Jaa

Yhteyshenkilöt

 • Granlund
  Malminkaari 21 PL 59 00701 HELSINKI
  010 7592 000
  http://www.granlund.fi
 • Pekka Metsi

  toimitusjohtaja


  040 529 6509
 • Minttu Vilander

  viestintäpäällikkö


  040 575 6660
 • Riikka Linna

  viestintäpäällikkö


  050 345 2328
 • Lainaukset

  Valotaide on loistava tapa herättää rakennukset eloon vuoden pimeimpään aikaan. Valotaiteen avulla voidaan parantaa hyvinvointia rakennetussa ympäristössä, ja haluamme osaltamme tukea tätä kehitystä.
  Pekka Metsi, toimitusjohtaja, Granlund Oy
  Valotaide luo valtavasti hienoja käyttötarkoituksia rakennuksille. Pimeän aikaan sen avulla voitaisiin tuoda kiinteistöjä paremmin esiin ja parantaa rakennettua ympäristöä aivan uudenlaisella tavalla. Ennen kaikkea valotaide ilahduttaa tilojen käyttäjiä.
  Ilkka Paloniemi, johtava asiantuntija, Granlund Oy
  Granlund antaa uutta potkua asiantuntijuutemme kehittämiseen ja tuo mukanaan Suomen vahvimmat taustat erikoisosaamisessa. Saamme näin vaativiin projekteihin entistä paremmat lähtökohdat. Pidämme Granlundiin liittymistä hienona kehitysmahdollisuutena.
  Toimitusjohtaja Tomi Pyyhtiä, Sähkösuunnittelu Lauri Pyyhtiä Oy
  Tavoitteenamme on yhdistää kahden paikallisen toimijan osaaminen ja tätä kautta monipuolistaa yrityksemme palvelukenttää sekä ottaa entistä vahvempaa jalansijaa Varsinais-Suomen alueella.
  Toimitusjohtaja Pekka Hjelm, Granlund Turku Oy
  Valotaiteen avulla voidaan parantaa hyvinvointia rakennetussa ympäristössä, ja haluamme osaltamme tukea tätä kehitystä. Lux Helsingissä Light Pipes oli yksi suosituimpia teoksia, joka toi lämpöä Helsingin keskustaan vuoden pimeimpään aikaan. Nyt Loimu ilahduttaa pääkonttorillamme niin henkilöstöämme kuin asiakkaitamme.
  Pekka Metsi, toimitusjohtaja, Granlund Oy
  Loimun suunnittelun lähtökohtana toimi ajatus takasta ja kakluunista, jotka muodostivat aiemmin rakennuksen sydämen ja lämmön lähteen. Granlund suunnittelee rakennuksiin järjestelmiä, jotka toimivat nykyaikaisen rakennuksen sydämenä. Loimu kuvastaa tätä ajatusta ja luo nyt portaikkoon vastaanottavan tunnelman.
  Rölli Ridanpää, taideteoksen suunnittelija, Tricton
  Pimeä vuodenaika on Suomessa pitkä ja valaistuksen tärkeys korostuu. Kiinteistöjen seinillä on jo nyt paljon valomainoksia, mutta valotaidetta on hyödynnetty vähemmän. Sen avulla voitaisiin tuoda kiinteistöjä esiin ja parantaa rakennettua ympäristöä aivan uudella kiinnostavalla tavalla.
  Ilkka Paloniemi, johtava esitystekniikan asiantuntija, Granlund Oy
  Uudistushankkeessa korostuu erityisesti potilaan näkökulma. Suunnittelu tehdään toiminnallisesta näkökulmasta, eli potilaan ja henkilökunnan tarpeet huomioidaan ensisijaisesti.
  Jukka Vasara, Granlund Kuopio Oy:n toimitusjohtaja
  Laskelmiemme ja analyysiemme mukaan tietokonesalien lämmöntalteenottohankkeet ovat lähtökohtaisesti aina kannattavia. Lämmöntalteenottoon panostaminen voi tuoda jopa miljoonien säästöt sekä konesalitoimijalle että energiayhtiöille.
  Jari Innanen, osastojohtaja, Mission Critical, Granlund
  Korjausrakentamisen tarve kasvaa koko ajan ja lähdemme nyt Granlundilla vastaamaan haasteeseen. Tavoitteena on kasvattaa korjausrakentamisen liiketoimintaa merkittävästi.
  Tapani Muttonen, osastonjohtaja, korjausrakentaminen
  Vahvaa osaamista löytyy talotekniikan suunnittelusta ja valvonnasta. Nyt tuomme mukaan myös rakennuttamisen ja projektinjohdon. Tähän pystytään lisäksi yhdistämään vahva kustannusohjauksen sekä energia- ja ympäristöosaamisen konsultointi.
  Tapani Muttonen, osastonjohtaja, korjausrakentaminen
  Tavoitteemme on tuoda korjauksen tarpeessa olevat kiinteistöt nykytasolle, jotta ne vastaisivat käyttäjien tarpeisiin.
  Tapani Muttonen, osastonjohtaja, korjausrakentaminen
  Vuosi 2016 oli Suomen rakennus- ja kiinteistömarkkinoilla poikkeuksellisen hyvä.
  Pekka Metsi, toimitusjohtaja, Granlund Oy
  Tilauskannoissa saavutettiin suunnittelu- ja konsulttialoilla kaikkien aikojen huippulukema.
  Pekka Metsi, toimitusjohtaja, Granlund Oy
  Kiinteistön käyttäjien positiivinen kokemus edistää keskittymistä ja sitä kautta työn tuottavuutta. Hyvinvointi vaikuttaa myös laajemmin positiiviseen yrityskuvaan, tila on houkutteleva niin käyttäjän kuin asiakkaan näkökulmasta.
  Heli Kotilainen, ympäristötoimialajohtaja
  Pandatalon talotekniikkasuunnittelussa korostuu ennen kaikkea eläinten viihtyvyys ja hyvinvointi. Tilat suunnitellaan energiatehokkaiksi ympäristöystävällisiä ratkaisuja käyttäen. Myös yleisö pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin.
  Vikke Niskanen, projektipäällikkö, Granlund Oy
  Kiinteistön käyttäjien hyvinvoinnilla tulee olemaan entistä suurempi merkitys kiinteistönomistajille, sillä sisätilojen viihtyisyys vaikuttaa yhä enemmän niiden houkuttelevuuteen,
  Heli Kotilainen, toimialajohtaja, Granlund Consulting Oy
  Rakennuksia arvioidaan sadalla kriteerillä ja tavoitteena on parantaa kiinteistön käyttäjien terveyttä, viihtyvyyttä ja sitä kautta myös suorituskykyä.
  Robert McGrath, johtava asiantuntija, Granlund Consulting Oy
  Haluamme, että meillä on viihtyisät puitteet työntekoon ja edistämme tätä hyvinvoinnin kautta toimivan talotekniikan ohella.
  Pekka Metsi, toimitusjohtaja, Granlund Oy
  Poiketen perinteisistä kaavahankkeista Wasa Stationille on laadittu esimerkiksi erilliset energia-, vesi- ja ekologiastrategiat.
  Sara Tuovinen
  Taltec Oy on tunnettu toimija korjausrakentamisen puolella ja täydentää hyvin Granlundin osaamista. Korjausrakentamisen määrä kasvaa koko ajan ja haluamme talotekniikan johtavana toimijana tarjota tälle sektorille myös kokonaisvaltaisempaa palvelua.
  Pekka Metsi, toimitusjohtaja, Granlund Oy
  Granlundin kautta saamme toimintamme kehittämiselle paremman alustan. Toimintakulttuureissamme on paljon samaa ja sitä kautta lähestyminen oli helppoa. Voimme jatkossa yhdistää ketterään palveluun myös laajemman erikoisosaamisen sekä suuremmat kehitysresurssit.
  Tapani Muttonen, toimitusjohtaja, Taltec Oy
  Vaativan tekniikan hallinnan lisäksi konsulttiryhmältä vaaditaan hyviä yhteistyötaitoja. Konsulttiryhmä onnistui kiitettävästi hankesuunnitteluvaiheessa ja saimme luotua hyvän yhteishengen, jota haluamme kuljettaa läpi koko projektin.
  Johtaja Mikael Lindgren, Ramboll
  Sairaalasuunnitteluosaston johtaja Santeri Kondakov, Granlund
  Uuden ison sairaalan yhteensovittaminen Meilahden kampusalueelle edellyttää vaativia taloteknisiä järjestelyjä, jotta voimme taata nykyisten sairaalarakennusten toimivan käytön ja potilasturvallisuuden koko hankkeen ajan.
  Voimien yhdistäminen mahdollistaa asiakkaiden entistä paremman palvelemisen ja entistä toimivamman yhteistyön kumppaneidemme kanssa. Saamme uusia ajatuksia ja tuoreita toimintatapoja, joista voimme oppia puolin ja toisin.
  Toimistusjohtaja Pekka Salla, Siluc Oy
  Vahvistamme kokonaisvaltaista projektiosaamistamme ja tämä mahdollistaa paremman asiakkuuksien hoitamisen sekä entistä hedelmällisemmän yhteistyön eri tekijöiden kanssa.
  Toimistusjohtaja Risto Havo, Granlund Saimaa
  Lux Helsinki on loistava tapahtuma, joka tuo valoa pääkaupunkiimme vuoden pimeimpään aikaan. Granlundilla haluamme luoda hyvinvointia rakennetussa ympäristössä ja Lux tukee juuri tätä ajatusta.
  Pekka Metsi, toimitusjohtaja, Granlund Oy
  Lux Helsinki on kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista koko perheen yleisötapahtumista. Tänä vuonna olemme vahvistaneet yhteistyötä kumppaneiden kanssa, mikä mahdollistaa festivaalin edelleen kehittämisen.
  Ilkka Paloniemi, johtava asiantuntija, esitystekniikka, Granlund Oy
  Olen hyvin innoissani tästä mahdollisuudesta. Pääsen hyödyntämään kokemustani sekä aluekehittämisestä että ympäristöjohtamisen teemoista sekä työskentelemään monipuolisten asiantuntijoiden kanssa eteenpäin katsovassa yrityksessä.
  Heli Kotilainen, ympäristötoimialajohtaja, Granlund Consulting
  Heli on kiistatta oikea ihminen meille. Hän tuntee alan aina viranomaispäätösten valmistelusta brändin rakentamiseen ja on seurannut sen kehitystä monien eri sidosryhmien kautta.
  Miia Anttila, toimitusjohtaja, Granlund Consulting
  Koska tiedon määrä maailmassa lisääntyy jatkuvasti ja tietoliikenne kiihtyy, myös konesalien rooli entisestään korostuu. Ja tietysti erityisen tärkeäksi nousee niiden energiatehokkuus.
  Jari Innanen, osastojohtaja, Konesalit, Mission Critical
  Uuden osaston huippuasiantuntijat mahdollistavat konesalitoiminnan vahvan kehittämisen myös kansainvälisesti, mikä tukee täydellisesti Granlund 2020 -strategiaamme.
  Pekka Metsi, toimitusjohtaja, Granlund
  Pitkään kaupungissa toiminut Ylitalo asiantuntijoineen tuo meille historiansa kautta vahvan kivijalan. Yhteistä yrityksillemme on panostaminen pitkiin asiakkuuksiin sekä erikoisosaamiseen
  Pekka Metsi Toimitusjohtaja, Granlund Oy
  Oma joukkomme pitää konserniin liittymistä positiivisena kehitysmahdollisuutena
  Petri Vuorre Toimitusjohtaja, Insinööritoimisto Ylitalo Oy
  Äyräväinen Rovaniemellä on hakemaamme asiantuntevaa osaamista sekä mahdollisuuksia kehittyä alueen johtavaksi talotekniikkatoimijaksi kanssamme.
  Toimitusjohtaja Pekka Metsi, Granlund Oy
  Granlund monipuolisena asiantuntijaorganisaationa tarjoaa Rovaniemen porukalle mahdollisuuden jatkaa vahvaa asiantuntijatyötään ja astua samalla uusille osaamisalueille ja kehittyä. Asiakkaamme Pohjois-Suomessa voivat näin hyödyntää koko Granlund verkoston erikoisosaamista.
  Toimitusjohtaja Mikko Äyräväinen, Äyräväinen Rovaniemi Oy
  - Kokonaiskuvassa tilat ja rakennukset ovat vain tukitoimintoja. Haluamme nostaa kouluverkkokeskustelussa esiin kokonaisuusajattelun. Tyypillisesti julkinen keskustelu kouluista keskittyy yksittäisiin rakennuksiin ja näkökulma koko kouluverkosta jää huomiotta
  Johtava asiantuntija Heikki Lonka, Granlund Oy
  Halusimme saada paremman kuvan siitä, miten markkinat näkevät energiajohtamisen
  Tutkimusprojektin vetäjä, ryhmäpäällikkö Asta Varpio, Granlund Consulting
  Vuosi 2015 oli rakennus- ja kiinteistömarkkinoilla moniulotteinen. Vienti ei vedä ja kansalliset uudistukset eivät etene, mutta kiinteistökauppoja tehdään ja pääkaupunkiseudulla sekä jatkui että käynnistyi jättimäisiä projekteja. Varsinkin sairaalasektorilla on kova vauhti päällä myös valtakunnallisesti.
  Toimitusjohtaja Pekka Metsi, Granlund
  Haluamme olla tulevaisuudessa alueen johtava talotekniikan konsulttitoimisto sekä osaavin ja yhteistyökykyisin kumppani rakentamisen- ja kiinteistönpidon hankkeissa. Lisäksi haluamme tarjota Granlundin erikoispalveluita koko Pohjois-Suomen alueelle.
  Osastonjohtaja Juha Huczkowski, Granlund Oulu
  Insinöörit ovat joskus vaikeaselkoisia, joten nyt halusimme kiteyttää tavoitteet kahteen helposti muistettavaan lukuun, eli 100 miljoonaa euroa ja 1000 ihmistä.
  Pekka Metsi, toimitusjohtaja, Granlund Oy
  Uskomme, että tulevaisuudessa jatkuva käyttäjäpalaute ohjaa kiinteistöjohtamista. Voimme johtaa palveluja ja tekniikkaa käyttäjiltä saadun palautteen perusteella.
  Pekka Metsi, toimitusjohtaja, Granlund Oy
  Uudisrakennus muodostaa taloteknisten ja kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelun osalta haasteellisen tehtävän. Vaativien tilaryhmien edellyttämät tekniset ratkaisut, monien käyttäjäryhmien huomioonottaminen sekä energiatehokkuus- ja toiminnallisuusvaatimusten hallinta muodostaa monipuolisen kokonaisuuden.
  Kari Kaleva, Granlund
  Suunnitelmien yhteensovittamisessa Big Room on erinomainen ratkaisu, sillä koko suunnittelijaryhmän lisäksi työskentelyyn osallistuu myös käyttäjien edustajia.
  Mikael Lindgren, Ramboll Finland
  Olemme erittäin tyytyväisiä, että saamme näin rautaisen tiimin mukaan konserniin. LVI-Insinööritoimisto Lindroosin osaaminen, hyvä maine ja pitkä paikallinen kokemus tuovat meille toivomaamme osaamista alueelle.
  Pekka Metsi
  Valitse ajanjakso -
  Hakusi ei tuottanut tuloksia
  Hakusi ei tuottanut enempää tuloksia
  Takaisin alkuun