Dela

Citat

Stenastiftelsen är mycket glada över att ge Göteborgs konstmuseum möjligheten att curera och presentera den här fantastiska utställningen. Här visas många framstående verk av såväl internationella som svenska uppmärksammade konstnärer från en tidsperiod som hittills rönt relativt liten uppmärksamhet i Sverige. Vi hoppas att utställningen ska göra skillnad för kulturens roll i Göteborg och vara till glädje för många besökare under hela sommaren, säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Med den här utställningen får publiken upptäcka mellankrigstidens konstvärld - den epok då Göteborgs konstmuseum uppfördes! Den nya sakligheten är en konstriktning som idag känns högaktuell. Konstnärernas skarpa iakttagelser av det framväxande moderna livet under 1920- och 1930-talen rymmer bilder av hur det är att leva mitt i en föränderlig tid. Utställningen innehåller över 100 verk, det finns en praktfull katalog och det kommer att finnas visningar och programverksamhet att ta del av digitalt. Detta enastående projekt hade inte varit möjligt att genomföra utan generöst stöd från Sten A Olssons stiftelse för Forskning och Kultur. säger Patrik Steorn, chef för Göteborgs konstmuseum.
säger Patrik Steorn, chef för Göteborgs konstmuseum.
Detta blir den första stora turnén vi gör i Göteborg. Och det är tack vare Stenastiftelsen. Vi har fått frågan flera gånger från publik att spela här så det ska bli så roligt att få spela många gånger i Göteborg och möta barnen och familjerna här. Detta är början på ett långt och fruktbart samarbete i Göteborg och Västra Götaland
Helen Al-Janabi, konstnärlig ledare för Arabiska Teatern
Vi driver flera projekt med fokus på barn och unga, relaterade till såväl forskning som kultur men även projekt med ett starkt samhällsengagemang. Vi hoppas att Arabiska Teaterns föreställning "Hjältinnor" får betydelse för arabisktalande flickor och pojkar och påverkar deras utvecklingsmöjligheter positivt. Det är därför med stor glädje vi ser fram emot att föreställningen Hjältinnor kommer till Västra Götaland
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
På Barn- och Fritidsprogrammet lär sig eleverna att planera, organisera och leda aktiviteter för olika åldrar. Generation F är designat, genom sina genomtänkta moduler, att stötta eleverna i att gå från tanke till handling - ett lärande som är avgörande för de yrken vi utbildar för. Generation F fungerar på så vis både som verktyg och som metod, att få kunskap om och kunskap genom handling
Henning Setterberg, tvåämneslärare på Burgårdens gymnasium
Vi har följt och stöttat organisationen Förebildarna under flertalet år och tagit del av de utbildningar och det arbete som gjorts för att skapa engagemang hos unga individer. Vi gläds åt de framgångar som uppnåtts i samarbetet med flera gymnasieskolor i regionen och som samtidigt innebär att verksamheten nu kan skalas upp
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Stödet från Stenastiftelsen har varit helt avgörande för att utveckla både vår organisation och nu konceptet Generation F. Stenastiftelsen har funnits med sedan starten och därmed möjliggjort att vi kunnat lägga både tid, engagemang och resurser på att ta fram ett arbetat koncept och utbildningsmaterial för såväl elever som lärare. Det betyder förstås också enormt mycket att se vad det nu ger tillbaka och vilken nytta det tillför både skolorna och ungdomarna
Julia Hult, verksamhetsledare Förebildarna
Äntligen kan vi bjuda in publiken att se den här utställningen som faktiskt har stått färdig sedan december och vi kan också meddela att samtliga lån har kunnat förlängas så att utställningen kan ges ytterligare visningstid fram till sommaren
Patrik Steorn, chef för Göteborgs konstmuseum
För oss är det en stor glädje att ha möjlighet att premiera kvalificerade kulturutövare, samtidigt som de dessutom visar potentialen till såväl fördjupning, som utveckling och förnyelse. Idag är vi förstås också mycket glada över att Konstmuseet nu äntligen kan öppna och att besökarna får möjlighet att ta del av den fantastiska utställning som 2020 års konstnärsutövande kulturstipendiater har skapat tillsammans med Konstmuseet
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Vandringsutställningen har mött skolklasser i Indien och besökare på vårt museum i Stockholm. Det ska bli väldigt roligt att få möjlighet att visa den på flera platser i Sverige och även kunna erbjuda skolprogram och samtal om viktiga frågor i anslutning till utställningen. Stödet från Stenastiftelsen är mycket uppskattat och gör att vi kan höja ambitionsnivån för projektet ytterligare ett steg
Erika Lanner, museichef Nobel Prize Museum.
Vi är glada att kunna stödja det viktiga arbete som Nobel Prize Museum gör med att sprida idéer som förändrar världen med hjälp av kunskap om vetenskap, litteratur och fredsarbete. Vi gläds också åt att möjliggöra att ett stort antal skolor i vår region får tillgång till det material som tas fram inom ramen för projektet
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Det här är en riktig drömbokning för oss. Vi är väldigt glada att tack vare Stenstiftelsen kunna välkomna en av väldens mest spännande forskare i vårt program. Det är ett fascinerande ämne som passar perfekt in i vårt tema Level up. Doudnas forskning spänner över många fält och ger också upphov till många frågor om framtiden som vad nästa nivå är
Jennie Turner, verksamhetsledare på Göteborg & Co för Vetenskapsfestivalen.
Vi är mycket glada över att på nytt få stödja invigningen av Vetenskapsfestivalen. Att väcka nyfikenheten för vetenskap och forskning är något som ligger oss varmt om hjärtat och vi hoppas att årets invigning kommer att göra just det. Årets talare är en verklig pionjär inom ett mycket spännande område
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
I förarbetet utforskar vi personliga narrativ och relaterar till stadens miljöer, arkitektur och historia. Vi samarbetar med bland annat dansforskare och stadsguider och är också en del av Göteborg stads 400-årsjubileum där gruppen står som jubileumsaktör
Jonny Berg och Sebastián Ruiz Bartilson
Det är mycket roligt att kunna stödja detta ambitiösa och nytänkande dansverk. Vi hoppas att projektet bidrar till att fler upptäcker dans och dess olika uttryck som konstform. Det är ju positivt att verket genomförs offentligt ute i stadsmiljön. Vi ser ett värde i att kunna stödja ett projekt som faktiskt kan genomföras under de svåra förhållanden som nu råder och som omöjliggör nästan all scenkonst på våra scenkonstinstitutioner och teatrar.
Madeleine Olsson Eriksson
Det är otroligt glädjande och känns extra viktigt att projektet kan genomföras i år och vi är mycket tacksamma för Stenastiftelsens bidrag. Att få möjlighet att samla de lokala dansutövarna i ett gemensamt verk och ta dansen ut i det offentliga rummet är av stor betydelse och värdefullt på flera plan. Vi hoppas kunna sprida dansglädje och kreativitet och inspirera invånarna att se och uppleva staden på nya sätt med oss.”
Jonny Berg och Sebastián Ruiz Bartilson
Som en del av vårt treåriga stöd till Göteborg Baroque planerades i år en uppsättning av Claudio Monteverdis opera Poppeas kröning, men på grund av pandemin var detta projekt inte möjligt. Istället användes nu medlen till produktionen av en scenisk konsertfilm. Vi är glada att detta gick att genomföra och att filmen nu kan visas för en bredare publik
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur.
Göteborg Baroques claviorganum är ett enastående instrument, byggt med de finaste historiska hantverksmetoder. Sedan invigningen 2019 har instrumentet inspirerat mig till nya musikaliska tolkningar, och gett ensemblen en förfinad klang och ett nytt konstnärligt uttryck. Med Voices from a spinning pan vill vi ge vår publik en närgången musikalisk upplevelse mitt i en pandemi
Magnus Kjellson, konstnärlig ledare, Göteborg Baroque
Det är med stolthet jag ser tillbaka på Stenastiftelsens 25 första år. Tillsammans har vi i styrelsen och donationsrådet haft förmånen att från första idé till genomförande följa många intressanta projekt inom forskning och ett stort antal lysande kulturinitiativ. Bakom varje projekt står oerhört engagerade och begåvade personer och det har varit fantastiskt att få ta del av deras visioner. Tillsammans har vi viljan att nå ut och göra skillnad för många människor. Eftersom vi har våra rötter här i Västsverige finns det också redan från början en önskan att verka som goda medborgare och dela med oss när man har den möjligheten
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Flera av de projekt som Stenastiftelsen stödjer påverkas av pandemin och vi jobbar medvetet för att stötta projekten under tider då förändringar och anpassningar måste göras. Det gäller förstås även stipendieutdelningen i december, som vi hoppas kunna genomföra, anpassad till då eventuellt gällande restriktioner
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Svensk produktionsindustri är avgörande för vår välfärd. Den digitala omställningen går enormt snabbt och innebär stora utmaningar och krav på förändring. Jag är glad att vi har kunnat bidra och nöjd med att konstatera att verksamheten redan haft stor betydelse både för forskningen och för att driva på utvecklingen inom produktionsindustrin. Dessutom kan man här konkret visa ungdomar att den moderna industrin är en spännande arbetsplats
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande för Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Det mest betydande steget hittills var när vi fick vår monteringslina för drönare på plats, vår absolut största utrustning
Åsa Fasth-Berglund, Biträdande professor i smart automation och föreståndare för SII-Lab
Vårt labb är unikt genom att det erbjuder så realistiska förutsättningar. Vi kopplar ihop de senaste IT-systemen på marknaden och skapar testmiljöer som inkluderar företagens hela kedja, inklusive bland annat underleverantörer och intern logistik
Åsa Fasth-Berglund, Biträdande professor i smart automation och föreståndare för SII-Lab
Vi tar fram två typer av drönare; en för digitala instruktioner och en för fysisk automation.
Åsa Fasth-Berglund, Biträdande professor i smart automation och föreståndare för SII-Lab
Vi är ute i landet och föreläser i olika sammanhang där företagen finns. Och vi anordnar många tekniska workshoppar och utbildningar specifikt för de företagsgrupperna
Åsa Fasth-Berglund, Biträdande professor i smart automation och föreståndare för SII-Lab
Pandemin har även gett oss möjlighet att utveckla vår verksamhet ännu mer
Åsa Fasth-Berglund, Biträdande professor i smart automation och föreståndare för SII-Lab
Vi hoppas dock att vi kommer kunna ha fler fysiska möten i vår och att fler företag ser möjligheten att boka vår konferenslokal och workshops hos oss
Åsa Fasth-Berglund, Biträdande professor i smart automation och föreståndare för SII-Lab
Studenter som både har kommit in på programmet Industriell ekonomi och har presterat så väl att de blivit antagna till sommarprogrammet är utan tvekan mycket begåvade. Genom donationen är vi glada att kunna bidra till deras fortsatta utveckling
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.
Sommarprogrammet gör stor skillnad för många studenter. Förutom studier i en internationell miljö och kunskap om att driva innovativa företag får de värdefulla erfarenheter av att verka i en annan kultur och ta del av andra sätt att tänka. Vi är väldigt tacksamma över donationen som gör att alla som ansökt och fått en plats kan delta
Marcus Holgersson, docent vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers
Det är med stor glädje vi återigen får möjlighet att lyfta fram kvalificerade kulturutövare från olika skapande områden. I sina högst varierande och skilda kreativa uttryck förenas årets sex stipendiater samtidigt i potentialen till fördjupning, utveckling och förnyelse. Under årens lopp har hittills 155 kulturstipendier delats ut och vi följer tidigare stipendiaters fortsatta framgångar och utveckling med stort intresse. Ett av Stenastiftelsens viktigaste uppdrag är att identifiera och främja forskning som kan bidra till positiva förändringar. 2019 utlystes därför medel för stöd till forskning med särskild inriktning mot barns och ungdomars livsvillkor. Stödet, om sammanlagt 42 miljoner kronor under 3 – 5 års tid, är det i särklass största inom samhällsvetenskaplig forskning i landet.
MADELEINE OLSSON ERIKSSON ORDFÖRANDE STEN A OLSSONS STIFTELSE FÖR FORSKNING OCH KULTUR
Vetenskapsfestivalen gör ett fantastiskt arbete med att förmedla vetenskap på många spännande sätt. Den bidrar till att människor kan upptäcka världen ur olika perspektiv och tänka nya tankar, och det är vi glada att kunna stödja.
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Det är fascinerande hur kunskap och olika perspektiv berikar och tar oss till nya nivåer. Något vi vill ta fasta på med våra invigningar. Vi ser mycket fram emot en alldeles speciell kväll dit alla är välkomna!
Jennie Turner, verksamhetsansvarig på Göteborg & Co för Vetenskapsfestivalen
Pengarna gör att vi kan ge fler barn stöd direkt via telefon, chatt och mejl, vilket behövs just nu. Barnrättshubbarna vill vi på sikt inrätta på fem orter. Via dem kommer vårt stöd närmare barnen och samtidigt blir de våra nav för en mobilisering av lokalsamhällena när det gäller barnets rättigheter
Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris.
Samtalen till Bris vittnar om ökad utsatthet för våld och psykisk ohälsa i spåren av corona. Därför känns det angeläget att bidra till att stärka Bris kapacitet på kort sikt. Samtidigt vill vi stötta det viktiga långsiktiga arbetet, både för att möta coronakrisens framtida konsekvenser och för att påverka den ohållbara livssituation som skrämmande många barn i Sverige befinner sig i
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.
Stöd till forskning och verksamheter som gagnar barn och ungas livsmöjligheter är ett av Stenastiftelsens fokusområden och i april donerade vi medel till tre forskningsprojekt som alla syftar till att motverka sociala förutsättningars inverkan på individers utvecklingsmöjligheter
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.
Vi vill ge stöd till forskning som har potential att skapa positiva förändringar för individer och samhälle på både kort och lång sikt. Kännetecknande är att vi vill se nya och angelägna frågeställningar, metodologisk bredd och en hög förväntad förnyelse inom forskningsområdet
Kristina Malmgren, vetenskaplig ledamot hos Stenastiftelsens styrelse.
Vårt samhälle har länge strävat efter att individens livsbana, så långt det är möjligt, inte ska bestämmas av i vilket sammanhang en person föds. Men de senaste decenniernas strukturomvandling och urbanisering har skapat stora skillnader i individers utvecklingsmöjligheter. Forskningsprojekten med inriktning mot barn och ungdomar är ett av stiftelsens fokusområden som vi prioriterar högt. Vi hoppas forskningen kan leda till resultat som gör skillnad för många
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Stenastiftelsen.
Jag tycker det är ett strålande initiativ av Göteborgs Symfoniker. När människor inte kan komma till konsertlokalerna så får musiken komma till människorna. Sen ska vi som västsvenskar vara extra stolta över Göteborgs Symfoniker som ju anses vara en av Europas främsta symfoniorkestrar. Det känns bra att Stena varit med och bidragit och gjort den här digitaliseringen möjlig
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.
I dessa svåra coronatider då publiken inte kan komma till oss måste vi hitta nya vägar för att nå människor. Därför känns den här satsningen på digitala konserter som ett mycket bra sätt. Och antalet nedladdningar visar ju att vi har gjort rätt. Under mars-april har närmare 300.000 tittare streamat någon av våra konserter. Det är väldigt glädjande. Vi vill också tacka Stena, som har varit med och möjliggjort vår digitaliseringssatsning
Sten Cranner, vd och konstnärlig ledare hos Göteborgs Symfoniker.
Vi är mycket stolta över att kunna bidra till den här musikalen, som är en helt unik satsning av GöteborgsOperan. Baserad på Håkan Hellströms musik blir detta något alldeles speciellt och det känns extra roligt att vi kan medverka till att vårt operahus med den här musikalen nu kommer att nå många människor långt utanför de vanliga operabesökarna
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Kärlek skonar ingen" blir en storskalig musikal med stark anknytning till Göteborg och dess invånare, precis som Stena-sfären. Tack vare en generös donation från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur kan GöteborgsOperan göra Håkan Hellströms unika musikvärld tillgänglig för en stor publik på ett helt nytt sätt. Vi är oerhört tacksamma för detta
Christina Björklund, vd på GöteborgsOperan.
Beethoven har som ingen annan påverkat inte bara den europeiska konstmusiken, utan musiken som konstform. För många tonsättare och musiker är han ännu 250 år efter sin födelse både en stor inspiratör och en sträng domare. Årets Point Music Festival är en upptäcktsresa där Beethoven sätts i relief mot utforskande samtida tonsättare som Bent Sørensen, Hans Abrahamsen, Lera Auerbach, Richard Ayres och Andrea Tarrodi - musikupplevelser för öppna sinnen. Vi vill också uttrycka vår tacksamhet till Stenastiftelsens generösa bidrag som gör det möjligt för oss att arrangera den här fantastiska musikfestivalen till glädje för alla besökare
Sten Cranner, vd och konstnärlig chef för Göteborgs Symfoniker.
Med början förra året kommer Point Music Festival att vara ett återkommande evenemang under en treårsperiod med final under jubileumsåret 2021. Stenastiftelsen satsar på högkvalitativa projekt av olika slag, bland annat inom musik och konst. Därför stödjer vi med glädje den här festivalen där olika konstarter blandas till nya upplevelser och där konstnärlig höjd är en gemensam nämnare,
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur, som med en donation på 6 miljoner kronor bidrar till genomförandet av Point Music Festival.
Resestipendierna bidrar till att underlätta för studenter att förlägga delar av sina studier utomlands, en fördel eftersom all forskning gynnas av att ställas i ett internationellt perspektiv. Utländska universitet, lärosäten och innovationsmiljöer över hela världen utgör resmål, vilket även innebär möjlighet till positiva kontakter för lärosätena här hemma. Stipendiaterna berättar också om personlig utveckling och etablering av viktiga personliga nätverk
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
De resestipendier som studenterna tilldelats är ett viktigt och konkret exempel på internationalisering av högre utbildning. Studenterna bidrar på ett avgörande sätt till att skapa och inhämta ny kunskap och till att sprida den över nationella och kulturella gränser. Vi behöver mer av den sortens kreativitet, nyfikenhet och öppenhet som stipendiaterna är så lysande exempel på, nu sammanlagt ca 320 stycken efter åtta år
Erland Hjelmquist, ledamot i stiftelsens donationsråd.
Vi är glada över Stenastiftelsens fortsatta stöd. Vi delar övertygelsen om att en likvärdig skola är en prioriterad angelägenhet för hela samhället. Berättarministeriet är en riktad insats till områden där behovet är som störst. Det fortsatta partnerskapet med Stenastiftelsen ger oss möjlighet att vara en del av det långsiktiga stöd som skolan och lärarna behöver och förtjänar
Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriets generalsekreterare.
Skolsegregationen har förödande konsekvenser för både samhället och enskilda individer och Göteborg är inget undantag. Berättarministeriet fyller en viktig funktion i staden. Målsättningen att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna språket och att ge barn och unga tillgång till en engagerad och närvarande vuxen annan än lärare eller förälder är jätteviktigt
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.
Det är alltid lika glädjande att stödja dessa framgångsrika kulturutövare med våra utbildningsstipendier och det är med stor spänning vi följer alla de nu 149 kulturstipendiaternas fortsatta utveckling. Stiftelsens uttalade ambition är att stödet ska göra skillnad och dessutom är målsättningen att bidra till att Västsveriges kulturliv fortsätter att utvecklas och blomstra
Madeleine Olsson Eriksson, Stenastiftelsens ordförande.
Nya former för lärande, kunskapsförmedling och innovationer fortsätter att vara något av en röd tråd i Stenastiftelsens satsningar. I juni invigdes Ryggmärgsskadecentrum, som beviljats 34 miljoner kronor under en uppbyggnadsperiod på fem år. Högskolan för scen och musiks Artist in Residence-program är ytterligare exempel på Stenastiftelsens pedagogiska satsningar, där tre utövande skådespelare och musiker deltar vid studenternas utbildningar som gästande pedagoger. Den största investeringen under året är dock stödet om totalt 50 miljoner kronor till uppbyggandet av Universeums visualiseringslabb. Som pedagogisk plattform har projektet stora möjligheter att stärka och utveckla intresset för vetenskap och teknik, inte minst bland barn och unga. Nu i början av december delar vi som vanligt ut kulturstipendier till framstående kulturutövare inom olika konstformer. Det är fantastiskt roligt att under årens lopp ha kunnat stödja så många talangfulla personer i vår region. Sedan stiftelsens start för snart tjugofem år sedan har 149 stipendier delats ut.
Madeleine Olsson Eriksson, Stenastiftelsens ordförande.
Med de här anslagen kommer Fryshuset i Malmö att snabbt nå många fler unga i destruktiva miljöer. Vi har redan relationer till dessa unga, och nu kan vi också ge dem konkret vägledning från avsaknad av hopp till ett liv av möjligheter
Johan Oljeqvist, vd Fryshuset i Malmö.