Jaa

Yhteyshenkilöt

 • Deloitte Finland
  Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki
  020 755500
  http://www.deloitte.fi
 • Lainaukset

  Suomessa on hyvin toimiva 4G-verkko, joka yleisesti ottaen riittää kuluttajan tarpeisiin. Kuluttajan on esimerkiksi vaikea hahmottaa nopeuden loikkaa 100 megabitistä sekunnissa yli gigabittiin sekunnissa ilman ymmärrystä supernopeita yhteyksiä vaativista sovelluksista. Ensi vaiheessa hyöty tulee siitä, että verkon kokonaiskapasiteetti kasvaa, eli riittävä nopeus on käytettävissä useammin ja myös silloin kun pienellä alueella on suuri määrä käyttäjä, kuten yleisötapahtumissa.
  Jukka-Petteri Suortti, Deloitte Finland
  Suomalaiset ovat tottuneet nopeaan mobiiliverkkoon ja käyttävät dataa paljon, osittain jopa korvaten kiinteät laajakaistat mobiililaajakaistoilla. Tätä ruokkii kotimaisten operaattoreiden rajattomat hinnoittelupolitiikat.
  Jukka-Petteri Suortti, Deloitte Finland
  Mokkuloiden ja muiden laitteiden kautta käytetään myös paljon videopalveluita, kuten Yle Areenaa, Netflixiä, YouTubea, Ruutua tai MTV Katsomoa. Jo 4G-verkko mahdollisti sen, että esimerkiksi sarjoja ja elokuvia voidaan katsoa korkealaatuisina matkapuhelimella jopa siitä edelleen striimattuna TV-ruudulle. 5G tuo jatkossa mukanaan vieläkin nopeamman tiedonsiirron ja parantaa mobiiliyhteyden sopivuutta esimerkiksi verkkopelaamiseen lyhyen vasteajan johdosta.
  Jukka-Petteri Suortti, Deloitte Finland
  Suomen kehitys on merkittävää, sillä se on tapahtunut ilman lakisääteisiä sukupuolikiintiöitä. Monimuotoisuutta on sen sijaan edistetty corporate governance -ohjeistuksella ja erilaisilla naisten urakehitystä tukevilla toimenpiteillä.
  Merja Itäniemi, Deloitte
  Suomen fintech-toimiala on vielä rakennusvaiheessa, mutta meillä on hyvät lähtökohdat nousta kansainvälisesti tunnistetuksi fintech-keskukseksi. Kunnianhimoisen tahtotilan saavuttaminen edellyttää kuitenkin määrätietoisia toimenpiteitä, tiivistä yhteistyötä toimijoiden välillä ja riittäviä panostuksia toimialan kehittämiseen
  Hans Rosendahl, Deloitte
  Suomen tulee huolehtia koulutuksen ja tutkimuksen laadun säilymisestä ja kehittymisestä. Tämä edellyttää satsaamista koulutusjärjestelmäämme, jotta se pysyy kansainvälisesti kilpailukykyisenä ja tukee työmarkkinoiden rakennemuutosta entistä paremmin. Osaamisen kehittämisen tarpeet ovat yhä yksilöllisempiä, ja oppimisesta sekä uusien taitojen kartuttamisesta on tullut koko työuran kestävä taitolaji.
  Sami Toivoniemi, Deloitte
  Suomen tulee huolehtia koulutuksen ja tutkimuksen laadun säilymisestä ja kehittymisestä. Osaamisen kehittämisen tarpeet ovat yhä yksilöllisempiä, ja oppimisesta sekä uusien taitojen kartuttamisesta on tullut koko työuran kestävä taitolaji. Lisäksi tulisi keksiä keinoja, miten auttaa ja motivoida myös niitä lapsia ja nuoria, jotka eivät saa kotoa tukea ja kannustusta opiskeluun. Erityisesti meidän tulee löytää yhdessä ratkaisuja estääksemme nuoria miehiä putoamasta koulutuskelkasta.
  Asko Kauppinen, Deloitte
  Arvio onkin, että YK:n kestävän kehityksen tavoitetaso vuoteen 2030 mennessä tavoitetaan Social Progress Indexin nykyisellä kasvuvauhdilla vasta 2073
  Sami Toivoniemi, Deloitte
  Ulkoistuskumppanin tai alihankkijan virheestä tai epäonnistumisesta voi seurata toimituksen viivästyminen tai jopa liiketoiminnan keskeytyminen. Alihankintaketjun päästä voi paljastua esimerkiksi lapsityövoiman käyttöä.
