Jaa

Yhteyshenkilöt

 • Granlund
  Malminkaari 21 PL 59 00701 HELSINKI
  010 7592 000
  http://www.granlund.fi
 • Pekka Metsi

  toimitusjohtaja


  040 529 6509
 • Minttu Vilander

  viestintäpäällikkö


  040 575 6660
 • Riikka Linna

  viestintäpäällikkö


  050 345 2328
 • Lainaukset

  Asiantuntijat tekevät Granlundin ja haluamme vuosittain palkita koko jengimme hienosta tuloksesta.
  Pekka Metsi, toimitusjohtaja, Granlund Oy
  Vuosi 2017 oli rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille erittäin hyvä. Allianssimallien variaatiot ja yhteistoiminnalliset projektinjohtourakat kasvattivat markkinaosuuttaan, ja digitaalisuus on tullut vahvasti alalle. Vuoden pääteemoja olivat tietojen avoimuus, tietomallien laaja hyödyntäminen ja tekoäly.
  Pekka Metsi, toimitusjohtaja, Granlund Oy
  Granlund on perinteisesti lähestynyt muuttuvia energiaverkkoja ja kysyntäjoustoratkaisuja talopuolen näkökulmasta. Nyt tiimiimme tulee myös vahvaa kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen verkko-osaamista. Jatkossa voimme tarjota asiakkaillemme entistä laajempaa osaamista alueellisiin energiahankkeisiin.
  Ville Reinikainen, Granlund Consulting Oy:n energiatoimialajohtaja.
  Hajautettu energiantuotanto, energiaverkkojen kaksisuuntaisuus, uudet energiantuotantoteknologiat ja kysyntäjousto luovat uusia mahdollisuuksia muuttuvassa lämpö- ja jäähdytysmarkkinassa. Yhdistämällä osaamisemme meillä on erinomaiset edellytykset olla edelläkävijä ja johtava asiantuntija tässä markkinassa.
  Jussi-Pekka Kuivala, Greenfield Consulting Oy:n toimitusjohtaja
  Greenfield tukee kansainvälistymistavoitteitamme Euroopassa. Heti neuvotteluiden alusta lähtien on ollut selvää, että yhteistyössämme on selkeää synergiaa. Olemme hyvin samanhenkisiä toimijoita ja innolla käynnistämme yhdessä vuoden 2018.
  Miia Anttila, Granlund Consulting Oy:n toimitusjohtaja
  Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää näiden rakennustyyppien peruskorjausten suunnittelussa ja toteutuksessa. Peruskorjauskonsepteilla rakennusten käyttökustannuksia saadaan pienennettyä järkevällä takaisinmaksuajalla ja mahdollisimman hyvällä sijoitetun pääoman tuotolla.
  Tuomo Niemelä, johtava asiantuntija, Granlund Consulting Oy
  Sairaaloiden toiminnallisessa suunnittelussa on olennaista, että käyttäjät saadaan osallistettua suunnitteluprosessiin, ja siksi Lean-konsultilla on oltava laaja kokemus myös terveydenhuollosta.
  Jori Reijula, Johtava asiantuntija, TkT, Granlund Consulting Oy
  Oulu on Lean-ajattelun näkökulmasta kiinnostava kaupunki, ja yliopiston tuotantotalouden laitokselta löytyy vahvoja Lean-osaajia.
  Jori Reijula, Johtava asiantuntija, TkT, Granlund Consulting Oy
  Tavoitteenamme on tarjota taloyhtiöille kokonaisvaltaista palvelua, jossa yhdistyvät huipputason talotekniikka- ja energiaosaaminen sekä rakennuttaminen ja projektinjohto.
  Tapani Muttonen, korjausrakentamisen osastonjohtaja, Granlund Oy
  Taloyhtiöpalvelut tullaan paketoimaan selkeäksi kokonaisuudeksi asuntosektorille. Toimitilapuolella tulemme vahvistamaan korjausrakentamisen palveluitamme isännöinti- ja kiinteistöjohdon toimijoille.
  Juhani Aalto, yksikönpäällikkö, taloyhtiö- ja toimitilapalvelut, Granlund Oy
  Meidän tulee siirtyä eteenpäin järjestelmäajattelusta ja kehittää käyttäjiä paremmin palvelevia kiinteistöjä. Asiantuntijoillamme on tärkeä roolia, kun haluamme älykkäillä automaatioratkaisuilla parantaa kiinteistön olosuhteita, energiatehokkuutta sekä samalla ihmisten hyvinvointia.
  Osastonjohtaja Jukka Karhu, rakennusautomaatio, Granlund Oy
  ”Tommi on viime vuosina vastannut useista tärkeistä asiakkuuksistamme sekä toiminut johtavana suunnittelijana puhdastilaprojekteissamme. Tommin johdolla Granlund Kuopio Oy vahvistaa asemaansa Itä-Suomen johtavana talotekniikkasuunnittelutoimistona sekä valtakunnallisena puhdastilaosaajana.
  Varatoimitusjohtaja (1.4.2018) Jukka Vasara, Granlund Oy
  Itä-Suomen alueella rakentaminen on vilkasta ja useita mielenkiintoisia hankkeita on tulossa. Meillä on paljon annettavaa asiakkaillemme myös jatkossa, varsinkin energiakonsultoinnissa on vielä valtavasti tekemistä ja siinä osaamistamme kaivataan. Henkilökuntamme on avainasemassa asiakastyytyväisyyden rakentamisessa ja osaamisemme onkin karttunut vahvaksi vaativissa hankkeissa. Meillä on laaja palveluvalikoima, jota tulemme kehittämään edelleen asiakkaidemme hyväksi.
  Toimitusjohtaja (1.4.2018) Tommi Miettinen, Granlund Kuopio Oy
  Suomen sairaalaverkostoa on viime vuosina uudistettu paljon ja sote–uudistus tuo osaltaan uusia tarpeita liittyen sairaalatiloihin. Granlundilla autamme näissä haasteissa entistä vahvemmalla panostuksella kehitykseen ja osaamisen jakamiseen. Suomeen tulee ensimmäistä kertaa sairaalailmanvaihtoa koskeva standardi. Osallistumiseni Suomen edustajana tässä standardointityössä on antanut laajaa perspektiiviä sairaalasuunnitteluun myös kansainvälisestä näkökulmasta. Tuon tätä osaamista kaikkiin Granlund-konsernin sairaalasuunnitteluprojekteihin.
  Varatoimitusjohtaja (1.4.2018 alkaen) Jukka Vasara, Granlund Oy
  Suunnittelun ja rakentamisen limittyminen päällekkäin aiheuttaa suunnittelutoimialalle suuria aikataulu- ja resurssihaasteita. Uudet rakentamisen toimintamallit, kuten allianssit, tuovat suunnitteluun mahdollisuuksia mutta myös haasteita. Kehitämme voimakkaasti suunnittelun yhteistyöprosesseja, jotta pystymme vastaamaan haasteisiin ja kehittämään toimintaamme.
  varatoimitusjohtaja Jukka Tyni, Granlund Oy
  Digitaalinen kaksonen on rakennuksen tietomalli steroideilla. Me luomme aivan uutta tietoa, kun yhdistämme rakennusten suunnittelutiedon ylläpitotietoon sekä tuomme vielä lisää dataa eri lähteistä, kuten rakennukseen asennetuista sensoreista sekä käyttäjäpalautteesta
  Teknologiajohtaja Tero Järvinen, Granlund Oy
  Digitaalisen kaksosen luominen kiinteistöjohtamisen käyttöön on tavoite, josta kaikki puhuvat ja jota on viety teoria- ja tutkimustasolla eteenpäin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Käytäntöön asti ei kukaan ole vielä päässyt. Moni kyllä puhuu tästä aiheesta, mutta me olemme ensimmäisiä, joilla on tarjota konkreettinen toiminnallisuus asiakkaidemme käyttöön Granlund Manager -ohjelmistossa
  Ohjelmistoliiketoiminnan johtaja Jack Westrén-Doll
  Inoroom-konseptissa teknologia, rakentaminen ja ihmisläheisyys yhdistyvät tilaan, jota käytetään ihmisen ollessa toisen ihmisen osaamisen varassa.
  Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
  Inoroom-leikkaussalin suunnitteluperusteena on ollut tulevan sairaalailmanvaihtostandardin hygieniavaatimusten täyttäminen. Salin ilmanjako on toteutettu uudenlaisella laimennusperiaatteella ja ilmanvaihdon ohjauksessa käytetään henkilömäärään perustuvaa mitoitusta.
  Toimitusjohtaja Jukka Vasara, Granlund Kuopio Oy
  Pekka Pajuniemi on osaava ja jämäkkä talotekniikka-alan toimija, joka hallitsee erinomaisesti nykyaikaiset suunnittelumenetelmät ja hankemuodot. 20 vuotta kestänyt tuloksellinen yhteistyömme tulee jatkumaan tiiviinä vain muotoaan muuttaen.
  Kari Rintamäki, Granlund Pohjanmaa Oy
  Meidän tavoitteemme on jatkossakin taata hyvä taloteknisen rakentamisen laatu ja osaaminen paikallisissa hankkeissa.
  Pekka Pajuniemi, Granlund Pohjanmaa Oy
  Valotaide on loistava tapa herättää rakennukset eloon vuoden pimeimpään aikaan. Valotaiteen avulla voidaan parantaa hyvinvointia rakennetussa ympäristössä, ja haluamme osaltamme tukea tätä kehitystä.
  Pekka Metsi, toimitusjohtaja, Granlund Oy
  Valotaide luo valtavasti hienoja käyttötarkoituksia rakennuksille. Pimeän aikaan sen avulla voitaisiin tuoda kiinteistöjä paremmin esiin ja parantaa rakennettua ympäristöä aivan uudenlaisella tavalla. Ennen kaikkea valotaide ilahduttaa tilojen käyttäjiä.
  Ilkka Paloniemi, johtava asiantuntija, Granlund Oy
  Granlund antaa uutta potkua asiantuntijuutemme kehittämiseen ja tuo mukanaan Suomen vahvimmat taustat erikoisosaamisessa. Saamme näin vaativiin projekteihin entistä paremmat lähtökohdat. Pidämme Granlundiin liittymistä hienona kehitysmahdollisuutena.
  Toimitusjohtaja Tomi Pyyhtiä, Sähkösuunnittelu Lauri Pyyhtiä Oy
  Tavoitteenamme on yhdistää kahden paikallisen toimijan osaaminen ja tätä kautta monipuolistaa yrityksemme palvelukenttää sekä ottaa entistä vahvempaa jalansijaa Varsinais-Suomen alueella.
  Toimitusjohtaja Pekka Hjelm, Granlund Turku Oy
  Valotaiteen avulla voidaan parantaa hyvinvointia rakennetussa ympäristössä, ja haluamme osaltamme tukea tätä kehitystä. Lux Helsingissä Light Pipes oli yksi suosituimpia teoksia, joka toi lämpöä Helsingin keskustaan vuoden pimeimpään aikaan. Nyt Loimu ilahduttaa pääkonttorillamme niin henkilöstöämme kuin asiakkaitamme.
  Pekka Metsi, toimitusjohtaja, Granlund Oy
  Loimun suunnittelun lähtökohtana toimi ajatus takasta ja kakluunista, jotka muodostivat aiemmin rakennuksen sydämen ja lämmön lähteen. Granlund suunnittelee rakennuksiin järjestelmiä, jotka toimivat nykyaikaisen rakennuksen sydämenä. Loimu kuvastaa tätä ajatusta ja luo nyt portaikkoon vastaanottavan tunnelman.
  Rölli Ridanpää, taideteoksen suunnittelija, Tricton
  Pimeä vuodenaika on Suomessa pitkä ja valaistuksen tärkeys korostuu. Kiinteistöjen seinillä on jo nyt paljon valomainoksia, mutta valotaidetta on hyödynnetty vähemmän. Sen avulla voitaisiin tuoda kiinteistöjä esiin ja parantaa rakennettua ympäristöä aivan uudella kiinnostavalla tavalla.
  Ilkka Paloniemi, johtava esitystekniikan asiantuntija, Granlund Oy
  Uudistushankkeessa korostuu erityisesti potilaan näkökulma. Suunnittelu tehdään toiminnallisesta näkökulmasta, eli potilaan ja henkilökunnan tarpeet huomioidaan ensisijaisesti.
  Jukka Vasara, Granlund Kuopio Oy:n toimitusjohtaja
  Laskelmiemme ja analyysiemme mukaan tietokonesalien lämmöntalteenottohankkeet ovat lähtökohtaisesti aina kannattavia. Lämmöntalteenottoon panostaminen voi tuoda jopa miljoonien säästöt sekä konesalitoimijalle että energiayhtiöille.
  Jari Innanen, osastojohtaja, Mission Critical, Granlund
  Korjausrakentamisen tarve kasvaa koko ajan ja lähdemme nyt Granlundilla vastaamaan haasteeseen. Tavoitteena on kasvattaa korjausrakentamisen liiketoimintaa merkittävästi.
  Tapani Muttonen, osastonjohtaja, korjausrakentaminen
  Vahvaa osaamista löytyy talotekniikan suunnittelusta ja valvonnasta. Nyt tuomme mukaan myös rakennuttamisen ja projektinjohdon. Tähän pystytään lisäksi yhdistämään vahva kustannusohjauksen sekä energia- ja ympäristöosaamisen konsultointi.
  Tapani Muttonen, osastonjohtaja, korjausrakentaminen
  Tavoitteemme on tuoda korjauksen tarpeessa olevat kiinteistöt nykytasolle, jotta ne vastaisivat käyttäjien tarpeisiin.
  Tapani Muttonen, osastonjohtaja, korjausrakentaminen
  Vuosi 2016 oli Suomen rakennus- ja kiinteistömarkkinoilla poikkeuksellisen hyvä.
  Pekka Metsi, toimitusjohtaja, Granlund Oy
  Tilauskannoissa saavutettiin suunnittelu- ja konsulttialoilla kaikkien aikojen huippulukema.
  Pekka Metsi, toimitusjohtaja, Granlund Oy
  Kiinteistön käyttäjien positiivinen kokemus edistää keskittymistä ja sitä kautta työn tuottavuutta. Hyvinvointi vaikuttaa myös laajemmin positiiviseen yrityskuvaan, tila on houkutteleva niin käyttäjän kuin asiakkaan näkökulmasta.
  Heli Kotilainen, ympäristötoimialajohtaja
  Pandatalon talotekniikkasuunnittelussa korostuu ennen kaikkea eläinten viihtyvyys ja hyvinvointi. Tilat suunnitellaan energiatehokkaiksi ympäristöystävällisiä ratkaisuja käyttäen. Myös yleisö pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin.
  Vikke Niskanen, projektipäällikkö, Granlund Oy
  Kiinteistön käyttäjien hyvinvoinnilla tulee olemaan entistä suurempi merkitys kiinteistönomistajille, sillä sisätilojen viihtyisyys vaikuttaa yhä enemmän niiden houkuttelevuuteen,
  Heli Kotilainen, toimialajohtaja, Granlund Consulting Oy
  Rakennuksia arvioidaan sadalla kriteerillä ja tavoitteena on parantaa kiinteistön käyttäjien terveyttä, viihtyvyyttä ja sitä kautta myös suorituskykyä.
  Robert McGrath, johtava asiantuntija, Granlund Consulting Oy
  Haluamme, että meillä on viihtyisät puitteet työntekoon ja edistämme tätä hyvinvoinnin kautta toimivan talotekniikan ohella.
  Pekka Metsi, toimitusjohtaja, Granlund Oy
  Poiketen perinteisistä kaavahankkeista Wasa Stationille on laadittu esimerkiksi erilliset energia-, vesi- ja ekologiastrategiat.
  Sara Tuovinen
  Taltec Oy on tunnettu toimija korjausrakentamisen puolella ja täydentää hyvin Granlundin osaamista. Korjausrakentamisen määrä kasvaa koko ajan ja haluamme talotekniikan johtavana toimijana tarjota tälle sektorille myös kokonaisvaltaisempaa palvelua.
  Pekka Metsi, toimitusjohtaja, Granlund Oy
  Granlundin kautta saamme toimintamme kehittämiselle paremman alustan. Toimintakulttuureissamme on paljon samaa ja sitä kautta lähestyminen oli helppoa. Voimme jatkossa yhdistää ketterään palveluun myös laajemman erikoisosaamisen sekä suuremmat kehitysresurssit.
  Tapani Muttonen, toimitusjohtaja, Taltec Oy
  Vaativan tekniikan hallinnan lisäksi konsulttiryhmältä vaaditaan hyviä yhteistyötaitoja. Konsulttiryhmä onnistui kiitettävästi hankesuunnitteluvaiheessa ja saimme luotua hyvän yhteishengen, jota haluamme kuljettaa läpi koko projektin.
  Johtaja Mikael Lindgren, Ramboll
  Sairaalasuunnitteluosaston johtaja Santeri Kondakov, Granlund
  Uuden ison sairaalan yhteensovittaminen Meilahden kampusalueelle edellyttää vaativia taloteknisiä järjestelyjä, jotta voimme taata nykyisten sairaalarakennusten toimivan käytön ja potilasturvallisuuden koko hankkeen ajan.
  Voimien yhdistäminen mahdollistaa asiakkaiden entistä paremman palvelemisen ja entistä toimivamman yhteistyön kumppaneidemme kanssa. Saamme uusia ajatuksia ja tuoreita toimintatapoja, joista voimme oppia puolin ja toisin.
  Toimistusjohtaja Pekka Salla, Siluc Oy
  Vahvistamme kokonaisvaltaista projektiosaamistamme ja tämä mahdollistaa paremman asiakkuuksien hoitamisen sekä entistä hedelmällisemmän yhteistyön eri tekijöiden kanssa.
  Toimistusjohtaja Risto Havo, Granlund Saimaa
  Lux Helsinki on loistava tapahtuma, joka tuo valoa pääkaupunkiimme vuoden pimeimpään aikaan. Granlundilla haluamme luoda hyvinvointia rakennetussa ympäristössä ja Lux tukee juuri tätä ajatusta.
  Pekka Metsi, toimitusjohtaja, Granlund Oy
  Lux Helsinki on kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista koko perheen yleisötapahtumista. Tänä vuonna olemme vahvistaneet yhteistyötä kumppaneiden kanssa, mikä mahdollistaa festivaalin edelleen kehittämisen.
  Ilkka Paloniemi, johtava asiantuntija, esitystekniikka, Granlund Oy
  Olen hyvin innoissani tästä mahdollisuudesta. Pääsen hyödyntämään kokemustani sekä aluekehittämisestä että ympäristöjohtamisen teemoista sekä työskentelemään monipuolisten asiantuntijoiden kanssa eteenpäin katsovassa yrityksessä.
  Heli Kotilainen, ympäristötoimialajohtaja, Granlund Consulting
  Valitse ajanjakso -
  Hakusi ei tuottanut tuloksia
  Hakusi ei tuottanut enempää tuloksia
  Takaisin alkuun