Tethys Oil ingår avtal om ny prospekteringslicens onshore Oman

Avtalet skrivs under idag den 5 juli 2020 av Hans Excellens Dr Mohammed bin Hamad Al Rumhi, Minister för Olja och Naturgas, för Sultanatet Oman och Hussain bin Ahmed Al Lawati, Executive Director of External and Corporate Affairs, för Tethys Oil. Block 58 är beläget i provinsen Dhofar i den södra delen av Oman och täcker en yta om 4 557 km[2]. Inom blocket möts den västra flanken av South Oman Salt Basin och den så kallade Western Deformation Front. Tethys Oil har tagit del av sammanlagt 7 600 km 2D seismik och 1 100 km[2] 3D seismik som samlats in av tidigare operatörer samt också loggar och borrapporter från två tidigare borrningar som genomförts inom licensens gränser. Båda borrningarna påträffade spår av kolväten. Flera olika kolvätesystemmodeller (”plays”) bedöms vara aktiva inom licensområdet, inklusive sådana som Tethys har kunskap om från tidigare arbeten. Därtill har ett antal preliminärt kartlagda potentiellt kolväteförande strukturer (”leads”) identifierats. EPSA-avtalet för Block 58 omfattar en inledande prospekteringsperiod om tre år, med en möjlighet att förlängas med ytterligare en treårsperiod. Om ett kommersiellt olje- eller gasfynd görs, kommer avtalet att omvandlas till ett 15-årigt produktionsdelningsavtal, vilket kan förlängas med ytterligare fem år. Vid ett kommersiellt olje- eller gasfynd, kommer ett av omanska staten ägt bolag ha rätt att förvärva upp till 30 procent av Block 58, mot ersättning av nedlagda kostnader. Arbetsprogrammet under den första prospekteringsperioden består bland annat av en seismisk 3D-studie och två prospekteringsborrningar. ”Vi är mycket nöjda över att ha fått möjligheten att prospektera efter kolväten på Block 58. Undertecknandet av EPSA-avtalet utgör ytterligare ett steg i Tethys Oils strategi i Sultanatet Oman. Jag vill ta detta tillfälle i akt att framföra vårt varma tack till regeringen i Sultanatet Oman för denna spännande möjlighet,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil. För ytterligare information, vänligen kontaktaMagnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00 

Två år efter branden grönskar tallplantorna i Älvsbyn igen

[Karl Tiger skogsvrdsledare Sveaskog] Karl Tiger, skogsvårdsledare på Sveaskog, besöker den 104 hektar stora skogen, som för två år sedan brann utanför Älvsbyn. Genom täcket av brandskadad skog i det brandhärjade området på Lapmoberget, utanför Älvsbyn i Norrbotten, växer de gröna tallplantorna upp genom den fortfarande sotade marken. I det brandhärjade området på Lapmoberget, utanför Älvsbyn i Norrbotten, växer de gröna tallplantorna återigen upp genom den fortfarande sotade marken. – Efter bara två år efter brandens spår ser vi nu hur växterna återigen etablerat sig. Det går väldigt fort. På området har vi dels planterat 150 000 tallplantor, dels har vi även självföryngring, säger Karl Tiger, skogsvårdsledare Sveaskog. Det 104 hektar stora skogsområdet som brann 2018 omfattade i stort träd på 14 till 21 år. Nu har Sveaskog, liksom andra drabbade skogsägare runt om i landet, börjat om från början igen. – Vi har delvis röjt bland de få träd som klarade branden för att ge möjlighet till den nya skogen att växa fram. Det behövs ungefär 50 till 75 fröträd per hektar för att få goda förutsättningarna för en plantetablering. Självföryngring är en rätt osäker metod, eftersom tillgången till frö varierar mellan åren och det kan också dröja innan det blir ett bra fröår, säger Karl Tiger. För mer information, kontakta:Karl Tiger, skogsvårdsledare Sveaskog, 070-219 10 06Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se   Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 800 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Kjell Morten Johnsen ersätter Anders Nilsson som vd för Tele2-koncernen

Anders Nilsson, nuvarande vd på Tele2-koncernen, indikerade tidigare i år till Tele2s styrelse att han övervägde att någon gång i framtiden avgå från sin roll, så länge en solid plan för efterträdare fanns på plats. Styrelsen har därför genomfört en strukturerad process för att identifiera en efterträdare. Den processen slutfördes idag, den 6 juli 2020, då styrelsen tog beslutet att utse Kjell Morten Johnsen. Kjell Morten Johnsen kommer att tillträda sin position den 15 september 2020. Han har över 20 års erfarenhet inom telekomsektorn, i ledarroller som bland annat operativ chef på VEON och europachef på Telenor. – Med integrationen av Com Hem bakom oss och en ambitiös transformationsresa framför oss är jag glad att Kjell Morten Johnsen har tackat ja till rollen på Tele2. Hans omfattande och globala erfarenhet som ledare inom telekom kommer att bli en viktig tillgång för Tele2, som kommer fortsätta utvecklas framgångsrikt under hans ledarskap, säger Carla Smits-Nusteling, ordförande i Tele2s styrelse. – Jag är hedrad och glad över möjligheten att leda Tele2 framåt. Bolaget har en fantastisk historia som utmanare och innovatör i telekomsektorn och har genomgått en imponerande förändringsresa de senaste åren. Jag ser mycket positivt på framtiden och ser fram emot att bli en del av Tele2s resa - både genom utmaningar och med den stora potentialen framöver, säger Kjell Morten Johnsen. Anders Nilsson kommer att avgå som vd för Tele2-koncernen den 14 september 2020. – Även om styrelsen tycker det är synd att Anders Nilsson lämnar företaget så respekterar vi hans beslut och vill tacka honom för hans viktiga bidrag till Tele2. Anders ledarskap och hängivenhet har gjort det möjligt för Tele2 att genomföra en imponerande förändringsresa på kort tid och generera stort värde till bolagets alla intressenter, säger Carla Smits-Nusteling, ordförande i Tele2s styrelse. – Det har varit sex väldigt intensiva och fantastiska år som vd på Com Hem och Tele2. Men nu har jag beslutat mig för att det är dags för mig att ta en paus och fokusera på andra delar av mitt liv ett tag. Det har inte varit ett enkelt beslut, eftersom det aldrig finns ett bra tillfälle att lämna ett fantastiskt företag, men vi har ett väldigt kapabelt och motiverat team som kan genomföra nästa kapitel i vår strategi. Jag kommer definitivt fortsätta heja på dem från sidlinjen. Jag vill dessutom innerligt tacka alla som gjort den här resan möjlig och stöttat både mitt team och mig. Det har varit en sann ära, säger Anders Nilsson, vd på Tele2-koncernen.Webbsändning och telefonkonferensEn webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att hållas måndagen den 6 juli 2020, klockan 10:00 CEST (09:00 BST, 04:00 EDT). Webbsändningen nås via denna länk .SamtalsinformationFör att vara säker på att uppkopplingen till telefonkonferensen fungerar, vänligen ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Ange koden 6809799 (”Confirmation Code”). Telefonnummer:SE: +46 8 506 921 80UK: +44 20 7192 8000US: +1 631 5107 495För mer information, vänligen kontakta:Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 juli 2020 kl. 07:00 CEST.Tele2s vision är att bli the smartest telco in the world, creating a society of unlimited possibilities. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2019 omsatte bolaget 28 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Smidigare leverans i Coronatider

Det har gått bra för Airmee. Förra året levererades hundratusentals paket genom deras plattform och med förändrade köpbeteenden som kommit i Coronapandemins fotspår så har leveranserna i år ökat med flera hundra procent.  Jonathan Svensson, du är Head of Logistics Development på Airmee, det är bråda dagar nu förstår vi.- Ja, trycket har ökat enormt men tack vare vår tekniska plattform så har det gått snabbt för fler logistik leverantörer att ansluta sig till oss för att möta den ökade efterfrågan på paketleveranser. Logistikbranschen är känd för att ha lövtunna marginaler, så effektiviteten är väl extremt viktigt för er?- Det stämmer bra. Men för oss så går effektivitet, hållbarhet och miljö, hand i hand. Beroende på vilken rutt man tar så kan det påverka bränsleåtgången rejält eller tidsåtgången när man hamnar i en kö. Om ett paket inte kan levereras så har det påverkat hållbarheten negativt, då en ny utkörning kommer behövas. Fastighetsägarna vill också minska trafikträngseln som för med sig buller och avgaser och här är transporter en stor del. För att leverera världens hållbaraste leverans så är det viktigt för oss att hela tiden utveckla vår plattform för att optimera dessa och andra faktorer. Ni använder nu samma teknologi som räddningstjänsten för att kunna öppna bommar och entréer vid leveranser. - Ja, bommar och dörrar är fysiska hinder för själva leveransen. Vi behöver komma igenom dem. För budet tar det tid att ringa på porttelefoner och ibland är det upptaget på dessa. Så dels tar det alltid lite extra tid och ibland kommer de helt enkelt inte in, då blir det en bomkörning. Det är sällan som en kund vill att man lämnar paketet utanför entédörren. När någon beställer ett paket så kan de ange portkod om de har en i vår spårningssida som vi aviserar via SMS. Men för att ytterligare minska på antalet bomleveranser så använder vi nu en tjänst från Amido som gör att vi själva kan generera digitala nycklar, som portkoder, som gäller för just för den aktuella leveransen. Det gör det säkert för fastighetsägarna och deras kunder eftersom vi kan göra snabbare och säkrare leveranser. Så fort vi kommit igenom entréen så går det mycket bättre att lämna ett paket utanför ytterdörren. Vad gillar du med Amidos lösning? - Det är så enkelt. Vi behövde inte göra mycket och för buden så kommer portkoden helt sömlöst in i det gränssnitt de är vana vid. Inget extra behövdes. Vi blir ytterligare lite bättre med detta och kommer ett steg närmare världens mest hållbara leveranser, avslutar Jonathan. 

Delårsrapport januari-juni 2020

· Hyresintäkterna minskade till 1 407 Mkr (1 449). Minskningen berodde främst på fastighetsförsäljningar samt 18 Mkr i beviljade rabatter med anledning av covid-pandemin. I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 4 procent (19). · Driftsöverskottet minskade till 1 046 Mkr (1 063). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med cirka 6 procent (19). · Överskotts­graden uppgick till 74 procent (73). · Förvaltningsresultatet minskade till 728 Mkr (741). · Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 550 Mkr (3 122). · Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 559 Mkr (2 790), motsvarande 4:73 kr per aktie (8:44). · Nettouthyrningen uppgick till 20 Mkr (-87). · Soliditeten uppgick till 53 procent (52) och belåningsgraden uppgick till 34 procent (36). ”Självklart kommer marknaden se annorlunda ut efter pandemin men idag är det för tidigt att dra några slutsatser kring kundernas ändrade beteenden. Vi tror på kontorets fortsatta betydelse för att skapa starka varumärken, gemenskap och lojalitet bland medarbetare, en plats för möten och kreativitet och dess positiva betydelse för arbetslivet även om vi förutspår en större utsträckning av distansarbete även efter pandemin. Vi är övertygade om att vi, tillsammans med våra kunder, kommer att utveckla vårt erbjudande för att möta morgondagens krav på en modern, flexibel och situationsanpassad arbetsplats”, kommenterar Stefan Dahlbo VD. Fabege AB (publ)  Presentation av rapportenI dag kl 09.30 håller Stefan Dahlbo, VD och Åsa Bergström, CFO en svensk telefonkonferens. Följ den via webbsändning  eller via följande telefonnummer SE +46 8 50558350 UK:+44 33 33009266 US:+1 83 35268382 En engelsk telefonkonferens kommer hållas klockan 11:00. Följ den via webbsändning  eller via följande telefonnummer:  SE: +46 8 50558368 UK: +44 33 33009263 US: +1 83 35268395 För ytterligare information, vänligen kontakta:Stefan Dahlbo, VD, Fabege, +46 (0) 8 555 148 10, stefan.dahlbo@fabege.seÅsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, +46 (0) 8 555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se   Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli  2020 kl. 07:30 CET. Denna information är sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 juli 2020 kl. 07:30  CET. Fabege är fastighetsbolaget med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och håll-bara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service – tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se

EnBW väljer Enercon för vindkraftparken Råmmarehemmet och söker driftklara vindparker för uppköp

Tillverkaren som skulle levererat turbiner till vindkraftparken Råmmarehemmet gick i konkurs förra året. Vindparken skulle tas i drift under sommaren 2019 men leverantörens konkurs gjorde en ny upphandlingsprocess nödvändig för att hitta en alternativ tillverkare. Råmmarehemmet var EnBW Sveriges första egna byggprojekt från ax till limpa sedan företaget etablerades för två år sedan 2018. Enligt EnBW Sveriges vd Mads Miltersen kommer Råmmarehemmet att ge förnybar energi motsvarande 2000 eluppvärmda villor. ”Men det är klart, egentligen skulle vi vara klara om några veckor, inte först om ett år,” berättar han. ”Och för att vi får turbiner av en ny tillverkare, är det nödvändigt att ta bort de fundament som vi byggde förra året och sätta upp nya som passar Enercons vindkraftverk. Och detta arbete är vi igång med!” "Vi vill öka tillväxttakten" I juli 2018 förvärvade EnBW Sverige AB vindkraftsprojektet Råmmarehemmet. Platsen ligger på Hökensåsplatån mellan Varaplatån och Vättern ungefär 5 mil norr om Jönköping, vilket betyder priszon 3 för alla svenska energiexperter. Platsen har hittills använts för industriellt skogsbruk. Under 2019 byggdes tillfartsvägar och genomfördes fundamentarbeten för konstruktionen av tre vindkraftverk. Mikael Månsson, ansvarig säljare på Enercon, säger: ”De turbiner som vi ska leverera till Råmmarehemmet är av typen E-138 EP3 med en effekt på 4,2 MW vardera. Navhöjden ligger på 111m över marken. Denna typ är optimal givet vindförhållandena på platsen och levereras med den senaste teknologin för begränsning av skuggor och ljud för närboende.” Enligt avtalet kommer Enercon att sköta servicen för turbinerna i fem år. Efter det kommer EnBWs egna dotterbolag Connected Wind Services CWS att ta över servicen. Så kommenterar Mads Miltersen: ”Servicen blir en allt viktigare del i vindkraftdriftens ekonomi. Vi tycker att denna lösning är mycket positiv för båda parter.”  Att skapa en vindkraftspark från ax till limpa är en av EnBWs kärnkompetenser. ”Det tar tid,” säger Mads Miltersen. ”Men vi vill öka tillväxten för vårt företag. Och det är därför vi håller utkik efter vindkraftsparker i drift som vi kan köpa.”

Magnolia Bostad har sålt en samhällsfastighet i Borlänge till SBB

Försäljningen sker som en bolagsaffär och avser fastigheten Gyllehemmet 2 i Borlänge. Vinstavräkning sker det andra kvartalet 2020. Fastigheten har lagakraftvunnen detaljplan och fyra 20-åriga hyresavtal tecknade under slutet av 2019 med Borlänge kommun. Fastigheten kommer att samla kommunala verksamheter under samma tak där det finns möjlighet för de olika verksamheterna att nyttja gemensamma funktioner såsom som storkök, gym och bastu. Byggnaden kommer att ha dubbla hissar, samlingssal och för äldreboendet en SPA-avdelning. –– Vi ser fram emot att fördjupa vårt redan starka samarbete med Borlänge kommun som vi gjort ett flertal affärer med tidigare samt att utveckla vårt samarbete med Magnolia Bostad ytterligare. Fastigheten med 20-åriga kommunala hyresavtal passar mycket bra in i vår portfölj med samhällsfastigheter där cirka 90 procent av hyresintäkterna är finansierade av de nordiska välfärdsstaterna. Kombinationen av äldreboende, förskola, trygghetsboende och hemtjänst, ser vi som en effektiv lösning på de stora kommande behoven av offentlig omsorg, säger Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. –– Vi välkomnar SBB som köpare av Gyllehemmet. Detta är vår första försäljning till SBB vilket känns riktigt roligt och vi ser mycket fram emot vårt samarbete. SBB är en stark lokal aktör med en gedigen förvaltningsorganisation. Vi har en mycket god dialog med Borlänge kommun och nu vill vi fortsätta att utveckla och bygga i på fler platser i Borlänge. Vi tror på konceptet med flera viktiga samhällsfunktioner i en byggnad då det innebär yteffektiva och hållbara lösningar för våra samarbetspartners,säger Catrin Viksten, Chef Samhällsfastigheter på Magnolia Bostad.Entreprenadavtal är tecknat med PEAB och byggstart planeras till hösten 2020, med beräknat färdigställande under senare delen av 2022. Efter försäljning och frånträde av projektet har Magnolia Bostad ett projektledningsavtal med köparen som löper fram till inflyttning. Projektledningsavtalet faktureras och intäktsredovisas löpande.Wigge & Partners har agerat legal rådgivare till Magnolia Bostad. Bernström & Partners har varit rådgivare varit rådgivare i affären. För mer information, vänligen kontakta:Catrin Viksten, Chef Samhällsfastigheter på Magnolia Bostad070 161 05 92, catrin.viksten@magnoliabostad.se Marita Björk, IR- och pressansvarig finansiell media072 720 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se

Ahlsell i omfattande logistikuppdrag för Mälarsjukhuset

En effektiv bygglogistik ska hjälpa Mälarsjukhuset att stå klart i tid. Det omfattande projektet planeras pågå till 2025. Nu pågår mark- och grundläggningsarbeten parallellt med bygghandlingsprojektering. Stommontage beräknas påbörjas i slutet av 2021 och pågå under cirka ett års tid. Den nya byggnaden ska, förutom att vara sjukhusets nya huvudentré, inrymma bland annat akutvård, förlossning och hjärtintensiv. Då medicinsk utrustning ska installeras i många lokaler och dagens sjukvård är avancerad och högteknologisk, kommer produktionen att kräva komplexa installationsarbeten.– Vi kommer att bygga på begränsad yta med pågående vårdverksamheter, med hög grad av tredje man. NCC har tidigt identifierat de logistiska utmaningarna i detta, och det logistikkoncept som vi planerat för har nu utvecklats ytterligare med hjälp av Ahlsells kompetens. Med deras erfarenhet av komplexa flöden, kombinerat med nytänk och engagemang i bygglogistik, var det naturligt att välja dem som samarbetspartner i utförandet av denna logistikentreprenad, säger Christian Björkman, biträdande projektchef NCC Building AB. Avtalet omfattar logistikfunktioner för hela projektet, som för Ahlsells del kommer att löpa med full fart från och med 2021 – med en successiv uppstart under 2020. I rollen som logistikoperatör har Ahlsell ansvar för bemanning och utförande av ett flertal logistikfunktioner: Checkpoint med tillhörande terminal, materialtransport mellan konsolideringsterminal och byggarbetsplats, lossning med maskin samt inkörning av material och utkörning av avfall.Då Ahlsell har lång erfarenhet av effektiva och hållbara logistiklösningar, har en effektiv bygglogistik varit på agendan länge: – Sett till ökade krav på både hållbarhet och kostnadseffektivitet, finns det en stor uppsida för projekten att med enkla modeller för samverkan och resursdelning få rätt saker, på rätt plats och i rätt tid, säger Fredrik Bergegård, försäljningsdirektör på Ahlsell Sverige AB. Vi är helt övertygade om att en effektiv bygglogistik är framtidens sätt att bygga, då fördelarna är så många. Byggherren minskar totalkostnaden för projektet, samtidigt som risken för projektförseningar minskar. Det finns också en stor hållbarhetsaspekt i det hela med betydligt färre lastbilar – men med hög fyllnadsgrad – som minskar utsläppen av växthusgaser.Ytterligare en fördel är den förbättrade strukturen: Eftersom byggmaterial inte förvaras på byggplatsen, minskas risken för antalet arbetsplatsolyckor. Dessutom kan man fokusera fullt ut på själva produktionen.Ahlsell ser en stor potential med tjänsten bygglogistik som skapar både mervärden och projektnytta för kunden. Ahlsell medverkar idag i ett flertal nationella forum för att utveckla flöden till och från samhällsbyggande i förtätade stadsmiljöer – erfarenheter som helt klart bedöms komma till stor nytta när det gäller Mälarsjukhuset. För ytterligare information vänligen kontakta: Anders Ivarsson, chef Bygglogistik, Ahlsell Sverige ABE-post: anders.ivarsson@ahlsell.seTelefon: +46 72254 20 03   Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver vi utvecklingen tillsammans med yrkesproffs som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår specialistkunskap och med logistik i världsklass är det vårt jobb att göra proffsens vardag enklare. Med 5 700 anställda, över 240 butiker och tre centrallager, gör vi allt för att uppfylla vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs. För mer information besök www.ahlsell.se. 

Medivir och SciLifeLab inleder samarbete om potentiella SARS CoV-2-hämmare

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att bolaget har ingått ett forskningssamarbete med SciLifeLabs Drug Discovery and Development Platform (DDD) om potentiella hämmare av SARS CoV-2. Genom samarbetet får DDD tillgång till Medivirs unika egenutvecklade proteas-riktade substansbibliotek. Samarbetet syftar till att hitta potentiella hämmare av huvudproteaset i SARS CoV-2, M[pro], ett viktigt icke-strukturellt protein som krävs för virusreplikation. DDD kommer att genomsöka Medivirs unika proteas-riktade substansbibliotek för att identifiera möjliga hämmare och utvärdera aktiva substanser som potentiella läkemedelsutvecklingskandidater. Data för upp till 100 av de främsta hämmarna kommer att publiceras online och kommer att vara fritt tillgängliga för läkemedelsutveckling med syfte att bekämpa Covid-19. Projektet leds av Kristian Sandberg, docent vid Uppsala universitet, Co-Director för SciLifeLabs läkemedelsplattform och forskningsledare för projektet Nevermore COVID. Projektet är del av SciLifeLabs nationella forskningsprogram kring covid-19, som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med totalt 50 MSEK. Projektet syftar till att etablera ett s.k. open science-samarbete vid SciLifeLab med både industri och akademiska forskningsgrupper i Sverige och utomlands, för att upptäcka antivirala medel mot SARS-CoV-2. - SciLifeLab har etablerat ett nationellt Covid-19-forskningsprogram tillsammans med universitet över hela landet . En del av programmet omfattar att upptäcka nya hämmare och möjliga läkemedel som blockerar viruset och dess effekter i mänskliga celler. Detta nya samarbete mellan Medivir och SciLifeLabs DDD-plattform är ett utmärkt exempel på ett offentlig-privat partnerskap mellan industrin och svenska universitet som kan berika och förbättra detta program”, säger professor Olli Kallioniemi, direktör för SciLifeLab. - Vi är mycket glada över att kunna bidra med delar av våra unika resurser inom proteasområdet och tillsammans med SciLifeLab DDD delta i detta samarbetsprojekt som adresserar ett sådant viktigt medicinskt behov”, säger Medivirs forskningschef, professor Fredrik Öberg.   För ytterligare information kontakta:Dr Uli Hacksell, VD Medivir AB, tel: +46 (0)8-5468 3100. Om MedivirMedivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms-lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com. Om SciLifeLab och läkemedelsplattformenSciLifeLab är ett nationell center för molekylära biovetenskaper i Sverige, som utvecklar och underhåller unik forskningsinfrastruktur, tjänster och dataresurser för livsvetenskaplig forskning. SciLifeLab koordinerar forskarmiljöer inom hälso- och miljövetenskap, rekrytering och utbildning av unga forskare och främjar samarbeten med industri, sjukvård, statliga organisationer och internationella partners. SciLifeLab drivs gemensamt av sina fyra grundande universitet: KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. https://www.scilifelab.se/ Läkemedelsplattformen vid SciLifeLab är en nationell resurs fokuserad på att stötta akademiska forskare och, när det är möjligt, industri med att vidareutveckla biologiska upptäckter till nya läkemedelskandidater och potentiella behandlingsmetoder för patienter. Plattformen erbjuder integrerat läkemedelsutvecklingsstöd, infrastruktur enligt industristandard, expertis och strategisk support. https://www.scilifelab.se/facilities/ddd-platform.

NeoDynamics etablerar referenscentra i Tyskland för att stödja införandet av sitt nya pulsbiopsisystem NeoNavia och optimera diagnostiken av bröstcancer.

NeoDynamics introducerar en innovativ och banbrytande pulsbiopsiteknik för ultraljudsledd minimalinvasiv biopsi i bröst och armhåla. Idag tillkännager företaget ett samarbete med ledande bröstcancerkliniker för att stödja en framgångsrik introduktion av NeoNavia till sjukhus i Tyskland för att optimera diagnosen bröstcancer. Dessa sjukhus kommer att fungera som referenscentra och vara de första som använder biopsisystemet i klinisk praxis och dela sina erfarenheter med kollegor i olika sammanhang. Tillsammans med ledande bröstcancerkliniker i Storbritannien och Sverige kommer de att stödja införandet och den tidiga användningen av det nya biopsisystemet i Europa. De två referenscentra är AGAPLESION Markus Krankenhaus i Frankfurt, och Frauenklinik r.d. Isar, der TU i München. ”Vi välkomnar innovation inom bröstbiopsiområdet och NeoNavia representerar ett framsteg i tekniken för införsel och placering av nål i tumör. Varje år insjuknar ca 78 000 kvinnor i Tyskland i bröstcancer och det är avgörande att vi kan skaffa vävnadsprover av hög kvalitet för att säkerställa korrekt och pålitlig diagnos och bästa möjliga behandling och resultat,” säger professor Marc Thill, AGAPLESION Markus Krankenhaus Frankfurt. ”Vi är glada för samarbetet med NeoDynamics i introduktionen av det första pulsbiopsisystemet NeoNavia i Tyskland. Jag ser det som en helt ny plattform som erbjuder tre alternativa biospinålar, alla med förbättrad kontroll av nålinförseln. NeoNavia gör det möjligt för läkaren att välja den nåltyp som bäst passar de specifika utmaningarna och kraven i varje enskilda biopsifall,” säger Dr. Stefan Paepke, Frauenklinik r.d. Isar der TU München. ”Jag är mycket glad för samarbetet med dessa ledande bröstcancerkliniker och att de vill vara våra första referenscentra i Tyskland. Det kommer vara enormt betydelsefullt och till stor hjälp i marknadsintroduktionen av NeoNavia i Tyskland”, säger Anna Eriksrud, VD NeoDynamics. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Tyskland. Det representerade nästan 30% av alla nya cancerfall 2016. I Tyskland kommer cirka 450 000 biopsier att utföras 2020 i bröst och armhåla för att fastställa en adekvat diagnos och förutsättningar för en individualiserad effektiv behandling. För ytterligare information, vänligen kontakta:                          Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 708 444 966, E-post: anna.eriksrud@neodynamics.com, eller: Kai-Uwe Schässburger, Chef klinisk utveckling/Medical Affairs,  + 49 (0)151 688 092 41 eller + 46 (0)762 386 153 kai-uwe.schassburger@neodynamics.com Denna information är sådan information som NeoDynamics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2020 kl. 08:50. Om NeoDynamics NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020. Om NeoNavia NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av pulstekniken som underlättar nålinförsel och ger precision vid placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling. Om pulstekniken Den patenterade pulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsinålen, oberoende av vävnadstyp. Drivenheten som genererar pulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

Ökad efterfrågan på teknikhjälp i hemmet - Nu erbjuder Penny personlig support

Nu adderar Penny personlig teknikhjälp som tillägg till sin digitala tjänst. Den som känner sig tekniskt okunnig, eller helt enkelt vill lägga sin tid på annat, kan genom Pennys partner ”Hemfixare” få hjälp med allt från installation av nätverk och routrar, justering till bättre skärmbild till uppstart av en ny mobiltelefon. Penny erbjuder bokning av Hemfixares tekniksupport i appen eller på hemsidan, och tack vare samarbetet blir det nu ännu enklare att ha sin uppkoppling och underhållning samlat i Penny-appen.  – Att ha Penny innebär ett uppkopplat liv utan krångel, men det är inte helt lätt med tekniken på hemmaplan alla gånger. Vi ser en enorm ökning av efterfrågan på teknisk support i samhället, och genom att erbjuda våra kunder hjälp med bredband och mobiltelefoner där hemma i samarbete med Hemfixare så kan vi underlätta och göra livet med teknik ännu smidigare, säger Bodil Prising, affärsområdeschef för Penny. I takt med ett alltmer digitaliserat samhälle har behovet av att få hjälp med teknikrelaterade frågor ökat stadigt de senaste åren. Från 2016 till 2019 har registreringen av rutavdrag för it-support i hemmet ökat med nära 1200 procent. Det är innebär en tiodubblad tillväxt sedan teknikrelaterad service i hemmet blivit avdragsgillt år 2016. Penny erbjuder tillsammans med Hemfixare teknisk support för 399 kronor per timme, och tjänsten är avdragsgill och omfattas av rutavdraget. Det är möjligt att ta ett kostnadsfritt konsultationssamtal över telefon innan bokning, och en ”Fixare” är sedan på plats inom 48 timmar. *Skatteverket   PresskontaktLouise Ekman, Head of Communications, Penny, +46 70 5222 117 / louise.ekman@tele2.com 

Prebona: Diesel köper teknologi från Prebona genom samarbetspartnern Polygiene

Prebona AB (publ) meddelar idag att samarbetet med Polygiene AB nu resulterat i en försäljning till Diesel där teknologi från Prebona kommer att ingå i ett antal jeanskollektioner med lansering våren 2021. Polygiene, har framgångsrikt sålt in Odor Crunch, baserat på en teknologi som Prebona levererar, till Diesel. Odor Crunch eliminerar effektivt olika typer av lukter. Diesel är ett av världens ledande modehus, känt för bland annat sina jeans och ingår som en del av OTB-gruppen med en årlig omsättning på ca 15 miljarder kronor. Prebona har ett exklusivt distributionsavtal med Polygiene avseende marknadsföring och försäljning av Prebonas lukteliminerande produkter inom bland annat textilområdet för sport och mode. ”Det är glädjande att vår patenterade teknologi, Prebona CompoTech, nu kommer att användas av ett sådant trendsättande och ledande bolag inom modeindustrin som Diesel”, kommenterar Patrik Bernstein, VD för Prebona AB. – ”Polygiene, som är på väg att bygga ett starkt, globalt varumärke runt bland annat vår teknologi, är ett perfekt exempel på hur vi som ett renodlat ’ingredient brand’, kan hjälpa andra varumärken att ha framgång på marknaden. Polygiene har dessutom nyligen genomfört ett antal ytterligare införsäljningar inom modeindustrin. Bland annat till en ledande producent av motorcykelkläder, Royal Enfield, som har tagit fram ett nytt sortiment inklusive hjälmar, jackor och handskar behandlade med Odor Crunch samt även mot bolag med kollektioner inom bland annat hästkläder och munskydd”, avslutar Patrik Bernstein. För ytterligare information kontakta: Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Alcadon och Compare-IT utökar sitt samarbete

Alcadon är en ledande svensk distributör av produkter för data- och telekommunikation i Norden och har ett antal av de större småhusbyggarna och lägenhetsutvecklarna som kunder. Alcadon och Compare-IT tecknade i mars 2018 ett distributionsavtal, som innebär att Alcadon återförsäljer Compare-IT:s produkter till sina kunder samt att man gör gemensamma leveranser till vissa projekt. Sen avtalet trädde i kraft har Compare-IT och Alcadon gjort gemensamma leveranser i Sverige till bl a Riksbyggens projekt BRF Prostkvarnen och BRF Landgången samt leveranser av Smart Homeline till styckehus.   I samband med marknadsundersökningen som Compare-IT, med hjälp av beviljade internationaliseringscheckar, genomförde på den norska marknaden har relationen med Alcadons norska verksamhet utvecklats och Alcadon AS, Alcadons dotterbolag, har nu meddelat att även den norska verksamheten kommer att återförsälja Smart Homeline. Under genomförandet av marknadsundersökningen framkom ett stort intresse för denna typ av system från både fastighetsbolag och elinstallatörer och fortsatt bearbetning av dessa upparbetade kontakter kommer att ske av Alcadons AS säljkår med support från Compare-IT.   Ett viktigt inledande arbete har varit att ta fram en för Norge anpassad central, då elsystemen skiljer sig åt avseende t ex antal personfelsbrytare som installeras.      Kerstin Lindkvist Toms, VD Compare-IT kommenterar:  “- Det är mycket glädjande att vi utvecklat relationen även med Alcadon AS, som ser stora möjligheter att utöka sitt erbjudande att innefatta även smarta hem. Norge har ett fortsatt stort behov av bostäder, teknikmognaden ökar och energiförbrukning är i fokus. Hittills har marknaden i Norge i princip bara erbjudit trådlösa produkter. Med en redan framtagen anpassad central för Norge är vi väl rustade och ser en unik möjlighet att komma in på en ny marknad med Smart Homeline.” Roy W Furulund, Daglig leder Alcadon AS kommenterar: “- Tillsammans med Compare-IT kan vi utveckla vårt erbjudande och hitta affärer som är svåra att skapa utan ett mer komplett erbjudande. Projekt inom lägenhetssegmentet är mycket intressant för oss och då krävs, förutom bra funktioner, även att installationen kan göras så effektiv som möjligt. Vi är väldigt glada att komma igång och vi planerar nu in en rad aktiviteter för att utbilda både oss själva internt, men också våra externa partners såsom t ex elinstallatörer, för att med affärsområdet DC-line närma oss både småhustillverkare och bostadsutvecklare.”   För ytterligare information Kerstin Lindkvist Toms               Roy W Furulund VD Compare-IT Nordic AB        Daglig leder Alcadon AS Telefon 0733–19 06 30              Telefon +47 9067 7707 E-mail kerstin@compare-it.se    E-mail roy@alcadon.no  Om Alcadon Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande svensk leverantör av produkter för data- och telekommunikation i Norden. Alcadon erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa produkter och komponenter från ledande varumärken och det egna varumärket ECS, European Cabling Systems. Styrkan i Alcadons affärskoncept ligger i omfattande kompetens och erfarenhet från nätverkslösningar och den tekniska utvecklingen inom området, i kombination med ett stort fokus på kvalitet och service. Detta gör det möjligt för Alcadon att erbjuda välfungerande helhetslösningar för nätverksinfrastruktur till en bred kundbas av nätverksinstallatörer, byggföretag, systemintegratörer och nätägare. Alcadon har cirka 65 anställda och huvudkontor i Stockholm. Alcadon är etablerat med kontor och lager i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen och Mosjøen med dotterbolaget Alcadon AS för att kunna erbjuda kunderna snabba leveranser och hög tillgänglighet. Alcadon har även försäljningsrepresentanter i Helsingfors och Köpenhamn. Alcadon AB ingår i Alcadon Group AB som är listat på Nasdaq First North. För mer information se www.alcadon.se samt www.alcadon.no   Om Compare-IT Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se        Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindkvist Toms försorg, för offentliggörande den 6 juli 2020. 

Peab vill se bättre förutsättningar att skydda sina vägarbetare

Med fara för livet. Det var titeln på en rapport som Seko gav ut för ett år sedan. Det är också verklighet för dem som jobbar på våra vägar. En redan utmanande arbetsmiljö förvärras av bristande hänsyn, höga hastigheter, hot och våld. Av dem som arbetar på vägarna är nio av tio oroliga på jobbet, sex av tio har varit med om incidenter. Det är dubbelt så många som för tio år sedan. Sekos rapport föranledde ett regeringsuppdrag till Transportstyrelsen om att utreda lämpliga åtgärder och resultatet presenteras i augusti. I väntan på det konstaterar Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg på Peab, att det är svårt att förändra attityder – riskerna måste i första hand byggas bort. – Det är dags att våra medarbetares liv och hälsa sätts framför lägsta kostnad och största framkomlighet vid upphandling av vägarbeten. Det tjänar samhället på i längden, säger Karin Bergkvist. Satsar på egna experter och förebyggande arbete Peab har investerat i egen specialistkompetens som del i sitt förebyggande arbete. Ett antal trafikingenjörer arbetar för att Peabs vägarbeten ska vara säkra för både utförare och trafikanter. Men enligt Peabs TA-chef (Trafikanordningschef) Anncatrin Elversson når man inte hela vägen i alla projekt, utan det krävs fler insatser. – Många händelser rapporteras inte, för det har blivit vardag att utsättas för risk och att vara med om incidenter, säger Anncatrin Elversson.Peab vill ta sitt ansvar, men efterlyser samtidigt enhetliga regler för att göra det enklare att göra rätt. Idag skiljer sig reglerna åt mellan olika vägtyper och mellan olika uppdragsgivare. Man efterlyser även en större flexibilitet att anpassa säkerhetsåtgärderna till arbetets omfattning. Dagens vägnät är också sämre anpassat för underhåll. När vägar byggs om för ökad trafikmängd blir vägrenar körfält och räcken sätts precis intill asfaltskanten. Även nya motorvägar byggs utan vägren. – Varje väg borde ha en plan för hur underhållet ska skötas och hur trafik ska ledas om, men det saknas till och med för de mest trafikerade vägarna, säger Anncatrin Elversson.  Säkerhet framför kostnad och framkomlighet  Många i branschen upplever att säkerheten får stå tillbaka vid upphandling. Den som föreslår extra åtgärder blir för dyr och förlorar kontraktet. Att priset är avgörande när vägarbeten upphandlas bekräftas av VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), som granskat frågan på uppdrag av Trafikverket. De efterlyser åtgärder i hela processen, från upphandling till genomförande. Arbetsmiljöverket anser att man i första hand bör leda om trafiken; det är det absolut bästa sättet att skapa en säker arbetsmiljö. – En oacceptabel situation har blivit vardag för våra anställda. Det måste vi hjälpas åt att ändra på, säger Karin Bergkvist och fortsätter:– Säkerheten borde inte konkurrensutsättas utan hanteras separat i kontrakten. Avstängning måste tillåtas oftare. Då kan tid för säkerhetsåtgärder användas till produktion. Med dagens framkomlighetskrav räknas kötid som en samhällskostnad. Då borde kalkylen rimligtvis även inkludera vår försämrade arbetsmiljö och de olyckor som inträffar. För ytterligare information, kontakta: Anncatrin Elversson, TA-chef Peab: 0733-86 20 90, anncatrin.elversson@peab.seKarin Bergkvist, hållbarhetsstrateg Peab: 0733-84 77 92, karin.bergkvist@peab.se Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84, kajsa.jacobsson@peab.se

Maria Dahl Torgerson blir vd för Telge Inköp

– Marias kunskaper och erfarenheter stämmer väl in med Telge Inköps behov. Hon har byggt upp och utvecklat flera olika verksamheter, har goda ledaregenskaper och en gedigen kunskap inom inköpsområdet, säger Jonny El Zaouki, styrelseordförande Telge Inköp. Under de senaste åren har Telge Inköps verksamhet vuxit och utvecklats på ett mycket positivt sätt och genom att rekrytera Maria Dahl Torgerson får vi utmärkta förutsättningar att fortsätta på den inslagna vägen. – Det är mycket glädjande att få hälsa Maria välkommen till Telgekoncernen och Telge Inköp. Med Marias bakgrund som jurist och hennes kunskaper om inköpsfrågor ser jag mycket positivt på bolagets framtid. Ett extra plus är att Maria redan är bekant med flera av Telge Inköps kunder; Södertälje kommun och Telgebolagen. Jag ser fram emot att följa hennes och hela Telge Inköps arbete framöver, säger Juan Copovi-Mena, Telges koncernchef.  Maria Dahl Torgerson kommer närmast från Södertälje kommun och rollen som avdelningschef för Kommunikations- och digitaliseringsavdelningen. Maria har en jur.kand-examen från Uppsala universitet och har tidigare arbetat som kommunikationsdirektör på Vinnova. Hon har också haft olika roller inom Regeringskansliet där ett av hennes ansvarsområden var statens hela inköpssamordning och användning av ramavtal. Maria har även arbetat med innovationsupphandling och med åtgärder för att förenkla för småföretag att delta i offentliga upphandlingar. – Jag är väldigt glad över denna möjlighet att få leda Telge Inköp, säger Maria Dahl Torgerson. Jag ser verkligen fram emot att få arbeta tillsammans med Telge Inköps medarbetare, styrelse och kunder. Vi har spännande år framför oss med att strategiskt och långsiktigt utveckla Telge Inköps verksamhet och bredda verksamheten med fler tjänster. Maria tillträder som vd för Telge Inköp den 1 september 2020, samma dag som bolagets tillförordnade vd Krister Mellström tillträder som vd för Telge Fastigheter.

ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q2 2020

Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 77 % till 94,9 (53,7) MSEK i juni. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 15 % och uppgick till 5,3 (4,6) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 72 % till 100,2 (58,3) MSEK jämfört med föregående år. Andra kvartalet 2020 blev det försäljningsmässigt starkaste kvartalet i bolagets historia; de Zinzino baserade intäkterna för april – juni steg med 57 % till 258,8 (165,2) MSEK jämfört med föregående år. Totala intäkter i koncernen ökade med 53 % och uppgick till 274,8 (179,5) MSEK. Koncernens ackumulerade försäljning januari-juni 2020 ökade med 49 % till 516,8 (347,8) MSEK.   Intäkterna fördelade sig enligt följande: +-------------+-----+----+----------+-----+-----+----------+-----+-----+----------+|Regioner,MSEK| 20| 19|Förändring| Q2| Q2|Förändring| Ack| Ack|Förändring|| | -jun|-jun| | 2020| 2019| | 2020| 2019| |+-------------+-----+----+----------+-----+-----+----------+-----+-----+----------+|Norden | 34,7|29,8| 16%| 96,2| 92,1| 5%|192,3|188,7| 2%|+-------------+-----+----+----------+-----+-----+----------+-----+-----+----------+|Övriga Europa| 48,1|17,4| 176%|131,0| 53,7| 144%|235,0| 96,7| 143%|+-------------+-----+----+----------+-----+-----+----------+-----+-----+----------+|Baltikum | 6,1| 4,3| 42%| 16,5| 12,4| 33%| 33,5| 26,0| 29%|+-------------+-----+----+----------+-----+-----+----------+-----+-----+----------+|Nordamerika | 3,3| 1,8| 83%| 9,1| 5,5| 65%| 17,0| 10,7| 59%|+-------------+-----+----+----------+-----+-----+----------+-----+-----+----------+|Australien | 2,7| 0,4| 575%| 5,9| 1,5| 296%| 9,6| 1,5| 540%|+-------------+-----+----+----------+-----+-----+----------+-----+-----+----------+|Zinzino | 94,9|53,7| 77%|258,8|165,2| 57%|487,4|323,6| 51%|+-------------+-----+----+----------+-----+-----+----------+-----+-----+----------+|Faun Pharma | 5,3| 4,6| 15%| 16,0| 14,3| 12%| 29,4| 24,2| 21%|+-------------+-----+----+----------+-----+-----+----------+-----+-----+----------+|Zinzino Group|100,2|58,3| 72%|274,8|179,5| 53%|516,8|347,8| 49%|+-------------+-----+----+----------+-----+-----+----------+-----+-----+----------+  För mer information vänligen kontakta:Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com Bilder för fri publicering:Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,email: certifiedadviser@penser.se Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 14.00 den 6e juli 2020.Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market.

A3s nya försäljningsstruktur inom affärsområdet Telekom avslutar första halvåret 2020 med stora framgångar!

2020 har präglats starkt av den rådande Covid-19 situationen, och tidigare har vi aviserat att försäljningen inom affärsområdet “IT-tjänster” påverkats negativt på grund av läget. Dock har vi sett en riktigt positiv utveckling inom andra områden - ett av dem är företagssegmentet “Telekom”. Från årets början till nu, två kvartal in i 2020, har försäljningen ökat med 10-15% varje månad, med ett orderingångsvärde om 23 miljoner för juni. Detta resultat är det högsta månadsresultatet som uppnåtts någonsin för A3, och vi kan konstatera ett otroligt starkt avslut på det första halvåret.   "Nu är det definitivt läge att klappa sig på axeln, både som företag och individ!" - Tommy Inkilä, Head of Corporate Sales, A3   A3 fortsätter att vinna avrop genom Kammarkollegiet och utöver de avtal som kommunicerades i samband med den senaste kvartalsrapporten har vi lagt till Nykvarn Kommun som har upphandlat kommunikation som tjänst genom att välja A3s molnväxellösning. I tillägg till detta så har även viktiga avtal slutits för försäljning av bredbandstjänster, både kollektivavtal (föreningar) och direktavtal mot företag.     ”Vi insåg tidigt att en effektiv B2B försäljning skulle kräva ett omtag i en värld som hastigt blivit mycket mer digital samt mer influerat av nya medier - även för företag. Vi agerade snabbt och sjösatte en ny organisation, ny ledning och ett nytt arbetssätt i februari månad, strax innan Covid-19 bröt ut för fullt. Självklart så påverkades våra aktiviteter av pandemin, men Tommy Inkilä och hans säljorganisation har visat att det går att skapa positiva resultat genom att systematisk fokusera på de kärnaktiviteter som krävs för att “close:a” sales i ett klimat där företag bearbetas mer och mer på distans. Vi kan nu påbörja semesterperioden med vetskapen att vi har satt ett all time high orderingångsvärde i juni månad, samt har en mycket attraktiv pipeline att bearbeta efter sommaren. Nu hoppas vi även att affärsområdet för IT-tjänster skall kunna återhämta sig i nästa halvår!”  - Paul Moonga, VD, A3

Gustaf Piehl utsedd som ny VD för ScandiDos

Gustaf Piehl kommer med start den 7 september att efterträda Görgen Nilsson som Verkställande Direktör för ScandiDos AB. Gustaf har en mångårig erfarenhet av strålterapibranschen efter att innehaft ett antal olika roller inom Elekta koncernen under de senaste 17 åren. Han har senast varit ansvarig för Elektas förvärvsaktiviteter men tidigare haft operativa roller inom bland annat Elektas marknadsbolag i Indien samt varit VD för Global Medical Investments GMI AB. - Det är mycket glädjande att vi har kunnat attrahera Gustaf till ScandiDos och vi ser fram emot den kompetens han tillför till ScandiDos. Gustaf har en mycket bred erfarenhet från Elekta tiden, ett av de verkligt innovativa bolagen inom strålterapi, och har där samlat många erfarenheter som kommer vara värdefulla tillskott till ScandiDos utveckling framöver, säger ordförande Olof Sandén.   - Jag ser verkligen fram emot att ansluta mig till det mycket kompetenta teamet på ScandiDos för att tillsammans ta nästa steg i bolagets kommersiella utveckling. Behoven och komplexiteten i kvalitetssäkring av modern strålbehandling har ökat markant de senaste åren och ScandiDos är väl positionerade att bistå användarna att möta dessa växande behov” säger Gustaf Piehl. För ytterligare information Olof Sandén, Ordf. ScandiDos, tel. 076 2008258, olof.l.sanden@gmail.com Om ScandiDos ScandiDos har med sin produkt Delta4 Phantom+ tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med produkten Delta4 Phantom+MR har ScandiDos utvidgat rollen att även gälla det nya området MR-styrd strålterapi. Produkten Delta4Discover är ScandiDos disruptiva område som på ett unikt sätt möjliggöra oberoende stråldosverifiering under behandling, vilket är framtidens sätt att utföra kvalitetssäkring inom strålterapi av cancer. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats. Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bland annat produktutvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt 45 länder. ScandiDos har samarbeten med de två största terapiföretagen Varian och Elekta. ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se, anlitas som Certified Adviser. För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com  Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2020 kl. 15:00 CET.

BrainCool AB (publ): avser genomföra riktad nyemission, preciserar potentiella milstolpar samt har inlett förberedelser för byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market

BrainCool AB (publ) (”BrainCool” eller ”Bolaget”) offentliggör idag en avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier om cirka 30 MSEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Bolaget preciserar även vissa potentiella milstolpar för kommande 12 månader. BrainCool har även inlett förberedelser för att byta handelsplats från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. BrainCool har gett i uppdrag till Arctic Securities AS, filial Sverige, att utreda förutsättningarna för den Riktade Nyemissionen vilket kommer att påbörjas omedelbart. Den Riktade Nyemissionen avses beslutas med stöd av bemyndigande beviljat av årsstämman den 30 juni 2020 och teckningskursen och allokeringen av de nya aktierna kommer att fastställas genom förhandling med de potentiella investerarna. Styrelsen avser att avvika från aktieägarnas företrädesrätt huvudsakligen för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital samt diversifiera ägarbasen. Tillförd likvid från den Riktade Nyemissionen avses, tillsammans med tilldelat EU-bidrag, under den kommande 12-månadersperioden att användas till regulatoriska processer, försäljning och marknadsföring, forskning och utveckling, rörelsekapital och immateriella rättigheter. Den Riktade Nyemissionen förutsätter att Bolagets styrelse beslutar att emittera nya aktier med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 30 juni 2020 och Bolaget kommer att informera om utfallet i den eventuella Riktade Nyemissionen i ett separat pressmeddelande. I samband med diskussioner med investerare har Bolaget preciserat följande milstolpar som potentiellt kan nås under kommande 12 månader: · Ytterligare order av BrainCool™ System i Tyskland och USA inom 6 månader · FDA godkännande Cooral[®] System (onkologi) inom 6–9 månader · Ytterligare bidragsfinansiering inom 6–12 månader · Uppdaterade riktlinjer för Brain Cooling inom 6 månader · Ytterligare publikationer inom 6 månader  BrainCool har inlett förberedelser för att byta handelsplats från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Bolaget ser detta som lämpligt mot bakgrund av Bolagets internationella verksamhet och affärsrelationer. Rådgivare Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 juli 2020 kl. 17.31 (CEST). För mer information Martin Waleij – VD +46 – 733 93 70 76 E-post: martin.waleij@braincool.se Om BrainCool AB (publ) BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. Viktig information Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet i någon jurisdiktion, utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.  Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA.  Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. I Storbritannien distribueras detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och är endast riktat till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till, är endast tillgänglig för och kommer bara involvera, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer med yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av definitionen av ”investment professionals” i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Förordningen”); eller (ii) enheter med hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 a-d i Förordningen (alla sådana personer tillsammans kallas ”relevanta personer”). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder på grundval av detta dokument och ska inte agera eller förlita sig på det. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande. Framåtriktade uttalanden Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

2cureX AB avser att genomföra en riktad nyemission av units

2cureX AB (“2cureX” eller “Bolaget”) avser att genomföra en riktad nyemission av units om cirka 30-40 MSEK, bestående av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1, riktad till kvalificerade investerare genom en accelererad book building-process som påbörjas direkt efter detta offentliggörande. Bolaget avser även, för det fall den riktade nyemissionen genomförs, besluta om att teckningsoptioner av serie TO1 emitteras och tilldelas befintliga aktieägare. 2cureX avser att, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 2 juli 2020, genomföra en nyemission av units, bestående av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som riktas till kvalificerade investerare i Sverige om cirka 30-40 MSEK (den “Riktade Emissionen”). 2cureX har gett Mangold Fondkommission AB i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Emissionen genom en accelererad book building-process. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen. Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Emissionen för lansering av IndiTreat® i flertalet marknader. Genom den Riktade Emissionen ges 2cureX - enligt styrelsens uppfattning - ett tillskott av rörelsekapital som möjliggör ökade försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter av Bolagets produkt. Teckningskursen för units och antalet units i den Riktade Emissionen avses fastställas i den accelererade book building-processen. Då teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställs genom en accelererad book building-process är det styrelsens bedömning att det härigenom säkerställs att teckningskursen återspeglar aktiernas marknadsvärde. Om den Riktade Emissionen genomförs avser styrelsen i Bolaget även att besluta om att teckningsoptioner av serie TO1 (dvs. samma serie som i den Riktade Emissionen) emitteras och tilldelas aktieägarna i 2cureX och sedermera avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Book building-processen kommer att påbörjas direkt efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Styrelsen för Bolaget avser därefter att besluta om den Riktade Emissionen samt tilldelning av units innan Nasdaq First North Growth Market öppnar den 7 juli 2020. Betalning för units i den Riktade Emissionen kommer att erläggas kontant. Den Riktade Emissionen förutsätter ett beslut från styrelsen och styrelsen kan välja att avbryta book building-processen och avstå från att gå vidare med den Riktade Emissionen eller att genomföra den Riktade Emissionen på andra villkor än vad som anges ovan. Rådgivare Mangold Fondkommission AB är sole bookrunner och finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen. Malmö i juli 20202cureX AB (publ)  Styrelsen För mer information om 2cureX, vänligen kontakta: Ole Thastrup, Chief Executive Officer E-post: ot@2curex.com Telefon: +45 22 11 53 99 www.2curex.com Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2020 kl. 17.31 CET. Certified Adviser Redeye AB Telefon: +46 8 121 576 90 E-post: certifiedadviser@redeye.se Om 2cureX 2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerartusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen. IndiTreat® valideras kliniskt i åtta kliniska studier i kolorektal cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien. IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden genom ett Early Access-program. IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”). Viktig information Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i 2cureX i någon jurisdiktion, varken från 2cureX eller från någon annan. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i 2cureX. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till den Riktade Emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Mangold Fondkommission AB agerar för 2cureX i samband med den Riktade Emissionen och inte för någon annans räkning. Mangold Fondkommission AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Emissionen eller avseende något annat som omnämns häri. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. 2cureX har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen.  I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

BrainCool AB (publ) genomför riktad nyemission och tillförs 35 MSEK

Styrelsen för BrainCool AB (publ) (”BrainCool” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande beviljat av årsstämman den 30 juni 2020, beslutat om en kontant riktad nyemission om totalt 7 000 000 aktier (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen uppgick till 5,00 SEK per aktie och fastställdes genom förhandlingar med flertalet professionella investerare. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs BrainCool 35 MSEK före transaktionskostnader. Tecknarna i den Riktade Nyemissionen utgörs av en grupp professionella investerare. Styrelsen för BrainCool har, med stöd av bemyndigande beviljat av årsstämman den 30 juni 2020 och i linje med vad som offentliggjordes genom pressmeddelande tidigare idag, beslutat om den Riktade Nyemissionen. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgick till 5,00 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 17 procent jämfört med aktiens volymviktade genomsnittskurs på Spotlight Stock Market under de senaste 20 handelsdagarna. Teckningskursen fastställdes genom förhandlingar med flertalet professionella investerare. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs BrainCool 35 MSEK före transaktionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 2,5 MSEK. Tecknarna i den Riktade Nyemissionen utgörs av en grupp professionella investerare, varav två investerare – Rothesay Ltd (800 000 aktier) och Arctic Securities för kunders räkning (1 600 000 aktier) – vardera tecknat sig för mer än tio procent av aktierna i den Riktade Nyemissionen. Vidare har de befintliga aktieägarna Cormac Invest AB och Mikael Rosberg (via kapitalförsäkring privat och via bolag) tecknat sig för 203 000 respektive 300 000 aktier i den Riktade Nyemissionen. Tillförd nettolikvid från den Riktade Nyemissionen avses, tillsammans med tilldelat EU-bidrag, under den kommande 12-månadersperioden att användas till regulatoriska processer (5 MSEK), försäljning och marknadsföring (15 MSEK), forskning och utveckling (10 MSEK), rörelsekapital (5 MSEK) och immateriella rättigheter (2 MSEK). Styrelsen bedömer, med anledning av de förhandlingar som genomförts med en grupp professionella investerare, att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen rättvist återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Styrelsen har vidare beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt huvudsakligen för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital samt diversifiera ägarbasen. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 12 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet utestående aktier i Bolaget att öka med 7 000 000 aktier, från 52 688 695 aktier till 59 688 695 aktier. Bolagets aktiekapital kommer att öka med cirka 315 000 SEK, från 2 370 991 SEK till cirka 2 685 991 SEK.  VD Martin Waleij kommenterar: ”BrainCool breddar ägarbasen och stärker sin finansiella position ytterligare för den internationella lanseringen av våra produkter med denna riktade nyemission. Feedback från både nya och potentiella kunder är positiva i både EU och USA och resultaten av våra kliniska studier och nya rön erhåller stort intresse.” Rådgivare Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 juli 2020 kl. 21.25 CEST För mer information Martin Waleij – VD +46 – 733 93 70 76 E-post: martin.waleij@braincool.se Om BrainCool AB (publ) BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. Viktig information Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet i någon jurisdiktion, utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.  Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA.  Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. I Storbritannien distribueras detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och är endast riktat till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till, är endast tillgänglig för och kommer bara involvera, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer med yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av definitionen av ”investment professionals” i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Förordningen”); eller (ii) enheter med hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 a-d i Förordningen (alla sådana personer tillsammans kallas ”relevanta personer”). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder på grundval av detta dokument och ska inte agera eller förlita sig på det. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande. Framåtriktade uttalanden Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

2cureX har genomfört en riktad nyemission om cirka 40 MSEK som blev kraftigt övertecknad

2cureX AB (“2cureX” eller “Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 1 213 000 units innehållande två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1 till en begränsad grupp investerare (den “Riktade Emissionen”) mot kontant betalning. Bolaget emitterar och tilldelar även vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 till Bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgick till 33,00 SEK per unit, motsvarande 16,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Den Riktade Emissionen beräknas i det initiala skedet tillföra Bolaget cirka 40 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Den Riktade Emissionen För att genomföra placeringen har styrelsen i 2cureX med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 2 juli 2020 och efter avslutad bookbuilding-process, beslutat om en riktad nyemission av 1 213 000 units innehållande två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1 till en teckningskurs om 33,00 SEK per unit, motsvarande 16,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Bolaget kommer i det initiala skedet att tillföras en bruttolikvid om cirka 40 MSEK. Styrelsen i Bolaget bedömer, med anledning av det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes av Mangold Fondkommission AB, att den Riktade Emissionen har genomförts på marknadsmässiga villkor. Teckningskursen har bestämts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande riktat till investerare, varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen motsvarar aktiens marknadsvärde. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen. Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Emissionen för lansering av IndiTreat® i flertalet marknader. Genom den Riktade Emissionen ges 2cureX - enligt styrelsens uppfattning - ett tillskott av rörelsekapital som möjliggör ökade försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter av Bolagets produkt. Den Riktade Emissionen innebär en initial utspädningseffekt om cirka 16,34 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier att öka med 2 426 000, från 12 420 000 till 14 846 000. Utan beaktande av teckningsoptionerna av serie TO1 kommer aktiekapitalet att öka med 242 600,00 SEK från 1 242 000,00 SEK till 1 484 600,00 SEK. Den Riktade Emissionen kommer att registreras efter det att de teckningsoptioner som ska tilldelas befintliga ägare har registrerats. Det innebär att de investerare som deltog i den Riktade Emissionen inte kommer att erhålla ytterligare teckningsoptioner genom företrädesrätt. Teckningsoptioner till aktieägare i 2cureX För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att i viss utsträckning kompensera sig för den utspädningseffekt som den Riktade Emissionen medför har styrelsen i 2cureX även beslutat att emittera teckningsoptioner av serie TO1 (samma serie som erhålls i den Riktade Emissionen) till Bolaget, som därefter på avstämningsdagen tilldelas vederlagsfritt till befintliga aktieägare i Bolaget. Avstämningsdagen för att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner av serie TO1 kommer att meddelas så snart teckningsoptionerna är registrerade vid Bolagsverket. Aktieägare i 2cureX kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO1 för varje tio (10) aktier som innehas på avstämningsdagen. Totalt emitteras 1 242 000 teckningsoptioner av serie TO1 till aktieägarna i 2cureX. Villkor för och information om teckningsoptioner av serie TO1 Totalt emitteras 2 455 000 teckningsoptioner av serie TO1, varav 1 213 000 i den Riktade Emissionen och 1 242 000 till aktieägarna i Bolaget. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 april 2021 till och med den 22 april 2021, dock kan teckningskursen uppgå till högst 28,88 SEK och lägst kvotvärdet för 2cureX aktier. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från den 26 april 2021 till och med den 7 maj 2021. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kan 2cureX tillföras ytterligare maximalt cirka 70,90 MSEK, beroende på teckningskurs. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kommer utspädningen att uppgå till cirka 14,19 procent, beräknat på antalet aktier efter registreringen av den Riktade Emissionen. 2cureX har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna av serie TO1 vid Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter det att emissionerna registrerats och tilldelning till befintliga aktieägare skett. __________ Malmö i juli 20202cureX AB (publ) Styrelsen För mer information om 2cureX, vänligen kontakta: Ole Thastrup, Chief Executive Officer E-post: ot@2curex.com Telefon: +45 22 11 53 99 www.2curex.com Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2020 kl. 23.00 CET. Certified Adviser Redeye AB Telefon: +46 8 121 576 90 E-post: certifiedadviser@redeye.se Om 2cureX 2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerartusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen. IndiTreat® valideras kliniskt i åtta kliniska studier i kolorektal cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien. IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden genom ett Early Access-program. IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för cancerpatienter. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”). Viktig information Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i 2cureX i någon jurisdiktion, varken från 2cureX eller från någon annan. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i 2cureX. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till den Riktade Emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Mangold Fondkommission AB agerar för 2cureX i samband med den Riktade Emissionen och inte för någon annans räkning. Mangold Fondkommission AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Emissionen eller avseende något annat som omnämns häri. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. 2cureX har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen.  I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Serneke bygger tingsrätt i Hudiksvall

Avtalet gäller en totalentreprenad för den nya tingsrätten i Hudiksvall och omfattar dels en nybyggnad på cirka 2 400 kvadratmeter, dels en ombyggnad av en befintlig del på cirka 1 300 kvadratmeter samt tillhörande markarbeten. Smedjan Samhällsfastigheter blir långsiktig ägare av fastigheten med Domstolsverket som hyresgäst. – Det är alltid väldigt tillfredsställande att få bygga för ännu en viktig samhällsfunktion i vår region. Vi har god erfarenhet i bolaget av att bygga för rättsväsendet med de krav detta ställer och ser fram emot att leverera ett gott resultat åt Domstolsverket och Smedjan Samhällsfastigheter, säger Joakim Sidfeldt, arbetschef på Serneke. – Det känns mycket bra att vi nu kan påbörja byggnationen av Hudiksvalls Tingsrätt. Med Serneke som partner känner vi stor trygghet i att vi kommer erbjuda mycket fina lokaler för tingsrätten, dess personal och besökare. Med Hudiksvall påbörjar dessutom bolaget sin plan att växa inom samhällsfastigheter, säger Henrik Fredriksson, VD på Smedjan Samhällsfastigheter AB. Byggstart är planerad till september i år och projektet beräknas vara slutfört i början av sommaren 2022. Ordersumman om cirka 80 miljoner kronor inkluderas i orderingången för tredje kvartalet 2020.   För mer information, kontakta: Joakim Sidfeldt, arbetschef Serneke Sverige ABTel: +46 70 081 93 84joakim.sidfeldt@serneke.se    Johan Live, kommunikationschef Serneke Sverige ABTel: + 46 768 68 11 37johan.live@serneke.se Henrik Fredriksson, VD Smedjan Samhällsfastigheter ABTel: + 46 705 44 11 26henrik@roph.se   Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,7 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr. Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Luleå, Norrköping, Skövde, Strömstad, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Varberg, Växjö och Örebro.  Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016. Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

Halvårsrapport januari – juni 2020

Januari – juni 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 1 504 mkr (276). · Rörelseresultatet uppgick till 437 mkr (185), varav -30 mkr (169) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter. · Periodens resultat före skatt uppgick till 351 mkr (98) och resultat efter skatt uppgick till 366 mkr (76). · Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel uppgick till 8,91 kr (1,69). April – juni 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 1 058 mkr (243). · Rörelseresultatet uppgick till 348 mkr (67), varav -25 mkr (4) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter. · Periodens resultat före skatt uppgick till 308 mkr (22) och resultat efter skatt uppgick till 324 mkr (33). · Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel uppgick till 7,92 kr (0,74). Viktiga händelser april – juni 2020 · Försäljning av cirka 900 boenden till Trenum i Tullholmsviken, Karlstad. 440 boenden ägs sedan tidigare och 460 boenden förvärvas under kvartalet. · Försäljning av tre projekt i Sundsvall, Sundbyberg och Skellefteå om totalt ca 1 040 boenden till Heimstaden Bostad. · Försäljning av en samhällsfastighet i Borlänge om totalt 101 boenden till SBB i Norden. · Försäljning av förvaltningsfastighetsprojektet Björnbäret i Kalmar omfattande drygt 230 boenden till ett bolag bildat av Arctic Securities. Projektet produktionsstartades under 2018 för utveckling för egen förvaltning. · Erhåller markanvisning i Tamarinden, Örebro omfattande utveckling av cirka 180 boenden. · Tecknar avtal om förvärv av ytterligare fyra projekt belägna i Sundbyberg, Sollentuna och Ystad om cirka 990 boenden. · Återbetalar vid förfallodag den 28 april resterande del av obligationslån med nominellt belopp om 450 mkr. · Den 26 juni meddelade styrelsen att Johan Tengelin kommer att tillsättas senast december 2020 som ny VD för Magnolia Bostad. · Från och med andra kvartalet 2020 konsoliderar Magnolia Bostad bostadsrättsföreningar fram till bostadsrättsköparens tillträde av lägenhet. Viktiga händelser efter kvartalets utgång · Inga viktiga händelser har skett efter kvartalets utgång.  För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Lidjan, Verkställande Direktörfredrik.lidjan@magnoliabostad.se  Fredrik Westin, CFOfredrik.westin@magnoliabostad.se072 720 00 06 Information i denna rapport är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 juli 2020 kl. 08.00 CEST.

Storytel överträffar prognosen för andra kvartalet 2020

Det genomsnittliga antalet betalande abonnenter under andra kvartalet 2020 i Norden uppgick till 832 800, motsvarande 6 800 betalande abonnenter över prognos och en ökning på 163 600 jämfört med andra kvartalet 2019. Streamingintäkterna i Norden kom in på 366 MSEK, vilket var enligt prognos. ARPU för Norden minskade något, men var i linje med prognos. Genomsnittligt antal betalande abonnenter utanför Norden växte med 94% jämfört med det andra kvartalet 2019 och uppgick till 423 700 abonnenter, vilket var 205 400 betalande kunder fler jämfört med andra kvartalet 2019 och en ökning med 54 700 abonnenter jämfört med med första kvartalet 2020. Abonnenttillväxten låg därmed i linje med den prognos om 424 000 abonnenter som tidigare kommunicerats. Streamingintäkterna i Non Nordics-segmentet ökade till 93 MSEK under andra kvartalet 2020, motsvarande en årlig intäktstillväxt på 113%. - Storytel såg en fortsatt stark tillströmning av kunder under kvartalet - inte minst på de nordiska marknaderna där ljudboksvågen en gång startade och där konkurrensen också är högst. Tjänsten är attraktiv och uppskattad av kunderna i alla våra utvecklingsfaser - från när vi går in och bygger nya marknader från grunden, till våra offensiva och framåtlutade strategiska investeringar i innehåll, användarupplevelse och produktion, som befäster och förstärker vår position, säger Storytels VD Jonas Tellander.   - Att Storytel överträffade de högt ställda förväntningarna för perioden ger oss kraft in i det tredje kvartalet som traditionellt sett är den kommersiellt starkaste på året för vår bransch. Vi är också tacksamma och stolta över den roll vi fått som ett öga i stormen för många människor som söker en stunds avkoppling, inspiration, verklighetsflykt eller underhållning i de här prövande tiderna för världen, säger Jonas Tellander.  Tabell 1: Nyckeltal för Streaming [][][][][][][][][][][]Valuta: tusen SEK Q2 Q3 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q2 2020 2019 2019 Totalt Streaming Utfall Prognos[1]Intäkter 320 399 421 454 429 251 459 115 458 000 034 178Täckningsbidrag[2, 29 53 58 977 92 6116] 407 043Täckningsgrad  9,2% 13,3% 14,0% 21,6%Betalande 887 1 014 1 083 1 154 800  1 256 500 1 250 000abonnenter[3] 500 400 400 ARPU[4] 120 131 130 124 122 122(SEK/Månad)NordenStreaming[5]Intäkter 276 340 352 222 349 768 366 322 366 000 347 315Täckningsbidrag[2, 70 109 115,689 113 4766] 443 563Täckningsgrad  25,5% 32,2% 32,8% 32,4%Betalande 669 736 757 600 785 800 832 800 826 000abonnenter[3] 200 000ARPU[4] 138 154 155 148 147 148(SEK/Månad)Övriga länderStreamingIntäkter 43 58 69 233 79 484 92 793 92 000 687 863Täckningsbidrag[2, -41 -56 -56 713 -20 8666] 036 521Täckningsgrad  -93,9% -96,0% -81,9% -26,3% Betalande 218 278 325 800 369 000 423 700 424 000abonnenter[3] 300 400ARPU[4] 67 70 71 72 73 72(SEK/Månad) _____________________________1. Prognosen är en uppskattning baserad på den information vi har tillgänglig vid rapporttidpunkten. 2. Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehållskostnader (royalty för licensierat innehåll, externa produktioner och royalty till rättighetsinnehavare), transaktionskostnader och marknadsföringskostnader. Storytel Reader eller Ztory ingår ej. 3. Betalande abonnenter avser genomsnittligt antal betalande abonnenter under kvartalet. Kunder som enbart prenumererar på Ztory är inte inkluderade. För familjekonton, räknas varje standard (vuxen)-stream (ej s.k Kids Mode) som en betalande kund.    4. ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad.  5. I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden. 6. Från och med Q1 2020 har Storytel valt att frivilligt tillämpa aktiveringsmodellen istället för kostnadsföringsmodellen avseende internt utvecklade immateriella rättigheter. I denna tabell kommer utvecklingen av vår digitala ljudbokskatalog aktiveras och inte längre kostnadsföras från och med kv1 2020. För perioden före kv1 2020 visas resultatet med användande av kostnadsföringsmodellen.FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.

Erfarna cleantechinvesterare förvärvar större post i Climeon – Aktier säljs av VD

Cleantechinvesterarna Fredrik och Ann-Helene Ljungström har förvärvat 625 000 aktier, motsvarande 1,3 procent av kapitalet, i Climeon. Aktierna har sålts av Climeons VD och grundare Thomas Öström till ett pris av 48 kronor per aktie. Fredrik och Ann-Helene Ljungström har lång erfarenhet av cleantechinvesteringar och var tidiga investerare i bland andra PowerCell, NEL och Nikola Corp. Thomas Öström kvarstår som Climeons största aktieägare med 8 900 000 A-aktier och 130 900 B-aktier, motsvarande 18,3 procent av kapitalet och 51,7 procent av rösterna. De Schweizbaserade cleantechinvesterarna Fredrik och Ann-Helene Ljungström förvärvade den 7 juli 2020 via sitt family office 625 000 B-aktier i Climeon till ett värde av 30 MSEK av bolagets VD Thomas Öström. Transaktionen rapporterades till Finansinspektionen via insynsregistret samma dag. - Att få in rätt investerare som kan bidra till att Climeon utvecklas är avgörande för mig som grundare av bolaget, kommenterar VD Thomas Öström. - Möjligheten att få in Fredrik och Ann-Helene Ljungström som aktieägare och få ta del av deras internationella erfarenheter från andra cleantechbolag gjorde att jag valde att sälja en liten del av mitt innehav, fortsätter Thomas Öström.Fredrik och Ann-Helene Ljungström har ett tydligt cleantechfokus i sina investeringar och har i tidig fas framgångsrikt gått in i bolag som PowerCell, NEL och Nikola Corp. Fredrik och Ann-Helene Ljungström är tematiskt inriktade investerare och har även större investeringar i Spotify och Facebook.- Försäljningen sker enbart av privatekonomiska skäl och utgör bara en liten del av mitt totala innehav. Jag är Climeons största aktieägare och tänker fortsätta vara det, avslutar Thomas Öström. - Thomas och hans team bygger ett väldigt spännande bolag inom energisektorn som är av avgörande betydelse för de klimatutmaningar vi har framför oss, kommenterar Fredrik Ljungström. - Jag har tidigare engagerat mig i flera andra framgångsrika cleantechbolag och ser fram emot att nu få vara en del av Climeons fortsatta resa, säger Fredrik Ljungström.För att understryka långsiktigheten i investeringen har Fredrik och Ann-Helene Ljungström på eget initiativ begärt att den köpta posten aktier skall ha en lock-up om 12 månader. Thomas Öström har på samma sätt på eget initiativ begärt att samtliga aktier som han fortsättningsvis äger i Climeon skall omfattas av en 12-månaders lock-up.Efter transaktionen äger Thomas Öström 8 900 000 A-aktier och 130 900 B-aktier i Climeon, vilket motsvarar 18,3 procent av kapitalet och 51,7 procent av rösterna. Pareto Securities AB har varit mäklare i samband med överlåtelsen. För mer information, vänligen kontakta:Thomas Öström, VD för Climeon, +46 708 94 96 05, thomas.ostrom@climeon.comCharlotte Becker, Investerarrelationer Climeon, +46 730 37 07 07, charlotte.becker@climeon.com Om Climeon AB (publ)Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier.FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.

Helena Hed ny VD och Koncernchef för Projektengagemang

– Styrelsen är glad att kunna presentera Helena Hed som ny VD och Koncernchef. Helena har gedigen erfarenhet av samhällsbyggnad och en bevisad förmåga att skapa resultat och tillväxt. Hon har ett stort engagemang, djupa insikter i hur en konsultverksamhet fungerar och har de ledaregenskaper som krävs för att leda PE mot ökad lönsamhet och tillväxt. Tillsammans med vårt starka ledningsteam är hennes uppdrag att fortsätta utveckla våra medarbetare och vår verksamhet, säger Per Göransson, Styrelseordförande för Projektengagemang. Helena är utbildad civilingenjör inom Samhällsbyggnadsteknik med lång erfarenhet från teknikkonsultbranchen. Hon har ett ledarskap där medarbetaren, kunden och samhället står i fokus. De senaste 15 åren har Helena arbetat på olika chefsroller inom Swecokoncernen och senast som VD för Sweco Management. – Jag är väldigt stolt och glad över att ha fått förtroendet att leda Projektengagemang in i framtiden. Projektengagemang är ett välrenommerat bolag som jag ser fram emot att lära känna och vidareutveckla tillsammans med medarbetare, kunder och styrelse, säger Helena Hed. Helena Hed tillträder som VD och Koncernchef i januari 2021. DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONTAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 08:30 CET DEN 7 JULI 2020.

Mackmyra och Mando Diao tonsätter ny whisky

I solnedgången lanseras den 14 juli och är ett samarbete mellan Mackmyra och det svenska bandet Mando Diao. Namnet på utgåvan är hämtat från bandets nya album ”I solnedgången” som släpptes den 12 juni och gick rakt in på Sverige-topplistan där den fick topplaceringar i flera kategorier och hyllades unisont av svensk media. - Efter att ha träffat Jens och Björn ifrån bandet en eftermiddag i Whiskybyn så stod det helt klart: Mando Diao och Mackmyra har mycket gemensamt. Kärleken till hantverket och lusten till att utforska nya marker. Vi möts i ett kompromisslöst hantverk från stolta traditioner, men båda med ett eget ”sound” och smak, säger Patrick Björsjö, Experience manager, Mackmyra whisky.  - Det visade sig sedan att de även var rejält vassa på det där med smak och doft, och de valde ut ett fantastiskt bra fat ur vårt Private cask-utbud. I solnedgången är en liten utgåva som vänder sig främst till Mando Diaos fans och samlare. Tillsammans ska vi förena det bästa av två världar, fortsätter Patrick. I solnedgången är en single cask whisky av Mackmyras rökiga recept lagrad på 200-litersfat, som tidigare lagrat bourbon, vilket resulterat i en mycket begränsad utgåva om 396 flaskor. - Mando Diao och Mackmyra har en gemensam nämnare i att förkroppsliga njutbara toner och skapa magi. Den ena står för musiken och den andra för drycken, det kan väl knappast bli bättre för en livsnjutare. Detta samarbete känns naturligt och gör oss väldigt glada. Det är inspirerande hur Mackmyra genom sitt engagemang, hantverk och nyfikenhet leder branschen med fokus på detaljer och nyanser. Vi är stolta över utgåvan, som inte bara är en hyllning utan också en teaser för kommande samarbeten, säger Mando Diao om samarbetet. I solnedgången Single cask är en samlarutgåva, signerad Mando Diao, och finns i ett begränsat antal att beställa via Systembolagets beställningssortiment samt för internationella fans via Mackmyras webshop.  I solnedgången Single CaskPris: 798 kronorArtikelnummer: 80479-02Volym: 500 mlAlkohol: 50,7 %   Mackmyra Private Cask Private Casks är fat från Mackmyras 30- till 200-liters single cask whisky eller gin, redo att bli buteljerad och njutas. Du väljer enkelt ditt fat under en exklusiv provning och etikettdesign skapas tillsammans med Mackmyras dedikerade team. Mackmyras fatprogram ger andra varumärken, företag, privatpersoner en möjlighet att ge ut en samlarutgåva med egen single cask whisky eller gin. Mackmyra startade den svenska whiskyexpeditionen för mer än 20 år sedan, och har låtit företag och privatpersoner vara med och skapa sin egen whisky från start. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mando Diao Mando Diao är en svensk grupp kända för sitt klassiska sound av rock n’ roll och hantverket, då de spelar flera olika instrument vardera, producerar och skriver låtar. Mando Diaos karriär bjöd inledningsvis på tydliga influenser av rytm och blues likt Beatles, Rolling Stones och Kinks. Under resan har de utvecklat musiken med mer pop- och danstema, men har alltid bibehållit den tidiga rock n’ roll-energin och attityden tillsammans med Björns karaktäristiska soulröst. Liveshowerna är mycket uppskattade då de bjuder på en explosion av energi och många hits såväl som oväntade musikupplevelser.Mando Diaos medlemmar: Björn Dixgård (sång/gitarr), Jens Silverstedt (gitarr), Carl-Johan Fogelklou (bas), Daniel Haglund (keyboard) och Patrik Heikinpieti (trummor). Sedan 2002 har Mando Diao släppt nio studioalbum som har sålt fler miljoner exemplar över hela världen. De har gjort mer än 1500 konserter i över 30 länder och har gästat stora festivaler över hela världen. De är early adopters och testare av ny teknik så web communities, långt före Facebook, Myspace och 3D-film och intresset för sport har gett dem möjligheten att uppträda på stora sportevenemang. Deras videor har blivit virala fenomen med tiotals miljoner visningar på YouTube. Mando Diao har alltid gått sina egna vägar efter sina konstnärliga visioner och intressen. Vägen har inte varit spikrak, men på så sätt testar de ständigt nya områden.

Stor ökning av lappuggla på Sveaskogs mark

[Ungar av lappuggla i skog med naturvrdande sktsel dr gran gallrats bort bort fr att ge lvtrd mer luft och ljus Foto Mikael Rhnnstad] Ungar av lappuggla i skog med naturvårdande skötsel, där gran gallrats bort bort för att ge lövträd mer luft och ljus. Foto Mikael Rhönnstad Surahammar, Skinnskatteberg, Lindesberg och Köping… De kommuner och platser som i sommar hyser lappugglor vill aldrig ta slut när Mikael Rhönnstad, planeringsledare i Sveaskogs resultatområde Norra Bergslagen, börjar räkna efter. Totalt handlar det om minst 14 par som valt att häcka i Västmanland i år, varav minst tio par på Sveaskogs mark. Mikael själv har hittills varit med om att ringmärka fyra honor och 23 ungar, och det är helt unikt. – Lappugglan är egentligen en mer nordlig företeelse. Det har funnits ett fåtal i norra Västmanland och något enstaka par längre söderut. Arten är relativt stabil, men finns med på rödlistan i Sverige eftersom vi inte har så stor population. Totalt handlar det om cirka 800 individer, men alla häckar inte varje år. Därför är det extra roligt att så många valt att sätta bo på Sveaskogs marker. Flera av bona finns i våra avsatta naturvårdsskogar, och även i de hänsynsytor som vi rutinmässigt lämnar på våra hyggen, säger Mikael Rhönnstad. Tillgången på föda är en viktig faktor för lappugglan, som nästan enbart livnär sig på sork. I Bergslagen finns det kontinuerligt gott om vattensork kring diken, bäckar och åar. – I norra Sverige är sorktillgången skral i år. Det har förmodligen bidragit till ökningen av lappuggla i Västmanland. Nu hoppas vi förstås att en del av dem som kommit hit blir kvar. Framförallt ungarna kan välja att stanna om vi har tur. De lever i något som kan liknas vid glesa kolonier, så fattar de tycke för trakten kan det mycket väl bli en växande stam, berättar Mikael Rhönnstad. Lappugglan är 60-70 cm stor och en skicklig flygare som kan röra sig över stora geografier. Ofta häckar den i högstubbar eller risbon, till exempel i gamla duvhöksbon. Arten är tämligen oskygg, kan även ses nära vägar och andra välbesökta platser. Honan lägger normalt mellan ett och fem ägg som ruvas i omkring 30 dagar. Ungarna lämnar boet vid cirka fyra veckors ålder, men behöver föräldrarnas omsorger ytterligare en tid. [ldern kan utlsas p vingarna som tappas i olika mnster Foto Mikael Rhnnstad]Åldern kan utläsas på vingarna som tappas i olika mönster. Foto Mikael Rhönnstad  För mer information, kontakta:Mikael Rhönnstad, planeringsledare, Sveaskog: 070-667 32 48Sveaskogs presstjänst: 08-655 90 50, press@sveaskog.seSveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 800 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

SAS trafiktal – juni 2020

SAS ökar kapaciteten och antalet passagerare, eftersom länder nu successivt öppnar upp. Jämfört med förra månaden har kapaciteten ökat med 251 miljoner säteskilometer (ASK) och antalet passagerare har ökat med nästan 270 000. I förhållande till förra året hade SAS i juni91 % lägre kapacitet och 86 % färre passagerare. - Vi är glada att kunna välkomna fler passagerare ombord, när vi nu långsamt börjar återuppbygga vårt nätverk och öka tillgängligheten till, från och inom Skandinavien, säger Rickard Gustafson, vd för SAS. [][]SAS reguljärtrafik Jun20 Förändring[1] Nov19-Jun20 Förändring[1]ASK, säteskilometer 426 -90,1% 17 266 -42,9%(milj,)RPK, 223 -93,6% 11 084 -48,4%passagerarkilometer(milj,)Kabinfaktor 52,4% -29,1 p u 64,2% -6,9 p uAntal passagerare 328 -88,1% 9,729 -45,3%(000) Geografisk Jun20      vs    Jun19 Nov19-Jun20 vs Nov18- Jun19utveckling,reguljärtrafik RPK ASK RPK ASKInterkontinentalt -99,1% -97,2% -52,3% -45,4%Europa/Intraskand -96,3% -93,5% -49,4% -45,6%Inrikes -72,1% -64,6% -37,6% -31,1%[][]SAS chartertrafik Jun20 Förändring[1] Nov19-Jun20 Förändring[1]ASK, säteskilometer 2 -99,7% 850 -55,4%(milj,)RPK, 1 -99,9% 740 -56,7%passagerarkilometer(milj,)Kabinfaktor 35,3% -55,3 p u 87,1% -2,6 p uAntal passagerare 99 -51,2% 0,242 -59,8%(000)[][]SAS total trafik Jun20 Förändring[1] Nov19-Jun20 Förändring[1](reguljär ochcharter)ASK, säteskilometer 427 -91,2% 18 116 -43,6%(milj,)RPK, 223 -94,4% 11 824 -49,1%passagerarkilometer(milj,)Kabinfaktor 52,3% -30,3 p u 65,3% -6,9 p uAntal passagerare 0,427 -85,5% 9,971 -45,7%(000)  [1 ]Förändring jämfört med samma period föregående år, p u = procentenheter  Preliminär yield och PASK Jun20 Förändring Valutajusterad förändringPassageraryield, SEK 1,92 76,3% 82,8%PASK, SEK 1,01 13,2% 17,4% Jun20Punktlighet (ankomst 15 95,8%minuter)Regularitet 99,7%Förändring av totala -28,1%koldioxidutsläpp, rullande 12månaderFörändring av -3,2%koldioxidutsläpp persäteskilometerKoldioxidkompensation av 42%passagerarrelaterade utsläpp  Definitioner :RPK – PassagerarkilometerASK – SäteskilometerKabinfaktor – RPK/ASKYield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månaderKoldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor) Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005. För ytterligare information, vänligen kontakta: SAS pressjour, +46 8 797 29 44 Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673 SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har 30 miljoner resenärer per år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter – Köpenhamn, Oslo och Stockholm – med över 125 resmål i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS strävar efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska till år 2025 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent exempelvis genom att använda mer hållbart flygbränsle och våra moderna flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 7 juli 2020 kl. 11.00 CEST.

Sensys Gatso aktiverar system för restidsmätning på landsvägar i Nederländerna

I juni 2018 erhöll Sensys Gatso ett tilldelningsbeslut för att leverera, installera, underhålla och drifta system för restidsmätning på landsvägar i Nederländerna. Värdet på det totala projektet är 6,6 miljoner euro, motsvarande 66 miljoner kronor. Hälften av projektvärdet är TRaaS eller återkommande intäkter. Sedan juni 2018 har Sensys Gatso arbetat med att utveckla lösningen enligt kundens specifikationer, installera hårdvaran vid vägen och att köra flera testprogram på mjukvara och hårdvara. Genom kundens godkännande av det första systemet för restidsmätning, kan Sensys Gatso nu slutföra installation och godkännande av de andra 9 systemen som planeras för 2020. Sensys Gatsos beprövade teknik ger ett pålitligt och rättvist system för att mäta hastighet över en specifik sträcka, därför påverkar det körbeteendet kraftigt och har en direkt inverkan på trafiksäkerheten. ”Vi är glada över att Åklagarmyndigheten är nöjd med prestandan i vårt system för restidsmätning. Med denna viktiga milstolpe kan vi fortsätta att implementera de andra systemen för restidsmätning på landsvägar och ge ett viktigt bidrag till trafiksäkerheten i Nederländerna”, säger Michael Schouten, Delivery Manager på Sensys Gatso Netherlands. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 7 juli, 2020, kl 12.00.                                                                                                                                                

Södra kan nu producera OnceMore[TM]-massa certifierad enligt RCS

Recycled Claim Standard är en internationell, frivillig, standard som används för tredjepartscertifiering av produkter som innehåller återvunnet material. Certifieringen administreras av Textile Exchange, en organisation som verkar för att öka hållbarheten i textilindustrin och i den textila värdekedjan.  - Recycled Claim Standard kan användas om man vill visa att man producerar och säljer produkter som innehåller minst 5 procent återvunnet material. För Södra innebär det att vi kan sälja vår OnceMore[TM]-massa med inblandning av återvunnen bomull som certifierad enligt RCS. För att möjliggöra RCS-certifiering av produkter som säljs till slutkonsument krävs certifiering och spårbarhet i hela värdekedjan. Certifieringen visar att vår OnceMore[TM]-massa innehåller bomull som verkligen är återvunnen och kommer från insamlade textilier som annars hade hanterats som avfall, säger Eva Gustafsson. Genom OnceMore[TM] har Södra skapat en världsunik lösning där stora volymer använda textilier av bomull och blandmaterial kan omvandlas till nya kläder och textilier. Idag återanvänds en försvinnande liten andel av alla textilier. Nästan allt går till förbränning eller deponi. Det förändras nu när Södra kan ta emot stora mängder textilier för återvinning. Målet på sikt är ta hand om 25 000 ton textilier som annars blivit avfall.  - I samband med vår lansering av OnceMore™ under hösten 2019 fick vi flera förfrågningar från varumärken och andra aktörer i textilvärdekedjan. En av de vanligast återkommande önskemålen var att vi skulle RCS-certifiera oss. Jag är mycket nöjd med att vi redan nu har blivit certifierade, vilket är ett bevis på att vi kan erbjuda produkter med återvunnet textilinnehåll. Nu hoppas jag att resten av textilvärdekedjan följer efter så att man i handeln snart hittar RCS-certifierade plagg och andra textila material baserade på vår OnceMore™-teknologi, säger Johannes Bogren, Vice President Södra Cell Bioproducts.   (1) Certifierade av Control Union, CU 1059293  För mer information, vänligen kontakta:Södra presstjänst,Tel: +46 470-890 90E-post: press@sodra.com

Storytel utökar närvaron i Asia Pacific-regionen – förbereder lanseringar i Thailand och Indonesien

Som en del av förberedelserna för lanseringen i Indonesien har Storytel upprättat avtal med flera stora och marknadsledande Indonesiska förlag, i syfte att kunna producera ett starkt och attraktivt ljudinnehåll på Indonesiska. Storytel kommer också att under hösten inleda rekrytering av en landschef för den indonesiska marknaden. Landschefen kommer att leda det operativa arbetet och förberedelserna inför lanseringen 2021.  I Thailand har Storytel haft ljudboksproduktion igång sedan 2019. I fjärde kvartalet 2020 kommer företaget att utöka satsningen i landet och lansera Storytel-appen mot konsumenterna på den thailändska marknaden. Nyligen rekryterades Pawarana Suwanjindar till rollen som landschef i Thailand. Hon kommer att leda arbetet på den thailändska marknaden och kommer närmast från Facebook där hon arbetat som Partner Solutions Lead.  “Vi ser väldigt mycket fram emot att kunna växa vårt erbjudande och fortsätta utveckla de bästa berättelserna och en extremt användarvänlig teknologi för de indonesiska och thailändska marknaderna. Vår erfarenhet, den fina responsen från kunderna och vår data från våra tidigare lanseringar i Asia Pacific sporrar oss att ta det här nya steget och att fortsätta följa vår globala mission att tillgängliggöra fantastiska berättelser för människor var de än befinner sig och när som helst”, säger Ingrid Bojner, CCO på Storytel.  ”Strömmad underhållning i olika format växer konstant i den dynamiska Asia Pacific, och vi är väldigt entusiastiska över att bidra till den utvecklingen genom att erbjuda berättelsemagi till fler kunder varje dag”, tillägger Elin Torstensson, Regional Manager Asia Pacific på Storytel.  Storytel har varit verksam i Asia Pacific-regionen sedan 2017 då företaget lanserade sin tjänst i Indien.  “Genom lanseringarna i Thailand och Indonesien öppnar vi upp vår tjänst med ljudböcker på lokalt språk för 267 miljoner invånare i Indonesien och nästan 70 miljoner invånare i Thailand. Vi bidrar med innehåll till den stadigt växande ljudbokstrenden och ser till att göra vårt positiva avtryck i regionen”, säger Elin Torstensson.    FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399. För mer information, kontakta: Tiina Nevala, PR Manager, Storytel mobil +46 (0) 70 241 8301 mejl: tiina.nevala@storytel.com   Om Storytel Storytel är norra Europas största streamingtjänst för ljudböcker och e-böcker, med mer än 500 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytel erbjuder både en digital distributionslösning och förlagsverksamhet. Streamingverksamheten är en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo. Förlagsverksamheten består av Norstedts, Massolit, StorySide, Printz Publishing, People´s Press, Rabén & Sjögren, B. Wahlströms, Gummerus Kustannus och Norstedts kartor. Ztory - en streamingtjänst för tidningar och magasin, blev en del av Storytel i januari 2019. Storytel finns idag på 20 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm. 

Gasporox dotterbolag GPX Medical höll 6 juli en extra bolagsstämma inför notering

GPX Medical ägs till 53% av Gasporox och utvecklar deras teknik med tillämpningar mot medicinsk diagnostik. GPX Medical har nu genom en extra bolagsstämma bland annat beslutat om en ny bolagsordning som möjliggör för notering vilken är avsedd till hösten 2020. Vidare beslutades det att genomföra en aktiesplit för att kunna matcha antalet aktier i Gasporox och förbereda inför ett eventuellt beslut om utdelningen av moderbolagets innehav i GPX Medical. Styrelsen i Gasporox har tidigare meddelat att detta är en förutsättning för beslut om utdelning vid den extra bolagsstämma som hålls den 16 juli 2020 i Gasporox. Vi rör oss framåt i noteringsprocessen och har nu förberett bolaget för notering genom att göra bolaget publikt. Vidare har vi nu förberett för att kunna välkomna Gasporox aktieägare givet att Gasporox extra bolagsstämma beslutar att dela ut innehavet i GPX Medical. Vi ser fram emot Gasporox extra bolagsstämma den 16 juli 2020 där jag finns tillgänglig för att svara på eventuella frågor från aktieägarna, säger Hanna Sjöström, VD GPX Medical. För ytterligare information, kontakta: Märta Lewander Xu, VD Gasporox, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se Hanna Sjöström, VD GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hs@gpxmedical.se ____________________________________________________________________________ GASPOROX i korthet Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser     livs-, läkemedels-, och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnads-effektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

Brighter utökar produktportföljen – har erhållit CE-märke för nya produkten ”Actiste® Mini”

Brighter AB (publ) har idag erhållit EC-certifieringar (CE-märkning) för sin nya produkt Actiste Mini – en smart och användarvänlig blodsockermätare med global out-of-the-box-uppkoppling via eSIM, som stöder framgångsrik hantering och tillsyn av diabetes. Den nya produkten, som baseras på den ursprungliga Actiste-hårdvaruplattformen, kommer att vara en nyckelkomponent i en ny tjänst som för närvarande utvecklas av Brighter. – Vi arbetar löpande med IP och produktutveckling, och det här är ännu ett projekt med stor potential som vi är stolta över att kunna offentliggöra för omvärlden. CE-märkningen av Actiste Mini är en milstolpe och ett ypperligt bevis på det goda samarbetet som vi har etablerat med det Anmälda organet (Notified Body). Vi kommer nu att arbeta med att färdigställa den kompletta tjänsten, som fortfarande är under utveckling, och med att förbereda den för marknaden. Jag ser fram emot den officiella lanseringen när alla bitar väl är på plats, säger Henrik Norström, vd Brighter. Med Actiste Mini, och den ursprungliga Actiste-tjänsten riktad mot insulinberoende diabetes, kommer Brighter att kunna rikta sig till samtliga personer med diabetes. ”Även om Actiste Mini riktar sig till en mer konkurrensutsatt marknad, i förhållande till Actiste, är marknadsförhållandena också gynnsamma givet de direkta möjligheterna inom B2C och e-Commerce i det här segmentet,” säger Henrik Norström, vd Brighter. För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Norström, CEO+46 733 40 30 45henrik.norstrom@brighter.se Certified AdviserBrighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se Om Brighter AB (publ)Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 juli 2020 kl. 15:45 CET.

Villapriserna fortsatte uppåt i juni, små prisändringar på bostadsrätter under stor omsättning.

Bostadsrätter Prisutvecklingen för bostadsrätter gick åt olika håll i de tre storstadsområdena senaste månaden. Priserna i Stockholmsområdet minskade med -1%, ökade i Göteborgsområdet med +1% och var oförändrade i Malmöområdet. Årstakterna ligger mellan -1% och +4%. Priserna i centrala Stockholm och Stor-Göteborg har ökat mest med +4% de senaste 12 månaderna, säger Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik. Villor I samtliga redovisade områden ökade priserna i juni. Riket som helhet ökade med +2% och storstadsområdena med +1%.  Årstakten ligger nu på mellan +4% och +7% där det sistnämnda gäller Stor-Malmö. Medelpriset på en villa är nu 3,4 Mkr i riket. Högsta priset finner vi i Stockholms län med 6,1 Mkr medan flest villor säljs i Västra Götalands län, där medelpriset är 3,5 Mkr, säger Hans Flink Marknaden Den minskning i antal sålda bostadsrätter och villor vi noterade i maj jämfört med förra året vändes i juni till en ökning. Jämfört med juni förra året ökade villor med +3% medan antalet bostadsrätter ökade med +14% och nådde en rekordnivå med över 10.000 sålda. Summerar vi första halvåret kan vi, trots Corona-pandemin, konstatera att antalet sålda bostäder nådde rekordnivåer. Jämför vi årets första halvår med samma period förra året var antalet sålda bostadsrätter 57.700 (+3%), antalet sålda villor 28.200 (+2%) och antalet fritidshus 3.100 (+12%), avslutar Hans Flink.   Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, juni 2020 BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)Riket ± 0% - 3% + 2% 39 295Centrala Stockholm - 1% - 4% + 4% 92 533Stor-Stockholm - 1% - 5% + 2% 58 224Centrala Göteborg + 1% ± 0% + 2% 62 402Stor-Göteborg + 1% - 1% + 4% 45 868Centrala Malmö ± 0% - 4% + 1% 33 013Stor-Malmö ± 0% - 3% - 1% 30 101 Statistiken baseras på försäljningen av 28 888 bostadsrätter under april 2020 - juni 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2020 - mars 2020, tolvmånaderssiffran med april 2019 - juni 2019 och i enmånadssiffran jämförs mars 2020 - maj 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.   Prisstatistik VILLOR, juni 2020 VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån MedelprisRiket + 2% + 4% + 5% 3 392 000Stor-Stockholm + 1% + 1% + 4% 6 137 000Stor-Göteborg + 1% + 3% + 5% 4 954 000Stor-Malmö + 1% + 3% + 7% 4 502 000 Statistiken baseras på försäljningen av 16 735 villor under april 2020 - juni 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2020 - mars 2020, tolvmånaderssiffran med april 2019 - juni 2019 och i enmånadssiffran jämförs mars 2020 - maj 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.   Prisstatistik Fritidshus FRITIDSHUS 12 mån MedelprisRiket + 9% 1 849 000 Statistiken baseras på försäljningen av 6 067 fritidshus mellan juli 2019 och juni 2020. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod. Nästa pressmeddelande publiceras den 11 augusti 2020 kl 06:00   Fakta om Svensk Mäklarstatistik AB Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Statistiken är framtagen av SCB - Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på över 95 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med. Svensk Mäklarstatistik AB ägs av branschorganisationen Mäklarsamfundet. På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå. Det går också att följa oss på Twitter: @maklarstatistik För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: Per-Arne Sandegren, Analyschef Svensk Mäklarstatistik AB, 08-588 00 452 eller Hans Flink, Affärsutvecklingschef Svensk Mäklarstatistik AB, 070-6351650 Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet, 0708-99 58 65

Delårsrapport januari - juni 2020

• Intäkterna ökade med 6 procent till 1 265 Mkr (1 192).• Förvaltningsresultatet ökade med 6 procent till 611 Mkr (579). Ökningen förklaras främst av högre hyresintäkter i jämförbart bestånd samt färdigställda projekt. För andra kvartalet uppgick förvaltningsresultatet till 301 Mkr (312). Minskningen förklaras av högre räntekostnader om 12 Mkr främst till följd av högre marknadsräntor jämfört med föregående år. • Nyuthyrningen uppgick till 73 Mkr (93) och nettouthyrningen uppgick till 8 Mkr (10). • Efter investeringar om 774 Mkr samt värdeförändringar var fastighetsvärdet vid periodens utgång 39 387 Mkr jämfört med 38 310 vid årets ingång. • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 304 Mkr (848) vilket motsvarar 0,8 procent. Värdeökningen förklaras främst av ökade hyresintäkter men även till viss del av en nedgång i det genomsnittliga avkastningskravet i värderingarna med  3 punkter. • Aktuellt substansvärde ökade till 94,18 kronor per aktie (83,89).  Väsentliga händelser under och efter kvartalet • I slutet av april invigdes Kriminalvårdens nya häkte och frivård i Östersund som Kungsleden har utvecklat. • Bland större uthyrningar under andra kvartalet finns ett hyresavtal om 3 000 kvadratmeter med Padel Performance AB i Umeå, ett hyresavtal om 6 400 kvadratmeter lokalyta med Englagård AB i Malmö liksom ett hyresavtal om 2 000 kvadratmeter med The Brick Gym AB i Göteborg. • Moody’s bekräftade Kungsledens Investment Grade rating Baa3 med stabila utsikter. • I juni tecknade Kungsleden avtal med Stockholms stad om markanvisning avseende byggrätter för kontor och hotell om 14 000 kvadratmeter i Västberga. Sedan tidigare äger Kungsleden grannfastigheten vilket i och med detta kommer möjliggöra en total utveckling om 22 500 kvadratmeter kontor. • Avtal tecknades om försäljning av den vakanta fastigheten Fräsen 1 i Täby. Försäljningspriset överstiger bokfört värde med 2 Mkr. • Under juni emitterades en obligation om 300 Mkr med femårig löptid. I juli återköptes obligationer om 250 miljoner med förfall i januari 2021 genom att utöka en grön obligation med förfall i juni 2023. Båda emissionerna genomfördes till en betydligt lägre prissättning jämfört med vad som rådit i marknaden sedan utgången av första kvartalet och bidrar till att förbättra Kungsledens redan goda likviditetsställning. VD-ord ”Kungsleden levererar ett starkt resultat under första halvåret i en omvälvande tid. Vi har ökat våra intäkter med 6 procent och vårt driftnetto har förbättrats med 6 procent jämfört med första halvåret 2019, som var ett mycket starkt halvår. Vårt förvaltningsresultat ökade med 6 procent till 611 miljoner kronor tack vare färdigställda projekt och ett framgångsrikt arbete med nyuthyrningar och omförhandlingar. Effekterna av viruspandemin är begränsade. Sedan mitten av maj har hyresmarknaden kommit igång igen efter en något avvaktande inledning på kvartalet. Vi ser nu en god aktivitet i alla våra fyra huvudmarknader – Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Nyuthyrningen för första halvåret blev 73 miljoner kronor och nettouthyrningen 8 miljoner kronor. Under första halvåret omförhandlade vi framgångsrikt befintliga hyresavtal till ett värde om 94 miljoner kronor som resulterade i en hyresökning om 9,4 miljoner kronor eller 10 procent i genomsnitt. Snitthyran i hela förvaltningsbeståndet per den 30 juni, på rullande 12-månadersbasis, har ökat med 7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Tack vare förbättrade hyresintäkter i fastighetsportföljen blev värdeuppgången drygt 300 miljoner kronor. Nära kunddialog Vi har en god och nära dialog med alla våra hyresgäster och stöttar på olika sätt dem som har drabbats hårdast av pandemin. Sedan i maj och ännu tydligare i juni ser vi en positiv utveckling i takt med att länder och verksamheter öppnas och kommer igång igen. Antalet förfrågningar från våra kunder kring hyreslättnader har minskat. Begränsade effekter av Covid-19 För tredje kvartalshyran har vi kommit överens om månatlig hyresbetalning istället för kvartalsvis motsvarande ett belopp om 30 miljoner kronor. Vi har beviljat hyresrabatter om 16 miljoner kronor mot att vi i gengäld har förlängt hyresavtalet och/eller höjt hyran under den resterande hyresperioden. Vi har beviljat anstånd med hyresbetalning för tredje kvartalshyran om 4 miljoner kronor mot en avbetalningsplan på 12 till 24 månader. Beviljade hyresrabatter motsvarar knappt 3 procent av den tredje kvartalshyran, vilket är lägre än hyresrabatter för andra kvartalet. Betalningsinflödet för den tredje kvartalshyran är i stort i linje med tidigare kvartal. Stabil finansiell ställning Kungsleden står stabilt finansiellt med en soliditet per den 30 juni på 44,1 procent och en belåningsgrad på 45,3 procent. Vi har inga obligations- eller banklåneförfall under 2020. Samtidigt har vi kassa och tillgängliga kreditfaciliteter om 2,8 miljarder kronor för att kunna hantera samtliga återstående förfall på kapitalmarknaden under 2021. I slutet på juni bekräftade Moody´s vår investment grade rating med oförändrat stabila utsikter. Kungsledens fastighetsportfölj, som nu uppgår till 39 miljarder kronor, utgörs till 75 procent av kontor och 15 procent av logistik, lager och industri. Cirka 4 procent av fastighetsvärdet utgörs av detaljhandel varav merparten är livsmedel, lågprishandel och bygg- och inredningshandel. Vi har en väldiversifierad kundmix och våra kunder representerar ett tvärsnitt av svenskt näringsliv. Den genomsnittliga återstående hyresperioden uppgår till 5,6 år för våra tio största hyresgäster. Ser vi till hela portföljen utgör hyresgäster inom offentlig sektor cirka 15 procent av hyresvärdet och den genomsnittliga återstående hyresperioden uppgår till strax över fyra år. Gradvis återhämtning i marknaden Vi tror att den återhämtning vi ser i marknaden blir försiktig och gradvis. Vi startar på en lägre nivå, med prognostiserad negativ BNP-utveckling på 4 till 6 procent för 2020 enligt de flesta bedömare. Vi följer marknadsutvecklingen noga, och har fokus på riskerna och hanteringen av dessa. Vi ser i dagsläget en god efterfrågan i hyresmarknaden på kontor, lager och industri och har en stark pipeline av potentiella nyuthyrningar att komma i mål med under andra halvåret. Alla våra pågående projekt löper på bra och inom ramen för satta tidplaner och investeringsbudgetar. Vi fortsätter med lönsamma investeringar i våra projekt och förvaltnings-fastigheter i takt med att dessa hyrs ut på goda hyresnivåer. När dessa investeringar färdigställs kommer de att bidra till Kungsledens tillväxt i hyra, driftnetto och fastighetsvärde framåt. Det har varit en utmanande tid för många sedan virusutbrottet och vi hoppas nu att vi successivt kan återvända till det normala. Stort tack till våra kunder och hyresgäster, medarbetare och aktieägare för ert engagemang, lojalitet och förtroende!” Presentation av delårsrapport Kungsleden presenterar bokslutet för investerare, kapitalförvaltare, analytiker och media den 8 juli 2020 kl 08.45. Presentationen finns tillgänglig från kl 08:00 på https://www.kungsleden.se/investerare/rapporter-och-presentationer/ Presentationen är på engelska och sker via telefonkonferens och audiosändning på: https://www.kungsleden.se/investerare/kalender/2020/kungsleden-presenterar-andra-kvartalet-2020/ Telefonnummer till konferensen:SE: +46 8 505 58 375UK: +44 333 300 92 63US: +1 83 324 984 03

Delårsrapport för perioden 1 september 2019 - 31 maj 2020

TREDJE KVARTALET, 1 MARS 2020 – 31 MAJ 2020 I SAMMANDRAG · Nettoomsättningen minskade till 324 Mkr (511). · Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen minskade med -32,1, procent. · Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med -32,5 procent, jämfört med marknadens nedgång om -28,5 procent. · Rörelseresultatet uppgick till -285 Mkr (-17). · Rörelseresultat, exklusive den nya redovisningsstandarden IFRS 16 och nedskrivning goodwill, uppgick till -97 Mkr (-17). Nedskrivning av goodwill uppgick till -184 Mkr. · Resultat efter skatt uppgick till -318 Mkr (-27). · Resultat per aktie var -3,12 kronor (-0,79). · Kassaflödet från den löpande verksamheten var 147 Mkr (18). PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2019 – 31 MAJ 2020 I SAMMANDRAG · Nettoomsättningen minskade till 1 458 Mkr (1 715). · Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen minskade med -16,5 procent. · Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med -15,8 procent, jämfört med marknadens nedgång om -9,9 procent. · Rörelseresultatet uppgick till -325 Mkr (-10). · Rörelseresultat, exklusive den nya redovisningsstandarden IFRS 16 och nedskrivning goodwill, uppgick till -144 Mkr (-10). Nedskrivning av goodwill uppgick till -184 Mkr. · Resultat efter skatt uppgick till -385 Mkr (-36). · Resultat per aktie var -4,99 kronor (-1,07). · Kassaflödet från den löpande verksamheten var 235 Mkr (92). · I kvartal två slutfördes en företrädesemission som tillförde cirka 84,8 Mkr före emissionskostnader. HÄNDELSER UNDER KVARTALET · Den 23 mars godkändes företagsrekonstruktionerna för dotterbolagen Departments & Stores Europe AB, Polarn O. Pyret AB och Brothers AB. · I april avvecklades Brothers finska verksamhet med 12 butiker och en webbutik. · Den 29 april presenterades preliminära rekonstruktionsplaner för de svenska bolagen. Tingsrätten beslutade att företagsrekonstruktionerna fortsätter till den 23 juni 2020. · Den 28 maj gick Polarn O. Pyret Norge AS i företagsrekonstruktion. · I kvartalet har goodwill skrivits ner med totalt 184 Mkr varav 141 Mkr avseende Departments & Stores och 43 Mkr avseende Brothers. HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG · Rekonstruktionsbolagen har begärt förlängning av rekonstruktionerna, som löpte ut den 23 juni, med ytterligare tre månader. Frågan om förlängning handläggs fortfarande av tingsrätten, men det saknas i nuläget skäl att tro annat än att förlängning kommer medges. · Ackordsförslag lämnades den 1 juli. Ackordsförslagen innebär en initial betalning om 10 tkr och 25 procent betalning av överskjutande belopp till bolagen borgenärer, således en nedskrivning om 75 procent. · Pandemin covid-19 har haft fortsatt negativ påverkan på försäljningen i juni, med -39 procent lägre jämförbar försäljning, där butiksförsäljningen var -45 procent lägre och e-handel 1 procent högre. · Försäljning och resultat för resterande kvartal kommer att bli negativt påverkade av pandemin men omfattningen är svår att bedöma i nuläget pga den föränderliga situationen.

Kindred Group plc – Uppdatering för andra kvartalet 2020

Kindred uppskattar att spelöverskottet för andra kvartalet 2020 kommer att uppgå till cirka 235 miljoner GBP (Q2-2019: 226,2 miljoner GBP). Trots att inställda idrottsevenemang har påverkat andra kvartalet, har en solid tillväxt i intäkter från andra produkter delvis kompenserat. En väsentlig tillväxt har kommit från Kindreds egen banbrytande Racing-plattform samt andra evenemang som eSports och andra digitala-alternativ (t.ex. F1, FIFA-evenemang). Vissa sportaktiviteter har gradvis återupptagits under kvartalet. Det är troligt att Kindred och andra online-operatörer har haft en tillfällig fördel av det faktum att de flesta spelbutiker i många länder har varit stängda under andra kvartalet. Underliggande EBITDA för andra kvartalet 2020 beräknas ligga inom intervallet 48-53 miljoner GBP (Q2-2019: 30,5 miljoner GBP). Den främsta drivkraften i den förväntade ökningen av EBITDA jämfört med föregående år är de kostnadsreduceringsåtgärder som Kindred av försiktighetsskäl vidtog inom marknadsföring, sportinnehåll och andra direkta kostnader. Även om dessa åtgärder har skyddat lönsamheten på kort sikt, när nu sporterna återvänder till mer normala aktivitetsnivåer, förväntar vi oss att kostnadsmodellen för marknadsföring också normaliseras. Det är naturligt att en minskning av marknadsföring och därtill relaterade kostnader ger en kortfristig vinstfördel, men om de upprätthålls under en längre period skulle dessa åtgärder kunna skada bolagets långsiktiga konkurrensläge. Spelskatten för det andra kvartalet ligger betydligt under nivån för det första kvartalet då påverkan av inställda sportevenemang var störst i Frankrike, där skattesatserna är högst och andra spelprodukter är mycket begränsade. Även om Kindred har fortsatt att använda det starka kassaflödet för att minska utestående belopp under kreditfaciliteten, har valutakursförändringar genererat en valutakursförlust på lånet om 5,1 miljoner GBP under andra kvartalet 2020 varav 0,6 GBP miljoner var realiserat. Antalet aktiva kunder under kvartalet uppgick till 1,3 miljoner vilket var en minskning med 11 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Minskningen var förväntad eftersom de flesta nöjesspelare spelar på sportevenemang. Som meddelades i samband med rapporten för första kvartalet fortsätter Kindreds ledning att genomföra ett antal operationella effektiviseringsinitiativ under hela 2020. Delårsrapporten för andra kvartalet 2020 kommer att publiceras den 24 juli 2020. Resultatpresentationen och frågesessionen kommer att finnas tillgänglig via webcast som vanligt. Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning, MAR.

Polygiene lämnar guidning inför Q2 jämfört med samma period föregående år

Bolaget lämnar guidning inför kvartalsrapporten som släpps den 27 augusti: · Bolaget rapporterar en omsättningsökning om 37 % med bibehållen bruttomarginal på 70%. Ackumulerad tillväxt från årets början uppgår till 19 %. · Rörelseresultatet efter skatt uppgår till -0,9 (-4,3) Mkr, en kraftig förbättring mot fjolåret. Rensat från valutakurseffekten av en sjunkande dollarkurs, uppgår rörelseresultatet till 0 (-4,2) Mkr · Kassaflödet är oförändrat i perioden (+/-0), vilket också en klar förbättring mot fjolårets -2,2 Mkr. ”Jag är mycket nöjd med den positiva utveckling vi sett under andra kvartalet. Alla nyckeltal pekar i rätt riktning och bekräftar den känsla jag har av att bolaget nu är på rätt väg. Med tanke på Covid-19 och de rådande omständigheterna känns det bra att kunna leverera en tillväxt om 37 %. Lanseringen av ViralOff den 7 april har resulterat i en del merförsäljning under kvartalet men effekten av de större avtal som tecknats i slutet av perioden, kommer synas först under Q3 och Q4”, säger Ulrika Björk, VD på Polygiene. ”Dock ser vi en kraftigt tilltagande trend och intresset för vår anti-virala teknologi, ViralOff är fortsatt mycket stort.” Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2020 kl. 07.30 CET. Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News:http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/

Många hyresgäster i Västsverige känner oro för privatekonomin och hyran

– Jag är mycket oroad över den allvarliga utveckling som undersökningen visar på men också över den mängd samtal vi får från oroade hyresgäster. De berättar att det är svårt att klara av sin vardag just nu och de vet inte hur länge till de kommer att ha råd att betala sin hyra. Denna ekonomiska kris kräver politiska lösningar, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen har lyckats påverka politiken. Tidigare under våren kunde vi glädjas åt en förstärkning av bostadsbidragen. Utöver det har A-kassan förstärks för att fler ska kunna bli berättigade. Men det räcker inte.  – Politiker måste göra sin del för att sätta in lösningar. Hyresgästföreningen har tagit initiativ till ett trettonpunktsprogram. Vi vill se en hyresfond där hyresgäster som på grund av inkomstbortfall kan vända sig för att få hjälp med att betala hyran, hyresrabatter, höjda och tillgängliggjorda bostadsbidrag och ett stopp för alla vräkningar, säger Linder. I Västsverige visar undersökningen visar att: · 7 av 10 hyresgäster uppger att de känner stor oro eller viss oro över att sin privatekonomi kommer påverkas negativt på grund av Coronapandemin · 4 av 10 hyresgäster har hittills fått minskade inkomster på grund av Coronapandemin · 4 av 10 hyresgäster känner en viss eller stor oro över att inte kunna betala sin månadshyra på grund av Coronapandemin Enligt Hyresgästföreningen finns det en låg kännedom hos allmänheten om gällande rättigheter och skyldigheter för hyresgäster och hyresvärdar. Organisationen efterfrågar nu politiska lösningar. – Jag vädjar därför till landets hyresvärdar att vara proaktiva i denna svåra tid, att prata med sina hyresgäster och erbjud de hjälp. Annars riskerar vi en utslagning av en ny grupp människor och ett ökat tryck på våra samhällsfunktioner. Som resurserna ser ut nu kommer ett sådant tryck bli svårt att ta hand om, säger Marie Linder.   För mer information: Undersökningen om hyresgästers situation under Coronatider:https://www.hyresgastforeningen.se/coronarapporten/ Vårt trettonpunktsprogram för hyresgäster i och med Coronapandemin:https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/sa-klarar-vi-krisen/ Om samtal till rådgivningen:Hyresgästföreningen får in cirka 150-250 samtal per vecka och där många av samtalen kommer från oroade hyresgäster som blivit permitterade eller står inför uppsägning i och med Coronapandemin. Antalen samtal har i stort hållit i sig sedan pandemin och permitteringarna började. Vad kan hyresgäster göra och vad rekommenderar Hyresgästföreningen?En hyresgäst som råkar ut för inkomstbortfall bör starta en dialog med sin hyresvärd, förklara situationen och be om en avbetalningsplan.Hyresgästföreningen hjälper så klart sina medlemmar med detta och är det så att en hyresgäst inte får gehör hos sin hyresvärd så kan vi starta ett ärende för att stötta upp dialogen med hyresvärden.

Cyxone ingår avtal med Professor Rikard Holmdahl som vetenskaplig rådgivare

Professor Holmdahl har lång och gedigen erfarenhet och expertkunskap inom immunologi och autoimmuna sjukdomar. Rikard Holmdahl är läkare och har doktorerat i immunologi vid Uppsala universitet samt har haft ett flertal seniora vetenskapliga roller inom akademin. 1990 fick han en forskartjänst finansierad av Vetenskapsrådet och 1993 flyttade han sin forskningsgrupp (Medical Inflammation Research) till Lunds universitet, där han accepterade en professur. Sedan 2008 innehar Rikard Holmdahl en professur vid Karolinska Institutet (KI), och sedan 2014 ingår han i Nobel-kommittén. Vid sidan av sin tjänst på KI är han även vetenskaplig rådgivare och konsult i biotekniska och biomedicinska bolag. “Jag är väldigt glad över att kunna välkomna Rikard Holmdahl till vårt vetenskapliga råd med all den viktiga erfarenhet från den tidiga utvecklingen av läkemedelskandidaten Rabeximod han har med sig från OxyPharma. Dessutom kommer hans erfarenheter inom MS att vara till stort stöd för vårt T20K-projekt. Han kommer att bidra till att stärka vår position inom det vetenskapliga fältet för både ledgångsreumatism och MS och stödja Cyxone i arbetet med att ta Rabeximod och T20K närmare läkemedelsgodkännande för att hjälpa de patienter som lider av ledgångsreumatism och MS till en bättre livskvalité” sager VD Tara Heitner. Professor Rikard Holmdahl kommenterar: “Jag ser fram emot att stödja Cyxones team i arbetet med att utveckla läkemedelskandidaterna T20K och Rabeximod och ta dem närmare marknaden. Jag har arbetat inom båda sjukdomsområdena ledgångsreumatism och MS i många år och har sett det stora behovet av att ta fram behandlingar som är både säkrare och lättare att administrera för patienterna. Det är min starka övertygelse att både T20K och Rabeximod har potential att fylla det behovet.” KontaktTara Heitner, VDTelefon: 0707 81 88 08Email: tara.heitner@cyxone.com Adelgatan 21211 22 Malmöwww.cyxone.com Om CyxoneCyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i kliniskt fas I-program, samt Rabeximod för ledgångsreumatism (RA) i kliniskt fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com

Klarna lanserar sparkonton

Stockholm, 8 juli - Klarna är i dag en naturlig del av svenskarnas shoppande online och har under den senaste tiden lanserat flera nya tjänster i Klarna-appen, exempelvis samlade rabatter och erbjudanden från butiker, notiser om prissänkningar och enkla sätt att hålla koll på leveranser och betalningar. Nu kommer nästa nyhet när Klarna lanserar sparkonton med mycket konkurrenskraftig ränta.Klarna erbjuder två olika sparkonton, ett flexibelt där kontoinnehavaren kan välja att ta ut pengar när som helst och ett konto med bindningstid som har en ännu högre ränta. Båda kontona är gratis och omfattas av den statliga insättningsgarantin. - Vi är på en spännande resa från en ren betalningsleverantör till ett omfattande shoppingekosystem. Sparande är en central del av shopping och det har länge funnits en efterfrågan på sparkonton från våra kunder. Vår produktutveckling utgår alltid ifrån om vi tillför något och skapar värde för konsumenter, och sparkonton är ju varken nytt eller unikt. Men med tanke på hur många svenskar som har sina sparpengar på konton helt utan ränta så ser vi att det finns en plats på marknaden för ett konsumentvänligare sparkonto, säger David Fock, global produktchef på Klarna. Att öppna ett sparkonto på klarna.se är smidigt och enkelt. Per den 8 juli 2020 är räntorna för de olika kontona enligt följande: ·Sparkonto, flexibelt: 0,96% · Sparkonto med bindningstid: 1,21% - 1,61% För att öppna ett sparkonto hos Klarna eller för mer information, besök: https://www.klarna.com/se/sparkonto   För mer information:Niklas Gillström, Presschef Klarna0730817391niklas.gillstrom@klarna.com Om KlarnaKlarna är en av världens ledande betalningsleverantörer och en fullt licensierad bank, som vill revolutionera betalningar och banktjänster, och skapa smidigast möjliga shoppingupplevelse för både konsumenter och handlare. Företaget grundades i Stockholm 2005, och är med en nuvarande värdering på 53 miljarder kronor Europas högst värderade privata fintechbolag, och ett av de högst värderade privata fintechbolagen i världen. Klarna erbjuder konsumenter möjligheten att betala nu, betala senare eller dela upp betalningen över tid, vilket ger en enkel, säker och smidig köpupplevelse överallt. Klarna har idag 200 000 anslutna handlare, 3000 anställda och är verksamt i 17 länder. Bland Klarnas handlare finns varumärken som H&M, IKEA, Expedia Group, ASOS, Michael Kors, Nike, Superdry, Sephora, Samsung, Zara, Boozt, Sonos och Daniel Wellington, som genom Klarnas innovativa shoppingupplevelse erbjuder tjänster som sträcker sig bortom betalningar, och ger konsumenterna möjlighet att ta kontroll över sina personliga ekonomi. För mer information, besök klarna.com. 

EASYFILL AB (PUBL.) 556653–2924 TurnLoader installation Walmart Mexico

Testinstallationen är gjord i en Walmart butik i Mexico City för dryck. Intäkterna på denna testinstallation är totalt ca 80 000 kronor och ger noll kronor i vinst, det intressanta med denna installation är att det är Walmart ledning i USA och Mexico som står bakom testet. Se film från installationen på LinkedIN via nedan länk:https://www.linkedin.com/posts/mario-toledano-b751087_easyfill-walmart-turnloader-activity-6686357320747814912-GpGk De TurnLoader som installerats är drygt 150cm breda och 55cm djupa och kallades under utvecklingen för "monstret" eftersom den är 20% större än vad som producerats tidigare. Se en kort film gjord under utvecklingen nedan:https://youtu.be/vPrgQBWkLJw Kommentar Håkan Sjölander, VD ”Varför informerar vi om en installation som denna? Svaret är att TurnLoader som produkt tar marknadsandelar på många marknader i världen och när världens största butikskedja installerar produkten på test så vill vi gärna förmedla det. När vi fick förfrågan från vår återförsäljare i Mexico och fick se måtten på multideck kylen var vi ytterst tveksamma att det skulle fungera men som vi visar på filmen fungerar det perfekt. Den första installationen är för läsk men ledningen I Walmart Mexico har redan beslutat gå vidare med TurnLoader för mejeriprodukter. I Mexico har Walmart strax under 3000 butiker. Walmart Inc en amerikansk global detaljhandelskedja. Den anses vara världens största i sin bransch med en omsättning på mer än en halv biljon amerikanska dollar och fler än 2,2 miljoner anställda fördelat på fler än 11 300 butiker i 27 länder i världen.

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner

Företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Sprint Bioscience BTU är den 10 juli 2020. Stoppdagen hos Euroclear är den 14 juli 2020 och aktier och teckningsoptioner beräknas finnas på respektive aktieägares VP-konto/depå den 16 juli 2020. Handeln i teckningsoptionerna av serie 2020/2021 TO 4 inleds den 16 juli 2020. Teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 4 Villkor:                                En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie Teckningskurs:                    8,25 SEK per aktie Teckningstid:                       15 februari 2021 – 14 mars 2021 Kortnamn:                           SPRINT TO 4 ISIN-kod:                            SE0014428199 Antal teckningsoptioner:       4 956 067 Fullständiga villkor för teckningsoptionerna återfinns på Sprint Bioscience hemsida www.sprintbioscience.se. Rådgivare Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Sprint Bioscience i samband med emissionerna. Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut i emissionerna. För vidare information, vänligen kontakta: Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Biosciencetel: 08-411 44 55, e-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.comwww.sprintbioscience.se Certified AdviserFNCA Sweden ABtel: 08-528 003 99, e-post: info@fnca.sewww.fnca.se   Om Sprint Bioscience AB (publ) Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Om Stockholm Corporate Finance AB Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 39 M&A-rådgivare och investmentbanker i 40 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

NFO Drives AB (Publ.) Delårsrapport 2020-01-01  2020-06-30

Händelser under kvartal 2 -Vid årsstämman den 24 april omvaldes Eva-Britt Grönberg och Göran Hedbys. Martin Hagbyhn samt Tomas Ängkulleavtackades och lämnade styrelsen. Två nya styrelseledamöter valdes, Gabriel Rydström samt Dean Maros. Göran Hedbysutsågs till styrelsens ordförande.-NFO Drives fick under kvartalet en ny kund i form av Wennstrom Fuel Systems AB, som är ett etablerat företag i Norden inomlagring, distribution och påfyllning av energi i flytande form. NFO Drives har därigenom kommit in på ett nyttapplikationsområde för sin frekvensomriktare. Bedömningen är att detta avtal kommer att generera en årlig omsättning påuppemot 0,5 MSEK.Kvartal 2 2020Kvartalet har som väntat - till följd av oron kring Coronaviruset - varit utmanande för NFO Drives. Omsättningen sjönk med12% i kvartalet i jämförelse med samma period förra året. Den svaga försäljningsutvecklingen från mitten av mars fortsatteunder april med en omsättning som i månaden var hela 40% lägre än motsvarande månad förra året. Affärsklimatet ändrades imitten av maj för att under juni månad nästan normaliseras. Våra kunder i bland annat Tyskland, Nederländerna ochStorbritannien kom in med flera orders i juni och vi fick därmed ett bra slut på kvartalet. Trots den svagaförsäljningsutvecklingen under kvartalet genererade NFO Drives ett resultat före avskrivningar om 1MSEK (0,5MSEK). Vi ärmycket glada över att ha klarat av det stora försäljningstappet i kvartalet och samtidigt kunna förbättra resultatet något. Denpositiva utvecklingen kan tillskrivas bolagets långsiktiga åtgärder för att stärka lönsamheten men också de åtgärder somvidtogs i mars för att sänka kostnadsnivån. Trots det turbulenta kvartalet för en del av företagets kunder har ingakundförluster uppstått. Företagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 3,9MSEK (2,4MSEK). I likhet med tidigaresaknar bolaget räntebärande lån.   Första halvåret 2020NFO Drives omsättning ökade kraftigt under januari och februari för att sedan under påverkan av Coronaviruset sjunka undermars, april och maj. Under juni månad skedde sedan en återhämtning i försäljningen till närmast normala nivåer.Omsättningen första halvåret 2020 minskade totalt med 6% i jämförelse med samma period 2019. Resultatet föreavskrivningar ökade under perioden till 1,7MSEK (1,1MSEK) och bolaget hade under perioden ett positivt kassaflöde om 3,9MSEK (3,8MSEK).   UtsikterI och med att NFO Drives kundgrupper till ca 80% finns inom icke konjunkturkänsliga områden som jordbrukssektorn,livsmedelsförsörjning samt försvarsindustrin gör företagsledningen bedömningen att huvuddelen av nuvarande kunder kommeratt fortsätta normalisera sina inköp under andra halvåret. Det är i skrivande stund svårt att bedöma hur snabbt dennaåtergång till det normala kommer att ske, då många av våra större kunder har varit avstängda från sina arbetsplatser understora delar av kvartal 2. Företagsledningens bedömning är dock att försäljningen i kvartal 3 kommer att vara något lägre änmotsvarande kvartal förra året. Bolaget har över 125 återkommande kunder som i genomsnitt endast handlar 2% av sin volymav NFO Drives. Detta tillsammans med att NFO Optimal är under utprövning hos flera potentiellt nya OEM-kunder för införandeti deras produkter gör att förutsättningarna är goda för fortsatt tillväxt när den värsta pandemioron lagt sig.Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.Nästa rapport, Rapport kvartal tre 2020, publiceras den 16 oktober 2020.

ALEC Energy i avtal med Azelio för utveckling och energilagringsprojekt i Mellanöstern och Afrika

ALEC Energy och Azelio har ingått samarbete för att utöka ALEC Energys affärserbjudande att leverera el och värme till kommersiella och industriella kunder med hjälp av Azelios teknologi för termisk energilagring. Den unika lagringsteknologin som utvecklats av det svenska företaget kan kopplas till solceller, vindkraft eller annan energikälla, lagra energin i återvunnet aluminium och kostnadseffektivt leverera förnybar energi som värme och el, på efterfrågan dygnet runt. Avsiktsförklaringen innefattar ett samarbete över 49 MW fram till 2025 och inleds med 150 kW 2021, följt av 4 MW 2022, 7 MW 2023, 13 MW 2024 och 25 MW 2025. Det prisbelönta solföretaget, ALEC Energy, är en del av ALEC Engineering and Contracting L.L.C (ALEC) och erbjuder ett komplett spektrum av tjänster, från koncept till drift och underhåll av solcellsprojekt. ALEC är en del av Investment Corporation Dubai och sysselsätter över 12 000. "Vi ser fram emot att samarbeta med Azelio i ett långsiktigt partnerskap med möjligheten att introducera denna förnybara teknik i hela regionen och installera kommande verifieringsprojekt av bolagets innovativa lösning", säger James Stewart, General Manager för ALEC Energy. ”Azelio har inlett en etablering i regionen genom ett verifieringsprojekt i Abu Dhabi tillsammans med Masdar och Khalifa University. Vi stärker nu vår position ytterligare genom att ingå ett långsiktigt samarbete med ett väletablerat företag som ALEC Energy. Vi ser fram emot en lyckade etablering och framtid i regionen”, säger Jonas Eklind VD för Azelio. For mer information, kontaktaJonas Eklind – CEO                                     Email: jonas.eklind@azelio.com                  Tel: +46 709 40 35 80                                   Om AzelioAzelio är ett publikt svenskt företag som specialiserat sig på lagring av termisk energi med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande för sin unika förmåga att producera el och värme från lagret under 13 timmar vid nominell effekt. Systemet lagrar energi i återvunnet aluminium och har en total effektivitet på upp till 90% från energi till värme och el. Lösningen är skalbar och kostnadseffektivt från 0,1 MW upp till 100 MW och har ingen reducerad kapacitet över tid. Azelio har ca 150 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt en närvaro i Stockholm, Peking, Madrid och Marocko. Sedan starten 2008 har företaget investerat över 1,5 miljarder kronor i teknisk utveckling. Azelio är noterat på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är företagets Certified Advisor: +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se.  About ALEC EnergyALEC Energy is a related business division of ALEC Engineering and Contracting L.L.C., offering a complete turnkey solution for both rooftop and ground-mounted Solar PV Plants. In a country where the solar sector emerges, ALEC Energy has established itself as the most reliable and expert solar solution provider, as it enjoys the local experience of an efficient project management team alongside experts having strong technical know-how of construction of Solar Photovoltaic Power Plants. ALEC Energy offers complete a complete spectrum of services from concept to commissioning and even operations and maintenance of Solar PV Projects in the UAE. ALEC Energy is a DEWA certified contractor and a certified corporate member of the Middle East Solar Industry Association.

Storytel förvärvar konkurrenten Kitab Sawti – skapar världens största ljudbokserbjudande på arabiska

Kitab Sawti är en ledande tjänst för streaming och produktion av ljudböcker på arabiska, och driver ett nätverk som omfattar inspelningsstudior och omkring 100 inläsare i den arabiska regionen. Kitab Sawti grundades 2016 av de svenska entreprenörerna Sebastian Bond och Anton Pollak och har snabbt blivit en respekterad och populär leverantör av ljudböcker och kulturupplevelser i den arabisktalande världen – och därmed också en stark konkurrent till Storytel Arabia, Storytels regionala verksamhet, som lanserades 2017. – Jag är väldigt glad och förväntansfull inför de spännande möjligheter som kombinationen av Storytel och Kitab Sawti kommer att kunna erbjuda arabiska konsumenter, förlag och författare. Online-mediekonsumtionen befinner sig i en boom i Mellanöstern, och det gör också konsumenternas förtroende för digitala produkter och betalningslösningar. Den positiva trenden för ljudböcker som vi ser bland kunder i regionen visar tydligt på stor potential. Och det gör också den kombinerade kunskapen och skickligheten hos Storytels och Kitab Sawtis fantastiska lokala arabiska team, säger Jonas Tellander, VD och grundare av Storytel. Storytel är norra Europas största streamingtjänst för ljudböcker och e-böcker med över 1,2 miljoner betalande abonnenter och verksamhet på 20 marknader. Storytel disponerar också över ett stort bibliotek med mer än 500 000 ljudboks- och e-boktitlar på global nivå.  Kitab Sawti, som ökade sin årliga försäljning med 79% under det första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period förra året, verkar inom kategorierna ljudböcker, underhållning, edutainment, ljudboksproduktion och podcasts. Företaget förfogar över en katalog med över 2 500 ljudbokstitlar som omfattar mer än 80 procent av bästsäljarna i regionen, inklusive verk som Celestial Bodies av Jokha Alharthi, The Bamboo Stalk av Saud Al Sanousi, The Hunger Games av Suzanne Collins och A Brief History of Time av Stephen Hawking. Storytel Arabias och Kitab Sawtis kombinerade ljudbokskataloger bildar ett unikt erbjudande på över 5 000 ljudböcker på arabiska – världens största och rikaste arabiska ljudboksbibliotek. I samband med förvärvet skapar Storytel en ny geografisk affärsregion, Storytel MENA. Sebastian Bond, grundare och nuvarande VD för Kitab Sawti, kommer att leda Storytels verksamhet i MENA-regionen, som idag består av verksamheterna Storytel Arabia och Kitab Sawti. – Vi är jättestolta över vad Kitab Sawti och vårt fantastiska team har uppnått i den arabiska regionen. Jag är övertygad om att Storytel, med sin skala, tekniska förmåga, entreprenörsanda och globala erfarenhet, kommer att vara en utmärkt ägare för att ta verksamheten till nästa nivå. Jag ser också fram mot att fortsätta att vara med och driva ljudbokspassionen hos de arabisktalande konsumenterna och att lyfta de unika kvaliteterna som finns hos arabiska författare och förlag, säger Sebastian Bond. Parterna har kommit överens om att inte uppge köpesumman. Köpeskillingen kommer inte ha en väsentlig påverkan på Storytel Groups finansiella ställning och kommer erläggas delvis kontant och delvis via en emission av aktier i Storytel AB (publ). Förvärvet väntas slutföras den 10 juli 2020.   FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.  För ytterligare information: StorytelDan Panas, kommunikationschef, Storytel ABTel: +46 70 186 52 90E-post: dan.panas@storytel.com Kitab SawtiSebastian Bond, VD och medgrundare, Kitab SawtiTel: +971 58 578 4092Email: sebastian@kitabsawti.com  Om StorytelStorytel är norra Europas största streamingtjänst för ljudböcker och e-böcker, med mer än 500 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytel erbjuder både en digital distributionslösning och förlagsverksamhet. Streamingverksamheten är en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo. Förlagsverksamheten består av Norstedts, Massolit, StorySide, Printz Publishing, People´s Press, Rabén & Sjögren, B. Wahlströms, Gummerus Kustannus och Norstedts kartor. Ztory - en streamingtjänst för tidningar och magasin, blev en del av Storytel i januari 2019. Storytel finns idag på 20 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Trianon utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier av serie B

Under årets första sex månader har Trianon genomfört flera förvärv och fortsatt visa god tillväxt. Bolaget har som mål att förvaltningsresultatet ska öka med 12 procent per år. Syftet med Nyemissionen är att öka den finansiella beredskapen för finansiering av fortsatt expansion genom värdeskapande investeringar i nyproduktion och befintligt bestånd samt att genomföra ytterligare förvärv. Det totala antalet aktier av serie B som kan komma att emitteras och priset per aktie av serie B kommer att fastställas genom ett så kallat accelererat book building-förfarande. Bolaget kommer att informera om utfallet av Nyemissionen i ett pressmeddelande när förfarandet har avslutats och styrelsen har beslutat om Nyemissionen. De befintliga aktieägarna Briban Invest AB, Olof Andersson Förvaltnings AB och AB Grenspecialisten har åtagit sig att teckna aktier i Nyemissionen för totalt 30 miljoner kronor. Ingen ersättning eller företräde vid allokering erhålls i utbyte mot teckningsåtagandena. Nyemissionen förutsätter att styrelsen i Trianon, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 juni 2020, beslutar att genomföra den, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln öppnar på Nasdaq First North Premier Growth Market klockan 9.00 den 9 juli 2020. Styrelsen kan välja att när som helst avbryta det accelererade book building-förfarandet och avstå från att genomföra Nyemissionen. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: Olof Andersson, VDTelefon: 040 611 34 97E-post: olof.andersson@trianon.se Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarigTelefon: 040 611 34 85E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 juli 2020, kl. 17.31 CEST. VIKTIG INFORMATION Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Trianon i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som avses häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Trianon har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition. ABG Sundal Collier (”ABGSC”) och Carnegie Investment Bank (”Carnegie”) agerar för Trianons räkning i samband med Nyemissionen och inte för någon annans räkning. ABGSC och Carnegie är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Trianon genomför riktad nyemission av en miljon aktier av serie B och tillförs 115 miljoner kronor

Nyemissionen riktades till utvalda svenska och internationella institutionella investerare. I kretsen av investerare återfinns såväl befintliga som nya aktieägare, däribland Länsförsäkringar Fastighetsfond, AB Grenspecialisten och Erik Selin Fastigheter AB. Likviden från Nyemissionen avses användas för att öka den finansiella beredskapen för finansiering av fortsatt expansion genom värdeskapande investeringar i nyproduktion och befintligt bestånd samt att genomföra ytterligare förvärv. Skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt var att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Efter Nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Trianon till 37 465 500, varav1 521 118 aktier av serie A och 35 944 382 aktier av serie B. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 2,7 procent baserat på det totala antalet aktier i Trianon efter Nyemissionen. Bolaget har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte emittera ytterligare aktier under en period om 90 dagar från likviddagen för Nyemissionen. Därtill har de befintliga aktieägarna Briban Invest AB och Olof Andersson Förvaltnings AB åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja några aktier i Trianon under en period om 90 dagar från likviddagen för Nyemissionen. I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank som joint bookrunners och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare. *Långsiktigt substansvärde per aktie efter avdrag för eget kapital hänförligt till hybridobligation FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: Olof Andersson, VDTelefon: 040 611 34 97E-post: olof.andersson@trianon.se Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarigTelefon: 040 611 34 85E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020, kl. 00:20. VIKTIG INFORMATION Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Trianon i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som avses häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Trianon har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition. ABG Sundal Collier (”ABGSC”) och Carnegie Investment Bank (”Carnegie”) agerar för Trianons räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. ABGSC och Carnegie är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 JUNI 2020 Antal Ägarandel Kurs, Marknadsvärde, Kr/akt Andel, aktier kapital, kr[1] Mkr ie % %NoteradevärdepapperBilia 9 406 9,2 75,45 710 16 15,1 215Scandi Standard 10 100 15,3 64,00 646 14 13,7 000Fabege 3 588 1,1 108,40 389 9 8,3 272SEB 4 500 0,2 80,72 363 8 7,7 000Ovzon 5 464 11,8 52,70 288 6 6,1 828Storebrand[2] 5 000 1,1 47,60 238 5 5,0 000Attendo 5 886 3,6 36,50 215 5 4,6 824Bahnhof 7 375 6,9 29,00 214 5 4,5 000Musti Group[3] 1 251 3,7 167,27 209 5 4,4 261Q-linea 2 541 9,3 73,40 187 4 4,0 155Övriga noterade 847 19 18,0värdepapperSumma noterade 4 306 95 91,4värdepapper Onoterade - - -värdepapperÖvriga tillgångar 271 6 5,7och skulder,netto[4]Totalt, före 4 577 101 97,1återlagd beslutadännu ej utbetaldutdelningÅterlagd beslutad 136 3 2,9ännu ej utbetaldutdelning[5]Totalt, efter 4 713 104 100,0återlagd beslutadännu ej utbetaldutdelning[5]   SUBSTANSVÄRDET MINSKADE MED 20,9 PROCENT Koncernens substansvärde uppgick den 30 juni 2020 till 4.713 Mkr (6.129 Mkr den 31 december 2019) motsvarande 104 kronor per aktie[6], vilket är en minskning med 20,9 procent justerat för lämnad utdelning sedan utgången av 2019 (135 kronor per aktie den 31 december 2019). Detta är 16,7 procentenheter sämre än SIX Return Index som sjönk med 4,1 procent under motsvarande period. Under årets andra kvartal ökade substansvärdet med 12,9 procent justerat för lämnad utdelning. SIX Return Index steg under motsvarande period med 17,2 procent. Det första halvåret 2020 har varit dramatiskt och präglats av coronavirusets påverkan på den globala ekonomin och de finansiella marknaderna. Coronavirusets globala spridning resulterade i att aktiemarknaderna reagerade med kraftiga nedgångar under det första kvartalet. Under det andra kvartalet återkom optimismen och aktiemarknaderna hade en positiv utveckling och återhämtade stora delar av den tidigare nedgången. Återhämtningen på aktiemarknaderna var främst ett resultat av minskad smittspridning i kombination med fortsatt låga realräntor och massiva statliga stimulansåtgärder.   Konsekvenserna av coronaviruset har fått långtgående realekonomiska effekter och det är i dagsläget fortfarande svårt att överblicka de långsiktiga konsekvenserna som detta kommer att få på ekonomin och i samhället. Öresunds innehav har påverkats i olika utsträckning av utvecklingen och portföljbolagen har vidtagit åtgärder för att öka såväl den operativa som den finansiella flexibiliteten. Därmed har våra portföljbolag goda förutsättningar att utvecklas väl framöver. Större positiv påverkan, överstigande 50 Mkr, på substansvärdet under delårsperioden, 1 januari – 30 juni 2020, hade innehaven i Musti Group och LeoVegas. Större negativ påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Bilia, Insr Insurance Group, Fabege, NRC Group, Storebrand, Attendo, Scandi Standard, Catena Media, Bulten och Ovzon. Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 juni 2020 var 103,60 kronor (135,40 kronor den 31 december 2019), vilket innebar en totalavkastning om -21 (-1) procent under delårsperioden.   Delårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.   Stockholm den 9 juli 2020 Investment AB Öresund (publ) Styrelsen Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00. Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020 klockan 08.00 CET.   [1] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel. [2] Aktierna är noterade på Oslo Börs och kursen per aktie i norska kronor var 49,61. [3] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 15,96. [4] Varav likvida medel uppgick till 400 Mkr. [5] Årsstämman den 31 mars 2020 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, motsvarande totalt 273 Mkr. I april 2020 utbetalades 136 Mkr och i oktober 2020 beräknas den andra utdelningen om 136 Mkr att utbetalas. [6] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Den 30 juni 2020 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 283.824 till en genomsnittlig köpkurs om 102 kronor per aktie.

Kancera rapporterar framsteg i förberedelserna inför en fas II-studie med KAND567 i covid-19-patienter

Kancera meddelar idag att bolaget har erhållit tillstånd från Läkemedelsverket för den planerade kliniska fas II-studien av läkemedelskandidaten KAND567 i covid-19-patienter. I samråd med Läkemedelsverket har bolaget beslutat att utöka studien med en placebogrupp. Detta medför en förnyad prövning av Etikprövningsmyndigheten, vars handläggningstid i normalfallet uppgår till maximalt 35 dagar. Slutmålet för behandlingen är att bromsa hyperinflammation och därmed undvika intensivvård och en lång rehabilitering för patienter med covid-19. Bolaget har initierat produktion av placeboprodukten för att kunna starta studien med kort varsel efter besked från Etikprövningsmyndigheten.  Kanceras läkemedelskandidat KAND567 verkar genom att blockera fraktalkinreceptorn. Receptorn spelar en nyckelroll när kroppens immunsystem initierar inflammatoriska processer. När fraktalkinreceptorn blockeras genom behandling med KAND567 hindras vissa typer av immunceller att ansamlas i olika vävnader, vilket kan minska skador som uppkommer vid så kallad hyperinflammation. Denna skadliga process drabbar bland annat vissa svårt sjuka patienter i den pågående covid-19-pandemin, till följd av attimmunsystemet i ett första skede misslyckas med att bekämpa viruset. Immunsystemet riskerar då att hamna i obalans och överreagera genom en andra våg av inflammation – hyperinflammation – som kan leda till skador på lunga, hjärta och andra vitala organ.  Kanceras planerade Fas II-studie i covid-19-patienter är enligt den kompletterade ansökan dubbelblindad och placebokontrollerad där KAND567 eller placebo kombineras med bästa standardbehandling. Under studien utförs strikt objektiva analyser av behandlingseffekt, bland annat i form av syremättnad och respiratorisk kapacitet. Dessutom genomförs en detaljerad kartläggning av immunologisk reglering på cell- och gennivå. Studien, som är redo att starta med kort varsel efter godkännande från Etikprövningsmyndigheten, planeras omfatta 40 patienter varav hälften behandlas med KAND567 och den andra hälften utgörs av en placebogrupp. Behandlingen med KAND567 sker peroralt i form av kapslar två gånger per dag under sju dygn. En uppföljande hälsokontroll och provtagning sker efter avslutad behandling samt efter 90 dagar i syfte att följa rehabiliteringen.   Om Kancera AB (publ) Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Kancera har under andra kvartalet 2020 ansökt om tillstånd för en klinisk fas II-studie i covid-19 patienter. Under andra halvåret 2020 planeras en andra ansökan om tillstånd för en klinisk fas II-studie i patienter med hjärtinfarkt. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjd aktivitet för fraktalkinsystemet inte bara i samband med hjärtinfarkt utan även vid flera andra inflammatoriska tillstånd och vissa former av cancer, finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för Kanceras fractalkinblockerare KAND567 och KAND145. Kancera AB bedriver forskning och utveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB. För ytterligare information, kontakta gärna Thomas Olin, vd: 0735-20 40 01  Kancera AB (publ) Karolinska Institutet Science Park Banvaktsvägen 22 SE 171 48 Solna Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Gabather inleder klinisk fas 1-studie med läkemedelskandidaten GT-002 i upprepade och stigande doser

I den dubbelblindade och placebokontrollerade fas 1-studien kommer friska försökspersoner erhålla upprepad administrering med GT-002 i stigande doser – en så kallad Multiple Ascending Dose (MAD) Study. Studien genomförs i Portugal. Gabather erhöll tidigare i år ett godkännande från de portugisiska myndigheterna att påbörja studien men valde att senarelägga denna med anledning av covid-19-pandemin. Bolaget har fört en kontinuerlig dialog med myndigheterna och sin samarbetspartner i Portugal för att minimera risken för studieavbrott och därigenom säkerställa en hög datakvalitet och ett tillitbart studieutfall. Initiala resultat från studien förväntas kunna presenteras i slutet av 2020. ”Intensiteten i covid-19-pandemin har dämpats i Portugal och vi kan nu ta nästa steg i den kliniska utvecklingen av vår längst framskridna selektiva GABA\A\-receptorstimulerare, GT-002. Behovet av nya unika behandlingar av psykiska sjukdomar är stort och vi ser med spänning fram emot resultaten från MAD-studien som lägger grunden för den fortsatta utvecklingen av vår innovativa läkemedelskandidat i patienter”, säger Michael-Robin Witt, vd för Gabather AB. Fas 1-studien planeras omfatta 16 friska individer som testats negativt för covid-19. Två dosnivåer av GT-002 kommer att studeras och behandlingstiden uppgår till sju dagar, med en uppföljningsperiod om 30 dagar.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Michael-Robin Witt, vd Telefon: 073-687 28 39 E-post: mrw@gabather.com Kort om Gabather AB Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABA\A\-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av depression. Bolagets GABA\A\-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank (08-463 80 00, certifiedadviser@penser.se) är bolagets Certified Adviser. Framåtriktad information Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande. Gabather är listade på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är Certified Advisor. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08.15 den 9e juli 2020.

Swedbank - nya chefer till koncernledningen

Ny chefsjurist Tidigare har Charlotte Rydin varit chefsjurist både på Finansinspektionen och Riksgälden, där hon även ansvarade för avdelning Finansiell stabilitet och konsumentskydd. Charlotte Rydin har också varit compliance-chef och jurist på hedgefondfirman Brummer & Partners.        - Jag är väldigt glad över att kunna välkomna Charlotte Rydin som ny chefsjurist. Med sin unika och breda kompetens samt långa erfarenhet från bank, finans och statens finansmyndigheter kommer Charlotte att bli en stor tillgång i arbetet med att framtidssäkra banken, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef i Swedbank. Charlotte Rydin kommer att rapportera till vd, har plats i koncernledningen och tillträder senast i början av januari 2021.        - Swedbank är en av Sveriges ledande banker och det ska bli mycket roligt och spännande att få möjligheten att vara med och bidra till att banken utvecklas på bästa möjliga sätt, säger Charlotte Rydin. Ny chef Baltisk bankverksamhet Ny chef för Baltisk bankverksamhet är Jon Lidefelt, som haft rollen som tillförordnad sedan årsskiftet. Jon Lidefelt har en gedigen erfarenhet av finansiell styrning, risk- och regelverksarbetet samt kundnöjdhet i den finansiella sektorn. Jon Lidefelt har arbetat både som finansdirektör i Swedbanks baltiska affär sedan 2017 och som konsult på plats i Estland, Lettland och Litauen. Jon Lidefelt har också haft chefspositioner inom riskkoncernfunktionen i Swedbank.          - Jon Lidefelt har gjort ett mycket gott jobb i att leda Baltisk bankverksamhet sedan december förra året. Jag är glad att han nu axlar rollen som ordinarie chef för våra baltiska marknader, där Swedbank har en stark affär och bär en central roll som samhällsbyggare, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef i Swedbank. Jon Lidefelt fortsätter att rapportera till vd, har plats i koncernledningen och tillträder den första augusti. - Jag är stolt över att få leda de baltiska verksamheterna där vi fortsätter utveckla banken för att behålla den höga kundnöjdheten och för att nå internationell branschledande standard inom AML, säger Jon Lidefelt, ny chef för Baltisk bankverksamhet. Samlade förändringar koncernledningen Totalt har vd Jens Henriksson nu rekryterat fyra nya chefer till koncernledningen. Erik Ljungberg som kommer från positionen som Senior Vice President och kommunikationsdirektör på Scania, tillträdde som kommunikationsdirektör med ansvar för varumärke, marknadsföring och hållbarhetsfrågor första juli. Rolf Marquardt, CFO och tidigare koncernriskchef i Handelsbanken, är ny koncernriskchef och tillträder 14 september.

PowerCell medverkar i EU-projekt som tar fram och driftsätter bränslecellsdriven sopbil i Göteborg

PowerCell Sweden är sedan tidigare med i ett projekt som tagit fram en bränslecellsdriven sopbil tillsammans med Scania och miljöföretaget Renova, påbyggnadsföretaget JOAB samt KTH och som delvis finansierats av Energimyndigheten. Sopbilar som elektrifieras med hjälp av bränsleceller och vätgas får samma tankningstider, räckvidd, körbarhet och lastkapacitet som fossildrivna sopbilar. Tack vare att både framdrivningen och själva sopaggregatet elektrifierats är de dock betydligt tystare och de enda utsläpp de ger upphov till är rent vatten. Eftersom sopbilar ofta körs under tidiga morgnar och nära bostäder är detta stora fördelar. Nu har PowerCell och Renova blivit godkända för medverkan i EU-projektet REVIVE, Refuse Vehicle Innovation and Validation in Europe, som delvis kommer att finansiera byggnationen och driften av den nya sopbilen. Projektet har fått finansiellt stöd av Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking, FCH JU, enligt bidragsavtal nummer 779589. FCH JU Joint undertaking stöds i sin tur av EU:s innovations- och forskningsprogram Horizion 2020. Mer information angående REVIVE finns på projektets hemsida https://h2revive.eu/. ”Under åren har FCH JU stöttat utvecklingen av bränslecellskomponenter för transportapplikationer. Vi är glada över att se hur dessa satsningar bär frukt och att ännu en europeisk stackleverantör går med i REVIVE-projektet med dess innovativa produkter för tunga transportapplikationer,” säger Bert Biebuyck, chef för FCH JU.    REVIVE löper över fyra år och stöttar framtagandet av bränslecellsdrivna sopbilar för användning i ett antal europeiska städer. Projektets övergripande syfte är att påskynda införandet av nollemissionslösningar för lastbilar som används för avfallshantering. Sopbilar är idealiska för att bred test av bränslecellsteknologin eftersom de kör fasta rutter varje dag och därmed inte kräver någon omfattande utbyggnad av infrastruktur för tankning av vätgas. Beställare av den nu aktuella sopbilen är Göteborgs stad.”Göteborg stad vill gå i bräschen för införandet av ny och mer hållbar teknologi och det här samarbetet ger oss en mycket bra möjlighet att under verkliga förhållanden på allvar testa en nollemissionslösning baserad på bränsleceller och vätgas”, säger Peter Årnes, Strateg på Göteborgs stad. För det lokala miljöföretaget Renova blir det den andra sopbilen där både drivlina och aggregat elektrifierats med hjälp av bränsleceller och vätgas.”Vi tror mycket på elektriska sopbilar och just bränsleceller och vätgas har uppenbara fördelar både när det gäller räckvidd och lastkapacitet, båda avgörande aspekter för att en mer omfattande elektrifiering skall gå att genomföra också i praktiken”, säger Hans Zackrisson, utvecklingschef på Renova.   Att utrullningen av de första två bränslecellsdrivna sopbilarna i Sverige sker i just Göteborg där PowerCell Sweden har sitt huvudkontor är något som PowerCells försäljningschef Andreas Bodén välkomnar. ”Det är förstås extra kul att både Göteborgs stad och ett lokalt miljöföretag som Renova vill vara med och aktivt bidra till att få fram mer hållbara avfallstransporter.” För mer information, vänligen kontakta: Andreas BodénFörsäljningschef, PowerCell Sweden AB (publ)Tel: +46 (0) 31 720 36 20Email: andreas.boden@powercell.se Om PowerCell Sweden AB (publ) PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov PowerCell  grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Produkttest hos Onlineaktör

Playtech kommer att genomföra produkttest av Tangiamos ADR system för Online samt för landbaserade produkter. Playtech har önskat att påbörja produkttest snarast, leverans kommer att ske i augusti. ”Under 2019 fick vi en liknande förfrågan från Evolution Gaming men vi var inte redo produktmässigt. Nu är vi redo och med Abbiati som försäljningspartner har vi på kort tid kunnat ta ett kliv in på onlinemarknaden. Ordern från Amber Studios i juni var startskottet och nu med test hos en av våra absoluta drömkunder Playtech ser vi goda möjligheter att växla upp på en marknad som växer trots Covid-19.” Harald Börsholm, COO Playtech plc är världens största aktör inom online gaming mjukvara och är etablerande inom alla delar av spelindustrin, online och landbaserat. Bolaget grundades 1999 i Estland och har idag ca 6 000 anställda i 19 länder. Abbiati är en global leverantör av casinoutrustning med säte i Italien. Förutom livebord och kringutrustning är Abbiati mest kända för sina rouletthjul som anses vara bland de bästa i världen. Abbiati släppte i början av april en produktlinje enbart för online där nu Tangiamos ADR enhet säljs både separat och som delsystem till Abbiatis egna bord. Generic ADR är en tärningsshaker med automatisk identifiering av utfallet. Produkten används som delsystem i spelbord och onlineapplikationer. För mer informationVänligen kontakta: Linh Thai, CEOlinh.thai@tangiamo.com Harald Börsholm, COOharald.borsholm@tangiamo.com Officeinfo@tangiamo.com+46 31 51 57 30 Tangiamo i korthetTangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

RLS Studie - ChloraSolv01 - färdig och resultaten analyseras

Ett av flera syften med studien är att inhämta kliniska data för att regulatoriskt utvidga indikationen för ChloraSolv, från diabetiska fotsår till andra typer av kroniska sår belägna under knät (venösa bensår, arteriella/mixade sår etc). RLS har nu via studien aktuella data och kommer ansöka om aktuella indikationer hos företagets anmälda organ, Eurofins. Utvidgad indikation av ChloraSolv kommer kraftigt öka marknadspotentialen för produkten.  ’Resultaten är i linje med RLS förväntningar’, bekräftar Karin Fischer, CEO RLS Global. Karin fortsätter, ’dessa data förstärker vår övertygelse att ChloraSolv lever upp till sin förmåga att rensa sår på både nekrotisk vävnad och bakterier på ett snabbt och skonsamt sätt. Antalet rapporterade allvarliga säkerhetshändelser var få och inga var relaterade till produkten’.   Nu följer en tid då data skall analyseras och en klinisk rapport skall färdigställas. Rapporten skall ligga till grund för en publikation där resultaten offentliggörs. Den kliniska publikationen kommer sammanställas av huvudprövare Överläkare, Docent, Jan Apelqvist ihop med andra prövare från studien. Ambitionen är att publikationen ska publiceras i en medicinsk tidskrift. Parallellt kommer RLS presentera delresultat av studien på internationella konferenser under hösten 2020.  RLS vill även ta tillfället i akt och tacka all personal vid de vårdinrättningar som medverkat i ChloraSolv01.  För mer information, kontakta:Karin Fischer, CEOE-mail: karin.fischer@rlsglobal.se Telefon: 0702 48 46 51Mats Ahlenius, CTOE-mail: mats.ahlenius@rlsglobal.se Telefon: 070 741 03 39 Handelsplats och Certified AdvisorAktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Advisor är Redeye Aktiebolag,telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se  OffentliggörandeDenna information är sådan information som RLS Global AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020 kl 09.00.

IRLAB:s kliniska läkemedelskandidat IRL752 publicerad i JPET

”Denna artikel var resultatet av ett lyckat samarbete mellan forskarna på IRLAB och en akademisk forskargrupp i Storbritannien. Att dela vår forskning inom ett internationellt nätverk och utforska potentialen av vår läkemedelskandidat hos ett erkänt och oberoende labb som specialiserar sig på att studera kognitiva processer är viktigt för oss. Jag skulle även vilja betona vikten av dessa vetenskapliga resultat för den fortsatta kliniska utvecklingen och den förändring vi hoppas att IRL752 kommer att innebära för drabbade patienter och deras vårdgivare”, säger Stephan Hjorth, Ph.D., Prof., senior vetenskaplig rådgivare på IRLAB. JPET, The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, är en högt rankad internationell tidskrift inom forskning kring farmakologi. Tidskriften är utgiven av The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET). IRL752 är en läkemedelskandidat i klinisk Fas II och utvecklas av IRLAB för behandling av balansnedsättning (postural dysfunktion) och fall vid Parkinsons sjukdom (PD-Fall). Den vetenskapliga artikeln beskriver den farmakologiska profilen hos IRL752, karakteriserad av förstärkning av kortikal noradrenalin, dopamin, och acetylkolin neurotransmission, åtföljt av förbättrade kognitiva funktioner. Denna farmakologiska profil är i linje med den tänkta kliniska användningen av IRL752 vid tillstånd där kortikal neurotransmission är försämrad, som axiala motorsymtom och kognitiva brister associerade med försämrad balans och fall vid Parkinsons sjukdom. Effektprofilen av IRL752 karakteriserades i omfattande in vivo-studier, där effekt på beteende, neurotransmisson och genuttryck undersöktes, samt i in vitro-studier av receptorinteraktioner. Artikeln publicerades online som en del av JPET Fast Forward, vilken innehåller artiklar i manuskriptform som har accepterats och publicerats i JPET men som inte har redigerats och inte har tilldelats ett nummer av tidskriften. Redigering, inklusive grafik, kan leda till vissa skillnader mellan Fast Forward-versionen och den slutliga versionen. Artikeln: Hjorth, S. et al. (3S)‐3‐(2,3‐difluorophenyl)‐3‐methoxypyrrolidine (IRL752) – a novel cortical-preferring catecholamine transmission- and cognition-promoting agent. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, DOI: 10.1124/jpet.120.000037 .

Fortsatt höga betesskador - Längre jakttider ett måste

Betande älgar kan göra stor skada på framför allt tallungskog och det ger ekonomiska och tidskrävande konsekvenser för skogsägare i form av nedsatt tillväxt, lägre kvalitet på framtida virke och i värsta fall en förstörd skog som måste planteras om helt och hållet. - Vi har inte lyckats vända trenden ännu, säger Torgny Hardselius, ordförande i skogsägareföreningen Norra Skog. Älgskadorna drabbar enskilda skogsägare mycket hårt. Tjugo års skogsvårdsarbete kan spolieras på en vinter och de skogsägare som ger upp och planterar gran på fel mark eller låter bli att röja ungskogen förlorar tillväxt och värde. Det ökar också risken för andra skador på beståndet istället. Gått över gränsen I större delen av Norrland, i sexton av nitton älgförvaltningsområden, har mer än fem procent av tallarna i de framtida bestånden skador som uppkommit under sista året. Över fem procents skador betecknas som allvarliga skador. I vissa älgförvaltningsområde är mer än en tredjedel av de unga tallarna skadade. - Vi har försökt få till stånd en älgstam i balans med tillgången på bete under många år nu. Jägarna gör en bra insats och lägger mycket tid i skogen, men i många inlandskommuner minskar antalet jägare och befolkningen blir äldre. Vi  lyckas inte nå de nödvändiga avskjutningsmålen, säger Jonas Mårtensson, chef för SCA Skog. Den viktigaste  åtgärden just nu är att regeringen beslutar om längre jakttider. Vi måste ta bort hindren för att jaga när förhållandena är bäst, i september och under tidiga hösten. Växande skog kan bidra Skogen har en fantastisk förmåga att ersätta fossila råvaror som olja, kol och plast. Men då behöver vår förnybara råvara få växa upp utan skador. Älgbetesskadade toppar och grenar gör att plantan kan gå förlorad eller att virkeskvaliteten sjunker så det fullvuxna trädet inte kan användas till innovativa och klimatsmarta produkter. Det innebär förluster för både markägaren och klimatet. När statistik visar att skadorna ökat i elva av nitton älgförvaltningsområden i jämförelse med 2019 är detta oroväckande.   - Ska vi kunna använda skogen till allt vi vill,  att skapa arbetstillfällen, öka träbyggandet och binda mer koldioxid genom trädens tillväxt så är minskade betesskador en av de viktigaste åtgärderna, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef på statliga Sveaskog.   För ytterligare information, kontakta Olof Falkeström, skogsskötselspecialist Norra skog, tel 010-150 25 03Björn Lyngfelt, informationsdirektör SCA, tel. 070-626 82 23Presstjänsten Sveaskog, tel 08-655 90 50

Lägesrapport VGR: Viktigt att hindra smittspridning i sommar

Fram till och med i går, den 8 juli kl 14:00, hade Västra Götaland totalt 16 403 bekräftade fall av covid-19.  I dag, den 9 juli, finns det totalt 137 inneliggande patienter med covid-19 i Västra Götaland. Av dem är det 27 som vårdas inom intensivvården, vilket är den lägsta nivån sedan slutet på mars. På Västra Götalandsregionens webbplats  går det att följa utvecklingen inom regionens fem sjukhusförvaltningar dag för dag.   Både verksamheter och individer måste ta ansvar På Smittskydd Västra Götaland betonar man att det fortfarande finns smitta i samhället. Nu när sommarvädret blivit lite svalare är det många som håller sig till inomhusaktiviteter som att gå i affärer och röra sig i köpcentrum. Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg påpekar att det är viktigt att hålla avstånd både inom- och utomhus. – Det är glädjande att allt färre blir svårt sjuka och behöver läggas in på sjukhus. Men vi hittar fortfarande många nya fall ute i samhället och jag oroar mig för att smittspridningen kan öka och ta fart igen om vi trängs med våra medmänniskor i affärer, på restauranger och i andra inomhusmiljöer. Det är oerhört viktigt att sådana verksamheter förhindrar att deras kunder och gäster trängs ihop, säger han. Thomas Wahlberg betonar också vikten av att individen tar eget ansvar för att bromsa smittan. Har du förkylningssymtom – stanna hemma. Har du blivit provtagen och väntar på svar – stanna hemma. Som smittskyddsläkare får han fortfarande signaler om att lindrigt sjuka personer rör sig ute i samhället och riskerar att smitta andra. – Det är inte okej. Och även vi som känner oss friska måste hålla avstånd i alla miljöer där vi rör oss bland andra människor. Oavsett vad man har för sig så är det viktigt tänka på risken att bli smittad och att sprida smittan vidare till andra, säger Thomas Wahlberg.   Mer information: Västra Götalandsregionen  uppdaterar varje vardag sin webbplats med uppgifter om hur många som vårdas för covid-19 på sjukhusen i Västra Götaland. Smittskydd Västra Götaland  ger ut en veckorapport som bland annat redogör för smittspridningen fördelat på kommun, ålder och kön. Folkhälsomyndigheten  publicerar varje torsdag ny statistik om covid-19 för alla regioner och kommuner i hela landet.   Kontakt vid frågor: Presstjänsten VGR Koncernkontor, presstjansten@vgregion.se, 010-441 41 99 Lägesrapport VGR är ett veckovis pressmeddelande som sammanfattar läget kring covid-19 i Västra Götaland. Rapporten skickas normalt på torsdagar i samband med att Smittskydd Västra Götaland och Folkhälsomyndigheten släpper ny veckostatistik.

Styrelsen i Eyeonid Group AB har beslutat att avstämningsdag för aktieägare att erhålla teckningsoptioner av serie TO6 och TO7 ska vara den 17 juli

För varje sju (7) innehavda aktier i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 17 juli erhålls en (1) teckningsoption av serie TO6 och en teckningsoption av serie TO 7. I det fall en aktieägares innehav av aktier inte är jämnt delbart med sju (7) ska antal tilldelade teckningsoptionerna ske med avrundning nedåt. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt till teckningsoptioner av serie TO6 och TO7 är den 15 juli 2020 och första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt till teckningsoptioner av serie TO6 och TO7 är den 16 juli 2020. Teckningsoptioner av serie TO6 respektive TO7 avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME med första handelsdag den 21 juli 2020. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 6 och TO 7 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 och TO7 kommer antalet aktier att öka med 25 507 708 för respektive serie. Vid full teckning av båda serierna kommer antalet aktier i Bolaget således att öka med 51 015 416 aktier från 124 987 774 till 176 003 190 aktier. Rådgivare Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Eyeonid kring Kreditramen och den Riktade Emissionen. Kontaktuppgifter Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ) Tfn: 070-544 01 68 E-post: patrik.ugander@eyeonid.com www.eyeonid.com Henrik Sundewall, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ) Tfn: 076-877 00 00 E-post: henrik.sundewall@eyeonid.com Om Eyeonid Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data, utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Delårsrapport januari–juni 2020

Januari–juni 2020 · Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 466,5 Mkr (593,7) och rörelseresultatet till 34,5 Mkr (34,7) · Periodens resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 32,5 Mkr (33,5) motsvarande 2,11 kr per aktie (2,18) · Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per den 30 juni till 1 385,1 Mkr (1 317,9) motsvarande 89,94 kr per aktie (85,76) · Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 534,2 Mkr (483,2) · Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 129 (138) · Antal sålda bostäder uppgick till 167 (392), varav 167 bostads-/äganderätter (139) och 0 hyresrätter (253) · Enligt IFRS, 2), uppgick intäkterna till 722,9 Mkr (659,0) och rörelseresultatet till 59,3 Mkr (89,0). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 50,7 Mkr (72,1) motsvarande 3,30 kr per aktie (4,69) April–juni 2020 · Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick kvartalets intäkter till 257,1 Mkr (361,3) och rörelseresultatet till 11,3 Mkr (24,0) · Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 10,4 Mkr (23,4) motsvarande 0,68 kr per aktie (1,52) · Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 129 (105) · Antal sålda bostäder uppgick till 67 (356), varav 67 bostads-/ äganderätter (103) och 0 hyresrätter (253) · Enligt IFRS, 2), uppgick intäkterna till 445,8 Mkr (199,4) och rörelseresultatet till 32,6 Mkr (−10,1). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 32,7 Mkr (−4,7) motsvarande 2,13 kr per aktie (−0,31) Väsentliga händelser under andra kvartalet · Besqab förvärvade 50,6 procent av aktierna i RAW Property AB · Carola Lavén tillträdde som VD för Besqab den 1 maj 2020. · Ett markanvisningsavtal avseende byggrätter för cirka 50 småhus i Viksjö, Järfälla, tecknades efter att Besqab vunnit en markanvisningstävling. · Besqab erhöll sin grundlicens för Svanenmärkning av bostäder. · Detaljplanen för Besqabs projekt för 240 bostäder på Norrberget i Vaxholm vann laga kraft. · Produktionsstart av Sveriges första RAW-projekt i Uppsala. Händelser efter rapportperiodens utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. Finansiell jan–jun 2020 jan–jun 2019 apr–jun 2020 apr–jun 2019 jul jan–dec 2019utveckling – 2019–segmentsredovisning, jun1) 2020Intäkter, Mkr 466,5 593,7 257,1 361,3 1 162,3 1 289,6Rörelseresultat, Mkr 34,5 34,7 11,3 24,0 109,2 109,4Resultat efter 32,5 33,5 10,4 23,4 101,4 102,4skatt, MkrRörelsemarginal, % 7,4 5,9 4,4 6,7 9,4 8,5Räntabilitet på eget 4,7 5,1 – – 7,5 7,6kapital,%, 3)Soliditet, % 64,0 61,2 – – – 67,9Resultat per aktie 2,11 2,18 0,68 1,52 6,66föreutspädning, krEget kapital per 89,94 85,76 – – – 90,31aktie, kr Försäljning och jan–jun 2020 jan–jun 2019 apr–jun 2020 apr–jun 2019 jul jan–dec 2019produktion 2019– jun 2020Antal 129 138 129 105 500 509produktionsstartadebostäder, st, 4)Antal bostäder i 945 856 – – – 964pågåendeproduktion, st, 4)Antal sålda 167 392 67 356 341 566bostäder, st, 5)Andel sålda och 65 59 – – – 61bokadebostäder i pågåendeproduktion, %, 6)Antal osålda 7 1 – – – 5bostäder iavslutad produktion,st, 6)  – varav upptagna i 1 0 – – – 1balansräkningen, st  1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten. 2) Besqab tillämpar från och med 1 januari 2020 en ny princip för redovisning av bostadsrättsprojekt enligt IFRS, se not 1 redovisningsprinciper. Omräknade resultat- och balansräkningar med redovisad effekt per kvartal lämnas i not 1 i Besqabs delårsrapport för perioden januari–mars 2020. Jämförande tal i denna rapport har räknats om enligt den nya redovisningsprincipen.3) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.4) Bostads-/äganderätter, hyresbostäder samt vårdbostäder.5) Bostads-/äganderätter samt hyresbostäder.6) Bostads-/äganderätter. Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2019 och för balansposter motsvarande balansdag 2019. Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.   I dag klockan 14.00 presenterar Carola Lavén, VD, och Magnus Ekström, CFO, rapporten via en telefonkonferens/livesänd audiocast. Presentationen hålls på svenska. För att delta i telefonkonferensen och frågestunden, vänligen direktregisterera dig på http://emea.directeventreg.com/registration/2524888. För att följa konferensen online gå till https://digital.vevent.com/rt/fronto2~besqab-q2-2020. För ytterligare information vänligen kontakta:Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52 Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 9 juli 2020 klockan 13:00 (CEST). 

BioInvents styrelse har beslutat om en kompensationsemission om upp till cirka 139 MSEK, efter den framgångsrikt genomförda riktade emissionen om cirka 487 MSEK

Lund, Sverige – 9 juli 2020 – Styrelsen i BioInvent International AB (”BioInvent” eller ”Bolaget”) (OMXS: BINV) har idag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman som hölls den 3 juli 2020, beslutat om en icke-garanterad emission om upp till cirka 139 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen i Företrädesemissionen är 1,38 SEK per aktie, vilket motsvarar priset per aktie i den riktade emission som beslutades av styrelsen den 9 juni 2020 (”Riktade Emissionen”). Investerare som deltagit i den Riktade Emissionen har åtagit sig att inte använda, överlåta, sälja eller på något annat sätt utnyttja teckningsrätter som erhålls i Företrädesemissionen. Sammanfattning · Företrädesemissionen genomförs framförallt för de aktieägare som inte deltagit i den Riktade Emissionen och syftar till att delvis kompensera för den utspädning som den Riktade Emissionen inneburit.  · Investerare som deltagit i den Riktade Emissionen har åtagit sig att inte använda, överlåta, sälja eller på något annat sätt utnyttja teckningsrätter som erhålls i Företrädesemissionen.  · Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer vara 1,38 SEK per aktie, vilket motsvarar priset per aktie i den Riktade Emissionen. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer högst 100 527 062 aktier emitteras och Bolaget kommer erhålla cirka 139 MSEK före transaktionskostnader. · Nettolikviden från Företrädesemissionen avses i huvudsak att användas till att driva och expandera den kliniska utvecklingen av BI-1206, föra tre substanser vidare in i kliniska program och fortsätta utveckla Bolagets prioriterade prekliniska program. · Varje befintlig aktie i BioInvent berättigar till en (1) teckningsrätt. Sjutton (17) teckningsrätter ger rätt till teckning av två (2) nya aktier. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier enbart tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte), pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. I den mån tilldelning inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. Därutöver ska tilldelning vid teckning utan företrädesrätt inte ske. · Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen kommer vara den 16 juli 2020 och teckningsperioden kommer löpa från och med den 20 juli 2020 till och med den 3 augusti 2020.  Kommentarer från VD ”Vi skulle vilja tacka alla våra investerare för deras fortsatta stöd av BioInvent och vi är glada att nu erbjuda aktieägare, som inte deltagit i den nyligen framgångsrikt genomförda riktade emission om cirka 487 MSEK, möjligheten att utöka sitt engagemang genom denna kompensationsemission. I den riktade emissionen var HBM Healthcare Investments Ltd och Swedbank Robur Medica nya investerare i BioInvent och är nu två av de största aktieägarna. Vi erhöll också fortsatt starkt stöd från Van Herk Investments, Omega Funds, Fjärde AP-fonden och Handelsbanken Healthcare Fund. Likviden från dessa finansieringar kommer att täcka den fortsatta utvecklingen av BI-1206 i både hematologisk cancer och solida tumörer och därtill finansiera utvecklingen av ett antal nya spännande läkemedelskandidater som vi inleder kliniska tester med. Den riktade emissionen spädde ut merparten av aktieägarna och syftet med kompensationsemissionen är att delvis minska denna utspädningseffekt. Vi hoppas att så många aktieägare som möjligt vill fortsätta vår resa tillsammans med oss och vi förväntar oss att vårt starka positiva nyhetsflöde fortsätter,” sa Martin Welschof, BioInvents VD. Bakgrund och motiv Företrädesemissionen genomförs framförallt för de aktieägare som inte deltagit i den Riktade Emissionen och syftar till att delvis kompensera för den utspädning som den Riktade Emissionen inneburit. Företrädesemissionen är därför inte garanterad. Precis som i den nyligen genomförda Riktade Emissionen kommer nettolikviden från Företrädesemissionen i huvudsak att användas till att (i) driva och expandera den kliniska utvecklingen av Bolagets ledande antikropp BI-1206 för behandling av Non-Hodgkins lymfom och i kombination med pembrolizumab (KEYTRUDA[®]) för behandling av framskridna solida tumörsjukdomar, (ii) föra tre substanser vidare in i kliniska program (BI-1808, BI-1607 och BT-001), samt (iii) fortsätta utveckla Bolagets prioriterade prekliniska program med målsättningen att generera ytterligare kliniska program. Nettolikviden förväntas fördelas med cirka 20 procent, 40 procent och 40 procent mellan de tre områdena. Företrädesemissionen Styrelsen i BioInvent har idag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman som hölls den 3 juli 2020, beslutat om en nyemission om upp till cirka 139 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare i förhållande till deras aktieinnehav per avstämningsdagen den 16 juli 2020. Företrädesemissionen genomförs framförallt för de aktieägare som inte deltagit i den Riktade Emissionen och syftar till att delvis kompensera för den utspädning som den Riktade Emissionen inneburit. Företrädesemissionen kommer innebära en ökning av aktiekapitalet med högst 8 042 164,96 SEK och högst 100 527 062 aktier kommer att emitteras. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i BioInvent efter Företrädesemissionen att uppgå till högst 955 007 096 aktier och Bolaget kommer tillföras cirka 139 MSEK före transaktionskostnader. Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje per avstämningsdagen innehavd aktie. Sjutton (17) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i Företrädesemissionen till ett pris om 1,38 SEK per aktie. Teckningskursen i Företrädesemissionen motsvarar priset per aktie i den Riktade Emissionen. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska tilldelning ske till dem som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller ej) pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier. I den mån tilldelning inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. Utöver detta ska ingen ytterligare tilldelning ske. Teckningsperioden kommer löpa från och med den 20 juli 2020 till och med den 3 augusti 2020, med en rätt för styrelsen att förlänga teckningsperioden. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq Stockholm från och med den 20 juli 2020 till och med den 30 juli 2020. Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att finnas i det prospekt som avses att offentliggöras omkring den 17 juli 2020. Tidplan för Företrädesemissionen +------------------------------+---------------------------+|Sista handelsdag inklusive |14 juli 2020 ||rätt att erhålla | ||teckningsrätter | |+------------------------------+---------------------------+|Första handelsdag exklusive |15 juli 2020   ||rätt att erhålla | ||teckningsrätter | |+------------------------------+---------------------------+|Avstämningsdag för deltagande |16 juli 2020 ||i Företrädesemissionen | |+------------------------------+---------------------------+|Beräknad dag för |17 juli 2020 ||offentliggörande av prospektet| |+------------------------------+---------------------------+|Teckningsperiod |20 juli 2020 –             || |3 augusti 2020 |+------------------------------+---------------------------+|Handel i teckningsrätter |20 juli 2020 – || |30 juli 2020 |+------------------------------+---------------------------+|Handel i betalda tecknade |20 juli 2020 – ||aktier (BTAs) |12 augusti 2020 |+------------------------------+---------------------------+|Offentliggörande av |6 augusti 2020 ||Företrädesemissionens slutliga| ||utfall | |+------------------------------+---------------------------+  Rådgivare Pareto Securities AB har utsetts till Sole Manager i samband med Företrädesemissionen. Mannheimer Swartling Advokatbyrå är juridisk rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är juridisk rådgivare till Sole Manager.   Om BioInvent BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive solida tumörsjukdomar. Två prekliniska program i solida tumörer förväntas gå in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T.™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap. Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com. För mer information, vänligen kontakta: Martin Welschof, VD Hans Herklots, LifeSci Advisors046-286 85 50 +41 79 598 71 49martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com  BioInvent International AB (publ)Org nr: 556537-7263Besöksadress: Ideongatan 1Postadress: 223 70 LUNDTelefon: 046-286 85 50www.bioinvent.se Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020 kl. 17.30 CEST. Viktig information Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i BioInvent International AB i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i BioInvent International AB kommer endast att ske genom det prospekt som BioInvent International AB beräknar kunna offentliggöra omkring den 17 juli 2020. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Sole Manager. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Sole Manager agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Sole Manager är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet utgör inte något erbjudande avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av BioInvent International AB (”Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen. I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. Framåtriktade uttalanden Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande. Information till distributörer I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bioinvents aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bioinvents aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bioinvents aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bioinvents aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den emissionen. Vidare noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen, kommer Sole Manager enbart kontakta investerare som uppfyller kriterierna för professionella klienter och berättigade motparter. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bioinvents aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bioinvents aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Spelbolaget Gold Town Games tecknar ett villkorat avtal om att förvärva en majoritetsandel av aktierna i Sideline Labs AB och säkrar finansiering av affären

Finansieringen av transaktionen från Bolagets sida består i huvudsak av en kvittningsemission om 6,95 MSEK i SLL för licensrättigheterna att använda Gold Town Games spelplattform W3XM till följande mobila managerspel a) amerikansk fotboll b) rugby. Vidare villkoras affären av att SLL kapitaliseras med 5 MSEK i kontanter, där GTG investerar 2 MSEK, Almi Invest Mitt 2 MSEK samt att befintliga finansiären till både GTG och SLL, Norrlandsfonden, bereder en propå om konvertibellån på 1 MSEK med planerat beslut i augusti 2020. TRANSAKTIONEN OCH FINANSIERINGEN • Emissionsbeloppet för Gold Town Games andel av aktierna i SLL uppgår till totalt 8,95 MSEK varav 6,95 MSEK betalas genom en kvittningsemission för Sideline Labs nyttjande av Gold Town Games spelplattform och 2 MSEK kontant som en del av kapitalisering av SLL om totalt 5 MSEK. • Gold Town Games genomför, inom ramen för bemyndigande från årsstämman, en riktad nyemission till privatinvesteraren Andreas Poike på 2,4 MSEK som används för kapitaliseringen av SLL. Emissionsvillkoren ger en teckningskurs på 1,20 SEK per aktie. Teckningskursen baseras på faktiskt volymvägt snittpris under handelsdagen den 8 juli 2020, på Nordic SME och sker således utan rabatt. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att snabbt och kostnadseffektivt möjliggöra kapitalanskaffning till för Bolaget fördelaktiga villkor. Andreas Poike äger inga aktier i GTG före den riktade emissionen.  • Finansieringen genom nyemission motsvarande 2,4 MSEK medför att antalet aktier i GTG ökar med 2 miljoner aktier till 28 856 862 aktier och att aktiekapitalet ökar med cirka 190 TSEK till cirka 2 747 TSEK. Smärre korrigeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med emissionens registrering. VILLKOR FÖR AFFÄREN• Kapitaliseringen av SLL om totalt 5 MSEK skall genomföras i sin helhet, GTG investerar 2 MSEK, Almi Invest Mitt 2 MSEK och sannolik Norrlandsfonden med 1 MSEK genom ett konvertibelt lån. Om Norrlandsfonden väljer att inte investera äger SLL rätten att inhämta likviden från annat håll. • Ett aktieägaravtal skall upprättas mellan GTG, Sparbankstiftelsen Norrland, Stefan Sångberg (grundare av SLL) och Almi där en så kallad Tag-a-long klausul även innefattar ägarna i SLL. • Aktieägaravtalet ger Almi Invest Mitt rätt att sälja sina innehavda aktier i SLL till GTG till uppskattat marknadspris. Detta får ske tidigast om 36 månader och senast om 60 månader efter transaktionsdatum förutsatt att lanseringsplanen av SLL:s kommande managerspel hålls. Bolagsvärderingen av SLL skall göras av en (1) till tre (3) oberoende värderingsmän och köpeskillingen för sådana aktier i SLL skall kunna betalas kontant eller genom apport- eller kvittningsemission. Aktieägaravtalet ger även övriga aktieägare i SLL rätten att sälja innehavda aktier till samma villkor, om det initieras av Almi Invest Mitt, genom en så kallad ”tag-along” klausul. Aktieägaravtalet ger även övriga ägare i SLL rätten att, vid av Almi Invest Mitt initierad konvertering, konvertera delar av eller hela sina SLL-aktier genom en så kallad Tag-a-long klausul. Konverteringen skall ske till samma villkor som för Almi Invest Mitt. • Ett samarbetsavtal skall tecknas mellan GTG och SLL, där GTG kommer bistå i utvecklingen av spelet på W3XM-plattformen. Avtalet förväntas generera intäkter om totalt 2 MSEK till GTG och löper över en 12 månaders period.  • Grundaren och personal i SLL kommer fortsätta verka operativt i bolaget efter transaktionen. • GTG och SLL beräknar att det första mobila managerspelet sprunget ur denna transaktion kommer att lanseras inom 12 månader, där användandet av W3XM-plattformen och samarbetsavtalet medför en betydande tidsbesparing. ”Det här är en affär som känns strategiskt helt rätt. Genom transaktionen får vi in Sideline Labs VD Stefan Sångberg, en mycket driven person som tillsammans med sitt team brinner för samma sak som GTG, att producera managerspel av högsta möjliga kvalitet. SLL har i flera år arbetat med att förverkliga sin dröm och har en stor kunskap inom amerikansk fotboll. Genom att addera våra erfarenheter, kompetens och vår plattform kommer spelet produceras och publiceras inom 12 månader. Ägargruppen som även består av Almi Invest Mitt, Sparbankstiftelsen och för oss redan bekanta Norrlandsfonden, är mycket etablerade i vår region och med dem ombord lägger vi grunden till att bygga någonting riktigt bra. För Gold Town Games är affären ett fint kvitto på att World Football Manager, som SLL hämtat mycket inspiration från, är en solid produkt med stor potential samt att vår egenutvecklade plattform möjliggör att vi kan skala våra affärer bortom varje enskilt spel”, säger Pär Hultgren, VD för Gold Town Games.  ”Ända sen vi startade Sideline Labs har vi brunnit för att utveckla ett ledande managerspel för amerikansk fotboll. Gold Town Games adderar stor erfarenhet och bred kompetens inom både utveckling och lansering av mobilspel. Plattformen ger oss väldigt bra tekniska förutsättningar. Med vår speldesign och kunskap inom amerikansk fotboll kan vi tillsammans skapa en färdig produkt med alla de byggstenar på plats som krävs för att lyckas”, säger Stefan Sångberg, VD för Sideline Labs. BAKGRUND OCH MOTIVGold Town Games utvecklar och publicerar sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets skapar en plattform för mobila managerspel vars första produkt, World Hockey Manager (WHM), lanserades 2017 och har sedan dess laddats ner mer än 1 miljon gånger i merparten av världens länder. Det är idag det ledande mobila hockeymanagerspelet på marknaden. Bolagets andra spel, World Football Manager (WFM), är sedan våren 2020 lanserat i flertalet västeuropeiska länder. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren. Genom förvärvet av SLL blir GTG högts delaktiga i  att släppa ytterligare ett sportmanagerspel på plattformen.  Sideline Labs som grundas 2016 av Stefan Sångberg har flerårig erfarenhet av amerikansk fotboll, ett spelkoncept som är väl kompatibelt med Gold Town Games plattform och ett dedikerat team som brinner för produkten. Amerikansk fotboll är en av världens största lagidrotter med mängder av fans i köpstarka USA men också i andra delar av världen. GTG och SLL gör den samlade bedömningen att konkurrensen bland managerspelen till amerikansk fotboll är gynnsam och att det därmed bör finnas goda chanser att ta en av toppositionerna i marknadssegmentet.  GTG och SLL känner varandra väl och har haft en pågående dialog under en längre tid.  ”Affären innebär att Gold Town Games inte bara breddar portföljen av spel, bolaget tar även ett första steg mot att bli en koncern och öppnar dessutom möjligheten till vidare tillväxt genom förvärv”, säger Magnus Orregård, Styrelseordförande för Gold Town Games.

Sedana Medical meddelar positivt top line-resultat i registreringsgrundande IsoConDa-studie

” Vi är stolta över att ha genomfört världens största studie av inhalationssedering inom intensivvård. Detta är det enskilt största framsteget för inhalationssedering sedan AnaConDa utvecklades. Studien bekräftar den kliniska erfarenheten av IsoConDa administrerat med AnaConDa som en effektiv och säker sederingsmetod. Resultaten från studien ger oss goda förutsättningar för framtiden, både i fortsatt global klinisk utveckling av inhalationssedering och för arbetet med ansökan om marknadsgodkännande i Europa”, sa Peter Sackey, medicinsk chef för Sedana Medical. “Studieresultatet är helt i linje lång klinisk erfarenhet från många läkare i hela världen. Isofluran är säkert och effektivt vid sedering av invasivt ventilerade svårt sjuka patienter. Vi hoppas att fler patienter får dra nytta av fördelarna med inhalationssedering i framtiden.” säger IsoConDa studiens koordinerande prövare i Tyskland Docent Andreas Meiser, Saarland University Medical Center, Homburg, Tyskland. Studien, som syftar till att få läkemedelskandidaten IsoConDa (isofluran) godkänd för inhalationssedering inom intensivvården i Europa, har pågått på 21 centra i Tyskland och tre i Slovenien. Studien är en så kallad non-inferiority studie vilket innebär att dess primära syfte är att visa att IsoConDa, administrerat med AnaConDa, inte är sämre än propofol på att upprätthålla en adekvat sederingsnivå. Detta fastställs genom att jämföra andelen tid som adekvat sederingsdjup upprätthålls med isofluran i jämförelse med propofol. Studien har omfattat 301 mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter i behov av sedering och är en så kallad randomiserad, kontrollerad och öppen studie för att bekräfta effekt och säkerhet. Patienterna lottades till två lika stora grupper, där patienter i den ena gruppen behandlades intravenöst med propofol och den andra med IsoConDa administrerat med AnaConDa. “Målet vi hade när vi initierade arbetet med IsoConDa studien för flera år sedan var att kunna registrera inhalationssedering med IsoConDa administrerat med AnaConDa och på så sätt närma oss vår vision att göra inhalationssedering till en ny standardmetod på intensivvårdsklinikerna runt om i världen. Med dessa starka resultat som grund har vi kommit ett stort steg närmare vår vision. Vi kommer så snart som möjligt under fjärde kvartalet 2020 att skicka in vår ansökan om europeiskt marknadsgodkännande i 16 europeiska länder i en första registreringsrunda. Om allt går väl räknar vi med ett godkännande under andra halvåret 2021”, sa Christer Ahlberg, vd för Sedana Medical. Konferenssamtal och online-presentation Sedana Medical kommer att hålla ett konferenssamtal och en online-presentation idag, fredag 10 juli kl. 13.00 CET. Christer Ahlberg, vd och Peter Sackey, medicinsk chef kommer att presentera resultaten och svara på frågor. Presentationen kommer hållas på engelska. Telefonnummer för konferenssamtalet är: SE: +46 856642651 Kod: 34271979#UK: +44 3333000804US: +1 6319131422 Presentationen kommer att streamas och nås på följande länk:https://tv.streamfabriken.com/sedana-medical-top-line-result-2020 För ytterligare information, vänligen kontakta:Christer Ahlberg, vd, Sedana Medical ABMobil: +46 70 675 33 30E-post: christer.ahlberg@sedanamedical.com Peter Sackey, medicinsk chef, Sedana Medical ABMobil: +46 70 771 03 64E-post: peter.sackey@sedanamedical.com Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Denna information är sådan som Sedana Medical är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020 kl. 07.00 (CET). Om Sedana Medical Sedana Medical AB (publ) har utvecklat och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för administrering av volatila anestetika. Genom en kombinationsbehandling av AnaConDa och läkemedelskandidaten IsoConDa (isofluran) tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Bolaget arbetar för att få marknadsgodkännande i Europa för inhalationssedering på intensivvården med läkemedlet IsoConDa® (isofluran) under andra halvåret 2021. Det finns flera utmaningar för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa standardbehandling som inhalationssedering löser. Idag beräknas det finnas mellan sju till åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering i intensivvården globalt, jämnt fördelade mellan regionerna USA, Europa och Asien. Dessa patienter är sederade i genomsnitt tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20–30 miljarder kronor. Tre år efter marknadsgodkännande i Europa räknar Sedana Medical med en försäljning om 500 miljoner kronor i Europa och en EBITDA-marginal på cirka 40 procent. Bolaget har inlett aktiviteter för att nå marknadsgodkännande på andra marknader utanför EU och en process för att få marknadsgodkännande i USA 2024. Sedana Medical har egen försäljning i Benelux, Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien, samt externa distributörer i övriga delar av Europa, Australien, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexico och Sydkorea. Bolaget grundades 2005, har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver medicinteknisk utveckling på Irland.

Peab först i Sverige att lägga asfalt med skogens eget bindemedel

Lignin är det ämne som håller samman fibrerna i trä. Det hoppas Peab Asfalt ska kunna ersätta en del av det bitumen som idag används som bindemedel i asfalt. Företaget ingår sedan två år i ett EU-finansierat forskningsprojekt, REWOFUEL, där elva företag från åtta länder samverkar för att utveckla nya biobaserade produkter av restprodukter från skogsbruk, bland annat biobränsle till flyg.  Peab Asfalt har genomfört ett stort antal laboratorieförsök med lignin från projektpartnern SEKAB i Örnsköldsvik som visar på positiva resultat och är nu redo att ta nästa steg.  – Att vi nu får möjlighet att utföra fullskaleförsök är viktigt för att utvärdera om de fördelar vi ser i labbförsöken även uppnås i verkligheten. Förutom ligninets miljömässiga fördelar räknar vi också med en positiv klimateffekt av att biomassa binds in i asfalten. De tekniska fördelar vi förväntar oss med lignin är främst bättre beständighet och ökat motstånd mot belastningsskador, säger Peab Asfalts innovationsstrateg Mats Wendel.  När Peab Asfalt lägger den första vägsträckan i Sverige med lignin från svensk skogsråvara sker det i Sundsvall. Mats Wendel ser stora möjligheter till klimatförbättringar i framtidens asfalt. – För att vara konkurrenskraftig gäller det att utveckla asfaltprodukter med rätt funktion och lägsta möjliga klimatpåverkan. Vi är nu inne i sista fasen av att konvertera samtliga fasta asfaltverk till att använda biobränslen i tillverkningsprocessen. Att vi är med i ligninprojektet är viktigt och ger oss möjlighet att i framtiden kunna leverera klimatneutrala asfaltsmassor. I denna strävan finns även andra intressanta produkter i utvecklingsportföljen, vilket gör framtiden hoppfull för hela asfaltbranschen, säger Mats Wendel.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Wendel, innovationsstrateg Peab Asfalt, +46 705 35 36 12 Kajsa Jacobsson, presschef Peab, +46 725 33 34 84

Nordnet först i Sverige med hållbarhetsdata för börshandlade fonder

-   Nu kan våra sparare välja börshandlade fonder efter faktorer som miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, samt välja bort olika typer av innehav de inte vill ha i sina ETF:er. Vad jag vet är vi först ut på marknaden med denna funktion, vilket matchar vår ambition att ligga i absolut framkant när det gäller hållbart sparande, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet. Den hållbarhetsdata som nu lanseras på Nordnets sajt innehåller information om hur väl respektive ETF står sig i ett antal olika kategorier kopplade till hållbarhet. · Låg CO2-risk: En märkning som symboliseras av ett grönt löv, och som tilldelas de ETF:er som har ett lågt CO2-riskvärde samt en låg exponering mot fossila bränslen. · En screener för oönskade innehav, där spararna i en fördefinierad lista kan ange vilka innehav som ska exkluderas, till exempel alkohol, bekämpningsmedel, djurförsök och fossila bränslen. · Hållbarhetsbetyg: En rating som mäter hur väl innehaven i ETF:erna hanterar risker kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Ratingen anges som ett absolut betyg, samt relativt andra fonder i samma kategori. Ett lågt värde är bättre, och visar att fonden har låga risker inom aktuellt område, exempelvis miljö. Hållbarhetsdatan visas för över 800 börshandlade fonder från ett stort antal olika fondbolag på Nordnets plattform. På samma gång som hållbarhetsdatan introduceras så uppdateras även Nordnets ETF-sidor med information om risk- och volatilitetsvärden som sharpekvot och standardavvikelse. Datan kommer från Morningstar, som tidigare i år förvärvade ESG-analysföretaget Sustainalytics. -   Hållbarhet är en viktig faktor när spararna ska välja vilken typ av investeringar de ska göra. Vi ser den trenden tydligt i vår egen kundbas, där en allt större del av sparandet går till fonder med ett högt hållbarhetsbetyg. Med den funktion vi nu introducerar kan vi möta den efterfrågan även när det gäller ETF:er, som hela tiden blir mer populär som sparform, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Intrum rapporterar starkare resultat än väntat för andra kvartalet

”Under andra halvan av andra kvartalet har vi sett en relativt snabb återgång mot ett normalläge i de 24 europeiska marknader som vi är verksamma i. Detta har möjliggjort en starkare utveckling av vår verksamhet och högre inkasseringsnivåer jämfört med våra tidigare interna förväntningar. Därtill har en god kostnadskontroll mildrat effekterna av det intäktsbortfall som Covid-19 gett upphov till,” säger Mikael Ericson, vd och koncernchef på Intrum.Intrums Cash EBITDA ökade marginellt jämfört med första kvartalet 2020 och nettoskuldskvoten minskade något till cirka 4.4x jämfört med 4.5x i första kvartalet. Det preliminära resultatet för segmentet Portföljinvesteringar var cirka 5 procent lägre jämfört det första kvartalet. Resultatet påverkades positivt av högre inkasseringsnivåer jämfört med förväntade inkasseringar utifrån den omvärdering som gjordes i första kvartalet.Vinstbidraget från joint ventures, som är inkluderat i resultatet för Portföljinvesteringar, var marginellt högre jämfört med första kvartalet. Investeringsnivån uppgick till cirka 1 267 MSEK och de förväntade avkastningsnivåerna på kvartalets investeringar var påtagligt högre jämfört med innan Covid-19.Segmentet Strategiska marknader (Grekland, Italien och Spanien) förbättrade sitt finansiella resultat markant jämfört med första kvartalet, med en stark återhämtning av intjäningen i juni. Detta ledde preliminärt till cirka 5 procent högre intäkter jämfört med första kvartalet och en verksamhetsmarginal på 27 procent. Strategiska marknader påverkades positivt av att dessa tre länder med tillhörande domstolssystem öppnade upp under maj och juni. Resultatet understöds också av en strikt intern kostnadskontroll.Det preliminära resultatet för Kredithanteringstjänster var cirka 10 procent lägre jämfört med första kvartalet och verksamhetsmarginalen uppgick till 24 procent. Resultatet påverkades delvis av lägre affärsvolymer då en del uppdragsgivare gett tillfälliga lättnader i betalningsvillkoren gentemot sina kunder.”Mot bakgrund av de extraordinära omständigheterna, är det betryggande att konstatera att vi har en robust och finansiellt motståndskraftig affärsmodell samtidigt som vi drar nytta av vår breda geografiska närvaro. Detta bidrar till en uthållig och konjunkturtålig inkasseringsverksamhet,” säger Mikael Ericson.Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade. Rapporten för andra kvartalet 2020 publiceras den 23 juli 2020 kl 07.00 CET. Intrum kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer eller detaljer innan delårsrapporten för andra kvartalet har publicerats.  Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations & Group Business Control+46 (0) 8 546 102 02viktor.lindeberg@intrum.comir@intrum.com   Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2020-07-10 kl 08.00 CET.

Verkningsmekanismen för Kanceras läkemedelskandidat KAND567 kopplas till minskad risk för allvarliga komplikationer vid covid-19

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att fristående forskare har publicerat resultat som visar att fraktalkinsystemet aktiveras vid covid-19 och att ökade nivåer av fraktalkin kopplas till svårare sjukdom. Resultaten innebär att sannolikheten ökar för att bolagets läkemedelskandidat KAND567 skall kunna motverka allvarliga komplikationer till följd av covid-19.  Kanceras läkemedelskandidat KAND567 verkar genom att blockera fraktalkinreceptorn. Receptorn spelar en nyckelroll när kroppens immunsystem initierar inflammatoriska processer. Vid behandling med KAND567 blockeras fraktalkinreceptorn vilket hindrar vissa typer av immunceller att ansamlas i olika vävnader, vilket kan minska de skador som uppkommer vid hyperinflammation. Hyperinflammation är ett tillstånd som kan drabba svårt sjuka patienter i den pågående covid-19-pandemin om immunsystemet i ett första skede misslyckas med att bekämpa viruset. Immunsystemet riskerar då att hamna i obalans och överreagera genom en andra våg av inflammation – hyperinflammation – som kan leda till allvarliga skador på lunga, hjärta och andra vitala organ[1]. Ett oberoende forskarlag har nu publicerat resultat som visar att covid-19-patienter har en förhöjd koncentration av fraktalkin i blodet jämfört med friska och att en hög koncentration av fraktalkin i blodet ses vid ett förvärrat sjukdomstillstånd[2]. Genom att följa strömmen av immunceller i blodet hos covid-19-patienter har forskare kunnat visa att fraktalkin leder aktiverade immunceller in i vitala organ som lungor, hjärta och kärl. Djupgående analyser bekräftar infiltration av immunceller som styrs av fraktalkinsystemet i lungorna hos covid-19-patienter[3]. Studierna har gjorts i covid-19-patienter från att de läggs in på sjukhus med milda andningsbesvär, under intensivvård och genom rehabilitering[3,4]. Resultaten stödjer sammantaget att en behandlingsstrategi som blockerar de sjukdomsdrivande immuncellerna i en tidig fas av covid-19 kan minska risken för hyperinflammation och därmed undvika intensivvård och en lång rehabilitering. Kanceras planerade dubbelblindade och placebokontrollerade Fas II-studie i covid-19-patienter tar fasta på dessa nya resultat. KAND567 eller placebo kombineras med bästa standardbehandling redan i en tidig fas av sjukdomen när begynnande andningssvårigheter observeras. Under studien utförs strikt objektiva analyser av behandlingseffekten, bland annat i form av syremättnad och respiratorisk kapacitet. Dessutom genomförs en detaljerad kartläggning av immunologisk reglering på cell- och gennivå. Studien har godkänts av Läkemedelsverket och är redo att starta med kort varsel efter godkännande från Etikprövningsmyndigheten. Den planeras omfatta 40 patienter varav hälften behandlas med KAND567 och den andra hälften utgörs av en placebogrupp. Behandlingen med KAND567 sker peroralt i form av kapslar två gånger per dag under sju dygn. En uppföljande hälsokontroll och provtagning sker efter avslutad behandling samt efter 90 dagar i syfte att följa rehabiliteringen. Referenser 1. The Lung, the Heart, the Novel Coronavirus, and the Renin-Angiotensin System; The Need for Clinical Trials. https://doi.org/10.3389/fmed.2020.00248 2. Elevated Serum Endothelial Cell Adhesion Molecules Expression in COVID-19 Patients. The Journal of Infectious Diseases, jiaa349. https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa349 3. Single-cell landscape of bronchoalveolar immune cells in patients with COVID-19. https://doi.org/10.1038/s41591-020-0901-9 4. Systems-level immunomonitoring from acute to recovery phase of severe COVID-19. https://doi.org/10.1101/2020.06.03.20121582  Om Kancera AB (publ) Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fraktalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Kancera har under andra kvartalet 2020 ansökt om tillstånd för en klinisk fas II-studie i covid-19 patienter. Under andra halvåret 2020 planeras en andra ansökan om tillstånd för en klinisk fas II-studie i patienter med hjärtinfarkt. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjd aktivitet för fraktalkinsystemet inte bara i samband med hjärtinfarkt utan även vid flera andra inflammatoriska tillstånd och vissa former av cancer, finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för Kanceras fraktalkinblockerare KAND567 och KAND145. Kancera AB bedriver forskning och utveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.   För ytterligare information, kontakta gärna, Thomas Olin, vd: 0735-20 40 01  Kancera AB (publ)Karolinska Institutet Science Park Banvaktsvägen 22SE 171 48 Solna Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se  

Motionslopp och sportfiske godkänt för friskvårdsbidrag

– Många fler aktiviteter kan nu ge friskvårdsbidrag. Det gäller såväl fritidsaktiviteter med ett mindre inslag av motion som mer avancerade kurser som vi tidigare inte har kunnat godkänna, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket. Domarna innebär att listan över aktiviteter som kan bekostas med friskvårdsbidrag utökas rejält. Friluftsaktiviteter och naturupplevelser med inslag av motion, agility, sportfiske och enduro är några exempel. Bidraget kan även användas för personliga startavgifter i tävlingar och motionslopp. Nytt är också att mer avancerade kurser ingår, som till exempel fortsättningskurs i hästkörning. Det var en av de aktiviteter som prövades. Att deltagaren tränar sina färdigheter är inget hinder för skattefritt friskvårdsbidrag, så länge aktiviteten också ger motion. Det är inte heller något hinder att det krävs särskild utrustning, om den går att låna eller hyra.  Friskvårdsbidraget kan bara användas för att bekosta själva motionsaktiviteten exempelvis startavgifter, kursavgifter, banavgifter, fiskekort eller liftkort samt hyra av den utrustning som krävs för att aktiviteten ska kunna utföras där och då.  Friskvårdsbidraget kan inte användas för att köpa utrustning eller betala personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar. Det kan heller inte användas för att hyra redskap för aktiviteter på egen hand. Exempel på aktiviteter som nu omfattas som tidigare inte gjorde det.  · Agility · Bergsguide · Enduro · Fortsättningskurs i hästkörning · Forsränning · Friluftsaktiviteter och naturupplevelser med inslag av motion · Motorcross · Paintball · Personlig startavgift i tävling eller lopp · Självförsvarskurs · Speedway · Sportfiske · Westernskytte  I ett annat ställningstagande från Skatteverket nyligen godkändes också hälsoappar. Länk till ställningstagande efter domarna i Högsta förvaltningsdomstolen  Läs mer om friskvårdsbidraget och vad som omfattas  Bilder på kontaktperson, Skatteverkets pressbilder på webben 

Minesto News Update 10 juli 2020

Minesto presenterade vid EU:s Sustainable Energy Week Minestos VD Martin Edlund presenterade den 19 juni vid ett webbinarium som arrangerades under EU:s Sustainable Energy Week av den internationella byrån för förnybar energi IRENA samt branschorganisationen Ocean Energy Europe. Webbinariet, med titeln "New horizons: Europe driving ocean energy development around the world", fokuserade på den senaste utvecklingen av teknologier runt om i världen och framtiden för Europas roll som global ledare inom havsenergiteknik. Webbinariet finns tillgängligt att se via denna länk  (Martin Edlunds presentation startar runt 45:15). Jonas Millqvist vald till ny ordförande i Minesto Minestos årsstämma valde den 29 juni Jonas Millqvist till ny ordförande i Minesto. Jonas ersätter Bengt Adolfsson som har varit bolagets ordförande under de senaste fyra åren. Bengt Adolfsson kvarstår som styrelseledamot i Minesto som bolagets största aktieägare. Jonas Millqvist är Senior Underwriter vid Danmarks Exportkreditnämnd, Eksport Kredit Fonden, och har varit medlem av Minestos styrelse sedan 2018. Han har gedigen erfarenhet av affärsutveckling och finansiering inom förnybar energi, inte minst från att ha arbetat åtta år för den globala vindkraftstillverkaren Vestas Wind Systems. Under sin tid på Vestas ledde Jonas olika team inom avdelningarna Treasury och Structured Finance för att möjliggöra storskaliga vindkraftsprojekt genom olika finansieringslösningar. Mer information om årsstämman 2020 inklusive kommentarer från Bengt Adolfsson och Jonas Millqvist, samt VD:s anförande till årsstämman, finns tillgänglig via denna länk . Bilder och video från installationsaktiviteterna i Vestmannasund Minesto och dess partner, elbolaget SEV, fortskrider det gemensamma projektet i Vestmannasund för att demonstrera tidvattenkraftens potential som ett centralt energislag på Färöarna. Bilder och video från arbetet i Vestmannasund finns att se via denna länk . Minestos första DG100-system döpt till “Havfrúgvin” Minesto har döpt sitt första DG100-system till “Havfrúgvin”. Namngivningen följde ett besök av Färöarnas premiärminister Bárður á Steig Nielsen på installationsplatsen i Vestmannasund, där Minesto och det färöiska elbolaget SEV arbetar med den första av två DG100-installationer i det gemensamma projektet för att realisera elproduktion från tidvattenströmmar på Färöarna. Namnet Havfrúgvin, som betyder sjöjungfru på färöiska, har stor historisk betydelse på Färöarna, särskilt runt staden Vestmanna. Genom åren har namnet använts för att namnge båtar och fartyg på Färöarna och den första tävlingsroddbåten med namnet Havfrúgvin byggdes 1928. I Vestmanna fanns en smack (traditionell fiskebåt) med namnet Havfrúgvin som var det enda av sju fartyg som tillhörde Vestmanna som överlevde andra världskriget.

Minestos VD tecknar aktier genom teckningsoption PO4

Samtidigt har Martin Edlund avyttrat 119 000 aktier, bland annat för att finansiera inlösen av PO4-optionerna. Martin Edlunds aktieinnehav i Minesto AB uppgår efter transaktionerna till sammanlagt 141 000 aktier. PO4 är ett av tre teckningsoptionsprogram riktat till anställda i Minesto som fastställdes på bolagets årsstämma 2019. Totalt har 280 000 teckningsoptioner av serie PO4 getts ut. Samtliga PO4-optioner har förvärvats av ledande befattningshavare i Minesto. En (1) teckningsoption av serie PO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Minesto AB under perioden 1 juli–30 september 2020 till ett pris om 26,30 kr per aktie. För mer information, vänligen kontakta Martin Edlund, VDir@minesto.com Om Minesto Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet. Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar. Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi. Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50. Läs mer om Minesto på www.minesto.com Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.

Ökningen fortsätter – över 90 000 nya medlemmar

93 390 personer har fram till och med juni i år valt att bli en del av den konsumentkraft som finns hos våra konsumentföreningar och Coop. Det är en rekordsiffra, men det ställer också höga krav på oss. Att vara Sveriges enda medlemsägda dagligvarukedja förpliktigar. -Det är riktigt roligt att vi får så många nya medlemmar, varmt välkomna till oss. Den kooperativa idén är helt rätt i tiden och mer modern än kanske någonsin. Medlemstillströmningen betyder också att våra medlemmar tycker att vi fokuserar på rätt saker, säger Leif Linde, ordförande i Kooperativa Förbundet, KF. -Det finns en fantastisk styrka i att vi är 3,5 miljoner medlemmar som har gått samman, och tillsammans skapar vi en stark och viktig konsumentkraft. Den ska vi ta vara på och fortsätta utveckla vår verksamhet tillsammans, säger Leif Linde. Fakta: Medlemskap i Sveriges största konsumentkooperativ Som medlem hos oss är du allt annat än ensam. 3,5 miljoner konsumenter äger tillsammans Sveriges största konsumentkooperativ som består av cirka 800 butiker i 29 konsumentföreningar runtom i Sverige. Som medlem får du inte bara bra priser och erbjudanden i Coops butiker, du är också en del av Sveriges mest hållbara butikskedja och har möjlighet att vara med och påverka framtiden. Medlemsägandet förpliktigar och vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad våra medlemmar prioriterar och efterfrågar.

Storytel förvärvar det nordiska produktionsbolaget för ljudböcker Earselect

Med Storytel AB som ny majoritetsägare kommer Earselects effektiva tekniska lösningar inom både traditionell produktion och distansproduktion att stödja Storytels egna produktionslinje, men också fortsätta att förse externa förlag med högkvalitativa och kostnadseffektiva produktioner på samma sätt som tidigare.  – Jag är väldigt glad att välkomna Earselect till produktionsorganisationen på Storytel. Med våra gemensamma kunskaper, tekniska kompetenser och fantastiska personal är vi redo att gå in i nästa fas. Tillsammans kan vi skapa nya kvaliteter och ännu högre effektivitet till Storytels dedikerade produktionsverksamhet för att möta den växande globala efterfrågan på ljudböcker. Det kommer gynna Earselect, Storytel, alla förlag och – framför allt – ljudbokslyssnarna, säger Robert Holmström, Head of Global Production på Storytel. – Varje år producerar Storytel tiotusentals timmar ljudböcker för 20 marknader inom ett stort antal genrer och på över 25 språk. Earselects unika kvaliteter och deras tekniska lösningar kommer ge oss ännu större skala och snabbare och smidigare processer som både matchar det ökande globala intresset för kvalitativa ljudböcker och Storytels expansionsresa mot lönsam tillväxt, säger Robert Holmström.  Earselect grundades 2017 av företagets VD, den svenska pionjären Rickard Källqwist, som gjorde sin förstaljudboksproduktion redan 2005. Idag är Earselect ett välkänt namn inom den svenska och norska ljudboksbranschen, med många förlag bland sina kunder och över 40 produktionsenheter på den svenska och norska marknaden.  – Storytel känns som en perfekt ägare för Earselect. De har resurserna, skalan och kompetensen som krävs för att hela tiden utmana, vässa och utveckla plattformen och jag är övertygad om att det kommer att säkra och stärka vår position som ljudboksproducent i framkant, säger Rickard Källqwist, VD på Earselect.  Parterna har kommit överens om att inte uppge köpesumman. Köpeskillingen kommer inte ha en väsentlig påverkan på Storytel Groups finansiella ställning och kommer erläggas delvis kontant och delvis via en emission av aktier i Storytel AB (publ). Förvärvet väntas slutföras den 19 augusti 2020.   FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.  För mer information, kontakta:  Dan Panas, kommunikationschef, Storytel ABTel: +46 70 186 52 90E-post: dan.panas@storytel.com    Om StorytelStorytel är norra Europas största streamingtjänst för ljudböcker och e-böcker, med mer än 500 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytel erbjuder både en digital distributionslösning och förlagsverksamhet. Streamingverksamheten är en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo. Förlagsverksamheten består av Norstedts, Massolit, StorySide, Printz Publishing, People´s Press, Rabén & Sjögren, B. Wahlströms, Gummerus Kustannus och Norstedts kartor. Ztory - en streamingtjänst för tidningar och magasin, blev en del av Storytel i januari 2019. Storytel finns idag på 20 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.