Dela

Citat

Getting approval and being listed on the Qlik Market portal, greatly enhances our penetration into global markets. Not only does it add credibility for us as a software provider, it will also have a great impact for our partners. From now on they can speak about BizView as the natural complement for the Qlik BI foundation that it is, knowing that Qlik themselves has approved to that. Certainly, our recent status as Qlik Technology Partner also adds to that.
Jens Karlsson, VP International Sales at Bizview Systems
De senaste åren har Grand Hotel avsevärt förbättrat deras budget och prognosprocess genom att fokusera på relevanta drivare och nyckeltal inom deras verksamhet. Utmaningarna har trots detta varit stora med tidsödande processer för inmatning, konsolidering av budget och analys. Därför känns det extra viktigt och kul att kunna hjälpa dem att lyfta denna process till en ännu högre nivå med hjälp av BizView och Qlik Sense.
Jonas Grundström, BI Manager på Climber
Otroligt kul att få chansen att hjälpa Grand Hôtel. Det är en mycket välkommen kund som ger oss ännu ett starkt namn bland våra referenser. Vi har redan en stark närvaro inom rese- och turist-branchen, och Grand Hôtel bidrar ytterligare till det. Jag är övertygad om att BizView kommer att hjälpa Grand Hôtel med deras operationella processer och genom att få bättre kontroll på sina värden och nyckeltal, som i förlängningen kommer att ytterligare förbättra deras erbjudande till sina kunder.
Jens Karlsson, VP Global Partner Program på Bizview
bWise är en av de ledande experterna på BI och CPM i Norge, och som partner till BizView kan vi ni erbjuda våra kunder de bästa lösningarna inom området planering. Med BizView för Qlik kan vi nu erbjuda de mest effektiva planlösningarna på marknaden. Det finns en enorm efterfrågan på flexibla, kostnadseffektiva och skalbara system för planering. Med BizView har vi funnit en produkt som täcker dessa kriterier.
Kristoffer Danielsen, chef för Budget och prognoser på bWise
Ett partnerskap med den bästa expertisen på marknaden är det säkraste sättet för oss att lyckas. BizView's mantra är - Planning and reporting the way you want it. Faster., ett mål du kan nå bara om du kombinerar det bästa systemet med den bästa implementationskompetensen.
Lars Fjellbirkeland, VD för Bizview Norge
Våra mål är ambitiösa och för att nå våra mål måste vi alla på Elektroimportøren att till fullo förstå vad som förväntas i det dagliga arbetet. Men det är lika viktigt att vi implementerar de bästa IT-lösningarna och BizView för Qlik ger oss den trygghet och flexibilitet som krävs för att lyckas .
Petter Bjørnstad, Elektroimportøren
It is with great pride we now announce LINX as new BizView client. Agency DNA have done yet another excellent job, approaching the market and LINX with great commitment! For Bizview, LINX is a major name to add into our portfolio, a new proof that our solutions really stand out as special. Something we couldn’t have done without the great partnership with Agency DNA.
Jens Karlsson, VP Global Partner Program at Bizview
Detaljhandeln är en industri med höga krav på ekonomisk förvaltning och planering. Det är också en bransch där företagen ofta har flera olika system som arbetar för och med varandra, vilket i sin tur kan vara en utmaning vid genomförandet av nya systemlösningar för planering och beslutsstöd. Men BizView är ett kraftfullt och flexibelt verktyg och kan ses som en
Lars Fjellbirkeland, VD för BizView Norge
Imagination have been a long-standing client and have placed considerable trust in us to deliver this important initiative. BizView complements their requirement exceptionally well, and already through the proof of concept we have demonstrated the power and flexibility of the BizView solution to them.
Chris Lever, Agency DNA Director
It is with great pleasure and a great deal of pride, we can announce this new customer. Imagination is the first of many customers in a key market such as UK. Agency DNA have done an excellent job, approaching the market and Imagination with great focus and commitment! For Bizview, it means that we have yet another partner that has included our product into their core offering, and showing they really believe in the potential BizView brings to them.
Jens Karlsson, VP Global Partner Program at Bizview Systems
CEO Lars Fjellbirkeland in Bizview Systems Norway comments, in light of this new agreement, that the food & beverage industry is a priority for Bizview. Meat producers Grilstad, Nortura and Furuseth Slakterier, wholesalers like Haugen Group and Jensen, and beverage producers Lerum and Telemark Kildevann, are some of the companies that over the last few years have implemented BizView.
Lars Fjellbirkeland, CEO at Bizview Systems Norway
This partnership is truly a major achievement for us. It adds weight and credibility to our recent success in the Qlik channels, and opens a worldwide market for us to exploit to the best of our efforts. Having this partnership, as an authorized Technology Partner, will raise BizView to new levels, and our goal is to make BizView a household name among all the happy Qlik customers out there.
Jens Karlsson, VP Global Partner Program at Bizview
We already have numerous customers, global and local, that has chosen BizView as their planning complement for Qlikview. In our own partner network we also continue to add new skilled and hungry Qlik partners that have realized the potential of BizView. It is truly very exciting! Qlik, also founded in Sweden, has had unparalleled success globally, and it is an honor for us to be welcomed in their partner community.
Jens Karlsson, VP Global Partner Program at Bizview
Climber already created a Foundation Framework to optimize the Qlik environment at Lecot. All business requirements and rules for further analysis are stored here. BizView is seamlessly integrating in this environment. The Excel-like ease of use also proofed to be a valuable asset for Lecot-Raedschelders. The cooperation and partnership with BizView, will also be extremely interesting for our installed base and potential new customers. It is a true valuable addition to the Qlik Platform.
Bert Otter, Climber Benelux Director
This contract is another big step in our aim at becoming an international recognized brand. Together with our enthusiastic partner Climber, this will be the start of many successful implementations in this region. At Bizview we already know that our customers are very satisfied, it will be exciting to follow the development of this new market and to hear the stories from future customers.
Jens Karlsson, VP Global Partner Program at Bizview
Vi ser stora möjligheter i partnerskapet med Bizview Systems.
David Arenbo, VD BizOne
Med en partner som BizOne och med BizView-kunder som spänner från mellanstora till stora verksamheter, kan BizView levereras för små till de mest komplexa lösningar i en kombination av funktionalitet, pris och tid som är oöverträffad. Vi har redan sett intresse från marknaden runt det erbjudande BizOne och Bizview Systems kan erbjuda.
Peter Winkler, Partneransvarig Bizview Systems
Bizview’s programvara för budget och prognos är ett bra komplement till vårt befintliga erbjudande inom beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Det är en stor fördel att Bizview är en öppen lösning. Detta gör att vi kan leverera ett integrerat stöd för budget och prognosarbetet till nya och befintliga kunder.
Fredrik Sandberg, Ansvarig budget och prognos på BizOne
Global growth companies within low margin service sectors are really in need of strong tools for financial management and planning. With BizView we now have a scalable system where we with great simplicity and flexibility can adapt to the ever changing and emerging needs in the business - performance management systems are key to success, our success. And over the next years we will see the importance of this in every growth company succeeding on the global arena.
Stig Storm-Hansen, CFO at OSM Aviation
BizView is getting increasingly popular now, be it with small or big corporations, local or global players, it seems we have found the right formula: the need for BI and CPM solutions that combine simplicity, ease of use and flexibility, with cost-effective deployment and advanced features, is something we find in demand with our global customers. With BizView's scalable web technology, we can meet those demands better and more cost effective than most competitors in the global market.
Oskar Kristiansen, CEO at Bizview Systems
BizView har under de senaste åren fått många nya kunder inom statliga och offentliga verksamheter. Nu när Bizview även kan avropas under ett ramavtal för kommuner och landsting, så gör detta det enklare för nya kunder att beställa BizView för sin verksamhet. Det är stort intresse för BizView från offentlig verksamheter i Sverige, och vi förväntar oss en stark tillväxt inom denna marknad de kommande åren.
Peter Winkler, Bizview Systems
Anpassningsförmåga har varit grunden för Forestia’s existens under mer än 40 år, och kommer att fortsätta att vara det under de kommande åren. Det är därför vi medvetet har fokuserat på kontinuerlig produktutveckling, och samtidigt som kvalitetssäkring på alla nivåer är en högsta prioritet. Vårt val av BizView smälter naturligt in i de lösningar som stärker vårt företag och gör oss bättre utrustade i den framtida marknaden.
Ingeborg Edvardsen, ekonomichef på Forestia AS
BizView ger oss möjlighet att vara mer hands-on med rapportering, budgetering och prognostisering. Detta innebär att vi kontinuerligt följer upp de verkliga siffrorna på försäljningsvolymer och ekonomi.
Ingeborg Edvardsen, ekonomichef Forestia AS
Stora företag med flera produktionslinjer, många anställda och internationell export av produkter, finner ofta att komplexiteten kan skymma den samlade bilden av bolagets ställning. Med BizView kan nyckelområden som prognoser, budgetering, rapportering, analys och konsolidering hanteras bättre och mer effektivt än tidigare.
Lars Fjellbirkeland, VD Bizview Systems AS
BizView erbjuder ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt i kombination med kraftfull arbetsflödeshantering. Nu är det enklare än någonsin att etablera optimal företagsledning i företag. Vårt fokus med BizView har varit att förenkla alla procedurer och rutiner. Vi har också gjort det möjligt att enkelt distribuera rapporter och mallar till andra användare i organisationer med bara några knapptryckningar.
Lars Fjellbirkeland, VD Bizview Systems AS
Since our start in 1997 we have offered our customers solutions that are 100% customized to their needs, wants and existing systems.
Freddy Kristiansen, partner and manager in 24SevenOffice
Our core offering is a cloud-based solution where users link up modules with services they need - not having to buy and operate comprehensive ERP systems for accounting, CRM, project management, time and collaboration solutions. Although the modules constitute a complete and integrated business system, all the modules also work as independent systems with many smart integration opportunities.
Freddy Kristiansen, partner and manager in 24SevenOffice
Reporting is an area with a lot of focus and attention. Not only is this an extremely important feature for businesses, but report's structure, data usage and scope varies a lot. BizView24 has flexibility - and a pricing structure - that fits like a glove with our concept, and it was natural to see an integration between BizView and 24SevenOffice.
Freddy Kristiansen, partner and manager in 24SevenOffice
With BizView24's analysis module it's now easier than ever to use data from 24SevenOffice to generate highly specific reports, by user choice.
Lars Fjellbirkeland, CEO at Bizview Systems
The focus has been to simplify all procedures and routines. We have also made it possible to easily distribute reports to other users in your organization with just a few keystrokes.
Lars Fjellbirkeland, CEO at Bizview Systems
We are delighted to be working with BizView, and are already impressing our clients with its capabilities. BizView offers a business planning and modelling platform that is powerful, connectable and flexible, and exceptionally well-priced for our agency focused market. With no new language to be learned – your Excel skills seeing you go a long way, agencies can effectively keep their spreadsheets, but input and analyze data in an accessible data-based controlled environment. We see this as the start of a long and enjoyable UK to global journey.
Chris Lever, Agency DNA Principal
We really feel we have hit the bulls-eye with this partner! Very competent and with a strong presence in a specific market segment. Agency DNA will be key for building our international business, starting in the UK and helping their customers with their planning and consolidation needs. This partnership also proves that BizView can fill a gap among all the competition thanks to the positioning and ease of implementation.
Jens Karlsson, VP Global Partner Program at Bizview Systems
Partnerskapet med Bizview Systems stärker vårt kunderbjudande inom flera av våra affärsområden och erbjudanden som exempelvis inom affärssystemet Microsoft Dynamics AX och i synnerhet när det gäller Accigos framgångsrika satsning på beslutsstödsystem baserat på Microsoft Business Intelligence plattformen.
Jan Mentzer, VD Accigo AB
Partnerskapet med Accigo är väldigt viktigt för oss. Vi återupplivar partnerrelationen med en av Skandinaviens bästa och snabbast växande systemleverantörer på Microsoft plattformen. Med deras djupa kunskap och långa erfarenhet runt allt vad ERP/BI innebär, är vi övertygade att Accigo kommer att införliva BizView som en naturlig del av deras kunderbjudande. Dessutom är vi väldigt imponerade på det sätt Accigo implementerar lösningar och hanterar sina kunder! Alla pratar om att fokusera på kunden, men Accigo tar det till en helt ny nivå med sitt Harmony program.
Jens Karlsson, Partneransvarig
Vi implementerade nyligen BizView i vår organisation och är överväldigade av allt det är kapabelt till. Vi har lyckats spara in på tid, jobbiga processer och eliminerat onödiga fel som uppstår när vi hämtar data från en rad olika datakällor. Vi har även fått en mycket bättre överblick över vår verksamhet.
Adrian Haddow, Financial Director
Vi är särskilt nöjda med användarvänligheten när användare ändrar förutsättningar i systemet och direkt får en tydlig bild av Swagelok finansiella status och prognos scenarios. BizView ger oss även möjlighet att vara mycket mer transparanta då vi nu kan ge våra anställda möjlighet att i realtid följa utvecklingen av verksamheten så som försäljning, förbättringar och tillkortakommanden. Detta ger dem omedelbar feedback att genomföra nödvändiga åtgärder i sin verksamhet, vilket ger dem bättre kontroll över resultatet. Överlag är BizView det bästa system vi har sett på marknaden. Det är dynamiskt, mycket användarvänligt och mycket effektivt
Adrian Haddow, Financial Director
Denna installation kommer att fungera som referens för framtida kunder i Sydafrika. Det finns också planer på utöka lösningen internt inom Swagelok, till de totalt 70 kontoren som finns runt om i världen. Vi på Bizview är extremt nöjda med den lösning som vår partner BlueViewConsulting har levererat till kunden och det visar att vår strategi att samarbeta med skickliga partners, kan ge oss väldigt nöjda BizView kunder världen över.
Jens Karlsson, VP Global Partner Program
Styrkan med BizView är att kunna skapa nästan vilken typ av lösning som helst. Det görs möjligt genom Excel-liknande inmatningsformulär i webbläsaren, med avancerad logik, i kombination med en central databas för lagring av data. Det ger central kontroll och effektiva planeringsprocesser.
Erik Lidman, Utvecklingschef
Vi har i tidigare versioner av budgetsystemet arbetat länge med landstinget och deras behov runt budget. Den erfarenheten har kommit väl till pass vid införandet av BizView.
Leif Lindgren, Projektledare hos Evry
Det är en naturlig följd av vår framgång med BizView att vi nu har beslutat att ändra vårt namn till detsamma, NCG Group blir BizView Systems. Förra året gav oss en hel del nya, spännande kunder och partners på flera kontinenter, en trend som vi vet kommer att fortsätta under de kommande åren. Vi vill därför odla varumärket BizView på alla nivåer, och det första steget är att ändra namnet på företaget till BizView Systems.
Oskar Kristiansen, grundare och styrelseordförande
Med BizView 7.0 kan vi kombinera enkelhet, flexibilitet och mycket stark funktionalitet för att stödja dessa på ett så kostnadseffektivt sätt som vi aldrig sett tidigare bland motsvarande system.
Göran Stridbeck, VD i NCG Sweden
Det finns en gemensam nämnare för alla BizView-kunder. Oberoende av branscher och verksamheter, privata eller offentliga, så har de behov för att utveckla och förbättra sin verksamhetsstyrning. Det handlar enbart om att ta kontroll och kunna planera sin verksamhet i en allt mer konkurrantutsatt värld.
Lars Fjellbirkeland
Tillgång till nya marknader, nya partners och nya kunder bekräftar att BizView framstår som något unikt på marknaden
Oskar Kristiansen, CEO
Med den nya versionen av BizView går vi in i en ny och utmanande fas. Våra strategiska allianser med partners kommer att säkerställa att QlikView-användare runt om i världen kommer att höra mer om BizView för QlikView.
Oskar Kristiansen, CEO
Med BizView kan vi kombinera funktionalitet i klass med de största systemen i världen med enkelhet och snabbhet i leveranser och lösningar som tidigare enbart små enkla standardsystem kunnat leverera.
Rune Kristiansen, Civilekonom
BizView’s starka försäljning på marknaden beror på att BizView är en fullt skalbar programvara som kan hantera behoven från små bolag till de stora och mest komplexa globala bolag, detta gör BizView till en unik produkt på dagens marknad inom områdena budget, prognos, rapportering, OLAP / analytics, dashboard och konsolidering.
Alf Slettemoen, Senior Consultant
This is a unique opportunity for BlueViewConsulting. With BizView we are equipped with what we believe is the best tool within the area of Performance Management and Business Intelligence. The market for tools like this is growing and the need is immense. With BizView we can support our clients with state-of-the-art solutions to a cost earlier unheard of!
Gary Ballentine, Principal Partner BlueViewConsulting
BizView är en viktig del i våra ansträngningar att leda och förenkla processen för marknadsprognoser. Prognosresultatet är avgörande för långsiktiga planer och beslut.
Global BMI&S Tool Director hos Electrolux AB
Detta är en unik möjlighet för Velocity Solutions”, säger VD Ian Whitehouse. ”Med BizView är vi utrustade med vad vi tror är det bästa verktyget inom Verksamhetsstyrning och Business Intelligence. Marknaden för verktyg som detta växer och behovet är enormt. Med BizView kan vi stödja våra kunder med lösningar som är state-of-the-art till en kostnad man tidigare aldrig hört talas om!
Ian Whitehouse, VD Velocity Solutions
Valet föll på ett av de mest spännande systemen på den globala marknaden inom dessa områden, BizView, och då främst BizView för QlikView och BizView för Microsoft BI. Rana Banerj uttalar vidare i samband med detta avtal att de ser mycket stora möjligheter för en stark expansion de närmaste åren, och ser fram emot och sätta BizView på kartan över de mest framgångsrika lösningar i regionen.
VD, Tridant Singapore
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp