Dela

Om oss

Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Kontakt

 • Nexam Chemical Holding AB
  Industrigatan 27 23435 Lomma.
  http://www.nexamchemical.com
 • Ronnie Törnqvist

  VD


  +46706254185
  http://www.nexamchemical.com
 • Citat

  Johan Arvidsson, tillträdande VD Nexam Chemical
  Det ska bli otroligt stimulerande och spännande att få leda bolaget in i nästa fas.
  Det är glädjande att vår kund nu återkommit med ytterligare order på den förblandade masterbatch som vi erbjuder
  Anders Spetz, VD Nexam Chemical
  Det är mycket glädjande att kunden nu ökar sina volymer av vår produkt för att tillverka sitt högpresterande PET-skum.
  Anders Spetz, VD Nexam Chemical
  ....en sammanlagd försäljningstillväxt på nära tio procent i förhållande till jämförbara verksamheter motsvarande kvartal förra året.
  Anders Spetz, VD
  Nexam Chemical får nu tillgång till produktionsteknologi och kapacitet som passar perfekt för våra behov.
  Anders Spetz, VD
  MATPAX-projektet var framgångsrikt och parterna ser optimistiskt på denna teknologi.
  Dane Momcilovic, CTO
  Jag välkomnar Susanne till Nexam Chemical, och i den expansionsfas som Nexam Chemical befinner sig i, med ökande produktionsvolymer, kommer vi ha stor nytta hennes kunskap och erfarenhet.
  Anders Spetz, VD
  Anders Spetz, VD Nexam Chemical
  Ordern från Maverick är en bekräftelse på att vår produkt skapar högt värde och att vi har ett starkt erbjudanden inom högprestandaområdet. Att Maverick nu ökar ordervolymen är glädjande för framtiden och vi arbetar kontinuerligt med kunden för att tillhandahålla nya lösningar som genererar ytterligare värde till deras växande verksamhet.
  Vi ser mycket fram emot att återigen få samarbeta med SWEREA Sicomp som vi tidigare drivit framgångsrika projekt med.
  Dane Momcilovic, CTO
  Ett listbyte till Nasdaq First North Premier, med i stort samma regler och krav som på Nasdaq Stockholm, är ett naturligt steg mot en notering på reglerad marknad.
  Lennart Holm, styrelseordförande
  Vår NEXAMITE®-teknologi adderar kundvärde och bidrar till en ny och förbättrad produkt för Armacell.
  Anders Spetz, VD Nexam Chemical
  Med detta leveransavtal tar vi nästa steg i våra gemensamma affärer och vi ser fram emot att fortsätta vårt nära samarbete med Nexam Chemical.
  Thomas Kessel, Armacell Managing Director PET Foams
  Samarbetet med övriga parter i projektet har varit stimulerande och vi har under projektets gång samlat på oss mycket värdefull kunskap och erfarenhet om material, tillverkning och marknad.
  Dane Momcilovic, CTO
  vår produkt har under flera år testats och validerats med de mest omfattande kvalificeringskrav man kan tänka sig.
  Anders Spetz, VD
  Det är mycket glädjande att vår NEXAMITE®-teknologi nu bidrar på ett avgörande sätt till en ny och förbättrad produkt för vår kund
  Anders Spetz, VD Nexam Chemical
  Diab ser, som en ledande producent av högprestandaskum, en möjlighet att skapa en helt ny generation skum där vi utnyttjar Nexam Chemicals teknologi.
  Lennart Hagelqvist, VD Diab
  Detta är den största order Nexam Chemical hittills erhållit och den indikerar tydligt att vi är på väg att etablera oss på en av den aktuella kundens konverteringsanläggningar.
  Anders Spetz, VD
  Vår NEXAMITE®-teknologi ger stora egenskapsförbättringar i PET-skum, vilket möjliggör för en helt ny generation av PET-skum på marknaden.
  Anders Spetz, VD
  Nyemissionen stärker vår finansiella ställning och är ett viktigt steg i finansieringen av vår fortsatta tillväxt och expansion.
  Anders Spetz, VD
  Nexam Chemicals teknologi tillsammans med vårt gedigna kunnande inom skumtillverkning skapar möjligheter till en ny generation skum på denna för oss intressanta marknad.
  Magdalena Sandström, CTO DIAB
  Vårt PET-skum innehållande Nexam Chemicals produkt ger förutsättningar för en ny generation skum på marknaden.
  Bart Janssen, Armacells Global Business Director PET Core
  Vi ser att Nexam Chemicals teknologi är på väg att skapa förutsättningar för nästa generations polyesterskum.
  Anders Spetz
