Dela

Kontakt

 • Rebecca Liljebladh-Thorell

  Kommunikationschef


  Malmskillnadsgatan 36 111 56 STOCKHOLM
  +46 (0)8 566 205 09
  +46 (0)722 22 15 09
  +46 (0)8 566 20 502
  https://www.vasakronan.se
 • Pontus Ekholm

  Projektledare Kommunikation


  Malmskillnadsgatan 36 111 57 Stockholm
  +46 (0)8 566 205 39
  +46 73 045 54 39
  https://www.vasakronan.se
 • Citat

  Vi levererar stabila siffror i den underliggande verksamheten och förvaltningsresultatet ökar med åtta procent. Efterfrågan på lokaler av hög kvalitet i bästa läge är fortsatt stark. Det gynnar ett bolag som Vasakronan och bekräftas av årets nyckeltal där vi återigen redovisar en stark utveckling av både hyresintäkter och driftsöverskott.
  Johanna Skogestig, vd
  Just hörnet Hamngatan/Regeringsgatan är det många som förknippar med H&M. Därför känns det extra roligt att man nu återigen väljer att etablera sig på platsen. I nära tio års tid har Vasakronan gjort stora investeringar i Sergelstan med målet att göra området till en attraktiv plats för alla. Först genom omdaningen av Sergelhusen och sedan Sergelgatan. Renoveringen av Hästskopalatset är ytterligare ett bidrag till utvecklingen av Stockholm city
  Anna Nordin, chef Stockholm
  Det här samarbetet är inte på något sätt exklusivt. Tvärtom, jag skulle vilja uppmana fler aktörer att ansluta sig eller starta liknande initiativ. Potentialen i återbruk är enorm och vi behöver med gemensamma krafter öka omställningstakten i branschen med målet att driva marknaden mot cirkulära affärsmodeller. Återbrukshubben är ett exempel på hur vi kan göra detta.
  Magnus Tengberg, chef stads- och fastighetsutveckling
  Vi har tagit stora kliv framåt men det finns väldigt mycket mer att göra och vi behöver göra det tillsammans. Därför har vi numera en skrivelse i våra ramavtal som ger entreprenörer 20 procent i materialpåslag för återbrukat material men noll procent i materialpåslag för nytt byggmaterial. Det hoppas vi ska vara en sporre för många att vilja bidra i omställningen
  Magnus Tengberg, chef stads- och fastighetsutveckling
  Pharmetheus har varit hyresgäster hos oss länge, vuxit med oss successivt och haft behov av att expandera i Uppsala Science Park under en längre tid men området är efterfrågat och uthyrningsgraden hög vilket har medfört sina begränsningar. Därför känns det roligt att nu kunna erbjuda Lumi istället
  Jens Skoglund, chef Uppsala
  I Lumi får våra hyresgäster lokaler av absolut toppkvalitet, byggda med omsorg om både människa och miljö. Dessutom i ett läge som är svårslaget
  Jens Skoglund, chef Uppsala
  Intresset för den här rollen har varit stort både externt och internt och jag är glad att Susan har tackat ja. Hon har den erfarenhet och de förmågor som behövs för att fortsätta driva affären och utvecklingen av våra stråk och områden i Stockholm city vidare på ett bra sätt
  Anna Nordin, chef Stockholm
  Numera är Solna strand ett modernt kontorsområde med väldigt fina lokaler och direkt närhet till både vatten och grönska. Hyresgästerna har aldrig mer än 200 meter till tunnelbanestationen oavsett var i området de har sitt kontor. Och - föredrar man båt, pendel, tvärbana eller buss så finns det tillgång till det också
  Anna Nordin, chef Stockholm
  Intresset ökar för den här typen av moderna lokaler i riktigt bra kommunikationslägen i närförort. Det märks på det faktum att Solna strand har attraherat flera starka varumärken det senaste kvartalet
  Anna Nordin, chef Stockholm
  Trots ett turbulent marknadsläge fortsätter vi att öka vårt kassaflöde och utvecklingen av förvaltningsresultatet är positiv. Det förklaras av ökade hyresintäkter i kombination med ett relativt stabilt räntenetto. Vi har dessutom en fastighetsportfölj som är rätt positionerad. Efterfrågan på miljöcertifierade fastigheter med lokaler av riktigt hög kvalitet i kollektivtrafiknära lägen är stor och trycket är som allra högst i våra citylägen.
  Johanna Skogestig, vd
  Det här är en nyckelroll i bolaget som kräver både affärsmässighet och ledarskap. Med sin bakgrund och kompetens blir Martin ett värdefullt bidrag till bolagets fortsatta utveckling
  Johanna Skogestig, vd
  Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet. Genom kommunikation och nära dialog kan vi tillsammans med våra leverantörer hitta gemensamma lösningar för en god och säker arbetsmiljö. Vasakronan ställer hårda krav och målet för oss är detsamma som för Håll Nollan - alla ska komma hem oskadda efter varje arbetsdag
  Johanna Skogestig, vd
  Intresset för rollen har varit stort och vi har träffat flera intressanta kandidater i processen. Johnny har bland annat ett starkt affärsfokus med bred erfarenhet från ledande roller i olika branscher. Det är en egenskap och erfarenheter som jag värdesätter och som kommer att bidra på ett bra sätt till bolagets fortsatta utveckling och framgång.
  Johanna Skogestig, vd
  Jan-Erik och jag har jobbat ihop i olika roller över tid och jag har alltid uppskattat hans breda kompetens och prestigelöshet. Jag är glad att han är kvar ännu en tid vilket ger oss goda möjligheter att hantera en överlämning under ordnade former.
  Johanna Skogestig, vd
  Vi redovisar ett starkt förvaltningsresultat för första halvåret. Rörelsen i hyresmarknaden är fortsatt hög och efterfrågan på bra produkter i våra lägen står sig väl. Min uppfattning är att vi aldrig tidigare har sett så stora skillnader i betalningsvilja mellan bra och dåliga lägen men också mellan hög och låg kvalitet. De makroekonomiska signalerna är svårtolkade men helt klart är att vi går en mer osäker marknad tillmötes. Trots det känner jag tillförsikt, vi har fina fastigheter i de bästa lägena och god finansiell ställning.
  Johanna Skogestig, vd Vasakronan
  Tillväxten i Göteborgsregionen är stark och vi ser en stor potential i Lilla Bommen. Med uppförandet av Kaj 16 bidrar vi till att öppna upp stadsdelen mot älven. Kaj 16 är ett viktigt bidrag till den fortsatta utvecklingen av Lilla Bommen och Göteborg
  Johanna Skogestig, vd
  Vi har högt ställda klimatmål i alla våra projekt. Därför behöver vi jobba med både cirkulära processer, återbruk samt återvunna och förnyelsebara material - som trä - i våra projekt. Vi har goda erfarenheter av det arbete som gjordes i Magasin X. De tar vi med oss in i Kaj 16 som är en väsentligt mycket större byggnad
  Jan-Erik Hellman, chef investeringar och projekt
  Vi redovisar ett ökat förvaltningsresultat för årets första kvartal. Rörelsen i marknaden är stor men efterfrågan på bra produkter i våra lägen står sig. Högst tryck är det på de bästa lokalerna i Stockholm innerstad. De makroekonomiska signalerna är svårtolkade men helt klart är att vi går en mer osäker marknad tillmötes. Trots detta känner jag tillförsikt. Vi har fina fastigheter i de bästa lägena och goda finansiella nyckeltal. Detta bekräftar även Moody’s och vi behåller vårt höga betyg A3 stabila utsikter.
