Dela

Kontakt

 • Diös Fastigheter
  Hamngatan 14 Box 188 SE-831 22 Östersund
  +46 770 33 22 00
  http://www.dios.se
 • Mia Forsgren

  Kommunikationschef


  Box 188 831 34 Östersund
  070 324 40 00
  http://www.dios.se
 • Citat

  David har lång erfarenhet från ledande positioner inom fastighetsbranschen och har ett väldigt gott rykte. Han känner väl till många av våra städer i norra Sverige och har ett gediget kontaktnät inom både kommun och näringsliv. Vi är övertygade om att David är rätt person att leda Diös fortsatta utveckling under den tillväxtresa norra Sverige står inför. Detta blir en utmärkt lösning för såväl aktieägare som medarbetare.
  Bob Persson, styrelsens ordförande
  Jag är både tacksam och stolt för det förtroende och den möjlighet styrelsen ger mig att som vd leda Diös fortsatta tillväxtresa. Det är ett företag med en stark marknadsposition och ett gott varumärke som jag tillsammans med mina nya medarbetare kommer att fortsätta förädla. Ser verkligen fram emot att med Diös resurser och förmågor få bidra till Norrlandsstädernas tillväxt utifrån respektive stads styrkor
  David Carlsson, tillträdande vd och koncernchef
  Vi kan konstatera att befolkningen växer i våra städer och den underliggande tillväxten är god, vilket medför en ökad efterfrågan av moderna och flexibla kontor, lokaler för urban service samt bostäder. Det ger oss förutsättningar att ytterligare stärka vår lönsamhet.
  Knut Rost, vd
  Med våra handlingskraftiga medarbetare och team samt en mycket intressant marknad fortsätter vi leverera aktieägarvärde
  Knut Rost, vd
  Vi levererar ett mycket bra operativt resultat och ser ljust på vår marknad. Tillsammans med andra aktörer i norra Sverige skapar vi nya affärer i vår tids största gröna tillväxtrevolution. Med mina medarbetare, våra trygga och stabila ägare samt en mycket intressant investerarmarknad kommer vi att leverera fortsatt aktieägarvärde.
  Knut Rost, CEO
  Skellefteå är en stad i kraftig tillväxt där vi vill ha en ökad exponering. Förvärvet kompletterar och stärker vårt befintliga erbjudande. Vi ser en värdeskapande potential i beståndet genom till exempel nyttjande av bostadsbyggrätt, stordriftsfördelar inom förvaltningen samt hyresutveckling.
  Annie Franzon, transaktionschef, Diös
  Vi fortsätter vår tillväxtresa och stärker ytterligare vår närvaro i både Skellefteå och Östersund. De förvärvade fastigheterna kompletterar vår befintliga portfölj, ger ökade värden för våra aktieägare och skapar ännu bättre möjligheter för oss att fortsätta bidra till utvecklingen i respektive städer.
  Annie Franzon, transaktionschef, Diös
  Vi har under en lång period arbetat och skaffat oss kunskap kring regelverken, och det föll sig naturligt att uppdatera vårt gröna finansieringsramverk i linje med de nya kraven. Att vi är först ut är givetvis en fjäder i hatten men finansieringsramverket handlar mer om vårt eget arbete om att ligga i framkant av utvecklingen samt vårt ansvar att bedriva en långsiktigt hållbar affärsverksamhet.
  Johanna Olofsson, Hållbarhetschef
  Vi anser att klimatförändringarna är den viktigaste utmaningen som samhället står inför idag och den mest angelägna av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Klimatkrisen handlar inte bara om förändrade väderförhållanden, den handlar också om ekonomiska kriser kopplade till torra områden, livsmedelsproduktion, stigande havsvattennivåer, flyktingar etc. och den kommer att påverka och involvera ekonomiska och sociala aspekter lokalt i våra städer, nationellt såväl som globalt. Det är av yttersta vikt av Diös aktiviteter bidrar till en mer hållbar framtid.
  Rolf Larsson, CFO
  Diös är aktiva i den omställning som behöver ske för att begränsa klimatförändringarna så mycket som möjligt. Omställningen kommer att vara avgörande för vår framtida affär och det är en naturlig fortsättning i utvecklingen av bolaget, där klimatarbetet är viktigt både i förvaltning, projektutveckling och transaktioner.
  Johanna Olofsson, Hållbarhetschef, Diös
  Stadsdel Söder är optimalt för en obemannad butik med de flöden som finns och jag ser det som att jag är med och framtidssäkrar det redan expansiva området. Det känns även kul att vara först i stan med en sådan här butik, och dessutom även bland de första inom ICA.
  Carl-Johan Winblad, ICA-handlare, Östersund.
  Tillsammans med Diös skapas ett nytt kontor som anpassas efter NCC:s vision och värderingar. En flexibel och öppen arbetsmiljö där medarbetare, kunder och samarbetspartners ges möjlighet att jobba och mötas i centralt läge. Det är spännande med allt som händer i området och vi längtar till inflyttning.
  Peter Kristensson, projektchef, NCC
  Jag vill summera detta annorlunda år med ett stort tack till våra hyresgäster, medarbetare, affärspartners och inte minst aktieägare. Nu siktar vi med full kraft och stor ödmjukhet framåt, där vi fortsätter att ta ansvar för vår framtid och utveckla vår affär. Jag har en optimistisk framtidstro och en tydlig målsättning att fortsätta vårt långsiktiga värdeskapande.
  Knut Rost, vd
  Vi är glada över att kunna möjliggöra för Skogsstyrelsens satsning Naturnära jobb i Umeå. De har varit hyresgäster till oss under en längre tid och att de nu väljer att utöka sin verksamhet i våra lokaler är glädjande. Deras satsning kommer bidra till en växande stad och att fler arbetstillfällen skapas, vilket ligger helt i linje med vår utvecklingsstrategi för Umeå
  David Nygren, uthyrare, Diös.
  Det känns riktigt bra att vi kan möjliggöra för Söderberg & Partners expandering i Gävle som i sin tur ger möjlighet till att fler arbetstillfällen skapas. Vi är glada över att kunna erbjuda dem nya moderna lokaler som möter deras behov på bästa läge mitt i city. Vi hälsar Söderberg & Partners varmt välkomna till oss
  Daniel Jansson Westblom
  ​​​​​​​- För oss är det här ett naturligt steg i Luleås fortsatta utveckling. Att förnya innehållet och konvertera parkeringshuset till något helt annat ligger i linje med vår strategi där vi bidrar till en levande stadskärna. Detta blir ett av Luleås mest attraktiva kvarter.
  Johan Lång, affärschef, Diös. 
  - Vi ser positivt på att Diös vill utveckla kvarteret Tjädern i Norra hamnen. Ett spännande projekt som kommer att bidra till utvecklingen av Luleå centrum. Under samrådet så ser vi fram emot en dialog med luleborna.
  Anja Johansson, ordförande Stadsbyggnadsnämnden, Luleå kommun. 
  - Vi hälsar Euronics varmt välkomna till Gävle och Diös. Det är alltid roligt att få äran att vara fastighetsägare till nya spännande hyresgäster och extra roligt är det såklart när företag hittar till Gävle från andra städer. Det bidrar till hela stans utveckling och det brinner vi för. Vi önskar de stort lycka till.
  Daniel Jansson Westblom, uthyrare, Diös.
  - Vi är jätteglada över att få möjligheten att etablera oss i city under sommaren tillsammans med Diös. Vi hoppas att Sundsvallsborna kommer uppskatta vårt koncept så vi kan fortsätta finnas i Stenstan även efter sommaren, det vore fantastiskt. Vi vill gärna bidra med våra produkter som dragplåster för trevliga och härliga stunder i sommar.
  Ayla Yavuzalp, ägare, Noisy Folk & Bar. 
  ​​​​​​​– Det känns jätteroligt att kunna erbjuda Trafikverket nya lokaler i centrum och att tillsammans utveckla ett modernt kontor. Trafikverkets satsning med Norrbotniabanan är viktig för vår stad och hela Norrlandskusten.
  Maria Kolterud, uthyrare, Diös. 
  – Det är fantastiskt att vi hittat ett samarbete med välrenommerade Berg&Hjort och kan erbjuda dem bästa läge i city under hela sommaren. Nu hoppas vi att sundsvallsborna blir flitiga besökare så att vi kan få dem att stanna kvar i stadskärnan även efter sommaren.
  Maryanne Karlsson, förvaltare, Diös.
  - Det är jättekul att kunna berätta nyheten med Nikita Hair och Lekia. De är båda ledande i sina branscher och mycket viktiga pusselbitar i det fortsatta skapandet av en inspirerande stad i Östersund. Genom att optimera ytorna i gallerian möter vi framtidens nya konsumtionsmönster på ett strategiskt vis, det är jätteviktigt att vi jobbar proaktivt.
  Emma Widegren, förvaltare, Diös. 
  - Nu har vi kommit ytterligare en bit på väg i planprocessen i att utveckla Gustav III Torg. Vi vill öka attraktionskraften i Östersund och utveckla ett nytt tryggt kvarter med ett innehåll som lockar människor i alla åldrar och vi vill skapa ett naturligt flöde mellan stadskärnan och andra områden i stan.
  Henrik Lundmark, projektutvecklare Nya Gustav III Torg, Diös.
  - Vi har tillsammans med Diös haft en gemensam samverkansprocess för att driva planarbetet för Nya Gustav III Torg framåt. Nu ska kommunstyrelsen ta ställning till förslaget. Vårt mål är att utvecklingen av torget ska bidra till att stärka Östersunds stadskärna.
  Maria Boberg, stadsarkitekt, Östersunds kommun. 
  - Fler moderna bostäder till Stenstan är en viktig del i Sundsvalls fortsatta stadsutveckling och konverteringen av tidigare kontorsytor går i linje med den forskning som finns om städers utveckling generellt. Vi är laddade att få erbjuda 13 lyckligt lottade personer ett riktigt bra boende i stan.
  Anna Dahlgren, förvaltare, Sundsvall.
  – Vi ser stora möjligheter till ökad tillväxt med den utveckling som sker i Skellefteå, där fler människor är på väg att flytta in, befintliga företag kan växa och nya kan etablera sig. De fastigheter vi nu köper stärker det kvarter vi redan har närvaro i och ger oss ännu bättre möjligheter att fortsätta bidra till utvecklingen i Skellefteå.
  Lars-Göran Dahl, fastighets- och affärsutvecklingschef, Diös.
  – Vi är glada över att ha landat i en trygg partner för utvecklingen av Trafikverkets huvudkontor. Vi värdesätter den lokala närvaron och erfarenheten som ByggPartner besitter och ser fram emot ett gott samarbete genom hela processen.
  Mats Eriksson, projektchef, Diös. 
  - Vi har saknat en modern plats för aktörer att tillfälligt kunna visa upp sina produkter och tjänster. På så sätt hjälper vi entreprenörer att skapa tillväxt i sina företag. C:nen kommer också att bidra till inspiration och ett levande Östersund.
  Johan Fryksborn, affärschef, Östersund.
  - Det känns jättekul att kunna erbjuda nya utvecklade lokaler till den spännande etableringen genom Strand kommunikation, Fotograf Göran Strand och Nestorville. De är viktiga aktörer i den fortsatta utvecklingen av Söder. Vi ser fram emot inflyttning och önskar dem alla varmt lycka till.
  Henrik Sjöstrand, uthyrare, Diös.
  - Det är fantastiskt kul att vi kan växla upp vårt samarbete med Diös och nu blir deras hyresgäst i centrala Luleå. För oss har det löst sig väldigt bra med tillfälliga lokaler på Luleå Science Park men självklart ser vi mycket fram emot att etablera vårt regionkontor på Köpmantorget. Vi har högt ställda mål för vår norrlandsetablering och är taggade på att komma igång.
  Mikael Thorgren, regionchef Norr, Serneke.
  - Vi är jätteglada över att kunna bidra till att Sernekes etablering i region norr och över att regionkontoret kommer vara placerat i Luleå. Det är ett starkt varumärke som bidrar till fler människor i staden. Under tiden de nya lokalerna utvecklas, etablerar de sig tillfälligt på Luleå Science Park och vi önskar Serneke varmt välkomna till Luleå redan nu.
  Erik Wallström, förvaltare, Luleå.
  - Vi är glada över att Björn, Sara och Mats väljer att etablera sig hos oss och stärka restaurangutbudet i centrala Mora. Deras läge är utmärkt året runt men speciellt sommartid då en ström av människor passerar gågatan där läget fångar upp både hungriga och törstiga gäster. Vi ser fram emot premiär.
  Markus Westman, förvaltare, Diös. 
  - Nu uppgraderar vi vår närvaro i centrala Gävle genom att flytta till toppenfina lokaler på bästa läge hos Diös. Här kommer vi fortsätta leverera rekryterings- och bemanningstjänster av riktigt god kvalitet och kunskap. Vi ser mycket fram emot invigning.
  John Lemström, head of real estate ManpowerGroup.
  - Vi är jätteglada över att vi nu förlänger vårt samarbete med Manpower och att vi samtidigt kan erbjuda nya utvecklade lokaler med A-läge mitt på Drottninggatan i centrala Gävle. Det bidrar till att fler människor kommer att röra sig i kvarteret. Vi önskar Manpower varmt lycka till.
  Daniel Jansson Westblom, uthyrare, Diös.
  - Det är mycket glädjande att vi dels förlänger hyresavtalet och utvecklar lokalerna med STC till att bli en av Sundsvalls modernaste träningsanläggningar mitt i city. Nu växlar vi upp vårt samarbete med STC på flera platser runt om i Sundsvalls stadskärna.
  Anna Dahlgren, förvaltare, Diös.
  - Vår anläggning på Storgatan har ett mycket bra läge mitt i stadskärnan och är en strategiskt viktig punkt för oss då den fungerar som ett nav för våra medlemmar. Denna satsning innebär att vi kan erbjuda våra kunder en ännu bättre träningsupplevelse och vi ser fram emot nyinviningen i början av februari nästa år. Vi är glada över att ha Diös som partner i flera av våra stora satsningar i Sundsvall just nu där etableringen i företagshuset Metropol är först ut säger.
  Andreas Forss, regionchef, STC Norrland.
  - Det är jätteroligt att vi får vuxenutbildningen Astar till centrala Luleå i slutet av året och därmed ett ökat flöde av människor som rör sig i kvarteret dagligen. Det är en viktig uthyrning för oss i vår strategi att skapa inspirerande städer.
  Urban Olofsson, förvaltare, Diös.
  - Vi är väldigt stolta och glada över att kunna erbjuda Trafikverket ett helt nytt modernt kontorskoncept genom utveckling av befintliga lokaler. Det stärker både möjligheten att attrahera nya kompetenser och Borlänge som stad. Vi har ett väldigt bra samarbete med Trafikverket, som är vår största hyresgäst och ser nu fram emot att få påbörja utvecklingsarbetet tillsammans. Trafikverket är en viktig arbetsgivare för Borlänge och med en mer centralt placerat högskola, ett utvecklat resecentrum och en modern plats för att driva framtidens transportsystem är vi övertygade om att Borlänge kan bli en av Sveriges mest inspirerande städer.
  säger Knut Rost, vd, Diös.
  - Vi har sökt en bra lokal i centrala Umeå under en tid och är glada över att äntligen hittat det perfekta läget. Vår flytt till storgatan 43 kommer göra oss mer konkurrenskraftiga och vi ser fram emot att servera mer vegansk och vegetarisk traditionell exotisk mat. Vår flytt till nya större lokaler hos Diös möjliggör att vi kan statsa mer på unika maträtter och erbjuda Umeå en ny smakupplevelse.
  Mike Tekese Milkyab, ägare, Zaion.
  - Det är roligt att vi kan erbjuda Zaion nya uppgraderade ytor med ett bra centralt läge i Umeå. Restaurangen är en trevlig mötesplats och det är jättekul att de flyttar till våra lokaler på Storgatan.
  Maria Kolterud, uthyrare, Diös. 
  - Jag är övertygad om att våra kunder kommer att uppskatta att vi öppnar ett ombud i In:gallerian och jag ser fram emot samarbetet med Diös och PickPackPost.
  Annette Santner, Retailområdeschef Nord, Postnord.
