CLA 35 4Matic Coupé: ikoninen muotoilu, eloisa ajettavuus Mercedes-AMG:n uusi alkaen-malli CLA 35 4Matic Coupé nähdään julkisuudessa ensi kertaa Isossa Omenassa. Malli tekee vaikutuksen erityisesti suorituskyvyllään, joka perustuu kaksilitraiseen 4-sylinteriseen moottoriin, 7-vaihteiseen automaattivaihteistoon ja jännittävään muotoiluun: hoikan urheilulliseen vyötärölinjaan, korostettuihin pyöräkaariin sekä konepellin kahteen powerdome-leikkaukseen. Matkustamo täysdigitaalinäyttöineen ilmentää laatua ja eleganssia. Mercedes-AMG A 35 4Matic sedan: urheilullinen neliovinen  Kuudes ensi-iltaan ehtinyt Mercedes-Benz on A 35 4Matic sedan, jonka voimalinja rakentuu niin ikään 2-litrainen turbomoottorin ja AMG Speedshift DCT 7G-kaksoiskytkinvaihteiston varaan. Ajo-ominaisuuksien takeena ovat AMG-jousitus sekä AMG Performance 4Matic -neliveto. AMG-valikoiman uusi malli on suunnattu erityisesti nuorelle asiakaskunnalle, joka etsii autoltaan paitsi vakuuttavaa suorituskykyä, myös riittävästi kuljetustilaa matkustajille ja matkatavaroille. Shanghain tähtenä Mercedes-Benz Concept GLB Pääsiäisenä avautuvassa Shanghain Autonäyttelyssä parrasvaloihin tuodaan uuden kokoluokan citymaasturin konsepti, Mercedes-Benz GLB. Kooltaan näyttävä konseptiauto sijoittuu GLA- ja CLC-mallien väliin. Samalla historia ikään kuin toistaa itseään, sillä Mercedes-Benz GLA esiteltiin ensimmäisen kerran yleisölle juuri Shanghain Autonäyttelyssä, vuonna 2013. Mercedes-Benz klassikot ja tuning-autot esillä American Car Show-näyttelyssä Suomen Mercedes-Benz Klubi tuo pääsiäisenä Helsingin Messukeskuksessa järjestettävään perinteiseen American Car Show- näyttelyyn esille kuusi mielenkiintoista autoa. Tähden keskiössä ovat kolme 60-vuotisjuhlaansa tänä vuonna viettävän Mercedes-Benz W111-korimallin edustajaa. Malli esiteltiin Frankfurtin autonäyttelyssä vuonna 1959. Euroopassa mallin muotoilua arvosteltiin tuolloin hieman liian amerikkalaiseksi, joka näkyi varsinkin takaosan pikkusiivissä. Mallisarjasta esillä ovat Mercedes-Benz 220S Cabriolet vuodelta 1962, 250 Se Coupe (1967) ja 220S (1963). Historiaa peilaavien klassikkojen rinnalla Klubin osastolla on kolme hienosti viimeisteltyä, hieman nuorempaa tuning-hengessä rakennettua Mercedes-Benz-autoa. Lisätietoja:  Veho-konsernin media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat löytyvät osoitteesta http://news.cision.com/fi/veho-oy-ab  Lisätietoja myös www.veho.fi ja www.mercedes-benz.fi ja http://media.daimler.com/. Isot kuvat tehtaan sivuilta http://media.daimler.com/ Tuotteeseen liittyviä lisätietoja: Pekka Koski, Veho henkilö- ja pakettiautot, lehdistöpäällikkö, puh. 0400 210 490 Pauli Eskelinen, Mercedes-Benz henkilöautoryhmä, tuotepäällikkö, puh. 010-569 2530, pauli.eskelinen@veho.fi 

Kekkilä kasvattaa kierrätettyjen materiaalien osuutta tuotteissa ja pakkausmateriaaleissa

