Nastolan Lidl-myymälä suljetaan heinäkuussa 2018

Joulukuussa 2007 avattu Nastolan Lidl-myymälä suljetaan heinäkuussa. Vanha myymäläkiinteistö ei enää vastaa Lidlin nykyistä käsitystä hyvästä liikekiinteistöstä, jossa tavaraliikenne ja asiakaspalvelu sujuu ja henkilökunnan on miellyttävä työskennellä. Lisäksi Nastolassa kaupan painopiste on siirtynyt nykyisen myymälän paikalta lähemmäs valtatietä 12. - Päivittäistavarakaupalle kaiken toiminnan perusta on hyvä sijainti. Myymälään täytyy olla hyvät kulkuyhteydet ja toiminnallisesti myymälässä täytyy pystyä vastaanottamaan suuret asiakasmäärät sekä päivittäiset tavarankuljetukset. Valitettavasti Nastolan myymälä ei täytä enää näitä ehtoja ja myymälä suljetaan, aluejohtaja Antti Partanen kertoo. Lidl laajentaa edelleen myymäläverkostoaan eri puolilla Suomea. Seuraavien vuosien painopiste on suuremmissa kaupungeissa, joissa asiakasmäärät nykyisissä myymälöissä ovat huomattavan isoja ja myymälät ovat kovin ruuhkaisia. Tänä vuonna uusia myymälöitä avataan mm. Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle, Turkuun ja Tampereelle. - Nastolan myymälä on Lidl Suomen ensimmäinen kokonaan suljettava myymälä. Korvaavia moderneja ja kilpailukykyisiä tiloja ei alueelta ole löytynyt. Muita myymälöitä ei Suomessa ole suunnitelmissa sulkea. Remontteja, laajennuksia ja muuttoja tehdään toki edelleen eri puolilla Suomea vanhoissa myymälöissä, Partanen jatkaa. Kaikille Nastolan Lidlin työntekijöille tarjotaan työtä muista lähialueen Lidl-myymälöistä. -  Asia on käyty hyvässä hengessä henkilökuntamme kanssa läpi. He ovat tehneet hienoa työtä Nastolassa ja kaikille tarjotaan luonnollisesti töitä muista lähialueen myymälöistä. Haluamme kiittää myös nastolalaisia asiakkaitamme ja toivottaa heidät tervetulleiksi muihin myymälöihimme Lahteen, Orimattilaan, Heinolaan sekä Kouvolaan.

1Q 2018 Katsaus Loudspring Oyj

Loudspring Oyj Yhtiötiedote 20. huhtikuuta 2018 klo 8:30 (EET) Pyydämme huomioimaan, että tämä katsaus ei ole tyhjentävä raportti kaikista katsausajan tapahtumista eikä se ole talousraportti. Tämä katsaus on yhteenveto salkkuyhtiöitämme ja Loudspringiä koskevista keskeisistä julkisista tapahtumista kuluneen neljänneksen aikana. Emme kommentoi jokaista salkkuyhtiötä jokaisessa neljänneskatsauksessa vaan keskitymme Loudspringin ydinomistuksiin. Aikaisen vaiheen yritysten salkkuun kuuluvia omistuksia kommentoidaan vain merkittävän kehityksen tai suurten rahoituskierrosten yhteydessä. Kattavan kokonaiskuvan saaminen yksittäisen salkkuyhtiön liiketoiminnasta edellyttää tutustumista muihinkin asiakirjoihin ja raportteihin kuten yhtiöesitteeseen ja sen täydennykseen jotka julkaistiin vuonna 2016. Nämä asiakirjat ovat saatavilla osoitteessa loudspring.earth/osake/hallinnointi . Merkittävät tapahtumat PlugSurfing myytiin kokonaisuudessaan Fortumille maaliskuussa 2018. Molemmat osapuolet sopivat ettei hankintasopimuksen arvoa ilmoiteta. Loudspring omisti 3.1% PlugSurfingista ennen myyntiä ja sai sijoitetulle pääomalle noin 18% vuotuisen tuoton sinä aikana, kun yhtiö oli Loudspringin salkussa. Nocartin Afrikan projektien ja saatavien tilanteesta annettiin tilannepäivitys maaliskuussa 2018. Nocartin toimitusjohtaja Vesa Korhonen kertoi, että Sambia-projektissa on ollut viiveitä ja että projektin toteutusaikataulu tulee todennäköisesti viivästymään alkuperäisestä aikataulusta. Nocart on myös viime joulukuussa julkistanut Keniasta saamansa 14MUSD arvoisen tilauksen 10MW aurinkovoimalasta. Tämä projekti on käynnistynyt ja etenee suunnitelman mukaisesti. Päämarkkinat: Suomi, Aasia, Afrikka. Eagle Filtersin sijoituskierros ja osakevaihto julkistettiin tammikuussa 2018 jolloin Loudspring hankki osake-enemmistön Eagle Filter Oy:stä. Loudspring:in omistus Eagle Filtersissä ennen järjestelyä oli 34% ja järjestelyn myötä se nousi 63,4%:iin. Osapuolet sopivat myös optiosta, joka mahdollistaa Loudspring:in Eagle Filters -omistuksen nousun 80%:iin. Eaglen liikevaihdon kehitys vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana on ollut poikkeuksellisen vahvaa, ja se perustuu pääasiassa nykyasiakkaiden uusiin tilauksiin. Lisähenkilöstön rekrytointi myyntiin ja tekniseen tukeen on käynnissä. Tärkeimmät markkinat: Eurooppa, Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Aasia ja Afrikka. Nuuka Solutionsiin tehtiin sijoitus pääomalainan muodossa joulukuussa 2017. Lainaan sisältyy oikeus vaihtaa laina omistukseen yhtiössä aikaisintaan maaliskuussa 2018. Jos vaihto-oikeus, mukaan lukien lainalle kertynyt korko, otettaisiin huomioon, nousisi Loudspring enemmistöomistajaksi Nuukassa. Nuukan vuoden 2018 ensimmäinen vuosineljännes on ollut kiireinen. Yhtiö on toteuttanut kahta merkittävää projektia Alankomaissa käyttäen seuraavan sukupolven älyrakennusten ohjelmistoalustaansa ja on jatkanut ratkaisunsa skaalaamista asiakkaille Pohjoismaissa. Vuoden toisen neljänneksen aikana Nuukan tavoitteena on saada useita uusia asiakkuuksia ja jatkaa kasvuaan sekä Pohjoismaissa että Benelux-maissa. Päämarkkinat: Suomi, Alankomaat, Ruotsi, Yhdysvallat. ResQ Clubiin tehtiin tammikuussa 2018 sijoituskierros jossa Loudspring toimi ankkurisijoittajana. Loudspringin täysin laimennettu omistus ResQ:ssa on nyt 19.4% prosenttia. ResQ Club kasvatti kuukausimyyntiään 8,5 % ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kasvu oli ennakoitua hitaampaa, lähinnä helmikuussa tapahtuneen kasvuvauhdin pysähdyksen vuoksi. Syynä tähän oli tilapäinen negatiivinen PR-viestintä Suomessa ja toiminnalliset muutokset Saksassa. Maaliskuun lopun tulos toi yrityksen takaisin ennustetulle kasvu-uralle. Saksan operatiiviset muutokset ovat myös tuoneet kustannusrakennetta alaspäin kestävälle tasolle, mikä näkyy yhtiön kulutasossa maaliskuusta lähtien. Kumppanipuolella toisen vuosineljänneksen tavoitteena on ottaa käyttöön sekä Ruotsissa että Saksassa uusi myyntiprosessi uuden työkalun avulla, jonka tavoitteena on saada laajennustoiminnot samalle tasolle kuin Suomessa. Lisäksi yhtiö keskittyy myös uusiin tapoihin käyttää alustaansa päivittäistavarakaupoissa ja ravintoloissa. Päämarkkinat: Suomi, Ruotsi, Saksa, Alankomaat. Sofi Filtration toteutti menestyksekkäästi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana teollisen skaalan pilotteja Suomessa. Sofi jatkoi myös ratkaisunsa testaamista Yhdysvalloissa valittujen sovellusten alueella, verkostoitui sekä loppukäyttäjien että kanavamarkkinointikumppaneiden kanssa ja valmistautui teolliseen mittakaavan demonstraatioon öljy- ja kaasusektorin yritykselle. Yhtiö teki myös markkinatutkimuksen USA:n markkinoista potentiaalisen rahoittajakumppanin kanssa. Sofi Filtrationin suodatusratkaisu tunnetaan kasvavissa määrin maailmanlaajuisesti ja yhtiö on saanut myyntiyhteydenottoja mm. Yhdysvalloista, UK:sta, Kiinasta ja Chilestä. Vuoden toisen vuosineljänneksen aikana Sofin tavoitteena on solmia toimitussopimuksia onnistuneiden pilottien seurauksena ja tehdä sopimus vähintään yhden strategisen teollisen yhteistyökumppanin kanssa. Päämarkkinat: Suomi, Yhdysvallat Enersizellä oli useita merkittäviä tapahtumia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Suurin näistä oli teknologinen läpimurto, joka mahdollistaa yhtiölle kompressorijärjestelmän tehokkuuden visualisoinnin ja analysoinnin automaattisesti. Tämä ratkaisu on otettu välittömästi käyttöön nykyisissä hankkeissa ja sillä tulee olemaan myönteinen vaikutus useilla eri alueilla. Innovaatiosta on jätetty kaksi patenttihakemusta. Enersize on palkannut myös johtajan vastaamaan Kiinan operaatioista ja yhtiö solmi tulonjakosopimuksen saksalaisen Dürr AG: n kanssa. Kuten Enersize on aiemmin ilmoittanut, toisen vuosineljänneksen aikana Enersize odottaa käynnissä olevien asennussopimusten siirtymistä tulonjakovaiheeseen. Päämarkkinat: Kiina, Suomi, Saksa, Ruotsi Swap.com on kasvanut nopeasti, vaikka yhtiön kasvuvauhti hidastuikin vuonna 2017, kun yhtiö keskittyi enemmän toiminnan kannattavuuden parantamiseen nostamalla myynnistä veloittamaansa palkkiota ja alentamalla markkinointikulujaan. Liikevaihto vuonna 2017 oli noin 14 miljoonaa euroa. Johto keskittyi katsauskaudella edelleen voimakkaasti kannattavuuden parantamiseen kasvun kustannuksella. Swap.comissa myynnissä olevien tavaroiden määrä on yli 2 miljoonaa kappaletta ja Swap.com on suurin käytetyn tavaran kauppa USA:ssa. Päämarkkina: Yhdysvallat

SSAB julkisti tänään vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa

Ensimmäisen vuosineljänneksen avainluvut · Liikevaihto oli 17 388 (15 739) milj. Ruotsin kruunua · Käyttökate oli 1 836 (1 627) milj. kruunua · Liikevoitto oli 916 (702) milj. kruunua · Tulos per osake oli 0,65 (0,49) kruunua · Operatiivinen kassavirta oli 761 (876) milj. kruunua · Nettovelkaantumisaste oli 21 (32) % Toimitusjohtajan katsausSSAB:n vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen liikevoitto nousi 214 miljoonaa kruunua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 916 miljoonaa kruunua. Liikevoitto kasvoi myös edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta tulosta heikensivät neljänneksen aikana tapahtuneet toimintahäiriöt. Oxelösundin tehtaan masuunilla oli kahden viikon tuotantoseisokki, joka vaikutti SSAB Special Steels -divisioonaan. Neljänneksen aikana oli myös kapasiteettiongelmia teräsaihioiden junakuljetuksissa, joista aiheutui tuotannon ja toimitusten menetyksiä SSAB Europe -divisioonalle. Ongelmat saatiin korjattua neljänneksen lopulla. Kysyntä markkinoillamme on edelleen hyvä ja edistyimme SSAB:n kasvutavoitteiden saavuttamisessa neljänneksen aikana hyvin.   SSAB Special Steels -divisioona kasvaa markkinoilla rakenteellisesti asiakkaiden entistä kevyempien ja vahvempien tuotteiden tarpeen myötä, samalla kun useiden asiakassegmenttien syklinen elpyminen vahvistaa kysyntää. SSAB Special Steels -divisioonan toimitukset kasvoivat 25 % 346 tuhanteen tonniin ja liikevoitto nousi 191 miljoonalla kruunulla 434 miljoonaan kruunuun edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Tulokseen vaikutti negatiivisesti Oxelösundin tehtaan masuunin aiemmin mainittu tuotantoseisokki. SSAB Europe -divisioonan liiketulos oli 657 miljoonaa kruunua, mikä oli hieman edellisvuoden vastaavaa jaksoa heikompi. Kysyntä jatkui vahvana, mutta SSAB Europen toimituksen laskivat 4 %. Syynä olivat ensisijassa aiemmin mainitut kapasiteettiongelmat teräsaihioiden junakuljetuksissa. Erikoislujien terästen toimitukset autoteollisuudelle kasvoivat 11 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. SSAB Americas -divisioonan ensimmäisen neljänneksen liiketulos nousi 286 miljoonalla kruunulla 129 miljoonaan kruunuun. Kvarttolevyjen markkinahinnat Pohjois-Amerikassa ovat olleet marraskuusta 2017 lähtien vahvassa kasvussa. Markkinahintojen nousu vaikuttaa kuitenkin viiveellä SSAB:n tulokseen sopimushinnoista sekä pidemmistä läpimenoajoista johtuen, minkä vuoksi katteet alkoivat parantua vasta neljänneksen loppupuolella. Terästuotteille Yhdysvalloissa ensimmäisellä neljänneksellä asetetuilla tuontitulleilla on tähän mennessä ollut vain vähäisiä vaikutuksia. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä julkaisimme fossiilivapaaseen terästuotantoon tähtäävän HYBRIT-hankkeen esitutkimuksen tulokset. Nyt suunnittelemme Pohjois-Ruotsiin globaalisti ainutlaatuisen fossiilivapaan teräksen pilottituotantolaitoksen rakentamisen aloittamista tänä kesänä. Vuoden 2018 näkymät ovat edelleen hyvät. SSAB:llä on vahva markkina-asema kotimarkkinoillaan ja globaalisti erikoisteräksissä. Meillä on kaiken kaikkiaan hyvät mahdollisuudet jatkaa kannattavaa kasvua ja vahvan kassavirran tuottamista. Olemme vahvistaneet merkittävästi tasettamme ja varsinainen yhtiökokous päätti huhtikuussa jakaa 1,00 Ruotsin kruunua osinkoa osakkeelta tilikaudelta 2017. Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2018 on tänään julkistettu kokonaisuudessaan englanniksi ja ruotsiksi ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ssab.fi > SSAB-konserni > Sijoittajat > Raportit-ja-esitykset. Kutsu SSAB:n osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2018 julkistukseen SSAB järjestää analyytikko- ja mediatilaisuuden vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa julkistamispäivänä perjantaina 20. huhtikuuta 2018 klo 09.30 CEST (10.30 EEST) Tukholmassa. Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata myös webcast-lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla www.ssab.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.   Aika ja paikka: Kello 09.30 CEST, World Trade Center (WTC) Tukholma, Kungsbron 1, konferenssihuone Manhattan.   Puhelin:+ 46 8 505 564 74 (Ruotsi),+ 44 203 364 5374 (UK),+ 1 855 753 2230 (USA).  Webcast-linkki: Webcast-lähetykseen   Lisätietoja:Sijoittajasuhteet: Per Hillström, IR-johtaja, per.hillstrom@ssab.com, puh. +46 70 2952 912Media Suomessa: Atte Kaksonen, atte.kaksonen@ssab.com, puh. + 358 50 3143 634 Osavuosikatsausta ei julkisteta suomeksi. Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen tiivistelmä ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.

Ylisanoja keräävä God of War ilmestyy yksinoikeudella PlayStation 4:lle

Vuonna 2005 ilmestynyt ensimmäinen God of War aloitti yhden PlayStationin suosituimmista pelisarjoista. Nyt julkaistava samanniminen peli jatkaa sodan jumalan Kratoksen tarinaa. Mukana on myös paljon uutta, sillä tarina sijoittuu kreikkalaisen mytologian sijaan Pohjolaan ja toisena päähenkilönä nähdään Kratoksen poika Atreus. Sarjalle ominaisten eeppisten pomotappeluiden ja raakojen taisteluosioiden lisäksi peli rakentuu vahvan ”isä ja poika” -tarinan varaan. Kratoksen täytyy opettaa myös poikansa selviämään ankarassa jumalten ja hirviöiden valtakunnassa. Kansainvälisesti arvostetulla Metacritic-sivustolla peli on saanut arvosanan 95/100. Samaan pistemäärään on yltänyt myös The Last of Us Remastered, mutta God of Waria on jo nyt arvosteltu useamman kerran, mikä tekee siitä kautta aikojen parhaiten arvostellun PlayStation-yksinoikeuspelin. Suomalaisista pelimedioista Pelaaja-lehti antoi God of Warille arvosanan 10/10 sekä Pelaajan valinta -erityismaininnan. Heidän mukaansa kyseessä on ”PlayStation 4:n paras peli”. Gamereactor in arvosana pelille on niin ikään 10/10. Heistä peli on ”pakko-ostos täysin riippumatta siitä, onko jo valmiiksi sarjan fani”. V2.fi  antoi pelille arvosanan 5/5 ja kommentoi, että ”God of War on mestariteos ja tulee varmasti jäämään historiankirjoihin yhtenä tämän konsolisukupolven suurista peleistä.” Pelin ikäraja on 18 vuotta. Lisätietoja osoitteessa: playstation.com .

Työnhakijat toivovat palkkatietojen avoimuutta työpaikkailmoituksiin

Tiedote 20.4.2018 Oikotie Työpaikkojen sivustolla olleeseen kyselyyn tuli viikossa lähes 7000 vastausta. Kyselyn mukaan 80 % vastaajista haluaisi, että työpaikkailmoituksissa olisi mainittu myös palkka. 88 % vastaajista oli sitä mieltä, että avoin palkkatieto ilmoituksissa lisäisi heidän kiinnostustaan hakea paikkaa. Avoimista vastauksista kävi ilmi, että palkkatietojen avoimuus antaa työnantajasta luotettavan ja vastuullisen kuvan sekä lisää uskottavuutta. ”Palkkatietojen avoimuus vaikuttaa kyselyn perusteella selkeästi työnantajamielikuvaan. Ilmoituksessa mainitut palkkatiedot kertovat minkä tason ammattilaista tehtävään ollaan hakemassa, mikä säästää sekä työnhakijan että rekrytoijan aikaa”, Oikotie Työpaikoista vastaava johtaja Joonas Pihlajamaa toteaa. Työnantajalla on yleensä hyvä käsitys avoimena olevan tehtävän palkkatasosta. Oikotie Työpaikat kannustaakin asiakkaitaan kertomaan tehtävän palkkahaitarin työpaikkailmoituksessa. Kyselyn perusteella työnhakijat ymmärtävät, että palkkahaitari on suuntaa antava, mutta se auttaa silti ymmärtämään minkä tasoisesta tehtävästä on kyse. ”Haluamme edistää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Palkkatieto ja palkkausmalli ovat hakijalle tärkeitä tietoja jo hakuvaiheessa tai hakemista suunnitellessa. Palkkatiedon avoimuus helpottaa myös potentiaalisten työpaikkojen vertailua”, Pihlajamaa jatkaa. Suomalaisissa yrityksissä ja mediassa on viime aikoina käyty keskustelua palkkatietojen avoimuudesta, mutta läpinäkyvyydestä työpaikkailmoituksissa on keskusteltu vähemmän. Palkkatietojen ilmoittaminen työpaikkailmoituksessa on tavallista esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Suomessa käytäntö on yksityisellä sektorilla vielä harvinainen.

INR-etämittaus toi väljyyttä Jaakon arkirutiineihin

Jaakko on aktiivinen 68-vuotias Hämeenlinnassa asuva eläkeläinen, joka viihtyy kesäaikaan vaimonsa kanssa golfkentällä.  – Varfariinilääkitykseeni liittyvä INR-mittaus sanelee luonnollisesti hieman arjen aikatauluja, kun joudun käymään säännöllisin välein Hämeenlinnan terveysaseman laboratoriossa.  Jaakko tarttuikin mielellään mahdollisuuteen kokeilla kotona tapahtuvaa INR-etämittausta Elisan, Rochen ja Hämeenlinnan kaupungin -pilottihankkeessa.  – Päätin oitis tarttua tilaisuuteen, kun terveysasemalta tarjottiin tätä mahdollisuutta. Etämittaus kuulosti vaivattomalta ja edistykselliseltä tavalta hoitaa arkeeni kuuluva rutiini.     Sormi ei mennyt suuhun missään vaiheessa Elisa Etämittaus-palvelu on hyvä esimerkki terveydenhuollon digitaalisesta kehityksestä, joka helpottaa niin potilaan kuin terveydenhuollon ammattilaistenkin arkea. Käytännössä etämittauksessa on kyse potilaan käyttämästä älypuhelinsovelluksesta, joka välittää mittaustulokset automaattisesti asiakkaan INR-mittarilta terveydenhuollon ammattilaisten hyödynnettäväksi.  Jaakkoa digitaalisuus ei säikäyttänyt, päinvastoin.  – Mietin, että ei kai etämittaus voi olla kovin vaikeaa, jos on jonkinlaista kokemusta älypuhelimista. Sain heti alkuun mallikkaan opastuksen Hämeenlinnan pääterveysasemalla asiaan perehtyneeltä sairaanhoitajalta. Hän neuvoi kädestä pitäen, miten INR-mittaria ja Elisa Etämittaus-sovellusta käytetään. Sormi ei ole mennyt suuhun sen koommin missään vaiheessa.   Enemmän aikaa vaimolle Kun Jaakko pääsi etämittauksessa vauhtiin, on se tuonut väljyyttä aktiivisen eläkeläisen arkeen.  – Totta kai on kiva, ettei minun ole tarvinnut ajaa erikseen autolla terveysaseman laboratorioon INR-mittauksen vuoksi. Vaimokin kiittää, kun voimme viettää enemmän aikaa yhdessä, hän nauraa.  Käytännössä mittaus tapahtuu siten, että Jaakko laittaa kotona olevaan testilaitteeseen verinäyteliuskan, joka mittaa ja antaa automaattisesti INR-arvon. Verinäyte on helppo ottaa itse sormenpäästä mittarin mukana tulevalla lansetilla.   – Mittauslaitteeseen liitetyssä älypuhelimessani on puolestaan Elisa Etämittaus-sovellus, jonka kautta mittaustulokset siirtyvät suoraan terveyskeskuksen ammattilaisille. Saan hetkessä kuittauksen puhelimeen, että mittausarvo on mennyt perille ja voin taas palata arkiaskareisiin. Sovellus on muutoinkin hyvin selkeä ja helppokäyttöinen, Jaakko kiittelee.  Kun mittaustulos on potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen käytettävissä, tarvittavat lääkityksen muutoksetkin onnistuvat vaivattomasti.  – Jos näyttää siltä, että tulos heittää merkittävästi mittausalueen ulkopuolelle, terveysasema lähettää ohjeet lääkityksen muutokseen.   Mittaustiedot näppärästi tallessa Jaakon mielestä hyvä asia on myös se, että hän voi seurata arvoja sovelluksen mittaushistorian kautta.  – Kaikki mittaustiedot kirjautuvat automaattisesti sovelluksessa olevaan varfariinikorttiin. On helpottava tietää, että kaikki tiedot tallentuvat yhteen paikkaan, josta voin halutessani selata niitä - milloin ja missä tahansa. Ja mikä parasta, terveydenhuollon ammattilaisetkin pääsevät näkemään, miten aktiivinen mittaaja olen ollut.    Iso peukku Hämeenlinnaan! Vuoden kestänyt kokeilu on ollut Jaakon mielestä positiivinen kokemus.  – Iso peukku Hämeenlinnan terveydenhoidolle, joka lähti ennakkoluulottomasti mukaan. Uskon, että etämittaus on vähentänyt myös laboratorioiden kuormitusta, sillä meitä INR-potilaita on Suomessa paljon!    Teksti: Mia Heiskanen   https://yrityksille.elisa.fi/etamittaus-terveydenhuolto ………………………………………………………………………………… INR-ETÄMITTAUKSELLA WIN-WIN-WIN -TILANNE ”Etämittaus on INR-potilaille uusi vaihtoehto perinteisten laboratoriokäyntien ja muiden hoitomuotojen rinnalle. Se on myös esimerkki terveydenhuollon digitalisoitumisesta, joka luo mahdollisuuden hoitotasapainon parantamiseen.  Etämittauksen ansiosta potilas säästää laboratoriokäynteihin kuluvaa aikaa ja rahaa, kun mittaukset voi hoitaa etänä. Tutkimusten mukaan omahoitopotilaiden hoitomyönteisyyskin on parempi: kun mittaukset tekee itse, oppii samalla tunnistamaan, mitkä tekijät ja valinnat vaikuttavat INR-arvoon. Se puolestaan parantaa hoitotasapainoa, vähentää hoitokomplikaatioita, ja parantaa myös sitä kautta elämänlaatua. Ammattilaisten näkökulmasta etämittaus vähentää selvästi rutiinikäyntejä ja analysointiin kuluvaa työaikaa, kun useamman INR-potilaan voi hoitaa etänä sen sijaan, että potilaaseen on oltava yhteydessä jokaisen laboratoriokäynnin jälkeen, vaikka hänen INR-arvonsa olisikin tavoitealueella. Palvelun avulla ammattilainen voi keskittää aikansa niihin potilaisiin, jotka tarvitsevat kipeimmin asiantuntija-apua.  On selvää, että tässä yhtälössä vähenevät myös yksittäisen hoitoyksikön ja sitä kautta terveydenhuollon kustannukset koko yhteiskunnan tasolla. Kustannussäästö voi olla teettämämme selvityksen mukaan vuositasolla jopa 100 miljoonaa euroa”.  Elisan terveydenhuoltopalveluista vastaava johtaja Tuomas Mäkynen

10 vinkkiä kevät- ja kesäpihaan

Kesällä, jos milloin, ollaan ulkona. Omalla pihalla voi puuhata vaikka mitä. Käy kurkkaamassa kotipihaltasi nekin nurkat, joissa tavallisesti et liiku. Voit yllättyä. Pihan perältä voikin löytyä rauhallinen paikka, missä voi lukea tai käydä eväsretkellä. Jos oma piha tuntuu keväällä sotkuiselta, ihan ensimmäinen vinkki on tarttua harjaan ja haravaan. Välttämättä ei tarvitse edes kutsua perinteisiä talkoita kokoon, kun yksi aloittaa, toinen voi jatkaa ja pian piha onkin puts ja plank. Kuva-arvoituksia pihalta Omalta pihalta löytyy hauskaa kuvattavaa. Kun kännykän ottaa mukaan ja saa hauskan tehtävän, on pihalla hauska etsiä erilaisia kuvakulmia. Leikin nimi on etsi ja kuvaa. a)    Jokaisella on kännykkä. b)    Jokainen saa tehtävän: etsi ja kuvaa jotakin keltaista, etsi ja kuvaa jotakin märkää, etsi ja kuvaa jotakin iloista….. c)    Kun tehtävät on suoritettu, katsotaan kuvat läpi ja kerrotaan omista kuvista. Twistaa ja hypi narua Vanha kunnon twist- ja naruhyppely on sekä hauskaa että kuntoa kohottavaa. Twist-nauhalla hypitään salmiakkiaakkosia ja siksak-sokkeloa. Mukana hyppivien aikuisten on hyvä tietää, että 10 minuutin hyppynaruhyppely vastaa puolen tunnin hölkkää. Auringon apulaiset Aurinkoa voi auttaa omalla pihalla sekä keväällä, että kesällä. Jos keväällä pihalta löytyy vielä lumikasoja talven jäljiltä, voi aurinkoa auttaa niiden sulattamisessa levittämällä lunta kasasta vaikkapa lätäköihin sulamaan. Lätäkköjä puolestaan voi auttaa kuivumaan tekemällä ojia. Ojien tekeminen lätäköistä toiseen on myös mitä parasta sadesään puuhaa. Taidemaalari Kynät, vesivärit ja paperit pihalle ja taidetta tekemään! Oman kotipihan koivun voi ikuistaa hienoksi taideteokseksi. Eväsretki pihamaalle Leikitään viisikkoa. Se tarkoittaa, että pakataan ihan mahtavat eväät koriin ja mennään kotipihalle syömään kerrosleipiä, muffinsseja, keksejä ja mehua. Korin päälle vielä viltti ja sitten vaan kotipihalle eväitä syömään. Syödessään voi toki ratkoa myös rikoksia – ja jos mielikuvitus ei riitä niiden ratkomiseen, voi mukaan ottaa myös ristikkolehden. Vesi-ilmapallosota Vesi-ilmapallosota on ihan parasta kuumana kesäpäivänä. Tosin se on hyvä leikki myös sadesäällä. Kumpanakaan päivänä ei kastumisesta ole väliä. Tärkeää on kuitenkin pitää huolta, ettei kukaan sodan ulkopuolinen saa vedellä täytettyä ilmapalloa päähänsä. Kynttiläillallinen Kesällä kotipihalle voi kattaa pitkän pöydän ja kutsua kaikki asukkaat yhteiselle kynttiläillalliselle. Tarjoilu kannattaa hoitaa nyyttäri-periaatteella. Pöytä katetaan pöytäliinalla ja koristellaan kukilla ja kynttilöillä. Kesäillan hämärtyessä on mukava syödä yhdessä ja jutella. Hyvä vaihtoehto myös talkooväen perinteiselle grillijuhlalle. Pihaparkouria Koko perhe voi testata notkeuttaan pihaparkourissa. Tässä puuhassa lasten kannattaa suunnitella rata ja aikuiset tulkoot perässä (jos pystyvät). Parkourissa vaatteiden kannattaa olla tilavia ja joustavia, sekä kestäviä, sillä vaatteet ovat kontaktissa maahan ja muihin pintoihin. Myös kenkien kannattaa olla kestävät ja pitävät. Parkouria voi harrastaa sateellakin, mutta silloin tulee olla erityisen varovainen, koska pinnat tulevat liukkaiksi. Ennen hyppimistä ja esteiden ylittämistä kannattaa tarkistaa esimerkiksi aitojen kunto. Parkour on hauska ja turvallinen laji, kun sitä tekee fiksusti. Perhosbaari Pihan perhoskannasta kannattaa pitää huolta. Perhoset kaipaavat lisäruokintaa erityisesti keväisin ja syksyisin. Erilaisia perhosbaareja voi ostaa esimerkiksi luontokaupoista. Perhosia voi ruokkia esimerkiksi sekoittamalla samassa suhteessa punaviiniä ja punaviinietikkaa. Ruokaa voi tarjota esimerkiksi jugurttikipoista, joihin on nesteen lisäksi lisätty omenanpaloja tai banaaniviipaleita. Laita perhosbaari pihalle tasaiselle alustalle ja varmista, että se ei mahdollisesti kaatuessaan sotke pihaa. Pihapuutarha Omalla pihalla kasvatettu ruoka on parasta ruokaa. Pihalla viljelemiseen on hyvä hankkia ensin lupa – sitä voi kysyä huoltoyhtiöstä, talonmieheltä tai taloyhtiön hallitukselta. Kotipuutarhan hoito on helpointa aloittaa ruukku- tai kasvatuskassiviljelyllä. Ne voi laittaa vaikkapa asfalttipihalle ja niitä voi siirtää, jos kasveista tulee sanomista. Helpointa on aloittaa vaikkapa yrteistä. Ne voi ostaa valmiina kaupasta ja istuttaa ruukkuihin. On hyvä muistaa, että mitä isompi ruukku on, sitä harvemmin sitä tarvitsee kastella. Ruokakasvit kannattaa laittaa paikkaan, minne aurinko paistaa. Ne vaativat vähintään 6 tuntia valoa päivässä. Kasteluvuoroista kannattaa sopia yhdessä naapureiden kanssa. Samoin sadonkorjuusta. Satoa voidaan maistella vaikkapa taloyhtiön yhteisellä kynttiläillallisella. Lue lisää:YIT innosti Suomi 100 -juhlavuonna suomalaisia kehittämään yhdessä asiantuntijoiden kanssa tulevaisuuden pihapiiriä sekä tarjosi apua pihojen viihtyisyyden lisäämiseen hyvillä teoilla. Löydät lisätietoja työn tuloksena syntyneestä konseptista sivuiltamme . Lisätietoja: Kristina Broman, Brand Manager, YIT Oyj, puh. 040 840 3166, kristina.broman@yit.fi Hanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi 

Vuosi 2017 oli Pauligille uudistusten vuosi

Konsernin tuotemerkkivalikoimaan kuuluvat nykyään Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green ja Poco Loco. ”Kahvista, mausteista ja kansainvälisistä ruokakonsepteista koostuvalla ydinliiketoiminnallamme on markkinoilla vahva asema, ja pidämme sitä hyvänä perustana tulevalle kasvullemme. Se mahdollistaa myös uusien kasvualueiden luomisen”, sanoo vt. konsernijohtaja Tina Andersson. Paulig osti vuonna 2016 enemmistöosuuden Nyhtökauran™ lanseeranneesta Gold&Green Foods Oy:stä. Kasvipohjaisten proteiininlähteiden tuotekategoria jatkoi kasvuaan, ja Gold&Greenin Nyhtökaura™ valittiin Suomessa vuoden 2017 elintarvikkeeksi. Kesän jälkeen tämä ”täydellinen kasvipohjainen proteiini” tuotiin myös Ruotsin markkinoille. Paulig lähti osake-enemmistöllä mukaan myös ruotsalaiseen Mode Cold Brew -nimiseen startup-yritykseen. Paulig vahvistaa investoinnilla asemaansa Ruotsissa ja kasvattaa tuotevalikoimaansa ainutlaatuisella kylmäuutetulla kahvijuomalla.  ”Haluamme olla edistämässä elintarvikealan kehitystä ja uskomme voivamme oppia paljon startup-yrityksiltä. Kumppanuus on osa strategiaamme ja tarjoaa meille mahdollisuuden kasvaa tuomalla markkinoille uusia tuotteita”, kertoo Tina Andersson.  Paulig määritteli vuonna 2017 visionsa vuodelle 2030 ja ryhtyi sen innostamana perustamaan innovaatiohautomoa, joka tukee vahvoja innovaatioita ja tulevaisuuden kasvua. Innovaatiohautomo avasi ovensa huhtikuussa 2018 nimellä PINC (sanoista Paulig Incubator). ”Pitkäjännitteinen kasvu ja uusien makuelämyksien luominen edellyttää ns. radikaaleja innovaatioita. Tällaiset innovaatiot voivat myös kasvattaa liiketoimintaamme”, sanoo Tina Andersson. Vuosi 2017 lukuina · Liikevaihto oli 928,9 miljoonaa euroa (916,9). · Liikevoittoa oli 62,3 miljoonaa euroa (76,9), mikä on 6,7 prosenttia liikevaihdosta (8,4). · Vuoden 2017 tulos oli 42,2 miljoonaa euroa (55,1). · Konsernin omavaraisuusaste oli 74,2 prosenttia (71,6). · Työntekijöitä oli keskimäärin 2 042 (1 903). Liikevaihto Paulig-konsernin liikevaihto oli viime vuonna 928,9 miljoonaa euroa (916,9), eli liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 1,3 prosenttia. Liikevaihdon kasvu oli 0,9 prosenttia, jos huomioidaan vain yhtiöt, jotka olivat konsernissa molempien kokonaisten tilikausien aikana. Divisioonien kehitys Paulig-konsernin toiminta jakautui vuonna 2017 neljään divisioonaan: Kahvi, Maailman Ruoka & Mausteet, Snack Food ja Naturally Healthy Food. Kolme suurinta divisioonaa – Kahvi, Maailman Ruoka & Mausteet ja Snack Food – saavuttivat tulostavoitteensa. Naturally Healthy Food -divisioonan tulosta heikensivät vahva panostus Risenta-tuotemerkkiin sekä ylimääräiset kustannukset uuden tehtaan käynnistämisestä ja uusien tuotteiden kehittämisestä Gold&Green-tuotemerkille. · Kahvi-divisioonan liikevaihto oli 350,6 miljoonaa euroa (343,8). · Maailman Ruoka & Mausteet -divisioonan liikevaihto oli 310,1 miljoonaa euroa (309,4). · Snack Food -divisioonan liikevaihto oli 257,0 miljoonaa euroa (247,4). · Naturally Healthy Food -divisioonan liikevaihto oli 37,3 miljoonaa euroa (38,1). Kaiken kehityksen täytyy olla kestävää Kuluttajat toivovat tänä päivänä etenkin kansainvälisiä makuja. Paulig on tarjonnut ihmisille yrityksen perustamisesta lähtien eksoottisia makuja maailman eri kolkista. Kun yritys perustettiin vuonna 1876, valikoimaan kuuluivat muun muassa kahvi, tee, mausteet, kuivatut hedelmät ja konjakki. Nykyään 58 prosenttia Paulig-konsernin myynnistä tapahtuu Pohjoismaissa ja 42 prosenttia konsernin muilla markkina-alueilla. Liikevaihdosta 38 prosenttia tuli Kahvi-divisioonasta, 32 prosenttia Maailman Ruoka & Mausteet -divisioonasta, 26 prosenttia Snack Food -divisioonasta ja 4 prosenttia Naturally Healthy Food -divisioonasta. ”Jatkoimme vuoden aikana työskentelyä kestävän kehityksen edistämiseksi koko arvoketjussamme. Olemme myös pyrkineet määrittelemään, miten voisimme vastaisuudessa parhaiten tukea kestävää kehitystä. Muun muassa tästä työstä kerromme tänään verkkosivuillamme julkaisemassamme yritysvastuuraportissa”, kertoo Tina Andersson. ”Vuosi on ollut tapahtumarikas myös itselleni virkaa toimittavana konsernijohtajana. Nyt odotan paluuta entiseen rooliini, jossa vastaan konsernin strategian ja liiketoiminnan kehittämisestä. Toivotamme Pauligilla uuden toimitusjohtajan ja konsernijohtajan Rolf Ladaun lämpimästi tervetulleeksi 1. kesäkuuta alkaen”, Tina Andersson toteaa lopuksi. Paulig-konsernin vuoden 2017 vuosikertomus  ja yritysvastuuraportti  on julkaistu PDF-muodossa osoitteessa www.pauliggroup.com. 

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 20.4.2018 klo 10.00 Nokian Renkaat on vastaanottanut 19.4.2018 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen BlackRock, Inc.:iltä. BlackRock, Inc.:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeiden kokonaismäärästä laski alle 5 %:n rajan 18.4.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan: +--------------------+------------+------------------+--------------+-------------+| |% osakkeista|% osakkeista ja |Yhteenlaskettu|Kohdeyhtiön || |ja |äänistä |%-osuus (A+B) |osakkeiden || |äänistä (A:n|rahoitusvälineiden| |ja äänten || |yhteismäärä)|kautta (B:n | |kokonaismäärä|| | |yhteismäärä) | | |+--------------------+------------+------------------+--------------+-------------+|Osuus liputusrajan |Alle 5 % |Alle 5 % |Alle 5 % | 137 277 072 ||saavuttamisen tai | | | | ||rikkoutumisen | | | | ||jälkeen | | | | |+--------------------+------------+------------------+--------------+-------------+|Edellisessä |4,77 % |0,51 % |5,29 % | ||liputusilmoituksessa| | | | ||ilmoitettu osuus | | | | |+--------------------+------------+------------------+--------------+-------------+ Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: A: Osakkeet ja äänet: +--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+|Osakesarja/ |Osakkeiden ja |Osakkeiden ja |Osakkeiden ja |Osakkeiden ja ||osakelaji ISIN|äänten |äänten |äänten %-osuus|äänten %-osuus||-koodi |lukumäärä |lukumäärä | | |+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+| |Suora (AML 9:5)|Välillinen (AML|Suora (AML |Välillinen || | |9:6 ja 9:7) |9:5) |(AML 9:6 ja || | | | |9:7) |+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+|FI0009005318 | |Alle 5 % | |Alle 5 % |+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+|A YHTEENSÄ | |Alle 5 % | |Alle 5 % |+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+ B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet: +----------------+--------+------------+-------------+----------+--------------+|Rahoitusvälineen|Eräpäivä|Toteutusaika|Toimitustapa |Osakkeiden|Osakkeiden ja ||luonne | | |(osakeomistus|ja |äänten %-osuus|| | | |/ |äänten | || | | |nettoarvon |lukumäärä | || | | |tilitys) | | |+----------------+--------+------------+-------------+----------+--------------+|Securities Lent |N/A |N/A |Physical |Alle 5 % |Alle 5 % |+----------------+--------+------------+-------------+----------+--------------+|CFD |N/A |N/A |Cash |Alle 5 % |Alle 5 % |+----------------+--------+------------+-------------+----------+--------------+|B YHTEENSÄ | | | |Alle 5 % |Alle 5 % |+----------------+--------+------------+-------------+----------+--------------+ Nokian Renkaat Oyj Antti-Jussi TähtinenMarkkinointi- ja viestintäjohtaja Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com

Brando Chan kolmen K-Marketin kauppiaaksi Raaseporissa ja Hangossa

– Askel uuteen tuntuu hyvältä. Olen jo ehtinyt vähän tutustua henkilökuntaankin, joten on helppoa tulla kauppiaaksi näin mahtavaan porukkaan, sanoo kauppias Chan.– Uusissa kauppapaikoissani pyrin lisäämään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa mahdollisuuksien mukaan. Valikoimia pyritään lisäämään tilan ja toiveiden mukaan, eli toiveita vain tulemaan, kertoo Chan.– Uusiin kauppoihin tutustuessa on ollut mukavaa huomata, että porukan yhteishenki on korkealla. Hyvästä yhteishengestä ja osaamisesta pidetään vastakin kiinni, sanoo Chan.– Monen kaupan K-kauppiuus tuo minunkin tekemiseen uudenlaista kulmaa. Kun toimin kauppiaana monessa kaupassa, en voi päivittäin olla kaikissa paikoissa fyysisesti. Mutta lupaan, että henkilökunnan ja myymälän kautta K-kauppiaan jälki näkyy kaupassa päivittäin, summaa Chan.Chan on toiminut urallaan mm. K-Citymarket Kupittaan lihamestarina Turussa ja K-Market Matildan kauppiaana Tammisaaressa.Lisätietoja:K-kauppias Brando Chan, p. 040 521 9728K-Market on moderni kylä- tai kaupunkiyhteisön keskus, 2020-luvun kyläkauppa, lähellä jokaista suomalaista. K-Marketissa kaikki hyvä on lähellä, asioiminen on helppoa ja nopeaa sekä palvelu ystävällistä. K-Marketin kauppias luo valikoiman ja palvelut omien asiakkaiden toiveiden mukaisesti, joten jokainen K-Market on lähialueensa asiakkaiden näköinen. Kaupassa on asiakkaille sopiva monipuolinen valikoima, kattavat palvelut sekä luotettava kilpailukykyinen hintataso. www.k-market.fi 

Rototec jatkaa kasvua Ruotsissa hankkimalla Rubenssons Brunnsborrning AB:n

Geoenergia-ala kasvaa vahvasti, ja sillä on Pohjoismaissa hyvät tulevaisuudennäkymät Ruotsin markkinan vetämänä. Rototecin strategian mukainen Ruotsin markkinaosuuden kasvattaminen sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta onkin lähtenyt hyvin käyntiin. ”Nyt tehty yrityskauppa vahvistaa Rototecin maantieteellistä asemaa Ruotsin markkinoilla. Tranåsin sijainti on täydellinen Tukholman ja Göteborgin toimipaikkojemme suhteen. Kaupan myötä saamme organisaatioomme porausalan asiantuntevaa ja monipuolista osaamista, sekä hyvin motivoitunutta henkilökuntaa”, Rototec Groupin varatoimitusjohtaja Mikko Ojanne kertoo. Kaupan jälkeen Rubenssons Brunnsborrning AB on osa Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa toimivaa Rototec-konsernia. Yrityksen omistajat ja henkilökunta siirtyvät Rototecin palvelukseen. ”Geoenergiamarkkinoiden positiivisen kehityksen ja yhä suurempien kohteiden myötä pienten yritysten on vaikea pärjätä kilpailussa. Yhä kookkaammat energiakentät ja syvemmät kaivot vaativat suuria investointeja yrityksiltä, jotka haluavat panostaa pitkäjänteiseen toimintaan alalla. Rototecin pohjoismainen markkinajohtajuus, vahva talous ja hyvä konsepti tekevät meistä yhdessä entistä vahvempia. Rototec-fuusion kautta varmistamme korkean laadun ja luotettavan palvelun sekä nykyisille että uusille asiakkaille. Rototec Consulting vahvistaa nykyisiä toimintojamme entisestään, sillä se tarjoaa suunnittelupalveluita kaiken tyyppisiin ja -kokoisiin hankkeisiin”, Rubenssonsin toimitusjohtaja Kent Rubensson kiittelee. Megaluokan geoenergiahankkeet ovat lisääntyneet Ruotsissa viime vuosina. Erityisesti hankkeet sairaaloihin, toimistorakennuksiin, kouluihin, asumisoikeusyhdistyksiin ja teollisuuskiinteistöihin, joissa sekä lämmityksen että viilennyksen tarve on suuri, ovat kasvussa. Pohjoismaiset geologiset olosuhteet ovat lisäksi poikkeuksellisen hyvät myöskin kausittaista energian varastointia varten. Energiayhtiöt ovat ilmaisseet kiinnostuksensa Rototec-yhteistyötä kohtaan. ”Suuri konekantamme mahdollistaa satoja energiakaivoja käsittävien megaluokan hankkeiden nopean toteutuksen kaikissa Pohjoismaissa. Voimme kilpailla suurista hankkeista tehokkaasti muita lämmitys- ja viilennysratkaisuja tarjoavia yrityksiä vastaan luotettavalla ja tehokkaalla kokonaiskonseptillamme, joka kattaa kaiken suunnittelusta toteutukseen”, Mikko Ojanne kertoo. Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa ilmoiteta. Lisätietoja: Mikko OjanneVice President, Rototec Group+46 70 952 14 81mikko.ojanne@rototec.se

LOUDSPRING OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Loudspring Oyj             Yhtiötiedote 20.4.2018 klo 13:30 (EET) Loudspring Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2018 Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 40 osakkeenomistajaa, 1.653.229 A-osaketta, 3.334.072 K-osaketta ja 68.334.669 ääntä. Yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: Tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tulos ja osingonmaksusta päättäminen, vastuuvapauden myöntäminen Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja päätti, että tilikauden tappio 1.562.276,68 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2017. Hallituksen jäsenten palkkio ja hallituksen jäsenten valinta Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 400 euroa kuukaudessa ja annetaan lisäksi 20.000 optio-oikeutta vuosipalkkiona. Optio-oikeudet sisältävät myös varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2017 päättämän optio-oikeuspalkkion (10.000 optio-oikeutta kullekin hallituksen jäsenelle), joka on vielä antamatta. Optio-oikeudet annetaan varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen nojalla. Hallituksen palkkiota ei makseta niille henkilöille, jotka ovat yhtiön palveluksessa. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla. Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen nykyisistä jäsenistä Thomas Bengtsson, Lassi Noponen, James Penney ja Matti Vuoria. Tilintarkastajan palkkio ja tilintarkastajan valinta Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Aleksi Martamon. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä A-sarjan osakkeiden liikkeeseen laskemisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.000.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2017 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka. Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä optio-oikeuksien antamisista seuraavasti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2017 antaman valtuutuksen päättää optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Edellä mainitun valtuutuksen perusteella ei ole annettu optio-oikeuksia. Valtuutuksen nojalla annettavien optio-oikeuksien nojalla merkittävissä olevien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1.200.000 osaketta. Optio-oikeuksia voidaan antaa yhtiön avainhenkilöille, mukaan lukien myös yhtiön hallituksen jäsenille, yhteistyökumppaneille ja neuvonantajille osana hallituksen päättämää yhtiön palkitsemisjärjestelmää. Optio-oikeudet jaetaan kolmeen yhtä suureen erään A, B ja C: -        Erä A: Osakkeiden merkintäaika tulee olemaan 1.1.2020 – 31.12.2022 ja osakkeiden alkuperäinen merkintähinta on 1,52 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika erän A optio-oikeuksilla ei kuitenkaan ala ennen kuin yhtiön A-sarjan osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi First North Finland –markkinapaikalla on ollut neljän (4) peräkkäisen viikon ajan vähintään 3,00 euroa. -        Erä B: Osakkeiden merkintäaika tulee olemaan 1.1.2021 – 31.12.2022 ja osakkeiden alkuperäinen merkintähinta on 1,52 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika erän B optio-oikeuksilla ei kuitenkaan ala ennen kuin yhtiön A-sarjan osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi First North Finland – markkinapaikalla on ollut neljän (4) peräkkäisen viikon ajan vähintään 4,00 euroa. -        Erä C: Osakkeiden merkintäaika tulee olemaan 1.1.2022 – 31.12.2022 ja osakkeiden alkuperäinen merkintähinta on 1,52 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika erän C optio-oikeuksilla ei kuitenkaan ala ennen kuin yhtiön A-sarjan osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi First North Finland – markkinapaikalla on ollut neljän (4) peräkkäisen viikon ajan vähintään 5,00 euroa. Osakkeiden alkuperäinen merkintähinta optio-oikeuksien perusteella on määritelty yhtiön A-sarjan osakkeen kaupankäyntimäärällä painotetun keskikurssin perusteella First North Finland – markkinapaikalla aikavälillä 15.3.2018 - 28.3.2018. Mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, optio-oikeudella merkittävän osakkeen alkuperäistä merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osakekohtaisten osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastosta jaettavien pääoman palautusten määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä. Merkintäajan alkamisen ehtona olevaa painotettua keskikurssia alennetaan tällöin siten, että se alenee prosentuaalisesti samassa suhteessa kuin yhtiön oman pääoman määrä vähenee varojenjaon seurauksena. Samoin mikäli yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille, optio-oikeudella merkittävän osakkeen alkuperäistä merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävän jaettavan osakepääoman osakekohtaisella määrällä osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä. Merkintäajan alkamisen ehtona olevaa painotettua keskikurssia alennetaan tällöin siten, että se alenee prosentuaalisesti samassa suhteessa kuin yhtiön oman pääoman määrä vähenee varojenjaon seurauksena. Hallitus päättää mahdollisen osittaisjakautumisen vaikutuksesta optio-oikeuksiin ja niiden ehtoihin, mukaan lukien osakkeiden merkintähintaan. Hallitus päättää siitä kenelle optio-oikeuksia annetaan sekä kaikista muista optio-oikeuksiin liittyvistä ehdoista. Yhtiökokous päättää kuitenkin optio-oikeuksien antamisesta hallituksen jäsenille, mikäli optio-oikeudet annetaan palkkiona hallituksen jäsenyydestä. Selvyyden vuoksi todetaan, että hallitus voi päättää optio-oikeuksien antamisesta sellaisille hallituksen jäsenille, jotka työskentelevät yhtiössä myös operatiivisessa tai neuvonantajan roolissa, mikäli optio-oikeuksien antaminen perustuu heidän operatiiviseen tai neuvonantajan rooliinsa yhtiössä. Valtuutus on voimassa 21.4.2022 saakka. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta  Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 1.204.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 5,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on vähintään yhtiön A-osakkeesta hankintahetkellä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen järjestäytymiskokous Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lassi Noponen ja varapuheenjohtajaksi Thomas Bengtsson. LOUDSPRING OYJ Hallitus

Lidl kasvattaa myymälämääräänsä Varsinais-Suomessa

Lidl on tehnyt tonttikaupat Turun Vähäheikkilässä sijaitsevasta tontista. Tontti sijaitsee osoitteessa Vähäheikkiläntie 58. Vähäheikkilän tontilla on tarkoitus aloittaa rakennustyöt mahdollisimman pian. Myymälän myyntipinta-ala on noin 1400 m². Myymälään tulee Lidlin uusi tyylikäs valko-harmaa myymäläilme. - Vähäheikkilä on kehittyvää aluetta Turun keskustan tuntumassa. Uusi myymälä tulee täydentämään hienosti meidän myymäläverkostoamme Turussa, Varsinais-Suomen myymälöistä vastaava myyntipäällikkö Janne Suikki kertoo. Lausteen ja Paimion myymälöiden rakentaminen on jo hyvässä vauhdissa. Molemmat myymälät avautuvat vielä tämän vuoden puolella. - Rakentaminen on edennyt aikataulussa molemmilla työmailla. Lausteen myymälän perustukset ovat valmiit ja runko alkaa hahmottumaan. Paimiossa on jo seinät ja katto paikallaan ja parhaillaan myymälässä valetaan lattiaa. Varsinais-Suomessa on jo 15 Lidl-myymälää Varsinais-Suomen alueella palvelee jo 15 Lidl-myymälää. Turussa on viisi Lidl-myymälää, Kaarinassa kaksi ja Salossa kaksi myymälää. Naantalissa, Raisiossa, Liedossa, Uudessakaupungissa, Somerolla ja Loimaalla palvelee jokaisessa yksi myymälä. - Varsinais-Suomi on meille mieluisaa kauppa-aluetta. Olemme todella iloisia, kuinka hyvin asiakkaat ovat löytäneet meidät, Suikki iloitsee. Yksi Lidl-myymälä työllistää noin 20-25 henkeä. Yhteensä Varsinais-Suomessa työskentelee 350 lidliläistä. - Lisäksi kesällä Turun seudulla työskentelee noin 50 kesätyöntekijää, Suikki lisää. Lidl avaa tänä vuonna 10 uutta myymälää Suomessa. Uudet myymälät tulevat palvelemaan kasvukeskuksissa ja kaupunkien keskustoissa. Lidlin uudet myymälät Varsinais-Suomessa Paimio Osoite: Kauppatie 2, 21530 Paimio Myyntipinta-ala 1000 m² Avautuu: syksy 2018 Turku-Lauste Osoite: Mustionkatu 31, 20750 Turku Myyntipinta-ala 1200 m² Avautuu: loppuvuosi 2018 Turku-Vähäheikkilä Osoite: Vähäheikkiläntie 58, 20810 Turku Myyntipinta-ala: 1400 m² Avautuu: kevättalvi 2019

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 20.4.2018 klo 15.10 Nokian Renkaat on vastaanottanut 20.4.2018 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen BlackRock, Inc.:iltä. BlackRock, Inc.:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeiden kokonaismäärästä nousi yli 5 %:n rajan 19.4.2018 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. BlackRock, Inc. ja sen hallinnoimat rahastot omistivat kaupantekohetkellä yhteensä 6 916 782 Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa yhteensä 5,03 %:n osuutta yhtiön yhteensä 137 277 072 osakkeesta ja äänimäärästä. BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan: +--------------------+-------------+------------------+----------+-----------+| |% osakkeista |% osakkeista ja |Yhteen- |Kohdeyhtiön|| |ja äänistä |äänistä |laskettu %|osakkeiden || |(A:n |rahoitusvälineiden|-osuus |ja äänten || |yhteismäärä) |kautta |(A+B)  |kokonais- || | |(B:n yhteismäärä) | |määrä |+--------------------+-------------+------------------+----------+-----------+|Osuus liputusrajan |4,83 % |0,20 % |5,03 % |137 277 072||saavuttamisen tai | | | | ||rikkoutumisen | | | | ||jälkeen  | | | | |+--------------------+-------------+------------------+----------+-----------+|Edellisessä |Alle 5 % |Alle 5 % |Alle 5 % | ||liputusilmoituksessa| | | | ||ilmoitettu osuus  | | | | |+--------------------+-------------+------------------+----------+-----------+ Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: A: Osakkeet ja äänet: +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+|Osakesarja/ |Osakkeiden ja|Osakkeiden ja|Osakkeiden ja|Osakkeiden ja||osakelaji |äänten |äänten |äänten % |äänten % ||ISIN-koodi  |lukumäärä  |lukumäärä  |-osuus  |-osuus  |+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+| |Suora |Välillinen |Suora |Välillinen || |(AML 9:5)  |(AML 9:6 ja |(AML 9:5)  |(AML 9:6 ja || | |9:7)  | |9:7)  |+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+|FI0009005318 | |6 633 565 | |4,83 % |+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+|A YHTEENSÄ  | |6 633 565 | |4,83 % |+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:  +----------------+---------+-------------+-------------+----------+----------+|Rahoitusvälineen|Eräpäivä |Toteutusaika |Toimitustapa |Osakkeiden|Osakkeiden||luonne  | | |(osakeomistus|ja |ja || | | |/ |äänten |äänten % || | | |nettoarvon |lukumäärä |-osuus  || | | |tilitys)  | | |+----------------+---------+-------------+-------------+----------+----------+|Securities Lent |N/A |N/A |Physical |260 512 |0,18 % |+----------------+---------+-------------+-------------+----------+----------+|CFD |N/A |N/A |Cash |22 705 |0,01 % |+----------------+---------+-------------+-------------+----------+----------+|B YHTEENSÄ  | | | |283 217 |0,20 % |+----------------+---------+-------------+-------------+----------+----------+ Nokian Renkaat Oyj Antti-Jussi TähtinenMarkkinointi- ja viestintäjohtaja Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com

QMG kasvoi viidenneksen – liikevaihto jo 128 miljoonaa euroa

Suomalainen talotekniikkakonserni Quattro Mikenti Group kasvatti liikevaihtoaan vuonna 2017 edellisestä tilikaudesta noin 20 prosenttia yhteensä 128 miljoonaan euroon. Käyttökatetta muodostui runsaat 4 prosenttia eli 5,2 miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihtoon sisältyvät pro forma -lukuina kesällä 2017 ostetun JP-Yhtiöt Oy:n toiminnot. – Liikevaihdon kasvu ja käyttökate noudattavat kasvusuunnitelmaamme. Viime vuonna suurimpia urakoita yhtiöillemme olivat muun muassa Hyvinkään Sveitsin kokonaistalotekniikka, Länsimetron projektit, Huutokosken siirtoaseman ja Lappeenrannan yliopiston sähköurakat, Metropolian Myllypuron kampus sekä Mikkelin Areenan LVI-urakka, Quattro Mikenti Groupin toimitusjohtaja Kimmo Liukkonen kertoo. Tilauskanta ennätystasolla – Tilauskantamme vahvistui tilikauden aikana 100 miljoonaan euroon. Siinä heijastuu rakentamisen pitkään jatkunut hyvä suhdanne sekä asiakkaiden luottamus QMG:n kasvaneisiin resursseihin. Myös yritysostot ovat tuoneet meille paljon kiinnostavia projekteja ja asiakkaita, Kimmo Liukkonen kertoo. – Tilauskannastamme 26 miljoonaa euroa on Venäjällä. Siellä toimimme kansainvälisten yritysten kumppanina kansainvälisten ja paikallisten yritysten elintarvike-, lääke-, terveys- ja teknologia-alojen rakennusprojekteissa. Adelis pääomistajaksi, henkilöstöllä lähes kolmanneksen omistus Huhtikuussa 2017 QMG:n pääomistajaksi tuli pääomasijoittaja Adelis Equity Partners. Samassa yhteydessä henkilöstön omistusosuus kasvoi 31 prosenttiin. Perustaja Henri Juva omistaa konsernista 9 prosenttia. – Uusi omistusrakenne helpottaa henkilöstöomistajaksi tuloa jatkossakin. Uskon, että se kertoo ulospäin myös sitoutuneesta porukasta ja yhteisistä arvoista, sanoo Kimmo Liukkonen.

