Svensk golfseger i Skottland av 17-åriga Linn Grant.

- Jag kände redan i Frankrike förra veckan att jag hade spelet i mig efter två ronder under par. Självförtroendet var därför på topp inför denna tävling även om slagen kanske inte satt till hundra procent. Troon Portland som vi spelade de två första dagarna är en bana med korta par-femmor där jag hade klara birdies om jag bara höll bollen på banan. Därför försökte jag att spela lugnt och låta birdiesarna komma när dom kom. - Tävlingen avslutades sedan på Royal Troon vilket jag såg fram emot. Det är alltid lite pirrigt att gå i ledarboll. Så att spela mitt eget spel var en viktig faktor och att acceptera banan för vad den är när det inte riktigt går som man tänkt. - Vet inte om det är något annat mer än att jag är väldigt glad just nu, säger Linn Grant efter prisutdelningen. Med ronder på 71 respektive 66 slag vid de inledande ronderna som spelades på Troon Portland Golf Club ledde Linn inför den tredje och sista ronden. Royal Troon Golf Club, där Henrik Stenson i fjol segrade i The Open Championship, var spelplats för avgörande av denna klassiska tävling som första gången spelades 1973. Med en avslutade rond på 72 slag (par) säkrade Linn segern med en totalscore på sju under par. Detta medförde att segermarginalen blev hela fem slag före Skottlands Shannon McWilliam.En handfull spelare delade tredjeplatsen däribland Amanda Linnér, Hills Golfklubb, som förra veckan segrade i Frankrike. Maja Stark Abbekås Golfklubb var ytterligare ett slag efter och slutade åtta.   - Linn spelade väldigt bra hela tävlingen igenom, mogna beslut och följde sin spelplan hela tiden tillsammans med pappa John på bagen. Royal Troon åt upp många spelare under sista nio hålen, då vinden tilltog rejält. Men Linn visade förmåga att med grymt spel hålla ihop scoren för en överlägsen seger. Hon var bäst denna vecka helt enkelt, riktigt kul för svensk golf att vi har så många duktiga flickspelare som vinner vecka efter vecka, säger Patrik Jonsson landslagscoach damer.  PING Junior Solheim Cup.Helen Holm Scottish Women's Open Championship var den fjärde tävlingen av nio som räknas som kvaltävling till PING Junior Solheim Cup 2017. Linn låg inför helgens tävling på elfte plats med 23,5 poäng. I och med segern spelade hon till sig 50 poäng och kommer när den nya rankingen presenteras att ha klättrat och stärkt sina möjligheter att representera Europa på Des Moines Golf & Country Club i augusti. Nästa kvaltävling är Allianz German Girls’ Open, Germany som spelas 1-3 juni. Resultat Kontakt med Linn Grant sker via landslagets coach Patrik Jonsson: +46 70 875 7363. Bilder får användas fritt och utan kostnad.

Kungsleden moderniserar Gallerian i Eskilstuna efter nytecknade hyresavtal med Hemköp och Systembolaget

Gallerian i Eskilstuna ligger centralt längs med den nyligen upprustade Kungsgatan och vid Fristadstorget. Fastigheten består av markplan med handelsytor, övre plan med kontorslokaler och gym samt källarplan med bland annat garage och bowling. Det pågående utvecklingsprojektet avser handelsytorna i markplan och syftar till att skapa en mer modern och attraktiv shoppingmiljö för eskilstunaborna. ”Vi är mycket glada att kunna erbjuda nya ytor till våra ankarhyresgäster Systembolaget och Hemköp. Nu inleder vi också arbetet med att skapa en tilltalande butiksmix för resten av handelsytorna i Gallerian”, säger Marcus Lundh, marknadsområdeschef på Kungsleden. ”Vi kommer att kunna implementera vårt nya moderna butikskoncept i Gallerian, vilket är mycket positivt. Hemköps kunder är aktiva och engagerade och vår vision är att vara ortens mest omtyckta matbutik. För att nå dit erbjuder vi bland annat hög andel färskvaror, inspirerande, moderna butiker och ett brett, prisvärt och hållbart sortiment”, säger Thomas Gäreskog, vd på Hemköp. ”Vi ser fram emot att flytta in i våra nya moderna lokaler i Gallerian. Samarbetet med Kungsleden har gått mycket bra och vi följer projektet med spänning”, säger Ronny Fredrixon, ansvarig för etablering på Systembolaget. Det förnyade avtalet med Systembolaget avser drygt 800 kvm som beräknas tillträdas i slutet av 2017. Hemköps avtal omfattar 2 600 kvm som tillträds i början av 2018. Kungsleden har nu fem projekt i genomförandeskede med en total beslutad investeringsvolym om cirka 975 miljoner kronor. Foto: Gallerian i Eskilstuna

Delårsrapport första kvartalet 2017

Vd-kommentar:”På Tele2 har vi som mål att ge människor frihet att leva mer uppkopplade liv. Vi uppnår det genom en kundcentrerad strategi med fokus på uppkoppling, där vi ger våra kunder möjlighet att ansluta till det innehåll de gillar via fler enheter, oberoende av tidpunkt och plats. Våra kunder utnyttjar denna frihet i allt högre utsträckning, vilket skapar en positiv trend för hela koncernen.”  Finansiella höjdpunkter: ·Tele2s nettoomsättning under första kvartalet 2017 uppgick till 7 875 (6 446) miljoner kronor och EBITDA uppgick till 1 723 (1 226) miljoner kronor ·Mobila tjänsteintäkter från slutkund visade fortsatt stark tillväxt på 19 procent, eller 10 procent på jämförbar basis ·Operationellt kassaflöde på 12 månaders rullande basis mer än fördubblades till 2,5 miljarder kronor ·Mobila tjänsteintäkter från slutkund ökade med 9 procent i Sverige, 5 procent på jämförbar basis, och 12 procent i Baltikum ·Stärkt operativ effektivitet för samriskbolaget i Kazakstan med en EBITDA-marginal på 19 procent ·Cirka 40 procent av den nederländska kundbasen är nu aktiva VoLTE-kunder ·Jon James utsågs till ny VD för Tele2 Nederländerna den 6 mars Rapporten finns tillgänglig på tele2.com. Presentation av första kvartalet 2017En presentation med möjlighet att delta per telefonkonferens kommer att hållas klockan 10:00 CEST (09:00 BST/04:00 EDT) måndagen den 24 april. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som webcast på Tele2s webbplats: www.tele2.com Samtalsinformation:För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Fråga efter ”Tele2 Q1 Interim Report.” Telefonnummer:Sverige: +46(0)8 5065 3938Storbritannien: +44(0)20 3427 1919USA: +1212 444 0895 För mer information, vänligen kontakta:Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88Angelica Gustafsson, PR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 41 42 Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2017 kl. 07:00 CEST. TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Delårsrapport januari-mars 2017

Koncernchefen kommenterar:"Det är glädjande att kunna rapportera att den starka utvecklingen för Inwido fortsätter. Vi har inlett 2017 med vårt bästa första kvartal någonsin såväl vad gäller resultat, försäljning som orderingång. Det operativa resultatet blev 83 MSEK, jämfört med 37 MSEK 2016, och den totala försäljningen steg med 30 procent till 1 365 MSEK. Det innebär att den operativa EBITA-marginalen för rullande tolv månader steg till 12,0 procent. Orderingången ökade med 38 procent och orderstocken var vid utgången av kvartalet 29 procent högre än vid samma tidpunkt 2016. Samtidigt som vi rapporterar dessa starka tillväxttal är det viktigt att komma ihåg att det första kvartalet är vårt säsongsmässigt minsta. Dessutom inföll påsken under det första kvartalet ifjol, vilket försvagar jämförelsetalen något. RörelsesegmentMarknaderna i Norden har generellt varit bra och vi ser en positiv trend avseende konsumentförtroendet. Inte minst i Danmark där den starka utvecklingen från slutet av 2016 fortsatte. Danmark växte organiskt med 21 procent. I Sverige vände orderingången upp och ökade med 13 procent, vilket givetvis är glädjande. Det är framför allt en stark nybyggnation som driver utvecklingen här. Norge visar också en kontinuerlig förbättring och försäljningen växte organiskt med 38 procent. Även Finland utvecklas positivt, framförallt inom nybyggnation och växte organiskt med 11 procent.  Inom EBE (Emerging Business Europe) har utvecklingen också varit stark. I Storbritannien utvecklas vårt nyförvärv CWG speciellt bra vilket varit en starkt bidragande orsak till den organiska tillväxten på 22 procent. Affärsenheten e-Commerce fortsätter att växa kraftigt och ökade försäljningen med 51 procent och orderingången med 23 procent, med fortsatt god lönsamhet. Vi finns nu med e-handel på sju marknader. Vissa av dem visade en mycket stark utveckling där Norge sticker ut med en fördubblad försäljning. Vår samlade bedömning är att marknaderna totalt sett inte ökat i samma takt som vi har, vilket innebär att vi ytterligare har stärkt våra positioner. Förvärv Förvärv är fortsatt en grundläggande del av Inwidos tillväxtstrategi och vi arbetar intensivt med att hitta nya möjligheter. Under 2016 förvärvade vi fyra bolag med en sammanlagd årsomsättning om cirka 900 MSEK och de fortsätter att leverera mycket bra. Fortsatt satsning på innovation Vår satsning på att flytta fram våra ledande postioner genom att utveckla nya produkter och koncept har fortsatt. Vi har etablerat ett kontor vid Ideon Science Park i Lund, vilket ger oss tillgång till viktig kompetens med fokus bl a på produkter för det smarta hemmet.Under kvartalet har vi lanserat det smarta solskyddet genom vårt danska varumärke Art Andersen Cph och produkten Copenhagen Blinds. Under slutet av 2016 lanserade vi ett dörrkoncept genom Diplomat samt det smarta fönstret genom Hemmafönster i Sverige. Under kvartalet har vi sålt cirka  1 500 smarta fönster, vilket är en lovande start. UtsikterVi fortsätter att arbeta mot vår vision – att förbättra livet hemma – samtidigt som vi ständigt tittar över vår struktur för att hitta ytterligare effektiviseringar. Utvecklingen i omvärlden, både politiskt och finansiellt, fortsätter att vara osäker med flera risker som kan komma att påverka vår affär. Stark vinsttillväxt baserat på ökad omsättning och kontinuerligt förbättrad effektivitet är högt prioriterat. Med bas i den position som vi har tagit under senare år och med den starka inledningen på året i ryggen är vi fortsatt optimistiska om resten av 2017.  MALMÖ, 24 APRIL 2017Håkan JeppssonVD och koncernchef  Läs hela rapporten i bifogad pdf

Stora Enso levererar massiva träprodukter till ett av Sveriges största trähusprojekt

Projektet innefattar bl a 150 exklusiva lägenheter och en förskola, som kommer att resas av byggentreprenören GBJ Bygg. De högsta bostadshusen blir på åtta våningsplan. Det norska företaget Woodcon AS samordnar leverans och projektering genom sitt svenska bolag Woodconstruction Sweden AB. Grundarbetet vid Trummens Strand är nyligen påbörjat och planerad inflyttning är vid årsskiftet 2018/2019. ”Det är väldigt glädjande att vi fått möjligheten att leverera massiva träprodukter till detta omfattande och exklusiva bostadsprojekt. Det finns ett ökat fokus på hållbart byggande i Sverige, vilket medför att intresset för trä som byggmaterial ökar. Trä är det enda helt förnybara byggmaterialet, så ur miljösynpunkt finns inget bättre alternativ än trä”, säger Mikael Lindberg, försäljningschef Skandinavien, division Wood Products, Stora Enso. ”Med dagens klimatutmaningar är det viktigt för oss att vi fokuserar på att bygga så miljövänligt som möjligt. Att bygga i trä känns helt rätt i tiden eftersom detta material har så många positiva klimatfördelar”, säger Staffan Dahlström, VD, GBJ Bygg. ”Det viktigaste för mig som arkitekt är att man upplever att det här är en träkonstruktion. Man ska känna att det är trä, det ska dofta trä, man ska kunna luta sig mot en massiv trävägg och känna att det här är kvalité”, säger Stefan Johansson, arkitekt, FOJAB Arkitekter. ”Trummens Strand är ett av flera spännande trähusprojekt i Växjö kommun”, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö. ”I Växjö har vi tagit fram en särskild träbyggnadsstrategi för att stimulera till ökad användning av trä i byggandet. Målet är att år 2020 ska minst 50 % av den kommunala nybyggnationen vara träbaserad. Vi är på god väg och utfallet för år 2016 hamnade på glädjande 67 %.” Välkomna till Bioekonomiskt Forum imorgon med fokus på träbyggande & innovationerImorgon, 25/4, äger Bioekonomiskt Forum rum på Münchenbryggeriet i Stockholm. Skogsindustrierna i samarbete med Dagens Industri arrangerar detta seminarium, som har fokus på träbyggande och innovationer. Stora Ensos vd och koncernchef Karl-Henrik Sundström är en av talarna under seminariedagen. Press är varmt välkomna att delta. Länk till seminarieprogram: http://konferens.di.se/app/netattm/attendee/page/54839ILLUSTRATION TEXT:Trummens Strand i Växjö är ett av Sveriges största trähusprojekt.ILLUSTRATION:GBJ ByggFÖR MER INFORMATION:  Mikael Lindberg, Försäljningschef  Skandinavien, division Wood Products, Stora Enso, mikael.lindberg@storaenso.com, 070-343 01 98Sara Kvarfordh, PR-specialist, Stora Enso, sara.kvarfordh@storaenso.com, 070 234 45 90 FAKTA OM STORA ENSO:  Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. www.storaenso.com

Imint anställer Jan Nyrén som marknadsdirektör

Jan Nyrén har närmare 20 års erfarenhet från tekniska och kommersiella roller inom IT- och telekomindustrin och kommer närmast från IAR Systems där han har haft rollen som produktchef. Nyrén har i grunden en civilingenjörsexamen från KTH, kompletterad med ekonomiutbildningar vid Uppsala universitet och Mittuniversitet. Nyrén har lång erfarenhet av internationella affärer och relationer inom telekom och god förståelse för utmaningarna hos både mindre snabbväxande teknikbolag och större telekombolag. Bolagets ledningsgrupp utökas i och med Nyréns anställning till fyra personer, där sedan tidigare Andreas Lifvendahl (VD), Jens Ålander (CFO) och Johan Svensson (Produktdirektör) återfinns. Jan Nyrén kommenterar: ”Potentialen för Imint är markant och vi har bara sett början på utvecklingen av video och applikationer som nyttjar olika typer av optimering av video i mobilen. Det ska bli roligt och inspirerande att få vara med att forma framtiden för ett snabbfotat och ambitiöst företag med stark teknik på en global och växande marknad.” Andreas Lifvendahl, VD på Imint, tillägger: "Den här rekryteringen kommer att bli en kraftfull förstärkning inom centrala områden för oss. När vi nu nått kommersiellt genombrott med licensavtal och produkter på marknaden med namnkunniga kunder, är tidpunkten rätt att förstärka vår marknadsposition och vårt varumärke. Samtidigt är det viktigt att vi har god förståelse för vad som kommer runt hörnet och här har Nyrén rätt analytiska egenskaper för att stödja vårt strategiska arbete."

Wilson Therapeutics presenterade positiva slutliga fas 2-data för WTX101 på vetenskaplig konferens anordnad av EASL

Wilson Therapeutics AB (publ), tillkännager i dag att de slutliga resultaten från bolagets fas 2-studie av WTX101 (biskolintetrathiomolybdat) - en ny typ av kopparmodulerande substans med en unik verkningsmekanism som utvärderas som en ny behandling av Wilsons sjukdom -har presenterats som en så kallad late-breaker-presentation på The International Liver Congress™ 2017. Kongressen är en årlig vetenskaplig leverkonferens som anordnades av the European Association for the Study of the Liver (EASL), i Amsterdam 19 - 23 april. Presentationen hölls av Professor Karl Heinz Weiss, MD, från Heidelbergs Universitet.Presentationen omfattade de slutliga resultaten för samtliga leverparametrar som studerades i fas 2-studien av WTX101, samt resultaten för kopparkontroll och neurologiska symptom under hela studiens gång. Som tidigare har rapporterats uppfylldes det primära effektmålet (p<0,001) för kontroll av koppar i den kliniska fas 2-studien. Fas 2-studien WTX101-201 var en öppen studie som bedrevs vid flera behandlingscenter, där effekt- och biverkningsprofilen för WTX101, givet som monoterapi under 24 veckor, utvärderades i 28 nydiagnostiserade patienter med Wilsons sjukdom som var 18 år eller äldre och som antingen var tidigare obehandlade eller hade behandlats i upp till två år med ett annat läkemedel för Wilsons sjukdom. Samtliga patienter som slutförde den 24 veckor långa studieperioden valde att fortsätta behandlingen med WTX101 i en förlängningsfas av studien. ”Det finns ett stort behov av förbättrade behandlingar för Wilsons sjukdom som en högre andel av patienterna svarar på och som snabbt kontrollerar fritt koppar, har färre biverkningar och är enklare att dosera,” säger Professor Weiss. ”De här resultaten visar att WTX101 har potential att snabbt sänka nivåerna av fritt koppar då behandlingen normaliserade kopparnivåerna redan efter 12 veckor. Detta förefaller även leda till en klar förbättring av patienternas symptom då vi såg att en hög andel av patienterna tydligt förbättrades. WTX101 kan också tas en gång om dagen vilket kan komma att leda till att patienterna bättre följer ordinerad behandling jämfört med vad de gör idag. Följsamhet till ordinerad behandling är ett stort problem som ofta leder till bristande behandlingsresultat. Sammantaget är de här resultaten mycket hoppingivande för alla patienter och andra som berörs av Wilsons sjukdom.” ”Data från fas 2-studien visar att WTX101 generellt tolereras väl, och att få patienter rapporterar mag-tarm- eller hudproblem vilket är vanligt förekommande för dagens behandlingar,” säger Carl Bjartmar MD, PhD, medicinsk chef på Wilson Therapeutics. ”Det är även mycket positivt att behandlingen ledde till en förbättring av patienternas neurologiska status och upplevda handikapp i vardagen samt att vi inte har observerat något fall av tidig läkemedelsinducerad neurologisk försämring efter att behandlingen med WTX101 initierats, en allvarlig biverkning som rapporterats med dagens behandlingar.” Det primära effektmålet var definierat som att efter 24 veckors behandling uppnå eller bibehålla normaliserade nivåer av fritt koppar i blodet uppgående till högst 2,3 µM, eller uppnå en minskning om minst 25% av nivån av fritt koppar i blodet jämfört med studiestarten, och det uppfylldes för 71% av patienterna (p<0,001). Fritt koppar i blodet mättes som koppar som inte är bundet till ceruloplasmin (NCC), justerat för halten koppar bundet i komplex bestående av tetrathiomolybdat, koppar och albumin. Beräknat för samtliga patienter i studien var den genomsnittliga sänkningen av fritt koppar i blodet från startnivåerna 72% (p<0,0001) efter 24 veckors behandling med WTX101 som monoterapi. Den genomsnittliga nivån av fritt koppar i blodet normaliserades efter 12 veckors behandling.De sekundära effektmåtten omfattade flera olika lever- och neurologiska parametrar. Leverfunktionen, mätt med INR, albumin och modified Nazer Score var stabil efter 24 veckor. Leverstatus mätt med Model for End-Stage Liver Disease (MELD) var också oförändrad under studiens gång vilket indikerar stabilisering. Patienters upplevda handikapp i vardagen och neurologisk status, mättes med Unified Wilson Disease Rating Scale (UWDRS) del 2 respektive del 3. Signifikanta neurologiska förbättringar uppnåddes efter 24 veckors behandling gällande både patienternas upplevda handikapp i vardagen (p<0,001) och neurologiska status (p<0,0001). Behandlingen med WTX101 tolererades generellt väl. De flesta av de rapporterade biverkningarna var milda (grad 1) till måttliga (grad 2). Reversibelt förhöjda levertransaminasvärden observerades i 39% av patienterna. Dessa förhöjningar var generellt milda till måttliga, symptomfria och normaliserades efter justering av dosen. Inget fall av läkemedelsinducerad neurologisk försämring observerades under den initiala fasen av behandling med WTX101. ”Vi är väldigt nöjda med den kliniska utvecklingen av WTX101”, säger Jonas Hansson, VD för Wilson Therapeutics. ”Vi anser att WTX101 har potentialen att adressera flera av de medicinska behoven inom Wilsons sjukdom och arbetar nu med att slutföra förberedelserna inför fas 3 som vi planerar att påbörja under andra halvåret.” Om WTX101-201WTX101-201 är en öppen klinisk fas 2-studie där effekt- och biverkningsprofilen för WTX101, givet som monoterapi under 24 veckor, utvärderades i 28 nydiagnostiserade patienter med Wilsons sjukdom som var 18 år eller äldre och som antingen var tidigare obehandlade eller hade behandlats i upp till två år med ett annat läkemedel för Wilsons sjukdom. Patienterna som deltog i studien uppvisade olika grader av leverpåverkan vid tidpunkten för studiestarten och majoriteten av patienterna hade även neurologiska symptom vid behandlingsstarten. Studien genomfördes på 11 kliniker i USA och Europa. Patienterna behandlades med WTX101 individuellt doserat på nivåer mellan 15 och 120 mg/dag. Det primära effektmåttet var definierat som att, efter 24 veckors behandling, uppnå eller bibehålla normaliserade nivåer av fritt koppar i blodet uppgående till högst 2,3 µM, eller uppnå en minskning om minst 25% av nivån av fritt koppar i blodet jämfört med studiestarten. Fritt koppar i blodet mättes som koppar som inte är bundet till ceruloplasmin (NCC), justerat för halten koppar bundet i komplex bestående av tetrathiomolybdat, koppar och albumin. Sekundära effektmått omfattade reduktion av fritt koppar i blodet från behandlingsstarten, upplevt handikapp i vardagen och neurologisk status skattade med Unified Disease Rating Scale (UWDRS) del 2 respektive del 3, leverstatus mätt med Modified Nazer Score, samt livskvalitet mätt med EuroQOL 5 Dimensions (EQ5D). Om WTX101 (biskolintetrathiomolybdat)WTX101 (biskolintetrathiomolybdat) är en ny typ av kopparmodulerande substans med en unik verkningsmekanism, som utvärderas som en ny behandling av Wilsons sjukdom. Till skillnad från dagens behandlingar för Wilsons sjukdom, binder WTX101 koppar specifikt och verkar direkt i levern där det avlastar kroppens egna överbelastade lagringssystem för koppar. WTX101 neutraliserar även snabbt toxiskt fritt koppar i blodet och andra vävnader genom att bilda komplex med överflödigt koppar och albumin, som sedan utsöndras via gallan som är kroppens naturliga sätt att göra sig av med överflödigt koppar. En fas 2-studie som utvärderade effekt och biverkningar av WTX101 i patienter med Wilsons sjukdom avslutades framgångsrikt 2016. Den aktiva substansen i WTX101, tetrathiomolybdat, har även prövats i flera andra kliniska studier för Wilsons sjukdom. Resultaten från dessa studier tyder på att WTX101 snabbt kan sänka och kontrollera de toxiska nivåerna av fritt koppar och förbättra symptomen för patienter med Wilsons sjukdom. Tillgängliga data tyder också på att WTX101 generellt sett tolereras väl och kan medföra en minskad risk för försämring av neurologiska symptom när behandlingen initieras. WTX101 beräknas kunna doseras en gång per dag, vilket potentiellt innebär att patienter med Wilsons sjukdom får lättare att följa ordinerad behandling och att färre därför avbryter behandlingen vilket i slutändan kan komma att medföra bättre behandlingsresultat. WTX101 har klassificerats som särläkemedel för behandling av Wilsons sjukdom i såväl USA som Europa. Om Wilsons sjukdomWilsons sjukdom är en ovanlig genetisk sjukdom som påverkar kroppens kopparmetabolism och som leder till allvarlig kopparförgiftning. Den genetiska defekten innebär en allvarlig nedsättning av kroppens förmåga att reglera kopparbalansen i kroppen vilket resulterar i livshotande skador på levern, hjärnan och andra organ om sjukdomen inte behandlas. Wilsons sjukdom drabbar ungefär en av 30 000 individer världen över, vilket motsvarar en prevalens om cirka 10 000 patienter i USA och 15 000 patienter i EU. Existerande behandlingar för Wilsons sjukdom introducerades på 1950- och 60-talen och sedan dess har inga nya behandlingsalternativ utvecklats för Wilsons sjukdom. Om Wilson TherapeuticsWilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt WTX101 utvecklas primärt som en ny behandling av Wilsons sjukdom. En klinisk fas 2-studie har avslutats framgångsrikt och förberedelser för en registreringsgrundande fas 3-studie pågår. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX. Mer information finns på www.wilsontherapeutics.com.   För ytterligare information kontakta:Jonas Hansson, VD, Wilson Therapeutics ABTelefon: +46 8 796 00 00E-post: jonas.hansson@wtx.se Wilson Therapeutics AB (publ)Org nr 556893-0357Västra Trädgårdsgatan 15SE-111 53 Stockholm   Informationen i pressmeddelandet är sådan som Wilson Therapeutics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2017 kl. 08.00 CET.

Kallelse till årsstämma i myFC Holding AB (Publ)

Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 maj 2017 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 16 maj 2017. Anmälan kan göras skriftligen till myFC Holding AB, Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm, per telefon 08‑500 002 00 eller per e-mail till ulf.henning@myfc.se. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken per den 16 maj 2017 för att få rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag, då inregistreringen måste vara verkställd. Ombud   En aktieägare som inte personligen närvarar vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.  Fullmakten i original bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.myfcpower.se).   Ärenden och förslag till dagordning 1)           Stämmans öppnande 2)           Val av ordförande vid stämman 3)           Upprättande och godkännande av röstlängd 4)           Godkännande av dagordning 5)           Val av en eller två justeringsmän 6)           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7)           Anförande av verkställande direktör 8)           Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 9)           Beslut om: a)      fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt  koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b)      dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt c)       ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 10)     Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter 11)     Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna 12)     Val av styrelseledamöter 13)     Val av revisorer 14)     Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m m 15)     Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 16)     Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m 17)     Stämmans avslutande Beslutsförslag Punkt 10 – Antalet styrelseledamöter och revisorer Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra samt att antalet revisorer ska vara en, utan suppleanter. Punkt 11 – Arvoden till styrelse och revisorer Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska vara oförändrat i förhållande till föregående år och utgå till ordföranden med 150 000 kronor samt till styrelsens övriga ledamöter med 100 000 kronor vardera. Styrelseledamot som uppbär ersättning från bolaget på grund av anställning ska inte erhålla styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag. Någon ersättning för utskottsarbete utgår inte. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning. Punkt 12 – Val av styrelseledamöter Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna: Carl Palmstierna, Lars Gullikson, Susanne Holmström och Jörgen Lantto. Oskar Herdland har avböjt omval. Valberedningen föreslår Carl Palmstierna till styrelsens ordförande. Punkt 13 – Val av revisorer Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisorsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för en mandatperiod till slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer att utses till huvudansvarig för revisionen. Punkt 14 - Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m m Styrelsen för myFC Holding AB (publ), org. nr 556942-1612 (”Bolaget”), föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt följande och att bolagsstämman beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m. A.            EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 2 250 000 teckningsoptioner, varje teckningsoption berättigande till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 131 579 kronor (avrundat). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 1. 1.             Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget myFC Option och Kapital AB, org. nr 556883-7511 (”Dotterbolaget”). Dotterbolaget ska vidareöverlåta teckningsoptioner till medarbetare enligt punkt B nedan. 1. 2.             Överteckning kan inte ske. 1. 3.             Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom anställda genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktie under hela den period som det föreslagna programmet omfattar. 1. 4.             Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. 1. 5.             Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 26 maj 2017. Teckning ska ske på särskild teckningslista. 1. 6.             Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. 1. 7.             Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 15 februari 2020 till och med den 15 mars 2020. 1. 8.             Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt punkt B får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering. 1. 9.             Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 200 procent av den för aktier i Bolaget på Nasdaq First North noterade genomsnittliga betalkursen under perioden 1 juli – 31 juli 2017. I avsaknad av noterad betalkurs någon av de aktuella dagarna ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast helt öre. Teckningskursen får inte understiga kvotvärdet för Bolagets aktier. 1. 10.         Aktie som tillkommit på grund av teckning med stöd av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts. 1. 11.         I övrigt ska de villkor gälla för teckningsoptionerna som framgår enligt Bilaga A. B.            GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER 1. 1.             Rätt till förvärv Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma följande kategorier av medarbetare: +--------+--------------+--------------------------------------+|Kategori|Koncernledning|Totalt högst [1 687 500] ||1 | |teckningsoptionerHögst [1 125 000] per|| | |befattningshavare |+--------+--------------+--------------------------------------+|Kategori|Övriga |Totalt högst [337 500] ||2       |nyckelpersoner|teckningsoptioner, högst [200 000] per|| | |befattningshavare |+--------+--------------+--------------------------------------+|Kategori|Nyförvärv |Totalt högst [225 000] ||3 | |teckningsoptioner, högst [100 000] per|| | |befattningshavare |+--------+--------------+--------------------------------------+ För det fall att samtliga optioner inom en kategori inte överlåtits efter den initiala anmälningsperioden kan sådana icke överlåtna optioner erbjudas medarbetare i andra kategorier. Maxtaket per person ska inte kunna överskridas för någon enskild person. En förutsättning för rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget är att den teckningsberättigade vid tidpunkten för förvärvet av teckningsoptionerna är anställd och varken själv sagt upp sig från sin anställning eller blivit uppsagd. Optioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta förslag. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet. Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Vid överlåtelse ska bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om innehavarens anställning i bolaget upphör eller om den anställde i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. 1. 2.             Anmälningsperiod Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 15 augusti 2017 mot samtidig kontant betalning. Styrelsen för Bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare som anställs efter den initiala anmälningsperiodens utgång. 1. 3.             Pris Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. C.            NÄRMARE INFORMATION OM EMISSIONEN OCH ÖVERLÅTELSEN 1. 1.             Utspädning Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 2 250 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 6,26 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera. Utspädningen är beräknad som totalt antal nya aktier vid full nyteckning dividerat med totalt antal aktier efter utnyttjande av samtliga tidigare utgivna teckningsoptioner i Bolaget samt teckningsoptioner som eventuellt emitteras enligt detta beslutsförslag. 2.       Påverkan på nyckeltal mm Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuell betalkurs på Nasdaq First North vid tidpunkten för emissionen. Deltagarna i optionsprogrammet kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att dessa optioner inte förväntas medföra några personalkostnader för Bolaget. Dock vissa kostnader för upprättande och administration. 3.       Beredning av ärendet Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts av ersättningsutskottet och styrelsen med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med vissa större aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren. 4.       Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m m Bolaget har gett ut 3 472 855 teckningsoptioner till anställda, varav 2 991 177 teckningsoptioner var utestående vid datum för kallelse till årsbolagsstämma. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Bolaget till kursen 19,72 kronor. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden från och med 1 maj 2017 till och med 31 maj 2017. Bolaget har avsatt 2 733 341 teckningsoptioner till att användas som betalning till Novel Unicorn Ltd. för det samarbetsavtal som parterna tecknade under 2016. Teckningsoptionerna kommer att utnyttjas i det fall att Novel Unicorn Ltd uppfyller de milestones som specificerats i avtalet. Varje teckningsoption berättigar till täckning av en aktie i bolaget till aktiens kvotvärde. 5.       Övrigt Vid tidpunkten för avgivandet av detta förslag är det cirka 14 medarbetare inom ovanstående kategorier som omfattas av förslaget och som kommer att erbjudas förvärv av teckningsoptioner. Därtill kan ytterligare ett fåtal nya medarbetare komma ett erbjudas deltagande. D.            BEMYNDIGANDEN OCH BESLUTSREGLER Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt punkt A ovan samt att tillse att styrelsen för Dotterbolaget genomför överlåtelsen av teckningsoptioner enligt punkt B ovan. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. Bolagsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Bolagsstämma i Dotterbolaget ska även godkänna beslutet om överlåtelse enligt punkt B ovan.  Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen I syfte att möjliggöra  emissioner för kapitalanskaffning för expansion och för att tillvarata nya affärsmöjligheter föreslår styrelsen en ändring av bolagsordningen avseende gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier. Förslaget är att:§ 4 justeras så att gränserna för aktiekapitalet höjs från nuvarande ”lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor” till ”lägst 750 000 och högst 3 000 000 kronor”. § 5 justeras så att gränserna för antalet aktier höjs från nuvarande ”lägst 8 550 000 och högst 34 200 000” till ”lägst 12 825 000 och högst 51 300 000”. I syfte att förtydliga vad som redan gäller avseende kallelse till bolagsstämma och för att undvika eventuella missförstånd föreslår styrelsen också att första stycket §8 ändras från ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet” till ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom annonsering i Svenska Dagbladet med information om att kallelse har skett. För giltigt beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag fordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen enligt följande. Styrelsen ges rätt att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ges vidare rätt att bestämma om emission ska ske med företrädesrätt för aktieägarna eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ges även rätt att besluta om att betalning ska, utöver kontant betalning, kunna ske genom apportegendom eller med kvittningsrätt. Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, får inte överstiga 20 procent av det vid var tid registrerade antalet aktier i bolaget (räknat före eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att (i)            kunna förvärva aktier eller optioner i dotterbolaget myFC AB, vilka emitterats inom ramen för tidigare incitamentsprogram, från f d anställda som innehar teckningsoptioner i myFC AB, (ii)           möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och (iii)         kunna tillvarata nya affärsmöjligheter. Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag fordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Handlingar inför bolagsstämman Årsredovisningen med revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Saltmätargatan 8A i Stockholm och på bolagets hemsida www.myfcpower.se senast från och med måndagen den 1 maj 2017. Styrelsens och valberedningens förslag är fullständiga i denna kallelse och kommer dessutom att finnas tillgängliga på bolaget och dess hemsida (se adresser i föregående stycke) senast från och med denna dag. Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Upplysningar på årsstämman Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag. Stockholm i april 2017myFC Holding AB (publ)Styrelsen

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2017

VD ROGER JOHANSSON KOMMENTERAR STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD UNDERLIGGANDE EBIT “Sammantaget har 2017 fått en stark start, med god försäljningstillväxt och en gynnsam utveckling av underliggande EBIT. Omsättningen ökade med 15 procent under kvartalet, varav 11 procent var organisk tillväxt. Alla regioner bidrog till tillväxten. EBIT i jämförbar valuta var i linje med det första kvartalet 2016, men innefattade extra kostnadsposter om 46 Mkr kopplade till legala aktiviteter i samband med grupptalan i USA, varumärkesomprofilering och förvärvskostnader. Under de senaste månaderna har vi arbetat hårt för att lösa logistikproblemen som uppstod i EMEA och Americas under 2016, och säsongen har leveransmässigt startat bra. Vi har även lanserat flera nya attraktiva produkter, som Dometic Harrier Inverter och den bärbara kylboxen CFX 100, inför den kommande högsäsongen. Vi behåller våra utsikter för året. Några av våra viktigaste prioriteringar under 2017 är att utöka vår kylboxverksamhet, vidareutveckla vår verksamhet i APAC med särskilt fokus på Kina, genomföra kvalitetssatsningar och utföra aktiviteter för att stärka vår marknadsandel inom RVOEM-affären i USA. Vi fortsätter även att aktivt söka efter möjligheter till attraktiva förvärv av företag med stark ställning på nischmarknader.” PRESENTATION AV RAPPORTEN Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 24 april 2017 kl.10.00 (CEST), där Roger Johansson, VD och koncernchef, samt Per-Arne Blomquist, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor. Ring in fem minuter innan webbcasten/telefonkonferensen börjar om du vill delta: Sverige:         + 46 8 566 42 666Storbritannien: + 44 203 008 98 06USA:              + 1 855 831 59 47 URL till webbcast och presentation finns tillgänglig på www.dometic.com. FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA Investor RelationsErika Ståhl, Head of Business Control & Investor RelationsPhone: +46 8 501 025 24Email: ir@dometic.com Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2017 kl. 08.00 (CEST). OM DOMETIC Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Sanitet och Mat & Dryck. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Dometic erbjuder produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i en husbil, husvagn, båt eller lastbil. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 22 tillverknings- och monteringsanläggningar i nio länder, säljer våra produkter i ett hundratal länder och tillverkar cirka 85 procent av de produkter vi säljer i våra egna anläggningar. Vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 6 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 12,4 Mdr för år 2016 och har sitt huvudkontor i Solna.

Extremsportande chefer skapar nya ledarskapsideal

I sin avhandling har Janet Johansson tittat på kopplingen mellan livsstilsbeteenden, som att utöva idrott på mycket hög nivå, och att utveckla självkänslan i rollen som ledare. Hon har i sin studie intervjuat en grupp mycket vältränade toppchefer i Sverige. En tydlig slutsats är att dessa ledare aktivt kopplar vad de gör i privatlivet till sin identitet som ledare. – Man ska alltså inte underskatta betydelsen av att privatliv och ledarskap hänger ihop. Dessa toppchefer tolkar sina idrottsliga ansträngningar i privatlivet för att uttrycka viktiga värderingar och tankar om ”vem de vill bli” som chefer. Idrottsliga strävanden blir på så sätt en källa till förändring i chefsjaget, säger Janet Johansson. Genom att införliva sportsliga värden med sin förståelse av vad det innebär att vara den ideala ledaren skapar de extremsportande toppcheferna en idealiserad bild av sig själv som atletiska ledare. Och det handlar inte bara om hur de ser på sig själva utan påverkar även hur de ser på värderingar i samhället och i organisationen. – Detta ideal påverkar även företagskulturen. De sportiga cheferna bedömer inte bara sig själva utifrån de här idealen utan även andra. De vill, av välvilja, gärna påverka alla andra att bli lika hälsosamma och aktiva som de själva är. Men de initierar på så sätt också en urvalsprocess som potentiellt kan leda till upphöjning av vissa människor och uteslutande av andra, säger Janet Johansson. Generellt är det fler manliga än kvinnliga chefer som idrottar på toppnivå. Men både manliga och kvinnliga chefer använder sina idrottsinsatser i skapandet av en ideal bild av sig själva som ’bra ledare’. Även om det finns vissa olikheter.     – Både män och kvinnor skapar en förstärkt ledarskapskultur med hjälp av att prata om sin upplevelse kring sportandet. Manliga chefer skapar en ny typ av maskulin idealbild genom att demonstrera hur de själva springer, åker skidor eller cyklar. För många kvinnliga chefer innebär idrottsinsatsen ett tillstånd där de kan ses som ’lika bra’ som de manliga cheferna, säger Janet Johansson. I sin studie har Janet Johansson intervjuat 24 företagsledare, i sin avhandling fokuserar hon på fem av dessa i en djupanalys. Gemensamt hos de här ledarna är att de aktivt kopplar sin livshistoria kring sport till sin berättelse om nödvändiga ideala egenskaper för en ledare. Cheferna använder olika uthållighetssporter som en indikation för viktiga ledarskapskompetenser. Janet Johansson disputerade den 20 april med avhandlingen "Sweat is weakness leaving the body. A study on the self-presentational practice of sporty top managers in Sweden." Länk till hela avhandlingen: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=65&pid=diva2%3A1069802&c=1&searchType=LIST_COMING&language=en&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all För ytterligare information: Janet Johansson, Företagsekonomiska institutionen/Stockholm Business School, e-post: janet.johansson@sbs.su.se, telefon: 08-16 19 78, mobil: 070-725 68 05

IQS Energi Komfort AB (publ) och Sustainable Energy Solutions Sweden AB (SENS) inleder samarbete

Genom att kombinera Energi Komforts expertis och stora erfarenhet rörande installation, drift och underhåll av värmepumpar och energioptimering i fastigheter med SENS innovativa egenutvecklade och patenterade systemlösningar för större fastigheter och hela områden, kan parterna gemensamt leverera miljövänliga, energieffektiva och driftssäkra lösningar för fastighetsägare, fastighetsutvecklare och kommuner, som exempelvis den nya generationens fjärrvärme, som bygger på framledningstemperaturer som ligger väsentligt lägre än vad fjärrvärmen idag håller. SENS patenterade lösning Kallt Nät™ använder temperaturer ner till ca 5°C tillsammans med moderna och effektiva värmepumpar som på plats i fastigheten lyfter temperaturen i den omfattning som behövs för tappvarmvatten eller uppvärmning.  ”Med det här samarbetet kan vi möta behovet av värme och kyla för hela fastighetsområden på ett innovativt, ytterst energieffektivt sätt.” säger VD Malin von Post IQS Energi Komfort AB (publ).Samarbetet har konkret lett till att parterna nu närmare ser på möjligheterna att samarbeta i två projekt, två nybyggnadsprojekt i norra Storstockholmsområdet, där det lokala värmebehovet kan lösas genom ett Kallt Nät™ kombinerat med värmepumpar. I bägge fallen rör det sig om hundratals bostäder, skolor och förskolor samt annan offentlig verksamhet som kommer försörjas med distribuerade värmelösningar.

Välkommen till sjuksköterskestudenternas manifestation i Stockholm idag

Press, radio, tv och alla andra är varmt välkomna: Datum: Måndag 24 aprilTid: Klockan 18:00Plats: Medborgarplatsen Talare: Sjuksköterskestudenter och yrkesverksamma  ”Inte under 24K” organisationen för sjuksköterskestudenter har återupptagit kampen om en rättvis lön. Den här gången under namnet ”Inte under 30K – Vi är skillnaden mellan liv och död”.  Med det sagt vi vill vi bjuda in Er till vår manifestation i Stockholm. Studenter och yrkesverksamma kommer att slutasamman för att gemensamt finna styrka i att tacka nej till alla löner under 30.000kr.BakgrundsinformationÅr 2011 låg ingångslönerna för sjuksköterskor runt om i landet på mellan 20 000 och 21 000 kronor. För att protestera mot detta startade Umeås sjuksköterskestudenter en kampanj som hette ”Inte under 24k”. Manifestationen blev något man gjorde varje år runt om i landet den 24 april för att visa att man inte tänker gå med på odrägliga löner. Till slut utvecklades organisationen till ”Inte under 25k”, och idag ligger de flesta runt om i landet över 24 000 kronor i första lön och i Stockholmsområdet ligger de flesta på 25 000 kronor. Det finns också platser där kampen har lett till att första lönen är 27 000 kronor. LönekartellProblemet är att storsjukhusen bedriver en lönekartell där alla nyutexaminerade sjuksköterskor erbjuds samma ingångslön, i exempelvis Stockholm är det 25 000 kronor i månaden. Sjukhusen har även kommit överens om att inte konkurrera om arbetskraft (oss!) genom att locka med högre lön, inte heller mellan olika avdelningar. Löneutvecklingen som sjuksköterska är nästintill OBEFINTLIG. Inflationen äter upp höjningen vi har fått, så vi måste försätta puscha upp lönen! För har vi ingen löneutveckling, så måste vår ingångslön öka! Varför 30 000?* Först och främst har sjuksköterskor i princip en obefintlig löneutveckling.* Sjuksköterskan är ansvarig för all omvårdnad kring patienten, till viss del även den medicinska eftersom det är sjuksköterskan som avgör när läkare ska tillkallas eller inte. Ett tungt ansvar vilar på våra axlar. * Sjuksköterskans arbetsmiljö är ofta inte optimal, stressig och både fysisk och psykisk tung. Jobbiga arbetstider, om vi jämför vårt Ob-tillägg med exempelvis Handels avtal så kan man skratta. * Vi kommer direkt från utbildningen och kommer med kunskap och kompetens som är ny som ännu inte är i rutin på arbetsplatsen. Med den kunskapen kan vi granska och förbättra arbetet. * Jämför man med andra treåriga universitetsutbildningar ligger vi väldigt lågt.* Att vara skillnaden mellan liv och död som SKL benämner sjuksköterskan är bör värderas högre än vad det gör idag. Flera inom organisationen har vänner som fått jobb eftergymnasiet med likvärdiga löner som en nyexaminerad sjuksköterska.  Kontakta gärna: Milo Bescher, sjuksköterskestudent och initiativtagare, tfn: 070 692 52 34 My Andresen, sjuksköterskestudent och initiativtagare, tfn 073 342 60 98

Bråviken Logistik AB förvärvar tre logistikfastigheter av Invesco Real Estate

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som har förvärvat en fastighetsportfölj om tre logistikfastigheter i Nyköping, Norrköping och Jönköping av Invesco Real Estate. Totalt omfattar beståndet ca 140 000 kvadratmeter. Fastigheterna är fullt uthyrda till Nyköpings Kommun, Stadium respektive Aditro Logistics. Bolaget tillträdde fastigheterna den 21 april 2017. I samband med transaktionen reste Pareto Securities SEK 545 miljoner i eget kapital från nordiska institutionella och privata investerare, på uppdrag av Bråviken Logistik AB (publ). Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. -          Vi är mycket nöjda med försäljningen till Bråviken Logistik som nya långsiktiga ägare till fastigheterna, säger Joen Siggelin på Scius Partner, lokal samarbetspartner åt Invesco Real Estate i Sverige. Det är tre moderna logistikanläggningar och vi har med en aktiv förvaltning kunnat realisera en bra avkastning från fastigheterna. Invesco har en fortsatt positiv syn på den svenska marknaden och har som ambition att genomföra nya förvärv under 2017. -          Vi är mycket glada över att ha genomfört den här transaktionen med kvalitativa fastigheter och välkända hyresgäster på långa kontrakt. Beståndet är modernt och uppfyller vår kravprofil gällande kvalité, långsiktighet och starka kassaflöden, säger Stefan Gattberg, Head of Corporate Finance på Pareto Securities AB. CBRE och Linklaters har varit rådgivare åt Invesco Real Estate och Roschier har varit legal rådgivare åt köparen. För ytterligare information vänligen kontakta: Stefan Gattberg                                                                                                                                 Corporate Finance, Pareto Securities AB                                                                                        Tel: +46 73-368 43 65                                                                                                                      E-post: Stefan.gattberg@paretosec.com     Joen Siggelin         Scius        Tel: +46 70-989 49 12                                                                     E-post: joen.siggelin@scius.se

Zaplox signerar avtal med USA-baserade boutiquehotell

Zaplox har tecknat avtal med en hotellaktör som driver två välrenommerade boutiquehotell i New York, USA. Zaplox’ lösning möjliggör dels en effektiv hantering av nyckeldistribution, dels en proaktiv kommunikation med de boende under deras vistelse. Hotellen ligger i framkant vad gäller service och erbjudanden till sina gäster, något som stöds av Zaplox’ system. Lösningen levereras tillsammans med en etablerad samarbetspartner i USA. Magnus Friberg, VD för Zaplox, kommenterar: ”Vi har inlett flera samarbeten på USA-marknaden sedan 2015, och avtalet med den New York-baserade hotellaktören är ett resultat av ett sådant samarbete. Vi är givetvis mycket nöjda med att vi nu går i mål med ytterligare ett kundprojekt i USA.” Zaplox erbjuder mobila nyckeltjänster till framför allt hotellmarknaden och har lösningar i kommersiell drift sedan 2011. Bolaget har precis förstärkt närvaron i USA med en rekrytering av Emma Dupont som Sales Director North America. Magnus Friberg sammanfattar: ”Vi är väl förberedda för den digitalisering som nu sker inom hotellbranschen, genom integrationer till alla de större globala låsleverantörerna och affärssystemsleverantörerna. Vi har också en expertis inom området smarta och effektiva mobila nyckeltjänster för olika typer av behov, och ett starkt team för att driva vår försäljning framåt.” För mer information om Zaplox Magnus Friberg, VD E-post: magnus.friberg@zaplox.com  Telefon: +46706580760 www.zaplox.com Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010 Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som man enkelt laddar ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Valberedningens förslag till styrelse i IRLAB Therapeutics AB

Valberedningen föreslår omval av Eva Lindgren, Rein Piir, Jacob Testor och Anders Vedin. Därutöver föreslår valberedningen nyval av Lars Adlersson, Gunnar Olsson och Hans-Olov Olsson. Till ordförande i styrelsen föreslås omval av Anders Vedin. ”Vi är synnerligen nöjda med den föreslagna styrelsens sammansättning och glada att så välmeriterade personer accepterat att ingå i styrelsen. Genom att knyta de nya ledamöterna till IRLAB kompletteras tidigare styrelse med mycket viktig och ledande kompetens inom läkemedelsutveckling, licensaffärer, kommunikation med kunder och investerare samt internationell företagsutveckling”, säger Bo Rydlinger, valberedningens ordförande. Kort om de föreslagna nya ledamöterna Lars Adlersson är civilekonom från Uppsala universitet och har genomgått grundläggande biomedicinsk utbildning vid Läkemedelsindustriföreningen, samt ledarskaps- och marknadsföringsutbildningar vid SSE Executive Education (tidigare IFL), London Business School (UK) och Duke University (USA). Lars Adlersson är för närvarande partner och senior adviser på Six Year Plan AB, tidigare befattningar inkluderar senior consultant Vero Kommunikation AB, senior adviser Pharma Search & Advice AB, CEO Medivir AB, senior analyst (healthcare) vid Handelsbanken Capital Markets, samt ett flertal beslutsfattande positioner inom GlaxoSmithKline’s och Janssen Pharmas globala organisationer. Adlersson har tidigare arbetat som styrelseordförande i Pharma Search & Advice AB samt styrelseledamot i GlaxoWellcome AB och Evolan Pharma AB. Han är för närvarande styrelseordförande i SwedenBIO samt styrelseledamot i Lundmark & Co Fondförvaltning AB, Synact Pharma AB och Six Year Plan AB. Gunnar Olsson är legitimerad läkare, medicine doktor, docent och adjungerad professor vid Karolinska Institutet och hedersdoktor i medicin vid Göteborgs Universitet. Han har arbetat som läkare och innehaft akademiska positioner vid Serafimerlasarettet och Danderyds sjukhus i Stockholm. Han har efter sin akademiska karriär arbetat i läkemedelsindustrin i ett flertal positioner inom Astra Group och AstraZenecas globala forskningsorganisation bl. a. vice president Global R&D, ledamot i AstraZeneca Global Research Management Team, ordförande för AstraZenecas Global CV & GI therapy area. Han har varit ordförande i Symbicon AB, Athera Biotechnologies AB, Olsson Solutions AB, styrelseledamot i European Society of Cardiology, Cereno Scientific AB, partner och senior adviser i Excore Medical samt ordförande i programkommittén för ledarskapsutveckling, Stiftelsen för Strategisk Forskning. Gunnar Olsson har också innehaft beslutsfattande positioner vid regulatoriskt godkännande av 24 läkemedel och vid marknadsintroduktion av sex nya läkemedel under sin tid vid AstraZeneca. Hans-Olov Olsson är ekonomie hedersdoktor och har en mångårig, synnerligen gedigen internationell industriell erfarenhet och är för närvarande Senior Advisor, Geely Group, styrelseledamot vid HMK stiftelse för ungt ledarskap. Bland tidigare uppdrag kan nämnas: Senior Industrial Advisor Rothschild & Co, ordförande och vice ordförande i Volvo Cars Group, senior vice president Ford Motor Company, VD i Volvo Cars Group, ordförande i Chalmers, ordförande i Teknikföretagen Sverige, vice ordförande i Svenskt Näringsliv, samt styrelseledamot i Elanders International AB, AB SKF, Lindab International AB, Vattenfall AB och Höganäs AB. Valberedningens förslag till årsstämman återfinns i sin helhet på bolagets hemsida www.irlab.se. 

Anders Johansson slutar som VD på Kombispel

Under mina drygt fyra intensiva år i Kombispel-koncernen har vi: -         ställt om affären i den största produkten till en väsentligt lägre affärsrisk, bland annat genom att sälja i fler kanaler, -        köpt upp fyra mindre spelbolag och fört in dem i koncernen. Det har bidragit till att koncernen idag driver 15 lotterier åt 15 olika förmånstagare, jämfört med fyra när jag började, -        koncernen omsatte under 2016 över 660 mkr, vilket är den högsta omsättningen i koncernens historia. Det ger en bra grund inför framtiden, -        arbetat intensivt med att bidra till en ny spelreglering i Sverige. Den statliga utredningen lämnade sitt betänkande den 31 mars och en mycket viktig pusselbit har därmed fallit på plats, -        arbetat fram förslag till framtidsstrategi  ”Kombispel 2020” som antogs på styrelsemötet i mars. Strategin syftar till att stärka och utveckla den nuvarande affären samt att komplettera den med spel och lotterier i digitala kanaler. En bra grund har lagts för att möta framtiden. En ny VD ska ta vid med uppdraget att Kombispel ska få en stark ställning på den framtida svenska spelmarknaden. Jag har planerat att starta egen verksamhet inom public affairs när jag slutar på Kombispel. Nu har jag fått ett erbjudande om att omedelbart gå in som arbetande styrelseledamot och senior adviser i Hegeli Public Affairs, där jag sitter i styrelsen sedan tre år. Hegeli har nyligen gjort förändringar i sin ledningsstruktur och ska nu utveckla sin affär på flera områden. Jag har fått ansvaret för detta utvecklingsarbete och det ska starta omgående. Kombispels styrelse vill ge mig möjlighet till en bra start i den nya verksamheten och därför har vi kommit överens om att jag slutar min anställning måndagen den 24 april för att omedelbart kunna jobba med bland andra Hegeli Public affairs. Kombispels vice VD Jonas Lindholm träder in i mitt ställe fram till dess att en ny VD har rekryterats.

Välförtjänta pristagare vid golfens förbundsmöte

Övre raden f v: Harry Hanell, Per Sjöberg, Daniel Grestam och Thomas Hedberg från Hills GK, Stefan Lindvall och Stig Persson från Ljunghusens GKNedre raden f v: Björn Sturehed och Anders Redin från Landeryds GK, Maivor Isaksson, Tobias Bergman, Pia Nilsson, Torsten Hansson Sven Tumba-stipendiet 2017: Harry HanellMotivering:Idrotten blir allt mer kommersialiserad och golfen utgör inget undantag. Men det är fortfarande den ideella kraften som får Golfsverige att andas och verksamheten att blomstra. I 13 års tid har årets Tumbastipendiat arbetat i det tysta med att locka tusentals människor att ta färjan från fastlandet för att möta våren på Gotlands vackra och utmanande golfbanor. Där har Harry Hanell levererat ett evenemang som har skänkt stor glädje och resulterat i cirka 280 000 golfslag. Tävlingen Golfa Gotland Runt har inneburit att intresset för öns banor har tilltagit, samtidigt som deltagarna gemensamt har bidragit till att lyfta den gotländska turistnäringen. I maj 2017 gör han sin sista vecka som tävlingsledare men hans insats för arrangemanget och öns klubbar lever för alltid. Harry Hanell tilldelas ett stipendium på 20 000 kronor.  Årets ungdomsledare 2016: Per SjöbergMotivering:I tio år har Per Sjöberg byggt upp handigolf på Kallfors GK och integrerat den för unga spelare med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Han har även varit pionjär och drivande på nationell nivå för att denna målgrupp ska få sin plats och vara en del av familjen golf. Per Sjöberg tilldelas ett stipendium från Skandia på 10 000 kronor.  Årets vinnare SGF Golf Ranking Klubb Junior 2016: Hills GolfklubbMotivering:Vinnare av juniorrankingen. Hills Golfklubb tilldelas ett stipendium från Skandia på 10 000 kronor. Hills GK vann även seniorrankingen under 2016. Det är andra gången en klubb tar rankingdubbeln.  SGA:s Natur- och miljöpris 2016: Ljunghusens Golfklubb(Delas ut av Swedish Greenkeepers Association)Motivering:Årets vinnare av SGA:s Natur- och miljöpris visar vägen till en mer miljövänlig och hållbar framtid för golfanläggningar inte bara i Sverige utan i hela världen. Vinnaren har tack vare sitt läge en kontakt med en natur som inte finns på många ställen i Sverige. Det har blivit en styrka för klubben och lett till en miljömedvetenhet som präglar inte bara klubbens verksamhet och dess medlemmar, utan också närsamhället. Vinnaren har genom sitt gedigna arbete med miljön varit först i världen att få miljöcertifiering från Golf Environment Organization (GEO). Vinnaren är också den första golfklubben i världen att blir omcertifierad av GEO vilket har höjt golfklubbens liksom svensk golfs anseende globalt som en ledare inom miljömedvetenhet och hållbar utveckling av golfanläggningar. Det är med glädje och beundran som SGA:s Natur- och miljöpris 2016 tilldelas Ljunghusens Golfklubb. Årets Golfklubb 2016: Landeryds Golfklubb(Delas ut av Föreningen Golfjournalisterna)Motivering:Med ett målmedvetet och långsiktigt strategiskt arbete har Landeryd byggt upp sin verksamhet på en stabil grund och har nu kunnat skörda frukterna av detta arbete. Tre 18-hålsbanor och sju korthål är en utmärkt bas för en välmående golfanläggning. Men det räcker inte alltid så. Tvärtom är det med många golfhål ännu viktigare att man arbetar rätt – och det har Landeryd gjort på ett mycket framsynt sätt!  Guldmärke, nr 55: Maivor IsakssonMotivering:Svenska Golfförbundets vice ordförande Maivor Isaksson invaldes i förbundsstyrelsen 2008 och har allt sedan dess varit en viktig del i det stora förändringsarbetet som SGF genomfört i vår vision och organisation. Maivor är också initiativtagare och entusiastisk pådrivare av Vision 50/50, ett av golfens största och viktigaste projekt som syftar till att öka antalet kvinnor som ledare och spelare inom vår sport. Ett jämställdhetsarbete där golfförbundet nu har en tydligt ledande roll inom Riksidrottsförbundet och svensk idrott.  Guldklubba, nr 51: Tobias BergmanMotivering:Tobias Bergman är undantaget från den gamla tidningsregeln att aldrig göra en bra reporter till chef eftersom man då riskerar att få sämre artiklar och en dålig chef. Men Tobias har under sina tio år som chefredaktör för Svensk Golf inte bara utvecklat och moderniserat tidningen, han har också fört in Svensk Golf i den digitala världen av sajter, Facebook, Instagram och filmat material. Han har också skapat och byggt ut event som Golfskolan, Superstart och Drömresan till stora framgångar, samt odlat och utvecklat det goda samarbetet med sin redaktion, golfbranschen och annonsörer. Han har dessutom fortsatt att skiva krönikor med skärpa och bett i – och inte minst har han under dessa tio år utvecklats som person, skribent och chef. Som sagt – ingen regel utan undantag!  Erik Runfelt-medaljen, nr 8: Pia NilssonMotivering:Pia Nilsson har allt sedan 1970-talet visat enastående förmågor som spelare, ledare, coach, förbundskapten, föreläsare och författare allt med målet att den enskilde golfspelaren och lagen ska utvecklas såväl fysiskt som mentalt. Hon har också genom sin breda kunskap och erfarenheter internationellt i högsta grad bidragit till det renommé som Sverige och svensk golf och idrott fått. Genom sin ödmjukhet och vänlighet skapar hon positiva effekter på golfens arenor runt om i världen. (Se en film med Pia här .)  Guldklubba, nr 50: Torsten HanssonMotivering:Torsten Hansson är den Henrik Stenson förlitar sig på och har så gjort sedan Henrik var med i amatörlandslaget i mitten av 1990-talet. Torstens roll är idag att vara headcoach med ansvar för helheten i Stensons nätverk samt extra ansvar för idrottspsykologin, Torstens expertområde. Duon hade ett uppehåll 2008 till 2011 men när Henrik 2012 inte återfanns bland de 200 bästa, återupptogs samarbetet. Därefter har framgångarna kommit slag i slag. Dubbla totala toursegrar på PGA Tour och European Tour 2013, topp-10 på världsrankingen sedan mitten av 2013 och som absolut topp, fjolårets seger i The Open Championship och silvermedalj i OS. Torsten arbetar också med Peter Hanson och yngre svenska spelare samt är framgångsrik även inom andra idrotter. Torstens syn är att avgörande för gott och framgångsrikt ledarskap är en förmåga att ta individ eller grupp genom stora svårigheter oavsett orsak.  Högupplösta bilder på samtliga pristagare finns att ladda ned här . Ange foto: Lina Hoof  För mer information, kontakta:Susanne Persson, kommunikationschef på Svenska Golfförbundetsusanne.persson@golf.se, 070-969 46 06 

Delårsredogörelse januari-mars 2017

Viktiga händelser under första kvartalet · Som tidigare aviserats publicerar Investor nu som tilläggsinformation bedömda marknadsvärden för de större helägda dotterföretagen och partnerägda investeringarna inom Patricia Industries. Baserat på dessa bedömda marknadsvärden uppgick det justerade substansvärdet* till 372.547 Mkr (487 kronor per aktie). · Substansvärdet* uppgick till 330.197 Mkr (432 kronor per aktie) per den 31 mars 2017, en ökning med 30.120 Mkr (39 kronor per aktie), under kvartalet, vilket motsvarar en förändring om 10 procent. · Noterade Kärninvesteringar genererade en totalavkastning* om 12 procent. · Inom Patricia Industries uppgick den rapporterade omsättningstillväxten för de större helägda dotterföretagen till 15 procent, varav 3 procent i organisk tillväxt. · Värdeförändringen på Investors investeringar i EQT uppgick till 5 procent i konstant valuta. Nettokassaflödet från EQT uppgick till 704 Mkr. Finansiell information, första kvartalet 2017 · Den rapporterade substansvärdetillväxten, inklusive återlagd utdelning, uppgick till 10 procent. · Påverkan på förändringen av det rapporterade substansvärdet: Noterade Kärn-investeringar 29.840 (-8.549) Mkr, Patricia Industries 16 (-620) Mkr och EQT 663 (67) Mkr. · Skuldsättningsgraden* (nettoskuld/totala tillgångar) uppgick till 4,3 (5,3) procent per den 31 mars 2017. · Koncernens nettoomsättning uppgick till 8.407 (7.295) Mkr. Koncernens resultat för perioden, inklusive orealiserad värdeförändring, uppgick till 30.404 Mkr (39,78 kronor per aktie före utspädning), jämfört med -9.688 Mkr (-12,71 kronor per aktie före utspädning) för motsvarande period 2016.

Hon tar över ordförandeklubban i Svenska Golfförbundet

Bilden: Maria Möller och övriga förbundsstyrelsen. Från vänster, Gunnar Håkansson (adjungerad), Maivor Isaksson, Martin Karlsson, Malin Pellborn, Stefan Bengtsson, Kerstin Rydström, Anders Sjögren och Bo Bengtsson (adjungerad)– Jag är glad att ha fått förtroendet som ordförande i Svenska Golfförbundet. Vi ser en positiv trend för golfen idag med fler medlemmar och fina idrottsliga framgångar, vilket känns roligt att bygga vidare på. Vi har en fantastisk idrott med unika värden, men fortfarande finns det myter om vem golfen är till för. En av frågorna jag brinner för är att synliggöra att golfen är en idrott som välkomnar alla, säger Maria Möller. Svenska Golfförbundets (SGF) årsmöte 2017 blev dubbelt historiskt – första kvinna som ordförande i förbundets 113-åriga historia och dessutom en majoritet kvinnor i styrelsen med fyra kvinnor och tre män. – Att golfen väljer sin första kvinnliga ordförande sänder naturligtvis en viktig signal och visar att golfen följer och driver utvecklingen kring jämställdhet inom idrotten. Det rimmar väl både med SGF:s förändringsarbete inom Vision 50/50 och med Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål för hela Idrottssverige, säger Maria Möller. Maria Möller, medlem i Huvudstadens GK och Mölle GK, var valberedningens kandidat till ny ordförande och valdes av en enig förbundsstämma. Hon är chefsjurist och förhandlingschef för arbetsgivarorganisationen SLA och har varit ledamot i förbundsstyrelsen under två år. Möller tar över ordförandeskapet efter Christer Bergfors som lämnade posten efter åtta framgångsrika år. Se en intervju med Maria Möller här . Mer om hennes bakgrund och erfarenheter i valberedningens presentation . Valda på årsmötet blev även ledamöterna Kerstin Rydström (omval), Stefan Bengtsson (omval) och Malin Pellborn (nyval). Malin Pellborn är 44 år och medlem i Täby GK och har tidigare arbetat med golfförbundet genom sin roll på kommunikationsavdelningen på golfens huvudsponsor Skandia. Mer om Pellborn i valberedningens presentation . Kvarstående ledamöter i förbundsstyrelsen är Martin Karlsson, Anders Sjögren och Maivor Isaksson som är valda till 2018. Lars Nordin omvaldes till verksamhetsrevisor, där Gerd Stenström kvarstår och är vald till 2018. En motion hade lagts till förbundsmötet, Upplands Golfdistriktsförbunds förslag om förändrade riktlinjer för verksamhetsrevisorerna. Motionen avslogs efter votering och förbundsstyrelsens förslag till riktlinjer beslutades. Förbundsstyrelsen hade lagt en proposition om ändrad modell för medlems- och årsavgifterna till SGF och Golfens IT-system. Propositionen bifölls och beslutades av förbundsmötet. Samtliga möteshandlingar finns att läsa på golf.se . Där kommer även protokollet att publiceras så snart det är justerat och klart. Förbundsmötet livesändes på Svenska Golfförbundets Facebook-sida och går att se i efterhand här .   Pristagare vid årets förbundsmötesmiddag Årets ungdomsledarePer Sjöberg, för sitt arbete med handigolf på Kallfors GKÅrets vinnare SGF Golf Ranking Klubb Junior 2016Hills Golfklubb, vann rankingenÅrets Golfklubb (delas ut av Föreningen Golfjournalisterna)Landeryds GK, för ett långsiktigt och strategiskt arbete och en välmående golfanläggningSven Tumba-stipendiet 2017Harry Hanell, för sitt mångåriga engagemang som tävlingsledare för Golfa Gotland RuntSGA:s Natur & MiljöprisLjunghusens GK, som genom sitt mångåriga och gedigna hållbarhetsarbete blev först i världen att miljöcertifieras av Golf Environment OrganizationErik Runfelt-medaljen, nr 8Pia Nilsson, för sitt enastående engagemang som golfcoach och grundare av VISION54Guldklubba, nr 50Torsten Hansson, som framgångsrikt arbetat som mental coach för landslag och proffsGuldklubba, nr 51Tobias Bergman, som utvecklat tidningen Svensk Golf i rollen som chefredaktör under tio årGuldmärke, nr 55Maivor Isaksson, ledamot i förbundsstyrelsen och initiativtagare till jämställdhetsarbetet Vision 50/50  Fullständiga motiveringar finns att läsa på golf.se .   Högupplösta bilder:Bilder på Maria Möller, hela förbundsstyrelsen och samtliga pristagare från förbundsmötesmiddagen finns att ladda ned här . Ange foto: Lina Hoof.   Kontaktpersoner:Maria Möller, ordförande SGF, 070-249 93 13, maria.moller@golf.seGunnar Håkansson, generalsekreterare SGF, 070-317 24 00, gunnar.hakansson@golf.seSusanne Persson, kommunikationschef SGF, 070-969 46 06, susanne.persson@golf.se   

Göteborgskrögare grundlurad

Christer Johansson har under sin 50 år långa karriär i nattklubbsvärlden startat ikoniska klubbar och restauranger i framför allt Göteborgsområdet. Park Lane, Åtta Glas, Deja Vu och Trägår’n är ställen som de flesta göteborgare känner till. Dessutom driver han flera verksamheter i Marstrand och har också varit verksam i Aspen i Colorado, Val Thorens i Frankrike och Grenada i Västindien. Besökarna har kommit från när och fjärran. Såväl David Bowie, som Mick Jagger och Zlatan har svängt sina lurviga eller åtminstone tagit ett glas på någon av Christer Johanssons krogar. Grundmurat engagemangMen samtidigt som Christer Johansson har byggt upp sin verksamhet har han också haft ett grundmurat engagemang för besöksnäringens utveckling. För en dryg vecka sedan avgick han från styrelsen för Visita Västra efter närmare 20 års arbete, varav elva som ordförande. Christer är själv ordförande för juryn för Visitas Hall of Fame och fram till prisutdelningen trodde han att han skulle dela ut pris till en helt annan pristagare. Men resten av juryn tillsammans med Visitas vd Eva Östling hade grundlurat honom. – Vi andra insåg att i år fanns det ingen som förtjänade priset mer än Christer själv, säger Eva Östling, som var den som istället fick dela ut priset. MotiveringRedan under 1960-talet inledde pristagaren sin karriär inom besöksnäringen och har genom åren byggt upp flertalet koncept som utvecklat nattklubbsvärlden. Det är otaliga som roat sig i hans närvaro och 1991 startade han upp konceptet som sedan dess kommit att locka många, däribland storstjärnor så som David Bowie, Robbie Williams, Prince, Zlatan och Mick Jagger, att roa sig. Samtidigt som pristagaren månat om gästernas trivsel har en intensiv flamma brunnit för företagens förutsättningar och näringens utveckling. Med 20 år som förtroendevald inom SHR och Visita är pristagaren en orädd debattör som vågat och velat ta de obekväma frågorna och drivit näringens utveckling. Han har stått på barrikaderna för företagens förutsättningar och varit starkt röst i den nationella debatten likväl som i den på västkusten. Pristagaren av Hall of Fame 2016 är Christer Johansson Om prisetVisitas Hall of Fame delas ut årligen och tilldelas en person som: · har eller har haft ett mångårigt engagemang som företagsledare inom någon av besöksnäringens branscher, · har gjort en exceptionell och bestående insats för besöksnäringen, · har utgjort ett mångårigt föredöme som företagsledare, · har utgjort ett mångårigt föredöme som kreatör, · bedriver och har bedrivit sin verksamhet i enlighet med de av Visitas föreningsstämma fastställda etiska reglerna för besöksnäringen. Juryn består av Christer Johansson, ordförande, Elisabeth Haglund, Hans Gerremo, Eva Östling och Anders Nissen, förra årets vinnare. Christer Johansson har dock inte deltagit i eller känt till årets beslut.

Ett sammanhållet AIK Fotboll

Styrelsen har därför kommit fram till att det ligger i allas intresse att fortsätta den här utvecklingen, mot ett mer samordnat och sammanhållet AIK Fotboll. I praktiken kommer detta att bland annat återspeglas i en förändring av den högsta operativa ledningen genom införandet av en klubbdirektörsroll med sammantaget chefsansvar för både AIK FF och AFAB. Klubbdirektören kommer att ha en sammanhållande och samordnande roll inom AIK Fotboll och kan liknas vid en koncernchefsroll. Klubbdirektören kommer att rekryteras utifrån och alltså inte rekryteras från varken bolaget eller föreningen. Styrelsen har idag (måndagen den 24 april 2017) informerat Leif Karlsson, chef för ungdomsverksamheten, och Mikael Ahlerup, VD i AIK Fotboll AB, om ovanstående beslut och kommer under den närmaste tiden att i god anda samråda med Leif och Mikael om deras roller i det nya AIK Fotboll. – Det är en lämplig tidpunkt att påbörja denna organisationsförändring. Säsongen är igång och arbetet med 2018 är ännu inte inne i en intensiv fas. Rekryteringsprocessen kommer sannolikt att ta en viss tid, men vi hoppas ha en person på plats i god tid inför nästa år, säger Per Bystedt, ordförande AIK Fotboll AB och AIK FF.  För mer information, kontakta:Per Bystedt, Ordförande AIK Fotboll AB och AIK FF070 - 955 84 43, per.bystedt@aik.se Mikael Ahlerup, VD AIK Fotboll AB08 - 735 96 60, mikael.ahlerup@aik.se Leif Karlsson, Sportchef U/J AIK Fotboll08 - 735 96 71, leif.karlsson@aik.se

Nyemission i mål – Gott uthyrningsresultat

RAPPORTEN I KORTHET Kvartalet i korthet ·  Hyresintäkterna uppgick till 591 Mkr (614) och driftnettot till 362 (388). ·  Förvaltningsresultatet uppgick till 216 Mkr (236). ·  Orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen uppgick till 365 Mkr (526). ·  Periodens resultat uppgick till 488 Mkr (385), motsvarande 2,59 kronor per aktie (2,07). ·  Nyuthyrningen uppgick till 39 Mkr (56) och nettouthyrningen till 9 Mkr (8). Viktiga händelser under och efter kvartalet ·  Under kvartalet genomfördes en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen ökade det egna kapitalet med 1 598 Mkr netto efter emissionskostnader och innebär att antalet aktier ökade från 182 002 752 till 218 403 302. ·  Kontorsfastigheten Emporia Office om 10 250 kvm uthyrningsbar yta tillträddes 31 mars. ·  Den nybyggda hotellfastigheten Godsvagnen 9 i Hammarby Sjöstad om cirka 8 000 kvm tillträddes den 4 april.   Biljana Pehrsson, vd kommenterar Kungsleden genomförde under första kvartalet 2017 en övertecknad nyemission som var den sistapusselbiten för att göra Kungsleden till ett stabilt och högkvalitativt fastighetsbolag. Omdaningen av bolaget är i allt väsentligt klar. Uthyrningen utvecklades bra på en stark hyresmarknad och nu fokuserar vi på att öka driftnettot i förvaltningsfastigheterna och genomföra vårt investeringsprogram. Färre fastigheter och bättre resultat Kungsleden har under de senaste 15 månaderna varit nettosäljare – vi har sålt icke-strategiska fastigheter och bostadbyggrätter till ett pris av 1 448 Mkr. Försäljningarna har skett med en vinst om 77 Mkr plus framtida tilläggsköpeskilling om cirka 240 Mkr, vilket motsvarar en sammanlagd vinst om mer än 300 Mkr som kommer att realiseras i år och de kommande två till tre åren. Försäljningarna innebär att vi nu äger väsentligt färre fastigheter jämfört med samma period 2016 – 245 jämfört med 285 – och cirka 7 procent kvm mindre uthyrningsbar yta. Det är den främsta förklaringen till att hyresintäkter, driftnetto och förvaltningsresultatet minskar under första kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period 2016. Tack vare positiva värdeförändringar i fastighetsbeståndet och finansiella instrument ökar Kungsledens resultat före skatt till 618 Mkr (458). God uthyrning och högre hyror Vi har under kvartalet fortsatt att fokusera på uthyrning och kan rapportera ett gott   uthyrningsresultat om 39 Mkr (56). Uppsägningar uppgick till 30 Mkr (48) vilket resulterar i en nettouthyrning om 9 Mkr (8). Kvartalets nytecknade hyresavtal har skett till högre hyresnivåer per kvadratmeter på mellan 5 och 30 procent i förhållande till tidigare hyresavtal eller vakanshyra. Vi ser ännu inte en förbättrad uthyrningsgrad som ett resultat av stark nettouthyrning under 2016 vilket beror på att de flesta tillträden sker mot slutet av 2017 och under 2018. Den ekonomiska uthyrningsgraden exklusive projektfastigheter per utgången av mars blev 91,6 procent. Nyemission och värdeskapande investeringar Kungsledens företrädesemission är slutförd. Emissionen övertecknades och hade enligt den holländska investmentbanken. Kempen & Co den näst lägsta rabatten någonsin för en företrädesemission i Sverige. Nu kan vi sänka vår belåningsgrad och fortsätta växa med finansiell balans samtidigt som vi kan genomföra värdeskapande investeringar. Vårt investeringsprogram i projektfastigheter ökade till nära 2,2 miljarder kronor under kvartalet i och med att vi fattade ett nytt inriktningsbeslut som avser 90 Mkr i fastigheten Oxelberg 1:2 i Norrköping. Det totala investeringsprogrammet för 2017-2019 uppskattas till 3 miljarder kronor. Aktuella tillträden och försäljningar Den 31 mars tillträdde vi 10 250 kvm modern kontorsyta Emporia Office i Hyllie. Redan tre dagar efter tillträdet hyrde vi ut ett kontor om 400 kvm till Lidl i fastigheten. Den 4 april tillträdde vi en nybyggd fastighet om 8 000 kvm i det expansiva Hammarby Sjöstad. Fastigheten är fullt uthyrd i ett tioårigt hyresavtal. Positiv hyresutveckling  Vi tror på en fortsatt positiv hyresmarknad såväl i storstäderna som i regionstäder som Västerås, Norrköping och Eskilstuna. Vårt fokus fortsätter att vara att hyra ut vakanser och omförhandla till högre hyra per kvm samt genomföra investeringar som ger en direktavkastning på 6 procent eller mer. Med tiden kommer det leda till stärkta driftnetton och kassaflöden. Utblick Förvaltningsresultatet för år 2017 förväntas ligga ungefär i nivå med år 2016. När det pågående investeringsprogrammet är genomfört år 2019, förväntas förvaltningsresultatet per aktie vara minst 20 procent högre än år 2017.

Qliro Group har ingått avtal om att sälja Lekmer

Analytiker och media bjuds in till telefonkonferens idag på engelska klockan 11.00. För att delta, vänligen ring 08 50 65 39 56 (Sverige), +44 (0) 330 336 6002 (UK), +49 (0) 69 2222 10612 (Tyskland) eller +1 866 398 2885 (USA) och ange koden 32 51 58 32 52. – Försäljningen av Lekmer möjliggör att vi i än större utsträckning kan fokusera på våra kärnområden Marketplace, Fashion samt Financial Services. Dessutom välkomnar vi både Lekmer och Babyshop som samarbetspartners till Qliro Financial Services och CDON Marketplace framöver, säger Marcus Lindqvist, VD och koncernchef för Qliro Group. Lekmer lanserades i Sverige 2006 och förvärvades av Qliro Group under 2010. Sedan förvärvet har Lekmer vuxit från en omsättning om cirka 12 miljoner kronor under 2010 till 502 miljoner kronor under 2016. – Sedan Qliro Groups förvärv har Lekmer etablerat sig som en av Nordens största butiker för leksaker och produkter för barn på internet. Lekmer och Babyshop får tillsammans större skala för att hantera branschens utmaningar avseende säsongsvariationer, logistik och sortimentsutveckling, säger Marcus Lindqvist, VD och koncernchef för Qliro Group. Efter transaktionen blir Babyshop samarbetspartner till Qliro Financial Services för betallösningar för e-handel i Sverige och ansluter sig som ny återförsäljare hos CDON Marketplace. Försäljningen av Lekmer är villkorad av att en nyemission om minst 150 miljoner kronor genomförs i Babyshop Sthlm Holding. Köparen har inhämtat teckningsförbindelser motsvarande en emissionslikvid om 150 miljoner kronor. Transaktionen bedöms vara slutförd senast vid utgången av det andra kvartalet 2017. Lekmer värderas i transaktionen till 90 miljoner kronor, på skuldfri basis och med ett normaliserat rörelsekapital vid tillträdet. Betalningen kommer att erläggas delvis kontant vid affärens slutförande och delvis genom att Qliro Group ställer ut en säljarrevers till Babyshop om upp till 45 miljoner kronor, som ska betalas i delar fram till 30 april 2018. Qliro Groups bokförda värde på aktierna i Lekmer uppgick den 31 mars 2017 till 26,8 miljoner kronor. Resultateffekt av transaktionen fastställs i samband med att försäljningen är slutförd då ytterligare information kommer lämnas. Lekmer beräknas redovisas som avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning för det andra kvartalet 2017. Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 klockan 7:00. Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist är juridisk rådgivare åt Qliro Group i transaktionen. För mer information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:Marcus Lindqvist, VD och koncernchef Tfn: +46 (0)10 703 20 00  Frågor från press, investerare och analytiker:Niclas Lilja, tillförordnad kommunikationschefTfn: +46 (0) 736 511 363E-post:press@qlirogroup.com Om LekmerLekmer erbjuder ett komplett sortiment för barnfamiljen via internetbutiker i Sverige, Norge, Danmark och Finland samt en fysisk butik i Barkarby Handelscentrum utanför Stockholm. Sortimentet inkluderar baby­produkter, barnvagnar, bilbarnstolar, barnkläder, leksaker och inredning till barnrum. Internetbutiken registrerade närmare 30 miljoner besök under 2016 och tog emot cirka 850 000 order. Om Qliro GroupQliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com) och Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com och Fitness Market Nordic). I koncernen ingår även betal- och konsumentfinansieringslösningen Qliro. Under 2016 genererade gruppen 4,5 miljarder kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista under kortnamnet ”QLRO”.

Haldex delårsrapport, januari - mars 2017: Ökad omsättning och rörelseresultat exklusive engångsposter

Omsättningen för första kvartalet uppgick till 1 148 (1 097) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för valuta ökade omsättningen med 0,4 procent. Rörelseresultat för första kvartalet exklusive engångsposter uppgick till 81 (77) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,0 (7,0) procent. Rörelsemarginalen inklusive engångsposter uppgick till 3,2 (7,0) procent för första kvartalet. Engångsposterna för kvartalet uppgick till 44 (0) MSEK. För första kvartalet uppgick resultat efter skatt till 29 (48) MSEK och resultat per aktie till 0,64 (1,08) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19 (42) MSEK för första kvartalet. Den 14 juli 2016 inleddes en budprocess på Haldex vilken fortfarande löper. Knorr-Bremses bud på 125 SEK är villkorat och beroende av tillstånd från relevanta konkurrensmyndigheter. Konkurrensutredningarna pågår för närvarande. När och om dessa tillstånd erhålls kan budet slutföras. Den 19 april offentliggjorde Knorr-Bremse att de ansökt hos Aktiemarknadsnämnden om förlängning av acceptfristen till den 26 september. Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2016. Nyckeltal januari-mars 2017 (motsvarande period föregående år inom parantes) ·  Nettoomsättning, MSEK     1 148 (1 097) ·  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   81 (77) ·  Rörelseresultat, MSEK   37 (77) ·  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   7,0 (7,0) ·  Rörelsemarginal, %   3,2 (7,0) ·  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   13,8 (19,6) ·  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   7,7 (13,9) ·  Resultat efter skatt, MSEK   29 (48) ·  Resultat per aktie, SEK   0,64 (1,08) ·  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   19 (42) 1) Rullande tolv månader Åke Bengtsson, tillförordnad VD och koncernchef, kommenterar: ”I mars tog jag över som tillförordnad VD för Haldex. Mitt uppdrag är att fokusera på befintlig verksamhet och leda bolaget tills den pågående budprocessen är slutförd. Vi i Haldex är fullt dedikerade att fortsätta bygga ett starkare bolag, vilket är positivt för kunder, medarbetare och ägare. Det är därför mycket glädjande att kunna presentera ett kvartal där vi kan se hur Haldex lyckats prestera bättre än det generella marknadsläget och samtidigt förbättra rörelseresultatet. Förra året var utmanande för Haldex. Den officiella prognosen för antal producerade fordon i Nordamerika försämrades kvartal för kvartal. Med hälften av vår omsättning i Nordamerika fick det stor påverkan på Haldex. Under första kvartalet i år ser vi tecken på att det nordamerikanska fallet börjat bromsas upp. Haldex har fortfarande en stark position inom bromscylindrar i USA och där har marknadsläget fortfarande synbara effekter. Inom övriga större produktområden är däremot den sammantagna utvecklingen positiv och vi kan för första gången på länge visa tillväxt inom flertalet av våra produktlinjer. Europa är den geografiska marknad som utvecklats bäst och där har vi dessutom bra draghjälp av försäljningen av skivbromsar, vår fortsatt snabbast växande produkt. Förbättringen av rörelseresultatet är i linje med omsättningstillväxten. Volymförändringar, framför allt i Nordamerika, är den främst bidragande orsaken till rörelsemarginalens utveckling. Den underliggande kostnadsstrukturen och kostnadskontrollen i bolaget är fortsatt god. Stark produktportfölj Under kvartalet har vi lanserat ITCM (Intelligent Trailer Control Module) som ger Haldex ABS-lösning några av de uppskattade egenskaper som de mer avancerade EBS-lösningarna har. EBS är sedan länge den ledande tekniken i Europa medan ABS med sitt lägre teknikinnehåll fortsatt är den dominerande tekniken i Nordamerika. Skivbromsen återlanserades i USA i början av förra året och vi hade som mål att säkra ett större kontrakt, men med den osäkra ägarsituation som vi befunnit oss i sedan förra sommaren har vi inte lyckats övertyga amerikanska kunder att våga satsa på ett långsiktigt kontrakt. Vi har däremot genomfört ett antal mindre affärer samt blivit godkända som tillval hos en axeltillverkare i USA vilket gör att de åkerier som önskar Haldex skivbroms på sitt fordon numera har det som tillval. Vår skivbroms har dessutom uppmärksammats av den amerikanska tidskriften Heavy Duty Trucking (HDT) som gett den utmärkelsen ”Top 20 Award” där bl.a innovation, kostnadseffektivitet, säkerhet och effektivitet är med bland urvalskriterierna. I Europa har skivbromsen fortsatt växa och bedömningen är att den kommer vara vår snabbast växande produkt även framöver. Fokus på befintlig verksamhet Budprocessen har pågått i tio månader och med den förlängning som Knorr-Bremse nu ansökt om förbereder vi oss på ytterligare ett antal månader innan processen kan slutföras. ”Fokus på befintlig verksamhet” är vårt ledord. Vi har under hela processen arbetat med transparent och kontinuerlig information internt samtidigt som vi fortsatt investera i strategiskt viktiga projekt. De utbildningsprogram som vi tidigare annonserat har dragit igång med full kraft under första kvartalet med mycket positiv feedback. Att leda genom förändring har sällan känts så aktuellt att sätta fokus på i utbildning och diskussioner som nu. Vi ser en ökad risk att allt fler personer lämnar bolaget och vi har svårigheter att rekrytera. Det är ett prioriterat mål att fortsätta behålla våra medarbetare genom hela processen, där utbildningsinsatser som denna ger bättre ledare, vilket leder till högre motivation för samtliga medarbetare. Mycket tid och energi kommer fortsätta fokuseras på kundrelationer. Vi har en mycket dedikerad säljkår som byggt upp starka relationer under många år. Att vi lyckats öka omsättningen inom ett flertal produktområden, samtidigt som ett flertal kunder uttryckligen avstått från att teckna kontrakt på grund av den osäkra ägarsituationen, visar vilket förtroendekapital våra säljare har. Men det kostar energi att verka under dessa förhållanden och ju snabbare ägarsituationen klarnar, desto bättre. Därför lägger vi också mycket resurser på att bistå i konkurrensutredningarna för att de ska gå framåt så snabbt som möjligt. Den förlängning som Knorr-Bremse begärt visar just hur komplexa dessa utredningar är och hur mycket tid de tar. Vi är behjälpliga i konkurrensutredningarna på bästa sätt med de resurser ett bolag av Haldex storlek kan uppbringa. Haldex under 2017 Budsituationens påverkan är fortsatt svårbedömd. Även om det finns vissa positiva tecken på marknaden och vi lyckades uppvisa en mindre tillväxt under första kvartalet, väljer vi att behålla vår tidigare prognos för helåret: Bedömningen av 2017 är ett år då ett svagt marknadsläge och en utdragen budprocess gör att det blir svårt för Haldex att visa tillväxt. Vår ambition är att fortsatt säkerställa en god lönsamhet, men med minskad omsättning och höga kostnader på grund av budprocessen, bedöms rörelsemarginalen för 2017 bli något sämre än för 2016.” Fullständig delårsrapport Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://corporate.haldex.com/sv/investerare/finansiella-rapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex Press- och analytikermöte Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Åke Bengtsson, tillförordnad VD och koncernchef. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon. Datum/tid: Tisdagen den 25 april kl 11.00 Presskonferensen webbsänds på: https://wonderland.videosync.fi/haldex-q1-report-2017 Delta i telefonkonferensen: Sverige: 08-56 64 26 69 UK: +44 20 3008 9810 US: +1 85 5831 5945 Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://corporate.haldex.com/sv/investerare/presentationer 

Volvokoncernen – det första kvartalet 2017

• Under Q1 2017 ökade nettoomsättningen med 8% till 77,4 miljarder kronor (71,7). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med 4%. • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 7.029 Mkr (4.459), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 9,1% (6,2). • Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 289 Mkr. • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 1,5 miljarder kronor (-10,4). • UD Trucks lanserade helt nya serier av den tunga lastbilen Quon och den medeltunga lastbilen Croner. • Nya Volvo VNR, en dragbil för regionala transporter, lanserad i Nordamerika. Press- och analytikerkonferens. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information under Aktieägare på www.volvogroup.se Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790                             Kontaktuppgifter Investor Relations:Investor Relations, VHK                                                     Christer Johansson      031-66 13 34405 08 Göteborg                                                                   Anders Christensson   031-66 11 91Tel 031-66 00 00                                                                   Anna Sikström             031-66 13 36 www.volvogroup.se                                                              För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se. Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 95 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2016 cirka 302 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se. Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 kl. 07.20.

Delårsrapport januari - mars 2017

• Hyresintäkterna uppgick till 722 mkr (650)• Förvaltningsresultatet uppgick till 447 mkr (340), vilket motsvarar 2,66 kr per stamaktie (2,31)• Resultat efter skatt uppgick till 986 mkr (654), motsvarande 6,02 kr per stamaktie (4,59) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET • Hemfosa tecknade i mars ett villkorat avtal om att bli helägare till det specialistsjukhus och lokalmedicinska center i Gardermoen, Norge, som Hemfosa idag samäger i ett joint venture• Hemfosa emitterade obligationer om 750 mkr• Hemfosas joint venture Söderport Holding AB investerade för 352 mkr och avyttrade för 979 mkr KOMMENTAR FRÅN VD Stärkt finansiell flexibilitet Vi inledde 2017 med en stark utveckling för det första kvartalet med ökning av såväl driftnetto som förvaltningsresultat. Med en god värdetillväxt i både Sverige och Norge ökar vårt EPRA/NAV som visar en mycket stark utveckling av det långsiktiga substansvärdet i Hemfosa. Aktivitetsmässigt var kvartalet relativt lugnt med en något avvaktande marknad i Sverige, vilket jag tror speglar en osäkerhet avseende den skatteutredning som i mars lämnades till regeringen och vilka konsekvenser den kan få. Hemfosa följer nogsamt utvecklingen och utvärderar dess effekter på vår verksamhet. Vi genomförde ändå ett antal styckevisa förvärv och försäljningar i linje med vår strategi att renodla beståndet till samhällsfastigheter och ser möjligheter till fler intressanta affärer i Sverige framåt. Vi tog också ytterligare tag om marknaden i Norge där vi uppför ett specialistsjukhus och ett lokalmedicinskt center i joint venture-bolaget Gardermoen Campus Utvikling AS (GCU). Vi har nu tecknat ett villkorat avtal om att bli helägare till dessa då byggnaderna förväntas vara färdigställda i februari 2018. Vi ser fler intressanta möjligheter i området kring Gardermoen som vi kommer fortsätta att planera och utveckla tillsammans med delägaren Aspelin Ramm Eiendom AS. I Finland är Hemfosa fortfarande lite av en rookie där vi fokuserar på att kartlägga och identifiera bra förvärv av samhällsfastigheter, nu med egen personal på plats. Sammantaget ser vi intressanta öppningar på samtliga våra tre marknader. Nu fortsätter vi att arbeta metodiskt och intensivt för att hitta och genomföra de rätta transaktionerna för Hemfosa, såväl enstaka fastigheter som större portföljer, samtidigt som vi investerar för att utveckla och förädla vår befintliga fastighetsportfölj. Finansiellt upplever jag att flera vindar blåser i rätt riktning för Hemfosas vidkommande. En något tuffare räntemiljö skapar intressanta möjligheter för oss och tillgången till kapital/finansiering har förbättrats. Vårt senast emitterade obligationslån om 750 mkr övertecknades, till en lägre kostnad än i december, vilket jag ser som ett bevis på att det finns ett gediget förtroende för Hemfosa. Vi ser också stor efterfrågan på certifikatmarknaden till bra prissättning. Att ansöka om mandat att genomföra en nyemission och samtidigt föreslå stämman att möjliggöra återköp av egna aktier kan låta motsägelsefullt, men är ytterligare ett sätt för oss att skapa flexibilitet för att över tid få en optimal kapitalstruktur och för att kunna agera i olika framtida scenarier. Vi vill ha en så stor finansiell handlingsfrihet som möjligt när vi fortsätter växa, gärna med både små steg och stora kliv. Jens Engwall, VD

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017

JANUARI – MARS 2017 · Omsättningen uppgår till 469,7 (404,1) Mkr, en ökning med 16% · Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 65,5 (43,1) Mkr, vilket ger en rörelse¬marginal på 14,0 (10,7) procent · Resultat före skatt uppgår till 65,4 (43,2) Mkr, en ökning med 52% · Resultat efter skatt uppgår till 50,9 (33,3) Mkr · Vinst per aktie uppgår till 0,93 (0,62) kr · Kassaflödet från rörelsen uppgår till 60,5 (35,4) Mkr · Likvida medel uppgår till 262,8 (246,1) Mkr VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET · Årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna på 3,10 kr per aktie, totalt ca 170 Mkr, genom en split och ett inlösenförfarande · HiQ stärker sin position inom webb och digitalt när vi förvärvar Presis i Skåne · HiQ förbättrar arbetssäkerheten för serviceföretaget Empower genom en IoT-lösning · HiQ blir digital partner till bygg- och infrastrukturbolaget Destia · HiQ utvecklar webbportalen Stadsutveckling Göteborg för Göteborgs stad · HiQ förenklar med hjälp av teknik affärsprocesserna för Raisio, som är ett företag som jobbar med växtbaserad kost · HiQ och Enköpings kommun vinner pris för Sveriges bästa kommunwebb av tidningen Internetworld · HiQs designteam från Great Apes nomineras till prestigefulla priset “The One Show” VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG · HiQ och Passalen skapar appen Göra.nu och gör aktiviteter tillgängliga för barn och ungdomar med funktionsvariation · HiQ hjälper Husqvarna utveckla världens första uppkopplade redskapsbod   För ytterligare information, kontakta gärna:Lars Stugemo, VD och koncernchef, HiQ, tel. 08-588 90 000Erik Ridman, Kommunikationschef, HiQ, tel. 070-7508060 Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 kl. 07.30 CET. HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1600 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 31 mars 2017

1 januari – 31 mars · Nettoomsättningen uppgick till 1 004 (959) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 3,3 %. · Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,22 (1,16) SEK. · Stärkt resultat trots negativa valutaeffekter och ökade kostnader för råmaterial. · Resultatförbättring inom största affärsområdet Table Top. · Affärsområde Meal Service fullföljer sina marknadssatsningar med en fortsatt stark tillväxt. · Investering i logistikfastighet i Osnabrück, Tyskland, påverkar nettoskulden med 55 MSEK. Nyckeltal ---------------------------------------------------------------------- MSEK 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån januari- januari- april- januari- mars mars mars december 2017 2016 2016/2017 2016Nettoomsättning 1 004 959 4 316 4 271Operativt resultat 1) 89 87 504 502Operativ rörelsemarginal 1) 8,9 % 9,0 % 11,7 % 11,8 %Resultat efter finansiella poster 78 74 446 441Resultat efter skatt 58 54 338 334 1) För brygga till rörelseresultat (EBIT), se avsnittet ”Operativt resultat - jämförelsestörande poster”. VD’s kommentar ”Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 45 MSEK och uppgick till 1 004 (959) MSEK, justerat för valutakursförändringar en ökning om 3,3 %. Operativt resultat ökade till 89 (87) MSEK samtidigt som rörelsemarginalen minskade marginellt till 8,9 % (9,0 %). Rörelsemarginalen påverkades negativt av valutaeffekter och högre kostnader för råmaterial. Under slutet av föregående år inleddes en snabb och relativt kraftig prisuppgång på vissa råmaterial, vilket medfört att vi initierat prisjusteringar mot våra kunder. Råmaterialeffekten kommer att vara fullt ut kompenserad för under årets andra halvår. Periodens operativa kassaflöde uppgick till -128 (-59) MSEK. Det lägre kassaflödet drivs av en högre investeringsnivå som en följd av den förvärvade logistikfastigheten i Tyskland samt ökade säkerhetslager inför försäljningen i kommande kvartal. Kvartalets försäljning överträffade samma period föregående år trots en mycket svag inledning. En låg utlastning i januari kompenserades med en historisk stark utleverans i mars. Tendensen med mer omfattande lagersvängningar hos våra återförsäljare blir allt tydligare. Utvecklingen har dock ingen koppling till konsumtionstakten hos våra slutförbrukare. En tilltagande lagervolatilitet i återförsäljarledet kommer att öka kapacitetsbehovet i intensiva perioder och omvänt, ställa krav på högre flexibilitet vid oförutsedda volymnedgångar. För att analysera och i framtiden hantera dessa svängningar mer effektivt har vi påbörjat ett projekt för att skapa bättre lagertransparens hos våra nyckelkunder.   Affärsområde Table Top ökade sin nettoomsättning till 511 (503) MSEK och aktiviteterna som är drivna av den svaga försäljningstrenden från inledningen av 2016, bidrar nu till en bättre utveckling. Den starka trenden i södra och västra Europa kvarstår, samtidigt som Centraleuropa stabiliserats. Det operativa resultatet ökade till 64 (60) MSEK och rörelsemarginalen förstärktes till 12,4 % (12,0 %).      Affärsområde Meal Service fortsätter att växa snabbare än marknaden i stort och i kvartalet uppnåddes en tillväxttakt på 8,4 %. Främst ser vi effekter av utökade säljresurser samt att miljöanpassade produkter ökar sin andel av totalförsäljningen. Nettoomsättningen uppgick till 162 (148) MSEK och det operativa resultatet till 2 (3) MSEK. Resultatet påverkades negativt av ökade inköpspriser på plastbaserade produkter samt av de fortsatta investeringarna i ökad säljkraft. Affärsområde Consumer redovisar en nettoomsättning i paritet med föregående år om 247 (248) MSEK och det operativa resultatet minskar till 16 (19) MSEK. De senaste åren har påsken som högtid fått en allt mindre försäljningspåvekan men under 2017 har påsk-sortimentet bidragit positivt till affärsområdets totalförsäljning. En betydande utmaning är den ökade efterfrågan på uppdragsproduktion, vilken driver antalet artikelnummer och därmed intern komplexitet. Utvecklingen har föranlett en mer övergripande sortimentsöversyn vilken kommer att genomföras under året.         Affärsområde New Markets ökade sin nettoomsättning till 70 (47) MSEK och det operativa resultatet till 7 (4) MSEK. Utvecklingen är i huvudsak driven av Terinex Siam som förvärvades i augusti 2016. Därtill syns även förbättringar på marknader som Ryssland, Thailand och Sydamerika. Förstärkningen av vår närvaro i Sydostasien, genom produktionsenheten Terinex Siam, har också medfört en ökad försäljning av lokalproducerade produkter till närliggande exportmarknader. Efter den något svaga inledningen av kvartalet är vi i huvudsak nöjda med det slutliga utfallet. Under det senaste året har flera nyckelprojekt och investeringar slutförts och vi förväntar oss att dessa nu bidrar till utvecklingen. Samtidigt ser vi en kortsiktig utmaning i prisutvecklingen av råmaterial, vilka vi kompenserar för fullt ut under det tredje kvartalet.”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.  :: För ytterligare information kontakta:Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, 040-10 62 00Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04 :: Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 200 anställda fördelat på 23 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 klockan 07.45 CET.

Delårsrapport januari – mars 2017

FÖRSTA KVARTALET (JAN – MAR 2017) • Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under kvartalet med 16 procent och uppgick till 33,6 MSEK (29,1). Ökningen motsvarar 11 procent i lokala valutor. Den totala försäljningen under kvartalet ökade med 12 procent och uppgick till 37,5 MSEK (33,5). Ökningen motsvarar 7 procent i lokala valutor. Under kvartalet påverkades försäljningen positivt av förvärvet av Vivoline med 0,9 MSEK.• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 5,0 MSEK (7,3) motsvarande en EBITDA marginal justerat för jämförelsestörande poster om 13 procent. Jämförelsestörande poster relaterade till förvärvet av Vivoline har belastat kvartalet med 1,4 MSEK (2,4), vilket ger ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 3,7 MSEK (4,9) motsvarande en EBITDA marginal om 10 procent.• Rörelseresultatet var 0,0 MSEK (1,8), efter att avskrivningar om 3,7 MSEK (3,1) har belastat kvartalet.• Nettoresultatet uppgick till 0,0 MSEK (1,1), vilket gav ett resultat per aktie om 0,00 SEK (0,05).• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,0 MSEK (5,3), främst påverkat av förändring rörelseskulder om -5,9 MSEK (1,8).• Försäljning av varm perfusion (STEEN Solution™, XPS™, LS™* samt produkter och tjänster relaterade till användningen av XPS™ och LS™) stod för 42 procent (40) av den totala försäljningen• 2 XPS™ levererades under kvartalet, varav en XPS™ till Australien och en XPS™ till Nederländerna, vilka båda är nya länder som fick tillgång till XPS ™. Vid kvartalets utgång hade 45 kliniker tillgång till XPS™ eller LS™.• Styrelsen för XVIVO Perfusion beslutade om en nyemission om högst cirka 181 miljoner kronor riktad till institutionella investerare. Nyemissionen fulltecknades av Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Norron och Swedbank Robur. Nyemissionen villkorades av godkännande från extra bolagsstämma den 10 april 2017. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG • Extra bolagsstämma hölls den 10 april 2017 där det beslutades att godkänna styrelsens förslag om nyemission om högst 2 361 408 nya aktier vilken kommer tillföra högst cirka 181 miljoner kronor före emissionskostnader. TELEFONKONFERENS VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 14:00 tisdagen den 25 april 2017. Telefon: +46 (0)8 5059 6306, ange kod 60628234# Göteborg den 25 april 2017XVIVO Perfusion AB (publ)Magnus Nilsson, VD * Vivolines EVLP-maskin.

Smart Eye Delårsrapport 1 januari–31 mars 2017

Sammanfattning första kvartalet 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 7 633 (5 591) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 36,5% jämfört med första kvartalet 2016. · Rörelseresultatet uppgick till –9 163 (–3 821) TSEK, beroende på ökade personalkostnader. · Resultat efter finansiella poster uppgick till –9 282 (–4 224) TSEK. · Resultat per aktie är negativt. · Likvida medel uppgår till 61 881 TSEK per sista mars. · Smart Eye har ett samarbete med Autoliv om bilen LIV som presenterade på den digitala elektronikmässan CES i Las Vegas i januari 2017. · Under perioden ingicks ett samarbete med NVIDIA för att leverera loggerkamerasystem till Volvo Cars Drive Me-projekt. · Smart Eye flyttade till nya större lokaler för att möjliggöra fortsatt expansion. · Under kvartalet påbörjades etableringen av ett säljkontor i USA och det helägda dotterbolaget Smart Eye International Inc bildades. Kommentar från VD Det första kvartalet 2017 kan sammanfattas med att vi följer planen. För det första ökar omsättningen med 36% jämfört med samma kvartal föregående år. För det andra har investeringstakten ökat för att möta den starka efterfrågan hos bilindustrin. Det pågår ett stort antal upphandlingar under 2017 där strategiska leverantörsrelationer för många år framåt skapas hos globala biltillverkare. Smart Eye ligger väl positionerade för att bli nominerade vilket i sin tur borgar för stabila intäktsströmmar under lång tid framåt. Etableringen i USA har startat och vi har personal på plats i Detroit från och med maj. Vi är tio fler anställda än vid årsskiftet, mestadels mjukvaruingenjörer. Vår skickliga personal fortsätter att bearbeta marknaden med innovativa lösningar och stark teknologi. En av hörnstenarna är artificiell intelligens, AI. Det har de senaste åren skett flera tekniska genombrott som vi kan dra nytta av i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Samarbetet med NVIDIA är här av stort värde och det var med både stolthet och glädje som vi kunde tillkännage ett gemensamt projekt där vi levererar kameror, mjukvara och hårdvara till Volvos Drive Me-projekt. Det är 100 bilar som ska köra autonomt i Göteborgsregionen med start i år. Det är en enorm satsning för Volvo som ligger långt framme inom aktiv säkerhet. Smart Eye är systemintegratör och gör mjukvaran, NVIDIA gör hårdvaran, det amerikanska halvledarföretaget Omnivision är leverantör av kameror baserade på ”wafer level optics”, en teknik där lins och linshus byggs ovanpå chipet med processer hämtade från halvledarindustrin. Det möjliggör väldigt små och kostnadseffektiva kameror. Belysningen tillhandahålls av den tyska belysningsjätten Osram som för ändamålet har utvecklat ljusdioder med förbättrade prestanda vilket sänker strömförbrukningen och möjliggör kompakt packning. Det är med den här typen av avancerade förutvecklingsprojekt som Smart Eye säkerställer att vi hela tiden är en attraktiv partner för bilindustrin med tillgång till och kunskap om det senaste inom högteknologi. Både nu och i framtiden. Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 kl. 08:30 CET.

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ)

Beslut om företrädesemission  Bolagsstämman godkände styrelsens beslut från den 5 april 2017 om företrädesemission i enlighet med nedanstående huvudsakliga villkor: Vid full teckning av företrädesemissionen kommer bolaget att tillföras högst 58 530 320 SEK, och bolagets aktiekapital kommer öka med högst 526 772,88 SEK till 1 580 318,72 SEK. Antalet aktier i bolaget ökar med högst 11 706 064 till 35 118 192 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,045 SEK. Den som på avstämningsdagen den 10 maj 2017 är registrerad som aktieägare i bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 5 SEK per aktie. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska dessa, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, tilldelas befintliga aktieägare och andra investerare som tecknat utan stöd av teckningsrätt, varvid sådana aktier i första hand ska tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till de antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske till garanter av emissionen i förhållande till garanterat belopp. Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 15 maj 2017 till och med den 29 maj 2017, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. I samband med företrädesemissionen kan också en riktad emission till vissa långivare som i december 2016 beviljat bolaget brygglån om totalt 10 MSEK (exklusive ränta) och som villkor för att lämna brygglånen erhållit en rätt att vara garanter i företrädesemissionen och i samband därmed även en rätt (i den mån inte aktuella emissionsgarantier infriats) att teckna aktier i bolaget för en emissionslikvid motsvarande aktuell fordran (inklusive ränta) enligt brygglåneavtalen, med möjlighet till betalning genom kvittning. En sådan emission kommer ske till motsvarande emissionskurs som i företrädesemissionen. Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som en följd av bolagets åtagande enligt brygglåneavtalen. Vid full teckning i företrädesemissionen och fullt utnyttjande av nämnda garanters rätt kommer antalet aktier i bolaget att öka från 23 412 128 till 37 278 192, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet och antalet röster med 59 procent. Utspädningseffekten vid full teckning och fullt utnyttjande blir 13 866 064 nya aktier, motsvarande cirka 37,2 procent av det totala antalet aktier efter företrädesemissionen och den ytterligare emissionen. För mer information om företrädesemissionen hänvisas till tidigare pressmeddelande från bolaget, vilket offentliggjordes den 6 april 2017. För mer information om BrainCool AB (publ), vänligen kontakta:Martin Waleij, VDTelefon: 0733-937076E-post: martin.waleij@braincool.se VIKTIG INFORMATION Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i BrainCool AB (publ) (”BrainCool”). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i BrainCool kommer endast att ske genom det prospekt som BrainCool avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Ohållbart att lärartätheten i förskolan försämras – Lärarförbundet kommenterar nya siffror från Skolverket

-  Vi vet att grunden för barnens utbildning läggs i förskolan, där börjar deras utbildningsresa. Vi vet också att förskollärarna är den enskilt viktigaste faktorn för barnens lärande och utveckling. Att förbättra förskollärarnas arbetssituation och att göra förskolläraryrket mer attraktivt är en smart utbildningspolitik, säger Johanna Jaara Åstrand.   Det är positivt att barngrupperna minskar men det är fortfarande en bra bit kvar till Skolverkets riktmärken. Stora barngrupper är det som förskollärarna själva säger är ett av de enskilt största arbetsmiljöproblemen.   -   Ska barngrupperna fortsätta minska måste fler vilja bli förskollärare. Och tvärtom: ska fler lockas till yrket måste rätt förutsättningar på plats. Förskollärarna måste inkluderas i de nationella satsningar som görs på läraryrket, det går inte längre att blunda och tro att lärarbristen i förskolan kommer att lösa sig av sig själv, säger Johanna Jaara Åstrand.  -  Vi vet att förskollärarutbildningen har ett stort söktryck, det finns därför möjligheter till en utbyggnad av den utbildningen. Det skapar förutsättningar för både ökad lärartäthet och minskade barngrupper, säger Johanna Jaara Åstrand.   För att satsa på förskollärarna och göra deras arbetssituation bättre, samt locka fler till yrket föreslår Lärarförbundet sju investeringar: · Öka lärartätheten · Minska  gruppstorlekarna · Rensa bland förskollärares arbetsuppgifter · Lägg mer resurser på barn i behov av särskilt stöd · Inför karriärtjänster i förskolan · Satsa på kompetensutveckling · Höj lönerna för att rekrytera och behålla förskollärare

Södra och Kährs Group inleder nytt samarbete kring ek

  Södra har under lång tid levererat ektimmer från medlemmarnas skogar till Kährs Groups trägolvstillverkning. Det utökade samarbetet syftar till att stärka den gemensamma värdekedjan genom att nyttja både Kährs Groups och Södras breda kunnande inom området. - Det känns bra att inleda ett fördjupat samarbete med Kährs Group för att utveckla värdet av den svenska ekskogen. Vi är två långsiktiga aktörer som ser värdet i den svenska eken, säger Håkan Larsson, affärsområdeschef för Södra Skog. - Trägolv av ek har länge haft en stor efterfrågan och vi ser ingen avmattning i intresset från våra kunder, som värderar ekens mångsidighet och stora designmöjligheter. Vi vill fortsätta att utveckla våra ekinköp och långsiktigheten i Södras affärsmodell samt ett utökat samarbete med skogsägarna ger oss goda förutsättningar för detta, säger Christer Persson, vd och koncernchef för Kährs Group. Hållbara ekbestånd, där naturvärden bevaras samtidigt som ekens möjligheter som råvara tas tillvara på ett optimalt sätt, gynnar alla intressenter. För ytterligare information, kontakta:Christer Persson, vd och koncernchef, Kährs Group,Tel: +46 70 271 20 14 Helén Johansson, Corporate Communication, Kährs Group,Tel: +46 70 364 60 30 Håkan Larsson, affärsområdeschef Södra Skog,Tel: +46 499 159 81  Om Kährs GroupKährs Group är en världsledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka varumärken som Kährs, Karelia och Upofloor i portföljen. Företagets innovationer har format branschen genom historien och Kährs Group arbetar målmedvetet med att förse marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs Group levererar produkter till mer än 70 länder och är marknadsledande i Sverige, Finland, Norge och Ryssland och har en stark position även på andra viktiga marknader som Storbritannien och Tyskland. Koncernen sysselsätter cirka 1 600 personer och har en årlig omsättning på cirka 300 miljoner euro. www.kahrsgroup.com Om SödraSödra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Brighter lanserar actiste.com och demonstrerar för första gången sin unika diabetestjänst Actiste på Demo@Vitalis.

Idag demonstrerar Brighter för första gången sin uppkopplade diabetestjänst Actiste®. Detta kommer att ske på scenen på Demo@Vitalis som är ett forum för nya, banbrytande produkter inom Connected Health och eHälsa. Vitalis är Nordens ledande eHälsomöte där aktörer från kommuner, landsting, myndigheter, företag och akademi samlas för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg. Brighters tjänst Actiste förenklar insulinbehandlad diabetes genom att samla alla de viktigaste funktionerna i ett uppkopplat verktyg som kan mäta blodsockervärde, dosera och injicera insulin samt lagra och dela med sig av informationen. Informationen som automatiskt loggas kan sedan, om användaren medger detta, delas via produktens mobila uppkoppling med exempelvis vårdgivare, anhöriga, samhälle och forskning. Lanseringen av Actiste beräknas ske under andra halvåret 2017 och för tillfället befinner sig bolaget i industrialiseringsfasen vilket är en förberedande fas som bland annat inbegriper verktygstillverkning, framtagande av förserier och CE-märkning. Inför lanseringen, masstillverkningen och distributionen av Actiste har Brighter inlett flertalet samarbeten med bland annat Ericsson, Sanmina, Sonat, Telia och Indosat Ooredoo. Brighter planerar initialt att lansera Actiste som en prenumerationstjänst i Sverige, vilket kommer ske i nära samarbete med Telia, som är Brighters partner på den svenska marknaden. Efter lanseringen i Sverige planerar bolaget även att lansera lösningen i Indonesien, där man har initierat ett samarbete med Indosat Ooreedoo, Thailand där förhandlingar pågår och åtminstone ytterligare två marknader inom en tvåårsperiod. – Det är oerhört roligt att äntligen kunna visa upp Actiste i ett publikt sammanhang som detta. Även om vissa delar av tjänsten ej ännu hunnit CE-märkas har vi kommit långt i utvecklingen med goda resultat och därför känner vi oss trygga med att nu visa upp och demonstrera tjänsten på det här sättet, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare. Inför lanseringen har Brighter lanserat actiste.com , tjänstens nya plattform. Bli en Actiste Pioneer!Actiste Pioneers är Brighters forum för kunskapsutbyte inom diabetesområdet, där vi bidrar med nya rön kring digitalisering, arbetsmetoder, motivation och beteendeförändring. Inom nätverket kommer vi även att informera om nyheter och produktutveckling kring Actiste. Som sjuksköterska, läkare eller insulinbehandlad diabetiker och medlem i Actiste Pioneers kan du få möjligheten att bli först med att prova Actiste. Vår förhoppning är att du vill vara med och bidra med dina erfarenheter för att göra Actiste och diabetesvården så bra som möjlig. Anmäl dig på den nya sajten actiste.com . För ytterligare information, vänligen kontakta:Henrik Norström, COO          Telefon: +46 733 40 30 45          E-post:  henrik.norstrom@brighter.se Truls Sjöstedt, VD          Telefon: +46 709 73 46 00          E-post:  truls.sjostedt@brighter.se Om Brighter AB. Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG  . Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50,  CorporateFinance@remium.com ,   www.remium.com .

Delårsrapport januari – mars 2017

”Som ny VD ser jag en mycket spännande tid för ÅF med breda utvecklingsmöjligheter. Vi har en unik samlad kompetens som efterfrågas när våra kunder ska utveckla sina affärer på en global digitaliserad marknad. Samhällsutvecklingen driver efterfrågan på våra tjänster och första kvartalet visar ett ökat resultat med fortsatt god lönsamhet”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef. Första kvartalet 2017 ·  Nettoomsättningen uppgick till 3 265 (2 643) MSEK ·  EBITA uppgick till 286 (228) MSEK ·  EBITA-marginalen var 8,8 (8,6) procent ·  EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 287 (220) MSEK ·  Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,65 (2,10) kronor KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON ÅFs EBITA för första kvartalet uppgick till 286 MSEK, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med föregående år och samtidigt det högsta resultatet någonsin för ett första kvartal. Kvartalet uppvisar också en tillväxt på 24 procent och ett starkt kassaflöde. Divisionerna Industry, Infrastructure och Technology fortsätter att utvecklas väl medan division International har påverkats av den svaga energimarknaden i Europa. Vår bedömning är att marknaden är fortsatt god, dock med en stor variation i efterfrågan mellan olika branscher. Den höga takten på statliga investeringar inom infrastruktur i Sverige och Norge driver en hög efterfrågan på ÅFs tjänster. Fordons-, pappers- och massa- samt läkemedelsindustrin växer och den pågående digitaliseringen medför en ökad efterfrågan på digitala tjänster från de flesta branscher. Även gruv- och stålindustrin visar signaler på ökad efterfrågan, dock från låga nivåer. Energimarknaden i Europa är fortsatt svag medan efterfrågan fortsätter att växa i Sydostasien, främst drivet av befolkningsökning och urbanisering. Division Industry fortsätter att uppvisa lönsam tillväxt. Fordonsaffären visar en positiv utveckling och växer både i Sverige och internationellt. En fortsatt tydlig trend är att efterfrågan på ingenjörstjänster ökar i alla skeden, från design och produktutveckling till industriell automation. Under kvartalet stärktes divisionens erbjudande med förvärvet av Quality Engineering Group i Sverige, som verkar inom kvalitetssäkring för energi, life science och processindustri. Division Infrastructure uppvisar en fortsatt stark tillväxt på 29 procent varav 12 procentenheter organiskt, med god lönsamhet. Förmågan att driva såväl ett större antal små uppdrag som stora och mer komplexa projekt är en framgångsfaktor. Under kvartalet har divisionen bland annat erhållit ytterligare ett flygplatsprojekt, nu på Stockholm-Arlanda, förprojektering av Aker akutmottagning i Oslo och ljusdesign av Stockholms Centralstation. Förvärvet av Midtconsult i början på året har gett ÅF en bra bas för fortsatt tillväxt i Danmark. Under kvartalet fick vi förtroendet att medverka i det dansk-tyska tunnelprojektet mellan Rödby i Danmark och Puttgarden i Tyskland. Verksamheten i division International präglas fortsatt av den svaga europeiska energimarknaden. Samtidigt ökar efterfrågan på förnybar energi och vi har under kvartalet vunnit två uppdrag inom området i Litauen. Integrationen av AF Toscano i Schweiz pågår och förvärvet ger ÅF en god plattform för en växande infrastrukturverksamhet i Schweiz. Division Technology fortsätter att växa och förbättra EBITA. Marknaden för digitalisering växer och starkast var efterfrågan på divisionens tjänster från fordonsindustrin, bank- och finanssektorn samt från försvars-industrin. Flera nya kundavtal säkrades i det första kvartalet med bland annat Fingerprint Cards, Scania och SAAB samt ett nytt avtal inom IT-förvaltning och digital utveckling med Hertz. ÅFs varumärke är avgörande för att kunna behålla och utveckla våra medarbetare och ta tillvara på den kompetens som finns inom bolaget samt för att kunna rekrytera de allra bästa. Under kvartalet har digitala lösningar lanserats för att förbättra rekryterings- och introduktionsprocessen, ledarskapet har stärkts genom ett chefsförsörjningsprojekt och en nysatsning på karriärs- och kompetensutveckling är genomförd. Arbetet ger resultat och rekryteringstakten är fortsatt hög. Sammantaget fortsätter vi att växa både organiskt och genom förvärv, lönsamheten förbättras och vårt arbete för att stärka varumärket ger resultat. Under våren inleds en strategiöversyn med syfte att säkerställa en fortsatt stark utveckling av ÅF. Målet för 2020 kvarstår, där ÅF ska omsätta 2 miljarder euro och uppnå en rörelsemarginal på 10 procent över en konjunkturcykel. Huvudkontor:ÅF AB (publ), 169 99 StockholmBesöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 SolnaTfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10www.afconsult.com / info@afconsult.comOrg.nr. 556120-6474 Denna information är sådan information som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april kl 11.00.CET. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda. För mer information: Stefan Johansson, CFO, +46 70 224 24 01 Marta Tiberg, Kommunikationschef, +46 73 072 70 48 Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Enersize Oyj offentliggör prospekt för nyemission samt planerad notering på Nasdaq Stockholm First North

Genom en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30 procent energibesparing i industriella tryckluftssystem. Industriell tryckluft utgör fem procent av hela världens elkonsumtion och används i 90 procent av alla fabriker. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Erbjudandet i sammandrag Erbjudandet omfattar högst 4 050 000 nyemitterade aktier, motsvarande cirka 27,9 MSEK. Teckningskursen är6,90 SEK per aktie. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 2 500 000 aktier, motsvarande cirka 17,3 MSEK. Enersize har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 11,9 MSEK av emissionslikviden. Teckningstiden är planerad till perioden den 27 april – 11 maj 2017. Emissionslikviden är dels avsedd att finansiera utveckling av en helautomatiserat analysmjukvara för industriell tryckluftseffektivisering avsett för en global marknadslansering, vilket bolaget för närvarande utvecklar. Vidare avser Enersize att genomföra nyemissionen för att finansiera en marknadsacceleration med finansiering av proaktiva installationer för ett stort antal nya kunder. Kapitalet från förestående nyemission bedöms av styrelsen finansiera verksamheten fram till dess att bolaget genererar kapitalöverskott, vilket är beräknat att ske under 2019. Efter genomförd nyemission har Enersize beslutat att ansöka om notering på Nasdaq Stockholm First North. Under förutsättning att Enersize godkänns för notering, Nasdaq Stockholm First Norths spridningskrav uppfylls samt lägsta gränsen för nyemissionens genomförande uppnås, beräknas första handelsdag att bli i mitten av juni 2017. Investerarträffar I samband med nyemissionen kommer Enersize att delta vid informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10 eller e-post event@sedermera.se. Datum   Arrangemang   Plats   Anmälanochtid25   The Sexy Truth   Fotografiska,   Liveapril - IPO Edition Stockholm - Webcast: https://wwkl. Live w.facebook.co17.00 Webcast  m/events/2925315111– 20.00 84500/ 4 maj   Sedermera   Elite Park   Anmälan sker tillkl. Fondkommission Avenue event@sedermera.se11.30 Hotel,– 13.00 Göteborg 9 maj   Sedermeradagen   Malmö Live   Anmälan sker tillkl. Malmö event@sedermera.se07.30– 18.00 Prospekt, anmälningssedel och teaser Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns tillgängligt på bolagets (www.enersize.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga via ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. Prospekt för nedladdning: Enersize prospekt 170425 2317518-8  Finansiell rådgivare: Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Enersize i samband med nyemissionen och planerade noteringen på Nasdaq Stockholm First North. Finsk juridisk rådgivare: Smartius Oy har agerat juridisk rådgivare gällande finsk lagstiftning. För mer information om nyemissionen och/eller den planerade noteringen, vänligen kontakta: Sedermera Fondkommission Telefon: +46(0)40-615 14 10

Delårsrapport januari – mars 2017

Januari – mars 2017 i korthet ·  Orderingången ökade med 4,7 % till 7 249 Mkr (6 924). Organiskt ökade orderingången med 0,7 %. ·  Nettoomsättningen ökade med 4,5 % till 6 664 Mkr (6 377). Organiskt ökade nettoomsättningen med 0,6 %. ·  Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 24,0 % till 868 Mkr (700) vilket motsvarar en cash conversion om 72,0 % (75,4). ·  EBITA 1* ökade med 31,9 % till 818 Mkr (620). ·  Omstrukturerings- och integrationskostnaderna uppgick till 96 Mkr (127). ·  Resultat efter finansiella poster ökade till 383 Mkr (157). ·  Resultat per aktie ökade till 1,16 kr (0,46). ·  Besparingar om 100 Mkr uppnåddes via effektiviseringsprogrammet Big 5. ·  Mattias Perjos, ny VD och koncernchef, tillträdde i slutet av kvartalet. ·  Kostnaderna relaterade till föreslagen avknoppning av Patient & Post-Acute Care uppskattas till 400-500 Mkr för 2017. Finansiellt sammandrag Jan-mar2017 Jan-mar 2016 Rullande 12M Helår2016Orderingång, Mkr 7 249 6 924 30 467 30 142Nettoomsättning, Mkr 6 664 6 377 30 043 29 756Bruttoresultat, Mkr 3 295 3 011 14 124 13 840Bruttomarginal, % 49,4 47,2 47,0 46,5EBITA 1*, Mkr 818 620 4 539 4 341EBITA 1*-marginal, % 12,3 9,7 15,1 14,6Rörelseresultat 540 316 2 511 2 287(EBIT), MkrResultat efter 383 157 1 876 1 650finansiella poster,MkrPeriodens resultat, 281 115 1 379 1 213MkrResultat per aktie, 1,16 0,46 5,68 4,98kronorKassaflöde från den 868  700 3 839  3 671löpande verksamheten,Mkr * EBITA 1: EBITA före förvärvs-, omstrukturerings- och integrationskostnader. KontaktKornelia Rasmussen, Kommunikationsdirektör+46 (0)10 335 5810kornelia.rasmussen@getinge.com Lars Mattsson, Head of Investor Relations+46 (0)10 335 0043lars.mattsson@getinge.com Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri. Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu och i framtiden. Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april, kl 13.00 svensk tid.

Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med cirka 9 707 171 SEK genom emission av 8 824 644 nya aktier. Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Briox till cirka 25 124 237 SEK fördelat på 22 840 068 aktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 1,10 SEK. Handel med betalda tecknade units (BTU) kommer att ske på NGM Nordic MTF till och med slutgiltig registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 18. Bolaget genomförde även en riktad emission under mars om cirka 7,8 MSEK. Likviden från emissionerna tillför Briox resurser att genomföra planerade åtgärder på befintliga marknader med målsättning att bli kassaflödesneutrala vid utgången av 2018. För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)Tel: +46 708 15 72 00 eller email: johan.rutgersson@briox.se ÖvrigtDetta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades till publicering kl. 16 tisdagen den 25 april 2017.  Rådgivare Stockholm Corporate Finance AB (www.stockholmcorp.se) är finansiell rådgivare till Briox AB i samband med emissionerna. Setterwalls Advokatbyrå (www.setterwalls.se) är juridisk rådgivare till Briox AB i samband med emissionerna.Om Briox ABBriox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder förutom i Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst. www.briox.se  Om Stockholm Corporate Finance ABStockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Handelsbankens delårsrapport januari – mars 2017

Sammanfattning januari – mars 2017, jämfört medjanuari – mars 2016 · Rörelseresultatet steg med 8% till 5 347 mkr (4 967) · Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 2% till 4 111 mkr (4 043) · Resultatet per aktie för total verksamhet uppgick till 2,11 kr (2,12) · Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet sjönk till 12,4% (13,1) · Intäkterna sjönk med 2% till 10 036 mkr (10 243), men steg med 7% justerat för realisationsvinster i jämförelseperioden · Räntenettot steg med 4% till 7 081 mkr (6 795) · K/I-talet minskade till 44,8% (49,8) · Kreditförlustnivån var oförändrad och uppgick till 0,04% (0,04) · Nya PD-modeller godkändes av Finansinspektionen   · Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 23,8% (22,7) och den totala kapitalrelationen uppgick till 29,7% (28,8) Sammanfattning första kvartalet 2017, jämfört med fjärde kvartalet 2016 · Rörelseresultatet ökade med 14% till 5 347 mkr (4 698) · Periodens resultat efter skatt för total verksamhet steg med 19% till 4 111 mkr (3 444) och resultatet per aktie ökade till 2,11 kr (1,77) · Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet ökade till 12,4% (10,6) · Intäkterna sjönk med 1% till 10 036 mkr (10 125) · Räntenettot minskade med 3% till 7 081 mkr (7 299), främst till följd av fördubblad avgift till resolutionsfonden · Kreditförlustnivån minskade till 0,04% (0,17) Från klockan 07.00 finns bildpresentationen till dagens presskonferens tillgänglig på bankens hemsida handelsbanken.se/ir   Ytterligare information lämnas av:Anders Bouvin, President and Group Chief ExecutiveTel: 08-22 92 20 Rolf Marquardt, CFOTel: 08-22 92 20 Mikael Hallåker, Head of Investor RelationsTel: 08-701 29 95, miha11@handelsbanken.se   Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 klockan 07.00 CET. För mer information om Handelsbanken hänvisas till handelsbanken.se

TELIA COMPANY DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

Sammanfattning första kvartalet · Som tidigare meddelats är före detta segment region Eurasien rapporterat som innehav för försäljning och som avvecklad verksamhet. Sergel är rapporterat som innehav för försäljning. · Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, ökade 3,0 procent. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen 5,6 procent till 19 252 MSEK (20 394). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, ökade 1,4 procent. · EBITDA före engångsposter sjönk 0,9 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta sjönk EBITDA före engångsposter 1,1 procent till 6 149 MSEK (6 217). EBITDA-marginalen före engångsposter steg till 31,9 procent (30,5). · Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 9,4 procent till 3 805 MSEK (4 198), främst till följd av lägre resultat från intressebolag. · Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ökade till 6 984 MSEK (3 766) och resultat per aktie till 1,61 SEK (0,87). Totalt nettoresultat ökade till 7 143 MSEK (3 911). Avsättningen för förlikningsbelopp föreslaget av myndigheter i USA och Nederländerna har justerats till 1,0 GUSD (8,9 GSEK) från 1,45 GUSD (13,2 GSEK) per den 31 december 2016. Den totala resultateffekten under det första kvartalet 2017 från förändringen av avsättningen inklusive valutakurseffekter och säkringseffekter var 4,1 GSEK. · Fritt kassaflöde, i kvarvarande och avvecklad verksamhet, ökade till 4 087 MSEK (2 293) främst tack vare lägre CAPEX samt återbetalning av skatt. · Utsikterna för 2017 upprepas. KOMMENTARER AV JOHAN DENNELIND,VD & KONCERNCHEF“Utvecklingen generellt sett under det första kvartalet var enligt förväntningarna, med en god förbättring i tjänsteintäkter, vilket var tydligt i den accelererande tillväxten om 1,4 procent. Detta drevs främst av tillväxt i mobilintäkter på samtliga marknader. Pressen på intäkter från gamla tjänster var något hårdare, jämfört med tidigare kvartal. Kostnaderna i Sverige och Finland ökade under kvartalet på grund av tillfälliga insatser i kundtjänst och satsningar på it, såväl som kostnader för varumärkesändring. Vi bedömer att dessa kostnadsnivåer kommer att neutraliseras framgent, speciellt under det andra halvåret 2017. Operationellt fritt kassaflöde var mycket starkt i kvartalet och uppgick till 3,9 GSEK, drivet av lägre skatt, lägre finansiella kostnader och lägre investeringar men även sysselsatt kapital bidrog. Delar av den positiva effekten kommer inte att upprepas kommande kvartal. Utvecklingen går hand i hand med de viktigaste prioriteringarna för 2017, vilka är operationellt kassaflöde, framtida intäktstillväxt och kapitalallokering. Dessutom är det en bevispunkt att vår strategi, att fokusera på kärnverksamheten samt tjänster och produkter nära den, skapar intäktstillväxt och kompenserar för pressen på gamla tjänster.Vi tog ett viktigt steg under första kvartalet 2017 då Finland och Litauen ändrade varumärke, vilket innebär att samtliga sex helägda dotterbolag nu är verksamma under ett gemensamt varumärke – Telia. Vi kan nu dra nytta av vårt Teliavarumärke på alla marknader.Internt lanserade vi Younite där vi uppmuntrar våra medarbetare att engagera sig i aktiviteter och samhällsnytta relaterad till digitalisering av vårt samhälle.Ambitionen är tydlig – vi måste ta vår roll i samhället än mer seriöst och ha en positiv påverkan på samhället och att hjälpa till att nå FN:s hållbarhets- och utvecklingsmål 2030 genom våra egna produkter o tjänster. Vår bransch och vårt företag kan göra mycket mer, och det kommer vi att göra.I Sverige ser vi det största trycket från nedgången i gamla tjänster, men under det första kvartalet såg vi mindre negativ påverkan från företagssegmentet, vilket är bra även om det är för tidigt att säga att det är en vändning. I Finland var priserna på mobiltjänster mer stabila detta kvartal. Vår norska verksamhet fortsätter att redovisa imponerande utveckling trots hård konkurrens. I Danmark är det fortsatt tufft, speciellt för gamla fasta tjänster. I Baltikum är det alltjämt uppmuntrande med tillväxt i tjänsteintäkter i samtliga tre länder.Vi är nöjda med att ha fått det slutliga godkännandet från den norska konkurrensmyndigheten avseende vårt förvärv av Phonero. Förvärvet stärker vår position på den norska marknaden, speciellt inom företagssegmentet och vi är övertygade att vi kommer att leverera synergier om 400 MNOK. Avseende Tcell har vi sålt våra aktier till AKFED. Viktigt att notera är att vi inte har några risker, såsom krav eller skyldigheter, kvar i Tadzjikistan. Rörande Sergel har vi fortfarande inte fått det slutgiltiga godkännandet men processen fortskrider.Dialogen som vi har med de amerikanska, nederländska och svenska myndigheterna om deras utredningar avseende Telia Company:s inträde i Uzbekistan går framåt. Vi tror nu att ett sannolikt förlikningsbelopp blir 1 GUSD, snarare än det tidigare antagandet om 1,45 GUSD.Vi emitterade hybridobligationer framgångsrikt till ett totalt värde om 15 GSEK. Emissionen är ett viktigt åtagande för vår kreditvärdering och som ett bevis på det är att S&P några dagar efter emissionen bekräftade kreditvärderingen på A- samt tog bort på oss från ”creditwatch negative”. Dessutom upprätthåller vi en flexibilitet i balansräkningen för att kunna genomföra vår strategi såväl som att stärka vår ambition att ha en attraktiv ersättning till våra aktieägare.Vi upprepar utsikterna för 2017 och är trygga med att nå dessa.”Johan DennelindVD och koncernchef FRÅGOR OM RAPPORTERNATelia Company ABwww.teliacompany.comTel. 08-504 550 00Denna rapport innehåller sådan information som Telia Company AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 07.00 svensk tid.

Saabs resultat januari-mars 2017

VD Håkan Buskhes kommentar:Säkerhetsläget leder till att investeringar i försvar och säkerhet växer samtidigt som kraven på att leverera effektiva system på kort tid ökar. Saab ser tillväxtmöjligheter inom många områden och erbjuder kostnadseffektiva lösningar i hård konkurrens. Genom att med Sverige som bas växa internationellt bidrar vi till ökad försvarsförmåga för våra kunder och Sverige. Stark start på året Orderingången under första kvartalet 2017 var stark och uppgick till MSEK 9 701. Orderstocken stärktes och uppgick vid kvartalets slut till MSEK 109 381. Under kvartalet mottogs en större order inom flygburen övervakning från Förenade Arabemiraten. Detta är den andra ordern på GlobalEye och markerar att vi nu har en bas för systemet. Vi skrev i kvartalet även kontrakt med Försvarets Materielverk (FMV) gällande utveckling och produktion av nästa generations sjömålsrobot. Detta är ett mycket avancerat system som ger användaren en avsevärd förmågehöjning. En order mottogs från INTERPOL på CBRN-utrustning för att hantera kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen och därutöver signerade Saab en kontraktsförlängning med det brittiska försvarsministeriet angående support och tjänster till simulatorsystemet Direct Fire Weapon Effects Simulator, DFWES (simulatorer för vapen med direktverkande eld).   Fokus på effektiviseringar Försäljningsintäkterna ökade med 9 procent jämfört med samma period 2016. Likt tidigare ser vi en stark efterfrågan på stora delar av produktportföljen. Detta beror dels på det osäkra världsläget, dels på Saabs förmåga att utveckla och leverera produkter med hög teknologisk förmåga. Samtidigt ökar kraven på att leverera dessa komplexa system på kort tid, varför effektivisering av verksamheten är ett kontinuerligt arbete i företagets alla delar. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 492 (294) med en rörelsemarginal på 6,6 procent (4,3). Fem av sex affärsområden stärkte sina rörelsemarginaler. Den stärkta rörelsemarginalen är främst hänförlig till högre aktivitetsnivå inom verksamheter relaterade till flygburna övervakningssystem och en förändrad produktmix jämfört med föregående år. Vår lönsamhet framgent är beroende av de större projekt som finns i orderstocken. Därför har genomförandet av dessa företagets fulla fokus. Det operationella kassaflödet uppgick till MSEK 986 (3 056) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till SEK 3,30 (1,99). Mångfald och jämställdhet Förmågan att attrahera arbetskraft är central för oss som högteknologiskt företag. Vi jobbar aktivt med att öka mångfalden och jämställdheten inom Saab, både i syfte att driva innovation och för att skapa bättre lönsamhet. Under kvartalet publicerade det svenska företaget Universum sin rankning av de mest attraktiva arbetsplatserna bland svenska ingenjörsstudenter. Det är glädjande att se att Saab klättrade från plats 22 till plats 16 bland kvinnliga ingenjörsstudenter och totalt bland samtliga svenska ingenjörsstudenter var Saab den sjätte mest populära arbetsgivaren. Under 2017 kommer vi fortsätta vårt målmedvetna arbete med att öka Saabs attraktionskraft bland potentiella medarbetare. Prognos för 2017: ·  Försäljningstillväxten under 2017 bedömer vi kommer att vara högre än Saabs långsiktiga finansiella mål: en årlig organisk tillväxt på 5 procent. ·  Rörelsemarginalen 2017, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms stärkas jämfört med 2016. Därmed tar bolaget ett steg mot sitt långsiktiga finansiella mål: en rörelsemarginal på 10 procent Finansiell översikt  MSEK  Jan Jan Förändring,   %  Helår   2016  -mar2017  -mar2016  Orderingång  9 701  4 614  110  21 828 Orderstock  109 381  111 649  -2  107 606Försäljningsintäkter  7 430  6 790  9  28 631 Bruttoresultat  1 736  1 511  15  6 883 Bruttomarginal, %  23,4  22,3     24,0 EBITDA  699  524  33  2 743 EBITDA-marginal, %  9,4  7,7     9,6 Rörelseresultat (EBIT)  492  294  67  1 797 Rörelsemarginal, %  6,6  4,3  6,3 Periodens resultat  360  223  61  1 175 Resultat per aktie efter 3,30  1,99  10,60 utspädning, SEK Räntabilitet på eget 9,8  12,7  9,0kapital, %* Operationellt kassaflöde 986 3 056 -68 2 603Fritt kassaflöde   897  2 955  -70 2 359 Fritt kassaflöde per 8,36  27,65  22,07aktie efter   utspädning,SEK  *Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månaders period. Press- och analytikerträffSaab inbjuder till en press- och analytikerträff där VD och koncernchef Håkan Buskhe och finansdirektör Magnus Örnberg presenterar Saabs resultat för januari-mars 2017. Datum: Onsdagen den 26 april, klockan 10.00 Adress: Grand Hôtel, Blasieholmshamnen 8, Stockholm Lokal: New York Du är välkommen att delta på plats på Grand Hôtel, ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webben och i telefonkonferensen. Direkt webbsändning: http://saab-interimreport.creo.se/170426 Telefonkonferens: Var vänlig, ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer): SE: +46 8 566 42 694 UK: +44 20 300 89 819 US: +1 855 83 15 948 Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations. Anmäl ditt deltagande till: E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com Tel: +46 8 463 02 45 För ytterligare information, vänligen kontakta: Sebastian Carlsson, Head of Group Communication +46 (0) 734 187 162  www.saabgroup.com  www.saabgroup.com/YouTube Följ oss på Twitter: @saab Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 7:30 CET.

Saab väljer Nauta för signalspaningsfartyg

Den 11 april 2017 kommunicerade Saab att avtal ingåtts mellan Saab och det svenska Försvarets Materielverk (FMV) om ett kontrakt på design, produktion och leverans av ett signalspaningsfartyg. Beställningen omfattar perioden 2017-2020 och det totala ordervärdet uppgår till SEK 730 miljoner. Fartyget ska byggas, sjösättas och testas på det polska varvet Nauta i Gdynia. Efter färdigställande ska det segla till Saabs varv i Karlskrona, Sverige för att installera signalspaningsutrustning och genomföra avslutade tester (SAT). Nauta har lång erfarenhet av skeppsbygge och de motsvarar kraven på en strategisk partner i området för Saabs fortsatta expansion inom det marina området. Kontraktet är ett resultat av den avsiktsförklaring som Saab och Polens största försvarsföretag, Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) tecknade 2016. -        För Nauta Shiprepair Yard betyder deltagandet i produktionen en möjlighet att ytterligare växa dynamiskt genom att öka portföljen inom skeppsbyggnad och inte bara på den inhemska marknaden. Nauta har tillgång till kompetent arbetskraft, infrastruktur och vi har lång erfarenhet av marina projekt. Vi är ett företag som har dynamisk tillväxt, betonar vikten av innovation och har satsat på att implementera ny teknik. Vi är mycket bra förberedda på att delta i ett projekt som produktion av ett signalspaningsfartyg, förklarar Slawomir Latos, ordförande för Nauta Shiprepair Yard. -        Jag är väldigt glad över att vi nu har förverkligat intentionerna i vår avsiktsförklaring och skapat en affärsrelation med PGZ. Signalspaningsfartyg ställer stora krav på driftsäkerhet och tillgänglighet. I Nauta har vi hittat en partner som kan bidra till att leverera en modern lösning till vår kund, säger Gunnar Wieslander, chef för Saabs affärsområde Kockums. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter +46 (0)734 180 018 presscentre@saabgroup.com www.saabgroup.com  www.saabgroup.com/YouTube   Följ oss på Twitter: @saab Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Wallenstam AB (publ) Delårsrapport 1 januari-31 mars 2017: Förvaltningsresultatet ökar med 14 %

Vd Hans Wallenstam kommenterar resultatet på www.wallenstam.se/presentationer. Filmen publiceras senast kl. 08.30. Conference call med Susann Linde, CFO och IR-ansvarig, äger rum kl. 10.00 via www.financialhearings.com. Presentationen finns tillgänglig på www.wallenstam.se/presentationer. 1 JANUARI–31 MARS 2017 · Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 23,5 %. · Resultat före skatt uppgår till 650 Mkr (352) och resultat efter skatt uppgår till 540 Mkr (282), motsvarande 1,6 kr per aktie (0,9). · Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 14 % och uppgår till 191 Mkr (167). · Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgår till 369 Mkr (400), varav 132 Mkr (279) kommer från vår kostnadseffektiva nyproduktion av hyresrätter. · Hyresintäkterna ökar 5 % och uppgår till 414 Mkr (393). · Fastigheter och lägenheter har sålts för 532 Mkr (97) och resulterat i realiserade värdeförändringar om 52 Mkr (23). · Byggnationen av fastigheter uppgår till 555 Mkr (513). · På bokslutsdagen hade vi cirka 1 900 lägenheter i produktion. Kommentar från vd Hans Wallenstam: ”Vår förvaltning och uthyrningsverksamhet är både effektiv och framgångsrik. I rapporten presenteras ett antal kvitton på detta, exempelvis ett driftnetto som är 8 % bättre än samma period föregående år, och ett förvaltningsresultat som är 14 % bättre. Det realiserade resultatet är 50 % bättre än förra året och resultatet före skatt hela 85 % bättre. Substansvärdestillväxten på rullande helår uppgår till 23,5 %.” ”I kvartalet kommer en dryg tredjedel av de orealiserade värdeökningarna i fastigheter från vår kostnadseffektiva nyproduktion. Det stärker min uppfattning att vår strategi med egen nyproduktion av hyresfastigheter är helt rätt, där vår strukturerade process och vårt kostnadsfokus medför att vi kan generera både förvaltningsresultat och övervärde.” För fullständig rapport se bifogad PDF. Denna information är sådan information som Wallenstam är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl 08:00 CET.

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2017

VD-kommentar Online Group hade en bra start på året med ett EBITDA resultat på 5,9 MSEK, ett starkt resultat trots en något lägre omsättning om 40,5 MSEK. Under första kvartalet avyttrade vi vår franska Online verksamhet Just Search vilket fick en positiv effekt på kvartalet. Inom Hostingverksamheten ser vi fortsatt goda tillväxtmöjligheter och har därför under kvartalet etablerat en ny säljorganisation som komplement till nuvarande försäljningsverksamhet som i huvudsak sker via våra hemsidor. Samordningen av våra olika kundsystem går enligt plan och har nu möjliggjort att vi kan samla vår supportverksamhet till vårt kontor i Kramfors. Samordningen kommer att ge oss bättre kvalitet gentemot våra kunder, ökad effektivitet internt och därmed en förbättrad lönsamhet. Flytten till Kramfors kommer slutföras under andra kvartalet och vi kommer se en lönsamhetsförbättring från och med årets tredje kvartal. Etableringen av en ny säljorganisation samt samordningen av våra supportfunktioner till Kramfors har inneburit extra kostnader under årets första kvartal, vilket återspeglas i kvartalets något lägre marginal för Hostingverksamheten. Rörelsemarginalen uppgick till 10 % att jämföra med 13% för första kvartalet 2016. De nu genomförda åtgärderna är fokuserade på tillväxt samt marginalförbättring då vi styr mot vårt långsiktiga marginalmål om 25% för hela koncernen. De extra kostnaderna kommer även belasta andra kvartalet. Inom Onlineverksamheten har vi fortsatt renodlingen till att enbart fokusera på den svenska verksamheten, försäljningen av Just Search var ett viktigt steg i den renodlingen. Vi fortsätter, som vi tidigare meddelat, även den strategiska översynen av vår Onlineverksamhet. Inom Onlineverksamheten har vårt samarbete med Fonecta utvecklats positivt och har i detta kvartal nått lönsamhet Vi har under de senaste åren fokuserat på renodling och ökad effektivitet av vår verksamhet, ett exempel är att vi vid kvartalets utgång var 115 anställda i Online Group att jämföra med 161 anställa för ett år sedan. Renodlingen och fokuseringen har till viss del skett på bekostnad av ett mindre fokus på de tillväxt-möjligheter vi ser inom framförallt vår Hostingverksamhet. Men med en starkare och mer effektiv organisation har vi nu äntligen utrymme att fokusera mer på tillväxt och vi kommer i maj att förstärka vårt lednings team med en ny marknadschef. Vi är på rätt väg. Göran Gylesjö

Brighter säkrar finansiering om upp till 100 MSEK för lansering av Actiste och ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare.

Brighter har tecknat avtal om en investering om upp till 100 MSEK. Kapitaltillskottet ska användas till produktionen och lanseringen av Actiste , bolagets unika diabetestjänst. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibeler med tillhörande teckningsoptioner i upp till åtta steg, så kallade trancher, över på 36 månader. I den första tranchen tillförs Brighter 30 MSEK. – Finansieringen gör det möjligt för oss att lansera Actiste och producera tillräckligt många enheter för att möta den initiala efterfrågan. Vi är mycket stolta och glada över att kunna välkomna en stor internationell och institutionell investerare till vår ägarkrets, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare. Trancherna tecknas av en fond som förvaltas av L1 Capital Pty, Ltd. (“Investeraren”), som är en boutique-fondförvaltare baserad i Melbourne med cirka 1 miljard australienska dollar under förvaltning i sina fem fonder, vars positioner spänner över hela världen och alla sektorer. L1 Capital har varit en av Australiens mest framgångsrika kapitalförvaltare sedan starten 2007. L1 Capital verkar även i USA och Europa via sitt kontor i New York, som också kommer hantera L1 Capitals investering i Brighter. L1 Capitals investeringar i Europa fokuserar på smallcap-bolag inom teknik och hälsovård som uppvisar en stor tillväxtpotential. Investeringen i den första tranchen är den första transaktionen i avtalet som upprättats mellan Brighter och Investeraren den 25 april, 2017. I samband med emissionen kommer Brighter också att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning. En (1) teckningsoption tilldelas för fjorton (14) aktier som innehas 14 dagar efter detta pressmeddelandes publiceringsdatum. Aktieägarnas teckningsoptioner är av samma typ som investerarens. Fakta om transaktionen: · Dagens riktade emission om 30 miljoner kronor sker genom utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner. · Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i den första tranchen samt aktieägarnas optioner tillförs Brighter ytterligare 34,5 miljoner kronor. · Utöver dagens emission kan Brighter ta in ytterligare maximalt 70 miljoner kronor (plus upp till 35 miljoner kronor vid fullt utnyttjande av alla teckningsoptioner) genom liknande riktade emissioner av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner under de kommande 36 månaderna, under förutsättning att vissa villkor uppfylls. · Som en teknisk åtgärd för att tillgodose investerarnas krav om omedelbar tillgång till sina aktier kommer Brighters vd Truls Sjöstedt under en övergångsperiod att låna ut sina aktier till en share agent. · Brighters styrelse har godkänt transaktionens första tranche då den ligger inom bolagsordningens begränsningar · Vid 2017 ordinarie bolagsstämma kommer styrelsen att föreslå en ökning av det maximala antalet aktier i bolagsordningen. Detta för att kunna utfärda ytterligare konvertibler med tillhörande teckningsoptioner inom ramen för kommande trancher av transaktionen. Konvertibler och teckningsoptioner i första tranchen · Konvertiblerna har ett nominellt belopp om 100 000 kronor vardera. De uppbär ingen ränta och har en löptid på 18 månader från idag. Under löptiden kan Investeraren begära att konvertera vissa eller alla av konvertiblerna till en icke förutbestämd konverteringskurs motsvararande en 6-procentig rabatt på referenspriset på konverteringsdagen. · Vid en sådan begäran om konvertering har  Brighter möjlighet att återbetala , efter eget godtycke, i kontanter, aktier i Brighter eller en kombination av båda. Detta gör det möjligt för Brighter att minska potentiella utspädningseffekter till följd av konvertiblerna. · Teckningsoptionerna har en löptid på tre (3) år från idag och är fristående från konvertiblerna med omedelbar verkan. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie (med förbehåll för standardjusteringar) i Brighter till ett fast lösenpris motsvarar en 30-procentig premie i förhållande till referenspriset vid tidpunkten för teckningsoptionerna utgivning. Lösenpriset för teckningsoptionerna under första tranchen sätts till 5,12 kronor. · Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North. · Förutsatt att samtliga teckningsoptionerna utnyttjas under de kommande tre åren kommer Investeraren ha rätt att teckna ytterligare maximalt 2 929 687 aktier, med förbehåll för standardjusteringar. · Utgivningen av den första tranchen av konvertibler med teckningsoptioner faller inom det bemyndigande som har delegerats av aktieägarna till styrelsen på bolagsstämman den 17 maj 2016. Konvertibler och teckningsoptioner i efterföljande trancher · Brighters styrelse har åtagit sig, gentemot Investeraren, att vid 2017 ordinarie bolagsstämma, upplösa begränsningen för det maximala antalet aktier som kan utfärdas och att delegera befogenhet till styrelsen att godkänna utfärdandet av ytterligare trancher bestående av konvertibler och tillhörande teckningsoptioner. · Ytterligare villkor för konvertibler och teckningsoptioner för kommande trancher: · Konvertibler och optioner kan utfärdas i flera trancher om 10 miljoner SEK vardera (beloppet kan ökas vid ömsesidigt samtycke mellan investeraren och Brighter). · Brighter kan begära att investeraren tecknar en ny tranch var 6:e månad (eller tidigare i den mån alla utestående konvertibler har konverterats eller lösts in). · Investeraren kan utifrån eget tycke låta teckningsoptionerna för varje tranch tas upp till handel på Nasdaq First North, förutsatt att de har samma egenskaper som de som redan handlas (i så fall kommer investeraren att behöva acceptera mindre gynnsamma villkor så att de optionerna blir likställda övriga optioner som handlas). Villkoren för konvertiblerna och teckningsoptionerna kommer också att publiceras på Brighters hemsida . Kort om transaktionen: · Investeraren är en fond som förvaltas av L1 Capital Pty, Ltd. · Investeringsåtagandet om 100 miljoner SEK sker genom konvertibler och optioner fördelat på flertalet trancher under de kommande 36 månaderna. Konvertiblerna: · Huvudbeloppet per konvertibel är 100 000 SEK. · Konvertiblerna är räntefria · Löptiden är 18 månader · Konverteringspriset är rabatterat med 6 % i förhållande till referenspriset. (Referenspriset är det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de senaste 15 handelsdagarna.) · Brighter har rätt att välja mellan att återbetala med kontanter eller konvertera till aktier. Teckningsoptionerna: · Löptiden är tre (3) år. · Lösenpriset är tranchens referenspris plus 30 %. Tranchernas struktur: · Utfärdande av trancher görs utifrån Brighters bedömning. · Tranchens referenspris är det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de 15 senaste handelsdagarna. · Antal konvertiblar per tranch är tranchens summa dividerat med 100 000. · Antal optioner per tranche till investeraren är tranchens summa dividerat med (lösenpriset multiplicerat med två). · Så nära som möjligt till 130 % av teckningsoptionerna ges vid varje tranch ut till Brighters aktieägare som en skyddsmekanism mot utspädning. Exempel baserat på en tranche: · Utfärdande av tranche: · Tranchens summa: 30 000 000 SEK · Tranchens referenspris: 4,62 SEK · Teckningsoptionernas lösenpris: 4,62 SEK * 1,30 ≈ 6 SEK · Antal konvertibler: 30 000 000 / 100 000 = 300 konvertibler · Antal teckningsoptioner: 30 000 000 / (2 * 6) = 2 500 000 · Antal ytterligare teckningsoptioner för Brighters aktieägare: 2 500 000 * 1,3 = 3 250 000 · Konvertering av konvertibler: · Referenspris: 10,63 SEK · Konverteringspris: 10,63 SEK * 0,94 ≈ 10 SEK · Antal aktier: 30 000 000 SEK / 10 SEK = 3 000 000 aktier · Fullt utnyttjande av teckningsoptioner: · Kapital från investerarens teckningsoptioner vid fullt utnyttjande: 6 SEK * 2 500 000 = 15 000 000 SEK · Kapital från aktieägarnas teckningsoptioner vid fullt utnyttjande: 6 SEK * 3 250 000 = 19 500 000 SEK · Totalt antal aktier från teckningsoptionerna: 5 750 000 · Total summa från teckningsoptionerna: 34 500 000 SEK · Utspädning av aktieägare per nuvarande antal aktier genom konvertiblerna och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner: ~ 9,1 % För ytterligare information, vänligen kontakta:Henrik Norström, COO          Telefon: +46 733 40 30 45          E-post:  henrik.norstrom@brighter.se Truls Sjöstedt, VD          Telefon: +46 709 73 46 00          E-post:  truls.sjostedt@brighter.se Om Brighter AB. Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG  . Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50,  CorporateFinance@remium.com ,   www.remium.com . Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 08:45 CET.

Humanas kvalitetsredovisning presenteras: Kvalitet som gör skillnad!

Humanas mål är att vara det självklara valet för den som har höga krav på kvalitet. Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt med kvalitetsarbete för att leva upp till såväl kundens, beställarens som våra egna högt ställda förväntningar. I kvalitetsredovisningen visar vi statistik från egenkontroller och kundundersökningar samt belyser hur vårt kvalitetsarbete fungerar i praktiken med några exempel. Men – nyckeltal och mätningar i all ära. Det viktigaste kvittot på att vi levererar hög kvalitet är trots allt när våra kunder och beställare är så pass nöjda att de rekommenderar oss till andra. -Humana arbetar för allas rätt till ett bra liv. För att lyckas med vårt arbete behöver vi fokusera på kvalitet, i allt vi gör. Ett av våra viktigaste målområden är kvalitativ verksamhet. Vi vill driva utvecklingen i branschen för att säkra hög kvalitet i alla tjänster vi levererar säger Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör Humana. -Under 2016 har den politiska debatten handlat mycket om vinster i välfärden. Vi på Humana saknar den viktigare diskussionen och initiativen om kvaliteten i välfärden. Våra kunder och klienter har rätt till hög kvalitet, effektivitet och ansvarstagande oavsett vem som utför omsorgen. Vi vill att både kommuner och landsting ställer höga kvalitets- och effektivitetskrav på alla utförare, även sina egna, säger Rasmus Nerman, vd för Humana. Fakta: Det saknas nationella övergripande modeller för att jämföra kvalitet inom nästan alla områden i välfärden. Det är därför svårt att få insyn i olika verksamheter, både offentliga och privata. Humana arbetar därför tillsammans med andra aktörer för att höja kvaliteten i hela omsorgssektorn. Att ta fram en kvalitetsredovisning jämsides årsredovisningen är ett sätt att arbeta för att lyfta kvalitetsfrågorna. Här hittar du Humanas kvalitetsredovisning: http://www.humana.se/om-oss/kvalitet/kvalitetsredovisning/ Högupplöst bild på Eva Nilsson Bågenholm: http://www.humana.se/PageFiles/283/2016/Eva%20B%C3%A5genholm.png

Emelie Rosén ny i Ekots grävgrupp

Emelie Rosén har under sin tid på Ekot jobbat med flera välgjorda och uppmärksammade granskningar, bland annat av SD-tjänstemannen Egor Putilov som bedömdes vara en möjlig säkerhetsrisk, av hur utländska studenter får betala höga priser för att studera i Sverige och av hur män frias från våldtäktsmisstankar för att de kan ha sovit under övergreppet. För de båda granskningarna av Egor Putilov och ”Studienotan” nominerades Emelie Rosén nu i vår till priset Guldspaden. – Emelie Rosén har under sin tid på Ekot visat sig vara en av Sveriges vassaste undersökande journalister och det är helt rätt att hon nu blir en fast medlem av Ekots grävgrupp, säger Tove Svenonius, inrikeschef på Ekot – Det blir oerhört roligt att kunna fortsätta att utveckla Ekots granskande journalistik tillsammans med Emelie, som är en idérik, orädd och envis reporter som ständigt bryter ny mark, i både ämnes- och metodval, säger Lisa Helgesson, chef för undersökande journalistik på Ekot. – För mig känns det här fullkomligt fantastiskt och smått overkligt. Att få fortsätta att arbeta med några av Sveriges bästa grävreportrar och arbetsledare är ett oerhört privilegium, säger Emelie Rosén. Emelie Rosén har tidigare arbetat på Hudiksvalls tidning och rapporterat för olika tidningar från bland annat Uganda, Rwanda och Iran. Läs mer om Ekots granskningar  Pressbild:Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio För mer information, vänligen kontakta:Claes Bertilson, presschefclaes.bertilson@sverigesradio.se  070-327 78 07

Alfa Laval AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Sammanfattning Tre första månaderna Orderingången ökade med 9 procent* till MSEK 8 801 (7 710). Nettoomsättningen minskade med 6 procent* till MSEK 8 126 (8 199). Justerad EBITA**: MSEK 1 279 (1 333). Justerad EBITA-marginal**: 15,7 (16,3) procent. Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 268 (1 090). Nettoresultat: MSEK 776 (871).  Resultat per aktie: SEK 1,84 (2,06). Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 804 (910). Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 75 (93). * Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal, definierade på sida 22. Kommentar från Tom Erixon, VD och koncernchef ”Orderingången under det första kvartalet var marginellt högre än föregående kvartal och hela 14 procent bättre än motsvarande period i fjol. Vi bokade stora order till ett värde av totalt MSEK 585, vilket var mer än vi hade förväntat och även något högre än föregående kvartal. Marine-divisionens orderingång växte till följd av ett starkt kvartal för Pumping Systems samt något ökad efterfrågan för Alfa Laval PureBallast och PureSOx. Food & Water-divisionens order­ingång fortsatte att öka i kvartalet, med en positiv utveckling inom de flesta produkt- och applika­tionsområden. Energy-divisionen utvecklades väl jämfört med föregående år, även om order­ingången minskade något sekventiellt till följd ett lägre värde för större projekt. Omstruktureringen av koncernen fortlöpte enligt plan. Enheterna inom ”Greenhouse” har en ny operativ struktur och uppnådde betydande resultatförbättringar under kvartalet. Vi såg även effekter från åtgärdsprogrammet i form av lägre kostnader för försäljning och administration samtidigt som Operations fortlöpande åtgärder kompenserade för en lägre beläggning. Det pågående ”Footprint” programmet har ännu inte påverkat resultatet. Parallellt med åtgärdsprogrammet fortsatte implementeringen av den nya strategin. De ökade satsningarna inom FoU, för att snabbare förnya viktiga produktgrupper, löper som planerat. Åtgärderna som fokuserar på att växa serviceaffären genomförs också enligt plan. Slut­ligen så pågår arbetet med att korta såväl beslutsvägar som ledtider till kund med stöd av den nya organisationen. Det viktigaste målet med den nya inriktningen är att återställa den organiska tillväxten och 2017 har fått en bra början.” Utdelning Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om  SEK 4,25 (4,25) per aktie. Utsikter för det andra kvartalet ”Vi förväntar att efterfrågan under det andra kvartalet 2017 kommer att vara på samma nivå eller något lägre än i det första kvartalet.” Tidigare publicerade utsikter (31 januari 2017): ”Vi förväntar att efterfrågan under det första kvartalet 2017 kommer att vara något lägre än i det fjärde kvartalet.” Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För mer information, vänligen kontakta:Peter TorstenssonSenior Vice President, CommunicationsTel: +46 46 36 72 31Mobil: +46 709 33 72 31peter.torstensson@alfalaval.com Gabriella GrotteInvestor Relations ManagerTel: +46 46 36 74 82Mobil: +46 709 78 74 82gabriella.grotte@alfalaval.com Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 klockan 12.45 CET.

Stark utveckling för samtliga affärsområden

I dagens rapport för de tre första månaderna 2017 redovisar Nolato en stark utveckling för samtliga affärsområden, vilket ledde till en tillväxt, justerad för valuta och förvärv, på 17 procent. Inklusive förvärven var omsättningsökningen 34 procent. · Omsättningen ökade till 1.370 mkr (1.022) · Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 146 mkr (113) · Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 10,7 procent (11,1) · Resultat efter skatt uppgick till 108 mkr (83) · Resultat per aktie var 4,11 kr (3,16) · Nya affärsområdesnamn enligt pressmeddelande den 20 april 2017 – De båda förvärven förra året har utvecklats positivt och enligt plan, kommenterar Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist. Även om förvärvseffekten exkluderas har utvecklingen varit stark för samtliga affärsområden. Affärsområde Medical Solutions omsättning ökade till 487 mkr (390), vilket justerat för valuta och förvärv är en ökning med hela 11 procent. Rörelseresultatet EBITA ökade till 65 mkr (52) och EBITA-marginalen uppgick till starka 13,3 procent (13,3). – Volymerna har ökat inom både Medical Devices och Pharma Packaging, konstaterar Christer Wahlquist. Den största ökningen var inom Medical Devices, där även upprampning av nya kundprojekt har påverkat positivt. Högt kapacitetsutnyttjande och fördelaktig produktmix har gynnat affärsområdets marginal. Affärsområde Integrated Solutions omsättning ökade till 399 mkr (300). Rörelseresultatet EBITA uppgick till 38 mkr (33) och EBITA-marginalen till 9,5 procent (11,0). – Föregående år var volymerna låga under första halvåret, påpekar Christer Wahlquist. Satsningen på att bredda affärsområdets kund- och produktbas har påverkat volymerna positivt, både inom EMC och konsumentprodukter. Affärsområde Industrial Solutions omsättning ökade till 488 mkr (334), justerat för valuta och förvärv ökade omsättningen med mycket starka 16 procent. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 48 mkr (34), med en EBITA-marginal om 9,8 procent (10,2). – Volymerna inom flertalet segment har utvecklats positivt, särskilt inom fordonssegmentet, säger Christer Wahlquist. Även kapacitetsutnyttjandet har varit högt. De nya affärsområdesnamn som används i detta pressmeddelande och i delårsrapporten informerades om i pressmeddelande den 20 april. Det huvudsakliga skälet till de nya namnen är den strategiska förflyttning från lokal komponenttillverkare till regional/global högteknologisk partner som Nolato har gjort under senare år. Nolato har en fortsatt god finansiell ställning med en soliditet om 49 procent (60) och en finansiell nettoskuld om 410 mkr (+144, nettotillgång). ---------För ytterligare information kontakta:Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340 Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials. Denna information är sådan som Nolato AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl 14.30. www.nolato.se

Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande

Bakgrund Advania Holding AB (”Advania”), ett bolag indirekt ägt av Advania Invest AB, har idag den 27 april 2017, genom pressmeddelande, lämnat ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Caperio att överlåta samtliga sina aktier till Advania mot ett kontant vederlag om 34,00 kronor per aktie i Caperio, förutom avseende aktier ägda av vissa större aktieägare som har accepterat ett pris om 31,50 kronor kontant för varje aktie i Caperio ("Erbjudandet"). Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Caperio till 158 miljoner kronor.Erbjudandepriset om 34,00 kronor innebär en premie om: · 2,4 procent jämfört med slutkursen 33,20 kronor för Caperios aktie på Nasdaq First North den 26 april 2017, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande, · 24,4 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Caperios aktie på Nasdaq First North under de 90 senaste handelsdagarna fram till den 27 april 2017, och · 36,9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Caperios aktie på Nasdaq First North under de 180 senaste handelsdagarna fram till den 27 april 2017. Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av sedvanliga villkor, däribland att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Advania blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Caperio efter full utspädning samt att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Caperio erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för Advania acceptabla villkor. Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 5 maj 2017 och avslutas omkring den 29 maj 2017. Erbjudandehandling för Erbjudandet kommer att offentliggöras kort före inledningen av acceptfristen. Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 31 maj 2017, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 2 juni 2017. Christer Haglund (121 441 aktier), Filtor Holding AB[1]  (1 320 961 aktier), David Pohanka (338 732 aktier), Mikael Zetterberg (95 033 aktier) och MHA Investment AB[2]  (158 747 aktier), representerande sammanlagt cirka 43 procent av aktierna och rösterna i Caperio, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet för ett kontant vederlag om 31,50 kronor per aktie. På grund av sina åtaganden gentemot budgivaren, har Christer Haglund och David Pohanka inte deltagit, och kommer inte att deltaga, i styrelsens handläggning rörande Erbjudandet. De kvarvarande oberoende styrelseledamöterna utgörs av Per-Henrik Persson och Eva Kara Posse, varvid Per-Henrik Persson utsetts till ordförande. Efter skriftlig begäran från Advania har de oberoende styrelseledamöterna funnit det motiverat att medge Advania att genomföra en begränsad due diligence-undersökning av bekräftande natur. Advania erhöll inom ramen för denna undersökning ingen information som inte redan är allmänt känd och som rimligen kan förväntas påverka priset på Caperios värdepapper. För mer detaljer om Erbjudandet hänvisas till Advanias pressmeddelande som offentliggjorts idag på Advanias hemsida www.advania.com/offer. [1]  Helägt av Christer Haglund [2]  Helägt av Mikael Zetterberg De oberoende styrelseledamöternas rekommendation De oberoende styrelseledamöterna grundar sin uppfattning om Erbjudandet på en samlad bedömning av ett antal faktorer som de ansett relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Caperios nuvarande ställning, Caperios förväntade framtida utveckling och potential samt därtill relaterade möjligheter och risker. De oberoende styrelseledamöterna har utvärderat Erbjudandet i ljuset av Caperios långsiktiga värde utifrån förväntade kassaflöden, Caperios värde i relation till jämförbara noterade bolag och jämförbara tidigare transaktioner, analytikers och aktiemarknadens förväntningar kring utvecklingen av Caperios aktiekurs och lönsamhet, med mera. De oberoende ledamöterna har i sin bedömning också vägt in att de tre största aktieägarna åtagit sig att acceptera ett pris om 31,50 kronor per aktie samt att dessa åtaganden är gällande även om en tredje part skulle offentliggöra ett konkurrerande erbjudande. Då de oberoende styrelseledamöterna inte utgör en beslutsför styrelse har, i enlighet med punkt II.19 och IV.3 i Takeover-reglerna, ett värderingsutlåtande (s.k. ”fairness opinion”) inhämtats över skäligheten av Erbjudandet från Deloitte AB ("Deloitte"). Av värderingsutlåtandet, vilket bifogas som bilaga till detta uttalande, framgår att Deloitte anser att Erbjudandet inte är oskäligt från finansiell utgångspunkt för aktieägarna i Caperio. Baserat på ovanstående rekommenderar de oberoende styrelseledamöterna enhälligt Caperios aktieägare att acceptera Erbjudandet om 34,00 kronor per aktie. Enligt Takeover-reglerna ska de oberoende styrelseledamöterna även redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på Caperio, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Advanias strategiska planer för Bolaget och de effekter som dessa planer kan förväntas ha på sysselsättningen och på de platser där Caperio bedriver sin verksamhet. Advania har i pressreleasen avseende Erbjudandet daterad den 27 april 2017 uttalat följande: ” Advania ser Caperios ledning och anställda som en central byggsten i den nya koncernen och värdesätter högt kompetensen hos personalen i bolaget. Med Advanias kunskap om Caperio och rådande marknadsförhållanden räknar Advania inte med några väsentliga förändringar till följd av Erbjudandet med avseende på Caperios ledning och anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för sysselsättningen och verksamheten på de platser där Caperio bedriver verksamhet. Genomförandet av Erbjudandet förutses inte heller medföra några väsentliga förändringar för Advanias ledning eller anställda.” De oberoende styrelseledamöterna utgår från att uttalandena är korrekta och finner i relevanta hänseenden ingen anledning att ha någon annan uppfattning. Tillämplig lagSvensk lag ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet härmed. Tvist som uppkommer med anledning av uttalandet ska avgöras av svensk domstol. RådgivareAdvokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Caperio i samband med Erbjudandet. Stockholm den 27 april 2017 De oberoende styrelseledamöterna för Caperio Holding AB För ytterligare information vänligen kontakta:Tomas Wanselius, som representant för Caperio.Telefon: 08-562 175 00 Certified Adviser:Remium Nordic ABTelefon: 08-454 32 76E-post: corporatefinance@remium.com Denna information är sådan information som Caperio Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 07.40. Caperio är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios idé är att med branschens bästa service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att proaktivt och reaktivt stödja kunderna med rätt IT-lösningar baserade på kunskap och erfarenhet. Caperio Holding AB är noterat på Nasdaq First North och Remium Nordic AB är Certified Adviser. www.caperio.se  ---------------------------------------------------------------------- Utlåtande  Advania Holding AB (”Advania”) har den 27 april 2017 offentliggjort ett erbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i Caperio Holding AB (”Caperio”). Erbjudandet innebär sammanfattningsvis att för varje aktie i Caperio erbjuds 34,00 kronor i kontant betalning (”Erbjudandet”). Erbjudandet är villkorat av bl.a. att Erbjudandet accepteras i sådan ut- sträckning att Advania blir ägare till mer än 90 % av det totala antalet aktier i Caperio och att samtliga erforderliga tillstånd och godkännanden från myndigheter erhålls. Caperios styrelseledamöter Christer Haglund, som privat och via bolag äger 30,0 % av röster och kapital, och David Pohanka, som äger 7,0 % av röster och kapital, har, tillsammans med Mikael Zetterberg som privat och via bolag äger 5,3 % av röster och kapital, åtagit sig att sälja sina respektive aktieinnehav i Caperio till Advania till ett pris per aktie om 31,50 kr under förutsättning att Erbjudandet fullföljs. Styrelseledamöterna Christer Haglund och David Pohanka har därmed intressekonflikt och deltar inte i styrelsens handläggning av Erbjudandet. Styrelsens oberoende ledamöter har mot bakgrund av ovanstående och med beaktande av bestämmelserna   i ”Takeover-regler för vissa handelsplattformar” utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning uppdragit åt Deloitte AB (”Deloitte”) att avge ett utlåtande, så kallad Fairness Opinion, avseende Erbjudandet från finansiell utgångspunkt för aktieägarna i Caperio. Vi har för denna analys: a) tagit del av Erbjudandet; b) tagit del av historisk offentlig och intern finansiell information avseende Caperio; c) tagit del av och bedömt vissa prognoser och annan intern framtidsinriktad information rörande Caperio; d) haft diskussioner med företrädare för Caperios företagsledning och oberoende styrelseledamöter; samt e) genomfört andra analyser och undersökningar som vi bedömt vara lämpliga. Erhållna uppgifter har förutsatts vara korrekta och fullständiga och någon oberoende kontroll eller verifiering har inte genomförts. Deloitte tar inte något ansvar för eventuella felaktigheter eller brister i den information som vi erhållit. Om det till oss tillhandahållna informationsmaterialet visar sig vara felaktigt eller ofullständigt kan detta innebära att vår slutsats är felaktig. Vår bedömning är baserad på makroekonomiska, finansiella, marknadsrelaterade och andra förutsätt- ningar som råder, samt den information i övrigt som gjorts tillgänglig för oss per dagens datum. Vi tar inget ansvar för händelser efter denna tidpunkt som skulle kunna påverka detta utlåtande och de antaganden som ligger till grund för det. Vårt arvode för detta uppdrag är fast och inte beroende av vederlagets storlek, i vilken utsträckning Erbjudandet accepteras eller huruvida Erbjudandet fullföljs eller ej. Svensk lag skall tillämpas på detta utlåtande. Baserat på ovanstående analyser, antaganden och förbehåll anser vi per idag att Erbjudandet inte är oskäligt från finansiell utgångspunkt för aktieägarna i Caperio. Stockholm den 27 april 2017 Deloitte AB Mats LindqvistPartner, Valuation & Modelling

BE Group Q1 2017 - Kraftigt förbättrat rörelseresultat

• Nettoomsättningen ökade med 16 procent och uppgick till 1 138 MSEK (978).• Tonnaget exklusive verksamheter under omstrukturering ökade med 9 procent.• Rörelseresultatet förbättrades till 46 MSEK (-45).• Det underliggande rörelseresultatet förbättrades till 30 MSEK (9).• Resultat efter skatt uppgick till 34 MSEK (-53).• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37 MSEK (51).• Resultat per aktie uppgick till 2,58 kr (-4,07). VDs kommentarUnder det första kvartalet 2017 ses effekter av både ökande priser och underliggande marginalförbättringar. Detta har en positiv effekt på omsättningen samtidigt som en högre underliggande bruttomarginal förbättrar det underliggande rörelseresultatet till 30 MSEK (9). De successivt stigande priserna har gett positiva lagereffekter i form av lagervinster på 16 MSEK (-9) under kvartalet vilket medför att rörelseresultatet kraftigt förbättrats till 46 MSEK (-45). Eliminerat för engångsposter om -45 MSEK föregående år var resultatförbättringen 46 MSEK. Efterfrågan på marknaden har ökat vilket har lett till tonnagetillväxt i både affärsområde Sverige & Polen, där det utlevererade tonnaget ökade med 7 procent  jämfört med föregående år, och affärsområde Finland & Baltikum som visar en  volymtillväxt på hela 11 procent. Tonnaget har även påverkats positivt av ett ökat antal handelsdagar (3 st) jämfört med föregående år. Det positiva resultatet samt god kontroll på rörelsekapitalet har medfört ett fortsatt  positivt kassaflöde. Under kvartalet genererade den löpande verksamheten ett positivt kassaflöde på 37 MSEK (51) vilket medför att motsvarande siffra för de senaste tolv månaderna är 64 MSEK. Detta innebär att bolagets nettoskuld fortsätter minska och bolagets finansieringskostnader reduceras. Struktur- och organisationsförändringDen strukturprocess för avveckling av olönsamma enheter i Tjeckien och Slovakien som inleddes under förra året är i stort sett genomförd. Främst återstår försäljning av en fastighet i Ostrava. Under kvartalet tillträdde Daniel Fäldt som CFO för koncernen. UtsikterPrisbilden förefaller nu ha stabiliserats efter den kraftiga ökningen under slutet av förra året och första kvartalet 2017. Samtidigt är bedömningen att marknadens efterfrågan under året kommer att fortsatt vara god. Arbetet med omstrukturering och  förbättringsarbetet inom ramen för den nya organisationen förväntas fortlöpa enligt plan och successivt förbättra koncernens resultat jämfört med föregående år. Anders Martinsson, VD och koncernchef Vid frågor, vänligen kontakta:Anders Martinsson, VD och koncerncheftel: 0706-21 02 22          e-post: anders.martinsson@begroup.com Daniel Fäldt, CFOtel: 0705-60 31 75          e-mail: daniel.faldt@begroup.com  Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 07.45 CET. BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2016 omsatte koncernen 3,9 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Genombrott inom hjärttransplantation

Perfusionistteamet tillsammans med transplantationsteamet på̊ GOSH i London har hittat ett sätt att öka donatorpoolen: att genomföra blodgruppsinkompatibla hjärttransplantationer med Glycosorb®–ABO inkorporerad i hjärt-lungmaskinsystemet. Ett flertal unga patienter på̊ GOSH ses inom sina första månader med ett tillstånd som kallas kardiomyopati, en form av hjärtsvikt där hjärtmuskeln förstoras och blir dysfunktionell, vilket betyder att den inte kan pumpa ut blod så bra. Barnen blir väldigt bleka, saknar energi och får försämrad tillväxt. Medan de är på̊ väntelistan för en hjärttransplantation får ett antal av dem en mekanisk hjärtpump, som tar över hjärtats funktion till dess de får ett nytt hjärta. Vanligtvis tenderar barnen att förbli på̊ dessa mekaniska pumpar i flera månader till över ett år, på̊ grund av det låga antalet tillgängliga organ. Traditionellt är vården av dessa svårt sjuka patienter förknippade med höga risker och intensivvårdskostnader, men tack vare Glycosorb®-ABO kan man nu på̊ ett enklare, säkrare och billigare sätt transplantera dessa patienter oavsett blodgrupp. I januari 2016 utfördes den första simultana behandlingen med hjärt-lungmaskin och Glycosorb®-ABO på̊ GOSH för att möjliggöra en akut blodgruppsinkompatibel hjärttransplantation. Hittills har fem barn mellan sju månader och fyra och ett halvt år transplanterats med utmärkta resultat. Med den nya tekniken får man tid att ta bort blodgruppsantikropparna innan det donerade hjärtat börjar slå̊. Barnen tål behandlingen väldigt väl, då behandlingen adderas in i det befintliga systemet och inga andra behandlingar behövs. På grund av den korta tid man har vid en hjärttransplantation, har teamet på̊ GOSH alltid en Glycosorb®–ABO AB kolonn tillhanda på̊ sjukhuset. Behandlingen med Glycosorb®–ABO har reducerat barnens blodgruppsantikroppar till väldigt låga nivåer. Nivåerna har också̊ har förblivit låga efter transplantationen. Den totala tid som spenderas på̊ sjukhus har reducerats signifikant och inget av barnen har haft tecken på̊ avstötning. Den nya metodiken frigör resurser och fler patienter kan behandlas vilket också är nyckelfaktorer för vidare expansion inom detta segment samt öka potentialen för produkten även inom akuta lungtransplantationer. Denna information  Glycorex offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 den 27 april 2017.

Fortnox ökar med över 50 procent och gör rekordresultat

Den snabba tillväxten beror på ett snabbt antal växande kunder. Enbart under årets första kvartal ökade antalet kunder med 15 000. Det kan jämföras med totalt 40 000 nya kunder under helåret 2016. Fortnox är marknadsledande på molnbaserad ekonomi och administration och presenterar idag sin kvartalsrapport. - Tillväxtpotentialen är enorm. 60–70 procent av småföretagen är ännu inte digitala. Vi vill utmana de etablerade sätten att arbeta och hjälpa företagen skörda vinsterna från automatiserade och digitala arbetsflöden, säger Nils Carlsson, VD på Fortnox.   Fortnox som grundades 2001, träffade teknikskiftet till molnbaserade lösningar helt rätt i tiden och har i dag det bredaste utbudet tjänster anpassade för småföretagarens ekonomi och administration. Bolaget insåg också tidigt att den viktigaste kanalen till marknaden skulle gå via redovisnings­byråerna, en bransch där digitaliseringen nu pågår i allt snabbare takt.  I dag har Fortnox samarbetsavtal med samtliga av de stora revisions- och redovisningsbyråerna. - Det starka kvartalsresultatet är ett bevis på att Fortnox lyckats göra flera saker rätt från start. Och att vårt sätt att utmana kunderna i deras övergång till digitala arbetssätt får marknadens gillande, säger Nils Carlsson. Fortnox är listat på NGM Nordic MTF och omsatte 2016 189,3 Mkr. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år). · Nettoomsättningen för koncernen ökade med 56,1 procent till 61,6 Mkr (39,5 Mkr). · Rörelseresultatet uppgick till 15,6 Mkr (6,1 Mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 25,4 procent (15,3 procent). · Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 26,5 procent (20,5 procent). Dotterbolaget Nox Finans redovisar en rörelsemarginal om 14,5 procent (-43,9 procent).   · I resultatet ingår royaltyersättning från Briox om 4,0 Mkr. Exklusive dessa uppgår rörelsemarginalen i koncernen till 20,2 procent och i moderbolaget till 20,7 procent. · Resultatet efter skatt uppgick till 12,2 Mkr (4,6 Mkr). · Resultatet per aktie uppgick till 0,21 kr (0,08 kr).

Statsobligationsköpen utökas med 15 mdr, reporäntan kvar på −0,50 procent, räntehöjningar senareläggs

Starkare omvärld men risker för bakslag Konjunkturuppgången i omvärlden fortsätter i linje med Riksbankens tidigare prognoser. Världsekonomin är inne i en fas med starkare industrikonjunktur och stigande världshandel. På flera håll i världen råder dock stor politisk osäkerhet, vilket skapar risker för den ekonomiska utvecklingen framöver.  Långsammare inflationsuppgång Den svenska konjunkturen är god och väntas stärkas ytterligare de närmaste åren. Inflationen har stigit trendmässigt under ett antal år men det bedöms nu ta längre tid innan den stabiliseras runt 2 procent. De avtal som hittills slutits på arbetsmarknaden tyder på att kostnadstrycket i ekonomin kommer att stiga långsammare än väntat. Inflationsprognosen är något lägre 2018 och 2019. Penningpolitiken ger fortsatt stöd åt inflationsuppgången För att ge fortsatt stöd åt inflationen behöver penningpolitiken vara något mer expansiv. Den stora osäkerheten kring den ekonomiska och politiska utvecklingen i omvärlden spelar också roll för utformningen av penningpolitiken. Direktionen har beslutat att behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent och att utöka köpen av nominella statsobligationer med 7,5 miljarder kronor och reala statsobligationer med 7,5 miljarder kronor. Vid slutet av 2017 kommer de totala köpen därmed att uppgå till 290 miljarder kronor, exklusive återinvesteringar. Tills vidare återinvesteras också förfall och kupongbetalningar på statsobligationsportföljen. Direktionen bedömer dessutom att reporäntan behöver hållas på dagens låga nivå ett kvartal längre än i februari. Den första räntehöjningen beräknas nu ske i mitten av 2018. Reporäntebanan avspeglar också att det fortsatt finns en större sannolikhet för att räntan sänks än att den höjs den närmaste tiden. Direktionen har en fortsatt beredskap att göra penningpolitiken mer expansiv om den trendmässiga inflationsuppgången skulle hotas och förtroendet för inflationsmålet försvagas. Alla de verktyg som Riksbanken har redogjort för tidigare kan, som alltid, användas vid behov. Penningpolitiken behöver vara expansiv för att värna inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen. Men det låga ränteläget bidrar samtidigt till att öka riskerna med hushållens höga och stigande skuldsättning. För att utvecklingen i svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar behöver dessa risker hanteras med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen. Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporäntaÅrlig procentuell förändring, årsgenomsnitt +-------------------------------+----+---------+-----------+-----------+---------+| |2015|2016 |2017 |2018 |2019 |+-------------------------------+----+---------+-----------+-----------+---------+|KPI |0,0 |1,0 |1,6 (1,6) |2,1 (2,1) |2,9 (2,9)|+-------------------------------+----+---------+-----------+-----------+---------+|KPIF |0,9 |1,4 |1,8 (1,7) |1,8 (1,8) |2,0 (2,1)|+-------------------------------+----+---------+-----------+-----------+---------+|BNP |4,1 |3,3 (3,4)|2,8 (2,5) |2,3 (2,2) |2,1 (2,1)|+-------------------------------+----+---------+-----------+-----------+---------+|Arbetslöshet, 15–74 år, procent|7,4 |6,9 |6,7 (6,7) |6,6 (6,7) |6,7 (6,7)|+-------------------------------+----+---------+-----------+-----------+---------+|Reporänta, procent |−0,3|−0,5 |−0,5 (−0,5)|−0,4 (−0,3)|0,0 (0,2)|+-------------------------------+----+---------+-----------+-----------+---------+ Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2017 inom parentes.Källor: SCB och Riksbanken Prognos för reporäntanProcent, kvartalsmedelvärden +---------+-----+-------+-------------+-------------+------------+---------+| |2016 |2017 kv|2017 kv 2 |2018 kv 2 |2019 kv 2 |2020 kv 2|| |kv 4 |1 | | | | |+---------+-----+-------+-------------+-------------+------------+---------+|Reporänta|−0,50|−0,50 |−0,50 (−0,54)|−0,50 (−0,40)|−0,02 (0,11)|0,49 || | |(−0,50)| | | | |+---------+-----+-------+-------------+-------------+------------+---------+ Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2017 inom parentes.Källa: Riksbanken Vice riksbankscheferna Martin Flodén, Henry Ohlsson och Cecilia Skingsley reserverade sig mot beslutet att utöka köpen av statsobligationer eftersom de anser att penningpolitiken inte behöver göras mer expansiv i nuvarande ekonomiska läge. Beslutet om reporäntan tillämpas från den 3 maj. Protokollet från direktionens diskussion publiceras den 10 maj. Mer information kring Riksbankens köp av statsobligationer och återinvesteringar finns i en protokollsbilaga på www.riksbank.se. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Christina Nyman, biträdande chef för Riksbankens avdelning för penningpolitik, hålls idag klockan 11.00 på Riksbanken. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen sänds direkt på www.riksbank.se.

Camanio Care expanderar till Kina – inleder samarbete med Zhongrui Funing Robotics

Som ett led i bolagets långsiktiga målsättning och tillväxtstrategi har Camanio Care kontaktat ett antal potentiella distributörer, tillverkningspartners och investerare i Kina. Målet är att snabbt etablera sig på den kinesiska marknaden och påbörja försäljningen av bolagets produkter. Som ett första steg i denna expansion har Camanio Care inlett ett strategiskt samarbete med den kinesiska affärskvinnan Liu Qian och bolaget Zhongrui Funing Robotics. – Kinas befolkning präglas av en skenande demografisk förändring där andelen äldre växer snabbt. För att hantera situationen och för att skapa ett långsiktigt hållbart vårdsystem behövs nya digitala koncept, fler tekniska lösningar, robotik, automation och dataanalys. Vi ser fram emot att ta oss an den jättepotential som finns i Kina och fokuserar nu på att säkra starka lokala samarbeten i linje med vår uttalade tillväxtstrategi, säger Catharina Borgenstierna, vd Camanio Care. Behovet av välfärdsteknik i KinaMajoriteten av världens länder präglas av en åldrande befolkning, men i Kina har andelen äldre ökat mycket snabbt vilket lett till att landets sjukvård och äldreomsorg står inför stora utmaningar. Sedan 1960-talet har befolkningens medellivslängd ökat från ca 43 år till omkring 75 år enligt Världsbanken, och antalet medborgare i Kina över 60 års ålder förväntas öka från cirka 220 miljoner idag till uppemot 500 miljoner år 2050 vilket innebär att omkring 45 % av populationen kommer vara över 60 år gammal 2050. Samtidigt har landet begränsad beredskap att hantera de problem som denna demografiska trend för med sig. En central fråga i landet är hur äldreomsorgen ska utformas för att säkra en trygg och hälsosam ålderdom de kommande årtiondena, enligt myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys. I rapporten ”Utsikter för svensk innovation i Kinas äldrevård” (2016) fastslår myndigheten Tillväxtanalys vidare att äldrevård är en av få sektorer i landet där utländska investeringar uppmuntras och kunskapsöverföring ses som ett sätt att påskynda etableringen av nya system. I takt med att behovet av äldreomsorg växer i Kina ökar efterfrågan på flera typer av tjänster och produkter. Maritime Silk Road exhibition och China DevelopmentCamanio Care var ett av två svenska bolag som i april 2017 bjöds in av GGDC, en finansiell konsultfirma till China Development som förmedlar investeringar från China Investment Bank, att under en vecka delta i Maritim Silk Road Exhibition för att visa upp produkterna Bestic, jDome BikeAround och Giraff. Bolaget fick även möjligheten att delta i ett dedikerat investerarseminarium. Intresset för Camanio Care och dess produkter var mycket stort och representanter från Camanio Care blev bland annat intervjuade av två kinesiska TV-kanaler. Genom deltagandet i mässan fick Camanio Care kontakt med flertalet nyckelpersoner inom kinesisk omsorg med inriktning mot robotik. För ytterligare information, vänligen kontakta:Catharina Borgenstierna, vdTelefon: 0733-93 00 07E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com Om Camanio CareCamanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på området aktivering och måltid, exempelvis jDome BikeAround och Bestic. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com. Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017.

GASPOROX erhåller Europapatent för sin laser-teknik avseende flexibla förpackningar

Gasporox laser-teknologi möjliggör för förpackningsindustrin att med ljus, helautomatiserat, mäta och kvalitetssäkra sammansättningen av den gas som produkten förpackas i och som förlänger den förpackade produktens hållbarhet. Med flexibla förpackningar avses en behållare som har minst en flexibel eller variabel sida eller vägg. Flexibla förpackningar, och framförallt livsmedel förpackade i påsar, ökar inom livsmedelsindustrin. VD Märta Lewander Xu kommenterar ”Det erhållna patentet visar att vår tekniska lösning är unik och skyddar vår teknik avseende flexibla förpackningar, framför allt påsar, under lång tid. Vår tekniska lösning har redan visat sig vara intressant för aktörer på marknaden och redan idag finns ett licensavtal som är relaterat till det patent som nu beviljats.” För ytterligare information, kontakta: Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se  Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 11:30 CET. ____________________________________________________________________________ GASPOROX i korthet Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser för noteringen på Nasdaq Stockholm First North är G&W Fondkommission.

Sandviks årsstämma 2017

Sandvik AB höll den 27 april 2017 årsstämma i Sandviken. Sandviks VD och koncernchef Björn Rosengren berättade i sitt tal om verksamheten och resultaten under 2016 och det förbättringsarbete som pågår i koncernen. - Vi ska fokusera på de verksamhetsområden där vi är eller kan bli marknadsledande. Sandvik strävar efter att uppnå små kontinuerliga förbättringar varje dag. Det finns alltid en möjlighet att bli lite bättre, sa Björn Rosengren. - Vi i styrelsen står bakom Sandviks decentraliseringsstrategi att affärsbeslut ska tas och genomföras nära kunderna, ute på marknaden, sa Sandviks styrelseordförande Johan Molin. Fastställande av resultat- och balansräkningar               Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. UtdelningStämman beslutade om utdelning om 2,75 SEK per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till tisdagen den 2 maj 2017. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB fredagen den 5 maj 2017. StyrelseI enlighet med valberedningens förslag valdes Marika Fredriksson till ny styrelseledamot, samt omvaldes till styrelseledamöter Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Johan Karlström, Johan Molin, Björn Rosengren, Helena Stjernholm och Lars Westerberg. Johan Molin omvaldes till styrelseordförande. De fackliga organisationerna har till ordinarie styrelseledamöter utsett Tomas Kärnström och Thomas Lilja samt till suppleanter Thomas Andersson och Mats W Lundberg. Arvode till styrelsenStämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode till styrelsen enligt följande fördelning: 2 200 000 SEK (tidigare 2 000 000 SEK) till styrelsens ordförande, 630 000 SEK (tidigare 600 000 SEK) till vardera övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, 275 000 SEK (tidigare 225 000 SEK) till ordföranden i revisionsutskottet, 150 000 SEK (oförändrat) till vardera övrig ledamot i revisionsutskottet,125 000 SEK (oförändrat) till ordföranden i ersättningsutskottet och 100 000 SEK (oförändrat) till vardera övrig ledamot i ersättningsutskottet. RevisorStämman beslutade omvälja KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavareStämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2017)Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen (LTI 2017), på i allt väsentligt samma villkor som 2014–2016 års incitamentsprogram. Deltagandet förutsätter en investering i Sandvik-aktier. Varje Sandvik-aktie som investerats i ger deltagaren rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas en Sandvik-aktie. Varje Sandvik-aktie som investerats i ger även deltagaren rätt att vederlagsfritt tilldelas ytterligare aktier, förutsatt att vissa prestationsmål rörande vinst per aktie uppfylls. LTI 2017 omfattar högst 3,5 miljoner aktier. Leverans av dessa aktier kommer att säkras genom ett aktieswapavtal med tredje part. Den totala kostnaden för LTI 2017 beräknas uppgå till högst 318 miljoner SEK, under antagande om en maximal måluppfyllelse och ett pris per aktie om 100 SEK. Wilhelm Haglund-medaljenRoger Berglund, Bo Jönsson, Thomas Lewin och Krister Wickman från Sandvik Materials Technology utsågs till årets produktutvecklare och belönades med Wilhelm Haglund-medaljen för utvecklingen av de pulvermetallurgiska materialen Kanthal® APM och Kanthal APMT™ som dramatiskt förbättrar de mekaniska egenskaperna vid extrema temperaturer, samt produkter som dessa material baseras på. Stockholm den 27 april 2017 Sandvik AB För ytterligare information kontakta Carina Aspenberg, presschef, Sandvik AB, tel +46 70 616 0119.

Bränslecellsföretaget myFC utvecklar hybridplattform för den globala operatörs- och powerbankmarknaden

Hybridplattformen ersätter den nuvarande JAQ-produkten i existerande avtal och blir myFC:s bärande produktplattform i operatörsledet. MyFC bearbetar i dag ett femtiotal operatörer, varav flera multinationella. – JAQ Hybrid är den enda externa laddare man någonsin behöver köpa eftersom den innehåller både batteri och bränslecell, och alltså kan både skapa och lagra elektricitet. Man behöver aldrig någonsin stå med en urladdad smartphone igen, säger Björn Westerholm vd för myFC. JAQ Hybrid använder antingen den vätgas som produceras när ett bränslekort ansluts för att ladda smartphones och tablets. Alternativt så kommer energin från hybridens interna batteri, som i sin tur kan laddas antingen med bränslekortet eller genom eluttaget. MyFC:s patenterade bränsle använder salt, vatten och reaktionskomponenter för att producera vätgas, det enda bränslet som inte producerar koldioxid vid förbränning. Elektrifieringen av tillvaron, från smartphones till bilindustrin, fortsätter i hög takt. Målmarknaden för laddningsalternativ som komplement till litiumjonbatterier är därmed enorm. Under det senaste halvåret har myFC accelererat sin integrationsstrategi och genombrottet nåddes med knappt millimetertunna Lamina™, världens tunnaste bränslecell. – Att få tag i batterier och litium har blivit en global utmaning, och batterikapacitet är en flaskhals. Med Lamina som alternativ minskar pressen på batterierna. Vi är övertygade om att hybrider är framtiden för powerbankmarknaden, och vi har för avsikt att spela en avgörande roll i den utvecklingen. Både med våra egna JAQ Hybrid-produkter och teknologin licensierad till andra varumärken i form av smarta skal, powerbanks och fullt integrerade smartphones, säger Björn Westerholm. Under 2015 såldes mer än en halv miljard powerbanks världen över. JAQ Hybrid kommer att visas publikt för första gången på Mobile World Congress i Shanghai i juni. Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08:45 CET.  

Kvartalsrapport januari - mars 2017

Vid kvartalets början förväntades den organiska försäljningen öka med ”mer än 3%” och en justerad rörelsemarginal på ”runt 8%”. För andra kvartalet 2017 förväntas den organiska tillväxten bli runt 2% och den justerade rörelsemarginalen runt 8,5%. Förväntan för helåret är oförändrad med en organisk försäljningstillväxt på runt 4% och en justerad rörelsemarginal runt 8,5%. (Se avsnittet ”Utsikter” på nästa sida för mer information om organisk försäljning och justerad rörelsemarginal, vilka är framåtblickande ej U.S. GAAP-baserade beräkningar).Kvartalet i siffror Vänligen se bifogad fil för tabellen Kvartalet i siffror.Kommentarer från Jan Carlson, styrelseordförande, VD och koncernchef”Första kvartalet utvecklades något bättre än väntat, med en organisk försäljningstillväxt* och en justerad rörelsemarginal* som båda överträffade de förväntningar vi hade vid kvartalets början.Jag är nöjd med att vår andel av orderingången i Passive Safety fortsatte vara på en hög nivå, vilket stärker vår framtida marknadsandel och våra tillväxtförväntningar ytterligare. Situationen inom branschen för passiv säkerhet är oförändrad jämfört med föregående år och vi fokuserar på ett felfritt verkställande av den höga orderingången. Vi fortsätter med teknikanpassningen, men ställer gradvis om till produktionsfokus. Trots den kortsiktiga anspänningen på organisationen som den höga orderingången ger under utvecklingsfasen så lyckades Passive Safety nå en tvåsiffrig rörelsemarginal under kvartalet.Electronics tog ordrar inom aktiv säkerhet från tre biltillverkare under kvartalet, vilket innebär att den totala orderingången under de senaste tolv månaderna uppgår till åtta order från fem olika biltillverkare. Det är också glädjande att kunna säga att Autoliv är huvudleverantören av aktiv säkerhetsutrustning till nya Mercedes S-klass samt att Volvo Cars är den europeiska premium-tillverkare som vi i februari annonserade att vi vunnit en order från. Den ordern innebär att Autoliv blir leverantör av aktiva säkerhetssystem, inklusive algoritmer till radar och kamerabaserade system.Vi fortsätter att investera i kompetens och kapacitet för framtiden. Vi har nu rekryterat 982 av de 1.000 ingenjörer vi sa att vi avsåg att rekrytera mellan juli 2016 och juni 2017. Ungefär hälften av dessa finns inom Passive Safety och hälften inom Electronics.I april kommunicerade vi starten för Zenuity, vårt joint venture med Volvo Cars, som ska utveckla mjukvara för självkörande bilar och förarassistanssystem. Vi ser redan ett betydande intresse från ett flertal biltillverkare. Initiativet med Zenuity är en del av resan mot självkörande bilar, vilket kräver en fusion av ett flertal teknologier och kompetenser, vilket i sin tur kräver ett stort antal samarbeten, allianser och andra partnerskap.Fordonstillverkningen ökade med närmare 6% under kvartalet, med tillväxt i alla regioner. Samtidigt ser vi en viss osäkerhet kring tillväxten inom fordonstillverkningen, såsom höga lagernivåer och en långsammare försäljningsutveckling, i synnerhet i Nordamerika och Kina. Vi fortsätter att följa situationen och är redo att vidta nödvändiga åtgärder.Med kvalitet som vår första prioritet fortsätter vi att arbeta för att leverera och uppfylla förväntningarna vad gäller tillväxt och marginaler samtidigt som vi behåller fokus på att rädda fler liv och skapa värde för våra intressenter.” En telefonkonferens kommer att hållas på engelska idag, den 28 april, kl. 14:00. (CET). Gå till www.autoliv.com. för att följa konferensen eller för att få kod och telefonnummer till konferensen. Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från webbplatsen efter publiceringen av rapporten.