  Ordern som vi fått är ännu en bekräftelse på att våra produkter fungerar inom den stora marknaden för polyetenrör.
  Anders Spetz
  Vi är övertygade om att vårt NEXIMID®-sortiment kan skapa värde hos fler kunder.
  Anders Spetz
  ”Antalet kunder som testar våra produkter i pilot eller fullskala ökade under kvartalet.”
  Anders Spetz
  ”Att en tidigare kund inom läkemedelsbranschen återkommer med order är en bekräftelse på att vår produktionsanläggning i Skottland kan leverera med hög kvalité.”
  Anders Spetz
  Vi förändrar vår organisation för att skapa ett lag som brinner för kunden och för att skapa försäljning.
  Anders Spetz
  Jag är mycket nöjd, glad och stolt över att Lars Öhrn nu valt att börja hos oss. Lars kunskaper och insikter runt hur man genererar värde för kund, och betydelsen av ett djupt applikationskunnande i syfte att vara en trovärdig partner till kunden, bidrar starkt till att driva vårt arbete i rätt riktning.
  Anders Spetz, CEO
  För den vidare utvecklingen av bolaget ser jag framför mig en affärsmodell som bygger på kundnärhet.
  Anders Spetz, VD
  I praktiken innebär det att Nexam Chemicals teknologi för tvärbindare kan användas i ett ännu större område av plaster och därmed i ett ökat antal applikationer vilka hittills inte har varit tillgängliga. Kort sagt ger katalystekniken möjlighet till en större marknad och förbättrad konkurrenskraft för vår tvärbindningsteknologi.
  Anders Spetz, CEO
  Vår tillverkningsprocess möjliggör industriell produktion av EBPA till en lägre kostnad, vilket ger förutsättningar för att EBPA kan ingå i fler kommersiella applikationer framöver.
  Erik Lager, COO
  Både slutkunder och materialutvecklare kommer att gynnas av prestandaförbättringarna som NEXAMITE®PBO erbjuder inom en rad olika användningsområden
  Daniel Röme, Director Business Development & Innovation, på Nexam Chemical
  Vår nya produkt, NEXIMID® MHT-R, ger viktiga fördelar till både komposittillverkare och slutanvändare. Den möjliggör automatisering med högre nivåer av produktivitet och kvalitetskontroll i stället för dagens arbetskrävande process, något som leder till stora tids- och kostnadsbesparingar för tillverkare. Slutanvändarna kommer att dra nytta av en längre hållbarhet och lägre kostnader jämfört med de metallbaserade tillämpningar som används idag, bland annat tack vare den lägre vikten och att metallutmattning undviks.
  Jan-Erik Rosenberg, Director of Commercial & Market Development på Nexam Chemical
  Även om denna applikation har ett begränsat ekonomiskt värde, så är den en ytterligare bekräftelse på att Nexam Chemicals produkter är på väg att etableras inom elektronikområdet
  Nexam’s VD Per Palmqvist Morin
  Detta kommer att bli Nexam Chemicals första beviljade patent i Japan. Marknaden för nyloner i Japan är relativt stor, vilket gör att detta patent bedöms vara värdefullt för bolaget framgent.
  Daniel Röme, Director of Business Development and Innovation
  Det är ett genombrott att komma ut på den globala marknaden med denna typ av högtemperaturharts. Att det produceras inom Europa kommer dessutom ge marknadsmässiga fördelar. Hartset har enligt vår mening förutsättning att bli ett standardmaterial lämpat för stora produktionsserier, inom bland annat civilflyg och industriella applikationer. Patentskydd är sökt för hartset.
  Jan-Erik Rosenberg, Commercial & Market Development Director, Nexam Chemical
  Vi utvecklade PETA molekylen då många av våra potentialla kunder efterfrågat den typ av funktionalitet som molekylen erbjuder. PETA kan definitivt hjälpa våra kunder att utveckla bättre och billigare lösningar. Vi är först i världen med denna produkt och det är stimulerande att se att patentansökningen vi lämnade in för något år sedan nu också resulterat i ett beviljat patent i USA. Detta ger Nexam Chemical ett 20-årigt skydd mot konkurrenter på den marknaden.
  Daniel Röme, Director of Business Development and Innovation
  Detta är ett mycket viktigt patent för Nexam Chemical då MEPA och andra Nexam Chemicalprodukter baserade på MEPA har så breda användningsområden och adresserar merparten av världens konstruktionsplaster. Med patentskydd i såväl Europa som USA har Nexam Chemical ensamrätt på två av de viktigaste marknaderna i världen.
  Daniel Röme, Affärsutvecklingsdirektör
  Det nu beviljade patentet ger oss ett framtida skydd för Nexam Chemicals teknologi och produkter inom detta område. Vi talar om en plastmarknad för mycket högpresterande plaster med högt pris. Nexam Chemical arbetar idag i projekt med flera ledande producenter av dessa plaster.
  Dane Momcilovic
  Volymerna som överenskommits för att Armacell ska behålla sin ensamrätt på marknaden motsvarar en försäljning för Nexam Chemical om cirka 10 miljoner kronor under 2014, 60 miljoner kronor under 2015 samt 120 miljoner kronor under 2016, detta baserat på dagens priser.
  Per Palmqvist Morin, VD i Nexam Chemical
  Väldigt mycket positivt har hänt i Nexam Chemical under de senaste åren och jag ser ljust på framtiden. Att byta lista till NASDAQ OMX Stockholm Small Cap är ett naturligt steg att ta och blir ytterligare en kvalitetsstämpel för bolaget.
  Per Palmqvist Morin, VD
  Här är ytterligare en patentansökan på produkter till nya framtida applikationer innehållande Nexam Chemicals tvärbindare. Att denna ansökan är inlämnad av DuPont, ett välkänt och innovativt globalt företag, är ett styrkebesked för Nexam Chemicals teknologi och produkter
  Per Palmqvist Morin, VD
  Allt oftare får vi reda på att nya patent, baserat på Nexam Chemicals nya tvärbindare, beviljas runt om i världen. Detta är ytterligare ett styrkebesked för Nexam Chemical och ett bevis på att vår teknologi är på väg att sprida sig över världen…
  Per Palmqvist Morin, VD
  Polyimidmaterial används i de mest krävande och högpresterande kompositer som finns tillgängliga idag. Den totala globala marknaden för polyimidmaterial är ca 60 000 ton årligen och växer kontinuerligt. Applikationsområden för dessa kompositer finns exempelvis inom flyg, rymd och elektronik (både till konsument och industriella applikationer).
  Per Palmqvist Morin, VD.
  Detta är ett mycket viktigt patent för Nexam då MEPA och andra Nexamprodukter baserade på MEPA har så breda användningsområden och adresserar merparten av världens konstruktionsplaster. Tack vare MEPAs härdningsprofil blir det enklare att utnyttja Nexams teknologi för tvärbindning, vilket möjliggör ökad användning och försäljning av Nexams produkter. Patentet ger Nexam ett 20-årigt skydd mot konkurrenter.
  Per Palmqvist Morin, VD
  Det är alltid lika glädjande att se att våra produkter undersöks i forskarkretsar. Den här typen av studier stärker trovärdigheten för Nexams teknologi och kan på sikt leda till en större spridning av våra tvärbindningsprodukter…
  Per Palmqvist Morin, VD för Nexam
  Praktiskt så innebär detta att Nexams tvärbindingsteknologi kan utnyttjas i ännu flera plaster och i ett utökat antal processer där restriktioner i t ex exponering för rätt aktiveringstemperatur är ett hinder idag. Kort sagt så möjliggör katalysteknologin en utökad marknadspotential och ett förbättrat konkurrensläge för vår tvärbindningsteknologi
  Per Palmqvist Morin, VD
  Det är ett genombrott att komma ut på den europeiska marknaden med denna typ av högtemperaturharts. Tack vare Rolls Royces deltagande har hartset förutsättning att bli ett standardmaterial, lämpat för stora produktionsserier. Patentskydd är sökt för hartset
  Per Palmqvist Morin, VD för Nexam
  Att ingå i detta samarbetsavtal är ett naturligt steg för oss att ta efter år av samarbete. Det kommer att stärka möjligheterna för Nexam att lansera sina NEXIMID tvärbindare in i ett marknadssegment som är en hemmamarknad för vår partner
  Per Palmqvist Morin, VD för Nexam
  Vi är väldigt stolta över det faktum att de system och rutiner som har införts av teamet på vår produktionsenhet Nexam St Andrews har resulterat i dessa ackrediteringar. Detta kommer att gynna både oss och våra kunder framöver.
  Nexams VD Per Palmqvist Morin
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Media

  Twitter