Citat

Med tanke på den pågående pandemin är vårt arbete nu viktigare än någonsin. Vi hoppas att företag och privatpersoner engagerar sig i auktionerna och väljer julklappar som gör skillnad för de svagaste och mest utsatta i samhället.
Sabina Grubbeson, grundare och generalsekreterare på Loza Foundation
Vi lever en dag i taget. Människorna som lever här är alla fattiga, vi försöker hjälpa varandra ibland men oftast måste alla fokusera på att överleva själva. Det blev svårare för oss när min mamma började tappa synen, idag är hon 99 procent blind och kan inte arbeta alls.
Lirija
– Precis som Loza Foundation vill Anna och Jonas på Olika är bäst verka för att människor med funktionshinder ska ha samma rättigheter och vara en del av samhället. Med deras vänskap och podcast vill de skapa förståelse om att olikheter är bra och samtidigt motverka okunskap och orättvisor i Sverige och andra länder där funktionshindrade är utsatta och diskriminerade.
Sabina Grubbeson, grundare Loza Foundation
Vi har under sommaren styrt om en del av projektresurserna till att finansiera skyddsutrustning, men personalen som arbetar där är utarbetade och flera är sjukskrivna. Därför gör vi nu en parallell insats för att bistå med extra stödpersonal för att avlasta personalen och öka kvaliteten på vården.
Sabina Grubbeson, grundare av Loza Foundation
Nu är behovet av hjälp mer akut än någonsin.
Sabina Grubbeson, grundare och generalsekreterare på Loza Foundation.
Det är fantastiska nyheter. Ingen människa ska behöva bo under de förhållandena.
Sabina Grubbeson, generalsekreterare Loza Foundation.
Tack vare Cycle4Europe har vi kunnat belysa den del av Europa som varit glömd och undangömd. Det finns idag människor som lever under inhumana förhållanden och som aktivt behöver hjälp. Därför är det extra viktigt att vi fortsätter arbetet.
Sabina Grubbeson, grundare av Loza Foundation
För att det ska vara aktuellt att prata om Nordmakedonien som kandidatland till EU krävs att de tar bättre hand om sina mest utsatta medborgare.
David Lega
Äntligen finns denna fantastiska symbol som både bekräftar och sammanfattar allt arbete som vi gör och vill åstadkomma.
Sabina Grubbeson
Extrem fattigdom existerar här i Europa, det vill många inte se eller förstå. Därför åker jag till bokmässan för tredje året för att utbilda och informera i de här frågorna.
Sabina Grubbeson
Strax innan Cycle4Europe startade skänktes 50 cyklar som samlats in genom donationer från företag och privat personer till flera av barnhemmen i Nordmakedonien. Och i samband med starten i Skopje var flera av barnen på plats för att följa cyklisterna ut ur stan. Nu berättar personalen på hemmen att det enda barnen vill göra är att cykla. Och samtidigt som vi hjälper till med kläder och skolgång kan vi få barnen att känna sig som en del av samhället.
Sabina Grubbeson
Vi vill ge ett bidrag som märks och kan göra skillnad. Därför går vi in som guldsponsor till Cycle4Europe.
Andreas Björklund
Jag satte mig ner med Sabina Grubbeson på Loza Foundation. Hon förklarade vad de gör och berättade om barnhemmet de hjälper i Skopje och andra initiativ. Jag kände direkt att detta var något vi ville vara med på.
Henrik Granath, vd Prevex
Loza Foundation hjälper människor i länder som ligger nära Österrike. Det känns självklart att sponsra deras arbete och Cycle4Europe.
Harald Kogler, vd på Hirsch Servo Gruppe
Barnen på de här hemmen har haft det tufft och står utanför gemenskapen i samhället. De har inte de naturliga stödet från föräldrar och familj och behöver extra stöttning och vägledning.
Sabina Grubbeson, grundare av Loza Foundation
Förhoppningen är att insamlingen ska leda till att barn och vuxna ska slippa gå på gatan. Att de ska undvika den kriminella banan. Och att de ska kunna klä sig varmt och ha skor på fötterna. Många glömmer att det finns extrem fattigdom inom cykelavstånd här i Europa. Man behöver inte åka till andra världsdelar för att stöta på misär.
Sabina Grubbeson, grundare och ordförande Loza Foundation
Det känns självklart att stödja Cycle4Europe och Loza Foundation. De synliggör och agerar mot omöjliga levnadsförhållanden nära oss, här i Europa.
Anna Fahle Björcke, Head of Communications på Vagabond
Det här kommer att förbättra människornas livssituation avsevärt. Tidigare har det varit svårt för oss att hjälpa till eftersom det varit ett så omfattande behov och vi inte fått tillstånd att renovera. Det här blir ett andrum där de mest akuta behoven tillgodoses.
Sabina Grubbeson, grundare av Loza Foundation
Det här är en utmaning som har ett viktigt ändamål. Att hjälpa till med insamling till Loza Foundation, en organisation som arbetar för att hjälpa utsatta människor som lever under mänskligt ovärdiga förhållande i Europa, känns verkligen behjärtansvärt.
Jonas Colting
Vår verksamhet är helt beroende av att få in pengar genom gåvor och bidrag från företag och privatpersoner. Det här ger oss möjlighet att väcka uppmärksamhet och skapa opinion även utanför Sveriges gränser.
Sabina Grubbeson, grundare av Loza Foundation
Armbandet har redan blivit väldigt uppskattat och jag hoppas såklart att det kommer att finnas i många julklappar den här julen.
Sabina Grubbeson, grundare Loza Foundation
Vår förhoppning är att de här flyktinglägren ska tömmas helt. I utanförskap och diskriminering föds hat och motsättningar. Barn som växer upp under sådana förhållanden riskerar att hamna snett redan från början. Vi vill stå bakom alla de kvinnor som behöver hjälp att resa sig och ge dem en chans. Då får också barnen möjlighet till en bättre framtid.
Sabina Grubbeson, grundare Loza Foundation
Vi måste berätta om ett Europa som många inte känner till där samhällets svagaste förtrycks, exkluderas och utesluts. Vi arbetar för en förändring där alla människor oavsett fysiska eller psykiska förutsättningar, status eller etnisk tillhörighet ska inkluderas i samhället.
Sabina Grubbeson, grundare Loza Foundation
Jag hoppas att många kommer att vilja köpa vårt armband för att stötta vårt arbete, och bära det som en symbol för alla människors rätt till ett värdigt liv.
Sabina Grubbeson, grundare Loza Foundation
I samarbetet med UNDP har vi full närvaro på institutionen och kan samarbeta för de här människornas framtid. För deras rättigheter och väg tillbaka till samhället.
Sabina Grubbeson, grundare Loza Foundation
Jag hoppas att vi tillsammans kan bryta de stigman och rädslor som finns i länder där funktionshindrade inte inkluderas. Att visa hur vi kan leva i samhället tillsammans och hur alla har rätt till ett hem, trygghet och kärlek. Ett värdigt liv.
Sabina Grubbeson, grundare Loza Foundation
Ett godkännande från Svensk Insamlingskontroll, och att få beviljat ett 90-konto, är bevis på att vår insamling sköts på ett ansvarsfullt sätt och att vi som stiftelse gör det som vi lovat våra donatorer att göra.
Sabina Grubbeson, grundare Loza Foundation
Att Vagabond hjälper till ger ett enormt energitillskott i vår organisation och det är ju just det som det handlar om, ett samarbete för att nå ett gemensamt mål. Vi arbetar för att människor ska ha rätt att leva ett värdigt liv.
Sabina Grubbeson, grundare Loza Foundation
Det känns fint att en verksamhet som Loza kan få uppmärksamhet i svenskt näringsliv. Att mänskliga utvecklingsfrågor får ta plats ger hopp om framtiden.
Sabina Grubbeson, grundare Loza Foundation
Jag vill göra allmänheten medveten om de gråzoner i Europa där tiden står stilla, för att påverka att utvecklingen går framåt. För att det ska lyckas behöver vi bidrag och engagemang av både privatpersoner och företag.
Sabina Grubbeson, grundare Loza Foundation
Ju fattigare ett land blir, ju oroligare blir människor där. För mig var det självklart att börja vårt arbete i just Makedonien där jag har ett ursprung och lättare kunde bygga ett nätverk. Landet är väldigt oroligt idag och det behövs hjälp för att skapa en bättre balans.
Sabina Grubbeson, grundare Loza Foundation
Det är djupt tragiskt med europeiska länder som kryper på knäna, som grannländer måste vi ta ett större ansvar. Utsattheten hos vissa människor i dessa länder blev så uppenbar under mina besök på olika institutioner i Makedonien. Aktiva insatser är absolut nödvändiga.
Sabina Grubbeson, grundare Loza Foundation
Jag har arbetat i över ett år med att få samman alla delar. Dels behöver vi människor som känner starkt för detta och vill engagera sig, både här hemma i Sverige och i länderna vi arbetar med. Dels behövs alla formella delar med myndighetskontakter upprättas. Men den kanske viktigaste delen av att starta Loza Foundation var att välja ut ett första lämpligt hjälpprojekt.
Sabina Grubbeson, grundare Loza Foundation
Vi förlitar oss på att företag med intressen i regionerna kommer att vara aktiva bidragsgivare, samtidigt söker vi allmänhetens stöd till insatserna. Idag finns det många svenskar med familjeband till dessa länder och jag hoppas att de och många andra ska vilja bidra till att göra livet bättre för européer som har särskilda behov.
Sabina Grubbeson, grundare Loza Foundation