Dela

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Kontakt

 • Erik Wennergren

  Presskontakt


  0724 - 51 79 37
  http://www.sbab.se
 • SBAB Bank
  Box 4209, 171 04 Solna
  0771-45 30 00
  08-611 46 00
  http://www.sbab.se
 • Citat

  Det förekommer också att bostadsutvecklare köper nyproducerade och inflyttningsklara bostäder som inte sålts. De bostäderna kan ibland hamna i statistiken för begagnat. Sammantaget kan man räkna med en höst som går i det stora utbudets tecken,.
  Claudia Wörmann
  Jag tolkar det som att det handlar om ekonomi och inte vilja. Kontantinsats och amortering ”äter” upp budgeten för att köpa en bostad med renoveringsbehov.
  Claudia Wörmann
  Och ja, jag menar fortfarande att om man inte klarar ens en liten höjning från dagens väldigt låga nivåer så bör man hitta lösningar för att göra det.
  Claudia Wörmann
  Förklaringen till det ökade utbudet på begagnatmarknaden ligger inte i att fler vill säja sina bostadsrätter samtidigt, orsaken ligger i att fler väljer att sälja innan de köper ny bostad, det påverkar förmedlingstiderna. För ett par år sedan var det vanligt att bostäder såldes innan visning, något som idag är väldigt ovanligt. Det byggs upp ett förråd av bostäder till salu helt enkelt.
  Claudia Wörmann
  Fritidshusaffären kan verkligen grusa omdömet, så mitt bästa tips är att försöka vara så realistisk och rationell som det bara går och prioritera ned känslor och drömmar. På så sätt kan du undvika de värsta fallgroparna.
  Claudia Wörmann
  Det finns en del skillnader mellan män och kvinnors fritidshuspreferenser. Fler män kan tänka sig ett fritidshus som ligger ensligt till eller omgivet av djupa skogar. Kvinnor värderar det öppna landskapet och närhet till grannar högre. Allt sammantaget tolkar jag det som att det finns en trygghetsaspekt med även i fritidshusköpet.
  Claudia Wörmann
  Här tror jag verkligen att köpare som tänker och agerar annorlunda jämfört med majoriteten har att vinna på att inte döma ut den bostad som ligger kvar till försäljning längre.
  Claudia Wörmann
  Att sakna buffert som ung är oftast inte ett så stort problem. Då är det mer anmärkningsvärt att 28 procent i åldern 36 till 55 år helt saknar pengar för det oförutsedda.
  Claudia Wörmann
  Att 91 procent har en buffert för oförutsedda kostnader gör hallänningarna till bäst i klassen i förhållande till både riket och till övriga län.
  Claudia Wörmann
  Det är först när det oförutsedda sker som man kommer på att en buffert saknas. Många har täckning för oförutsedda ekonomiska händelser på upp till 10 000 kronor vilket är bra, men jag önskar att vi i nästa års undersökning ser att andelen med buffertsparande har ökat.
  Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB
  Kartlägg din egen situation, skaffa dig koll på dina egna bolån och räkna på vad en höjning skulle innebära för din boendeekonomi.
  Claudia Wörmann
  Det bästa är att ta sig tid att reflektera och ändra, börja i det lilla, en stor förändring är att bli medveten om dåliga vanor och i nästa steg att göra något åt det.
  Claudia Wörmann
  Att människor väljer att binda trots att kortare bindningstid varit billigare historiskt kan ha så enkel förklaring som att man helt enkelt tar den lite högre kostnaden för att slippa oroa sig och kunna sova gott om natten.
  Claudia Wörmann
  Allra bästa sättet att stävja sin egen oro om kommande räntehöjningar är att vara påläst. Börja med att kartlägga dina lån och framförallt vilken ränta du har.
  Claudia Wörmann
  Köpare anpassar sig snabbt till en lägre prisnivå medan säljare är lite segare att följa med ned. På en uppåtgående marknad är det dock säljarna som snabbast anpassar sig.
  Claudia Wörmann
  Mäklarbarometern visar denna gång att olika förutsättningar, och därmed olika bedömningar, slår igenom hos mäklarna i våra tre storstäder.
  Claudia Wörmann
  Stockholm blir ofta norm när man talar om bostadsmarknaden vilket är missvisande.
  Claudia Wörmann
  Stockholm blir ofta norm när man talar om bostadsmarknaden vilket är missvisande då andra regioner inte alltid känner igen sig.
  Claudia Wörmann
  Jag tror att människor som köper fritidshus annan säsong än på sommaren är mer realistiska i sina förväntningar.
  Claudia Wörmann
  Kvinnorna drar återigen det kortaste strået och man kan undra hur långt vi kommit egentligen, jag menar det är ju 2018 och inte 1918.
  Claudia Wörmann
  Lever man i en parrelation kan ju då en förklaring vara att kvinnan sparar och mannen bjuder på resan, konstaterar .
  Claudia Wörmann
  Bilden av fritidshuset med den blåmålade pumpen lever kvar, men sällan utan annan funktion än utsmyckning idag.
  Claudia Wörmann
  Den svajiga prisutvecklingen och faktiskt svårbedömda generella utvecklingen påverkar förstås nyproduktionen mer eftersom du investerar i något som ligger i framtiden.
  Claudia Wörmann
  Det finns fritidshus som sällan eller aldrig används, det tycker jag är konstigt. Även den stuga som bara står där, oavsett hur billig den än är att ha kvar, mår bäst av att den används,
  Claudia Wörmann
  Att så pass många ser amortering som en kostnad och inte ett sparande påverkas sannolikt av en kombination av olika faktorer som exempelvis svårighet i att ha en långsiktig ekonomisk planering och att beslutet om amorteringstakten på nya lån styrs av regelverket.
  Claudia Wörmann
  Det är vanligt att man har en bild i huvudet om hur det ska vara. Sen sitter man plötsligt där och inser att bersån och charmig look inte kommer av sig självt utan kräver både tid och arbete
  Claudia Wörmann
  När ett hushåll med barn ska bli två vill många bo i närområdet, dels med närhet till varandra och dels till var man bodde tidigare. På så sätt kan det större utbudet och på många orter lägre priser än förra året, hjälpa människor att komma vidare,
  Claudia Wörmann
  Det är bra att vacker natur och fina vyer är det viktigaste, det är ju en lätt infriad önskning.
  Claudia Wörmann
  Att använda sparade pengar, alternativt att anpassa resan efter hushållets inkomster så man varken behöver betala av eller ta av sparade pengar, vittnar om mycket sunt förnuft.
  Claudia Wörmann
  Jag kan komma på hundra anledningar till varför en buffert behövs för oförutsedda utgifter. Det räcker med att tanden går av eller att diskmaskinen slutar fungera,
  Claudia Wörmann
  Det är ganska anmärkningsvärt att det handlar om så pass kort tid en bostad kan ligga ute innan intresset avtar.
  Claudia Wörmann
  Tendensen med ett stort utbud som avslutade förra året består under inledningen av 2018.
  Claudia Wörmann
  Tendensen med ett stort utbud som avslutade förra året består under inledningen av 2018.
  Claudia Wörmann
  Tendensen med ett stort utbud som avslutade förra året består under inledningen av 2018.
  Claudia Wörmann
  Andelen längre räntebindningstider ökade mellan tredje och fjärde kvartalet 2017. Det kan tolkas som att bostadsrättsföreningarna nu börjar gardera sig mot högre räntor.
  Claudia Wörmann
  Alla föräldrar har inte råd att stötta ekonomiskt och bristen på studentbostäder bidrar till att förstärka segregationen där bara de med välbeställda föräldrar kan studera,
  Claudia Wörmann
  Att de unga, i större utsträckning än de äldre, undrar över hur andra har råd med boendet är en spegling av hur det också ser ut.
  Claudia Wörmann
  De yngre är mer oroliga av flera anledningar. De flesta har inte ägt sin bostad så länge och har aldrig upplevt en situation med sjunkande priser och det leder ju till oro förstås.
  Claudia Wörmann
  Man bör kanske inte ha yrkestiteln som första kriterium när man väljer sin partner, men det går samtidigt inte att förneka att det är något man så småningom måste ta ställning till om man bor här.
  Emma Persson, boendeekonom SBAB
  Om man funderar ett tag och jämför bostadsköpet med att köpa bil ter det sig lite konstigt att den större affären av de två kringgärdats av mycket kort betänketid, det har varit snabba beslut som styr om du får bostaden eller ej.
  Claudia Wörmann
  Det lugnare tempot och ökade konkurrensen från andra bostäder till salu upplevs inte som lika positivt bland säljarna förstås.
  Claudia Wörmann
  Sammantaget blir det inga större förändringar att vänta framöver, det stora utbudet av bostadsrätter och det mer normala för småhus består.
  Claudia Wörmann
  Köpare kan unna sig lyxen att titta på flera bostäder och ta längre tid på sig innan de bestämmer sig
  Claudia Wörmann
  Det verkar som om den långa period av ett litet utbud nu förbytts till något annat.
  Claudia Wörmann
  - För de hushåll som villkorsändrar sina lån finns det mer tid att fundera över räntevalet än vid nytecknande av ett bolån i samband med en stressig bostadsaffär. Men det finns förmodligen fler bolåntagare som borde sätta sig ner och fundera över framtiden. En räntehöjning skulle i nuläget bli en obehaglig överraskning för många, säger Emma Persson.
  Emma Persson, SBAB
  I den här åldern har många gjort bostadskarriär och har ofta ett stort utrymme i sin bostad som säkerligen känns lockande att använda till fritidsnöjen. Ett varningens finger kan vara på sin plats. Saker som båtar och bilar minskar snabbt i värde och bör amorteras i högre takt. Se också upp så att inte låneutrymmet minskar så pass att nästa steg i boendelivscykeln försvåras.
  Emma Persson, Boendeekonom SBAB
  Vi måste utgå från att människor vill ta till sig information innan de köper bostadsrätt, men när de läser årsredovisningen fastnar de ändå för att den upplevs som svår.
  Claudia Wörmann
  Vår undersökning visar det jag misstänkt, att många har förstått att de ska läsa årsredovisningen innan ett köp, men de vet inte vad de ska titta på,
  Claudia Wörmann
  Det kan vara svårt att vara helt rationell och plocka fram kalkylmänniskan i sig när man går på visning, även om det är önskvärt.
  Claudia Wörmann
  Min uppfattning är att många som letar bostad bestämmer sig för att de är ute efter antingen nyproducerat eller begagnat.
  Claudia Wörmann
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp