Dela

Citat

Vi ser en ökad kundefterfrågan avseende den familj av ruggade IP-telefonlösningar Aqeri utvecklat. Förhoppningarna är stora att denna order kommer att följas av fler IP-telefonaffärer under året.
Lisen Olander
Aqeri har under lång tid byggt upp ett förtroende som leverantör inom sin nisch på den indiska marknaden. Bolaget ser goda möjligheter till följdaffärer när de första leveranserna tagits i bruk.
Lisen Olander
Aqeri ser ökad efterfrågan på MIL-specad kommunikationsutrustning. Jag ser positivt på möjligheterna till fortsatta affärer inom detta affärsområde då MIL-specad kommunikationsutrustning är en växande del i många olika försvarsmakters modernisering.
Lisen Olander
Lars kommer närmast från företaget Panasonic där han arbetat med liknande produkter och med sin långa erfarenhet från branschen kommer Lars bli ett värdefullt tillskott till Aqeris säljstyrka.
Jan Israelsson
Den här ordern är en följdaffär på kontraktet som tecknades i januari. Med väl genomförda leveranser byggs förutsättningar till ytterligare följdaffärer och utökad närvaro på italienska marknaden.
Jan Israelsson
Aqeris produkter har fortsatt förtroende avseende krävande tekniska kravspecifikationer och miljöer. Den kontinuerliga produktutvecklingen i teknikens framkant ger utdelning. Vi ser stora möjligheter till fortsatta liknande affärer.
Jan Israelsson
Jan Israelsson
Efter mer än 10 års närvaro i Indien blir vi nu kontaktade av de stora projekten, där Aqeris 25-åriga erfarenhet av konstruktion och produktion av högteknologisk, stryktålig, kommunikationsutrustning efterfrågas.
Jan Israelsson
Tack vare Aqeri’s förmåga att på kort tid utveckla och producera högteknologisk kommunikationsutrustning med extrema krav har vi tecknat detta avtal med ledande amerikanskt bolag. Speciellt intressant är de underliggande optionerna i avtalet som vid utlösande kan generera volymproduktion under ett antal år.
En förutsättning för att kunna leverera kostnadseffektiva och tekniska lösningar till detta ledande svenska försvarsindustriföretag är vår långa relation och förståelse för kundens specifika krav och vår förmåga till tekniska anpassningar. Det är på så sätt en bekräftelse på det fortsatta förtroende Aqeri åtnjuter som leverantör. Alla möjligheter finns för fortsatta affärer av denna typ.
Manne K A Koerfer
Aqeri R&D department’s continuing research of the global defense market for future ruggedized products has resulted in the first of a series in the Aqeri Micro product range, the Aqeri 81022 Micro Computer. With this new piece of advanced apparatus, Aqeri once again meets customer requirements for small, powerful and cost-effective products.
Stefan Öhrman
Den italienska marknaden vaknar till liv mer och mer. Tack vare vår partner har vi nu vunnit ett kontrakt med ett italienskt systemhus för en exportaffär. Med väl genomförda leveranser byggs förutsättningar till följdaffärer.
Manne K A Koerfer
Uthållighet är ett måste i försvarsindustrin där det ibland tar lång tid mellan affärerna. Att i perioder av lägre aktivitet fortsätta med marknadsföringen skapar förtroende vilket ger utdelning förr eller senare. Affärspotentialen bedöms som fortsatt lovande, och vi rullar på med vår marknadsnärvaro i Indien i syfte att utöka vårt fotavtryck på denna stora marknad.
Manne K A Koerfer
Being close to the Finnish market harbors business opportunities that now can be explored much deeper thanks to our new partner. We look forward to meeting or exceeding the stringent environmental requirements of the Finnish Armed Forces. I am confident that our cost-effective and technically advanced products will stand good chances of market success in Finland.
Manne K A Koerfer
Modern defense systems tends to harbor more and more combined functions. Hence they become more and more complex. With this new series of advanced apparatus, Aqeri once again meets customer requirements for small, powerful, high-quality and cost-effective products.
Manne K A Koerfer
Moderna försvarstekniska system blir alltmer komplexa. Marknaden efterfrågar små apparater fyllda med avancerad teknik. Med dessa ruggade kommunikationslösningar möter Aqeri återigen kundernas behov av små, kraftfulla, högkvalitativa och kostnadseffektiva produkter.
Manne K A Koerfer
Förmågan att kunna utrusta dator- och kommunikationsutrustning med särskild teknologi för skydd mot avlyssning utgör en ny och viktig teknisk kompetens för Aqeri. Denna teknologi, som på svenska kallas RÖS eller internationellt Tempest, efterfrågas allt oftare. Det är sannolikt att behovet av denna typ av specifika tekniska kundkrav kommer att fortsätta öka över tid.
Manne K A Koerfer
We are very pleased to have been able to win Mr. Zell for our further expansion of Aqeri. Mr. Zell is a key person in our objective to strengthening our marketing and sales activities. With a genuine knowledge and experience from defense industry and armed forces, Mr. Zell will be engaged in domestic and international business activities from day one.
Manne K A Koerfer
Once again we take a step in the right direction by securing a selected partnership with a leading company on a targeted market where business potential is assessed to be high. The value of being represented by a well-respected company like Navcours in South Korea is of utmost importance in order to secure further growth in Asia.
Manne K A Koerfer
Italien har återigen vaknat till liv. Vår långa historik ger utdelning. Med lyckade leveranser av denna förserie finns goda möjligheter till följdaffärer.
Manne K A Koerfer
Vårt fotavtryck på den amerikanska marknaden blir större. Efterfrågan på denna typ av utrustning bedöms snarare öka än minska. Under 2015 kommer vi att intensifiera vår marknadsnärvaro i USA.
Manne K A Koerfer
Vi tar återigen ett kontrakt i Singapore där konkurrensen är hård och de tekniska kraven svåra. Ambitionen att fortsatt verka på den expansiva asiatiska marknaden kvarstår. Det finns mycket som pekar på att en god leveranshistorik i kombination med tekniskt framåtblickande utgör en god bas för fortsatta affärer.
Manne K A Koerfer
Vi tar återigen ett steg för att säkerställa selektiva partnerskap med ledande företag på utvalda marknader och regioner där affärspotentialen bedöms som mycket god. Värdet av en representation i Tyskland är av stor betydelse för fortsatt expansion i ett av de ledande industriländerna i Europa.
Manne K A Koerfer
Aqeris produkter åtnjuter fortsatt förtroende avseende krävande tekniska kravspecifikationer och miljöer. Den kontinuerliga produktutvecklingen i teknikens framkant ger utdelning. Fortsatta liknande affärer ligger definitivt inom ramen för det möjliga.
Manne K A Koerfer
Vårt affärsmässiga fotavtryck växer i USA. Den viktiga eftermarknaden ökar affärsvolymen och fördjupar kundrelationen. Jag ser framför mig liknande kontrakt med befintlig såväl som framtida kundbas.
Manne K A Koerfer
Affärsområde Civilt fortsätter att leverera över budget. Marknaden präglas av ökad optimism och det är sannolikt att denna trend med ökande orderingång fortsätter.
Manne K A Koerfer
Detta är den andra ordern för leveranser till denna svenska Försvarsmyndighet i år och bekräftar det fortsatta förtroende Aqeri åtnjuter som leverantör. Jag ser positivt på fortsatta affärer med bärbar kommunikationsutrustning som är en växande del i många olika försvarsmakters modernisering.
Manne K A Koerfer
Moderna försvarstekniska system blir alltmer komplexa. Marknaden efterfrågar små apparater fyllda med avancerad teknik. Med denna nya mini KVM möter Aqeri återigen kundernas behov av små, kraftfulla och kostnadseffektiva produkter.
