Dela

Kontakt

 • Sectra
  Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden
  +46 (0)13 23 52 00
  https://sectra.com/
 • Emma Järnkrok

  Press Relations and Market Communicator


  +46 (0)13 23 53 18
  +46 (0)70 483 97 40
 • Helena Petterson

  Chief Investor and Press Relations Officer


  +46 (0)13 23 52 04
  +46 (0)706 27 52 04
 • Citat

  Sectra installerade sin lösning för bröstdiagnostik på UC San Diego Health för flera år sedan och vi har under åren byggt en väldigt stark relation. I och med utökningen av kontraktet kommer lösningen spänna över hela verksamheten och användas av flera medicinska specialiteter. Sectras lösning blir ryggraden för medicinsk bildhantering på UC San Diego Health. Vi kommer också integrera med flera andra av deras IT-leverantörer för att skapa en sömlös lösning.
  Anthony Grise, försäljningschef för Sectra i USA
  Som specialister inom neuropatologi hanterar vi stora volymer av så kallade second opinions från andra sjukhus, och vi får ofta granska ovanliga tumörer. Att ha tillgång till verktyg som möjliggör bildanalys är därför en stor fördel för oss. Med Sectras lösning har vi nu dessa verktyg, och eftersom systemet är så pass enkelt att använda kan våra patologer nyttja fördelarna från dag ett.
  Pascale Varle, patolog vid GHU Paris psychiatrie & neurosciences
  Digital patologi är på frammarsch i Frankrike. Jag ser fram emot möjligheten att jobba ihop med GHU Paris och hjälpa dem på deras resa som en av de första vårdgivarna att använda digital patologi i Frankrike. Det gör mig stolt att Sectra återigen får förtroendet att driva fältet framåt. Digitaliseringen inom patologin kommer bidra med många fördelar, exempelvis för cancerpatienter.
  Fabien Lozach, vd för Sectra i Frankrike
  I dag är det fler än de som arbetar med nationellt säkerhetsklassad kommunikation som hanterar skyddsvärd information. Inom civila myndigheter och större företag ser vi ett växande behov av en enkel och lättanvänd lösning för säker kommunikation och samarbete. Med den nya tjänsten får även dessa verksamheter en säker lösning utvecklad för deras behov och vardag.
  Simo Pykälistö, vd Sectra Communications
  Vi är mycket stolta över att vara partners till Sectra som är det ledande cybersäkerhets- och medicinteknikföretaget i Norden. Det är en spännande del i arbetet att ge större företag och myndigheter en lösning för samarbete som skyddar kritisk kommunikation och garanterar datasäkerhet med end-to-end-kryptering och en säker infrastruktur.
  Morten Brøgger, vd för Wire
  Vi har haft fokus på att hitta en fullgod och lättanvänd säker lösning för så många plattformar som möjligt. Multiplattformsupport, inklusive iOS, är något som efterfrågas av Sectras övriga kunder och nu kan det behovet tillfredsställas.
  Simo Pykälistö, vd Sectra Communications
  Nöjda kunder är det yttersta beviset för att våra medarbetare och lösningar levererar stora värden, vilket bidrar till att effektivisera och förbättra vården och öka cybersäkerheten i samhället.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd
  Jag är väldigt glad över att kunna inkludera Emory Healthcare bland våra välrenommerade kunder. Det här kontraktet är ett utmärkt exempel på flexibiliteten som Sectras nya licensmodell ger. Modellen baseras på användningsgrad och ger obegränsade möjligheter att utöka lösningen inom vårdkedjan både volymmässigt och genom att expandera utanför radiologin.
  Anthony Grise, säljchef för Sectra i USA
  En kvantsäker lösning är avgörande för våra kunder så att de kan skydda sig från möjliga attacker både i dag och i framtiden. Med tanke på den långa tidshorisonten på 30–40 års sekretess för mycket känslig information och nationalhemligheter så är det ytterst relevant att dagens säkerhetslösningar byggs på kvantsäkra principer.
  Simo Pykälistö, vd Sectra Communications
  Vi har använt systemet Sectra Tiger i flera år och det uppfyller våra höga krav på säker kommunikation mellan Bryssel och våra EU-delegationer runt om i världen. När pandemin underströk behovet av fler säkra informationsutbyten med andra EU-institutioner var det naturligt att det befintliga Sectra-systemet skulle användas även för att tillgodose de nya kraven.
  högt uppsatt företrädare för Europeiska utrikestjänsten
  Supporten och alla de anställda som vi varit i kontakt med är helt fantastiska. Vi har haft en bra relation med alla vi arbetat med lokalt, från det amerikanska kontoret och från Sverige. Sectra har en bra kultur. Vi har sett att olika team har hoppat in för att hjälpa till, och det verkar som att alla samarbetar bra.
  Chef på amerikanskt sjukhus
  Sectras patologilösning är en fantastisk produkt. Den uppfyller verkligen mina behov. När jag började använda den blev jag väldigt imponerad av hur välutformad den var för patologens behov. Sectra är oerhört serviceinriktade och enkla att komma i kontakt med. När vi har önskemål kring utveckling eller förbättringar är Sectra väldigt lätta att prata med, de tar till sig våra förslag och tar dem vidare. Det är spännande att arbeta med Sectra eftersom vi verkligen känner att de lyssnar på oss.
  Chef på europeiskt sjukhus
  Att våra kunder utser oss till den bästa leverantören för patologi samt radiologi i USA, Kanada och Europa är en stor ära. Nöjda kunder är det yttersta beviset för att Sectras medarbetare och lösningar levererar mesta möjliga värde till våra kunder, vilket bidrar till att effektivisera och förbättra vården.
  Torbjörn Kronander, vd och koncernchef för Sectra
  Det är häftigt att se hur Amsterdam UMC på kort tid har tagit steg mot ökad effektivitet inom radiologi och patologi samtidigt som de har förbättrat möjligheterna till regionalt samarbete och integrerad diagnostik. Med vår erfarenhet och leverantörsneutrala plattform kommer det bli enklare för dem att i framtiden implementera ny teknik, till exempel inom artificiell intelligens.
  Peter Osinga, vd för Sectra Benelux
  Vi letade efter en intuitiv lösning för att våra patologer snabbt skulle kunna börja dra nytta av alla fördelar som den digitala tekniken medför. Det var även viktigt att hitta en leverantör med stor erfarenhet av liknande installationer. Sectra uppfyllde samtliga kriterier.
  Gaëtan MacGrogan, medicinskt ansvarig för patologavdelningen vid Institut Bergonié
  Institut Bergonié är i absoluta framkant när det kommer till att bekämpa cancer. De tar nu ytterligare ett viktigt steg i och med att de blir ett av de första sjukhusen i Frankrike att implementera ett digitalt arbetsflöde inom patologi. Vi ser verkligen fram emot att jobba tillsammans och att hjälpa Institut Bergonié nå deras vision inom cancervård.
  Fabien Lozach, vd för Sectra i Frankrike
  Trots störningar orsakade av covid-19-pandemin har projektet genomförts enligt plan och jag är stolt och imponerad av det fina samarbetet som gjort detta möjligt. Att Region Syddanmark går över till digital patologi i full skala är en milstolpe för cancervården i Danmark eftersom det är avgörande för att kunna möta ambitionerna kring kortare ledtider som fastställts i de nationella standardiserade vårdförloppen inom cancervården.
  Sune Henriksen, vd för Sectra i Danmark
  Jag är verkligen imponerad över hur våra projektgrupper har jobbat tillsammans med Sectra för att få detta på plats så snabbt samtidigt som de hanterat de utmaningar som covid-19, och vintern i övrigt, lägger på NHS. Den här första installationen är starten på en större resa. När vi är i mål kommer vi kunna optimera hur vår personal arbetar i regionen och vi kommer kunna koppla samman 15 års patientdata som i dag lagras isolerat hos de olika vårdgivarna.
  Elaine Quick, som leder implementationen av lösningen från Greater Manchesters sida
  Det är ett viktigt projekt för alla, från vårdpersonal till patienter vars vård det i slutänden handlar om. Sjukhus i Greater Manchester kommer överbrygga de organisatoriska begränsningar runt bildhantering och samarbete som finns i dag. Efterfrågan på radiologi har ökat enormt de senaste åren och fortsätter göra det. Att vara en del av ett nätverk kommer hjälpa oss att möta denna efterfrågan och säkerställa att expertis är tillgänglig för patienter i hela regionen. Initiativet kommer också göra det möjligt för oss att i framtiden anamma teknik på framfart såsom artificiell intelligens. Ur ett kortare tidsperspektiv gör initiativet också det möjligt för radiologer att fortsätta jobba hemifrån i denna utmanande tid som vi just nu befinner oss i.
  David O’Brien, verksamhetsområdeschef bilddiagnostik
  Radiologin spelar en avgörande roll i vården av patienter. Sectras lösning är kraftfull, modern och har många avancerade funktioner som kommer resultera i snabbare och mer korrekta diagnoser, vilket i slutändan ger bättre patientvård. Den integrerade modulen för multidisciplinära ronder kommer gynna cancerpatienter, och funktionerna för utbildning kommer bidra till att utbilda nästa generations radiologer, röntgensjuksköterskor och sonografer. Lösningen fungerar bra tillsammans med vårt befintliga vårdinformationssystem och med en mobil bildvisare som inte kräver någon lokal installation blir lösningen lättillgänglig även för vårdpersonal som jobbar närmast patienterna. Vi ser fram emot att utforska den enorma potentialen.
  Suraj Amonkar, radiolog och klinisk rådgivare vid Pennine
  Greater Manchester agerar snabbt utifrån sin drivkraft att ge moderna verktyg och information till de som behöver det. Bilddiagnostik spelar en avgörande roll i vården av patienter. För de miljontals människor som omfattas av det här nya programmet har de första stegen tagits i ett initiativ som kommer förändra hur de blir diagnostiserade och behandlade.
  Jane Rendall, vd för Sectra i Storbritannien och på Irland
  Vi är glada över att ha fått avtalet på plats. Den regionala upphandlingen omfattar starkt eftertraktade lösningar som kommer höja kvaliteten på vården till våra patienter. Vårdpersonal kommer snabbare och enklare att få tillgång till patientinformation och därmed också snabbare kunna ta beslut om vidare behandling. För patienterna kan det bland annat innebära att de slipper onödiga väntetider.
  Cathrine M. Lofthaus, vd Helse Sør-Øst RHF
  Jag är oerhört glad över att vi på Sectra har fått förtroendet av Helse Sør-Øst RHF att leverera den här regionsövergripande IT-lösningen. Lösningens modulära och skalbara egenskaper tillsammans med vår erfarenhet av liknande stora och komplexa installationer gör att regionen kommer kunna möta både de utmaningar de står inför i dag och framtida behov kopplat till deras strävan att ytterligare förbättra för sina medarbetare och patientvården i stort.
  Petter Østbye, vd för Sectra i Norge
  Det är med glädje jag välkomnar Dayton Children's Hospital som Sectra One-kund. Deras mål att få bort silos och istället skapa en enhetlig plattform stämmer väl med styrkorna av Sectras lösning. Nu kommer patienter och vårdgivare kunna få en fullständig patientöversikt.
  Anthony Grise, säljchef för Sectra i USA
  Under de senaste två decennierna har vi med våra mätmetoder hjälpt ortopeder och implantattillverkare att validera implantat och vi är marknadsledande när det kommer till kvalitet. Sectras CT-baserade mätmetod innebär ett paradigmskifte inom det här området eftersom den innebär tydliga fördelar för patienter, kirurger och implantatindustrin. Vi ser verkligen fram emot att vara med och göra den här nya tekniken tillgänglig för marknaden.
  Per Grundström, vd och koncernchef på RSA Biomedical
  RSA Biomedical vet vad som krävs i studieväg innan ett ortopediskt implantat kan säljas. Att de ställer sig bakom en förflyttning mot CT-baserade mätningar är ett viktigt steg mot att den här typen av validering blir den nya branschstandarden. Jag ser fram emot vad vårt samarbete kommer att leda till vad gäller ökad tillgänglighet av säkrare ortopediska implantat och i slutändan bättre patientvård.
  Gustaf Schwang, chef för Sectras affärsområde Ortopedi
  Redan i dag kan patienter söka vård hos vilken som helst av nätverkets vårdgivare och sjukhusen kan dela resurser såsom subspecialister med varandra. Med Jessa Hospitals vision om att förbättra hälso- och sjukvården genom ökat samarbete mellan vårdgivare och Sectras erfarenhet av regionala IT-lösningar runt om i världen kommer de nu kunna ta nästa steg och göra nätverkets samarbete enklare och mer effektivt.
  Peter Osinga, vd för Sectra i Benelux
  Möjligheter till arbete på distans med samma funktionalitet och säkerhet som på arbetsplatsen samt omfattande konsolidering inom sjukvården för högre produktivitet är några av de faktorer som driver marknaderna för medicinsk IT och cybersäkerhet. Med ökad orderingång och vinst under första halvåret visar vi att vårt fokus på kundnöjdhet lönar sig. Det är så vi växer och når våra mål.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Möjligheten att jobba integrerat med röntgenbilder och digitala bilder av vävnadsprover i samma IT-lösning gör Sectra till en leverantör i framkant inom patientvården.
  Agnes Loeffler, avdelningschef för patologi vid MetroHealth System
  Med digital patologi får våra patologer tillgång till nya verktyg liksom ett arbetsflöde som inte är möjligt när man granskar med mikroskop. Lösningen gör det också möjligt för oss att dra nytta av ny teknik. Att digitalisera är en nyckel till att vi ska kunna uppfylla ambitionerna om kortare ledtider som definierats i de nationella standardiserade vårdförloppen i cancervården.
  Professor Lisbet Sviland, chef för patologiavdelningen, Helse Bergen
  Vi är mycket glada över att fortsätta vår resa mot en enhetlig hantering av våra medicinska bilder. När vi nu utökar den befintliga lösningen för bildhantering med digital patologi gör vi det också möjligt för oss att kunna dra nytta av integrerad diagnostik.
  Professor Lisbet Sviland, chef för patologiavdelningen, Helse Bergen
  Under årens lopp har vi kunnat utöka Sectras IT-lösning, från att hantera radiologibilder till att bli ett regionövergripande arkiv för olika typer av medicinska bilder för att nu när vi digitaliserar patologiavdelningen också omfatta det. Förmågan att utöka lösningen har varit viktig för att kunna realisera vår strategi om en samlad bildhantering och det ska bli roligt att återigen få ta nästa steg tillsammans med Sectra-teamet.
  Erik M. Hansen, vd för Helse Vest IKT
  Leeds är först ut av våra sex sjukhus att digitalisera patologavdelningen fullt ut. Tillsammans moderniserar vi vår patologihantering med målet att den på sikt ska bli en av de mest avancerade och sammankopplade i världen. Vi hoppas även att vi kommer kunna dela med oss av våra erfarenheter till andra aktörer både inom och utanför NHS.
  Darren Treanor, chef för NPIC och patolog på Leeds Teaching Hospitals
  Dagarna är räknade för fysiska glas, papper och penna. Ett digitalt arbetsflöde gör att vi kan arbeta mer strukturerat och därmed erbjuda bättre vård till våra patienter.
  Darren Treanor, chef för NPIC och patolog på Leeds Teaching Hospitals
  Digital patologi är så mycket mer än att bara ersätta mikroskop med datorer. Det handlar om att fundamentalt ändra hur vi kopplar samman patologtjänster mellan regioner och över hela landet, så att vi kan arbeta smartare med snabbare diagnoser och därmed nyttja våra värdefulla patologer på bästa möjliga sätt. Här är NPIC i absolut framkant.
  Jane Rendall, vd för Sectra i Storbritannien
  Flera gånger per år kommer ST-läkare som under fem år utbildar sig inom patologi hit från olika länder för att ta sin examen. I och med den pågående pandemin genomförs proven på distans istället för på vårt campus i Sydney. Oavsett vart de genomförs behöver vi en säker och robust lösning som vi verkligen kan lita på under dessa få men viktiga dagar. Sectras lösning är även intuitiv och lätt att lära sig utan att det kräver någon som helst utbildning av själva mjukvaran. Vi känner oss mycket trygga med att vår nya examineringsprocess där vi använder Sectras digitala patologilösning kommer hjälpa oss att bättre förbereda ST-läkarna för sin framtid.
  Michael Dray, vd på RCPA
  På Sectra prioriterar vi att våra lösningar är robusta och intuitiva eftersom vi anser att det är kritiskt för att nå effektivitet i den kliniska verkligheten. Det är glädjande att just dessa kvaliteter ger oss möjligheten att också vara en del i att utbilda framtida patologer för deras viktiga arbete. Vi på Sectra är övertygade om att digital patologi spelar en nyckelroll i att möta utmaningarna i exempelvis cancervården. Att göra vår digitala patologilösning tillgänglig i utbildningen av patologer är otroligt inspirerande.
  Bart Thielen, vd för Sectra i Australien
  Radiologer kommer att kunna se och diskutera hur de snabbare kan få tillgång till de senaste innovationerna för att kunna klara sin ökande arbetsbelastning och skapa bättre balans i arbetslivet. Vi kommer också visa hur vi hjälper vårdgivare möta behovet av att kunna utöka sin IT-lösning för medicinsk bildhantering specialitet för specialitet.
  Marie Ekström Trägårdh, VD på Sectra Imaging IT Solutions
  Ökad produktivitet, tillgång till ny teknik och skalbarhet är viktigare än någonsin i den situation vi befinner oss i nu. Radiologin står inför en enorm volymökning på grund av den mängd undersökningar som behöver genomföras och granskas efter covid-19 pandemin. Det tillsammans med sammanslagningar eller uppköp av vårdgivare leder till ett behov av att effektivt kunna skala systemet i takt med att volymerna ökar.
  Marie Ekström Trägårdh, VD på Sectra Imaging IT Solutions
  Jag är exalterad över att vi nu är igång med lösningen och kan stötta våra patienter med digitala förmågor i teknikens framkant. Vår vårdpersonal kan nu samarbeta effektivt runt medicinsk bildinformation vilket gör det möjligt att fördela arbetsbelastning och tillgång till expertkunskap. Samarbetet mellan de lokala vårddistrikten, eHealth NSW och Sectra har varit oerhört bra under projektet, vilket gjort det möjligt att nå den här viktiga milstolpen enligt plan, trots de utmaningar covid-19 pandemin orsakat.
  Dr. Zoran Bolevich, vd för eHealth NSW och informationschef på NSW Health
  Att nu ha de här två lokala vårddistrikten live är oerhört viktigt. Det visar att lösningen uppnår de kliniska behov som ställts och ger oss värdefulla insikter som vi kan använda för att skapa värde för vårdgivare och deras patienter. Jag är stolt och imponerad över alla organisationer som är inblandade som tillsammans har klarat av en så här omfattande implementation enligt uppsatta tidsramar och planer.
  Bart Thielen, vd för Sectra i Australien
  Bildhanteringssystem är en mycket viktig komponent i sjukhusens IT-infrastruktur. För att uppnå de verkliga kliniska fördelarna krävs dessutom djupgående integrationer med kringliggande IT-system och stöd för en mängd filformat och standarder. Det är därför leverantörsneutralitet är så viktigt, och något som vi alltid strävar mot i alla våra produkter. I och med det utökade stödet av filformat tar vi nu leverantörsneutraliteten än längre vilket är ett viktigt steg. Jag är övertygad om att detta kommer innebära förbättrad cancervård då vårdgivare nu kan välja den bäst lämpade skannern för deras specifika arbetsflöde.
  Elin Kindberg, global produktägare för patologi på Sectra
  Vi letade efter en lösning som kan underlätta interaktivt lärande bland våra studenter. Nu under covid-19-pandemin är det viktigare än någonsin att också kunna undervisa på distans och för studenter att kunna dra nytta av onlinebaserade verktyg.
  Dr. Fajardo, dekan vid den medicinska fakulteten på UNAM och vd för ALAFEM/UDUAL
  Våra studenter kommer nu ha möjlighet att interagera med verklig kliniska data redan under sin utbildning vilket är ett kraftfullt sätt att lära sig och förbereda sig för arbetslivet. Med Sectras lösning kommer vi också kunna samarbeta mellan våra egna fakulteter, campus, lärare och studenter på ett effektivt sätt och samtidigt vara en del av ett världsomspännande nätverk som kan dela intressanta utbildningsfall med varandra. Vi är väldigt stolta över att erbjuda den här toppmoderna tekniken till våra studenter.
  Dr. Fajardo, dekan vid den medicinska fakulteten på UNAM och vd för ALAFEM/UDUAL
  Vi är glada och hedrade över att samarbeta med UNAM för att hjälpa tusentals studenter öka sin kliniska förståelse. Vi ser ett mycket stort intresse hos ledande utbildningsinstitutioner att komplettera de traditionella utbildningsverktygen med praktisk erfarenhet av klinisk bildbehandling. Något som vi även ser är mycket uppskattat av eleverna.
  Johan Carlegrim, chef för affärsenheten Medicinsk utbildning på Sectra
  VUmc använder redan Sectras lösning och det glädjer oss att vi blir valda som leverantör när sjukhusen nu tar steget till en gemensam lösning för att effektivisera samarbetet och därmed förbättra patientvården. Amsterdam UMC:s planer för en sammanhållen IT-strategi för bildhantering matchar oss som bolag väldigt väl. Jag ser fram emot att kunna nyttja hela vår plattform för att de på bästa sätt ska kunna möta sina framtida ambitioner. Ett exempel är AI där vår leverantörsneutrala plattform för AI-applikationer kan bidra till snabbare adaption av ny innovation hos Amsterdam UMC.
  Peter Osinga, vd för Sectra Benelux
  Att få till en hantering av medicinska bilder som bygger på samverkan i Greater Manchester har ställt höga krav på samarbete och tillit. I slutändan kommer detta leda till markanta förbättringar för våra patienter och en märkbar skillnad för vår personal vad gäller balans i livet och välmående. Med ökad produktivitet skapar vi ekonomiska förutsättningar för att fortsatt kunna erbjuda bästa möjliga vård.
  Raj Jain som leder projektet som drivs av Greater Manchester Provider Federation Board och är chef för Northern Care Alliance NHS Group (NCA)
  Vår vision handlar inte om ett nytt bildhanteringssystem. Det är bara ett medel för att nå våra mål. Den faktiska visionen handlar om hur vi vill utveckla patientvården. Vårt nya arbetssätt kommer göra det möjligt för grupper av läkare och multidisciplinära vårdteam att jobba tillsammans runt en patient på ett sätt som vi i dag inte kan göra. Den nya plattformen för medicinsk bildhantering är en central komponent i att ta fram en ny vårdmodell i Greater Manchester. I den vårdmodellen blir digitala bilder en del av kärnan i patientens journal och bidrar till att skapa en helhetsbild av patienten på ett mycket effektivare sätt än tidigare.
  Raj Jain som leder projektet som drivs av Greater Manchester Provider Federation Board och är chef för Northern Care Alliance NHS Group (NCA)
  Det här avtalet är resultatet av flera års arbete. Att för varje patient kunna uppnå en gemensam journal kommer hjälpa oss undvika förseningar som annars uppstår när bilder måste överföras manuellt mellan enskilda sjukhus. Det kommer även göra att både väntetider och tillgång till vård blir mer jämlik i regionen. I cancervården ger det här oss bättre förutsättningar för att nå vårt mål om att upptäcka fler patienter i ett tidigt skede vilket skulle kunna rädda tusentals fler liv. Plattformen i sig kommer innebära en signifikant skillnad för våra anställda som får tillgång till moderna verktyg samtidigt som vi får möjligheten att dra nytta av fördelarna med artificiell intelligens och på så sätt kunna stötta viktiga forskningsinitiativ.
  Dr. Rhidian Bramley, klinisk rådgivare för projektet och radiolog vid Christie NHS Foundation Trust
  Vi kommer nu ha ett modernt, regionsövergripande, bildhanteringssystem som öppnar upp för ett friare utbyte inom regionen, och som bättre stämmer överens med verkligheten där patienter rör sig mellan olika sjukhus. I de fall vi jobbar i multidisciplinära vårdteam kommer vi kunna ha mer informativa och meningsfulla diskussioner om en patient. En annan fördel är att vi nu kommer åt bilder från mottagningar som inte har öppet efter vanlig kontorstid.
  Dr. Rizwan Malik, klinisk rådgivare för projektet och tillförordnad medicinsk divisionschef på Royal Bolton Hospital
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp