Garant lanserar hållbar fish cake på svensk braxen och åkerböna

– Genom att utveckla vårt sortiment med fler varor av grönlistad fisk och hållbart odlade vegetabilier, bidrar vi till att minska matens inverkan på såväl klimatet som den biologiska mångfalden, säger Ellinor Puerto, chef för sortimentsutveckling på Axfoods inköp- och logistikbolag Dagab.   Arbetet med att ta fram braxenfärs till Garants nya fish cake har pågått i flera år. I ett projekt som letts av bland andra Axfoundation utvärderades underutnyttjade fisksorter från svenska sjöar utifrån smak, näringsinnehåll och hållbarhet. En infrastruktur byggdes upp tillsammans med hela värdekedjan – från småskaliga fiskare till grossister. Dessutom har en teknisk lösning tagits fram för att ta vara på kött från svårrensad fisk. Resultatet är en braxenfärs som idag serveras i såväl skolmatsalar som restauranger. Med Garants nya fish cake når braxenfärsen nu också för första gången ut till konsumenter via matbutiker i en större satsning via Axfoods kedjor Willys och Hemköp.  – Med vår fish cake av braxen och åkerböna blir det enklare för konsumenterna att välja rätt eftersom den uppfyller en mängd viktiga krav inom såväl hållbarhet som hälsa. Att den är god vet vi genom ett omfattande utvecklingsarbete och smaktester, säger Ellinor Puerto.  En produkt med flera miljöfördelar   Braxen är fångad i Vänern och Mälaren, men fiskas inte avsiktligt. Den fås som bifångst vid gösfiske och slängs ofta tillbaka i vattnet. Att enbart fokusera fisket på rovfiskar, längst upp i näringskedjan, skapar obalans i det marina ekosystemet och är inte hållbart. Att nu också kunna ta tillvara på braxen innebär därmed en stor marin miljövinst genom att ekosystemet balanseras. Ingen extra klimatpåverkan sker heller då den tas upp i samband med annat fiske.  Utöver braxen innehåller Garants fish cake också baljväxten åkerböna, odlad på Öland och i Kalmartrakten. Även här har Axfoundation varit drivande genom att satsa på en ökad mängd svenskodlade baljväxter. Provodling av ett antal baljväxtsorter och produktutveckling på råvarorna resulterade i baljväxtfärsen, vars användningsområden är det samma som för köttfärs. Åkerbönan var en av de lokala svenska ingredienser som odlades fram och förädlades, och utgör nu den andra huvudsakliga ingrediensen i Garants nya fish cake.   Baljväxter kan fixera kväve direkt från luften, vilket innebär ett mindre behov av tillfört kväve, vilket är bra eftersom produktionen av mineralgödsel som innehåller kväve är mycket energikrävande. Det är också bra för haven, eftersom överskott av kväve och fosfor från åkrarna rinner ut i vattendrag och hamnar i Östersjön som övergöds.  Braxen och åkerböna är nyttiga och hållbara livsmedel var och en för sig, men tillsammans kompletterar de också varandra näringsmässigt och ger en produkt med bra protein, nyttiga fettsyror, vitaminer, mineraler och fiber. Tillsammans bidrar de med bra textur med både tuggmotstånd och saftighet. Smaksättningen i Garants fish cake går åt det thailändska köket, med smaker som röd chili, citrongräs, vitlök, kaffirlimeblad och galangal. Produkten tillverkas på västkusten och säljs fryst i ett paket med åtta fish cakes (440 gram).  Garants fish cake lanseras i höst i Willys och Hemköps butiker. 

Tydliga hinder för många flyttsugna svenskar

I en ny Sifo-undersökning har Fastighetsbyrån undersökt svenskarnas vilja att flytta och eventuella hinder på vägen. Resultaten visar att 37 % av svenskarna vill flytta inom två år. Bland 18-29-åringar vill hela 74 % byta bostad inom två år. De flesta vill äga sin bostad (34 % bostadsrätt, 32 % villa) medan 21 % föredrar en hyresrätt. Att få en större bostad är den främsta anledningen att flytta följt av vilja att äga sitt boende och önskan att byta område. Bland de som vill flytta och äga sitt boende uppger en majoritet, 56 %, att det finns hinder för att kunna köpa en bostad. Bland 18-29-åringar upplever 68 % att det finns hinder och 65 % av personer mellan 30 och 49 år upplever samma sak. Flest (55 %) anger de höga bostadspriserna som hinder följt av krav på kontantinsats (41 %). · Vi har stora hinder på den svenska bostadsmarknaden, framför allt för de som står utanför och vill in. De höga priserna i kombination med krav på kontantinsats gör det väldigt svårt för en stor grupp. Det behövs bostadspolitiska reformer för att öka rörligheten och inte öka utanförskapet på bostadsmarknaden ytterligare, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån. Förutom höga priser och kontantinsats uppger även många (35 %) att de har svårt att hitta en bostad som möter deras krav. · De har byggts mycket nya bostäder de senaste åren, vilket är bra för att komma till rätta med bostadsbristen. Nu när vi ser en avmattning på marknaden måste vi säkerställa att byggtakten hålls uppe på en någorlunda nivå. Det är också viktigt att det byggs rätt typ av bostäder, utifrån de behov som finns på den lokala orten. På många platser finns det till exempel behov av fler villor, fler bostäder anpassade för äldre och fler billiga bostadsalternativ, säger Johan Engström.  Resultat från undersökningen:Skulle du, inom de kommande två åren, vilja flytta till en ny bostad?Ja, 37 % (18-29 år 74 %)Nej, 52 %Tveksam/vet ej, 9 % Vad skulle du vilja ha för typ av bostad nästa gång du flyttar? (de som vill flytta)Bostadsrätt, 34 %Villa, 32 % (tvåplan 18 %, enplan 14 %)Hyresrätt, 21 %Gård, 5 %Radhus/kedjehus, 3 %Studentbostad, 2 %Andra- eller tredjehandshyra/inneboende, 0 %Annat, 0 %Tveksam, vet ej, 3 % Finns det några hinder för att du skulle kunna köpa en ny bostad? (de som vill köpa bostad)Ja, 56 % (18-29 år, 68 %)Nej, 40 %Tveksam, vet ej 4 % Vilka hinder finns för att du skulle kunna köpa en bostad? (de som vill köpa och ser hinder, fler svar möjliga)För höga bostadspriser där jag vill bo, 55 %Har ej pengar till kontantinsats, 41 %Att hitta en bostad jag vill ha och som möter mina krav, 35 %För höga kostnader med amorteringskraven, 19 %Får ej lån pga. min arbetssituation/har ej fast anställning, 18 %Får betala mycket i reavinstskatt, 8 %Saknar kunskap om hur man köper en bostad, 2 %Annat, vad?, 8 %Tveksam, vet ej, 0 %            Vilka är de främsta anledningarna till att du vill flytta? (de som vill flytta, flera svar möjliga)Bo större, 40 %Vill äga mitt boende, 24 %Bo i ett annat område, 20 %Bo i en annan stad, 14 %Sänka mina boendekostnader, 13 %Vill arbeta/studera på annan ort, 11 %Mer lättskött boende, 10 %Vill flytta hemifrån, 7 %Bo mindre, 7 %Göra bostadskarriär/tjäna pengar, 6 %Bo i annat land, 5 %Vill hyra mitt boende, 2 %Annat, vad? 15 %Tveksam, vet ej, 1 % Om undersökningenUndersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Fastighetsbyrån. Den bygger på ca 1000 intervjuer, med personer i åldern 18–79 år och är riksrepresentativ. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 19 – 25 maj 2022.För mer information kontakta gärna:Johan Engström, VD på FastighetsbyrånTel: 070-558 05 30E-post: johan.engstrom@fastighetsbyran.se Johan Vesterberg, PR & kommunikationschef, FastighetsbyrånTel: 0708-20 44 34E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 600 medarbetare på 260 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2021 gjorde företaget cirka 49 000 bostadsaffärer och är därmed marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 100 medarbetare i Spanien och Portugal.

Elmarknaden just nu: De höga elpriserna i sommar ser ut att bestå

Under juni har elpriset vissa dygn svängt kraftigt från en dag till en annan. Till exempel var elpriset i elområdena 3 och 4, den 20 juni mellan 08:00 – 09:00 över 500 öre/kWh, att jämföras med 4 öre/kWh samma tid dagen innan. Det är också större variation än vanligt mellan helger och vardagar då elpriset gått ned under helgerna och upp på vardagarna. – Medelspotpriset för juni är 126,31 öre/kWh i elområde 3, vilket innebär att juni i år har det högsta medelspotpriset på 10 år. För dem med timprissättning har det varit gynnsamt att försöka styra elkonsumtionen till timmar med lägre elpris och till helgen eftersom helgpriserna generellt sett är betydligt lägre, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.  Vattenmagasinen i Sverige tangerar max nivåer och i Norge har de förbättrats till normalt, däremot är vattenmagasinen i södra Norge på låga nivåer vilket påverkar framförallt södra Sverige. Under juni har vindkraften producerat lägre än väntat vilket bidragit till något högre elpriser även i norra Sverige. De årliga avställningarna för bränslebyte, service och underhåll pågår vid Sveriges och Finlands kärnkraftverk. Kärnkraften har i slutet av juni levererat på planerad kapacitet, cirka 80 procent. Bränslepriserna på kontinenten fortsätter att vara höga framförallt på gas. Nord Stream 1, naturgasledningen mellan Ryssland och Tyskland kommer att gå ner för planerat underhållsarbete den 11-20 juli. Det finns en stor oro att gasen inte kommer att komma tillbaka efter revisionsperioden och att Ryssland stryper gasen helt till Europa.  – Det bästa man kan göra nu är att fortsätta ha koll på sitt elavtal och vara så energieffektiv som möjligt, ta gärna del av tipsen från Vattenfalls klimatcoach, se länk , säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.  Juni 2022 2021Elområde 1, Norra Sverige    51,11 öre/kWh   34,81 öre/kWh  Elområde 2, Norra Mellansverige    51,11 öre/kWh   34,81 öre/kWh  Elområde 3, Södra Mellansverige    126,31 öre/kWh   40,30 öre/kWh  Elområde 4, Södra Sverige    180,37 öre/kWh   73,94 öre/kWh timpriser på elbörsen Spotpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.  Mer om elmarknaden:Privat: Om elmarknaden just nu Företag: Om elmarknaden just nu  För ytterligare information kontakta:Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

NCC tecknar unikt partneringavtal för asfaltarbeten med Kristianstads kommun

Genrebild: NCC - Kommunen vill komma ifrån den strategiska prissättningen och komplexiteten i beläggningsavtal. Vi tar med detta vårt ansvar som upphandlande myndighet och går i bräschen för att förändra upphandlingsförfarandet i branschen. Vi ser med spänning fram emot att gå in i det här samarbetet med NCC, säger Jonas Schrevelius, enhetschef på tekniska förvaltningen på Kristianstads kommun. Ramavtalet omfattar beläggningsarbeten, lagningsarbeten, återställning, underhållsarbeten och nybyggnation. Avtalet är unikt eftersom det är första gången som kommunen upphandlar beläggningsarbeten i partnering. Ramavtalet gäller i två år med möjlighet till förlängning ett år i taget i maximalt två år. - Genom att inte bara fokusera på lägsta pris kan vi tillsammans med våra kunder skapa högre värden, till exempel högre kvalitet och större kostnadseffektivitet över tid. Det är nytänkande av Kristianstads kommun och ett välkommet steg på vägen att förändra asfaltbranschen. Branschen behöver utvecklas och partneringkontrakt är en rörelse i rätt riktning, säger Tobias Pettersson, Head of Department Asphalt South. Partnering är en strukturerad samverkansform där aktörerna samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog och en transparent arbetsmiljö. Samverkansformen, som bygger på fullständig öppenhet, skapar mervärde för båda parterna. Uppdragen, som väntas uppgå till cirka 30 MSEK per år, kommer orderregistreras löpande i samband med avrop i affärsområde NCC Industry.

Medfield Diagnostics företrädesemission övertecknad

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Utfall i Företrädesemissionen Sammanräkningen i Företrädesemissionen visar att 731 115 units tecknades med stöd av företrädesrätt, motsvarade cirka 72,0 procent av Företrädesemissionen. Antalet units som tecknades utan stöd av företrädesrätt uppgick till 387 012 units, motsvarande cirka 38,1 procent av Företrädesemission. Totalt blev Företrädesemissionen därmed övertecknad med cirka 10,1 procent. Överteckningen innebär att inga garantiåtaganden kommer att utnyttjas. Genom företrädesemissionen tillförs Medfield cirka 21,3 miljoner kronor före emissionskostnader. ”Resultatet av emissionen är mycket glädjande och vi känner förtroendet från alla aktieägare. Tillskottet säkrar aktiviteterna som är beskrivna i IM:et och med CE-certifieringen på plats känns det oerhört spännande att fortsätta med våra fokuserade aktiviteter för kommersialiseringen av MD100 Strokefinder”, kommenterar Bolagets vd Stefan Blomsterberg. Meddelande om tilldelning Tilldelning av units har skett i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 8 juni 2022 med anledning av Företrädesemissionen. Endast de som erhåller tilldelning kommer att meddelas. Handel med BTU Handel med betald tecknad unit (BTU) sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner genomförs. Omvandling sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 27, 2022. En (1) BTU innehåller fem (5) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Antal aktier och aktiekapital Genom Företrädesemissionen ökar Medfields aktiekapital med 380 821,500 kronor, från 2 665 751,625 kronor till 3 046 573,125 kronor. Antalet aktier ökar med 5 077 620 till 40 620 975 aktier. Teckningsoptioner av serie TO 2 Genom Företrädesemissionen emitteras även 1 015 524 teckningsoptioner av serie TO 2 (”Teckningsoptionerna”), vilka berättigar till teckning av 1 015 524 aktier i Bolaget. En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Medfield under teckningsperioden från och med den 26 juni 2023 till och med den 3 juli 2023. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 8 juni 2023 till och med den 21 juni 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 10 kronor och inte heller lägre än 5 kronor. Detta innebär att Bolaget vid full teckning kan erhålla upp till 10,2 miljoner kronor (före emissionskostnader), beroende på utnyttjandekurs, om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst ytterligare cirka 76 164,300 kronor till högst cirka 3 122 737,425 kronor. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket. Rådgivare Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i Företrädesemissionen. Om Stockholm Corporate Finance AB Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se Viktig information Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar offentliggöra. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Genomförda affärer, inflyttar och byggstarter under kvartal 2, 2022

Under kvartalet har Wallenstam byggstartat 296 hyresrättslägenheter i kvarteret 6 i stadsutvecklingsprojektet Kallebäcks Terrasser samt åtta bostadsrätter i form av radhus i projektet Pixbo Sjöterrass. Därutöver har 18 hyresrätter byggstartats i ett ombyggnationsprojekt där vindsutrymmen och lokaler byggs om till lägenheter. Sammantaget har Wallenstam nu 1 671 lägenheter under produktion, efter att 260 hyresrätter har färdigställts i följande projekt: · 84 lägenheter i Stationshuset i Stockholm. Projektet är helt färdigställt. · 72 lägenheter i Flanören i Rosendal, Uppsala. Projektet med totalt 156 lägenheter är nu helt färdigställt. · 103 lägenheter i Kallebäcks Terrasser Kv. 11, Göteborg. Projektet med totalt 270 lägenheter är nu helt färdigställt. · 1 lägenhet i ett ombyggnadsprojekt är färdigställd. Wallenstam har sålt och frånträtt tre vindkraftsparker med totalt 13 vindkraftverk, samtliga belägna i elområde 2. Affären offentliggjordes i ett pressmeddelande den 7 juni 2022. Dessutom har Wallenstam förvärvat fastigheten Sicklaön 134:36, bestående av mark, från Nacka kommun. Tillträde skedde 20 maj och köpeskillingen uppgick till cirka 224 Mkr. Under kvartalet har Wallenstam genom en riktad nyemission förvärvat ytterligare aktier i Ferroamp. Ägarandelen uppgår till drygt 7 % av antalet aktier. Wallenstam har även avyttrat samtliga sina aktier i SBB.

De ska rita 27-våningshus i Karlastaden

Serneke, Fastighets AB Balder och Göteborgs stad har gemensamt genomfört ett parallellt arkitektuppdrag för Karlastadens kommande kvarter Virgo. Det 27 våningar höga huset omfattar cirka 17 000 kvadratmeter BTA och kommer att innehålla cirka 200 bostäder samt butiker i entréplan. Kvarteret är placerat i stadsdelens västra del med bland annat kommande kvarteret Lynx och SGS befintliga studentbostäder som närmsta grannar. Tre arkitektkontor prekvalificerade sig till gestaltningsuppdraget som startade i mars 2022. De tre deltagande kontoren var Wingårdhs, DinellJohansson samt Dorte Mandrup. Syftet har varit att pröva olika gestaltningsgrepp för tornet, med fokus på dels bostadsplanering, dels fasadgestaltning.  – Det har varit en mycket givande process där samtliga förslag har uppvisat hög arkitektonisk verkshöjd och varit väl gestaltade med unika lösningar och starka koncept. Nu ser vi fram emot att gå vidare i arbetet för att förverkliga ännu en pusselbit i Karlastaden, säger Joakim Månsson, projektutvecklare på Serneke. En bedömningsgrupp bestående av representanter från Serneke, Balder, Stadsbyggnadskontoret Göteborg samt Per Bornstein och processledda av Gunilla Kronvall har, i samverkan och efter utvärdering, beslutat att gå vidare med DinellJohanssons gestaltningsförslag. Bedömningsgruppens motiveringen lyder: ”Arkitekterna bakom Soltornet* har i sitt förslag sammanvävt teknik, innovation och förstklassig arkitektur. De utmanar och utvecklar både rumsligheter och detaljering utifrån studier av klimat, sol och vind, av goda boendemiljöer och av byggbara fasadsystem. Förslaget svarar väl på utmaningen att gestalta ett torn utifrån detaljplanens intentioner om en horisontell tydlighet i entréplan, sockelvåningar, högdel och krona. Soltornet erbjuder en vacker helhet med en arkitektonisk gestaltning av hög klass och i symbios med teknik och konstruktion. Entré- och sockelvåningarna ger en tydlig stadsmässig karaktär, är inbjudande och erbjuder generösa entréer till bostäderna. Avslutet mot himlen ger tornet Virgo en skulptural kvalitet som stärker Karlastaden som helhet. Arkitekterna har arbetat igenom samtliga planlösningar i huset och har gestaltat attraktiva lägenheter med hög detaljkänsla.” – Det vinnande förslaget för Kvarteret Virgo, av Dinell Johansson arkitekter, blir en individ med egen helt karaktär i Karlastaden. Med en omsorgsfull gestaltning nära människorna på marken, och en tydlig särprägel i hela sitt uttryck, bidrar den på ett utmärkt sätt till att forma helheten i den kommande stadsdelen. Den är ett nutidsavtyck som tål att möta framtiden, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborgs stad. – Vi är glada och stolta över att ha valts ut till att formge kvarteret Virgo i den fantastiska bukett av höga hus som är Karlastaden. Inspirationen till den arkitektoniska gestaltningen har vi hämtat från klassiska och moderna skyskrapor i skyskrapornas födelsestad Chicago., säger Morten Johansson från DinellJohansson. – Det här är ytterligare ett viktigt steg i förverkligandet av Karlastaden och jag ser fram emot vidare utveckling av projektet och att få se det växa fram. Ett nära samarbete och engagemang från staden och övriga processdeltagare har resulterat i en bra kvalitetssäkring både arkitektoniskt och för vidare genomförande, säger Christian Nygård, fastighetsutvecklare på Balder. Nästa steg i processen för Virgo är att färdigställa en programhandling som i förlängningen ske leda till ett färdigt underlag för bygglov. Grundläggningsarbetet för kvarteret har påbörjats under 2022 är och hela projektet ska enligt planen vara färdigt under 2026. *Arkitektens arbetsnamn Bildtext: Illustrationen visar gestaltningsförslag från DinellJohansson. Detta är inte en slutgiltig utformning utan kommer under processen att justeras. För mer information, kontakta: Joakim Månsson, projektutvecklare Serneke Sverige ABTel: +46 70 770 51 61  joakim.mansson@serneke.se (joakim.persson@serneke.se)    Johan Live, presschef Serneke Group ABTel: + 46 768 68 11 37johan.live@serneke.se Eva Jonasson, pressansvarig Fastighets AB BalderTel: + 46 31 10 79 44eva.jonasson@balder.se Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring  8,7 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016. Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

Kommuniké från årsstämma i Blick Global Group AB (publ)

Fastställande av balans- och resultaträkning och vinstdisposition Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2021 samt att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserade vinstmedel överförs i ny räkning. Ansvarsfrihet Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Val av styrelse och revisor samt arvodering Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Johannes Tomhave, Soheil Amorpour, Erik Fischbeck och Marcus Petersson samt om nyval av Rickard Vikström. Omval skedde av revisionsbolaget Mazars AB. Styrelsearvodet fastställdes till 140 000 kronor för ordföranden och till 80 000 kronor vardera för övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning. Principer för utseende av valberedningens ledamöter Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningens ledamöter i enlighet med framlagt förslag. Minskning av aktiekapitalet Årsstämman beslutade att minska aktiekapitalet med 11 446 816,473593 kronor till 22 240 686,48185 kronor för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Kvittningsemission Årsstämman beslutade om en kvittningsemission av högst 171 227 687 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 12 566 399,94893 kronor till 34 807 086,43078 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma säljarna av aktierna i Internet Vikings Marketing AB och teckningskursen är 0,07399 kronor. Emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och införande av ett långsiktigt optionsprogram för anställda Stämman beslutade att godkänna införande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda i bolaget genom utgivande av så kallade kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229) samt emission av teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner kan högst 15 000 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 2,9 procent av aktier och röster i bolaget. Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. I den mån bemyndigandet utnyttjas för beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 15 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet får sådan emission. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor. Ändring av bolagsordning och sammanläggning av aktier Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningensgränser för antal aktier samt om sammanläggning av aktier genom att 100 aktier läggs samman till 1 ny aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Det noterades att alla beslut var enhälliga.

PMI sjönk till 53,7 i juni – avtagande tillväxt och lägre pristryck

· PMI-total backade till 53,7 från nedreviderade 54,9 i maj. Den nedåtgående trenden i indexet fortsätter och är nu på nivåer som inte noterats sedan sommaren 2020. Nedväxlingen i industrikonjunkturen har följts av kortare leveranstider och dämpade insatsvarupriser, vilket tyder på minskade störningar i leverantörskedjorna och ett lägre efterfrågetryck i industrin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank · Tre av fem delindex sjönk i juni. Leveranstider svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-total följt av sysselsättning och orderingång medan produktion och inköpslager bidrog positivt till totalindexet. · Index för produktionsplanerna har fallit med drygt 10 indexenheter under andra kvartalet men befinner sig alltjämt i tillväxtzonens övre del trots en osäker omvärldskonjunktur. I juni sjönk index för produktionsplanerna till 62,2 från 66,5 i maj. · Pristrycket från leverantörsledet har dämpats. I juni sjönk index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser till 74,6 från 82,0 i maj, en nedgång med drygt 20 indexenheter från toppnivån i oktober 2021. Det här kan vara ett tecken på att vi går mot ett lägre pristryck från producentledet som på sikt kan dämpa den redan höga inflationen, säger Jörgen Kennemar. Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen gjordes mellan 10–25 juni. Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 1 augusti 2022 Kontakt:Jörgen Kennemar, Swedbank Group Communication, tfn 070-643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.seAnna Sjöblom, Silf, tfn 073-518 70 11, ansj@silf.seRalf Bagner, pressansvarig Swedbank, tfn 073-042 16 49, ralf.bagner@swedbank.se

Tangiamo tillförs cirka 12,1 MSEK genom företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Tangiamo Touch Technology AB (publ) (”Tangiamo” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission vilken tecknades till nivån för garantin om cirka 60 procent och Bolaget tillförs därmed cirka 12,1 MSEK före emissionskostnader. Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Tangiamos företrädesemission att totalt 120 650 000 units tecknades, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 60 procent. 76 220 991 units, motsvarande cirka 7,6 MSEK och cirka 38 procent av erbjudandet tecknades med stöd av uniträtter. 2 064 042 units tecknades utan företräde, motsvarande cirka 1 procent av erbjudna units. 42 364 967 units, vilket motsvarar cirka 21 procent av totalt erbjudna units, tecknades av emissionsgaranterna upp till den garanterade nivån av erbjudandet. Units emitteras till en kurs om 0,10 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 2 – 31 oktober 2023 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 15 – 28 september 2023. Garantiersättningar utbetalas till 10 procent kontant och till 4 procent i form av kvittning mot nyemitterade units. Units emitteras till samma teckningskurs som i transaktionen i en kompletterande riktad emission, som totalt uppgår till 4 700 000 units, motsvarande ett kapitalbelopp om cirka 0,5 MSEK. Totalt kommer därmed företrädesemissionen och den tillkommande ersättningen till garanter att medföra att antalet aktier ökas med 125 350 000 och att lika många teckningsoptioner av serie TO1 utges. Aktiekapitalet ökar, genom emissionen samt genom den tillkommande ersättningen till garanter i form av kvittning, med 12 535 000 kronor till 22 125 700 kronor. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 221 257 000 efter emissionens samt den tillkommande ersättningens registrering vid Bolagsverket. Samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning. Avräkningsnotor skickas ut idag. RådgivareG&W Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar som utsett emissionsinstitut. För mer informationVänligen kontakta:Staffan Hillberg, styrelseordförandeEmail: staffan@hillberg.comTelefon: +46 708 36 59 44 Tangiamo i korthetTangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission. Kontaktuppgifter: Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50. Viktig informationOffentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Varken uniträtterna, betalda tecknade Units eller de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Tingsvalvet Fastighets AB:s (publ) slutför apportemission avseende samtliga aktier i RetailFast Holding AB

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (”Tingsvalvet” eller ”Bolaget”) har slutfört tidigare offentliggjord apportemission av 3 400 000 stamaktier i Bolaget som beslutades av årsstämman den 23 maj 2022. Rätten att teckna de nya aktierna tillkom endast aktieägarna i RetailFast Holding AB, org.nr. 559165-2473, (”RetailFast”) med rätt och skyldighet att tillskjuta aktier i RetailFast såsom betalning i form av apportegendom (”Apportemissionen”). Genom Apportemissionen, vars teckningsperiod löpte ut den 16 juni 2022, tillfördes Bolaget samtliga aktier i RetailFast som har ett totalt fastighetsvärde om cirka 682 MSEK. Aktier och aktiekapital Genom Apportemissionen ökar antalet stamaktier i Tingsvalvet med 3 400 000 och aktiekapitalet ökar med 3 400 000 SEK. Utspädningen för befintliga ägare uppgår till ca 47,2 procent av aktierna och 52,2 procent av rösterna i Bolaget. Efter Apportemissionen uppgår antalet stamaktier till 6 440 000, antalet preferensaktier till 760 000 och antalet teckningsoptioner av serie TO1 till 9 660 000. Rådgivare Emissionsinstitut till Tingsvalvet i samband med Apportemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige och legal rådgivare är Wistrand Advokatbyrå och Advokatfirman Kane.  För ytterligare information, vänligen kontakta Håkan Karlsson, VDTingsvalvet Fastighets AB (publ)Tel: +46 70 618 24 61Email: hakan.karlsson@tingsvalvet.se Detta pressmeddelande lämnades genom ovannämnda kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2022-07-01 kl. 08:45 CET. Om Tingsvalvet För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se. Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 juli 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,4 miljarder kronor. Viktig information Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Tingsvalvet. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion i vilken offentliggörande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva registreringsåtgärder eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Följaktligen får teckningsrätterna, BTU, aktierna eller teckningsoptionerna inte, varken direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder eller jurisdiktioner där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Stamaktierna som omfattas av Apportemissionen har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Tingsvalvets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Mackmyra offentliggör utfall i företrädesemission

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 28 juni 2022. Det slutliga utfallet visar att totalt 15 576 684 aktier har tecknats genom Företrädesemissionen och Bolaget tillförs således cirka 46,7 MSEK före emissionskostnader. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med vad som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 3 juni 2022 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 15 576 684, från 20 768 912 aktier till 36 345 596 aktier, fördelat på 414 000 A-aktier och 15 162 684 B-aktier. Aktiekapitalet ökar med 15 576 684,00 SEK, från 20 768 912,00 SEK till 36 345 596,00 SEK. Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTA till aktier, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 28, 2022. I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare, Mangold Fondkommission AB och Formue Nord Markedsneutral A/S lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 10 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 12 procent av det garanterade beloppet i form av aktier. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 5 juli 2022. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras som garantiersättning har fastställts till 3,0 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 963 453 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna. Rådgivare Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Mackmyra i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Novedos portföljbolag ProvideU förvärvar Elektronik Mekanik i Västerås

Elektronik Mekanik i Västerås är ett snabbt växande industribolag som fokuserar på tillverkning och montering av kretskort. Bolaget har en lång historik och starka kundrelationer. Sedan Thomas Zeijlon tog över som VD 2017 har bolaget dubblat sin omsättning som nu uppgår till cirka 60 MSEK med god lönsamhet. ”Jag har jobbat på EM i 30 år varav de sista 5 åren som VD. Vi har nära och bra relationer till våra kunder och vår organisation är ett enda stort team där alla drar åt samma håll. Det ska bli kul men också utmanande att bli en del av ProvideU och ingå i en större grupp. Det känns även stimulerande att bli delägare i Novedo och att få vara med på resan mot börsintroduktionen. Jag ser fram emot att få fler bollplank att dela idéer med och med större muskler kommer vi kunna ta oss an större kunder och större kunduppdrag och framför allt skapa mervärden till våra redan nöjda kunder”, säger Thomas Zeijlon, VD på EM. EM introducerades för Novedo i samband med förvärvet av ProvideU AB som slutfördes tidigare i år. De två Västeråsbaserade bolagen är verksamma inom samma bransch men utan att konkurrera med varandra. EM kommer efter förvärvet att ligga som dotterbolag till ProvideU då det finns stora strategiska fördelar att utnyttja i ett samarbete. ”EM är ett fint bolag och vi är enormt glada att det blir en del av ProvideU. ProvideU grundades 2008 som en komponentleverantör med fokus på ritningsbundna komponenter och har utvecklats till en komplett helhetsleverantör, en ”one stop shop”, där vi erbjuder komponenter, elektroniktillverkning, box-build och leverans av kompletta system. Merparten av tillverkningen sker idag i vårt dotterbolag ProvideU Assembly som är lokaliserat i Tallinn. I och med detta förvärv får vi även en produktionsenhet i Sverige och genom en breddad kompetens stärker vi vårt erbjudande gentemot kunden, vi får möjligheter att skapa fler funktioner och vi skapar synergier genom att kunna öka merförsäljningen”, säger Fredrik Forngren, VD på ProvideU. ”ProvideUs förvärv av EM är Novedos första tilläggsförvärv, vilket är extra roligt eftersom det visar att våra bolag även kan attrahera andra och på så sätt skapa ytterligare värde ute i bolagen och för Novedo-gruppen som helhet”, säger Per-Johan Dahlgren, VD på Novedo. Förvärvet är Novedos nittonde sedan starten och det åttonde under 2022 och är ännu ett steg mot börsintroduktionen som är planerad att ske under det första halvåret 2023. Efter förvärvet omsätter Novedo drygt 2 miljarder SEK med en EBITDA om 292 MSEK pro forma.

Transtema ökar satsningen inom laddinfrastruktur genom att förvärva North Projects

North Projects omsatte under 2021 ca 30 Mkr med 12 anställda. North Projects har varit verksamma sedan 2016 och är idag fokuserade på den snabbt växande marknaden för laddinfrastruktur där bolaget erbjuder installation, drift, service och underhåll samt betallösningar/molntjänster. North Projects kommer drivas vidare av tidigare huvudägare och VD Marcus Andersson tillsammans med befintlig ledningsgrupp. Transtema tillträder förvärvet idag den 1 juli 2022. ”Transtema, med sin rikstäckande organisation för installation och service, kommer möjliggöra en snabbare expansion inom den växande laddinfrastrukturmarknaden för North Projects. I och med att vi nu kliver in som ett dotterbolag i Transtema-koncernen kan vi erbjuda både nya och befintliga kunder laddstationer med tillhörande tjänster och produkter i hela landet”, säger Marcus Andersson, VD för North Projects. ”Förvärvet av North Projects innebär att vi förstärker koncernens satsning inom laddinfrastruktur där vi ser en stor befintlig och kommande efterfrågan av drift och servicetjänster. North Projects är ett snabbväxande bolag med lösningar och kompetens som väl kompletterar vår egen verksamhet och organisation. Beaktat bolagets storlek har förvärvet ingen väsentlig finansiell påverkan idag men förväntas ge en god effekt på sikt. Vi känner Marcus och hans ledningsgrupp sedan många år och med deras energi, drivkraft och kompetens är vi övertygade om att vi snabbt kommer växa koncernens affärer inom laddinfrastruktur.” säger Henning Sveder, VD och Koncernchef för Transtema För mer information kontakta: Henning Sveder, VD och koncernchef, 031-746 83 00 Magnus Johansson, Styrelseordförande, 031-746 83 00 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juli 2022 kl 09,30 CET. Om Transtema Transtema är ett av Nordens ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, myndigheter, kraftbolag samt större företag. Transtema tillhandahåller också nätverksutrustning, tjänster och produkter inom datalagring samt IoT-lösningar. Transtema grundades 1997 och är verksamma i både Sverige och Norge. Nettoomsättning i Transtema Group AB (publ) år 2021 var 1 690 Mkr (1 405). Antal anställda i koncernen är ca 1 100. Transtema Group AB är listat på Nasdaq Stockholm Main Market med ticker TRANS.

Inission AB:s ägande i Enedo Plc har ökat till 80.43 procent

Får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Kina, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller i USA eller i någon annan jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämplig lag. (An english version of the press release can be found below) Inission AB:s ägande i Enedo Plc har ökat till 80.43 procent och Inission AB har blivit skyldig att lämna ett obligatoriskt offentligt uppköpserbjudande för de återstående aktierna i Enedo Plc Inission AB ("Inission"), en nordeuropeisk kontraktstillverkare noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm, har den 1 juli 2022 förvärvat 21 113 257 aktier ("Aktierna") i Enedo Plc ("Enedo" eller "Bolaget" "), en internationell konstruktör och tillverkare av högkvalitativa elektroniska nätaggregat och kraftsystem noterad på Nasdaq Helsinki. Med anledning av detta har Inissions ägande i Enedo ökat från 34 000 000 aktier till 55 113 257 aktier motsvarande cirka 80,43 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. Enedo innehar 69 249 egna aktier. Som ett resultat av förvärvet av Aktierna kommer Inission att vara skyldig att lämna ett obligatoriskt offentligt uppköpserbjudande avseende övriga aktier och värdepapper som berättigar till aktier i Enedo i enlighet med den finska värdepappersmarknadslagen. AktieköpInission förvärvade Aktierna från Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Rausanne Oy, Soinitilat Oy och 10 andra större aktieägare (”Säljande Aktieägare”) i Bolaget för en köpeskilling om 0,26 euro per aktie, den totala köpeskillingen uppgår till cirka 5,5 miljoner euro (58,9 miljoner svenska kronor). Köpeskillingen för samtliga aktier (”Köpeskillingen”) kommer att betalas genom de Säljande Aktieägarnas teckning av 1 811 694 nyemitterade B-aktier i Inission, vilka har värderats till 3,03 euro (32,50 svenska kronor) per aktie, utfärdade av Inission och för vilka betalning kommer att erläggas genom kvittning mot betalningen av Köpeskillingen. Styrelsen för Inission, som hade bemyndigande från årsstämman om att emittera högst 3 600 000 nya B-aktier, har beslutat om de riktade nyemissionerna till de Säljande Aktieägarna. De Säljande Aktieägarna erhåller ingen kontant ersättning. Emissionslikviden för de nya B-aktierna uppgår till 58 880 055 kronor. Obligatoriskt offentligt uppköpserbjudande och efterföljande transaktionerSom ett resultat av förvärvet av Aktierna kommer Inission att vara skyldigt att lämna ett obligatoriskt offentligt uppköpserbjudande ("Erbjudandet") för alla andra aktier och värdepapper som berättigar till aktierna i Enedo i enlighet med 11 kap. 19 § finska värdepappersmarknadslagen. Priset som ska erbjudas för varje Enedo-aktie i Erbjudandet är tänkt att vara 0,26 euro ("Anbudspris"), vilket motsvarar det pris som betalats till de Säljande Aktieägarna och är det högsta priset som Inission betalat för någon Enedo-aktie under den sexmånadersperiod före det datum då Inission blev skyldigt att lämna Erbjudandet. Slutkursen för Enedo på Nasdaq Helsinki var 0,27 euro den 30 juni 2022, det vill säga den sista handelsdagen före det datum då Inission blev skyldig att lämna Erbjudandet. Inission kommer att betala Erbjudandepriset till aktieägarna i Enedo kontant eller, efter en Enedo-aktieägares gottfinnande, i nya B-aktier i Inission. Slutkursen för Inission på Nasdaq First North Growth Market Stockholm var 32,50 svenska kronor den 30 juni 2022, det vill säga den sista handelsdagen före det datum då Inission blev skyldig att lämna Erbjudandet. Enligt 11 kap. 22 § i den finska värdepappersmarknadslagen ska det obligatoriska uppköpserbjudandet offentliggöras inom en månad från det att skyldigheten att lämna ett offentligt uppköpserbjudande uppkom och anbudsförfarandet ska påbörjas inom en månad från offentliggörandet av uppköpserbjudandet. Olle Hulteberg, som är styrelseordförande för både Inission och Enedo, och Fredrik Berghel, som är styrelseledamot för både Inission och Enedo, kommer inte att delta i Enedos styrelsearbete förrän i slutet av anbudsförfarandet. Om Inission erhåller mer än 90 procent av samtliga aktier och tillhörande rösträtter i Enedo till följd av Erbjudandet, kommer Inission att inleda ett tvångsinlösenförfarande för de återstående aktierna i enlighet med den finska aktiebolagslagen och därefter kommer Enedo att ansöka om avnotering av sina aktier från Nasdaq Helsinki. Inission kommer också att överväga möjligheterna till dubbelnotering på Nasdaq First North Growth Market Helsinki. Bakgrund och skäl för ErbjudandetInission har varit Enedos största aktieägare med ett innehav på 49,62 % sedan april 2021. Implementeringen av Enedos turnaround-program, som existerade redan då, har varit mer utmanande än väntat, både tidsmässigt och ekonomiskt. Enedos likviditet har varit ansträngd och har lån uppgående till cirka 7 miljoner euro med förfallodag den 30 september 2022. Enligt Inissions uppfattning har man, genom att ha full kontroll över Enedo, bättre möjligheter att säkra tillräcklig finansiering för Enedo och styra Enedo framgångsrikt genom nuvarande mycket svåra marknadsförhållanden. Slutligen och viktigast är materialiseringen av de ursprungligen identifierade synergierna mellan företagen, såsom korsvis försäljning av dess produkter och tjänster, utveckling av den tunisiska anläggningen till en tillverkningsanläggning för elektronikutrustning med full service, geografisk täckning av försäljningen och kompletterande kundportfölj. Detta kommer att stärka båda företagen och bidra till Inissions framgångsrika resa med förvärv och integration. Det är planerat att organisera Enedo som ett eget affärsområde med ett eget Enedo-varumärke och sitt framgångsrika utbud av nätaggregat och kraftsystem. Fredrik Berghel, Inissions VD och styrelseledamot, kommenterar:"Vi ser betydande outnyttjade intäkter, kostnader och finansiella synergier i att kombinera Enedo och Inission och ser fram emot att förverkliga dessa effektivt."Olle Hulteberg, Inissions styrelseordförande, kommenterar:"Utöver det obligatoriska kontanta vederlaget vill Inissions styrelse erbjuda ett aktievederlag till Enedos aktieägare. Vi välkomnar varmt alla Enedo-aktieägare att bli aktieägare i Inission och dela möjligheterna och synergierna hos Inission och Enedo tillsammans.” RådgivareJonver Capital Oy agerar som finansiell rådgivare och Bird & Bird Attorneys Ltd. agerar som juridisk rådgivare till Inission i ovannämnda transaktioner. Inission AB STYRELSEN För mer information vänligen kontaktaFredrik Berghel, verkställande direktör Inission+46 732 02 22 10fredrik.berghel@inission.com Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2022 kl. 10:00 CET. Om InissionInission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Inissions tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Sverige, Finland, Norge och Estland. Inissions omsättning för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021 uppgick till cirka 1 003 miljoner svenska kronor (cirka 94 miljoner euro) och bolaget har cirka 520 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations Inission AB: reg.no./org.nr 556747-1890 Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad Om EnedoEnedo är en europeisk konstruktör och tillverkare av högkvalitativa elektroniska nätaggregat och system för kritisk utrustning även i de mest krävande miljöer. Enedos uppdrag är att göra elektriciteten bättre – mer tillförlitlig, säkrare, mer energieffektiv – och precis rätt för att passa dess syfte. Enedos tre huvudproduktkategorier är LED-drivenheter, nätaggregat och kraftsystem. År 2021 var koncernens omsättning 36,4 miljoner euro. Enedo har 330 anställda och huvudfunktionerna finns i Finland, Italien, Tunisien och USA. Koncernens huvudkontor ligger i Finland och moderbolaget Enedo Oyj är noterat på Nasdaq Helsinki Oy. __________________________________________________ English version: INISSION AB’S OWNERSHIP IN ENEDO PLC HAS INCREASED TO 80.43 PER CENT AND INISSION AB HAS BECOME OBLIGATED TO MAKE A MANDATORY PUBLIC TENDER OFFER FOR THE REMAINING SHARES IN ENEDO PLC Not to be published or distributed, directly or indirectly, in Australia, Canada, China, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa or in the United States or in any other jurisdiction where prohibited by applicable law. Inission AB ("Inission"), a North European contract manufacturer listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm, has on 1 July 2022 acquired 21,113,257 shares (“Shares”) in Enedo Plc ("Enedo" or the "Company"), an international designer and producer of high quality electronic power supplies and systems listed on Nasdaq Helsinki. Pursuant to this, Inission's ownership in Enedo has increased from 34,000,000 shares to 55,113,257 shares corresponding approximately to 80.43 per cent of all the shares and related voting rights in the Company. Enedo holds 69,249 of its own shares. As a result of the acquisition of the Shares, Inission will be obligated to make a mandatory public tender offer for all the other shares and securities entitling to the shares in Enedo in accordance with the Finnish Securities Markets Act. Share purchases Inission acquired the Shares in Enedo from Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Rausanne Oy, Soinitilat Oy and 10 other major shareholders (“Selling Shareholders”) of the Company for a purchase price of EUR 0.26 per share, the aggregate purchase price amounting to approximately EUR 5,5 million (SEK 58,9 million). The purchase price for all the Shares (“Purchase Price”) will be paid by the subscription by the Selling Shareholders of 1,811,694 newly issued Class B shares in Inission, which have been valued at EUR 3.03 (SEK 32.50) per share, issued by Inission and for which payment will be made by set-off against the payment of the Purchase Price. The Board of Directors of Inission, which had an authorization from the Annual General Meeting to issue a maximum of 3,600,000 new Class B shares, has decided on the directed share issues to the Selling Shareholders. The Selling Shareholders do not receive any cash consideration.  The issue price for the newly issued Class B shares amounts to SEK 58,880,055. Mandatory public tender offer and subsequent transactions As a result of the acquisition of the Shares, Inission will be obligated to make a mandatory public tender offer (“Offer”) for all the other shares and securities entitling to the shares in Enedo in accordance with Chapter 11, Section 19 of the Finnish Securities Markets Act. The price to be offered for each Enedo share in the Offer is contemplated to be EUR 0.26 (“Offer Price”), which corresponds to the price paid to the Selling Shareholders and is the highest price paid by Inission for any Enedo share during the six-month period preceding the date when Inission became obligated to make the Offer. The closing price of Enedo on Nasdaq Helsinki was EUR 0.27 on 30 June 2022, i.e. on the last trading day preceding the date when Inission became obligated to make the Offer. Inission will pay the Offer Price to the Enedo shareholders in cash or, at the sole discretion of an Enedo shareholder, in new Class B shares in Inission. The closing price of Inission on Nasdaq First North Growth Market Stockholm was SEK 32.50 on 30 June 2022, i.e. on the last trading day preceding the date when Inission became obligated to make the Offer. Pursuant to the Finnish Securities Markets Act Section 22 of Chapter 11, the mandatory tender offer shall be published within a month from the origin of the duty to make a public tender offer and the tender offer process shall begin within a month from the publishing of the tender offer. Olle Hulteberg, who is both Inission’s and Enedo’s Chairman of the Board, and Fredrik Berghel, who is both Inission’s and Enedo’s Board Member, will not participate in Enedo’s Board work until the end of the tender offer process. If Inission obtains more than 90 percent of all the shares and related voting rights in Enedo as a result of the Offer, Inission will initiate mandatory redemption proceedings for the remaining shares in accordance with the Finnish Companies Act and, thereafter, Enedo will apply for delisting of its shares from Nasdaq Helsinki. Inission will also consider possibilities of dual listing on Nasdaq First North Growth Market Helsinki. Background and reasons for the Offer Inission has been Enedo’s largest shareholder with a 49.62% holding since April 2021. The implementation of Enedo’s turnaround program, which existed already at that time, has been more challenging than anticipated, both in time and financially. Enedo’s cash position has been constrained and it has loans amounting to approximately EUR 7 million with a due date of 30 September 2022. In Inission’s view, by having full control of Enedo, it has better possibilities to secure adequate financing for Enedo and steer Enedo successfully through current very difficult market conditions. Finally and most important is the materialization of the originally identified synergies between the companies such as cross sales of its products and services, develop the Tunisian facility to a full service EMS manufacturing site, geographical coverage of sales and complementary customer portfolio. This will strengthen both companies and add on to Inission’s successful journey of acquisitions and integration. It is planned to organize Enedo as its own Business Area with its own Enedo brand and its successful offering of power supplies and power systems. Fredrik Berghel, Inission’s CEO and Board Member, comments: “We see significant untapped revenue, cost and financial synergies in combining Enedo and Inission and look forward to materializing these efficiently”. Olle Hulteberg, Inission’s Chairman of the Board, comments: “In addition to the mandatory cash consideration, Inission’s Board of Directors wants to offer a share consideration to Enedo shareholders. We warmly welcome all Enedo shareholders to become shareholders in Inission and share the opportunities and synergies of Inission and Enedo combined.” Advisors Jonver Capital Oy acts as the financial advisor and Bird & Bird Attorneys Ltd. acts as the legal advisor to Inission in the aforesaid transactions. Inission AB THE BOARD OF DIRECTORS For further information please contactFredrik Berghel, CEO Inission+46 732 02 22 10fredrik.berghel@inission.com This information is such information that Inission AB is obliged to publish in accordance with the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted, through the care of the above contact person, for publication on 1 July 2022 at 10:00 CET. About Inission Inission is a profitable total supplier that offers demanding industrial customers in the Nordic region complete electronic and mechanical products of the highest quality. Inission’s services cover the entire product life cycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket. By combining this with logistics services and a production based on high flexibility, customer adaptation and short lead times, our offer becomes very competitive. Inission has factories in Sweden, Finland, Norway and Estonia. The revenue of Inission for the financial period ended on 31 December 2021, was approximately SEK 1 003 million (approximately EUR 94 million) and it employs approximately 520 people. Inission is listed on Nasdaq First North with Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) as a certified adviser. The company’s reports are filed under: www.inission.com/investor-relations Inission AB: reg.no./org.nr 556747-1890 Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad About Enedo Enedo is a European designer and producer of high-quality electronic power supplies and systems for critical equipment even in the most demanding environments. Enedo´s mission is to make electricity better – more reliable, more secure, more energy efficient – and just right to fit its purpose. Enedo´s three main product categories are Led Drivers, Power supplies and Power Systems. In 2021 the group´s revenue was EUR 36,4 million. Enedo has 330 employees, and its main functions are located in Finland, Italy, Tunisia and USA. The group´s head office is in Finland and parent company Enedo Oyj is listed on Nasdaq Helsinki Oy.

Pensionsmyndigheten i Almedalen 2022

Pensionsdebatten har varit het under våren och fortsätter under årets almedalsvecka. Pensionsmyndigheten finns på plats i Visby hela veckan och sprider information med hjälp av vår pensionscykel. Vi anordnar även tre kunskapsspäckade seminarier under tisdagen den 5 juli. Pensionsmyndighetens seminarier Gasen i botten för pensionssystemet?  Överskottet i inkomstpensionssystemet är större än någonsin. Ska systemets ”pensionsbroms” få sällskap av en ”pensionsgas” för att höja pensionerna? Pensionsmyndigheten bjuder in till en diskussion om hur överskottet i pensionssystemet ska hanteras och vem som eventuellt ska få del av det. Tid: tisdag den 5 juli klockan 08.30–09.30Plats: Kronstallgränd 4 Medverkande:Ole Settergren, analyschef, PensionsmyndighetenPetter Odmark, analyschef, Reform SocietyStaffan Ström, pensionsekonom, AlectaArdalan Shekarabi, socialförsäkringsminister, SocialdemokraternaMats Persson, ekonomisk-politisk talesperson, LiberalernaMonica Zettervall, moderator, Pensionsmyndigheten Är pensionerna låga?  Pensionsdebatten har seglat högt upp på dagordningen och inte minst kring frågan om pensionens storlek går åsikterna isär. Men hur ser egentligen den ekonomiska situationen ut för dagens pensionärer? Pensionsmyndigheten bjuder in flera aktörer till en diskussion om nivån på de svenska pensionerna. Tid: tisdag den 5 juli klockan 09.45–10.45Plats: Kronstallgränd 4 Medverkande:Daniel Barr, generaldirektör, PensionsmyndighetenEva Eriksson, ordförande, SPF SeniorernaLisa Laun, forskare, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderingCamilla Larsson, vd, KPA PensionLisa Gemmel, chefredaktör, ByggetMonica Zettervall, moderator, Pensionsmyndigheten TCO och Pensionsmyndigheten: Vilka principer ska gälla i pensionssystemet?  Många vill stärka pensionärernas ekonomi. Hur kan man värna pensionssystemets grundläggande principer och samtidigt höja pensionerna? TCO och Pensionsmyndigheten bjuder in flera partier till en diskussion om grunderna för ett långsiktigt hållbart pensionssystem. Tid: tisdag den 5 juli klockan 15.00–15.45Plats: TCO-landet, Strandgatan 19 Medverkande:Therese Svanström, ordförande, TCODaniel Barr, generaldirektör, PensionsmyndighetenNiklas Wykman, skattepolitisk talesperson, ModeraternaBengt Eliasson, ledamot i pensionsgruppen, LiberalernaJakob Forssmed, ekonomiskpolitisk talesperson, KristdemokraternaMartina Johansson, ledamot i pensionsgruppen, CenterpartietMikael Damberg, finansminister, SocialdemokraternaÅsa Julin, moderator Arrangemang där Pensionsmyndigheten medverkar Jämställda pensioner - Kan vi få det? Vill vi ha det?  Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten, medverkar. Tid: måndag den 4 juli klockan 16.30–17.15Plats: Skandias pensionsträdgård, Strandgatan 27Arrangör: Nyhetsmagasinet Fokus Vad säger politikerna egentligen om pensionerna? Och vad får det för konsekvenser?  Daniel Barr, generaldirektör för Pensionsmyndigheten, medverkar. Tid: tisdag den 5 juli klockan 20.00–21.00Plats: ”Trädgården”, Klosterbrunngatan 3Arrangör: AMF och Alecta Vad krävs för att myndigheterna ska lyckas med sina digitaliseringsprogram?  Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef på Pensionsmyndigheten, medverkar. Tid: onsdag den 6 juli klockan 09.30–10.15Plats: Offentliga Affärers tält på hörnet Strandvägen/Hamnplan, H520Arrangör: Tidningen Offentliga Affärer och Capgemini Varför blir inte pensionen som det var tänkt?  Daniel Barr, generaldirektör för Pensionsmyndigheten, medverkar. Tid: onsdag den 6 juli klockan 10.00–10.45Plats: Strandgatan 27, trädgårdenArrangör: SPF Seniorerna Pensionscykeln – få svar på dina frågor och gör en pensionsprognos Liksom tidigare år kan den som befinner sig i Visby under Almedalsveckan få hjälp av Pensionsmyndighetens medarbetare. Vi kan göra en pensionsprognos över den framtida pensionen och ge svar på frågor och funderingar kring pension. Kom gärna fram om du ser vår pensionscykel som trafikerar Visbys gator. Tid: måndag–onsdag klockan 9.30-16.30Plats: Vi rör oss i området med lådcykel

Fortnox förvärvar Agoy It AB

- Vi har nått en punkt där vår gemensamma produkt Bokslut & Skatt är redo att lanseras för en bredare publik. Vi är eniga med Agoys ägare och ledning om att satsningarna under nästa fas drivs bäst med Fortnox som tydlig ägare. Det är ett naturligt steg framåt, säger Tommy Eklund, vd Fortnox.  Fortnox investerade ursprungligen i Agoy i april 2021. Därefter har bolagen haft ett tätt samarbete kring produkten Bokslut & Skatt, en produkt som utvecklats tillsammans med redovisningskonsulter, för redovisningskonsulter. Bokslut & Skatt gör jobbet med period- och årsavslut mycket smidigare då avstämning, rapportering, bokslut, skatt och årsredovisning är samlade i samma plattform, fullt integrerat med Fortnox.  - Bokslut & Skatt är en viktig pusselbit i vårt erbjudande till redovisningsbranschen. Med full integration i Fortnox system är detta ett viktigt steg mot att hjälpa byråerna att driva sin affär framåt, säger Camilla Skoog, affärsområdeschef Byrån.  Redan under Q4 2021 fick Bokslut & Skatt sina första kunder. Produkten behövs för alla verksamheter och riktar sig i första hand till ekonomer och redovisningskonsulter. Carl-Magnus Falk, vd och grundare för Agoy, kommer fortsätta att hjälpa Fortnox i arbetet för att underlätta implementeringen.  - Jag är stolt över vad vi har åstadkommit med Agoy. Att denna affär blir av beror på att Fortnox är det överlägset bästa förvaltaren av Agoy. Personligen är jag allt annat än en förvaltare. I och med affären vet jag att Agoy alltid kommer leva vidare.  Dock kommer jag fortsätta arbeta med Agoy till vi känner att Agoy kan stå starkt på egna ben, säger Carl-Magnus Falk, vd och grundare Agoy.  För ytterligare information, kontakta: Tommy Eklund, vd Fortnox Telefon: 072 – 369 73 50 E-post: tommy.eklund@fortnox.se 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer tre projektfastigheter i Sverige och en kontorsfastighet i Norge för cirka 860 mkr

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) avyttrar tre projektfastigheter i Sverige inom segmentet samhällsfastigheter till Hemsö där Hemsö övertar ansvaret för finansiering av projekten samt en kontorsfastighet i Norge med delvis offentliga hyresgäster som säljs till lokala investerare.  ”SBB avyttrar projektfastigheter som ej inkluderas i SBB:s intjäningsförmåga samt renodlar beståndet genom att sälja icke-kärninnehav av kontorsfastigheter vilket stärker SBB:s balansräkning och minskar kommande investeringsbehov. Det känns också väldigt bra att det är Hemsö som är köpare av samhällsfastigheterna vilket säkerställer långsiktighet och goda relationer med hyresgästerna”, kommenterar Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Slutligt fastighetsvärde fastställs i samband med projektens färdigställande. Affärerna signerades 30 juni 2022 och frånträden sker under tredje kvartalet 2022. För ytterligare information, vänligen kontakta:Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, oscar@sbbnorden.se Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

CGit tar ny order med befintlig kund, värde 1 MSEK

Mölndal                                                                                                                                                                  2022-07-01CGit tar ny order med ny kund, värde 1 MSEK. CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations nätverksinfrastruktur till en befintlig kund. Kunden, som är verksam inom den globala telekommarknaden, har beslutat att investera i ny teknologi för att möta en större efterfrågan och verksamhetens krav, säkerhetsbehov och kapacitet. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer kunden att informationen alltid är säker och tillgänglig. CGit tackar för förtroendet, säger Mattias Bergkvist, VD för CGit. CGit fortsätter att bygga sitt kunskapshus inom AI/Deep Learning. //För mer information, kontakta Bolaget på:VD Mattias BergkvistTelefon: 031-762 02 40info@cgit.sewww.cgit.se Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1:a juli 2022. CGit:CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT vilket omfattar bl.a. AI/Deep Learning-plattformar datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

AI-projekt i Storbritannien med Zenicor-EKG ska hitta fler förmaksflimmer

AI-specialister från University of Leeds kommer tillsammans med NHS och Zenicor att utvärdera Machine Learning- modeller baserade på stora mängder kliniska, livsstilsrelaterade och sociodemografiska data. Målet är att utveckla en AI-baserad analysmodul för screening av förmaksflimmer. AI-modulen kommer att ge en unik möjlighet att identifiera högriskpatienter för att kunna erbjuda en mer fokuserad och kostnadseffektiv screeninginsats.  -  Det har diskuterats mycket om olika AI-stöd för sjukvården de senaste åren. Detta projekt har en stor potential att utveckla ett AI-verktyg med verklig nytta för sjukvården. Detta ger Zenicor en enorm möjlighet och ett försprång när nationella screeningprogram införs i Storbritannien, säger Caroline Theimer, General Manager för Zenicors brittiska dotterbolag, Zenicor Ltd.  Projektet kommer även att genomföra kliniska studier med Zenicor-EKG för att utvärdera och förbättra AI-algoritmerna. En mycket viktig del för att kunna använda AI som lösning i framtida kliniska tillämpningar.  -  Vi deltar nu i ytterligare ett internationellt projekt för att utveckla screening för förmaksflimmer och Artificiell Intelligens. Zenicor fortsätter att ligga i absoluta frontlinjen och på så sätt stärker vi vårt erbjudande av kostnadseffektiva lösningar för förmaksflimmerscreening till marknaden, säger Mats Palerius, VD Zenicor Medical Systems AB. Om ZenicorZenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad digital vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II, och i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER -AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.  För mer information, besök: www.zenicor.seOm förmaksflimmer och strokeFörmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen. För mer information, vänligen kontakta:Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB+46 8 442 68 60  mats.palerius@zenicor.se Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning http://zenicor.se/pressmaterial

VD uppdatering juli 2022

Stockholm 2022-07-01 Jag vill börja med att önska alla en fin sommar och hoppas ni njuter av sommarvärme och ledighet. Med denna sommarhälsning vill jag passa på att uppdatera er vad bolaget fokuserat på under våren. I de senaste VD-breven har jag beskrivit Colorama-affären och vilken fantastisk möjlighet den innebär för Transiro. Idag tillträder Transiro ägarskapet för affärssystemet som förvärvades i december 2021 samt påbörjar supporten för de 90 butiker inom Colorama som använder det gemensamma affärssystemet. Transiro har tecknat support- och licensavtal med butikerna och kommer ha intäkter från och med kvartal 3 i år. Med denna affär ökar Transiro Retail antalet butikskunder från 180 till 270. Med de planerade installationerna för Colorama når Transiro totalt över 300 butiker innan året slut.  Vi har under våren tillsatt bolagets nyckelresurser för att kunna hantera denna stora expansion. Det har varit ett intensivt arbete ända sedan avtalet signerades i december att kunna implementera rutiner, processer, nya mjukvaruverktyg samt rekrytera och utbilda nya medarbetare. Nu står vi redo att ta omhand Coloramakedjan. Jag vill passa på att tacka Coloramas team för allt stöd och hjälp under våren samt Transiros medarbetare för att ni gjort detta möjligt.  Det är också mycket glädjande att bussbranschen har vaknat efter pandemi åren, vi får flera förfrågningar om demo och offerter för vårt system Klartext och vi har tecknat flera nya ordrar under våren. Jag hoppas att ni alla är kunder till Sveriges billigaste mobilabonnemang, Wifog. Under våren har vi smyglanserat en helt ny hemsida och utseende på www.wifog.com Wifog kommer lansera flera nya funktioner och samarbeten under hösten, bland annat en satsning på företagsabonnemang samt ny möjlighet att använda sina intjänade Wifogpoäng.   Jag är stolt över det vi nu åstadkommer i Transiro, bolaget har vidareutvecklat och lanserat nya produkter, vi har investerat i ett helt nytt affärssystem med stora butikskedjor i hela Norden som försäljningspotential. Transiro är i en mycket stark position och har en tydlig väg mot att kunna visa framtida positiva resultat. Efter sommaren är vi redo att  påbörja nästa fas, en stor satsning på flera säljare för alla våra produkter, marknadsföring och kommunikation av det nya Transiro. Hoppas ni vill vara med på den fortsatta resan Fortsatt trevlig sommar. Johan Eriksson, VD  

Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO3

Sista dag för handel med betald tecknad unit (BTU) är den 6 juli 2022. Avstämningsdag för omvandlingen är den 8 juli 2022, varefter BTU kommer att omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO3. Aktier och teckningsoptioner som tecknades i Företrädesemissionen förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/vp-konto den 12 juli 2022. Första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO3 förväntas vara den 12 juli 2022. En (1) teckningsoption av serie TO3 medför rätt att under perioden från och med den 11 april 2023 till och med den 25 april 2023 teckna en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen per aktie kommer att motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 23 mars 2023 till och med den 5 april 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,263 SEK) och högst 3,15 SEK. Det totala antalet teckningsoptioner av serie TO3 uppgår till 12 967 612. Vid fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner av serie TO3 tillförs Bolaget maximalt cirka 40,8 MSEK. ISIN-kod för aktier: SE0007413455 ISIN-kod för BTU: SE0018012569 ISIN-kod för teckningsoptioner av serie TO3: SE0017833247 RådgivareMangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Alzinova i samband med Företrädesemissionen. Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. För frågor med anledning av Företrädesemissionen, vänligen kontakta:Mangold Fondkommission ABTel: +46 8 5030 1595E-post: emissioner@mangold.se För ytterligare information, vänligen kontakta:Kristina Torfgård, VDTelefon: +46 70 846 79 75E-post: kristina.torfgard@alzinova.com Om Alzinova ABAlzinova är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa neurotoxiska amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de toxiska amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknik utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se, +46 (0)768-532 822. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com.

Kommuniké från årsstämman i Shortcut Media AB (publ.)

· Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna. Stämman beslöt att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag. · Stämman beslöt att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapssåret. · Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleant och att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor. · Stämman beslöt att ordföranden ska ersättas med 50 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 40 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning. · Beslöts om omval av styrelseledamöterna Anders Uhnér, Lena Carlberg och Annika Billberg samt om nyval av Annika Torell Österman och Lennart Larsson. Lennart Larsson valdes till styrelsens ordförande. Beslöts vidare om omval av revisionsbolaget Revideco AB som revisor med Tommy Nilsson som huvudansvarig revisor. · Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier öka bolagets aktiekapital. Betalning ska kunna ske kontant, med apportegendom, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Styrelsen äger i enlighet med detta bemyndigande rätt att emittera maximalt tre miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. · Stämman beslöt om utgivande av maximalt 500 000 st TO i incitamentssyfte. Dessa TO ska utfärdas till maximalt tolv nyckelpersoner inom SMG. · Personerna som omfattas ska ges möjlighet att förvärva maximalt 250 000 st per deltagare · Lösenpriset för TO ska vara 4 Kr per aktie · Marknadsvärdet för respektive TO uppgår till marknadsvärdet, 0,975 Kr per option. Marknadsvärdet på TO har beräknats enligt Black-Scholes modellen per 20 maj 2022 · Optionerna utgår vederlagsfritt, vilket innebär en kostnad för koncernen uppgående till ca 153 000 Kr · Löptiden på TO ska vara 24 månader · TO kan utnyttjas för att teckna aktier i Shortcut Media under tre veckor i slutet av löptiden · Vid utnyttjandet av TO kommer koncernen att tillföras upp till 2 Mkr, vilket då primärt kommer att användas för förvärv och andra offensiva satsningar · Maximal utspädning från programmet är 3,95% Sedan tidigare finns följande TO utställda: o 400 000 st TO utställda med 4 Kr i lösenpris, vilka kan tecknas under perioden 23 september till 16 oktober 2022 o 142 860 st TO utställda med 5 Kr i lösenpris, vilka kan tecknas under perioden 2 till 16 maj 2023, som del av förvärvet av STARK Film Stämman avslutades varvid det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt. Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets IR-sida på Spotlight Stock Markets hemsida. För ytterligare information vänligen kontakta: Peter SöderlindVDShortcut Media Group peter.soderlind@shortcutmedia.se Tel: 0723-757510 Om Shortcut Media Group Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, STARK Film, Magoo, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

Randviken avyttrar nio fastigheter i Nyköping för 490 mkr

Randviken Fastigheter AB ("Randviken") har denna dag ingått bindande avtal om att avyttra nio fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 490 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt. Det överenskomna fastighetsvärdet i försäljningen är i linje med den senaste externvärderingen. Fastigheterna som avyttrats är centralt belägna i Nyköping och består till största del av bostadslägenheter. Köpare är Kungshem Fastigheter som är en fastighetsägare med lokal förvaltningsorganisation i Nyköping. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 23 000 kvadratmeter och den årliga hyresintäkten uppgår till cirka 26,4 miljoner kronor. Frånträde sker den 1 september 2022. ”Vi är väldigt glada över att kunna lämna över detta fina och samlade fastighetsbestånd till en så pass ansvarsfull och långsiktig ägare som Kungshem. För Randviken innebär affären en renodling där vi avyttrar större delen av vårt bostadsbestånd och kan nu lägga fullt fokus på vår portfölj av kommersiella fastigheter. Försäljningslikviden kommer att användas till att amortera seniorlån och brygglån. Genom detta stärks vår finansiella ställning samtidigt som intjäningsförmågan per aktie kommer att förbättras då vi avyttrar fastigheter som har en lägre direktavkastning än vårt genomsnitt och delvis återbetalar lån som har en högre ränta än vårt genomsnitt.” – Gustaf Segerborg, VD Randviken Stockholm den 1 juli 2022 Randviken Fastigheter AB (publ) Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Randviken Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Gustaf Segerborgs försorg, för offentliggörande den 1 juli 2022, kl. 12:45 CEST. För ytterligare information kontakta: Gustaf Segerborg, VD Telefon: +46 702 76 88 89 gustaf.segerborg@randviken.se Om Randviken Fastigheter Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen. Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och Certified Adviser är Redeye, telefon 08 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se.

Freetrailer Group A/S landar 770 000 årliga utlåningar för räkenskapsåret 21/22, som avslutades 30/6-2022

Med över 770 000 utlåningar under räkenskapsåret 21/22 har Freetrailer Group ökat antalet utlåningar med 22 % jämfört med räkenskapsåret 21/22, vilket motsvarar 157 000 fler utlåningar. Antalet släp på marknaden har ökat till 2 800 under samma period och varje släp är ute och kör 325 gånger per år i snitt. "Räkenskapsåret 21/22 har varit mycket tillfredsställande med fortsatt tillväxt och inte minst mycket höga utnyttjandegrader av våra produkter. Freetrailer har under 21/22 uppnått den högsta tillväxten i antal utlåningsprodukter någonsin, och har samtidigt lyckats hålla en mycket hög utnyttjandegrad, där varje släp är ute och kör i snitt 325 gånger per år” säger koncernchef Philip Filipsen og fortsätter. Detta vittnar tydligt om att användarna har anammat vårt delningsekonomiska koncept, samtidigt som den höga utnyttjandegraden visar att potentialen är fortsatt hög. Tillväxten drivs av ett antal nya partnerrelationer på alla marknader, samtidigt som även många av våra befintliga partners har utökat med fler släp. Än flera partners kan således draga fördel av att vara en del av Freetrailers fullservicekoncept som säkerställer både god kundvård och bra medieexponering med minimal ansträngning från deras sida” Bolagets helårsrapport kommer att publiceras den 25 augusti 2022.

Instalco installerar sig i Örnsköldsvik

Bolagen har tillsammans 35 medarbetare och den gemensamma omsättningen var 93 miljonerdet senaste verksamhetsområdet. - Jag är mycket glad över att vi nu för första gången kan sätta ner vår flagga i Örnsköldsvik som tidigare varit en vit fläck för oss. Den här företagsgruppen både kompletterar Instalco väl samt ger möjlighet till nya synergier, säger Johan Larsson, affärsområdeschef Instalco Norr och Industri. Företagsgruppen Inlands, Keyvent och Melins samarbetar sedan tidigare med flera Instalcobolag, bland andra Orab, Miljöventilation och Kempes El. Samarbete, best practice och korsförsäljning mellan bolagen i Instalco är en av hörnstenarna i affärsmodellen. Inlands grundades 2006 och är aktivt inom ventilation och VS, Melins Plåt grundades 1955 och bedriver verksamhet inom tunnplåtsbearbetning och tillverkning av ventilationsprodukter. Keyvent grundades 1994 och erbjuder totallösningar inom industriella VVS-system. - Vi går in i Instalco för det är en stor möjlighet att ta våra företag till nästa nivå genom det samarbetet som finns i Instalco. Vi ser fram emot att utveckla verksamheten längs Norrlandskusten, säger Leif Wallrud, vd i Inlands Luft och Keyvent. Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Inlands Luft AB, Keyvent AB och Melins Plåtslageri AB med tillträde 1 juli. För ytterligare information: Johan Larsson, affärsområdeschef Instalco Norr, 070-566 91 23, johan.larsson@instalco.seFredrik Trahn, kommunikations- och IR-chef Instalco, 070-913 67 96, fredrik.trahn@instalco.se Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 115-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se

Agtira tar hem order på 40 miljoner när Sveriges största ICA-butik, ICA Maxi Haninge, blir helt självförsörjande på gurkor

”Det här är ett genombrott, ett mycket viktigt avtal för oss på Agtira”, kommenterar Christer Edblad, t f vd på Agtira, som är mycket nöjd med att alla pusselbitar nu kommit på plats. Avtalet är ett så kallat Farming As a Service, FaaS, dvs Agtira ansvarar för allt, från bygget av anläggningen och driftar sen odlingen fram till skörd, delvis med hjälp av AI, artificiell intelligens. Christer Edblad konstaterar att avtalet är ett viktigt genombrott för Agtira på flera sätt: ”Det här är första gången vi säljer vårt system Agtira Greens och det är vår första etablering söder om Norrland. Att det är Sveriges största livsmedelsbutik som beställt ett Agtira-system med vertikalodlade gurkor gör inte saken sämre”, säger han. ”Helt rätt i tiden” Mikael Gadd, handlare på ICA Maxi Haninge, gläds åt att hans butik nu kommer att bli helt självförsörjande på gurka: ”Det här ligger helt rätt i tiden. Våra kunder vet att de kan köpa färsk gurka året om. Gurka som inte belastat miljön genom långa transporter. Det innebär mindre utsläpp och mindre svinn. Alla tjänar på det”, säger han. Inga transporter och minimal vattenförbrukning Med hjälp av AI kan Agtira optimera skörden, prognosticera volymerna och dessutom justera efter det aktuella behovet. Fördelarna med Agtiras vertikalodlingar är många; allt sker på små ytor som inte tar värdefull jordbruksmark i anspråk, transporterna minimeras, vattenförbrukningen minskar med 95%, jämfört med konventionell ordling, och det sker inga utsläpp till naturen. En annan viktig fördel är att svinnet minskar kraftigt, genom att de nyskördade grönsakerna når konsumenterna så snabbt efter skörden. På köpet bidrar denna urban farming till att den svenska självförsörjningsgraden ökar, även det en positiv effekt, som blivit mycket uppmärksammad i samband med den senaste tidens globala oroligheter. För mer information, vänligen kontakta: Christer Edblad, vVDTelefon: 070 26 11 039, e-post: christer.edblad@agtira.com Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/ Fria att använda i artiklar om Agtira AB. Notera Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 1 juli, 2022 kl. 14.00. Om Agtira AB Agtira, med huvudkontor i Härnösand, erbjuder idag livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser.  Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar. Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,+46 8-684 211

EcoRub tecknar långsiktigt samarbetsavtal med Kuusakoski Recycling, Finlands största bolag inom återvinning

EcoRub har tecknat samarbetsavtal med Kuusakoski Recycling, med syfte att skapa nya material/produkter av avfall från Kuusakoski Recyclings anläggningar i Sverige. Samarbetet fokuserar på regionala cirkulära affärer nära kunden och omfattar huvudsakligen gummi och plast från industrier. Material som idag förbränns istället för att återvinnas. Kuusakoski Recycling är ett multinationellt återvinningsbolag och Finlands största bolag inom återvinning. Deras totala omsättning överstiger 5 miljarder kronor, varav drygt 1 miljard kronor i Sverige. · Kuusakoski Recycling är en strategiskt viktig partner för att öka mängden tillgängligt råmaterial för EcoRub både på lång och kort sikt. Samarbetet är viktigt inför kommande väsentliga uppskalningar och en internationalisering av verksamheten, säger Isac Andersson, VD för EcoRub AB. · Vi ser samarbetet med EcoRub som ett viktigt steg i att tillgodose våra kunders behov av att öka materialåtervinningen och skapa nya alternativa råvaror, säger Olov Boman, VD för Kuusakoski Sverige AB. Om EcoRub AB EcoRub AB (publ) är ett greentech-bolag som producerar återvunna material specialdesignade för 3D-printning, gjutna produkter, gummimattor och material för konventionell tillverkning (kalandrering, form- och strängsprutning). Bolagets återvunna material utvecklas och produceras med materialegenskaper som inrymmer material med gummits elasticitet till styvheten hos hårda plaster. EcoRub är en producent av återvunnet plast- och gummimaterial som möjliggör återvunna alternativ för den cirkulära ekonomin. Bolaget grundades 1995 och har sin fabrik i Lövånger. Om Kuusakoski Recycling Kuusakoski Recycling erbjuder miljövänliga lösningar inom all slags återvinning för privatpersoner, företag, organisationer och offentliga verksamheter. Vi återställer värdet på ditt restmaterial genom att samla in, sortera, hantera och uppgradera det till en ny råvara. Företaget grundades 1914 och med över 100 år i branschen och återvinningsverksamhet i fem länder är vi en pålitlig partner och en pionjär inom cirkulär ekonomi, engagerade i att serva dig som kund i enlighet med värderingarna för ett stabilt familjeföretag. För mer information, kontakta: Isac Andersson, VD EcoRub AB, 070-399 71 07 eller isac.andersson@ecorub.se. Johan Holmgren, Energy & Waste Director Kuusakoski Sverige AB, 08-672 07 25 eller johan.holmgren@kuusakoski.com.

Gradientech tecknar distributionsavtal för Europa

Biomedica är sedan 40 år en ledande leverantör av in vitro-diagnostik, medicinskteknisk utrustning och life science-produkter med cirka 280 medarbetare. "Vi är mycket stolta över att presentera Biomedica som vår första distributör i Europa. Det är en betydande milstolpe för Gradientech och Biomedica är en perfekt partner för att rulla ut QuickMIC®-systemet i Europa", säger Sara Thorslund, VD för Gradientech. "Biomedica är en utmärkt partner av flera anledningar. De har gedigen erfarenhet, en kompletterande produktportfölj för sepsis och den betydande expertis som krävs för att QuickMIC-systemet ska kunna bli en marknadsledare för ultrasnabb testning av antibiotikaresistens på deras marknader", säger Peter Karlberg, VP Sales på Gradientech. QuickMIC-systemets ultrasnabba och precisa resultat möjliggör att patienter med sepsis snabbt kan få specifik individanpassad guidning till rätt antibiotika i rätt dos. Den modulära designen gör det flexibelt och gör det möjligt för sjukhusen att börja i liten skala för att sedan skala upp beroende på behov. "På Biomedica strävar vi efter att möta alla våra kunders behov på högsta nivå. Innovation är ett av våra kärnvärden och produktlinjen från Gradientech är därför ett perfekt komplement till vår Sepsis-portfölj. Det stärker inte bara vår position i ett strategiskt viktigt segment där vi har stor expertis, det möjliggör också förbättrade kliniska beslut i en tidskänslig miljö”, kommenterar Dr Petra Wiedemann, VD på Biomedica.

Smart High Tech: Prototyporder från HUAWEI TECHNOLOGIES SWEDEN AB

Prototypprodukten är en modifiering av Smart High Techs basprodukt SHT GT. Modifieringen sker i nära samarbete med kundens utvecklingsorganisation i Kista med syfte att ersätta befintlig lösning med en mer kostnadseffektiv och dessutom prestandahöjande lösning. Denna order är den femte prototyporder i rad som Huawei har beställt av Smart High Tech. ”Att finna en lösning för kunden som både är effektivare och dessutom mer kostnadseffektiv med utgångspunkt från våra basprodukter, ger oss ett kvitto på vår produkts och affärsmodells styrka.” säger Lars Almhem, CEO på Smart High Tech. För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta: CEO Lars Almhem +46 70 418 00 00 lars.almhem@sht-tek.com SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion. Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Alligo förvärvar Magnusson Agentur AB

 Magnussons omsätter cirka 27 MSEK med god lönsamhet och har sex anställda. Förvärvet stärker Alligos position inom profilprodukter och yrkeskläder. – Magnussons blir ett bra tillskott till oss på Mercus och Alligo-koncernen. Vi vill bibehålla det fina varumärke och identitet som är Magnussons, samtidigt som vi ska nyttja de fördelar som finns i att de blir en del av en större koncern, säger Anders Larsson, VD i Mercus Yrkeskläder AB. – Vi ser fram emot att bli en del av Alligo-familjen och starta en ny resa med starka ägare och en tydlig offensiv vilja framåt, säger Pelle Peolin, delägare i Magnusson Agentur AB – En aktiv förvärvsstrategi är ett viktigt komplement till vår organiska tillväxtoch vi välkomnar Magnussons till oss och har för avsikt att fortsätta förvärva välskötta bolag som passar in i Alligos tillväxtstrategi, säger Clein Ullenvik, VD och koncernchef i Alligo. Förvärvet slutfördes den 1 juli 2022. För ytterligare information vänligen kontakta: Clein Ullenvik, VD & Koncernchef Tel +46 8 712 00 00 ir@alligo.com Om AlligoAlligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Koncernen omsätter cirka 8,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 300 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.Läs mer på www.alligo.com Alligo AB (publ) Box 631, 135 26 Tyresö · Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö · Telefon +46 (0) 8 – 727 27 20 · www.alligo.com

Sluta slösa bort energi!

Efter ett par år gör Almedalsveckan nypremiär i Visby, och det gör också Ecoclime. På Arena Energi håller vi ett samtal tillsammans med experter på energi, miljö och fastighet under temat ”Hur kan cirkulär energiteknik spela en nyckelroll i energiomställningen?” -Ecoclime har en mycket viktig roll att spela i Almedalen, vi måste lyfta energieffektivisering på agendan och få slut på slöseriet av energi inom fastighetssektorn. Vi måste nu mer än någonsin med allt som händer i vår omvärld ta vara på energin vi producerat för att vi skall klara energiomställningen, förklarar Marcus Sandlund, VD Ecoclime group  Under Arena Energi (Klosterlängan i centrala Visby) kommer det finnas ett flertal debatter och seminarier om heta energifrågor. Vi tar upp en något vi är övertygade om är en kärnfråga - fastigheternas roll i energiomställningen. Fastigheter beräknas om ett par år vara den sektor som bidrar till mest utsläpp av växthusgaser. Att titta på detta måste vara en prioriterad fråga för näringsliv och politiker.  Vi har samlat en kompetensmässigt bred och tung grupp för detta: Maria Wetterstrand (vd Miltton Group), Uno Lundberg (vd Caverion Sverige), Peter Bennich (expert fr Energimyndigheten), Peter Olausson (teknisk chef SBB) samt Marcus Sandlund (vd Ecoclime).  Tid och plats: Arena Energi, onsdag den 6:e juli, kl 12:30-13:15. Se samtalet digital här: https://almedalsveckanplay.info/66304 Ecoclime group kommer finnas på plats under Almedalen och medverka i flertal olika forum under veckan med fokus på energieffektivisering och cirkulär energi.  

Metacon offentliggör utfall i företrädesemissionen

Om Företrädesemissionen Den som på avstämningsdagen den 14 juni 2022 var registrerad av Euroclear Sweden AB som aktieägare i Metacon hade företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. För varje aktie på avstämningsdagen innehavd i Metacon erhölls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1,80 SEK. Utfall Företrädesemissionen omfattade högst 88 460 034 aktier, varav 38 318 257 aktier, motsvarande cirka 43,3 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 1 104 235 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,2 procent av de erbjudna aktierna. Resterande del upp till cirka 87,3 procent emissionsteckning av Företrädesemissionen uppgående till cirka 68,0 MSEK, motsvarande cirka 42,7 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen, tilldelas garanter. Därmed tillförs Metacon cirka 139,0 MSEK före emissionskostnader. Meddelande om tilldelning De som har tecknat aktier utan tilldelning kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet publicerat den 14 juni 2022. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan teckningsrätt förväntas distribueras den 4 juli 2022. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen den 6 juli 2022, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas. Antal aktier och aktiekapital Genom Företrädesemissionen kommer Metacons aktiekapital att öka med cirka 772 057 SEK till cirka 3 425 858 SEK och det totala antalet aktier kommer öka med 77 205 701 aktier till 342 585 803 aktier, när Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Den sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer vara den 11 juli 2022. Så snart ökningen av aktiekapitalet har registrerats vid Bolagsverket omvandlas betalda tecknade aktier (BTA) till nya aktier. De nya aktierna tecknade med och utan teckningsrätter förväntas att handlas på NGM Nordic SME omkring den 15 juli 2022. Rådgivare Pareto Securities AB agerar Global Coordinator och Bookrunnner i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå är legal rådgivare åt Global Coordinator och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2022 kl. 16:10 CEST. För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post info@metacon.se Om Metacon AB (publ) Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas.Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. https://metacon.se/sv/hem/ Viktig information Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Metacon i någon jurisdiktion, varken från Metacon eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt har upprättats och godkänts av Finansinspektionen. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Framåtriktade uttalanden Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME:s regelverk för emittenter.

InfraCom tillträder SysTech och genomför apportemission

InfraCom har idag tillträtt aktierna i System Economy Technologies i Nässjö AB org nr 556720-9415 (”SysTech eller Bolaget”). Bolaget verkar inom tjänsteområdet Arbetsplats som tjänst med tillhörande områden hårdvara, licens, hybriddrift av applikationer och säkerhet. De senaste 10 åren har SysTech specialiserat sig på större åtaganden inom offentlig sektor. Från leveranscenter i Nässjö sampaketeras Arbetsplats som tjänst med kunders förutbestämda hårdvara. Köpeskillingen uppgår till maximalt 35 miljoner kronor, varav 16,3 miljoner kronor har erlagts genom kontant betalning. Vidare har 8,7 miljoner kronor erlagts genom apportemission av 385 232 aktier i InfraCom Group AB (publ) till en kurs om 22,48 kronor (pris per aktie motsvarar genomsnittslig volymviktad handelskurs under perioden 25/5-2022 till 23/6 2022). Resterande del, maximalt 10 miljoner kronor, kommer att erläggas genom kontant betalning och är till häften villkorade till budgetuppfyllnad för perioden 2023-2025 och till hälften till nyförsäljning av InfraComs befintliga tjänster under samma period. Det totala antalet aktier i bolaget kommer efter registreringen hos Bolagsverket att uppgå till 31 499 480 aktier vilket är en ökning med 385 232 aktier och innebär en utspädning om 1,2 procent. Genom apportemissionen ökar aktiekapitalet med 385 232 kronor från 31 114 248 kronor till 31 499 480 kronor. Om InfraCom Group AB (publ) InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2021 omsatte InfraCom 270 miljoner kronor med ett EBIT-resultat om 58 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573. För mer information: Bo Kjellberg, VD                                                         031 - 301 65 81                                                          bo.kjellberg@infracomgroup.se Oskar Säfström, styrelseordförande0739 - 20 45 33oskar@safstrom.biz

JS Security offentliggör utfall i företrädesemission

Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 28 juni 2022 och sammanställningen visar att 1 581 260 aktier, motsvarande cirka 23 procent, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill erhöll Bolaget anmälningar om teckning av ytterligare 1 726 598 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 25 procent för en total teckning om cirka 48 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 37 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således sammanlagt tecknad till 85 procent och JS Security tillförs cirka 7 613 931 kronor före emissionskostnader. - Vi är glada över att så många aktieägare har valt att nyttja sin rätt att teckna aktier i JS Security och vi välkomnar alla nya aktieägare att följa oss på vår resa. Med kapitalet som nu tillförs JS Security fortsätter vi arbetet med att driva bolaget frammåt, säger Pierre Grönberg, grundare och tillträdande vd för JS Security. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort i form av en avräkningsnota att skickas till de som tilldelats aktier. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 10 juni 2022 med anledning av Företrädesemissionen. Antal aktier och aktiekapital Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 585 687 SEK, från cirka 689 044 SEK till sammanlagt cirka 1 274 731 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 5 856 870 aktier till totalt 12 747 306 aktier. Handel med BTA Handel med betald tecknad aktie (BTA) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 28, 2022. Rådgivare Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Shortly Law AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Partner Fondkommission agerar emissionsinstitut.

Krig och kris ger rekordstöd för nya svenska gruvor

I början av februari ansåg 73 procent av svenskarna att Sverige bör öka gruvnäringen för jobbens och tillväxtens skull, även om det innebar viss miljöpåverkan. Det var den högsta siffran som uppmäts i de årligen återkommande undersökningar som Novus gör för LKAB:s räkning sedan 2014. I maj ställde Novus samma fråga till svenskarna med tillägget att gruvnäringen förutom arbete och tillväxt även ökar Sveriges självförsörjning av kritiska råvaror. Sedan februari har stödet för ökad svensk gruvnäring trots viss miljöpåverkan ökat till 78 procent, vilket är det högsta stödet hittills. – Pandemin har visat hur sköra värdekedjorna är i den globala ekonomin. Rysslands angrepp på Ukraina har brutalt demonstrerat hur beroende vi är av kritiskt viktiga råvaror. Resultatet i undersökningen visar att svenskarna är väl medvetna om att vi behöver anpassa oss till ett nytt läge i världen, säger Niklas Johansson, direktör för kommunikation och klimat LKAB. Vid sidan av omställningen till koldioxidfri järnsvamp är ny teknik och nya cirkulära metoder för utvinning av kritiska mineral och råvaror ur gruvavfall LKAB:s viktigaste bidrag till en hållbar framtid. Ur dagens gruvavfall är målet att utvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor som värdefulla biprodukter i järnmalmsbrytningen. I Luleå planeras investeringar under kommande år på runt 10 miljarder för att utveckla verksamheten.  – Det här bidrar inte bara till en ökad hållbarhet för miljö och klimat, utan innebär ett steg framåt för ett tryggare Sverige och ett tryggare Europa, säger Niklas Johansson. Läs mer om hur LKAB ska utvinna värde ur dagens gruvavfall här  och om den kritiska råvaran fosfor  här. Så vill svenskarna lösa elfrågan Den gröna industriomställning som idag leds från norra Sverige är beroende av en fördubbling av den svenska elproduktionen under kommande årtionden. På uppdrag av LKAB frågade Novus svenskarna om vad de anser är bästa lösningen på framtidens ökade elbehov. · 35 procent anser att det bör ske genom att bygga ut både vindkraft och kärnkraft. · 31 procent främst genom att behålla och bygga ut kärnkraften. · 22 procent genom att främst bygga ut vindkraften. – För att klara av energiförsörjningen och möta de enorma behov som finns framåt så kommer det behövas en mix av olika energislag. LKABs omställning som ska spara koldioxidutsläpp hos våra kunder i stålindustrin motsvarande hela de samlade utsläppen i Sverige kräver en kraftig utbyggnad av fossilfri elproduktion. Men vi behöver inte bara mycket och fossilfri el. Vi vill ha billig el också. Utbyggd vindkraft på land är det som under de närmaste åren ger lägst elpriser och som kan komma på plats snabbt. Men det som kan vara lösningar i norr behöver inte vara lösningar i söder. Det är avgörande att vi inte stänger några dörrar utan fortsätter att utveckla alternativen, för vi kommer att behöva allt om vi ska klara omställningen och stärka svensk industris konkurrenskraft, säger Niklas Johansson. Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av LKAB under perioden 12-22 maj 2022. Resultatet bygger på 1012 svar från Novus slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa Sverigepanel i åldrarna 18–79 år. Resultatet är viktat mot SCB vad gäller kön, ålder, utbildning och geografi. Sammanfattning av resultat: · Rekordhögt stöd för ökad gruvnäring Antalet svenskar som anser att gruvnäringen bör öka trots viss miljöpåverkan är 78 procent vilket är rekord i frågan. När Novus ställde samma fråga i februari svarade 73 procent att gruvnäringen bör öka trots viss miljöpåverkan. Vilket då var den högsta noteringen sedan LKAB via Novus började mäta i frågan 2014. · Starkt gruvstöd bland yngre Störst är stödet för ökad gruvnäring i gruppen unga och i yngre medelåldern. I gruppen 18–49 år anser 95 procent att gruvnäringen bör öka, jämfört med 74 procent i gruppen 50–79 år. Av de svarande har män (83%) en mer positiv inställning än kvinnor (71%). · Höginkomsttagare mest positiva till fler gruvor Av de svarande är de med årsinkomst över 800.000 kr mest positiva till ökad gruvnäring (81%) och de med inkomster under 299.000 kr per år jämförelsevis färre (73%). Bland höginkomsttagarna uttrycker 34 procent det största möjliga stödet för en ökning, jämfört med 13 procent i gruppen med de lägsta inkomsterna. · ”Både och-linjen” i elfrågan samlar majoritet För att möta det ökade behovet av el under kommande årtionden anser 35 procent att både vindkraft och kärnkraft ska byggas ut, 31 procent vill främst behålla och bygga ut kärnkraften och 22 procent vill främst bygga ut vindkraften. · Könsskillnader i energifrågan Bland de svarande männen är stödet för kärnkraft (43%) störst jämfört med kvinnorna (19%). Kombinationen vindkraft och kärnkraft lockar flest kvinnor (34%) och även vindkraften har starkt stöd (30%). · Vindkraft delar inte land och stad Ibland har vindkraften beskrivits som en fråga som skiljer land och stad. Men av de svarande är stödet för vindkraft som huvudalternativ för framtidens energiförsörjning jämnt fördelat mellan storstäder och storstadsnära kommuner (22%), större städer och kommuner nära större städer (23%) och mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner (22%). LKAB i AlmedalenLKAB är på plats under Almedalsveckan för samtal om den gröna omställningen och relaterade utmaningar och behov: https://lkab.com/almedalen/ . Utöver egna seminarier kommer LKAB även att delta i en rad andra paneler för att diskutera industrins omställning och frågor relaterade till elbehov och tillståndsprocesser, samhällsutveckling och infrastruktur, vätgas och fossilfri järn- och stålproduktion, kompetensförsörjning, samt säkerhetsläget kopplat till framtida råvarubehov och robustare värdekedjor i Europa. https://almedalsveckan.info/program

Nya Boendet 2.0

- Nu gör vi om och gör rätt, med en omlansering vid årsskiftet för att presentera marknaden med ett bredare utbud av nyproduktion i samtliga boendeformer. Syftet med vår tjänst är att ge bostadsutvecklare och fastighetsägare ett efterfrågat verktyg som effektivt och målstyrt når slutkonsumenterna. Det handlar främst om hur man når marknaden med goda resultat samtidigt som man stärker sitt varumärke. Tack vare vår nya genomarbetade strategi är vi glada över att ha attraherat en samling av några av branschens främsta aktörer som delägare tillsammans med Tobias Emanuelsson som huvudägare. Ensam är ju som känt inte stark och vi skapar en relevans där alla är med på lika villkor. Vi har i dagsläget ca 15 000 bostäder, med delägare som rikstäckande Riksbyggen och Magnolia likväl som nischade Heba, Vincero och Holmströmgruppen. Under året kommer vi att addera fler bostadsutvecklare och fastighetsägare med deras bostäder. Vi siktar på att dubbla dagens antal och därefter omlansera Nya Boendet när vi har ett rikt innehåll. Det som syns idag på nyaboendet.se exemplifierar hur bostäderna exponeras för slutkonsumenten. När vi går live igen kommer ett gediget urval av rikstäckande bostäder att publiceras och nå sina målgrupper, säger Monika Pirslin, grundare och VD av Nya Boendet.    - Nya Boendet ger oss på Riksbyggen en utmärkt möjlighet att få fokus på att vår kärnverksamhet – nyproduktion av bostäder – når ut på marknaden. Nya Boendet är den plattform som hjälper oss att berätta, visa och fokusera på nyproduktionens kundvärden på ett mycket bra sätt. En styrka är dessutom att detta även gäller hyresrätter, som bidrar till en sund mix, utifrån vad marknaden behöver och efterfrågar, säger Tobias Dysenius, Försäljnings- och Affärsutvecklingschef på Riksbyggen. Det unika med marknadsplattformen Nya Boendet är att den presenterar samtliga boendeformer, är nischad för nyproduktion samt når både aktiva och även passiva bostadssökare. - Nyproduktionen har alltid varit nedprioriterad i alla kanaler, men det vill vi vända på och ge nyproduktion platsen och relevansen som den förtjänar - den står ändå för ca 40% av hela bostadsmarknaden. Dessutom har vi ett stort antal hyresrätter i befintliga bestånd som vill använda vår tjänst för att hyra ut sina bostäder. Vi kan även flagga för att fler attraktiva tjänster är under utveckling och tjänstefieras vid omlanseringen. Alla möjligheter finns via oss och vi välkomnar alla bostadsutvecklare och fastighetsägare som kunder, avslutar Monika Pirslin. Om Nya Boendet Sedan lanseringen våren 2019 har vägen inte varit spikrak. Uppstarten gick visserligen enligt utsatt plan, med ett trettiotal bostadsutvecklare i plattformen, men för att nå ut nationellt och nå hela marknaden krävdes ett rikare innehåll och bredare utbud av bostäder vilket nu kommer att ske via den planerade satsningen. Samtliga parter ser värdet i historiken med all dess utveckling som tillsammans med planen framåt ska skapa de förbättringar branschen efterfrågar och behöver. Nya Boendet presenterar nyproducerade bostäder i samtliga boendeformer med hjälp av en homogen lösning på nyaboendet.se. Bostadssökaren kan där enkelt jämföra vad marknaden erbjuder i sitt önskade område. Eftersom få bostadssökare har kännedom om de olika bostadsutvecklarna och fastighetsägarna som branschen består av, räcker det med att känna till Nya Boendet som samlar och presenterar allt lättillgängligt, snyggt och enkelt. Nya Boendets uppdrag och ansvar är att direktkommunicera med slutkonsumenterna och ge bostadsutvecklarna och fastighetsägarna ett lönsamt stöd i marknadsföringsfasen med mål om mer lönsam försäljning och uthyrning. Alla bostadsprojekt får en egen projekthemsida och marknadsföring anpassad till dess målgrupper. Syftet är att vara affärsgenererande genom att skapa kvalitativa intresseanmälningar som leder till affärer. För mer information kontakta Monika Pirslin, 0700-92 95 63, monika@nyaboendet.se. Fotograf: Kimberly Hero.

Heba blir delägare i marknadsplattformen Nya Boendet

- Vi är glada över att bli delägare i Nya Boendet som är en modern plattform för dem som söker nya bostäder. Plattformen fyller ett tomrum då någon motsvarande tjänst som lyfter alla boendeformer inom nyproduktion saknas på marknaden idag. Vi kommer även publicera befintliga hyresrätter för successionsuthyrning på plattformen, säger Patrik Emanuelsson vd på Heba. Plattformen ger konsumenten möjlighet till överblick och framförhållning att kunna planera sin boendesituation. Nya Boendet når både aktiva och passiva bostadssökare. - Nyproduktionen har alltid varit nedprioriterad i alla kanaler. Det vill vi ändra på och ge nyproduktion platsen och relevansen som den förtjänar. Nyproduktion står för hela 40 procent av hela bostadsmarknaden, säger Monika Pirslin grundare av Nya Boendet. Om Nya Boendet Nya Boendet är en marknadsplattform - med slutkonsumenten som målgrupp – med mål att vara den givna marknadsplatsen för nyproducerade bostäder i hela landet. Nya Boendet lanserades 2019. Sedan dess har plattformen vidareutvecklats och till årsskiftet 2022/2023 lanseras Nya Boendet 2.0, med en tydligare inriktning på att vara rikstäckande och presentera både nyproduktion och befintliga hyresrätter. Bland aktörerna som är partners/delägare i Nya Boendet idag finns Riksbyggen, Magnolia, Heba, Vincero och Holmströmgruppen. Fler aktörer kommer att ansluta med sina bostäder under hösten. Nya Boendets uppdrag och ansvar är att direktkommunicera med slutkonsumenterna och ge bostadsutvecklarna och fastighetsägarna ett lönsamt stöd i marknadsföringsfasen för att främja lönsam försäljning och uthyrning. Alla bostadsprojekt får en egen projekthemsida och marknadsföringen anpassas till dess målgrupper. Syftet är att vara affärsgenererande genom att skapa kvalitativa intresseanmälningar som leder till affärer.

Spermosens medverkar i forskningsprojekt finansierat av KK-stiftelsen

Biofilms Research Center for Biointerfaces vid Malmö Universitet leder forskningsprojektet Cellmembranmimetiska biosensorer för diagnos av spermiernas befruktningspotential (Cell membrane mimetic biosensors for the diagnosis of sperm cell fertilization potential) som bygger vidare på Spermosens teknologi och nyligen förvärvade licens från Surecapture Technologies AB, för vilket pressmeddelande publicerades den 20 april 2022. Projektledare är doktor Sara Björk Sigurdardóttir med stöd av professor Börje Sellergren vid Malmö Universitet. Från Spermosens sida medverkar bolagets forskningschef och grundare Kushagr Punyani och doktor Jaime Castillo-Léon. Projektet omfattande 4,4 MSEK har primärt finansierats av KK-stiftelsen. Spermosens delfinansierar projektet med ca 0,9 MSEK genom egna insatser, och resterande projektdeltagare bidrar med återstående del av finansieringen. Genom detta samarbete vill Spermosens, CELLINK och Malmö högskola fortsätta utvecklingen av nya diagnostiska metoder och vårdutrustning som kommer att hjälpa till att fastställa infertilitet hos män, vilket möjliggör snabbare och bättre beslutsfattande av vårdgivare med förbättrade patientresultat. Utvecklingen bygger på Spermosens immateriella rättigheter och den medicinska utrustningen kommer att utnyttja ett utskrivbart biobläck, elektrokemiska och optiska anordningar som är skräddarsydda för proteiner associerade med spermatocyter, vilket är den primära cellen av intresse för att bestämma graden av infertilitet. ”Reproduktiv hälsa är ett extremt viktigt medicinskt område där potentialen för bioprinting inte har realiserats. Vi är glada över att arbeta med en så motiverad och kunnig grupp för att utveckla en enhet som kan påverka miljontals liv”, säger CELLINK CSO, Itedale Namro Redwan ”Vi är stolta över att ligga i framkant av utvecklingen tillsammans med CELLINK, MaU och SLU, och bidra till att utveckla framtidens medicinska verktyg för ännu bättre behandling av manlig infertilitet. Projektet bygger på Spermosens egna och nyligen förvärvade immateriella rättigheter och den nya kunskap som projektet genererar kommer att ha en viktig roll i vår framtida teknologi och produkter”, säger Kushagr Punyani, CSO på Spermosens. KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nya universitet, när det sker i samverkan med näringslivet. För mer information vänligen kontakta: John Lempert, VD +46 (0)76-311 40 91 info@spermosens.com Spermosens AB (publ) www.spermosens.com Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det s k JUNO-proteinet, i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.

Beowulf erhåller finansiering om cirka 22 MSEK

Detta är en svensk översättning av Beowulf Mining plc’s engelska pressmeddelande daterat 4 juli 2022, vilket kan läsas i sin helhet på https://beowulfmining.com/investors/announcements/. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet. Denna information är sådan information som anses utgöra insiderinformation som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR") (EU) No. 596/2014, vilken är införlivad i brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018. Genom publicering av detta pressmeddelande anses denna insiderinformation vara publik. 4 juli 2022 Beowulf erhåller finansiering om cirka 22 MSEK Beowulf Mining plc ("Beowulf" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har säkrat en lånefinansiering från en Nordisk Institutionell Investerare om cirka 22 miljoner kronor (cirka 1,76 miljoner pund) före kostnader ("lånefinansieringen"). Finansieringen kommer nyttjas för att avancera Bolagets projekt och uppnå viktiga milstolpar med fokus på Kallak. Med den beviljade exploateringskoncessionen Kallak North ("Kallak") och utnämningen av Ulla Sandborgh till VD för Jokkmokk Iron, skapar finansieringen momentum för Beowulf mot målsättningen att Kallak ska producera högkvalitativa järnmalmsprodukter 2026. För närvarande arbetar Bolaget med ESG-, miljö- och teknikkonsulter på baseline-studier och slutförandet av en Scoping-studie, som ska vara klar under fjärde kvartalet 2022. Det senaste borrprogrammet i Kosovo har nu avslutats med borrning om cirka 3 400 meter. Fokus för borrningen har varit Majdan Peaks guldfyndigheter, del av Mitrovica licensen, och alla prover uppskattas att erhållas i slutet av juli 2022, följt av en resultatbedömning. I Finland, medan arbetet fortsätter med anodmaterialprojektet GVA10 / 50, har Grafintec undersökt och letat efter mer naturlig flinggrafit och anlitat Geological Survey of Finland (“GTK”) för att göra en elektromagnetisk (“EM”) undersökning över Rääpysjärvi prospekteringstillstånd, vilket ligger i Tuusniemi kommun i östra Finland, 8 kilometer nordväst om grafitprojektet Aitolampi. Grafintec har också de senaste månaderna ingått ett samförståndsavtal med GTK. Samförståndsavtalet ger Grafintec och GTK en ram och en plattform för att främja samarbete inom områdena cirkulär ekonomi, mineralbearbetning och prospektering av grafit för anodmaterial för litiumjonbatterimarknaden och andra marknader från olika råvarukällor (primärt, återvunnet och cirkulärt material), inklusive bearbetningstester och mineralogisk forskning. Kurt Budge, VD för Beowulf Mining, kommenterar: "Jag är mycket nöjd med att vi erhållit ett starkt stöd från en nordisk institutionell investerare i denna finansiering. Beowulf avancerar enligt plan, och finansieringen kommer att stärka oss i vårt arbete med Kallak och aktiviteter inom våra andra affärsområden. ”Beowulf-teamet är fokuserade på vad som kan levereras under de kommande sex månaderna. I synnerhet Kallak-scopingstudien som bedöms slutföras under Q4 2022 och andra arbetsflöden på den kritiska vägen till att lämna in en ansökan till miljödomstolen senast Q4 2023." “I början av juni deltog jag i konferensen “Fastmarkets International Iron Ore 2022”. Det diskuterades mycket om högvärdiga järnmalmskoncentrat, pellets, DRI och avkarbonisering. Det är goda nyheter för hållbar svensk järnmalmsbrytning och tillverkare av fossilfritt stål, bägge nyttjar tillgänglig förnyelsebar energi vilket gynnar norra Sverige.” “Resan har börjat, som sätter Jokkmokk Iron på kartan, för utvecklingen av ett gruvprojekt som för samman intressenter och som möter samhällets behov av metaller och fördelarna med en grön omställning.” Lånefinansieringen i sammandrag Lånefinansiering om cirka 22 miljoner kronor före kostnader har säkrats från den nordiska institutionella investeraren, Formue Nord Markedsneutral A/S (”Kreditgivaren”). Lånet löper med en ränta på 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod under löptiden. Upplupen ränta ackumuleras. Lånet har en åtagandeavgift på 6 procent och förfallodag den 28 februari 2023. Beowulf kan återbetala lånet och upplupen ränta när som helst före förfallodagen. Om lånet och upplupen ränta inte återbetalas senast den 28 februari 2023 har Kreditgivaren rätt att konvertera lånet och upplupen ränta till svenska depåbevis ("SDR") till ett pris per SDR beräknat med en rabatt på 15 procent på det volymviktade genomsnittspriset ("VWAP") för SDR under de föregående fem handelsdagarna före beslutet om konvertering. I övrigt löper lånet till marknadsmässiga villkor och utan säkerhet. Bortsett från detta lån har Beowulf inga kort- eller långfristiga räntebärande skulder. Finansiell rådgivare Sedermera Corporate Finance har varit Bolagets svenska finansiella rådgivaren i samband med lånefinansieringen. Enquiries / frågor Beowulf Mining plcKurt Budge, Chief Executive Officer Tel: +44 (0) 20 7583 8304SP Angel(Nominated Adviser & Broker)Ewan Leggat / Stuart Gledhill / Adam Cowl Tel: +44 (0) 20 3470 0470BlytheRayTim Blythe / Megan Ray Tel: +44 (0) 20 7138 3204 Cautionary Statement Statements and assumptions made in this document with respect to the Company's current plans, estimates, strategies and beliefs, and other statements that are not historical facts, are forward-looking statements about the future performance of Beowulf. Forward-looking statements include, but are not limited to, those using words such as "may", "might", "seeks", "expects", "anticipates", "estimates", "believes", "projects", "plans", strategy", "forecast" and similar expressions. These statements reflect management's expectations and assumptions in light of currently available information. They are subject to a number of risks and uncertainties, including, but not limited to , (i) changes in the economic, regulatory and political environments in the countries where Beowulf operates; (ii) changes relating to the geological information available in respect of the various projects undertaken; (iii) Beowulf's continued ability to secure enough financing to carry on its operations as a going concern; (iv) the success of its potential joint ventures and alliances, if any; (v) metal prices, particularly as regards iron ore. In the light of the many risks and uncertainties surrounding any mineral project at an early stage of its development, the actual results could differ materially from those presented and forecast in this document. Beowulf assumes no unconditional obligation to immediately update any such statements and/or forecast.

VD-brev Finepart Sweden AB (publ), juli 2022

Kvartal två har varit den mest utmanande och intensiva perioden i vår snart 10-åriga historia. I maj levererade vi ett Finecutsystem till Schweiz som nu är installerat tillsammans med vår nya Finecam-option. I juni har vi levererat och fakturerat fyra Finecutsystem till Kalifornien. Systemen kommer installeras i augusti och kort därefter räknar kunden med att börja producera i tvåskift, vilket kommer generera väsentliga intäkter till vår eftermarknadsförsäljning. Att klara av att leverera fem maskinsystem under ett kvartal hade inte varit möjligt utan ett extremt dedikerat team på Finepart, men även ett stort fokus hos våra partners. Detta var ett viktigt kvitto på att vi nu börjat hitta rätt i våra processer, samt att vår affärsmodell är hållbar när volymerna ökar. Inom produktionen jobbar vi nu vidare med de ytterligare en Finecut och två Finecutsystem, som enligt kommunicerad plan, skall levereras under andra halvåret till kunder i UK, Irland och USA. Marknadsintresset är fortsatt stort för vår teknik och vi jobbar tillsammans med våra representanter, samt med egna säljresurser, på flera mycket intressanta prospekt för att stänga fler Finecutförsäljningar. Vi lägger fortsatt mycket energi på vår digitala kommunikation och vi ser att det genererar en stadig uppgång av nya potentiella prospekt. Eftermarknaden är fortsatt väsentligt starkare än tidigare år och både reservdelar, förbrukningsmaterial och skärservice ligger i en stigande trend. Inbrace rullande volym på skäruppdrag borgar för en bra bas och kommer tillsammans med ökad orderingång från nya kunder ge en fortsatt hög faktureringstakt resten av året. Sammantaget är detta inte bara glädjande ur ett försäljningsperspektiv, utan också ett utmärkt bra betyg på att vår process uppskattas av våra kunder. I samband med den kraftiga tillväxten är det en viktig uppgift för företaget att fylla på med de kompetenser som krävs och i en takt som är hanterbar för verksamheten. Vi har under senaste perioden fått in en ny kompetens på inköp och logistik som kommer bli avgörande för vår fortsatt tillväxtresa. Ytterligare en tekniker, kommer påbörja sin anställning i augusti och tillför lång erfarenhet från maskinbearbetning och montering. Därtill söker vi kompetenser inom försäljning, utveckling och tillverkning via rekryteringsfirmor och min förhoppning är att jag under hösten kommer att presentera dessa rekryteringar.   Ett led i att öka takten med potentiella kunders provskärningar är att fortbilda våra representanter inom Finepart Academy. I samband med detta har vår representant i Kalifornien haft en av sina tekniker på utbildning i Sverige under knappt två veckor. Detta kommer i förlängningen innebära att vi ökar vår provskärningskapacitet ytterligare och även på plats i USA. För att kunna växa snabbare har vi startat ett flertal aktiviteter inom inköp och produktion under första halvåret. Med dessa aktiviteter har vi ambitionerna att korta ledtiderna på Finecutsystemen väsentligt, vilket utöver ökad tillväxttakt även ger en ökad kundnöjdhet. Som avslutning så vill jag önska er en fantastisk sommar! Nästa vd-brev kommer i samband med kvartalsrapport 2. Med vänlig hälsning, Lars Darvall VD, Finepart Sweden AB (publ) För ytterligare information Lars Darvall VD, Finepart Sweden AB Telefon:       0707 – 767 768 E-post:        lars.darvall@finepart.com     Om bolaget Verksamheten grundades år 2012 och är ett Innovativt Tech-bolag med tillverkning av abrasiva mikrovattenskärningssystem under varumärket Finecut. Teknologin baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapar en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Tekniken är framför allt lämpade för tillverkning av komponenter med hög precision för i princip alla material. Sedan starten har flertalet varumärken adderats såsom Finesoft, Finespin, Finepart Academy, Finecam till det som idag utgör Finepart. Försäljning sker via egen personal samt ett återförsäljarnätverk. De största marknaderna är Norden, Europa och USA. Verksamheten bedrivs i Sverige, med huvudkontor i Bollebygd. Finepart är noterat på Spotlight Stockmarket, Stockholm sedan hösten 2016. För mer information, www.Finepart.com 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer 25 procent av aktierna i Solon Eiendom Holding AS till OBOS

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) och OBOS äger idag Solon Eiendom Holding AS (”Solon Holding”) som ett samägt bolag. Solon Holding äger i sin tur 100 procent av aktierna i Solon Eiendom AS (”Solon”). SBB säljer aktier motsvarande 25 procent av totala antalet aktier i Solon Holding till OBOS. Affären är villkorad av konkurrensgodkännanden. Köpeskillingen i transaktionen är NOK 818,6m. ”SBB har stort fokus på att minska sin exponering i JV-bolag samt att fokusera på kärnverksamheten. Transaktionen är ytterligare ett steg i den riktningen. Vi är samtidigt glada över vårt samarbete med OBOS som är en långsiktig och pålitlig medlemsägd bostadsutvecklare”, säger Krister Karlsson, Vice VD och Chef Projekt- och Fastighetsutveckling, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. ”Vi fortsätter arbetet med strategiska samarbeten avseende utveckling av fina och attraktiva boenden för OBOS-medlemmar. Solon bygger attraktiva bostäder med hög kvalitet och spännande arkitektur och som huvudägare ser vi fram emot att kunna fortsätta utveckla Solon”, säger Ingunn Andersen Randa, konserndirektør med ansvar for aktieinvesteringer i OBOS. För ytterligare information, vänligen kontakta: Krister Karlsson, Vice VD och Chef Projekt- och Fastighetsutveckling, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, krister@sbbnorden.se

Eurocine Vaccines sammanfattar en strategisk utvecklingsplan för sin nya terapeutiska vaccinkandidat mot HSV-2

Den nyligen tillagda terapeutiska vaccinkandidaten mot HSV-2 är i planeringsfas, där beslutet om vilken teknik som ska användas – protein eller mRNA, är det första viktiga steget. Denna utvärdering är planerad att inledas under tredje kvartalet i år och genomföras som prekliniska studier på möss/marsvin under hösten 2022 och våren 2023, vilket möjliggör ett beslut i mitten av 2023. Parallellt kommer arbete med dokumentation, patent och affärsutveckling att genomföras, inklusive en tidig utvärdering av en potentiell profylaktisk vaccinkandidat. Under hösten 2023 planerar Eurocine Vaccines att välja en CDMO-partner och förbereda processutveckling och produktion. Den tid som krävs för processutveckling kommer att bero på vilken typ av teknik som väljs. Likväl planeras preliminärt toxikologiska studier 2025, parallellt med förberedelser och utformning av de kommande kliniska studierna med början 2026. - Vi är mycket glada att kunna utöka vår portfölj med ytterligare en lovande vaccinkandidat som kan möjliggöra förbättrad livskvalitet och minskat lidande för miljontals patienter. Under de närmaste åren kommer vi att arbeta intensivt och målmedvetet mot detta mål, säger Karl Ljungberg, Chef för Preklinisk Utveckling.   Klamydiavaccinkandidaten går också framåt, med en industriellt skalbar tillverkningsprocess snart redo för att producera studieprodukter inför starten av den toxikologiska studien senare i år. Den viktiga utformningen av den kliniska fas I-studien pågår. Läs mer om vår portfölj, vaccinkandidater och behoven de möter:https://www.eurocine-vaccines.com/the-portfolio/

Volvo Cars rapporterar 49 904 sålda bilar i juni

Volvo Cars rapporterar idag 49 904 sålda bilar i juni, en nedgång med 26,9 procent jämfört med samma period förra året. Efterfrågan på bolagets bilar är fortsatt stark, särskilt för de elektrifierade Recharge-modellerna. Försäljningen för juni påverkades av de Covid-19-relaterade nedstängningarna i Kina som orsakade en brist på särskilda komponenter, vilket främst påverkar produktionen av helt elektriska bilar och laddhybrider. Generellt börjar Volvo Cars se en tydlig förbättring av sin produktionssituation, där antalet tillverkade bilar i juni var det högsta under året. Volvo Cars förväntar sig dock fortsatt påverkan av andelen leveranser av helt elektriska bilar och laddhybrider in i det tredje kvartalet. Under årets första sex månader sålde Volvo Car 291301 bilar, en nedgång med 23,5 procent jämfört med samma period förra året. Bolagets helt elektriska bilar stod för 7,6 procent av den totala försäljningen under perioden, vilket mer än tredubblades jämfört med samma period förra året. Nära var tredje Volvobil (32,3 procent) som såldes under första halvan av 2022 var helt elektrisk eller en laddhybrid (Recharge). Antalet aktiva prenumerationer vid slutet av juni hade ökat med 122 procent jämfört med samma period förra året. Och för de första sex månaderna av 2022 ökade antalet Volvobilar som sålts online med 86 procent jämfört med samma period 2021. Denna tillväxt drevs av en ökande kundefterfrågan i kombination med ett breddat erbjudande i fler marknader. Försäljningen i Europa för juni nådde 16 039 bilar, en minskning med 44,1 procent jämfört med samma månad förra året. Försäljningen av Recharge-modeller stod för 33,8 procent av den totala försäljningen i regionen under månaden. Volvo Cars försäljning i USA under månaden nådde 8 434, en minskning med 31,2 procent jämfört med juni förra året, där Recharge-modeller stod för 25,1 procent av den totala försäljningen. Försäljningen i Kina minskade med 1,3 procent i juni till 16 468 bilar jämfört med samma månad förra året. Volvo Cars mest sålda modell för månaden var XC60 med en försäljning av 18 275 bilar (2021: 23 038 enheter), följt av XC40 med 10 194 bilar (2021: 20 392) och XC90 med 9 949 bilar (2021: 10 579 enheter). Januari- juniJuni 2022 2021 Förändring 2022 2021 Förändring Europa 16 039 28 695 -44,1% 119 770 166 822 -28,2%Recharge 5 426 11 566 -53,1% 58 546 68 170 -14,1%- Laddhybrid 4 543 10 065 -54,9% 45 492 60 992 -25,4%- Helt elektrisk 883 1 501 -41,2% 13 054 7 178 81,9% Kina 16 468 16 680 -1,3% 70 233 95 252 -26,3%Recharge 675 759 -11,1% 5 042 4 133 22,0%- Laddhybrid 557 716 -22,2% 4 156 3 850 7,9%- Helt elektrisk 118 43 174,4% 886 283 213,1% USA 8 434 12 258 -31,2% 50 585 63 754 -20,7%Recharge 2 118 2 474 -14,4% 15 905 10 074 57,9%- Laddhybrid 1 565 1 746 -10,4% 12 094 7 748 56,1%- Helt elektrisk 553 728 -24,0% 3 811 2 326 63,8% Övriga 8 963 10 591 -15,4% 50 713 54 929 -7,7%Recharge 2 426 1 999 21,4% 14 468 11 418 26,7%- Laddhybrid 1 842 1 961 -6,1% 9 999 11 195 -10,7%- Helt elektrisk 584 38 1 436,8% 4 469 223 1 904,0% Totalt 49 904 68 224 -26,9% 291 301 380 757 -23,5%Recharge 10 645 16 798 -36,6% 93 961 93 795 0,2%- Laddhybrid 8 507 14 488 -41,3% 71 741 83 785 -14,4%- Helt elektrisk 2 138 2 310 -7,5% 22 220 10 010 122,0%

Svenska solparksutvecklaren Helios Nordic signerar avtal om fyra solcellsparker till danskt solenergiföretag i tid med skenande elpriser i Södra Sverige

Projekten är lokaliserade i södra Sverige, varav tre i elprisområde SE3 och ett projekt i elprisområde SE4. Totalt kommer de fyra projekten ha en installerad effekt på ca 220 MWp. Efter att solcellsparkerna har driftsatts under 2023, -24 och -25 kommer de tillsammans att stå för utsläppsminskningar om ca 132 000 ton CO2 och generera el motsvarande årsförbrukningen för ca 44 000 hushåll. Solcellsparkerna byggs utan några subventioner och på helt marknadsmässig grund. ”Solcellsparker är ett utmärkt sätt att på ett snabbt och klimatvänligt sätt öka eltillförseln. Vi på Helios är på väg att etablera oss som ledande inom detta segment av solcellsbranschen- och det är verkligen glädjande att vi lyckas vinna förtroendet från internationella investerare att både leverera och förvalta deras projekt, säger Magnus Rahm, Projektchef på Helios Nordic Energy AB” Förutom att Helios levererar tillståndsklara projekt kommer man även att tillhandahålla projektledningstjänster under byggnation, samt teknisk och kommersiell förvaltning under driftsfas. ”Hela teamet på Helios är väldigt stolta över denna transaktion och partnerskapet med Nordic Solar som vi tycker kompletterar våra kompetenser och ambitioner på bästa möjliga sätt. Vi ser fram emot att tillsammans bidra till massor med ny förnyelsebar elproduktion till södra Sverige, till fördel för såväl svenska elkonsumenter som för klimatet, säger Andreas Tunbjer, VD på Helios Nordic Energy AB” Nikolaj Holtet Hoff, VD på Nordic Solar, tillägger: “Vi ser en enorm efterfrågan på grön energi och den accelererande övergången från fossil till grön energi, inte minst i Skandinavien, har skapat ett vakuum som kräver en markant och ökande produktionskapacitet. Därför är vi glada att kunna presentera fyra helt nya solcellsparker i södra Sverige, vilka kommer att byggas av Helios Nordic Energy, som är en stark svensk utvecklare.” Setterwalls Advokatbyrå har varit rådgivare åt säljaren i denna transaktion

SAS SCANDINAVIAS PILOTFÖRENINGAR VÄLJER ATT GÅ I STREJK

Sedan varslet lämnades den 9 juni har medling pågått mellan pilotföreningarna och SAS. Strejken följer som en konsekvens av att parterna inte har lyckats komma överens om ett nytt avtal. SAS önskar fortsätta medlingen för att kunna nå en överenskommelse och avsluta strejken så snart som möjligt. "Vi beklagar djupt att våra kunder påverkas av denna strejk, den leder till förseningar och inställda flyg. Vi vet att alla våra passagerare har längtat efter sina sommarsemestrar och har bokat resor för sig och sina nära och kära. SAS anställda arbetar hårt för att hjälpa våra kunder som påverkas av denna olyckliga situation. En strejk vid den här tidpunkten är förödande för SAS och sätter företagets framtid på spel, inklusive tusentals kollegors jobb. Beslutet att gå ut i strejk visar ett vårdslöst beteende från pilotföreningarna och en chockerande låg förståelse för den kritiska situation som SAS befinner sig i", säger Anko van der Werff, President & CEO. Strejken beräknas leda till att cirka 50 % av alla SAS-flygningar ställs in och kommer påverka cirka 30 000 passagerare per dag. De flygningar som genomförs av SAS Link, SAS Connect och SAS externa partners berörs inte av strejken. Strejken har en negativ effekt på bolagets likviditet och finansiella ställning och denna effekt kan komma att bli väsentlig om strejken blir långvarig. Anko van der Werff avslutar ”Vi är redo att återuppta medlingen så snart som möjligt och vi kommer att göra vårt yttersta för att nå en överenskommelse som säkerställer företagets långsiktiga konkurrenskraft och finansiella hållbarhet. Vi förutsätter att SAS Scandinavias pilotföreningar inser vad som står på spel och väljer att fortsätta arbetet med att nå en överenskommelse.” Kunder som har bokat biljetter med SAS uppmanas att kontrollera om deras flyg berörs av strejken på www.sas.se/travel/flightstatus/ På grund av högsäsong kommer möjligheten att boka om berörda kunder till likvärdiga flygningar att vara mycket begränsad. Kunder vars flyg är inställda, som vi inte kan hitta likvärdigt alternativ till, erbjuds att antingen acceptera en återbetalning, eller boka om sin biljett till ett senare datum eller att själva ordna alternativa resesätt och söka ersättning från SAS. SAS kommer att skicka uppdateringar via SMS och e-post till de kunder som berörs. Det finns en hemsida för all information om trafikstörningar: www.flysas.com/en/disruptions/, som kommer att uppdateras kontinuerligt. Alla som har biljetter bokade rekommenderas att kontrollera statusen för sitt flyg på SAS hemsida innan de åker till flygplatsen eftersom information om flygstatus uppdateras löpande. För ytterligare information, vänligen kontakta:                                              SAS pressjour, +46 8 797 29 44 SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 4 juli 2022 kl. 12:30 CET.

Cantargia anordnar webcast kring nyligen annonserad nyemission

· Cantargias webcast gällande nyemissionen äger rum den 7 juli 2022, 14:00 CET/8:00 ET · Nyligen redovisade positiva kliniska data i icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och bukspottkörtelcancer (PDAC) · Kapital för att driva kliniska utvecklingen framåt inom NSCLC och PDAC samt andra möjligheter Cantargia AB (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) publicerade idag inbjudan till en webcast gällande den nyligen annonserade fullt garanterade företrädesemissionen. Texten för inbjudan följer nedan: Cantargia bjuder in till anmälan samt deltagande i en direktsänd uppdatering (webcast) kring Cantargias nyligen annonserade fullt garanterade företrädesemission om cirka 250 miljoner SEK. Cantargias huvudkandidat, nadunolimab (CAN04), har visat lovande effekter i kliniska fas IIa-studier i över 70 PDAC-patienter och 30 NSCLC-patienter, vilket nyligen presenterades inför forskare och kliniker på konferensen American Society for Clinical Oncology (ASCO) 2022. Som kommunicerat den 21 juni 2022, är det huvudsakliga syftet med finansieringen att möjliggöra för Cantargia att bygga vidare på de positiva resultat som erhållits i PDAC och NSCLC och påskynda kliniska studier i sen utvecklingsfas med nadunolimab. För att nå marknadsgodkännande krävs större, kontrollerade kliniska fas II/III-studier i enlighet med regulatoriska riktlinjer. Vårt syfte med emissionen är att säkra finansiering för: · Förberedelse av en randomiserad studie avseende icke-skivepitel NSCLC, med start 2023 · Fas II/III-studien Precision Promise℠ i PDAC, som görs på ledande kliniker i USA, i samarbete med PanCAN · Vidareutveckla nadunolimab i någon ytterligare av de sjukdomar som för närvarande utvärderas, efter prioritering under 2022 Denna webcast kommer att vara cirka 30 minuter och inkludera korta presentationer från Cantargias VD, Göran Forsberg, och Cantargias CFO, Bengt Jöndell. Möjlighet kommer ges för aktieägare att ställa frågor och få förtydliganden från Cantargia. AnmälningsinformationAktieägare och andra parter bjuds in till deltagande i webcasten genom en obligatorisk föranmälan här . Möjlighet finns även att lyssna på webcasten i efterhand genom att klicka här . Om frågor önskas ställas under frågesessionen, skickas dessa in på questions@lifesciadvisors.com.  Vid ytterligare frågor kring webcasten eller den extra bolagsstämman, var vänlig kontakta vårt Investor Relations-team via e-mail på info@cantargia.com. För ytterligare information kontaktaGöran Forsberg, VDTelefon: +46 (0)46-275 62 60E-post: goran.forsberg@cantargia.com Denna information lämnades för offentliggörande den 4 juli 2022 kl.14.00. Om CantargiaCantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab, studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

IRRAS avser att genomföra en företrädesemission om upp till 215 miljoner kronor

Stockholm, (4 juli 2022) – IRRAS AB (publ) (”IRRAS” eller ”Bolaget”), (Nasdaq Stockholm: IRRAS), offentliggör härmed att styrelsen har beslutat om en nyemission av aktier motsvarande upp till 215 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma planerad att hållas den 3 augusti 2022 (den ”Extra Bolagsstämman”). Kallelsen till den Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Sammanfattning · Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa framgångsrik implementering av Bolagets tillväxtstrategi, inklusive finansiering av IRRAS löpande verksamhet och dess fortsatta kommersialisering av sin produktportfölj. · För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätten berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av nio (9) nya aktier, det vill säga en teckningsrelation om 9:1. · Teckningskursen har fastställts till 0,3 kronor per aktie vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, motsvarar en total likvid om cirka 215 miljoner kronor före emissionskostnader. · Företrädesemissionen omfattar högst 715 332 060 aktier. · Bacara Holdings Ltd och Lexington Holding Assets Ltd har åtagit sig att teckna aktier motsvarande upp till sin pro rata-andel i Företrädesemissionen (cirka 27,5 procent) förutsatt att deras gemensamma aktieägande inte uppgår till eller överstiger 30 procent efter Företrädesemissionen. En svensk institutionell aktieägare har åtagit sig att teckna högst så många aktier som motsvarar deras pro rata-andel i Företrädesemissionen förutsatt att Företrädesemissionen inte blir tecknad upp till 180 miljoner SEK via teckning med eller utan stöd av teckningsrätter och genom tilldelning under nedan angivet garantiåtagande samt att deras ägarandel efter Företrädesemissionen inte överstiger nuvarande ägarandel i Bolaget. · Spetses Investments Limited, ett investeringsbolag förvaltat av Levant Capital (i vilket Marios Fotiadis är styrelseledamot[1]), har åtagit att garantera cirka 46,6 procent av Företrädesemissionen, motsvarande 100 miljoner SEK. Inget vederlag ska utgå för garantiåtagandet utöver ersättning för Levant Capitals omkostnader. · Genom tecknings- och garantiåtaganden enligt ovan är Företrädesemissionen på förhand täckt till cirka 77 procent, motsvarande en minsta emissionslikvid om cirka 166 miljoner kronor. · Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid den Extra Bolagsstämman, planerad att hållas den 3 augusti 2022. · Befintliga aktieägare, motsvarande 36,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit att, eller indikerat avsikt att, rösta för Företrädesemissionens godkännande på Extra Bolagsstämman. · Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 9 augusti 2022 till och med den 23 augusti 2022. · Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 5 augusti 2022. Sista dagen för handel i Bolagets aktier med rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 augusti 2022 och första dagen för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 4 augusti 2022. · Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm från och med den 9 augusti 2022 till och med den 18 augusti 2022. Bakgrund och motiv IRRAS är ett medicintekniskt bolag som fokuserar på leverans av innovativa lösningar för hjärnskador och intrakraniella blödningar. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer sina produkter globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader. I strävan mot dessa mål är IRRAS avsikt att bli en dominerande aktör inom neurointensivvård. IRRAS produktportfölj innehåller Bolagets ursprungliga produkt IRRAflow samt produktlinjen Hummingbird ICP Monitoring. IRRAflow, som är ett system för ventrikulär dränering och infusion, är FDA-godkänt och CE-märkt för övervakning av intrakraniellt tryck samt dränering av uppsamlat blod och överskott av hjärn- och ryggmärgsvätska. Hummingbird-produktlinjen inkluderar åtta FDA godkända produkter som hjälper läkarna att diagnostisera och hantera intrakraniellt tryck hos patienter med en traumatisk hjärnskada, en subaraknoidal blödning och/eller stroke. Eftersom IRRAflow är den enda produkten på marknaden som har ett spolande dränage skapar kombinationen av IRRAflow och Hummingbird en unik produktportfölj och tillsammans med ett starkt patentskydd har IRRAS enligt Bolagets bedömning goda förutsättningar att etablera sig som ledande aktör på marknaden. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att genomföra en Företrädesemission för att säkerställa framgångsrik utveckling i enlighet med Bolagets affärsplan och strategi. Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera Bolagets löpande verksamhet och dess fortsatta kommersialisering av sin produktportfölj. Företrädesemissionens villkor De som är registrerade aktieägare i IRRAS på avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt för en (1) befintlig aktie. Teckningsrätten ger innehavaren företrädesrätt att teckna nya aktier, där en (1) teckningsrätt berättigar aktieägaren att teckna nio (9) nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen ska tilldela aktier i första hand till de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska styrelsen tilldela aktier till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning inte kan ske, pro rata i förhållande till deras teckning. I den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning samt, i sista hand, under förutsättning att sådan tilldelning krävs för att emissionen ska bli fulltecknad, till garanterna av emissionen. Teckningskursen är 0,3 SEK per ny aktie. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med 21 459 961,80 SEK, från 2 384 440,20 SEK till 23 844 402,00 SEK, genom en nyemission om högst 715 332 060 nya stamaktier, vilket innebär att det totala antalet stamaktier ökar från 79 481 340 aktier till 794 813 400 aktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra IRRAS cirka 215 miljoner SEK före transaktionskostnader. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer, under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, att få sin ägarandel utspädd med cirka 90 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter. Åtaganden och förväntad tidsplan för FöreträdesemissionenBacara Holdings Ltd och Lexington Holding Assets Ltd har åtagit sig att teckna aktier motsvarande upp till sin pro rata-andel i Företrädesemissionen (cirka 27,5 procent) förutsatt att deras gemensamma aktieägande inte uppgår till eller överstiger 30 procent efter Företrädesemissionen. En svensk institutionell aktieägare har åtagit sig att teckna högst så många aktier som motsvarar deras nuvarande pro rata-andel i Företrädesemissionen förutsatt att Företrädesemissionen inte blir tecknad upp till 180 miljoner SEK med eller utan stöd av teckningsrätter eller genom tilldelning under garantiåtagandet, samt att deras ägarandel efter Företrädesemissionen inte överstiger nuvarande ägarandel i Bolaget. Spetses Investments Limited, ett investeringsbolag förvaltat av Levant Capital (i vilket Marios Fotiadis är styrelseledamot[2]), har åtagit att garantera cirka 46,6 procent av Företrädesemissionen, motsvarande 100 miljoner kronor. Inget vederlag ska utgå för garantiåtagandet utöver ersättning för Levant Capitals omkostnader. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av ett godkännande vid den Extra Bolagsstämman, planerad att hållas den 3 augusti 2022. Befintliga aktieägare, som representerar 36,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit att, eller indikerat avsikt att, rösta för Företrädesemissionens godkännande på den Extra Bolagsstämman. I samband med Företrädesemissionen kommer Bolaget åta sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period på 180 dagar efter tillkännagivandet av utfallet i Företrädesemissionen. Under samma period kommer aktieägande ledamöter i styrelsen och bolagsledningen åta sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Bolaget. Preliminär tidplan för Företrädesemissionen 3 augusti 2022                                            Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 4 augusti 2022                                            Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 5 augusti 2022                                            Offentliggörande av prospekt 5 augusti 2022                                            Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt 9 augusti – 18 augusti 2022                   Handel i teckningsrätter 9 augusti – 23 augusti 2022                   Teckningsperiod 25 augusti 2022                                         Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen RådgivareCarnegie Investment Bank AB (publ) agerar Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities agerar Joint Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till IRRAS i samband med Företrädesemissionen.För mer information, vänligen kontakta:USAWill MartinVDir@irras.com Europa Sten GustafssonDirector, Investor Relationssten.gustafsson@irras.com+46 102 11 5172Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2022 kl. 17:40 (CEST).  Om IRRASIRRAS är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som fokuserar på att leverera innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS utformar, utvecklar och kommersialiserar produkter för neurointensivvård, som väsentligt förbättrar resultaten för patienterna och minskar den totala vårdkostnaden genom att avhjälpa komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder. Företaget marknadsför och säljer sina breda och innovativa produktlinjer IRRAflow och Hummingbird ICP Monitoring till sjukhus över hela världen genom sin egen säljorganisation i USA och utvalda europeiska länder samt via ett internationellt nätverk av distributionspartners.IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, samt kontor i München, Tyskland och San Diego, Kalifornien, USA. Mer information finns på www.irras.com.IRRAS AB är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: IRRAS).  Viktig informationPublicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta meddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 5 augusti 2022. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen. Fullständig information avseende Företrädesemissionen kan endast fås genom Prospektet. IRRAS har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon annan medlemsstat i EES utöver Sverige. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av Joint Bookrunners. Joint Bookrunners agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Joint Bookrunners är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri. Information till distributörer I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har IRRAS aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på IRRAS aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att IRRAS aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i IRRAS aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende IRRAS aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende IRRAS aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler. [1] Bacara Holdings Limited är indirekt aktieägare i Spetses Investments Ltd. Bacara Holdings Limited är den största aktieägaren i IRRAS och ägs av en närstående till Marios Fotiadis, styrelseordförande i IRRAS. Marios Fotiadis är också styrelseledamot i Levant Capital och Bacara Holdings Limited. [2] Bacara Holdings Limited är indirekt aktieägare i Spetses Investments Ltd. Bacara Holdings Limited är den största aktieägaren i IRRAS och ägs av en närstående till Marios Fotiadis, styrelseordförande i IRRAS. Marios Fotiadis är också styrelseledamot i Levant Capital och Bacara Holdings Limited.

Tre nya stjärnor till Sverige – nordiska MICHELIN Guiden 2022 uppmärksammar kulinarisk skicklighet

Michelin presenterade idag det nya urvalet av restauranger i den nordiska utgåvan av MICHELIN Guiden, vid en ceremoni i norska Stavanger. 2022 års utgåva innehåller 255 restauranger, inkluderande 74 med stjärna, 32 som har tilldelats en Bib Gourmand och 38 som uppmärksammas med en Michelin Grön Stjärna. Den kreativitet och dynamik som kännetecknar den nordiska kulinariska scenen illustreras av 11 nya restauranger i de fem länder som den nordiska utgåvan täcker Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island. Tre nya svenska stjärnor I Sverige får följande tre restauranger sin första Michelinstjärna: I halländska Torup, närmare bestämt i Rydöbruk ligger restaurang Knystaforsen. Den är inredd i ett gammalt sågverk vackert beläget mellan floden och skogen. Där sätter man naturen i centrum i allt man gör från exceptionella lokala ingredienser till skicklig kokkonst över öppen eld. Kökschef Nicolai Tram serverar även en rätt utomhus runt lägerelden. I Stockholm, tilldelas Nour en stjärna. Kocken Sayan Isaksson hedrar sina rötter genom att kombinera asiatiska inslag med svenska ingredienser på ett originellt sätt. I Stockholm får Adam & Albin en stjärna. Kockarna Adam Dahlberg och Albin Wessman öppnade för sex år sedan. De erbjuder en högst personlig upplevelse med de två kockarna som lägger till en smula teater genom att färdigställa rätterna vid gästernas bord och berätta om hur rätten ursprungligen skapades utan att spara på intrikata detaljer. –Vi lanserade den nordiska guiden 2014. Våra inspektörer imponeras av den kulinariska avantgardismen hos de nordiska restaurangerna. Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island, dessa länder briljerar med personlighet och mod hos sina kockar, som är internationellt erkända stilbildare, säger Gwendal Poullennec, Internationell direktör MICHELIN Guide. Förutom den remarkabla kreativiteten, utgör de nordiska restaurangerna också en stor inspirationskälla för att skönja formerna hos en mer hållbar gastronomi. Ett växande antal MICHELIN Grön Stjärna i vårt urval belyser att medvetenhet och handling är en del av den dagliga filosofin hos många nordiska restauranger. I våra grannländer får restaurang Frederikshøj i Århus Danmark, sin andra stjärna. I Finland tilldelas restaurang Palace i hjärtat av Helsingfors även den sin andra MICHELIN stjärna. Det totala antalet tvåstjärniga restauranger i den nordiska guiden är därmed uppe i 14. De övriga nordiska restaurangerna, förutom de tre svenska, som får sin första Michelinstjärna är ÓX i Reykjavík, Kaskis i Åbo, MOTA på Själland, Jatak i Köpenham, Hot Shop, Hyde och Schlägergården, alla tre i Oslo och slutligen Lysverket i Bergen. Det betyder att det totalt i 2022 ås MICHELIN Guide Nordic Countries finns 56 restauranger med en Michelinstjärna.   MICHELIN Grön Stjärna Fem nya restauranger får MICHELIN Grön Stjärna, vilket ökar det totala antalet i Norden till 38 av sammanlagt 255 restauranger i MICHELIN Guide Nordic Countries. Det är en de högsta andelarna i världen. Det visar på Norden som en ledare inom hållbar ekologisk gastronomi. Man använder lokala hållbara leverantörer, verkar för att minska matsvinnet och reducera sitt CO2 fotavtryck. Man sätter hållbarhet i centrum för allt man gör när man erbjuder gästerna inspirerande och lärorika kulinariska upplevelser. De 5 nya restaurangerna med en Michelin Gröna Stjärnan är Oxenstiernan i Stockholm, Knystaforsen i halländska Rydöbruk, Natura i Helsingfors, DILL i Reykjavík och Jossa Mat & Drikke i Trondheim. 5 nya restauranger får en Bib Gourmand Sedan 1997 uppmärksammas restauranger som erbjuder prisvärd god mat. Bib Gourmand har vuxit genom åren och blivit mycket populär bland matälskare. Fem nya restauranger har får en Bib Gourmand: Ruths i Malmö, Mathias Dahlgren-Matbaren i Stockholm, Møf i Århus, Bjørnekældere i Köpenhamn och Jossa Mat & Drikke i Trondheim.  Sammanlagt gör det 32 restauranger med god kvalitet och prisvärda. Det kompletta urvalet i MICHELIN Guide Nordic Countries återfinns på MICHELIN Guide digitala plattform www.guidemichelin.com och på gratisappen på iOS  och Android  som kan laddas ned.   Där kan du också upptäcka alla Michelin rankade restauranger över hela världen och göra bokningar till världens mest unika och fantastiska hotell. Som användare i appen kan du också skapa din egen lista med favoritrestauranger och hotell och dela den. Ny möjlighet testa tidigt För att dela med sig av nya upplevelser bland matälskare har guiden tagit fram en ny approach. Varje månad kan några få restauranger som har imponerat på våra inspektörer läggas till urvalet i guiden märkta med etiketten “NEW”. Stjärnor, Bib Gourmand och Grön Stjärna förblir årliga utmärkelser, som annonseras vid MICHELIN Star Revelation, men matälskare blir inbjudna att besöka restauranger med etiketten “NEW” omedelbart, och bland dem kan finnas de som får Michelinstjärnor år 2023! 2022 års MICHELIN Guide Nordic Countries i korthet:255 rekommenderade restauranger:- 4 MICHELIN Trestjärniga restauranger- 14 MICHELIN Tvåstjärniga restauranger (2 nya)- 56 MICHELIN Enstjärniga restauranger (11 nya)- 38 MICHELIN Grön Stjärna restaurants (5 nya)- 32 MICHELIN Bib Gourmand restauranger (5 nya) För bilder, vänligen följ länken https://www.dropbox.com/sh/h3gxes860mx5fjr/AAAcZjj_-5QQDcPXiKYVOi-ja?dl=0Photo credit: Steffen Vidar Jenssen & Fabel MediaInstagram : @steffenvidar_jenssen / @fabelmedia Tack till våra partners för att ni stödjer vårt evenemang Presentation av Michelin Stjärnor. [Logo Partners Michelin] För ytterligare information vänligen kontakta KONTAKTA  Maira Zöller Head of Public Relations Michelin Europe North (Engelska) +49 (0) 1 525 469 8848 maira.zoeller@michelin.com Elma Sabanovic Presskontakt Sverige (Svenska) +46 (0) 723 184 949 elma.sabanovic@coast.se Om Michelin Michelin, det ledande mobilitetsföretaget, är dedikerat att förstärka kunders mobilitet ur ett hållbarhetsperspektiv; genom design och distribution av de lämpligaste däcken, tjänsterna och lösningarna för kundernas behov genom att utveckla högteknologiskt material som tjänar en mängd olika branscher. Med huvudkontor i Clermont-Ferrand, Frankrike, finns Michelin idag i 177 länder med 124,760 anställda och driver 68 anläggningar som tillsammans producerade omkring 173 miljoner däck under 2021. (www.michelin.com)

Klimator beslutar om riktade nyemissioner av aktier och konvertibla skuldebrev om 14,8 MSEK i syfte att finansiera fortsatt internationell expansion

Med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 13 maj 2022 har styrelsen i Klimator beslutat att genomföra en riktad nyemission av 1 146 415 aktier till en grupp investerare till en teckningskurs om 4,49 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer tillföras 5 147 403 SEK före transaktionskostnader (”Nyemission 1”). Nyemission 1 innebär att antalet aktier i Klimator ökar från 14 246 262 till 15 392 677, vilket medför en utspädning om 7,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Bolagets aktiekapital ökar från 712 313,10 SEK till 769 633,85 SEK. Styrelsen har även beslutat att genomföra en riktad nyemission av 115 407 aktier, till medarbetare i Bolaget, till en teckningskurs om 4,49 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer tillföras 518 177 SEK före transaktionskostnader (”Nyemission 2”). Nyemission 2 innebär att antalet aktier i Klimator ökar från 15 392 677 till 15 508 084, vilket medför en utspädning om 0,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Bolagets aktiekapital ökar från 769 633,85 SEK till 775 404,20 SEK. Teckningskursen i Nyemission 1 och Nyemission 2 motsvarar en rabatt om cirka 14 procent mot den volymviktade genomsnittskursen under perioden från och med den 20 juni 2022 till och med den 4 juli 2022 för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market. Med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 13 maj 2022 har styrelsen i Klimator beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibla skuldebrev till en grupp investerare (”Konvertibelemission 1”). Konvertibelemission 1 uppgår till 8 360 983 SEK och kommer vid full konvertering öka antalet aktier i Klimator med 1 286 305, vilket innebär en utspädning om 7,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 5 770,35 SEK. Styrelsen har även beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibla skuldebrev till medarbetare i Bolaget (”Konvertibelemission 2”). Konvertibelemission 2 uppgår till 749 983 SEK och kommer vid full konvertering öka antalet aktier i Klimator med 115 382, vilket innebär en utspädning om 0,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 5 769,10 SEK. Tecknare i Nyemission 2 och Konvertibelemission 2, som riktas till medarbetare och styrelseledamöter, anges nedan: Namn Antal Belopp Nominellt Totalt belopp (SEK) aktier Nyemission 2 belopp (SEK) konvertibelViktoria 23 000 103 270 399 997 503 267BogrenEmil 22 271 99 997 99 996 199 993Danielssonvia bolagPer 11 000 49 390 149 994 199 384Danielssonvia bolagJohn Finér 11 136 50 001 99 996 149 997Hanna-Louise 25 000 112 250 - 112 250WibergPatrik 23 000 103 270 - 103 270Simson Konvertibelemission 1 och Konvertibelemission 2 löper med en årlig ränta om 12 procent beräknat på det fulla lånebeloppet och kan konverteras till nya aktier till en kurs om 6,50 SEK från och med den 31 juli 2022 till och med den 30 juni 2023. Totalt kommer Klimator tillföras 14,8 SEK före transaktionskostnader som uppgår till 1,5 MSEK. Nyemission 2 och Konvertibelemission 2 riktas till medarbetare och förutsätter extra bolagsstämmas efterföljande godkännande. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom ett separat pressmeddelande och innehåller styrelsens fullständiga beslut. Klimators syfte är att skapa säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande teknologi i regioner där det finns risk för halka. Under 2021 har Klimator befäst sin position som marknadsledare på den nordeuropeiska marknaden inom smart vinterväghållning. Bolaget fortsätter växa inom sensorlösningar och bryter ny mark inom affärsområdet Automotive. Sedan 2019 har Klimators nettoomsättning vuxit med en CAGR om 43 procent till 16,4 MSEK under 2021. Klimators målsättning är att nå en omsättning på cirka 300 MSEK med en EBIT-marginal om 50 procent under 2027. Fokus framgent är att vinna nya utvecklings- och Proof-of-Concept-projekt inom fordonsindustrin, bygga upp ett internationellt partnernätverk samt accelerera bolagets geografiska expansion med täckning av vägnätet i Europa, USA och Japan. Utöver att skapa finansiell uthållighet kommer emissionslikviden därför främst att användas för fortsatt internationell expansion för att möta marknadens efterfrågan under många år framöver. Skälet till att nyemissionerna genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier är att möjliggöra för Bolaget att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital. Teckningskurserna har fastställts genom förhandlingar med ett antal investerare och bedöms vara marknadsmässig. Styrelsen i Bolaget har även utrett möjligheten att anskaffa kapital genom andra alternativ än vad som följer av nyemissionerna, innefattandes möjligheten att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsens samlade bedömning är att emissionerna, av ovan angivna skäl, ligger i Bolaget och samtliga aktieägares intresse. RådgivarePartner Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Klimator i samband med nyemissionerna.

Folksamgruppen investerar ytterligare 850 miljoner kronor i Northvolt

Folksamgruppen investerar cirka 850 miljoner kronor i en emission av ett konvertibelt lån omfattande totalt cirka 11 miljarder kronor.– Vi är stolta över att vara en del av den stora omställningen av bilindustrin, en omställning som är beroende av en hållbar och kostnadseffektiv batteriproduktion. Vår investering i Northvolt bidrar till att skynda på omställningen till ett mer hållbart samhälle för våra kunder samtidigt som avkastningen är attraktiv, säger Marcus Blomberg, investeringschef Folksamgruppen.Northvolt har utvecklat en branschledande teknik och processer som gör företaget till en nyckelspelare i den kommande försörjningen av elkapacitet till bilindustrin i Europa. Northvolt är den första europeiska batteritillverkaren att tillverka ett eget batteri till elbilar. – Vi är glada för det fortsatta förtroendet från Folksamgruppen, det är en viktig pusselbit på vår gemensamma resa mot en mer hållbar värld. Vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att hålla vårt löfte om att bygga världens grönaste batteri, säger Peter Carlsson, medgrundare och vd på Northvolt.Den utökade investeringen om 850 miljoner kronor fördelas mellan Folksam Liv, cirka 520 miljoner kronor, och KPA Pension med cirka 330 miljoner kronor. 2019 investerade Folksamgruppen cirka 150 miljoner kronor i preferensaktier i Northvolt.Lenner & Partners har varit Folksamgruppens rådgivare i samband med investeringen.

SAS inleder domstolsprocess i USA genom att ansöka om ett chapter 11-förfarande för att genomföra viktiga delar av SAS FORWARD-planen och kommer att fortsätta serva sina kunder genom processen

SAS och vissa av dess dotterbolag lämnade idag in frivilliga ansökningar (Eng. petitions) enligt chapter 11 under U.S. Bankruptcy Code vid den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA. Syftet med ansökan är att accelerera SAS transformation genom att implementera viktiga delar av SAS FORWARD. Dessa åtgärder är i linje med SAS kommunikation den 31 maj 2022 om att SAS FORWARD involverar komplexa flerpartsförhandlingar och att Bolaget kan komma att använda ett eller flera rekonstruktionsförfaranden utformade för att underlätta hanteringen av Bolagets finansiella svårigheter och hjälpa till att accelerera genomförandet av SAS FORWARD. Chapter 11 är ett väletablerat och flexibelt juridiskt ramverk för att rekonstruera bolag med verksamhet i flera jurisdiktioner och har använts av ett flertal stora internationella flygbolag för rekonstruktion. Genom denna process strävar SAS efter att nå överenskommelser med viktiga intressenter, rekonstruera Bolagets skulder, konfigurera om flygplansflottan och erhålla ett betydande kapitaltillskott. SAS förväntar sig att domstolsprocessen i USA slutförs inom 9-12 månader. ”Vi har arbetat nära tillsammans med SAS ledningsgrupp för att ta SAS FORWARD framåt. Som en del av den processen har SAS även förberett sig för alternativet att använda ett rekonstruktionsförfarande i domstol för att åtgärda Bolagets finansiella situation. Den pågående strejken innebär betydande utmaningar för våra möjligheter att lyckas med vår transformation. Styrelsen har dragit slutsatsen att juridiska åtgärder är nödvändiga för att göra framsteg i våra pågående förhandlingar med viktiga intressenter och ytterst för att lyckas göra SAS till ett konkurrenskraftigt och finansiellt starkt bolag. Processen som vi har påbörjat kommer att göra det möjligt för SAS att fortsätta sitt över 75 år långa arv av att vara en integrerad del av skandinavisk infrastruktur och de skandinaviska samhällena. Vi är övertygade om att de åtgärder som vi vidtar kommer att stärka SAS förmåga att tillvarata de stora möjligheter som finns framöver när branschen fortsätter att återhämta sig från pandemin” säger Carsten Dilling styrelseordförande i SAS. Anko van der Werff, VD och koncernchef för SAS, säger: “Under de senaste månaderna har vi jobbat hårt med att förbättra vår kostnadsstruktur och vår finansiella ställning. Vi gör framsteg, men mycket arbete återstår och den pågående strejken har gjort en redan utmanande situation ännu svårare. Chapter 11-processen ger oss juridiska verktyg för att accelerera vår transformation, samtidigt som vi kan fortsätta vår verksamhet som vanligt. Vi kommer att fortsätta att bygga det nätverk av flyglinjer, produkter och tjänster som kunderna förväntar sig, såväl under den här processen som därefter. Jag är övertygad om att den här processen kommer att ge oss möjligheten att bli en starkare affärspartner och ett ännu bättre flygbolag för våra kunder under många år framöver. Att bli ett mer konkurrenskraftigt flygbolag kommer att kräva en gemensam ansträngning och fördelning av kostnadsbördan mellan alla intressenter. Vi uppmanar SAS Scandinavias pilotföreningar att avsluta sin strejk och delta konstruktivt i denna process.” Stärker SAS förmåga att leverera på SAS FORWARD SAS FORWARD lanserades för att säkra SAS långsiktiga konkurrenskraft i den globala flygbranschen genom en fullständig transformation av verksamheten. Avsikten med planen är att stärka SAS finansiella ställning och att uppnå en hållbar förbättring av kostnadsstrukturen, med en minskning av de årliga kostnaderna om cirka 7,5 miljarder SEK. Planen omfattar även anskaffning av minst 9,5 miljarder SEK i nytt eget kapital och att minska eller konvertera mer än 20 miljarder SEK i skuld till aktiekapital (varav en majoritet är skulder på balansräkningen), inklusive statliga hybridobligationer, kommersiella hybridobligationer, schweiziska obligationer, statliga lån, leasingskulder för flygplan samt åtaganden enligt underhållskontrakt och övriga kontrakt. SAS har gjort framsteg i detta arbete. Bolaget har identifierat en övervägande majoritet av de 7,5 miljarder SEK i minskade årliga kostnader, fortsatt att investera i sin digitala kapacitet och sitt hållbarhetsarbete samt erhållit stöd från Sverige, Danmark och Norge. Bolaget har även träffat potentiella investerare och fört en aktiv dialog med flera intressenter för att förbättra sin finansiella styrka. Avsikten är att chapter 11-processen ska accelerera transformationsprocessen. Minskningen eller konverteringen av statlig skuld kräver godkännande av Europeiska kommissionen respektive EFTAs övervakningsmyndighet under tillämpliga regler för statligt stöd. Som tidigare meddelats förväntas en stor del av det nya kapitalet sökas från nya investerare. De tilltänkta minskningarna eller konverteringarna av skuld till aktiekapital och nyemission av aktier förväntas medföra betydande utspädning för befintliga aktieägare. En eventuell nyemission kommer att vara föremål för godkännande från bolagsstämma och regulatoriska godkännanden. Affärsverksamheten opåverkad – fortsätter att tillhandahålla våra tjänster för kunderna SAS verksamhet och schemalagda flygavgångar påverkas inte av chapter 11-ansökan och SAS styrelse och ledning fortsätter att vara ansvariga för Bolagets verksamhet. SAS bokningar, kundservice, SAS EuroBonus samt alla andra tjänster och system för våra kunder kommer att fungera som vanligt. Vid sidan av chapter 11-processen kommer dock strejken som SAS Scandinavias pilotföreningar har inlett att påverka schemalagda flygavgångar. SAS kommer att fortsätta göra återbetalningar av biljetter och uppfylla åtaganden gällande resekuponger och betalningar eller krediter hänförliga till bagage eller serviceanspråk i enlighet med sina nuvarande riktlinjer. Uppfylla affärsåtaganden SAS bedömning är att Bolaget har tillräcklig likviditet, inklusive 7,8 miljarder SEK i likvida medel per den 30 juni 2022, för att uppfylla sina affärsförpliktelser på kort sikt. Strejken har en negativ effekt på Bolagets likviditet och finansiella ställning och denna effekt kan komma att bli väsentlig om strejken blir långvarig. För att säkerställa att Bolaget har tillräckliga medel för att slutföra sin rekonstruktion är Bolaget i långt gångna diskussioner med ett flertal potentiella långivare avseende ytterligare s.k. debtor-in-possession-finansiering (DIP-finansiering) om uppemot 700 miljoner USD (motsvarande cirka 7,0 miljarder SEK) för att stödja verksamheten. DIP-finansiering är en specialiserad typ av bryggfinansiering för verksamheter som genomgår rekonstruktion i en chapter 11-process. DIP-finansieringen är föremål för vissa villkor som måste uppfyllas för att Bolaget ska få tillgång till lämnade finansieringsåtaganden. På sedvanligt sätt i chapter 11-förfaranden har Bolaget lämnat in ett antal standardiserade yrkanden (Eng. motions) enligt vilka Bolaget begär tillstånd av domstolen att fortsätta bedriva sin verksamhet under domstolsprocessen, vilket inbegriper fortsatt betalning av anställdas löner och förmåner utan avbrott. Som en del av dessa yrkanden har Bolaget begärt tillstånd från domstolen att fortsätta att i den löpande verksamheten fullgöra åtaganden enligt sina kundprogram. SAS har även begärt tillstånd att uppfylla ett flertal åtaganden som uppstod före chapter 11-ansökan (Eng. prepetition obligations) i förhållande till vissa av Bolagets affärskritiska resebyråpartners och leverantörer. Bolaget kommer att enligt gällande villkor fullt ut betala leverantörer för varor och tjänster som levereras från och med datumet för ansökan om chapter 11. Bolaget förväntar sig att dessa yrkanden blir prövade vid en ”First Day hearing” som förväntas hållas under de närmaste dagarna. SAS förväntar sig att få domstolsgodkännande för samtliga sina yrkanden. Information om chapter 11-processen och ytterligare information Rekonstruktionsprocessen enligt chapter 11 i USA skiljer sig från konkurs- eller administrationsförfaranden i andra delar av världen. Processen ger Bolaget tid och flexibilitet att omorganisera sin kapitalstruktur, minska kostnader och fullborda en finansiell rekonstruktion under tillsyn av det amerikanska domstolssystemet. Styrelsen och koncernledning fortsätter att ansvara för Bolagets verksamhet och rekonstruktionsprocessen genomförs under översyn av en amerikansk federal domstol. Många bolag, inklusive ett antal stora internationella flygbolag baserade utanför USA, har använt chapter 11-processen för att omorganisera sina finansiella åtaganden och bli starkare organisationer. Ytterligare information om processen finns tillgänglig på Bolagets särskilda hemsida för rekonstruktionen, https://sasgroup.net/transformation. Domstolshandlingar och andra dokument relaterade till chapter 11-processen i USA är tillgängliga på en separat hemsida som administreras av SAS ombud (s.k. claims agent), Kroll Restructuring Administration LLC, på https://cases.ra.kroll.com/SAS. Information finns även tillgänglig via telefon (844) 242-7491 (USA/Kanada) eller +1 (347) 338-6450 (internationellt), och via epost på SASInfo@ra.kroll.com. Inbjudan till presskonferens med webbsändning En presskonferens med webbsändning kommer att hållas kl. 08.45 (CEST), den 5 juli 2022. Ingen föranmälan krävs. Talare: Carsten Dilling styrelseordförande i SAS och Anko van der Werff, VD och koncernchef för SAS Språk: Engelska Plats för fysisk närvaro: SAS huvudkontor, Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna Länk till webbsändning: https://live.sasgroup.net  (för broadcasters, vänligen kontakta studio@sas.se för att be om access till video- och ljudströmmen) Telefonnummer för konferenssamtal: DK: +45 354 455 77 FI: +358 981 710 310 NO: +47 235 002 43 SE: +46 8 566 426 51  UK: +44 3333 0008 04 PIN: 11653156# Rådgivare Weil, Gotshal & Manges LLP är global juridisk rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är svensk juridisk rådgivare till SAS. Seabury Securities LLC och Skandinaviska Enskilda Banken AB är investment bankers. Seabury är även rekonstruktionsrådgivare. FTI Consulting är finansiell rådgivare. För ytterligare information, vänligen kontakta: SAS pressjour, +46 8 797 29 44 Louise Bergström, VP Investor Relations, +46 70 997 0493 Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2022, kl 07:45 CEST. Om SAS SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net VIKTIG INFORMATION Pressmeddelandet utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna aktier eller något annat finansiellt instrument i SAS. Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar SAS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Sådan information kan innefatta uttalanden som föregås av, följs av eller inkluderar ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och andra liknande ord och uttryck. Sådan information har upprättats endast i illustrativt syfte och är inte grundad på historiska fakta, utgör inte någon garanti av framtida resultat, återspeglar SAS uppfattningar och förväntningar och är föremål för kända och okända osäkerheter, antaganden och andra faktorer som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Till följd av dessa risker, osäkerhetsfaktorer, antaganden och andra faktorer ska mottagaren inte förlita sig på de framåtblickande uttalandena som en prognostisering av framtida händelser. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig SAS inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller i övrigt. Ingenting i detta pressmeddelande innefattar eller ska tolkas som en resultatprognos.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar bostadsfastighet i Örebro till ett överenskommet fastighetsvärde om 400 mkr

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) avyttrar bostadsfastigheten Gasugnen 24 i Örebro till Husherren till ett överenskommet fastighetsvärde om 400 Mkr. Fastigheten har en total uthyrbar area om 10 543 kvm varav 9 023 kvm utgörs av bostäder. Total hyresintäkt för 2022 exklusive tillägg bedöms uppgå till 20,3 mkr. ”Vi har haft utmaningar med att uppnå tillräcklig förvaltningsvolym inom bostadsfastigheter i Örebro och vår huvudprioritet är att stärka våra kreditnyckeltal. Det känns också viktigt att köparen är en professionell och långsiktig lokal fastighetsförvaltare. Överenskommet fastighetsvärde i transaktionen är i linje med bokfört värde”, säger Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Affären är signerad och frånträde sker i 29 augusti 2022. För ytterligare information, vänligen kontakta:Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, oscar@sbbnorden.se Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se .

Orexos nasala akutläkemedel med adrenalin, OX640, går in i klinisk utveckling

· OX640 har potential att ge viktiga fördelar för både patienter och sjukvården genom att erbjuda en tillförlitlig och användarvänlig dosering av adrenalin vid akut behandling av allergiska reaktioner · Om produkten godkänns riktar den sig till en global och växande marknad som idag uppgår till USD 2 miljarder · Partnerskap för utveckling och kommersialisering övervägs. Uppsala 5 juli 2022 – Orexo AB (publ.), (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY) meddelar idag att bolaget framgångsrikt initierat den första explorativa kliniska studien i människa (OX640-001) för OX640, ett akutläkemedel med adrenalin för nasal administrering. Studien syftar till att fastställa den relativa biotillgängligheten och absorptionsegenskaperna hos de utvecklade OX640-formuleringarna jämfört med en intramuskulär adrenalininjektion hos friska frivilliga. Adrenalin används ofta för akut behandling av allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi. Förstahandsbehandling av anafylaxi är idag intramuskulära autoinjektorer. Adrenalin är en mycket känslig läkemedelssubstans som lätt bryts ned och för att minska nedbrytningen innehåller samtliga marknadsförda injektionsprodukter tillsatser av kemiska antioxidanter. Trots tillsatser är produkternas hållbarhetstid begränsad och kräver strikt kontrollerad hantering och lagring. Orexos projekt OX640 är en nasal adrenalinformulering baserad på den egenutvecklade Drug Delivery plattformen amorphOX®. Stabilitetsdata som hittills genererats indikerar tydlig potential för en adrenalinprodukt med signifikant förbättrad stabilitet jämfört med dagens injektionsprodukter, både vad gäller tillåtna lagringstemperaturer och hållbarhetstid. Den positiva data som erhållits innehåller inga tillsatser av kemiska antioxidanter. Förutom att erbjuda patienter med allergier en produkt som ger större flexibilitet gällande hantering och lagring är OX640 ett mindre skrymmande, bekvämare och nålfritt alternativ till autoinjektorer. Robert Rönn, SVP och forskningschef Orexo, kommenterar: "Jag är mycket stolt över att teamet på Orexo ännu en gång hållit tidsramarna och nu gjort det möjligt för oss att nå denna viktiga milstolpe. Vår nasala adrenalinformulering har potential att ge allergiska patienter en verkligt förbättrad och differentierad produkt och vi ser fram emot studieresultaten senare i år". Allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi, är ett globalt och växande hälsoproblem. Den globala marknaden överstiger USD 2 miljarder och förväntas visa en fortsatt stark tillväxt under de kommande åren[1]. Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef Orexo, kommenterar: ”Vid utvecklingen av vårt akutläkemedel mot överdoser, OX124, var målet att ta fram ett läkemedel som inte bara är snabbare än de befintliga alternativen, utan också kraftfullare och med längre varaktighet. Att lösa ekvationen ledde fram till utvecklingen av vår nya och unika Drug Delivery plattform, amorphOX®, som i studier visat sig vara mycket skalbar då den gifter sig utmärkt med ett brett spektrum av läkemedelssubstanser. Vårt adrenalinprojekt, OX640, är ett lovande exempel där vi drar nytta av plattformen, som också öppnar upp för nya spännande möjligheter som sträcker sig bortom behandling av psykisk ohälsa och beroendesjukdomar". Orexo utvärderar partnerskap för produktutveckling och kommersialisering. Kostnader relaterade till studien ingår i bolagets OPEX-guidning för 2022.  För ytterligare information kontakta: Orexo AB (publ.) Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef Robert Rönn, SVP och forskningschefTel: 018780 88 00 Tel: 018780 88 00E-mail: ir@orexo.com E-mail: ir@orexo.com Lena Wange, IR & Communications DirectorTel: 018780 88 00E-mail: ir@orexo.com Om amorphOX® Orexos egenutvecklade Drug Delivery plattform amorphOX® är ett pulver bestående av partiklar som byggs upp med hjälp av en unik kombination av ett läkemedelssubstanser, bärarmaterial och, när så är lämpligt, andra ingredienser. Partiklarna presenteras som en amorf sammansättning av de olika ingredienserna som ger utmärkt kemisk och fysikalisk stabilitet liksom snabb upplösning. Teknologin fungerar för ett brett spektrum av aktiva läkemedelssubstanser och har validerats i flera kliniska prövningar i människa och demonstrerat snabb och omfattande exponering av läkemedlet. Om Orexo Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® vid behandling av opioidberoende. Den totala nettoomsättningen 2021 uppgick till SEK 565 miljoner och antalet anställda till 121. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala. För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2022, kl 8.00 CET. [1] Biospace, 11 juni 2021

Alzinova etablerar uppskalad tillverkningsprocess för ALZ-101 inför fas-2

Förberedelserna inför klinisk fas 2-utveckling fortskrider framgångsrikt och Bolaget har nu säkerställt att tillverkningsprocessen kan producera större volymer av Alzinovas Alzheimervaccinkandidat ALZ-101.Tidigare i år kommunicerade Alzinova att man redan optimerat tillverkningen av den aktiva ingrediensen i vaccinet. Nu har Bolaget också validerat att tillverkningsprocessen för läkemedlet kan skalas upp för större produktionsskalor. Den tidigare tillverkningsprocessen av vaccinet hade en gräns på cirka 1 100 injektionsflaskor, eller doser, per klinisk batch, medan gränsen för den förbättrade processen hos den kontrakterade tillverkaren nu är cirka 3 300 enheter per batch, med möjlighet till ännu större volymer hos en läkemedelsproducent med högre kapacitet. Detta är ett viktigt steg för det långsiktiga målet om att kunna kostnadseffektivt producera och erbjuda ett vaccin mot Alzheimers på den globala marknaden.   Anders Sandberg, Chief Scientific Officer på Alzinova, kommenterar, ”Att optimera tillverkningen är avgörande för att säkerställa att en läkemedelsprodukt kan produceras kostnadseffektivt, på utsatt tid och med hög kvalitet. Vi är därför nöjda med att vi har kunnat säkerställa produktionskapaciteten av ALZ-101 och möta kraven för att gå in i kliniska fas 2-studier. Ett strategiskt viktigt steg i vår plan för att göra vaccinet klart inför klinisk fas 2.” Under tredje kvartalet 2021 inledde Alzinova en klinisk fas 1b-studie med vaccinkandidaten ALZ-101, på patienter med Alzheimers sjukdom. Forskningen visar att peptiden ”amyloid-beta”, en sorts protein som finns naturligt i hjärnan klumpar ihop sig till giftiga ansamlingar, sk oligomerer, på de som insjuknar i Alzheimers. Vaccinet som Alzinova nu prövar i en klinisk fas 1b-studie är utvecklat för att kroppen själv ska producera antikroppar som sedan specifikt angriper och oskadliggör de giftiga proteinansamlingarna i hjärnan. På så vis tar antikropparna som bildats av Alzinovas vaccin bort det giftiga i hjärnan med mål om att kunna stoppa sjukdomsförloppet. Till skillnad från andra företag har Alzinova redan i pre-kliniska studier lyckats identifiera och angripa dessa specifikt celldödande proteinansamlingar utan att ta bort andra ansamlingar i hjärnan. Nu är målsättningen att denna kliniska fas 1b-studie skall kunna visa att vaccinet tolereras väl och är säkert för patienter. Topline-data för fas 1b-studien förväntas presenteras under andra halvåret 2023. För mer information, vänligen kontakta:Kristina Torfgård, VD, Alzinova ABTel: +46 70 846 79 75E-post: kristina.torfgard@alzinova.com Om Alzinova ABAlzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa neurotoxiska amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de toxiska amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknik utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se, +46 (0)768-532 822. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com

Barriär utan plast i BillerudKorsnäs nya industriella papperssäckar

Performance White Barrier är ett helt nytt säckpapper från BillerudKorsnäs där en beläggning ersätter den plastfilmsbarriär som vanligtvis finns i papperssäckar. Det nya säckpappret kan enkelt återvinnas som papper, har en tryckvänlig yta och håller samma höga kvalitet som traditionellt säckpapper. Performance White Barrier ersätter de flesta perforerade plastfilmer utan förändringar i hållbarhetsprestanda och kan användas för en mängd olika säckpapperstillämpningar som djurfoder, byggmaterial, kemiska ämnen, torrfoder och mineralprodukter. Varumärkesägare får hållbara produktförpackningar och användarna får förpackningar som endast består av papper, vilket gör säckarna lätta att återvinna i den etablerade pappersåtervinningsprocessen. Helt enkelt lika bra som tidigare, men utan plast! -          Både i undersökningar och våra kontakter med kunderna visar att hållbara förpackningar fortfarande står högt på agendan, eftersom det är det konsumenterna efterfrågar, säger Armin van Overbeek, Vice President Business Area Sack & Kraft Paper, på BillerudKorsnäs. -          Med Performance White Barrier tar vi ytterligare ett steg för att ersätta plast i förpackningar. Vad som till en början kan se ut som en osynlig fördel, eftersom man inte kan se frånvaron av plastbarriären, blir väldigt tydligt i nästa fas när konsumenten ska återvinna säcken eller kontrollera en hållbarhetsredovisning för att se vilka initiativ ett företag tar för att minska sitt koldioxidavtryck. Enligt Eurostats statistik om faktiska återvinningsgrader i EU återvinner 8 av 10 personer sina pappers- och kartongförpackningar jämfört med 4 av 10 plastförpackningar. Den höga återvinningsgraden för papper är självklart viktig för miljön, men bidrar också till högre ekonomiska marginaler för företag då skatterna på icke-återvinningsbara förpackningar kan vara höga. Att använda Performance White Barrier för säckpapper gör alltså skillnad på många sätt. Performance White Barrier är lätt för en konverterare att bearbeta, och inga ändringar behövs i säckproduktionsutrustningen. Prestandafaktorer som säckstyrka, hantering och fyllnadsgrad förblir desamma. Att byta från konventionell 3-lagers säckkonstruktion med plastfilm till den nya 2-lagers papperssäcken är en enkel och smidig process. Här kan du läsa mer om Performance White Barrier: Just as good, but without plastic (billerudkorsnas.com)  För mer info kontakta: Therese Westerudd, Manager Marketing Coordination and Steering, +46768001896, therese.westerudd@billerudkorsnas.com Louise Wileen Bjarke, Head of Press, +46722103514, louise.wileenbjarke@billerudkorsnas.com BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har tio  produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA och cirka 5 800 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs har en årlig omsättning på cirka 37,2 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Södra tar OnceMore in i hotell- och restaurangbranschen tillsammans med Michelinkrog

Södras OnceMore, världens första storskaliga process för återvinning av textilavfall av blandmaterial, tar nu steget in i besöksnäringen. Detta görs tillsammans med den framstående hotell- och restauranggruppen PM & Vänner. – Besöksnäringen producerar en stor mängd textilavfall varje år. Med OnceMores teknik kan vi hjälpa till att ta hand om detta. Processen kombinerar avfallet med skogsråvara från våra medlemmars hållbart skötta skogar och skapar en ny textilmassa. Vi är glada att ta OnceMore in i hotell- och restaurangsektorn tillsammans med PM & Vänners lokala och prisade verksamhet, säger Södras vd Lotta Lyrå. OnceMore stöttar återvinning i besöksnäringenPM & Vänner grundades 1992 med stort fokus på hållbarhet. Verksamheten utgår från centrala Växjö och består bland annat av hotell, restaurang och konferens. PM & Vänners restaurang innehar en stjärna i Guide Michelin Nordic sedan 2016 och verksamheten har också tilldelats en grön stjärna för sitt hållbarhetsarbete. Detta arbete stärks nu ytterligare, då PM & Vänners förbrukade textilier kommer att samlas in för att kunna skapa nya textiler med hjälp av Södras OnceMore. – Under vår 30 år långa historia har hållbarhet alltid varit vårt fokus. Genom alla dessa år har Södra varit en viktig partner, där vi har samarbetat för att skapa unika aktiviteter och event för både kunder och medlemmar. Nu tar vi vårt samarbete och hållbarhetsarbete till en ny nivå, säger Monica Carlsson och Per Bengtsson, grundare PM & Vänner. Expansion inom hotell- och restaurangbranschen väntarSamarbetet med PM & Vänner är ett första steg för Södras och OnceMores expansion inom hotell- och restaurangbranschen. Målet är att framåt skapa en skalbar lösning som minskar onödigt avfall av textiler och som kan implementeras inom hela sektorn. På detta sätt vill OnceMore öka bidraget till en mer hållbar textilindustri med målet att bearbeta 25 000 ton textilavfall till 2025. – När vi nu inleder samarbetet med hotell och restauranger är vi stolta över att påbörja resan tillsammans med PM & Vänner. De arbetar, precis som vi, väldigt aktivt inom hållbarhetsområdet och gör medvetna val för att minska klimatavtrycket, säger Angeline Elfström, Business Development Manager OnceMore. För mer information, vänligen kontakta:Angeline Elfström, Business Development Manager, OnceMoreTelefon: +4672-583 48 87Mejl: angeline.elfstrom@sodra.com Södras presstjänst,Telefon: 0470-890 90Mejl: press@sodra.com

Ny rapport: Långsiktiga ägare och kompetens viktigt vid kommuners val av privata aktörer inom samhällsfastigheter

Rapporten, som tagits fram på uppdrag av fastighetsaktörerna Hemsö och Stenvalvet, bygger på intervjuer med kommunstyrelseordförandena i kommunerna Bjuv, Botkyrka, Nacka, Växjö och Örebro. Den presenterades på ett gemensamt seminarium i Almedalen den 5 juli. – Vi arrangerar seminariet och lägger fram rapporten för att visa att det finns många goda skäl för kommuner att vilja samarbeta med privata aktörer och att alla dessa skäl förtjänar att redovisas i diskussionen kring privata samhällsfastigheter. Sen är vi förstås glada att notera att kommunerna särskilt efterlyser den långsiktighet och stabilitet som våra båda bolag representerar, säger Nils Styf, vd på Hemsö. De intervjuade politikerna tar upp skäl som riskspridning, att minska den egna investeringsvolymen och att de privata aktörerna kan bygga och renovera mer kostnadseffektivt. Men flera av kommunföreträdarna tycker också att de privata aktörerna kan bidra med kompetens och att kommunen får någon att jämföra sig för att själv bli bättre på byggnation och drift. Som mindre kommun kan det också vara dyrt eller svårt att hålla sig med den kompetens som krävs för att bygga och förvalta samhällsfastigheterna. Rapporten i sin helhet finns bifogad i utskicket. För vidare information vänligen kontakta Nils Styf, vd                                                    08-501 170 01Åsa Thoft, kommunikationschef                     08-501 170 57

Budbolaget CIMON Acquisition AB offentliggör kontant budpliktsbud till aktieägare i TC TECH Sweden AB (publ)

Bakom CIMON Acquisition står ett konsortium av befintliga aktieägare i TCTECH som tillskjutit totalt 71,6 procent av samtliga aktier och röster i TCTECH till CIMON Acquisition till samma värde som gäller för Erbjudandet. TCTECHs aktier är upptagna för handel på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). I budkonsortiet ingår huvudägaren CIMON Enterprise AB, med dess koncernbolag CIMON AB och Avalon Innovation Technology AB, tillsammans med medbudgivarna Länsförsäkringar Blekinge, Länsförsäkringar Kalmar Län, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, Max Lönner, Ceraco Hugin AB, Ceraco Mugin AB, Ceraco Sleipner AB och Ceraco Hedrun AB (”Budkonsortiet”). Inför Erbjudandet har CIMON Acquisition förvärvat 18 182 099 aktier i TCTECH från Budkonsortiet, vilket motsvarar 71,6 procent av aktiekapitalet och rösterna i TCTECH. I samband därmed har även budkonsortiet ingått ett budavtal och ett aktieägaravtal (”Budkonsortieavtalen”). Budavtalet reglerar tillskjutandet av TCTECH-aktier till Budgivaren samt finansieringen och genomförandet av Erbjudandet, medan aktieägaravtalet reglerar det långsiktiga ägandet och styrningen av Budgivaren. Aktiemarknadsnämnden har i ett uttalande (2022:24) uttalat att medbudgivarna i Budkonsortiet är att betrakta som de-facto-budgivare, att Erbjudandet är förenligt med likabehandlingsprincipen i II.10 i Takeover-reglerna samt att Budkonsortiet, Budkonsortieavtalen och Erbjudandet i övrigt är förenliga med Takeover-reglerna och god sed på aktiemarknaden. Aktiemarknadsnämnden har även beslutat att den budplikt som uppkommit vid ingåendet av Budkonsortieavtalen ska fullgöras av Budgivaren.   Erbjudandet i sammandrag · Aktieägarna i TCTECH erbjuds ett kontant vederlag om 4:20 kronor för varje utestående aktie i TCTECH som inte redan ägs av Budgivaren. · Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i TCTECH till ca 106,7 miljoner kronor. · Erbjudandet innebär: · en premie om ca 26 procent jämfört med slutkursen för TCTECHs aktie på First North den 5 juli 2022 (vilket var den sista handelsdagen innan Budbolaget offentliggjorde Erbjudandet), samt · en premie om ca 20 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen under de senaste 20 handelsdagarna fram till och med den 5 juli 2022. · Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring 27 juli 2022 och avslutas omkring 24 augusti 2022. · Erbjudandet är inte föremål för vara sig fullföljandevillkor eller finansieringsvillkor. Bakgrund och motiv till Erbjudandet CIMON-koncernen är en nordisk innovationskoncern med fokus på kvalificerade tjänster, ny teknik och digitalisering, inom vilken TCTECH finansierats och utvecklats före noteringen på First North år 2015. TCTECH utvecklar en tillverkningsteknologi för att kunna prägla in micro- och eller nanostrukturmönster i plastfilm eller plastskivor. Tekniken kan möjliggöra framställning av optiskt bättre filmer. Primärt är målgruppen bildskärmsindustrin i Asien, men tekniken kan också vara möjlig att vidareutveckla mot exempelvis Bioteknik-området. Sedan noteringen av TCTECH år 2015 har förhoppningen varit att teknologin ska slå igenom med löpande beställningar av det tillverkningssystem som Målbolaget utvecklat baserat på teknologin. Hitintills har dock enstaka beställningar för att mer utvärdera tekniken eller köra mindre serier varit det som TCTECH försäljningsmässigt lyckats med. Eftersom den primära målgruppen är bildskärmsindustrin i Kina och Taiwan har pandemin dessutom gjort det mycket svårt att både träffa kunder eller möjliggöra för dem att utvärdera tekniken. Hur länge den situationen kvarstår i Asien är i dagsläget svår att bedöma. Budkonsortiets bedömning är att det är svårt att kunna bedöma när försäljningen av mer än enstaka system kan ta fart och när TCTECH därmed kan komma närmare att vara kassaflödespositivt. Som det har varit de senaste åren har det krävts betydande emissioner årligen för att TCTECH ska klara av att fortsätta bedriva sin verksamhet. Budkonsortiet har varit mycket betydelsefull för TCTECHs finansiering och har under de senaste åren svarat för merparten av denna finansiering.  I och med det tuffare börsklimat som nu håller på att uppstå, inte minst för teknologibolag som inte är kassaflödespositiva, görs bedömningen att det kommer vara mycket svårare att i en noterad miljö få in det kapital som kan komma att behövas framöver. Budkonsortiet anser att TCTECH behöver hitta en annan kostnadsstruktur utanför en noterad miljö och få längre tid på sig att bli kassaflödespositiv. I Budkonsortiet ingår även Avalon Innovation Technology AB, ett dotterbolag inom CIMON-koncernen. Avalon Innovation Technology AB är ett innovationsbolag med bred expertis inom produkt- och systemutveckling som även bedöms kunna bidra med den miljö och till den kostnadsstruktur som Budkonsortiet anser behövs för TCTECH. Avalon Innovation Technology AB är även den part som tillskjutit de kontanta medlen till Budgivaren som krävs för Erbjudandets genomförande.       Budkonsortiet har mot denna bakgrund diskuterat förutsättningarna för att lämna ett gemensamt Erbjudande om förvärv av resterande aktier i TCTECH genom Budgivaren. Erbjudandet Erbjudandet lämnas i enlighet med Takeover-reglerna och Budgivaren erbjuder 4:20 kronor kontant för varje aktie i TCTECH som inte redan ägs av Budgivaren. Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet. Det erbjudna vederlaget för aktierna kommer justeras om TCTECH genomför vinstutdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna i TCTECH, för vilken avstämningsdagen inträffar innan utbetalning av vederlag i Erbjudandet har skett, eller före utbetalningen av vederlag i Erbjudandet ger ut nya aktier eller genomför annan liknande bolagsåtgärd som resulterar i att värdet per aktie i TCTECH minskar, kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån. Rättigheter enligt TCTECHs incitamentsprogram Erbjudandet omfattar inte rättigheter enligt teckningsoptioner som anställda/nyckelpersoner i TCTECH har erhållit från TCTECH inom ramen för något incitamentsprogram. Erbjudandet omfattar således inte de 220 000 teckningsoptioner som vissa anställda/nyckelpersoner innehar i enlighet med det incitamentsprogram som inrättades vid årsstämma i TCTECH år 2020. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i TCTECH fram till den 1 december 2022 till en teckningskurs om 15,42 kronor. Budgivaren avser att ge teckningsoptionsinnehavarna en skälig behandling i samband med Erbjudandet. Intressekonflikter Peter Mattisson, styrelseordförande i TCTECH, och Per-Anders Johansson, styrelseledamot i TCTECH, är båda ledande befattningshavare i CIMON-koncernen, tillika ledande befattningshavare i Budgivaren. CIMON-koncernen ägs och kontrolleras ytterst av Per-Anders Johansson och Peter Mattisson. Enligt avsnitt II.18 i Takeover-reglerna bedöms därför Peter Mattisson och Per-Anders Johansson vara förhindrade att delta i TCTECHs styrelses handläggning av frågor som är relaterade till Erbjudandet. Uttalande från styrelsen i TCTECH TCTECHs styrelse ska senast två veckor före acceptfristens utgång offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet. Vidare bedöms avsnitt IV i Takeover-reglerna vara tillämpligt för Erbjudandet. Enligt avsnitt IV.3 i Takeover-reglerna ska TCTECH även inom samma tidsfrist inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande avseende aktierna i TCTECH från oberoende expertis.  Erbjudandets finansiering Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Avalon Innovation Technology AB är den medlem i Budkonsortiet som tillskjutit de kontanta medlen till Budgivaren som krävs för Erbjudandets genomförande. Due diligence Budgivaren har inte genomfört någon due diligence-undersökning avseende TCTECH före Erbjudandets offentliggörande. Budgivarens aktieägande i TCTECH Budkonsortiet har ingått Budkonsortieavtalen i syfte att gemensamt lämna ett uppköpserbjudande genom Budgivaren. Inför Erbjudandet har Budgivare sammanlagt förvärvat 18 182 099 aktier i TCTECH från Budkonsortiet, vilket motsvarar 71,6 procent av aktierna och rösterna i TCTECH. Utöver Budgivarens innehav av aktier enligt ovan (och vad som anges om teckningsoptioner nedan) äger eller kontrollerar inte Budgivaren, tillsammans med Budkonsortiet och dess närstående, några ytterligare finansiella instrument i TCTECH som medför en finansiell exponering motsvarande aktieinnehav i TCTECH vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande. Varken Budgivaren, Budkonsortiet eller dess närstående har under de senaste sex månaderna förvärvat aktier i TCTECH på förmånligare villkor än villkoren i Erbjudandet. Inför överlåtelsen till Budgivaren förvärvade CIMON Enterprise AB 984 300 aktier i TCTECH från CT Intressenter AB och 147 492 aktier i TCTECH från Nomic AB till villkor som inte är förmånligare än villkoren i Erbjudandet. Inom ramen för det incitamentsprogram som beslutades vid årsstämman i TCTECH år 2020 parkerades 250 000 teckningsoptioner hos huvudägaren CIMON Enterprise AB för vederlagsfri vidareöverlåtelse. 220 000 teckningsoptioner har vidareöverlåtits för användning inom ramen för incitamentsprogrammet (se ovan), innebärande att 30 000 teckningsoptioner alltjämt är parkerade hos CIMON Enterprise AB. CIMON Enterprise AB är genom avtal med TCTECH förhindrad att förfoga över teckningsoptionerna för sin egen räkning. Budgivaren eller närstående kan under acceptperioden för Erbjudandet komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i TCTECH. Alla sådana förvärv eller överenskommelser kommer att ske i överensstämmelse med Takeover-reglerna och svensk lag samt offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler. Preliminär tidplan Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 27 juli 2022 och avslutas omkring den 24 augusti 2022. En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras kort före inledningen av acceptfristen. Utbetalning av vederlag kommer att påbörjas under acceptfristen i takt med att aktieägare accepterar Erbjudandet. Budgivaren förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet. En eventuell förlängning av acceptperioden kommer inte att medföra en fördröjning av utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan accepterat Erbjudandet. Meddelande om sådan förlängning av acceptperioden för Erbjudandet kommer i så fall att offentliggöras genom pressmeddelande i enlighet med gällande regler. Inlösen och avnotering För det fall Budgivaren, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i TCTECH avser Budgivaren att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i TCTECH. I samband härmed avser Budgivaren verka för att TCTECHs aktier avnoteras från First North. Uttalande från Aktiemarknadsnämnden Aktiemarknadsnämnden har, i sitt uttalande AMN 2022:24, uttalat att medbudgivarna i Budkonsortiet är att betrakta som de-facto-budgivare, att Erbjudandet är förenligt med likabehandlingsprincipen i II.10 i Takeover-reglerna samt att Budkonsortiet, Budkonsortieavtalen och Erbjudandet i övrigt är förenliga med Takeover-reglerna och god sed på aktiemarknaden. Aktiemarknadsnämnden har även beslutat att den budplikt som uppkommit vid ingåendet av Budkonsortieavtalen ska fullgöras av Budgivaren. För det fullständiga uttalandet, se aktiemarknadsnamnden.se.  Tillämplig lag och tvister Svensk lag, Takeover-reglerna samt Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna är tillämpliga på Erbjudandet. Tvist rörande Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt med Stockholms tingsrätt som första instans. Rådgivare Budgivaren har anlitat Advokatfirman Delphi som legal rådgivare och Hagberg & Arneborn Fondkommission AB som emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Mattisson, +46 70 855 34 34, peter.mattisson@cimon.se Detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2022 klockan 18:00. Om CIMON Acquisition AB CIMON Acquisition är ett bolag som används av Budkonsortiet för att lämna uppköpserbjudandet enligt Erbjudandet. CIMON Acquisition ägs till ca 70 procent i samma proportioner som deltagarna i Budkonsortiet tillskjutit aktier i TCTECH. Resterande ca 30 procent ägs av Avalon Innovation Technologies AB som tillskjutit de kontanter som krävs för Erbjudandets genomförande till motsvarande värdering. Detta medför att CIMON-koncernen, genom CIMON AB, CIMON Enterprise AB och Avalon Innovation Technology AB, innehar en ägarandel om drygt 70 procent och är huvudägare i CIMON Acquisition. Resterande ca 30 procent i CIMON Acquisition ägs av övriga deltagare i Budkonsortiet.     CIMON-koncernen är en nordisk innovationskoncern med fokus på kvalificerade tjänster, ny teknik och digitalisering. För mer information, se CIMON Acquisition ABs hemsida www.cimonacquisition.se. Viktig information Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. CIMON Acquisition AB avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

FDA accepterar registreringsansökan och beviljar prioriterad granskning för lecanemab för behandling av tidig Alzheimers sjukdom via det accelererade förfarandet

För närvarande pågår den bekräftande fas 3-studien med lecanemab, Clarity AD, med 1 795 patienter, där den sista deltagaren påbörjade studien i mars 2021. De första resultaten från studien kommer under hösten 2022. FDA har godkänt att Clarity AD, när resultaten är klara, kan tjäna som den bekräftande studien för att verifiera den kliniska nyttan av lecanemab. Eisai har använt FDA:s möjlighet till en registreringsansökan via ett accelererat förfarande för att optimera ansökningsprocessen för ett potentiellt traditionellt godkännande av lecanemab och påskynda möjligheten för patienter att få tillgång till lecanemab. Beroende på resultaten av Clarity AD kan Eisai komma att lämna in ansökan till FDA om ett fullständigt godkännande av lecanemab före slutet av det första kvartalet 2023. – I snart 20 år har BioArctics vision varit att utveckla innovativa läkemedel för personer med neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom, en sjukdom som drabbar miljontals människor runt om i världen. Att FDA nu bekräftat att registreringsansökan är komplett och beviljat en prioriterad granskning av lecanemab tar oss ett steg längre i vår strävan att möta det enorma medicinska behovet i denna patientpopulation, säger Gunilla Osswald, BioArctics vd. Lecanemab beviljades Breakthrough Therapy- och Fast Track-status av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i juni respektive december 2021. Eisai inledde i mars 2022 en inlämning av ansökningsdata för lecanemab till den japanska hälsovårdsmyndigheten Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) enligt processen ”prior assessment consultation”, med målet påskynda godkännandeprocessen. Baserat på resultaten från Clarity AD har Eisai som mål att ansöka om marknadsföringstillstånd i USA, Japan och EU senast under det första kvartalet 2023. --- Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter. För mer information, vänligen kontaktaGunilla Osswald, vd, BioArctic ABE-post: gunilla.osswald@bioarctic.se Tel: +46 8 695 69 30 Oskar Bosson, VP Communications and Investor RelationsE-mail: oskar.bosson@bioarctic.se Tel: +46 704 10 71 80 Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 juli 2022, kl. 01.30 CET.  Om lecanemab (BAN2401)Lecanemab är en humaniserad monoklonal antikropp för Alzheimers sjukdom under utveckling som är resultatet av ett strategiskt forskningssamarbete mellan BioArctic och Eisai. Lecanemab binder selektivt till, neutraliserar och eliminerar de lösliga toxiska aggregaten av Aβ (protofibriller) som anses medverka i den neurodegenerativa processen i Alzheimers sjukdom. Lecanemab har därför potentialen att kunna ha effekt på sjukdomspatologin och bromsa sjukdomsförloppet.  Eisai förvärvade de globala rättigheterna att studera, utveckla, tillverka och marknadsföra lecanemab för behandling av Alzheimers sjukdom enligt ett avtal som träffades med BioArctic i december 2007. I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. För närvarande pågår en global bekräftande klinisk fas 3-studie (med namnet Clarity AD) med lecanemab i patienter med mild kognitiv störning till följd av Alzheimers sjukdom och mild Alzheimers sjukdom, gemensamt benämnt tidig Alzheimers sjukdom. Studien baseras på resultaten av fas 2b-studien (Study 201). Vidare pågår fas 3-studien AHEAD 3-45 för individer med preklinisk (asymtomatisk) Alzheimers sjukdom, vilket innebär att de kliniskt sett är normala och har medelhöga eller förhöjda nivåer av Aβ i hjärnan. AHEAD 3-45 programmet bedrivs som offentlig-privat samverkan mellan med Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC), finansierat av United States National Institute on Aging (NIA) som är en del av National Institutes of Health, och Eisai. 2021 valde DIAN-TU lecanemab till en klinisk prövning med dominant ärftlig Alzheimers sjukdom som anti-amyloid-bakgrundsbehandling i kombination med olika taubehandlingar. I juni 2021 beviljade FDA lecanemab så kallad Breakthrough Therapy designation och i december 2021 beviljade FDA Fast Track för lecanemab. Vidare har Eisai genomfört en fas 1-studie för subkutan dosering av lecanemab och den subkutana formuleringen utvärderas just nu i den öppna förlängningsstudien av Clarity AD. Om samarbetet mellan BioArctic och EisaiBioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks i december 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks i maj 2015. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab i Alzheimers sjukdom och har rätt till ersättning i samband med inlämning av ansökningar till regulatoriska myndigheter, godkännanden och försäljningsmilstolpar. Om BioArctic ABBioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.

Kontantupproret presenterar lagförslag för att säkra kontanterna

Kontantupproret består av ett antal folkrörelser och organisationer som med oro sett på utvecklingen i Sverige med minskad kontantanvändning. Nu presenterar Kontantupproret ett lagförslag för att kontanterna ska finnas kvar i Sverige. Med förslaget vill Kontantupproret att de politiska partierna agerar för att rädda kontanterna. - Det är fem i tolv för kontanterna i Sverige. Allt fler butiker och andra verksamheter blir kontantlösa och bankerna försvårar kontantanvändningen genom regler och avgifter. Nu får det vara slut på välvilligt prat, det är dags för politiken att agera och rädda våra kontanter, säger Björn Eriksson som är ordförande i Kontantupproret. De som drabbas i det kontantlösa samhället är i första hand grupper som lever i digitalt utanförskap - äldre, funktionsvarierade, boende på landsbygden och personer som lever under hot eller förföljelse. Enligt Internetstiftelsen handlar det om ungefär en miljon människor. På senare tid har även beredskapsfrågan blivit allt viktigare. Inträffar ett haveri i de digitala systemen eller om vi drabbas av en attack av något slag behöver vi ha kontanter för att kunna handla förnödenheter. - Titt som tätt inträffar haverier i betalsystemen och då står människor där med värdelösa plastkort. När vi nu också fått ett fruktansvärt krig inpå knuten är det direkt ansvarslöst att låta kontanterna försvinna, säger Björn Eriksson. Lagförslaget har den danska lagen som förebild. Där är handeln skyldig att ta emot kontanter som betalning. - Vi ser att i Danmark lever kontanterna sida vid sida med de digitala systemen och det fungerar alldeles utmärkt. En motsvarande svensk lag kan införas snabbt om bara politikerna vill, säger Björn Eriksson. Lagförslaget framgår i bilaga.

Swedbank Robur Alternative Equity investerar i Northvolt

- Med investeringen i Northvolt stöttar vi en hållbar industriell högteknologisk transformation som bidrar till att framtidssäkra svenskt näringsliv. Vi tror på bolagets starka konkurrenskraft idag och imorgon tack vare bland annat dess vertikala integration, höga digitaliseringsgrad, modulära tänkande och fokus på forskning och utveckling. Northvolts kvalitet och ambition att bli en världsledare inom hållbar batteriproduktion är en ingrediens i Europas övergång till förnyelsebar energi och kommer att bidra till positiva miljöeffekter globalt, säger Henrik Lundh, ansvarig för Alternativa investeringar på Swedbank Robur. Northvolt har nu levererat sina första battericeller till kunder och är därmed det första europeiska batteribolaget med kommersiella leveranser till en biltillverkare. Bolagets vision är att accelerera övergången till en koldioxidfri framtid genom att leverera hållbara högkvalitativa battericeller och batterisystem från Europas största litiumjonbatterifabrik. Northvolt har som mission att med ren energi leverera världens grönaste batterier med minimalt koldioxidavtryck och högsta möjliga ambition för batteriåterbruk, för att möjliggöra Europas övergång till förnybar energi. - Den här finansieringsrundan är ett viktigt led i vår fortsatta resa och vi är mycket glada över att välkomna Swedbank Robur Alternative Equity som ny investerare i Northvolt. Swedbank Roburs fokus på hållbart värdeskapande går hand i hand med vår företagsfilosofi och kärnverksamhet, och denna investering kommer att bidra till bolagets utveckling framåt, säger Peter Carlsson, medgrundare och VD på Northvolt. Swedbank Robur Alternative Equity I är en svenskbaserad alternativ investeringsfond för professionella investerare etablerad 2022. Fonden investerar långsiktigt i onoterade svenska och övriga nordiska bolag. Investeringar kommer göras både i etablerade tillväxtbolag och andra privatägda bolag med fokus på hållbart värdeskapande och transformation. Mer information:Northvolt pressmeddelande (länk )Swedbank Robur Alternativa investeringar (länk ) Kontakt:Carina Sesser Nylund, Press manager, Swedbank Robur tfn. +46 72 230 52 64

Monter på European Congress of Pathology – ett steg mot kommersialisering

För första gången någonsin kommer Lumito att medverka med egen monter på en patologikongress. Monter är bokad (nr 79) till European Congress of Pathology som går av stapeln i Basel den 3-7 september.”Nu är vi redo att exponera vår produkt på en av Europas mest välbesökta mässor för patologer och andra professionella inom branschen. För oss innebär detta en passerad milstolpe och vi är alla väldigt upprymda för att visa vår lösning där. Nu lämnar vi utvecklingsfasen och går in i kommersialiseringsfasen", kommenterar VD Mattias Lundin som kommer att representera Lumito på kongressen tillsammans med fyra kollegor inom Sales & Marketing.Lumitos innovativa teknik ger förutsättningar för en väsentligt förbättrad vävnads-diagnostik med vars hjälp vårdgivarna kan möta kraven på säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Ambitionen är att lansera den första produkt på forskningslaboratorium under senare delen av 2022. Kunskaper och erfarenheter från forskningslaboratorierna kommer att användas när produkten i nästa steg anpassas till den kliniska miljön samtidigt som bolaget förväntar sig intäkter. Enligt affärsmodellen ska scannern säljas som kapitalvara och reagenserna som förbrukningsvaror, vilka genererar återkommande intäkter. Kort om produktenProdukten består av enwhole slide imaging scanner(WSI), vilket är ett optiskt analysinstrument, som tillsammans med Lumitos UCNP (Upconverting Nano Particles)-baserade infärgningsvätskor för olika sjukdomsmarkörer (antikroppar) möjliggör för patologer att ta digitala bilder av vävnader. Scannern kan även ta bilder av traditionellt infärgade vävnadsprover (hematoxylin-infärgning och immunohistokemi). För ytterligare information, vänligen kontakta: Lumitos VD, Mattias Lundine-post:ml@lumito.setel: 076-868 45 09www.lumito.se Lumitoär specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sinegenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättradiagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum.www.lumito.se. Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO ochMentor är Mangold Fond-kommission, telefon: 08-503 015 50.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar lager- och industrifastigheter i Kalmar kommun till ett överenskommet fastighetsvärde om 340 mkr

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) avyttrar lager- och industrifastigheter i Kalmar kommun till Nyfosa AB. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om cirka 36 tusen kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 25,7 mkr. Totalt överenskommet fastighetsvärde är 340 mkr innan avdrag för latent skatt om 20 mkr, vilket är i linje med bokfört värde. "Vi fortsätter att avyttra icke-strategiska fastigheter med ambitionen att stärka balansräkning ytterligare”, säger Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Affären är signerad och frånträde sker 29 augusti 2022. För ytterligare information, vänligen kontakta:Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, oscar@sbbnorden.se Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se .

Quickbit lanserar Earn Wallet - möjliggör utlåning av kryptovaluta mot avkastning

Genom att lansera Earn Wallet ger Quickbit nu sina svenska och norska användare möjligheten till avkastning vid utlåning av kryptovaluta. Att använda tjänsten görs utan kostnad och i ett första steg kommer den att lanseras för Bitcoin. Därefter kommer ytterligare valutor att adderas i erbjudandet av kryptovalutor som kan lånas ut. Den avkastning en användare får för att låna ut kryptovaluta genom Earn Wallet är rörlig och kan variera beroende på valuta och andra faktorer. Avkastningen beräknas på daglig basis för de dagar kryptovaluta lånas ut genom Earn Wallet och utbetalningar sker veckovis. Användare kan när som helst välja att flytta sin kryptovaluta från sin Earn Wallet tillbaka till sin kryptoplånbok vilket gör tjänsten både flexibel och lättanvänd. Quickbit arbetar samtidigt vidare med slutfasen av lanseringen av Merchant-plattformen. Ambitionen är att lansera den mot slutet av Q1 ‘22/23.”Jag är mycket glad att kunna meddela att vi nu adderar tjänsten Earn Wallet till vårt ekosystem av kryptolösningar. Vi är därmed det enda svenska kryptobolaget att tillhandahålla en utlåningstjänst av kryptovaluta vilket ytterligare stärker vår position och vårt konsumenterbjudande i Norden. För ett par veckor sedan tillgängliggjorde vi även Quickbit Card i Norge och vi fortsätter därmed att rulla ut produkter i ett högt tempo. Vi kommer att fortsätta investera i våra plattformar och börjar se positiva effekter av det arbetet vi har lagt ner det senaste året”, säger Hammad Abuiseifan, VD Quickbit.   För ytterligare information kontakta: Hammad Abuiseifan, VD + 46 73 095 87 12hammad@quickbit.com (simon@quickbit.com)   ------------------------------------ Quickbit är ett svenskt fintechbolag, som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €900 miljoner i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com  

Swedbank Robur Alternative Equity investerar i Instabox

- Med investeringen i Instabox stöttar vi ett internationellt expanderande svenskt teknologibolag som är drivande för effektivare, snabbare och mer hållbara leveranser, tack vare ett starkt koncept. Vi ser att Instabox har den mest avancerade lösningen för att fortsätta revolutionera en tidigare traditionell bransch, det bekräftas av bolagets höga tillväxt och kundtillströmning både i Sverige och internationellt, säger Henrik Lundh, ansvarig för Alternativa Investeringar på Swedbank Robur. Instabox rankades nyligen som det tredje snabbast växande techföretaget i Europa av Financial Times. Totalt levererar bolaget mer än 3 miljoner paket per månad i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland, där bolaget nyligen är lanserat. Under det senaste året har företaget också förvärvat marknadsledare inom samma dag-leveranser i både Norge och Nederländerna. Utöver grundare och personal delägs bolaget av bland annat Creades, EQT Ventures, Tham Special Investment och nyligen investerade Verdane. - Vi är mycket glada över att välkomna Swedbank Robur Alternative Equity som ny investerare. De delar vår övertygelse om hur vi kan fortsätta revolutionera fraktvärlden med en vinnande kombination av marknadsledande skåpleveranser och hemleveranser som optimerar flexibilitet och tillgänglighet för kunden, säger Alexis Priftis, VD och medgrundare av Instabox. Swedbank Robur Alternative Equity är en svenskbaserad alternativ investeringsfond för professionella investerare etablerad 2022. Fonden investerar långsiktigt i onoterade svenska och övriga nordiska bolag. Investeringar görs både i etablerade tillväxtbolag och andra privatägda bolag med fokus på hållbart värdeskapande och transformation. Mer information:Swedbank Robur Alternativa Investeringar (länk )Instabox [länk ]. Kontakt:Carina Sesser Nylund, Press manager, Swedbank Robur tfn. +46 72 230 52 64