Dela

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Citat

Vi är mycket glada över att Trygg-Hansa väljer Kvartetten för den fortsatta utvecklingen av sin verksamhet, och dessutom på så lång sikt. I detta kontorshus har vi förverkligat höga ambitioner för lågt klimatavtryck och människors välbefinnande utan att tumma på långsiktig flexibilitet och hög byggnadskvalitet.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi är glada att få uppdraget att bygga en modern anläggning till Doka med möjlighet att kombinera kontor och lager. Närheten till E4:an och E6:an och goda kollektivtrafikförbindelser för medarbetarna gör området mycket attraktivt.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Element Logic blir med sin innovativa teknikprofil ett välkommet tillskott på Ideon. Med flera bolag i liknande branscher i omgivningen finns goda möjligheter till nätverkande, erfarenhetsutbyte och samarbete. Här finns dessutom ett bra serviceutbud och goda förbindelser som underlättar för pendling.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Med alla sina strategiska fördelar är vi övertygade om att Berga kommer att vara ett av regionens starkaste företagsområden även fortsättningsvis. Genom förvärvet av Musköten 19 stärker vi vår marknadsposition i området och koncentrerar vårt bestånd ytterligare. I denna fastighet får hyresgäster möjlighet att kombinera lätt lager- och industriverksamhet med service och kontor, något som många företag efterfrågar just nu.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Det är roligt att se hur Nyhamnens och Slagthusets positiva utveckling går hand i hand, med nya dynamiska företag som uppskattar kreativa, centrala miljöer. Även Erik Menved har moderna, fräscha lokaler med hög tillgänglighet och goda förbindelser som attraherar både nya och befintliga kunder. En viktig del av vår affärsmodell är att hyresgäster ska kunna växa och utvecklas i vårt befintliga bestånd.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Bregnerødvej är ett bra komplement till vårt befintliga bestånd i samma område. Genom att vi redan har en egen organisation på plats kan vi erbjuda våra kunder effektiv förvaltning och god flexibilitet. Det är också positivt att vi nu stärker vårt engagemang med NKT Photonics A/S, som är en viktig hyresgäst för oss.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Med Vasekær har vi ett spännande utvecklingsprojekt med möjlighet att sätta Wihlborgsprägel på fastigheten. Wihlborgs har redan en stark position i Herlev där vi är med och utvecklar ett modernt, attraktivt företagsområde.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi har förändrat arbetssättet, stärkt upp inom certifieringsområdet och satsat på att höja kompetensen i hela organisationen när det kommer till vårt miljöarbete. Idag är vår personal väl insatt i hur vi jobbar med miljö- och klimatprestanda och kommer med egna förslag på energibesparande insatser. Det gör att vi kan tillmötesgå hyresgästernas behov på ett helt annat sätt. Och så är vi noga med att informera och fira framgångarna tillsammans med hyresgästerna.
Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef på Wihlborgs
Det är verkligen glädjande att Inyett ser Prisma med alla sina möjligheter som rätt plats att växa och utvecklas. Prisma har en svårslagen placering och utformning, men är också en allt starkare samlingsplats för företag som söker innovation, stimulans och samverkan med andra aktörer.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Idag tillhör åtta av Wihlborgs tio största hyresgäster den offentliga sektorn. Region Skåne är en viktig hyresgäst som bidrar med stabilitet men också prägel på kvarteret. I Hermes får Region Skåne fullt moderna lokaler i en klimatsmart och återbrukad fastighet med bästa möjliga pendlingsläge för sina medarbetare. Besökare kommer att mötas av en välkomnande miljö och god tillgänglighet.
Magnus Lambertsson, regionchef på Wihlborgs
De många och goda uthyrningarna ger en positiv nettouthyrning även detta kvartal. Samlat för perioden uppgår denna till 48 Mkr. Vårt goda resultat, stärkt av engångsersättningar, ger oss även en historiskt stark balansräkning. Vi kan konstatera att Wihlborgs affärsmodell stått sig väl under de särskilda omständigheter som rått de senaste 18 månaderna.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Space blir med sitt fokus på hållbarhet och innovation en ikonisk byggnad i Science Village och Oatly är en mycket viktig hyresgäst. Det innovationsarbete och den kompetens Oatly tillför med sin etablering kommer hela området till del. Science Village är ett område som betyder särskilt mycket för oss eftersom vi har ett stort och långsiktigt engagemang här som sträcker sig tillbaka till uppförandet och den fortsatta utvecklingen av MAX IV.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Kvartetten blir ett toppmodernt klimat- och människocertifierat kontorshus med fokus på människorna som ska jobba här. Vi är otroligt glada att SPILL med sina höga hållbarhetsambitioner vill fortsätta sin framgångssaga i Kvartetten och att vi kan erbjuda våra hyresgäster och besökare hållbar mat tillagad av erkända kockar.
Peter Olsson, regionchef på Wihlborgs
Søren Kempf Holm är med sin breda erfarenhet av affärs- och projektutveckling, och av att arbeta med fastigheter i hela värdekedjan, helt rätt person att leda vår fortsatta tillväxt i Danmark. Vi önskar honom varmt välkommen.
Ulrika Hallengren, VD för Wihlborgs
För Wihlborgs har det varit viktigt att välja en europeisk leverantör med livscykelperspektivet i fokus. Om vi kan optimera klimatnyttan genom att installera paneler med lägre klimatavtryck är det en klok investering. Vi sätter stort värde vid att ta ett helhetsperspektiv i våra inköp. Solceller är en viktig del i vårt klimatarbete eftersom det bidrar till miljöprestandan i fastigheten och till ökad förnybar energi i det skånska energisystemet
Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs.
Prisma möter de moderna företagens behov av bra läge, flexibilitet vad gäller utformning av lokaler, och tuffa krav på miljö och hållbarhet. Här utvecklas ett ekosystem för ökad tillväxt och innovation och ett viktigt bidrag till Helsingborgs näringsliv. Vi är mycket glada att Visma väljer Prismas inspirerande miljöer för sina medarbetare.
Ulrika Hallengren, VD på Wihlborgs.
Att valet föll på Wihlborgs är en kombination av flera faktorer – stora ytor i ändamålsenliga lagerlokaler med ett snabbt tillträde i ett av södra Sveriges bästa logistikläge.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.
Etableringen av Institutet för mänskliga rättigheter innebär en bekräftelse på norra Lunds attraktionskraft. Området är sedan tidigare välkänt för sina forskningsanläggningar, men denna etablering kommer bidra till att skapa en synlighet och kännedom nationellt och internationellt. Vi är stolta över att få förtroendet från ytterligare en myndighet och ser fram emot att välkomna dem och deras medarbetare till oss
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi ser en hög aktivitet bland befintliga, nya och potentiella hyresgäster. Den ekonomiska återhämtningen och framtidstron har under våren tagit fart i vår region. Effekterna av detta märks tydligt i vår nyuthyrning som under kvartalet ligger på en historiskt hög nivå. Vi kan nu summera halvåret med en positiv nettouthyrning om 45 Mkr.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.
Allt fler ser potentialen på Ideon och Brunnshög och vi är stolta över att vår nya offentliga hyresgäst valt oss för sin etablering. När vi förvärvade fastigheterna Nya Vattentornet inom Ideon-området var det för att ha fler vakanser att utveckla samtidigt som vi vill kunna erbjuda större kunder riktigt effektiva och moderna kontor. Här ser vi ett exempel på hur den transformationen börjar ta form. Den nya hyresgästens verksamheten kommer bidra till större variation och bredare kontaktytor i hela området.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.
Allt fler hyresgäster önskar en ökad service och flexibilitet. I Kvartetten vill vi verkligen satsa på att medarbetarna ska må bra och trivas. Här finns moderna kontor med stort ljusinsläpp, en fantastisk takterrass, service som Instabox och cykellounge med reparationsmöjligheter. Mindpark kommer att vara en viktig del av kontorsupplevelsen och bidra med liv och rörelse i hela huset.
Ida Lejdström, fastighetschef på Wihlborgs.
Raffinaderiet 3 är en helt unik fastighet där vi nu skapar smarta och funktionella arbetsplatser för små och medelstora företag mitt i centrala Lund. Med ett bra läge och en hög servicenivå räknar vi med att både start-ups och framgångsrika tjänstebolag kommer bidra till ett spännande och diversifierat kluster på bästa läge.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.
Med Mia Rolf får vi en erfaren medarbetare och ledare med stort kund- och affärsfokus som är fast förankrad i vår region. Med meriter inom affärsutveckling och digitalisering, och inte minst ett stort personligt driv, blir det ytterligare en förstärkning i vår koncernledning.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.
Regin är ett teknikdrivet bolag som passar bra in på Ideon. Jag är övertygad om att de kommer att ha stor nytta av närheten till kompetens och andra teknikbolag, vilket ger möjlighet till både erfarenhetsutbyte och nya affärer.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.
Det är glädjande att vi fortsätter uppvisa en positiv nettouthyrning, plus 9 Mkr, för första kvartalet. Det är vårt ihärdiga förvaltningsarbete som genom flera affärer sammantaget ger resultat.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Ideon Science Park är en del av Wihlborgs DNA. Ett modernt matkoncept förstärker Ideon Science Parks attraktivitet inte bara för våra hyresgäster utan för hela området. Här blir Eatery ett viktigt tillskott för mer liv och lust i hela norra Lund.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.
När vi summerar tredje kvartalet kan vi konstatera att efterfrågan på våra marknader är fortsatt hög, med en god aktivitet och framtidstro hos våra kunder. Detta avspeglar sig i periodens starka nettouthyrning om totalt 75 miljoner och ett förvaltningsresultat som ökar med hela 25 procent.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
När vi nu bygger ut Medeon med en helt ny byggnad är det förstås extra roligt att det är ett företag som grundats här som nu blir först ut att flytta in i den nya byggnaden.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
I Dungen har vi tillsammans med Fojab skapat en otroligt fin byggnad med gedigna material, ett spännande uttryck och högsta hållbarhets­fokus, säger
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi uppskattar att Veho Bil är en långsiktig aktör och är förstås glada att kunna hjälpa dem att skapa ett nytt toppmodernt servicecenter.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
När vi bygger nya hus är det viktigt för oss att skapa både en utmärkt stadsmiljö och en riktigt bra arbetsmiljö för dem som arbetar i husen.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi har vuxit avsevärt i Danmark under de senaste åren, och vår ökande uthyrningsgrad bekräftar att det är ett strategiskt klokt beslut.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
Vi inledde året starkt och den fina utvecklingen har fortsatt. Vi ser en fortsatt god ökning av hyresintäkterna, ett stigande driftsöverskott och ett förvaltningsresultat som under andra kvartalet ökar med hela 32 procent.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
En stor del av Wihlborgs danska fastighetsbestånd finns i Herlev och Ballerup. Detta är en fin möjlighet för oss att komplettera vårt bestånd med ytterligare två fastigheter i området.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Nu är det ett naturligt steg för oss att se över fler områden och klimatkompensera för den påverkan som vi har i förvaltningen och då börjar vi med den svenska verksamheten. Genom att klimatkompensera vänder vi på vårt tankesätt. Vi ska inte fråga oss vad det kostar att göra rätt, utan det ska kosta att göra fel.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Detta innebär att vi nu inte har några vakanser i Hyllie och att vi kan fortsätta planerna med vårt nästa möjliga projekt, Pulpeten 5, som kan inrymma cirka 20 000 m² kontor.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vår vision är att Prisma ska bli ett tech-hus där Hetch blir ett nav som också ger ett mervärde till andra företag till huset. Som stor fastighetsägare i Helsingborg har vi dessutom bra möjligheter att hjälpa Hetch-företag att fortsätta utvecklas när deras behov förändras.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Region Skåne är en av våra största hyresgäster och vi är förstås glada att kunna möta deras behov av en modern, funktionell transportanläggning.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
Vår starka utveckling fortsätter och förvaltningsresultatet ökar med hela 25 procent. Efterfrågan är fortsatt god. Under första kvartalet har vi tecknat nya hyresavtal till ett värde om 96 Mkr, vilket är den högsta nivån någonsin för ett enskilt kvartal.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
Förvärvet är en viktig del i vår fortsatta utveckling i Helsingborg. Vi ser en god efterfrågan och våra befintliga kontorsfastigheter i Helsingborg är i princip fullt uthyrda. Med detta tillskott får vi möjlighet att hjälpa både befintliga och nya kunder att utveckla sina verksamheter.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.
Medeon är idag fullt uthyrt, samtidigt som flera av våra nuvarande hyresgäster växer och har signalerat att de behöver större lokaler. Det finns även efterfrågan på lokaler från företag som idag inte sitter på Medeon. Därför är det rätt läge att utöka forskningsparken med nya, attraktiva ytor. Parallellt med nybyggnationen kommer vi också att vidareutveckla de befintliga byggnaderna inklusive servicen och erbjudandet.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.
Vi är mycket glada att få möjlighet att fortsätta relationen med MilDef och hjälpa dem med nya, toppmoderna lokaler i närheten av de nuvarande. Helsingborg har ett spännande näringsliv med företag inom vitt skilda sektorer och MilDef är ett utmärkt exempel på hur man tar vara på den entreprenörsanda och den spetskompetens som finns i staden och regionen.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.
Malmö stad är en av våra största hyresgäster i Malmö och vi har en kontinuerlig dialog kring förändringar i deras lokalbehov. Här har vi kunnat möta deras önskan om stora, samlade ytor i Malmös mest centrala läge med närhet till både Stadshuset och förvaltningens lokaler på Drottninggatan.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
Vi är otroligt glada att få möjlighet att rusta upp detta fina gamla hus för en ny hyresgäst, på samma sätt som vi byggde om Magasinet för drygt fem år sedan.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
Det är glädjande att få välkomna voestalpine som hyresgäst och kunna hjälpa dem att skapa en modern produktionsanläggning som dessutom har flexibilitet för framtiden. Detta är en investering som bidrar till fortsatt utveckling och attraktivitet i Fosie.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
Vi kan summera ännu ett rekordår. Ända sedan vi börsnoterades 2005 har varje år varit ett rekordår, oavsett om man ser till hyresintäkter, driftsöverskott eller förvaltningsresultat.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
- Detta förvärv är en naturlig del i vår fortsatta satsning på tillväxt och ökad densitet i Lund. Inom loppet av några månader har vi kunnat komplettera vårt bestånd på Ideon med 70 000 m² attraktiva kontorsytor på lättillgängligt läge direkt kopplat till den nya spårvägen.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
Nu går vi in i ännu en intensiv etapp som kommer att innebära rejäla förbättringar för resenärer, besökare och de som bor och arbetar i city. Detta är början på något nytt och därför har vi i samråd med Helsingborgs stad valt att ge platsen ett nytt namn; Helsingborg C.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
- Vi ser en fortsatt god efterfrågan på kontor i Malmö, i synnerhet i centrala och kommunikationsnära lägen. Våra vakanser är historiskt låga när det gäller kontor i Malmö och vi ser med tillförsikt på 2019.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
Helsingborg har verkligen etablerat sig som en hubb för logistik och e-handel och vi ser en fortsatt stor efterfrågan på lager- och logistiklokaler här. Det är roligt att vi med kort framförhållning kunnat hjälpa Blomsterboda med lokaler i ett attraktivt kommunikationsläge och timingen är förstås helt rätt när vi hittar en lösning som gör att fastigheten inte står tom en enda dag.
Ulrika Hallengren, VD