Citat

Trots att vi inte ser några stora ökningar i antalet konkurser i Sverige, Danmark och Norge under juni är det alldeles för tidigt att säga att Coronakrisen är över för företagen. Intäkterna sjunker i många branscher och risken är stor för en andra konkursvåg efter sommaren. I kristider är det särskilt viktigt att vara vaksam på vem man ger kredit. Stora förluster till följd av en konkurs i ett företag kan snabbt leda till konkurs hos ett annat
Henrik Hargéus, Product Manager Risk & Credit
Kvinnlig delaktighet i såväl ägar- som styrningsfrågor får en allt större betydelse, inte bara för det enskilda företaget utan för länders ekonomi i stort. BiWi är en unik och viktig jämförelse av länder beroende på vilket inflytande kvinnor har på deras ekonomier
Anna Albinsson, Chief Marketing Officer Bisnode.
This is an important strategic move for Bisnode to build strength in our future risk and credit offerings
Magnus Silfverberg, CEO Bisnode
”Vår satsning på öppen innovation skapar en unik möjlighet där startups kan få tillgång till både lokal och global data samt analytisk expertis från oss på Bisnode. Startup-företagen har ny spännande teknik och intressanta affärsmodeller, där vi ser att bidraget från Vinnova kommer göra att vi tillsammans kan skapa ny innovation på marknaden"
Joachim Karlsson, Director of Innovation, på Bisnode
Det är med stor glädje som vi har mottagit Vinnovas beslut. Samarbetet med Bisnode kommer att ha en positiv inverkan på vår vidareutveckling av våra kommentarplatformar och utveckling av bolaget
Gustav Hjärn, VD för Ifrågasätt Media
“Our commitment to open innovation creates a unique opportunity where startups can get access to both Bisnode local and global data as well as analytical expertise. We are constantly developing new ways for our customers to access the decision-making data they need. Startups have new exciting technology and interesting business models. In collaboration, we can create new innovations to the market”,
Joachim Karlsson, Director of Innovation at Bisnode
It is with a great pleasure to have received Vinnova’s grant for Open Innovation. The collaboration with Bisnode will have a positive impact on our further development of our comment platforms, and further development of our company,
Gustav Hjärn, CEO of Ifrågasätt Media
”2016 fokuserade vi på att bygga upp stark styrning och ansvarighet till stöd för vår nya hållbarhetsstrategi. Det har varit mycket arbete, en del intressanta utmaningar, men mest av allt har vi skapat nya möjligheter. Och det har varit avgörande att bygga in hållbarhet i våra affärsledningssystem för att stödja vår ambition att säkerställa långsiktig och hållbar tillväxt.”
Magnus Silfverberg
Bisnodes samarbete med Provenir är ett strategiskt initiativ som gör att vi kan bygga flexiblare och mer skalbara lösningar. När vi integrerar våra lösningar kommer affärsanvändare att kunna skapa, förändra och implementera datakällor, affärsregler eller riskmodeller på några minuter. Det är det senaste exemplet på hur vi på Bisnode arbetar för en förbättrad kundupplevelse med automatiserade riskbeslut.
Anders Borg, Cheif Strategy Officier, Bisnode
Vi är gläder oss åt att samarbeta med Bisnode och stödja deras spännande planer på automatiserade riskbeslut och analyser i erbjudandet till kunderna
Paul Thomas, Managing Director
Vår uppgift som strategisk partner inom beslutsstöd är att säkerställa specialistkompetens inom de områden vi vet att våra kunder kommer att efterfråga i framtiden. När vi fullt ut integrerar Vendemores tjänster med våra erbjudanden inom marknadsföring och affärsinformation skapar vi tjänster som vi vet adderar långsiktigt värde för våra kunder
Björn-Erik Karlsson, regionchef Norden
Vi strävar efter att göra verkligheten synlig. Där är Bisnodes omfattande data en intressant komponent för våra analysmetoder. Deras högkvalitativa data kommer att öka förståelsen kring faktorerna bakom branschutveckling, näringslivsstudier och effektmätningar.
Anna Löfmarck, VD Grufman Reje
Gasellerna är inte lätta att hitta och det ligger mycket högkvalitativ data och analys bakom listan. Därför är det hedrande att Dagens Industri visar oss sitt förtroende genom att välja oss som partner för informationsanalys
Björn-Erik Karlsson, Regionchef Bisnode Norden
Som strategisk partner inom beslutsinformation är det viktigt att vi kontinuerligt kompletterar vår produktportfölj och fyller på med specialistkompetens inom de områden som våra kunder efterfrågar. Sedan 2011 har InfoDirekt haft en god tillväxt och vi är övertygade om att en integration av våra verksamheter skapar förutsättningar för ett ännu starkare kunderbjudande
Björn-Erik Karlsson
Med förvärvet av Debitor Registret får Bisnode en starkare position på den danska marknaden, där vi sedan tidigare har en verksamhet med god organisk tillväxt. Vi ser också en växande efterfrågan från kunder som har behov av ett komplett utbud av kreditinformation för den nordiska marknaden. Förvärvet av Debitor Registret ger oss nya möjligheter att möta detta
Björn-Erik Karlsson, Regionchef Norden
Lundalogik är ett välmående företag i expansionsfas med fokus på renodlad mjukvaruutveckling – inom Bisnode vill vi fokusera vår kärnverksamhet på högkvalitativ beslutsinformation och ser därför försäljningen som en möjlighet för både Lundalogik och Bisnode att satsa på våra kärnområden och det vi är bäst på
Björn-Erik Karlsson, regionchef Norden
Försäljningen är ett naturligt steg mot renodlingen av Bisnode som en leverantör av högkvalitativ beslutsinformation
Björn-Erik Karlsson, Nordenchef Bisnode
“Eftersom bedrägerier oftast är seriebrott, går det att hitta mönster som identifierar bedragarna. Trots detta är många företag godtrogna när de gör affärer. Kreditbesluten är decentraliserade, man har tillförlit till information från officiella källor och man saknar kunskap kring att göra även enkla bakgrundskontroller. Att tolka ett bedrägerimönster kräver oftast en längre erfarenhet”
Tomas Nylander, analytiker Bisnode
“Vårt globala ID-system byggt på DUNS®Numbers är en förutsättning för all analytisk data som Dun & Bradstreet erbjuder. I och med partnerskapet med Syncron säkerställer vi vi både ökad access och användarvänlighet för de kunder som vill ta del av möjligheterna kring ett standardiserat globalt ID-system via en marknadsledande lösning från Syncron”
Christer Wiberg, Director D&B Sweden AB
Vi lämnar Q2 2013 stolta över vetskapen att vi på mindre än sex månader har konverterat samtliga 19 länder till att driva verksamhet under varumärket ”Bisnode”.
Lars Pettersson, Koncernchef Bisnode
”Att använda kartfunktionen för att få fram affärsinformation är unikt. Att dessutom göra det via ett polygonbaserat söksätt gör sökningarna snabba, intuitiva och interaktiva, vilket är framtidens sätt att hitta information”
Pontus Holmberg, Affärsutvecklare hos Bisnode
”Att använda kartfunktionen för att få fram affärsinformation är unikt. Att dessutom göra det via ett polygonbaserat söksätt gör sökningarna snabba, intuitiva och interaktiva, vilket är framtidens sätt att hitta information”
Pontus Holmberg, Affärsutvecklare hos Bisnode
”Digital kredit- och affärsinformation har på kort tid utvecklats till ett oumbärligt verktyg för beslutsfattare i alla delar av organisationen. Informationens kvalitet och tillgänglighet är förutsättningar för att kunna fatta snabba och smarta beslut idag. Det förstår Di-läsaren och vi är mycket stolta över att vara en samarbetspartner till Di Bolagsfakta ”
Björn-Erik Karlsson, Regionchef Bisnode Norden
”Karin har framgångsrikt lagt grunden till att koncernövergripande HR-frågor nu kan koordineras och drivas effektivt på lokal nivå, genom det HR-nätverk som hon lämnar efter sig”
Lars Pettersson, Koncernchef Bisnode
Arbetet med att i hög hastighet flytta in all verksamhet i koncernen under Bisnode-namnet pågår i hela Europa – ett arbete som tar kraft från den dagliga operationen. Kvartalets resultat skall ses i ljuset av detta
Lars Pettersson, CEO
”Vi är väldigt stolta över att vi, med vår digitala information kring svenska fordon, kan bidra i arbetet med att tydliggöra svenska kommuners och landstings goda exempel vad gäller miljötänkande bilparker.”
Pernilla Brouzell, Marknadschef Bisnode Information
”Vi har idag en mycket god tillväxttakt inom den centraleuropeiska regionen och genom att använda den befintliga plattformen för tillväxt snabbar vi på vår expansion samt realiserar synergier. Vi möter därmed våra kunders ökade behov av regionala beslutstöd samt ökar kundnyttan genom att återanvända vår expertis och erfarenhet.
Lars Pettersson, koncernchef Bisnode
Det förvånar mig att inte ens hälften av företagen använder sig av sökningar i sociala medier, vars tjänster är gratis och lättillgängliga, Samtidigt ska man ha en strategi med hur dessa kanaler används och tolka informationen på nätet försiktigt. Välj inte bort en bra kandidat på grund av en festbild på Facebook
Pernilla Brouzell, Marknadshef Bisnode Information
Det gångna årets sista kvartal blev resultatmässigt bättre än motsvarande period föregående år.
Lars Pettersson, koncernchef Bisnode
Bisnode har en marknadsledande position i Norge och visar god tillväxt. Förvärvet kommer förbättra vår datakvalitet samt vår förmåga att analysera fram nya värdeadderande insikter som hjälper våra kunder att öka sin försäljning
Björn-Erik Karlsson, Regional Director Nordic
Genom dessa organisationsförändringar kan Bisnode utvecklas till sin fulla potential. Resan vi har framför oss är oerhört spännande och genom noggrant val av vår strategiska riktning och kraftfullt verkställande av tagna beslut har vi den bästa plattformen för framtida tillväxt
Lars Pettersson, koncernchef Bisnode.
D&B har framgångsrikt varit vår strategiska partner under de senaste åtta åren och vi är mycket glada över att ha säkrat vårt framtida partnerskap genom detta förnyade avtal. Det nya avtalet medger ökad integrering och förbättrad produktutveckling. Både Bisnode och D&B är nu inriktade på att betjäna globala kunder på vår lokala europeiska marknad genom att investera i och vidarutveckla marknadsledande lösningar
Lars Pettersson, koncernchef Bisnode
Zlatko är extremt kompetent och erfaren kring allt från grundläggande teknologier till möjligheterna de ger att skapa lösningar som tillför våra kunder unika värden
Björn-Erik Karlsson, Regional Director Nordic
Bisnode har under en längre tid renodlat erbjudandet för att fokusera på utveckling och tillväxt av kärnverksamheten. Kompass har med sitt franchisekoncept och en annonsfinansierad affärsmodell med produktinformation begränsade synergier med vår övriga verksamhet, varför vi har beslutat oss för att sälja verksamheten
Lars Pettersson, koncernchef Bisnode
Vi tar steget fullt ut i år och gör en helt digital produktion av årsredovisningen, det känns natuligt då hela vår affär bygger på digital information.
Elin Ljung, kommunikationsdirektör
Bisnodes strategi är att fokusera på utveckling och tillväxt av vår kärnverksamhet. Hoppenstedt Publishing, verksamt inom produktinformation, har begränsade synergier med vår övriga verksamhet varför vi har beslutat oss för att sälja verksamheten.
Lars Pettersson, koncernchef för Bisnode
Bisnode verkar i en spännande bransch och jag är glad över förtroendet att ta över som ordförande
Ingrid Engström, tillträdande styrelseordförande för Bisnode
Vi ska bygga vidare på ett Bisnode som skall bli sina kunders strategiska leverantör av relevant beslutsstöd. Vi skall hjälpa våra kunder att maximera sin försäljning och minimera sina risker.
Lars Pettersson, Koncernchef Bisnode
Affärsområdet Marketing Solutions genomgår en strukturell förändring från traditionella marknadsföringstjänster till nya värdeskapande lösningar för att attrahera och behålla sina kunder på bästa sätt. Med Martines bakgrund i medie- och informationsbranschen, och erfarenhet från liknande befattningar, är jag säker på att vi kommer att lyckas med att utveckla och expandera vår verksamhet inom Marketing Solutions
Lars Pettersson, VD och koncernchef för Bisnode
Lars Pettersson, VD på Bisnode
Jag inleder arbetet med att lyssna. Jag vill lära känna företaget för att sedan tillsammans med övriga ledningen peka ut en väg framåt med fokus på organisk tillväxt utifrån den fastslagna strategin och affärsplanen. Jag vet att Bisnode har goda förutsättningar att växa och utveckla nya tjänster inom digital affärsinformation. Vi ska säkerställa att Bisnode når sin fulla potential, med ett team som är bättre än summan av individerna
WLW har utvecklats väl de senaste fyra åren och har idag en god plattform för tillväxt inom annonsfinanserade söktjänster. Bisnodes strategi är att fokusera på utveckling och tillväxt av kärnverksamheten. Vi har därför beslutat att avyttra WLW då verksamheten har en annan affärsmodell och begränsade synergier med vår övriga verksamhet
Fredrik Åkerman, tillförordnad vd och koncernchef på Bisnode
Björn-Erik Karlsson har värdefulla erfarenheter från den snabbrörliga it-branschen både som entreprenör och i ledande befattningar i stora organisationer. Hans förmåga att ena och motivera personer, team och företag att arbeta för ett gemensamt mål är välkänt. Enligt vår fastslagna strategi ska vi skapa tillväxt genom att finna och växla ut synergierna bland företagen i Bisnode-koncernen. Björn-Erik är rätt person att leda det arbetet i Norden.
Fredrik Åkerman, tf vd och koncernchef Bisnode
Förvärvet av InfoDirekt stärker vårt Nordiska erbjudande ytterligare och ökar värdet för kunder som efterfrågar tjänster inom både B2B och B2C. När vi avyttrar ONE Audit, vars verksamhet inte ingår i vårt kärnerbjudande, kan vi fokusera på att ytterligare stärka en redan stark position som leverantör av digital affärsinformation i Norden. Vi följer den strategi som ska leda oss till en ledande position på samtliga marknader där vi har verksamhet.
Fredrik Åkerman, tillförordnad VD och koncernchef på Bisnode.
Den finansiella oro som tilltagit i Europa den senaste tiden innebär utmaningar men ger också företag som Bisnode nya affärsmöjligheter, framförallt inom området Credit Solutions. Genom att kunna erbjuda kunderna relevant och korrekt beslutsstödsinformation kan vi minska deras affärsmässiga osäkerheter i en allt mer turbulent omvärld”
Fredrik Åkerman, CFO och tf. koncernchef
”Lars 20-åriga erfarenhet av att utveckla nya IT-baserade tjänster i nära samarbete med kunderna och att leverera resultat gör honom till en mycket lämplig VD för Bisnode. Lars främsta uppgift kommer vara att tillsammans med företagsledningen implementera den fastslagna strategin och affärsplanen och framför allt skapa organisk tillväxt
Håkan Ramsin, styrelseordförande Bisnode