Uusi Oras Optima – älykäs hana joka mullistaa keittiörutiinisi

Jokainen kotikokki tietää, että tahmainen leipätaikina tai rasvaiset kädet jättävät keittiön vesihanan sottaiseksi, kun hanan avaa käsien pesemistä varten. Kosketusvapaa hana sen sijaan pysyy siistinä, minkä ansiosta bakteerien leviäminen keittiössä ja muualla kotona vähenee merkittävästi. Oras Optima on hybridihana eli tavallisen ja kosketusvapaan hanan yhdistelmä. Hanassa on vivut, joilla voi säätää kylmän ja kuuman veden virtaamaa erikseen. Kosketusvapaa toiminto tarkoittaa, että hana on hygieeninen ja turvallinen pikkulastenkin käyttää. Oras Optimassa on yhdellä kädellä käytettävä, korkea ja joustava juoksuputki ja kaksi eri suihkutoimintoa. Näin ollen niin tiskialtaan kuin patojen ja kattiloidenkin huuhteleminen käy helposti. Hanan etuosassa on selkeä, digitaalinen lämpötilanäyttö, joka varoittaa vilkkumalla, kun veden lämpötila ylittää 42 astetta. Optima onkin fiksu päivitys intohimoisen kotikokin, lapsiperheen tai älykkäiden ratkaisujen ystävän keittiöön. Hanan on suunnitellut palkittu teollinen muotoilija Kirsi Svärd. Svärdiä innoittivat suunnittelussa ammattikeittiöiden ja keittiömestareiden käytännöllisyys- ja laatuvaatimukset. Kotimaisen Oraksen hanat valmistetaan Suomessa. Korkea laatu merkitsee tuotteiden pitkää elinkaarta. Kosketusvapaan tai hybridihanan asentaminen ei vaadi normaalin vesiliitännän lisäksi muuta kuin sähköliitännän, joka keittiöstä yleensä löytyy astianpesukonetta varten. Uusi Oras Optima -keittiöhana on saatavilla Oraksen jälleenmyyjiltä huhtikuusta 2018 alkaen. Suositushinta on 856,00 euroa. Optima-hybridihana on saatavilla myös älykkäällä pesukoneventtiilillä varustettuna. Lisätietoja Oras Optima -tuoteperheestä täältä . Lisätietoja Oraksen kosketusvapaista ja hybridihanoista täältä . Lähimmän jälleenmyyjän löydät täältä .

Rakennuslupakäsittely nopeutuu - Lehto mukana kehittämässä tietomallipohjaista lupakäsittelyä

- Suunniteltavat rakennukset sijoitetaan kaupunkimalliin ja Lupapisteen kautta tarkastellaan niiden soveltuvuutta ympäristöön ja asemakaavaan. Samalla kehitetään prosessia ajantasaisen 3D-kaupunkimallin tuottamiseksi. Tietomalleista voidaan varsin vaivattomasti tehdä erilaisia määrä- ja laajuustarkasteluja, kertoo Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan rakennusvalvontajohtaja Pekka Virkamäki. Merkittäviä hyötyjä ja mahdollisuuksia Tietomallipohjainen lupakäsittely tuo suoraa liiketoimintahyötyä lupaprosessin osapuolille, mahdollistaen lupakäsittelyajan lyhentymisen ja käsittelyn yhdenmukaisuuden. Rakennuslupaa voi tällä hetkellä joutua odottamaan jopa useita kuukausia. - Rakentamisen aloittamisen viivästyminen kuukaudellakin tuottaa rakentajille huomattavia lisäkuluja. Tietomallipohjaisen lupakäsittelyn ja avoimen keskustelevan prosessin avulla voimme tehostaa ennakointia ja hankkeiden ohjausta, Lehto Asuntojen projektipäällikkö Mika Vesterinen kuvailee. Kun rakennusvalvonnan säännöstöt tarjotaan projektin alusta lähtien arkkitehtisuunnittelun käyttöön, voidaan jo aikaisessa vaiheessa varmistaa, että suunnitelmat vastaavat säädösten vaatimuksia, kuten rakennusoikeus-, paloturvallisuus-, esteettömyys- ja asuntosuunnittelusäädöksiä. Näin myös itse lupakäsittely nopeutuu huomattavasti. Lehdon tavoitteena on olla mukana kehittämässä uusia menettelytapoja tietomallipohjaiselle lupakäsittelylle suurimmissa kunnissa ja sitä kautta olla myötävaikuttamassa vakioitujen ja yhdenmukaisten toimintatapojen yleistymiseen koko Suomessa. Tietomallipohjainen rakennuslupakäsittely tehostaa rakennuslupatoimintaa. Se myös osaltaan parantaa mahdollisuuksia kuntien rakennusvalvontojen väliselle yhteistyölle. Lehto Group digitaalisen toimialamurroksen kärjessä Lehto Group on tekemässä rakennusalan digitaalista toimialamurrosta strategisen kärkihankkeen kautta, jossa keskitytään rakennusprosessin toimintatavan uudistamiseen. - Tietomallipohjainen rakennuslupakäsittely on loistava mahdollisuus päästä hyödyntämään digitalisaatiota heti rakennushankkeen alusta lähtien. Talousohjatun tietomallintamisen lähtökohtana ovat laadukkaat tietomallit, joten olemme panostaneet merkittävässä määrin laadunvarmistuksen kehittämiseen. Siirrymme tiedolla johtamiseen - digitaalinen asiointi ja tiedon tehokas hyödyntäminen luovat rakennusalalle merkittäviä mahdollisuuksia, kommentoi Lehto Groupin digijohtaja Tiina Talvitie. Pilottiprojekti toteutetaan yhteistyössä Solibrin (www.solibri.com), Evoltan (www.evolta.fi) ja Sova3D:n (www.sova3d.fi) kanssa. Pääsuunnittelijana projektissa on Kari Selonen Arkkitehtipalvelu Oy:n Helsingin toimipisteestä. Lisätiedot: Pekka Virkamäki Rakennusvalvontajohtaja Vantaan kaupungin rakennusvalvonta 050 559 2082 pekka.virkamaki@vantaa.fi Tiina Talvitie Digijohtaja Lehto Group Oyj 040 734 7850 tiina.talvitie@lehto.fi

K-Rauta lanseeraa Remonttimestarit, jotka auttavat remontti-ideoiden toteuttamisessa

K-Raudan tutkimuksen* mukaan suomalaiset ovat taitavia remontoimaan itse, mutta suuremmissa remonteissa toivotaan usein apua. Asiakkaiden tarpeeseen vastatakseen K-Rauta lanseeraa kauppoihinsa entistä kattavampaa tukea remontoinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Remonttimestari on K-Raudan koulutettu työntekijä, jonka tehtävänä on tehdä remontti K-Raudan asiakkaalle mahdollisimman helpoksi. Remonttimestari voi esimerkiksi neuvoa ja opastaa asiakasta sopivien materiaalien valinnassa tai tarvittaessa hakea remontin tekemiseen parhaiten soveltuvat ammattilaiset omasta paikallisesta verkostostaan. ”Monille K-Raudan asiakkaista sisustaminen ja kodin laittaminen ovat intohimo. Kuitenkin kyselymme mukaan lähes kolmasosa suomalaisista on sitä mieltä, ettei osaa juurikaan remontoida. Lanseerasimme viime syksynä Remonttineuvonnan, joka on kanava saada apua mihin tahansa kysymykseen remontointiin ja pieniin korjaustöihin liittyen. Remonttineuvonta on osoittautunut erittäin suosituksi. Nyt laajennamme tukeamme kattamaan myös remontin vaiheet tarvittaessa alusta loppuun. K-Rauta-kauppojen koulutetut Remonttimestarit ovat jälleen yksi askel kohti tavoitettamme tehdä remontoinnista mahdollisimman helppoa”, K-Raudan ketjujohtaja Olli Pere kertoo. Työhönsä erikoiskoulutettuja K-Raudan Remonttimestareita on yhteensä 28 K-Rauta-kaupassa eri puolilla Suomea. Remonttimestarin tehtäviin kuuluu asiakkaiden remontin suunnittelutyö ja tarvittaessa remontin eri vaiheiden projektinhallinta ja koordinointi remontin ostaneen asiakkaan ja remontin toteuttavan yhden tai useamman urakoitsijan kanssa. Vahva paikallinen verkosto apuna K-Rauta-kauppiaat ja myymälöissä työskentelevät Remonttimestarit tuntevat paikkakunnan asiakastarpeet ja urakoitsijat hyvin, sillä paikalliset urakoitsijat ja alan ammattilaiset tarjoavat K-Raudalle omia palvelujaan remontoinnin ja rakentamisen saralla sekä asioivat säännöllisesti K-Rauta-kaupoissa myös asiakkaina. Näin K-Raudan kautta ostetun remontin toteuttavat usein kyseisen alueen luotettavat ammattilaiset. ”Luotettavuus, paikallisen asiakastarpeen tunnistaminen ja asiantunteva palvelu ovat K-Raudan ehdottomia vahvuuksia. K-Rauta-kauppojen Remonttimestari tietää ja tuntee paikalliset asiakkaat ja heidän tarpeensa sekä pystyy kaupan verkoston avulla löytämään asiakkaan remonttitoiveen toteuttamiseen parhaan mahdollisen tekijän”, Pere toteaa. K-Raudan teettämän tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että suomalaiset suhtautuvat remontointiin pääosin luottavaisesti, mutta siihen liittyy paljon kysymyksiä ja epävarmuuttakin erityisesti suuremmissa remonteissa. Lisäksi lähes puolet vastaajista kertoo tarvinneensa joskus remontointiapua jossain vaiheessa remonttia. * K-Raudan Näin Suomi remontoi -kyselytutkimuskokonaisuuden toteutti Cint K-Raudan toimeksiannosta elokuussa 2017, ja siihen vastasi 2 002 suomalaista. Samassa yhteydessä K-Rauta toteutti Pitäisikö rempata -barometrin, johon vastasi 1 010 suomalaista. Molemmat tutkimukset ovat edustavia vastaajajoukon iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Katso lista K-Rauta-kaupoista, joissa työskentelee Remonttimestari:k-rauta.fi/remonttimestari  Varaa aika alueesi Remonttimestarille tai kysy mitä vaan remontoinnista. K-Raudan maksuton Remonttineuvonta: k-rauta.fi/remonttineuvonta  Remonttineuvonnan puhelinnumero: 044 700 1000, avoinna arkisin klo 8-16. Lisätietoja: K-Rauta-ketjun ketjujohtaja Olli Pere, p. 050 306 3698, olli.pere@kesko.fi Viestintäjohtaja Jessica Diktonius, K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kauppa, p. 040 709 9176, jessica.diktonius@kesko.fi

YIT allekirjoitti Plaza Lotus Groupin kumppanuusyhtiön kanssa sopimuksen hotellin rakentamisesta Pietariin

YIT on allekirjoittanut urakkasopimuksen hotellin ensimmäisen vaiheen rakentamisesta Pietarin eteläosaan Plaza Lotus Groupin kumppanuusyhtiön, OOO Novyi Vekin, kanssa. Kohde rakennetaan Moskovski-kaupunginosaan, Kuptshino-metroasemaa vastapäätä olevalle tontille. Urakan ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu neljä 7–21-kerroksista rakennusta, joissa on 534 hotellihuonetta. Lisäksi rakennetaan maanalainen parkkihalli, sekä pysäköintipaikkoja polkupyörille ja liikuntaesteisten autoille. Hotellin ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen tulee toimistotiloja. Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt alkavat toisella vuosineljänneksellä 2018 ja valmistuvat toisella vuosineljänneksellä 2020. Urakka kirjataan vuoden 2018 toisen neljänneksen tilauskantaan. Osapuolet ovat sopineet, ettei kaupan arvoa julkisteta. Plaza Lotus Group toimii hotellin sijoittajana ja rakennuttajana. Plaza Lotus Group rakentaa tällä hetkellä hotelliverkostoa yhdessä kumppaneidensa kanssa. ”YIT on luotettava ja asiakaslähtöinen kumppani, joka rakentaa laadukkaasti, pysyy aikataulussa ja toimii työturvallisuussäännösten mukaisesti. YIT urakointiliiketoiminnalle Plaza Lotus Group on merkittävä uusi asiakas ja kumppani”, kertoo Urakointi, Venäjä -divisioonan johtaja, Tapio Särkkä. Lisätietoja:Tapio Särkkä, johtaja, Urakointi, Asuminen Venäjä -segmentti, puh. +7 812 718 3486, tapio.sarkka@yit.ruHanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi 

Helsinkiin odotetaan ennätyksellistä risteilykesää

Kuva:Joona Saaresto Helsinkiin ennustetaan kesällä 2018 saapuvaksi lähes 300 kansainvälistä risteilyalusta. Helsinki Helpit jalkautuvat kaduille heti risteilykauden alussa. Kansainvälisten ennusteiden mukaan Itämeren suosio risteilykohteena tulee kasvamaan entisestään lähitulevaisuudessa. Helsingin risteilykausi tulee olemaan jälleen ennätyksellisen vilkas. Pääkaupunkiin odotetaan saapuvaksi lähes 300 risteilyalusta ja yli puoli miljoonaa kansainvälistä risteilymatkailijaa. Risteilykauden avaa viiden tähden alus MS Hanseatic, joka saapuu Eteläsatamaan 24. huhtikuuta. Kesän kiireisin risteilypäivä tulee olemaan 2. heinäkuuta, jolloin Helsinkiin rantautuu kuusi alusta ja lähes 10 000 risteilyvierasta. Tuleva risteilykausi heijastelee osaltaan Helsingin matkailun kasvua. Vuonna 2017 pääkaupunkiin saapui 266 aluksen saattelemana 478 000 risteilyvierasta. ”Helsingin matkailu kasvaa hyvää vauhtia ja kansainvälisten risteilyalusten määrien lisääntyminen kertoo omalta osaltaan siitä, että Helsinki kiinnostaa. Mikäli kaikki odotetut alukset saapuvat Helsinkiin, se tarkoittaa lähes 13 prosentin kasvua alusten määrässä ennätykselliseen edelliskesään nähden,” kertoo Helsinki Marketingin toimitusjohtaja Laura Aalto. Kansainväliset risteilyvieraat vilkastuttavat myös paikallisten palveluntarjoajien kaupankäyntiä. Vuonna 2017 tehdyn rahankäyttötutkimuksen mukaan yksi risteilyvieras jättää viiden tunnin vierailullaan Helsinkiin keskimäärin 63,70 euroa. Viime vuoden risteilyvieraat toivat Helsinkiin yhteensä noin 32 miljoonaa euroa. Helsinki Helpit jalkautuvat ensimmäistä kertaa jo toukokuussa Matkailuneuvonnan kesätyöntekijät, Helsinki Helpit, ovat tuttu näky pääkaupungin kaduilla ja risteilysatamissa. Helpit aloittavat työnsä portaittain toukokuussa, jotta risteilyvieraita pystytään palvelemaan jo heti kauden alusta.  ”Tarve jalkautuneelle matkailuneuvonnalle risteilysatamissa on kasvanut ja tämän vuoksi osa Helsinki Helpeistä aloittaa työnsä jo toukokuun alussa. Pääosin Helpit liikkuvat kaupungilla 28. toukokuuta alkaen,” Aalto jatkaa. Jalkautuneen matkailuneuvonnan lisäksi risteilyvieraita palvellaan toukokuusta lähtien uudessa matkailuneuvonnan toimipisteessä rautatieasemalla sekä Helsingin Stockmannille. Itämerelle ennustetaan yhä kiihtyvää kasvua Kansainvälisten risteilymatkustajien määrä on kasvanut Itämerellä 1,2 miljoonaa vuodesta 2016. Vuodelle 2018 ennustetaan 8,4 prosentin kasvua matkustajamäärässä edellisvuoteen verrattuna. Itämeren risteilykaupunkien verkoston Cruise Balticin mukaan risteilyalukset kuljettavat maailmanlaajuisesti vuosittain 27 miljoonaa matkustajaa ja tämän ennustetaan kasvavaan 40 miljoonaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Viileät risteilykohteet, kuten Itämeri, tulevat verkoston mukaan kasvattamaan suosiotaan aikaisempaa enemmän. Risteilyaluksia tullaan siirtämään Itämerelle ja Aasiaan Välimeren ja Karibianmeren sijaan. Risteilymatkustamisen globaaleissa suuntaviivoissa keskeisiksi teemoiksi nousevat Cruise Balticin mukaan kestävä matkailu, hyvinvointi ja älykkäät matkasovellukset. Yhteystiedot:Laura AaltoToimitusjohtaja, Helsinki Marketinglaura.aalto@hel.fiPuh. 040 507 9660 Ennätyksellisen risteilykauden vieraat toivat Helsinkiin yhteensä noin 32 miljoonaa euroa Helsingin matkailu nousi kaikkien aikojen kasvuennätykseen 

Helsingin massiivinen sairaalahanke rakennetaan Peikon DELTABEAM® -liittorungolla

  Peikko Group Oy:n suomalainen tytäryhtiö Peikko Finland Oy on valittu liitososatoimittajaksi Siltasairaala-hankkeeseen Helsingissä. Tilaus käsittää 12,5 kilometriä DELTABEAM®-liittopalkkeja, sekä 1 600 tonnia liittopilareita ja muita rungon teräsrakenteita. Peikon toimitukset kohteeseen alkavat elokuussa 2018, ja jatkuvat vuoteen 2020 asti. Sairaala aloittaa toimintansa vuoteen 2023 mennessä. Siltasairaala tulee korvaamaan Töölön sairaalan sekä muodostamaan yhdessä jo toimivien Tornisairaalan ja Kolmiosairaalan kanssa huomattavan sairaalakompleksin. Siltasairaalan kokonaispinta-ala on 68 700 m2, ja sen hankekehittäjänä toimii HUS. Team Integrated, neljän arkkitehtitoimiston yhteenliittymä, vastaa arkkitehtonisesta suunnittelusta. Pääurakoitsija on SRV Rakennus Oy, ja rakennesuunnittelusta vastaa A-Insinöörit Oy. Siltasairaala-hankkeessa käytetään ns. Big room –toimintamallia, joka kokoaa suunnittelijat, rakennusliikkeet, sijoittajat sekä loppukäyttäjät säännöllisesti samaan työtilaan sujuvan yhteistyön mahdollistamiseksi.   “Hankkeen aikataulun kannalta rungon valmistuminen on avainasemassa. Teräsrunko yhdessä Peikon DELTABEAMin® sekä komposiittipalkkien kanssa oli paras ratkaisu paitsi asennusnopeuden vuoksi, mutta myös siksi, että Peikon ratkaisu mahdollistaa matalat välipohjat helpottaen talotekniikan asennusta. Sairaalahankkeissa talotekniikalle tehdään isoja tilavarauksia, joten asia on merkittävä”, kuvailee SRV Rakennus Oy:n projektipäällikkö Mirja Serenius. “Peikko ja SRV Rakennus Oy ovat tehneet useissa sairaalahankkeissa menestyksekästä yhteistyötä jo vuosien ajan. Kun hanke vaatii muuntojoustavia ja avoimia tilaratkaisuja matalilla välipohjilla rakentamisen nopeudesta tinkimättä, on Peikon DELTABEAM®-liittorunko täydellinen valinta”, kertoo Peikko Group Oy:n toimitusjohtaja Topi Paananen. Lisätietoja: Topi Paananen, toimitusjohtaja, Peikko Group Oy, GSM: 050 384 3001, sähköposti: topi.paananen@peikko.com  Esa Rusila, toimitusjohtaja, Peikko Finland Oy, GSM:  050 084 4063, sähköposti: esa.rusila@peikko.com Jakelu: Keskeinen media, Peikon internetsivut DELTABEAM®-liittorunko on Peikon liittopalkkijärjestelmä joka soveltuu kaikenlaisiin rakennuksiin. Se mahdollistaa joustavat pohjaratkaisut rakennuksen elinkaaren ajan sekä vaivattomat LVI- ja sähköasennukset. DELTABEAM®-liittorungon avulla kerroskorkeutta voidaan pienentää jopa 500 millimetriä, jolloin rakennuksen tilavuus pienenee ja energiatehokkuus paranee. DELTABEAM®-liittorungon avulla voidaan toteuttaa helposti myös erilaisia ulokkeita ja muita haastavia julkisivumuotoja ilman paikallavalua.  Peikko Group lyhyesti: Peikko Group Oy on johtava maailmanlaajuinen betonirakenteiden liitostekniikkaan ja liittorakenteisiin keskittyvä yritys. Peikon innovatiiviset ratkaisut tekevät asiakkaiden rakennusprosessista helpomman, nopeamman ja turvallisemman. Peikolla on tytäryhtiöt 30 maassa Aasian-Tyynenmeren alueella, Euroopassa, Kiinassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Amerikassa, ja sertifioitua tuotantoa 7 maassa. Suomen liiketoiminnasta vastaa Peikko Finland Oy. Peikko Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 188 miljoonaa euroa. Peikko on vuonna 1965 perustettu perheyhtiö ja sen palveluksessa on yli 1 600 ammattilaista. Lisätietoja: www.peikko.com.

Finavia jatkaa Tampere-Pirkkalan pitkäjänteistä kehittämistä: lentoliikennealueen laajentaminen hyvässä vauhdissa

– Huhtikuussa käynnistyneiden töiden lähtökohtana on lentoliikenteen sujuvuus ja turvallisuus sekä ympäristövaikutusten vähentäminen. Saamme kentälle merkittäviä parannuksia sekä nykyisille toimijoille että tulevaisuuden tarpeisiin, sanoo lentoaseman päällikkö Mari Nurminen Finaviasta. Nurmisen mukaan liikennealueen kehittämisen myötä muun muassa laajarunkokoneiden operointi, kuten Airbus A350 -tyypin, mahdollistuu tarvittaessa Tampere-Pirkkalassa. Uusi rullaustieyhteys ja lentokoneiden leveät kääntöpaikat nostavat kiitotien käyttöastetta ja mahdollistavat lentokoneiden suuremman konekoon. Peruskorjaustöitä tehdään eri puolilla lentoaseman liikennealueita: asematasoilla, kiitotiellä ja rullaustiellä. Uudistustöitä tehdään kaikkiaan noin 330 000 neliömetrin suuruisella alueella, mikä vastaa lähes 50 jalkapallokenttää. Myös muuta infrastruktuuria parannetaan. Finavia uusii hankkeen yhteydessä myös mittarilähestymisjärjestelmän (ILS), joka lisää turvallisuutta huonon näkyvyyden sääolosuhteissa. Jäänestotoiminnan ympäristövaikutuksia vähennetään rakentamalla uudet pumppaamot ja tekemällä maaperäsuojauksia. Lisäksi parannetaan kenttävalaistusta vaihtamalla rullaustien valaisimet led-teknologiaan. Näin pystytään vähentämään ympäristökuormitusta. Valaisten vaihto on osa Finavian kiihdytettyä ilmasto-ohjelmaa, jonka tavoitteena on painaa Finavian lentoasemien päästöt nollaan. Lentoliikenteessä tauko 17.7.–12.8.2018 Finavia on suunnitellut työt siten, että ne mahdollisimman vähän haittaisivat lentoliikennettä. Työt käynnistyvät vaiheittain jo huhtikuun aikana lentokenttäalueella. Rakentaminen näkyy tällöin matkustajille mm. asematasoilla. Kiitotien päällystämisen ajankohdaksi on määritelty lentoliikenteen hiljaisin ajankohta. Lentoliikenteessä on tauko 17.7.–12.8.2018, jolloin lentoasema on kiinni kiitotien päällystämisen ajan. Tampere-Pirkkalan lentoasema avataan uudistettuna 13. elokuuta 2018, jolloin lennot nousevat lentoon ja laskeutuvat uutuuttaan hohtavan kiitotien kautta. Finavia on investoinut Tampere-Pirkkalaan yli 21 miljoonaa euroa Finavia on panostanut Tampere-Pirkkalan lentoaseman kehittämiseen viime vuosina yli 21 miljoonaa euroa. Nyt käynnissä olevan kehitystyön lisäksi Finavia on satsannut muun muassa molempien terminaalien matkustajatilojen ja -palvelujen parantamiseen sekä ympäristövaikutusten vähentämiseen. Tampere-Pirkkalan kehityshanke pähkinänkuoressa ·  Investoinnin suuruus: 15 000 000 euroa ·  Uudistustöiden pinta-ala: 330 000 neliömetriä ·  Asematason laajennus: 22 000 neliömetriä ·  Kiitotien uudet kääntöpaikat: 8 000 neliömetriä ·  Uusi rullaustie: 150 metriä ·  Rullaustien uudet led-valaisimet: yli 150 kpl ·  Sähkökaapeloinnit: yli 10 kilometriä ·  Uudet glykolipumppaamot: 2 kpl ·  Maaperäsuojaukset: 8 000 neliömetriä ·  ILS-laitteiston uusinta Kuvia median käyttöönhttps://finavia.materialbank.net/NiboWEB/p/scpc/13114302/232918/fi

Ahlstrom-Munksjö suunnittelee noin yhdeksän miljoonaa euron investointeja taloudellisen tuloksen parantamiseen

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 23.4. 2018 klo 13:00 Ahlstrom-Munksjö on tehnyt päätöksen kahdesta investointiprojektista, arvoltaan yhteensä yhdeksän miljoonaa euroa. Molempien projektien taloudelliset tuotot ovat houkuttelevia. Päätös tukee Ahlstrom-Munksjön strategista tavoitetta säilyttää johtoasema kuitupohjaisten ratkaisujen maailmanlaajuisten markkinoiden tietyissä osissa, joilla on myönteisiä kasvunäkymiä ja joita tukevat kestävästi kehittyviä markkinoita edistävät tekijät. Nämä projektit eivät vaikuta olennaisesti tämän vuoden investointisuunnitelmaan. Vuoden 2018 investointiohjeet, jotka julkaistiin 13. helmikuuta 2018, eivät muutu. Laminaattipaperin laadun parannusinvestointi Dettingenin tehtaalla Saksassa Decor-liiketoiminta-alueella yhtiö investoi noin 5 miljoonaa euroa parantaakseen Dettingenissä valmistetujen esikyllästettyjen laminaattipaperien laatua. Investoinnin avulla voidaan tarjota kevyempiä papereita ja vahvistaa edelleen liiketoiminnan johtavaa asemaa esikyllästetyissa laminaattipapereissa. Projektin arviodaan saatavan päätökseen vuoden 2018 lopussa. Ahlstrom-Munksjö on maailman johtava paperipohjaisten pintamateriaalien valmistaja laminaattilattioihin- ja huonekaluihin sekä sisustukseen. Investointi toimitusaikojen lyhentämiseen ja kustannusten alentamiseen Pont Audemerin tehtaalla Ranskassa Specialties-liiketoiminta-alueella yhtiö investoi noin 4 miljoonaa euroa steriilikääreiden jatkojalostuslinjan jälleenrakentamiseen Pont Audemerin tehtaalla Ranskassa. Materiaalilla suojataan sairaalavaatteita ja instrumentteja. Investointi sisältää uuden arkkileikkurin ja poimutuslinjan asennuksen sekä automatisoidun pakkauslinjan valmiille tuotteille. Investointi, joka valmistuu vuoden 2019 toisella neljänneksellä, parantaa liiketoiminnan kilpailukykyä alhaisempien kustannusten sekä lyhyempien toimitusaikojen myötä. Specialties-liiketoiminta-alue valmistaa elintarvike- ja juomapakkausmateriaaleja, laboratoriosuodattimia, bioteknologian diagnostiikkamateriaaleja, veden puhdistusmateriaaleja, teippituotteita sekä terveydenhuollon kankaita. Lisätietoja:

Glastonin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018: Tilaukset kasvoivat 23 %, vertailukelpoinen liikevoitto edellisvuoden tasolla

Tämä tiedote on tiivistelmä Glastonin tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tiedote on myös saatavilla Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.  Glaston julkaisi 26.3.2018 IFRS 15 -tuloutustandardin mukaiset oikaistut tiedotvuodelta 2017. Glaston soveltaa uutta tuloutusstandardia täysin takautuvasti 1.1.2018 alkaen, ja siten osavuosikatsaus1.1–.31.3.2018 raportoidaan sekä 2018 toteutuneiden että 2017 vertailulukujen osalta uuden standardin mukaisesti.  TAMMI-MAALISKUU 2018 · Saadut tilaukset kasvoivat 23 % ja olivat 26,5 (21,6) miljoonaa euroa. · Maaliskuun lopun tilauskanta oli 36,0 (39,8) miljoonaa euroa. · Liikevaihto oli 24,8 (26,6) miljoonaa euroa. · Vertailukelpoinen käyttökate oli 1,7 (1,8) miljoonaa euroa eli 7,0 (6,9) % liikevaihdosta. · Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,0 (1,1) miljoonaa euroa eli 4,0 (4,1) % liikevaihdosta. · Sijoitetun pääoman tuotto ROCE oli 6,7 (8,6) %. · Osakekohtainen tulos oli 0,002 (0,003) euroa. · Korolliset nettovelat olivat 7,7 (3,0) miljoonaa euroa. GLASTONIN NÄKYMÄT ENNALLAANEdeltävän kuuden kuukauden tasainen tilauskertymä ja myönteinen markkinakehitys luovat hyvät edellytykset kannattavalle kasvulle vuonna 2018. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2017. (Koko vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa uuden IFRS 15 -tuloutusstandardin mukaisesti). TOIMITUSJOHTAJA ARTO METSÄNEN:”Glastonin vuosi käynnistyi vauhdikkaasti. Ensimmäisen neljänneksen tilaukset kasvoivat 23 % 26,5 miljoonaan euroon, mikä on yleisesti hiljaiselle vuoden alulle hyvä taso. EMEA-alueella oli paljon aktiviteettia, ja Aasian myyntialueella nähtiin vahvaa kehitystä. Pohjois-Amerikan tilaukset jäivät viime vuodesta.Liikevaihto oli 24,8 miljoonaa euroa, joka on 7 % vähemmän edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon laskuun vaikutti viime vuonna myyty esikäsittelyliiketoiminta sekä dollarin heikkous. Vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisvuoden tasolla: 1,0 miljoonaa euroa. Strategiamme mukaisesti jatkoimme panostuksiamme tuotekehitykseen ja erityisesti tuotteidemme ja palveluidemme digitalisuuteen sekä kehittyviin lasiteknologioihin. Alkuvuodesta digitaalisissa huoltopalveluissa otettiin edistysaskelia erityisesti ennakoivan kunnossapidon alueella. Kehittyvät Teknologiat -yksikössä Heliotrope-nanoteknologiahanke eteni suunnitelmien mukaisesti. Prototyyppilinja hyväksyttiin maaliskuussa, ja elektrolyyttimateriaalin testauksessa edistyttiin. Mikäli projektin viimeiset vaiheet toteutuvat suunnitellusti, voi ensimmäisen pilottilinjan tilaus tapahtua jo tänä vuonna. Älylasin potentiaali on mittava ja älylasimarkkinoiden ennustetaan kasvavan lähivuosina merkittävästi. Alamme teknologiajohtajana osallistumme Kehittyvät Teknologiat -yksikön puitteissa aktiivisesti uusien lasiteknologioiden kehittämiseksi ja niiden soveltamiseksi käytäntöön. Heliotrope-projektin lisäksi yksikössä on vireillä lähes kymmenen hanketta ajoneuvo-, aurinkoenergia- ja ilmailuteollisuuteen liittyen. Kehittyvät Teknologiat -yksikön liiketoiminnan rakentamisella on erityisen suuri rooli Glastonin kasvussa ja omistaja-arvon kasvattamisessa seuraavan 3─5 vuoden aikana.” AVAINLUVUT oikaistu oikaistu  31.3.2018  31.3.2017  31.12.2017 Tilauskanta, milj. euroa 36,0 39,8 34,1Saadut tilaukset, milj. euroa 26,5 21,6 103,7Liikevaihto, milj. euroa 24,8 26,6 109,7Käyttökate, (EBITDA), 1,7 1,8 8,0vertailukelpoinen, milj. euroaKäyttökate (EBITDA), 7,0 6,9 7,3vertailukelpoinen, %liikevaihdostaLiikevoitto (EBIT), 1,0 1,1 5,0vertailukelpoinen, milj. euroaLiikevoitto (EBIT), 4,0 4,1 4,6vertailukelpoinen, %liikevaihdostaKauden voitto/tappio, milj. euroa 0,3 0,7 2,6Osakekohtainen tulos, EUR 0,002 0,003 0,014Liiketoiminnan rahavirta, milj. -6,6 -3,8 0,1euroaSijoitetun pääoman tuotto, %, 6,7 8,6 9,2suhteutettuna koko vuodentulokseksiBruttoinvestoinnit, milj. euroa 0,3 0,4 2,3Omavaraisuusaste, % 49,0 44,9 44,7Velkaantumisaste, % 34,7 40,2 35,7 TOIMINTAYMPÄRISTÖLasinjalostusmarkkinat olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä suhteellisen vilkkaat, ja erityisesti koneliiketoiminnan markkinat käynnistyivät vauhdilla. EMEA-alueella markkina-aktiviteetti jatkui korkealla tasolla. Pohjois-Amerikassa markkinat tasaantuivat, ja Etelä-Amerikassa markkinat jatkuivat hiljaisina. Aasian markkina-alueella kehitys oli varsin positiivista Tyynenmeren alueella.MACHINESKoneliiketoiminnan vuosi käynnistyi vauhdikkaasti ja erityisesti EMEA-alueen ja Aasian markkinat olivat aktiiviset. Positiivisin markkina-alue oli EMEA, jossa karkaisulinjojen tilaukset lähes kaksinkertaistuivat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vahvinta kehitys oli Keski-Euroopassa. Venäjällä markkinoiden vilkastuminen jatkui.Aasian markkina-alueella asiakkaiden aktiviteetti oli edelleen hyvällä tasolla etenkin Tyynenmeren alueella. Muutaman vuoden tauon jälkeen Japaniin solmittiin karkaisukonekauppa. Kiinassa varovaisen myönteinen kehitys jatkui, ja isojen lasinjalostajien aktiviteetti oli kasvussa. Pohjois-Amerikassa kysyntä on hyvä, mutta tilausten määrä notkahti tilapäisesti ensimmäisellä neljänneksellä. Etelä-Amerikassa markkinat olivat edelleen vaimeat.Kehittyvät TeknologiatVuoden ensimmäisellä neljänneksellä yksikön toiminta keskittyi Heliotrope-linjan testaukseen ja suurempien lasikokojen ajamiseen. Lisäksi materiaalikehityksessä edistyttiin uuden elektrolyyttikoostumuksen kautta, ja uusi materiaali kesti hyvin vaaditut testit. Yksi tuotteen merkittävimmistä kilpailueduista jo markkinoilla oleviin tuotteisiin nähden on huomattavasti edullisempi hinta. Kehitystyön edetessä tuotantokustannukset ovat edelleen linjassa alkuperäisen mukaisesti. Linjan kehityksessä edetään viimeiseen testivaiheeseen seuraavien kuukausien aikana.   Heliotrope-hankkeen lisäksi Glaston kävi neuvotteluja projekteista ajoneuvo-, aurinkoenergia- ja ilmailuteollisuuteen. Tuotantolinjojen lisäksi keskusteluja käytiin laajemmista tehdassuunnittelupalveluista. SERVICESVilkkaan neljännen vuosineljänneksen jälkeen huoltoliiketoiminnan markkinat käynnistyivät rauhallisesti. EMEA-alueella ja Pohjois-Amerikassa päivitystuotteiden kysyntä oli hyvällä tasolla. Yhdysvaltoihin myytiin useita karkaisulinjojen modernisointituotteita, ja Kanadaan myytiin ohjausjärjestelmän päivityspaketti. EMEA-alueella Italiaan myytiin kapasiteettia lisäävä modernisointituote. Ohjausjärjestelmän päivitystuotteita myytiin muun muassa Saksaan ja Algeriaan. Etelä-Amerikan markkinoilla oli havaittavissa varovaista piristymistä, ja Paraguayhin myytiin laminointilinjan modernisointipaketti. Huoltopalveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla.NÄKYMÄT ENNALLAANVuoden 2018 alusta lähtien lasinjalostusmarkkinoiden aktiviteetti oli hyvä. Glastonin tilauskertymän kehityksessä tapahtui positiivinen käänne neljänneksen lähestyessä loppuaan, ja myönteisen markkinakehityksen arvioidaan jatkuvan. Maailmantalouden vahvat kasvuodotukset tukevat tätä näkemystä. Investointipäätöksiä mietitään edelleen pitkään, mikä voi aiheuttaa tilausten viivästymistä ja vaihtelua neljänneksittäiseen tilauskertymään. Edeltävän kuuden kuukauden tasainen tilauskertymä ja myönteinen markkinakehitys luovat hyvät edellytykset kannattavalle kasvulle vuonna 2018. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2017. (Koko vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa uuden IFRS 15 -tuloutusstandardin mukaisesti). TIEDOTUSTILAISUUSTiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 23.4.2018 klo 14.00 yhtiön tiloissa osoitteessa Lönnrotinkatu 11, Helsinki.Lisätiedot:toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 500talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh. 010 500 500 GLASTON OYJ ABPAgneta SelroosViestintäjohtajaGlaston Oyj AbpGlaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vastaamme globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin. Lisäksi hyödynnämme uusia teknologioita, jotka tuovat lasiin älyä ja kestäviä ratkaisuja. Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme niin parasta tietotaitoa kuin viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Deleten alihankkijapäivässä vastuullisuus ykkösteemana

Päivän avasi konsernijohtaja Tommi Kajasoja johdon terveisillä, jonka jälkeen liiketoimintajohtaja Kimmo Palomäki kertoi Deleten Purkupalvelut-liiketoiminnasta ja lakiasiainjohtaja Janika Vilkman toi juridisen näkökulman yhteistyöhön alihankkijoiden kanssa. Aamupäivän antiin kuului niin ikään Deleten hankinnan Yhteistyötä ja työtä yhdessä -teema, jossa pureuduttiin vastuullisuuteen Deleten työssä ja työmailla. – Vastuullisuus on keskeinen osa kaikkea Deleten toimintaa. Meillä on käytössämme vastuullisia liiketapoja edistävät toimintaperiaatteet, joita kaikkien Deleten hyväksi työskentelevien tulee noudattaa. Tavoitteenamme on olla Pohjoismaiden paras ympäristöpalveluja tarjoava yritys ja olemme toimintaperiaatteidemme mukaan vastuullisia myös siinä, miten yhteistyökumppanimme toimivat, linjaa Deleten hankintapäällikkö Timo Turkkinen. Työ- ja ympäristöturvallisuus päivän keskeinen teema Alihankintapäivässä yksi keskeinen vastuullisuuden teema oli turvallisuus, johon tutustuttiin HSEQ-päällikkö Janne Haaksluodon johdolla. Turvallisuus- ja ympäristömyönteisen ajattelutavan luominen sekä ympäristöä kunnioittavaan, turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön tähtäävien toimintojen aktivoiminen on osa vastuullisuustyötä Deleten alihankkijaverkostossa. – Työturvallisuus kuuluu kiinteästi Deleten toimintaan osana valmentavaa johtamista. Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -tavoitteeseen ja kiinnitämme erityistä huomiota myös alihankkijoidemme turvallisuusjohtamiseen. Työturvallisuutemme painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa eli riskit ja vaarat pyritään poistamaan mahdollisuuksien mukaan ennakolta. Alihankintapäivä on yksi työkalu meille päästä turvallisuustavoitteisiimme, kertoo HSEQ-päällikkö Janne Haaksluoto Deleten turvallisuustyöstä. – Deleten kumppanina asiakkaamme voi olla varma siitä, että palveluidemme riskit ja ympäristövaikutukset on minimoitu ja niitä seurataan jatkuvasti. Oman henkilöstömme ja alihankkijoidemme osaaminen on avainasemassa vastuullisuuden kehittämisessä, summaa Turkkinen Alihankintapäivää asiakashyödyn kautta. Kiitos kaikille päivää osallistuneille kumppaneillemme.

Kiinan pehmopaperijättiläinen osakkaaksi -­ Finnpulp aloittaa tehtaan perussuunnittelun

Finnpulpin suunnitteleman biotuotetehtaan perussuunnittelu on käynnistynyt. Yhtiön tuotantolaitos tullaan rakentamaan Kuopion Sorsasalosta varatulle tontille, jonka asemakaavan korkein hallinto-oikeus vahvisti tämän vuoden tammikuussa. Maailman suurimman pelkästään havupuun käyttöön perustuvan biotuotetehtaan perussuunnittelu kestää noin vuoden. Nyt aloitettava työ on esivaihe, jonka pohjalta yhtiön tavoitteena on tehdä lopullinen investointipäätös ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Samalla alkaisivat myös rakennustyöt tehdastontilla. Osakkaaksi yksi Kiinan arvostetuimmista metsäteollisuusyhtiöistä Finnpulpin omistajat rahoittavat noin 15 miljoonan euron esisuunnitteluvaiheen. Ennen suunnittelun aloittamista yhtiö on laajentanut omistuspohjaansa. Yhtiön yhdeksi omistajaksi on tullut Kiinan merkittävin pehmopaperivalmistaja, Hengan International. Yhtiön Finnpulpiin tekemä 11,7 miljoonan euron sijoitus oikeuttaa 36,5 prosenttiin osakekannasta. Tulevaisuudessa sillä on mahdollisuus kasvattaa osuuttaan yhtiöstä aina 49 prosenttiin asti. Hong Kongin pörssissä noteeratun Henganin osuus maan kasvavista pehmopaperimarkkinoista on 20 prosenttia (Nielsen, 2016). Pitkälti perustajaperheen edelleen johtama yhtiö on valittu useissa kansainvälisissä foorumeissa arvostetuimpien kiinalaisten yhtiöiden joukkoon niin taloudellisen johtamisen, innovaatioiden kuin ympäristö- ja työnantajavastuiden kantamisen osa-alueilla. Samanaikaisesti Henganin osakkaaksi tulon kanssa aikaisemmat omistajat MTK ja Grizzly Hill Capital ovat kasvattaneet sijoituksiaan yhtiöön. Molempien osuus yhtiöstä on 11,5 prosenttia. Toiveena ympäristöluvan vahvistuminen kesään mennessä Aluehallintovirasto myönsi Finnpulpille ympäristöluvat Kuopion Sorsasaloon suunnitellulle tehtaalle vuoden 2017 maaliskuussa. Saadut lupaehdot ovat ylivertaisesti tiukimmat, mitä Suomessa ja maailmalla toimiville alan laitoksille on koskaan asetettu. Ne ovat myös selkeästi tiukemmat kuin EU:n alan parhaille käytännöille asettamat vaatimukset. Lupiin on kuitenkin tehty valituksia, jotka ovat nyt Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyssä. Ratkaisua niihin odotetaan tulevan kesän aikana. Lainvoimaisen ympäristöluvan saaminen on hankkeen seuraavien vaiheiden toteutumisen perusedellytys.   Finnpulpin hanke on toteutuessaan maailman suurin havusellutehdas. Kokonaisuudessaan 1,4 miljardin euron tehdasinvestoinnin työllisyysvaikutus hankevaiheessa on 5 700 henkilötyövuotta. Valmiin biotuotetehtaan vaikutus Suomen vientituloon on +1 %, työllisyyteen 1 500 vakituista työpaikkaa Pohjois-Savossa ja koko valtakunnallisessa arvoketjussa 3 400. Toiminnan käynnistyttyä tehdasalueella tulee työskentelemään 200 henkilöä. Puuraaka-ainetta tehdas käyttää 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.                                         Maanantaina 23.4. tehtävät haastattelupyynnöt pyydetään tekemään:Brand Agency Punda, Leena Piira p. +358 44 033 7055, leena.piira@punda.fi Tiedotteeseen liittyvät lisätiedot tämän jälkeen Finnpulpin johdolta:Toimitusjohtaja Martti Fredrikson, p. +358 50 310 4400, martti.fredrikson@finnpulp.fi Hallituksen puheenjohtaja Niilo Pellonmaa, p. +358 500 211 902, niilo.pellonmaa@finnpulp.fi 

Exel Composites laajentuu Amerikkaan hankkimalla Diversified Structural Compositesin

Exel Composites Oyj on allekirjoittanut sopimuksen, jonka myötä se ostaa 100 prosenttia amerikkalaisen komposiittiyhtiön, Diversified Structural Composites, Inc. (“DSC”) osakkeista Teijin Carbon America Inc.:ltä, joka on globaalin hiilikuituvalmistaja Teijinin tytäryhtiö. DSC:llä on yksi pääasiallisesti pultruusioteknologiaa käyttävä tuotantoyksikkö Erlangerissa, Kentuckyn osavaltiossa. DSC:llä on korkeaa teknologista osaamista pultruusioon perustuvista teknologioista, jotka täydentävät hyvin Exel Compositesin omaa asiantuntemusta ja kasvustrategiaa. DSC:n tuoteportfolio koostuu hiilikuitu- ja lasikuituvahvisteisista komposiittituotteista, joita valmistetaan erityisesti tuulivoimateollisuudelle. DSC:llä on noin 90 työntekijää ja maaliskuussa 2018 päättyneen, vuoden 2017 tilikauden liikevaihto oli noin 19 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja liikevoitto lähes miljoona dollaria tappiollinen. Vuodesta 2015 tehdyt uudelleenorganisointitoimet ovat asteittain parantaneet DSC:n kannattavuutta ja nollatulos saavutettaneen vuonna 2019. “Jatkamme määrätietoisesti Exel Compositesin kasvustrategian toimeenpanoa ja DSC:n yrityskauppa on merkittävä askel aidosti globaalin markkina-aseman luomisessa. Amerikka on Aasian jälkeen toiseksi suurin komposiittimarkkina maailmanlaajuisesti, arvossa ja kasvussa mitattuna. Euroopassa asemamme on vakiintunut ja Aasiassa vahvistunut vuonna 2017 hankitun Nanjing Jianhuin myötä, joten Amerikka oli puuttuva pilari globaalin markkina-aseman tavoitteessamme,” Exel Compositesin toimitusjohtaja Riku Kytömäki sanoo. “DSC istuu erittäin hyvin Exel Compositesin strategiaan. Se keskittyy samoihin nopeasti kasvaviin segmentteihin, erityisesti tuulivoimaan ja kuljetusvälineteollisuuteen, ja avaa uusia kanavia paikallisille markkinoille, mahdollistaen toimitukset Amerikan alueen sisällä. Yhdistetyt Exel Compositesin ja DSC:n tuoteportfoliot ovat houkuttelevampia ja mahdollistavat ristiin myynnin nykyisille ja uusille asiakkaille. Arvostamme DSC:n teknologista osaamista monella keskeisellä alueella. Näemme, että teknologinen asiantuntemus yhdessä muiden toisiaan täydentävien vahvuuksien kanssa parantavat yhteistä kilpailukykyämme ja mahdollistavat synergiaetuja muun muassa teknologian siirron ja hankintaketjun optimoinnin kautta asiakkaidemme lopulliseksi hyödyksi,” hän jatkaa. DSC:n yrityskauppa tekee Exel Compositesista ainoan pultruusioyhtiön, jolla on merkittävä asema kaikilla kolmella suurella mantereella. Exel Compositesin tavoite on näin parantaa globaalin toimittajan asemaansa markkinoille. Rob Klawonn, Teijin Carbon American toimitusjohtaja, kommentoi yritysostoa ja sanoo: “DSC:n tullessa nyt osaksi Exel Composites-konsernia, Exelin globaalimpi markkina-asema sekä Teijinin kasvusuunnitelmat autoteollisuuden komposiittiratkaisujen toimittajana voivat johtaa keskinäiseen yhteistyöhön. Odotan mielenkiinnolla Exelin ja Teijinin välisten synergioiden kartoittamista useilla alueilla kuten kuljetusvälinealalla.” Yrityskaupan velaton kokonaishankintahinta on arviolta 10 miljoonaa dollaria, josta 6 miljoonaa dollaria DSC:n liiketoiminnasta ja 4 miljoonaa dollaria käyttöpääomasta. Kauppa saataneen päätökseen toukokuun 2018 aikana. Yrityskauppa rahoitetaan uudella pitkäaikaisella lainalla. Vantaalla, 23.4.2018                      Exel Composites Oyj Riku KytömäkiToimitusjohtaja

Oman auton jousto ilman huolta huollosta – liikkuvuuspalvelu Veho Go tuo uuden vaihtoehdon auton omistamiselle

Suomen suurin autoalan toimija Veho tuo markkinoille Veho Go -liikkuvuuspalvelun, joka tarjoaa uudenlaisen tavan saada juuri omaan tarpeeseen sopiva auto käyttöön. Palvelun tarkoituksena on yhdistää oman auton joustavuus yhteiskäyttöauton huolettomuuteen ilman pitkiä sitoumuksia. Veho Go:n kautta asiakas saa käyttöönsä tarpeisiinsa sopivan auton haluamakseen ajaksi, olipa tarve sitten kertaluonteinen, satunnainen tai jatkuva. Omaa palvelupakettiaan voi hallinnoida helppokäyttöisen Whim-mobiilisovelluksen kautta. Palvelun kautta valitaan, haluaako auton yhdeksi vuorokaudeksi, joustavasti 3, 7 tai 12 päiväksi kuussa tai kuukausisopimuksella jatkuvaan käyttöön. Päivä- ja kuukausitarpeiden joustavaa täyttöä varten Veho Go hyödyntää autovuokraamoketju Sixtin noin 60 toimipisteen verkostoa ympäri Suomea. Suoraan Vehon liikkeessä solmitussa vuosisopimuksessa auton saa puolestaan kiinteällä kuukausimaksulla kokonaan omaan käyttöönsä ilman omistamiseen liittyviä velvoitteita. ”Liikkuvuuden ei tarvitse tarkoittaa oman auton omistamista tai edellyttää pitkäaikaista sitoutumista. Veho Go:ssa asiakas saa nauttia autoilun parhaista puolista ilman huolta huolloista, vakuutuksista tai renkaanvaihdoista”, kertoo Vehon liikkuvuuspalveluiden päällikkö Nicholas Zaeske. Oikeanlainen auto oikeaan aikaan Veho Go poikkeaa markkinoilla jo olevista vuokra- ja yhteiskäyttöautopalveluista tarjoamalla mahdollisuuden vaihtaa paikkakuntaa nopeasti tarpeen mukaan. ”Käyttäjä voi noutaa ja palauttaa auton mille tahansa Sixtin toimipisteelle ympäri Suomea Helsingistä Ivaloon”, kuvailee Zaeske. Myös automallin vaihto on mahdollista: pienellä lisämaksulla kulkuneuvo vaihtuu pakettiautoksi muuttoreissulle tai farmariautoksi mökkiviikonloppua varten. ”Jollekin tärkeintä on ajamisen nautinto, toiselle halu päästä lasten treeneihin yllättävällä aikataululla. Kun tarve muuttuu, myös Veho Go joustaa.” Veho ottaa jo nyt askeleen tulevaisuuteen Veho Go on syntynyt Vehon halusta ennakoida liikkumisen kehitystä ja liikuttaa kestävästi. ”Tulevaisuudessa yhä useammalla suomalaisella ei ole mahdollisuutta, tarvetta tai halua omistaa autoa. Silti heillä on tarve liikkua. Tähän haluamme tarjota joustavan ratkaisun. Veho GO:n myötä yhtäkkiä autoista tuli joustavampia.” Veho henkilöautojen johtaja Petri Aarnio avaa autoilun muuttuvaa toimintaympäristöä. Veho Go:n kolme vuotta sitten alkanut kehitystyö johti vuonna 2016 pilottikokeiluun, jonka avulla Veho keräsi asiakaskokemuksia ja -toiveita. Veho on investoinut myös MaaS (Mobility as a Service) -palveluita tarjoavaan startup-yritys Maas Global Oy:hyn, joka on rakentanut liikkuvuussovellus Whimin. Syksyllä 2017 julkaistu Whim toi Vehon tuotteista valikoimaan ensimmäisenä Sixtin vuokra-autot.  Veho Go:n palveluvalikoimaa kehitetään jatkuvasti ja uusia palveluita tuodaan markkinoille jo ennen kesää. Veho Go -kotisivut: https://www.veho.fi/vehogo #vehogo #liikuttaakestävästi   Lisätietoja: Petri Aarnio, johtaja, Veho Henkilöautot, Oy Veho Ab, puh. +358 10 569 2210, petri.aarnio@veho.fi Nicholas Zaeske, Liikkuvuuspalveluiden päällikkö, Veho Oy Ab, puh. +358 10 569 2773, nicholas.zaeske@veho.fi Affe Tavasti, Liikkuvuuspalveluiden kehityspäällikkö, Veho Oy Ab, puh. +358 40 640 2700, affe.tavasti@veho.fi  Veho on suomalainen vuonna 1939 perustettu autokaupan yritys, joka toimii myös Ruotsissa ja Baltiassa. Vehon merkki- ja mallivalikoimasta löytyy jokaiselle ja jokaiseen tilanteeseen sopiva auto, huolto, varaosa tai autonvuokraus. Yrityksille Veho tarjoaa monipuoliset palvelut ja kuljetusratkaisut henkilöautoista raskaisiin kuorma-autoihin. Joskus auton omistaminen ei ole paras vaihtoehto. Silloin käytettävissä ovat Veho Go -liikkuvuuspalvelut. www.veho.fi Twitter @VehoSuomi   Facebook @Veho.Suomi LinkedIn Veho Oy Ab

K-Market Rautatienkatu uudistetaan Lahdessa

Uudistetun kaupan avajaisia vietetään torstaina 17.5.2018 klo 10.– Remontin lisäksi kaupan valikoimat laajenevat entisestään eri tuoteryhmissä. Gluteiinittomat tuotteet saavat uudistetussa kaupassa aiempaa enemmän tilaa. Asiakkaiden toiveista kaupasta löytyy tulevaisuudessa salaattibaari ja laajentunut valikoima heti syötäviä tuotteita, kertoo kauppias Leena Nykänen kaupan uudistuksesta.– Makeiset ja snacksit saavat aiempaa enemmän tilaa kaupassa ja myös niiden valikoimamäärä kasvaa. Tuoretta ja lämmintä itsepaistettua pullaa, leipää ja suolaisia tuotteita paistetaan päivittäin, sanoo Nykänen.– Remontin valmistelussa kaupan henkilökunta on päässyt mukaan remontin suunnitteluun, sanoo Nykänen.Nykänen aloitti kauppiasuransa viime kesänä, jolloin hän sai suoraan hallinnoitavakseen kolme K-Marketia Lahdessa. Remontin aikana Nykäsen kaksi muuta K-Marketia palvelevat asiakkaita normaalisti, K-Market Asema-aukio Vesijärvenkadulla ja K-Market Huovilankadulla.Lisätietoja:Leena Nykänen, p. 050 411 9613K-Market on moderni kylä- tai kaupunkiyhteisön keskus, 2020-luvun kyläkauppa, lähellä jokaista suomalaista. K-Marketissa kaikki hyvä on lähellä, asioiminen on helppoa ja nopeaa sekä palvelu ystävällistä. K-Marketin kauppias luo valikoiman ja palvelut omien asiakkaiden toiveiden mukaisesti, joten jokainen K-Market on lähialueensa asiakkaiden näköinen. Kaupassa on asiakkaille sopiva monipuolinen valikoima, kattavat palvelut sekä luotettava kilpailukykyinen hintataso. www.k-market.fi 

Caverion Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2018

Caverion Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2018 Hyvä alku vuodelle – Toiminnan parantaminen alkaa tuottaa tuloksia 1.1.–31.3.2018 · Liikevaihto: 526,8 (574,6) milj. euroa. · Oikaistu käyttökate: 10,9 (7,8) milj. euroa eli 2,1 (1,4) prosenttia liikevaihdosta. · Käyttökate: 9,9 (-2,0) milj. euroa eli 1,9 (-0,3) prosenttia liikevaihdosta. · Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 19,8 (-12,1) milj. euroa. · Kassakonversio (rullaava 12 kk): 148,2 (n.a) prosenttia. · Nettovelat/Käyttökate*: 1,8x (3,7x). · Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,01 (-0,08) euroa osakkeelta. Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu. * Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. AVAINLUVUT +--------------------------+-------+-------+-------+-------+|Milj. e  | 1–3/18| 1–3/17| Muutos|1–12/17|+--------------------------+-------+-------+-------+-------+|Tilauskanta |1 540,0|1 543,5| -0,2 %|1 491,0|+--------------------------+-------+-------+-------+-------+|Liikevaihto  | 526,8| 574,6| -8,3 %|2 275,8|+--------------------------+-------+-------+-------+-------+|Oikaistu käyttökate | 10,9| 7,8| 40,9 %| 25,8|+--------------------------+-------+-------+-------+-------+|Oikaistu | 2,1| 1,4|   | 1,1||käyttökateprosentti, % | | | | |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+|Käyttökate  | 9,9| -2,0| | 3,8|+--------------------------+-------+-------+-------+-------+|Käyttökateprosentti, %  | 1,9| -0,3|   | 0,2|+--------------------------+-------+-------+-------+-------+|Liikevoitto | 3,4| -9,6| | -26,6|+--------------------------+-------+-------+-------+-------+|Liikevoittoprosentti, %  | 0,7| -1,7|   | -1,2|+--------------------------+-------+-------+-------+-------+|Tilikauden tulos | 2,2| -9,5| | -27,0|+--------------------------+-------+-------+-------+-------+|Osakekohtainen tulos, | 0,01| -0,08| | -0,24||laimentamaton, e | | | | |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+|Operatiivinen kassavirta | 19,8| -12,1| | -8,7||ennen rahoituseriä ja | | | | ||veroja | | | | |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+|Kassakonversio (rullaava | 148,2| n.a.| | n.a.||12 kk), % | | | | |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+|Käyttöpääoma | -41,4| -21,3|-94,7 %| -30,8|+--------------------------+-------+-------+-------+-------+|Korollinen nettovelka | 47,2| 164,9|-71,4 %| 64,0|+--------------------------+-------+-------+-------+-------+|Nettovelat/Käyttökate* | 1,8| 3,7|   | 2,9|+--------------------------+-------+-------+-------+-------+|Velkaantumisaste, %  | 19,4| 106,4|   | 27,2|+--------------------------+-------+-------+-------+-------+|Omavaraisuusaste, % | 27,7| 16,7|   | 25,8|+--------------------------+-------+-------+-------+-------+|Henkilöstö kauden lopussa | 15 687| 16 679| -5,9 %| 16 216|+--------------------------+-------+-------+-------+-------+ * Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja: “Markkinatilanne kiinteistöteknisissä palveluissa on säilynyt hyvänä, ja vuosi 2018 on alkanut odotustemme mukaisesti. Strategiamme toteutus ”Kuntoon”-vaiheessa alkaa tuottaa tuloksia. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä oikaistu käyttökatteemme parani 10,9 (7,8) milj. euroon ja käyttökatteemme 9,9 (-2,0) milj. euroon. Taloudellinen asemamme vahvistui. Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja kääntyi vahvasti positiiviseksi ja parani 19,8 (-12,1) milj. euroon. Lisäksi kassakonversiomme oli 148,2 prosenttia ja  nettovelat/Käyttökate parani tasolle 1,8x laskettuna lainapankkiemme kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.  Jatkoimme valikoivaa lähestymistapaamme Projektit-liiketoiminnassamme ja Palvelut-liiketoimintamme vahvistamista. Liikevaihto laski odotusten mukaisesti. On huomionarvoista, että liikevaihtoon vaikuttivat myös negatiiviset valuuttakurssivaihtelut, pääsiäisen ajoitus ja Krantzin liiketoimintamme myynti vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Uudet tilaukset olivat hyvällä tasolla. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 1,4 prosenttia ja Projektit-liiketoiminnan liikevaihto 15,7 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa mitattuna Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi kuitenkin 1,4 prosenttia. Sekä Projektit- että Palvelut-liiketoimintayksikkö paransivat suoritustaan. Projektiliiketoiminnassa ei ollut lainkaan olennaisia ensimmäisen vuosineljänneksemme tulosta heikentäviä alaskirjauksia. Vaikka meillä on edelleen jäljellä tiettyjä projektiriskejä, odotan Projektit-liiketoiminnan parantavan merkittävästi tulostaan vuonna 2018. Divisioonat edistyivät myös kaiken kaikkiaan hyvin. Kaikki divisioonat, joilla oli merkittäviä ongelmia vuonna 2017 (Ruotsi, Saksa ja Teollisuuden ratkaisut), paransivat kannattavuuttaan ja kassavirtaansa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Saksassa suoritus oli kuitenkin edelleen kaukana tyydyttävästä. Useimmissa muissa divisioonissa kehitys oli myönteistä. Suomi, Norja ja Itävalta tekivät edelleen hyvää tulosta ja Tanska paransi suoristustaan selvästi. Toimintamme kehittämisessä keskeistä oli “Huippusuoritus kaikilla tasoilla” –painopisteemme (Must-Win) toteutus. Jatkoimme suorituksen johtamisen ohjelman ja sen neljän osa-alueen läpivientiä Palveluissa, Projekteissa, hankinnoissa ja materiaalilogistiikassa sekä kiinteissä kuluissa. Ohjelman päätavoitteena on parantaa olennaisesti toiminnallista tehokkuuttamme, asiakaslähtöisyyttämme, ketteryyttämme ja hallintajärjestelmiemme systemaattisuutta painottuen toiminnallisiin yksiköihin. Jatkoimme samanaikaisesti “Parhaat ratkaisut” –painopisteemme edelleenkehittämistä kasvattamalla resurssointia palvelutarjontamme ja uusien digitaalisten palveluidemme vahvistamiseksi. Tätä ohjelmaa edistetään usealla eri painopistealueella vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Lisäksi jatkoimme “Erinomainen asiakaskokemus” – ja “Voittajajoukkue” -painopisteidemme toteuttamista. Kun arvioi eteenpäin vuotta 2018, markkinaympäristö säilyy edelleen suotuisana. Asiakastyytyväisyytemme on parantunut ja henkilöstömme saa hyvää palautetta osaamisestaan ja palveluasenteestaan. Tämä puolestaan on johtanut parempilaatuisiin uusiin tilauksiin. Lisäksi uudistunut johtoryhmämme on osoittanut merkittävää sitoutumistaan Caverioniin tekemällä huomattavan sijoituksen yhtiön osakkeisiin. Kaikki tämä luo hyvän perustan kannattavuutemme edelleen parantamiselle.” NÄKYMÄT VUODELLE 2018 Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennetuissa ympäristöissä, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina. Palvelut Palveluiden taustalla olevan kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palvelujen ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon sekä huollon ja kunnossapidon ulkoistuksissa erityisesti julkishallinnossa, teollisuudessa ja energiasektorilla. Projektit Projektien markkinoiden odotetaan pysyvän hyvinä. Hyvän kysynnän odotetaan jatkuvan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Hintakilpailun odotetaan kuitenkin pysyvän tiukkana. Alhaisen korkotason ja rahoituksen saatavuuden odotetaan tukevan investointeja. Talotekniikan suunnittelua ja toteutusta sisältävien kokonaistoimitusten kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti suurissa ja teknisesti vaativissa projekteissa. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ovat merkittäviä markkinoiden kehitystä tukevia tekijöitä. Muutoksia ulkoiseen taloudelliseen raportointiin vuonna 2018 Caverion otti käyttöön uuden tavan liiketoimintayksikköjensä liikevaihdon raportoinnissa vuodesta 2018 alkaen. Aikaisemmin Caverion raportoi liikevaihtoa sopimusten luokittelun perusteella seuraavasti: Projektit-liiketoiminta koostui Suuret projektit – ja Tekninen asennus –liiketoiminta-alueista ja Palvelut-liiketoiminta koostui Tekninen huolto ja kunnossapito – sekä Managed Services –liiketoiminta-alueista. Vuodesta 2018 alkaen Caverion otti käyttöön liiketoimintayksikkökohtaisen seurannan perustuen tulosyksikkörakenteeseen, jossa kukin tulosyksikkö kuuluu joko Projektit - tai Palvelut-liiketoimintayksikköön. Uusi tulosyksikkörakenne mahdollistaa taloudellisen ohjauksen parantamisen Caverionissa. Caverion antaa uuden liiketoimintayksikkörakenteen vertailuluvut kullekin vuosineljännekselle tilikaudelta 2017. Uuden luokittelun perusteella Palvelut-liiketoimintayksikkö vastasi 53,1 prosenttia ja Projektit-liiketoimintayksikkö 46,9 prosenttia konsernin liikevaihdosta vuonna 2017, kun taas aikaisemman luokittelun perusteella Palvelut-liiketoiminta vastasi 52,5 prosenttia ja Projektit-liiketoiminta 47,5 prosenttia konsernin liikevaihdosta vuonna 2017. Vertailuluvut on esitetty alla oheisessa taulukossa. Tulosohjeistus vuodelle 2018 Caverionin tulosohjeistus vuodelle 2018 on muuttumaton: ”Caverion arvioi, että konsernin liikevaihto laskee edellisvuoteen verrattuna vuonna 2018 (2017: 2 275,8 milj. euroa). Caverion arvioi, että konsernin oikaistu käyttökate yli kaksinkertaistuu vuonna 2018 (2017: 25,8 milj. euroa).” Oikaistu käyttökate = Käyttökate ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä. Vertailtavuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia eriä tai liiketoimia, jotka ovat merkittäviä Caverionin taloudellisen kehityksen ymmärtämiselle vertailtaessa nykyistä kautta edellisiin kausiin. Nämä erät voivat sisältää (1) myyntivoittoja ja –tappioita divestoinneista; (2) alaskirjauksia, kuluja ja/tai tuottoja erikseen tunnistetuista riskiprojekteista; (3) uudelleenjärjestelykuluja ja (4) muita eriä, jotka Caverionin johdon arvion mukaan eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Vuonna 2018 merkittävät riskiprojektit sisältävät kolme päättynyttä Suurta projektia Teollisuuden ratkaisuissa. Caverion tulee raportoimaan näiden taloudelliset vaikutukset erikseen kohdassa ”Vertailtavuuteen vaikuttavat erät”. Oikaistut käyttökateluvut vuodelle 2017 on laskettu vastaavasti. Oikaistu käyttökate ‒ Vertailtavuuteen vaikuttavat erät +----------------------------------+------+------+-------+|Milj. e  |1–3/18|1–3/17|1–12/17|+----------------------------------+------+------+-------+|Käyttökate  | 9,9| -2,0| 3,8|+----------------------------------+------+------+-------+|Käyttökateprosentti, %  | 1,9| -0,3| 0,2|+----------------------------------+------+------+-------+|Käyttökatteeseen vaikuttavat erät | | | |+----------------------------------+------+------+-------+|-  Alaskirjaukset, kulut ja tuotot| 0,9| 9,8| 27,1||erikseen tunnistetuista | | | ||riskiprojekteista | | | |+----------------------------------+------+------+-------+|-  Uudelleenjärjestelykulut  | 0,1| | 7,3|+----------------------------------+------+------+-------+|-  Myyntivoitot ja –tappiot | | | -12,3||divestoinneista  | | | |+----------------------------------+------+------+-------+|Oikaistu käyttökate  | 10,9| 7,8| 25,8|+----------------------------------+------+------+-------+|Oikaistu käyttökateprosentti, %  | 2,1| 1,4| 1,1|+----------------------------------+------+------+-------+ Caverion julkisti 21.3.2018 pörssitiedotteella IFRS 15:n vaikutuksilla oikaistut luvut ja oikaistun käyttökatteen neljännesvuosittain vuodelle 2017 sekä IFRS 15-luvuilla päivitetyn tulosohjeistuksen vuodelle 2018. Caverion soveltaa liikevaihtonsa tulosohjeistuksessa seuraavaa ohjeistusterminologiaa. +-------------------+-------+-------+|Positiivinen muutos|Alaraja|Yläraja|+-------------------+-------+-------+| | %| %|+-------------------+-------+-------+|Kasvaa | 0 %| |+-------------------+-------+-------+|Negatiivinen muutos|Alaraja|Yläraja|+-------------------+-------+-------+| | %| %|+-------------------+-------+-------+|Laskee | | 0 %|+-------------------+-------+-------+ Caverion soveltaa oikaistun käyttökatteensa tulosohjeistuksessa seuraavaa ohjeistusterminologiaa, jonka lisäksi huomioidaan +/- 2 prosenttiyksikön vaihteluväli esitettyihin rajoihin. +------------------------+-------+-------+|Positiivinen muutos |Alaraja|Yläraja|+------------------------+-------+-------+| | %| %|+------------------------+-------+-------+|Edellisen vuoden tasolla| -5 %| 5 %|+------------------------+-------+-------+|Kasvaa | 5 %| 30 %|+------------------------+-------+-------+|Kasvaa merkittävästi | 30 %| 100 %|+------------------------+-------+-------+|Kaksinkertaistuu | 100 %| |+------------------------+-------+-------+|Negatiivinen muutos |Alaraja|Yläraja|+------------------------+-------+-------+| | %| %|+------------------------+-------+-------+|Laskee | -30 %| -5 %|+------------------------+-------+-------+|Laskee merkittävästi | | -30 %|+------------------------+-------+-------+ TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tiistaina 24.4.2018 klo 11 Suomen aikaa Hotelli Glo Kluuvissa (VideoWall-sali), Kluuvikatu 4, 2. kerros, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuutta voi seurata myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0361 viimeistään klo 10.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ”5790356 / Caverion”. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2018 Puoli- ja osavuosikatsaukset julkaistaan 25.7.2018 ja 25.10.2018. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat  ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com. CAVERION OYJ Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Kiertotalous kiinnostaa yrityksiä – tietokoneita jatkokäsittelevä 3 Step IT investoi uuteen keskukseen

Yhä useammat yritykset ovat havahtuneet IT-laitteiden jatkokäsittelyn parantavan koneiden kierrätysmahdollisuuksia ja huolehtivan niiden tietojen turvallisesta hävittämisestä. Laitteiden tietoturvallinen jatkokäsittely on keskeistä koko yrityksen tietoturvan kannalta. Kun aiemmin vanhoja tietokoneita jätettiin huolettomastikin kaappien nurkkiin, nyt ymmärretään niiden sisältävän valtavia määriä tietoa, joka on syytä hävittää asianmukaisesti. Vauhdittaakseen käytettyjen koneiden uudelleenkäyttöä 3 Step IT on avannut uuden käsittelykeskuksen Vantaalle. Keskuksessa vuokralta palautuneet laitteet tarkastetaan ja alustetaan, minkä jälkeen ne myydään uusille käyttäjille. Uusi keskus mahdollistaa käsittelymäärän tuplaamisen 200 000 koneesta 400 000 koneeseen. ”Keskuksen avulla pystymme vähentämään IT-jätteen määrää merkittävästi. Lisäksi se on tietoturvallinen keino uusia IT-laitteita, kun arkaluontoinen data ei jää esimerkiksi toimiston nurkkaan pyörimään”, kertoo 3 Step IT:n toimitusjohtaja Marko Tarkiainen. Käytetyt tietokoneet kiinnostavat myös Suomessa 3 Step IT:n suurimmat ostajakunnat käytetyille laitteille löytyvät Keski-Euroopasta, mutta markkinat kasvavat myös Suomessa. ”Nykykoneet ovat jo niin tehokkaita, että uuden koneen tuomaa lisätehoa ei välttämättä tarvita. Tänä päivänä kaksi tai kolme vuotta vanhat koneet ovat yleensä täysin käyttökelpoisia, joten olisi sulaa hulluutta laittaa ne elektroniikkajätteeksi”, Tarkiainen sanoo. Käytetyn koneen ostaminen on paitsi ekoteko, myös taloudellisesti kiinnostavaa: kolme vuotta vuokralla olleen tietokoneen hinta on noin neljänneksen uuden koneen hinnasta. Suomalaisella 3 Step IT:lla on vahva jalansija kansainvälisillä markkinoilla. Suomen lisäksi yhtiöllä on IT-laitteiden käsittelykeskuksia Ruotsissa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Malesiassa. Lisätietoja: Marko Tarkiainen, toimitusjohtaja+358 45 892 6901 Suvi Aaltonen, viestintäpäällikkö+ 358 40 570 7179Suvi.Aaltonen@3stepit.com

Työpaikat haluavat satsata turvallisuuteen – ennätysmäärä tasoluokituksen hakijoita

Tiedote 18/2018, julkaisuvapaa 24.4.2018 klo 10 – Jäsenistö oli tänä vuonna ennätyksellisen kiinnostunut tasoluokituksesta, koska hakemuksia tuli ennätysmäärä, yhteensä 103 kappaletta. Luokitukset jakautuvat melko tasaisesti kaikkiin kolmeen luokkaan, mutta joukossa on edelleen runsaasti huippuja. Nolla tapaturmaa on edelleen mahdollista, tasoluokitusta hakeneista 23 pääsi tänä vuonna nollaan tapaturmaan, toteaa Nolla tapaturmaa -foorumin ohjausryhmän puheenjohtaja, turvallisuuspäällikkö Jari Haijanen Sappi Finland I Oy:stä. Tasoluokituksessa menestyneillä työpaikoilla on vakiinnutettu yhteisiä, säännöllisiä turvallisuuskäytäntöjä. Niiden kautta turvallisuus tehdään näkyväksi arjen työssä ja siitä tulee koko työpaikan yhteinen asia. Hyviä käytäntöjä, jotka näyttävät tukevan positiivista turvallisuuskehitystä ovat esimerkiksi johdon turvallisuuskierrokset, työpaikkojen turvavartit ja kaikkien osallistuminen turvallisuushavaintojen tekemiseen. Nolla tapaturmaa -foorumi myöntää vuosittain tasoluokituksia jäsentyöpaikoilleen, jotka ovat menestyksekkäästi edistäneet työpaikkansa työturvallisuutta. Tasoluokitusta myönnettäessä tarkastellaan mm. työpaikan työtapaturmataajuutta ja tapaturmien vakavuutta. Lisäksi edellytetään, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa. Kiss My Safety – Turvallisuus on oivalluksia -seminaarissa 15.5.–16.5. Turussa kuullaan tasoluokituksen saaneilta työpaikoilta, millä keinoin he ovat onnistuneet parantamaan työturvallisuuttaan. Seminaariohjelmassa on myös muita mielenkiintoisia esityksiä työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisestä. Median edustajat ovat tervetulleita seminaariin. Seminaariohjelma: www.ttl.fi/nollis18. Median ilmoittautumiset 9.5.2018 mennessä: Työterveyslaitoksen viestintä, asiantuntija Tiina Kaksonen, tiina.kaksonen@ttl.fi, p. 050 364 3158. Työturvallisuuden tasoluokituksen saivat seuraavat työpaikat TASO I – Maailman kärjessä (28 kpl) Forssan Verkkopalvelut Oy* Ahlstrom Glassfibre Oy, Mikkelin tehdas* Ahlstrom Tampere Oy, Tampereen tehdas* Boliden Harjavalta Caruna* CP Kelco Oy* Freeport Cobalt Oy GE Power Finland Oy* Helen Sähköverkko Oy* Helsingin kaupunki, tarkastusvirasto* Hexion Oy* Kraton Chemical Oy* Leca Finland Oy* LIS Group Oy* Marioff Corporation Oy Prefere Resins Finland Oy Rolls-Royce Oy Ab* Sandvik Mining and Construction Oy, Tampere Skanska Talonrakennus Oy Pohjoinen alueyksikkö Steris Finn-Aqua Suominen Kuitukankaat Oy* ThyssenKrupp Aerospace Finland Oy* Trinseo Suomi Oy, Hamina* TAO, Turun Ammattiopistosäätiö* Työterveyslaitos* UPM Plywood Oy, Pellos 1 -vaneritehdas* UPM Plywood Oy, Savonlinnan vaneritehdas* VEO Oy Westenergy Oy Ab* TASO II – Kohti maailman kärkeä (28 kpl) Aurubis Finland Oy Cimcorp Oy DS Smith Packaging Finland Oy Eaton Power Quality Oy Ensto Finland Oy Essity Finland Oy Ab Gasum Oy konserni Helen Oy Huurre Finland Oy Kiilto Oy KONE Industrial Oy Hissitehdas Lahti Energia -konserni Lappeenrannan Energia Oy LVI-Dahl Oy Maanmittauslaitos Mölnlycke Health Care Oy Orion Oyj Oy Gustav Paulig Ab Oy Mirka Ab Patria Land Systems Oy PerkinElmer Wallac Oy, Turku Sandvik Mining and Construction Oy, Turun tehdas Savon voima Oyj Stena Recycling Oy Synthomer Finland Oy* UPM Plywood Oy, Pellos 2 –vaneritehdas Valtasiirto Oy* TASO III – Suuntana maailman kärki (22 kpl) Arkea Kunnossapito Oy Digita Oy Evonik Silica Finland Oy Fermion Oy Golder Associates Oy Herrfors Oy Ab HUS Helsingin yliopistollinen sairaala MeramaTec Oy Meyer Turku Oy Oy Primo Finland Ab Peikko Finland Oy Ponsse Oyj Remeo Oy Roal Oy Santasalo Gears Oy Stora Enso Oyj, Metsä Suomen Energia-Urakointi Oy Tampereen Sähkölaitos -konserni Turun Korjaustelakka Oy UPM Plywood Oy, Joensuun vaneritehdas UPM Plywood Oy, Kalson viilutehdas Yara Suomi Oy, Siilinjärvi * = Työpaikka päässyt nollaan tapaturmaan vuonna 2017 Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jossa tavoite on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Foorumi on toiminut vuodesta 2003. Siihen kuuluu tällä hetkellä yli 400 työpaikkaa ympäri Suomen, mikä kattaa 16% työllisestä työvoimasta Suomessa. Foorumin toimintaa koordinoi Työterveyslaitos. Lisätiedot tuotepäällikkö Tiina-Mari Monni, Työterveyslaitos, Nolla tapaturmaa –foorumin johtaja, tiina-mari.monni@ttl.fi, puh. 050 433 1607 turvallisuuspäällikkö Jari Haijanen, Sappi Finland I Oy, Nolla tapaturmaa –foorumin ohjausryhmän puheenjohtaja, jari.haijanen@sappi.com, puh.050 598 7603 www.nollis.fi@Nollatapaturmaa Tapaturmatilastot: Tapaturmavakuutuskeskus  Liitteet: Tasoluokituksen saaneiden työpaikkojen yhteystiedot, Nolla tapaturmaa -foorumin logo

WÄRTSILÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2018

HYVÄÄ KEHITYSTÄ LAITELIIKETOIMINTOJEN TILAUSKERTYMÄSSÄ JA LIIKEVAIHDOSSA Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän vuoden 2018 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://wartsilareports.com/fi-FI/2018/q1/etusivu ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com. KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-MAALISKUU 2018- Tilauskertymä kasvoi 7% 1.507 milj. euroon (1.413)- Liikevaihto kasvoi 6% 1.066 milj. euroon (1.005)- Tilaus-laskutussuhde oli 1,41 (1,41)- Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 88 milj. euroon (82), mikä vastaa 8,3% liikevaihdosta (8,1)- Tulos/osake kasvoi 0,10 euroon (0,09)- Liiketoiminnan rahavirta laski -42 milj. euroon (2)- Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 7% 5.490 milj. euroon (5.114) WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2018Vuonna 2018 Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan paranevan jonkin verran viime vuodesta. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan: Hyvä Services-liiketoiminnassa, jossa valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia. Hyvä Energy Solutions -liiketoiminnassa. Maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä ja sähkön kasvava kysyntä kehittyvillä markkinoilla tukee hajautetun ja joustavan energiakapasiteetin, kuten kaasukäyttöisen tuotannon, energian varastoinnin ja älykkään integraatioteknologian tarvetta. Vankka Marine Solutions -liiketoiminnassa. Parantuvasta tunnelmasta huolimatta merenkulun markkinaympäristö säilyy haastavana ylikapasiteetin ja rahoituksen puutteen vuoksi. Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2018 aikana 2.951 milj. euroa (2.744), ja se koostuu pääosin laitetoimituksista. Services-liiketoiminta perustuu suurilta osin päivittäiseen huoltotyöhön ja varaosakauppaan, ja arviolta vain 30% vuosittaisesta liikevaihdosta tulee sen tilauskannasta. JAAKKO ESKOLA, KONSERNIJOHTAJA "Laiteliiketoiminnoissa oli suotuisa toimintaympäristö alkuvuonna 2018. Energy Solutions -liiketoiminnan saamat tilaukset kehittyivät hyvin, sillä kehittyneissä maissa on entistä enemmän tarvetta joustaville ja älykkäille ratkaisuille, ja kehittyvillä markkinoilla puolestaan investoidaan energiainfrastruktuuriin. Kauppalaivasegmentin kasvanut kysyntä ja matkustajalaivamarkkinoiden aktiivisuus lisäsivät Marine Solutions -liiketoiminnan tilausten määrää. Vaikka taloudelliset näkymät tukevat merenkulkumarkkinoiden asteittaista elpymistä, lisääntyneen geopoliittisen epävarmuuden vaikutus asiakkaiden päätöksentekoon aiheuttaa huolta. Services-liikevaihdon kehitys oli ensimmäisellä neljänneksellä odotettua hitaampaa, koska offshore- ja kauppalaivasegmenttien asiakkaat investoivat edelleen vain välttämättömiin korjaus- ja kunnossapitotöihin. Tämän seurauksena konsernin liikevaihto painottui laitetoimituksiin, mikä heikensi kannattavuutta. Wärtsilän digitaalisen tarjonnan vahvistaminen on ensiarvoisen tärkeää yhtiön kilpailuaseman varmistamiseksi, kun toimialat muuttuvat lisääntyvän verkottumisen ja uusien liiketoimintamallien myötä. Vahvistamme tarjontaamme esimerkiksi digitaalisten kehityskeskustemme toteuttamien hankkeiden avulla. Myös Transasin hankinta oli tärkeä askel. Transas on johtava merenkulun navigointiratkaisujen, koulutus- ja simulointipalvelujen sekä laivaliikenteen ohjausratkaisujen toimittaja. Yrityshankinta perustuu Wärtsilän ohjelmistosuunnittelu- ja tekoälyinvestointeihin, ja sillä on keskeinen rooli älykkäiden ratkaisujen ja digitaalisen alustan kehittämisessä. Yrityshankinnan myötä otamme merkittävän askeleen Wärtsilän Smart Marine -vision toteuttamisessa. Smart Energy -visiomme ohella se antaa Wärtsilälle erinomaiset mahdollisuudet kehittää kestävää, matalapäästöistä taloutta." AVAINLUVUT MEUR 1-3/2 Oikaistu Muutos Oikaistu 018 1-3/2017 2017Tilauskertymä 1 507 1 413 7% 5 644 Tilauskanta kauden 5 490 5 114 7% 5 100lopussaLiikevaihto 1 066 1 005 6% 4 911 Liiketulos¹ 85 76 12% 538% liikevaihdosta 8,0 7,5 11,0Vertailukelpoinen 88 82 8% 576liiketulos% liikevaihdosta 8,3 8,1 11,7Vertailukelpoinen 98 90 9% 612oikaistu EBITA% liikevaihdosta 9,2 9,0 12,5Tulos ennen veroja 76 70 491Tulos/osake, euroa 0,10 0,09 0,63Liiketoiminnan rahavirta -42 2 430Korolliset nettovelat 438 260 234kauden lopussaBruttoinvestoinnit 37 9 255Nettovelkaantumisaste 0,21 0,13 0,10¹Vuoden 2018 ensimmäisenneljänneksenvertailukelpoisuuteenvaikuttaviin eriinsisältyi 3 milj. euroa(6)rakennejärjestelykuluja. 1.1.2018 alkaen Wärtsilä on soveltanut standardia IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista käyttäen täysin takautuvaa menettelyä. Tämä osavuosikatsaus on julkaistu uuden standardin mukaisesti, ja vertailukaudet 2017, mukaan lukien alkava tase, on oikaistu uuden standardin mukaisiksi. Wärtsilä on myös oikaissut Marine Solutions- ja Services-liiketoimintojen luvut vuodelta 2017 tiettyjen huoltotoimintojen sisäisestä siirrosta johtuen. Huoltotoimintojen siirrolla ei ole vaikutusta konsernin totaalilukuihin. Wärtsilän yhtiökokouksen 8.3.2018 hyväksymä maksuton osakeanti nosti Wärtsilän osakkeiden kokonaismäärän 591.723.390:een. Osakkeeseen liittyvät vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää. ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUSAnalyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään tiistaina 24.4.2018 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1651141&s=1&k=08BABA2B11A7ACC845A13EC528182F97 Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/4674569. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse, kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Painakaa *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja laittaaksenne äänet taas päälle. Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä. Lisätietoja: Marco WirénTalous- ja rahoitusjohtajaPuh: 010 709 5640marco.wiren@wartsila.com Natalia ValtasaariSijoittaja- ja mediasuhdejohtajaPuh: +358 10 709 5637natalia.valtasaari@wartsila.com Lehdistökontaktit: Atte PalomäkiViestintäjohtajaPuh: 010 7095 599atte.palomaki@wartsila.com Marco Wirén Atte PalomäkiTalous- ja rahoitusjohtaja               Viestintäjohtaja Wärtsilä lyhyestiWärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2017 Wärtsilän liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com

UEF väitös 4.5.: Maaseutukoulujen ympäristöt vaikuttavat positiivisesti oppilaiden virkistymisen kokemuksiin

Väitös kasvatustieteen alalta Väittelijä: KM Lea Häyrinen Aika ja paikka: 4.5.2018 klo 12, Futura-rakennus, sali F101, Joensuun kampus Kasvatustieteen maisteri Lea Häyrisen väitöstutkimuksen mukaan koulun ympäristöllä on suuri vaikutus oppilaiden virkistymiseen koulupäivän aikana. Tutkimuksen mukaan kahden maaseutukoulun oppilaat kokivat koulun pihan ja lähiympäristön luonnon tarjoavan heille lukuisia mahdollisuuksia virkistymiseen. Virkistymisen Häyrinen määritteli tunnetilana, joka syntyy hyvää oloa tuottavan toiminnan kautta. Toiminta poistaa stressiä ja jännittyneisyyttä palauttaen luovuuden tilan. Koulujen luontoympäristöt ja sosiaaliset suhteet luovat puitteet virkistymiselle Tutkimukseen osallistui kolmekymmentäkaksi 9–12-vuotiasta oppilasta pienessä kyläkoulussa ja kirkonkylän koulussa. Tutkimuksessa ilmeni, että kyläkoulun oppilaat kokivat virkistyvänsä parhaiten leikkimällä luonnontilaisessa välituntipihan osassa. Kirkonkylän koulun oppilailla tällaista mahdollisuutta ei ollut ja heidän virkistymisen kokemuksensa painottuivat liikuntaan välitunneilla ja oppitunneilla, leirikoulussa ja retkillä usein rakennetussa luontoympäristössä. Myös kyläkoulun oppilaat kokivat liikunnan oppiaineena koulun pihalla ja lähiympäristössä virkistävänä. Molemmilla kouluilla luonto oli helposti saavutettavissa ja oppilailla oli pääsääntöisesti hyvä luontosuhde. Koulujen käytettävissä olleet luontoympäristöt vaikuttivat näin merkittävästi oppilaiden virkistymisen kokemuksiin. Oppilaiden sosiaalinen ympäristö muodostui tutkimuskouluilla eri tavoin. Kyläkoululla kaikki koulun oppilaat ja koko koulun henkilökunta toimivat yhdessä. Kirkonkylän koulun oppilaat ilmaisivat, että heille läheiseen ryhmään kuuluivat oman luokan oppilaiden lisäksi noin kaksikymmentä tuttua oppilasta, oma opettaja ja muutama muu opettaja. Oppilaat kokivat molemmilla kouluilla suhteet koulutovereiden kanssa hyvin tärkeäksi osaksi virkistymistään. Oppilaiden vireystasot vaihtelivat lukuvuoden aikana Tutkimuksessa selvisi, että vireystasot vaihtelivat lukuvuoden aikana rasittavien ja virkistävien asioiden suhteessa. Oppilaat kertoivat monipuolisesti vireystasoihinsa liittyvistä asioista. Häyrisen mukaan oppilaiden vireystasoja voidaan mitata, ja niiden taustalla olevia tekijöitä voidaan tunnistaa. KM Lea Häyrisen väitöskirja Virkistyminen koulupäivän aikana. Oppilaiden kokemuksia kahdessa maaseutukouluympäristössä. tarkastetaan ItäSuomen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Eila Jeronen Lapin ja Helsingin yliopistoista ja väitöstilaisuuden valvojana toimii professori Tuula Keinonen Itä-Suomen yliopistosta. Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/12952?encoding=UTF-8 Lisätietoja:Lea Häyrinen, lhayrine(at)student.uef.fi

Bonavan markkinointikampanja avaa kodin persoonalliseen tyyliin

”Lähdimme kampanjassa vahvasti koti edellä ja sellaisena, kuin se on. Tämä on jatkumo viime vuonna aloitettuun naapurustokampanjaan, jossa elämää sykkivä, energinen ja sympaattinen naapurusto toi esille tärkeän strategisen kulmakivemme. Bonava on asuntokehittäjä ja kodit ja naapurustot ovat toimintamme ydin. Koti sellaisena, kuin se usein on vaikkapa juhlien tai aamulla hyvin nukutun yön jälkeen on todellisuutta meille kaikille. Ei kiiltokuvia vaan aitoja, elettyjä hetkiä”, sanoo Maiju Koivunen-Vinkvist, markkinointipäällikkö, Bonava Suomi Oy. Kodin osto on vahvasti tunnepäätös – perinteisessä asuntomarkkinoinnissa tätä ei kuitenkaan vielä laajalti hyödynnetä. Bonava haluaa tuoda markkinoinnissaan esille eletyn elämän hetket ja vahvistaa mielikuvaa siitä, että parhaissa kodeissa ei ole kyse pelkästään upeasta arkkitehtuurista tai kauniista sisustuksesta vaan ennen kaikkea ihmisistä ja elämästä, jota niissä ja niiden ympärillä eletään. Koivunen-Vinkvist jatkaa ”Bonava lanseerattiin kesäkuussa 2016 ja tuoreimman, viime syksynä tehdyn kyselyn mukaan, bränditunnettuus kohderyhmässä oli jo 25 prosenttia, nousua edeltävästä kyselystä peräti 12 prosenttiyksikköä. Luonnollisesti haemme tähän nyt kiivaasti nousua”. Markkinointikampanja toteutetaan kaikissa kahdeksassa Bonava-maassa samanaikaisesti huhti-toukokuussa panostaen vahvasti digimarkkinointiin, tukena ulkomainonta ja printti pääsanomalehdissä. Kampanjan suunnittelusta on vastannut ruotsalainen mediatoimisto Tillsammans. Lue lisää Bonavasta  ja kohteistamme Maiju Koivunen-Vinkvist, markkinointipäällikkö, Bonava Suomi Oy, puhelin 010 400 2302 tai Joanna Linnermo-Kumpuoja, viestintäpäällikkö, Bonava Suomi Oy, puhelin 010 400 2778 tai viestinta@bonava.fi 

Alle puolella suomalaisista metsäyhtiöistä on digitaalinen liiketoimintastrategia

DigiBarometri 2018 -tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena marras–joulukuussa 2017. Vastaajat toimivat metsäyhtiöiden johtotehtävissä ja edustavat kaikkia metsäteollisuuden päätoimialoja. Tutkimusraportissa Suomen tuloksia verrataan Tiedon Ruotsissa toteuttamaan vastaavaan metsäteollisuuden tutkimukseen. Suomalaiset metsäyhtiöt ruotsalaisia edellä digitaalisten liiketoimintastrategioiden saralla Digitalisaatio on yksi keskeinen tuottavuuden parantamisen ja liiketoiminnan kehittämisen mahdollistajista. Kuitenkin vain 49 prosentilla kyselyyn vastanneista yrityksistä on digitaalinen liiketoimintastrategia – eikä kasvua vuodesta 2016 juuri tullut. Suomalaiset metsäyritykset ovat kuitenkin ruotsalaisia edellä, sillä naapurimaassa noin 43 prosentilla metsäyhtiöistä on digitaalinen liiketoimintastrategia. Miltei kaikki kyselyyn osallistuneet yritykset (97%) ovat tunnistaneet digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet. - Suomen metsäteollisuus on kasvu-uralla ja markkinoiden kehittyminen nähdään pääosin positiivisena. Yritysten on kuitenkin huolehdittava kilpailukyvystään. Yksi keino tähän on digitaaliset palvelut, ja teknologia itsessään mahdollistaa uusia innovaatioita ja liiketoimintamalleja, kertoo tutkimuksesta vastannut johtava konsultti Juha Malinen Tiedolta. - Suomalaisissa metsäyhtiöissä IT-investoinneilla arvioidaan olevan enemmän positiivista vaikutusta kilpailukykyyn kuin naapurissa: Ruotsissa vain 44 prosenttia vastaajista arvioi näin, kun Suomessa määrä oli 68 prosenttia. Kuitenkin vain 32 prosenttia suomalaisista vastaajista koki, että yrityksessä oli onnistuttu hyödyntämään digitaalisia liiketoimintamahdollisuuksia sekä liiketoimintaprosessien parantamiseen että uuden liiketoiminnan luomiseen, Malinen jatkaa. Digitalisaatiossa nähdään merkittäviä liiketoimintahyötyjä, mutta harvempi on vielä onnistunut hyödyntämään digitaalisia liiketoimintamahdollisuuksia Suomalaiset metsäyhtiöt näkevät merkittävimmät digitalisaation liiketoimintahyödyt toiminnan tehostamisessa reaaliaikaisen datan avulla (lähes 95% vastaajista) sekä käyttäjäkokemuksen parantamisessa (85%). Lisäksi hyötyjä nähdään liiketoiminnan uudistamisessa uusien teknologioiden, ohjelmistojen ja työtapojen avulla (80%) sekä big datassa isojen datamassojen analysoinnissa ja luokittelussa (lähes 80%). Tekoälyn (65%) sekä automaation ja robotisaation (62%) hyödyt liiketoiminnalle tunnistetaan, mutta niiden nähdään konkretisoituvan vasta tulevaisuudessa. Automaation ja robotisaation liiketoimintahyödyt nähdään Ruotsissa Suomea selkeästi suurempina (Ruotsissa 80%, Suomessa 62%) jo tällä hetkellä. Teollinen internet ja digitaalinen puukauppa tulevat muuttamaan metsätoimialaa Tiedon tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin myös metsätoimialan seuraavista digitaalisista läpimurroissa. Teollinen internet (esineiden internet), digitaalinen puukauppaja digitaalinen tuotemyynti tunnistetaan edelleen vahvasti seuraaviksi läpimurroiksi. - Samalla metsävaratiedon päälle rakennettavat palvelut sekä automatisointi ja robotisointi nousivat vastauksissa esille viime vuoden tutkimusta vahvemmin. Uusina läpimurtoina tunnistettiin tekoäly ja lisätty todellisuus. Nykymahdollisuuksista tarkemmalla tiedolla, tiedon tehokkaalla käytöllä ja tiedon varaan rakentuvilla uusilla toimintamalleilla pystytään parantamaan myös metsätoimialan kilpailukykyä, Malinen summaa. Lataa DigiBarometri 2018-raportti täältä: http://pages.tieto.com/DigiBarometer_2018_FI.html Ruotsi (myös englanniksi): http://pages.tieto.com/DigiBarometer_2018_SE.html  Lisätietoja antaa: Juha Malinen, johtava konsultti, Metsätoimiala, Tietotel: 040 837 8967, juha.malinen(at)tieto.com Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi

Kohtuullisesti.fi uudistui – testaa tietosi annosmääristä

Sivustolla käytiin viime vuonna eniten tutustumassa siihen, paljonko on annos ja paljonko on liikaa. Sivustoa kehitettiin palautteen perusteella ja uudella sivustolla voi nyt testata esimerkiksi tietämyksensä alkoholijuomien annosmääristä. Kohtuullisesti.fi-sivusto perustettiin vuonna 2012. Kohtuullisesti.fi-tunnusta käytetään myös kotimaassa valmistetuissa alkoholituotemerkkien pakkauksissa sekä alkoholituotteiden mainonnassa. Panimoala on jo vuosia halunnut aktiivisesti kehittää juomatapakulttuuria kohti vastuullista kohtuukulutusta ja lähemmäs eurooppalaista juomakulttuuria. Kohtuullisesti.fi jatkaa Kännissä olet ääliö -kampanjalla aloitettua vastuullisuustyötä. Alkoholinkulutus laskee koko Euroopassa Alkoholinkulutus on vähentynyt vuodesta 2007 ja alaikäisten alkoholinkulutus on laskenut koko 2000-luvun. Sen sijaan ikääntyneiden alkoholinkulutus on kasvanut ja he juovat nykyään enemmän kuin 20 vuotta sitten. Alkoholinkulutuksessa tapahtuu vastaavia muutoksia Euroopassa yleisesti riippumatta siitä, millaista alkoholipolitiikkaa eri maissa on harjoitettu. ”Uusi alkoholilaki vahvistaa yleiseurooppalaista trendiä, jossa kulutus siirtyy väkevistä juomista kohti mietoja. Ensimmäisien kuukausien perusteella voidaan jo nyt sanoa, etteivät vakavimmat uhkakuvat lain muutoksesta toteutuneet. Erityisen ilahduttavaa on kauppiaiden viesti siitä, että alkoholittomat vaihtoehdot ovat alkuvuonna lyöneet läpi hienosti”, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Elina Ussa. Panimoliitto muistuttaa, että alkoholi ei sovi kaikille, eikä kaikkiin tilanteisiin. Alkoholi on aikuisten juoma, eikä se sovi alaikäisille. Alkoholia tulee välttää myös muun muassa liikenteessä, raskauden aikana ja ennen urheilusuoritusta. Kaikki alkoholijuomat voivat myötävaikuttaa eräiden syöpien muodostumiseen. Lisätiedot:Toimitusjohtaja Elina Ussa, p. 045 269 7711Viestintäpäällikkö Outi Heikkinen, p. 050 370 8677 www.panimoliitto.fi, www.kohtuullisesti.fi, www.maljasuomelle.fiTwitter: @panimoliitto, Facebook: /panimoliitto, Instagram: @panimoliitto http://www.panimoliitto.fi/kohtuullisesti-fi-uudistui-testaa-tietosi-annosmaarista/ Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Sen jäsenyritykset ovat Oy Hartwall Ab, Momentin Group Oy, Olvi Oyj, Red Bull Finland Oy, Saimaa Brewing Company ja Oy Sinebrychoff Ab. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto on Elintarviketeollisuusliitto ry:n toimialayhdistys.

Ahlstrom-Munksjö ostaa Caierasin erikoispaperitehtaan Brasiliassa

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 24.4.2018 KLO 9:30 Ahlstrom-Munksjö on sopinut ostavansa MD Papeisin Caierasin erikoispaperitehtaan Brasiliassa Formitex Groupilta, joka on paperi- ja kemikaaliteollisuuden ja rakennustarvikealan monialayhtiö. Ostettavan liiketoiminnon liikevaihto oli noin 80 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen käyttökate noin 13 miljoonaa euroa vuonna 2017. Velaton kauppahinta on noin 100 miljoonaa euroa. Vuotuisten synergiaetujen arvioidaan olevan noin 6 miljoonaa euroa ja koostuvat pääosin päällekkäisten liiketoimintojen tehostamisesta. Banco Citibank S.A. on sopinut ja sitoutunut järjestämään järjestelyn rahoituksen. Järjestelyn odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä ja se on ehdollinen tavanomaisille viranomaishyväksynnöille mukaanlukien oleelliset kilpailuviranomaishyväksynnät. Caieirasin tuotevalikoima sopii erinomaisesti Ahlstrom-Munksjön tuotevalikoimaan ja 80 % sen liikevaihdosta on yhteneväinen Ahlstrom-Munksjön tämän hetken tuotevalikoiman kanssa. Yritysosto vahvistaa merkittävästi Ahlstrom-Munksjön jalansijaa alueella sekä tarjoaa pitkällä aikavälillä hyviä kasvu ja toiminnan tehostamismahdollisuuksia sekä synergiaetuja. Tehdas sijaitsee Ahlstrom-Munksjön nykyisten tehtaiden – Industrial Solutions liiketoiminta-alueen Jacarein ja Filtration and Performance liiketoiminta-alueen Louveiran – lähellä. Tehdas mahdollistaa myös paikallisen koristepapereiden tuotannon vahvistaen Ahlstrom-Munksjön palvelutarjontaa ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa, jotka ovat tähän asti olleet tuonnin varassa. Kaupan myötä Ahlstrom-Munksjöstä tulee yksi maailman johtavista koristepapereiden valmistajista.ja tehdas on kilpailukykyinen alusta tulevalle kasvulle Etelä-Amerikassa. Ahlstrom-Munksjö on jo maailman johtavateippimateriaalien valmistaja, joka palvelee sekä globaaleja että paikallisia asiakkaita, ja kauppa vahvistaa tämä asemaa edelleen. Yhdistämällä Caieiraisin ja Jacarein irrokepaperin liiketoiminnot Ahlstrom-Munksjö parantaa tuotanto- ja toimitusmahdollisuuksiaan sekä kilpailukykyään. Kaupan myötä Ahlstrom-Munksjön läsnäolo kasvaa Brasiliassa ja. Sillä on kolme tehdasta Sao Paolon lähistöllä, se työllistää yli 700 henkilöä ja liikevaihto tulee olemaan noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. ”Caieiras sopii erinomaisesti meidän maailmanlaajuiseen liiketoimintaamme. Tavoitteemme on pitää johtava markkina-asemamme kuitupohjaisten ratkaisujen tarjoajana tarkoin valituilla kasvavilla markkinoilla. Meillä on runsaasti kasvumahdollisuuksia. Niitä löytyy nykyisissä liiketoimintasegmenteissä uusien tuotteiden kehityksen ja lähekkäisten liiketoimintasegmenttien kautta”, sanoo Ahlstrom-Munksjön Oyj:n toimitusjohtaja Hans Sohlström.”Kasvattamalla toimintaamme Brasiliassa parannamme entisestään erikoispaperiasiakkaiden palvelua vahvemman tarjooman ja parantuneen tehokkuuden kautta”, sanoo Industrial Solutions –liiketoiminta-alueen johtaja Daniele Borlatto. ”Tämä yritysosto vahvistaa asemaamme maailman johtavana koristepapereiden tuottajana”, sanoo Decor-liiketoiminta-alueen johtaja Tomas Wulkan.”Formitex Group näkee erikoispaperiliiketoimintojen myynnin mahdollisuutena keskittyä vahvistamaan ydinliiketoiminnakseen määrittelemäänsä kemikaaliliiketoimintaa. Ahlstrom-Munksjö soveltuu erinomaisesti Caieirasin tehtaan uudeksi strategiseksi omistajaksi, koska se pystyy laajentamaan tehtaan teknologiapohjaa ja tehostamaan kasvupotentiaalia sekä vahvistamaan kansainvälistä myyntiä”, Formitex sanoo omassa tiedotteessaan. Lisätietoja:

Ahlstrom-Munksjö: Muutoksia johtoryhmässä

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 24.4.2018 KLO 9:43 Pia Aaltonen-Forsell, Ahlstrom-Munksjön talousjohtaja sekä johtoryhmän jäsen, ottaa vastuulleen myös yhtiön viestintään ja sijoittajasuhteisiin liittyvät toiminnot nykyisten tehtäviensä lisäksi 24.4.2018 alkaen. Dan Adrianzon, joka johtaa Ahlstromin ja Munksjön yhdistymisen jälkeistä integraatiohanketta, on nimitetty henkilöstö- ja työturvallisuusasioita vastaavaksi johtajaksi (Executive Vice President, People and Safety) ja yhtiön johtoryhmän jäseneksi 24.4.2018 alkaen. Samalla hän jatkaa integraatiohankkeen johtajana. Dan Adrianzon on toiminut useissa yleisjohdon ja taloushallinnon johtotehtävissä Ahlstrom-Munksjössä ja aiemmin Munksjössä vuodesta 1998 alkaen. Vuosina 1985 - 1997 hän toimi useissa johtotehtävissä ranskalaisessa Saint Gobain -konsernissa Ruotsissa ja Ranskassa. “Muuttamalla johtoryhmän kokoonpanoa haluamme lisätä vauhtia ja kasvattaa reagointinopeuttamme. Samalla kevennämme pääkonttoritoimintojen organisaatiota ja rohkaisemme osaavia henkilöitä aktiiviseen tehtäväkiertoon. Pidän näitä kaikkia näkökohtia hyvin tärkeinä yrityksen tulevaisuuden kehityksen kannalta,” sanoo Hans Sohlström, Ahlstrom-Munksjön toimitusjohtaja. Åsa Jackson, henkilöstöhallinnosta sekä työterveys- ja turvallisuusasioista vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen, sekä Anna Selberg, viestinnästä ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen, ovat päättäneet siirtyä pois yhtiön palveluksesta. “Haluan kiittää sekä Åsa Jacksonia että Anna Selbergiä vahvasta panoksesta Ahlstrom-Munksjössä. Heillä on ollut tärkeä rooli toimintojemme kehittämisessä ja liiketoimintojen tukemisessa. Toivotan heille mitä parhainta menestystä jatkossa”, sanoo Hans Sohlström. Ahlstrom-Munksjö Oyj:n johtoryhmän kokoonpano on 24.4.2018 alkaen seuraava - Hans Sohlström, toimitusjohtaja - Sakari Ahdekivi, varatoimitusjohtaja, yrityskehityksestä vastaava johtaja - Pia Aaltonen-Forsell, talousjohtaja - Dan Adrianzon, henkilöstö- ja työturvallisuusasioista vastaava johtaja - Daniele Borlatto, Industrial Solutions -liiketoiminta-alueen johtaja - Fulvio Capussotti, Filtration & Performance -liiketoiminta-alueen johtaja - Andreas Elving, lakiasiainjohtaja - Omar Hoek, Specialties-liiketoiminta-alueen johtaja - Tomas Wulkan, Décor-liiketoiminta-alueen johtaja Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat yhtiön toimitusjohtajalle. Lisätietoja:

Täydennys Exel Compositesin 23.4.2018 klo 16:25 julkaistuun pörssitiedotteeseen koskien DSC:n yrityskauppaa

Liittyen Exel Compositesin 23.4.2018 klo 16:25 julkaistuun pörssitiedotteeseen koskien Diversified Structural Composites, Inc. (DSC”) yrityskauppaa, Exel Composites julkaisee lisätietoja DSC:n aiemmasta tuloskehityksestä ja taloudellisesta asemasta. Julkaistavat tunnusluvut perustuvat US GAAP-tilinpäätösstandardin mukaisesti laadittuihin tilikausien 2016 ja 2017 tilinpäätöksiin. Tilinpäätöksiä ei ole erikseen tilintarkastettu, mutta luvut on katselmoitu tilintarkastajan toimesta konsernitilintarkastukseen liittyen. TULOSLASKELMA Tuhatta Yhdysvaltain dollaria 1.4.2017-31.3.2018 1.4.2016-31.3.2017Liikevaihto 19 181 11 790Materiaalit ja palvelut -10 161 -5 777Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -6 083 -4 752Poistot -41 -491Liiketoiminnan muut kulut 1) -3 549 -4 899Liiketoiminnan muut tuotot 18 0Liikevoitto -635 -4 129Rahoitustuotot- ja kulut 2) -375 -184Tulos ennen veroja -1 011 -4 313Tuloverot 0 0Tilikauden tulos -1 011 -4 313 1) Liiketoiminnan muut kulut sisältävät maaliskuussa 2017 päättyneellä tilikaudella yhteensä USD 2 001 tuhatta kertaluontoisia arvonalentumiskirjauksia.2) Rahoitustuotot- ja kulut sisältävät kauppaan kuulumattomien emoyhtiölainojen korkoja USD 375 tuhatta (USD 184 tuhatta vuonna 2017). TASE Tuhatta Yhdysvaltain dollaria 1.4.2017-31.3.2018 1.4.2016-31.3.2017VARATPitkäaikaiset varatAineelliset hyödykkeet 533 0Muut pitkävaikutteiset menot 22 0Pitkäaikaiset varat yhteensä 555 0 Lyhytaikaiset varatVaihto-omaisuus 3 685 1 859Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 198 1 837Rahat ja pankkisaamiset 15 0Lyhytaikaiset varat yhteensä 7 898 3 696Varat yhteensä 8 454 3 696 OMA PÄÄOMA JA VELATOma pääomaOsakepääoma 0 0Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 15 261 15 261Kertyneet voittovarat -24 479 -20 166Tilikauden tulos -1 011 -4 313Oma pääoma yhteensä -10 228 -9 217 Pitkäaikaiset velatPitkäaikaiset korolliset velat 0 0Pitkäaikaiset korottomat velat 0 0Pitkäaikaiset velat yhteensä 0 0 Lyhytaikaiset velatLyhytaikaiset korolliset velat 0 0Ostovelat ja muut korottomat velat 1) 18 682 12 914Lyhytaikaiset velat yhteensä 18 682 12 914Oma pääoma ja velat yhteensä 8 454 3 696 1) Muut korottomat velat sisältää USD 14 113 tuhatta (USD 11 224 tuhatta vuonna 2017) kauppaan kuulumattomia velkoja (pääosin velkaa Diversified Structural Compositesin nykyiselle omistajalle). Vantaalla, 24.4.2018 Exel Composites Oyj

Nordean talousennuste: Kilpailukyky uhkaa kääntyä jälleen laskuun

Talouskasvu jatkuu tämän ja ensi vuoden reippaana, mutta sitten hyytyy. Talouskasvun painopiste on siirtymässä tuottavuudesta työllisyyteen, mikä auttaa julkista taloutta, mutta on huolestuttavaa kilpailukyvyn kannalta. Hintakilpailukyvyn paraneminen loppuu samalla, kun työmarkkinoiden pullonkaulat pahenevat. Kasvu heikkenee vuosikymmenen vaihteessa, kun työvoimapula pahenee ja vienti vähenee nousevien yksikkötyökustannusten ja hidastuvan maailmantalouden kysynnän vuoksi. - Pidämme keskeiset ennusteluvut alkuvuoden luvuissa. Talous kasvaa tänä vuonna 3 ja ensi vuonna ensi vuonna 2,5 prosenttia. Kasvun painopiste siirtyy investoinneista ja ulkomaankaupasta kotimaiseen kulutukseen, mikä hidastaa tuottavuutta ja tukee työn kysyntää, ekonomisti Tuuli Koivu kertoo. Investointien on vaikea kasvaa korkealta tasoltaan ja tuonnin kasvu kiihtyy kotimaisen ostovoiman parantuessa. Nettoviennin vaikutus kasvuun pienenee merkittävästi. Kotimainen kulutus ottaa vetovastuun, kun ansiotason nousu kiihtyy 2 prosenttiin, työllisyys kasvaa nopeasti ja inflaatio pysyy alhaisena. ”Näkymä on huolestuttava” Tämän talven palkkakierroksesta on pääekonomisti Aki Kangasharjun mukaan tulossa kallis. Suomen hintakilpailukyky on viime vuosina kohentunut, mutta voi nyt jopa kääntyä uudelleen heikkenevälle uralle. Ansiotaso nousee sekä tänä että ensi vuonna 2 prosenttia. Sen sijaan palkanmaksuvara eli tuottavuus nousee paljon vähemmän, euromaiden ansiot nousevat samaa tahtia ja euron vahvuudelle ei näy loppua. - Suhdannesyklin aikana Suomen tuottavuuskasvu käväisi nopeana, mutta on nyt työllisyyden paranemisen myötä jälleen hiipunut. On vaikea ajatella, että tuottavuuskasvu nopeutuisi lähivuosina parhaimmassakaan tapauksessa paljoa yli prosenttiin. Samalla euroalueen ansiotaso nousee Suomen tahtiin, mutta euro on käynyt kalliiksi. Dollari on edelleen heikkenemässä eikä kruunullakaan mene hyvin, Kangasharju sanoo. Maailmantalouden näkymä on juuri nyt valoisa, sillä rahapolitiikka on edelleen löysää ja Yhdysvallat ja Saksa elvyttävät myös finanssipolitiikalla. Talouskasvua merkittävästi hidastavan kauppasodan todennäköisyys on pieni. Osakkeiden luisu alkuvuoden ennätysluvuista on tulosta tilapäisistä tekijöistä eikä talousfundamentin pettämisestä. Maailmantalouden taantuman todennäköisyys kuitenkin kasvaa merkittävästi 2020-luvun alussa. - Suomessa työmarkkinoiden pullonkaulat hidastavat kasvua koko ajan enemmän. Helposti työllistyvien määrä on jo pieni, joten vaikean rakennetyöttömyyden vähentämisellä on kiire. Täsmäkoulutusta on lisättävä, muuttamista helpotettava ja kannustinloukkuja purettava, Kangasharju toteaa. Lue koko ennuste täältä . Lisätietoja:Pääekonomisti Aki Kangasharju, p. 050 5838573Ekonomisti Tuuli Koivu, p. 0400 655967Lehdistöpäällikkö Satu Malkamäki, p. 050 4481182

Lindex julkaisee kestävän kehityksen raportin vuodelta 2017

"Olen ylpeä kestävän kehityksen työmme edistyksestä. Kiitos siitä kuuluu Lindexin omistautuneille työntekijöille ja kumppaneille. Jatkamme työtä muotialan kestävän kehityksen edelläkävijänä, sillä muutos on tulevaisuuden kannalta välttämätöntä", sanoo Elisabeth Peregi, Lindexin vt. toimitusjohtaja.   Raportissa kootaan yhteen vuoden 2017 tapahtumat ja keskitytään saavutuksiin sekä yhtiön kohtaamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Koko raportti on luettavissa täältä . Raportissa esitellään Lindexin vuonna 2017 käynnistämät aloitteet ja saavutetut tulokset. Vuoden kohokohtia olivat muun muassa seuraavat aloitteet:Uusi kiertotaloutta edistävä työskentelytapa Keväällä 2017 Lindex julkaisi Re:Design-malliston, jonka tuotteet on valmistettu aiempien kausien Better Denim -vaatteista. Malliston valmistuksessa Lindex kokeili uusia kiertotaloutta edistäviä työskentelytapoja, joissa käytetään vähemmän resursseja ja pidennetään samalla vaatteen käyttöikää.  Uusi innovatiivinen tapa valmistaa denimiäLindex julkaisi Even Better Denim -mallit syksyllä 2017. Vaatteiden valmistuksesta tehtiin aiempaakin ekologisempaa, ja siinä käytettiin ympäristöystävällisempiä materiaaleja, pesumenetelmiä, värjäyksiä ja leikkauksia. Denim-vaatteet valmistettiin innovatiivisella tekniikalla, jossa tuotteen pesuun käytettiin vain kaksi litraa vettä.  Toimitusketjun tasa-arvon lisääminen Lindex käynnisti vuonna 2017 WE Women by Lindex -hankkeen, jonka myötä yritys pyrkii parantamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa toimitusketjussaan ja luomaan tasa-arvoisemman ja syrjimättömän työympäristön.  Muovikassien vähentäminenKesäkuussa 2017 Lindex käynnisti Ruotsissa yhdessä muiden vaatealan yritysten kanssa One Bag Habit- aloitteen , jonka tarkoituksena on vähentää muovikassien kulutusta ja lisätä kuluttajien tietoisuutta muovikassien negatiivisista ympäristövaikutuksista. Aloitteen myötä Lindexin muovikassikulutuksessa on tapahtunut suuri muutos ja vain noin 30 prosenttia Lindexin asiakkaista ostaa ostoksiensa yhteydessä muovikassin. 

Pylkönmäen kauppapalvelut säilyvät

– Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että Pylkönmäen kauppapalvelujen jatkajan aktiivinen etsiminen tuotti pylkönmäkeläisten kannalta hyvän lopputuloksen. Löysimme yrittäjän, jolla on halua ja kiinnostusta kiinteistön pitkäjänteiseen kehittämiseen. Keskimaa on aktiivisesti auttanut uutta omistajaa ja kauppiasta alkuun, Keskimaan ryhmäpäällikkö Jarno Minkkinen kertoo. Keskimaassa tehtiin maaliskuussa päätös Sale-liiketoiminnan lopettamisesta Pylkönmäellä ja toimintojen mahdollisesta myymisestä jatkajalle. Liiketoiminnoista kiinnostuneita jatkajaehdokkaita löydettiin useita, joiden kanssa käytiin neuvotteluita. Neuvotteluja käytiin aktiivisesti myös Pylkönmäen kyläyhdistyksen kanssa. Neuvottelujen jälkeen päädyttiin kauppakirjan allekirjoittamiseen Jani Kallionsivun kanssa. Uudella kauppiaalla Juha Kilpiöllä on yksityisenä toimiva kauppa Killinkoskella, nyt hänelle tulee Pylkönmäelle toinen yksityinen kauppa. Sopimuksen mukaisesti Keskimaan myymäläkiinteistö, kalusteet ja laitteisto siirtyvät Jani Kallionsivun omistukseen 23.5.2018. Kauppahinnassa ja siirron aikataulussa joustettiin niin, että uusi yrittäjä voi aloittaa haluamassaan aikataulussa kesän alussa. – Pylkönmäkeläisenä minulle on tärkeää, että kauppapalvelut säilyvät kotikylällä. Halukas yrittäjä oli tulossa kauppaa pitämään, kysymys oli, että kuka ottaa kiinteistön omistukseensa. Ostamalla kiinteistön halusin auttaa kauppapalveluiden jatkumisessa. Teemme myös pientä remonttia kiinteistöön, ja harkitsemme esimerkiksi ilmalämpöpumppujen asentamista. Lisäksi rakennamme jo täksi kesäksi terassin asiakkaiden käyttöön, kertoo kauppakiinteistön omistaja Jani Kallionsivu.   Jani Kallionsivun ja Juha Kilpiön mukaan myymälän toiminta pyritään käynnistämään siten, että katkos kauppapalveluissa on lyhyt. Keskimaa myy loppuun Salen vaihto-omaisuuden eli kaupan hyllyissä olevat tuotteet. – Keskimaan kanssa oli hyvä tehdä yhteistyötä. Tavoitteena on avata uusi kauppa kesäkuun alusta, ja kaupan tilat pysyvät entisessä laajuudessaan. Kassan takaa löytyy myös jatkossakin tuttuja kasvoja. Valikoimassa pyritään huomioimaan asiakkaiden toiveet sekä paikkakunnan muu tarjonta. Valikoimaan tulee pieniä muutoksia, osaa tuoteryhmistä pienennetään ja osaksi taas kasvatetaan, esimerkiksi kodin pienten käyttötavaroiden suhteen. Pylkönmäki on minulle tuttua seutua nuoruudestani, ja odotankin innolla yhteistyötä pylkönmäkeläisten kanssa. Nyt vain kaikki kauppaan käymään, innostaa kauppias Juha Kilpiö. Pylkönmäen kyläyhdistyksen Pylkön Äänen puheenjohtaja Iida Moisio on tyytyväinen kylän kaupalliset peruspalvelut turvaavan sopimuksen syntymiseen. – Olemme tyytyväisiä, että vihdoinkin Pylkönmäen kauppa-asia on saatu maaliin asti ja positiivisella tavalla. Oli mukava kuulla iloinen uutinen, että saamme kylällämme kauppapalvelut jatkumaan, kun Keskimaa lopettaa Sale-kaupan. Paljon on tehty työtä kaupan saamiseksi Pylkönmäelle monen tahon osalta. Pylkön Ääni kiittää kaikkia osapuolia, jotka ovat tehneet työtä kaupan jatkumiseksi. Etenkin iso kiitos Keskimaalle, että neuvotteluyhteys ollaan saatu pidettyä hyvänä, vaikka kauppa-asia on nostattanut tunteita puolin ja toisin, etenkin, kun päästiin hyvään lopputulokseen. Kehotankin nyt asioimaan kaupassamme, jotta kauppa säilyy jatkossakin Pylkönmäellä, Iida Moisio kannustaa. Osuuskauppa Keskimaa haluaa turvata pylkönmäkeläisten kauppapalvelut myös tämän tulevan lyhyen, parin viikon katkon aikana. - Mikäli kyytiin saadaan ilmoittautuneita, Keskimaa järjestää kerran viikossa arkipäivisin bussikuljetuksen Saarijärven S-marketiin, Jarno Minkkinen lupaa.   Lisätietoja Osuuskauppa Keskimaa, ryhmäpäällikkö Jarno Minkkinen, 050 321 2631, jarno.minkkinen@sok.fi Kauppakiinteistön omistaja Jani Kallionsivu, 040 184 7007, jani@jkallionsivu.fi Kauppias Juha Kilpiö, 0500 837 567, kilpio.juha@gmail.com

Viisuvedonlyönti: Saara Aalto pääsee finaaliin, Israel ylivoimainen voittajasuosikki

Euroviisut kisataan 8.–12.5. Lissabonissa. Peliyhtiö Unibet on julkaissut vedonlyöntikertoimensa, joiden perusteella Suomi on menossa täpärästi finaaliin. Ylivoimainen ennakkosuosikki sekä ensimmäisessä semifinaaliryhmässä että finaalissa on Israel. Saara Aallon viisuvoiton kerroin on tällä hetkellä 41,00.  Viisujen semifinaalit kisataan kahdessa erässä, ja molemmista semifinaaleista valitaan jatkoon kymmenen finalistia. Saara Aalto esiintyy ensimmäisessä semifinaalissa tiistaina 8. toukokuuta. Unibetin kerroin sille, että Suomi pääsee finaaliin on 1,80 ja kerroin sille, että Suomi jää ulos finaalista, on 1,90. Aalto on siis vedonlyönnin perusteella menossa niukasti finaaliin. Aalto saa semifinaalivoitolle kertoimen 34,00, kärjessä on Israel voittokertoimella 1,85.  – Euroviisut on viihdetapahtumien saralla suosituimpia vedonlyöntikohteitamme kaikkialla Euroopassa. Tänä vuonna Suomen kohtaloa saadaan jännittää toden teolla, sillä pääsy finaaliin on kertoimien perusteella todella täpärällä. Saara Aallon kappaleessa on kuitenkin hittipotentiaalia, ja mahdollisessa finaalissa kaikki olisi mahdollista, Unibetin Antti Tikka kommentoi. Koko kilpailun kärjessä ovat kertoimien perusteella Israel kertoimella 2,50, Bulgaria kertoimella 8,00 ja Tsekki kertoimella 10,00. Suomi saa euroviisuvoitolle kertoimen 41,00; tällä kertoimella Aalto on voittolistalla sijalla 12. Kerroin Suomen sijoittumiselle kolmen parhaan joukkoon on 11,00, ja kerroin 10 parhaan joukkoon sijoittumiselle 3,50.  Semifinaali 1 nähdään tiistaina 8.5. Yle TV2:lla klo 22 ja semifinaali 2 torstaina 10.5. klo 22. Finaali nähdään lauantaina 12.5. klo 22.00. Show’n juontavat Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah ja Catarina Furtado. Kommentaattorina paikan päällä toimii Mikko Silvennoinen. Unibetin kertoimet Euroviisut 2018 Voittaja Israel 2,50Bulgaria 8,00Tsekki 10,00Australia 12,00Viro 13,00Ranska 13,00Norja 23,00Ruotsi 26,00Belgia 34,00Kreikka 34,00Espanja 34,00Suomi 41,00Italia 41,00Hollanti 51,00Itävalta 67,00Tanska 67,00Ukraina 67,00Armenia 81,00Valko-Venäjä 81,00Kypros 81,00Portugali 81,00Azerbaidzan 101,00Saksa 101,00Liettua 101,00Moldova 101,00Latvia 126,00Venäjä 126,00Georgia 151,00Puola 151,00Serbia 151,00Englanti 151,00Albania 201,00Kroatia 201,00Makedonia 201,00Unkari 201,00Irlanti 201,00Montenegro 201,00Romania 201,00Islanti 251,00Malta 251,00Slovenia 251,00Sveitsi 251,00San Marino 501,00 Semifinaali 1 -voittaja Israel 1,85Bulgaria 5,00Tsekki 6,00Viro 7,50Belgia 15,00Kreikka 15,00Itävalta 31,00Kypros 34,00Suomi 34,00Armenia 41,00Azerbaidzan 41,00Valko-Venäjä 41,00Liettua 67,00Albania 101,00Kroatia 101,00Makedonia 101,00Irlanti 151,00Sveitsi 201,00Islanti 251,00 Paras Pohjoismaa Ruotsi 1,65Norja 3,00Suomi 6,00Tanska 8,00Islanti 51,00 Pääsee finaaliin Suomi Kyllä 1,80Ei 1,90 Albania Kyllä 4,00Ei 1,20 Armenia Kyllä 1,65Ei 2,10 Itävalta Kyllä 1,50Ei 2,40 Azerbaidzan Kyllä 1,85Ei 1,85 Valko-Venäjä Kyllä 2,30Ei 1,55 Belgia Kyllä 1,40Ei 2,75 Bulgaria Kyllä 1,12Ei 5,00 Kroatia Kyllä 6,00Ei 1,08 Kypros Kyllä 1,25Ei 3,50 Tsekki Kyllä 1,05Ei 7,50 Viro Kyllä 1,15Ei 4,50 Makedonia  Kyllä 3,50Ei 1,25 Kreikka Kyllä 1,15Ei 4,50 Islanti Kyllä 15,00Ei 1,01 Irlanti Kyllä 4,50Ei 1,15 Israel Kyllä 1,02Ei 11,00 Liettua Kyllä 1,80Ei 1,90 Sveitsi Kyllä 3,50Ei 1,25 Sijoittuu kolmen parhaan joukkoon (Suomi) Kyllä 11,00Ei 1,01 Sijoittuu 10 parhaan joukkoon (Suomi) Kyllä 3,50Ei 1,25 Lisätietoja: Antti Tikka, antti.tikka(a)kindredgroup.com Kindred Group (entinen Unibet Group) on yksi Euroopan suurimmista online-pelejä ja digitaalisia sisältöjä tarjoavista yhtiöistä. Tukholman Nasdaq OMX Nordic Exchange -pörssiin listattu Kindred Group sisältää 14 asiakasbrändiä, joilla on yli 16,5 miljoonaa asiakasta maailmanlaajuisesti. Kindred valittiin marraskuussa 2016 vuoden parhaaksi ja vastuullisimmaksi peliyhtiöksi. Kindred on Euroopan suurimpien rahapeli- ja vedonlyöntiyhteisöjen etujärjestön EGBA:n (European Gaming and Betting Association) perustajajäsen. Yhtiö on eCOGRA:n (e-Commerce Online Gambling Regulation and Assurance) auditoima ja sertifioima vastuullinen toimija. Lisätietoja yhtiöstä löytyy osoitteesta www.kindredplc.com.

Autoliiton Fillarimestarit tulevat Muuramesta

Fillarimestari-kilpailu eli FIA European Traffic Education Contest on kansainvälisen autoliitto FIA:n koordinoima, 10-12 -vuotiaille lapsille suunnattu liikenneturvallisuuskilpailu, jonka Suomessa järjestää Autoliitto. Kisaan osallistuu vuosittain yli kaksi miljoonaa eurooppalaista lasta kahdesta pojasta ja kahdesta tytöstä muodostetuissa joukkueissa. Suomessa nämä joukkueet ovat koulujen muodostamia. ”Kukaan ei voi välttyä olemasta osallisena liikenteessä. Sen takia liikennetaitojen ja asenteiden oppiminen jo pienestä pitäen on tärkeää. Autoliiton Fillarimestarikisa on yksi tapa tuoda liikennekasvatusta kouluihin hauskalla tavalla”, Autoliiton järjestöpäällikkö Taina Kytäjä-Roimu toteaa. Suomen mestaruus ratkaistiin tiistaina 24.4. Kylpylähotelli Peurungassa, Laukaassa. Kisaan oli edennyt yhteensä 19 koulun joukkueet eri puolelta Suomea viime syksynä järjestetyistä aluekarsinnoista. Kolmesta ajokokeesta ja kolmesta teoriakokeesta koostuvan kisan voitti Mäkelänmäen koulun joukkue Muuramesta. Joukkueessa kisasivat Elle Moilanen, Jenna Lilja, Eemeli Hyvönen ja Mikko Simonen. Moilanen oli samalla kisan paras tyttö ja Hyvönen paras poika. Kisassa toiseksi sijoittui Myllykankaan koulu Alajärveltä ja kolmanneksi Aseman koulu Haminasta. ”Meidän koulussa kaikki neljäsluokkalaiset osallistuvat koulun omiin karsintoihin ja sen perusteella valitaan joukkue. Joukkueen kanssa olemme sitten harjoitelleet ajamista välituntisin ja teoriaa Autoliiton nettisivuilla olevien erinomaisten harjoituskuvien avulla”, joukkueenjohtajana toiminut luokanopettaja Antti Soikkeli kertoi. Joukkuetta on valmentanut myös opettaja Raine Äyräväinen. ”Ajorastit olivat vaikeita, mutta teoriat helppoja”, voitosta silminnähden häkeltynyt Elle Moilanen totesi ja antoi kaikille pyöräilijöille vinkkejä arkiajamiseen. ”Pitää vaan noudattaa liikennemerkkejä, niin hyvin menee.” Mäkelänmäen koulun joukkue lähtee syksyllä edustamaan Suomea kansainvälisen autoliitto FIA:n järjestämään Fillarimestari EM-kisaan Budapestiin, Unkariin. Lisäksi voittajat saivat palkinnoksi uudet Helkaman polkupyörät. Tulokset: 1. Mäkelänmäen koulu, Muurame 2. Myllykankaan koulu, Alajärvi 3. Aseman koulu, Hamina 4. Vuorentaan koulu, Hämeenlinna 5. Tuurin koulu, Alavus 6.-19 Kellokosken koulu joukkue, TuusulaRuununmyllyn koulu, HämeenlinnaHakolan koulu, AlahärmäHalssilan koulu, JyväskyläSompion koulu, SodankyläLapin yliopiston harjoittelukoulu, RovaniemiJokelan koulu, PaimioKaivolan koulu, SaloVuokatin koulu, SotkamoLeivolan koulu, SotkamoSuhmuran koulu, JoensuuNiittylahden koulu, NiittylahtiTaavetin koulu, LuumäkiOtavan koulu, Mikkeli Lisätietoja: Autoliitto, Taina Kytäjä-Roimu, järjestöpäällikköPuh. 0400 877 220, taina.kytaja-roimu@autoliitto.fi Autoliitto, Jukka Tolvanen, viestintäpäällikköPuh. 040 751 1173, jukka.tolvanen(at)autoliitto.fi

Volkswagen I.D. R Pikes Peak - sähköautolla huipulle

Volkswagen Motorsport aloitti uuden aikakauden julkistaessaan 22. huhtikuuta uuden täyssähköisen superautonsa I.D. R Pikes Peakin. Tämä superauto tuottaa tehoa 500 kW (680 hv) ja vääntöä 650 Nm, painoa on vajaat 1 100 kg. Tavoitteena on lyödä sähköautojen voimassaoleva 8:57.118 minuutin ennätys 24.6.2018 starttaavassa legendaarisessa kilpailussa Pikes Peakin huipulle – kilpailu tunnetaan myös nimellä Race to the Clouds, korkean ilmanalan aiheuttaessa omat haasteensa. Saavuttaakseen uuden ennätyksen I.D. R Pikes Peak pinkaisee suoraan tulevaisuuteen: nollasta sataan 2,25 sekunnissa - nopeammin kuin Formula 1 ja Formula E -autot. I.D. R Pikes Peak paljastettiin Alésissa Ranskassa ennen ensitestiä kilparadalla. - Volkswagenin tavoite on olla sähköautoilun huipulla I.D.-mallisarjallaan. Volkswagenin osallistuminen Pikes Peakiin ei ainoastaan viitoita suuntaa moottoriurheilun kehitystyössä, sillä on myös symbolinen merkitys, kertoo Volkswagenin kehitystyöstä vastaava johtaja Frank Welsch ja jatkaa: asiakkaat ovat kautta aikojen hyötyneet moottoriurheilun parissa tehdyistä tutkimustuloksista, odotamme tämänkin projektin tuloksien olevan arvokkaita tulevien I.D.-mallien kehitystyössä. Osallistuminen Pikes Peak -kisaan on todellinen kestotesti sähköiselle voimalinjalle. - Auto on yksikertaisesti upea. Se on jo muutaman viikon ajan saanut paljon huomiota niin perinteisessä kuin sosiaalisessa mediassa, toteaa Volkswagenin myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Jürgen Stackmann. - Tämä projekti osoittaa jälleen kerran, että Volkswagen on oikealla tiellä sähköautostrategiassaan ja I.D.-mallistollaan. I.D. R Pikes Peak ja osallistuminen legendaariseen mäkikilpailuun - Pikes Peak International Hill Climb - tarjoaa Volkswagenille hienon mahdollisuuden luoda lisää mielenkiintoa sähköautoiluun, sekä emotionaalisella että urheilullisella tasolla. Päätavoite Volkswagen I.D. R Pikes Peak -mallia kehitettäessä oli löytää ideaalinen tasapaino energiakapasiteetin ja painon välille. Keskiössä ei ollut tällä kertaa, kuten kilpa-autoissa yleensä, maksimaalinen teho. Volkswagenin Pikes Peakiin suunnittelema prototyyppi kantaa nimessään kahta tunnusta: R-kirjain kertoo tehosta ja I.D.-kirjainyhdistelmä on symboli Volkswagenin uudesta, älykkäästä sähköautojen tekniikasta. -Aivan kuten sarjavalmisteisissa Volkswageneissa tulee sähköinen voimalinja yhä tärkeämmäksi myös autourheilussa, sanoo Volkswagen Motorsportin johtaja Sven Smeets. I.D. R Pikes Peakin kehitystyössä, erittäin tiukalla aikataululla, oli konsernin sisäinen yhteistyö suureksi avuksi. Saimme tukea Volkswagenin akkutuotantolaitokselta Braunschweigista ja työskentelimme yhteistyössä Wolfsburgin teknisen kehitysosaston kanssa. Insinöörien valinnaksi tuli, kuten aikanaan Pikes Peak -kisoihin 1985, 1986 ja 1987 tehdyssä sensaatiomaisessa Golf Bi-Motor -mallissa, kaksi tehonlähdettä. I.D. R Pikes Peakissa on kaksi sähkömoottoria, yhteisteholtaan 500 kW (680 hv). Kuten sarjavalmisteisissa sähköautoissa, energianvarastointiin käytetään litiumioniakkuja. Vaatimukset akkukennoille ovat korkeat: niiden tehosuhde on ratkaiseva tekijä järjestelmässä, kun tuotetaan suurta jännitettä. Toisin kuin sarjatuotantoautoissa, Motorsportin insinöörien tavoitteena ei ollut maksimaalinen toimintamatka, vaan suurin mahdollinen teho matkalla Pikes Peakin huipulle. Noin 20 prosenttia tarvittavasta sähköenergiasta kehitetään 20 kilometriä pitkän erikoiskokeen aikana. Avainsanana energian talteenotto (rekuperaatio): jarrutettaessa sähkömoottorit, jotka tässä tapauksessa toimivat generaattoreina, muuntavat osan jarrutusenergiasta sähköksi ja syöttävät sen akustoon. Yksi Pikes Peak -kisan erikoisista haasteista on, että Colorado Springsissä sijaitsevalla 19,99 kilometrin pituisella reitillä ylös huipulle, testausmahdollisuudet ovat hyvin rajoitetut ja mahdollisia vain tietyllä reitin osuudella. Siksi valtaosaa testauksesta ei tehdä varsinaisella kilpareitillä, vaan kilparadoilla. Volkswagenin Pikes Peak -ohjelman seuraava vaihe tapahtuukin Alésissa. Maailmanluokan huippukuski ja Pikes Peak -kilpailun voittoaan puolustava Romain Dumas on kuljettajana I.D. R Pikes Peakin yrittäessä rikkoa voimassa olevaa täyssähköautojen ennätystä. 39-vuotias ranskalainen Dumas rakastaa haasteita: kolmen Pikes Peak -voiton lisäksi hän on voittanut Le Mansin 24 tunnin kilpailun kahdesti. Dumas, joka nimeää autourheilun legendan Jacky Ickxin idolikseen, on syntynyt Alésissa. Startti 2 862 metriä meren pinnan yläpuolella, 1 440 metrin korkeusero, 156 mutkaa, asfalttitie, vain yksi yritys - täyssähköautojen uuden ennätyksen tekoon 24.6.2018 tulee kuljettajan olla huippukunnossa, tekniikan huippuunsa viritettynä ja ulkoisten olosuhteiden suosiolliset. Ei ole harvinaista, että kesäkuun lopulla 4 302 metrin korkeudessa Pikes Peakin huipulla lämpötila saattaa olla nollan alapuolella.

Volvo Carsin tavoitteena 50 prosentin osuus sähköautoille vuoteen 2025 mennessä

Ilmoitus on jatkoa Volvon vuonna 2017 tekemälle ilmoitukselle, jonka mukaan yhtiön kaikki uudet mallit vuodesta 2019 lähtien ovat saatavilla joko kevythybridi-, plug-in -hybridi- tai sähköversioina. Tämä tavoite asettaa yhtiön merkittäväksi tekijäksi Kiinassa, joka on maailman johtava sähköistettyjen autojen markkina-alue. Kiinan hallituksen suunnitelmissa on, että uuden energian ajoneuvot kattaisivat yli 20 prosenttia maan vuosittaisesta automyynnistä vuoteen 2025 mennessä. Tämä vastaa hallituksen ennusteiden mukaan yli seitsemää miljoonaa autoa. – Sitouduimme viime vuonna sähköistämiseen ja aloitimme valmistautumisen polttomoottorien jälkeiseen aikakauteen. Tänään vahvistamme ja laajennamme tätä sitoutumista maailman johtavalla sähköistettyjen autojen markkina-alueella. Kiinan sähköinen tulevaisuus on samalla Volvon sähköinen tulevaisuus, kertoo Volvon pääjohtaja Håkan Samuelsson. Volvo valmistaa tällä hetkellä Kiinassa S90- ja S90L T8 Twin Engine -malleja. Tällä viikolla maassa aloitetaan myös XC60 T8 Twin Engine -mallin tuotanto, mikä tarkoittaa, että pian Volvon kaikilla Kiinan tehtailla – Luqiaossa, Chengdussa ja Daqingissa – valmistetaan joko plug-in -hybridi- tai akkusähköautoja. Volvo näyttää tänään Pekingin autonäyttelyssä asemaansa alan johtavana tekijänä sähköistämisen saralla: sen kaikki esillä olevat autot ovat plug-in -hybridejä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Volvo esittelee autonäyttelyssä ainoastaan plug-in -hybridimalleja. Volvo esittelee osastollaan myös ensimmäistä kertaa yhdessä kolme maailmanlaajuisesti saatavilla olevaa SUV-malliaan, eli XC90:n, XC60:n ja uuden XC40:n. Pekingissä saa ensi-iltansa lisäksi uuden XC40:n T5-plug-in -hybridiversio. Uusi XC40 valittiin hiljattain Vuoden Autoksi Euroopassa 2018, ja se on kerännyt jo yli 60 000 tilausta vuoden 2017 lopulla tapahtuneen esittelynsä jälkeen, vaikka Volvo ei ole vielä avannut tilauskirjojaan esimerkiksi Kiinassa. XC40-mallin varhainen menestys tukee Volvon odotuksia vahvasta kysynnästä Kiinassa. Näitä odotuksia tukevat myös segmentin kasvuennusteet seuraavalta viideltä vuodelta, keskiluokan väestönkasvu sekä Kiinan BKT-näkymät. Kiina on Volvon suurin yksittäinen markkina-alue, jossa autonvalmistajan myynti kasvoi tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 23,3 prosenttia. Volvon maailmanlaajuinen myynti kasvoi samalla ajanjaksolla 14 prosenttia. Volvon autojen myynti ylitti Kiinassa viime vuonna ensimmäistä kertaa 100 000 kappaleen rajan. Uuden XC40:n lanseeraus ja Volvon syvempi sitoutuminen sähköistämiseen asettavat yhtiön hyvään asemaan sen tavoitellessa lisäkasvua maailman suurimmalla automarkkinalla. 25.4.2018 Lisätietoja: Volvo Car FinlandTiedotusjohtaja Thomas Hallbäck, thomas.hallback@volvocars.com, puh. 09-5044 5325Korkearesoluutioisia kuvia, videoita: www.media.volvocars.comwww.volvocars.fiwww.volvooceanrace.com Volvo Car Group vuonna 2017 Tilivuonna 2017 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 1 421,6 miljoonaa euroa (1 113,5 miljoonaa euroa vuonna 2016). Tuotot jakson aikana olivat yhteensä 21,3 miljardia euroa (18,3 miljardia euroa). Vuoden 2017 myynti käsitti ennätykselliset 571 577 autoa, mikä merkitsi 7,0 prosentin kasvua vuoteen 2016 verrattuna. Ennätysmyynti ja liikevoitto antavat Volvo Car Groupille eväät jatkaa toiminnan kehittämiseen tehtäviä investointeja.  Tietoja Volvo Car Groupista Volvo on toiminut vuodesta 1927 lähtien. Nykypäivänä Volvo on yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista autonvalmistajista. Yhtiön myynti oli vuonna 2017 yhteensä 571 577 autoa noin 100 maassa. Volvo on ollut kiinalaisen Zhejiang Geely Holdingin (Geely Holding) omistuksessa vuodesta 2010 lähtien. Se oli osa ruotsalaista Volvo Groupia ennen kuin amerikkalainen Ford Motor Company osti sen vuonna 1999. Geely Holding osti Volvon vuonna 2010. Volvolla oli vuonna 2017 keskimäärin noin 38 000 kokopäiväistä työntekijää. Volvon pääkonttori sekä tuotekehitys-, markkinointi- ja hallintotoiminnot sijaitsevat pääasiassa Göteborgissa, Ruotsissa. Volvon Kiinan pääkonttori sijaitsee Shanghaissa. Yhtiön päätuotantolaitokset sijaitsevat Göteborgissa (Ruotsi), Gentissä (Belgia) sekä Chengdussa ja Daqingissa (Kiina), ja moottorit valmistetaan Skövdessä (Ruotsi) ja Zhangjiakoussa (Kiina) ja korikomponentit Olofströmissä (Ruotsi).

Alma Median osavuosikatsaus tammi—maaliskuu 2018: Liikevaihto ja oikaistu liikevoitto vertailukauden tasolla ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Alma Media Oyj          Osavuosikatsaus            25.4.2018 klo 8.00 Alma Median osavuosikatsaus tammi—maaliskuu 2018: LIIKEVAIHTO JA OIKAISTU LIIKEVOITTO VERTAILUKAUDEN TASOLLA ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ  Taloudellinen kehitys tammi—maaliskuussa 2018: · Liikevaihto 92,2 (90,5) milj. euroa, kasvua 1,8 %. · Oikaistu liikevoitto 12,2 (12,6) milj. euroa, 13,2 % (13,9 %) liikevaihdosta, laskua 3,0 %. · Liikevoitto 12,9 (11,4) milj. euroa eli 14,0 % (12,6 %) liikevaihdosta, kasvua 13,2 %. · Osakekohtainen tulos 0,11 (0,09) euroa. · Alma Markets: Liiketoiminnan tulos parani huolimatta panostuksista uusille liiketoiminta-alueille · Alma Talent: Mainonnan myynnin lasku ja Ruotsin liiketoiminta painoivat tulosta · Alma News & Life: Digimainonta jatkoi ennätyksellisen hyvällä tasolla · Alma Regions: Mainosmyynnin lasku heikensi kannattavuutta AVAINLUVUT  2018 2017 Muutos 2017milj.euroa 1—3 1—3 % 1—12Liikevaihto 92,2 90,5 1,8 367,3Sisältöliikevaihto 31,0 32,1 -3,4 125,8Sisältöliikevaihto, painettu 26,7 28,0 -4,7 109,3Sisältöliikevaihto, digi 4,3 4,1 5,5 16,5Mainosmyynnin liikevaihto *) 46,3 44,3 4,6 185,8Mainosmyynti, painettu 13,9 15,7 -11,3 62,8Mainosmyynti, digi 31,9 28,0 13,6 120,5Palveluliikevaihto *) 14,8 14,2 4,8 55,7Oikaistut kokonaiskulut 80,1 78,0 2,6 320,8Oikaistu käyttökate 16,4 16,6 -1,1 67,4Käyttökate 17,1 15,4 11,1 66,9Oikaistu liikevoitto 12,2 12,6 -3,0 51,1% liikevaihdosta 13,2 13,9 13,9Liikevoitto/-tappio 12,9 11,4 13,2 46,6% liikevaihdosta 14,0 12,6 12,7Tilikauden tulos 10,4 8,9 17,4 36,7Tulos/osake, EUR (laimentamaton ja laimennettu) 0,11 0,09 16,0 0,39 Digiliiketoiminnan liikevaihto 41,7 37,1 12,2 156,6Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 45,2 41,0 42,6 *) Vertailutietoa on oikaistu mainosmyynnin liikevaihdon ja palveluliikevaihdon välillä. Toimintaympäristö vuodelle 2018 Suomen kansantalouden arvioidaan kasvavan vahvasti vuonna 2018. Alma Medialle tärkeiden itäisen Keski-Euroopan maiden, kuten Tšekin ja Slovakian, kansantalouksien arvioidaan kasvavan 3–4 %. Median rakennemuutos jatkuu vuonna 2018; mainonta ja sisältömyynti verkossa kasvaa, ja painetun median kysyntä laskee. Näkymät vuodelle 2018 (muuttumaton) Alma Media arvioi vuoden 2018 liikevaihdon pysyvän edellisvuoden 2017 tasolla ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuoden 2017 tasosta. Vuoden 2017 liikevaihto oli 367,3 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 51,1 milj. euroa. Toimitusjohtaja Kai Telanne: Raportointijaksolla Suomen talouden vahva kasvu jatkui ja kuluttajien luottamus oli korkealla tasolla. Hyvä yleinen talouskehitys ei vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kuitenkaan kääntänyt kotimaan mainonnan markkinaa kasvuun. Kantar TNS:n mukaan mediamainonnan määrä laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,3 prosenttia, muun muassa sanomalehtimainonta laski 11.0 prosenttia. Verkkomainonta kasvoi edelleen 6,9 prosenttia. Markkinan kaksijakoisuus näkyi myös Alma Median liiketoiminnassa vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Alma Median digitaalisessa transformaatiossa pisimmällä olevien liiketoimintojen liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat edelleen katsauskaudella, mutta painetun median liiketoimintojen tulokset laskivat mainonnan markkinan laskun myötä. Alma Median liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia 92,2 miljoonaan euroon ja konsernin oikaistu liikevoitto laski 3,0 prosenttia 12,2 miljoonaan euroon. Alma Markets -segmentissä kasvun ajureita olivat edelleen suotuisa kansainvälinen toimintaympäristö, vahva markkina-asema ja hyvä myyntityö itäisessä Keski-Euroopassa sekä kotimaan markkinapaikoilla. Segmentin kuluja kasvattivat muun muassa Tšekin tytäryhtiön LMC:n liiketoiminnan laajentuminen Puolaan sekä panostukset myyntiin, markkinointiin ja verkkopalvelu-uudistuksiin, esimerkiksi Etuoven mobiilipalveluun. Alma Talentin Suomen toimintojen kehitykseen vaikutti mainosmyynnin merkittävä lasku alkuvuonna poikkeuksellisen vahvan vertailukauden tammi–maaliskuun 2017 tasosta. Lasku johtui muutamien avaintoimialojen mainospanostusten pienentymisestä päättäjä- ja talousmedioissa. Myös Ruotsissa tuloskehitykseen vaikutti ammattimedian mainosmyynnin lasku. Suomen medialiiketoiminnan digitaalinen sisältömyynti ja digitilaukset kasvoivat odotetusti kompensoiden printin sisältömyynnin laskua. Alma News & Lifessä digitaalinen transformaatio on hyvässä vauhdissa digiliiketoiminnan muodostaessa 55 prosenttia segmentin liikevaihdosta. Tammi–maaliskuu oli segmentin kymmenes mainosmyynnin kasvun kvartaali. Mainosmyynti kasvoi markkinoita nopeammin ja kasvua oli kaikissa kanavissa. Kuluttajien mediakäytön muutos näkyi muun muassa videomainonnan voimakkaana kasvuna. Painetun median irtonumeromyynti jatkoi odotetusti laskuaan. Kustannuksia nostivat verkkopalveluiden kehitys sekä myynti- ja markkinointipanostukset. Alma Regionsissa mainosmyynti laski vähittäiskaupan mainonnan edelleen pienentyessä. Digiasiakkuuksien sisältömyynti on kehittynyt hyvin ja kertoo onnistuneesta palvelun ja sisällön muotoilusta digiajan asiakaskokemukseksi. Päätöksemme myydä Lapin Kansan media- ja jakeluliiketoiminta Kalevalle on hyvä ratkaisu kaikille osapuolille ja parantaa mahdollisuuksia lehtiliiketoiminnan edelleen kehittämiseksi Pohjois-Suomen alueella. Maaliskuussa julkistettu suunnitelma Alma News & Life sekä Alma Regions -liiketoimintasegmenttien yhdistämisestä vahvaksi kuluttajamediaan keskittyväksi Alma Consumer -yksiköksi tiivistää yhteistyötä Almassa, ja ennen kaikkea parantaa asiakasymmärryksen rakentamista ja palvelukykyämme suomalaisille mediakuluttajille ja mainostajille. Kiihdytämme edelleen digitalisoitumista sisällöissä, palveluissa ja mainonnassa valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Alma Median taloudellinen asema on vahva ja rahavirta hyvällä tasolla. Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 47,8 prosenttia ja nettovelkaantumisaste laski 25,4 prosenttiin. Vahva tase antaa hyvän pohjan investoinneille ja Alman kasvulle. Kuluttajien luottamus sisältöihin ja palveluihin on Alma Median toiminnan ehdoton edellytys. Yksi keskeisimmistä tehtävistämme on turvata asiakastietojen käsittelyn läpinäkyvyys ja asianmukaisuus. Olemme valmistautuneet toukokuun lopussa sovellettavaksi tulevan tietosuoja-asetuksen (GDPR) tuloon muun muassa resurssoimalla ja uudistamalla tietojenhallinta- ja käsittelyprosessejamme sekä kouluttamalla henkilöstöämme ja mainostaja-asiakkaitamme. Lisätietoja:Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873 Tiedotustilaisuus ja webcast: Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä klo 11.00–12.00 Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Paikalla on myös muuta Alma Median johtoa. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla klo 11.00 Alma Median verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset. Ilmoittauduthan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi. Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 25.4.2018 klo 13.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0360 (osallistumiskoodi: 396561) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset (webcast). Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2018 Alma Media Oyj julkaisee taloudellisia raportteja vuonna 2018 seuraavasti: - Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2018 keskiviikkona 18.7.2018 noin klo 8.00- Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2018 torstaina 25.10.2018 noin klo 8.00. ALMA MEDIA OYJ Hallitus Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Nordean tulos – ensimmäinen neljännes 2018

Konsernijohtaja Casper von Koskullin kommentti:”Teimme vuosina 2016 ja 2017 huomattavia investointeja compliance- ja riskienhallintatoimintoihimme. Lisäksi vähensimme pankin riskejä. Nämä toimet ovat vaikuttaneet sekä tuottoihin että kuluihin. Sisäiset asiat ovat vaatineet paljon huomiotamme, mutta nyt meidän on alettava jälleen keskittyä asiakastoimintaan. Tärkeimmät osat riskien vähentämisestä on tehty: Venäjän ja Shipping, Offshore and Oil Services -toiminnon riskien vähentäminen etenee hyvin ja kansainvälinen private banking -toiminta on myyty.Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä kulut vähenivät suunnitellusti, luottojen laatu oli vahvin vuoden 2007 jälkeen ja vakavaraisuutemme oli kaikkien aikojen paras. Uskomme, että konsernin tulos on vuonna 2018 aiemman arvion mukaisesti edellisvuotta parempi. Tuottoja kertyi kuitenkin ensimmäisellä neljänneksellä odotettua vähemmän, joten koko vuoden tuottotavoitteen saavuttaminen on aiempaa haasteellisempaa. Siksi keskitymme parantamaan liiketoiminnan virettä samalla kun pidämme riskit ja compliance-asiat tiukasti hallinnassa. Odotamme edelleen kulujen olevan 4,9 miljardia euroa vuonna 2018.” Vertailu Q1/2018 vs. Q1/2017 (Q1/2018 vs. Q4/2017):  · Rahoituskate pieneni 12 % ja oli 1 053 miljoonaa euroa (5 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se pieneni 9 % (5 %).  · Liiketoiminnan tuotot supistuivat 6 % ja niitä kertyi 2 315 miljoonaa euroa (kasvoivat 4 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne supistuivat 4 % (kasvoivat 4 %).   · Liiketoiminnan kulut pienenivät 3 % 1 205 miljoonaan euroon (11 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne pienenivät 1 % (11 %).  · Tulos ennen luottotappioita supistui 9 % 1 110 miljoonaan euroon (kasvoi 28 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se supistui 7 % (kasvoi 28 %).  · Nettomääräiset luottotappiot vähenivät 65 % 40 miljoonaan euroon (44 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne vähenivät 63 % (43 %).  · Liikevoitto pieneni 3 % 1 070 miljoonaan euroon (kasvoi 34 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se pieneni 1 % (kasvoi 35 %).  · Ydinvakavaraisuussuhde koheni 18,8 prosentista 19,8 prosenttiin (Q4/2017: 19,5 %).  · Kulu/tuotto-suhde heikkeni 51 prosentista 52 prosenttiin (parani 9 prosenttiyksikköä 61 prosentista).   · Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta laski 0,14 prosentista 0,07 prosenttiin (0,02 prosenttiyksikköä 0,09 prosentista).  · Oman pääoman tuotto laski 10,3 prosentista 10,0 prosenttiin (nousi 2,3 prosenttiyksikköä 7,7 prosentista).  · Osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksen jälkeen heikkeni 0,21 eurosta 0,20 euroon (parani 0,15 eurosta 0,20 euroon). Tuloslaskelmassa vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä käytetyt valuuttakurssit: DKK 7,4468, NOK 9,6366 ja SEK 9,9765. Lisätietoja: Casper von Koskull, Christopher Rees, konserninkonsernijohtaja, +46 10 157 talousjohtaja, +45 5547 23771020               Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, Kati Tommiska,+46 72 235 05 15 konserniviestintä, 09 4245 1006  Viimeisin neljännesvuositulos Nordea Bank AB:n (publ) on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot markkinoiden väärinkäytöstä annetun EU-asetuksen ja Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 25. huhtikuuta 2018 kello 8.00 Suomen aikaa.

Hybridihiusväri – Suomalainen kosmetiikkainnovaatio leviää maailmalla

SensiDO Trillion Tones by Rebecca Taylor -hybridiväri antaa jokaiselle kampaajalle ympäri maailman mahdollisuuden rikkoa perinteisiä raja-aitoja turvallisesti, sillä PPD -vapaa väri mahdollistaa myös alle 16-vuotiaiden hiusten värjäyksen kampaamoissa, eikä aina vaadi hiusten kuntoa rasittavaa esivaalennusta kirkkaiden lopputulosten saavuttamiseksi. Hybridivärin tuotekehityksen takaa löytyy amerikkalainen hiustaiteilija Rebecca Taylor, jonka mukaan myös tuotesarja on nimetty. Rebecca Taylor haastaa kampaajat kautta maailman toteuttamaan itseään ja luomaan mitä upeimpia värjäyksiä. Hybridiväri innostaa myös kampaamoasiakkaita hakemaan inspiraatiota ympäröivästä maailmasta, josta löytyy upeita sävyjä ja vivahteita, joita nyt on mahdollisuus saada omiin hiuksiin. Kampaamoissa käytettävä ammattilaisvärisarja sisältää viisi perusväriä, viisi pastelliväriä sekä valkoisen, joita yhdistelemällä kampaaja saa luotua triljoonia värejä ja sävyjä käsitellyille, käsittelemättömille ja jopa harmaille hiuksille.   Instagramin kansainvälisesti suosituimmat hiustaiteilijat toteuttivat huikeat hybridihiusvärikuvaukset Suomessa Maailman tunnetuimmat hiustaiteilijat vierailivat Suomessa huhtikuussa ja tutustuivat huikeaan tuoteinnovaatioon. Instagramista tunnetut hiustaiteilijat tekivät Trillion Tones Collab -yhteistyön yhdessä maailman seuratuimpiin hiustaiteilijoihin kuuluvan Rebecca Taylorin kanssa. Huikeat trendikuvaukset tehtiin Nokialla upeassa Tehdas 108 -miljöössä. Sosiaalinen media on luonut kansainvälisen kulttuurin, jossa myös hiustaiteilijat ovat nousseet julkisuuden henkilöiksi huimilla Instagram -seuraajamäärillään.   Rebecca Taylor | @rebeccataylorhair Los Angeles, California, USASnezhana Vinnichenko | @__SNEGGA__ St. Petersburg, RussiaKelsey Deuel | @kelseydeuelhair Los Angeles, California, USAJay Rua | @jayrua_glam Las Vegas, Nevada, USAJaymz Marsters | @jaymz.marsters Norfolk, EnglandPaul Callaghan | @paulcallaghanhair Glasgow, SkotlandCaitlin Ford | @caitlinfordhair Saint Louis, Missouri, USALena Toyer | @hairbytoyer Stockholm, SwedenAmbrosia Carey | @ambrosiacarey Portland, Oregon, USAJordan Yanatos | @pinupjordan Scotia, New York, USACaitlin Tyczka | @caitlintyczka Saint Louis, Missouri, USAKristina Cheeseman | @kristinacheeseman Saint Louis, Missouri, USACrystal Casey | @cryistalchaos Virginia Beach, Virginia, USAPiatu Puhakka | @piatupop Helsinki, FinlandAnnelie Lövgren | @hair_stylista Stockholm, SwedenJenny Strebe | @theconfessionsofahairstylist Scottsdale, Arizona, USAStevie Vincent | @ stevievincentstudios Perth, Australia   Lisätietoja: Heidi VarjorantaMarketing & Sales ManagerP. 040 847 9669heidi.varjoranta@sim.fi   Reija VilmiTuotepäällikköP. 044 542 7242reija.vilmi@sim.fi    

Handelsbanken Suomi: Tammi–maaliskuun 2018 osavuosikatsaus

”Asiakkaamme arvostavat vastuullista toimintatapaamme. Vastuullinen sijoitusneuvonta on toimintamme lähtökohta – bonukset eivät ohjaa työntekijämme ajatuksia sijoitusneuvontaprosessissa. Asiakkaiden luottamus Handelsbankeniin on vahvistunut, ja hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 20 prosenttia kahteen miljardiin euroon* edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna”, sanoo Handelsbanken Suomen johtaja Nina Arkilahti.   ”Suomen vientiteollisuuden hyvä vire näkyy Handelsbankenin yrityspalveluiden kysynnässä. Olemme onnistuneet aktiivisella ja ratkaisukeskeisellä asiakaspalvelulla vakiinnuttamaan paikkamme yritysrahoituksen kokonaisvaltaisia ratkaisuja tarjoavana kumppanina”, Arkilahti jatkaa. ”Handelsbanken on pohjoismaiden kansainvälisin pankki, ja kansainvälisen verkostomme kattava palvelutarjonta saa kiitosta asiakkailtamme. Uskon, että kansainvälisiä pankkipalveluita tarvitaan jatkossa entistä enemmän”, Arkilahti toteaa. ”Vihreä rahoitus ja vihreät joukkovelkakirjat ovat yksi nopeimmin kehittyvistä rahoitusmarkkinoiden osa-alueista ja panostamme Handelsbankenissa tähän. Haluamme olla vahvasti mukana rakentamassa tulevaisuuden vihreää rahoitusta”, Arkilahti kertoo. *) Josta 1,3 miljardia euroa Handelsbankenin hallinnoimissa rahastoissa. Handelsbankenin tuloskehitys tammi-maaliskuussa 2018 Konttoriliiketoiminta meur Q1/2018 Q1/2017 Muutos Q4/2017 MuutosTuototKorkokate 31,4 30,7 2 % 32,7 -4 %Palkkiotuotot 12,2 11,8 3 % 12,1 1 %Tuotot yhteensä 45,4 44,4 2 % 47,0 -3 %Kulut yhteensä -24,4 -22,5 8 % -24,6 -1 %Liiketulos ennen luottot. 21,0 21,9 -4 % 22,4 -6 %Luottotappiot 0,6 0,4 -5,3Tuloksenjako 4,0 3,3 21 % 4,4 -9 %Liiketulos 25,6 25,6 0 % 21,4 20 % Kulu/tuotto-suhde, % 49,4 47,2 47,9Oman pääoman tuotto, % 12,3 12,4 11,6 Handelsbanken Suomen konttoriliiketoiminnan liiketulos 25,6 miljoonaa euroa, pysyi ennallaan edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Palautuneet luottotappiot olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,4). Luottotappiotaso oli -0,12 prosenttia (-0,01). Kulu/tuotto-suhde ennen luottotappioita oli 49,4 (47,2). Oman pääoman tuotto oli 12,3 prosenttia (12,4). Tuotot kasvoivat 45,4 miljoonaan euroon (44,4). Korkokate parani hieman 31,4 miljoonaan euroon (30,7). Matalat korot ja kohonneet viranomaismaksut vaikuttavat edelleen korkokatteeseen. Palkkiotuotot kasvoivat korkeampien maksuprovisioiden sekä anto- ja ottolainausprovisioiden nousun johdosta 12,2 miljoonaan euroon (11,8). Kokonaiskustannukset nousivat 24,4 miljoonaan euroon (22,5). Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 523 henkilöä (482). Luottokannan kehitys Keskivolyymit, meur Q1/2018 Q1/2017 Muutos Q4/2017 Muutos Antolainaus Henkilöasiakkaat 4 125 4 024 3 % 4 107 0 % Yritykset 8 879 8 922 0 % 8 901 0 %Yhteensä 13 004  12 946  0 %  13 008  0 %  Ottolainaus Henkilöasiakkaat 1 511 1 625 -7 % 1 569 -4 % Yritykset  3 006 2 771 8 % 2 698 11 %Yhteensä  4 517 4 396 3 % 4 267 6 % Handelsbanken Suomen luottokannan keskivolyymi pysyi edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Kotitalouksien talletukset pienenivät 7 prosenttia, mutta yritysten talletukset kasvoivat 8 prosenttia. Handelsbankenia Suomessa rasittavat viranomaismaksut olivat tammi-maaliskuussa yhteensä 3,3 miljoonaa euroa (2,8). Näitä maksuja ovat Ruotsin kriisinhallintarahasto- sekä talletussuojamaksu. Handelsbanken Suomi käsittää konttoriliiketoiminnan mukaan lukien Handelsbankenin Varainhoito- ja Private Banking -toiminnot ja arvopapereiden säilytyksestä vastaavan Handelsbanken Custodyn sekä Handelsbanken Rahoituksen ja Stadshypotekin toiminnan Suomessa. Suomen Handelsbanken Capital Markets -toimintoihin kuuluvat rahasto- ja vakuutusyhtiöt sekä perinteiset Capital Markets -palvelut kuten riskinhallinta, arvopaperikauppa ja pääomamarkkinatoiminnot. Handelsbanken työllisti Suomessa vuoden 2017 lopussa 631 henkilöä. Handelsbankenilla on Suomessa 45 konttoria. Konsernin tulos Handelsbanken-konsernin avainluvut tammi-maaliskuussa 2018 (verrattuna tammi–maaliskuuhun 2017): - Kasvu jatkui kaikilla kotimarkkinoilla.- Liiketoiminnan tulos laski 3 % ja oli 5 161 milj. kruunua (5 347).- Tilikauden tulos verojen jälkeen heikkeni 3 % ja oli 4 004 milj. kruunua (4 111).- Osakekohtainen tulos laski ja oli 2,06 kruunua (2,11).- Oman pääoman tuotto oli 11,7 % (12,4).- Tuotot kasvoivat 3 % 10 324 milj. kruunuun (10 036).- Korkokate kasvoi 8 % ja oli 7 648 milj. kruunua (7 081), mutta kohonneella kriisinhallintarahastomaksulla oikaistu kasvu oli 11 %.- Palkkiotuotot kasvoivat 5 % 2 461 milj. kruunuun (2 354).- Kulu/tuotto-suhde oli 48,6 % (44,8).- IFRS 9:n mukainen luottotappiotaso oli 0,03 % (0,04 Q1/2017 IAS 39:n mukainen).- Ydinvakavaraisuussuhde laski ja oli 21,6 % (23,8), ja vakavaraisuussuhde kokonaisuudessaan oli 28,3 % (29,7). Konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.handelsbanken.se/ir. Lisätietoja: Nina Arkilahti, maajohtaja, Handelsbanken SuomiPuh. +358 10 444 2700Anders Norrena, talousjohtaja, Handelsbanken SuomiPuh. + 358 10 444 2271Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, Handelsbanken SuomiPuh. +358 10 444 2787

Käsintehty Amica-sima valmistetaan ravintoloissa perinteitä kunnioittaen

”Amica-sima valmistetaan perinteitä kunnioittaen käsityönä ravintoloissamme. Valmistamme Amica-siman samalla menetelmällä kuin kotonakin: aluksi kuoritaan sitruunat, ja vettä keitetään fariinisokerin kanssa. Sima pullotetaan rusinoiden kera ja annetaan käydä hiivalla. Siksi sen maku on perinteinen, lapsuudesta tuttu”, kuvailee Marianne Nordblom, Fazer Food Services Suomen tuotekehitys- ja gastronomiajohtaja. 50 000 litraa helmeilevää herkkuaItse tehdyllä simalla on pitkät perinteet Fazer Food Servicesin ravintolatoiminnassa. Amica- ja Fazer Food & Co -ravintoloiden henkilökunta valmistaa siman itse perinteisen reseptin mukaan aina sokeripaketista pulloihin asti ravintolassaan, ja siksi siinä onkin aito kotitekoisen siman maku. Siman valmistusmäärä vaihtelee ravintoloittain kymmenistä litroista aina tuhansiin litroihin. Vuosittain myydään lyhyenä sesonkina 50 000 litraa Amica-simaa, eli noin 34 000 pullollisen verran. Simaa myydään Amica- ja Fazer Food & Co -ravintoloissa ympäri Suomen. Vapun juhlajuomaa myydään 1,5 litran muovipullossa (hinta ravintolasta riippuen 4,90–5,90 euroa). Simapullot ovat Palpa-hyväksyttyjä, ja ne voi palauttaa kaupan pullonpalautukseen normaaliin tapaan. Fazer Food Servicesillä on Suomessa yli 600 ravintolaa, joissa tarjotaan joka päivä yli 130 000 lounasta 3300 ruoka-alan osaajan valmistamana. Fazer Food Services on osa Fazerin perheyritystä ja sen palvelubrändejä Suomessa ovat Amica ja Fazer Food & Co. Fazer Food Services toimii Suomessa kaikissa asiakassektoreissa: päiväkodeissa, kouluissa, opiskelupaikoissa, työpaikoilla ja senioreiden palvelutaloissa. Lisäksi palveluihin kuuluvat kotiin kuljetettavat ateriat ja tapahtumaravintolat. LisätietojaMarianne Nordblom, johtaja, tuotekehitys ja gastronomia, Fazer Food Services Suomi, puh. 0400 605 778Fazerin mediapuhelin palvelee arkisin klo 8-16, puh. 040 668 2998Katso listaus Amica-ravintoloista, joista saat simaa ja katso valmistusvideo: www.amica.fi#Amica #ruokaystävä #amicasimaFazer Food Servicesin verkkosivut: www.fazerfoodservices.fi

Lasiterassi on puutarhan tyylikäs olohuone, joka suojaa kylmältä ja itikoilta

Edes juhannukselle tyypillinen tuisku ja tuiverrus ei pääse latistamaan juhlamielialaa, kun keskikesää voi tunnelmoida keskellä luontoa, suojaavan lasituksen sisällä. Byggmaxin lasiterasseihin voi käydä tutustumassa Espoon, Raision, Riihimäen, Porin ja Vaasan myymälässä. Kun ostopäätös on tehty, lasiterassin voi tilata valmiina kokonaisuutena Byggmaxin verkkokaupasta. Asiakas voi myös yhdessä Byggmaxin myyjän kanssa räätälöidä juuri oman näköisensä lasiterassin, jossa omat tarpeet ja mieltymykset on otettu huomioon. Lasiterassit toimitetaan aina kotiovelle saakka. Asennuksen voi suorittaa kätevästi itse alle viikossa. Alla on esitelty kolme Byggmaxin kattavasta valikoimasta poimittua lasiterassiratkaisua: Vapaasti seisova harjakattoinen lasiterassi, 15 m2 Vapaasti seisovan lasiterassin voi sijoittaa pihalle parhaaseen paikkaan. Lasiterassin käyttökauteen voi vaikuttaa lasivalinnalla, vaihtoehtoina on kesä, jatkettu kesä sekä kevät–syksy. Lasiterassissa on liimapuurunko, jonka voi valita joko käsittelemättömänä tai valmiiksi pohjakäsiteltynä. Lasiterassissa on liukuovet ja katto on 10–32 mm kennomuovia riippuen valitusta käyttökaudesta. Tuotetiedot: Leveys: 4190 mmSyvyys: 3580 mmHarjakorkeus: 2920 mmKaton alin korkeus: 2280 mmKatto-osioita: 8 kpl Hinta: alkaen 6 537 €/kpl Verkkokauppatuote | tuotesivut  Vapaasti seisova viistokattoinen lasiterassi, 14,5 m2 Vapaasti seisovalla lasiterassilla voi nauttia puutarhasta iltojen viiletessä sekä myös raikkailla kevät- ja syyskeleillä. Terassin käyttökauden pituuden voi päättää sopivalla lasi- ja katevalinnalla, vaihtoehtoina ovat kesä, jatkettu kesä sekä kevät–syksy. Paketti sisältää vapaasti seisovan, pohjakäsitellyn tai käsittelemättömän liimapuurungon, liukuoviosiot, kiinteät lasielementit, kennomuovikatteen sekä paneeliosiot. Lasitusten karmit ovat valkoisia ja kaikki asennustarvikkeet sisältyvät myös. Tuotetiedot: Leveys: 4050 mmSyvyys: 3583 mmKorkeus rungon takaosassa: 2220 mmKorkeus rungon etuosassa: 2630 mmKatto-osioita: 4 kpl Hinta: alkaen 5 125 €/kpl Verkkokauppatuote | tuotesivut  Julkisivuasennettava lasiterassi, 14,1–29,3 m2 Julkisivuun liitettävä lasiterassi tuo taloon lisää neliöitä sekä oleskelutilaa. Lasiterassi muodostaa siis taloon ylimääräisen huoneen, jonka käyttökauden pituuden voi päättää itse valitsemalla sopivan lasituksen ja katteen (kesä, pidennetty kesä, kevät-kesä-syksy tai talvipuutarha). Kyseistä lasiterassia on saatavilla eri kokoluokissa, käytettävän tilan ja tarpeen mukaan. Runko on rakenneluokiteltua liimapuuta ja katto on UV-suojattua opaalinväristä kennomuovia. Paketti sisältää pulpettikattorungon, liukuoviosiot valkoisine karmeineen sekä kennolevykaton tarvikkeineen. Tuotetiedot (22 m2): Leveys: 5990 mmSyvyys: 3675 mmKorkeus takareunasta katon kanssa: 2671 mmKorkeus etureunasta katon kanssa: 2232 mmKatto-osioita: 6 kpl Hinta: alkaen 4 176 €/kpl Verkkokauppatuote | tuotesivut  Lisätietoja: Aleksi Virkkunen, Byggmax Suomen maajohtaja puh. 040 137 7001, aleksi.virkkunen@byggmax.fi                                                                                                 Tuotetiedot, -näytteet, -kuvat ja -kuvauslainat: Jukka-Pekka Hares, Viestintätoimisto Manifesto puh. 050 371 5364, jukka-pekka.hares@manifesto.fi Byggmax lyhyesti Vuonna 1993 perustetulla rakennustarvikekauppaketju Byggmaxilla on 134 myymälää eri maissa: 88 myymälää Ruotsissa, 36 Norjassa ja 10 Suomessa. Byggmaxin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 5,3 miljardia kruunua (SEK) ja konserni jatkaa vahvaa kasvuaan. Byggmaxin liikeideana on tarjota laadukkaita rakennustarvikkeita järkevään hintaan. Kaikissa myymälöissä oleva ns. Drive In -piha mahdollistaa erityisesti painavien tavaroiden lastaamisen suoraan autoon tai peräkärryyn, mikä tekee Byggmaxissa asioimisesta helppoa ja tehokasta. Byggmax on listautunut Tukholman pörssiin vuonna 2010. Lisätietoja: www.byggmax.fi BYGGMAX – LAATUA JÄRKEVÄÄN HINTAAN

Uusi Lexus ES: suorituskyvyn ja hienostuneisuuden uusi taso

Kuuden sukupolven mittaisen menestystarinan jatkumona seitsemännen sukupolven täysin uusi Lexus ES ottaa uuden, kunnianhimoisemman suunnan. Mukavuudestaan, viimeistelytasostaan ja premium-varusteistaan tunnettu malli perustuu uuden sukupolven myötä entistä enemmän rohkeaan ulkodesigniin ja erittäin nautinnolliseen ajettavuuteen. ES seuraa lippulaivamalli LS:n ja luksus-coupé LC:n esimerkkiä ja toteuttaa uutta lukua Lexuksen historiassa painottuen voimakkaasti tunteisiin vetoavaan laatuun. Silmiä hivelevä muotoilu on syntynsä velkaa uudelle GA-K (Global Architecture – K) –rakenteelle, joka antaa auton muotoilijoille huomattavasti suuremman vapauden toteuttaa käsin kosketeltavan laadun ja toiveiden ylittämisen filosofiaa. Lexus saavutti Euroopassa vuonna 2017 lähes 75 000 uuden auton myynnin, joka oli sekä uusi myyntiennätys että merkitsi neljättä peräkkäistä kasvun vuotta. Uusi ES tulee olemaan avainroolissa Lexuksen tavoitteessa myydä 100 000 uutta Lexus-mallia Euroopassa vuonna 2020. Designin uudet ulottuvuudet GA-K –rakenne antaa uudelle mallille mahdollisuuden ravistella tämän kokoluokan premium-sedanin rajoja. Uusi malli on edeltäjäänsä pidempi (+65 mm), matalampi (-5 mm) ja leveämpi (+45 mm). Pidentynyt akseliväli (+50 mm) mahdollistaa pyörien sijoittamisen lähemmäs kulmia leventäen myös raideväliä (edessä +10 mm ja takana +37 mm). Uuden ES:n koko olemus ja mittasuhteet heijastavat sen suorituskykyä ja antavat mallille huomiota herättävän ulkonäön, jota kaikki katsovat mielellään toisenkin kerran. Yasuo Kajino, ES-mallin pääsuunnittelija, kuvailee uuden tyylisuunnan olevan “provokatiivinen eleganssi”. “ES on aina ollut elegantti premium-sedan. Tämän sukupolven malliin olemme lisänneet rohkeita elementtejä, jotka haastavat asiakkaiden perinteisiä odotuksia,” hän toteaa. Aiemmista ES-malleista poiketen designiin kuuluu nopea kattolinja, joka korostaa auton matalaa olemusta ja hyvin liukasta aerodynamiikkaa. Takaosa on puhdas ja terävästi veistetty, jota LED-takavalot korostavat, katsottiinpa autoa mistä kulmasta tahansa. Lexuksen sisätilojen tulevaisuus Kajinon tiimin lähtökohta sisätilojen suunnittelussa oli Lexus Future Interior –konsepti, jossa kuljettajakeskeinen kojetaulu yhdistyy tilavaan ja mukavaan etumatkustajan alueeseen. Kuljettajan huomio pidetään tiessä sijoittamalla mittaristo ja näytöt mahdollisimman tiiviisti kuljettajan näkökenttä huomioiden. Toisaalta tällä saavutetaan etumatkustajalle hyvin avoin, tilava ja rentouttava ympäristö. Takana istuville taattava mukavuus on jo pitkään ollut ES:n tavaramerkki ja uusi malli kantaa perintöä ylpeänä huolimatta linjakkaammasta kattolinjasta. Matalampi istuma-asento ja erityisen tarkasti suunniteltu katon muotoilu takaavat hyvän pääntilan samalla kun pidempi akseliväli tarkoittaa erittäin hyviä jalkatiloja. Sisätilojen laadukasta toteutusta sekä pikkutarkkaa viimeistelyä korostetaan malliversiosta riippuen esim. bambu- tai Shimamoku-puu-somistein, jotka antavat huikean käsityötaidon ansiosta silauksen sille, mitä premium-autoilta odotetaan. Suorityskyvyn uusi aikakausi Yasuhiro Sakakibaran, ES:n pääinsinöörin mukaan ES on luotu tuottamaan aivan erilaisen suorituskyvyn kuin edeltäjissään. Hän toteaa uudesta mallista: “Tiesimme jo alussa, että tämän ES:n tulee tuntua dynaamiselta unohtamatta ajamisen helppoutta – ja millä tahansa tiellä ollaankin. Tähän pystytään vain, kun perusta on kunnossa.” Alkupisteenä oli uusi GA-K -rakenne. Useiden erityyppisten korkealujuusterästen käyttö vähentää rakenteen painoa verrattuna edellisiin rakenneratkaisuihin, kun taas täysin uusi takapyörien monivarsituenta, hammastankoon sijoitettu sähköinen ohjaustehostin ja erityinen, takapenkkien takana sijaitseva V-tuenta mahdollistivat ES:n ajo-ominaisuuksien hienosäädön ennennäkemättömällä tarkkuudella. Yoshiaki Ito, ES:n päätestikuljettaja, kertoo: “Me haluamme kaikkien eri tyyppisten kuljettajien tuntevan täydellisen hallittavuuden ES:n ohjauspyörän takana. Haetussa mukavuustasossa on ajateltu muutakin, kuin että auto tarjoaisi vain pehmeän kyydin.” F SPORT –malli vie ajettavuuden vielä korkeammalle tasolla AVS-jousitusjärjestelmän avulla. LC-mallista tutulla järjestelmällä iskunvaimentimet säätyvät jopa 650 erilaiseen vaimennustehotasoon, mikä takaa äärimmäisen tarkan ajettavuuden millä tahansa ajoalustalla. Neljännen sukupolven itselataava hybridivoimalinja ES 300h merkitsee ensiesiintymistä uudelle, neljännen sukupolven itselataavalle hybridijärjestelmälle, joka pystyy toteuttamaan vaikean yhtälön. Kun erinomainen taloudellisuus, voimakas suorituskyky ja minimaaliset päästöt lasketaan yhteen, on lopputuloksena tämä hybridi. Järjestelmän sydämenä on ultra-taloudellinen 2,5-litran nelisylinterinen bensiinimoottori, joka hyödyntää totuttuun tapaan Atkinson-työsykliä. Moottorin yhteydessä on entistä kevyempi, kompaktimpi ja energiatehokkaampi sähkömoottori. Järjestelmän kokonaisteho on 160 kW (218 hv) ja yhdistettyä ajoa vastaava kulutus on alkaen 4,7 l/100 km. Täysin uusi bensiinimoottori hyödyntää huippuunsa viritettyä palotapahtuman hallintaa tehden siitä yhden markkinoiden energiatehokkaimmista moottoreista. Näin ollen moottorista saadaan entistä enemmän tehoa - kulutusta tai päästöjä lisäämättä. Avaintekijöitä tälle tehokkuudelle ovat mm. suorat imukanavat, kasvatetut venttiilikulmat ja laser-työstetyt venttiilinistukat. Voimalinjan käyttäytyminen on hiottu huippuunsa erittäin kehittyneellä ohjainjärjestelmällä, joka antaa aiempaa enemmän perinteistä bensiinimoottoria vastaavan tuntuman. Myös NiMH-korkeajänniteakku on aiempaa kompaktimpi, sallien sen sijoittamisen takapenkin alle eikä se näin ollen rajoita tavaratilan kapasiteettia. Tinkimätöntä turvallisuutta Uuden ES:n vakiovarusteluun kuuluu uusin versio Lexus Safety System + -järjestelmästä. Tämä mahdollistaa täysin uusia kykyjä turvata niin kuljettajan kuin matkustajien turvallisuutta hyvin erilaisissa ajotilanteissa aktiivisia turvajärjestelmiä hyödyntäen. Uusiin ominaisuuksiin kuuluu mm. Pre-Collision System –järjestelmän pyöräilijöiden tunnistus. Järjestelmän kykyä tunnistaa kevyttä liikennettä esim. yöaikaan on parannettu lisäämällä tunnistusjärjestelmän herkkyyttä ja kantavuutta. Kaksivaiheiset LED-matriisiajovalot ovat myös uusi turvallisuusinnovaatio. Valokuvio muodostetaan 24:llä yksittäisesti ohjatulla LED-yksilöllä, mikä mahdollistaa erittäin tarkan yhdistelmän hyvää valotehoa ja muiden autoilijoiden häikäisemättömyyttä. Uusi kappale tarinassa nimeltä ES Tullessaan myyntiin myöhemmin tänä vuonna seitsemännen sukupolven Lexus ES tekee hienon jatkumon yhdelle merkin suosituimmista malleista. Suomeen auto saapuu ensi vuoden alussa. Ennakkohinnat julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.   LEXUS FINLAND Tiedotus

TOKMANNI GROUP LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–31.3.2018: LIIKEVAIHTO KASVOI 10,9% – KÄYTTÖKATEMARGINAALI PARANI

Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen, ellei muuta mainita. Vuoden 2018 alusta Tokmannin verkkokaupan liikevaihto on sisällytetty kuluvan ja vertailukauden vertailukelpoiseen liikevaihtoon. KESKEISTÄ ENSIMMÄISELTÄ VUOSINELJÄNNEKSELTÄ: · Liikevaihto oli 173,7 milj. euroa (156,6), kasvua oli 10,9% · Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 6,1%, selvästi markkinoita nopeammin · Vertailukelpoinen myyntikate oli 54,6 milj. euroa (49,2), 31,4% liikevaihdosta (31,4%) · Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 0,8 milj. euroa (-1,5), 0,5% liikevaihdosta (-0,9%) · Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli -2,8 milj. euroa (-5,2), -1,6% liikevaihdosta (-3,3%) · Liiketoiminnan rahavirta oli -23,9 milj. euroa (-37,9) · Tulos per osake oli -0,05 euroa (-0,12) TOKMANNIN VUODEN 2018 NÄKYMÄT ENNALLAAN: HYVÄ LIIKEVAIHDON KASVU, KANNATTAVUUS PARANEE  Tokmanni odottaa hyvää liikevaihdon kasvua vuodelle 2018 perustuen vuosina 2018 avattaviin ja 2017 avattujen uusien myymälöiden tuomaan liikevaihtoon sekä vertailukelpoisten myymälöiden lievään liikevaihdon kasvuun. Vuodesta 2018 lähtien Tokmannin verkkokaupan liikevaihto sisällytetään vertailukelpoiseen myyntiin. Konsernin kannattavuuden (vertailukelpoinen käyttökate%) odotetaan paranevan viime vuodesta. TOKMANNIN VT. TOIMITUSJOHTAJA HARRI SIVULA: VAHVA VUOSINELJÄNNES MYYNNILLISESTI, MYÖS KÄYTTÖKATEMARGINAALI PARANI ”Ensimmäisellä neljänneksellä panostimme vahvan halpakauppa-asemamme lujittamiseen ja asiakasluottamuksen vahvistamiseen tarjoamalla asiakkaillemme entistä enemmän mielenkiintoisia tuotteita halpaan hintaan. Onnistuimme siinä hyvin ja liikevaihtomme kasvoi vahvasti, 10,9%. Vertailukelpoinen liikevaihtomme kasvoi 6,1% edellisvuoden vertailujakson heikolta tasolta. Myös asiakaskäyntien määrä kasvoi 6,9% ja keskiostos 3,8%. Kampanjoinnin lisäksi myönteistä kehitystä selittää pääsiäisen ajoitus, joka näkyi erityisesti makeisten ja kodin sisustukseen liittyvien tuotteiden myynnin kasvuna. Ensimmäinen vuosineljännes on sesonkivaihteluista johtuen yleensä kannattavuudeltaan vuoden heikoin. Neljänneksellä investoimme asiakasvirtojemme kasvattamiseen ja vertailukelpoinen myyntikatemarginaalimme jäi edellisvuoden tasolle. Myös pääsiäisen ajoittuminen vaikutti myynnin rakenteeseen ja siten myyntikatteeseemme. Liiketoiminnan suhteelliset kulut kuitenkin laskivat ja täten vertailukelpoinen käyttökatemarginaalimme parani. Toisen neljänneksen myynnin rakenne painottuu perinteisesti isompiin omien tuotemerkkien sesonkituotteisiin, joilla on yleensä myönteinen vaikutus kannattavuuteemme. Tavoitteemme parantaa kannattavuuttamme on edelleen selkeä ja jatkamme toimintaamme tämän saavuttamiseksi. Uskomme, että vahva asiakasluottamus luo hyvät edellytykset myös kannattavuuden parantamiselle. Vuosi 2017 oli meille monilta osin haastava vuosi. Nyt käänne on tapahtunut ja etenemme suunnitelmiemme mukaisesti. Myös käyttötavaramarkkina on lopulta kääntynyt lievään kasvuun. Tästä huolimatta kilpailu jatkuu kovana ja uudet pelurit, varsinkin kansainväliset verkko- ja erikoiskaupat, muuttavat markkinadynamiikkaa ja kilpailutilannetta nopeasti. Siksi on entistä tärkeämpää pysyä valppaana ja asiakkaiden mielessä jatkuvasti. Teemmekin työtä vastataksemme asiakkaidemme tarpeisiin joka päivä. Tavoitteemme on olla entistäkin houkuttelevampi vaihtoehto nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille, ja siihen meillä on kaikki edellytykset. Meillä on vahva brändi ja jatkuvasti kehittyvä mielenkiintoinen valikoima, jatkamme myymäläkonseptimme hiomista ja samalla panostamme vahvasti digitaalisiin palveluihimme. Ohjeistuksemme säilyy ennallaan: Vuonna 2018 Tokmannin liikevaihto kasvaa hyvin ja vertailukelpoinen käyttökatemarginaalimme paranee. Jatkamme toimenpiteitämme kasvun ja kannattavuuden parantamiseksi vuoden 2018 ohjeistuksemme ja pidemmän aikavälin tavoitteiden mukaisesti.” Vuoden 2018 alusta Tokmannin verkkokaupan liikevaihto on sisällytetty katsaus- ja vertailukauden vertailukelpoiseen liikevaihtoon. +-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Avainluvut | | | | |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+| |1-3/2018|1-3/2017|Muutos%|1-12/2017|+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Liikevaihto,   MEUR |173,7 |156,6 |10,9 % |796,5 |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Vertailukelpoisten   myymälöiden |6,1 |-3,8 | |-1,3 ||liikevaihdon kehitys, % | | | | |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Asiakaskäyntien   määrä, M |10,5 |9,8 |6,9 % |46,4 |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Myyntikate,   MEUR |54,7 |48,7 |12,5 % |267,1 |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Myyntikatemarginaali,   % |31,5 |31,1 | |33,5 |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Vertailukelpoinen   myyntikate, MEUR |54,6 |49,2 |10,8 % |268,1 |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Vertailukelpoinen   |31,4 |31,4 | |33,7 ||myyntikatemarginaali, % | | | | |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Liiketoiminnan   kulut, MEUR |-54,5 |-53,1 |2,5 % |-217,8 |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Vertailukelpoiset   liiketoiminnan |-54,7 |-51,6 |6,0 % |-217,0 ||kulut, MEUR | | | | |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Käyttökate   (EBITDA), MEUR |1,2 |-3,6 |132,8 %|53,1 |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Käyttökatemarginaali,   % |0,7 |-2,3 | |6,7 |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Vertailukelpoinen   käyttökate |0,8 |-1,5 |154,3 %|55,0 ||(EBITDA), MEUR | | | | |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Vertailukelpoinen   |0,5 |-0,9 | |6,9 ||käyttökatemarginaali, % | | | | |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Liikevoitto   (EBIT), MEUR |-2,4 |-7,3 |66,6 % |38,8 |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Liikevoittomarginaali,   % |-1,4 |-4,7 | |4,9 |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Vertailukelpoinen   liikevoitto, MEUR|-2,8 |-5,2 |45,8 % |40,6 |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Vertailukelpoinen   |-1,6 |-3,3 | |5,1 ||liikevoittomarginaali, % | | | | |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Nettorahoituskulut,   MEUR |-1,5 |-1,3 |11,0 % |-5,8 |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Nettoinvestoinnit,   MEUR |1,4 |1,5 |-7,4 % |8,1 |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Nettovelat   / vertailukelpoinen |3,2 |2,7 | |2,4 ||käyttökate (EBITDA) * | | | | |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Liiketoiminnan   rahavirta, MEUR |-23,9 |-37,9 | |27,1 |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Sijoitetun   pääoman tuotto, % |-0,8 |-2,3 | |11,4 |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Oman   pääoman tuotto, % |-2,4 |-5,2 | |16,0 |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Osakkeiden   lukumäärän painotettu |58 869 |58 869 | |58 869 ||keskiarvo tilikauden aikana (1 000 | | | | ||kpl) | | | | |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Osakekohtainen   tulos (euroa/osake) |-0,05 |-0,12 | |0,45 |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Henkilöstö   kauden lopussa |3 180 |3 066 | |3 255 |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|Henkilöstö   keskimäärin |3 159 |3 057 | |3 232 |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+|* Rullaava   12 kk vertailukelpoinen ||käyttökate (EBITDA)  |+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+ MARKKINAKEHITYS Suomen kaupan ala kasvoi hyvin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2018. PTY:n tilastojen (www.pty.fi) mukaan tavaratalo- ja hypermarketketjujen vuoden 2017 tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 6,3%. Varsinkin elintarvikkeiden myynti kehittyi hyvin pääsiäisen ajoittumisen takia. Käyttötavarakauppamarkkina, joka on Tokmannin lähin vertailukelpoinen markkina, kasvoi maltillisemmin, 1,4% edellisvuodesta. LIIKETOIMINNAN KEHITYS Myymäläverkoston kehittäminen Uusien myymälöiden avaaminen on yksi Tokmannin liikevaihdon ja tuloksen ajureista, joka perustuu tehokkaaseen myymälöiden perustamiseen ja nopeaan ylösajoon. Ensimmäisen neljänneksen lopussa Tokmannilla oli 175 myymälää ja yhtiö on tunnistanut useita mahdollisia sijainteja uusille myymälöille ympäri Suomea myymäläverkoston laajentamiseksi. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä Tokmanni laajensi kahta myymälää. Raahen ja Pieksämäen myymälöiden myyntipinta-ala kasvoi laajennuksien myötä yhteensä noin 1.600 neliömetrillä. Tokmanni avaa kaksi uutta myymälää vuoden toisella neljänneksellä. Lisäksi yhtiö uudelleen sijoittaa kaksi myymälää ja laajentaa vielä yhtä myymälää vuoden 2018 aikana. Laajennettavien myymälöiden myyntipinta-ala kasvaa yli 30%, ja ne sisältyvät siten Tokmannin määritelmän mukaan uusiin myymälöihin. Vuoden 2018 aikana yhtiön myyntipinta-alan arvioidaan kasvavan noin 8.000 m2. Tokmannin määritelmän mukaan myymälää pidetään uutena tai uudelleensijoitettuna myymälänä avaamisvuotenaan ja sitä seuraavana kalenterivuotena. Keskimäärin uusi myymälä on kannattava noin 12 kuukauden jälkeen ja saavuttaa myymälän normaalitason noin 24 kuukauden sisällä. Vuonna 2018 Tokmanni panostaa investointiohjelmassaan edellisiä vuosia voimakkaammin myymäläverkoston ylläpitoinvestointeihin, ja etenkin tuore-elintarvikemyymälöidensä kunnostamiseen. Tokmannilla on 12 tuore-elintarvikemyymälää ympäri Suomea.   Liiketoiminnan muu kehitys Ensimmäisellä neljänneksellä Tokmanni jatkoi liiketoimintansa kehittämistä. Maaliskuussa yhtiön verkkokauppa siirrettiin uudelle alustalle ja valikoiman lisääminen verkkokaupassa aloitettiin. Tavoitteena on asteittain kasvattaa verkossa tarjottavien tuotteiden määrää merkittävästi. Samalla Tokmanni jatkaa digitaalisten palveluiden aktiivista kehittämistä tavoitteena tarjota asiakkailleen erinomainen asiakaskokemus, joka yhdistää kivijalka- ja verkkokaupan sekä niihin liittyvät palvelut saumattomasti. Katsauskaudella Tokmanni jatkoi markkinoinnin ja mainontansa kehittämistä muun muassa terävöittämällä suoramainontaansa sekä lisäämällä myymäläkohtaista mainontaansa sosiaalisessa mediassa. Myös omien tuotemerkkien markkinointiin ja mainontaan panostettiin entistä voimakkaammin. ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TALOUDELLINEN KEHITYS Kausiluonteisuus Tokmannin liiketoiminta on kausiluonteista, mikä vaikuttaa merkittävästi Tokmannin liikevaihtoon, liiketoiminnan tulokseen ja rahavirtoihin. Tokmannin liikevaihto, kannattavuus ja rahavirta ovat yleensä matalimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja korkeimmat neljännellä vuosineljänneksellä joulumyynnin ansiosta. Vahva liikevaihdon kasvu Tokmannin liikevaihto kasvoi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 10,9% ja oli 173,7 milj. euroa (156,6). Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 6,1%, edellisvuoden heikolta tasolta. Liikevaihdon vahvaan kasvuun vaikutti ensisijaisesti kampanjointi, jonka osuus myynnistä kasvoi katsauskaudella. Pääsiäisen ajoittuminen tuki elintarvikkeiden, muun muassa makeisten sekä kodin siivoukseen ja sisustuksen liittyvien tuotteiden myyntiä. Ensimmäisellä neljänneksellä myös työkalujen kysyntä kasvoi. Tokmanni on lisännyt työkaluvalikoimaansa ja muun muassa panostanut omaan Brücke-tuotemerkkinsä myyntiin ja markkinointiin merkittävästi katsauskauden aikana. Tokmannin asiakaskäyntien määrä kasvoi 6,9% ja oli 10,5 milj. kpl (9,8). Ensimmäisellä neljänneksellä keskiostos kasvoi 3,8% mutta samalla tuotteiden keskihinta laski 2,5%. Tyydyttävä kannattavuus Ensimmäisen vuosineljänneksen myyntikate oli 54,7 milj. euroa (48,7). Vertailukelpoinen myyntikate oli 54,6 milj. euroa (49,2). Vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli edellisen vuoden tasolla 31,4% (31,4), joka johtui ensisijaisesti vahvasta kampanjoinnista sekä pääsiäisen ajoittumisesta. Tammi-maaliskuun 2018 liiketoiminnan kulut olivat 54,5 milj. euroa (53,1). Liiketoiminnan vertailukelpoiset kulut olivat 54,7 milj. euroa (51,6), josta henkilöstökulut olivat 25,0 milj. euroa (23,7). Kulujen kasvu liittyi ensisijaisesti vuonna 2017 avattuihin myymälöihin. Liiketoiminnan vertailukelpoisten kulujen osuus liikevaihdosta laski edellisvuoden 32,9%:sta 31,5%:iin. Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen käyttökate (EBITDA) oli 1,2 milj. euroa (-3,6). Ensimmäisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate oli 0,8 milj. euroa (-1,5), 0,5% (-0,9%). Neljänneksen liikevoitto (EBIT) oli -2,4 milj. euroa (-7,3). Vertailukelpoinen liikevoitto oli -2,8 milj. euroa (-5,2). Kauden nettorahoituskulut olivat -1,5 milj. euroa (-1,3). Tuloverot olivat 0,8 milj. euroa (1,7). Katsauskauden tulos oli -3,1 milj. euroa (-6,9). Tulos/osake oli -0,05 euroa (-0,12). Tase, rahoitus ja rahavirta Tokmannin vaihto-omaisuus oli 187,9 milj. euroa (173,1) katsauskauden lopussa. Vaihto-omaisuuden kasvu johtuu ensisijaisesti myymäläverkoston kasvusta. Vuoden 2018 maaliskuun lopussa Tokmannilla oli korollista velkaa yhteensä 195,6 milj. euroa (172,6). Korollisen velan kasvu johtui pääosin osingonmaksusta, joka ajoittui vuonna 2018 ensimmäiselle neljännekselle. Liiketoiminnan rahavirta oli -23,9 milj. euroa (-37,9). Rahavarat katsauskauden lopussa olivat 13,8 milj. euroa (17,2). Nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA oli 3,2 (2,7) maaliskuun lopussa. Investoinnit Tammi-maaliskuun 2018 nettoinvestoinnit olivat 1,4 milj. euroa (1,5). Vuonna 2018 Tokmanni panostaa investointiohjelmassaan edellisiä vuosia voimakkaammin myymäläverkoston ylläpitoinvestointeihin, ja etenkin elintarvikemyymälöidensä kunnostamiseen, sekä Tokmannin digitaalisten palveluiden kehittämiseen vertailukelpoisen myynnin tukemiseksi. Investoinnit uusiin myymälöihin ovat vuonna 2018 aikaisempia vuosia pienemmät. Vuoden 2018 investointien odotetaan olevan suunnilleen poistojen tasolla.   RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT Tokmannin riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu yksityiskohtaisesti yhtiön vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteessa ja hallituksen kertomuksessa. Neljänneksen aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia riskeissä. MARKKINANÄKYMÄT Suomen Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen talouskasvun hidastuvan 2,4 %:iin vuonna 2018. Bruttokansantuotteen kohtuullisen nopeana jatkuva kasvu kuitenkin ylläpitää työvoiman kysyntää ja työllisten määrän ennustetaan kasvavan vuonna 2018 prosentin. Tokmanni ennustaa tällä olevan myönteinen vaikutus myös vähittäiskaupan kehitykseen ja odottaa Suomen vähittäiskauppamarkkinan hieman kasvavan, mutta kilpailun edelleen jatkuvan kovana. Verkkokaupan osuuden odotetaan kasvavan kaikissa tuoteryhmissä, varsinkin kodin elektroniikassa ja pukeutumisessa. Myös erikoismyymälöiden odotetaan jatkavan asemiensa vahvistamista.   TOKMANNIN VUODEN 2018 NÄKYMÄT ENNALLAAN: HYVÄ LIIKEVAIHDON KASVU, KANNATTAVUUS PARANEE  Tokmanni odottaa hyvää liikevaihdon kasvua vuodelle 2018 perustuen vuosina 2018 avattaviin ja 2017 avattujen uusien myymälöiden tuomaan liikevaihtoon sekä vertailukelpoisten myymälöiden lievään liikevaihdon kasvuun. Vuodesta 2018 lähtien Tokmannin verkkokaupan liikevaihto sisällytetään vertailukelpoiseen myyntiin. Konsernin kannattavuuden (vertailukelpoinen käyttökate%) odotetaan paranevan viime vuodesta. Mäntsälässä, 24.4.2018 Tokmanni Group Oyj Hallitus Lisätietoja antaa: Harri Sivula Vt. toimitusjohtaja, puh. 050 656 92, Harri.sivula@tokmanni.fi Markku Pirskanen Talousjohtaja, puh. 020 728 7390, markku.pirskanen@tokmanni.fi Joséphine Mickwitz Head of IR and Communications, puh. 020 728 6535, josephine.mickwitz@tokmanni.fi IR-KALENTERI Ensimmäisen ja kolmannen neljänneksen osalta Tokmanni julkaisee lyhemmät liiketoimintakatsaukset ja katsauskaudelta tammi-kesäkuu 2018 kattavan osavuosikatsauksen. Julkaisuajankohdat ovat: 9.8.2018         Tammi – kesäkuu 2018 osavuosikatsaus 24.10.2018     Tammi – ­syyskuu 2018 liiketoimintakatsaus TULOSPRESENTAATIO Tokmannin vt. toimitusjohtaja Harri Sivula ja talousjohtaja Markku Pirskanen esittelevät katsausta julkaisupäivänä analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille suomeksi kello 10:00 ja englanniksi kello 11:30 audiocastin välityksellä. Suoraa audiocast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://tokmanni.videosync.fi/2018-04-25-osavuosikatsaus klo 10 suomeksi. On demand -taltiointi lähetyksistä on saatavilla myöhemmin samana päivänä. Osallistujat voivat myös osallistua puhelinkonferenssiin, joka järjestetään audiocast-lähetyksen yhteydessä. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua alla olevaan numeroon: +358 (0) 981 710 495  Tallenne esityksistä esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen. VERTAILTAVUUTEEN VAIKUTTAVAT OIKAISUT Tokmanni on käyttänyt käyttökatetta mittarina ja tehnyt oikaisuja, jotka parantavat vertailtavuutta sekä antavat paremman kuvan yhtiön toiminnallisesta tuloksesta. Käyttökate ei ole IFRS-tunnusluku ja se kuvaa liikevoittoa ennen poistoja. Vertailukelpoinen käyttökate kuvaa käyttökatetta, josta on poistettu Tokmannin johdon poikkeuksellisiksi ja kertaluonteisiksi katsomat erät sisältäen Tokmannin omistaman kiinteistön vuonna 2017 myynnistä aiheutuneen myyntitappion, sekä muutokset sähköjohdannaissopimusten ja valuuttajohdannaisten käyvissä arvoissa, jotka Tokmanni oikaisee, koska ne ovat Tokmannin avoimiin rahavirran suojautumispositioihin liittyviä realisoitumattomia voittoja ja tappioita, eivätkä ne siten liity Tokmannin toiminnalliseen tulokseen katsauskausilla. Tokmannin johto käyttää vertailukelpoista käyttökatetta yhtenä keskeisenä tunnuslukuna Tokmannin liiketoiminnallisen tuloksen kehittymisen arvioimiseksi. +-------------------------+---------+---------+----------+|Vertailtavuuteen | | ||vaikuttavat oikaisut | | |+-------------------------+---------+---------+----------+|Milj. euroa  |1-3/2018 |1-3/2017 |1-12/2017 |+-------------------------+---------+---------+----------+|Myyntikate  |54,7  |48,7  |267,1  |+-------------------------+---------+---------+----------+|Muutokset |-0,2  |0,6  |1,0  ||valuuttajohdannaisten   | | | ||markkina-arvossa   | | | |+-------------------------+---------+---------+----------+|Vertailukelpoinen |54,6  |49,2  |268,1  ||myyntikate   | | | |+-------------------------+---------+---------+----------+| | | | |+-------------------------+---------+---------+----------+|Liiketoiminnan kulut  |-54,5  |-53,1  |-217,8  |+-------------------------+---------+---------+----------+|Muutokset |-0,2  |0,3  |-0,4  ||sähköjohdannaisten   | | | ||markkina-arvossa  | | | |+-------------------------+---------+---------+----------+|Kiinteistön myyntitappio |-  |1,2  |1,2  |+-------------------------+---------+---------+----------+|Vertailukelpoiset |-54,7  |-51,6  |-217,0  ||liiketoiminnan   kulut  | | | |+-------------------------+---------+---------+----------+| | | | |+-------------------------+---------+---------+----------+|Käyttökate (EBITDA)  |1,2  |-3,6  |53,1  |+-------------------------+---------+---------+----------+|Liikevoitto (EBIT)  |-2,4  |-7,3  |38,8  |+-------------------------+---------+---------+----------+|Muutokset |-0,2  |0,6  |1,0  ||valuuttajohdannaisten   | | | ||markkina-arvossa   | | | |+-------------------------+---------+---------+----------+|Muutokset |-0,2  |0,3  |-0,4  ||sähköjohdannaisten   | | | ||markkina-arvossa  | | | |+-------------------------+---------+---------+----------+|Kiinteistön myyntitappio |-  |1,2  |1,2  |+-------------------------+---------+---------+----------+|Vertailukelpoinen |0,8  |-1,5  |55,0  ||käyttökate (EBITDA)  | | | |+-------------------------+---------+---------+----------+|Vertailukelpoinen |-2,8  |-5,2  |40,6  ||liikevoitto (EBIT)  | | | |+-------------------------+---------+---------+----------+ Tokmanni lyhyesti Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2017 Tokmannin liikevaihto oli 796 miljoonaa euroa ja sillä oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 175 myymälää 31.12.2017. Jakelu: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet 

Finnair-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2018

Finnair Oyj                          Osavuosikatsaus               25.4.2018 klo 9.00 Nopea kasvu jatkui – vertailukelpoinen liiketulos on parantunut jo 14 vuosineljännestä peräkkäin ja oli 3,9 miljoonaa euroa Tammi–maaliskuu 2018 ·  Liikevaihto kasvoi 14,6 prosenttia vertailukaudesta ja oli 635,3 miljoonaa euroa (554,4)*. ·  Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 18,9 prosenttia. ·  Matkustajakäyttöaste nousi 1,5 prosenttiyksikköä 82,9 prosenttiin. ·  Vertailukelpoinen liiketulos oli 3,9 miljoonaa euroa (-9,0). Liiketulos oli 6,0 miljoonaa euroa (-10,0). ·  Liiketoiminnan nettorahavirta oli 78,0 miljoonaa euroa (23,9) ja investointien nettorahavirta -53,9 miljoonaa euroa (145,1).** ·  Yksikkötuotto (RASK) laski 3,6 prosenttia vertailukaudesta. Yksikkötuotto kiintein valuuttakurssein laski 1,7 prosenttia vertailukaudesta. ·  Yksikkökustannus (CASK) laski 5,8 prosenttia ja yksikkökustannus ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein (CASK at constant currency ex fuel) laski 4,5 prosenttia vertailukaudesta. ·  Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,09). *    Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna. ** Investointien nettorahavirta sisältää vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 9,9 miljoonaa euroa lunastuksia rahamarkkinarahastoista tai muista yli kolmen kuukauden päästä erääntyvistä rahoitusvaroista. Sijoitukset ovat osa konsernin maksuvalmiuden hallintaa.  Tulevaisuuden näkymät Kansainvälisen lentoliikenteen odotetaan kasvavan voimakkaasti vuonna 2018. Finnair odottaa kilpailun lisääntyvän erityisesti Euroopan ja Aasian välisillä reiteillä sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välisillä reiteillä, kun nykyiset ja uudet toimijat lisäävät kapasiteettia. Finnair suunnittelee kasvattavansa kapasiteettiaan yli 15 prosentilla vuonna 2018, suurimman osan tästä kasvusta osuessa vuoden ensimmäiselle puoliskolle. Matkustajamäärän odotetaan kasvavan jokseenkin saman verran kuin kapasiteetin, kun taas liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman kapasiteetin kasvua hitaammin. Tiedonantopolitiikkansa mukaisesti Finnair antaa koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen kehitystä kuvaavan ennusteen puolivuotiskatsauksen yhteydessä heinäkuussa. Toimitusjohtaja Pekka Vauramo: Olen ilahtunut siitä, että saavutimme voitollisen vertailukelpoisen liiketuloksen ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen kausiluonteisesti heikoimmalla ensimmäisellä vuosineljänneksellä – samalla kun kuljetimme ennätykselliset kolme miljoonaa matkustajaa ja kasvatimme kapasiteettia lähes viidenneksellä. Suuri kiitos tästä saavutuksesta kuuluu kaikille finnairilaisille, jotka ovat tälläkin jaksolla upeasti venyneet kasvumme toteuttamisessa ja asiakkaidemme palvelemisessa. Matkustajamäärämme kehittyivät erinomaisesti kaikilla liikennealueilla ja matkustajakäyttöasteemme parani. Etenkin kansainvälinen vapaa-ajanmatkustuskysyntä, Pohjoismaihin suuntautuva transfer-liikenne ja kotimainen kysyntä kasvoivat. Myös lisämyynti, rahti ja matkapalvelut kehittyivät hyvin, mutta näen että meillä on vielä paljon kasvupotentiaalia näillä alueilla. Kireä kilpailu alalla jatkuu samalla, kun uudet toimijat ja noussut polttoaineen hinta haastavat alan toimintadynamiikkaa. Katsauskaudella hankalat sääolot aiheuttivat lentojen viivästyksiä ja peruutuksia, mikä näkyi asiakastyytyväisyydessämme. Kehitämme toimintaamme yhä aktiivisemmin yhdessä Helsinki-Vantaan kenttää operoivan Finavian kanssa, jotta voimme palvella asiakkaitamme jatkossa entistä paremmin poikkeussäiden aikaan. Olemme tuoneet asiakaspalveluumme uusia elementtejä ja täydentäneet tuotevalikoimaamme parantaaksemme asiakkaidemme matkustuskokemusta. Matkustajiemme ja henkilöstömme hyvinvointi ja turvallisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, kun tähtäämme alan parhaaseen palveluun, laatuun ja asiakas- ja henkilöstökokemukseen. Päätimme katsauskaudella aikaistaa kahden A350-koneen toimituksia vuosille 2019 ja 2020. Näiden aikaistusten ja vuosina 2015–2017 toteuttamamme kaukoliikenteen laivastouudistuksen ansiosta meillä on hyvät mahdollisuudet osallistua Aasian ja Euroopan välisen lentoliikenteen odotettuun markkinakasvuun. Panostamme kasvun ohella edelleen myös asiakaskokemukseen, henkilöstökokemukseen ja uusiutumiseen parantaaksemme kilpailukykyämme ja kannattavuuttamme. Taloudellinen raportointi Finnairin osavuosikatsausten julkaisupäivät vuonna 2018 ovat seuraavat:  Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2018                 17.7.2018Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2018                25.10.2018  FINNAIR OYJHallitus Tiedotustilaisuudet  Finnair järjestää 25.4.2018 tulosjulkistukseen liittyvän lehdistötilaisuuden klo 11.00 ja analyytikkotilaisuuden klo 12.30 toimitiloissaan osoitteessa Tietotie 9.   Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja webcast analyytikoille pidetään klo 14.30 (Suomen aikaa). Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 7479 0361 (Suomi), 0200 880 389 (Ruotsi), 0800 358 6377 (Iso-Britannia) tai +44 (0)330 336 9105 (muut maat). Vahvistuskoodi on 7914394. Webcastiin ilmoittaudutaan osoitteessa: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1190558 Lisätietoja antavat:Talousjohtaja Pekka Vähähyyppä, puhelin (09) 818 8550, pekka.vahahyyppa@finnair.comTalousviestintäjohtaja Mari Reponen, puhelin (09) 818 2037 mari.reponen@finnair.com

YIT kehittää asumisen digitaalisia palveluita Venäjällä

YIT kehittää tarjoamiaan isännöinti- ja huoltopalveluita Venäjällä kohti digitaalista alustaliiketoimintaa. Merkittävä askel kehitystyössä oli Udobnyje reshenija -yhtiön osakekannan enemmistön hankinta, joka toteutui huhtikuun alussa. Kauppa kirjataan vuoden toiselle neljännekselle. Udobnyje reshenija -yhtiö tarjoaa Dispatcher 24 -palvelualustalla toimivia monipuolisia kontaktipalveluita isännöinti- ja huoltoyhtiöille. Isännöinti- ja huoltoyhtiöiden työntekijät sekä talojen asukkaat pääsevät tarkastelemaan omia tietojaan ja asuntoon liittyviä tapahtumatietoja sekä kommunikoimaan palveluntuottajansa kanssa henkilökohtaiselta asiakastililtään mobiilisovelluksen avulla. ”Alustayhtiön hankinta toteuttaa johdonmukaisesti Asuminen Venäjä -segmentin strategiaa isännöinti- ja huoltopalveluiden kehittämisessä. Olen erityisen iloinen mahdollisuuksistamme kasvattaa Asumisen palvelut -liiketoimintaa aidosti digitaaliseksi palveluksi, joka on edelläkävijä alallaan Venäjällä. Meillä on Venäjällä tällä hetkellä yli 46 000 huolto- ja isännöintipalvelujen sopimusasiakasta ja uskomme, että investoinnin kautta asiakaskantamme tulee kasvamaan ja palveluvalikoimamme kehittymään entisestään”, kertoo Teemu Helppolainen, Asuminen Venäjä -segmentin johtaja. ”Tavoitteemme on parantaa isännöinti- ja huoltoyhtiöiden sekä asiakkaiden välistä vuorovaikutusta ja palvelumme laatua. Portaalin kautta pystymme tarjoamaan entistä monipuolisempia ja oikea-aikaisempia palveluita asiakkaidemme arkea helpottamaan”, täydentää Asumisen palvelut, Venäjä -liiketoimintaryhmän johtaja Aleksander Arsenjev. YIT hankki tässä vaiheessa Udobnyje reshenija -yhtiöstä osake-enemmistön, eli 51 prosenttia. Loput 49 prosenttia osakekannasta on tarkoitus hankkia myöhemmin. Udobnyje reshenija -yhtiö on perustettu vuonna 2014 ja se palvelee yli 80:ssä isännöinti- ja huoltoyhtiössä 14:llä eri alueella ympäri Venäjää. Sen palvelujen piirissä on lähes 300 000 asiakasta. Lisätietoja:Teemu Helppolainen, segmentin johtaja, Asuminen Venäjä, puh. +7 915 316 8216, teemu.helppolainen@yit.ruAlexander Arsenjev, divisioonan johtaja, Asumisen palvelut, Venäjä, alexander.arsenjev@yit.ruHanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi 

Yara avaa uudenlaisen satelliittipalvelun

CropSAT-satelliittipalvelu on viljelijöille maksuton. Sen on kehittänyt ruotsalainen yritys DataVäxt. Palveluun pääsee kirjautumalla Yaran uuteen digitaaliseen MyYara-alustaan: www.yara.fi/smartfarming. MyYarassa viljelijät voivat luoda satelliittikarttoja sekä käyttää Yaran muita palvelutuotteita. − Paras lopputulos saadaan, kun satelliittipalvelua hyödynnetään yhdessä Yaran täsmäviljelyratkaisujen, kuten Yara N-Testerin ja Yara N-Sensorin kanssa, sanoo markkinointipäällikkö Lauri Heimala Yara Suomesta. Satelliittipalvelu on käytössä myös muissa Pohjoismaissa, joissa se on saanut hyvän vastaanoton. Yara esittelee uuden satelliittiteknologian mahdollisuuksia kesän aikana Smart Farming Road Tour -kiertueella. Tilat, joiden pelloilla kiertue pysähtyy, ovat tehneet pelloilleen lannoituksen nolla- ja maksimiruudut. Niiden avulla voidaan havainnoida typen lisälannoitustarvetta ja lannoituksen oikeaa ajankohtaa. Lisää tietoa aiheesta www.yara.fi/roadtour. − Yara investoi vahvasti digitaalisten ratkaisujen edelleen kehittämiseen. Yrityksen tavoitteena on luoda maailman johtava kasvinravitsemuksen digitaalinen elinympäristö. Uusimman teknologian ja laadukkaiden Yaran lannoitteiden avulla voidaan vastata tasapainoisesti kasvien ravinnetarpeeseen eri peltolohkoilla ja sääoloiltaan vaihtelevissa kasvukausissa. Tavoitteena on parantaa ravinteiden hyötysuhdetta, satoa ja laatua. Uusien digitaalisten ratkaisujen avulla tämä toteutetaan entistä kustannustehokkaammin. Täsmäviljely on kestävän kasvun mahdollistaja, toteaa Heimala. Lisätietoa:Lauri Heimala, markkinointipäällikkö, puh. 050 505 268 565,email: lauri.heimala@yara.com

Keskon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018: Keskon liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti ja kannattavuus parani

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI, JATKUVAT TOIMINNOT: · Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2 413 milj. euroa (2 558 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 3,4 % · Vertailukelpoinen liikevoitto oli 40,0 milj. euroa (31,5 milj. euroa) · Liikevoitto oli 36,6 milj. euroa (19,4 milj. euroa) · Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 13,5 % (12,3 %) (liukuva 12 kk) · Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 39,9 milj. euroa (36,3 milj. euroa) · Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,31 euroa) · Vertailukelpoisesti jatkuvien toimintojen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Toteutetuista yritysjärjestelyistä johtuen Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla alittavan edeltävän 12 kuukauden liikevaihdon tason. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Kuitenkin panostukset kauppojen avaamiseen ja uudistamiseen, logistiikkatoimintojen laajentamiseen sekä digitaalisiin palveluihin rasittavat osaltaan kannattavuutta ennustekaudella. Lisäksi on huomioitava, että vertailukauden liikevoittoon sisältyy 5,8 milj. euroa divestoitujen toimintojen liikevoittoa sekä pääosa Suomen Lähikaupan hankinnan myötä saavutetuista synergiahyödyistä. KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-3/2018   1-3/2017Jatkuvat toiminnotLiikevaihto, milj. e 2 413 2 558Liikevoitto, 40,0 31,5vertailukelpoinen, milj. eLiikevoitto-%, 1,7 1,2vertailukelpoinenLiikevoitto, milj. e 36,6 19,4Tulos ennen veroja, 39,9 36,3vertailukelpoinen, milj. eTulos ennen veroja, milj. e 36,5 24,3Liiketoiminnan rahavirta, 39,3 -47,5milj. eInvestoinnit, milj. e 54,5 75,8Sidotun pääoman tuotto, 13,5 12,3vertailukelpoinen, %, liukuva12 kk KonserniOman pääoman tuotto, 10,9 9,6vertailukelpoinen, %, liukuva12 kk Tulos/osake, e, laimentamatonja laimennettuJatkuvat toiminnot 0,32 0,21Lopetetut toiminnot -0,24 -0,03Konserni yhteensä 0,08 0,18Tulos/osake,vertailukelpoinen, e,laimentamatonJatkuvat toiminnot 0,35 0,31 31.3.2018  31.3.2017KonserniOmavaraisuusaste, % 49,3 47,4Oma pääoma/osake, e 21,52 20,98 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER: Keskon liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti ja kannattavuus parani vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Pääsiäisen ajoittuminen maalis-huhtikuun vaihteeseen kasvatti päivittäistavarakaupan myyntiä, mutta heikensi rakentamisen ja talotekniikan kaupan myyntiä. Päivittäistavarakaupassa vuoden alku oli erinomainen. Vahvaan myynnin kehitykseen vaikutti hyvin edennyt strategian mukainen ketjubrändien ja kauppojen uudistus. Jo puolet kauppaverkostostamme on uudistettu. Suomen Lähikaupan integraatiotyö oli intensiivisimmillään viime vuoden keväällä. Nyt työ on onnistuneesti loppusuoralla ja kauppojen siirtäminen kauppiaille tapahtuu kesään mennessä. Yrityskauppaan liittyneet synergiahyödyt ovat toteutuneet ennakoitua nopeammin. Panostamme vahvasti myös uuden sukupolven ruoan verkkokauppaan, joka laajenee koko maan kattavaksi. Odotamme tästä merkittävää kasvua lähivuosina. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liiketoiminta kehittyi suunnitellusti haasteellisista sääolosuhteista huolimatta. Toimialan myynnin ja liikevoiton laskuun vaikuttivat erityisesti erikoiskaupassa toteutetut divestoinnit. Kuluneella vuosineljänneksellä fokusointia jatkettiin luopumalla Venäjän rautakaupasta. Olimme erityisen tyytyväisiä K-Raudan ja Onnisen hyvään kehitykseen Suomessa. Ruotsissa jatkettiin toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Norjassa muutokset kauppapaikkaverkostossa laskivat myyntiä. Meneillään olevan strategisen päivityksen perusteella tehtävät valinnat ja niiden onnistunut toteutus mahdollistavat hyvän arvonluontipotentiaalin tuleville vuosille. Autokaupassa oli vahva myynnin kasvu ja hyvä tuloskehitys. Markkinaosuutemme nousi 19 %:iin Volkswagenin, Audin, SEATin ja Porschen rekisteröintien kasvaessa. Uusien palveluiden luominen Caara-alustalle etenee, esimerkkinä äskettäin lanseeratut Caara Leasing yrityksille ja Caara Deal yksityisasiakkaille. Tilauskantamme vahvistui selvästi katsauskauden loppua kohden. Valmistaudumme myös koko autoteollisuutta koskevan uuden päästömittausmenetelmän käyttöönottoon syksyllä. Entisestään parantuneen rahavirran johdosta Keskon taloudellinen asema on entistä vahvempi mahdollistaen liiketoimintamme kehittämisen ja kasvattamisen tulevaisuudessa. Yksi tulevaisuuden vastuullisuustyössä korostuvia osa-alueita on asiakastiedon käytön avoimuus ja luotettavuus. Tälle työlle raamit antaa EU:n uusi, yleinen tietosuoja-asetus GDPR. Huolehdimme siitä, että kaikki asiakastiedot ovat turvassa ja niitä käytetään asiakaslähtöisesti ja luottamuksellisesti. JATKUVIEN TOIMINTOJEN TALOUDELLINEN KEHITYS Liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuu 2018 Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2018 oli  2 413 milj. euroa, mikä on 5,7 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 558 milj. euroa). Liikevaihdon kehitykseen vaikutti merkittävästi vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutetut yritysmyynnit. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 3,4 % ilman yritysostoja ja -myyntejä ja paikallisissa valuutoissa. Konsernin liikevaihto laski Suomessa 5,2 % ja vertailukelpoisesti se kasvoi 5,0 %. Muissa maissa liikevaihto laski 7,8 % ja se laski vertailukelpoisesti 3,2 %. Kansainvälisen toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 17,8 % (18,2 %). Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kehitykseen, +2,7 %, vaikuttivat negatiivisesti Suomen Lähikaupan yritysoston kautta tulleiden kauppojen siirtäminen kauppiaille ja kauppapaikkaverkoston muutokset. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 7,4 %. Vertailukelpoinen muutos on laskettu sisällyttämällä liikevaihtoon ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat kuuluneet verkostoon sekä katsauskaudella että vertailukaudella. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto laski 18,2 %, mihin vaikutti vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutetut yritysmyynnit. Vertailukelpoisesti liikevaihto laski paikallisissa valuutoissa 2,4 %. Kehitykseen vaikutti Pohjois-Euroopan kylmä talvi sekä pääsiäisen ajoittuminen maalis-huhtikuun vaihteeseen. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2017 toteutuneiden yritysmyyntien vaikutusta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa ilman erikoiskaupan liiketoimintoja liikevaihto laski 4,6 % ja se laski vertailukelpoisesti 2,3 %. Erikoiskaupassa liikevaihto laski 67,7 % yritysmyynneistä johtuen, vertailukelpoinen kehitys oli -3,4 %. Autokaupassa liikevaihto kasvoi hyvän markkina- ja markkinaosuuskehityksen myötä 5,8 %. 16.2.2018 tiedotimme luopuvamme Venäjän rautakaupasta. Myytävä Venäjän rautakauppaliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona eikä se sisälly osavuosikatsauksessa konsernin jatkuvien toimintojen tai rakentamisen ja talotekniikan kaupan lukuihin. Vertailukauden luvut on oikaistu vastaavasti. Tilikauden 2017 aikana Kesko-konserni myi 1.6.2017 K-maatalous-liiketoiminnan ja 30.6.2017 Asko ja Sotka -huonekalukaupan sekä Yamarin-veneliiketoiminnan ja Yamaha-edustuksen. 1-3/2018 Liikevaihto, Kehitys, Kehitys, Liikevoitto, Muutos, M€ % vertailu vertailu M€ -kelpoinen,  -kelpoinen, M€ %Päivittäistavarakauppa 1 276 +2,7 +7,4 38,7 +12,3Rakentamisen ja 802 -4,6 -2,3 -1,0 -3,8talotekniikan kauppailman erikoiskauppaaErikoiskauppa 75 -67,7 -3,4 -1,2 -4,2Rakentamisen ja 877 -18,2 -2,4 -2,2 -8,0talotekniikan kauppayhteensäAutokauppa 259 +5,8 +5,8 11,0 +0,9Yhteiset toiminnot ja 1 (..) (..) -7,4 +3,4eliminoinnitYhteensä 2 413 -5,7 +3,4 40,0 +8,6 Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-maaliskuussa 40,0 milj. euroa (31,5 milj. euroa). Päivittäistavarakaupassa kannattavuus parani merkittävästi myynnin kasvun, onnistuneiden ketju-uudistusten ja toteutuneiden synergiahyötyjen ansiosta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa ilman erikoiskauppaa Pohjois-Euroopan kylmästä talvesta ja pääsiäisen ajoittumisesta johtunut liikevaihdon lasku vaikutti kannattavuuden kehitykseen. Erikoiskaupan liikevoiton laskuun vaikuttivat vuoden 2017 aikana toteutuneet yritysmyynnit. Autokaupassa liikevoitto vahvistui edellisestä vuodesta. Liikevoitto oli 36,6 milj. euroa (19,4 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä -3,4 milj. euroa (-12,1 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Onnisen Ruotsin liiketoimintojen rakennejärjestelyyn liittyvät kulut 3,5 milj. euroa sekä kiinteistöjen myyntivoitot 2,0 milj. euroa. Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät edellisenä vuonna olivat Suomen Lähikaupan ketjujen konvertointiin liittyvät kulut 9,4 milj. euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, M€  1-3/2018   1-3/2017Liikevoitto, vertailukelpoinen 40,0 31,5Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät+myyntivoitot +2,5 +0,3-myyntitappiot -0,0 -0,4+/-rakennejärjestelyt -5,8 -12,1Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat -3,4 -12,1erät yhteensäLiikevoitto 36,6 19,4 Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen tulos ennen veroja tammi-maaliskuussa oli 39,9 milj. euroa (36,3 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja tammi-maaliskuussa oli 36,5 milj. euroa (24,3 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohden oli 0,32 euroa (0,21 euroa) ja vertailukelpoinen tulos osaketta kohden 0,35 euroa (0,31 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 21,52 euroa (20,98 euroa). K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-maaliskuussa oli 2 889 milj. euroa ja se kasvoi 1,0 % edelliseen vuoteen verrattuna (pro forma). K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi 17 291 uutta taloutta tammi-maaliskuussa 2018. K-Plussa-talouksien määrä oli maaliskuun lopussa 2,3 miljoonaa ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,6 miljoonaa. Rahoitus Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta oli tammi-maaliskuussa oli 39,3 milj. euroa (-47,5 milj. euroa). Rahavirtaa vahvisti kannattavuuden parantuminen sekä maaliskuussa Keskon Eläkekassan maksama 58 milj. euron ylikatepalautus.  Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta oli 33,5 milj. euroa (-9,7 milj. euroa), johon sisältyi Venäjän rautakauppakiinteistöjen myyntiin liittyviä ja toisella vuosineljänneksellä edelleen tilitettäviä arvonlisäveroja 26 milj. euroa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 72,8 milj. euroa (-57,3 milj. euroa). Konsernin investointien rahavirta oli 125,3 milj. euroa (-34,5 milj. euroa). Investointien rahavirta sisältää Venäjän kiinteistöjen divestoinnista saadun kauppahinnan 171 milj. euroa.  Konsernin likvidit varat olivat kauden lopussa 599 milj. euroa (365 milj. euroa). Korolliset velat olivat maaliskuun lopussa 540 milj. euroa (591 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -59 milj. euroa (226 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 49,3 % (47,4 %). Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoitustuotot olivat tammi-maaliskuussa 0,0 milj. euroa (4,2 milj. euroa). Verot Konsernin jatkuvien toimintojen verot tammi-maaliskuussa olivat 7,3 milj. euroa (4,2 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 20,0 % (17,4 %). Investoinnit Konsernin jatkuvien toimintojen investoinnit tammi-maaliskuussa olivat yhteensä 54,5 milj. euroa (75,8 milj. euroa) eli 2,3 % (3,0 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 27,4 milj. euroa (51,5 milj. euroa), it-investoinnit 12,6 milj. euroa (9,0 milj. euroa) ja muut investoinnit 14,5 milj. euroa (15,3 milj. euroa). Henkilökunta Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-maaliskuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 20 228 (22 651) henkilöä. Maaliskuun 2018 lopussa henkilömäärä oli 23 729 (27 356), joista Suomessa työskenteli 11 802 (14 460) ja Suomen ulkopuolella 11 927 (12 896) henkilöä. LOPETETUT TOIMINNOT Kesko Oyj sopi helmikuussa 2018 myyvänsä 12 Pietarin ja Moskovan alueilla toimivaa K-Rauta-kiinteistöä ranskalaisen Leroy Merlinin Venäjän yhtiölle. Kiinteistöissä harjoitettu liiketoiminta ja varastot eivät sisälly kauppaan vaan liiketoiminta lopetetaan kevään 2018 aikana. Kiinteistöjen omistusoikeus siirtyy ostajalle toisen vuosineljänneksen 2018 aikana. Keskolle jää Moskovan alueelle kaksi K-Rautaa, joiden toiminta lopetetaan toisen vuosineljänneksen 2018 aikana. Kesko Oyj:lle realisoitui helmikuussa kiinteistöjen myynnistä 171 milj. euron positiivinen kassavirta. 31.3.2018 mennessä liiketoiminta oli lopetettu pääosassa myytäviä kiinteistöjä, jotka luovutetaan ostajalle toisella vuosineljänneksellä. Toiminnan operatiivinen tulos verojen jälkeen oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä -1,8 milj. euroa, minkä lisäksi liiketoiminnan alasajosta kirjattiin ensimmäiselle vuosineljännekselle 18,6 milj. euron kustannus sekä venäläisten tytäryhtiöiden oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen liittyneet kurssierot -3,0 milj. euroa. Kiinteistöjen myynnistä arvioidaan toteuvan noin 10 milj. euron myyntivoitto, joka realisoituu tulokseen toisella vuosineljänneksellä. Lisäksi toisella vuosineljänneksellä arvioidaan kirjattavan Keskon Venäjän rautakauppaliiketoiminnan päättymisen seurauksena konsernituloslaskelman lopetettuihin toimintoihin kuluksi konsernitaseen omaan pääomaan sisältyneet negatiiviset muuntoerot noin 35 milj. euroa. Myytävä Venäjän rautakauppaliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona eikä se sisälly osavuosikatsauksessa konsernin jatkuvien toimintojen tai rakentamisen ja talotekniikan kaupan lukuihin. Vuoden 2017 vertailutiedot on oikaistu tuloslaskelman, rahavirtalaskelman sekä eräiden tunnuslukujen osalta. Keskon rautakaupan liikevaihto Venäjällä vuonna 2017 oli 184 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 0,6 milj. euroa. SEGMENTIT Toiminnan kausiluonteisuus Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti. Vuosineljänneksistä toinen ja kolmas ovat liikevoittotasoltaan vahvimpia, kun taas ensimmäisen vuosineljänneksen merkitys koko vuoden tulokseen on vähäisin. Suomen Lähikaupan ja Onnisen yritysostot voimistivat kausivaihtelua eri vuosineljännesten välillä. Onnisen ja Suomen Lähikaupan liikevoittotasot ovat matalimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Päivittäistavarakauppa  1-3/2018   1-3/2017Liikevaihto, milj. e 1 276 1 243Liikevoitto, 38,7 26,4vertailukelpoinen, milj. e Liikevoitto-%, 3,0 2,1vertailukelpoinenSidotun pääoman tuotto, 25,9 20,7vertailukelpoinen, %, liukuva12 kkInvestoinnit, milj. e 28,7 53,3Henkilökunta keskimäärin 5 990 7 161 Liikevaihto, milj. e  1-3/2018   1-3/2017  Kehitys, %Myynti K-ruokakaupoille   K-Citymarket, elintarvike 271 245 +10,6   K-Supermarket 328 297 +10,5   K-Market* 315 351 -10,3K-Citymarket, käyttötavara  127 127 +0,2Kespro 203 191 +6,3Muut 33 33 +0,0Yhteensä 1 276 1 243 +2,7    *Sisältää myös Keskon oman vähittäiskaupan, 31.3.2018 78 kauppaa (431), koko K-Marketiin kohdistuneen liikevaihdon vertailukelpoinen kehitys +5,7 %. Tammi-maaliskuu 2018 Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 1 276 milj. euroa (1 243 milj. euroa) ja se kasvoi 2,7 %. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 7,4 %. Liikevaihdon kehitykseen K-Market-ketjussa vaikutti Suomen Lähikaupan kauppapaikkaverkoston muutokset sekä kauppojen siirtäminen kauppiaille. Vertailukelpoinen muutos on laskettu sisällyttämällä liikevaihtoon ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat kuuluneet verkostoon sekä katsauskaudella että vertailukaudella. Päivittäistavaroiden kokonaismarkkinoiden Suomessa (sis. alv) arvioidaan kasvaneen noin 5,5 % tammi-maaliskuussa (Keskon oma arvio) ja vähittäishintojen arvioidaan nousseen 2,8 %, mihin vaikuttivat erityisesti tupakka- ja alkoholiverojen nousu vuoden 2018 alussa (sis. alv, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin). K-ryhmän päivittäistavaramyynti kasvoi 5,1 % (sis. alv) ja ilman Suomen Lähikaupan hankinnan vaikutusta 7,2 % (sis. alv). Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 38,7 milj. euroa (26,4 milj. euroa) ja se kasvoi 12,3 milj. euroa. Päivittäistavarakaupassa kannattavuus parani merkittävästi myynnin kasvun, onnistuneiden ketju-uudistusten ja toteutuneiden synergiahyötyjen ansiosta. Myös Kespron myynti kasvoi ja kannattavuus parani. Suomen Lähikaupan vaikutus tammi-maaliskuun vertailukelpoiseen liikevoittoon oli +2,2 milj. euroa (-6,7 milj. euroa). Suomen Lähikaupalta vuonna 2016 hankittujen kauppojen kannattavuus parani merkittävästi K-Marketeiksi konvertoimisen ja kauppiaille siirtämisen ansiosta sekä kauppapaikkaverkoston sopeuttamisen johdosta. Maaliskuun loppuun mennessä 311 kauppaa oli siirretty kauppiaille. Kauppojen siirtäminen kauppiaille tapahtuu vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 37,6 milj. euroa (16,7 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1,2 milj. euroa (-9,7 milj. euroa), ja ne liittyvät pääosin Suomen Lähikaupan uudelleenjärjestelyyn, -1,1 milj. euroa (-9,4 milj. euroa). Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 28,7 milj. euroa (53,3 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 24,9 milj. euroa (46,5 milj. euroa). Tammi-maaliskuussa avattiin kolme uutta K-Supermarketia (joista yksi korvaava) sekä kaksi uutta K-Marketia. Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä 34 kauppaan. Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-Supermarketit Turkuun, Helsingin Kalasatamaan, Laajasaloon ja Pasilaan, Tampereelle, Nurmijärvelle, Keravalle ja Kauniaisiin. Lisäksi rakenteilla on päivittäistavarakaupan keskusvaraston laajennus Vantaan Hakkilassa. Kauppojen lukumäärät 31.3.   2018   2017K-Citymarket 81 80K-Supermarket  238 227K-Market* 803 898Neste K 71 69Muut 82 90 * Suomen Lähikaupan kauppojen lukumäärä oli 389 (481) Lisäksi useat K-ruokakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa  1-3/2018   1-3/2017Liikevaihto, milj. e 877 1 073Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 802 841ilman erikoiskauppaaErikoiskauppa 75 232Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  -2,2 5,8Rakentamisen ja talotekniikan kauppa -1,0 2,8ilman erikoiskauppaaErikoiskauppa -1,2 3,0Liikevoitto-%, vertailukelpoinen -0,3 0,5Rakentamisen ja talotekniikan kauppa -0,1 0,3ilman erikoiskauppaaErikoiskauppa -1,6 1,3Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, 9,6 11,5liukuva 12 kkInvestoinnit, milj. e 6,2 11,1Henkilökunta keskimäärin 11 041 12 184 Liikevaihto, milj. e  1-3/2018   1-3/2017   Kehitys, %Rauta- ja sisustuskauppa, 210 218 -4,1SuomiK-Rauta, Ruotsi 35 43 -19,7Byggmakker, Norja 75 100 -25,5Kesko Senukai, Baltia 111 98 +13,5OMA, Valko-Venäjä 23 25 -4,6Onninen, Suomi 189 182 +4,0Onninen, Ruotsi 38 50 -24,3Onninen, Norja 63 71 -11,3Onninen, Baltia 16 15 +11,8Onninen, Puola 51 44 +16,3Rakentamisen ja 802 841 -4,6talotekniikan kauppailman erikoiskauppaayhteensäVapaa-ajankauppa, Suomi 50 51 -3,3Konekauppa 25 33 -24,4K-maatalous, Indoor Group - 148 -Oy sekä Yamaha ja YamarinErikoiskauppa yhteensä 75 232 -67,7Yhteensä 877 1 073 -18,2 Tammi-maaliskuu 2018 Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 877 milj. euroa (1 073 milj. euroa) ja se laski 18,2 %. Kehitykseen vaikutti vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutetut yritysmyynnit. Vertailukelpoisesti liikevaihto paikallisissa valuutoissa laski 2,4 %, mihin vaikutti Pohjois-Euroopan kylmä talvi sekä pääsiäisen ajoittuminen maalis-huhtikuun vaihteeseen. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2017 toteutuneiden yritysmyyntien vaikutusta. 16.2.2018 tiedotimme luopuvamme Venäjän rautakaupasta. Myytävä Venäjän rautakauppaliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona eikä se sisälly osavuosikatsauksessa konsernin jatkuvien toimintojen tai rakentamisen ja talotekniikan kaupan lukuihin. Vertailukauden luvut on oikaistu vastaavasti. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli tammi-maaliskuussa 447 milj. euroa (606 milj. euroa) ja se laski 26,3 %. Liikevaihto laski Suomessa vertailukelpoisesti 1,6 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 430 milj. euroa (467 milj. euroa) ja se laski 7,8 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto laski vertailukelpoisesti 3,2 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihdosta 49,1 % (43,5 %) tuli ulkomaan toiminnoista. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto ilman erikoiskaupan liiketoimintoja oli tammi-maaliskuussa 802 milj. euroa (841 milj. euroa) ja se laski 4,6 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto laski 2,3 %, mihin vaikutti Pohjois-Euroopan kylmä talvi sekä pääsiäisen ajoittuminen maalis-huhtikuun vaihteeseen. Rauta- ja sisustuskaupan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 452 milj. euroa (483 milj. euroa) ja se laski 6,4 %. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto laski 4,0 %. Liikevaihto laski paikallisessa valuutassa Norjassa 20,2 % ja Ruotsissa 15,8 %. Ruotsissa liikevaihdon laskuun vaikuttivat vuokrasopimusten päättymisestä johtuneet K-Rauta-kauppojen sulkemiset ja Norjassa laskuun vaikutti yhden kauppiassopimuksen päättyminen. Liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa Valko-Venäjällä 13,6 %. Onnisen liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 357 milj. euroa (363 milj. euroa) ja se laski 1,7 %. Liikevaihto laski paikallisessa valuutassa Ruotsissa 20,6 % ja Norjassa 4,9 %. Ruotsissa liikevaihdon laskuun vaikutti neljän kauppapaikan sulkeminen katsauskaudella. Liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa Puolassa 12,5 %. K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kaupan markkinaosuuden arvioidaan vahvistuneen Suomessa. K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan myynti Suomessa kasvoi yhteensä 1,4 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen noin 0,3 % (Keskon oma arvio). Erikoiskaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 75 milj. euroa (232 milj. euroa) ja se laski 67,7 %. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat vuonna 2017 toteutuneet yritysmyynnit. Vertailukelpoinen kehitys oli -3,4 %. Konekaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 25 milj. euroa (33 milj. euroa) ja se laski 24,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Konekaupan liikevaihto Suomessa oli 5 milj. euroa ja se laski 66,4 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 21 milj. euroa ja se kasvoi 6,0 %. Vapaa-ajankaupan liikevaihto oli 50 milj. euroa (51 milj. euroa) ja se laski 3,3 %. Kesäkuussa 2017 myytyjen Asko ja Sotka –huonekalukaupan, K-maatalous-liiketoiminnan sekä Yamarin-veneliiketoiminnan ja Yamahan edustuksen liikevaihto oli vertailukaudella 148 milj. euroa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-maaliskuussa -2,2 milj. euroa (5,8 milj. euroa) ja se laski 8,0 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna, mihin vaikutti pääosin divestoinneista johtunut erikoiskaupan liikevoiton lasku -4,2 milj. euroa.  Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto ilman erikoiskaupan liiketoimintoja oli -1,0 milj. euroa (2,8 milj. euroa) ja se laski 3,8 milj. euroa. Pohjois-Euroopan kylmästä talvesta ja pääsiäisen ajoittumisesta johtunut liikevaihdon lasku vaikutti kannattavuuden kehitykseen. Pääsiäisen ajoittumisen ja myyntipäivien lukumäärän vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -2,6 milj. euroa. Kannattavuutta heikensivät Ruotsin liiketoimintojen liiketappio sekä Kesko Senukain kauppapaikkaverkoston uudistukset. Toukokuussa 2017 myytyjen Baltian kiinteistöjen vaikutus Kesko Senukain vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -1,0 milj. euroa. Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 4,3 milj. euroa (2,5 milj. euroa). Erikoiskaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli -1,2 milj. euroa (3,0 milj. euroa) ja se laski 4,2 milj. euroa. Kesäkuussa 2017 myytyjen Asko ja Sotka –huonekalukaupan, K-maatalous-liiketoiminnan sekä Yamarin-veneliiketoiminnan ja Yamahan edustuksen vertailukelpoinen liikevoitto oli vertailukaudella 3,6 milj. euroa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli -4,2 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -2,0 milj. euroa (-1,8 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Onnisen Ruotsin liiketoimintojen rakennejärjestelyyn liittyvät kulut 3,5 milj. euroa euroa sekä kiinteistön myyntivoitto 2,0 milj. euroa. Merkittävimmät edellisen vuoden vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Ruotsin liiketoiminnan rakennemuutoksiin liittyvät kulut 1,8 milj. euroa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat yhteensä 6,2 milj. euroa (11,1 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit 2,3 milj. euroa (4,8 milj. euroa). Tammi-maaliskuussa avattiin K-Rauta Suomessa Lapualla ja Onninen Express K-raudan yhteyteen Turun Skanssissa. Lisäksi avattiin kaksi Onninen Express –myymälää Suomessa, yksi Mäntsälässä ja yksi Helsingin Kalasatamassa. Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-Raudan ja Onnisen yhteinen toimipiste Ruotsin Karlstadiin, kaksi K-Senukai-myymälää Liettuaan sekä yksi rautakauppa Valko-Venäjälle. Onnisen merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat neljä Onninen Express –myymälää Suomessa ja yksi Onninen Express –myymälä Puolassa. Kauppojen lukumäärät 31.3.   2018   2017Rakentamisen ja talotekniikan kauppaK-Rauta, Suomi 137 139K-Rauta, Ruotsi 17 19Byggmakker, Norja 65 82K-Rauta, Viro 8 8K-Senukai, Latvia 9 8K-Senukai, Liettua 22 22OMA, Valko-Venäjä 17 16Onninen, Suomi 55 50Onninen, Ruotsi 14 17Onninen, Norja 25 26Onninen, Baltia 15 15Onninen, Puola 35 36ErikoiskauppaIntersport, Suomi 56 58Budget Sport 11 11The Athlete’s Foot 7 4Kookenkä 36 38 Lisäksi rakentamisen ja talotekniikan kaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita. Kaksi Onnisen kauppaa Suomessa ja yksi Onnisen kauppa Ruotsissa on samassa toimipisteessä K-Raudan kanssa. Autokauppa 1-3/2018   1-3/2017Liikevaihto, milj. e 259 245Liikevoitto, 11,0 10,0vertailukelpoinen, milj. e Liikevoitto-%, 4,2 4,1vertailukelpoinenSidotun pääoman tuotto, 21,3 23,3vertailukelpoinen, %, liukuva12 kkInvestoinnit, milj. e 8,7 3,6Henkilökunta keskimäärin 804 792 Liikevaihto, milj. e   1-3/2018   1-3/2017  Kehitys, %VV-Auto 243 232 +4,6AutoCarrera 16 13 +27,9Yhteensä 259 245 +5,8 Tammi-maaliskuu 2018 Autokaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 259 milj. euroa (245 milj. euroa) ja se kasvoi 5,8 %. Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-maaliskuussa +3,3 % (+2,8 %). Autokaupan maahantuomien Volkswagen-, Audi-, SEAT- ja Porsche-henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus vahvistui tammi-maaliskuussa 19,0 %:iin (17,8 %). Autokaupassa kannattavuus parani edelleen hyvän myynnin kehityksen ansiosta. Vertailukelpoinen liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 11,0 milj. euroa (10,0 milj. euroa) ja se kasvoi 0,9 milj. euroa. AutoCarreran vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,4 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Autokaupan liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 11,0 milj. euroa (10,0 milj. euroa). Autokaupan uusien autojen katsauskauden lopun tilauskanta kasvoi 21,4 %. Autokaupan investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 8,7 milj. euroa (3,6 milj. euroa). Kauppojen lukumäärät 31.3. 2018   2017VV-Auto, vähittäiskauppa 13 10AutoCarrera 3 3 Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet Kesko Oyj:ssä oli maaliskuun 2018 lopussa yhteensä 100 019 752 osaketta, joista 31 737 007 eli 31,7 % oli A-osakkeita ja 68 282 745 eli 68,3 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 31.3.2018 oli 499 435 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 0,73 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 0,50 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,13 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385 652 815 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli maaliskuun 2018 lopussa 197 282 584 euroa. Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq Helsingissä oli vuoden 2017 lopussa 44,10 euroa ja maaliskuun 2018 lopussa 45,60 euroa, missä oli kasvua 3 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2017 lopussa 45,25 euroa ja maaliskuun 2018 lopussa 46,56 euroa, missä oli kasvua 3 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-maaliskuussa 47,80 euroa ja alin 43,70 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 49,65 euroa ja alin 44,88 euroa. Nasdaq Helsingin yleisindeksi (OMX Helsinki) nousi tammi-maaliskuun aikana 1,3 % ja painotettu OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 1,2 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi nousi 0,9 %. Maaliskuun 2018 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 1 447 milj. euroa ja B-osakkeiden 3 156 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 4 603 milj. euroa ja se nousi vuoden 2017 lopusta 138 milj. euroa. Nasdaq Helsingissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuun 2018 aikana 0,3 milj. kpl. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 13,6 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 15,5 milj. kpl. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 733,2 milj. euroa. Nasdaq Helsingin osuus vaihdetuista Keskon A- ja B-osakkeista tammi-maaliskuussa 2018 oli noin 50 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä, joista merkittävin oli Cboe APA (lähde: Fidessa). Hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta (Osakeantivaltuutus 2016). Hallitus päätti 1.2.2018 antaa kyseisen osakeantivaltuutuksen ja Keskon siirtymävaiheen osakepohjaisen kannustinohjelman (Bridge Plan) ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita kannustinohjelman (Bridge Plan) kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 66 003 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteilla 15.3.2018 ja 5.4.2018. Kesko Oyj:n hallitus on 1.2.2017 päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta Keskon ylimmälle johdolle ja erikseen valituille avainhenkilöille. Järjestelmä koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta (performance share plan, PSP) päärakenteena sekä rajoitetusta osakepalkkio-ohjelmasta (restricted share pool, RSP), joka on täydentävä osakepalkkio-ohjelma erityistilanteita varten. PSP:n ohella hallitus on päättänyt siirtymävaiheen osakepohjaisen kannustinohjelman (Bridge Plan) perustamisesta kattamaan siirtymävaihetta, jossa Kesko pitkän aikavälin kannustinjärjestelmärakenteessaan siirtyy yhden vuoden ansaintajaksosta pidempään ansaintajaksoon. Jos PSP 2017-2020 -ohjelmalle asetetut ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella suoritettavien, B-sarjan osakkeina maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 340 000 osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Uudesta osakepalkkiojärjestelmästä on kerrottu pörssitiedotteessa 2.2.2017 ja siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelman (Bridge Plan) toteumasta pörssitiedotteella 1.2.2018. Kesko Oyj:n hallitus on 20.3.2018 päättänyt suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman (performance share plan, PSP) perustamisesta vuosille 2018-2021. Samalla hallitus päätti kyseisen ohjelman kohderyhmäksi yhteensä noin 130 Keskon johtoon kuuluvaa ja muuta nimettyä avainhenkilöä. Hallitus päätti kalenterivuoden 2018 ansaintakriteereiksi vuoden 2017 kriteerien tavoin Kesko-konsernin verottoman myynnin kehitysprosentin, Kesko-konsernin vertailukelpoisen sidotun pääoman tuoton (ROCE, %) ja Keskon B-osakkeen absoluuttisen kokonaistuoton (TSR, %). Ansaintakriteerit koskevat PSP ohjelmien 2017-2020 ja PSP 2018-2021 ansaintavuotta 2018. PSP 2018–2021 -ohjelman puitteissa voidaan antaa enintään 340 000 Keskon B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Samalla Kesko Oyj:n hallitus päätti rajoitetun osakepalkkio-ohjelman (restricted share pool, RSP) perustamisesta vuosille 2018-2020. Ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta sitouttamisjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman puitteissa mahdolliset luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Keskon B-sarjan osakkeina edellyttäen, että heidän työsuhteensa Kesko-konserniin jatkuu palkkioiden maksamiseen saakka. Rajoitetun osakepalkkio-ohjelman tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelmana, jota käytetään sitouttamisvälineenä erityistilanteissa erikseen valittaville avainhenkilöille. Yllä mainitun työsuhteen jatkumisehdon lisäksi Kesko voi asettaa osallistujakohtaisia tai yhtiötason ehtoja, joiden täyttyminen on edellytyksenä ehdollisten osakepalkkioiden maksamiselle. RSP 2018-2020 -ohjelman puitteissa palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 Keskon B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Vuonna 2018 alkavan RSP-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2021. Uudesta PSP 2018-2021 ja RSP 2018-2020 -osakeohjelmasta on kerrottu pörssitiedotteessa 21.3.2018. Vuosina 2014-2016 voimassa olleen osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annetuista osakkeista yhtiölle on tammi-maaliskuussa palautunut yhteensä 1 950 osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Katsauskauden aikaisesta palautumisesta on kerrottu pörssitiedotteella 28.2.2018. Vuosina 2014-2016 voimassa olleesta osakepalkkiojärjestelmästä on kerrottu pörssitiedotteella 4.2.2014. Keskon hallituksella on voimassa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2016 päättämä valtuutus luovuttaa yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa B-osaketta (Osakeantivaltuutus 2016). Valtuutuksen perusteella yhtiöllä olevat omat B-osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita. Osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Yhtiön omista osakkeista mahdollisesti maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka. Varsinainen yhtiökokous 11.4.2018 hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta (Omien osakkeiden hankintavaltuutus 2018). B-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntöjen mukaisesti. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää. B-osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön johdon ja muun henkilökunnan sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Hallitus päättää muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.9.2019 saakka. Keskon varsinainen yhtiökokous 11.4.2018 hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 10 000 000 uuden B-osakkeen antamisesta (Osakeantivaltuutus 2018). Uudet osakkeet voidaan antaa ainoastaan maksua vastaan. Uudet osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Hallitus päättää annettavien osakkeiden merkintähinnan. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja se kumosi yhtiökokouksen 13.4.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta, jota valtuutusta hallitus ei ole käyttänyt. Osakkeenomistajien määrä oli maaliskuun 2018 lopussa 41 842. Se on 480 vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli maaliskuun lopussa 32,0 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli maaliskuun lopussa 45,8 %. Liputusilmoitukset Katsauskaudella ei tullut liputusilmoituksia. Katsauskauden keskeisiä tapahtumia Kesko ilmoitti luopuvansa rautakaupasta Venäjällä ja myyvänsä 12 Venäjän rautakauppakiinteistöään ranskalaisen Leroy Merlinin Venäjän yhtiölle, OOO Leroy Merlin Vostokille. Leroy Merlin on Venäjän suurin rautakaupan ketju. Kiinteistöistä käteisellä maksettu kauppahinta on noin 12 miljardia ruplaa (noin 169 milj. euroa). Kiinteistöjen omistusoikeus siirtyy ostajalle ensimmäisen vuosipuoliskon 2018 aikana. Keskolle jää Moskovan alueelle kaksi K-Rautaa, joiden toiminta lopetetaan ensimmäisen vuosipuoliskon 2018 aikana. (Pörssitiedote 16.2.2018) Kesko Oyj:n hallitus päätti Keskon suoriteperusteisen osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman kohderyhmäksi ansaintajaksolle 2018-2019 yhteensä noin 130 Keskon johtoon kuuluvaa ja muuta nimettyä avainhenkilöä. Hallitus myös vahvisti kriteerit vuodelle 2018 sekä vuonna 2017 alkaneen 2017-2020 ohjelman että vuosien 2018-2021 ohjelman osalta. Samalla hallitus päätti perustaa rajoitetun osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman vuosille 2018-2020. (Pörssitiedote 21.3.2018) Venäjän rautakauppaliiketoiminnasta luopuminen esitetään lopetettuna toimintona vuoden 2018 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa standardin IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot mukaisesti. Standardi edellyttää vertailutietojen oikaisemista ja sen vuoksi vuotta 2017 koskevien tietojen esittämistä muutetaan. Tiedotteessa kerrottiin vuoden 2017 vertailutiedot tärkeimmistä jatkuvien toimintojen segmenttitiedoista. (Pörssitiedote 23.3.2018) Varsinaisen yhtiökokouksen 2018 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiäKesko Oyj:n 11.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 2,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 218 945 469,60 euroa. Osingon maksupäivä oli 20.4.2018. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättyessä, kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholmin, oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäsin (uusi jäsen), kauppatieteiden tohtori Piia Karhun (uusi jäsen), kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen, kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsösen, diplomikauppias, kauppateknikko Matti Naumasen ja kauppias, eMBA Toni Pokelan. Yhtiökokous päätti muuttaa hallituksen jäsenten palkitsemisen rakennetta siten, että osa hallituspalkkioista annetaan yhtiön osakkeina. Muutoksen tarkoituksena on sitouttaa hallituksen jäsenet yhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Nieminen. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta sekä hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 10 000 000 uuden B-osakkeen antamisesta. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään vuonna 2019 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi puheenjohtajakseen kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen ja varapuheenjohtajakseen oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäsin. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholm (pj), kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen (vpj) ja kauppatieteiden tohtori Piia Karhu. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin Esa Kiiskinen (pj), oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäs (vpj) ja kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen. Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 11.4.2018. Kestävä kehitys Kesko valittiin tammikuussa 2018 Maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalle sijalle 31 ja samalla maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi. Keskon vuosiraportti 2017 julkaistiin 9.3. osoitteessa vuosiraportti2017.kesko.fi. Vuosiraportti kertoo Keskon strategian ja kestävän kehityksen työn etenemisestä kattavin tunnusluvuin. Muista kuin taloudellisista tiedoista annettava selvitys sisältyy hallituksen toimintakertomukseen. K-ryhmä tilittää suomalaisille ruoantuottajille yli 350 000 euron lisätuen osana Tuottajalle kiitos -toimintatapaa. K-ruokakaupoissa myytiin vuonna 2017 noin 6 miljoonaa Pirkan Tuottajalle kiitos -tuotetta. K-ryhmän onnistunut HCT-rekkapilotti saa jatkoa: vuonna 2018 otetaan käyttöön kaksi uutta HCT-rekkaa tehostamaan tavarakuljetuksia ja pienentämään päästöjä. K-ryhmä poisti ympäristölle haitalliset mikromuovirakeet kaikista omien merkkien kosmetiikkatuotteista vuonna 2017. Kaikki omien merkkien pesuaineet muutetaan mikromuovittomiksi vuoden 2018 aikana. K-ryhmä uudisti ruoan verkkokauppapalvelunsa ja tuo sen kevään aikana laajemmalle alueelle keskitetyllä K-kuljetus-palvelulla. Kespro avasi maaliskuussa Suomen ensimmäisen kaikille avoimen tukkuverkkokaupan, K-RuokaPron. Riskienhallinta Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle ja Keskon hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa. Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät hintakilpailuun Suomen päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan integraation ja synergioiden toteuttamiseen, digitaalisuuden aiheuttamaan muutokseen kaupan alalla sekä kyberuhkiin. Keskon vuoden 2017 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen olennaista muutosta alkuvuoden 2018 aikana. Taloudelliseen kehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät. Tulevaisuuden näkymät Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (4/2018-3/2019) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (4/2017-3/2018). Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelevat Keskon eri toimintamaissa. Suomessa kaupan alan ennakoidaan kasvavan. Suomen päivittäistavarakaupassa kilpailun ennakoidaan jatkuvan kireänä, mutta ostovoiman kasvaessa laadun merkitys korostuu aikaisempaa enemmän. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa yritysasiakaskaupan kasvun ennakoidaan jatkuvan kuluttajakaupan kasvua vahvempana. Pohjoismaissa ja Baltian maissa markkinoiden ennakoidaan kasvavan, mutta kasvuvauhdin jonkin verran hidastuvan.   Vertailukelpoisesti jatkuvien toimintojen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Toteutetuista yritysjärjestelyistä johtuen Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla alittavan edeltävän 12 kuukauden liikevaihdon tason. Kehitykseen vaikuttaa toteutetut K-maatalous-liiketoiminnan, Asko ja Sotka –huonekalukaupan sekä Yamarin-veneliiketoiminnan ja Yamaha-edustuksen divestoinnit sekä Suomen Lähikaupan yritysoston kautta tulleiden kauppojen siirtäminen kauppiaille ja kauppojen sulkemiset. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Kuitenkin panostukset kauppojen avaamiseen ja uudistamiseen, logistiikkatoimintojen laajentamiseen sekä digitaalisiin palveluihin rasittavat osaltaan kannattavuutta ennustekaudella. Lisäksi on huomioitava, että vertailukauden liikevoittoon sisältyy 5,8 milj. euroa divestoitujen toimintojen liikevoittoa sekä pääosa Suomen Lähikaupan hankinnan myötä saavutetuista synergiahyödyistä. Helsingissä 24.4.2018Kesko OyjHallitus Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113, sijoittajasuhdejohtaja Kia Aejmelaeus, puhelin 010 53 22533 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast tilinpäätösinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen audiokonferenssi tilinpäätösinfosta pidetään tänään klo 14.00 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi. Kesko Oyj:n vuoden 2018 tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus julkaistaan 25.7.2018. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi. KESKO OYJ LIITTEET: Koko Q1 2018 osavuosikatsaus sisältäen taulukko-osan JAKELUNasdaq Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineetwww.kesko.fi

Kesko Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan ja luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää 11.4.2018 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia B-osakkeita. Osakkeet hankitaan yhtiön osakepohjaisiin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. Samalla yhtiön hallitus on päättänyt toteuttaa yhtiökokouksen 11.4.2018 päätöksen maksaa noin 30 % hallituksen jäsenten vuosipalkkioista yhtiön B-sarjan osakkeilla siten, että osakepalkkio-osuus maksetaan käyttäen yhtiön hallussa olevia B-sarjan osakkeita. Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 24.4.2018 käyttää 11.4.2018 pidetyn yhtiökokouksen päättämää valtuutusta hankkia yhtiön omia B-osakkeita. Hallitus on yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella päättänyt perustaa omien osakkeiden määräaikaisen takaisinosto-ohjelman, jonka tarkoituksena on hankkia yhtiön omia osakkeita yhtiön johdon ja muun henkilökunnan sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 26.4.2018 ja lopetetaan viimeistään 31.7.2018. Hankittava määrä on enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,5 prosenttia Kesko Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteensä 0,7 prosenttia Kesko Oyj:n B-sarjan osakkeiden lukumäärästä. Takaisinosto-ohjelman mukaisiin osakehankintoihin voidaan käyttää enintään 25 miljoonaa euroa ja osakekohtainen enimmäishankintahinta on 50,00 euroa/osake. Hankittavien osakkeiden määrä ei voi ylittää 20 prosenttia tai alittaa 10 prosenttia Kesko Oyj:n B-osakkeiden kaupankäynnin keskimääräisestä päivittäisestä volyymistä. Keskimääräinen päivittäinen volyymi perustuu kutakin kaupankäyntipäivää edeltävän 20 kaupankäyntipäivän keskimääräiseen päivittäiseen volyymiin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Kesko Oyj:n hallitus päätti myös toteuttaa yhtiökokouksen 11.4.2018 päätöksen hallituksen vuosipalkkioiden maksamisesta osittain yhtiön B-osakkeilla siten, että hallitus käyttää voimassa olevaa, yhtiökokouksen 4.4.2016 myöntämää osakeantivaltuutta ja luovuttaa kyseisen valtuutuksen mukaisesti hallituksen jäsenille yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Luovutettavien osakkeiden lukumäärä on yhteensä 2 759 B-osaketta ja se vastaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti noin 30 %:ia kunkin hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta hallituksen kokouspäivän 24.4.2018 päätöskurssilla laskettuna. Osakkeiden luovuttaminen suunnitellaan toteutettavaksi viimeistään 31.5.2018.  Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi. Yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu aikaisemmin pörssitiedotteella 11.4.2018. Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 01053 22206. JAKELUNasdaq Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineetwww.kesko.fi

Suomen autokaupan markkinajohtaja VV-Auto Group Oy on jatkossa K Auto Oy

K-ryhmään kuuluva VV-Auto Group Oy on jatkossa K Auto Oy. Samassa yhteydessä VV-Auto Group Oy:n tytäryhtiö VV-Autotalot Oy vaihtaa nimensä K Caara Oy:ksi. Nimenmuutoksen myötä K-ryhmän autokauppa yhdistyy selkeämmin kaikille tutun K-brändin alle. Uudet yhtiönimet otetaan käyttöön 1.6.2018 alkaen. Nimimuutoksien yhteydessä lanseerataan myös uusi visuaalinen ilme ja uudet logot. Oy AutoCarrera Ab jatkaa nykyisellä nimellä K Auto Oy:n tytäryhtiönä Porschen maahantuojana ja vähittäismyyjänä. ”VV-Auto on saavuttanut markkinajohtajan aseman Suomessa jo useana vuonna peräkkäin. Myös viime vuonna olimme Suomen suurin automaahantuoja rekisteröinneillä mitattuna. Autokauppa on yksi Keskon kolmesta strategisesta toimialasta. Toimialarajat ylittävien uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen on entistä tärkeämpää. Hyödynnämme tulevaisuudessa yhä enemmän koko K-ryhmän laajaa liiketoimintaverkostoa ja luomme edistyksellistä ja uudenlaista liiketoimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Nykyinen nimi ei enää anna oikeaa kuvaa yhtiöstä, joten nyt on oikea aika tuoda autokauppa K-brändin alle”, sanoo Keskon autokaupan toimialajohtaja Johan Friman. ”VV-Autotalot on Suomen suurin Volkswagen-konsernin edustamien merkkien jälleenmyyjä. Nimenmuutoksella vahvistetaan K-ryhmän autotoimialan vähittäiskaupan tunnettuutta. Yhdistämme K-brändin myös jo aiemmin luotuun Caara-palvelukokonaisuuteen. K-ryhmän laaja ja monialainen toiminta ja vähittäiskauppaosaaminen luovat VV-Autotaloille ainutlaatuisen perustan autokaupalle ja uusien monikanavaisten ja kokonaisvaltaisten palvelujen ja tuotteiden kehittämiselle”, kertoo VV-Autotalot Oy:n toimitusjohtaja Martti Muona. VV-Auto aloitti autojen maahantuonnin vuonna 1950, jolloin Autola Oy:n nimellä toiminut yritys toi maahan ensimmäiset 12 Volkswagen Kuplaa. Vuonna 1977 Kesko osti liiketoiminnot Wihuri Oy:ltä. Vuosina 1978–2005 yrityksen nimenä oli VV-Auto Oy. Nykyinen VV-Auto Group Oy nimi otettiin käyttöön maaliskuussa 2006. Lisätietoja:Johan Friman, Keskon autokaupan toimialajohtaja, johan.friman@kesko.fi, puh. 010 533 8451Martti Muona, toimitusjohtaja, VV-Autotalot Oy, martti.muona@kesko.fi, puh. 010 533 3521   K Auto Oy toimii Volkswagen-, Audi-, SEAT- ja Porsche-henkilöautojen sekä Volkswagen Hyötyautojen maahantuojana ja markkinoijana Suomessa sekä SEATin osalta myös Virossa ja Latviassa. K Auto Oy toimii myös MAN-kuorma-autojen ja MAN- ja Neoplan-linja-autojen maahantuojana Suomessa. Maahantuonnin lisäksi K-Auto toimii merkittävänä autojen vähittäiskauppiaana ja tarjoaa jälkimarkkinointipalveluja omissa liikkeissään pääkaupunkiseudulla ja Turussa. K-Auton henkilö-, hyötyauto- ja kuorma-autoasiakkaita palvellaan kattavan jälleenmyynti- ja huoltoverkoston kautta koko Suomessa. Perinteisen liiketoimintansa ohella K-Auto kehittää erilaisia autoalan palvelukonsepteja ja monikanavaisia palveluja. Tarjolla on esimerkiksi verkkokauppoja, mobiiliapplikaatioita ja huollon verkkovarausjärjestelmiä. www.k-auto.fi K Caara Oy on K Auto Oy:n tytäryhtiö, joka vastaa Volkswagenin, Audin, SEATin ja Volkswagen Hyötyautojen sekä MAN-kuorma-autojen, sekä vaihtoautojen vähittäismyynnistä ja palveluista pääkaupunkiseudulla ja Turussa sekä erilaisten liikkumispalveluiden kehittämisestä monikanavaisesti. Caara.fi-palvelukonseptiin kuuluvat mm. vaihtoautojen verkkokauppa, CaaraOutlet – edullisempien vaihtoautojen myymälä, CaaraLeasing – leasing-palvelut yrityksille ja CaaraDeal – leasingpalvelut yksityisille sekä CaaraFix – autonhuoltopalvelu yli viisivuotiaille autoille. www.k-caara.fi

VENN avaa toukokuussa Jyväskylän Kävelykadulla Coffee Housen tilalla

Keskeisen sijaintinsa ansiosta VENNiin on helppo piipahtaa drinkille ostospäivän lomassa, töiden jälkeen tai unohtua vaikka koko illaksi. Juomavalikoiman pääpaino on viehkeissä viineissä ja kutkuttavissa cocktaileissa, vaikka VENN ei olekaan mikään perinteinen viinibaari. Juomien lisäksi ravintolasta saa myös ruokaa, mutta ei perinteiseen alku-, pää- ja jälkiruokatyyliin. VENNin annokset on suunniteltu helposti jaettaviksi ystävien kesken. – Henkilökuntamme toivottaa sinut tervetulleeksi kuin vanhan ystävän ja suosittelee juuri päiväsi tunnelmaan sopivaa juotavaa ja syötävää. Piristystä päivääsi tuovat myös tuunattavat popcornit, jotka talo tarjoaa jokaiselle VENNin ystävälle. Viinin maisteluun liittyy tietynlainen etiketti, jonka vuoksi moni arastelee astua sisään perinteisempiin viinibaareihin. VENNissä kynnys on niin matala, että se on jo kuoppa, kertoo ravintolapäällikkö Jukka Puhalainen. Pitkän historian omaava Coffee House lopettaa toimintansa toukokuun alussa, ja tilat remontoidaan VENNiä varten toukokuun aikana. Coffee House, tutummin Coffari, avattiin 7.12.2000. Coffarin myötä Keskimaa toi Jyväskylään kahvilakulttuurin. Viimeinen aukiolopäivä on 1.5.2018. – Kahviloiden kilpailutilanne on Jyväskylässä tiukka, ja halusimme muutenkin uudistaa liikeideaamme tällä Kävelykadun parhaalla liikepaikalla. Vappuna pääsee vielä Coffariin! Seuraavaksi tuomme uutta viinibaarikulttuuria Jyväskylään. Ravintola VENN on sosiaalisesti vaurasta elämää viettävien ihmisten uusi kohtauspaikka, kertoo ryhmäpäällikkö Mikko Parviainen. VENNissä henkilöstön määrä lisääntyy. Kaikkien Coffee Housen työntekijöiden työsuhde jatkuu Keskimaalla. Aukioloajat laajentuvat illasta, esimerkiksi viikonloppuisin VENN on avoinna aamukahdeksasta aamuviiteen.  – Uskomme, että VENN tuo lisää vipinää Jyväskylän keskustaan. Ja pönöttäminen – sehän ei ole ollenkaan meidän juttu. Tule VENNiin ja tuo ystäväsikin, tai lainaa täältä! VENN on aina vapaana ystävien tulla ja mennä. Voit joko varata pöydän kaveriporukalle valmiiksi tai tulla ja istahtaa sinne missä tyhjän paikan näetkin, Puhalainen jatkaa. Ravintolan sisustus on Flock Helsingin Anna Kyyhkysen käsialaa. VENNin visuaaliseen ilmeeseen kuuluvat piirretyt meemihahmot, kuten ihastuttava Irma Yksisarvinen. Meemit on tuotu mukaan sisustukseen näyttävin ja hauskoin seinämaalauksin ja ne ovat myös vahvasti mukana kaikessa markkinointiviestinnässä. Meemeissä näkyy myös paikallista tunnelmaa esimerkiksi mäkihypyn ja ralliautoilun kautta. Lisätietoja: Ravintolapäällikkö Jukka Puhalainen 040 501 2547 Ryhmäpäällikkö Mikko Parviainen 0500 635 020

Honor 9 Lite on tyylikäs älypuhelin, josta löytyy peräti neljä kameraa

Honor 9 Lite jatkaa aiempien Honor-mallien suosittua linjaa niin muotoilussa kuin myynnissäkin. Maailmalla puhelinta on jo myyty valtavat määrät. Esimerkiksi Intiassa Honor 9 Lite myytiin kolmasti loppuun sen tultua myyntiin Flipkartissa, yhdessä Intian suurimmista verkkokaupoista. Honor on kasvattanut myyntiään myös Euroopassa mm. Black Friday-myyntien ansioista. Suomessa brändi on jo markkinaosuudeltaan kolmanneksi suurin.     “Honor tulee kasvamaan Kiinan markkinoiden vakaan menestyksen ansiosta ja vahvistamaan rooliaan ajatusjohtajana kansainvälisillä markkinoilla”, George Zhao, Honorin CEO kertoo. ”Aiomme olla viiden suosituimman älypuhelinbrändin joukossa vuoteen 2020 mennessä.” Vangitse ainutlaatuisuutesi HD-kameroilla Etukameran ei tarvitse olla heikompi kuin takakamera. Honor 9 Litessä on 13+2 megapikselin kamerat sekä edessä että takana, jolloin valokuvaan voi säätää syväterävyyttä. Päivitetyn, kustomoitavan kaunistamistoiminnon ansiosta Honor 9 Lite saa käyttäjän näyttämään aina hyvältä. Tyylikkyyden ja hyvän käytettävyyden yhdistävä lasipintainen Honor 9 Lite on ultraohut, kapea ja tyylikäs. Reunasta reunaan ulottuvassa 5,65-tuumaisessa FullView HD -näytössä on ennätysmäinen ruutu-runko-suhde. Puhelimen mitat ovat 151 x 71,9 x 7,6 mm. Honor 9 Liten takakuoressa on erikoispinnoite ja sormenjälkilukija löytyy myös takaa. Voimaa kuin lippulaivassa Honor 9 Lite sisältää runsaasti huippuominaisuuksia, kuten erittäin nopean, kahdeksan ydintä sisällään pitävän Kirin 659 -sirun ja voimakkaan grafiikkapiirin (GPU). Tehokas tekniikka yhdistettynä Android 8.0 Oreon kanssa toimivaan EMUI 8.0 –käyttöjärjestelmään takaa nopeamman ja sujuvamman käyttäjäkokemuksen. Honor 9 Litessä on 3 Gt keskusmuistia ja 32 Gt sisäistä tallennustilaa.* Honor 9 Lite tulee myyntiin väreissä: Midnight Black, Sapphire Blue ja Glacier Grey. Suositushinta alkaen 234€ ja myyntiin puhelin tulee 25.4.2018. *Puhelimissa saattaa olla maakohtaisia eroavaisuuksia. www.hihonor.com    Honor sosiaalisessa mediassa: https://www.facebook.com/honorglobal/ https://twitter.com/Honorglobal https://www.instagram.com/honorglobal/ https://www.youtube.com/honorglobal

Esittävien taiteiden työturvallisuuteen etsitään parannuskeinoja

Suomessa on noin 20 000 ammattitaiteilijaa ja 113 600 kulttuuritoimialoilla työskentelevää. Lisäksi esittävien taiteiden toimialalla toimii suuri joukko teknistä, avustavaa ja hallinnollista henkilöstöä sekä tilastojen ulkopuolella olevia itsensä työllistäjiä ja apurahan saajia. Näiden henkilöiden kohdalla työpaikan työturvallisuuden hallinta ja turvallisuuskulttuuri vaihtelevat merkittävästi, sillä työturvallisuuteen käytettävissä olevat resurssit, toimintatavat ja osaaminen voivat poiketa suuresti toisistaan projektista riippuen. Työtä tehdään yksin tai jopa satoja henkilöitä työllistävissä yksiköissä, vakituisissa tai esityskohtaisissa työ- ja toimeksiantosuhteissa. – Floor is Yours! -tutkimuksessa arvioimme esittävien taiteiden turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin nykytilaa ja kehittämistarpeita kyselyin, haastatteluin, havainnoimalla ja ryhmäkeskusteluilla. Saatua tietoa hyödynnetään käytännönläheisesti turvallisuusjohtamisen ja riskinarviointityökalujen kehittämisessä siten, että toimialan erityispiirteet tulevat huomioiduksi, vanhempi tutkija Pia Houni Työterveyslaitoksesta kertoo. Tutkimus käynnistyy valtakunnallisella, yhteiskumppaneiden välityksellä koko kentän tavoittavalla kyselytutkimuksella huhtikuun lopulla. Hankkeessa toteutetaan myös työpajoja, joissa edistetään systeemitason turvallisuusajattelua ja tuetaan arjen työturvallisuustyötä. – Tutkimus on laajuudessaan ainutlaatuinen: ensimmäistä kertaa koko esittävän taiteen kenttä käy yhteiseen keskusteluun työturvallisuuskysymyksistä. Asiasta viritellään myös julkista keskustelua ja sitä kautta aihetta tuodaan yleiseen tietoisuuteen, Houni kertoo. – Tietoisuuden kasvu toimii osaltaan kulttuurin muutoksen edistäjänä, jossa taiteellinen työ ja luovuus sekä systemaattinen toiminta työn, työolojen ja työympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi kulkevat rinnakkain. Samalla alalla toimivien mahdollisuudet omaehtoiseen työturvallisuuden kehittämiseen ja siitä huolehtimiseen paranevat, hän kuvaa. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Suomen Teatterit ry:n, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton, Näyttelijäliiton, Muusikkojen liiton, Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n, Suomen kansallisooppera ja -baletin, Sirkuksen tiedotuskeskuksen, Taideyliopiston, Suomen konservatorioliiton, Esittävien taiteiden oppilaitosten liiton ja Tanssin aluekeskusten (Itä-Suomen tanssin aluekeskus, Keski-Suomen Tanssin Keskus, Läntinen tanssin aluekeskus, Pohjanmaan tanssin aluekeskus, Pohjoinen tanssin aluekeskus/JoJo, Routa, Rimpparemmi (Pyhäjärvi), Sisä-Suomen tanssin aluekeskus, Tanssin aluekeskus Helsinki/Zodiak) kanssa. Lisätiedot: Pia Houni, vanhempi tutkijaTyöterveyslaitosp. 043 824 4501pia.houni(at)ttl.fi                            Susanna Visuri, vanhempi asiantuntijaTyöterveyslaitosp. 046 851 5912susanna.visuri(at)ttl.fi Hankkeen www-sivu: https://www.ttl.fi/floorisyours Twitter: #stagelleturvallisestiInstagram: @stagelleturvallisesti

Stockmannin digikiihdytys jatkuu – hakee digitaalisen kaupankäynnin partnereita

Stockmann kertoi tammikuussa käynnistävänsä #digikiihdytys-hankkeen ja lisäävänsä hankkeen myötä huomattavasti panostusta ja vauhtia verkkokaupan kasvattamiseen ja monikanavaisuuden kehittämiseen. Laajennettu tuotetarjonta partnereiden myötä Tärkeä osa digitaalisen palvelukokonaisuuden uudistamista on tuotetarjonnan laajentaminen. Stockmann haluaa tuoda nykyisten tavarantoimittajien laajemman valikoiman ja tavarataloissaan toimivat kumppanit osaksi verkkokauppaansa. ”Etenemme digikiihdytyksessämme vaiheeseen, jossa tuomme partnereitamme mukaan kehitykseen. Aluksi mahdollisuus avataan brändeille ja toimijoille, jotka jo nykyisellään ovat kytköksissä Stockmanniin. Tällä hetkellä meillä on tuoteryhmiä, jotka ovat saatavilla vain tavaratalossa. Haluamme laajentaa näiden tuotteiden tarjonnan myös verkkoon ja vahvistaa saumatonta yhteispeliä tavaratalojen ja verkon välillä. Tavoitteenamme on, että ensimmäiset uudistukset näkyisivät verkkokaupan asiakkaille joulukaupassa 2018”, Stockmannin digitaalisesta liiketoiminnasta ja markkinoinnista vastaava asiakkuusjohtaja Anna Salmi sanoo. OP mukaan Stockmannin digikiihdytykseen Osana vauhdilla etenevää digikehitystä Stockmann on tehnyt ensimmäisiä kumppanuussopimuksia. Stockmann ja OP ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka myötä OP toimittaa Stockmannille maksupalveluita ja digitaalisen kaupankäynnin palveluita. ”On tärkeää, että saamme mukaan luotettavia kumppaneita mahdollistamaan ja rakentamaan digitaalisen kaupankäynnin ratkaisujamme. Heidän avullaan saamme lisää vauhtia digikiihdytykseemme”, Salmi jatkaa. Lisätiedot:Anna Salmi, Stockmann, CCO, puh. 040 7210 280

Rakastetut Valio Fanny™ vanukkaat tulevat takaisin 1.5.

”Lapsuudestani muistan tällaisen ihanuuden kuin Fanny-vanukas. Vanukasta sain aina vain pienen kupillisen koska vanhempien mielestä ei liika herkuttelu ollut hyvästä, joten muistankin vannoneeni kovaan ääneen että sitten kun joskus olen aikuinen, niin ostan Fanny-vanukas törppösen ja huitasen sen yhdellä kertaa kurkusta alas. Näin sitten kuitenkin kävi, että Fanny-vanukkaan tuotanto lopetettiin ja en ole päässyt tekemään tätä lapsuuteni suurta haavetta. Ehdotukseni olisikin, että voisiko Valio tehdä nostalgisuuden nimissä erän tätä jumaltenherkkua ja mahdollistaa tuo vuosien takainen pikku-Idan harras unelma!” Näin kirjoitti tamperelainen Ida Niinimäki Valion Facebook-sivulle syksyllä 2017. Julkaisu keräsi nopeasti yli 7000 tykkäystä, 600 kommenttia ja 65 jakoa. Vanukkaita on toistuvasti pyydetty takaisin. Myös Valion kuluttajapalveluun on vuosien varrella saapunut säännöllisesti toiveita saada rakastettu lempiherkku takaisin. Palautetta tuli niin paljon, että Valion välipalojen tuoteryhmässä päätettiin selvittää, voisiko fanien haaveen toteuttaa. Uudet Valio Fanny™ vanukkaat on valmistettu Turengin meijerissä alkuperäistä reseptiä kunnioittaen. Makuina ovat tutut maitosuklaa ja karamelli, uutta on vanukkaiden laktoosittomuus. – Herkullinen maku ja täyteläinen suutuntuma ovat aivan kuten ennen – sen on todennut esimerkiksi Ida Niinimäki, jonka kutsuimme testaamaan tuotetta sen kehityksen aikana. Fanny™ vanukkaiden maistelu on herättänyt ensimmäisissä vanukkaita maistaneissa faneissa myös liikutusta ja jopa onnen kyyneleitä. Toivommekin, että Valio Fanny™ vanukkaat täyttävät suomalaisten sydämissä aukon, joka jäi, kun vanukkaat poistuivat markkinoilta vuonna 2005, liiketoimintapäällikkö Virve Valonen sanoo. Uudelleen suljettavan pakkauksen ja juoksevan rakenteensa ansiosta Valio Fanny™ vanukkaat on myös helppo jakaa yhdessä nautittavaksi tai säästää osa myöhemmin syötäväksi. Vanukasnautinnossa tyyli on vapaa: juomalla tai lusikoimalla. Alkuperäiset makuvariantit olivat vanilja, karamelli ja maitosuklaa. Faneilta kysyttiin makusuosikkeja esimerkiksi Facebookissa ja makuja vertailtiin myös makutesteissä. Valio Fanny™: kehitysvaiheita 1990–2000-luvuilla Sysäys Valio Fanny™ vanukkaiden aloittamiseen oli jälkiruokaprojekti, joka käynnistettiin Valiossa 1980-luvun lopulla. Tavoitteena oli kehittää suomalaisille uusia jälkiruokatuotteita. Valio Fanny™ vanukkaat olivat kaupan hyllyssä vuosina 1989–2005. Suomalainen jälkiruokapöytä näytti vielä varsin perinteiseltä eikä jälkiruoka ollut itsestään selvä osa ruokailua. Moni Valio Fanny™ fanikin muistaa, että herkullinen vanukas kuului erityishetkiin, kuten lauantai-iltoihin saunan jälkeen. Kaiken kaikkiaan herkuttelutrendi alkoi kuitenkin nousta. Euroopassa, esimerkiksi Hollannissa vanukkaat olivat tuolloin suosittuja. Niitä käytettiin vastaavaan tapaan kuin jogurtteja, isoista puolen litran tai litran pakkauksista aamupalalla ja välipaloilla nautittuna. Tästä löytyivätkin ainekset Valio Fanny™ vanukkaiden kehitystyöhön. Suomalaiseen makuun eurooppalainen pakkaus olisi saattanut olla liian iso, joten alkuvaiheessa Valio Fanny™ pakattiin 360 gramman pikaripakkaukseen. Myöhemmin pakkauskooksi vaihtui monien fanien muistama 500 gramman harjapakkaus. Kuten kaikki Valion tuotteet, Valio Fanny™ testattiin tarkasti kuluttajatesteissä, ja se sai hyvät arvosanat. Valio Fanny™ vanukkaan lisäksi Valio kehitti tuolloin muitakin uusia jälkiruokaherkkuja, kuten kerrosvanukkaita ja riisivanukkaita. Vanukkaissa oli tuolloin tarjolla myös suosittu Nami Nami -vanukassarja pienemmissä 120g pikaripakkauksissa. Valio Fanny-vanukkaat palaavat kauppoihin toukokuun alusta alkaen. Uusien pakkausten ja 1990-2000-luvuilla käytössä olleiden harjapakkausten kuvat ovat ladattavissa tästä .

TECNOTREE ANTAA TULOSVAROITUKSEN

Tecnotree Oyj:n hallitus on tänään päättänyt muuttaa ohjeistusta vuodelle 2018. Viking Acquisitions Corp. (“Viking”) on tehnyt vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Tecnotreen liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista. Vikingin edellytys ostotarjouksen toteuttamiselle on saada osakkeenomistajien myyntisitoumus osakemäärästä, joka edustaa yli 90% Tecnotreen osakkeista ja äänimäärästä yhdessä muiden Vikingin hankkimien Tecnotree-osakkeiden kanssa. Koska Vikingin omistus ei ylittänyt 90 prosentin kynnystä tarjousaikana, Viking päätti jatkaa tarjousaikaa 30.4.2018 saakka. Ostotarjouksen loppuunsaattamiseen ja aikatauluun liittyvä epävarmuus aiheuttavat asiakkaiden keskuudessa epävarmuutta ja tilausten saamisen viivästymistä. Tämä tulee vaikuttamaan negatiivisesti yhtiön kasvuun ja kannattavuuteen. Epävarmuuden jatkumisen takia yhtiö ei pysty arvioimaan liikevaihtoa ja liiketulosta vuodelle 2018. Nykyinen ohjeistus: Tilinpäätöstiedotteessa 5.3.2018 yhtiö antoi seuraavan ohjeistuksen: ”Yhtiö vahvisti ja vakautti toimintaansa vuonna 2017 ja keskittyy vuonna 2018 kannattavaan kasvuun. Yhtiö jatkaa ponnisteluja yhtiön taloudellisen aseman parantamiseksi ja hakee uutta rahoitusta. Yhtiö arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2018 on samalla tasolla kuin vuonna 2017 ja että operatiivinen kannattavuus (liiketulos) on parempi kuin vuoden 2017 oikaistu liiketulos. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli 55,1 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 9,8 miljoonaa euroa.” Uusi ohjeistus:  Yhtiö ei anna ohjeistusta vuodelle 2018. TECNOTREE OYJHallitus LISÄTIETOJAPadma Ravichander, toimitusjohtaja, +97 156 414 1420Kirsti Parvi, talousjohtaja, 050 517 4569 

TIEDON osavuosikatsaus 1/2018 – Vahva alku vuodelle

· Kasvu paikallisissa valuutoissa 6 %, orgaaninen kasvu 3 % · Erinomainen kannattavuus Teknologiapalvelut ja uudistaminen sekä Tuotekehityspalvelut -alueilla · Toimialaratkaisut -alueella uudistaminen etenee – investoinnit jatkuvat · Tilauskanta tukee vuoden 2018 kasvutavoitteita   Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa. Ensimmäisen neljänneksen avainluvut Vuoden 2017 luvut tässä osavuosikatsauksessa on oikaistu IFRS 15 -standardin käyttöönotosta johtuen. IT-palvelut · Liikevaihdon kasvu oli 3,0 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 5,8 % · Oikaistu liikevoitto oli 35,2 (34,4) milj. euroa eli 9,5 % (9,5) liikevaihdosta Konserni · Liikevaihdon kasvu oli 3,4 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 6,2 % · Oikaistu liikevoitto oli 36,6 (35,6) milj. euroa eli 9,0 % (9,0) liikevaihdosta  · Paikallisissa valuutoissa vuoden 2018 tilauskanta tukee Tiedon kasvutavoitteita kuluvalle vuodelle  +----------------------------------------------------+--------+--------+| |1–3/2018|1–3/2017|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Liikevaihto, milj. euroa  | 406,3| 393,1|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Muutos, %  | 3,4| 7,0|+----------------------------------------------------+--------+--------+| Muutos paikallisissa valuutoissa, %  | 6,2| 6,9|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Liikevoitto (EBITA), milj. euroa   | 41,3| 25,7|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta   | 10,2| 6,5|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Liikevoitto (EBIT), milj, euroa 1)  | 37,3| 22,0|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 1)  | 9,2| 5,6|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Oikaistu 1) 2) liikevoitto (EBIT), milj. euroa | 36,6| 35,6|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Oikaistu 1) 2) liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta | 9,0| 9,0|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Voitto verojen jälkeen, milj. euroa | 29,9| 15,9|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Osakekohtainen tulos, euroa  | 0,41| 0,22|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa  | 61,5| 79,7|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % | 30,7| 25,3|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % | 29,2| 25,8|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa  | 8,2| 9,3|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Yrityshankinnat, milj. euroa  | 9,9| -|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Korollinen nettovelka, milj. euroa  | 100,7| 38,0|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Nettovelka/EBITDA   | 0,5 | 0,2|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Tilauskanta  | 1 787| 1 864|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Henkilöstö 31.3.     | 14 581| 13 822|+----------------------------------------------------+--------+--------+ 1) ensimmäinen neljännes sisältää 1,3 (1,1) milj. euroa yritysostoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja2) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät Koko vuoden 2018 näkymät ennallaan Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu1) liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (161,4 milj. euroa2) vuonna 2017). 1) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät2) oikaistu IFRS 15 -oikaisun johdosta Toimitusjohtajan kommentti Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta: ”Vuosi käynnistyi vahvasti liikevaihtomme kasvaessa markkinoita nopeammin ja liikevoittomme parantuessa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kehitys oli erityisen hyvää sovelluspalveluissa ja tuotekehityspalveluissa samalla kun valuuttakurssit ja lyhyempi neljännes vaikuttivat kielteisesti yhtiön liikevaihtoon että kannattavuuteen. Siirrymme nopeasti digitaaliseen maailmaan ja hyvänä esimerkkinä tästä on norjalaisen Kraft Bankin kanssa solmimamme sopimus. Autamme asiakasta ottamaan käyttöön uusia teknologioita – mukaan lukien tekoäly ja koneoppiminen. Keskeisten toimialaratkaisujemme uudistaminen etenee ja tuomme markkinoille jatkossa uuden sukupolven ohjelmistotuotteita osana terveydenhuollon sekä pankki- ja energiaratkaisujamme. Uskomme teknologia-investointien tukevan Toimialaratkaisut -palvelualueen myönteistä kehitystä. Konsultoinnin ja datakeskeisten palvelujen kysyntä on vilkasta ja tavoitteenamme on kiihdyttää kasvua näillä alueilla. Viime vuonna toteutettu Avega-yritysosto sekä hiljattain toteuttamamme konsultointiliiketoimintamme tiiviimpi integrointi vahvistavat asemaamme konsultointivetoisella markkinalla. Tavoitteemme on olla asiakkaidemme paras kumppani liiketoimintojen uudistamisessa. Viimeisimmät yritysostomme, mukaan lukien Petroztreamz öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä tietoturvaratkaisuja toimittava NSEC Ruotsissa, vahvistavat osaamistamme sekä kilpailukykyämme. Jatkamme datan ja uusien teknologioiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä asiakkaidemme eduksi.” Taloudellinen tulos palvelualueittain +---------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+|Milj. euroa  | Asiakas| Asiakas|Muutos, % |Liikevoitto|Liikevoitto|| |-myynti 1–3/| -myynti| | 1–3/2018 | 1–3/2017 || | 2018|1–3/2017| | | || | |  | | | |+---------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+|Teknologiapalvelut ja| 198,8| 197,7| 1| 22,9| 14,6||uudistaminen  | | | | | |+---------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+|Liiketoiminnan | 50,2| 39,3| 28| 2,7| 2,2||konsultointi ja | | | | | ||toteutus  | | | | | |+---------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+|Toimialaratkaisut  | 123,2| 124,5| -1| 11,2| 6,3|+---------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+|Tuotekehityspalvelut | 34,1| 31,9| 7| 4,3| 4,2|+---------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+|Tukitoiminnot ja | -| -| | -3,8| -5,3||globaali johto  | | | | | |+---------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+|Yhteensä  | 406,3| 393,1| 3| 37,3| 22,0|+---------------------+------------+--------+----------+-----------+-----------+ Liikevoitto palvelualueittain +------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+|% |Liikevoitto,|Liikevoitto,%| Oikaistu1)| Oikaistu1)|| | %| liike|liikevoitto,%|liikevoitto,%|| | liike| -vaihdosta| liike| liike|| | -vaihdosta| 1–3/2017 | -vaihdosta| -vaihdosta|| | 1–3/2018 | | 1–3/2018 | 1–3/2018 |+------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+|Teknologiapalvelut ja | 11,5| 7,4| 11,6| 10,9||uudistaminen  | | | | |+------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+|Liiketoiminnan | 5,3| 5,7| 5,5| 7,1||konsultointi ja toteutus| | | | ||  | | | | |+------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+|Toimialaratkaisut  | 9,1| 5,0| 7,6| 8,0|+------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+|Tuotekehityspalvelut  | 12,6| 13,1| 12,7| 13,6|+------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+|Yhteensä  | 9,2| 5,6| 9,0| 9,0|+------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+|1) oikaistu seuraavilla ||erillä: ||uudelleenjärjestelykulut, ||myyntivoitot/-tappiot, ||liikearvon alentumiset ja ||muut erät |+------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+ Asiakasmyynti toimialaryhmittäin +---------------------+-------------+-------------+----------+|Milj. euroa  |Asiakasmyynti|Asiakasmyynti|Muutos, % || | 1–3/2018 | 1–3/2017 | |+---------------------+-------------+-------------+----------+|Finanssipalvelut  | 96,4| 96,0| 0|+---------------------+-------------+-------------+----------+|Julkinen sektori, | 132,8| 127,6| 4||terveydenhuolto ja | | | ||hyvinvointi | | | |+---------------------+-------------+-------------+----------+|Teolliset palvelut ja| 142,9| 138,0| 4||kuluttajapalvelut  | | | |+---------------------+-------------+-------------+----------+|IT-palvelut  | 372,1| 361,6| 3|+---------------------+-------------+-------------+----------+|Tuotekehityspalvelut | 34,1| 32,0| 7|+---------------------+-------------+-------------+----------+|Yhteensä  | 406,3| 393,1| 3|+---------------------+-------------+-------------+----------+ Yritysostojen vaikutus palvelualueittain +---------------------+---------------------------+---------------------------+| | Kasvu, %| Orgaaninen kasvu, %|| |(paikallisissa valuutoissa)|(paikallisissa valuutoissa)|| | 1–3/2018 | 1–3/2018 |+---------------------+---------------------------+---------------------------+|Teknologiapalvelut ja| 3| 3||uudistaminen  | | |+---------------------+---------------------------+---------------------------+|Liiketoiminnan | 31| -3||konsultointi ja | | ||toteutus   | | |+---------------------+---------------------------+---------------------------+|Toimialaratkaisut  | 3| 4|+---------------------+---------------------------+---------------------------+|IT-palvelut  | 6| 2|+---------------------+---------------------------+---------------------------+|Tuotekehityspalvelut | 11| 11|+---------------------+---------------------------+---------------------------+|Yhteensä  | 6| 3|+---------------------+---------------------------+---------------------------+ Yritysostojen vaikutus toimialaryhmittäin +---------------------+--------------+---------------------------+| | Kasvu, %| Orgaaninen kasvu, %|| |(paikallisissa|(paikallisissa valuutoissa)|| | valuutoissa)| 1–3/2018 || | 1–3/2018 | |+---------------------+--------------+---------------------------+|Finanssipalvelut  | 3| 1|+---------------------+--------------+---------------------------+|Julkinen sektori, | 7| 5||terveydenhuolto ja | | ||hyvinvointi  | | |+---------------------+--------------+---------------------------+|Teolliset palvelut ja| 6| 0||kuluttajapalvelut  | | |+---------------------+--------------+---------------------------+|IT-palvelut  | 6| 2|+---------------------+--------------+---------------------------+|Tuotekehityspalvelut | 11| 11|+---------------------+--------------+---------------------------+|Yhteensä  | 6| 3|+---------------------+--------------+---------------------------+ Lisätietoja:Lasse Heinonen, talousjohtaja, puh. 020 726 6329, 050 393 4950, lasse.heinonen (at) tieto.com Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 727 1725, 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään torstaina 26. huhtikuuta 2018 klo 10.00 Suomen aikaa. Analyytikot ja media voivat osallistua tilaisuuteen myös Tiedon toimitiloissa Tukholmassa, osoite Fjärde Bassänvägen 15. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Lasse Heinonen. Esittelyä  voi seurata Tiedon internetsivuilla . Tätä varten osallistujat tarvitsevat Adobe Flash version 10.1.0 tai uudemman. Puhelinkonferenssin yhteystiedot ovat seuraavat: Suomi: +358 (0)9 7479 0361Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105USA: +1 719 457 1036Osallistujakoodi: 4404154 Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutamaa minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen. Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi. TIETO OYJ JAKELUNASDAQ HelsinkiKeskeiset tiedotusvälineet Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 14 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018

Solteq Oyj Pörssitiedote 26.4.2018 klo 8.00 Kannattavuus parani merkittävästi Tammi-maaliskuu 2018 lyhyesti · Liikevaihto oli 14,9 miljoonaa euroa (13,1 miljoonaa euroa). · Käyttökate oli 1 924 tuhatta euroa (662 tuhatta euroa). · Oikaistu käyttökate oli 1 910 tuhatta euroa (1 495 tuhatta euroa) · Liiketulos oli 1 305 tuhatta euroa (178 tuhatta euroa). · Oikaistu liiketulos oli 1 291 tuhatta euroa (1 011 tuhatta euroa). · Konsernin omavaraisuusaste oli 32,9 prosenttia (34,2 %). · Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (-0,02 euroa). · Vertailukelpoinen liikevaihto oli 14 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella, kasvun moottorina toimivat pääasiassa toteutetut yrityskaupat. Jatkuvien palveluiden osuus liikevaihdosta oli reilu kolmannes. · Kannattavuus parani merkittävästi, yhtiön oikaistu liiketulos oli lähihistorian paras. · Investoimme voimakkaasti tulevaisuuden kasvuun keskittymällä yhtiön omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen. Arvioimme kuluvan vuoden kaikkien tuotekehityspanostusten olevan 2,0 miljoonaa euroa. Keskeiset tunnusluvut 1-3/18 1-3/17 Muutos-% 1-12/17 Rullaava 12kkLiikevaihto, TEUR 14 871 13 088 13,6 % 50 720 52 503Käyttökate, TEUR 1 924 662 190,6 % 4 177 3 027Oikaistu käyttökate, TEUR 1 910 1 495 27,8 % 2 384 3 973Liiketulos, TEUR 1 305 178 633,1 % 308 1 435Oikaistu liiketulos, TEUR 1 291 1 011 27,7 % 2 101 2 381Tilikauden tulos, TEUR 658 -291 326,1 % -1 514 -565Tulos/osake, e 0,04 -0,02 300,0 % -0,08 -0,06Liiketulos-% 8,8 % 1,4 % 0,6 % 2,7 %Oikaistu liiketulos-% 8,7 % 7,7 % 4,1 % 4,5 %Omavaraisuusaste, % 32,9 % 34,2 % 33,7 % 33,9 % Yhtiö on ottanut IFRS 15 standardin käyttöön 1.1.2018 täysin takautuvasti ja vuoden 2017 vertailuluvut on oikaistu. Solteq Oy:n toimitusjohtaja Olli Väätäinen: Kannattavuus parani merkittävästi Yhtiön oikaistu liiketulos oli lähihistorian paras. Tuloskehitystä vauhdittivat edellisellä tilikaudella tehdyt kannattavuuden parantamisen toimenpiteet. Yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistu käyttökate oli 1,9 miljoonaa euroa. Oikaistu liiketulos oli 1,3 miljoonaa euroa. Erityisen ilahduttavaa oli vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu 14 prosenttia. Kasvun moottorina toimivat pääasiassa toteutetut yrityskaupat. Viime vuoden investoinnit palvelujemme laajentamiseen uusille toimialoille sekä maantieteellisesti kaikkiin Pohjoismaihin kantoivat hedelmää. Pohjoismaissa yhtiön liiketoiminta on toteutunut ennakoidun mukaisesti alkuvuonna. Yhtiön liikevaihdosta lähes viidennes tuli Suomen ulkopuolelta ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Teimme edellisellä tilikaudella strategisen linjauksen panostaa omien ohjelmistojen ja erityisesti SaaS-pilvipalveluiden liikevaihdon kasvattamiseen. Arvioimme tuolloin, että edellä mainituista tulevan jatkuvien palvelujen liikevaihto nousisi 2018 vuositasolla neljännekseen liikevaihdosta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä jatkuvien palvelujen osuus oli reilu kolmannes liikevaihdosta. Investoimme voimakkaasti tulevaisuuden kasvuun keskittymällä yhtiön omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen. Olemme olleet erityisen aktiivisia alueilla, joissa voimme yhdistää tekoälyn ja robotiikan osaksi tuotteitamme ja palveluitamme. Jatkamme myös yrityskauppojen kautta hankittujen ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehitystä. Nämä keskittyvät pääosin toimialariippumattomaan digitaalisen asioimisen sekä online-asiakaskokemuksen optimointiin sekä energiatoimialan sähköisen asioimisen ja asiakastiedon hallinnan palveluihin. Arvioimme kuluvan vuoden kaikkien tuotekehityspanostusten kasvavan 2,0 miljoonaan euroon. Konsernin henkilöstömäärä ylitti vuosineljänneksen lopussa 550 henkilöä. Toimintamme rakentuu vankasti solteqlaisten osaamiselle ja kyvykkyyksille. Yhtiön henkilöstömäärä kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 71 henkilöllä, josta noin puolet tuli toteutuneen yrityskaupan myötä. Raportoimamme liikevaihto 14,9 miljoonaa euroa on laskettu IFRS 15 -standardin mukaisesti. Standardi liittyy läpilaskutettavan liikevaihdon käsittelyyn, ja laskentaperiaatemuutos tehtiin tilikauden alusta. Vertailukelpoinen liikevaihto viime vuonna ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 13,1 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan näkymä jatkuu hyvänä ja yhtiön kannattavuuden kehityksen odotetaan säilyvän positiivisena. Ohjeistus konsernin näkymistä Solteq –konsernin oikaistun liiketuloksen odotetaan kasvavan selvästi vuoden 2017 tasosta. Lisätiedot Olli Väätäinen, toimitusjohtaja, puhelin +358 50 5578 111Martti Nurminen, talousjohtaja, puhelin +358 40 751 7194 JAKELUNASDAQ OMX HelsinkiKeskeiset tiedotusvälineetwww.solteq.com Solteq lyhyesti Solteq on pohjoismainen toimialariippumaton digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuihin erikoistunut toimija. Missionamme on tehdä huomisesta parempaa yksinkertaistamalla digitaalista maailmaa. Asiakkaillemme olemme kumppani, joka tietää miten digitaalinen murros käännetään voitoksi toimialasta riippumatta. Viidessä maassa työskentelevien yli 550 asiantuntijan voimin yrityksemme toteuttaa ratkaisuja pääosin Pohjoismaihin.

Etteplan suunnittelee uutta huomiolaitejärjestelmää vartioimattomiin tasoristeyksiin

Etteplan ja Cautio tekevät yhteistyötä turvallisen vartioimattomien tasoristeyksien huomiolaitejärjestelmän kehittämiseksi. Ratkaisun avulla pyritään vähentämään vakavia tasoristeysonnettomuuksia älykkään teknologian avulla. Etteplan on vastannut kokonaisuudessaan Caution ratkaisun kehityksestä ideasta valmiiksi tuotteeksi. Nykyisessä varoitusjärjestelmässä monia puutteita Nykyinen tasoristeyksien varoituslaitostekniikka perustuu kiskoihin kiinnitettäviin raidevirtapiireihin ja maahan kaivettuihin kaapeleihin. Junan kulkiessa kiskoissa olevan raidevirtapiirin yli, tasoristeyksessä oleva varoituslaitos aktivoituu. Perustamisvaiheessa varoituslaitostekniikka vaatii isot kaivuu- ja maanrakennustyöt sekä kaapeloinnit. Samalla toteutetaan sähköliittymät laitetiloille. Varoituslaitoksissa on käytössä paljon vanhaa reletekniikkaa, jonka huolto- ja kunnossapito ei ole kustannustehokasta. Olemassa oleva varoitusjärjestelmä on käytössä Suomessa noin 24 prosentilla kaikista maan tasoristeyksistä. Caution huomiojärjestelmä on turvallinen, ekologinen ja edullinen asentaa Caution huomiolaitejärjestelmä perustuu matkapuhelinverkko- ja VHF-radioteknologioihin, jotka välittävät veturiyksiköstä GPS-satelliittipaikannustiedon avulla jatkuvasti tietoa junan sijainnista pilveen. Tasoristeyksessä sijaitsevaan huomiolaitteeseen välittyy tietoa lähistöllä liikkuvien junien sijainnista. Kun juna on esimerkiksi 30 sekunnin päässä tasoristeyksestä, huomiolaite aktivoituu ja vilkuttaa kirkasta LED valoa. Etteplanin ja Caution kehittämä huomiolaitejärjestelmä täyttää korkean turvallisuuden vaatimukset, minkä mahdollistaa rinnakkain ja toisiaan varmentavina yhteyksinä käytettävät matkapuhelinverkko- ja VHF-radioteknologiat. Kahdella kanavalla varmistetaan, että tieto välittyy tolpalle, vaikka toinen tiedonsiirtokanavista lakkaisi toimimasta. Jos kumpaankin radioyhteyteen tulee häiriö, saa veturinkuljettaja tästä tiedon ja hän voi soittaa esimerkiksi junan torvea lähestyessään risteystä. Korkean turvallisuutensa ja käyttövarmuutensa lisäksi uusi huomiolaitejärjestelmä on helppo ja nopea asentaa. Se ei vaadi ulkopuolisia kaapelointeja ja on täysin irti kiskoista ja muista rautateiden järjestelmistä. Huomiolaite ei vaadi lainkaan ulkopuolista tehonsyöttöä vaan saa käyttöenergiansa aurinkopaneelista ja akustosta.  - Etteplanin avulla olemme onnistuneet kehittämään turvallisen huomiolaitejärjestelmän vartioimattomiin tasoristeyksiin. Yhteistyössä tehty tuotekehitys on ollut meille tärkeää ja olemme saaneet Etteplanilta kaiken tarvittavan asiantuntemuksen järjestelmän kehittämiseen. Etteplan ymmärsi hyvin tarpeemme ja pystyi reagoimaan tuotekehitysprosessin aikana tulleisiin muutos- ja lisätarpeisiin nopeasti ja joustavasti. Tällä on ollut ratkaiseva vaikutus tuotekehitysprosessin sujuvuuteen ja joustavuuteen sekä ennen kaikkea lopputulokseen, Caution toimitusjohtaja Henri Soininen kiittää. - On hienoa, että olemme saaneet olla mukana kehittämässä teknologiaa, joka parantaa ratkaisevasti liikenneturvallisuutta rataosuuksilla. Caution idean pohjalta lähdimme kehittämään ratkaisua, jonka tärkein tavoite oli taata järjestelmän turvallinen toiminta kaikissa olosuhteissa. Kiinnostavaksi projektin teki myös se, että pystyimme hyödyntämään olemassa olevia teknologioita ja vahvaa toiminnallisen turvallisuuden osaamistamme innovatiivisella tavalla. Lopputuloksena syntyi IoT:n sovellus, joka pitää sisällään merkittävän määrän laiteälykkyyttä sekä turvallisuuskriittisiä tietoliikenne- ja pilviratkaisuja, Etteplanin Sulautetut järjestemät ja IoT -palvelualueen johtaja Kari Liuska kertoo. Järjestelmä on saanut Trafin turvahyväksynnän ja sitä on pilotoitu hyväksytysti kahdessa eri kohteessa vuodesta 2014 lähtien. Suomessa Liikenneviraston rataosuuksilla on tällä hetkellä noin 1800 vartioimatonta tasoristeystä, kaiken kaikkiaan tasoristeyksiä on 2778. Lisäksi yksityisten rataverkonhaltijoiden eli tehdasalueiden ja satamien alueella on joitain satoja vartioimattomia tasoristeyksiä.

Fortumin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018: Suotuisa markkinatilanne – vahva tulosparannus Generation-segmentissä

FORTUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2018 26.4.2018 KLO 9.00 Tämä tiedote on tiivistelmä Fortumin vuoden 2018 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat. Tammi-maaliskuu 2018 · Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 538 (423) miljoonaa euroa, +27 % · Vertailukelpoinen liikevoitto oli 405 (313) miljoonaa euroa, +29 % Liiketoiminnan rahavirta oli 273 (282) miljoonaa euroa · Osakekohtainen tulos oli 0,43 (0,38) euroa, josta 0,07 (0,07) euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin · Fortumin Uniperin osakkeita koskevan ostotarjouksen lopullinen hyväksymisaste oli 47,12 % · Fortumin 28.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti osingoksi 1,10 euroa osakkeelta Yhteenveto näkymistä · Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodeksi 2018 noin 65 % hintaan 27 euroa/MWh ja vuodeksi 2019 noin 45 % hintaan 26 euroa/MWh · Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 600-700 miljoonaa euroa vuonna 2018. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit Taloudelliset avainluvut +--------------------------------------------------+----+---------+| |2017|Edelliset|| | |  12 kk |+--------------------------------------------------+----+---------+|Sijoitetun pääoman tuotto, % |7,1 |7,7 |+--------------------------------------------------+----+---------+|Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate   (EBITDA)|0,8 |0,6 |+--------------------------------------------------+----+---------+ Tunnuslukuja +-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---------------+|Milj. euroa tai   kuten merkitty |I/18 |I/17 |2017 |Edelliset 12 kk|+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---------------+|Liikevaihto |1 585|1 232|4 520|4 873 |+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---------------+|Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) |538 |423 |1 275|1 390 |+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---------------+|Vertailukelpoinen liikevoitto |405 |313 |811 |903 |+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---------------+|Liikevoitto |482 |389 |1 158|1 251 |+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---------------+|Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten   tuloksesta|47 |59 |148 |136 |+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---------------+|Tulos ennen tuloveroja |493 |412 |1 111|1 192 |+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---------------+|Tulos/osake, euroa |0,43 |0,38 |0,98 |1,03 |+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---------------+|Liiketoiminnan rahavirta |273 |282 |993 |984 |+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---------------+|Oma pääoma/osake, euroa |13,64|15,82|14,69| |+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---------------+|Korollinen nettovelka (kauden lopussa) |899 |-347 |988 | |+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---------------+ Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark: ”Vuoden 2017 hyvän tuloksen jälkeen myönteinen kehitys jatkui vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Helmi- ja maaliskuun kylmä sää ja selvästi tavallista pienempi sademäärä nostivat spot-hintoja pohjoismaisilla markkinoilla. EU:n päästökauppajärjestelmän (ETS) uudistuksella ja markkinavakausvarannon (MSR, Market Stability Reserve) vahvistamisella oli myönteinen vaikutus hiilidioksidipäästöoikeuksien hintaan, joka nousi 8 eurosta 13 euroon tonnilta vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana. Suunta on oikea, ja tukee siirtymistä puhtaampaan energiajärjestelmään. Päästökaupan tähänastinen vahvistuminen ei kuitenkaan vielä riitä hiilen laaja-alaiseen markkinaehtoiseen korvaamiseen vähäpäästöisemmillä energiamuodoilla. Fortumin ensimmäisen neljänneksen tulos parani merkittävästi vertailukelpoisen liikevoiton kasvaessa 29 prosenttia 405 miljoonaan euroon. Saavutettu sähkön tukkumyyntihinnan nousu ja vesivoimatuotannon kasvu vahvistivat Generation-segmentin tulosta. Hafslundin liiketoimintojen integrointi vaikutti myönteisesti City Solutions ja Consumer Solutions -segmenttien tuloksiin. Olen iloinen myös siitä, että Teollisuuden Voima pääsi toimittajakonsortion kanssa ratkaisuun vuosia jatkuneessa kiistassa, joka koski Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikköä. Ratkaisu mahdollistaa hankkeen onnistuneen viemisen päätökseen. Fortumin Uniperin osakkeista tekemän ostotarjouksen hyväksymisjakso päättyi helmikuussa 2018, ja lopullinen hyväksymisaste oli 47,12 %. Sen myötä Fortumista tulee Uniperin selvästi suurin osakkeenomistaja. Ostotarjouksen loppuun saattaminen edellyttää vielä viranomaislupien saamista Venäjällä ja EU:ssa. Odotamme saavamme hyväksynnät vuoden 2018 puoliväliin mennessä. Järjestely voidaan viedä päätökseen pian sen jälkeen. Fortumin strategian toteutus on edennyt hyvin. Myytyämme sähkönsiirtoverkkomme vuosina 2014 ja 2015 olemme tarkentaneet toimintojemme painopistettä ja saaneet pääomallemme vakaan ja kasvavan tuoton strategisesti tärkeillä yritysostoilla ja orgaanisilla investoinneilla. Merkittävin näistä toimenpiteistä on investointimme Uniperiin, joka tulee myös nostamaan Fortumin nettovelan suhdetta käyttöpääomaan yli yhtiön tavoitetason. Tavoitteenamme on pienentää velkaisuutta ja samalla tehostaa taseen käyttöä sekä ylläpitää tarvittavaa taloudellista joustavuutta. Huomion kohteena ovat etenkin seuraavat osa-alueet: käyttöomaisuusinvestointien priorisointi, liiketoimintojen kassavirran optimointi ja kokonaistehokkuuden parantaminen. Tulevien vuosien käyttöomaisuusinvestointien tärkeysjärjestystä arvioidaan strategian pohjalta sekä kunnossapidon että kasvuhankkeiden osalta. Kassavirtamme parantamiseksi arvioimme toimintojemme tehostamistarvetta ja ydinliiketoimintoihin kuulumattomien toimintojen tulevaisuuden vaihtoehtoja. Kustannustietoisuus on edelleen tärkeimpiä tavoitteitamme, ja kiinnitämme entistäkin enemmän huomiota tehokkuuden parantamiseen ja kiinteisiin kuluihin. Käynnissä olevan muutoksen myötä Fortumilla on nyt hyvä asema energia-alalla. Meillä on tarvittavaa asiantuntemusta, ja tavoitteenamme on osaltamme mahdollistaa kustannustehokas siirtymä kohti vähähiilistä energiajärjestelmää Euroopassa.” Espoo, 25.4.2018 Fortum OyjHallitus Tiedotustilaisuus/webcast Tiedotustilaisuus järjestetään 26.4. klo 11.00 Fortumin pääkonttorilla Keilalahdentie 2-4, Espoo. Tilaisuus on tarkoitettu sekä median edustajille että sijoittajille ja analyytikoille. Tilaisuus on katseltavissa suorana webcast-lähetyksenä Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat. Kysymyksiä voi esittää myös puhelimitse numerossa 09 7479 0360, vahvistuskoodi: 713692. Tilaisuus on englanninkielinen, mutta kysymyksiä voi esittää myös suomen ja ruotsin kielillä. Webcast-tallenne sekä transkripti ovat saatavissa tilaisuuden jälkeen Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat. Lisätietoja: Pekka Lundmark, toimitusjohtaja, puh. 010 452 4112Markus Rauramo, talousjohtaja, puh. 010 452 1909 Sijoittajasuhteet ja talousviestintä: Ingela Ulfves, puh. 040 515 1531, Måns Holmberg, puh. 044 518 1518, Rauno Tiihonen, puh. 010 453 6150, Pirjo Lifländer, puh. 040 643 3317, ja investors@fortum.com Media Mari Kalmari, Corporate Press Officer, puh. 040 520 1709 Tapahtumakalenteri 2018 Vuonna 2018 Fortum julkaisee: · Tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen 19.7.2018 noin klo 9.00 · Tammi-syyskuun osavuosikatsauksen 24.10.2018 noin klo 9.00 Fortumin pääomamarkkinapäivä 2018 järjestetään 13.11.2018 Fortumin pääkonttorilla Espoossa. Jakelu: Nasdaq HelsinkiKeskeiset tiedotusvälineetwww.fortum.fi Osavuosikatsaukseen liittyvää lisätietoa (mukaan lukien vuosineljännestaulukot) on Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.

Nesteen osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018

Neste Oyj, osavuosikatsaus, 26.4.2018 klo 9.00Erinomainen alku vuodelle: ennätyksellinen neljänneksen tulos Ensimmäinen neljännes lyhyesti: · Vertailukelpoinen liikevoitto oli 401 miljoonaa euroa (204 milj.) · Liikevoitto oli 421 miljoonaa euroa (271 milj.) · Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntikate ilman vuoden 2017 Blender’s Tax Credit (BTC) -verohelpotusta oli 525 dollaria tonnilta (286) · Yhdysvaltain vuoden 2017 BTC-verohelpotuksella oli 140 miljoonan euron vaikutus liikevoittoon · Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 10,16 dollaria barrelilta (11,00) · Rahavirta ennen rahoituseriä oli 234 miljoonaa euroa (-25 milj.) · Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 20,5 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2017: 17,5 %)  · Velan osuus kokonaispääomasta maaliskuun lopussa oli 3,9 % (31.12.2017: 8,7 %) Toimitusjohtaja Matti Lievonen: ”Neste sai erinomaisen alun vuodelle 2018. Vertailukelpoinen liikevoittomme ensimmäisellä neljänneksellä oli 401 miljoonaa euroa, joka on neljänneskohtainen ennätyksemme. Tulosta tuki takautuvasti vuodelle 2017 päätetty Yhdysvaltain Blender’s Tax Credit (BTC) -verohelpotus, jonka ansiosta vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes kaksinkertainen vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna (204 milj.). Uusiutuvat tuotteet pystyi parantamaan tulostaan edellisvuodesta onnistuneen myynnin kohdistamisen ja raaka-aineiden optimoinnin ansiosta myös ilman BTC-verohelpotuksen vaikutusta. Öljytuotteiden lisämarginaali ja toiminnallinen tehokkuus olivat vahvoja mutta kausiluonteisesti matalat jalostusmarginaalit vaikuttivat tulokseen. Kassavirta oli vahva 234 miljoonaa euroa, keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto 20,5 % ja velan osuus kokonaispääomasta 3,9 %. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli erinomainen: 296 miljoonaa euroa (80 milj.). Tulosta tuki myös Yhdysvaltain takautuva BTC-verohelpotuspäätös vuodelle 2017. Sillä oli 140 miljoonan euron positiivinen vaikutus neljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon. Myyntimäärä oli 550 000 tonnia eli hieman suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Uusiutuvan dieselin kysyntä jatkui vahvana. Tuotantolaitoksillamme oli joitakin toimintahäiriöitä, minkä seurauksena niiden käyttöaste oli 89 %. Ensimmäisellä neljänneksellä 76 % myynnistä suuntautui Euroopan markkinoille ja 24 % Pohjois-Amerikkaan. Loppukäyttäjille 100 %:na toimitettavan uusiutuvan dieselin osuus oli 29 % kokonaismäärästä. Raaka-ainepohjan menestyksekäs optimointi kohti heikompilaatuisia raaka-aineita jatkui, ja jätteiden ja tähteiden osuus raaka-ainesyötöstä oli 81 %. Ensimmäinen uusiutuvan propaanin toimitus tapahtui Rotterdamin jalostamolta, joka on maailman ensimmäinen suuressa mittakaavassa uusiutuvaa propaania tuottava laitos. Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 99 miljoonaa euroa (126 milj.). Jalostusmarkkina oli kausiluonteisesti odotetun heikko katsauskauden alussa, mutta vahvistui neljänneksen loppua kohti. Viitemarginaali oli keskimäärin 4,1 dollaria barrelilta eli 0,8 dollaria barrelilta matalampi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Öljytuotteiden lisämarginaali oli vahva: 6,1 dollaria barrelilta. Sitä tukivat hyvä toiminnallinen tehokkuus, jalostamon 96 %:n käyttöaste, sekä uudet strategiset investoinnit, kuten Porvoon syötön esikäsittely-yksikkö (SDA-yksikkö). Marketing & Services -segmentissä onnistuimme kasvattamaan myyntimääräämme vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Markkinat olivat edelleen kilpailtuja, ja yksikkökatteet olivat edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 13 miljoonaa euroa (11 milj.). Uusiutuvien tuotteiden lisämarginaalin odotetaan olevan vahvalla tasolla vuonna 2018. Loppukäyttäjille 100 %:na toimitettavan uusiutuvan dieselin myyntimäärien osuus kasvaa vuoden 2017 tasolta kohti tavoitetasoamme, joka on 50 % vuonna 2020. Kasviöljymarkkinan odotetaan pysyvän vaihtelevana, ja Nesteen tavoitteena on lisätä heikompilaatuisen jäte- ja tähderaaka-aineen käyttöä entisestään. Uusiutuvan dieselin laitostemme käyttöasteiden odotetaan olevan korkeita suunniteltuja huoltoseisokkeja lukuun ottamatta. Öljytuotteiden viitemarginaali on noussut alkuvuoden 2018 matalalta tasolta, ja dieselin ja bensiinin vahvan kysynnän odotetaan edelleen tukevan viitemarginaalin kehitystä. Öljytuotteiden globaalin tarjonnan ja kysynnän ennakoidaan olevan tasapainossa vuonna 2018. Uskomme jalostamotoimintojen hyvän luotettavuuden jatkuvan ottaen kuitenkin huomioon, että keväällä ja syksyllä toteutetaan useita suunniteltuja yksiköiden huoltoseisokkeja. Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta. Taloudellisen tuloksen parantamiseksi on käynnistetty useita toimenpiteitä. Kaiken kaikkiaan odotamme vuoden 2018 olevan vahva Nesteelle.” Konsernin ensimmäisen neljänneksen 2018 tulos Nesteen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 3 629 miljoonaa euroa (3 071 milj.). Kasvu johtui myyntihintojen noususta, jolla oli noin 400 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon, ja myyntimäärien noususta, jolla oli myös noin 400 miljoonan euron positiivinen vaikutus. Dollarin kurssin heikentymisellä oli noin 200 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 401 miljoonaa euroa (204 milj.). Uusiutuvien tuotteiden lisämarginaali oli huomattavasti korkeampi kuin vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, ja takautuva BTC-verohelpotuspäätös vuodelle 2017 tuki neljänneksen tulosta. Öljytuotteiden tulos oli matalampi kuin vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa pienemmästä viitemarginaalista ja dollarin kurssin heikentymisestä. Marketing & Services -segmentti onnistui kasvattamaan myyntimääriään hieman ja pitämään yksikkökatteet ennallaan, minkä ansiosta sen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto parani vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Uusiutuvat tuotteet -segmentin ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 296 miljoonaa euroa (80 milj.), Öljytuotteet-segmentin 99 miljoonaa euroa (126 milj.) ja Marketing & Services -segmentin 13 miljoonaa euroa (11 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -9 miljoonaa euroa (-17 milj.), josta Nynasin osuus oli -4 miljoonaa euroa (-7 milj.). Konsernin liikevoitto oli 421 miljoonaa euroa (271 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 32 miljoonaa euroa (42 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -12 miljoonaa euroa (24 milj.) ja liittyivät lähinnä varastojen suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 397 miljoonaa euroa (236 milj.), ja kauden voitto oli 347 miljoonaa euroa (201 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,29 euroa (0,56), ja osakekohtainen tulos oli 1,36 euroa (0,78). Näkymät Maailmantalouden kehittyminen on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja markkinoiden vaihtelun odotetaan jatkuvan. Tämänhetkisten markkinanäkemysten mukaan Yhdysvaltain dollarin odotetaan pysyvän heikkona vuonna 2018. Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satonäkymien, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän mukaan. Markkinoiden vaihtelujen odotetaan jatkuvan raaka-aineiden hintojen osalta ja vaikuttavan Uusiutuvat tuotteet -segmentin kannattavuuteen. Uusiutuvien tuotteiden lisämarginaalin odotetaan olevan vahvalla tasolla vuonna 2018. Loppukäyttäjille 100 %:na toimitettavan uusiutuvan dieselin myyntimäärien osuus kasvaa vuoden 2017 tasolta kohti tavoitettamme, joka on 50 % vuonna 2020. Kasviöljymarkkinan odotetaan pysyvän vaihtelevana, ja Nesteen tavoitteena on lisätä heikompilaatuisen jäte- ja tähderaaka-aineen käyttöä entisestään. Uusiutuvan dieselin laitostemme käyttöasteiden odotetaan olevan korkeita, lukuun ottamatta Rotterdamin jalostamon suunniteltua neljän viikon huoltoseisokkia toisella neljänneksellä ja Singaporen jalostamon yhdeksän viikon suurseisokkia neljännellä neljänneksellä. Tällä hetkellä Rotterdamin huoltoseisokilla arvioidaan olevan noin 50 miljoonan euron ja Singaporen suurseisokilla noin 80 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon. Öljytuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan pysyvän vahvana vuonna 2018 makrotalouden vakaan kasvun myötä ja heijastuvan sekä keskitisleiden että bensiinin kysyntään. Viimeaikaiset kysynnän kasvuennusteet vuodelle 2018 ovat olleet noin 1,7 miljoonaa barrelia päivässä. Kysynnän kasvua edistävät etenkin keskitisleet. OPEC on päättänyt jatkaa tuotantoleikkauksia vuonna 2018, ja päätöksen odotetaan tukevan raakaöljyn hinta- ja markkinarakennetta myös vuoden 2018 alkupuoliskolla, mutta globaalit raakaöljyvarastot saattavat silti kääntyä jälleen kasvuun vuonna 2018. Öljytuotteiden viitemarginaali on noussut alkuvuoden 2018 matalalta tasolta, ja dieselin ja bensiinin vahvan kysynnän odotetaan edelleen tukevan viitemarginaalin kehitystä. Öljytuotteiden globaalin tarjonnan ja kysynnän ennakoidaan olevan tasapainossa vuonna 2018. Uskomme jalostamotoimintojen hyvän luotettavuuden jatkuvan ottaen kuitenkin huomioon, että keväällä ja syksyllä toteutetaan useita suunniteltuja yksiköiden huoltoseisokkeja. Suunnitelluilla yksikköhuolloilla arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 30 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon toisella neljänneksellä ja noin 50 miljoonan euron vaikutus vuoden 2018 toisella puoliskolla. Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta. Taloudellisen tuloksen parantamiseksi on käynnistetty useita toimenpiteitä. Kaiken kaikkiaan odotamme vuoden 2018 olevan vahva Nesteelle. Lisätietoja: Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292 Puhelinkonferenssi Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 26.4.2018 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: Suomi +358 (0)9 7479 0404, muu Eurooppa +44 (0)330 336 9411, Yhdysvallat +1 323 794 2093, osallistumiskoodi 1620551. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla . Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 3.5.2018 saakka numerossa (09) 8171 0562 (osallistumiskoodi 1620551).

Volkswagenin ensimmäinen SUV-avoauto: T-Roc cabriolet

Helmikuussa 2018 uusi T-Rocin avoautoversio sai starttiluvan: Volkswagen lanseeraa kaikkien aikojen suurimman mallistouudistuksensa puitteissa ensimmäisen SUV-avoauton. Uuden mallin tuotanto aloitetaan vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Volkswagenin hallintoneuvosto vahvisti samalla Osnabrückin tehtaaseen yli 80 miljoonan investoinnin, jolla tehtaan työpaikat turvataan ja Volkswagen jatkaa Osnabrückin tiimin menestystarinaa avoautojen parissa. ”Volkswagen kehittyy katumaasturien valmistajana. T-Roc asettaa riman entistä korkeammalle kompaktissa SUV-segmentissä ja cabriolet’n avulla tuomme lisää tunnetta mallistoon. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että voimme luottaa Osnabrückin vuosikymmenien kokemukseen avoautojen valmistuksessa. Osnabrückin tehtaalla on nyt valoisat tulevaisuudennäkymät”, kertoo Volkswagenin henkilöautoista vastaava johtaja Herbert Diess. SUV-malleilla on tällä hetkellä merkittävä rooli Volkswagen-konsernin ydinbrändin kasvussa. Tiguan kuuluu 720 000 toimitetulla autolla kymmenen maailman eniten myydyn automallin ja kolmen eniten myydyn SUV-mallin joukkoon. Vuoteen 2020 mennessä Volkswagen aikoo laajentaa katumaasturimallistoaan maailmanlaajuisesti 20 SUV-malliin. Siihen mennessä noin 40 prosenttia Volkswagenin myymistä autoista on katumaastureita. Uuden T-Roc cabriolet’n avulla Volkswagen vahvistaa asemaansa yhdessä maailman autoalan nopeimmin kasvavista segmenteistä, kompakteissa SUV-malleissa.  Yli 80 miljoonan euron investointi mahdollistaa Osnabrückin tehtaan tuotantoteknologian, kokoonpanon ja logistiikan täydellisen modernisoinnin. Tuotannon uudelleenorganisoinnin jälkeen tuotantomäärän suunnitellaan olevan vuosittain jopa 20 000 ajoneuvoa. Alkuperäinen T-Roc lanseerattiin Euroopan markkinoille vuoden 2017 lopulla ja mallia on myyty jo yli 40 000 kappaletta. Uusi malli jatkaa Volkswagenin lähes 70 vuotta jatkunutta avoautoperinnettä. Volkswagen Osnabrück GmbH:n palveluksessa on noin 2 300 työntekijää. Vuonna 2017 tehtaalla koottiin kolmella tuotantolinjalla yli 76 000 ajoneuvoa. Tällä hetkellä Volkswagen Osnabrückissa kootaan mm. Volkswagen Tiguania. Vuonna 2011 perustetun Volkswagen Osnabrück GmbH:n tuotantolinjalla on koottu yli 280 000 ajoneuvoa.

Kunnosta lumen alta paljastuva puutarha uuteen kasvuun

Lumen sulamisen jälkeen kukkapenkki ja pensasryhmät siistitään sekä tehdään nurmikon paikkauskylvöjä. Kevätlannoitus piristää kaikki kasvit uuteen kasvuun. Kotipuutarhan puita ja pensaita voi leikata niin kauan, kun silmut eivät ole lähteneet kasvamaan. Silloin kasvit eivät vielä ole kuluttaneet energiaa lehtiensä kasvattamiseen ja toipuvat leikkaamisesta paremmin. Suurin osa puutarhan koristepensaista leikataan harventamalla, jolloin pensaasta leikataan vaurioituneet, vanhimmat ja sammaloituneet oksat kokonaan pois. Kerralla kannattaa leikata korkeintaan puolet oksien lukumäärästä, jotta pensaan muoto säilyy kauniina. Jotkut nopeakasvuiset ja talvenkestävät pensaat, jotka versovat runsaasti, voi nuorentaa alasleikkaamalla. Se tarkoittaa, että kaikki varret katkaistaan samalla kertaa läheltä maanpintaa. Alasleikkauksen kestävät esimerkiksi kurttulehtiruusu, vuohenkuusama, ruusuangervo, pallohortensia ja hernepensaat.   Herukka- ja karviaispensaita leikataan säännöllisesti joka vuosi, jotta ne tuottaisivat tasaisesti satoa. Marjapensaista poistetaan vanhimpia, vaurioituneita ja lähelle maan pintaa kaartuvia oksia niin, että pensaaseen jää noin 20 oksaa. Oksat leikataan maata myöten poikki. Älä haravoi kukkapenkkiä puhtaaksi Syksyllä kukkapenkkiin haravoimatta jääneitä lehtiä ei tarvitse viedä kompostiin eikä edes haravoida. Myös kukkapenkissä talven törröttäneet kuivat varret voidaan silputa kasvien tyvelle. Madot hajottavat kuivuneet kasvinosat humukseksi. – Voit nopeuttaa lehtien ja muun kuivan kasvijätteen hajoamista, kun ripottelet niiden päälle typpipitoista kevätlannoitetta. Lannoituksen jälkeen kukkapenkin pinnalle levitetään vielä ohut kerros uutta multaa tai kompostia katteeksi. Näin istutusalue on kerralla siisti ja maahan saadaan uutta humusta, vinkkaa Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula. Anna nurmikon kuivahtaa ennen kävelyä Keväällä moni haluaa siistiä nurmikon haravoimalla. Haravointi poistaa kuollutta kasviainesta sekä sammalta ja parantaa siten nurmen valonsaantia ja kasvua. Samalla kuitenkin poistuu myös ravinteita. Jos nurmikkoa on lannoitettu orgaanisilla lannoitteilla, kuten kanankakalla, maaperän pieneliötoiminta on vilkasta eikä haravointia välttämättä tarvita. − Pahin virhe on kiiruhtaa haravan kanssa märälle nurmikolle. Odota vähintään viikko lumen sulamisen jälkeen, jotta nurmikko kuivahtaa ja kestää kävelyä tiivistymättä. Nurmiheinien juuret eivät viihdy tiivistyneessä maassa ja vaarana on nurmikon kitulias kasvu. Tällöin sammal vähitellen valtaa alaa, koska se kasvaa mullan pinnalla, varoittaa Biolanin Riikka Kerttula. Kasvun alkaessa nurmikko lannoitetaan. Lannoitettu nurmikko kasvaa vahvemmin ja pystyy kilpailemaan sammalta ja rikkakasveja vastaan. Nurmikolle on olemassa lannoitteita, jotka poistavat sammalta. Näin lannoitus ja sammaleen poisto hoituvat samalla kertaa. Jos nurmikossa on laikkuja, joissa ei kasva mitään, on kevät oikea aika tehdä paikkauskylvö. Paikattavista kohdista rikotaan maan pinta esimerkiksi rautaharavalla ja päälle levitetään 1–2 cm kerros uutta multaa. Siemenet kylvetään ja haravoidaan kevyesti pintamultaan. Multa tiivistetään vaikka jaloin polkemalla ja kylvöstä kastellaan kunnes siemenet ovat itäneet. Puutarhan kevätkunnostus: 1. Leikkaa pensaat. 2. Pilko kukkien varret kukkapenkkiin. 3. Lannoita monivuotiset kasvit, myös nurmikko. 4. Peitä kukkapenkissä lannoiterakeet mullalla tai kompostilla. 5. Istuta orvokkeja ja sipulikukkia ruukkuihin. Lisätietoja:  Biolanin puutarhaneuvoja/tiedottaja Riikka Kerttula 040 5795 626  riikka.kerttula@biolan.fi 

Marski Data Oy Savonlinna hakee yrityssaneeraukseen - taustalla yritykseen kohdistunut petos

Marski Data Oy Savonlinna on tänään jättänyt yrityssaneeraushakemuksen. Syynä on yritykseen kohdistunut petos ja siitä aiheutuneet veroseuraamukset. Matkailijamyyntimenettelyn asiakkaana olleet venäläiset matkailijat ovat huijanneet Marski Data Savonlinnaa väärennetyillä tullileimoilla. Viranomaiset tutkivat parhaillaan rikosta. Yhtiö on palauttanut asiakkailleen arvonlisäveroja asiakirjojen perusteella, jotka ovat jälkikäteen osoittautuneet väärennetyiksi. Nyt verottaja perii petoksen perusteella maksettuja arvonlisäveron palautuksia itselleen. Verottajan perintätoimenpiteistä johtuen yhtiö on pakotettu hakeutumaan yrityssaneeraukseen. Liiketoiminta itsessään on kannattavaa ja yhtiö pyrkii jatkamaan toimintaansa Savonlinnassa. “Tarjoamme asiakkaillemme jatkossakin laadukkaita ja kilpailukykyisiä palveluita. Samalla haluamme pitää kiinni motivoituneista työntekijöistämme. Olisi kohtuutonta asiakkaitamme, työntekijöitä sekä savonlinnalaisia kohtaan, jos joutuisimme lopettamaan toimintamme tämän petoksen ja mielestämme perusteettomien perintätoimien takia”, korostaa Marski Data Oy Savonlinnan toimitusjohtaja Toni Nuopponen. Yhtiö on tehnyt verottajan päätöksestä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Prosessia jatketaan tarvittaessa hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen, sillä Marski Data Oy Savonlinna katsoo toimineensa oikein, vilpittömästi ja hyvässä uskossa. Väärennysvyyhtiin liittyvän käynnissä olevan Tullin esitutkinnan yhteydessä Marski Data Oy Savonlinnan hallituksen puheenjohtajaa Armi Salo-Oksaa on myös kuultu. “Olen ollut mielelläni kuultavana, koska haluan auttaa viranomaisia asian selvittämisessä. Yhtiö on joutunut rikoksen kohteeksi eikä ole toiminut vilpillisesti. Autan jatkossakin kaikkia viranomaisia parhaan kykyni mukaan”, sanoo Salo-Oksa. Marski Data Oy Savonlinna on esimerkki perheyrityksestä, joka sitoutuu toiminta-alueelleen ja jonka työkulttuuri on kannustava. “Kohtelemme työntekijöitämme hyvin ja hoidamme viranomaisvelvoitteet, kuten verot, täsmällisesti. Petoksen aiheuttamasta hankalasta tilanteesta huolimatta Marski Data Oy Savonlinna on kasvu-uralla”, toteaa Salo-Oksa.Lisätietoja: Toni NuopponenToimitusjohtajaMarski Data Oy Savonlinnatel. +358 44 320 6062toni.nuopponen@marskidata.fi Armi Salo-OksaHallituksen puheenjohtajaMarski Data Oy Savonlinnatel. +358 44 320 6011armi.salo-oksa@marskidata.fi

Korjaus Fortumin tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsaukseen

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE  26.4.2018 KLO 10.45 KORJAUS Toimitusjohtajan katsaukseen: Fortumin tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksen toimitusjohtajan katsauksessa on neljännessä kappaleessa virheellisesti käytetty termiä käyttöpääoma käyttökatteen sijaan. Virheellinen lause:"Merkittävin näistä toimenpiteistä on investointimme Uniperiin, joka tulee myös nostamaan Fortumin nettovelan suhdetta käyttöpääomaan yli yhtiön tavoitetason." Korjattu lause:"Merkittävin näistä toimenpiteistä on investointimme Uniperiin, joka tulee myös nostamaan Fortumin nettovelan suhdetta käyttökatteeseen (EBITDA) yli yhtiön tavoitetason." Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan sekä liitteenä korjattu osavuosikatsaus pdf-tiedotteena: Fortumin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018: Suotuisa markkinatilanne – vahva tulosparannus Generation-segmentissä Tämä tiedote on tiivistelmä Fortumin vuoden 2018 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat. Tammi-maaliskuu 2018 ·  Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 538 (423) miljoonaa euroa, +27 % ·  Vertailukelpoinen liikevoitto oli 405 (313) miljoonaa euroa, +29 % Liiketoiminnan rahavirta oli 273 (282) miljoonaa euroa · Osakekohtainen tulos oli 0,43 (0,38) euroa, josta 0,07 (0,07) euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin ·  Fortumin Uniperin osakkeita koskevan ostotarjouksen lopullinen hyväksymisaste oli 47,12 % ·  Fortumin 28.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti osingoksi 1,10 euroa osakkeelta Yhteenveto näkymistä ·  Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodeksi 2018 noin 65 % hintaan 27 euroa/MWh ja vuodeksi 2019 noin 45 % hintaan 26 euroa/MWh ·  Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 600-700 miljoonaa euroa vuonna 2018. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit Taloudelliset avainluvut +--------------------------------------------------+----+---------+| |2017|Edelliset|| | |  12 kk |+--------------------------------------------------+----+---------+|Sijoitetun pääoman tuotto, % |7,1 |7,7 |+--------------------------------------------------+----+---------+|Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate   (EBITDA)|0,8 |0,6 |+--------------------------------------------------+----+---------+ Tunnuslukuja +-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---------------+|Milj. euroa tai   kuten merkitty |I/18 |I/17 |2017 |Edelliset 12 kk|+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---------------+|Liikevaihto |1 585|1 232|4 520|4 873 |+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---------------+|Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) |538 |423 |1 275|1 390 |+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---------------+|Vertailukelpoinen liikevoitto |405 |313 |811 |903 |+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---------------+|Liikevoitto |482 |389 |1 158|1 251 |+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---------------+|Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten   tuloksesta|47 |59 |148 |136 |+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---------------+|Tulos ennen tuloveroja |493 |412 |1 111|1 192 |+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---------------+|Tulos/osake, euroa |0,43 |0,38 |0,98 |1,03 |+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---------------+|Liiketoiminnan rahavirta |273 |282 |993 |984 |+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---------------+|Oma pääoma/osake, euroa |13,64|15,82|14,69| |+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---------------+|Korollinen nettovelka (kauden lopussa) |899 |-347 |988 | |+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+---------------+ Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark: ”Vuoden 2017 hyvän tuloksen jälkeen myönteinen kehitys jatkui vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Helmi- ja maaliskuun kylmä sää ja selvästi tavallista pienempi sademäärä nostivat spot-hintoja pohjoismaisilla markkinoilla. EU:n päästökauppajärjestelmän (ETS) uudistuksella ja markkinavakausvarannon (MSR, Market Stability Reserve) vahvistamisella oli myönteinen vaikutus hiilidioksidipäästöoikeuksien hintaan, joka nousi 8 eurosta 13 euroon tonnilta vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana. Suunta on oikea, ja tukee siirtymistä puhtaampaan energiajärjestelmään. Päästökaupan tähänastinen vahvistuminen ei kuitenkaan vielä riitä hiilen laaja-alaiseen markkinaehtoiseen korvaamiseen vähäpäästöisemmillä energiamuodoilla. Fortumin ensimmäisen neljänneksen tulos parani merkittävästi vertailukelpoisen liikevoiton kasvaessa 29 prosenttia 405 miljoonaan euroon. Saavutettu sähkön tukkumyyntihinnan nousu ja vesivoimatuotannon kasvu vahvistivat Generation-segmentin tulosta. Hafslundin liiketoimintojen integrointi vaikutti myönteisesti City Solutions ja Consumer Solutions -segmenttien tuloksiin. Olen iloinen myös siitä, että Teollisuuden Voima pääsi toimittajakonsortion kanssa ratkaisuun vuosia jatkuneessa kiistassa, joka koski Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikköä. Ratkaisu mahdollistaa hankkeen onnistuneen viemisen päätökseen. Fortumin Uniperin osakkeista tekemän ostotarjouksen hyväksymisjakso päättyi helmikuussa 2018, ja lopullinen hyväksymisaste oli 47,12 %. Sen myötä Fortumista tulee Uniperin selvästi suurin osakkeenomistaja. Ostotarjouksen loppuun saattaminen edellyttää vielä viranomaislupien saamista Venäjällä ja EU:ssa. Odotamme saavamme hyväksynnät vuoden 2018 puoliväliin mennessä. Järjestely voidaan viedä päätökseen pian sen jälkeen. Fortumin strategian toteutus on edennyt hyvin. Myytyämme sähkönsiirtoverkkomme vuosina 2014 ja 2015 olemme tarkentaneet toimintojemme painopistettä ja saaneet pääomallemme vakaan ja kasvavan tuoton strategisesti tärkeillä yritysostoilla ja orgaanisilla investoinneilla. Merkittävin näistä toimenpiteistä on investointimme Uniperiin, joka tulee myös nostamaan Fortumin nettovelan suhdetta käyttökatteeseen (EBIDTA) yli yhtiön tavoitetason. Tavoitteenamme on pienentää velkaisuutta ja samalla tehostaa taseen käyttöä sekä ylläpitää tarvittavaa taloudellista joustavuutta. Huomion kohteena ovat etenkin seuraavat osa-alueet: käyttöomaisuusinvestointien priorisointi, liiketoimintojen kassavirran optimointi ja kokonaistehokkuuden parantaminen. Tulevien vuosien käyttöomaisuusinvestointien tärkeysjärjestystä arvioidaan strategian pohjalta sekä kunnossapidon että kasvuhankkeiden osalta. Kassavirtamme parantamiseksi arvioimme toimintojemme tehostamistarvetta ja ydinliiketoimintoihin kuulumattomien toimintojen tulevaisuuden vaihtoehtoja. Kustannustietoisuus on edelleen tärkeimpiä tavoitteitamme, ja kiinnitämme entistäkin enemmän huomiota tehokkuuden parantamiseen ja kiinteisiin kuluihin. Käynnissä olevan muutoksen myötä Fortumilla on nyt hyvä asema energia-alalla. Meillä on tarvittavaa asiantuntemusta, ja tavoitteenamme on osaltamme mahdollistaa kustannustehokas siirtymä kohti vähähiilistä energiajärjestelmää Euroopassa.” Espoo, 25.4.2018 Fortum OyjHallitus Tiedotustilaisuus/webcast Tiedotustilaisuus järjestetään 26.4. klo 11.00 Fortumin pääkonttorilla Keilalahdentie 2-4, Espoo. Tilaisuus on tarkoitettu sekä median edustajille että sijoittajille ja analyytikoille. Tilaisuus on katseltavissa suorana webcast-lähetyksenä Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat. Kysymyksiä voi esittää myös puhelimitse numerossa 09 7479 0360, vahvistuskoodi: 713692. Tilaisuus on englanninkielinen, mutta kysymyksiä voi esittää myös suomen ja ruotsin kielillä. Webcast-tallenne sekä transkripti ovat saatavissa tilaisuuden jälkeen Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat. Lisätietoja: Pekka Lundmark, toimitusjohtaja, puh. 010 452 4112Markus Rauramo, talousjohtaja, puh. 010 452 1909 Sijoittajasuhteet ja talousviestintä: Ingela Ulfves, puh. 040 515 1531, Måns Holmberg, puh. 044 518 1518, Rauno Tiihonen, puh. 010 453 6150, Pirjo Lifländer, puh. 040 643 3317, ja investors@fortum.com Media Mari Kalmari, Corporate Press Officer, puh. 040 520 1709 Tapahtumakalenteri 2018 Vuonna 2018 Fortum julkaisee: · Tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen 19.7.2018 noin klo 9.00 · Tammi-syyskuun osavuosikatsauksen 24.10.2018 noin klo 9.00 Fortumin pääomamarkkinapäivä 2018 järjestetään 13.11.2018 Fortumin pääkonttorilla Espoossa. Jakelu: Nasdaq HelsinkiKeskeiset tiedotusvälineetwww.fortum.fi Osavuosikatsaukseen liittyvää lisätietoa (mukaan lukien vuosineljännestaulukot) on Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.

Voimakkaasti investoivat norjalaiset sahat valitsevat Valutecin puutavarakuivaamot

– Valitsimme toimittajaksi Valutecin hyvien referenssien, teknisten ratkaisujen, hyvän projektiorganisaation ja lyhyen rakennusajan perusteella, sanoivat Bergene Holm ja Nidarån osastonjohtaja Johan Mörland kauppojen julkistamistilaisuudessa.  Nämä hankinnat ovat toinen vaihe investointiohjelmassa, jossa aikaisemmin on jo investoitu puunsyöttöjärjestelmään ja sahalinjaan. Uudet kanavakuivaamot rakennetaan vuoden 2018 loppupuolella ja otetaan käyttöön vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä.  Gran Tre KS, joka sijaitsee noin 80 km Oslosta pohjoiseen, on myös vahvassa kasvuvaiheessa fuusioiduttuaan suuremman konsernin, Gausdal Bruvollin, kanssa vuodenvaihteessa. Gran Tre suunnittelee lisäävänsä tuotantoaan 50 prosenttia ja on päättänyt sen vuoksi hankkia kaksi trukilla täytettävää kamarikuivaamoa. – Meillä on tällä hetkellä kolme kamarikuivaamoa ja alikapasiteettia. Tällä investoinnilla lisäämme kuivauskapasiteettia melkein 100 prosenttia ja saamme sen sijaan ylikapasiteettia. Kuivaus ei saa olla pullonkaula, sanoo Finn Hoel, Gran Tren toimitusjohtaja.  Sahan vuotuinen kokonaiskapasiteetti kasvaa nykyisestä 60 000 kuutiometristä noin 90 000 kuutiometriin puutavaraa. Gran Tre päätyi Valutecin ratkaisuun kokonaiskonseptin ja Valutecin Valmatics-ohjausjärjestelmän käytöstä saatavien etujen vuoksi.  – Saamme paremman ohjausjärjestelmän, jolla voimme optimoida useampien parametrien avulla. On erittäin tärkeää pystyä ohjaamaan kuivausprosesseja, jotka ovat herkimpiä käyttämistämme prosesseista. Oksatja erilaiset alkukosteudet aiheuttavat sen, että jokainen lauta on hieman erilainen, ja tämä on haastavaa, sanoo Finn Hoel. Hän lisää, että käyttöönotto tapahtuu vuoden lopussa.   Kjeldstadin investoinnissa on kyse kamarikuivaamosta Störenin laitokseen. – Näemme monia pitkäjänteisiä investointeja sekä Norjassa, Ruotsissa että Suomessa. Tämä on hyvä syy uskoa kehitykseen, jossa puu voi jatkaa markkinaosuuksien lisäämistä muilta materiaaleilta, sanoo Valutecin paikallisjohtaja Mikko Pitkänen. Lisätietoja  Mikko Pitkänen, paikallisjohtajaValutec Oy       +358 400 889 806  mikko.pitkanen@valutec.fi ______________________________________________

Keliber hakee ympäristölupaa Syväjärven litiumkaivokselle

Keliber hakee ympäristölupaa Syväjärven litiumkaivoksen toiminnalle. Lupahakemus sisältää malmin ja sivukiven louhinnan, sivukiven läjityksen sivukivialueelle, kaivostoimintaan tarvittavien alueiden rakentamisen sekä louhosalueen sulkemisen ja maisemoinnin periaatteet toiminnan päätyttyä. Yhtiö hakee myös vesilain mukaista lupaa toiminnan edellyttämälle Syväjärven sekä Heinäjärven toiminnanaikaiselle kuivattamiselle. ”Olemme saavuttaneet litiumtuotantohankkeellemme tärkeän lupahakemusvaiheen. Olemme jo vuosien ajan tehneet ympäristöselvityksiä ja arvioineet toimintamme vaikutuksia sekä luontoon että lähialueen asukkaisiin ja yhteisöihin. Näistä selvityksistä ja arvioinneista jätimme ELY-keskukselle Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin louhoksia koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen aiemmin keväällä. Olemme mukana ennakkoneuvottelumenettelyssä, joka on ollut tärkeä osa myös Syväjärven lupahakemuksen valmisteluprosessia. Ennakkoneuvottelumenettely on toiminut erinomaisesti yhtiön ja viranomaisten välisessä tiedonvaihdossa ja on osaltaan edistänyt lupahakemusprosessin joustavaa edistymistä”, toteaa toimitusjohtaja Pertti Lamberg. Yhtiö tulee louhimaan Syväjärven louhoksesta spodumeenipegmatiittimalmia enintään 540 000 tonnia vuodessa. Malmi kuljetetaan jatkokäsiteltäväksi yhtiön Kaustisen Kalavedellä sijaitsevalle rikastamolle.  Kalaveden rikastamolla malmi murskataan, jauhetaan ja rikastetaan vaahdottamalla spodumeenirikasteeksi, joka vuorostaan kuljetetaan yhtiön kemiantehtaalle Kokkolan suurteollisuusalueelle, missä rikasteesta valmistetaan akkulaatuista litiumkarbonaattia. Yhtiö valmistelee Kalaveden rikastamon sekä Kokkolan kemiantehtaan ympäristölupahakemuksia ja tulee jättämään nämä viranomaiskäsittelyyn tulevan kesän 2018 aikana.   Lisätietoja antaa: Pertti Lamberg, toimitusjohtaja, puh. +358 50 5991 189

Loiste Sähköverkko Oy:n siirtohinnat nousevat keskimäärin 5 %

Myös verkon säävarmuutta parannetaan useilla eri tavoilla: verkkoa maakaapeloidaan taajamissa ja sen lähialueilla, ilmajohtoja siirretään metsäisiltä alueilta teiden varsiin ja johtokatujen vierimetsien hoitoa tehostetaan yhteistyössä maanomistajien kanssa. Siirtohinnat nousevat 1.6.2018 alkaen noin 5 %.  Perusmaksujen hintarakenne muuttuu paritaloissa ja rivitalohuoneistoissa Energiavirasto päätti joulukuussa 2017 siirron perusmaksujen hintarakenteen yksinkertaistamisesta. Päätös koskee niitä 25 ampeerin pääsulakkeella varustettuja kiinteistöjä, joissa yhden liittymän takana on useampi käyttöpaikka. Esimerkiksi paritalojen perusmaksu on jatkossa sama kuin omakotitaloissa ja nousee siksi keskimääräistä enemmän. Vastaavasti rivi- ja kerrostalohuoneistojen perusmaksut yhtenäistyvät ja rivitalohuoneistojen hintamuutos on keskimääräistä pienempi. Energiavirasto valvoo siirtohintojen kohtuullisuutta Verkkoyhtiöiden siirtohinnoittelun ja taloudellisen tuoton kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto neljän vuoden pituisissa valvontajaksoissa. Viimeisimmällä vahvistetulla kaudella 2012-2015 Loiste Sähköverkko alitti lain salliman siirtotuoton 4,3 miljoonalla eurolla. Verkkoyhtiön laskuttamasta eurosta noin 40 % on veroja Vuonna 2017 Loiste keräsi siirtolaskuillaan veroja yhteensä noin 26 miljoonaa euroa eli veroina tilitettiin valtiolle jokaisesta laskutetusta eurosta noin 40 % ja noin 440 euroa/asiakas. Siirtolaskulla perittävän kantaverkon siirtomaksu osuus on myös kasvanut hintojen noustua viidessä vuodessa yli 60 %. Siirtoyhtiöiden tehtävänä on laskuttaa osuus asiakkaaltaan ja tulouttaa ne kuukausittain kantaverkkoyhtiölle. Lisätietoja Loiste Sähköverkko Oy, toimitusjohtaja Heikki Juntunen, puh. 050 551 0466. Mistä siirtohinta muodostuu?  Loiste Sähköverkkouutiset 2018 

Wärtsilä testannut onnistuneesti maailman ensimmäistä automaattista satamaanohjausta

Teknologiakonserni Wärtsilä on testannut onnistuneesti innovatiivista automaattista satamaanohjausteknologiaa. Testit suoritettiin johtavan norjalaisen varustamon, Norledin, 83 metriä pitkällä Folgefonn-aluksella. Aluksessa on hybridipropulsio, ja siihen on asennettu aiemmin Wärtsilän langaton latausjärjestelmä. Tämä on ensimmäinen kerta maailmassa, kun automaattinen satamaanohjausteknologia on asennettu autolauttaan. Automaattisen satamaanohjauksen testaukset aloitettiin tämän vuoden tammikuussa ja suoritettiin loppuun huhtikuussa käytännön testeillä satamassa. Kapteenin ei tarvinnut missään vaiheessa testejä siirtyä käsiohjaukseen. Automaattisessa satamaanohjauksessa järjestelmä aktivoidaan, kun etäisyys laituripaikkaan on noin 2000 metriä, ja alus jatkaa normaalilla nopeudella. Järjestelmä hidastaa aluksen kulkua vähitellen ja aktivoi lähestymisessä ja kiinnittymisessä tarvittavat operaatiot täysin automaattisesti, kunnes alus on kiinni laituripaikassa. Kun alus on jälleen valmis lähtemään uudelle matkalle, järjestelmää voidaan käyttää satamasta ulos ohjaamiseen päinvastaisessa järjestyksessä. Järjestelmä hallitsee automaattisesti laivan manööveerausta, mukaan lukien ohjausta ja propulsiota. Käsiohjauksen käyttäminen on kuitenkin mahdollista milloin tahansa. Automaattinen toiminto parantaa turvallisuutta ja luotettavuutta, sillä aluksen kansipäällystö pystyy keskittymään tilanteen tarkkailuun sillan ulkopuolella. Wärtsilän automaattinen satamaanohjausteknologia tuo merkittäviä etuja varustamoille. Näitä ovat parantunut turvallisuus, koska inhimillisen virheen todennäköisyys pienenee, vähempi kuluminen potkurien tehokkaamman käytön vuoksi, ja tehokkaampi satamaanohjaus, jonka ansiosta alus voi olla pidemmän ajan satamassa. Norled on ilmoittanut, että Folgefonn on Wärtsilän käytettävissä Wärtsilän älykkään merenkulun tuotteiden ja järjestelmien jatkokehitystä varten. Alukseen aiemmin asennettuja ja siinä testattuja Wärtsilä-teknologioita ovat muun muassa energian optimointijärjestelmä, hybridipropulsiojärjestelmä, langaton induktiivinen akun lataus ja energian varastointi. Aluksen liikennöinnissä voidaan nyt käyttää automaattista langatonta latausta, vakuumikiinnitystä ja automaattista satamaanohjausta. ”Haluamme kiittää Norlediä arvokkaasta yhteistyöstä tässä projektissa. Nämä testit ovat tärkeä osa koko Wärtsilän älykkään merenkulun strategiaa. Automaattisesta satamaanohjauksesta voi tulla keskeinen osa tarjontaamme autolautta- ja merenkulkumarkkinoille. Se myös edistää muutostyötämme, jossa tavoitteena on viedä asiakkaat korkean tehokkuuden ja kannattavuuden aikakauteen”, toteaa Roger Holm, Wärtsilän Marine Solutions ‑liiketoiminnan johtaja. ”Meistä on hienoa tukea Wärtsilän tavoitetta lisätä laivaliikennöitsijöiden tehokkuutta. Turvallisuutta parantavat, käyttökustannuksia pienentävät ja ympäristövaikutuksia vähentävät teknologiat ovat hyviä uutisia alallemme”, kertoo Sigvald Breivik, Norledin tekninen johtaja. Wärtsilän automaattisen satamaanohjauksen projekti saa tukea Norjan valtion omistamalta Innovasjon Norge -innovaatio-organisaatiolta. Sama tiimi Wärtsilältä testasi vuonna 2017 onnistuneesti laivan etäohjausta Pohjanmerellä Kalifornian San Diegosta käsin. Älykkäiden alusten kehittäminen on keskeinen osa Wärtsilän älykkään merenkulun ekosysteemiä. Kuvateksti: Wärtsilän innovatiivisen automaattisen satamaanohjausteknologian testit suoritettiin Norledin Folgefonn-aluksella. Lisätietoja: Ingve SorfonnManager Development & Technology Power ConversionWärtsilä Marine SolutionsPuh: +47 53422500ingve.sorfonn@wartsila.com Marit Holmlund-SundMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö, Marine SolutionsWärtsilä Oyj AbpPuh. +358 10 709 1439marit.holmlund-sund@wartsila.com  

Matkailua premium-tyyliin - LOUNGE by Lexus avasi ovensa Brysselin lentokentällä

LOUNGE by Lexus merkitsee uutta aluevaltausta ja tarjoaa brändille mahdollisuuden esitellä osaamistaan poikkeuksellisessa ympäristössä. Loungen asiakkaita hemmotellaan laajalla skaalalla palveluita, jotta heidän oleskelunsa olisi mukavaa, rentouttavaa ja nautinnollista. Samalla heidän on mahdollista tutustua Lexus-maailmaan. Yli 700m2 alueelle levittäytyvä LOUNGE by Lexus tarjoaa istumapaikat 175 hengelle. Se on jaettu alueittain erilaisiin ympäristöihin ja toimintoihin. Näistä mainittakoon keskialueen baari, erilaiset istuma-alueet sekä erillinen tila niille, joiden täytyy työskennellä. Pascal Ruch, Head of Lexus Europe, vihki uuden loungen käyttöön virallisessa avajaistilaisuudessa 25.4. Hän totesi: “Yli puoli miljoonaa vuosittaista, kansainvälistä vierailijaa Brussels Airlinesin THE LOFT-loungessa osoittaa, että Lexuksella on tämän yhteistyön ja LOUNGE by Lexus –loungen myötä mahdollisuus esitellä brändin ydinarvoja kansainväliselle yleisölle – kauas perinteisen autoalan ulkopuolelle. Tämä on paikka, missä ihmiset voivat nauttia olostaan ja tutustua Lexukseen tarkemmin.” LOUNGE by Lexus ei ole autojen esittelytila. Se sukeltaa paljon syvemmälle tarjoten vieraille mahdollisuuden tutustua Lexuksen maailmaan ja siihen, miten Lexus luo ja mahdollistaa hämmästyttäviä kokemuksia. Tila tarjoaa kaikkea mitä lentomatkustaja voi odottaa, ja enemmänkin – kaikki tämä tyylillä, mitä vain Lexus voi tarjota. Tämä tarkoittaa modernia designia koko tilan osalta, korkealaatuisia sisustuselementtejä ja materiaaleja, pikkutarkasti suunniteltua ruokaa ja juomaa sekä erilaisia mahdollisuuksia työskentelylle, viihteelle, rentoutumiselle ja virkistymiselle. Kalusteet ovat joko huolella valittu tai varta vasten suunniteltu loungeen. Esimerkkinä tästä monitoimipöydät ja baaritiskit, jotka ilmentävät samaa L-finesse –muotokieltä kuin Lexuksen autotkin. Valaistus on toteutettu palvelemaan eri tilojen käyttötarkoituksia ja tunnelmaa mm. Iris- ja Inaho-valaisimia hyödyntäen – kummatkin valaisimet ovat esimerkkejä Lexus Design Awards –kilpailusta. Loungessa nähdään monia muitakin kilpailuun osallistuneita elementtejä. Loungesta löytyy kattavat spa-palvelut, mukaanlukien GROHEn viimeisimmillä tuotteilla varustetut yksityiset spa-huoneet. Rauhalliset unet voi ottaa viidessä b.Relaxed –nukkumayksiköissä. Erillisessä huoneessa vieraat voivat rentoutua uusissa monitoimirentoutustuoleissa, Panasonicin valmistamissa “Real Pro Hot Stone” –yksiköissä. Näissä yksiköissä toimivat hierontaohjelmat ovat samankaltaisia shiatsu-hierontaa toteuttavia järjestelmiä, mistä Lexus LS –lippulaivamallin matkustajat pääsevät nauttimaan. Mark Levinson, eräs maailman johtavista audiospesialisteista, on toteuttanut tinkimättömällä osaamisellaan tilaustyönä Lexuksen eri malleihin audiojärjestelmiä, joiden ominaisuudet eivät jätä toivomisen varaa. Mark Levinson –järjestelmien ehdottomasta tasokkuudesta pääsee nauttimaan loungen erityisessä kuunteluhuoneessa. Suunnittelutoimistona loungelle on toiminut FITCH, joka on suunnitellut myös Lexuksen Euroopan myyntiverkoston myymälädesignin. Kokemukseensa toimisto on pystynyt yhdistämään elementtejä INTERSECT by Lexus –konseptiliikkeistä Tokiosta ja Dubaista. Uusi LOUNGE by Lexus on osa THE LOFT by Brussels Airlines -aluetta. Se on avoinna päivittäin 09.00 – 21.00 välisinä aikoina.   LEXUS FINLAND Tiedotus

Baswaren verkkopalvelut entistä laajemman asiakaskunnan saataville

Espoo, 26.4.2018 – Basware , maailman johtava verkottuneiden kilpailutuksesta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalveluiden tarjoaja, aloittaa yhteistyön Taimer Oy:n kanssa. Taimer on suomalainen ohjelmistotalo, joka tuottaa, kehittää, myy ja markkinoi Taimer CRM- ja yrityksenhallintatyökalua. ”Baswaren ja Taimerin välinen yhteistyö vahvistaa osaltaan Baswaren kumppanuusstrategiaa, jossa Baswaren verkon palvelut tuodaan entistä laajemman asiakaskunnan saataville standardoitujen palvelurajapintojen kautta. Baswaren verkkopalveluiden käyttö antaa Taimerin asiakkaille mahdollisuuden lähettää verkkolaskuja globaalisti sekä tarjoaa mahdollisuuden lukuisien Baswaren verkon tarjoamien lisäarvopalveluiden käyttöön,” toteaa Mikko Pilkama, Senior Vice President Basware Network and Financing Services. Baswaren verkkopalveluiden avulla Taimerin asiakkaat voivat lähettää verkkolaskuja globaalisti yli 50 maahan. Baswaren verkkolaskupalvelu integroituu saumattomasti Taimerin palveluun, ja näin Taimerin asiakkaiden käytössä ovat kaikki Baswaren verkon tarjoamat ratkaisut ja toiminnot. “Olemme todella iloisia alkavasta yhteistyöstä. Se näyttelee merkittävää roolia uusien kohdemarkkinoidemme kasvussa ja kansainvälistymisessämme. Basware on meille mahtava maailmanluokan kumppani, jonka kanssa jaamme yhteiset tavoitteet: tarjoamme kehityshaluisille yrityksille nykyaikaisia työkaluja taloushallinnon prosessien tehostamiseen ja sitä kautta kilpailukyvyn parantamiseen”, sanoo Taimerin kansainvälistymisestä vastaava Tero Alanen.  Lisätietoa Basware: www.basware.com Lisätietoja Taimer: https://taimer.com/fi/yhteys/  Basware   Basware on maailman johtava verkottuneiden kilpailutuksesta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi. Seuraa Baswarea Twitterissä: @BaswareFinland  ja osallistu keskusteluun LinkedInissä , Facebookissa  ja blogissa .   Lisätietoja Taimer: https://taimer.com/fi/yhteys/  

YIT:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2018: Integraatio etenee, tulos vaatimaton

Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja ovat samaa yksikköä, ellei toisin mainita. YIT raportoi IFRS-säännösten mukaisesti. YIT ja Lemminkäinen yhdistyivät 1.2.2018. Tässä tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksessa vertailtavat luvut on esitetty pro forma -lukuina. Havainnollistaakseen sulautumisen vaikutuksia YIT:n toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä parantaakseen yhdistyneen yhtiön taloudellisten tietojen vertailukelpoisuutta YIT on laatinut tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot. Näissä tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa on käytetty uutta segmenttiraportointirakennetta ja raportointikäytäntöjä, jotka YIT otti käyttöön sulautumisen täytäntöönpanopäivänä. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot perustuvat YIT:n ja Lemminkäisen IFRS-standardien mukaisesti esitettyihin historiallisiin taloudellisiin tietoihin, joita on oikaistu sulautumisen vaikutuksilla. YIT:n toteutuvat tulokset saattavat poiketa olennaisesti näitä tilintarkastamattomia pro forma -tietoja laadittaessa käytetyistä oletuksista. Lisätietoja YIT:n tai Lemminkäisen historiallisista taloudellisista tiedoista on YIT:n ja Lemminkäisen tilintarkastetuissa konsernitilinpäätöksissä ja tilintarkastamattomissa osavuosikatsauksissa, jotka ovat saatavissa YIT:n verkkosivustolla osoitteessa www.yitgroup.com/fi. Tässä osavuosikatsauksessa vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen luvut, vertailuluvut ja vuoden 2017 luvut on esitetty pro forma -lukuina. Pro forma -tase esitetään ikään kuin sulautuminen olisi toteutunut 31.12.2017 ja YIT kirjanpidollisena hankkijaosapuolena olisi yhdistellyt Lemminkäisen hankintahetken taseen konsernitilinpäätökseen kyseisenä ajankohtana. Pro forma -tuloslaskelmat 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta esitetään ikään kuin sulautuminen olisi toteutunut 1.1.2017 Pro forma -oikaisut, joilla ei ole jatkuvaa vaikutusta YIT:n tulokseen, on esitetty pro forma -tuloslaskelmassa 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella. Lisätietoja löytyy 4.4.2018 julkaistusta pro forma -pörssitiedotteesta liitteineen. Yhdistymisen johdosta osavuosikatsauksen selostusosassa esitetään YIT:n taloudellisia tietoja myös niin, että sulautuneen Lemminkäisen tilinpäätös tilikaudelta 1.1.‒31.1.2018 on mukana pro forma -luvuissa vuodelta 2018, ja luvut on merkitty taulukkoihin sarakkeeseen Pro forma 1-3/18. Selostusosan analyysissä käytetään lukuja, jotka sisältävät Lemminkäisen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.‒31.1.2018, vertailuna käytetään pro forma -lukuja 1.1.‒31.12.2017. Osavuosikatsauksen taulukoissa sarake Raportoitu 1-3/18 ei sisällä Lemminkäisen lukuja tilikaudelta 1.1.‒31.1.2018. Konserniraportointi, IFRS Kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus kohteen valmistumisen yhteydessä Tammi–maaliskuu • Liikevaihto laski 13 % ja oli 602,2 miljoonaa euroa (696,0). • Liikevoitto oli -51,1 miljoonaa euroa (-52,4) ja liikevoittomarginaali oli -8,5 % (-7,5). • Oikaistu liikevoitto1 oli -43,2 miljoonaa euroa (-27,1) ja oikaistu liikevoittomarginaali oli -7,2 % (-3,9). Kaudella kirjattiin oikaisueriä -7,8 miljoonaa euroa, jotka koostuivat pääsääntöisesti yhdistymiseen liittyvistä käyvän arvon kohdistuksista, integraatiokustannuksista sekä uudelleenjärjestelyistä päällystystoiminnoissa Skandinaviassa. • Osakekohtainen tulos oli -0,25 euroa (-0,23). • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen pois lukien lopetetut toiminnot oli -152,7 miljoonaa euroa. • Tilauskanta kasvoi joulukuun lopun tasolta ja oli 4 640,8 miljoonaa euroa (12/2017: 4 218,3). • YIT Oyj:n ja Lemminkäinen Oyj:n yhdistyminen tuli voimaan 1.2.2018. • Yhtiö arvioi yhdistymiseen liittyvien vuotuisten kokonaissynergioiden olevan 40-50 miljoonaa euroa vuoden 2020 loppuun mennessä. Tästä 40 miljoonaa euroa saavutetaan jo vuoden 2020 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien. Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas: Alkuvuoden merkittävin tapahtuma oli YIT:n ja Lemminkäisen yhdistyminen, joka toteutui helmikuun alussa. Yhtiöiden integraatio on edennyt suunnitellusti. Liiketoiminta on jatkunut normaalisti, ja kaikki tärkeät toiminnot ovat jatkuneet katkeamatta yli yhdistymisvaiheen. Ensimmäisen kolmen yhteisen kuukauden päätavoite on luoda uuden yhtiön toimintamalli ja muodostaa toimiva organisaatio yksikkötasot mukaan lukien. Olemme tyytyväisiä integraation etenemiseen. Tammi-maaliskuun pro forma -liikevaihto, Lemminkäisen tammikuun luvut mukaan lukien, oli 602,2 miljoonaa euroa (696,0 milj. euroa). Oikaistu pro forma -liiketulos oli vaatimaton -43,2 miljoonaa euroa (-27,1 milj. euroa). Tulokseen vaikuttivat erityisesti Päällystyksen ja Infraprojektien normaali kausivaihtelu sekä asuntokohteiden valmistumisten suhteellisen vähäinen määrä Venäjällä. Uuden segmenttirakenteen valmistelun yhteydessä kävimme huolellisesti läpi koko projektikannan. Läpikäynnin perusteella kirjasimme kauden aikana merkittävän määrän projektiheikennyksiä Venäjän urakointiliiketoiminnassa, Infraprojekteissa ja Toimitiloissa. Oikaisuerissä on pääasiassa yhdistymiseen liittyviä käyvän arvon kohdistuksia, integraatioon liittyviä kustannuksia ja Skandinavian päällystystoimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyviä eriä. Asuminen Suomi ja CEE -segmentin asuntokysyntä jatkui kauden aikana hyvänä, ja segmentin kehitys oli positiivista hyvän kuluttaja-asuntomyynnin ansiosta. POC-laskentaperiaatteen mukaan segmentin kannattavuus parani vertailukauteen verrattuna. Segmentin näkymät ovat positiiviset: aloitimme useita kuluttajille suunnattuja kohteita sekä Suomessa että CEE-maissa. Venäjällä asuntokysyntä on pysynyt vakaana viime vuoden jälkipuoliskoon verrattuna. Urakointiliiketoiminnan projektiheikennysten lisäksi kannattavuuteen ovat vaikuttaneet negatiivisesti toimet kassavirtatavoitteen toteutumisen varmistamiseksi sekä Moskovan alueelle kohdistuva kasvanut asuntomyynti. Toimitiloissa teimme kauden aikana merkittäviä pitkäaikaisia vuokrasopimuksia, joiden ansiosta arvioimme loppuvuoden aikana myyvämme useita isoja hankekehityskohteita loppusijoittajille. Segmentin tulos oli odotuksiamme matalampi johtuen alussa mainituista projektiheikennyksistä. Tripla etenee suunnitelmien mukaisesti. Perustimme vuoden alussa Kiinteistöt-segmentin lisäämään läpinäkyvyyttä yhteisomisteisten hankekehityskohteiden omistamiseen ja rahoitukseen. Segmentin alla raportoidaan YIT:n osaomistamia kohteita kuten Triplan kauppakeskus, Tietotie 6 ja Hamina-Vaalimaa E18 -hankkeen omistukset. Tällä hetkellä segmentin alla raportoitaviin projekteihin on sijoitettu noin 147 miljoonaa euroa. Kauden aikana otettiin käyttöön E18 Hamina-Vaalimaan moottoritieosuus kokonaisuudessaan. Olen tyytyväinen maaliskuussa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n kanssa allekirjoitetusta noin 206 miljoonan euron sopimuksesta uuden maanalaisen jätevedenpuhdistamon rakentamiseksi Espoon Blominmäkeen. Infraprojektien liikevoitto oli heikko sekä liiketoiminnan kausivaihtelun takia, että tehtyjen projektiheikennysten takia. Päällystyksen talvisuunnittelu on kokonaisuutena sujunut edellisvuotta paremmin. Päällystys-segmentin osalta olemme alkuvuoden aikana tehneet mittavia uudistuksia Skandinaviassa parantaaksemme liiketoiminnan kilpailukykyä markkina-alueella. Olemme myös menestyneet päällystysurakoiden kilpailutuksissa toiminta-alueellamme hyvin ja lähtökohdat varsinaiseen päällystyskauteen ovat myönteiset. Markkinaympäristö on valoisa odotetusti vaatimattomasta ensimmäisestä vuosineljänneksestä riippumatta olettaen, ettei Suomen työmarkkinoilla olevat jännitteet tarpeettomasti kärjisty. Arvioimme, että vuonna 2018 Suomessa ja CEE:ssä valmistuu yhteensä noin 5 000 – 5 500 asuntoa ja Venäjällä noin 3 000 asuntoa, joista pääosa valmistuu viimeisellä neljänneksellä. Alkuvuoden toimitilavuokrauksen onnistumisten seurauksena arvioimme myyvämme loppuvuonna useampia toimitilakohteita loppusijoittajille. Tähtäämme vuosittaisessa kassavirtasuunnittelussa siihen, että kassavirta maksettujen osinkojen jälkeen olisi positiivinen. Sama periaate koskee myös vuoden 2018 kassavirran suunnittelua. Lisäksi yhtiö arvioi vuotuisten kokonaissynergioiden olevan 40-50 miljoonaa euroa vuoden 2020 loppuun mennessä. Tästä 40 miljoonaa euroa saavutetaan jo vuoden 2020 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien. Avainlukuja Konserniraportointi, IFRS Milj. e Raportoitu Pro Pro Muutos1 Pro 1–3/18 forma forma forma 1–3/18 1–3/17 1–12/1 7Liikevaihto 532,3 602,2 696,0 -13 % 3 862, 5Asuminen Suomi ja 228,5 242,9 258,3 -6 % 1 156,CEE 2Asuminen Venäjä 34,5 38,3 68,5 -44 % 421,0Toimitilat 162,5 183,0 198,9 -8 % 902,2Infraprojektit 71,8 93,7 121,9 -23 % 686,0Päällystys 42,4 52,7 62,7 -16 % 768,9KiinteistötMuut erät -7,4 -8,3 -14,3 42 % -71,8Liikevoitto -34,6 -51,1 -52,4 3 % 77,4Liikevoitto-% -6,5 % -8,5 -7,5 2,0 % % %Oikaistu -25,3 -43,2 -27,1 -60 % 138,9liikevoittoAsuminen Suomi ja 21,3 20,5 8,5 141 % 83,0CEEAsuminen Venäjä -12,9 -13,8 -5,2 -165 % 4,9Toimitilat -1,9 -2,2 1,8 51,5Infraprojektit -5,7 -8,6 -1,3 -562 % 17,4Päällystys -18,9 -30,8 -25,0 -23 % 4,7Kiinteistöt -0,2 -0,2 -0,5Muut erät -6,9 -8,1 -5,8 -40 % -22,0Oikaistu -4,7 % -7,2 -3,9 3,6 %liikevoitto-% % %Asuminen Suomi ja 9,3 % 8,5 % 3,3 % 7,2 %CEEAsuminen Venäjä -37,5 % -36,1 -7,6 1,2 % % %Toimitilat -1,2 % -1,2 0,9 % 5,7 % %Infraprojektit -8,0 % -9,2 -1,1 2,5 % % %Päällystys -44,6 % -58,4 -39,9 0,6 % % %KiinteistötOikaisuerät 9,4 7,8 25,3 -69 % 61,5Tulos ennen veroja -42,7 -57,8 -58,1 1 % 50,7Katsauskauden -35,8 -52,2 -47,3 -10 % 26,3tulos2Osakekohtainen -0,20 -0,25 -0,23 -9 % 0,13tulos, eOperatiivinen -152,7 n/a n/a n/akassavirtainvestointienjälkeen, poislukien lopetetuttoiminnotKorollinen 813,8 813,8 n/a 668,5nettovelka kaudenlopussaVelkaantumisaste 79,8 % n/a n/a 59,9kauden lopussa, % %Omavaraisuusaste 39,1 % n/a n/a 40,2kauden lopussa, % %Tilauskanta kauden 4 640,8 4 640, 4 655, 0 % 4 218,lopussa 8 7 3 1 Vertailuissa käytetään pro forma -lukuja, jotka sisältävät Lemminkäisen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.‒31.1.2018. 2 Emoyhtiön omistajille Näkymät vuodelle 2018 YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisen vuoksi YIT ei anna numeerista tulosohjeistusta yhtiölle, mutta antaa tämän sijasta tulevaa kehitystä kuvaavia yleisluontoisia näkymiä. YIT:n näkymät perustuvat oletuksiin ja yhtiön johdon arvioihin kysynnän kehityksestä yhtiön toimintaympäristössä ja segmenteillä. Yhtiön hallitus arvioi ja tiedottaa myöhemmin, onko tarkoituksenmukaista antaa yhdistetylle yhtiölle numeerista tulosohjeistusta. Tulevaisuudennäkymät segmenteittäin Asuminen Suomi ja CEE: Asuntojen kuluttajakysynnän arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla. Isojen asuntosijoittajien aktiviteetin odotetaan olevan edellisiä vuosia alemmalla tasolla. Asuminen Venäjä: Asuntojen kysynnän arvioidaan pysyvän vuoden 2017 jälkimmäisen vuosipuoliskon keskimääräisellä tasolla. Asuntojen hintatason odotetaan pysyvän alhaisella tasolla. Toimitilat: Toimitilojen vuokrakysynnän odotetaan pysyvän vuoden 2017 tasolla kasvukeskuksissa. Urakkamarkkinan odotetaan pysyvän aktiivisena, mutta urakkakokojen arvioidaan keskimäärin pienenevän. Infraprojektit: Infrarakentamisen odotetaan kasvavan hieman vuoden 2017 tasosta. Päällystys: YIT:n toiminta-alueella päällystysmarkkinoiden kokonaisvolyymin odotetaan kasvavan hieman. Kiinteistöt: Kiinteistösijoittajien aktiviteetin arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla erityisesti keskeisillä paikoilla sijaitsevissa kohteissa pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kasvukeskuksissa. Oikaistussa liikevoitossa odotetaan merkittävää vaihtelua vuosineljännesten välillä. YIT tähtää vuosittaisessa kassavirtasuunnittelussa siihen, että kassavirta maksettujen osinkojen jälkeen olisi positiivinen. Sama periaate koskee myös vuoden 2018 kassavirran suunnittelua. YIT on täsmentänyt arviotaan yhdistymisen synergiahyötyjen kokonaismäärästä ja aikataulusta. YIT arvioi saavutettavien kokonaissynergioiden olevan suurempia ja saavutettavan nopeammin kuin aiemmin ilmoitettu. Yhtiö arvioi vuotuisten kokonaissynergioiden olevan 40-50 miljoonaa euroa vuoden 2020 loppuun mennessä. Tästä 40 miljoonaa euroa saavutetaan jo vuoden 2020 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien. Aiemmin yhtiö arvioi kokonaissynergioiden olevan vuosittain noin 40 miljoonaa euroa, ja niiden odotettiin toteutuvan täysimääräisinä vuoden 2020 loppuun mennessä. YIT arvioi, että vuonna 2018 Suomessa ja CEE:ssä asuntoja valmistuu yhteensä noin 5 000 – 5 500 ja Venäjällä noin 3 000 kappaletta, joista pääosa valmistuu viimeisellä neljänneksellä. YIT on alkuvuonna allekirjoittanut useita merkittäviä ja pitkäaikaisia vuokrasopimuksia ja arvioi myyvänsä loppuvuonna useampia suuria toimitilakohteita Helsingin alueella loppusijoittajille. Näkymät alueittain Suomi Asuntojen kuluttajakysynnän arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla. Isojen asuntosijoittajien aktiviteetin odotetaan olevan edellisiä vuosia alemmalla tasolla. Sijainnin ja hintatason merkitys on edelleen keskeinen. Asuntojen hintakehityksen ja kysynnän eriytymisen arvioidaan jatkuvan kasvukeskusten ja muun Suomen välillä. Asuntolainojen saatavuuden arvioidaan pysyvän hyvänä. Asuntojen lisääntyneen tarjonnan arvioidaan estävän markkinan ylikuumentumista ja edelleen asuntojen hintojen nousua. Toimitilojen vuokrakysynnän odotetaan pysyvän vuoden 2017 tasolla kasvukeskuksissa. Kiinteistösijoittajien aktiviteetin arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla erityisesti keskeisillä paikoilla sijaitsevissa kohteissa pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kasvukeskuksissa. Urakkamarkkinan odotetaan pysyvän aktiivisena, mutta urakkakokojen arvioidaan keskimäärin pienenevän. Korjausrakentamisen odotetaan kasvavan maltillisesti kaupungistumiskehityksen ja rakennuskannan ikääntymisen myötä. Rakentamisen korkea aktiviteetti on lisännyt kilpailua osaajista, ja tilanteen arvioidaan jatkuvan. Rakentamisen kustannusten arvioidaan nousevan hieman. Rakentamisen volyymin odotetaan säilyvän korkealla tasolla. Rahoituslaitosten lisääntynyt sääntely ja kasvaneet pääomavaateet saattavat vaikuttaa rakentamiseen ja kiinteistökehitykseen. Infrarakentamisen odotetaan kasvavan hieman vuoden 2017 tasosta. Hallituksen kehysriihen infrahankkeita koskevat päätökset ja suurten kaupunkien infrastruktuuri-investoinnit parantavat sekä päällystyksen että infraprojektien näkymiä. Valtion suunnittelemien perusväylänpitopanostusten odotetaan pitävän päällystyksen kysynnän suhteellisen vakaana vuonna 2018. Infraprojektien kysyntää ylläpitävät vaativat hankkeet kasvukeskuksissa sekä liikennehankkeet ja teollisuuden investoinnit. Venäjä Asuntojen kysynnän arvioidaan pysyvän vuoden 2017 jälkimmäisen vuosipuoliskon keskimääräisellä tasolla. Venäjällä taloussyklin pohja on ohitettu, mutta asuntokysynnän ennakoidaan paranevan vain hitaasti ja hintatason pysyvän alhaisella tasolla. Taloustilanteen parantumisen arvioidaan vaikuttavan asuntomarkkinoihin varovaisen myönteisesti.  Koronlaskuodotusten arvioidaan vaikuttavan kuluttajien käytökseen. Asuntokauppaa säätelevien lakimuutosten uskotaan lisäävän volatiliteettia asuntojen tarjonnassa ja kysynnässä sekä tuovan muutoksia myyntikäytäntöihin. Kysynnän odotetaan kohdistuvan myös Venäjällä ensisijaisesti kohtuuhintaisiin asuntoihin. Rakennuskustannusinflaation arvioidaan pysyvän maltillisena.Isojen väylien rakentamis- ja korjaustöiden odotetaan ylläpitävän päällystyksen kysyntää. Baltia ja CEE-maat Asuntokysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla. Asuntojen hintojen arvioidaan nousevan edelleen. Tonttien hintataso on noussut, ja kilpailun tonteista arvioidaan pysyvän korkealla tasolla. Rahoituksen saatavuuden ja alhaisen korkotason arvioidaan tukevan asuntokysyntää myös jatkossa. Resurssipulan arvioidaan nostavan rakennuskustannusinflaatiota. Toimitilaurakkamarkkinan odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla tai laskevan hieman Baltian maissa.Baltian maissa infrarakentamisen määrän kasvun arvioidaan jatkuvan valtioiden investoidessa kaupunki- ja liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen. Skandinavia Norjassa ja Ruotsissa infrarakentamista tukevat valtion monivuotiset liikenneinfran kehitysohjelmat. Molemmissa maissa infrarakentamisen ennustetaan kasvavan vuonna 2018. Ruotsissa ja Norjassa on käynnissä tai suunnitteilla mittavia väylä- ja ratahankkeita, mikä lisää sekä infraprojektien että päällystyksen kysyntää. Lisäksi erityisesti Norjassa panostetaan energiantuotannon kehittämiseen ja uusimiseen. Tanskassa päällystyksen kysynnän ennustetaan laskevan julkisen sektorin vähentäessä investointejaan tieinfrastruktuuriin. Ohjeistukseen vaikuttavat tekijät Keskeisimpiä tekijöitä, joilla YIT voi vastata markkinakysyntään, ovat myynti ja hinnoittelu, projektien- ja projektiriskienhallinta, tuotekehitys ja -tarjooma, kustannushallinta, tuotantokustannusten alentamiseen tähtäävät toimet sekä pääoman käytön tehokkuuteen vaikuttavat toimet. YIT:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat seikat liittyvät pääasiassa globaaliin talouskehitykseen, rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen ja korkotasoon, poliittiseen ympäristöön, toiminta-alueiden talouskehitykseen, muutoksiin asuntojen ja toimitilojen kysynnässä, resurssien kuten avainhenkilöiden saatavuuteen, työmarkkinoiden toimivuuteen, muutoksiin julkisen ja yksityisen sektorin investoinneissa, lainsäädännön muutoksiin ja lupa- ja viranomaishyväksyntäprosesseihin ja niiden kestoon sekä valuuttakurssien kehitykseen. Rakennus- ja hankekehitysprojektien pitkäkestoisen luonteen vuoksi kysynnän muutokset voivat olla nopeampia kuin yhtiön kyky sopeuttaa tarjoomaansa. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Tammikuussa ennen yhdistymistä Lemminkäinen ilmoitti lunastavansa takaisin hybridilainansa jäljellä olevan nimellispääoman, 35,2 miljoonaa euroa, lainaehtojen mukaisesti 30.3.2018, ja sen seurauksena lainan takaisinmaksu tapahtui 3.4.2018. YIT on mukana perustamassa rahastoa, joka sijoittaa asuntotontteihin Suomessa. Tonttirahasto on osa Kiinteistöt-segmenttiä. YIT:n kumppaneita rahastossa ovat Ålandsbanken ja työeläkeyhtiö Varma. Perustettavan tonttirahaston investointikapasiteetti on 100 miljoonaa euroa, josta oman pääoman osuus on 50 miljoonaa euroa. Rahastossa oman pääoman ehtoisina sijoittajina ovat YIT (20 %), Varma (40 %) ja Ålandsbanken (40 %); Ålandsbanken vastaa rahaston hallinnoinnista. YIT päätti yhdistyneen yhtiön organisoitumiseksi käydyt yhteistoimintaneuvottelut Suomessa. Päällekkäisyyksien karsimisessa ja tehostamisesta johtuvia irtisanomisia kohdistuu Suomessa korkeintaan 120 henkilöön. Lisäksi henkilöstövähennyksiä toteutuu saman verran luonnollisena poistumana, eläköitymisinä ja määräaikaisuuksia päättämällä. Huhtikuussa asuntojen kuluttajamyynnin arvioidaan olevan Suomessa noin 190 asuntoa (4/17: noin 170), CEE-maissa noin 80 asuntoa (4/17: noin 80) ja Venäjällä yli 250 asuntoa (4/17: alle 200). Lisäksi aiemmin YCE Housing I rahastolle myydyistä hankkeista YIT arvioi myyvänsä edelleen kuluttajille noin 40 asuntoa (4/17: 6). Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus torstaina 26.4.2018 klo 14.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille. Tervetuloa! Webcast-lähetys Tiedotustilaisuutta ja YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 14.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 16.00 mennessä. Puhelinkonferenssi Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 13.55 Suomen aikaa, numeroon +358 (0)9 7479 0361. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen vahvistuskoodi: 2892309. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi. Lisätietoja antavat: Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi YIT OYJ Hanna JaakkolaSijoittajasuhdejohtaja Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi  YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Etteplan julkaisee tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksensa 3.5.2018

ETTEPLAN OYJ, Lehdistötiedote, 26.4.2018, klo 13.00 Etteplan julkaisee tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksensa 3.5.2018 Etteplan Oyj julkaisee tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksensa torstaina 3.5.2018 noin kello 13.00 Suomen aikaa. Osavuosikatsaus ja siihen liittyvä esitysaineisto ovat julkistamisen jälkeen saatavilla suomeksi ja englanniksi yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com/Investors. Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-maaliskuun 2018 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 3.5.2018 kello 14.30 alkaen. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 8171 0495; kerro puhelinkonferenssin operaattorille osallistuvasi Etteplan Oyj:n puhelinkonferenssiin. Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinkonferenssiyhteyden kautta. Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/videot/etteplan-osavuosikatsaus-q1-2018-webcast-352018-1430. Suora lähetys alkaa kello 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com/Investors. Vantaalla, 26. huhtikuuta 2018 Etteplan Oyj JAKELU:Nasdaq HelsinkiKeskeiset tiedotusvälineetwww.etteplan.com