Dela

Kontakt

 • Castellum AB
  Box 2269 403 14 Göteborg
  +46 31 60 74 00
  +46 31 13 17 55
  http://www.castellum.se
 • Anders Westgårdh

  Presschef


  +46 738 56 73 16
 • Citat

  Vi är mycket glada över att få välkomna tillbaka Almi som hyresgäst. Castellum vill bidra till bästa förutsättningar för att stötta tillväxtbolag
  Jenny Rungegård, affärsområdeschef Castellum Växjö
  Jag ser fram emot besöket på Hisingen och att få veta mer om både solenergi och Castellums övriga satsningar
  Jörgen Warborn, EU-parlamentet
  Hos Castellum i Brunna fick vi möjlighet att koppla ihop lagret med kontoret vilket är en stor fördel
  Tobias Minde, VD för Broil King Nordic
  Vi förblir ödmjuka inför oroliga tider men den goda starten på året gör att våra aktieägare kan se fram emot höjd utdelning för 23:e året i rad
  Henrik Saxborn, VD Castellum AB
  Genom att arbeta aktivt med hälsa och erbjuda träningstjänster hoppas vi bidra till att stärka arbetsgivarvarumärket hos företagen som etablerar sig här
  Christian Bouvier, affärsområdeschef
  Vi har varit grundliga när vi har valt vilka som ska hjälpa oss att driva processen framåt och det känns väldigt bra att kroka arm med dessa hängivna konsulter. Tillsammans ska vi göra verklighet av vår vision för området.
  Mariette Hilmersson, VD Castellum Region Väst
  Vi är stolta över att blivit utvalda till detta viktiga sammanhang, och ser fram emot stimulerande samarbete med andra företag för att bidra och möjliggöra en snabbare utveckling
  Henrik Saxborn, VD Castellum AB
  Flexibilitet är inget flyktigt modeord. Det är själva nyckeln till framtidens arbetsplats där kloka arbetsgivare försöker underlätta sina medarbetares vardag.
  Henrik Saxborn, VD Castellum AB
  ”Vår viktigaste framgångsfaktor är goda relationer, och förmågan att kunna erbjuda bästa möjliga lösningar.”
  Thomas Brcic, affärsområdeschef Castellum Region Öresund, Lund
  Vi ser stark efterfrågan på kundsidan, och den pågående coronapandemin kommer sannolikt att ytterligare driva på efterfrågan för det hälsofokus som är kärnan i WELL-konceptet
  Filip Elland, hållbarhetschef Castellum
  Efter vårt starka första halvår vågar jag ödmjukt tro att även 2020 kommer att innebära en ökning av förvaltningsresultatet, och därmed även utdelningen, för 23:e året i följd
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  Biblioteket är en av hörnstenarna i ett fungerande samhälle. Det känns roligt att kunna hjälpa till med en riktigt bra lokal för stadens invånare.
  Stefan Öberg, affärsområdeschef på Castellum i Gävle.
  Det känns som ett hedersuppdrag att återigen få arbeta med den svenska rättvisan som uppdragsgivare.
  Henrik Saxborn, vd på Castellum AB.
  Genom att belysa själva byggandets stora klimatpåverkan kan vi revolutionera ett område som hela branschen försummat i åratal
  Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB
  ”Vi måste alla bidra till att bekämpa klimatkrisen. Castellum är Nordens mest hållbara fastighetsbolag och dagens pris sporrar oss ytterligare att gå före och visa vägen”
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  Det framgår tydligt i vår undersökning att människor söker sig till arbetsgivare som erbjuder en positiv social kontext och kollegor att trivas med. Just relationer ser ut att i högre grad styra det nya decenniets arbetsmarknad, samtidigt som AI och robotisering tar allt större plats.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB
  Flera stora bolag har redan etablerat sig i området och vi är glada att fler och fler upptäcker den potential som finns i Brunna med de snabba distributionsvägarna. Vi har nu signerat sex avtal i vår miljöklassade fastighet och vi märker att det finns ett stort intresse för våra lokaler.
  Martin Bjöörn, vd för Castellum Region Stockholm-Norr
  Vi är glada att få möjlighet att förvärva denna kontorsfastighet i centrala Malmö. Öresundsregionen är viktig för Castellum och våra största investeringar någonsin pågår just nu i Malmö genom två nybyggnationer med Domstolsverket och E.ON som hyresgäster. Förvärvet kompletterar dessa investeringar väldigt bra.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  Annotell sökte efter större lokaler för att kunna fortsätta växa och vi är glada att kunna välkomna dem till Blenda och Castellum som hyresgäster.
  Mikael Käck, affärsområdeschef på Castellum i Göteborg
  I en osäker tid är det viktig att vi alla hjälps åt och är öppna för nya lösningar. Sedan vi förvärvade Säve har vi haft stort intresse för området bland nya och potentiella kunder. Därför känns det bra att vi nu kan hjälpa några av dessa med att skapa tillfälliga och flexibla lokallösningar i en tid då det behövs.
  Mariette Hilmersson, region-vd för Castellum Väst
  Det är glädjande att bygglovet trätt i kraft så att vi kan påbörja byggnationen. Vi är stolta att få bygga denna fantastiska fastighet med statliga Domstolsverket som långsiktig hyresgäst. Det är extra roligt att vi samtidigt bygger E.ON:s huvudkontor mitt över gatan. Sammantaget är det investeringar på cirka 2,6 miljarder.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB
  Det första kvartalet har varit starkt och uppvisar ett förvaltningsresultat som stiger med 9%, vilket beror på kostnadskontroll, effektivt förvaltningsarbete liksom bidrag från färdigställda projekt samtidigt som pågående coronakris påverkat högst marginellt.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  Mot bakgrund av coronakrisen är utvecklingen framåt svårbedömd, tidsfaktorn är helt avgörande för hur Castellum kommer att påverkas. Jag är ödmjuk inför att hela vårt samhälle påverkas men är trygg i att våra goda och stabila relationer med såväl våra kunder som finansiärer, samt våra medarbetares kompetens och engagemang, tar oss igenom dessa svåra tider. Extra glädjande är att vi kan fortsätta investera i viktiga stadsutvecklingsprojekt som E.ON:s nya huvudkontor och Domstolsverkets stora projekt i Malmö, och det ligger fler statliga projekt på ritbordet.
  säger Saxborn
  Nyhamnen är ett mycket spännande område med stor potential. Med den bakgrunden är detta förvärvet strategiskt viktigt för oss. Vi köper en väl fungerande fastighet men skapar även möjlighet till att på lite längre sikt utveckla området vidare.
  Ola Orsmark, region-vd för Öresund på Castellum
  Vi är glada över att rekrytera Kristina med sin breda kompetens och stora nätverk. Hennes erfarenheter från både rådgivnings- och ägarsidan är värdefullt i vårt arbete att fortsätta växa och utveckla portföljen i Norden.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  I tider av oro, till följd av Corona-viruset, är det extra glädjande att vi kan fortsätta investera i viktiga stadsutvecklingsprojekt som E.ON:s nya huvudkontor är en del av. Detta projekt är Castellums största någonsin och stärker vårt kassaflöde och balansräkning med ett långt avtal och en solid kund.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB
  Vi har haft ett bra samarbete. Carola har fått ett erbjudande som hon har valt att tacka ja till. Vi önskar henne lycka till med det nya uppdraget.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB.
  Att kunden väljer att köra sin testverksamhet av tunga fordon hos oss på Castellum Säve visar tydligt vad vi menar med vår vision att vara en värd bortom det förväntade. Vi hälsar välkomna och ser fram emot att tillsammans med dem utveckla området för framtidens verksamheter.
  Mariette Hilmersson, vd för Region Väst på Castellum
  Vi välkomnar att Helena genom sin breda erfarenhet kommer att fortsätta utvecklingen av vår kultur, vår ledarfilosofi och investera i den viktigaste resurs vi har, våra medarbetare.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum
  Jag ser fram emot att bli en del av Castellum och bolagets ambitiösa planer för framtiden. Med min erfarenhet av ledarskapsutveckling och medarbetarskap hoppas jag kunna bidra till att stärka Castellums attraktionskraft som arbetsgivare i en allt hårdare konkurrens.
  Helena Dino
  För att stötta FN:s klimatmål och de svenska målen om ett klimatneutralt Sverige har vi beslutat oss om att vår verksamhet ska vara 100 procent klimatneutral 2030. Om vi ska klara det måste vi göra flera omfattande satsningar inom förnybar energi. Jag är stolt över att vi nu investerar i att bygga Castellums enskilt största solcellsanläggning hittills. Detta är bara början på flera storskaliga satsningar vi kommer att göra de närmsta åren.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  Vi på Castellum hälsar nu Marsh & McLennan välkomna till vår fina fastighet på Torsgatan där vi är mitt i färdigställandet av att omvandla över 100 år gamla arbetsplatser till moderna kontorslokaler. Det är positivt att allt fler har fått upp ögonen på Torsgatan, vilket har ett mycket attraktivt och centralt läge med närhet till goda kommunikationer.
  Martin Bjöörn, vd för Castellums region Stockholm-Norr
  Vi på Castellum hälsar nu Poolia välkomna till vår fina fastighet på Torsgatan och vi är glada över att kunna hjälpa dem att expandera sin verksamhet. Detta ligger i linje med våra höga ambitioner för Torsgatan, ett område i positiv utveckling som allt fler har fått upp ögonen för.
  Martin Bjöörn, vd för region Stockholm-Norr på Castellum
  Investeringen vi planerar i Västerås går i linje med vår strategi att utöka fastighetsportföljen med moderna kontor för företag såväl som för myndigheter och verk. Fastigheten kommer att byggas i ett attraktivt område under expansion. Med den bakgrunden ser vi detta som en mycket god investering.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  Vi är mycket glada och hedrade att ännu en gång ta plats i The Sustainability Yearbook. Det är ett bevis på att vi hela tiden blir bättre på hållbarhet, framförallt med tanke på att ribban höjs år för år för att lyckas nå en sådan här topplacering.
  Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum
  Vi är väldigt glada att få hälsa vårt dotterbolag United Spaces välkomna som hyresgäst. Castellum äger flera byggnader i området och har som ambition att tillsammans med Stockholms Stad och andra fastighetsägare skapa ett levande område runtomkring Torsgatan.
  Martin Bjöörn, region-vd Stockholm-Norr på Castellum
  Det här är en viktig milstolpe för United Spaces då vi etablerar vår andra coworking-arena i centrala Stockholm och ökar vår yta med över 60 procent. Vi får dagligen förfrågningar om medlemskap från företag som vi dessvärre inte haft möjlighet att erbjuda plats då vi har full beläggning i Stockholm i dagsläget. Den nya arenan på Torsgatan ger United Spaces möjlighet till att växa och erbjuda ännu flera företag ett nytt hem. Därtill känns det extra roligt att få flytta in i en fastighet som andas historia och har en fantastisk interiör.
  Yvonne Sörensen Björud, vd United Spaces
  Jag är oerhört stolt över att avsluta både året och decenniet med att konstatera att vi höjer utdelningen för 22:a året i rad och ökar förvaltningsresultatet med 7%. Under de senaste tio åren har Castellum genomgått en enorm förändring vad gäller geografi, segmentsammanfattning och verksamhetsområden. I år har vi dessutom tagit oss in på ett helt nytt område, coworking, genom köpet av United Spaces. Denna satsning innebär att vår verksamhet kommer att få ett allt större tjänste- och serviceinnehåll.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  Jag noterar att vi befinner oss i starka marknader med stabil hyrestillväxt. Vi kommer att kunna utnyttja vår position och styrka för att skapa fortsatt tillväxt och sträva efter att även fortsättningsvis nå vårt tuffa mål om 10% tillväxt i förvaltningsresultatet.
  Henrik Saxborn
  Vi är oerhört tacksamma att än en gång fått förtroendet av Ahlsell att bygga för dem. Vi har mycket goda erfarenheter från vårt tidigare samarbete. Det tillsammans med att anläggningen kommer att byggas på en attraktiv plats, nära goda kommunikationer, gör detta till ett spännande projekt.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  Vi har jobbat målmedvetet med jämställdhet i hela organisationen och är glada och stolta över resultaten. Nu jobbar vi vidare för att alla yrkeskategorier i organisationen ska ha en jämn könsfördelning. Vi vet att jämställdhet ger bättre resultat och vi blir dessutom mer attraktiva som arbetsgivare.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  Lund är beläget mitt i den expansiva Öresundsregionen och har en lång tradition av forskning och entreprenörskap där man finner både stora internationella och nationella aktörer. Med den bakgrunden ser vi att detta är en mycket bra investering för Castellum.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  Vi måste alla bidra till att bekämpa klimatkrisen. Fastigheter är idag en av de största utsläpparna av koldioxid. Därför har vi i branschen ett särskilt ansvar. Solceller är ett effektivt sätt för oss att gå mot en klimatneutral verksamhet. Solel står idag för en försvinnande liten del av Sveriges elproduktion. I Tyskland utgör solel hela 8 procent av den totala elproduktionen. Det finns ingen anledning att Sverige ska släpa efter på det sättet. Idag är Castellum Nordens mest hållbara fastighetsbolag så det är bara naturligt att vi går före och visar vägen.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  Säve flygplats har stor potential inom logistik, hållbara transporter och mobilitet. Det kommer att vara ett av våra absolut största och viktigaste projekt under den kommande tioårsperioden med möjliga investeringsvolymer om 10 Mdkr eller mer. Eftersom det första årets erfarenheter och insikter överträffat våra förväntningar vill vi öka takten på markarbete och byggnation, vilket vi nu får möjlighet till.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  Västerås är en attraktiv stad med ett växande näringsliv där vi ser en stor potential. Vi har en uttalad strategi att stärka vår position som fastighetsförvaltare på centrala lägen i tillväxtorter. Detta förvärv är en del av det arbetet. Det känns både viktigt och roligt att skapa ytterligare möjligheter att vara med och utveckla Västerås stadskärna.
  säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  Det känns positivt att vi nu kan påbörja byggnationen av GreenHaus. Det är ett viktigt projekt för oss i en ny spännande stadsdel som håller på att ta form. Byggnaden kommer att WELL-certifieras och vi planerar även för en större coworking-satsning.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  Vi är oerhört glada att kunna expandera vår verksamhet till Helsingborg. Det är en stad där det händer mycket och som ligger i en tillväxtregion med närhet till städer som Malmö och Köpenhamn. Vi ser att denna satsning har stor potential. Vi har länge tittat på lämpliga lokaler på orten och nu har vi funnit den ultimata lösningen.
  Yvonne Sörensen Björud, verkställande direktör United Spaces
  Inför beslut om lokalerna i Örebro var det viktigt för SCB att få bättre beslutsunderlag i form av bland annat en beläggningsmätning för att bättre kunna bedöma behovet – antal och storlek – av mötesrum i den nya lösningen. De vände sig därför till oss för hjälp med beläggningsmätningen.
  Björn Johansson, Key Account Manager på Castellum
  Vi har en tillväxt i förvaltningsresultatet om 7% trots de genomförda försäljningarna i år. Våra marknader är starka och drivs av större efterfrågan än utbud, vilket skapar omförhandlingspotential där vi hittills i år har omförhandlat upp våra hyror med 18%. Det tillsammans med den årliga indexjusteringen har skapat en ökning av portföljens hyresvärde om 5%.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  Vi kan också konstatera att bruttouthyrningen ligger kvar på en hög nivå, och den negativa netto-uthyrningen ska till viss del ses som en timingeffekt och beror främst på ett fåtal större uppsägningar. Castellums finansiella ställning är dessutom starkare än någonsin, belåningsgraden kvarstår på 44 % och investerarbasen har breddats.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB