Dela

Kontakt

 • myFC
  Saltmätargatan 8A 113 59 Stockholm, Sweden
  +46 (0) 8 24 26 00
  https://www.myFC.se
 • Presskontakt

  Michael Perselius


  +46707890740
 • Citat

  Vi ser stor en stor och växande potential för vår teknologi inom soft mobility.
  Michael Glantz, vd på myFC
  Jag ser intralogistik som en bransch där vår teknologi kan bli något av en gamechanger, både hållbarhetsmässigt och ekonomiskt.
  Sebastian Weber, CTO på myFC
  Avtalet öppnar en potential för en utrullning av tekniken hos kunden, därmed skapar det också en möjlighet att visa upp myFC:s teknik för en större marknad.
  Tim Hannig, senior business advisor, myFC
  Den globala logistikindustrin inför en omställning och satsar på hållbar automation som ett led i att genom effektiviseringar öka konkurrenskraften.
  Michael Glantz, vd för myFC
  Bränslecellens effektivitet kan ökas med upp till 75 procent genom att använda spillenergin för att värma fordonets hytt under kalla temperaturförhållanden.
  Sebastian Weber, CTO på myFC
  Vi är redo att göra allt vi kan för att bereda marken för att vätgas ska bli en central del av Sveriges väg mot hållbarhet, och att vi ska bli ett ledande vätgasland.
  Per Bolund, miljö- och klimatminister.
  Vi är på väg in i en mycket spännande tid för myFC. Intresset för vätgaslösningar ökar nu märkbart, både från industrin och samhället. Mönstret är bekant från andra teknikskiften: när förändringar i samhället väl sker, då sker de snabbt. Vi på myFC är väl förberedda för den här förändringen och kan kapitalisera på den.
  Michael Glantz, vd myFC
  Toyotas satsning på bränsleceller visar på stor tilltro till vätgasteknologin som framtidens energibärare.
  Michael Glantz, vd, myFC.
  Vätgas är starkt på frammarsch. Det är en grön och hållbar lösning för framtiden.
  Michael Glantz, vd för myFC.
  Den breda vätgasdiskussionen är fortfarande huvudsakligen inriktad på tung industri och stora fordon. Vi förutsåg tidigt hur fort marknaden för applikationer med små effektbehov växte samtidigt som vi konstaterade att ingen annan har en lika anpassningsbar teknik som vår för att kunna adressera denna marknad.
  Michael Perselius, marknadschef på myFC
  Affären öppnar upp intresset för integrering i flera andra sektorer, bland annat finns en stor potential inom logistikbranschen. Vår teknologi passar exempelvis mycket bra för automatiska logistikrobotar av typen AMR och AGV. Även lagertruckar är en tänkbar applikation.
  Klaus Juergen Wiemers, styrelseledamot myFC
  Vår teknologi är som gjord för den här typen av lösningar för soft mobility, med mindre elektrifierade fordon som last mile delivery-fordon, sparkcyklar, elcyklar och liknande, där vanlig batteridrift alltid innebär begränsningar. Med våra bränsleceller går det som regel att förlänga räckvidden ordentligt jämfört med enbart batterier.
  Johnny Bräster, styrelseledamot myFC
  Vår teknik är ideal för e-mobilitet, eftersom den är särskilt utvecklad för att ge freedom-in-design, modularitet, flexibilitet och hög energidensitet. Mycket riktigt visar aktörerna i det här snabbväxande segmentet också ett allt större intresse för vätgasens fördelar. Jag är stolt över detta kommersiella utvecklingsprojekt med en välrenommerad komponenttillverkare inom elektrisk mobilitet.
  Michael Glantz, VD myFC
  Min uppgift blir nu att tillsammans med övriga styrelsemedlemmar ge bolaget de bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sitt arbete. En väl sammansatt och fungerande styrelse, som arbetar nära VD i olika strategiska frågor och i företagets långsiktiga finansiering, är avgörande för att bolaget ska lyckas.
