Dela

Kontakt

 • Scandinavian Enviro Systems
  Herkulesgatan 1K, 417 01 Göteborg
  https://www.envirosystems.se/en/
 • Thomas Sörensson

  Vd


  073-510 53 43
 • Magnus Sjöbäck

  Presskontakt


  070-445 15 99
 • Citat

  En övergång till återvunnen kimrök som ger gummiblandningen samma eller bättre prestanda än när jungfrulig kimrök används, ligger i linje med Trelleborgs uppsatta mål kring att reducera utsläppen av CO2 (GWP) både från företagets processer och produkter.
  Carl Cumming, Material Development Manager på Trelleborg Mixing Forsheda AB
  Baserat på marknadens gensvar och våra egna beräkningar bedömer vi att oljan som återvinns ur uttjänta däck kommer att kunna bidra till att kraftigt öka intäkterna från återvinningsanläggningar baserade på vår teknologi.
  Thomas Sörensson, vd för Enviro
  Våra förhandlingar fortsätter med oförminskad styrka men bland annat på grund av den pågående pandemin med tillhörande reserestriktioner har vi inte kunnat gå fram lika fort som vi hoppats. Vi har därför nu gemensamt beslutat att förlänga vår avsiktsförklaring till slutet av oktober i år och vår gemensamma bedömning är nu att vi skall kunna komma med ny information om vårt strategiska partnerskap senast under slutet av oktober i år.
  Thomas Sörensson, vd på Enviro
  Min roll blir att säkerställa ett smidigt samarbete mellan kunder och samarbetspartners, se till att vi följer budget, lever upp till uppsatta villkor och att kvalitetssäkra Enviros leveranser. Jag tror att mina erfarenheter inom energi och industri kommer att kunna bidra till en gynnsam utveckling.
  Maria Tiger, ny projektledare på Enviro
  Michelin är en av världens ledande däcktillverkare och det här samarbetet gör att vi kan etablera oss globalt på ett sätt som vi aldrig hade klarat på egen hand.
  Enviros styrelseordförande Alf Blomqvist
  Enviros teknologi blir allt mer aktuell i takt med att fler industrier blir miljömedvetna. För fem år sedan var få intresserade av CO2-negativ produktion, men idag pratar de flesta om CO2-reduktion.
  Olov Ershag, COO på Enviro
  Enviros patenterade teknologi följer europeisk lagstiftning gällande avfallsförbränning och är mycket konkurrenskraftig i Indien. En av drivkrafterna för vår teknologi i Indien bedöms vara kopplad till producentansvar, något som bekräftades under möten med bland annat däcktillverkare. Vi har redan nu på hemmaplan genomfört ett uppföljande möte med en indisk däcktillverkare.
  Fredrik Olofsson, säljchef på Enviro
  Vår produktion har en längre tid arbetat i enlighet med båda certifieringarna, att formellt vara certifierade är viktigt i våra kunddialoger då det ofta ställs krav på det.
  Thomas Sörensson, vd Enviro
  EnviroCB C550 kan ersätta jungfrulig kimrök med upp till 100 procent i ett nytt tillämpningsområde inom infrastruktur. Det betyder mycket att en internationell gummiproducent godkänner materialet och genomför produktionstester vilket även gynnar våra framtida anläggningsköpare.
  Thomas Sörensson, vd Enviro
  De senaste åren har en tydlig förflyttning skett på marknaden för återvinning av material generellt. Både politiska och fundamentala marknadskrafter har främjat en tydligare fokusering på att minska resursförbrukningen och ersätta förbränning med materialåtervinning i större utsträckning än tidigare.
  Thomas Sörensson, vd Enviro
  Den starkaste drivkraften för Enviro är att flertalet stora aktörer i däckbranschen uttryckligen ska öka andelen återvunnet material i nytillverkade däck.
  Thomas Sörensson, vd Enviro
  Att leverera material till Volvo Cars under två år är ett riktigt kvalitetsjubileum och ett tungt vägande argument för aktörer som vill investera i våra anläggningar.
  Thomas Sörensson, vd Enviro
  Det här bevisar vår teknologis starka position på den internationella marknaden för däckåtervinning. Vanlead är en av Kinas största och en av världens mest framåtsträvande däckproducenter som väljer Enviros teknologi för att integrera däckåtervinning med den egna däckproduktionen
  Thomas Sörensson
  Vi har absolut kapacitet för nya kunder, och med tanke på att den globala marknaden för kimrök beräknas överstiga 25 miljarder dollar år 2020 ser vi stor potential för vårt material. För varje ny kund som ser kvaliteten och miljövinsterna kommer vi ett steg närmare en cirkulär gummiproduktion.
  Fredrik Olofsson, säljchef på Enviro
  Även om däckindustrin och automotive är primära segment för Enviro så är det viktigt att visa att de återvunna materialen kan möta kvalitetskraven i andra branscher såsom diversehandeln och byggindustrin där stora mängder standardprodukter av gummi används.
  Fredrik Olofsson, säljchef Enviro
  Kina är världens största däckmarknad och nya cirkulära lösningar för hantering av gamla däck är en nödvändighet både miljö- och resursmässigt sett. Vanlead vill leda den utvecklingen.
  Thomas Sörensson, vd Enviro
  Att ett världsledande företag inom fordonsindustrin som Volvo Cars väljer att satsa på Enviros återvunna material väger tungt i förhandlingarna med alla våra intressenter, intresset ökar för både kimröksprodukten och återvinningstekniken.
  Thomas Sörensson, vd Enviro
  Både Enviro och Vanlead ser stor potential för Enviros miljöteknik för materialåtervinning ur uttjänta däck i Kina. Ett joint venture med en av Kinas största däcktillverkare gör det möjligt att bearbeta världens största kimröksmarknad både snabbare och mer framgångsrikt.
  Thomas Sörensson, vd Enviro
  Vi har senaste tiden fått positiva besked från flera internationella däckproducenter som genomför tester på vårt återvunna kimröksmaterial. Kina är världens största marknad för däck, gummi och kimrök, medvetenheten om att råvaror är begränsade över tid är stor och att statligt ägda Vanlead är först ut med så hög ambitionsnivå är mycket positivt.
  Thomas Sörensson, vd Enviro
  Varje ny applikation som godkänns av industrin öppnar nya möjligheter för kunder av både anläggningar och Enviros återvunna material över hela världen.
  Thomas Sörensson, vd Enviro
  Vi har varit noggranna i rekryteringsprocessen för att hitta rätt profil, erfarenhet och drivkraft. Med den nye säljchefen kommer vi som bolag att fördubbla säljinsatserna och bearbeta både potentiella och befintliga samarbeten och avtal. Det är helt rätt läge för oss att öka närvaron på marknaden.
  Thomas Sörensson, vd Enviro
  Referensaffären med AnVa Polytech som levererar komponenter med återvunnen kimrök till Volvo Cars har varit ett viktigt steg för kommande affärer. Varje applikation som godkänns av branschen innebär ökade möjligheter för Enviros anläggningsförsäljning.
  Thomas Sörensson, vd Enviro
  EU-varumärket är ett bra verktyg för att sälja vår kimröksprodukt i större skala och marknadsmässigt öka kännedomen om produkten. Det blir enklare att se hur värdefullt det kan vara att investera i uttjänta däck.
  Thomas Sörensson, vd Enviro
  En modern webb möjliggör också fler sätt att marknadsföra företaget digitalt, det kommer vi satsa mer på framöver. Besökarna kommer även kunna ta del av mer fördjupat innehåll om de material som Enviros patent gör det möjligt att återvinna för kommersiellt bruk.
  Thomas Sörensson, vd Enviro
  Det finns stor potential för Enviros teknik både i Chile och i övriga Sydamerika. När vi har etablerat en första återvinningsanläggning kan vi visa upp driften och hur det fungerar för andra länder och aktörer, så det är vår målsättning just nu.
  Thomas Sörensson, vd Enviro
  Det är särskilt roligt att juryn betonar vår internationella potential att lösa miljöproblemet med uttjänta däck
  Thomas Sörensson, vd Enviro
  ÅF blir nu en större samarbetspartner till Enviro, dels i arbetet med en Basic design och dels i det mer långsiktiga arbetet att etablera återvinningsanläggningar runt om i världen. Det är ett spännande samarbete och vi ser stor potential hos Enviro
  Mattias Carlsson, Market Area Manager, ÅF Industry AB
  Vi har haft kontinuerlig kontakt med den chilenska marknaden i flera år och vår lösning är efterlängtad i och med landets nya lag om producentansvar. Kimrök som utvinns ur däck inklusive gruvdäck med vår teknik är industriellt accepterad och har testats av flera chilenska gummi- och däcktillverkare
  Thomas Sörensson, vd Enviro
  Efter emissionen och patentgodkännandet arbetar vi definitivt i medvind. Vi har en starkare internationell konkurrenskraft och emissionen förde med sig många nya aktieägare som vi är glada att ha med på vår fortsatta resa
  Thomas Sörensson, vd Enviro
  Nu ska vi under hösten göra en Basic design tillsammans med ÅF, arbetet beräknas ta tre månader. Behovet av vår teknik i Chile är stort och vi hoppas på fler positiva besked så snart projektet är klart.
  Thomas Sörensson, vd Enviro
  Resultaten visar att andelen bio-olja varierar från 48 procent ända upp till 79 procent beroende på däcktyp. Det här är glädjande eftersom vi nu får svart på vitt att den naturliga råvaran naturgummi, som används i nyproduktion av däck, i stor utsträckning kan återföras till industrin med hjälp av vår teknik.
  Elisabeth Gustafsson, teknisk chef
  Både intresset för och medvetenheten om begreppet cirkulär ekonomi och allt vad det innebär har ökat betydligt bara under de sista åren vilket inte minst visar sig här i Almedalen. Vi har arbetat med det i 20 år och har en konkret lösning som bidrar till en hållbar och samtidigt lönsam cirkulär ekonomi i gummiindustrin.
  Thomas Sörensson, vd Enviro
  För Enviro är det här ett fantastiskt tillfälle att presentera vår lösning för ökad hållbarhet inom gummiindustrin för president Bachelet. Min förhoppning är att det ska få positiv effekt på våra pågående förhandlingar för en återvinningsanläggning i Chile.
  Thomas Sörensson, vd Enviro.
  Kungen har ett stort engagemang för miljöfrågor och är en utmärkt ambassadör för både svensk industri och miljöteknik på den internationella arenan.
  Thomas Sörensson, vd Enviro.
  Denna verifiering bekräftar värdet på de stora mängder gruvdäck som finns i Sydamerika. Dagens besked innebär att vi kommit ett steg närmare beslutet om en återvinningsanläggning i Chile.
  Thomas Sörensson, vd för Enviro.
  Vi befinner oss i en spännande fas i företagets utveckling. Därför väljer vi att utveckla vår kommunikation och göra nyheter och företagsinformation tillgänglig i flera olika kanaler.
  Thomas Sörensson, vd för Enviro.
  Det är glädjande att vi rekryterat Urban Folcker, som med sin gedigna erfarenhet kommer att kunna bidra stort till bolaget under kommande expansionsfas.
  Thomas Sörensson, vd Enviro.
  Det är en stor ära för oss att få välkomna Hans Majestät Konungen till vår återvinningsanläggning och visa hur vi arbetar för ett mer hållbart samhälle.
  Thomas Sörensson, vd Enviro.
  Det finns ett enormt affärsvärde i Enviros teknik för återvinning av däck och nu är bolaget redo att föra ut tekniken i världen.
  Thomas Sörensson, tillträdande vd för Enviro.
  Thomas kommer in med mycket energi, en spännande bakgrund och i en fas då företaget står redo att ta nästa steg.
  Stig-Arne Blom, styrelseordförande i Scandinavian Enviro Systems.
  Det här är en order med ett högt principvärde eftersom den innebär att vi nu levererar återvunnen kimrök för kommersiell användning
  Martin Hagbyhn, vd för Enviro.
  Att Volvo Cars nu tar in miljögummi med vår återvunna kimrök i sin produktion är ett stort kommersiellt genombrott.
  Martin Hagbyhn, vd för Enviro.
  Att vi har tagit fram marknadens första produkt bestående av enbart återvunnen kimrök som möter alla kvalitetskrav är en framgång för hela industrin.
  Martin Hagbyhn, vd för Enviro.
  Vi har testat och anpassat gummit för en specifik applikation. Resultatet har varit så bra att vi nu kommer att lansera miljögummit i bredare skala
  Bo Norlin, VD AnVa Polytech
  Det är roligt att vår återvunna kimrök nu erbjuds i kommersiell tillämpning. Oss veterligen är detta första gången som återvunnen kimrök finns tillgänglig som en kommersiell produkt. Detta sluter kretsloppet i den cirkulära ekonomin runt återvinning av bildäck.
  Martin Hagbyhn, VD Scandinavian Enviro Systems
  Att vi nu fördjupar och formaliserar samarbetet genom ett avtal avseende kimröksproduktion är mycket positivt. Det visar att vår kimrök inte enbart ger bra resultat i labbtester, utan även är kommersiellt gångbar och i nivå prismässigt med våra tidigare kalkyler.
  Martin Hagbyhn, VD Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
  Vi är mycket glada över att nu kunna inleda samarbetet med Enviro. Det ger oss möjlighet att såväl hantera våra gummispill på ett miljövänligt sätt som att säkra vårt framtida behov av miljövänlig kimrök.
  Bo Norlin, VD AnVa Polytech AB