World TOURN ASA lanserar Baud och ingår avtal med UIM E1 World Championship

World TOURN ASA lanserar Baud och ingår avtal med UIM E1 World Championship BaudBaud är en ny generation av hörlur som kombinerar hög kvalitet med avancerad teknik, anpassade för både musik och spel. Vi identifierade en lucka i marknaden för en hörlur med dessa specifika egenskaper, eftersom traditionella musikhörlurar ofta saknar optimering för spelupplevelser. Samtidigt som vanliga spelhörlurar ofta saknar aktiv brusreducering och estetisk mångsidighet utanför spelmiljöer. Detta är något som Baud med sina hörlurar löser.Hörluren har utvecklats av Mathias Pantzar, en prisbelönt profil inom audioindustrin och ett team med mer än 20 års erfarenhet inom hörlur- och högtalarbranchen.Ingått avtal med E1 SeriesBaud har undertecknat ett treårigt partnerskapsavtal som officiell hörlurspartner för E1 Series, UIM E1 World Championship, världsmästerskapet i elektrisk båtracing som startade 2024. E1 Series kommer att inkludera tävlingar i städer som Jeddah, Venedig, Monaco, Genève, Rotterdam och Hongkong under 2024.Under evenemangen kommer alla team och ägarna av teamen att använda Bauds hörlurar för kommunikation både med förare och inom teamen. Även alla medarbetare i E1-organisationen kommer att använda hörlurarna under evenemangen.Ägarna till teamen är internationella celebriteter som Tom Brady, Virat Kohli, Will Smith, Steve Aoki, Marc Anthony, Didier Drogba, Rafael Nadal och Sergio Perez med flera. Sammanlagt har dessa 418 miljoner följare på Instagram.Strategiska initiativ hos World TOURN ASAWorld TOURN ASAs strategi inkluderar att etablera och utveckla starka varumärken genom att dra nytta av samarbeten med internationella talanger. E1 Series är en del av denna strategi, Baud planerar att offentliggöra ytterligare samarbeten inom kort.E1 Serieshttps://www.e1series.comBauds Hemsidahttps://baud.audio /Robin StenmanVD, TOURN International AB(publ)ir(at)tourn.com

Hushållens boprisförväntningar fortsätter upp

SEB:s Boprisindikator ökar med 9 enheter i maj, från plus 39 till plus 48. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 44 och plus 53 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntan om ett år stiger med 0,14 procentenheter till 3,77 procent. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor stiger med 4 enheter från föregående månad till 8 procent. Det visar maj månads Boprisindikator. Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 59 procent, en ökning med 7 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar med 2 enheter till 11 procent. Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 6 enheter till 18 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 48, vilket är en ökning med 9 enheter från förra månaden. – Hushållen visar inga tecken på att dämpa sina positiva boprisförväntningar. Nästan 6 av 10 tror nu på stigande bostadspriser. Men trots den växande optimismen har det ännu inte helt återspeglats i faktiska bostadspriser. I takt med att räntesänkningarna når plånböckerna väntas aktiviteten och omsättningen följa med vilket kommer ge nytt liv åt bostadspriserna efter två tuffa år, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández. Hushållen tror att styrräntan kommer ligga på 3,77 procent om ett år På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,77 procent. Det är en ökning med 0,14 procentenheter från föregående månad. Undersökningen genomfördes innan Riksbanken presenterade det senaste räntebeslutet om en sänkning av styrräntan med 0,25 procentenheter. – Den här månaden steg något förvånande hushållens syn på styrräntan. Det indikerar dels att hushållen fortfarande är ganska försiktiga med att räkna hem räntesänkningar, dels att de inväntar att Riksbankens först går från ord till handling med sina besked. Senaste räntesänkningen kom efter mätperioden och det återstår att se hur stor effekt beskedet och budskapet om fler sänkningar får på hushållens syn i junimätningen, säger Américo Fernández. 8 procent av hushållen planerar att binda räntan Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 4 enheter från förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta minskar med 3 enheter från föregående månad till 30 procent. Andelen som har bunden ränta minskar med 2 enheter från föregående månad till 21 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta ökar med 2 enheter från föregående månad till 18 procent. Boprisindikatorn fortsätter stiga i samtliga regionerBoprisindikatorn stiger i samtliga regioner och ligger i den här mätningen på mellan plus 44 och plus 53 enheter. I Västra Götaland och Östra Götaland stiger indikatorn med 12 enheter vardera från plus 41 enheter till plus 53 enheter respektive från plus 34 enheter till plus 46 enheter. I Norrland stiger indikatorn med 11 enheter från plus 33 till plus 44 och i Stockholm stiger indikatorn med 9 enheter från plus 43 till plus 52. I Svealand utom Stockholm stiger indikatorn med 4 enheter från plus 40 till plus 44 medan den i Skåne stiger med 2 enheter från plus 44 till plus 46. Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 29 april till 6 maj. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer. Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna: Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 Maj-24-23 -23 -23 -23 -23 -2311 14 15 6 4 0 4 19 25 32 39 48

Volvo Cars har genomfört utskiftningen av 62,7 procent av sitt aktieinnehav i Polestar till sina aktieägare och inleder konverteringsperioden av SDB:er till Polestar ADS:er av serie A

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT ATT DISTRIBUERA DETTA DOKUMENT. DETTA DOKUMENT ÄR ENDAST AVSETT I INFORMATIONSSYFTE OCH UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION OCH SKA INTE UTGÖRA GRUND FÖR, ELLER FÖRLITAS PÅ I SAMBAND MED NÅGOT ERBJUDANDE ELLER UPPMANING TILL ETT ERBJUDANDE ELLER ÅTAGANDE ATT KÖPA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER TILL NÅGON SOM HELST PERSON I NÅGON JURISDIKTION. Volvo Car AB (publ) (”Volvo Cars”) offentliggör att bolaget, i enlighet med de tidigare kommunicerade slutliga villkoren och tidplanen, har genomfört utskiftningen av 62,7 procent av sitt aktieinnehav i Polestar Automotive Holding UK PLC (”Polestar”) till Volvo Cars aktieägare i form av svenska depåbevis (”SDB:er”). Polestar har amerikanska depåbevis som representerar de underliggande aktierna av serie A i Polestar noterade på Nasdaq New York (”Polestar ADS:er av serie A”), och innehavare av SDB:er kan ansöka om konvertering av SDB:er till Polestar ADS:er av serie A under konverteringsperioden som inleds idag. SDB:erna distribueras idag till aktieägarnas värdepapperskonton, förvaltarkonton eller motsvarande. SDB:erna kommer inte att tas upp till handel i Sverige eller någon annanstans. Under perioden från och med den 13 maj 2024 till och med den 13 augusti 2024 (”Konverteringsperioden”), kan innehavare av SDB:er kostnadsfritt konvertera sina SDB:er till Polestar ADS:er av serie A som kan handlas på Nasdaq New York. Polestar ADS:er av serie A kommer att levereras varannan vecka till innehavare av SDB:er som ansöker om konvertering under Konverteringsperioden. Depåbevisprogrammet är en tidsbegränsad lösning som kommer att avslutas i samband med utgången av Konverteringsperioden den 13 augusti 2024. Vid programmets avslutande kommer alla innehavare av SDB:er som ännu inte har konverterat sina SDB:er till Polestar ADS:er av serie A automatiskt att få sina SDB:er inlösta av Skandinaviska Enskilda Banken, enligt överenskommelse med Volvo Cars, varvid Polestar ADS:erna av serie A som SDB:erna representerar kommer att säljas på Nasdaq New York till vid den tidpunkten rådande marknadsvillkor. Försäljningen ska ske så snart det är praktiskt möjligt efter det att depåbevisprogrammet har avslutats. Utbetalning av likviden från försäljningen av Polestar ADS:er av serie A kommer att ske pro rata till de tidigare innehavarna av sådana SDB:er. Sådan utbetalning förväntas ske på eller omkring den 27 augusti 2024. Beroende på om innehavare av SDB:er har sitt innehav direktregistrerat eller förvaltarregistrerat krävs olika åtgärder för att delta i konverteringen av SDB:er till Polestar ADS:er av serie A. Om dina SDB:er är förvaltarregistrerade, följ de instruktioner du får från din förvaltare för att delta i konverteringen av SDB:er till Polestar ADS:er av serie A. Vänligen notera att Polestar ADS:er av serie A inte kan distribueras till direktregistrerade innehavare av SDB:er. Följaktligen måste direktregistrerade innehavare av SDB:er öppna en depå, ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring och överföra sina SDB:er till det kontot för att delta i konverteringen av SDB:er till Polestar ADS:er av serie A. Efter öppnandet av ett sådant konto, följ instruktionerna från din förvaltare för att delta i konverteringen av dina SDB:er till Polestar ADS:er av serie A. Skatteverket kommer att utfärda allmänna råd och meddelanden om fördelningen av anskaffningsutgiften för de ursprungliga Volvo Cars-aktierna av serie B mellan inlösenaktierna och de ursprungliga Volvo Cars aktierna, inlösenaktiernas avyttringspris och anskaffningsutgiften för utskiftade SDB:er samt utdelningsvärdet för kupongskatteändamål. Råd och meddelanden kommer att göras tillgängliga på Volvo Cars hemsida, https://investors.volvocars.com/sv/aktien/polestar (föremål för vissa bekräftelser), och Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se, på eller omkring den 20 maj 2024. En informationsbroschyr med ytterligare information och detaljerade instruktioner om konverteringen av SDB:er till Polestar ADS:er av serie A tillsammans med de allmänna villkoren för SDB:erna finns tillgängliga på Volvo Cars hemsida, https://investors.volvocars.com/sv/aktien/polestar (föremål för vissa bekräftelser). En informationsfilm avseende utskiftningen och en Q&A för aktieägare har också tagits fram och gjorts tillgänglig på Volvo Cars hemsida och kan nås via samma länk. För ytterligare information om Polestar, samt om Polestar ADS:er av serie A, hänvisas till Polestars hemsida https://investors.polestar.com. --------------------------------------- Volvo Cars 2023För helåret 2023 rapporterade Volvo Car Group ett rekordhögt rörelseresultat (exkl. JV och intresseföretag) på 25,6 miljarder SEK. Omsättningen 2023 uppgick till rekordhöga 399,3 miljarder SEK, medan den globala försäljningen nådde ett rekord på 708 716 bilar. Om Volvo Car GroupVolvo Cars grundades 1927. Idag är det ett av de mest välkända och respekterade bilmärkena i världen med försäljning till kunder i fler än 100 länder. Volvo Cars är noterat på Nasdaq Stockholm, där det handlas under tickern ”VOLCAR B”. ”For life. Att ge människor frihet att färdas på ett personligt, hållbart och säkert sätt.” Detta mål återspeglas i Volvo Cars ambition att enbart tillverka elbilar 2030 och i dess engagemang för en pågående minskning av sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag 2040. I december 2023 hade Volvo Cars cirka 43 400 heltidsanställda. Volvo Cars huvudkontor, produktutveckling, marknadsföring och administration finns huvudsakligen i Göteborg. Volvo Cars produktionsanläggningar finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing och Taizhou (Kina). Företaget har även FoU- och designcenter i Göteborg och Shanghai (Kina). För mer information, vänligen kontakta: Volvo Cars Media Relations +46 31-59 65 25media@volvocars.com Volvo Cars Investor Relations +46 31-793 94 00 investors@volvocars.com --------------------------------------- Viktig information Informationen i detta dokument är endast avsedd som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Detta dokument utgör inte del av någon inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsaktivitet, och utgör inte heller ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva några värdepapper i någon jurisdiktion eller en rekommendation avseende köp, innehav eller försäljning av några värdepapper. Detta dokument är inte ett erbjudande att sälja, eller uppmaning till ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna, eller på annat sätt investera i, några värdepapper till någon person i någon jurisdiktion. Volvo Car AB (publ) ("Bolaget") har inte lämnat och har inte för avsikt att lämna något erbjudande om värdepapper i någon jurisdiktion. De föreslagna bolagshändelserna och de värdepapper som beskrivs häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securities Act eller i enlighet med eller ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och tillämplig delstatlig eller lokal värdepapperslagstiftning. Detta dokument får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till någon jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av relevant lagstiftning i sådan jurisdiktion. Distributionen av detta dokument kan vara begränsad av lagar i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av något dokument eller annan information som hänvisas till häri bör informera sig om och iaktta sådana restriktioner. Underlåtenhet att iaktta dessa restriktioner kan utgöra brott mot värdepapperslagstiftningen i sådan jurisdiktion. Ingenting i detta dokument utgör legal, finansiell, skattemässig eller annan rådgivning och varje aktieägare bör rådfråga en oberoende rådgivare om den eventuella tillämpningen av legal (inklusive bestämmelser avseende investeringar i förhållande till nationell säkerhet, utländska direktinvesteringar eller liknande lagar eller bestämmelser), finansiell, skattemässig eller annan rådgivning i samband med de bolagshändelser som beskrivs häri. I Storbritannien har detta dokument inte godkänts av en "authorised person" i enlighet med artikel 21 i Financial Services and Markets Act 2000. Följaktligen distribueras inte detta dokument till, och får inte vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Kommunikationen av sådana dokument och/eller material som en "financial promotion" görs endast till, och åtgärder får endast vidtas av, de personer i Storbritannien som omfattas av artikel 43 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Financial Promotion Order") (vilket inkluderar Bolagets befintliga aktieägare) eller andra personer till vilka de annars lagligen förmedlas enligt Financial Promotion Order. Detta dokument kan innehålla uttalanden som är, eller kan anses vara, "framåtblickande uttalanden". Dessa framåtblickande uttalanden kan identifieras genom användning av framåtblickande terminologi, inklusive uttryck som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "beräknar", "kommer", "kan", "mål", "bör" och liknande uttryck, eller i varje enskilt fall deras negativa motsvarigheter eller andra variationer eller jämförbara uttryck, eller vid diskussioner om strategier, planer, mål, framtida händelser eller avsikter. Alla framåtblickande uttalanden återspeglar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser och är föremål för risker som rör framtida händelser och andra risker, osäkerheter och antaganden som rör Bolagets verksamhet, finansiella ställning, likviditet, framtidsutsikter, tillväxt och strategier. Framåtblickande uttalanden gäller enbart per det datum de lämnas och kan komma att ändras. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagar frånsäger sig Bolaget och dess närstående uttryckligen alla skyldigheter eller åtaganden att uppdatera, granska eller revidera något framåtblickande uttalande i detta dokument, oavsett om det är till följd av att ny information framkommer, framtida utveckling eller på annat sätt. Varken Bolaget eller någon av dess närstående, eller någon av Bolagets eller dess närståendes styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter, åtar sig något som helst ansvar för eller lämnar någon utfästelse eller garanti, uttryckt eller underförstådd, avseende sanningen, riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta dokument (eller huruvida någon information har utelämnats från dokumentet) eller att någon transaktion har genomförts eller kan genomföras på de villkor eller på det sätt som anges häri eller avseende uppnåendet eller rimligheten i framtida prognoser, uppskattningar eller utsikter, om några, eller någon annan information som rör Bolaget, dess dotterbolag eller intressebolag, vare sig skriftlig, muntlig eller i visuell eller elektronisk form, och oavsett hur den överförs eller görs tillgänglig eller för någon förlust oavsett vad som uppstår från någon användning av dokumentet eller dess innehåll eller som annars uppstår i samband med detta. Tidpunkten för de föreslagna bolagshändelserna som beskrivs häri kan påverkas av en mängd olika faktorer, inklusive marknadsförhållanden. Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida resultat. Informationen i detta dokument kan inte åberopas som en vägledning för framtida resultat.

EQT INFRASTRUCTURE VI, GENOM OTELLO BIDCO AB, OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 60 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I OX2 AB (PUBL)

EQT Infrastructure VI[1], genom Otello BidCo AB[2] (”Otello BidCo”), offentliggör härmed ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i OX2 AB (publ) (”OX2” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier för 60 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Aktierna i OX2 är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets grundare tillika största aktieägare Peas Industries AB (”Peas Industries”) med sammanlagt cirka 45,56 procent av aktierna och rösterna i OX2 har åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Den oberoende budkommittén inom styrelsen för OX2 har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera Erbjudandet.[3] Sammanfattning av Erbjudandet · Otello BidCo erbjuder 60 kronor kontant per aktie i OX2 (”Erbjudandepriset”). Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 16 351 miljoner kronor. · Erbjudandepriset motsvarar en premie om: · cirka 43,4 procent jämfört med stängningskursen om 41,8 kronor för OX2-aktien på Nasdaq Stockholm den 10 maj 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, · cirka 45,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 41,1 kronor för OX2-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet, och · cirka 29,2 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 46,4 kronor för OX2-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet. · Den oberoende budkommittén inom styrelsen för OX2 rekommenderar enhälligt Bolagets aktieägare att acceptera Erbjudandet. Rekommendationen stöds av en fairness opinion från Ernst & Young AB (”EY”). · Bolagets grundare tillika största aktieägare Peas Industries, med cirka 45,56 procent av aktierna och rösterna i OX2, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet oavsett om ett högre konkurrerande bud skulle offentliggöras. · Erbjudandet är villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att Otello BidCo blir ägare till aktier motsvarande mer än 50 procent av det totala antalet aktier i OX2. Därutöver är Erbjudandet föremål för villkor (ii)–(vii) som framgår nedan i detta pressmeddelande. · Acceptfristen beräknas påbörjas omkring den 25 juni 2024 och avslutas omkring den 14 oktober 2024, för att möjliggöra erhållande av erforderliga regulatoriska tillstånd. Otello BidCo förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen, vid ett eller flera tillfällen, och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Om erforderliga regulatoriska tillstånd erhålls i sådan tid att acceptfristen kan avslutas före den 14 oktober 2024 kan Otello BidCo komma att tillkännage ett tidigare slutdatum för acceptfristen, förutsatt att ett sådant tillkännagivande kan göras minst två veckor före det nya datumet för acceptfristens utgång. Christoph Balzer, Partner på EQT Partners och investeringsrådgivare åt EQT Infrastructure VI, kommenterar: ”EQT är imponerade av OX2:s utveckling till en av Europas främsta utvecklare av förnybar energi, lett av sina grundare och ledning. Branschen för förnybar energi drivs av starka underliggande trender och förväntas växa betydligt framöver. För att uppnå OX2:s fulla potential anser vi att det är till fördel om Bolaget övergår till en mer långsiktig och hållbar affärsmodell och blir en integrerad utvecklare och ägare av tillgångar inom förnybar energi. EQT är en utmärkt partner till OX2 under denna nästa fas och erbjuder kapital och djup branschexpertis för att accelerera dess tillväxtresa.” Johan Ihrfelt, VD på Peas Industries, kommenterar: ”Detta har varit ett känslomässigt beslut. Men som OX2:s grundare och största ägare anser vi att Bolaget kommer att dra fördel av EQT:s ägande för att kunna ta nästa steg och möjliggöra den långsiktiga visionen. Med EQT:s omfattande erfarenhet och expertis inom förvärv och förvaltning av bolag, särskilt inom förnybar energi, i kombination med en dokumenterad erfarenhet av att hantera kapitalintensiva omställningar, har vi fullt förtroende för att EQT kommer att fungera som den optimala partnern för att stödja OX2:s framtida tillväxt.” Bakgrund till och motiv för Erbjudandet OX2 grundades 2004 och är en ledande aktör inom förnybar energi med en stor och diversifierad projektportfölj inom alla etablerade tekniker inom förnybar energi (land- och havsbaserad vindkraft, solenergi och lagring) och är idag en av de största utvecklarna av landbaserad vindkraft i Europa. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och finns för närvarande på 11 marknader i Europa och, sedan 2023, även i Australien. Under de senaste åren har OX2 vuxit till en ledande oberoende utvecklare av förnybar energi både i och utanför Europa, med en stark operativ och finansiell historik samt en robust uppsättning kompetenser genom hela värdekedjan, inklusive utveckling, byggnation och förvaltning. Den senaste tidens marknadsförhållanden, såsom högre räntor, långa utvecklingstider och störningar i leveranskedjan, har satt viss kortsiktig press på OX2. För att behålla och utöka sin marknadsposition, dra nytta av nya möjligheter och stärka sin närvaro inom förnybar energi på lång sikt är det till fördel om OX2 utvecklar sin affärsmodell från en renodlad utvecklare till en integrerad utvecklare av förnybar energi och tillgångsägare, samtidigt som möjligheten att sälja projekt bibehålls. EQT är en global investeringsorganisation med en aktiv ägarstrategi. I mer än 15 år har EQT Infrastructure samarbetat med sina portföljbolag för att hjälpa till att bygga starka och motståndskraftiga bolag för framtiden samt investerat över 12 miljarder euro i energiomställningen. EQT bedömer att man har mycket goda förutsättningar att bli en bra ägare av OX2, tack vare sin omfattande erfarenhet av att investera i sektorn för förnybar energi och i energiomställningen i stort. EQT planerar att göra ytterligare investeringar i OX2:s verksamhet och samtidigt använda sin branschexpertis för att stödja dess utveckling. EQT är mycket glada över att Peas Industries, OX2:s grundare, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet, oavsett om ett högre konkurrerande erbjudande lämnas. EQT:s ambition är att uppnå 90 procents ägande och avnotera Bolaget, då EQT anser att en privat miljö är mer fördelaktig för att accelerera strategin. För att säkerställa ett ansvarsfullt ägarskifte är Erbjudandet villkorat av att Otello BidCo uppnår en acceptnivå över 50 procent av aktierna, vilket understryker EQT:s engagemang i OX2:s framtida utveckling, oavsett om den sker i privat eller publik miljö. Ledning och anställda Otello BidCo stödjer fullt ut den nuvarande ledningen och värnar om de anställdas befattningar. För närvarande har inga beslut fattats om materiella förändringar som kan ha en påverkan på OX2:s anställda och ledning eller befintlig organisation och verksamhet, inklusive sysselsättningen och de platser där OX2 bedriver verksamhet. Vidare finns det inga anställda i Otello BidCo, vilket innebär att Erbjudandet inte innebär några förändringar för anställda och ledning i Otello BidCo. Otello BidCo kommer att erbjuda, och har fått samtycke från den oberoende budkommittén inom styrelsen för OX2 att erbjuda, ett incitamentsprogram för vissa nyckelpersoner i OX2, inklusive VD. VD har åtagit sig att delta, medan övriga deltagare kommer att erhålla erbjudande om deltagande efter Erbjudandets genomförande. Incitamentsprogrammet, som är villkorat av att Erbjudandet genomförs, är utformat på ett sätt som syftar till att säkerställa ett fortsatt långsiktigt engagemang från nyckelpersoner och erbjuds nyckelpersonerna oberoende av om de idag äger aktier i OX2. Villkoren är sedvanliga inom private equity-branschen och inkluderar överlåtelse- och så kallade leaver-villkor, och deltagande förutsätter en investering i aktier i ett holdingbolag inom Otello BidCo-koncernen. Medan incitamentsprogrammets slutliga storlek beror på det slutliga antalet deltagare och deras respektive investeringsnivåer, förväntas deltagarnas sammanlagda ägarandel i ett holdingbolag inom Otello BidCo-koncernen att uppgå till cirka fem procent, förutsatt att Otello BidCo-koncernen kommer att förvärva 100 procent av OX2. Otello BidCo har erhållit ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden (AMN 2024:29) som bekräftar att incitamentsprogrammet är förenligt med Aktiemarknadens Självregleringskommittés Takeover-regler för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM (”Takeover-reglerna”). Erbjudandet Vederlag Otello BidCo erbjuder 60 kronor kontant för varje aktie i OX2. Om OX2 före utbetalning av vederlag i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna kommer Erbjudandepriset att minskas i motsvarande mån. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 16 351 miljoner kronor.[4] Courtage utgår inte i samband med utbetalning av vederlag i Erbjudandet. Erbjudandepriset motsvarar en premie om: · cirka 43,4 procent jämfört med stängningskursen om 41,8 kronor för OX2-aktien på Nasdaq Stockholm den 10 maj 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, · cirka 45,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 41,1 kronor för OX2-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet, och · cirka 29,2 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 46,4 kronor för OX2-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet. Otello BidCo:s aktieägande i OX2 Varken Otello BidCo eller närstående parter innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande några aktier i OX2 eller några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot OX2-aktien. Otello BidCo har inte heller under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande förvärvat eller åtagit sig att förvärva några aktier i OX2 eller några finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot OX2-aktien. Otello BidCo kan komma att utanför Erbjudandet förvärva, eller ingå avtal om att förvärva, aktier i OX2 (eller andra värdepapper som kan konverteras, bytas ut till eller utnyttjas för förvärv av aktier i OX2), till ett pris per aktie som inte överstiger Erbjudandepriset. Sådana förvärv eller avtal kommer i så fall ske i överensstämmelse med svensk lag och Takeover-reglerna och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler. Uttalande från den oberoende budkommittén inom styrelsen för OX2 och fairness opinion Den oberoende budkommittén inom styrelsen för OX2 rekommenderar enhälligt OX2:s aktieägare att acceptera Erbjudandet. Vidare har budkommittén erhållit en så kallad fairness opinion från EY, enligt vilken Erbjudandet bedöms vara skäligt för OX2:s aktieägare ur ett finansiellt perspektiv baserat på de antaganden och överväganden som anges i utlåtandet. Den oberoende budkommittén inom styrelsen för OX2 består av styrelseledamöterna Niklas Midby, Malin Persson och Ann Grevelius. Styrelseledamöterna Johan Ihrfelt, Thomas von Otter och Anna-Karin Eliasson Celsing är även styrelseledamöter i Bolagets största aktieägare Peas Industries, som har åtagit sig att acceptera Erbjudandet (genom sitt helägda dotterbolag Peas Industries Invest AB) (se ”Åtaganden från aktieägare i OX2” nedan). Johan Ihrfelt, Thomas von Otter och Anna-Karin Eliasson Celsing anses därför ha en intressekonflikt enligt punkten II.18 i Takeover-reglerna och de har av den anledningen inte deltagit i beslutet att rekommendera aktieägarna i OX2 att acceptera Erbjudandet. Bolagets verkställande direktör, Paul Stormoen, är aktieägare i Peas Industries och anses därför också ha en intressekonflikt enligt punkten II.18 i Takeover-reglerna. Åtaganden från aktieägare i OX2 Otello BidCo har erhållit ett åtagande att acceptera Erbjudandet från Bolagets grundare tillika största aktieägare Peas Industries genom dess helägda dotterbolag Peas Industries Invest AB. Peas Industries har åtagit sig att lämna in 124 168 572 aktier (45,56 procent av aktierna och rösterna i OX2). Åtagandet gäller oavsett om ett högre konkurrerande bud skulle offentliggöras. Åtagandet kommer att upphöra att gälla om Erbjudandet inte förklarats ovillkorat senast den 3 februari 2025. Villkor för Erbjudandets fullföljande Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av: i. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Otello BidCo blir ägare till aktier motsvarande mer än 50 procent av det totala antalet aktier i OX2 (efter full utspädning),ii. att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av OX2 erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter och myndigheter för utländska direktinvesteringar (FDI), har erhållits, i varje enskilt fall, på för Otello BidCo acceptabla villkor,iii. att inga omständigheter har inträffat som kan ha en väsentlig negativ påverkan, eller rimligen kan förväntas ha en väsentlig negativ påverkan, på OX2:s finansiella ställning, framtidsutsikter eller verksamhet, inklusive OX2:s försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar,iv. att varken Erbjudandet eller förvärvet av OX2 helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut, eller någon liknande omständighet; v. att OX2 inte vidtar några åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande,vi. att ingen information som offentliggjorts av OX2 eller lämnats av OX2 till Otello BidCo är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att OX2 har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av OX2, ochvii. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i OX2 på villkor som för aktieägarna i OX2 är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet. Otello BidCo förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkor (ii)–(vii) får emellertid ett sådant återkallande endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Otello BidCo:s förvärv av OX2 eller annars godkänns av Aktiemarknadsnämnden. Otello BidCo förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor (i) ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå. Information om Otello BidCo och EQT Otello BidCo är ett nybildat svenskt aktiebolag (med organisationsnummer 559479-1856 och säte i Stockholm) som indirekt ägs av EQT Infrastructure VI. Otello BidCo bildades den 20 mars 2024 och registrerades hos Bolagsverket den 10 april 2024. Otello BidCo har aldrig bedrivit och bedriver för närvarande ingen verksamhet och dess enda affärsmässiga syfte är att lämna Erbjudandet. EQT är en syftesdriven global investeringsorganisation som enbart fokuserar på strategier för aktivt ägande. Med ett nordiskt arv och ett globalt tankesätt har EQT ett track record av att utveckla bolag inom flera geografiska områden, sektorer och strategier som sträcker sig över nära tre årtionden. EQT har investeringsstrategier som täcker alla faser i en företagsutveckling, från start-up till mogna faser. EQT har 242 miljarder euro i totalt förvaltat kapital (132 miljarder euro i avgiftsgenererande förvaltat kapital), inom två affärssegment - Private Capital och Real Assets. Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör. EQT har kontor i fler än 25 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika och mer än 1 800 medarbetare. För ytterligare information om EQT, se EQT:s hemsida: www.eqtgroup.com. Finansiering av Erbjudandet Erbjudandet är inte föremål för några finansieringsvillkor. Vederlaget som betalas i samband med Erbjudandet finansieras i sin helhet av medel som gjorts tillgängliga för Otello BidCo genom ett kapitalåtagande (så kallat ”equity commitment letter”) utställt av EQT Infrastructure VI EUR SCSp och EQT Infrastructure VI USD SCSp. Due diligence i samband med Erbjudandet Otello BidCo har i samband med förberedelserna inför Erbjudandet genomfört en due diligence-undersökning av OX2. OX2 har bekräftat att Otello BidCo inte fått tillgång till någon insiderinformation i samband med due diligence-undersökningen utöver information som sedermera offentliggjorts i OX2:s delårsrapport för första kvartalet 2024.   Indikativ tidplan Offentliggörande av erbjudandehandling 24 juni 2024Acceptfrist 25 juni 2024–14 oktober 2024Utbetalning av vederlag 21 oktober 2024 Som anges ovan är fullföljande av Erbjudandet bland annat villkorat av erhållande av samtliga för Erbjudandet och förvärvet av OX2 erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande. Sådana godkännanden, tillstånd och beslut förväntas ha erhållits vid utgången av acceptfristen för Erbjudandet. Om alla godkännanden, tillstånd och beslut erhålls i sådan tid att acceptfristen kan avslutas före den 14 oktober 2024 kan Otello BidCo komma att tillkännage ett tidigare slutdatum för acceptfristen, förutsatt att ett sådant tillkännagivande kan göras minst två veckor före det nya datumet för acceptfristens utgång. Otello BidCo förbehåller sig vidare rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, vid ett eller flera tillfällen, samt rätten att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Otello BidCo har erhållit en dispens från Aktiemarknadsnämnden (AMN 2024:43) som tillåter att den initiala acceptfristen för Erbjudandet är längre än tio veckor (upp till 16 veckor) för att möjliggöra för Otello BidCo att erhålla erforderliga regulatoriska godkännanden inom denna tidsperiod. Inlösen och avnotering Om Otello BidCo, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, förvärvar aktier som motsvarar mer än 90 procent av aktierna i OX2 avser Otello BidCo att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i OX2 och verka för att OX2:s aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm. Tillämplig lag och tvister Svensk rätt är tillämplig på Erbjudandet och de avtal som ingås mellan Otello BidCo och OX2:s aktieägare med anledning av Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans. För Erbjudandet gäller Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna. Otello BidCo har åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm att följa Takeover-reglerna och underkasta sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm kan ålägga Otello BidCo vid överträdelse av Takeover-reglerna. Rådgivare I samband med Erbjudandet har Otello BidCo och EQT Infrastructure VI anlitat Rothschild & Co Nordic AB som huvudansvarig finansiell rådgivare, Carnegie Investment Bank AB som finansiell rådgivare samt Advokatfirman Vinge KB och Simpson Thacher & Bartlett LLP som legala rådgivare. Otello BidCo Styrelsen Information om Erbjudandet Information om Erbjudandet finns på: www.sustainable-energy-offer.com Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2024, kl. 07.30 (CEST). För ytterligare information, kontakta: EQT Press Office +46 8 506 55 334, press@eqtpartners.com Fogel & Partners, Frida Malm +46 730 653 885, otellobidco@fogelpartners.se Viktig information Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i andra jurisdiktioner där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådana relevanta jurisdiktioner skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag (de ”Begränsade Jurisdiktionerna”). Offentliggörandet, publicering eller distribution av detta pressmeddelande inom eller till andra jurisdiktioner än Sverige kan vara begränsat enligt lag varför personer som omfattas av lagstiftningen i andra jurisdiktioner än Sverige ska informera sig om, och följa alla tillämpliga krav. I synnerhet kan möjligheten att acceptera Erbjudandet för personer som inte är bosatta i Sverige påverkas av lagstiftningen i den relevanta jurisdiktion inom vilken de befinner sig i. Underlåtenhet att följa gällande begränsningar kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagstiftningen i sådan jurisdiktion. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, friskriver sig bolagen och personerna involverade i Erbjudandet från ansvar eller skadeståndsskyldighet för överträdelse av sådan begränsning gjord av någon person. Detta pressmeddelande har upprättats i syfte att efterleva svensk lag, Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden avseende tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och informationen som offentliggörs kanske inte är densamma som den som offentliggjorts om detta pressmeddelande hade upprättats i enlighet med lagstiftningen i andra jurisdiktioner än Sverige. Om inte annat beslutas av Otello BidCo eller krävs enligt svensk lag, Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden angående tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna, samt är tillåtet enligt tillämplig lag och reglering, kommer inte Erbjudandet göras tillgängligt, direkt eller indirekt, i, till eller från en Begränsad Jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen i den jurisdiktionen och ingen person får acceptera Erbjudandet genom något kommunikationsmedel (inklusive, men inte begränsat till, fax, e-post eller annan elektronisk överföring, telex eller telefon) som används vid mellanstatlig eller utländsk handel av någon anläggning i en nationell, statlig eller annan börs eller handelsplats i någon Begränsad Jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen i den jurisdiktionen och Erbjudandet kanske inte kan accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel. Följaktligen kommer inte kopior av detta pressmeddelande eller annan formell dokumentation hänförlig till Erbjudandet att, och får inte, direkt eller indirekt, skickas eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i, till eller från någon Begränsad Jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen i den jurisdiktionen och personer som tar emot sådan dokumentation (inklusive förvaringsinstitut, ombud och förvaltare) får inte skicka eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i, till eller från dem till eller från någon Begränsad Jurisdiktion eller någon jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen i den jurisdiktionen. Tillgängligheten av Erbjudandet till aktieägarna i OX2 som inte är bosatta och medborgare i Sverige kan påverkas av lagstiftningen i relevanta jurisdiktioner där de befinner sig i, eller som de är medborgare i. Personer som inte är bosatta eller medborgare i Sverige bör informera sig om och iaktta tillämpliga legala eller regulatoriska krav i deras jurisdiktion. Erbjudandet, den information samt dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorized person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005. Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive uttalanden om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser och underliggande antaganden, uttalanden avseende planer, mål, avsikter och förväntningar avseende framtida finansiella resultat, händelser, verksamhet, tjänster, produktutveckling och potential, samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”kommer bli” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Otello BidCos kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. Framtida förhållanden och utveckling kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i eller projicerats genom den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Otello BidCos kontroll. Framtidsinriktad information förekommer på ett antal platser i detta pressmeddelande och den information som införlivas i detta pressmeddelande genom hänvisning och kan innefatta uttalanden avseende avsikter, uppfattningar och nuvarande förväntningar hos Otello BidCo eller OX2, avseende, bland annat: (i) framtida investeringar, kostnader, intäkter, resultat, synergier, ekonomiska resultat, skuldsättning, finansiell ställning, utdelningspolicy, förluster och framtidsutsikter, (ii) verksamhets- och ledningsstrategi, expansion och tillväxt av Otello BidCos eller OX2:s affärsverksamhet och potentiella synergier till följd av Erbjudandet, och (iii) effekter av statlig reglering och branschförändringar som påverkar Otello BidCos eller OX2:s verksamhet. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den offentliggörs. Otello BidCo avsäger sig uttryckligen varje skyldighet eller åtagande att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av någon framåtriktad information i detta pressmeddelande för att reflektera förändrade förväntningar eller förändringar i händelser, förhållanden eller omständigheter på vilka sådan information är baserad, förutom i enlighet med Takeover-reglerna eller gällande lagar och bestämmelser. Läsaren bör dock beakta eventuella ytterligare information som Otello BidCo eller OX2 offentliggör eller kan komma att offentliggöra. Viktig information till aktieägare i USA Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestående aktier i OX2, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad (”U.S. Exchange Act”) och Regulation 14E därunder (”Regulation 14E”), i tillämplig utsträckning, och med förbehåll för undantag enligt Rule 14d-1 i U.S. Exchange Act samt i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Budgivarens möjlighet att frånfalla ett villkor för Erbjudandet (både under och efter utgången av acceptfristen) och aktieägares möjlighet att återkalla sin accept kan skilja sig åt mellan ett offentligt uppköpserbjudande som regleras av svensk rätt jämfört med ett offentligt uppköpserbjudande som regleras av amerikansk rätt. Innehavare av aktier i OX2 bosatta eller med hemvist i USA (”Amerikanska Aktieägare”) uppmanas att ta kontakt med sina egna rådgivare gällande Erbjudandet. OX2:s finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller annan dokumentation relaterade till Erbjudandet, har eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska i allmänhet accepterade redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till Amerikanska Aktieägare på samma villkor som till övriga aktieägare i OX2, till vilka Erbjudandet görs. All informationsdokumentation, inklusive erbjudandehandlingen, dissemineras till amerikanska innehavare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka sådan dokumentation tillhandahålls till OX2:s övriga aktieägare. Amerikanska Aktieägare bör notera att OX2 inte är noterat på en börs eller handelsplats i USA, inte omfattas av de periodiska kraven i U.S. Exchange Act och inte är skyldigt att lämna, och inte heller lämnar, några rapporter till United States Securities and Exchange Commission. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att priset i Erbjudandet betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar. Det kan vara svårt för Amerikanska Aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som kan ha uppstått enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom OX2 är beläget utanför USA och vissa eller samtliga av dess ledande befattningshavare och styrelseledamöter kan vara bosatta i ett andra länder än USA. Amerikanska Aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma OX2 eller Otello BidCo eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det vara svårt att få OX2, Otello BidCo och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar eller regleringar kan Otello BidCo och dess närstående eller dess mäklare och mäklares närstående (i egenskap av ombud för Otello BidCo eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i OX2 utanför USA med stöd av tillämpliga undantag från kraven i Regulation 14E (eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier), till ett pris per aktie som inte överstiger Erbjudandepriset. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Aktieägare avseende sådan information. Vidare kan dotterbolag till Otello BidCos finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i OX2, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag och reglering. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller regleringar. Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska och andra, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en självständig rådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Otello BidCo eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande. VARE SIG U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, KOMMENTERAT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET i DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA. Rothschild & Co Nordic AB (”Rothschild & Co”) är finansiell rådgivare till Otello BidCo och EQT Infrastructure VI och ingen annan i samband med Erbjudandet. Rothschild & Co är inte ansvarigt gentemot någon annan än Otello BidCo och EQT Infrastructure VI för att tillhandahålla skydd som erbjuds Rothschild & Co:s kunder eller för att tillhandahålla rådgivning i samband med Erbjudandet. Informationen häri utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa, några värdepapper, och den får inte användas eller förlitas på i samband med något erbjudande eller någon anfordran. Varje erbjudande eller anfordran avseende EQT Infrastructure VI kommer att ske endast genom ett konfidentiellt private placement-memorandum och dokument relaterade därtill som kommer att lämnas till kvalificerade investerare på konfidentiell basis i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Informationen häri får inte publiceras eller distribueras till personer i USA. De värdepapper som hänvisas till häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 och får inte erbjudas eller säljas utan registrering därunder annat än i enlighet med ett tillämpligt undantag. Varje eventuellt erbjudande av värdepapper i USA skulle behöva ske genom en erbjudandehandling som skulle erhållas från emittenten eller dess agenter och innehålla detaljerad information om emittenten och dess befattningshavare, samt finansiell information. Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering. [1] Fonden känd som EQT Infrastructure VI, bestående av EQT Infrastructure VI EUR SCSp, ett luxemburgskt så kallat ”special limited partnership” (société en commandite spéciale) med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) med organisationsnummer B267825, och EQT Infrastructure VI USD SCSp, ett luxemburgskt så kallat ”special limited partnership” (société en commandite spéciale) med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) med organisationsnummer B267826, bägge agerande genom deras förvaltare (gérant) EQT Fund Management S.à r.l., ett luxemburgskt privat aktiebolag (société à responsabilité limitée), med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) med organisationsnummer B167972. [2] Ett nybildat svenskt privat aktiebolag kontrollerat av EQT Infrastructure VI, med organisationsnummer 559479–1856 och under namnändring från Goldcup 35136 AB. [3] OX2:s styrelseledamöter Johan Ihrfelt, Thomas von Otter och Anna-Karin Eliasson Celsing, samt Bolagets verkställande direktör, Paul Stormoen, har på grund av intressekonflikt inte deltagit i styrelsen för OX2:s utvärdering av eller diskussioner om Erbjudandet (se även ”Uttalande från den oberoende budkommittén inom styrelsen för OX2 och fairness opinion” nedan). [4] Baserat på 272 517 586 aktier i OX2.

Syncro Group expanderar internationellt genom strategiskt partnerskap med Dope Studio

Detta strategiska partnerskap utnyttjar Dope Studios omfattande erfarenhet av influencer marketing och djupa förståelse för den lokala marknadsdynamiken för att underlätta en snabb uppskalning av Collabs verksamhet på de grekiska och albanska marknaderna. Samarbetet är ett tydligt exempel på hur Collabs kan stärka sin globala närvaro utan större investeringar eller utökning av personal. "Dope Studios djupa expertis och starka meriter i att genomföra effektiva digitala strategier gör dem till en ideal partnern när vi arbetar mot vår vision om att bli Europas ledande plattform för influencer marketing," säger Ebbe Damm, vd för Syncro Group. "Deras lokala kunskap och innovativa tillvägagångssätt är avgörande när vi anpassar våra erbjudanden för att möta de specifika behoven på den grekiska marknaden, vilket gör att vi kan skala snabbt och effektivt." Partnerskapet förväntas driva betydande framsteg i Collabs tjänsteutbud och ge båda bolag tillväxtmöjligheter samt förbättrade möjligheter att hjälpa varumärken och influencers i regionen. Om Dope Studio Dope Studio skapar datadrivna, optimerade, högpresterande digitala upplevelser på en rad plattformar, vilket gör dem till en uppskattad partner för företag som syftar till att förbättra sin digitala närvaro. År 2022 utsågs Dope Studio till årets bästa oberoende digitala byrå och har stora kunder som bland andra Kaizen Gaming, Kraft, Estée Lauder och Clinique. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ebbe Damm, VD, Syncro GroupTelefon:070 546 46 00 E-post:ebbe.damm@syncro.group Om Syncro Group Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

Serneke bygger 92 lägenheter i Lund

Entreprenaden omfattar totalt 92 hyresrätter, ett äldreboende samt en vårdcentral i kvarteret Smaken i det framväxande nya bostadsområdet Brunnshög i Lund. Hyreslägenheterna byggs i tre flerfamiljshus med 78 lägenheter, elva servicelägenheter samt tre radhus. Projekteringen startar efter sommaren och följs av en sanering under hösten. Byggstart beräknas runt februari – mars 2025. Projektet består av två huvuddelar där den första beräknas vara slutförd hösten 2027 och den andra under våren 2028. Serneke bygger även 129 lägenheter åt LKF i kvarteret Ornitologen på Väster i Lund. – Det känns fantastiskt roligt att vi kommer i gång med ett bostadsprojekt efter en tid med lägre aktivitet i bostadsbyggandet. Givetvis extra glädjande att LKF återigen vill anlita Serneke för att bygga deras bostäder i Lund, säger Anders Gullberg, arbetschef på Serneke. För mer information, kontakta:Anders Gullberg, arbetschef Serneke Sverige ABTel: +46 46 70 088 96 66anders.gullberg@serneke.se    Johan Live, kommunikationschef Serneke Sverige ABTel: + 46 768 68 11 37johan.live@serneke.se Serneke har ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och hade 2023 intäkter på omkring 9,2 miljarder kronor och cirka 1 000 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Serneke bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg. Sedan juni 2023 ingår Serneke i Doxa-koncernen. Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

Ranking: Kommunerna där barn har det bäst

Vellinge, med sina attraktiva boendemiljöer och höga standard inom barnomsorg och utbildning, intar förstaplatsen som den mest barnvänliga kommunen i Sverige. På andra och tredje plats kommer Lidingö respektive Danderyd. Denna ranking ger en överblick över vilka kommuner som erbjuder de bästa förutsättningarna för barnfamiljer att trivas och utvecklas. Den visar också att en hög livskvalitet för barn ofta återspeglas i högre bostadspriser. *I underlaget återfinns hela indexrankingen av landets mest barnvänliga kommuner. Därför har Länsförsäkringar tagit fram analysen I en ny indexanalys har Länsförsäkringar identifierat, analyserat och vägt samman 14 variabler, som sammantaget avspeglar hur barnvänliga olika kommuner är för barnfamiljer utifrån barnens perspektiv. De 14 variablerna avspeglar kommunernas erbjudande inom fritid och idrott, skola samt trygghet. -En bra start i livet bygger bland annat på möjligheten till en god utbildning, i en trygg miljö med ett aktivt liv vid sidan av skolan. Det ger barn bra förutsättningar att växa och utveckla de färdigheter och kunskaper som behövs för att möta vuxenlivets utmaningar samt för att skapa sig en ekonomisk trygghet, säger Stefan Westerberg. Vellinge bästa kommun för barn Sammantaget placerar sig Vellinge kommun allra högst bland Sveriges 290 kommuner. Det är en följd av genomgående bra resultat i samtliga variabler och särskilt när det kommer till fritidsaktiviteter, andelen behöriga lärare i grundskola och gymnasiet samt trygghet i skolan. På andra plats kommer Lidingö och på tredje plats kommer Danderyds kommun. Generellt toppas rankingen av befolkningsmässigt medelstora kommuner, som ligger en bit ut från de större befolkningstäta kommunerna. Längre ner i rankingen återfinns mindre kommuner, som oftast ligger längre ifrån större arbetsmarknader. -Barnfamiljer som bor i medelstora kommuner, nära de större befolkningstäta städerna, har fördelen att de har tillgång till både en attraktiv arbetsmarknad med ett bra serviceutbud samtidigt som de har nära till grönområden och stort utbud av sport- och idrottshallar. Med barn förändras livspusslet och närheten till stan tenderar att inte bli lika viktig. Barnens behov och aktiviteter styr mer, plus att man vill ha mer utrymme att bo på, säger Stefan Westerberg. Ju bättre kommun för barn, desto dyrare boende När kommunernas placering matchas med bostadspriser på villamarknaden ser man en positiv korrelation – ju bättre placering kommuner har i Länsförsäkringars indexranking ”Bäst att Bo för Barn” desto högre är kvadratmeterpriserna på bostadsmarknaden. Exempel: En villa på 120 m2 i de 10 bäst placerade kommunerna uppgår i genomsnitt till 4,9 miljoner kronor. Bland de kommuner som placerar sig mellan 281–290, uppgår motsvarande villa till 1,3 miljoner kronor. -De kommuner som är mest attraktiva för barnfamiljer att bo i har en högre prislapp. Prisbilden kan ses som en sammanfattande pengamässig indikator på boendemiljöns attraktivitet. I den mån man vill bo där det är bäst får man vara beredd att betala för att ta sig över tröskeln alternativt bo på en mindre yta, säger Stefan Westerberg. För ytterligare information kontakta:Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 073 – 968 30 44. Stefan.Westerberg@lansforsakringar.se Lena Bivner, pressansvarig, Länsförsäkringar. Tel. 08 – 588 40 000. lena.bivner@lansforsakringar.se Länsförsäkringars pressjour, telefon 08–588 418 50, press@lansforsakringar.se

Glycosorb® ABO tänjer gränserna inom blodgruppsinkompatibla pediatriska hjärttransplantationer

Vi har haft möjligheten att intervjua Dr. Issitt, Senior Paediatric Perfusionist vid Great Ormond Street Hospital (GOSH), London, och hela intervjun är planerad att publiceras i vår kommande delårsrapport för det första kvartalet, som offentliggörs den 23 maj.  Under 2015 inkorporerade perfusionistteamet tillsammans med transplantationsteamet på GOSH i London vår produkt, Glycosorb® ABO, i hjärt-lungmaskinsystemet för att på så sätt utöka donatorpoolen och möjliggöra för fler barn att genomgå hjärttransplantation. GOSH har därefter publicerat tre artiklar inom ämnet[1,2,3]. Korttidsdatan är utmärkt och har visat på betydande fördelar mot tidigare använd metod.  [Jämfört med tidigare möjliggör Glycosorb® ABO redan att fler barn (ålder, storlek, nivå av anti-A/B antikroppar) kan genomgå ABO-inkompatibel hjärttransplantation.] Under 2021 skrev exempelvis BBC en artikel om Lucy, en 10-årig flicka som tros vara det äldsta barnet i världen att få ett blodgruppsinkompatibelt hjärta (länk ), tack vare Glycosorb® ABO. Nyligen har teamet på GOSH lämnat in en fallstudie för publicering där ett 9-årigt barn (runt 40 kg) genomgått en blodgrupps-/ABO-inkompatibel hjärttransplantation efter att ha behandlats med två Glycosorb® ABO kolonner parallellt för att på så sätt säkerställa en säker reducering av blodgruppsspecifika antikroppar på kort tid, vilket innebär att man ytterligare kan tänja på gränserna för vad som är möjligt.  Behandlingen med Glycosorb® ABO har även införts på fler hjärttransplantationscentra runt om i Europa. Dessa europeiska centra, inklusive GOSH, siktar på att samarbeta för att ta fram en 10-årsuppföljningsrapport av de första patienterna under nästa år, och som nämns i den kommande intervjun: "Intraoperativ immunadsorption [Glycosorb® ABO] håller på att bli guldstandarden för möjliggörandet av blodgruppsinkompatibla hjärt- och lungtransplantationer.” 1. Robertson A, Issitt R, Crook R, Gustafsson K, Eddaoudi A, Tsang V, Burch M; A novel method for ABO-incompatible heart transplantation J Heart Lung Transplant. 2018 Apr;37(4):451-457. doi: 10.1016/j.healun.2017.05.006.Epub 2017 May 5.2. Issitt R, Crook R, Shaw M, Robertson A; The Great Ormond Street Hospital immunoadsorption method for ABO-incompatible heart transplantation: a practical techniquePerfusion 2021 Jan;36(1):34-37. doi: 10.1177/0267659120926895. Epub 2020 Jun 3.3. Issitt R, Booth J, Crook R, Robertson A, Molyneux V, Richardson R, Cross N, Shaw M, Tsang V, Muthurangu V, Sebire NJ, Burch M, Fenton M. Intraoperative anti-A/B immunoadsorption is associated with significantly reduced blood product utilization with similar outcomes in pediatric ABO-incompatible heart transplantation. J Heart Lung Transplant. 2021 May 29:S1053-2498(21)02325-1. För mer information vänligen kontakta:Johan Nilsson, tf VDEmail: johan.nilsson@glycorex.com, Telefon: +46 46 286 5230 Kort om bolagetGlycorex Transplantation AB (publ) är ett globalt medicintekniskt företag med huvudkontor i Sverige. Företaget har utvecklat en unik medicinteknisk teknologi (antigen-specifik immunoadsorption) för att specifikt reducera blodgrupps- och autoantikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion samt autoimmuna sjukdomar. Bolaget har försäljning i över 25 länder där den största marknaden är Europa. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader. Produktutveckling och produktion sker i den egna anläggningen i Lund, Sverige. Företagets egenutvecklade medicintekniska produkt, Glycosorb® ABO, har sedan 2001 använts världen över för att möjliggöra fler än 6 500 blodgruppsinkompatibla transplantationer genom att specifikt reducera anti-A/B antikroppar i organmottagarens plasma. Glycosorb® ABO används främst vid blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer, men används även vid blodgruppsinkompatibla lever-, hjärt-, lung- och stamcellstransplantationer. Fler än 60 vetenskapliga artiklar har publicerats i välrenommerade medicinska tidskrifter som visat utmärkta resultat, på både kort och lång sikt, vid blodgruppsinkompatibla transplantationer genomförda med Glycosorb® ABO. Bolaget har även utvecklat och CE-märkt en medicinteknisk produktvariant av Glycosorb® ABO som riktar sig till ett annat kundsegment: transfusionskliniker och blodcentraler. Produkten kan hjälpa till att öka tillgången på så kallade universella blodkomponenter och har visats vara effektiv för preparation av lågtiter blodplasma, helblod och trombocytkoncentrat.Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM (Nordic Growth Market) Main Regulated Equity och handlas under symbolen GTAB B.

Tietoevry presenterar två nya produkter för framtidens vård – effektivare och bättre sjukvård för alla

IT-systemen inom vården bygger idag nästan uteslutande på universallösningar och proprietär vårddata. Tietoevry använder sig i stället av modulära, interoperabla produkter byggda på öppna standarder som kompletterar befintliga system och möjliggör ett verksamhetsanpassat arbetssätt och datadriven vård, vilket förbättrar patientnyttan på ett kostnadseffektivt sätt.  Lifecare Open Platform – förverkligar stora som små idéer i vården  Idag är det krävande att få en helhetsbild av en patients historik eftersom data och information är utspritt på en rad olika system med proprietär data. Baserad på openEHR kompletterar Lifecare Open Platform befintliga vårdsystem och samlar relevant patientinformation på ett och samma ställe. Genom så kallade low-code-verktyg kan sedan plattformen skräddarsys för att passa specifika vårdbehov och arbetsflöden. Tack vare Lifecare Open Platform finns det således äntligen ett verktyg för att snabbt förverkliga såväl stora som små idéer i vården.  – För oss innebär Lifecare Open Platform att vi snabbt och effektivt kan utveckla lösningar för skräddarsydda behov genom att dra nytta av befintlig information och patientdata. På så sätt skapar vi en effektivare och bättre vård för alla, säger Helena Vramming, Tietoevry Care.  Lifecare Data Platform – data för insikter och bättre vård  I stort sett all vård-, hälso- och organisationsdata finns idag utspridd i olika system, vilket gör att utmaningen med att analysera hälsodata för bland annat forskning och verksamhetsstyrning är enorm. Nya Lifecare Data Platform samlar stora och komplexa datamängder från olika källor, såsom journalsystem, laboratoriesystem med mera, och möjliggör bearbetning för forskning, sjukdomsdiagnostik, datadrivna AI-lösningar och andra vårdförbättrande åtgärder.  Finland har kommit betydligt längre än Sverige i arbetet med denna typ av lösningar, och på Helsingfors Universitetssjukhus utvecklas det exempelvis en AI-baserad modell för att snabbt kunna upptäcka och diagnostisera ovanliga och sällsynta sjukdomar.  – Tack var Lifecare Data Platform kan nu sjukvården äntligen dra nytta av all befintliga data och skapa nya vårdförbättrande lösningar som fullt ut utnyttjar kraften och möjligheterna med AI, säger Anders Jönebratt, Tietoevry Care.  För mer information, vänligen kontakta Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +358 40 5704072  Tietoevry skapar meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre. Vi är ett ledande techbolag med lång historia och närvaro i Norden men har också global kapacitet. Baserat på våra kärnvärden öppenhet, trovärdighet och mångfald, jobbar vi tillsammans med våra kunder – och utvecklar en digital framtid där företag, samhällen och människor kan växa.  Våra 24 000 experter globalt specialiserar sig på cloud, data och mjukvara för tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och företagets aktier är noterade på NASDAQ-börsen i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com 

Kallelse till årsstämma

Deltagande på årsstämman Aktieägare som vill delta på årsstämman ska · dels senast den 30 maj 2024 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, · anmäla sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 3 juni 2024 Anmälan ska göras via e-post till fredrik.vojbacke@transferator.com eller brevledes till Transferator AB (publ), Att: Fredrik Vojbacke, Box 56067, 102 17 Stockholm. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Förvaltarregistrerade aktier Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 30 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 3 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Ombud Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som önskar medföra biträde ska uppge detta i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida https://www.transferator.se/. Behandling av personuppgifter Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 7. Beslut a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor10. Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleanter11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission12. Stämmans avslutande Beslutsförslag Punkt 1 Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Jakob Johansson, eller den som styrelsen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid årsstämman Punkt 7 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 0,42 kronor per aktie, motsvarande totalt        40 407 097 kr. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 12 juni 2024.  Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 17 juni 2024. Styrelsen bemyndigas att, om så skulle krävas, besluta om annan avstämningsdag samt dag för utbetalning av utdelning. Punkt 8 Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter och att bolaget ska ha en revisor med en revisorssuppleant. Punkt 9 Det föreslås att ett styrelsearvode om totalt 420 000 kronor ska utgå varav 120 000 kronor till styrelsens ordförande samt 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter samt att revisor erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning. Punkt 10 Det föreslås att Fredrik Vojbacke, Jakob Johansson, Guntis Brands och Henrik Halvorsen omväljs till styrelseledamöter samt att Per Strömberg omväljs till revisor och att Mikael Nilsson omväljs till revisorssuppleant. Punkt 11 Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. Övrigt Fullmaktsformulär, redovisningshandlingar, fullständigt beslutsunderlag och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget senast 3 veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådan upplysning bör lämnas skriftligen till Bolaget per brev till Transferator AB (publ), Box 56067, 102 17 Stockholm eller via e-post till fredrik.vojbacke@transferator.com senast den 30 maj 2024. ______________________ Stockholm i maj 2024 Transferator AB (publ) Styrelsen

Miris offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen och bedömer att lägstanivån uppnåtts

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I MIRIS HOLDING AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN. Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte, efter förlängning, ut den 10 maj 2024 och den preliminära teckningssammanställningen visar att 5 799 237 units, motsvarande drygt cirka 30,3 procent, tecknades med stöd av uniträtter. Därutöver tecknades ytterligare 3 088 215 units utan stöd av uniträtter, motsvarande drygt cirka 16,1 procent, för en total teckning med och utan stöd av uniträtter, inklusive garantiteckning, om cirka 46,5 procent. Den som har tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som offentliggjorts av Bolaget den 15 april 2024. Vid tilldelning utan företrädesrätt beräknas avräkningsnota utsändas med start omkring den 16 maj 2024. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade tecknare kommer få besked om tilldelning i enlighet med sin förvaltarens rutiner. Ovanstående är det preliminära utfallet i Företrädesemissionen och kan således komma att förändras. Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring den 15 maj 2024. ”Efter att Bolagets företrädesemission nu stängts och utfallet preliminärt sammanställts, så vill jag börja med att tacka våra befintliga såväl som nytillkomna aktieägare för fortsatt förtroende. Vi inom styrelse och ledning ser fram emot att förvalta förtroendet och fokuserar framgent fullt på vår strategiresa, där vi redan nu ser ökad försäljning av förbrukningsartiklar, en snabb ökning av offertförfrågningar och inte minst konvertering till flertalet nya ordrar och installationer.”, säger styrelsens ordförande Ingemar Kihlström. RådgivareStockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Miris i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. För ytterligare informationCamilla Myhre Sandberg, VDTel: +46 18 14 69 07E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com Besök gärna Bolagets hemsida: www.mirissolutions.com Om Miris Holding AB (publ)Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer® (Miris HMA®). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market. Viktig informationPublicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande för allmänheten att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.  Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken uniträtter, betalda och tecknade units, nya aktier eller teckningsoptioner som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Miris. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. Framåtriktade uttalandenDetta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande. Upplysning till investerare enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringarLag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen”) gäller för Miris verksamhet. För det fall att teckning av nya units eller teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner skulle medföra att en investerare efter investeringen, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Miris behöver investeraren anmäla sin investering till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) i enlighet med FDI-lagen. Miris Holding AB (publ)Danmarksgatan 26753 23 Uppsala

Alleima utökar sin produktionskapacitet för segmentet industriell värmning i Japan

Den totala investeringen om cirka 100 miljoner kronor inkluderar utveckling av en ny anläggning i närheten av den nuvarande produktionsanläggningen i Sakura, Japan. Expansionen kommer att utöka kapaciteten i Japan med cirka 60 %, med en successiv produktionsökning från och med 2025. Den globala tillväxten för litiumjonbatterier och halvledare driver en ökande efterfrågan på Kanthals lösningar inom segmentet industriell värmning. Samtidigt börjar ett flertal industrier, såsom stål och fordon, att omvandla sina värmningsprocesser från att använda fossila bränslen till elektriska lösningar, vilket gör produktionen mer energieffektiv samtidigt som koldioxidutsläppen minskar. Avsikten med investeringen är att kunna tillvarata marknadstillväxt på medel och lång sikt i Asien. ”Vi investerar i ytterligare kapacitet för att möta den växande efterfrågan från kunder inom industriell värmning i Asien. Investeringen är en del i vår strategi för lönsam tillväxt”, säger Göran Björkman, VD och koncernchef för Alleima. Investeringen kommer att genomföras under en tvåårsperiod och vägledningen för capex om cirka 950 miljoner kronor för helåret 2024 kvarstår. Sandviken, den 13 maj 2024 Alleima AB (publ) Kontaktuppgifter Emelie Alm, Head of Investor RelationsEmelie.alm@alleima.comPhone: +46 (0) 79060 87 17 Yvonne Edenholm, Press and Media Relations ManagerYvonne.edenholm@alleima.comPhone: +46 (0) 72145 23 42 Om AlleimaAlleima, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål ochspeciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderarprodukter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, hade omkring 6 500 medarbetare och intäkter om cirka 21 miljarder kronor i ungefär 80 länder under 2023. Alleima-aktien noterades på Nasdaq Stockholms storbolagslista den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer påalleima.com/se .

Viking Line fördubblar sin kapacitet på Tallinn-rutten under sommaren - Cinderella och Gabriella trafikerar tillsammans med XPRS

Visit Estonia förutspår att åtminstone 670 000 finländska fartygsresenärer kommer att åka till Estland under kommande sommar. Vid sidan av Tallinn har Estlands sommarhuvudstad Pärnu och årets kulturhuvudstad i Europa, Tartu, vunnit semesterfirarnas gunst som favoritresmål. Erfarna Estlandsresenärer å sin sida letar efter nya upplevelser på de charmiga öarna med intressant historia och vacker natur eller i norra Estlands mångfasetterade byar och städer. "Vi förväntar oss en rekordsommar för våra fartyg på Estlandslinjen. Redan i mars var alla rederibolags sammanlagda passagerarantal på rutten Helsingfors-Tallinn 20 procent högre än för tre år sedan" säger Viking Lines kommersiella direktör Minna Tuorila. För att svara på den stora efterfrågan erbjuder Viking Line liksom tidigare år extra kapacitet på rutten Helsingfors-Tallinn under sommaren. Under högsommaren kommer de röda fartygen avgå tre gånger per dag från Helsingfors till Tallinn i och med att Viking Gabriella och Viking Cinderella, som återvände till Finland i mars, alternerar med välbekanta Viking XPRS. På fredagar är avgångarna fyra. De extra turerna närapå fördubblar Viking Lines kapacitet på rutten under tiden 19 juni till 11 augusti 2024, det vill säga extra kapacitet erbjuds under en längre tid än någonsin. "Estland är de finländska semesterresenärernas favoritresmål. Med de extra avgångarna vill vi garantera att Estlandsresenärerna hittar tillräckligt med alternativ under de livligaste veckorna under högsommaren – många bilresenärer fortsätter vidare till Baltikum och Europa via Tallinn. Vi tror också att nyrenoverade Viking Cinderella med sitt varierande utbud av restauranger och en högklassig spa-avdelning lockar folk att kryssa över Finska viken", säger Minna Tuorila. Viking XPRS avgår från Skatudden till Tallinn på förmiddagar och kvällar, Viking Cinderella och Viking Gabriella alternerar varannan dag kl. 10.30. På fredagar kör Viking XPRS ytterligare en tredje tur. För alla tre fartyg kan man boka såväl reguljärresor, kryssningar som bilplatser. "Allt fler bokar nuförtiden sin resa i allra sista stund. Förra sommaren blev många utan plats och speciellt bilplatserna bokas i god tid. Om man alltså vill försäkra sig om en plats för en specifik dag och en viss avgång lönar det sig att vara ute i god tid." Tidtabell Helsingfors–Tallinn 19.6–11.8.2024 Avgång                                           Ankomst           Dag                                                  Fartyg 07.45                                               10.00                                               fre                                                    Viking XPRS 10.30                                               13.15                                               mån–sön                                         Viking Cinderella/Gabriella 11.30                                               14.00                                               mån–tor, lör–sön                             Viking XPRS 14.15                                               16.30                                               fre                                                    Viking XPRS 19.00                                               21.30                                               sön                                                   Viking XPRS 21.00                                               23.30                                               fre                                                    Viking XPRS 21.15                                               23.30                                               mån–tor, lör                                      Viking XPRS Närmare information: Minna Tuorila, kommersiell direktör minna.tuorila@vikingline.com, tfn +358 50 301 4133 Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektörjohanna.boijer@vikingline.com, tfn +358 18 270 00 Christa Grönlund, informationschefchrista.gronlund@vikingline.com, tfn +358 9 123 51

Valberedningens reviderade förslag inför årsstämman i XANO Industri AB (publ)

Valberedningen i XANO Industri AB (publ) (”XANO”) har beslutat att föreslå årsstämman 2024 följande reviderade förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelse. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda styrelseledamöter, utan suppleanter, för tiden fram till nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av Anna Benjamin, Pontus Cornelius, Petter Fägersten, Jennie Hammer Viskari, Fredrik Rapp och Per Rodert samt nyval av Vibeke Gyllenram. Vibeke Gyllenram, född 1977, är affärsområdeschef för ABB Process Automation samt divisionschef för ABB Energy Industries i Sverige, tillika styrelsesuppleant i ABB AB. Hon har en magisterexamen i ekonomi från handelshögskolan i Jönköping. Med en imponerande bakgrund inom utveckling av produkt- och systemlösningar för nya marknadssegment och uppbyggnad av vassa team, har Vibeke Gyllenram visat prov på starkt ledarskap internationellt, bland annat i Sverige, Kina och Storbritannien, med erfarenhet från såväl diskret tillverkning som processindustri.  Vibeke Gyllenram har framgångsrikt hanterat olika chefsroller inom försäljning, supply chain, logistik och produktion och är väl bekant med anpassningar av team som svar på organisatoriska förändringar och växlande marknadsförutsättningar. Vibeke Gyllenram är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare. Vibeke Gyllenram äger inga aktier i XANO. Valberedningen har haft Vibeke Gyllenram på sin radar en tid och hon blev nyligen tillgänglig för styrelseuppdrag. Därför önskar valberedningen, trots det korta datumet, föreslå Vibeke Gyllenram som ny styrelseledamot vid stämman.  Eftersom valberedningens reviderade förslag nu inkluderar sju i stället för tidigare sex styrelseledamöter, uppgår det totala styrelsearvodet enligt valberedningens förslag till 1 925 000 kronor. Information om föreslagna styrelseledamöter återfinns på bolagets hemsida, www.xano.se. Årsstämman äger rum torsdagen den 16 maj 2024 kl. 16:00 i Elmia Kongress & Konserthus på Elmiavägen 15 i Jönköping. För ytterligare information, kontakta:»   Lennart Persson, VD och koncernchef, tel. 036 31 22 33 Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2024 kl. 10:00 CEST. XANO Industri AB (publ)www.xano.se XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina, USA och Australien. Koncernens nettoomsättning uppgår till 3,5 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 400. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.

Nordluft tar in nytt riskkapital från Södra Ädla och EIT InnoEnergy för precisionsspridning inom skogsbruk

Nordluft har tidigare framgångsrikt demonstrerat sitt koncept genom olika prototyper, och tar nu in mer kapital för att fortsätta sin resa mot en fullt marknadsfärdig produkt, säkra erforderliga flygtillstånd och kommersialisering mot en större marknad, särskilt inom nordiskt skogsbruk. Den nya investeringsrundan har letts av Södras dotterbolag Södra Ädla och EIT InnoEnergy. –         Drönare har redan kommit till stor användning på många håll i samhället – utom när det kommer till mer handgripliga uppgifter med enorm potential, såsom skogsbruk och jordbruk. Det är där vi gör skillnad med vår mycket kapacitetsstarka lösning. Drönarbaserad spridning ger åtkomst överallt, oavsett terräng och markens bärighet. Samtidigt räknar vi med att på sikt kunna sänka spridningskostnaden betydligt, i vissa fall med över 50 procent jämfört med dagens spridningslösningar, säger Elof Winroth, grundare och vd, Nordluft. Hittills har det saknats effektiva drönarlösningar som har kunnat återföra bioaska på, eller gödsla inom skogsbruket. Istället har sektorn behövt förlita sig på spridning med helikopter eller ombyggda skogsmaskiner, vilket inneburit höga kostnader för maskiner, personal och transporter samt sämre precision. Med drönarbaserad spridning ökar möjligheten att sprida aska även på mindre områden utan skador på skogen, man kommer åt överallt oavsett markbärighet och det behövs inte några stickvägar. -          Södra Ädla ser ett stort värde för skogsgården med drönarbaserad askåterföring. Ökad askåterföring bidrar till bevarad näringsbalans i skogen efter grotuttag och möjliggör ökad kolbindning och skogstillväxt om uppskattningsvis 10-20 procent på marker med god kvävebalans. Investeringen är ytterligare ett steg för Södra att aktivt bidra till utvecklingen mot ett smartare skogsbruk med ökad cirkularitet, säger Erik Bengtsson, investeringsansvarig vid Södra Ädla. Nordluft finns sedan 2018 med bland portföljbolagen hos den europeiska energifinansiären EIT InnoEnergy, som arbetar för att främja och accelerera omställningen till förnybar energi i Europa. I samband med den nya finansieringsrundan investerar nu EIT InnoEnergy på nytt i Nordluft. –         Nordluft har uppvisat signifikanta framsteg sedan vi började stödja dem. Vi är glada att kunna fortsätta stödja deras tillväxt och utveckling vidare mot kommersialisering genom den nya investeringsrundan. Deras produkt har betydande potential inom såväl skogsnäringen som energisektorn. Södra kan också bli en viktig framtida kund för Nordluft, och vi välkomnar dem nu som ny investerare och strategisk partner, säger Sara Hjortmar, investeringsansvarig vid EIT InnoEnergy. Elof Winroth kommenterar investeringarna från Södra Ädla och EIT InnoEnergy: –         Vi är mycket glada över att Sveriges största skogsägarförening Södra så tydligt visar sitt förtroende för Nordlufts koncept att man väljer att investera i oss genom dotterbolaget Södra Ädla. Södra har med sina anslutna skogsägare och sina egna industrier en stark position inom vår marknad. Det är också mycket hedrande att EIT InnoEnergy väljer att fortsätta att stödja oss, eftersom det är en av världens främsta investerare inom klimatteknologi, med ett stort nätverk som kan öppna marknader på europeisk och till och med global nivå. Nordlufts lösning består av ett antal drönare som arbetar autonomt i grupp, ett egenutvecklat styrsystem och en basstation i form av en ombyggd lastbil med gott om lastutrymme för effektiv logistik. Drönarna fylls med bioaska, gödningsmedel eller annat från lastbilen och flyger sedan i omgångar ut för spridning över omgivande marker. En ytterligare fördel med denna lösning jämfört med dagens system är att man inte behöver involvera så många fordon och operatörer. Detta blir särskilt kostnadseffektivt för skogsägare med små bestånd. Drönarna kan också sprida bioaska och gödsel på mycket små områden, till och med över enskilda träd. Givan kan dessutom varieras för att passa extra torra eller blöta områden. Här finns även stor potential till att öka produktiviteten och minska behoven av insatskemikalier inom jordbruket. För mer information Elof Winroth Grundare och vd, Nordluft Telefon: 070-9847336 Mejl: elof.winroth@nordluft.se Erik Bengtsson Investeringsansvarig, Södra Ädla Telefon: 072-5834216 Mejl: erik.bengtson@sodra.com Sara Hjortmar Investeringsansvarig, EIT InnoEnergy Skandinavien Telefon: 0 73-672 55 56 Mejl: sara.hjortmar@innoenergy.com Om Nordluft Nordluft grundades i Stockholm 2018 av en grupp engagerade ingenjörer i syfte att använda drönare tillsammans med automationsteknik för att möjliggöra effektiv och hållbar materialhantering inom skogs- och jordbruk. Nordlufts teknik möjliggör effektiv drönarlogistik för tunga laster till en bråkdel av tiden, kostnaden och energin som krävs vid andra metoder som används idag. Nordluft har sedan tidigare uppburit stöd från EIT InnoEnergy, Vinnova, europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Energimyndigheten, Startup Sthlm, Bizmaker och Robotdalen. www.nordluftautomation.com Om Södra Ädla Södra har sedan grundandet år 1938 växt till att bli Södra Sveriges största skogsägarförening med 51000 familjeskogsbrukare som medlemmar. Tillsammans äger medlemmarna i Södra en världsledande industri som förädlar skogsråvaran till förnybara produkter inom massa, trä, byggsystem, flytande bioprodukter och energi. Södra Ädla är ett dotterbolag till Södra med syfte att stärka innovation och utveckling av skogen. Från och med lanseringen år 2022 kommer Södra genom Södra Ädla att investera 200miljoner SEK i innovativa startups som stödjer skogsbrukets utveckling och lönsamhet. www.sodra.com/sv/se/innovation/skog/sodra-adla Om EIT InnoEnergy EIT InnoEnergy  verkar i centrum av energiomställningen och är en av världens mest aktiva investerare inom hållbar energi. Vi förmedlar den teknologi, de affärsmodellsinnovationer och de färdigheter som krävs för att snabba på EU:s gröna giv, nå framsteg mot Europas mål om minskad klimatpåverkan och förnyad industrialisering, och för att förbättra energisäkerheten. EIT InnoEnergy, som rankades som Europas främsta riskkapitalbolag och investerare inom clean tech och blue economy under 2023 av Startup Genome , en av Europas mest aktiva deeptech-investerare under 2023 av Sifted  och den mest aktiva investeraren inom energisektorn under 2022 av Pitchbook , stödjer innovationer inom ett flertal områden. Dessa inkluderar bland annat energilagring, transport och mobilitet, förnybar energi, energieffektivitet, industrier som är svåra att klimatanpassa, smarta nät samt hållbara byggnader och städer. EIT InnoEnergy har en portfölj med mer än 200 företag, som tillsammans beräknas generera 110miljarder euro i intäkter och spara 2,1Gton CO2e fram till 2030. Tillsammans har dessa företag samlat in mer än 9,7miljarder euro i investeringar hittills. EIT InnoEnergy är också den ledande kraften bakom tre strategiska europeiska initiativ: European Battery Alliance (EBA) , European Green Hydrogen Acceleration Centre (EGHAC)  och European Solar Photovoltaic Industry Alliance (ESIA) . EIT InnoEnergy grundades 2010 och stöds av Europeiska institutet för innovation och teknik , ett oberoende EU-organ. Alltsedan det startade har EIT InnoEnergy gått igenom över 7000 startup-bolag, lanserat över 300 produkter på marknaden och varit med när dess portföljbolag har skickat in över 370patent. Idag har EIT InnoEnergy ett pålitligt ekosystem med över 1200 samarbetsparter, 35aktieägare, över 200anställda och kontor över hela Europa samt i Boston, USA. www.innoenergy.com

Villand Capital ApS lämnar in stämningsansökan mot Tikspac AB

Stämningsansökan rör de marknadspublikationer med osanna uppgifter som Tikspac spridit, och där spridningen varit omfattande. Tikspac har via marknadskommunikation spridit oriktig och vilseledande information till allmänheten. I stämningsansökan framgår det att marknadsinformationen upprepade gånger har publicerats och att det måste förutsättas att Tikspac framöver har för avsikt att delge information om Villands verksamhet. Med hänsyn till marknadsinformationens spridning bedöms effekten vara långtgående och ha negativ effekt på Villands verksamhet över ansenlig tid framöver och inte vara begränsat till tidsperioden när publiceringarna skedde. Tikspacs har delgivit marknadsinformation som är vilseledande, marknadsstörande och skadliga för Villands rykte och goodwill och bedöms även ha negativ effekt på marknadsvärdet av FXI. Stämningsansökan gör gällande att Tickspac brutit mot förordningen om marknadsmissbruk (EU), gällande förbud mot marknadsmanipulation och otillbörlig marknadspåverkan. Tikspacs publiceringar och aggressiva beteende har medvetet syftat till att manipulera marknaden och påverka Villands möjlighet till intjäning, goodwill och anseende, då publikationerna innehåller felaktig information och ärekränkande uttalanden som värderas innehålla faktorer som såväl påverkar marknaden som konsumenter och näringsidkare. Dessutom är de av Tikspacs utgivna marknadskommunikationer och publikationer inte baserade på saklig grund och tjänar inte allmänintresset. Ytterligare framställning i stämningsansökan rör det faktum att Tikspac som näringsidkare borde vara införstådd med att publiceringarna kunde ha en marknadspåverkande effekt. I stämningsansökan ställs vidare krav på att Tikspac är skyldig att avlägsna all marknadskommunikation härrörande Villand och FXI, och vidare ställs krav på att Tikspac skall publicera domslutet på sin hemsida och även publicera domslutet i fyra, av Villand, utvalda dagblad. Stämningsansökan lämnas vid Københavns Byret, och vid händelse av att Tikspac publicerar ytterligare publikationer kan dessa komma att tillföras stämningsansökan i Københavns Byret. Vidare information kommer presenteras löpande. För mer information vänligen kontakta:

Corepart, del av Nordic LEVEL Group, ingår samarbetsavtal med Retailtech för banbrytande säkerhetslösning

Säkerhetslösningen utnyttjar LIDAR-teknikens kapacitet att skapa detaljerade bilder av rörelser inom ett övervakat område som kombineras med förflyttningen av RFID-taggar. Integrationen av de två teknikerna möjliggör en omfattande och precis övervakning och ger möjlighet till snabb respons vid säkerhetshot eller avvikande händelser. "Samarbetsavtalet med Retailtech är en spännande utveckling som kommer att bredda vårt erbjudande av säkerhetslösningar för valda kundsegment med behov av precisionsövervakning och händelsehantering i realtid. De tekniska framstegen som tekniken ger oss, möjliggör att vi nu ännu effektivare kan hantera de säkerhetsutmaningar som våra kunder står inför. Vårt operativa fokus ligger nu på att implementera lösningen på ett sätt som möjliggör smidig integration i våra kunders befintliga system och processer för att dra maximal fördel av den banbrytande förmågan", säger Araz Bahdjat, Affärsområdeschef på Securified Access by Corepart.  "Coreparts ledande position inom avancerad säkerhetsteknologi bekräftas av samarbetsavtalet med Retailtech. Alliansen stärker vår förmåga att erbjuda framtidssäkra och integrerade säkerhetslösningar som svarar mot den växande komplexiteten i kundernas säkerhetsbehov. Samarbetet är ett naturligt steg i vår strävan att ligga i framkant av teknologisk innovation. Avtalet ger oss en unik möjlighet att skapa mervärde för våra kunder genom kombinationen av LIDAR och RFID-teknologier och vi ser fram emot att tillsammans med Retailtech forma framtiden för säkerhetsbranschen”, säger Jalal Anabtawi, VD på Corepart.  ”Vi på Retailtech har arbetat med vår mjukvara Traze med fokus på RFID sedan 2016. Vi är stolta över att nu, tillsammans med Corepart, kunna lyfta lösningen till att utföra banbrytande arbete inom många områden inom säkerhet. Tillsammans med Coreparts kompetens inom säkerhet och våra tekniska lösningar har vi uppnått ett unikt samarbete som tillgodoser kundens behov på ett revolutionerande sätt. Med lösningar som kombinerar rörelse och spårbarhet har vi skapat något helt nytt. Vi ser att detta kommer att utvecklas till ett eget verksamhetsområde hos oss, som kommer i tillägg till vårt kärnområde, detaljhandeln”, säger David Foss, VD på Retailtech. För ytterligare information Jalal Anabtawi, VD, Corepart E-post: jalal.anabtawi@corepart.com Tel: +46 76-677 47 47

Patientstudien om Zeqmelit® är fullrekryterad

Fas IV-studien ZEQ001 gällande munfilmen Zeqmelit®, en innovativ munfilm för behandling av svår och akut allergi, inleddes i slutet av januari. Nu har 50 patienter tilldelats munfilmen för användning när behov av behandling för akut allergisk reaktion uppstår. - Patientrekryteringen har överträffat våra redan högt ställda förväntningar, något som vittnar om det stora patientbehovet av vår läkemedelsprodukt. - Vidare kan studieresultatet användas i en ansökan om att ingå i förmånssystemet hos TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, säger Jonas Jönmark, vd på AcuCort. Studieresultatet kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och förstärka marknadsföringen av produkten. Studien pågår parallellt med marknadslanseringen i Norden och innebär att allergipatienter tilldelas Zeqmelit® för användning när behov av behandling för akut allergisk reaktion uppstår. Syftet med studien, som är en öppen icke-randomiserad låginterventionsstudie, är att få värdefulla vetenskapliga data om användandet av Zeqmelit® från patienter som tidigare ordinerats kortikosteroider i tablettform för självbehandling vid akuta allergiska reaktioner. Läkaren och allergologen Bahram Javizian som är huvudprövare för studien utvecklar syftet med studien: – Vi vill få patienternas erfarenheter av hur det är att ha den här biofilmen, till exempel: känner man sig trygg med den? Hur upplever man att det är att använda den? Kanske det viktigaste vi undersöker är: Har patienterna med sig läkemedlet? säger Bahram Javizian.

PExA har valts ut att presentera på Respiratory Innovation Summit i samband med ATS 2024 i San Diego

PExA kommer för andra året i rad ställa ut på den amerikanska lungkongressen ”The ATS[1] International Conference” som i år hålls på San Diego Convention center den 17-22 maj. I samband med kongressen har PExA valts ut att presentera på Respiratory Innovation Summit som är en mötesplats för innovatörer, investerare, kliniker och intresseorganisationer som leder arbetet för att skapa kraftfulla nya behandlingar för dödliga och förlamande sjukdomar i lungor och luftvägar. Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar · Vi är stolta över att ha valts ut av en jury att presentera PExA på Respiratory Innovation Summit i San Diego, som hålls i samband med en av världens största lungkongresser. Det visar att vi har en unik och spännande teknologi som kan göra skillnad inom framtidens upptäckt, förståelse och behandling av lungsjukdomar. I samband med ATS-kongressen har även en vetenskaplig poster från Karolinska Institutet valts ut för presentation inom området Cutting edge technology for lung discovery med titeln: ”miRNA Detection Using Particles in Exhaled Air (PExA): Development and Validation for Investigating Pulmonary Disorders”. Sammanfattningsvis beskriver de potentialen hos PExA som en icke-invasiv teknik med vilken forskarna kan samla in prover från de små luftvägarna för att undersöka mikroRNA som integrerade komponenter i det intercellulära kommunikationssystemet. Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar · Det känns bra att för andra gången ställa ut PExA på ATS-kongressen och vi ser fram mot givande interaktioner med olika aktörer inom lungforskning och lungsjukdomar. Vi kommer få en bra exponering vetenskapligt genom Karolinska Institutet poster, innovationsmässigt genom vår närvaro på Respiratory Innovation Summit och bolagsmässigt genom en större monter än tidigare. Här finns mer information om Resiratory Innovation Summit https://conference.thoracic.org/program/ris/ Här finns abstract till den vetenskpaliga postern att ladda ner https://www.atsjournals.org/doi/10.1164/ajrccm-conference.2024.209.1_MeetingAbstracts.A2566 [1] ATS = American Thoracic Society

Hoist Finance har framgångsrikt emitterat obligationer till en marginal om 2,80%

Hoist Finance AB, ("Hoist Finance"), har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer till ett nominellt belopp om SEK 100 miljoner under bolagets seniora icke-säkerställda obligationer med förfallodatum den 12 april 2027, och härmed utökat utestående obligationsvolym till SEK 550 miljoner. Obligationerna emitterades till ett pris motsvarande en marginal om STIBOR 3m +280 räntepunkter, vilket är en ytterligare förbättring av villkoren för den initiala emissionen. "Vi är väldigt nöjda med att ha genomfört tap-emissionen till fördelaktiga villkor, vilka understryker vår tillgång till kreditmarknaden och bolagets engagemang i investerare. Vi är tacksamma för våra investerares stöd för att göra Hoist Finance till den ledande investeraren i och förvaltaren av förfallna krediter i Europa”, säger Harry Vranjes, VD för Hoist Finance. Likviden från obligationerna kommer användas för generella bolagsändamål. Instrumenten kommer att läggas samman med Hoists seniora icke-säkerställda obligationer med förfallodatum den 12 april 2027 (ISIN: XS2746114136), vilken är noterad på den reglerade handelsplatsen Irish Stock Exchange plc, känd som Euronext Dublin. De noterade obligationerna har sedan tidigare en Baa3 rating av Moody’s. För ytterligare information vänligen kontakta: Christian Wallentin, CFO och vice VDir@hoistfinance.com+46 8 55 51 77 90 Om Hoist FinanceHoist Finance är en förvaltare specialiserad på förfallna lån. I över 25 år har vi fokuserat på att investera i och förvalta skuldportföljer. Vi är en partner till internationella banker och finansiella institut i hela Europa och förvärvar portföljer av förfallna lån. Vi är också en partner till privatpersoner och små och medelstora företag som befinner sig i en skuldsituation och vi skapar långsiktigt hållbara återbetalningsplaner som gör det möjligt för dem att omvandla förfallna skulder till skulder som betalas av. Vi finns på 13 marknader i Europa och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök hoistfinance.com.

Styrelsen för Sivers Semiconductors AB har beslutat om överlåtelse av egna aktier

Vid årsstämman i Sivers Semiconductors AB den 25 maj 2023 beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna stamaktier. Syftet med överlåtelserna av egna stamaktier är att finansiera betalning av sociala avgifter hänförliga till bolagets incitamentsprogram. Styrelsen för Sivers Semiconductors AB har beslutat att utnyttja bemyndigandet enligt ovan och överlåta högst 2 542 860 stamaktier. Samtliga stamaktier som kommer att överlåtas innehas idag av bolaget, vilket innebär att inga nya aktier kommer emitteras. För ytterligare information vänligen kontakta:Anders Storm, VDTel: +46 (0)70 262 6390Epost: anders.storm@sivers-semiconductors.com Denna information är sådan som Sivers Semiconductors AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2024 kl. 18.15 CEST. Sivers Semiconductors AB (STO: SIVE)är ledande inom SATCOM, 5G, 6G, Photonics och Silicon Photonics och driver innovation inom global kommunikation och sensorteknologi.Våra affärsenheter, Photonics och Wireless, levererar banbrytande, integrerade chips och moduler som är avgörande för högpresterande trådlösa gigabit- och optiska nätverk.Vi vänder oss till ett brett spektrum av industrier från telekommunikation till flyg- och rymdbranschen, och vi uppfyller det ökande behovet av beräkningshastighet och AI-applikationsprestanda, och ersätter elektriska med optiska anslutningar för en mer hållbar värld.Våra trådlösa lösningar skapar vägar i avancerade SATCOM/5G/6G-system, medan vår fotonikexpertis revolutionerar anpassade fotoniska halvledarenheter för optiska nätverk och optisk avkänning, vilket gör oss till en pålitlig partner för Fortune 100-företag såväl som nya enhörningar.Med innovation i vår kärna har Sivers Semiconductors åtagit sig att leverera skräddarsydda, högpresterande lösningar för en bättre ansluten och säkrare värld. Upptäck vår passion för perfektion på www.sivers-semiconductors.com.

Arbetsmarknaden fortsätter försvagas

I slutet av april var drygt 346 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är en ökning med närmare 19 000 personer jämfört med samma period förra året. Arbetslösheten är totalt 6,6 procent. – Arbetsmarknaden fortsätter försvagas. Jämfört med ett år tillbaka ökar arbetslösheten och antalet varsel, samtidigt som färre antal nya lediga platser anmäls till Platsbanken. Det ekonomiska läget fortsätter att påverka arbetsmarknaden, säger Lars Lindvall, Arbetsförmedlingens prognoschef. I april varslades cirka 6 900 personer om uppsägning, vilket är den högsta månadssiffran under 2024. I år har knappt 23 600 personer varslats om uppsägning. – Antalet varsel har under en längre period legat högre än det historiska snittet, men är inte lika högt som under finanskrisen eller pandemin. Samtidigt kan siffrorna variera mycket beroende på enskilda varsel. Generellt är varslen knutna till konjunkturkänsliga branscher, säger Lars Lindvall. Kort om arbetsmarknaden i april 2024\Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2023.\ · 6,6 procent var inskrivna som arbetslösa (6,3).* Sammanlagt 346 029 personer (327 473). · 7,2 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (6,6).* Sammanlagt 38 985 ungdomar (35 630). · 140 337 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (141 311). · 170 595 personer var öppet arbetslösa (146 580). · 175 434 personer deltog i program med aktivitetsstöd (180 893). · 30 448 personer anmälde sig som arbetssökande (26 050). · 33 013 personer fick arbete (29 381). · 6 851 personer varslades om uppsägning (3 733). *Andel av den registerbaserade arbetskraften. Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i april 2024. Statistikkartor för alla län  Mer statistik  Verksamhetsstatistiken för maj publiceras den 13 juni 2024 kl. 6:00. Fakta om statistiken      Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Metoden för att beräkna arbetskraftens storlek, och därmed även den relativa arbetslöshetsnivån ändrades under 2024. Läs mer om ändringen här . Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Mer information om Arbetsförmedlingens statistik  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Konferensresor gör forskare till klimatbovar

Forskare har granskat utsläppen från deltagare på en årlig internationell vattenkonferens mellan åren 2004 och 2023. Konferensen, som arrangeras av Association for the Sciences of Limnology and Oceanography, besöks i genomsnitt av 1 500 personer. De senaste åren har den hållits på platser som Puerto Rico, Hawaii och Mallorca. De genomsnittliga utsläppen per deltagare och konferens låg på 1,3 ton koldioxid. Denna siffra kan jämföras med nivån för utsläpp per person och år som vi behöver ta oss ner till om vi ska nå målet enligt Parisavtalet: 2,3 ton 2030 och 1,4 ton 2040. – Som konferensdeltagare bränner du alltså mer än halva din årliga CO2-budget på en vecka. De koldioxidutsläpp som deltagarna själva genererar när de deltar i konferensen blir elefanten i rummet som ingen riktigt vill prata om, säger Emma Kritzberg, biologiprofessor vid Lunds universitet. Att minska koldioxidutsläppen från konferenser kräver mer än ytliga åtgärder, såsom vegetarisk kost – i stället bör forskarvärlden övergå till praktiska lösningar för att minska flygsträckorna. Att akademin gör allvar av att minska sina egna utsläpp gynnar trovärdigheten och kan inspirera andra utsläppsintensiva verksamheter, menar Emma Kritzberg. – Bland forskarna som deltar på dessa konferenser finns djup kunskap och stort engagemang kring klimatförändringarna och hur de påverkar de akvatiska systemen. Faktum är att 50 procent av alla presentationer förra året berörde klimatförändringar. Det var också stort fokus på att denna kunskap behöver ”omsättas” och ”leda till förändring”, inte enbart kommuniceras inomvetenskapligt, säger Emma Kritzberg. Parisavtalet är FN:s klimatavtal som trädde i kraft 2016. Det kom till för att begränsa den globala temperaturökningen och stödja dem som drabbas av klimatförändringarnas effekter. Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader till år 2100 och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grad genom att minska utsläppen av växthusgaser. Den nya studien pekar på flera vägar för att kraftfullt minska koldioxidutsläppen från vetenskapliga konferenser. Det är enligt forskarlaget viktigt att insatserna riktas till områden där de har störst effekt. Att framhålla betydelsen av att enbart servera vegetarisk kost eller använda eldrivna lokala transportmedel är i praktiken inte av särskilt stor vikt när man sätter det i relation till de totala utsläppen konferensen genererar. – Att arrangera konferenser parallellt på flera platser samtidigt, särskilt i Nordamerika, centrala Europa och Asien, kan minska utsläppen avsevärt eftersom de flesta deltagarna får kortare resväg. Samt att inte hålla konferenser på öar som Mallorca, Hawaii och Puerto Rico, säger Emma Kritzberg. Förutom Lunds universitet har följande lärosäten och organisationer deltagit i arbetet: University of Lausanne, Eawag, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Studien publiceras i Limnology and Oceanography Letters: ”The elephant in the conference room: Reducing the Carbon Footprint of Aquatic Science Meetings”  För mer information, kontakta: Emma Kritzberg, professor Biologiska institutionen, Lunds universitet +46 46 222 40 79 +46 (0)705 21 57 94 emma.kritzberg@biol.lu.se Presskontakt: 073 027 58 90 johan.joelsson@science.lu.se

Starbreeze AB (publ) delårsrapport januari-mars 2024

Första kvartalet 2024 · Nettoomsättningen uppgick till 56,6 MSEK (26,7). · PAYDAY 2 stod för 10,9 MSEK (26,4). · PAYDAY 3 stod för 23,3 MSEK (0). · Tredjepartsförläggning stod för 17,4 MSEK (0). · EBITDA* uppgick till 48,5 MSEK (4,1), inklusive jämförelsestörande poster om 19,9 MSEK. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 78,4 MSEK (20,7). · Av- och nedskrivningar uppgick till 71,8 MSEK (15,6). · Resultat före skatt uppgick till -21,0 MSEK (-24,7). · Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,01 SEK (-0,03). · Likvida medel uppgick till 387,2 MSEK (78,0). Väsentliga händelser under och efter periodens utgång · Den 9 januari meddelade Starbreeze förändringar i koncernledningen. · Den 10 januari meddelade valberedningen i Starbreeze att Jürgen Goeldner föreslås Årsstämman 2024 som ny styrelseordförande. · Den 15 februari lanserades ”Operation Medic Bag” – ett fokuserat projekt för att svara på spelarcommunitys förväntningar och förbättra PAYDAY 3. Tre större uppdateringar av spelet har genomförts sedan 15 februari. · Den 22 februari släpptes The Tribe Must Survive i Early Access på Steam. · Den 12 mars utsågs styrelseledamoten Jürgen Goeldner till tf VD för Starbreeze. En process för rekrytering av permanent VD är pågående. · Den 15 april släpptes en innehållsuppdatering till Roboquest med nytt innehåll, ny funktionalitet och förbättringar. VD-kommentar PAYDAY™ 3 förbättras genom ”Operation Medic Bag” Starbreeze har varit en kraft i den globala spelindustrin i mer än 25 år, och ska fortsätta vara det genom att utveckla och förlägga spel globalt och utnyttja styrkan i både organisationen och IP-portföljen.Under mina månader som tillförordnad VD har mitt fokus legat på PAYDAY 3. Utöver det har teamet och jag spenderat tid på affärsutvecklingsaspekter, som exempel vår närvaro på Game Developers Conference (GDC) i mars. På GDC träffade vi branschkollegor och nya potentiella partners. Vi visade också ett spelbart tech-demo av Project Baxter som rönte stort intresse. RESULTAT & FINANSIELL STÄLLNINGVår kassaposition vid utgången av kvartalet var 387 MSEK, med en balansräkning nästintill fri från skuld. Det underliggande resultatet för kvartalet, justerat för jämförelsestörande poster, var starkt tack vare intäkter från flera titlar samt åtgärder för kostnadskontroll. Intäktsströmmarna visar att vi inte längre är ett enproduktsbolag. Tillsammans med vår co-publisher driver vi ett fokuserat arbete för att förbättra PAYDAY 3 genom att omprioritera och fokusera utvecklingen baserat på spelarnas feedback, med liten inverkan på planerade investeringar. PAYDAY 3PAYDAY 3s "Operation Medic Bag" är ett omfattande initiativ som täcker både mindre insatser och förbättringar av spelets progressionssystem, samt större initiativ som matchmaking och serverinfrastruktur och ett solo/offline-läge. Vi kommer att öka både takten på. och omfattningen av, patcharna med flera större släpp planerade, varav den första större lanseras i juni. Teamet arbetar utifrån feedback från våra spelare och communityt och identifierar de förändringar som vi tror har mest påverkan, ur ett spelarperspektiv. Vi kan redan se ett skifte i sentiment, som bekräftar att vi är på rätt väg. "Operation Medic Bag" har inneburit att vi har skjutit upp lanseringen avDLC:s till förmån för att lägga till nya funktioner. Så vår pipeline för sommarmånaderna är mycket stark. Följaktligen förväntar vi oss att se en påverkan på försäljningen från tredje kvartalet och framåt. PAYDAY IP:t är starkt och potentialen för är fortsatt hög, vilket framgår inte minst av våra samtal i branschen. PROJEKT BAXTERSom tidigare nämnts var Starbreeze närvaro på GDC till stor del för att prata med framtida partners om Baxter. Medan vi kommer att vara utgivare av spelet kommer vi att ingå partnerskap där det är är logiskt. Detta kommer att vara för marknadsföring, distribution i både digital och fysisk mening eller annat stöd som ökar kvaliteten och potentialen i projektet samtidigt som projektrisken sänks. TREDJEPARTSFÖRLÄGGNINGRoboquest fortsätter att prestera starkt, och vi fortsätter att arbeta med utvecklaren för att utöka spelet. Roboquest följer en Games as a Service-modell med fyra större uppdateringar planerade för 2024, varav den första publicerades här i april. Spelet fortsätter att åtnjuta ett mycket högt betyg från både spelare och media.Under kvartalet lanserades The Tribe Must Survive i Early Access på Steam. Syftet med Early Access är att bygga relation och dialog direkt med spelarcommunity och samla in värdefull feedback om alla aspekter i spelet. 1.0-versionen av The Tribe Must Survive kommer att lanseras den 23 maj 2024. ORGANISATIONUnder kvartalet har antalet anställda minskat något. Vi fortsätter att anställa specifik kompetens för positioner på Project Baxter samtidigt som vi håller organisationen effektiv för alla våra projekt. AVSLUTANDE ORDRekryteringsprocessen för en permanent VD närmar sig sitt slut. Vi har identifierat, intervjuat och utvärderat en mängd kandidater för rollen. Med en så kallad "vertical slice" av Project Baxter som nästa steg, kommer intresserade parter att bjudas in att lämna sina erbjudanden på projektet och vi kommer att välja den bästa partnern och affären för produkten, varumärket och i slutändan för bolaget. JÜRGEN GOELDNER, tf VD Webbsändning Tid: kl. 10.00Deltagande: För att ansluta till presentationen – klicka här . För mer information, vänligen kontakta: Jürgen Goeldner, tf VDMats Juhl, CFOTel: +46 0(8) - 209 229E-post: ir@starbreeze.com Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2024 kl. 06:45 CEST. Om StarbreezeStarbreeze är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av PC och konsolspel till en global marknad, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris och London. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY™ i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B. Läs mer på www.starbreeze.com och corporate.starbreeze.com.

OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2024

OssDsign AB (publ) meddelar att delårsrapporten för första kvartalet 2024 nu finns tillgänglig som PDF för koncernens hemsida, www.ossdsign.com/reports. En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.Delårsrapporten Q1 2024 kommer även presenteras via en livesänd webcast kl 11:00 idag den 14 maj på följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/ossdsign/q1-2024/  och kan även nås via OssDsigns hemsida. Första kvartalet i siffror · Nettoomsättningen uppgick till 27 029 TSEK (21 466), numera med all försäljning enbart från ortobiologi i USA. Det motsvarar 207% i tillväxt i förhållande till jämförbara tal för Q1 2023. · USA fortsatte sin starka tillväxt, kvartal på kvartal, och har nu åstadkommit åtta kvartal i följd med tresiffrig tillväxt. · Bruttomarginalen uppgick till 93,7% jämfört med en total marginal om 70,4% i samma kvartal föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till -12 034 TSEK (-23 696). Försäljningsrörliga kostnader ökade medan resterande rörelsekostnader minskade jämfört med föregående år, vilket även gäller totala rörelsekostnader. Fortsatt förbättrad hävstångseffekt i rörelsen, om än temporärt förhöjd i första kvartalet, till följd av en positiv bruttomarginalutveckling och lägre inledande rörelsekostnader i perioden, eftersom flera funktioner i USA är under uppbyggnad. · Periodens resultat uppgick till -11 148 TSEK (-23 252). · Resultat per aktie var -0,1 SEK (-0,3). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till-28 203 TSEK (-26 701), vilket visar på en stark underliggande förbättring, även fast, som tidigare meddelats, utflödena av bonusreserver och engångskostnader från årsskiftet hade en naturlig negativ påverkan. Väsentliga händelser under första kvartalet · OssDsign rapporterar övertygande data från den kliniska studien TOP FUSION. · Tolvmånadersdata från klinisk studie med OssDsign Catalyst publicerad i Biomedical Journal of Scientific & Technical Research. · OssDsign utser Tom Buckland till Chief Technical Officer. Väsentliga händelser efter första kvartalets slut · OssDsign tecknar flerårigt avtal med Premier, Inc. · OssDsign får tillgång till 100 nya sjukhus inom U.S. Veteran Affairs med sitt syntetiska bengraft.

Essity investerar i nytt center för forskning och utveckling i Frankrike

Essity utvecklar kontinuerligt nya metoder för att erbjuda marknaden hållbara och användarvänliga produkter. Bolagets nuvarande FoU-center i Kunheim, Frankrike, har de senaste åren ansökt om 25 patent för banbrytande innovationer som Lotus Aqua Tube (nedspolningsbara toalettrullar), Lotus och Okay Sans Tube (toalettpapper utan rulle), Tork SmartOne (”ett ark i taget” funktionalitet) och pappershygienprodukter baserade på alternativa fibrer. - Med Essitys forskning utvecklar vi mjukpappersproduktionen och bidrar till ett mer hållbart och cirkulärt samhälle, samtidigt som vi förbättrar människors hygien och hälsa. Det nya globala FoU-centret i Frankrike kommer att möjliggöra fortsatt utveckling av innovativa pappershygienprodukter och lösningar som uppfyller kundernas och konsumenternas höga förväntningar, säger Magnus Groth, vd och koncernchef för Essity. Det nya FoU-centret, strategiskt beläget nära den nuvarande anläggningen, säkerställer att Essity behåller sina över 80 experter och ingenjörer som arbetar där idag. Bolaget strävar efter att skapa ett större och mer effektivt center som är rustat att möta framtida utmaningar. Förutom Frankrike har Essity FoU-center i Mexiko, Sverige, Tyskland och USA, ledda av företagets globala enhet som arbetar med varumärken, innovation och hållbarhet. År 2023 investerade Essity 1,7 miljarder SEK (cirka 1,2 procent av nettoomsättningen) i forskning och utveckling. Essity är världens största leverantör av hygienlösningar inom Professional Hygiene med det globalt ledande varumärket Tork. Essity är också världens tredje största leverantör av Consumer tissue, med närvaro främst i Europa och Latinamerika. Essitys varumärken som Lotus, Tempo, Zewa, Cushelle, Plenty och butikernas egna varumärken, leder den europeiska marknaden, medan Regio och Familia är nyckelspelare i Latinamerika.

Cemvision och Peab utökar samarbete kring grön cement

Idag står cementindustrin för 8 procent av världens koldioxidutsläpp. Cemvision utvecklar cement som minskar koldioxidutsläppen med över 95 procent jämfört med traditionell cement, genom att ersätta kalksten och fossila bränslen med förädlat industriavfall och grön energi. Det svenska bolaget backas av flera tunga svenska och internationella investerare och utsågs till ett av världens mest innovativa bolag av det amerikanska magasinet Fast Company tidigare i år. – Framtidens bindemedel för betong är cirkulära och har så lågt koldioxidavtryck som det bara går. De produkter Cemvision tillverkar ligger helt i linje med kundernas efterfrågan, säger Ludwig Zetterström, vd på Peabs dotterbolag Swecem som är specialiserat på bindemedel med lägre klimatavtryck. I Peabkoncernen finns förutom Swecem även Swerock, en av Sveriges ledande betongleverantörer. De kommande leveranserna från Cemvision avses användas i bland annat infrastrukturprojekt, vattenrening, grundläggning och prefabricerad betong. Genom att säkra tillgången på grön cement bidrar Peab aktivt till byggbranschens klimatomställning. – Vi är mycket glada att få leverera vår produkt till Peab. Vi ser nu hur grön cement blivit avgörande för hur hela industrier ska kunna nå sina klimatåtaganden. Efterfrågan är redan enorm och alla prognoser pekar på att den bara kommer öka. Detta adresserar vi med en snabbt skalbar produktionsmodell, säger Oscar Hållén, vd på Cemvision.  Tillsammans med andra investerare har Swecem stöttat Cemvision sedan starten. Att nu även ingå avtal om produktleveranser blir en viktig milstolpe för den bredare betongindustrin i Norden, menar Ludwig Zetterström. – Vi ser att Cemvisions produkter kommer att spela en viktig roll i betongindustrins strävan för klimatneutralitet, parallellt med cementindustrins satsning på koldioxidavskiljning- och lagring, CCS. Som en av Nordens största cementanvändare har vi ett ansvar att stödja startups som Cemvision i deras utveckling av nya bindemedel. Det är viktigt för oss att säkra implementeringen av dessa nya lösningar och deras avsättning genom våra betongtillverkande bolag, säger Ludwig Zetterström, vd på Peabbolaget Swecem. För ytterligare information, vänligen kontakta: Peabs Pressjour pressjour@peab.se  010 456 86 00 Victoria Bäck Cemvision, press@cemvision.se   0702 20 05 32 Fakta Cemvision: Cemvision tillverkar ett cirkulärt, högpresterande cement som minskar CO2-utsläppen med mer än 95% jämfört med traditionellt portlandcement. Bolaget grundades 2020 av erfarna ledare och forskare från cementindustrin och backas av ledande investerare såsom Bill Gates Breakthrough Energy, Norrsken Foundation, EQT Foundation, BackingMinds, Polar Structure och Zacua Ventures. Fakta Swecem: Swecem är ett dotterbolag till Peab som tillverkar klimateffektiva bindemedel för hela betongbranschen. Swecems vision och målsättning är att det om tio år ska finnas helt klimatneutral betong på den svenska marknaden samt att all betong i Sverige ska vara klimatneutral år 2045. Läs mer på swecem.se. 

SLP bygger till 3 000 kvm och förlänger ett befintligt hyresavtal med 10 år i Helsingborg

Det nya fullt indexerade hyresavtalet börjar löpa från 1 maj 2025 med en löptid om 11 år, vilket innebär en förlängning om drygt 10 år och en framtida årshyra om 7,5 mkr. Hyresökningen samt lägre fastighetskostnader beräknas ge en driftsnettoförbättring för SLP om cirka 5,5 mkr årligen. Projektet kommer ske i etapper och beräknas vara slutfört per april 2026. Den totala investeringen uppgår till cirka 65 mkr. Avtalet är villkorat av bygglov erhålls. ”Vi är mycket nöjda med den förädlingsresa vi gjort såhär långt med denna fastighet. Dessutom finns ytterligare byggrätt kvar att växa vidare på. Vår affärsidé bygger på att skapa värdetillväxt genom löpande förädling av logistikfastigheter i Sveriges mest attraktiva logistikpunkter. Förädlingen leder även till hållbara tillgångar med hållbar finansiering och optimerat driftsnetto”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP. SLP ser hållbarhet som en integrerad del av affärsmodellen och en naturlig del av det operativa arbetet som ska bidra till dels en bättre miljö och ett bättre samhälle, och dels en god avkastning till bolagets ägare. För ytterligare information:Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997 Om SLP – Swedish Logistic PropertySwedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 980 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se

Cell Impact Q1 2024: Lägger grunden för leveranser i stor volym

Under kvartalet fortsatte arbetet med att fördjupa samarbetet med F.C.C., vilket efter kvartalets utgång mynnade ut i två formella överenskommelser. Det första handlar om en formell förlängning av det nuvarande samarbetet i form av ett leasingavtal och det andra är ett ramavtal som reglerar villkoren för ett utvecklat samarbete mellan bolagen. I mars kommunicerades den första affären inom elektrolysområdet. Avtalet sträcker sig över 30 månader och tecknades med en ny, europeisk kund. Affären omfattar initialt leveranser av flödesplattor, verktyg och fixturer till ett värde av drygt 18 MSEK. Ett bevis på att Cell Impacts kunder behöver bolagets kompetens och erbjudande är det stora antalet konkreta testverktyg som efterfrågas. Det finns ett stort intresse hos nuvarande, nya och potentiella kunder för bolagets produktionslina som bland annat omfattar formning, högprecisionsstansning och galvosvetsning. - Det stora intresset gör att jag upplever stor framtidstro för bolagets fortsatta utveckling. Den säkrade finansieringen för hela 2024 och in i 2025, ger oss en nödvändig plattform för att omsätta en del av dessa projekt i nya intäkter, säger Daniel Vallin, tillförordnad vd för Cell Impact. Finansiell sammanfattning · Nettoomsättningen uppgick till 5,8 MSEK (20,0). · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –22,0 MSEK (–29,9). · Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till –22,8 MSEK (–30,5). · Resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till –0,04 SEK (–0,40). · Soliditeten på balansdagen uppgick till 81 procent (79). · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –43,2 MSEK (–29,6). · På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 47,6 MSEK (117,7). Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Delårsrapport januari - mars 2024

Koncernchefens kommentarDen 1 maj började jag min tid som VD och koncernchef för Nobia. Vi arbetar fortfarande under svåra marknadsförhållanden, men jag är entusiastisk, ödmjuk och full av energi när jag tar på mig ansvaret för detta fantastiska företag. Marknaden fortsätter vara utmanande för både våra konsument- och projektaffärer. Vi förväntar oss att kombinationen av höga räntor och minskningen av antalet påbörjade byggstarter av bostäder kommer att fortsätta att belasta vår projektmarknad under resten av året. På konsumentmarknaden ser vi små förbättringar i konsumentförtroendet och en ökning av antalet designmöten i alla länder, även om det sker från en låg bas. Den utmanande marknaden återspeglas i vår organiska försäljning som minskade med -20% under kvartalet. Trots förbättrad bruttomarginal och kostnadsbesparande åtgärder var rörelseresultatet något negativt. Tillsammans med Nobia-teamet är jag fast besluten att vidta alla nödvändiga åtgärder för att ta oss igenom de nuvarande utmaningarna. När vi går vidare med genomförandet av vår strategi, inklusive transformationen av vår verksamhet i Storbritannien och realiseringen av den fulla potentialen i Norden, delvis genom driftsättningen av Jönköpingsfabriken, behöver vi också ytterligare sänka våra fasta  kostnader. Under det första kvartalet vidtog vi framgångsrikt betydande åtgärder för att förbättra vår balansräkning. Detta inkluderade avyttring av icke-kärnverksamheter såsom ewe och Bribus, ingående av ett sale and leaseback-avtal för vår anläggning i Jönköping, genomförande av en nyemission samt säkrande av förlängda kreditfaciliteter hos våra banker. Jag vill uttrycka min uppskattning till alla våra aktieägare för deras stöd och deltagande. Transformationen av den brittiska verksamheten fortskrider i snabb takt. George Dymond har nu övertagit mina tidigare ansvarsområden som chef för vår brittiska verksamhet. Sedan början av året har vi tagit stora steg mot att anta en mindre kapitalintensiv verksamhetsmodell genom att stänga nio underpresterande butiker och konsolidera vår brittiska tillverkning. Magnet har också framgångsrikt förbättrat genomsnittliga ordervärden i konsumentaffären och ingått nya partnerskap för att distribuera kök, däribland Magnets första franchisetagareavtal. Även färdigställandet av den nordiska fabriken i Jönköping går bra. Jag besökte nyligen fabriken tillsammans med en av våra största kunder och det är imponerande att se de framsteg som gjorts och hur det kommer att förändra vår konkurrenskraft på flera sätt. Vi producerade över 30 000 skåp i Jönköping under kvartalet, vilket är en blygsam volym men före vår plan och ett viktigt steg mot full driftsättning av fabriken. Arbetet är dock långt ifrån klart och nästa steg är att kunna tillverka kompletta kök och sedan öka volymen. Kostnadsbesparingsprogrammet som genomfördes 2023 har levererat betydligt bättre resultat än förväntat. Då marknaden fortsätter att vara utmanande, planerar vi att ytterligare minska vår fasta kostnadsbas. Det omfattar övergången till en mindre kapitalintensiv modell i Storbritannien, harmonisering av processer i Norden och en konsolidering av tillverkningen. Jag kommer att ge en uppdatering om ytterligare åtgärder under andra kvartalet. Efter att ha stött på flera utmaningar de senaste åren, inklusive en väsentlig nedgång i bostadsbyggandet, finns det som ett resultat en uppdämd efterfrågan på våra marknader. Även om vi förväntar oss att möta ytterligare utmanande förhållanden under resten av 2024 gör vi framsteg inom alla aspekter av vår verksamhet och dessa förändringar kommer att positionera oss väl för tillväxt och ökade marknadsandelar. Jag inser det betydande arbetet som ligger framför oss, men jag vill tacka våra team för det hårda arbete de gör varje dag i alla våra marknader, särskilt i dessa utmanande tider.  Kristoffer LjungfeltVD och koncernchef

Nordisk Bergteknik förlänger ramavtal inom tjänsteområdet gruv-och prospekteringsborrning

Avtalet avser produktionsborrning i dagbrott vid koppargruvan Aitik och löptiden för det ursprungliga ramavtal som tecknades under 2020 var fem år med möjlighet till två års förlängning. Efter omförhandlingar har ett nytt avtal, med start 2024 och en löptid på ytterligare tre år med möjlig förlängning om ytterligare tre år, tecknats. Det nya avtalet värderas totalt till över 500 MSEK för perioden fram till och med 2029. - Vi ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete med Boliden i ytterligare flera år framöver. Gruvindustrin har utvecklats till att bli en betydande del av vår affär och utgör även en viktig pusselbit i att möjliggöra den gröna omställningen. Med vår moderna maskinpark, långa erfarenhet och breda kompetens inom berghantering och grundläggning är vi många gånger den mest attraktiva och långsiktiga samarbetspartnern, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik AB. Tjänsteområdet gruv- och prospekteringsborrning har de senaste åren expanderat via nya kunder och fortsätter att stärka sin position via fler större och långvariga kontrakt som bidrar till god beläggning och stabilitet. Tjänsteområdet svarar i dagsläget för närmare 15 % av koncernens totala intäkter. För mer information, kontakta: Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknikgroup.com Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknikgroup.com Om Nordisk Bergteknik Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.

Swedbank Roburs Ägarstyrnings- och påverkansrapport för 2023

I rapporten för 2023 framgår bland annat att Swedbank Robur: •    Röstade på 968 bolagsstämmor på drygt 40 olika marknader•    Utvärderade över 500 aktieägarförslag•    Röstade för 91 % av aktiekapitalet •    Deltog i 100 valberedningar, vilket är fler än någon annan investerare i Sverige•    Kontaktade 1418 bolag i hållbarhetsfrågor, med bland annat fokus på klimat, biodiversitet och barns rättigheter. -    Genom vårt hållbarhets- och ägarstyrningsarbete kan vi både hantera hållbarhetsrisker på ett effektivt sätt och hitta bra investeringsmöjligheter. Vi fortsätter att arbeta systematiskt för att skapa långsiktig och hållbar avkastning till våra sparare, säger Pia Gisgård, chef Hållbarhet och ägarstyrning på Swedbank Robur.Alla beslut om röstning fattas av Swedbank Robur internt. Det är ett medvetet strategiskt val att inte lägga ut röstningen till en extern röstningsrådgivare. Varje förslag till bolagsstämmorna granskas med utgångspunkt från Swedbank Roburs Principer för aktieägarengagemang. -    Som aktiva ägare anser vi att det är viktigt att ta vara på våra möjligheter att rösta vid bolagsstämmor. Våra seniora ägarstyrningsspecialister utvärderar förslagen. Därefter bestämmer vi oss för hur vi ska rösta. Vårt beslut grundas i det vi bedömer är bäst för våra sparare, säger Pia Gisgård.  Swedbank Robur har fyra teman för sina hållbarhetsdialoger, klimat, natur, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. Dialogerna genomförs dels av Swedbank Robur själva, genom tjänster som köps in av ISS Ethix och Sustainalytics 360 och genom flera internationella investerarsamarbeten.  -    Samarbeten genom investerarinitiativ är viktiga för att det ökar vår möjlighet att påverka bolag och ger oss tillgång till erfarenhetsutbyte. Dessutom är det resurseffektivt, både för oss som investerare och för bolagen, säger Pia Gisgård. Under 2023 blev Swedbank Robur medlemmar i nätverket Farm Animal Investment Risk & Return (FAIRR), som arbetar för en hållbar livsmedelsindustri. De var även medgrundare till Nature Action 100, som har som syfte att ta itu med förlust av natur och biologisk mångfald, samt deltog i påverkansinitiativet ”Human Rights in Big Tech”, som drevs av AP-fondernas etiska råd. Mer informationSwedbank Robur Corporate Governance & Engagement Report 2024 (eng, pdf )Kontakt:Carina Sesser Nylund, press och informationschef, Swedbank Robur, +46 72 230 52 64

Probi® och ProViva firar 30 år av gott samarbete

ProViva såg dagens ljus på butikshyllan för 30 år sedan och innovationen bakom ProViva; levande mjölksyrabakterier, är vad som än idag gör produkten unik. Historien börjar med en forskargrupp vid Lunds universitet som ville undersöka om det var möjligt att minska inflammationer i kroppen och stötta kroppens immunförsvar genom att tillföra goda bakterier. Resultatet blev den patenterade probiotiska bakteriestammen LP299V, som ProViva använder än idag, och den första drycken på svenska marknaden med funktionella fördelar. Smakerna blåbär och nypon var först att lanseras och är trettio år senare fortfarande bland de bästsäljande smakerna i ProVivas sortiment. Vi är mycket stolta över den gedigna forskning som ligger bakom ProViva och det starka varumärke som produkten har blivit i Sverige. Med 30-årsjubileet vill vi uppmärksamma den fantastiska historia bakom ProViva, men också alla nya otroliga smakinnovationer samt varianter som har tillkommit under åren. Allt för att så många konsumenter som möjligt ska hitta sin favorit av ProViva, säger Mette Drakenberg, Sverigechef för Danone.  Inbjudna till firandet på Rosendals trädgård var ett tjugotal influencers, inklusive systrarna Hammelfelt som står bakom kontot Foodgeekz. Deltagarna fick bland annat lyssna till en av Probis grundare, Professor Bengt Jeppsson, som på ett inspirerande vis berättade historien om hur LP299V forskades fram av honom och hans kollegor vid Lunds universitet för att sedan adderas som ingrediens i ProViva. Eventdeltagarna fick även möjlighet att testa några olika smakkombinationer av produkten och samtidigt avnjuta en härlig brunch. Genom att regelbundet konsumera ProViva kan man på ett gott och smidigt sätt hjälpa till att balansera kroppens naturliga funktioner, då vi idag vet att mellan 70 och 80 procent av kroppens immunförsvar sitter i mag-tarmkanalen. Vi på Probi är givetvis väldigt glada över att vår kliniskt bevisade bakteriestam LP299V lever kvar i ProViva än idag, och att vi får vara med och fira att produkten nu fyller 30 år på den svenska marknaden, säger Alexia Wilhelmsson, Marknadschef på Probi AB. Probi och ProVivas goda samarbete fortlöper och 30-årsfirandet kommer att pågå under hela 2024. För mer information, kontakta: Fabian Skärvad, Business Development Manager Functional Foods, Probi AB E-mail: fabian.skarvad@probi.com, Tel: +46 46 286 89 60 Martina Pettersson, Global Marketing Director, Probi AB E-mail: martina.pettersson@probi.com (anita.johansen@probi.com), Tel: +46 46 286 89 61 Om Probi Probi[®] är en global koncern som uteslutande fokuserar på forskning, tillverkning och leverans av probiotika i kosttillskott och livsmedel. Bolaget är experter på att hantera levande bakterier från forskning genom alla steg i tillverkningsprocessen och är dedikerade att göra de hälsofrämjande fördelarna med probiotika tillgängliga för människor i hela världen. Sedan bolaget grundades 1991 vid Lunds universitet i Sverige, har Probi utvidgat sin verksamhet till mer än 40 marknader och innehar mer än 400 patent över hela världen. Probi omsatte 628 MSEK under 2023. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap och hade cirka 3 400 aktieägare den 31 december 2023. Om ProViva ProViva finns idag i 16 goda och fräscha smaker, inklusive olika varianter utan tillsatt socker, samt med- eller utan sötningsmedel: allt för att kunna tillgodose så många konsumenters olika behov och preferenser som möjligt. Klicka här  för att läsa mer om ProViva.

CLS lanserar sitt system för fokal laserablation av prostatacancer i Frankrike i samarbete med MTEC Company

Sedan december 2023 används TRANBERG-systemet i den franska nationella studien IRMPROFT . Baserat på det växande intresset för fokala terapier i Frankrike ingår CLS nu ett exklusivt distributionsavtal med MTEC, ett nationellt franskt företag med lång historia och erfarenhet inom området kliniska lasrar, specifikt inom urologiområdet. "TRANBERG-portföljen kompletterar vårt nuvarande erbjudande inom laserteknik för cancerbehandling inom urologiområdet på ett utmärkt sätt," säger Eric Girard, VD för MTEC. "Vi kan nu erbjuda en ny plattform av laserteknologi, som är utformad för att behandla lokaliserad prostatacancer mycket precist, till både vår stora befintliga kundbas och till nya läkare." CLS och MTEC lanserar nu TRANBERG-systemet i Frankrike för ultraljudbildledd fokal laserablation (FLA) av lokaliserad prostatacancer med temperaturkontroll. Nästa steg i marknadslanseringen är deltagandet vid det nationella vetenskapliga BPH/prostatamötet i Bordeaux mellan den 23-24 maj där TRANBERG-systemet kommer att ställas ut av MTEC, med stöd från CLS. Vid detta möte deltar viktiga opinionsledare inom prostatacancerområdet och mötet utgör en utmärkt plattform för den bredare marknadsintroduktionen i Frankrike.  Enligt Perjan Pleunis, VP Sales Europe, är detta en liten men viktig första kommersiell milstolpe på den franska marknaden för CLS: "Frankrike är en mycket viktig marknad för CLS. Med vår närvaro på en lokal konferens visar vi vårt engagemang, inte bara för vår nya kommersiella partner, utan också för några av de mest inflytelserika specialisterna på den franska marknaden. Jag ser fram emot samarbetet med MTEC, och jag är övertygad om att deras kompetens och nätverk kommer att bidra till en framgångsrik lansering av CLS TRANBERG-systemet i Frankrike." Om prostatacancer Cirka 1 400 000 nya fall av prostatacancer rapporteras per år i världen, varav cirka 350 000 inom EU och 60 000 i Frankrike, enligt WHO.  Även om det finns flera behandlingsalternativ för behandling av prostatacancer, finns det fortfarande ett stort medicinskt behov av nya metoder för patienter med lokaliserad prostatacancer som har utvecklats till ett mellanriskstadium. De kirurgiska alternativ som för närvarande finns tillgängliga visar betydande risker och biverkningar gällande urin- och erektilfunktioner samt livskvalitet. För mer information, vänligen kontakta: Dan J. Mogren, VD, Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Telefon: +46 (0) 70-590 11 40 E-post: dan.mogren@clinicallaser.com Om CLS och TRANBERG Clinical Laserthermia Systems AB (publ) utvecklar och säljer TRANBERG®|Termiska terapisystem, inklusive Thermoguide Workstation och sterila engångsartiklar, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden i EU och USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation och används i studier för behandling med imILT®, Bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiella abskopala effekter. CLS har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i Tyskland, USA och Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CLS B. Certified Advisor (CA) är FNCA Sweden AB. För mer information om CLS, vänligen besök Bolagets hemsida: www.clinicallaser.se. Om MTEC MTEC, ett franskt företag etablerat 1994, fortsätter sin historia av att tillhandahålla innovativa lösningar av medicinsk utrustning till vårdpersonal och institutioner över hela Frankrike. Med fokus på att leverera mervärdesprodukter har MTEC byggt upp ett rykte av tillförlitlighet och excellens under de senaste tre decennierna. Sedan starten har MTEC specialiserat sig på distribution av medicinska och kirurgiska lasrar, och förfinat sin expertis under de senaste sjutton åren. Laserteknik är djupt rotad i företagets identitet och vägleder dess engagemang för att leverera innovativa lösningar till vårdpersonal. Företagets expertis inom urologi och behandling inom prostatarelaterade sjukdomar är allmänt erkänd. För att främja nya kirurgiska procedurer och tekniker främjar MTEC aktivt starka partnerskap med industriledare och viktiga opinionsledare, vilket driver framsteg inom kirurgisk innovation och praktik. MTEC:s engagemang för kundnöjdhet återspeglas i dess mycket kompetenta supportteam, som säkerställer lyhörd och personlig service. MTEC håller hög standard inom kvalitet, etik och professionalism, och förblir uppmärksam på de föränderliga behoven hos sina kunder och patienter. "Vi är stolta över våra långvariga relationer och vår förmåga att tillhandahålla skräddarsydda lösningar för att möta det medicinska samhällets olika behov", säger Eric Girard, VD för MTEC. "När vi ser på framtiden förblir vi på MTEC hängivna att driva innovation och leverera högt värde till våra partners. För mer information om MTEC, vänligen besök bolagets hemsida: Mtec-company - Votre solution biomédicale  .

Omtag för Mötesplats Nacka – ny inriktning för bytespunkt

Kostnaderna för Mötesplats Nacka har ökat kraftigt sedan starten. Det beror på komplexiteten i projektet, aktuellt marknadsläge samt ökade entreprenadkostnader. När överenskommelsen tecknades 2017 var bedömningen en sammanlagd kostnad om 2-2,3 miljarder kronor. Den totala slutkostnaden är idag bedömd till minst 8,5 miljarder kronor (varav Nackas andel cirka 7,5 miljarder, vilket efter markintäkter ger ett negativt netto på cirka 6,5 miljarder kronor) samt en realistisk tidplan som innebär ett färdigställande tidigast 2035. - Det är beklagligt att Mötesplats Nacka avbryts, men både vi och Trafikförvaltningen är överens om att  det är nödvändigt att dra i handbromsen då både kostnader och risker ökat markant, säger Victor Kilén, stadsdirektör, Nacka kommun. Vi måste också ta lärdom av processen och säkerställa att vi gör bättre kostnadsbedömningar i framtida projekt. Förslaget är därför att nu avbryta Mötesplats Nacka, i samförstånd med Regionen/Trafikförvaltningen och Trafikverket, för att hitta en annan lösning som ger bra bytesmöjligheter för pendlare, en fortsatt attraktiv stadsutveckling till rimlig ekonomi. -Förutom att vi tar ansvar idag ger omtaget att den planerade överdäckningen fortsatt kan ske längre fram i tiden, när förutsättningarna är bättre, säger Victor Kilén. - Stadsutvecklingen i Centrala Nacka kommer att påverkas av förslaget, säger Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör, Nacka kommun. Vi har fortsatt höga ambitioner och kommer nu att utreda konsekvenserna och ta fram en ny inriktning för Centrala Nacka, med ny strukturplan och ny kostnadseffektiv bytespunkt, i anslutning till det lokala vägnätet som matchar tidplanen för tunnelbanans planerade trafikstart 2030.

Dedicare genomför ledningsförändring i Sverige och initierar kostnadsbesparingsprogram

Dedicare genomför en ledningsförändring i Sverige där Bård Kristiansen, VD för Dedicare Norge sedan 2017, tar över som interim VD för Dedicare Sverige. Bård kvarstår som VD för Dedicare Norge, där Lene Langås, operativ chef inom sjuksköterskebemanning sedan 2013, tillsätts som interim operativ chef för den norska verksamheten. Processen att rekrytera en ny VD för Dedicare Sverige inleds omgående. Eva Brunnberg lämnar, på egen begäran, bolaget och därmed positionen som VD för Dedicare Sverige. ”Bård har framgångsrikt byggt upp och utvecklat den norska verksamheten, där omsättningen under hans ledarskap mer än fyrfaldigats under kraftigt ökad lönsamhet samtidigt som de kvalitativa målen har uppfyllts”, säger Krister Widström. ”Jag vill tacka Eva för stort engagemang, hårt arbete och gott samarbete under en utmanande period i Sverige”, säger Krister Widström. Som en följd av rådande marknadsförutsättningar inom svensk vårdbemanning och till viss del ökad konkurrens på den norska marknaden, vilket Dedicare tidigare har rapporterat om, har ledningen tillsammans med styrelsen beslutat om ett kostnadsbesparingsprogram. Programmet förväntas ge årliga besparingar om ca 15 MSEK, med full effekt från det fjärde kvartalet 2024. De vidtagna åtgärderna syftar till att effektivisera verksamheten och möjliggöra fortsatta investeringar i framtida tillväxt i marknader och segment med god efterfrågan. Dedicares långsiktiga strategi och finansiella mål om en årlig omsättningstillväxt på minst 10 procent med en EBITA-marginal överstigande 7,0 procent över tid ligger fast. För mer information, vänligen kontakta:  Krister Widström, koncernchef, krister.widstrom@dedicaregroup.com, 070 526 7991  Anette Sandsjö, CFO, anette.sandsjo@dedicaregroup.com, 073 343 4468

Årsstämma Viaplay Group 2024

Viaplay Group AB (publ) (“Viaplay Group”) höll årsstämma idag. Årsstämman beslutade att välja Katarina Bonde, Anna Bäck, Simon Duffy, Erik Forsberg, Andrea Gisle Joosen, Jacques du Puy, Maxime Saada, Didier Stoessel och Annica Witschard som styrelseledamöter fram till slutet av nästa årsstämma. Simon Duffy valdes till styrelseordförande. Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade vidare att Viaplay Groups balanserade vinstmedel ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den nuvarande verkställande direktören, Jørgen Madsen Lindemann, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023, samt beslutade att inte bevilja den tidigare verkställande direktören, Anders Jensen, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Årsstämman beslutade även att: · omvälja KPMG AB som revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, · godkänna föreslagna arvoden åt styrelseledamöterna och revisor för perioden fram till slutet av nästa årsstämma, · anta en instruktion för valberedningens arbete att gälla fram till nästa årsstämma, · godkänna ersättningsrapporten för 2023, och · godkänna uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Fullständig dokumentation avseende årsstämmans beslut finns på Viaplay Groups webbplats (www.viaplaygroup.com/general-meetings). **** INFORMATION TILL REDAKTIONEN Viaplay Group AB (publ) är Nordens ledande underhållningsleverantör. Vår streamingtjänst Viaplay är tillgänglig i varje nordiskt land, samt i Nederländerna och Polen, och vårt innehållskoncept Viaplay Select finns på partnerplattformar världen över. Vi har även TV-kanaler på de flesta av våra marknader, och radiostationer i Norge och Sverige. Våra talangfulla medarbetare kommer till jobbet varje dag med en passion och ett tydligt uppdrag att underhålla miljontals människor med vårt unika erbjudande av lokalt relevant berättande, vilket inkluderar direktsänd premiumsport, filmer, serier och musik. Vårt syfte är att växa vår affär på ett lönsamt och ansvarsfullt sätt, och att leverera hållbart värde för alla våra intressenter. Viaplay Group är noterad på Nasdaq Stockholm (‘VPLAY B’). Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2024 kl. 11:50 CEST. Kontakta oss:press@viaplaygroup.com (eller: +46 73 699 1700)investors@viaplaygroup.com (eller: +44 7768 440 414) Ladda ner högupplösta bilder: Flickr  Följ oss:viaplaygroup.com  / LinkedIn  / Twitter  / Instagram  / Facebook  Dataskydd:För att läsa mer om Viaplay Group och dataskydd, klicka här 

Nyhetsbrev nr 1/2024

Välkommen till Rättsskyddets nyhetsbrev! Vi ger ut fyra nyhetsbrev om året och du har fått det därför att du antingen är angiven som kontaktperson hos oss eller har anmält att du vill få det. Sprid det gärna vidare. Du kan även prenumerera på nyheter från vår hemsida, fackjuridik.se,  anmäl dig under fliken Nyhetsbrev. Du kan även gilla oss på Facebook och på så sätt få del av nyheter. Har du en kollega som vill ha nyhetsbrevet, eller om du inte vill ha fler utskick från oss, skicka ett mejl till mattias.af.malmborg@fackjuridik.com. ____________________________________________________________________________________ Kammarrätten gav person med ME/CFS (kroniskt trötthetstillstånd) rätt till sjukpenning. ME/CFS är en diagnos som leder till besvär med påtaglig trötthet och andra besvär som inte kan mätas objektivt. Läkaren får därför bedöma behov av sjukskrivning främst utifrån de uppgifter som patienten själv lämnar. I detta fall hade en medlem i Kyrkans Akademikerförbund nekats sjukpenning av Försäkringskassan med motiveringen att det saknades objektiva undersökningsfynd och observationer. Förvaltningsrätten fastställde kassans beslut, men kammarrätten ändrar nu underinstansernas beslut till medlemmens fördel och hänvisar till relativt ny praxis från Högsta förvaltningsdomstolen som innebär att det inte kan krävas objektiva fynd vid bedömning av rätt till sjukpenning vid sjukdomar som grundas på symtom eller olika kriterier. I fallet fanns beskrivning av besvären från kvinnan och hennes partner som stämde överens med det som läkaren kunnat iakttaga vid besök. Kammarrätten la också vikt vid en bedömning av en arbetsterapeut som skett först efter den aktuella sjukskrivningsperioden, då den rörde samma sjukdomsförlopp och likadana besvär. Ombud i målet var förbundsjurist Lise-Lotte Sjöstedt, tfn. 08-6766322. Återkrav av utbetalad livränta upphävs för medlem efter dom i kammarrätten Försäkringskassan återkrävde en utbetalad livränta på 50 000 kr (arbetsskadeersättning) för en medlem i IF Metall och menade att medlemmen inte anmält ny inkomst och att hon borde ha insett att hennes nya lön kunde påverka livräntan. Medlemmen skadade sig i arbetet på 90-talet och beviljades då ersättning för den inkomstförlust hon gjorde i samband med ett arbetsbyte. När hon fick en mindre löneökning sommaren 2018 anmälde hon först inte ny inkomst eftersom avtalet inte var helt färdigt. Kammarrätten har nu avgjort målet och upphäver återkravet helt. Domstolen menar att det finns skäl för eftergift för en del av perioden. Inkomstuppgifterna från arbetsgivaren var osäkra och det hade gått mycket lång tid sedan arbetsskadan godkändes och livränta beviljades. Löneökningen 2018 var inte onormalt hög och det kunde inte exakt fastställas vad hon skulle tjäna i det yrke hon lämnat sedan lång tid tillbaka. Bedömningen att det funnits en anmälningsskyldighet byggde på beräkningar som är mycket osäkra och det är fråga om små marginaler. Kammarrätten beaktade också särskilt att medlemmen så sent som 2018 fått besked om att fortsatt rätt till livränta fanns och att hon inte fått någon mer betydande löneökning efter detta. Domen har betydelse för andra medlemmar som efter att ha haft livränta under lång tid och utifrån inkomstuppgifter som ligger långt tillbaka fått anspråk på återkrav riktade mot sig från Försäkringskassan. Dom den 10 april 2024 från Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2694-22. Ombud i målet var förbundsjurist Magnus Eriksson, tfn. 08-6766347. Piloter tar strid om arbetstagarbegreppet Pilotföreningen har väckt talan i Arbetsdomstolen mot ett flygbolag inom BRA-koncernen. Talan avser fem medlemmar i föreningen som sedan våren 2023 arbetar som piloter i bolagets verksamhet. Bolaget har drifttillstånd för flygtrafik och har ansvar för verksamheten gentemot Transportstyrelsen. Piloterna flyger de flygplan som bolaget genom leasingavtal förfogar över. Bolaget handhar arbetsledning och kontroll av piloterna. Trots detta menar bolaget att piloterna inte är arbetstagare hos bolaget utan istället anställda i ett bemanningsbolag. Enligt bolaget hyr bemanningsbolaget ut piloterna till en mellanhand som sedan, enligt ett entreprenadavtal, förser bolaget med piloter. Samtliga tre bolag ingår i BRA-koncernen. Pilotföreningen skriver i stämningsansökan att konstruktionen innebär att olika avdelningar inom ett företag har gjorts till egna bolag samt att upplägget syftar till att kringgå regler om skydd för arbetstagare samt rätt till förhandling och inflytande för arbetstagare. Arbetsdomstolens mål nr A 67/24. Ombud för pilotföreningen är förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn. 08-6766329. Skiljenämnd ger rätt till ersättning för sveda och värk trots mindre än 30 dagars sjukskrivning En medlem i Polisförbundet råkade ut för en arbetsskada och ansökte om ersättning för sveda och värk från PSA-nämnden. Det finns en regel i PSA (Personskadeavtalet) som säger att för att få ersättning för sveda och värk måste man ha varit sjukskriven i minst 30 dagar. Dock kan detta krav frångås om det finns särskilda skäl såsom att arbetsskadan inneburit att man varit utsatt för våld eller misshandel. Vid ett ingripande mot en narkotikapåverkad person gjorde personen motstånd genom att bl.a. kränga med kroppen, spotta på polismannen, skalla med huvudet och sparka med benen för att orsaka skada. Detta höll på hela vägen till polisstationen. Polismannen ådrog sig en fraktur i höger hand under tiden han parerade personens utfall/krängningar vilket sedermera föranledde både operation och gips. Tillsammans med arbetsgivaren löstes situationen genom att han fick anpassade arbetsuppgifter och därigenom kunde undvika sex veckors sjukskrivning som annars hade blivit fallet. PSA-nämnden bedömde att händelsen inte kunde klassas som våld/misshandel och att det därmed inte förelåg särskilda skäl att frångå kravet på 30-dagars sjukskrivning. Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor gör dock en annan bedömning och konstaterar att den godkända arbetsskadan kan jämställas med ett våld och misshandelsfall. Därmed ska ersättning för sveda och värk utges. Skiljedom meddelad 21 februari 2024 av Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor. Ombud i målet var förbundsjurist Anne Rajmic, tfn. 08-6766321. Sakliga skäl för uppsägning trots att vidtagna rehabiliteringsåtgärder gällde olämpliga arbetsuppgifter En polis sades upp från sin anställning 2022 på grund av att han, enligt arbetsgivaren, till följd av en stroke 2009 fått sin arbetsförmåga nedsatt i så väsentlig mån att han inte längre kunnat utföra arbete av någon betydelse. Arbetsdomstolen har funnit att uppsägningen varit sakligt grundad och att arbetsgivaren inte heller genom uppsägningen brutit mot diskrimineringslagen. Bedömningen i målet utgick till stor del från frågan om vilket arbete medlemmen utfört och kunde utföra. Parterna var överens om hur de medicinska nedsättningarna såg ut men var inte överens när det kom till vilka arbetsuppgifter medlemmen utförde och i vilken mån sådana uppgifter fanns på arbetsplatsen. Det hade dock inte gjorts gällande från arbetsgivarens sida att det förelåg någon arbetsbrist. Sjukfallet hade inletts år 2009 och efter tre års sjukskrivning återgick medlemmen i arbete. Han arbetade därefter fram till 2019 då en nytillträdd chef inledde ett rehabiliteringsförfarande. Rehabiliteringen utmynnade i att arbetsgivaren i juni 2022 sade upp medlemmen på grund av dennes hälsotillstånd. Bevisning togs fram gällande hur arbetet sett ut före inledandet av rehabiliteringsprocessen. Arbetsdomstolen landade dock i att medlemmen skulle bedömas mot arbetet som han haft före sjuktillfället (dvs. före år 2009) samt fann att det inte fanns tillräckligt med arbetsuppgifter som medlemmen kunnat utföra inom den ramen för att fylla hans arbetstid på arbetsplatsen. Arbetsdomstolen fann också att rehabiliteringen skulle göras mot vakanta funktioner vid myndigheten, trots att rehabiliteringsprocessen och inventeringen av arbetsuppgifter gjordes mot olämpliga uppgifter. Den diskrimineringstalan som förts byggde på förutsättningen att uppsägningen skett utan saklig grund, antingen genom att medlemmen behandlats sämre än en person i en jämförbar situation eller genom att arbetsgivaren uppvisat bristande tillgänglighet genom bristande anpassningsåtgärder. I och med att domstolen fann att saklig grund förelegat för uppsägningen förelåg inte heller någon diskrimineringsgrund. Arbetsdomstolens dom AD 2024 nr 12. Ombud i målet var förbundsjuristen Styrmir Olafsson, tfn. 08-6766313. Dom i kammarrätten ger höjd livränta för fästingbiten man som förlorat arbetsförmågan En medlem i Seko ansökte om högre livränta från och med 2019 eftersom hans besvär efter en tidigare godkänd arbetsskada hade försämrats. Mannen hade blivit biten av en fästing 2013 när han arbetade som masttekniker i skogen och hade diagnosticerats med neuroborrelios. Försäkringskassan beviljade honom livränta för inkomstförlust från och med 2014 på grund av arbetsskadan eftersom han inte kunde fortsätta arbeta som tidigare. Senare bedömde Försäkringskassan att mannens arbetsförmåga hade försämrats bestående fr o m 2019 och han beviljades hel sjukersättning till följd bl.a. av kronisk smärta, trötthet och kognitiva besvär. Försäkringskassan bedömde dock att övervägande skäl inte talade för att mannens försämring hade med arbetsskadan att göra och förvaltningsrätten gjorde senare samma bedömning. Frågan i kammarrätten var om försämringen hade samband med mannens tidigare godkända arbetsskada. Kammarrätten angav att en helhetsbedömning av omständigheterna måste göras och att de läkarintyg som fanns i målet var av stor betydelse. Mannen hade genomgått många undersökningar men de gav ingen alternativ förklaring till besvären och han hade inte haft några liknande besvär före fästingbettet. Det fanns också ett klart tidssamband och en kontinuitet i besvären. Kammarrätten bedömde därför att övervägande skäl talade för ett samband mellan försämringen och den tidigare arbetsskadan och mannen får nu alltså rätt till högre livränta från 2019. Dom den 14 februari 2024 från Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2996-22. Ombud i målet var förbundsjurist Anne Rajmic, tfn. 08-6766321. Byggnads får skadestånd för kollektivavtalsbrott Under 2020 begärde en region inom Byggnads granskning av ett lettiskt bolag men fick endast en del av efterfrågat material. Som stöd för granskningen använde istället regionen olika officiella uppgifter i Lettland och i Sverige, bland annat bolagets årsredovisning och redovisning till utstationeringsregistret, vilka visade att bolaget hade brutit mot Byggavtalet på flera sätt. Bolaget hade uteslutits ur Byggföretagen men var fortfarande bundet av Byggavtalet när brotten begicks. Bundenheten upphörde dock innan lokala förhandlingar avslutades och förbundet hade inte heller några medlemmar på bolaget. Efter lokala förhandlingar väckte förbundet talan i Arbetsdomstolen och krävde över 26 miljoner kronor i skadestånd för att bolaget hade brutit mot Byggavtalets bestämmelser om förläggning av arbetstid. Bolaget hävdade att det hade träffats skriftliga arbetstidsöverenskommelser med representanter för arbetslaget som även visades upp, sent i processen. Enligt dessa kunde arbetstiden förläggas måndag till söndag kl. 05-24 men det fanns inget schema eller liknande. Förbundet menade att överenskommelserna inte överensstämde med Byggavtalet. Arbetsdomstolen framhöll att arbetstidsöverenskommelser måste innehålla uppgifter om schema eller motsvarande och fann att överenskommelserna inte var giltiga och att bolaget därmed hade brutit mot Byggavtalet. Domstolen konstaterade vidare att arbetstagarna hade arbetat övertid utan att det funnits särskilda skäl för det samt att de inte hade fått övertidsersättning eller korrekt helglön och ersättning för arbetstidsförkortning. Även i dessa delar hade bolaget brutit mot Byggavtalet. Den beloppsmässigt största frågan i målet var dock om bolaget hade betalat rätt timlön till arbetstagarna. Arbetsdomstolen konstaterade att det inte utifrån bolagets årsredovisning gick att bedöma vilken timlön som hade betalats samt att underlaget inte var tillräckligt för att bevisa att bolaget hade betalat för låga löner. Förbundet hade därmed inte lyckats visa att bolaget brutit mot Byggavtalet i dessa delar. Domstolen ansåg inte heller att förbundet lyckats visa att bolaget inte hade betalat korrekt semesterersättning och ob-ersättning. Förbundet hade begärt skadestånd i nivå med den vinst som bolaget hade gjort genom att inte följa Byggavtalets regler. Arbetsdomstolen bekräftade att det allmänna skadeståndets uppgift är att effektivt avhålla part från avsteg från lag och avtal samt att en viktig princip är att det inte i något fall ska te sig lönsamt för en arbetsgivare att åsidosätta arbetstagarnas rätt enligt lag och avtal. I målet fann dock domstolen att Byggnads inte kunnat styrka att bolaget hade gjort den vinst som förbundet gjort gällande. Sammanfattningsvis kom Arbetsdomstolen fram till att bolaget inte hade betalat avtalsenlig övertidsersättning och helglön, underlåtit att betala ersättning för arbetstidsförkortning samt brutit mot Byggavtalets regler om övertid och arbetstidens förläggning. Vid en samlad bedömning satte domstolen skadeståndsnivån till 750 000 kr för dessa brott. Hur stor vinst bolaget hade gjort genom sina avtalsbrott ansåg dock inte domstolen att det gick att räkna ut. Bolaget hade även yrkat att Byggnads talan skulle avvisas eftersom förhandlingsskyldigheten inte uppfyllts. Arbetsdomstolen konstaterar att förbundet inte hade varit skyldigt att genomföra central tvisteförhandling innan talan väcktes. För att en sådan förhandlingsskyldighet enligt 4 kap 7 § lagen om rättegången i arbetstvister ska föreligga så måste det finnas en förhandlingsrätt. Någon sådan fanns inte enligt vare sig MBL eller kollektivavtal, varför bolagets avvisningsyrkande avslogs. Arbetsdomstolens dom AD 2024 nr 11. Ombud för förbundet i målet var förbundsjuristen Henric Ask, tfn. 08-6766368. Skyddsstopp hävdes men medförde ändå en bättre arbetsmiljö Rättsskyddet drev för Handelsanställdas förbunds räkning ett ärende gällande omedelbart stopp för arbete, meddelat av skyddsombud. Stoppet beslutades för arbete i en livsmedelsaffär mot bakgrund av en hotbild kopplad till den kriminella miljön. Butiken hade tidigare också utsatts för ett sprängdåd nattetid. Med anledning av det regionala skyddsombudets agerande inleddes även ett tillsynsärende mot arbetsplatsen. Vid denna hantering beslutade Arbetsmiljöverket om flera förelägganden för att skapa en tryggare arbetsmiljö i butiken. Arbetsmiljöverket beslutade däremot att inte förlänga skyddsstoppet. Efter ett överklagande av beslutet till förvaltningsrätten bedömde även domstolen att någon omedelbar och överhängande risk för liv och hälsa inte fanns på arbetsplatsen. Överklagandet avslogs därför. I sin bedömning lade domstolen bl.a. vikt vid att polismyndigheten uttalat sig om risken för brott mot butiken och då angett att det inte fanns en överhängande hotbild mot butikens lokaler under öppettiderna. Oavsett detta resulterade skyddsombudets åtgärder i att flera förändringar genomfördes i arbetsmiljön för att bättre omhänderta de risker som fanns i verksamheten. Dom från förvaltningsrätten i Karlstad, mål 4814-23. Ombud för skyddsombudet i målet var förbundsjurist Styrmir Olafsson, tfn. 08-6766313. Den kollektivavtalade arbetstiden är styrande vid bedömning av deltids sjukersättning enligt de nya äldrereglerna Försäkringskassan avslog en ansökan om 25 procents sjukersättning för en medlem i Sveriges Lärare som arbetade 33 timmar och 45 minuter per vecka. Kassan menade att arbetsförmågan skulle bedömas i förhållande till ett arbete med en arbetstid på 40 timmar per vecka i ett annat arbete inom kvinnans yrkesområde. Detta trots att kvinnan arbetade 75 procent i sitt ordinarie arbete där hon hade en kollektivavtalad veckoarbetstid på heltid på 45 timmar, men med en årsarbetstid som motsvarande 40 timmars arbetsvecka. Förvaltningsrätten ändrade Försäkringskassans beslut då det inte finns något hinder att betrakta 45 timmar per vecka som heltidsarbete. Detta särskilt eftersom årsarbetstiden är densamma som den normala. Den kollektivavtalade arbetstiden om 45 timmar per vecka är att betrakta som normalarbetstid vid heltidsarbete. Kvinnans arbete på 33 timmar och 45 minuter per vecka motsvarar därför 75 procents arbete och arbetsförmågan bedöms nedsatt med 25 procent.  Dom från Förvaltningsrätten i Falun, mål nr 4915-22 och 5560-22. Ombud i målet var förbundsjurist Lena Törnros, tfn. 08-676 63 39. Rättsskyddets remissvar på Arbetsskadeutredningens betänkande LO-TCO Rättsskydd har yttrat sig över Arbetsskadeutredningens betänkande En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring – för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet, SOU 2023:53. Hela yttrandet finns här: lo-tco-rattsskyd.pdf (regeringen.se)  Innan regeringen tar ställning till förslagen i en utredning hämtar den in synpunkter från berörda intressenter, genom att skicka ut förslagen på remiss. LO-TCO Rättsskydd är en av de remissinstanser som yttrat sig. Vi ställer oss huvudsakligen positiva till utredningens förslag och delar i stora delar slutsatserna. Vi ser att arbetslivet har blivit mer krävande och att arbetsskadeförsäkringen är underutnyttjad. Utredningen innehåller förslag som kan leda till en mer rättssäker, förutsägbar och rättvis prövning av arbetsskador. Här är några exempel på vad vi tycker: LO-TCO Rättsskydd tycker att det är ett bra förslag att sänka kravet på tiden för hur länge en persons inkomstförmåga ska bedömas vara nedsatt, från dagens ett år till 180 dagar. Det blir då lättare att uppfylla kravet på en varaktig inkomstförlust och grundvillkoren i försäkringen blir mindre exkluderande för många med arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Vi tycker också att det är mycket bra om det införs en fast prövningstidpunkt, alltså förslaget om att Försäkringskassan ska ta initiativ till att starta en utredning kring rätten till livränta senast en viss dag i sjukperioden. Detta bland annat eftersom vi tror att kunskapen om arbetsskadeförsäkringen är relativt låg bland gemene man och att många fall “tappas bort” trots att det redan idag finns en rätt till ersättning. Det är också positivt och behövligt med en precisering i lagtexten om vilket arbetsförmågebegrepp som ska gälla vid bedömningen av inkomst efter skada. Liksom utredningen tror vi att det leder till en tydligare tillämpning av reglerna. Vi tycker även att det är bra med en tydligare koppling mellan ersättning för arbetsskada och inkomstutvecklingen i samhället. Utredningens förslag om att använda inkomstindex är därför bra, liksom att taket för livränta höjs. Vi välkomnar särskilt att principen om att en försäkrad omfattas i sitt befintliga skick förtydligas, så att sjukdomar, anlag med mera inte ska kunna vägas in som konkurrerande faktorer i arbetsskadeprövningen. Slutligen anser vi att även förslagen att ta bort de undantag för psykiska och psykosomatiska skador samt smittor som finns i arbetsskadeförsäkringen är bra. Det kommer säkerställa att det grundläggande syftet med arbetsskadeersättningen även omfattar dessa skador, som många försäkrade faktiskt drabbas av i arbetet, samt att dessa kan prövas utifrån samma premisser som vid andra skador. SOU om arbetsrätten i krigstid, m.m. Arbetsdomstolens chef Lars Dirke har varit särskild utredare i den offentliga utredningen Arbetsrätten under krig och krigsfara: SOU 2023:79 . Utredningen inkluderar även frågan om elektronisk signering av kollektivavtal. Som utgångspunkter har utredningen genomgående beaktat att totalförsvaret ska stärkas, att arbetsrätten därför snabbt måste kunna anpassas till krig, krigsfara och extraordinära förhållanden, samt åstadkommandet av en god arbetsrättslig beredskap genom att förslagen blir enkla att tillämpa. Utredningen har även haft i uppdrag att analysera behovet av anpassningar av arbetsmiljö- och arbetstidsreglering, med tillhörande föreskrifter, för att tillgodose totalförsvarets behov under krig, krigsfara och extraordinära förhållanden. Vad gäller formkrav för kollektivavtal (s. 359 ff. och 424 f. i utredningen) föreslås att det, som ett nytt formkrav jämte skriftlighetskravet, införs dels en regel om att kollektivavtal ska undertecknas dels att parterna vid förhandling ska kunna välja att underteckna förhandlingsöverenskommelser och protokoll med kollektivavtals innehåll genom avancerad elektronisk underskrift (enligt definition i förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering, m.m.). En rättelse I förra nyhetsbrevet uppgavs att ett ärende där Rättsskyddet företräder Kommunal mot Göteborgs begravningssamfälligheter hade förlikts. Ärendet är dock fortfarande under handläggning i AD, mål nr A 164/23. (Det ärende som åsyftades och vari förlikning hade träffats var Elektrikerförbundet mot Sesol AB, där arbetsgivaren hade stämts för indirekt diskriminering och brott mot det nya missgynnandeförbudet i 16 a § föräldraledighetslagen. Den högintressanta frågan i det ärendet gällde begäran om flexibla arbetsformer och -tider för en medlem som försökte kombinera sitt arbetsliv med att lämna och hämta sina minderåriga barn på förskola/skola. AD:s mål nr A 180/23.)

Fastpartner hyr ut till First Hotel

Fastpartner har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Hotell Stockholm North gällande ett hotell i Upplands Väsby. Hotellet med 152 rum innefattar barception, gym och konferensdel. Hotell Stockholm North har skrivit avtal med First Hotels, och blir därmed kedjans sjätte hotell i Stockholmsregionen. Hotellet kommer att öppna under juni månad. Hotellet ligger i Fastpartners fullservicefastighet J12 Upplands Väsby, mitt emellan Arlanda och Stockholm, och erbjuder 152 rum i nordisk design i olika storlekar, inklusive lägenheter med pentry. Hotellet erbjuder också fina och ljusa konferensrum, med kapacitet upp till 150 personer samt ett stort och välutrustat gym och parkering. - Jag är väldigt glad över att First Hotel valt J12 Väsby för sin nästa hotelletablering. Hotellet kommer att ha en positiv inverkan på det lokala näringslivet och öka antalet besökare till området, säger Fredrik Backlund, uthyrare på Fastpartner. - Vi är mycket glada och stolta över att tillsammans med Fastpartner etablera ett nytt First Hotel. Som en del av First-familjen får vi utnyttja genomslagskraften hos en stor hotellkedja samtidigt som vi också får fokusera på vår unika identitet och lokala prägel, säger Mattias Karlsson, VD på Hotell Stockholm North. Stockholm den 14 maj 2024 För mer information vänligen kontakta: Patrik Arnqvist, Regionchef Fastpartner ABTel: 08 - 402 34 89E-post: patrik.arnqvist@fastpartner.se  Fredrik Backlund, Uthyrare Fastpartner ABTel: 08 - 402 34 82E-post: fredrik.backlund@fastpartner.se Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj 2024 kl 13:30.

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ) den 14 maj 2024

Scandinavian ChemoTech AB (publ) höll den 14 maj 2024 årsstämma. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Resultat- och balansräkningar Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023. Resultatdisposition Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning. Ansvarsfrihet Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2023 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning. Val av styrelse och revisor Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Robin Sukhia, Bengt Engström, Rolf Ehrnström, Nicolas Pepin och Mohan Frick. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om val av Robin Sukhia till styrelsens ordförande. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget Mazars AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. MazarsAB har meddelat att den auktoriserade revisorn Filip Åkesson kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till styrelsen och revisor Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsens ledamöter ska ersättas med 150000 kronor till styrelsens ordförande och 75000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som är oberoende. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska ha rätt att bestämma övriga villkor för emissionen. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi. *** För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 11 april 2024 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.chemotech.se. För mer information vänligen kontakta: Mohan Frick, VD Tele: +46 (0)10-218 93 00 Mail:  ( ir@chemotech.se)ir@chemotech.se ( ir@chemotech.se) Scandinavian ChemoTech AB (publ) ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: https://www.chemotech.se.

EURIS: Utfall nyemission

Antalet tecknade aktier i nyemissionen uppgår till 227 601 stycken varav 25 344 aktier av serie A och 202 257 aktier av serie B. Avräkningsnotor skickas ut till dem som tecknat utan företräde. Eftersom bolagets kassa den 31 mars 2024 uppgick till 863 tSEK och nyemissionen under 24 apr - 10 maj 2024 tillförde bolaget 910 tSEK före emissionskostnader bedömer styrelsen att Bolaget idag inte förfogar över tillräckligt med rörelsekapital för att finansiera verksamheten under de närmaste 12 månaderna. Styrelsen avser att på en extra bolagsstämma föreslå en företrädesemission på minst 2.00 MSEK riktad till bolagets aktieägare eller till en extern investerare. Det är styrelsens bedömning att rörelsekapitalet för minst 12 månader framåt är säkrat om full emissionslikvid erhålls. Styrelsen För ytterligare information kontakta: Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), informationsansvarig, Tel. 070 – 679 18 00, info @euris.org Denna information är sådan som Euris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2024. European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.                                                                       

Kommuniké från årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ) den 14 maj 2024

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla medel balanseras i ny räkning. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Val och arvodering av styrelse och revisor Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Cecilia Jinert Johansson, Lennart Holm, Magnus Wikström och Martin Roos som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Cecilia Jinert Johansson omvaldes som styrelseordförande. Jonna Opitz hade avböjt omval. Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå med 280 000 kronor till styrelsens ordförande och med 165 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Deloitte AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Rutiner och instruktion för valberedningen Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den siste augusti 2024. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen. Beslut om godkännande av ersättningsrapport Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta nya riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Beslut om bemyndigande för emissioner Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 20 228 950 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 20 procent beräknat på antalet utestående aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet, och skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten och för att möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom företagsförvärv, alternativt att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, serie 2024/2027 Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 1 700 000 teckningsoptioner serie 2024/2027 med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma verkställande direktören, ledningspersoner och övriga anställda i bolaget eller Nexam Chemical-koncernen. Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag med tillämpning av Black-Scholes-modellen. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden från och med den 1 september 2027 till och med den 1 oktober 2027 teckna en ny aktie mot kontant betalning. Betalning för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska ske kontant till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Market Premiers officiella kurslista för aktie i bolaget under 10 handelsdagar omedelbart före årsstämman den 14 maj 2024, dock som minimum aktiens kvotvärde. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras. Lomma den 14 maj 2024 Nexam Chemical Holding AB (publ) För mer information, kontakta: Ronnie Törnqvist, VD, +46-706 25 41 85, ronnie.tornqvist@nexamchemical.com Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2024 kl. 16.45.

Epiroc avser använda mandat för återköp och överlåtelse av aktier

Mandaten avser: 1) Förvärv av maximalt 1 950 000 serie A aktier, varav som mest 1 900 000 kan komma att överföras till optionsinnehavare inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för 2024.2) Förvärv av maximalt 20 000 serie A aktier, som senare ska säljas på marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning.3) Försäljning av maximalt 60 000 serie A aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.4) Försäljning av maximalt 4 000 000 serie A aktier som för närvarande innehas av bolaget, med syftet att täcka kostnader för att uppfylla åtaganden relaterade till 2018, 2019, 2020 och 2021 års prestationsbaserade personaloptionsplaner. Återköp och försäljningar sker enligt marknadsmässiga villkor, gällande restriktioner samt kapitalstrukturen vid varje givet tillfälle. Antalet utestående aktier är för närvarande 1 213 738 703 varav 823 765 854 serie A aktier och 389 972 849 serie B aktier. För mer information kontakta:Karin Larsson, Chef Investerarrelationer och Media010 755 0106ir@epiroc.com Ola Kinnander, Presschef 070 347 2455 media@epiroc.com Epiroc är en global produktivitetspartner för gruv- och anläggningskunder och accelererar transformationen mot ett hållbart samhälle. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på mer än 60 miljarder kronor under 2023, och har cirka 18 200 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i cirka 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se. 

Beslut vid årsstämman i K-Fast Holding AB 2024

Årsstämma med aktieägarna i K-Fast Holding AB (publ) har hållits tisdagen den 14 maj 2024 i Hässleholm. Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag. Fastställande av resultaträkning och balansräkningÅrsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för moderbolaget samt koncernresultaträkning, koncernbalansräkning för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31. Disposition av bolagets resultatÅrsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att balansera de vinstmedel om SEK 2 225 629 526 som stod till årsstämmans förfogande i ny räkning. StyrelseÅrsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvaldes Ulf Johansson, Christian Karlsson, Sara Mindus, Jesper Mårtensson, Erik Selin och Jacob Karlsson. Årsstämman valde Erik Selin till ordförande för styrelsen. StyrelsearvodeÅrsstämman fastställde styrelsearvoden i enlighet med valberedningens förslag om att arvode om SEK 200 000 ska utgå för perioden fram till nästa årsstämma för varje styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, med undantag för Erik Selin. Arvodesförslaget inkluderar även ersättning för eventuellt arbete i kommittéer och utskott. Revisor och arvodeErnst & Young AB (”EY”) omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. EY kommer att utse Peter von Knorring till huvudansvarig revisor. Arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Godkännande av ersättningsrapportenÅrsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavareÅrsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissionÅrsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman år 2025, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission. Bemyndigandet innefattar även rätt att kunna betala nyemitterade aktier kontant, genom kvittning eller genom apportegendom. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med det inom ramen för bemyndigandet får ges ut maximalt 25 000 000 (tjugofem miljoner) nya aktier av serie B. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas före­trädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att finansiera förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma att genomföra eller genomföra andra investeringar. Nyemission av aktier med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras. Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktierÅrsstämman bemyndigade styrelsen att fram till årsstämman år 2025, vid ett eller flera tillfällen, fatta besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna aktier av serie B. Återköp får endast ske på reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Inom ramen för bemyndigandet får bolaget återköpa ett maximalt antal aktier som motsvarar en tiondel av det totala antalet utgivna aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandena är att skapa förutsättningar för styrelsen att fatta ändamålsenliga beslut om ett effektivt utnyttjande av bolagets kapital och likviditet. Genom bemyndigandena kan styrelsen, om den gör bedömningen att det är lämpligt, utnyttja eventuell överskottslikviditet i bolaget för återföring till aktieägarna utan att behöva framlägga förslag vid bolags­stämma om vinstutdelning och/eller indragning av aktier. Bemyndigandena syftar vidare till att ge bolaget ökad flexibilitet att genomföra förvärv av fastigheter, företag eller andra investeringar. _________________________ Hässleholm i maj 2024 K-Fast Holding ABStyrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta:Johan Hammarqvist, IR- och Kommunikationschefe-post: johan.hammarqvist@k-fastigheter.se, telefon: 010-167 60 99  K-Fastigheter är mer än ett fastighetsbolag. Genom en integrerad process bygger vi vår verksamhet i de två verksamhetsområdena Entreprenad och Fastighetsförvaltning. I verksamhetsområde Entreprenad är målsättningen är att leverera färdigställda bostäder med bas i koncernens egenutvecklade koncepthus såväl som högkvalitativa stomlösningar. Vår prefabverksamhet drivs i dotterbolaget K-Prefab. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus för bostäder. Verksamhetsområde Fastighetsförvaltning förvaltar koncernens fastighetsbestånd med fokus på bostäder. K-Fastigheter erbjuder över 5 000 bostäder från Köpenhamn i söder till Gävle i norr och utvärderar löpande nya marknader. Som hyresvärd strävar vi efter att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 15,3 miljarder kronor. Årligt hyresvärde i färdigställt bestånd uppgår till 686 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com 

Redwood Pharma AB: Preliminärt teckningsutfall och förlängning av teckningsperioden i företrädesemissionen

Styrelsen i Redwood Pharma beslutade den 21 mars 2024, villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, om en företrädesemission av units om lägst cirka 10,7 MSEK  och högst cirka 17,6 MSEK. Extra bolagsstämma den 24 april 2024 godkände styrelsens beslut. Teckningsperioden i företrädesemissionen löpte från och med 30 april 2024 till och med idag, 14 maj 2024. Preliminärt teckningsutfall visar att 759 468 units har tecknats med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 29 procent. Det preliminära teckningsutfallet innebär att units för 5 050 462,20 SEK har tecknats. Således saknas det teckning av units för minst 5 697 733,30 SEK för att Lägsta Nivån ska vara uppnådd.  Mot bakgrund av det preliminära teckningsutfallet har styrelsen i Bolaget med stöd av emissionsbeslutet idag valt att förlänga teckningsperioden fram till och med torsdagen den 21 maj 2024. Förlängningen gäller teckning såväl med som utan företrädesrätt. Teckningsanmälan sker i de flesta fall genom depåhållande bank/förvaltare och i vissa enskilda fall direkt via Nordic Issuing AB:s hemsida www.nordic-issuing.se. Handeln med uniträtter avslutades den 8 maj 2024 och kommer inte att återupptas. Handel med betalda tecknade units (”BTU”) kommer inte påbörjas förens Lägsta Nivån i företrädesemissionen med säkerhet har uppnåtts. Om Lägsta Nivån inte uppnås kommer företrädesemissionen inte att genomföras, teckningsanmälningar att annulleras och eventuell likvid som erlagts för teckning av units kommer att återbetalas till tecknarna. Styrelsen räknar med att kunna kommunicera uppdaterat utfall av företrädesemission omkring den 22 maj 2024. Information om företrädesemissionen, inklusive tillhörande emissionsmemorandum finns tillgänglig på Redwood Pharmas hemsida www.redwoodpharma.se.   Denna information är sådan som Redwood Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-14 19:45 CET. För mer information om Redwood Pharma, vänligen kontakta:Martin Vidaeus, VDTel: 070-232 29 29E-mail: martin.vidaeus@redwoodpharma.com Om Redwood Pharma Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

De är årets finalister till Raoul Wallenbergpriset 2024

Finalisterna har valts utifrån hundratals förslag som inkommit till Raoul Wallenberg Academy från allmänheten samt fem samarbetsorganisationer.  Deqa Abukar kombinerar entreprenörskap med samhällsengagemang och brinner för att göra skillnad. Hennes vision är att människor oavsett bakgrund ska ha samma möjligheter att nå sin potential, och har fokuserat lite extra på Järvaområdet i Stockholm.  - Jag är så stolt, det är otroligt hedrande. Att veta att mitt arbete är i linje med Raoul Wallenbergs anda, en person vars mod och övertygelse har inspirerat generationer är stärkande. Det ger mig kraft att fortsätta kämpa för mänskliga rättigheter och att våga agera för det som är rätt, även när det är utmanande. Säger Deqa Abukar om att ha blivit utsedd till finalist av juryn.  Hanna Gerdes är människorättsjuristen som har dedikerat sitt yrkesliv till att arbeta med att utbilda och stärka skyddet av våra mänskliga rättigheter. Hon har även skrivit böcker och har lång erfarenhet av ledningsarbete med demokrati och antidiskriminering i fokus.   - Vi lever i en tid med mycket polarisering där grupper ofta ställs mot varandra. De historiska och samtida lärdomarna av vad som händer om vi accepterar detta är brutala. Ansvaret att vända denna utveckling kan vi aldrig frånskriva oss i väntan på en hjälte som ska lösa allt. Det måste vi ta själva tillsammans. Har därför ägnat mitt liv åt att folkbilda kring mänskliga rättigheter och försöka bidra med praktiska verktyg för att göra juridiken tillgänglig för fler. Sällan har detta arbete känts så tufft men också så viktigt som nu. Så nomineringen betyder mycket. Den ger energi och uppmuntran att orka lite till, säger Hanna Gerdes.  Shanga Aziz och Rogerio Silva är de sociala entreprenörerna som grundat den ideella organisationen Locker Room Talk. Visionen är att göra killarnas omklädningsrum till en trygg plats för att skapa nästa generations förebilder och idrottsutövare.   - Det känns otroligt hedrande. Raoul Wallenbergs anda handlar om mod och att våga utmana när det inte är självklart att andra tycker likadant. Att vi får komma vidare som finalister i den meningen känns stort och värdefullt, säger Shanga Aziz och Rogerio Silva.   OM JURYN · Anna Urombi, Generalsekreterare Raoul Wallenberg Academy · Anna Wåglund, Kommunikationschef Forum för Levande Historia  · Annie Lööf, Fd partiledare för Centerpartiet · Diamant Salihu, Journalist och författare · Julius Kramer, Fredsmäklare för Folke Bernadotteakademin · Maxida Märak, Artist och urfolksaktivist · Sven Hagströmer, Styrelseledamot Raoul Wallenberg Academy · Trifa Shakely, Människorättsaktivist   OM PRISET Varje år delas Raoul Wallenbergpriset ut på Raoul Wallenbergs dag, den 27:e augusti. Priset går till en person som arbetar i Sverige i Raoul Wallenbergs anda, främst genom kunskapshöjande insatser riktade till barn och unga i syfte att motverka rasism, diskriminering och intolerans och för alla människors lika värde. Raoul Wallenbergpristagare är föredömen – personer som unga kan spegla sig i och se upp till. Pristagaren tilldelas 100 000 kronor samt en statyett föreställande Raoul Wallenbergs portfölj i brons.  Läs mer: https://raoulwallenberg.se/raoul-wallenbergpriset/ FÖR VIDARE INFORMATION Anna Urombi Generalsekreterare Raoul Wallenberg Academy 070-677 41 93 anna.urombi@rwa.se Tilda Pettersson Projektledare Raoul Wallenbergpriset  070-810 64 04 tilda.pettersson@rwa.se

Svenska Handelsfastigheter välkomnar Dollarstore till Strömpilen i Umeå

Dollarstore kommer att ta plats vid ett redan pulserande handelsområde där besökare kan hitta ICA Maxi, Lager 157, Nordic Wellness, Blomsterlandet, ArkenZoo, Dogman, Cervera, HiFi Klubben och många fler. Den strategiska placeringen förstärker områdets status som regionens viktiga shoppingdestination och skapar synergier med de befintliga butikerna. ”Vi är mycket nöjda med butiksläget och hoppas kunna bidra till att vi tillsammans gör Strömpilen än mer attraktivt. Vi har en stark tro på Umeå som etableringsort och ser fram emot att välkomna ännu fler kunder till oss”, säger Fredrik Holmström, etableringschef vid Dollarstore. Invigningen är preliminärt satt till 1 december 2024. Denna nya satsning, som avser Elgigantens tidigare lokaler, berikar inte bara det lokala näringslivet utan även områdets breda utbud och förstärker dess attraktionskraft som ett förstklassigt shopping- och fritidsområde. ”Vi är övertygade om att den nya verksamheten kommer att bidra till att ytterligare stärka och diversifiera handelserbjudandet i området. Det är en perfekt match som kompletterar de redan etablerade aktörerna och tillsammans kommer vi att fortsätta erbjuda ett attraktivt shoppingområde för alla i Umeå och dess närområde”, säger Thomas Holm, VD för Svenska Handelsfastigheter. CBRE har agerat rådgivare till Svenska Handelsfastigheter vid denna uthyrning.

Skandia sänker bolåneräntan och sparräntan

Som alltid ser vi kontinuerligt över vårt erbjudande till våra kunder och för oss är det viktigt att kunna tillhandahålla konkurrenskraftiga alternativ för både sparande och bolån. Förändringarna träder i kraft onsdagen den 15 maj. – Skandiabanken strävar efter att erbjuda sina kunder attraktiva räntor för såväl bolån som spar- och fasträntekonto. I linje med Riksbankens besked att sänka styrräntan sänker vi nu den rörliga bolåneräntan, i tillägg till två tidigare räntesänkningar som föregick Riksbankens besked, säger Arvid Krönmark, VD Skandiabanken. Förändringarna för bolån framgår i tabellen nedan: Bindningstider  Förändring i Listränta (%)    Bästa ränta (effektiv)*  procentenheter 3 månader  -0,10  5,34  4,43 1 år  Oförändrad  5,19  4,27 2 år  Oförändrad  4,84  3,91 3 år  Oförändrad  4,64  3,70 5 år  Oförändrad  4,45  3,51  *Gäller exempelvis med ett lån över 1,0 miljon kronor, en belåningsgrad upp till 60% och med tjänstepension i Skandia. Förändringen för konton framgår i tabellen nedan: Produkt  Förändring i procentenheter  Ränta (%) Lönekonto  Oförändrad  0,25* Sparkonto   -0,25  3,40 Skandiakonto  -0,25  3,40 Fasträntekonto 3 mån  -0,05  4,25 Fasträntekonto 1 år  -0,25  3,40  *Gäller på saldo upp till 100 000 kronor. Självklart omfattas alla våra konton av insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor.  Skandias prismodell på bolån bygger på transparens Skandia erbjuder alltid färdigförhandlade räntor. Räntan bestäms av bolånets storlek, belåningsgrad och löptid. Dessutom får kunder med tjänstepension och ett boende med energiklass A eller B ytterligare rabatt. Bolånekalkylen  är en del av Skandias transparenta erbjudande där kunden enkelt kan räkna på vilken ränta som erbjuds.   Mer information om Skandias bolåneräntor hittar du här: www.skandia.se/lana/bolan/

AstraZeneca kvalitetssäkrar produktionen med hjälp av Schneider Electrics mjukvara

När läkemedelsföretaget AstraZeneca letade efter en teknisk lösning för fastighetsautomation föll valet på Schneider Electric och EcoStruxure™ Building Operation. Den smarta mjukvaran gör det möjligt att enkelt skapa sig en överblick och upptäcka brister i produktionsanläggningar som kan äventyra både säkerheten och kvaliteten på läkemedelsprodukterna. Schneider Electrics flexibla lösning övervakar både luftfuktighet, temperatur och tryck i AstraZenecas produktions- och laboratoriemiljöer. Mjukvaran loggar och spårar miljöförhållanden, operationell data och annan kritisk information på ett säkert sätt genom elektroniska signaturer. Ett krav för att upprätthålla global praxis och regelverk, ofta drivet av 21 CFR Del 11 från den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA). Framtidssäker energieffektivisering med EcoStruxure™ Building Operation Den öppna och flexibla mjukvarulösningen hjälper fastighetsägare och förvaltare att hantera stigande energikostnader och möta krav på nettonollutsläpp till 2050. EcoStruxure Building Operation möjliggör bland annat sömlös hantering och styrning av byggnaders olika system och enheter i ett enda system, allt från elbilsladdning till kraft- och förnyelsebara energisystem. Det responsiva gränssnittet ger en tydlig och överskådlig presentation av byggnadens data på alla typer av enheter (dator, mobil och surfplatta). – Idag går 60% av energin förlora d . Därför är en mer elektrisk och digital värld ett måste för att ta itu med klimat- och energikrisen. Med en modern lösning som EcoStruxure Building Operation kan byggnaders olika system både kopplas samman och digitaliseras vilket gör energianvändningen mer synlig samt bidrar till att minska energianvändning och koldioxidutsläpp med upp till 35% . Att hjälpa kunder att effektivisera deras verksamheter genom att använda färre resurser är något vi brinner för. Då kan de både överträffa sina intressenters förväntningar, skapa mer hälsosamma byggnader, attrahera och behålla hyresgäster samt förbättra användarupplevelsen – oavsett om byggnaderna är helt nya eller moderniserade, säger Andre Marino, SVP Digital Buildings, Schneider Electric. – Efter en noggrann upphandlingsprocess valde AstraZeneca mjukvaran EcoStruxure Building Operation med tilläggspaketet Compliance Pack för att effektivisera och automatisera regelbunden kvalitetskontroll och spårbarhet i produktionen. Ett samarbete där EcoStruxure-plattformen ger både flexibilitet och tillförlitlighet till AstraZenecas fastighetsförvaltning, säger Robert Flinth, Sales Director på Schneider Electric. Läs mer om EcoStruxure Building Operation här. 

Safello lanserar utbetalningar till kort efter godkännande av Visa och Mastercard

Stockholm 15 april 2024 | Safello, Nordens ledande kryptomäklare, lanserar möjligheten för kunder att göra utbetalningar till kort utfärdade av Visa och Mastercard vid försäljning av kryptovaluta. Lanseringen innebär fler valmöjligheter för plattformens kunder samt en förbättrad process för utbetalningar vid säljordrar i stort. Safello blir med detta den första kryptoplattformen i Norden som hanterar denna typ av utbetalningsflöde. I januari lanserade Safello Swish som utbetalningsmetod, vilket förbättrade processen för utbetalningar vid säljordrar väsentligt. Nu kompletterar Safello med ytterligare en utbetalningsmetod.  – Att bli godkänd av Visa och Mastercard för hantering av utbetalningar i samband med försäljning av kryptovaluta är en unik kvalitetsstämpel som särskiljer Safello från våra konkurrenter. Godkännandet cementerar vår marknadsledande position som bygger på ett kontinuerligt arbete avseende säkerhet och regelefterlevnad, säger Emelie Moritz, vd på Safello. ### För mer information, vänligen kontaktaChristian Ploog, press@safello.com Certified AdviserAmudova AB är Safellos certified adviser. Safello är Nordens ledande kryptomäklare med över 358 000 användare. Företaget vill göra krypto tillgängligt för alla. Safello erbjuder ett säkert sätt att köpa, sälja och lagra krypto i sömlösa transaktioner med omgående leverans. Safello är verksamt i Sverige och är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen sedan 2013 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2021. För mer information besök www.safello.com.

Cereno Scientific presenterar prekliniska data för läkemedelskandidaten CS585 på EHA 2024 Hybrid Congress

Den muntliga presentationen, med titeln “Superior Selectivity of CS585 to The Prostacyclin Receptor Translates to A New Viable Target for Prevention of Thrombosis”, författades av L. Stanger, P Yalavarthi, A. Rickenberg, K. Goerger, D. Gilmore och M. Holinstat, vid University of Michigan, Ann Arbor, USA; och B. Dahlöf, Cereno Scientific. Den muntliga presentationen kommer hållas av Livia Stanger, Graduate student vid the Holinstat Lab vid University of Michigan, som leds av Dr. Michael Holinstat, Professor vid Department of Pharmacology, Department of Internal Medicine (Division of Cardiovascular Medicine), och Department of Vascular Surgery vid University of Michigan. Dr. Holinstat är ansvarig för Cerenos utvecklingsprogram vid University of Michigan och Director of Translational Research på Cereno Scientific. Presentationsdatum: Lördag 15 juni, 11:45 - 12:00 CEST Del av session: Prevention and treatment of venous thrombosis. Om CS585 CS585 är prostacyklinreceptor-agonist som i prekliniska studier har visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Läkemedelskandidaten CS585 har ännu inte tilldelats en specifik indikation för klinisk utveckling då utvärdering i det prekliniska programmet fortfarande pågår. I början av april tillkännagavs att Cereno har tecknat ett licensavtal för läkemedelskandidaten CS585 med University of Michigan. Avtalet ger Cereno exklusiva rättigheter till CS585 för vidare utveckling och kommersialisering. I början av november 2023 lyftes CS585 fram i dentopp-rankade medicinska tidskriften Blood , som en lovande anti-trombotisk strategi utan risk för blödning. För mer information, vänligen kontakta: Henrik Westdahl, Director IR & Communications E-post:henrik.westdahl@cerenoscientific.com Telefon: +46 70-817 59 96 Sten R. Sörensen, VD E-post:sten.sorensen@cerenoscientific.com Telefon: +46 73-374 03 74 Om Cereno Scientific ABCereno Scientific utvecklar innovativa behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar. Den längst avancerade läkemedelskandidaten, CS1, är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tillåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Två initiativ som genomfördes under den pågående Fas II-studien har visat positiva fynd som tyder på den potentiella kliniska nyttan av CS1 hos PAH-patienter. Dessa initiala resultat är dock inte en garanti för de slutliga studieresultaten som förväntas under tredje kvartalet 2024. Sedan januari 2024 är vi glada att FDA:s Expanded Access-program ger patienter med PAH, ett allvarligt och livshotande tillstånd, tillgång till CS1 då inga jämförbara alternativa behandlingar finns att tillgå. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidaten CS014 är en HDAC-hämmare under utveckling som en behandling av arteriell och venös trombosprevention. Den innovativa läkemedelskandidaten representerar ett banbrytande tillvägagångssätt för anti-trombotisk behandling potentiellt utan tillhörande ökad risk för blödning hos människor. CS014 är en ny kemisk entitet med en mångfaldig verkningsmekanism som en epigenetisk modulator – som reglerar blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning, vilket dokumenterats i prekliniska studier. I april 2024 skickade Cereno in ansökan för att starta en klinisk studie (CTA) för en Fas I-First-in-Human-studie, som förväntas starta under andra kvartalet 2024. Läkemedelskandidat CS585 är prostacyklinreceptor-agonist som i prekliniska studier har visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA Cereno är noterat på Nasdaq First North Growth Market (CRNO B). Mer information finns påwww.cerenoscientific.se.

Port of Skellefteå först ut att påla med återvunnet stål utan fossila utsläpp

Hamnområdet utvecklas för att kunna ta emot fler och större transporter för att möta behovet hos Skellefteås växande näringsliv. Port of Skellefteå blir norra Sveriges nya logistikcenter.  Det nya hamnområdet blir 7 700 kvadratmeter stor till ytan och är en viktig del i Skellefteå kommuns samhällsutveckling. Utbyggnaden behövs i och med de stora industrisatsningarna som sker i Skellefteå och i hela regionen. Projektet har en tydlig hållbarhetsprofil där ECO-Betong med lägre klimatpåverkan ska användas, liksom pålar av SSAB Zero[ ®] om är stål baserat på återvunnet stålskrot och producerat med fossilfri el och biogas. Det är ett tekniskt avancerat projekt där Peab får möjlighet att nyttja hela sitt hållbarhetskunnande. Projektet är ett av många exempel på den satsning i norr som nu sker i samband med den gröna omställningen. Varmt välkomna! Plats: Peabs arbetsområde vid Näsuddsvägen 14, Skelleftehamn Tid: 14.00 – 16.00 Deltagare: Peabs vd Jesper Göransson, projektchef Peab Markus Eriksson, Skellefteås kommunalråd Evelina Fahlesson samt SSAB:s chef för hållbara affärer Thomas Hörnfeldt, hamnchef Emma Sundelin, med flera. Program: 14.00 Samling vid Peabs etablering, Näsuddsvägen 14. Obligatorisk skyddsutrustning delas ut. 14.15 Evelina Fahlesson (S), kommunalråd Skellefteå berättar om hamnens viktiga del i Skellefteås pågående samhällsomvandling. 14.20 Peabs vd Jesper Göransson samt representanter för projektet berättar om arbetet i hamnen. SSAB:s Thomas Hörnfeldt berättar om produkten SSAB Zero[ ®] och bolagets satsning på utsläppsfritt stål. 14.45 – 16.00 Guidad visning och intervjutillfälle Övrig information: · Av säkerhetsskäl krävs föranmälan för att delta på evenemanget. · Fotografering kommer att vara tillåtet under visningen men med vissa begränsningar som kommer att delges på plats. Ange vid anmälan om ni vill fotografera eller filma. · Anmälan sker per e-post senast 20 maj till petra.nordblad@peab.se För ytterligare information För Peab: Peabs pressjour, 010 456 86 00 eller pressjour@peab.se   För Skellefteå kommun: Emilie Sjölund, 073-020 70 64 eller emilie.sjolund@skelleftea.se Peab är Nordens samhällsbyggare med 14 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Växelkurs och utdelningsbelopp i SEK för det första inlösenförfarandet 2024 i Betsson AB (publ)

Årsstämman 2024 i Betsson AB (publ) beslutade om två separata inlösenförfaranden om totalt 0,645 EUR per aktie som ska genomföras under 2024. Det första inlösenförfarandet äger rum mellan den 21 maj och den 12 juni 2024. Inlösenbeloppet, 0,3225 EUR per aktie, kommer att utbetalas till aktieägare i SEK. Växelkursen för det första inlösenförfarandet har fastställts till EUR/SEK: 11,6815 och utbetalningsbeloppet per aktie uppgår till 3,77 SEK. Summering av det första inlösenförfarandet: Inlösenförfarandet innebär att varje Betsson-aktie delas upp i två aktier (genom en så kallad aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie. Handel i inlösenaktierna kan ske mellan den 21 maj och den 3 juni 2024. Därefter löses inlösenaktierna in automatiskt mot en inlösenlikvid och utbetalning sker utan att aktieägare behöver vidta någon åtgärd. Utbetalning: Utbetalning till aktieägare utgår med 0,3225 EUR per inlösenaktie och tillfälle. Kontant utbetalning av inlösenlikviden sker i SEK. Växelkursen för den första utbetalningen kommer att vara EUR/SEK: 11,6815, vilket motsvarar ett belopp per aktie om 3,77 SEK. Tidplan:Första dag för handel i Betsson-aktien exklusive rätt till inlösenaktier: 16 maj 2024 Avstämningsdag för aktiesplit och rätt till inlösenaktier: 17 maj 2024 Handel i inlösenaktier: 21 maj till och med 3 juni 2024 Avstämningsdag för inlösen av inlösenaktier: 7 juni 2024 Utbetalningsdag för inlösenlikviden: 12 juni 2024 Handelsinformation: A-aktier: Ny ISIN-kod för Betssons A-aktie: SE0021626769 Kortnamn Betsson inlösenaktie av serie A: BETS IL A ISIN-kod för Betsson IL A: SE0021626785 Handelsplats för Betsson IL A: Spotlight Stock Market B-aktier: Ny ISIN-kod för Betssons B-aktie: SE0021626777 Kortnamn Betsson inlösenaktie av serie B: BETS IL B ISIN-kod för Betsson IL B: SE0021626793 Handelsplats för Betsson IL B: Nasdaq Stockholm För mer information om inlösenprogrammet, se Betsson AB:s webbplats under avdelningen Investor relations – Aktien – Utdelningsinformation.För ytterligare information, vänligen kontakta: Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relationsir@betssonab.com Om Betsson ABBetsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).

Försäljningsstart för Leadcaller i Storbrittanien och Irland

Jesper Starander, VD för Star Innovation, har tillsammans med Jonas Wenzel, VD för Leadcaller, ingått ett strategiskt samarbete med Mats Forsgren, VD för Growth Gen för att lansera Leadcaller på de Brittiska öarna. Mats Forsgren har tidigare försäljningschefsroller på LinkedIn och PluralSight och säger i ett uttalande att Growth Gen är stolta över sin nya roll som officiell representant för Leadcaller i Storbritannien och Irland. Vidare säger han att detta partnerskap utnyttjar Growth Gens marknadsexpertis och etablerade nätverk för att introducera Leadcallers innovativa lösningar för en bredare publik. Samarbetet markerar en betydande milstolpe i Leadcallers tillväxtresa och belyser Growth Gens engagemang för att föra ledande nordiska innovationer till nya marknader säger Mats Forsgren, VD på Growth Gen, avslutningsvis. Vår både beprövade och bevisade affärsmodell där vi investerar "smart kapital" i våra portföljbolag och därigenom kan tillföra värdeadderande  kompetens, affärsutveckling och nätverk har i detta fall burit frukt redan, säger Jesper Starander, VD för Star Innovation. Därtill adderar vi positivt kassaflöde till både Leadcaller och Star Innovation vilket gör oss till ett unikt innovations- och investmentbolag i Sverige. Vi ser nu fram emot en aggressiv tillväxtresa för Leadcaller på de Brittiska öarna vilket gynnar alla parter i vårt samarbete och stärker Star Innovations finansiella grund inför den stundande börsnoteringen i höst, säger Jesper Starander, VD i Star Innovation, avslutningsvis. För kontakt och mer information, besök nedan webbplatser: https://www.leadcaller.com https://starinnovation.se https://growthgen.eu

Svenska Bostäders stämningsansökan väntad i tvåårig rättsprocess

Svenska Bostäders stämningsansökan har sin bakgrund i att Serneke hävde entreprenadavtalet för byggnationen av kvarteret Plankan i november 2021 på grund av uteblivna betalningar. Serneke har senare ansökt om stämning mot Svenska Bostäder med ett yrkande på cirka 240 miljoner kronor. Målet i tingsrätten har pågått i snart två år och Svenska Bostäder har sedan tidigare aviserat ett skadeståndskrav på i storleksordningen 600 miljoner kronor. En motsvarande påstådd motfordran har sedan tidigare kvittningsvis gjorts gällande av Svenska Bostäder mot Sernekes krav och är därför redan föremål för prövning i tingsrätten. Den nu inlämnade stämningsansökan är en reducering av Svenska Bostäders krav jämfört med vad som tidigare aviserats och framställts kvittningsvis men är i övrigt helt väntad i processen. Enligt tingsrättens tidplan ska målet avgöras i tingsrätten efter huvudförhandling under hösten 2024. – Vi beklagar att vi fortfarande inte kunnat hitta en samförståndslösning kring de ökade kostnaderna i projektet och att de välbehövliga bostäderna blivit försenade. Men vår bedömning av rättsfrågorna förändras inte av den nya stämningsansökan och vi står orubbliga i vår uppfattning att Svenska Bostäder bär ansvaret för projektets fördyring. Vi inväntar den rättsliga prövningen med tillförsikt, säger Daniel Modéus, chefsjurist på Serneke. För mer information, kontakta:Daniel Modéus, chefsjurist Serneke Sverige ABTel: +46 70 798 76 33daniel.modeus@serneke.se    Johan Live, kommunikationschef Serneke Sverige ABTel: + 46 768 68 11 37johan.live@serneke.se Serneke har ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 9,2 miljarder kronor och cirka 1 000 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Serneke bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg. Sedan juni 2023 ingår Serneke i Doxa-koncernen. Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

Acuvi ingår avsiktsförklaring avseende samarbets- och royaltyavtal

Acuvis dotterbolag PiezoMotor har ingått en avsiktsförklaring (Letter of Intent) avseende upprättandet av ett samarbets- och royaltyavtal med det tyska bolaget Nanos Instruments GmbH (Nanos). Avsikten är att Acuvi från och med juni 2024 skall producera, marknadsföra och sälja samtliga produkter från Nanos. För innevarande år bedöms avtalet medföra en ökad nettoomsättning för Acuvi med ca 12 MSEK och ett ökat rörelseresultat med ca 6 MSEK. För 2025 bedöms affären öka Acuvis nettoomsättning med ca 25 MSEK och rörelseresultatet med ca 12 MSEK. Nanos utvecklar och säljer avancerade positioneringssystem till industriella kunder främst inom medicinteknik, optik, nanoteknik och automation. Systemen baseras redan idag i stor utsträckning på PiezoMotors mikromotorer med nanopositioneringskapacitet. Försäljningen sker inom Europa och främst till tyskspråkiga länder. Nanos och Acuvi ska nu gemensamt utveckla den befintliga marknaden för Nanos produkter. Acuvi kommer även att inleda marknadsföring och försäljning av Nanos avancerade positioneringsprodukter globalt. Acuvis etablerade närvaro i USA kommer att stödja detta arbete. Nanos kommer att ersättas via marknadsmässig royalty. Det är båda parters avsikt att slutgiltigt avtal undertecknas under juni månad. ”Med mycket begränsade resurser och ett imponerande entreprenörskap har Nanos byggt upp ett högkvalitativt och framgångsrikt bolag till stor del baserat på PiezoMotors teknologier och produkter. Genom det här avtalet tas nu Nanos leveranser över av Acuvi och med de resurser vi kommer att tillföra kring försäljning och marknadsföring är jag övertygad om att vi kommer att växa den här affären kraftigt framöver”, säger Olof Stranding, VD för Acuvi. Vid frågor, vänligen kontakta: Olof Stranding, VD ir@acuvi.com Certified Adviser: Corpura Fondkommission AB ca@corpura.se +46 (0)72-252 34 51 Om Acuvi Behovet av allt högre precision ökar inom bland annat medicinteknik, halvledarindustri och automation. Acuvi tillhandahåller unika teknologier och avancerade system för att stödja denna utveckling. Våra kunder tillverkar till exempel operationsrobotar, utrustning för tillverkning av halvledare och diagnostiksystem. Acuvi har egen lokal närvaro i Europa och USA. Huvudkontoret ligger i Uppsala. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. www.acuvi.com Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Acuvi AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2024.

Beslut vid Tele2s årsstämma 2024

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2023 och beslutade att en ordinarie utdelning om 6,90kronor vardera per aktie ska betalas ut uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,45 kronor per aktie. Stämman fastställde vidare att avstämningsdag ska vara den 17 maj 2024 för den första utbetalningen och den 15 oktober 2024 för den andra utbetalningen. Utdelningen förväntas utbetalas till aktieägarna den 22maj2024 respektive den 18 oktober 2024. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Stina Bergfors, Sam Kini, Eva Lindqvist och Lars­-Åke Norling samt valde Nicholas Högberg, ThomasReynaud, Aude Durand och Jean-Marc Harion till nya styrelseledamöter. Till ny styrelseordförande valdes ThomasReynaud. Årsstämman beslutade att välja KPMG som ny revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Tomas Gerhardsson kommer att utses som huvudansvarig revisor. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Årsstämman beslutade även: · om arvoden till styrelsen och revisorn, · att godkänna styrelsens ersättningsrapport, · att anta ett prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2024), innefattande beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av högst 1960 000 C-aktier och återköp av samtliga C-aktier i bolaget, överlåtelse av högst 2070 000 B-aktier till deltagarna i enlighet med villkoren för LTI 2024 samt att besluta om försäljning av egna B-aktier i syfte att säkerställa bolagets åtaganden inom ramen för Tele2s långsiktiga incitamentsprogram, · att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av högst 10 procent av samtliga utestående aktier i Tele2, samt · att avslå förslag från aktieägare. För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Hallstan, Head of External Communications, Tel: +46761 15 38 30 Stefan Billing, Head of Investor Relations, Tel: +46701 66 33 10

Rättelse: Kommuniké från DevPort ABs (publ) årsstämma 2024

Fastställande Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för koncernen och moderbolaget för år 2023. Disposition av bolagets vinst I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att kontantutdelning lämnas med 1,25 kronor per aktie samt en extra utdelning om 0,25 kronor per aktie motsvarande totalt 15 116 193 kronor och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen blir den 17 maj 2024 och utbetalning beräknas ske via Euroclear den 22 maj 2024. Ansvarsfrihet Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Styrelse och revisor I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan styrelsesuppleanter och att en revisor utan revisorssuppleant utses. I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval för ledamöterna Per Rodert, Hasse Johansson, Viktor Öwall, Sören Brekell, Åsa Vajlok och Anders Osberg som ledamot. Per Rodert valdes till styrelsens ordförande. I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att välja revisionsbyrån Mazars AB som bolagets revisor med notering att Mazars AB utsett Jesper Ahlkvist som huvudansvarig revisor.  Styrelsearvode I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsearvode totalt ska uppgå till 1.150.000 kronor att utbetalas som lön, (inkl. semesterersättning och exkl. sociala avgifter) att fördelas med 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 150.000 kronor vardera till ordinarie styrelseledamot. Ersättning utgår till ordförande för revisionsutskottet om 25 000 kr (0 kr föregående år). Ingen särskild ersättning ska utgå för övrigt utskottsarbete. Arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning. Bemyndigande för nyemission av aktier I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att – längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor – besluta om nyemission av aktier av serie B. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 1.120.000 stycken, vilket motsvarar en utspädning om ca 10 procent beräknat på nuvarande antal aktier. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor. Verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidtaga de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket. Det noterades att beslutet var enhälligt och därmed stöddes av minst 2/3 av antalet röster och antalet aktier på stämman. Riktlinjer till ledande befattningshavare I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att godkänna nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna, som gäller för de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i DevPortkoncernens koncernledning, innebär i huvudsak följande. Ersättning och andra anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga i syfte att attrahera, motivera och behålla kompetenta medarbetare. Den totala ersättningen ska bestå av grundlön (fast kontant ersättning), rörlig kontant lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara i förväg begränsad och kopplad till mätbara kriterier i syfte att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande. Sådan rörlig ersättning kan uppgå till maximalt 50 % av fast årslön. Ersättning till verkställande direktören fastställs diskretionärt av styrelsen. Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, en hållbar utveckling av företaget eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Riktlinjerna i sin helhet kommer göras tillgängliga på Bolagets hemsida, www.devport.se, inom två veckor från datum för årsstämman. Protokoll från årsstämman kommer göras tillgängligt på Bolagets hemsida, www.devport.se. För ytterligare information Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 073 620 87 00 eller e-post: nils.malmros@devport.se Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj, 2024 kl. 19:00 CET. DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter fler än 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Jönköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information, besök www.devport.se.

Tre Instalcobolag väljer Diös nyproduktion på Gävle Brovägen

Instalco är en ledande nordisk aktör inom el, vs, ventilation, industri och teknikkonsult som genom ett 150-tal dotterbolag finns representerade i Sverige, Norge och Finland. Genom att samla Henningsons El, Milen Ventilation och Orab Entreprenad under samma tak vill man stärka sammanhållningen mellan bolagen och förhöja erbjudandet gentemot kund. – Att Henningsons El, Milen Ventilation och Orab Entreprenad väljer att satsa just här är ett fint kvitto på Gävle Brovägens attraktivitet. Genom att tillskapa två toppmoderna byggnader och fylla dessa med både lokala och nationella varumärken gör vi platsen till en ny affärsmässig hotspot. Vi ser fram emot att få hälsa dem välkomna till oss i september, säger Jennie Järverud, affärschef, Diös Gävle.    - Gävle Brovägen ger oss fina förutsättningar att både stärka våra egna varumärken och komma närmare varandra. Att vi får vara med och påverka lokalernas utformning är ett stort plus – på det sättet vet vi att vi får en arbetsmiljö som kommer att bidra positivt till vår affär. Det är spännande att följa hur lokalerna tar form och vi är glada över det fina samarbetet vi har med Diös, säger Jonas Björk, affärsområdeschef, Instalco. För ytterligare information kontakta gärna: Jennie Järverud, affärschef, Diös Gävle   Telefon: 010-470 97 13E-post: jennie.jarverud@dios.se Jonas Björk, affärsområdeschef, InstalcoTelefon: 072-979 75 06E-post: jonas.bjork@instalco.se Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 353 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 576 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Delårsrapport januari – mars 2024 Sweco AB (publ)

Januari–mars 2024 · Nettoomsättningen ökade till 7 720 MSEK (7 140) · EBITA uppgick till 793 MSEK (849), marginal 10,3 procent (11,9) · EBITA ökade med 16 procent jämfört med föregående år, justerat för den betydande negativa kalendereffekten i kvartalet · EBIT uppgick till 778 MSEK (839), marginal 10,1 procent (11,7) · Nettoskulden uppgick till 3 118 MSEK (2 916) · Nettoskuld/EBITDA uppgick till 1,1 ggr (1,1) · Resultat efter skatt minskade till 558 MSEK (625), motsvarande 1,55 SEK per aktie (1,75) Vd och koncernchef Åsa Bergman kommenterar: "En positiv inledning på året  Sweco levererade ett bra första kvartal. Nettoomsättningen ökade 8 procent och EBITA förbättrades 16 procent, justerat för den betydande negativa kalendereffekten relaterat till påskledigheten. Förbättringen berodde främst på den fortsatt positiva pris­utvecklingen samt en stark efterfrågan kopplat till den gröna omställningen inom energi, transport, industri och stadsutveckling. Vi ser också en ökad efterfrågan i till­växtsegment såsom läkemedel, försvar och datacenter. Swecos starka marknadsställning avspeglas i en allt större orderbok.  Överlag var efterfrågan på Swecos tjänster god inom de flesta segment, även om efterfrågan inom bostäder och kommersiella fastigheter, liksom traditionell industri, förblev svagare. Ett stabilt kvartal med verksamhetsförbättringar Nettoomsättningen ökade till 7 720 MSEK (7 140), med en organisk tillväxt om 4 procent, justerat för kalender­effekter. Nominellt minskade EBITA till 793 MSEK (849) och marginalen till 10,3 procent (11,9), båda drivna av den stora negativa kalendereffekten. Justerat för kalender­effekter ökade EBITA med 16 procent eller 139 MSEK. EBITA­-ökningen drevs främst av högre genomsnittliga arvoden, fler anställda och bidrag från förvärv, medan högre personalkostnader och en lägre debiteringsgrad hade en negativ påverkan.  Sex av åtta affärsområden redovisade en positiv organisk tillväxt och EBITA-­förbättringar. Sweco Belgien, Danmark och Sverige redovisade samtliga en god organisk tillväxt och EBITA­-förbättringar, med tvåsiffriga marginaler. Tyskland och Centraleuropa fortsatte att förbättra det operativa resultatet med stark organisk tillväxt samt en ökad EBITA och marginal. Finland förbättrade marginalen under kvartalet, delvis drivet av det tidigare kommunicerade effektiviserings­programmet, och vidtar dessutom ytterligare förbättrings­åtgärder. Nederländerna redovisade högre EBITA-­nivåer. Det svagare resultatet i Norge förklaras av kalendereffekten från den tidiga påsken. Ompositioneringen av Swecos verksamhet i Storbritannien går framåt och resultatet förbättrades betydligt jämfört med föregående kvartal. Som en del av omställningen vid­tar Sweco Storbritannien fler personalminskningar under första halvåret 2024. Projekt och förvärv De projekt som togs hem under första kvartalet lyfter fram Swecos multidisciplinära roll i den gröna omställningen. I Nederländerna vann Sweco ett avtal värt 1 100 MSEK för att stödja energioperatören Gasunie i utvecklingen av ny energiinfrastruktur för transport av vätgas, koldioxid, för­nybar gas och värme. I Belgien har Sweco fått i uppdrag att utforma en järnvägsterminal med fritt tillträde i Zeebrugges inre hamn, och i Tyskland ska Sweco stödja staden Bremen vid utbyggnaden av dess kollektivtrafik. I Norge medverkar Swecos arkitekter i ett hållbart utvecklingsprojekt för en stadsdel i Oslo.I början av januari slutförde vi det första förvärvet för i år – Econsultancy. Med sitt team om 200 miljöexperter stärker vi Swecos ställning och erbjudande, både i Nederländerna och i hela Europa inom ekologiska tjänster och miljötjänster. Prioriteringar framåt Vårt fokus framåt är tydligt: att ta tillvara tillväxtmöjligheter på marknaden och leverera fortsatt lönsam tillväxt, med för­bättrade marginaler. Detta kräver satsningar inom attrak­tiva segment i kombination med kraftfullt riktade åtgärder för att optimera vårt erbjudande och vår effektivitet. Åtgär­derna vi vidtar i Storbritannien, justeringarna av personal­styrkan i Finland, Norge och Sverige, är – tillsammans med den pågående organisatoriska översynen inom alla affärs­områden – utformade för att öka effektiviteten. En smidig, effektiv och kundfokuserad organisation har alltid varit och fortsätter att vara vårt framgångsrecept" InformationsmöteSwecos vd och koncernchef Åsa Bergman och CFO Olof Stålnacke presenterar rapporten vid en webcast och telefonkonferens den 16 maj kl. 09:00 CET. Presentationen hålls på engelska. · För registrering till webcast: Klicka här  · För registrering till telefonkonferens: Klicka här 

Delårsrapport första kvartalet 2024: Tobii når topp tre inom automotive interior sensing

Första kvartalet 2024 · Nettoomsättning minskade med 4% till 161 MSEK (168), med en organisk tillväxt om -9%. · Bruttomarginalen var 74% (73%). · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -75 MSEK (-53). · Kvartalets resultat uppgick till -89 MSEK (-57). · Resultatet per aktie uppgick till -0,84 SEK (-0,55). · Fritt kassaflöde uppgick till -126 MSEK (46). Viktiga händelser under och efter kvartalet · Förvärvet av FotoNation Ltd, inklusive AutoSense, slutfördes den 31 januari. · Nya finansiella mål offentliggjordes den 1 februari. För helåret 2026 är Tobiis målsättning att uppnå ett positivt fritt kassaflöde och en rörelsemarginal på cirka 10%, följt av en rörelsemarginal på cirka 20% för 2028. · En företrädesemission slutfördes framgångsrikt den 3 april, och Tobii erhöll en total nettolikvid om 267 MSEK efter kvartalets slut. · En ny DMS design win för kommersiella fordon säkrades den 9 april. VD Anand Srivatsa kommenterar: “Under kvartalet slutförde vi förvärvet av FotoNation/Autosense och etablerade vår position som en av de tre största aktörerna på marknaden för automotive interior sensing. Vi har därefter noterat ett ökat intresse från fordons-OEM:er och tier 1-leverantörer att fördjupa sitt engagemang med Tobii. Jag är också glad att vi tillkännagav en ny design win för förarövervakningssystem (DMS) i början av april, vilket innebär att vi har totalt nio fordons-OEM:er som kunder hittills. Under den första veckan i april genomförde vi framgångsrikt en företrädesemission vilken tillförde SEK 267 miljoner netto för att finansiera operativa kostnader för förvärvet, inklusive affärssegmentet Autosense, under 2024 och 2025. Exklusive förvärvet minskade nettoomsättningen organiskt med 9 procent under kvartalet, främst på grund av fortsatt svag efterfrågan inom Products & Solutions i Asien. Å andra sidan presterade Integrations väl och uppnådde en organisk nettoomsättningstillväxt på 23 procent. Vi såg fortsatt ökat intresse för XR från en bredare kundbas. Nettoomsättningen för vårt nya segment Autosense, under tvåmånadersperioden efter förvärvet, var i linje med våra förväntningar för kvartalet. Vi har redan uppnått vissa synergier genom integrationen av vår utökade Autosense-verksamhet och förväntar oss mer betydande kostnadssynergier när denna process fortsätter in i andra halvåret av 2024. Integrationsprocessen är vårt huvudfokus och fortlöper enligt plan. Vi strävar efter att leverera marknadens mest omfattande erbjudande inom interior sensing och därmed stärka vår konkurrenskraft samtidigt som vi säkrar nya design wins som bekräftar vår ledande position. Vi står fast vid vårt åtagande att förbättra lönsamheten, dra nytta av våra teknikinvesteringar och öka effektiviteten inom samtliga tre segment. Vi kommer att bygga vidare på de kostnadsbesparande åtgärder som genomfördes under fjärde kvartalet 2024, vilket innebär att vi fortsätter att ytterligare minska vår kostnadsstruktur under året genom att optimera vår produktportfölj och realisera synergier genom integrationen av Autosense. Tobii lämnar detta kvartal som en mer kraftfull organisation på vår väg mot lönsamhet, och jag är övertygad om att vi kommer att leverera en betydande förbättring av EBIT-resultatet för helåret 2024.”  Q1 presentation idag kl. 9.00 CET Tobiis VD Anand Srivatsa och CFO Magdalena Rodell Andersson presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska. Länk till webbpresentationen  Vänligen försäkra dig om att du är ansluten till presentationen genom att logga in några minuter innan den börjar. Det kommer att vara möjligt att ställa frågor via chattfunktionen eller muntligt, genom att välja alternativ för deltagande. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Tobiis webbplats . Där kommer även delårsrapporten och en inspelning av webbpresentationen att finnas tillgängliga.  För mer information, vänligen kontakta: Carolina Strömlid, Head of Investor Relations, Tobii AB, tel: +46 (0)70 880 71 73, e-post: carolina.stromlid@tobii.com Denna information är sådan information som Tobii AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2024 kl. 07.30 CEST. Om Tobii Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Många lediga sommarjobb kvar att söka

För många som tar studenten i sommar är siktet inställt på ett jobb och en rad i sitt cv som blir betydelsefullt i framtiden. Sommaren närmar sig och många har hittat sitt sommarjobb, men ännu finns det drygt 31 000 sommarjobb att söka i Platsbanken. – Många arbetsgivare behöver förstärka sin personal över sommaren, trots en svagare arbetsmarknad. Det är främst yrken inom vård och omsorg där det behövs extra anställda, men även till exempel städare och kriminalvårdare är efterfrågade, säger Alva Johansson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. För många jobb krävs slutbetyg från gymnasiet, något som arbetsgivare ser som en stor fördel när de anställer. Det finns också jobb som kräver högre utbildning, eller ingen alls. – Mitt bästa tips nu är att ta kontakt direkt med arbetsgivare man är intresserad av. Berätta att du är intresserad av att jobba där och vad du kan erbjuda, säger Michaela Briland, jobbsökarexpert på Arbetsförmedlingen. Vanligaste yrkena bland cirka 117 000 anmälda sommarjobb, december-april: · Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering, 28 518 jobb · Vårdbiträden, 16 692 jobb · Vårdare, boendestödjare, 4 776 jobb · Städare, 4 301 jobb · Grundutbildade sjuksköterskor, 3 873 jobb I den bifogade excel-filen finns topplistan för respektive län. Tips för att söka sommarjobb · Håll koll på vilka jobb som finns där du bor. Gå in på kommunens hemsida, rekryteringssajter och platsbanken.se . · Ta kontakt direkt. Berätta mer om dig själv, vad du kan bidra med och varför du är intresserad av att jobba hos just dem. · Skicka din ansökan spontant. Gå in på arbetsgivarens karriärsidor eller ”jobba hos oss” för att hitta lediga jobb eller skicka in din ansökan. · Gör en kort presentationsvideo om att du söker sommarjobb och lägg ut på sociala medier eller skicka med i mejlet med din jobbansökan. · Läs på om arbetsgivaren. Vid kontakt ger det ett proffsigt intryck att du har koll. Läs på hemsidor, sociala medier och artiklar. · Testa en ny bransch. Dina kunskaper och erfarenheter kan vara värdefulla i andra yrkesområden. Ett sommarjobb kan vara perfekt för att prova något nytt. · Utforska nya möjligheter i andra delar av landet eller utomlands. Se vart det finns många lediga jobb just nu, exempelvis i norra Sverige. Undersök vad som finns på orter dit många turister åker. · Använd ditt nätverk. Många får ett jobb genom sina kontakter. Berätta för dina vänner, familj och bekanta att du söker jobb. · Sök många sommarjobb. Missa inte möjligheten att söka jobb hos små- och medelstora företag eller bemanningsföretag. · Titta på Arbetsförmedlingens webbinarier om hur du söker sommarjobb och hur du skriver ett riktigt bra cv. På arbetsformedlingen.se/play hittar du mängder av inspiration. · Lyssna på Jobbpodden  för att inspireras av hur andra gjort för att på ett jobb. Gå in på arbetsformedlingen.se/play/podcast/jobbpodden. · Besök Arbetsförmedlingens sommarjobbssida  för mer information. När det gäller statistik kring antalet annonser och jobb i Platsbanken ska detta ses som en indikation av flera över läget på arbetsmarknaden. Annonserna läggs in av arbetsgivarna och ska följa Arbetsförmedlingens annonseringsvillkor . Annonser som publiceras i Platsbanken genomgår en automatiserad granskning i samband med publiceringen, men på grund av volymen kan inte alla annonser granskas separat. Arbetsförmedlingen arbetar hela tiden med kvalitetsutveckling av Platsbanken.

Eurocine offentliggör information om att Nidhogg har ingått icke bindande avsiktsförklaring med Big Rock

Undersökningstillstånden omfattar Lilla Björnmossen, Kölen nr 6, Kölen nr 7, Vintjärn samt Vintjärn-Kölen om 1,162 hektar i Falu kommun i ett område där kommersiell gruvdrift pågått i hundratals år. Vintjärnsgruvan, som ligger inom dessa områden, slogs igen i slutet på 1970-talet med 3,2 miljoner ton brytbar malm samt 0,2 miljoner ton som ligger färdigbrutet i gruvorterna med medelhalter om 35% järn och 0,5% mangan. Området omfattar resursestimat om 70 miljoner ton med järn (35-40%), mangan (0,5%), koppar (0,6%) samt REE, Rare Earth Elements, sv. sällsynta jordartsmetaller, identifierat med geofysiska mätningar och borrning som indikerar malmkroppar som är öppna både lateralt och på djupet. I tillägg påvisar geofysiska mätningar anomalier som indikerar att Vintjärn och Kölen kan höra ihop där avståndet mellan områdena är 7 km. Ytterligare borrning krävs för att konfirmera detta. I tillägg har borrning konfirmerat en kiselfyndighet som ligger ovan järnmalmskroppen med en mäktighet på över 0,2 km och en utsträckning om cirka 2 km x 0,7 km. Kislet kommer att utvärderas med möjlighet att kunna utvinnas samt producera halvledare i ett dotterbolag som i framtiden kan komma att delas ut till Bolagets aktieägare. Med en värdering på en (1) US-dollar per metriskt ton är järnmalmsvärdet 70 miljoner US-dollar på resursestimatet. Därtill kommer värdet av mangan, koppar, REE samt kiselfyndigheterna. En provbrytningsplan kommer att upprättas med fokus på kassaflöde. Parallellt kommer fortsatt prospektering att genomföras för att realisera värdet på de resursestimat som finns. "Den här transaktionen är ytterligare ett bevis på vår agilitet att växa med fokusering på områden där det redan är bevisat att det finns brytbar malm for att reducera risk, kostnader samt tid till kassaflöde och samtidigt säkra möjligheter till att konvertera resursestimat till reserver för att bygga långsiktigt värde”, säger Niclas Biornstad, VD i Nidhogg Resources, AB. Enligt reglerna för kommunikation om närstående transaktioner äger Ulrich Andersson, föreslagen ordförande för Bolaget, privat och genom bolag 23,56% av Big Rock Energy AB.    Ansökan om fortsatt notering på Spotlight Det planerade omvända förvärvet av Nidhogg Resources AB, kommer att innebära en väsentlig förändring av Eurocine Vaccines verksamhet och som en följd därav kommer det att krävas en ny noteringsprocess, vilket innebär att Spotlight måste godkänna det sammanslagna bolaget för fortsatt notering. Med anledning av detta, och under förutsättning att Spotlight godkänner noteringen, kommer ett informationsmemorandum att publiceras. Under noteringsprocessen är Eurocine Vaccines aktie fortsatt observationslistad. Om noteringsprövningen inte godkänns finns det en risk att Eurocine Vaccines aktie avnoteras. Kontakt Vid frågor, kontakta Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines ABE-post: hans.arwidsson@eurocine-vaccines.comTelefon: +46 70 634 0171 Eller Ulrich Andersson, styrelseordförande Nidhogg Resources ABE-post: ulric001@ulrich-co.seTelefon: +46 70 376 0515 Eller Niclas Biornstad, VD Nidhogg Resources ABE-post: niclas@nidhoggresources.com    Om Nidhogg Resources Nidhogg Resources AB, www.nidhoggresources.se, är ett svenskt privatägt aktiebolag med fokus på råvaror. Nidhogg grundades av personer med totalt över 60 års erfarenhet av råvarumarknaden, med bakgrund från prospektering till exploatering samt försäljning och en passion för att utvinna råvaror genom att tillämpa innovativ teknologi tillsammans med befintlig infrastruktur. Bedömningen från Nidhogg Resources är att testbrytning av malmen i Tuna-Hästberg, en gruva söder om Borlänge som slogs igen på 1960-talet, kan komma att ge positivt kassaflöde redan mot slutet av 2025. Andra projekt inom råvaruexploatering utvärderas av Nidhogg som kan tillföras redan i Q3 2024, där korta ledtider till positiva kassaflöden prioriteras. Nidhogg planerar att finansiera verksamheten fram till positivt kassaflöde med kapital från den förestående optionsinlösen i Eurocine, tillsammans med befintliga och externa investerare, totalt cirka 5 miljoner kronor.

Pingsthälsningar från Attana

Vi är nu halvvägs in i andra kvartalet och sommaren närmar sig i racerfart. Inte i racerfart, men väl i stabil marchfart, levererar vi fler och fler sensorchip till våra kunder. Som jag skrev i VD-kommentaren i årsredovisningen har vi idag vår starkaste position hos kunder inom immunonkologi. Det är ett område där man försöker att stimulera eller efterlikna kroppens eget immunförsvar för att bekämpa cancerceller. Det skiljer sig från traditionella metoder som cellgifter eller strålbehandling. Tanken är att dessa immunonkologiska metoder både ska ge mer effektiv behandling mot cancern och ge färre eller mildare biverkningar. En av de först behandlingar på marknaden var ipilimumab, en antikropp mot melanom (hudcancer). Den används numera i kombination med andra antikroppar eller cellgifter även mot njur-, lugn-, tarm- och magstrups-cancer. Den bredare användningen är viktig då den sänker kostnaderna relativt intäkterna för läkemedlen och gör det mycket intressant för akademisk forskning och framför allt för kommersiell forskning och utveckling. Attanas system och erbjudande passar utvecklingen inom immunonkologi mycket väl. Vi kan analysera direkt på vävnad från patienter (biopsiprover), både från cancer och frisk vävnad, vi kan göra analyser på cancerceller och på friska celler, vi kan studera och jämföra hur kroppens egna antikroppar och T-celler och läkemedelsbolagens antikroppar och T-celler interagerar med vävnaden eller cellerna. Vi kan göra detta i helblod, sera och plasma, så väl som i cellmedia eller saltlösningar för att t.ex. förstå viktiga skillnader och välja bästa kandidaterna för fortsatt utveckling. Attanas teknik kan således erbjuda så väl unika resultat som resultat kompatibla med traditionella metoder. Det kan exemplifieras med ett axplock av vad några av våra kunder inom immunonkologi gör: -          Genmab, Nederländerna, med fyra antikroppsbaserade läkemedel på marknaden och cirka 20 i kliniska studier. Genmabs idé är att utveckla antikroppar som kan binda i kluster på liknande sätt som kroppens egna antikroppar när de interagerar med cancerceller, och på så sätt bli effektivare -          Var2Pharmaceuticals/Köpenhamns universitet har utvecklat antikroppar baserade på protein som återfinns i malariaparasiter och som utnyttjar kroppens immunförsvar mot parasiter för att behandla cancer. -          City of Hope/UCLA där en tidigare disputerad forskare från universitetet i Stuttgart introducerat Attanas teknik och forskar kring s.k. imaging antibodies för att skapa bättre bilder av tumörer och tumörceller belysa. -          Universitet i Stuttgart utnyttjar sedan länge Attanas teknik i sin forskning av antikroppar mot cancer, vilka harpatenterats och ut-licensierats till kommersiella aktörer för vidare utveckling. -          National Institute of Health (NIH)/USA som behandlar cancertumörer med T-celler och där vår teknik kan bli avgörande för deras framgång. -          Linneuniversitet, Kalmar där vi har en unik kombination av immunologiforskning och forskning av småcellig lungcancer. I slutet av april skrev vi även ett 3-månaders utvärderingsavtal med BioInvent. De är ett bolag med antikroppar i klinisk fas som baserat på djup kunskap inom immunologi, cancerbiologi och antikroppsbiologi identifierar och utvecklar nya antikroppar för cancerbehandling. Dessa kunder och minst lika många till är vårt mål för att på kort sikt säkerställa ökande återkommande intäkter i form av sensorchip, serviceavtal, utbildning och uppgraderingar samt nyinvesteringar i fler instrument. På medellång sikt tror vi även att vi detta är en bra bas som har stor potential att skapa bra tillväxt. Vidare har vi våra immunitetsprofiler, som vi ser ett ökat intresse för inom immunonkologi, där läkemedels- och kroppsegna antikroppars kvalitet i blod kan bestämmas. Vidare har vi även en marknad för resevaccin inom räckhåll. Som jag skrev tidigare i år är ambitionen att under året få till partnerskap med en europeisk aktör, med resurser för att driva det kommersiella spåret.  Det är ett arbete som vi hoppas kunna slutföra i början av hösten. Soliga pingsthälsningar Teodor

Diamyd Medical uppdaterar om den registreringsgrundande fas 3-studien; kommande interimsanalys och rekrytering

Resultat av interimsanalys planerat till början av augustiInterimsanalysen genomförs i juli av ICON plc, det utsedda globala CRO bolaget för fas 3-studien, och kommer att bedömas av en oberoende säkerhetskommitté (DSMB). DSMB:n är för närvarande planerad att sammanträda den 30 juli för att utvärdera resultatet av interimsanalysen varefter kommittén har ungefär en vecka på sig att informera Diamyd Medical om slutsatserna av sitt möte. Som tidigare meddelats kommer en interimsanalys av den pågående precisionsmedicinska fas 3-studien DIAGNODE-3 i typ 1-diabetes att utvärdera data vid 6 månaders uppföljning från cirka 70-80 patienter. Studien inkluderar specifikt patienter som bär gentypen HLA DR3-DQ2. Interimsanalysen utvärderar sannolikheten för att studien uppnår ett av de primära effektmåtten; bevarandet av endogen insulinproduktion mätt som stimulerad C-peptid. Analysen kommer att vägleda beslut om fortsättningen av studien och är utformad för att upprätthålla studiens registreringsgrundande status. Specifikt kommer analysen att informera om huruvida studien fortfarande sannolikt kommer att nå effektmåttet avseende C-peptid medan den exakta effekten som observeras vid interimsavläsningen förblir blindad. Aktiviteter för att påskynda patientrekryteringVid datumet för detta pressmeddelande, den 16 maj 2024, har 109 patienter inkluderats och 27 patienter befinner sig i aktiv screeningfas. Totalt har 335 patienter hittills screenats i studien och inga patienter har avslutat studien i förtid. Som förväntat bär cirka 50 % av alla screenade individer den genetiska HLA DR3-DQ2-haplotypen som har associerats med ett positivt svar på Diamyd[®]-behandling. Även som förväntat uppfyller upp till 40 % av de screenade patienterna alla inklusionskriterier för studien. Aktuell rekryteringsprognos indikerar att studien kommer att vara fullrekryterad under 2025. Aktiviteter pågår för att påskynda rekryteringen, både i USA och Europa. Patientrekryteringen i Europa har stadigt ökat och screeningaktiviteten i USA förbättras kontinuerligt. Totalt är 55 kliniker för närvarande öppna för screening av patienter och ytterligare 6 kliniker förbereds att starta screening. Diamyd Medicals engagemang att nå patienter från underrepresenterade grupperAktiviteter för att nå patientgrupper med lägre tillgång till sjukvård i USA pågår. Ny amerikansk forskning har visat på betydande ojämlikheter bland diabetespatienter över ras/etniska grupper och försäkringskategorier, vilket återspeglas i sämre blodsockerkontroll och lägre användning av nya diabetesteknologier inom dessa grupper. Det är också ett välkänt faktum att individer från etniska minoriteter är underrepresenterade i klinisk forskning. Ansträngningarna att informera kliniker som behandlar patienter från underrepresenterade grupper understryker Diamyd Medicals engagemang för en robust och heterogen deltagarbas för att säkerställa en heltäckande utvärdering av Diamyd[®]. Diskussioner som betonar C-peptid som fristående effektmåttSom tidigare meddelats diskuteras möjligheten till ett accelererat godkännande av Diamyd[®] baserat på C-peptid som en fristående effektparameter. Detta kunde betyda ett mindre antal patienter som slutför den pågående fas-3-studien och en tidigare utläsning. Specifikt för C-peptid som ett fristående effektmått behövs cirka 150 patienter för att uppnå minst 90% statistisk styrka i DIAGNODE-3. Diamyd Medical kommer att meddela om och när några framsteg görs för att göra Diamyd[®] tillgängligt för patienter tidigare än förväntat. Vikten av C-peptid som ett surrogateffektmått (eng: reasonably likely surrogate endpoint) för bland annat typ 1-diabetes diskuteras i allt högre grad av regulatoriska myndigheter. Diskussionerna grundas på korrelationen mellan bevarad C-peptid och förbättrad blodsockerkontroll vilket återspeglas i en aktuell metaanalys publicerad i The Lancet Diabetes & Endocrinology (Taylor et al 2023 00267-X/fulltext)) där data från cirka 2 700 patienter med typ 1-diabetes i 21 studier analyserades. I likhet med tidigare fynd med Diamyd[®, ](Nowak et al 2022 ), bekräftar analysen vikten av bevarad C-peptid. Specifikt visar studien att bevarad C-peptid leder till bättre HbA1c-nivåer, med anmärkningsvärda förbättringar som sågs så snart som 6 månader efter studiestart. Om DIAGNODE-3Den bekräftande fas III-studien DIAGNODE-3 (www.diagnode-3.com), som utvärderar säkerheten och effekten av den antigenspecifika immunoterapin Diamyd[®] hos individer som diagnostiserats med typ 1-diabetes, pågår i USA och i åtta europeiska länder; Sverige, Spanien, Tjeckien, Nederländerna, Tyskland, Polen, Ungern och Estland. DIAGNODE-3 kommer att inkludera cirka 330 patienter i åldrarna 12 till 29 år som nyligen diagnostiserats (inom 6 månader) med typ 1-diabetes samt bär den genetiskt definierade haplotypen HLA DR3-DQ2, en specifik riskfaktor för typ 1-diabetes. En ytterligare uppdelning avseende HLA-gentyper är inkluderad i studien för att utvärdera den potentiella super-respondergruppen av individer som är positiva för HLA DR3-DQ2 och negativa för HLA DR4-DQ8. HLA-testning är en väletablerad och tillgänglig analysmetod. Patientpopulationen har valts utifrån kliniska effekt- och säkerhetsresultat från fas IIa- och fas IIb-studierna DIAGNODE-1 och DIAGNODE-2, samt en storskalig metaanalys som omfattade data från mer än 600 patienter från tidigare fas II- och fas III-studier med Diamyd[®]. Studiedesignen ger en hög sannolikhet att nå de primära effektmåtten för bevarande av egen insulinproducerande kapacitet mätt som stimulerad C-peptid och förbättrad blodsockerkontroll mätt med HbA1c. DIAGNODE-3 stöds delvis av finansiering från JDRF, den ledande globala organisationen för forskning och opinionsbildning inom typ 1-diabetes. Om Diamyd MedicalDiamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning för förebyggande och behandling av typ 1-diabetes och LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Diamyd[®] är en antigenspecifik immunomodulerande behandling för bevarande av kroppens insulinproduktion som har Orphan Drug Designation (särläkemedelsstatus) i USA och som i februari 2024 beviljades så kallad Fast Track Designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. DIAGNODE-3, en bekräftande och registreringsgrundande fas III-studie, rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och i USA. En större metastudie samt Bolagets prospektiva europeiska fas IIb-studie, där Diamyd[®] administrerats direkt i en ytlig lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydebuterad typ 1-diabetes, har visat statistiskt signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion. DIAGNODE-3 studien rekryterar endast denna patientgrupp som bär på den gemensamma gentyp som kallas för HLA DR3-DQ2 som utgör cirka 40% av patienter med typ 1-diabetes i Europa och USA. Injektioner i en ytlig lymfkörtel kan utföras på några minuter och är avsedda att optimera immunsvaret. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd[®]. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen[®] som en komponent i behandlingen av metabola sjukdomar. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB. Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Anna Jepson blir ny cfo för Atrium Ljungberg

Anna har mångårig och bred erfarenhet inom ekonomi och finans i bygg- och fastighetsbranschen. Hon kommer närmast från Besqab och dessförinnan Svenska Handelsfastigheter. – Jag är väldigt glad att Anna tackat ja till rollen som cfo för Atrium Ljungberg. Hon har en lång erfarenhet från branschen och kommer att bidra med mycket kompetens och affärsdriv med ett gediget ledarskap och hon delar våra grundvärderingar, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg. I uppdraget som cfo för Atrium Ljungberg ingår ett ansvar för de affärsstödjande funktionerna som, förutom ekonomi och finans, även omfattar områdena juridik och hållbarhet. Hon kommer att ingå i bolagsledningen och tillträder sin tjänst den 1 december 2024. – Det är med stor glädje jag tackar ja till rollen som cfo. Atrium Ljungberg är ett stabilt bolag med en spännande vision. Jag ser fram emot att bidra till såväl utvecklingen av bolaget som projektportföljen som innefattar några av Sveriges mest spännande stadsutvecklingsprojekt, säger Anna Jepson. Atrium Ljungberg har positionerat sig som ett innovativt bolag med starkt hållbarhetsfokus – nyckelfaktorer för att skapa värde över tid, avslutar Anna Jepson. Atrium Ljungbergs bolagsledning består efter rekryteringen av: Annica Ånäs, vd, Mattias Celinder, affärsområdeschef Fastigheter, Linus Kjellberg, affärsområdeschef Affärsutveckling, Angela Berg, affärsområdeschef Projekt, Helena Martini, HR-chef, Erik Skalin, affärsområdeschef Leasing samt Anna Jepson, cfo. Vd Annica Ånäs kommer att fungera som tillförordnad cfo till dess att Anna Jepson tillträder sin tjänst i december.  Nacka, 2024-05-16Atrium Ljungberg AB (publ)

Besqabs CFO lämnar för ny roll utanför koncernen

Anna Jepson, som har varit anställd som CFO i Besqab sedan september 2023, kommer att lämna Besqab för en ny tjänst utanför koncernen. Jepson kommer att fortsätta sitt arbete med den pågående bolagsintegrationen, efter samgåendet mellan Besqab och Aros Bostadsutveckling, fram till november 2024. Besqab inleder nu rekryteringsprocessen av en ny CFO. Magnus Andersson, VD Besqab säger: “Det är alltid tråkigt när en duktig medarbetare lämnar bolaget, men jag önskar Anna ett stort lycka till med det nya uppdraget. Hon kommer att arbeta med den pågående bolagsintegrationen i ytterligare sex månader, vilket ger oss gott om utrymme att rekrytera en efterträdare till rollen som CFO. Vi står inför en spännande resa, med siktet inställt på att bli ledande bostadsutvecklare i Storstockholm och Uppsala.” Anna Jepson, CFO Besqab säger: ”Det nya Besqab som håller på att ta form är ett fantastiskt bolag, med gedigen kompetens och kunniga medarbetare. Jag känner ett fortsatt stort engagemang i att driva arbetet vidare under det kommande halvåret och förbereda bästa möjliga överlämning åt min efterträdare.” Certified Adviser för Besqab AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market är Carnegie Investment Bank AB (publ). Denna information är sådan information som Besqab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.

Beslut från årsstämma 2024 i Sinch AB (publ)

Sinch höll torsdagen den 16 maj 2024 årsstämma i Stockholm. Fastställelse av resultat- och balansräkningar, dispositioner beträffande bolagets resultat och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsen, den verkställande direktören, den tidigare tillförordnande verkställande direktören och den vice verkställande direktören för räkenskapsåret 2023. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för perioden fram till och med slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex stämmovalda ledamöter utan suppleanter och beslutade om omval av Erik Fröberg, Renée Robinson Strömberg, Johan Stuart och Björn Zethraeus som styrelseledamöter, nyval av Mattias Stenberg och Lena Almefelt som styrelseledamöter samt omval av Erik Fröberg som styrelseordförande. Som revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB. Arvoden åt styrelse och revisorer Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att årligt arvode ska utgå med 700 000 kronor till var och en av styrelsens stämmovalda ledamöter som inte är anställda av bolaget och med 1 500 000 kronor till styrelseordföranden. Vidare beslutades att årligt arvode ska utgå med 100 000 kronor till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet, med 250 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, med 50 000 kronor till var och en av ledamöterna i ersättningsutskottet samt med 100 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande. Dessutom beslutades att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Stämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Godkännande av ersättningsrapport Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, och att sådan nyemission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen får besluta om emission av aktier som innebär en ökning av bolagets aktiekapital med högst tio procent av bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag, eller delar av bolag, och för bolagets rörelse. Beslut om incitamentsprogram 2024, emission och överlåtelse av teckningsoptioner samt emission av teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier vid utnyttjande av personaloptioner Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda inom Sinch-koncernen (”LTI 2024”). LTI 2024 omfattar sex serier av teckningsoptioner och två serier av personaloptioner (med teckningsoptioner som säkringsarrangemang). Vid fullt nyttjande av samtliga tecknings- och personaloptioner under LTI 2024 kan upp till 17 100 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 1,99 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med 171 000 kronor. För mer information, vänligen kontaktaOla ElmelandInvestor Relations DirectorMobile: +46 721 43 34 59E-mail: investors@sinch.com Om SinchSinch förändrar hur världen kommunicerar. Mer än 150 000 företag – inklusive många av världens största teknikföretag – förlitar sig på Sinchs Customer Communications Cloud för att förbättra kundupplevelsen genom meddelandetjänster, röst och e-post. Sinch har varit lönsamt och snabbväxande sedan det grundades 2008. Det har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och aktien handlas på NASDAQ Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com .

Clas Ohlsons andra butik i Lund är nu öppen

- Det känns otroligt roligt att öppna ytterligare en butik i Lund och att vi nu etablerar oss i Lunds stadskärna. I en studentstad som Lund vet vi att en butik i centrum fyller ett stort behov, säger Andreas Helgesson, Country Operations Manager. Många kunder väntade utanför butiken innan öppningen kl. 10 i dag. Den nya butiken har en försäljningsyta på 630 kvadratmeter och ligger strax intill Stortorget på Stora Södergatan. - Vi vet att vi har varit efterfrågade i många år. Nu har vi fått ett väldigt bra läge där många Lundabor passerar varje dag. Med vår nya butik och vår butik i Nova Lund blir det nu väldigt smidigt att handla produkter för hemmafixet i Lund, säger Andreas Helgesson. Butiksöppningen är Clas Ohlsons första öppning under verksamhetsåret 2024/2025, som inleddes den 1 maj. Målet är att öppna tio butiker netto under verksamhetsåret och i dagsläget är ytterligare åtta etableringar kontrakterade. Totalt har Clas Ohlson nu 231 butiker fördelade på Sverige: 98, Norge: 95 och Finland: 38. Framtida butiksetableringar Sverige Helsingborg, Kullagatan – planerad öppning juni 2024Lidingö, Lidingö Centrum – planerad öppning september 2024Örebro, Boglundsängen – planerad öppning september 2024 Burlöv, Burlöv Center – planerad öppning september 2024 Norge Drammen, CC Drammen – planerad öppning maj 2024 Tønsberg, Kilen – planerad öppning september 2024Tynset, Elfengveien – planerad öppning oktober 2024Fredrikstad, Værstetorvet – planerad öppning november 2024 För mer information, vänligen kontakta:Anders Wahl, presskontakt, 072-143 00 89, anders.wahl@clasohlson.se Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på tre marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 10 miljarder kronor. Clas Ohlsons B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi vill hjälpa människor att fixa sina hem med praktiska och hållbara lösningar till attraktiva priser. Läs mer om hur vi gör hemmafixet tillgängligt, hållbart och roligt för alla på about.clasohlson.com/sv/

Skanska utsedd till klimatledare i Europa av Financial Times

Skanskas VD Anders Danielsson säger att erkännandet av Skanska som en europeisk ledare inom klimat är ett bevis på att bolaget är på rätt väg. – Detta är ett erkännande av hur vi skapar och implementerar transformativa klimatlösningar, driver vår verksamhet framåt och ger våra kunder möjlighet att lyckas med att uppnå sina hållbarhetsmål, säger han. – Vi gör detta genom att leverera lösningar som bidrar till minskade koldioxidutsläpp, är cirkulära, smarta samt hållbara. Vårt mål är att nå klimatneutralitet i hela värdekedjan senast 2045. Att skala upp dessa lösningar kommer att vara avgörande för övergången av vår bransch och den byggda miljön. Lena Hök, EVP Hållbarhet och Innovation, lägger till: – Våra fokusområden är material, energi och smart design som driver effektivitet. Inom dessa områden ser vi stor potential när vi är involverade i de tidiga faserna av ett projekt och kan påverka design och planering. Genom att använda vårt team av globala hållbarhetsexperter samt smarta system är det möjligt att väsentligt öka resurs- och energieffektiviteten i både bygg- och driftsfaserna. – Vi förväntar oss att efterfrågan på hållbara och klimatsmarta lösningar och produkter för den byggda miljön kommer att fortsätta öka. Vi ser också möjligheter i att främja vår digitala omvandling. Framåt har generativ AI och maskininlärning potential att göra stora mängder data tillgängliga för förbättrat beslutsfattande och ökad effektivitet, säger Lena Hök, EVP Hållbarhet och Innovation. Skanska rapporterar årligen koldioxidutsläpp i sin års- och hållbarhetsrapport  samt nyckeltal i kvartalsrapporten. Klimatledarlistan i år innehåller 600 företag, vilket är en fördubbling av de 300 företag som inkluderades när listan introducerades första gången 2021. Dessa företag valdes ut från en ursprunglig pool på cirka 2 000 kandidater. Metodiken och fokuset för granskningen beskrivs på länken nedan (på engelska). Europe’s Climate Leaders 2024: interactive listing (ft.com) 

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds pristagare 2024 utsedda

–  Anna Wenger tilldelas priset i kategorin basvetenskaplig forskning för avancerad basvetenskapliga forskning om elakartade gliom hos barn och vuxna. Studierna ger ny kunskap om epigenetiska skillnader och cancerstamcellers olika typer av gliom. Resultaten kan vara till stor nytta för utveckling av bättre diagnostik och val av behandling för patienter med gliom, säger Eva Forssell-Aronsson, professor vid Göteborgs universitet och verkställande ledamot i Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond i motiveringen. – Sara Bjursten får priset i kategorin klinisk forskning för kliniskt viktiga och väl genomförd forskning rörande immunterapi hos cancerpatienter. Studierna ger ny kunskap om biverkningar i centrala nervsystemet, speciellt vad gäller T-celler och biomarkörer i blodet. Resultaten kan leda till nya strategier för att tidigt upptäcka biverkningar hos dessa patienter, säger professor Eva Forssell-Aronsson. Assar Gabrielsson var en av Volvos grundare. I enlighet med hans önskan upprättades en fond för klinisk forskning om cancersjukdomar. Fonden har funnits sedan 1962. I första hand stöds forskningsprojekt som betraktas som lovande men ännu inte nått den tyngd som ger anslag från större fonder. 16 maj 2024       Journalister som önskar ytterligare information, vänligen kontakta: Torbjörn Holmström, ordförande i Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond, 031 66 10 73, eller Eva Forssell-Aronsson, verkställande ledamot i Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond, 070 372 26 26. För mer information, gå till volvogroup.se För löpande uppdateringar, följ oss på X: @volvogroupse  Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2023 uppgick nettoförsäljningen till cirka 553 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Wallenstam välkomnar Götaplatsgruppen och Park Lane

– Vi ser otroligt mycket fram emot öppningen och kan lova en upplevelse som blandar det bästa från båda världar när det kommer till mat, dryck och underhållning. Det blir en folklig restaurang i ett oslagbart läge med ett spännande och trivsamt koncept som vi tror på, säger Bengt Linde, Götaplatsgruppen.  – Det känns fantastiskt roligt och spännande att låta en så populär adress som denna få leva upp, byta skepnad och innehåll för att bidra positivt till hela området som i sig sjuder av liv och rörelse. Vi har ju sedan tidigare också fin erfarenhet av framgångsrika samarbeten med Götaplatsgruppen i etableringen av Tavolo och Vinbaren, säger Marina Fritsche, regionchef Göteborg och vice vd för Wallenstam. Huset vid korsningen Korsgatan, Kyrkogatan, för Göteborgaren ofta bekant som “Josephssonshuset”, började sin resa 1820, när Hans Christian Koch bygger huset för att använda det som värdshus, vinlager och bostadshus. På 1920-talet övertar C.J Josephsson huset för att starta ett “bosättningsmagasin”. När Wallenstam köpte huset efter ytterligare 100 år, var det i behov av en stor portion kärlek och en omfattande renovering påbörjades. Nu börjar resan in i nästkommande 100 år.– Vi trivs ihop och älskar att överraska, skapa stämning och upplevelser tillsammans med god mat och dryck. Det ser vi verkligen fram emot att göra här mitt i hjärtat av Göteborg i en helt fantastisk lokal, säger Daniel Brookes, Park Lane.Götaplatsgruppen och Park Lanes nya satsning öppnar i ett område som präglas av en varm atmosfär, färgstarka personligheter, entreprenörer, kreatörer och makare. Här på ”Makaregatorna” pulserar staden från tidig morgon till sen kväll.  

Volvokoncernen och Daimler Truck avser bilda samriskbolag för en mjukvarudefinierad fordonsplattform för att stärka den digitala transformationen

Volvokoncernen och Daimler Truck är branschledande företag inom den kommersiella fordonsindustrin och delar med det ambitionen att leda den digitala omvandlingen till mjukvarudefinierade tunga kommersiella fordon. För att förstärka insatserna att nå dit har bolagen nått en preliminär överenskommelse om att etablera ett samriskbolag för att utveckla en gemensam mjukvarudefinierad fordonsplattform och ett operativsystem avsett för lastbilar, som ska ligga till grund för framtida mjukvarudefinierade kommersiella fordon. Ambitionen är att göra det nya bolaget till en ledande utvecklare av standardiserad hårdvara och mjukvara. Den tekniska grunden kommer att göra det möjligt för Volvokoncernen och Daimler Truck samt andra potentiella partners att erbjuda olika digitala funktioner för sina produkter och fordon, vilket i slutänden bidrar till en förbättrad effektivitet och upplevelse för kunderna. Volvokoncernen och Daimler Truck planerar att vara 50/50-partners i samriskbolaget, som kommer att verka som en självständig enhet, och Volvokoncernen och Daimler Truck fortsätter att vara konkurrenter inom alla andra affärsområden. Mot bakgrund av de redan stora investeringarna i omställningen till CO2-neutral framdrivningsteknik har samarbeten kring digital teknikutveckling blivit en allt viktigare del för att möta utvecklingsmål och kundernas förväntningar inom en rimlig tidsram. – Volvokoncernen och Daimler Truck är två fantastiska bolag var för sig. Nu kraftsamlar vi tillsammans och ökar takten för att nå de kundfördelar som en mjukvarudefinierad lastbilsplattform ger. Med tanke på den snabba omvandlingen som pågår av vår bransch är det viktigt att samarbeta för att påskynda utvecklingen, öka volymerna och dela på kostnaderna. Mjukvarudefinierade tunga lastbilar innebär ett paradigmskifte i omvandlingen av vår bransch. Att göra lastbilen till en programmerbar enhet med en standardiserad hårdvara och operativsystem som i sin tur möjliggör snabba produktuppdateringar kommer att ge båda företagen möjlighet att skapa värde för respektive kunder genom att differentiera digitala tjänster och lösningar. Partnerskap är verkligen det nya ledarskapet, säger Martin Lundstedt, Volvos vd och koncernchef. – Lika viktigt som övergången till CO2-neutral framdrivningsteknik är digitaliseringen av fordonet. Genom att utveckla en gemensam mjukvarudefinierad fordonsplattform tillsammans med Volvokoncernen kommer vi att kunna göra våra fordon till en programmerbar enhet. Det kommer att göra det möjligt för oss att bygga differentierande digitala fordonsfunktioner med betydligt högre hastighet och effektivitet för våra lastbils- och busskunder runt om i världen. Tillsammans med Volvokoncernen kan vi utveckla ett standardsystem för lastbilar och sätta en branschstandard, säger Martin Daum, vd för Daimler Truck. Samriskbolaget kommer att ha sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och inkorporera befintliga tillgångar och resurser från båda företagen in i den nya organisationen. Det är båda aktieägarnas mål att sätta en branschstandard för ett operativsystem avsett för lastbilar och erbjuda sina produkter även till andra originaltillverkare. För detta ändamål kommer samriskbolaget att tillhandahålla en gemensam utvecklarplattform som en tjänst, ovanpå vilken kunderna kan bygga differentierande mjukvarulager. Volvokoncernen och Daimler Truck kommer därför att förbli konkurrenter och fortsätta att differentiera sina totala produkt- och tjänsteerbjudanden, inklusive sina respektive digitala lösningar. Båda bolagen kommer att tillhandahålla sina egna slutanvändarapplikationer byggda på plattformen för att erbjuda differentierande digitala fordonsfunktioner till sina respektive kunder. Det nu undertecknade preliminära avtalet är icke-bindande. Ett slutligt avtal förväntas inom nuvarande år med målet att slutföra den slutliga transaktionen under Q1 2025, och är beroende av nödvändiga granskningar och godkännanden från respektive myndigheter.       17 maj 2024       Kontakt Volvo Group:Claes Eliasson, Volvo Group, +46 76 553 72 29, press@volvo.com Kontakt Daimler Truck:Paul Mandaiker, +49,176 30999267, paul.mandaiker@daimlertruck.com För mer information, gå till volvogroup.se För löpande uppdateringar, följ oss på X: @volvogroupse  Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2023 uppgick nettoförsäljningen till cirka 553 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Stendörren Fastigheter AB (publ) emitterar framgångsrikt gröna efterställda hybridobligationer och offentliggör resultatet av återköpserbjudandet

Pressmeddelande 17 maj 2024 EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN). Stendörren Fastigheter AB (publ) (“Stendörren” eller “Bolaget”) har framgångsrikt emitterat gröna efterställda hybridobligationer med rörlig ränta och evig löptid, med första ordinarie inlösendag tre år efter initialt emissionsdatum, om SEK 300 000 000 under ett ramverk om SEK 400 000 000 (de ”Nya Hybridobligationerna”). De Nya Hybridobligationerna löper med en rörlig ränta om 3M STIBOR + 550 baspunkter per år fram till första inlösendag. Stendörren har för avsikt att notera de Nya Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Hybridobligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets sedan tidigare etablerade gröna finansieringsramverk och för att återköpa delar av Stendörrens SEK 800 000 000 utestående hybridobligationer med ISIN SE0013042413 (de ”Befintliga Hybridobligationerna”). Stendörren offentliggör även resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet som Stendörren offentliggjorde den 8 maj 2024 (”Återköpserbjudandet”) till innehavarna av de Befintliga Hybridobligationerna. Återköpserbjudandet löpte ut kl 15:00 CEST den 16 maj 2024 och lämnades i enlighet med villkoren beskrivna i återköpsdokumentet daterat 8 maj 2024, vilket är tillgängligt på Bolagets webbsida via länken nedan (”Återköpsdokumentet”). Stendörren har mottagit återköpsinstruktioner om ett totalt belopp om SEK 132 500 000 och avser att acceptera alla återköpsinstruktioner som har mottagits. Bolaget avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för de Befintliga Hybridobligationerna i Återköpserbjudandet är 101,00% av nominellt belopp. Stendörren kommer även att erlägga uppskjuten ränta (Eng. Deferred Interest, så som definierat i gällande obligationsvillkor) (om någon) och upplupen och icke betald ränta till och med (och inklusive) inlösendagen (Eng. Redemption Date, så som definierat i gällande villkor). Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas omkring den 23 maj 2024. Återköpsdokumentet är tillgängligt på Stendörrens hemsida, via följande länk: https://www.stendorren.se/sv/investerare/obligationer/ Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) har agerat som arrangörer och “joint bookrunners” i samband med emissionen av de Nya Hybridobligationerna och “dealer managers” i samband med Återköpserbjudandet. Vinge har agerat legal rådgivare i samband med de Nya Hybridobligationerna och Återköpserbjudandet. Dealer Managers: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ): bondsyndicate@seb.se Swedbank AB (publ): +46 8 700 90 22, liabilitymanagement@swedbank.se För mer information, vänligen kontakta: Erik Ranje, VD, erik.ranje@stendorren.se eller telefon: +46 8 518 331 00 Per-Henrik Karlsson, Ekonomidirektör, per-henrik.karlsson@stendorren.se eller telefon: +46 72 158 70 92 Stendörren Fastigheter AB (publ) Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner.  Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen. För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.

K-Prefab har tecknat avtal om komplett stomentreprenad vid Årstaberg i Stockholm

K-Prefab AB, ett dotterbolag till K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”), har tecknat avtal med Noccon AB rörande en komplett stomentreprenad för nyproduktion av bostäder, lokaler och parkeringsgarage i Årstaberg i Stockholms kommun. Slutkund åt Noccon är Wallenstam AB. K-Prefab ska genomföra en komplett entreprenad ABT-U med K-Prefabs stomsystem i sin helhet inklusive matrisgjutna färdigmålade fasader. Sammanlagt består projektet Årstaberg i Stockholm av drygt 400 lägenheter, lokaler samt ett parkeringsgarage i två plan. Projektet kommer certifieras med Miljöbyggnad Silver version 4.0. ”Detta är K-Prefabs största enskilda order i historien och jag är både glad och stolt över att vi fått uppdraget att leverera en komplett stomlösning till ett projekt av denna storlek. Det är ännu ett bevis på vår starka produkt och vår konkurrenskraft som stomentreprenör” säger Stefan Paulsson, VD på K-Prefab. Produktion av de prefabricerade betongelementen samt montage kommer att ske etappvis där montage av den första huvuddelen förväntas påbörjas under Q1 2025. Ordervärdet är omkring 200 MSEK. För ytterligare information, vänligen kontakta:Stefan Paulsson, VD på K-Prefabe-post: stefan.paulsson@k-prefab.se, telefon: 010-161 83 49Johan Hammarqvist, IR- och Kommunikationschefe-post: johan.hammarqvist@k-fastigheter.se, telefon: 010-167 60 99  K-Fastigheter är mer än ett fastighetsbolag. Genom en integrerad process bygger vi vår verksamhet i de två verksamhetsområdena Entreprenad och Fastighetsförvaltning. I verksamhetsområde Entreprenad är målsättningen är att leverera färdigställda bostäder med bas i koncernens egenutvecklade koncepthus såväl som högkvalitativa stomlösningar. Vår prefabverksamhet drivs i dotterbolaget K-Prefab. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus för bostäder. Verksamhetsområde Fastighetsförvaltning förvaltar koncernens fastighetsbestånd med fokus på bostäder. K-Fastigheter erbjuder över 5 000 bostäder från Köpenhamn i söder till Gävle i norr och utvärderar löpande nya marknader. Som hyresvärd strävar vi efter att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 15,3 miljarder kronor. Årligt hyresvärde i färdigställt bestånd uppgår till 686 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com 

Telia Company meddelar om en kommande förändring i koncernledningen

Telia Company meddelar idag att Dr. Rainer Deutschmann, Senior Vice President, Group Chief Operating Officer, kommer att lämna sin position den 31 maj 2024 för andra möjligheter utanför bolaget. Rainer har varit medlem i koncernledningen sedan september 2020. Inom ramen för sitt uppdrag var han ansvarig för företagets gemensamma produkter, nätverk, IT och tjänster, samt ansvarig för att driva företagets digitala transformation för att bli mer agilt med förenklad verksamhet, fokus på tillväxt och med förbättrad kundupplevelse. Patrik Hofbauer, Telia Companys VD och koncernchef, säger: "Rainer har varit oerhört viktig för att driva Telias digitala transformation under de senaste fyra åren. Det arbetet har förenklat och reducerat bolagets äldre produkter och plattformar, standardiserat såväl som skalat och moderniserat våra nätverk och IT-tillgångar, och återfört verksamheten till tillväxt. När Rainer nu lämnar Telia önskar jag honom all lycka till i hans framtida åtaganden.” Från och med den 1 juni 2024 kommer Hein Müskens, Group Chief Information Officer sedan 1 mars 2023, vid sidan av sin nuvarande roll, att tillfälligt tillträda tjänsten som tillförordnad Group Chief Operating Officer till dess att en permanent ersättare tillkännages. INFORMATION TILL REDAKTIONEN För mer information, kontakta Telias Companys pressavdelning på 0771-77 58 30, besök vårt nyhetsrum  och följ oss på LinkedIn  och X . Besök vår mediabank  för att ladda ner vår logotyp, högupplösta bilder av Telias ledning, kontor och lösningar. OM TELIA Telia Company (STO: TELIA) är en ledande nordisk och baltisk telekomoperatör och ett nordiskt mediehus. Vi förser konsumenter, företag och offentliga verksamheter med kritisk digital infrastruktur, informations- och kommunikationstjänster, samt underhållning. Våra 18 000 duktiga kollegor möter varje dag miljontals kunder i en av världens mest uppkopplade regioner. Vi är navet i det digitala ekosystemet och tillhandahåller 25 miljoner mobil-, bredband- och TV-abonnemang som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att hålla kontakten med allt som är viktigt 24/7/365. Läs mer på www.teliacompany.com/sv