Myös lannoitepakeissa käytämme koko ajan enemmän kierrätysmuovia. Uusi luomulannoitesarja on pakattu 100 % kierrätettyyn, kuluttajilta kerättyyn pakkausmuoviin. Lannoitesarjaan kuuluvat Marjalannoite, Perunalannoite ja Kasvimaalannoite. Myös itse lannoitteet ovat kiertotaloustuotteita: niiden raaka-aineet ovat huolella valikoituja ruokatuotannon sivutuotteita, joiden sisältämät ravinteet saadaan näin palaamaan maahan luonnollisella ja ympäristöystävällisellä tavalla. Luonnonmukaiset, hitaasti vapautuvat ravinteet antavat kasveille kasvuvoimaa pitkään ja parantavat samalla maan pieneliötoimintaa. Luonnonmukaisten tuotteiden määrä lisääntyy Kekkilän valikoimassa niin lannoitteissa kuin multatuotteissakin. Uuden lannoitesarjan lisäksi luonnonmukaisina on saatavilla Tomaattilannoite, Kanankakka, Puutarhakalkki, Puutarhalannoite, Luonnonmukainen kastelulannoite sekä Nurmikkolannoite. Kekkilän luonnonmukaiset mullat ovat Kylvö- ja taimimulta, Yrttimulta, Tomaattimulta, Ruukkuviljelymulta, Kasvatussäkki ja Puutarhamulta. – On hienoa, että pystymme tarjoamaan laajan valikoiman luonnonmukaisia lannoitteita ja multia. Vegaaniset vaihtoehdot korostuvat myös oman ruoan kasvattamisessa, ja niistä löytyy useita vaihtoehtoja, esimerkiksi uudet Kasvimaalannoite ja Ruukkuviljelymulta, kertoo puutarha-asiantuntija Mari Kaartokallio.   Uusissa pakkauksissa 19 % vähemmän muovia Sen lisäksi että pakkauksissa käytetään kierrätysmuovia, muovin kokonaismäärää on pystytty vähentämään pakkausuudistuksen myötä. Uudistus aloitettiin viime vuonna ja tänä keväänä suurin osa tuotevalikoimasta on saanut uuden pakkauksen. Uudet pakkaukset ovat värikkäitä, inspiroivia ja informatiivisia, mutta myös aiempaa ympäristöystävällisempiä. − Pakkauksissa käytetään jopa 19 % vähemmän muovia kuin aiemmin. Pakkausuudistuksen yhteydessä pystyimme optimoimaan pakkausten koot ja pakkauskalvojen paksuudet mahdollisimman tarkasti, Kekkilän tuotekehityspäällikkö Minka Mannerla iloitsee. Muovi on kestävä, kevyt ja käytännöllinen pakkausmateriaali, ja kierrätettynä sen käyttöikä on pitkä. − Kaikki Kekkilän muovipakkaukset sopivat kierrätettäviksi. Ne voi palauttaa muovin kierrätyspisteisiin, jolloin ne saavat uuden elämän seuraavassa pakkauksessa tai ne voi hävittää energiajakeessa, jolloin niistä tehdään lämpöä, Mannerla jatkaa.   Lisätiedot: tuotekehityspäällikkö Minka Mannerla, minka.mannerla@kekkila.fi, +358 44 500 5006 ja puutarha-asiantuntija Mari Kaartokallio, mari.kaartokallio@kekkila.fi, +358 40 684 0978. Kuvamateriaalia: https://www.kekkila.fi/medialle/  

Fellow Finance alkaa tarjota yritysrahoitus- ja sijoittamispalveluita Talenomin asiakkaille

Fellow Finance alkaa tarjota yritysrahoitus- ja sijoittamispalveluita Talenomin asiakkaille Fellow Finance ja Talenom ovat aloittaneet yhteistyön tavoitteena tarjota Talenomin asiakkaille kattavasti Fellow Financen yritysrahoitus- ja sijoittamispalveluita. Talenomin asiakas voi jatkossa hakea markkinaehtoista yritysrahoitusta Fellow Financen joukkorahoitusalustalta vaivattomasti suoraan Talenomin palvelun välityksellä. "Haluamme tarjota Talenomin asiakkaille palveluitamme integroidusti palvelukanavassa, jossa on luontevaa hoitaa myös rahoitukseen ja sijoittamiseen liittyvät asiat yrityksen muiden taloushallintopalveluiden yhteydessä. API-rajapintamme avulla saamme haettua muun muassa yrityksen taloustiedot suoraan kirjanpitojärjestelmästä, mikä mahdollistaa yrittäjälle rahoituksen hakemisen aiempaa joustavammin ja vaivattomammin”, kertoo Fellow Financen toimitusjohtaja Jouni Hintikka. "Olemme innostuneita yhteistyöstämme Fellow Financen kanssa. Kumppanuutemme luo lisäarvoa asiakkaillemme ja tukee strategiamme mukaista palvelukehitystä”, jatkaa Timo Hintsala, Talenom Oyj. Lisätietoja: Jouni Hintikka, toimitusjohtaja, Fellow Finance Oyj, Puh. 358 40 5855 009, jouni.hintikka(at)fellowfinance.fi Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 579 6210 Timo Hintsala, liiketoimintajohtaja, Talenom Oyj, Puh. +358 400 943 250, timo.hintsala(at)talenom.fi Fellow Finance – Crowdfunding for People and Businesses Fellow Finance Oyj  on vuonna 2014 toimintansa aloittanut kansainvälisesti toimiva, kasvuhakuinen joukkorahoituspalveluita tarjoava fintech-konserni. Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisin sen tarjoamista palveluista on Yhtiön ylläpitämä Pohjoismaiden johtava¹ lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislaina-alusta, jota on käyttänyt jo yli 580 000 asiakasta noin 60 maasta. Fellow Finance Oyj:llä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Yhtiöllä on noin 2800 osakkeenomistajaa. ¹Välitetyn rahoituksen määrällä mitattuna. Lähde: Brismo Market Data 17.4.2019. Talenom Oyj Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Madonnan uuden Medellín-videon maailmanensi-ilta MTV:llä

Madonnan tänään julkaistun Medellín-singlen musiikkivideon ensimmäinen esitys nähdään ensi keskiviikkona 24. huhtikuuta MTV:llä (Music Television). Popikoni kertoo livetapahtumassa myös uudesta albumistaan Madame X ja vastaa fanien kysymyksiin. Madonnan uusi single Medellín julkaistiin tänään. Popin supertähden lisäksi kappaleessa kuullaan kolumbialaislaulaja Malumaa. MTV näyttää kappaleen musiikkivideon yksinoikeudella Madonna Live & Exclusive -tapahtumassa, joka lähetetään Lontoosta ensi viikon keskiviikkona. Videon maailmanensi-illan lisäksi popin supertähti vastaa tapahtumassa fanien lähettämiin kysymyksiin ja kertoo kesäkuussa julkaistavasta Madame X -albumistaan. Keskustelua isännöivät MTV:n Sway Calloway ja DJ Trevor Nelson. Latinotähti Maluma osallistuu keskusteluun Miamista, ja tähdille esitetään kysymyksiä myös MTV:n tapahtumista New Yorkista, Milanosta ja Brasilian Sao Paulosta. 30-minuuttisen ohjelman voi katsoa MTV-kanavalta television ja striimauspalvelujen kautta lähes 180 maassa. Suomen MTV näyttää videon ja tapahtuman suorana lähetyksenä 24. huhtikuuta kello 23.00 alkaen. – Madonna ja MTV jakavat pitkän historian. Madonna on popin kiistaton kuningatar, ja olemme innoissamme, että saamme jälleen kerran tehdä upeaa yhteistyötä hänen kanssaan, toteaa Bruce Gillmer, Viacomin musiikillinen johtaja ja MTV Internationalin brändijohtaja.  MTV:llä on ollut tärkeä vaikutus Madonnan menestykseen, sillä kanava on ensiesittänyt poplaulajan musiikkivideoita 1980-luvulta lähtien. Todellinen läpimurto tapahtui Like a Virgin -kappaleella, jonka yhteydessä Madonna kohautti myös esiintymällä hääpuku päällään MTV:n VMA-gaalassa. Kaiken kaikkiaan Madonna on palkittu 24 kertaa MTV:n Video Music Awards ja MTV-EMA -gaaloissa. Lisätietoja: Karolina Moberg, Director MTV & PR, Viacom International Media Networks Northern Europe, +46 73 83 73 424, karolina.moberg@vimn.com MTV MTV on maailmanlaajuinen mediabrändi, joka on saanut inspiraationsa musiikin luovasta hengestä sekä nuorten vapaudesta ja intohimosta. Lisätietoja verkkosivuilta: http://www.mtvpress.com. MTV on osa Viacom Inc. -yhtiötä. (NASDAQ: VIAB, VIA).

Viisi upeaa luontokohdetta Suomessa

1. HOSSA – ERÄMAAN RAUHAA RAKASTAVALLE Suomussalmen Hossan kansallispuistossa pääsee lipumaan kanootilla pitkin peilikirkasta Julma-Ölkkyä, joka on Suomen suurin kanjonijärvi. Kuva: Marjaana Tasala / Visit Finland  Hieman Kuusamosta etelään Suomussalmella sijaitseva Suomi100 -juhlavuoden kansallispuisto Hossa Suomussalmella on Suomen uusin kansallispuisto, mutta Hossassa tulet kulkeneeksi samoja mystisiä reittejä kuin alueen ensimmäiset asukkaat peräti 10 000 vuotta sitten. Shamanismin historiaa voit lueskella vaikkapa Värikallion kalliomaalauksista. Merkittyjä reittejä on 90 kilometrin verran. Erämaan rauhaa rakastavalle maisemat ovat kaikkein upeimmat kanootista käsin. Uskomattoman retkeilijäpotretin sosiaaliseen mediaan saat esimerkiksi kannaksella kiemurtelevalta Muikkupurolta, Suomen suurimmalta kanjonijärveltä Julma-Ölkyltä, Kokalmuksen rannalta, läpi talven sulana pysyvältä Huosivirralta taikka pauhaavalta Lounatkoskelta. 2. PARAISTEN ULKOSAARISTO – RAIKKAAN MERITUULEN YSTÄVÄLLE Paraisten kaupunkiin kuuluva Utö on Suomen eteläisin asuttu saari. Se on myös Suomen parhaimpia lintuharrastajan luontokohteita. Kuva: Sami Tuoriniemi / Visit Finland  Turun saariston viisi pittoreskia saarta – Berghamn, Nötö, Aspö, Jurmo ja Utö – ovat kuin toisesta maailmasta. Paraisiin kuuluvilla pikkuruisilla saarilla seisoo muutama torppa, mutta muuten maisemaa hallitsee henkeäsalpaava saaristoluonto. Matka saarille taittuu nopeasti yhteysalus M/S Eivorin kannella raikkaasta merituulesta nauttien. Yhteysalus lähtee Nauvon saaren Pärnäisistä kerran päivässä. Saarijoukosta Utö on varmasti tunnetuin. Suomen eteläisin asuttu saari tunnetaan luonnostaan, jota on kuvailtu Suomen kauneimmaksi. Jurmosta veikeän tekee pihapiireissä vapaana talsivat alpakat. Aspössa voit nauttia saaristokahvit kyläsataman vilskeessä. 3. HETTA−PALLAS – VAELTAJAN VALINTA Hetta−Pallas -vaellusreitti on kaikkein koreimmillaan syksyllä ruskan aikaan. Kuva: Harri Tarvainen / Visit Finland  Länsi-Lapissa, Muonion ja Enontekiön kuntien alueilla sijaitseva Hetta−Pallas-vaellusreitti on 55 kilometrin pituinen ja himovaeltajan nappivalinta. Pallas-Yllästunturin kansallispuiston sanoinkuvaamattoman kaunis reitti kulkee läpi tuntureiden ja kurujen. Korkeita puita ei tunturissa ole varjostamassa, joten vaeltaja voi kylpeä Lapin hehkuvassa auringossa. Talvella reitti vaihtuu mainioksi hiihtomaastoksi. 4. PORKKALANNIEMI – KAUPUNKILAISEN PAKOPAIKKA Porkkalanniemen eteläkärjestä Pampskatanin näköalapaikalta avautuvat uskomattomat saaristomaisemat. Kuva: Markku Luoto / Visit Kirkkonummi  Porkkalanniemi on niemi Suomenlahden kapeimmassa kohdassa Kirkkonummella, vain tunnin päässä Helsingistä. Paikka tunnetaan monipuolisesta luonnostaan, sillä alueella voi kokea yhdellä retkellä niin saaristo-, meri-, kosteikko- kuin erämaamaisemankin. Porkkalanniemen virkistysaluekokonaisuuteen kuuluu myös Träskön ja Järvön saaret, matkaveneilijöiden ykkösetappi Stora Brändö sekä hylkypuisto. Sukellusalueella on mahdollisuus ihastella Porkkalanniemen edustalla, merenpohjassa lepääviä hylkyjä, joita on tiettävästi ainakin 59. 5. MUSTILAN ARBORETUM – PUUTARHATAITEILIJALLE Arboretum Mustilan puistometsässä kasvaa huimat 100 havupuulajia, noin 200 lehtipuulajia sekä satoja erilaisia pensaita ja perennoja. Kuva: Arboretum Mustila Arboretum Mustila Kouvolassa on Suomen vanhin ja suurin puulajipuisto ja yksi Pohjois-Euroopan merkittävimmistä arboretumeista. Ensimmäiset istutukset Mustilan kartanon Kotikunnaan mäelle tehtiin 1902. Nyt 120 hehtaarin puistometsässä kasvaa 100 havupuulajia, noin 200 lehtipuulajia sekä satoja erilaisia pensaita ja perennoja. Mustila tunnetaan atsaleoistaan sekä lumoavista havupuumetsiköistään, mutta varmasti kuuluisin arboretumin kohteista on Alppiruusulaakso, joka syntyi puutarhataiteen kokeilualueeksi. Mustilan Arboretum äänestettiin viime vuonna Retkipaikan vuoden retkeilypaikaksi. Lisätiedot:Ulla HelanderMilttonulla.helander@miltton.fi040 741 9615  momondosta   momondo.fi on ilmainen ja inspiroiva kansainvälinen matkahakusivusto, joka vertailee lento-, hotelli- ja matkahintoja. momondo on voittanut lukuisia palkintoja, ja sitä ovat suositelleet useat johtavat kansainväliset mediat, kuten  CNN, Frommer’s,  The New York Times ja The Daily Telegraph. momondon pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yritys palvelee matkustajia yli 30 kansainvälisellä markkina-alueella. momondon mobiilisovellukset ovat saatavilla ilmaiseksi iPhone - ja Android -laitteille. momondoa hallinnoi KAYAK, joka on Booking Holdings Inc: in (NASDAQ: BKNG) itsenäinen tytäryhtiö.

Kiireinen elämä vaikuttaa lastemme arkeen – Vaalijala kampanjoi posivimman ja läsnäolon puolesta

Vaalijala, erityislasten ja -aikuisten monipuolisena palveluntarjoaja, haastaa kaikki aikuiset tarkastelemaan arkeamme lasten silmin. Läsnäolo ja kohtaaminen lisäävät hyvinvointia – Posivimma-kampanjalla Vaalijala haluaa muistuttaa kaikkia aikuisia, että hyvinvointi syntyy lopulta hyvin yksinkertaisista asioista: kohtaamisesta, läsnäolosta, vuorovaikutuksesta, kuuntelemisesta ja näkemisestä, kertoo Vaalijalan kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen. Tällä viikolla käynnistyneessä valtakunnallisessa kampanjassa Vaalijala kääntää arjen asennevammat positiivisuuden voimalla positiiviseksi asennevimmaksi – posivimmaksi! Kampanjan tarkoituksena on antaa ääni lapsille ja havahduttaa aikuiset pysähtymään ja näkemään, mitä kätkettyjä rikkauksia ja ilonaiheita ihan tavallinen arki pitää sisällään. Kampanjassa lapset esittävät lääkäreitä, jotka antavat aikuisille ohjeita miten erilaisista turhista “vimmoista”, kuten äksyvimmasta ja säntäilyvimmasta pääsee eroon. Positiivista vanhemmuuden tukemista OECD:n raportin mukaan suomalaisten mielenterveyden häiriöiden kustannuksiksi on arvioitu 11 miljardia euroa vuodessa. – Mitä varhaisempaa apua voimme lapsille ja vanhemmille tarjota, sitä lyhyempiä ja yhteiskunnalle kokonaisvaltaisesti edullisempia hoitoprosesseja ihmiset myöhemmin tarvitsevat, kertoo Jokinen. Vanhemmuuden tukemisen vaikutuksista lasten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyssä on saatu hyviä tuloksia. – Lisäämällä positiivista vuorovaikutusta lasten kanssa voimme vahvistaa lasten kykyä pärjätä elämän eri osa-alueilla, kertoo, kertoo Jokinen. Vaalijala on erityistä tukea tarvitsevien ihmisten monipuolinen palveluntarjoaja. Tarjoamme mm. kuntoutus-, koulutus- ja asumispalveluja. Panostamme vahvaan, ihmislähtöiseen toimintakulttuuriin sekä työntekijöiden monipuoliseen kouluttamiseen. Meillä työskentelee Savossa ja Keski-Suomessa yli 1000 osaavaa, rohkeasti tulevaisuuteen katsovaa asiantuntijaa. www.vaalijala.fi Vaalijalan kampanja: www.posivimma.fi Lisätietoja: Ilkka Jokinen Kuntayhtymän johtaja Puh. 050 602 78 ilkka.jokinen@vaalijala.fi