Manne K A Koerfer
Vi har återigen tagit ett steg i rätt riktning enligt vår nya affärsmodell med att ingå selektiva partnerskap på utvalda marknader och regioner där affärspotentialen bedöms som mycket god. Värdet av en representation på plats är av signifikant betydelse för att bättre förstå skillnaderna avseende kultur och affärsklimat.
Manne K A Koerfer
Ett framgångsrikt utvecklingsarbete och punktliga leveranser under 2013 har bäddat för en fortsättning under 2014 vilket nu har befästs genom tecknandet av det andra seriekontraktet och en 3-årig avtalsförlängning. Detta skapar goda möjligheter för fortsatta affärer de kommande åren. Jag är övertygad om att Aqeri med denna följdaffär som bas fortsätter att etablera en plattform för fler kontrakt med samma kund och därutöver affärer med andra företag i USA.
Manne K A Koerfer
Vi ser detta som en kvittens på det förtroende som det ledande amerikanska försvarsföretaget har för Aqeri och ser fram emot fortsatt samarbete de kommande åren.
Manne K A Koerfer
Vi fortsätter att leverera till Turkiet som utgör en av företagets viktigaste exportmarknader. Med en fortsatt hög aktivitet och närvaro avseende marknadsföringen i Turkiet så har Aqeri befäst sin position ytterligare gentemot flera potentiella kunder varför jag ser det som sannolikt med fler affärer framgent.
Manne K A Koerfer
Ett framgångsrikt utvecklingsarbete och punktliga leveranser under 2013 har bäddat för en fortsättning under 2014 vilket nu har befästs genom en avtalsförlängning. Detta skapar goda möjligheter för fortsatta affärer de kommande åren. Jag är övertygad om att Aqeri med denna följdaffär fortsätter att etablera en gedigen plattform för fler kontrakt och andra affärer med andra företag i USA.
Manne K A Koerfer
Med mer än 20 års erfarenhet av leveranser till FMV är detta en fortsatt kvittens på det förtroende Aqeri åtnjuter som leverantör. Jag är övertygad om att Aqeri finns bland de leverantörer som är aktuella att leverera till kommande beställningar, bl a avseende utlandsstyrkan.
Manne K A Koerfer
Utöver modern ruggad kommunikationsutrustning som routrar och switchar ökar behovet av tålig IP-telefoni bland många länders försvarsmakter. Aqeri har fångat upp detta marknadsbehov och på kort tid utvecklat och testat en ny produkt som nu kan finna avnämare i många olika länder.
Manne K A Koerfer
Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda marknaden en högkvalitiativ produkt med lång livslängd till ett konkurrenskraftigt pris.
Manne K A Koerfer, VD
Vi fortsätter att teckna samarbeten med noga utvalda systemhus och jag är övertygad om att denna del av affärsmodellen är en viktig komponent för att öka företagets omsättning.
Manne KA Koerfer
Vi har återigen tagit ett steg i rätt riktning enligt vår nya affärsmodell med att ingå selektiva partnerskap med systemhus på utvalda marknader där affärspotentialen bedöms som mycket god. Värdet av Schweiz som referensmarknad – ”blue chip customer” – är av signifikant betydelse. Samarbetet kommer sannolikt på sikt att leda till målinriktad marknadsföring i Tyskland vars affärsmässiga potential är mångdubbelt större än den i Schweiz.
Manne K A Koerfer
Vår våg av försäljningsframgångar i Turkiet fortsätter. Det nu tagna inledande seriekontraktet är ytterligare en bekräftelse på att vår förmåga att möta, och i många fall överträffa kundens förväntningar, har lyckats. Jag ser det nu som ännu mer sannolikt att Aqeri mot slutet av året kan teckna det riktigt stora seriekontraktet värt 40 MSEK för leveranser under första halvåret 2014.
Manne K A Koerfer
Vi har återigen erhållit en bekräftelse på att vår affärsmodell, där snabbhet och förmåga att tillmötesgå och uppfylla kundens högt ställda förväntningar på kortast möjliga tid, har lett till ytterligare affärsmöjligheter. Jag bedömer det som sannolikt att Aqeri nu har ännu större möjligheter att ta ett större inledande seriekontrakt som i så fall mot slutet av året kan följas av det riktigt stora seriekontraktet.
VD, Manne K A Koerfer
Vår snabbhet och förmåga att tillmötesgå och uppfylla kundens högt ställda förväntningar har nu lett till ytterligare en beställning av fler prototyper. Jag ser det som sannolikt att Aqeri i och med detta har förbättrat sin position ännu mer för ett eventuellt seriekontrakt.
Manne K A Koerfer, VD
Efter marknadsgenombrottet i december 2012 tar vi nu emot mängder av offerförfrågningar. Den turkiska försvarsmarknaden är mycket krävande och vi är därför mycket stolta över att återigen ha blivit utvalda som potentiell leverantör. Jag ser det som sannolikt att Aqeri med denna affär kan etablera ett permanent och gediget fotfäste i Turkiet för många fler affärer.
Manne K A Koerfer
”Ett framgångsrikt utvecklingsarbete och påbörjade leveranser av startordern har resulterat i fortsatt förtroende. Jag är övertygad om att Aqeri med denna affär som utgångspunkt etablerar en gedigen plattform för liknande framtida kontrakt och andra affärer med fler företag i USA”.
Manne K A Koerfer
Med mer än 20 års erfarenhet av leveranser till Försvarsmakten representerat av FMV erhåller Aqeri fortsatt förtroende som leverantör. Jag är övertygad om att Aqeri finns bland de leverantörer som är aktuella att leverera till kommande beställningar, bl a avseende utlandsstyrkan.
VD Manne K A Koerfer
”Vår uthållighet och tålamod sedan två år tillbaka har återigen givit utdelning. Jag är övertygad om att detta är den första av många affärer på den intressanta och krävande turkiska marknaden de kommande åren”
Manne K A Koerfer
”Vår målmedventenhet fortsätter att ge utdelning. Jag skulle bli förvånad ifall det inte vore möjligt att göra fler affärer på den franska marknaden de kommande åren, särskilt med tanke på de många exportkontrakt som detta ledande systemhus har världen över.”
Manne K A Koerfer
”Efter ett gediget utvecklingsarbete kan vi konstatera att våra högteknologiska produkter har passerat ett kritiskt nålsöga på den amerikanska marknaden. Jag är övertygad om att Aqeri med denna affär som utgångspunkt fortsättningsvis kan öka sin affärsverksamhet avsevärt i USA”.
Manne K A Koerfer
” Vår uthålliga närvaro på den italienska försvarsmarknaden har återigen givit utdelning. Affären innebär en positionering inom marknadssegmentet bryggkonsoler för marina fartygsapplikationer.”
Manne K A Koerfer, VD
”Efter många års samarbete med våra indiska kunder och partners är vi nu mycket glada över att kunna ta ett nytt strategiskt steg. Aqeri har erhållit förnyat förtroende från det indiska försvaret och våra lokala partners delar nu risker och kostnader med oss när affären skall utvecklas ytterligare genom lokal tillverkning. Samtidigt bevisar vi att tålmodigt och ihärdigt arbete på en växande marknad till slut ger resultat.”
VD Manne K A Koerfer
Det är med stolthet vi nu återigen kan konstatera, att det finns ett grundmurat förtroende för vårt kunnande på den amerikanska marknaden. Jag är övertygad om att Aqeri i närtid kan öka sin affärsverksamhet i USA.
Manne K A Koerfer
Beställningen visar på ett fortsatt förtroende och är ett resultat av gott samarbete samt målmedveten och metodisk marknadsbearbetning.
Manne K A Koerfer, VD
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera