BioArctic meddelar att BAN2401 Fas 2b resultaten har accepterats för en muntlig presentation vid AAIC 2018

Stockholm, den 10 juli, 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att resultaten av BAN2401 kliniska Fas 2b-studien (ClinicalTrials.gov identifier NCT01767311) kommer att presenteras muntligt vid 2018 Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) den 25 juli, 2018, kl. 15.30 CDT (lokaltid) i Chicago, Illinois, USA, som en del av sessionen DT-01: “Recent Developments in Therapeutics” (14.00 till 16.00 CDT). Muntlig presentation av BAN2401: Presentationens session Presentationens titelSession DT-01: Recent Treatment of Early AD Subjects with BAN2401, anDevelopments in Anti-Aβ Protofibril Monoclonal Antibody,Therapeutics Significantly Clears Amyloid Plaque and ReducesOnsdag 25 juli Clinical DeclineSession: 14.00-16.00 CDTPresentation: 15.30 CDT För mer information, vänligen kontaktaGunilla Osswald, VD, BioArctic ABE-post: gunilla.osswald@bioarctic.seTel: 08 695 69 30 Christina Astrén, IR & Kommunikationsdirektör, BioArctic ABE-post: christina.astren@bioarctic.seTel: 070 835 43 36 Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juli 2018 kl. 03.00 CET. Om Alzheimer's Association International Conference (AAIC)Alzheimer's Association International Conference (AAIC) är världens största konferens för den senaste vetenskapliga forskningen och kliniska utvecklingen av Alzheimers sjukdom. AAIC 2018 kommer att äga rum i Chicago, Illinois, USA, på Mc Cormick Place, den 22 -26 juli. För mer information, besök gärna www.alz.org/aaic. Om BAN2401BAN2401 är en humaniserad monoklonal antikropp för Alzheimers sjukdom som är resultatet av det strategiska samarbetet mellan BioArctic och Eisai. BAN2401 binder selektivt till de lösliga, toxiska aggregaten av amyloid-beta som anses medverka i den neurodegenerativa processen i Alzheimers sjukdom och neutraliserar och eliminerar dessa. BAN2401 har därför potential att ha effekt på sjukdomspatologin och kunna bromsa sjukdomsförloppet. I december 2007 ingick BioArctic ett avtal med Eisai enligt vilket Eisai förvärvade de globala rättigheterna att studera, utveckla, tillverka och marknadsföra BAN2401 för behandling av Alzheimers sjukdom.Eisai ansvarar för Fas 2b-studien och utvecklingen av BAN2401 för Alzheimers sjukdom.I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal avseende BAN2401 och parterna uppdaterade avtalet i oktober 2017. Om samarbetet mellan BioArctic och EisaiBioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 som ingicks i december 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks i maj 2015. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna. Om BioArctic ABBioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (STO:BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se. Om Eisai Co., Ltd.Eisai Co., Ltd. är ett ledande globalt FoU-baserat läkemedelsbolag med huvudkontor i Japan. Eisai formulerar bolagets uppdrag som ”att i första hand tänka på patienterna och deras familjer och öka de fördelar som hälso- och sjukvården erbjuder”, vilket man kallar sin ”human health care” (hhc)-filosofi. Med cirka 10 000 anställda i Eisais globala nätverk av FoU-anläggningar, produktionsenheter och marknadsbolag arbetar bolaget för att förverkliga hhc-filosofin genom att leverera innovativa produkter och adressera ouppfyllda medicinska behov, med särskilt fokus på bolagets strategiska områden onkologi och neurologi. Genom att utnyttja erfarenheterna från utveckling och marknadsföring av Aricept®, en behandling för Alzheimers sjukdom och Demens med Lewykroppar, har Eisai arbetat för att skapa en social miljö som omfattar patienter i alla samhällen i samverkan med olika intressenter, bland andra myndigheter och sjukvårdspersonal, och beräknas ha arrangerat över tiotusen evenemang runt om i världen för att öka medvetenheten om demens. Som en pionjär inom demensbehandling strävar Eisai inte bara efter att utveckla nästa generations behandlingar, utan också efter att utveckla diagnosmetoder och kunna erbjuda lösningar. För ytterligare information om Eisai Co., Ltd., besök gärna www.eisai.com.

Viss försiktighet i fondsparandet under juni

Under juni månad uppgick nysparandet i fonder till totalt 1,8 miljarder kronor. Från aktiefonder gjordes nettouttag på 3,8 miljarder och blandfonder hade ett nettoutflöde på 0,5 miljarder. Däremot uppvisades under månaden nettoinsättningar i korta räntefonder samt långa räntefonder på 2,7 respektive 1,5 miljarder kronor. Även hedgefonder noterade ett nettoinflöde på 1,7 miljarder. Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 21,3 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar uppvisar blandfonder, med ett nysparande på 10 miljarder. ”Under juni tornade nya orosmoln upp sig på den ekonomiska världshimlen. Inte minst den upptrappade handelskonflikten bidrog till att aktiva fondsparare skruvade ner lite på risken. Spararna nettosålde aktiefonder som placerar i Sverige, Europa och på tillväxtmarknader och köpte istället räntefonder”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening. I juni var utvecklingen på världens aktiemarknader blandad och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg marginellt under månaden. Aktiefonder noterade ett nettoutflöde på totalt 3,8 miljarder kronor i juni. Störst var nettouttagen från Sverigefonder och tillväxtmarknadsfonder, medan branschfonder, Nordamerikafonder och globalfonder uppvisade nettoinsättningar. Hittills i år har aktiefonder haft ett nettoinflöde på totalt 2 miljarder kronor. Globalfonder uppvisar nettoinsättningar på 16,4 miljarder medan Sverigefonder noterat nettouttag på 16,1 miljarder. Noterbart är också att drygt 15 miljarder kronor nysparats i indexfonder hittills under 2018.  Långa räntefonder noterade i juni nettoinsättningar på 1,5 miljarder kronor, varav omkring 0,4 miljarder placerades i företagsobligationsfonder. Så här långt under 2018 uppgår nysparandet i långa räntefonder till totalt 3,8 miljarder kronor och av detta har 0,6 miljarder tillfallit företagsobligationsfonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under juni med drygt 5 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 238 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Av den totala fondförmögenheten var 2 520 miljarder (motsvarande 59 procent) placerade i aktiefonder. För kommentarer kontakta: Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening076-540 05 07gustav.sjoholm@fondbolagen.se För information om statistiken kontakta: Fredrik Hård, Fondbolagens förening08-506 988 08fredrik.hard@fondbolagen.se Föreningens medlemmar Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder. Associerade medlemmar Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Så klarar du värmeböljan –  råden du behöver känna till

– Klimatförändringarna kommer att göra riktigt heta och torra perioder vanligare även i vår del av världen och vi behöver vara förberedda. Jag tror att vi kan lära oss mycket av sydeuropéerna och helt enkelt ta det lugnare när det är som varmast på sommaren, säger Pär Holmgren, naturskadespecialist på Länsförsäkringar. Värme är en stor påfrestning för kroppen, och särskilt känsliga är äldre, gravida, små barn, och sjuka. Under värmeböljan i Europa 2003 omkom enligt olika uppgifter nära 50 000 personer. – Frankrike var värst drabbat den gången och myndigheterna fick i efterhand kritik för att de inte hade tillräcklig beredskap. I Sverige har många län haft krisövningar där man iscensatt just värmebölja och lärt sig mycket om vilka åtgärder som krävs. Det är bra, däremot är det nog många privatpersoner som inte har förstått hur allvarligt det kan bli när det blir alltför varmt för länge, säger Pär.   Att ta det lugnt, söka skugga och dricka tillräckligt med vatten är främsta sätten att undvika överhettning och vätskebrist.  Även djuren behöver extra omtanke, ta till exempel med vatten till hunden under längre promenader, de kan vara ännu känsligare än människor för överhettning. Är de stilla sommar-regnen ett minne blott? – På somrarna kan vi förvänta oss större kontraster mellan torra somrar då vi kommer ha vattenbrist och blöta somrar med kraftiga skyfall, då vi får för mycket vatten och därmed ökad risk för översvämningar. På årsbasis kommer vi i genomsnitt att få mer regn, men ökningen är främst under vinterhalvåret, säger Pär. Råd vid värmebölja: · Håll dig i skuggan, se till att även djuren kan få skydd från solen. · Ansträng dig inte i onödan och vila gärna mitt på dagen när det är som var‍‍‍mast. · Drick vatten, ät gärna grönsaker och frukt som också innehåller mycket vatten. · Var uppmärksam på om du kissar mindre än vanligt, det är ett tecken på att du behöver dricka mer. · Ta en kall dusch eller ett bad för att hålla dig sval, en blöt handduk kring nacken eller huvudet är också bra. · Skydda huvudet mot solen med en hatt · Stäng och täck för fönster på dagen för att hindra solen att värma upp bostaden. · Vädra på natten när det är lite svalare. Symtom på vätskebristVid vätskebrist kan du känna dig yr och trött, få huvudvärk och känna dig torr i munnen. Risken ökar när det är väldigt varmt ute och du samtidigt anstränger dig hårt. Äldre personer blir lättare uttorkade då de inte alltid kan dricka så bra själva eller inte känner sig törstiga. Om du misstänker vätskebrist ska du genast dricka vatten och vila. Vätskeersättning kan behövas, de innehåller lämpliga mängder av salt och socker, men undvik söta drycker och lightdrycker.  Kontakt:Pär Holmgren, naturskadespecialist Länsförsäkringar, 070-823 95 42, par.holmgren@lansforsakringar.seLänsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50, press@lansforsakringar.se  Korta fakta från SMHI: Värmerekord i Sverige:Den högsta temperaturen i Sverige uppmättes i Ultuna (9 juli 1933) och i Målilla (29 juni 1947). Vid båda tillfällena var temperaturen 38,0 grader. SMHIs varningskriterier för höga temperaturer · Varning klass 1 för mycket höga temperaturer utfärdas om prognosen visar maximitemperaturer på 30 grader eller mer tre dagar i följd. · Varning klass 2 för extremt höga temperaturer utfärdas om prognosen visar maximitemperaturer på 30 grader eller mer fem dagar i följd, alternativt 33 grader eller mer tre dagar i följd.

Delårsrapport januari – juni 2018

2018-07-10 kl.08:00 ·  Hyresintäkterna ökade med 22 procent till 527,5 Mkr (433,6). ·  Driftsöverskottet ökade med 20 procent till 396,6 Mkr (330,3). ·  Förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 274,2 Mkr (219,3). ·  Periodens resultat ökade till 371,2 Mkr (336,2), motsvarande ett resultat per aktie om 9,92 kr (8,80), varav värdeförändringar ingår med 108,9 Mkr (162,2). ·  Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 156,40 kr (141,08).  ”I enlighet med våra intentioner ökar vi våra hyresintäkter jämfört med andra kvartalet 2017 till stor del tack vare förvärv samt en ökad nettouthyrning. Oavsett om det handlar om nyproduktion eller förvärvade fastigheter är målsättningen alltid att finnas på landets viktigaste logistiklägen.       Vår ambition är att löpande utveckla fler anläggningar och vi har en rad projekt som är färdiga för inflyttning under året. Catena har aldrig haft en så stor projektportfölj (1.337 Mkr) som nu – vår kvarvarande investeringsvolym överstiger 760 Mkr i nya och befintliga byggnader. Portföljen växer inom framförallt digital handel, citylogistik och matdistribution, vilket är ett kvitto på att vi lyckas möta de nya behov som växer fram och attrahera branscher och verksamheter med hög förändringstakt och stark tillväxt.       God kännedom om marknaden och om nya handelsmönster är en viktig framgångsfaktor. Därutöver har vi för vår fortsatta expansion tillgång till över 1 700 000 kvadratmeter byggbar mark på strategiska lägen och vår balansräkning stärks ytterligare av löpande kassaflöden drivna av stabila överskottsgrader och en kostnadseffektiv finansiering. Under kvartalet upprättades ett företagscertifikatsprogram, med ett rambelopp om 2 Mdkr, och vi emitterade certifikat för 750 Mkr med löptider om fyra till nio månader och med en snittränta som uppgår till attraktiva 0,39 procent. Programmet har säkerställda backup­faciliteter via pantbrev i fastigheter.       Vi kan konstatera att logistikfastigheter numera är ett attraktivt investeringsobjekt och att intresset är mycket stort, vilket inte minst speglas av utvecklingen för Catenas aktiekurs.       Vårt kunnande och engagemang lönar sig. I slutändan är det insatserna från Catenas medarbetare som gör att vi kan leverera attraktiva lösningar, ständigt vässa vårt erbjudande och även fortsatt stärka vår position som det ledande bolaget inom logistikfastigheter.” säger Catenas VD Benny Thögersen i sin kommentar till rapporten. För ytterligare information, vänligen kontakta: Benny Thögersen, VD                                                          Peter Andersson, vice VD och CFO Tel. 0706-60 83 50                                                               Tel. 0730-70 22 44 benny.thogersen@catenafastigheter.se                               peter.andersson@catenafastigheter.se

Ovanlig hudcancersjukdom ökar - triggas av solen och kopplas till vanligt virus

Merkelcellskarcinom är en form av hudcancer vars förekomst ökar, men kunskapen och kännedomen hos allmänheten är låg. Det är en ovanlig form av hudcancer som främst drabbar äldre. - Det är viktigt att kolla alla sina hudförändringar och inte bara leverfläckar. Och att följa Solskolans råd om att ta det försiktigt i solen. Studier har visat att svenskar är bland dem som solar mest i Europa och vi tror att vi är mindre sårbara för solskador och cancer jämfört med hur andra nationaliteter uppfattar riskerna, säger Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer. John Paoli, docent och överläkare vid hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, har tillsammans med sitt forskningsteam studerat samtliga fall av merkelcellskarcinom rapporterade till Socialstyrelsens Cancerregister mellan 1993 och 2012. - Denna typ av hudcancer ökar i incidens och är nu den fjärde vanligaste formen av hudcancer. Alla fyra typerna av hudcancer, dvs. basalcellscancer, skivepitelcancer, malignt melanom och merkelcellskarcinom, har klar koppling till solens UV-strålning. Merkelcellskarcinom är även kopplad till ett polyomavirus. Det är en aggressiv hudcancer med hög återfallsfrekvens och hög dödlighet, säger John Paoli. De senaste decennierna har det skett en lavinartad ökning av antalet fall av hudcancer i Sverige. De tre vanligaste formerna ökar med cirka 5-6 procent per år. Förekomsten av merkelcellskarcinom ökade under den undersökta perioden (1993-2012) med 100 procent. Totalt under perioden diagnostiserades cancerformen hos 594 personer. SOLTIPS FRÅN SOLSKOLAN  ·  Använd solskyddsfaktor 50 för hela kroppen. ·  Skydda huvudet med keps eller hatt. ·  Undvik att vara i solen för länge. ·  Bränn dig inte! Frågor:Margareta Haag, Nätverket mot cancer: 070-497 49 09John Paoli, Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 0730-40 40 44Bilder bifogas för fri publicering. Presskontakt:Lena Bergling, 070 2345 158, Annika Eliasson, 0702 35 43 35. info@rmpmedia.se Nätverket mot cancer är en intressepolitisk påverkansorganisation som samlar tio nationella organisationer och två stora lokala föreningar. Totalt representerar vi 30 000 medlemmar. Vi har varit en del av den nationella cancerstrategin och arbetet inom Regionala cancercentrum (RCC), drivit på arbetet med fler kontaktsjuksköterskor, kompetenskoncentration, pakkeförlopp för kortare tid från diagnos till behandling, cancerspecialiserade vårdcentraler för kronisk cancer och diagnostiska center för cancersjukdom. Bland annat.

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 4,7 PROCENT Koncernens substansvärde uppgick den 30 juni 2018 till 5.708 Mkr (5.825 Mkr den 31 december 2017) motsvarande 126 kronor per aktie[1], vilket är en ökning med 4,7 procent justerat för lämnad utdelning sedan utgången av 2017 (128 kronor per aktie den 31 december 2017). Detta är 0,6 procentenheter bättre än SIX Return Index som steg med 4,1 procent under motsvarande period. Under årets andra kvartal ökade substansvärdet med 8,1 procent justerat för lämnad utdelning. SIX Return Index steg under motsvarande period med 4,6 procent. Under årets andra kvartal har utdelning av såväl 4.545.782 aktier i Bilia som 4.545.782 aktier i MQ Holding skett. Se vidare avsnitten Årsstämma den 17 april 2018 och Skatteverkets allmänna råd avseende utdelning av aktier i Bilia och MQ Holding på sidorna 3 och 4. Större[2] positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden, 1 januari – 30 juni 2018, hade innehaven i Fabege, Catena Media, Acne Studios (onoterade) och Bahnhof. Större negativ påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehavet i MQ Holding. Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 juni 2018 var 125,80 kronor (131,75 kronor den 31 december 2017), vilket innebar en totalavkastning om 2 (4) procent under delårsperioden. SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 JUNI 2018 Antal aktier Ägarandel Kurs, kr[3] Marknads Marknads­värde, Andel,   -värde, Mkr kr/aktie % kapital, % Noterade värdepapperFabege 11 520 392 3,5 106,78 1 230 27 21,6Bilia 7 844 087 7,6 70,05 549 12 9,6Catena Media 4 013 047 7,3 122,90 493 11 8,6Scandi Standard 7 797 497 11,8 57,10 445 10 7,8Svolder 4 053 559 15,8 96,90 393 9 6,9Ambea 4 000 000 5,9 73,10 292 6 5,1Investor 725 000 0,1 364,60 264 6 4,6Bulten 2 263 535 10,8 104,00 235 5 4,1Internationella   2 368 640 5,9 79,40 188 4 3,3Engelska SkolanÖvriga   noterade 922 20 16,2värdepapperSumma noterade   5 013 110 87,8värdepapper Onoteradevärdepapper Acne Studios 285 6 5,0Övriga onoterade 75 2 1,3värdepapperSumma 360 8 6,3onoterade värdepapperÖvriga tillgångar och 335 7 5,9skulder, netto[4]Totalt 5 708 126 100,0 Halvårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.   Stockholm den 10 juli 2018Investment AB Öresund (publ)Styrelsen och verkställande direktören Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00. ---------------------------------------------------------------------- [1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll. [2] Överstigande 50 Mkr. [3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel. [4] Varav likvida medel uppgick till 349 Mkr.

Tele2s omrevision av finansiella rapporter inför inlämning av fusionsdokument i USA avseende fusionen med Com Hem har slutförts

Omrevisionen av Tele2s tidigare finansiella rapporter upprättade enligt IFRS har genomförts i enlighet med PCAOB-standard vilket krävs för att uppfylla SECs krav på fusionsdokumentet. En sammanfattning av de nya finansiella rapporterna finns tillgänglig på Tele2s hemsida, www.tele2.com. Inga förändringar har skett avseende tidigare rapporterat fritt kassaflöde. Effekten av omräkningar för respektive år 2015, 2016 och 2017, samt det första kvartalet 2018, är under 100 miljoner kronor för vardera av intäkter, justerad EBITDA och rörelseresultat, samt under 100 miljoner kronor för eget kapital per 31 mars 2018. Förberedelserna för fusionen övergår nu i en fas där Finansinspektionen och SEC granskar fusionsdokumenten. Efter godkännande kommer fusionsdokumenten att offentliggöras och datum för Tele2s respektive Com Hems extra bolagsstämmor meddelas. Fusionen förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2018.   För mer information, vänligen kontakta:Joel Ibson, PR-ansvarig, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88 _________________________________________________________ TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Swedbank och Wise Guys fortsätter samarbeta kring ett andra fintech-acceleratorprogram

Anmälan är öppen för fintech, proptech, regtech och insuretech samt andra startupbolag som har idéer kring- eller erbjuder tjänster och produkter som kan förenkla tillvaron för bankkunder. För att bli uttagen till acceleratorprogrammet bör startupbolagen, utöver att ha en bra idé, också bestå av ett starkt team med kompletterande färdigheter och hög ambition att växla upp globalt. Precis som i det första acceleratorprogrammet kommer deltagarna i andra omgången av acceleratorprogrammet att sitt hålla till fysiskt på Swedbanks lettiska huvudkontor i Riga. -Vi bjuder in alla startupbolag som har en ambition och passion att medverka till att utveckla finansiella produkter och tjänster som kan förenkla vardagen för våra sju miljoner kunder på fyra hemmamarknader. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med Startup Wise Guys genom att tillsammans erbjuda startupbolag möjlighet att experimentera och utveckla sin affärsidé tillsammans med oss på Swedbank, säger Emma Strömfelt, chef Digital innovation på Swedbank. -Under den första omgången, hade vi många team som jobbade med betalningslösningar. I den här andra rundan vill vi nå ut bredare och komma i kontakt med startupbolag i angränsande områden som försäkring, regelverk, fastighet och cybersäkerhet. Som vår senaste alumni sa: ”Riga är livskvalitet, kontoret är spektakulärt och vi lyckades nå längre på tre månader än vad vi skulle ha gjort på egen hand på ett år”. Så om du behöver en spark i rätt riktning och du vill nå ditt mål snabbare, ansök och anslut till familjen, säger Cristobal Alonso, global vd Startup Wise Guys. Den första omgången av fintech-acceleratorprogrammet i avslutades i juni i år. Under programmet fick deltagarna träffa mer än 130 mentorer och experter, varav 50 medarbetare från Swedbankkoncernen. Alla de tio teamen genomförde programmet framgångsrikt och hälften av dem lanserade sina tjänster under acceleratortiden. Läs mer och ansök här: https://startupwiseguys.com/fintech/ För ytterligare information:Emma Strömfelt, chef Digital innovation, Swedbank, tfn 073 091 22 30Josefine Uppling, presschef Swedbank, tfn 076 114 54 21

Statistik från Skanska: Trendskifte – allt fler efterfrågar separat kök och vardagsrum

Öppna planlösningar har länge varit det självklara valet bland bostadsköpare. En riksrepresentativ Sifo-undersökning från Skanska visar dock på ett trendskifte där man ser att allt fler föredrar ett separat kök och vardagsrum före öppen planlösning mellan kök, matsal och vardagsrum. – Mycket tyder på att det kommer bli vanligare med separata kök framöver även om vi fortfarande kommer att se mycket öppna planlösningar ett tag till. En anledning är att man vill kunna nyttja utrymmena för olika syften och behov. I takt med ökat ”brus” i samhället i stort ökar också behovet att kunna krypa undan lite grann, säger Magnus Lambertsson, marknadschef på Skanska Nya Hem. Skanskas undersökning visar att hela 62 procent, utöver måltider och matlagning, nyttjar köket till att umgås med familj och vänner. Nästan varannan använder det dessutom som en arbetsplats för jobb och läxor. Viktigt att kunna påverka planlösningen Tidigare kundundersökningar från Skanska visar också att en majoritet av bostadsköparna själva vill kunna påverka utformningen av sin kommande bostad. Antingen genom att lägga till eller ta bort väggar. Hela 84 procent vill ha den valmöjligheten. Många länder har en modell där man köper en ”tom” bostad, det vill säga ett antal kvadratmeter som man sedan anpassar efter eget behov. I Sverige har vi ett annat regelverk för nyproduktion, men så snart man flyttat in får man bygga om sin bostad efter eget tycke och sedan sälja vidare den i det skicket. – Att kunna anpassa sin bostad efter eget behov är såklart eftertraktat. Vi ser att det är viktigt att kunna påverka planlösning och hur man disponerar ytorna. Det hade varit spännande att kunna erbjuda svenska bostadsköpare en mer flexibel modell. Jag tror att det skulle finnas en efterfrågan, säger Magnus Lambertsson, marknadschef på Skanska Nya Hem. Bilaga Vilken av följande planlösningar skulle du vilja ha i din bostad? +---------------------------------------------------+------+| |Totalt|+---------------------------------------------------+------+|Planlösning med separat kök och vardagsrum |35 %  |+---------------------------------------------------+------+|Öppen planlösning mellan kök, matrum och vardagsrum|33 %  |+---------------------------------------------------+------+|Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum |16 % |+---------------------------------------------------+------+|Planlösning med separat kök, matrum och vardagsrum |10 % |+---------------------------------------------------+------+|Ingen av ovanstående |2 % |+---------------------------------------------------+------+|Vet ej |5 % |+---------------------------------------------------+------+ Förutom att äta och laga mat, vad gör du vanligtvis i ditt kök? +----------------------------+------+| |Totalt|+----------------------------+------+|Umgås med familj och vänner |62 %  |+----------------------------+------+|Kontor/arbetsplats  |22 %  |+----------------------------+------+|Läsa/göra läxor  |22 % |+----------------------------+------+|Titta på TV |6 % |+----------------------------+------+|Tvätta och stryka kläder |4 % |+----------------------------+------+|Sova |1 % |+----------------------------+------+|Inget av ovanstående |27 % |+----------------------------+------+ Hur viktigt är det för dig att kunna påverka utformningen av planlösningen genom att välja till eller ta bort innerväggar i den kommande bostaden? +--------------------+------+| |Totalt|+--------------------+------+|1. Inte alls viktigt|5 % |+--------------------+------+|2. Mindre viktigt |8 % |+--------------------+------+|3. Viktigt |23 % |+--------------------+------+|4. Ganska viktigt |33 % |+--------------------+------+|5. Mycket viktigt |28 % |+--------------------+------+|Vet ej |3 % |+--------------------+------+

Feelgood tecknar nytt avtal med Helsingborgs Stad

Helsingborg Stad och de 11 kommunerna och kommunägda bolagen samarbetar med Feelgood sedan 2010 och har i en nyligen genomförd upphandling valt att teckna ett nytt avtal med Feelgood om ytterligare två år. Feelgoods uppdrag är att stötta Helsingborg Stad och de övriga bolagen att nå sina mål för den fysiska, psykiska, digitala samt organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Dessa mål omfattar bland annat att göra både chefer och medarbetare medvetna om vad som stärker ett hållbart arbetsliv i syfte att sänka sjukfrånvaron, samt att förebygga otydliga och gränslösa arbeten. Fokus ligger också på att optimera lokaler för att förbättra upplevelsen av den fysiska arbetsmiljön. -       Vi är väldigt glada över det fortsatta förtroendet från Helsingborg Stad. Vårt arbetssätt bygger på att det finns tydliga mål som vi tillsammans arbetar strukturerat mot. Att kunden är så tydlig med vad de vill åstadkomma och vilken typ av samarbetspartner de söker ger oss bra förutsättningar att nå goda resultat och vi ser fram emot att leverera dessa, säger Johan Mähler, marknads-och försäljningschef, Feelgood. Utöver Helsingborgs stad omfattar avtalet även Helsingborgshem, Helsingborgs Arena och Scen, Nord Västra Skånes Vatten och Avlopp, Räddningstjänsten SkåneNordVäst, Öresundskraft, Svalövs kommun, Örkelljunga kommun samt Höganäs kommun med bolagen Höganäs Energi, Höganäs Omsorg och Höganäshem  Totalt omfattas ca 20 000 medarbetare. Avtalet gäller i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Avtalet gäller från 2019-01-01 till 2020-12-31 för alla bolag utom Höganäs kommun med bolagen Höganäs Energi, Höganäs Omsorg, och Höganäshem med startdatum 2018-07-01. Stockholm 2018-07-10          Feelgood Svenska AB (publ) För mer information, kontakta: Joachim MorathVD, FeelgoodTelefon: 08-545 810 00E-post: joachim.morath@feelgood.se Cecilia Höjgård HöökCFO, FeelgoodTelefon: 0700-92 24 84E-post: cecilia.HojgardHook@feelgood.se  Om FeelgoodFeelgood är Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, träning, och sjukgymnastik. Vi erbjuder innovativa hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering, genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa i företag och ökad livskvalitet för privatpersoner. Feelgood är ett rikstäckande företag med cirka 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på nära 200 enheter över hela landetlandet. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm lista över små bolag. www.feelgood.se.

Smart Eye erhåller design-win från en stor kinesisk OEM

Pressmeddelandet nedan finns endast tillgängligt på engelska. Smart Eye has been awarded yet another design win, this time with one of China’s largest OEM:s, with production and development capacity inside as well as outside China. This car model with Smart Eye’s technology will go into production in 2019. The order value is estimated to exceed 100 MSEK. Smart Eye AB (Nasdaq First North: SEYE.ST), industry leader in producing AI-powered eye tracking technology for semi-autonomous cars, has secured a design-win with a global Chinese headquartered automotive OEM. By studying the eye, face and head movements, Smart Eye’s driver monitoring system will help gaining insights into the driver’s attention state, focus and drowsiness on the road, understanding and assisting the driver in necessary situations, fulfilling the criteria for the new EU car safety agenda and the new Euro NCAP grade system.   The driver monitoring systems will be delivered via Smart Eye’s Tier 1 partner and included in the mass production starting mid-2019. The order value is estimated to exceed 100 MSEK for the initial car model based on product life cycle volume projections. A successful migration of the initial order to subsequent car models for the same OEM may lead to an estimated revenue exceeding 500 MSEK over the product life cycle. This potential scenario is contingent on future design wins with the aforementioned OEM.   This is the first time that Smart Eye secures a design win outside the European premium market, reinforcing the trend of the technology now moving towards the mass market. The new launch and the multiple design wins firmly establish Smart Eye’s position as the industry-leading developer of driver monitoring technology.   “In a short period of time, the Chinese automotive market has become the largest in the world. Today, 30 million vehicles are produced every year in China and production is destined to grow rapidly. Both electrification and advanced safety features are quickly adopted in China. The Chinese market has a potential value of at least 3 Billion SEK per year for Driver Monitoring software alone. We are here to stay”, says Martin Krantz, Smart Eye AB’s CEO. “With almost 20 years’ of experience in driver monitoring technology and having worked with demanding car manufacturers for a long time, our systems are reliable and secure. As the market for advanced safety features is maturing, driver monitoring will become as natural as airbags in cars. With our strong market position and technologically advanced offering, we are well positioned for the future”, Martin Krantz concludes.   Further international procurements are currently ongoing, with various global vehicle manufacturers establishing supplier relationships for both the first- and second-generation driver monitoring systems. Smart Eye is well positioned in the fast market development.   Smart Eye’s driver monitoring technology has so far received a total of 18 automotive design wins with 5 different OEMs, including 14 for the company’s second-generation eye‐tracking technology, which will be included in all car models of a European premium manufacturer starting next year, as well as for the Chinese OEM also starting in 2019.   For more information:Martin Krantz, CEO Smart Eye ABPhone: +46 70-329 26 98Email: martin.krantz@smarteye.se Anders Lyrheden, CFO Smart Eye ABPhone: +46 70-320 96 95Email: anders.lyrheden@smarteye.se About Smart EyeBridging the gap between man and machine since 1999. Smart Eye develops artificial intelligence (AI) powered eye tracking technology that understands, assists and predicts human intentions and actions. By studying a person’s eye, face and head movements, our technology can draw conclusions about an individual’s alertness, attention, focus and gain insights into a person’s awareness and mental status. Today, our eye tracking technology is embedded in the next generation of vehicles, helping the automotive industry take another step towards safer and more eco-friendly transportation. Our research instruments offer unparalleled performance in complex, real-world situations, paving the way for new insights in aerospace, aviation, psychology, neuroscience, medical and clinical research. Smart Eye has its headquarter in Gothenburg, Sweden and has offices in Michigan, USA, Tokyo, Japan and Chongqing, China, as well as having partners, resellers and distributors in Europe, USA and APAC. Its solutions are used by more than 700 clients all over the world by leading research groups, brands and labs such as US Air Force, Nasa, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM, and many more.Investors: http://corp.smarteye.se   Website: http://smarteye.se/  Smart Eye is listed on First North. Erik Penser is Certified Adviser and can be reached at +46-8-463 8000.  This information is information that Smart Eye AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, on July 10, 2018 at 08:30 CET.

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

· Nettoomsättningen ökade till 1 311 mkr (1 262) varav hyresintäkter ökade till 1 198 mkr (1 191). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 4,4 procent. · Uthyrningsgraden uppgick 94 procent (2018-01-01, 95), inklusive projektfastigheter. · Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 831 mkr (823), en ökning med 1,0 procent. Ökningen beror främst på nyuthyrningar inklusive projektuthyrningar, omförhandlingar, lägre fastighetskostnader och effekten av förvärvade fastigheter. Föregående års driftöverskott påverkades positivt av en förlikning av en hyrestvist med 40 mkr. Överskottsgraden var oförändrad 69 procent (69). · Resultat före värdeförändringar ökade till 621 mkr (589). · Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 1 216 mkr (1 356) och förklaras främst av ökade driftnetton och marknadens sänkta avkastningskrav. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till - 72 mkr (112). · Periodens resultat uppgick till 1 733 mkr (1 638), vilket motsvarar 13,06 kr/aktie (12,30). · Investeringar i egna fastigheter ökade till 775 mkr (749). · Förvärv av fastigheter uppgick till 167 mkr (1 823). · Försäljning av fastigheter uppgick till 127 mkr (-). · Prognosen för 2018 uppgår oförändrat till 1 200 mkr för resultat före värdeförändringar. Resultat efter skatt bedöms uppgå till 1 852 mkr, motsvarande 14,01 kr/aktie. Nacka, 2018-07-10 Atrium Ljungberg AB (publ)

Plejd Halvårsrapport 2018

April - juni 2018 (kvartal två) · Nettoomsättningen uppgick till 24 868 (6 857) tkr · Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5 119 (72) tkr · Resultatet före skatt uppgick till 4 055 (-417) tkr · Resultat per aktie uppgick till 0,44kr · Antal aktier per 2018-06-30 uppgick till 9 155 200  Jan - juni 2018 (halvår 2018) · Nettoomsättningen uppgick till 41 578 (13 147) tkr · Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8 353 (650) tkr · Resultatet före skatt uppgick till 6 398 (-311) tkr · Resultat per aktie uppgick till 0,70kr (Jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period föregående år)  Väsentliga händelser under andra kvartalet · Bolagets tredje dosprodukt DIM-02 går in i serieproduktion och väntas nå våra grossister efter industrisemestern. · Dotterbolaget Plejd AS sätts upp i Norge och en country manager har tillsatts. Efter en mycket lyckad mässa på Eliaden förväntas försäljning påbörjas i Norge under senare delen av kvartal tre. · Bolagisering av Plejd Oy i Finland pågår och även rekrytering av säljare. Säljstart i Finland förväntas ske under kvartal fyra. · Till följd av god likviditet återbetalas hela långfristiga skulden till ALMI på ca 1,3 mkr. Bolaget har inga fler räntebärande långfristiga skulder. · Den riktade nyemissionen registreras och Schneider Electric SAS blir bolagets enskilt största ägare på 15%.  Investeringar under andra kvartalet · Bolaget har förvärvat samtliga aktier i Pluspole AB (556840-5905). Pluspole AB har haft en ackumulerad omsättning första halvåret 2018 om 12,3 Mkr varav 7,8 Mkr anses vara koncernintern försäljning till Plejd AB. Bolagets resultat per 30 juni 2018 uppgår till 1,5 Mkr. · Bolaget kommer att konsolideras med Plejd AB i delårsrapport kvartal tre 2018.  VD HAR ORDET Första halvlek avklarad! Vi mer än tredubblar försäljningen mot samma period föregående år och vi har redan passerat försäljningen med råge jämfört med helåret 2017. Produktionen Produktionen är ikapp efterfrågan och vi ser den inte som ett problem längre med befintliga produkter. Nya produkter kommer lanseras och vi skall in på nya marknader. Denna tillväxt i både antal produkter och marknader kommer givetvis fortsatt leda till utmaningar i produktion, menallt hårt arbete vi lagt ner senaste året har väsentligt ökat Bolagets förmåga att producera i volym, vi ser inte längre att produktion kommer vara en flaskhals för vår tillväxt. Nya produkter DIM-02 har gått in i serieproduktion och vi har ytterligare fyra produkter planerade för lansering under hösten/vintern där en av dessa är vår efterlängtade gateway. Den ansluts till kundernas nätverk och möjliggör styrning av systemet över internet men främst integration med tredjepartsprodukter såsom Sonos och andra ekosystem som vi ser växa fram som Amazon Echo etc. Höstens lanseringar förväntas ge oss en markant starkare ställning på marknaden när det kommer till vårt erbjudande. Nya marknader Vi arbetar nu för att lansera i både Norge och Finland till hösten, och har redan nu börjat undersöka marknader utanför Norden som ett nästa steg. Andra halvan 2018 Hösten är normalt den starkaste perioden försäljningsmässigt i branschen, dock är kvartal tredet svagaste p.g.a. industrisemestern som påverkar försäljningen negativt under ca sex veckor då våra kunder primärt är professionella elektriker. Intensifierad tillväxt Vi kommer nu ytterligare intensifiera våra investeringar för att maximera tillväxten de närmaste åren och ta en viktig position på marknaden som nu står inför ett teknikskifte. Investeringarna avser både utveckling av nya produkter men likväl intåg på nya marknader. Nu ser vi fram emot andra halvlek.  Likviditet och finansiering · Likviditet vid periodens utgång var 82 979 (22 358) tkr. · Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 0 (1 733) tkr.  (Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande balansdag föregående år) Redovisningsprinciper Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år. Revisors utlåtande angående delårsrapporten Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Nästa rapport · Delårsrapport kvartal tre, juli-sep 2018 (2018-10-31) 

Sensori tecknar distributionsavtal med Wooridul Pharmaceutical LTD i Sydkorea – beräknat värde 50 miljoner SEK

Diskussioner förs även gällande exklusiva rättigheter i ytterligare asiatiska länder. Det sydkoreanska läkemedels- och hälsoföretaget Wooridul Pharmaceutical LTD omsätter ca 90-100 miljoner USD och finns representerade i en rad länder med en extra stark förankring i Sydkorea. Bolaget har redan genomfört begränsade marknadstester och inköp av Antinitus vilka föll väl ut och är därför beredda att gå vidare i form av exklusivitetsavtal. Bolaget bildades 1957 och verkar inom både receptbelagda respektive receptfria terapiområden. Prevalensen för tinnitus i Sydkorea beräknas ligga högre än andra länder och studier visar att upp till 20% av befolkningen lider av någon form av tinnitus. För mer information om Wooridul Pharmaceutical LTD, vänligen besök www.wooridulpharm.com -          ”Distributionsavtalet med Wooridul Pharmaceutical LTD är ett stort genombrott för Sensori på den viktiga asiatiska marknaden och ytterligare ett samarbete som är en följd av att våra studier börjat uppmärksammas internationellt. Wooridul Pharmaceutical har en mycket stark marknadsorganisation i Korea och en nationell distributionslösning vilket innebär att från det att vi lanserar så kommer vi snabbt komma ut i samtliga försäljningskanaler. Både vi och Wooridul Pharmaceutical ser detta som ett långsiktigt partnerskap och kontraktet är skrivet på 10 år med möjlighet till förlängning. Vi ser också en stor möjlighet att tillsammans med Wooridul Pharmaceutical expandera till andra asiatiska länder”, säger Torbjörn Kemper, VD Sensori AB. Registreringsprocessen, som beräknas ta några månader, kommer att påbörjas under juli månad och försäljning kommer att påbörjas direkt efter att Antinitus är registrerat i Sydkorea. För frågor vänligen kontakta:        Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se        Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se  Om Sensori AB  Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som biomodulator för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor. Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 9.50 tisdagen den 10 juli 2018. För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se  Sensori AB (publ)Nybrogatan 39114 39 StockholmSweden+46 (0)8 611 00 66www.sensori.se 

Cyxone avslutar IBD-pilotstudie med cyklotid

Pilotstudien bestod av två följande faser där cyklotiden testades i två olika djurmodeller med syftet att undersöka cyklotiders effekt mot inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Även om den kliniskt inducerade inflammationen i tjocktarmens inre foder inte reducerades så visade data från studien indikativa resultat på antiinflammatorisk effekt genom en minskad storlek på de lymfkörtlar som är associerade med tjocktarmen, reduktion av CD3-positiva T-celler och minskade Lipokalin-2 nivåer. ”Det är, som alltid, en besvikelse att inte bara få positiva resultat. Men även om denna pilotstudie inte lyckades visa önskad effekt i tjocktarmen så är resultaten som stöder cyklotidens antiinflammatoriska effekt lovande och i linje med de effekter som setts i multipel skleros (MS) modeller”, sa Kjell G. Stenberg, VD för Cyxone. ”Baserat på dessa resultat har vi kommit fram till att vårt cyklotidteknologiprogram kommer, just nu, att bibehålla sitt fokus på att driva utvecklingen av T20K för behandling av MS.” Denna pilotstudie föranleddes av den tidigare upptäckten av cyklotidens förmåga att hämna en nyckelfaktor i inflammationssjukdomar, IL-2, och dess ackumulering i tarm och mjälte, vilka är organen som anses vara involverade i IBD. Ursprungligen inleddes forskning på sjukdomen efter en förfrågan från ett läkemedelsbolag som hade observerat Cyxones forskning kring sin T20K för MS. KontaktCyxone AB (publ)Kjell G. Stenberg, VDTel: 0723-816168E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.comAdelgatan 21221 22 Malmöwww.cyxone.com Om CyxoneCyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism (reumatoid artrit; RA). Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i pre-kliniskt program samt Rabeximod för RA i klinisk fas 2 program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank som nås på telefon 08-4638000.www.cyxone.com  

CTT får beställning på Zonal Drying™ till 8 Boeing 737-800

Peter Landquist, Vice President Sales & Marketing på CTT Systems kommenterar: “Ett högre oljepris i kombination med fortsatt hög ’load factor’ (fler passagerare per flight) och fler plan med högre stolsdensitet (fler stolar per flygplan) driver marknaden för aktiv prevention av kondens. Fler bolag har nu fuktproblem från ökad kondensation som medför att inbyggda dräneringssystem inte längre är tillräckliga. Fler flygbolag inser vikten av aktiv fuktreglering och man värdesätter inte enbart lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp utan söker även det som ökar driftsäkerhet i utrustning och i flygverksamheten." Zonal Drying™ tar bort ansamlat kondensvatten i exempelvis isolering, håller crown area torrt och förhindrar överskottsvikt från vattenansamlingar i flygplanskroppen. Detta ger lägre bränslebehov och mindre föroreningar vid varje flygning. Exempelvis medför 200 kg lägre överskottvikt att bränsleförbrukningen sjunker med 0,4 %, vilket sparar cirka 25 000 liter bränsle per flygplan och år, samt att koldioxidutsläppen minskar med 65 ton per år. Ytterligare besparingar uppnås genom minskade reparationer av fuktskadade elektriska komponenter och utrustning, byten/reparationer av isolering, och lägre driftstörningar från elektriska fel. Zonal Drying™ anti-kondensationssystem har följande fördelar: ·  0,4% - 0,6% lägre bränsleförbrukning och minskade CO2/NOX utsläpp på 65 - 95 ton i en Boeing 737/A320 (200 - 300 kg minskad vikt motsvarar 25 000 – 38 000 liter bränsle per år) ·  Högre tillförlitlighet/kortare ”Out-Of-Service” ·  Lägre kostnad för byte av isolering/blankets Om CTT SYSTEMS CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan för att hålla kondensationen i schack och för att hålla luftfuktigheten ombord på en mänsklig nivå. Zonal Drying™ antikondensationssystem kan efterinstalleras i alla flygplanstyper från Airbus och Boeing. Det är standardutrustning på alla Boeing 787 och tillval till Airbus A350XWB och till Boeing 737NG. Luftfuktare finns i optionskatalogen för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787/777X och till besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt som standardutrustning i alla viloutrymmen på Boeing 787. Luftfuktare till passagerarutrymmen finns som tillval på A350XWB och Boeing 777X samt för efterinstallation i alla moderna långdistansflygplan. Besök även: www.ctt.se För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller e-post: torbjorn.johansson@ctt.se                        Peter Landquist, Försäljnings- & Marknadschef, CTT Systems AB.Tel. 0155-20 59 02 alt. mobil. 070-665 24 45 eller e-post: peter.landquist@ctt.se   CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2018 kl. 10:50 (CET).

BioArctic får myndighetsgodkännande i Finland för klinisk studie med patienter som har komplett ryggmärgsskada

Stockholm den 10 juli 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolaget har erhållit godkännande av Fimea, den finska myndigheten för läkemedel, och Valvira, myndigheten för medicintekniska produkter, samt den lokala etiska kommittén att inkludera finska patienter i BioArctics pågående kliniska Fas 1/2 studie med SC0806. Produktkandidaten är en kombination av en medicinteknisk produkt (implantat) och ett läkemedel (FGF1) för patienter med komplett ryggmärgsskada. Godkännandet innebär att BioArctic har erhållit godkännanden i alla de länder som planeras delta i studien, dvs Sverige, Estland, Norge och nu Finland. De finska patienterna kommer att genomgå behandling med SC0806 i Sverige. Därefter följer en 18 månaders rehabiliteringsperiod i Finland för att främja rörelseförmågan i den förlamade delen av kroppen. De behandlade patienterna kommer även att erbjudas 12 månaders ytterligare deltagande i en förlängningsstudie. ”Idag finns det ingen effektiv behandling för patienter med komplett ryggmärgsskada. I april i år slutfördes inklusionen av patienter med komplett ryggmärgsskada till den första panelen i BioArctics pågående Fas 1/2 studie. Det är glädjande att kunna inkludera patienter från Sverige, Estland, Norge och nu även Finland att delta i studiens nästa panel. Vår ambition är att utveckla SC0806 för att bidra till en ökad livskvalitet för dessa patienter”, säger Gunilla Osswald, VD för BioArctic. För mer information, vänligen kontakta:Gunilla Osswald, VDE-post: gunilla.osswald@bioarctic.seTel: 08 695 69 30 Christina Astrén, IR och KommunikationsdirektörE-post: christina.astren@bioarctic.seTel: 070 835 43 36 Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juli 2018 kl. 12.30 CET. Om SC0806SC0806 är en ny produkt under utveckling för behandling för patienter med komplett ryggmärgsskada. En klinisk Fas 1/2 studie med produktkandidaten pågår för närvarande. Den första patienten behandlades 2016. Produktkandidaten är en kombination av en biodegraderbar medicinteknisk produkt och en läkemedelssubstans (FGF1) utformad för att stödja nervregeneration över skadeområdet i ryggmärgen. Inklusionen av patienter till den första panelen av BioArctics pågående studie slutfördes i april 2018. Då detta är en helt ny behandling har patienterna inkluderats sekventiellt för att monitorera effekt och säkerhet. Den sista patienten i den första panelen har behandlats med SC0806 och därmed har inklusionen av patienter till den första panelen av tre slutförts. Initiering av nästa panel pågår. Varje panel består av sex patienter som behandlas med SC0806 och tre kontrollpatienter. Behandlingen med SC0806 innefattar ett kirurgiskt ingrepp. Detta följs av 18 månader av intensiv träning i ett robotsystem för att stödja regenerering av nerver och återuppbyggnad av muskler i den del av kroppen som drabbats av förlamning. Patienter som behandlas med SC0806 erbjuds även möjligheten att delta under ytterligare 12 månader i en förlängningsstudie. SC0806 erhöll särläkemedelsstatus (orphan drug designation) 2010 i EU och 2011 i USA, vilket ger bolaget 10 respektive 7 års marknadsexklusivitet i Europa och USA. BioArctic har fått finansiering från EU:s forsknings- och utvecklingsprogram Horizon 2020 (Grant Agreement No. 643853) för att genomföra en klinisk studie med SC0806. Om ryggmärgsskadaEn ryggmärgsskada inträffar när trauma eller sjukdom skadar ryggmärgen och resulterar i partiell eller total förlamning. Incidensen varierar mellan 12,7 och 44,3 per miljon invånare beroende på land.1) Omkring 40% av dessa patienter beräknas ha kompletta ryggmärgsskador.2) Patienter med kompletta ryggmärgsskador kräver livslång behandling och vård, vilket innebär höga kostnader för sjukvården. De drabbade är oftast unga personer. Skadan har liten påverkan på den förväntade livslängden, men leder till stora utmaningar när de gäller att upprätthålla en acceptabel livskvalitet. Efter en komplett skada har patienten permanent förlust av funktion nedanför skadestället, med förödande konsekvenser för livskvaliteten. Idag finns ingen effektiv behandling för patienterna. Livstidskostnaden för en patient uppskattas till cirka 3 miljoner USD.3) Om BioArctic ABBioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO:BIOA B). www.bioarctic.se.  1)  Datamonitor, Stakeholder Opinions: Spinal Cord Injury, 2010. 2)  NSCISC Annual Statistics report 2010. 3) Krueger et al., 2013.

Delårsrapport för perioden 1 mars 2018 till 31 maj 2018

Tredje kvartalet i sammandrag: - Omsättningen ökade med 1 023 % och uppgick till 15 288 Tkr (1 361 Tkr). - Rörelseresultatet EBIT före engångskostnader uppgick till 6 926 Tkr (-413 Tkr).- Engångskostnader i form av utköp av bolagets agent för -8 233 Tkr.- Rörelseresultatet EBIT efter engångskostnader uppgick till -1 307 Tkr (-413 Tkr).- Rörelsemarginalen uppgick till -8,5% (NEG).- Resultatet efter skatt uppgick till till -1 300 Tkr (-413 Tkr).- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 118 Tkr (- 379 Tkr).- Nettoskuldsättningen uppgick till -19 284 Tkr (-420 Tkr).- Kassa och bank uppgick till 19 284 Tkr (420 Tkr).- Förlust per aktie uppgick till -0,09 kr (NEG). - Toadman köper ut sin agent Flashman Interactive LLC för $1 miljon (ca 8,2 Mkr) och har därmed inte rätt till några ytterligare betalningar från Toadman.- Toadman uppdaterar avtalet med Game Odyssey gällande Immortal: Unchained. Beroende på slutliga finansiering och förhandling får Toadman mellan 30-70% av spelets nettoomsättning.- Toadman lanserade och genomförde en stängd alfa-version av Immortal: Unchained. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång: - Toadman bestämmer att lanseringsdatum för Immortal: Unchained blir 7 september 2018.- Toadman förvärvar norska spelstudion Artplant AS för 1 miljon norska kronor, samt en tilläggsköpeskilling uppgående till värdet av 465 323 aktier (motsvarar 3% av Toadman) som utbetalas kontant eller genom nyemittering av aktier om 1 år. Kommentarer från VD Robin Flodin: - "Under perioden har vi träffat överenskommelser med både vår agent Flashman och vår projektfinansiär Game Odyssey. Båda dessa avtal gör att vi står strukturellt starkare för framtiden.Under maj 2018 hade utvecklingen av spelet Immortal: Unchained kommit så pass långt att vi, tillsammans med våra partners, bestämde ett datum för lanseringen av spelet, som sattes till 7 september 2018. Vår förläggarpartner SoldOut visade stolt upp spelet på E3-mässan. Lanseringen på PC, Xbox och Playstation sker samtidigt. Omsättning på kvartalet landade på drygt 15 MKr och de första nio månaderna har vi nu omsatt över 41 Mkr, vilket är 374% högre än hela förra årets omsättning. Vi är också väldigt nöjda över att kunna välkomna norska spelstudion Artplant in i Toadman-familjen. Med förvärvet får vi bland annat ett etablerat och erfaret team som vi redan har börjat integrera in i den nuvarande strukturen. Dessutom förstärker vi Toadman med tekniska lösningar bl.a. on-line och med det spännande IP:t ”Project I.G.I.” där miljontals visningar på Youtube för olika klipp stödjer tesen om att det fortfarande finns en stark bas av fans som spelade spelet för 10-15 år sedan. Förvärvet passar väl in i vår tillväxtstrategi och ger oss kapacitet att utöka nuvarande projekt och samtidigt kan vi ta oss an större och fler projekt. Från och med juli 2018, i och med förvärvet av Artplant, är Toadman totalt 80 anställda och bolaget har dotterbolag i Tyskland, Norge och Ryssland. Jag ser fram emot en mycket spännande höst med bolagets första egna spelsläpp i september." Om Toadman Interactive AB (publ): Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen. För ytterligare information kontakta IR: ir@toadmaninteractive.com Viktig information: Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2018 kl. 14:45 CET.

Förändringar i ledningen för TerraNet och beslut om effektiviseringar

TerraNet arbetar vidare med att utveckla sina relationer med globala kunder och partners, men ser att intäkter från licensiering ligger längre fram i tiden än vad som tidigare varit planerat. Det ansvarsfulla agerandet blir då att anpassa kostnadsmassan så bolaget har en uthållighet att nå licensintäkterna. Som följd härav sänker TerraNet kostnadsmassan med ca 40 % med full effekt i slutet av året. Det innebär att kärnverksamheten koncentreras till Lund i Sverige i en mindre organisation än idag, medan projektresurser bland annat kommer att tas in via en samarbetspartner i Indien till lägre kostnader än idag. TerraNet utvecklar och säljer mjukvara för offline kommunikation mellan människor, datorer och maskiner. Denna mjukvara utgör en del av globala företags produkter, och det är först när dessa når marknaden som TerraNet erhåller licensintäkter. Detta innebär att TerraNets produkt först ska utvärderas noga och anpassas eftersom den ska ingå i massprodukter, sedan ska dessa produkter färdigställas och lanseras på marknaden varefter försäljningen ska komma igång. Dessa processer har visat sig ta längre tid än de bedömningar som tidigare gjorts, varför TerraNet gör erforderliga anpassningar i sin organisation. TerraNets styrelseordförande Christian Lagerling har meddelat att han önskar avgå ur bolagets styrelse. Styrelsen har därför idag beslutat att föreslå Fredrik Hedlund till ny styrelseordförande och kommer att lägga fram detta förslag på extra bolagsstämma den 27 juli. Med bakgrund inom finansmarknaden rekryterades Christian Lagerling in i styrelsen i maj 2016 inför bolagets planerade notering på Nasdaq First North. Denna fas är nu avslutad varför Christian ser sitt huvudarbete som slutfört och välkomnar nya krafter i bolaget för att nu i nästa fas få en ordförande med lång kommersiell branschkompetens. Fredrik Hedlund har idag en ledande position i Northvolt som driver mångmiljardprojektet med ny batterifabrik i Skellefteå. Tidigare har Fredrik Hedlund bl a varit strategichef på Sony Mobile. Nuvarande VD P-O Johannesson har ett brett globalt kontaktnät. Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att P-O Johannesson väljs in i styrelsen. Han kommer utifrån rollen vice ordförande att få en aktiv tjänst och arbeta med globala affärer, som är viktigt dels för nya licensaffärer men också för strukturaffärer. TerraNets nuvarande utvecklingschef Ola Samuelsson kommer att utses till ny VD i samband med bolagsstämman. Ola har ett gediget kunnande kring teknologin och kommer att fokusera på att leda verksamheten med fokus på att nå de licensaffärer där TerraNet ser bäst potential. Sammantaget är det styrelsens bedömning att här nämnda förändringar stärker bolaget i en situation där bedömningen är att uthållighet och fokus på licensaffärer är viktig för att nå de betydande intäkter som framtida licensaffärer kan ge. För mer information kontakta:Fredrik Hedlund, föreslagen ny ordförandeChristian Lagerling, avgående ordförandeOla Samuelsson, tillträdande VDPär-Olof Johannesson, föreslagen vice ordförandeinvestorrelations@terranet.se + 46 70 332 32 62 OM TERRANET TerraNet utvecklar mjukvara och innehar patent som möjliggör offline kommunikation mellan människor, datorer och maskiner. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA, Kina och Indien. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier. www.terranet.se Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2018 kl 16.00 CEST.  Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB. 

LightLab tecknar ramavtal med ledande vitvarutillverkare

LightLab och en division inom Midea Group, Kina, har tecknat ett ramavtal kring användning av LightLabs UV-chip för desinfektion av vatten, luft och livsmedel i Mideas vitvaror och hushållsapparater. Ramavtalet följer på den avsiktsförklaring som tecknades mellan Bolagen i februari 2018. Ramavtalet definierar och reglerar Bolagens gemensamma plan för de kommande två åren avseende LightLabs UV-chip för desinfektion, med de tre huvudpunkterna: kvalificering av slutprodukten med LightLabs UV-chip, produktionsetablering och volymproduktion. Bolagen har kommit överens om tidplan, innehåll och milstolpar för de tre olika faserna. Samarbetet kring kvalificering av slutprodukten har inletts och kommer att fortgå under innevarande kvartal. En godkänd produktkvalificering är en förutsättning för de kommande stegen. Det indikativa volymbehov av UV-chip för 2019 och 2020 som Midea anger i avtalet medför att LightLab behöver accelerera etableringen av produktionskapacitet för Bolagets UV-chip jämfört med tidigare plan. Förutsatt godkänd produktkvalificering och att den överenskomna planen hålls bedömer LightLab idag att avtalet indikerar ett ordervärde på upp till 20 mkr för år 2019, det första kommersiella året i samband med Mideas planerade lansering.  ”Vi är mycket glada att samarbetet med Midea fortsatt att utvecklas positivt under första halvåret 2018 och att vi nu lyckats komma fram till ett ramavtal för de kommande två åren. Flera steg återstår men ramavtalet är en viktig milstolpe av väsentlig vikt för det fortsatta samarbetet och för en snabb marknadsintroduktion av LightLabs unika och innovativa UV-chipteknik inom ett marknadssegment vi bedömer ha mycket stor potential.”, säger Johan Tingsborg, VD LightLab. Om Midea: Midea Group är en världsledande teknik- och industrigrupp inom konsumentprodukter, värme- och ventilationssystem, luftkonditionering, robotteknik, industriautomation och logistik. Midea erbjuder ett brett utbud av bland annat konsumentprodukter som kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner och mindre hushållsapparater. Bolaget grundades 1968 i Guangdong, Kina, och har etablerat en global organisation med över 200 dotterbolag, 60 anläggningar utanför Kina och tolv strategiska affärsenheter. Midea Group är noterat på börsen i Shenzhen och ägs till 20 % av internationella institutionella investerare. Bolaget noterades 2017 på Fortune Global 500 som 450 i världen avseende omsättning och omsatte samma år motsvarande drygt SEK 300 miljarder. För mer komplett information se: http://www.midea.com/global/about_midea/

Fortsatt minskad ungdomsarbetslöshet

Under juni fortsatte arbetslösheten bland ungdomar att minska tydligt, till 8,6 procent (18-24 år). Så låga nivåer har inte uppnåtts på tio år, då den var 8,2 procent i juni 2008. Strax därefter drabbades arbetsmarknaden av finanskrisen och arbetslösheten bland unga fördubblades på ett år, till 16,1 procent i juni 2009. - Vi har en fortsatt mycket stor efterfrågan på arbetskraft. Det ger många jobböppningar, inte minst för ungdomar som har en gymnasieutbildning men som saknar erfarenhet, säger Andreas Mångs, analytiker på Arbetsförmedlingen. I slutet av juni var totalt 336 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, jämfört med 350 000 personer för ett år sedan. Av dessa var 46 000 ungdomar (18-24 år). Arbetslösheten är dock betydligt lägre bland unga kvinnor, där den är 6,9 procent. Det kan jämföras med 10,2 procent bland unga män. Arbetslösheten fortsätter att gå ned bland både inrikes- och utrikes födda, men skillnaderna i arbetslöshet mellan de två grupperna är fortsatt stor. Bland inrikes födda är arbetslösheten låga 3,5 procent, bland utrikes födda var den 20,0 procent. En förklaring är att många av de nyanlända som kom till Sverige i samband med flyktingkrisen nu är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Kort om arbetsmarknaden i juni. Inom parentes anges motsvarande siffror för juni 2017. · 6,8 procent var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Sammanlagt 336 447 personer (350 685) varav 50 459 inom etablering (59 624). · 8,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,9).* Sammanlagt 45 994 ungdomar (51 843) varav 8 408 inom etablering (11 207). · 182 097 personer var öppet arbetslösa (185 251). · 154 350 personer deltog i program med aktivitetsstöd (165 434). · 20 534 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (20 421). · 41 515 personer fick arbete (45 435) varav 1 753 inom etablering (2 541). · 2 803 personer varslades om uppsägning ( 3 324). *Andel av den registerbaserade arbetskraften. Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i juni 2018. Verksamhetsstatistiken för juli publiceras den 14 augusti kl. 06:00 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Tele2 AB: Presentation av resultat för andra kvartalet 2018

Tele2 AB offentliggör resultatet för det andra kvartalet 2018, onsdagen den 18 juli 2018, klockan 07:00 CEST (06:00 BST, 01:00 EDT). En telefonkonferens med presentation kommer att anordnas klockan 10:00 CEST (09:00 BST, 04:00 EDT) onsdagen den 18 juli 2018. Presentationen framförs på engelska och kommer även att webbsändas på Tele2s hemsida: www.tele2.com Samtalsinformation: För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Fråga efter ”Tele2 Q2 Interim Report 2018”. Telefonnummer: SE: +46 (0)8 5065 3942 UK: +44 (0)330 336 9411 US: +1 929 477 0324 För mer information, vänligen kontakta:Joel Ibson, PR-ansvarig, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88 _________________________________________________________ TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Starkt resultat i jämförbart bestånd – driftnettoökning på 4,5%

RAPPORTEN I KORTHET Delårsperioden i korthet• Förvaltningsresultatet uppgick till 505 Mkr (466). Ökningen förklaras främst av ett förbättrat finansnetto samt hyres- och driftnettoökningar i jämförbart bestånd som uppvägde minskning av driftnettot från nettot av köpta och sålda fastigheter.• Nyuthyrningen ökade till 130 Mkr (91) och nettouthyrningen uppgick till 39 Mkr (45).• Orealiserade värdeökningar i fastighetsportföljen var 985 Mkr (665). Värdeuppgången är ett resultat av förbättrade hyresintäkter och driftnetton samt en nedgång i det genomsnittliga avkastningskravet med 8 punkter exklusive effekter av köpta och sålda fastigheter.• Periodens resultat ökade till 1 165 Mkr (932), motsvarande 5,33 kr per aktie (4,57). Exklusive engångseffekt avseende sänkningen av den svenska bolagsskatten uppgick periodens resultat till 1 052 Mkr, motsvarande 4,82 kr per aktie. Viktiga händelser under och efter första kvartalet• Nya hyresavtal har tecknats med bl.a. Convendum och Aros Congress Center till ett sammanlagt hyresvärde om 315 Mkr. Avtalet med Convendum avser en yta på 5 500 kvadratmeter och löper på tolv år och avtalet med Aros Congress Center avser en yta på 1 400 kvadratmeter och löper på fem år.• Refinansiering av banklån om 2,8 miljarder kronor har utförts vilket har medfört att den genomsnittliga kapitalbindningen förlängdes samtidigt som finansierings-kostnaden sänktes. Räntebindningen i upplåningen förlängdes till tre år genom nya ränteswappar i syfte att stabilisera förvaltningsresultatet under kommande år. Sammantaget sänktes snitträntan till 2,0 procent jämfört med 2,4 procent vid årets ingång samtidigt som den genomsnittliga kapitalbindningen förlängdes från 4,7 år vid årets ingång till 5,1 år vid kvartalets slut.• Fastigheten Lövkojan 10 i Katrineholm såldes och frånträddes till ett pris om 55 Mkr efter avdrag för uppskjuten skatt. Årligt driftnetto för fastigheten uppgår till 2,7 Mkr. Biljana Pehrsson, vd, kommenterar:Fastighetsmarknaden och i synnerhet hyresmarknaden hade fortsatt stark utveckling under andra kvartalet 2018. Med vår omstrukturerade fastighetsportfölj har vi aktivt utnyttjat marknadsmöjligheterna till nyuthyrning och omförhandling. Resultateffekterna syns nu tydligt när Kungsleden för första halvåret kan visa på ökade hyresintäkter som medförde att driftnettot steg med 30 Mkr eller 4,5 procent i jämförbart bestånd av förvaltningsfastigheter. Kungsleden har även nått vidare framgångar inom projektutveckling. Kontors- och mötesplatsprojektet B26 i Västerås har gått in i genomförandeskede och detsamma gäller etapp 2 i projekt Blästern i Stockholm, där hela fastigheten nu är fullt uthyrd till hotell, co-working och kontor. Förvaltningsresultatet under det första halvåret ökade med drygt 8 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 505 Mkr (466). Ökningen beror i huvudsak på förbättrat finansnetto samt högre hyresintäkter och driftnetto i jämförbart fastighetsbestånd. FORTSATT STARK UTHYRNING OCH OMFÖRHANDLINGHyresmarknaden för kommersiella lokaler var fortsatt stark med Stockholm som draglok. Vi tecknade nya hyresavtal till ett totalt hyresvärde om 130 Mkr och med uppsägningar för avflyttning på 91 Mkr landade nettouthyrningen på 39 Mkr (45). Vi har noterat en ökad efterfrågan på stora ytor i vårt kluster Stockholm City Öst i Gärdet/Frihamnen. Det är en trend vi tror kommer fortsätta i takt med att området vidareutvecklas samtidigt som det är ont om lediga ytor i Stockholm City. Under det första halvåret omförhandlade vi 59 hyresavtal och ökade i dessa hyresvärdet från 90 till 101 Mkr. I snitt höjdes hyran i dessa avtal med 12 procent. Allra bäst gick omförhandlingarna i Stockholm som hade en hyresökning om 16 procent med Danderyd Kontor i spetsen. Detta tack vare en nära relation och dialog med våra kunder som ger oss förståelse för deras framtida önskemål och behov, så att vi kan tillfredsställa dessa. FRAMGÅNGSRIK PROJEKTUTVECKLINGUnder det första halvåret slutförde vi de första tre av Kungsledens utvecklingsprojekt: kontorsfastigheten Enen 10 i Södertälje, gallerian Tegnér 15 i Växjö och del av Laven 6 i Umeå. Dessa fastigheter har nu gått tillbaka till förvaltningsbeståndet. Vi tillför nu nya projekt till vårt investeringsprogram. Under andra kvartalet nådde vi 50 procents uthyrningsgrad i B26 i Mimerkvarteren i Västerås och kunde därmed fatta investeringsbeslut om genomförandet av denna fastighet. Avtal är tecknat med Aros Congress Center om 1 400 kvm för ett coworking-koncept inkl café & restaurang. B26 blir därmed, som planerat, en modern mötes- och arbetsplats med både coworking och traditionella kontor om totalt 4 700 kvadratmeter, med planerad invigning 2019. I Stockholm tecknades ett tolvårigt avtal med hyresgästen Convendum avseende 5 500 kvm i gatuhuset i fastigheten Blästern 14. Även denna hyresgäst erbjuder ett coworking- koncept. Det innebär att hela etapp 2 i Blästernprojektet är uthyrt och att även denna etapp går in i genomförande.I och med dessa två investeringsbeslut har vi nu sex projekt i genomförandeskede och vårt investeringsprogram om drygt tre miljarder kronor 2017–2019 utvecklas enligt plan. DET GYNNSAMMA MARKNADSLÄGET HÅLLER I SIGDen goda utvecklingen på hyresmarknaden drivs på av den underliggande goda tillväxten i ekonomin. Inget varar för evigt, men jag ser ännu inga tecken på minskande efterfrågan på kommersiella lokaler. Prognoserna för Sveriges ekonomi fortsätter visa på god tillväxt även för resterande del av 2018 med en viss avmattning först 2019. Detta i kombination med våra stabilt goda uthyrningsutfall, framgångar i projektutvecklingen och tillskotten från nyligen förvärvade kvalitetsfastigheter gör att jag bedömer att redan år 2019 kommer att kunna nå det mål om 1,2 miljarder kronor i förvaltningsresultat som vi satt upp för år 2020. Stockholm, 30 juni 2018Biljana Pehrsson, vd

Delårsrapport kv 2 2018

Fortsatt stark utveckling för Zubsolv® Kv 2 2018 i korthet · Total nettoomsättning SEK 199,7 miljoner (159,1), en ökning med 25,5 procent mot kv 2 föregående år · Zubsolv US nettoomsättning SEK 158,4 miljoner (124,1), en ökning med 27,6 procent i SEK och 29,8 procent i lokal valuta i jämförelse med samma period föregående år · EBITDA SEK 50,6 miljoner (15,0) · Kassaflöde från den löpande verksamheten SEK 39,0 miljoner (49,0), vilket resulterade i likvida medel på SEK 494,8 miljoner (294,3) · Zubsolv lanserades i EU, vilket triggade en delmålsbetalning på cirka SEK 30,8 miljoner · Resultat per aktie, före utspädning, SEK 1,45 (0,09), resultat per aktie, efter utspädning, SEK 1,45 (0,09) +---------------------+-------+-------+-------+----------+-------+--------------+|SEK miljoner, om |2018 |2017 |2018 |2017      |12 |12 mån ||inget annat anges  |apr |apr |jan |jan-jun   |mån    |jul 2016 - || |-jun  |-jun  |-jun  |   |jul |jun 2017      || |     |     |    | |2017 - | || | | | | |jun | || | | | | |2018  | |+---------------------+-------+-------+-------+----------+-------+--------------+| | | | | | | |+---------------------+-------+-------+-------+----------+-------+--------------+|Nettoomsättning | 199,7 | 159,1 | 339,4 | 286,4 | 696,7 | 653,2 ||totalt  | | | | | | |+---------------------+-------+-------+-------+----------+-------+--------------+|varav Zubsolv® US | 158,4 | 124,1 | 289,5 | 238,2 | 537,1 | 508,8 ||nettoomsättning  | | | | | | |+---------------------+-------+-------+-------+----------+-------+--------------+|Kostnader för sålda | -37,6 | -35,8 | -86,0 | -82,0 |-168,4 | -165,2 ||varor  | | | | | | |+---------------------+-------+-------+-------+----------+-------+--------------+|Operativa kostnader  |-116,7 |-113,5 |-229,9 | -218,0 |-433,8 | -435,8 || | | | | | | |+---------------------+-------+-------+-------+----------+-------+--------------+|EBIT  | 45,4 | 9,8 | 23,5 | -13,6 | 94,5 | 52,2 |+---------------------+-------+-------+-------+----------+-------+--------------+|Rörelsemarginal %  | 22,7 | 6,2 | 6,9 | -4,7 | 13,6 | 8,0 |+---------------------+-------+-------+-------+----------+-------+--------------+|EBITDA  | 50,6 | 15,0 | 33,8 | -3,2 | 115,2 | 72,2 |+---------------------+-------+-------+-------+----------+-------+--------------+|Resultat per aktie, | 1,45 | 0,09 | 0,70 | -0,91 | 2,29 | 0,78 ||före utspädning, SEK | | | | | | |+---------------------+-------+-------+-------+----------+-------+--------------+|Resultat per aktie, | 1,45 | 0,09 | 0,70 | -0,91 | 2,28 | 0,78 ||efter utspädning, | | | | | | ||SEK  | | | | | | |+---------------------+-------+-------+-------+----------+-------+--------------+|Kassaflöde från | 39,0 | 49,0 | 144,9 | 76,9 | 214,6 | 190,6 ||löpande verksamhet  | | | | | | |+---------------------+-------+-------+-------+----------+-------+--------------+|Likvida medel  | 494,8 | 294,3 | 494,8 | 294,3 | 494,8 | 294,3 |+---------------------+-------+-------+-------+----------+-------+--------------+ Under kvartalet visade Zubsolv återigen en stark utveckling genom att fortsätta leverera på den förbättrade prissubventionen för 2018. Zubsolvs framgång är den främsta drivkraften till att försäljningen ökade med 25 procent och att resultatet, EBITDA, uppgick till SEK 51 miljoner. I dessa mått mätt är kvartalet ett av de bästa i Orexos historia. Med drygt 20 procents tillväxt i antal förskrivna tabletter jämfört med kv 2 2017 är det Zubsolvs försäljning som är den viktigaste drivkraften för Orexos lönsamhet och tillväxt. Lönsamheten förbättrades också genom att vi nu börjar se de första effekterna av arbetet med att minska tillverkningskostnaden. Zubsolvs lansering i Europa, vilket triggade en delmålsbetalning på cirka SEK 31 miljoner, bidrog också positivt. Från ett bolagsperspektiv tycker jag det är lovande att vi är lönsamma även när vi exkluderar delmålsbetalningen från Zubsolv Europa och någon betydande royalty för Abstral® och Edluar®. Med fortsatt förväntade lägre tillverkningskostnader för andra halvåret och royalty för Abstral i Europa är vi på god väg att leverera ett rekordår för Orexo i termer av lönsamhet och tillväxt. Vi intensifierar nu arbetet med att utveckla nya produkter och under kv 4 2018 kommer vi gå in i fas 1 med OX124 en akut överdosmedicinering med naloxon. Ambitionen är att utveckla en produkt med en unik profil som adresserar några av de brister vi idag ser hos den marknadsledande produkten i USA. Tidsperioden för utvecklingen styrs utifrån resultatet i fas 1 studierna. Jag är mycket stolt över att vi är redo att börja testa OX124 på människor ungefär ett år efter att projektet sattes igång inom vår utvecklingsavdelning. Vi vänder på varje sten för att ytterligare snabba på processen med att ta projekt från idé till fas 1 och OX124 är ett bevis på att organisationen har den kapaciteten. Marknadsdynamiken under kvartalet påverkades av lanseringen av en ny depåformulering med buprenorfin och godkännandet av två generiska versioner av Suboxone Film i USA. Försäljningen på marknaden av den nya depåformuleringen har gått långsamt, vilket är i linje med våra förväntningar. Med det nuvarande regulatoriska landskapet och komplexiteten som är förknippad med att skriva ut en depåformulering, är det mest troligt att dess påverkan på Zubsolv blir begränsad. Med en eventuell lansering i närtid av generika på marknadsledaren Suboxone Film, kommer förutsättningarna påverkas. Samtidigt konkurrerar vi redan idag med flera generika, och även om det eventuellt kan leda till viss ytterligare prispress från Suboxone Film, kommer marknadsdynamiken mellan aktivt marknadsförda produkter att förändras, vilket kan innebära möjligheter för Orexo och Zubsolv i USA. Jag är nöjd med den finansiella utvecklingen under kvartalet men samtidigt är jag besviken över att vi inte fått besked i patenttvisten mot Actavis gällande ett av tre patent som skyddar Zubsolv i USA till 2032. Det har nu gått längre än nio månader sedan utfrågningen i domstolen för överklagande och vi hade förväntat oss ett beslut nu. Vi är dock fortfarande optimistiska om att vi kommer få ett positivt besked inom kort, men någon mer specifik guidning kan vi inte ge. Det andra kvartalet levererade en stark finansiell utveckling. Blickar jag fram mot kommande halvår känner jag mig trygg med att vi kommer fortsätta leverera en stark utveckling för 2018 vilket ytterligare stärker grunden för framtida tillväxt och gör det möjligt att fortsätta vår resa till att bli ett ledande bolag inom behandling av missbruk och beroende. Uppsala, 11 juli, 2018 Nikolaj SørensenVD och koncernchef För ytterligare information, vänligen kontaktaNikolaj Sørensen, VD och koncernchef eller Henrik Juuel, EVP och CFOTel: 018 780 88 00. Email: ir@orexo.com PresentationKl 14:00 samma dag som rapporten publiceras, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en audiocast inkluderande en web presentation där VD Nikolaj Sørensen och CFO Henrik Juuel presenterar rapporten.Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan också skickas i förhand till ir@orexo.com senast kl 11:00.För att delta vänligen se nedan.Internet: https://tv.streamfabriken.com/orexo-q2-2018Telefon: SE: +46 856 642 664 UK: +44 203 0089 802 US: +1 855 7532 235En timma innan audiocasten finns presentationsmaterialet tillgängligt på Orexos hemsida. Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018, kl 8.00 CET.  

Bultens Q2 rapport 2018

ANDRA KVARTALET · Nettoomsättningen uppgick till 810 (708) MSEK, en ökning med 14,5% jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 57 (57) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,1 (7,9)%. · Resultat efter skatt uppgick till 40 (39) MSEK. · Orderingången uppgick till 855 (765) MSEK, en ökning med 11,7% jämfört med samma period föregående år. · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 54 (37) MSEK. · Resultat per aktie uppgick till 1,99 (2,01) SEK. · Bulten har tilldelats ”Jaguar Land Rover Global Supplier Excellence Award”. · Bulten AB (publ):s styrelse har utsett Anders Nyström till ny verkställande direktör och koncernchef med tillträde den 8 februari 2019. JANUARI – JUNI · Nettoomsättningen uppgick till 1 663 (1 486) MSEK, en ökning med 11,9% jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 124 (120) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,4 (8,0)%. · Resultat efter skatt uppgick till 88 (90) MSEK. · Orderingången uppgick till 1 634 (1 485) MSEK, en ökning med 10,0% jämfört med samma period föregående år. · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 80 (35) MSEK. · Resultat per aktie uppgick till 4,42 (4,60) SEK. · Nettoskulden uppgick till 118 (nettokassa 3) MSEK och soliditeten var 66,0 (69,4)% vid periodens slut. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG · Styrelsen har beslutat att nyttja det bemyndigande som gavs vid årsstämman den 26 april 2018 beträffande förvärv av egna aktier. KONCERNCHEFENS KOMMENTAR ”Mycket stark tillväxt under andra kvartalet med ökad nettoomsättning och orderingång om 14,5 respektive 11,7 procent. Tillväxten drivs framför allt av upprampning av tidigare kommunicerade kontrakt men också av god efterfrågan inom Bultens kundsegment. Rörelseresultatet var i linje med motsvarande kvartal föregående år, dock med en minskad rörelsemarginal. Den lägre rörelsemarginalen förklaras av ökade världsmarknadspriser på stål och övriga metaller samt av en ojämn produktionstakt på grund av upprampning av nya modeller under kvartalet samt att föregående år var positivt påverkat av återvunnen fordran. De negative effekterna på rörelseresultatet har delvis vägts upp av positiva valutakursförändringar. Den finansiella positionen är fortsatt stark och vårt handlingsutrymme har utökats under kvartalet med ett nytt långsiktigt finansieringsavtal för att säkra den framtida tillväxten. Bulten har mångåriga kundkontrakt och en stark position på marknaden och är väl rustade för att möta både den ökade efterfrågan på våra produkter och den högre investeringstakten. Bulten har under kvartalet fått ytterligare ett prestigefyllt pris inom fordonsindustrin, Jaguar Land Rovers ”Global Supplier Excellence Award” - något vi är mycket stolta över.” Tommy Andersson, VD och koncernchef Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens den 11 juli 11:00. Rapporten presenteras då av Tommy Andersson, President and CEO samt av Helena Wennerström, Executive Vice President and CFO via webbsänd telefonkonferens. Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas direkt via länken https://tv.streamfabriken.com/bulten-q2-2018. Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via www.bulten.com/ir. För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter före start:UK: +442030089807SE: +46856642669US: +18558315944 För ytterligare information, vänligen kontakta: Tommy Andersson, VD och koncernchefTel: 031-734 59 00 Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektörTel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kommunikationsdirektörs försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018 kl.08:30 CET. Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, ­logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Cantargia erhåller preliminärt godkännande från EPO kring expanderat patentskydd för behandling av solida tumörer

Cantargias huvudprojekt CAN04 (nidanilimab) befinner sig i klinisk utveckling, som i nuläget fokuserats på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Cantargia har sedan tidigare ett godkänt patent i Europa som täcker en metod för att använda IL1RAP som målmolekyl för antikroppsbehandling av solida tumörer som tarmcancer, bröstcancer och lungcancer. Patentet ger skydd fram till 2032. Efter godkännandet av det patentet har Cantargia lämnat in en uppföljande patentansökan som täcker behandling av fler solida tumörsjukdomar och har nu erhållit preliminärt patentgodkännande på denna ansökan från EPO. Om ansökan godkänns formellt kommer Cantargia ha patentskydd i Europa för antikroppsbaserad behandling mot IL1RAP i den stora majoriteten av solida tumörformer till 2032. Vissa administrativa steg återstår innan ett formellt godkännande kan beslutas av EPO. “Vi är väldigt glada att EPO avser godkänna denna patentansökan som täcker ytterligare tumörformer. Ett starkt patentskydd i området IL1RAP-antikroppar och cancerterapier är av betydelse för vår kommersialiseringsstrategi. Detta preliminära godkännande är ännu en del i det robusta skydd som vi bygger upp globalt,” säger Göran Forsberg, VD på Cantargia. För ytterligare information, kontaktaGöran Forsberg, VDTelefon: 046-275 62 60E-post: goran.forsberg@cantargia.com Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018 kl. 8:30 CET. Om Cantargia Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab) riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 (nidanilimab) fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Ericsson säljer bolagets fälttjänster i Sverige till Transtema Group

Ericsson har träffat ett avtal med Transtema Group AB att avyttra Ericsson Local Services AB (LSS), ett dotterbolag till Ericsson som levererar fälttjänster och underhåll av fasta- och mobila nät i Sverige. Ericsson Local Services AB är marknadsledande inom fälttjänster i Sverige. LSS bygger och underhåller nätinfrastruktur och levererar tjänster alla delar av Sveriges fältservicemarknad. Enligt avtalet överförs alla tillgångar inom LSS till Transtema Group. LSS fortsätter som ett separat bolag inom Transtema Group. Som ett resultat av avtalet kommer Ericsson att bli en minoritetsägare i Transtema Group och representerad i dess styrelse. Försäljningen är i linje med Ericssons fokuserade strategi där en nyckelkomponent är Managed Services, som på uppdrag av våra kunder, driver deras nätverk. Avyttringen av LSS är en del i genomförandet av företagets strategi där Ericsson inte längre kommer att erbjuda fristående fälttjänster.   Per Narvinger, chef för kundområde Nord- och Centraleuropa inom marknadsområde Europa & Latinamerika, Ericsson, säger: ”Ericsson Local Services är marknadsledande inom fälttjänster i Sverige med en kunnig och kompetent personalstyrka om cirka 700 anställda över hela landet. De ger utmärk support till kunderna. Vi är övertygade om att Transtema har alla möjligheter att fortsätta utveckla dessa fälttjänster samtidigt som man säkrar alla kundåtaganden. Tillsammans säkerställer vi en snabb och smidig övergång liksom en varaktig relation mellan oss.” Magnus Johansson, VD Transtema Group, säger: ”Vår intention är att behålla LSS som en separat verksamhet inom vår koncern. Med LSS kompetens och kundrelationer i Sverige blir detta vår huvudsakliga verksamhet inom området fältservicetjänster. Vårt mål är att expandera verksamheten för fältservicetjänster för telekomnät. Det är i linje med vår ambition att utöka vår verksamhet i Sverige och internationellt. Vi ser fram emot att välkomna alla LSS medarbetare till oss så snart avtalet är klart. ” Transaktionen förväntas avslutas under tredje kvartalet, 2018, efter sedvanlig process och myndighetsgodkännanden. Ericsson Local Services AB är marknadsledande inom fälttjänster i Sverige. LSS bygger och underhåller nätverksinfrastruktur och har verksamhet inom alla områden på marknaden för fälttjänster i Sverige. Om Transtema Group AB Transtema Group är marknadsledande inom kommunikationsinfrastruktur i Sverige, som konstruerar och bygger kommunikationsnät samt utformar och bygger aktiva kommunikationsutrustningar. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag i Sverige. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. INFORMATION TILL REDAKTIONEN Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner på www.ericsson.com/press  FÖLJ OSS: www.twitter.com/ericssonwww.facebook.com/ericssonwww.linkedin.com/company/ericssonwww.youtube.com/ericsson  Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här . FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: News Center   media.relations@ericsson.com (+46 10 719 69 92) investor.relations@ericsson.com (+46 10 719 00 00) OM ERICSSON Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com .

CELLINK offentliggör kvartalsrapport för tredje kvartalet samt rapport för första 9-månaderna

CELLINK AB (”CELLINK” eller ”Bolaget”) offentliggör kvartalsrapport för perioden mars 2018 – 31 maj 2018 samt resultatet för de första nio månaderna. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida: http://cellink.com/investor-relations/. I detta pressmeddelande presen­teras ett sammandrag av rapporten. Delårsrapport 9 månader, 1 september 2017 – 31 maj 2018 Första 9 månaderna i sammandrag · Rörelsens intäkter uppgick till 39 724 kSEK (12 750 kSEK) en ökning med 212% mot föregående räkenskapsår · Nettoomsättning om 28 656 kSEK (8 465 kSEK) en ökning med 239% mot föregående räkenskapsår · Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 1 914 kSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 4,8% (-8%) · Rörelseresultatet uppgick till -88 kSEK (-1 205 kSEK) · Resultat före skatt uppgick till 414 kSEK (-1 319 kSEK) · Resultatet per aktie uppgick till 0,00 SEK för första 9 månaderna (-0,20 SEK) · Kassaflödet från den löpande verksamheten under de första 9 månaderna uppgick till -4 534 kSEK (-389 kSEK) Kvartal 3 (Q3), 1 mars 2018 – 31 maj 2018 Tredje kvartalet i sammandrag · Bolagets intäkter uppgick till 16 375 kSEK (4 876 kSEK) en ökning med 236% mot föregående räkenskapsår · Nettoomsättning om 12 202 kSEK (3 024 kSEK) en ökning med 304% mot föregående räkenskapsår · Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 1 044 kSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 6,4 % (-20,7%) · Rörelseresultatet uppgick till 399 kSEK (-1 105 kSEK) · Resultat före skatt uppgick till 626 kSEK (-1 139 kSEK) · Resultatet per aktie uppgick till 0,048 SEK för kvartalet (-0,17SEK) · Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -1 202 kSEK (-2 581 kSEK) Väsentliga händelser under perioden Händelser under tredje kvartalet (mars 2018 – maj 2018) · 19 mars publicerade CELLINK en artikel om biobläck tillsammans med forskare, artikeln var publicerad i Bioprinting och handlade om biobläcks olika karaktärer · 9 april CELLINK vinner Red Dot Award för BIO X · 13 april CELLINK lanserar 7 nya biobläck, 3 nya kits med GelMA samt möjliggör 3D-Bioprinting av mångfasetterade vaskulära nätverk · 19 april ingick CELLINK partnerskap med ARMI BioFab USA, UNH Manchester för evenemang om regenerativtillverkning · 23 april utsåg CELLINK Carnegie Investment Bank AB (publ) till finansiell rådgivare · 2 maj lanserade CELLINK en ny pedagogisk plattform för bioprinting: CELLINK GO – framtagen för att revolutionera utbildningen · 3 maj bytte CELLINK Certified Adviser till Erik Penser Bank AB · 4 maj publicerade CELLINK nyhet om samarbetspartner som 3D-Bioprintar Humana Hjärtvalvsjukdomsmodeller med Nanoindentationsbaserad biomekanik · 11 maj mottog CELLINK en order om 3,5 MSEK från distributör i Tyskland Händelser efter periodens utgång · 1 juni publicerade CELLINK nyheter om kund- och teknikanvändare vid Newcastle University 3D Bioprintar första mänskliga hornhinnorna i banbrytande genombrott · 4 juni genomförde CELLINK en riktad nyemission om 100 259 570 SEK Händelser under första 9 månaderna (september 2017 – maj 2018) · 25 september beviljades CELLINK mönsterskydd för produkten BIO X · 27 september kungjorde CELLINK ett samarbetsavtal med Massachusetts Institute of Technology · 6 oktober genomfördes en riktad nyemission om 30 MSEK till Handelsbanken Fonder · 15 november tillkännagav CELLINK ett utvecklingssamarbete med Takara Bio · 27 november meddelade bolaget att de blivit beviljade projektfinansiering från EU · 8 januari offentliggjorde bolaget ett samarbetsavtal med CTIBIOTECH för att skriva ut mänskliga cancertumörsvävnader · 17 januari meddelade bolaget att man etablerar ett forsknings- och utvecklingslaboratorium i AstraZenecas BioVentureHub · 1 februari tillkännagav CELLINK att man öppnar ett kontor på Kyoto University i Japan · 8 februari meddelade CELLINK att man lanserar CELLINK X Bioinks · 19 mars publicerade CELLINK en artikel om biobläck tillsammans med forskare, artikeln var publicerad i Bioprinting och handlade om biobläcks olika karaktärer · 9 april CELLINK vann Red Dot Award för BIO X · 13 april CELLINK lanserar 7 nya Biobläck, 3 nya kits med GelMA samt möjliggör 3D-Bioprinting av mångfasetterade vaskulära nätverk · 19 april ingick CELLINK partnerskap med ARMI BioFab USA, UNH Manchester för evenemang om regenerativtillverkning · 23 april Utsåg CELLINK Carnegie Investment Bank AB (publ) till finansiell rådgivare · 2 maj lanserade CELLINK en ny pedagogisk plattform för bioprinting: CELLINK GO – Framtagen för att Revolutionera utbildningen · 3 maj byte CELLINK Certified Adviser till Erik Penser Bank AB · 4 maj publicerade CELLINK en nyhet om en samarbetspartner som 3D-Bioprintade Humana Hjärtvalvsjukdomsmodeller med Nanoindentationsbaserad biomekanik · 11 maj mottog CELLINK en order om 3,5 MSEK från distributör För ytterligare information, vänligen kontakta: Erik Gatenholm, VD                                        Gusten Danielsson, CFO Telefon: +46 73 267 00 00                            Telefon: +46 70 991 86 04 E-post: eg@cellink.com                                E-post: gd@cellink.com Denna information är sådan information som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­miss­bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2018 kl. 08:30 CET. Kort om CELLLINK CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl­renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB är företagets Certified Adviser, kan nås på tel: +46 8 463 80 00. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq First North under CLNK.

Transtema förvärvar Ericssons fältserviceverksamhet – etablerar marknadsledande serviceorganisation i nytt affärsområde och dubblerar omsättningen

Kommentar från Magnus Johansson, VD och koncernchef i TranstemaLSS, med sin kompetenta organisation, blir ett starkt tillskott till Transtema. Förvärvet innebär att vi kompletterar och förstärker vår nuvarande verksamhet med en serviceorganisation som är känd för sin entreprenörsanda, goda kvalitet och höga kundtillfredsställelse. Med LSS som en del av Transtema-koncernen kommer en stor del av Bolagets verksamhet att utgöras av tjänster inom service- och teknikområdet, där vi ser goda tillväxtmöjligheter genom att vidareutveckla verksamheten. Vi ser fram emot vår gemensamma framtid med LSS och välkomnar personalen till Transtema-koncernen. Kommentar från Per Narvinger, chef för Ericssons kundområde Nord- och Centraleuropa inom marknadsområde Europa & LatinamerikaEricsson Local Services är marknadsledande inom fälttjänster i Sverige med en kunnig och kompetent personalstyrka om cirka 700 anställda över hela landet. De ger utmärkt support till kunderna. Vi är övertygade om att Transtema har alla möjligheter att fortsätta utveckla dessa fälttjänster samtidigt som man säkrar alla kundåtaganden. Tillsammans säkerställer vi en snabb och smidig övergång liksom en varaktig relation mellan oss. Sammanfattning · Transtema förvärvar LSS för sammanlagt maximalt 180 Mkr. Vid tillträde erlägger Transtema 40 Mkr i kontant ersättning samt genomför en apportemission av 1,3 miljoner aktier i Transtema till ett värde om 35 Mkr. Aktierna har en lock-up till första kvartalet 2021 och en representant från Ericsson kommer att föreslås ta plats i Transtemas styrelse. I maj 2019 erläggs ytterligare en kontant ersättning om 60 Mkr. I maj 2020 erlägger Transtema upp till 45 Mkr i kontant ersättning under förutsättningar att Transtema, inklusive LSS, uppnår vissa lönsamhetsmål. · Ericsson Local Services AB är en marknadsledande leverantör av fältservicetjänster i Sverige. LSS bygger och underhåller nätinfrastruktur och levererar tjänster till stora delar av Sveriges fältservicemarknad. · Transtema omsatte 970 Mkr under 2017 och förvärvet av LSS innebär att koncernens omsättning mer än fördubblas. Förvärvet innebär också att Transtema i ett slag etablerar en marknadsledande serviceorganisation i Sverige. Med LSS blir Transtema en komplett leverantör som planerar, bygger och underhåller kommunikationsinfrastruktur i Sverige. · Transtema bedömer att det skapas en betydande tillväxt- och lönsamhetspotential genom att nuvarande och framtida kunder kan erbjudas ett komplett utbud av tjänster och lösningar. · Som en del i finansieringen av förvärvet har Transtema genom Nordea säkerställt en förvärvskredit på 60 Mkr samt en rörelsekreditram på 50 Mkr. För att finansiera förvärvet samt möjliggöra fortsatta tillväxtsatsningar har styrelsen i Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen som, vid full teckning, tillför Bolaget 78,2 Mkr före transaktionskostnader. · Utökandet av antal styrelsemedlemmar samt styrelsens beslut om Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som förväntas hållas omkring den 5 september 2018. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske genom separat pressmeddelande. Bakgrund och motivTranstema är idag en ledande leverantör av tjänster och produkter inom kommunikationsinfrastruktur i Sverige, i synnerhet inom konstruktion och byggnation av kommunikationsnät. Sverige är ett av de länder som har kommit längst globalt i arbetet med att bygga ut fibernätverk och även om mycket arbete och investeringar återstår för att nå de penetrationsmål som den svenska regeringen har satt upp kommer fokus gradvis att ändras från nybyggnation till service, underhåll och efterinstallationer. Transtema har idag endast en begränsad service- och underhållsverksamhet. LSS däremot är en marknadsledande leverantör av fältservicetjänster i Sverige. Genom förvärvet av LSS erhåller Transtema en slagkraftig service- och underhållsorganisation som tillsammans med Transtemas existerande verksamhet gör koncernen till en komplett leverantör på den svenska marknaden för kommunikationsinfrastruktur. Genom att erbjuda en komplett palett av produkter och tjänster till nya och existerande kunder samt genom att dra nytta av samordningsvinster i den kombinerade verksamheten bedömer Transtema att det skapas förutsättningar för tillväxt och en betydande lönsamhetspotential. Förvärvet av LSSTranstema förvärvar LSS för sammanlagt maximalt 180 Mkr. Tillträde till förvärvet förväntas ske omkring den 31 augusti 2018. Vid tillträde erlägger Transtema 40 Mkr i kontant ersättning samt 1 302 567 aktier i Transtema genom en apportemission till ett värde om 35 Mkr. Priset på de erlagda aktierna baseras på den volymvägda aktiekursen under perioden 27 februari – 10 juni 2018 som uppgick till 26,87 kr per aktie. Apportemissionen sker med stöd av det bemyndigande att emittera upp till 2 100 000 aktier som beslutades vid årsstämman den 16 maj 2018. I maj 2019 erläggs ytterligare en kontant ersättning om 60 Mkr. I maj 2020 erlägger Transtema upp till 45 Mkr i kontant ersättning under förutsättningar att koncernen som helhet uppnår vissa lönsamhetsmål under räkenskapsåret 2019. Tillträdesvillkoren inkluderar godkännande från Konkurrensverket. Som en del av finansieringen av förvärvet har Transtema säkerställt en förvärvskredit på upp till 60 Mkr från Nordea samt en rörelsekreditram på upp till 50 Mkr. Aktierna i apportemissionen till Ericsson beräknas bli registrerade hos Bolagsverket omkring den 10 september 2018. Ytterligare information om LSS kommer att presenteras vid den extra bolagsstämman samt i det prospekt som kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. FöreträdesemissionenFör att fullt ut finansiera förvärvet samt möjliggöra fortsatta tillväxtsatsningar har styrelsen i Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen som, vid full teckning, tillför 78,2 Mkr före transaktionskostnader. Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 12 september 2018. Villkoren i Företrädesemissionen innebär att sex (6) befintliga aktier i Transtema berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till teckningskursen 20,00 kronor per aktie. Företrädesemissionen tillför Bolaget, vid full teckning, 78,2 Mkr före transaktionskostnader. För varje, på avstämningsdagen, innehavd aktie i Transtema erhålls en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätter ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som ansökt om att teckna ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier, i andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranter i förhållande till garanterat belopp. Teckningskursen per aktie uppgår till 20,00 kronor. Totalt kommer högst 3 912 310 aktier att emitteras genom Företrädesemissionen motsvarande ett emissionsbelopp om cirka 78,2 Mkr före transaktionskostnader. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 3 912 310 kronor till 27 386 171 kronor. Antalet aktier kommer, vid full teckning, att öka med 3 912 310 till 27 386 171 aktier. Företrädesemissionen är villkorad av ett godkännande vid en extra bolagsstämma som avses hållas omkring den 5 september 2018. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske genom separat pressmeddelande. Teckningsåtaganden och garantiförbindelserMed anledning av Företrädesemissionen har Magnus Johansson (VD och störste aktieägare), Göran Nordlund (styrelsens ordförande), Jonas Nordlund, Carl Schneider och Peter Stenquist ingått teckningsförbindelser om att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Ett antal av bolagets befintliga institutionella ägare har också lämnat avsiktsförklaringar om att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Resterande del av Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden från ett antal befintliga ägare. Företrädesemissionen är därmed fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Utökning av styrelsen i TranstemaTill den extra bolagsstämman i Transtema avser ett antal befintliga ägare att föreslå att en representant för Ericsson väljs in i styrelsen. Preliminär tidplan +----------------------------------------+--------------------+|Extra bolagsstämma |5 september 2018 |+----------------------------------------+--------------------+|Beräknat datum för registrering av |10 september 2018 ||apportemissionen med anledning av | ||förvärvet av LSS | |+----------------------------------------+--------------------+|Sista handelsdag i aktien med rätt att |10 september 2018 ||delta i Företrädesemissionen | |+----------------------------------------+--------------------+|Första handelsdag i aktien utan rätt att|11 september 2018 ||delta i Företrädesemissionen | |+----------------------------------------+--------------------+|Avstämningsdag för deltagande i |12 september 2018 ||Företrädesemissionen | |+----------------------------------------+--------------------+|Beräknat datum för offentliggörande av |13 september 2018 ||prospekt | |+----------------------------------------+--------------------+|Teckningsperiod |14-28 september 2018|+----------------------------------------+--------------------+|Handel i teckningsrätter |14-26 september 2018|+----------------------------------------+--------------------+|Beräknad dag för offentliggörande av |3 oktober 2018 ||utfallet i Företrädesemissionen | |+----------------------------------------+--------------------+ RådgivareErik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Vinge Advokatbyrå är legal rådgivare till Transtema i samband med Företrädesemissionen. Viktig informationInformationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Transtema. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Transtema kommer endast ske genom det prospekt som Bolaget planerar att offentliggöra den 13 september 2018. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Transtema har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. För mer information kontakta:Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00John Afzelius, CFO, 031-746 83 00 Denna information är sådan information som Transtema Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018 kl. 08:30 CET. Om Transtema Group AB (publ)Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; Nät, som konstruerar och bygger kommunikationsnät och Teknik, som designar, ny- och utbygger nätelektronik och aktiv kommunikationsutrustning. Transtema Group AB omsatte 970 Mkr år 2017. Antal anställda i koncernen är ca 340. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Sensori tecknar Letter of Intent för distribution i Kanada.

Derma Wise Skin Care Ltd har redan genomfört begränsade marknadstester av Antinitus vilka föll väl ut och är därför beredda att gå vidare i form av ett LOI för Kanada med en förhoppning om exklusivitet gällande distributionen av Antinitus i Kanada redan under hösten 2018. Kanada är prioriterat för Sensori eftersom Antinitus redan är registrerat i landet vilket det innebär att produkten kan lanseras direkt efter undertecknat distributionsavtal med lokal partner. ”Vid ett formellt avtal kommer Sensori att behöva implementera en helt annan ”route-to-market” i Kanada än vad vi är vana vid men det gäller att anpassa sig beroende på marknad, säger Torbjörn Kemper, VD Sensori AB.  "We feel the most successful route to market for this brand in North America is direct to consumers via Amazon.com / ca and Jet.com – Wal-Mart .com - CVS.com etc. As we build strong sales momentum online we strategically target larger national pharmacy chains in North America. We feel this is the most cost-effective and most successful way to build awareness and achieve strong sales in a relatively short period of time”. Kevin Maguire, Sales Director, Derma Wise Skin Care Ltd.  För frågor vänligen kontakta:  Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se Torsten Engevik, CFO/IR, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se Om Sensori AB  Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som biomodulator för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor. Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 8.30 onsdagen den 11 juli 2018. För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se  Sensori AB (publ)Nybrogatan 39114 39 StockholmSweden+46 (0)8 611 00 66www.sensori.se 

Rekordmånga elever får studiebidraget indraget på grund av skolk

Under läsåret 2017/2018 fick 8,5 procent av Sveriges cirka 328 000 gymnasieelever studiebidraget indraget på grund av skolk. Motsvarande siffra för de föregående läsåren var 7,9 respektive 7,8 procent. Årets siffra är rekordhög.- Vi ser en stor ökning av andelen med indragna studiebidrag i gruppen utländska medborgare. Det har även fått genomslag på den totala andelen, säger Andreas Dahlkvist, utredare hos CSN. Ökning av utländska medborgareGruppen utländska medborgare har ökat i antal på senare år, mycket beroende på att det kommit fler flyktingar till Sverige. Många i gruppen unga utländska medborgare har bristande kunskaper om hur det svenska samhället fungerar, och om studiebidraget och CSN. Bristande språkkunskaper spelar också in.- Ogiltig frånvaro är generellt vanligare bland myndiga elever än bland omyndiga. En högre andel i gruppen utländska medborgare är också över 18 år. Det bidrar till att andelen som får studiebidrag indraget är högre i denna grupp, säger Andreas Dahlkvist. Storstäderna dominerarSamtidigt ökar även andelen skolkare generellt. I Stockholms län fick 11,2 procent studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro, den högsta andelen i landet. I Kalmar län var motsvarande nivå 10,5 procent och i Skåne 9,2 procent.- Vi ser återigen en ojämn utveckling av andelen med indraget studiebidrag över landet. Den relativt kraftiga ökningen i län som har många studerande på gymnasiet, till exempel Västra Götaland, har fått genomslag på nationell nivå, säger Andreas Dahlkvist. Statistik på kommun- och länsnivå finns på CSN:s webbplats  Färre till KronofogdenKnappt hälften med indragen studiehjälp får ett återkrav. 11 procent i den gruppen hamnar hos Kronofogden eftersom de inte klarar av att betala tillbaka. Det är en lika hög andel jämfört med föregående år.   64 procent av samtliga skolkare är pojkar, 36 procent är flickor.Fristående skolor rapporterar en högre andel skolkare än de kommunala skolorna. Studerande med lärlingsersättning får mer sällan sitt studiebidrag indraget på grund av skolk, jämfört med övriga gymnasiestuderande.Andelen personer med indraget studiebidrag har ökat de senaste tio läsåren. En förklaring är de skärpta riktlinjerna för skolornas rapportering som CSN införde för sex år sedan. Gymnasieskolorna har till uppgift att rapportera in skolk vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månads tid till CSN. Gränsen och praxis har varit i stort sett konstant sedan 2012.För mer information: Andreas Dahlkvist, utredare CSN, 060-146373, 070-2749018.Presskontakt och mer information: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 060-186155, 076-1196551. 

Rejlers förvärvar inom Energy i Finland

“Vårt mål är att stärka vårt tjänsteutbud inom såväl elnät som mättjänster. Vi vill utnyttja den stora potentialen inom båda områdena”, säger Timo Holmberg, Rejlers Finlands affärsområdeschef för Energy och Infrastructure.Starkt tillskott till elnätsplaneringenAntti Pitkänen Oy är ett av Finlands mest kända företag inom elnätsteknik. Under 40 års verksamhet har Antti Pitkänen projekterat över 5000 kilometer elledningar. Eftersom Rejlers redan är verksamma inom elnätsprojektering i Sverige och Norge är förvärvet i Finland en naturlig komplettering. “Nu har vi en fördel genom att ligga långt framme inom området, eftersom vi kan fungera som partner hela vägen från elnätsprojektering till projektövervakning. Dessutom är marknaderna gynnsamma för Rejlers Finland. Efterfrågan på den här tjänsten har ökat från våra kunder”, säger Niklas Löf, som är Service Manager för Rejlers Finlands elnätstjänster. Fortsatt tillväxt inom digitala energitjänsterEnease Oy är specialiserade på energimarknaderna, med programvara och konsulttjänster för hantering av energimätningsdata, regleringar av obalanser och informationsutbyte. Företagets tjänster kompletterar Rejlers energimätningstjänster och IT-system och ger de rätta förutsättningarna för att hålla jämna steg med den ständiga utvecklingen av energimarknaden. “Våra kompetenser passar bra ihop, och nu kan vi ta fram ännu fler mångsidiga tjänster för våra kunder. Förvärvet ger oss nya kunder och är en fortsättning på vår starka utveckling inom digitala energitjänster”, säger Kalle Hammar, Business Director för energimätningstjänsterna hos Rejlers Finland De båda förvärven har sammanlagda intäkter på 620 000 euro. För mer information, kontakta:Timo Holmberg, affärsområdeschef, Rejlers Finland Oy, tel. +358 44 094 44 61, e-post: timo.holmberg@rejlers.fiLisa Rejler; tf. kommunikationschef, tel. 070-399 08 06, e-post: lisa.rejler@rejlers.seRejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi finns idag på 75 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2017 omsatte Rejlers 2,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Delårsrapport Januari-juni 2018

APRIL - JUNI 2018 · Intäkterna uppgick till 1 554 Mkr (1 552) · Rörelseresultatet uppgick till 83 Mkr (99) · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 64 Mkr (84) · Resultatet efter skatt uppgick till 45 Mkr (64) · Resultatet per aktie uppgick till 0,43 kr (0,59) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 136 Mkr (127) · Nettoskulden uppgick till 2 175 Mkr (1 943) JANUARI - JUNI 2018 · Intäkterna uppgick till 3 035 Mkr (3 072) · Rörelseresultatet uppgick till 173 Mkr (210) · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 139 Mkr (183) · Resultatet efter skatt uppgick till 101 Mkr (138) · Resultatet per aktie uppgick till 0,94 kr (1,29) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 246 Mkr (99) · Nettoskulden uppgick till 2 175 Mkr (1 943) VIKTIGA HÄNDELSER JANUARI - JUNI 2018 · Tecknat avtal med en av Sveriges snabbast växande lågpriskedjor om leverans av butikskoncept. · Tecknat avtal om leverans av digitala system i Spanien. · Under Q1 2018 påverkades resultatet positivt med en nettoeffekt om 15 Mkr avseende bland annat fastighetsförsäljning och strukturering i Belgien. Under Q2 2018 har slutförhandling skett om tilläggsköpeskilling av La Fortezza vilket påverkat resultatet positivt med 14 Mkr. Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12.00 den 11 juli 2018.

Capio förvärvar den svenska sjukvårdsgruppen Legevisitten

”Vi är mycket glada för möjligheten att förvärva Legevisitten och ser att det är av strategisk betydelse för Capio då det stärker våra tjänster inom sjukvård för de äldre patienterna, inklusive ett starkt mobilt erbjudande. Vi ser fram emot att utveckla våra patienterbjudanden ytterligare tillsammans med Legevisitten, som tillför nya specialiteter och tillväxt till vår svenska verksamhet.”, säger Britta Wallgren, landschef för Capio i Sverige. ”Capio och Legevisitten fokuserar båda på att driva kvalitet och effektivitet inom vården och digitaliserar för att förbättra patientupplevelser och arbetssätt. Jag ser fram emot att kunna utveckla våra verksamheter tillsammans med Capio i snabbare takt än vad vi hade kunnat göra på egen hand.” säger Thorleif Nilsen, VD Legevisitten AB. Stärker kapaciteten inom geriatrikLegevisittens specialistverksamheter är belägna i Stockholmsområdet och fokuserar framförallt på sjukvård för den äldre patienten, inklusive basgeriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och pall­iativ vård. I tillägg till Capios befintliga tjänster så erbjuder Legevisitten även läkartjänster vid äldre­boenden och akut- och jourläkarbilar. Förvärvet tillför Capio medicinsk kapacitet och management­förmåga, expanderar den befintliga plattformen och förbereder för introduk­tionen av fritt vårdval inom geriatrik i Stockholm i maj 2019. Förvärvet stödjer också vårdkedjor och remiss­flöden med andra Capio-enheter. Under 2017 var cirka 70% av specialistvårdens omsättning hänförlig till verk­samheter inom fritt vårdval och cirka 30% var hänförlig till upphandlade kontrakt. En del av kontrakts­verksam­heten är hänförlig till geriatrisk verksamhet och blir del av det nya vårdvalet under 2019. Utökar den digifysiska plattformenLegevisitten erbjuder primärvård vid tolv platser i Stockholms och Värmlands läns landsting. Förvärvet tillför 82 000 listade patienter till Capios befintliga bas av listade patienter, vilket stödjer Capios digifysiska erbjudande med digitala läkarbesök och ett brett nätverk av fysiska vårdcentraler. Inklusive de förvärvade enheterna har Capio nu nära 900 000 listade patienter och cirka 100 vård­centraler spridda över 13 regioner och landsting i Sverige. TransaktionenEnterprise value uppgår till 365 MSEK och förvärvet förväntas slutföras och inkluderas i Capio-koncernen från den 1 september 2018. Förvärvet förutsätter godkännande från Stockholms och Värmlands läns landsting liksom ovillkorat godkännande av Konkurrensverket. Förvärvet av Legevisitten stärker Capios nordiska verksamhet och underlaget för specialisering inom sjukvård för äldre, vilket är ett område där behovet av sjukvård ökar. Under 2017 var ungefär hälften av Legevisittens omsättning om 613 MSEK hänförlig till specialistvård och hälften till primärvård. Merparten av verksamheten (87% av omsättningen 2017) är belägen i Stockholmsområdet och förvärvet kommer att rapporteras som del av det nordiska segmentet. Synergieffekter, främst hänförliga till administration genom samordning till shared service-funktioner samt inköp, förväntas realiseras från 2019 med full effekt 2020. Förvärvet av Legevisitten förväntas bidra positivt till vinst per aktie från 2019.  För information vänligen kontakta:Olof Bengtsson, CFOTelefon: 0761-18 74 69 Kristina Ekeblad, IR managerTelefon: 0708-31 19 40 Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018 kl. 13:00 svensk tid. Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare (heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner patientbesök i Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (57% av Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av Koncernens omsättning 2017) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2017). För mer information om Capio se www.capio.com/sv. 

Camanio Care AB förvärvar VITAL Integration

VITAL Integration är ett IoT-bolag inom välfärdsteknologi, med fokus på tjänsteplattformar, tjänstepaketeringar och infrastruktur för dataöverföring inom vård och omsorg. Som välfärdsoperatör erbjuder bolaget lösningar för ett smart hem som ökar individers trygghet och självständighet, både inne i hemmet och utanför. Detta görs genom att skapa interoperabilitet för digital teknik, samla data från samtliga sensorer som mobila trygghetslarm, tillsynsenheter som kameror, lås, spisvakt och kognitiva hjälpmedel till en central. VITAL Connect är tjänsteplattformen som kan utgöra spindeln i nätet för tillsyn i hemmet, med en attraktiv affärsmodell som bygger på återkommande intäkter baserat på antal brukare och det antal tjänster som ansluts till plattformen.  - Kommuner likväl som enskilda vårdinrättningar behöver en framtidssäker vårdinfrastruktur där man på ett säkert sätt kan ”plugga in” de omsorgshjälpmedel som behövs – både de som finns idag och de som utvecklas i morgon. VITAL Integrations tjänsteplattform är säker, öppen, flexibel och effektiv, säger Camanio Cares VD Catharina Borgenstierna. Camanio Care och VITAL Integration har samarbetat i kundprojekt sedan maj månad 2018 och bolagen kompletterar varandra kunskapsmässigt. Under hand har en samsyn växt fram att de båda bolagen kan drivas effektivare under varumärket Camanio Care, som därmed övertar anställningsansvaret för två av VITAL Integrations medarbetare. VITAL Integration omsatte 1,8 MSEK 2016 och väntas bidra positivt till Camanio Cares rörelseresultat senast 2019. Camanio Cares likviditet påverkas inte av förvärvet. För ytterligare information, vänligen kontakta:Catharina Borgenstierna, VD Camanio CareTelefon: 0733-93 00 07E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com Om Camanio CareCamanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar produkter och tjänster med individen i fokus. Bolaget erbjuder lösningar inom robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsomBikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital tillsyn, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka kompetensen och kvaliteten i vård och omsorg. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, samt distributörer i Kina, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.  Följ oss gärna på:              Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018.

Marknadsvärdering av D. Carnegie & Co:s fastighetsbestånd kommer medföra positiv resultatpåverkan under andra kvartalet 2018

D. Carnegie & Co har, i linje med tidigare kvartal, per den 30 juni 2018 låtit Savills marknadsvärdera 100% av bolagets fastigheter. D. Carnegie & Co:s fortsatta omfattande, värdeskapande investeringsprogram, utveckling av byggrättsportföljen och ytterligare ökat investerarintresse i svenska bostadsfastigheter, har resulterat i en högre värdering av D. Carnegie & Co:s fastighetsportfölj. Detta har medfört en positiv resultatpåverkan med omkring 1,8 miljarder kronor före skatt under andra kvartalet 2018. ”Värdeförändringen är ett resultat av det starka investerarintresset för svenska bostadsfastigheter från såväl nationella som internationella investerare, vårt kontinuerliga fokus på att säkra byggrätter i vår portfölj, och vår bevisade renoveringsmodell samt fortsatt omfattande värdeskapande investeringsprogram som leder till att bolagets externa värderare uppmärksammat de värdedrivande effekterna av bolagets arbete. Då värdeökningen är så pass betydande väljer vi att meddela marknaden denna positiva förändring innan rapporten för det andra kvartalet släpps den 13 juli”, säger D. Carnegie & Co:s VD Svein-Erik Lilleland. För mer information, vänligen kontakta:  Svein Erik Lilleland, VD, Telefon: +46 (0) 8 121 317 25, E-mail: sel@dcarnegie.se  Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018 kl. 20.30.

Varning – stor risk för brand vid tröskning

– Ta med vatten och släckningsdon med ut till åkern, fyll gödseltunnor eller andra stora behållare med vatten och ha i beredskap när du skördar och samverka med grannar om du kan, säger Johan Litsmark. När Länsförsäkringar gjorde en undersökning om brandorsaker på gård stod uppvärmning och gnistbildning för 25 procent. Däremot hörde det till ovanligheterna att det började brinna på åkrarna. Men i år är förhållandena extrema med torka och höga temperaturer.  – Vi har tydliga rekommendationer var det ska finnas brandsläckningsutrustning på ett lantbruk, bland annat vilken typ av brandsläckare som ska finnas på skördetröskor, traktorer, fälthackare och slåtterkrossar. Men sprider sig elden så snabbt som den gjorde i Danmark häromveckan så räcker det kanske inte, säger Johan Litsmark. Vid risk för brand under skördearbetet:• Ha gödseltunnor eller andra stora kärl fyllda med vatten i beredskap för att snabbt kunna förhindra en stor spridning.• Samverka med grannar om gödseltunnor eller andra större vattenbehållare som kan användas vid släckning.• Utrusta maskinerna med fler handbrandsläckare*• Finns möjlighet att ha en tunna med vatten eller en farmartank på ett släp med en pump så är det en mycket bra säkerhetsåtgärd.• Om du skulle behöva ringa räddningstjänsten – tänk igenom hur du bäst beskriver vägen till dina marker. Träna gärna i exempelvis Google maps hur du får fram koordinaterna på din position *Läs mer i vår skrift Din gårds säkerhet där även resultaten från undersökningen om brandorsaker på gård redovisas Kontakt:Johan Litsmark, naturskadespecialist på Länsförsäkringar, johan.litsmark@lansforsakringar.se , 073-069 83 30 Pressjour Länsförsäkringar AB, press@lansforsakringar.se, 08-588 418 50

Tobin Properties AB (publ) delårsrapport januari - juni 2018

KVARTALET APRIL – JUNI 2018  · Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 49 MSEK (417). · Rörelseresultatet uppgick till 0,7 MSEK (18,4). · Resultatet efter skatt uppgick till –3,7 MSEK (15,9). · Resultatet per aktie uppgick till –0,29 SEK (1,23). 1)  · Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 15 (81). · Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (173). · Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 493 (674). · Tidigare prognos om en rörelsevinst om 250 MSEK 2018 justerades till 75–125 MSEK. PERIODEN JANUARI – JUNI 2018 · Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 62 MSEK (1 064). · Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (45,7). · Resultatet efter skatt uppgick till –7,0 MSEK (40,2). · Resultatet per aktie uppgick till –0,67 SEK (3,27). 1)  · Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 18 (227). · Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (268). · Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 493 (674). 1)         Ingen utspädningseffekt föreligger. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN · Juni: Efter en fulltecknad företrädesemission tillfördes Tobin Properties cirka 225 MSEK före avdrag för emissionskostnader. · Juni: Projektet Etaget vann första pris i Swedish Design Awards 2018. · Juni: Obligationsinnehavare motsvarande cirka 7 procent av utgivna obligationer, begärde förtida inlösen av obligationslån. · Juni: Krediter motsvarande 513 MSEK beviljades av banker, vilket tillsammans med emissionslikvid bedöms täcka bolagets kapitalbehov för kommande tolv månader. · Maj: Vid årsstämman fastställdes en utdelning för 2017 om 11,50 (11,50) SEK för preferensaktien och 0 (0) SEK för stamaktien samt ett bemyndigande om emission av samman­lagt högst 2 146 215 stamaktier. · Maj: Projekten Etaget och Arkaden nominerades till ”Årets Stock­holmsbyggnad 2018” respektive ”Årets byggnad 2018 i Sundbyberg”.  · April: Tobin Properties meddelade en Change of Control-händelse i bolagets obligationslån (samt obligationen i Mariefjärd) då Klövern AB:s innehav översteg 50 procent av rösterna i bolaget. · April: Huvudägaren Klövern AB föreslog att årsstämman 2018 skulle besluta om en företrädesemission om cirka 225 MSEK. · Mars: Utfallet av Klövern AB:s kontanta budpliktsbud offentliggjordes och resulterade i ett ägande om 58,9 procent av aktierna och cirka 61,4 procent av rösterna i Tobin Properties per likviddagen den 4 april 2018. · Februari: Styrelsen i Tobin Properties meddelade sin uppfattning att bolagets aktieägare inte ska acceptera ett budpliktsbud från Klövern AB. · Januari: En extra bolagsstämma beslutade om en nyemission om 150 MSEK och en företrädesemission av högst 2 592 383 stamaktier samt att välja in Rutger Arnhult (Klövern AB) som ledamot i Tobin Properties styrelse. · Januari: En företrädesemission övertecknades och bolaget tillfördes 53 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG · Tobin Properties tillträdde byggrätter i Nacka strand motsvarande cirka 400 bostäder.  FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ WWW.TOBINPROPERTIES.SE ELLER KONTAKTA: Erik Karlin, vd Telefon: +46 70 420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 07.00 CET Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av 18 utvecklingsprojekt om ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 11 450 MSEK. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt bolaget.

Delårsrapport januari-juni 2018: Fortsatt hög investeringstakt och attraktivare områden

I dagens delårsrapport för det andra kvartalet 2018 redovisar Victoria Park en fortsatt hög investeringstakt med positiv värdeutveckling och stark finansiell ställning. · Vonovia och Starwood fullföljer kontanterbjudanden. · Tillträde av 327 lägenheter i Malmöregionen. · Detaljplan i Linköping om 570 lägenheter. · Substansvärdet ökade med 25 procent till 32,12 kronor (25,76). FÖRSTA HALVÅRET 2018  · Intäkterna ökade med 12 procent till 579 Mkr (518). · Förvaltningsresultatet ökade med 8 procent till 172 Mkr (159). · Resultatet efter skatt uppgick till 720 Mkr (1 160), motsvarande 2,92 kr per aktie (4,76).  · Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 10 procent till 178 Mkr (162). · Belåningsgraden uppgick till 52,3 procent (51,9). – Vårt långsiktiga mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder senast år 2020 ligger fast, och vi arbetar kontinuerligt med att ytterligare förädla vår framgångsrika modell i befintligt bestånd. Vidare har vi en stark finansiell ställning och träffar regelbundet kommunala och privata aktörer för ytterligare förvärv, med ambitionen att skapa tryggare och mer attraktiva bostadsområden som leder till ett ökat värde för såväl våra hyresgäster, medarbetare och aktieägare som för samhället i stort. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Victoria Park tillsammans med en ny stark huvudägare, och tillika en industriell aktör med gedigen kompetens och erfarenhet inom vårt område, som möjliggör en rad synergier, säger Victoria Parks VD Per Ekelund. PRESENTATION IDAG KL 09.00  Idag kl. 09.00 kommer Victoria Park ge en presentation, som kan följas via webcast på bolagets hemsida. Från Victoria Park medverkar VD Per Ekelund och CFO Tommy Åstrand. För att ställa frågor under presentationen, ring 08 505 564 74. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA  VD Per Ekelund, telefon 070 867 66 57, e-post per.ekelund@victoriapark.se CFO Tommy Åstrand, telefon 070 545 59 97, e-post tommy.astrand@victoriapark.se  BILAGAVictoria Park AB Delårsrapport januari-juni 2018     Denna information är sådan information som Victoria Park AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 07.30. Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige.  Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 110 000 kvadratmeter, fördelat på 14 000 lägenheter, med ett marknadsvärde om 17,1 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.   Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se/bolaget 

Alligator Bioscience AB Delårsrapport januari-juni 2018

Väsentliga händelser april-juni• Janssens kliniska fas I-studie för ADC-1013 pågår med över 80 patienter rekryterade och teknologiöverföringen till Biogen Inc. avseende produktion av kliniskt material har fullföljts.Prekliniska data som presenterats på vetenskapliga konferenser:• ATOR-1015 lokaliseras till tumören och aktiverar selektivt immunsystemet i tumören, vilket bekräftar den avsedda verkningsmekanismen.• ATOR-1017 ger kraftfull aktivering av T-celler och NK-celler, båda viktiga för immunmedierad avdödning av tumörceller. Resultaten bekräftar en “best-in-class”-profil.• ALG.APV-527 har potential att selektivt aktivera och förstärka T-cellssvaret i tumören utan att aktivera immunsystemet i resten av kroppen. Finansiell översiktApril-juni• Nettoomsättning 0,4 (1,3) MSEK.• Rörelseresultat -39,1 (-29,5) MSEK.• Periodens resultat -37,6 (-31,0) MSEK.• Resultat per aktie -0,53 (-0,43) SEK.• Likvida medel inkl räntebärande värdepapper 518 (547) MSEK.• Periodens kassaflöde -31,1 (-97,2) MSEK.Januari-juni• Nettoomsättning 1,2 (3,8) MSEK.• Rörelseresultat -83,1 (-48,6) MSEK.• Periodens resultat -79,8 (-50,5) MSEK.• Resultat per aktie -1,12 (-0,71) SEK.• Periodens kassaflöde -30,3 (-116,1) MSEK. Finansiellt sammandrag (koncernen)   2018 2017 2018 2017 2017  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-decNettoomsättning, TSEK 392 1,283 1,167 3,806 56,875Rörelseresultat  -39,108 -29,452 -83,102 -48,573 -62,299Periodens resultat, TSEK -37,611 -31,000 -79,819 -50,502 -63,758Periodens kassaflöde, TSEK -31,072 -97,221 -30,299 -116,070 -183,173Likvida medel inkl 518,393 615,024 518,393 615,024 547,041värdepapper, TSEKSoliditet, % 95% 97% 95% 97% 96%FoU-kostnader i % av 72.5% 71.0% 75.9% 69.6% 73.3%rörelsekostnader exklnedskrivningarResultat per aktie före -0.53 -0.43 -1.12 -0.71 -0.89utspädning, SEKResultat per aktie efter -0.53 -0.43 -1.12 -0.71 -0.89utspädning, SEKGenomsnittligt antal 49 41 50 39 42anställda Läs den fullständiga rapporten i pdf-bilagan nedan. För ytterligare information, vänligen kontakta:Per Norlén, VD, per.norlen@alligatorbioscience.com, 046-286 42 80.Per-Olof Schrewelius, CFO, per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com, 046-286 42 85.Cecilia Hofvander, Director IR & Communications, cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com, 046-286 44 95. Alligator Bioscience AB (publ) 556597-8201Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 LundTelefonnummer 046-286 42 80.www.alligatorbioscience.com Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018, kl.8.00. Om Alligator BioscienceAlligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527. ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

FDA-godkännande innebär att BioInvent kan öppna amerikanska studiesites i den nya fas I/IIa-studien med BI-1206

Hittills har ingen dosbegränsande toxicitet rapporterats i den pågående fas I/IIa-studie som drivs av Cancer Research UK Lund, Sverige – 12 juli 2018 – BioInvent International AB (OMXS: BINV) meddelade i dag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (U.S. Food and Drug Administration) har godkänt BioInvents Investigational New Drug (IND)-ansökan för bolagets nya kliniska studie som kommer att undersöka aktiviteten av BioInvents monoklonala antikropp BI-1206 i kombination med rituximab. Läkemedelsverket i Sverige godkände nyligen att samma studie inleds i Sverige. ”FDA:s godkännande av IND-ansökan och protokollet för den kliniska fas I/IIa-studien är en viktig milstolpe för BioInvent. Vi har erhållit positivt intresse från ett antal forskare och kliniker i både USA och Europa. Hittills har inga tecken på biverkningar eller dosbegränsande toxicitet rapporterats i den pågående studien av BI-1206, vilket är positivt”, säger Björn Frendéus, tillförordnad VD, BioInvent. Den nya BioInvent-sponsrade studien kommer att löpa parallellt med den pågående fas I/IIa-studien av BI-1206 i patienter med kronisk lymfatisk leukemi och non-Hodgkins lymfom som genomförs i Storbritannien av Cancer Research UK. Den pågående studien testar för närvarande single agent-aktivitet och är öppen för rekrytering av ytterligare patienter. Hittills har ingen dosbegränsande toxicitet rapporterats. BI-1206 kom till Cancer Research UK genom forskningsstiftelsens partnerskapsprogram för klinisk utveckling, Clinical Development Partnership (CDP). Studien, som samfinansieras av välgörenhetsorganisationen Bloodwise, genomförs av Cancer Research UK:s Centre for Drug Development. Om den nya kliniska studienDen nya kliniska studien är en öppen fas l/lla-studie med doseskalering och konsekutiv kohort med BI-1206 i kombination med rituximab i patienter med indolent non-Hodgkins B-cells-lymfom (B-cells-NHL) som återfallit i sin sjukdom eller blivit resistenta mot nuvarande behandling. Studien uppskattas rekrytera cirka 30 patienter. Subindikationerna är mantelcellslymfom, follikulärt lymfom och marginalzonslymfom. Studien ska undersöka säkerhet och tolerabilitet, dos och regim för BI-1206, och kommer leda fram till en rekommenderad fas II-dos (recommended phase II dose, RP2D) som ska användas i fas IIa-delen av studien. Farmakokinetik och farmakodynamik för BI-1206 kommer att undersökas noggrant för att identifiera RP2D, och uttryck av biomarkörer kommer att bedömas för att undersöka potentiell korrelation med aktivitet. Om BI-1206BI-1206 är en monoklonal antikropp som med hög affinitet och selektivitet känner igen FcgRIIB (CD32B), den enda inhiberande receptorn i FcgR-familjen. CD32B överuttrycks kraftigt av ett antal NHL-tumörer och överuttryck har påvisats vara associerat med dålig prognos för svårbehandlade former av NHL, såsom mantelcellslymfom och follikulärt lymfom. Genom att blockera FcgRIIB förväntas BI-1206 återställa och förbättra aktiviteten av rituximab eller andra monoklonala anti-CD20-antikroppar. Kombinationen av de två läkemedlen bör kunna erbjuda ett nytt och intressant alternativ för patienter som lider av NHL. Bakgrundsinformation: Om BioInvent BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi, och TB-403, i samarbete med Oncurious, för närvarande i fas I/II mot medulloblastom. BioInvent har en spännande preklinisk portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler (T-reg) och tumörassocierade myeloidceller. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och BioInvent arbetar även tillsammans med ledande akademiska institutioner, däribland University of Southampton, Cancer Research UK och Penn Medicine. BioInvent genererar intäkter från globala samarbetsavtal, med bland annat Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma, samt från den egna anläggningen för produktion av antikroppar för forskning fram till kliniska studier i sen fas. För mer information se www.bioinvent.com Om Cancer Research UK:s Clinical Development Partnerships Clinical Development Partnerships (CDP) är ett initiativ från Cancer Research UK med målsättningen att utveckla lovande läkemedelskandidater mot cancer från bolag som själva inte har resurser att föra dem vidare till tidiga kliniska studier. Genom detta program sponsrar och finansierar Cancer Research UK klinisk utveckling i tidig fas samtidigt som bolagen bibehåller alla grundrättigheter till sina program. När studien är slutförd kan bolagen bestämma om de vill fortsätta att utveckla läkemedlet baserat på resultaten från kliniska studier. Om de väljer att inte gå vidare kan forskningsstiftelsen finna en annan partner och säkerställa att läkemedlet får bästa möjlighet att nå ut till patienter, samtidigt som en del av framtida intäkter återförs till Cancer Research UK. Cancer Research UK:s kommersiella aktiviteter bedrivs genom ett helägt dotterbolag, Cancer Research Technology Ltd. (CRT). CRT är den juridiska enhet som bedriver läkemedelsforskning i partnerskapsprogram inom olika områden och som åstadkommer olika kommersiella partneringavtal.  Om Cancer Research UK:s Centre for Drug Development Cancer Research UK har en imponerande meritlista när det gäller utveckling av nya cancerbehandlingar. Cancer Research UK:s Centre for Drug Development (CDD), tidigare Drug Development Office, har haft en pionjärroll inom utvecklingen av nya cancerbehandlingar de senaste 25 åren, och har fört mer än 140 potentiella nya cancerläkemedel vidare till kliniska studier på patienter. Idag har CDD en portfölj med cirka 30 nya läkemedelskandidater mot cancer i preklinisk utveckling, kliniska fas I-studier eller tidiga kliniska fas II-studier. Sex av dessa nya kandidater har nått marknaden, bland annat temozolomid mot hjärntumörer, abirateron mot prostatacancer och rukaparib mot äggstockscancer. Två andra läkemedel prövas i sena fas III-studier. Denna framgångsgrad är fullt jämförbar med vilket läkemedelsbolag som helst.  För mer information, vänligen kontakta:Björn Frendéus                                                   Tf. VD och CSO046-286 25 45                                                     0708-11 25 45bjorn.frendeus@bioinvent.com BioInvent International AB (publ)Org nr: 556537-7263Sölvegatan 41223 70 LUND046-286 85 50www.bioinvent.com  Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande. Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 8.00 CET.

Hemsö tecknar låneavtal om 3 miljarder kronor med EIB för nyproduktion av energieffektiva samhällsfastigheter

Hemsö och Europeiska Investeringsbanken (EIB) har tecknat ett låneavtal om 3 miljarder kronor (292 miljoner euro). Hemsö ska använda den långsiktiga (upp till 25 år) lånefaciliteten för att bygga sjukvårds- och forskningsinfrastruktur, äldreboenden och skolor, samtliga i enlighet med NZEB-standarder (nearly-zero-energy-building). Fastighetsprojekten återfinns i Sveriges större städer. – I det nordiska klimatet är värme- och energieffektivitet avgörande frågor, så vi är glada att kunna stödja Hemsö i det här projektet. Offentliga byggnader står för en betydande del av våra koldioxidutsläpp, och därmed är detta ett stort steg i arbetet för att minska utsläppen från dem, säger Alexander Stubb, vice vd för EIB. Lånet är icke säkerställt och ger Hemsö en hållbar, flexibel och konkurrenskraftig finansiering. Eftersom de flesta tjänster som tillhandahålls i Hemsös fastigheter bekostas av skattebetalarna kommer det finansiella värde som erbjuds av EIB i slutänden gynna det svenska folket. – Vi är mycket glada över att inleda detta långsiktiga samarbete med Europeiska Investeringsbanken. EIB:s fokus på gröna och socialt hållbara investeringar går väl ihop med Hemsös affärsmodell för att utveckla hållbara samhällsfastigheter. Den här nya lånefaciliteten diversifierar bolagets finansiering och gör det möjligt för oss att ha fortsatt fokus på en långsiktig finansiering av bolagets planerade nyproduktions- och ombyggnationsprojekt, säger Jonas Rosengren, finanschef på Hemsö. Efterfrågan på samhällsfastigheter förväntas öka i Sverige, inte bara till följd av den demografiska utvecklingen utan också på grund av den pågående urbaniseringen – de svenska städerna hör till EU:s mest snabbväxande. Projektet stödjer nationella och europeiska mål för energieffektivitet och bidrar till en minskning av koldioxidutsläppen, och stöder därmed både målen för klimatförändringar samt diversifieringen av målen för energiförsörjning i EU. Europeiska investeringsbanken (EIB) är EU:s långsiktiga låneinstitut och ägs av medlemsstaterna. Banken tillhandahåller långsiktig finansiering till sunda investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. Bara under 2017 tillhandahöll banken rekordsumman 2,34 miljarder euro  i lån till svenska projekt inom olika sektorer, däribland forskning och utveckling, industri, NZEB-byggnader och telekommunikation.   EIB är EU:s egen bank. Det är den enda bank som ägs av och representerar intressena hos Europeiska unionens medlemsstater . Banken har ett nära samarbete med andra EU-institutioner  för att genomföra EU:s politik. Den är världens största multilaterala låntagare  och långivare. Den tillhandahåller finansiering och expertis till projekt för hållbara investeringar som bidrar till EU:s politiska mål. Över 90 procent av verksamhet bedrivs i Europa . Men banken är också en betydande investerare i övriga världen.

Delårsrapport januari-juni 2018

Andra kvartalet 2018 jämfört med andra kvartalet 2017 · Kundtillväxten var fortsatt god med 23 300 (27 900) nya kunder, trots avvaktande marknadsläge · Nettoinflödet under kvartalet var 4 840 (8 710) MSEK. Andelen nettoinflöde från befintliga kunder minskade · Rörelseintäkterna ökade med 4 procent, främst till följd av högre fondvolymer och därmed ökade fondprovisioner. Courtageintäkterna minskade på grund av lägre omsättning · Rörelsekostnaderna ökade med 17 procent. Kostnadsökningen är en följd av utökad utvecklingskapacitet för fortsatt tillväxt, där en större del än planerat gått till regelverksimplementeringar under våren. Kostnadsökningen under andra kvartalet var enligt plan · Kostnadsökningen för 2018 kommer att uppgå till närmare 11 procent jämfört med tidigare uppskattning om 8-10 procent. Beslutet har tagits att rekrytera 20 nya medarbetare inom innovation och utveckling under hösten, för att ytterligare öka kapaciteten i utvecklingsteamen. Den långsiktiga planen för de årliga kostnadsökningarna på 8-10 procent ligger fast · Resultatet efter skatt uppgick till 79 MSEK, vilket var en minskning med 11 procent jämfört med föregående år · Efter kvartalets utgång har Skatteverket meddelat att de ämnar påföra Avanza Pension retroaktiv skatt för 2016. Om motsvarande görs för 2017 och 2018 uppskattas skattekostnaden uppgå till sammanlagt 5 MSEK. Avanza kommer att ta ställning till en eventuell överklagan · För fjärde året utsågs Avanza till bäst på service inom finansiella tjänster i Service Scores mätning · Avanza Corporate Finance utsågs till ”Bästa rådgivare i kategorin kvalitet i klassen småbolag” enligt SvD Börsplus IPO-guide · Hållbarhetsaspekter implementerades i Avanzas egna fonder Citat från Rikard Josefson, VD Avanza ”På Avanza drivs vi av att vi fortfarande har mycket ogjort på sparmarknaden. Även om kostnadskontroll är strategiskt viktigt för Avanza får det inte begränsa vår utveckling. Förändringen i branschen går allt snabbare och efter mitt första halvår som VD är min uppfattning att vi behöver öka kapaciteten för att i snabbare takt kunna leverera på våra ambitioner.” Kv-2 Kv-1  förändr Kv-2  förändr jan jan  förändr -jun -jun 2018 2018 % 2017 % 2018 2017 %Rörelsens 244 271 -10 234 4 515 478 8intäkter, MSEKRörelsens -153 -152 1 -131 17 -305 -255 20kostnader, MSEKRörelseresultat, 90 120 -25 103 -13 209 224 -6MSEKResultat efter 79 104 -24 89 -11 183 192 -5skatt, MSEKResultat per 2,64 3,45 -24 2,97 -11 6,10 6,43 -5aktie, SEKRörelsemarginal, 37 44 -7 44 -7 41 47 -6% Nettoinflöde, 4 840 7 960 -39 8 710 -44 12 17 -26MSEK 800 300 Nykundsinflöde 23 42 -45 27 -16 65 66 -1(netto), st 300 400 900 700 200Sparkapital vid  307  288 6  270 14  307  270 14periodens slut, 100 700 300 100 300MSEK Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 08.15 (CEST).

WntResearch väljer kontraktsforskningsföretag inför start av fas 2-studie med Foxy-5

WntResearch har nyligen slutfört den så kallade ”feasibility”-studien med väldigt positivt utfall och med stort intresse visat från kontaktade forskningskliniker. WntResearch har noggrant utvärderat studieupplägg och kartlagt vilka kliniker som har bäst kapacitet att snabbt inkludera ett tillräckligt antal patienter. Baserat på denna utvärdering, har bolaget beslutat att genomföra fas 2-studien vid ett antal kliniker i Spanien och Nederländerna. Som tidigare meddelats så kommer studien utföras i patienter som bedöms ha hög risk för att återfalla i tjocktarmscancer. WntResearch har engagerat SMS Oncology för genomförandet av studien. Bolaget med huvudkontor i Nederländerna, är inriktat på att enbart genomföra kliniska cancerstudier och har en långvarig etablering i Spanien samt en gedigen erfarenhet av att utföra studier i dessa båda länder. Man har dessutom presenterat ett kostnadsförslag som ligger i linje med den finansiella plan som WntResearch tidigare presenterat. Ansökningar om studiestart, CTA (Clinical Trial Authorisation), kommer att lämnas in till berörda myndigheter under sommaren. Förutsatt nödvändiga godkännanden beräknas patientrekryteringen kunna initieras under fjärde kvartalet 2018.   För ytterligare information kontakta: Peter Morsing, vd, WntResearch ABE-mail: pm@wntresearch.comTelefon: +46 72 720 0711 Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöraenligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018. Om WntResearchWntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från de framgångsrikt genomförda fas 1-studierna på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst, visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Spotlight. För mer information se: www.wntresearch.com

Kallelse till extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Anmälan Aktieägare, som önskar delta vid bolagstämman, ska dels         vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 7 augusti 2018, dels         anmäla skriftligen till Bolaget, att. Nina Carlén, c/o Bioventurehub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal, eller via telefon 031-78 80 560, eller via e-post nina.carlen@vicorepharma.com senast tisdagen den 7 augusti 2018. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ombud, och/eller biträde (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett tisdagen den 7 augusti 2018. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, www.vicorepharma.com. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före stämman insändas per brev till Vicore Pharma Holding AB. Ärenden på bolagstämman Förslag till dagordning 1)       Stämman öppnas 2)       Val av ordförande vid bolagsstämman 3)       Upprättande och godkännande av röstlängd 4)       Val av en eller två justeringsmän 5)       Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 6)       Godkännande av dagordning 7)       Beslut om utdelning av aktier i I-Tech AB (publ) 8)       Beslut om apportemission med anledning av förvärv av INIM Pharma AB 9)       Beslut om att anta ny bolagsordning 10)    Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 11)    Val av styrelse 12)    Beslut om företrädesemission 13)    Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner 14)    Beslut om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter 15)    Beslut om instruktion för valberedning 16)    Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB 17)    Stämmans avslutande. Beslutsförslag Styrelsen har framlagt följande förslag till beslut: Punkt 7 – Beslut om utdelning av aktier i I-Tech AB (publ) (i)                Sakutdelning lämnas med en aktie i I-Tech AB (publ) (”I-Tech”) för åtta innehavda aktier i Vicore Pharma Holding AB (publ). Detta motsvarar totalt 1 983 563 aktier i I-Tech. Baserat på aktiernas bokförda värde i Bolagets kvartalsrapport per den 31 mars 2018 motsvarar den föreslagna utdelningen omkring 0,77 kronor per aktie och totalt omkring 12 189 492 kronor. De aktieägare vars innehav per avstämningsdagen inte är jämnt delbart med åtta ska erhålla rätt till en andel av en aktie i I-Tech enligt följande. Varje överskjutande andel ska berättiga till en åttondels aktie i I-Tech. Samtliga sådana andelar av aktier i I-Tech ska sammanläggas till hela aktier vilka därefter ska säljas av Bolaget i marknaden. Likviden, utan avdrag för courtage, ska utbetalas till berättigade aktieägare. (ii)                 Mot bakgrund av att Bolagets gällande lockup-åtagande avseende aktierna i I-Tech alltjämt ska gälla när aktierna delas ut till Bolagets aktieägare, föreslås bolagsstämman bemyndiga styrelsen (i) att genom ett emissionsinstitut tillse att det vidtas tekniska åtgärder hos Euroclear som förhindrar att de som erhåller aktier i I-Tech kan överlåta aktierna före den28 maj 2019, samt (ii) att Euroclear bemyndigas lämna ut de uppgifter om Bolagets aktieägares avstämningskonto som erfordras för att emissionsinstitutet ska kunna vidta nyssnämnda tekniska åtgärder. Som avstämningsdag för sakutdelningen föreslås den 17 augusti 2018. Aktierna i I-Tech beräknas vara utbokade på vp-konton och depåer den 24 augusti 2018. Detta beslut om sakutdelning är villkorat dels av att bolagsstämman godkänner bemyndigandet enligt punkt (ii) ovan och dels att bolagsstämman fattar beslut om apportemission enligt punkt 8. Punkt 8 – Beslut om apportemission med anledning av förvärv av INIM Pharma AB  (i)                  Att Bolagets aktiekapital ska öka med cirka 4 425 750,96 kronor genom nyemission av 8 851 502 aktier. (ii)                 Teckningskursen vid teckning av varje aktie ska vara 8 kronor per aktie genom apport av samtliga aktier i INIM Pharma AB, org. nr 559156-8471 (”INIM Pharma”). Överkursen för de nya aktierna ska tillföras                                    överkursfonden. (iii)                Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktierna endast kunna tecknas av aktieägarna i INIM Pharma (pro rata i förhållande till deras ägarandel i INIM Pharma). (iv)                Aktieteckning ska ske under perioden fr.o.m. 18 augusti 2018 t.o.m. 24 augusti 2018. (v)                 Betalning för aktier som tecknats ska erläggas senast den 24 augusti 2018 genom att apportegendomen, bestående av samtliga aktier i INIM Pharma, tillförs Bolaget. (vi)                Teckning av aktier ska ske på separat teckningslista. (vii)               Styrelsen förebehåller sig rätten att förlänga tiden för när teckning och betalning ska ske. (viii)              De nya aktierna ska berättiga till andel i Bolagets vinst från och med den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket. (ix)                Skälen till att styrelsen föreslår en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det bedömts önskvärt att såsom apportegendom erhålla samtliga aktier i INIM Pharma, samt att det har bedömts vara fördelaktigt för                      Bolaget att aktieägarna i INIM Pharma ges möjlighet att bli aktieägare i Bolaget eftersom det förstärker aktieägarbasen i Bolaget. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar och utgör ett bedömt                          marknadsvärde. (x)                 Det antecknas att beslut om hur fördelning ska ske vid överteckning inte erfordras. Punkt 9 – Beslut om att anta ny bolagsordning  § 6 i Bolagets bolagsordning föreslås ändras enligt följande. Nuvarande lydelse Styrelsen skall till den delen den utses av bolagsstämma, bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter. Ny lydelse Styrelsen skall till den delen den utses av bolagsstämma, bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter. Punkt 12 – Beslut om företrädesemission  (i)                  Villkorat av att Finansinspektionen godkänt och registrerat ett prospekt med anledning av emissionen, ska Bolagets aktiekapital öka med högst cirka 4 120 000,96 kronor genom nyemission av högst 8 240 002 aktier. (ii)                 Teckningskursen vid teckning av varje aktie ska vara 10 kronor per aktie. (iii)                Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt till att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid varje aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för var tredje befintliga aktie                     som innehas (primär teckningsrätt). För varje på avstämningsdagen innehavd aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar således till teckning av en (1) ny aktie. (iv)                Endast aktieägare införda i aktieboken per den 17 september 2018 ska anses vara berättigade att med företrädesrätt teckna de nyemitterade aktierna (avstämningsdag). (v)                 Aktieteckning ska ske under perioden fr.o.m. 19 september 2018 t.o.m. 3 oktober 2018. (vi)                Betalning för aktier som tecknats ska erläggas kontant senast den 3 oktober 2018. (vii)              Aktieägare ska ha rätt att sälja sin primära teckningsrätt, till såväl befintliga aktieägare som tredje man. Handel med teckningsrätter sker vid Nasdaq First North Stockholm under en begränsad tid, fr.o.m. 19 september                    2018 t.o.m. 1 oktober 2018. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 1 oktober 2018 eller användas för teckning av aktier senast 3 oktober 2018 för att inte bli ogiltiga                    och förlora sitt värde. Vid försäljning av teckningsrätten övergår rätten att teckna aktie i företrädesemission till teckningsrättens nya innehavare. (viii)             Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter som ansökt om att teckna ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter i förhållande till                     det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier samt i andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. (ix)                Teckning av aktier ska ske på separat teckningslista. (x)                 Styrelsen ska ges rätten att förlänga tiden för vilken teckning och betalning ska ske. Styrelsen ska även ges rätten att förlänga tiden för handel med teckningsrätten enligt (vii) ovan. (xi)                De nya aktierna ska berättiga till andel i Bolagets vinst från och med den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket (xii)              Det antecknades att beslut om hur fördelning ska ske vid överteckning inte behövs. Punkt 13 – Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner Styrelsen föreslår införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter) enligt följande. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter) i Bolaget (”Co-worker LTIP 2018”) i enlighet med punkterna 13a – 13c nedan. Besluten under punkterna 13a – 13b nedan föreslås vara villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antas i ett sammanhang. Co-worker LTIP 2018 föreslås omfatta ledande befattningshavare och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter) i Bolaget. Skulle majoritetskraven för punkt 13b nedan inte uppnås föreslår styrelsen att Bolaget ska kunna ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part i enlighet med punkt 13c och nedan beslut under punkterna 13a och 13c ska då vara villkorade av varandra och antas i ett sammanhang. Co-worker LTIP 2018 är ett program enligt vilket deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas optioner (”Optioner”) som efter en treårig intjäningsperiod berättigar till förvärv av totalt högst 2 000 000 aktier i Bolaget, i enlighet med nedan angivna villkor. Co-worker LTIP 2018 är baserat på årliga tilldelningar av Optioner. Som ett led i inrättandet av Co-worker LTIP 2018 kommer totalt högst 2 000 000 teckningsoptioner emitteras i enlighet med punkt 13b nedan. Förslag till beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkt 13a) Bakgrund till förslaget Co-worker LTIP 2018 riktar sig till ledande befattningshavare och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter) i Bolaget. Styrelsen för Bolaget anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade ledande befattningshavare och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter) i Bolaget samt för att stimulera dessa personer till att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Styrelsen bedömer att Co-worker LTIP 2018 kommer att medföra att deltagarnas intressen sammanfaller med aktieägarnas intressen. Co-worker LTIP 2018 är anpassat till Bolaget nuvarande position och behov. Styrelsen anser att Co-worker LTIP 2018 kommer att öka deltagarnas engagemang i Bolaget verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare. Villkor för Optioner För Optionerna ska följande villkor gälla. ·  Optionerna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt. ·  Styrelsen ska besluta om tilldelning av Optioner årligen eller vid sådan annan tidpunkt som av styrelsen kan bedömas som relevant för dylikt beslut (där varje respektive dag för tilldelning är en ”Tilldelningsdag”). ·  Varje Option ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i Bolaget till ett i förväg bestämt pris. Priset per aktie ska motsvara 150% av den volymvägda genomsnittskursen (Volume Weighted Average Price) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North under de fem handelsdagar som föregår Tilldelningsdagen. ·  Optionerna ska vara föremål för intjäning över en treårsperiod, varvid samtliga Optioner ska tjänas in vid den tredje årsdagen räknat från Tilldelningsdagen, förutsatt, med vissa sedvanliga undantag (inkluderande ålderspension och bestående arbetsoförmåga till följd av olyckshändelse eller sjukdom), att deltagaren fortfarande är anställd av Bolaget (eller, vad avser konsulter, fortfarande tillhandahåller tjänster till Bolaget). Intjäning sker annars årsvis där 1/3 av Optionerna skall vara intjänade efter 12 månader, men inga Optioner skall anses intjänade vid en tidpunkt som infaller inom 12 månader från Tilldelningsdagen. ·  Den sista tidpunkten vid vilken Optionerna ska kunna utnyttjas ska vara den fjärde årsdagen räknat från Tilldelningsdagen. ·  Antalet Optioner kommer att omräknas i händelse av förändringar i Bolaget aktiekapitalstruktur, exempelvis vid fondemission, fusion, företrädesemission, uppdelning eller sammanslagning av aktier, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. ·  Optionerna kan inte överlåtas och får inte pantsättas. ·  Optionerna kan tilldelas av moderbolaget och andra bolag inom koncernen i vilket Bolaget är moderbolag. ·  I händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller annan liknande transaktion som påverkar Bolaget, ska samtliga Optioner tjänas in för det fall att           anställningen eller uppdraget sägs upp inom 24 månader från det att den nämnda transaktionen genomförts, om uppsägningen sker mot den anställdes vilja och utan att saklig grund eller avskedsgrund förelåg. Tilldelning Styrelsen ska besluta om tilldelning av Optioner årligen. Individuell tilldelning till en deltagare får, under Co-worker LTIP 2018, inte överstiga totalt 500 000 Optioner. Utformning, administrering och rätten att ändra villkoren för Optionerna Styrelsen ansvarar för utformningen av de detaljerade villkoren för Co-worker LTIP 2018, inom ramen för de ovan angivna villkoren och riktlinjerna. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands, inklusive att besluta om kontant- eller annan avräkning för det fall det anses fördelaktigt för Bolaget baserat på utländska skatteregler. Beredning av förslaget Co-worker LTIP 2018 har initierats av Bolagets styrelse baserat på gällande marknadspraxis för jämförbara europeiska (inklusive svenska) noterade bolag. Utspädning Det högsta antal aktier som kan komma att emitteras vid utnyttjande av Optioner under Co-worker LTIP 2018 kommer att omfatta totalt högst 2 000 000 aktier, vilket, under förutsättning att den föreslagna företrädesemissionen fulltecknas, motsvarar en utspädning om cirka 5,7 procent vid full utspädning. Med beaktande även av aktier som kan emitteras enligt Bolagets tidigare implementerade incitamentsprogram, uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 7,2 procent vid full utspädning. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal ”Resultat per aktie”. Programmets omfattning och kostnader Co-worker LTIP 2018 kommer att redovisas i enlighet med ”K3 (kap. 26) – Aktierelaterade ersättningar”. K3 föreskriver att Optionerna ska kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden och kommer att redovisas direkt mot eget kapital. Personalkostnader i enlighet med K3 påverkar inte Bolagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen i enlighet med UFR 7 under intjänandeperioden. Under antagande om en aktiekurs vid tidpunkten för tilldelning av Optionerna om 10 kronor, en ökning av värdet på Bolaget om 180 miljoner kronor (vilket motsvarar en årlig uppgång av aktiekursen med 20 procent), en volatilitet om ca 50% och att alla Optioner tilldelas direkt, uppskattas den årliga kostnaden för Co-worker LTIP 2018 enligt K3 uppgå till cirka 1,4 miljoner kronor per år före skatt. Den årliga kostnaden för sociala avgifter uppskattas uppgå till cirka 0,4 miljoner kronor, baserat på ovanstående antaganden, att Optionerna tjänas in i sin helhet, att fyra års löptid återstår för samtliga Optioner och en skattesats för sociala avgifter om 31,42 procent. Eftersom kostnaderna för sociala avgifter associerade med Co-worker LTIP 2018 omfattas av säkringsåtgärder genom emission av teckningsoptioner, för det fall stämman fattar beslut i enlighet med punkt 13b nedan, vilka kommer att utnyttjas av en finansiell mellanhand i samband med utnyttjandet av Optionerna, kommer kostnaderna för sociala avgifter associerade med Co-worker LTIP 2018 att vara helt täckta och kommer därför inte påverka Bolagets kassaflöde. Säkringsåtgärderna kommer istället medföra en utspädning av nuvarande aktieägare (säkringsåtgärderna är en del av det föreslagna programmet och är medräknade i utspädningsberäkningen som presenteras under rubriken ”Utspädning” ovan). Kostnaderna i samband med upprättandet av Co-worker LTIP 2018 uppskattas till totalt 0,1 miljoner kronor, och de årliga kostnaderna för administration av Co-worker LTIP 2018, inklusive kostnader associerade med säkring av programmet, uppskattas till 0,1 miljoner kronor under programmets löptid. Vidare kommer smärre courtagekostnader uppstå i samband med utnyttjande av s.k. hedge-teckningsoptioner av en finansiell mellanhand. Den totala kostnaden av Co-worker LTIP, inkluderat alla kostnader ovan och sociala avgifter, beräknas enligt ovanstående antaganden att uppgå till cirka 5,9 miljoner kronor. Kostnaderna associerade med Co-worker LTIP 2018 förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal ”Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader”. Leverans av aktier enligt Co-worker LTIP 2018 För att säkerställa leverans av aktier enligt Co-worker LTIP 2018 och för att täcka kostnader för sociala avgifter vid utnyttjande föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om emission och utnyttjande av teckningsoptioner i enlighet med punkten 13b nedan. Förslag avseende emission av teckningsoptioner (punkt 13b) I syfte att tillförsäkra leverans av aktier under Co-worker LTIP 2018 och för att täcka kostnader för sociala avgifter föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att emittera högst 2 000 000 teckningsoptioner (vilket kan inkludera teckningsoptioner för att säkra kostnader för sociala avgifter), varigenom Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst cirka 999 999,99 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Vicore Pharma AB, org. nr. 556607-0743 (”Dotterbolaget”), ett helägt dotterbolag till Bolaget. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av Co-worker LTIP 2018. Dotterbolaget ska äga rätt att överföra teckningsoptioner till deltagare eller till en finansiell mellanhand i samband med utnyttjande. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt till Dotterbolaget. Teckningskursen för Dotterbolaget vid teckning av aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska uppgå till aktiens kvotvärde. För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna. Aktieswap-avtal med en tredje part (punkt 13c) Skulle majoritetskravet för punkt 13b ovan inte uppnås föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att Co-worker LTIP 2018 istället ska säkras genom att styrelsen bemyndigas å Bolagets räkning ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part med villkor i enlighet med praxis på marknaden, där den tredje parten i eget namn ska vara berättigad att förvärva och överföra aktier i Bolaget till deltagarna. Punkt 15 – Beslut om instruktion för valberedning Styrelsen föreslår att bolagsstämman inrättar en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare den 30 september 2018 ska äga rätt att utse varsin ledamot i valberedning. Närstående till aktieägare, såsom detta begrepp är definierat i aktiebolagslagen 21 kap. 1 §, ska inkluderas i bedömningen av vilka som utgör de tre största aktieägarna. Ingen av de tre personer som härvid utses till ledamot i valberedningen ska vara ledamot i Bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer och revisorsarvoden. För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i Bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv. Övriga förslag Huvudägarna, bestående av Protem Wessman AB och Kjell Stenberg, har framlagt följande förslag till beslut: Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter  Det föreslås att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter utan suppleanter. Punkt 11 – Val av styrelse  Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås nyval av Hans Schikan och Jacob Gunterberg.  Punkt 14 – Beslut om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter Det föreslås att bolagsstämman beslutar om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i Bolaget (”Board LTIP 2018”) i enlighet med punkterna 14a – b nedan. Besluten under punkterna 14a – b nedan föreslås vara villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antas i ett sammanhang. Skulle majoritetskravet för punkt 14b inte uppfyllas, föreslås att Bolaget ska kunna ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part i enlighet med punkt 14c nedan och beslut under punkterna 14a och 14c ska då vara villkorade av varandra och antas i ett sammanhang. Board LTIP 2018 är ett program enligt vilket deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas prestationsbaserade aktierätter (”Aktierätter”) vilka berättigar till aktier i Bolaget beräknat i enlighet med nedan angivna principer, dock som högst 475 000 aktier. Som en del i implementeringen av Board LTIP 2018 kommer högst 475 000 teckningsoptioner att emitteras i enlighet med punkt 14b nedan. Förslag till beslut om antagande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter (punkt 14a) Bakgrund till förslaget Board LTIP 2018 riktar sig till huvudaktieägaroberoende styrelseledamöter i Bolaget (dvs. exkluderande styrelseledamöterna Göran Wessman, Kjell Stenberg och Jacob Gunterberg, vilka har en koppling till Bolagets aktieägare, Göran Wessman med bolag, Kjell Stenberg och HealthCap VII L.P.). Huvudägarna anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera internationellt kvalificerade styrelseledamöter i Bolaget samt för att stimulera dessa personer till att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Board LTIP 2018 är anpassat till Bolagets nuvarande position och behov. Huvudägarna anser att Board LTIP 2018 kommer att öka deltagarnas engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare. Villkor för Aktierätter För Aktierätterna ska följande villkor gälla. Aktierätterna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt omedelbart efter bolagsstämman. Aktierätterna intjänas gradvis under cirka tre år, motsvarande tre perioder fram till dagen för publicering av Q2-rapporten 2021, där varje period motsvarar tiden från en årsstämma (eller i förekommande fall extra bolagsstämma) fram till dagen omedelbart före nästa årsstämma (varje sådan tidsperiod en ”Period”). Aktierätterna intjänas med 1/3 vid slutet av varje Period, under förutsättning att deltagaren fortfarande är styrelsemedlem i Bolaget den dagen. I tillägg till dessa villkor för intjänande är Aktierätterna föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av Bolagets aktiekurs, i enlighet med villkoren för intjänande nedan. Aktierätterna är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av Bolaget aktiekurs under perioden från dagen för 13 augusti 2018 till och med dagen för årsstämman 2021. Aktiekursens utveckling kommer att mätas baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North under 30 handelsdagar omedelbart efter 17 augusti 2018 och30 handelsdagar omedelbart före dagen för publicering av Q2-rapporten 2021. Om Bolagets aktiekurs därvid har ökat med mer än 150 procent ska 100 procent av Aktierätterna intjänas, och om aktiekursen har ökat med 50 procent ska 25 procent av Aktierätterna intjänas. I händelse av en ökning av aktiekursen med mellan 50 och 150 procent kommer intjäning av Aktierätterna ske linjärt. Vid en ökning av aktiekursen med mindre än 50 procent sker ingen intjäning. Den tidigaste tidpunkt vid vilken intjänade Aktierätter får utnyttjas är dagen för publicering av Q2-rapporten 2021. Varje intjänad Aktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i Bolaget under förutsättning att innehavaren fortfarande är styrelseledamot i Bolaget vid relevant intjänandetidpunkt. Vid vissa sedvanliga ”good leaver”-situationer (inkluderande bland annat ålderspension, dödsfall och bestående arbetsoförmåga till följd av olyckshändelse eller sjukdom), ska detta också gälla under det första året fram till och med dagen för årsstämman 2019, även om deltagaren inte längre är styrelseledamot i Bolaget. Huvudägarna ska också, på inrådan av ersättningsutskottet exklusive styrelseledamöter som deltar i Board LTIP 2018, ha en diskretionär rätt att bestämma, från fall till fall, om en ledamot som lämnar styrelsen är en ”good leaver” i andra fall än de som angivits ovan. Antalet Aktierätter kommer att omräknas i händelse av förändringar i Bolaget aktiekapitalstruktur, exempelvis vid fondemission, fusion, företrädesemission, uppdelning eller sammanslagning av aktier, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Aktierätterna kan inte överlåtas och får inte pantsättas. Aktierätterna kan tilldelas av moderbolaget samt av andra bolag inom den koncern där Bolaget är moderbolag. I händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller annan liknande transaktion som påverkar Bolaget, ska samtliga Aktierätter tjänas in i samband med att sådan transaktion genomförs. Tilldelning Antalet Aktierätter som ska tilldelas varje deltagare ska motsvara nedanstående summa för respektive representant dividerat med den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North under 30 handelsdagar före den 13 augusti 2018. Aktierätterna i Board LTIP 2018 ska tilldelas enligt följande: Leif Darner                                     125 000 Hans Schikan                                 125 000 Maarten Kraan                               125 000 Peter Ström                                    50 000 Sara Malcus                                   50 000 I varje fall omfattar Board LTIP 2018 ett totalt antal Aktierätter som, om alla Aktierätter intjänas i enlighet med ovanstående intjäningsvillkor, berättigar till högst 475 000 aktier i Bolaget. Utformning, administration och rätten att ändra villkoren för Aktierätterna Ersättningsutskottet (exklusive deltagande ledamöter) ansvarar för utformningen av de detaljerade villkoren för Board LTIP 2018, inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska ersättningsutskottet (exklusive deltagande ledamöter) ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands, inklusive besluta om kontant- eller annan avräkning för det fall det anses fördelaktigt för Bolaget baserat på utländska skatteregler. Beredning av förslaget Board LTIP 2018 har initierats av Bolaget huvudägare baserat på gällande marknadspraxis för jämförbara europeiska (inklusive svenska) noterade bolag. Utspädning Board LTIP 2018 kommer att omfatta högst totalt 475 000 aktier, vilket, under förutsättning att den föreslagna företrädesemissionen fulltecknas, motsvarar en utspädning om cirka 1,4 procent vid full utspädning. Med beaktande även av aktier som kan emitteras enligt tidigare implementerade incitamentsprogram i Bolaget, samt enligt det till bolagsstämman föreslagna incitamentsprogrammet riktat till vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner, uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 8,5 procent vid full utspädning. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal ”Resultat per aktie”. Programmets omfattning och kostnader Board LTIP 2018 kommer att redovisas i enlighet med ”K3 (kap. 26) – Aktierelaterade ersättningar”.. K3 föreskriver att Aktierätterna ska kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden och kommer att redovisas direkt mot eget kapital. Personalkostnader i enlighet med K3 påverkar inte Bolagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen i enlighet med UFR 7 under intjänandeperioden. Under antagande om en aktiekurs vid tidpunkten för tilldelning av Aktierätter om 10 kronor, en ökning av värdet på Bolaget om 180 miljoner kronor (vilket motsvarar en årlig uppgång av aktiekursen med20 procent) och att Aktierätter tjänas in och utnyttjas i enlighet med gällande villkor för aktierätter, uppskattas den årliga kostnaden för Board LTIP 2018, enligt K3, uppgå till cirka 1,2 miljoner kronor före skatt. Den årliga kostnaden för sociala avgifter uppskattas totalt till cirka 0,4 miljoner kronor, baserat på ovanstående antaganden och en skattesats på sociala avgifter om 31,42 procent. Den totala årliga kostnaden för Board LTIP 2018 under programmets löptid, inklusive kostnader enligt K3 och för sociala avgifter, uppskattas därmed till cirka 1,5 miljoner kronor. Den totala kostnaden av Board LTIP, inkluderat alla kostnader ovan och sociala avgifter, beräknas enligt ovanstående antaganden att uppgå till cirka 4,5 miljoner kronor. Leverans av aktier enligt Board LTIP 2018 För att säkerställa leverans av aktier enligt Board LTIP 2018 föreslås att bolagsstämman beslutar att emittera teckningsoptioner i enlighet med punkt 14b nedan. Förslag avseende emission av teckningsoptioner (punkt 14b) I syfte att tillförsäkra leverans av aktier under Board LTIP 2018 föreslås att bolagsstämman beslutar att emittera högst 475 000 teckningsoptioner, varigenom Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst cirka 250 000 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Dotterbolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är inrättandet av Board LTIP 2018. Dotterbolaget ska äga rätt att överföra teckningsoptioner till deltagare i Board LTIP 2018 eller till en finansiell mellanhand i samband med utnyttjande av Aktierätterna. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Teckningskursen för de aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska motsvara aktiens kvotvärde. För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna. Aktieswap-avtal med en tredje part (punkt 14c) Skulle majoritetskravet för punkt 14b ovan inte uppfyllas, föreslås att bolagsstämman beslutar att Board LTIP 2018 istället ska säkras genom att styrelsen bemyndigas å Bolagets räkning ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part på villkor i enlighet med praxis på marknaden, där den tredje parten i eget namn ska vara berättigad att förvärva och överföra aktier i Bolaget till deltagarna. Antal aktier och röster Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 15 868 504. Det totala antalet röster uppgår till 15 868 504. Bolaget innehar inga egna aktier. Upplysningar Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag. Fullständiga förslag till beslut Fullständiga förslag till beslut samt de övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida www.vicorepharma.com från och med den 23 juli 2018. Teckningsåtaganden Sammantaget omfattas företrädesemissionen till cirka 61,4 procent av teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar. Vicore Pharma Holding AB (publ) Styrelsen  Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 08.30 CET.

Förtydligande kring avtalet med Instrumentation Laboratory

Torsten Freltoft, VD för AcouSort, kommenterar: ”Vi är glada och stolta över att IL, ett av världens främsta bolag inom medicinsk teknik, väljer att jobba med AcouSort. Avtalet med IL innebär det kommersiella genombrott som vi länge arbetat emot, avseende att integrera vår teknik i andra bolags produkter som OEM-komponenter. Det är den produktkategori där den stora kommersiella potentialen i vår teknik finns. Avtalet bevisar även att vår teknik fungerar, att AcouSort är i absoluta framkanten inom sitt område och att den affärsmodell vi valt gällande just OEM-produkter är den rätta för oss. Det ska även poängteras att det nuvarande avtalet endast avser IL:s rättigheter att använda vår teknologi. När vi får vår ISO-certifiering på plats finns det härutöver en ännu större framtida kommersiell potential i det fall AcouSort även väljs ut som producent av själva komponenten. Vår övergripande vision är att AcouSort i framtiden ska ha ett antal OEM-avtal, där vi både licensierar ut teknologin och producerar komponenter”. Den 8 juni 2018 meddelade AcouSort att bolaget nått ett genombrott genom teckning av ett licens- och distributionsavtal med amerikanska Instrumentation Laboratory. Avtalet ger IL rättigheter att implementera AcouSorts teknologi i en av IL:s produktlinjer. Denna produktlinje är inom ett av IL:s fokusområden. Nästa steg i avtalet innebär att applicera teknologin i ett av IL:s befintliga instrument och under detta utvecklingsarbete kommer AcouSort, mot marknadsmässig ersättning, att tillhandahålla rådgivning avseende teknologin. Upplägget för de royalties som IL ska betala till AcouSort består dels av en lägstanivå med en kontinuerlig årlig ökning och dels en del som beräknas på försäljningsvolym för de produkter som innehåller AcouSorts teknologi. Detta innebär att AcouSort kommer att erhålla en ren ersättning eftersom IL betalar för att använda sig av teknologin, vilket inte medför några kostnader för AcouSort. För år 2018 är lägstanivån på royalties 100 000 USD, motsvarande cirka 880 kSEK. Eftersom avtalets royaltynivå i övrigt är avhängig framtida potentiell försäljning är det enligt styrelsen svårt att göra en exakt uppskattning på avtalets totala finansiella storlek, men vid full marknadsmässig implementering bedömer styrelsen att aktuellt avtal för denna första produkt kan generera royaltyintäkter om minst 1,5 MUSD per år. Denna bedömning baserar sig på den befintliga försäljning som IL har idag inom den tänkta applikationen. Ovan nämnda royalties är enbart hänförliga till att IL nyttjar AcouSorts teknologi och aktuellt avtal innehåller ingen specifikation rörande tillverkning av de fysiska komponenterna. Det innebär att förutom de uppskattade årliga potentiella royaltyintäkterna om cirka 1,5 MUSD tillkommer det potentiella ytterligare intäkter i det fall AcouSort erhåller kontrakt om att tillverka och tillhandahålla komponenten för ultraljudsbaserad separationsteknologi till IL:s produkt. Den potentiella intäkten och vinsten för tillverkning är idag svår a tt uppskatta men AcouSorts styrelse ser att även denna är substantiell. För att kunna leverera komponenter för IL:s applikation behöver AcouSort kunna uppfylla kvalitetssäkringen ISO 13485 för medicinsk utrustning. AcouSort arbetar för och bedömer att denna kvalitetssäkring ska uppnås under 2019 och att bolaget därmed kommer att bli en potentiell leverantör av själva komponenten. ISO-certifieringen krävs dock ej för det nu påskrivna royaltyavtalet.

Uppdatering: Nordea presenterar resultatet för andra kvartalet 2018 torsdagen den 19 juli 2018

- Ny tid för presentationen för analytiker och investerare i London den 20 juli   Delårsrapporten publiceras cirka kl 07.00. PresskonferensTid: 09.00. Registreringen öppnar kl 08:30.Av säkerhetsskäl måste giltigt id-kort uppvisas.Plats: Smålandsgatan 17, Stockholm Vd och koncernchef Casper von Koskull presenterar resultatet.Presentationen hålls på engelska och kan följas i realtid (direktlänk).  Presentationsmaterialet läggs även ut på www.nordea.com/ir. För att delta i presskonferensen, vänligen kontakta Afroditi Kellberg hos Nordea, mejladress afroditi.kellberg@nordea.com För att följa presskonferensen (som börjar kl 09.00) och delta i den efterföljande frågestunden (som börjar cirka kl 09.30), med Christopher Rees, Group CFO, och Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, vänligen ring +44(0)330 336 9411 eller 08 5065 3942, eller +358(0)9 7479 0404, kod 3698162, senast kl 08.50 CET.   Efter telefonkonferensen läggs en indexerad uppspelning ut här.  Det går också att höra en uppspelning fram till den 26 juli på tel +44(0)207 660 0134 eller 08 5199 3077, eller +358(0)9 8171 0562, kod 3698162.   Presentation för analytiker och investerare i London den 20 juliTid: 12.30 lokal tidPlats: Nordeas kontor, 5 Aldermanbury Square, London, EC2V 7AZ  Casper von Koskull, vd och koncernchef, Christopher Rees, Group CFO, Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, och Pawel Wyszynski, Senior IR Officer, deltar. Presentationen, inklusive frågestund, väntas vara cirka en timme. För att delta, kontakta Ruby Megran hos Nordea, mejladress: ruby.megran@nordea.com  Rapporten publiceras i sin helhet på engelska och svenska. Ett pressmeddelande med ett sammandrag av resultatet publiceras på engelska, svenska, danska, finska och norska. För ytterligare information:Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 0515Afroditi Kellberg, presschef Sverige, tel 073 350 5599

Slutligt utfall i Allgons företrädesemission – Företrädesemissionen fulltecknad

Tilldelning av nya B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med vad som angivits i prospektet. Meddelande om tilldelning av B-aktier till de personer som tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter skickas endast till de som tilldelats B-aktier. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Genom företrädesemissionen ökar Allgons aktiekapital med cirka 126 659 702 SEK, från cirka 105 549 751 SEK till sammanlagt cirka 232 209 453 SEK, och antalet B-aktier kommer att öka med 25 331 940 B-aktier, från 21 109 950 B-aktier till 46 441 890 B-aktier. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North beräknas bli den 18 juli 2018. De nya B-aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North omkring den 20 juli 2018. Ovanstående är det slutgiltiga utfallet i företrädesemissionen, således kommer inga ytterligare pressmeddelanden om utfallet i företrädesemissionen att avges. Rådgivare ABG Sundal Collier agerar tillsammans med Redeye finansiell rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget med anledning av Företrädesemissionen. Denna information är sådan information som Allgon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 11:00 CET den 12 juli 2018.  För mer information och kontakt: Johan Hårdén, vd Allgon AB johan.harden@allgon.se 073-385 92 19   Om Allgon  Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som certified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna. För mer information: www.allgon.se  Viktig information Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Allgon i någon jurisdiktion, varken från Allgon eller från någon annan. Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av de finansiella rådgivarna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt på Allgons hemsida. I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. Framåtriktade uttalanden Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande. Information till distributörer I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Allgons aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Allgons aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Allgons aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Allgons aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Allgons aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Setra redovisar ökat resultat för första halvåret

– Vi redovisar ett rörelseresultat för första halvåret 2018 på 233 Mkr vilket är 143 Mkr bättre än föregående år. Marknaden för trävaror har fortsatt att utvecklas i positiv riktning vilket gjort att vi kunnat öka såväl försäljnings- och produktionsvolymerna som försäljningspriserna. Framöver ser vi en fortsatt stark marknad för trävaror och en god efterfrågan hos våra kunder, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra. Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till 111 (96) Mkr. Koncernens finansiella ställning är stark. Koncernens finansiella nettoskuld uppgick till 41 (126) Mkr vid periodens utgång vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om 3 (9) procent. Setras styrelse har beslutat om investering i tillverkning av komponenter och KL-trä i Långshyttan. Med dessa investeringar skapas ett nytt träindustricenter i Långshyttan, samtidigt som den befintliga limträproduktionen kan vidareutvecklas. Genom investeringarna tar Setra ett steg mot att bli en träindustri med hög förädlingsgrad och stärker sin långsiktiga konkurrenskraft. Setra och Preem har tecknat avtal om att samarbeta kring förnybara drivmedel. En produktionsanläggning planeras vid Setra Kastet sågverk i Gävle. Anläggningen kommer att omvandla sågspån till pyrolysolja och beräknas ge cirka 25 000 ton pyrolysolja per år som via Preems raffinaderi i Lysekil raffineras till biodrivmedel. Nyckeltal apr-jun (3 mån)   jan-jun (6 mån)    2018 2017   2018 2017Nettoomsättning, Mkr 1 229 1 075   2 359 2 082Rörelseresultat, Mkr 141 57   233 90Resultat efter skatt, 111 43   181 66MkrRörelsemarginal, % 11,5 5,3   9,9 4,3Avkastning på       21,7 11,6operativt kapital, %,12 månKassaflöde från 81 124   111 96löpande verksamhet,Mkr                Setra redovisar ingen fullständig kvartalsrapport.

Delårsrapport januari-juni 2018

April – juni 2018 · Nettoomsättning ökade till 543 MSEK (481) · Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 21 MSEK (19) · Rörelseresultatet ökade till 10 MSEK (7) · Jämförelsestörande poster i rörelseresultatet uppgick till 4 MSEK (0) · Jämförelsestörande poster i finansnetto uppgick till -10 MSEK (0) · Resultat efter skatt -17 MSEK (-8) · Resultat per aktie -0,08 SEK (-0,04) · Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till -48 MSEK (-15) · Refinansieringen av Bongs obligation har påbörjats i linje med tidigare kommunikation Januari – juni 2018 ·  Nettoomsättning ökade till 1 081 MSEK (1 026) ·  Rörelseresultat före avskrivningar minskade till 44 MSEK (49) ·  Rörelseresultatet minskade till 20 MSEK (26) ·  Jämförelsestörande poster i rörelseresultatet uppgick till 2 MSEK (0) ·  Jämförelsestörande poster i finansnetto uppgick till -10 MSEK (0) ·  Resultat efter skatt -21 MSEK (-5) ·  Resultat per aktie -0,11 SEK (-0,03) ·  Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till -46 MSEK (7) Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 12 länder. Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap). För ytterligare information kontakta Håkan Gunnarsson, CEO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00.    Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 Juli 2018 kl. 12:00 CET.

IMPACT COATINGS BEDÖMER ORDRAR FRÅN CHINA HYDROGEN ENERGY OCH HUAQING POWER TECHNOLOGY SOM EJ LÄNGRE GILTIGA EFTER GRUNDLIG UNDERSÖKNING

China Hydrogen Energy I oktober 2016 ingick CHE ett kommersiellt avtal med Impact Coatings om köp av 10 stycken INLINECOATER™FC-maskiner. CHE gjorde en förskottsbetalning om 240 TEUR i november 2016. Så som informerades i ett pressmeddelande den 25 september 2017 hade CHE meddelat en förskjutning av leveranserna på grund av att bygget av deras första produktionsanläggning blivit försenat. Så som beskrivits i delårsrapporten för första kvartalet och i materialet som presenterades på årsstämman 2018 bedömde Impact Coatings att ordern från CHE var fortsatt giltig baserat på återkommande dialog med kunden. Den främsta anledningen till förseningen som gavs Impact Coatings var pågående förhandlingar mellan CHE och en möjlig köpare av en majoritetsandel i CHE. Impact Coatings har under juli månad genomfört en undersökning på plats i Kina, under överseende av bolagets ledning, för att utvärdera situationen och bedöma avtalets genomförbarhet. Slutsatsen av denna undersökning är att det mest lämpliga och realistiska är att behandla ordern som ej längre giltig. Huaqing Power Technology I oktober 2017 mottog Impact Coatings en order från Huaqing om 6 stycken INLINECOATER™FC-maskiner för leverans under 2018 och 2019. Leveranserna skulle ske i tre omgångar om två maskiner per gång. Huaqing meddelade sedan en försening till Impact Coatings, som beskrevs i ett pressmeddelande den 31 januari 2018. I god tro har Impact Coatings försökt hjälpa Huaqing att komma framåt med den övergripande utvecklingen av sitt bränslecellsprogram, med avsikten att säkra orderns genomförande, även om den blivit försenad. I samband med utvärderingen som genomförts i Kina, så som beskrivits ovan, har också den historiska utvecklingen i relationen till Huaqing genomlysts och sannolikheten för orderns slutförande har bedömts baserat på tillgängliga fakta. Slutsatsen av analysen är att det mest lämpliga och realistiska är att behandla ordern som ej längre giltig. Redovisningseffekter Två maskiner som har tillverkats i samband med de ovan nämnda orderna har löpande redovisats under rubriken Upparbetad men ej fakturerad intäkt med ett sammanlagt värde av 15 158 TSEK. En enhet kommer att användas för produktion till bränslecellskunder. Den andra enheten kommer att bokföras som lager färdiga maskiner och finnas tillgänglig för försäljning. Maskinen som används i beläggningsproduktion, kommer att omklassificeras till produktionsmaskin med ett värde av 7 579 TSEK. Framtida intäkter och vinster som uppkommer genom användandet av denna maskin liksom dess faktiska värde kommer att redovisas i enlighet med vedertagna redovisningsregler. Maskin nummer två, som är tänkt för försäljning till bränslecellsindustin, kommer att omklassificeras till lagertillgång till ett värde av 7 579 TSEK. I det fall maskinen säljs för ett värde överstigande detta värde, kommer omsättning och vinst på försäljningen att redovisas. I det fall maskinen säljs för mindre än detta värde, eller om företaget i framtiden beslutar om en nedjustering av värdet, kommer en förlust att redovisas. Under år 2016 och 2017 har totalt 15 158 TSEK redovisats som intäkt för dessa maskiner, vilket återspeglar Impact Coatings kostnader och inte innehåller någon vinst. Eftersom transaktionerna i redovisningstermer är att betrakta som aktiverade kostnader för egen räkning, kommer ingen ändring av redovisade intäkter att ske för dessa perioder. Eftersom båda maskinerna har balansförts till ett värde som motsvarar tillverkningskostnaderna och inte innehåller någon vinst, och eftersom båda bedöms som fullvärdiga tillgångar med hänsyn till marknadsaktiviteter och affärsmässig efterfrågan, planeras för närvarande inga nedskrivningar eller andra omvärderingar. De ovan beskrivna omklassificeringarna innebär ingen kassaflödeseffekt. De redovisningsmässiga effekterna av de åtgärder som beskrivits ovan har granskats av  företagets revisor och kommer att beskrivas i sin helhet i kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2018 och balansräkningen per den 30 september 2018. Impact Coatings fortsätter med tydligt fokus att bearbeta bränslecellsindustrin i Kina och globalt. För mer information kontakta:Torbjörn Sandberg, VDTel: 0768-43 43 76 eller e-mail: torbjorn.sandberg@impactcoatings.se Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12:e juli 2018, kl. 14:00 CET. -------------------------------------------------------------------------

AGES Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden Den generella efterfrågan från våra kunder fortsätter att ligga på en konstant hög nivå. En obalans har dock uppstått mellan olika produkt-grupper då vi nu kan se en klar nedgång i efterfrågan på komponenter kopplade till dieselmotor för personvagnar. Den enhet som främst drabbas av dessa effekter är vårt stora gjuteri i Unnaryd. Samtidigt befinner sig flera av enhetens kunder i en fas där de genomför byte av olika produktversioner, vilket ytterligare har förstärkt volymminskningen. Ett gjuteri i AGES Unnaryds storleksordning kräver ett process- och produktionsupplägg med hög utnyttjande-grad för att kunna upprätthålla effektiviteten – och därmed ge god lönsamhet. En anpassning av organisationen har inletts för att motsvara den uppkomna situationen och det kapacitetsbehov som prognostiseras för hösten. Samtidigt prioriteras och intensifieras gruppens marknadsaktiviteter för att sälja den kapacitet som nu står till marknadens förfogande. Ledtiden för nya projekt inom gjutning är dock vanligtvis lång och effekterna beräknas först komma tidigast under 2019. Våra övriga enheter, som inte i lika hög grad är kopplade mot personvagnar och dieseldrivlina, uppvisar samtidigt rekordhög beläggningsgrad. Denna positiva trend skapar i sig utmaningar inför den kommande semesterperioden vad gäller att upprätthålla leveransläget. För att möta den förväntade situationen har flera kapacitetshöjande investeringar gjorts under perioden. Vi ser att kunderna i sina prognoser förutspår att den höga volymen kommer att fortgå under hösten. Vi konstaterar med tillfredsställelse att AGES fortsatt uppvisar mycket bra utfall på genomförda kvalitetsmätningar, både vad gäller leveransprecision, produktkvaliteten och i kundernas olika systemgranskningar. Dessa siffror uppmärksammas av marknaden och är en viktig delförklaring till att offertstocken fortsätter att växa. Det positiva utfallet har också banat väg för flera intressanta diskussioner kring nya samarbeten med både svenska och europeiska kunder. Råmaterialpriserna ökade ytterligare under periodens inledning för att senare falla tillbaka något. Ökningen drivs både av uppgång i världsmarknadspriset och av valutaeffekter. För kundavtal där det inte finns materialklausuler har en rad prisökningar gjorts under perioden. AGES har inte fullt ut kunnat kompensera kostnadsuppgången vilket fått en mindre negativ effekt på marginalerna och därmed resultatet. För kundavtal med inskrivna materialklausuler har justeringar gjorts, vilket föranlett en uppvärdering av lager och därigenom bidragit med en liten positiv engångseffekt på resultatet under perioden. Framtida utveckling Inför hösten ser vi en fortsatt hög orderstock för koncernen som helhet, men räknar också med att obalansen i beläggningen fortgår. Det är framför allt vårt stora gjuteri som inte kommer att köras på full kapacitet som en följd av beläggningssituationen. Aktiviteter med syfte att tillföra nya affärer och därmed volymer för att åter öka nyttjandegraden hos AGES Unnaryd, kommer att ha hög prioritet i koncernen framöver. Se vidare bifogad rapport. För ytterligare information, kontakta: Magnus Björn, CEO Tel:+46(0) 70 222 67 88 E-post: magnus.bjorn@ages.se Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 15.00 CET. AGES Industri AB (publ) www.ages.se   AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag 640 medarbetare.   AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Firsth North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB.  

Vonovias förslag inför extra bolagsstämma den 24 juli 2018

Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH (”Vonovia Acquisition Holding”), helägt dotterbolag till Vonovia SE och största aktieägare i Victoria Park AB (publ), föreslår inför Victoria Parks extra bolagsstämma den 24 juli 2018 att styrelseledamöterna Anders Pettersson och Peter Strand omväljs samt att Rolf Buch, Fabian Heß, Helene von Roeder, Peter Hohlbein och Jens Nagel nyväljs till ledamöter. ­­Victoria Park har på begäran av Vonovia Acquisition Holding sammankallat en extra bolagsstämma den 24 juli 2018 kl. 11.00 för bland annat val av ny styrelse. Vonovia Acquisition Holding, som numera är Victoria Parks röststarkaste ägare, föreslår att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter, samt att Rolf Buch, Fabian Heß, Helene von Roeder, Peter Hohlbein och Jens Nagel nyväljs till styrelseledamöter med Rolf Buch som styrelseordförande. Anders Pettersson och Peter Strand kvarstår som ledamöter i bolagets styrelse.  Vidare föreslår Vonovia Acquisition Holding att styrelsearvode fram till nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kronor till vardera styrelseledamot samt, därutöver, 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 30 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 15 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet (i den utsträckning sådana utskott tillsätts). Sedan tidigare har Vonovia Acquisition Holding föreslagit att till ordförande vid stämman väljs advokat Eddie Juhlin på Fredersen Advokatbyrå. Vonovia Acquisition Holding har även föreslagit att de principer som i samband med årsstämman antagits för Victoria Parks valberedning upphävs. Mot bakgrund av aktieägarstrukturen efter att Vonovias offentliga uppköpserbjudande har fullbordats, kommer valberedningsarbetet framöver att utföras av bolagets majoritetsägare. Information om de föreslagna nya styrelseledamöterna Rolf Buch, född 1965, har studerat maskinteknik och företagsekonomi på RWTH Aachen Universitetet, Tyskland, och är VD för Vonovia SE. Rolf Buch har flera styrelseuppdrag inom Vonoviagruppen och är ledamot i den rådgivande styrelsen (supervisory board) i GSB Gesellschaft zur Sicherung von Bergmannswohnungen mbH samt styrelseledamot i Woldemar-Winkler Stiftung der Sparkasse Gütersloh. Rolf Buch anses oberoende i förhållande till Victoria Park och bolagsledningen, men inte i förhållande till bolagets större aktieägare. Helene von Roeder, född 1970, har en MPhil från University of Cambridge, Storbritannien, och är CFO i Vonovia SE. Helene von Roeder har flera styrelseuppdrag inom Vonoviagruppen. Helene von Roeder anses oberoende i förhållande till Victoria Park och bolagsledningen, men inte i förhållande till bolagets större aktieägare. Fabian Heß, född 1974, har doktorsexamen i juridik från Westfälische Wilhelms-Universität zu Münster i Tyskland och är General Counsel i Vonovia SE. Fabian Heß har flera styrelseuppdrag inom Vonovia-gruppen. Fabian Heß anses oberoende i förhållande till Victoria Park och bolagsledningen, men inte i förhållande till bolagets större aktieägare. Peter Hohlbein, född 1959, har en juristexamen från University of Applied Sciences of the Department of Justice, Bad Münstereifel, Tyskland, och är Associated Partner på Mazars GmbH & Co KG och Managing Partner & Management Consultant på PHC Hohlbein & Cie. Consulting. Peter Hohlbein anses vara oberoende i förhållande till Victoria Park och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Jens Nagel, född 1971, har haft uppdrag med fokus på fastighetsförvaltning i GEHAG (Gemeinnützige Heimstätten AG) och är verkställande direktör för Hemsö GmbH. Jens Nagel anses vara oberoende i förhållande till Victoria Park och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare. För ytterligare information, vänligen kontakta  Styrelseledamot Pia Kinhult, 072 179 23 39, pia.kinhult@esss.se Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige.Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 110 000 kvadratmeter, fördelat på 14 000 lägenheter, med ett marknadsvärde om 17,1 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Clas Ohlson ökar försäljningen i juni

Försäljningen i juni ökar med 16 procent till 697 Mkr (600). I lokala valutor ökar försäljningen med 13 procent jämfört med föregående år. Försäljningen har gynnats av omfattande kommersiella aktiviteter i samband med Clas Ohlsons 100-årsjubileum den 28 juni. Försäljningen i juni påverkas positivt också av en kalendereffekt om cirka 2 procentenheter med anledning av fler handelsdagar än motsvarande period föregående år. Försäljningen i juni i jämförbara enheter och lokal valuta ökar med 9 procent. Försäljningen online i juni ökar med 119 procent till 45 Mkr (21). Jämfört med juni månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 14 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 232. +--------------+---------+---------+----------------------+-----------------------+|Länder,   Mkr |Juni |Juni |Procentuell förändring|Procentuell förändring,|| |  2018/19|  2017/18| |  lokal valuta |+--------------+---------+---------+----------------------+-----------------------+|Sverige |310 |271 |14 |14 |+--------------+---------+---------+----------------------+-----------------------+|Norge |290 |245 |18 |12 |+--------------+---------+---------+----------------------+-----------------------+|Finland |74 |66 |13 |7 |+--------------+---------+---------+----------------------+-----------------------+|Utanför Norden|23 |19 |20 |14 |+--------------+---------+---------+----------------------+-----------------------+| |697* |600 |16 |13 |+--------------+---------+---------+----------------------+-----------------------+ * varav 45 Mkr (21) utgör försäljning online. Den totala försäljningen för de första två månader av räkenskapsåret 2018/19 (maj till juni 2018) ökar med 12 procent till 1 300 Mkr (1 166). I lokala valutor ökar försäljningen med 8 procent. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökar med 5 procent. Försäljningen online för perioden ökar med 69 procent till 74 Mkr (44). Delårsrapporten för första kvartalet 2018/19 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den5 september 2018. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30.     Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 klockan 07:00.

UNIFLEX AB - Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Kvartalet i korthet · Nettoomsättningen uppgick till 311 MSEK (292*), en ökning med 7 procent. · Resultat per aktie uppgick till 0,17 SEK (0,03) före och efter utspädning. · Rörelseresultatet uppgick till 2,5 MSEK (2,4*), motsvarande en rörelsemarginal på 0,8 procent (0,8*). · Under det andra kvartalet har rörelseresultatet belastats med 2,4 MSEK i fusionskostnader. · Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,2 MSEK (2,0*). · Resultat efter skatt uppgick till 2,9 MSEK (1,4*). · Resultat från avvecklad verksamhet uppgick till 0,0 MSEK (-0,8). · Kvartalets resultat uppgick till 2,9 MSEK (0,6). · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5,4 MSEK (-10,3), motsvarande -0,31 SEK (-0,59) per aktie. · Den 4 juni meddelade styrelserna i Poolia AB och Uniflex AB att de föreslår att bolagen går samman genom en fusion. Styrelserna har enhälligt beslutat om formerna för samgåendet baserat på en gemensam fusionsplan. Fusionen genomförs genom att Uniflex uppgår i Poolia, varvid aktier i Uniflex byts mot nya aktier i Poolia. Perioden i korthet · Nettoomsättningen uppgick till 588 MSEK (565*), en ökning med 4 procent. · Resultat per aktie uppgick till 0,51 SEK (0,27) före och efter utspädning. · Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (9,5*), motsvarande en rörelsemarginal på 1,4 procent (1,7*). · Resultat efter finansiella poster uppgick till 10,3 MSEK (8,9*). · Resultat efter skatt uppgick till 8,7 MSEK (6,4*). · Resultat från avvecklad verksamhet uppgick till 0,1 MSEK (-1,6). · Periodens resultat uppgick till 8,8 MSEK (4,8). · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15,6 MSEK (18,8), motsvarande 0,90 SEK (1,09) per aktie. · Den 4 juni meddelade styrelserna i Poolia AB och Uniflex AB att de föreslår att bolagen går samman genom en fusion. Styrelserna har enhälligt beslutat om formerna för samgåendet baserat på en gemensam fusionsplan. Fusionen genomförs genom att Uniflex uppgår i Poolia, varvid aktier i Uniflex byts mot nya aktier i Poolia. · Per den 1 januari 2018 har Uniflex sålt samtliga aktier i det tyska dotterbolaget Uniflex Personal GmbH för en köpeskilling uppgående till 1,2 MSEK. Resultateffekten av transaktionen uppgår till minus 1 MSEK och belastade resultatet i det fjärde kvartalet 2017. * Justerat för avvecklad verksamhet. Informationen i denna halvårsrapport är sådan information som Uniflex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 klockan 07.25 (CEST).

Delårsrapport januari – juni 2018

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef”Under kvartalet har vi tagit fram en plan och inlett en rad aktiviteter inom olika områden för att stärka vårt kunderbjudande, få ned ledtiderna och frigöra resurser för nya kommersiella satsningar. Denna omställning är nödvändig för att vi ska kunna behålla vår starka marknadsposition inom onlinekasino. Jag ser fram emot en intensiv höst som kommer präglas av arbetet med att vända utvecklingen för NetEnt, med ökad effektivitet och många nya produktlanseringar och tillväxtinitiativ, som alla har spelare och kunder i fokus.” Andra kvartalet 2018 · Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 437 (413) MSEK  · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 202 (187) MSEK, motsvarande en marginal på 46,3 (45,2)% · Rörelseresultatet (EBIT) var 149 (147) MSEK, motsvarande en marginal på 34,0 (35,6)% · Periodens resultat uppgick till 139 (136) MSEK · Vinst per aktie uppgick till 0,58 (0,57) SEK före och efter utspädning · 8 (6) licensavtal med nya kunder tecknades och 7 (8) nya kunders kasinon driftsattes Första halvåret 2018 · Intäkterna för första halvåret uppgick till 867 (806) MSEK  · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 384 (350) MSEK, motsvarande en marginal på 44,3 (43,5)% · Rörelseresultatet (EBIT) var 283 (274) MSEK, motsvarande en marginal på 32,6 (34,0)% · Periodens resultat uppgick till 285 (251) MSEK · Vinst per aktie uppgick till 1,19 (1,04) SEK före och efter utspädning · 14 (21) licensavtal med nya kunder tecknades och 15 (14) nya kunders kasinon driftsattes Väsentliga händelser under andra kvartalet · Årsstämman valde Fredrik Erbing till ny styrelseordförande · Styrelsen utsåg Therese Hillman till ny verkställande direktör · Fem nya slotspel släpptes, däribland Archangels Salvation, Lost Relics och Jumanji · Slotspel för Social Casino beta-lanserades · Bolaget tecknade avtal med Hard Rock i New Jersey Kommentar från Therese Hillman, VD och koncernchefNetEnts intäkter ökade med 5,9 procent (-0,8% procent i euro) till 437 MSEK under andra kvartalet 2018. Rörelseresultatet ökade med 1,2 procent till 149 MSEK och rörelsemarginalen var 34,0 (35,6) procent. Kassaflödet efter investeringar ökade med 35,8 procent till 178 (131) MSEK i andra kvartalet.Vi upplever fortsatt en ökad mognadsgrad och konkurrens på våra kärnmarknader i Norden och Storbritannien. Under kvartalet har vi tagit fram en plan och inlett en rad aktiviteter inom olika områden för att stärka vårt kunderbjudande, få ned ledtiderna och frigöra resurser för nya kommersiella satsningar. Denna omställning är nödvändig för att vi ska kunna behålla vår starka marknadsposition inom onlinekasino. Samtidigt fortsätter vi arbetet med att se över kostnaderna för att öka skalbarheten i hela vår verksamhet och vi ser en dämpad ökningstakt i kostnaderna. Målet är fortsatt att intäkterna ska öka mer än kostnaderna.I början av juni godkände riksdagen förslaget till ny spellagstiftning och förberedelsearbetet inför omregleringen av den svenska marknaden har intensifierats sedan dess. Vi avser att ha ett brett urval av våra spel certifierade när det nya licenssystemet träder i kraft den 1 januari 2019 och arbetar nära våra kunder med övriga förberedelser som krävs för att kunna delta framgångsrikt på den reglerade marknaden direkt från start.Vi släppte fem nya slotspel under kvartalet: Archangels Salvation, Lost Relics, Jumanji, Witchcraft Academy och Bollywood Story. De två sistnämnda titlarna var tidigare kundexklusiva spel som släpptes till resten av våra kunder i juni. Det nyskapande spelet Jumanji släpptes i slutet av juni och kombinationen av slotspel med inslag av brädspel har mottagits väl av spelarna, efter tre veckor är det vår bästa spelrelease i år.Jag följer även utvecklingen av våra kommande spel med stort intresse, bland annat kommer vi introducera ett nytt spelkoncept i samband med lanseringen av BerryBurst i augusti, vilket bygger på feedback från och insikter om våra spelare. Ett nytt initiativ är att vi beta-lanserar några av våra spel på Facebook genom spelformen Social Casino, vilket på längre sikt kan ge nya intäkter och stärka våra spelvarumärken direkt mot spelare på många nya marknader. Med denna satsning kapitaliserar vi på våra befintliga digitala tillgångar.Inom Live Casino släpptes produktnyheten Live Beyond Live även via desktop hos Mr Green i slutet av maj och vi har märkt en stadig ökning av antalet spelare, insatser och spelöverskott sedan dess. Inför fotbolls-VM presenterade vi även en helt ny teknisk funktion för Live Casino-marknaden, som vi kallar för Sports Betting Widget, och som innebär att spelare kan spela roulette och samtidigt lägga spel på sport, utan att lämna roulettebordet. I ett första steg har funktionen introducerats hos ett fåtal kunder. Vi ser god efterfrågan på våra skräddarsydda virtuella multibordslösningar – Live Beyond Live är det första exemplet – och räknar med att lansera nya kundanpassade, exklusiva bord för flera kunder i år.Regionalt upplevde vi ungefär samma utveckling som under första kvartalet. Tillväxten på lokalt reglerade marknader fortsatte i hög takt, framför allt i Syd- och Östeuropa, samtidigt som den totala tillväxten tyngdes ner av en svagare utveckling på de nordiska marknaderna och i Storbritannien. Andelen intäkter från lokalt reglerade marknader uppgick till 36 (32) procent under kvartalet. I USA ser vi nu vissa positiva tecken efter att högsta domstolen i maj beslutade att vadslagning inom sport kan legaliseras i New Jersey och resten av de amerikanska delstaterna. Tack vare vår närvaro i New Jersey har vi ett bra utgångsläge för att kunna gå in i andra delstater, om och när dessa öppnar upp för onlinekasino.Mobila spel fortsatte att växa och svarade för 58 (56) procent av vårt spelöverskott i kvartalet. Vår ambition är att ha marknadens främsta mobilspel för onlinekasino och därför var det särskilt glädjande att vi vann kategorin Innovation in Mobile vid EGR B2B Awards i juni.Jag ser fram emot en intensiv höst som kommer präglas av arbetet med att vända utvecklingen för NetEnt, med ökad effektivitet och många nya produktlanseringar och tillväxtinitiativ, som alla har spelare och kunder i fokus. Presentation av rapportFredagen den 13 juli klockan 09:00 presenteras rapporten av VD Therese Hillman live via en telefonkonferens och webbsänd presentation. Presentationen kan följas i direktsändning på NetEnts webbplats, länken till webbsändningen är: https://tv.streamfabriken.com/netent-q2-2018 Telefonnumret till konferensen är:Sverige: +46 8 506 39549Storbritannien: +44 20 30089802 För ytterligare information vänligen kontakta:Therese Hillman, VD och koncernchefTfn: 08-5785 4500therese.hillman@netent.com Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 klockan 7:30 CET. Om NetEntNetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika operatörer inom onlinekasino. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och sysselsätter mer än 1 000 personer i Malta, Stockholm, Göteborg, Gibraltar, Kiev, Krakow och New Jersey. För ytterligare information vänligen besök www.netent.com.

Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 juni 2018

1 april – 30 juni ·  Nettoomsättningen uppgick till 1 197 (1 101) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 4,0 %. Organisk tillväxt för kvartalet uppgick till 1,9 %. ·  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,39 (1,54) SEK. ·  Tidigare aviserade prisökningar under implementation och nya prisökningar är beslutade för att kompensera den stora uppgången i råmaterial- och energikostnader. 1 januari – 30 juni · Nettoomsättningen uppgick till 2 277 (2 106) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 4,2 %. · Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,61 (2,75) SEK. · Fortsatt signifikant ökning av massapriset, som ökat 15-20 % sedan årsskiftet. NYCKELTAL +-----------------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+|MSEK  | 3 mån| 3 mån| 6 mån| 6 mån| 12 mån| 12 mån|| |apr-jun|apr-jun|jan-jun|jan-jun| jul-jun|jan-dec|| | 2018| 2017| 2018| 2017|2017/2018| 2017|+-----------------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+|Nettoomsättning | 1 197| 1 101| 2 277| 2 106| 4 613| 4 441|+-----------------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+|Operativt | 96| 110| 186| 199| 479| 491||resultat1) | | | | | | |+-----------------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+|Operativ | 8,0 %| 10,0 %| 8,2 %| 9,4 %| 10,4 %| 11,1 %||rörelsemarginal1)| | | | | | |+-----------------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+|Resultat efter | 87| 98| 165| 176| 428| 439||finansiella | | | | | | ||poster  | | | | | | |+-----------------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+|Resultat efter | 66| 73| 125| 132| 327| 334||skatt  | | | | | | |+-----------------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+ 1)För nyckeltal och avstämning av alternativa nyckeltal se sidorna 27-28. VD’s kommentar ”Nettoomsättningen som uppgick till 1 197 (1 101) MSEK fortsatte i kvartalet att utvecklas positivt och vi ser en försäljningsökning i både Table Top och i Meal Service. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 4,0 %. Om vi även justerar för förvärv uppgick den underliggande organiska tillväxten till 1,9 % i kvartalet.   Det operativa resultatet på 96 (110) MSEK påverkades kraftigt negativt av fortsatt stigande råvarupriser. Massapriset har de senaste nio månaderna ökat lika mycket som de föregående nio åren. Det medför en betydande risk för fortsatt marginalpress även under det andra halvåret. Vi har därför nyligen tagit beslut om att genomföra ytterligare en prishöjning som med nuvarande massaprisnivåer kommer att kompenseras för fullt ut under det första kvartalet 2019. Nettoskulden uppgick vid utgången av kvartalet till 1 220 (1 109) MSEK. Skulden påverkades negativt av förvärvet av Biopac i Storbritannien under februari men främst av den svaga svenska kronan. I affärsområde Table Top uppgick omsättningen till 645 (605) MSEK och det operativa resultatet till 87 (95) MSEK. Den totala valutakursrensade tillväxten uppgick till 1,5 % med tillväxt i flertalet marknader. Ett undantag var dock den viktiga marknaden Tyskland där försäljningen backade något. En marknadssatsning på premiumduken Evolin® bidrog positivt till tillväxten i kvartalet. Det försämrade operativa resultatet förklaras av de rekordhöga och fortsatt stigande massapriserna. Affärsområde Meal Service ökade försäljningen från 194 till 231 MSEK i kvartalet. Denna kraftiga försäljningsökning utgörs till stora delar av förvärvet av Biopac samt av växelkurseffekter. Rensat för dessa effekter ser vi fortsatt en underliggande tillväxt på cirka 6 %. Det innebär att affärsområdet lyckats ställa om från den lägre försäljningen av plastbaserade artiklar till vårt snabbväxande ecoecho®-sortiment. Den nu kraftigt stigande efterfrågan på miljöanpassade material sätter press på varuförsörjningen. Det operativa resultatet på 14 (15) MSEK har därför påverkats negativt av insatser för att säkra Dunis försörjning av dessa material. Nettoomsättningen till våra detaljhandelskunder i affärsområde Consumer uppgick till 221 (211) MSEK i kvartalet. Affärsområdet uppvisar en tillväxt på nästan alla marknader. Ett tapp från en stor avtalskund drar dock ner den valutajusterade totaltillväxten i kvartalet till 0 %. Consumer, såväl som Meal Service, påverkas av den tilltagande debatten kring miljökonsekvenserna av plast. Affärsområdena har därför i kvartalet samarbetat för att produktmässigt kunna erbjuda alternativ till plastbaserade artiklar. Det operativa resultatet i kvartalet uppgick till -9 (-6) MSEK och påverkades negativt av de höga massapriserna. Slutligen till affärsområde New Markets där omsättningen ökade till 79 (78) MSEK under kvartalet. Det operativa resultatet uppgick till 3 (5) MSEK. I Singapore har en större strukturförändring genomförts med byte av affärssystem samt flytt av kontor och lager. Detta skifte har kortsiktigt påverkat både försäljning och marginal negativt. Vårt största bolag i Asien, Terinex Siam i Thailand, fortsätter att uppvisa mycket goda tillväxtsiffror. Totalt sett ännu ett kvartal där Duni uppvisar en viss tillväxt men marginalen pressas av de fortsatt kraftigt ökande massapriserna. Tiden det tar att genomföra prishöjningar kommer att pressa marginalerna även under andra halvåret”, säger Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni. :: För ytterligare information kontakta:Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04 :: Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 400 anställda fördelat på 23 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 klockan 07.45 CET.

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

”Fortsatt positiv utveckling”1 APRIL - 30 JUNI 2018 (3 MÅNADER) · Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 622 MSEK (572). · EBITA ökade med 9 procent till 63 MSEK (57), motsvarande en EBITA-marginal om 10,1 procent (10,1). · Resultat efter skatt ökade med 19 procent och uppgick till 35 MSEK (29). · Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 29 MSEK (37), vilket belastats av förändrade preliminära skatteinbetalningar. 1 JANUARI – 30 JUNI 2018 (6 MÅNADER) · Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 1 219 MSEK (1 148). · EBITA ökade med 8 procent till 120 MSEK (111), motsvarande en EBITA-marginal om 9,9 procent (9,7). · Resultat efter skatt ökade med 5 procent och uppgick till 61 MSEK (58). · Resultat per aktie uppgick till 2,54 SEK (2,39). För senaste 12-månaders perioden uppgick resultat per aktie till 5,09 SEK (5,12). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 68 MSEK (84), vilket belastats av förändrade preliminära och slutliga skatteinbetalningar. · Soliditeten uppgick till 42 procent (40). · Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 65 procent (64). · Under delårsperioden har två förvärv genomförts och ytterligare ett efter periodens slut, med en sammanlagd årsomsättning om cirka 110 MSEK. Stockholm den 13 juli 2018 AddLife AB (publ) För ytterligare information kontakta:Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45www.add.life TelefonkonferensInvesterare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård och CFO Martin Almgren presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor.Telefonkonferensen är den 13 juli 2018, kl. 10:00.Presentationen finns på följande länk: https://5569958126.globalmeet.com/MartinAlmgrenVänligen ring in på: +46 8 22 90 90 kod: 113242 AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 600 anställda i ett 30-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 2,4 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 08:00 CET.

Delårsrapport januari – juni 2018

”ÅF levererar ett starkt resultat för kvartalet och det högsta halvårsresultatet någonsin, vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef. Andra kvartalet 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 3 608 (3 231) MSEK · EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 366 (302) MSEK · EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 10,2 (9,4) procent · EBITA uppgick till 366 (282) MSEK · EBITA-marginalen var 10,2 (8,7) procent · EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 353 (273) MSEK · Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 3,35 (2,52) kronor Januari-juni 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 7 023 (6 496) MSEK · EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 691 (589) MSEK. · EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 9,8 (9,1) procent. · EBITA uppgick till 691 (568) MSEK · EBITA-marginalen var 9,8 (8,7) procent · EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 664 (560) MSEK · Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 6,29 (5,17) kronor KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON ÅF uppvisar ett starkt resultat och tillväxt för andra kvartalet. EBITA uppgick till 366 (282) MSEK, en ökning med 30 procent och EBITA-marginalen uppgick till 10,2 (8,7) procent. Samtidigt ökade omsättningen med 11,7 (9,8) procent. Marknadsutveckling Den pågående globaliseringen, urbaniseringen och digitaliseringen fortsätter att driva efterfrågan på komplexa lösningar. Inom många branscher sker omfattande disruptiva omställningar och behovet av hållbara lösningar har aldrig varit större. Den generella marknadsutvecklingen och efterfrågan var god under andra kvartalet och i stort oförändrad jämfört med föregående kvartal. Industrimarknaden fortsätter att utvecklas väl med god efterfrågan inom de flesta av våra segment. Investeringarna inom infrastruktur samt kommersiella och offentliga fastigheter är på en fortsatt hög nivå. Den nya transportplanen för Sverige innehåller höga investeringsambitioner inom väg och järnväg. Energimarknaden har delvis stabiliserats och under kvartalet har en viss ökning i efterfrågan skett i Sverige, dock från historiskt låga nivåer. Marknaden för digitaliseringstjänster är fortsatt god inom samtliga branscher. Utveckling inom divisionerna Division Infrastructure levererar en stark tillväxt på nära 20 procent och en god lönsamhet. Positionerna har stärkts bland annat inom kommersiella och offentliga fastigheter där vi ser en stark utveckling. Insatser för att möta rekryteringsbehovet av ingenjörer inom divisionen har intensifierats och sedan årsskiftet har drygt 500 medarbetare anställts. Division Industry levererar ett starkt resultat men har inte lyckats växa och har nu fullt fokus på att öka tillväxten. Divisionen fortsätter med sin strategiska omställning mot att öka kundvärdet genom fler helhetsåtaganden både i Sverige och internationellt. Efterfrågan på helhetsåtaganden ökar inte minst från våra fordonskunder. Även området automation visar en stark utveckling. Division Energy uppvisar ett stabilt resultat och har under andra kvartalet stärkt sitt erbjudande genom förvärvet av det svenska företaget Facilia som är experter inom kärnavfallshantering och avveckling. Samtidigt ser vi flera intressanta projekt inom förnyelsebar energi både i och utanför Skandinavien. Division Digital Solutions levererar en stark tillväxt med fortsatt god lönsamhet. För att ytterligare stärka erbjudandet inom digitala lösningar har divisionen förvärvat tre verksamheter under kvartalet. Digitaliseringen inom industrin fortsätter i hög takt och divisionen har erhållit flera uppdrag inom fordonsindustrin med fokus på lösningar för aktiv säkerhet och självkörande fordon. Implementering av strategin Vi arbetar fokuserat med implementeringen av nya strategin och ser framdrift inom flera områden. Strategin innebär en utveckling av vår affärsmodell där vi ökar värdet till våra kunder genom projektåtaganden, paketerade lösningar och koncept. Ett exempel är projektåtagandet hos Arla Foods där ÅF ansvarar för ombyggnad av Falkenbergs mejeri till en mer miljövänlig anläggning. Projektet utförs i ett tvärfunktionellt samarbete mellan ÅFs experter i Sverige och Danmark. För att öka värdet till våra kunder stärktes även vårt digitala erbjudande ytterligare genom förvärv av två Sverigebaserade nischbolag inom IT, Samtanke och Konsultbolag1, samt förvärvet av den digitala rådgivaren Mometo som är baserat i Norge. Vårt starka arbetsgivarvarumärke är avgörande för att attrahera rätt kompetens och leverera ledande lösningar. Vi är därför stolta över att dela förstaplatsen med ABB och Astra Zeneca, som den arbetsgivare flest forskare vill arbeta hos. Undersökningen publicerades av tidningen Framtidens Forskning. Vi arbetar även aktivt för att rekrytera nyanlända och utrikesfödda ingenjörer till ÅF. Hittills har cirka 100 ingenjörer fått anställning inom ramen för programmet ”New Immigrated Engineers”. Satsningen har fallit väl ut och ÅF har idag två Diversity Coacher som arbetar med programmet. Hållbarhet i fokus Vår affärsidé är att skapa hållbara ingenjörs- och designlösningar. Därför är hållbarhet i fokus i alla våra kunderbjudanden. Vi arbetar kontinuerligt för att öka vår egen kompetens och medvetenhet kring hållbarhetsfrågor. Ett exempel är att alla nya medarbetare deltar i en workshop för att öka förståelsen för hur vi kan öka hållbarheten i våra lösningar. Vi lägger första halvan av 2018 bakom oss och kan konstatera att det är det högsta halvårsresultatet någonsin där EBITA uppgick till 691 (568) MSEK och EBITA-marginalen till 9,8 (8,7) procent. Det ger förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt och ett ökat värde för alla våra intressenter. Tillsammans med över 10 000 modiga och hängivna kollegor fortsätter vi nu resan mot vår vision att leverera ledande lösningar för framtida generationer - Making Future. För mer information: Jonas Gustavsson, VD och koncernchef, +46 70 509 16 26Stefan Johansson, CFO, +46 70 224 24 01 ÅF AB (publ), 169 99 StockholmBesöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 SolnaTfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10www.afconsult.com / info@afconsult.comOrg.nr. 556120-6474 Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Denna information är sådan information som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli kl 08.00 CET. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda. Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk Länk till pressbilderhttp://www.afconsult.com/sv/nyhetsrum/pressbilder-och-logga/

Delårsrapport januari-juni 2018

Vd kommenterar Mycronic utvecklas väl samtidigt som vi investerar i fortsatt tillväxt. Vi levererar en särskilt stark ordertillväxt under årets andra kvartal och vi har en god bas av planerade leveranser från vår orderstock för att nå en nettoomsättning exklusive förvärv för året i nivå med 3,5 miljarder kronor. Under det första halvåret genomförde vi 3 planerade leveranser av maskritare i förhållande till 7 leveranser föregående år. Vi har också tagit ytterligare ett viktigt steg i linje med vår strategi genom  förvärvet av amerikanska MRSI Systems under det andra kvartalet. En ledande produktutveckling tillsammans med vår förvärvsstrategi säkerställer att vi fortlöpande stärker vårt erbjudande. De senaste årens förvärv har varit framgångsrika och mina förväntningar är att också MRSI kommer att bidra både till Mycronics finansiella utveckling som till att stärka vår kompetens och vårt erbjudande inom en rad tillämpningsområden. Under kvartalet har vi introducerat FPS8100, en maskritare med fokus på att möta den ökande efterfrågan på fotomasker för tillverkning av fine metal masks inom det bredare multi-purpose-segmentet. Vi är redan marknadsledande inom segmentet och befäster med introduktionen vår ställning ytterligare. Vi visar en stark ordertillväxt om 86 procent i kvartalet och 36 procent för det första halvåret. Tillväxten drivs främst av affärsområdet Assembly Solutions som har haft en god utveckling. Det är bland annat glädjande att flera av våra förvärv har levererat betydande bidrag till ökningen. Inom affärsområde Pattern Generators säkrade vi under kvartalet en order på ett ersättningssystem baserat på Prexision-8. Assembly Solutions visar en solid nettoomsättningstillväxt för både kvartalet och det första halvåret även om vi har haft fortsatta leveransstörningar hos underleverantörer också under det andra kvartalet. Affärsområdet investerar i produktutveckling och marknadsföring , vilket tillsammans med förvärvsrelaterade kostnader medför att  rörelseresultatet inte utvecklas i takt med nettoomsättningen.  Pattern Generators fortsätter att visa en robust utveckling med en rörelsemarginal som förbättras från föregående år även om affärsområdets leveranser under jämförelse-perioderna föregående år var högre. Variationerna mellan kvartalen är en naturlig del av affärsområdet, varför verksamhetens utveckling ska ses över en längre period. Koncernen totalt visar en tillväxt om 3 procent för det första halvåret och en minskning med 3 procent för kvartalet vilket förklaras av en utmanande jämförelse med föregående år tillsammans med en lägre volym inom Pattern Generators under särskilt det andra kvartalet. Efterfrågan i de marknadssegment där vi gjort det strategiska valet att vara verksamma utvecklas väl och bedöms också att ha en god förväntad framtida tillväxt. Både Assembly Solutions och Pattern Generators har välfyllda orderböcker som utgör en god bas för leveranser under den resterande delen av året. Jag känner mig trygg i att vi kommer att nå en nettoomsättning exklusive förvärv i nivå med 3,5 miljarder kronor för året som helhet. Vi fortsätter samtidigt att stödja våra kunder genom att utveckla de bästa och mest effektiva lösningarna för deras verksamheter, samtidigt som vi investerar i vår organisation och dess utveckling för att säkerställa en lönsam tillväxt också i framtiden. Lena Olving Vd och koncernchef Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 13 juli 2018, klockan 08.00. För ytterligare information kontakta:                                        Lena Olving                                                                                                                                                                                   Vd och koncernchef                                                                        08 - 638 52 00                                                                                   lena.olving@mycronic.com Torbjörn WingårdhCFO08 - 638 52 00torbjorn.wingardh@mycronic.com Tobias BülowDirector IR & Corporate Communications0734 - 018 216tobias.bulow@mycronic.com

Halvårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2018

ANDRA KVARTALET[1] ·  Nettoomsättningen ökade till 807,0 (805,3) miljoner kronor ·  Bruttomarginalen ökade med 0,9 procentenheter till 25,0 (24,1) procent ·  Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 7,7 (27,5) miljoner kronor ·  Rörelseresultatet uppgick till -10,3 (9,0) miljoner kronor ·  Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -91,7 (-5,3) miljoner kronor inklusive skatte- och räntekostnader om 70 miljoner kronor hänförliga till CDON Alandia år 2012 ·  Resultatet per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -0,61 (-0,04) kronor före och efter utspädning FÖRSTA HALVÅRET[1] ·  Nettoomsättningen ökade 1 procent till 1 523,2 (1 510,5) miljoner kronor ·  Bruttomarginalen ökade till 22,2 (22,1) procent ·  Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -35,1 (24,7) miljoner kronor ·  Rörelseresultatet uppgick till -69,1 (-10,4) miljoner kronor ·  Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -0,7 (-28,2) miljoner kronor ·  Resultatet per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,0 (-0,19) kronor före och efter utspädning ·  Likvida medel ökade till 646,3 (495,3) miljoner kronor vid halvårets slut +------------------------+-----------+-----------+--------+--------+|Miljoner kronor | 2018| 2017| 2018| 2017|| |April-juni |April-juni |Jan-juni|Jan-juni|+------------------------+-----------+-----------+--------+--------+|Nettoomsättning | 807,0 | 805,3 |1 523,2 |1 510,5 |+------------------------+-----------+-----------+--------+--------+|Bruttoresultat  | 202,1 | 194,4 | 337,4 | 334,5 |+------------------------+-----------+-----------+--------+--------+|Bruttomarginal  | 25,0% | 24,1% | 22,2% | 22,1% |+------------------------+-----------+-----------+--------+--------+|Rörelseresultat före av-| 7,7 | 27,5 | -35,1 | 24,7 ||och nedskrivningar | | | | |+------------------------+-----------+-----------+--------+--------+|Rörelsemarginal före av-| 1,0% | 3,4% | -2,3% | 1,6% ||och nedskrivningar, | | | | ||procent | | | | |+------------------------+-----------+-----------+--------+--------+|Rörelseresultat | -10,3 | 9,0 | -69,1 | -10,4 |+------------------------+-----------+-----------+--------+--------+|Rörelsemarginal | -1,3% | 1,1% | -4,5% | -0,7% |+------------------------+-----------+-----------+--------+--------+ [1]Lekmer och HSNG redovisas under avvecklad verksamhet i koncernens redovisning. NY STRATEGI MED FOKUS PÅ TRE SJÄLVSTÄNDIGA BOLAGVårt nya strategiska fokus är att driva Qliro Financial Services, CDON Marketplace och Nelly som tre självständiga bolag. Givet bolagens mognadsgrad och den starka under­liggande tillväxten får bolagen de bästa förutsättningar att stärka sin konkurrens­kraft genom att stå på egna ben. Arbetet har redan inletts med att utvärdera en börsnotering eller avyttring av Nelly och potentiella strukturaffärer för CDON Marketplace i syfte att förstärka positionen som den ledande nordiska marknadsplatsen. Qliro Financial Services ökar lönsamhetenQliro Financial Services har en stark ställning för att fortsätta sin lönsamma tillväxt. Bolaget breddar sitt erbjudande med nya tjänster till konsumenter och handlare över Norden. Nu har bolaget nått en ny mognadsfas med över 1,8 miljoner kunder och över 40 procent av affärsvolymen från e-handlare som inte ägs av koncernen. Detta ger oss goda förutsättningar att rulla ut nya tjänster till konsumenter och handlare, som till exempel personlån. Låneboken växte i kvartalet med 53 procent till över 1,2 miljarder kronor, med snabbast tillväxt inom personlån. Rörelseintäkterna ökade med 36 procent medan ökningen i de totala rörelsekostnaderna begränsades till 27 procent. Organisationen hade vid kvartalets utgång lika många anställda som vid årsskiftet. CDON Marketplace accelererar omställningenCDON Marketplace har nått en stark position som den ledande nordiska digitala marknadsplatsen. Omställningen mot en marknadsplats och försäljning direkt från leverantörernas lager, så kallad dropshipment, ger förutsättningar för tillväxt med lägre lagernivåer och därmed lägre kapitalbindning över tid. Samtidigt fortsätter vi att investera i teknologi, logistik och varumärke för att bygga ett lönsamt bolag. CDON Marketplace ökade antalet besök och aktiva kunder i kvartalet. Vi accelererade omställningen till marknadsplats och de externa handlarnas försäljning ökade med 15 procent. Samtidigt inleddes utfasningen av egen försäljning inom framförallt hemelektronik med låg marginal. Detta är en naturlig del av omställningen till marknadsplats och kommer att pågå under de kommande kvartalen med negativ påverkan på omsättningen men långsiktigt ge förutsättningar för högre marginaler. Följaktligen ökade bruttomarginalen till 12,2 procent och omsättningen minskade. Rörelseresultatet var något bättre än föregående år. Nelly åter till lönsam tillväxtNelly är ett av Nordens mest kända modevarumärken på nätet bland kvinnor i åldern 18 till 29. Kärnan består av de egna varumärkena som kompletteras med en välkomponerad portfölj av cirka 200 externa varumärken. Nellys satsningar på tillväxt ledde till att antalet besök ökade 8 procent, antalet ordrar 14 procent och antalet kunder 11 procent. Omsättningen steg 11 procent i kvartalet, vilket är den högsta tillväxten sedan andra kvartalet 2015. En viktig drivkraft var att nästan hälften av försäljningen var egendesignade varor. Andelen returer stabiliserades under kvartalet, men var fortsatt högre än under 2017. Rörelseresultatet före avskrivningar var 29 miljoner kronor. Finansiell handlingsfrihetQliro Groups nettoomsättning ökade till 807 miljoner kronor och bruttomarginalen stärktes till 25 procent i kvartalet. Satsningar ökade marknadsföringskostnaderna med 11 miljoner kronor. Efter detta uppgick rörelseresultatet före avskrivningar till 7,7 miljoner kronor. Vi är nöjda med utvecklingen inom Qliro Financial Services och Nelly samt med omställningen inom CDON Marketplace. Våra tre bolag har starka positioner i dynamiska och växande segment av e-handeln, vilket vi kombinerar med stark finansiell ställning. Gruppens kassa uppgick till 646 miljoner kronor och e-handelsverksamhetens nettokassa till 389 miljoner kronor. Detta ger oss goda förutsättningar att fortsätta investera i våra bolag.   Stockholm 13 juli 2018Marcus Lindqvist, VD och koncernchef LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅLCDON Marketplace · Uppnå en organisk tillväxt i bruttoförsäljningsvärde om 10 procent per år i genomsnitt · Generera ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om 1 – 2 procent av bruttoförsäljningsvärdet Nelly (inklusive NLYMan) · Uppnå en organisk tillväxt om 8 procent per år i genomsnitt · Generera en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar om minst 6 procent Qliro Financial Services · Uppnå ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om lägst 150 miljoner kronor under 2019 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER ANDRA KVARTALETQliro Group kommenterade Nelly och CDON MarketplaceDen 5 april meddelade Qliro Group att Nellys orderingång ökat under första kvartalet, men att omsättningsökningen begränsats som en följd av fördröjda leveranser och ökade returer och att resultatet belastades av ökade satsningar. Det meddelades också att CDON Marketplace justerat organisationen. LedningsförändringarUnder kvartalet utsågs Anna Ullman Sersé till Interim Head of Nelly och Lena Hackelöer till Interim Head of Qliro Financial Services. Qliro Group emitterade och återköpte C-aktierDen 27 april genomförde Qliro Group en nyemission samt omedelbart återköp av 4 550 000 C-aktier för att leverera aktier till deltagarna i bolagets långsiktiga incitamentsprogram. Antalet aktier uppgick per den 30 juni till 154 994 779, varav 149 694 779 stamaktier och 5 300 000 C-aktier. C-aktierna innehas av Qliro Group. Helsingfors förvaltningsdomstol avslog till stor del CDON Alandias yrkanden i finskt skattemålDen 5 januari 2016 meddelade Qliro Group att skatteförvaltningen i Finland beslutat att efterbeskatta CDON Alandia (ett åländskt bolag inom Qliro Group) för skatteåret 2012. CDON Alandia överklagade beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol som den 18 maj 2018 meddelade att den till stor del avslagit CDON Alandias yrkanden. Som en konsekvens av detta redovisades en skattekostnad om 57 miljoner kronor och en räntekostnad om 13 miljoner kronor under andra kvartalet 2018. Beloppet är sedan tidigare inbetalt. CDON Alandia överväger att söka prövningstillstånd i finska Högsta förvaltningsdomstolen. Qliro Group avslutade CEO:s och CFO:s deltagande i incitamentsprogram 2016 och 2017Den 31 maj 2018 meddelade Qliro Group att CEO:s och CFO:s deltagande i incitamentsprogram från 2016 och 2017 (PSP 2016 och 2017) inte var förenliga med regler som gäller i konsoliderad situation, se nedan. För att avsluta dessa program tilldelades CEO 264 479 aktier och CFO 155 987 aktier. Efter detta har CEO 449 479 aktier och CFO 235 987 aktier. Ny strategisk inriktning med fokus på tre självständiga bolag för att öka aktieägarvärdetDen 7 juni 2018 meddelades att Qliro Group beslutat att fokusera på att driva Qliro Financial Services, CDON Marketplace och Nelly som tre självständiga bolag. Arbetet har inletts med att utvärdera en börsnotering eller avyttring av Nelly och potentiella strukturaffärer för CDON Marketplace. Qliro Financial Services har goda förutsättningar att fortsätta växa i nuvarande form. Processen beräknades vara genomförd inom 24 månader. Konsoliderad situationKonsoliderad situation uppkommer när dotterbolaget Qliro AB (kreditmarknadsbolag under FI:s tillsyn) utgör den huvudsakliga verksamheten i koncernen. Vid kvartalets slut uppgick Qliro AB till mer än hälften av koncernens balansomslutning. Koncernen bedömer att en konsoliderad situation därmed uppkommer vilket har meddelats till Finansinspektionen som kommer tilldela den konsolidera situationen ett särskilt institutnummer. Den konsoliderade situationen består av moderbolaget Qliro Group AB och Qliro AB, vilket innebär att vissa regler för kreditmarknadsbolaget också omfattar moderbolaget, såsom kapitaltäckningsregelverket. Den konsoliderade situationen (moderbolaget och Qliro AB) var välkapitaliserad per 30 juni 2018.  TelefonkonferensAnalytiker, investerare och media är inbjudna till ett konferenssamtal idag klockan 10. För att delta, vänligen ring:Sverige 08 5033 6574UK +44 330 336 9105US +1 646 828 8156PIN-koden för att delta 8635179  Presentationsmaterialet och webcast publiceras på www.qlirogroup.com. För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:Marcus Lindqvist, koncernchef och verkställande direktörNiclas Lilja, Investor RelationsTelefon: 0736511363ir@qlirogroup.com Om Qliro GroupQliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2017 omsatte gruppen 3,4 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet QLRO. Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 klockan 8.

Delårsrapport  Q1 1 april - 30 juni 2018

Första kvartalet · Nettoomsättningen ökade med 21 procent och uppgick till 2 395 MSEK (1 979). · Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 22 procent och uppgick till 260 MSEK (214 inklusive jämförelsestörande poster +12 MSEK) motsvarande en EBITA-marginal om 10,9 procent (10,8). · Rörelseresultatet ökade med 22 procent och uppgick till 221 MSEK (181) motsvarande en rörelsemarginal om 9,2 procent (9,1). · Resultat efter skatt ökade med 13 procent och uppgick till 162 MSEK (143) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,35 SEK (2,10). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 7,95 SEK (7,05). · Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 53 procent (53). · Avkastning på eget kapital uppgick till 27 procent (28). · Soliditeten uppgick till 39 procent (39). · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 52 MSEK (85). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 7,55 SEK (7,95). · Under perioden har vi genomfört fyra förvärv med en total årsomsättning om cirka 230 MSEK.  · Under juli har vi genomfört ytterligare sex förvärv med en total årsomsättning om cirka 500 MSEK. VD-kommentar Första kvartalet – en mycket bra start på verksamhetsåret 2018/2019Vi upplevde en mycket stark marknad i kvartalet och koncernen hade en organisk försäljningsökning på 9 procent. Detta i kombination med flertalet genomförda förvärv resulterade i en total vinsttillväxt på 22 procent. Rörelsemarginalen fortsatte att förbättras, speciellt med hänsyn tagen till den positiva engångseffekten vi hade under det första kvartalet föregående år. Det är mycket positivt att alla fyra affärsområden presterade en EBITA-marginal över 10 procent. MarknadsutvecklingFörsäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag fortsatte att öka, speciellt i kundsegment såsom specialfordon, maskintillverkare, elektronik och fartyg. Efterfrågan var också god från kunder inom medicinteknik och vindkraft medan den var svag inom telekom. Från en låg nivå uppvisade kundsegmentet olja & gas i Norge en förbättring. Det var även en positiv utveckling av efterfrågan på eftermarknadsprodukter till tillverkningsindustrin samt skog- och processindustrin. Försäljningen av infrastrukturprodukter till elnätskunder i Norden ökade sammantaget något och efterfrågan på elrelaterade produkter från bygg- och installationskunder hade en bra utveckling. Ur ett geografiskt perspektiv hade vi totalt sett det bästa marknadsläget i Sverige och Finland. Vår försäljning i Danmark ökade något och våra verksamheter utanför Norden hade en god efterfrågan. Tack vare ökad investeringsvilja inom olja & gas samt inom infrastruktur så ökade försäljningen även i Norge. FörvärvVår förvärvsaktivitet under inledningen av verksamhetsåret har varit hög i samtliga affärsområden. Under kvartalet har vi genomfört fyra förvärv som sammantaget bidrar med en årlig omsättning om cirka 230 MSEK. I början av juli har vi dessutom genomfört ytterligare sex förvärv med en total årsomsättning om ca 500 MSEK. Klart slut för mig, efter ett drygt decennium som VD för denna fina koncern skriver jag härmed min sista VD-kommentar. Vilken resa det har varit. Först och främst tänker jag på alla människor jag har haft glädjen att samarbeta med, genom såväl låg- som högkonjunktur. Kunder, leverantörer, investerare, styrelsen och viktigast av allt - alla våra medarbetare som tillsammans bevarar och förädlar den fantastiska företagskultur som gör Addtechkoncernen unik och framgångsrik. Tack till er alla. Från och med årsstämman lämnar jag med gott förtroende över till Niklas Stenberg. Stockholm den 13 juli 2018 Johan SjöVD och Koncernchef Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 08.15 CET. För ytterligare information kontakta:Johan Sjö, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 8 470 49 00 Kort om AddtechAddtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2300 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 8 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ramsay Générale de Santé lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Capio

Erbjudandet i sammandrag · RGdS erbjuder 48,50 kronor kontant för varje aktie i Capio. · Erbjudandet värderar Capios aktier till cirka 6 846 miljoner kronor (dvs. 661 miljoner euro[1], baserat på 141 159 661 aktier) och motsvarar en premie om cirka 22 procent jämfört med stängningskursen för Capio-aktien på Nasdaq Stockholm den 21 juni 2018 (vilket var den sista handelsdagen före Capios pressmeddelande avseende möjliga strukturella förändringar) samt cirka 27 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen per aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före samma datum. · Sammanslagningen av RGdS och Capio skulle skapa en ledande paneuropeisk aktör inom den privata vårdsektorn, med närvaro i sex länder och ett starkt fokus på s.k. operational excellence. Den kombinerade koncernen kommer att leverera högkvalitativ, innovativ patientvård och vara en attraktiv arbetsplats för läkare och personal. · RGdS förutser synergier före skatt om cirka 20 miljoner euro, av vilka flertalet förväntas uppnås inom två till tre år. · Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Finansieringen av Erbjudandet är säkerställt genom ledande finansiella institutioner och RGdS två kontrollerande aktieägare som oåterkalleligen har åtagit sig att teckna aktier för ett belopp om minst 450 miljoner euro i en planerad nyemission av aktier om cirka 510 miljoner euro. Nyemissionen kommer initialt att delvis bryggfinansieras genom en emission av efterställda obligationer om minst 450 miljoner euro som kommer att tecknas av de två kontrollerande aktieägarna. · Fullföljande av Erbjudandet är villkorat bl.a. av att Erbjudandet accepteras av aktieägare i sådan utsträckning att RGdS blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Capio (efter full utspädning) (se avsnittet ”Villkor för fullföljande av Erbjudandet” nedan). · En erbjudandehandling avseende Erbjudandet förväntas att bli offentliggjord omkring den 5 september 2018. Acceptfristen för Erbjudandet förväntas att inledas omkring den 6 september 2018 och avslutas omkring den 7 december 2018. Kommentarer från RGdS Craig McNally, styrelseordförande RGdS, kommenterar: ”Capio har en stark portfölj av vårdverksamheter på den europeiska marknaden och passar väl in i RGdS strategi. Den sammanslagna koncernen skulle vara unikt positionerad inom den europeiska privata vårdsektorn med en geografisk räckvidd som sträcker sig över sex länder, med stark underliggande tillväxt. Capio har ett antal välpresterande verksamheter och har en stark position särskilt på den nordiska marknaden där man driver sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Bolaget har varit ledande inom värdebaserad sjukvård och har också legat i framkant inom elektiv vård på specialistkliniker, vilket är något vi kan dra nytta av i Frankrike och på andra marknader.” Pascal Roché, VD RGdS, kommenterar: ”Vår vision är att bygga en ledande privat vårdgivare i Europa med fler än 20 miljoner patienter i sex länder. Capio är en unik och strategisk tillgång som med sin högkvalitativa personal kommer att vara ett värdefullt tillskott till vår diversifierade och långsiktiga plattform och innebär spännande nya möjligheter för RGdS, dess aktieägare och medarbetare. Denna affär är finansiellt attraktiv för RGdS, genom möjligheterna till väsentliga synergier och accelererad tillväxt, och utgör ett mycket attraktivt erbjudande till aktieägarna i Capio. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Capios kompetenta medarbetare på denna spännande resa.” Bakgrund och motiv för Erbjudandet RGdS i korthet RGdS är den största operatören av privata sjukhus i Frankrike med 120 sjukhus (inklusive 30 psykiatriska kliniker). RGdS har över 23 000 medarbetare och tar varje år emot närmare 2 miljoner patienter och över 550 000 akutvårdsbesök. För tolvmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2017 (räkenskapsår) omsatte koncernen cirka 2,2 miljarder euro med en EBITDA på cirka 266 miljoner euro. RGdS har sitt säte i Paris i Frankrike och dess aktier är upptagna till handel på Euronext Paris. RGdS kontrolleras idag av två starka aktieägare: Ramsay Health Care (”Ramsay”), en världsledande sjukhusoperatör baserad i Australien med cirka 50,9 procent av aktierna, och Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (“Predica”), som är en del av Crédit Agricole (en av de största bank- och försäkringskoncernerna i Frankrike), med cirka 38,4 procent av aktierna. Motivering till Erbjudandet RGdS strategiska plan inkluderar att bolaget ska vara en ledande sjukvårdsleverantör år 2020. Den strategiska planen är baserad på fyra viktiga mål: (i) digitalisering av samspelet mellan patienter och läkare, (ii) optimering av koncernens struktur och tjänsteerbjudande, (iii) implementering av ett innovativt vårderbjudande för både patienter och läkare, samt (iv) att attrahera och behålla nya talanger, inklusive läkare, genom innovativ kompetensutveckling och medarbetarengagemang. Erbjudandet ligger i linje med denna strategi och den sammanslagna koncernen skulle tillföra ett flertal distinkta styrkor och attraktiva egenskaper: · En ledande position inom utvalda marknader och ett fokus på att leverera kvalitativ sjukvård: Den sammanslagna koncernen, bestående av RGdS och Capio, skulle bli en ledande paneuropeisk privat vårdgivare med verksamhet i sex länder och med marknadsledande positioner i Frankrike och Sverige. Både RGdS och Capio är kända för att leverera högkvalitativ sjukvård. · Närvaro på betydande marknader med stark underliggande tillväxt: I takt med att den privata sjukvårdssektorn fortsätter att driva innovation och leverera värdebaserad sjukvård kommer trenden att det offentliga outsourcar sjukvård till den privata sektorn att fortsätta. Vidare skulle den nya koncernen utgöra en unik plattform för fortsatt konsolidering av branschen. Ytterligare skalfördelar, ökad attraktionskraft gentemot läkare och lagstiftande organ, lokal optimering och etablerandet av specialiserade sjukvårdsenheter skulle skapa värde och möjliggöra ökad vårdkvalitet över tid. · Unik expertis inom värdebaserad sjukvård och vårdsspecialisering: Capio har varit ledande i att driva skiftet från sluten vård till öppen vård och i att minska vårdtiderna genom att fokusera på produktivitet och genom att ta in både volym- och kvalitetsaspekter i tjänsteleveransen. Capio har även varit drivande i förflyttningen av elektiv vård till oberoende specialistkliniker. Denna kunskap och erfarenhet kan användas inom flera områden i Frankrike och på andra marknader i takt med att ersättningsmodellerna utvecklas och värdebaserade vårdinitiativ får ökat genomslag bland beställare. · Hög kunskap och expertis inom digitalisering: Genom att utnyttja Capios nyligen implementerade ”Capio Go” och ”Better Visits”, skulle RGdS accelerera sin digitaliserings- och innovationsstrategi, inklusive digital konsultation på den nya tjänsteportalen ”Ramsay Services”. · Utökad patienträckvidd: Den utvidgade patientbasen och den starka varumärkeskännedomen för både RGdS och Capio innebär en möjlighet för den sammanslagna koncernen att öka marknadsandelar. Sammanfattningsvis skulle en sammanslagning av RGdS och Capio skapa en ledande sjukvårdsleverantör i Europa, med en välbalanserad geografisk spridning över sex länder och ett attraktivt patienterbjudande baserat på en kombination av djup områdesexpertis och en innovativ leveransmodell. Ett av RGdS fokusområden är att förbättra livskvaliteten för patienter genom metoder för snabbare återhämtning och minskade behandlingstider. Capio delar samma värderingar, och RGdS är övertygat om att det kommer att kunna bygga en mycket stark koncern tillsammans med Capios ledningsgrupp. RGdS förstår värdet av Capios ledningsgrupp och övriga anställda och anser att deras färdigheter och engagemang är avgörande i såväl Capios tidigare som framtida framgångar. Det är därför RGdS avsikt att förlita sig på Capio-koncernens anställdas stöd och expertis. RGdS förutser för tillfället inga väsentliga förändringar till följd av förvärvet för Capios anställda, innefattande deras anställningsvillkor och de platser där Capio idag bedriver verksamhet. Efter fullföljandet av Erbjudandet kommer en noggrann översyn att göras av den sammanslagna verksamheten för att utvärdera hur den nya koncernen kan utvecklas och organiseras på bästa sätt. Erbjudandet Erbjudandevederlaget och värdet av Erbjudandet RGdS erbjuder 48,50 kronor kontant för varje aktie i Capio. Erbjudandet innebär att Capios aktier värderas till cirka 6 846 miljoner kronor (dvs. 611 miljoner euro[2], baserat på 141 159 661 aktier). Premie Erbjudandet motsvarar en premie om cirka 16 procent jämfört med stängningskursen om 41,80 kronor per aktie på Nasdaq Stockholm den 12 juli 2018 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet) och en premie om cirka 17 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen per aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före samma datum. Erbjudandet motsvarar även en premie om cirka 22 procent jämfört med stängningskursen för Capio-aktien på Nasdaq Stockholm den 21 juni 2018 (vilket var den sista handelsdagen före Capios pressmeddelande avseende möjliga strukturella förändringar) och cirka 27 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen per aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före samma datum. Eventuell justering av Erbjudandevederlaget m.m. Om Capio betalar utdelning eller genomför någon annan värdeöverföring innan likvid redovisas i Erbjudandet kommer Erbjudandevederlaget att reduceras i motsvarande mån. Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet. Rättigheter enligt Capios incitamentsprogram Erbjudandet omfattar inte några rättigheter som Capios anställda har erhållit från Capio inom ramen för något incitamentsprogram. Erbjudandet omfattar således inte Capios konvertibler av serie 2016/2021 som innehas av vissa anställda i Capio i enlighet med det långsiktiga incitamentsprogrammet som inrättades vid årsstämman 2016. RGdS avser att ge konvertibelinnehavarna en skälig behandling i samband med Erbjudandet. Villkor för fullföljande av Erbjudandet Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av: 1. att Erbjudandet accepteras av aktieägare i sådan utsträckning att RGdS blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Capio (efter full utspädning), 2. att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Capio erforderliga regulatoriska tillstånd, myndighetstillstånd eller liknande tillstånd, godkännanden och beslut samt besked om att eventuella utredningar eller åtgärder som ifrågasätter transaktionen har avslutats, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall på för RGdS godtagbara villkor, samt att inga åtgärder som ifrågasätter eller som syftar till att hindra, begränsa eller förbjuda transaktionen är pågående eller förestående, 3. att ingen annan part offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Capio på villkor som för aktieägarna i Capio är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet, 4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Capio helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller någon motsvarande omständighet, som föreligger eller rimligen kan förväntas, som är utanför RGdS kontroll och som RGdS inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, 5. att inga omständigheter, förutom sådana som RGdS hade kännedom om eller rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller rimligen kan förväntas väsentligt negativt påverka, Capios omsättning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar, 6. att ingen information som offentliggjorts av Capio, eller lämnats av Capio till RGdS, är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Capio har offentliggjort all information som borde ha offentliggjorts av Capio, och 1. att Capio inte vidtar någon åtgärd som typiskt sett är ägnad att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande, inklusive utan begränsning ingående av avtal om avyttring av Capios icke-nordiska verksamheter. RGdS förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte har uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren i punkterna 2–7 får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske om den bristande uppfyllelsen av sådant villkor är av väsentlig betydelse för RGdS förvärv av Capio eller om det har godkänts av Aktiemarknadsnämnden. RGdS förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av ovanstående villkor, inklusive, såvitt avser villkoret i punkten 1, att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå. Underlåtenhet från RGdS att göra gällande någon av de föregående rättigheterna ska inte anses utgöra ett frånfallande av någon sådan rättighet. Finansiering av Erbjudandet Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. RGdS har på en s.k. certain funds-basis säkrat (i) en lånefacilitet med ledande finansiella institutioner och (ii) tecknandet av efterställda obligationer av dess två kontrollerande aktieägare, Ramsay Health Care (UK) och Predica, vilket kommer att täcka 100 procent av aktierna som ska förvärvas i Erbjudandet och en eventuell refinansiering av Capios skuldsättning och hänförliga transaktionskostnader. Efter fullföljandet av Erbjudandet avser RGdS att refinansiera de efterställda obligationerna genom en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna i RGdS (Fr. augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires) om cirka 510 miljoner euro. RGdS har erhållit oåterkalleliga teckningsförbindelser och emissionsgarantier från dess två kontrollerande aktieägare, Ramsay Health Care (UK) och Predica, avseende teckning av aktier i nyemissionen för ett belopp om minst 450 miljoner euro. Finansiella effekter för RGdS RGdS förvärv av Capio innebär ett betydande värde för aktieägarna i både RGdS och Capio. RGdS uppskattar synergier före skatt om cirka 20 miljoner euro, av vilka flertalet förväntas uppnås inom två till tre år efter fullföljandet av Erbjudandet och resterande del efter färdigställandet av Capios integration i RGdS-koncernen. RGdS kostnad för implementering av synergier uppskattas till 7 miljoner euro. Den kombinerade koncernen skulle ha genererat en omsättning på cirka 3,8 miljarder euro med en EBITDA (före synergier) på cirka 368 miljoner euro på kombinerad basis per den 31 december 2017 (baserat på den genomsnittliga växelkursen under 2017 för euro/kronor om 9,63). RGdS aktieägande i Capio Varken RGdS eller någon närstående till RGdS äger eller kontrollerar några aktier i Capio eller några finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Capio. Varken RGdS eller någon närstående till RGdS har förvärvat aktier i Capio på förmånligare villkor än villkoren i Erbjudandet under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av detta pressmeddelande. RGdS förbehåller sig rätten att förvärva eller träffa överenskommelser om att förvärva aktier i Capio, inklusive förvärv på marknaden till rådande priser eller förvärv genom privata transaktioner till förhandlade priser. Varje sådant förvärv kommer att göras i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Godkännande från konkurrensmyndigheter RGdS förvärv av Capio kräver godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter i Europa. RGdS kommer att anmäla förvärvet till relevanta konkurrensmyndigheter så snart som möjligt. Om konkurrensmyndigheterna skulle behöva mer tid för sina undersökningar än vad som förväntades när RGdS bestämde den initiala accept­fristens längd kan acceptfristen komma att förlängas (se avsnittet ”Preliminär tidsplan” nedan). Uttalande från Aktiemarknadsnämnden Aktiemarknadsnämnden har i sitt uttalande AMN 2018:29 medgett RGdS undantag från punkten II.7 i Nasdaq Stockholms Takeover-regler och tillåtit RGdS att fastställa acceptfristen i Erbjudandet till högst 16 veckor (se avsnittet ”Preliminär tidsplan” nedan). Uttalande från Capios styrelse Enligt Nasdaq Stockholms Takeover-regler ska Capios styrelse offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet senast två veckor före acceptfristens utgång. Preliminär tidsplan Beräknat datum för offentliggörande av erbjudandehandlingen: 5 september 2018 Beräknad acceptfrist: 6 september–7 december 2018 Beräknad likviddag: 13 december 2018 RGdS förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen och att senarelägga likviddagen. Varje förlängning av acceptfristen eller senareläggning av likviddagen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler (inklusive Nasdaq Stockholms Takeover-regler). Tvångsinlösen och avnotering av Capio Om RGdS, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Capio avser RGdS att påkalla tvångsinlösenförfarande beträffande återstående aktier i Capio i enlighet med aktiebolagslagen. I samband med sådant tvångsinlösenförfarande avser RGdS att verka för att Capios aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm. Tillämplig lag och tvister Erbjudandet regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvister som uppstår i anledning av Erbjudandet ska slutligt avgöras av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. RGdS har, i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, gentemot Nasdaq Stockholm åtagit sig att följa Nasdaq Stockholms Takeover-regler och Aktiemarknadsnämndens tolkningar och tillämpningar av Nasdaq Stockholms Takeover-regler och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tolkningar av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande regler om offentliga uppköpserbjudanden samt att underkasta sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm kan komma att fastställa vid eventuella överträdelser av reglerna. RGdS informerade Finansinspektionen om Erbjudandet och åtagandet gentemot Nasdaq Stockholm den 13 juli 2018. Rådgivare RGdS har anlitat Crédit Agricole Corporate and Investment Bank och Rothschild & Co som finansiella rådgivare samt Bredin Prat och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legala rådgivare i samband med Erbjudandet. * * * 13 juli 2018 i ParisRamsay Générale de Santé S.A.Styrelsen Ytterligare information Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 13 juli 2018 klockan 08.15 CET. För ytterligare information om Erbjudandet, vänligen besök: www.ramsaygds.se För ytterligare information, vänligen kontakta: Caroline DESAEGHER | Directrice Communication & MarqueMobil: +33 (0)6 03 79 07 78Direkt: +33 (0)1 87 86 22 11C.DESAEGHER@ramsaygds.fr eller besök www.ramsaygds.fr Viktig information En erbjudandehandling kommer att godkännas och registreras av Finansinspektionen, och offentliggöras av RGdS, före det att acceptfristen i Erbjudandet inleds. Erbjudandet, enligt villkoren som presenteras i detta pressmeddelande, riktar sig inte till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från, personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registreringar sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (inklusive Nasdaq Stockholms Takeover-regler), förutom om något undantag är tillämpligt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet (inklusive kopior av sådana handlingar) får inte postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom någon jurisdiktion (däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika) där distribution av detta pressmeddelande eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i den jurisdiktionen. Personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive bl.a. banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagarna eller reglerna i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. RGdS frånsäger sig, så långt det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner och RGdS förbehåller sig rätten att inte acceptera anmälningssedlar vars lämnande utgör en direkt eller indirekt överträdelse av dessa restriktioner. Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom RGdS kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dagen den lämnades och RGdS har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden. Detta pressmeddelande har offentliggjorts på engelska, franska och svenska. Vid en eventuell avvikelse mellan de tre språkversionerna ska den engelska språkversionen ha företräde. Information för värdepappersinnehavare i USA Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser aktierna i Capio och regleras av svensk lag. Det är viktigt att amerikanska värdepappersinnehavare förstår att Erbjudandet och detta pressmeddelande regleras av svenska offentliggörande- och takeover-regler som kan skilja sig från de regler som gäller i USA. RGdS kommer att följa Regulation 14E enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Exchange Act of 1934 (”U.S. Exchange Act”) i den utsträckning denna är tillämplig. RGdS avser att behandla Erbjudandet som ett erbjudande för vilket det s.k. Tier II-undantaget enligt Rule 14d-1(d) i U.S. Exchange Act är tillämpligt. Enligt ett undantag i Rule 14e-5 i U.S. Exchange Act får RGdS förvärva eller träffa överenskommelser om att förvärva aktier utanför Erbjudandet från och med den tidpunkt då Erbjudandet offentliggjordes till och med utgången av acceptfristen i Erbjudandet, inklusive förvärv på marknaden till rådande priser eller förvärv genom privata transaktioner till förhandlade priser, i den utsträckning detta är tillåtet enligt svenska lagar och regler och under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Varken den amerikanska värdepappersmyndigheten Securities and Exchange Commission eller någon annan värdepappersmyndighet i någon amerikansk delstat har (a) godkänt eller underkänt Erbjudandet, (b) bedömt eller uttalat sig om Erbjudandets skälighet eller (c) bedömt eller uttalat sig om riktigheten eller tillförlitligheten i detta pressmeddelande. Att påstå motsatsen är en brottslig gärning i USA. Insiderinformation I enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1055 av den 29 juni 2016 om fastställande av tekniska standarder vad gäller de tekniska villkoren för lämpligt offentliggörande av insiderinformation och för uppskjutande av offentliggörandet av insiderinformation och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014, kan detta pressmeddelande innehålla insiderinformation och det har sänts till RGdS informationsdistributör den 13 juli 2018 klockan 08.15 CET. Ramsay Générale de Santé är noterat på den reglerade marknaden Euronext i Paris och ingår i mid cap-segmentet. Ramsay Générale de Santé är en ledande koncern inom den privata sjukvårdssektorn i Frankrike med 23 000 medarbetare vid 120 sjukhus. Koncernen arbetar med 6 000 praktiserande läkare och utgör en ledande självständig läkarkår i Frankrike. Ramsay Générale de Santé är en ledande aktör inom sjukhusvistelser och tillhandahåller ett heltäckande utbud av patientvårdtjänster inom tre affärsområden: Medicin-Kirurgi-Obstetrik, subakut vård och rehabilitering samt psykisk hälsa. Ramsay Générale de Santé har utvecklat en unik sjukvårdstjänst baserad på kvalitet och säkerhet i patientvård och organisatorisk effektivitet. Koncernen tillämpar ett övergripande tillvägagångssätt för patientvård, innefattande en personanpassad assistans och stöd före, under och efter sjukhusvistelsen. Ramsay Générale de Santé deltar även i allmänna sjukvårdstjänster i dess sektor och bistår i att stärka av Frankrikes sjukvårdsnätverk på fastlandet. ---------------------------------------------------------------------- [1] Baserat på en växelkurs för euro/kronor om 10,35 den 12 juli 2018. [2] Baserat på en växelkurs för euro/kronor om 10,35 den 12 juli 2018.

Oscar Properties delårsrapport januari – juni 2018

Utdrag ur VD Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten. PERIODEN JANUARI–JUNI 2018 • Nettoomsättningen uppgick till 1 151,4 mkr (1 614,0). • Rörelseresultatet uppgick till –13,0 mkr (547,7). • Periodens resultat uppgick till –69,7 mkr (435,8). • Resultat per stamaktie uppgick till –2,96 kronor (14,83). • Likvida medel uppgick till 362,4 mkr (185,0) • Antalet sålda bostäder uppgick till 34 (142). • Antalet bokade bostäder uppgick till 26 (8). • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (138). • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 1 114 (1 116). KVARTALET APRIL–JUNI 2018 • Nettoomsättningen uppgick till 751,3 mkr (865,6). • Rörelseresultatet uppgick till 43,3 mkr (121,1). • Periodens resultat uppgick till 15,2 mkr (91,6). • Resultat per stamaktie uppgick till 0,27 kronor (2,97). • Antalet sålda bostäder uppgick till 22 (40). • Antalet bokade bostäder uppgick till 26 (7). • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (138). VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Oscar Properties Holding AB (publ) benämns nedan som ”Oscar Properties”, ”Koncernen” eller ”Bolaget” · Oscar Properties sålde fastigheterna Annedal 23:33 och Grönland 18 för ett underliggande värde om ca 98 mkr med positiv resultateffekt.  · Oscar Properties beslutade om en kvittningsemission av 180 000 preferensaktier till Skandrenting AB för 187,50 kronor per preferensaktie som reglering av del av en skuld.  · Sammanslagning av verksamheterna i Oscar Properties Bygg AB och Allegro Projekt AB slutfördes.  · Köparen av Oscar Properties byggrätt för Biografen Penthouses kommer ej att kunna fullfölja köpet. Oscar Properties överväger att själva, eller i samarbete med en partner, genomföra projektet. · Inflyttning startade i 79&Park i Stockholm. Hela fastigheten beräknas stå klar hösten 2018. · Oscar Properties World lanserades, en digital plattform med egna produkter och tjänster för framtidens boende. · Årsstämman beslutade om utdelning: 20 kronor per preferensaktie, 50 kronor per preferensaktie av serie B samt fondemission med utgivning av 571 269 preferensaktier. Ägare av stamaktier tilldelas en preferensaktie för varje 50 stamaktier. · Norra Tornens dyraste lägenhet, Innovationen Penthouse, såldes för 66 miljoner kronor. · 273 741 preferensaktier av serie B i Oscar Properties anmäldes för inlösen under perioden 1-31 mars, motsvarande en sammanlagd inlösenlikvid om 136,9 miljoner kronor. · Oscar Properties bildade ett joint venture med Starwood Capital för utveckling av Primus 1 på Lilla Essingen, ägt till 30 procent av Oscar Properties och till 70 procent av Starwood Capital. Fastigheten tillträddes den 21 mars. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT · Den 4 juli löstes 273 327 preferensaktier av serie B in. Sammanlagd inlösenlikvid, inklusive upplupen utdelning uppgick till 137,3 miljoner kronor.  · Efter kvartalets utgång har avtal tecknats om en lånefacilitet uppgående till 260 mkr. Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se

Capios styrelse avvisar det offentliga kontantbudet från Ramsay Genérale de Santé

Ramsay GDS tillkännagav den 13 juli ett offentligt kontantbud till aktieägarna i Capio (”Capio” eller bolaget) att sälja samtliga sina aktier till Ramsay GDS till ett pris om 48,50 SEK per aktie (budet). Budet motsvarar en premie om cirka 16 procent jämfört med stängningskursen om 41,80 SEK per aktie på Nasdaq Stockholm den 12 juli 2018 (d.v.s. den sista handelsdagen innan budet annonsera­des) och en premie om cirka 17 procent jämfört med det volymvägda genomsnittspriset per aktie på Nasdaq Stockholm under en period om 30 dagar före samma datum. Styrelsen avvisar enhälligt det icke förankrade budet om 48,50 SEK då den anser att budet inte tillräckligt väl avspeglar Capios fundamentala värde. Styrelsen kommer att offentliggöra sitt formella ställningstagande gällande budet i enlighet med take-over-reglerna, inklusive bakgrunden till sitt avvisande av budet, senast två veckor innan slutdatumet för acceptfristen för budet. Styrelsen tar dock tillfället i akt att redan i detta meddelande inkludera några överväganden till varför styrelsen har avvisat budet.     Capio har idag en stark bas i Modern Medicin och en strategisk inriktning mot digitalisering och specialisering. Styrelsen anser att en möjlig ompositionering av Capio mot de nordiska marknaderna har potential att väsentligt förstärka förmågan att snabbt leverera i enlighet med Capios strategiska fokus och driva aktieägarvärde. I Norden har Capio genom sin sammanhållna digitala och fysiska plattform en framträdande position för att driva sjukvårdens digitalisering. Plattformen har introducerats i den svenska primärvården där Capio har 900 000 listade patienter och i nästa steg lanseras den i Norge. Capio har också relativt sett mer specialiserade verksamheter i de nordiska länderna och en nationell närvaro i Sverige, Norge och Danmark. Detta möjliggör för bolaget att snabbt expandera anpassade patienterbjudanden och sammanhållna vårdkedjor i de nordiska länderna. Specialiseringen kommer att stödjas ytterligare genom ett fortsatt fokus på förvärv. Den nordiska sjukvårdsmarknaden är fragmenterad och erbjuder ett flertal konsolideringsmöjligheter som kommer att driva tillväxten ytterligare.   PJT Partners har anlitats som finansiell rådgivare, Mannheimer Swartling har anlitats som legal rådgivare och Fogel&Partners har anlitats som kommunikationsrådgivare för Capios styrelse.   Kontakt: Henrik Brehmer, Senior Vice President Group Communication & Public AffairsTelefon: 0761-11 34 14    Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentlig­görande den 13 juli 2018 kl. 11.30 svensk tid.    Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare (heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner patientbesök i Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (57% av Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av Koncernens omsättning 2017) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2017). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.

Diös och NP3 gör bytesaffär i Gävle

De 5 samhällsfastigheterna Diös förvärvar motsvarar en total uthyrningsbar yta om 17 000 kvadratmeter, där den största fastigheten är en projektfastighet i närheten av Alderholmen, vilken kommer inrymma ett nytt kontor för Trafikverket. Tillträdet avseende den fastigheten sker under kvartal 1 2019. Övriga hyresgäster är Migrationsverket och två friskolor. Fastighetsvärdet uppgår till 300 mkr. De 13 industri- och handelsfastigheter som NP3 förvärvar motsvarar en uthyrningsbar yta om cirka 80 000 kvadratmeter i områdena Näringen och Sörby Urfjäll. De största hyresgästerna är Ahlsells, Trelleborg och Swedol. Fastighetsvärdet uppgår till 345 mkr, vilket ligger i linje med Diös senaste värdering. Transaktionerna sker i bolagsform och kommer att redovisas under tredje kvartalet 2018. – Vår strategi är stadsutveckling med inriktning på att fokusera vårt bestånd mot centrumnära fastigheter. Köpet stärker vår närvaro i centrala Gävle och våra möjligheter till att utveckla centrum och vårt hyresgästerbjudande. Förvärvet medför också ett stabilt kassaflöde och långsiktiga hyresgästrelationer, säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös Fastigheter – Vi ökar vår avkastning och ser stor potential i de industrifastigheter vi förvärvar. Med köpet kompletterar vi våra befintliga fastigheter och vårt affärsområde växer med 60 000 kvadratmeter, säger Andreas Nelvig, vd, NP3 Fastigheter. Diös har haft advokatfirman Glimstedt som legal rådgivare. NP3 har haft Newsec som rådgivare i transaktionen och Falkenborn advokatbyrå som legal rådgivare. För ytterligare information vänligen kontakta: Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös FastigheterTelefon: 010-470 95 04E-post: lars-goran.dahl@dios.se Andreas Nelvig, vd, NP3 FastigheterTelefon: 070-313 17 98E-post: andreas@np3fastigheter.se

Stendörren Fastigheter förvärvar i Upplands-Väsby

Stendörren Fastigheter AB (publ) har ingått avtal med Starbo Holding AB om förvärv av fastigheten Upplands-Väsby Glädjen 1:56 intill E4:an vid Trafikplats Glädjen. Förvärvet sker genom bolagsförvärv och den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 22,7 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 32,5 miljoner kronor. Tillträde planeras till den 3 september 2018 och förvärvet är villkorat av köparens styrelsebeslut. Den uthyrningsbara ytan på fastigheten uppgår till 1 800 kvadratmeter och består av lokaler för kontor och lager. Den största hyresgästen i fastigheten är SCN, ett dotterbolag till börsnoterade Addtech. Årshyresvärdet uppgår till 2,2 miljoner kronor. "Vi är glada att kunna förvärva en mycket välskött fastighet med en stark hyresgäst i ett strategiskt intressant område som utvecklas hela tiden. Fastigheten flankerar E4 och erbjuder ett ypperligt skyltläge med god tillgänglighet. Upplands-Väsby är en av de marknader där vi gärna gör ytterligare förvärv.” säger Stendörrens VD Fredrik Brodin. ”Återigen gör vi ett kompletteringsförvärv i ett område där vi sedan tidigare är fastighetsägare och där vi vill växa ytterligare. Såväl förvaltning som uthyrningsarbetet gagnas av vi kan växa med våra hyresgäster och tillmötesgå deras lokalbehov.” säger Stendörrens transaktionschef Johan Bråkenhielm. Nordier Property Advisors AB har varit säljarens rådgivare i transaktionen. För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-888 66 65, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se Stendörren Fastigheter AB (publ) Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen. För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.

Delårsrapport januari-juni 2018: Fortsatt starka volymer och förbättrat resultat

Andra kvartalet  · Orderingången steg med 21 procent till 371 mkr (307). · Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 361 mkr (304). · Rörelseresultatet steg till 18,0 mkr (6,5). · Resultatet efter skatt uppgick till 10,5 mkr (0,8). · Resultatet per aktie blev 0,36 kronor (0,02).    Första halvåret  · Orderingången steg med 23 procent till 769 mkr (625). · Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 698 mkr (594). · Rörelseresultatet steg till 36,0 mkr (9,0). · Resultatet efter skatt uppgick till 20,1 mkr (-3,0). · Resultatet per aktie blev 0,70 kronor (-0,13).       VD PER SAMUELSSON KOMMENTERAR ”Beijer Electronics Group befäste under det andra kvartalet den positiva trenden. Såväl orderingång som omsättning steg kraftigt under perioden. Alla koncernens tre affärsenheter och alla regioner bidrar och visar en god tillväxt. Efter de senaste årens omställning och olika satsningar på marknad, försäljning och produktutveckling har det skapats en stadga i organisationen som nu börjar visa sig i konkreta resultat. I den här fasen har vi prioriterat tillväxt för att nå de långsiktiga målen. Med tillväxt kommer resultaten, och hittills har vi levererat enligt plan. Omsättningen ökade med 17 procent under det första halvåret vilket ger stor effekt på resultatet. Det vittnar om den utväxling vi har med ökade volymer. I kombination med bättre bruttomarginaler och kontroll på omkostnader har rörelsemarginalen lyft från 1,5 procent till drygt fem procent under det första halvåret vilket är rätt riktning mot en marginal på minst tio procent. Affärsenheten Beijer Electronics svarar för en väsentlig del av koncernens återhämtning vilket är extra glädjande med tanke på den stora omstrukturering som affärsenheten har genomfört. Beijer Electronics har så här långt lyckats parera en förändrad marknadsbild, utvecklat ett nytt produktprogram som mottagits väl på marknaden, rationaliserat produktion och logistik, infört en ny marknads- och säljorganisation samt bearbetar nya segment och har fått nya kunder. Effekterna visar sig nu med en stark tillväxt i både orderingång och omsättning, samt ett väsentligt bättre rörelseresultat såväl under det första kvartalet som under det andra. Som den största affärsenheten är Beijer Electronics en viktig del i koncernens långsiktiga värdeskapande. Affärsenheten Westermo visade en fortsatt stark utveckling med en tillväxt på drygt 20 procent under det andra kvartalet och ett nära nog fördubblat rörelseresultat. Utvecklingen visar på Westermos konkurrenskraft på en marknad med hög tillväxt. Tillväxten ställer samtidigt affärsenheten inför utmaningar då produktionskapaciteten behöver utökas samtidigt som det råder viss global komponentbrist på elektronikomponentsidan. Detta kan tillfälligt påverka leveranser och ge variationer i resultat mellan olika kvartal, dock utan att ändra den långsiktigt positiva trenden. Affärsenheten Korenix erhöll en viktig order på fem mkr från Taiwan Department of Transportation. Ordern avser lösningar inom konceptet Smart City för trådlös kommunikation till stadsbussar i Taipei. Ordern inkluderar även Beijer Electronics operatörspaneler. Vi ser beställningen som ett kvitto på att Korenix nya organisation och delvis nya strategi är steg i rätt riktning. Korenix visade en viss tillväxt under det andra kvartalet men en ogynnsam produktmix och fortsatta satsningar på marknad och produktutveckling innebar att resultatet blev negativt. Affärsenheten är inriktat på återhämtning under 2018 med sikte på att visa lönsamhet under 2019. För koncernen sammantaget följer vi i stort sett den fastlagda planen och den nya strategin ger påtagligt positiva effekter. Jag är nöjd med att alla tre affärsenheter nu arbetar aktivt med lösningar mot den starkt växande marknaden för Industrial Internet of Things (IIoT). Omsättning och resultat under det första halvåret förbättrades kraftigt jämfört med samma period 2017. Vi bedömer att koncernen även under andra halvåret kan öka såväl omsättning som resultat jämfört med utfallen under samma period 2017.”       INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Per Samuelsson samt vice VD och CFO Joakim Laurén presenterar och kommenterar rapporten. Tid: Fredagen den 13 juli kl 14.00 Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer: Från Sverige: +46851999031Från Storbritannien: +442030089804     För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:   http://www.anywhereconference.com?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=131697905&PIN=17667345     Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics Groups hemsida www.beijergroup.se. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.  Välkommen!

Cantargia godkänt för notering på Nasdaq Stockholm First North Premier som ett led i processen mot Nasdaq Stockholms huvudlista

Listbytet från Nasdaq Stockholm First North (”First North”) till First North Premier är ett naturligt steg i bolagets pågående noteringsprocess inför notering på Nasdaq Stockholms huvudlista. Noteringsprocessen mot Nasdaq Stockholms huvudlista fortlöper enligt plan. En notering på First North Premier innebär i jämförelse med First North bland annat högre krav på informationsgivning, redovisningsprinciper och bolagsstyrning. Kraven på First North Premier motsvarar i stort de krav som föreligger på Nasdaq Stockholms huvudlista. Cantargia redovisar sedan Q4 2017 enligt IFRS, vilket är den redovisningsstandard som tillämpas på Nasdaq Stockholms huvudlista. Noteringen på First North Premier innebär inte några skillnader för bolagets aktieägare. Cantargias aktie kommer fortsatt att handlas under ISIN-koden SE0006371126 och kortnamnet ”CANTA”. För ytterligare information, kontaktaGöran Forsberg, VDTelefon: 046-275 62 60E-post: goran.forsberg@cantargia.com Om Cantargia Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab) riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 (nidanilimab) fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

ÅTERKÖP AV AKTIER I KARO PHARMA UNDER VECKA 28 2018

Under perioden 9 juli 2018 – 13 juli 2018 har aktier i Karo Pharma återköpts enligt nedan. +------------+--------------------+-------------------+---------------------+|Datum |Aggregerad daglig |Viktat genomsnitts-|Totalt || |volym (antal aktier)|pris per dag (SEK) |transaktionsvärde per|| | | |dag (SEK) |+------------+--------------------+-------------------+---------------------+|9 juli 2018 |65 500 |31,384700 |2 055 698 |+------------+--------------------+-------------------+---------------------+|10 juli 2018|80 000 |32,030000 |2 562 400 |+------------+--------------------+-------------------+---------------------+|11 juli 2018|81 562 |31,871700 |2 599 520 |+------------+--------------------+-------------------+---------------------+|12 juli 2018|80 000 |32,115600 |2 569 248 |+------------+--------------------+-------------------+---------------------+|13 juli 2018|80 000 |32,093300 |2 567 464 |+------------+--------------------+-------------------+---------------------+ Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Swedbank i samarbete med Kepler Cheuvreux SA för Karo Pharmas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Karo Pharmas innehav av egna aktier per den 13 juli 2018 till 1 596 391 aktier. Det totala antalet aktier i Karo Pharma uppgår till 164 332 782 aktier.Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen finns tillgängligt på www.karopharma.se. Sedan den 18 juni 2018 och till och med den 13 juli 2018 har sammanlagt 1 596 391 aktier i Karo Pharma återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 2 464 990 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats: http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate- actions/stockholm/repurchases-of-own-shares .FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:Peter Blom, VD, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se  OM KARO PHARMAKaro Pharma är ett ”Specialty Pharma” företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018, klockan 08.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari – juni 2018: Stark ökning av driftnetto, Resultat per aktie 0,67 kr

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET · Hyresintäkterna ökade till 800 mkr (585). · Driftsöverskottet ökade till 505 mkr (357). · Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 155 mkr (132). · Resultat före skatt blev 687 mkr (2 140), varav: · Förvaltningsresultatet ingår med 182 mkr (138). Justerat för engångseffekter är förvaltningsresultatet 243 mkr. · Orealiserade värdeförändringar på fastigheter exklusive byggrätter ingår med 452 mkr (1 468). · Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 54 mkr (500). · Realiserade värdeförändringar avseende fastigheter ingår med -4 mkr (34). · Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 4 mkr (-). · Periodens resultat var 517 mkr (1 686) efter avdrag för uppskjuten skatt om -156 mkr (-427) och aktuell skatt om -14 mkr (-27), motsvarande ett resultat per aktie om 0,67 kr (2,93) före utspädning. · Renovering av 151 lägenheter och tillskapande av 27 nya lägenheter påbörjades under första halvåret. · Fastighetsportföljens värde ökade med 2,6 mdkr under perioden till 25,6 mdkr (23,0). Värdet per 2017-06-30 var 21,1 mdkr. · Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 7 831 mkr (7 120), motsvarande 10,61 kr (9,97) per aktie. ANDRA KVARTALET I KORTHET · Hyresintäkterna ökade till 410 mkr (348). · Driftsöverskottet ökade till 272 mkr (226). · Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 116 mkr (100). · Periodens resultat var 404 mkr (1 038), motsvarande ett resultat per aktie om 0,56 kr (1,40) före utspädning. ” Vi har under det första halvåret levererat ett driftnetto motsvarande 505 mkr, som justerat för engångseffekter är 524 mkr, att jämföra med 357 mkr under motsvarande period föregående år. Vi har fortsatt att stärka vår finansiella ställning vilket lett till att vi uppnått BB rating med positiva utsikter från Fitch. Vår beräknade intjäningsförmåga på rullande 12-månaders basis var i slutet av halvåret 640 mkr, dvs. en ökning från 582 mkr i slutet av 2017. Vi fortsätter att stärka vår samhällsfastighetsportfölj med starka lägen, i Nordens större städer, och långa hyreskontrakt. Utöver att vi förvärvat äldreboenden i Stockholm, Oslo och Helsingfors, har vi också fortsatt att utöka vårt bostadsbestånd. Nu äger vi cirka 8 500 hyreslägenheter samt ytterligare drygt 1 000 lägenheter i LSS-boenden vilket gör oss till ett av Sveriges största noterade bostadsbolag.” Ilija BatljanVerkställande direktör och grundare Bilaga: Delårsrapport januari – juni 2018 

PowerCell har fått ytterligare order på bränslecellstackar från ledande underleverantör

Kunden är en global underleverantör med en ledande position inom sin industri, det som på engelska kallas för Tier 1. Den nya beställningen följer på den order som underleverantören lade i april i år. Även den här gången handlar det om bränslecellsstackar av modell S3. Ordern som lades i april i år var värd totalt 6,9 MSEK medan den nya ordern är värd drygt 10 MSEK. Bränslecellsstacken PowerCell S3 har en mycket hög effekttäthet och är framförallt designad för att användas inom automotive-branschen. Stacken är baserad på industriella komponenter och är därför lämplig för massproduktion. För mer information, vänligen kontakta: Per Wassén VD, PowerCell Sweden AB (publ) Tel: +46 (0) 31 720 36 20 Email: per.wassen@powercell.se  Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018, kl 08:30 CET. Om PowerCell Sweden AB (publ) PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov PowerCell  grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Saab lanserar nästa generations sjömålsrobot: RBS15 Gungnir

Kustområdena i Östersjön ligger till grund för RBS15-robotfamiljen, som har konstruerats för de mest krävande miljöer och kunder. Kustmiljön innebär redan otaliga hot, och allt eftersom konfliktscenariona utvecklas måste de olika försvarsmakterna stärka sin kapacitet. Här är RBS15 Gungnir är lösningen. Det nya systemet fortsätter på RBS15-missilens tradition av robust och autonom förmåga att hanteras i alla väderförhållanden, men använder även en ny konstruktion som möjliggör utveckling. -       RBS15 Gungnir finns i både luft- sjö- och markbaserad konfiguration och erbjuder en ökad förmåga jämfört med andra robotar på marknaden. Med en förbättrad räckvidd till över 300 km och mycket avancerad radarmålsökare ger den användaren möjlighet att anfalla alla slags mål under alla förhållanden, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics. En viktig funktion hos det nya systemet är möjligheten att anfalla mål från luften, förutom från marken och till sjöss. Detta stärker förmågan att genomföra samordnade attacker med flera robotar mot ett brett spektrum av mål. Systemet har dessutom kapacitet att bekämpa ett stort antal mål till sjöss och till lands. Medan RBS15 Mk3 levererar förmågorna som nationer behöver idag, kan RBS15 Gungnir integreras med redan existerande infrastruktur för att uppfylla morgondagens behov. Systemet är bakåtkompatibelt, vilket innebär att en investering på Mk3 idag öppnar upp för en smidig övergång till Gungnir i framtiden. Kontraktet om att utveckla och tillverka nästa generations RBS15 tecknades med Försvarets materielverk (FMV) i mars 2017 och uppgick till 3,2 miljarder SEK. Nästa generation av RBS15 kallas Gungnir. Leveranserna ska genomföras under perioden 2017–2026. Kontraktet om tillverkning av ytterligare robotar tecknades med FMV i april 2017. Det här kontraktet uppgick till 500 miljoner SEK, och leveranserna ska genomföras från och med mitten av 2020-talet. RBS15-robotserien tillverkas gemensamt av Saab och Diehl Defence GmbH & Co. KG. Roboten används av olika flottstyrkor, kustbatterier och flygvapen från Sverige, Finland, Tyskland, Polen, Kroatien, Thailand och ett anonymt land. Namnet Gungnir härstammar från den nordiska mytologin och refererar till Odens spjut som aldrig missar sitt mål. Gungnir är det övergripande namnet på systemet medan roboten i det flygbaserade systemet heter RBS15 Mk4 Air. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter +46 (0)734 180 018 presscentre@saabgroup.com www.saabgroup.com  www.saabgroup.com/YouTube Följ oss på Twitter: @saab Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

100 anläggningar i Norra Europa när Hedin Bil förvärvar Ivars Bils Östersundsverksamhet

Göteborg den 16 juli 2018.Koncernen I.A. Hedin Bil AB har genom sitt dotterbolag Bavaria Sverige Bil AB tecknat avtal om förvärv av Ivars Bils verksamhet i Östersund. Efter överlåtelsen kommer I.A. Hedin Bil att ha 100 anläggningar i Sverige, Norge och Belgien varav 9 stycken drivs av dotterbolaget Bavaria Sverige Bil AB.Förvärvet avser endast Ivars Bils BMW- och Nissanrörelse i Östersund. I dagsläget omsätter verksamheten 105 miljoner SEK, med en försäljning om ca 350 bilar/år. Överlåtelsen berör 16 anställda. Ivars Bil AB fortsätter att bedriva verksamhet i Hoting, Sollefteå och Storuman där man representerar märkena Nissan, Subaru och Citroën.I samband med rörelseöverlåtelsen förvärvas verksamhetsfastigheten av I.A. Hedin Fastighet AB.Johan Frisk, VD för Bavaria Sverige Bil säger:-Vi vill välkomna Ivars Bil i Östersund till vår växande familj. Vi satsar stort på de norra delarna av Sverige och detta förvärv ligger helt i linje med våra planer. Vi ser att den fina verksamhet som Ivars Bil så föredömligt drivit möjliggör stora synergier för oss och det ska bli mycket roligt att både förvalta men också att utveckla affären framåt.Jörgen Ericsson, delägare Ivars Bil AB:-Det känns tryggt för oss att mot våra medarbetare och mot våra kunder att lämna över till en så stor och seriös aktör. En förutsättning för denna försäljning har varit att köparen skall dela våra värderingar, målsättning och vision, och här har vi hittat en fullträff. I denna nya regi är jag fast övertygad om att möjligheterna och mervärdet kommer att växa.Tillträde är planerat till den 1 september 2018. Aktiebolaget I.A. Hedin Bil (publ)