  Jouni Viljanen
  Sidosryhmät haluavat varmistaa, että toiminta on vastuullista koko toimitusketjussa. Maailmanlaajuisesti toimivien suomalaisten organisaatioiden panostukset ovat kansainvälisessä vertailussa vähäisiä ja työ on vasta alkutaipaleella.
  Jukka Silomaa
  Millenniaalit tarvitsevat luotettavaa tietoa, läpinäkyvyyttä sekä turvallisuuden tunnetta ja hakevat sitä eri keinoin. Kaiken vaikeasti hahmotettavan muutoksen keskellä johtajien tehtävä on luoda suuntaa ja jatkuvuutta
  Tomi Pitkänen, Deloitte
  Epävarmuuden vähentämiseksi yritysten tulisi ottaa enemmän ja selkeämmin kantaa millenniaaleja huolestuttaviin asioihin. Negatiivisuuden kierteen vahvistamista tulisi välttää
  Tomi Pitkänen, Deloitte
  Suomalaisten vastaajien keskuudessa ilmastonmuutos ja ympäristön tila nousivat ylivoimaisesti tärkeimmiksi henkilökohtaisiksi huolenaiheiksi millenniaalien keskuudessa – nousua vuoteen 2018 verrattuna oli jopa 20 prosenttiyksikköä. Tähän vaikuttaa varmasti mediassa näkyvästi esillä ollut IPCC:n ilmastoraportti sekä eduskuntavaalien alla käyty ilmastokeskustelu
  Marika Määttä, Deloitte
  Päättäjiltä ja yrityksiltä odotetaan nyt entistä vaikuttavampia ja kunnianhimoisia ilmastonmuutoksen vastaisia toimia. Millenniaalit ovat valmiita suosimaan ostopäätöksissään ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävästi toimivia yrityksiä
  Marika Määttä, Deloitte
  Näemme forensic-palveluiden kysynnän kasvavan vahvasti kansainvälisesti ja tämä näkyy selkeänä trendinä myös Suomessa. Erilaisten väärinkäytöstilanteiden tunnistamisen ja taustaselvitysten merkitys kasvaa sekä kansallisen että kansainvälisen sääntelyn jatkuvasti kiristyessä.
  Jan Söderholm, Deloitte
  Talousjohtajien näkemyksen mukaan suhdanne on kääntynyt laskuun eikä yrityksissä olla valmiita ottamaan riskejä, investoimaan tai palkkaamaan työvoimaa.
  Tuomo Salmi, Deloitte
  Suomalaiset talousjohtajat suosivat nyt velkojen ja osinkojen maksua investointien sijaan. Heikentyneestä optimismista huolimatta osakkeiden arvostustasot ovat vastaajien mielestä selvästi houkuttelevampia kuin vuosi sitten.
  Ville Lähde, SEB
  Suomessa henkilöstötyölle on valettu vahva pohja, kun yritykset ja julkisen sektorin organisaatiot ovat uudistaneet henkilöstötietojärjestelmiään nopeammin kuin missään muualla. Nyt katseet kohdistuvat oppimisen kiihdyttämiseen ja siihen, että osaamisen kehittämisen tarpeet ovat yhä yksilöllisempiä. Jos ennen keskityttiin organisaationlaajuisiin kehitysohjelmiin, nyt halutaan keskittyä työntekijöiden yksilö- ja roolikohtaisiin osaamistarpeisiin, mikä vaatii aivan uudenlaista lähestymistapaa oppimiseen
  Asko Kauppinen, Deloitte
  Eurooppalaisissa yrityksissä vastuu osaamisen ja urien kehittämisestä halutaan keskimäärin edelleen langettaa työntekijälle. Sen sijaan esimerkiksi Yhdysvalloissa työnantajat ovat aktiivisempia osaamisen ja uran kehittämisessä ja työntekijöille hahmotellaan hyvinkin yksilöllisiä kehityspolkuja. Suomessakin taistelu osaajista pakottaa työnantajia panostamaan entistä enemmän työntekijöihin. Jotkut organisaatiot mieltävät oppimisen edelleen työntekijälle annettavaksi palkinnoksi, mutta tulevaisuudessa yhä useampi organisaatio huomioi oppimisen tavoiteasetannassa ja palkitsee kehittymisestä
  Linda Nummelin, Deloitte
  Osaamisen kehittäminen on parhaimmillaan HR:n ja liiketoiminnan saumatonta yhteistyötä. Yrityksissä, joissa konsernin rooli on kapea, vastuu osaamisen kehittämisestä on usein hajautettu liiketoimintoihin. Näillä ei kuitenkaan ole riittäviä työkaluja ja resursseja vastata vaihteleviin osaamisen kehittämisen tarpeisiin. Nyt edelläkävijäyritykset investoivatkin digitaalisiin alustoihin, jotka kokoavat yhteen sisältöä organisaation sisäisistä koulutuksista, kaupallisista sisällöistä ja ilmaisista lähteistä
  Asko Kauppinen, Deloitte
  Käteisen käytön vähentämistä puoltaa talous- ja muun rikollisuuden sekä veronkierron elintilan kutistaminen. Siksi siirtyminen pois käteisestä on yhteiskunnallinen etu. Onkin harmillista, että Suomessa keskustelua dominoi usein kritiikki, jota pankit kohtaavat vähentäessään käteisen saatavuutta konttoreissaan.
  Ilkka Huikko, Deloitte
  Viime vuonna tapahtui merkittävä käänne mobiilimaksamisen yleistymisessä Suomessa. Näemme selkeästi, että kuluttajien kiinnostus uusia maksutapoja kohtaan lisääntyy koko ajan ja samaan aikaan kasvaa myös kauppojen ja muiden yritysten halu tarjota uusia maksuvaihtoehtoja asiakkailleen. Mobiilimaksaminen ei ole enää tulevaisuutta, vaan se on jo osa kuluttajien arkipäivää.
  Anniina Heinonen, MobilePay Finland Oy
  Isoin ero sukupolvien välillä on käytön aloittamiskynnys, joka näyttää kasvavan iän myötä. Kun kynnys on ylitetty, kuilu sukupolvien välillä kapenee, kun tarkastellaan palvelua useasti käyttävien määrää eri ikäryhmissä. Tästä voi päätellä, että helppokäyttöisyys on mobiilimaksamisen leviämisen kannalta avainasia.
  Ilkka Huikko, Deloitte
  Maksutapojen valinnassa paikalliset olosuhteet korostuvat yllättävänkin paljon. Suomessa tilisiirron perinteisesti vahva asema näyttää kantavan edelleen. Ruotsissa taas näkyy Klarnan vahva vaikutus siinä, että verkko-ostosten suosituin maksutapa on siellä maksu laskua vastaan. Paikallisista lähtökohdista riippumatta tulevaisuudessa maksamisessa korostuu yksinkertaisuus ja jopa huomaamattomuus.
  Ilkka Huikko, Deloitte
  Lidlin kasvaneesta markkinaosuudesta huolimatta S-ryhmä ja Kesko jatkavat vähittäiskaupan hallintaa. Edullinen ruoan hinta houkuttelee kuluttajia super- ja hypermarketteihin ja samalla ostetaan myös parempikatteisia tuotteita kuten vaatteita, elektroniikkaa ja kodintuotteita. Amazonin uskotaan avaavan Pohjoismaihin logistiikkakeskuksen ja on mielenkiintoista nähdä, miten sen aukeaminen sekoittaisi vähittäiskaupan valta-asetelmia.
  Jussi Sairanen
  Verkkotarjonta on pienentänyt erikoiskauppojen pinta-alaa ja kaupoista on tullut showroomeja, joissa verkossa nähtyjä tuotteita voi kokeilla ja sovittaa. Tulevaisuuden menestyvän kaupan pitää osata yhdistää verkkokaupan ja kivijalan parhaat puolet sekä pyrkiä jatkuvasti kehittämään asiakaskokemusta parantavia innovaatioita.
  Jussi Sairanen
  Yrityksissä on selvästi havahduttu siihen, että yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kautta voi luoda kannattavaa uutta liiketoimintaa
  Lasse ingström
  Robottien algoritmeihin ja niitä ohjaavien ihmisten tekemiin päätöksiin liittyy paljon eettisesti vaikeita kysymyksiä. Vielä ei ole täyttä ymmärrystä esimerkiksi siitä, kuka on vastuussa robotin tekemästä virheestä potilastyössä tai itseohjautuvan auton aiheuttamasta onnettomuudesta. Lisäksi uudet IoT-teknologiat lisäävät tieto- ja yksityisyydensuojan eettisiä riskejä tietojen keräämisen ja hyödyntämisen näkökulmasta
  Joui Viljanen
  Yritysten ja viranomaisten on tärkeää löytää yhteinen ymmärrys siihen, miten innovatiivista teknologiaa käytetään yrityksissä sekä luoda yhdessä vastuulliset periaatteet niiden käyttöön.
  Jouni Viljanen
  Tutkimuksemme pääviesti palveluntarjoajille on, että kaikki kanavat ovat yhä tärkeitä, eikä palvelukehityksessä kannata unohtaa perinteisiäkään kanavia. Sen sijaan eri kanavien yhteen sitominen ja esimerkiksi digitaalisuuden tuominen kivijalkamyymälöihin nousee jatkossa yhä tärkeämmäksi. Asiakaskokemusta täytyy ajatella kokonaisuutena ja miettiä miten asiakas saa aina parasta mahdollista palvelua, miten ikinä hän valitseekaan asioida.
  Jukka-Petteri Suortti, Deloitte
  Eri kanavien välillä vaihtelu on millenniaaleille luontevaa. Mielenkiintoista on, että valinnan takana ei välttämättä ole mitään järkiperäistä syytä, vaan siihen vaikuttavat esimerkiksi tottumukset sekä sosiaaliset ja kulttuuriset normit. Millenniaalien käyttäytymisessä korostuu yksilöllisyys ja valinnanvapaus. On harhaanjohtavaa tehdä yleistyksiä siitä, että millenniaalit käyttävät kaikkeen älypuhelintaan. Tutkittaessa millenniaaleja kohderyhmänä, yritysten on keskityttävä selvittämään juuri heidän asiakkaidensa käyttäytymistä eri kanavissa. Tässä apuun tulee esimerkiksi kehittynyt analytiikka.
  Jukka-Petteri Suortti, Deloitte
  Vaikka suomalaisilla yrityksillä menee hyvin ja tuloskunto on pysynyt vahvana, on vuoden takainen ennätysoptimismi vaihtunut perusvarovaisuuteen ja tulevaisuuteen liittyvään epävarmuuteen
  Deloitten CFO Programme Lead Tuomo Salmi
  Lisääntynyt epävarmuus nousukauden jatkumisesta hillitsee uskallusta lähteä hakemaan kasvua investointien kautta
  SEB:n Financial Strategy -tiimin vetäjä Ville Lähde
  Tyypillisesti kyberturvallisuus nousee yrityksissä suureksi huolenaiheeksi vasta kuin omalla toimialalla tapahtuu vakava tietomurto.
  Deloitten CFO Programme Lead Tuomo Salmi
  Paljon julkisuutta saaneet tietovuodot sekä EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR ovat lisänneet kuluttajien tietoisuutta henkilötietojen arvosta ja niihin liittyvistä riskeistä. Aina ei kuitenkaan ole selvää, mitä tietoja meistä kerätään ja mihin tarkoituksiin niitä käytetään.
  Hannu Kasanen, Deloitte
  Internetissä toimivat mainosverkostot voivat rakentaa meistä hyvinkin kattavan ja yksityiskohtaisen profiilin, joka kertoo meistä usein enemmän kuin olisimme halukkaita paljastamaan.
  Hannu Kasanen, Deloitte
  Käyttöehdot ovat valitettavan usein pitkiä ja vaikeaselkoisia. Ne on suunniteltu suojaamaan palveluntarjoajia oikeustoimilta sen sijaan, että ne palvelisivat palveluiden käyttäjiä. Houkutus jättää käyttöehdot lukematta on suuri. Kuluttajien syyllistäminen on kuitenkin turhaa: yritysten vastuulla on kertoa selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä mitä tietoja asiakkaista kerätään ja mihin näitä tietoja käytetään. Tämä on paitsi suoraan laista johtuva vaatimus myös hyvää asiakaspalvelua.
  Hannu Kasanen, Deloitte
  Yhä useampi perinteinen finanssisektorin toimija tekee jo menestyksekästä yhteistyötä fintech-yritysten kanssa ja myös meille on luontevaa toimia tässä rajapinnassa. Lisäksi meillä on vahvaa osaamista finanssiteknologia-alan yrityksille tärkeistä alueista kuten asiakaslähtöisestä kehittämisestä, sääntelyyn liittyvästä neuvonannosta ja yritysjärjestelyistä.
  Ilkka Huikko, Deloitte
  Muutoksen vauhti finanssialalla kiihtyy entisestään ja myös startupeilla on oltava läheiset suhteet finanssialan ytimeen. Pankit taas tarvitsevat läheisen suhteen startupeihin, joilla on usein rohkeampi asenne innovaatioon ja globaaliin kilpailuun.
  Ola Sundell, Hub13 Oy
  Olemme saavuttaneet vahvan asiantuntijuuden Pohjoismaisesta fintech-markkinasta. Onnistunut digimuutos vaatii finanssilaitoksilta uusien toimijoiden tuntemusta ja verkostoja. Tarkoituksemme on säilyttää Suomen vahva asema finanssiteknologian kehittäjämaana, vaikka kansainvälinen kilpailu onkin kovaa.
  Janne Salminen, Fintech Farm
  Olennaisinta mobiilimaksamisessa on ostotapahtuman sujuvuus, eikä maksutavan valinta saisi olla asiakkaalle monimutkaista tai epäselvää. Mobiilimaksamisen käyttöönottoa Suomessa hidastaakin palveluiden sekavuus ja suppeat käyttötavat.
  Johanna Andersén, Deloitte
  Mobiilimaksaminen on nyt selvästi lyömässä läpi myös Suomessa. Asenteiden muutoksesta kertoo esimerkiksi Danske Bankin MobilePay-sovelluksen käyttöluvut, jotka ovat hurjassa kasvussa. Pelkästään tämän vuoden ensimmäisellä puolikkaalla sillä siirrettiin Suomessa yli 100 miljoonaa euroa. Myös vähittäiskaupat ovat ymmärtäneet mobiilimaksamisen mahdollisuudet.
  Johanna Andersén, Deloitte
  Suomi on tällä hetkellä otollista maaperää erinomaiselle palveluntarjoajalle, sillä markkina koko mobiilimaksamisen alueella on vielä jakamatta.
  Johanna Andersén, Deloitte
  Ohjelmistorobotit ovat kiinteä osa yhä useampaa työpaikkaa. Robotiikan tuomat hyödyt tunnistetaan organisaatioissa aiempaa laajemmin. Tällä hetkellä haasteena on yksittäisten robotiikkaratkaisujen monipuolisempi hyödyntäminen. Mitä useammalla osa-alueella käytetään robotiikkaa, sitä paremmin voidaan todentaa sen lisäävän tuottavuutta, vähentävän riskejä, lisäävän organisaatioiden tuloja sekä parantavan asiakas- ja työntekijäkokemusta.
  Markus Kaihoniemi, Deloitte
  Uusi teknologia parantaa tuottavuutta ja vähentää ihmisten hoitamia rutiinitehtäviä, mutta robotiikka ja tekoäly herättävät myös aivan uudenlaisia kysymyksiä. Esimerkiksi robottien turvallisuus ja yksityisyyden suoja ovat teemoja, jotka mietityttävät ihmisiä. Onkin todella tärkeää keskustella siitä, miten robotiikkaa ja tekoälyä käytetään yrityksissä ja luoda yhdessä vastuulliset periaatteet niiden käyttöön.
  Mika Kärkkäinen, Deloitte
  Organisaatiolla pitää kuitenkin olla selvä näkemys robotiikan mahdollisuuksista sekä kirkas strategia ja toimintasuunnitelma automaation käyttöönottoon
  Mika Kärkkäinen, Deloitte
  Harvat organisaatiot ovat nopeasti kyenneet skaalaamaan robotiikkaratkaisuja organisaatioissaan. Monet kamppailevatkin nyt pilotoinnin jälkeisten vaiheiden kanssa – mitä kannattaa tehdä seuraavaksi?
  Mika Kärkkäinen, Deloitte
  Yritysten menestys lähtee ihmisistä. Ihmiset haluavat tuntea, että heitä ja heidän mielipiteitään arvostetaan. Johtamisen on oltava syrjimätöntä.
  Tomi Pitkänen, Deloitten toimitusjohtaja
  Yksi suomalaisen hyvinvointimallin tunnuspiirteistä on kaikkien ihmisten oikeus terveydenhuoltoon. Social Progress Index -tutkimuksen mukaan tämä toteutuukin hyvin Suomessa. Olemme maailmanlaajuisesti toisella sijalla, kun tarkastellaan elintärkeiden terveydenhuollon palvelujen saatavuutta.
  Minni Särkkä-Hietala, Deloitte
  Laadukas terveydenhuolto tuottaa hyvinvointia ja vähentää terveysriskejä. Terveydenhuollon laadun arvioinnissa on huomioitava esimerkiksi hoidon vaikuttavuutta, turvallisuutta, tehokkuutta ja yhdenvertaisuutta, asiakaskokemusta unohtamatta. Ilman kattavaa laadun arviointia terveydenhuollon kehittäminen on haastavaa.
  Minni Särkka-Hietala, Deloitte
  Valitse ajanjakso -
  Hakusi ei tuottanut tuloksia
  Hakusi ei tuottanut enempää tuloksia
  Takaisin alkuun

  Tilaa

  Twitter