Dela

Kontakt

 • Nationell pressjour
  010-459 10 70
 • Region Aros-Gävle

  Petra Olofsson


  Aros-Gävle omfattar Västmanlands-, Gävleborgs- och Uppsala län samt Norrtälje kommun.
  0104591360
 • Region BohusÄlvsborg-Skaraborg

  Regional pressjour BÄSK


  Omfattar tidigare Älvsborgs- och Skaraborgs län samt Bohuslän (utom Stenungsund, Orust och Tjörn).
  010-459 14 27
 • Region Mitt

  Regional pressjour Mitt


  Regionen omfattar Dalarnas-, Södermanlands-, Värmlands- och Örebro län.
  010-459 15 00
 • Region Norrland

  Regional pressjour Norrland


  Norrland omfattar Norrbottens-, Västerbottens-, Jämtlands- och Västernorrlands län.
  010-459 18 00
 • Region Norra Skåne

  Frida Lilja


  Norra Skåne omfattar kommunerna Helsingborg, Höganäs, Landskrona, Kävlinge, Svalöv, Eslöv, Hörby, Höör, Hässleholm, Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge, Osby, Halmstad, Laholm, Falkenberg, Hylte och Nordvästskåne.
  010-459 17 24
 • Region Södra Skåne

  Regional pressjour Södra Skåne


  Södra Skåne omfattar kommunerna Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Lund, Malmö, Trelleborg, Svedala, Vellinge, Skurup, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Simrishamn.
  0104592315
 • Region Stockholm

  Mikael Karlsson


  Stockholm omfattar Stockholms län utom Norrtälje kommun.
  0104592076
 • Region Sydost

  Regional pressjour Sydost


  Sydost omfattar Östergötlands-, Kalmar-, Blekinge-, Jönköpings- och Kronobergs län samt region Gotland.
  010-459 21 00
 • Region Västra Sverige

  Regional pressjour Västra Sverige


  Västra Sverige omfattar kommunerna Göteborg, Varberg, Kungsbacka, Mölndal, Partille, Lerum, Kungälv, Stenungsund, Härryda, Ale, Tjörn, Orust och Öckerö.
  0104592400
 • Citat

  När arbetslösheten är högre än under finanskrisen och pandemin ser ut att förvärras måste även bostadsbolaget ta sitt ansvar.
  Jakob Agirman, förhandlare på Hyresgästföreningen.
  Detta är inte ett normalår för hyresförhandlingar. Det är därför glädjande att fler och fler privata fastighetsägare sluter sig till skaran som tar ansvar och visar förståelse för de ekonomiska utmaningar många hyresgäster står inför.
  Sofie Lindberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne
  Vi är oerhört glada att Willhem, ett privat fastighetsbolag, i årets förhandlingar går i bräschen för Helsingborg och väljer att ta ansvar under rådande pandemi.
  Fredrik Malmberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.
  Förhandlingarna har genomgående präglats av en konstruktiv ton och det är hedervärt att Höganäshem visat hänsyn till rådande omständigheter mot bakgrund av den pandemi som hårt drabbat landet.
  Evelina De La Motte, förhandlare Hyresgästföreningen region norra Skåne
  Samtidigt verkar Marks Bostad vara immuna mot pandemin ur ekonomisk hänsyn. Hyresbortfallet är i princip oförändrat från redan låga nivåer och resultatet för årets åtta första månader är mycket starkt och i paritet med motsvarande period föregående år.
  Ludvig Möller, förhandlare på Hyresgästföreningen.
  Vi får givetvis beakta helheten men vi lever i speciella tider och det är extrem återhållsamhet som gäller.
  Jakob Agirman, förhandlare på Hyresgästföreningen
  3,99 % är ett orimligt och inhumant krav som vi inte under några omständigheter kan gå med på, oavsett bolagets ekonomiska situation. Det här är hyresgästernas år och en extrem återhållsamhet ska råda vad gäller den årliga justeringen av hyrorna.
  Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne. 
  ”Kilsbostäder har tagit hänsyn till det svåra ekonomiska läget för många hyresgäster, i och med pandemin. Vi är mycket glada att vi kunde komma överens om en hyreshöjning på 0,9% för 2021.”
  Göran Andersson
  ”Vi hoppas att Kilsbostäder och Eda bostad AB kan fungera som positiva exempel i fortsatta förhandlingar”
  Anna Nykvist
  Nu kommer vi tillsammans gå vidare i frågan om att fastigheten också ska tvångsinlösas. Det finns ingen annan lösning eftersom hyresvärden inte har visat någon som helst förståelse för den långvariga kritik som riktats mot bolagets bostadsförvaltning.
  Bengt Öhman, jurist vid Hyresgästföreningen region Stockholm.
  Ett år som detta måste vi ha en klart lägre hyreshöjning än förra året.
  Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne.
  Vi behöver fler hyresrätter med hyror som människor har råd att bo i, inte färre
  Ronny Bengtsson, tf regionordförande i Västra Sverige
  Det måste finnas en bostadsförsörjning som landets invånare kan lita på. Det vi vill belysa är att kommunerna bör lära av varandra och där ingår det att ta ett likartat ansvar för sin bostadsförsörjning och samtidigt kräva finansiellt stöd från staten för att kunna fullfölja det uppdrag som ålagts de. Här vill Hyresgästföreningen kroka arm med landets kommuner för att tillsammans få ett sådant stöd på plats
  Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen
  –När arbetslösheten är högre än under finanskrisen och pandemin ser ut att förvärras måste även bostadsbolaget ta sitt ansvar.
  Sophia Fors, förhandlare på Hyresgästföreningen.
  Den som bor i Mark får betala 775 kronor mer per månad än den som bor i Skara.
  Lennart Derehag, ordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg.
  – Det är positivt för konsumenterna att de totala kostnaderna minskar. Fortfarande är det dock stora skillnader mellan kommunerna.
  Lennart Derehag, ordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg.
  Att priserna för VA höjs med mer än tio procent i sju kommuner är ett hårt slag mot redan ekonomiskt pressade hushåll. Det belyser hur viktigt det är att planera för nödvändiga investeringar så att priserna kan fasas in och inte behöver chockhöjas.
  säger Lennart Derehag, ordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg.
  Drygt två tredjedelar av hyresgästerna oroar sig för sin privatekonomi.
  Sophia Fors, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Vi har fått in över tusen berättelser från unga vuxna som vittnar om en ohållbar bostadssituation. Tusen berättelser som kräver svar. Jag tror inte att beslutsfattarna förstår vilken konsekvens bostadsbristen faktiskt får för unga. Att inte ha en trygg bostad hindrar inte bara unga från att bli vuxna, det sätter en också i en extremt utsatt situation som faktiskt kan leda till både utnyttjande och trakasserier.
  Ola Palmgren, talesperson för ungas boende på Hyresgästföreningen.
  Senätes höjningskrav är högt med tanke på de extrema omständigheterna. Hyresgästerna har drabbats hårt av pandemin och många oroar sig för sin ekonomi. Då kan det inte vara ”business as usual” hos fastighetsföretagen.
  Håkan Skött, förhandlare på Hyresgästföreningen
  AB Bostäder begär samma hyreshöjning som de begärde i fjol, men då såg ekonomin helt annorlunda ut. Coronapandemin har satt stor press på många hyresgästers ekonomi. Det måste bolaget ta hänsyn till.
  Stefan Lindborg, Hyresgästföreningens förhandlare
  De nya lokalerna passar oss bättre och efter den pågående renoveringen får vi en funktionell arbetsplats och en välkomnande miljö för medlemmar som kommer på besök,
  Lennart Derehag, regionordförande på Hyresgästföreningen
  Vi ska göra allt vi kan för att se till att dåliga affärer som tidigare ledning eventuellt bär ansvaret för inte kommer att drabba hyresgästerna.
  Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Hyresgästföreningen vill värna landets tre miljoner hyresgäster och deras rätt till en bostad till rimlig kostnad och god standard. Ett viktigt led i detta är att det ska finnas en öppenhet och transparens för hyror och kostnader för boendet. Det handlar i grunden om att tillhandahålla en samhällstjänst. För oss parter skulle en sådan tillgänglighet även effektivisera hyresförhandlingarna
  Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen
  Det är dags att fråga hur stora klyftor dessa politiker egentligen efterfrågar. Statistiken visar redan rejäla skillnader. Just nu är vi inne i en allvarlig pandemi som har lett till en massarbetslöshet och folk har förlorat sin inkomst. Det är inte bara flera nya bostäder till rimliga kostnader som efterfrågas utan det allvarliga läget kräver även en extrem återhållsamhet vad gäller hyresförhandlingarna. Att därtill vilja införa fri hyressättning, så kallad marknadshyra är tondövt
  Erik Elmgren, förhandlingschef och expert i utredningen om fri hyressättning i nyproduktion, på Hyresgästföreningen.
  Volontärer kan till exempel göra en jätteinsats genom att ringa upp någon som är ensam och gärna vill ta en telefonfika.
  Lennart Derehag, regionordförande för Hyresgästföreningen i BohusÄlvsborg-Skaraborg
  Vi måste hjälpas åt. Förutom att vi engagerar allmänheten i att ställa upp som God granne följer vi utvecklingen för landets hyresgäster. Vi vet att många har blivit permitterade och råkat ut för inkomstbortfall. Så på samma gång som befolkningen uppmanas att stanna hemma är det fler hyresgäster som är oroade för att inte kunna betala sin hyra och i tid. Denna situation kräver politiska lösningar
  Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen
  Coronapandemin har skakat om hela samhället och oron är stor bland våra medlemmar. Många har blivit varslade, arbetslösa eller fått kraftigt minskad inkomst.
  Håkan Skött, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Det är ett orimligt krav i dessa tider.
  Jesper Lissmark,  Hyresgästföreningens förhandlare
  När vi diskuterar med lokala politiker framhåller vi alltid behovet av att hålla taxor och avgifter på en låg nivå. Det är viktigt eftersom de utgör en betydande del av boendekostnaden.
  Robert Gadaan, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Coronapandemin har skakat om hela samhället och oron är stor bland våra medlemmar. Många har blivit varslade, arbetslösa eller fått kraftigt minskad inkomst.
  Robert Gadaan, förhandlare på Hyresgästföreningen.
  Det är en riktigt hemsk och mörk sida av bostadsbristen som träder fram bland vittnesmålen. Ingen människa ska behöva stå ut med trakasserier. Hemmet ska vara en trygg plats, en frizon, där man kan vara sig själv utan oro eller olust
  Ola Palmgren, talesperson för ungas boende på Hyresgästföreningen.
  Redan nu upplever hyresgäster en stor oro över sin privatekonomi och ser problem redan nu med att kunna betala sin hyra framöver. Det resultatet kräver två saker, dels ett överseende från landets hyresvärdar och en väckarklocka för politikerna om att vara beredda att sätta in åtgärder. Denna ekonomiska kris och i synnerhet om den håller i sig kommer att kräva ekonomiska lösningar av politiker
  Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen
  Hyresgästerna har drabbats mycket hårt både av corona och den ekonomiska kris som följt. Hyresvärdarna har däremot gått igenom krisen helt opåverkade. De behöver inga hyreshöjningar och hyresgästerna har inte råd med några hyreshöjningar
  Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm.
  Vi slår vakt om hyresgästers rättigheter och behov. Elnät är en monopolmarknad och samtidigt en grundläggande samhällsservice som ingen kan tacka nej till. Därför måste den regleras så att den blir till gagn för konsumenten och elnätet. Därför uppmanar jag Energiminister Ygeman att lyssna på näringsutskottet och göra om och göra rätt för landets konsumenter
  Marie Linder, förbundsordförande
  Det är en orimligt hög hyreshöjning.
  Torbjörn Lööw
  I Ulricehamn har antalet öppet arbetslösa ökat med 72 procent sedan förra sommaren.
  Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
  En del av skillnaden förklaras av naturliga orsaker som till exempel geografiska förutsättningar och kommunens storlek. Men trots det är det ändå anmärkningsvärt stora skillnader.
  Jenny Juthstrand, utredare på Hyresgästföreningen region Västra Sverige
  Vi ser kraftiga prisskillnader mellan kommunerna. Förutsättningarna varierar visserligen mellan kommunerna, men skillnaderna är så pass stora att det skiljer flera tusen i årskostnad beroende på vilken kommun du är bosatt i.
  Lennart Derehag, regionordförande Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg.
  Vi måste komma bort från ryckigheten i prissättningen. Det behövs en förutsägbarhet från år till år och eventuella höjningar bör göras stegvis över längre tid.
  Lennart Derehag, regionordförande Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg
  – Vi måste komma bort från ryckigheten i prissättningen. Det behövs en förutsägbarhet från år till år och eventuella höjningar bör göras över tid. En vattenräkning som plötsligt skenar kan bli en rejäl smäll för den enskilda plånboken
  Hans Dahlin
  De senaste årens hyreshöjningar kompenserar mer än väl företagen för kostnadsutvecklingen.
  Magnus Ejerhed, bostadspolitisk analytiker på Hyresgästförening BohusÄlvsborg-Skaraborg.
  Vi befinner oss i en alldeles särskild situation och människors möjlighet att kunna bo kvar i sina hem är avgörande för att förhindra vidare smittspridning samt skydda riskgrupper. Ingen borde vräkas under pågående pandemi.
  Marie Linder
  Hyreshöjningar riskerar att knuffa redan hårt ekonomiskt prövade hushåll över kanten. Det är en utveckling som vore förödande för Sverige. Är det verkligen rätt läge att höja hyrorna? Detta borde vara året för extrem återhållsamhet
  Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen
  Situationen för unga på bostadsmarknaden har gått från svår till ohållbar. De flesta unga vuxna i Stockholm bär på historier som vittnar om bostadskaoset, om osäkra andrahandskontrakt, oskäliga hyresvillkor och om bristen på trygghet. Jag har själv upplevt det och vet precis hur det är.
  Ola Palmgren, talesperson för ungas boende på Hyresgästföreningen
  Vi får in många samtal från oroade hyresgäster som inte vet hur länge till de kommer att kunna betala sin hyra. Utvecklingen är allvarlig och den ekonomiska krisen kräver politiska lösningar.
  Lennart Derehag, regionordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg.
  Jag vädjar därför till landets hyresvärdar att vara proaktiva i denna svåra tid.
  Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.
  – Politiker måste göra sin del för att sätta in lösningar. Hyresgästföreningen har tagit initiativ till ett trettonpunktsprogram. Vi vill se en hyresfond där hyresgäster som på grund av inkomstbortfall kan vända sig för att få hjälp med att betala hyran, hyresrabatter, höjda och tillgängliggjorda bostadsbidrag och ett stopp för alla vräkningar,
  Marie Linder
  Det är viktigt att förhandlingarna har ett långsiktigt perspektiv och att parterna tar ett gemensamt ansvar för att utveckla förhandlingssystemet och därmed tryggar den svenska modellen på hyresmarknaden
  Marie Linder, Förbundsordförande för Hyresgästföreningen.
  Nu när vi kan summera årets förhandlingsomgång kan vi konstatera att resultatet blev en besparing för hyresgästerna som kollektiv på drygt 1,6 miljarder kronor nationellt och 120 miljoner kronor regionalt.
  Ludvig Möller, tillförordnad förhandlingschef för Hyresgästföreningen i BohusÄlvsborg-Skaraborg