Dela

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Kontakt

 • Margareta Gustafsson Kubista

  Pressansvarig


  Box 400 405 30 Göteborg
  0705 30 19 80
  http://www.sahlgrenska.gu.se
 • Citat

  Jag tycker att det är en tveksam ersättning
  Helena Ödesjö, disputerad läkare
  Det är skillnad i antalet dödsfall mellan induktion i vecka 41 och 42
  Ulla-Britt Wennerholm, docent och överläkare
  Detta överträffade våra förväntningar
  Ann-Mari Svennerholm, professor
  En tydlig och påtaglig förändring
  Magdalena Taube, forskare
  En enorm glädje höra patienter berätta hur de kommer tillbaka som människor
  Nicklas Oscarsson, anestesiologi och intensivvård
  Sverige, Nederländerna och Finland kan ses som goda exempel.
  Ingela Lundgren, professor i reproduktiv och perinatal hälsa
  Fler patienter skulle kunna accepteras för transplantation
  Jonatan Oras, forskande läkare
  Vi har nu nått en punkt där vi måste formulera nya mål
  Annika Rosengren, professor i medicin
  Risken är stor att de adopterade barnen måste opereras flera gånger
  Johnna Schölin, doktorand i plastikkirurgi
  Det är viktigt att förstå hur utformningen av sjukvårdssystemet påverkar användningen
  Naimi Johansson, doktorand i hälsoekonomi
  Träningen motverkade många av de förändringar nikotin orsakat
  Louise Adermark, docent i neurobiologi
  Det är rimligt att anta att sömnapné är en riskfaktor för cancer
  Ludger Grote, professor i sömnmedicin
  Det är oerhört viktigt att stimulera intresset för evidensbaserad medicin
  Ronny Gunnarsson, professor i allmänmedicin
  Exponering för senapsgas leder till livslång ohälsa
  Faraidoun Moradi, Sahlgrenska akademin
  Det behövs mer tolkhjälp för att överbrygga språkbarriärerna
  Katarina Patriksson, Sahlgrenska akademin
  Tonårstiden är en viktig period för åtgärder som tacklar fetma
  Frida Dangardt, Sahlgrenska akademin
  Perfektionism verkar tjäna både ett ont och ett gott syfte
  Elisabet Wentz, Sahlgrenska akademin
  Varje månad man väntar vinner man väldigt mycket
  Susanne Beischer, Sahlgrenska akademin
  Det är oftast språket föräldrarna oroar sig först för
  Emilia Carlsson, Sahlgrenska akademin
  Att utnyttja kompetenser hos andra professioner än läkare mer effektivt kan bidra till bättre flöde av patienter
  Lena Bornhöft, Sahlgrenska akademin
  Det är slående hur sjukdomsbördan ökar successivt ju fler avvikelser patienten har
  Magnus Simrén, Sahlgrenska akademin
  Låg utbildning bör betraktas som en modifierbar riskfaktor
  Annika Rosengren, Sahlgrenska akademin
  Att vi nu vet att IL-6 har stor betydelse för vår kroppsvikt och att molekylen har denna effekt i en specifik hjärnregion är en viktig upptäckt och kan öppna nya möjligheter i strävan efter mer effektiva strategier mot fetma.
  Karolina Skibicka, docent och forskargruppsledare
  Fantastisk känsla att förlösa ett barn som är så speciellt
  Pernilla Dahm Kähler, Sahlgrenska akademin
  Det handlar om att göra patienten till en medaktör
  Irma Lindström Kjellberg, GPCC
  Nu vet vi vilka mekanismer vi ska rikta strålkastaren mot
  Pierre Åman, Sahlgrenska akademin
  En av de vanliga genvarianterna vi hittade var tydligt kopplad till ett sämre utfall
  Annie Pedersen, Sahlgrenska akademin
  Det kan finnas anledning att förebygga och förhindra infektion under graviditeten så långt som möjligt
  Verena Sengpiel, Sahlgrenska akademin
  Resultaten är användbara för såväl patient som vårdgivare
  Sofia Karlsson, Sahlgrenska akademin
  Det som är unikt med studien är att vi inkluderat AI
  Aidin Rawshani, Sahlgrenska akademin
  Många drabbas av depression, själva eller som anhöriga.
  Anna Holst, Sahlgrenska akademin
  Roliga aktiviteter som alla kan ägna sig åt samtidigt som de skyddar mot demens
  Jenna Najar, Göteborgs universitet
  Höga krav på jobbet spelade roll för kvinnornas viktuppgång
  Sofia Klingberg, Sahlgrenska akademin
  Forskningen visar på långtidseffekter av ett organiserat screeningprogram
  Maria Frånlund, Sahlgrenska akademin
  Även kvinnor med normal förlossningsprogress fick värkstimulerande dropp för att påskynda förlossningen
  Lotta Selin, Sahlgrenska akademin
  Dagens dominerande modeller ger felaktiga slutsatser
  Ingela Parmryd, Sahlgrenska akademin
  Robotkirurgin har framtiden för sig på det här området
  Mats Bränström, Sahlgrenska akademin
  Det är viktigt att ta hänsyn till nivån av fekalierester i miljön när man försöker förstå och tolka fynd av resistenta bakterier.
  Joakim Larsson, Sahlgrenska akademin
  Det är viktigt att förstå hur det fungerar för att på sikt kunna stimulera hjärnans funktioner
  Ulrika Wilhelmsson, Sahlgrenska akademin
  Välling är inte dåligt, men sättet den används på
  Bernt Alm, Sahlgrenska akademin
  Minsta pubertetsspurten fanns hos den grupp barn som haft högst BMI i barndomen
  Anton Holmgren, Sahlgrenska akademin
  En stor fördel här är att effekterna sitter i
  Staffan Mårild, Sahlgrenska akademin
  Det som driver är utan tvekan denna tidiga påverkan
  Kirsten Mehlig, Sahlgrenska akademin
  Det här är inte vägen att gå för att behandla cancer
  Kristell Le Gal Beneroso, Sahlgrenska akademin
  Vår hypotes är att det finns grupper av patienter som eventuellt skulle gynnas av att förändra sin kost
  Fredrik Bäckhed, Sahlgrenska akademin
  Det här är nya kunskaper och vi kommer inte att hitta botemedel på en eftermiddag
  Gunnar C. Hansson, Sahlgrenska akademin
  Den här gruppen måste göras mer synlig
  Hilda Svensson, Sahlgrenska akademin
  Trombocyterna innehåller faktorer som är som nannies för kärlutvecklingen
  Ann Hellström, Sahlgrenska akademin
  Det räcker om du promenerar en halvtimme varje dag
  Katharina Stibrant Sunnerhagen, Sahlgrenska akademin
  En viktig faktor för hur snabb sjukdomen är
  Martin Dahl Halvarsson, Sahlgrenska akademin