Dela

Kontakt

 • Hemsö Fastighets AB
  Linnégatan 2 Box 242 81 104 51 Stockholm
  08 501 170 00
  08 501 172 98
  http://www.hemso.se
 • Nils Styf

  VD


  08-501 170 01
 • Citat

  Vi tar nu ett steg vidare i utvecklingen av våra fastigheter i Trelleborgs centrum, vilket vi är mycket glada över. Det kommer att bli spännande att tillsammans med kommunen driva projektet med de nya lokalerna.
  Robert Cardell
  Kombinationen av vårdlokaler, kommersiella ytor och hyresrätter i samma byggnad ser vi som en attraktiv lösning i framtidens stadsdelar
  Nils Styf, VD på Hemsö
  Förutom investeringar i äldreboenden kommer vi framöver att fokusera mer på förvärv av utbildnings- och forskningsfastigheter samt inom rättsväsende.
  Jens Nagel, Fastighetschef i Tyskland
  - Vi är glada över att stärka vårt samarbete med Vardaga och det nya äldreboendet är vårt fjärde gemensamma projekt. Vi är också nöjda över att kunna utnyttja en befintlig byggrätt på vår egen mark.
  Anna Marand, Projektutvecklingschef Hemsö
  - Hållbar utveckling är centralt på Hemsö och vi är stolta över att kunna göra denna investering som gynnar våra barn och ungdomar. Satsningen utgör en viktig del i att skapa en väl fungerande lärandemiljö och även en sund arbetsplats för lärare och övrig personal. Även nya produktionsprojekt inkluderas i arbetet
  NIls Styf, VD
  - Det är väldig roligt att vi har fått förtroendet att skapa det nya området i Södra Källtorp. Vi ser fram emot att fördjupa vårt samarbete med kommunen samt att långsiktigt äga och förvalta fastigheterna
  Jonas Jalkander, Regionchef
  Vi har hittat ett bra koncept tillsammans med Vardaga och har tidigare med gott resultat byggt åt dem på flera orter i Sverige. Vi har byggt upp en god förståelse för de krav som ställs på äldreboenden och våra projekt präglas alltid av ett hållbart och långsiktigt tänkande.
  Jonas Jalkander, Regionchef Nord, Hemsö.
  - Det är glädjande att vi nu kan fortsätta planera det nya äldreboendet tillsammans med Vardaga. Byggnaden kommer att uppföras centralt i Staffanstorp i det helt nya bostadsområdet Vikhem. Äldreboenden är Hemsös största fastighetskategori och vi bygger för närvarande åtta nya äldreboenden i Sverige, säger Fredrik Alvarsson, Projektutvecklingschef på Hemsö.
  Fredrik Alvarsson
  Luleå befinner sig i en intressant tillväxtfas och Hemsö vill gärna bidra till kommunens fortsatta utveckling.
  Per Berggren, VD Hemsö
  Hemsö är ett välskött och framgångsrikt fastighetsbolag och jag ser fram mot att i rollen som CFO bidra till Hemsös fortsatta tillväxt.
  Rutger Källén, CFO, Hemsö
  Förvärvet bygger ytterligare på Hemsös portfölj i Tyskland, som per halvårsskiftet uppgick till totalt 32 fastigheter och ett värde om 2,8 miljarder kronor. Alla fastigheterna är belägna i tyska tillväxtorter.
  Per Berggren, VD Hemsö
  Hemsös verksamhet i Finland står på stabil grund och vi har goda förutsättningar för fortsatt expansion, något som denna affär är ett bra bevis på.
  Per Berggren, VD Hemsö
  Vi är glada över att ha kunnat rekrytera Nils Styf till ett av Sveriges mest attraktiva uppdrag i fastighetssektorn. Nils har en gedigen erfarenhet av både den svenska och europeiska fastighetsmarknaden. Tillsammans med Hemsös övriga medarbetare kommer han att kunna ta bolaget till ytterligare en nivå, i både Sverige och utomlands.
  Pär Nuder, Styrelseordförande Hemsö
  Hemsö är ett välskött bolag med långsiktiga och starka ägare. Jag är glad över att ha fått styrelsens förtroende att driva bolaget vidare. Hemsö har en ledande position inom samhällsfastigheter och det finns goda förutsättningar att skapa fortsatt tillväxt och mervärde för aktieägare och hyresgäster.
  Nils Styf, tillträdande VD Hemsö
  Växjö är en kommun som har ett stort behov av nya äldreboenden och vi ser fram emot att genom det nya, moderna boendet kunna erbjuda ett välkommet tillskott av platser.
  Fredrik Alvarsson, Projektutvecklingschef, Hemsö
  - I och med det här förvärvet gör Hemsö sin första affär med det finska byggbolaget Lapti, något som vi ser som positivt .
  Per Berggren, VD
  - Vi har arbetat systematiskt med hållbarhetsfrågor i flera år och Hemsö lanserar nu som första aktör i Norden hållbara obligationer.
  Per Berggren
  Eva har i sin roll som CFO genomfört goda insatser för Hemsö och jag önskar henne lycka till med sin nya utmaning.
  Per Berggren, VD Hemsö
  − Arbetet med att etablera ett program för hållbara obligationer pågår och ambitionen är att genomföra en första emission under året, säger Hemsös VD Per Berggren.
  Per Berggren
  Jag har varit VD i stora fastighetsbolag i sammanlagt mer än 15 år. Nu vill jag tona ner det operativa arbetet för att istället utifrån en tydlig plan lägga min tid på styrelsearbete och andra uppdrag inom fastighetssektorn.
  Per Berggren
  Per Berggren har byggt Hemsö från grunden. På ett framgångsrikt sätt har han satt bolaget på kartan, inte bara i fastighetssverige utan även i Finland och Tyskland. Det är ett starkt och välrenommerat företag som Berggren kommer att lämna över.
  Per Nuder, Styrelseordförande Hemsö
  Styrelsen för Hemsö känner stor tillfredsställelse över att Berggren stannar kvar som VD tills en ersättare är utsedd. Rekryteringen till en av fastighetsbranschens mest attraktiva VD-tjänster har just inletts.
  Per Nuder, Styrelseordförande Hemsö
  Affären gör att vi stärker vår närvaro i Mälardalen och innebär också ett utökat samarbete med Attendo.
  Per Berggren, VD Hemsö
  Det fjärde kvartalet har varit förvärvsintensivt, strukturen för förvaltarorganisationen har fallit på plats och vid slutet av perioden kunde vi konstatera att Hemsö gjort sitt hittills högsta årsresultat.
  Per Berggren, VD Hemsö
  Byggnaden Technology for Health är en del i Stockholmsregionens pågående Life Science satsning och även den första färdigställda byggnaden i Hemsös och SveaNors gemensamma satsning på Life Science fastigheter. Projektet har avlöpt väl och vi ser fram mot ett fortsatt gott samarbete med SveaNor.
  Per Berggren, VD Hemsö
  Sollentuna kommun är en ny hyresgäst för oss. Jag ser fram mot ett långsiktigt och konstruktivt samarbete.
  Per Berggren, VD
  Genom förvärven säkerställer Hemsö framtida samhällsfastigheter i attraktiva lägen i Göteborg och Skövde. Vi ser fram mot att i nära samarbete med kommande hyresgäster skapa bra lokaler för samhällsservice.
  Per Berggren, VD Hemsö
  Syftet är att ytterligare möjliggöra tillväxt genom att skapa en effektivare och starkare organisation med tydliga samordningsfördelar och bibehållen lokal närvaro.
  Per Berggren, VD Hemsö
  Med god kunskap om den tyska marknaden och om samhällsfastigheter går det att hitta bra förvärvsobjekt. Vår plan är att dubbla det tyska beståndet till 2019.
  Per Berggren, VD Hemsö
  Vi är både stolta och glada över att ha fått förtroendet att utveckla och bygga ytterligare en skola i södra Sverige, denna gång i expansiva Borstahusen i Landskrona.
  Fredrik Alvarsson, regionchef Syd, Hemsö
  Detta här är den första etappen i utvecklingen av Sandbyhovsområdet i Norrköping. Vi fortsätter nu att planera för ytterligare samhällsfastigheter i kombination med nya byggrätter för bostäder i området.
  Jonas Jalkander, Regionchef
  Vi köpte de första fastigheterna i Finland i december 2013 och Hemsö äger i och med detta förvärv samhällsfastigheter i 14 finska kommuner. Det är en bra utveckling och vi avser att fortsätta på inslagen väg.
  Per Berggren, VD Hemsö
  Det här är Hemsös första förvärv av ett trygghetsboende, en bostadsform som vi ser ett ökat behov av på både lång och kort sikt.
  Per Berggren VD Hemsö
