Bostadsmarknaden 2018 avslutades med små prisrörelser.

Bostadsrätter - I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg, där nästan hälften av alla bostadsrätter säljs, gick priserna ned med -1% viket påverkar även rikssiffran negativt. Samtidigt var priserna Malmö-området, centrala Stockholm och centrala Göteborg oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis ligger nu på eller nära 0%. Årsutvecklingen för bostadsrättspriserna i länen visar en blandad bild. I 12 av 21 län har priserna sjunkit, 3 är oförändrade och i 6 har priserna ökat på årsbasis, säger Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik. Villor - När det gäller villapriserna senaste månaden ökade Stor-Malmö med +1% medan övriga områden minskade något. I Stor-Stockholm minskade priserna med -2% och Stor-Göteborg med -1%. Även sett till prisutvecklingen på årsbasis sticker Stor-Malmö ut med +2%, medan Stor-Göteborg är på -1% och Stor-Stockholm på -5%. Även villaprisernas årsutveckling i länen visar en varierad bild. 10 län är på plus, 4 har oförändrade priser och 7 län är på minus, konstaterar Hans Flink. Marknaden - Även 2018 genomfördes många bostadsaffärer. Det såldes drygt 102.000 bostadsrätter vilket var cirka 6.000 färre än rekordåret 2017. Antalet villaförsäljningar nådde däremot en toppnotering 2018 med nästan 54.000. Det sammanlagda försäljningsvärdet för bostadsätterna och villorna blev drygt 400 miljarder kronor vilket är 7% lägre än värdet 2017 och ca 4% högre än värdet 2016. De tre storstadsområdena är klart dominerande på bostadsrättsmarknaden, då 6 av 10 bostadsrätter säljs i dessa områden. Sett till värdet är dominansen ännu större och motsvarar 73% av det totala försäljningsvärdet i riket. För villor är motsvarade andelar 31% av antalet och 50% av värdet, avslutar Hans Flink. Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, december 2018  BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)Riket - 1% - 2% ± 0% 34 370Centrala Stockholm ± 0% - 1% + 1% 86 802Stor-Stockholm - 1% - 1% ± 0% 54 015Centrala Göteborg ± 0% - 3% - 1% 59 003Stor-Göteborg - 1% - 3% - 1% 42 579Centrala Malmö ± 0% - 1% ± 0% 31 726Stor-Malmö ± 0% - 4% + 1% 28 037 Statistiken baseras på försäljningen av 24 715 bostadsrätter under oktober 2018 - december 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2018 - september 2018, tolvmånaderssiffran med oktober 2017 - december 2017 och i enmånadssiffran jämförs september 2018 - november 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Prisstatistik VILLOR, december 2018  VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån MedelprisRiket - 1% - 3% ± 0% 2 952 000Stor-Stockholm - 2% - 4% - 5% 5 564 000Stor-Göteborg - 1% - 1% - 1% 4 525 000Stor-Malmö + 1% - 1% + 2% 3 734 000 Statistiken baseras på försäljningen av 13 033 villor under oktober 2018 - december 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2018 - september 2018, tolvmånaderssiffran med oktober 2017 - december 2017 och i enmånadssiffran jämförs september 2018 - november 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar. Prisstatistik Fritidshus  FRITIDSHUS 12 mån MedelprisRiket + 2% 1 658 000 Statistiken baseras på försäljningen av 5 355 fritidshus mellan januari 2018 och december 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod. Nästa pressmeddelande publiceras den 7 februari 2019 kl 06:00 Fakta om Svensk Mäklarstatistik AB Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Statistiken är framtagen av SCB - Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på över 95 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med. Svensk Mäklarstatistik AB ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling. På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå. Det går också att följa oss på Twitter: @maklarstatistik För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: Hans Flink, Affärsutvecklingschef Svensk Mäklarstatistik AB 08-588 00 451, eller Per-Arne Sandegren, Analyschef Svensk Mäklarstatistik AB 08-588 00 452 Erik Olsson, Ordförande Fastighetsmäklarförbundet, 070-760 66 00 Joakim Lusensky, Kommunikationschef Mäklarsamfundet, 073-380 72 12 Johan Engström, VD Fastighetsbyrån, 070-588 05 30  Petra Wester, tf VD Svensk Fastighetsförmedling, 072-227 84 58

Diös utvecklar lokaler till hälso- och miljöinriktade restaurangkedjan German Döner Kebab (GDK) i centrala Gävle

Internationella snabbmatskedjan German Döner Kebab startade i Berlin 1989 och har idag 70 restauranger världen över. Konceptet bygger på fräscha råvaror, lokalproducerade grönsaker, kött av hög kvalitet och flera olika vegetariska alternativ. I Sverige har kedjan funnits sedan 2014 och nu är det klart att nästa etablering blir i Diös lokaler i Gävle - Det känns bra att kunna erbjuda German Döner Kebab lokaler på bästa läge i centrala Gävle. Det är del av vår stadstuvecklingsplan för centrala Gävle där vi förstärker utbudet med ytterligare restaurangkoncept. Nu hälsar vi våra nya hyresgäster välkomna och ser vi fram emot öppning, säger Anders Hedström, förvaltare, Diös Gävle.   - Vi har sedan lång tid tillbaka sökt lokaler i centrala Gävle och haft diskussioner med flera fastighetsägare utan att hitta något som passar oss. I somras blev denna lokal ledig och vi är mycket glada över både läget och vårt goda samarbete med Diös som är en stor fastighetsägare och nu ser vi fram emot ett fortsatt bra samarbete även på andra orter och våra framtida etableringar norr om Gävle. Vi ligger nu strategiskt bland fler väletablerade krogar i Gävle vilket är perfekt för oss, säger Shikar Baker, area developer, German Döner Kebab.  För ytterligare information vänligen kontakta:Anders Hedström, förvaltare, DiösTelefon: 010-470 97 00E-post: anders.hedstrom@dios.se Shikar Baker, area developer, German Döner KebabE-post: shikar@gdksweden.se

Svanenmärkt sex 2019

Mathilde Mackowski, medgrundare till e-handelsbolaget Sinful, är inte överraskad över att det är ett Svanenmärkt glidmedel som följer med in i sovrummet år 2019. – Samhällets fokus på hållbarhet avspeglas även på den erotiska marknaden, som är en bransch i ständig utveckling. Vi är väldigt stolta över att, genom vår serie Kaerlig, vara först med att erbjuda produkter som är Svanenmärkta, säger Mathilde Mackowski, delägare i nätshoppen Sinful. Just för sexprodukter ger Svanenmärkningen konsumenter ett skydd som lagen inte ger.  Kosmetikaförordningen gäller inte för sexprodukter och även om lagen hade gällt hade den ändå inte gått lika långt som Svanens krav gör. Svanens krav ligger steget före både Kosmetikaförordningen och EU:s kemikalielagstiftning. Det innebär att även de ämnen som inte är begränsade eller förbjudna i EU är det i Svanenmärkta produkter. Till exempel ämnen som är ”misstänkt hormonstörande eller allergiframkallande”. – Vi vill göra det enkelt för konsumenter att göra trygga val. Man ska inte behöv vara kemist för att välja sexprodukter som tar hänsyn till både hälsa och miljö. Det här är ett område där lagstiftningen inte hänger med i den snabba utvecklingen, så därför är miljömärkning ett effektivt hjälpmedel. Det är väldigt välkommet att Sinful nu går i bräschen och lanserar Svanenmärkta glidmedel och massageolja, säger Sara Bergman, hållbarhets- och kriteriechef, på Miljömärkning Sverige. +-----------------------------------------------------------------------------+|Sex skäl att njuta med Svanenmärkta sexprodukter: || · Har genomgått en säkerhetsvärdering för att vara trygga för konsumenterna||att använda.    || · Innehåller inte parabener och andra ämnen, som är misstänkt ||hormonstörande. || · Innehåller inte MI och andra konserveringsmedel, som är klassade som ||allergiframkallande. || · Innehåller inte mikroplast som sprids till miljön. || · Innehåller bara lätt nedbrytbara ämnen. Kemiska ämnen får inte vara ||giftiga eller bioackumulerbara, dvs att de lagras eller inte bryts ned alls, ||såsom högfluorerade ämnen (PFAS) till exempel.  || · Har en förpackning som är resurssnålt utformad.    |+-----------------------------------------------------------------------------+ Presskontakt Miljömärkning Sverige: Anna Norberg, 0762 -62 54 90. För kommmentarer: Sara Bergman, 0769- 48 64 58. Presskontakt Sinful: Victoria Andersen, kommunkationschef +45 28 72 68 70 Pressbilder: Pressbild produkter+ Sara Bergman, se bifogad filer. Pressbild Mathilde Mackowski  Läs mer om Svanens krav  Följande produkter är Svanenmärkta: glidmedel (även analt), intimtvål och massageolja, lär mer här här Kaerlig .  Läs mer om trender för sexprodukter här  Sinful  Läs mer i Svanens rapport om ”Det danska badrumsfenomenet” om varför danska konsumenter är mer medvetna än svenska om farliga kemikalier  . Läs mer i Naturskyddsföreningens rapport  ”Hygienbubblan” om varför lagstiftningen för kosmetiska produkter inte skyddar konsumenter tillräckligt: 

Störst prisnedgång på smålägenheter under 2018

Idag presenteras nya siffror från Mäklarstatistik som sammanfattar bostadsåret 2018. En fördjupad kartläggning från Fastighetsbyrån, utifrån Mäklarstatistiks siffror för helåret 2018 jämfört med 2017, visar att mindre lägenheter gått ner mest i pris, 6-7 %. Större lägenheter har haft en något mindre prisnedgång, 4-5 %, medan villor drabbats absolut minst av avmattningen på marknaden, - 1 %. Ettor i Värmland har gått ner mest, - 17 %, medan ägare av fyrarummare i Jämtland har haft högst prisökning med + 12 %. -        Bostadsrätter har påverkats mest av den osäkra och turbulenta marknaden och ägare av mindre lägenheter är de som fått störst prisnedgång under 2018. Det kan naturligtvis upplevas jobbigt för till exempel de som vill flytta från sin första lägenhet till något större. Samtidigt underlättar prisnedgången för de som vill in på marknaden, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån Funkis backar mest – nyproduktion minstKartläggningen visar även att bostadsrätter byggda på 30- och 40-talet är de som sjunkit mest i pris under 2018, 7 %. Lägenheter som är byggda 2010 och framåt har gått ner minst, med 2 %, medan nyproducerade bostadsrätter stigit i pris med 2 %. -        Det är intressant att se att priset på nyproduktion ökar under 2018. Det innebär inte att efterfrågan ökat utan att byggbolagen inte lyckats justera prisbilden efter övriga marknaden. Försäljning av nyproduktion har minskat avsevärt under året och den höga prisbilden jämfört med begagnatmarknaden är en viktig förklaring. Det kommer sannolikt förändras under 2019, säger Johan Engström. Sekelskifteslägenheter i Jämtland har ökat mest i pris, + 22 %, medan sekelskifteslägenheter i Örebro län gått ner med - 29 %. Ökad försäljningstid - minskad budpremieI kartläggningen kan man också se att försäljningstiden för bostäder ökat under 2018 jämfört med 2017. För bostadsrätter har det gått från 30 till 38 dagar och för villor från 40 till 45. Skillnaden mellan utgångspris och slutpris har samtidigt minskat, för bostadsrätter från + 12 % till + 6 % och för villor från + 9 % till + 5 %. -        Hårdare finansieringskrav och en rad osäkra omvärldsfaktorer har gett en ryckig och oförutsägbar bostadsmarknad under 2018. Generellt har försäljningstiden ökat, över 25 procent för bostadsrätter, och budgivningarna minskat. Dock har det ofta skiljt sig väldigt mycket från vecka till vecka, från område till område och även från bostad till bostad. Konsumenterna har upplevt det ännu mer än vad man kan ana i siffrorna, säger Johan Engström. KartläggningenPrisutveckling olika bostadstyper/antal rum i riket: +------------+--------------+------+--------------+------+--------------+| |2017 |2018 |Prisutveckling|+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|Antal rum |Antal bostäder|Kr/kvm|Antal bostäder|Kr/kvm|2017-2018 |+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|1 rum |15 007 |51 104|13 972 |48 158|-6% |+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|2 rum |40 931 |41 003|38 461 |38 270|-7% |+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|3 rum |32 712 |34 463|30 776 |32 823|-5% |+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|4 rum |19 836 |32 795|18 681 |31 440|-4% |+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|Villa totalt|52 653 |25 132|53 676 |24 806|-1% |+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|BR totalt |108 727 |40 031|102 157 |38 139|-5% |+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+ Topp 5 prisökning utifrån bostadstyp: +---------+--------+--------------+------+--------------+------+--------------+| |2017 |2018 |Prisutveckling|+---------+--------+--------------+------+--------------+------+--------------+|Antal rum|Län  |Antal bostäder|Kr/kvm|Antal bostäder|Kr/kvm|2017-2018 |+---------+--------+--------------+------+--------------+------+--------------+|4 rum |Jämtland|409 |25 655|493 |28 739|12% |+---------+--------+--------------+------+--------------+------+--------------+|Villa |Blekinge|1 014 |14 945|1 037 |16 671|12% |+---------+--------+--------------+------+--------------+------+--------------+|4 rum |Kalmar |209 |16 863|275 |18 555|10% |+---------+--------+--------------+------+--------------+------+--------------+|3 rum |Dalarna |589 |18 954|656 |20 744|9% |+---------+--------+--------------+------+--------------+------+--------------+|1 rum |Kalmar |182 |17 246|218 |18 789|9% |+---------+--------+--------------+------+--------------+------+--------------+ Topp 5 prisminskning utifrån bostadstyp: +-----+--------------+--------+------+--------------+------+--------------+| |2017 |2018 |Prisutveckling|+-----+--------------+--------+------+--------------+------+--------------+|Antal|Län  |Antal |Kr/kvm|Antal bostäder|Kr/kvm|2017-2018 ||rum | |bostäder| | | | |+-----+--------------+--------+------+--------------+------+--------------+|1 rum|Värmland |264 |22 243|226 |18 508|-17% |+-----+--------------+--------+------+--------------+------+--------------+|1 rum|Dalarna |267 |22 169|252 |18 726|-16% |+-----+--------------+--------+------+--------------+------+--------------+|1 rum|Gotland |53 |42 357|58 |35 842|-15% |+-----+--------------+--------+------+--------------+------+--------------+|1 rum|Örebro |227 |23 581|188 |20 026|-15% |+-----+--------------+--------+------+--------------+------+--------------+|3 rum|Västernorrland|698 |16 126|544 |13 754|-15% |+-----+--------------+--------+------+--------------+------+--------------+ Prisutveckling bostadsrätter, utifrån byggår i riket: +------------+--------------+------+--------------+------+--------------+| |2017 |2018 |Prisutveckling|+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|Byggår |Antal bostäder|Kr/kvm|Antal bostäder|Kr/kvm|2017-2018 |+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|-1909 |3 529 |73 468|3 376 |70 469|-4% |+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|1910-1929 |4 153 |72 058|4 089 |68 503|-5% |+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|1930-1949 |16 239 |50 761|15 371 |47 306|-7% |+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|1950-1969 |27 808 |29 246|27 120 |27 475|-6% |+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|1970-1989 |14 174 |27 421|13 962 |26 464|-3% |+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|1990-2009 |11 264 |37 347|10 697 |34 923|-6% |+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|2010- |17 917 |42 333|17 506 |41 431|-2% |+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|Nyproduktion|8 199 |36 730|6 047 |37 333|2% |+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+ Topp 5 prisökning bostadsrätter utifrån byggår: +---------+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+| |2017 |2018 |Prisutveckling|+---------+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|Byggår |Län  |Antal bostäder|Kr/kvm|Antal bostäder|Kr/kvm|2017-2018 |+---------+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|-1909 |Jämtland |16 |21 701|27 |26 453|22% |+---------+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|2010- |Halland |594 |30 629|559 |34 996|14% |+---------+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|2010- |Gävleborg |42 |25 385|89 |28 924|14% |+---------+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|1990-2009|Norrbotten |115 |15 332|120 |17 348|13% |+---------+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|-1909 |Södermanland|52 |23 758|47 |26 879|13% |+---------+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+ Topp 5 prisminskning bostadsrätter utifrån byggår: +---------+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+| |2017 |2018 |Prisutveckling|+---------+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|Byggår |Län  |Antal bostäder|Kr/kvm|Antal bostäder|Kr/kvm|2017-2018 |+---------+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|-1909 |Örebro |11 |25 680|13 |18 290|-29% |+---------+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|1910-1929|Gotland |22 |57 855|4 |43 076|-26% |+---------+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|2010- |Blekinge |41 |28 324|39 |21 124|-25% |+---------+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|1910-1929|Västerbotten|6 |39 930|7 |33 078|-17% |+---------+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+|-1909 |Jönköping |32 |36 888|28 |31 420|-15% |+---------+------------+--------------+------+--------------+------+--------------+ Om siffrornaSiffrorna är beställda av Fastighetsbyrån och baseras på bostadsförsäljningar som rapporterats in till Svensk Mäklarstatistik. Kartläggningen jämför pris per kvadratmeter för villor och bostadsrätter under hela 2017 med hela 2018 och bryts ner utifrån län, bostadstyp/antal rum och byggår. Även försäljningstid (nyproduktion exkluderat) och skillnad mellan utgångspris och slutpris redovisas.För mer information kontakta gärna:Johan Engström, VD på FastighetsbyrånTel: 070-558 05 30E-post: johan.engstrom@fastighetsbyran.se Johan Vesterberg, Presschef, FastighetsbyrånTel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 700 medarbetare på 255 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2018 förmedlade företaget cirka 44 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 95 miljarder kronor och är därmed marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden. Fastighetsbyrån har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

H&D Wireless får beställning till revolutionerande EU-projekt för artrosbehandling - ordervärde 5,5 MSEK

Artros är en folksjukdom som drabbar cirka var fjärde svensk över 45 år och i medel 10% av befolkningen. Totalt i EU uppskattas att 40 miljoner är drabbade vilket beräknas fördubblas inom 10 år som följd av åldrande befolkning och ökad fetma. Marknaden för artros beräknas öka från 1,4 miljarder EUR 2016 till 3,1 miljarder EUR 2026 enligt GlobalData. Konsortiet som valt H&D Wireless lösning har åtta deltagande aktörer under ledning av ett av Europas mest välrenommerade universitet inom området. Utöver anpassning av Griffin-IoT plattformen för denna applikation bidrar H&D Wireless bland annat med radiokommunikationen för sensoravläsning och dosering , mobilapp för både doktor och patient och en säker molnplattform för tester och prototyper. Projektet kommer att genomföras inom affärsenheten LABS och är finansierat till 100%. – Att vi blivit utvalda som partner i ett avancerat forskningsprojekt för ny sjukvård visar hur långt fram vi ligger inom IoT, men också att vår lösning är väldigt mångsidig. Griffin är en IoT-plattform som är flexibel och skalbar samt klarar att hantera mycket data på ett säkert sätt och med detta projekt tar vi ett steg framåt för att hjälpa till att digitalisera sjukvården, säger Pär Bergsten, vd för H&D Wireless. Projektet startar i januari 2019 och löper till december 2022. Mer detaljerad information kring projektet och partners planeras offentliggöras under februari 2019. Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:00 CET den 14 januari 2019. För ytterligare information vänligen kontakta:H&D Wireless ABPär Bergsten, CEO.tel +46-708-274557, +46-8-551 18 460Email: investors@hd-wireless.se or sales@hd-wireless.seWeb: www.hd-wireless.com  Om H&D Wireless:H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® IoT platform samt GEPS™. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS (Griffin Enterprise Positioning Service). H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterad på Nasdaq First North i Stockholm med FNCA Sweden AB som Certified Advisor.

Fördjupad kunskap om granbarkborren

Vid sitt decembermöte 2018 delade Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning ut 5,4 miljoner kronor till olika forskningsprojekt. Sammanlagt har 12 miljoner kronor delats ut under 2018. – Angreppen av granbarkborre orsakar stora problem för skogsbruket. Vi har nu beviljat medel till ett forskningsprojekt som kan fördjupa vår kunskap, vilket på sikt ger oss bättre förutsättningar till mer effektiva insatser, säger Göran Örlander, ordförande för Södras forskningsstiftelse. Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning har sedan starten 1995 delat ut 180 miljoner kronor för att främja forskning och utveckling som har betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige. – En ökad användning av trä och skogliga produkter utgör en central del av omställningen till ett mer hållbart samhälle. Därför satsar vi även på ökad kunskap om skogens tillväxt, vilket ligger i linje med Södras hållbarhetsmål, säger Göran Örlander. Enligt Södras hållbarhetsmål ska den årliga skogstillväxten på Södras medlemsfastigheter år 2050 vara 20 procent högre än 2015. – Det är hög tid att produktionsfrågorna hamnar högt upp på agendan i klimatdiskussionen, säger Göran Örlander. Beviljade projekt är:   1. Förbättrad styrning av gallringsarbetet för ökad tillväxt i yngre och medelålders skog. Johan Möller, Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk 2. Varför ökar risken för angrepp av granbarkborre under extremt varma och torra somrar. Martin Schroeder, Sveriges Lantbruksuniversitet 3. Från insekticider till mekaniska skydd mot snytbagge – konsekvenser på plantöverlevnad och tillväxt. Karin Hjelm, Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk 4. Uppföljning av hybridasp och poppel planterad efter stormen Gudrun. Nils Fahlvik, Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk 5. Maskinell rotryckning – långvariga ekonomiska förutsättningar. Back Tomas Ersson, Sveriges Lantbruksuniversitet 6. Skogsgödsling – anläggning av tillväxtförsök i sydsvenska granbestånd – Staffan Jacobson, Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk. För mer information, vänligen kontakta:Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse,Tel: 0470-893 62E-post: goran.orlander@sodra.com Södras presstjänstTel: 0470-890 90E-post: press@sodra.com

ASSA ABLOY förvärvar KEYper Systems i USA

ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av KEYper Systems, en ledande amerikansk leverantör av elektroniska och mekaniska behörighetssystem för nycklar med en stark närvaro inom fordonssegementet. ”Det är med glädje jag välkomnar KEYper Systems och dess medarbetare till ASSA ABLOY. Förvärvet av KEYper Systems stärker vårt globala produkterbjudande inom detta område och ger goda möjligheter till synergier i Nordamerika och på andra marknader”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. "KEYper Systems kompletterar våra intelligenta nycklar och behörighetslösningar som erbjuds av Traka, som är del av affärsenheten ASSA ABLOY Global Solutions (tidigare Hospitality) från den 1 januari 2019. Förvärvet stärker vår position och installerade bas i USA och ger goda möjligheter att öka vår globala tillväxt”, säger Christophe Sut, Executive Vice President ASSA ABLOY och chef för affärsenheten Global Solutions inom Global Technologies. KEYper Systems grundades 1993 och har cirka 25 anställda. Huvudkontoret ligger i Harrisburg, North Carolina. Försäljningen 2019 förväntas uppgå till 195 MSEK (USD 22 M) med en god EBIT-marginal. Förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start. Förvärvet kräver uppfyllande av sedvanliga villkor och förväntas slutföras under första kvartalet 2019. Mer informationNico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68 Om ASSA ABLOY ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 76 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entré­automatik och hotellsäkerhet.

Impilo ny stor ägare i Humana

Humana har informerats om att Impilo, ett Nordenbaserat investmentbolag med fokus på den nordiska hälso- och sjukvårdssektorn, har träffat en överenskommelse med Humanas största aktieägare Argan Capital om att förvärva cirka 12,5 % av kapital och röster i Humana. Det gör Impilo till näst största aktieägare i Humana, efter Argan Capital. Genom transaktionen minskar samtidigt Argan Capitals aktieägande i Humana från cirka 39,2 % till cirka 26,7 %. - Jag är mycket glad att välkomna Impilo som ny aktieägare i Humana. Impilo har ett uttalat långsiktigt perspektiv i sina investeringar och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dem och ta del av deras erfarenheter och kunskaper om branschen, säger Rasmus Nerman, vd och koncernchef. - Omsorgssektorn är central för att skapa ett fungerande hälso- och sjukvårdssystem i Norden. Tack vare vårt helhjärtade fokus på hälso- och sjukvårdssektorn och vår erfarenhet från att utveckla verksamheter som växer, kan vi tillföra kompetens och erfarenhet som långsiktigt kan stötta Humana att leverera sina tjänster med ännu högre kvalitet och effektivitet, säger Fredrik Strömholm, partner på Impilo. - Efter mer än tio år som huvudägare i Humana är Argan Capital glada att kunna välkomna Impilo som en ny stor aktieägare. Vi är övertygade om att Impilo kommer att spela en viktig roll i att stötta Humana genom nästa skede i utvecklingen av verksamheterna, säger Lloyd Perry, partner på Argan Capital. Argan Capital blev största aktieägare i Humana 2008 och har sedan dess stöttat Humanas verksamhet, som under de tio åren ökat intäkterna mer än sex gånger. Läs mer:Om Impilo, www.impilo.seOm Argan Capital, www.argancapital.com  För mer information, vänligen kontakta: Rasmus Nerman, vd och koncernchef, 070 828 18 60, rasmus.nerman@humana.se Anna Sönne, chef investerarrelationer, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se Fredrik Strömholm, partner Impilo, 076 115 10 65, fredrik.stromholm@impilo.seLloyd Perry, managing partner Argan Capital, lperry@argancapital.com 

Yelverton Tegner går in som Scientific Advisor i PolarCool AB (publ)

PolarCools strategiska ambition har sedan start varit att stärka sitt internationella nätverk genom att knyta ledande experter inom idrottsmedicin och neurologi som rådgivare till bolagets forskningsverksamhet. PolarCools vetenskapliga rådgivare kommer vara viktiga informationskällor för bolaget och rådgivarna kommer rådfrågas regelbundet om medicinska och vetenskapliga frågeställningar som uppstår i verksamheten. I linje med denna strategi är PolarCool stolt att presentera Professor emeritus Yelverton Tegner som Scientific Advisor. Professor Tegner har anlitats av PolarCool för att ge råd om företagets forskning- samt kliniska verksamhet. Yelverton Tegner, MD, är Professor emeritus i idrottsmedicin och specialist i ortopedi. Han har sedan 1970-talet bedrivit forskning inom idrottsmedicin och hjärnskakningar i synnerhet och är internationellt ansedd inom ämnet. Professor Tegner har varit läkare inom flertal idrottsorganisationer, däribland Luleå Hockey, damlandslaget i fotboll, Plannja Basket och damlandslaget i basket. Han var en av initiativtagarna till bildandet av Svensk Ishockeyläkarförening vid slutet av 1980-talet. PolarCools VD Iman Ziai kommenterar; -          Vi är mycket glada över att välkomna Professor emeritus Yelverton Tegner, en internationellt erkänd expert in hjärnskakningsområdet, till PolarCool. Med hans erfarenheter får PolarCool tillgång till enorm kunskap inom bolagets verksamhetsområde och kan därmed vidareutveckla den kliniska och vetenskapliga aspekten av verksamheten. Professor emeritus Tegner utgör en utav två Scientific Advisors som PolarCool ska tillsätta. Den andra posten avser PolarCool utse inom kort. Utöver samarbete med Scientific Advisors avser PolarCool etablera ett så kallat Advisory Network, som bistår PolarCool med ytterligare kunskap och erfarenhet. PolarCools ambition är att på sikt kunna utdela erfarenheter och kunskap med bolagets Advisory Network, samt därigenom sprida kännedom om bolagets produkter. Medlemmar ur Advisory Network kommer även få möjlighet att delta i konferenser inom hjärnskakningsområdet. Inom kort avser PolarCool utse de första medlemmarna i Advisory Network.

Utfall i Medfield Diagnostics företrädesemission

Utfallet i Medfield Diagnostics Aktiebolags (publ) företrädesemission, för vilken teckningsperioden löpte ut den 9 januari 2019, visar att 1 184 200 aktier, motsvarande cirka 48 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har 214 790 aktier, eller cirka 9 procent av de erbjudna aktierna, tecknats utan stöd av teckningsrätter i enlighet med de principer som angavs i beslutet om företrädesemissionen från den extra bolagsstämman den 9 november 2018. Därutöver tecknades ytterligare 496 278 aktier motsvarande cirka 20 procent av de erbjudna aktierna av emissionsgaranten Equinor Technology Ventures AS i enlighet med lämnat garantiåtagande. Det slutliga utfallet visar således att totalt 1 895 268 aktier tecknades i emissionen, motsvarande en teckningsgrad om drygt 76 procent. Företrädesemissionen tillför Medfield Diagnostics cirka 7,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 400 000 SEK. Företrädesemissionen innebär att antalet aktier respektive röster i bolaget ökar med 1 895 268 till totalt 25 655 356 stycken, och att aktiekapitalet ökar med 142 145,1 SEK till 1 924 151,7 SEK. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Spotlight Stockmarket pågår fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen, vilket beräknas ske omkring den 20 januari 2019. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2019. Om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield är ett svenskt bolag med huvudkontor i Göteborg som utvecklar medicinteknisk utrustning baserat på mikrovågsteknologi och har som mål att förbättra diagnosticering av hjärnskador. Tidig diagnos av stroke och traumatiska hjärnskador möjliggör snabbare behandling, minimerar onödigt lidande, ökar livskvalititeten och förbättrar patientens chans till tillfrisknande vilket leder till kostnadsbesparingar för både vård och samhälle. +-----------+-------------------------------------------------------------+|För mer |Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, ||information|Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com||kontakta: | |+-----------+-------------------------------------------------------------+ Viktig information Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ). Inga aktier kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

Malmöbaserade designstudion Butler/Lindgård till Wanås Konst våren 2019

[Designstudion ButlerLindgrd Processbild 2016 Wans Konst Foto Alexis Cancino] Butler/Lindgård, Processbild, 2016. Wanås Konst. Foto: Alexis Cancino Om Tits N Ass med designstudion Butler/Lindgård Vårsäsongen på Wanås Konst öppnar 2 mars med projektet Tits N Ass, en utställning i konsthallen av den Malmöbaserade designstudion Butler/Lindgård. Duon består av Hanna Butler och Karin Olu Lindgård – textildesigners som är välkända för sitt nära samarbete som tar avstamp i vardagliga betraktelser och kombinerar det handgjorda och exklusiva med humor och visionära budskap. År 2016 påbörjade de projektet Tits N Ass. Det tog fart efter att en av dem blivit utslängd från ett museum för att ha ammat sin bebis, och av upplevelsen att det blivit mindre accepterat att amma offentligt i jämförelse med några år tidigare. Samtalet utvecklades till ett designprojekt och en feministisk betraktelse av normer och vilka kroppar som får ta plats och synas i det offentliga rummet. De konstaterar om sitt projekt: ”Vi ville inte arbeta med tankar om kroppen, utan snarare med gestaltningar av både kroppar och kroppsfenomen.” Inför utställningen har de fortsatt detta arbete, och i konsthallen kommer de att visa skisser från sina experiment med tryck av kroppen. De ställer också ut mönster och tryck inspirerade av såväl bröst som håriga ben, utförda som exklusiv matta och mjuka bolster. Butler/Lindgårds samarbete är en nära växelvis process där den ena börjar teckna och den andra fortsätter på samma papper, det är en dialog både mellan dem och med samtiden. De är intresserade av textilens möjligheter att arbeta med form och färg, både storskaligt och fysiskt. De beskriver sin design som idédriven och med önskan om en annan framtid. ”Vi brinner för jämlikhet, systerskap och ett värdigt bemötande, men även för hållbarhet, småskalighet och en önskan om att vår tids överkonsumtion ska övergå i långsiktiga, väl övervägda val som räcker livet ut.” Tryck med den nakna människokroppen återkommer i konsthistorien. Mest känt är hur Yves Klein under tidigt 60-tal förvandlade pappret till en scen när han använde kvinnor täckta i blå färg som ”målarpenslar”. Klein genomförde processen som en performance inför publik till egenkomponerad musik, och lät kropparnas avtryck på pappret bli verk i serien Anthropometries. Även om processen har paralleller med Butler/Lindgårds så har den stora skillnader. Butler/Lindgård arbetar med sina egna kroppar och för under processen en dialog med koreografer som leder till rörelser som blir till avtryck. De faktiska trycken är bara början på en process med textilt slutresultat. För dem är förebilden snarare konstnären Anni Albers som pekade ut materialets betydelse för hur arbetet uppfattas: “I find that when the work is made with threads, it’s considered craft; when it’s on paper, it’s considered art.”  Hanna Butler och Karin Olu Lindgård är specialiserade på textilformgivning. De är utexaminerade från Det Konglige Akademies Skole for Kunst og Design i Köpenhamn. De har bland annat ställt ut på Trelleborgs Museum (2018), Form Design Center, Malmö (2018), Mint Gallery, London 2018, Landskrona konsthall (2016) och Röhsska museet. Tits N AssDesignstudion Butler/Lindgård (SE)Vernissage 2 mars kl. 11 – 16, invigning kl. 15.Curator: Malin GustavssonUtställningsperiod: 2 mars – 28 maj 2019Konsthallen på Wanås Konst   ……………………………………………………….. Program 2019 Tits N AssDesignstudion Butler/Lindgård (SE)Curator: Malin GustavssonUtställningsperiod: 2 mars – 28 maj 2019Konsthallen på Wanås Konst 5 maj 2019 öppnar Wanås Konst Not a Single Story, en utställning med konstnärer som förhåller sig till platsen, historieskrivning och identitet, utifrån en mångfald av perspektiv. Not a Single Story är en utveckling av den utställning som Wanås Konst curerad för Nirox Foundation i Sydafrika sommaren 2018. Not A Single StoryUtställningsperiod: 5 maj – 3 november, 2019Vernissage: söndag 5 maj, 2019Medverkande konstnärer: Latifa Echakhch (MA/FR), Lungiswa Gqunta (SA), Gunilla Klingberg & Peter Geschwind (SE), Marcia Kure (NIG/US), Santiago Mostyn (US/SE), Anike Joyce Sadiq (DE) mfl.Curatorer: Elisabeth Millqvist och Mattias GivellI konsthallen och skulpturparken Mer information om program 2019 kommer löpande under våren. ……………………………………………………….. Alltid på Wanås Skulpturparken med samlingen öppen året runt, dagligen kl. 10 – 17.Konsthallen, Shop & Deli öppnar 2 mars 2019.På Wanås: Konsthall, Shop & Deli, samt Wanås Restaurant Hotel För öppettider Wanås Restaurant Hotel vänligen se hemsida www.wanasrh.se ………………………………………………………..

Flaggningsmeddelanden i Idogen AB (publ)

Idogen AB (publ) erhöll den 11e januari 2019 information om tre förändringen i antal aktier som är relaterad till den företrädesemission som nyligen genomförts och som informerats om på Idogen ABs (publ) hemsida. SEB Life International blev ägare den 8e januari 2019 och hade ett totalt ägande uppgående till 5 802 449 aktier i Idogen AB (publ), motsvarande 11,97% av kapital och röster. SEB Life International ägde inga aktier före transaktionen. Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet passerar 10% efter transaktionen. Innehavet minskade till 4 502 032 aktier per 10 januari vilket motsvarar 9,28 % av kapital och röster. Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet understiger 10% efter transaktionen. HCN group hade före emissionen 2 197 904 aktier vilket motsvarar 10,94 % av kapital och röster. HCN har efter emissionen från 8 januari fortsatt 2 197 904 aktier, som efter emissionen motsvarar 4,53 % av antalet aktier och röster. Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet understiger 10% efter förändringen av antal aktier i Idogen.    För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Hedbys, vd, Idogen AB Tel: 046-275 63 30 E-post: lars.hedbys@idogen.com Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com

1177 Vårdguiden lanseras som mobilapp

- Nästan 6 av 10 stockholmare har någon gång loggat in på 1177 Vårdguiden för att nå sina personliga e-tjänster, och de blir fler för varje dag. Bara i Stockholm är det 26.000 personer som loggar in varje dag. Vården måste bli mer digitalt tillgänglig, och nu blir det ännu enklare att använda vårdens e-tjänster när vi lanserar den egna appen 1177 Vårdguiden. Det säger Daniel Forslund (L), ordförande i Region Stockholms Innovations- och utvecklingsutskott. Det är 1,3 miljoner personer eller 58 % av alla invånare i Stockholmsregionen som redan har använt någon av e-tjänsterna på 1177.se. Användningen av flertalet av vårdens e-tjänster har mångdubblats de senaste åren, där antalet inloggningar har ökat från ca 100 000 per månad 2014 till närmare 800 000 per månad 2018. [] - Efterfrågan på mobila och digitala vårdtjänster är tydlig. Det borde vara lika självklart att ha kontakt med vården som med banken i mobilen – och med appen 1177 Vårdguiden blir det möjligt. I appen finns både allmän information om vård och hälsa som alla kan nå direkt, och personlig information om din egen vård som kräver inloggning med mobilt bank-ID, berättar Daniel Forslund (L). - Jag är stolt över att vi i Stockholm har tagit fram denna app som kommer kunna användas i hela landet. Det är hög tid att vår uppskattade sjukvårdsrådgivning via webb och telefon blir bättre anpassad till dagens krav, och denna app är första steget i en stor upprustning av 1177 Vårdguiden, avslutar Daniel Forslund (L). [] Fakta om appen 1177 Vårdguiden · Appen är utvecklad av Stockholms läns landsting i samarbete med Inera AB och finns i en första version via Google Play för Android och på App Store för iOS. Appen ger snabb, enkel och säker åtkomst till alla e-tjänster på 1177 Vårdguiden och möjlighet skapa genvägar till sina favorittjänster och favoritsidor. Appen kommer att utvärderas och vidareutvecklas i framtiden, och arbete pågår med målet att under 2019 införa ny och mer avancerad funktionalitet för att guida patienten till rätt vårdgivare utifrån behov, få påminnelser inför vårdbesök eller kunna kommunicera digitalt med sin vårdgivare. · Information som kan nås utan inloggning: · Information om sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter. · Hitta och jämföra mottagningar. · Ring 1177 med en knapptryckning för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.  · Personlig information som kräver säker inloggning med mobilt bank-ID: · Läs din journal. · Se och förnya dina läkemedelsrecept. · Boka och omboka besökstider. · Kontakta vården med säkra digitala meddelanden. · Se status för högkostnadsskydd och frikort. · Beställa hjälpmedel. · Alla övriga e-tjänster. Fakta om e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden Journal via nätet är den populäraste e-tjänsten med 2,9 miljoner inloggningar under 2018 jämfört med 1 miljon under 2017, dvs en ökning 1,9 miljoner eller nästan en tredubbling. I Region Stockholm kan patienter i dagsläget se journalanteckningar från den 1 januari 2016 och framåt, vissa provsvar, diagnoser, vårdbesök samt information från barnmorskemottagningar. Journalinformationen som visas i tjänsten kommer stegvis att byggas ut. Vårdnadshavare kan också ta del av sina barns information tills de är 13 år. Förnya recept är en annan populär e-tjänst som användes för 28.000 receptförnyelser av invånare i Region Stockholm i november 2018. Tidbokning (se tider, boka, avboka eller omboka) går idag att göra hos 750 mottagningar och denna e-tjänst användes för att boka 27.000 besök i november 2018. Mer information om samtliga e-tjänster på 1177 Vårdguiden i Region Stockholm finns här: https://www.1177.se/Stockholm/Tema/E-tjanster/

Holmens bruk rankas som världens mest hållbara

EcoVadis är det ledande systemet för bedömning och betygssättning av globala företags leverantörer med erfarenhet av över 45 000 bedömningar i 150 länder. Exempel på företag som använder sig av dem är t ex Coca Cola, Johnson & Johnson, Nestlé, L’Oréal och Heineken. − Vi har jobbat hårt under lång tid med att integrera hållbarhetsfrågorna i alla delar av vår verksamhet istället för att se dem som isolerade öar. Det här är en av många bekräftelser på att Holmen och våra kartongbruk har ett mycket starkt hållbarhetsarbete, säger Elin Swedlund, hållbarhetsansvarig för Holmenkoncernen. Både Iggesunds bruk och systerbruket i Workington, England, får det högsta betyget, Gold Standard. I och med det tillhör de båda kartongbruken den bästa procenten av alla företag som EcoVadis har bedömt och de två bästa procenten av bedömda företag inom pappersindustrin. Under den senaste tioårsperioden har Holmenkoncernen förekommit på index över världens 100 mest hållbara företag, upprättade både av FN:s Global Compact och the Corporate Knights. Dessutom har man också flera gånger nämnts som föregångare i arbetet mot klimatförändringarna av CDP, Carbon Disclosure Project. − Det har länge varit viktigt för oss att dokumentera vårt hållbarhetsarbete och att lyfta de miljömässiga vinsterna med våra produkter. Vårt hållbarhetsarbete är en viktig förutsättning för att tillsammans med våra kunder skapa klimatsmarta produkter som gör nytta för samhället, säger Johan Granås, hållbarhetsansvarig för Iggesund Paperboard. För ytterligare information, vänligen kontakta:Hakim Belarbi, PR- och Public Affairs-ansvarig Holmen, tel. +46 70 482 44 87

Tidigare ministern Anna Karin Hatt blir ny VD för LRF

LRFs nya VD och koncernchef är välmeriterad inom både näringslivet och politiken. Anna Karin Hatt utsågs till VD för tjänsteföretagens arbetsgivar- och intresseorganisation Almega 2015. Under åren 2010-2014 var hon minister i Alliansregeringen, inledningsvis som IT- och regionminister och från 2011 IT- och energiminister. Under Alliansregeringens första period, 2006-2010, var Anna Karin Hatt statssekreterare i Statsrådsberedningen. År 2010 utsågs hon till ”Sveriges mäktigaste IT-kvinna” av branschtidningen Computer Sweden. Efter fem år som vice ordförande i Centerpartiet, lämnade Anna Karin Hatt politiken hösten 2015 för VD-jobbet på Almega. Anna Karin Hatt efterträder Anders Källström som efter tio år som VD och koncerchef  lämnar befattningen i sommar.  ­– Vi har sökt efter en ovanlig kombination av erfarenheter. Anna Karin uppfyller allt detta på ett mycket bra sätt. Almega är en komplex intresseorganisation där hon genomfört ett grundläggande strategiarbete och samtidigt en framgångsrik ekonomisk turn around i kombination med ökad medlemsnöjdhet och stärkt medarbetarengagemang. Hon bottnar också starkt i LRFs värderingar, säger Palle Borgström. Anna Karin Hatt är småländska och växte upp på ett lantbruk i byn Mosshult utanför Hyltebruk på gränsen till Halland, men är sedan länge boende i Älvsjö, Stockholm. Samtidigt som hon har ett resultatorienterat ledarskap är hennes förmåga att lyfta fram sina medarbetare omvittnad. ­– Jag ser verkligen fram emot uppdraget som VD för LRF. Min förhoppning är att LRF ännu tydligare ska kunna bidra till att Sverige får världens modernaste landsbygd och grönaste städer. Jag brinner för att ersätta fossil energi med förnybar, och att det, speciellt i de mindre företagen, ska bli lättare att anställa, inte minst unga och människor med utländsk bakgrund, säger LRFs tillträdande VD och koncernchef Anna Karin Hatt. LRF har cirka 140 000 medlemmar. Affärsverksamheten omsätter cirka en miljard kronor. Koncernen har sex dotterbolag med olika verksamheter inom det gröna näringslivet. Fakta Anna Karin Hatt: Ålder: 46. Bor: Älvsjö, söder om Stockholm. Civilstånd: Gift, tre egna barn, två bonusbarn. Fritidsintressen: Motionslöpning, laga mat, påta i trädgården. Uppdrag: Vid tillträdet som VD och koncernchef för LRF behåller hon uppdraget som styrelseledamot i det börsnoterade fastighetsbolaget Castellum AB . Karriär: Fil. kand. i statskunskap och internationella relationer, ledarskribent, vice VD för PR-byrån Kind & Partners, VD för friskoleföretaget Didaktus Skolor, statssekreterare i Alliansregeringen 2006-2010, IT- och regionminister 2010-2011, IT- och energiminister 2011-2014, vice ordförande för Centerpartiet 2011-2015. VD för Almega sedan augusti 2015. Bilder: Anna Karin Hatt blir ny VD för LRF. Foto: Almega Mer information: Kontakta LRF pressavdelning 08-787 57 77

RISE-projektet: ”Oljan från uttjänta däck som drivmedel – på god väg mot lönsamhet”

Målet med projektet var att utvärdera tre olika tillvägagångssätt för att uppgradera pyrolysolja till mer högvärdiga produkter, med särskilt fokus på samuppgradering till drivmedel tillsammans med fossil råvara i raffinaderiprocesser. – Vi har under projektet karaktäriserat och uppgraderat pyrolysoljan genom olika raffinaderitekniker. Vid RISE ETC:s laboratorium i Piteå har vi gjort försök i pilotskala där vi jämfört uppgradering av ren fossil olja med olja bestående av 20 procent pyrolysolja. Resultaten visar att det inte finns några signifikanta skillnader och att pyrolysoljan passar väldigt bra i drivmedel. Nästa steg är nu att få till stånd ett fortsättningsprojekt för att dels verifiera resultaten och dels förbereda för en kommersialisering av konceptet med pyrolysolja i drivmedel. – Nu vill vi ha ett raffinaderi som är villiga att ta in pyrolysoljan som råmaterial i produktionen och därigenom påbörja en minskning av förbrukningen av fossil olja. När vi visar att en kommersialisering är möjlig och även lönsam är förhoppningen att branschen i stort är villiga att vara med och utveckla det vidare, säger Linda Sandström. För Enviro är målet med utvecklingsarbetet tillsammans med RISE och Ragn-Sells att pyrolysoljan ska prissättas baserat på värdet för den petrokemiska industrin både som drivmedel och ur ett hållbarhetsperspektiv. – Med hjälp av Enviros patenterade teknik utvinner vi cirka 500 kilo pyrolysolja ur ett ton däck och med en anläggning som processar 30 000 ton däck per år blir det cirka 14 000 ton olja per år tillgängligt för marknaden, så den ekonomiska potentialen är betydande. Vi ser fram emot en fortsättning på projektet där både de miljömässiga och kommersiella fördelarna med pyrolysoljan detaljeras ytterligare, säger Thomas Sörensson, vd Enviro. För mer information, vänligen kontakta:Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.seUrban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se (%20urban.folcker@envirosystems.se)Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm. Scandinavian Enviro Systems ABRegnbågsgatan 8C417 55 Göteborginfo@envirosystems.sewww.envirosystems.se  

86-årig dirigentnestor hoppar in hos Radiosymfonikerna

Michel Plasson och Sveriges Radios Symfoniorkester. Foto: Jean-Louis Neveu and Karl Thorson/SR.Att en dirigent blir sjuk och ställer in händer, men att ersättaren blir en av de riktigt legendariska dirigenterna hör inte till vanligheterna. – Ofta innebär en ersättare att orkestern får jobba med en mindre erfaren dirigent. I det här fallet är det tvärtom, en riktig legendar hoppar in med bara timmars varsel före den första repetitionen. Det är ett tydligt bevis för det internationella renommé som Sveriges Radios Symfoniorkester åtnjuter – Michel Plasson tvekade inte att tacka ja till uppgiften, säger Christian Thompson, planeringschef för Sveriges Radios Symfoniorkester. – Sveriges Radios Symfoniorkesters framgångar, alltsedan de dagar då Sergiu Celibidache var deras chefsdirigent, är verkligen otroliga. Orkestern har blivit en av världens främsta, också tack vare min kollega Herbert Blomstedt. Att äntligen få möta dem, om än med så kort varsel, gör att jag känner mig uppspelt – och ung! säger Michel Plasson. Michel Plasson är en av de viktigaste nu levande ambassadörerna för fransk musik, som också utgör större delen av konsertens program. Plasson är starkt förknippad med l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, som han från slutet av 60-talet var chefsdirigent för under mer än trettio år. Med otaliga skivinspelningar vann de tillsammans ett stort internationellt renommé. Plasson är än idag flitigt anlitad som dirigent för många av finaste orkestrarna i världen, som Dresdens Filharmoniska orkester, Tokyo Philharmonic Orchestra och Orchestre de Paris.  Michel Plasson, född 1933, växte upp i ett musikaliskt universum. Hans mor var sångerska, hans far violinist och själv tog han sig an musiken genom att studera piano, slagverk och sedermera dirigering för Eugène Bigot. Han fortsatte sina musikstudier i USA och fick sitt första uppdrag som konstnärlig ledare år 1965 vid Opéra de Metz. I konserten medverkar också pianisten Piotr Anderszewski som tillsammans med orkestern framför Mozarts 24:e pianokonsert. MOZART, DEBUSSY & ROUSSELCLAUDE DEBUSSY: Förspel till En fauns eftermiddagWOLFGANG AMADEUS MOZART: Pianokonsert nr 24 c-mollGABRIEL FAURÉ: Svit, ur Pelléas et Mélisande (OBS, programändring)ALBERT ROUSSEL: Svit nr 2 ur Bacchus och Ariadne Sveriges Radios SymfoniorkesterDirigent Michel PlassonPiotr Anderszewski, piano17 & 18 januari 2019 För mer information, kontakta

Hemsös ägare tillför eget kapital om 1 miljard kronor

Behovet av ny social infrastruktur i de marknader där Hemsö verkar är stort, framförallt nya skolor och äldreboenden. De kommande 10 åren finns ett behov av att bygga 700 nya äldreboenden och 700 nya grund- och gymnasieskolor i Sverige. Sveriges kommuner har stora utmaningar i att tillgodose detta behov vilka skapar goda marknadsförutsättningar för Hemsös fortsatta tillväxt. Det nya kapitalet kommer användas till att fördjupa samarbetet med den offentliga sektorn, främst genom nyproduktionsprojekt med Sveriges kommuner men även med privata skol- och vårdoperatörer. -          Investeringar i social infrastruktur är kapitalintensivt varför nytt kapital från våra ägare förbättrar möjligheten att hjälpa Sveriges kommuner att tillföra nya skolor och äldreboenden. Vi har ett antal förvärv och planerade projekt som genomförs under 2019 vilket gör att vi diskuterat bolagets finansiering med våra ägare. Det nya kapitalet innebär att vi kan fortsätta att växa och samtidigt säkerställa en stabil kapitalstruktur, säger Nils Styf, VD Hemsö. -          Hemsö är en långsiktig investering för Tredje AP-fonden som diversifierar vår portfölj på ett värdefullt sätt. Det är därför självklart för oss att bidra till Hemsös fortsatta utveckling. Behovet av ny social infrastruktur är stort och ökar kraftigt varför vi ser detta som en första kapitalinjektion och vi har beredskap att tillföra ytterligare kapital i framtiden om behov uppstår, säger Kerstin Hessius, VD Tredje AP-fonden. Denna information är sådan information som Hemsö Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2019 kl. 12:00 CET.

Saab får beställning på RBS 70 NG från Brasilien

RBS 70 NG är den senaste generationen av det bärbara luftvärnssystemet RBS 70. Utöver RBS 70 NG-systemet omfattar den brasilianska beställningen övningssystem och annan tillhörande utrustning. Detta är den brasilianska arméns första beställning av RBS 70 NG och innebär en betydande uppgradering av deras luftförsvarskapacitet. Den brasilianska arméns befintliga RBS 70-system har använts sedan 2014. Systemet spelade en viktig roll i skyddet av de olympiska spelen i Rio de Janeiro 2016. – Vi hälsar den brasilianska armén välkommen som den senaste användaren av RBS 70 NG. Vi ser deras beslut att fortsätta välja oss som leverantör som ett tydligt bevis på deras förtroende för Saabs luftförsvarslösning. RBS 70 NG erbjuder dag-/nattkapacitet, störningssäker laserstyrning och en automatisk målföljning som säkerställer att missilen träffar sitt mål, sade Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics. Saabs utbud av markbaserade luftvärnsrobotsystem med kort räckvidd innehåller RBS 70 och den senaste versionen RBS 70 NG. RBS 70-systemet har varit mycket framgångsrikt på marknaden. Fler än 1 600 avfyrningssystem och över 17 000 robotar har levererats till 19 länder. Ordern bokfördes under fjärde kvartalet 2018. För mer information kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com www.saabgroup.com www.saabgroup.com/YouTube Följ oss på Twitter: @saab Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov. 

Kallelse till extra bolagsstämma

Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 23 januari 2019, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast kl. 18.00 den 23 januari 2019. Anmälan ska göras via e-post till investor@litium.com eller skriftligen till Litium AB, att. Elin Roglar, Fleminggatan 85, 112 45 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Förvaltarregistrerade aktier För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 23 januari 2019, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare. Ombud Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.litium.se senast från och med den 15 januari 2019. Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Godkännande av dagordningen; 5. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner; 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad; 7. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 8. Beslut om ny styrelseordförande 9. Stämmans avslutande Styrelsens beslutsförslag Punkt 7. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma den 29 januari 2019 beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för koncernledningen, nyckelpersoner och nyrekryteringar inom Litium-koncernen (”Incitamentsprogram 2019/2022”), genom emission av högst 600 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget, och godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner, på följande villkor: Inrättande av Incitamentsprogram 2019/2022 1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av VD, koncernledningen (sex personer), nyckelpersoner (fyra personer) och nyrekryteringar (tre till fyra personer) (”Deltagarna”). De teckningsoptioner som inte initialt tecknas av Deltagarna ska tecknas av bolaget självt för efterföljande överlåtelse till Deltagarna i enlighet med det av bolagsstämman antagna beslutet samt instruktioner från bolagets styrelse. Styrelseledamöter i bolaget tillåts inte att delta i förevarande program. Varje Deltagare är berättigad att förvärva ett visst högsta antal teckningsoptioner. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma VD, koncernledningen (sex personer), nyckelpersoner (fyra personer) och nyrekryteringar (tre till fyra personer). Följande fördelning gäller för tilldelning av teckningsoptioner: +----------------+---------------------+--------------------------------+|Kategori |Maximalt antal |Maximalt antal teckningsoptioner|| |teckningsoptioner per| || |Deltagare | |+----------------+---------------------+--------------------------------+|VD, |75 000 |600 000 teckningsoptioner ||koncernledningen|teckningsoptioner | ||(sex personer), | | ||nyckelpersoner | | ||(fyra personer) | | ||och | | ||nyrekryteringar | | ||(tre till fyra | | ||personer) | | |+----------------+---------------------+--------------------------------+ Varje Deltagare är garanterad 10 000 teckningsoptioner. 1. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införandet av Incitamentsprogram 2019/2022 är att möjliggöra för bolaget att bibehålla, rekrytera och motivera VD, koncernledning, nyckelpersoner och nyrekryteringar i Litium-koncernen. Styrelsen bedömer det angeläget att dessa personer har ett tydligt/ökat ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare. 2. Teckning ska ske senast den 1 april 2019, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist. 3. Teckningsoptionerna emitteras mot ett vederlag motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat enligt ”Black & Scholes”-formeln av bolaget anlitad oberoende värderingsman. Överlåtelsen av teckningsoptioner från bolaget till Deltagarna ska ske mot betalning av en premie motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde per dagen för överlåtelsen, beräknat enligt ”Black & Scholes”-formeln av bolaget anlitad oberoende värderingsman. Betalning ska erläggas samtidigt som teckning av teckningsoptionerna görs. Betalning ska ske kontant till ett av Bolaget anvisat bankkonto. 4. För teckningsoptionerna och utnyttjande av optionsrätterna gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2019/2022 i Litium AB,Underbilaga 1A, (”optionsvillkoren”). Av optionsvillkoren följer bland annat: (a)      att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning av en teckningskurs per aktie motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market (tidigare AktieTorget) under perioden från och med 20 december 2018 till och med 24 januari 2019, dock lägst aktiens kvotvärde; (b)      att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren; (c)       att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 mars 2022 till och med den 31 mars 2022; (d)      att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren; och (e)       att aktie som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 7 i optionsvillkoren. 1. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med högst 600 000 kronor (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor). 2. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Kostnader Då teckningsoptionerna i Incitamentsprogram 2019/2022 överlåts till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för bolaget till följd av Incitamentsprogram 2019/2022. Kostnaderna för Incitamentsprogam 2019/2022 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet. Majoritetskrav och handlingar Styrelsens förslag om införande av Incitamentsprogram 2019/2022 och emission av teckningsoptioner samt godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. Punkt 8. Beslut om ny styrelseordförande Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma den 29 januari 2019 beslutar att utse Johan Rutgersson som ny styrelseordförande. Det noteras att nuvarande styrelseordförande Lars-Olof Norell kvarstår som styrelseledamot. Stämmohandlingar Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.litium.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman. Frågerätt Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen att vid bolagsstämma begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets och koncernens ekonomiska situation. Antal aktier och röster i bolaget Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 9 843 776 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier. Övrigt Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller regelverket för AktieTorget. Denna information lämnades till publicering kl 12.00 måndagen den 14 januari 2019.

Indentive ingår partnerskap med Peltarion

Peltarion tillhandahåller en molnbaserad operativ AI-plattform med ett lättanvänt grafiskt gränssnitt som gör AI enklare, snabbare och billigare genom att minska behovet av specialistkunskaper inom AI och AI-infrastruktur. Peltarions målsättning är att göra AI-teknik användbar och tillgänglig för alla. Indentive tillhandahåller en öppen, molnbaserad plattform, Connective, vilken gör det möjligt för operatörer av alla storlekar att erbjuda tjänster baserade på IoT (Internet of Things), data och information till sina kunder. Connective öppnar plattformsekonomin för operatörer, skapar intäkter genom leverans av vertikala tjänster och framförallt låter alla skörda fördelarna med det anslutna samhället, tech freak eller inte. Vårt mål är att göra avancerad teknik tillgänglig och enkel att använda. Partnerskapet kommer att göra det möjligt för både Indentive och Peltarion att förbättra sina erbjudanden och nå ut till en bredare marknad där IoT och AI skapar betydande synergier. "Vi stöder Indentives mål att göra avancerad teknik tillgänglig och enkel att använda. Att sänka inträdesbarriären är nyckeln till att låsa upp AIs kraft eftersom det ger fler människor möjlighet att göra fantastiska saker med tekniken. Vi är glada att kunna erbjuda vår operativa AI-teknik tillsammans med Connective-plattformen. Genom detta partnerskap kan vi sprida fördelarna med AI och IoT till fler människor och företag.", säger Luka Crnkovic-Friis, VD och medgrundare av Peltarion "Vi tycker att det är inspirerande att se vad Peltarion uppnår på den operativa AI-marknaden och är glada över detta partnerskap.”, säger Anders Visell, VD på Indentive. ”IoT och AI går hand i hand eftersom vi med IoT kan tillhandahålla tjänster och data. Med AI gör vi dessa tjänster smartare och mer användbara. Vi ser Peltarions plattform som en riktigt bra matchning för vår Connective-plattform. Detta är ett viktigt steg för att göra IoT-tjänster användbara för alla." Om Peltarion: Peltarion tillhandahåller en kollaborativ grafisk molnplattform för att utveckla, hantera och distribuera AI-system  med skalbarhet och hastighet. Sedan grundandet 2004, har över 300 företag och organisationer använt Peltarions AI-teknik, inklusive NASA, Tesla, iZettle, General Electric, Dell, BMW, Deutsche Bank, Lloyds Banking Group och universiteten i Harvard, MIT och Oxford. Läs mer på www.peltarion.com Om Indentive: Läs mer om Indentive på www.indentive.se

Nya avtal med Almega Vårdföretagarna: Sänkt veckoarbetstid vid nattarbete, betald specialistutbildning för sjuksköterskor

Veckoarbetstiden för den som arbetar ständig natt inom privat vård, behandling och omsorg samt äldreomsorg sänks från 36 timmar och 20 minuter per vecka till 34 timmar och 20 minuter per vecka, en sänkning med 2 timmar per vecka. Samma mått gäller för den som arbetar minst 30 procent natt per vecka. Den som arbetar minst 20 procent natt per vecka får ett arbetstidsmått på 36 timmar och 20 minuter, en sänkning med 40 minuter per vecka utifrån nuvarande arbetstidsmått på 37 timmar. Om det finns lokala avtal med ännu lägre arbetstidsmått fortsätter dessa att gälla. - Vi är mycket glada för att ha fått igenom förkortningar av arbetstiden i nivå med det vi tidigare förhandlat fram centralt för våra medlemmar i regioner, kommuner, kooperativ verksamhet och privat ambulans. Att arbeta på natten sliter på hälsan och våra medlemmar behöver därför mer tid för vila och återhämtning, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. En ökad ohälsa bland anställda ställer högre krav på företagshälsovården. Det utökade vårdvalet och fler multisjuka äldre som ska tas om hand i en nära vård, ställer krav på att privat verksamhet kan möta upp med specialistkompetens. Parterna är därför överens om att antalet specialistsjuksköterskor måste öka och att en väg dit är att erbjuda utbildningsanställningar där specialistutbildningen är betald. - Det är viktigt att alla vårdgivare får del av offentliga medel som går till specialistutbildning av sjuksköterskor. Det kommer att vara avgörande för patientsäkerheten och möjligheten för den växande privata sektorn att rekrytera våra hett eftertraktade medlemmar. Specialistutbildning är en tydlig karriärväg som ökar attraktiviteten för yrket och bidrar till utveckling av verksamheterna, säger Sineva Ribeiro. Fakta om avtalen Avtalen omfattar Vårdförbundets fyra yrkesgrupper barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Avtalen träder i kraft den 1 januari 2019, men olika delar av avtalet implementeras vid olika tidpunkter. Arbetstidsförkortningarna har möjliggjorts dels genom en temporär frysning av ob-tillägg dels genom en mindre avräkning från löneökningsutrymmet i samband med att arbetstidsförkortningen genomförs. Avtal Företagshälsovård Eftersom det inte förekommer nattarbete inom företagshälsovården var denna fråga inte aktuell här. Här ser vi dock att möjligheten till utbildningsanställningar kan ge fler medlemmar förutsättningar att få betald specialistutbildning. Avtal Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet •                          Sänkning av arbetstidsmåttet vid ständig nattjänstgöring från 36 timmar och 20 minuter/vecka till 34 timmar och 20 minuter/vecka. Alltså en sänkning med 2 timmar per vecka. •                          Sänkning av arbetstidsmåttet vid minst 30 procent nattjänstgöring från 36 timmar och 20 minuter/vecka till 34 timmar och 20 minuter/vecka. Alltså en sänkning med 2 timmar per vecka. •                          Sänkning av arbetstidsmåttet vid minst 20 procent nattjänstgöring från 37 timmar/vecka till 36 timmar och 20 minuter/vecka. Alltså en sänkning med 40 minuter per vecka. •                          Avtalsskrivningar om möjlighet till utbildningsanställningar med betald specialistutbildning •                          Uppräkning med 2 procent av ersättningen vid beredskap •                          Uppräkning med 2 procent av ersättningen vid förskjuten arbetstid Avtal Äldreomsorg •                          Sänkning av arbetstidsmåttet vid ständig nattjänstgöring från 36 timmar och 20 minuter/vecka till 34 timmar och 20 minuter/vecka. Alltså en sänkning med 2 timmar per vecka. •                          Sänkning av arbetstidsmåttet vid minst 30 procent nattjänstgöring från 36 timmar och 20 minuter/vecka till 34 timmar och 20 minuter/vecka. Alltså en sänkning med 2 timmar per vecka. •                          Sänkning av arbetstidsmåttet vid minst 20 procent nattjänstgöring från 37 timmar/vecka till 36 timmar och 20 minuter/vecka. Alltså en sänkning med 40 minuter per vecka. •                          Avtalsskrivningar om möjlighet till utbildningsanställningar med betald specialistutbildning •                          Uppräkning med 2 procent av ersättningen vid beredskap •                          Uppräkning 2 procent av ersättningen vid förskjuten arbetstid

Återblick över 2018 och en blick in i 2019

PIP4K2: Under 2018 valde Petra Pharma en första klinisk kandidat, SB02829, för att inleda kliniska studier under 2019. Denna substans nådde dock inte önskvärda nivåer i blodet hos större djurslag, vilket indikerar en liknande situation i människa. Tack vare vårt kemiprogram fanns flera andra lämpliga substanser att välja från, för att efter utvärdering i prekliniska modeller nominera en ny klinisk kandidat under 2019. Projektet presenterades av Petra Pharma som en potentiell behandling för hematologiska sjukdomar när American Society of Hematology höll sitt årliga möte i december 2018. Projektet beräknas gå in i kliniska studier om ca 12 månader vilket då genererar nästa delbetalning. Vps34: Projektet är det som nått längst i sin utveckling. Under de gångna två åren har vi gjort genombrott i biologin och förståelsen för den roll Vps34 spelar i immunonkologi. I samarbetet med dr. Bassam Janji i Luxemburg, har vi visat att vår substans SB02024 förhindrar tumörtillväxt i flera cancerformer genom att öka andelen immunceller i tumören. Under året genomförde vi en framgångsrik toxikologisk studie och vi sände in en patentansökan på biomarkörer för Vps34. Sannolikheten för en lyckad klinisk studie inom onkologi är dubbelt så hög för de studier som använder biomarkörer jämfört med dem som saknar sådana. Nästa steg för projektet är att inleda GLP-kontrollerade studier vilket utgör grunden för framtida kliniska studier. Som vi tidigare meddelat så har intresset för projektet ökat i samband med att vi visat på kopplingen till immunonkologi. Diskussioner förs med fler intressenter med förhoppningen att kunna utlicensiera projektet under första halvåret 2019. STK25: I detta projekt som syftar till att behandla leversjukdomen NASH, har vi utvecklat potenta, selektiva inhibitorer. Dessa substanser profileras nu i cell-baserade modeller. Under 2018 upprättade vi en avsiktsförklaring (term-sheet) med ett läkemedelsbolag aktivt inom metabola sjukdomar. Slutförhandlingar med detta bolag pågår och vi räknar med att kunna teckna ett utlicensieringsavtal inom kort. Nytt projekt: Under året meddelande vi att vi etablerat ett nytt projekt i vår portfölj. Detta riktar sig mot en familj av proteiner som är involverade i cellens svar på DNA-skador (DDR), cellcykel-kontroll och inflammatorisk signalering. Inhibition av detta protein har potential att hjälpa patienter med cancer i bland annat lever, njure och bukspottkörtel. Vi ser kombinationsbehandlingar med andra DDR-hämmande läkemedel eller med strålterapi som möjliga behandlingsformer. Det finns även potentiell synergi med olika immunterapier. Projektet presenterades under hösten för några utvalda läkemedelsbolag. Det finansiella året I syfte att stärka finansieringen av bolaget genomfördes under första kvartalet en nyemission som fulltecknades och tillförde 37,9 MSEK. Som en del i emissionen nyemitteras 5 049 890 teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 vilka berättigar till teckning av 1 683 296 aktier i början av 2019. Teckningskursen motsvarar 70 % av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen under perioden 14 – 25 januari 2019 (dock lägst 15 SEK per aktie och högst 29 SEK per aktie). Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under perioden 28 januari – 8 februari 2019. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolaget tillföras ytterligare 25,2 – 48,8 MSEK. Sista dag för handel med teckningsoptioner är 6 februari 2019. Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida:www.sprintbioscience.com/finansiell-information/foretradesemission-2018. Valet av ny klinisk kandidat i PIP4K2 projektet innebar en försening av tidigare meddelad tidsplan och därmed även tillhörande delmålsbetalningar med cirka ett år. För att säkerställa bolagets likviditetsbehov fram till att teckningsoptionsprogrammet faller ut, tecknades i december ett avtal om bryggfinansiering om 12 MSEK. Avtalet löper till slutet av februari 2019, med möjlighet till förlängning till slutet av mars 2019. Lånet löper till marknadsmässiga villkor med en ränta om 3% per månad fram till sista februari 2019 och 4% för mars månad om möjligheten till förlängning skulle utnyttjas. Vd Anders Åberg har ordet Under 2018 har vi ytterligare stärkt tre projekt, PIP4K2, Vps34 och STK25, samt startat ett nytt onkologiprojekt. Vi har renoverat och anpassat våra lokaler till verksamheten och stärkt vår kompetens genom rekryteringar så att vi kan bredda vår projektportfölj. Detta möjliggör för oss att kunna utlicensiera fler projekt och därmed öka framtida intäkter. Vi har glädjen av att starta året med en ny kollega; Karin Almqvist Liwendahl. Karin som hittills bistått oss som finansiell rådgivare, har tackat ja till tjänsten som CFO på Sprint Bioscience. Karin har tidigare haft seniora befattningar som CFO och vd hos bland annat Ericsson och Telia. 2019 kommer att kunna bli ett genombrottsår för Sprint Bioscience där vi har möjlighet att utlicensiera ytterligare två projekt och där vi i projekten tar steg mot kliniska studier.

Autoliv presenterar Safety Score för att främja säkrare körbeteende

En unik bedömning av förares risk- och säkerhetsbeteende (Detroit, USA, 14 januari 2019) - Autoliv, Inc., (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb) världens ledande bilsäkerhetsföretag, presenterade idag Safety Score, en smartphone-applikation med målet att bidra till att människor i alla åldrar får ett säkrare körbeteende.  Efter att applikationen laddats ned och är aktiverad, mäter Safety Score förarbeteende i realtid och jämför det sedan med Autolivs egna, skyddade dataalgoritmer och härvid kända orsaker till olyckor. Användaren får därefter en personlig tresiffrig säkerhetspoäng. Ju högre poängen är, desto säkrare är förarens körbeteende vad avser en rad datapunkter, som hur bilen svänger, acceleration, inbromsning, hastighet och distraktion. Appen samlar också in och jämför data om väder, typ av vägar som föraren kör på, tid på dygnet samt körtid. "Idag omkommer nästan 1,4 miljoner människor i trafikolyckor varje år och antalet förväntas öka. Autoliv har samlat in, studerat och agerat baserat på olycksdata i 65 år och vi anser att vägen till att rädda fler liv omfattar att förbättra förarens beteende. När Safety Score används regelbundet ger den unik förståelse för individens körmönster ur ett säkerhetsperspektiv och tillhandahåller ett ramverk för coachning och ett säkrare körbeteende", sade Cecilia Sunnevång, Ph D, och Vice President Research Autoliv. Christoffer Malm, Autoliv Director Digital and Mobility, tillade att en personlig säkerhetspoäng baserad på individuellt körbeteende också skulle kunna användas av bildelningsbolag, taxi- och limousinebolag, fordonsflottor och andra transportbolag för att ge en objektiv bild av en användares körbeteenden och tillhandahålla en plattform för att utvärdera och förbättra körbeteendet. Dessutom kan en personlig säkerhetspoäng baserad på individuellt körbeteende också användas för att eventuellt minska försäkringskostnaderna. "Många användningsbaserade försäkringsprogram samlar in fordonsdata och poäng baserat på prestanda hos ett fordon, som ofta har flera förare, vilket får till följd att körbeteendet som rapporteras tillbaka till försäkringsbolaget inte är personligt", sade Christoffer Malm. "Safety Score bedömer individuellt körbeteende – oavsett vilket fordon som körs – och ger en personlig poäng som kan användas för att bestämma individens säkra körbeteenden. Individen kan sedan dela denna information med försäkringsbolaget för att eventuellt minska kostnaderna." För mer information besök www.autoliv.com/SafetyScore För ytterligare information kontakta: Jim Parks, +1 (248) 370-5677Stina Thorman, +46 70 957 8150 Om Autoliv Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com. ”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas(USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana framåt­blickande uttalanden innefattar åtgärder, möjliga händelser och potentiell utveckling som Autoliv och dess ledning tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, grundas på våra nuvarande förväntningar och antaganden. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, all­männa osäkerhetsfaktorer som kan leda till det faktiska resultatet väsentligen avviker från det resultat som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Vi uppdaterar inte dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser, om så inte krävs enligt lag.

Jula Holding-koncernen köper Hööks

Karl-Johan har själv ett stort hästintresse. – Familjen har alltid haft hästar. Mitt intresse började med ridsporten, sedan är det travsporten som tagit över mer och mer. Jag är mycket glad att få den här affären till stånd, säger Karl-Johan. Familjeföretag Både Hööks och Jula är i grunden familjeföretag. – Detta är mycket positivt för Hööks, vi får nu en stark och långsiktig ägare, ett familjeföretag som kan fortsätta att utveckla företaget och jobba vidare med expansionen i Norden, säger Joachim Höök, VD för Hööks.– Jag och min far, Lars-Göran, kände även den tidigare ägaren Bengt Höök, vi träffades bland annat på mässor och genom branschföreningar. Hööks är som vi ett familjeföretag i flera generationer. Vi jobbar i olika branscher och ser nu fördelar med att kunna utvecklas tillsammans. Hööks kommer fortsatt att vara ett fristående bolag i koncernen med huvudsäte i Borås. Vi gillar verkligen Hööks som liksom Jula har bra priser och bra varumärken, säger Karl-Johan Blank. Stark e-handel Jula Holding köper nu 100 procent av Hööks av Nalka och de gamla huvudägarna, bland annat Joachim och Maria Höök. Affären i sin helhet gjordes klar före årsskiftet och granskas nu av konkurrensverket. Hööks har i sin bransch en stark e-handelsposition och finns med butiker på fyra marknader, Sverige, Norge, Finland och Danmark. – Förvärvet av Hööks ligger i linje med Jula Holding-koncernens långsiktiga inriktning att förvärva och utveckla nya och befintliga verksamheter. Jag är säker på att vår samverkan kommer att bli mycket positivt för kunden. Inom flera verksamhetsområden finns uppenbar samordningspotential som kommer stärka våra respektive erbjudanden, säger Joachim Frykberg, VD Jula Holding-koncernen.

Halmslätten Fastighets AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 17 januari 2019

Halmslätten Fastighets AB (publ) (”Halmslätten”) har idag erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Spotlight Stock Market med första handelsdag 17 januari 2019. Halmslätten är ett nybildat fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna kyl- och frysanläggningar fullt uthyrda till Martin & Servera. Hyresavtalen generar årliga hyresintäkter om cirka 59 miljoner kronor och sträcker sig över cirka 14 år utan möjlighet för Martin & Servera att bryta kontrakten i förtid. Martin & Servera ägs i huvudsak av familjen Ax:son Johnson och är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist med en marknadsandel om cirka 40 procent. Martin & Servera äger inga kyl- och frysanläggningar själva utan sköter sin rikstäckande distribution genom förhyrning av fyra logistikanläggningar i Sverige, strategisk placerade i Halmstad, Norrköping, Enköping och Umeå. Halmslätten äger sedan december 2018 anläggningarna i Halmstad och Umeå. Halmslätten avser genomföra kvartalsvisa utdelningar om 2 kronor per aktie, vilket motsvarar en årlig direktavkastning om 8 procent i relation till noteringskursen på 100 kronor. Halmslättens VD är Johan Åskogh och bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Vi är mycket nöjda med förvärvet av dessa moderna och högkvalitativa fastigheter i strategiska lägen med en så stark hyresgäst. Vi skapar därmed ett långsiktigt värde för både hyresgäst och aktieägare, säger Johan Åskogh, VD för Halmslätten. Pareto Securities AB har varit Halmslättens rådgivare i transaktionsprocessen, kapitalanskaffningen och noteringsprocessen. Handelsinformation:Första handelsdag: 17 januari 2019Kortnamn på Spotlight Stock Market: HALMENNoteringskurs: 100 krISIN-kod: SE0012010932Likviditetsgarant: Pareto Securities AB Bolagsbeskrivning kommer att publiceras på Halmslättens och Spotlight Stock Markets hemsidor. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Åskogh, VDHalmslätten Fastighets AB (publ)+46 8 402 5381johan.askogh@paretosec.com

Tre miljoner kan få skatteåterbäring i april

– Vi tar ett steg till och förenklar villkoren. Alla som bara ska godkänna sin deklaration, utan ändringar eller tillägg, och gör det digitalt senast den 2 april kan i år få sin skatteåterbäring redan i april, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket. Förra året fick cirka en miljon personer sina skattepengar i april. Om antalet som godkänner digitalt utan ändringar eller tillägg blir lika många som i fjol innebär det att cirka tre miljoner personer kan få sin skatteåterbäring redan i april i år. Bakgrunden är att de senaste årens tidiga utbetalning fallit väl ut och att Skatteverket vill förenkla. För att få sin deklaration tidigt krävs dock fortfarande anslutning till en säker digital brevlåda för myndighetspost. Den som är ansluten den 28 februari kommer att få sin deklaration digitalt i den brevlådan senast den 13 mars. Övriga får pappersdeklarationen någon gång under perioden 15 mars-15 april, men kan logga in och deklarera på skatteverket.se eller i appen när deklarationen öppnar den 19 mars. – Över tre miljoner personer är redan anslutna till en säker digital brevlåda för myndighetspost och fler skulle ha nytta av att vara det. Då får man myndighetspost digitalt, vilket är säkrare, snabbare och många tycker också det är enklare, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.  Skatteverket kommer även att möjliggöra tidigare skatteåterbäring för de privatpersoner och företagare som deklarerar på papper senast den 2 maj. De kommer, liksom de som deklarerar digitalt, att kunna få skatteåterbäring i juni. – Det finns många fördelar med att deklarera digitalt. Det är enkelt, risken för fel är mindre och en kvittens lämnas på att deklarationen är inlämnad. Vi har kommit så långt i digitaliseringen nu att vi redan före sommaren hinner hantera och kontrollera även en stor del av de deklarationer som fortfarande lämnas in på papper. Då vill vi gärna ge tillbaka i form av tidig skatteåterbäring även för dessa, säger Anna Sjöberg. Även de flesta företag som har anstånd via redovisningsbyrå kommer att kunna få återbäring en månad tidigare, i augusti istället för september som gällde förra året. Mer om deklaration och alla datum 2019  Ladda ner pressbild på Anna Sjöberg  Ladda ner pressbild på Johan Schauman 

MTG PUBLICERAR INFORMATIONSBROSCHYR GÄLLANDE DEN FÖRESLAGNA UTDELNINGEN AV NENT GROUP MED NYA FINANSIELLA MÅL OCH UTDELNINGSPOLICY OCH FÖRESLÅR BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM POTENTIELL NYEMISSION

Som tidigare meddelats har styrelsen för Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) initierat en process för att dela upp MTG i två bolag genom att dela ut samtliga aktier i Nordic Entertainment Group AB (”NENT Group”) (bestående av Nordic Entertainment och MTG Studios) till MTG:s aktieägare och notera aktierna på Nasdaq Stockholm. MTG:s styrelse föreslår att en extra bolagsstämma, som kommer hållas den 7 februari 2019 i Stockholm, fattar beslut om att dela ut samtliga aktier i NENT Group till MTG:s aktieägare. Information angående den föreslagna utdelningen av aktierna i NENT Group har publicerats idag och finns tillgänglig i form av en informationsbroschyr, https://www.mtg.com/sv/mtg-nordic-entertainment-split-sv/. MTG:s och NENT Groups styrelser har idag dessutom beslutat om nya finansiella mål och utdelningspolicys, vilka framgår av informationsbroschyren. Slutligen föreslår styrelsen i MTG att den extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att kunna besluta om en nyemission av B-aktier motsvarande högst 20,0% av det totala antalet utestående B-aktier i MTG i syfte att finansiera potentiella förvärvsmöjligheter i enlighet med bolagets strategi. Sådana B-aktier kommer inte att emitteras före utdelningen och börsnoteringen av aktierna i NENT Group och kommer därför inte att berättiga innehavaren att erhålla någon aktie i NENT Group. Styrelsen och ledningen i MTG bedömer att ett ökat långsiktigt aktieägarvärde kommer att skapas genom att dela upp koncernen i två separata och börsnoterade bolag, vars ledande varumärken kan forma framtiden inom sina respektive branscher. En uppdelning kommer att medföra ökat fokus och större flexibilitet för båda verksamheterna vad avser möjligheterna att dra fördel av ändrade konsumenttrender, tillvarata tillväxtmöjligheter och skapa långsiktigt värde för samtliga intressenter till respektive bolag. Uppdelningen kommer även att skapa två tydliga investeringsalternativ och equity stories med tydliga finansiella profiler och kapitalallokeringsmodeller. Uppdelningen förväntas accelerera de båda bolagens utveckling i linje med deras strategiska målsättningar. Utdelningen är föreslagen att ske genom en så kallad Lex Asea-utdelning av alla aktier i NENT Group till MTG:s aktieägare. Varje A-aktie och B-aktie i MTG berättigar innehavaren att erhålla en aktie i NENT Group av samma aktieslag. Informationsbroschyren som publicerats idag är ett beslutsunderlag för MTG:s aktieägare avseende styrelsens förslag att dela ut och notera NENT Group. Broschyren innehåller historisk finansiell information, såsom resultaträkningar, balansräkningar och kassaflöden för MTG och NENT Group. Vidare framgår bakgrund och motiv till den föreslagna uppdelningen av NENT Group. KORT BESKRIVNING AV NENT GROUP Rapporteringssegment NENT Group har två rapporteringssegment: Broadcasting & Streaming och Studios. Broadcasting & Streaming tillhandahåller främst TV- och radiotjänster som distribueras tablålagt eller on demand, både i NENT Groups egna plattformar och i tredjepartsnätverk, vilka finansieras genom annonserings- och abonnemangsintäkter. Segmentet Studios skapar, producerar och distribuerar manusbaserade och icke manusbaserade produktioner samt digitalt innehåll för egna och externa distributionsplattformar. Finansiella mål och utdelningspolicy NENT Group tillhandahåller inte formella finansiella mål eller finansiell vägledning. NENT Groups ambition är att leverera en långsiktig och lönsam tillväxt genom organisk försäljningstillväxt och tillväxt i totalt rörelseresultat före jämförelsestörande poster. Koncernens centrala verksamheter kommer under 2019 att inkludera kostnader hänförliga till omställningen till ett separat och noterat bolag, och 2019 är därför det första referensåret för rörelseresultattillväxten vilken kommer att ske från år 2020 och framåt. De sammanslagna rörelsedrivande affärssegmenten (exklusive jämförelsestörande poster och kostnaden för centrala verksamheter) förväntas att växa lönsamt under 2019. NENT Group avser att upprätthålla sin skuldsättningsgrad i balansräkningen om högst 2x nettoskulden i förhållande till de senaste 12 månadernas justerade EBITDA, eller 2,5x nettoskulden när den justerats för leasing. NENT Groups skuldsättningsgrad kan tillfälligt från tid till annan komma att överskrida dessa nivåer i syfte att finansiera förvärv eller med anledning av korttidseffekter såsom variationer i betalningsmönstret för köp av innehåll. Nettoskuldsättningen vid noteringen kommer att vara i linje med NENT Groups ambitioner avseende skuldsättningsgraden när den justerats för leasing. NENT Groups utdelningspolicy är att årligen dela ut mellan 30 och 50 procent av det justerade nettoresultatet. NENT Groups avsedda föreslagna årliga kontantutdelning för 2018 kommer att offentliggöras i samband med MTG:s delårsrapport för fjärde kvartalet 2018 och kommer att vara villkorad av att uppdelningen och noteringen av aktierna i NENT Group godkänns av MTG:s extra bolagsstämma som hålls den 7 februari 2019, och därefter godkänns av NENT Groups årsstämma som avses hållas den 22 maj 2019. NENT Groups resultat för räkenskapsåret 2018 inkluderar inte samtliga rörelsekostnader förknippade med att vara ett separat och noterat bolag. Därför kan den beslutade utdelningen komma att ligga i det lägre spannet av det angivna intervallet, eftersom 2018 års justerade nettoresultat kommer att påverkas positivt av de lägre kostnaderna. Finansiering NENT Group finansieras för närvarande huvudsakligen genom koncernintern finansiering från MTG. I samband med noteringen av aktierna i NENT Group kommer NENT Groups koncerninterna finansiering från MTG att refinansieras med banklån och befintliga likvida medel. NENT Group har ett finansieringsåtagande från ett bankkonsortium om en revolverande kreditfacilitet på 4,0 miljarder kronor att användas inom ramen för bolagets löpande verksamhet. NENT Group avser även att inrätta ett MTN-program (Medium Term Note) samt ett program för företagscertifikat, vilka avses utnyttjas för kapitalanskaffningar på kapitalmarknaden så snart som möjligt före eller efter att NENT Groups har noterats. Det kommer inte att finnas några utestående lån eller derivat mellan NENT Group och MTG efter noteringsdagen. KORT BESKRIVNING AV MTG EXKLUSIVE NENT GROUP Rapporteringssegment Efter att uppdelningen är genomförd kommer MTG främst att bestå av en portfölj med digitala underhållningsverksamheter med hög tillväxt och fokus på två vertikaler – esport och onlinespel – och aktieinnehav i flera andra underhållningsbolag inklusive Nova Broadcasting Group och Zoomin.TV. Finansiella mål MTG tillhandahåller inte formella finansiella mål eller finansiell vägledning. MTG:s ambition är att fortsätta öka sina intäkter både genom organisk försäljningstillväxt och genom kompletterande förvärv. MTG förväntar sig att lönsamheten gradvis kommer att öka i takt med att den organiska försäljningstillväxten överstiger investeringarna, till följd av stabilisering av fasta kostnader och bidrag från försäljning med höga marginaler. MTG kommer att ha en nettokassa omedelbart efter utdelningen av aktierna i NENT Group och har säkrat finansiering för att kunna fullfölja sin strategi såsom ett fristående bolag med möjligheten att utnyttja sin lånefacilitet från tid till annan. MTG kommer att investera sina vinster och sitt kassaflöde i den vidare utvecklingen av sin portfölj av innehav och förväntar sig därför inga utdelningar eller återköp av aktier under en överskådlig framtid. MTG:s styrelse föreslår dessutom att den extra bolagsstämman för MTG:s aktieägare som kommer hållas den 7 februari 2019 bemyndigar styrelsen att kunna besluta om potentiella nyemissioner av aktier. Finansiering Avsikten är att MTG exklusive NENT Group kommer att vara finansierat med eget kapital och ha en nettokassa efter noteringen av NENT Group. Dessutom har MTG säkrat en treårig revolverande flervalutakredit (Eng. revolving multi-currency credit facility) om 1 miljard kronor från Nordea, som kan dras och utnyttjas för allmänna koncernändamål vid behov. Kreditfaciliteten är baserad på de kassaflöden som genereras av MTG:s 95-procentiga innehav i Nova Broadcasting Group i Bulgarien, och måste vid avyttring av hela eller del av tillgången omedelbart återbetalas och avslutas i sin helhet. MTG har för avsikt att sälja Nova Broadcasting Group och investera intäkterna i utvecklingen av dess bredare verksamhet. Det kommer inte att finnas några utestående lån eller derivat mellan NENT Group och MTG efter noteringsdagen. Emissionsbemyndigande Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman i MTG bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2019, besluta om nyemission avB-aktier motsvarande sammanlagt högst 20,0 procent av det totala antalet B-aktier i MTG vid tidpunkten för den extra bolagsstämman. Nyemission av aktier ska kunna verkställas med företrädesrätt för samtliga aktieägare och/eller som en riktad nyemission till en eller fler strategiska investerare med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning. Några B-aktier kommer inte att emitteras med stöd av bemyndigandet före utdelningen och noteringen av aktierna i NENT Group och kommer därför inte medföra rätt att erhålla några aktier i NENT Group. Syftet med bemyndigandet, och skälet till den potentiella avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att på ett accelererat sätt anskaffa kapital i syfte att fullfölja potentiella förvärvsmöjligheter allteftersom de uppkommer och i enlighet med bolagets strategi. MTG kommer att fokusera både på organiska och icke-organiska investeringsmöjligheter och ledningen är av uppfattningen att den nuvarande marknaden kommer att fortsätta presentera flera attraktiva förvärvsmöjligheter inom dess två vertikaler och särskilt inom onlinespel, där bolaget behöver vara redo att verkställa dessa snabbt. Styrelsen anser att förmågan att agera snabbt på möjligheter som annars inte skulle ha varit möjliga kommer att vara en viktig konkurrensfördel. Dessutom kan det komma att möjliggöra kapitalanskaffningar från potentiella strategiska parter, vilka också kan leda till operationella fördelar och synergier, inklusive accelererad tillgång till nya marknader. Bolaget är fortsatt väl kapitaliserat för att kunna verkställa sin affärsplan såsom ett fristående bolag och det har inte fattats något beslut om att genomföra en kapitalanskaffning och det har inte heller fattats något beslut om utformning, storlek eller tidpunkt för en eventuell sådan kapitalanskaffning. För giltigt beslut om emissionsbemyndigandet krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.. VIKTIGA DATUM 1 februari 2019  · Avstämningsdag för deltagande och sista dagen att anmäla deltagande vid MTG:s extra bolagsstämma. 5 februari 2019                  · Publicering av kvartalsrapport för Q4 och bokslutskommuniké 2018. 7 februari 2019                  · Extra bolagsstämma i MTG. Under mars 2019             · Publicering av prospekt avseende noteringen av aktierna i NENT Group. · Kapitalmarknadsdagar för MTG och NENT Group. · Dag för utdelning av, och första dag för handel i, NENT Groups A-aktier och B-aktier. **** INFORMATION TILL REDAKTIONEN  MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar tv, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).  Denna information är sådan information som MTG är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2019 klockan 07.00 CET.Kontakta oss:press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)Ladda ner högupplösta bilder: Flickr Följ oss:mtg.com  / Facebook  / Twitter  / LinkedIn  / Instagram  / YouTube  För att läsa MTG:s integritetspolicy, klicka här 

Clas Ohlson ökar försäljningen i december

Försäljningen i december ökade med 4 procent till 1 316 Mkr (1 261). Den organiska försäljningen ökade med 2 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i december i jämförbara enheter och lokal valuta är oförändrad. Årets julhandel präglades av att den starka starten under ”Black Week” i november följdes av en svagare mellanperiod än förra året men med en starkare slutspurt. De betydande marknadsinvesteringar som Clas Ohlson gör för att stärka kundbasen och därigenom driva försäljning har gett resultat. Försäljningen online i december ökade med 52 procent till 58 Mkr (38) bland annat drivet av att tjänsten Click & Collect fick något av ett genombrott inför julen och de kapacitetsförbättringar som gjorts i e-handelsplattformen. Jämfört med december månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 13 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 238. +----------------+--------+--------+----------------------+-----------------+|Länder, Mkr |December|December|Procentuell förändring|Organisk tillväxt|| |2018/19 |2017/18 | | |+----------------+--------+--------+----------------------+-----------------+|Sverige |561 |536 |5 |5 |+----------------+--------+--------+----------------------+-----------------+|Norge |540 |518 |4 |0 |+----------------+--------+--------+----------------------+-----------------+|Finland |175 |166 |6 |2 |+----------------+--------+--------+----------------------+-----------------+|Utanför Norden**|39 |42 |-6 |-8 |+----------------+--------+--------+----------------------+-----------------+| |1 316* |1 261 |4 |2 |+----------------+--------+--------+----------------------+-----------------+ * varav 58 Mkr (38) utgör försäljning online.** Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien, butiken i Croydon stängdes 180816. Den totala försäljningen för de första åtta månaderna av räkenskapsåret 2018/19 (maj till december 2018) ökade med 8 procent till 6 410 Mkr (5 932). Den organiska försäljningen ökade med 5 procent. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 2 procent. Försäljningen online för perioden ökade med 53 procent till 308 Mkr (200). Delårsrapporten för tredje kvartalet 2018/19 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den 13 mars 2019. Rapporten presenteras samma dag i Clas Ohlsons butik på Sveavägen 52 i Stockholm. För mer information, vänligen kontakta: Elisabet Johansson, Interim IR-chef, telefon 072-22 11 650  Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2019 klockan 07:00.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG” eller ”Bolaget”) kallas härmed till en extra bolagsstämma den 7 februari 2019 kl. 09.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. ANMÄLAN M.M Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska ·  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 1 februari 2019, och ·  anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 1 februari 2019 (helst före kl. 13.00). Anmälan görs på bolagets hemsida www.mtg.com, på telefon 0771-246 400 eller med post till Computershare AB ”Extra bolagsstämma, MTG”, Box 610, 182 16 Danderyd. Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i den extra bolagsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd fredagen den 1 februari 2019 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress i god tid före den extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.mtg.com. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid bolagsstämman på distans. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I samband med anmälan kommer MTG behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för den extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för den extra bolagsstämman. För ytterligare information om MTGs behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se MTGs hemsida www.mtg.com under rubriken ”Aktieägares personuppgifter” (som finns under avsnittet ”Investerare” och rubriken ”Aktien”). FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringspersoner 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Beslut om utdelning av samtliga aktier i Nordic Entertainment Group AB 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av B-aktier 9. Stämmans avslutande STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2) Som ordförande vid stämman föreslås advokat Fredrik Palm. Styrelsens förslag till beslut om utdelning av samtliga aktier i Nordic Entertainment Group AB till MTGs aktieägare (punkt 7) Styrelsen föreslår att samtliga aktier i MTGs helägda dotterbolag Nordic Entertainment Group AB (”NENT Group”) delas ut, varvid en (1) A-aktie i MTG berättigar till en (1) A-aktie i NENT Group och en (1) B-aktie i MTG berättigar till en (1) B-aktie i NENT Group. C-aktierna i MTG erhåller ingen utdelning. Styrelsen föreslås bemyndigas fastställa avstämningsdagen för rätt till denna utdelning. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av B-aktier (punkt 8) Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2019 besluta om emission av B-aktier motsvarande högst 20 procent av det totala antalet B-aktier i MTG vid tidpunkten för den extra bolagsstämman. Nyemission av aktier ska kunna verkställas med företrädesrätt för samtliga aktieägare och/eller som en riktad nyemission till en eller fler strategiska investerare med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet, och skälet till den potentiella avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att anskaffa kapital enligt en accelererad tidplan för att fullfölja potentiella förvärvsmöjligheter allteftersom de uppkommer och i enlighet med bolagets strategi. Vidare kan det möjliggöra för MTG att anskaffa kapital från potentiella strategiska investerare, vilket även kan medföra operationella fördelar och synergier, inklusive accelererad tillgång till nya marknader. I den utsträckning nyemissioner av aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska de emissionerna ske på marknadsmässiga villkor. Några B-aktier kommer inte emitteras med stöd av bemyndigandet före utdelningen och börsnoteringen av aktierna i NENT Group och kommer därför inte medföra rätt att erhålla några aktier i NENT Group. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. ÖVRIG INFORMATION Antal aktier och röster I Bolaget finns totalt 67 647 124 aktier, varav 545 662 A-aktier, 66 441 462 B-aktier samt 660 000 C-aktier. Det totala antalet röster för samtliga utestående aktier i MTG är 72 558 082 röster. Dagen denna kallelse offentliggörs innehar MTG 6 099 egna B-aktier och 660 000 egna C-aktier som inte kan företrädas vid stämman. Handlingar Styrelsens fullständiga förslag, yttranden enligt 18 kap. 4 § och 6 § aktiebolagslagen, revisorsyttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, informationsbroschyr avseende utdelningen av Nordic Entertainment Group AB samt Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017 finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mtg.com, hos Bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Information på bolagsstämman  Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. * * * Stockholm i januari 2019MODERN TIMES GROUP MTG AB (publ)STYRELSEN ****  INFORMATION TILL REDAKTIONEN  MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar tv, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2019 klockan 07.01 CET.Kontakta oss:press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)Ladda ner högupplösta bilder: Flickr Följ oss:mtg.com  / Facebook  / Twitter  / LinkedIn  / Instagram  / YouTube  För att läsa MTG:s integritetspolicy, klicka här 

Skånska Energi säljer vattenkraftverken i Nissan

För att nå optimal drift- och kostnadseffektivitet strävar Skånska Energi efter att renodla sitt bestånd av vattenkraftverk till östra Småland. Enligt Marianne Sernevi, vd för Skånska Energi, leder inte affären till några större förändringar för vattenkraftverken i Nissan.- För oss är det viktigt att hitta en ägare med stort intresse för vattenkraft och som fortsätter att ta hand om kraftverken på bästa sätt. Om Skånska Energis vattenkraft Skånska Energi är en av Sveriges största aktörer inom småskalig vattenkraft. Koncernen äger, efter försäljningen, åtta vattenkraftverk i östra Småland med en medelproduktion på 32 GWh per år.Köpeskillingen uppgår till 6 Mkr och tillträdesdag den 14 januari 2019. För ytterligare information kontakta:Marianne Sernevi, VD och KoncernchefTel växel: 046-507 00E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se       Kort om Skånska Energi ABSkånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor. Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar. Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.Certified Adviser är Erik Penser Bank, kontaktuppgifter: mejl certifiedadviser@penser.se eller telefon 08-463 83 00. För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.

SBAB sänker bolåneräntor

Marknadsräntorna med längre löptider har den senaste tiden sjunkit och därmed har SBAB:s upplåningskostnader också sjunkit. Detta har skapat utrymme för att sänka bolåneräntorna med längre bindningstider. SBAB sänker därför listräntorna för bolån med 4-års, 5-års, 7-års och 10-års bindningstid med 0,12–0,26 procentenheter. ”Det är mycket glädjande att vi kan sänka bolåneräntorna. Vår ambition är att vara transparenta och i vår räntesättning för bolån visa följsamhet mot marknadsräntornas utveckling och vår upplåningskostnad,” säger Klas Danielsson VD på SBAB. I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor samt genomsnittsräntor för december, för bolån. Listräntorna gäller även för bolån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Sparbanken Syd. +---------------------+-----------------+-------------+-----------------+|Bindningstid  |Förändring |Listränta (%)|Genomsnittsränta,|| |(procentenheter) | |december (%) |+---------------------+-----------------+-------------+-----------------+|3 månader |Oförändrad |1.74 |1.36 |+---------------------+-----------------+-------------+-----------------+|1 år |Oförändrad |1.74 |1.37 |+---------------------+-----------------+-------------+-----------------+|2 år         |Oförändrad |1.84 |1.58 |+---------------------+-----------------+-------------+-----------------+|3 år |Oförändrad |1.89 |1.77 |+---------------------+-----------------+-------------+-----------------+|4 år |-0.12 |1.99 |1.94 |+---------------------+-----------------+-------------+-----------------+|5 år                 |-0.12 |2.19 |2.17 |+---------------------+-----------------+-------------+-----------------+|7 år |-0.26 |2.49 |2.55 |+---------------------+-----------------+-------------+-----------------+|10 år |-0.25 |2.99 |3.13 |+---------------------+-----------------+-------------+-----------------+ I SBAB:s modell för räntesättning avgör bostadens belåningsgrad och lånets storlek vilken bolåneränta som erbjuds. Om bostaden är energieffektiv blir bolåneräntan ännu lägre genom att för Energiklass A, B eller C erbjuds ränterabatt om 0,10 procent för A och B samt 0,05 procent för C. Bolånet blir då ett Grönt bolån. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl eller genom att kontakta kundservice på telefon 0771-45 30 00.

Hansa Medical AB ger uppdatering gällande möten med regulatoriska myndigheter för imlifidase vid njurtransplantation

"Vi har haft mycket produktiva möten med EMA och FDA, där myndigheterna tillhandahöll positiv feedback på de data som hittills genererats och bekräftade det omfattande medicinska behovet för högsensitiserade patienter som idag inte kan få tillgång till njurtransplantation", säger Søren Tulstrup, VD och koncernchef för Hansa Medical AB. ”Det är vår fortsatta avsikt att lämna in en ansökan om marknadsgodkännande till EMA under första kvartalet 2019. Dialogen med FDA för att klargöra vägen fram till ett marknadsgodkännande i USA kommer att fortsätta vid ett uppföljningsmöte under de kommande månaderna då myndigheten efterfrågar ytterligare information kring behandling med imlifidase i relation till det uppdaterade amerikanska organallokeringssystemet Kidney Allocation System (KAS). Vi kommer att ge en uppdatering vad gäller förväntad tidplan för vägen fram till ett marknadsgodkännande i USA när mötet med FDA ägt rum. Högsta prioritet är att marknadslansera imlifidase för att tillgodose ett omfattande medicinskt behov genom att möjliggöra njurtransplantation för dessa högsensitiserade patienterna som idag inte har tillgång till denna livräddande behandling”, fortsätter Søren Tulstrup. Det amerikanska organallokeringssystemet KAS (Kidney Allocation System) uppdaterades 2014 för att möjliggöra mer rättvis tilldelning av organ, minska antalet förlorade njurar samt för att bättre matcha organens livslängd med mottagarens livslängd. KAS har förbättrat möjligheten för högsensitiserade patienter att få tillgång till njurtransplantation men HLA-sensitisering fortsätter att vara ett problem för tusentals patienter som inte är möjliga att matcha mot potentiella donatorer. I september 2018 slutförde Hansa framgångsrikt två kliniska fas 2-studier i vilka imlifidase utvärderades som behandling inför njurtransplantation av högsensitiserade patienter. I de båda studierna möjliggjorde imlifidase transplantation hos alla 35 patienter, och samtliga primära och sekundära mål uppnåddes. Imlifidase har erhållit Fast Track-status från FDA och har valts ut för PRIME-status (Priority Medicines) av EMA. Imlifidase har även erhållit särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) från båda myndigheterna. Denna information är sådan som Hansa Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2019 kl. 08.00 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer utvecklingsfastighet i Norge för 200 MNOK till ett nystartat JV med Martin Mæland

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) och Martin Mæland (via bolag) inleder ett JV-samarbete och förvärvar från SBB en attraktiv fastighet för utveckling i centrala Kristiansand, Norge, med tillträde under första kvartalet 2019. Fastigheten, Kristiansand Tangen 52, har med sitt attraktiva läge direkt vid havet i centrala Kristiansand stor utvecklingspotential. Idag är fastigheten uthyrd till NAV, Norges arbetsförmedling och försäkringskassa. Det kringliggande området är under omvandling med nya bostäder som redan är inflyttade  och andra projekt som är under utveckling. Som större regionstad är Kristiansand särskilt intressant ut ett utvecklingsperspektiv. Martin Mæland ska även som rådgivare bistå SBB i den vidare utvecklingen av fastigheten Kvartal 71 i Kristiansand, en fastighet som idag förhyrs till olika myndigheter och som med sitt centrala läge har en stor utvecklingspotential. "Det är mycket spännande att inleda samarbete med Martin Mæland och dessutom få göra det i dessa spännande projekt i Kristiansand. Martin har en unik erfarenhet och jag ser framemot ett vad jag är övertygad om blir ett inspirerande samarbete", säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Martin Mæland har en lång och gedigen erfarenhet från den nordiska fastighetsbranschen bland annat som VD för Obos mellan 1983 och 2015. Han har också suttit i styrelsen för Entra ASA och är idag styrelseordförande i Veidekke ASA. "Fastigheterna är fantastiskt belägna och har mycket stor potential. Det ska bli intressant att samarbeta med ett så expansivt och affärsdrivet bolag som SBB", säger Martin Mæland i en kommentar.

Volvo Group Venture Capital investerar i trådlös laddning

Momentum Dynamics, från Philadelphia i USA, utvecklar och säljer system för induktiv laddning med hög effekt inom fordons- och transportindustrin, särskilt lämpliga för kommersiella fordon som är elektriska, självkörande och uppkopplade.   “Momentum Dynamics teknologi och kompetens inom induktiv, tvåvägsriktad och säker överföring av energi och information genom luft, vatten och is är tillämpbar under de krävande förhållanden som våra kunder verkar. Tekniken möjliggör kraftfull laddning med upp till 300 kW för lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner samt inom industriella och marina applikationer, vilket kommer att stötta övergången till eldrift” enligt Per Adamsson, Vice President på Volvo Group Venture Capital. Trådlös elektrisk laddning innebär att alla slags fordon automatiskt och utan övervakning kan anslutas till elnätet utan kablar eller kontakter. Det behövs ingen förare som kopplar in fordonet i en laddstation. Istället kan ”elektrisk tankning” göras automatiskt och tvåvägsriktat, fortlöpande och vid lämpligt tillfälle – vilket leder till effektiv batterianvändning, längre räckvidd och ökad tillgänglighet. Momentum Dynamics genomför projekt i Europa och Nordamerika med såväl fordonsflottor som fordonstillverkare av bilar, bussar, lastbilar och tåg. “För Volvokoncernen innebär investeringen att vi stärker vår kompetens och kunskap kring laddningsteknik och elektrisk distribution inom ekosystemet för elektrifierade transporter och energiförsörjning. I en tid av stora och snabba förändringar ser vi partnerskap, samarbeten och investeringar som vägen framåt,” enligt Stefan Söderling, Investment Director på Volvo Group Venture Capital. Volvo Group Venture Capital är ständigt på jakt efter nya investeringar i innovativa och entreprenörsdrivna företag som kan stötta Volvo Group och dess transformation – särskilt inom områdena elektrifiering, självkörande och uppkopplade fordon. I syfte att accelerera nya affärer investerar Volvo Group Venture Capital i företag som driver utvecklingen av produkter, tjänster och lösningar inom transport och infrastruktur. Den gjorda investeringen har ingen materiell påverkan på Volvo Groups intäkter eller finansiella ställning. 15 januari 2019 Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta chefen för mediarelationer Claes Eliasson 076-553 72 29. För fler nyheter besök www.volvogroup.seVolvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. 2017 omsatte Volvokoncernen cirka 335 miljarder kronor. Volvokoncernen är ett publikt aktiebolag med huvudkontor i Göteborg. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Bravida skriver ytterligare kontrakt avseende Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Det kommer att knyta samman de norra och södra länsdelarna och avlasta Stockholms centrala trafiksystem. Bravida har nu skrivit kontrakt för entreprenaden FSE905, som tilldelades Bravida den 28 augusti 2018. Kontraktet innebär utförande av alla installationer för VA och fast brandsläckning. Kontraktet registreras i orderingången under första kvartalet 2019 och har ett ordervärde på cirka 1,15 miljarder kronor. Sedan tidigare har Bravida även kontraktet gällande entreprenaden för elförsörjning, belysning och VVS (FSE902). Det sammanlagda ordervärdet för kontrakten uppgår till drygt 2,7 miljarder kronor. – Det är tack vare vår storlek, kompetens och erfarenhet som vi kan addera den här typen av stora projekt till vår orderstock. Kontrakten för Förbifart Stockholm bidrar till en stabil framtid för Bravida, spännande arbetsuppgifter för våra medarbetare och ger Bravida möjlighet att rekrytera nya medarbetare, säger Bravidas vd och koncernchef Mattias Johansson. Bravidas del i projektet inleds under första halvåret 2019 med en tre år lång design- och projekteringsfas, följd av två års produktion. Därefter följer provning och driftsättning av de tekniska systemen innan tunneln öppnar för trafik 2026. Efter öppning svarar Bravida för drift och underhåll i ytterligare två år. Mika Sundholm, projektchef Bravida, berättar: – Vi är stolta och ödmjuka inför förtroendet att få vara med och utföra två av de största entreprenaderna på Förbifart Stockholm. Bravida har tidigare erfarenheter från liknande infrastrukturprojekt där Trafikverket varit beställare, vilket vi kan dra stor nytta av i båda entreprenaderna. Trafikverket är första statliga myndighet att på uppdrag av regeringen införa sysselsättningsskapande åtgärder i sina upphandlingar. Bravidas avtal innefattar därför att samarbeta med arbetsförmedlingen för att skapa ett 50-tal nya arbetstillfällen. Bravida kommer totalt att involvera ett 60-tal tjänstemän och som mest drygt 500 yrkesarbetare i Förbifart Stockholm.För mer information, vänligen kontakta:Mattias Johansson, vd och koncernchef, Bravida. Tfn: 08-695 20 00Mika Sundholm, projektchef, Bravida. Tfn: 08-695 20 48

Snart lanseras världens första veganska Happy Meal i Sverige

McDonald’s nyhet McFalafel är ett tillskott på menyn som utökar det veganska och vegetariska sortimentet på restaurangerna. Falafeln är tillagad enligt klassiskt recept av kikärtor, kryddat med persilja, vitlök och spiskummin. Den krispiga och saftiga falafeln kommer att serveras med två nya dippsåser: en krämig yoghurtdipp med örter och en vegansk sås med smak av grillad paprika. - Vi är glada över att lansera vår nyhet McFalafel och därmed kunna erbjuda våra stora och små gäster ännu fler valmöjligheter. Att vi kan erbjuda ett veganskt alternativ i vår ikoniska Happy Meal är något som vi är stolta över och hoppas att våra gäster kommer uppskatta lika mycket som vi gör, säger Nina Remöy, ansvarig för Food Team på McDonald’s. Att Happy Meal serveras med full flex, det vill säga möjlighet att fritt välja protein, går i linje med McDonald’s hållbarhetsstrategi att kyckling, fisk och vegetariskt ska utgöra 50 % av inköpt protein till 2020. Det är viktigt att barn och unga äter varierad kost för att säkerställa att de får i sig alla nödvändiga näringsämnen och vitaminer. Därför har Happy Meal sedan lanseringen 1979 utvecklas på fler sätt än att den nu finns med flex. Redan 2001 introducerade morötter som tillval, och 2007 lanserades tallriksmodellen och sedan dess serveras alla Happy Meal med morötter eller äpplen. Även när det gäller drycker har Happy Meal utvecklats, sedan den lanserades på menyn 1979, och idag serveras varannan barnmåltid med svensk, ekologisk mjölk eller juice. Ytterligare en nyhet är att från och med 22 januari kan man alltid välja mellan en bok eller leksak vid köp av Happy Meal. Som Sveriges största läsfrämjare har redan över 15,5 miljoner böcker har nått nya läsare och nu kommer barn och deras föräldrar alltid kunna välja mellan en bok i Happy Meal när de besöker restaurangerna. 

aXichem offentliggör prospekt och viss ny finansiell information med anledning av förestående Företrädesemission

Styrelsen i aXichem AB (publ) (”aXichem” eller ”Bolaget”) beslutade den 18 december 2018, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra en nyemission om cirka 41 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).  Styrelsen i aXichem har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som idag den 15 januari 2019 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I samband med Företrädesemissionen publicerar Bolaget ny finansiell information om skuldsättning och eget kapital.  Offentliggörande av prospekt  Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 15 januari 2019, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.axichem.com) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).  Information om vissa finansiella uppgifter som tidigare inte offentliggjorts Prospektet innehåller vissa finansiella uppgifter avseende eget kapital, skulder och nettoskuldsättning per den 30 november 2018, vilka tidigare inte har offentliggjorts. Informationen framgår på sida 37 i prospektet. Företrädesemissionen i sammandrag Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid innehav av tjugotvå (22) aktier i Bolaget på avstämningsdagen den 15 januari 2019 berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A, till en teckningskurs om 60 SEK per aktie. Teckning av aktier sker under perioden 17 - 31 januari 2019. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 40,9 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,4 MSEK. Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 136 356,80 SEK, från 2 999 849,80 SEK till 3 136 206,60 SEK, genom utgivande av högst 681 784 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 14 999 249 till högst 15 681 033. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till cirka 4,3 procent av kapital och röster. För att möjliggöra tilldelning till de intressenter som eventuellt inte erhåller tilldelning i Företrädesemissionen samt för att potentiellt kunna bredda och stärka Bolagets ägarbas, förbehåller styrelsen sig möjlighet att utöka Företrädesemissionen med ytterligare högst 250 000 aktier av serie A som ges ut till en teckningskurs om 60 SEK per aktie (”Övertilldelningsemissionen”). Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen tillförs Bolaget ytterligare 15,0 MSEK. För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort prospekt. Investerarpresentationer I samband med Företrädesemissionen bjuder aXichem in till totalt tre bolagspresentationer på tid och plats som anges nedan. aXichem kommer i samband med bolagspresentationerna informera om Bolagets verksamhet och framtidsplaner. Stockholm, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, 17 januari klockan 12.00 samt 30 januari klockan 18.00 Anmälan till presentationer hos Erik Penser Bank skall ske via e-post till seminarium@penser.se. Observera att antalet platser är begränsade. Lund, Aktiedagen, Medicon Village, Scheelevägen 2, 29 januari klockan 17.20 Anmälan till Aktiedagen i Lund skall ske via e-post till event@aktiespararna.se. För mer information sewww.aktiespararna.se.  Teckningsförbindelser och garantiåtaganden Bolagets två största aktieägare, Manakin Ltd och LMK Ventures AB, har lämnat teckningsförbindelser motsvarande cirka 23 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal avseende emissionsgarantier om motsvarande cirka 57 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således av teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 80 procent av Företrädesemissionen, motsvarande 32,7 MSEK.  Tidplan för Företrädesemissionen 17 – 31 januari 2019                   Teckningsperiod 17 – 29 januari 2019                   Handel i teckningsrätter 17 januari – under vecka 9         Handel med betalda tecknade aktier (BTA) 5 februari 2019                           Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen Rådgivare Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till aXichem i samband med Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen. Advokatfirman Vinge är legala rådgivare till Bolaget. VIKTIG INFORMATION  Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i aXichem AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.  Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.  De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av aXichem har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.  Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.  Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2) (a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.  Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar aXichems aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. 

BillerudKorsnäs tillsätter chef för division Solutions

Under 2018 meddelade BillerudKorsnäs att bolaget skapar tre divisioner med resultatansvar för att mer effektivt förverkliga företagets tillväxtstrategi. Divisionerna är Board, Paper och Solutions. Anders Lundin, idag chef för BillerudKorsnäs Mergers & Acquisitions, blir nu chef för division Solutions. Han blir i sin nya roll en del av bolagets koncernledning. – Med Anders Lundin som chef för Solutions har vi nu drivna och erfarna chefer för samtliga tre divisioner. På BillerudKorsnäs har Anders framgångsrikt drivit effektivisering och affärsutveckling samt haft ansvaret för satsningarna i vårt utvecklingsbolag BillerudKorsnäs Venture. Anders erfarenheter är en perfekt matchning med uppdraget att stärka vår position och skapa tillväxt inom förpackningslösningar, säger Petra Einarsson, VD och koncernchef BillerudKorsnäs. – Det känns väldigt roligt att ta ett nytt steg inom koncernen. Det finns ett enormt behov av nya hållbara förpackningar där BillerudKorsnäs arbete ligger helt rätt i tiden. Jag ser mycket fram emot att utveckla division Solutions och arbeta med teamet där, säger Anders Lundin. Anders Lundin har varit anställd i BillerudKorsnäs sedan 2015 som chef för Mergers & Acquisitions samt arbetande ordförande i utvecklingsbolaget BIllerudKorsnäs Venture AB. Han har tidigare haft olika ledande roller inom Perstorp, bland annat som divisionschef för Perstorp Performance Products och medlem av koncernledningen. Under sin tid på Perstorp har Anders Lundin också varit ansvarig för affärsutvecklings- och effektiviseringsprojekt samt chef för Mergers & Acquisitions. Anders Lundin tillträder tjänsten 1 februari 2019. För mer information, vänligen kontakta:Christopher Casselblad, Kommunikationsdirektör, 08-553 335 08, christopher.casselblad@billerudkorsnas.comInformationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2019 klockan 11.00 CET.

Alla ansökningar till premiepensionens fondtorg

I samband med att nya regler för Pensionsmyndighetens fondtorg träder i kraft så har 70 bolag ansökt om medverkan för 553 fonder på fondtorget. Av dessa fonder finns 512 fonder med sedan tidigare på fondtorget. De 269 fonder som lämnar fondtorget rymmer cirka 630 000 sparare och ett fondkapital på drygt 48 miljarder kronor. Fonderna som berörs köpstoppas. Spararna och pengarna hamnar istället i andra alternativ. Brev till alla berörda sparare går ut löpande under våren varav de första denna vecka. – Vi skickar brev till alla sparare som påverkas av att deras valda fonder avregistreras från fondtorget. Spararen hamnar antingen i en annan fond eller i AP7 Såfa. Ingen sparare behöver göra något med anledningen av förändringarna, men vi rekommenderar alla sparare som får ett brev att se över sina fonder. Är man inte nöjd så kan man alltid byta fond, säger Erik Fransson som är chef för fondtorgsavdelningen på Pensionsmyndigheten. Granskning startar Nu börjar granskningen där fondbolag, fondförvaltare och fonder kommer att granskas utifrån de nya lag- och fondavtalskraven. En ansökan innebär därmed inte per automatik att ett bolag eller en fond accepteras på det nya fondtorget. Granskningarna beräknas pågå under hela våren. Antalet fonder minskade under 2018 Totalt minskade antalet fonder på fondtorget från 842 till 783 fonder under 2018. Det tillkom 57 nya fonder och 116 försvann. Av de 116 som försvann gjorde 48 det med anledning av det nya regelverket. – Vi kan se att många fondbolag såg över sitt utbud på fondtorget med anledning av att vi aviserade de nya reglerna. Det främsta skälet är det lagstadgade storlekskravet. Mindre fonder har försvunnit genom sammanslagningar eller avslut till samma fondbolags liknande fonder, säger Erik Fransson. Fakta fondförändringar +---------------------------------------+------+-------+------------------+|Orsak till att fond försvinner |Antal |Antal |Förvaltat kapital || |fonder|sparare|(miljarder kronor)|+---------------------------------------+------+-------+------------------+|Sammanläggning med annan |35 |115 000|14,5 ||premiepensionsfond | | | |+---------------------------------------+------+-------+------------------+|Fondbyte efter beslut av |22 |350 000|24,6 ||Pensionsmyndigheten (liknande fond inom| | | ||samma fondkoncern) | | | |+---------------------------------------+------+-------+------------------+|Till AP7 Såfa |212 |165 000|9,2 |+---------------------------------------+------+-------+------------------+|Totalt |269 |630 000|48,3 |+---------------------------------------+------+-------+------------------+

Nordax Bank slutför förvärvet av Svensk Hypotekspension

”Det känns väldigt roligt att välkomna Svensk Hypotekspensions kunder och medarbetare till Nordaxkoncernen. Genom produkten Hypotekspension® erbjuder bolaget svenska pensionärer, med övervärde bundet i sina bostäder, möjligheten att frigöra detta utan att behöva sälja bostaden. Precis som för Nordax bolåneerbjudande, som lanserades under 2018, så tillgodoser Svensk Hypotekspension ett viktigt och växande kundbehov, där allt fler kreditvärdiga bolånekunder inte passar in i storbankernas standardiserade kreditbedömningar. Genom förvärvet stärker vi vår ställning som utmanare på bolånemarknaden” säger Jacob Lundblad, VD för Nordax. Vid årsskiftet uppgick Svensk Hypotekspensions totala utlåning till drygt 4 MDKR fördelat på nära 6 000 kunder (hushåll). För ytterligare information, vänligen kontakta: Andreas Frid, Marknads- och kommunikationschef Nordax, tfn: 0705 29 08 00 eller andreas.frid@nordax.se  Om Nordax Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har idag drygt 160.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån och sparkonton. Nordax har cirka 200 anställda som arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 30 september 2018 uppgick utlåningen till allmänheten till 14,9 miljarder kronor och inlåningen till 10,7 miljarder kronor. Läs mer om Nordax på www.nordaxgroup.com/sv. Om Svensk Hypotekspension Svensk Hypotekspension är ett svenskt bostadskreditinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn. Företaget erbjuder sedan 2005 Hypotekspension®, en kapitalfrigöringskredit som innebär att människor över 60 år kan få en kredit på trygga villkor för att frigöra kapital ur sin bostad. Krediten löper utan tidsbegränsning, utan amorteringar eller löpande räntebetalningar. Hypotekspension® innebär ingen risk för privatekonomin eftersom kunderna erbjuds en så kallad skuldfrigaranti. Svensk Hypotekspension hade per 31 december 2018 nära 6 000 aktiva kunder (hushåll) och en total lånestock på drygt 4 miljarder kronor. Läs mer om Svensk Hypotekspension på www.hypotekspension.se. 

Årsstämman i JM AB 2019 avseende ordförande och styrelseledamöter

Antal ledamöter i styrelsen: sju ordinarie ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Fredrik Persson som ordförande i styrelsen. Valberedningen föreslår vidare omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh, Olav Line, Eva Nygren och Thomas Thuresson samt nyval av Kerstin Gillsbro och Annica Ånäs. Kia Orback Pettersson och Åsa Söderström Winberg har avböjt omval. Kerstin Gillsbro är civilingenjör och är sedan 2011 vd för Jernhusen AB. Innan dess var Kerstin Gillsbro verksam inom NCC, senast som vd för NCC Boende AB. Kerstin Gillsbro är styrelseledamot i Stena Fastigheter AB och Christian Berner Tech Trade AB, ledamot av Förtroenderådet SNS, samt ledamot av Sweden Green Building Council. Annica Ånäs är jurist och civilekonom. Annica Ånäs är sedan 2016 vd för Atrium Ljungberg AB där hon tidigare var CFO. Annica Ånäs har tidigare bland annat också varit CFO på Hemsö AB och revisor på Deloitte samt har erfarenhet från olika styrelseuppdrag såsom exempelvis det börsnoterade finska fastighetsbolaget Technopolis Oyj. Valberedningens övriga förslag kommer att anges i kallelsen till årsstämman. Valberedningen för JM AB är sammansatt enligt följande: · Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder · Daniel Kjørberg Siraj, OBOS BBL · Hans Ek, SEB Investment Management · Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB · Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB

Här är finalisterna till Årets matbluff – omröstningen är igång

Under hela året har vem som helst kunnat skicka in nomineringar på produkter som de anser vara årets mest vilseledande. Under 2018 kom det in hela 120 nomineringar, vilket är nästan dubbelt så många som året innan. – Det visar att många konsumenter stöter på produkter som de känner sig lurade av och att de tycker att det är ett problem, säger Äkta varas verksamhetsledare Björn Bernhardson. Bland dessa har Äkta vara med hjälp av en jury utsett fem finalister. Vinnaren röstas fram av allmänheten. Första året som Äkta vara delade ut Årets matbluff var för 2015. Då vann Valios kefir. Sedan dess har även Eriks tryffelbearnaise och Polaricas Kronhjortskav röstats fram till denna mindre åtråvärda utmärkelse. Och antipriset har effekt. – Nästan två tredjedelar av de 15 finalister som har tävlat sedan vi drog igång antipriset har antingen plockats bort ur sortimentet eller förbättrats och blivit mindre bluffiga. Det är precis det vi vill åstadkomma, ärligare produkter, säger Björn Bernhardson. Omröstningen pågår fram till den 21 januari. Vinnaren avslöjas i TV4 Nyhetsmorgon onsdag den 23 januari. Röstningen sker här >>  Läs mer om antipriset här >>  Här är finalisterna: Glacéau (Coca Cola) Smartwater Dyrt, tillkrånglat och dumt.I motsats till vad namnet antyder är detta vatten, som ägs av läskjätten Coca-cola, på intet sätt smartare än annat flaskvatten. Tillverkningen sker bara på ett krångligare sätt. Först "ångdestilleras" vanligt källvatten eller mineralvatten, beroende på fabrik, för att ta bort de naturligt förekommande mineralerna. Sedan tillsätts mineraler istället på konstgjord väg. Processen är näringsmässigt värdelös och med ett pris på 40 kronor litern ofta flera gånger dyrare än odestillerat källvatten eller mineralvatten. Transporterna från fabrikerna i Storbritannien respektive Nederländerna kan inte heller sägas vara särskilt smarta.   Garant Ekologisk kallpressad grönsaksjuice Mest äpple i grönsaksjuicen.Namnet "Ekologisk kallpressad grönsaksjuice" lockar nog många hälsomedvetna. På framsidan räknas rödbeta, selleri och fänkål upp och rödbetan avbildas dessutom därunder. Ingenstans på denna spansktillverkade juice antyds att denna juice skulle innehålla något annat än grönsaker. Men i själva verket består den till cirka två tredjedelar av betydligt mindre eftertraktad äppeljuice. Andelen fänkål är dessutom bara 0,08 procent.    Oatly Havregurt naturell Med avdödad syrningskultur Yoghurt har en levande bakteriekultur. För vissa är det ett av skälen till att man äter den. När man gör vanlig yoghurt pastöriseras mjölken innan den syras med mjölksyrabakterier. Det är till och med förbjudet att pastörisera produkten efter syrningen, eftersom bakteriekulturen då förstörs. Havregurt är ett försök att imitera yoghurtens konsistens, smak och användningsområde, vilket förstås namnet anspelar på. Den är dock ultrahögpastöriserad efter syrningen, vilket gör att alla bakterier är döda när den hamnar i frukosttallriken.   Lätta Original Mer palmolja än rapsDet klassiska lättmargarinet Lätta stoltserar med rapsolja och kärnmjölk på flera ställen på förpackningen: "Gjord med svensk rapsolja och smakrik kärnmjölk". Dessutom är den är dekorerad med rapsblommor. Man lyfter också fram att margarinet är tillverkat i Sverige. Först i den finstilta texten på baksidan kan man läsa att den största ingrediensen, utöver vatten, är den betydligt mer långväga och av både miljö- och hälsoskäl ifrågasatta palmoljan.   Festis Guanabana pineapple Endast 0,015 gram guanabanaAv namnet att döma skulle man kunna tro att denna fruktdryck var smaksatt med guanabana. Och den innehåller faktisk puré av denna tropiska frukt, men endast 0,003 procent. Alltså tre tiotusendelar eller 15 milligram per flaska. Purén från en enda frukt räcker till 66 000 flaskor. Det är förstås alldeles för lite för att ge drycken någon smak. Den ytterst lilla mängden puréad frukt är bara där för syns skull, för att lura oss att smaken inte bara är fejkad med aromer, när den i själva verket är just fejkad med aromer. I juryn satt · Björn Bernhardson, grundare och verksamhetsledare Äkta vara · Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter · Christina Möller, matprofil och ledamot i Äkta varas styrelse · Mats-Eric Nilsson, författare, journalist och grundare av Äkta vara · Anette Rosvall, kokbokskreatör och skribent  

Halva priset på allt: BR och TOYS”R”US startar stor utförsäljning

När 28 utvalda svenska BR- och TOYS”R”US-butiker öppnar sina dörrar på onsdagsmorgonen kan kunderna köpa leksaker och många andra varor till halva priset. Den senaste tiden har det arbetats hårt för att butikerna ska bli klara till den största utförsäljningen någonsin.– Vi ska ha sålt alla varor och då är det först till kvarn som gäller. Vi uppmuntrar därför alla att komma i tid, säger Søren Aamann Jensen, en av två konkursförvaltare för TOP-TOY, som är företaget bakom BR och TOYS”R”US i Norden.I Sverige är 5 BR- och 23 TOYS"R"US-butiker öppna för utförsäljning.Förväntar rekorddagSom en del av konkursförvaltningen har medarbetare på TOP-TOY sedan nyår arbetat tillsammans med konkursförvaltarna för att säkerställa att butikerna är fyllda inför utförsäljningen. Detta har bland annat gjorts genom att flytta varor från stängda butiker till de som håller öppet.– Den senaste tiden har vi flyttat mycket leksaker och haft många lastbilar på vägarna. Men nu är de utvalda butikerna fyllda med attraktiva varor, så vi är helt redo för utförsäljning, säger John Sommer Schmidt, den andra av de två konkursförvaltarna.Det är ännu inte klart hur länge utförsäljningen kommer pågå, det beror på hur snabbt varorna säljer slut. Det kommer inte vara möjligt att köpa varor online. Öppna butiker:BR Frölunda TorgBR MobiliaBR TäbyBR NordstanBR Drottninggatan, StockholmTOYS”R”US MalmöTOYS”R”US GöteborgTOYS”R”US Kungens KurvaTOYS”R”US HelsingborgTOYS”R”US LinköpingTOYS”R”US BarkarbyTOYS”R”US VästeråsTOYS”R”US KarlstadTOYS”R”US ÖrebroTOYS”R”US SisjönTOYS”R”US LuleåTOYS”R”US NorrköpingTOYS”R”US SundsvallTOYS”R”US UppsalaTOYS”R”US Mall of ScandinaviaTOYS”R”US ÖstersundTOYS”R”US VäxjöTOYS”R”US UmeåTOYS”R”US SkövdeTOYS”R”US GävleTOYS”R”US SolåsenTOYS”R”US KungsbackaTOYS”R”US LännaFör mer information, vänligen kontakta:+45 51393810 eller press@fday.dk

Wihlborgs hyr ut i Malmö – fortsatt stor efterfrågan på kontor

I kontorshuset Dungen har Wihlborgs nu hyrt ut ytterligare 1 200 m² till Tullverket, utöver de 6 300 m² som myndigheten tecknade avtal för redan 2017. I samma fastighet har kontrakt nu skrivits med en hudklinik om 400 m² och tillsammans med uthyrningen av 900 m² till Ferrero Scandinavia är fastigheten nu fullt uthyrd. Inflyttning startar den 1 april 2019. I centrala Malmö har Wihlborgs skrivit avtal med Region Skåne om 1 600 m² för Ungdomsmottagningen i fastigheten Erik Menved 37 på Kattsundsgatan. I Väktaren 3 (Scandinavian Center) vid Malmö central utökar hyresgästen VA Syd sina lokaler med 700 m² utöver de 4 000 m² som man hyr sedan 2016 och i S:t Jörgen 21 (Baltzar City) har avtal nyligen tecknats med en ny hyresgäst för kontorslokaler om 800 m². - Vi ser en fortsatt god efterfrågan på kontor i Malmö, i synnerhet i centrala och kommunikationsnära lägen. Våra vakanser är historiskt låga när det gäller kontor i Malmö och vi ser med tillförsikt på 2019. Nu är det viktigt att vi fortsätter utveckla nya kontorsytor på attraktiva platser för att möta efterfrågan, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter. - Kundernas behov förändras i allt snabbare takt och därför är det viktigt att vi skapar lokaler som kombinerar hög kvalitet med möjlighet att vid behov göra förändringar på ett hållbart sätt. Som stor fastighetsägare har vi ett ansvar att minska vår miljöpåverkan, inte minst vid ny- och ombyggnationer, och vi ser också ett ökat krav på hållbarhet från våra kunder. Att fortsätta utveckla det befintliga fastighetsbeståndet med moderna kvaliteter är en hållbar utvecklingstrend som är helt i linje med både vår och många kunders strävan att bidra till en hållbar tillväxt. Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

OBOS FÖRVÄRVAR 36,6 PROCENT AV AKTIERNA I SBC

OBOS BBL (”OBOS”) har förvärvat 15 068 428 aktier i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (”SBC”), motsvarande 36,6 procent av aktierna och rösterna i SBC, till ett pris om 25 kronor kontant per aktie. Aktierna förvärvades från SBC:s största ägare Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening och dess dotterbolag Institutet för bostadsrätt IFB AB. De förvärvade aktierna i SBC tillträds omkring den 18 januari 2019. Genom förvärvet passerar OBOS budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i SBC. Detta innebär att OBOS är skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i SBC inom fyra veckor från förvärvet. OBOS kommer senast omkring den 15 februari 2019 att genom ett separat pressmeddelande offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i SBC till ett pris om 25 kronor kontant per aktie. OBOS är en medlemsägd organisation med säte i Oslo. OBOS är en av Nordens största utvecklare och förvaltare av bostäder. I Norge är bolaget ledande leverantör av tjänster för teknisk och ekonomisk förvaltning av bostadsrätter och ägarlägenheter. OBOS bedriver omfattande verksamhet i Sverige under varumärkena OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och OBOS Kärnhem med 1 700 bostäder under byggnation vid årsskiftet 2018/2019. - Vi gör investeringen i SBC eftersom förvaltning av bostäder är en av OBOS kärnverksamheter och SBC är en stabil och välrenommerad förvaltare för bostadsrätter i Sverige. Tillsammans med SBC kan vi stärka vårt erbjudande till marknaden i både Sverige och Norge, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj. Nordea Bank Abp, filial i Sverige är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare till OBOS i samband med transaktionen. För ytterligare information, kontakta: Åge Pettersen, Kommunikationsdirektör, OBOS BBL Telefon: +47 908 58 441 Email: aage.pettersen@OBOS.no För information om OBOS, se OBOS webbplats (www.obos.no). Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 16 januari 2019 klockan 08.00 (CET). Viktig information Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om förvärv av aktier. Den som passerar budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i ett bolag med aktier upptagna till handel på en reglerad marknad måste i enlighet med 3 kapitlet 1 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, offentliggöra att budpliktsgränsen passerats. Detta pressmeddelande utgör ett sådant offentliggörande.

Vattenfall startar gymnasieskola i Forsmark

Skolan i Forsmark kommer att erbjuda 120 elever möjligheten att läsa tekniskt eller naturvetenskapligt program i en unik miljö, med nära koppling till Sveriges största energibolag. Samarbetet inleds nu och de första eleverna kan enligt planen börja i den nya skolan höstterminen 2020. – Vi hoppas att eleverna blir Vattenfalls framtida medarbetare. Vår kärnkraft och vattenkraft ska drivas långt in i framtiden och utöver det ser vi stora rekryteringsbehov även i andra delar av Vattenfallkoncernen. Vi är stolta över vår satsning för att främja ungas intresse för teknik och bidra till utbildningen av nya talanger för samhällsviktiga verksamheter”, säger Christopher Eckerberg, tf personalchef vid affärsområdet Vattenfall Produktion. Det nya Vattenfallgymnasiet är en ambitiös nysatsning med grunden i nuvarande Forsmarks skola, som varit framgångsrik under många år sedan starten för drygt 30 år sedan. Nu bidrar Vattenfall till en verksamhet som kommer att drivas som ett fristående bolag lett av entreprenören Fredrik Svensson. – I Forsmark kommer vi att erbjuda en högklassig gymnasieutbildning med möjligheter till praktik inom Vattenfall. Vi har ambitionen att skapa Sveriges bästa teknikutbildning. Närheten till kärnkraftverket och SKB:s anläggningar liksom Vattenfalls FoU-laboratorium i Älvkarleby kommer tillsammans med vackra Forsmarks bruk att ge en unik utbildningsmiljö som vi tror kommer att attrahera elever inte bara från närområdet utan från hela landet”, säger Christopher Eckerberg. Han tillägger att det planeras för ett elevboende med plats för 64 studenter. Fredrik Svensson driver redan väletablerade ABB Industrigymnasium med skolor i Ludvika och Västerås. – Jag är väldigt glad över samarbetet med Vattenfall och ser verkligen fram emot att få utveckla en högkvalitativ skola tillsammans med de erkänt duktiga lärarna och personalen vid Forsmarks skola. Vi vill också utnyttja möjligheten till samverkan med våra skolor i Västerås och Ludvika. Det kommer att gynna både elever och anställda vid samtliga skolor”. En ansökan om att göra ett intag av elever redan till höstterminen år 2019 vid gymnasieskolan i Forsmark kommer att lämnas in. Ambitionen är att ta emot sökande från hela landet. För ytterligare information kontakta:Christopher Eckerberg, tel. 070-814 51 32, tf personalchef, affärsområde Generation inom VattenfallFredrik Svensson, tel. 073-988 70 11, entreprenör, driver ABB Industrigymnasium med skolor i Ludvika och VästeråsJosef Nylén, tel. 073-043 98 80, presschef Forsmarks Kraftgrupp AB

Preopening rekryterar operativ chef

[Maja Ivarsson] Maja Ivarsson började som arkitekt på Okidoki under 2013 och blev inom kort gruppchef, kontorschef och därefter vd för verksamheten. Under hennes tid på företaget fördubblades antalet anställda från 30 till 60 personer och ett nytt kontor öppnades i Stockholm. – Preopening har påbörjat en tillväxtresa som liknar mitt förra uppdrag och vi delar värderingar kring kunder, projektet och långsiktiga ambitioner. Jag ser fram emot att vidareutveckla företaget genom att ta vara på dess unika expertkunskap samt nå ut till fler kunder och partner, säger Maja Ivarsson, ny operativ chef på Preopening.Sedan starten 2012 har Preopening  vuxit till 17 medarbetare med specialistkompetens inom restaurang- och hotellprojekt. Bland uppdragsgivarna finns företag som Scandic Hotels, Atrium Ljungberg, Gothia Towers, Vasakronan och ESS Group.– Maja Ivarsson är en strategisk rekrytering för att säkerställa vår fortsatta tillväxt samt utveckla organisationen. Maja är en stark ledare som behärskar konsultaffären och genom sin bakgrund kan hon tydliggöra länken till arkitekter, säger Andreas Moene som är vd för Preopening. Vår fortsatta ambition är att stödja, komplettera och utveckla våra kunder oavsett om det är hotell- och restaurangbolag, fastighetsägare eller arkitektkontor som är uppdragsgivare.Maja Ivarsson påbörjar sin nya tjänst på Preopening 21 januari och kommer att driva verksamheten på båda kontoren i Göteborg och Stockholm.För mer information kontakta: Andreas Moene, vd för PreOpeningMobil: 0725 268 282Mail: moene@preopening.se Maja Ivarsson, operativ chef för PreopeningMobil: 0709 189 008Mail: ivarsson@preopening.se Om PreOpeningPreOpening är ett oberoende konsultbolag med uppdrag inom hotell-, restaurang- och mötesindustrin. Företaget säkerställer fastighetsägarens investering genom en lönsam operatör och ett framgångsrikt koncept. Tjänsterna består av koncept- och affärsutveckling, projektledning och projektering. PreOpening har 17 anställda i Göteborg och Stockholm och arbetar över hela Skandinavien. www.preopening.se

Ericsson meddelar förändring i koncernledningen

Ericsson meddelar idag att Helena Norrman har beslutat att lämna Ericsson för att söka nya möjligheter utanför bolaget. Helena Norrman, som har arbetat på Ericsson sedan 1998, kommer att lämna positionen som Senior Vice President, marknads- och kommunikationsdirektör och chef för koncernfunktion Marketing & Corporate Relations, senast den 30 juni 2019. Helena har varit medlem av Ericssons koncernledning sedan 2010. Börje Ekholm, koncernchef och vd, säger: ”Helena har varit viktig i arbetet med att omformulera och modernisera Ericssons globala marknadsförings- och kommunikationsstrategi och organisation. Med en djup förståelse för bolagets prioriteringar har hon hjälpt Ericsson att navigera genom perioder av stora förändringar och tuffa utmaningar. Helena har varit en uppskattad medlem av koncernledningen och jag önskar henne all lycka i hennes framtida engagemang.” En rekryteringsprocess för Helena Norrmans ersättare har inletts. FÖLJ OSS: www.twitter.com/ericssonwww.facebook.com/ericssonwww.linkedin.com/company/ericssonwww.youtube.com/ericsson Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här . FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: News Center  media.relations@ericsson.com(+46 10 719 69 92) investor.relations@ericsson.com(+46 10 719 00 00) OM ERICSSON Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com.

Skandia Time Global utsedd till årets bästa fond

Skandia Time Global är en aktiefond som investerar globalt i företag inom TIME-sektorerna telekom, information, media och underhållning (entertainment). Skandia Time Global har avkastat 9,2 procent under 2018, vilket är 4,8 procent bättre än fondens jämförelseindex. Största innehav är för närvarande tunga teknikbolag som Alphabet, Lenovo, Oracle och Nintendo. Den geografiska viktningen av fonden är cirka 50 procent USA, 40 procent Europa och 10 procent Asien.– 2018 var ett år med högre volatilitet än vi har upplevt de senaste åren, men inte mer än vad man måste vara beredd på när man investerar på aktiemarknaden. Meravkastningen ifjol kom från en rad bra val av aktier, framför allt Ericsson och Lenovo som steg med 45 respektive 26 procent, säger fondens förvaltare Erling Thune.  Skandia Time Global tillhör de fonder med högst avkastning i inom Premiepensionssystemet under 2018. Fonden har under en lång rad av år gett mycket god avkastning till spararna. Fonden kommer även framöver att erbjudas inom premiepensionen. – Jag är mycket stolt över fonden och teamet bakom fonden efter att återigen få ta emot Fondmarknadens pris för bästa branschfond. Förvaltaren har verkligen bevisat att han över tid kan välja ut aktier som går bättre än jämförelseindex. Det goda resultatet talar för sig själv. Det är bara att gratulera alla fondsparare som valt denna fond då de har haft en mycket god avkastning, säger Skandia Fonders vd Annelie Enquist. Under 2018 fick fonden även Thompson Reuters Lipper Fund Award för årets Globalfond.

Sivers IMA meddelar RFIC mmWave design win med ledande östeuropeisk systemleverantör av trådlös bredbandsaccess

”Under de senaste sex månaderna har vi vunnit ett antal så kallade ”design wins” på alla relevanta marknader, vilket är en bedrift jag är mycket stolt över. Detta är det åttonde bolaget som har beslutat sig att basera sina kommande produkter på Sivers IMA’s integrerade kretsar för millimetervågskommunikation. Vi är övertygade om att detta är starten av en mycket spännande marknad”, säger Anders Storm, VD på Sivers IMA Holding. Enligt SNS Telecom & IT kommer abonnemang för trådlös bredbandsaccess att uppgå till 1 miljard USD i omsättning mot slutet av 2019. Marknaden förväntas att ha en genomsnittlig tillväxt per år på cirka 84% mellan åren 2019 och 2025 för att slutligen utgöra ett värde på mer an 40 miljarder USD. Ref [1]. Ref [1] http://www.snstelecom.com/5gfwa  För mer information, vänligen kontakta:  För ytterligare information, Anders Storm, VD Tel: 070 262 6390 E-mail:anders.storm@siversima.com   Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North. Tel: +46 8 463 80 00 e-mail: certifiedadviser@penser.se Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2019 kl. 11.00 CET.  Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Volvo Construction Equipment satsar på eldrivna kompaktmaskiner

I ett avgörande steg mot framtidens teknologi har Volvo CE åtagit sig att senast i mitten av år 2020 börja lansera en serie eldrivna kompaktgrävare (EC15 till EC27) och kompaktlastare (L20 till L28) under varumärket Volvo, samtidigt som utvecklingen av traditionell dieselteknologi för dessa produkter avslutas. I och med detta initiativ blir Volvo CE den första tillverkaren av anläggningsmaskiner som fullt ut satsar på en omställning till elektriska kompaktmaskiner. Initiativet är resultatet av ett antal demonstrationer och tester av ett flertal elektriska konceptmaskiner i ett nära samarbete med kunder. Initiativet är helt i linje med Volvokoncernens strategiska fokus på elektromobilitet inom alla affärsområden. De första maskinerna kommer att presenteras på Bauma-mässan i april 2019 och följs av en stegvis introduktion, marknad för marknad, som sedan skalas upp år 2020. Företaget betonar att diesel fortfarande är den mest fördelaktiga energikällan för de större maskinerna, men att dagens elektronik- och batteriteknik lämpar sig mycket väl för kompaktsegmentet. När investeringar i forskning och utveckling nu riktas mot den snabba utvecklingen av elektriska kompaktlastare och kompaktgrävare, tar Volvo CE ett avgörande steg mot en dieselfri framtid för kompaktmaskiner. ”Genom att leda vägen mot elektromobilitet inom anläggningsindustrin står Volvo CE upp för sin vision ”Building Tomorrow” och bidrar till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle, vilket också gynnar våra kunder”, kommenterar företagets VD, Melker Jernberg. ”Vi bedömer att den teknik vi utvecklat nu är tillräckligt pålitlig, vilket i kombination med förändrade kundbeteenden och skärpt miljölagstiftning innebär att tiden är inne att satsa på elektriska kompaktmaskiner.” Mer information kommer under de närmaste månaderna. 16 januari 2019 Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta: Tiffany Cheng, Director External Communications, Volvo Construction Equipment, Tel: int +32 499 56 6847Email: tiffany.cheng@volvo.com Brian O’Sullivan SE10 London, Tel: int +44 77 333 50307Email: osullivan@se10.com    För fler nyheter besök www.volvogroup.seVolvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. 2017 omsatte Volvokoncernen cirka 335 miljarder kronor. Volvokoncernen är ett publikt aktiebolag med huvudkontor i Göteborg. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Beslut vid extra bolagsstämma i Ripasso Energy AB

Bolagsstämman beslutade om att genomföra en emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare i enlighet med styrelsens förslag, vilket i huvudsak inkluderar följande villkor: · Konvertibellånets nominella belopp är högst 79 505 021 kronor fördelat på högst 79 505 021 konvertibler. · Emissionen ska ske med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Varje aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) konvertibel. Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för deltagande i emissionen är den 7 februari 2019. · Teckningsperioden är från och med 11 februari till och med den 26 februari 2019. · Varje konvertibel har ett nominellt belopp om 1,00 kronor, vilket också är teckningskursen per konvertibel. · Konvertiblerna har en löptid om två år, med en ränta om 10 procent per år. Räntan ska betalas ut kvartalsvis i efterskott. · Konvertibelinnehavarna har rätt att begära konvertering från och med den 1 januari 2021 fram till och med den 15 februari 2021. Konvertibelinnehavarna har dock rätt till förtida konvertering för det fall Bolagets aktier noteras på en reglerad marknad. · Konverteringskursen är 10 kronor per aktie vid begäran om konvertering från konvertibelinnehavarnas sida, vilket innebär att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 79 505,02 kronor och antalet aktier i Bolaget kan komma att öka med högst 7 950 502 aktier. Vid full konvertering motsvarar det en utspädning på omkring 9,1 procent. · Bolaget har rätt att begära konvertering från och med den 16 februari 2021 till och med den 24 februari 2021. Konverteringskursen är 2 kronor per aktie vid begäran om konvertering från Bolagets sida. Ytterligare information om emissionen kommer att ingå i det prospekt som kommer att offentliggöras på eller omkring den 6 februari 2019.

BrainCool AB (publ) erhåller snabbt besked om att PRV avser att godkänna patentansökan avseende bolagets produkt för behandling av neuropati

BrainCool AB (publ) har erhållit ett snabbt besked av det svenska patentverket (PRV) om avsikten att godkänna bolagets patentansökan för en applikation att behandla neuropati. Neuropati kan uppträda som en biverkan vid cancerbehandling med cellgifter och innebär skador på nerver med domningar och bortfall av känsel i händer och fötter som symptom. Beskedet från PRV kommer efter endast 14 månader vilket är en snabb handläggning. BrainCool har även lämnat in en internationell PCT-ansökan för applikationen mot neuropati. Det gjordes den 1 november 2018, inom prioriteringsåret, och processen är nu inne i en internationell fas. Den patentskyddade applikationen har registrerats under varumärket CooLimb® och motverkar neuropati genom kontrollerad och repeterbar kylning av händer och fötter. Bolagets andra produkt inom onkologi, Cooral® System, för att motverka oral mukosit – biverkningar i munhålan vid cellgiftsbehandling - erhöll 2015 ett rekordsnabbt svenskt godkännande. Bolaget gick därefter vidare med en internationell PCT-ansökan inom det så kallade prioritetsåret. Applikationen är redan godkänd i bland annat Kina. Cooral® och CooLimb® ingår i det övergripande varumärket CoolPrevent®. CoolPrevent® System integrerar dessa båda applikationer i samma CE-märkta kylsystem ECU 200 och kan behandla kombinationen av biverkningar som oral mukosit och neuropati. Systemet har även möjlighet att inkludera fler indikationer och applikationer. VD Martin Waleij kommenterar; -          Ett snabbt patentskydd visar nyhetsvärdet och höjden på innovationen. Projektet utvecklas väl efter två avslutade testserier på friska frivilliga personer. Vi utför för närvarande så kallade ”usability”- tester med personal från två ledande kliniker, en i USA och en i Japan. Testerna avser att säkerställa design och användarvänlighet inom ramen för en förstudie kring projektet CoolPrevent som är finansierad av Vinnova. Det godkända patentet skapar än bättre förutsättningar för framtida ansökningar av medel inom bland annat EUs forsknings- och innovationsprogam Horizon 2020. BrainCools mål är att förse marknaden med den första produkten inom en specifik applikation och att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till eventuellt efterföljande läkemedel. Bolaget arbetar efter tesen att optimal nedkylning med liten eller ingen biverkningsprofil är att föredra för patientgrupperna. I dag saknas förebyggande läkemedel som kan skydda nervcellerna och värdet av en behandling som kan förebygga uppkomsten av neuropati är stort. Studier visar att både perifer neuropati och neuropatisk smärta kvarstår tre år efter avslutad behandling vilket understryker vikten och behovet av bolagets nyutvecklade produkt. Ambitionen är att lansera CoolPrevent® System mot utvalda marknader 2019 med fokus på Cooral®. Under 2020 och 2021 breddas lanseringen av CoolPrevent® System att inkludera CooLimb® och kombinationen av de båda applikationerna i Europa respektive USA. Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2019. 

Högre doser tillfört oxytocin minskar inte kejsarsnitten

Det är barnmorskan Lotta Selin som i sin avhandling studerat data om totalt 2 775 förlossningar i Sverige. Hennes fokus har varit risker och resultat vid långdragen förlossning, alltså över ett dygn, och hur värkstimulering med läkemedlet oxytocin hanteras. – Andra behandlingsmetoder måste utforskas mer, exempelvis dosering av oxytocin anpassat till speciella grupper av kvinnor, och metoder som under förlossningen kan stimulera det kroppsegna hormonet oxytocin, säger Lotta Selin. Överanvändning Långdragen förlossning är ett vanligt problem bland förstföderskor, som kan leda till kejsarsnitt och negativ förlossningsupplevelse. I det aktuella materialet var frekvensen akuta kejsarsnitt 17,1 procent bland förstföderskor med långdragen förlossning, jämfört med 2,3 procent för kvinnor i gruppen med normalt förlopp. Den högre dosen oxytocin jämfört med den dos som i dag är rutin minskade inte andelen kejsarsnitt, och påverkade inte heller förlossningsupplevelsen. Däremot kortades förlossningen med i genomsnitt 23 minuter. Några andra skillnader kunde inte påvisas. Inom vården i Sverige är det vanligt att tillföra syntetiskt oxytocindropp för att stimulera värkarbetet. Enligt avhandlingen sker dock en kraftig överanvändning och felanvändning av oxytocindropp. Minskad tilltro – Även kvinnor med normal förlossningsprogress fick värkstimulerande dropp för att påskynda förlossningen, en behandling som kan ge för täta livmodersammandragningar, vilket i sin tur kan ge fosterljudspåverkan, konstaterar Lotta Selin. Hon såg dock inga negativa effekter på mor och barn eftersom riktlinjer och kontroller efterföljdes väl. Både kvinnans sammandragningar och barnets hjärtljud övervakas kontinuerligt när värkstimulering ges. Kvar finns det faktum att onödig behandling kan inskränka kvinnans förmåga att röra sig fritt och framförallt minska tilltron till den egna förmågan att föda, menar Lotta Selin. Hon är sedan 27 år verksam som barnmorska inom förlossningsvården, och har i 17 år forskat om långdragen förlossning och behandling med oxytocin. Titel: Delayed labour - risk factors, use of oxytocin and outcomes; http://hdl.handle.net/2077/56333  Kontakt: Lotta Selin 0736 21 78 94; lotta.selin@vgregion.se  Bild: Lotta Selin (foto: NU-sjukvården)

Sweco ändrar sin affärsområdesstruktur för att öka fokus på kärnmarknaderna

I den nya strukturen blir Sweco Belgien och Sweco Storbritannien nya affärsområden. Affärsområdeschefen i Belgien, Erwin Malcorps, och affärsområdeschefen i Storbritannien, Max Joy, blir medlemmar i ledningsgruppen. Efter ändringen kommer Sweco att ha åtta affärsområden: Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige samt Tyskland & Centraleuropa. ”Jag är mycket glad över att välkomna Erwin Malcorps och Max Joy i ledningsgruppen. Båda har starka ledaregenskaper och en djup förståelse för vår bransch. De kommer att bli en stor tillgång”, säger Åsa Bergman, vd och koncernchef i Sweco.  Bo Carlsson, som för närvarande är affärsområdeschef för Sweco Västeuropa, kommer att ta rollen som seniorrådgivare, direkt underställd Åsa Bergman.  Åsa Bergman: "Bo Carlsson har varit mycket viktig för utvecklingen av Sweco. Med sina 28 år i företaget har han en unik kännedom om Sweco-modellen. Personligen har jag verkligen trivts med det nära samarbetet med Bo och jag är glad över att han vill stanna kvar som min seniorrådgivare.”  Max Joy började som affärsområdeschefen för Sweco Storbritannien i mars 2016. Han kom direkt från den brittiska armén där han tjänstgjorde under 28 år. Erwin Malcorps har varit Sweco Belgiens affärsområdeschefen sedan 2011. Han har en master i väg- och vattenbyggnad från Leuvens universitet. Den nya strukturen träder i kraft omgående och kommer att rapporteras från 1 januari 2019.

Bokslutskommuniké 2018

Fjärde kvartalet 2018 jämfört med fjärde kvartalet 2017 · Kundtillväxten var god och antalet nya kunder uppgick till 28 600 (42 500) · Nettoinflödet förbättrades med 79 procent till 6 360 (3 550) MSEK · Rörelseintäkterna minskade med 1 procent, på grund av lägre courtageintäkter och övriga intäkter, vilket delvis kompenserades av högre fondprovisioner samt förbättrat räntenetto · Rörelsekostnaderna minskade med 2 procent, främst till följd av minskade marknadsförings­kostnader. Kostnadsökningen för helåret 2018 uppgick till 11,1 procent, i linje med guidningen · Den årliga kostnadsökningen framöver uppskattas till 9-12 procent, vilket utgör ett något breddat spann från tidigare guidning på 8-10 procent. Budgeten för 2019 ligger på 10,5 procent. Den nya guidningen syftar till att på ett ansvarsfullt och fortsatt kostnadsfokuserat sätt kunna möta nya tillväxtmöjligheter · Resultat efter skatt uppgick till 95 MSEK, vilket var en minskning med 3 procent · Styrelsen föreslår en utdelning på 10,50 (10,50) SEK per aktie · Avanza erhöll SKI:s utmärkelse Sveriges nöjdaste kunder i kategorin sparande för nionde året i rad · Avanza utsågs till Årets Bank av Privata Affärer och fick pris för Årets Sparnyhet – Avanza Global · Ägandet i Stabelo ökades till närmare 30 procent · Allbrightrapporten över Sveriges mest jämställda bolag placerade Avanza på sjätte plats · Avanza placerade sig på plats fem bland Sveriges mest rekommenderade varumärken i YouGov BrandIndex · Åsa Mindus Söderlund tillträdde som VD för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension Citat från Rikard Josefson, VD Avanza ”Avanza är för kunderna genom medarbetarna. Det betyder förutom vårt starka kundengagemang att vi sköter all utveckling själva. För att ha flexibiliteten att tillvara framtida tillväxtmöjligheter genom att säkerställa innovation med tillräckligt antal medarbetare har vi breddat vår kostnadsguidning något till en årlig kostnadstillväxt på 9-12%. Budgeten för 2019 ligger på 10,5%. Samtidigt höjer vi vår långsiktiga ambition att sänka kostnaden per sparkrona från 0,20% till närmare 0,16%, med våra allra bästa internationella branschkollegor som riktmärke.” Kv-4 Kv-3  förändr Kv-4  förändr jan jan  förändr -dec -dec 2018 2018 % 2017 % 2018 2017 %Rörelsens 267 267 0 271 –1 1 049 975 8intäkter, MSEKRörelsens –155 –135 15 –157 –2 –594 –535 11kostnader, MSEKRörelseresultat, 111 132 –16 114 –2 453 441 3MSEKResultat efter 95 106 –11 98 –3 384 379 1skatt, MSEKResultat per 3,13 3,54 –11 3,27 –4 12,77 12,66 1aktie, SEKRörelsemarginal, 42 49 –8 42 –0 43 45 –2% Nettoinflöde, 6 360 8 380 –24 3 550 79 27 26 3MSEK 600 800 Nykundsinflöde 28 32 –11 42 –33 126 140 –10(netto), st 600 200 500 500 000Sparkapital vid  300  331 –9  282 6  300  282 6periodens slut, 000 000 900 000 900MSEK Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2019 kl. 08.15 (CET).

Afghanistans första kvinnliga orkester till Berwaldhallen när Sveriges Radio minns Nils Horner

Zohra och Ahmad Sarmast från Polarprisbelönade ANIM och Sveriges Radios Nils Horner. Orkestern Zohra från Afghanistan med 25 unga kvinnor blev världskända när de spelade under World Economic Forum i Davos år 2015. Ensemblen som leds av 22-åriga Negin Khpalwak är baserad vid Polarprisbelönade Afghanistan National Institute of Music, ANIM, i Kabul. Skolan grundades 2010 och har en tredjedel kvinnliga elever, vilket kan förvåna i ett land där talibaner och andra konservativa grupper under lång tid reagerat med hot och våld mot kvinnliga musikutövare. Musikerna i Zohra spelar bokstavligt talat för sina liv – och för sin frihet. Nu kommer de till Sverige.– Att vi äntligen får hit Zohra från ANIM, den skola vi utsåg till Polarprisvinnare 2018, känns fantastiskt. Musik bygger broar och öppnar dörrar, nu får dessa unga flickor vidga sina vyer mot världen och vi får ta del av deras musik, något som hade varit omöjligt för bara några år sedan, säger Marie Ledin, VD för Polar Music Prize.  På internationella kvinnodagen, den 8:e mars, arrangeras En kväll för Afghanistan i Berwaldhallen, med Zohra som huvudgäster. I konserten medverkar även Adolf Fredriks Flickkör och elever från musikskolan Lilla Akademien. Ett inledande seminarium leds av Sveriges Radios utrikeschef Ginna Lindberg och tillägnas femårsminnet av mordet utrikeskorrespondenten Nils Horner. I panelen finns representanter från Afghanistan och flera hjälporganisationer.– Nils Horner mördades i Kabul under sin bevakning av valet i Afghanistan. Han saknas oss, både som kollega men också för sin briljanta rapportering i Sveriges Radio. Med denna temakväll vill vi hedra Nils genom att lyfta fram dagens levnadsvillkor i landet han så intensivt bevakade, säger Cilla Benkö, VD för Sveriges Radio.  Polarpriset 2018 tilldelades Afghanistan National Institute of Music med sin grundare Ahmad Sarmast, som också följer med Zorah till Sverige. Efter konserten i Stockholm framträder orkestern även på Högskolan för scen och musik i Göteborg samt Musikhögskolan Ingesund i Arvika den 10 respektive 11 mars.  – Det är en ära för mig att presentera orkestern Zohra i Sverige. Besöket ger oss möjlighet att dela skönheten i Afghanistans musiktradition med Sveriges folk, som ett tack för det erkännande som Polarpriset innebar för oss, säger Dr Ahmad Sarmast. Ett meddelande från Radiohjälpen som samlar in pengar till Afghanistan i samband med evenmanget:Radiohjälpen stödjer sedan lång tid tillbaka svenska organisationer som verkar på plats i Afghanistan. Vårt samarbete förändrar och räddar liv!Vill du vara med och bidra, SWISHA din gåva till 90 1950 6 och märk den ”Afghanistan”. Eller ring 099-90195 för att skänka 100 kronor.Du kan också starta en egen insamling för Afghanistan på vår hemsida: www.radiohjalpen.se  eller via Facebook.Tack för din gåva! Läs mer om Zohra här: http://www.zohra-music.org/Se två korta videos om orkestern här: http://www.zohra-music.org/videos/part1.mp4http://www.zohra-music.org/videos/part2.mp4  Biljetter till En kväll för Afghanistan släpps idag på berwaldhallen.seEn kväll för Afghanistan spelas in för senare sändning i P2.För mer information, och för medieförfrågningar kring Zohras besök, kontakta

Fortsatt mörk trend för hundar i drunkningsolyckor

- Tyvärr ligger antalet drunknade hundar kvar på fortsatt höga nivåer. De två senaste åren har minst ett 80-tal hundar omkommit i drunkningsolyckor, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef sällskapsdjur hos Agria Djurförsäkring. Under 2016 minskade antalet drunknade hundar för att öka igen under 2017 med totalt ett 40-tal hundar, och nu visar statistiken att den mörka trenden fortsätter med minst ett 40-tal hundar under 2018. - Det enklaste sättet att undvika drunkningsolyckor är att ha sin hund kopplad i närheten av vatten eller isar. Om hunden går lös måste den vara lydig och agera direkt på inkallning, säger Patrik Olsson. Hunden har inte förmågan att bedöma om isen är tjock eller tunn och springer gärna ut på isen. Många gånger håller isen så länge hunden är i rörelse, men ger vika när den stannar upp eller där isen plötsligt blir tunnare. Många drabbas av panik om hunden beger sig ut på svag is. – Även om man som hundägare får panik så är det viktigt att inte spring efter hunden ut på isen. Risken är stor att den inte bär din kroppsvikt. Försök istället att locka tillbaka hunden till trygg mark, säger Patrik Olsson. Om hunden hamnar i en isvak och du lyckas få upp den, är det viktigt att torka den torr. Att enbart linda in en kall och blöt hund i filtar får motsatt effekt eftersom filtarna efter en stund förvandlas till nedkylande omslag. Låt uppvärmningen till normaltemp ta minst ett dygn. Massera gärna hunden för att få igång blodcirkulationen och låt den röra på sig när den piggnat till. Hundar och vinterisar: · Utrusta hunden med sele och lång lina under skridskoturen istället för att ha den lös · Om hunden är lös - försäkra dig om att den alltid kommer på inkallning · Spring inte ut på isen – locka tillbaka hunden istället · Torka den torr och massera hunden om du lyckas få upp den ur vaken · Låt hunden röra på sig för att stimulera blodcirkulationen

Kallelse till extra bolagsstämma i TerraNet Holding AB

Aktieägarna i TerraNet Holding AB, org. nr 556707-2128, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 februari 2019 kl. 13.00 i konferenslokal [Square], på Ideon Science Park ”Alfa-huset”, Scheelevägen 15 i Lund. Kaffe och lättare tilltugg serveras från kl. 12:30.The shareholders of TerraNet Holding AB, reg. no. 556707-2128, (the “Company”) are hereby invited to the extra general meeting on Monday 4 February 2019 at 1:00 pm in conference room [Square] at Ideon Science Park “Alfa Building”, Scheelevägen 15 in Lund. Coffee and a light snack will be served from 12.30 pm.Rätt att delta och anmälanRight to attend and notificationAktieägare som vill delta vid stämman ska:Shareholders who wish to attend the extra general meeting must:i.    dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 januari 2019,be included in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of Tuesday 29 January 2019, andii.    dels senast tisdagen den 29 januari 2019 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till TerraNet Holding AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund eller per e-post till pal.eriksson@terranet.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.notify the company of their participation and any assistants (no more than two) in the extra general meeting no later than Tuesday 29 January 2019. The notification shall be in writing to TerraNet Holding AB, Ideon Science Park 223 70 Lund, Sweden, or via e-mail: pal.eriksson@terranet.se. The notification should state the name, personal/corporate identity number, shareholding, share classes address and telephone number and, when applicable, information about representatives, counsels and assistants. When applicable, complete authorization documents, such as registration certificates and powers of attorney for representatives and assistants, should be appended the notification.Förvaltarregistrerade aktierNominee sharesAktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast tisdagen den 29 januari 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.Shareholders, whose shares are registered in the name of a bank or other nominee, must temporarily register their shares in their own name with Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate in the extra general meeting. Such registration, which normally is processed in a few days, must be completed no later than Tuesday 29 January 2019 and should therefore be requested from the nominee well before this date.Ombud m.m.Proxy etc.Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör , för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 29 Januari 2019. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.terranet.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.Shareholders represented by proxy shall issue dated and signed power of attorney for the proxy. If the proxy is issued by a legal entity, attested copies of the certificate of registration or equivalent authorization documents, evidencing the authority to issue the proxy, shall be enclosed. The proxy’s validity may not be more than five years from the issuance. A copy of the proxy in original and, where applicable, the registration certificate, should, in order to facilitate the entrance to the general meeting, be submitted to the Company by mail at the address set forth above and at the Company’s disposal no later than on 29 January 2019. The proxy in original and, when applicable, the certificate of registration must be presented at the extra general meeting. A proxy form will be available on the Company’s website, www.terranet.se, and will also be sent to shareholders who so request and inform the Company of their postal address.Förslag till dagordningDraft agenda 1. Stämmans öppnande.Opening of the meeting. 2. Val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman.Election of Chairman of the meeting and appointment of the keeper of the minutes. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.Preparation and approval of voting list. 4. Val en justeringsperson.Election of one person to certify the minutes. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.Question whether the general meeting has been duly convened. 6. Godkännande av dagordningApproval of the agenda. 7. Val av nya styrelseledamöter.Election of new directors. 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.Resolution regarding authorization for the board of directors to issue shares, warrants and/or convertibles. 9. Stämmans avslutandeClosing of the meeting. Förslag till beslutProposed resolutionsPunkt 7: Val av nya styrelseledamöterItem 7: Election of new directorsFöreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter.It is proposed that the board of directors shall comprise five directors without deputies.Föreslås att styrelsearvode ska utgå med 50 000 kronor vardera till de två till nyval föreslagna ledamöterna. Totalt arvode för samtliga ledamöter i enlighet med beslut vid extra bolagsstämman den 27 juli 2018 uppgår därmed till 300 000 kronor.It is proposed that the remuneration to the two new proposed directors shall be SEK 50,000 each. Total remuneration for all directors, in accordance with the resolution at the extra general meeting held on 27 July 2018, thereby amounts to SEK 300,000.Föreslås nyval av Lars Novak och Michel Roig. Conny Larsson, Pär-Olof Johannesson och Anders Rantén (ordförande) kvarstår som ledamöter. Dan Olofsson och Stefan Persson avgår som ledamöter.Lars Novak and Michel Roig are proposed as new directors. Conny Larsson, Pär-Olof Johannesson and Anders Rantén (chairman) remain as directors. Dan Olofsson and Stefan Persson resign as directors.Mer information om de till nyval föreslagna styrelseledamöternaFurther information regarding the proposed directorsMichel RoigUtbildning och bakgrund/Education and backgroundMichel Roig är försäljningsdirektör på Fingerprint Cards. Tidigare befattningar inkluderar Vice President på Aava Mobile i Finland, marknadschef hos Bolaget, och dessförinnan försäljningschef på Flextronics. Michel innehar en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola inom elektroteknik.Michel Roig is Head of Sales and Customer Support at Fingerprint Cards. Previous assignments include Vice President at Aava Mobile in Finland, Head of Marketing at the Company, and Head of Sales at Flextronics. Michel holds a master in engineering from the Faculty of Engineering in Lund within electronics.Pågående uppdrag/Current AssignmentsMichel Roig är försäljningsdirektör på Fingerprint Cards. Michel innehar inga styrelseuppdrag i andra bolag.Michel Roig is Head of Sales and Customer Support at Fingerprint Cards. Michel holds no board assignments in other companies.Födelseår/Year of birth: 1976Nationalitet/Nationality: Svensk/SwedishAktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person/Direct or related person ownership in the Company: [Inga innehav/No holdings]Lars NovakUtbildning och bakgrund/Education and backgroundLars Novak är utvecklingschef på CLX Communications. Tidigare befattningar inkluderar FoU-chef  i olika roller och nivåer på Sony Mobile och Sony Ericsson sedan mitten av 1990-talet. Lars innehar en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola inom datateknik.Lars Novak is Head of Development at CLX Communications. Previous assignments include Head R&D in different roles and levels at Sony Mobile and Sony Ericsson since middle of the 1990. Lars holds a master in engineering from the Faculty of Engineering in Lund within computer science.Pågående uppdrag/Current AssignmentsLars Novak är utvecklingschef på CLX Communications. Lars innehar inga styrelseuppdrag i andra bolagLars Novak is Head of Development at CLX Communications. Lars holds no board assignments in other companies.Födelseår/Year of birth: 1965Nationalitet/Nationality: Svensk/SwedishAktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person/Direct or related person ownership in the Company: [Inga innehav/No holdings][Båda ledamöterna som föreslås till nyval kan anses vara oberoende gentemot Bolaget och bolagsledningen samt gentemot större aktieägare.Both directors who are proposed as new directors may be seen as independent against the Company and the senior management as well as against major shareholders.]Information om de kvarstående ledamöterna finns på Bolagets hemsida och i årsredovisningen för 2017.Information regarding the remaining directors is available at the Company website and in the annual accounts for 2017.Punkt 8: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertiblerItem 8: Resolution regarding authorization for the board of directors to issue shares, warrants and/or convertiblesStyrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för stämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet för finansiering.The board of directors of the Company proposes that the general meeting resolves to authorize the board of directors during the period up until the next annual general meeting to, on one or more occasions, resolve to issue B shares, convertibles and/or warrants with right to convert into and subscribe for B shares respectively, with or without preferential rights for the shareholders, in the amount not exceeding ten (10) per cent of the total number of shares in the Company as of the date of the extra general meeting, to be paid in cash, in kind and/or by way of set-off. The purpose for the board to resolve on issuances with deviation from the shareholders preferential rights in accordance with the above is primarily for the purpose to raise new capital to increase flexibility for financing.Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration OfficeAntal aktier och rösterNumber of shares and votesDet totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 24 212 553 aktier, varav 3 276 131 utgör A-aktier motsvarande 6 552 262 röster och 20 936 422 utgör B-aktier motsvarande 20 936 422 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 27 488 684 röster. Bolaget äger inga egna aktier.The total numbers of shares in the Company on the date of this notice amount to 24,212,553 shares, of which 3,276,131 are A shares corresponding to 6,552,262 votes and 20,936,422 B shares corresponding to 20,936,422 votes, whereby the total number of votes in the Company amounts to 27,488,684 votes. The Company does not hold any own shares.MajoritetsreglerMajority requirementsFör giltigt beslut enligt punkten 8 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.A resolution in accordance with item 8 is valid where supported by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.ÖvrigtOtherFullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets webbplats, www.terranet.se senast två (2) veckor före stämman. Förslag till beslut samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget enligt ovan senast två (2) veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.The complete proposals for resolutions are included in the notice. Proxy forms are available at the Company at the address set out above and at the Company’s website www.terranet.se, at least two (2) weeks in advance of the general meeting. The proposals and other documents that shall be available in accordance with the Swedish Companies Act are available at least two (2) weeks in advance of the general meeting as set out above. All documents will be sent to shareholders who request it and provide their e-mail or postal address.Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.The shareholders hereby notified regarding the right to, at the extra general meeting, request information from the board of directors and managing director according to Ch. 7 § 32 of the Swedish Companies Act.*****Lund januari/January 2019TerraNet Holding ABStyrelsen/the board of directors

CNN hyllar Norra Tornen – en av de mest banbrytande byggnaderna 2019

Oscar Properties har i samarbete med Reinier de Graaf på OMA, ett av världens mest ansedda arkitektkontor, skapat Stockholms nya landmärke Norra Tornen. De två tornen blir Stockholms högsta bostadshus och är ett samtida arkitektoniskt verk, en port in till staden och en knutpunkt mellan Vasastan och den framväxande Hagastaden. – Uppmärksamheten internationellt kring Norra Tornen har varit extremt stor under hösten. Att CNN nu lyfter fram OMAs första projekt i Sverige som ett av de 10 mest intressanta och viktiga byggnaderna 2019 ser jag som ett kvitto på att det lönar sig att satsa på nyskapande arkitektur. Vi har vågat tänja på gränserna kring vad ett urbant boende kan vara och det sätter Stockholm på kartan, säger Oscar Engelbert, vd och grundare Oscar Properties. Se hela CNNs lista här: https://edition.cnn.com/style/article/new-buildings-that-will-shape-2019/index.html För mer information, vänligen kontakta: Monica Nygren, Kommunikationsansvarig, Oscar Properties+46 70 620 68 68monica.nygren@oscarproperties.se Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties+46 70 568 00 01oscar@oscarproperties.se Om Norra Tornen Norra Tornen består av 320 bostäder, varav 182 i Innovationen och 138 i Helix och har en höjd på 125 respektive 110 meter. Bostäderna flödar av dagsljus och har milsvid utsikt via de indragna terrasserna. I kombination med byggnadernas publika ytor är Norra Tornen ett för Stockholm helt nytt, urbant boende. Burspråken och de indragna terrasserna skapar ett växlande mönster som ger tornen dess karaktäristiska utseende. Oscar Properties tilldelades projektet 2013 av Stockholms stad genom en markanvisningstävling där ett flertal välrenommerade arkitekter, utvecklare och byggbolag deltog. OMA (Office of Metropolitan Architecture) som skapat Norra Tornen är ett av världens mest inflytelserika, prisbelönta och ledande arkitektkontor med verksamhet i Rotterdam, NYC, Beijing, Hong Kong och Doha. Kontoret förenar arkitektur med forskning om urbanism och ambition är att flytta fram gränserna för samtidsarkitektur och urbanism. Utöver Norra Tornen står OMA bakom en rad uppmärksammade projekt som Fondazione Prada i Milano, Qatar National Library i Doha, Timmerhuis i Rotterdam samt Taipei Performing Arts Centre, som för närvarande är under uppförande.

Vinst för skogsägare – staten måste ersätta vid avverkningsstopp

Ett antal skogsägare i norra Sverige har stämt Staten då de nekats ersättning för fjällnära skog som de inte fått avverka. I de första fem målen som avgjorts idag har Mark- och miljödomstolen tilldömt skogsägarna full ersättning för den ekonomiska skada som besluten inneburit för dem, totalt ca 18 miljoner kronor. Domarna är de första i denna fråga och kommer att vara vägledande. Domstolen gick i alla delar på skogsägarnas linje och domstolen klargör att avverkning är en del av pågående markanvändning för skogsbruk. – Det är en tydlig seger för de skogsägare som vågade gå till domstol och en svidande förlust för Staten som tvingat dem dit för att slippa undan det ekonomiska ansvaret för sitt agerande, säger Magnus Norberg, jurist på LRF Konsult som varit ombud för skogsägarna. Domen innebär att man upprätthåller enskildas rättssäkerhet, där rätten till ersättning när staten fråntar någon möjligheten att använda sin egendom är en viktig del av äganderätten. Förutom betydelsen för enskilda ägare av fjällnära skog har det också betydelse för stabiliteten i hela det finansiella systemet för att belåna fastigheter. – Nu kommer skogsägare i fjällnära områden fortsätta våga investera i skog och skogsbruk. Statens linje i de här processerna hade inneburit betydande förluster för tusentals skogsägare. Jag är förvånad över att Staten drev dessa processer, men givetvis nöjd över utgången, säger Sven-Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna. LRF Skogsägarna har sett flera fall där myndigheter genom olika ageranden tvingat enskilda att gå till domstol i en svårförståelig jakt på praxisavgöranden. Målen om ersättning för nekade avverkningstillstånd är ett av de tydligaste som förekommit. – Det är nu upp till Skogsstyrelsen och dess uppdragsgivare att överväga om det är genom rättsprocesser mot enskilda, eller genom en eftertänksam och sund myndighetsutövning som de vill utveckla sin verksamhet, säger Sven-Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna. För mer information: Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna, 070-691 14 52

Byggandet av Göteborgs högsta kontorshus är igång

Genom ett gemensamt spadtag startade idag Peabs vd Jesper Göransson och Platzers vd P-G Person gjutningen av Göteborgs högsta kontorshus. – Peab och Platzer har gemensamt utvecklat Gårda Vesta till det landmärke kontorshuset kommer att bli för Göteborg. Spadtaget idag känns extra glädjande då Peab firar 60 år som samhällsbyggare i 2019. Projektet blir en talande symbol för den verksamhet som vi utvecklat tillsammans med våra kunder genom åren, säger Jesper Göransson vd för Peab. – Gårda Vesta blir 94 meter högt och byggs med glidformsgjutning. Det är en avancerad teknik och innebär att vi kan komma igång med stommontaget inom en rimlig tid. Anledningen till att Peab glidformsgjuter på Gårda Vesta är logistik. Vi behöver det högsta tornet att placera kranen för stom- och fasadmontaget på eftersom det inte finns plats runt huset för detta. Betongkroppen kommer klättra mot skyn med en hastighet av tre meter per dygn, säger Gunnar Lander, projektchef på Peab. Kontorshuset beräknas stå färdigt till sommaren 2021 och kommer bestå av två huskroppar på 25 respektive 14 våningar som sammanlänkas av en lägre byggnad. Totalt kommer fastigheten rymma 26 600 kvadratmeter kontor samt restaurang och garage med ett grönt torg i direkt anslutning till huset. Gårda Vesta kommer också bli det första huset i Göteborg att certifieras enligt den amerikanska standarden Well Building som innebär ett starkt fokus på människors hälsa och välmående. Certifieringen utgår från tio områden; luft, vatten, kost, ljus, ljud, rörelse, temperatur, material, sinne och gemenskap, som syftar till att öka det totala välbefinnandet. – Hälsa och välmående blir allt viktigare för både arbetsgivare och arbetstagare. På Platzer sätter vi människan i centrum, vi vill att alla ska må bra på jobbet. Well Building-certifieringen är ett naturligt steg i vårt arbete med att skapa attraktiva och hälsosamma arbetsplatser, säger P-G Persson, vd på Platzer. Illustration: Tomorrow Bildtext; Gårda Vesta blir ett landmärke för Göteborg med sina 25 våningar Fotograf: Marie Ullnert Bildtext; Peabs vd Jesper Göransson och Platzers vd P-G Persson fyller glidformen med dess första betong För ytterligare information, kontakta: Stellan Haraldsson, regionchef Peab, 0733-37 35 29 Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84

Gör-det-själv-måltid i bohuslänsk natur ska locka utländska besökare till Västsverige

Fyra svenska stjärnkockar, däribland TV-kända Niklas Ekstedt och Titti Qvarnström, har komponerat egna recept, inspirerade av de svenska landskapen. Recepten innehåller bland annat abborre, enbär och kantareller – men detta skiftar såklart från landskap till landskap. En västsvensk kock kommer att anpassa menyerna så att de passar de råvaror som finns just i Bohuslän. Borden är utplacerade i Lappland, Jämtland, Värmland, Stockholms skärgård, Småland och i Skåne, och det finns möjlighet att anpassa råvarorna efter vad som finns på respektive plats. The Edible Country, ska främst skapa uppmärksamhet för destinationen Sverige i Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA. - Turistrådet har lång erfarenhet av att jobba med mat som reseanledning. Det känns väldigt kul att kunna vara en del av denna nationella satsning tillsammans med Visit Sweden och våra kollegor i andra regionala turistorganisationer. Vi ser stor potential i att placera det västsvenska bordet på Ramsvikslandet. Med hjälp av Bohusläns fantastiska natur och allt vad havet har att erbjuda i form av fisk och skaldjur vill vi vara med och göra Sverige ännu mer attraktivt som besöksdestination, säger Ann-Charlotte Carlsson, chef marknad och kommunikation, Turistrådet Västsverige.  Besökare som bokar platser vid borden får tillgång till ett matlagnings-set som innehåller allt som behövs för att kunna laga till en meny bestående av naturens egna råvaror. Platsen för det västsvenska bordet blir alltså Ramsvikslandet, en dryg mil från Smögen i Bohuslän. Egna webbplatser uppmärksammar fler reseanledningar The Edible Country-satsningen är tänkt att spridas till en början i Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA via i mat-, rese och nyhets- och sociala medier. I samband med lanseringen startar Visit Sweden webbplatsen visitsweden.com/ediblecountry , där recept och instruktioner som behövs för att laga måltider i naturen finns, tillsammans med information om allemansrätten och hur man vistas i den svenska naturen. Även Bookatable, Europas största bokningssajt för restauranger, sprider information om The Edible Country i sina kanaler. Turistrådet Västsverige öppnar också idag upp webbplatsen vastsverige.com/ediblecountry, som finns i såväl engelska  som tyska  och svenska  versioner. Förutom information om borden, maten och naturen finns här också material som berättar om vad man kan göra i övrigt när man besöker Västsverige och Bohuslän. - Tanken är att vi genom att rikta uppmärksamhet till både Sverige och Västsverige som destination också ska kunna använda det här tillfället till att lyfta alla fantastiska reseanledningar som finns vår region, säger Ann-Charlotte Carlsson. Under våren kommer Turistrådet Västsverige att sprida The Edible Country-relaterat material i destinationen Västsveriges sociala och digitala kanaler. Utländska journalister och influencers ska också bjudas in till så kallade visningsresor, där de själva bland annat får vara med och leta råvaror i naturen som sedan lagas till och avnjuts vid bordet.  De utländska besökare som Visit Sweden riktar Sverigemarknadsföringen mot är mycket intresserade av att lära känna Sverige på ett djupare plan, exempelvis natur, kultur och livsstil, svensk mat och dryck samt svenska traditioner. - Intresset för att äta hälsosam mat ökar och vi vill låta fler uppleva det rika skafferi som den svenska naturen erbjuder. Den svenska naturnära livsstilen väcker nyfikenhet hos utländska resenärer och att äta mat i det fria är så nära den svenska folksjälen man kan komma, säger Jennie Skogsborn Missuna, Chief Experience Officer på Visit Sweden. Länkar The Edible Country - Visit Sweden The Edible Country - West Sweden  The Edible Country - kampanjfilm     Kontakta för mer information Jill Axelsson PabstStrategisk utveckling mat, Turistrådet VästsverigeTelefon: 031-818389Mail: jill.axelsson@vastsverige.com

Förändringar i Ratos ledningsgrupp

Jonas Wiström, VDHelene Gustafsson, IR- och presschefHenrik Lundh, Vice President (ny medlem sedan januari 2019)Anders Slettengren, Vice PresidentMagnus Stephensen, ChefsjuristPeter Wallin, CFO (ny medlem sedan december 2018) Robin Molvin, Vice President, och tidigare medlem av ledningsgruppen lämnar Ratos. Även Johan Rydmark, Director, lämnar Ratos. Samtidigt utses Henrik Lundh till Vice President och medlem av ledningsgruppen. ”Jag ser fram emot att få Henrik Lundh som medlem i ledningsgruppen då jag är säker på att hans erfarenhet och kompetens kommer vara till stor nytta för Ratos ledningsgrupp framöver. Jag vill rikta ett stort tack till Robin Molvin som genom sina många år på Ratos bidragit till stort värdeskapande genom ett viktigt arbete i flertal av våra portföljbolag. Genom åren har Robin stärkt och ansvarat för Ratos närvaro i Danmark och genom detta bland annat drivit igenom förvärven av airteam och Oase Outdoors. I airteam har Robin lett bolagets tillväxtresa och expansion till Sverige genom strategiska tilläggsförvärv. Jag vill även tacka Johan Rydmark som genom sitt investeringsansvar i de tidigare portföljbolagen Nebula och Serena samt bolagsutvecklingsarbete i tidigare portföljbolag som Stofa skapat viktiga värden för Ratos”, säger Ratos VD Jonas Wiström. Förändringarna träder i kraft från idag 17 januari 2019.För ytterligare information:Jonas Wiström, VD Ratos, 08-700 17 00Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98 Om Ratos:Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 12 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 300 medarbetare. 

Scandic Hotels Group AB (publ) ersätter Even Frydenberg som VD och koncernchef med Jens Mathiesen. I samband med detta kommenterar Scandic den finansiella utvecklingen för det fjärde kvartalet.

Styrelsen har beslutat att utse Jens Mathiesen till ny VD och koncernchef. Jens Mathiesen är en del av Scandics koncernledning och har sedan 2008 framgångsrikt varit landschef i Danmark. -       Styrelsen har kommit fram till att Scandic behöver ett nytt ledarskap, och då är det naturligt att gå skilda vägar. Jag vill betona att detta är en ledarskapsfråga och inte relaterat till den finansiella utvecklingen i bolaget, samt att Scandics strategiska inriktning ligger fast. Styrelsen vill rikta ett stort tack till Even Frydenberg för hans insats i bolaget, säger Per G. Braathen, styrelseordförande. Jens Mathiesen tar över som VD och koncernchef med omedelbar verkan. Han kommer inledningsvis också att vara tillförordnad landschef i Danmark till dess att en ersättare är utsedd. För fjärde kvartalet kommer Scandic att redovisa en nettoomsättning på omkring 4 590 MSEK och justerat EBITDA på omkring 480 MSEK. Den fullständiga bokslutskommunikén publiceras den 19 februari klockan 07.30 CET. För ytterligare information, vänligen kontakta: Per G. Braathen, styrelsens ordförandeE-post: pgb@braganza.comTelefon: +44 774 074 4447 Henrik Vikström, Director Investor RelationsE-post: henrik.vikstrom@scandichotels.comTelefon: +46 70 952 80 06 www.scandichotelsgroup.com Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 januari 2019 kl. 16:15 CET. Om Scandic Hotels Group                                                                                                                                Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 16 000 medarbetare och med ett nätverk av närmare 280 hotell fördelat på cirka 55 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprograminom hotellbranschen. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA. Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

Genombrott i ett av S2Medicals utvecklingsprojekt: In vivo-tester av antimikrobiell peptid visar på stark effekt mot multiresistenta bakterier

En av de absolut största problemen vid sårläkning är förekomsten av bakterier i sår, inte minst när bakterierna är resistenta mot olika typer av antibiotika. S2Medical har under en längre tid arbetat mot utveckling av en antibakteriell version av eiratex®, modifierad med antimikrobiella peptider. Målsättningen med denna version av eiratex®är att kunna motverka sårinfektioner samt främja sårläkning.  Intresset för antimikrobiella peptider är extra stort då det är allmänt vedertaget att dessa substanser inte ökar risken för resistensutveckling hos bakterier. Historiskt har antimikrobiella peptider visat en begränsad effekt i sårmiljö till stor del på grund av att peptiderna snabbt bryts ner av enzymer som finns såret, vilket projektet bakom denna studie har adresserat.  Projektet som drivs i samverkan med Daniel Aili (LiU) & Torbjörn Bengtsson (Örebro Universitet) och har visat på goda resultat i labbmiljö vilket bland annat lett till finansiering från KK-stiftelsen. Projektet har nu gått in i en fas som även involverar ett samarbete med katastrofmedicinskt centrum i Linköping där peptiderna har testats in vivoi sår infekterade med multiresistenta bakterier. De initiala resultaten visar på en likvärdig antibakteriell effekt i såren som behandlats med höga koncentrationer av antibiotika jämfört mot såren behandlade med peptiderna.   ”Att vi är med i arbetet att hantera den allt mer förekommande problematiken med multiresistenta bakterier är fantastiskt, samtidigt som detta är ett stort kliv framåt mot att kunna introducera en antibakteriell version av eiratex®.  Vi väntar nu med spänning på de uppkommande resultaten av studien som beräknas kunna redovisas senare under året.” säger bolagets VD Petter Sivlér.  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2MedicalAB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17/01 2019 kl. 16:47.  Certified Adviser  Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser.Övrigt  Aktiens kortnamn: S2MAktiens ISIN-kod: SE0011725084  För ytterligare information, vänligen kontakta  Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ) Telefon: +46 (0)8-70 000 50E-post: petter.sivler@s2m.se 

Preliminärt resultat för Mekonomens fjärde kvartal 2018

Mekonomen Groups rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2018 förväntas landa mellan 105-115 MSEK, jämfört med 103 MSEK för det fjärde kvartalet 2017. Båda sifforna är exklusive jämförelsestörande poster och integrationskostnader för de nyligen förvärvade bolagen FTZ och Inter-Team. Det förväntade rörelseresultat är genomgående svagt i koncernen. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet kommer därtill att påverkas negativt av jämförelsestörande poster om cirka 28 MSEK (-7) relaterat till hantering av lagerreturer, samt integrationskostnader för FTZ och Inter-Team om cirka 25 MSEK (0). Den jämförelsestörande posten om 28 MSEK är kopplat till hantering av reservdelar, både i 2017 och 2018, som returneras till leverantörer för renovering. Omkring hälften av posten härrör till 2017 och hälften till 2018. ”Vi har sett en onormalt svag marknad i hela Europa under det fjärde kvartalet. Vår bedömning är att vi har behållit våra marknadsandelar och vi tror på en stabilare marknad framåt. Behov av åtgärder kvarstår dock och kommer att presenteras senast den 14 februari 2019, i samband med rapporteringen av det fjärde kvartalet 2018”, säger Pehr Oscarson, vd och koncernchef Mekonomen AB. För ytterligare information, kontakta: Pehr Oscarson, vd och koncernchef Mekonomen AB,Telefon 08-464 00 00 E-post: pehr.oscarson@mekonomengroup.com Åsa Källenius, CFO Mekonomen ABTelefon 08-464 00 00 E-post: asa.kallenius@mekonomengroup.com Helena Effert, IRO Mekonomen ABTelefon 08-464 00 00 E-post: helena.effert@mekonomengroup.com Denna information är sådan information som Mekonomen AB (publ) är skyldigt attoffentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades,genom Pehr Oscarsons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2019 klockan20.15.

Åklagarna överklagar dom i mordärende i Huskvarna

Den 28 december 2018 meddelade tingsrätten sin dom där en 16-årig pojke dömdes för grov misshandel och ofredande till sluten ungdomsvård i fem månader. I sin dom ogillade tingsrätten åtalet avseende mord alternativt vållande till annans död, grovt brott och menade att det inte var fråga om en synnerligen grov misshandel. I samma dom fann tingsrätten att det inte blivit utrett att en 14-årig pojke (inom ramen för en så kallad bevistalan), gjort sig skyldig till mord, alternativt synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott. Tingsrätten valde att inte pröva om det var utrett att 14-åringen gjort sig skyldig till grov misshandel eller något annat brott. Nu överklagas domen i sin helhet. Tingsrätten menar att det inte kan uteslutas att någon annan/några andra orsakat målsägandens död efter att 16-åringen och 14-åringen lämnat platsen. - Vi delar inte den bedömningen. Den alternativa förklaringen är praktiskt taget utesluten. Vidare borde bevistalan i sin helhet ha prövats av tingsrätten, säger kammaråklagare Linda Schön slutligen. Av överklagandet framgår att viss kompletterande och förtydligande utredning har och ska inhämtas. I avvaktan på att den inkommit begärs anstånd med ingivande av slutlig bevisuppgift. Målnummer Jönköpings tingsrätt B 3196-18. Kontakt Kammaråklagare Linda Schön finns tillgänglig för media per telefon i dag fredag 18/1 kl. 9 – 10, 010-562 59 71. Vad är bevistalan? Barn som är under 15 år och begår brott kan inte dömas till straff. Utredningar mot barn under 15 år görs enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. När utredningen är klar kan sociala myndigheter fatta beslut om åtgärder, till exempel olika stöd- och vårdinsatser. En domstol kan dock pröva skuldfrågan genom en så kallad bevistalan när det rör sig om mycket allvarliga brott som exempelvis mord eller grov våldtäkt. En bevistalan får bara ske om det begärs av socialnämnden, Socialstyrelsen eller barnets vårdnadshavare. Om bevistalan begärs får åklagaren väcka sådan om det krävs ur allmän synpunkt. I den bedömningen ska åklagaren bland annat värdera om bevisningen hade varit tillräcklig för ett motsvarande åtal mot en straffmyndig person. Vid bevistalan tar domstolen ställning till om barnet har begått brottet eller inte, men någon påföljd utdöms inte.

NeuroVive – presentationstillfällen januari 2019

Med anledning av att den extra bolagsstämman i NeuroVive Pharmaceutical AB torsdagen den 17 januari 2019 beslutade att genomföra en företrädesemission med teckningsperiod från och med den 23 januari 2019 till och med den 6 februari 2019, vill Bolaget här påminna om de företagspresentationer NeuroVive ger under januari 2019.  NeuroVives vd Erik Kinnman kommer att presentera bolaget och verksamheten vid följande evenemang. För ytterligare information samt anmälan, se vidare under respektive länk nedan. Måndag 21 januari               Aktespararnas Aktiekväll, tema Life ScienceStockholm                            Hotell Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, kl 17.30https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiekvallen-stockholm-21-januari  Tisdag 22 januari                 Aktiespararnas Aktiekväll Göteborg                              Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36, kl 17.30https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiekvallen-goteborg  Tisdag 29 januari                 Aktiedagen, Aktiespararna Lund                                     Medicon Village, Scheelevägen 2, kl 08.00 – 18.20https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-lund-29-januari-0  För ytterligare bakgrundsinformation om bolaget finns även en nyligen inspelad intervju med Erik Kinnman, vd för NeuroVive, tillgänglig på Cornelia News: http://cornelianews.com/c-talk/milstolpar-uppnadda-nu-tar-neurovive-in-124-miljoner-kr/. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2019 kl. 08:30. För mer information, kontakta: Catharina Johansson, CFO, IR & Communications+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)  Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel) info@neurovive.com, www.neurovive.comFör nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/Följ oss på LinkedIn Prenumerera på vår YouTube-kanal  Om NeuroViveNeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

Mytaste Group förvärvar Lånakuten

myTaste AB (publ) (”Mytaste Group”) har tecknat avtal om att förvärva Lånakuten, (lanakuten.com), en populär nätbaserad jämförelsetjänst för privatlån. Därmed stärker Mytaste Group sin position på marknaden för lead generation inom finans.På Lånakuten kan konsumenter få en överskådlig bild av vilka privatlån och kreditkort som ger bäst villkor för deras specifika situation. Detta för att kunna fatta välgrundade beslut baserade på tydlig konsumentupplysning. Alla långivare som Lånakuten hänvisar till är registrerade hos Finansinspektionen och uppfyller samtliga svenska regler för utlåning. Förvärvet genomförs genom att Mytaste Group förvärvar Lånakuten AB (under namnändring från Grundbulten 2687 AB) som är ägare av de tillgångar som är hänförliga till Lånakuten.Mytaste Group driver sedan 2018 Expressen Låneguiden (lanapengar.expressen.se). Nu förstärker bolaget sitt erbjudande inom jämförelsetjänster för lån i och med förvärvet av Lånakuten. Genom att Mytaste Group nu äger flera tjänster inom lead generation för finans kommer man kunna nå synergieffekter inom bland annat försäljning och utveckling. “Marknaden för privatlån är enligt vår uppfattning en växande vertikal som vi identifierat som strategiskt viktig för Mytaste Group. Vi ser fram emot att utveckla Lånakuten vidare genom att använda den kompetens och de resurser vi besitter. Därför ser vi förutsättningarna som goda att vi kan förbättra lönsamheten och ytterligare öka tillväxten för koncernens relativt nylanserade finansvertikal inom segmentet Mytaste Shopping”, säger Andereas Friis, VD och medgrundare, Mytaste Group. Lånakuten genererade cirka 1,1 Mkr i vinst under Q4 2018. Köpeskillingen uppgår till totalt 16 Mkr varav 10 Mkr kommer att betalas kontant och resterande i aktier motsvarande ett värde om 6 Mkr. Antal aktier som erläggs som köpeskilling kommer att baseras på det volymvägda snittpriset för Mytaste Groups aktie under tio (10) handelsdagar före tillträdesdagen. Tillträde beräknas ske den 1 februari 2019.  Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2019 kl. 08:30 CET.

Castellum säljer hela sitt bestånd i Sundsvall och förvärvar sex fastigheter i Linköping

”Linköping är en attraktiv regionstad där vi vill växa och utveckla vårt kunderbjudande. Den här affären gör oss till en av de två största aktörerna i staden och ger dessutom byggrättsmöjligheter i city. Med oss som partner kan befintliga och nya kunder växa och utvecklas”, säger Henrik Saxborn, vekställande direktör Castellum AB. De sex fastigheterna i Linköping är kontorsfastigheter om cirka 67 000 kvm, centralt belägna i nära anslutning till Castellums övriga fastigheter i Linköping. Förvärvspriset uppgick till 1 638 Mkr inkl. omkostnader och bedömd uppskjuten skatt om totalt 87 Mkr. Hyresintäkterna fullt uthyrd bedöms uppgå till ca 110 Mkr. Ekonomisk uthyrningsgrad uppgår till 98 % och genomsnittlig återstående kontraktslängd till 2,0 år. Försäljningen genomförs på en bedömd direktavkastning om 4,8 % på nuvarande driftnetto efter administrationskostnader. Försäljningspriset för fastigheterna, som omfattar 157 400 kvm kontor, i Sundsvall uppgick till 3 321 Mkr efter avdrag för omkostnader och bedömd uppskjuten skatt om totalt 135 Mkr. Underliggande fastighetspris uppgick således till 3 456 Mkr vilket var i nivå med senaste värdering. Försäljningen genomförs på en direktavkastning om 5,0 % på nuvarande driftnetto efter administrationskostnader. Resultatet kommer även påverkas av nedskrivning av goodwill om ca 180 Mkr samt en uppskjuten skatteintäkt om ca 350 Mkr. Alla medarbetare på respektive ort behåller sina nuvarande anställningar och övergår till den nya ägaren. Castellum har fackliga avtal och för dialog med berörda. ”Affären innebär att vi koncentrera vår portfölj till starkare tillväxtområden och städer. Castellums portfölj består fortsatt av den största noterade kontorsportföljen och en av de absolut största logistikportföljerna i Sverige. Det ligger i vår långsiktiga strategi att fortsätta växa och öka beståndets kvalitet och densitet genom såväl projekt som förvärv”, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB. Försäljningen i sammandrag:Castellum avyttrar 20 fastigheter i Sundsvall; Hovrätten 2, Måsen 14, Järnvägsstationen 2, Idrottsparken 2,3, Borgaren 3, Byggmästaren 2, Guldsmeden 15, Herkules 2,8,9, Neptunus 5, Notvarpet 8, Nyttan 3, 6, Nyttan 7, Olympen 4, Stadshuset 2, Stuvaren 1, Tullpaviljongen 1. Köpare: Fastighetsaktiebolaget LiliumFörsäljningspris netto: 3 321 Mkr         Frånträdesdag: 1 mars, 2019Återstående genomsnittlig kontraktstid: 4,0 årHyresvärde: 258 MkrStörre hyresgäster: Försäkringskassan, BolagsverketUthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: cirka 157 400 kvm, 94 % Förvärvet i sammandrag:Castellum förvärvar 6 fastigheter i Linköping; Amasonen 3, Ambrosia 6, Blandaren 18, Dalkullan 19, Djäknen 7, Duvan 18.Säljare: Lilium Förvärvspris netto: 1 638 Mkr.Tillträdesdag: 1 mars 2019Genomsnittligt återstående kontraktslängd: 2,0 år Hyresvärde: 110 Mkr Större hyresgäster: Skatteverket, Länsstyrelsen Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: ca 67 000 kvm, 98 % Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 januari 2019 kl. 15.30 (CET). För ytterligare information kontakta:Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60 74 50Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61 www.castellum.se Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 87,5 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.   Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.   Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.   Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org. nr 556475-5550   | Tel 031 60 74 00