  Johanna Skogestig, vd
  Jag har informerat Johanna om att detta är mitt sista år på Vasakronan. Jag har varit CFO i bolaget i 25 år. Det har varit ett privilegium att få bidra till att bygga det stabila, professionella och framåtriktade bolag Vasakronan är idag. Nu ser jag fram emot att ta mig en friare roll
  Christer Nerlich, cfo
  Christer och jag har jobbat ihop i olika roller och skeden både på AP Fastigheter och Vasakronan och det har varit en förmån. Hans långa erfarenhet och stabilitet har betytt mycket för bolaget och mig, inte minst sedan jag klev in i rollen som vd. Nu påbörjar vi rekryteringsprocessen för att hitta Christers efterträdare och jag är tacksam för att han är kvar till dess att vi har en ersättare på plats
  Johanna Skogestig, vd
  Sergelgatan ligger i Stockholms bästa kommunikationsläge och ungefär 250 000 människor passerar gatan varje vecka. Bara i Hötorgshusen jobbar tusentals människor. Det är för alla de människorna vi utvecklar stråket och det tycker jag vi har lyckats bra med,
  Jan-Erik Hellman, chef investeringar och projekt.
  Intresset för rollen har varit stort och vi har träffat många bra kandidater i processen. Vi har en spännande tid framför oss och det känns bra att Rebecka nu är på plats.
  Jan-Erik Hellman, chef investeringar och projekt
  Det här är två rekryteringar som bidrar till att förstärka den höga ambition vi har i bolaget, att förse kunderna – både befintliga och nya - med branschens bästa helhetserbjudande. Vårt erbjudande är starkt och vi har en befäst position på marknaden men vi ser stora möjligheter att skapa ännu större värde för våra kunder
  Bo de Besche, Chef kund och marknad
  Vi redovisar ett stabilt resultat i den underliggande verksamheten. Med anledning av det osäkra marknadsläget har fastighetsvärdet minskat under andra halvåret. Samtidigt har vi hållit en hög uthyrningstakt och flera stora projekt gått in i förvaltning under året vilket påverkar kassaflödet positivt. Detta i kombination med att vi har fastigheter i lägen som efterfrågas, starka finanser och dedikerade medarbetare gör att vi är väl positionerade även i en mer utmanande marknad.
  Johanna Skogestig, vd
  Vår vision för det här projektet har hela tiden varit att det skulle bli ett nytt inslag i Södermalms stadsbild och på ett bra sätt bidra till folklivet kring Södra Medborgarplatsen
  Anna Nordin, chef Stockholm
  Med den här uthyrningen levererar vi på just det. Ett utökat utbud gör att ännu fler människor kommer att röra sig i och runt huset, säger Anna Nordin.
  Anna Nordin chef Stockholm
  Grev Tureplan är en exceptionellt fin fastighet i ett av Stockholms mest eftertraktade lägen. Det märks i de dialoger vi har med potentiella aktörer för de få ytor i gatuplan som återstår
  Anna Nordin, chef Stockholm
  Jag är säker på att det koncept som Stockholms krogbolag nu utvecklar kommer att addera ytterligare värde för alla de som rör sig i området, både dag- och kvällstid, på samma fina sätt som Jacqueline’s har gjort för Malmskillnadsgatan
  Anna Nordin, chef Stockholm
  Vi märker ett ökat tryck på tullnära områden med goda kommunikationer som bland annat Kungsholmen. Just där är efterfrågan nu särskilt hög på effektiva lokaler, likt den här som Röda Korset valt att hyra
  Anna Nordin, chef Stockholm
  Vilka aktörer och verksamheter som finns i gatuplan har stor betydelse för totalupplevelsen av våra områden. Det som händer i ögonhöjd bygger attraktivitet och skapar ett sammanhang för både besökare och de som bor eller jobbar högre upp i husen
  Anna Nordin, chef Stockholm
  Varje stråk och område har sina förutsättningar och sin potential. Vår uppgift är att på kort och lång sikt skapa optimala förutsättningar för aktörer och koncept som vill synas och verka i staden. Det arbetet kommer Henriette ha en viktig roll att leda och utveckla
  Anna Nordin, chef Stockholm
  Som fastighetsägare har vi en viktig uppgift att jobba för att stärka upplevelsen för de som rör sig i staden. Det gör vi bland annat genom att skapa rätt mix i utbudet längs ett stråk eller i ett område. Både aim’n och Lundhags är starka varumärken som kompletterar utbudet på Östra Hamngatan på ett jättefint sätt
  Kristina Pettersson Post, chef Göteborg.
  Jag är väldigt glad över att både Martin och Jesper har tackat ja till nya utmaningar. De har gedigen kunskap om bolaget, är drivande i vår affär och kommer med sina olika erfarenheter att vara en fortsatt tillgång i ledningsgruppen för Stockholm
  Anna Nordin, Chef Stockholm
  Hyresutveckling i Stockholm CBD är stark och vi ser tydligt att det bidrar till en ökad efterfrågan på bra lokaler i övriga innerstadsområden, som till exempel Östermalm. Det är en attraktiv del av staden vilket återspeglas i både uthyrningsvolym och hyresnivåer. Totalt har vi hyrt ut ungefär 20 000 kvadratmeter på bra nivåer i området under året
  Anna Nordin, chef Stockholm
  Utfallet i GRESB är ett fantastiskt fint kvitto på det arbete vi gör. Vi har jobbat länge och systematiskt med hållbarhetsfrågorna och medarbetarnas engagemang för frågorna är stort. Det driver utvecklingen och gör att vi hela tiden höjer ambitionen. Digitaliseringen gör att vi på ett enkelt sätt kan följa upp och rapportera in kvalitetssäkrad hållbarhetsdata på fastighetsnivå i hela portföljen. Vi ser också att våra ansträngningar för att nå en högre grad av cirkularitet och minskad klimatpåverkan inom våra projekt bidrar till vår topplacering inom projektutveckling.
  Johanna Skogestig
  Vi ser ett växande intresse för sociala frågor som trygghet, säkerhet samt arbetsmiljö- och villkor i leverantörsledet, frågor som lätt tappas bort i samhällsbyggnadssektorn. Här finns ett stort jobb att göra så det är glädjande att se att även de frågorna är på frammarsch.
  Anna Denell
  Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet. Vasakronan ställer hårda krav och vi jobbar i nära dialog med våra leverantörer för att deras medarbetare, de som utför arbete på uppdrag av oss, ska ha en god och säker arbetsmiljö. Målet för Vasakronan är detsamma som för Håll Nollan - alla ska komma hem oskadda efter varje arbetsdag.
  Johanna Skogestig, vd Vasakronan
  Det här är ett av Stockholms tveklöst bästa lägen för både kontor och butiker. När fastigheten tomställdes fick vi en unik möjlighet att jobba vidare med utvecklingen av hela huset och skapa en attraktiv helhet både på kontorssidan och i gatuplan. Med upprustningen av Hästskopalatset skapar vi ytterligare förutsättningar för nytt liv i Sergelstan.
  Ronald Bäckrud, regionchef Stockholm
  Uppsala är en attraktiv stad att verka och leva i och den växer i snabb takt. I Södra city jobbar vi för att skapa förutsättningar för stadens fortsatta utveckling. Ambitionen är att skapa en livfull och spännande stadsdel där både företag och människor vill vara och vi märker redan nu ett intresse för detta. Tillsammans med stadens planer för bland annat grönstråket, å-rummet vid Hamnplan och expansionen av Uppsala C har Södra city alla förutsättningar att spela en central roll i staden.
  Bo de Besche, regionchef Uppsala
  Vi visar ett starkt resultat för halvåret. I verksamheten har vi stort fokus på det vi verkligen kan påverka; våra projekt och vårt erbjudande. Genom aktiv förvaltning och nära dialoger med våra kunder fortsätter vi att förbättra resultatet. Vi håller en hög takt i nyuthyrningen och vår nettouthyrning för första halvåret är 187 mkr. Det är uppenbart att efterfrågan är som allra störst för de bästa produkterna i de mest centrala delarna av Stockholm.
  Johanna Skogestig, vd Vasakronan
  Med Magasin X har vi gjort mycket vi aldrig har gjort förut. Vi har utmanat oss själva och vi har blivit utmanade av våra samarbetspartners. Vi har gjort vårt yttersta för att vara så uppfinningsrika det bara går – bland annat arkitektoniskt, i materialvalen, de tekniska lösningarna - och hela tiden med hänsyn till både människor och miljö. Det har varit en utvecklande resa där vi har lärt oss enormt mycket. Att få ett erkännande som detta sporrar oss verkligen i det fortsatta arbetet att utveckla Södra city på samma höga nivå.
  Bo de Besche, regionchef Uppsala Vasakronan
  - Efterfrågan på den här typen av lokaler i citylägen är fortsatt hög. Kontorets läge och utformning har ökat i betydelse över tid och i raketfart som en konsekvens av pandemin. Det ska vara lätt att ta sig till och från kontoret och när vi är där vill vi ha tillgång till service, handel, restauranger och kultur i vårt närområde. Allt det bjuder Sergelgatan på.
  Jan-Erik Hellman, chef fastighetsutveckling
  Jag är nöjd med driftöverskottet som ökade med hela 7 procent vilket förklaras av hög uthyrningsgrad i färdigställda projekt och framgångsrika omförhandlingar. Efter en avvaktande inledning på året kan jag konstatera att verksamheter och företag nu går bra och vågar fatta framtidsinriktade beslut. Det märks i den stora volymen nytecknade avtal under fjärde kvartalet som resulterade i en positiv nettouthyrning på 132 miljoner kronor. Även volymen omförhandlade avtal är större än vanligt och summerar till 1,3 miljarder kronor på helåret.
  Johanna Skogestig, vd Vasakronan
  Vi ser att det finns fantastiska möjligheter att bygga en större helhet som gynnar alla. Hydda är inte lösningen på allt, men med bolaget hoppas vi kunna bidra till en snabbare och mer effektiv utveckling, så att våra kunder får det de behöver
  Peter Östman, affärsutvecklingschef
  Vi ser att vår plan för klimatneutralitet 2030, i kombination med en ökad digitalisering, hela tiden kräver ett bredare perspektiv när vi ska ta oss an utmaningarna. Vi går alltmer mot att jobba med stadsutveckling och helheten i våra områden snarare än den enskilda fastigheten eller projektet. Vad vi ska bygga, hur vi ska bygga och vad vi ska köpa – allt måste hänga ihop för att vi ska nå vår ambition att skapa attraktiva områden och bli klimatneutrala fullt ut
  Johanna Skogestig, vd Vasakronan
  Vi är utsedda till global sektorledare i ett stort segment med stor konkurrens - kontor/handel. Det är ett fantastiskt gott betyg och ett direkt resultat av det systematiska arbete som vi under lång tid och på bred front har gjort inom ramen för hållbarhetsfrågorna. Inte minst digitaliseringen gör att vi nu på ett enkelt sätt kan följa upp och rapportera in kvalitetssäkrad hållbarhetsdata på fastighetsnivå i hela portföljen
  Johanna Skogestig, vd
  Intresset för hållbarhetsfrågor har ökat dramatiskt de senaste åren. Framför allt bland våra hyresgäster och långivare men även bland andra viktiga intressenter som till exempel kommuner. Konkurrensen ökar och vi behöver hela tiden vässa oss, inte minst på klimatsidan som för många är den enskilt största frågan. Där har vi satt ett extremt tufft mål om att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till 2030
  Johanna Skogestig, vd
  Vi har på egen hand och tillsammans med andra under en längre tid arbetat målmedvetet för att göra stråket från Triangeln längs Södra Förstadsgatan ner mot Södertull till vad det är idag – Malmös härligaste gågata. Nu har turen kommit till Södertull och ambitionen är att göra det till en ännu mer intressant plats, en plats för nytänkande pionjärer. Polestar är ett väldigt bra exempel på en sådan
  Anna Stenkil, regionchef Malmö
  Vi jobbar nu för att förändra hela Stockholm city. Det är ett komplext och ansvarsfullt arbete med otroligt många olika delar. För att det ska bli så bra som vi vill, är jag väldigt glad att Anna vill ta ansvar för det arbetet.
  Johanna Skogestig, vd
  Jag skulle vilja påstå att det här är en av fastighetsbranschens mest utmanande vd-roller och det har givetvis varit ett stort intresse. Vi har haft många kvalificerade kandidater i en bred och djup process, både externa och interna. Johanna uppfyller alla våra krav och har i sin nuvarande roll dessutom visat vilken kapacitet hon har.
  Ulrika Francke, styrelseordförande Vasakronan
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp