Dela

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Kontakt

  • Margareta Gustafsson Kubista

    Pressansvarig


    Box 400 405 30 Göteborg
    0705 30 19 80
    http://www.sahlgrenska.gu.se
  • Citat

    Jag tycker att det är en tveksam ersättning
    Helena Ödesjö, disputerad läkare
    Det är skillnad i antalet dödsfall mellan induktion i vecka 41 och 42
    Ulla-Britt Wennerholm, docent och överläkare
    Detta överträffade våra förväntningar
    Ann-Mari Svennerholm, professor
    En tydlig och påtaglig förändring
    Magdalena Taube, forskare
    En enorm glädje höra patienter berätta hur de kommer tillbaka som människor
    Nicklas Oscarsson, anestesiologi och intensivvård
    Sverige, Nederländerna och Finland kan ses som goda exempel.
    Ingela Lundgren, professor i reproduktiv och perinatal hälsa
    Fler patienter skulle kunna accepteras för transplantation
    Jonatan Oras, forskande läkare
    Vi har nu nått en punkt där vi måste formulera nya mål
    Annika Rosengren, professor i medicin
    Risken är stor att de adopterade barnen måste opereras flera gånger
    Johnna Schölin, doktorand i plastikkirurgi
    Det är viktigt att förstå hur utformningen av sjukvårdssystemet påverkar användningen
    Naimi Johansson, doktorand i hälsoekonomi
    Träningen motverkade många av de förändringar nikotin orsakat
    Louise Adermark, docent i neurobiologi
    Det är rimligt att anta att sömnapné är en riskfaktor för cancer
    Ludger Grote, professor i sömnmedicin
    Det är oerhört viktigt att stimulera intresset för evidensbaserad medicin
    Ronny Gunnarsson, professor i allmänmedicin
    Exponering för senapsgas leder till livslång ohälsa
    Faraidoun Moradi, Sahlgrenska akademin
    Det behövs mer tolkhjälp för att överbrygga språkbarriärerna
    Katarina Patriksson, Sahlgrenska akademin
    Tonårstiden är en viktig period för åtgärder som tacklar fetma
    Frida Dangardt, Sahlgrenska akademin
    Perfektionism verkar tjäna både ett ont och ett gott syfte
    Elisabet Wentz, Sahlgrenska akademin
    Varje månad man väntar vinner man väldigt mycket
    Susanne Beischer, Sahlgrenska akademin
    Det är oftast språket föräldrarna oroar sig först för
    Emilia Carlsson, Sahlgrenska akademin
    Att utnyttja kompetenser hos andra professioner än läkare mer effektivt kan bidra till bättre flöde av patienter
    Lena Bornhöft, Sahlgrenska akademin
    Det är slående hur sjukdomsbördan ökar successivt ju fler avvikelser patienten har
    Magnus Simrén, Sahlgrenska akademin
    Låg utbildning bör betraktas som en modifierbar riskfaktor
    Annika Rosengren, Sahlgrenska akademin
    Att vi nu vet att IL-6 har stor betydelse för vår kroppsvikt och att molekylen har denna effekt i en specifik hjärnregion är en viktig upptäckt och kan öppna nya möjligheter i strävan efter mer effektiva strategier mot fetma.
    Karolina Skibicka, docent och forskargruppsledare
    Fantastisk känsla att förlösa ett barn som är så speciellt
    Pernilla Dahm Kähler, Sahlgrenska akademin
    Det handlar om att göra patienten till en medaktör
    Irma Lindström Kjellberg, GPCC
    Nu vet vi vilka mekanismer vi ska rikta strålkastaren mot
    Pierre Åman, Sahlgrenska akademin
    En av de vanliga genvarianterna vi hittade var tydligt kopplad till ett sämre utfall
    Annie Pedersen, Sahlgrenska akademin
    Det kan finnas anledning att förebygga och förhindra infektion under graviditeten så långt som möjligt
    Verena Sengpiel, Sahlgrenska akademin
    Resultaten är användbara för såväl patient som vårdgivare
    Sofia Karlsson, Sahlgrenska akademin
    Det som är unikt med studien är att vi inkluderat AI
    Aidin Rawshani, Sahlgrenska akademin
    Många drabbas av depression, själva eller som anhöriga.
    Anna Holst, Sahlgrenska akademin
    Roliga aktiviteter som alla kan ägna sig åt samtidigt som de skyddar mot demens
    Jenna Najar, Göteborgs universitet
    Höga krav på jobbet spelade roll för kvinnornas viktuppgång
    Sofia Klingberg, Sahlgrenska akademin
    Forskningen visar på långtidseffekter av ett organiserat screeningprogram
    Maria Frånlund, Sahlgrenska akademin
    Även kvinnor med normal förlossningsprogress fick värkstimulerande dropp för att påskynda förlossningen
    Lotta Selin, Sahlgrenska akademin
    Dagens dominerande modeller ger felaktiga slutsatser
    Ingela Parmryd, Sahlgrenska akademin
    Robotkirurgin har framtiden för sig på det här området
    Mats Bränström, Sahlgrenska akademin
    Det är viktigt att ta hänsyn till nivån av fekalierester i miljön när man försöker förstå och tolka fynd av resistenta bakterier.
    Joakim Larsson, Sahlgrenska akademin
    Det är viktigt att förstå hur det fungerar för att på sikt kunna stimulera hjärnans funktioner
    Ulrika Wilhelmsson, Sahlgrenska akademin
    Välling är inte dåligt, men sättet den används på
    Bernt Alm, Sahlgrenska akademin
    Minsta pubertetsspurten fanns hos den grupp barn som haft högst BMI i barndomen
    Anton Holmgren, Sahlgrenska akademin
    En stor fördel här är att effekterna sitter i
    Staffan Mårild, Sahlgrenska akademin
    Det som driver är utan tvekan denna tidiga påverkan
    Kirsten Mehlig, Sahlgrenska akademin
    Det här är inte vägen att gå för att behandla cancer
    Kristell Le Gal Beneroso, Sahlgrenska akademin
    Vår hypotes är att det finns grupper av patienter som eventuellt skulle gynnas av att förändra sin kost
    Fredrik Bäckhed, Sahlgrenska akademin
    Det här är nya kunskaper och vi kommer inte att hitta botemedel på en eftermiddag
    Gunnar C. Hansson, Sahlgrenska akademin
    Den här gruppen måste göras mer synlig
    Hilda Svensson, Sahlgrenska akademin
    Trombocyterna innehåller faktorer som är som nannies för kärlutvecklingen
    Ann Hellström, Sahlgrenska akademin
    Det räcker om du promenerar en halvtimme varje dag
    Katharina Stibrant Sunnerhagen, Sahlgrenska akademin
    En viktig faktor för hur snabb sjukdomen är
    Martin Dahl Halvarsson, Sahlgrenska akademin
    Välj datumintervall -
    Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
    Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
    Tillbaka till sidans topp