RayStation utvalt för nytt koljonterapicenter i Japan

RayStation* har valts ut som dosplaneringssystem för ett nytt center för koljonterapi som byggs på Yamagata Universitetssjukhus i norra Japan. Ordern representerar RayStations första installation för koljonterapi i Japan. Koljonterapi är en avancerad form av strålbehandling som inriktar sig specifikt på cancercellerna och ger minimala skador på omgivande vävnad. Tekniken använder en koljonstråle som accelereras till upp till 70 % av ljusets hastighet. Koljonstrålar är mycket effektiva för att förstöra cancerceller och tekniken kan vara verksam mot cancerceller som är resistenta mot röntgenstrålning. En ytterligare fördel är att behandlingsperioden ofta är kortare än för andra former av strålbehandling. RayStation valdes i ett gemensamt beslut av Yamagata Universitetssjukhus och Toshiba, som levererar behandlingssystemet. Valet motiverades av RayStations enastående funktioner och omfattande stöd för den här banbrytande behandlingstekniken. Installationen av RayStation kommer att inkludera moduler för kol-pencil beam-skanning med robust optimering (med både MKM- och LEM-modellerna) och funktioner för deformabel registrering, dose tracking och adaptiv terapi. Centret förväntar sig att kunna behandla de första patienterna i början av 2020. Toshibas behandlingssystem kommer att bestå av två behandlingsrum, ett rum med fixerad stråle och ett rum med ett 360-graders roterande kompakt supraledande gantry. Anläggningen kommer att bli den mest kompakta installationen för koljonterapi i världen, och en av endast ett fåtal integrerade i ett allmänsjukhus. Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”RaySearch har som mål att vara ledande inom stödet för banbrytande tekniker såsom koljonterapi och vi är mycket nöjda över att kunna uppfylla kraven från Yamagata Universitetssjukhus och Toshiba. RayStation har en stark och växande användarbas i Japan och vi kommer att fortsätta fokusera resurser på den här teknologiskt framstående marknaden.”   Om Yamagata Universitetssjukhus.Yamagata Universitetssjukhus är ett stort allmänsjukhus i prefekturet Yamagata i norra Japan. Sjukhuset grundades 1976 och omfattar en rad olika medicinska specialiteter, inklusive onkologi. Sjukhusets kliniska cancercenter öppnade 2007. Yamagata Universitetssjukhus arbetar utefter en filosofi för ”djupt human och pålitligt medicinsk vård”. Om RayStationRayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner*. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet. Om RaySearchRaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget lanserade nyligen nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003. Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com * Beroende på regulatoriskt godkännande på vissa marknader.  För ytterligare information, kontakta:Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)Telefon: +46 (0)8-510 530 00johan.lof@raysearchlabs.com

Greater Than anställer rådgivare med tungt namn från försäkringsbranschen

Fredrik Rosencrantz kommer närmast från Zurich Global Corporate EMEA, där han har varit vd i sex år. Enheten ingår i ett av världens största försäkringbolag med närvaro i över 200 länder och Fredrik kommer med stor kunskap och erfarenhet in i Greater Than som rådgivare gällande försäkrings- och affärsfrågor. – Fredrik kommer att bli en viktig person hos oss då han, med sådan stor erfarenhet inom internationellt försäkringsarbete, kan bistå oss med guidning i frågor utanför vårt kunskapsområde. Fredrik har dessutom ett väldigt imponerade kontaktnät som utan tvekan kan lyfta det här företaget till nya höjder, säger Liselott Johansson, vd Greater Than. Fredrik Rosencrantz har under hela sin karriär arbetat med försäkringsfrågor och har haft en imponerande resa inom försäkringsbranschen där han redan 1998 började med internationellt arbete inom Zurich Insurance Group. 2001 tillträdde han som vd för Zurich:s nordiska verksamhet och arbetade där tills att han fick chansen att ta över den europeiska verksamheten för företagskunder 2011, som senare även utvidgades till att omfatta Mellanöstern samt Afrika under 2014. – Greater Than är ett spännande företag med ett nytt tillvägagångssätt för hur man både kan hantera risker och beräkna premier inom fordonsförsäkring, något som är intressant för alla berörda parter på försäkringsmarknaden. Jag ser mycket fram emot att få arbeta med detta och bidra med min erfarenhet och kunskap till teamet, säger Fredrik Rosencrantz.  Fredrik Rosencrantz tillträder sin tjänst som rådgivare hos Greater Than under våren 2018. 

Bravida är med och utvecklar Nordens högsta byggnad

Avtalet omfattar arbetet i fas 2, projekteringsfasen av Karlatornet. Intentionen är att samarbetet leder till att Bravida får ansvaret att genomföra alla installationer i tornet. – Karlatornet är ett utmanande och unikt projekt som vi med tillförsikt ser fram emot att genomföra. Efter en omfattande upphandling i hård konkurrens föll valet på Bravida som i samverkan med oss ska projektera, kalkylera och planera installationerna i tornet, säger Nikola Jovetic, Arbetschef Serneke Bygg på Speciella Projekt. Karlatornet är starten på ett helt nytt område i Göteborg. Arbetet med tornet blir ett av de mest betydande byggprojekten i Västsverige under senare år. Tornet kommer att bli cirka 250 meter högt och när byggnationen är som mest intensiv kommer det att växa med cirka en våning i veckan. Den nya skyskrapan ska innehålla cirka 590 lägenheter och ett hotell med 350 rum. – Karlatornet är ett stort och komplext projekt. Genom att vara med och projektera alla installationer i ett tidigt skede har vi goda förutsättningar att skapa de bästa lösningarna för beställaren både ur ett produktions- och förvaltningsperspektiv. Med vår kunskap och kompetens är vi väl positionerade att vara med och utveckla ett av Göteborgs mest spännande byggprojekt, säger Anders Ahlquist, divisionschef division Syd, Bravida. Byggstart är årsskiftet 2018/2019. För mer information, vänligen kontakta:Anders Ahlquist, divisionschef division Syd, Bravida. Tfn: 031-709 52 58Mika Sundholm, Projektutvecklare, Bravida. Tfn: 08-695 20 48

Cision lanserar Cision Communications Cloud® – helhetslösningen för framtidens kommunikation

STOCKHOLM - 16 januari, 2018 - Cision lanserar i dag sin nya helhetslösning Cision Communications Cloud i Sverige med syftet att bättre koppla samman kommunikatörer och marknadsförare med influencers och kunder på en gemensam plattform. Lösningen gör det möjligt för kommunikatörer att arbeta mer effektivt genom en precis mediebevakning, kraftfull analys och ett mer integrerat kommunikationsflöde. Cision har de senaste åren förvärvat globala aktörer som var för sig har varit världsledande inom respektive fält, däribland PR Newswire som har världens största och mest heltäckande distributionsnätverk samt det prisbelönta analysbolaget Gorkana. Med en omsättning på över 5 miljarder SEK och en notering på NYSE (New York Stock Exchange), är Cision nu redo för nästa steg på resan. · Med Cision Communications Cloud kommer kommunikatörer kunna bli mer effektiva i sin kommunikation. Genom att förenkla uppgifter som att skapa sökningar och sammanställa rapporter kan kommunikationsteamet fokusera mer på sitt strategiska arbete. Detta är en lösning som redan är etablerad globalt och används dagligen av tusentals kunder bara i USA. Våra kunder kommer att ha betydligt större mandat att be om en större budget när de har fakta och data som bevisar förtjänsten av arbetet, säger Magnus Thell, vd för Cision Nordics Cision Communications Cloud innehåller bland annat följande nya funktioner och förbättringar: Uppdaterade analysfunktioner ger bättre data än bara enkla omnämnanden, räckvidd och annonsvärde – numera omfattar det även mer detaljerade värden såsom tonaliteten i en berättelse. Med dynamisk rapportering kan användarna fördjupa sig ännu mer i kampanjdata genom nya sätt att visualisera resultat med avancerade filter och flexibla diagram. Förbättrad flexibilitet och användarvänlighet gör det möjligt för kommunikatörer och marknadsförare att effektivisera dagliga processer, vilket frigör tid för att fokusera på mer prioriterade uppgifter. Användare kan inte bara hitta rätt kontakter och medier utan även se vilka personer influencern i sin tur når ut till. På så sätt blir slutmålgruppen tydlig och vägen dit likaså. Ett lättanvänt bevakningsverktyg underlättar mediebevakningsprocessen och låter användare göra sökningar i realtid. Utöver det lättanvända bevakningsverktyget har de naturligtvis även tillgång till Cisions kundteam som hjälper till att finjustera befintliga sökningar eller att skapa mer komplexa sökningar. För mer information om Cision Communications Cloud, vänligen klicka här. 

ExpreS2ion beslutar om företrädesemission för att accelerera bolagets utveckling

Emissionslikviden från företrädesemissionen är planerad att finansiera:  · Kapital för att, i egen regi, kunna fullfölja fler projekt gällande vacciner och läkemedelskandidater, som bolaget regelbundet stöter på i marknaden. · Resurser för att utöka värdeskapandet i joint venture-bolaget AdaptVac och dess utvecklingsprojekt. · Vidareutveckling av bolagets plattform med nya produkter, som kommer att förstärka bolagets position inom nya marknadssegment och generera nya kunder och därmed öka såväl bolagets intäkter på kort sikt som dess långsiktiga möjligheter. VD Steen Klysner kommenterar  ”Vår positiva utveckling sedan noteringen 2016 har lett till en väsentlig ökning av bolagets intäkter, samtidigt som vi har uppnått en unik och fördelaktig position på marknaden. Bolagets ledning och styrelse tillsammans med huvudägare bedömer, att bolagets begränsade rörelsekapital är ett hinder för en optimal utveckling av bolaget. Vi stöter regelbundet på möjligheter, som skulle kunna skapa betydande värden för bolaget, men som vi tvingas avstå på grund av resursbrist. Antalet möjligheter har ökat både på grund av det delägda joint venture-bolaget AdaptVac, och som en direkt konsekvens av våra ökade marknadsinsatser. Ett tillskott av kapital kommer att kunna öka takten i vår process med att uppnå en kritisk massa för våra kärnaktiviteter, säkerställa en god värdeutveckling för bolagets befintliga tillgångar, och samtidigt möjliggöra för oss att investera i och utveckla ytterligare tillgångar. Den starka tilltron till bolaget syns inte minst genom teckningsförbindelser från bland annat ledning, huvudägare och institutioner om cirka 57 %”  Motiv för företrädesemissionen ExpreS2ion har ökat antalet projekt och intäkter under de senaste 12 månaderna. Under 2017 bildades dessutom joint venture-bolaget AdaptVac ApS tillsammans med ett spin-off-bolag från Köpenhamns Universitet, NextGen Vaccines ApS, som har en synergistisk och revolutionerande plattformsteknologi för vacciner och vaccin-liknande behandlingar, och en pipeline med tidiga, lovande läkemedelsprojekt. För att kunna finansiera denna möjlighet, genomförde ExpreS2ion under augusti 2017 en företrädesemission om cirka 3,9 MSEK. Förutom det bröstcancerrelaterade terapeutiska vaccinet, som bolaget tidigare offentliggjort, finns i AdaptVac ytterligare en kandidat, som i tidiga försök visat på lovande resultat i jämförelse med existerande terapier/vacciner. Bolaget kan av konkurrensskäl ännu inte tillkännage vilka indikationer detta gäller, men det plug and play-förfarande, som är inbyggd i teknologin, är idealiskt för att snabbt ta fram avancerade läkemedelskandidater. Med ytterligare resurser kan takten för att ta ytterligare en-två nya kandidater i utveckling ökas. Efter den framgång som bolaget har haft med den valda utvecklingsstrategin, och de möjligheter som den skapat, gör styrelsen, ledning och huvudägare nu bedömningen att denna strategi och affärsmodell, som huvudsakligen är baserad på finansiering av affärsutvecklingen, genom att öka intäkterna från kärnverksamheten, inte är tillräcklig för att framgent på ett optimalt sätt ta vara på de möjligheter som bolaget möter. Resultatet av att bolaget i dagsläget i huvudsak förlitar sig på löpande intäkter för att finansiera utvecklingsverksamheten är förlorade affärsmöjligheter och intäkter i situationer där ett större rörelsekapital skulle kunna ge bolaget möjlighet att dra nytta av befintligt marknadsbehov och utnyttja ytterligare möjligheter för värdeskapande med betydande potential. Ett tillskott av kapital skulle dessutom möjliggöra en ökad takt i den pågående utvecklingen av bolagets kärnaktiviteter och därmed påskynda processen med att uppnå en kritisk massa och den finansiella styrka och de skalfördelar som detta skulle innebära. Utöver detta skulle ett tillskott av kapital dels möjliggöra en ökad takt i utvecklingen av befintliga läkemedelstillgångar i joint venture-bolaget AdaptVac, och dels möjliggöra för bolaget att ingå nya avtal och starta upp projekt gällande ytterligare högvärderade läkemedelstillgångar och andra liknande möjligheter. Mot bakgrund av ovanstående planerar ExpreS2ion nu att genomföra en företrädesemission om cirka 19,2 MSEK för att finansiera en utvecklingsplan bestående av ett antal utvalda element, som tillsammans möjliggör konsolidering, utveckling och expansion av bolagets kärnverksamhet till en lönsam och intäktsgenererande plattform. Dessutom möjliggörs en satsning på AdaptVac med syfte att skapa en betydande värdeutveckling för dess teknikplattform och läkemedelsprojekt, samt möjlighet att fullfölja satsningar på nya möjligheter till värdeskapande i synergi med bolagets plattform. Erbjudandet i sammandrag · Teckningstid: 8 – 27 februari 2018 · Teckningskurs: 8,00 SEK per aktie · Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 400 403 aktier, motsvarande 19 203 224 SEK · Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 2 februari 2018 är registrerade som aktieägare i ExpreS2ion Biotech Holding AB äger företrädesrätt att teckna aktier i den planerade nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen · Antal aktier innan nyemission: 9 601 612 aktier · Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North under perioden8 – 23 februari 2018 · Värdering (pre-money): Cirka 76,8 MSEK · Handel med BTA: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North från och med den 8 februari 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av mars 2018. · Teckningsförbindelser: ExpreS2ion har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 10,9 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av emissionsvolymen, med bland annat bolagets ledning, huvudägare och institutioner. Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsförbindelser samt memorandum, teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att offentliggöras på bolagets (www.expres2ionbio.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds. Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ExpreS2ion i samband med företrädesemissionen.   Certified Adviser  Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser. 

Climeon rekryterar toppkandidat från Atlas Copco som ny chef för R&D

Thomas Öström, CEO, kommenterar:”Vi är både stolta och tacksamma över att kunna välkomna Karl till vår verksamhet. Nu när Anders Markusson väljer att gå över i en annan mer fokuserad roll känns det oerhört tryggt att rodret lämnas över till någon med ett så starkt track record som Karl Brodin när det gäller att ta produkter från omsättning lik Climeon till en mångmiljardaffär. Karls styrkor ligger bl.a. i förmågan att se till kundens behov och hur man skapar värden för densamma och att utifrån dessa behov skapa specifika produkterbjudanden. Till det kommer ett starkt track record i att leda en omfattande R&D verksamhet. Karl Brodin, Head of R&D, kommenterar:”Det blir väldigt kul att börja på Climeon. Vårt mål är att göra heat hower till en energikategori i nivå med sol och vind tack vare att Heat power (värmekraft) är en baslast som levererar el dygnet runt utan beroenden av väder, vind eller tid på dygnet och året. Heat power har också fördelen att det ofta är mer ekonomiskt än sol och vind samt att heat power upptar mindre ytarea. Inom kategorin heat power strävar vi efter att bli nummer ett tack vare att vi har den högsta prestandan för låga temperaturer där volymerna är som störst.” För ytterligare information, vänligen kontakta: Thomas Öström, CEO, Climeon+46 708 94 96 05thomas.ostrom@climeon.com Christoffer Andersson, COO, Climeon+46 762 00 72 99christoffer.andersson@climeon.com Om Climeon AB (publ)Climeon tillhandahåller en värmekraftsteknik (heat power) som tillvaratar energin från två typer av källor. Dels spillvärme från industrier och stora motorer och dels geotermisk värme i marken. Heat power är en av de förväntat stora kategorierna inom förnyelsebar energi ihop med sol och vind. Bolaget mottog sin första order under 2015 och har sedan dess byggt upp en kundbas bestående av bland annat Viking Line, Virgin Voyages/Fincantieri, Maersk Line, CP Energy och SSAB. Climeon säljer i länder såsom USA, Kanada, Island, Tyskland, Norden, Polen, Indien och Japan. Produkten är patentskyddad och erbjuder marknadsledande prestanda inom sina applikationsområden.

Icke-kassapåverkande kostnad efter nedskrivning och omvärdering av uppskjuten skattefordran i USA

· Prövning av nedskrivningsbehov som annonserades i samband med omräknade siffor baserade på den nya segmentsstrukturen den 8 december, 2017, är genomförd och medför nedskrivning med SEK 14,2 miljarder · Omvärdering av uppskjuten skattefordran på grund av förändrad bolagsskattesats i USA innebär en icke-kassapåverkande skattekostnad om SEK 1,0 miljarder · Ingen påverkan på kassaflöde, men nedskrivningen påverkar rapporterat rörelseresultat negativt i kvartalet, främst i segmenten Digital Services och Other, medan omvärderingen av uppskjuten skattefordran påverkar skattekostnaderna för fjärde kvartalet 2017 · Samtliga siffor är icke-reviderade, slutgiltiga siffror presenteras i rapporten för fjärde kvartalet 2017  Ericssons (NASDAQ: ERIC) prövning av nedskrivningsbehov som presenterades den 8 december 2017 i samband med annonseringen av omräknade finansiella siffror enligt ny segmentsstruktur har nu genomförts. Detta är en konsekvens av bolagets fokuserade affärsstrategi som presenterades i mars 2017, med ytterligare detaljer på Kapitalmarknadsdagen den 8 november 2017. Resultatet av prövningen innebär en nedskrivning med SEK 14,2 miljarder enligt följande: Segment Digital Services: nedskrivning av goodwill om SEK 6,7 miljarder och SEK 0,4 miljarder av immateriella tillgångar Segment Other: nedskrivning av goodwill om SEK 6,0 miljarder, SEK 0,3 miljarder immateriella tillgångar och SEK 0,4 miljarder av anläggningstillgångar Segment Managed Services: nedskrivning av uppskjutna kostnader relaterade till avslutande av specifika transformationsaktiviteter om SEK 0,3 miljarder Segment Networks: nedskrivning med SEK 0,2 miljarder av kapitaliserade utvecklingskostnader av teknologi som inte längre förväntas användas Majoriteten av goodwill härrör sig från investeringar gjorda för 10 år sedan eller mer, och har liten relevans för Ericssons framtida affärsverksamhet. Samtliga nedskrivningar är icke-kassaflödespåverkande bokföringsjusteringar. Justeringarna har ingen påverkan på Ericssons genomförande av bolagets strategier och investeringar i teknologi med målet att säkra våra kunders framgångar. Omvärdering av uppskjuten skattefordran i USA Den sänkta nivån av amerikansk bolagsskatt från 35% till 21% (giltig från 1 januari 2018) innebär en omvärdering av uppskjutna skattefordringar i USA. Den uppskattade effekten innebär en icke-kassapåverkande skattekostnad i bolagets resultaträkning om cirka SEK 1,0 miljarder. Nedskrivningarna och omvärderingen av skattetillgångarna kommer påverka periodens resultat i fjärde kvartalet 2017, men har ingen påverkan på Ericssons kassaflöde och nettokassa i fjärde kvartalet 2017. Ericssons bruttokassa och nettokassa är fortsatt stark. En nedskrivning är inte en indikation på verksamhetens resultat i kvartalet. Ericssons resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2017 rapporteras den 31 januari, 2018. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA Kontaktperson: Peter Nyquist, Head of Investor RelationsTelefon: +46 10 714 64 99E-mail:  peter.nyquist@ericsson.com Investerare och finansanalytiker: Åsa Konnbjer, Director, Investor RelationsTelefon: +46 10 713 39 28 E-mail:  asa.konnbjer@ericsson.com Stefan Jelvin, Director, Investor RelationsTelefon: +46 10 714 20 39E-mail:  stefan.jelvin@ericsson.com Rikard Tunedal, Director, Investor RelationsTelefon: +46 10 714 54 00E-mail:  rikard.tunedal@ericsson.com Media: Peter Olofsson, Head of Corporate CommunicationsTelefon: +46 10 719 18 80E-mail:  media.relations@ericsson.com Corporate CommunicationsTelefon: +46 10 719 69 92E-mail:  media.relations@ericsson.com INFORMATION TILL REDAKTIONEN Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press  FÖLJ OSS: www.twitter.com/ericssonwww.facebook.com/ericssonwww.linkedin.com/company/ericsson www.youtube.com/ericsson FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: News Center media.relations@ericsson.com (+46 10 719 6992)investor.relations@ericsson.com (+46 10 719 00 00) Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 111 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 222,6 miljarder kronor (24,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Efterlysning – konstnär söker folkkonst till utställning på Wanås

Richard Johansson, Folkkonstmuseum, 2016, vid ateljén utanför Kivik, foto: konstnären. Konstnären berättar om sitt projekt:”Hela verket är gjort med kärlek. Från vagnens estetik till varje pinal i museet. Här finns inga anslag av ironi från min sida. Kärleken till folklig konst, som jag delvis har sett under min uppväxt, har följt mig under hela mitt konstnärskap. På så vis är vagnen en naturlig följd i mitt arbete som konstnär. I en akademisk konstvärld har jag tänkt att vagnen ska vara något som mer handlar om visuell kärlek och värme.” – Richard Johansson Folkkonst kan betecknas som all konst skapad av människor utan formell konstutbildning. I folkkonstmuseet samlas konstverk gjorda från 1800-talet fram till våra dagar. Det kan vara konstverk som tavlor, skulpturer och textilier, men också andra föremål som har dekorerats och fått nya uttryck. Nordiska museet skriver att ”Viljan att pryda sig själv och att dekorera sina närmaste omgivningar är uråldrig, allmänmänsklig och global.” Folkkonsten finns så länge människor skapar, dekorerar och uttrycker sig genom konst. Nu söker vi söker nu dina konstföremål! Har du folkkonstverk skapad av dig själv eller någon annan? Under vintern 2018 gör vi en insamling av folkkonst som konstnären gör ett urval ur till utställningen. Det kan vara tavlor, skulptur, broderi eller andra föremål – av textil, smide, trä, sten, olja, akvarell. Hör av dig till oss och låt dina verk vara en del av utställningen. Kontakta Albin Hillervik (albin@wanaskonst.se eller tel. 044 660 71) för att avtala en tid för inlämning och för att få mer information. Inlämning av föremål sker på Wanås alla vardagar till och med den 2 mars. ……………………………………………………….. Richard Johansson, FolkkonstmuseumVernissage: fredag 30 mars, 2018, kl. 11 – 16, invigning kl. 13 i närvaro av konstnärenUtställningsperiod: 30 mars – juni, 2018 Richard Johansson (född 1966 i Vrigstad, bor och arbetar i Kivik) är utbildad på konstskolan Forum i Malmö (idag Malmö konsthögskola) och arbetar med måleri och skulptur. Han har ställt ut i Sverige, Italien och Tyskland och hans verk finns i samlingar på bl. a Göteborgs Konstmuseum och Eskilstuna Konstmuseum. Tillsammans med Mette Björnberg har han gjort offentliga gestaltningar och utsmyckningar som kan ses i Kristianstad, Halmstad, Jordbro, Södertälje och Älmhult. Johansson är representerad av Galleri Magnus Karlsson, Stockholm. ……………………………………………………….. Utställningsprogram på Wanås Konst 2018 Richard Johansson, FolkkonstmuseumVernissage: fredag 30 mars 2018Utställningsperiod: 30 mars – juni, 2018 Separatutställningar: Chiharu Shiota, Katarina LöfströmSpecialprojekt: Poul GernesVernissage: söndag 6 maj 2018Curators: Elisabeth Millqvist och Mattias Givell, Wanås KonstUtställningsperiod: 6 maj – 4 november, 2018Sommaren 2018: Xavier Le Roi och Scarlet YuMer information kommer våren 2018 ……………………………………………………….. Utställningsprogram off-site 2018 Not a Single Story – NIROX Winter Sculpture Exhibition 2018, NIROX Foundation, SydafrikaCurators: Elisabeth Millqvist & Mattias Givell, Wanås KonstCo-curators: Jessica Doucha & Khumo Sebambo, NIROX FoundationGrundare och direktör NIROX Foundation: Benji LiebmannUtställningsperiod: 12 maj – 29 juli, 2018Ett samarbete mellan NIROX Foundation, Sydafrika och Wanås KonstMer information kommer våren 2018. ……………………………………………………….. Alltid på Wanås Skulpturparken med samlingen öppen året runt, dagligen kl. 8 – 19.Konsthall, Shop och Deli öppnar igen 30 mars, 2018På Wanås: Konsthall, Shop & Deli, samt Wanås Restaurant Hotel .

Sensys Gatso utser ny CFO och CCO

"Jag är väldigt glad att få välkomna Simon Mulder i sin nya roll som CFO för Sensys Gatso Group AB. Simon har arbetat för Sensys Gatso under de senaste 2 åren i rollen som finansdirektör för Sensys Gatso Netherlands. Simon har omfattande erfarenhet av vår bransch, och i kombination med hans 14 åriga bakgrund inom redovisning och revision, gör det honom till en idealisk kandidat att ersätta Niki Gatsonides", säger Ivo Mönnink, VD för Sensys Gatso Group AB. Niki Gatsonides går vidare inom bolaget och blir VD för Sensys Gatso Netherlands, där han kommer att ta sig an den viktiga uppgiften att leda enheten in i nästa fas. Niki kommer i sin nya roll att fokusera på att effektivisera och driva utveckling, produktion och leverans. "Niki har en långt beprövad erfarenhet av vår verksamhet vilket ger honom den kunskap och erfarenhet som behövs för att leda Sensys Gatso Netherlands in i nästa fas", säger Ivo Mönnink. För att bygga vidare på vår strategi och förstärka Sensys Gatso kommersiellt, så kommer Joris Lampe att ta rollen som Chief Commercial Officer (CCO). I den här rollen kommer Joris att ha det övergripande kommersiella ansvaret för koncernen. "Joris har 20 års internationell kommersiell erfarenhet och en bevisad historik av ökad försäljning och lönsamhet hos Lucent Technologies, Nedap och Itron. Hans internationella kommersiella erfarenhet inom Systems and Services och hans passande komplettering till övriga teamet, gör Joris till ett mycket starkt tillskott till vår koncernledning”, säger Ivo Mönnink. "Med Simon Mulder och Joris Lampe som nya medlemmar och där Timo Gatsonides fortsätter i sin roll som CTO, är nu Sensys Gatso’s koncernledning komplett”, avslutar Ivo Mönnink.                                                       Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2018 kl 09.00.

Mittuniversitetet får del i ny elittränarutbildning

– Det är en viktig satsning som görs med målet att skapa framtidens tränare. Tränarrollen förändras hela tiden och kraven på en gedigen utbildning ökar i takt med att kunskapsbasen växer och tränarnas förmåga att omsätta kvalificerad kunskap till daglig verksamhet blir helt avgörande, säger Marko Laaksonen, docent och ansvarig för Mittuniversitetets del i elittränarutbildningen. Utbildningen riktar sig till tränare som redan nu verkar på professionell nivå och som är motiverade att under många år framöver jobba som tränare inom svensk skidåkning. Förutom teoretiska kunskaper kommer den ge tränarna stor och viktig erfarenhet inom respektive idrott. Elittränarutbildningen kommer att omfatta allt ifrån grundläggande anatomi och fysiologi till mer tillämpad testmetodik, träningslära, ledarskap och idrottspsykologi. Utbildningen sker över två år med fysiska träffar i Östersund. – På Mittuniversitetet har vi bedrivit forsknings- och utvecklingsarbete riktat mot idrott, särskilt vinteridrott, i många år och sedan årsskiftet är vi dessutom Riksidrottsuniversitet. I och med den nya elittränarutbildningen förstärks våra möjligheter att fortsätta bidra till att utveckla svensk skidåkning, säger Kerry McGawley, koordinator för idrottsrelaterade verksamheter på Mittuniversitetet. Deltagarna i elittränarutbildningen bekostar endast resor, boende och arbetstid själva, övriga delar är kostnadsfria. Preliminärt kommer det finnas 25–30 platser på utbildningen. Satsningen är en viktig del i Svenska Skidförbundets arbete för ökad jämställdhet bland elittränare och därför kommer kvinnliga sökanden prioriteras i den mån det är möjligt. – Vi riktar oss till tränare som är intresserade av att ta såväl sitt ledarskap som sitt tränarskap in i framtiden. Vi vill ge dem en god kombination av erfarenhet och evidensbaserad kunskap. Vår förhoppning är att ge en ny generation tränare möjlighet att kombinera datadrivna beslut med fingertoppskänsla för att ytterligare stärka svensk skidåknings konkurrenskraft säger Tommy Eliasson Winter, Svenska Skidförbundet. För mer information kontakta:Marko Laaksonen, docent Mittuniversitetet, 010-142 83 84Kerry McGawley, koordinator idrottsrelaterade verksamheter Mittuniversitetet, 070-399 98 74Olle Danielsson, nationell chef Svenska Skidförbundet, 070-558 33 69Karin Ersson, utbildningschef Svenska Skidförbundet, 070-370 06 19

Idogens investerarträffar i januari-mars 2018

Årsmöte och Aktieträff i Rättvik, 17 januari Tid: Onsdagen den 17 januari 2018, kl 19:00-21:00 Plats: Kyrkvägen 2, Rättvik Arrangör: Aktiespararna För mer information samt anmälan, besök: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/arsmote-aktietraff_Rattvik  Aktiedagen i Lund, 30 januari Tid: Tisdagen den 30 januari 2018, kl 14:30-15:00 Plats: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund Arrangör: Aktiespararna För mer information samt anmälan, besök: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-lund-30-januari Biotech and Money World congress i London, 5-6 februari Tid: Måndag-tisdag den 5-6 februari 2018, klockslag meddelas senare Plats: 200 Aldersgate, St. Pauls, London För mer information samt anmälan, besök: http://www.biotechandmoney.com/world-congress Börsveckans Småbolagsdag i Stockholm, 21 februari Tid: Onsdagen den 21 februari 2018, klockslag meddelas senare Plats: Operaterassen, Karl XII:s Torg, Stockholm Arrangör: Financial Hearings, Börsveckan och Placera För mer information samt anmälan, besök: https://financialhearings.com/ Aktiedagen i Stockholm, 5 mars Tid: Tisdagen den 5 mars 2018, klockslag meddelas senare Plats: Operaterassen, Karl XII:s Torg, Stockholm Arrangör: Aktiespararna För mer information samt anmälan, besök: https://aktiespararna.se Lifesciencedagen i Göteborg, 7 mars Tid: Torsdagen den 7 mars 2018, kl 11:45 Plats: Wallenberg Conference Centre, Medicinaregatan 20 A, på Medicinareberget vid Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg Arrangör: InWest corporate finance och Finwire För mer information samt anmälan, besök: http://www.lifesciencedagen.se/ Aktiedagen i Jönköping, 13 mars Tid: Tisdagen den 13 mars 2018, klockslag meddelas senare Plats: Högskolan, Gjuterigatan 5, Högskoleområdet, Hus A, Jönköping Arrangör: Aktiespararna För mer information samt anmälan, besök: https://aktiespararna.se Aktiekväll i Helsingborg, 26 mars Tid: Måndagen den 26 mars 2018, klockslag meddelas senare Plats: Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg Arrangör: Aktiespararna För mer information samt anmälan, besök: https://aktiespararna.se För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Hedbys, vd, Idogen AB Tel: 046-275 63 30 E-post: lars.hedbys@idogen.com Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Swedbank Robur lanserar ny företagsobligationsfond

Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix är en aktivt förvaltad räntefond med en mix av företagsobligationer med en hög kreditvärdighet och mer högavkastande företagsobligationer med en högre risknivå. Fonden investerar huvudsakligen i obligationer utgivna av europeiska företag. Normalt består portföljen till ungefär hälften av företagsobligationer med högre kreditvärdighet (investment grade) och hälften med lägre kreditvärdighet (high yield). High yield-obligationer ökar potentiell avkastning betydligt och är ett intressant tillgångsslag i dagens lågräntemiljö. -Vi på Swedbank Robur ser kontinuerligt över vårt produktutbud. Vårt mål är att vara innovativa och lyhörda gentemot våra kunders behov och önskemål. Den här fonden är efterlängtad! Vi ser företagsobligationer som en fortsatt intressant investering och tror framförallt på den europeiska kreditmarknadens potentiella utveckling, säger Christian Leonhard, huvudansvarig förvaltare för fonden på Swedbank Robur. Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix ger en bra möjlighet till balans mellan risknivå och förväntad avkastning. Fonden ger också möjlighet till ökad avkastning i dagens låga ränteläge även för de som inte vill investera på aktiemarknaden. - Fonden eftersträvar en bred portfölj, för att minimera både likviditets- och konkursrisker. Vi ser stora fördelar med att investera på den europeiska kreditmarknaden eftersom det öppnar upp för investeringar i ett brett urval av bolag samtidigt som vi kan undvika likviditets- och koncentrationsriskerna i svensk kreditmarknad, säger Christian Leonhard.Fakta om Swedbank Robur Företagsobligationsfond MixStartdatum 16 januariÅrlig förvaltningsavgift 0,7 procent För mer information:Christian Leonhard, ansvarig förvaltare, Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix, Swedbank Robur, +46 76 766 60 54Josefine Uppling, presschef, Swedbank, +46 76 114 54 21 swedbank.se/foretagsobligationsfond-mix  Christian Leonhard, Swedbank Robur 

Saab en viktig partner i EU-projekt för marin lägesbild med obemannade system

OCEAN2020 är det vinnande förslaget i EU:s program för förberedande åtgärder inom försvarsforskning. Urvalet har gjorts av European Defence Agency (EDA) och kommer att kontrakteras under de kommande veckorna. Projektet styrs av ett konsortium som representeras av 15 medlemsländer och leds av den italienska försvarsindustrin Leonardo.  Under 2018-2020 kommer två livedemonstrationer att arrangeras. Planen är att arrangera den första utanför den italienska kusten under 2019, och den andra demonstrationen i Östersjön under 2020. Saab kommer att samordna demonstrationen i Östersjön med stöd av den svenska marinen. – Flera bemannade och obemannade system kommer att delta i de båda livedemonstrationerna. Saab bidrar med en konfiguration av stridsledningssystemet 9LV med gränssnitt mot andra deltagare och resurser, inklusive obemannade system från Saab, säger Katarina Björklund som arbetar med strategifrågor på Saab. Olika resurser från flera olika företag och institut bildar ett system av system som tillsammans skapar en gemensam marin lägesbild. EU planerar att starta ett europeiskt program för försvarsforskning (EDRP) med en föreslagen budget på 500 miljoner Euro per år. Syftet är att förbättra konkurrensen och innovationen inom den europeiska försvarsindustrin, och att stimulera samarbetet mellan medlemsländerna och industrin. Projektet för förberedande åtgärder inom försvarsforskning (PADR) kommer att testa industrins infrastruktur och kapacitet för ett sådant samarbete. Demonstratorprojektet är det största projektet som finansierats inom ramen för EU:s förberedande åtgärder inom försvarsforskning.  För mer information kontakta:Saabs presscenter,+46 (0)734 180 018presscentre@saabgroup.com www.saabgroup.comwww.saabgroup.com/YouTubeFölj oss på twitter: @saab  Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

Ledningsförändringar i Cloetta

Katarina Tell efterträder Lars Påhlson som förra året meddelade att han hade för avsikt att gå i pension under 2018. Katarina Tell kommer att rapportera till VD Henri de Sauvage-Nolting, och kommer att ingå i koncernledningen. Hon kommer att tillträda tjänsten senast den 1 augusti 2018. Katarina Tell är för närvarande VD för Findus Sverige. Hon har tidigare arbetat både för Kraft Heinz och Findus, bland annat som VD Kraft Heinz Norden och Östeuropa, Säljchef vid Kraft Heinz Sverige och som Utvecklingschef vid Findus. Katarina Tell är född 1970 och innehar en Kandidatexamen i Marknadsföring från Lunds universitet och en Magisterexamen i Kostvetenskap från Umeå universitet. “Katarina Tell har en gedigen och väl dokumenterad erfarenhet från branschen med snabbrörliga konsumentvaror. Hon är en erfaren ledare och känner den svenska detaljhandeln mycket väl. Cloetta Sverige är bolagets största marknad och efter förvärvet av Candyking (Karamellkungen) har betydelsen ökat ytterligare”, säger Henri de Sauvage-Nolting, VD för Cloetta. Michiel Havermans kommer att ansvara för Cloettas exportmarknader, inklusive Storbritannien. Michiel Havermans kommer att rapportera till Henri de Sauvage-Nolting, VD, och kommer att ingå i koncernledningen. Han tillträder tjänsten den 1 mars 2018. Michiel Havermans har arbetat vid Perfetti van Melle i flera olika roller i mer än 15 år, bland annat som Exportdirektör, VD Storbritannien samt VD Vietnam och Filippinerna. Han kommer senast från United Dutch Breweries (UDB) i en roll som Regional Sälj och Marknadsdirektör med ansvar för Europa, Mellanöstern och Amerika. Michiel Havermans är född 1973 och innehar en Magisterexamen i Ekonomi från Erasmus University i Rotterdam. “Michiel Havermans har en gedigen och väl dokumenterad erfarenhet från att leda och utveckla internationell exportverksamhet inom konfektyrbranschen, inklusive att leda verksamhet i Storbritannien. Att skapa tillväxt för den internationella marknaden med ett särskild fokus på The Jelly Bean Factory är en viktig del i Cloettas tillväxtstrategi”, säger VD Henri de Sauvage-Nolting.

Kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund till personer i Västra Götaland födda 1960 och senare

– Åtgärden är förebyggande och långsiktig. Det nuvarande mässlingsutbrottet är begränsat och tanken med erbjudandet är att förhindra att liknande utbrott sker igen, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen. Boende i Västra Götaland har generellt en god immunitet mot mässling, men det senaste utbrottet visar att det finns grupper som kan behöva vaccineras för att få ett fullgott skydd. De som kan få kostnadsfri MPR-vaccination är de som vistas varaktigt i Västra Götaland, är födda 1960, eller senare, och som av någon anledning inte har skydd mot mässling. Man är skyddad mot mässling om man tidigare haft sjukdomen eller är vaccinerad. Erbjudandet gäller också asylsökande vuxna samt personer som vistas i Västra Götaland utan nödvändiga tillstånd. Turister på tillfälliga besök omfattas inte av erbjudandet, inte heller personer som är folkbokförda i andra regioner i Sverige utöver Västra Götaland. Erbjudandet gäller en dos vaccin och regionstyrelsen räknar med en kostnad på maximalt 8,4 miljoner kronor. – Olika undersökningar uppskattar att det kan finnas uppemot 40 000 personer i Västra Götaland som inte har fullgott skydd. Vi hoppas naturligtvis att nå så många av dem som möjligt med detta erbjudande, säger Ann Söderström. De inom målgruppen som är osäkra på om de är immuna mot mässling och vill vaccinera sig uppmanas att ta kontakt med sin vårdcentral för att beställa en tid för vaccination.   Fakta: MPR-vaccination och mässling En dos MPR-vaccin ger skydd mot mässling, påssjuka och röda hund hos cirka 90-95 procent av alla vaccinerade individer. Om en person redan har en immunitet mot mässling, men ändå får MPR-vaccin leder detta inte till några ytterligare biverkningar. Nyttan av MPR-vaccination till alla som inte har en känd immunitet kan sägas överväga av detta skäl. Att med blodprov undersöka immunitet mot mässling (tidigare genomgången mässling eller tidigare vaccination) rekommenderas inte före. Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomarna idag. Immuniteten mot mässling i befolkningen i Sverige är generellt hög och de flesta är vaccinerade. Om någon insjuknar i mässling är risken mycket stor för smittspridning i samhället till ovaccinerade. Mässling kan orsaka svåra sjukdomssymtom och det finns en betydande risk för komplikationer för den enskilda individen, främst gäller detta små barn och vuxna. Läs om mässling  på webbsidan 1177.se och på samlingssidan om mässling  på vgregion.se

Vidar Wendel-Hansen ny Chief Medical Officer i Toleranzia

Vidar Wendel-Hansen, född 1959, är läkare med doktorsgrad i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet. Wendel-Hansen har omfattande erfarenhet inom både preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling med fler än 20 år i branschen. Han har arbetat som medicinsk chef i både mindre bioteknikföretag och större läkemedelsbolag, bland annat som nordisk medicinsk chef vid Gilead Sciences och medicinsk chef för Novartis Sverige AB. Därutöver har Wendel-Hansen också arbetat som klinisk utredare vid Läkemedelsverket. Wendel-Hansen arbetar som CMO på Toleranzia på konsultbasis via LINK Medical Research AS, en europeisk full-service kontraktsforsknings­organisation (CRO) som tillhandahåller projektledning och produktutvecklings­tjänster för läkemedels- och medicinteknisk industri. VD Charlotte Fribert kommenterar”Vi är mycket glada över att ha knutit Vidar Wendel-Hansen till oss som ny CMO. Han har omfattande erfarenhet av både preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling vilket är kompetenser som vi nu behöver för att effektivt driva arbetet med att ta produkten TOL2 fram till och igenom klinisk utveckling”.   För ytterligare information, vänligen kontaktaCharlotte Fribert – VDTelefon: +46 763 19 98 98E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2018. Om Toleranzia ABToleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på AktieTorget. Bolaget utvecklar produkter som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Produkterna, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är riktat mot den autoimmuna neuromuskulära sjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Brinova förvärvar samhällsfastigheter i Malmö

Fastigheterna ligger på bra lägen i Malmö, i Södra Sofielund, Rosenvång och Västra Hamnen, och är väl anpassade till sitt verksamhetsinnehåll. Tillträde sker den 30 januari 2018, med ett ekonomiskt tillträde per 1 februari. -          För Brinova blir det positivt att fortsätta växa i Malmö inom samhällssegmentet, säger Per Johansson, VD för Brinova och fortsätter; -          Malmö kommun är redan idag en av Brinovas största hyresgäster, en partner som vi har en lång och stabil relation med, och som vi nu utvecklar samarbetet ytterligare med. Förvärvsavtalet Säljare är Jyma Fastigheter AB. Den preliminära köpeskillingen för förvärv av aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till cirka 52 Mkr. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder om cirka 47 Mkr, regleras genom kontant betalning, upptagande av nya lån om 72 Mkr och en säljarrevers om 18 Mkr. De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i de preliminära köpeskillingarna ska regleras kontant. Säljaren har haft Catella som rådgivare vid transaktionen. För ytterligare information, vänligen kontakta: VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. För mer information: www.brinova.se.

Diös utvecklar nya lokaler till expansiva IT-bolaget Consid i Sundsvall

Consid erbjuder konsulttjänster inom IT, management och digital marknadsföring. De har bland annat, sedan några år tillbaka, etablerat ett kompetenscenter för Javautveckling i Sundsvall. Consid har blivit utsedda till såväl Gasellföretag av Dagens Industri som Superföretag av Veckans Affärer i flera år. På Consid i Sundsvall arbetar 19 Personer. - Det känns riktigt bra att kunna erbjuda Consid egna lokaler i Riksbankshallen och därmed vara med och möjliggöra deras expansion. Det blir också ett lyft för hela fastigheten. Att utveckla våra fastigheter som bidrar till att våra hyresgäster kan växa ligger helt i linje med vår strategi kring stadsutveckling, säger Anna Dahlgren, förvaltare, Diös Sundsvall. - Ett Considkontor ska ha karaktär och mer karaktär än så här hittar man inte i Sundsvall. För ett företag som jobbar i framkant med att ta vara på den digitala världens möjligheter ger det en härlig kontrast med en historisk lokal. Den utveckling som nu görs i lokalen blir perfekt för vårt inhouse-arbete med bra mötesplatser för våra besökare och oss. Lokalen stärker vårt varumärke och skapar stolthet hos våra medarbetare. Nu ser vi fram emot att installera oss i vår nya miljö, säger K-G Sjöström, regionsansvarig, Consid. För ytterligare information vänligen kontakta:Anna Dahlgren, förvaltare, Diös SundsvallTelefon: 010-470 96 57E-post: anna.dahlgren@dios.se K-G Sjöström, regionsansvarig, ConsidTelefon: 070-668 82 26E-post: k-g.sjostrom@consid.se

UNIQLO öppnar sin första butik i Norden i Stockholm city

Som ett led i en större satsning på att stärka och utveckla cityhandeln har Vasakronan jobbat konsekvent för att utveckla kvarteren runt Sverigehuset. Målet har varit att göra handelsstråket längs Regeringsgatan/Hamngatan till ett av Stockholms vassaste. Satsningen har gett resultat och idag sjuder området av liv. I kvarteren finns redan ett antal kända internationella varumärken, bland andra Victoria’s Secret och Starbucks. Nu ansluter sig även UNIQLO till området genom att öppna sin allra första etablering i Sverige och Norden.  – Att utveckla en stad eller ett stråk handlar om att skapa en bra blandning av butiker, restauranger och upplevelser – skäl för människor att vistas där. Etableringen av UNIQLO är efterlängtad av många och en etablering som ytterligare kommer att bidra till livet och rörelsen i kvarteren runt omkring. Ett lysande komplement till andra internationella varumärken i city, säger Ronald Bäckrud, regionchef Stockholm Vasakronan. Sverigehuset är en av Stockholms mest ikoniska byggnader och uppfördes efter ritningar av Sven Markelius. För den konstnärliga utsmyckningen, ”Sverigeväggen”- ett metallkollage på fasaden mot Kungsträdgården, svarade Siri Derkert.  - Fastighetens ursprung och historia är unik vilket är något UNIQLO värdesätter. Ambitionen är därför att ta vara på de värden som finns i byggnaden och samtidigt utveckla och förfina med respekt, säger Ronald Bäckrud, chef region Stockholm Vasakronan. Med mer än 1 900 butiker i 19 länder är UNIQLO ett japanskt klädmärke som erbjuder bas- och fritidskläder. Illums Bolighus lämnade fastigheten i augusti 2017. För mer information, vänligen kontakta:

Minesto tar steg mot världens första energiutvinning ur oceanströmmar

Minesto har rekryterat en taiwanesisk siteutvecklare som projektledare till det nyetablerade dotterbolaget Minesto Taiwan Ltd. Den lokala närvaron gör att Minesto kan driva aktiviteter mot den asiatiska marknaden med högre intensitet än tidigare, säger Martin Edlund, VD för Minesto: – Vi förstärker affärsutvecklingsorganisationen och intensifierar vårt engagemang i Taiwan. Installationsprojektet för att demonstrera Deep Green-teknologin i tidvattenströmmarna runt Keelung Island är redan igång och vi planerar att färdigställa detta under 2018. Vi har även identifierat och analyserat en site i Kuroshio-strömmen. Ett naturligt nästa steg är att installera våra system där, vilket har möjlighet att bli världens första energiutvinning ur oceanströmmar. Deep Green är enligt Minestos bedömning den enda verifierade teknologin som kostnadseffektivt kan generera el ur oceanströmmar, vilka ofta kännetecknas av långsamma strömförhållanden. Genom att låsa upp denna outnyttjade naturresurs kan Minestos teknologi förse samhällen och verksamheter runt om i världen med förnybar baskraft genom förutsägbar, kontinuerlig produktion av grön el till en konkurrenskraftig kostnad. Brohuvud för utrullning i Asien Etableringen i Taiwan befäster även ett brohuvud för kommersiell utrullning i hela Asien av såväl småskaliga anläggningar med Deep Green-system i autonomt utförande som storskaliga oceanströmsparker. – Vi avser att komplettera produktutbudet med ett system i mindre skala vilket ger oss ett kommersiellt verktyg för att kostnadseffektivt öppna upp nya konkreta marknader och affärsmöjligheter, inte minst i Asien. Bara i Sydostasien lever idag 65 miljoner människor utan tillgång till el och många miljoner fler lever med undermålig samt osäker försörjning, vilket gör dem beroende av dyr och smutsig el från dieselgeneratorer. Energi från havsströmmar har potential att tillgodose en väsentlig del av behovet av tillförlitlig och ren elförsörjning i denna del av världen, säger Martin Edlund. För mer information, vänligen kontakta Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB0705-70 75 08press@minesto.com Om Minesto Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet. Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar. I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green. Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. Läs mer om Minesto på www.minesto.com Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 januari 2018 kl. 07:30 CEST.

Hans Stråberg föreslås till ny styrelseordförande i AB SKF. Colleen Repplier föreslås som ny styrelseledamot

Göteborg, 17 januari 2018: SKFs valberedning föreslår Hans Stråberg till ny styrelseordförande i SKF. Hans Stråberg är styrelseordförande i Atlas Copco AB, Roxtec AB, CTEK AB, Nikkarit Holding AB; vice styrelseordförande i Stora Enso Oyj, Orchid Ortopedics, Inc och styrelseledamot i Investor AB, N Holding AB, Mellby Gård AB och Hedson Technologies AB. SKFs nuvarande styrelseordförande Leif Östling har meddelat att han inte ställer upp för omval vid årsstämman 2018. Valberedningen föreslår även Colleen Repplier som ny styrelseledamot i SKF. Colleen Repplier är för närvarande vice president och general manager i Johnson Controls. Hon är också styrelseledamot i Kimball Electronics. Baba Kalyani och Marie Bredberg har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av nio ledamöter och inga suppleanter. Utöver föreslaget nyval av Hans Stråberg och Colleen Repplier föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Hock Goh, Alrik Danielson, Nancy Gougarty, Ronnie Leten och Barb Samardzich. Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2018. I SKFs valberedning inför årsstämman 2018 ingår Marcus Wallenberg, FAM, Ramsay Brufer, Alecta, Anders Jonsson, Skandia och Johan Strandberg, SEB Investment Management, jämte styrelsens ordförande Leif Östling. Aktiebolaget SKF      (publ.)

Skanska presenterar preliminärt helårsresultat till följd av nedskrivningar och förslår bibehållen utdelning

För att förbättra lönsamheten kommer Skanska att minska verksamheten i de olönsamma affärsenheterna, öka fokus på kostnadskontroll och riskhantering. Skanska genomför också ett antal organisations- och ledarskapsförändringar. Som en följd av otillfredsställande resultat i flera av byggenheterna har Skanska beslutat om följande åtgärder: omstrukturera byggenheterna i Polen, lämna energisektorn i USA, fokusera på kärnverksamheten i UK och fortsätta anpassa verksamheten i Tjeckien till en tuffare marknad. De nordiska byggenheterna är fortsatt starka. Inom bostads- och kommersiell fastighetsutveckling är marknaden god och ambitionerna att växa består. Till följd av den svaga marknaden i Europa kommer Skanska att minska sin verksamhet inom infrastrukturutveckling och koncentrera sig på den amerikanska marknaden.  Omstruktureringen av byggenheterna innebär en nedskrivning om totalt 1 miljard kronor, som inte har påverkan på kassaflödet, och en kostnad för omstrukturering om cirka 100 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2017. Resultatet för byggverksamheten utanför Norden är mycket otillfredsställande under det fjärde kvartalet 2017. Projektnedskrivningar i den polska byggverksamheten belastar resultatet med cirka 400 miljoner kronor. Efter nedskrivning, kostnad för omstrukturering och projektnedskrivningar beräknas rörelseresultatet för helåret 2017 bli cirka 5,3 miljarder kronor och vinsten per aktie 12 kronor. Rörelseresultatet för helåret 2017 fördelat på segment:  Jan-dec Engångsposter Jan-dec Jan 2017 exkl (Nedskrivningar och 2017 inkl -dec engångsposter omstrukturering) engångsposter 2016Mdr krRörelseresultatByggverksamhet 2,1 -1,0 1,1 3,5Bostadsutveckling 1,7 1,7 1,6Kommersiell 2,7 2,7 2,3fastighetsutvecklingInfrastrukturutveckling 0,9 0,9 1,8Centralt och -1,0 -0,1 -1,1 -1,1elimineringarTotalt 6,4 -1,1 5,3 8,2Vinst per aktie, kr 12 15,89 Omstruktureringen av flera affärsenheter fortsätter under året och kommer även att omfatta en översyn av koncernens styrning i syfte att minska kostnader och öka effektivitet. Kostnaden för dessa åtgärder tas i 2018 och beräknas bli cirka 600 miljoner kronor och härrör huvudsakligen från uppsägningar av omkring 3 000 anställda. Uppsägningarna uppskattas innebära kostnadsbesparingar om cirka 1 miljard kronor årligen. Utifrån Skanskas resultat har Skanskas styrelse föreslagit en bibehållen utdelning om 8,25 kronor per aktie. En telefonkonferens kommer att hållas idag onsdag 17 januari, klockan 09:00 CET. Under telefonkonferensen kommer Skanskas vd och koncernchef Anders Danielsson och Ekonomi- och finansdirektör Peter Wallin att beskriva situationen och svara på frågor. För att delta i telefonkonferensen ring, 08-505 564 74, eller +44 20 3364 5374, eller +1 855 753 2230. Övrig information som berör det fjärde kvartalet 2017 kommer att presenteras i Skanskas bokslutskommuniké som presenteras den 1 februari, 2018.  

Förändringar i Skanskas koncernledning

Skanskas nya koncernledning, Group Leadership Team, kommer att arbeta närmare affärsenheterna. Syftet är att öka kontrollen och bättre kunna följa verksamheternas resultat. En översyn av koncernens styrning för att minska kostnader och förbättra effektiviteten har också påbörjats.  Group Leadership Team: Anders Danielsson, vd och koncernchef. Vd:arna i byggenheterna i Norden och Europa kommer att rapportera direkt till Anders Danielsson -       Arbetat på Skanska sedan 1991 Caroline Fellenius-Omnell, vice vd, chefsjurist -       Arbetat på Skanska sedan 2017 Richard Kennedy, vice vd med ansvar för Skanskas byggverksamheter i USA och Skanska Infrastrukturutveckling -       Tidigare vd för Skanska USA Building -       Arbetat på Skanska sedan 2004 Claes Larsson, vice vd med ansvar för kommersiell fastighetsutveckling globalt, bostadsutveckling i Europa och BoKlok -       Arbetat på Skanska sedan 1990 Kirsi Mettälä, vice vd, Personaldirektör -       Tidigare personalchef på Skanska Finland -       Arbetat på Skanska sedan 1994 Magnus Persson, vice vd, Ekonomi- och finansdirektör -       Tidigare finanschef, Skanska Sverige -       Arbetat på Skanska sedan 2006 Affärsenheternas vd:ar kommer att ingå i en utökad ledningsgrupp, (Extended Leadership Team). Paul Hewins, idag COO Skanska USA Building, efterträder Richard Kennedy som vd för Skanska USA Building. Magnus Persson, idag vice vd Skanska Polen med ansvar för byggenheterna, efterträder Piotr Janiszewski som vd för Skanska Polen. Alla förändringar gäller från och med idag, den 17 januari, med undantag för Ekonomi- och finansdirektör Magnus Persson, som tillträder den 2 februari. Medlemmarna i den tidigare koncernledningen Pierre Olofsson, Veronica Rörsgård, Peter Wallin och Christel Åkerman lämnar Skanska. – Jag vill önska de nya medlemmarna i koncernledningen varmt välkomna. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans mot ett mer lönsamt Skanska. Jag vill också rikta ett innerligt tack till Pierre Olofsson, Veronica Rörsgård, Christel Åkerman och Peter Wallin för deras hårda arbete och deras år i Skanska. De är alla ansvariga för att ha utvecklat Skanska till den högsta internationella standarden inom sina respektive områden, säger Anders Danielsson, vd och koncernchef. – Jag vill också tacka Piotr Janiszewski för hans många år i Skanska och välkomna Paul Hewins och Magnus Persson till deras nya roller, säger Anders Danielsson. För mer bilder, CV och mer information om personerna i nya roller se www.skanska.com

Framtidens villa är här - nya levnadsvanor tar plats

Hustillverkaren Movehome arbetar för att utveckla framtidens villor i sitt projekt Movehome Lab, och nu presenteras en första fullskalig husmodell, LAB#01 i Vallentuna, ritad av arkitektkontoret Urban Design. Med flera revolutionerande nyheter i huset ska den moderna familjens behov äntligen synas och märkas i boendet: I LAB#01 har det traditionella vardagsrummet med TV pensionerats till förmån för mer flexibla lösningar med öppna rum som delats in i flera zoner där barnen kan hänga eller familjemedlemmarna kan krypa upp med sina mobiltelefoner och surfplattor. Självklart används i huset smart teknik kopplad till vitvaror, lås, kameror och olika belysningsscenarier för dygnets alla stämningar och tillfällen. – Vi vill utmana synen på det traditionella boendet. Tillsammans med kreatörer, forskare och arkitekter är det här vår metod att testa lösningar för framtidens boende som är mer flexibla, med utrymmen som passar nya levnadsvanor för vår uppkopplade livsstil, säger Jennie Blom, marknadschef Movehome. Riktat till familjer med yngre barn lanseras ett unikt samsovningsrum, som ifrågasätter behovet av eget sovrum för alla barn. På sätt frigörs yta för andra funktioner och behov och på köpet får man kanske tryggare barn? Andra nyheter i LAB#01 är ljudisolerat gamingrum för högljudda spelare, platsbyggd förvaring som bättre svarar mot dagens behov och en dusch som flyttat ut från badrummet för att undvika morgonträngseln: – Vi väljer att lyfta fram de praktiska funktionerna och göra dem till en del av husets hjärta. Tidigare generationer var kanske mer privata än nutidsmänniskan. Dusch och förvaring skulle gömmas undan. Men i framtidens hus har vi skapat utrymmen som är mer i takt med tiden, säger arkitekt Erik Jarlöv på Urban Design. Det första huset från Movehome Lab tillverkas i fabrik, men har ett utseende och funktioner som för tankarna till arkitektritade och platsbyggda trähus. Husets form avspeglar vad som händer på insidan och utgör samtidigt en bygglåda som de boende fyller med sitt eget innehåll. Med ett fåtal tillval kallade Set och Add-ons formar man det redan välplanerade huset och gör det mer personligt samtidigt som det förenklar husköpet. – Vi vill testa nya lösningar, lite som när bilindustrin bygger sina konceptbilar. Vi vill bidra till diskussionen om ett framtida hållbart boende. Movehome Lab är ett långsiktigt projekt och syftar till att ta fram nya husmodeller, använda nya material i husen och att förnya tillverkningsprocessen i fabriken i Småland, säger Jennie Blom, Movehome. – Det är förstås ett drömuppdrag att få vara med och skapa framtidens boende. Vi pushar samtidigt gränsen för vad som är möjligt att bygga i fabrik tillsammans, säger Erik Jarlöv på Urban Design. Koncepthuset LAB#01 premiärvisas på Skvadronvägen 29 i Vallentuna söndagen den 28 januari. För mer information: Jennie Blom, marknadschef Movehome: 070-236 90 93 Erik Jarlöv, arkitekt Urban Design: 0708-27 77 04 Om Movehome Movehome är ett varumärke som marknadsförs och säljs av Trivselhus, en av Sveriges största hustillverkare och en del av skogskoncernen Södra. Nytänkande kombineras med gedigen erfarenhet och köptrygghet, vilket möjliggör ett helt nytt sätt att bygga hus. Nyckeln är ”Bygg online” som gör att alla kan bygga sitt forma sitt personliga hus på webben och få pris direkt. Huvudanläggningen ligger 15 km söder om Vetlanda i samhället Korsberga, men husen tillverkas även vid anläggning i närbelägna Landsbro. Trivselhus/Movehome har ca 25 försäljningskontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Om huset Boarea: 171 kvm. Byggarea: 195 kvm. Trästomme, träfasad på betongplatta med golvvärme.

Evolution lanserar världens första live casino-version av Texas Hold’em Bonus Poker med progressiv jackpot på 50 000 euro

Evolutions Live Texas Hold’em Bonus Poker, som utvecklats tillsammans med Games Marketing, adderar ännu en spännande pokervariant till bolagets omfattande portfölj av livespel. Det nya spelet finns tillgängligt för dator, läsplatta och smartphone, och ger spelarna ytterligare mervärde genom två valbara sidebets – Bonus Bet och First Five Progressive Jackpot. Dessa erbjuder separata extrachanser att vinna vid sidan av huvudspelet, oavsett vilken hand som croupieren får. Bonus Bet ger utbetalningar på upp till 1000:1, samtidigt som First Five Progressive Jackpot ger en gradvist ökande jackpotvinst vid en Royal Flush. Samma sidebet ger också spelarna chansen att vinna lägre fasta jackpotvinster baserade på ett flertal andra pokerhänder. -Detta spel är redan väletablerat inom RNG och på landbaserade kasinon, så det känns mycket bra att vara den första och enda leverantören att kunna erbjuda Texas Hold’em Bonus. För att öka spänningen bidrar Evolution till en progressiv jackpot som börjar på 50 000 euro. Detta är första gången som vi lanserar ett nytt spel med en progressiv jackpot redan från dag ett, så vi hoppas att spelarna kommer uppskatta mycket med live casino-versionen av Texas Hold’em Bonus, säger Todd Haushalter, Chief Product Officer på Evolution, och fortsätter: -VI har lagt stora resurser på pokerspel genom att säkra live casino-rättigheterna till inte bara detta spel, utan även Three Card Poker, Ultimate Texas Hold’em Caribbean Stud och Casino Hold’em. Olika spelare uppskattar olika spel, och vi vill vara säkra på att kunna erbjuda allt som de kan tänkas vilja spela och allt som de kan uppleva på ett landbaserat kasino. På detta sätt gör vi övergången mellan landbaserat spel och onlinespel – och tvärtom – nästan sömlös. Live Texas Hold’em Bonus Poker livestreamas från Evolutions studio i Riga. First Five Progressive Jackpot finns tillgängligt för Evolutions kunder som ett tillval för bordet, som då läggs till för deras spelare.

Kvartalsrapport 1 (Q1) för 1 september 2017 – 30 november 2017

CELLINK AB (”CELLINK” eller ”Bolaget”) offentliggör kvartalsrapport 1 för räkenskapsåret 1 september 2017 – 31 augusti 2018. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida: http://cellink.com/investor-relations/. I detta pressmeddelande presen­teras ett sammandrag av rapporten. Kvartal 1 (Q1), 1 september 2017 – 30 november 2017 ·       Rörelsens intäkter, mm uppgick till 10 681 kSEK (3 585 kSEK) en ökning med 197% mot Q1 föregående räkenskapsår ·       Nettoomsättning om 7 362 kSEK (2 516 kSEK) en ökning med 193% mot Q1 föregående räkenskapsår ·       Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 146 kSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 1,98 % (7,60%) ·       Rörelseresultatet uppgick till -479 kSEK (243 kSEK) ·       Resultat före skatt uppgick till -383 kSEK (465 kSEK) ·       Resultatet per aktie uppgick till -0,044 SEK i kvartalet (0,30 SEK) ·       Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -4 838 kSEK (2 474 kSEK) Händelser under första kvartalet (september 2017 – november 2017) ·       Den 25 september beviljas CELLINK mönsterskydd för produkten BIO X ·       Den 27 september kungjorde CELLINK ett samarbetsavtal med Massachusetts Institute of Technology ·       Den 6 oktober genomfördes en riktad nyemission om 30 MSEK till Handelsbanken Fonder ·       Den 15 november tillkännagav CELLINK ett utvecklingssamarbete med Takara Bio ·       Den 27 november meddelade bolaget att de blivit beviljade projektfinansiering från EU Händelser efter årets utgång ·       Den 8 januari offentliggjorde bolaget ett samarbetsavtal med CTIBIOTECH för att skriva ut mänskliga cancertumörer För ytterligare information, vänligen kontakta: Erik Gatenholm, VD                                       Gusten Danielsson, CFO Telefon: +46 73 267 00 00                           Telefon: +46 70 991 86 04 E-post: eg@cellink.com                                E-post: gd@cellink.com VIKTIG INFORMATION Denna information är sådan information som CELLINK är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 januari 2018 kl. 08:30 CET. Kort om CELLLINK CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl­renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Gold Town Games redovisar användardata från den globala lanseringen

Totalt laddade cirka 113 000 iOS- och Android-användare ner World Hockey Manager under december månad. Ungefärligt fördelat på 36 000 användare från Kanada, 35 000 från USA, 6 000 från Sverige och resterande utspridda på övriga delar av världen. 21 000 av nedladdningarna var organiska. - Vi är mycket nöjda med den globala lanseringen både gällande antalet nedladdningar, kostnaden för dessa och att Gold Town Games intäkter under perioden mer än fördubblats, säger VD Pär Hultgren. Gällande intäkter per användare i respektive land är Sverige, Norge och Schweiz de starkaste marknaderna. Användarna på den nordamerikanska marknaden genererade i genomsnitt ungefär 1 USD per person. - Intäkterna under december, en traditionellt stark konsumtionsmånad, är lovande inför framtiden. Dock visar vår data något försämrade siffror för on-boarding samt retention dag 1 och dag 7. Vårt arbete med att skapa en ännu bättre och djupare spelupplevelse fortsätter således samtidigt som vi successivt och kostnadseffektivt försöker öka antalet användare och intäkter, enligt Pär Hultgren. Ungefärlig användardata 171201-171231 för Android och iOSAntal nedladdningar: 113 000 styckenNettointäkt: 1 250 000 SEKMarknadsföringskostnader: 700 000 SEKAndel av totala antalet användare som genomfört köp: 5 procentOn-boarding: 79 procentRetention dag 1: 33 procentRetention dag 7: 17 procentGenomsnittlig tid i applikationen per användare per dag: 35 minuterDagliga aktiva användare 171201: 9 000 styckenDagliga aktiva användare 171231: 20 000 stycken I presenterad data om andelen användare som genomfört köp liksom dagliga aktiva användare räknas även de användare som registrerats före den 1 december in. Beakta även att nya registrerade användare från början av december spenderat mer tid i applikationen än de som registrerade sig i slutet. Siffrorna baseras på växelkursen 8,15 SEK/1 USD. I paritet till det växande användarantalet ökar behovet att underhålla och vidareutveckla World Hockey Manager. Detta gör att Gold Town Games för tillfället beslutat att prioritera ned utvecklingen av World Football Manager (WFM). - Vi har idag allokerat ett par personer till arbetet med matchmotorn till WFM och det fortgår enligt plan. Den tidigare kommunicerade starten för soft launch i april kommer däremot att skjutas till den senare delen av kvartal två. Vår målsättning är att släppa World Football Manager innan sommarens fotbolls-VM, avslutar Hultgren. Kort om Gold Town Games: Gold Town Games AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av en grupp personer med gedigen erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar idag helt på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager (WHM), lanserades globalt i slutet av 2017. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet och använda sin egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Serieproduktion inleds och SunCool-fabriken i Kina invigs

Fabriken utgörs av två fabriksbyggnader om totalt 22 500 kvadratmeter samt en kontorsbyggnad för 100 anställda. Inledningsvis ligger den årliga produktionskapaciteten på en miljon tuber med SaltX patenterade energilagringsmaterial. Under kommande månader förväntas nuvarande, relativt låga produktionstakt, att öka i takt med en tilltagande efterfrågan på marknaden. – Invigningen av SunCool-fabriken och starten på serieproduktionen utgör en viktig milstolpe i SaltX historia. Nu finns det den storskaliga produktionskapacitet som krävs för att möta den globala efterfrågan – både i och utanför Kina, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology. Invigningen pågår under två dagar och förutom själva ceremonin och middagsbanketten anordnas en tur i fabriken med förhandsvisning av produktionslinjen. Klicka här för att se en kort filmintervju med Karl Bohman. https://youtu.be/eoWamgVqXIU För mer information, vänligen kontakta:Karl Bohman, VD SaltX Technology, tel: +46-705 600 268 Om SunCoolTermiska solfångare med inbyggd kyla för byggnader är ett av SaltX Technologys fokusområden. Genom att integrera SaltX teknologi möjliggörs leverans av varmvatten och kyla även på natten då solen inte lyser. På så sätt ger SunCool-solfångare två gånger mer energi än konventionella solfångare, som endast levererar varmvatten på dagen. Den årliga besparingen uppgår då till 1000 kr per installerad kvadratmeter solfångare. Stockholm17 Januari 2018

Inbjudan till pressträff den 24 januari: Swedbank Economic Outlook

2017 avslutades med positiva konjunktursignaler från omvärlden och tilltagande global tillväxt som gynnar svensk ekonomi. Samtidigt går Sverige in i ett år fyllt av osäkerhet. Kommer Riksbanken att ta de första försiktiga stegen mot normalisering av penningpolitiken? Hur utvecklar sig svensk bostadsmarknad – fortsatt prisfall eller en stabilisering? 2018 är dessutom valår - kan det osäkra parlamentariska läget påverka finansiella marknader och den ekonomiska utvecklingen? Sverige hör till de ledande i Europa inom hållbarhet, men tappar inom social inkludering och släpar efter på miljöskyddsområdet. Det visar Swedbanks nya hållbarhetsindikatorer framtagna av Swedbank Makro. Indikatorerna mäter hur Sverige klarar att möta FNs globala hållbarhetsmål Agenda 2030. Resultaten och metoden presenteras i Swedbank Economic Outlook. Varmt välkommen! Datum:         Onsdagen den 24 januari 2018Tid:               Klockan 8.15 - 9.00Plats:            Swedbank, Malmskillnadsgatan 23, plan 8Talare:         Anna Breman, chefekonom Swedbank                      Pressträffen är ett tillfälle att ta del av vår analys och få möjlighet att diskutera de mest brännande ekonomiska frågorna.För ytterligare information, kontakta Josefine Uppling, presschef, Swedbank, +46 76 114 54 21, josefine.uppling@swedbank.com Varmt välkommen!Swedbank Research

Banbrytande saxofonkvartett gästar Radiokören i beställningsverket '72 Angels'

Lera Auerbach & The Raschèr Saxophone Quartet. Foto: Nora Feller / Felix Broede. Änglalika varelser, andliga väsen och högre energier är gemensamma teman som genomsyrar många trossystem i den mänskliga historien. Parallellt med de änglafigurer som delas av kristendomen, islam och judendomen finns buddismens och hinduismens Devas och Apsara för att nämna några. Avsikten med verket 72 Angels är att betona det  vi människor har gemensamt och som förenar oss oavsett kultur eller religion. - Klangen från saxofonkvartetten är gränslös i sin färg och sitt uttryck. Den innehåller en uråldrig, rå kraft; den åkallar odjurens vildhet; den imiterar kraftfulla trumpeter, en kyrkorgel eller en mystisk glasharmonika. Saxofonen kan blanda sig med kören eller sticka ut från körklangen. Min önskan är att varje åhörare och musiker gör sin egen personliga tolkning av 72 Angels, säger Lera Auerbach. Lera Auerbach är en rysk-amerikansk kompositör, född i Sovjet 1973. Hon är idag en av de mest spännande och eftersökta tonsättarna och har publicerat mer än 100 verk för orkester, opera och balett, såväl som körmusik och kammarmusikaliska verk. Lera Auerbach kommer att närvara vid konserten i Stockholm. The Raschèr Saxophone Quartet är riktiga stjärnor på den kammarmusikaliska scenen och har fått musik specialkomponerad till sig av de största nu levande kompositörerna. Sedan starten 1969 har de varit förebilder för många andra instrumentalensembler. 72 ÄnglarRadiokörenThe Raschèr Saxophone QuartetDirigent Peter DijkstraLördag 20 januari kl 15 i Berwaldhallen Läs mer om konserten och verket på radiokoren.se För mer information, kontakta

Spadtag för Igelsta strand – 500 nya bostäder

– Det känns väldigt bra att idag markera starten på framväxten av det nya Igelsta, säger Boel Godner (S) kommunstyrelsens ordförande. Ett område som kommer att förvandlas från industrimark till en levande stadsdel som öppnar upp staden mot vattnet och knyter samman Östertälje med Södertälje kanal och stadskärnan. Utvecklingen av Igelsta strand passar som hand i handske med vår målsättning på 20 000 nya bostäder genom att förtäta och knyta samman stadens olika delar. Första steget handlar om att sanera marken i området. Igelsta strand har tidigare använts främst av ett sågverk som arbetade med impregnering av virke. Provtagning har redan skett i området och nu börjar Skanska med schaktarbetet av de förorenade jordlagren som kommer att grävas upp och saneras. Det är företaget JM som planerar för de ca 500 bostäderna, som kommer att utföras som flerbostadshus och radhus. Bostäderna ska byggas i fem etapper längs med Igelstavikens strand.  Fyra ljusa punkthus med omkring 90 lägenheter kommer att byggas först. Byggstarten är planerad till 2019 och 2020 beräknas de första inflyttningarna ske. Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S), Marcus Eidenstam från Skanska och Jacob Thorén från JM kommer att hålla i spaden för startskottet för utbyggnaden av området. Mer information:Boel Godner, ordförande i kommunstyrelsen (S), 08-523 068 65, boel.godner@sodertalje.se Ingegerd Ask, exploateringsingenjör samhällsbyggnadskontoret, 08-523 04f3 91, ingegerd.ask@sodertalje.se Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se Med vänliga hälsningar Södertälje kommun info@sodertalje.se Kontaktcenter: 08-523 010 00 www.sodertalje.se www.sodertalje.se/press   www.twitter.com/sodertalje  www.facebook.com/sodertalje

Freja eID+ blir första mobila e-legitimationen att godkännas av E-legitimationsnämnden

Freja eID+ är en nyckel till det digitala livet och erbjuder användare en kostnadsfri tjänst i form av en mobil e-legitimation och en Mina Sidor-kontrollpanel med vilka användaren styr sin digitala identitet. Freja eID+ erbjuder företag och myndigheter möjligheten att låta kunder och medborgare logga in, skriva under och kommunicera säkert i digitala tjänster. Tjänsten lanserades 15 augusti 2017 och är den första mobila e-legitimationen som har ansökt om att prövas av E-legitimationsnämnden. Svensk e-legitimation är statens kvalitetsmärke för e-legitimationer. Kvalitetsmärket visar att en e-legitimation är kontrollerad och godkänd av E-legitimationsnämnden. Prövningen sker mot ett nationellt tillitsramverk som baserar sig på internationell standard. En e-legitimation med kvalitetsmärket Svensk e-legitimation går att lita på för offentliga och privata aktörer med e-tjänster som kräver e-legitimation. Även användare kan känna sig trygga med att en e-legitimation märkt Svensk e-legitimation är en säker identitetshandling. Mer information om kvalitetsmärket finns på www.elegnamnden.se. Johan Henrikson, VD Verisec, kommenterar:”Idag har Verisec tagit ett historiskt steg i och med att Freja eiD+ blir den första mobila e-legitimationen som godkänns för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Intresset har varit stort sedan lanseringen och redan innan godkännandet fanns flera kunder, såväl inom privat som offentlig sektor, som tecknade avtal med vår nya tjänst. När vi nu har fått detta kan vi på allvar påbörja arbetet med att göra Freja eID+ till nyckeln för miljoner svenskars digitala liv. Och med detta starka fundament på hemmamarknaden kan vi nu också påbörja lanseringen internationellt.” För mer information, vänligen kontakta:Johan Henrikson, VD Verisec ABMobil: +46 733 45 89 02Epost: johan.henrikson@verisec.comDenna information är sådan information som Verisec AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2018 kl. 10.50 CET.

Välkommen hem till Melker – ny krog öppnar i Uppsala

I det gamla anrika stadshotellet mitt i Uppsala öppnar nu krögaren Melker Andersson sin nya restaurang Heart & Bones.– När jag såg den fina lokalen kände jag direkt att det var som att komma hem. Och så ska det kännas för alla som kommer hit. Det ska bli en krog och ett vardagsrum som man vill komma tillbaka till många gånger, säger han. I själva namnet, Heart & Bones, ligger grunden till hur Melker har tänkt sig krogen. Det är ett uttryck för någonting man gör fullt ut. – Jag har landat efter alla år med många krogar och känner mig trygg. Här ska det inte bli några konstigheter, inget banbrytande eller effektfullt utan bara jag. Jag vill ha en restaurang som jag lägger ner själ och hjärta i. Kanske den sista … Heart & Bones på Drottninggatan kommer att ha sjuttio matplatser och sextio barplatser. Maten kan bäst beskrivas som rak, ärlig och utan konstigheter med råvaran i fokus. Det blir främst fisk, skaldjur och grönsaker plus lite kött på menyn. Restaurangen kan ses som en naturlig fortsättning på pop-up-krogen Bojabäs i Öregrund förra sommaren. En mindre verksamhet i skarp kontrast till Mr Voon i Stockholm med sina stora ytor. – Jag vill att man ska känna att Heart & Bones är en trevlig krog dit man vill komma tillbaka många gånger. Tänk dig att det är som hemma i vardagsrummet fast du får service, säger Melker Andersson. Heart & Bones är en del av Miss Voon-gruppen där Melker Andersson och krögaren Jonas Svensson båda är delägare. För mer information, kontakta:Katarina Romell, kommunikationsansvarig på Grupp F12Tel: 076 - 819 07 00

Saab inviger nytt utvecklingscenter i Finland

I ett första skede har Saab grundat en enhet vid STC med fokus på elektronisk krigföring (EW). Enheten bidrar till leveranserna för Saabs befintliga EW-kontrakt för jaktplan, inklusive Gripen E/F, EW-systemet för AEW&C-flygplan (Airborne Early Warning & Control) samt ESM/ELINT-systemet (Electronic Support Measures/Electronic Intelligence) som används för marktillämpningar. Under 2017 rekryterade Saab ett antal ingenjörer och investerade i etableringen av STC i Tammerfors, inklusive ett utvecklingslaboratorium. Rekryteringen och investeringarna fortsätter under 2018. – Finland är ett högteknologiskt land och en viktig partner för Saab. Det långsiktiga målet är att STC i Tammerfors blir en integrerad del av Saabs produktutveckling och produktion, säger Håkan Buskhe, Saabs VD och koncernchef. – I februari 2017 inledde vi ett omfattande och långsiktigt partnerskap med Aalto-universitetet. Som en naturlig fortsättning av detta utökar vi nu partnerskapets omfattning från forskning till utveckling av toppmodern teknik. Förutom att skapa jobb kommer detta att ge ökade exportmöjligheter inom ramen för Saabs globala affärsnätverk, säger Anders Gardberg, chef för Saabs landsenhet Finland. Saab Technology Centre-konceptet går att utöka till andra aktivitetsområden och platser. Saab och dess dotterbolag Combitech Oy har för tillfället knappt 100 anställda i Finland, med kontor i Helsingfors, Esbo, Jyväskylä, Tammerfors och Säkylä. För mer information kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com www.saabgroup.com www.saabgroup.com/YouTube  Följ oss på Twitter: @saab Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov. 

Oncology Venture deltar på investerarträffar imorgon och på fredag

Investeraträffar Datum och tid Arrangör Adress och ort Anmälan18 januarikl. Sedermera Börshuset,Skeppsbron Anmälan sker på11.30 – 13.00 Fondkommission 2,211 20 Malmö http://www.sedermera.se/e venemang/2018-01 -18/investerarlunch -malmo-18119 januarikl. Aktiespararna Scandic Anmälan sker på12.10 – 12.30 Klara,Slöjdgatan https://www.aktiespararna 7,111 57 Stockholm .se/aktiviteter/valkommen -till-investerardagen-19 -januari-pa-hotell -scandic-klara-hotorget För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulla Hald Buhl, COO och chef för IR & kommunikation                       Peter Buhl Jensen, VDTelefon: +45 21 70 10 49                                                                     Telefon: +45 21 60 89 22E-post: uhb@oncologyventure.com                                                     E-post: pbj@oncologyventure.com  Om Oncology Venture Sweden AB Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras. Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer). Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinas-hämmare från Novartis. Oncology Venture äger för närvarande 92 procent av 2X Oncology Inc. och 40 procent av OV-SPV2 ApS.

Flytta inte till Huddinge ko(m)mun om du är yrkesmusiker!

Sveriges Yrkesmusikerförbunds medlemmar arbetar delade arbetsdagar med både dag-, kvälls- och helgarbete. Nattarbete förekommer inte och nattis är därför inte ett fungerande alternativ. Tidigare erbjöd Huddinge möjligheten att få kommunal barnomsorg i hemmet men nu finns inte längre den möjligheten. Effekten blir att barn till våra medlemmar endast kan få vara hemma någon timme eller två per dygn. Det struntar Huddinge kommun i. Man anser dessutom att barn över 9 år gott vara hemma ensamma både kvällar och nätter. Jo, tjena! Symf menar att Huddinge kommuns tjänstemän på barn- och utbildningsförvaltningen därmed medvetet bryter mot skollagen, struntar i Skolverkets instruktioner, ignorerar SKL:s rekommendationer och nonchalerar FN:s barnkonvention. Genom att kategoriskt neka Symfs medlemmar barnomsorg på obekväm arbetstid – den vanliga tiden för konserter och operaföreställningar–  gör man det omöjligt för dem att fortsätta i sina yrken. Symfs musiker får istället rådet av kommunens handläggare att byta yrke. Inte heller arbetslinjen verkar ha något värde i Huddinge! – Att kommunens tjänstemän inte kan redogöra för vilka kriterier som ligger till grund för deras beslut, när konsekvenserna för de drabbade blir så radikala, är rent ut sagt bedrövligt, säger Anna-Karin Simlund, Symfs vice ordförande tillika jämställdhetsombud. Det är orimligt att kommunen inte ger föräldrarna någon annan möjlighet än att säga upp sig eller betala 14 000 kr i månaden ur egen ficka för privat barnomsorg.  – I ett modernt samhälle måste det kunna gå att kombinera föräldraskapet med förvärvsarbetet och rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid är en rättvise- och jämställdhetsfråga, fortsätter Anna-Karin Simlund. Att inte erbjuda anpassade barnomsorgsformer är tyvärr inte unikt för Huddinge kommun. En medveten misstolkning av skollagens intentioner är inte ovanligt och sker på flera håll i landet. Dock finns goda exempel. (S)tockholms stad ändrade i höstas sin policy efter att ha lyssnat på Symf och erbjuder nu barnomsorg i hemmet på obekväm arbetstid.  Det är hög tid att Huddinges tjänstemän och politiker också gör det. Omgående! 

Styrelsen i HANZA Holding AB (publ) föreslår garanterad företrädesemission om cirka 60 MSEK

Sammanfattning -                Vid full teckning tillförs HANZA cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. -                Företrädesemissionen genomförs i syfte att delfinansiera förvärvet av Wermland Mechanics Group AB (vilket har offentligjorts genom ett separat pressmeddelande) samt stärka HANZAs finansiella ställning. -                En (1) befintlig aktie i HANZA, berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier. Aktiekapitalet kommer därmed att öka med högst 669 720 SEK och antalet aktier med högst 6 697 200 aktier. Teckningskursen är nio (9) SEK per aktie. -               Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för deltagande i Företrädesemissionen är den 22 februari 2018. -                Givet beslut i enlighet med styrelsen förslag vid den extra bolagsstämman den 13 februari 2018 kommer teckningstiden att löpa från och med den 27 februari 2018 till och med den 13 mars 2018. -                Bolaget kommer att upprätta ett prospekt med anledning av Företrädesemissionen som beräknas offentliggöras den 21 februari 2018. Bakgrund och motiv Företrädesemissionen genomförs i syfte att delfinansiera det helägda dotterbolaget HANZA ABs förvärv av tunnplåtsbearbetningsbolaget Wermland Mechanics Group AB, som har offentliggjorts idag genom ett separat pressmeddelande, samt stärka HANZAs finansiella ställning. HANZA avser att använda 55 MSEK av emissionslikviden för att lösa brygglån som tas upp i samband med förvärvet av Wermland Mechanics Group AB. Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen Styrelsen i HANZA beslutade idag den 18 januari 2018 att dels kalla till extra bolagsstämma den 13 februari 2018, dels föreslå att bolagsstämman beslutar om Företrädesemissionen enligt följande huvudsakliga villkor. Genom Företrädesemissionen ökas Bolagets aktiekapital med högst 669 720 SEK genom nyemission av högst 6 697 200 aktier. De som äger aktier på avstämningsdagen för Företrädesemissionen har företrädesrätt att teckna nya aktier. En (1) befintlig aktie i HANZA, berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier. För det fall samtliga nyemitterade aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter har aktieägare och övriga möjlighet att teckna resterande aktier utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen är nio (9) SEK per aktie vilket innebär att Företrädesemissionen kommer att tillföra HANZA cirka 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter tilldelas aktier i första hand till dem som också har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (vid överteckning pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter), i andra hand till dem som anmält intresse för att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (vid överteckning pro rata i förhållande till deras teckning utan stöd av teckningsrätter), samt i tredje hand till garanterna med fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 27 februari till och med den 13 mars 2018, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar. Teckningsrätter som inte utnyttjas vid sådant datum blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North Stockholm från och med den 27 februari till och med den 9 mars 2018. Genomförandet av Företrädesemissionen förutsätter beslut i enlighet med styrelsens förslag av den extra bolagsstämman som kommer att äga rum den 13 februari 2018. Kallelse till den extra bolagsstämman har publicerats idag genom särskilt pressmeddelande och finns tillgänglig på www.hanza.com. Kallelse beräknas införas i Post- och inrikes tidningar den 22 januari 2018 och samma dag beräknas annons om att kallelse skett införas i Svenska Dagbladet. Bolaget kommer att upprätta ett prospekt med anledning av Företrädesemissionen som beräknas offentliggöras den 21 februari 2018. Teckningsåtagande och emissionsgaranti Styrelseledamöterna och aktieägarna Gerald Engström (för egen räkning samt via bolaget Färna Invest AB), Francesco Franzé och Håkan Halén, VD Erik Stenfors samt aktieägaren Massimiliano Franzé har åtagit sig att teckna sig för sin respektive pro rata andel i Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 44% procent av Företrädesemissionen. Vidare har styrelseledamöterna Gerald Engström (via bolaget Färna Invest AB), Francesco Franzé samt Håkan Halén (genom bolaget Halén Invest AB) åtagit sig att garantera ett belopp motsvarande cirka 56% procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed fullt garanterad genom de teckningsförbindelser och emissionsgarantier som beskrivs ovan. Preliminär tidplan för Företrädesemissionen 13 februari Extra bolagsstämma i HANZA201819 februari Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2017 offentliggörs 201821 februari Första dag för handel med HANZAs aktier exklusive  2018 teckningsrätter21 februari Beräknad dag för offentliggörande av prospekt201822 februari Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen, dvs  2018 aktieägare som denna dag är registrerade i aktieboken kommer att erhålla   teckningsrätter för att delta i Företrädesemissionen27 februari – Handel i teckningsrätter9 mars 201827 februari – Teckningsperiod13 mars 2018Vecka 11, Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen2018   Finansiella och legala rådgivare Erik Penser Bank AB (publ.) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till HANZA i anledning av Företrädesemissionen. Stocksund den 18 januari 2018 HANZA Holding AB (publ) För ytterligare information besök www.hanza.com eller kontakta: Erik Stenfors, VD, 070-950 80 70, erik.stenfors@hanza.com (erik.stenfors@hanza.com).   Lars Åkerblom, CFO, 070-794 98 78, lars.akerblom@hanza.com. Denna information är sådan information som HANZA Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018 kl. 07.30 CET. VIKTIG INFORMATION Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i HANZA Holding AB (publ) (”HANZA”), varken från HANZA, Erik Penser Bank AB (publ) eller någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i HANZA kommer endast att ske genom det prospekt som HANZA avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som framgår av ett godkänt och offentligjort prospekt. Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”). HANZA avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

HANZA storsatsar i Värmland – förvärvar Wermland Mechanics

– Vi är glada över att välkomna framgångsrika Wermech till HANZA-koncernen. Förvärvet innebär fortsatt fokus på effektivisering och modernisering av tillverkningsindustrin genom vår klustermodell, säger Erik Stenfors, vd HANZAUtöver Wermland Mechanics Group AB ingår det helägda dotterbolaget Wermlands Mechanics Töcksfors AB i förvärvet. Sammanlagt har koncernen nära 200 anställda och omsatte år 2016 knappt 300 MSEK, med ett resultat före skatt om 16,8 MSEK. För år 2017 bedöms omsättningen nå över 350 miljoner kronor. Säljare av Wermech är investmentbolaget Karnell samt nuvarande styrelse och ledning i bolaget. – Wermech har haft en imponerande utveckling under lång tid, varför valet av ny ägare är viktig. HANZAs långsiktighet skapar goda möjligheter till fortsatta framgångar för Wermech, säger Hans Karlander, styrelseordförande Karnell. HANZAs tillverkningskluster i sydvästra Värmland har hittills bestått av två fabriker i Årjäng och kommer nu att utvecklas med hjälp av Wermechs fabriker i Töcksfors och Svanskog. Här kommer produkter till exempelvis industri, försvar och medicinteknik att tillverkas.– Vi ser goda förutsättningar för en blomstrande tillverkningsindustri i sydvästra Värmland. Vårt kluster ökar lönsamheten, kortar ledtider och skapa mer miljövänliga processer åt våra kunder, säger Erik Stenfors, vd HANZA.  Köpeskillingen uppgår till totalt högst 167,5 MSEK, och består av en fast del om 145 MSEK som erläggs på tillträdet, vilket beräknas ske omkring den 1 februari 2018, och en rörlig tilläggsköpeskilling om högst 22,5 MSEK som baseras på den förvärvade koncernens utfall år 2018. Tilläggsköpeskillingen erläggs under det första kvartalet 2019. Wermech förvärvas av HANZAs helägda dotterbolag HANZA AB och förvärvet finansieras dels genom krediter i Westra Wermlands Sparbank, dels genom en föreslagen och fullt ut garanterad företrädesemission om 60 MSEK i HANZA, enligt de närmare villkor som har offentliggjorts genom ett separat pressmeddelande. Emissionen förutsätter beslut av bolagsstämma i enlighet med styrelsens förslag och en kallelse har offentliggjorts i ett särskilt pressmeddelande. Den 19 januari kl.12.00 bjuder HANZA in till pressvisning och intervjuer i Wermechs fabrik i Töcksfors, vänligen se bifogad pressinbjudan.

Loudspring förvärvar majoritetsandel i Eagle Filters för att spara energi för energibolag

Loudspring Oyj BOLAGSMEDDELANDE  18.01.2018, 08:30 (EEST) Loudspring har förvärvat en majoritetsandel i Eagle Filters. Med detta förvärv tar Loudspring det första steget mot att bli en operativ företagsgrupp som fokuserar på att spara naturresurser. Efter transaktionen äger Loudspring 63,4%, gentemot tidigare 34%. Transaktionen inkluderar en investering om 300.000 EUR i Eagle Filters samt aktiebyten med grundarna av Eagle Filters. Efter transaktionen ökar antalet A -aktier i Loudspring med 128 788, vilket representerar 0,5 av totala antalet aktier efter transaktionen. Priset för en aktie i Loudspring är 2,64 i aktiebytestransaktionen. Avtal har gjorts med Eagle Filters och dess nuvarande ägare som ger Loudspring möjligheten att öka ägandet ytterligare till 80%. Eagle Filters intäkter var ca 1.9 MEUR 2017 (oreviderade). Genom användandet av Eagles produkter är den totala besparingspotentialen för energibranschen mer än 10 miljarder USD årligen. Införlivandet av Eagle Filters i Loudspring-gruppen är i linje med strategiuppdateringen som släpptes i december där Loudspring meddelade intentionen att konsolidera ett urval av sin portfölj med hög tillväxt, är nära eller redan lönsamma och har låga kapitalbehov. Eagle Filters stämmer överens med dessa kriterier.Eagle kommer med tillgång till välrenommerade globala kunder inom den globala energibranschen där de möjliggör betydande besparingar i bränsleanvändning och koldioxidutsläpp. Företaget har en expanderande produktportfölj som innehåller högeffektiv luftfiltrering av inluft, inlufts-kylning och molnbaserad mjukvara för realtidsövervakning av kraftverk. Produkterna är i användning i gasturbiner och generatorer. Eagle är i en mycket intressant fas i sin tillväxt då de har bevisat sin förmåga att spara flera miljoner USD per kraftverk och då produkterna är installerade och i bruk hos några av de största energibolagen i världen, däribland Engie, världens största operatör av gasturbiner. Loudsprings operativa, marknadsföring, affärs- och tillväxtkompetens kommer nu att vara en viktig del i satsningen på ökad tillväxt i Eagle framöver. Eagle fortsätter att verka i befintlig juridisk form under Loudsprings paraply. Alexander Lidgren, VD Loudspring kommenterar: "Loudspring går in i ett nytt skede, där vi omvandlas till en företagsgrupp med fokus på att spara naturresurser. Som ett första steg har vi nu vårt egna företag med fokus på resurseffektivitet för energibolag. Att sikta på globalt ledarskap i noggrant utvalda marknadssegment genom att konsolidera portföljbolag till majoritets- eller helägda företag är ett av målen i vår uppdaterade strategi, ett annat är att ta en eller flera av våra affärsenheter till hög lönsamhet och källa till betydande vinstutdelningar." Juha Kariluoto, VD Eagle Filters kommenterar: “Loudsprings ökade ägande och det tillväxtkapital som är kopplat till det ger oss möjlighet att koncentrera oss på vår just nu viktigaste uppgift – försäljning. Våra produkter har utan tvivel påvisat både sin effektivitet och pålitlighet, vi har haft god orderingång senaste tiden och har nu möjlighet att fokusera på tillväxt. Nyligen erhållna beställningar från återkommande kunder i IEC och Engie är bra exempel på att de litar på vår teknik och nya kontrakt från både Asien och Europa speglar intresset för de intäkter vi generera åt våra kunder. ” Lidgren fortsätter: “Eagle är unika i sin förmåga att åstadkomma stora minskningar i koldioxidutsläpp globalt med lösningar som är enkla att installera och med korta återbetalningstider för energibolagen. Vi är extremt nöjda att de är det första bolaget vi nu konsoliderar till Loudspring och vi ser fram emot att accelerera dem med resurser både från Europa och USA.”

Ny prognos: Mogen konjunktur förändrar riskbilden

· Stark inledning på 2018 – svagare avslutning · Medvindar mojnar för tillgångsmarknader · Uppåtrisk för inflation och räntor Tillväxten i världen tog fart 2017, trots dämpad inflationen. Kombinationen har gynnat risktillgångar och i synnerhet aktiemarknaden. Vi tror att den globala konjunkturen förstärks ytterligare under 2018, även om tillväxten mattas mot slutet av året. Centralbankerna fortsätter omläggningen av penningpolitiken. Vår syn är att detta bidrar till stigande långräntor och pressade tillgångspriser. Vi står fast vid vår syn att den globala tillväxten bromsar in 2019 på grund av kapacitetsbegränsningar och att USA går in i lågkonjunktur.Med en stark inledning på det nya året kommer allt fler ekonomier att befinna sig i högkonjunktur 2018 och ekonomiska samband sätts nu på prov. Vår syn är att sambandet mellan arbetsmarknad och inflation fortfarande gäller. Vi väntar oss därför att inflationen stiger gradvis men vill också varna för att det underliggande pristrycket kan överraska uppåt. Vi utvecklar argumenten i en artikel i konjunkturprognosen. Centralbanker skulle välkomna en inflationsuppgång, men hög och långvarig inflation kan tvinga fram en snabb omsvängning av penningpolitiken.Svensk ekonomi gynnas av en stark omvärldsutveckling. Hushåll och företag är fortsatt optimistiska och vi väntar oss en stabilisering på bostadsmarknaden. Även om vi räknar med en inbromsning i bostadsbyggandet 2018 kommer det med marginal uppvägas av en starkare export och en ökning i andra investeringar. Sammantaget ser vi framför oss att högkonjunkturen fortsätter, vilket banar väg för inflation runt målet 2 procent och försiktiga räntehöjningar från Riksbanken.För ytterligare information kontakta:Ann Öberg, Chefsekonom, +46 8–701 2837, +46 76–135 5815Christina Nyman, Prognosansvarig, +46 8–701 5158, +46 70–778 7765För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.seFör en svensk sammanfattning se Makroprognos För hela rapporten på engelska se Global Macro Forecast  +--------------+----+-----+---------+-----+---------+-----+---------+|BNP Prognoser |2016|2017p|(Tidigare|2018p|(Tidigare|2019p|(Tidigare|| | | | prognos | | prognos | | prognos || | | | 2017) | | 2018) | | 2019) |+--------------+----+-----+---------+-----+---------+-----+---------+|Sverige* |3,0 | 2,7 | 2,9 |2,,7 | 2,4 | 1,7 | 1,8 |+--------------+----+-----+---------+-----+---------+-----+---------+|Norge |1,1 | 1,9 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |+--------------+----+-----+---------+-----+---------+-----+---------+|Norge |1,0 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,9 ||fastlandet | | | | | | | |+--------------+----+-----+---------+-----+---------+-----+---------+|Finland* |1,9 | 3,3 | 3,3 | 2,3 | 2,0 | 1,4 | 1,1 |+--------------+----+-----+---------+-----+---------+-----+---------+|Danmark |2,0 | 1,9 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 0,8 |+--------------+----+-----+---------+-----+---------+-----+---------+|Euroområdet |1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 1,2 |+--------------+----+-----+---------+-----+---------+-----+---------+|USA* |1,5 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,0 | 0,6 | 0,5 |+--------------+----+-----+---------+-----+---------+-----+---------+|Storbritannien|1,9 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |+--------------+----+-----+---------+-----+---------+-----+---------+|Nederländerna |2,1 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,2 | 1,5 | 0,9 |+--------------+----+-----+---------+-----+---------+-----+---------+|Kina |6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,3 | 6,3 | 5,8 | 5,8 |+--------------+----+-----+---------+-----+---------+-----+---------+ *KalenderjusteradKälla: Handelsbanken Capital Markets +-------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+|Styrränta |16 jan|Q1 2018|Q2 2018|Q3 2018|dec 2018|dec 2019|+-------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+|Sverige | -0,5 | -0,50 | -0,50 | -0,25 | -0,25 | 0,25 |+-------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+|USA (mittpunkt intervall)|1,375 | 1,625 | 1,875 | 2,125 | 2,125 | 1,375 |+-------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+|Euroområdet | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | 0,00 |+-------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+|Norge | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |+-------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+|Danmark |-0,65 | -0,65 | -0,65 | -0,65 | -0,55 | 0,00 |+-------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+|Storbritannien | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |+-------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+ Källa: Handelsbanken Capital Markets +---------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+|Valutaprognoser|16 jan|Q1 2018|Q2 2018|Q3 2018|dec 2018|dec 2019|+---------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+|EUR/SEK | 9,83 | 9,70 | 9,60 | 9,30 | 9,20 | 9,30 |+---------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+|USD/SEK | 8,03 | 8,43 | 8,35 | 8,09 | 7,67 | 7,44 |+---------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+|GBP/SEK |11,07 | 10,54 | 10,21 | 9,79 | 9,68 | 9,79 |+---------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+|NOK/SEK | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |+---------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+|DKK/SEK | 1,32 | 1,30 | 1,29 | 1,25 | 1,23 | 1,25 |+---------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+|CHF/SEK | 8,35 | 8,29 | 8,21 | 7,88 | 7,67 | 7,88 |+---------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+|JPY/SEK | 7,26 | 7,67 | 7,95 | 8,01 | 7,90 | 7,67 |+---------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+|CNY/SEK | 1,25 | 1,28 | 1,26 | 1,23 | 1,18 | 1,18 |+---------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+|EUR/USD | 1,22 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,20 | 1,25 |+---------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+|EUR/GBP | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |+---------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+|USD/CNY | 6,44 | 6,60 | 6,65 | 6,60 | 6,50 | 6,30 |+---------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+ Källa: Handelsbanken Capital Markets

Bokslutskommuniké 2017

Fjärde kvartalet 2017 jämfört med fjärde kvartalet 2016 · Kundtillväxten uppgick till 42 500 (29 300), vilket var den högsta tillväxten för ett kvartal någonsin · Nettoinflödet under kvartalet var 3 550 MSEK, en minskning med 43 procent och till stor del en följd av några enskilda större uttag på 2 200 MSEK  · Rörelseintäkterna ökade med 11 procent, till följd av högre fondprovisioner och övriga intäkter. Övriga intäkter ökade framför allt till följd av högre intäkter från Corporate Finance och högre valutaintäkter · Rörelsekostnaderna ökade med 23 procent, främst på grund av fler medarbetare och högre övriga kostnader. Kostnadsökningen är till stor del en följd av utökad utvecklingskapacitet för fortsatt tillväxt · Resultatet efter skatt uppgick till 98 MSEK, en minskning med 3 procent · Kostnadsökningen för helåret 2017 uppgick till 20 procent, i enlighet med tidigare uppskattning. Kostnadsökningstakten på helårsbasis väntas nu återgå till 8-10 procent · Styrelsen föreslår en utdelning om 10,50 (10,50) SEK per aktie · Avanza lanserade Bolån+, Sveriges billigaste bolån utan krav på övrigt engagemang · Avanza erhöll SKI:s utmärkelse Sveriges nöjdaste kunder i kategorin sparande för åttonde året i rad · Sparkapitalet i Avanza Auto passerade 1 miljard kronor · Det långsiktiga målet avseende Avanzas marknadsandel av nettoinflödet till den svenska sparmarknaden har höjts från minst 9 till minst 10 procent · Rikard Josefson tillträdde den 6 november som ny VD för Avanza Citat från Rikard Josefson, VD Avanza           ”Jag har aldrig under mina år upplevt en sådan passion för kunden och vilja att alltid, in i minsta detalj, försöka förbättra Avanzas erbjudande. Avanzas starka kultur har alltid varit och kommer alltid att vara avgörande för Avanzas framgång.” Kv-4 Kv-3  förändr Kv-4  förändr jan jan  förändr -dec -dec 2017 2017 % 2016 % 2017 2016 %Rörelsens 274 229 20 247 11 985 919 7intäkter, MSEKRörelsens –160 –125 28 –130 23 –544 –453 20kostnader, MSEKRörelseresultat, 114 104 9 117 –3 441 465 –5MSEKResultat efter 98 89 11 101 –3 379 399 –5skatt, MSEKResultat per 3,27 2,97 10 3,39 –4 12,66 13,45 –6aktie, SEKRörelsemarginal, 41 45 –4 47 –6 45 51 –6% Nettoinflöde, 3 550 5 900 –40 6 210 –43 26 26 1MSEK 800 500 Nykundsinflöde 42 31 36 29 45 140 103 36(netto), st 500 200 300 000 000Sparkapital vid  273  272 1  231 18  273  231 18periodens slut, 400 000 000 400 000MSEK Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018 kl. 08.15 (CET).

Viktiga nya receptorer för Follicums läkemedelskandidat FOL-005 i hårsäcksceller identifierade

Utredning av verkningsmekanismStudierna för att utvärdera verkningsmekanismen hos FOL-005 har utförts i samarbete med ett specialiserat schweiziskt bolag (Dualsystems Biotech) och syftade till att identifiera de proteiner som FOL-005 binder till. I försöken användes två olika cell-linjer från mänskliga hårsäckar och resultaten visade att flera unika och intressanta receptorer kunde identifieras. Dessa kommer nu att kartläggas i detalj i flera prekliniska försök. Motsvarande försök pågår för att identifiera receptorerna för bolagets separata diabetesprojekt. VD Jan Alenfall kommenterar– De positiva  nyheterna om att vi nu har identifierat intressanta receptorer för FOL-005 gör att vi kan bygga upp en specifik rational om hur FOL-005 fungerar. Informationen är också av vikt för att förstå om FOL-005 i framtiden kan användas för andra hårindikationer, hur andra typer av rubbningar av hårväxten som t ex hirsutism och hur olika former av håravfall kan behandlas. De nya resultaten är också mycket värdefulla för våra pågående diskussioner med såväl myndigheter som med kommersiella partners.   Om FOL-005FOL-005 är en modifierad mindre sekvens av det humana proteinet Osteopontin, ett protein som bla har föreslagits att spela en roll för hårtillväxt. I flera prekliniska studier i en musmodell har behandling med FOL-005 resulterat i en dosberoende ökning av hårväxten. Den första kliniska fas I/IIa-studien med FOL-005 avslutades 2017 och visade att behandling med FOL-005 var säker och resulterade i högre hårdensitet, 8% ökning vid bästa dosen. Dessutom observerades att ett stort antal respondenter, 76%, svarade positivt på behandlingen. För närvarande pågår förberedelser för en fas IIa-studie på Alopecipatienter. Om DualSystems BiotechDualsystems Biotech är en leverantör av proteomiktjänster för industri och akademi. LRC TriCEPS ™ -teknologiplattformen är utformad för att identifiera receptorer i cellmembranet hos levande celler. Företaget grundades 2000 och ligger i Zürich, Schweiz. För ytterligare information, vänligen kontakta:Jan Alenfall – VD, Follicum ABTelefon: 046 - 19 21 97E-post: info@follicum.com  Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018. Om Follicum ABFollicum AB är ett biotech företag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI.  www.follicum.com.  

Episurf Medical erhåller marknadsgodkännande i Israel och ingår distributörsavtal för den israeliska marknaden

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att den israeliska hälsovårdsmyndigheten har godkänt Episurf Medicals knäimplantat Episealer® för den israeliska marknaden. Godkännandet följer efter en granskningsprocess. Episurf Medical meddelar också att bolaget har ingått ett distributörsavtal för den israeliska marknaden med AMI Technologies Ltd., en ledande distributör av medicintekniska produkter i Israel. ”Vi är mycket glada över att vi fortsätter att verkställa vår globala strategi genom att öppna upp vår första distributörsmarknad. Detta är ett viktigt steg för Episurf Medical” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical. För mer information, vänligen kontakta: Pål Ryfors, vd, Episurf Medical Tel:+46 (0) 709 62 36 69 Email: pal.ryfors@episurf.com Om Episurf Medical Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 18 Januari 2018.

XMReality förstärker ledningen med ny försäljningschef

XMReality har under senare delen av 2017 sett ett allt större intresse från såväl nya som befintliga kunder vilket har resulterat i flertalet nya affärer. Särskilt den nya mjukvaruplattformen, XMReality Generation 6, har kraftigt ökat intresset för bolagets erbjudande vilket ställer ytterligare krav på säljorganisationen som nu befinner sig i alltfler viktiga kontraktsförhandlingar. ”Marcins gedigna kunskap av att utveckla försäljningen av mjukvaruprodukter på nya marknader kombinerat med hans stora erfarenhet av att arbeta med kunder som är stora globala tillverkande bolag gör honom till en nyckelperson i den fortsatta organisationsbyggnaden” säger Johan Castevall, VD på XMReality. ”Jag är stolt och glad över att få bli en del av XMReality. Bolaget har ett mycket intressant produkterbjudande och det skall bli spännande att vara del av bolagets fortsatta tillväxt.” kommenterar Marcin Szymanski, för närvarande Business Unit Manager Mobility på iStone. Marcin tillträder sin tjänst den 2:a april 2018. För mer information, vänligen kontakta: Johan Castevall, VD XMRealityTelefon: +46 (0)73 356 04 81E-mail: johan.castevall@xmreality.se Om XMReality XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, Wärtsilä och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.se Bolagets Certified Adviser är Redeye AB Telefon: +46 (0)8 545 013 30 www.redeye.se Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 18 januari 2018 kl. 08:30

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Avyttrar fastigheter i Stockholm och Göteborg.

Försäljning sker på ett överenskommet fastighetsvärde om ca 141 MSEK före omkostnader och avdrag för latent skatt. Försäljningsprocessen av resterande fastigheter i portföljen fortlöper enligt plan och mer information om eventuella försäljningar och resultaten härav kommer att kommuniceras så snart försäljningsprocessen kommit längre.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.seDavid Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.seLeif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se   För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se   Om Estea ABEstea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Nya rekord för fondsparandet under 2017

”2017 blev ännu ett mycket starkt fondår. Den totala fondförmögenheten ökade med drygt 450 miljarder kronor och översteg vid årsskiftet för första gången någonsin 4 000 miljarder. Förmögenhetsökningen utgjordes till en fjärdedel av nysparande och till tre fjärdedelar av värdeökning”, säger Johanna Kull, sparekonom på Fondbolagens förening. 2017 i punkter: · Helåret 2017 utgjorde ytterligare ett starkt år för fondsparandet. Det sammantagna nysparandet i fonder uppgick under 2017 till 112 miljarder kronor, vilket motsvarar det tredje högsta nettoinflödet under ett enskilt år sedan statistiken började sammanställas 1994. Främst gjordes nettoinsättningar i aktiefonder, följt av obligationsfonder och blandfonder.  · Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade med drygt 450 miljarder kronor under året och uppgick vid utgången av 2017 till 4 018 miljarder, vilket utgör den högsta fondförmögenheten som någonsin uppmätts.  · De flesta av världens aktiemarknader visade värdeökningar. I genomsnitt steg aktiefonder (mätt i SEK) med drygt 14 procent i under 2017. Sverigefonder uppvisade en genomsnittlig värdeökning på 10 procent och globalfonder steg med i genomsnitt 12 procent. Bland de fondtyper med bäst avkastning återfanns Asienfonder, med Kinafonder och Indienfonder i spetsen. Även branschfonder med inriktning mot ny teknik utvecklades mycket starkt under 2017.  · Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47,3 miljarder kronor under 2017. I särklass störst inflöden hade globalfonder med 46,5 miljarder netto. Även Europafonder, Asienfonder och Sverigefonder uppvisade nettoinsättningar under 2017. Däremot gjordes det under året nettouttag från USA-fonder och Rysslandsfonder.  · Intresset för indexfonder var fortsatt mycket stort. Av det totala nettoinflödet i aktiefonder under 2017 gick närmare 80 procent (37,4 mdkr) till indexfonder. Indexfonder utgjorde vid utgången av 2017 närmare 16 procent av den samlade aktiefondförmögenheten.  · Blandfonder hade fortsatta nettoinflöden under de flesta månaderna 2017. Totalt nettosparades 28,8 miljarder kronor.  · Även obligationsfonder (långa räntefonder) uppvisade stora nettoinsättningar under året. Totalt uppgick nysparandet till 34,3 miljarder kronor och av detta gick 16 miljarder till företagsobligationsfonder.  · Däremot noterade penningmarknadsfonder (korta räntefonder) ett nettoutflöde sett över helåret på 3,2 miljarder kronor. Bidragande till detta är sannolikt det utmanande ränteläget. Kontaktinformation: Johanna Kull, Sparekonom08-506 988 07 / 0704-52 48 34johanna.kull@fondbolagen.se Eva Reimers, Kommunikationschef0706443170eva.reimers@fondbolagen.se   För årsstatistik se bilagor ”Årsrapport 2017” samt excel-filer. Se även http://fondbolagen.se/sv/Statistik--index/Nysparande-i-fonder/  

Tre snabba frågor till fyra fondförvaltare om det gångna året och fondåret 2018

Maria Wärn, förvaltare Länsförsäkringar Småbolag Sverige F: Vad var utmärkande för fondåret 2017 utifrån ditt förvaltningsperspektiv? Det är framförallt tre saker som jag kommer att tänka på. Den första är den fortsatt höga IPO-aktiviteten i marknaden, med något vikande intresse från investerare mot slutet av året. Den andra är oron för bostadsprisutvecklingen, vilket påverkade även konsumentrelaterade aktier. Den tredje är den växande e-handelsbolagssektor och tydliga tecken på att skiftet mot e-handel har tagit fart på riktigt.  F: Vilka råd vill du ge spararna inför 2018? Se över att risknivån i portföljen matchar sparhorisonten. Med lite längre sparhorisont skulle jag inte vara utan svenska aktier i portföljen, i synnerhet svenska småbolag som över tid visat på mycket stark vinsttillväxt.  F: Hur sparar du själv? Jag sparar framförallt i aktivt förvaltade fonder genom ISK, kapitalförsäkring och PPM. Fonderna vi förvaltar i vårt svenska aktieteam finns självklart med i portföljen. Pär Nürnberg, vd Xact fonder F: Vad var utmärkande för fondåret 2017 utifrån ditt förvaltningsperspektiv?  De stora nettoflödena till indexfonder i svensk fondmarknad. F: Vilka råd vill du ge spararna inför 2018? Förenkla ditt sparande! Enkla och kostnadseffektiva fondsparlösningar med bra beslutsstöd lanseras på bred front. Testa och utmana ditt nuvarande sparande! F: Hur sparar du själv? I huvudsak i enkla generationsfonder som består av en bra sammanvägd mix av indexfonder. Niklas Edman, förvaltare Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select F: Vad var utmärkande för fondåret 2017 utifrån ditt förvaltningsperspektiv? Ännu ett extremt år med växande riskaptit, men också ett år med en rad intressanta ”nya” företag som vänder sig till kreditmarknaden, där vi som investerare också kan komma åt företag som inte är börsnoterade. Ett exempel är Akademibokhandeln och ett annat är Klarna, två intressanta företag som alla konsumenter har en relation till, men som är lite knepigare att investera i. En märkeshändelse för den nordiska kreditmarknaden var Intrum Justitias emission på 3 miljarder euro, den största i Sveriges historia. En ännu mer uppmuntrande märkeshändelse är att intresset för gröna obligationer växer så det knakar. Globalt sett växte antalet gröna obligationer med över 60 procent till motsvarande nästan 160 miljarder dollar, bara under 2017. F: Vilka råd vill du ge spararna inför 2018? Gör som vanligt! Försök inte tajma marknaden, försök inte vara smart och gör ingenting dumt. Investera långsiktigt i företag som agerar långsiktigt. F: Hur sparar du själv? Jag har en mix av räntor och aktier samt lokalt och globalt, men givet en lång investeringshorisont har jag en stor andel i Carnegie High Yield Select. Maria Qundos, förvaltare Nordea Stratega 10 och 30 F: Vad var utmärkande för fondåret 2017 utifrån ditt förvaltningsperspektiv? God avkastning till våra fondandelsägare! Och det är såklart det viktigaste. Synkroniserad global tillväxt och stigande bolagsvinster gav stöd till världens börser vilket såklart gynnade aktieplaceringar. Och trots en utmanande miljö på räntemarknaden så visade våra aktivt förvaltade blandfonder/allokeringsfonder bra positiv utveckling. Inom mitt team så ser vi fortsatt intresse för dessa aktivt förvaltade helhetslösningar och vi ser också ett ökande intresse från svenska placerare för våra fonder med fokus på absolut avkastning.  F: Vilka råd vill du ge spararna inför 2018? Som alltid är det viktigt att se över den totala portföljens risknivå. Hur mycket aktier, räntor och alternativa placeringar är optimalt med tanke på horisont och den önskade risknivån?  F: Hur sparar du själv? Blandad kompott av fonder och lite direktägda aktier. Den enskilt största investeringen är dock, som för så många andra i Stockholm, familjens bostad.   För frågor  Maria Wärn, förvaltare Länsförsäkringar Småbolag Sverige, Maria.Warn@lansforsakringar.se, 08-58841446 Pär Nürnberg, vd Xact fonder, penu01@handelsbanken.se, 08-701 34 05 Niklas Edman, förvaltare Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select, Niklas.Edman@carnegiefonder.se, 08-121 550 76, 0724 025 076 Maria Qundos, förvaltare Nordea Stratega 10 och 30, maria.qundos@nordea.com, 0733 577 071

BrainCool AB (publ) får bidrag på tolv (12) mkr från EU

EU har beslutat att stödja ett projekt – Brain Save - lett av BrainCool för att vidareutveckla produkter för strokebehandling. Projektet drivs av ett konsortium som leds av BrainCool och består av konsortiedeltagare från Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike och Kanada. Projekten kommer starta i mars 2018 och mer information om deltagarna i projektet kommer offentliggöras vid projektstart i samband med undertecknande av konsortieavtal. Brain Save fokuserar på fem olika områden. Ett område är att implementera fler nya funktioner för att kombinera värme och kyla och integrera funktionerna i produkten BrainCool™ System. Målet är att hindra att frossa, så kallad shivering, bryter ut vid kylbehandling. Ett annat delprojekt innebär en studie för att reducera tillverkningskostnaderna för BrainCool Systems. Projektet sker i samarbete med en global leverantör och utvecklare av medicintekniska produkter. Härutöver är medel beviljade för ytterligare kliniska studier av BrainCool™ System. Studierna genomförs i samarbete med två ledande forskare och användare av BrainCool™ System, professor Rainer Kollmar från Tyskland och professor Risto Roine från Finland. Samarbetet kommer även utvärderas i ett antal mindre kliniska studier som kommer skapa löpande referens och validering av bolagets produkter. Det kommer även utvecklas ett protokoll för att minska frossbrytningar med hjälp av att aktivt värma och kyla olika delar på kroppen. Två delprojekt avser utveckling av nya produkter i samband med kylbehandling. En av produkterna handlar om att mäta hjärntemperaturen via en sensor. Den andra avser en funktion för att detektera frossbrytningar med vibrations- och rörelseteknik. De två nya produkterna vidareutvecklas i konsortiet av externa aktörer och licensieras exklusivt till BrainCool utan någon extern kostnad för bolaget. VD Martin Waleij kommenterar; -Produkten BrainCool™ System vinner mark bland ledande opnionsledare redan idag, och med medel från EU kommer vi ytterligare säkerställa målet att bli marknadsledaren inom området neurologi, vilket även kommer gynna bolaget inom andra patientindikationer som hjärtstillestånd. Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018.

Minesto presenterar på investerarträffar

Idag fredag 19 januari presenterar Minestos VD Martin Edlund på Investerardagen 2018 i Stockholm. Presentationen inleds cirka kl. 09:15 och direktsänds av Nyhetsbyrån Direkt via Facebook  och YouTube , där den även kommer att finnas tillgänglig att se on demand i efterhand. Se denna länk för mer information om Investerardagen . Tisdag 23 januari arrangeras Aktiekvällen Göteborg på Elite Park Avenue. Fredrik Ahlström, CFO presenterar Minesto och vi finns på plats i foajén under kvällen. Se denna länk för mer information och anmälan till Aktiekvällen 23 januari.  Tisdag 30 januari anordnas Aktiedagen Lund och vi finns på plats på Medicon Village under hela dagen. På eftermiddagen presenterar Martin Edlund på scen och det direktsänds via Aktiespararnas webbplats . Se denna länk för mer information och anmälan till Aktiedagen Lund 30 januari . Måndag 5 februari deltar Minesto i Aktiekvällen Stockholm med tema Energi. Se denna länk för mer information och anmälan.  Fler presentationstillfällen kan tillkomma i början av februari. Den finansiella kalendern på www.minesto.com/investor uppdateras löpande med datum och information kring finansiella events Minesto medverkar i, samt övriga viktiga finansiella händelser. För mer information, vänligen kontakta Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB0705-70 75 08press@minesto.com Om Minesto Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet. Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar. I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green. Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. Läs mer om Minesto på www.minesto.com Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Forskare lanserar nytt sätt att se på naturens värde för människan

Naturen ligger till grund för vårt välmående och det är därför viktigt att förstå dess avgörande betydelse, så att den bevaras och används på ett hållbart sätt. Naturvetenskapliga och ekonomiska perspektiv har präglat synen på naturens värde, så kallade ekosystemtjänster, inom forskning och förvaltning. Naturens bidrag till människor, eller kanske kort och gott ”naturnyttor” (på engelska: Nature’s contributions to people (NCP)), är ett mer inkluderande begrepp som rymmer andra dimensioner av betydelse för hur vi förhåller oss till naturen, till exempel sociala, kulturella och andliga perspektiv. Dessa behöver också tas i beaktande när man fattar beslut som rör naturen. Forskarna i IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) presenterar sin banbrytande konceptuella utveckling från ekosystemtjänster till naturnyttor i senaste numret av den internationella tidskriften Science. En av författarna till artikeln är Marie Stenseke, professor i kulturgeografi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och en av två ordförande för IPBES vetenskapliga ledningsgrupp (Multidisciplinary Expert Panel). – Inom IPBES har vi jobbat tvärvetenskapligt och utvecklat och breddat det tidigare sättet att se på naturens betydelse för människor. Det är ett tankesätt som, i linje med FN:s hållbarhetsmål, bättre beaktar rättvisefrågor och att människor världen över ser och värderar det som naturen ger på olika sätt.  Detta öppnar för nya synsätt och kommer att förändra hur politiken och myndigheter jobbar med ekosystemfrågor och biologisk mångfald, säger Marie Stenseke. Begreppet ”ekosystemtjänster” är mycket väletablerat. Det finns tusentals vetenskapliga artiklar skrivna med detta koncept som utgångspunkt. I många länder, inte minst i Sverige, är ekosystemtjänster ett centralt begrepp i miljöpolitik och miljöförvaltning. Att IPBES nu lanserar begreppet ”naturnyttor” (NCP) kommer inte som en ren överraskning på central myndighetsnivå: – Sverige är medlem i IPBES. Miljödepartementet och Naturvårdsverket följer panelens arbete, och jag har presenterat utvecklingen av NCP för dem berättar Marie Stenseke. Men långt ifrån alla på dessa myndigheter känner till IPBES arbete, för att inte tala om hur det är på länsstyrelser och kommuner ute i landet som jobbar med att implementera ekosystemtjänst-perspektivet. Till detta kommer förstås alla forskare som vant sig vid att arbeta med det gamla begreppet. Att ett ledande vetenskapligt forum nu tar tänket ett steg vidare och kvalificerar den vetenskapliga förståelsen kan förväntas ge svallvågor! Artikeln ”An inclusive approach to assess nature’s contribution to people” publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science den 19 januari 2018. Länk till artikeln: http://science.sciencemag.org/content/359/6373/270 Om IPBESThe Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) är en FN-kopplad panel som grundades 2012. Det är en ung syster till Klimatpanelen (IPCC), med fokus på biologisk mångfald och ekosystem. Det huvudsakliga uppdraget är att sammanställa kunskapen om tillståndet för världens arter och de nyttor vi får från naturen, hur trenderna ser ut och vad vi kan göra för att komma till rätta med problemen. Omkring 1300 experter världen över, varav ett 20-tal svenska forskare, är engagerade i arbetet med IPBES rapporter.  https://www.ipbes.net KontaktProfessor Marie Stenseke, Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 031-786 1389, 070-57 67 147,  marie.stenseke@geography.gu.se  

Victoria Park förvärvar bostäder i Malmö och Trelleborg för drygt 450 miljoner

Victoria Park AB (publ) förvärvar två bostadsfastighetsbestånd om sex fastigheter med 327 lägenheter, varav 230 lägenheter i Malmö och med en total uthyrbar yta om drygt 26 000 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i de centrala delarna av Malmö och Trelleborg. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 465 miljoner kronor, motsvarande cirka 17 800 kronor per kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till cirka 30 miljoner kronor per år. Säljare är Steneken Holding. Tillträde sker preliminärt den 15 maj 2018. – Vi har sedan tidigare drygt 1 700 lägenheter i Malmö med omnejd, och vill fortsätta att växa i regionen. Aktuell affär ska ses som en komplettering till vårt befintliga bestånd med bra belägna fastigheter och ger oss ytterligare synergier i förvaltningen, säger Peter Strand, VD på Victoria Park. Beståndet är fullt uthyrt med en genomsnittlig hyra om cirka 1 100 kronor per kvadratmeter och har en omsättningshastighet i paritet med Victoria Parks befintliga bestånd. – De förvärvade fastigheterna är centralt belägna och samtliga lägenheter är orenoverade, vilket passar vår affärsmodell med värdeskapande investeringar genom rullande ROT utmärkt, säger Peter Strand. Förvärvet, som är villkorad av att säljaren kan fissionera nuvarande bolag, sker i bolagsform och är baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 465 miljoner kronor där köpeskilling för aktierna preliminärt uppgår till 357 miljoner kronor. Förvärvet finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy. Tillträde sker preliminärt den 15 maj 2018, då även betalning sker. För ytterligare information, vänligen kontaktaVD Peter Strand, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.seEkonomi- och finanschef Tommy Åstrand, 070 545 59 97, tommy.astrand@victoriapark.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Peter Strands försorg, för offentliggörande den 19 januari 2018 kl. 07.30. Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.  Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 062 000 kvadratmeter, fördelat på 13 425 lägenheter, med ett marknadsvärde om 14,6 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Bokslutskommuniké 2017

SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 6,0 PROCENT Koncernens substansvärde uppgick den 31 december 2017 till 128 kronor per aktie[2], vilket är en ökning med 6,0 procent justerat för lämnad utdelning sedan utgången av 2016 (124 kronor per aktie den 31 december 2016). Detta är 3,5 procentenheter sämre än SIX Return Index (”Index”), som steg med 9,5 procent under motsvarande period. Under årets fjärde kvartal minskade substansvärdet med 0,1 procent. Index sjönk under motsvarande period med 2,7 procent. Större[3] positiv påverkan på substansvärdet under 2017 hade innehaven i Fabege, Oriflame, Bulten, Catena Media, Ework Group och Scandi Standard. Större negativ påverkan på substansvärdet under 2017 hade innehavet i Bilia. Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 december 2017 var 131,75 kronor (152,50 kronor den 31 december 2016), vilket innebar en totalavkastning, justerad för lämnad utdelning, om -11 (43) procent under 2017. SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 DECEMBER 2017 Antal Kurs, kr[4] Marknads Kr/aktie Andel, % -värde, Mkr Noterade värdepapperFabege 5 500 000 174,30 959 21 16,5Bilia 11 395 79,50 906 20 15,6 700Scandi Standard 7 222 497 63,75 460 10 7,9Catena Media 3 758 996 103,00 387 9 6,6Svolder[5] 3 897 446 99,00 386 8 6,6SEB 3 750 000 95,80 359 8 6,2Nordax 5 908 226 52,75 312 7 5,4Bulten 2 263 535 122,75 278 6 4,8Oriflame 785 000 338,00 265 6 4,6Ambea 3 166 667 73,75 234 5 4,0Övriga noterade 837 18 14,4värdepapperSumma 5 383 118 92,4noterade värdepapper Onoteradevärdepapper Summa 272 6 4,7onoterade värdepapperÖvriga tillgångar och 171 4 2,9skulder, netto[6]Totalt 5 825 128 100,0 Bokslutskommunikén (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.   Stockholm den 19 januari 2018 Investment AB Öresund (publ)Styrelsen och verkställande direktören Frågor besvaras av Gustav Lindner, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.   [1] Baserat på sista köpkurs den 31 december 2017 i Bilia (79,50 kronor per aktie) och i MQ Holding (26,60 kronor per aktie) och med avdrag för avmarknaden förväntade kommande utdelningar i Bilia (4,28 kronor per aktie) och i MQ Holding (1,75 kronor per aktie) motsvarar den föreslagna utdelningenomkring 10,01 kronor per Öresundaktie. Familjen Qviberg har låtit meddela att man fortsatt kommer att vara långsiktiga aktieägare i såväl Bilia som MQ Holding.Se vidare avsnittet Årsstämma och utdelning på sidan 3. [2] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll. [3] Överstigande 50 Mkr. [4] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel. [5] I december 2017 genomförde Svolder en aktiesplit 2:1. [6] Varav likvida medel uppgick till 179 Mkr.

Catella Wealth Management förstärks genom rekrytering av ytterligare en finansiell planerare

– Vår bankverksamhet växer med ett gott inflöde av nya kunder och vi ser ett ökat behov av internationella, finansiella tjänster. Johan Thim har arbetat länge i branschen och kommer med sina upparbetade internationella kontakter hjälpa kunderna att bland annat planera och genomföra ägarskiften och utlandsflyttar, kommenterar Dennis Nygren, chef för Wealth Management på Catella och fortsätter; – Att människor väljer att under en period bosätta sig utomlands – för att jobba eller spendera några år av pensionen – blir allt vanligare. Vid en sådan flytt finns många ekonomiska frågor att hantera, såväl kort- som långsiktigt. Rekryteringen av Johan Thim innebär att vi ytterligare förstärker vår kompetens och vårt erbjudande i tillägg till det nära samarbete vi har med externa skattexperter. Catella Wealth Management, som i hög utsträckning vänder sig till entreprenörer och andra personer som känner igen sig i en lagom stor bank, ingår i Catellas affärsområde Banking. Banking erbjuder investeringsrådgivning och kapitalförvaltning i Luxemburg och Sverige samt kort- och betalningslösningar till privatbanker och e-handlare som kortutgivare och kortinlösare.   För ytterligare information, vänligen kontakta:Dennis NygrenChef Wealth Management+352 621 30 59 98dennis.nygren@catella.lu    Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 170 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.se .

Cantargias europeiska patent för solida tumörer kvarstår som giltigt

En tredje part skickade i oktober 2016 in en opposition mot Cantargias europeiska patent EP 2665749 B1 som täcker antikroppsbehandling av solida tumörer såsom bröstcancer, tarmcancer, lungcancer och malignt melanom. Oppositionsprocessen vid EPO-s ”opposition division” är nu avslutad och patentets ursprungliga form blev inte modifierat. Därmed kvarstår Cantargias patentskydd för antikroppsbehandling mot IL1RAP i solida tumörer. Beslutet kan dock överklagas. “Vi är nöjda med oppositionsprocessens utfall, vilket bekräftar vår syn att opposition saknade grund”, säger VD Göran Forsberg. ”Försöket att ta fram nya argument mot vårt godkända patent misslyckades och vårt patent kvarstår som giltigt. Därmed befinner sig Cantargia i en starkare position. För ytterligare information, kontakta Göran Forsberg, VDTelefon: 046-275 62 60E-post: goran.forsberg@cantargia.com Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2018, kl. 08.30. Om Cantargia Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Storytel når 300 000 abonnenter i Sverige

"För bara några år sedan trodde vi att totalmarknaden i Sverige för strömmande ljudbokstjänster skulle vara 300 000 abonnenter. Det här visar att vi hade fel. Ibland är det bra att ha fel!" säger Jonas Tellander, VD på Storytel.  Även lyssningen av ljudböcker ökar kraftigt. Under 2017 lyssnade Storytels svenska kunder nästan 100 miljoner timmar, jämfört med 65 miljoner timmar året innan.  "Totalt finns det idag cirka 400 000 ljudboksälskare som betalar för ett abonnemang i Sverige. Den här gången vågar jag inte gissa hur stor marknaden kan bli utan nöjer mig med att glädjas med kunderna över vilken fantastisk produkt ljudboken är" , säger Jonas Tellander.   För mer information, kontakta:  Jonas Tellander, VD och grundare, Storytel  Telefon: +46 (0)70-261 61 36  E-post: jonas@storytel.com  Om Storytel  Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Polen, Ryssland, Spanien och Indien. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit, Kontentan, Telegram och danska People´s Press (Vuxen) och Rabén & Sjögren och B.Wahlströms (Barn & Ungdom) samt Norstedts Kartor. 

Nya varumärken klara för Mölndal Galleria

CITYCON AB Pressmeddelande 19 januari 2018När Mölndal Galleria invigs i höst kommer kunderna att erbjudas ett brett butiksutbud. Citycon kan nu avslöja ytterligare åtta butiker som är klara för etablering. De senaste nyheterna har en stark matprofil med flera efterlängtade koncept. Hamburgerkedjan Max etablerar 500 kvadratmeter i centralt läge i gallerian med direktkoppling till knutpunkt Mölndalsbro. Lokala restaurangen Tony’s har bland annat gourmethamburgare på menyn. Caféutbudet förstärks ytterligare med populära och väletablerade Wayne’s Coffee. Skönhetskedjan Kicks erbjuder ett helhetskoncept inom makeup, doft, hudvård och hårvård för kvinnor och män. Lucas skoservice, som flyttar från Olskroken, och Minispa utgör ett viktigt servicekomplement. Clas Ohlson breddar utbudet med allt för hemmafixaren. Joy erbjuder kläder för kvinnan mitt i livet. –  Mer än sex månader till invigningen är 80 procent uthyrt och vi är väldigt glada över att gallerian får ett starkt materbjudande med många koncept för olika smaker och plånböcker. Blandningen av butiker och restauranger skapar en attraktiv mix som passar dagens kunder, säger Martin Kjellman, affärsområdeschef på Citycon. Mölndal Galleria är en citygalleria, med samma kvarterskänsla i inomhusmiljön som stadskärnans struktur av gator och torg. Variationen i fasadmaterial är stor. Besökare kommer upptäcka nya miljöer och situationer på olika platser i gallerian. Gallerian blir en viktig träffpunkt i staden och ett lokalt sammanhang för mölndalsborna att kalla sitt. – Gallerian bjuder på en varm välkomnande vardagsrumskänsla samtidigt som den är storskalig och väl integrerad i staden, ett komplext projekt som är fyllt med varierande upplevelser, säger Carl Birath, arkitekt på RStudio. Läs mer på www.molndalgalleria.se För mer information, kontakta: Martin KjellmanaffärsområdeschefCitycon070-294 22 23martin.kjellman@citycon.com Carl BirathArkitektRStudio070-968 80 66carl.birath@rstudio.se Här är listan på varumärken som är klara för etablering i Mölndal Galleria: AkademibokhandelnApoteket ABBagfocusBikbokBodyshopClas OhlsonCubusDressmanEspresso HouseGuldfyndH&MHobbexICA KvantumJohn ScottJoyKappahlKicksKjell&CompanyKronans DroghandelLifeLindexLucas SkoserviceMax HamburgareMinispaMQ RetailNikitaNordic WellnessRitualsRose GardenSlimfoodSpecsaversSynoptikSynsamSystembolagetTacoBarTe och kaffehandelnTeknikmagasinetTele2Tony'sTreVackerWalk in ClosetWaynes Coffee

Sprint Bioscience föreslår en fullt garanterad företrädesemission om cirka 37,9 MSEK för satsningar på befintliga projekt och utökad projektportfölj

Sammanfattning ·  Aktieägare i Sprint Bioscience har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av en (1) aktie samt två (2) teckningsoptioner av serie 2018/2019:1, för varje tre (3) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 13 februari 2018. ·  Teckningsperioden i Företrädesemissionen pågår mellan den 15 februari och 1 mars 2018. ·  Teckningskursen är 15 SEK per unit, motsvarande 15 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. ·  Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Sprint Bioscience cirka 37,9 MSEK före emissionskostnader. ·  Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Sprint Bioscience ytterligare mellan cirka 25,2 – 48,8 MSEK. ·  Företrädesemissionen omfattas till 100 % av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och ett antal kvalificerade investerare. Kort om Sprint Bioscience Sprint Bioscience utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancer och metabolism. Affärsmodellen bygger på att arbeta med en bred projektportfölj och att utveckla flera projekt parallellt i preklinisk fas för att därefter ingå licensavtal. Bolaget har en etablerad teknologi för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt utveckla projekt från idéstadiet till läkemedelskandidater och har ett tydligt kommersiellt fokus där den kommersiella potentialen är en avgörande faktor vid utvärderingen av projekturval. Sprint Bioscience målsättning är att ingå ett större licensavtal per år. Till dags dato har Bolaget ingått två licensavtal, varav ett är pågående. I juli 2016 licensierade Sprint Bioscience ett prekliniskt läkemedelsprojekt till New York-baserade Petra Pharma Corporation, ett läkemedelsutvecklingsbolag som ägs av bland andra AbbVie, Eli Lilly and Company, Johnson & Johnson och Pfizer. Genom att blockera proteinet PIP4K2, ett protein som reglerar cancercellers metabolism, kan man specifikt förhindra tillväxten hos tumörer. Utöver delmålsbetalningar, som enligt avtalet innebär att Bolaget kan erhålla totalt upp till cirka USD 240 miljoner, och royalties omfattar avtalet även ett initialt samarbete där Sprint Bioscience driver utvecklingen av molekylerna och som fullt finansieras av Petra Pharma Corporation. Utöver det utlicensierade projektet driver Sprint Bioscience för närvarande två projekt i egen regi, Vps34 och STK25. Vps34 syftar till att slå ut autofagi, en viktig överlevnadsmekanism för tumörer, och därigenom göra svårbehandlade, resistenta cancerformer behandlingsbara. Genom att blockera ett nyckelprotein som initierar autofagi, Vps34, kan tumören både försvagas och göras mer känslig för behandling. I STK25 utnyttjas de nära kopplingarna mellan tumörmetabolism och andra metabola sjukdomar för att utveckla ett läkemedel mot typ 2-diabetes och NASH (nonalcoholic steatohepatitis). En rad potenta och selektiva hämmare av STK25 har utvecklats och arbetet fokuserar nu på att optimera dessa för att visa effekter av STK25-inhibition i djurmodeller av typ 2-diabetes. För att skapa ett långsiktigt, stabilt och lönsamt bolag, arbetar Sprint Bioscience med att ständigt växa och utveckla sin portfölj av läkemedelsprojekt. Bolagets strategi med en bred projektportfölj minskar risk och ökar potentialen för att bygga ett lönsamt bolag. Med ett brett startfält av nya projekt för utvärdering, kan Sprint Bioscience snabbt identifiera dem med högst potential, både tekniskt och kommersiellt. Motiv för Företrädesemissionen Baserat på de framsteg Sprint Bioscience har gjort avseende ingångna licensavtal genomför Bolaget nu Företrädesemissionen för att säkra rörelsekapitalbehovet, vidareutveckla och utöka säljinsatser av etablerade projekt samt utöka det antal projekt Bolaget bedömer att det kan föra genom preklinisk fas så långt som krävs för vidare licensiering. ”Vår vision är att bygga ett varaktigt, lönsamt bolag och vår affärsidé är att leverera läkemedelsprojekt inom cancer och metabolism. Genom att tidigt skaffa en licenspartner kan Sprint Bioscience fokusera utvecklingsarbetet till den tidiga fasen av läkemedelsutveckling, en fas där efterfrågan från läkemedelsindustrin är stor på nya innovativa projekt till deras projektportföljer. Vi har licensierat ut två läkemedelsprojekt varav ett är pågående; 2015 licensierades MTH1 till Bayer och 2016 PIP4K2 till Petra Pharma. Strukturen på båda avtalen var likartad; Sprint Bioscience erhöll en initial betalning vid ingången av licensavtalet, finansiering för fortsatt utveckling i den prekliniska fasen, delbetalningar om 100-tals MUSD samt royalties vid ett framgångsrikt projekt. Med erfarenhet från licensavtalen med Bayer och Petra Pharma känner vi oss övertygade om att vår affärsmodell är långsiktigt hållbar och för framtida projekt eftersträvar vi liknande avtalsstrukturer. Utöver det utlicensierade projektet har Sprint Bioscience två projekt, Vps34 och STK25, där diskussioner förs med potentiella licenspartners. Vps34 är det projekt som har kommit längst och vi räknar med att välja en läkemedelskandidat i projektet under 2018. STK25 är nu i den fas där vi i större utsträckning kommer att arbeta med externa servicebolag för att generera data från de typer av modeller som våra potentiella licenspartners har efterfrågat. För att säkerställa en långsiktig lönsamhet investerar vi också betydande resurser i att starta nya projekt. De nya projekt vi arbetar med fokuserar fortsatt på gränslandet mellan tumörmetabolism, immunonkologi och tumörens mikromiljö och med den teknologiplattform vi byggt upp kan vi snabbt utvärdera nya målproteiner. I ljuset av ovanstående genomför vi nu en företrädesemission för att säkra rörelsekapital samt vidareutveckla och utöka säljinsatser för våra två etablerade projekt Vps34 och STK25 samt för att bredda projektportföljen med nya projekt för licensiering”, kommenterar Anders Åberg, VD Sprint Bioscience. Företrädesemissionen Den som på avstämningsdagen den 13 februari 2018 är aktieägare i Sprint Bioscience äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. Sista dag för handel inklusive rätt att teckna units är den 9 februari 2018. Första dag för handel exklusive rätt att teckna units är den 12 februari 2018. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad unit. Varje unit består av en (1) aktie samt två (2) teckningsoptioner av serie 2018/2019:1.  Teckningskursen per unit är 15 SEK, motsvarande en teckningskurs om 15 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Tre (3) teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som ska motsvara 70 % av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier under perioden från och med den 14 januari 2019 till och med den 25 januari 2019, dock lägst 15 SEK och högst 29 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 kan äga rum under perioden från och med den 28 januari 2019 till och med den 8 februari 2019. Units som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand personer som även tecknat units med stöd av uniträtt, i andra hand till andra som tecknat aktier utan stöd av uniträtter och i tredje hand till emissionsgaranter. Teckningsperioden löper från och med den 15 februari 2018 till och med den 1 mars 2018, eller den senare dag som bestäms av styrelsen i Bolaget. Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North Premier under perioden 15 februari 2018 till och med 27 februari 2018. Aktiekapitalet kommer vid full teckning i Företrädesemissionen att öka med 252 494,50 SEK till 1 009 978,10 SEK och antalet aktier kommer att öka med 2 524 945 aktier till 10 099 781 aktier. Förutsatt fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 168 329,60 SEK och antalet aktier med 1 683 296. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt, vid full teckning i Företrädesemissionen samt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, om totalt 35,7 %. Företrädesemissionen förutsätter beslut vid extra bolagsstämma den 6 februari 2018. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden Sprint Bioscience har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare motsvarande cirka 3 % av Företrädesemissionen och garantiåtaganden från ett garantikonsortium motsvarande cirka 97 % av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således till 100 % säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Preliminär tidplan • 6 februari 2018                           Extra bolagsstämma • 9 februari 2018                           Sista dag för handel inkl. uniträtt • 12 februari 2018                         Första dag för handel exkl. uniträtt • 13 februari 2018                         Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen • 15 februari – 1 mars 2018          Teckningsperiod • 15 februari 2018                         Första dag för handel i uniträtter och BTU • 27 februari 2018                         Sista dag för handel i uniträtter • omkring den 6 mars 2018          Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen Investerarträffar Investerarträffar kommer att anordnas under teckningstiden. Inbjudan till dessa kommer att skickas ut separat och kommer även att presenteras på Sprint Bioscience hemsida. Rådgivare Redeye Aktiebolag är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn är emissionsinstitut. Prospekt Prospekt är beräknat att offentliggöras omkring den 9 februari 2018. Fullständiga villkor och anvisningar och information om tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i Sprint Bioscience prospekt som tillsammans med informationsfolder publiceras på Bolagets, Redeyes och Hagberg & Aneborns respektive hemsidor (www.sprintbioscience.se, www.redeye.se, www.hagberganeborn.se).

Stora Enso tecknar ett globalt ramavtal med IndustriALL Global Union, UNI Global Union och IndustriALL Global Union

Stora Enso strävar efter att skapa en säker och givande arbetsplats för anställda och leverantörer och att vara en attraktiv arbetsgivare. I detta arbete är respekt för mänskliga rättigheter av högsta prioritet. Genom det globala ramavtalet som undertecknades idag kommer Stora Enso att samarbeta med de tre globala fackföreningarna för att upprätthålla fundamentala arbetstagarrättigheter i sina globala verksamheter och dotterbolag. Stora Ensos målsättning är att implementera det globala ramavtalets principer i hela leverantörskedjan genom upprätthållande av företagets uppförandekod för leverantörer. – Vi strävar efter en arbetsmiljö där alla våra anställda behandlas rättvist och med respekt och vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att samtliga våra enheter uppfyller kraven. Genom att underteckna det globala ramavtalet tar vi nästa viktiga steg inom detta centrala område, säger Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström. IndustriALL Global Unions generalsekreterare, Valter Sanches, kommenterade vid undertecknandet:– Jag gratulerar Stora Enso och välkomnar vårt nya formella samarbete som ger oss förutsättningar att upprätthålla arbetstagarnas rättigheter i företagets globala verksamhet. Jag uppmanar andra förpacknings-, massa- och pappersproducenter att följa detta exempel. Genom avtalet markerar Stora Enso ånyo sitt engagemang för ILO:s kärnstandarder samt FN:s globala överenskommelse (Global Compact) och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Det globala ramavtalet inkluderar även principer om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, förbud mot barn- och tvångsarbete och alla former av diskriminering, vilka samtliga utgör en integrerad del av Stora Ensos policyer.   Globala ramavtalGlobala ramavtal (GFA – Global Framework Agreements) skyddar arbetstagarnas intressen inom alla verksamheter i de multinationella företag som undertecknar dem. Globala ramavtal förhandlas fram på global nivå mellan fackföreningar och företag. De fastställer bästa möjliga normer för fackliga rättigheter, hälsa och säkerhet, och om de principer för arbetsförhållanden som företaget följer i sin globala verksamhet, oberoende av de normer som existerar i ett visst land.  IndustriALL Global Union  IndustriALL Global Union representerar 50 miljoner arbetstagare i 140 länder, inom tillverknings- (inklusive fordon), gruv- och energisektorn. IndustriALL har undertecknat globala ramavtal med 47 stora företag däribland Ford, Siemens, H&M och Statoil. www.industriall-union.org   För ytterligare information, kontakta:  Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel. +46 72 2 410 349 Stora Enso är en global ledande leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com   STORA ENSO OYJ 

Stendörren Fastigheter har emitterat obligationer om 350 miljoner kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH INNEHAV (”USA”) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT I VISSA JURISDIKTIONER KAN VARA FÖRBJUDET AV LAG. Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Stendörren Fastigheter”) har emitterat icke-säkerställda obligationer om 350 mkr under det befintliga ramverket om 1,000 mkr med förfall 2020 (ISIN: SE0010023564). Stendörren Fastigheter har sedan tidigare obligationer om 360 mkr utestående under ramverket, vilket innebär att den totala volymen nu uppgår till 710 mkr. Obligationerna emitterades till en kurs om 100%. Obligationerna löper med en kupongränta om Stibor 3m + 4,0% fram till slutgiltigt förfall den 5 juli 2020. Emissionslikviden kommer att användas för att allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv inom ramen för bolagets förvärvsstrategi. Stendörren Fastigheter kommer att ansöka om notering av de nya obligationerna hos Nasdaq Stockholm. Stendörren Fastigheters VD Fredrik Brodin: ”Vi är väldigt glada och stolta för det mycket stora intresset av att delta i vår obligationsemission och det förtroende investerarna därmed visat Stendörren Fastigheters affärsmodell. Vi ser goda affärsmöjligheter i vår kärnmarknad  och pengarna från denna emission kommer användas till finansiering av vår fortsatta tillväxt. Orderboken övertecknades kraftigt och ingen ytterligare tilläggsemission inom denna obligationsram bedöms ske” ABG Sundal Collier och Swedbank har varit finansiella rådgivare och Vinge har varit juridisk rådgivare till Stendörren Fastigheter. För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se Stendörren Fastigheter AB (publ) Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker STEF-B) som äger utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen. Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

Eyeonid Group AB (publ) tecknar 2 års avtal med sydafrikanska My Cybercare (Pty) Ltd om återförsäljning av EyeOnIDs proaktiva ID-Bevakningstjänster

Eyeonid Group AB och My Cybercare (Pty) Ltd har ingått ett långsiktigt samarbete för den sydafrikanska marknaden som ett första steg, vilket är tänkt att expandera till andra delar av Afrika och regioner när tillfälle ges. My Cybercare kommer marknadsföra tjänsten från EyeOnID till både befintliga och nya kunder i Sydafrika.My Cybercare erbjuder en cyber-försäkring inkluderat ett antivirusprogram för konsument- och företagsmarknaden i Sydafrika tillsammans med sin partner Genric Insurance.My Cybercare har sedan tidigare ett befintligt distributionsavtal med en välkänd global leverantör av antivirus-mjukvara. Denna antivirus-mjukvara tillsammans med en försäkring från Genric Insurance Company paketeras nu ihop den proaktiva ID-bevakningstjänsten från EyeOnID.Försäljningen av tjänsten kommer att ske både via en befintlig e-handeltjänst från My Cybercare (www.mycybercare.com) samt i olika paketeringar med fysiska och virtuella produkter via lokala och globala partners som hanteras av My Cybercare.Eyeonid Group AB erhåller ersättning enligt två modeller:·    När tjänsten bundlas i en kampanj med tredjepartsprodukt erhåller Eyeonid Group en fast årsavgift per användare gällande det första året, och om kunder därefter väljer att förlänga tjänsten erhåller Eyonid Group en löpande månatlig ersättning.·    Om tjänsten säljs direkt till kund av My Cybercare erhåller Eyeonid Group en löpande månatlig ersättning per användare.·    Beräknat på årsbasis är de månatliga ersättningarna högre.Utöver de rörliga ersättningarna ovan erhåller även Eyeonid Group en mindre engångsersättning vid leverans.Baserat på tidigare volymer som My Cybercare levererat och prognoser uppskattas avtalets värde till minst EUR 500 000 över 2 år.    “Sydafrika är en strategiskt viktig marknad med hänseende till den möjliga volymen av kunder. Idag bor det närmare 60 miljoner människor i Sydafrika med en god internetpenetration om över 22 miljoner användare. Teamet och ledningen bakom My Cybercare har en lång och framgångsrik erfarenhet av både regionen och stora samarbeten inom Cybersäkerhet. Detta gör att de förstår väl både värdet av vår tjänst samt hur den på bästa sätt integreras i deras befintliga erbjudande.Jag är väldigt glad att vi har lyckats få till detta samarbete med en så pass erfaren aktör på den Sydafrikanska marknaden och detta bekräftar ännu en gång att vi har en väldigt internationellt konkurrenskraftig tjänst säger Daniel Söderberg”, VD Eyeonid Group AB."We are very happy with our new agreement with Eyeonid Group. The solution will be fully integrated with the MyCybercare Suite of Insurance Products. The solution will form part of the new MyCybercare Personal Monitoring Services. The Service will look to offer customers an Always-On, live monitoring of personal info such as ID, Email, Credit Card and phone number. The system searches the web and dark web, providing notifications, alerts and remediation assuming fraudulent input.  We have seen a strong demand in our markets, and we have evaluated several ID-monitoring solutions on the market but our conclusion is that the service from Eyeonid group is a state of the art solution that will work perfectly with our offering and offer the future proof solution that we need says Simon Campbell-Young, CEO of My Cybersecurity Ltd.Contact us at www.my-cybercare.com Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2018.

Karin Pettersson blir Director of Public Policy – ska driva strategiska framtidsfrågor för Schibsted

– Att förstå den roll ett bolag som Schibsted spelar i samhällsutvecklingen blir allt viktigare och är avgörande för koncernens strategi och affär framåt. Rekryteringen av Karin Pettersson till denna tjänst innebär en offensiv satsning och att vi får en toppkraft som kan driva det här arbetet, säger Raoul Grünthal, vd Schibsted Media. Karin Petterssons nya tjänst som Director of Public Policy är i hög grad utåtriktad och i den ingår även att bidra till Schibsted Medias strategi i det nya informationslandskapet och att ansvara för tredjepartsrelationer med t ex Facebook och Google. – Utvecklingen av medielandskapet är en av de viktigaste samhällsförändringarna i vår tid. Att förstå hur bolag som Schibsted ska förhålla sig till detta är en ödesfråga både för journalistiken, demokratin och vår affär, säger Karin Pettersson. Karin Pettersson har varit politisk chefredaktör på Aftonbladet sedan hösten 2010. Hon var med och grundade tidningen Fokus och var även dess chefredaktör. Karin Pettersson har också arbetat som kommunikationschef för Socialdemokraterna. Under 2016 och 2017 var hon tjänstledig för att läsa vid Harvard som fellow vid Nieman foundation och Berkman Klein Center for Internet and Society.  – Jag har älskat varje dag på Aftonbladet. Förra året fick jag chansen att fördjupa mina kunskaper om journalistik och teknik. Nu är det dags att omsätta de kunskaperna på ett nytt sätt, och jag är väldigt glad att få jobba med dessa frågor inom och för Schibsted, som är ett av Europas mest spännande och nytänkande medieföretag, säger Karin Pettersson. Karin Pettersson tillträder sin nya tjänst den 15 februari då hon också lämnar sin tjänst som politisk chefredaktör för Aftonbladet. Rekrytering av efterträdare har inletts. 

Förändringar i PostNords koncernledning

Annemarie Gardshol blir ny chef för PostNord SverigeAnnemarie Gardshol utses till ny chef för PostNord Sverige. Annemarie Gardshol kommer att fortsätta att driva vidare det omställningsarbete som pågått under de senaste åren och ta tillvara på den starka tillväxten inom e-handelslogistik. Dessutom kommer hon att fokusera på att förbättra bolagets kvalitet och image samt arbeta för ett ökat medarbetarengagemang. Annemarie Gardshol har arbetat inom PostNord-koncernen sedan 2012 och kommer närmast från tjänsten som vd för PostNord Strålfors Group som hon innehaft i tre år. Dessförinnan har hon varit ansvarig för PostNords strategiarbete. 2014 utökades hennes uppdrag till att även omfatta PostNords aktiviteter inom eCommerce & Corporate Clients. Innan hon kom till PostNord har hon innehaft olika ledande roller på Gambro och McKinsey. Sedan 2015 är hon styrelseledamot i SCA AB och sedan 2017 i Essity AB, båda noterade på NASDAQ Stockholm. Anders Holm tillträder ny roll i koncernenPostNord Sveriges nuvarande chef Anders Holm blir chef för Corporate Clients, International Linehauls och Förtullning samt PostNord Finland. Ylva Ekborn kliver upp som vd för PostNord Strålfors GroupNy vd för PostNord Strålfors Group blir Ylva Ekborn. Hon började som VD på PostNord Strålfors Sverige i september 2016. Ylva Ekborn kom dessförinnan från Eniro där hon var chef för det nordiska affärsområdet Voice och VD för 118118. Tidigare har hon bland annat arbetat på Ebay, Synovate, och McKinsey. Hon kommer inledningsvis även att behålla sin tidigare tjänst som VD för PostNord Strålfors Sverige. Finn Hansen lämnar koncernledningenFinn Hansen lämnar PostNord koncernledning för att som tidigare meddelats gå i pension under året. Finn Hansen kommer att driva några prioriterade initiativ fram tills han lämnar företaget. Ansvarig för HR-frågor i PostNords koncernledning blir tills vidare Jan Starrsjö, koncernens chef för strategi och säljprocesser. Annemarie Gardshol, Ylva Ekborn och Anders Holm kommer att ingår i PostNords koncernledning och rapportera till koncernens VD Håkan Ericsson. Antalet medlemmar i koncernledningen kommer därmed att vara oförändrat. Vid frågor kontakta:PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com Kontaktperson: Thomas Backteman. Denna information är sådan information som PostNord AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari kl. 13.00 CET.