  Vi ser förvärvet av de fyra fastigheterna som ett värdefullt tillskott till Hemsös bestånd av samhällsfastigheter i Stockholmsregionen.
  Per Berggren, VD Hemsö
  Hemsö presterar detta kvartal sitt hittills bästa resultat. Förvaltningsresultatet ökade med 17 procent till 734 mkr och periodens totala resultat efter skatt uppgår till 795 mkr. Långa kassaflöden och stabila hyresgäster kombinerat med att organisationen systematiskt arbetar med att säkerställa skalfördelarna av att vara ett stort bolag ger bra förutsättningar för goda resultat även i fortsättningen.
  Per Berggren, VD Hemsö
  Den förvärvade skolfastigheten är en välrenommerad friskola som ligger i centrala Umeå.
  Per Berggren VD Hemsö
  - Affären gör att vi förstärker samarbetet med Attendo i Finland och att vi samtidigt etablerar ett samarbete med en lokal byggaktör .
  Jarkko Leinonen, Country Manager Finland, Hemsö
  - Både Hemsö och Raoul Wallenbergskolan har för avsikt att skapa en bra inomhusmiljö och en skolgård som stödjer undervisning och inlärning. Samarbetet gör projektet väldigt inspirerande.
  Per Berggren VD Hemsö
  - Hållbarhet är Hemsös viktigaste ansvarsområde. Lyckas vi inte inom hållbarhetsområdet kommer vi på sikt inte lyckas med vår affär
  Per Berggren
  - I den rådande flyktingkrisen vill vi försöka bidra på vårt sätt genom att låta Migrationsverket hyresfritt låna en tom skola i Skutskär, säger Hemsös VD Per Berggren.
  Per Berggren
  Hemsös satsning på projektutveckling ligger väl i linje med efterfrågan på marknaden. Under perioden tog vi ytterligare ett steg genom att bilda ett projektutvecklingsbolag tillsammans med SveaNor. Bolaget kommer att utveckla fastigheter för Life Science och har vid starten en potentiell projektvolym på 4 miljarder kronor.
  Per Berggren, VD Hemsö
  Solna stads utveckling av Järvastaden är framgångsrik och vi ser fram mot att i nära samarbete med kommunen utveckla bra lokaler för skola och förskola i detta område.
  Per Berggren VD Hemsö
  Vi ser fram emot att få en fantastisk forskningsbyggnad och är väldigt glada över samarbetet med vår nya hyresvärd. Neo är en viktig komponent i vår strategi att lyfta forskningslokalerna till högsta internationella standard i både Huddinge och Solna.
  Lennart Ilke, Fastighetsdirektör på Karolinska Institutet
  Genom att skapa ett separat projektutvecklingsbolag för Life Science sammanför vi Hemsös kompetens vad gäller att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter med SveaNors kunskap om projektutveckling inom Life Science.
  Per Berggren VD Hemsö
  - Vår avsikt med det nya bolaget är att skapa ett ledande projektutvecklingsbolag inom Life Science. Ambitionen är att bygga lokaler för vård, forskning, utbildning och näringsliv i världsklass.
  Steinar Stokke VD SveaNor
  Förvärvet är utan tvekan en viktig del i Hemsös fortsatta expansion i Finland.
  Per Berggren
  Vi ser fram mot en bra dialog och fördjupat samarbete med SAMK och Björneborgs kommun.
  Jarkko Leinonen
  Hemsös kraftfulla affärsmodell kombinerat med ett stabilt kassaflöde och en stark balansräkning medförde att vi under perioden erhöll kreditbetyget A- från Standard & Poor’s.
  Per Berggren, VD Hemsö Fastighets AB
  Vi har haft en bra dialog med Gävle kommun och kan därför erbjuda en bra lösning till dem. Vi har dessutom utvecklat ett nytt äldreboende på egen mark till Vardaga
  Jonas Jalkander
  - Transportstyrelsen hade ett antal olika alternativ och vi kunde erbjuda den bästa lösningen. Byggnaden som sådan är särskilt lämplig för administrativ verksamhet men även till mera vårdrelaterade verksamheter. Nu återstår cirka 2500 kvadratmeter att omvandla till moderna lokaler.
  Joachim Hult, Regionchef Väst, Hemsö Fastighets AB
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp