Dela

Kontakt

 • Moberg Pharma AB
  Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma
  08-522 30 700
  08-735 20 59
  http://www.mobergpharma.se
 • Citat

  Avyttringen av vår OTC-verksamhet innebär en stor förändring för Moberg Pharma och synliggör det höga värdet i båda delarna av bolaget för aktieägarna. Sedan den 1 april 2019 bedriver Moberg Pharma en fullt finansierad verksamhet vars främsta mål är att med MOB-015 skapa framtidens marknadsledare inom nagelsvamp
  Peter Wolpert, VD Moberg Pharma
  Jag ser fram emot möjligheten att övergå till en friare roll som arbetande styrelseordförande samtidigt som jag kvarstår nära den nya ledningen. Efter 13 intensiva år som VD för Moberg Pharma känns det viktigt för mig att kunna tillbringa mer tid med familjen samtidigt som jag kan fortsätta bidra på ett värdefullt sätt till den nya verksamheten utifrån bolagets nya behov
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
  Vi är oerhört nöjda över att kunna erbjuda våra aktieägare en betydande utbetalning samtidigt som vi behåller en avsevärd uppsida i det fullt finansierade MOB-015-programmet. Affären möjliggör ett ökat fokus på att ta MOB-015 till en marknadsledande position inom nagelsvamp. Jag vill också passa på att tacka alla medarbetare i OTC-teamet för deras enastående insatser för Moberg Pharma under de senaste åren och önska dem fortsatta framgångar
  Peter Wolpert, VD i Moberg Pharma
  Den slutförda rekryteringen till de båda fas 3-studierna är en viktig milstolpe för MOB-015 och jag är oerhört tacksam för teamets hårda arbete. Under den omfattande screeningprocessen har fler än 5 000 patienter screenats och 800+ patienter inkluderats. Arbetet har varit tidskrävande, men innebär en ökad sannolikhet för starka fas 3-resultat för MOB-015
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
  Vi är stolta över att rapportera att EBITDA på helårsbasis för första gången översteg 100 MSEK. För MOB-015 avslutades screeningen till europeiska fas 3-studien efter årsskiftet och vi tecknade ett andra betydande licensavtal, denna gång avseende Europa. Dessa framsteg möjliggör dagens transaktion i vilken vi realiserar ett betydande värde för vår kommersiella verksamhet samtidigt som vi tydliggör den stora potentialen i MOB-015
  Peter Wolpert, vd på Moberg Pharma
  Denna transaktion genererar ett exceptionellt värde för OTC-verksamheten samt bekräftar den betydande potentialen i MOB-015. Likviden från transaktionen möjliggör en utdelning till våra aktieägare samtidigt som möjligheter till framtida värdeutveckling bevaras. Jag vill tacka hela vårt team för deras utmärkta arbete. Under de senaste åren har vi förvärvat, byggt och skapat värdefulla tillgångar för bolaget, och dessa ansträngningar återspeglas i den här transaktionen
  Peter Wolpert, VD Moberg Pharma
  Efter en grundlig process är styrelsen övertygad om att den föreslagna transaktionen är den mest attraktiva för aktieägarna sett till de värden den medför; en hög ersättning för OTC-verksamheten, nya ägare som är specialiserade inom läkemedelsområdet och investerar i bolaget till en god värdering samt möjligheten för bolaget att återbetala utestående lån. Aktieägare gynnas av att erhålla en betydande utdelning samtidigt som framtida möjligheter med MOB-015-programmet bevaras
  Thomas Eklund, Styrelseordförande Moberg Pharma
  Samarbetet med Bayer kring Europa-lanseringen är mycket spännande och ett viktigt steg mot vår vision att göra MOB-015 till den ledande nagelsvampsbehandlingen globalt. Avtalet med Bayer är det andra stora licensavtalet för MOB-015 och ger ytterligare bekräftelse på den betydande potentialen för projektet
  Peter Wolpert, VD på Moberg Pharma
  Vi ser fram emot möjligheten att i samarbete med Moberg ta denna lovande och banbrytande produkt till marknaden och därigenom stärka ett av våra prioriterade produktområden
  Heiko Petersen, Head of Global Category Business Unit Dermatology på Bayer
  Det är med stor glädje jag välkomnar Annica Magnusson och Gunilla Wengström till ledningsgruppen. Både Annica och Gunilla har under det senaste året tagit ökande ledningsansvar inom Moberg Pharma och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dem i den fortsatta utvecklingen av bolaget
  Peter Wolpert, VD Moberg Pharma AB
  Det beviljade patentet för MOB-015 i Kina innebär att produkten nu är skyddad på de viktigaste marknaderna inför kommersialiseringen. Det är en viktig milstolpe utifrån vår strategi att etablera ett brett patentskydd för våra produkter
  Peter Wolpert, VD Moberg Pharma
  Jag är mycket nöjd med den starka utvecklingen för vår kommersiella verksamhet, liksom de stora framstegen för MOB-015 där vi slutfört rekryteringen till den nordamerikanska fas 3-studien och tecknat det första licensavtalet, vilket bekräftar marknadspotentialen för vårt ledande utvecklingsprojekt
  Peter Wolpert, vd på Moberg Pharma
  Vi ser fram emot att fördjupa vårt samarbete med Mundipharma och att Emtrix® blir tillgängligt i fler regioner när vi nu utökar vår närvaro till ett antal spännande tillväxtmarknader
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
  Avtalet med Moberg Pharma ger patienter i MEA-regionen tillgång till en av de ledande behandlingarna mot nagelsvamp, denna vanliga och besvärande åkomma
  Dr. Ashraf Allam, vice VD för Mundipharma META
  Licensavtalet med Cipher Pharmaceuticals är ett viktigt steg i förberedelserna inför den globala lanseringen av MOB-015 och bekräftar den betydande marknadspotentialen för vår produkt. Cipher har utmärkta förutsättningar att göra MOB-015 till en kommersiell framgång i Kanada. Vi ser fram emot detta spännande samarbete samtidigt som vi fortsätter att planera kommersialiseringen på andra nyckelmarknader när vi nu närmar oss fas 3-resultat
  Peter Wolpert, Moberg Pharmas vd
  Vi ser fram emot att få lansera en innovativ utvärtes produkt som erbjuder ett nytt, säkert och effektivt behandlingsalternativ för de många kanadensare som lider av nagelsvamp. MOB-015 blir vår sjätte transaktion i år och visar hur vi, i linje med vår tillväxtstrategi, fortsätter att etablera en diversifierad pipeline för lansering i närtid på den kanadensiska marknaden
  Robert Tessarolo, vd för Cipher Pharmaceuticals
  Den slutförda rekryteringen i Nordamerika är en viktig milstolpe och resultatet av ett utmärkt arbete i teamet. Jag är mycket nöjd med utvecklingen och den omfattande screeningprocess som ökar sannolikheten för starka fas 3-resultat
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
  Vi ser fram emot att välkomna Shaw till Moberg Pharma. Bolaget befinner sig i ett mycket spännande skede i väntan på fas 3-resultat för MOB-015 och Shaw kommer att bidra med värdefulla erfarenheter kring utveckling, lansering och kommersialisering av nya behandlingar
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
  Nettointäkterna för de tre viktigaste varumärkena i USA ökade kraftigt och vi stärkte vår ledande ställning i samtliga nyckelkategorier, samtidigt som lönsamheten ökade avsevärt. Parallellt framskred MOB-015-studierna enligt plan med nyligen slutförd screening i Nordamerika
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma
  Mark Beveridge har under senaste åren haft en central roll i Moberg Pharmas finans- och transaktionsteam. Mark är varmt välkommen till bolagets ledningsgrupp och jag ser fram fortsatt samarbete för att vidareutveckla Moberg Pharma’s verksamhet
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
  Året inleddes med god lönsamhet och stark tillväxt för våra ledande varumärken samtidigt som fas 3-studierna för MOB015 avancerar enligt planen från november 2017. För det första kvartalet uppvisade bolaget en tillväxt om 5 % rensat för avyttrade varumärken, trots negativ valutautveckling. I lokal valuta växte våra ledande varumärken med 12 – 17 % vardera. EBITDA-marginalen steg från 16 % till 24 %
  Peter Wolpert, VD Moberg Pharma
  Det beviljade patentet för BUPI i USA är en viktig milstolpe som innebär att produkten nu är patenterad på samtliga marknader där vi ansökt om skydd, i linje med vår strategi för att etablera ett brett patentskydd för våra produkter
  Peter Wolpert, VD Moberg Pharma
  Med ett stort kunnande och lång erfarenhet har Kjell bidragit till att ta Moberg Pharma dit bolaget är idag, inte minst i utvecklingen av Kerasal Nail ® och MOB-015 där han varit oerhört värdefull i avgörande vägval. Jag har haft nöjet att arbeta med Kjell sedan 2007 och är mycket tacksam för hans insats under dessa år. Jag ser fram emot fortsatt samarbete i hans roll som rådgivare till bolaget
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma
  Genom att renodla produktportföljen frigör vi resurser som främjar tillväxten för våra större varumärken. Vi har nu framgångsrikt avyttrat merparten av våra mindre varumärken
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma
  Framgångsrik marknadsföring och lyckad integration av förvärv har resulterat i tvåsiffrig tillväxt i försäljning till konsument för våra tre stora varumärken
  Peter Wolpert, VD Moberg Pharma
  Vi är mycket nöjda med utfallet från NAD, vilket väntas ytterligare stärka Kerasal Nails® marknadsställning och tillväxtmöjligheter i USA framöver
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
  Den nya organisationen speglar bättre bolagets ökade fokus på den amerikanska marknaden och förberedelser inför kommersialiseringen av MOB-015 samt möjliggör synergieffekter för den globala försäljningsverksamheten. Jag vill tacka Martin Ingman för hans viktiga insatser för Moberg Pharma och önskar honom lycka till framöver
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
  Bytet av CRO är en central del i det omfattande åtgärdsprogram som nyligen kommunicerades. TFS har de förutsättningar som krävs för att påskynda patientrekryteringen och slutföra den europeiska studien. Sammantaget med det nya upplägget i Nordamerika är vi övertygade om att vi kommer att nå starka fas 3-resultat inom ramen för tidsplanen
  Peter Wolpert, VD Moberg Pharma
  MOB-015 är vårt mest värdefulla projekt genom vilket vi ser möjlighet att möta patienters behov av en säker behandling som botar nagelsvamp. Vårt team jobbar hårt för att optimera urvalsprocessen och samtidigt slutföra patientrekryteringen så snabbt som möjligt. Den rigorösa urvalsprocessen är avgörande för att uppnå starka Fas 3-resultat
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB.
  Det är med glädje jag välkomnar Torbjörn Wärnheim till ledningsgruppen på Moberg Pharma. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med våra utvecklingsprojekt
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
  Patentet i Kanada är en viktig del av vår strategi för att etablera ett brett patentskydd för våra produkter
  Peter Wolpert, VD Moberg Pharma
  Genom att renodla produktportföljen frigör vi resurser som främjar tillväxten för våra större varumärken. Vi har nu framgångsrikt avyttrat bägge de icke-strategiska varumärkena som ingick i förvärvet från Prestige Brands, samtidigt som de strategiska varumärkena från förvärvet utvecklas väl
  Peter Wolpert, VD Moberg Pharma
  Kerasal Nail® nådde en marknadsandel om 29 % samtidigt som vi har utökat distributionen för både Dermoplast® och New Skin®. Rekryteringen till MOB-015-studien har tagit längre tid än förväntat, men ser ut att ta fart efter ett antal åtgärder
  Peter Wolpert, VD Moberg Pharma
  De positiva resultaten från patienter med nagelpsoriasis, liksom studien som helhet, möjliggör starkare försäljningsargument för Kerasal Nail®/ Emtrix®, något som är av stor betydelse för kommande satsningar på samtliga marknader
  Peter Wolpert, VD
  Detta är vårt senaste förvärv och integrationen av varumärket går enligt plan. Den utökade marknadsnärvaron innebär utmärkta möjligheter att fortsätta förädla varumärket Dermoplast® under de kommande åren
  Jeff Vernimb, GM Moberg Pharma, Nordamerika
  Det är mycket spännande med den utökade lanseringen av av Zanmira Nail® i Japan, som kan bli en betydande marknad för Moberg Pharma framöver. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet med CMIC i Japan, liksom det fortsatta samarbetet med Menarini på övriga marknader i Sydostasien
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma
  Försäljningen görs av privatekonomiska skäl och jag planerar inte att sälja ytterligare aktier. Jag har stor tilltro till Moberg Pharmas framtidsutsikter och ser fram emot att fortsätta utveckla bolagets verksamhet
  Peter Wolpert, VD på Moberg Pharma
  Vi ser goda möjligheter att bygga vidare på New Skin®. Varumärket är ledande i sin nisch i USA, med goda tillväxtmöjligheter. Den utökade distributionen för New Skin® Spray är ett led i vår tillväxtplan för varumärket
  Jeff Vernimb, GM Moberg Pharma Nordamerika
  Vi är mycket glada för det stöd vi erhållit från våra obligationsägare samt för det stora intresse som visats för emissionen. Tack vare detta genomför vi emissionen till en premie mot nominellt belopp och säkrar därigenom det kapital som krävs för att kunna slutföra förvärvet av DermoPlast®. DermoPlast® förväntas från och med januari 2017 ge ett väsentligt bidrag till bolagets lönsamhet och operativa kassaflöde
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma
  Jag är stolt över att presentera förvärvet av DermoPlast®. Efter en noggrann utvärdering är jag oerhört nöjd över att vi nu också säkrat finansieringen för att kunna genomföra detta betydande förvärv för Moberg Pharma. Transaktionen förväntas bidra positivt till vår försäljning och lönsamhet och bidra till vårt långsiktiga finansiella mål att leverera lönsam tillväxt och en EBITDA-marginal på 25%
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma
  Styrelsen i Moberg Pharma är mycket nöjd över förvärvet av DermoPlast®. Genom förvärvet stärker bolaget sin portfölj med strategiska varumärken – DermoPlast® passar perfekt i bolagets fokus på utvärtes produkter. Vi kan också fullt utnyttja befintlig organisation och försäljningskanaler i USA. Efter årets förvärv har bolaget nu tre större strategiska varumärken – Kerasal Nail®, DermoPlast® och New Skin® – ökar riskspridningen och stärker därigenom bolaget. Fokus under kommande år är att framgångsrikt integrera förvärven och stärka positioneringen av vår portfölj samt att fortsätta att skapa värden genom avancemang i vår utvecklingsportfölj
  Thomas Eklund, styrelseordförande i Moberg Pharma
  Möjligheten att förvärva Dermoplast är mycket attraktiv. Förvärvet är i linje med vår strategi och utnyttjar vår befintliga infrastruktur och försäljningskanaler i USA på ett utmärkt sätt. Dermoplast tillför skalfördelar och kompletterar vår portfölj med ett starkt och lönsamt varumärke inom hudområdet. Vi är mycket nöjda över möjligheten att kunna genomföra denna transaktion som förväntas bidra positivt till vår försäljning och lönsamhet och därigenom till vårt långsiktiga finansiella mål att leverera lönsam tillväxt och en EBITDA-marginal på 25%
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
  Vi uppskattar den ökade flexibilitet som våra obligationsägare gett bolaget och därmed stärkt våra möjligheter att optimera finansieringen av värdeskapande förvärv
  Peter Wolpert, Moberg Pharmas VD
  Vi är nöjda med avyttringen som möjliggör ytterligare fokus på våra strategiska tillgångar och förvärvsaktiviteter
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma
  Utvecklingen under Q3 var mycket positiv. Teamet har redan nu lyckats uppnå alla viktiga milstolpar för 2016
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
  Patentet i Europa ger Moberg ett viktigt immateriellt skydd för BUPI
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
  Detta patent är en milstolpe för utvecklingsprogrammet och en viktig del av vår strategi för att etablera ett brett patentskydd för våra produkter.
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
  Påbörjad patientrekrytering till fas 3 studierna för MOB-015 är en viktig milstolpe för Moberg Pharma
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
  MOB-015 har potential att bli första behandlingsalternativ inom nagelsvamp och vår långsiktiga vision är att bli globalt marknadsledande inom området. Studierna är utformade för att leda till registrering i Nordamerika, Europa och andra större marknader.
  Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
  Detta är ett viktigt steg framåt i den fortsatta utvecklingen av MOB-015. Vi är fast beslutna i vår strävan att kunna erbjuda patienter med nagelsvamp en effektiv och säker lokalbehandling i form av MOB-015
  Kjell Rensfeldt, F&U chef för Moberg Pharma AB

  Prenumerera