Dela

Kontakt

Citat

Att de flesta företagare byggt upp en buffert för oväntade händelser är mycket bra och gör det lättare för dem att ha kontroll och styra sin verksamhet.
Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank
Låt inte det dåliga samvetet stå i vägen, genom några enkla steg kan du få bättre koll på din ekonomi. Gör en budget över dina inkomster och utgifter, och ta med alla utgifter, även de små. Det är ofta småutgifterna man kan dra in på och därmed skapa utrymme för sparande. Att spara in på småutgifter känns oftast heller inte lika mycket i plånboken.
Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank
Vi vill kunna erbjuda våra kunder ett bra utbud av digitala och mobila tjänster och Apple Pay är en efterfrågad tjänst bland våra kunder. Vi är väldigt glada över att nu kunna bredda vårt mobila betalningserbjudande med ännu ett säkert och smart alternativ, vilket kommer att ge massor av mervärde för våra kunder.
Lotta Lovén, Head of Digital Banking, Swedbank
Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk i november för tredje månaden i rad till 47,9 från 49,4 i oktober. Nedgången i indexet innebär att aktiviteten i tjänstesektorn fortsätter att minska under fjärde kvartalet till nivåer som inte har noterats på sex år och som bidrar till ett minskat nyanställningsbehov i tjänsteföretagen.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex, Swedbank
Den låga räntan innebär att det kortsiktigt är svårt att motivera att lämna aktiemarknaden till förmån för räntemarknaden. En minskad konjunkturoro talar också för företagskrediter varför vi väljer att minska vikten i räntor ytterligare för att lyfta upp High Yield krediter till en övervikt. Detta innebär en ökad riskexponering i portföljen som också återspeglar vår positiva syn när vi blickar in i 2020.
Mattias Isakson, Strategi & Allokering, Swedbank
PMI-total föll i november till 45,4 från 46,0 i oktober. Aktiviteten i industrin fortsatte att minska för tredje månaden i rad till nivåer vi inte sett sedan 2012 och ännu finns det inga entydiga tecken på en vändning även om produktionsplanerna var en positiv konjunktursignal i november.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
De lägre priserna i kombination med något lägre bolåneräntor har ökat köpkraften för småhusköparna på mindre orter. Men den lokala variationen är stor. På vissa orter har priserna stigit kraftigt medan priserna på andra orter sjunkit ordentligt.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom
Det är enorma värden som ska skiftas. Vi har, generellt sett, välskötta skogar i Sverige och det är resultatet av ett aktivt och långsiktigt ägande. För att få kontinuitet i bruket av skogen är vårt råd att det är hög tid för många att börja planera ägarskiftet. Med god framförhållning kan man lättare styra när skiftet ska ske.
Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank
Det är många omvärldsfaktorer som skogsägare behöver förhålla sig till. I sammanhanget är det dock positivt att antalet skogsägare som har en fullständig försäkring ökar. Det kan hjälpa dem efter att de drabbats av olika negativa händelser.
Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund
Samtidigt som allt fler skogsägare värdesätter andra faktorer än ekonomisk avkastning så tror de på högre skogspriser framåt. Detta trots förväntan om minskade virkespriser. Det visar på insikt om att skog inte är en kvartalsinvestering utan något man vill utveckla på lång sikt och att det finns många användningsområden med en skog.
Per Skargren, segementschef Skog och Lantbruk, LRF Konsult
Vi ser att det finns en stark trend hos våra kunder att prioritera klimatfrågan även i sitt fondsparande. Vi är glada över att med Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets möta upp den ökande kundefterfrågan av väldiversifierade exponeringar, rensat från bolag som utvinner olja, kol eller gas mot de globala aktiemarknaderna.
Jens Grebäck, chef Client Solutions, Swedbank Robur
Det är visserligen bra att man har egna försäkringar men när åtta av tio företagare i undersökningen samtidigt svarar att de är tveksamma eller tror inte att de får det ekonomiska stödet de behöver vid föräldraledighet, sjukdom eller arbetslöshet är det en tydlig signal att dagens allmänna trygghetssystem har brister för företagare.
Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank
Det är bra att banken granskas och jag välkomnar Uppdrag gransknings rapportering.
Jens Henriksson, vd Swedbank
Sverige går in i en fas med lägre tillväxt än normalt. Industriproduktionen och exporten tyngs av inbromsningen i global handel. För industrin finns möjligheter att motverka nedgången genom att satsa på klimatsmarta produkter. Klimatomställningen i länder som Kina och Indien kan innebära goda exportmöjligheter för svenska företag.
Anna Breman, chefekonom Swedbank
Vi bedömer att tröskeln för att sänka styrräntan under noll igen är hög, även om konjunkturen skulle utvecklas sämre än väntat. Det är snarare mer sannolikt att Riksbanken återigen höjer styrräntan än att de sänker.
Andreas Wallström, prognoschef Swedbank
Det är positivt att en övervikt av tjänsteföretagen planerar att öka affärsvolymen den närmaste tiden, men det finns en risk för att tjänsteföretagens planer är för optimistiska på grund av det svagare orderläget.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex, Swedbank
Swedbank Robur är en långsiktig aktör som idag förvaltar stor del av pensionskapitalet inom premiepensionssystemet. Vi månar om att konsumenterna ska ha hållbara och prisvärda alternativ för sitt sparande. Vi har dock varit med tillräckligt länge för att veta att stora förändringar behöver utvärderas noggrant och över tid. Det kraftfulla åtgärdsprogram som nu nästan är implementerat i sin helhet har bland annat bidragit till ett ökat konsumentskydd. Ett naturligt nästa steg nu är att göra en ordentlig utvärdering av dessa effekter innan man tar arbetet vidare.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Index för industriföretagens produktionsplaner sjönk i oktober för andra månaden i rad till 50,0. Företagen har blivit dystrare under hösten och färre räknar med att öka produktionen den närmaste tiden.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Många ser över sitt sparande och försöker leva lite billigare för att vara beredda ifall vi går mot en tuffare ekonomisk period. Drygt fyra av tio förbereder sin privatekonomi för eventuell lågkonjunktur.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Digitaliseringen innebär att mycket har blivit enklare, snabbare och mer tillgängligt. Men det har inte gjort livet lättare för riktigt alla. Utvecklingen av digitala banktjänster drivs i stor utsträckning av ett ändrat kundbeteende – de flesta vill kunna göra sina bankärenden digitalt. Men vi ser också att vi behöver hjälpa de som inte kommit igång på traven. Ökad kunskap är en del av lösningen.
Elizabet Jönsson, chef för försäljning och service, Svensk bankverksamhet, Swedbank
Många av de som upplever att de lever i digitalt utanförskap är äldre. Som banken för de många människorna och företagen är det här något vi behöver ta på allvar – det handlar om att uppmuntra de som känner motstånd att ta steg mot ett mer digitalt liv, och därmed minska känslan av utanförskap. Vi har en lång folkbildningstradition i banken, vi vill gärna bidra.
Josefine Uppling, chef för samhällsrelationer, Swedbank
Vi är glada att agera som rådgivare för Swedavia i denna fråga, det här uppdraget är helt i linje med vår ambition att stödja företag som gör hållbara val. Som en av storbankerna i norden och en inflytelserik aktör i samhället, har vi ett ansvar och en nyckelroll att påskynda övergången till en hållbar ekonomi.
Stephen Martin, Head of Capital Markets, Swedbank
Vi ser att växtodlarna fortfarande har utmaningar med sin lönsamhet trots en god skörd då priserna på spannmål sjunkit och inte kan läka effekterna av ett tufft 2018.
säger Per Skargren, segementschef Skog och Lantbruk, LRF Konsult
Visserligen ser vi en vikande köttkonsumtion i Sverige men den påverkar primärt importerat kött, så det kan nog ses som ett kvitto på att svenska lantbrukare producerar bra produkter.
Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank
Vi kan konstatera att förutsättningarna för vår lantbruksaffär återigen ser bättre ut. Efter den tuffa torkan under 2018 har skördarna i Sverige återgått till normalnivå och nu blickar vi framåt för att se hur vi kan fortsätta bidra till utvecklingen av jordbruksnäringen i landet.
Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund
Jag är stolt och entusiastisk över att vara vd på Swedbank. Vi har en omfattande aktivitetsplan som jag håller på att sätta mig in i och utveckla men framförallt ser jag framemot att, varje dag, tillsammans med mina medarbetare fortsätta att underlätta vardagen för våra kunder.
Jens Henriksson, vd och koncernchef Swedbank
De flesta företag som har internationell handel kommer påverkas av brexit, det gäller även om de inte handlar direkt med Storbritannien. Det är därför angeläget att företagen ser över hur deras affärs- och handelsrelationer med Storbritannien ser ut. Det kan kosta företagarna att inte vara förbredda.
Jörgen Kennemar, ekonom, Swedbank
En ny undersökning vi gjort inom klimatområdet visar att åtta av tio svenskar tycker att ansvaret för att minska klimatpåverkan är gemensamt för politiker, företag och enskilda individer. Det här avtalet om solcellsparken är ett sätt för oss att visa att vi är lyhörda för våra kunders önskemål och tar vår del av ansvaret som företag och samhällsaktör.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank
Vi är mycket glada över den fina placeringen. Det är ett tydligt kvitto på att vårt arbete med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar, och våra medarbetares engagemang i dessa frågor, verkligen gör skillnad.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Vi har ett stabilt pensionssystem, men i takt med att vi lever längre blir pensionsnivåerna lägre. För en högre pension behöver man lite förenklat antingen spara själv, jobba längre eller betala mer i skatt.
Madelén Falkenhäll, ekonom Swedbank
Koll på ekonomi blir allt viktigare i dagens samhälle med konsumtionshets, höga bostadspriser och ett allt större eget ansvar för pensionen. Det är kunskaper som långt ifrån alla får med sig hemifrån och därför är skolans roll viktig.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
De flesta anställda får även tjänstepension, något företagare behöver komplettera med själva. Ett riktmärke för företagare är att sätta av i nivå med avsättningarna till tjänstepension för anställda i samma löneläge. Ju tidigare man börjar desto bättre.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
Vi fortsätter vår resa mot att bli världsledare i hållbart värdeskapande, och vi är mycket glada och stolta över all den kunskap och kompetens som finns inom Swedbank Robur. De senaste rekryteringarna ger oss ytterligare förstärkning i form av flera erfarna och erkänt duktiga medarbetare med en djup förståelse för marknaden och våra kunders behov.
Erik Andersson, CIO Swedbank Robur
Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk i september med 4,4 indexenheter till 49,8. Indexet stannade dock kvar i tillväxtzonen under tredje kvartalet på 52,1, men fortsätter att vara på en lägre nivå än det historiska genomsnittet för PMI-tjänster. Detta antyder om svagare tjänstekonjunktur än normalt.
Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Vi är glada och stolta över att vara bland de hundra bästa företagen i världen och rankade som topp tre av alla företag i Sverige. Placeringen bekräftar att det vi gör ger resultat och att vi är på rätt väg. Nu fortsätter vi arbetet med ännu mer energi och beslutsamhet för att bidra till att driva på en fortsatt positiv utveckling framåt.
Carina Strand, Head of Group HR, Swedbank
Det förefaller som om motståndskraften mot en svagare omvärldskonjunktur har minskat i svensk industri även om enskilda månadsutfall ska tolkas med viss försiktighet. Industriföretagens produktionsplaner är mindre expansiva och antyder om en ökad försiktighet.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Förändringen i ledningen kommer att ta Swedbanks estniska verksamhet framåt. Olavi Lepp och Anna Kõuts är båda erfarna bankchefer och har starkt bidragit till Swedbanks utveckling.
Björn Elfstrand, styrelseordförande, Swedbank Estonia
Vi arbetar aktivt och kontinuerligt för att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet. FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet stämmer väl överens med bankens fundamentala engagemang för hållbarhet där vi vill skapa långsiktigt värde för alla våra intressenter och ett mer hållbart samhälle.
Anders Karlsson, tf VD och koncernchef, Swedbank
I nästa års budget satsar regeringen mycket på pensionärerna, de med lägst pensioner kan få upp till 1 250 kronor mer i plånboken jämfört med i år. Men även höginkomsttagarna gynnas av den nya budgeten. Den slopade värnskatten gör att den som tjänar till exempel 75 000 kronor får en skattesänkning på 1 200 kronor per månad.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Jag vill tacka Ragnar för hans värdefulla bidrag till koncernledningen och Swedbank.
Anders Karlsson, tillförordnad vd och koncernchef Swedbank
Det är bra att de med lägst pensioner får lite mer i plånboken. Men små skillnader i pension mellan de som har arbetat ett helt yrkesliv och de som inte arbetat, kan ge negativa drivkrafter för samhällsekonomin - om människor upplever att det inte lönar sig att arbeta.
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank
Köpkraften är generellt sett fortsatt god. De hushåll som köper en bostad behöver lägga något mindre av sina disponibla inkomster på boendet, jämfört med årets första kvartal. Men den ökade köpkraften gäller inte alla och möjligheten att köpa en bostad varierar mellan olika delar av landet och olika hushåll.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom
Vi arbetar aktivt och kontinuerligt för att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet. FN: s principer för ansvarsfull bankverksamhet stämmer väl överens med bankens fundamentala engagemang för hållbarhet där vi vill skapa långsiktigt värde för alla våra intressenter och ett mer hållbart samhälle.
Anders Karlsson, tillförordnad VD och koncernchef för Swedbank
Gabriel har gjort ett viktigt bidrag till Swedbank under sin anställningstid och nu är det ett bra tillfälle att ändra ledarskapet i vår kommunikationsorganisation.
Anders Karlsson, tillförordnad vd och koncernchef, Swedbank
Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i augusti till 54,1 från 52,5 i juli och nådde den högsta nivån sedan mars i år. Uppgången kom till största delen via en ökad orderingång som vi vet kan uppvisa stora månatliga svängningar, vilket gör att augustiutfallet inte ska övertolkas.
Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Vi står inför ett antal händelser som mycket väl kan utlösa kortsiktig turbulens men övervikten i aktier motiveras inte genom en tro på hög tillväxt och stark vinstutveckling. Det handlar snarare om att vi är i ett läge där Brexit och handelstvisten är kända faktorer för marknaderna, men att räntorna sannolikt kommer förbli låga under avsevärd tid framåt.
Mattias Isakson, aktiestrateg Swedbank
Utvecklingen under sommar månaderna visar på en stabilisering i indexet. Det är en utveckling som går på tvärs jämfört med andra länder inte minst i eurozonen där PMI-talen fortsätter att peka nedåt även om riskerna på nedsidan är fortsatt stora för svensk industri.
Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Med Jens Henriksson får banken en verkställande direktör som kombinerar ett erfaret ledarskap, en stark kommunikativ förmåga och en bred kunskap om bank- och finansmarknaderna. Jens har den samlade kompetens som krävs för att ta sig an bankens situation utifrån den senaste tidens kritik, de snabba teknikförändringarna och konkurrensen som präglar banksektorn idag.
Göran Persson, styrelseordförande i Swedbank AB (publ)
Jag känner mig ödmjuk och hedrad, men också väl medveten om de utmaningar som ligger framför oss. Min uppgift som vd för Swedbank blir att återvinna förtroendet, utveckla bankens hållbara profil samt fortsätta den framgångsrika digitaliseringsresa som Swedbank inlett. Med den 200-åriga traditionen, de kompetenta medarbetarna samt de många lojala kunderna har vi alla förutsättningar att ta banken stärkt in i framtiden.
Jens Henriksson, tillträdande vd och koncernchef, Swedbank
Det blir tuffare tider, men nedgången är hanterbar. Vi ser inte att penningpolitiska åtgärder fungerar effektivt för att dämpa fallet i det här läget. Vad som däremot kan stimulera ekonomin är offensiva reformer med satsningar på bland annat välfärd, företagande och gröna investeringar för att driva på klimatomställningen.
Anna Breman, chefekonom Swedbank