  - Det känns fantastiskt roligt att få lansera första delen av vårt nya koncept kring paketombud och övriga servicetjänster som handlar om att skapa ett modernt utlämningsställe och förenkla stadslivet för Sundsvallsborna. I nästa steg utvecklar vi lager- och upplockningstjänster för våra hyresgäster som en naturlig del av hela konceptet. Då förenklar vi arbetet för våra hyresgäster och bidrar till utveckling av deras verksamheter. Nu ser vi fram emot vårt samarbete med Postnord och snart också fler aktörer inom logistik.
  säger Andreas Eriksson, affärsutvecklare, Diös.
  Från kommunkoncernens sida är vi positiva till beslutet. Ett centrumcampus kommer att bidra mycket för utvecklingen av Borlänges stadskärna och ett mer levande campus med närhet till bland annat resecentrum och annan service. Vi ser framför oss en högskola som blir ännu närmre för hela Dalarna. Nu ska vi fortsätta det gemensamma arbetet så att högskolan får bra möjligheter att utveckla sin verksamhet.
  Åsa Granat, kommundirektör, Borlänge kommun.
  Beslutet om högskolans flytt till centrala Borlänge är något vi jobbat för under en lång tid och det känns fantastiskt att vi nu är där. Vi är övertygade om att detta kommer att bidra till en ökad attraktivitet för Högskolan Dalarna och en utveckling för Borlänge, helt i linje med vår strategi om stadsutveckling. Nu ser vi fram emot att få fortsätta processen tillsammans med högskolan.
  Mikael Hedh, affärschef, Diös Dalarna
  Vi har haft ett mycket bra samarbete under hela processen med båda de involverade potentiella hyresvärdarna. Såväl Hushagen som Diös har varit lyhörda för våra behov och vi har haft en mycket god och rak dialog längs hela vägen. Nu ser vi fram emot att fortsätta denna process och ta den vidare i samarbete med Diös som är hyresvärd för det alternativ som styrelsen beslutat om.
  Ulf Rydén, förvaltningschef.
  - Det är så glädjande att företaget fortsätter växa som också ger möjlighet till fler arbetstillfällen och att vi har möjlighet att erbjuda dem nya moderna lokaler som är skräddarsydda för deras behov. Vi önskar Pure IT North varmt välkomna till sina nya lokaler hos oss.
  Maria Kolterud, uthyrare, Diös
  Jenny Svensson, förvaltare, Diös.
  - Det är jättekul att Anna och Patrik väljer att etablera sig vår vision om att skapa en modern företagshubb i centrala Sundsvall. Stair Metro kommer bidra till helt nya möjligheter för husets hyresgäster att nätverka och mötas tillsammans över en hållbart producerad lunch eller fika. Stair Metro är en stark etablering för oss och de är välkända entreprenörer i stan. Nu ser vi fram emot öppning.
  Anna Frisk, ägare och vd, Stair i Sundsvall.
  - Det här är fantastiskt roligt! Vi är ett modernt och innovatiovt restaurangföretag som gillar utveckling. Med Diös känner vi att vi hittat en bra part som vi kan utvecklas med. Idag är vi lite spretiga, med många olika verksamhetsben och det är dags för oss att renodla och då blev den här etableringen perfekt! Självklart kommer vi, precis som på våra andra enheter, enbart servera den typ av mat som vi kan stå för. Det vill säga 100 procent fokus på hållbarhet och bra råvaror - det är en självklarhet för oss och vi ser en ständigt ökad efterfrågan på det.
  -Vi är jätteglada över att Subway väljer att etablera sig i våra lokaler på bästa läge mitt på Drottninggatan i centala Gävle. Deniz är mycket erfaren inom Subwaykoncernen och vill på samma sätt som vi skapa en attraktiv plats i Gävle. Vi önskar Deniz med personal varmt lycka till i sin satsning.
  Daniel Jansson Westblom, uthyrare, Diös.
  Deniz Tarhan, ägare, Subway Gävle.
  - Mitt nya läge på Drottninggatan kommer bidra till att stan känns mer levande från morgon till kväll. Jag är flexibel och kommer anpassa restaurangens öppettider efter Gävleborna och ser mycket fram emot premiären i januari.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp