Tietoevryn Lifecare-järjestelmä vauhdittaa sosiaalihuollon toimintaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueella

”Yhtenäinen asiakastietojärjestelmä mahdollistaa Varhassa kirjaus- ja toimintatapojen yhtenäistämisen ja toiminnan kehittämisen sekä asiakkaalle tasavertaisemmat palvelut. Lisäksi se mahdollistaa yhtenäisten sähköisten palveluiden kehittämisen”, sanoo tietohallintojohtaja Jari Poromaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta. ”Lifecare korvaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueella tällä hetkellä eri laajudessa käytössä olevat järjestelmät ja selkiyttää näin sosiaalihuollon ammattilaisten arkea. Tietoevry Carellä on laaja ja monipuolinen toimialaosaaminen sosiaalihuollon järjestelmätoimittajana ja kehitämme suomalaista Lifecareä yhteistyössä asiakkaidemme kuten Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueiden kanssa. Olemme iloisia yhteistyöstä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa, josta tulee Satakunnan hyvinvointialueen tavoin Lifecaren käyttäjä syksyllä 2024”, kertoo Tietoevry Caren Suomen maajohtaja Tiina Tauru. ”Asiakastietojärjestelmien yhtenäistäminen on tärkeä askel yhdenmukaistettaessa hyvinvointialueiden toimintamalleja ja palveluita”, sanoo toimitusjohtaja Jari Nevalainen yhteishankintayksikkö 2M-IT:stä, joka valmisteli järjestelmän kilpailutuksen yhdessä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa. Tietoevry on ollut Suomessa jo yli vuosikymmenen ajan terveyden- ja sosiaalihuollon ratkaisujen toimittajana, ja sen Lifecare-järjestelmää kehitetään yhteistyössä johtavien terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa. Lifecare palvelee 2,4 miljoonaa suomalaista. Lisätietoja: Tietoevryn viestintä, news@tietoevry.com, puh. 040 570 4072 Varsinais-Suomen hyvinvointialue, tietohallintojohtaja Jari Poromaa, puh. 040 635 8575 2M-IT Oy, toimitusjohtaja Jari Nevalainen, puh. 050 383 9455  Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät. 24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com

VTT ja GTK käynnistävät uraauurtavan vedyn varastoinnin tutkimusprojektin yhdessä teollisuuden kumppaneiden kanssa

Vedyn maanalaisilla varastoilla nähdään laajalti olevan keskeinen rooli vihreän vedyn arvoketjussa vedyn tuotannon ja kysynnän tasapainottamiseksi. Varastot ovat välttämättömiä tasaisen vedyn saannin mahdollistamiseksi vihreää vetyä hyödyntäville yrityksille, jotka eivät voi toimia taloudellisesti kannattavasti ilman vedyn varastointia. Vedyn varastointi maan päällä perinteisten maakaasulle käytettyjen menetelmien tapaan on kustannus- ja turvallisuussyistä mahdotonta. Alustavien arvioiden mukaan maanalainen varastointi on edullisin ja turvallisin vaihtoehto laajamittaiseen varastointiin.  Koska Suomessa ei ole kaasujen varastointiin soveltuvia luonnollisia maamuodostelmia, HUG-projektissa keskitytään rakennettujen kaasuvarastojen tutkimiseen. Kaksivuotinen hanke kokoaa yhteen 16 kumppania VTT:n ja Geologian tutkimuskeskus GTK:n ollessa keskeisessä roolissa hankkeen koordinoinnissa ja tutkimuksessa. “Hankkeen tavoitteena on rakentaa pohja laajamittaiselle vedyn varastointikonseptille Suomen vetyliiketoiminnan ja -teknologian ekosysteemin käytettäväksi. Tarkoituksena on myös luoda kanavia jatkotutkimukselle ja kutsua kumppaniyrityksiä osallistumaan alan kehitykseen”, sanovat hankkeen projektipäälliköt Pasi Valkokari VTT:ltä ja Teemu Lindqvist GTK:lta. Hanke on Business Finlandin osarahoittama, ja se on osa Nesteen ja Valmetin Veturi-ekosysteemejä. "Vedyllä on keskeinen rooli Nesteen jalostusprosesseissa ja olemme sitoutuneet edistämään kansallista vetyteollisuutta. HUG-projekti tukee erinomaisesti tämän tavoitteen saavuttamista. Pyrimme yhdistämään teollisuuden ja akateemisen maailman toimijoita Veturi-ekosysteemimme yhteisön avulla hyödyntäen kumppaneiden yhdistettyä asiantuntemusta ja resursseja”, sanoo Antti Pohjoranta Nesteen uusiutuvan vedyn ja Power-to-X -alueen kehityksestä vastaavasta tiimistä.  “Valmet on palvellut vetyteollisuutta yli 50 vuoden ajan. HUG-tutkimusprojekti hakee vastauksia keskeisiin automaatioteknologian kysymyksiin, jotka ovat olennaisia paitsi vedyn varastoinnin, myös koko vedyn tuotanto- ja kulutusekosysteemin kannalta. Tämä projekti on myös osa Valmetin Beyond Circularity T&K -ohjelmaa ja -ekosysteemiä, jonka tavoitteena on mahdollistaa asiakkaillemme siirtyminen hiilineutraaliin toimintaan ja edesauttaa vihreässä siirtymässä”, sanoo Juha-Pekka Jalkanen, johtaja, prosessiautomaatio, Automaatiojärjestelmät, Valmet. 

Merkittävä virstanpylväs automaatioliiketoiminnassa: Valmet lanseeraa uuden sukupolven hajautetun Valmet DNAe -ohjausjärjestelmän

Valmet vie prosessiautomaatiota eteenpäin esittelemällä uuden sukupolven hajautetun Valmet DNAe -ohjausjärjestelmän . Täysin verkkopohjainen prosessinohjausjärjestelmä sisältää uuden kyberturvallisen järjestelmäarkkitehtuurin, ohjausohjelmistot ja -laitteistot sekä suunnittelu- ja analytiikkatyökalut, jotka auttavat asiakkaita parantamaan toimintansa tehokkuutta, tuottavuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta. ”Uusi Valmet DNAe on merkittävä virstanpylväs prosessiautomaatiossa. Se edistää digitalisoituneempaa ja autonomisempaa toimintaa ja auttaa siten asiakkaitamme menestymään muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Uuden järjestelmän kehittämisessä olemme keskittyneet käytettävyyteen ja suorituskykyyn. Modulaarisuus mahdollistaa päivityspolut myös aiempien sukupolvien järjestelmistä”, sanoo Valmetin Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjan johtaja Emilia Torttila-Miettinen. Lanseeraus on merkittävä askel Valmetin automaatioliiketoiminnan kasvattamisessa ja prosessiautomaatiojärjestelmien pitkää elinkaarta optimaalisesti tukevien automaatioratkaisujen tuomisessa prosessiteollisuuden eri aloille. Uuden järjestelmän myötä yhtiöllä on erinomainen mahdollisuus jatkaa automaatiojärjestelmäliiketoimintansa laajentamista maailmanlaajuisesti. Suunniteltu tukemaan kaikkien prosessiautomaation käyttäjäryhmien työtä Valmet DNAe on suunniteltu tukemaan tehokasta työskentelyä ja yhteistyötä koko organisaatiossa. Järjestelmässä on yhteinen käyttöliittymä ohjaustoiminnoille, analytiikalle, konfiguroinnille ja kunnossapidolle. Intuitiiviset työnkulut yksinkertaistavat toimintoja, joten käyttäjät voivat hallita suurempia prosessialueita vähemmällä vaivalla. Kehittyneet analytiikkatyökalut tuottavat reaaliaikaisen ja historiadatan pohjalta päätöksentekoa tukevaa tietoa. Lisäksi uusi verkkopohjainen konfigurointiympäristö tarjoaa yhtenäisen ympäristön kaikkiin suunnittelutarpeisiin toimistolta tehtaalle, mikä tuo joustoa konfigurointi- ja kunnossapitotehtäviin. Ominaisuudet on suunniteltu parantamaan asiakkaidemme toiminnan tehokkuutta. Tehokas hajautettu ohjausjärjestelmä edistää digitalisaatiota ja autonomisia toimintoja Valmet DNAe on suunniteltu vaativaan prosessinohjaukseen, jossa suorituskyky ja käytettävyys ovat etusijalla. Järjestelmän teollisia sovelluksia voidaan käyttää joustavasti paikallisesti, edge-palvelimella tai pilvipalveluiden kautta. Järjestelmässä on skaalautuva, kahdennettu data-alusta, jolla pääsee helposti ja hallitusti käsiksi kaikkiin tietoihin. Järjestelmäarkkitehtuuri on suunniteltu tietoturvalliseksi alusta alkaen: siinä on roolipohjainen käytönhallinta ja -todennus, toimintojen jäljitettävyys ja salausmekanismit kyberuhkien ennakoivaan ehkäisyyn. Sujuva OT/IT-yhteys (tuotantotekniikka/tietotekniikka) turvallisten tietoliikennerajapintojen kautta ulkoisiin järjestelmiin luo vankan pohjan digitalisaation ja autonomisten toimintojen vauhdittamiseen. Vaiheittaiset päivityspolut kustannustehokkaaseen järjestelmän kehittämiseen Valmetin järjestelmien elinikäisen yhteensopivuuslupauksen mukaisesti Valmet DNAe:n kehityksen johtavana periaatteena on ollut varmistaa, että Valmetin nykyisten prosessiautomaatioasiakkaiden on helppoa hyötyä uusimmasta teknologiasta. Uusi hajautettu Valmet DNAe -ohjausjärjestelmä jakaa verkkopohjaisen käyttöliittymänsä, analytiikkatyökalunsa ja yleisen laitteistonsa edellisen sukupolven Valmet DNA:n kanssa. Lisäksi Valmet lanseeraa uuden modulaarisen prosessiohjaimen ja yksikanavaisen I/O:n uusina laitevaihtoehtoina Valmet DNAe:lle. ”Elinkaariajattelu varmistaa joustavat vaiheittaiset päivityspolut kestävälle ja kustannustehokkaalle järjestelmäkehitykselle. Olemme toimittaneet jo yli 200 uuden sukupolven käyttöliittymäpäivitysprojektia eri toimialoille. Ensimmäiset kokonaiset Valmet DNAe -järjestelmät on myös toimitettu onnistuneesti asiakkaille. Tärkeä osa Valmetin strategiaa on palvella automaatioliiketoiminnassa laajasti ja monipuolisesti globaalia prosessiteollisuutta. Uudella järjestelmällä voimme erinomaisesti jatkaa DCS-liiketoimintamme laajentamista maailmanlaajuisesti”, Torttila-Miettinen sanoo. Lue lisää: https://www.valmet.com/automation/control-systems/dnae Valmet DNAe esitellään kevään 2024 aikana eri tapahtumissa, ensimmäisenä Pulp&Beyond-tapahtumassa Helsingissä 10.–11.4. Valmetin automaatiojärjestelmät Valmet on ollut edelläkävijä digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä asiakkailleen 1960-luvulta lähtien. Valmet lanseerasi ensimmäisen hajautetun ohjausjärjestelmänsä (DCS) jo vuonna 1978. Valmetin edistyksellisiä automaatiojärjestelmiä on nykyisin käytössä esimerkiksi sellu-, pehmopaperi-, kartonki- ja paperitehtailla, voimalaitoksissa, prosessiteollisuuden laitoksilla sekä risteily- ja rahtialuksilla ympäri maailmaa.   Valmet myös ajaa kehitystä kohti autonomisempia tehtaita ja laitoksia ja on hiljattain lanseerannut muun muassa sellun ja paperin tehtaanlaajuisen optimointiratkaisun, joka on tärkeä askel kohti autonomisempaa toimintaa vaativilla prosessiteollisuuden aloilla. VALMET  Konserniviestintä  Lisätietoja:  Emilia Torttila-Miettinen, Johtaja, Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja, Valmet, puh. 010 672 0000 Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yli 19 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Valmetin liikevaihto vuonna 2023 oli noin 5,5 miljardia euroa. Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Seuraa meitä valmet.fi  | X  | X (IR)  | LinkedIn  | Facebook  | YouTube  | Instagram  | Instagram (IR)  | Henkilötietojen käsittely 

Totta vai tarua: pitääkö naisten nukkua miehiä enemmän?

Unen tarpeessa on enemmän kyse yksilöllisyydestä kuin sukupuolesta. On kuitenkin syitä, miksi naiset voivat tarvita unta miehiä enemmän. Yleisesti ottaen ihmisen tulisi saada vähintään seitsemän tuntia unta sukupuolesta riippumatta.  − Unen tarpeeseen vaikuttavat eniten ikä, genetiikka, kronotyyppi, elämäntavat ja sairaudet sekä unen laatu. On kuitenkin mielenkiintoista, että esimerkiksi Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen* mukaan suomalaiset naiset nukkuvat keskimäärin 14 minuuttia miehiä enemmän. Tämä ero on tuplaantunut kymmenessä vuodessa, kertoo Terveystalon työterveyslääkäri ja unilääkäri Sanna-Tuulia Mattila. Tutkimusten mukaan naisen ja miehen kronologinen kello on hieman erilainen. Miehen keskuskello on naisia pidempi eli 24 tuntia ja 11 minuuttia. Naisen taas 24 tuntia ja viisi minuuttia.  − Se, että naisen ja miehen vuorokausi on ikään kuin hieman eri pituinen, ei kuitenkaan vaikuta minuutteja enempää unen määrän tarpeeseen, Mattila kommentoi. Mattilan mukaan unettomuus on myös 1.5 kertaa yleisempää naisilla kuin miehillä. Unettomuus tarkoittaa sitä, että on joko vaikeutta saada unta, yöaikaista heräilyä tai molempia.  − Ero näkyy varhain, sillä jo kouluterveyskyselyissä unettomuus on tytöillä yleisempää. Omalla vastaanotollani olen havainnut, että naiset myös puhuvat enemmän unettomuudestaan ja tuovat univaikeuksia esiin.  Naisen hormonaaliset vaihtelut vaikuttavat unen laatuun läpi elämän Mattilan mukaan syyt siihen, miksi naiset voivat tarvita unta miehiä enemmän, löytyvät unen laadusta. − Mitä huonompaa unen laatu on, sitä enemmän unta tarvitsee. Jos nainen esimerkiksi heräilee herkästi yön aikana, ei seitsemän tuntia unta riitä verrattuna henkilöön, jolla uni on syvää ja levollista.  Naisen keho käy läpi koko elämän monenlaisia hormonaalisia vaihteluita, jotka voivat aiheuttaa unettomuutta ja heikentää unen laatua. − Moni nainen kertoo nukkuvansa huonommin kuukautisten aikaan, mikä johtuu estrogeenin tason laskusta. Kuukautiset voivat myös laskea rauta-arvoja ja aiheuttaa levottomien jalkojen oireilua, mikä vaikeuttaa nukahtamista. Myös raskauden aikaiset hormonimuutokset sekä muutokset kehossa – kuten pallean nousu – voivat heikentää unta tai aiheuttaa unenaikaisia hengityshäiriöitä. − Synnytyksen jälkeen puolestaan yöaikainen imetys keskeyttää nukkumista. Monelle myös jää pikkulapsivaiheen jälkeinen levoton nukkuminen ikään kuin päälle, Mattila kertoo. Lopulta myös vaihdevuodet muuttavat unta.  − Unihäiriöistä ja unettomuusoireista kärsii vaihdevuosien aikana 40–60 % vaihdevuosi-ikäisistä.  Vaihdevuosien jälkeen naisilla esiintyy myös uniapneaa enemmän ja uniapneariski nousee samalle tasolle kuin miehillä. Kun kaikki nämä useimman naisen kokemat hormonaaliset muutokset ja niiden vaikutukset unen laatuun otetaan huomioon, voivat naiset tarvita unta terveitä miehiä enemmän lähestulkoon läpi elämän. Myös mielenterveyden haasteet vaikuttavat unen laatuun Riittävä uni auttaa säätelemään tunteita, kuten stressiä. Unen puute voi johtaa jopa masennukseen.  − Kyseessä on ikävä kierre, sillä mielen haasteet voivat aiheuttaa unettomuutta ja unettomuus lisää mielen haasteita, Mattila kuvailee. Naisilla ahdistuneisuus ja masennusoireet ovat miehiä yleisempiä. Tämä voi olla yksi syy sille, miksi naisten unentarve voi olla keskimäärin miehiä suurempi. − Havaintoni mukaan naiset ovat taipuvaisempia kantamaan koko perheen psykososiaalista stressiä ja arki voi olla hyvin kuormittavaa. Esimerkiksi Terveystalossa naisten osuus ahdistuneisuus- ja masennusdiagnooseista on yli kaksinkertainen miehiin verrattuna: naisten osuus noin 68 % ja miesten 32 %. Kuuntele kehoasi Mattilan mukaan tärkeintä on kuunnella omaa kehoa ja kunnioittaa sen tarpeita – oli sitten nainen, mies tai muunsukupuolinen.  − Jos elimistössä kuormittaa jokin – esimerkiksi naisella kuukautiset – voi suoda keholleen enemmän unta, noudattaa ehkä tiukemmin unirytmiä ja nukkua päiväunia. On siis oikeus hidastaa tahtia. Ja jos kuukautiset tai esimerkiksi vaihdevuodet aiheuttavat hankalia uniongelmia, on hyvä keskustella asiasta gynekologin kanssa, Mattila muistuttaa.  *Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimus: Suomen virallinen tilasto (SVT): Ajankäyttö [verkkojulkaisu]. ISSN=2954-1395. Helsinki: Tilastokeskus [Viitattu: 4.3.2024]. Saantitapa: https://stat.fi/tilasto/akay

Valio suunnittelee mehujen ja kasvipohjaisten välipala- ja ruoanlaittotuotteiden siirtoa Riihimäen tehtaalle – Helsingin ja Turun tehtailla alkavat muutosneuvottelut

Valion Pitäjänmäen mehutehtaalla Helsingissä valmistetaan mehuja, marjakeittoja ja glögiä. Turun tehtaalla valmistetaan kasvipohjaisia ruoanlaitto- ja välipalatuotteita. Valio aloittaa näillä tehtailla nyt tuotannon suunniteltua siirtoa käsittelevät muutosneuvottelut. Mehutehtaalla neuvotteluiden piirissä on 66 henkilöä ja Turussa 26 henkilöä eli tehtaiden koko henkilöstö. Mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuvat enintään 92 henkilöön. Neuvottelujen perusteina ovat tuotannolliset ja taloudelliset sekä toiminnan uudelleenjärjestelystä johtuvat syyt. Tehtaiden mahdollinen sulkeminen tapahtuisi tämän hetken suunnitelman mukaan aikaisintaan vuoden 2026 alkupuolella. ”Tuotannon suunnitellulla siirrolla tavoittelemme tuotannon tehokkuuden ja kannattavuuden parantamista. Riihimäen tehtaalla on modernin tuotantokoneiston lisäksi otettu erinomaisesti huomioon esimerkiksi ympäristöystävällisyys sekä energia- ja vesitehokkuus. Valio on kehittänyt Riihimäen tehtaan kasvipohjaisten tuotteiden osaamista viime vuosina vahvasti”, sanoo Valion tuotannosta ja logistiikasta vastaava johtaja Juha Penttilä. Valio työllistää yhteensä noin 4 300 henkilöä, joista 3 700 työskentelee Suomessa. Noin 3 400 suomalaista maitotilaa omistaa Valion osuuskuntien kautta. ”Kannattavan liiketoiminnan avulla varmistamme omistajiemme eli maitotilojen elinvoimaisuuden ja turvaamme kotimaisen ruoantuotannon jatkuvuutta. Sen myötä pystymme pitkällä tähtäimellä myös työllistämään ja luomaan toimeentuloa ympäri Suomen”, Penttilä jatkaa. ”Henkilöstö molemmilla tehtailla on tehnyt hyvää työtä. Muutosneuvottelut, joissa käsitellään henkilöstövähennyksiä ovat aina ikävä asia, ja haluamme hoitaa asian ihmisten näkökulmasta niin hyvin kuin mahdollista.” Valio osti Turun tehtaan tuotannon viime syksynä norjalaiselta Kavlilta, ja työntekijät siirtyivät kaupassa Valion työntekijöiksi. Riihimäen toimipaikalla työskentelee noin 430 henkilöä. Riihimäen tehdasalueella on useampi tehdasrakennus ja tuotantolinja. Valio valmistaa Riihimäellä sekä maitopohjaisia tuotteita – maitoa, kermaa, piimää ja jogurtteja – että kasvipohjaisia Oddlygood®-välipalatuotteita.

Vastuullisuusraportti 2023: Uusia askeleita kohti hiilineutraalia merenkulkua ja kotimaisuuden vahvistamista

Viking Line alkoi tarjota Turun-linjan matkustajilleen kesäkuussa 2023 mahdollisuutta ostaa uusiutuvaa biopolttoainetta oman matkansa kulutuksen verran. Biopolttoaineen valitsemalla matkustaja voi vähentää matkansa aiheuttamia päästöjä jopa 90 prosentilla. ”Biopolttoaineen käyttöönotto on hyvä esimerkki ilmastotyön ja -investointien pitkäjänteisyydestä. Rakensimme vuonna 2021 valmistuneeseen Viking Gloryyn ja vuonna 2013 valmistuneeseen Viking Graceen jo alun perin valmiuden käyttää biokaasua ja uusiutuvalla energialla tuotettuja synteettisiä polttoaineita. Nyt jätteistä tuotettua biokaasua on markkinoilla tarjolla sen verran, että voimme alkaa käyttää sitä nesteytetyn maakaasun rinnalla ilmastoviisaan alusparimme polttoaineena. Tämä on todella merkittävä etappi yli neljäkymmentä vuotta jatkuneella vastuullisuusmatkallamme”, Viking Linen vastuullisuuspäällikkö Dani Lindberg kertoo. Viking Line alkoi käyttää vihreää sähköä kaikissa satamissa, joissa sen laivat liitetään maasähköön. Uusiutuvilla energiamuodoilla kuten tuulivoimalla, aurinkoenergialla tai biokaasulla tuotetun sähkön käyttö vähentää varustamon vuotuisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 780 tonnilla. Suuri päästövähennys saavutettiin myös luopumalla laivaston vanhimmasta aluksesta M/S Rosellasta tammikuussa 2023. Viking Linen ilmastotyötä vauhdittavat sekä matkustajien vaatimukset että merenkulun kiristyvät ilmastostandardit. Varustamoita ohjaavat tulevaisuudessa niin EU:n vihreän siirtymän Fit for 55 -ohjelma ja päästökauppajärjestelmä kuin Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisstrategiakin. ”Työtä riittää tehtäväksi, mutta vastuullisuusmatkamme vie meitä jo kohti täysin fossiilivapaata merenkulkua. Tulevina vuosina isossa roolissa ovat vihreät merenkulkukäytävät, joita olemme mukana kehittämässä niin Turun ja Tukholman kuin Helsingin ja Tallinnankin välille. Jatkossa strategiset kumppanuudet sekä vastuullisten vaihtoehtojen tarjoaminen eri asiakasryhmille nousevat entistä tärkeämmiksi vastuullisuustyössämme”, Dani Lindberg sanoo. Viking Line on Suomen suurin merenkulkualan työnantaja, ja kotimaisen työn ja hyvinvoinnin tukeminen on osa varustamon vastuullisuustyötä. Helsingin ja Tallinnan välillä liikennöivä Viking XPRS siirtyi Viron lipun alta Suomen alusrekisteriin maaliskuussa 2023. Samassa kuussa Suomalaisen Työn Liitto myönsi Viking Linelle Avainlippu-tunnuksen. Viking Cinderella siirtyi Ruotsin lipun alta Suomen alusrekisteriin kuluvan vuoden maaliskuussa. Viking Linen vuoden 2023 vastuullisuusraporttiin löytyy kokonaisuudessaan tästä  9 nostoa Viking Linen vastuullisuusraportista 2023 1. Suomalaiset laivamatkustajat nostivat Viking Linen jo toista kertaa peräkkäin vastuullisimmaksi varustamoksi Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä EPSI Ratingin Laivaliikenne 2023 -tutkimuksessa. Varustamo on myös tutkimukseen sisältyvän henkilöliikenteen kestävyysindeksin kärkisijalla jo toista vuotta peräkkäin. 2. Viking Line on Suomen meriliikenteen suurin työnantaja. Vuonna 2023 yhtiö työllisti 2 401 ihmistä, joista 1 878 asui Suomessa. Palkkoja maksettiin runsaat 100 miljoonaa euroa. 3. Viking Line on Suomen suurimpia viihdealan työllistäjiä. Varustamon laivoilla järjestetään tuhansia keikkoja vuodessa. 4. Vuonna 2023 Viking Linen viidestä laivasta neljä purjehti Suomen lipun alla: Viking Glory, Viking Grace, Gabriella sekä maaliskuussa 2023 Suomen alusrekisteriin siirtynyt Viking XPRS. Maaliskuussa 2024 myös Viking Cinderella siirtyi Suomen lipun alle, ja nyt kaikki varustamon alukset ovat Suomen alusrekisterissä. 5. Laivaston vanhin alus, vuonna 1980 valmistunut M/S Rosella myytiin. 6. Viking Line on Rauma Marine Constructionsin, Åbo Akademin ja Kempowerin kumppanina Decatrip-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää hiilineutraalin meriliikenteen mahdollistava ratkaisu Turun ja Tukholman välille. Viking Line allekirjoitti aiesopimuksen Tukholman ja Turun satamien kanssa vihreän merikäytävän perustamisesta. 7. Viking Line on aktiivisesti mukana Itämeren ja saaristoluonnon suojelu- ja tutkimustyössä. Varustamo tukee useita suomalaisia ympäristöorganisaatioita, kuten John Nurmisen säätiötä, Pidä Saaristo Siistinä ry:tä ja Tvärminnen eläintieteellistä asemaa. 8. Punaisten laivojen ravintoloissa panostetaan vastuulliseen lähiruokaan, ja raaka-aineista lähes 70 prosenttia on pohjoismaista alkuperää. Suurten volyymien tuotteet, kuten kerma, voi, jugurtti, piimä ja munat ostetaan kotimaisilta valmistajilta ja viljelijöiltä. 9. Viking XPRS:llä, Viking Gracella ja Viking Glorylla kerättävä ruokajäte jatkaa kiertokulkuaan biokaasun raaka-aineeksi. Vuoden 2023 aikana kerättiin 1 475 tonnia ruokajätettä. Siitä saadaan noin 112 000 kuutiota biokaasua, mikä vastaa 127 000 litraa bensiiniä. Lisätietoja: Dani Lindberg, vastuullisuuspäällikkö dani.lindberg@vikingline.com, puh. +358 18 27 000 Johanna Boijer-Svahnström, tiedotusjohtaja johanna.boijer@vikingline.com, puh. +358 18 270 00 Christa Grönlund, tiedotuspäällikkö christa.gronlund@vikingline.com, puh. +358 9 123 51

KONEelta hissit 95-kerroksiseen Panda Toweriin Länsi-Kiinan Chengduhun

KONE Oyj, lehdistötiedote, 9.4.2024 KONE toimittaa People Flow[®] ‑ratkaisuja Chengduhun, Länsi-Kiinaan, rakennettavaan 489 metrin korkuiseen Panda Tower -monikäyttörakennukseen (virallinen nimi Chengdu Tianfu Supertall). Näyttävään rakennukseen tulee kaikkiaan 95 kerrosta monipuolisia toimisto-, hotelli- ja liiketiloja. Panda Tower on valmistuessaan, vuonna 2027, Chengdun korkein rakennus. Pilvenpiirtäjän rakenne tuo mieleen lumihuippuisen vuoren, joka sulautuu osaksi ympäröivää maisemaa. Sisälle tuleva allas ja rakennuskompleksin puutarhanomaiset ratkaisut korostavat arkkitehtuurin kestävän kehityksen mukaisuutta.   ”KONEella on ollut kunnia osallistua jo usean superkorkean rakennuksen toteutukseen ja siten olla mukana muokkaamassa kaupunkimaisemia niin Kiinan alueella kuin laajemminkin”, sanoo KONEen Kiinan aluejohtaja Joe Bao. ”Olen varma, että osaamisemme takaa osaltaan myös Chengdun monikäyttöisen Panda Towerin käytettävyyden ja esteettömyyden. On innostavaa, miten KONE pystyy optimoimaan kompaktin ja totuttuja arkkitehtonisia ratkaisuja haastavan superkorkean rakennuksen käyttäjäkokemusta. Tämä on sekä mittakaavansa että ympäristöllisten näkökohtien kannalta vaikuttava projekti.” Tilaus käsittää 24 KONE MiniSpace™ -hissin ja viiden KONE MonoSpace[®] -hissin toimituksen ja asennuksen. Tilaukseen sisältyy myös kaksivuotinen vakiohuoltosopimus, KONE UltraRope[®] -nostoteknologia, KONE E-Link™ -järjestelmä sekä hissien sujuvan käytön kaikkialla rakennuksessa takaavat KONE 24/7 Connected Services -palvelut. Projektin päärakennuttaja on Zhonghai Jialong Chengdu Real Estate Development Co., Ltd ja pääurakoitsija on China Construction Eighth Engineering Bureau Co., Ltd. Arkkitehtuurisuunnittelusta vastaa China Southwest Architectural Design and Research Institute Co., Ltd. Tilaus kirjattiin vuoden 2023 neljännelle neljännekselle. Lisätiedot: Hanna Rutanen, viestintäjohtaja, KONE Oyj, puh. +358 41 507 1361, media@kone.com   Lue lisää Aikaisemmin osoitteessa https://www.kone.com/fi/uutiset-ja-taustat/tiedotteet/ julkaistuja tiedotteita: 21.11.2023: KONE toimittaa ratkaisuja Zhejiang University Alumni Headquarters Economic Parkiin Itä-Kiinassa 14.6.2023: KONEelle tilaus Shenzhen BinFengGui Industrial Parkiin Kiinassa 9.7.2021: KONEelle tilaus ikoniseen uuteen toimistorakennushankkeeseen Changshassa Kiinassa  KONE yrityksenä KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Toimitamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2023 KONEen liikevaihto oli 11,0 miljardia euroa, ja vuoden lopulla henkilöstömäärä oli yli 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kone.com 

Kansallinen unitutkimus: suomalaiset arvostavat unta, mutta ovat silti valmiita tinkimään siitä

Vaikka kaksi kolmesta (69 %) suomalaisesta kokee nukkuvansa tarpeeksi, unesta ollaan myös herkästi valmiita tinkimään. Tämä selviää Kansallisen aivoterveysohjelman teettämässä kyselytutkimuksessa, jossa kartoitettiin suomalaisten unitottumuksia. 80 prosenttia vastanneista oli valmis joustamaan unestaan vähintään silloin tällöin. Kyselyn mukaan suurin osa suomalaisista (61 %) nukahtaa arkisin klo 22–00 välillä. Suomalaisille olisi luontevinta herätä 7–9 välillä (59 %), mutta arkisin herätyskellot tuppaavat pirisemään jo tätä aiemmin. Unen terveysvaikutukset ovat laajasti ihmisten tiedossa – esimerkiksi joka neljäs (27 %) vastaajista mittaa unensa laatua – mutta tietoisuus ei välttämättä ohjaa toimintaa riittävällä tavalla. Kyselyyn vastanneista suurempi osa koki olevansa ennemmin ilta- kuin aamuvirkkuja (61 %). “Tieteellisten tutkimusten mukaan iltavirkkuja on todellisuudessa noin 10 % väestöstä. Tämä vain osoittaa sen trendin, että illoistamme on tullut yhä aktiivisempaa aikaa, luoden uhkan ei pelkästään sopivalle nukkumaanmenoajalle, mutta myös hyvälle unen laadulle”, unilääkäri, dosentti, tietokirjailija Henri Tuomilehto sanoo. Stressi, some ja suoratoisto unen suurimpia uhkia Stressi, jatkuva läsnäolo sosiaalisessa mediassa ja suoratoistopalveluiden kuluttaminen myöhäiseen aikaan vaikuttavat merkittävästi suomalaisten nukkumistottumuksiin. Näiden tekijöiden aiheuttama jatkuva valppaus ja keskeytykset yöllä heikentävät unen laatua ja voivat johtaa univajeeseen sekä sen mukanaan tuomiin terveysongelmiin. Unen riittämättömyyden kokemus korostuu erityisesti 35–54-vuotiailla, työelämässä olevilla ja lapsitalouksissa. "Riittävä uni on hyvinvoinnin lähtökohta. Jos nukkumaanmenoaika venyy myöhään iltaan ja aamuisin pitää herätä töihin tai kouluun, jää uniaika helposti liian lyhyeksi. Riittämätön uni aiheuttaa välittömästi paitsi väsymystä myös ärtymystä ja siitä johtuvia haittoja. Lisäksi jatkuvan univelan nostama verenpaine rasittaa sydäntä ja verisuonia”, kommentoi unitutkija, tutkimusprofessori Timo Partonen Unenpuute aiheuttaa myös huolta kansalaisissa – useampi kuin joka kolmas suomalainen (36 %) kokee stressiä omista yöunistaan. Erityisesti nuoret aikuiset ja opiskelijat kokevat nukkumisestaan stressiä keskimääräistä enemmän. Kansallisen aivoterveysohjelman tavoitteena parantaa aivoterveyttä Kansallinen unitutkimus on osa Aivoliiton kumppaniensa kanssa koordinoimaa kansallisen aivoterveysohjelman toimeenpanoa. Ohjelman tavoitteena on edistää aivoterveydelle tärkeiden tekijöiden huomioon ottamista päätöksen teossa ja kaikkien meidän päivittäisessä toiminnassa. ”Aivoterveydellä tarkoitetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Aivojen hyvinvointi liittyy olennaisella tavalla hyvään elämään – oli kyseessä sitten tunnesäätely- tai ongelmanratkaisutaidot. Virkeänä ja levänneenä ihminen työskentelee todennäköisesti paremmin ja jaksaa nauttia elämästä myös vapaa-ajallaan. Voimavarat riittävät myös terveyttä edistäviin valintoihin”, toteaa kansallisen aivoterveysohjelman johtava asiantuntija, neurologian erikoislääkäri Kaisa Hartikainen. Kyselytutkimuksen täydelliset tulokset löytyvät tiedotteen liitteenä. Lisätietoa kansallisesta aivoterveysohjelmasta löytyy osoitteesta: https://www.aivoliitto.fi/kansallinenaivoterveysohjelma/

Mitä hyötyä on kokonaisarkkitehtuurista?

· Kokonaisarkkitehtuuri on strateginen lähestymistapa muutoksen johtamiseen. · Kokonaisarkkitehtuurityö on yhteistyötä ja vuoropuhelua, jossa katsellaan ja työstetään karkeita mutta konkreettisia arkkitehtuurikuvauksia. · Eetu Niemen juuri ilmestynyt Kokonaisarkkitehtuuri – Oppaasi organisaation muutosmatkalla on ensimmäinen suomenkielinen tietokirja kokonaisarkkitehtuurista. Kokonaisarkkitehtuuri tehostaa toimintaa, parantaa yhteistyötä ja auttaa tekemään parempia suunnitelmia ja päätöksiä. Se nopeuttaa hankkeiden ja projektien käynnistämistä ja vähentää ikävien yllätysten riskiä. Pitkällä tähtäimellä tekniset ratkaisut tukevat toimintaa paremmin ja ovat ylläpidettävissä vähemmällä rahalla. Myös tietoturva ja tietosuoja pysyvät helpommin hallinnassa. Käsitteenä kokonaisarkkitehtuuri voi kuulostaa niin kokonaisvaltaiselta, että siitä ei oikein saa otetta. Kyse ei silti ole rakettitieteestä, vaan asiasta, jonka voi sisäistää kohtuullisella vaivalla. – Kokonaisarkkitehtuuria voi ajatella organisaation kuvantamismenetelmänä. Samalla tavoin kuin röntgenillä tai ultraäänellä näkee ihmisen sisään, paljastaa kokonaisarkkitehtuuri organisaatioon kuuluvat asiat riippuvuuksineen. Kuvien hyödyntäjästä on sitten kiinni, mitä hän tällä tiedolla tekee, kirjan kirjoittanut Eetu Niemi vertaa. Kokonaisarkkitehtuuri on kaavioita, joita hyödynnetään suunnittelussa ja päätöksenteossa. Niihin tiivistyy valtava määrä tietoa organisaatiosta. Kokonaisarkkitehtuurikuvauksista selviää esimerkiksi se, mitkä organisaation osat vastaavat mistäkin prosesseista, missä prosesseissa käytetään mitäkin tietojärjestelmiä ja mitä tietoja tietojärjestelmien välillä siirtyy. – Kun lähdetään vaikkapa kehittämään prosessia tai uudistamaan tietojärjestelmää, voidaan napata kiinni kokonaisarkkitehtuurin prosessi- tai tietojärjestelmäelementistä ja katsoa, mitä muuta seuraa yhteyksien perässä mukana. Tästä saa kätevän muistilistan asioista, jotka jatkossa tulee huomioida. Näin ei yksikään tärkeä riippuvuus pääse unohtumaan, Niemi sanoo. Toisaalta kokonaisarkkitehtuuri on myös menetelmiä, työvälineitä ja ihmisiä, joilla on aikaa ja osaamista kaavioiden tuottamiseen ja niiden hyödyntämisen tukemiseen. – Nimenomaan hyödyntäminen on kokonaisarkkitehtuurin pihvi. Tarkoituksena ei ole tuottaa monimutkaisia kaavioita, joita kukaan ei ymmärrä tai halua käyttää. Kokonaisarkkitehtuurilla on oma, merkittävä roolinsa organisaation johtamisjärjestelmässä. Se tukee ja palvelee niitä organisaation toimintoja, joissa tehdään kehittämiseen liittyviä suunnitelmia ja päätöksiä. Kokonaisarkkitehtuurin asiakkaita ovat siis esimerkiksi strategiatyö, toiminnan ja IT:n kehittämiseen liittyvä päätöksenteko, salkunhallinta sekä projektit ja hankkeet. – Kokonaisarkkitehtuuri on oikeastaan vain järjestelmällisempi tapa tehdä niitä asioita, jotka pitää joka tapauksessa hoitaa. Se ohjaa johtajia huomioimaan päätösten vaikutukset ja kehittämään asioita, joilla on merkitystä kokonaisuuden kannalta. Näin päätöksenteko on läpinäkyvämpää ja koko organisaation etu tulee huomioitua paremmin. Kyseessä on siis myös vastuullisuuteen ja etiikkaan liittyvä asia, Niemi summaa. Niemen kirja antaa askelmerkit kokonaisarkkitehtuurin hyödyntämiseen kevyesti ja ketterästi niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Se on tarkoitettu erityisesti liiketoiminta-, IT- ja kehitysjohdolle sekä asiantuntijoille. Teos perustuu kirjoittajan yli 15 vuoden kokemukseen käytännön kokonaisarkkitehtuurityöstä. Eetu Niemi (KTM, FT) on pitkän linjan kokonaisarkkitehtuuriasiantuntija ja -konsultti. Hän on auttanut useita kymmeniä julkishallinnon ja yksityisen sektorin organisaatioita kehittämään kokonaisarkkitehtuurityötään ja saamaan siitä konkreettisia hyötyjä. Niemi on myös väitellyt kokonaisarkkitehtuurin hyötyjen syntymisestä. Kirjan tiedot: Eetu Niemi Kokonaisarkkitehtuuri Oppaasi organisaation muutosmatkalla ISBN: 978-952-14-5027-3 65€ Haastattelut: Eetu Niemi 050 550 2787 eetu.niemi@protonmail.com Arvostelukappaleet: Sari Hawkins 0504369850 sari.hawkins@almamedia.fi

Aku Ankan toimitukselle Suomalainen kieliteko -palkinto – ”Jatkamme kamppailua suomalaisten lukuilon puolesta”

Aku Ankan toimitus on saanut tämän vuoden Suomalainen kieliteko -tunnustuspalkinnon. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa, ja sen myöntää Helsingin Suomalaisen Klubin säätiö. Palkinnon tavoitteena on edistää suomen kielen käyttöä ja suomenkielistä kulttuuria. ”Tunnustus on suuri kunnia ja kumarrus hyvin tehdylle työlle. Puhekuplien hiominen kaikenikäisiä Akkarin lukijoita kutkuttaviksi on työ, joka joskus tuntuu jäävän piiloon, mutta näin hieno kiitos osoittaa, ettei ponnistelumme jää huomaamatta. Suomalaisen klubin säätiön tunnustuspalkinto antaa intoa jatkaa kamppailua suomalaisten lukuilon puolesta! Aku Ankan päätoimittaja Aki Hyyppä sanoo. Suomen suurimman aikakauslehden, Aku Ankan, panostus lukutaitotyöhön on merkittävä, eivätkä suomen kieli ja kulttuuri säily ilman yhteisiä ponnistuksia lukutaidon vuoksi, palkintoperusteluissa todetaan. Aku Ankka tarjoaa rikasta suomen kieltä eikä aliarvioi lukijaansa. Tämän vuoksi lehdellä on paljon myös aikuislukijoita. Aku Ankka on onnistunut säilymään hauskana, kielellisesti oivaltavana ja ajankohtaisena jo yli 70 vuotta. Parhaimmillaan lehteen syntyy elämänmittainen side. Esimerkiksi 20 000 yli 70-vuotiasta suomalaista on lukenut Aku Ankkaa katkeamatta ihan ensimmäisestä numerosta lähtien. Suomalaislapsista 40 prosenttia oppii lukemaan Aku Ankan avulla, ja monille Suomeen muuttaneille ulkomaalaisille Aku Ankka on ollut korvaamaton apu kielen oppimiseen. ”Teemme parhaamme, että Aku Ankan kielellinen taituruus rikastuttaa yhä uusien sukupolvien sanavarastoa. Panostamme Sanoman aikakauslehdissä vahvasti sekä sisällön että kielen laatuun, ja olemme viime aikoina vahvistaneet Aku Ankan toimitustakin tämän varmistamiseksi. On hienoa, että asiakkaidemme lisäksi tätä panostusta arvostetaan myös laajemmin”, Sanoma Lifestylen johtaja Iiro Kulvik sanoo. Aku Ankan toimitus on kehittänyt kampanjoita lukemisen edistämiseksi ja tehnyt aktiivista yhteistyötä lukutaitoa ja lukemista edistävien järjestöjen kanssa. Työ lukutaidon eteen on tässä ajassa erityisen tärkeää. Viimeisimmän Pisa-tutkimuksen mukaan Suomen Pisa-tulokset lukutaidossa ovat laskeneet viidenneksi eniten maailmassa, ja Suomi on tippunut lukutaidossa sijalle 14. Heikkoja lukijoita on jo 21,4 %, kun vielä vuonna 2018 heitä oli 13,5 %. Suomalainen kieliteko -tunnustuspalkinto jaettiin nyt kolmannen kerran.

Etteplanin informaatiohallinnan tekoälyratkaisu tuo säästöjä Kuopion Energialle

ETTEPLAN OYJ, Lehdistötiedote, 9.4.2024, klo 10.30 Etteplanin informaatiohallinnan tekoälyratkaisu tuo säästöjä Kuopion Energialle Etteplanin teknisen viestinnän toteuttama tekoälyavusteinen palveluratkaisu tehostaa tiedonhallintaan liittyvää työtä tunnistamalla ja poimimalla tietoja erilaisista piirustuksista, rikastuttamalla dokumenttien hallintajärjestelmän tietoja ja vähentämällä huomattavasti tiedonhakuun käytettävää aikaa. Palveluratkaisu tuo merkittäviä säästöjä Kuopion Energialle tulevaisuudessa. ”Otamme merkittäviä askeleita tekoälyn hyödyntämisessä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tekoäly ja ylipäätään digitalisaatio ovat tärkeässä roolissa asiakashyödyn ja kilpailuedun saavuttamisessa. Kuopion Energian kanssa hyödynsimme tekoälyn mahdollisuuksia automatisoida manuaalisia, paljon aikaa vaativia työtehtäviä, mikä säästää valtavasti aikaa nyt ja tulevaisuudessa. Kuopion Energiassa oltiin avoimia uusille teknologioille, tekoäly mukaan lukien, ja yhteistyö oli palkitsevaa”, sanoo Kimmo Kallio, Etteplanin teknisen viestinnän ratkaisujen Suomen liiketoimintayksikön johtaja. ”Rutiininomaisten työtehtävien siirtäminen tekoälyn hoidettavaksi kasvattaa työn tuottavuutta. Toki uudenlaiset rutiinityöt voivat hetkellisesti lisääntyä, koska tekoälyn toimintaa on alkuvaiheessa seurattava ja tarkistettava. Etteplan on pystynyt tarjoamaan nykyaikaisen ratkaisun paljon aikaa vievään työhön ja projektin myötä on selvää, että tekoälyn hyödyt ovat saavutettavissa monenlaisista käyttökohteista”, sanoo Sami Koponen, Kuopion Energian kunnossapitopäällikkö. Etteplanin tekoälyavusteisen teknisen viestinnän palveluratkaisun hyödyt kasvavat koko ajan sen oppiessa jatkuvasti lisää tuottavan työn ohessa. Tekoälyavusteinen työmalli mahdollistaa suurten massojen läpiajon ja täten oppimiskäyrä on korkea. Etteplan kehittää palveluita muun muassa teollisuuden toimijoiden tuotantolaitosten ja liiketoimintojen digitalisaatioon. Lisätietoja:Kimmo Kallio, teknisen viestinnän ratkaisujen Suomen liiketoimintayksikön johtaja, Etteplan, puh. 010 307 2928Sami Koponen, kunnossapitopäällikkö, Kuopion Energia, puh. 040 709 7361  Kuopion Energia Kuopion Energia -konserni muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Sähköverkko Oy:stä. Emoyhtiössä ovat energiantuotanto- ja kaukolämpöliiketoiminnot, liiketoimintateknologia sekä konsernin hallinto. Sähköverkkoliiketoiminta on tytäryhtiössä, Kuopion Sähköverkko Oy:ssä. Konsernin liikevaihto on noin 123 miljoonaa euroa. Kaukolämmön myynti on 946 GWh ja sähkön siirto 600 GWh vuodessa. Konsernilla on noin 61 200 sähkö- ja 6 300 kaukolämpöasiakasta. Kuopion Energia –konserni on kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin omistuksessa.

Roosa Säntti nimitetty Vincitin data-, analytiikka- ja tekoälyalueen liiketoimintajohtajaksi

Lehdistötiedote 9.4.2024 kello 11:00 Roosa Säntti (KTM) on nimitetty Vincit Oyj:n data-, analytiikka ja tekoälyalueen liiketoimintajohtajaksi 6.5.2024 alkaen. Hän vastaa tehtävässään Vincitin strategisen kasvualueen johtamisesta ja liittyy osaksi Vincit Nordics -liiketoiminta-aluetta raportoiden Jens Krogellille. Roosa Säntillä on monipuolinen kokemus data-, analytiikka- ja tekoälyliiketoiminnan kasvattamisesta ja johtamisesta IT-konsultointitaloissa. Säntti loikkaa Vincitille Capgeminiltä, jossa hän on viime vuodet kiihdyttänyt yhtiön data-, analytiikka ja tekoälyalueen kasvua sekä kehittänyt osaamista ja tarjoamaa paikallisille asiakkaille. Ennen Capgeminiä Roosa toimi TietoEVRY:llä vastaavanlaisissa tehtävissä. Vincit Nordics -liiketoiminnan johtaja Jens Krogell: “On upeaa saada Roosa Vincitin riveihin. Hänellä on juuri oikeanlaista kokemusta data-, analytiikka- ja tekoälyliiketoiminnan kaupallistamisesta ja kasvattamisesta. Roosa tuo Vincitille paitsi monipuolisen kokemuksensa, myös kasvuhaluisen näkemyksensä ja asenteensa. Taustallaan ja persoonallaan hän tuo potkua Vincitin muutosmatkalle.” Tuleva liiketoimintajohtaja Roosa Säntti: “Vincitin työntekijälähtöinen yrityskulttuuri, jo olemassa oleva huippuosaaminen sekä vahva asema markkinassa ovat vakuuttaneet minut siitä, että meillä on erinomaiset lähtökohdat uuden strategisen liiketoiminta-alueen kasvulle ja menestykselle. Uudistuneella Vincitillä on kaikki edellytykset menestyä muuttuvassa markkinassa, jossa datan ja tekoälyn hyödyntäminen on asiakkaillemme entistä kriittisempää. Lähden tähän matkaan mukaan innostuneena ja vakuuttuneena siitä, että panostukset tälle alueelle luovat Vincitin asiakaskunnalle entistä enemmän arvoa ja kasvun mahdollisuuksia. Ainutlaatuinen portfolio ja raikas brändi antavat meille loistavat eväät rakentaa parempia maanantaita ja maailmaa. “ Lisätietoja: Vincit Oyj, Vincit Nordics -liiketoiminnan johtaja Jens Krogell, puhelin: 040 742 6062 Vincit Oyj, liiketoimintajohtaja Roosa Säntti, puhelin: 050 469 1049 Vincit Oyj lyhyesti: Vincit muuttaa digitaalisaation liiketoiminnan tuloksiksi luodakseen parempia maanantaiaamuja vincitläisille, asiakkaillemme ja maailmalle. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.com

Unettomuus ja ahdistus yleiset käyntisyyt myös fysioterapiassa

- Usein kehollinen tunne tulee ensin ja sitten vasta myöhemmin ymmärretään, että oireet johtuvatkin uupumuksesta, ahdistuksesta tai masennuksesta. On normaalia, että mielen oiretta ei tunnisteta yhtä nopeasti kuin fyysistä kipua, Fysios Mehiläisen psykofyysinen fysioterapeutti Marko Luomansuu kertoo.  Psykofyysisen fysioterapian tavoitteena on ihmisen kokonaisvalainen toimintakyvyn edistäminen. Merkittävällä osalla kipua potevista aikuisista on myös masennusoireita. Luomasuun mukaan ahdistus, masennus, unen haasteet ja haastava elämäntilanne tulevat esiin lähes poikkeuksetta asiakkaiden kanssa. Asiakkaat osaavat nykyään paremmin yhdistää fyysisen kivun ja mielenterveyden haasteet yhteen.  Hoitomuotona hengitys-, rentoutus- ja mielikuvaharjoitteet   Psykofyysisessä fysioterapiassa hoitomuotona voidaan käyttää esimerkiksi kehollisia harjoitteita kuten hengitys-, rentoutus- ja mielikuvaharjoitteita sekä kehon alueen hieronta tai akupunktio käsittelyä. - Avataan niin sanotusti aivojen oma apteekki ja käytetään hoitona ja apuna sitä mitä meillä jo on itsellämme käytettävissä. Näillä keinoilla voi esimerkiksi päästä eroon unettomuudesta ilman lääkehoitoa, Luomansuu jatkaa.  Uniongelmat ovatkin Luomansuun arvion mukaan syy jopa joka toiseen käyntiin hänen vastaanotollaan. Jatkuva väsymys voi pitkittyessään aiheuttaa ongelmia niin fyysiselle kuin psyykkisellekin terveydelle.  - Unen haasteet ovat usein seurausta haastavasta elämäntilanteesta tai stressistä. Tällaisella asiakkaalla on ongelmia kuten yli- tai alivirittyneisyyttä, keskittymisen puutetta tai ärtyneisyyttä. Tyypillinen asiakas voisi olla esimerkiksi ruuhkavuosia elävä nainen, jolla on perheen lisäksi työ, harrastukset ja mahdollisesti jopa opiskelut hoidettavana.   Apua krooniseen kipuun  Kroonisiin kiputiloihin ja leikkauksesta toipumiseen psykofyysistä fysioterapiaa on käytetty jo kymmeniä vuosia. 20 vuoden kokemuksella Luomansuu osaa kertoa, että terapia ei pysty välttämättä poistamaan kipua kokonaan, mutta voi opettaa keinoja, joilla kipua pystyy helpottamaan tai kivun tuomaa ahdistusta lieventämään.  - Hallinnan tunne omasta elämästään ja kivusta sekä usko parempaan tulevaisuuteen on mielestäni ensiarvoisen tärkeää ihmisen kivunhoidossa. Kipupotilaan hoidossa voidaan keskittyä muun muassa mielikuvaharjoitteluun sekä kipua lievittäviin asentoihin ja tekemisiin. On tärkeää kiinnittää huomiota mielihyvää tuottaviin asioihin sekä kipuedukaatioon, jossa opetetaan asiakkaalle, miten kipukokemus muodostuu ja miten aivojen kemialliseen toimintaan voi itse vaikuttaa kipua lieventääkseen.  Lievät mielenterveyden häiriöt vievät ihmisiä entistä useammin myös fysioterapiaan  Mielenterveyspalveluiden kriisi ja lisääntynyt tarve psyykkisten ongelmien hoitoon näkyvät myös psykofyysisen fysioterapeutin vastaanotolla.  - Kyllä tämä näkyy vastaanotolla. Toisinaan myös psykoterapeutti ehdottaa, että potilaalle voisi olla hyödyksi asioiden käsittely myös fyysisen kokemuksen kautta. Vastaanotolle tulevat myös etenkin miespuoliset asiakkaat, joille asioiden käsittely liikkeen kautta on helpompaa kuin terapeutin penkkiin istahtaminen. Tämä voi madaltaa toisilla kynnystä avun hakemiseen, Luomansuu päättää.  Kela on hyväksynyt psykofyysisen fysioterapian vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen soveltuvaksi terapiamuodoksi. Nykyään myös lääkärit ja työterveyslääkärit osaavat ohjata asiakkaita psykofyysiseen fysioterapiaan. Psykofyysisen fysioterapeutin vastaanotolle voi saapua lääkärin lähetteen lisäksi itse maksavana asiakkaana tai Kelan, vakuutusyhtiön, työnantajan tai kunnan maksusitoumuksella. 

Orthex Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 9.4.2024 klo 11.30Orthex Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 9.4.2024 Orthex Oyj:n pääkonttorissa Espoossa. Yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen paikan päällä tai äänestämällä ennakkoon. Yhtiökokous hyväksyi kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset.Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapaus ja osingonmaksuYhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,21 euroa osakkeelta kahdessa erässä seuraavasti: · Osingonmaksun ensimmäinen erä, 0,11 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 11.4.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen osinkoerä maksetaan 18.4.2024. · Osingonmaksun toinen erä, 0,10 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2024 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 2.10.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen osinkoerä maksetaan 9.10.2024. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingonmaksun toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.Toimielinten palkitsemisraporttiYhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2023.Hallituksen jäsenten palkkiotOsakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen muille jäsenille 2 000 euron kuukausipalkkio. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä aiheutuvat kohtuulliset matka- ja muut kulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.Hallituksen jäsenetOsakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallitukseen päätettiin valita viisi jäsentä ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Sanna Suvanto-Harsaae, Markus Hellström, Jyrki Mäki-Kala, Jens-Peter Poulsen ja Anette Rosengren toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten taustatiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla Orthex Group - Hallitus .Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkioYhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Mikko Rytilahti. Tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisestaYhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 175 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 1,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).Osakkeita voidaan hankkia osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai yhtiöllä pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus valtuutettiin päättämään muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka ja kumosi kaikki aikaisemmat vastaavat valtuutukset.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisestaYhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1 600 000 kappaletta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (maksullinen osakeanti) tai maksutta (maksuton osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi tai pääomarakenteen kehittämiseksi.Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista uusien osakkeiden antamiseen, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2025 saakka ja kumosivat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.Yhtiökokouksen pöytäkirjaYhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 23.4.2024.Lisätietoja:Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex OyjPuh. +358 (0)40 500 3826alexander.rosenlew@orthexgroup.comSaara Mäkelä, talousjohtaja, Orthex OyjPuh. +358 (0)40 083 8782saara.makela@orthexgroup.comJakelu:Nasdaq Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineethttps://investors.orthexgroup.com/fi/  Orthex lyhyestiOrthex (ORTHEX, Nasdaq Helsinki) on Pohjoismaiden johtavia kodintuoteyhtiöitä. Orthex tarjoaa laajan valikoiman kestäviä ja käytännöllisiä kodin tuotteita tavoitteenaan tehdä kuluttajien arjesta helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit ovat SmartStore™ säilytystuotteissa, GastroMax™ keittiötarvikkeissa ja Orthex™ kodin ja kasvienhoidon tuotteissa. Orthex pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä vastuullisuudessa ja tuotannossaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää www.orthexgroup.fi. Orthexin liikevaihto vuonna 2023 oli 85,9 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on asiakkaita yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Pohjoismaissa, Saksassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa ja Benelux-maissa. Seuraa Orthexia LinkedIn  |X  | Facebook | Instagram 

Finnair päivittää talven 2024 ja kesän 2025 tarjontaansa - lisää viikkovuoroja Japaniin ja Dallasiin; uusi reitti Norjan Kirkkoniemeen

Finnair on päivittänyt tarjontaansa kesäkaudelle 2025. Finnair lisää uuden viikkovuoron Tokion Naritaan, ja tarjoaa kesäkaudesta 2025 lähtien päivittäiset lennot sekä Tokion Hanedan että Tokion Naritan lentokentille. Myös Nagoya saa kolmannen viikkovuoron.  Lisäksi Finnair avaa kesäkaudella 2025 uuden reitin Pohjois-Norjan Kirkkoniemeen (Kirkenes), jonne yhtiö lentää Helsingistä Ivalon kautta kolme kertaa viikossa. Lento operoidaan 68-paikkaisella ATR-koneella. Uusi reitti palvelee suomalaisia ja kansainvälisiä matkailijoita, jotka haluavat vierailla Suomen Lapin lisäksi Pohjois-Norjassa ja kokea esimerkiksi kuuluisan Hurtigrutenin lauttareitin, jonka päätepiste on Kirkkoniemen kylä.  “Kirkkoniemen reitti vahvistaa jo ennestään laajaa verkostoamme pohjoisessa, ja mahdollistaa nopean ja sujuvan yhteyden Helsingistä Pohjois-Norjaan matkustaville asiakkaillemme”, kertoo Finnairin kaupallinen johtaja Ole Orvér.  Finnair lisää lentoja kesäkaudella 2025 myös Tallinnaan, Riikaan ja Vilnaan.  Finnair päivittää lisäksi Malagan reitin aikatauluja. Kesäkaudella 2025 päivän ensimmäinen lento Helsingistä Malagaan lähtee klo 13.10 ja saapuu klo 16.55, ja paluulento Malagasta lähtee klo 17.40 ja saapuu Helsinkiin klo 23.15. Päivitetty aikataulu tarjoaa matkustajille miellyttävämmät matka-ajat ja mahdollistaa sujuvat yhteydet esimerkiksi muualle Suomeen. Päivitetyt lentoajat koskevat kaikkia muita viikonpäiviä paitsi lauantaita.  Finnair on lisäksi päivittänyt talven 2024 liikenneohjelmaansa ja lentää lokakuun 2024 lopulta alkaen Dallasiin päivittäin. Dallas on Finnairin kumppanin American Airlinesin kotikentttä, ja Finnairin Dallasin lennot tarjoavat sujuvan yhteyden American Airlinesin laajaan verkostoon Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.  Lennot ovat ostettavissa Finnairin sivuilta ja matkatoimistoista. *Talvikausi 2024: 27.10.2024-29.3.2025; kesäkausi 2025: 30.3.2025-25.10.2025  *Päivitetty 12.4.2024 Baltian viikkovuorojen osalta.

Pihlajalinna Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Pihlajalinna Oyj                           Pörssitiedote                               9.4.2024 klo 14.45  Pihlajalinna Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus Pihlajalinna Oyj on vastaanottanut 9.4.2024 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön omistusosuus Pihlajalinna Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 10 prosenttia 8.4.2024. LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön osakkeiden kokonaismäärä on noussut 10,15 prosenttiin eli 2 295 656 osakkeeseen Pihlajalinna Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. Pihlajalinnalla on yhteensä 22 620 135 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen. LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön osuus:  +--------------+-----------+------------+--------------+-----------------------+| |% osakkeist|% osakkeista|Yhteenlaskettu|Kohdeyhtiön osakkeiden || |a |ja äänistä |%-osuus |ja äänten kokonaismäärä|| |ja äänistä |rahoitus | | || | |-välineiden | | || | |kautta | | |+--------------+-----------+------------+--------------+-----------------------+|Osuus liputus |10,15 % |0 % |10,15 % |22 620 135 ||- | | | | ||rajan | | | | ||saavuttamisen | | | | ||tai | | | | ||rikkoutumisen | | | | ||jälkeen | | | | |+--------------+-----------+------------+--------------+-----------------------+|Edellisessä |8,38 % |0 % |8,38 % | ||liputus | | | | ||-ilmoituksessa| | | | ||ilmoitettu | | | | ||osuus | | | | ||(jos | | | | ||liputettu) | | | | |+--------------+-----------+------------+--------------+-----------------------+ Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:A: Osakkeet ja äänet +------------+----------+-----------+----------+---------------------------+|Osakesarja /|Osakkeiden |Osakkeiden ||osakelaji |ja äänten |ja äänten || |lukumäärä |%-osuus |+------------+----------+-----------+----------+---------------------------+| |Suora (AML|Välillinen |Suora (AML|Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)|| |9:5) |(AML 9:6 ja|9:5) | || | |9:7) | | |+------------+----------+-----------+----------+---------------------------+|PIHLIS / |2 295 656 | |10,15 % | ||FI4000092556| | | | |+------------+----------+-----------+----------+---------------------------+|A Yhteensä |2 295 656 |10,15 % |+------------+----------+-----------+----------+---------------------------+ Tietoja liputusvelvollisesta: Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:  +------------------+-------------+--------------------------+------------------+|Nimi |%-osuus |%-osuus osakkeista ja |Osakkeet, äänet ja|| |osakkeista ja|äänistä rahoitusvälineiden|rahoitusvälineet || |äänistä |kautta |yhteensä |+------------------+-------------+--------------------------+------------------+|LähiTapiola |10,15 % |0 % |2 295 656 ||Keskinäinen | | | ||Henkivakuutusyhtiö| | | |+------------------+-------------+--------------------------+------------------+ Liputusilmoitus liittyy LähiTapiola-ryhmän sisäiseen transaktioon, jolla LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö myi omistuksessaan olevia Pihlajalinna Oyj:n osakkeita LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiölle. LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö omistavat yhteensä 6 104 684 osaketta eli 26,99 prosenttia Pihlajalinna Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. Lisätiedot: Tarja Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, 040 774 9290, tarja.rantala@pihlajalinna.fi Tuula Lehto, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, 040 588 5343, tuula.lehto@pihlajalinna.fi  Jakelu: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet investors.pihlajalinna.fi

Ponsse Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Ponsse Oyj    Pörssitiedote     9.4.2024   klo 14:45 Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 9.4.2024. Yhtiökokouksessa valittu hallitus järjestäytyi yhtiökokouksen jälkeen. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023 Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osingonjako Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023 jaetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 11.4.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 18.4.2024. Henkilöstön voittopalkkio Yhtiökokous päätti, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota tilikaudelta 2023 enintään 100 euroa per henkilö per työssäolokuukausi. Hallitus valtuutettiin päättämään voittopalkkioiden maksamiseen liittyvistä muista seikoista. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2023. Päätös oli neuvoa-antava. Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava. Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jarmo Vidgrén, Mammu Kaario, Terhi Koipijärvi, Matti Kylävainio, Ilpo Marjamaa, Juha Vanhainen ja Jukka Vidgrén. Kaikkien valittujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitetty yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 48 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 45000 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 38 000 euroa vuodessa. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti. Tilintarkastaja Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jolle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. KPMG Oy Ab:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Ari Eskelinen. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastajalle maksetaan myös palkkio kestävyysraportoinnin varmentamiseen liittyvistä palveluista hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 250 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä, mikä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus valtuutettiin päättämään, miten osakkeita hankitaan. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yhtiön kasvustrategiaa tukevien yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Päätöstä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia kaikista osakkeista. Valtuutus kumoaa aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 250 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), yhdessä tai useammassa erässä, mikä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yhtiön kasvustrategian tukemiseksi tehtävien yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Valtuutus kumoaa aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Yhtiökokouksen pöytäkirja Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla viimeistään 23.4.2024 alkaen Ponsse Oyj:n internetsivuilla osoitteessahttps://www.ponsse.com/fi/yhtio/sijoittajat/yhtiokokous. Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi varatuomari, asianajaja Jari Kääriäinen. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan valita Jarmo Vidgrenin hallituksen puheenjohtajaksi ja Mammu Kaarion hallituksen varapuheenjohtajaksi. Vieremällä 9. huhtikuuta 2024PONSSE OYJHallitusLISÄTIETOJAPetri Härkönen, CFO, +358 50 409 8362 JAKELUNASDAQ OMX Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineetwww.ponsse.comPonsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti. Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

Etelä-Suomessa renkaanvaihtoruuhka alkoi päivässä kevään tultua – näin selvität itse, minkä ikäisillä renkailla ajat ja olisiko jo aika hankkia uudet

"Vaihtosesonki alkoi tänä vuonna vauhdilla, joten vähintäänkin aika vaihtoon kannattaa varata netin kautta pikimmiten, mikäli sitä ei ole vielä tehnyt", kannustaa K-Auton varaosajohtaja Jani Lindgren.  Osa haluaa vaihtaa renkaat kotipihassa sen sijaan, että hyödyntäisi ammattilaisten apua. Mitä kaikkea pitää huomioida, jos ryhtyy omin voimin vaihtopuuhiin? Kysyimme vinkit K-Autolla renkaista vastaavalta tuotepäälliköltä Lasse Wiramalta.  Alkuun varmasti se vinkeistä tärkein: jos et ole täysin varma, miten renkaat tulee vaihtaa, työ kannattaa suosiolla jättää ammattilaisen vastuulle. Jos kuitenkin päätät vaihtaa ne kotona, suosi seuraavia askelmerkkejä:  ·Selvitä renkaidesi ikä. Ikä selviää valmistusajankohdasta, joka on merkitty renkaan kylkeen DOT-merkinnän yhteyteen neljällä numerolla. Numerosarja koostuu viikkonumerosta ja vuosiluvun kahdesta viimeisestä numerosta. Esimerkiksi luku 0210 tarkoittaa viikkoa 2 vuonna 2010. Renkaiden käyttöiäksi suositellaan enintään kuutta vuotta ja kokonaisiäksi enintään 10 vuotta (mukaan lukien uusien renkaiden varastointi ennen käyttöönottoa). Suosittelemme kääntymään rengasammattilaisen puoleen tätä vanhempien renkaiden käyttökelpoisuuden varmistamiseksi.  ·Muista tarkastaa rengaspaineet ja säätää ne oikeiksi. Renkaisiin voi useimmiten asettaa esimerkiksi 0,2 baria suuremman ilmanpaineen kuin ajoneuvon valmistaja suosittelee. Painemittareissa voi olla pieniä heittoja, mikäli niitä ei ole kalibroitu. Pieni ylipaine on renkaan ja ympäristön kannalta paljon parempi kuin alipaine, joka aiheuttaa suurempia päästöjä ja renkaan nopeampaa kulumista. Mikäli yhdestä renkaasta on kadonnut painetta enemmän kuin muista, on siinä todennäköisesti vuoto. Tällöin rengas kannattaa viedä ammattilaiselle tarkempiin tutkimuksiin. Ammattilainen selvittää, voiko vuodon korjata vai pitääkö renkaita uusia kokonaan. ·Irrallaan olevien renkaiden kulutuspinta on myös hyvä tarkastaa silmämääräisesti naulojen, ruuvien tai muiden terävien esineiden varalta. Pultteja ei saa jättää liian löysälle, mutta niitä ei toisaalta kannata kiristää liian tiukallekaan. Kiristämällä renkaat juuri oikeaan momenttiin ne pysyvät kiinni, mutta myös lähtevät irti seuraavassa vaihdossa. Muista aina noudattaa työskentelyssä autonvalmistajan ohjeistusta! ·Varaa riittävästi tilaa turvalliselle työskentelylle. Tarvitset myös tukevan ja tasaisen alustan sekä kunnollisen tunkin. Ennen kuin nostat autoa, laita käsijarru ja vaihde päälle tai käytä automaattivaihteisessa autossa parkkiasentoa. Löysää pyöränpultteja vain sen verran, että ne aukeavat ilman voimaa renkaan ollessa nostettuna. Myös pyöräkiilojen käyttö on suositeltavaa. On mahdollista, että kesä- ja talvirenkaissa on erilaiset pyöränpultit, joten ole huolellinen, että käytät oikeita pultteja. ·Kiinnityspinnat eli pyörännapa ja vanteen kiinnityspinta on hyvä puhdistaa ruosteesta ja hapettumista harjaamalla. Tällä ehkäistään epäpuhtauksista aiheutuvia pyöränpulttien löystymisiä ja pahimmassa tapauksessa pyörän irtoamisia. ·Varmista renkaiden oikea pyörimissuunta renkaan kyljen merkinnästä. Kaikissa renkaissa ei kuitenkaan ole määrättyä pyörimissuuntaa. Useassa uudehkossa autossa on myös erikokoiset renkaat edessä ja takana. Tämä on hyvä huomioida ennen renkaiden kiinnittämistä. Jotta renkaat saa oikeaan ja turvalliseen kireyteen, on suositeltavaa käyttää momenttiavainta kiristyksessä. Mikäli renkaat ovat samankokoiset, asennetaan parempikuntoiset aina taka-akselille turvallisuussyistä. Mutta miksi näin?  Esimerkiksi vesisateen sattuessa huonompikuntoiset eturenkaat varoittavat kuljettajaa, kun ohjattavuus lähtee renkaiden noustessa vesipatjan päälle. Viimeistään tässä vaiheessa kuljettaja tiedostaa ajonopeuden olevan liian suuri ajo-olosuhteisiin nähden ja ymmärtää hiljentää vauhtia. Mikäli huonommat renkaat on asennettu taka-akselille, ne eivät vesiliirtoon jouduttaessa varoita kuljettajaa, vaan seurauksena voi olla auton äkillinen pyörähdys ja pahimmassa tapauksessa ajoneuvon hallinnan voi menettää täysin.  ·Tarkista pyöränpulttien kireys noin 100 ajokilometrin jälkeen. Muistathan, että nykyautojen suuret renkaat ovat painavia, eli vaihto edellyttää jonkin verran tekniikan tuntemusta: esimerkiksi rengaspainevalvontajärjestelmä on mahdollisesti kalibroitava renkaanvaihdon jälkeen. Miksi renkaiden säilytyspaikalla on väliä?  Kun kesärenkaat on saatu alle, on talvirenkaiden säilytyksen vuoro. Viisas autoilija on tarkkana tässäkin.  Renkaat kannattaa aina säilyttää puhtaina sisätiloissa – ei nojaamassa talon seinää vasten tai epämääräisessä kasassa mökin takana.  "Säiden armoilla vanteet ruostuvat tai hapettuvat. Kumikin voi hapertua. Renkaita ei myöskään kannata altistaa suoralle auringonvalolle, UV-säteilylle, kosteudelle, kuumuudelle tai kemikaaleille kuten esimerkiksi liuottimille. Myös sähkömoottorit, kuten kompressorit tuottavat otsonia, joka on vahingollista renkaille. Rengashotellissa renkaat säilytetään aina oikein ja niiden kunto tarkistetaan aina vaihdon yhteydessä", Lasse Wirama sanoo.  Monta asiaa on siis renkaanvaihtajalla muistettavanaan. Siksi varmin ja huolettomin vaihtoehto on teettää renkaanvaihto esimerkiksi K-Auton ammattilaisen luona, joka varmistaa renkaiden kunnon ja tekee asennustyön alusta loppuun oikein.  "Verkkosivujemme kautta varaus hoituu muutamassa minuutissa ja varsinainen vaihtokin nopeasti ja näppärästi", K-Auton Jani Lindgren muistuttaa. 

Qt Group ja Qualcomm tehostavat teollisuuden IoT-laitteiden käyttöliittymien kehittämistä

Espoo, Suomi, 9. huhtikuuta 2024 - Qt Group  (Nasdaq, Helsinki: QTCOM) ja Qualcomm Technologies, Inc.  tehostavat yhteistyössä edistyneiden graafisten käyttöliittymien kehitystyötä ja ohjelmistojen laadunvarmistusta teollisuuden IoT-laitteissa. Qt:n monialustaisten kehitystyökalujen yhdistäminen Qualcommin teknologiaan tarjoaa IoT-laitevalmistajille mahdollisuuden merkittävästi nopeuttaa tuotteidensa saamista markkinoille. Qualcomm Technologies, yksi maailman suurimmista puolijohdevalmistajista, on pitkään tarjonnut prosessoreita eri toimialoille autoteollisuudesta älypuhelimiin, laajennettuun todellisuuteen ja IoT:hen. Qt Groupin alustan ja työkalujen kytkeminen Qualcommin edistyneihin prosessoreihin tekee käyttöliittymäratkaisujen kehittämisestä ja testaamisesta teollisuuden ohjelmistotoimittajille huomattavasti aiempaa suoraviivaisempaa. Tämän avulla voidaan myös merkittävästi nopeuttaa ja helpottaa laitteistotoimittajien kykyä kehittää moduulijärjestelmiä (SoM) – valmiita komponentteja sisältäviä pienikokoisia tietokonejärjestelmiä, joiden avulla voidaan helposti kehittää sulautettuja laitteita kuten robotteja ja turvakameroita. Käyttöliittymäominaisuuksien lisäksi laitevalmistajat, jotka hyödyntävät Qt:n teknologioita tukevia Qualcommin siruja, saavat käyttöönsä Qt Groupin intuitiiviset ja helppokäyttöiset ohjelmistokehitys- ja laadunvarmistustyökalut. Tämä vähentää merkittävästi tuotannon esteitä. “Kun unohdetaan kaikki teknologiainnovaatioiden ympärillä vellova häly, millä yksittäisellä asialla on viime kädessä eniten vaikutusta käyttäjiin? Käyttökokemuksella ja erityisesti käyttöliittymällä”, sanoo Roger Mazzella, Senior Product Manager Qt Groupilta. “Qt Groupilla tiimimme on ollut ylpeä yhteistyöstä Qualcomm Technologiesin kanssa autoteollisuudessa jo vuosien ajan. Nyt pääsemme hyödyntämään kaikkea tätä pohjatyötä IoT-markkinoilla, jonne Qualcommin teknologia sopii erinomaisesti. Heidän korkeatehoiset prosessorinsa käsittelevät raskasta dataliikennettä ja tarjoavat samanaikaisesti ultranopeaa suorituskykyä, jota kehittäjät ja loppukäyttäjät odottavat.” “Qt:n teknologioiden etu on, että niitä käytetään jo yli 70 toimialalla”, sanoo Juhapekka Niemi, Senior Vice President, Product Management Qt Groupilta. “Tarjoamme IoT:n laitteisto- ja ohjelmistotoimittajille heidän tarvitsemansa käyttöliittymien kehitys- ja laadunvarmistustyökalut suoraan käyttöönotettaviksi. Kun toimittajien ei tarvitse tehdä mitään integraatioita itse, on käyttöliittymien kehittäminen helppoa, mikä lyhentää merkittävästi tuotteiden lanseeraamiseen kuluvaa aikaa.” Hyödyntämällä Qt:n työkaluja ja kehitysympäristöä IoT-valmistajat voivat tuoda laitteidensa käyttöliittymiin edistyneitä 3D-grafiikoita paljon aiempaa kevyemmässä paketissa. Monet muutkin kehitysympäristöt esimerkiksi pelimoottoreissa mahdollistavat myös korkealaatuiset grafiikat, mutta ne sisältävät lisäksi ominaisuuksia, jotka eivät ole tarpeellisia IoT-laitteiden käyttöliittymille. Qt:n kehitysympäristön etuna taas on IoT-laitteille räätälöidyt ominaisuudet, joiden ansiosta kehittäjät voivat rakentaa vastaavia käyttöliittymiä paljon pienemmillä laitteistovaatimuksilla. “Qualcomm Technologiesilla me uskomme vahvasti toimialaekosysteemiin, jonka ansiosta laitevalmistajat eri toimialoilla voivat tuottaa erinomaisia laitteisto- ja ohjelmistoratkaisuja sirujemme avulla”, sanoo Manvinder Singh, Vice President of Strategy and Partner Solutions Development of IoT Qualcomm Technologiesilta. ”Yhteistyö Qt Groupin kanssa tuo kehittäjille valmiin ratkaisun, jonka päälle he voivat rakentaa omia luovia ratkaisujaan.” Qt Groupin suunnittelu-, kehitys- ja laadunvarmistustyökalut edistävät entistä saumattomampaa yhteistyötä kehittäjien ja suunnittelijoiden välillä tekemällä prosesseista suoraviivaisia ja mahdollistamalla yhtäaikaisen työskentelyn samalla alustalla. Työkalut ovat ihanteellisia monialustaiseen kehitykseen, erityisesti matalatehoisille ja sulautetuille laitteille. Qt Group Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) on globaali ohjelmistoyritys, jonka teknologioihin luottavat alojensa johtavat yritykset ja yli 1,5 miljoonaa kehittäjää ympäri maailman kehittäessään käyttäjien rakastamia sovelluksia ja älylaitteita. Autamme asiakkaitamme parantamaan tuottavuutta koko tuotekehitysprosessin läpi käyttöliittymäsuunnittelusta ja ohjelmistokehityksestä laadunvarmistukseen ja tuotantoon. Asiakkaamme toimivat yli 70 eri alalla yli 180 maassa. Qt Group työllistää noin 800 ammattilaista, ja sen liikevaihto oli 180,7 miljoonaa euroa vuonna 2023. Lue lisää osoitteessa: www.qt.io Lisätietoja pr@qt.io Huomio toimittajille Qualcomm-merkkiä käyttävät tuotteet kuuluvat Qualcomm Technologies, Inc. -yhtiölle ja/tai sen tytäryhtiöille. Qualcommin patentoimat teknologiat ovat Qualcomm Incorporated -yhtiön lisensoimia. Qualcomm on Qualcomm Incorporated -yhtiön tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Raisio Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Raisio Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 9.4.2024 Turun Messukeskuksessa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023, myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden sekä hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja -poliitikan. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista: Osinko Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 18.4.2024 osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2024 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille. Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 25 sekä päätti, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen nyt erovuorossa olevista jäsenistä Iris Erlund, Tuomas Levomäki ja Kalle Poso sekä uusiksi jäseniksi Thomas Antas, Helena Fabritius, Ilkka Haavisto, Anna-Kaisa Jaakkola ja Ellen Rydbeck, kaikki yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi. Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle suoritetaan vuosipalkkiona12 000 euroa sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan palkkiona 350 euroa jokaiselta kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset sekä suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle – ja hänen estyneenä ollessaan hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle – suoritetaan 350 euron suuruinen kokouspalkkio myös jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hän osallistuu. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi sekä päätti, että yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Leena Niemistö, Lauri Sipponen, Ann-Christine Sundell, Pekka Tennilä ja Arto Tiitinen sekä uudeksi jäseneksi Tero Hemmilä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 150 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2 650 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 % maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 % rahana ja palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Tämän lisäksi hallituksen puheenjohtajalle sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajille suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta sekä hallituksen jäsenille 400 euroa kokoukselta ja vastaavat palkkiot suoritetaan jäsenille myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja Yhtiökokous valitsi varsinaisiksi tilintarkastajiksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n ja KHT Minna Viinikkalan sekä varatilintarkastajiksi KHT Heikki Ilkan ja KHT Fredric Mattssonin, kaikki toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Mikko Järventausta. Tilintarkastajille päätettiin suorittaa palkkio tilikaudelta 2024 yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin: Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 6250 000 kappaletta ja niistä enintään 5000 000 kappaletta voi olla vaihto-osakkeita ja enintään 1250 000 kappaletta kantaosakkeita. Hankinta tai pantiksi otto tulee suorittaa siten, että yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai niillä panttina olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan tai pantiksi oton jälkeen ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu hankkimaan omia osakkeita muussa kuin osakelajien mukaisessa suhteessa ja päättämään osakkeiden hankkimisjärjestyksestä. Osakkeiden hankinta toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n (Pörssi) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuneesta hankintahetken käyvästä hinnasta siten, että valtuutuksen voimassaoloaikana hankittavien osakkeiden osakelajikohtainen vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta vastaavasti ylin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2025 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2023 hallitukselle myöntämän valtuutuksen. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 6200 000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia kantaosakkeita enintään 1250 000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 10000 000 uutta vaihto-osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja uusia osakkeita annetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa ja antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta ja uusien osakkeiden antamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamista tai toteuttamista sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta myös Nasdaq Helsinki Oy:n (Pörssi) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi investointien ja mahdollisten yritysostojen rahoittamiseen. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan, kuittausta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeanteihin liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2025 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2023 hallitukselle myöntämän valtuutuksen. Yhtiökokouksen pöytäkirja Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään 23.4.2024 yhtiön internetsivuilla . Hallituksen järjestäytyminen Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Arto Tiitinen ja varapuheenjohtajaksi Ann-Christine Sundell. Hallitus päätti valiokuntien kokoonpanosta seuraavasti: Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ann-Christine Sundell ja jäseniksi Tero Hemmilä ja Lauri Sipponen. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Arto Tiitinen ja jäseniksi Leena Niemistö ja Pekka Tennilä. Valiokuntien jäsenet ovat hallinnointikoodin mukaisesti yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. RAISIO OYJ Sijoittajakyselyt: Mika Saarinenjohtaja – rahoitus, sijoittajasuhteet ja viestintä puh. 0400 726808 Lisätietoja:Sari Koivulehto-Mäkitalo johtaja – laki ja vastuullisuus puh.  040594 9512 RAISIO OYJ Me Raisiolla teemme ruokaa suurella sydämellä, tarkoituksenamme tuoda terveyttä meille ja maapallolle. Luomme yhä parempia kasvipohjaisia ja sydänterveellisiä tuotteita, jotta terveellinen ja maapallon kantokyvyn mukainen syöminen on ilon asia. Vahvat brändimme, kuten Benecol®, Härkis® ja Elovena®, tekevät tavoitteistamme totta. Vastuullisuustyöllämme teemme vaikeat valinnat asiakkaidemme puolesta, jolloin Raision tuotteet voi valita huoletta. Terveellisen ruoan tekijöitämme on noin 350 seitsemässä maassa ja viemme tuotteitamme yli 40 markkinaan ympäri maailman. Raision osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2023 konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto oli 219,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 22,7 miljoonaa euroa. www.raisio.com

Tokmannin myymäläverkosto kasvaa jälleen – Uusimmat Tokmanni-myymälät avaavat ovensa Sipoon Söderkullassa ja Pälkäneellä

Tokmanni-halpakauppaketju  avaa uudet myymälät Sipoon Söderkullaan ja Pälkäneelle torstaina 11.4. klo 8. Täysin uusissa liikerakennuksissa palvelevat Tokmanni-myymälät ovat erittäin viihtyisiä ja tuotetarjonnaltaan monipuolisia. Myymäläavajaisissa on Tokmannille tuttuun tapaan tarjolla sekä runsaasti avajaistarjouksia että tuotelahjoja sisältäviä yllätysämpäreitä. Sipoon Söderkullassa Tokmanni palvelee erittäin keskeisellä liikepaikalla Uuden Porvoontien varrella Söderkullan keskustassa. Myymälän läheisyydestä löytyvät esimerkiksi skeittipuisto, urheilukenttä ja -halli, kirkko, koulu, päiväkoti ja linja-autoasema. Myymälän osoite on Liiketie 2, 01150 Sipoo. Pälkäneellä uusi Tokmanni sijoittuu niin ikään hyvälle liikepaikalle, valtatie 12:n ja Taukopaikka Aapiskukon välittömään läheisyyteen. Myymälän osoite on Tervapirtintie 11, 36600 Pälkäne. Uudet Tokmanni-myymälät tarjoavat erittäin monipuolisen, erityisesti kodin kunnostamiseen, sisustamiseen, pukeutumiseen, pesu- ja puhdistusaineisiin, eri sesonkeihin sekä kauneuteen, terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvän tuotevalikoiman. Molemmissa uusissa myymälöissä on lisäksi osaksi Tokmanni-konsernia viime vuonna liittyneen Click Shoes -kenkäkauppaketjun  jalkineita shop-in-shop-osaston laajuudelta. Sipoon ensimmäinen Tokmanni-myymälä pitää sisällään myös shop-in-shop-osaston Tokmanni-konsernin Miny-lifestylebrändille . Miny tarjoaa erilaisia kauneudenhoito-, hyvinvointi- ja sisustustuotteita sekä muuta yllätyksellistä ja mielenkiintoista ostettavaa. Tilaa halpakauppaketjun uusimman, helppoa ja miellyttävää ostamista korostavan myymäläkonseptin mukaisesti suunnitelluissa myymälöissä on runsaasti, Sipoon Söderkullassa noin 2 900 ja Pälkäneellä noin 3 000 neliömetriä. Sipoon Söderkullassa myymälän yhteydessä palvelee noin 500 ja Pälkäneellä noin 550 neliömetrin laajuinen puutarhamyymälä. – Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme tuoda halvat hintamme ja monipuolisen tuotetarjontamme ensi kertaa myös Sipooseen ja Pälkäneelle. Molemmilla paikkakunnilla on jo pitkään toivottu Tokmanni-myymälää, joten avajaisemme herättävät varmasti suurta mielenkiintoa kuntien asukkaissa ja niissä säännöllisesti asioivissa asiakkaissa, Tokmannin myynnistä ja toimitusketjusta vastaava johtaja Timo Heimo  kertoo. – Asiakkaidemme toiveisiin on luonnollisesti erittäin mukava vastata. Sipoossa toistamme avajaisjuhlat jo tänä vuonna, sillä uusi Tokmanni-myymälämme valmistuu Nikkilään arviolta loppuvuodesta, hän lisää. Tokmannin asiakaspalvelusta huolehtii Sipoon Söderkullassa noin 15 kaupan alan ammattilaista myymäläpäällikkö Katja Hukan ja Pälkäneellä noin kymmenen kaupan alan ammattilaista Marianne Jokihaaran johdolla. Sipoon Söderkullan Tokmanni-myymälä on avoinna arkisin klo 8–20, lauantaisin klo 8–19 ja sunnuntaisin klo 10–18. Pälkäneellä Tokmanni-myymälä palvelee asiakkaitaan arkisin klo 8–20, lauantaisin klo 8–19 ja sunnuntaisin klo 11–18. Sipoon Söderkullan Tokmanni-myymälässä on esimerkiksi halpakauppaketjun suositun Miny-lifestylebrändin  shop-in-shop-osasto. Oheinen kuva on oman shop-in-shop-osastonsa aiemmin tänä vuonna saaneesta Tokmanni-myymälästä Ylöjärveltä . Käteviä palveluita, huomio myös energiavalinnoissa Tokmanni panostaa kattavien ja edullisten tuotevalikoimien ja miellyttävän asiointikokemuksen ohella asiakkaiden arkea helpottaviin palveluihin sekä fiksuihin energiavalintoihin. Tokmanni-myymälöissä voi esimerkiksi tehdä ostoksia Tokmanni Tukku -yritysasiakkaana  ja Tokmanni Klubi -kanta-asiakasohjelman jäsenenä , noutaa Tokmannin verkkokaupassa  tehtyjä tilauksia ja nostaa käteistä rahaa kätevästi ostosten maksamisen yhteydessä. Tokmanni hankkii Tokmanni-myymälöihinsä vain päästötöntä sähköä. Kaikkien Tokmanni-myymälöiden valaistuksessa hyödynnetään energiapihiä led-teknologiaa. Lukuisten muiden Tokmannien tavoin Sipoon Söderkullan ja Pälkäneen Tokmanni-myymälöistä löytyy sähköelektroniikkaromun kierrätyspiste, jonne asiakkaat voivat tuoda polttimoita, paristoja sekä parranajokoneiden, vedenkeittimien ja sähköhammasharjojen kaltaisia pieniä, rikkoutuneita sähkölaitteita. Avajaistarjouksia ja tuotelahjoja sisältäviä yllätysämpäreitä tokmannimaiseen tapaan Tokmanni juhlistaa uusia myymälöitään avajaistarjouksin (Söderkulla  ja Pälkäne ). Ne ovat voimassa Tokmanni-myymälöissä Sipoon Söderkullassa ja Pälkäneellä torstaista sunnuntaihin 11.–14.4.2024. Lisäksi Tokmanni jakaa tuhat maankuulua, erilaisia tuotelahjoja sisältävää yllätysämpäriä uusissa myymälöissään torstain 11.4. avajaisten ensimmäisille asiakkaille. Yllätysämpäreistä kahdesta löytyy lisäksi sadan euron arvoinen lahjakortti Tokmannille. Myymäläavajaisissa torstaiaamuna 11.4. Tokmannia edustavat myymälähenkilökunnan ohella Sipoon Söderkullassa Tokmannin myymäläverkostosta ja konseptista vastaava johtaja Harri Koponen , vastuullisuudesta ja henkilöstöstä vastaava johtaja Sirpa Huuskonen  ja aluepäällikkö Arto Nykänen. Sipoon kuntaa avajaistilaisuudessa edustaa kunnanjohtaja Mikael Grannas. Pälkäneellä myymäläavajaisiin osallistuvat Tokmannin myynnistä ja toimitusketjusta vastaava johtaja Timo Heimo  ja aluepäällikkö Marjo Vanhala. Tokmanni-konsernin viime vuonna ostaman Click Shoes -kenkäkauppaketjun shop-in-shop-osastot tarjoavat runsaasti erilaisia jalkineita. Oheisen kuvan shop-in-shop-osasto sijaitsee Jyväskylän Seppälänkankaan Tokmanni-myymälässä . Tokmanni-konsernin myymäläverkosto kasvaa ja uudistuu jatkossakin Tokmanni on solminut sopimuksia uusien Tokmanni-myymälöiden avaamisesta Eurajoelle  ja Sipoon Nikkilään . Lisäksi Tokmanni on ostanut Sodankylän kunnalta määräalan uuden Tokmanni-myymälän rakentamiseksi kuntaan. Helsingin Vuosaaren kauppakeskus Columbuksessa  Tokmanni sulkee myymälänsä vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi perjantaina 12.4.2024. Eurajoella Tokmanni-myymälän rakentaminen on käynnissä, ja avajaisia on suunniteltu vietettävän kuluvan vuoden syksyllä. Sipoon Nikkilässä Tokmanni-myymälän rakentamisen on tarkoitus käynnistyä kevään aikana, ja myymäläavajaisia on tavoitteena viettää vielä kuluvan vuoden aikana. Sodankylässä rakentamisen on suunniteltu käynnistyvän kevään aikana, mikäli viranomaisasiat etenevät sujuvasti. Myymäläavajaisia Sodankylässä kaavaillaan joko kuluvan vuoden marraskuulle tai ensi vuoden maaliskuulle. Viimeisintä uutta Tokmanni-myymälää juhlistettiin viime joulukuussa Kouvolan Katajaharjussa . Edellä mainitun ohella Tokmanni uudistaa useita myymälöitään tänäkin vuonna. Esimerkiksi maaliskuussa Tokmanni juhlisti laajentuneita ja uudistuneita myymälöitään Ylöjärvellä  ja Lohjan keskustassa  sekä uudistunutta myymäläänsä Oulun Ritaharjun kauppakeskus Ideapark Oulussa . Lisäksi aiemmin alkuvuodesta juhlistettiin laajentunutta ja uudistunutta Tokmanni-myymälää Jyväskylän Seppälänkankaalla . Suomessa Tokmanni-konserniin  kuuluvat Tokmanni-halpakauppaketjun  ohella kenkäkauppaketjut Click Shoes  ja Shoe House sekä lifestylebrändi Miny . Tämän viikon päätteeksi, kun uudet Tokmanni-myymälät ovat avanneet ovensa Sipoon Söderkullassa ja Pälkäneellä ja Tokmanni-myymälä on suljettu Helsingin Vuosaaren kauppakeskus Columbuksessa, Tokmannilla tulee olemaan 202  Tokmanni-myymälää. Click Shoesilla on tällä hetkellä 28 , Shoe Housella kaksi  ja Minyllä kuusi  myymälää. Kuluvana keväänä myymälämäärä Suomessa kasvaa edellä mainittujen Tokmanni-myymälöiden ohella ainakin Click Shoes -ketjussa, sillä Click Shoes avaa uudet kenkäkaupat Tampereen ydinkeskustan kauppakeskus Koskikeskukseen , Kouvolan kauppakeskus Veturiin  ja Lahden kauppakeskus Karismaan  huhtikuun aikana. Suomessa Tokmanni-konserni palvelee asiakkaitaan myös Tokmannin  ja Click Shoesin  verkkokauppojen avulla. Tokmanni-konsernin omistaa myös ruotsalaisen Dollarstore-halpakauppaketjun . Dollarstoreen kuuluu tällä hetkellä 131 Dollarstore-myymälää Ruotsissa  ja neljä Bigdollar-myymälää Tanskassa . Viimeisin Dollarstore-myymälä avasi ovensa ensi kertaa Ruotsin Uddevallassa  maaliskuun loppupuolella. Bigdollarin myymäläavajaisia tullaan viettämään seuraavaksi Tanskan Frederikshavnissa  kuluvan vuoden toukokuun loppupuolella. Tiesitkö tämän Tokmanni-halpakauppaketjussa työskentelemisestä? · Tokmanni Group Oyj  on yksi Pohjoismaiden johtavista halpakauppakonserneista. Suomessa se työllistää keskimäärin noin 4 300 kaupan alan ammattilaista. Heistä Tokmannin Mäntsälässä sijaitsevassa hallinto- ja logistiikkakeskittymässä ahkeroi noin 600 työntekijää esimerkiksi logistiikan, hankinnan, taloushallinnon ja IT-tehtävien parissa. Suomessa Tokmanni-konserniin kuuluvat halpakauppaketju Tokmanni, kenkäkauppaketjut Click Shoes ja Shoe House sekä lifestylebrändi Miny. Suomen ulkopuolella Tokmanni-konserni omistaa ruotsalaisen halpakauppaketju Dollarstoren, jolla on tällä hetkellä 131 Dollarstore-myymälää Ruotsissa ja neljä Bigdollar-myymälää Tanskassa. Työntekijöitä Dollarstorella on noin 2 300 henkilöä. Dollarstoren pääkonttori sijaitsee Ruotsin Tukholmassa Kistan kaupunginosassa ja varasto Ruotsin Örebrossa. · Kaupan alalla työ on vauhdikasta ja mielenkiintoista, ja monipuolisuus on Tokmanni-halpakauppaketjun henkilöstön mukaan yksi myymälätyön tärkeistä vahvuuksista. Tokmanni-konserni kannustaa ja auttaa henkilöstöään kehittämään osaamistaan ja etenemään yhtiön sisällä erilaisiin tehtäviin sekä yhä haastavampiin rooleihin. Moni työntekijä onkin ottanut useamman askeleen uransa aikana. · Tokmanni-halpakauppaketjun työyhteisö on ilahduttavan monimuotoinen. Esimerkiksi äidinkieliä Tokmanni-myymälöissä puhutaan yli 20:tä erilaista. Tokmanni-halpakauppaketjun työntekijöiden keski-ikä on noin 38 vuotta, ja vakituinen työntekijä viihtyy yhtiön palveluksessa keskimäärin noin kahdeksan vuotta. · Jokainen uusi Tokmanni-halpakauppaketjun työntekijä saa töihin tullessaan muun muassa oman perehdytyskummin, joka tukee työntekijää uran alkumetreillä. Kummi ottaa uuden työkaverin vastaan ja varmistaa esimerkiksi sen, että työntekijä on saanut riittävän perehdytyksen ja päässyt sisään työyhteisöön. Kummilta voi matalalla kynnyksellä kysyä mitä tahansa mieltä askarruttavia asioita. Lisäksi Tokmanni-halpakauppaketju järjestää kaikille uusille myymälätyöntekijöilleen yhteisen perehdytyksen, jonka avulla varmistetaan kattava ja tasalaatuinen perehdytys. · Tokmanni-halpakauppaketju tarjoaa henkilöstölleen hyvät henkilöstöedut, kuten esimerkiksi henkilökunta-alennuksia tuotteista sekä monipuolisia etuja ja tarjouksia henkilöstöetuohjelmaan kuuluvilta yhteistyökumppaneilta. Tutustu Tokmanni-konsernin myymäläverkoston merkittävimpiin muutoksiin vuosina 2016–2024 sekä julkaistuihin, lähitulevaisuutta koskeviin muutoksiin osoitteessa ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/tokmanni-sijoituskohteena/uudet-myymalat.TOKMANNILisätietoja:Timo Heimojohtaja, myynti ja toimitusketjuTokmannipuh. 020 728 6051timo.heimo(at)tokmanni.fiHarri Koponenjohtaja, myymäläverkosto ja konseptiTokmannipuh. 020 728 6030harri.koponen(at)tokmanni.fiMaarit Mikkonensijoittajasuhde- ja viestintäpäällikköTokmannipuh. 040 562 2282maarit.mikkonen(at)tokmanni.fiPuhelun hinta 020 7 -alkuiseen yritysnumeroon kiinteästä verkosta tai matkapuhelimesta soitettaessa on 0,0835 €/min + 0,1669 €/min (sis. alv. 24 %). Ulkomailta soitettaessa veloitetaan ulkomaanpuhelumaksu.Tokmanni Group Oyj on yksi Pohjoismaiden johtavista halpakauppakonserneista. Noin 6 600 kaupan alan ammattilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman pohjoismaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Yli 370:n Tokmanni-, Dollarstore-, Bigdollar-, Miny-, Click Shoes- ja Shoe House -myymälänsä sekä verkkokauppojensa ansiosta Tokmanni-konserni on aina lähellä palvelemassa asiakkaitaan. Vuonna 2023 Tokmanni-konsernin liikevaihto oli 1 393 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 99 miljoonaa euroa. Tokmanni Group Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

A. GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETGlaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.4.2024 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.–31.12.2023 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, ja myönsi vastuuvapauden seuraaville hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.–31.12.2023: Veli Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen (väliaikainen toimitusjohtaja 15.11.2023 lähtien), Sarlotta Narjus, Arja Talma, Tero Telaranta, Michael Willome, Anders Dahlblom (toimitusjohtaja 15.11.2023 saakka).Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan pääomanpalautusta 0,05 euroa osakkeelta.Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 11.4.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen maksupäivä on 25.4.2024.Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminenHallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava. Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminenHallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikan. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on neuvoa-antava. Hallituksen palkkiotYhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen vuosipalkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 74 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 35000 euroa. Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten kiinteästä vuosipalkkiosta osa voidaan maksaa yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja osa rahana siten, että noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Glaston Oyj Abp:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella siten, että osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Glaston Oyj Abp:n tammi−maaliskuun 2024 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalta. Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman käytännön mukaisesti jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut siten, että puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen puheenjohtajan kotimaassa ja 1 500 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla, ja hallituksen muille jäsenille maksetaan 500 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla. Hallituksen kokouksista, jotka pidetään per capsulam, maksetaan puolet normaalipalkkiosta. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle korvataan hallitustyöstä aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä muut välittömät kulut yhtiön normaalin käytännön mukaisesti. Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että tarkastus- ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntien kokouspalkkiot pysyvät muuttumattomina, ja siten kaikille tarkastus- ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta, johon jäsen on osallistunut, 500 euroa kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaassa ja 1000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla. Kokouspalkkion lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa.Hallituksen kokoonpanoHallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seitsemän (7). Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen nykyiset jäsenet Veli-Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Sarlotta Narjus, Arja Talma, Tero Telaranta ja Michael Willome valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi kaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.   TilintarkastajaTilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lotta Nurmisen. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti KPMG Oy toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024. Yhtiökokous päätti, että tästä tehtävästä maksetaan tilintarkastajalle palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Hallituksen valtuutus päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisestaHallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti. Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka, ja se kumoaa aikaisemmat vastaavat valtuutukset. Hallituksen valtuutus päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisestaHallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 8000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy. Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin sekä optioiden ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus). Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka, ja se kumoaa aikaisemmat vastaavat valtuutukset. Yhtiökokouksen pöytäkirjaYhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2024/ viimeistään 23.4.2024. B. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset Hallitus piti varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi uudelleen Veli-Matti Reinikkalan ja varapuheenjohtajaksi Sebastian Bondestamin. Hallitus päätti hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa: TarkastusvaliokuntaHallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Arja Talma (puheenjohtaja), Sarlotta Narjus ja Tero Telaranta. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaHallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Veli-Matti Reinikkala (puheenjohtaja), Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen ja Michael Willome. Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä lukuun ottamatta Antti Kaunosta, joka on toiminut yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana 15.11.2023 lähtien. Lisäksi hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Sebastian Bondestamia ja Tero Telarantaa. Valiokuntien jäseniä valittaessa on otettu huomioon hallituksen valiokuntien jäseniä koskevat pätevyysvaatimukset. Antti Kaunonen jatkaa yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana, kunnes yhtiön uusi toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään (viimeistään syyskuun 2024 lopussa). Tämän jälkeen Kaunonen palaa tehtäväänsä hallituksen Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenenä. Helsingissä, 9.4.2024GLASTON OYJ ABP Lisätietoja:Kaisa Latva, lakiasiainjohtaja, puh. 010 500 500 Glaston Oyj AbpGlaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka toimittaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja arkkitehtuuri-, liikenne-, näyttö- ja aurinkoenergiateollisuuteen. Yhtiö tukee myös uusia teknologioita, joilla integroidaan älyominaisuuksia lasiin. Glaston on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen sekä parasta osaamista että uusinta teknologiaa lasinjalostuksen alalla tarkoituksena rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Glastonilla on tuotantoa, palveluita ja myyntipisteitä yhdeksässä maassa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Kamux Oyj: Omien osakkeiden hankinta 9.4.2024

Kamux Oyj, pörssitiedote, 9.4.2024 klo 18.30 Kamux Oyj: Omien osakkeiden hankinta 9.4.2024 Helsingin Pörssi Päivämäärä 9.4.2024Pörssikauppa OstoOsakelaji KAMUXOsakemäärä 8 661 osakettaKeskihinta/ osake             5,9158 EURKokonaishinta 51 236,74 EUR Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 9.4.2024 tehtyjen kauppojen jälkeen: 104 714 kpl. Kamux Oyj:n puolesta Nordea Pankki Oyj Janne Sarvikivi          Sami Huttunen Lisätietoja:Jukka Havia, Talousjohtaja, puh 050 355 3757 Kamux OyjKonserniviestintä Kamux on nopeasti kasvanut käytettyihin autoihin sekä niihin liittyviin palveluihin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 78 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on perustamisensa jälkeen myynyt jo yli 500 000 käytettyä autoa, joista 68 257 autoa vuonna 2023. Kamuxin liikevaihto oli 1 002 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja yhtiön palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 885 henkilöä. Kamux Suomelle on myönnetty Avainlippu-tunnus osoituksena Suomessa tuotetusta ja Suomessa työllistävästä palvelusta. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.kamux.com

Euroopan datatalous rakentuu – VTT:lle maailman toinen sertifioitu data-avaruuskonnektori

”EU:n datastrategia mahdollistaa uuden ja reilumman tavan hyödyntää dataa, varsinkin sellaisissa tilanteissa, joissa edellytetään luotettavuutta ja turvallisuutta. Data-avaruudessa datan omistaja hallinnoi oman dataansa ja hyötyy sen käytöstä. Dataa ei enää jaeta surutta suurten alustatoimijoiden haltuun, vaan tuloksena on reilumpi ja turvallisempi datatalous", sanoo Markus Taumberger, VTT:n kehittyneiden data-avaruuksien tutkimusryhmän johtaja. EU julkisti vuonna 2020 datastrategian, jonka tavoitteena on yhtenäiset datamarkkinat uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi ja Euroopan datatalouden kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoitteena on luoda yhteinen eurooppalainen data-avaruus – todelliset datan sisämarkkinat, jotka ovat avoinna kaikkialta maailmasta tulevalle datalle ja joilla niin henkilötiedot kuin muut suojattavat tiedot, kuten liiketoiminnan kannalta arkaluonteiset tiedot, ovat turvattuja.  Yhtenäisen datan jakamisen mallin avulla yrityksillä on vaivaton pääsy lähes rajattomaan määrään laadukasta ekosysteemiinsä liittyvää teollista dataa, mikä tukee kasvua ja luo arvoa minimoiden samalla ihmisen hiili- ja ympäristöjalanjäljen. Data-avaruudet tulevat muuttamaan toimintatapojamme. Data-avaruudet ovat järjestelmiä, joissa data säilytetään siellä missä se jo valmiiksi on. Jaettavan datan omistaja voi itse määritellä mitä dataa jaetaan ja millä tavalla, sekä sen käyttöä ja saatavuutta koskevat säännöt ja rajoitteet kullekin datakokonaisuudelle erikseen. Mahdollista on myös jakaa vain dataan tehtyjen analyysien tuloksia. Data tulee saataville tähän tarkoitukseen suunniteltujen ohjelmistokomponenttien, eli konnektorien, välityksellä. "Käyttäjän näkökulmasta malli muistuttaa Googlea: se näyttää vain riittävästi tietoa sisällöstä, jotta käyttäjä pystyy päättämään, onko se relevanttia vai ei", Markus Taumberger sanoo.  International Data Spaces Association (IDSA) on luonut turvallisen datanvaihdon, sertifioinnin ja hallinnoinnin määrittelyt, joista pyritään kehittämään maailmanlaajuinen standardi. VTT:n konnektori, joka liittää datan lähteen data-avaruuteen, sai helmikuussa IDSA:n sertifikaatin toisena maailmassa, maailman ensimmäisenä tutkimus- ja teknologiaorganisaationa.  "VTT:n konnektorille myönnetty IDS-sertifikaatti on osoitus VTT:n omistautumisesta erinomaiseen ja yhteentoimivaan datan jakamiseen. Saavutus paitsi osoittaa VTT:n sitoutumisen innovaatioihin ja luottamukseen myös vahvistaa heidän asemaansa luotettavana kumppanina IDS-ekosysteemissä ja edistää samalla Suomen johtajuutta alalla", sanoo IDSA:n data-avaruusteknologian johtaja Sonia Jimenez. VTT avaa tietä maailman toisella data-avaruuteen liittävällä sertifioidulla konnektorillaSuomessa kehitystä johtaa VTT:n Data Space Innovation Lab. VTT:n konnektori on maailman ainoa OPC UA -yhteensopiva (Open Platform Communications Unified Architecture). OPC UA on teollisuuden automaatiossa ja valmistavassa teollisuudessa käytettävä laitteiden välinen viestintästandardi. VTT:n konnektori soveltuu erityisen hyvin IoT-sovelluksiin ja datan jakamiseen käytössä olevista laitteista. Ensimmäiset käyttökohteet ovat valmistavan teollisuuden, energian ja täsmällisenmaanviljelyn aloilta.  "Meillä on täydet valmiudet prototyyppien yhteiskehittämiseen ja data-avaruuksien hallinnointiin kumppaneidemme kanssa teknologianeutraalissa, turvallisessa ympäristössä. Sertifiointi on ratkaiseva askel data-avaruuksien standardoinnissa ja kaupallistumisen vauhdittamisessa", sanoo Markus Taumberger VTT:ltä.  Merkittävää potentiaalia muun muassa energian, maatalouden ja valmistavan teollisuuden aloilla   Data-avaruuskehitys on tällä hetkellä nopeaa, ja käynnissä on monia alueellisia tai toimialakohtaisia aloitteita. Suurimmat mahdollisuudet ovat toimialoilla, joilla on tarve suurten datamäärien hyödyntämiseen, sillä standardoidulla ja luotettavalla datan jakamisella data-avaruuden sisällä voidaan säästää kustannuksia sekä löytää uusia tapoja toimia.   Data-avaruudet voivat lisätä toimitusketjun läpinäkyvyyttä arvoverkossa, auttaa tuotannon ja logistiikan optimoinnissa sekä lisätä julkisen sektorin tehokkuutta tarjoamalla reaaliaikaisen pääsyn olennaiseen dataan esimerkiksi viranomaisten ja terveydenhuollon toimijoille. Ne voivat hyödyttää myös energia-alaa parantamalla sähköverkon hallinnointia mahdollistamalla reaaliaikaisen tiedonvaihdon kuluttajien ja tuottajien välillä. Maataloudessa data-avaruudet voivat parantaa täsmäviljelyn satoa droonien, älylaitteiden ja anturien tuottaman datan avulla. Yhteistyö data-avaruuksissa on hyödyllistä jopa kilpailijoiden kesken. Uudet yhteistyösuhteet ja ekosysteemikumppanit ovatkin uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomisen edellytys.  "Datavallankumous on täällä, ja tuleva EU-sääntely vauhdittaa sitä entisestään. Suomalaisella teollisuudella on kiinni kurottavaa, sillä kaupalliset data-avaruusratkaisut ovat vielä hyvin harvinaisia. Kannustan suomalaisia toimijoita aloittamaan kokeilut data-avaruuksien hyödyntämiseksi sekä IT-yrityksiä kehittämään ratkaisuja organisaatioille. Tämä on tilaisuus, jota meillä ei ole varaa hukata", Markus Taumberger sanoo.  Lisätiedot: Markus Taumberger, Research Team Leader, Advanced Data Spaces, VTT, markus.taumberger@vtt.fi, +358504652474 (englanniksi)Tuomo Tuikka, Lead, Data Space Solutions, VTT, tuomo.tuikka@vtt.fi, +358405397479 (suomeksi)

Barbour ja Specsavers lanseeraavat yhteisen kehysmalliston – mallisto saa inspiraationsa maalaisestetiikasta

Specsaversin ja Barbourin yhteismalliston inspiraation lähde on Barbourin moderni maalaistyyli, jossa korostuvat brittiluonnon värit ja teemat. Mallistossa on 13 aikuisten silmälasikehykset, kolme aurinkolasimallia sekä neljät lastenkehykset. Korkealaatuiset, huolellisesti valmistetut ja kestäväksi suunnitellut kehykset ja aurinkolasit toistavat Barbourin tunnettujen vahakangastakkien ajattomia tartaani- ja koiranhammaskuvioita. “Toivotamme ylpeinä Barbourin tervetulleeksi brändivalikoimaamme. Vuodelle 2023 tunnusomaista huomaamattomien luksusmerkkien suosiota seuraa nyt maalaisestetiikan nousu. Sille on tyypillistä keskittyminen perinteisiin ja ajattomaan laadukkuuteen, joten Barbourin ja Specsaversin brändeillä on selvää synergiaa. Tämän malliston lanseerauksen myötä toivomme voivamme tuoda Barbourin klassisen maalaistyylin kaupunkiympäristöön, jotta jokaiselle asiakkaalle on tarjolla heidän tyyliinsä sopivia kehysmalleja”, kommentoi Specsaversin Style Editor Bianca Swan mallistoa. Myös Barbourin Regional Manager David Godfrey iloitsee mallistosta: “Meillä on ollut ilo tehdä yhteistyötä Specsaversin kanssa tämän silmälasimalliston luomisessa. Se toistaa tarkasti Barbourin perinteitä ja tyyliä. Barbourille ominaisia tekstuureja ja kuvioita on sovellettu niin, että ne sopivat päivittäiseen käyttöön sekä kaupunkiin että maaseudulle.” Kaikki aikuisten kehykset maksavat 159 € ja lasten 109 €. Mallisto lanseerattiin huhtikuussa kaikissa Suomen Specsavers-myymälöissä. Voit tutustua mallistoon verkossa osoitteessa https://www.specsavers.fi/silmalasit/kehykset/Barbour   Korkearesoluutioiset kuvat kehyksistä löytyvät tiedotteen liitteistä. Lisätiedot:Tessa Virta, viestintätessa.virta@bcw-global.com Lisätietoa Barbourista John Barbour perusti Barbourin vuonna 1894 South Shieldsin kaupungissa Englannin koillisrannikolla. Aluksi yritys valmisti vedenpitäviä ulkovaatteita kalastajille ja merimiehille, mutta nykyisin sen mallisto sisältää monipuolisen valikoiman vaatteita, asusteita ja jalkineita niin naisille, miehille kuin lapsillekin. Barbourin paitoja, neuleita, housuja ja jalkineita myydään tänä päivänä yhtä paljon kuin sen ikonisia ulkovaatteitakin. Barbourin ilme edustaa leimallisesti brittiläistä maalaistyyliä ja sen mallistoissa on sekä käytännöllisiä käyttövaatteita ulkona liikkumiseen että trendikkäitä lifestyle-asuja. Barbour ammentaa usein inspiraationsa sen vuodelta 1910 peräisin olevista arkistoista, josta löytyvät klassiset mallit tulkitaan joka kaudella uusin ja modernein tavoin. Vuonna 1998 Barbour kehitti ensimmäisen oman eksklusiivisen tartaanimallinsa, Classic Tartanin, yhteistyössä Skotlannin Edinburghissa toimivan tartaaniasiantuntija Kinloch Andersonin kanssa. Sen pohjana on Barbourin suvun kotiseudun, Ayshiren, perinteinen tartaanimalli. Viimeistään vuonna 2002 lanseeratun Dress Tartanin myötä tartaaneista tuli Barbourin tunnusmerkki. Barbour on toiminut jo 130 vuotta ja sen omistaa tällä hetkellä Barbourin suvun viides sukupolvi. Vuosien varrella siitä on kasvanut maailmanlaajuinen menestystarina, ja merkkiä myydään yli 55 maassa, kuten Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Ranskassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa. Vuonna 2020 Barbour lanseerasi Wax for Life -konseptin, joka kannustaa asiakkaita pidentämään vahakangastakkiensa käyttöikää huoltamalla niitä. Wax for Life -konseptiin kuuluu myös jo vuodesta 1921 toiminut takkien uudelleenvahaus- ja korjauspalvelu sekä kierrätyshanke Re-Loved. Viime vuonna Barbour vietti Dame Margaret Barbourin vuonna 1983 suunnitteleman Beaufort -vahakangastakin 40. juhlavuotta. Se on yksi niistä takeista, joiden ansiosta Barbourista on tullut jokaiselle tuttu klassikkobrändi. 

Vältä nämä virheet renkaiden vaihdossa – erityisesti sähköauton omistajien oltava tarkkana

Kesärenkaiden kulutuspinnan pääurien syvyyden tulee olla vähintään 1,6 millimetriä‍. Vaihtamalla säännöllisesti renkaiden paikkaa, voi varmistaa niiden tasaisemman kulumisen. Saman puolen renkaiden paikkaa voi vaihtaa keskenään, että etu- ja takarenkaat kuluisivat samaan tahtiin. - On kuitenkin hyvä muistaa, että kesärengassarjassa kuluneempien renkaiden paikka on edessä riippumatta auton vetotavasta, neuvoo Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuuttamisesta vastaava johtaja Kristian Hiljander. Kesärenkaiden kulutuspinta on hyvä tarkistaa kevään renkaidenvaihdon ohella riittävän usein ajokauden aikana sekä kesän lopussa ennen syksyn sateita ja kasvanutta vesiliirtoriskiä. Monelle sähköauton omistajalle saattaa tulla yllätyksenä, että renkaat voivat kulua yllättävän nopeasti. Sähköauton paino, tehokkuus ja kuljettajan ajotapa voivat kuluttaa renkaita nopeammin kuin polttomoottoriautolla ajettaessa. Varovaisuutta tunkin käytössä renkaita vaihdettaessa Jos renkaat vaihtaa itse, kannattaa ensin hankkia kunnon tunkki, ja perehtyä siihen, mistä kohtaa autoa neuvotaan käyttöohjekirjassa nostamaan. Vararengastunkki ei ole oikea työkalu renkaanvaihtoon. Jos autoa yrittää lisäksi nostaa vääristä paikoista, voi pahimmillaan aiheuttaa useiden satojen eurojen vahingot, kun helmapelti vaurioituu noston yhteydessä. Sähköautojen renkaiden vaihtamisessa on syytä olla erityisen tarkkana, koska vahingot voivat olla huomattavan kalliita. Sähköauton akku tai korkeajännitekaapelit voivat vaurioitua, jos auto nostetaan ylös väärällä tavalla tai väärästä kohdasta. - Vakuutus ei valitettavasti korvaa huolimattomasti tunkatun auton vaurioita kuten helmapeltejä tai vioittunutta sähköakkua. Jos on hiukankin epävarma mistä autoa voi nostaa, kannattaa renkaiden vaihdossa kääntyä ammattilaisten puoleen, Hiljander neuvoo. Muista pulttien jälkikiristys Jos renkaat vaihtaa itse, on syytä olla tarkkana pulttien kiinnityksessä, etteivät ne mene väärille kierteille. Renkaiden pyörimissuunta on myös syytä tarkistaa. Vaikka renkaat vaihdattaisi ammattilaisella, tulee pultit jälkikiristää 100-150 kilometrin ajon jälkeen. Näin vältytään siltä riskiltä, että rengas löystyisi ajaessa tai pahimmillaan irtoaisi ajon aikana. - Rengaspaineet tulisi tarkistaa noin kerran kuukaudessa. Oikea rengaspaine tekee ajosta taloudellista ja turvallista, minkä lisäksi renkaat myös kuluvat tasaisemmin, Hiljander sanoo. Säilytä renkaat varkaiden ulottumattomissa Rengasvarkauksissa nähdään selkeä piikki keväisin ja syksyisin renkaiden vaihtoaikaan. Erityisesti autojen renkaat merkkivanteineen houkuttavat varkaita. Renkaita ei kannata koskaan säilyttää avoimessa paikassa kuten terassilla tai autokatoksessa ilman eri lukitusta. - Arvokkaammat renkaat ja vanteet kannattaa dokumentoida mahdollisimman huolellisesti. Niistä kannattaa ottaa valokuvat ja kirjata ylös renkaan merkki, malli ja kokotiedot. Lisäksi arvokkaat kevytmetallivanteet olisi hyvä yksilöidä vanteen sisäpuolelle tehdyllä kaiverruksella, Hiljander neuvoo. Renkaat voi suojata myös lukkopulteilla, joita käytetään tavallisten kiinnityspulttien tapaan. Lukkopultin saa avattua vain yksilöidyllä avainhylsyllä. Lisätiedot medialle: OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi

Suorituskykyinen, ketterä, ilmeikäs: uusi Audi S3

Lukuisilla uusilla ominaisuuksilla varustettu Audi S3 on enemmän kuin pelkkä tuotepäivitys: enemmän tehoa, Torque splitter -momentinjakaja ja muut teknologian kohokohdat varmistavat erinomaisen suorituskyvyn ja ketterän ajettavuuden. Uudistuneen Audi S3 visuaalinen ilme on myös päivitetty entistä urheilullisemmaksi uusilla etu- ja takapuskureilla. Suomessa myynti alkaa kattavasti vakiovarustelluilla S3 Sportback sekä S3 Sedan -malleilla 3.5.2024 ja ensimmäiset asiakastoimitukset alkavat kesällä 2024. Audi S3 Sportback hinta alkaen 68 990 euroa ja S3 Sedan hinta alkaen 69 790 euroa. Suomen tuontiohjelman mukaiset S3-mallit ovat poikkeuksellisen hyvin vakiovarusteltuja ja sisältävät muista markkinoista poiketen mm. Matrix LED –ajovalot, SONOS premium sound system -äänentoistojärjestelmän, Advanced key system -mukavuuslukituksen sekä LED-sisävalopaketti Plus:n. Lisää suorituskykyä: 2.0 TFSI ja 333 hv 333 hv:n (245 kW) ja 420 Nm:n vääntömomentin ansiosta S3 on suorituskykyisempi kuin koskaan. Päivityksen ansiosta 2.0 TFSI:n teho on kasvanut 23 hv ja vääntö 20 Nm. Audi S3 kiihtyy 0 - 100 km/h 4,7 sekunnissa. Suurin vääntömomentti on saatavilla laajalla kierroslukualueella 2 100 - 5 500 rpm. Huippunopeus on rajoitettu 250 km/h. Moottori sekä vaihteisto ovat viritetty vieläkin urheilullisemmaksi: tasaisella nopeudella ja osakuormitus-kiihdytyksessä turboahtimen pyörintänopeus pysyy tasaisena, mikä parantaa suorituskykyä. 7-vaihteinen S tronic automaattivaihteisto mahdollistaa nyt nopeamman liikkeellelähdön. Tämä saavutetaan puristamalla vastaavan kytkimen kytkinpakettia voimakkaammin. Lisäksi vaihteiston vaihtoaika täydellä kuormituksella on puolitettu, minkä lisäksi osittaisella kuormituksella, D-asennossa ajettaessa moottorin kierroslukua on nostettu. Nämä parantavat moottorin reagointinopeutta. Lisää ajodynamiikkaa: quattro-neliveto Torque splitter -momentinjakajalla Seuraten Audi RS 3 -mallia, Torque splitter -momentinjakaja taka-akselille on nyt saatavilla myös Audi S3 -malliin, mikä lisää sekä ketteryyttä että vakautta. Tämä tekniikka mahdollistaa takapyörien aktiivisen, täysin säädettävän voimanjaon. Torque splitterissä on kaksi elektronisesti ohjattua monilevytkytkintä, yksi molemmille vetoakseleille, jotta vääntömomenttia voidaan jakaa optimaalisesti takapyörien välillä kaarteen sisä- ja ulkopuolella – riippuen ajotilanteesta ja valitusta Audi drive select -tilasta. Lisää tunnetta: Audi drive selectin dynamic plus -ajotila Audi drive select tarjoaa kuusi erilaista ajoprofiilia – mukavuuden korostamisesta erittäin dynaamiseen. Audi S3:n mallipäivityksessä on tuttujen profiilien (auto, comfort, dynamic, individual ja efficiency) lisäksi uusi dynamic plus -tila, joka nimensä mukaisesti takaa erityisen korkean ajodynamiikan. Tätä varten Torque splitter -momentinjakaja siirtää mahdollisimman paljon vääntömomenttia taka-akselille ja kaarteen ulkopuoliselle takapyörälle, mikä parantaa auton ketterää käsittelyä. Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC) siirtyy tässä ajotilassa automaattisesti Sport-tilaan. ESC-järjestelmä on tällöin sallivampi yliohjaamiselle, joka takaa entistä urheilullisemman ajotuntuman erilaisilla tien pinnoilla. Moottori ja vaihteisto on viritetty myös dynamic plus -tilaa varten. Normaaliin dynamic-ajotilaan verrattuna 2.0 TFSI:n tyhjäkäyntinopeus on kasvanut 200 rpm - 1 300 rpm, mikä parantaa liikkeellelähtöjä paikaltaan entisestään. Kaasuvaste on vielä välittömämpi. Nopeampien vaihteidenvaihdon lisäksi vaihteisto lisää myös dynamiikkaa myöhemmillä ylösvaihdoilla ja aikaisemmilla alasvaihdoilla. Lisää tarkkuutta: iskunvaimennuksen optimointi Parantunut ohjausvaste sekä sivuttaishallinta on saavutettu jäykemmillä etutukivarsien puslilla sekä kasvaneella etupyörien negatiivisella camber-kulmalla. Optimoitu progressiivinen ohjaus auttaa Audi S3:en ohjaustuntumaa entisestään. Varsinkin keskiasennossa ohjauskulmasta riippuvainen suhde on keskitetympi, mikä parantaa ohjattavuutta. Urheilullinen alusta on vakiona S3-malleissa, mikä laskee alustaa 15 mm A3:een verrattuna. Sama koskee lisävarusteena saatavaa mukautuvilla vaimentimilla varustettua alustavarianttia, joka on viritetty erityisesti Torque splitter -momentinjakajaa ja vastaavia Audi drive select -tiloja varten. Käytössä on myös uuden sukupolven elektroninen vakautusjärjestelmä. Pyöräselektiivistä vääntömomentin säätöä, joka jarruttaa selektiivisesti mutkan sisäpuolella olevia pyöriä hieman kaarreajon aikana, on myös kehitetty edelleen. Kaiken kaikkiaan alustan ohjausjärjestelmien viritys johtaa dynaamiseen ohjautumiseen ja ajokäyttäytymiseen. Ääritilanteissa parannettu käsiteltävyys kulkee käsi kädessä paremman vakauden kanssa. Enemmän hidastuvuutta: suuremmat jarrulevyt Lisääntynyt ajodynamiikka lisää myös vaatimuksia jarruille. Tästä syystä päivitetyt S3-mallit ovat varustettu suuremmilla tuuletetuilla etujarrulevyillä. 18 tuuman teräsjarru on nyt halkaisijaltaan 357 mm ja neljä mm paksummat (34 mm) kuin aikaisemmin. Myös edessä olevat kaksimäntäiset jarrusatulat ovat uudet. Ne parantavat entisestään jarrutustehoa, samoin kuin suuremmat jarrupalat ja levyjen suurempi kitkapinta, joiden ansiosta jarrujen kuormituskyky on huomattavasti aikaisempaa korkeampi. Lisää ilmettä: progressiivinen muotoilu Mallipäivityksen myötä Audi S3:n ulkonäkö on myös entistä urheilullisempi ja dynaamisempi. Kuusikulmaisessa, kehyksettömässä Singleframessa on uusi rakenne, joka on huomattavasti tasaisempi ja leveämpi. L-muotoiset designelementit korostavat säleikköä, joka yhdessä suurten, kulmikkaan sivuilmanottoaukkojen kanssa korostaa S3:n dynaamista luonnetta. Uusi puskuri tekee myös takaosasta dynaamisemman kuin koskaan. Singleframen L-muotoiset design elementit on tuotu myös mustaan takadiffuusoriin luoden yhtenäisen ja urheilullisen ilmeen myös takaosaan. S3:n lisävarusteinen, vieläkin urheilullisemman Sport-pakoputkiston neljä näyttävää ulostuloa viimeistelevät auton takaosan sekä entistäkin urheilullisemman äänimaailman. Auton progressiivista muotoilua korostavat entisestään uudet ilmeikkäät metallivärit, kuten District-vihreä, Ascari-sininen ja Progressive-punainen. Enemmän valikoimaa: jopa neljä erilaista päiväajovalokuviota Uudelleen suunnitellun Singleframen tapaan valot ovat huomattavasti litteämmät, mikä korostaa Audi S3:n leveyttä. Matrix LED -ajovalojen (vakiovaruste) digitaaliset päiväajovalot muodostavat 24 pikselin elementit on nyt järjestetty kolmeen riviin. Ensimmäistä kertaa A3-sarjan malleissa MMI-järjestelmän kautta on nyt mahdollista valita ja vaihtaa jopa neljän digitaalisen päiväajovalokuvion välillä. Tämä koskee myös kotiinpaluun/kotoa lähtemisen kuviota, jotka suunniteltiin yksilöllisesti jokaiselle valokuviolla. Takavalojen kuvio sekä kotiinpaluu/kotoa lähteminen -toiminto on myös uudelleen suunniteltu. Lisää karismaa: terävöitetty sisustus Auton sisäosaa on terävöitetty huomattavasti, jotta se sopii yhteen näyttävämmän ulkonäön kanssa. Sisätilat ovat saaneet paljon uudistuksia. Uudistunut vaihteenvalitsin, ilmastoinnin suuttimet, materiaalit, sisävalaistus kuin somistelistat ovat päivittyneet. Kaikki nämä elementit korostavat auton edistyksellistä luonnetta. Audi S3:n vakiovarusteinen LED-sisävalopaketti Plus sisältää aiempaa enemmän elegantteja tunnelmavalaistuselementtejä. Yksi uusi valodesign-elementti on etuovien valaistus, joka sisältää 300 erillistä valontuloa, joka luo upean tunnelman sisätiloihin (lisävaruste). Audi S3-mallien sisustuksessa on käytetty tummia värejä sekä hopeisia aksentteja. Musta kattoverhoilu, ruostumattomasta teräksestä valmistetut polkimet, alumiiniset kynnyslistat valaistulla S-logolla korostavat auton urheilullista luonnetta. Keinonahkaiset käsinojat ja 3-alueinen mukavuusilmastointi ovat vakiona. Urheilullinen ohjauspyörä tasaisella alaosalla sisältää uudet kromipinnoitetut vaihteenvalitsimet. Urheiluistuimet integroiduilla pääntuilla tarjoaa hyvän sivutuen. Uudet somistelistat, kuten Dinamica®-mikrokuitu ja tekninen kangas ovat myös saatavilla tuttujen alumiinisien kuin hiilikuidun lisäksi. Lisää toimintoja: sovellusten ja toimintojen integrointi tarpeen mukaan Audi S3 on digitaalinen ja tarjoaa paljon liitettävyyspalveluita. 10,1 tuuman kosketusnäytön lisäksi Audi virtuaalimittaristo ja induktiivinen älypuhelimen laturi ovat vakiona. Keskikonsolin kahden etuosan USB C -latausportin lisäksi takana on vakiona kaksi lisäporttia. Muita valinnaisia ominaisuuksia ovat MMI-navigointi plus, joka mahdollistaa myös pääsyn Audin sovelluskauppaan, jonka avulla kuljettaja voi käyttää monenlaisia sovelluksia suoraan auton näytöllä. Valitut sovellukset asennetaan suoraa S3:n MMI-infotainment-järjestelmään.

Metsä Group aloittaa puukuidusta valmistettujen Muoto™-pakkauksien uuden kehitysvaiheen

Metsä Group aloittaa esisuunnitteluprojektin, jonka tulosten perusteella yhtiö voi arvioida investointia ensimmäiseen kaupalliseen Muoto-tehtaaseen. Projekti toteutetaan rinnakkain lupaavia tuloksia saavuttaneen koetehdasvaiheen kanssa. Uusiutuvasta raaka-aineesta tehdyt ja kierrätettävät Muoto™-pakkaukset soveltuvat esimerkiksi noutoruualle, marjarasioiksi, pakkausalustoiksi tai yhdistelmäpakkauksiksi.  Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring on päättänyt aloittaa esisuunnitteluprojektin mahdollisesta ensimmäisestä Muoto™-pakkauksia tuottavasta kaupallisesta tehtaasta. Puupohjaiset Muoto-tuotteet ovat vaihtoehto muovista valmistetuille pakkauksille. Esisuunnittelu on tärkeä valmisteluvaihe, jonka jälkeen tehtaan suunnitteluun vaikuttavat tekijät on selvitetty ja Metsä Group voi harkita investointipäätöksen tekoa. Esisuunnittelun arvioidaan valmistuvan vuoden 2025 alussa. Esisuunnittelun tulosten ja pääosin Äänekosken ainutlaatuisella koetehtaalla tehtävän työn perusteella Metsä Group arvioi uuden liiketoiminnan aloittamisen ja sitä tukevan tehdasinvestoinnin mahdollisuutta. Metsä Group on jo päättänyt, että mahdollinen tehdas rakennettaisiin yhtiön Raumalla sijaitsevalle tehdasalueelle. “Matka ideasta teolliseen mittakaavaan on pitkä ja monivaiheinen. Päätös esisuunnitteluprojektin aloittamisesta on meille merkittävä virstanpylväs. Lisäkehitystä tarvitaan vielä monilla alueilla, mutta meillä on nyt riittävästi tietoa tämän keskeisen tehdassuunnitteluvaiheen käynnistämiseen. Muoto-hanke on edennyt tähän pisteeseen hyvin nopeasti, kun otetaan huomioon, että aloitimme hankkeen lähes nollasta vuonna 2020. Haluan osoittaa suuret kiitokset hanketiimille sekä pääkumppanillemme Valmetille”, sanoo Niklas von Weymarn, Metsä Springin toimitusjohtaja. Muoto-tuotteiden valmistuksessa käytetty teknologia muuntaa märän kuitumassan kolmiulotteisiksi pakkauksiksi ilman välivaiheita. Muoto-tuotteet voidaan helposti muovata erilaisiin muotoihin, ja ne ovat kevyitä, kestäviä ja kierrätettäviä ja sellaisenaan valmiita loppuasiakkaille toimitettaviksi. Ensimmäiset massatuotantoon valmiit käyttökohteet ovat todennäköisesti kevyitä noutoruoka- ja lounaspakkauksia, marjarasioita, pakkausalustoja ja yhdistelmäpakkauksia. Lopulliset päätökset Muoto-tuotevalikoimasta tehdään, kun EU:n pakkaus- ja pakkausjäteasetus on valmistunut.    Aiemmin tänä vuonna Metsä Spring nimitti esisuunnitteluhankkeen johtajaksi Veli-Pekka Kyllösen. Hänen tiiminsä tulee koostumaan 5–10 asiantuntijasta, joiden rekrytointi on parhaillaan käynnissä.Kuvat medialle 

Alisa Pankki ja PURO Finance ovat sopineet yhdistymisestä

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA ALUEELLA TAI SELLAISELLE ALUEELLE, JOSSA SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNTÖJEN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI LISÄDOKUMENTTIEN LAATIMISTA TAI REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISTEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA KOHDASSA "TÄRKEITÄ TIETOJA".  Alisa Pankki Oyj:n (”Alisa Pankki”) hallitus ja PURO Finance Oy:n (”PURO Finance”) osakkeenomistajat ovat sopineet yhtiöiden yhdistymisestä osakevaihdolla, jonka toteutuessa Alisa Pankki hankkii PURO Financen sen nykyisiltä omistajilta (jäljempänä ” Yhdistyminen” tai ” Yritysjärjestely”). YHDISTYMINEN LYHYESTI · Alisa Pankin ja PURO Financen yhdistymisen myötä markkinoille syntyy PK-yritysten digitaalisten pankki- ja rahoituspalveluiden edelläkävijä.  · Yritysjärjestelyn arvioidaan tuottavan merkittävät lyhyen ja keskipitkän aikavälin synergiat parantaen erityisesti Alisa Pankin kannattavuutta ja kasvumahdollisuuksia. · Yhdistyminen toteutetaan osakevaihtona, jonka toteuttamisen jälkeen PURO Financen nykyiset osakkeenomistajat tulevat omistamaan noin 40 prosenttia ja Alisa Pankin nykyiset osakkeenomistajat noin 60 prosenttia Alisa Pankin osakkeista. · Yhdistyminen pyritään toteuttamaan toukokuun 2024 aikana. Yhdistyminen on ehdollinen muun muassa Alisa Pankin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle sekä muille tavanomaisille ennakkoehdoille.  · Alisa Pankin osakkeenomistajat Evli Oyj, Taaleri Oyj, TN Ventures Oy, Oy Scripo Ab ja Oy T&T Nordcap Ab, jotka omistavat yhteensä noin 51 prosenttia osakkeista, ovat sitoutuneet äänestämään Alisa Pankin ylimääräisessä yhtiökokouksessa Yhdistymisen toteuttamisen puolesta. · Alisa Pankki määrittelee tarkemmat keskipitkän aikavälin tavoitteet sekä tulosohjeistuksen vuodelle 2024 Yhdistymisen toteutumisen myötä arviolta kesäkuussa 2024.   YHDISTYMISEN TAUSTA Alisa Pankki keskittyy jatkossa liiketoimintastrategiassaan ensisijaisesti pienten ja keskisuurten yritysten (”PK-yritysten”) digitaalisiin pankki- ja rahoituspalveluihin. Yhdistyminen tukee tätä strategista siirtymää.  PURO Finance on laskurahoitukseen erikoistunut fintech-yhtiö, jonka liiketoimintamalli perustuu edistykselliseen teknologiaan ja tiiviisti taloushallinnon palveluntarjoajien ja muiden kumppanien järjestelmiin integroituihin palveluihin. Yhtiöt näkevät, että markkinoilla on selkeä tarve PK-yritysten sujuville ja tehokkaille pankki- ja rahoituspalveluille. Yhdessä yhtiöt pystyvät tarjoamaan PK-yrityksille palvelukokonaisuuden, jossa yhdistyvät edistykselliset ja sujuvat digitaaliset pankkipalvelut, joustava asiakaspalvelu sekä tehokkaat ja monipuoliset rahoitusratkaisut tiiviisti integroituna taloushallinnon palveluntarjoajien järjestelmiin. ”Yhdistyminen PURO Financen kanssa tukee Alisa Pankin keskittymistä PK-yritysten digitaalisiin pankki- ja rahoituspalveluihin. PK-yritykset kokevat perinteisten pankkien tarjoamat pankkipalvelut kankeiksi ja etenkin rahoituksen saannin hankalaksi. Markkinoilla on tilaa joustavalle, asiakaslähtöiselle ja digitaaliselle PK-yritysten palvelemiseen keskittyvälle pankille. Yhdistyminen tuottaa merkittävät lyhyen ja keskipitkän aikavälin synergiat parantaen erityisesti Alisa Pankin kannattavuutta ja kasvua. Järjestely kasvattaa merkittävästi asiakaspotentiaaliamme ja tukee strategiaamme integroitujen pankkipalveluiden tarjoamisesta taloushallinnon toimijoiden ja muiden kumppanien kanavissa. Lisäksi järjestely vahvistaa Alisa Pankin pääomarakennetta, pääoman tehokkaampaa allokointia sekä tukee omistaja-arvon kehitystä”, toteaa Alisa Pankin vt. toimitusjohtaja Juha Saari.  ”PURO Financen voimakkaan kasvun ytimessä on ollut teknologinen edelläkävijyys PK-yritysten laskurahoituspalveluissa ja tehokas jakelumalli palveluun integroitujen kumppanuuksien kanssa. Yhdistyminen Alisa Pankin kanssa mahdollistaa tämän teknologisen osaamisen skaalaamisen leveämmillä hartioilla. Pystymme tarjoamaan kumppanuuskanavissamme laajempaa pankki- ja rahoituspalveluiden valikoimaa myös isommille asiakkuuksille. Alentuneet rahoituskustannukset parantavat välittömästi liiketoimintamme kannattavuutta merkittävästi. Yhdessä Alisa Pankin ja kumppaneidemme kanssa pystymme luomaan PK-yrityksille ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden pankki- ja rahoituspalveluissa”, toteaa PURO Financen toimitusjohtaja Junno Roine. YHDISTYMISEN AVAINAJURIT Alisa Pankin ja PURO Financen Yhdistymisen avainajureina toimivat:  · pääomatehokas kasvu; · asiakasmäärän kasvu; · teknologinen edelläkävijyys; ja · vahvat synergiat.  Pääomatehokas kasvu Yhdistyminen mahdollistaa pääomatehokkaan ja kannattavan kasvun kiihdyttämisen yritysrahoituksessa sekä BaaS-liiketoimintaan liittyvien pääomaa sitomattomien tuottojen kasvun. Pääoman allokointi tehostuu antolainauksen suuntautuessa kannattavampaan yritysluotonantoon, painottuen laskurahoitukseen. Lisäksi Yhdistymisen yhteydessä Alisa Pankin vakavaraisuus vahvistuu omien varojen kasvaessa noin 4 miljoonalla eurolla. Asiakasmäärän kasvu Yhdistyminen vahvistaa Alisa Pankin BaaS-strategiaa (Banking-as-a-Service), jossa pankki- ja rahoituspalveluita tarjotaan integroidusti niissä kanavissa, joissa asiakkaat päivittäin asioivat. Esimerkkejä Alisa Pankin BaaS-integraatioista ovat pankki- ja rahoituspalveluiden integrointi osaksi taloushallinnon palveluntarjoajien järjestelmiä, pankkitilien integrointi varainhoitajien palveluihin ja talletusvertailuportaaleihin sekä rahoituspalvelujen integrointi verkkokauppojen maksutavaksi.  Yhdistymisen myötä Alisa Pankki pyrkii laajentamaan kokonaisvaltaisia BaaS-palveluitaan myös PURO Financen nykyisiin kumppanuuksiin, kuten Accountor Finago Oy (”Accountor”). PURO Finance ja Accountor ovat sopineet PURO Financen nykyisten rahoituspalveluiden jatkosta osana Accountorin tarjoamaa rahoituspalvelukokonaisuutta muun muassa Procountor-asiakkaille. Lisäksi Alisa Pankki ja Accountor ovat sopineet integroitujen pankkipalveluiden lanseeraamisesta Accountorin asiakkaille ja tulevat käynnistämään selvityksen yhteistyöstä myös muiden rahoituspalvelujen osalta Yhdistymisen toteuduttua. Jatkossa Alisa Pankki tulee tavoittelemaan uusia merkittäviä BaaS-kumppanuuksia sekä kotimaassa että ulkomailla ja näin kasvattamaan asiakaspotentiaaliaan PK-yrityssegmentissä.  Teknologinen edelläkävijyys Molempien yhtiöiden strategian keskiössä on teknologian hyödyntäminen ja digitaalinen palvelumalli, mikä mahdollistaa korkean operatiivisen tehokkuuden ja liiketoiminnan skaalautumisen.  PURO Financen edistyksellinen teknologia mahdollistaa erittäin korkean automaatioasteen rahoitusprosesseissa, ja näin laskurahoituspalveluiden tarjoamisen kustannustehokkaasti myös pienemmille yrityksille. Lisäksi PURO Financen teknologia mahdollistaa taloushallinnon datan reaaliaikaisen hyödyntämisen luottoriskinhallinnassa, minkä odotetaan pienentävän luottotappioiden todennäköisyyttä.  Vahvat synergiat Yhdistymisen keskeisinä ajureina ovat arvioidut vahvat synergiat sekä tuotto- että kulupuolella.  Tuottopuolen odotetut synergiat perustuvat pääosin ristiinmyyntimahdollisuuksiin, kasvavaan asiakasmäärään ja parantuneeseen kilpailukykyyn. Alisa Pankin pankki- ja rahoituspalveluita pystytään tarjoamaan PURO Financen olemassa oleville asiakkaille ja PURO Financen kumppanuuksien asiakaskannalle. Toisaalta PURO Financen kilpailukyvyn odotetaan vahvistuvan merkittävästi alentuvien rahoituskustannusten ansiosta, mikä mahdollistaa PURO Financen laskurahoituspalvelun laajentamisen PURO Financen asiakaskanavissa myös isompiin asiakkuuksiin.  Yhdistyminen luo välittömästi merkittävät rahoitussynergiat, kun PURO Financen vieraan pääoman rahoitus on tarkoitus korvata Alisa Pankin pääosin talletusvaroihin perustuvalla rahoituksella. Tämän ansiosta PURO Financen rahoituskustannusten arvioidaan laskevan noin viidellä prosenttiyksiköllä vastaten PURO Financen vuoden 2023 rahoituskannalla noin 1,3 miljoonan euron vuotuista kustannussäästöä.  Kulupuolen synergioita odotetaan saavutettavan päällekkäisten operatiivisten kustannusten karsimisesta, toiminnan tehostamisesta yhtiöiden ottaessa käyttöön molempien osapuolten parhaita käytäntöjä ja tehostuneen luottoriskinhallinnan kautta luottotappioiden todennäköisyyden pienentymisenä. Synergiaedut vahvistavat Alisa Pankin keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja mukaan lukien välittömästi parantuva osakekohtainen tulos (EPS), parempi oman pääoman tuotto (ROE) sekä parantunut kulu-tuotto-suhde (CIR). TAVOITELTUUN OMAN PÄÄOMAN TUOTTOON KESKEISESTI VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Vuosina 2024–2026 Alisa Pankin ja PURO Financen yhdistyvät liiketoiminnat (”Yhdistynyt Liiketoiminta”) tavoittelee yli 25 prosentin vuosittaista yritysluottokannan kasvua. Yhdistyneen Liiketoiminnan yritysluottokannan bruttotuoton arvioidaan olevan noin 15–17 prosenttia ja nettoluottotappioiden noin 1,5–2,5 prosenttia. Arvio perustuu molempien yhtiöiden nykyisen liiketoiminnan historiallisiin bruttotuotto- ja luottotappiotasoihin yritysrahoitusliiketoiminnassa. Vastaavasti rahoituksen nettokustannuksen arvioidaan olevan keskimäärin noin 1–2 prosenttia vuosina 2024–2026, mikä pohjautuu markkinoiden konsensusennusteeseen korkotason kehityksestä sisältäen likvideille varoille saatavan korkotuoton. Näin ollen Yhdistyneen Liiketoiminnan riskikorjatun korkokatteen arvioidaan olevan noin 10,5–14,5 prosenttia. Tavoitellun kasvun ei odoteta edellyttävän merkittäviä investointikustannuksia tai merkittävää kiinteiden kulujen kasvattamista.  Perustuen edellisiin kasvutavoitteisiin ja arvioihin Alisa Pankki tavoittelee vuoteen 2026 mennessä yli 15 prosentin vuosittaista oman pääoman tuottoa.  Alisa Pankki määrittelee tarkemmat keskipitkän aikavälin tavoitteet sekä ohjeistuksen vuodelle 2024 Yhdistymisen toteutumisen jälkeen arviolta kesäkuussa 2024. YHDISTYMISEN EHDOT LYHYESTI Yhdistymissopimuksen mukaan Alisa Pankki hankkii PURO Financen sen nykyisiltä osakkeenomistajilta kauppahinnalla, joka koostuu 58 878 721:sta uudesta liikkeelle laskettavasta Alisa Pankin osakkeesta (”Vastikeosakkeet”). Ennen Yhdistymistä molemmat yhtiöt jatkavat liiketoimintansa erillisinä yhtiöinä. Yritysjärjestelyn toteutumisen jälkeen Alisa Pankki jatkaa konsernin emoyhtiönä ja PURO Financesta tulee ensi vaiheessa sen tytäryhtiö. PURO Financen nykyiset osakkeenomistajat omistavat noin 40 prosenttia ja Alisa Pankin nykyiset osakkeenomistajat noin 60 prosenttia Alisa Pankin osakkeista Yritysjärjestelyn toteutumisen jälkeen. PURO Financen nykyisille osakkeenomistajille annettavien Vastikeosakkeiden arvo on yhteensä noin 10,4 miljoonaa euroa (laskettuna Alisa Pankin osakkeen Yritysjärjestelyn julkistamista edeltävän kaupankäyntipäivän päätöskurssin (0,177 euroa) perusteella).  PURO Financen suurimmat osakkeenomistajat Kempinvest Oy, Mika Laine (määräysvaltayhtiöidensä kautta) sekä tietyt PURO Financen johtoon kuuluvat osakkeenomistajat ovat sitoutuneet Vastikeosakkeita koskevaan luovutusrajoitukseen Yhdistymisen yhteydessä. Luovutusrajoitus on voimassa 180 päivää Vastikeosakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta. Lisäksi Alisa Pankin suurimmat osakkeenomistajat Evli Oyj ja Taaleri Oyj sekä tietyt Alisa Pankin johtoon kuuluvat henkilöt ovat sitoutuneet heidän nykyisen Alisa Pankin osakkeenomistuksen osalta luovutusrajoitukseen, joka on voimassa yhdistymissopimuksen allekirjoittamisesta lähtien ja päättyy 180 päivää Vastikeosakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta. AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO Yritysjärjestelyn toteuttaminen on ehdollinen sille, että Alisa Pankin yhtiökokous päättää hyväksyä Yhdistymisen ja valtuuttaa Alisa Pankin hallituksen päättämään Vastikeosakkeiden suunnatusta antamisesta PURO Financen osakkeenomistajille sekä muille tavanomaisille ehdoille. Alisa Pankin hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään hallituksen valtuuttamisesta yhtiön uusien osakkeiden liikkeeseen laskemiseksi, jotta Yritysjärjestely voidaan toteuttaa. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään toukokuussa. Osapuolten tavoitteena on toteuttaa Yritysjärjestely mahdollisimman nopeasti ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnän jälkeen, arviolta toukokuun 2024 loppuun mennessä. Alisa Pankki tulee hakemaan Vastikeosakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla mahdollisimman nopeasti Yritysjärjestelyn toteutumisen jälkeen ja Vastikeosakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan toukokuun 2024 loppuun mennessä. HALLINTO Keskusteltuaan Alisa Pankin ja PURO Financen kahden suurimman osakkeenomistajan kanssa, Alisa Pankin osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee ehdottamaan ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Alisa Pankin hallitukseen valitaan uusiksi jäseniksi Sampsa Laine ja Jukka Salonen. Nykyisistä hallituksen jäsenistä ehdotetaan jatkavan Sami Honkonen, Johanna Lamminen, Markku Pohjola ja Tero Weckroth. Lisäksi hallituksen puheenjohtajana ehdotetaan jatkavan Markku Pohjola ja varapuheenjohtajana Johanna Lamminen.  Uusien ehdotettujen hallitusjäsenten Sampsa Laineen ja Jukka Salosen valinta on ehdollinen tavanomaiselle viranomaisen suorittamalle sopivuus- ja luotettavuusarvioinnille. Yhdistymisen toteuttamisen jälkeen on tarkoitus nimittää uusi johtoryhmä Alisa Pankille. OSAKKEENOMISTAJIEN TUKI Evli Oyj, Taaleri Oyj, TN Ventures Oy, Oy Scripo Ab ja Oy T&T Nordcap Ab, jotka omistavat yhteensä noin 51 %:ia Alisa Pankin osakkeista, ovat sitoutuneet osallistumaan Alisa Pankin ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestämään siellä hallituksen ehdotusten puolesta, mukaan lukien hallituksen valtuuttaminen päättämään Vastikeosakkeiden antamisesta.  YHTEENVETO PURO FINANCESTA PURO Finance on suomalainen PK-yritysten laskurahoitukseen erikoistunut fintech-yhtiö. PURO Finance tarjoaa yhdessä kumppaniensa kanssa luotettavan ja vaivattoman laskusaatavien rahoituspalvelun, joka yhdistää asiakkaiden laskutuksen, rahoituksen, luottovakuutuksen, perinnän ja kirjanpidon sujuvaksi kokonaisuudeksi. PURO Financen liiketoiminta pohjautuu yhtiön itsensä kehittämään edistykselliseen teknologiaan, joka mahdollistaa integraatiot jakelukumppanien järjestelmiin, korkean automaatioasteen ja reaaliaikaiseen taloushallinnon dataan pohjautuvan luottoriskienhallinnan. PURO Financen teknologian ansiosta palvelu sopii kaiken kokoisille yrityksille ja palvelun käyttöönotto on nopeaa ja vaivatonta. PURO Financen rahoituspalveluita tarjotaan useammalla brändinimellä mukaan lukien Procountor Kassaturva, Isolta Kassaturva, Ecom Kassaturva, POP Pankin Laskuraha ja PURO Financen Laskurahoitus.  PURO Financen tämän hetken suurin osakkeenomistaja on Accountor Finago Oy, joka Yritysjärjestelyn jälkeen tulee olemaan Yhdistyneen Liiketoiminnan merkittävä yhteistyökumppani. PURO Financessa toteutetaan ennen Yritysjärjestelyä sisäinen omistusjärjestely, jossa Accountor Finago Oy myy osakeomistuksensa Kempinvest Oy:lle sekä tietyille muille PURO Financen nykyiselle osakkeenomistajille, jonka jälkeen PURO Financen merkittävimmät osakkeenomistajat ovat PURO Financen nykyiset johtoryhmän jäsenet ja henkilökunta, Kempinvest Oy, Mika Laine (itse sekä määräysvaltayhtiöidensä kautta), Heikki Vaiste, Mininvest Oy sekä Veikko Laine Oy. Yhdistymisen jälkeen PURO Financen nykyiset johtoryhmän jäsenet ja henkilökunta omistaisivat yhteensä noin 9,1 %, Kempinvest Oy noin 9,1 %, Mika Laine ja hänen määräysvaltayhtiönsä yhteensä noin 6,6 %, Heikki Vaiste noin 5,6 %, Mininvest Oy noin 4,7 % ja Veikko Laine Oy noin 3,1 % Alisa Pankin osakkeista. ERÄITÄ ALUSTAVIA TALOUDELLISIA TIETOJA Alla esitetyt eräät alustavat taloudelliset tiedot perustuvat Alisa Pankin IFRS:n mukaisesti laadittuun tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta ja PURO Finance Oy:n Suomen kirjanpitokäytännön mukaisesti laadittuun tilintarkastettuun tilinpäätökseen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiöiden tilinpäätösluvut on laadittu keskenään eri periaatteilla, eikä PURO Financen lukuihin ole tehty IFRS-oikaisuja. PURO Financen tuloslaskelmatiedot on esitetty Finanssivalvonnan luottolaitosten taloudelliselle raportoinnille asettamien määräyksien ja ohjeiden mukaisella tuloslaskelmakaavalla.  Tuloslaskelma 2023 (t€) Alisa Pankki PURO Finance IFRS FASKorkotuotot 20 071 5 858Korkokulut -5 314 -1 821Korkokate 14 757 4 037Nettopalkkiotuotot 1 785 -889Liiketoiminnan muut tuotot 158 0Liiketoiminnan tuotot yhteensä 16 701 3 147Henkilöstö- ja hallintokulut -9 994 -1 964Poistot ja arvonalentumiset -831 -88Liiketoiminnan muut kulut -572 -106Liiketoiminnan kulut -11 398 -2 158Luottotappiot -4 999 -413Tulos ennen veroja 303 577 NEUVONANTAJAT Alisa Pankin taloudellisena neuvonantajana toimii Evli Corporate Finance ja oikeudellisena neuvonantajana EY Law Finland. PURO Financen taloudellisena neuvonantajana toimii Taaleri Kapitaali ja oikeudellisena neuvonantajana Dottir Asianajotoimisto Oy. Yritysjärjestelyn viestinnällisenä neuvonantajana toimii IR Partners Oy.  MEDIA- JA SIJOITTAJATILAISUUS Alisa Pankki järjestää lehdistö- ja sijoittajatilaisuuden tänään 10.4.2024 klo 13:00, jossa esitellään Yritysjärjestelyä. Suomenkielistä tilaisuutta voi seurata osoitteessa: https://alisapankki.videosync.fi/tiedotustilaisuus-10042024. Tilaisuuden esitys tullaan julkaisemaan Alisa Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.alisapankki.fi/pankki/raportit-ja-esitykset. ALISA PANKKI OYJ Hallitus Lisätiedot Juha Saari, vt. toimitusjohtaja, Alisa Pankki Oyjjuha.saari@alisapankki.fipuh. +358 40 6720 595 Tietoja Alisa Pankista Alisa Pankki Oyj on suomalainen sujuvamman arjen digitaalinen pankki. Palvelemme sekä yksityishenkilöitä, PK-yrityksiä että talletusvaroilleen kilpailukykyistä korkotuottoa  hakevia säästäjiä mutkattomasti, selkeästi ja vastuullisesti. Alisa Pankki Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla (ALISA) ja sillä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa. www.alisapankki.fi  Tietoja PURO Financesta PURO Finance on suomalainen PK-yritysten laskurahoitukseen erikoistunut fintech-yhtiö. PURO Finance tarjoaa yhdessä kumppaniensa kanssa luotettavan ja vaivattoman laskusaatavien rahoituspalvelun, joka yhdistää asiakkaiden laskutuksen, rahoituksen, luottovakuutuksen, perinnän ja kirjanpidon sujuvaksi kokonaisuudeksi. PUROn rahoitustuotteita myydään useammalla brändinimellä mukaan lukien Procountor Kassaturva, Isolta Kassaturva, Ecom Kassaturva, POP Pankin Laskuraha ja PURO Financen Laskurahoitus. TÄRKEITÄ TIETOJA Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden ostamiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, nojalla. Alisa Pankin tarkoitus ei ole rekisteröidä arvopapereita Yhdysvalloissa tai tarjota arvopapereita Yhdysvalloissa. Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia. Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa ((EU) 2017/1129) tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen. Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä, eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai epäsuoria takeita, vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta, eikä näihin tule luottaa. Alisa Pankin tai mikään tämän lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksella tai muutoin aiheutetusta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Alisa Pankista, tämän tytäryhtiöistä, arvopapereista ja järjestelystä, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit. Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Alisa Pankkiin, PURO Financeen, järjestelyyn tai Alisa Pankin ja PURO Financen liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevia lausumia on esitetty useissa tämän tiedotteen kohdissa, kuten kohdissa, jotka sisältävät tietoa Yhdistyneen Liiketoiminnan tulevasta tuloksesta, suunnitelmista ja odotuksista, sisältäen sen strategiset suunnitelmat ja suunnitelmat liittyen kasvuun ja kannattavuuteen, sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Sijoittajien ei tule luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhdistyneen Liiketoiminnan todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Alisa Pankki tai mikään tämän lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin vastaamaan tämän tiedotteen päivämäärän jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita. Tämä tiedote sisältää Alisa Pankin laatimia lukuisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita synergiaeduista, joita järjestelyllä ja Alisa Pankin ja PURO Financen liiketoimintojen yhdistämisellä odotetaan saavutettavan, sekä arvioita järjestelystä aiheutuvista kustannuksista. Tällaiset arviot kuvaavat järjestelystä ja Alisa Pankin ja PURO Financen liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden vaikutuksia Yhdistyneen Liiketoiminnan liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Arvioituihin synergiaetuihin ja niihin liittyviin yhdistymiskustannuksiin liittyvät oletukset ovat luontaisesti epävarmoja ja alttiita lukuisille merkittäville liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyville riskeille ja epävarmuustekijöille, jotka voivat aiheuttaa sen, että järjestelystä ja Alisa Pankin ja PURO Financen liiketoimintojen yhdistämisestä johtuvat mahdolliset todelliset synergiaedut ja niihin liittyvät yhdistymiskustannukset poikkeavat olennaisesti tässä tiedotteessa esitetyistä arvioista. Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia, ellei toisin ole mainittu. Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että Yhdistyminen toteutuu tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan.

NCC toteuttaa Vantaan uuden oikeustalon Tikkurilaan

Vantaan uusi oikeustalo rakennetaan Vantaan Kielotielle Tikkurilaan. Uusi oikeustalo koostuu peruskorjattavasta, osin kulttuuri- sekä rakennushistoriallisesti arvokkaasta rakennuksesta sekä laajennuksesta, joka sijoittuu osittain purettavan poliisitalon paikalle. Hankkeen toteutussuunnittelu ja rakentaminen toteutetaan allianssihankemallilla, jolloin yhteistoiminnalla haetaan hyötyjä sekä tekniseen suunnitteluun että kustannusten optimointiin. – Allianssimalli takaa tässäkin rakennushankkeessa sen, että hanketta kehitetään yhdessä koko hankeryhmän kanssa koko projektin ajan, jolloin aikanaan valmistuva rakennus täyttää varmasti käyttäjien tarpeet mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. Allianssimallissa kaikki osapuolet pystyvät tuomaan hankkeen parhaaksi kulloiseenkin vaiheeseen ja tehtävään oman organisaationsa parhaat taidot ja resurssit, sanoo NCC:n maajohtaja Kati Tauriainen. Oikeustaloon tulevat tilat Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden, Syyttäjälaitoksen, Ulosottolaitoksen ja Edunvalvonta- ja oikeusaputoimiston käyttöön. Uudisosaan sijoittuu toimistotiloja ja yhteinen asiakaspalvelualue. Istuntosalit, joita on yhteensä 20 kappaletta, suunnitellaan peruskorjattavalle alueelle, ja niissä hyödynnetään olemassa olevia istuntosaleja. Kaikki salit varustetaan uusilla laitteilla ja järjestelmillä, jolloin päästään täysimääräisesti hyödyntämään sähköisiä oikeudenkäyntiprosesseja. – Tämä on merkittävä askel kohti Vantaan oikeustalon uudistumista. Olemme valinneet urakoitsijakumppaniksemme luotettavan toimijan, jonka kanssa voimme yhdessä toteuttaa tämän vaativan hankkeen suunnitelmien mukaisesti. Uudistetun oikeustalon myötä tavoitteemme on tarjota entistä toimivammat ja nykyaikaisemmat tilat oikeuslaitoksen eri toimijoille, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamisjohtaja Jonni Laitto. Vantaan oikeus- ja poliisitalon on suunnitellut arkkitehti Kaarlo Leppänen, joka on suunnitellut myös esimerkiksi Pasilan kirjaston ja Forumin kauppakeskuksen Helsingissä. Kohde valmistui vuonna 1989 ja ensimmäinen laajennusosa vuonna 1995. Vuonna 2002 valmistuneet viimeisimmät laajennukset on suunnitellut Kaarlo Leppäsen poika, arkkitehti Kari Leppänen. Vantaan poliisi ja käräjäoikeus ovat siirtyneet vanhoista tiloista pois jo aiemmin ja kiinteistössä edelleen toimiva poliisivankila muuttaa uusiin tiloihin Vantaan Jokiniemeen huhtikuun aikana. Rakentaminen aloitetaan tänä keväänä. Peruskorjauksen ja uudisrakennusosan on tarkoitus valmistua keväällä 2026. Hanke on arvoltaan noin 40 miljoonaa euroa ja se kirjataan NCC:n liiketoiminta-alue Building Nordicsin tilauskantaan toisen kvartaalin aikana. Lisätietoja:Jarkko Heinonen, toimialajohtaja, NCC Building Nordics, p. 040 660 4051, jarkko.heinonen@ncc.fiKati Jokelainen, asiakkuusryhmän päällikkö, Senaatti-kiinteistöt, p. 040 775 4566, kati.jokelainen@senaatti.fi   Jonni Laitto, rakennuttamisjohtaja, Senaatti-kiinteistöt, p. 050 533 7025, jonni.laitto@senaatti.fi (maarit.liukko@senaatti.fi)Merja Alastalo, viestintäjohtaja, NCC, p. 050 316 5887, merja.alastalo@ncc.fi NCC on johtavia rakennusalan yrityksiä Pohjoismaissa. Hallitsemme monimutkaiset rakennusprosessit ja rakentamisen kautta vaikutamme myönteisesti asiakkaisiimme ja yhteiskuntaan. Konsernimme toimialoja ovat rakennus- ja infrastruktuurihankkeet, asfaltin ja kiviainesten tuotanto sekä kiinteistökehitys. Vuonna 2022 NCC:n liikevaihto oli noin 54 miljardia Ruotsin kruunua ja työntekijöitä oli 12 500. NCC:n osake on noteerattu Tukholman pörssissä.

Laulujoutsen käsittelee valtion talouden suhdetta ihmisarvoon

Kuva: Tuomo Manninen Merirosvoseikkailu ihmisarvosta ja taloudesta Laulujoutsen on näytelmäkirjailija-ohjaaja Juha Mustanojan kirjoittama ja ohjaama merirosvospektaakkeli. Esitys tarjoaa katsojalle runsaasti musiikkia, räiskettä ja räminää, mutta kohotetun realismin keinoin se tuuppaa katsojan pohtimaan valtion tekemien talouspäätösten suhdetta ihmisarvoon. Näytelmä sijoittuu 1600-luvulle Suomen Turkuun, jossa köyhyys on ratkaistu hirttämällä köyhät. Sama kohtalo on luvassa taiteilijoille. Tyrmään säilötyt Aurinkoteatterin artistit päättävät paeta merille, tarkoituksenaan haalia niin paljon rikkauksia, että heidät toivotetaan hurraa-huudoin takaisin Suomeen. Luvassa on kaikki katastrofin ainekset sisältävä seikkailu, jossa seilataan ympäri maailman merien ja eri talousjärjestelmien. Laulujoutsen on yhtä aikaa hauska, ilkeä ja mustan huumorin värittämä. “Budjettipäätöksissään hallitus asettaa valtion vastuulla olevat yhteiskunnan toimet puntariin ja määrittelee niiden tärkeysjärjestyksen. Hallituksen arvovalinnat vaikuttavat siis suoraan ihmisryhmien toimintaedellytyksiin, ja siten joko kasvattavat tai vähentävät ihmisten keskinäistä tasa-arvoa”, Mustanoja sanoo. Yhteiskuntakritiikkiä ja mustaa huumoria Mustanoja käsittelee näytelmissään poliittisia ja yhteiskuntakriittisiä aiheita. Temaattisesti niitä yhdistää yhteiskunnan eriarvoistumista ja elitisoitumista tarkasteleva aihepiiri. Tyylillisesti Mustanojan hyödyntää usein kohotettua todellisuutta sekä mustaa huumoria. Laulujoutsen on kolmas osa esityssarjasta, jonka aiemmat teokset ovat olleet Thalia-palkittu Maa-Tuska (2015) sekä Kansallisteatterissa kantaesitetty Atlantis (2018). Kaikki esityssarjan teokset käsittelevät yhteiskunnallista aiheita, kuten koulutusta ja hyvinvointiyhteiskuntaa. Laulujoutsen on Aurinkoteatterin ja Kansallisteatterin yhteistuotanto. Kantaesitys Suurella näyttämöllä 17.4.2024 Työryhmä Rooleissa Milka Ahlroth, Sanna Hietala, Paul Holländer, Niklas Häggblom, Miko Kivinen, Matti Leino, Petri Manninen, Volter Putro, Antti L. J. Pääkkönen, Nora Raikamo, Marja Salo ja Sonja Silvander-Valo Ohjaus ja käsikirjoitus Juha Mustanoja Lavastussuunnittelu Anne Karttunen Pukusuunnittelu Noora Salmi Musiikki Juuso Voltti Valosuunnittelu Max Wickström Äänisuunnittelu Maura Korhonen Videosuunnittelu Rasmus Vuori Naamioinnin suunnittelu Kaija Heijari Zombit Heini Maaranen Tarpeiston suunnittelu ja toteutus Sanna Sucksdorff 3D animointi/tuotantoassistentti Hanna Lehtinen Tehostekonsultointi Mats Hästbacka Tuottaja (Universum/Aurinkoteatteri) Markus Alanen Taiteellinen vastaava Leea Klemola

Tallink Silja Linen suositut kuplivat viiniristeilyt saavat jatkoa

Vuoden 2024 aikana järjestetään yhteensä neljä erilaista ja eri teemaista kuplivaa viiniristeilyä. Risteilyn aikana laivan kokousosastolla järjestetään viinimessut, jossa pääsee maistelemaan kymmeniä erilaisia kuplivia juomia maistelukupongeilla. Menomatkan iltana on mahdollisuus osallistua 4-ruokalajin samppanjaillalliselle. ”Seuraava kupliva viiniristeily järjestetään 19.–20.4.2024 Baltic Princessillä. Huhtikuun risteilyllä on mahdollista päästä tutustumaan upeisiin samppanjoihin kuten Cristal, Pol Roger, Bollinger Grande Annee, Laurent-Perrier, Billecart-Salmon, Boizel ja Taittinger. Lisäksi Charles Heidsieck samppanjatalo esittelee oman erikoisuutensa Champagne Charlien,” iloitsee Tallink Gruppin Wine & Champagne Category Manager Annamari Nikkel. ”Syksyn ensimmäinen kupliva viiniristeily toteutetaan 6.–7.9.2024 Baltic Princessillä. Tämän jälkeen risteilyt viedään Helsinki-Tukholma-reitille, jossa toteutetaan ensimmäinen kupliva viiniristeily 8.–10.11.2024 Silja Symphonyllä. Vuoden lopussa joulukuussa on lisäksi tiedossa ensimmäinen Draft & Craft -risteily Silja Symphonyllä”, Nikkel kertoo. Risteilyt ovat olleet erittäin suosittuja ja erityisesti niillä järjestetty eritysohjelma on saanut runsaasti positiivista palautetta. Risteilyn paluupäivänä järjestetään useita eri Master Class -luentoja. Luennot sopivat sekä kokeneille että aloitteleville samppanja- ja kuohuviiniharrastajille. Risteilyllä on mahdollista osallistua kahdelle luennolle. Master Class -luennoilla maistetaan 5–6 samppanjaa tai kuohuviiniä. Viinimessuille osallistuvilla matkustajilla on koko matkan ajan käytössään laadukas Gastrolinkin maistelulasi, joissa on upea Bubble Cruise -logo. Pääsylipun hintaan sisältyy maistelulasi ja tervetulopussi, joka sisältää Kupliva viiniristeilyesitteen, kaulanauhan ja messupassin, kynän sekä 15 kpl maistelukuponkeja. Lisätietoa kuplivista viiniristeilyistä hintoineen: https://fi.tallink.com/viiniristeilyt Lisätietoa medialla antaa: Tallink Silja Oy, viestintäjohtaja Marika Nöjd, 0400 207 704, marika.nojd@tallinksilja.com

Punkit ovat taas liikkeellä – suojaa lemmikkisi punkkien levittämiltä sairauksilta

Punkkeja esiintyy useimmiten huhtikuusta marraskuuhun, mutta leutoina talvina niitä voi esiintyä läpi vuoden. Punkit eivät ole siis ainoastaan keskikesän riesa. Lemmikille kannattaa antaa punkkikarkote jo varhain keväällä, heti lämpötilan noustessa yli +5 asteen, ja jatkaa suojaa pitkälle syksyyn saakka. Punkit viihtyvät parhaiten kosteassa ilmastossa, kuten saaristossa ja alueilla, joilla on paljon jäniksiä, kauriita ja peuroja. Punkin isäntäeläimeksi kelpaavat kaikki elävät olennot linnuista ihmisiin. Punkkien levittämät sairaudet Punkkivälitteisiä sairauksia esiintyy etenkin koirilla jonkin verran, kissoilla harvemmin. Yleisimpiä punkkien levittämistä infektioista ovat borrelioosi ja anaplasmoosi, joista molempia hoidetaan antibiooteilla. Koirille on olemassa myös rokote borrelioosia vastaan. ”Tärkeintä on pyrkiä ehkäisemään punkkien kiinnittymistä lemmikkiin. Punkkien levittämät sairaudet voivat aiheuttaa vakavia oireita ja esimerkiksi borrelioosi voi kroonistua, jolloin sen hoito on haastavaa”, kertoo Agria Eläinvakuutuksen maajohtaja, ELL Heidi M. Elomaa.”Kannattaa myös huomata, että osa punkkivälitteisten sairauksien tutkimuksista ei kuulu lemmikkivakuutuksen korvausalaan. Punkit on hyvä poistaa mahdollisimman pian, sillä yleensä infektio leviää lemmikkiin vasta, kun punkki on ollut kiinnittyneenä yli 24 tuntia”, jatkaa Elomaa. Punkkien levittämien sairauksien oireita ovat muun muassa kuume, ruokahaluttomuus, vatsa- ja suolistovaivat, velttous, väsymys sekä ontuminen. Jos lemmikilläsi ilmenee kyseisiä oireita punkin pureman jälkeen, ota yhteyttä eläinlääkäriin. Näin torjut punkkeja Punkkien torjumiseen on saatavana monia erilaisia valmisteita kuten paikallisvaleluliuoksia, punkkitabletteja ja punkkipantoja. Punkkikarkotteita myydään eläinklinikoilla ja apteekeissa ja monet niistä auttavat torjumaan myös muita hyönteisiä, kuten hyttysiä ja kirppuja. Osa valmisteista on tarkoitettu vain koirille ja ne voivat olla kissalle vaarallisia, joten kissanomistajan kannattaa kysyä apua sopivan valmisteen valintaan apteekista tai eläinlääkäriltä. Käy lemmikin turkki läpi päivittäin Oli käytössäsi mikä tahansa punkkikarkote, muista kuitenkin tarkastaa lemmikin turkki ulkoilun jälkeen ja poista mahdolliset punkit. Punkkitarkastus on hyvä ottaa päivittäiseksi rutiiniksi, etenkin jos karvainen perheenjäsen nukkuu samassa sängyssä ihmisten kanssa. Punkit saattavat vaeltaa lemmikin turkissa sopivaa kiinnittymispaikkaa etsien ja siirtyä näin myös ihmisen iholle. Kiinnittynyt punkki poistetaan esimerkiksi punkkipihtien tai vaikka tavallisten pinsettien avulla niin, että koko punkki irtoaa kerralla. Punkinpoistovälinettä kannattaa pitää aina mukana, myös matkoilla ja kesämökillä.

Fortum ja Nokia ryhtyvät kierrättämään datakeskuksen hukkalämpöä kaukolämpöverkkoon

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 10.4.2024  Fortum ja Nokia ovat sopineet yhteistyöstä, jossa Fortum ottaa talteen Espoon Karaportissa sijaitsevasta Nokian datakeskuksesta hukkalämpöä ja kierrättää sen kaukolämmöksi. Alkuvaiheessa lämpöä jaetaan koko Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten kaukolämpöverkkoon, mutta Keran alueen kehittyessä hukkalämpöä ohjataan kattamaan alueen tarvetta. Hukkalämmön talteenotto käynnistyy kuluvan kevään aikana. Fortum toimittaa datakeskukseen jäähdytystä ja ottaa palvelinten jäähdytysjärjestelmän paluuvedestä talteen lämpöenergiaa 3,5 megawattia. Siitä kierrätetään 5,5 megawattia uusiutuvalla sähköllä tuotettua kaukolämpöä kahden lämpöpumppumoduulin avulla. Tulevaisuudessa on mahdollista nostaa lämmöntalteenottoa 6 megawattiin. "Meille Nokiassa vastuullisuus on tärkeä osa kaikkea toimintaamme ja pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja edistää kestävän kehityksen periaatteita. Kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä, mistä tämä hanke on erinomainen esimerkki. On hienoa, että nyt Espoon datakeskuksessamme syntyvä hukkalämpö saadaan hyötykäyttöön alueen asukkaille ja pääsemme näin edistämään vähähiilistä energiantuotantoa,” toteaa Vesa Kohtamäki, Nokian Espoon kampuksen johtaja.  Sähköpohjaisen hukkalämmön talteenotto on merkittävä osa Fortumin kaukolämmön muutosta hiilineutraaliksi Suomessa tällä vuosikymmenellä. ”Espoon tavoite on kehittää Keraa kansainväliseksi kiertotalouden esimerkkialueeksi, jossa pyritään vähähiiliseen ja kestävään rakentamiseen. Tässä energian kierrätyksellä on merkittävä rooli. Olemme todella iloisia, että voimme yhdessä Nokian kanssa edistää kestävää kehitystä ja Fortumin kaukolämmön muutosta hiilineutraaliksi. Samalla edistämme myös Espoon kaupungin tavoitteita. Datakeskusten hukkalämmön kierrättämisessä voittavat kaikki”, korostaa myyntijohtaja Timo Kivi Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnasta. Fortum OyjViestintä  Lisätietoja:Timo Kivi, myyntijohtaja, projektit, Suomen lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminta, Fortum timo.kivi@fortum.com, puh. 0400-615 700 Fortum Fortumin energia rakentaa maailmaa, jossa ihmiset, yritykset ja luonto menestyvät yhdessä. Olemme yksi Euroopan puhtaimmista energiantuottajista ja toimintaamme ohjaavat kunnianhimoiset ympäristötavoitteet. Tuotamme ja toimitamme luotettavasti puhdasta energiaa ja autamme teollisuusasiakkaitamme vähentämään toimintansa hiilidioksidipäästöjä ja kasvamaan. Ydinliiketoimintamme Pohjoismaissa koostuu päästöttömästä ja tehokkaasta sähköntuotannosta sekä sähkön ja kaukolämmön myynnistä kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Yhtiömme 5 000 työntekijälle tarjoamme turvallisen ja inspiroivan työympäristön. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. fortum.fi

NoHo Partners Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

NoHo Partners Oyj, Pörssitiedote, 10.4.2024 klo 12.20 NoHo Partners Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset NoHo Partners Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 10.4.2024 Tampereella. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2023. Lisäksi kokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan ja hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavilla päätöksillä. Osinko Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan 0,43 euroa (0,40) osaketta kohden. Osinko maksetaan kolmessa erässä. Ensimmäinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.5.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 16.5.2024. Toinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.8.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 15.8.2024. Kolmas erä 0,15 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.11.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 14.11.2024. Hallituksen kokoonpano ja jäsenten palkkiot Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisen hallituksen jäsenet Timo Laine, Mika Niemi, Petri Olkinuora ja Kai Seikku sekä uusina jäseninä Timo Mänty ja Maarit Vannas. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Timo Laineen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Timo Männyn. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa, ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio on 30 000 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Edellä todetusta poiketen, valiokuntatyöstä maksetaan lisäksi valiokuntiin valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio seuraavasti: puheenjohtajalle 1 000 euroa ja jäsenille 500 euroa. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Tilintarkastaja Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan, yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ernst & Young Oy valittiin toimimaan myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi Yhtiökokous päätti, kumoten aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 800 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin: Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, ja osakkeista maksettava vastike on NoHo Partners Oyj:n osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 3,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. Valtuutus osakeannista ja/tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous päätti, kumoten aikaisemmat osakeantivaltuutukset, valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 3 000 000 osaketta, joka vastaa noin 14,3 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna. Osakeanti ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen, yritysjärjestelyjen tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi voidaan valtuutuksen nojalla antaa kuitenkin enintään 281 828 osaketta, joka vastaa noin 1,3 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna. Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. LisätietojaSanna Sandvall, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 040 760 0794 NoHo Partners Oyj NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni ja pohjoiseurooppalaisen ravintolamarkkinan luova uudistaja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq Helsinkiin listautunut yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 300 ravintolaa Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Sveitsissä. Tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Sea Horse, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Friends & Brgrs, Campingen, Cock’s & Cows ja Holy Cow!. NoHo Partners työllistää sesongista riippuen noin 2 800 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna, ja yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli n. 370 miljoonaa euroa. NoHo Partnersin visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö. Lisätietoja osoitteessa noho.fi.

Merus Power Oyj – Ilmoitus johdon liiketoimista, Sadeharju

Merus Power Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 10.4.2024 klo 15.00Merus Power Oyj - Johdon liiketoimet ____________________________________________ IlmoitusvelvollinenNimi: Power Fund III KyAsema: Lähipiiriin kuuluva henkilö(X) Oikeushenkilö (1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilöNimi: Vesa SadeharjuAsema: Hallituksen jäsen/varajäsenLiikkeeseenlaskija: Merus Power OyjLEI: 743700YERV5NBRG3QU71Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUSViitenumero: 57736/5/5 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2024-04-08Kauppapaikka: FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND (FSME)Instrumenttityyppi: OSAKEISIN: FI4000506902Liiketoimen luonne: LUOVUTUS Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot(1): Volyymi: 220000 Yksikköhinta: 4 EURLiiketoimien yhdistetyt tiedot (1):Volyymi: 220000 Keskihinta: 4 EUR Lisätietoja:Kari Tuomala, toimitusjohtaja, kari.tuomala@meruspower.com, +358 20 735 4320Aktia Alexander Corporate Finance Oy, Hyväksytty neuvonantaja, +358 50 520 4098  Jakelu:Nasdaq Helsinki Oy Merus Power lyhyesti: Merus Power on teknologiayhtiö, joka hyödyntää kestävän energian murrosta. Suunnittelemme ja tuotamme innovatiivisia sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita uusiutuvan energian ja teollisuuden tarpeisiin. Skaalautuvan teknologiamme avulla mahdollistamme uusiutuvan energian kasvun sähköverkoissa ja parannamme yhteiskunnan energiatehokuutta. Olemme kotimainen innovatiivinen sähkötekniikan erikoisosaaja ja toimimme globaaleilla ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Henkilöstömme edustaa kansainvälisesti arvostettua insinööriosaamista. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 29,0 miljoonaa euroa ja osakkeemme kaupankäyntitunnus Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla on MERUS.

Wetteri Oyj lahjoitti henkilöauton Ukrainassa avustus- ja koulutustyötä tekevälle Lion Defence Teamille

Autoalan kasvuyhtiö Wetteri Oyj lahjoittaa henkilöauton Ukrainassa toimivalle suomalaiselle Lion Defence Team-yhdistykselle. Lion Defence Team Ry on vapaaehtoisvoimin toimiva voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tehtävänä on tarjota Ukrainassa sotilaille ja lääkinnän ammattilaisille koulutusta ja materiaaliapua. Yhdistys on perustettu vuoden 2023 alussa, ja toiminnassa on aktiivisesti mukana 60 vapaaehtoista kouluttajaa. Yhdistys toimii täysin lahjoitusvaroin. Juho Taskila Lion Defence Teamilta oli vastaanottamassa lahjoitusta Oulussa: ”Kiitän lämpimästi Wetteriä tästä tuesta, yhdistyksemme työ ei olisi mahdollista ilman lahjoituksia tai vapaaehtoisiamme. On hienoa, että Suomesta löytyy halua auttaa yhdistystämme ja ennen kaikkea halua auttaa Ukrainaa. Auto lähtee kuljettamaan tiimiämme  jo huhtikuun aikana.” Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj: ”Kun saimme yhteydenoton, oli selvää, että halusimme tukea Lion Defence Teamin koulutustoimintaa Ukrainan alueella, ja meille auton lahjoittaminen oli tietenkin luonteva tapa auttaa.” Lisätietoja: Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi (aarne.simula@wetteri.fi) Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 49 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää lähes 1000 henkilöä, joista n. 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi 

Pihlajalinna Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Pihlajalinna Oyj                             Pörssitiedote                           10.4.2024 klo 15.40Pihlajalinna Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksetPihlajalinna Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella 10.4.2024. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vuodelta 2023 sekä myönsi vastuuvapauden tilikauden 2023 aikana toimineille yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. OsinkoYhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 19.4.2024.PalkitsemisraporttiYhtiökokous päätti hyväksyä Pihlajalinnan hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemista vuonna 2023 koskevan palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportista on neuvoa-antava.PalkitsemispolitiikkaYhtiökokous päätti hyväksyä Pihlajalinnan toimielinten palkitsemispolitiikan. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.Hallituksen jäsenten palkkiotYhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä valiokuntien puheenjohtajille 40 000 euroa ja muille jäsenille 30 000 euroa.Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 prosentilla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Palkkio voidaan maksaa kokonaan tai osittain rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 10.4.2024 ollut hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeina maksettava palkkio voidaan suorittaa luovuttamalla hallituksen jäsenille yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kolmen viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2024 on julkistettu. Mikäli tämä ei ole oikeudellisista tai muista säädösperusteisista syistä, kuten esimerkiksi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, luovutetaan tai hankitaan osakkeet ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen tai vaihtoehtoisesti palkkio maksetaan tällöin rahana. Jos hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2025 varsinaista yhtiökokousta, hallituksella on oikeus päättää vuosipalkkioiden mahdollisesta takaisinperinnästä sopivaksi katsomallaan tavalla.Lisäksi yhtiökokous päätti, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan rahana jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta kokouspalkkiona 600 euroa. Lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.Hallituksen kokoonpanoYhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän entisen kahdeksan sijaan. Hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin uudelleen Kim Ignatius, Heli Iisakka, Hannu Juvonen, Tiina Kurki, Jukka Leinonen, Leena Niemistö ja Mikko Wirén. Yhtiökokous valitsi Jukka Leinosen hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Niemistön hallituksen varapuheenjohtajaksi.TilintarkastajaYhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab tilikaudelle 1.1.–31.12.2024. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Assi Lintula, KHT. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.Kestävyysraportoinnin varmentaja EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) sekä sitä koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti Pihlajalinna Oyj tulee julkaisemaan ensimmäinen kestävyysraporttinsa tilikaudelta 2024. Yhtiön vuoden 2024 kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii Assi Lintula, KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT). Kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisestaYhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 2 260 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hankinnassa voidaan käyttää myös muun muassa johdannaisia. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2023 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisestaYhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 260 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2023 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Olli Nikitin.Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla viimeistään 24.4.2024 alkaen Pihlajalinna Oyj:n sijoittajasivuilla osoitteessa http://investors.pihlajalinna.fi.Pihlajalinna Oyj:n hallituksen järjestäytyminenPihlajalinna Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 10.4.2024 valiokuntiin seuraavat jäsenet: Tarkastusvaliokunta: Kim Ignatius (pj.), Heli Iisakka ja Tiina Kurki Henkilöstövaliokunta: Hannu Juvonen (pj.), Jukka Leinonen, Leena Niemistö ja Mikko Wirén Todettiin, että kaikki hallituksen jäsenet voivat halutessaan osallistua kaikkien valiokuntien kokouksiin.Pihlajalinna OyjYhteydenotot Pihlajalinnan viestinnän kautta:Tuula Lehto, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, p. 040 588 5343, tuula.lehto@pihlajalinna.fiJakelu:Nasdaq HelsinkiKeskeiset tiedotusvälineetinvestors.pihlajalinna.fi

Bittium Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Bittium OyjYhtiökokouksen päätökset Bittium Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset Bittium Oyj:n pörssitiedote 10.4.2024 kello 15:45 Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2024 klo 13.00 alkaen Oulun yliopistolla Saalastinsalissa, osoitteessa Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana tilikaudella 1.1.–31.12.2023 toimineille henkilöille sekä antoi neuvoa-antavan päätöksen yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja -raportin hyväksymisestä. Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen ja kolmen suurimman osakkeenomistajan yhtiökokouskutsun mukaisia ehdotuksia. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään 24.4.2024 alkaen Bittium Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://www.bittium.com/yhtiokokous. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 19.4.2024. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan ylimääräisestä osingosta, 0,03 euroa osakkeelta, 31.10.2024 mennessä. Hallitus arvioi, että harkinnanvarainen ylimääräinen osinko maksetaan, ellei liiketoimintaympäristössä tapahdu merkittävää heikkenemistä vuoden 2024 aikana. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisesti tekemät osingonmaksuun liittyvät päätökset erikseen ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivät. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon. Hallituksen valinta ja palkkiot Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi, Veli-Pekka Paloranta, Petri Toljamo ja Pekka Kemppainen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi Raimo Jyväsjärvi valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 50 prosenttia hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiden kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, mikäli palkkiota ei jostain syystä voida maksaa osakkeina, kokonaan rahana. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. Tilintarkastajan valinta ja palkkio Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Sami Posti tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen Kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT Tiina Puukkoniemi. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osaketta, mikä vastasi yhtiökokouksen päivämääränä noin 9,80 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 12.4.2023 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osaketta, mikä vastasi yhtiökokouksen päivämääränä noin 9,80 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 12.4.2023 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti. Yhtiöjärjestyksen muutos Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, yhtiökokousta koskevaa yhtiöjärjestyksen kohtaa (7) muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena, ja että yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Ehdotetut lisäykset voimassa olevaan yhtiöjärjestykseen on alleviivattu: 7. Kokouskutsu ja ilmoittautuminen Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja vähintään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetulla kirjeellä. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on sillä, joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla enintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat voivat käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous). Hallituksen järjestäytymiskokous Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 10.4.2024 valinnut Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Riitta Tiuraniemi (valiokunnan puheenjohtaja), Petri Toljamo ja Veli-Pekka Paloranta. Oulussa, 10.4.2024 Bittium OyjHallitus  Lisätietoja: Johan WestermarckToimitusjohtajaPuh. 040 344 2789 (konserniviestintä) Kari JokelaLakiasiainjohtajaPuh. 040 344 2789 (konserniviestintä) Jakelu Nasdaq Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineet Bittium Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2023 liikevaihto oli 75,2 miljoonaa euroa ja liiketulos -4,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Kamux Oyj: Omien osakkeiden hankinta 10.4.2024

Kamux Oyj, pörssitiedote, 10.4.2024 klo 18.30 Kamux Oyj: Omien osakkeiden hankinta 10.4.2024 Helsingin Pörssi Päivämäärä 10.4.2024Pörssikauppa OstoOsakelaji KAMUXOsakemäärä 8 000 osakettaKeskihinta/ osake             5,9085 EURKokonaishinta 47 268,00 EUR Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 10.4.2024 tehtyjen kauppojen jälkeen: 112 714 kpl. Kamux Oyj:n puolesta Nordea Pankki Oyj Janne Sarvikivi          Sami Huttunen Lisätietoja:Jukka Havia, Talousjohtaja, puh 050 355 3757 Kamux OyjKonserniviestintä Kamux on nopeasti kasvanut käytettyihin autoihin sekä niihin liittyviin palveluihin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 78 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on perustamisensa jälkeen myynyt jo yli 500 000 käytettyä autoa, joista 68 257 autoa vuonna 2023. Kamuxin liikevaihto oli 1 002 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja yhtiön palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 885 henkilöä. Kamux Suomelle on myönnetty Avainlippu-tunnus osoituksena Suomessa tuotetusta ja Suomessa työllistävästä palvelusta. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.kamux.com

Söta delikatesser och mättande mellanmål till sommaren samt vardagsbröd med nya smaker

Finländarnas önskenyheter för sommarsäsongen Oululainen Pullava Dallaslängd 400 g Dallasbullen är en riktig klassiker, och nu finns den välbekanta bullsmaken även i form av en vetelängd. Precis som de övriga Pullava-längderna har Oululainen Pullava Dallaslängd en mjuk och saftig konsistens, och fyllningen är en kombination av krämig Dallas-fyllning och tjinuski som bakats in. Dallaslängderna bakas på Fazers bageri i Lahtis. Laktosfattig, palmoljefri. I butik fr.o.m. 23.4.2024. Oululainen Pullava Jordgubb-vaniljlängd 400 g I sommar får alla bullvänner även njuta av Pullava-säsongsnyheten Oululainen Pullava Jordgubb-vaniljlängd. Den somrigt fräscha vetelängden har smak av inhemsk jordgubbssylt och vaniljfyllning. Produkten tillverkas på Fazers bageri i Lahtis. Laktosfri, palmoljefri. I butik 23.4–19.8.2024. Oululainen Pullava Kanelbulle 5 st. 275 g Produktfamiljen med Pullava-bullar utökas med en läcker nyhet, Oululainen Pullava Kanelbulle. Finländarnas favorit, kanelbullen, med en läcker smörfyllning är perfekt för vardagliga gottestunder eller att ta med på en picknick. Laktosfri, palmoljefri. I butik fr.o.m. 23.4.2024. Visste du detta? Finlands mest populära varumärke med vetelängder, Oululainen Pullava, har varit helt palmoljefritt sedan våren 2023. Fazer letar ständigt efter nya lösningar som kan förbättra hållbarheten i produktionen och produkterna, och hållbara råvaror är en viktig del av utvecklingsarbetet. I Pullava-produkterna har palmoljan ersatts med rapsolja och kokosfett – längderna och bullarna är nu ännu saftigare och minst lika läckra som tidigare. Fazer Omar kaka 2 st. 150 g Fazers kaksortiment kompletteras med läckra Fazer Omar-kakor. Kakorna har en läcker glasyr med Omar-smak och en utsökt kolafyllning inuti. Den praktiska förpackningen med två stycken är lätt att ta med, till exempel att dela på kaffepausen. Glutenfri, laktosfri, palmoljefri. I butik fr.o.m. 23.4.2024. Fazer Sweet Lemon-munk 105 g Medlemmarna i communityn MyFazer har fått rösta på sin favorit bland de säsongsmunkar som sålts tidigare, och Fazer Sweet Lemon-munken var den klara vinnaren. Den fyllda munken som passar utmärkt under sommarsäsongen är överdragen med en fräscht grön sockerglasyr och har en söt citronfyllning. Munkarna bakas på Fazers bageri i Vanda. Mjölkfri. I butik fr.o.m. 20.5.2024, leveranserna pågår t.o.m. 19.8.2024. Variation bland vardagsbröden Oululainen Reissumies Mestarileipuri Rosmarin-havssalt 4 st. 235 g Den andra omgången av Reissumies Mestarileipuri-tävlingen vanns av den passionerade hemmabagaren Nina Åström, som hämtade influenser till sitt recept från världen av kryddade brödpinnar och focaccia. Ninas kreation Reissumies Mestarileipuri Rosmarin-havssalt är ett utsökt portionsrågbröd bakat på surdeg som bidrar med efterlängtad variation i rågbrödsurvalet. Produkten bakas på Fazers bageri i Lahtis, precis som de övriga Reissumies-rågprodukterna. I butik fr.o.m. 23.4.2024. Fazer Paahto Lantrostbröd med havre 540 g Produktfamiljen Fazer Paahto inkluderar inte enbart små förpackningar, utan även större läckra rostbrödsalternativ som gillas av hela familjen. Serien av dessa stora vardagsrostbröd kompletteras med nya Fazer Paahto Lantrostbröd med havre. Detta rostbröd får sin sammetslena smak från havre och råg. Vid rostning blir det härligt knaprigt på ytan, men förblir saftigt inuti. Brödet bakas på surdeg på Fazers bageri i Vanda. I butik fr.o.m. 23.4.2024. Förnyelse i familjen Puikula! Den klassiska favoriten Fazer Puikula Fullkornsråg har förnyats och är nu ännu saftigare än tidigare. Det fiberrika portionsbrödet bakas i Lahtis av inhemsk spannmål. Det passar hela familjen och håller sig exceptionellt färskt och känns mjukt i flera dagar. Testa och bli förälskad i rågens fina saftighet! Hungerstillare och mellanmål Fazer Brioche Burgerbröd 4 st. 280 g Fazer Brioche Burgerbröd har en mjuk men tät konsistens som är perfekt för att göra hamburgare. Hemligheten bakom den fylliga smaken hos äkta briochebröd är att det bakas med smör och ägg. De odelade bröden håller sig färska och mjuka i påsen i upp till åtta dygn. Bröden bakas på Fazers bageri i Lahtis. Laktosfri. I butik fr.o.m. 23.4.2024. Oululainen Reissumies Eväsleipä Falafel 170 g Oululainen Reissumies Eväsleipä Falafel är en mättande och riklig smörgås som är lätt att ta med och som även passar veganer. Reissumies som bakas på fullkornsråg är fylld med falafel, coleslaw och chilimajonnäs, som ger lagom med sting. Vegansk, mjölkfri. I butik fr.o.m. 16.4.2024. Oululainen Reissumies Eväsleipä Rostbiff 130 g När två klassiker – Reissumies Fullkornsråg och rostbiff – kombineras och fylls med picklade rödlöksringar och läcker BBQ-majonnäs är resultatet ett fulländat mellanmål. Oululainen Reissumies Eväsleipä Rostbiff passar utmärkt i den hektiska vardagen där man behöver snabb och hälsosam energi. Mjölkfri. I butik fr.o.m. 16.4.2024. Fazer Snack Basturökt kyckling 70 g och Fazer Snack Ost & Rostad lök 70 g De nya Fazer Snack-produkterna har fyllningar som finländarna har fått önska sig: läcker basturökt kyckling med ost samt tre ostsorter och rostad hackad lök. Snacksen är längre och smalare än traditionella pastejer, vilket gör dem lätta att äta utan kladd. Produkterna bakas på Fazers bageri i Vanda. På bake off-avdelningen fr.o.m. 8.4.2024. Bilder: https://fast.fazer.com/f/_sx2 eller via sökvägen https://www.fazergroup.com/fi/medialle – Kuvapankki – Public Image bank ‒ Media_Press ‒ Finland ‒ Fazer Leipomoiden uutuudet kesä 2024 Mediekontakt:  Tarja Kuusela, kommunikationsdirektör, Fazer Bageri Finland tarja.kuusela@fazer.com, tfn +358 40 587 6063  Fazers medietelefon är öppen mån–fre kl. 8–16, tfn +358 40 668 2998, media@fazer.com Fazer Bageri Finland Fazer är marknadsledande inom bageribranschen i Finland. Fazers stora bagerier ligger i Vanda, Lahtis och Villmanstrand. Företaget har även 139 butiksbagerier i dagligvarubutiker där hantverksbagare bakar bröd på plats för hand av inhemskt mjöl. Fazer Bageri sysselsätter totalt cirka 1 600 personer i Finland. Fazers produktion av bageriprodukter är inhemsk till ca 92 procent.

Metsä Groupin ja CollectiveCrunchin tekoälysovellus voitti kansainvälisen innovaatiokilpailun

Metsä Groupin ja CollectiveCrunchin hyönteistuhojen tunnistamiseen kehittämä tekoälysovellus on voittanut kansainvälisen Innovaatioiden Innovaatio -palkinnon. Metsä Fibren Tulevaisuuden saha -konsepti sai tunnustusta Business innovations -kategoriassa.Kansainvälisessä Quality Innovation Award (QIA) 2023 -innovaatiokilpailussa palkitaan vuoden kovatasoisimmat innovaatiot. Metsä Groupin ja CollectiveCrunchin palkittu sovellus tunnistaa metsien hyönteistuhoja, esimerkiksi kirjanpainajien kuusikoissa aiheuttamia vaurioita, ennen kuin ne näkyvät ihmissilmin. Sovellus perustuu tekoälyyn, koneoppimiseen ja avoimeen dataan. Tekoälysovellus jakoi ensimmäisen palkinnon lääketieteen alaan kuuluvan teknologiainnovaation kanssa. ”Ilmaston lämpeneminen lisää metsien terveyteen kohdistuvia riskejä. Reaaliaikainen menetelmä hyönteistuhojen tunnistamiseen auttaa meitä säilyttämään metsien terveyden ja hiilinielut muuttuvassa ilmastossa”, Metsä Groupin puunhankinnan ja metsäpalveluiden kehitysjohtaja Olli Leino sanoo. Metsä Groupin puunhankinnan henkilöstö on käyttänyt sovellusta kesäkuusta 2023 lähtien. Sovelluksen avulla voidaan sekä paikantaa tuhoja että ajoittaa puukauppaa ja korjuuta niin, että riski tuhojen leviämiselle pienenee. Sovelluksen riskikohteista tuottama kartta-aineisto näkyy myös Metsä Groupin omistajajäsenten käyttämässä Metsäverkko-mobiilissa. Näin metsänomistajat voivat halutessaan itse käydä maastossa tarkastamassa riskikohteita ja suunnitella metsänhoitotöitä.Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren kehittämä Tulevaisuuden saha -konsepti sai kunniamaininnan Business innovations (large companies) -kategoriassa. Konsepti parantaa sahatavaran tuotannon tehokkuutta, työturvallisuutta, tuotannon toimintamallia ja tuotteen laadunhallintaa.”Olemme iloisia saamastamme kansainvälisestä tunnustuksesta. Tavoitteenamme on kehittää mekaanista metsäteollisuutta kohti teollista tehokkuutta. Halusimme luoda konseptin maailman moderneimmalle sahallemme, joka on teknologialtaan, toimintamalliltaan ja tehokkuudeltaan alan edelläkävijä ja suunnannäyttäjä globaalisti. Tämän työn tuloksena syntyi Tulevaisuuden saha -konsepti, jota olemme hyödyntäneet vuonna 2022 käynnistyneellä Rauman mäntysahallamme”, sanoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.Quality Innovation Award järjestettiin 17. kerran. Tänä vuonna kilpailuun osallistui 562 innovaatiota 8 maasta/alueelta, joista 24 parasta palkittiin. Kansainväliseen kilpailuun saavat osallistua kansallisten kilpailujen voittajat. Kansalliset laatujärjestöt valitsivat voittajat tiukan äänestyksen kautta. Perinteisen palkintoseremonian isännöi China Association for Quality huhtikuussa 2024. Sovelluksen esittelyvideo Youtubessa . 

Makeita herkkuja ja ruokaisia eväitä kesäisiin hetkiin sekä uusia makuja arkileipiin

Suomalaisten toiveuutuuksia kesäkauden herkkuhetkiin Oululainen Pullava Dallaspitko 400 g Dallaspulla on todellinen klassikko, ja nyt pullista tuttu maku saadaan myös pitkomuotoon. Oululainen Pullava Dallaspitkon rakenne on muiden Pullava-pitkojen tapaan mehevän pehmeä, ja täytteessä yhdistyvät rahkainen Dallas-täyte ja kierteisiin leivottu kinuski. Dallaspitkot leivotaan Fazerin Lahden leipomossa. Vähälaktoosinen, palmuöljytön. Kaupoissa 23.4.2024 alkaen. Oululainen Pullava Mansikka-vaniljapitko 400 g Kesällä pullan ystäviä hemmotellaan myös Pullavan kausiuutuudella, Oululainen Pullava Mansikka-vaniljapitkolla. Kesäisen raikkaassa pitkossa maistuvat kotimainen mansikkahillo ja vaniljatäyte. Tuote valmistetaan Fazerin Lahden leipomossa. Laktoositon, palmuöljytön. Kaupoissa 23.4.-19.8.2024. Oululainen Pullava Kanelipulla 5 kpl 275 g Pullavan pullatuoteperhe kasvaa makoisalla uutuudella, Oululainen Pullava Kanelipullalla. Suomalaisten ikisuosikki kanelipulla herkullisella voitäytteellä sopii vaikkapa arkisiin herkkuhetkiin tai piknikille mukaan napattavaksi. Laktoositon, palmuöljytön. Kaupoissa 23.4.2024 alkaen. Tiesitkö tämän? Suomen suosituin pullapitkobrändi Oululainen Pullava on ollut keväästä 2023 lähtien täysin palmuöljytön. Fazer etsii jatkuvasti uusia ratkaisuja, joilla voidaan parantaa tuotannon ja tuotteiden vastuullisuutta, ja vastuulliset raaka-aineet ovat tärkeä osa kehitystyötä. Pullava-tuotteissa palmuöljy korvattiin rapsiöljyllä ja kookosrasvalla – pitkot ja pullat ovat nyt jopa mehevämpiä ja vähintään yhtä herkullisia kuin aiemmin. Fazer Omar -kakkunen 2 kpl 150 g Fazer-kakkusten valikoima täydentyy suussa sulavilla Fazer Omar -kakkusilla. Kakkusissa on maistuva Omarin makuinen kuorrute ja sisällä herkullista toffeetäytettä. Kätevä kahden kappaleen pakkaus on helppo ottaa mukaan vaikkapa kahvihetkelle jaettavaksi. Gluteeniton, laktoositon, palmuöljytön. Kaupoissa 23.4. alkaen. Fazer Sweet Lemon -munkki 105 g MyFazer-yhteisön jäsenet saivat äänestää aiemmin myynnissä olleiden kausimunkkien joukosta omaa suosikkiaan, ja selvän voiton nappasi Fazer Sweet Lemon -munkki. Kuorrutetussa kesäkauteen sopivassa täytemunkissa on raikkaan vihreä sokerikuorrute ja makean sitruunainen täyte. Munkit leivotaan Fazerin Vantaan leipomossa. Maidoton. Kaupoissa 20.5.2024 alkaen, toimitukset jatkuvat 19.8.2024 saakka. Vaihtelua arjen leipävalintoihin Oululainen Reissumies Mestarileipuri Rosmariini-merisuola 4 kpl 235 g Toista kertaa järjestetyssä Reissumies Mestarileipuri -kilpailussa voiton nappasi intohimoinen kotileipuri Nina Åström, joka haki reseptiinsä vaikutteita maustettujen leipätikkujen ja focaccian maailmasta. Ninan kehittämä Reissumies Mestarileipuri Rosmariini-merisuola on herkullinen juureen leivottu ruispalaleipä, joka tuo toivottua vaihtelua ruisleipävalikoimaan. Tuote leivotaan muiden rukiisten Reissumiesten tapaan Fazerin Lahden leipomossa. Kaupoissa 23.4.2024 alkaen. Fazer Paahto Maalaiskaura 540 g Fazer Paahto -tuoteperheeseen kuuluu pienten pakkausten lisäksi myös isompia, koko perheelle sopivia maukkaita paahtoleipävaihtoehtoja. Näiden isojen arkipaahtojen sarja täydentyy uudella Fazer Paahto Maalaiskauralla. Tämän kaurasta ja rukiista lempeän makunsa saavan paahtoleivän pinta paahtuu rouskahtavan rapeaksi ja sisus jää meheväksi. Leipä leivotaan taikinajuureen Fazerin Vantaan leipomossa. Kaupoissa 23.4.2024 alkaen. Uudistus Puikula-perheessä! Klassikkosuosikki Fazer Puikula Täysjyväruis uudistuu ja on nyt entistäkin mehevämpi. Runsaskuituinen ja kotimaisesta viljasta Lahdessa leivottu koko perheelle sopiva palaleipä säilyy ennennäkemättömän tuoreen tuntuisena ja pehmeänä useita päiviä. Kokeile ja rakastu rukiin mehevyyteen! Isompaan nälkään ja evääksi Fazer Briossi Burgersämpylä 4 kpl 280 g Fazer Briossi Burgersämpylän pehmeä mutta tiivis rakenne on ihanteellinen hampurilaisten valmistamiseen. Aidon briossin täyteläisen maun salaisuutena on leivonnassa käytetty voi ja kananmuna. Halkaisemattomat sämpylät säilyvät pussissa tuoreen pehmoisina jopa kahdeksan vuorokautta. Sämpylät leivotaan Fazerin Lahden leipomossa. Laktoositon. Kaupoissa 23.4.2024 alkaen. Oululainen Reissumies Eväsleipä Falafel 170 g Täyttävä ja runsas Oululainen Reissumies Eväsleipä Falafel on näppärästi mukana kulkeva eväs, joka maistuu niin vegaaneille kuin sekaaneillekin. Täysjyvärukiinen Reissumies on täytetty falafeleilla, coleslaw-salaatilla ja sopivaa tulisuutta antavalla chilimajoneesilla. Vegaaninen, maidoton. Kaupoissa 16.4.2024 alkaen. Oululainen Reissumies Eväsleipä Paahtopaisti 130 g Kun kaksi klassikkoa – Reissumies Täysjyväruis ja paahtopaisti – laitetaan yhteen ja täydennetään vielä pikkelöidyillä punasipulirenkailla ja maukkaalla BBQ-majoneesilla, on tuloksena täydellinen eväs. Oululainen Reissumies Eväsleipä Paahtopaisti sopii hektiseen arkeen, jossa tarvitaan nopeaa ja terveellistä energiaa. Maidoton. Kaupoissa 16.4.2024 alkaen. Fazer Snack Palvattu kana 70 g ja Fazer Snack Juusto & Paahdettu sipuli 70 g Uudenlaisissa Fazer Snackseissa on leivottu lehtevän kuoritaikinan sisään suomalaisten toiveiden mukaisia täytteitä: maukasta palvattua kanaa ja juustoista täytettä sekä kolmea juustoa ja paahdettua sipulirouhetta. Snacksit ovat perinteistä pasteijaa pidempiä ja kapeampia, joten ne on helppo syödä sotkematta. Tuotteet leivotaan Fazerin Vantaan leipomossa. Paistopisteissä 8.4.2024 alkaen. Kuvat: https://fast.fazer.com/f/_sx2 tai polulta https://www.fazergroup.com/fi/medialle Kuvapankki – Public Image bank ‒ Media_Press ‒ Finland ‒ Fazer Leipomoiden uutuudet kesä 2024 Median yhteydenotot:  Tarja Kuusela, viestintäjohtaja, Fazer Leipomot Suomi tarja.kuusela@fazer.com, puh. 040 587 6063  Fazerin mediapuhelin palvelee ma-pe klo 8–16, puh. 040 668 2998, media@fazer.com Fazer Leipomot Suomi Fazer on leipomoalan markkinajohtaja Suomessa. Fazerin isot leipomot sijaitsevat Vantaalla, Lahdessa ja Lappeenrannassa. Yrityksellä on myös 139 päivittäistavarakauppojen sisällä toimivaa myymäläleipomoa, joissa artesaanileipurit leipovat leipää paikan päällä käsin kotimaisista jauhoista. Fazer Leipomot työllistää Suomessa yhteensä noin 1 600 henkilöä. Leipomotuotteiden valmistuksen kotimaisuusaste on noin 92 %.

OP Varainhoidon sijoitusnäkemys: Markkinaympäristö nyt pienten yhtiöiden kannalta suotuisa

Viime vuosina rivakasti nousseet korot ovat vaikuttaneet monien sijoitusten arvotuksien kehitykseen sekä suoraan että välillisesti. Erityisen voimakkaasti korkotason muutokset ovat heijastuneet pienyhtiöihin (small cap). Pienyhtiöillä tarkoitetaan globaalisti pörssiyhtiöitä, jotka ovat markkina-arvoltaan noin 250 miljoona–10 miljardia euroa. Helsingin pörssissä pienyhtiöiksi lasketaan tavanomaisesti yhtiöt, joiden markkina-arvo on 150 miljoonaa–1 miljardi euroa. – Suuriin yhtiöihin verrattuna monella pienyhtiöillä on suhteellisesti enemmän vaihtuvakorkoista velkaa, mikä on nostanut niiden korkomenoja. Lisäksi inflaatio on aiheuttanut kustannusten nousua, minkä siirtäminen asiakkaille on onnistunut isoilta yhtiöiltä pieniä paremmin, sanoo OP:n salkunhoitaja Tero Halme.  Sijoittajalle pienyhtiöt nousevat kiinnostavaksi kohteeksi, sillä OP Varainhoidon näkemyksen mukaan korkotaso ei tule lähiaikoina nousemaan. – Laskeva korkotaso tukisi pienyhtiöiden arvostuseron kapenemista suuriin yhtiöihin verrattuna. Moni pienyhtiö on myös arvostustasoiltaan vielä alhaisissa lukemissa, vaikka kasvuodotukset niille ovat suuria yhtiöitä paremmat. Lisäksi pienyhtiöiden puolella tuloskasvua odotetaan laajemmalta joukolta yhtiöitä, kun taas suurten yritysten puolella kasvuodotukset ovat muutaman yhtiön harteilla. Pienyhtiöiden seuranta ja tunnettuus ovat niin ikään vähäisempää kuin suuryritysten, mikä voi heijastua esimerkiksi yhtiöiden aliarvostuksena, Halme kertoo. Tuottokehitys osakkeissa nähdään korkosijoituksia parempana OP Varainhoito on painottanut allokaatiossaan, eli sijoitusten jakautumisessa eri omaisuusluokkiin, osakesijoituksia viime vuoden lopulta alkaen.   – Jatkamme edelleen samaa painotusta, sillä näemme osakesijoitusten tarjoavan korkosijoituksia parempaa tuottokehitystä. Pidämme kuitenkin Suomen ja Euroopan osakemarkkinan painotuksen normaalia matalampana ja vastaavasti muiden alueiden, etenkin Yhdysvaltojen osakemarkkinan, ylipainossa, kertoo OP Varainhoidon koroista ja osakkeista vastaava sijoitusjohtaja Tommi Kokkarinen. – Korkosijoitukset itsessään omaavat edelleen hyvän tuottopotentiaalin, vaikka näemme ainakin toistaiseksi tuottokehityksen olevan parempaa osakesijoituksissa. Korkosijoituksissa korkeariskisempien yrityslainojen osuus on allokaatiossa normaalia pienempi ja valtionlainojen normaalia korkeampi. Kiristynyttä rahapolitiikkaa pidämme suurempana rasitteena riskisille yrityslainoille kuin osakkeille, lisää Kokkarinen.    Lisätietoa OP Varainhoidon sijoitusnäkemyksestä OP Varainhoidon sijoitusnäkemys kertoo, minkä markkinoiden tuottonäkymiä OP Varainhoidon asiantuntijat pitävät parhaimpina, ja miten OP:n salkunhoitajat painottavat eri markkinoita rahastoissa ja salkuissa. OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito voi toimia myös OP-Rahastojen salkunhoitajana. Tämä OP Varainhoidon laatima materiaali on yleistä markkinainformaatiota, joka ei täytä riippumattoman sijoitustutkimuksen edellytyksiä. OP Ryhmässä riippumatonta sijoitustutkimusta tuottaa OP Yrityspankki Oyj. Esityksen perustuu julkisiin lähteisiin ja informaatioon, joita OP Varainhoito pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. OP Varainhoito tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa esityksestä ja näiltä sivuilta saatavan muun informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita esityksestä saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Tätä esitystä ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen.  Lisätiedot medialle: OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi

Esperi harkitsee Esperi Koti Rantaniemen sulkemista Pohjois-Pohjanmaalla

Esperi Koti Rantaniemi sijaitsee Reisjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla. Koti tarjoaa asumispalveluita kehitysvammaisille asukkaille sekä itsenäiseen asumiseen että enemmän hoivaa tarvitseville. Asukkaita Rantaniemessä on tällä hetkellä 15, joista 9 asukasta asuu ryhmäkodissa ja 6 omassa asunnossaan kodin pihapiirissä.    Esperi Koti Rantaniemen taloudelliset ja toiminalliset edellytykset ovat heikentyneet.”Taloudellisia toimintaedellytyksiä horjuttaa kiinteistön huono kunto, ja kodin tiloihin tarvittaisiin merkittäviä parannuksia. Valitettavasti emme näe, että tulevaisuudessakaan kodin tilanteeseen olisi odotettavissa parannusta”, sanoo liiketoimintajohtaja Pia Panhelainen. Jos käynnistyvissä muutosneuvotteluissa ei löydetä edellytyksiä Rantaniemen toiminnan jatkamiselle, se suljetaan ennen kesää. Hyvinvointialueet ja Esperi kartoittavat yhdessä asukkaiden ja omaisten kanssa uusia asumispalvelupaikkoja ja ovat asukkaisiin yhteydessä. Uusiin hoivakoteihin on luonnollisesti mahdollista käydä myös tutustumassa. ”Jos sulkemiseen päädytään, tulemme tekemään parhaamme, jotta jokaiselle asukkaalle löytyy uusi sopiva koti. Avustamme asukkaita uuden kodin valinnassa ja muutossa”, sanoo aluepäällikkö Mervi Lind. Kaikille Rantaniemen työntekijöille tullaan tarjoamaan työtä Esperin muista yksiköistä. ”Toivomme Rantaniemen työntekijöiden pysyvän edelleen esperiläisinä ja teemme kaikkemme löytääksemme heille osaamista ja ammattitaitoa vastaavaa työtä konsernin piiristä”, Mervi Lind toteaa. Yksikössä työskentelee 11 vakituista työntekijää sekä yksi määräaikainen työntekijä. Muutosneuvottelut päättyvät arviolta toukokuun puolivälin jälkeen. Lisätiedot  Mediadesk (ark. 9-16)010 408 7000media@esperi.fi

Muutos Stora Enson johtoryhmässä

Stora Enso nimittää Tuomas Hallenbergin Forest-divisioonan johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän siirtyy Stora Enson palvelukseen vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä ja raportoi Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlströmille. Hallenberg seuraa tehtävässä Per Lyrvallia, joka jää eläkkeelle vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Tuomas Hallenbergillä on pitkä ja monipuolinen kokemus metsäalan johtotehtävissä. Tällä hetkellä hän työskentelee kiinteistökehityksen johtajana Metsähallituksessa, joka hallinnoi yli 12 miljoonan hehtaarin suuruisia metsä- ja vesialueita. Hän on toiminut useissa johtotehtävissä Metsähallituksessa vuodesta 2014 lähtien. Vuosina 1998–2014 hän työskenteli UPM:ssä erilaisissa johtotehtävissä pääasiassa puunhankinnassa ja metsätoiminnoissa. Hallenberg on koulutukseltaan metsätieteiden maisteri ja MBA. Hän korvaa tehtävässä Forest-divisioonan nykyisen johtajan Per Lyrvallin, joka jatkaa Ruotsin maajohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä eläkkeelle siirtymiseensä asti.”Olen iloinen voidessani toivottaa Tuomas Hallenbergin tervetulleeksi Stora Enson johtoryhmään. Tuomaksella on laaja kokemus puunhankinnasta ja metsien vastuullisesta hoidosta sekä menestyksekäs ura metsäomaisuuden arvon optimoinnissa. Stora Enso on yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista, ja Tuomaksen kokemus on meille arvokasta tärkeän metsäomaisuutemme aktiivisessa ja vastuullisessa hallinnassa”, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström. ”Olen sekä iloinen että etuoikeutettu siirtyessäni Stora Ensoon – moderniin yhtiöön, jolla on merkittävä historia. Yhtiö katsoo rohkeasti tulevaisuuteen arvojensa ja vastuullisuuteen ja uusiutuviin materiaaleihin keskittyvän strategiansa pohjalta. Stora Enso kantaa ylpeänä perintöään yhdistämällä arvonsa ja strategiansa johtavaan asemaan metsäteollisuudessa”, Tuomas Hallenberg sanoo.   Stora Enso on pakkaus‑, biomateriaali‑ ja puutuoteteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Stora Enso on myös yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Luomme arvoa vähähiilisillä ja kierrätettävillä kuitupohjaisilla tuotteillamme, joiden avulla tuemme asiakkaitamme vastaamaan uusiutuvien ja vastuullisten tuotteiden kysyntään. Stora Enso työllistää noin 20 000 henkilöä. Vuonna 2023 Stora Enson liikevaihto oli 9,4 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR‑todistuksilla ja osakkeilla (SEOAY, SEOFF, SEOJF) käydään kauppaa OTCQX-markkinalla Yhdysvalloissa. storaenso.comSTORA ENSO OYJ

Steady Energy ja TVO Nuclear Services sopimukseen Olkiluodon ydinvoimaosaamisen palveluista

Yhteistyösopimuksella Steady Energy saa käyttöönsä Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) vahvaa osaamista ydinvoimalaitosprojektien suunnittelusta ja läpiviennistä, laitosten operoinnista, kunnossapidosta ja eliniän hallinnasta. Steady Energy aikoo rakentaa Suomeen useita teholtaan 50 MW:n pienreaktoreja (SMR) kaukolämmön tuotantoon.  Laitos tuottaa lämpöä tehokkaasti, turvallisesti ja hiilineutraalisti perinteisiä ydinreaktoreita alhaisemmalla lämpötilalla ja paineella. Steady Energy on syntynyt VTT:n spin-off-yrityksenä. Alkuvuonna se arvioitiin Suomen kymmenen lupaavimman start-up-yrityksen joukkoon. Jatkossa kansainvälisille markkinoille tähtäävän yrityksen tarkoituksena on rakentaa LDR-50 reaktoriteknologiaan pohjautuva lämmityslaitos Suomeen vuoteen 2030 mennessä.  - Steady Energyn projekti on erittäin mielenkiintoinen ja on hienoa, että me saamme olla mukana tarjoamassa kokemustamme hankkeen eri osa-alueilla ja olla näin mukana puhtaan siirtymän toteuttamisessa myös pienreaktorihankkeissa, TVONS:n toimitusjohtaja Ari Leppänen sanoo. - Yhteistyösopimus TVONS:n kanssa on Steady Energylle merkittävä mahdollisuus. Se vahvistaa entisestään kykyämme kehittää ja aikanaan rakentaa täysin suomalaiseen suunnitteluun perustuva pienydinvoimalaitos. Yhteistyösopimus on myös vahva viesti siitä, että Steady Energyn hanke on tärkeä koko suomalaisen ydinenergia-alan kehityksen kannalta, Steady Energyn toimitusjohtaja Tommi Nyman toteaa Lisätietoja: Toimitusjohtaja Ari Leppänen, TVO Nuclear Services p. 050 313 3112  Head of public affairs Lauri Muranen, Steady Energyp. 040 707 6637

Bahamalainen satama sähköistää toimintojaan Konecranesin siirrettävän kuudennen sukupolven Gottwald-satamanosturin avulla

Arawak Port Development Limited eli APD on tilannut Konecranesilta siirrettävän Gottwald ESP.6 ‑satamanosturin, jolla yritys aikoo kasvattaa Nassaun satamassa sijaitsevan terminaalinsa kapasiteettia merkittävästi. Kyseessä on sataman ensimmäinen verkkovirtakäyttöinen nosturi eli sen käytön aikana ei synny lainkaan päästöjä. Nosturi tilattiin vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, ja se on tarkoitus toimittaa kolmannella vuosineljänneksellä. Yhtä Karibian suurimmista satamista ylläpitävä APD laajentaa nyt Nassaun sataman kapasiteettia uudella kontinkäsittelylaitteistolla pysyäkseen kasvavan kysynnän tasalla. Satamassa oli jo valmiiksi käytössä yksi Konecranesin siirrettävä kuudennen sukupolven Gottwald-satamanosturi. APD päätti tilata sen lisäksi vielä toisen hyödyntääkseen nosturin erinomaista kapasiteettia ja suorituskykyä sekä pienentääkseen samalla päästöjä, koska nosturi on täysin sähkökäyttöinen. ”Uusi nosturi auttaa meitä vastaamaan konttiliiketoimintamme nopeaan kasvuun, ja sen liittäminen sataman verkkovirtaan korostaa sitoutumistamme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Konecranesin digitaalisten palveluiden avulla voimme seurata nosturin suorituskykyä ja kuntoa”, sanoo APD:n operatiivisesta toiminnasta ja toimitiloista vastaava johtaja Rudolph Tener-Knowles. ”Bahama on saarivaltio, jonka talouden kannalta satamat ovat keskeisen tärkeitä. Tilaamalla uuden kontinkäsittelynosturinsa jälleen Konecranesilta APD osoittaa vahvaa luottamusta siihen, että teknologiamme ja asiantuntemuksemme auttavat sitä palvelemaan paikallisia yrityksiä. Kuudennen sukupolven nosturimme täyttävät tällaisen markkina-alueen tarpeet suorituskyvyllään, luotettavuudellaan ja ekotehokkuudellaan”, kertoo Konecranesin Pohjois- ja Etelä-Amerikan satamaratkaisujen aluemyyntipäällikkö Marc Wellenberg. Tämä sopimus on osa Ecolifting ™-valikoimaa, jonka avulla Konecranes pyrkii lisäämään tuotteidensa ja palveluidensa myönteisiä ympäristövaikutuksia sekä pienentämään asiakkaiden hiilijalanjälkeä. Aiomme jatkossakin tehdä enemmän vähemmällä muun muassa optimoimalla dieselkäyttölaitteiden ympäristötehokkuutta sekä edistämällä hybridisaatiota ja täysin sähköisen kaluston käyttöä.  Vahva asiakaslähtöisyys sekä sitoutuminen liiketoiminnan kasvuun ja jatkuvaan kehittämiseen tekevät Konecranesista materiaalinkäsittelyalan johtajan. Tätä tukevat investoinnit digitalisaatioon ja teknologiaan sekä työmme materiaalivirtojen tehostamiseksi ratkaisuilla, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja edistävät kiertotaloutta ja turvallisuutta. Saat tiiviin yleiskatsauksen Konecranesin liiketoiminnasta tästä . Lisätietoja Konecranesin siirrettävistä Gottwald-satamanostureista on täällä . Hyödyllinen sanasto (englanniksi) nostureihin ja nostamiseen liittyvistä termeistä on saatavilla täällä .Lisätietoja:Robert Vennemann, markkinointipäällikkö, Satamaratkaisut, KonecranesSähköposti: robert.vennemann@konecranes.com tai puhelin: +49 211 7102 3119Konecranes Media Deskmedia@konecranes.comLisätietoja sijoittajille ja analyytikoille:Kiira Fröberg, Konecranesin sijoittajasuhdejohtajaSähköposti: kiira.froberg@konecranes.com tai puhelin: +358 20 427 2050Tämä julkaisu on saatavilla sivustolla www.konecranes.com.Konecranes on materiaalinkäsittelyalan globaaleja johtajia. Palvelemme laajaa asiakasjoukkoa useilla eri toimialoilla. Olemme kerta toisensa jälkeen määrittäneet alan parhaat käytännöt, jokapäiväisistä parannuksista isoihin läpimurtoihin kriittisillä hetkillä. Tiedämme, että voimme aina löytää turvallisemman, tuottavamman ja vastuullisemman tavan toimia. Siksi 16,600 työntekijäämme yli 50 maassa ovat ansainneet asiakkaiden luottamuksen, ja olemme päivittäin mukana nostamassa, käsittelemässä ja siirtämässä asioita, joita maailma tarvitsee. Vuonna 2023 konsernin liikevaihto oli 4,0 miljardia euroa. Konecranesin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä (tunnus: KCR).

SSAB ja Manitou Group sopimukseen fossiilivapaan teräksen toimituksista

SSAB toimittaa jo nyt erikoisteräksiä ja erikoislujia teräksiä Manitou Groupille, joka on maailman johtava materiaalinkäsittely-, nostolava- ja maansiirtoalan yritys. Manitou Group ja SSAB jatkavat nyt yhteistyötään SSAB Fossil-free™ steel- ja SSAB Zero® -terästen tulevaisuuden toimituksilla.Molemmat teräkset valmistetaan käytännössä* ilman fossiilisia hiilipäästöjä, minkä ansiosta Manitou Group voi tuoda markkinoille kestävän kehityksen mukaisia uuden sukupolven tuotteita, esimerkiksi kurottajia, nostolavoja ja haarukkatrukkeja, joiden hiilidioksidijalanjälki on huomattavasti aiempaa pienempi.”Olemme iloisia siitä, että voimme lisätä Manitou Groupin SSAB:n fossiilivapaan teräksen kumppaniksi. Tavoitteenamme on mullistaa teräksentuotanto ja raivata tietä vihreämmälle tulevaisuudelle. Manitou Groupin ja muiden kanssamme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen pyrkivien asiakkaiden ansiosta pystymme luomaan varhaisia markkinoita kestävän kehityksen mukaiselle teräkselle”, sanoo SSAB Europe -divisioonan johtaja Olavi Huhtala.”Teemme joka päivä tiivistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa vähentääksemme epäsuoria hiilipäästöjämme ja tarjotaksemme asiakkaillemme entistä kestävämpiä tuotteita. Yhteistyö SSAB:n kanssa on meille erittäin tärkeää, sillä teräs on tuotteidemme pääraaka-aine”, sanoo Maurizio Achilli, VP Sourcing at Manitou Group.SSAB haluaa mullistaa koko teräksenvalmistusprosessin ja aikoo toimittaa ensimmäisenä fossiilivapaata terästä markkinoille kaupallisessa mittakaavassa. Manitou Group puolestaan pyrkii vähentämään suoria ja epäsuoria hiilipäästöjään (Scope 1 ja 2) 46,3 % ja hiilidioksidipäästöjään jokaista konekäyttötuntia kohti 33,7 % (Scope 3) vuoteen 2030 mennessä.SSAB Fossil-free[\TM\] steel ja SSAB Zero® -teräsSSAB Fossil-free™ steel valmistetaan vallankumouksellisella HYBRIT®-teknologialla, jonka SSAB on kehittänyt kaivosyhtiö LKAB:n ja energiayhtiö Vattenfallin kanssa. Sen sijaan, että hiiltä käytettäisiin poistamaan happea rautamalmista, HYBRIT®-teknologia käyttää fossiilivapaalla sähköllä tuotettua vetykaasua rautasienen valmistamiseen teräksen tuotantoa varten. Hiilidioksidipäästöt eliminoidaan, ja sivutuotteena on vesi. SSAB Zero® on terästä, joka on valmistettu kierrätetystä teräsromusta käyttämällä fossiilivapaita energialähteitä, mikä johtaa käytännössä nollapäästöihin teräksenvalmistusprosessista. SSAB Zero® lanseerattiin kaupallisessa mittakaavassa vuonna 2023. (alle 0,05 kg CO2-päästöjä teräskiloa kohden Scope 1- ja 2-luokissa)*.Lue lisää Manitou Groupista heidän verkkosivuiltaan. Lisätietoja:Anna Molin, SSAB press officer, anna.molin@ssab.com, +46 76110 46 76 Franck Lethorey, Manitou Group press contact, f.lethorey@manitou-group.com, +33(0)786708562

Kinnarps Oy:n logistiikkakeskus valitsi aurinkoenergian

Aurinkovoimalla tuotettu energia hyödynnetään kokonaisuudessaan Kinnarpsin logistiikkakeskuksessa. Katolla tuotetun aurinkoenergian vuosituotantoarvio on n. 39 MWh. Määrä kattaa noin 50 prosenttia logistiikkakeskuksen vuotuisesta sähkönkulutuksesta. Kinnarps painottaa toiminnassaan kestävyyttä ja vastuullisuuttaPäästöjen vähentäminen on yrityksessä suunnitelmallista ja merkittävä säästö on jo vuosien ajan koitunut kalustekuormien optimoinnista ja uusiutuvan polttoaineen käytöstä. Toimitukset suunnitellaan niin, että paluukuormissa voidaan kuljettaa raaka-ainetta tuotannon tarpeisiin. Ainutlaatuisen pakkausmenetelmän sekä oman logistiikan avulla Kinnarpsin kalustetoimitukset suoritetaan vähemmillä kuormakerroilla, millä on suuri vaikutus vuosittaisten CO2 päästöjen määrässä. Puuraaka-aine hankitaan vastuullisesti hoidetuista metsistä ja tuotannossa syntyvä puupuru ja hukkapalat valmistetaan pelleteiksi, joilla lämmitetään tehtaan lähellä sijaitsevia julkisia rakennuksia. Tuotannosta jäävistä kangastilkuista valmistetaan akustiikkapaneeleiden raaka-ainetta sekä uusia innovatiivisia ratkaisuja tuotteiden verhoiluun. ”Aurinkoenergia on meille luonteva valinta. Se täydentää vastuullisuustyötämme oivallisesti. Käytämme myös uusiutuvaa dieselpolttoainetta kuorma-autoissamme ja toimitamme pitkäikäisiä, helposti päivitettäviä sisustusratkaisuja, mikä säästää luonnonvarojen käyttöä ja auttaa puolestaan asiakkaitamme saavuttamaan kestävyystavoitteitaan omassa toiminnassaan”, kertoo Kinnarps Oy:n toimitusjohtaja Henrik Slotte. Aurinkovoiman käyttö tukee hyvin yrityksen pitkän aikavälin ympäristötoimia. Kyse ei ole lyhytikäisestä investoinnista, sillä aurinkovoimalan käyttöiäksi arvioidaan 25 - 30 vuotta.

Nordic Bioproducts Group ja yksi maailman suurimmista biomuovin tuottajista aloittavat strategisen yhteistyön

Biomateriaali-innovaatioyritys ja AaltoCell-teknologian kehittäjä Nordic Bioproducts Group (NBG)  on allekirjoittanut aiesopimuksen thaimaalaisen biomuovituottaja PTT MCC BioChemin kanssa. Kumppanuus on merkittävä askel eteenpäin biomuoviteknologian edistämisessä. Sen puitteissa PTT MCC tulee esimerkiksi käyttämään Nordic Bioproducts Groupin sellukuituja BioPBS-biomuovituotteessaan. Yhteistyö keskittyy luomaan uuden sukupolven biomuoveja. Panoksia laitetaan erityisesti PTT MCC:n BioPBS-materiaalin (biopolybutyleenisukkinaatti) kehitystyöhön, jossa yhtiö hyödyntää Nordic Bioproducts Groupin osaamista biomateriaaleissa ja integroi tuotteisiinsa edistyksellisiä sellumateriaaleja, kuten vastuullisia, aktivoituja sellukuituja. Sellua voidaan käyttää tärkeänä komponenttina biomuovien valmistuksessa, jolloin on mahdollista korvata raakaöljyyn perustuvia muovituotteita. Projektin tavoitteena on tuottaa korkealaatuisia ja biohajoavia biomuovimateriaaleja, jotka kuluttaja voi kompostoida kotonaan. Tämä mahdollistaa biomuovien käytön useissa applikaatiossa raakaöljyyn pohjautuvien muovien sijaan. Kehitystyön keskiössä ovat kompostoitavat materiaalit, joita käytetään esimerkiksi kahvikapseleissa, kertakäyttöaterimissa, rasioissa, lautasissa ja mukeissa. Kaikilla mainituilla esineillä on merkittävät, kasvavat markkinat. Pelkästään kahvikapselimarkkinoiden  odotetaan kasvavan 11,9 miljardiin dollariin vuoteen 2032 mennessä. Suurin markkina löytyy Aasian ja Tyynenmeren alueelta, toista sijaa pitää Eurooppa. Suurin osa kapseleista valmistetaan alumiinista, jonka voi kierrättää, mutta kompostoitavaksi se ei sovi. Kertakäyttöpakkaukset päätyvät useammin luontoon kuin kierrätykseen , ja juuri siksi on tärkeää tuoda alalle ympäristöystävällisempiä, kompostoitavia vaihtoehtoja. NBG:n aktivoidut sellukuidut täyttävät elintarvikepakkauksien tiukat turvallisuusvaatimukset eikä laadusta ja materiaalin puhtaudesta olla tingitty. Kuidut on valmistettu puhtaasta vedestä ja yhtiön tehtaan lähialueiden sellutehtaiden toimittamasta paperisellusta, joiden raaka-aineet tulevat FSC-sertifioiduista, jäljitettävistä ja kestävästi hoidetuista suomalaisista metsistä. Thaimaa on maailman toiseksi suurin biomuovien tuottaja. Paikallinen hallinto tukee useita hankkeita, joiden tavoitteena on korvata muovi biohajoavilla biomuoveilla. Yhteistyö NBG:n ja PTT MCC:n välillä onkin luonteva askel biomuoviin liittyvän innovoinnin edistämisessä. “Yhteistyö edistää vihreää siirtymää innovoimalla korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja perinteisille muoveille. Korkealaatuisten ja kilpailukykyisten ratkaisujen tuominen markkinoille on ensiarvoisen tärkeää, jotta vaihtoehtoisista materiaaleista tulee houkuttelevia ja skaalautuvia”, sanoo Nordic Bioproducts Groupin toimitusjohtaja ja perustajaosakas Olli Kähkönen. Uusi aiesopimus on jatkoa NBG:n menestykselle Aasian markkinoille. Vuoden 2024 alussa yritys solmi yhteistyösopimuksen japanilaisen jättiyrityksen Marubenin kanssa . “Olemme hyvin iloisia, että Marubenin ja PTT MCC:n kaltaiset suuryritykset luottavat siihen, että me ja teknologiamme voimme auttaa heitä saavuttamaan kunnianhimoiset tavoitteet. Kasvattaessamme omia kyvykkyyksiämme voimme olla tärkeä kumppani yhä useammille suurille, globaaleille yrityksille auttamalla heitä luomaan ympäristötietoisia tuotteita, jotka ovat myös erittäin laadukkaita ja vastuullisia”, toteaa Kähkönen. Aalto-yliopistosta ulos spinnannut Nordic Bioproducts Group perustettiin vuonna 2019 professori Olli Dahlin ja Senior Commercial Officer Olli Kähkösen toimesta, yhteistyössä Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kanssa. ### Lisätietoja:Kuvat medialle  Olli Kähkönen, toimitusjohtaja ja perustajaosakas Nordic Bioproducts Groupolli.kahkonen@ngb.fi Nordic Bioproducts GroupNordic Bioproducts Group Oy (NBG) spinnattiin ulos Aalto-yliopistosta vuonna 2019. Yritys on selluloosainnovaation, biotuotekehityksen ja niiden kaupallistamisen pioneeri Pohjoismaissa. NBG:n mission ytimessä on sitoumus optimoida uusiutuvien luonnonvarojen käyttö sekä fossiilipohjaisiin varoihin riippuvuuden vähentäminen luomalla kiertotalouden mukaisia ratkaisuja, jotka laukaisevat vaikuttavaa muutosta globaalilla tasolla. Yritys on omistautunut tuomaan maailmalle uraauurtavia teknologioita ja biomateriaaleja, jotka määrittelevät vastuullisten ratkaisujen maailman uusiksi. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja: www.nordicbioproducts.fi.

Konecranesin tammi–maaliskuun 2024 osavuosikatsaus julkaistaan 25.4.2024, puhelinkonferenssin aikaa muutettu

KONECRANES OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 11.4.2024 klo 12.45 Konecranesin tammi–maaliskuun 2024 osavuosikatsaus julkaistaan 25.4.2024, puhelinkonferenssin aikaa muutettu Konecranes julkaisee tammi–maaliskuun 2024 osavuosikatsauksensa torstaina 25.4.2024 noin klo 8.30. Tulostiedote löytyy yhtiön verkkosivuilta www.konecranes.com julkaisun jälkeen. Koska moni suomalainen pörssiyhtiö julkaisee tuloksensa samana päivänä, Konecranes järjestää webcastin ja puhelinkonferenssin analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille hieman tavanomaista aikaisemmin klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen, ja toimitusjohtaja Anders Svensson ja finanssijohtaja Teo Ottola esittelevät tilinpäätöstiedotteen. Konferenssin lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Webcast nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä. Webcastia voi seurata seuraavan linkin kautta: https://konecranes.videosync.fi/q1-2024 Mikäli haluaa esittää kysymyksiä, puhelinkonferenssiin voi liittyä rekisteröitymällä seuraavan linkin kautta: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50049971 Puhelinnumerot ja konferenssitunnus osallistumista varten toimitetaan rekisteröitymisen jälkeen. Mikäli haluat esittää kysymyksen konferenssin aikana, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi kysymysjonoon. Kysymyksiä voi esittää myös kirjallisesti kysymyslomakkeen kautta webcastia seuratessa. KONECRANES OYJ Kiira Fröberg Sijoittajasuhdejohtaja LISÄTIETOJA Kiira Fröberg, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050 Konecranes on materiaalinkäsittelyalan globaaleja johtajia. Palvelemme laajaa asiakasjoukkoa useilla eri toimialoilla. Olemme kerta toisensa jälkeen määrittäneet alan parhaat käytännöt, jokapäiväisistä parannuksista isoihin läpimurtoihin kriittisillä hetkillä. Tiedämme, että voimme aina löytää turvallisemman, tuottavamman ja vastuullisemman tavan toimia. Siksi 16 600 työntekijäämme yli 50 maassa ovat ansainneet asiakkaiden luottamuksen, ja olemme päivittäin mukana nostamassa, käsittelemässä ja siirtämässä asioita, joita maailma tarvitsee. Vuonna 2023 konsernin liikevaihto oli 4,0 miljardia euroa. Konecranesin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä (tunnus: KCR). JAKELU Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.konecranes.com

Innomost lanseeraa uuden betuliinituotteen kauneus- ja pinnoitemarkkinoille

Suomalainen arvojalostuksen edelläkävijä Innomost  on lanseerannut Betuinno.™ Betulin Top Quality Fine -tuotteen. Innomostin kehittämät, koivun kuoresta valmistetut raaka-aineet korvaavat ympäristölle ja ihmisille haitallisia ainesosia kosmetiikka-, pinnoite-, maali- ja ihonhoitotuotteissa.Betuinno.™-betuliini on kestävän kehityksen mukaisesti tuotettu raaka-aine, joka on erinomainen korvike synteettisille valkoisen pigmentin ainesosille, kuten titaanidioksidille. Uudella tuotteella on monia hyödyllisiä terveysvaikutuksia, ja koska se on täysin biohajoava, se voi myös korvata ympäristölle haitallisia valkopigmenttiainesosia.”On ilo tuoda tämä uusi tuote markkinoille, sillä kuluttajien tarpeet ja uudet määräykset edellyttävät, että kauneudenhoitotuotteet ovat kestäviä, turvallisia ja tarjoavat loppukäyttäjille läpinäkyvyyttä tuotteiden sisällöstä. Betuinno.™ Betulin -valkopigmentti soveltuu erilaisiin käyttötarkoituksiin, mikä mahdollistaa Innomostin laajentumisen uusille toimialoille. Tuotteemme ovat saaneet hyvän vastaanoton kosmetiikkateollisuudessa, joten olemme innoissamme voidessamme tuoda puupohjaisia ratkaisuja myös muille toimialoille”, kertoo Innomostin toimitusjohtaja ja perustaja Sami Selkälä.Valkoista pigmenttiä käytetään laajasti kuluttajatuotteissa: sitä löytyy muun muassa kosmetiikasta, hammastahnoista, aurinkovoiteista ja pinnoitteista. Valkoisen pigmentin osalta Betuinno.™-betuliini pystyy korvaamaan markkinoiden johtavan titaanidioksidin, jonka käyttö ruokatuotteissa on jo kielletty Euroopassa. Se on luokiteltu  potentiaalisesti karsinogeeniseksi tuotteeksi, ja aurinkovoiteista sitä pääsee paljon veteen , jossa se saastuttaa ja vahingoittaa eläimiä. Betuinno.™-betuliini yhdessä sinkkioksidin kanssa toimii myös aurinkovoiteissa ja tarjoaa hyvän UV-suojan.Betuinno.™-betuliinilla on vastaava valkoinen sävy ja heijastavuusominaisuuksia kuten synteettisillä valkoisilla pigmenteillä. Se on biohajoava, vegaaninen ja myrkytön, sillä on antioksidanttisia ja tulehduksilta suojaavia ominaisuuksia. Lisäksi sillä on kosteuttavia ominaisuuksia, ja se auttaa ihoa parantumaan ja uusiutumaan. Se on myös suurelta osin vapaa allergeeneista. Betuinno.™-betuliini valmistetaan kierrätetystä koivun kuoresta, joka on peräisin sertifioiduista metsäteollisuuden sivuvirroista. Innomostin patentoitu tuotantoprosessi on ympäristöystävällinen ja siinä käytetään kestävän kehityksen mukaisia tuotantoratkaisuja hiilijalanjäljen minimoimiseksi.Uuden tuotteen lanseeraus tukee Innomostin nopeaa kansainvälistä kasvua. Yrityksen tuotteita käytetään jo kolmella eri mantereella kauneus- ja kosmetiikkatuotteissa ja sen suurimpia asiakkaita ovat muun muassa Lumene. Tukeakseen uuden tuotteen lanseerausta ja kasvavaa kansainvälistä asiakaskuntaa, kaksi Innomostin olemassaolevaa sijoittajaa, Metsä Spring ja Innovestor, ovat sijoittaneet Innomostiin 1,4 miljoonaa euroa lisärahoitusta.”Innomost on saanut valmiiksi uuden koelaitoksen, joka sijaitsee Pohjois-Euroopan suurimmassa epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymässä Kokkolassa. Tämän laitoksen avulla Innomost voi edistää patentoitua tuotantoteknologiaansa ja edetä kohti kaupallista mittakaavaa. Seuraavaksi odotamme innolla asiakaskunnan laajentamista maailmanlaajuisesti eri teollisuuden aloille”, sanoo Erik Kolehmainen, Innomostin hallituksen puheenjohtaja ja Metsä Springin Corporate Venturing -toiminnan johtaja."Yhteistyö Innomostin kanssa on erittäin arvokasta ja saamme sen myötä käyttöömme paikallisesti tuotettuja raaka-aineita metsäteollisuuden sivuvirroista. Pystyimme esimerkiksi formuloimaan koivusta jalostettuja raaka-aineita ja vähitellen luopumaan mikromuovista tehdyistä kuorivista partikkeleista.  Barkinno.™-koivukuorijauheen ansiosta. Innomost kehittää jatkuvasti uusia innovaatioita, mikä mahdollistaa jo olemassaolevien sekä uusien koivupohjaisten raaka-aineiden käyttöä ja testausta. Haluamme lisätä korkean jalostusarvon ja kiertotalouden mukaisten raaka-aineiden käyttöä tuotteissamme. Innomost on auttanut meitä lisäämään koivupohjaisten raaka-aineiden käyttöä tuoteportfoliossamme ja yritys onkin meille hyvin tärkeä yhteistyökumppani, joka tukee meitä strategiamme ja visiomme toteutumisessa. Lumene haluaa olla kiertotalouden, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen mukaisen kauneudenhoidon johtava toimija", kertoo Lumenen T&K ja kestävän kehityksen johtaja, tohtori Alain Mavon.###Tutkimuksia betuliinista ja sen terveysvaikutuksista  1. Anti-Inflammatory and Anticancer Properties of Birch Bark-Derived Betulin: Recent Developments - PMC (nih.gov)  2. Environmentally relevant concentrations of titanium dioxide nanoparticles pose negligible risk to marine microbes - Environmental Science: Nano (RSC Publishing) DOI:10.1039/D0EN00883D  Lisätietoja medialle:Kuvat ja lisämateriaalit medialle Aino ErkinjunttiSales and Marketing Director, Innomost+358 44 970 5284aino.erkinjuntti@innomost.comSami SelkäläFounder and CEO, Innomostsami.selkala@innomost.com InnomostVuonna 2016 perustettu Innomost kehittää ja tuottaa korkealaatuisia ja uusiutuvia raaka-aineita metsäteollisuuden sivutuotteista usealle eri toimialalle.Arvokkaat luonnonmukaiset tuotteemme sopivat useille eri toimialoille, jotka etsivät uusia ekologisia ratkaisuja kemianteollisuuden tuotteisiinsa. Lisätietoja: www.innomost.com.

Rauman telakalla juhlistettiin ensimmäisen monitoimikorvetin kölinlaskua

[Kuva, joka sisältää kohteen henkilö, vaate, rakennus, piha- Kuvaus luotu automaattisesti] Ensimmäisen Laivue 2020 -hankkeen monitoimikorvetin köli laskettiin Rauman telakalla torstaina 11. huhtikuuta. Perinteisellä kölinlaskuseremonialla juhlistetaan aluksen syntyhetkeä, josta alkaa varsinainen rungonkoonti. Aluksen ensimmäinen kölilohko kehtoineen laskettiin sen rakennuspaikkana toimivassa monitoimihallissa rakennuspukkien päälle. Lohkon alle asetettiin perinteiset onnenkolikot, jotka laivan valmistuttua jatkavat matkaansa sen mukana. Monitoimikorvetit rakennetaan kansallisen turvallisuuden takia sisätiloissa, katseilta suojassa. Tämän takia myös itse kölinlaskuseremonia oli ulkopuolisilta suljettu. Seremoniaan osallistuivat tilaaja Puolustusvoimien logistiikkalaitos, Merivoimat, laivojen luokituslaitos Lloyds’s Register ja Rauma Marine Constructionsin (RMC) johto sekä projektin avaintyöntekijät. ”Tämä päivä on erityisesti koko telakan henkilöstön yhteisen kädenjäljen päivä. Laiva, tänä päivänä lohko, voidaan nähdä symbolina, joka kuvastaa telakkamme ja meidän henkilöstömme sitoutumista maanpuolustukseen. Nyt valmistunut työ on edellyttänyt toimivaa, laajaa ja avointa yhteistyötä tilaajan ja kaikkien projektiin liittyvien osapuolten välillä. Toteutunut yhteistyö on voimavara, joka takaa onnistuneen lopputuloksen”, kertoo projektijohtaja Timo Ståhlhammar. Tuotannon aloituksesta on kulunut viisi kuukautta ja operatiivinen vaihe on edennyt tehokkaasti. Rungon ensimmäinen osa painaa 56 tonnia. Laivue -hankkeen suora työllistämisvaikutus Suomessa on noin 3 600 henkilötyövuotta. RMC:n perustamisesta yli kymmenen vuotta Kokonaan suomalaisessa omistuksessa olevan RMC:n perustamisesta tuli maaliskuussa 2024 kuluneeksi kymmenen vuotta. Tänä aikana se on rakentanut kaupalliseen käyttöön palkitut matkustaja-autolautat MyStarin Tallinkille (2022), Aurora Botnian Wasalinelle (2021) ja Hammershusin Molslinjenille (2018). RMC rakentaa Merivoimille yhteensä neljä Pohjanmaa-luokan monitoimikorvettia. Monitoimikorvetti on sota-alus, joka pystyy toteuttamaan tehokkaasti merivoimien tehtäviä merellä ympäri vuoden. Suorituskyvyltään ja ominaisuuksiltaan ainutlaatuiset sota-alukset on suunniteltu Itämeren vaihteleviin olosuhteisiin. Ne pystyvät toimimaan myös jääolosuhteissa. Rauman telakan perinteet yhteistyöstä Merivoimien kanssa ovat vahvat. Historian saatossa Raumalla on rakennettu neljä Hamina-luokan alusta, kaksi Hämeenmaa-luokan miinalaivaa, neljä Rauma-luokan ohjusvenettä ja ilmatyynyalus ITA Tuulin. Raumalla on rakennettu myös useita jäänmurtajia ja muita erikoisaluksia. Monitoimikorvettien lisäksi Rauman telakalla on tällä hetkellä rakenteilla kaksi matkustaja-autolauttaa Spirit of Tasmanialle Australiaan. Laivoista ensimmäinen laskettiin vesille vuoden 2023 lokakuussa. Toisen aluksen rungonkoonti on lähes valmis. RMC:n tilauskanta on yli miljardi euroa. Monitoimikorvettien päätiedot: Pituus: 117 m Leveys: 16,5 m Syväys: 5 m Miehistö: 70

Volkswagen tarjoaa uusilla ladattavilla hybrideillään markkinoiden pisimmät sähköiset toimintamatkat – täysin uusi Volkswagen Passat Variant eHybrid nyt myynnissä

Volkswagen Passat on yksi Volkswagenin menestyneimmistä malleista. Volkswagen on vienyt yhdeksännen sukupolven Passatin täysin uudelle tasolle niin teknologian, muotoilun kuin laadunkin suhteen. Nyt sen uusi ladattava hybridiversio (eHybrid) ovat saatavilla Suomessa 200 kW:n teholuokassa. Hinta alkaen 49 987,69 euroa (Passat Variant Comfort Business eHybrid 200 kW). Volkswagen Passat Variantin täysin uusi ladattava hybridi tarjoaa 200 kW (272 hv) tehon. Akun, jonka kapasiteetti on nyt 19,7 kWh (netto), ansiosta sähköinen toimintamatka on käytännössä kaksinkertaistunut edeltäjään verrattuna. Puhtaasti sähköllä voi ajaa jopa 132 kilometriä, mikä on tällä hetkellä markkinoiden pisin ladattavan hybridin puhtaasti sähköllä ajettava matka. Passat Variantin ladattavan hybridin 85 kW:n sähkömoottorin ja uuden 1,5-litraisen TSI-moottorin (130 kW) yhdistelmällä hybridimalli on mukava ajaa myös pitkillä matkoilla alhaisen kulutuksen ja sen myötä saavutetun yli 800 km yhteistoimintamatkan ansiosta. Passat Variantin ladattavan hybridin akkua voidaan ladata jopa 11 kW:lla (aiemmin 3,6 kW) kotilatauksessa ja jopa 50 kW:lla (optimiolosuhteissa) DC-pikalatausasemilla. Akun voi ladata 10-80 %:iin 26 minuutissa. Passat Variantissa on uusi digitaalinen, intuitiivinen ohjaamo. Siihen kuuluu uusi Digital Cockpit (digitaalinen mittaristo, jossa on heijastamaton pinnoite), jopa 15” infotainment-näyttö (vakio 12,9”), jossa on täysin uusi valikkorakenne ja grafiikka. Uusi head-up display -tuulilasinäyttö on saatavilla lisävarusteena yhdessä 15” infotainment-järjestelmän kanssa. Auto- ja infotainment-toimintoja voidaan helposti säätää uudella IDA-puheohjauksella. IDA-puheohjaukseen integroitu ChatGPT:n tekoäly-toiminto (tulossa myöhemmin) tarkoittaa, että kysymyksiä voidaan nyt esittää lähes äärettömästä määrästä aiheita. Avustusjärjestelmiä on myös kehitetty edelleen: ensimmäistä kertaa Passat Variantissa uusimmat Park Assist -järjestelmät mahdollistavat täysin automaattisen ajon pysäköintipaikalle ja sieltä pois jopa 50 metrin matkalta (muistitoiminto) ja kauko-ohjatun pysäköinnin älypuhelimella. Uusia ominaisuuksia ovat myös pneumaattinen hierontatoiminto etuistuimissa ja uudet IQ.LIGHT-matriisiajovalot (vakio Elegance Business ja R-Line Business), jotka mukautuvat tarkasti erilaisiin ajotilanteisiin ja tarjoavat erinomaisen valotehon tarjoten turvallisuutta haastavissakin olosuhteissa. Suomessa Passat Variant ladattava hybridi on saatavilla kolmella varustelutasolla: Comfort Business, Elegance Business ja R-Line Business. Passat Variant eHybridin perävaunumassa on erinomainen 2 000 kg (jarrullinen) – TDI 4MOTION -versiossa jopa 2 200 kg – ja 750 kg (jarruton). R-Line varustelutasossa ladattavan hybridin vakiovarustukseen kuuluu myös mukautuva alustansäätö DCC Pro, joka optimoi mukavuuden ja ajodynamiikan kaikissa ajo-olosuhteissa. Passat Variant ladattavan hybridin lisävarustevalikoimassa on myös näyttäviä uutuuksia kuten Black Style ja R-Line Signature -paketit, joilla voi vaikuttaa merkittävästi auton ulkonäköön. Ensimmäiset täysin uudet Volkswagen Passat Variant ladattavat hybridit saapuvat Volkswagen-jälleenmyyjille kesällä ja asiakastoimitukset alkavat tämän jälkeen. Toimitusaika tällä hetkellä noin 4-5 kuukautta. Samalla myyntiin tulee myös kaksi uutta 2,0 TDI dieselmoottoriversiota, 90 kW DSG sekä 142 kW 4MOTION DSG. Uusi 90 kW versio on Business-varusteltuna Passatin Variantin uusi hinnat alkaen malli (Comfort Business 42 487,80 euroa). Nelivetoversio 2,0 TDI 4MOTION DSG on puolestaan saatavilla sekä Elegance Business että R-Line Business -varustelutasoilla (Elegance Business 56 251,24 euroa) Volkswagen Passat Variant eHybrid ladattavan hybridin ja muun Passat Variant -malliston hinnasto ja lisävarustehinnasto: https://bit.ly/UusiVolkswagenPassatVariantHinnastotjaLisavarustehinnasto

Kesla Oyj käynnistää muutosneuvottelut organisaation muuttamiseksi vastaamaan strategisia tavoitteita

Kesla Oyj                                     LEHDISTÖTIEDOTE 11.4.2024 klo 13:15 Kesla Oyj aloittaa muutosneuvottelut organisaation muuttamiseksi vastaamaan strategisia tavoitteita sekä tämänhetkistä kapasiteettitarvetta. Taustalla ovat taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä ja sopeuttamistarve on noin 30 % työvoiman käytön kustannuksista. - Saatujen tilausten arvo on selvästi edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää pienempi eikä kysynnässä ole näkyvissä selkeää muutosta parempaan lähikuukausina, toteaa vt. toimitusjohtaja Ilkka Miettinen. - Keslalle merkittävien markkina-alueiden kysynnän epävarmuus on jatkunut korkotason pysyessä korkealla ja geopoliittisen tilanteen pysyessä epävakaana. Neuvotteluissa on tavoitteena tehostaa organisaatiorakennetta, mikä vaikuttaa henkilöstön määrän lisäksi myös toimenkuviin. Parhaiten strategiaan sopivan lopputuloksen löytämiseksi neuvotteluissa tehdään tiivistä yhteistyötä henkilöstön kanssa. Yhtiö julkisti syyskuussa 2023 uuden strategian, jolla tavoitellaan merkittävää kasvua sekä kannattavuuden parantumista. Tämä tarkoittaa myös organisaatiorakenteen uudistamista sekä uusien toimintamallien ja -tapojen käyttöönottoa. Kesla arvioi, että muutosneuvottelut tarkoittavat enintään kahdenkymmenenviiden henkilön irtisanomista tai eläkejärjestelyjä. Lisäksi sopeuttaminen tarkoittaa joko lyhyempiä tai toistaiseksi voimassa olevia lomautuksia. Joensuu 11.4.2024 Kesla Oyj Lisätietoja: Ilkka Miettinen, vt. toimitusjohtaja puh. 050 384 8318

Wulff muuttaa raportointirakennettaan ja julkaisee segmenttien vertailutiedot

PÖRSSITIEDOTE | 11.4.2024 KLO 14.00 Wulff muuttaa raportointirakennettaan 1.1.2024 alkaen vastaamaan paremmin nykyisiä liiketoimintojaan ja niiden kehitystä. Uusi raportointirakenne on yhdenmukainen sen kanssa, miten yhtiön johto seuraa Wulffin liiketoimintojen operatiivista kehitystä. Uusi raportointirakenne muodostuu kahdesta raportoitavasta segmentistä: Työelämän palvelut ja Tuotteet työympäristöihin. Yhtiö odottaa palveluliiketoimintojen merkityksen liiketoiminnoissaan kasvavan. Kasvua rakennetaan sekä orgaanisesti että yritysostoin. Työelämän palvelut -segmenttiin kuuluvat messu-, tapahtuma- ja tilasuunnittelupalvelut sekä kansainvälisesti että kotimaassa, toimisto- ja ammattitulostamisen sekä dokumentinhallinnan ratkaisut ja palvelut, tilitoimisto- ja taloushallintopalvelut sekä henkilöstövuokrauspalvelut. Tuotteet työympäristöihin -segmentti koostuu työpaikkatuotteiden ja -palveluiden liiketoiminnasta Suomessa ja Skandinaviassa. Liiketoimintasegmentien lisäksi erikseen raportoidaan liiketoimintasegmenteille kohdistamattomat konsernipalvelut ja eliminoinnit. Tilikauden 2024 alusta voimaan tulleen segmenttimuutoksen vuoksi Wulff julkaisee vertailukelpoiset, uuden raportointirakenteen mukaiset tiedot tilikaudelta 2023 vertailun mahdollistamiseksi. Vertailutiedot ovat tilintarkastamattomia. Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus laaditaan uuden raportointirakenteen mukaisesti. Alla on esitetty uuden segmenttirakenteen mukainen vertailuvuoden 2023 segmentti-informaatio vuosi­neljänneksittäin. Q1 20231 000 euroa Työelämän Tuotteet Konsernipalvelut Konserni palvelut työympäristöihin ja eliminoinnitLiikevaihto 2 318 22 934 0 25 252Kulut -2 274 -21 865 305 -23 835Tulos ennen 43 1 069 305 1 417poistoja(EBITDA)Poistot -19 -161 -327 -508Liikevoitto 24 908 -23 909(EBIT) Q2 20231 000 euroa Työelämän Tuotteet Konsernipalvelut Konserni palvelut työympäristöihin ja eliminoinnitLiikevaihto 2 085 22 282 -2 24 365Kulut -1 911 -21 359 213 -23 057Tulos ennen 173 923 212 1 308poistoja(EBITDA)Poistot -19 -167 -290 -476Liikevoitto 154 755 -78 832(EBIT) Q3 20231 000 euroa Työelämän Tuotteet Konsernipalvelut Konserni palvelut työympäristöihin ja eliminoinnitLiikevaihto 1 571 19 666 -7 21 231Kulut -1 617 -19 065 256 -20 426Tulos ennen -45 601 249 805poistoja(EBITDA)Poistot -20 -165 -284 -468Liikevoitto -65 436 -35 336(EBIT) Q4 20231 000 euroa Työelämän Tuotteet Konsernipalvelut Konserni palvelut työympäristöihin ja eliminoinnitLiikevaihto 1 888 21 071 -25 22 934Kulut -1 729 -19 791 167 -21 353Tulos ennen 159 1 279 142 1 581poistoja(EBITDA)Poistot -28 -181 -279 -488Liikevoitto 131 1 099 -136 1 093(EBIT)Q1-Q4 20231 000 euroa Työelämän Tuotteet Konsernipalvelut Konserni palvelut työympäristöihin ja eliminoinnitLiikevaihto 7 862 85 953 -34 93 782Kulut -7 532 -82 081 941 -88 671Tulos ennen 331 3 872 907 5 110poistoja(EBITDA)Poistot -87 -674 -1 179 -1 940Liikevoitto 244 3 198 -272 3 170(EBIT) Espoossa 11.4.2024 WULFF-YHTIÖT OYJHALLITUS Lisätietoja:toimitusjohtajaElina Rahkonenp. 040 647 1444sähköposti: elina.rahkonen@wulff.fi JAKELU:Nasdaq Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineetwww.wulff.fi Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Mahdollistamme paremmat ja kestävämmät työympäristöt ja täydellisen työpäivän. Teemme työpaikan sinne, missä työtäsi teet. Meiltä löydät tämän päivän työpaikkatuotteet: mm. kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Valikoimassamme on myös laadukkaita Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalveluja sekä taloushallintopalveluja. Asiakkaamme hankkivat meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja ja ratkaisuja etäkohtaamisiin. Meille on tärkeää kehittää jatkuvasti valikoimaamme yhä vastuullisemmaksi ja asiakaskokemustamme alan parhaaksi. Uusimpia palvelujamme on henkilöstövuokraus. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Bravidalla on laaja kokemus asuinrakentamisen talotekniikasta

Bravida on ollut rakentamassa sekä uutta että vanhaa. Monipuolinen kokemus erilaisista kiinteistöistä auttaa varmistamaan oikeat talotekniset ratkaisut kiinteistön ja sen tulevien asukkaiden tarpeisiin. Olemme olleet monissa asuntorakentamisenhankkeissa mukana luotettavana talotekniikkakumppanina. Esimerkiksi Jyväskylän Kankaalla Bravida oli mukana peräti neljän kerrostalon rakennusurakoissa yhdessä YIT:n kanssa. Viimeisimpään, As Oy Jyväskylän Wäinöntaloon Bravida teki LVI-, sähkö-, sekä automaatiotyöt.  Samaan tapaan Bravida on tehnyt asuinrakentamisen puolella yhteistyötä jo pidempään myös Skanskan kanssa. Olemme esimerkiksi tehneet sopimuksen Skanskan kanssa tänä vuonna alkaneesta Pasilassa sijaitsevasta Haso Postitornin ja As Oy Postipaketin ilmanvaihtourakasta . ”Kohteille tavoitellaan Rakennustiedon neljän tähden ympäristöluokitusta, joten luonnollisesti haluamme tukea tavoitteen saavuttamista toimittamalla kohteisiin mahdollisimman energiatehokkaan ilmavaihtoratkaisun”, kertoo Bravidan IV Asunnot-yksikön yksikönjohtaja Markus Nyman.   Myös suuret uudisrakennushankkeet ovat Bravidalle tuttuja. Teemme esimerkiksi sprinkleri- ja ilmavaihtourakan Keski-Pasilaan rakennettavaan Hoasin Huippu-kortteliin.  Valmistuessaan Huippu tarjoaa kodin lähes 400 opiskelijalle ja on kooltaan 16 000 kerrosneliömetriä ollen näin Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:n kautta aikojen suurin rakennushanke. Kokemusta myös vaativista historiallisista kohteista Historialliset ja vanhat asuinrakennuskohteet vaativat omaa asiantuntijuuttaan. Vanhoissa arvokohteissa usein huoneiden kunto ja ikä saattaa vaihdella ja huoneistot saattavat poiketa toisistaan. Samalla urakoissa on tärkeä kunnioittaa kohteen historiaa. Bravida toteutti esimerkiksi linjasaneerauksen arvokkaaseen Taka-Töölössä sijaitsevaan 20-luvun kerrostaloon vuosina 2021–2023.  Saneerauksessa oli huomioitava useita satavuotiaan talon iän mukanaan tuomia erityispiirteitä: esimerkiksi eri asuntojen kylpyhuoneiden ja wc-tilojen ikä ja kunto vaihtelivat laajasti. Osissa kylpyhuoneita putket olivat kiperästi saneerauksen tarpeessa, sillä ne oli uusittu viimeksi vuonna 1966 tehdyssä linjasaneerauksessa.  Samaan tapaan varmistimme onnistuneen linjasaneerauksen Asunto Oy Eerikinkatu 48:ssa, joka on alun perin valmistunut 1928.  Helsingin keskustan ja sen lähiympäristön kohteissa on lisäksi tyypillisesti yksi tai useampi liiketila alakerrassa, jotka on otettava urakoissa huomioon. Esimerkiksi Eerikinkadun kohteessa oli kahdeksan liiketilaa, jotka pyrittiin pitämään avoinna mahdollisimman pienin häiriöin. ”Siellä on ravintola, kahvila ja erilaisia muita yrittäjiä, kuten fysioterapeutteja ja lakitoimisto. Selvittelemme vielä lisää, miten urakka vaikuttaisi mahdollisimman vähän heidän toimintaansa”, hankkeessa Bravidan puolelta projektipäällikkönä ja vastaavana mestarina työskentelevä Lasse Ketonen kertoi. Arvioitu linjasaneerauksen valmistumisaika on elokuussa 2024.    Kiinnostuitko Bravidasta asuinrakennusten talotekniikan toteuttajana? Löydä lähin toimistosi >> 

Kamux Oyj: Omien osakkeiden hankinta 11.4.2024

Kamux Oyj, pörssitiedote, 11.4.2024 klo 18.30 Kamux Oyj: Omien osakkeiden hankinta 11.4.2024 Helsingin Pörssi Päivämäärä 11.4.2024Pörssikauppa OstoOsakelaji KAMUXOsakemäärä 9 000 osakettaKeskihinta/ osake             5,9144 EURKokonaishinta 53 229,60 EUR Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 11.4.2024 tehtyjen kauppojen jälkeen: 121 714 kpl.    Kamux Oyj:n puolesta Nordea Pankki Oyj                        Janne Sarvikivi                             Sami Huttunen Lisätietoja:Jukka Havia, Talousjohtaja, puh 050 355 3757 Kamux OyjKonserniviestintä Kamux on nopeasti kasvanut käytettyihin autoihin sekä niihin liittyviin palveluihin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 78 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on perustamisensa jälkeen myynyt jo yli 500 000 käytettyä autoa, joista 68 257 autoa vuonna 2023. Kamuxin liikevaihto oli 1 002 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja yhtiön palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 885 henkilöä. Kamux Suomelle on myönnetty Avainlippu-tunnus osoituksena Suomessa tuotetusta ja Suomessa työllistävästä palvelusta. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.kamux.com

Sisäpiiritieto: Nightingale Health ja Kaiser Foundation Health Plan Inc. ovat tehneet sopimuksen 50 000 verinäytteen analysoinnista

Yhtiötiedote, sisäpiiritieto 12.4.2024 klo 7.15   Nightingale Health ja Kaiser Foundation Health Plan, Inc., ovat solmineet sopimuksen 50000 Kaiser Permanente Research Bankin verinäytteen analysoinnista. Sopimuksen mukaan Nightingale Health analysoi verinäytteet verianalyysiteknologiallaan ja toimittaa analyysitulokset Kaiser Permanente Research Bankille. Kaiser Foundation Health Plan, Inc. yhdessä Kaiser Foundation -sairaaloiden ja sen tytäryhtiöiden sekä Permanente Medical Groupien kanssa muodostavat yhden Yhdysvaltojen suurimmista terveydenhuoltojärjestelmistä. Kaiser Permanente Research Bank on yksi Yhdysvaltojen suurimpia biopankkeja. Nightingale Healthin strategia on tuoda yhtiön verianalyysiteknologia terveydenhuollon käyttöön globaalisti osoittamalla ensin teknologian kliininen hyöty biopankkinäytekokoelmissa. Nämä näytekokoelmat tarjoavat tieteellisen pohjan laajamittaiselle terveydenhuollon käytölle. Nightingale Health on jo onnistuneesti toteuttanut strategiaansa Euroopassa, missä se on tuonut tutkijoiden saataville UK Biopankin 500000 verinäytteen analyysitulokset ja aloittanut ensimmäisen kansallisen mittakaavan terveydenhuollon toteutuksen Suomen suurimman yksityisen terveydenhuollon toimijan, Terveystalon, kanssa. Terveystalo on korvannut laajassa käytössä olevia kliinisen kemian työkaluja Nightingale Healthin analysoimilla veren merkkiaineilla ja sairastumisriskiarvioilla ruutinisti tehtävissä työterveystarkastuksissa, jotka kattavat noin 30 prosenttia suomalaisesta työvoimasta. Kaiser Permanente Research Bankin verinäytteiden analysoinnin odotetaan alkavan kesäkuun 2024 loppuun mennessä. Lisätietoja antaa: Teemu Suna, toimitusjohtajair@nightingalehealth.com Hyväksytty neuvonantaja:Oaklins Merasco Ltd, puh. 09 6129 670 Nightingale Healthista Nightingale Health on ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä. Terveenä pysyminen on yksi tärkeimmistä asioista elämässämme. Terveydentilallamme on valtava vaikutus sekä elämänlaatuumme että meille läheisten ihmisten elämään. Nightingale Health mahdollistaa ennaltaehkäisevän terveyden yhdistämällä kehittämämme verianalyysiteknologian, globaalit terveystietovarannot sekä lääketieteellisen tutkimustiedon. Pystymme tarjoamaan paljon enemmän kuin perinteiset terveydenhuollon ja hyvinvoinnin työkalut: palvelun, jonka tuloksilla on suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin ja joka kykenee ennustamaan terveiden vuosien määrää. Nightingale Healthilla on suomalainen emoyhtiö sekä tytäryhtiöt seitsemässä maassa kuten Japanissa, Yhdysvalloissa, Singaporessa ja Iso-Britanniassa. Nightingale Healthilla on terveydenhuolto- ja tutkimusasiakkaita yli 34 maassa ja yhtiön teknologiaa käytetään monissa maailman johtavissa terveyshankkeissa, kuten UK Biopankissa. Yhtiön teknologiaa on tähän mennessä käytetty yli 600 vertaisarvioidussa tutkimuksessa. Yhtiön B-sarjan osakkeet on listattu First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Lue lisää: https://nightingalehealth.com/fi/

Suomen yrityskauppamarkkinoilla tahmea alkuvuosi – yrityskauppavalmisteluiden aktiivisuus povaa pirteämpää loppuvuotta

Tiedot perustuvat konsulttiyhtiö EY:n Transaction Trends -raporttiin, johon kootaan kvartaaleittain tiedot Suomen yrityskauppamarkkinoiden trendeistä. Raportissa on mukana kaikki yrityskaupat, joissa on mukana suomalainen kohde, ostaja tai toimittaja. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kauppojen määrä nousi vain hivenen edellisen kvartaalin 127 kaupasta ja yrityskauppojen, joiden kaupan arvot on julkistettu, yhteenlaskettu arvo oli 0,8 miljardia euroa, mikä on huomattavasti vähemmän kuin vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä (4,0 miljardia euroa). ”Transaktioiden toteutumista ovat hidastaneet tutut haasteet, kuten rahoituksen hinta ja saatavuus sekä yleinen taloustilanne. Useat suomalaisyritykset keskittyvät tällä hetkellä ydinliiketoimintaansa ja kannattavuuden parantamiseen painottaen vähemmän kasvua. Divestoinneista saattaakin tulla vuoden 2024 teema, kun yritykset tarkastelevat strategiaansa ja optimoivat portfoliotaan”, toteaa EY Suomen toimitusjohtaja Mikko Äijälä. Yrityskaupat vähenivät viime vuoden vastaavasta ajasta lähes kaikilla toimialoilla. Teollisuus (Advanced Manufacturing & Mobility) oli aktiivisin toimiala 62 yrityskaupallaan, ja sen osuus kaikista Suomen yrityskaupoista oli 48 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Eniten vähenivät yrityskaupat kiinteistö-, ravitsemis- ja rakennusaloilla: niiden määrä laski 63 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Ulkomaisten ostajien osuus yrityskaupoista oli 40 prosenttia, mikä kertoo merkittävästä kansainvälisestä kiinnostuksesta Suomen markkinoita kohtaan. Kvartaalin merkittävimpiä kauppoja Pääomasijoittajien osuus kaikista yrityskaupoista oli 19 prosenttia, mikä on selvästi alle kolmen vuoden (2021–2023) keskiarvon (29 %). Merkittävin pääomasijoitusyhtiön kauppa vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä oli Altor Equity Partners AB:n Solidium Oy:ltä ostama 6,6% osuus Mandatum Oyj:stä 131 miljoonalla eurolla. Altor Equity Partners AB:n omistusosuus Mandatum Oyj:stä kasvoi kaupan ansiosta 16,6 prosenttiin. Suurimpiin kauppoihin kuului myös saksalaisen ohjelmistoyritys Matrix42 AG:n 15 euron osakekohtainen ostotarjous suomalaisen pilvipohjaisten palvelu- ja identiteetinhallintaratkaisujen toimittaja Efecte Oyj:n ostamisesta. Ruotsalainen koulutoimintaa harjoittava AcadeMedia AB puolestaan sopi suomalaisen esikoulu- ja päiväkotitoimintaa harjoittavan Touhula Varhaiskasvatus Oy:n ostamisesta. Sijoittajaryhmä (mm. Inditex ja H&M) osti julkistamattoman osuuden suomalaisesta Infinited Fiber Company Oy:stä, joka valmistaa tekstiiliteollisuudelle kierrätyspuuvillan kaltaisia kuituja. Evli Growth Partnersin johtama sijoittajaryhmä hankki B-sarjan rahoituskierroksella julkistamattoman osuuden Bob W Technologies Finland Oy:stä, suomalaisesta teknologiapohjaisesta lyhytaikaista vuokra-asumista tarjoavasta yhtiöstä. Suomalainen pörssilistattu rakennusyhtiö YIT Oyj taas sopi yhtiön sisäisiä kalustopalveluita tarjoavan tytäryhtiön YIT Kalusto Oy:n myynnistä Renta Group Oy:lle. Yrityskauppoihin odotetaan käännettä vuoden loppua kohden Yrityskauppojen valmistelu on piristynyt selkeästi ja kauppojen valmistelutyöt ovat pitäneet EY:n yritysjärjestelyasiantuntijat kiireisinä alkuvuonna. ”Olemme nähneet jo viime vuoden lokakuusta lähtien selkeää piristymistä yrityskauppojen valmistelussa ja uskomme, että yrityskauppoja alkaa toteutua vuoden 2024 toisella ja kolmannella kvartaalilla. Ostajien ja myyjien välinen hintakuilu on alkanut kaventua erityisesti myyjien ollessa valmiimpia joustamaan hintapyynnöistään, mikä voi helpottaa transaktioiden maaliin saattamista ja tuovan sen myötä yrityskauppamarkkinaan kaivattua lisäaktiviteettia. On mielenkiintoista nähdä paljonko nyt valmistelussa olevista järjestelyistä saadaan kaupoiksi tämän vuoden puolella”, Äijälä arvioi. Pörssissäkin hiljaista OMXH25-indeksi on laskenut vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana 2,7 prosenttia, mutta monilla muilla markkinoilla Pohjoismaissa (esim. OMX Stockholm 30, OMX Copenhagen 20) ja eri puolilla maailmaa (esim. S&P 500, STOXX Europe 600) vuosi on alkanut positiivisesti erityisesti teknologiayritysten ja pankkien vahvan kehityksen ansiosta. ”Suomen markkinat ovat lähteneet hitaasti käyntiin muun muassa poliittisten lakkojen aiheuttaman epävarmuuden sekä teollisuuden ja suhdanneherkkien toimialojen suuren painoarvon takia. UPM:n ja Nesteen kaltaiset yhtiöt ovat raportoineet heikoista tuloksista, joita seurasi pettymys osakemarkkinoilla”, Äijälä toteaa. Tahmeasta indeksikehityksestä huolimatta Nasdaq Helsingissä on nähty myös alkuvuoden 2024 positiivisia pilkahduksia, kun esimerkiksi Cargotec, Konecranes ja Metso ovat menestyneet osakemarkkinoilla erinomaisesti. Vuoden ensimmäinen neljännes on tyypillisesti hiljainen listautumismarkkinoilla, eikä tämän vuoden ensimmäinen kvartaali ollut poikkeus: Nasdaq Helsingissä ei tapahtunut uusia listauksia. Pohjoismaissa vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä on ollut vain yksi päämarkkinalistaus, Karnell Group AB Tukholmassa. Lisäksi First North Stockholm on toivottanut tervetulleeksi kaksi uutta yritystä, mikä antaa viitteitä listautumisantien aktiviteetin paranemisesta Ruotsissa. ”Suomessa ilmapiiri on kuitenkin edelleen alavireisempi, emmekä välttämättä näe uusia listauksia ennen vuoden 2024 loppua. Listautumisaktiivisuuden suurempi kasvu saattaa olla edessä vasta Ruotsin jalanjäljissä”, Äijälä arvelee. Vaikka Nasdaq Helsingissä ei tapahtunut mitään, vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kuultiin yksi suomalainen listautumisuutinen toiselta puolelta maailmaa, kun ikonisten urheilu- ja ulkoilubrändien konserni Amer Sports, Inc. palasi julkisille markkinoille listaamalla osakkeita New Yorkin pörssissä. Tutustu raporttiin (englanniksi): EY Transaction Trends Q1 2024 (liitteenä) Lisätietoja:Niina AfflechtHead of PR & Communicationsniina.afflecht@fi.ey.comp. 050506 7642 EY | Building a better working world EYrakentaaparemmin toimivaa maailmaa,auttaenluomaan pitkäaikaistaarvoa asiakkaillemme,henkilöstöllemme ja yhteiskunnallesekä rakentaenluottamustapääomamarkkinoilla. Hyödyntäen dataa ja teknologiaa,EY:n monipuoliset tiimit yli 150 maassa luovat luottamustatilintarkastuspalveluiden avulla sekä auttavat asiakkaitamme kasvamaan, uudistumaan ja toimimaan paremmin. Tilintarkastuksen, konsultoinnin, laki-, strategia-, vero- ja transaktiopalveluiden parissatyöskentelevätEY-tiimit kysyvät parempia kysymyksiä löytääkseen uusia vastauksianykypäivänmonimutkaisiinongelmiin. www.ey.com/fi_fi

Eurooppalainen energiayhtiö Alpiq Enersensen osakkuusyhtiö P2X Solutionsin pääomistajaksi

Enersensen osakkuusyhtiö, suomalainen vihreän vedyn edelläkävijäyritys P2X Solutions (P2X) on sopinut rahoitusjärjestelystä sveitsiläisen energiayhtiö Alpiqin kanssa. Alpiq investoi P2X:ään noin 47 miljoonaa euroa, minkä myötä Alpiqista tulee P2X:n pääomistaja. Enersensen omistusosuus P2X:ssä laskee järjestelyn yhteydessä noin 9 prosenttiin. Enersense jatkaa P2X:n hallituksessa ja käsittelee yhtiötä osakkuusyhtiönä. P2X:n omistusjärjestelyllä ei ole Enersenselle kassavirtavaikutusta, eikä se vaikuta sijoituksen tasearvoon. P2X rakentaa parhaillaan Suomen ensimmäistä teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitosta Harjavaltaan. Yhtiö suunnittelee lisäksi vetylaitoksia Joensuuhun ja Ouluun. ”Enersense on ollut vuodesta 2022 alkaen osa-omistajana P2X:ssä. Energiamurroksen toteuttajana meille on tärkeää olla mukana luomassa Suomeen vetymarkkinaa ja on hienoa saada tähän työhön mukaan Alpiqin kaltainen kansainvälinen uusiutuvan energian ja energiamurroksen osaaja. Alpiqin merkittävä panostus vahvistaa huomattavasti P2X:n asemaa sekä sen mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa, ja on osoitus siitä, että Alpiqilla on vahva usko P2X:ään vihreän vedyn edelläkävijäyrityksenä Suomessa. Uskomme, että järjestelystä voi avautua myös muita yhteistyömahdollisuuksia”, toteaa Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen. Alpiq tuottaa asiakkailleen sähköä sekä tarjoaa energiatuotantoon, markkinointiin ja optimointiin liittyviä palveluja useilla Euroopan keskeisillä markkina-alueilla. Yhtiö on toiminut myös Suomessa oman tiimin voimin jo usean vuoden ajan. Alpiqilla on erityisen vahva asema ja yli satavuotinen historia vesivoiman tuotannosta Sveitsissä. Yhtiön oikaistu liikevaihto (pois lukien ei-toiminnalliset vaikutukset) oli yli 8,5 miljardia euroa (8,4 miljardia Sveitsin frangia) vuonna 2023. Lisätietoja: Jussi Holopainen, toimitusjohtajaPuhelin: +358 44 517 4543Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com  Mediayhteydenotot:Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaPuhelin: +358 40 0437515Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

OP:n ekonomistit: Suomen talous ponnistaa suhdannekuopasta takaisin vaisulle kasvutrendille

OP Ryhmän ekonomistien suhdannekatsauksen mukaan Suomen bruttokansantuote (BKT) supistuu 0,5 prosenttia vuonna 2024, mutta kasvaa 2,0 prosenttia vuonna 2025. Kuluvan vuoden ennustetta on laskettu vuoden alussa arvioidusta 0,0 prosentista. Vuoden 2025 ennuste on puolestaan noussut aiemmin arvioidusta 1,4 prosentista. – Taloudesta on hyviä ja huonoja uutisia. Yhtäältä vientimarkkinoiden näkymät ovat kirkastuneet ja kulutuksen näkymät säilyneet elpyvinä. Toisaalta talous ponnistaa syvemmältä montusta muun muassa lakkojen ja rakentamisen ennakoituakin heikomman tilanteen vuoksi, kuvailee pääekonomisti Reijo Heiskanen. Suomen talouden taantuma osoittautui vuonna 2023 ennakkotietoja syvemmäksi. Lisäksi alkuvuonna taloutta ovat painaneet lakot ja aiempia odotuksia jyrkempi rakentamisen alamäki. Talous on kuitenkin kääntymässä nousuun vienti- ja kulutuskysynnän vetämänä. Heikon alkuvuoden jälkeen talous elpyy ripeästi. Kyse on silti palautumisesta pitkän ajan verkkaiselle kasvutrendille. Inflaatio on Suomessa hidastunut jo parin prosentin tuntumaan, jossa se lähivuosina myös pysyy. Hintojen nousuvauhdin hidastuminen ja korkojen lasku tukevat talouden käännettä parempaan. Vuonna 2025 myös työllisyys alkaa uudelleen elpyä, mutta säilyy viime vuosien tasoa heikompana. Lakkojen seurauksena alkuvuoden talousdatan tulkitseminen on tavanomaista vaikeampaa. Talouden näkymiin sisältyy yleisesti enemmän epävarmuutta. – Suhdannevaihteluista poiketen on hyvin varmaa, että Suomen keskipitkän ajan kasvunäkymät ovat vaisut. Parhaimmillaankin talouspoliittiset toimet ja taloutta tukevat investoinnit vaikuttavat vasta pidemmällä aikajänteellä. Lähivuosien talouspolitiikkaa olisikin hyvä rakentaa pitäen mielessä, että kasvun varaan ei voi laskea, mutta toimien tulee olla sellaisia, jotka tukevat kasvua pidemmän päälle, arvioi pääekonomisti Heiskanen. Maailmantaloudessa merkkejä paremmasta Maailmantalous kasvoi viime vuonna hieman edellisten kymmenen vuoden keskiarvoa hitaammin. Vuoden jälkipuoliskolla talouden vauhti jäi alkuvuotta verkkaisemmaksi. Maailmantalouden näkymiä kuvaavat indikaattorit ovat parantuneet viime kuukausina, ja viittaavat talouden piristymiseen viime vuoden jälkipuolelta. Myös teollisen suhdanteen näkymät ovat kohentuneet. Kokonaisuutena maailmantalouden kasvun ennakoidaan jatkuvan keskivertovauhtia. Euroalueen talouskasvu hyytyi vuoden aikana, mutta työllisyys säilyi yhä vahvana. Suhdannekyselyiden perusteella näkymät ovat vähitellen kohenemassa hidastuneen inflaation, hiljalleen laskevien korkojen ja elpyvän vientikysynnän myötä. Inflaatio on hidastunut selvästi lähes kaikkialla kehittyneissä maissa. Kahden prosentin tasoa ei kuitenkaan ole aivan saavutettu. Palkkapaineet ovat yhä pitäneet palveluiden hintojen nousua yllä. Inflaatiota vauhdittaneet pullonkaulat ovat hellittäneet, ja kireä rahapolitiikka hillitsee kysyntää. Inflaation odotetaankin painuvan vähitellen parin prosentin tuntumaan niin Yhdysvalloissa kuin euroalueella. Inflaation painuminen kohti tavoitetasoa mahdollistaa rahapolitiikan vähittäisen keventämisen vuoden mittaan. Talouskasvun jatkuessa keskivertovauhtia jyrkkään korkojen laskuun ei silti ole tarvetta. – Markkinoiden odotukset koron laskuista maltillistuivat merkittävästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kun inflaatio hidastui hieman odotuksia hitaammin. Koron laskuja kuitenkin nähdään kuluvana vuonna, mutta niiden määrä jää maltilliseksi, arvioi johtava ekonomisti Tomi Kortela. Maailmantalous ei ole täysin sopeutunut viime vuosien poikkeuksellisiin tapahtumiin. Talouskehitys ei ole täysin tasapainoista missään suurimmissa talouksissa. Talousennusteen riskit ovat yhä tavanomaista suurempia huolimatta myönteisestä perusnäkymästä. OP Ryhmän talousennusteet ovat luettavissa osoitteessa: https://www.op.fi/documents/20556/64967/Suhdanne-ennuste+huhtikuu+2024/89acd920-e525-d710-757a-72ca07f98b7bLisätiedot medialle: OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi

K-Rauta selvitti: koneellisen ilmanvaihdon suodattimien vaihto jää tekemättä lähes joka toiselta omakotiasujalta

Suuri osa suomalaisista kärsii turhaan huonolaatuisesta sisäilmasta, koska jättää koneellisen ilmanvaihdon suodattimet vaihtamatta.  Tulos käy ilmi K-Raudan Näin Suomi remontoi -kyselystä*, joka toteutettiin helmi-maaliskuussa 2024. ”Koneellisen ilmanvaihdon suodattimet tulisi tarkistaa ja vaihtaa noin kaksi kertaa vuodessa. Hyviä ajankohtia ovat alkusyksy siitepölykauden jälkeen sekä alkukevät ennen siitepölykauden alkua”, sanoo K-Raudan ja Onnisen ilmanvaihtotuotteista vastaava kategoriajohtaja Markku Vauhkala. Omakotitalojen kohdalla koneellisen ilmanvaihdon huolto ja suodattimien vaihto on aina kiinteistön omistajan vastuulla. Kyselyyn vastanneista omakotitaloasujista 77 % kertoo, että koneellisen ilmanvaihdon suodattimien vaihtaminen kuuluisi heidän kotinsa säännöllisiin huoltotöihin. Heistä, ts. omakotiasujista, joiden kotien huoltotöihin työ kuuluisi, suuri osa (43 %) ei kuitenkaan ole vaihtanut tai vaihdattanut suodattimia viimeksi kuluneen vuoden aikana. Taloyhtiössä asuvan kannattaa selvittää, mitä suodattimien vaihdosta on sovittu Taloyhtiöissä asukkaan vastuulle kuuluvat tyypillisesti talon sisäpuolisten tulo- ja poistoilmaventtiilien puhdistus, kun taas ilmanvaihtokoneen kunnossapito, huolto ja korjaus kuuluvat taloyhtiölle. Myös ilmanvaihtokoneen suodattimien vaihto kuuluu taloyhtiölle, ellei asiasta ole sovittu toisin. Kaikista kyselyyn vastanneista suomalaisista 67 % tunnistaa, että koneellisen ilmanvaihdon suodattimien vaihtaminen kuuluisi heidän kotinsa säännöllisiin huoltotöihin. Kaikista vastaajista tämän kodin huoltotyön kertoo viimeisen vuoden aikana tehneensä itse tai teettäneensä 35 % vastaajista. Kaikista vastaajista 15 % kertoo, ettei ole varma kuuluuko koneellisen ilmanvaihdon suodattimien vaihto heidän kotinsa huoltotöihin. Kerrostalossa asuvista vastaajista epävarmoja on 21 %, rivitalossa asuvista 13 % ja omakotitalossa asuvista 9 %. ”Asiasta epävarmojen kannattaa ehdottomasti tarkistaa vastuunjako oman taloyhtiönsä yhtiöjärjestyksestä, Vauhkala kehottaa. Kalenterimerkintä auttaa – fiksu puhdistaa samalla myös liesituulettimen suodattimet Jos koneellisen ilmanvaihdon suodattimien vaihto unohtuu, kostautuu se huoneilman tunkkaisuutena, kun ilma ei vaihdu kunnolla. Raittiin ilman puute taas voi näkyä asukkaissa monin tavoin, esimerkiksi väsymyksenä. Sama pätee myös painovoimaiseen ilmanvaihtoon, jossa on hyvä säännöllisesti tarkistaa ja vaihtaa korvausilmaventtiilien suodattimet. ”Siitepölyn lisäksi suodattimet keräävät itseensä mm. katupölyä. Vilkkaasti liikennöidyn kadun vieressä asuvan kannattaa siis tarkistaa suodattimen kunto vielä useammin. Jos suodattimia ei vaihda, pöly alkaa kerrostua ja voi toimia kasvualustana erilaisille bakteereille ja homeelle, joiden läpi ilma sitten kulkee asuntoon. Tukkeutunut suodatin kuormittaa myös ilmanvaihtokonetta”, Vauhkala muistuttaa. Niille ihmisille, joille suodattimien vaihto on vaikea muistaa, Vauhkala suosittelee yksinkertaisesti työn merkitsemistä kalenteriin. Tehty työ palkitsee mm. hyvällä sisäilmalla, energiansäästöllä sekä paloturvallisuudella. ”Fiksu irrottaa ja puhdistaa samassa yhteydessä myös liesituulettimen suodattimet. Tämäkin työ tulisi nimittäin suorittaa muutaman kerran vuodessa kaikissa kotitalouksissa, joissa liesituuletin on.” *Lähde: Kyselytutkimus K-Kylä-asiakasyhteisössä helmi–maaliskuussa 2024. Kyselyyn vastasi 1044, iältään 25+-vuotiasta ihmistä. Aineisto on painotettu vastaamaan väestöä iän ja sukupuolen mukaan.Kyselyssä tiedusteltiin, kuuluuko koneellisen ilmanvaihdon suodattimien vaihtaminen niihin huoltotöihin, joita vastaajan kodissa tulisi tehdä tai teettää säännöllisesti ja oliko vastaaja tehnyt itse tai teettänyt kyseisen työn kodissaan viimeisen vuoden aikana. Lisätietoja:K-ryhmän viestintä, puh. +358 1053 50200, viestinta@kesko.fi

Esisel­vitys kalojen ylösvael­luksen mahdol­lis­tavan ohitus­rat­kaisun raken­ta­mi­seksi Seite­noikean vesivoi­ma­lai­toksen yhteyteen valmistunut

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 12.4.2024  Esiselvitystyö kalojen ylösvaelluksen mahdollistavan ohitusratkaisun rakentamiseksi Seitenoikean vesivoimalaitoksen yhteyteen on valmistunut. Esiselvityksen laati Ramboll Finland Oy yhteistyössä Fortumin kanssa.   Esiselvitystyössä tarkasteltiin eri vaihtoehtoja ohitusratkaisun toteuttamiseksi ja muodostettiin kolme eri vaihtoehtoa, joita vertailtiin tarkemmin teknisen toteutettavuuden, vaikutusten ja kustannusten osalta. Ohitusratkaisuvaihtoehtojen osalta huomioitiin sekä teknisten että luonnonmukaisten kalateiden rakennustavat sekä muu kalankulkuun liittyvä olemassa oleva tekniikka. Esiselvitykseen valitut vaihtoehdot olivat luonnonmukainen ohitusuoma, tekninen pystyrakokalatie ja hydraulinen Kalasydän-kalatie. ”Seuraavaksi tehdään päätös hankkeen viemisestä eteenpäin yleissuunnitelmavaiheeseen. Kaikissa esiselvitysvaihtoehdoissa vahvistetaan taimenen luontaista elinkiertoa, kun ylösvaellus Seitenoikean yläpuolisille poikastuotantoalueille mahdollistuu. Kaikki vaihtoehdot vaikuttavat esiselvityksen tulosten perusteella toteutettavissa olevilta”, Fortumin ympäristöasiantuntija Elisa Puuronen kertoo. Tavoitteena vahvistaa järvitaimenen luonnonkiertoa  Seitenoikean voimalaitos sijaitsee Hyrynsalmen reitillä, Emäjoessa, Ristijärven ja Hyrynsalmen kuntien alueella. Ohitusratkaisun toteuttaminen mahdollistaisi järvitaimenen vaelluksen noin 40 hehtaarin kokoisille potentiaalisille poikastuotantoalueille.  Seitenoikean vesivoimalaitokselle suunniteltava ohitusratkaisu on osa uhanalaisen järvitaimenen luonnonkierron vahvistamiseksi toteutettavaa toimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteet keskittyvät Hyrynsalmen reitille, jossa sijaitsevat Oulujoen vesistöalueen ainoat kansallisessa kalatiestrategiassa tunnistetut kärkikohteet.  Kokonaisuuteen kuuluu myös esimerkiksi järvitaimenen elinkierrolle tärkeiden elin- ja lisääntymisalueiden kunnostukset, järvitaimenen pienpoikasistutukset sekä Leppikosken vesivoimalaitoksen Kalasydän-kalatie. Yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa Esiselvitys tehtiin vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja paikallisten asukkaiden kanssa. Hankkeeseen liittyen pidettiin kaksi avointa yleisötilaisuutta. Lisäksi perustettiin seurantaryhmä, jossa edustettuna ovat paikallinen kalatalous-, patoturvallisuus- ja vesiviranomainen, Emäjoen ja Oulujärven kalatalousalueet, Kainuun kalatalouskeskus, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Ristijärven ja Hyrynsalmen kunnat sekä Montan Lohi Oy. Esiselvityksestä laadittiin avoin verkkokysely, joka oli suunnattu alueen sidosryhmille ja asukkaille. Kaiken kaikkiaan kyselyyn saatiin 453 vastausta. Kyselyn perusteella luonnonmukainen ohitusuoma koettiin selvästi parhaaksi vaihtoehdoksi Seitenoikealla kalasto- ja luontovaikutusten, teknisen ratkaisun ja sosiaalisten vaikutusten, kuten virkistyskäyttövaikutusten näkökulmasta. Fortum OyjViestintä Lisätietoja: Katri Hämäläinen, Fortum, ympäristöpäällikkö, puh. 040 162 3901 Lue lisää: Järvitaimenten ylösvaellustutkimus  Mukana kalan vaelluksella  Leppikosken Kalasydän-kalatie  Fortum Fortumin energia rakentaa maailmaa, jossa ihmiset, yritykset ja luonto menestyvät yhdessä. Olemme yksi Euroopan puhtaimmista energiantuottajista ja toimintaamme ohjaavat kunnianhimoiset ympäristötavoitteet. Tuotamme ja toimitamme luotettavasti puhdasta energiaa ja autamme teollisuusasiakkaitamme vähentämään toimintansa hiilidioksidipäästöjä ja kasvamaan. Ydinliiketoimintamme Pohjoismaissa koostuu päästöttömästä ja tehokkaasta sähköntuotannosta sekä sähkön ja kaukolämmön myynnistä kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Yhtiömme 5 000 työntekijälle tarjoamme turvallisen ja inspiroivan työympäristön. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. fortum.fi 

Tokmanni-konsernin hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2023 on julkaistu

Tokmanni Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023 on julkaistu tänään. Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista sisältyy hallituksen toimintakertomukseen. Tilinpäätös julkaistaan myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot on merkitty XBRL:llä block-merkintöinä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on toimittanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin koskien Tokmannin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin (ISAE) 3000 (uudistettu) mukaisesti. Tokmanni-konserni on myös julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2023. Kaikki yllä mainitut raportit ovat tämän tiedotteen liitteenä, ja ne löytyvät myös Tokmannin verkkosivuilta osoitteesta https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat. Lisätietoja Maarit Mikkonen, sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö, puh. 040 562 2282, maarit.mikkonen(at)tokmanni.fi Tokmanni lyhyesti Tokmanni Group Oyj on yksi Pohjoismaiden johtavista halpakauppakonserneista. Noin 6 600 kaupan alan ammattilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman pohjoismaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Yli 370:n Tokmanni-, Dollarstore-, Bigdollar-, Miny-, Click Shoes- ja Shoe House -myymälänsä sekä verkkokauppojensa ansiosta Tokmanni-konserni on aina lähellä palvelemassa asiakkaitaan. Vuonna 2023 Tokmanni-konsernin liikevaihto oli 1 393 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 99 miljoonaa euroa. Tokmanni Group Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Jakelu Nasdaq HelsinkiKeskeiset tiedotusvälineet

Euroopan suurin ja modernein taivekartonkikone vihittiin käyttöön Husumissa Ruotsissa

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board vihki 11. huhtikuuta käyttöön uudistetun taivekartonkikoneen Ruotsin Husumissa. Avajaisiin oli kutsuttu muun muassa hankekumppaneita sekä Örnsköldsvikin kunnan, valtiohallinnon ja metsäteollisuuden edustajia. Metsä Board käynnisti vuonna 2016 Husumissa uuden taivekartonkikoneen BM1, jonka kapasiteetti on 400 000 tonnia vuodessa. Vuonna 2023 valmistui 230 miljoonan euron investointi koneen vuotuisen kapasiteetin kasvattamiseksi vastaamaan kiertotaloutta tukevien, kestävästi tuotettujen pakkausmateriaalien kasvavaan kysyntään. Husumin taivekartonkikone on 600 000 tonnin vuosikapasiteetilla Euroopan suurin ja modernein, ja sen tuotannossa käytetty energia on 98-prosenttisesti fossiilitonta. ”Husumin taivekartonkikapasiteettiin tehdyn investoinnin myötä Metsä Boardilla on hyvät edellytykset vastata kuitupohjaisten pakkausmateriaalien kasvavaan kysyntään. Olemme sitoutuneet tukemaan asiakkaitamme laadukkailla ja resurssitehokkailla ratkaisuilla, jotka auttavat korvaamaan fossiilipohjaisia materiaaleja ja tukevat kiertotaloutta.” sanoo Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio. Hanke on sisältänyt uudistuksia koko kartonkitehtaalla sekä varastokapasiteetin kasvattamista satamassa. Investoinnin keskeisimmät osat ovat kartonkikoneen kuivatusosan laajennus, uusi pituusleikkuri ja automatisoitu rullankäsittelyjärjestelmä. Uusi, täysin automaattinen konerullien siirto- ja ohjausjärjestelmä on ainutlaatuinen kartonkiteollisuudessa. "Moderni teknologia ja korkeatasoiset automaatioratkaisut parantavat työturvallisuutta ja luovat paljon uusia kehitysmahdollisuuksia", sanoo Husumin kartonki- ja sellutehtaan johtaja Olov Winblad von Walter.  Metsä Board Husumissa on toteutettu laaja investointiohjelma vuosina 2019-2023. Sellutehtaan uudistamisen ensimmäinen vaihe, jonka investointikustannukset olivat 380 miljoonaa euroa, valmistui joulukuussa 2022 ja siihen sisältyi uusi soodakattila ja turbiini. Uusien nykyaikaisten laitteiden ja prosessien ansiosta Husumissa voidaan lisätä merkittävästi biopohjaisen energian tuotantoa ja energiatehokkuutta, mikä edistää Metsä Boardin tavoitetta fossiilivapaista tehtaista vuoden 2030 loppuun mennessä. Husumin tehdas on yksi Örnsköldsvikin kunnan suurimmista työnantajista, ja sillä on tärkeä rooli alueella ja siirtymässä laajamittaiseen biotalouteen. Husumissa valmistetut tuotteet tarjoavat vaihtoehtoja fossiilipohjaisille materiaaleille kuluttajapakkauksissa maailmanlaajuisesti. Tehtaan tärkeimmät markkinat ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Metsä Boardin Husumin tehdas Ruotsissa on kartonki- ja selluintegraatti, joka tuottaa taivekartonkia, päällystämätöntä valkoista kraftlaineria ja valkaistua kemiallista sellua. Kuvalinkki  Tietoja kuvatekstejä varten: 1 Nauhanleikkaus:Mika Joukio, Metsä Boardin toimitusjohtaja; Viveka Beckemann, VD, Skogsindustrierna (Ruotsin metsäteollisuusliiton pääjohtaja) ja Jussi Linnaranta, Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja. 2 Paneelikeskustelun osallistujat:  Johanna Nordqvist, Port, Warehouse & Logistics Manager, Metsä Board; Peter Selemark, Chief Growth Officer, Örnsköldsvik kommun; Malin Nygren, Tuotantopäällikkö, Husumin Kartonkitehdas, Metsä Board ja Olov Windblad von Walter, Tehtaanjohtaja, Husumin sellu- ja kartonkitehdas, Metsä Board 3 Viveka Beckeman, VD, Skogsindustrierna (Ruotsin metsäteollisuusliiton pääjohtaja) 4 Mika Joukio, Metsä Boardin toimitusjohtaja, avasi tilaisuuden tervetulopuheella 5 Mika Joukio, Metsä Boardin toimitusjohtaja ja tilaisuuden moderaattori Helena Godotter Karlberg 6 Anna-Belle Strömberg, Riksdagsledamot, Västernorrland (Ruotsin valtiopäivien edustaja) 7 Olov Windblad von Walter, Tehtaanjohtaja, Husumin sellu- ja kartonkitehdas, Metsä Board ja tilaisuuden moderaattori Helena Godotter Karlberg 8 Jussi Linnaranta, Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja. 9 Husumin tehdas

Täydennystiedote: Sisäpiiritieto: Nightingale Health ja Kaiser Foundation Health Plan Inc. ovat tehneet sopimuksen 50 000 verinäytteen analysoinnista

Yhtiötiedote, sisäpiiritieto 12.4.2024 klo 12.45 Nightingale Health täydentää 12.4.2024 klo 7.15 julkaistua sisäpiiritiedotetta Kaiser Foundation Health Plan Inc.:n kanssa solmitun sopimuksen vaikutuksesta Nightingale Healthin liikevaihtoon ja tulokseen.   Lisätietona aikaisempaan tiedotteeseen, yhtiön arvion mukaan sopimuksella ei ole lainkaan vaikutusta yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen kuluvalla 30.6.2024 päättyvällä tilikaudella, tai vaikutus liikevaihtoon ja tulokseen on kuluvalla tilikaudella hyvin vähäinen.  Yhtiö arvioi sopimuksen vaikutuksen liikevaihtoon ja tulokseen seuraavalla tilikaudella 1.7.2024 – 30.6.2025 olevan merkittävä suhteessa yhtiön nykyiseen liikevaihtotasoon. Liikevaihdon tulouttamisen jaksotus riippuu kuitenkin verinäytteiden toimitus- ja analysointiaikatauluista ja on epävarmaa.   Sopimuksen vaikutus tulokseen on positiivinen.   Lisätietoja antaa: Teemu Suna, toimitusjohtaja ir@nightingalehealth.com Hyväksytty neuvonantaja: Oaklins Merasco Ltd, puh. 09 6129 670  Nightingale Healthista Nightingale Health on ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä. Terveenä pysyminen on yksi tärkeimmistä asioista elämässämme. Terveydentilallamme on valtava vaikutus sekä elämänlaatuumme että meille läheisten ihmisten elämään. Nightingale Health mahdollistaa ennaltaehkäisevän terveyden yhdistämällä kehittämämme verianalyysiteknologian, globaalit terveystietovarannot sekä lääketieteellisen tutkimustiedon. Pystymme tarjoamaan paljon enemmän kuin perinteiset terveydenhuollon ja hyvinvoinnin työkalut: palvelun, jonka tuloksilla on suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin ja joka kykenee ennustamaan terveiden vuosien määrää.  Nightingale Healthilla on suomalainen emoyhtiö sekä tytäryhtiöt seitsemässä maassa kuten Japanissa, Yhdysvalloissa, Singaporessa ja Iso-Britanniassa. Nightingale Healthilla on terveydenhuolto- ja tutkimusasiakkaita yli 34 maassa ja yhtiön teknologiaa käytetään monissa maailman johtavissa terveyshankkeissa, kuten UK Biopankissa. Yhtiön teknologiaa on tähän mennessä käytetty yli 600 vertaisarvioidussa tutkimuksessa. Yhtiön B-sarjan osakkeet on listattu First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Lue lisää: https://nightingalehealth.com/fi/ 

Uuden K-Citymarket Paavolan rakentaminen alkaa Lahdessa

Uusi kauppa avautuu arviolta syksyllä 2025. Kaupan rakennus- ja talotekniset työt toteuttaa Skanska Oy. Myymälätilat sijoittuvat kiinteistön ensimmäiseen kerrokseen ja kellarikerrokseen tulee lämmin pysäköintihalli. Uuden kiinteistön kokonaispinta-ala on noin 20 000 bruttoneliömetriä, josta myymälän osuus on noin 9 500 neliömetriä. Uudesta myymälästä tulee nykyistä Paavolan K-Citymarketia suurempi ja se jakautuu elintarvike- ja käyttötavaraosastoihin. ”Panostamme uusperustannassa erityisesti kasvukeskuksiin ja olemme iloisia, kun voimme jatkaa Suomen vanhimman K-Citymarketin yli 50-vuotista tarinaa uusissa, moderneissa tiloissa. Tavoitteemme on tuoda asiakkaillemme entistäkin parempia palveluja ja on hienoa päästä avaamaan uusi kauppa Lahteen jo ensi vuonna”, kertoo Keskon Hämeen aluejohtaja Janne Virtanen. Kesko on uudistanut K-ruokakauppoja noin miljardilla eurolla viime vuosina ja investoi vuositasolla päivittäistavarakauppaverkoston kehittämiseen 200–250 miljoonaa euroa. Erityisesti hypermarket-formaattia edustavan K-Citymarketin myynti on kasvanut Suomessa merkittävästi ja sen vaikutus päivittäistavarakaupan markkinaosuuteen on olennainen. Lähivuosina avattavat hypermarketit ovat merkittävässä roolissa Keskon markkinaosuuden vahvistamisessa ja myynnin edelleen kasvattamisessa. Lahden K-Citymarket Paavolan lisäksi Kesko on rakentamassa lähivuosina uusia K-Citymarketeja Lempäälän Ideaparkiin, Kuopion Haapaniemeen, Vantaan Kivistöön ja Porvoon Länsirannalle. Lisäksi Kesko laajentaa tänä vuonna Helsingin Vuosaaressa Kauppakeskus Columbuksessa olevan K-Supermarketin K-Citymarketiksi.

Kutsu Optomed Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

KUTSU OPTOMED OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Optomed Oyj Pörssitiedote 12.4.2024, klo 14.00, Helsinki KUTSU OPTOMED OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Optomed Oyj:n (”Optomed” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään perjantaina 10.5.2024 klo 10.00 Life Science Center Keilaniemessä osoitteessa Keilaranta 16 C, 02150 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30. Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen löytyvät tämän kutsun osasta C. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1             Kokouksen avaaminen 2                        Kokouksen järjestäytyminen 3                        Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4                        Kokouksen laillisuuden toteaminen 5                         Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6                        Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2024. 7                         Tilinpäätöksen vahvistaminen 8                        Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 ei makseta osinkoa. Koska Yhtiön tulos tilikaudelta 2023 oli tappiollinen, vähemmistöosinkoa ei voida vaatia. 9                        Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10                    Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 11.6.2020 vahvistaman palkitsemispolitiikan mukaisesti laadittu toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2023 on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2024. Hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous vahvistaa toimielinten palkitsemisraportin. 11                      Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous vahvisti Yhtiön palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia. Hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous vahvistaa Yhtiön palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikkaan ei ole ehdotettu merkittäviä muutoksia. Palkitsemispolitiikka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2024. 12                     Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten, joiden toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättymiseen, vuosipalkkiot pysyvät muuttumattomana seuraavasti: · hallituksen puheenjohtajalle 36000 euroa · kullekin hallituksen jäsenelle 18000 euroa. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 300 euron kokouspalkkio ja jäsenille 200 euron kokouspalkkio jokaisesta valiokunnan kokouksesta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkioista 40 prosenttia maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Optomedin osakkeina maksettava osa hallituksen palkkiosta luovutettaisiin, mikäli mahdollista, kokonaisuudessaan Yhtiön omista osakkeista sen mukaisesti, mitä jäljempänä asiakohdassa 19 ehdotetaan hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Palkkiot maksetaan kerran vuodessa elokuussa Optomedin puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen. 13                     Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle. 14                     Hallituksen jäsenten valitseminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet, Catherine Calarco, Ty Lee, Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2024. 15                     Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin Yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti. 16                     Tilintarkastajan valitseminen Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Heidi Hyry. 17                     Optio-ohjelmien 2017B, 2018C, 2019A ja 2019C ehtojen muuttaminen Yhtiön optio-ohjelmien 2017B, 2018C, 2019A ja 2019C voimassa olevien ehtojen mukaan osakkeiden merkintäajat kaikilla kunkin optio-ohjelman nojalla annetuilla optio-oikeuksilla päättyisivät optio-ohjelman 2017B osalta 1.7.2024 ja optio-ohjelmien 2018C, 2019A ja 2019C osalta 31.12.2024. Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää muuttaa kunkin mainitun optio-ohjelman ehtoja siten, että merkintäajat kaikilla kunkin optio-ohjelman nojalla myönnetyillä optio-oikeuksilla päättyisivät 31.12.2027.  Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu merkintäaikojen pidennys tehostaisi annettujen optio-oikeuksien jatkuvaa kannustinvaikutusta, ja muutos olisi siten Yhtiön edun mukainen. Optio-ohjelmien 2017B, 2018C, 2019A ja 2019C ehdot, jotka sisältävät hallituksen ehdottamat muutokset, ovat kokonaisuudessaan tämän yhtiökokouskutsun liitteenä. 18                    Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta Hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti. Valtuutuksen nojalla hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä ei saa ylittää 1813 039 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista, ottaen huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavista ajankohdista aiempaan: (i) Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tai (ii) 18 kuukautta Yhtiön Yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät Yhtiön omien osakkeiden hankkimista sekä niiden pantiksi ottamista koskevat valtuutukset. 19                     Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetuista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus kattaisi yhteensä enintään 1813 039 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Hallitus olisi valtuutettu päättämään joko uusien osakkeiden antamisesta tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutusta voitaisiin käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, Yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, hallituksen palkkion Optomedin osakkeista koostuvan osan maksamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus oikeuttaa myös päättämään maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhteisöjen hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hallitus olisi oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavista ajankohdista aiempaan: (i) Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tai (ii) 18 kuukautta Yhtiön Yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset. 20                   Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Optomedin internetsivuilla osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2024. Myös Yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2023 sekä palkitsemispolitiikka ovat saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouspaikalla. Näistä asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 24.5.2024 alkaen. C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville 1                         Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.4.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevat ohjeet ovat alla kohdassa C. 2. ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja”. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 2.5.2024 klo 16.00. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 15.4.2024 klo 10.00 alkaen: a. Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/ yhtiokokous-2024. Sähköinen ilmoittautuminen vaatii osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella; b. postitse osoitteeseen Innovatics Oy, varsinainen yhtiökokous/Optomed Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520, Helsinki; tai c. sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa nimi, syntymäaika tai Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen nimi ja edustajan tai asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien Optomedille luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai hänen asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestyksestä on saatavilla puhelimitse Yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana soittamalla Innovatics Oy:lle numeroon 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00. 2                        Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.4.2024. Osallistuminen Yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.5.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista, ilmoittautumista Yhtiökokoukseen sekä ennakkoäänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa. Lisätietoja asioista on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2024. 3                        Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Yhtiökokoukseen ilmoittautunut osakkeenomistaja saa asiamiehen välityksellä osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan. Osakkeenomistajan asiamies voi myös äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä, postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Optomed Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä on ilmoittauduttava Yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa esitetyllä tavalla. Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Valtuutetun tulee Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, minkä jälkeen hän voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja on saatavilla www.suomi.fi/valtuudet -sivustolla. 4                        Äänestäminen ennakkoon Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 15.4.2024 klo 10.00 – 2.5.2024 klo 16.00 välisenä aikana. Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää kyselyoikeutta tai vaatia äänestystä Yhtiökokouksessa jollei hän ole itse tai asiamiehen välityksellä läsnä Yhtiökokouksessa. Ennakkoäänestäminen voi tapahtua: a. Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2024. Ennakkoäänestäminen vaatii osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. b. postitse tai sähköpostitse. Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Optomed Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Jos osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat kohdassa C. 1. mainitut tiedot ja tiedot ovat perillä ennen ennakkoäänestysajan päättymistä. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajayhteisön välityksellä. Tilinhoitajayhteisö voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana. Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana Yhtiökokouksessa. Näin ollen, mikäli asiakohdassa 13 yksi tai useampi hallitukseen ehdolla olevista jäsenistä ei olisi käytettävissä valintaan Yhtiökokouksessa mistä tahansa syystä, vähennetään valittavien hallituksen jäsenten lukumäärää automaattisesti ei-käytettävissä olevien ehdokkaiden määrällä ja käytettävissä olevat muut ehdokkaat valitaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän ehdotuksen mukaisesti. Ohjeet äänestämiseen ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla 15.4.2024 alkaen. 5                         Muut ohjeet ja tiedot Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Yhtiökokouksessa etäyhteyden välityksellä läsnä olevalla osakkeenomistajalla on Yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Optomed Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 12.4.2024 yhteensä 18 130 397 osaketta ja ääntä. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään Yhtiökokouksessa. Espoossa 12.4.2024 OPTOMED OYJ Hallitus LIITTEET · Optio-ohjelmien 2017B, 2018C, 2019A ja 2019C ehdot (sisältäen ehdotetut muutokset, jotka on esitetty asiakohdassa 17)

Elisan varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2023 perusteella jaetaan osinkoa 2,25 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 1,13 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 16.4.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen osinkoerän maksupäivä on 23.4.2024. Osingon toinen erä 1,12 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 23.10.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen osinkoerän maksupäivä on 30.10.2024. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2023. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2023. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2023. Yhtiökokous ei hyväksynyt hallituksen ehdotusta toimielinten palkitsemispolitiikaksi. Päätökset ovat osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antavia. Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan (8). Hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi uudelleen Maher Chebbo, Kim Ignatius, Katariina Kravi, Pia Kåll, Eva-Lotta Sjöstedt, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara. Uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin Christoph Vitzthum. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Katariina Kravi. Yhtiökokous päätti hallituksen vuosipalkkioiden muuttamisesta. Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 150 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 87 000 euroa ja hallituksen jäsenille 72 000 euroa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Terhi Mäkinen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voidaan toteuttaa suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärä on 5 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölaissa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen toteuttamaan annin suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Yhtiökokous päätti, että sellaisten Kymen Puhelin Oy:n ja Telekarelia Oy:n osakkeiden osalta, joiden sulautumisvastiketta ei ole vaadittu ja osakekirjaa tai muuta vastaavaa asiakirjaa sekä mahdollista omistusoikeuden osoittavaa saantoselvitystä, sekä edellä mainittuihin perustuvaa kirjaamisvaatimusta, ei ole esitetty viimeistään 12.4.2024, oikeus sulautumisvastikkeena annettuihin Elisa Oyj:n osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty. Mikäli osakekirja tai muu vastaava asiakirja on kadonnut, sulautumisvastiketta on vaadittava ja kirjaamisvaatimus esitettävä viimeistään edellä mainittuna määräaikana ja osakekirjan tai muun vastaavan asiakirjan kuolettamista koskeva päätös on esitettävä Elisa Oyj:lle viimeistään 29.11.2024. Menetetyn vastikkeen saa sulautumisen vastaanottava yhtiö Elisa Oyj, ja tällaisiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. ELISA OYJ Vesa SahivirtaIR-johtajapuh. 050 520 5555 Jakelu: Nasdaq HelsinkiKeskeiset tiedotusvälineetelisa.fi 

Stora Enso Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Stora Enso Oyj on vastaanottanut BlackRock, Inc:ltä arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukaiset ilmoitukset. 10.4.2024 BlackRock, Inc:n kokonaisomistus Stora Enso Oyj:n osakkeista mukaan lukien omistus rahoitusinstrumenttien kautta laski alle 5%:n rajan. +--------------------+-----------+----------------------------+--------------+| |% osakkeist|% osakkeista ja äänistä |Yhteenlaskettu|| |a ja |rahoitusvälineiden kautta (B|%-osuus || |äänistä (A |yhteensä) | || |yhteensä) | |(A+B) |+--------------------+-----------+----------------------------+--------------+|Osuus liputusrajan |Alle 5 % |Alle 5 % osakkeista |Alle 5 % ||saavuttamisen |osakkeista | |osakkeista ||tai rikkoutumisen | |Alle 5 % äänistä | ||jälkeen |Alle 5 % | |Alle 5 % || |äänistä | |äänistä |+--------------------+-----------+----------------------------+--------------+|Edellisessä |4,89 % |0,13 % osakkeista |5,03 % ||liputusilmoituksessa|osakkeista | |osakkeista ||ilmoitettu osuus | |Alle 5 % äänistä | ||(jos liputettu) |Alle 5 % | |Alle 5 % || |äänistä | |äänistä |+--------------------+-----------+----------------------------+--------------+ +------------+--------------+----------+--------------+-------------------+|A: Osakkeet ||ja ||äänioikeudet |+------------+--------------+----------+--------------+-------------------+|Osakesarja/ |Osakkeiden ja |Osakkeiden ja ||osakelaji |äänioikeuksien |äänioikeuksien || |lukumäärä |%-osuus |+------------+--------------+----------+--------------+-------------------+|Suora(SMA |Välillinen(SMA|Suora(SMA |Välillinen(SMA||9:5) |9:6 ja 9:7) |9:5) |9:6 ja 9:7 |+------------+--------------+----------+--------------+-------------------+|FI0009005961| |Alle 5 % | |Alle 5 % osakkeista|| | |osakkeista| | || | | | |Alle 5 % äänistä || | |Alle 5 % | | || | |äänistä | | |+------------+--------------+----------+--------------+-------------------+|A YHTEENSÄ |Alle 5 % |Alle 5 % || |osakkeista |osakkeista || | | || |Alle 5 % |Alle 5 % || |äänistä |äänistä |+------------+--------------+----------+--------------+-------------------+ B: AML:n 9 luvun6 a§:ssä tarkoitetutrahoitusvälineet:Rahoitus- Eräpäivä Toteutus Toimitustapa Osakkeiden ja Osakkeiden javälineen luonne -aika (osakeomistus äänioikeuksien äänioikeuksien / lukumäärä % nettoarvon -osuus tilitys)American N/A N/A Osakeomistus Alle 5 % Alle 5 %Depositary osakkeista osakkeistaReceipt(US86210M1062) Alle 5 % Alle 5 % äänistä äänistäSecurities Lent N/A N/A Osakeomistus Alle 5 % Alle 5 % osakkeista osakkeista Alle 5 % Alle 5 % äänistä äänistäCFD N/A N/A Käteinen Alle 5 % Alle 5 % osakkeista osakkeista Alle 5 % Alle 5 % äänistä äänistä B YHTEENSÄ Alle 5 % Alle 5 % osakkeista osakkeista Alle 5 % Alle 5 % äänistä äänistä 9.4.2024 BlackRock, Inc:n kokonaisomistus Stora Enso Oyj:n osakkeista mukaan lukien omistus rahoitusinstrumenttien kautta nousi yli 5%:n rajan. +--------------------+-----------+----------------------------+--------------+| |% osakkeist|% osakkeista ja äänistä |Yhteenlaskettu|| |a ja |rahoitusvälineiden kautta (B|%-osuus || |äänistä (A |yhteensä) | || |yhteensä) | |(A+B) |+--------------------+-----------+----------------------------+--------------+|Osuus liputusrajan |4,89 % |0,13 % osakkeista |5,03 % ||saavuttamisen |osakkeista | |osakkeista ||tai rikkoutumisen | |Alle 5 % äänistä | ||jälkeen |Alle 5 % | |Alle 5 % || |äänistä | |äänistä |+--------------------+-----------+----------------------------+--------------+|Edellisessä |Alle 5 % |Alle 5 % osakkeista |Alle 5 % ||liputusilmoituksessa|osakkeista | |osakkeista ||ilmoitettu osuus | |Alle 5 % äänistä | ||(jos liputettu) |Alle 5 % | |Alle 5 % || |äänistä | |äänistä |+--------------------+-----------+----------------------------+--------------+ +------------+--------------+---------+--------------+-----------------+|A: Osakkeet ||ja ||äänioikeudet |+------------+--------------+---------+--------------+-----------------+|Osakesarja/ |Osakkeiden ja |Osakkeiden ja ||osakelaji |äänioikeuksien |äänioikeuksien || |lukumäärä |%-osuus |+------------+--------------+---------+--------------+-----------------+|Suora(SMA |Välillinen(SMA|Suora(SMA|Välillinen(SMA||9:5) |9:6 ja 9:7) |9:5) |9:6 ja 9:7 |+------------+--------------+---------+--------------+-----------------+|FI0009005961| |38637 910| |4,89 % osakkeista|| | |osaketta | | || | | | |Alle 5 % äänistä || | |Alle 5 % | | || | |äänistä | | |+------------+--------------+---------+--------------+-----------------+|A YHTEENSÄ |38637910 |4,89 % || |osaketta |osakkeista || | | || |Alle 5 % |Alle 5 % || |äänistä |äänistä |+------------+--------------+---------+--------------+-----------------+ B: AML:n 9 luvun6 a§:ssä tarkoitetutrahoitusvälineet:Rahoitus- Eräpäivä Toteutus Toimitustapa Osakkeiden ja Osakkeiden javälineen luonne -aika (osakeomistus äänioikeuksien äänioikeuksien / lukumäärä % nettoarvon -osuus tilitys)American N/A N/A Osakeomistus 458 310 0,05 %Depositary osaketta osakkeistaReceipt(US86210M1062) Alle 5 % Alle 5 % äänistä äänistäSecurities Lent N/A N/A Osakeomistus 560 370 0,07 % osaketta osakkeista Alle 5 % Alle 5 % äänistä äänistäCFD N/A N/A Käteinen 22 200 0,00 % osaketta osakkeista Alle 5 % Alle 5 % äänistä äänistä B YHTEENSÄ 1 040 880 0,13 % osaketta osakkeista Alle 5 % Alle 5 % äänistä äänistä 28.3.2024 BlackRock, Inc:n kokonaisomistus Stora Enso Oyj:n osakkeista mukaan lukien omistus rahoitusinstrumenttien kautta laski alle 5%:n rajan. +--------------------+-----------+----------------------------+--------------+| |% osakkeist|% osakkeista ja äänistä |Yhteenlaskettu|| |a ja |rahoitusvälineiden kautta (B|%-osuus || |äänistä (A |yhteensä) | || |yhteensä) | |(A+B) |+--------------------+-----------+----------------------------+--------------+|Osuus liputusrajan |Alle 5 % |Alle 5 % osakkeista |Alle 5 % ||saavuttamisen |osakkeista | |osakkeista ||tai rikkoutumisen | |Alle 5 % äänistä | ||jälkeen |Alle 5 % | |Alle 5 % || |äänistä | |äänistä |+--------------------+-----------+----------------------------+--------------+|Edellisessä |4,97 % |0,06 % osakkeista |5,03 % ||liputusilmoituksessa|osakkeista | |osakkeista ||ilmoitettu osuus | |Alle 5 % äänistä | ||(jos liputettu) |Alle 5 % | |Alle 5 % || |äänistä | |äänistä |+--------------------+-----------+----------------------------+--------------+ +------------+--------------+----------+--------------+-------------------+|A: Osakkeet ||ja ||äänioikeudet |+------------+--------------+----------+--------------+-------------------+|Osakesarja/ |Osakkeiden ja |Osakkeiden ja ||osakelaji |äänioikeuksien |äänioikeuksien || |lukumäärä |%-osuus |+------------+--------------+----------+--------------+-------------------+|Suora(SMA |Välillinen(SMA|Suora(SMA |Välillinen(SMA||9:5) |9:6 ja 9:7) |9:5) |9:6 ja 9:7 |+------------+--------------+----------+--------------+-------------------+|FI0009005961| |Alle 5 % | |Alle 5 % osakkeista|| | |osakkeista| | || | | | |Alle 5 % äänistä || | |Alle 5 % | | || | |äänistä | | |+------------+--------------+----------+--------------+-------------------+|A YHTEENSÄ |Alle 5 % |Alle 5 % || |osakkeista |osakkeista || | | || |Alle 5 % |Alle 5 % || |äänistä |äänistä |+------------+--------------+----------+--------------+-------------------+ B: AML:n 9 luvun6 a§:ssä tarkoitetutrahoitusvälineet:Rahoitus- Eräpäivä Toteutus Toimitustapa Osakkeiden ja Osakkeiden javälineen luonne -aika (osakeomistus äänioikeuksien äänioikeuksien / lukumäärä % nettoarvon -osuus tilitys)American N/A N/A Osakeomistus Alle 5 % Alle 5 %Depositary osakkeista osakkeistaReceipt(US86210M1062) Alle 5 % Alle 5 % äänistä äänistäSecurities Lent N/A N/A Osakeomistus Alle 5 % Alle 5 % osakkeista osakkeista Alle 5 % Alle 5 % äänistä äänistäCFD N/A N/A Käteinen Alle 5 % Alle 5 % osakkeista osakkeista Alle 5 % Alle 5 % äänistä äänistä B YHTEENSÄ Alle 5 % Alle 5 % osakkeista osakkeista Alle 5 % Alle 5 % äänistä äänistä 27.3.2024 BlackRock, Inc:n kokonaisomistus Stora Enso Oyj:n osakkeista mukaan lukien omistus rahoitusinstrumenttien kautta nousi yli 5%:n rajan. +--------------------+-----------+----------------------------+--------------+| |% osakkeist|% osakkeista ja äänistä |Yhteenlaskettu|| |a ja |rahoitusvälineiden kautta (B|%-osuus || |äänistä (A |yhteensä) | || |yhteensä) | |(A+B) |+--------------------+-----------+----------------------------+--------------+|Osuus liputusrajan |4,97 % |0,06 % osakkeista |5,03 % ||saavuttamisen |osakkeista | |osakkeista ||tai rikkoutumisen | |Alle 5 % äänistä | ||jälkeen |Alle 5 % | |Alle 5 % || |äänistä | |äänistä |+--------------------+-----------+----------------------------+--------------+|Edellisessä |Alle 5 % |Alle 5 % osakkeista |Alle 5 % ||liputusilmoituksessa|osakkeista | |osakkeista ||ilmoitettu osuus | |Alle 5 % äänistä | ||(jos liputettu) |Alle 5 % | |Alle 5 % || |äänistä | |äänistä |+--------------------+-----------+----------------------------+--------------+ +------------+--------------+---------+--------------+-----------------+|A: Osakkeet ||ja ||äänioikeudet |+------------+--------------+---------+--------------+-----------------+|Osakesarja/ |Osakkeiden ja |Osakkeiden ja ||osakelaji |äänioikeuksien |äänioikeuksien || |lukumäärä |%-osuus |+------------+--------------+---------+--------------+-----------------+|Suora(SMA |Välillinen(SMA|Suora(SMA|Välillinen(SMA||9:5) |9:6 ja 9:7) |9:5) |9:6 ja 9:7 |+------------+--------------+---------+--------------+-----------------+|FI0009005961| |39233 290| |4,97 % osakkeista|| | |osaketta | | || | | | |Alle 5 % äänistä || | |Alle 5 % | | || | |äänistä | | |+------------+--------------+---------+--------------+-----------------+|A YHTEENSÄ |39 233 290 |4,97 % || |osaketta |osakkeista || | | || |Alle 5 % |Alle 5 % || |äänistä |äänistä |+------------+--------------+---------+--------------+-----------------+ B: AML:n 9 luvun6 a§:ssä tarkoitetutrahoitusvälineet:Rahoitus- Eräpäivä Toteutus Toimitustapa Osakkeiden ja Osakkeiden javälineen luonne -aika (osakeomistus äänioikeuksien äänioikeuksien / lukumäärä % nettoarvon -osuus tilitys)American N/A N/A Osakeomistus 451 080 0,05 %Depositary osaketta osakkeistaReceipt(US86210M1062) Alle 5 % Alle 5 % äänistä äänistäSecurities Lent N/A N/A Osakeomistus 33 360 0,00 % osaketta osakkeista Alle 5 % Alle 5 % äänistä äänistäCFD N/A N/A Käteinen 21 600 0,00 % osaketta osakkeista Alle 5 % Alle 5 % äänistä äänistä B YHTEENSÄ 506 040 0,06 % osaketta osakkeista Alle 5 % Alle 5 % äänistä äänistä Stora Ensolla on kaksi osakesarjaa. Jokaisella A-osakkeella ja jokaisella kymmenellä R-osakkeella on yksi ääni. Stora Ensolla on 176 086 829 A-osaketta ja 612 533 158 R-osaketta. Yhtiön omistuksessa ei ole omia osakkeita. Stora Enson osakkeiden kokonaismäärä on 788619 987 kappaletta ja äänimäärä yhteensä vähintään 237 340 144 kappaletta. Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan, on esitetty oheisissa liitteissä. Stora Enso on pakkaus‑, biomateriaali‑ ja puutuoteteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Stora Enso on myös yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Luomme arvoa vähähiilisillä ja kierrätettävillä kuitupohjaisilla tuotteillamme, joiden avulla tuemme asiakkaitamme vastaamaan uusiutuvien ja vastuullisten tuotteiden kysyntään. Stora Enso työllistää noin 20 000 henkilöä. Vuonna 2023 Stora Enson liikevaihto oli 9,4 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR‑todistuksilla ja osakkeilla (SEOAY, SEOFF, SEOJF) käydään kauppaa OTCQX-markkinalla Yhdysvalloissa. storaenso.com/investors  STORA ENSO OYJ

Keskon myynti maaliskuussa

”Maaliskuussa Keskon myynti laski 8,9 %. Myynti laski kaikilla toimialoilla. Pääsiäisen ajoittumisesta johtuen toimituspäiviä oli liiketoiminnasta riippuen 2-4 päivää edellistä vuotta vähemmän, mikä vaikutti selvästi myynnin kehitykseen. Yhden toimituspäivän vaikutus Keskon tukkumyyntiin liiketoiminnasta riippuen on noin 2-4 prosenttiyksikköä”, Keskon pääjohtaja Jorma Rauhala sanoo. Päivittäistavarakaupan myynti oli maaliskuussa 543,7 milj. euroa ja se laski 3,0 %. Päivittäistavaramyynti K-ruokakaupoille laski 2,7 %. K-Citymarketin käyttötavarakaupan myynti laski 0,8 %. Kespron myynti laski 4,8 %. Päivittäistavarakaupassa toimituspäiviä oli kaksi vähemmän kuin edellisenä vuonna maaliskuussa. Kesprolla toimituspäiviä oli maaliskuussa kolme vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli maaliskuussa 362,1 milj. euroa. Se laski 13,8 % ja vertailukelpoisesti 21,7 %. Maaliskuussa Suomessa ja Ruotsissa oli kolme toimituspäivää vähemmän ja Norjassa neljä toimituspäivää vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Kalenterivaikutus myyntiin oli noin 14 prosenttiyksikköä. Rautakaupan myynti laski 3,5 % ja vertailukelpoisesti 20,4 %. Teknisen kaupan myynti laski vertailukelpoisesti 22,9 %. Myynti laski vertailukelpoisesti Suomessa 22,9 %, Ruotsissa 20,0 % ja Norjassa 24,0%. Tanskalaisen Davidsen-rautakauppaketjun myyntiluvut on yhdistelty rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialan lukuihin 1.2.2024 alkaen. Autokaupan toimialan myynti oli maaliskuussa 98,8 milj. euroa ja se laski 19,3 %. Autokaupassa myynti laski vertailukelpoisesti 17,0 %, mihin vaikutti uusien autojen toimitusvolyymin pienentyminen sekä myyntipäivien pienempi määrä ja lakkojen myötä huhtikuulle osittain siirtynyt myynti. Urheilukaupan myynti laski 23,7 %. Kesko-konsernin myynti oli maaliskuussa 2024 yhteensä 1 002,9 milj. euroa ja se laski 8,9 %. Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa maaliskuussa 2024: Maaliskuu 2024 Vertailukelpoinen Milj. e Muutos, % muutos, %Päivittäistavaramyynti K 445,2 -2,6 -2,7-ruokakaupoille jakäyttötavarakauppa yhteensäKespro 98,5 -4,8 -4,8Päivittäistavarakauppa yhteensä 543,7 -3,0 -3,1Rautakauppa 187,3 -3,5 -20,4Tekninen kauppa 180,1 -22,8 -22,9Rakentamisen ja talotekniikan 362,1 -13,8 -21,7kauppa yhteensäAutokauppa 83,3 -18,4 -17,0Urheilukauppa 15,5 -23,7 -23,7Autokauppa yhteensä 98,8 -19,3 -18,2Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -1,7Kaikki yhteensä 1 002,9 -8,9 -11,8 Suomi yhteensä 812,4 -10,0 -9,9Muut maat yhteensä 190,6 -3,5 -20,3Kaikki yhteensä 1 002,9 -8,9 -11,8 Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammi-maaliskuussa 2024: 1.1.-31.3.2024 Vertailukelpoinen Milj. e Muutos, % muutos, %Päivittäistavaramyynti K 1 249,2 +1,8 +1,8-ruokakaupoille jakäyttötavarakauppa yhteensäKespro 286,4 +0,4 +0,4Päivittäistavarakauppa yhteensä 1 535,6 +1,5 +1,5Rautakauppa 472,4 -4,1 -15,9Tekninen kauppa 540,5 -7,4 -13,7Rakentamisen ja talotekniikan 997,8 -5,7 -14,8kauppa yhteensäAutokauppa 247,6 -7,0 -5,0Urheilukauppa 41,3 -22,1 -22,1Autokauppa yhteensä 288,9 -9,5 -7,9Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -5,5Kaikki yhteensä 2 816,8 -2,3 -5,4 Suomi yhteensä 2 289,3 -4,3 -4,1Muut maat yhteensä 527,5 +7,2 -12,1Kaikki yhteensä 2 816,8 -2,3 -5,4 Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2023 ja 2024 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. Lisäksi vertailukelpoisen myynnin kehityksen laskennassa on otettu huomioon Norjan teknisen kaupan liiketoimintamallissa tapahtunut vähäinen muutos. Kesko-konsernin raportoituun myyntiin sisältyvät vuonna 2023 ja vuonna 2024 toteutetut yrityskaupat niiden toteutuspäivien mukaisesti. Vuonna 2023 maaliskuussa toteutui Elektroskandia Norge AS:n yritysosto Norjassa, huhtikuussa Zenitec Sweden AB:n yritysosto Ruotsissa ja lokakuussa Geitanger Bygg AS:n yritysosto Norjassa. Maaliskuun 2023 lopussa toteutui kuorma- ja linja-automarkkinassa toimivan MAN-liiketoiminnan myynti. Helmikuussa 2024 yksittäisen Neste K -liikenneaseman liiketoiminta siirtyi Keskolle. 1.2.2024 alkaen Tanskassa Davidsen Koncernen A/S on ollut osa Keskoa. Urheilukauppa siirtyi autokaupan toimialaan 1.4.2023 alkaen rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialalta. Tässä tiedotteessa urheilukaupan myynti on sisällä autokaupan myyntiluvuissa vuoden 2023 alusta. Maaliskuussa 2024 Keskon päivittäistavarakaupassa oli kaksi toimituspäivää vähemmän, kun Kesprossa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa ja Ruotsissa oli kolme toimituspäivää vähemmän ja rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Norjassa oli neljä toimituspäivää enemmän kuin edeltävänä vuonna. Tammi-maaliskuussa toimituspäiviä oli yksi vähemmän päivittäistavarakaupassa ja Kesprossa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa ja Ruotsissa. Norjassa rakentamisen ja talotekniikan kaupassa oli kolme toimituspäivää vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Päivittäistavarakaupassa lauantait ovat tukkumyynnin toimituspäiviä toisin kuin Kesprolla ja rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Yhden toimituspäivän vaikutus Keskon tukkumyyntiin normaaliolosuhteissa toimialasta riippuen on noin 2-4 prosenttiyksikköä. Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän kauppojen vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä. Lisätietoja antavat sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puh. 010 53 23540 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338. Kesko Oyj JAKELUKeskeiset tiedotusvälineetwww.kesko.fi  

K-Rauta laski Cello-keittiöidensä suositushintaa yli 30 % – uudistettu mallisto kilpailee nyt markkinoiden edullisimpien mallien kanssa

K-Rauta uudisti suositun Cello-keittiömallistonsa ja laski samalla keittiökokonaisuuksien suositushintoja 30–41 prosentilla mallista riippuen. Uudistus pohjautuu muun muassa kuluttajille suunnattuun K-Raudan kyselytutkimukseen, jossa hinta nousi selkeäksi pääkriteeriksi keittiövalinnassa.  Tutkimuksen mukaan moni valitsee alustavat keittiövaihtoehtonsa ulkonäön ja ovimallin sekä materiaalien laadukkuuden perusteella. Hinta on kuitenkin pääkriteeri vaihtoehtojen vertailussa, tarjousten pyytämisessä ja keittiön lopullisessa valinnassa. Korkea hinta voi nousta myös esteeksi tietyn keittiön valitsemiselle tai koko keittiöremontille. Keittiö uusitaan tavallisimmin siksi että, keittiö on mennyt huonoon kuntoon tai sen ulkonäkö ei miellytä. ”Halusimme, että Cello-keittiöt olisivat aidosti kaikkien saatavilla. Tähän päästäksemme etsimme valmistajan, jonka kanssa voimme tehdä yhteistyötä suoraan ilman erillistä maahantuojaa. Siksi keittiömme kilpailevat nyt tasaveroisesti markkinoiden edullisimpien mallien kanssa”, kertoo Sisustuksen ja kalustamisen tuotelinjajohtaja Toni Karjanmaa K-Raudasta. Myös Cello-keittiöitä myyvien K-Rautojen määrä on kasvanut ja kasvaa edelleen tänä vuonna. Kun Cello-keittiöitä myi ennen uudistusta 40 kauppaa, myy niitä tämän vuoden loppuun mennessä ainakin 60 K-Rautaa ympäri Suomen. Cello-keittiöitä saa jatkossa esimerkiksi Ylöjärven, Forssan, Someron, Haapajärven, Alajärven, Ristiinan ja Mäntyharjun K-Raudoista. Tavoitteena maailman tylsin remonttitarina Keittiömalliston uudistuksen lisäksi K-Raudassa on kehitetty keittiöremontteihin liittyvää toimintamallia. ”Vaikka uuden keittiön hintataso olisi sopiva, on keittiöremontti aina iso ponnistus, joka vaatii aikaa, rahaa ja säätämisen sietokykyä. Siksi keittiöremontti ei saa pitää sisällään yhtään yllätystä”, Karjanmaa sanoo. Hyvällä tavalla tylsän Cello-keittiöremontista tekee se, että koko keittiön saa yhdestä rautakaupasta ja yhdeltä myyjältä. Saman katon alta löytyy myös kaikki muu tarvittava laatoista hanoihin, lattiamateriaaleihin sekä suunnittelu- ja asennuspalveluihin. ”Hinnoittelussa pyrimme mahdollisimman suureen avoimuuteen ja selkeyteen. Yllätyskuluja ei ole odotettavissa. Palveluistamme asiakas voi valita ne, mitä hän aidosti tarvitsee. Halutessaan hän voi asentaa keittiönsä itse tai antaa koko remontin K-Raudan hoidettavaksi.” Hinnoittelun ja helpon tilaamisen lisäksi Cello-keittiöissä on panostettu helppoon asentamiseen. ”Cello-keittiöissä on käytössä Click-mekanismi, jonka ansiosta asennus on helppoa. Runkojen kasaamiseen ei tarvita edes työkaluja, sillä niissä hyödynnetään lattianpäällysteistä tuttua ponttiliitostekniikkaa”, Karjanmaa kuvailee. Valittavana on 19 erilaista ovimallia, 12 työtasovaihtoehtoa ja lukuisia vetimiä. Tarkan ja monipuolisen 5–10 cm kaappimitoituksen ansiosta toimivan keittiön suunnittelu onnistuu myös pieneen tai hankalan muotoiseen tilaan. ”Keittiön toimitusaika on aina noin 3 viikkoa, mallista riippumatta”, Karjanmaa lupaa. Lue lisää:Cello-keittiöiden mallistot  Lisätietoja:K-ryhmän viestintä, puh. +358 1053 50200, viestinta@kesko.fi   

Hoas sitouttaa kumppaneitaan ilmastotyöhön – Caverion laski palvelujensa päästötiedot ensimmäisenä

Hoas sitouttaa kumppaneitaan ilmastotyöhön – Caverion laski palvelujensa päästötiedot ensimmäisenä Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas haluaa määrittää kiinteistöjensä todelliset päästöt koko arvoketjussa. Tämä on luontevaa kehitystä Hoasille, joka teki loppuvuodesta 2023 päätöksen siirtyä uusiutuvilla tuotettuun energiaan kaikissa kiinteistöissään, mikä laskee säätiön niin sanotut Scope 2 -päästöt nollaan ja kokonaispäästöjä yli neljänneksen. ”Hoasin kokonaispäästöistä 99 prosenttia ovat epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä, eli niin sanottuja Scope 3 -päästöjä. Näistä merkittävä osa muodostuu rakennuttamisen lisäksi ostetuista tuotteista ja palveluista. Caverion on ensimmäinen kumppanimme, joka toimitti meille laskelmat säätiölle tuotettujen palvelujen päästöistä. Toimittajakohtainen päästölaskenta on meille erittäin kiinnostavaa, ja sen pohjalta kehitämme yhteistyötä päästöjen vähentämiseksi ja voimme yhdessä asettaa vaikuttavia ympäristötavoitteita”, sanoo vastuullisuuspäällikkö Marika Nyyssönen Hoasilta. Päästötiedot yli 100 kiinteistöstä Caverionin teknisen huollon ja kunnossapidon piiriin kuuluu yli 125 Hoasin kiinteistöä, joissa on noin 10 800 asuntoa ja noin 19 000 asukasta. Teknisen huollon ja kunnossapidon toimien merkittävimmät päästöt syntyvät vuoden 2023 tietojen mukaan Caverionin tekemistä ostoista ja palveluista. Kokonaisuudessaan teknisen huollon ja kunnossapidon päästöt olivat vuoden aikana 40 prosenttia suuremmat kuin esimerkiksi asukkaiden jätteiden. ”Caverion on sitoutunut kehittämään omaa toimintaansa niin, että tuemme Hoasin vastuullisuustavoitteiden saavuttamista. Tiedeperusteinen päästöjen vähennys ohjaa myös meitä. Olemme tällä hetkellä esimerkiksi siirtymässä sähköisiin huoltoautoihin. Lisäksi kartoitamme jatkuvasti markkinoilta kestävämpiä tuotteita ja ratkaisuja, sitoutamme toimittajiamme ilmastotyöhön ja selvitämme entistä tarkemmin alihankinnasta syntyviä päästöjä”, sanoo Raimo Ojanen, Etelä-Suomen liiketoimintajohtaja Caverionilta. Caverion ja Hoas laativat parhaillaan yhdessä tiekarttaa päästöjen vähentämiseksi. Älykäs ja kestävä rakennettu ympäristö ja vastuullisen opiskelija-asumisen mahdollistaminen inspiroi asiantuntijoita molemmissa organisaatioissa. ”Parhaassa tapauksessa kehitymme ja kehitämme toimintaamme yhdessä kumppaneidemme, kuten Caverionin, kanssa. Haluamme haastaa myös muita kumppaneitamme läpinäkyvään ja todennettuun ilmastotyöhön, mikä mahdollistaa entistä vastuullisemman opiskelija-asumisen pääkaupunkiseudulla ja suunnannäyttämistä koko alalle”, summaa Nyyssönen. Kuvat: Hoas

Citycon lanseeraa Spotlightin – joustavia myynti- ja mainospaikkoja Cityconin Pohjoismaiden ja Baltian keskuksissa räätälöitynä vähittäiskaupan tulevaisuuteen

Citycon kutsuu vähittäiskauppiaita ympäri maailmaa nousemaan valokeilaan tarjoamalla valikoiman joustavia ratkaisuja pohjoismaisten keskustensa vilkkaimmilla paikoilla. Uuden Spotlight-brändin päivitettyyn tuotevalikoimaan kuuluvat esimerkiksi promootiopaikat, pop-up-tilat, mainospinnat ja jopa koko keskuksen kattava näkyvyys. Vahvan ja kasvavan liiketoiminnan omaavalla Cityconilla on strategisesti keskeisillä paikoilla 33 keskusta, jotka houkuttelevat vuosittain 140 miljoonaa kävijää. Tämä kävijämäärä on Spotlightin perusta, joka laajentaa Cityconin tarjontaa perinteisen vuokraustoiminnan ulkopuolelle ja tarjoaa vähittäiskauppiaille räätälöityjä tiloja heidän ainutlaatuisiin tarpeisiinsa. Vähittäiskauppiaat ovat tervetulleita Cityconin keskusten valokeilaan esittelemään tuotteitaan tai palveluitaan keskusten yleisissä tiloissa, myymälätiloissa ja mainospinnoissa. Citycon tarjoaa ensiluokkaista näkyvyyttä joustavasti päivistä useisiin kuukausiin. Cityconin vuokrausliiketoiminnasta vastaava johtaja Jussi Vyyryläinen korostaa perinteisen vuokrauksen ja uusien Spotlight-palveluiden välistä synergiaa. "Vähittäiskaupan kehittyessä Citycon pysyy edelläkävijänä yhdistämällä vahvan perustamme perinteisessä vuokrauksessa entistä joustavimpiin ratkaisuihin. Olemme ylpeitä voidessamme esitellä Spotlightin, joka tarjoaa helpon pääsyn pohjoismaisille markkinoille monilla joustavilla vaihtoehdoillaan”, toteaa Jussi Vyyryläinen. Spotlightin tarkoituksena on tarjota vähittäiskauppiaille joustavia ratkaisuja, jotka on suunniteltu tuomaan erinomaista näkyvyyttä keskusten fyysisissä tiloissa. Spotlight on suunniteltu sopimaan jokaiseen kampanjaan lyhyen aikavälin pop-up-tilojen testijaksoista pitkän aikavälin strategisiin sijoitteluihin. ”Kutsumme vähittäiskauppiaat loistamaan keskuksissamme tarjoamalla erinomaista näkyvyyttä keskustemme vilkkaimmilla paikoilla. Spotlight yksinkertaistaa markkinoille tuloa, sillä asiantuntijatiimimme tarjoaa tukea brändille oikeiden paikkojen ja tuotteiden löytämisessä", sanoo Jussi Vyyryläinen. Spotlightilla on jokaisessa maassa oma tiimi, joka toimii vähittäiskauppiaiden kumppanina tarjoten markkinatuntemusta ja tukea oikeiden paikkojen ja tuotteiden valinnassa heidän brändeilleen. Tavoitteena on tarjota erottuvaa näkyvyyttä ja varmistaa, että vähittäiskauppiaat voivat tehdä pysyvän vaikutuksen ja vangita Cityconin keskuksissa vierailevien asiakkaiden huomion. Tutustu Spotlightiin, tässä ovat tuotteemme: · Promootiopaikat: erinomainen näkyvyys keskuksen yleisissä tiloissa · Pop-up-tilat: joustava lyhytaikainen vuokraus perinteisissä myymälätiloissa · Pitkäaikaiset paikat: strateginen näkyvyys yleisissä tiloissa pitemmäksi aikaa · Mainospinnat: loistava näkyvyys strategisesti sijoitetun mainonnan avulla · Myyntiautomaatit: ihanteelliset paikat keskuksissa Pohjoismaissa ja Baltiassa · Äänimainokset: mainosmahdollisuudet Suomen ja Viron keskuksissa · Koko keskus näyttämönä: muunna koko keskus kampanja-alustaksi maksimaalisen vaikutuksen saavuttamiseksi Tutustu tuotteisiimme osoitteessa www.cityconspotlight.com . Spotlight-brändi on kehitetty yhteistyössä norjalaisen Try Designin kanssa. Lisätietoja: Jussi VyyryläinenSenior Vice President, Leasing and Specialty LeasingPuh. 040 589 4448jussi.vyyrylainen@citycon.com Pia GrahnViestintäjohtaja+46 73 073 17 22pia.grahn@citycon.com Citycon on johtava monikäyttöisten, välttämättömyyshyödykkeisiin keskittyvien keskusten omistaja ja kehittäjä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,0 miljardia euroa. Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Viron suurimmissa kaupungeissa sijaitsevista keskuksistamme on suora yhteys julkiseen liikenteeseen. Kehitämme ainutlaatuisia kohteita, joista luomme kestäviä yhteisöjä ja eläväisiä kaupunkeja. Vähittäis- ja päivittäistavarakauppaan, terveydenhuoltoon ja julkisiin palveluihin sekä toimisto- ja asuintiloihin keskittyvät keskuksemme palvelevat miljoonia asiakkaita vuosittain.  Cityconilla on investointitason luottoluokitus Standard & Poor’s:lta (BBB-). Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä (ticker: CTY1S.HE). www.citycon.com/fi

Fortumin Leppikosken vesivoimalaitoksella tehdyn taimentutkimuksen loppuraportti valmistunut

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 15.4.2024 Oulujärven nousutaimen -tutkimuksen loppuraportti on valmistunut. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida koekalastuksen, merkintöjen, vedenalaisen kuvauksen sekä mallinnuksen avulla Oulujärvestä jokeen nousevan taimenen kutukannan kokoa sekä arvioida hydraulisen Kalasydän-kalatien toimivuutta  kesällä 2023. Tutkimuksen teki Luonnonvarakeskus Hyrynsalmen reitillä Paltamossa sijaitsevan Leppikosken voimalaitoksen ympäristössä kesällä 2023. ”Mallinnuksen tulosten suurista todennäköisyysväleistä huolimatta voidaan arvioida, että Kalasydämen läpäisytehokkuus taimenille kesä-lokakuussa 2023 oli Leppikosken voimalaitospadolla kokonaisuutena lähes samaa tasoa kuin sen on aiemmin todettu olleen lohen vaellusreittinä Kemijoella”, Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija Pekka Hyvärinen kertoo. Taimenen alasvaellustutkimus käynnistyy Hyrynsalmen reitillä Toukokuussa 2024 käynnistyy taimenen vaelluspoikasten selviytymiseen liittyvä tutkimus Hyrynsalmen reitillä. Tutkimuksen tekee Luonnonvarakeskus, ja tulosten on määrä valmistua loppuvuodesta. Tutkimuksessa selvitetään radiotelemetriaan perustuvilla menetelmillä vaelluspoikasten selviytymistä Seitenoikean ja Leppikosken voimalaitosten läpi, sekä sitä, missä sijaitsevat vaelluspoikasten selviytymisen keskeiset pullonkaulat. Tavoitteena vahvistaa järvitaimenen luonnonkiertoa Nyt valmistuneita tutkimustuloksia hyödynnetään vuonna 2021 käyttöönotetun Leppikosken vesivoimalaitoksen Kalasydän-kalatien toiminnan jatkokehittämisessä. Kalasydän-kalatie on osa Oulujärven uhanalaisen järvitaimenen luonnonkierron vahvistamiseksi toteutettavaa toimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteet keskittyvät Hyrynsalmen reitille, jossa sijaitsevat Oulujoen vesistön kalatiestrategian kärkikohteet. Kokonaisuuteen kuuluu myös esimerkiksi järvitaimenen elinkierrolle tärkeiden elin- ja lisääntymisalueiden kunnostukset, järvitaimenen pienpoikasistutukset sekä Leppikosken yläpuolella sijaitsevalle Seitenoikean vesivoimalaitokselle suunniteltava ylösvaelluksen mahdollistava ohitusratkaisu. Tänä vuonna toteutettavavasta alasvaellustutkimuksesta saadaan tutkimustietoa voimalaitosten alasvaellusratkaisujen arvioimista varten.    Fortum OyjViestintä Lisätietoja: Katri Hämäläinen, Fortum, ympäristöpäällikkö, puh. 040 162 3901Pekka Hyvärinen, Luonnonvarakeskus, johtava tutkija, puh. 029 532 7641 Lue lisää: Loppuraportti: Oulujärven Nousutaimen  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-899-7  Seitenoikean esiselvitys   Mukana kalan vaelluksella  Leppikosken Kalasydän-kalatie  Fortum Fortumin energia rakentaa maailmaa, jossa ihmiset, yritykset ja luonto menestyvät yhdessä. Olemme yksi Euroopan puhtaimmista energiantuottajista ja toimintaamme ohjaavat kunnianhimoiset ympäristötavoitteet. Tuotamme ja toimitamme luotettavasti puhdasta energiaa ja autamme teollisuusasiakkaitamme vähentämään toimintansa hiilidioksidipäästöjä ja kasvamaan. Ydinliiketoimintamme Pohjoismaissa koostuu päästöttömästä ja tehokkaasta sähköntuotannosta sekä sähkön ja kaukolämmön myynnistä kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Yhtiömme 5 000 työntekijälle tarjoamme turvallisen ja inspiroivan työympäristön. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. fortum.fi 

Citycon Oyj:n hallitus päätti kahdesta uudesta kannustinjärjestelmästä ja muutoksesta optio-ohjelmaan 2024

Citycon Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden yhtiön toimitusjohtajalle suunnatun optio-ohjelman ja sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän. Järjestelmien tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja toimitusjohtajan tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa toimitusjohtaja yhtiöön ja tarjota hänelle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä.Optio-ohjelma 2024A-COptio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 1 591 848 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtä monta yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 530 616 kappaletta on merkitty tunnuksella 2024A, 530 616 kappaletta on merkitty tunnuksella 2024B ja 530 616 kappaletta on merkitty tunnuksella 2024C.Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 0,85 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 1 591 848 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.Optio-oikeuksilla 2024A-C merkittävän osakkeen merkintähinta on 4,05 euroa.Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on · optio-oikeudella 2024A, 1.4.2024—1.4.2027 · optio-oikeudella 2024B, 1.4.2025—1.4.2027 · optio-oikeudella 2024C, 1.4.2026—1.4.2027 Yhden 2024A-C optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on noin 0,19 euroa. Optio-oikeuksien 2024A-C teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 300 000 euroa. Optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla ottaen huomioon optio-oikeuden merkintähinta ja seuraavat oletukset: osakekurssi 3,83 euroa, riskitön korko 2,79 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 3 vuotta, volatiliteetti noin 21,02 % ja vuosittainen osinkotuotto noin 8,68 %.Hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2024 antaman valtuutuksen nojalla. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2024–2027Hallitus voi allokoida palkkioita järjestelmästä tilikauden 2024 aikana. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden arvo vastaa yhteensä enintään 75 000 Citycon Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.Palkkiot maksetaan kolmessa erässä huhtikuussa 2025, huhtikuussa 2026 ja hutikuussa 2027. Palkkio perustuu voimassa olevaan johtajasopimukseen ja toimisuhteen jatkumiseen.Palkkio maksetaan osittain Cityconin osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Jos johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.Muutos optio-ohjelmaan 2024Hallitus päätti 19.3.2024 optio-ohjelmasta 2024. Hallitus päätti lisätä optio-ohjelmasta 2024 jaettavien optioiden enimmäismäärää 150 000 optiolla, eli optio-ohjelmasta 2024 jaettavien optioiden enimmäismäärä on yhteensä 500 000 optiota.CITYCON OYJLisätiedot:Sakari JärveläTalousjohtajaPuh. +358 50 387 8180sakari.jarvela@citycon.comCitycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,0 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.Cityconilla on investointitason luottoluokitus Standard Poor’s:lta (BBB-). Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.citycon.com/fiLiitteet:                                   Citycon Oyj:n Optio-oikeuksien 2024A-C ehdot                 Citycon Oyj:n Optio-oikeuksien 2024 ehdot

Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tecnotree Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 15.04.2024 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen. Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2023 lukuun ottamatta yhtiön entistä hallituksen jäsentä Markku Wileniusta, jolle vastuuvapautta ei myönnetty. Yhtiökokous myös hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista: Hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2023 ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja, että yhtiön tilikauden tappio siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien voittovaroihin. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta edellisten tilikausien voittovaroista seuraavasti: Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 170.000 euroa. Alla tarkoitetun yhtiökokouksen hyväksymän yhtiön osakkeiden yhdistämisen ja siihen liittyvän yhtiön osakkeiden lunastamisen ja mitätöinnin toteuduttua valtuutuksen perusteella jaettava määrä tarkoittaa enintään 0,01 euroa osakkeelta. Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osakkeiden yhdistämisen toteuttamisen jälkeen osinkoa yhdessä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen avaamiseen saakka. Hallitus tekee erillisen päätöksen osingon määrästä ja ajankohdasta. Yhtiö tiedottaa tällaisesta hallituksen päätöksestä erikseen. Osingon alustava täsmäytyspäivä on 24.9.2024 ja alustava maksupäivä on 1.10.2024. Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus, palkkiot ja tilintarkastaja Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Neil Macleod, Johan Hammarén, Jyoti Desai, Anders Fornander ja Conrad Neil Phoenix. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 210.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 120.000 euroa vuodessa ja muiden hallituksen jäsenten palkkioksi 70.000 euroa vuodessa. Palkkiosta noin 45 prosenttia maksetaan Tecnotreen osakkeina ja noin 55 prosenttia rahana. Osakkeina maksettava osa palkkiosta maksetaan joko ostamalla osakkeita julkisilta markkinoilta tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeet toimitetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.2024–30.9.2024 julkistamisajankohdasta (tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista). Yhtiö maksaa osakkeiden ostoon tai luovuttamiseen liittyvät transaktiokustannukset ja varainsiirtoverot. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Urpo Salo jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen ja hallituksen hyväksymän laskun mukaan.  Tietotili Audit Oy toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastajalle maksetaan myös korvaus kestävyysraportoinnin varmennuspalveluista kohtuullisen ja hallituksen hyväksymän laskun mukaan. Osakkeiden yhdistäminen Yhtiökokous päätti osakkeiden yhdistämisestä eli osakkeiden lukumäärän vähentämisestä osakepääomaa alentamatta. Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen 19.4.2024 ("Yhdistämispäivä"). Järjestely toteutetaan antamalla yhtiön uusia osakkeita vastikkeetta ja sen jälkeen lunastamalla yhtiön osakkeita siten, että jokaiset kaksikymmentä (20) yhtiön osaketta yhdistetään yhdeksi (1) osakkeeksi. Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi hallitus valtuutettiin päättämään suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa uusia osakkeita annetaan vastikkeetta siten, että kullakin arvo-osuustilillä oleva osakkeiden lukumäärä saatetaan jaolliseksi 20:llä. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden enimmäismääräksi päätettiin 389.652 osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista annetun valtuutuksen puitteissa. Samanaikaisesti edellä kuvatun yhtiön osakeannin kanssa yhtiö lunastaa vastikkeetta jokaiselta osakkeenomistajalta lunastussuhteen 20:1 mukaan määräytyvän määrän osakkeita, tarkoittaen, että jokaista kahtakymmentä (20) yhtiön olemassa olevaa osaketta kohden lunastetaan yhdeksäntoista (19) osaketta. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden lunastukseen liittyvistä seikoista. Osakkeiden yhdistämisen yhteydessä lunastetut osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen jälkeen hallituksen päätöksen mukaisesti. Osakkeiden yhdistämistä suositeltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle muun muassa siksi, että se nostaa yksittäisen osakkeen arvoa, edistää tehokasta osakkeen hinnanmuodostusta ja mahdollistaa osinkojen maksamisen. Täten hallitus katsoo, että osakkeiden yhdistäminen on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista ja että yhdistämiselle ja siihen liittyvälle suunnatulle maksuttomalle osakeannille ja osakkeiden lunastamiselle on näin ollen yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan. Osakkeiden mitätöinti ja yhtiön uusi kokonaisosakemäärä näkyvät kaupparekisterissä arviolta 22.4.2024. Kaupankäynti yhtiön uudella kokonaisosakemäärällä alkaa Nasdaq Helsingissä uudella ISIN-numerolla arviolta 22.4.2024. Tarvittaessa yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Helsingissä keskeytetään väliaikaisesti tarvittavien teknisten järjestelyiden tekemiseksi kaupankäyntijärjestelmässä Yhdistämispäivän jälkeen. Järjestely ei toteutuessaan edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 2.500.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin viittätoista (15) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun edellä kuvattu osakkeiden yhdistäminen on toteutettu. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärästä lukien ja kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 15.5.2019 myöntämän valtuutuksen, mutta ei tämän varsinaisen yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta osakkeiden yhdistämiseen liittyen. Yhtiökokouksen pöytäkirja Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavavilla Tecnotree Oyj:n internetsivulla https://investors.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2024 viimeistään 29.4.2024. TECNOTREE OYJHallitus

Kamux Oyj: Omien osakkeiden hankinta 15.4.2024

Kamux Oyj, pörssitiedote, 15.4.2024 klo 18.30 Kamux Oyj: Omien osakkeiden hankinta 15.4.2024 Helsingin Pörssi Päivämäärä 15.4.2024Pörssikauppa OstoOsakelaji KAMUXOsakemäärä 7 000 osakettaKeskihinta/ osake             5,8029 EURKokonaishinta 40 620,30 EUR Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 15.4.2024 tehtyjen kauppojen jälkeen: 140 714 kpl.    Kamux Oyj:n puolesta Nordea Pankki Oyj                        Janne Sarvikivi                             Sami Huttunen Lisätietoja:Jukka Havia, Talousjohtaja, puh 050 355 3757 Kamux OyjKonserniviestintä Kamux on nopeasti kasvanut käytettyihin autoihin sekä niihin liittyviin palveluihin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 78 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on perustamisensa jälkeen myynyt jo yli 500 000 käytettyä autoa, joista 68 257 autoa vuonna 2023. Kamuxin liikevaihto oli 1 002 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja yhtiön palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 885 henkilöä. Kamux Suomelle on myönnetty Avainlippu-tunnus osoituksena Suomessa tuotetusta ja Suomessa työllistävästä palvelusta. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.kamux.com