  Ulf Henning, styrelseordförande myFC
  Insikten om att batterier och befintlig infrastruktur inte kommer att kunna lösa energi- och effektbehovet i en elektrifierad, digital värld breder ut sig bland beslutsfattare och investerare. Med den insikten ökar takten i omställningen. Och här står vi på myFC, en etablerad aktör, känd i internationella bränslecellskretsar med en omfattande patentportfölj och en unikt flexibel teknisk lösning som kan lösa så många problem i en värld där vätgassystemen nu börjar komma på plats.
  MIchael Glantz, VD myFC
  Våra tekniska framsteg är mer än prestandasiffror. Det vi gör är komplext och varje genombrott bör ses i ett större sammanhang. Ju fler länder som sätter sina vätgasstrategier desto tydligare blir vår adresserbara marknad. När vätgasutbyggnaden tar verklig fart kommer myndigheter och regulatorer inte bara att leta efter stora system. Vi ser redan tydliga tecken från till exempel Tyskland på viljan att utnyttja hela investeringen, och då behövs också mindre system som vårt.
  Michael Glantz, vd myFC
  Jag är glad att välkomna ytterligare en ingenjör till företaget, i detta fall en med specialistkompetens inom finans. Samtidigt som jag säger välkommen till Mattias vill jag också återigen tacka Ulf Henning för hans närmare 9 år i företagets tjänst som CFO, och för hans stöd i att säkra en smidig överlämning till Mattias.
  Michael Glantz, vd för myFC
  Å styrelsens vägnar vill jag rikta mitt varma tack till Markus Hermanek för det han gjort för myFC under dessa år. Markus har byggt en grund för myFC:s fortsatta framtid och framgång. Jag är också mycket glad att tillkännage vår nominering av Ulf Henning som ny styrelseordförande. Han är en rutinerad ledare med erfarenhet från flera börsnoterade företag med en unikt djup förståelse för myFC.
  Alex Guy, ordförande för valberedningen
  En taxirörelse eller budservice tjänar bara pengar när fordonen rullar, och elfordon som laddas måste stå stilla. Men lägger du till en bränslecell i ekvationen kan du hålla igång verksamheten utan avbrott utan att behöva investera i till exempel extra batterier. Det är en otroligt elegant lösning och hela logiken bakom vår teknikutveckling.
  Sebastian Weber, CTO för myFC
  Det här patentet är ytterligare bevis för vår tekniska spets i de segment vi riktar in oss på, det vill säga fordon med 2-4 hjul, marina applikationer och deras stödsystem. Varje industri eftersträvar förenklad, mer kostnadseffektiv tillverkning. Det gör innovationer som vår som minskar antalet komponenter mycket attraktiva.
  Michael Glantz, VD myFC
  Detta är en innovativ lösning och en mycket effektiv ventildesign. Ett exempel på applikation är när en enskild bränslecell inverteras, så att den genererar gas istället för att konvertera den till energi. På det sättet kan ett vätgasaktiverat membran expandera och reglera flödet in i de återstående bränslecellerna för effektiv vätgasreglering och en mycket enkel och kostnadseffektiv tillverkningslösning.
  Michael Glantz, vd myFC
  Vi anser att projektet är strategiskt viktigt eftersom elektrifierade hybridfordon, som alltså består av bränsleceller och batterier samt deras drivlinor, kommer att bli en stor del av vår framtida marknad.
  Michael Glantz, cd myFC
  Vi anser att projektet är strategiskt viktigt eftersom elektrifierade hybridfordon, som alltså består av bränsleceller och batterier samt deras drivlinor, kommer att bli en stor del av vår framtida marknad.
  Michael Glantz, cd myFC
  Den 17 juni demonstrerade vi ett fullt fungerande konceptfordon med elektrisk framdrift genom vår bränslecellsteknik. Det var en milstolpe och ett exempel på vad vår teknik, integrerad i våra kunders applikationer, kan åstadkomma. I sammanfattning visade vi hur våra vätgasbränsleceller kan avlasta och lösa några av utmaningarna med batterier, och därmed stödja det globala skiftet till elektrifiering. Våra små och modulära bränsleceller erbjuder dessutom en unik nivå av freedom in design.
  Michael Glantz, vd myFC
  Vi befinner oss vid en tidpunkt då vår teknikutveckling är väl matchad med marknadens mognad att ta emot vätgasbaserade energilösningar. Vi är i en position där vår teknik är beprövad och redo för integration i en mängd olika applikationer. Efterfrågan på elektrifierad mobilitet – fordon med 2-4 hjul, marina applikationer och deras olika stödsystem – växer snabbt i alla delar av världen. Om det inte redan var tydligt har den globala Covid-pandemin visat att säker, kostnadseffektiv och grön mobilitet är en nödvändighet i vårt samhälle.
  Michael Glants, VD myFC
  Vi har framgångsrikt säkrat finansiering för myFC, vilket kommer att göra det möjlighet för företaget att kapitalisera på kommersialiseringen av dess unika bränslecellsteknik.
  Markus Hermanek, styrelseordförande
  Last-mile, elektrisk mobilitet är mycket viktig i de regioner där RahRah kommer att verka och vi är måna om att utvärdera vilken roll bränsleceller skulle kunna ha i våra fordon. myFC har en mycket intressant tekniklösning och jag ser fram emot att utforska hur den kan stödja våra produkter.
  Obaid Rahman, vd för RahRah Technologies LLC
  Att färdigställa det här projektet i enlighet med vårt löfte till marknaden i mitten av en pandemi har varit en utmaning. Jag är tacksam till alla som har bidragit.
  Michael Glantz, vd för myFC.
  myFC utvecklar innovativa teknologilösningar inom ett intressant område och med en tydlig inriktning mot minskad klimatpåverkan.
  Alex Guy, managing partner Helvetican International Ltd.
  Vi kan minska klimatpåverkan och förbättra användarupplevelsen för företag som vill ha ett hållbart och innovativt komplement till batterier.Vår tekniklösning är relevant för alla tillverkare av batteridrivna produkter som är intresserade av att addera vätgas och bränsleceller till ekvationen.
  Sebastuan Weber, CTIO myFC
  JAQ Hybrid har fått ett gott mottagande i Japan med bland annat fina betyg i användarundersökningar. Jag är mycket glad att Lightec nu lagt sin andra order och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.
  Björn Westerholm, VD för myFC
  Det är med en bra känsla i ryggen som vi leder in myFC i nästa fas, och styrelsens och ledningens deltagande i nyemissionen är ett fint bevis för detta.
  Björn Westerholm, vd för myFC
  myFC är idag väl positionerat och emissionen gör oss rustade för tillväxt. Vi har ett skalbart, patenterat och säkert erbjudande. För varje såld bränslecell har vi en hävstång i form av försäljningen av bränsle. Här ser vi återkommande intäkter som skulle kunna bli 5-10 gånger högre än försäljningen av varje bränslecell.
  Björn Westerholm, vd myFC
  Nashuakoncernen är en viktig partner i regionen och detta samarbete kommer att bli mycket spännande för myFC. Jag känner tilltro till våra förutsättningar för vidare försäljning av JAQ Hybrid i Sub-Sahara.
  Ville Lejon-Avrin, säljchef på myFC
  Samtidigt som vi fortsätter att försvara vår höga teknikhöjd och starka patentportfölj så lägger vi ytterligare avstånd till våra konkurrenter och fortsätter att driva utvecklingen av gröna fossilfria bränslen framåt.
  Michael Glantz, Chief Technology Officer för myFC
  Att omgärda vår teknologi och våra innovationer med en starkt IP-skydd är en viktig del av vår strategi,
  Michael Glantz, Chief Technology Officer för myFC
  myFC:s lösning med en bränslecellsbaserad räckviddsförlängare, löser dessa utmaningar på ett smart sätt och utlovar lägre tillverkningskostnad, längre räckvidd och flexibilitet i integrationen – självklart fortfarande helt avgasfritt.
  Pouya H. Moud, utvecklingschef för LAMINA REX
  myFC grundades för att minska beroendet av batterier. Företagets målsättning kvarstår: att erbjuda ett realistiskt komplement till litiumjonbatterier – ett alternativt som är mer tillgängligt, mer hållbart och med högre specifik energi.
  Sebastian Weber, CTIO
  Att upprätthålla kommunikationen när strömmen går är en ny och efterfrågad form av katastrofberedskap. När man behöver vara ständigt förberedd på det oväntade är JAQ Hybrid innovativ, pålitlig och grön.
  Ville Lejon-Avrin, tf försäljningsdirektör myFC
  Den här innovationen säkerställer att förfalskade kort inte kommer att accepteras av vårt system. Det betyder att konsumenterna kan lita på att de kort som de använder är certifierade och säkra, tillverkarna kan vara säkra på att garantierna för deras produkter inte äventyras, och vi på myFC kan skydda våra potentiella återkommande intäkter från PowerCards.
  Björn Westerholm, vd myFC
  Kombinationen grön el och att slippa oroa sig för att ha en urladdad smartphone tror vi är väldigt attraktiv för japanska konsumenter. Vi ser fram emot att kunna erbjuda JAQ Hybrid till våra kunder.
  Takuro Hirota, vd för Lightec.
  Vi kan nu visa enkelheten i att ladda sin smartphone on-the-go.
  Sebastian Weber, Chief Technology Integration Officer
  MyFC befinner sig i framkanten av teknikutvecklingen, och vi är ett uttalat kompetensföretag. Individer med tung erfarenhet och ett absolut fokus på uppgiften är en förutsättning för vår fortsatta expansion och utveckling.
  Björn Westerholm, vd myFC
  MyFC:s satsning på utveckling inom bränslecellsområdet ligger verkligen i tiden, och är spännande för någon med min bakgrund. Jag ser fram emot att bidra till att göra den här tekniken tillgänglig för många
  Chao Chen
  ”Sammanfattningsvis ser jag tillbaka på Q1 2018 som ett kvartal då vi tog många viktiga steg. Vår första leverans av JAQ Hybrid är genomförd och vi har ombesörjt vår tekniska basutveckling på ett tillfredsställande sätt. Intresset för våra produkter och vår teknologi bland potentiella kunder har tagit fart. Jag ser nu fram emot att fortsätta att sälja JAQ Hybrid och samtidigt marknadsföra de underliggande tekniska komponenterna och alla fördelarna med vår patenterade teknik till smartphonevärlden, powerbanktillverkare och tillverkare (OEM) i fordonsindustrin, uppbackad av en unik och världsledande teknik, en stark kassa som möjliggör satsningar framåt, och ett starkt team som kan exekvera enligt plan.”
  Björn Westerholm
  – Jag har jobbat med teknik och utveckling inom fordonsindustrin hela min karriär. Sedan 2005 har jag ägnat mig nästan uteslutande åt miljöteknik i olika former. Det beslutet följde med insikten om vad som håller på att hända med vårt klimat, där transportsektorn utan tvekan har ett mycket stort ansvar för att minska utsläppen. -MyFC har extremt spännande tekniska lösningar på några av elfordonsbranschens största utmaningar, framför allt bränsledistribution i kombination med deras bränslecell. Att skapa vätgasen på plats, som myFC gör, måste utforskas, och jag vill bidra med det jag kan för att förverkliga lösningen.
  Per Svantesson
  – Per har exceptionell erfarenhet från fordonsbranschen och med honom ombord tar vi ett stort kliv framåt när det gäller fordonskompetens i vår styrelse. Han kommer att vara mycket värdefull för vår utveckling av en räckviddsförlängare för elfordon, LAMINA REX. Per har en smittande, genuin passion för grön energi, och delar helt våra ambitioner om att föra den här tekniken framåt och göra den verkligt kommersiell,
  Björn Westerholm
  Vi uppskattar att vår bränslecell LAMINA med tillhörande bränsle kommer att överträffa litiumjonbatterier vad gäller energi per volym och vikt senast år 2020.
  Björn Westerholm
  Med detta kapitaltillskott kan vi både öka investeringarna i JAQ Hybrid och stärka våra övriga FoU-aktiviteter.
  Björn Westerholm
  Jag har utlovat organisationsförstärkningar länge, och jag är mycket glad att kunna leverera på det löftet.
  Björn Westerholm, vd myFC
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp