Bönderna jublar: Vätternrundan håller hela vägen

– Det är kul att konstatera att ett klassiskt svenskt idrottsarrangemang tar ett så ambitiöst hållbarhetsgrepp. Att Vätternrundan valde närproducerad svensk mat till de tävlande är ett smart sätt att minska klimatpåverkan och gynna biologisk mångfald i Sverige, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande. Under helgen kördes den 30 mil långa Vätternrundan och det har varit viktigt för arrangörerna att genomföra ett miljömedvetet och hållbart evenemang. – Tidigare har hållbarhet bara handlat om miljöfrågan, men det innefattar så mycket mer. Det handlar om hållbarhet i hela samhället, både miljö, social hållbarhet och de anställdas arbetsmiljö, säger Gunilla Brynell. Vätternrundan arbetar därför på flera olika plan för att ta ett helhetsgrepp kring frågan. – Vi tittar på allt från våra leverantörers hållbarhet, hur våra egna transporter genomförs till hur vi sorterar avfall. Att få med alla dessa delar är för oss viktigare än att fokusera på en enda fråga, säger Gunilla Brynell. Vätternrundan har varit ISO-certifierad sedan 2013, vilket har varit till en stor hjälp i arbetet med hållbarhet enligt arrangören. När det gäller maten så vill inte Vätternrundan lägga sig i vad deltagarna äter. Arrangörerna ger kostråd kring hur man bäst lägger upp matintaget och fokuserar på att det är viktigt att få i sig tillräckligt med näring och energi. I vilken form det sker är upp till deltagarna själva. – Vi lägger ingen värdering i vilka proteiner man väljer, utan för oss är det självklart att servera både kött och vegetariska rätter, säger hon. Istället läggs fokus på att maten som serverades var så klimatvänlig som möjligt och gärna från lokala producenter. – Vi har som ambition att all mat ska vara närproducerad och har det som villkor med våra leverantörer när det gäller kött. Den mat som serverades kommer från en lokal producent här i Motala. Även i Jönköping respektive Hjo var maten lokalt producerad. LRF är imponerat över Vätternrundans genomtänkta hållbarhetsstrategi och samarbete med lokala producenter. – Hållbarhet och kretsloppstänkande blir allt viktigare. Jag hoppas att andra evenemangsarrangörer i Sverige tittar på hur Vätternrundan jobbar för att gynna det lokala närings- och föreningslivet. Det vinner både klimat och svenska producenter på, säger Peter Borring, LRFs regionordförande i Östergötland, som arbetat tillsammans med Vätternrundan kring förutsättningarna att använda lokalproducerad mat. Gunilla Brynell påpekar även vikten av ett öppet landskap för rundans upplevelse och hur det hänger ihop med hållbarhetstänket. – Vi vill att cyklisterna ska få åka genom både skogar och betesmarker. Hela miljön ska vara härlig att uppleva, så allt hänger ihop. Foto: Sveriges bönder jublar åt Vätternrundans hållbarhetsfilosofi. "Äntligen ett idrottsevenemang som tar ett helthetsgrepp om hållbarheten. Närproducerad svensk mat är bra för miljö och klimat, säger LRFs ordförande Palle Borgström. Foto: Micke Fransson/Vätternrundan För mera information, kontakta LRF Press, 08-787 57 77 eller Vätternrundans vd Gunilla Brynell, 073-822 32 96

Skjutsgruppen och VGR släpper samåkningsapp till midsommar

Den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen fyller elva år den 19 juni och samlar 70 000 privatpersoner från hela landet som delar lika eller bjuder varandra på skjuts. Fram tills nu har Facebookgrupper och hemsida varit plattformar för att hitta och erbjuda skjuts. Med en ny app blir det ännu enklare att hitta varandra. – Samåkning är ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i ett. Det är bättre för miljön om vi delar fordon istället för att åka i varsitt, säger Mattias Jägerskog, grundare av rörelsen. När deltagare i Skjutsgruppen ska åt samma håll erbjuder de sina tomma platser till varandra och kommer i kontakt via appen. Det är möjligt att be om eller erbjuda samåkning vid enstaka tillfällen, eller att skapa grupper för en specifik sträcka, ett område eller ett ämne. Den som använder appen verifierar sig med sitt mobilnummer som också möjliggör att visa hur en person har koppling till andra deltagare i flera led. Genom att skapa grupper i appen kan exempelvis kollegor samåka till jobbet och lagkamrater till matcher. Det finns redan närmare 500 grupper att gå med i, baserade på arbetsplatser, orter eller gemensamma destinationer, som resor till festivaler under sommaren. – Det blir billigare om vi delar på kostnaderna och vi kommer närmare varandra som vänner, grannar och kollegor, säger Mattias Jägerskog. Hållbarhet i fokus Samarbetet med Skjutsgruppen är ett samarbete inom den sociala ekonomin. Den sociala ekonomin tar tillvara på invånarnas och samhällets intressen utan att fokusera på ekonomisk vinst. Västra Götalandsregionen har det regionala utvecklingsuppdraget att bland annat ge stöd till projekt och satsningar som bidrar till miljö- och klimatmässigt hållbara lösningar.  – Samarbetet med Skjutsgruppen har under de här två åren varit både mycket roligt och naturligt, säger Karin Ryberg på Hållbart resande väst och Västra Götalandsregionen och fortsätter: – Just inom samåkning känns det så naturligt att samarbeta med ideella krafter och civilsamhället; det finns inget konkurrensförhållande och via öppen data kan vi från offentlig sektor bygga vidare på och hjälpa fram det civilsamhället redan gör. Om Skjutsgruppens nya app: · Appen heter Skjutsgruppen och är gratis att ladda ner. · Den har öppen källkod, som vem som helst får bygga vidare på. · Det finns inga geografiska begränsningar för samåkning via appen. · Appen har utvecklats med medel från Västra Götalandsregionen. · Appen har utvecklats tillsammans med Young innovations i Nepal, vilket är ett en del av rörelsens sociala ansvar och vision om att kunna använda ekonomiska medel solidariskt. · En inbyggd funktion i appen är att vem som helst kan översätta appen till sitt eget språk och lokala sammanhang. Om Skjutsgruppen: Skjutsgruppen är en ideell samåkningsrörelse som grundades år 2007 av Mattias Jägerskog. Vänner bjöd in vänner och rörelsen växte organiskt. I dag har Skjutsgruppen över 70 000 deltagare. Skjutsgruppen har genom åren vunnit många priser, så som Årets initiativ på Civilsamhällesgalan och “Årets Trafiklabhjälte” av Samtrafiken för sitt arbete med att visa både kollektivtrafik och samåkning i samma sökresultat. Rörelsen arbetar aktivit med social hållbarhet, vilket ledde till att utvecklingen av appen gjordes i samarbete med Young Innovations i Nepal. Kontakt: Karin RybergRegionutvecklare, Hållbart resande0700 – 207545karin.ryberg@vgregion.se

HYBRITs världsunika pilotanläggning får stöd från Energimyndigheten

Idag blev det klart att Energimyndigheten beslutat att ge finansiellt stöd till HYBRIT för att bygga en pilotanläggning som beräknas stå färdig 2020. I anläggningen ska tester utföras för att möjliggöra en uppskalning av fossilfri ståltillverkning. Den totala kostnaden för pilotfasen beräknas uppgå till 1,4 miljarder kronor, varav ägarbolagen SSAB, LKAB och Vattenfall står för 63 procent. Energimyndighetens stöd avser 25 procent av kostnaden för pilotanläggningen, och högre andelar för de olika forskningsinsatserna. Totalt uppgår Energimyndighetens bidrag till cirka 37 procent av de beräknade kostnaderna. -          Försök i pilotskala är nödvändigt för att verifiera slutsatserna från småskaliga laboratorieförsök i en större skala som efterliknar den kommande industriella processen. Det ger förutsättningar att bättre förstå vad som sker i ett sammankopplat industrisystem och hur vi skapar en effektiv produktionsprocess. Det är ett kritiskt steg för att nå målet med en fossilfri ståltillverkning och alla dess miljövinster. Därför är vi väldigt glada att Energimyndigheten väljer att fortsätta stödja oss, säger Mårten Görnerup, vd för HYBRIT. -          Med vårt engagemang i HYBRIT-initiativet driver vi på omställningen till en fossilfri industri och ett hållbart samhälle. Dessutom bidrar vi till långsiktig konkurrenskraft för svensk stålindustri och växlar upp arbetet kring de gröna unika energisystemen i Sverige, säger Remy Kolessar, chef för forskning och innovation på Energimyndigheten. Stödet från Energimyndigheten omfattar två delprojekt:Projekt 1 (Pilotstudier av Direktreduktion baserat på vätgas med efterföljande stålprocess) avser pilotstudier av direktreduktion av järnmalmspellets med vätgas och efterföljande nedsmältning i ljusbågsugn för stålproduktion. Studierna syftar till att utveckla ett koncept där ren vätgas utgör reduktionsmedlet vid produktion av järnsvamp från järnmalmspellets. Det är kärnan i HYBRIT och den fas som kräver mest forskning och utveckling. Projekt 2 (Pilotstudier av fossilfri pelletsvärmning) omfattar utveckling av fossilfri värmningsteknik för sintring av järnmalmspellets. Studierna syftar dels till att minska utsläppen i befintliga pelletsverk, och även till att ta fram en ny pelletiseringsprocess. Sedan HYBRIT initierades våren 2016 har två genomförbarhetsstudier genomförts och under 2017 påbörjades ett forskningsprojekt med finansiellt stöd från Energimyndigheten. Forskningsprojektet är ett omfattande samarbete mellan industri, högskolor och forskningsinstitut för att kartlägga möjliga fossilfria vägar i värdekedjan energi, gruva, järn, stål. Energimyndigheten har tidigare bidragit med 60 miljoner kronor till förstudie och forskningsprojekt, och med 10 miljoner kronor som motsvarar hälften av kostnaden för planering och projektering av den pilotanläggning som börjar byggas i juni 2018. Redan 2024 ska initiativet övergå från pilotfas till demonstrationsfas 2025-2035, vilken motsvarar mindre industriell skala. Planen är att ha en industriell fossilfri process för ståltillverkning framme 2035. För mer information, kontakta: Amelie Winberg, SSAB, amelie.winberg@ssab.com, + 46 702211372 Erika Lindblad, LKAB, erika.lindblad@lkab.com, +46 72 524 12 41 Magnus Kryssare, Vattenfall, magnus.kryssare@vattenfall.com, + 46 767695607

PHI och BioSpherix ingår marknadsföringsavtal

Över 90 % av de nya läkemedel som prövas i patient når aldrig marknaden. Den höga andelen misslyckande är ett resultat av att de inledande laboratorieförsöken ger ingen eller mycket lite information om hur det nya läkemedlet kommer att fungera i patient. Tillsammans skapar BioSpherix och PHI:s produkter ett nytt och kraftfullt produktkoncept som ger mer fysiologiskt relevanta och tillförlitliga laboratorieresultat, genom att göra det möjligt för forskare att över tid analysera opåverkade celler i en kontrollerad inkubatormiljö. Cellbaserad läkemedelsutveckling i en kontrollerad inkubatormiljö (vänster) vs. konventionell cellbaserad läkemedelsutveckling i en okontrollerad miljö (höger). ”Vi ser med spänning fram emot att få samarbeta med PHI. Kombinationen av våra cellvänliga tekniker skapar möjligheten att under lång tid inmärkningsfritt analysera celler under fysiologiskt relevanta syrenivåer.* Detta öppnar vägen för mer fysiologiskt relevanta resultat inom den medicinska forskningen”, Alicia D. Henn, PhD MBA, Chief Scientific Officer, BioSpherix.*Mänskliga celler lever naturligt i en syrefattig miljö. Konventionella försök utförs vid atmosfäriska och onaturligt höga syrekoncentrationer, vilket medför ”syrehöga” celler eftersom syrenivån inte kontrolleras. ”Arbetssättet för hur försök genomförs med odlade celler har inte förändrats sedan forskare på 1950-talet för första gången lyckades hålla mänskliga celler vid liv utanför människokroppen. Kombinationen av våra cellvänliga tekniker för den cellbaserade medicinska forskningen in i en ny era, med löfte om att minska både behovet av djurförsök och kostnaderna för läkemedelsutveckling”, Peter Egelberg, VD och grundare av PHI. Om BioSpherix BioSpherix Medical, med säte i Parish, NY USA, utvecklar och marknadsför avancerade cellinkubatorer för kontrollerade och optimerade laboratoriemiljöer. Sedan dess grundande 1982 har bolaget försett utrustning och system till universitet, läkemedelsbolag och bioteknikbolag över hela världen för användning inom cell- och stamcellsforskning, men även för framställning av gen- och cellterapier.

32 lägenheter blir 114 när NCC bygger åt Uppsalahem

Illustration: Arkiteter Kjellander Sjöberg  – Det är spännande att vi nu kommit igång med Kvarteret Sverre, som har ett unikt läge vid Vaksala torg. Vårt hårda arbete har resulterat i över 100 nya hyresrätter i ett attraktivt läge, vilket vi tycker är fantastiskt. Med NCC som partner i detta komplexa projekt, tror vi på en smidig process, säger Niosha Baghaei, bygg och fastighetschef hos Uppsalahem AB. Projektet innefattar en total yta om drygt 11 ooo kvadratmeter där befintliga 32 lägenheter nu blir 114 stycken genom ombyggnad av befintligt hus, en tillbyggnad med två våningar samt nybyggnation av ett hus inne på gården. Det nya gårdshuset skall dessutom miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver som ställer höga krav på till exempelvis låg energiförbrukning, god ventilation och bra miljöval.   Kvarteret Sverre ligger vid Vaksala torg i centrala Uppsala. Med närhet till stadens hela utbud är detta bostads- och lokalläge närmast unikt och även mycket eftertraktat. – Det här är ett utmanande och roligt projekt som genomförs i partnering som är en samarbetsform som bygger på en nära och öppen dialog mellan alla inblandade parter under hela projektets gång. Det tryggar genomförandeprocessen och leder till en bra och hållbar slutprodukt. Vår samverkan är en mycket viktig faktor för detta komplicerade projekt, säger Niklas Malmfors, affärschef NCC Building. Arbetet beräknas starta i juni och inflyttning beräknas ske under 2021. Affären orderregistreras i andra kvartalet 2018 i affärsområdet NCC Building.

Ytterligare två bilar med Smart Eyes teknik lanserade denna månad

Föreställ dig en första åktur i din nya bil. Doften från de nya lädersätena, den kraftfulla motorn och den smakfullt designade instrumentbrädan. Men det är inte allt, din nya bil är även utrustad med artificiell intelligens (AI). Förutom att den är programmerad att känna igen din röst och favoritmusik ser den även till att du som förare håller dig vaken och alert under din körning. Genom noggrann eye-tracking kommer bilen registrera om du är trött, dåsig eller helt enkelt ouppmärksam på vägen. Iså fall kommer den varna dig, för att se till att du alltid är säker. Detta sker tack vare Smart Eye. ”Vi arbetar med de senaste vetenskapliga resultaten inom AI, computer vision och avancerad hårdvara för att rädda så många liv som möjligt. Att då se två ytterligare bilar med Smart Eyes eye-tracking teknik lanseras är för oss betryggande,” säger Martin Krantz, VD på Smart Eye. Smart Eye är tillsvidare förhindrade att avslöja namnet på biltillverkaren. Totalt har Smart Eye:s förarövervakningsteknik erhållit 17 design-wins, varav 13 är för andra generationens eye-trackningteknik till alla bilmodeller på en ny fordonsplattform. De nya lanseringarna och det stora antalet erhållna design-wins bekräftar Smart Eyes väletablerade position som den branschledande utvecklaren av teknik som förstår och tolkar fordonsförare. För närvarande pågår flera internationella upphandlingar, i vilka globala fordonstillverkare söker efter partners och leverantörer för första- och andra generationens förarövervakningssystem. Smart Eye är väl positionerade för ytterligare framgångar i dessa processer. För mer informationMartin Krantz, VD Smart Eye AB    Mobil: 070-329 26 98Email: martin.krantz@smarteye.se Om Smart EyeSmart Eye grundades för att överbrygga avståndet mellan människa och maskin för en bättre framtid genom banbrytande eyetrackingteknologi som förstår, stödjer och förutser mänskliga intentioner och handlingar. Genom att kombinera djup teknisk kompetens med lekfull kreativitet, består Smart Eye av två affärsområden. Affärsområdet Research Instruments tillhandahåller hög prestanda i komplexa, verklighetsnära situationer, och banar väg för nya insikter inom rymd-, flyg-, fordonsindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicinsk och klinisk forskning. Affärsområdet Applied Solutions mjukvara ingår i nästa generations fordon och hjälper bilindustrin att ta ytterligare ett steg mot självkörande fordon. Smart Eye grundades år 1999 och har kontor i Göteborg och Michigan, USA, liksom partners, återförsäljare och distributörer i Europa, USA och APAC. Bolagets produkter och lösningar används av mer än 700 kunder över hela världen och av ledande forskargrupper, varumärken och laboratorier såsom US Air Force, Nasa, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM, med flera.  http://smarteye.se/  Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000. Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018 kl. 08:00 CET.

Mekonomen Group tecknar leverantörsavtal med St1

Mekonomen Groups grossistbolag, Bileko Car Parts, blir ny leverantör av biltillbehörsprodukter till energibolaget St1:s Shellbutiker i Sverige. Samarbetet inleds under hösten 2018. I samband med att St1 tar tillbaka driften av retail-verksamheten i anslutning till sina Shellstationer blir Bileko Car Parts ny leverantör av biltillbehör till butikerna. St1 har i dagsläget 104 Shellbutiker i Sverige. ”St1:s butiker har en hög tillgänglighets- och servicegrad i sitt erbjudande till bilägarna när det kommer till bilrelaterade tjänster och produkter. Vi ser fram emot att vara med och utveckla St1:s nya koncept och bidra med vårt breda sortiment och kunskaper kring ett enklare billiv”, säger Tobias Narvinger, Inköpschef Mekonomen Group. ”Att tänka nytt för vårt convenience retailkoncept med framtiden i fokus är viktigt. Att då ha en partner som tillför kunskap och utveckling känns helt rätt”, säger Sofie Westman, chef för Convenience Retail i St1 Sverige. Bileko Car Parts levererar idag reservdelar och biltillbehör till koncernens egna kedjor MECA och Mekonomen. Därtill levererar grossistbolaget även till andra B2B-kunder utanför koncernen, främst via lagret i Eskilstuna. Leverantörsavtalet med St1 innebär initialt inte någon signifikant omsättningsökning för Mekonomen Group. För ytterligare information, kontakta: Tobias Narvinger, Inköpschef Mekonomen Group Telefon: +46 (0)8-464 00 00, E-post tobias.narvinger@mekonomengroup.com Om St1St1 är ett modernt energiföretag med visionen att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Miljöfrågan är ständigt prioriterad hos oss och att minimera fossil CO2-påverkan är vårt viktigaste uppdrag. Stationsnätet i Sverige består av närmare 500 stationer. Av dem är drygt 280 St1-stationer, drygt 100 servicestationer under varumärket Shell och ca 100 stationer är speciellt anpassade för tung trafik under varumärket Shell TruckDiesel. För mer information, se www.st1.se . Om Bileko Car PartsBileko Car Parts är Mekonomen Groups grossistbolag som ansvarar för inköp, lagerhållning och distribution av reservdelar och tillbehör till koncernens verkstads- och butikskedjor. Koncernens kedjor verkar under varumärkena MECA, Mekonomen, Speedy och MekoPartner. Bileko Car Parts köper in och lagerhåller nära 70 000 artiklar till över 15 000 bilmodeller i centrallagren i Strängnäs och Eskilstuna.

Gold Town Games - 30 procent ökad försäljning i kvartal två

 – Mars månad överträffade våra förväntningar och utifrån det är vi nöjda med att försäljningen håller i sig. Vår målsättning är självklart att ytterligare öka försäljningen. Trots att vi har nått hockeyns ”off season” ser vi att försäljningen fortsatt håller jämn nivå. Det är också glädjande att se att World Hockey Managers intäkter nära på täcker dess utgifter och att bolagets kostnader därmed kan tillskrivas World Football Manager och vidare expansion, säger VD Pär Hultgren. Under kvartalet har World Hockey Manager också genomgått sin största uppdatering sedan lanseringen i Skandinavien i september 2017 då träningsfunktionen har utvecklats och Social League implementerats. Under de inledande dagarna uppstod vissa tekniska problem men efter punktinsatser och åtgärder har problemen lösts och funktionerna tagits emot positivt. Framförallt tack vare Social League ser vi en stor ökning av antalet matcher som användarna genomför. Det har dock gått för kort tid för att säga något huruvida Social League påverkar World Hockey Managers retention. – Uppdateringen av träningsfunktionen och Social League höjer produkten. Det ökar användarens aktivitet i applikationen då det finns fler moment att genomföra. De båda funktionerna är fortsatt i ett tidigt stadie. Produktteamet utvecklar allteftersom vidare de funktioner som spelet tillhandahåller, med målsättningen är att successivt förbättra användarnas spelupplevelse och i förlängningen öka hur mycket genomsnittsanvändaren spenderar i applikationen, (LTV), säger Pär Hultgren. Antalet nedladdningar kommer under perioden att passera 650 000 stycken. Bolaget har under maj och juni valt att spendera något mindre på marknadsföring eftersom att intresset för hockey varit något lägre.  – Med start i augusti räknar vi med att gå på betydligt hårdare och därifrån skala upp användarbasen och öka nettointäkten, enligt Hultgren. Arbetet med World Football Manager har intensifierats och kommer att fortgå under sommaren, med målsättningen att inleda soft launch under den stora spelmässan GamesCom i Köln i slutet av augusti.  – Vi kommer att arbeta med World Football Manager på samma sätt som med World Hockey Manager. Vi inleder med soft launch på en mindre engelskspråkig marknad för att testa spelets onboarding och matchmomentet. Utifrån användardatan som den inledande fasen genererar kommer vi att arbeta datadrivet för att slipa WFM inför nästa fas, avslutar Pär Hultgren. För de aktieägare som önskar att följa World Hockey Managers utveckling än närmare rekommenderar bolaget analysverktyget www.sensortower.com som månatligen delger ungefärlig data för försäljning och nedladdningar. Pär HultgrenVD, Gold Town Games Denna information är sådan information som Gold Town Games AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018 kl 08.30 CET.  KORT OM GOLD TOWN GAMES ABGold Town Games är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av 18 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager (WHM), lanserades globalt i slutet av 2017. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet och använda sin egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Premiepensionen – en väg till högre pensioner

Det är i grunden tre saker som bestämmer pensionen; hur många år man har arbetat, vilken lön man har haft under sitt yrkesliv och den förväntade livslängden. - Pensionssystemet är robust och stabilt, men för många blir pensionen för låg. Men genom att höja avsättningarna till premiepensionssystemet och arbeta längre kan en grundskollärares pension höjas från 54 till 67 procent av slutlönen, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna. Mer pengar in i systemetDet allmänna pensionssystemet är underfinansierat från början. Höjer man avsättningen till de 18,5 procent som var tänkt innebär det mer pengar in i systemet, och med det högre pensioner. [2] En sådan höjning innebär att det för en nyutexaminerad grundskollärare sätts av ytterligare drygt 300 kronor varje månad. Placerade i premiepensionssystemet, skulle det ge över 900 kronor mer i pension varje månad. - Att placera en del av pensionen där den genererar avkastning, utan att riskera hela pensionen, tycker jag är klokt. Kan man höja avsättningen något och det ger tusenlappar mer i pension är det bra, fortsätter Arturo Arques. Större avsättning till premiepension ger högre pensionEtt annat sätt att höja framtida pensioner är att, av de avsättningar som redan görs till pensionssystemet, öka andelen som går in i premiepensionen. - 2,5 procent av lönen sätts av till premiepension, men som andel av slutpensionen står premiepensionen för en betydligt större del, den växer alltså mer. Höjer man avsättningen till 5 procent får en grundskollärare 550 kronor mer i pension varje månad, [3] fortsätter Arturo Arques. Att arbeta några extra år får stor effekt på pensionenSwedbank har i tidigare analyser visat att genom att arbeta ett eller två år extra kan pensionen höjas med tusenlappar varje månad. - Individen själv får ta ett större ansvar för sin framtida pension. Att arbeta längre är ett sätt att höja pensionen. Att spara privat är ett annat, det kan behövas ett skatteincitament för att få människor att börja spara till sin pension, fortsätter Arturo Arques. För mer information:Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                                                            www.swedbank.se/arturosbloggMadelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38                                             www.swedbank.se/privatekonomi   [1] Beräkningarna i analysen utgår från en nyutexaminerad 23-årig grundskollärare. Beräkningar gjorda i dagens penningvärde och utgår från Pensionsmyndighetens antaganden.[2] I realiteten är avsättningen 17,21 procent av inkomsten. En höjning till 18, 5 procent kan innebära en skattehöjning.[3] Hänsyn är tagen till att inkomstpensionen minskar något när en större andel av avsättningen går till premiepension.

KARO PHARMAS STYRELSE HAR BESLUTAT OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER

Återköpet kommer att genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 samt EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (tillsammans ”EU-förordningarna”) och kommer att förvaltas av Swedbank som fattar sina handelsbeslut oberoende av Karo Pharma, vad avser de tidpunkter då återköpen sker. Återköpsprogrammet kommer att vara föremål för följande villkor. Köpen kommer att ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess regelverk för emittenter samt i enlighet med EU-förordningarna. Återköpen kommer att ske vid ett eller flera tillfällen dock längst till 2018-08-31 och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, därutöver ska begränsningarna i fråga om pris i förordning (EU) 2016/1052 iakttas. Återköp får ske av högst 2 464 990 aktier till ett sammanlagt värde av maximalt 86,3 MSEK. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler. Transaktionerna kommer också att offentliggöras och publiceras på Karo Pharmas webbplats www.karopharma.se. Återköp får inte resultera i att Karo Pharmas innehav av egna aktier vid någon tid överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet registrerade aktier i Bolaget till 164 332 782 och Karo Pharma innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande inga egna aktier. Detta beslut gäller i tillägg till det beslut om förvärv av egna aktier som Bolagets styrelse fattade den 9 maj 2018 och som Karo Pharma genom ett pressmeddelande offentliggjorde samma dag. OM KARO pharma Karo Pharma är ett ”specialty pharma” företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap. Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018, klockan 08:00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.. 

CLS får ny order avseende engångsmaterial från UTMB i USA, för behandling av tidig prostatacancer

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), har genom sitt dotterbolag CLS Americas Inc., fått ytterligare en order, avseende CLS sterila engångsmaterial  för MR-bildstyrd laserablation, från University of Texas Medical Branch  (UTMB). Ordervärdet uppgår till cirka 400 000 kronor. - UTMB fortsätter att väljer våra produkter för behandling av patienter med tidig prostatacancer eller annan tumörsjukdom i prostata. UTMB har blivit en viktig referens för oss på USA-marknaden och samarbetet med sjukhuset fortsätter att utvecklas positivt, säger Dan Mogren, CCO på CLS. I oktober 2017 tecknade CLS ett leverantörsavtal med UTMB och i samband med detta placerade UTMB en första order på CLS sterila engångsmaterial för MR-bildstyrd laserablation. Därefter har UTMB lagt ytterligare order på engångsmaterial och har även köpt CLS Mobile Laser Unit och arbetar därmed med ett komplett TRANBERG®| Thermal Therapy System. CLS uppskattar att den totala adresserbara marknaden (USA/EU/Japan) för fokuserad laserablation (FLA) av benign prostatahyperplasi (BPH) och malign lokaliserad prostatacancer uppgår till cirka 500 000 behandlingar per år.  Mer om University of Texas Medical Branch: www.utmb.edu Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018 kl 08:30

Epiroc handel på Nasdaq Stockholm börjar idag

“Det är mycket glädjande för oss att nu vara noterade på Nasdaq Stockholm och att börja resan som ett oberoende bolag”, säger Per Lindberg, Epirocs VD och koncernchef. ”Vi är stolta över vårt långa och produktiva arv inom Atlas Copco-gruppen och samtidigt ser vi fram emot att arbeta för våra kunder på ett än mer fokuserat sätt och att skapa värde för kunder och aktieägare”. Atlas Copco AB:s årsstämma beslutade den 24 april 2018 att distribuera alla aktier i Epiroc AB till Atlas Copco AB:s aktieägare. Atlas Copcos aktieägare har erhållit en Epiroc-aktie för var och en av sina aktier i Atlas Copco. Det totala antalet utestående aktier i Epiroc AB är 1 213 738 703, varav 823 765 854 A-aktier och 389 972 849 B-aktier. Epiroc stödjer kunder inom gruv-, infrastruktur-, och råvaruindustrierna i över 150 länder. Bolaget fokuserar på att erbjuda utrustning, service och lösningar som förbättrar produktivitet, säkerhet och kostnadseffektivitet för sina kunder – Epiroc driver t.ex. utvecklingen mot fossilfria gruvor med sin växande flotta av batteridrivna gruvfordon och ligger i framkant när det gäller automationslösningar för branschen. Meddelande till våra nyhetsprenumeranter via Cision:Några av er har fått detta pressmeddelande eftersom ni prenumererar på nyheter från Atlas Copco, Epirocs f.d. moderbolag. Om ni önskar att sluta få nyheter från Epiroc, vänligen sänd en e-post till media@epiroc.com eller använd länken på denna sida för att avsluta prenumerationen. Om ni vill fortsätta mottaga Epirocs nyheter behöver ni inte göra något. Vi uppskattar er förståelse. Tack. 

Gaming Corps och Chimney Pot i samarbete om nytt innovativt spelprojekt med Hollywood-kvalitet

Gaming Corps och Chimney Pot kommer i ett första steg utveckla och marknadsföra en demoproduktion med ambition att sälja spelprojektet till någon av de ledande leverantörerna av streamingtjänster, samtidigt som bolagen avser behålla IP-rättigheterna för att även generera intäkter från traditionella spelplattformar inom spelindustrin. De två företagen har ingått en första överenskommelse avseende demoproduktionen där Gaming Corps åtar sig att investera 500 KSEK samt tillhandahålla projektledning, medan Chimney Pot förbinder sig att investera produktionsresurser motsvarande 2 MSEK. Parterna har redan påbörjat demoproduktionen och det ingångna avtalet ligger till grund för att nå ett fullständigt avtal före den 15 juli 2018.   "Vi känner oss väldigt privilegierade att samarbeta med ett så kreativt och erkänt duktigt produktionsbolag som Chimney Pot i ett innovativt spelprojekt där de också tar risk i projektet. Vi är särskilt nöjda att kunna mixa ”Hollywood-kvalitet” i det visuella med interaktiv mekanik från spelbranschen på ett sätt som sätter spelupplevelsen i fokus. Vårt mål är ta den narrativa spelgenren till nästa nivå och bli nästa innehållskanal för alla streamingplattformar”, säger Mike Doyle, VD för Gaming Corps, i en kommentar.   För mer information om Chimney Pot, vänligen besök: https://www.chimneygroup.com.   IR- och PR related questions:Mike Doyle, CEO, Email: ir@gamingcorps.com   Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018 kl. 8.30 CET. Om Gaming CorpsGaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. www.gamingcorps.com

NeuroVive utlicensierar målinriktad behandling av LHON till BridgeBio Pharmas nya dotterföretag Fortify Therapeutics

LHON orsakas av mutationer i det mitokondriella DNA:t som berör delar av NADH-dehydrogenas (komplex I) i respirationskedjan, vilket leder till minskad oxidativ fosforylering och energiproduktion i näthinnecellerna. Sjukdomen drabbar främst unga vuxna, och leder till ett plötsligt insjuknande med progressiv och allvarlig synnedsättning. De licensierade succinatmolekylerna har potential att behandla sjukdomen genom att kringgå den metabola dysfunktionen och erbjuda en alternativ energikälla för näthinnecellerna. ”Som en riktad behandling av en genetisk sjukdom passar LHON-programmet bra ihop med BridgeBio-modellen,” säger Neil Kumar, Ph.D., VD för BridgeBio. ”Vi har imponerats av förmågan hos de här substanserna att åtgärda specifika genetiska mitokondriella brister, och vi har satt ihop ett team av internationella experter för att vidareutveckla undergruppen av NVP015-kemin för att kunna behandla denna allvarliga sjukdom.” Fortify Therapeutics ska utveckla utvalda läkemedelssubstanser baserade på NeuroVives prodrogsprogram inom NVP015 till läkemedelskandidater för lokal behandling av LHON. Dessa substanser har valts ut för att de har egenskaper som gör dem lämpliga för användning i ögat. Licensavtalet för just den här delen av NVP015-programmet har ett totalt värde om cirka 60 miljoner USD, och omfattar en begränsad initial finansiering av forskning, samt senare milstolpsbetalningar och ensiffriga royaltyintäkter, vilka är beroende av en framgångsrik utveckling och ett marknadsgodkännande. ”Avtalet med BridgeBio är viktigt både för NeuroVive och vårt innovativa program NVP015, eftersom det validerar programmets kvalitet, vår affärsutvecklingsmodell och potentialen inom ett antal olika mitokondriella sjukdomar,” kommenterade NeuroVives VD Erik Kinnman, Leg. Läkare, Docent. ”Vi kommer att ha ett nära samarbete med BridgeBio för att ytterligare utveckla den här undergruppen av kemiska substanser och göra LHON-programmet till en framgång. Det är viktigt att notera att våra avsikter med NVP015-programmet är oförändrade, och vi är på väg mot en experimentell proof-of-principle under 2018.” Informationen är sådan som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadmissbruk. Information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg kl. 08:30 den 18 juni 2018. Kontaktperson, NeuroVive:Erik Kinnman, Verkställande direktör+46 (0)46-275-6220, ir@neurovive.com Kontaktperson, BridgeBio:Michael Pettigrew+1 650-391-9740, mp@bridgebio.com NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)Medicon Village, 223 81 Lund, SverigeTel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)info@neurovive.com, www.neurovive.com Om LHON Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) är en sjukdom som orsakas av mitokondriella mutationer av DNA i underenheter av NADH-dehydrogenas (komplex I), en komponent i elektrontransportkedjan. Det resulterar i en dysfunktionell oxidativ fosforylering och ATP-produktion, vilket leder till en försämring av näthinne-gangliecellerna och synförlust. LHON drabbar oftast män mellan 20 och 40 års ålder. Förekomsten av LHON i Europa ligger på 1:30 000–1:50 000. Om NVP015En av de vanligaste orsakerna till medfödda mitokondriella sjukdomar är bristande funktion i det första av de fem proteinkomplexen i mitokondrien som är väsentliga för effektiv energiomvandling, komplex I. Detta ses bland annat vid Leighs syndrom och MELAS, som båda är mycket allvarliga sjukdomar med symptom som muskelsvaghet, epilepsi och annan allvarlig neurologisk påverkan. Projektet NVP015 grundar sig på ett koncept framtaget av NeuroVive som innebär att det kroppsegna energisubstratet bärnstenssyra (succinat) görs tillgängligt inne i cellen via en prodrogteknologi. En prodrog är en inaktiv läkemedelssubstans som, genom en transformation av sin kemiska struktur, aktiveras först när den kommer in i kroppen. Resultat från projektet NVP015 publicerades i den framstående tidskriften Nature Communications i augusti 2016. Om BridgeBio Pharma BridgeBio är ett privatägt bioteknikföretag i kliniskt skede som utvecklar nya, genetiskt målinriktade terapier för att förbättra patienters liv. I BridgeBios modell kombineras ett traditionellt fokus på läkemedelsutveckling med en unik företagsmodell, vilket gör det möjligt att snabbt omsätta forskning i ett tidigt skede till läkemedel som behandlar orsaken till sjukdomen. Bolaget, grundat 2015 av ett erfaret team från branschen och med säte i Palo Alto, Kalifornien, har byggt upp en stabil portfölj av nitton tillgångar, var och en placerad i ett eget dotterföretag, som sträcker sig från utveckling i preklinisk till sen fas inom ett antal olika terapeutiska områden, bland annat onkologi, kardiologi, neurologi, dermatologi och endokrinologi. Bolagets fokus på vetenskapliga framsteg och snabbt genomförande har som mål att omvandla dagens upptäckter till morgondagens läkemedel.  Om NeuroViveNeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen forskningsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

Fortsatt dialog med FDA medför att den planerade fas III-studien med remetinostat flyttas fram

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att bolagets styrelse har beslutat om fortsatta diskussioner med det amerikanska läkemedelsverket (Food and Drug Administration, FDA) för att fastställa utformningen av den planerade registreringsgrundande kliniska fas III-studien med remetinostat för behandling av kutant T-cellslymfom (CTCL) i tidigt stadium av sjukdomen. Genom den fortsatta dialogen med FDA kan fas III-studiens utformning fastställas på ett sådant sätt att den - givet framgångsrika studieresultat - kan leda till ett godkännande av bolagets längst framskridna läkemedelskandidat inom cancerområdet. Studien kommer att kunna startas tidigast under 2019 och inte under 2018 såsom tidigare kommunicerats. “Vi är fast övertygade om att remetinostat har stor betydelse för behandlingen av ett flertal cancersjukdomar, inklusive kutant T-cellslymfom, där de medicinska behoven är mycket omfattande”, sade Medivirs vd Christine Lind. “Medivirs ambition att utveckla remetinostat baseras på dess betydande kommersiella potential och därför är det oerhört viktigt att vi utformar en fas III-studie som lever upp till de krav som ställs av de regulatoriska myndigheterna. Ytterligare dialog med FDA krävs för att vi ska vara säkra på att kunna starta en registreringsgrundande studie som kan möjliggöra att ta läkemedlet genom ett godkännande och vidare till patienterna”, fortsatte hon. Detaljer om fas III-studien kommer att kommuniceras när den slutgiltiga utformningen fastställts. För ytterligare information vänligen kontakta:Erik Björk, CFO, Medivir AB, tel: +46 (0)72 228 2831John Öhd CMO, Medivir AB, tel: +46 (0)72 529 62 00 Denna information är sådan som Medivir AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018, klockan 08.30 CET. Om remetinostatMedivir utvecklar remetinostat för topikal behandling av CTCL i tidigt stadium. Remetinostat är en histondeacetylas (HDAC)-hämmare. HDAC-hämmare är sedan tidigare godkända för systemisk behandling av patienter med CTCL i långt framskridna faser, men är inte rekommenderade som behandling i tidiga faser på grund av påtagliga biverkningar. Remetinostats unika egenskaper möjliggör topikal applicering, och gör att behandlingen är aktiv enbart på huden. Så snart substansen når blodbanan bryts den ner och på så sätt undviks de biverkningar som associeras med andra HDAC-hämmare. I fas II-studien med remetinostat påvisades en dosberoende effekt på hudlesioner (primärt effektmått) och på pruritus (klåda) samt god tolerabilitet utan systemiska biverkningar. Om kutant T-cellslymfom Kutant T-cellslymfom (CTCL) är en ovanlig form av blodcancer som först blir synlig i huden. Ett stort behov hos patienter i de tidiga faserna av CTCL är tillgång till behandlingar med effekt på hudlesionerna tillsammans med effekt på klådan som är ett besvärande symptom hos många patienter. Det finns cirka 20 000 CTCL-patienter i USA och lika många i Europa. Ungefär 75 procent av patienterna har sjukdomen i tidiga faser[1], där sjukdomen är begränsad till huden och inte är omedelbart livshotande. Patienterna upplever emellertid en negativ inverkan på livskvaliteten genom vanställande hudlesioner och sjukdomssymptom, främst påtaglig klåda. Genom att patienternas hudbarriär inte längre är intakt ökar dessutom deras risk att drabbas av infektioner. Dagens tillgängliga behandlingar adresserar inte fullt ut patienternas behov. Det föreligger således ett behov av en effektiv och väl tolererad behandling då de tidiga sjukdomsfaserna kan vara i många år. [1]Leukemia & Lymphoma Society. Om MedivirMedivir AB (publ) är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivirs aktie (tickerkod: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

Scandic stärker koncernledningen med strategisk kompetens inom digitalisering, varumärke och marknadsföring

En ny position som Chief Information Officer skapas med ansvar för digitalisering och för att utveckla Scandics gästupplevelse med hjälp av IT och ny teknik. Den tidigare positionen som Chief Commercial Officer delas i två funktioner; en Chief Customer Officer med ansvar för bland annat varumärkesstrategi, marknadsföring och lojalitetsprogram samt en Chief Commercial Optimization Officer med ansvar för distribution, intäktsoptimering och försäljning. Övriga funktioner i ledningsgruppen är oförändrade. - Scandic har växt snabbt de senaste åren och vi har sett ett behov av att bli mer kundfokuserade samtidigt som vi behöver säkerställa att vi har rätt kompetens på rätt plats. Som tidigare meddelats initierade vi under slutet av 2017 en översyn av vår organisation för att stödja detta arbete. Jag är övertygad om att vår nya organisation ger oss goda förutsättningar för att ta tillvara potentialen på marknaden och ytterligare stärka vår position i fortsatt tillväxt och ökad anpassningsförmåga i en allt mer dynamisk och digital reseindustri, säger Even Frydenberg, vd och koncernchef för Scandic. För att stärka koncernledningen inom dessa viktiga områden har Scandic rekryterat Ann Hellenius till rollen som Chief Information Officer. Ann har gedigen erfarenhet av att driva digitalisering och kommer närmast från en tjänst som CIO på Bankgirot och är även medlem av svenska regeringens digitaliseringsråd. Tidigare har hon bland annat varit CIO för Stockholm Stad. Vidare har Scandic rekryterat Niklas Angergård till tjänsten som Chief Customer Officer. Han kommer närmast från Tieto där han är CMO rapporterande till koncernchefen. Niklas har mångårig internationell erfarenhet som ansvarig för varumärkesstrategi, marknadsföring och kundnöjdhet hos branschledande företag som Klarna, Telia och SAS. Jan Lundborg har utsetts till Chief Commercial Optimization Officer. Jan har en stark kommersiell bakgrund från bl.a. SAS och Amadeus. Jan är i dag Vice President Revenue Management Pricing & Distribution på Scandic och har sedan 2009 framgångsrikt ansvarat för uppbyggnaden av denna funktion i koncernen. - Jag är glad att få välkomna Ann Hellenius, Niklas Angergård och Jan Lundborg som nya medlemmar till vår ledningsgrupp. Ann och Niklas är båda mycket meriterade inom sina respektive områden och kommer att tillföra värdefull kompetens till Scandic. Jan har framgångsrikt lett och utvecklat vårt arbete inom försäljning och distribution. Detta är ett viktigt och prioriterat område som är i kraftig omvandling och det är därför naturligt att denna funktion nu blir en del av koncernledningen, säger Even Frydenberg. Den nya organisationen börjar gälla omedelbart. Jan tillträder på sin nya tjänst med omedelbar verkan. Ann Hellenius och Niklas Angergård tillträder under hösten. Even Frydenberg kommer dessförinnan fortsatt att vara tillförordnad Chief Customer Officer. Scandics koncernledning enligt ny organisation President & CEO Even FrydenbergChief Financial Officer Jan JohanssonSenior Vice President HR & Sustainability Lena BjurnerVice President Business Development Jesper EngmanChief Information Officer  Ann HelleniusChief Customer Officer  Niklas AngergårdChief Commercial Optimization Officer Jan LundborgManaging Director Sweden Peter JangbrattManaging Director Norway Svein Arild Steen-MevoldManaging Director Finland Aki KäyhköManaging Director Denmark Jens MathiesenManaging Director Europe Michel Schutzbach För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Vikström, Director Investor Relations, Scandic Hotels GroupEpost: henrik.vikstrom@scandichotels.comTelefon: +46 70 952 80 06Peter Bodor, Director of Communication (interim), Scandic Hotels GroupEpost: peter.bodor@scandichotels.comTelefon: +46 70 648 70 65

SynAct Pharma AB svarar på frågor om den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten AP1189

Hur ser planen ut för den avslutande delen av fas I-studien? Den återstående delen av fas 1-studien (multiple ascending dose) planeras att genomföras med den suspension (uppslamning av läkemedlet i vätska) som framgångsrikt använts i den inledande delen av fas 1-studien (single ascending dose). Suspensionen ersätter därmed den experimentella tablettformulering som visat sig resultera i en för hög grad av variabilitet avseende plasmakoncentrationer, vilket skulle göra det svårt att förutsäga mängden av AP1189 i blodet efter intag av tabletten. SynAct Pharma har därför beslutat att fortsätta utvecklingen av AP1189 med suspension istället för tablett. Produktionen av prövningsmaterialet (AP1189 i suspension) har påbörjats och beräknas kunna slutföras i augusti. Därefter doseras tre till maximalt fyra grupper av friska försökspersoner med tre-fyra olika dosnivåer. Varje individ doseras en gång dagligen i två veckor. När resultaten från en dosgrupp blir tillgängliga, bedömer en säkerhetskommitté om det är möjligt att gå vidare till nästa dosnivå. SynAct Pharma kommer lämna löpande statusrapporter under det fortsatta genomförandet av studien, vilken förväntas kunna slutföras kring årsskiftet 2018/19. Förutsatt fortsatt goda resultat avseende såväl säkerhet som farmakokinetik planeras projektet gå vidare in i en klinisk fas 2-studie på patienter med aktiv inflammatorisk sjukdom (med fokus på reumatoid- och psoriasisartrit) under första halvåret 2019. Vilka säkerhetsdata har hittills genererats för AP1189? I dagsläget har fler än 50 friska försökspersoner doserats med AP1189 inom ramarna för den pågående fas I-studien. Studiens säkerhetskommitté, som har den specifika uppgiften att granska alla data innan beslut fattas till högre dosnivåer, har inte funnit några säkerhetsproblem med läkemedelskandidaten. I den första delen av studien (single ascending dose) var exponeringen av läkemedlet vid högsta dosnivå mer än 10 gånger den som förväntas vid terapeutisk dosering. I den första gruppen friska försökspersoner som fick 14 dagars dosering med tabletten var den högst uppmätta koncentrationen mer än 3 gånger den som förväntas vid terapeutisk dos. Kommer den nuvarande suspensionen kunna användas i fas 2-studier? En lätt modifierad beredning av suspensionen kan potentiellt användas i fas 2-studier. SynAct Pharma vill parallellt med den fortsatta fas 1-studien initiera utvecklingen av en förbättrad oral formulering (tablett). Detta för att maximera projektets attraktivitet bland potentiella förvärvare eller licenspartners, samt för att minimera den totala utvecklingstiden fram till ett potentiellt marknadsgodkännande. När förväntas fas 2-studien starta Under förutsättning att utfallet i den återstående delen av fas 1-studien utfaller väl, kan fas 2-studien starta så snart en ny oral beredningsform finns tillgänglig. För närvarande bedöms detta kunna ske under första halvåret 2019 och kan således bestå av en tablettberedning eller en för patientstudier modifierad suspensionsberedning. Varför valde SynAct Pharma att övergå från suspension till tablett i ett sådant tidigt skede? En tablett eller annan fast formulering är det kommersiellt föredragna sättet att administrera ett oralt läkemedel som AP1189 och skulle vara den föredragna dosformen av läkemedlet. Förändrar återgången från tablett till suspension den generella riskprofilen i projektet? Bolaget bedömer inte att projektets övergripande riskprofil har förändrats till följd av de otillfredsställande resultaten avseende den experimentella tablettformuleringen, även en tablettformulering är den kommersiellt föredragna doseringsformen. Med suspensionen har SynAct Pharma emellertid en formulering som ger en mycket attraktiv plasmaprofil och en formulering som säkerställer att SynAct Pharma kan slutföra fas 1-studien. Detta innebär att projektet inte har försenats till följd av brist på absorption av läkemedlet, utan på grund av felaktig formulering av tabletten. Att få rätt formulering färdig för fas 2-studien är därför en fråga om att använda en formulering likt suspensionen som säkerställer en snabb och pålitlig absorption. Har SynAct Pharma tillräckliga medel för att ta AP1189 vidare genom fas 2? SynAct Pharma har en stabil finansiell situation med likvida medel som bedöms täcka kostnaderna för den avslutande delen av fas 1-studien, utveckling av en ny beredningsform och genomförande av en fas 2-studie. Detta kan dock komma att kräva vissa interna omprioriteringar. Hur ser lock up-avtalen ut för huvudägarna? Bolagets huvudägare Thomas Jonassen, Jeppe Øvlesen, Torbjørn Bjerke och Henrik Stage har (via bolag) genom utfästelse om lock up-avtal förbundit sig att inte avyttra mer än 10 procent av sitt ägande under de närmaste 12 månaderna, räknat från i mars 2018. Styrelse och ledning har investerat betydande medel i alla finansieringsrundor i SynAct Pharma och förblir engagerade i en långsiktig investering.

CLS: Valberedningens förslag till årsstämman i CLS

Clinical Laserthermia Systems ABs (publ) (CLS) valberedning, som består av Rikard Bagge, Hans von Celsing, Lars-Erik Eriksson och Karl-Göran Tranberg, lämnar förslag till årsstämman den 20 juni 2018 enligt nedan. Förslaget innebär bland annat att Ola Jeppsson föreslås som ny styrelseledamot. Val av ordförande vid stämman (punkt 2) Valberedningen föreslår att advokat Christian Lindhé väljs till ordförande vid stämman. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor (punkt 9, 10 och 11) Valberedningen föreslårdelsatt styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 560 000 kronor, varav 160 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter, delsatt styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant, delsatt Hans von Celsing,Lars-Erik Eriksson, Arne Ferstad, Rolf Kiessling och Karl-Göran Tranberg omväljs som styrelseledamöter, dels val av Ola Jeppsson som ny styrelseledamot, samt delsatt Hans von Celsing omväljs som styrelseordförande. Ola Jeppsson, är civilingenjör med cirka 20 års erfarenhet från medicinteknikbolag så som Siemens och Elekta där han haft ledande positioner inom global affärsutveckling och internationell marknadsföring i USA, Europa och Asien. Jeppsson är partner på Amrop’s Global Life Science Practice och med inriktning på ledarrekrytering till Life Science-sektorn. Vidare har valberedningen föreslagit att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleanter, att Dilllon AB omväljs som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Beslut om utseende av valberedning (punkt 12) Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att utse följande ledamöter till valberedningen: -      Rikard Bagge, representerande eget innehav, -      Hans von Celsing, styrelseordförande för Clinical Laserthermia Systems AB, -      Lars-Erik Eriksson som representant för Elano AB, och -      Karl-Göran Tranberg som representant för K-G Tranberg Medical. Till ordförande i valberedningen föreslås Rikard Bagge. Valberedningen ska inför årsstämman 2019 arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:  a)     förslag till ordförande vid årsstämman; b)     förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer; c)     förslag till arvode till ledamöter i styrelsen; d)     förslag till arvode till revisorer; e)     förslag till val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisorer; f)      förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Saab får beställning på ytterligare funktionalitet för GlobalEye

Förenade Arabemiraten gjorde den första beställningen på GlobalEye i november 2015. GlobalEye gör det möjligt att övervaka luft, hav och land samtidigt med en och samma lösning och att växla mellan olika typer av uppdrag, så kallad swing role-förmåga. Lösningen består av en mängd sofistikerade sensorer, exempelvis Erieye ER, Saabs nya kraftfulla radar med utökad räckvidd.   “GlobalEye är det mest avancerade flygburna övervakningssystemet på marknaden. Programmet fortlöper mycket bra och vi genomförde den första flygningen i mars i år. Den här beställningen är ytterligare ett kvitto på vårt lyckade samarbete med Förenade Arabemiraten”, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsområde Surveillance. GlobalEye ger användaren utökad räckvidd för detektering, längre flygräckvidd och förmågan att utföra flera typer av uppdrag samtidigt, exempelvis räddningsinsatser, gränsövervakning och militära uppdrag. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter +46 (0)734 180 018 presscentre@saabgroup.com www.saabgroup.com  www.saabgroup.com/YouTube Följ oss på Twitter: @saab Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Peab bygger kontorskvarter i Göteborg för 2 100 MSEK

Utvecklingsplanen för Göteborgs Stad samlas under Vision Älvstaden. Kvarteret Platinan blir Peabs första projekt i det stora utvecklingspaketet. I samverkan med beställaren Vasakronan bygger Peab kvarteret som totalt omfattar cirka 60 000 kvadratmeter ljus BTA i 18 våningsplan. Platinan kommer inrymma bland annat hotell, kontor, eventytor och restauranger. Platinan kommer att ha den nya Hisingsbron som närmaste granne och erbjuda hyresgästerna utsikt över älven. Markarbetena är i full gång och i samma område utför Peab även överdäckning av E45 som ska möjliggöra bebyggelse på Götatunnelns tak. Det pågår även flera andra projekt runt området vilket medför utmaningar vad gäller logistik och transporter. Platinan har en unik arkitektur med stora glasfasader och stort fokus på hållbarhet. Peab bygger enligt certifieringen LEED med målsättning på högsta betyg Platinum. –       Platinan är ett fantastiskt projekt som med sin utformning kommer att sätta en tydlig prägel på Göteborg. I region Väst är det Peabs hittills största byggprojekt och vi är väldigt stolta över att forma kvarteret tillsammans med Vasakronan, säger Stellan Haraldsson, regionchef Peab. Projektet beräknas stå färdigt till årsskiftet 2021/2022. Uppdraget är en totalentreprenad i partnering och projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2018. Illustration: EGA Erik Giudice Architect För ytterligare information, kontakta: Stellan Haraldsson, regionchef Peab, mobilnummer 0733-37 35 29 Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84

Brinova förvärvar attraktiva bostäder i Bjärred

Fastigheten ligger mitt i Bjärred och är väl anpassad till sitt verksamhetsinnehåll. Tillträde sker den 3 september. -          För Brinova blir det positivt att fortsätta växa i Lomma kommun med hyresbostäder och inom samhällssegmentet, säger Per Johansson, VD för Brinova och fortsätter; -          Brinova äger redan 24 hyresbostäder i Lomma kommun och med de vi nu adderar på skapar vi bra förvaltningseffektivitet. Förvärvsavtalen Aktieöverlåtelseavtalet: Säljare är Mjöbäcks Entreprenad AB. Den preliminära köpeskillingen för förvärv av aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till cirka 7,6 Mkr. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder och externa lån om cirka 28 Mkr, regleras genom kontant betalning och upptagande av nya lån. De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i de preliminära köpeskillingarna ska regleras kontant. För ytterligare information, vänligen kontakta: VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. För mer information: www.brinova.se. Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällslokaler belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om 210 755 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,3 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier. Brinovas Certified Adviser är Remium Holding Nordic AB, +46 (0)8-454 32 76. Huvudkontoret finns i Helsingborg.               

HMS Gotland sjösätts efter komplett halvtidsmodifiering

Ubåtar designas för att klara utmananande förhållanden och för att vara anpassningsbara för teknologins utveckling och för att möta framtida hot. För att vara operativt relevanta genomgår svenska ubåtar av Gotlandklass regelbundna översyner och uppgraderingar under sin livstid. “Sjösättningen av HMS Gotland är en viktig milstolpe i den evolutionära utvecklingen av svenska ubåtar. Efter en komplett uppgradering, där viktiga system som Stirlingmotorn, sensorer och kontrollsystem har bytts ut, är Gotland nästan en ny ubåt, redo att ta sig an uppdrag världen över“, säger Gunnar Wieslander, chef för Saabs affärsområde Kockums. Sjösättningsceremonin kommer att äga rum i Karlskrona den 20 juni. Besök saab.com/submarineevolution för intervjuer, bilder och infografik rörande sjösättningen. Sajten kommer att vara tillgänglig från kl 11.00 den 20 juni. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter +46 (0)734 180 018 presscentre@saabgroup.com www.saabgroup.com  www.saabgroup.com/YouTube Följ oss på Twitter: @saab  Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Hyons modulbaserade bränslecellslösning för fartyg får världens första principgodkännande av DNV GL

Hyon AS är ett samriskbolag som ägs av PowerCell och de två norska bolagen Nel och Hexagon Composites som tillverkar bland annat elektrolysörer respektive tankar för vätgas. Baserat på de tre bolagens produkter och kunnande har Hyon utvecklat ett komplett och modulbaserat kraftgenereringsaggregat för fartyg som nu fått certifieringsföretaget DNV GL:s principgodkännande. DNV GL är ett världsledande certifieringsorgan och ett av världens största klassningssällskap för fartyg och offshore. Det är första gången som ett kraftgenereringsaggregat som bygger på vätgas och bränsleceller får ett principgodkännande för användning i fartyg av DNV GL. Kommersiell sjöfart påverkar miljön både genom utsläpp av koldioxid och partiklar och den internationella sjöfartsorganisationen IMO har satt som mål att halvera utsläppen från sjöfarten till 2050. För att klara målet kommer det att krävas en ökad användning av icke-fossila och förnybara bränslen både för framdrift och kraftgenerering. - En kraftgenerator baserad på bränsleceller är betydligt mindre än ett som är baserat på diesel eller gas med motsvarande effekt och ger inga utsläpp av växthusgaser, partiklar, svavel- eller kväveoxider, säger Arild Eiken, Maritime Technical Manager för Hyon AS. - Bränsleceller som drivs på vätgas kommer att vara ett väldigt attraktivt alternativ när sjöfarten skall ställa om och redan idag pågår ett flertal mycket intressanta fältprover där bränsleceller och kombinationer med bränsleceller testas på olika typer av fartyg, säger Arild Eiken. Den nu godkända bränslecellslösningen kan placeras både över och under huvuddäck på ett fartyg och omfattar system från 100 kW upp till flera megawatt.

Splay och Nice One blir SplayOne

· Två bolag inom Nordic Entertainment Group går ihop och skapar ett nordiskt powerhouse inom branded entertainment · SplayOne startar sin nordiska verksamhet under hösten 2018; Vigor Sörman blir VD för det nya bolaget   · SplayOne kommer att vara ett helägt bolag till NENT Group och en del av NENT Studios   Splay och Nice One, två bolag inom Nordic Entertainment Group (NENT Group), kommer att slås samman och skapa SplayOne, ett nytt nordiskt powerhouse inom branded entertainment som kommer att ingår i NENT Group:s studioverksamhet; NENT Studios.  Som Nordens ledande digitala videonätverk och digitala mediahus, hjälper Splay varumärken att bli framgångsrika i sociala medier. Nice One är en innehållspartner sprungen ur underhållningsindustrin som hjälper varumärken att skapa format och idéer som når bortom traditionell reklam. Båda företagen ingår idag i NENT Group (Nice One som ett helägt dotterbolag), men driver för närvarande sina verksamheter självständigt. Det nya företaget SplayOne kommer att fokusera på att skapa varumärkesdrivet digitalt innehåll som hjälper annonsörer att engagera en publik över ett antal olika plattformar. Bolaget kommer att ha totalt 116 anställda i Danmark, Finland, Norge och Sverige och vara ett helägt bolag till NENT Group. SplayOne kommer att ingå i NENT Studios, en verksamhet som omfattar 31 företag i 17 länder. Vigor Sörman, grundare och nuvarande VD för Splay, kommer att bli VD för SplayOne. Anna Hammerlid Tollesson, nuvarande VD för Nice One, fortsätter som VD för SplayOne Sverige. SplayOnes lokala ledning i Sverige kommer även att bestå av Mårten Forslund, Viktor Linnell, Emanuel Eddyson och Mikael Ljung. Anders Jensen, VD och koncernchef för NENT Group: "Varje dag hjälper Splay och Nice One företag att utveckla och förbättra sina varumärken genom att skapa engagerande innehåll för millennials på ett flertal olika plattformar. Att föra dessa begåvade innehållsskapare samman som SplayOne kommer att ge det nya företaget en unik position på den nordiska marknaden för varumärkesdrivet innehåll." Morten Mogensen, VD för NENT Studios: "NENT Studios består av några av de mest välansedda och prisade produktionsbolagen i branschen och vi är glada över att få välkomna ännu en fantastisk storyteller till familjen med SplayOne. Splay och Nice One är en perfekt kombination där båda bolagen är experter inom det växande området branded entertainment. Med denna sammanslagning kommer vi kunna skapa ett ännu starkare innehåll för våra kunder." Vigor Sörman, VD för SplayOne: "Framgångsrik content marketing handlar om underhållande innehåll och om smart distribution. SplayOne sticker ut inom båda områdena och kommer att göra det möjligt för varumärken att tränga igenom bruset på ett effektivt och relevant sätt. Vi kommer att bygga ett nordiskt powerhouse inom branded entertainment." Ytterligare detaljer om SplayOnes varumärke, organisation och strategi presenteras i början av hösten. **** INFORMATION TILL REDAKTIONEN Nordic Entertainment Group (NENT Group) är Nordens ledande leverantör av underhållning. Vi underhåller miljontals människor varje dag genom våra streamingtjänster, TV-kanaler och radiostationer, och våra produktionsbolag skapar spännande innehåll för mediebolag över hela världen. Vi gör vardagen roligare genom att möjliggöra de bästa och bredaste underhållningsupplevelserna – från direktsänd sport, filmer och serier till musik och originalproduktioner. NENT Group, med huvudkontor i Stockholm, är en del av Modern Times Group MTG AB (publ.)), en ledande internationell digital underhållningskoncern som är noterad på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Enligt ett liggande förslag föreslås NENT Group att noteras som ett separat bolag på Nasdaq Stockholm under det andra halvåret 2018. Kontakta oss: press@nentgroup.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)investors@nentgroup.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)Ladda ner högupplösta bilder: Flickr Följ oss:nentgroup.com  / Facebook  / Twitter  / LinkedIn  / Instagram Integritetspolicy :NENT är en del av MTG; för att läsa vår integritetspolicy, klicka här  

Elekta Unity, världens första 1,5T-baserade MR-strålkanon, får CE-märkning

STOCKHOLM, 18 juni 2018 – Elekta (EKTA-B.ST) meddelade i dag att Elekta Unity, bolagets MR-strålkanon, har erhållit CE-märkning, vilket innebär att tekniken är godkänd för kommersiell försäljning och klinisk användning i Sverige så väl som Europa. – Att erhålla CE-märkning för Elekta Unity är en stor framgång för strålterapiområdet och för cancerbehandling. MR-strålterapi kommer att ha avgörande betydelse för att reformera cancervården och förbättra behandlingen för patienter. Jag är mycket tacksam mot medlemmarna i MR-strålterapikonsortiet, Philips (vår partner inom MR-teknik) och våra engagerade medarbetare som har hjälpt oss att nå fram till denna viktiga dag, säger Richard Hausmann, vd och koncernchef, Elekta. Elekta Unity har potential att förändra hur läkarna behandlar cancer genom att möjliggöra leveranser av stråldoser samtidigt med bildtagning av tumören och omgivande, frisk vävnad med högkvalitativa bilder (MRI). Elekta Unity integrerar också avancerade verktyg som gör det möjligt för läkarna att anpassa patientens behandling till aktuell anatomisk information. – Elekta Unity är en fantastisk innovation för cancervården, en som möjliggör en ”scan-plan-treat”-metod (bildtagning, planering, behandling) för att ta fram skräddarsydda behandlingsplaner som ger betydande kliniska fördelar, säger Bas Raaymakers, PhD, professor i experimentell klinisk fysik vid strålterapiavdelningen på University Medical Center (UMC) Utrecht. UMC Utrecht är en av grundarna till och medlemmarna i Elektas MR-strålterapikonsortium och står bakom konceptet med en högfälts 1,5T MR-strålkanon. – Jag tycker att det är oerhört spännande att vår vision om skräddarsydd strålbehandling börjar bli en klinisk realitet, tillägger Bas Raaymakers.   Om Elekta UnityElekta Unity utgår från ett förstklassigt högfälts-MRI (”magnetröntgen”) av högsta diagnostiska klass (1,5 Tesla) som ger tydligare bilder är någonsin tidigare, vilket medger större flexibilitet för läkarna i deras val av strålterapibehandling och säkerställer att varje enskild patient får optimal vård utifrån tumörens karaktär. Elekta Unity integrerar MRI, linjäracceleratortekniker och avancerad behandlingsplanering i en och samma plattform, vilket gör det möjligt för läkarna att se och följa upp anatomiska områden med mjukvävnad samtidigt som stråldosen ges. Denna nya teknik uppfyller ett hittills icke-tillgodosett behov inom cancerbehandling och gör det möjligt för läkarna att med hög säkerhet se och följa tumören under behandlingen och agera utifrån det och därmed skräddarsy behandlingen för varje enskild patient vid varje behandlingstillfälle. För mer information, besök www.elekta.com. Elekta Unity har erhållit CE-märkning men finns inte tillgänglig för kommersiell distribution eller försäljning i USA.  Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande den 18 juni 2018 kl. 14.15 CET. (REGMAR) ###  För ytterligare information, var vänlig kontakta:Oskar Bosson, Global EVP Corporate Communications and Investor RelationsTel: +46 70 410 7180, e-post: Oskar.Bosson@elekta.com  Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid Raven Canzeri, Global Public Relations ManagerTel: +1 770 670 2524, e-post: raven.canzeri@elekta.comTidszon: ET: Eastern Time

Saab och Damen erbjuder Tamandaré-korvetter till Brasilien

I lösningen som offereras till Brasiliens flotta ingår Saabs världsledande stridsledningssystem 9LV Combat Management System (CMS). 9LV är det modernaste och mest beprövade stridsledningssystem med öppen arkitektur som finns på marknaden idag. Systemet är flexibelt och lätt att integrera med moduler från tredje part och högpresterande utrustning för marina uppdrag. Saab har levererat mer än 300 9LV-system till flottor runt om i världen. Damen kommer att ansvara för leverans av fartyget Sigma 1051, som anpassas enligt kundens behov. I projektet ingår, utöver ett omfattande tekniköverföringsprogram, partnerskap med lokala företag vilket kommer att gynna den inhemska brasilianska försvarsindustrin.  Saab och Damen är pålitliga långsiktiga samarbetspartners och ser fram emot att offerera det gemensamma erbjudandet till Brasilien. -        Saab ser fram emot att samarbeta tillsammans med Damen och lokala företag inom CCT-programmet för Tamandaré-korvetterna. Vi tror att vårt erbjudande möter den brasilianska flottans behov, och industrisamarbete och tekniköverföring är viktiga delar av vårt sätt att bedriva affärer, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsområde Surveillance. -        Damen stödjer gärna den brasilianska flottan i arbetet med att skydda den marina arenan mot befintliga och framtida hot och utmaningar. Vi ser fram emot att konstruktivt delta i den här processen, säger Richard Keulen, chef för Naval Sales inom Damen. Våra produkter är mycket väl lämpade för att integreras med Saabs lösningar. Saab, Damen och andra samarbetspartners kommer att delta vid mässan RIDEX (Rio International Defence Exhibition) i Rio de Janeiro i Brasilien 27- 29 juni vid Pier Mauá i en gemensam monter vid area D24. Mer information om samarbetet mellan Saab, Damen och övriga partners kommer att tillkännages under mässan. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter +46 (0)734 180 018 presscentre@saabgroup.com www.saabgroup.com  www.saabgroup.com/YouTube Följ oss på Twitter: @saab Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

ORGANOTEX® vinnare av Scandinavian Outdoor Awards Hållbarhetspris

Varje år nomineras totalt 30 produkter från skandinaviska varumärken till tävlingen. Totalt utses vinnare inom de två huvudkategorierna Bästa produkt och Mest hållbara produkt samt utmärkelser inom fem underkategorier. Vinnarna utses av en namnkunnig jury bestående av en grupp av internationella outdoor-journalister och experter som genomfört praktiska tester av produkterna i fält. ORGANOTEX® vann huvudkategorin Hållbarhet för sin biologiskt nedbrytbara och fluorkarbonfria textilimpregnering för konsument. Juryns motivering löd: ”Vattenavvisning är en viktig egenskap för friluftskläder. OrganoTex Textile Waterproofing är en ekologisk hållbar, PFOC-fri och helt biologiskt nedbrytbar produkt som ger kläder hög vattenavvisning. Juryn gillade också att produkten fungerar utan att värme behöver adderas till det behandlade plagget om man låter plagget torka i två dagar. Produkten är producerad i Sverige.” ”Vi är väldigt stolta att vårt arbete med ekologiskt hållbara textilimpregneringar uppmärksammas via vinsten av Scandinavian Outdoor Award. Vår lansering av ORGANOTEX® Textile waterproofing för konsument har blivit mycket lyckad med Naturkompaniet som första återförsäljare. Vi för även diskussioner med flera outdoor-varumärken om partnerskap”, säger Mårten Hellberg, VD OrganoClick. För mer information se Scandinavian Outdoor Awards : 

Ytterligare 1,9 miljoner till Absolicons forskning och utveckling

Solvärme hjälper Europas städer avveckla kol och gas I takt med att fossila bränslen upphör användas för fjärrvärmenät och industrier kommer koncentrerande solfångare i stora fält att få allt större betydelse. I Österrike har t.ex. staden Graz ett projekt där man planerar enorma fält på tillsammans 500 000 m2 solfångare för att ersätta stadens åldrande kolpanna. Utveckling av solfångarfälten Solfångaren T160 har världens högst uppmäta optiska verkningsgrad för små paraboliska tråg i kommersiell produktion. Nu skall Absolicon optimera hur solfångarfälten fungerar. Med bra utformning kan kostnaderna minska och energiutbytet öka ordentligt. -          För att vara ledande inom solenergibranschen är det avgörande att satsa på forskning och utveckling, säger Olle Olsson, ordförande i Absolicon och som tillförordnad forskningsledare utvecklat projektet. Kombination av plana och koncentrerande solfångare Ett utvecklingsområde är att kombinera plana solfångare och koncentratorer i samma fält, till exempel i ett fjärrvärmenät som behöver högre temperaturer än vad de plana solfångarna klarar av. Då kan man använda traditionella plana solfångare för att förvärma till 75 grader och sedan använda Absolicons T160 för att höja temperaturen till 95 grader. Energimyndigheten bedömer att projektaktiviteterna utgör experimentell utveckling, vilket för ett mindre bolag berättigar till en stödnivå om 45 % av företagets stödberättigande kostnader. Projektet är på totalt 4 251 800 kr där Energimyndigheten bidrar med 1 913 310 kr. Pågående solenergiprojekt med offentlig finansiering Absolicon bedriver sedan tidigare ett projekt om optik och modeller för koncentrerande solfångare med 3,9 miljoner kronor i finansiering av Energimyndigheten och beviljades i förra veckan 2 miljoner kronor till industriell forskning från det regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland i ett samarbete med Höga Kusten Industrigrupp.

Raketech publicerar prospekt och annonserar prisintervall för notering på Nasdaq First North Premier

Raketech Group Holding plc (”Raketech”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”), en Nordisk ledande onlinebaserad marknadsföringsaktör, publicerar idag prospekt och annonserar prisintervall för notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier (“Erbjudandet”). Erbjudandet i korthet · Erbjudandet är riktat till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige. · Det slutliga Erbjudandepriset kommer att fastställas inom prisintervallet 26 – 34 SEK per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde om cirka 639 – 835 miljoner SEK, före Erbjudandet. · Erbjudandet omfattar lägst 11 764 705 och högst 15 384 615 nyemitterade aktier, där antalet aktier bestäms beroende på det slutliga priset i Erbjudandet så att Bolaget tillförs cirka 400 miljoner SEK före transaktionskostnader. Erbjudandet omfattar också 2 335 670 befintliga aktier som säljs av sex säljande aktieägare.  · Vissa av de säljande aktieägarna samt sju ytterligare aktieägare (tillsammans med de säljande aktieägarna ”Säljande Aktieägare”) har utfärdat en option till Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”, tillsammans med Danske Bank ”Managers”) som ger Managers rätt att köpa upp till 2 658 042 ytterligare aktier till ett pris motsvarande det slutliga priset i Erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning eller andra korta positioner, om några, i samband med Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).  · Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår det sammanlagda värdet av Erbjudandet till cirka 530 – 551 miljoner SEK, vilket motsvarar 45 – 51 procent av det totala antalet utestående aktier efter Erbjudandets genomförande.  · Prospektet med fullständiga villkor offentliggörs idag den 18 juni 2018 på Bolagets hemsida https://raketech.com/. · Beräknad första handelsdag för Raketechs aktier på Nasdaq First North Premier är den 29 juni 2018 under kortnamnet ”RAKE” och beräknad likviddag är 3 juli 2018. Michael Holmberg, VD för Raketech: “Sedan starten för åtta år sedan har vi vuxit till en av de ledande aktörerna på iGamingmarknaden med ett unikt produktutbud. Vi är ett motiverat, erfaret och dedikerat team som ser fram emot fortsatt hållbar och långsiktig tillväxt enligt en tydlig operativ modell med fokus på såväl optimering av befintliga tillgångar som innovation samt förvärv av kvalitativa tillgångar. Vi bedömer att där organisationen står idag är en lämplig tidpunkt att bredda Bolagets aktieägarbas och ansöka om notering på Nasdaq First North Premier. Erbjudandet och noteringen kommer att främja vår fortsatta tillväxt, bidra till en optimerad kapitalstruktur, öka förvärvsmöjligheterna samt etablera en diversifierad bas av nya svenska och internationella aktieägare. Dessutom kommer noteringen på Nasdaq First North Premier öka kännedomen om Bolaget bland kunder och potentiella medarbetare samt bidra till ökad transparens och kvalitet inom iGamingmarknaden.” Christian Lundberg, styrelseordförande för Raketech: “Raketech är med hög operativ förmåga och avancerade tekniska lösningar verksamt i den snabbt växande europeiska spelindustrin. Bolaget har mycket goda möjligheter att driva den fortsatta utvecklingen av branschen genom ansvarsfulla affiliatetjänster med fokus på användarvärde, och kan på så sätt säkra en långsiktig och hållbar tillväxt. Samtidigt ska vi fortsätta driva den aktiva förvärvsagendan där vi riktar in oss på tillgångar av hög kvalitet med ledande marknadspositioner. Med en tydlig strategi för fortsatt lönsam tillväxt ser vi fram emot att erbjuda möjligheten för en bredare grupp aktieägare att följa med oss och Bolaget på dess spännande resa”. Bakgrund och motiv till erbjudandet Raketech är en marknadsföringsaktör vars primära verksamhet går ut på att genom sina onlineprodukter guida och influera sport- och spelintresserade användare på iGamingmarknaden till de bästa speltjänsterna. Genom att tillhandahålla produkter med högkvalitativt och aktuellt innehåll ökar Koncernen användares medvetenhet om olika speloperatörers och andra annonsörers erbjudanden för att därigenom underlätta användares val av sluttjänst. Raketech attraherar en bred publik genom olika typer av onlineprodukter via webbläsare och applikationer. Under 2017 hänvisade Koncernen cirka 67 000 NDCs till sina partners, hade nästan 28 miljoner besök på sin största produkt sett till antal besök, TVmatchen.nu och sammantaget hade Bolagets TV-guider 94 miljoner sidvisningar under året. Raketech grundades 2010 med fokus på affiliateverksamhet för primärt onlinepoker på den svenska marknaden. Koncernen har sedan dess utvecklats till att även fokusera på onlinekasino, onlinesportbetting och mediaprodukter, och har expanderat sitt produkterbjudande till hela den nordiska marknaden. Bolaget har haft en kontinuerlig tillväxt i intäkter både organiskt och genom förvärv, och har varit lönsamt varje år sedan start. Under räkenskapsåret 2017 hade Bolaget intäkter på cirka 17,1 miljoner EUR. Styrelsen och Raketechs ledande befattningshavare anser, tillsammans med de Säljande Aktieägarna (innefattande befintliga och tidigare styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare i Bolaget) att det nu är en lämplig tidpunkt att bredda Bolagets aktieägarbas och ansöka om notering på Nasdaq First North Premier. Erbjudandet och noteringen kommer att främja Bolagets fortsatta tillväxt, ge Raketech tillgång till kapitalmarknaderna och etablera en diversifierad bas av nya svenska och internationella aktieägare. Raketech bedömer också att noteringen på Nasdaq First North Premier kommer att öka kännedomen om Bolaget bland kunder och potentiella medarbetare. Raketechs styrelse avser att, i enlighet med ett bemyndigande i bolagsordningen, besluta om nyemission av aktier och Erbjudandet omfattar både befintliga aktier och nyemitterade aktier i Bolaget. Raketech beräknas tillföras ungefär 400 miljoner kronor, före emissionskostnader om ungefär 35 miljoner kronor vilka ska betalas av Bolaget i samband med Erbjudandet. Raketech förväntar sig därmed erhålla en nettolikvid om ungefär 365 miljoner kronor. Raketech avser att i första hand (upp till cirka 30 miljoner EUR) använda nettolikviden för att optimera den befintliga kapitalstrukturen, genom att delvis refinansiera en befintlig lånefacilitet, i andra hand (upp till cirka 4,1 miljoner EUR) för att erlägga tilläggsköpeskillingar för gjorda förvärv samt i tredje hand (upp till sådana belopp som återstår efter första- och andrahandsändamålen) för att genomföra eventuella nya och närtida värdeskapande förvärv. Den exakta fördelningen av emissionslikviden är bland annat beroende av eventuella nya förvärvsmöjligheter. Erbjudandet · Erbjudandet är riktat till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige. · Det slutliga Erbjudandepriset kommer att fastställas inom prisintervallet 26 – 34 SEK per aktie. Prisintervallet har fastställts av Bolagets styrelse och Säljande Aktieägare i samråd med Managers baserat på det bedömda investeringsintresset från institutionella investerare. Erbjudandepriset till allmänheten kommer inte att överstiga 34 SEK per aktie. Det slutliga Erbjudandepriset kommer att beslutas av Bolagets styrelse och de Säljande Aktieägarna i samråd med Managers, och kommer att offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 29 juni 2018. · Erbjudandet omfattar lägst 11 764 705 och högst 15 384 615 nyemitterade aktier, där antalet aktier bestäms beroende på det slutliga priset i Erbjudandet så att Bolaget tillförs cirka 400 miljoner SEK före transaktionskostnader. Erbjudandet omfattar också 2 335 670 befintliga aktier som säljs av de Säljande Aktieägarna. · Erbjudandet kan komma att omfatta ytterligare högst 2 658 042 aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas av Managers helt eller delvis under 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier. · Värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 461 – 479 miljoner SEK, vilket motsvarar cirka 39 – 44 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår det sammanlagda värdet av Erbjudandet till cirka 530 – 551 miljoner SEK, vilket motsvarar 45 – 51 procent av det totala antalet utestående aktier efter Erbjudandets genomförande. · Anbudsförfarandet (så kallad bookbuilding) för institutionella investerare inleds den 19 juni 2018 och pågår till och med den 28 juni 2018. · Anmälan om förvärv av aktier inom ramen för Erbjudandet till allmänheten ska ske under perioden 19–27 juni 2018. · Prospektet med fullständiga villkor offentliggörs idag den 18 juni 2018 på Bolagets hemsida https://raketech.com/. · Beräknad första handelsdag för Raketechs aktier på Nasdaq First North Premier är den 29 juni 2018 under kortnamnet ”RAKE” och beräknad likviddag är 3 juli 2018. Prospekt och anmälan Prospektet kommer finnas tillgängligt på Raketechs och Danske Banks (www.danskebank.se/prospekt) hemsidor. Gällande erbjudandet till allmänheten i Sverige, kan kunder som har tillgång till Danske Banks, Avanzas och Nordnets onlinetjänster anmäla intresse där.   Preliminär tidsplan · Offentliggörande av prospekt:                                                        18 juni 2018 · Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige:                                 19 juni - 27 juni 2018 · Anbudsförfarande för institutionella investerare:                            19 juni - 28 juni 2018 · Första dag för handel av Raketechs aktier:                                    29 juni 2018 · Likviddag:                                                                                        3 juli 2018 Om Raketech Raketech är en onlinebaserad marknadsföringsaktör vars primära verksamhet går ut på att erbjuda produkter genom vilka Bolaget kan vägleda sport- och spelintresserade användare på iGamingmarknaden till de bästa speltjänsterna. Genom att tillhandahålla produkter med högkvalitativt och aktuellt innehåll ökar Koncernen användares medvetenhet om olika speloperatörers och andra annonsörers erbjudanden för att därigenom underlätta användares val av sluttjänst. Raketech arbetar utifrån de tre operativa områdena Core, Lab och M&A. I Core utvecklar och optimerar Bolaget sina befintliga produkter, i Lab utvecklar Bolaget nya innovativa produkter genom egenutveckling eller joint ventures och i M&A förvärvarar Bolaget nya tillgångar i linje med dess övergripande förvärvsstrategi. Raketech använder sig främst av två olika marknadsföringsmetoder för att attrahera trafik till sina produkter: Prestationsbaserad marknadsföring och Mediabaserad marknadsföring. Raketechs produkterbjudande delas in i fyra produktområden: SEO-produkter, onlineforum, onlineguider och sociala medier. Bolaget tar betalt av sina partners genom tre huvudsakliga ersättningsmodeller (intäktsdelning, engångsintäkter och fast avgift) och tillämpar också en fjärde modell som ofta utgör en blandning av de huvudsakliga modellerna (sk. hybridkontrakt). Under 2017 utgjorde intäktsdelning, engångsintäkter och fast avgift 55 procent, 26 procent respektive 20 procent av Raketechs intäkter. Antalet hänvisade onlinespelare som gjort sin första insättning på Raketechs kunders hemsidor (eng. New Depositing Customers (NDC)) har sedan 2015 ökat från 5 270 till 67 193 under 2017. Antal anställda uppgick per den 31 mars 2018 till 95. Koncernen fokuserar på ett 20-tal webbplatser som genererar trafik och onlinespelare till mer än 300 varumärken tillhörande 80–100 olika iGamingoperatörer (även kallade kunder och partners). För helåret 2017 uppgick Raketechs intäkter till 17,1 miljoner EUR, motsvarande en tillväxt om 64 procent mot föregående år. Koncernen uppvisade en justerad operativ vinst om 9,0 miljoner EUR, motsvarande en tillväxt och marginal om 12 respektive 52 procent. Raketechs styrkor och konkurrensfördelar · Ett brett och starkt produktutbud · Väldiversifierad produktportfölj med fokus på de mest lönsamma vertikalerna · Välutvecklad IT-plattform · Stark innovationsförmåga · Stark historik av strategiska förvärv · Skalbar och dynamisk affärsmodell · Stor och bred kundbas · Ansvarsfullt företagande · Bevisad förmåga av lönsam tillväxt Ett brett och starkt produktutbud Genom att strategiskt arbeta utifrån sina tre operativa områden har Raketech utvecklat ett brett produktutbud som ständigt optimeras och växer genom utveckling av befintliga produkter, nya innovativa produkter och strategiska förvärv. Bolaget delar upp sitt produkterbjudande i fyra produktkategorier: SEO-produkter, onlineforum, onlineguider samt sociala medier. Produktutbudet utgörs idag av ett 20-tal huvudprodukter med högkvalitativt innehåll, som tillgodoser en bred massa onlinespelares olika behov. Produkterna innehåller bland annat jämförelsesidor, diskussionsforum för onlinesportbetting, topperbjudanden inom onlinekasino samt TV-guider. Väldiversifierad produktportfölj med fokus på de mest lönsamma vertikalerna En majoritet av Raketechs intäkter härstammar idag från leadsgenereringsprodukter bestående främst av SEO- produkter inom onlinekasino- och onlinesportbettingvertikalerna. Utöver leadsgenereringsprodukter har Bolaget breddat sitt produkterbjudande med mediaprodukter, vilka främst består av onlineguider och onlineforum inom onlinesportbetting. För att öka medvetenheten om Bolagets produkter och således även trafiken till dessa nyttjar Bolaget sociala mediekanaler såsom Facebook, Twitter och Twitch. Ett tillskott i Raketechs produktportfölj är etableringen inom affiliatemarknaden för finansmarknadsföring, vilket redan under början av 2018 resulterade i pris för bästa finansiella webbplats. Välutvecklad IT-plattform Raketech är idag en datadriven organisation med en hög grad av automation. Detta har uppnåtts genom investeringar i en egenutvecklad IT-plattform, The HUB, vilken samlar alla Bolagets internt utvecklade system och möjliggör effektiv insamling och analys av data. The HUB möjliggör centralisering av den operativa verksamheten och förser Bolaget med omfattande data i form av trafikdata, rankingdata och intäktsdata för Bolagets samtliga produkter och partners. Stark innovationsförmåga Bolaget har lyckats utveckla flertalet innovativa produkter som kompletterar det befintliga utbudet på iGamingmarknaden och som uppskattas av onlinespelare. De senast utvecklade produkterna är bland andra Gambling Cabin och Playerr. Gambling Cabin utvidgar den sociala aspekten av iGaming, och gör det möjligt för användare att dela med sig av sina spelupplevelser i videoformat, vilket redan är ett etablerat koncept inom bland annat e-sport. Playerr är i sin tur en kombination av Bolagets samtliga produktkategorier samlat i en mobilapplikation, där användaren får ett skräddarsytt konto utefter dess specifika spelprofil och får enkelt en översikt över de bästa erbjudanden på onlinecasino marknaden såsom bonusar och speltips. Stark historik av strategiska förvärv Bolaget har sedan 2015 genomfört 21 förvärv varav de senaste är Shogun Media, tillgångarna i kasinoaffiliatebolaget Mediaclever samt SEO-produkten CasinoFeber.se som genomfördes under Q2 respektive Q1 2018. De historiska förvärven har varit av varierande storlek främst inom onlineskasino- och onlinesportbettingvertikalerna men även inom finansaffiliation. Bolaget har historiskt erhållit betydande strategiska fördelar och synergieffekter från förvärvade tillgångar. Bolaget har en väl utarbetad förvärvsstrategi som bland annat bygger på att förvärva medelstora tillgångar och bolag inom Bolagets fyra produktkategorier för att komplettera sitt utbud på befintliga marknader och expandera till nya geografiska marknader med förutsägbar reglering, för att på så vis säkerställa stabil tillväxt. Raketech avser att aktivt fortsätta genomföra förvärv och vara delaktig i den pågående konsolideringen av iGamingmarknaden. Skalbar och dynamisk affärsmodell De tre centrala faktorerna i Raketechs affärsmodell är utveckling av den befintliga produktportföljen genom Core, innovationskraft genom Lab och effektiv integration av förvärv genom M&A. Genom Core och Lab växer Bolaget organiskt medan M&A-delen står för Bolagets förvärvsdrivna tillväxt. Raketech har en välgrundad tillväxtstrategi utgår från Bolagets sk. ekosystem, vilket baseras på Bolagets fyra produktkategorier. Stor och bred kundbas Koncernen samarbetar med över 300 varumärken som tillhör 80-100 olika iGamingoperatörer, och genererar trafik till de ledande iGamingoperatörerna på marknaden, exempelvis Betsson, Kindred, Bet365, Svenska Spel och Danske Spill. Koncernen har även, via sina mediaprodukter, en mängd kunder utöver iGamingoperatörerna. Bolaget har exempelvis, genom onlineguiden TVmatchen.nu, fått tillgång till kunder såsom C-MORE, Viaplay och Eurosport. Ansvarsfullt företagande iGamingoperatörer ansvarar ofta för hur externa aktörer marknadsför deras produkter. I takt med den tilltagande regleringen innebär detta en ökad risk för iGamingoperatörer och hur affiliatebolag arbetar med ansvarstagande kommer få en avgörande roll i valet av affiliatebolag. Raketech strävar efter att ligga i framkant avseende regelefterlevnad och uppförandekod. Bolaget har därför nära samarbeten med sina partners för att uppfylla de strikta regelverk och regulatoriska krav som gäller för såväl Bolaget som dess kunder. Rådgivare Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (Managers) i anslutning till Erbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare i Sverige, GANADO Advocates är legal rådgivare på Malta och Vinge KB är legal rådgivare till Managers. För mer information, vänligen kontakta: Michael Holmberg, VD / michael@raketech.com Andreas Kovacs, CFO / andreas.kovacs@raketech.com   Email: https://raketech.com Raketech Group Holding plc 6 Paceville Avenue, St Julian’s, STJ 3109, Malta Viktig information Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Raketech. Inbjudan till berörda personer att förvärva aktier i Raketech kommer endast att ske genom det prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte förvärva värdepapper angivna i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande. Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Inga aktier eller andra värdepapper i Raketech har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act av 1933 (”Securities Act”), eller hos någon annan regulatorisk myndighet för värdepapper i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i Raketech får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA. Inga erbjudanden avseende aktier eller andra värdepapper i Raketech genomförs i USA. Det finns heller inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i Raketech, eller genomförande ett erbjudande av sådana aktier eller andra värdepapper, i USA. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information som återspeglar Raketechs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. I samband med Erbjudandet kan Danske Bank komma att delta i transaktioner som stabiliserar, vidmakthåller eller på annat sätt påverkar priset på aktierna i upp till 30 dagar från första dagen för handel i aktierna. Mer specifikt har SEB, Säljande Aktieägare och Raketech överenskommit att uppdra åt Danske Bank, i egenskap av stabiliseringsagent (”Stabiliseringsagent”), att kunna övertilldela aktier eller utföra transaktioner i syfte att stödja aktiernas marknadspris på en högre nivå än som annars skulle råda. Stabiliseringsagenten och dess representanter är inte skyldiga att delta i några av dessa åtgärder och det finns därför inte någon garanti för att dessa åtgärder kommer att vidtas. Om de vidtas kan Stabiliseringsagenten eller dess representanter avbryta någon av dessa aktiviteter när som helst och de måste avslutas vid slutet av den 30-dagarsperiod som omnämns ovan. Förutom vad som krävs enligt lagar och regler har Stabiliseringsagenten inte för avsikt att offentliggöra omfattningen av några stabiliseringstransaktioner.

Ahlsell förvärvar finsk distributör av VVS-infästning och installationsverktyg

Ahlsell Oy har tecknat avtal om förvärv av Kahipa Oy (Kahipa), en finsk distributör av VVS-infästning och installationsverktyg med en årlig omsättning om cirka 3,5 MEUR. "Kahipa erbjuder sina kunder specialistkompetens på en strategiskt viktig nischmarknad. En stor del av VVS-infästningen säljs som egna märkesvaror och vi ser goda möjligheter att erbjuda dessa kvalitetsprodukter i hela landet." säger Mika Salokangas, Landschef för Ahlsell i Finland. Kahipa har sju anställda, två butiker i södra Finland och en bred kundbas som täcker kunder i alla storlekar, från små installationsföretag till stora byggföretag. ”Både befintliga och nya kunder kan se fram emot ett attraktivt och brett produktsortiment när vi går samman." fortsätter Mika. Tillträde planeras ske under början av juli och förvärvet förväntas få en marginell positiv påverkan på koncernens resultat 2018. För ytterligare information kontakta:Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation08 685 59 24, karin.larsson@ahlsell.se Johan Nilsson, VD och Koncernchef, Ahlsell AB08 685 70 00, johan.nilsson@ahlsell.se Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 28 miljarder SEK och de tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 600 medarbetare, över 230 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!   Pressmeddelande, 19 juni 2018  

Addnode Group har genomfört en riktad nyemission om 3 miljoner aktier av serie B

Styrelsen för Addnode Group AB (publ) (“Addnode”) eller (“Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 26 april 2018, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 18 juni 2018, beslutat om en riktad nyemission av 3 miljoner aktier av serie B till ett pris om 86 kronor per aktie (“Nyemissionen”), vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 258 miljoner kronor. Priset per aktie i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Styrelsen konstaterar att efterfrågan i Nyemissionen var god då den kommunicerade volymen om cirka 3 miljoner aktier övertecknades av svenska och internationella institutionella investerare kort efter Nyemissionens tillkännagivande, däribland av Creades, Cliens Kapitalförvaltning och Swedbank Robur. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett snabbt och effektivt sätt erhålla finansiering för att möjliggöra fortsatta förvärv och tillväxt, förstärka den institutionella ägarbasen och öka likviditeten i Bolagets B-aktie. Efter registrering av Nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 33 427 256 (fördelat på 987 174 aktier av serie A och 32 440 082 aktier av serie B). Nyemissionen medför en utspädning om cirka 9,0 procent baserat på det totala antalet aktier i Addnode efter Nyemissionen. I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier som Sole Lead Manager och Bookrunner och Advokatfirman Cederquist som legal rådgivare. Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 8.00 den 19 juni 2018. Viktig informationOffentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Addnode i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Addnode har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.

Den pågående uppdelningen av MTG kommer att fortsätta efter fullgörandet av Kinneviks utdelning av aktier

MTG och NENT Group kommer som tidigare offentliggjorts verka som två separata bolag från och med den 1 juli 2018 och styrelsen för NENT Group höll sitt första konstituerande styrelsemöte i London i fredags förra veckan. NENT Groups styrelse består för närvarande av MTG:s styrelseledamöter David Chance (ordförande), Simon Duffy och Nathalie Tydeman. Ytterligare styrelseledamöter kommer att meddelas under processens gång. Därutöver har MTG och TDC A/S (”TDC Group”) sagt upp det tidigare offentliggjorda avtalet om samgåendet mellan MTG Nordics (MTG Nordic Entertainment och MTG Studios) och TDC Group. Uppsägningen följer av att det tidigare offentliga uppköpserbjudandet avseende samtliga aktier i TDC Group från ett finansiellt konsortium nu är genomfört. **** INFORMATION TILL REDAKTIONEN MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2018 klockan 08:00 CET.  Kontakta oss:press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)Ladda ner högupplösta bilder: Flickr Följ oss:mtg.com  / Facebook  / Twitter  / LinkedIn  / Instagram  / YouTube  MTG:s integritetspolicy:För att läsa vår integritetspolicy, klicka här 

Genomslag för Veoneers forskningsplattform LIV

Den 13 juni anordnade CLEPA, den europeiska organisationen för fordonsindustrins underleveran­törer, en gala i Haag, Nederländerna, där de för tredje året delade ut innovationspriser. Galan innebar ett genomslag för LIV, Veoneers forskningsplattform. LIV visar hur automation kan leda till ökad säkerhet då bilen och föraren på ett snabbt och smidigt sätt tillsammans åstadkommer vad föraren tänkt genomföra. Forskningsplattformen LIV är en bil med artificiell intelligens som har förmågan att förstå och svara mot vad som sker i omgivningen. I vanliga bilar är det inte ovanligt att förare stänger av de aktiva säkerhetssystemen, men i LIV fortsätter de att användas vilket ökar trafiksäkerheten när säkerhetssystemen används som det är tänkt.LIV fick andra pris i två separata kategorier, Säkerhet samt Uppkoppling &Aautomation, och var det enda projekt som fick pris i mer än en kategori. ”Vi ser detta som ett erkännande över att förtroende och interaktion mellan människa och system är nyckeln till framgång inom automation och självkörande bilar,” säger Jan Carlson, ordförande, VD och koncernchef för Veoneer när avknoppningen från Autoliv har genomförts. För ytterligare information kontakta: Thomas Jönsson, Group Vice President Communications, tel +46 (0)8 58 72 06 27 Om Veoneer Veoneer har som ambition att bli en ledande systemleverantör av förarassistanssystem (ADAS) och självkörande bilar samt en marknadsledare inom säkerhetselektronik till bilar. Veoneer utvecklar och bygger hårdvara, mjukvara och elektroniksystem i världsklass. Företaget erbjuder produkter inom aktiv säkerhet, såsom fordonsradar, kameror och förarassistanssystem, kameror för mörkerseende och positioneringssystem, styrenheter och sensorer samt bromssystem. Veoneer har tillsammans med samriskbolag 7500 medarbetare i 13 länder. Veoneer är för närvarande ett dotterbolag till Autoliv, Inc. Börsnotering förväntas ske 2 juli 2018, under symbolen ’VNE’ på New York Stock Exchange och ’VNE SDB’ på Nasdaq Stockholm. Om Autoliv Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 72 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 23 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2017 cirka 10,4 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com. Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag  Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter och händelser som Autoliv, Inc. och dess ledning tror eller antar kommer ske i framtiden, däribland sådana som relateras till den planerade avknoppningen, däribland förutsättningarna för distribution och mottagande av alla nödvändiga regulatoriska godkännanden, förväntningar på hur Autoliv och Veoneer ska gå efter fullbordad avknoppning. Alla framåtblickande uttalanden baseras på våra nuvarande förväntningar, antaganden och insamling av data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller ge försäkringar om att framåtblickande uttalanden kommer materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta då denna sorts uttalanden i sig alltid är avhängiga av kända och okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet väsentligen avviker från det som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits, däribland generella ekonomiska faktorer och förändringar inom den globala fordonsindustrin. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Vi åtar oss inte att uppdatera framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser om så inte krävs enligt lag. 

Rekordmånad för svenskt byggträ

Under maj månad nådde Södras försäljning av svenskt byggträ nya rekordnivåer. Det är fjärde året i rad försäljningen ökar, och den ökar alltså från redan mycket höga nivåer. – Det här är en tydlig trend, och ett väldigt positivt resultat. Att bygga i trä är framtiden, och allt fler ser fördelarna med detta. Det börjar sätta sig att träbyggande är det hållbara och klimatsmarta alternativet, och då får det konsekvenser i våra köpmönster, säger Fredrik Gustavson, försäljningschef Skandinavien på Södra Wood. Efterfrågan på trä och träprodukter är stark från både bygghandel och byggindustrin. Det gäller både produkter av gran, som används framförallt som konstruktionsvirke, och produkter av tall, som används impregnerat i till exempel trall och utemiljöer. – Det är både kunder inom proffs-segmentet och hemmabyggare som vill ha träprodukter. När det gäller privatpersoner handlar det i hög utsträckning om att de vill satsa på renovering och nybyggnad i befintliga hem med hållbara produkter som dessutom är tilltalande ur ett estetiskt perspektiv, säger Fredrik Gustavson. Den kalla och blöta vintern hade en viss dämpande effekt på virkestillgången, men också på efterfrågan, vilket inneburit att lagerkapaciteten är balanserad. Det är dock inga stora marginaler, och risken finns att det blir brister under sommaren om den höga efterfrågan håller i sig. – Jag ger inga prognoser framåt, men det är mycket som pekar på att efterfrågan kommer att ligga på en fortsatt hög nivå. Det är naturligtvis väldigt positivt, och vi jobbar för fullt för att säkerställa virkesleveranser till våra kunder, säger Fredrik Gustavson.  För mer information, vänligen kontakta:Fredrik Gustavson, försäljningschef Skandinavien, Södra WoodTelefon: 072- 23 51 103E-post: Fredrik.Gustavson@sodra.com Södras presstjänstTel: 0470-890 90E-post: press@sodra.com

Vanligaste misstagen när nya restauranger skapas

För de flesta nya restauranger - från kvarterskrogar till internationella prestigeprojekt - uppstår problem redan under första dagen i drift. Den vanligaste anledningen är att verksamhetsbeskrivning, konceptutredning och driftkalkyler saknas eller inte följs i projektet. Det vill säga vad som ska serveras på tallrikarna, när på dygnet, till vem, till hur många, prisnivåer eller om det exempelvis ska finnas alkoholserveringen.– Att skapa en restaurang utan ordentligt förarbete är som att rita en fordonsfabrik, utan att veta vilken typ av bilar som ska produceras eller vad de ska kosta. Fastighetsägare behöver ställa högre krav på förarbete vid restaurangetableringar, säger Andreas Moene som är vd på konsultföretaget Preopening.Eftersom varje enskild kvadratmeter ligger till grund för hyran måste samtliga utrymmen optimeras och göras lönsamma. Ett vanligt misstag är att kök ritas för stort med en maskinpark som inte passar behovet, medan bakre utrymmen som kontor och grovutrymmen saknas helt. Stora stort kök ger långa avstånd mellan köksstationerna vilket kräver fler kockar med sänkt lönsamheten som följd. Att baren ritas för stor är också ett vanligt fel som kräver fler i personalen samt tar onödiga kvadratmeter med dyr utrustning i anspråk. Baren placeras också alltför ofta fel i lokalen vilket påverkar flödet i restaurangen.– När nya restauranger skapas planeras det även sällan tillräckligt för logistik, transporter eller miljö- och avfallshanteringen. Att på ett smidigt sätt kunna ta emot matvaror, drycker och förbrukningsmaterial är viktigt för en restaurang som vanligtvis får ett tiotal leveranser per dag, säger Andreas Moene. Det behövs även möjlighet att hantera matavfall, glas och grovsopor som uppstår på ett både miljömässigt och effektivt sätt.För att operatören ska få en långsiktig lönsamhet behöver restauranger redan från början ritas för flexibilitet. Det vill säga att den kan ändra storlek och kapacitet under olika perioder på dagen, veckan och året. Till exempel genom att kunna servera frukost på morgonen i mindre skala, om efterfrågan i området tillåter det, för att senare på dagen ta emot en lunchvåg eller konferens. På kvällen kan verksamheten skalas ner igen och serverar middag. Det är även viktigt att restaurangen kan växa med tiden allt eftersom efterfrågan i området ökar.Ett sista vanligt misstag är att hela budgeten spenderas fram till öppningen av restaurangen. En del av den behöver alltid sparas för att kunna göra finjusteringar när verksamheten väl drar igång. Det går sällan att förutspå exakt hur folk beter sig i verkligheten, oavsett hur mycket kunskap och erfarenhet arkitekten och projektören har. Vid ritarbetet går det att komma nära men någon del i köket eller restaurangen behöver alltid flyttas, justeras eller kompletteras. Ett ekonomiskt utrymme för mindre justeringar när driften är igång är därför nödvändigt.Avslutningsvis behöver projektet kompetens och rätt kravställning vid rekryteringen av rätt operatörer som kan skapa långsiktig ekonomisk hållbarhet för både operatören och fastighetsägaren.

Förändringar i Volvos koncernledning

Nuvarande vice-vd och finanschef Jan Gurander fortsätter sitt arbete som vice-vd med uppdraget att tillsammans med vd och koncernchef Martin Lundstedt leda Volvos strategiska och operativa arbete. I en värld med allt högra förändringstakt kommer Jan Gurander att ta ansvar för ett antal för koncernen viktiga utmaningar och strategiska frågor. Jan Ytterberg, född 1961, utses till ny medlem av Volvos koncernledning och finanschef. Jan Ytterberg arbetar idag som finanschef i svenska Husqvarna Group och har tidigare närmare trettio års erfarenhet från fordonsindustrin genom flera roller inom lastbilstillverkaren Scania. Det är ännu inte fastställt vilket datum Jan Ytterberg tillträder sin tjänst. Vidare kommer nuvarande HR-chef Kerstin Renard att lämna sitt arbete vid årsskiftet. Rekryteringen av hennes efterträdare har påbörjats. ”Jag har stor respekt för det arbete Kerstin Renard genomfört under sina elva år på Volvo”, säger Martin Lundstedt. ”Hon har med mycket gott resultat lett koncernens HR-arbete i så väl goda tider som genom en tuff finanskris.” 2018-06-19 Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta presschef Joakim Kenndal, Volvokoncernen, tel, 031 323 72 29. För fler nyheter besök www.volvogroup.seVolvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2017 cirka 335 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA I BRINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Rätt att delta i stämman Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 juli 2018, dels anmäla sig till stämman senast fredagen den 6 juli 2018 via e-post till malin.rosen@brinova.se eller per post till Brinova Fastigheter AB, Landskronavägen 23, 252 32 Helsingborg. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före stämman. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknarens behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 6 juli 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Förslag till dagordning 1.    Stämmans öppnande. 2.    Val av ordförande vid stämman. 3.    Upprättande och godkännande av röstlängd. 4.    Godkännande av dagordning. 5.    Val av en eller två justeringsmän. 6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7.    Val av styrelseledamot. 8.    Beslut om godkännande av förvärv av Backerhof 1 AB och indirekt fastigheten Helsingborg Rosmarinen 34. 9.    Beslut om godkännande av förvärv av Backerhof 3 AB och indirekt fastigheten Bjuv Kvadraten 1. 10.  Stämmans avslutande. Förslag till beslut Val av ordförande vid stämman (p.2) Valberedningen föreslår att Erik Selin väljs till ordförande vid stämman. Val av styrelseledamot (p. 7) Det noteras att Mikael Hofmann på egen begäran valt att avgå som ordinarie styrelseledamot. Valberedningen föreslår nyval av Johan Tollgerdt som ordinarie styrelseledamot, för tiden intill nästa årsstämma. Arvode till den nyvalde styrelseledamoten ska utgå i enlighet med beslut fattat vid årsstämman den 2 maj 2018, dock med avdrag motsvarande den tid som passerat sedan årsstämman. Beslut om godkännande av förvärv av Backerhof 1 AB och indirekt fastigheten Helsingborg Rosmarinen 34 (p. 8) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att bolaget ska förvärva Backerhof 1 AB, org.nr 559010-5424, och indirekt fastigheten Helsingborg Rosmarinen 34. Eftersom Backerhof 1 AB ägs av Backerhof Holding AB, org.nr 559010-5408, som indirekt ägs med hälften av Backahill AB, org.nr 556590-8547, och direkt med hälften av ER-HO Förvaltning AB, org. nr 556739-5214, som i sin tur delvis ägs av Mikael Hofmann, utgör förvärvet en s.k. närståendetransaktion som ska underställas stämman att godkänna. Närmare förutsättningar och villkor för förvärvet framgår av styrelsens redogörelse och värderingsutlåtande från Newsec. Beslut om godkännande av förvärv av Backerhof 3 AB och indirekt fastigheten Bjuv Kvadraten 1 (p. 9) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att bolaget ska förvärva Backerhof 3 AB, org.nr 559008-1633, och indirekt fastigheten Bjuv Kvadraten 1. Eftersom Backerhof 3 AB ägs av Backerhof Holding AB, org.nr 559010-5408, som indirekt ägs med hälften av Backahill AB, org.nr 556590-8547, och direkt med hälften av ER-HO Förvaltning AB, org. nr 556739-5214, som i sin tur delvis ägs av Mikael Hofmann, utgör förvärvet en s.k. närståendetransaktion som ska underställas stämman att godkänna. Närmare förutsättningar och villkor för förvärvet framgår av styrelsens redogörelse och värderingsutlåtande från Newsec. Handlingar Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till ny styrelseledamot och information om den föreslagne ledamoten finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.brinova.se. Fullständiga beslutsförslag enligt ovan, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida (www.brinova.se) från och med tre veckor före stämman samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget. Styrelsens redogörelser och värderingsutlåtandes (p. 8-9) kommer att finnas tillgängliga på motsvarande sätt senast från och med två veckor före stämman. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Upplysningar på stämman Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Antalet aktier och röster Vid tidpunkt för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 72 313 448, varav 19 200 000 utgör A-aktier och 53 113 448 utgör B-aktier, och det totala antalet röster i bolaget till 245 113 448, varav 192 000 000 tillhör A-aktier och 53 113 448 tillhör B-aktier. Helsingborg i juni 2018 BRINOVA FASTIGHETER AB (PUBL) Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se, eller CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se, alternativt se bolagets hemsida: www.brinova.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Brinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. För mer information: www.brinova .se. Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 211 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,3 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av verksamheten. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier. Brinovas Certified Adviser är Remium Holding Nordic AB, +46 (0)8-454 32 76. Huvudkontoret finns i Helsingborg.

Diös och Nordic Choice Hotels bygger hotell i centrala Umeå

Diskussioner om ett hotellprojekt i kvarteret Magne har pågått med Nordic Choice Hotels under en tid. Byggstarten planeras till våren 2019 och beräknas pågå under cirka två år. Hotellet blir ett fullskaligt Clarion-hotell innehållande cirka 280 rum med bland annat konferensfaciliteter och en skybar. - Att utveckla centrala Umeå med ett modernt hotell, som blir en ny attraktiv mötesplats, har legat i vår planering en tid. Det är del av vår stadsutvecklingsplan för Umeå där vi bidrar med att fler personer vill röra sig i centrum. Att göra detta tillsammans med en samarbetspartner som Nordic Choice Hotels känns riktigt bra. Vi har sedan tidigare ett annat gemensamt hotellprojekt i Sundsvall. Vi kommer också att fortsätta utveckla kvarteret Magne och centrala Umeå tillsammans med Umeå kommun, Nordic Choice Hotels och andra aktörer, säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös. - Umeå är en framgångssaga för Nordic Choice Hotels och det är därför självklart för mig att fortsätta satsa i stan! Vi har fullt fokus på att skapa och utveckla spännande upplevelser både för de som tillfälligt kommer hit och för alla som bor i Umeå. Clarion Hotel ska bli Umeåbornas favoritvardagsrum. Jag lovar att när vi öppnar stället 2021 så ska det vara proppfullt på hotellet och vi ska erbjuda någonting nytt och unikt, säger Nordic Choice Hotels grundare Petter A Stordalen. - Det är mycket glädjande att Diös och Nordic Choice Hotels tror på Umeå och vill vara med att satsa här. Umeå växer med fler invånare, fler företagsetableringar och fler besökare. Vi måste tillsammans se till så att de nya projekt som genomförs i staden bidrar till fler möjligheter och mer liv och rörelse i centrum, säger, Hans Lindberg, Kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun. För ytterligare information vänligen kontakta:Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, DiösTelefon: 010-470 95 04E-post: lars-goran.dahl@dios.se Daniel Stenbäck, Chief Development Officer, Nordic Choice HotelsTelefon: 070-161 68 06E-post: daniel.stenback@choice.no Hans Lindberg, Kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommunTelefon: 070-589 01 66E-post: hans.lindberg@umea.se

Till minne av Srebrenica

 - Med tanke på att nationalismen åter är på frammarsch runtom i världen är minnet av Srebrenica tyvärr mer aktuellt än någonsin, säger Jasenko Selimovic (L) i en kommentar. När folkmordet hände för 23 år sedan trodde alla att det var dödsryckningarna från den kallakrigsepokens sista diktatorer som vi bevittnade. Tyvärr har det sedan dess visat sig att Milosevic, Karadic, och Mladic inte var de sista av de kommunistiska diktatorerna, utan de första i den nya nationalistiska våg som nu sköljer in över stora delar av Europa.    - Jag tror att vi måste minnas det som hände i Srebrenica för att sprida en uppfattning om att grymheter och brott inte får relativiseras och för att bekräfta offrens lidande. Att inte göra det vore att återigen kränka de som har upplevt Srebrenica, säger Selimovic. Minnet fungerar tyvärr inte som ett vaccin mot ondska, men det är nödvändigt för att kunna leva utan skam.   Fotoutställningen består av Reutersfotografen Dado Ruvics bilder och invigs av bland andra bosnisk-svenska överlevande Teufika Sabanovic, bördig från Srebrenica.  Utställningen kompletteras av två rundabordssamtal på temat om konsten kan bygga broar där politiken inte kan, och om möjliga verktyg att möta nationalismen. Deltagare är bland andra författaren och journalisten Göran Rosenberg, regissören Aleksandra Sasa Broz, dramaturgen och direktören för Centrum för kulturell dekontaminering i Belgrad, Borka Pavicevic, samt publicisten och tidigare politikern och förhandlaren i Rambouillet, Veton Surroi. 

Så bryter vi segregationen – Södertälje kommun i Almedalen

Segregation betyder skillnad. Skillnad i möjligheter, livschanser och vilka svårigheter man ställs inför – bara utifrån var man råkar bo. Var du bor avgör i allt högre grad vilka möjligheter och utmaningar som formar ditt liv. Vilken politik krävs för att skapa likartade förutsättningar för alla att lyckas inom skolan, arbetsmarknaden och boendet? Hur kan segregationen brytas?  – Segregation leder till ett delat samhälle och i Södertälje får vi hantera konsekvenserna. Vi har ett ansvar att bilda opinion och bidra med våra erfarenheter som är större än alla andra kommuners, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S). Jag hoppas att vi får samma framgångsrika genomslag för detta seminarium som vi har fått när vi drivit frågan om EBO, kriminalitet i välfärden och flyktigfrågor. Vi kan inte ensamma bryta segregationen, för det krävs lagändringar, men vi kan visa att en positiv utveckling är möjlig även i segregerade miljöer. I Södertälje kommun ökar meritvärdena för elever som lämnar grundskolan för åttonde året i rad. Skillnaderna i meritvärden minskar mellan skolorna i Södertälje och mellan kommuner i länet och Sverige som helhet. Skolan är det viktigaste verktyget för att bryta segregationen och satsningarna som gjorts i Södertälje har gett påvisbar effekt.Idag sjunker arbetslösheten i Södertälje för utlandsfödda, och minskningen är större än övriga minskningar i Stockholms län och riket. De gemensamma satsningarna mellan polis och kommun mot organiserad brottslighet har gett resultat och skapat ökad trygghet och förutsättningar till utveckling i Södertäljes mest utsatta områden.Dessutom har Södertälje kommun gjort satsningar för värdiga boendeförhållanden för asylsökande och arbetat för att motverka olaglig handel med svarta hyrekontrakt. Konsekvensen har blivit att skillnaderna mellan Södertäljes olika stadsdelar nu avtagit och i vissa fall även börjat minska. Tid: 3 juli 2018, kl. 13.00- 14.00Plats: Wisby Strand Congress & Event (lokal Viklau)Moderator: Catharina Bildt Deltagare Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister (S) Johan Forssell, riksdagsledamot (M) Anna Dahlberg, politisk redaktör på Expressen Widar Andersson, chefredaktör på Folkbladet Jonas Nygren, regeringens utredare delegationen mot segregation Gunnar Appelgren, kommissarie vid polismyndigheten region Stockholm Jonas Berg, ICA-handlare i Södertälje Patrik Derk, social hållbarhetsansvarig Ramboll   Minna Ljunggren, programchef migration och integration på FORES Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje (S) Marita Lärnestad, kommunalråd i opposition i Södertälje (M) Mer information:Boel Godner, ordförande i kommunstyrelsen (S), 08-523 068 65, boel.godner@sodertalje.se Maria Dahl Torgerson, kommunikationschef, Södertälje kommun, 08-523 067 19, maria.dahl-torgerson@sodertalje.se Helene Andersson, pressekreterare, Södertälje kommun, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se Med vänliga hälsningar Södertälje kommun info@sodertalje.se Kontaktcenter: 08-523 010 00 www.sodertalje.se www.sodertalje.se/press   www.twitter.com/sodertalje  www.facebook.com/sodertalje

Balder blir tung partner i Väsby Entré

Fastighets AB Balder blir så kallad ankarpartner i arbetet med Väsby Entré, d.v.s. kommer att utveckla mer än hälften av Väsby Entré. Beslutet togs i kommunfullmäktige igår. Kommunfullmäktige i Upplands Väsby godkände igår ett markanvisningsavtal mellan Upplands Väsby kommun och Balder. Därmed blir Balder kommunens ankarpartner i det fortsatta arbetet med Väsby Entré, som är Upplands Väsbys största stadsbyggnadsprojekt någonsin. -          Väsby Entré kommer att bli ett landmärke för norra delen av länet. Jag ser fram emot att samarbeta med Balder för att förverkliga Väsby Entré, säger Mathias Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen. Som ankarpartner ansvarar Balder för att utveckla mer än hälften av Väsby Entré, medan övriga företag ansvarar för den resterande delen. Av de planerade bostäderna blir omkring en tredjedel hyresrätter och två tredjedelar bostadsrätter. Balders medverkan kommer att omfatta såväl bostäder som lokaler för samhällsservice och kommersiellt bruk. -       Det ska bli fantastiskt givande att efter alla år av planering få realisera Väsby Entré tillsammans med en så seriös aktör som Balder, säger Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré. Stationsområdet kommer att utvecklas för smidiga resor och övergångar mellan cykel, bil, buss och pendeltåg. I projektet ingår också fler än 1 000 nya bostäder i flerfamiljshus samt lokaler på 30 000 kvadratmeter för butiker och kontor. Den arkitektoniska visionen, som är ett resultat av omfattade medborgardialog, är det sista som ritades av den världsberömda arkitekten Zaha Hadid innan hennes för tidiga bortgång. -       Vi är imponerade av Upplands Väsbys vänliga och professionella bemötande. Båda parter tror på att ta ett helhetsansvar och på en utveckling som sträcker sig långt in i framtiden, det känns lovande, säger Erik Selin, VD i Balder. Ett 50-tal byggaktörer anmälde under 2017 intresse för att delta i utvecklingen av Väsby Entré. Kommunen valde att fördjupa dialogen med 15 företag, däribland Fastighets AB Balder. Utvärdering pågår av övriga strategiska byggaktörer som kommer att utses av kommunen under hösten 2018. Balder har under 2017 och våren 2018 framgångsrikt lämnat anbud avseende tre stora stadsutvecklingsprojekt; Rissne, Hallonbergen och nu Väsby Entré. -       Vi är ödmjuka inför det stora förtroende som Upplands Väsby visar oss. Det ska bli särskilt intressant att samarbeta med kommunen och de branschkollegor som kommer komplettera laget. Tillsammans ska vi skapa något riktigt bra, säger Erik Selin. Vid framtagning av idékonceptet har Balder samarbetat med arkitektbyrån 3XN. För mer information, vänligen kontakta: Upplands Väsby kommun/Väsby EntreProjektchef Väsby Entré, Anne-Sophie Arbegard, 073-910 46 29Kommunstyrelsens ordförande, Mathias Bohman (S), 08-590 977 44 BalderVD Erik Selin, erik.selin@balder.se, 0706-07 47 90 ellerSenior vVD Thorsten Åsbjer, thorsten.asbjer@balder.se, 0706-53 39 10 På bild från vänster: Anne-Sophie Arbegard, projektchef Väsby Entré, Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby, Erik Selin, VD Balder, Oskar Weinmar, oppositionsråd Upplands Väsby, Hillevi Engström, kommundirektör Upplands Väsby. Fotograf är Oskar Kullander. Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2018 ett värde om 104,1 Mdkr (88,4). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap Fastighets AB Balder (publ)Box 53 121, 400 15 GöteborgTel 031-10 95 70Org. nr. 556525-6905, säte Göteborgbalder.se

Sandvik avyttrar affären för rostfri tråd

Sandviks affärsområde Sandvik Materials Technology har tecknat avtal om att avyttra affären för rostfri tråd till Zapp Group, en tysk, familjeägd leverantör av avancerade metallprodukter. Detta slutför avyttringen av hela trådaffären, i linje med den plan som först kommunicerades den 17 maj 2017. Affären omfattar produktionsenheten i Sandviken, Sverige, den globala säljorganisationen samt utvalda patent och varumärken; totalt 145 medarbetare, av vilka majoriteten finns i Sandviken. Intäkterna från den rostfria trådaffären uppgick till 310 miljoner kronor 2017. Priset på kontant och skuldfri basis (enterprise value) uppgår till 183 miljoner kronor. – Jag är nöjd med att vi har konsoliderat vår affärsportfölj ytterligare för att satsa på Sandviks kärnaffär. Zapp är en fokuserad och stark spelare inom sitt område, vilket ger en solid plattform för medarbetarna och för affären för rostfri tråd, säger Björn Rosengren, Sandviks VD och koncernchef. Affären förväntas bli klar under tredje kvartalet 2018, efter uppfyllandet av sedvanliga stängningsvillkor. För ytterligare information, kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, tel. 08 456 14 94 eller Martin Blomgren, presschef, tel. 070 577 05 49. Stockholm, 19 juni 2018 Sandvik AB -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Sandvik-koncernenSandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2017 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 91 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter. Sandvik Materials TechnologySandvik Materials Technology är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och en världsledande tillverkare av högt förädlade produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Spetskompetensen bygger på en integrerad produktionsplattform samt industriledande metallurgi och FoU-verksamhet. Omsättningen 2017 var cirka 14 miljarder SEK och antalet anställda omkring 6 500.

Cantargias immunonkologiska antikropp CAN04 har erhållit det generiska namnet nidanilimab av WHO

Cantargias huvudprojekt, CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR, som utvärderar behandling av cancerpatienter med fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Som en del i den pågående utvecklingen har WHO granskat Cantargias ansökan för INN, bekräftat att den uppfyller kraven och valt ut det generiska namnet nidanilimab för CAN04. “CAN04 utvecklingen har nått en nivå där ett generiskt namn har betydelse. WHO har valt ut ett INN, nidanilimab, och Cantargia kommer företrädesvis använda det namnet I framtida kommunikation”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia. För ytterligare information, kontakta Göran Forsberg, VDTelefon: 046-275 62 60E-post: goran.forsberg@cantargia.com Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2018, kl. 15.00. Om Cantargia Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

BrainCool AB erhåller patentgodkännande för teknik vid frossbrytningar (”shivering”) vid nedkylning med BrainCool System

BrainCool AB (publ ) har erhållit patentgodkännande från svenska Patent- och registreringverket (PRV) för bolagets teknik att upptäcka frossbrytningar (”shivering”) för produkten BrainCool System. VD Martin Waleij kommenterar: -          Att vår teknik för att hantera frossbrytningar vid kylning nu har erhållit patentgodkännande är ännu ett genombrott för BrainCool. Det banar väg för fler patentgodkännanden i länder och regioner som bolaget prioriterar. BrainCool har tidigare lämnat in två internationella så kallade PCT-ansökningar avseende "shivering" (P109330003) och "flerzonskylning" (P109330004), dvs nedkylning av olika kroppsdelar oberoende av varandra. Bolaget fokuserar på att erhålla patentgodkännanden för dessa applikationer i Europa, USA, Japan och Sydkorea. Övriga patentansökningar för produkten BrainCool™ System är inriktade på att skydda bolagets applikation av kylning av huvud/nacke, för att skapa s.k. selektiv hjärnkylning, vilket utgör en viktig del av bolagets produkt vilken även används i produkten PolarCap® System. Möjligheten att hantera frossbrytningar tillsammans med selektiv hjärnkylning är viktiga komponenter i bolagets erbjudande inom neurologi. Det ligger även i linje med de unika möjligheter produkten har för temperaturkontroll vid nedkylning, dvs att kontrollera kylningen med olika effekter på olika kylzoner. Fördelarna består i minskade biverkningar och minskad risk för frossbrytningar. -          BrainCools Systems med temperaturkontroll utvärderas nu i kliniska studier vid kylning av vakna patienter. Vi bedömer att marknaden inom hypotermibehandling av neurologipatienter kan komma att utvecklas starkt under de kommande åren, säger Martin Waleij. Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2018.

Förlikningen stadfäst i Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag meddelat dom och stadfäst förlikningen mellan Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) m.fl. och HQ AB:s konkursbo. Tvisten mellan HQ AB och Öresund m.fl. prövades under 2017 och Stockholms tingsrätt (”tingsrätten”) dömde till Öresunds fördel. HQ AB har överklagat tingsrättens dom till Svea hovrätt. Därefter har HQ AB försatts i konkurs och trätt i likvidation. Den 4 maj 2018 lämnades ett förlikningsavtal in till Svea hovrätt träffat mellan HQ AB:s konkursbo samt Öresund m.fl. där parterna gemensamt hemställde att tingsrättens dom skulle undanröjas och att förlikningen skulle stadfästas i dom. Öresunds del av förlikningen om totalt 25,48 Mkr uppgår till 6,16 Mkr och innebär att Öresund inte kommer att erhålla ersättning för i tingsrätten utdömda rättegångskostnader om 15,8 Mkr. Genom att förlikningen nu är stadfäst i dom är parternas samtliga mellanhavanden av vad slag det vara må slutligt reglerade. Svea hovrätts dom kan överklagas senast den 17 juli 2018. För att Högsta domstolen skall pröva ett överklagande krävs att prövningstillstånd beviljas. Givet Svea hovrätts tydliga domskäl är bedömningen att det föreligger låg sannolikhet för ett sådant beviljande. Stockholm den 19 juni 2018 Investment AB Öresund (publ) Nicklas PaulsonVerkställande direktör Frågor besvaras av Nicklas Paulson, telefon 08 – 402 33 00 Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2018 klockan 15.35 CET.

Nya utförare av hemtjänst i Södertälje kommun

Kommunen har genomfört en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) med anledning av att de nuvarande avtalen för hemtjänst löper ut den 30 november 2018. I upphandlingen har kommunen fastställt pris och kvalitetskrav.De fem utförare som kommer att bedriva hemtjänst i Södertälje kommun från den första december 2018 är Södertälje kommun i egen regi (60 procent), Eveo AB (13 procent), 1:a Hemtjänstkompaniet (13 procent), Trea Assistans (7 procent) och Sjöströms Hemservice (7 procent).Den största förändringen mot dagens hemtjänst är att Södertälje kommun minskar sitt utövande av hemtjänst (från 70,8 procent till 60 procent) och att två nya leverantörer levererar hemtjänst för kommunen (1:a Hemtjänstkompaniet och Sjöströms Hemservice).Personer som har hemtjänst eller trygghetslarm kommer att kunna lämna in önskemål om vilken hemtjänstutförare de önskar som utförare av hemtjänst eller trygghetslarm efter sommaren. Mer information:Kerstin Petterson, ordförande i äldreomsorgsnämnden (V), 08-523 030 72, kerstin.a.petterson@sodertalje.se (lena.karlsson-leksell@sodertalje.se) Lenita Granlund, socialdirektör, Södertälje kommun, 08-523 014 82, lenita.granlund@sodertalje.se Helene Andersson, pressekreterare, Södertälje kommun, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se Med vänliga hälsningar Södertälje kommun info@sodertalje.se Kontaktcenter: 08-523 010 00 www.sodertalje.se www.sodertalje.se/press    www.twitter.com/sodertalje  www.facebook.com/sodertalje

Regerings entreprenörsansvar slår undan benen för små och nystartade installationsföretag

- Mindre, nystartade eller specialiserade företag kommer att få svårare att få uppdrag, eller till och med slås ut. Lagen kommer att betyda sämre konkurrens, ökade kostnader och sämre kvalitet inom sektorn. Istället för att skydda arbetstagare och få bort den osunda konkurrensen riskerar man att slå ut bra arbetsgivare och ge de oseriösa aktörerna möjlighet att ta springnota, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen. I Sverige finns det över 10 000 installationsföretag med över 100 000 anställda. Installatörsföretagens medlemmar har i genomsnitt mellan sex och nio anställda. Ofta är de både underentreprenörer och uppdragsgivare. Affärsrisken kommer öka påtagligt när de måste förhålla sig till att eventuellt behöva betala andra företags lönekostnader om en underentreprenör inte betalar ut förfallen lön. - Det är ökad och samordnad myndighetskontroll som ger effekt, inte fler lagar och regler. Det enda som är bra är att alliansens motion om att senarelägga införandet till den 1 januari 2019 istället för den 1 augusti i år fick gehör. Det ger oss tid så att vi kan utforma utbildningsmaterial och information till våra medlemmar så att de kan får bättre möjligheter att anpassa sig, säger Ola Månsson. - Regeringen har möjliggjort för oss som är parter på arbetsmarknaden att reglera frågan i kollektivavtal. För hela landets elektriker finns inget sådant avtal. Att i ett läge där vi för första gången på länge lever med långa, treåriga avtal inleda förhandlingar bara för att friskriva sig från en lag känns orimligt, fortsätter Ola Månsson. - Installationsbranschen precis som byggbranschen behöver bli flera, redan idag skulle 10 000 installatörer kunna anställas. De nya reglerna kring entreprenöransvar kommer motverka även detta då det blir svårare för nystartade företag som ännu inte kan visa en historik av god kreditvärdighet att slå sig in, avslutar Ola Månsson.

Stendörren Fastigheter förvärvar sex fastigheter i Bromma och Spånga för 921 miljoner kronor

Stendörren Fastigheter AB har, via två helägda dotterbolag, ingått avtal med Profi Fastigheter AB om förvärv av en portfölj bestående av totalt sex fastigheter i Stockholm; Magneten 12, Magneten 18, Magneten 30, Magneten 33, Elementet 1, samtliga belägna i Bromma, och Vitgröet 12, Spånga. Tillträde planeras till den 2 juli 2018. Förvärvet sker via bolagsförvärv och den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 389 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 921 miljoner kronor. Årshyresvärdet, fullt uthyrt, uppgår till cirka 83 miljoner kronor. Den uthyrningsbara ytan på fastigheterna uppgår till 57 635 kvadratmeter och uthyrningsgraden är för närvarande drygt 91 procent med en genomsnittlig duration om cirka 3 år. Förvärvet finansieras med upptagande av säkerställd bottenfinansiering hos Danske Bank avseende fem fastigheter och en fastighet hos Swedbank, samt via ett nyligen emitterat 3-årigt obligationslån. I förhållande till den senast avgivna kvartalsrapporten innebär tillträdet av dessa sex fastigheter att Stendörrens uthyrbara area ökar med 9 procent, fastighetsvärdet med 14 procent medan förvaltningsresultatet beräknas öka med cirka 17 procent på årsbasis, motsvarande en ökning från cirka 6 kronor per aktie till cirka 7 kronor per aktie. "Vi är glada att kunna köpa en mycket välskött fastighetsportfölj i expansiva Bromma och Spånga. Området gynnas starkt av de många infrastruktursatsningarna avseende framförallt förbättrad kollektivtrafik och har sedan tidigare ett starkt företagsklimat. När Stockholm växer vill vi kunna tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till alla de företag som vill verka i detta tillväxtområde. ” säger Stendörrens VD Fredrik Brodin. ”Fastigheterna ligger samlade vilket passar väl in i Stendörrens fastighetsbestånd. Vi har redan flera fastigheter i området och genom detta förvärv stärker vi vår position ytterligare och skapar positiva synergieffekter för förvaltning och uthyrning.” säger Stendörrens transaktionschef Johan Bråkenhielm. Denna information är sådan som information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 18.00 den 19 juni 2018. För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-888 66 65, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se Stendörren Fastigheter AB (publ) Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen. För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.

DIGNITANA KOMMENTERAR AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION (DET AMERIKANSKA LÄKARFÖRBUNDET) BESLUT ATT INTE INFÖR EN UNIK CPT® CODE FÖR KYLNING AV HÅRBOTTEN

Lund, Sverige - 19 juni 2018 - Dignitana AB har ansökt hos American Medical Association (AMA) (Det amerikanska läkarförbundet) om att skapa en unik CPT ®-kod (Current Procedural Terminology kod) som inkluderar kylning av hårbotten vid cytostatikabehandling. Syftet med ansökan var att förenkla processen för patienten i dennes dialog med försäkringsbolag om ersättning för både cytostatikabehandlingen och kylning av hårbotten. Försäkringsskydd för hårbottenkylning är ännu inte standardiserat i USA. De patienter som använder sig av DigniCap-systemet erhåller idag ersättning från försäkringsbolagen för cancerbehandlingskostnaden inklusive kostnaderna för kylning av hårbotten sedan 2015 då DigniCap erhöll sitt FDA-godkännande. Idag har AMA meddelat att de inte avser att införa en unik CPT ®-kod. "Även om vi är besvikna över resultatet av vår ansökan om att upprätta en ny CPT-kod för kylning av hårbotten som en del av cytostatikabehandlingen så respekterar vi AMAs beslut. Vi kommer fortsätta att tillhandahålla nödvändig dokumentation och data som efterfrågas för att hjälpa till med framtida bedömningar. Beslutet förändrar inte patienternas ökande efterfrågan på kylning av hårbotten. Vi är fortsatt engagerade i att arbeta för att alla cancerpatienter ska få tillgången till denna värdefulla behandlings-metod på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. En unik CTP-kod hade inneburit en förenkling av ersättningsprocessen för alla berörda parter. Det hade också inneburit att den standardiserade behandlingsplanen för cancerbehandling av tumörcancer utökades till att inkludera kylning av hårbotten vilket ger cancerpatienten ökad livskvalitet då bieffekten håravfall av cytostatikabehandling kan undvikas eller kraftigt reduceras”, säger William Cronin, VD för Dignitana AB. Dignitana är världsledande inom medicintekniska system för kylning av hårbotten vid cytostatikabehandling mot tumörcancer för att motverka håravfall. Bolagets system DigniCap var det första medicintekniska systemet för kylning av hårbotten att erhålla FDA godkännande. 2015 erhöll DigniCap FDA godkännande för bröstcancerbehandling och 2017 utökades FDA godkännandet till att även omfatta andra typer av tumörcancer. Hittills har håravfall i samband med cytostatikabehandling av tumörcancer ansetts vara en oundviklig bieffekt av cytostatikabehandling. Denna allvarliga biverkan är en ovälkommen påminnelse om sjukdomen hos cancerpatienter och deras vårdgivare. Uppskattningsvis 10 procent av patienterna tackar nej till ordinerad cytostatikabehandling av rädsla för att förlora håret. The American Medical Association (AMA) (det amerikanska Läkarförbundet), startade 1847 och är den största läkarföreningen i USA. Deras mission är att samla läkare, myndigheter och andra aktörer i samhället för att förbättra hälsan för nationens medborgare. AMA ger också ut den välkända tidskriften The Journal of the American Medical Association (JAMA). AMA publicerar löpande en lista över standardiserade behandlingsmetoder för olika sjukdomar. AMA är en aktiv påverkans organisation i USA. Denna information är sådan information som Dignitana AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2018 kl. 17.20 CET. För mer information: William Cronin, CEO, Dignitana AB bill.cronin@dignitana.com +1 469 917 5555 Mikael Wahlgren, Vice VD, Dignitana AB mikael.wahlgren@dignitana.com   +46 709 33 72 20

Premiärturen för Styrsöbolagets nya skärgårdslinje mellan Stenpiren och Hönö Klåva

Mellan 26 juni och 19 augusti, tisdagar till söndagar, kommer skärgårdsbåten Kungsö att köra fyra avgångar i varje riktning mellan Stenpiren och Hönö Klåva, via Eriksberg, för att knyta ihop stan och norra delen av skärgården. Linjen körs på kommersiell basis av Styrsöbolaget. Den nygamla linjen, som trafikerades på 1900-talet och lades ner på 60-talet, får ett nytt liv tack vare en satsning av Styrsöbolaget i samarbete med Öckerö BNE och Göteborg & Co. Satsningen syftar till att tillgängliggöra Göteborgs skärgård ännu mer och svarar på önskan från göteborgarna att komma närmare vattnet inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021. - Det är alltid glädjande att kunna erbjuda nya tjänster och upplevelser till våra resenärer. Vi tror att den nya linjen kan bidra till stadens och skärgårdens utveckling genom att underlätta kollektivtrafikresandet och avlasta biltrafiken i regionen. Vi har länge velat öppna en linje mellan Göteborg och Norra Skärgården. Nu är den här och vi hoppas verkligen att resenärerna kommer uppskatta den, säger Bertil Pevantus, vd för Styrsöbolaget och affärsområdeschef båt på Transdev Sverige AB. Invigningsceremonin och premiärturen den 26 juni kl.9.30 på Stenpiren Media är välkomna på invigningsceremonin och premiärturen den 26 juni kl.09.30. Bertil Pevantus vd för Styrsöbolaget, Göteborgs kommunstyrelseordförande Ann-Sofie Hermansson (S) och Öckerö kommunstyrelseordförande Arne Lernhag (M) kommer att presentera satsningen innan färjan lämnar kajen för sin premiärtur med representanter från kommunstyrelser och samarbetspartners. Ombord på båten kommer också rockbandet Sörns, som härstammar från Hönö, att spela musik. Media är också inbjudna till returresan som avgår från Hönö-Klåva kl.11.15. En grupp resenärer som brukade ta skärgårdslinjen på 50 och 60-talen kommer att följa med och berätta om linjens historia. Vad: Inbjudan till invigningsceremonin och premiärturen av båtlinjen Stenpiren-Hönö Klåva När: tisdag 26 juni, kl.09.30 Var: Stenpiren, Stenkaj. Fakta om turen: Kungsö har café med fika och lättare lunch och man kan ta med sig cykel ombord. Enkelbiljett kostar 75 kr och barn under 12 år åker gratis. Resan tar en timme från Stenpiren till Hönö Klåva via Eriksberg. Fakta om Styrsöbolaget: Styrsöbolaget är ett anrikt göteborgskt rederi som bedriver maritim kollektivtrafik i Göteborgs södra skärgård samt över Göta älv på uppdrag av Västtrafik. I södra skärgården bedriver Styrsöbolaget även godstrafik på uppdrag av Göteborgs stad. Rederiet är ett dotterbolag i Transdev Sverige AB, som kör båt, buss, spårvagn och tåg på uppdrag av regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och landsting i hela Sverige och driver dessutom egen kommersiell tåg- och buss och båttrafik. Transdev är en av Sveriges största operatörer inom persontrafik. Varje dag genomförs 300 000 resor med Transdev. Kontaktpersoner: Thomas Charrier, kommunikatör ansvarig för press och public affairs på Transdev Sverige AB, thomas.charrier@transdev.se, 08-629 50 27, 070-287 15 82  Pauline Pontois, PR och relationer Göteborgs 400-årsjubileum 2021 på Göteborg & Co, pauline.pontois@goteborg.com, 031-368 40 61. 08-629 50 27. Sandra Osberg, Besöksnäring Öckerö Kommun  sandra.osberg@ockero.se,  031-97 67 13. År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar vi genom att tillsammans göra Göteborg till en ännu bättre plats. Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter.

Transdev vinner miljardavtal i Stockholms Norrort

Transdev har fått i uppdrag att driva busstrafik i Märsta, Vallentuna, Sigtuna och Upplands Väsby från och med juni 2019 och tio år framåt. I kontraktet ingår också den lokala anslutningstrafiken för Arlanda flygplats där nästan 20 000 personer arbetar varje dag. År 2017 gjordes 13,3 miljoner resor i avtalsområdet. - Vi är väldigt glada och stolta över förtroendet som vi har fått. Det är ett spännande trafikområde där hållbart och ökat resande står i fokus. Vi arbetar kontinuerligt med att hitta nya lösningar och ser framemot att tillsammans med SL utveckla kollektivtrafiken i området för att fler ska välja att åka kollektivt, säger Gunnar Schön, vd för Transdev Sverige AB. Kontraktet har en tydlig grön profil med en bussflotta bestående av elbussar, HVO bussar och etanolbussar samt lägger stor vikt på resandeökning. 50% av omsättningen kommer att bestå av ersättning per registrerad resa. Under kontraktstiden kommer Transdev att utrusta samtliga bussar med automatiskt kundräkningssystem. Transdev har stor erfarenhet av elbussar och är den trafikoperatör som idag har flest elbussar i Sverige och i Europa. I Sverige kör vi på el i Eskilstuna, Umeå och Göteborg. - Det är extra roligt att vi med detta kontrakt förstärker vår position i Stockholmsregionen. Beskedet kom bara några veckor innan vi börjar att köra pendelbåtlinjen mellan Ekerö och Stockholms stadshus i augusti, avslutar Gunnar Schön. Kontraktet är värt ca 2,7 miljarder. Tilldelningsbeslutet kan överklagas till och med den 29 juni 2018.

Stora Enso fokuserar på bioekonomi under årets Almedalsvecka

Stora Enso arrangerar i år tre egna seminarier som samtliga belyser strategiskt viktiga frågor för företaget. Ett seminarium på Dagens Industri Arena handlar om att ersätta plast med förnybara alternativ. Seminarierna på Aktuellt Hållbarhet Arena handlar om hållbarhet som motor för export respektive digitalisering som möjliggörare för transformation med fokus på kompetensförsörjning. Frukostmöte på trähusbyggarbetsplatsNytt för i år är att Stora Enso tillsammans med Arriba Bygg, Murman arkitekter och Kuststadens Projektutveckling bjuder in till ett frukostmöte på byggarbetsplatsen för Gotlands första flervåningshus i trä, dit Stora Enso levererar korslimmat trä. Syftet med frukostmötet är att visa på möjligheterna och fördelarna med att bygga flervåningshus i trä. Många diskussionsämnenDet är bioekonomi i olika former som framförallt står i fokus för Stora Enso under Almedalsveckan.  Ämnen som hållbarhet, innovation, kompetensförsörjning, infrastruktur, digitalisering, export, hållbart skogsbruk, etik och förpackningar kommer att diskuteras under veckan. Dessutom deltar Stora Enso i juryn för Industripriset i startup-tävlingen Serendipity Challenge. Stora Ensos representanterStora Enso har tre huvudsakliga talespersoner på plats i Almedalen som medverkar i öppna seminarier, rundabordssamtal och möten. Det är Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef, Per Lyrvall, Sverigechef och Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör. Anton Kullh, kommersiell chef för träprodukter, ansvarar för frukostmötet på trähusbyggarbetsplatsen. ”Vi ser fram emot årets Almedalsvecka. Det är ett bra tillfälle att prata om skogens och Stora Ensos roll i bioekonomin och samtidigt nå ut till viktiga beslutsfattare”, säger Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör Stora Enso. Länk till sammanställning över de öppna seminarier som Stora Enso deltar i under Almedalsveckan 2018: http://www.storaenso.com/lang/sweden/Stora-Enso-in-Brief-Site/Pages/Stora-Enso-i-Almedalen.aspx FOTO:STORA ENSOBILDTEXT:Fr v Anton Kullh, kommersiell chef träprodukter, Stora Enso och Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör, Stora Enso ser fram emot årets Almedalsvecka.FÖR MER INFORMATION:Sara Kvarfordh, Communications Manager, Media Relations and Public Affairs Sweden, Stora Enso, sara.kvarfordh@storaenso.com , 070-234 45 90FAKTA OM ALMEDALEN:Almedalen är Sveriges största mötesplats för politiker, företag och intresseorganisationer. Almedalsveckan genomförs årligen i Visby på Gotland. Företrädare för de svenska politiska partierna, företag och intresseorganisationer samlas för att diskutera och debattera politik och samhällsfrågor. Det är cirka 4 000 evenemang som arrangeras under veckan. Omkring 40 000 personer brukar varje år besöka Almedalsveckan.FAKTA OM STORA ENSO:Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

CLS erlägger del av garantiprovision genom utgivande av B-aktier

Styrelsen för Clinical Laserthermia Systems AB (”CLS” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat om en riktad nyemission av aktier av serie B för att ersätta vissa garantikostnader som uppkommit i anslutning till den nyligen genomförda företrädesemissionen.    Den 8 juni 2018 avslutades teckningstiden i Bolagets nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Genom nyemissionen tillförs CLS, som tidigare meddelats, en emissionslikvid om cirka 49 MSEK före emissionskostnader.  Styrelsen har nu beslutat om en riktad nyemission av 186 871 nya B-aktier till de emissionsgaranter som valt att erhålla garantiprovision i form av B-aktier i Bolaget i stället för genom kontanta medel.  De fordringar som kvittas genom den riktade nyemissionen uppgår till sammanlagt cirka 1 638 889 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs för de nya aktierna om 8,77 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts baserat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktier under teckningstiden för nyemissionen.  -------------------------------------- VIKTIG INFORMATION Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Clinical Laserthermia Systems och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.  Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.  De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Clinical Laserthermia Systems har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.  Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.  Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.  Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Clinical Laserthermia Systems aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Miljonprogramshus blir självförsörjande på energi med hjälp av bränsleceller från PowerCell

Det är det kommunala bostadsbolaget Vårgårda Bostäder som tillsammans med Nilsson Energy nu arbetar på att göra om ett antal miljonprogramshus till självförsörjande på förnybar energi. Bostäderna ägs av det kommunala bostadsbolaget Vårgårda Bostäder medan Nilsson Energy står för system och integration. Just nu byggs det första huset om och det är i det huset som det nu beställda bränslecellssystemet skall användas. Totalt rör det sig om renovering av sex huskroppar med 29 hyressättslägenheter i varje och planen är att montera bränsleceller i varje hus. Vätgasen som genereras kommer att lagras i en separat byggnad, avskild från bostadshusen. Husen är från början tvåvåningshus men byggs nu till med ytterligare en våning för att dels kunna rymma fler lägenheter, dels också kunna förses med nya tak som är optimerade för solceller. Samtidigt energieffektiviseras husen. Solenergin som inte används under sommarhalvåret kommer att omvandlas till vätgas som lagras. Vintertid kommer vätgasen sedan att driva bränsleceller som i sin tur kommer att alstra elektricitet och värme. Husen blir därmed helt självförsörjande på fastighetsel och värme. - Det här är ett mycket spännande projekt som på ett väldigt konkret och tydligt sätt visar på de enorma möjligheterna och fördelarna med vätgasdrivna bränsleceller, säger Per Wassén, vd för PowerCell. - De här husen kommer själva att producera all energi som de behöver och kommer att bli det som man kallar för ”off grid”, det vill säga frånkopplade från elnätet och helt självförsörjande på fastighetsel och värme. En ökad inhemsk produktion av vätgas med hjälp av sol- och vindenergi skulle ihop med bränsleceller kunna skapa ett samhälle som inte har någon som helst negativ påverkan på vår miljö och vårt klimat – det här handlar om teknologi som på allvar kan bidra till att rädda vår planet. Arbetet med att bygga om miljonprogramshusen i Vårgårda pågår för fullt och den första huskroppen beräknas vara inflyttningsklar under hösten-vintern. Husen i Vårgårda är dock inte de enda som kommer att bli självförsörjande på energi med hjälp av vätgas och bränsleceller. PowerCell har också levererat ett bränslecellssystem till Skellefteå Krafts projekt Zero Sun. Zero Sun är ett hus som från början byggts för att ta till vara på vätgasen och bränslecellernas möjligheter. Även det huset kommer att bli helt självförsörjande på energi med hjälp av solen och med vätgas som energibärare. Trots att huset byggs i norra Sverige kommer det under sommarhalvåret att klara att producera tillräckligt med energi för att täcka behovet av värme och el under de kalla och mörka vintermånaderna. Fakta om PowerCell PS-5 PowerCell PS-5  är framtaget för att möta behovet av att generera el på ett miljövänligt, tyst och tillförlitligt sätt. Systemet kan användas som reservgenerator för telekom och trafiksystem, men också som generator för byggnader och hushåll. PowerCell PS-5 finns i tre utföranden (1–5 kW) och möjliggör ett utökat användande av förnybar energi om systemet integreras till exempel med solcellspaneler. Systemet är baserat på den robusta bränslecellsstacken PowerCell S2 .

SSAB tar nästa steg mot fossilfrihet

Statsminister Stefan Löfven tar idag ett första spadtag för den pilotanläggning där joint venture-bolaget HYBRIT ska genomföra tester i pilotskala för att producera stål med vätgas istället för kol och koks. Biprodukten blir då vatten istället för koldioxid. I vintras fick initiativet grönt ljus för att gå vidare från förstudie till pilotanläggning. Nu inleds bygget och anläggningen beräknas stå färdig 2020. -          Genom att börja bygga pilotanläggningen, där vi ska utveckla och skala upp tekniken för fossilfri ståltillverkning, tar vi ett viktigt steg framåt mot SSAB:s mål att vara fossilfritt 2045. Vi är stolta över att vara del av ett viktigt och utmanande teknikskifte som kan leda till att vi löser en del av klimatfrågan, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB. HYBRIT har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent och Finlands med sju procent. HYBRIT har dessutom en global potential att minska koldioxidutsläppen. Det historiska teknikskiftet har beskrivits som avgörande för att Sverige ska kunna möta de mål som satts upp i Parisavtalet. HYBRIT är ett joint venture-bolag som ägs av de tre företagen SSAB, LKAB och Vattenfall med målsättningen att först i världen utveckla en industriell process för fossilfria malmbaserade ståltillverkning. Projektet initierades våren 2016, och målsättningen är att ha en industriell process framme till 2035. HYBRIT har sedan tidigare beviljats finansiellt stöd från Energimyndigheten vid tre tillfällen, nämligen två genomförbarhetsstudier och ett forskningsprojekt. Nyligen kommunicerades det att Energimyndigheten utöver det kommer att bidra med cirka 37 procent av de 1,4 miljarder som pilotstudiefasen beräknas kosta och att de tre ägarbolagen står för resterande del. För ytterligare information, vänligen kontakta:Kerstin Danasten, t f presschef, telefonnummer +46 72 222 78 29 SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com.  Följ med oss även i sociala medier: Facebook , Instagram , LinkedIn , Twitter  och YouTube .

Brighter förhandlar med indonesiska försäljningspartner.

Brighter för nu ett antal aktiva samtal med flertalet indonesiska försäljningspartner, utöver Indosat Ooredoo, om försäljning av Actiste, Brighters unika tjänst för diabetiker, i Indonesien. Förhandlingarna gäller rättigheter kring försäljning mot ett bredare utbud av säljkanaler, bland annat försäkringsbolag och vårdproducenter i regionen. Kombinerat med det partnerskap Brighter inlett med Indosat Ooredoo kommer bolaget därmed täcka alla kanaler ut mot företag, konsumenter, allmän sjukvård samt det privata sjukförsäkringssystemet. – Behovet av våra lösningar är oerhört stort i Indonesien givet de samhällskostnader och problem den snabbt växande diabetesepidemin medför, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare. Vi arbetar nu intensivt med att optimera förutsättningarna inför en lansering av Actiste i regionen. Förhandlingarna förväntas resultera i minst ett konkret avtal under 2018. Indonesien har idag världens fjärde största befolkning med sina ca 260 miljoner invånare. Så snart som år 2030 beräknas Indonesien ha vuxit till närmare 300 miljoner invånare och vara världens sjunde största ekonomi, där medelklassen uppgår till 135 miljoner människor – mer än något annat utvecklingsland i världen förutom Kina och Indien. Idag lever omkring 10 miljoner människor med diabetes i Indonesien och varav drygt 3,5 miljoner befinner sig i vårt initiala målsegment. Samtidigt beräknas det finnas ytterligare 5 miljoner som är odiagnostiserade, enligt International Diabetes Foundation. Diabetes tillväxttakt i Sydostasien är mycket hög; antalet diabetiker ökar årligen med ca 6 % i Indonesien. För ytterligare information, vänligen kontakta: Truls Sjöstedt, CEOTelefon: +46 709 73 46 00E-post: truls.sjostedt@brighter.se Henrik Norström, COOTelefon: +46 733 40 30 45      E-post: henrik.norstrom@brighter.se Om Brighter ABBrighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. www.brighter.se  Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG . Brighters Certified Adviser på NASDAQ OMX First North är Remium Nordic Holding AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com. Om Actiste Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras. Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. www.actiste.com  Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juni 2018 kl. 09:30 CEST.

Anders Nyström ny VD och koncernchef för Bulten

Anders Nyström är maskiningenjör med påbyggnadsutbildningar inom ledarskap och ekonomi. Han har omfattande internationell erfarenhet från fordonsindustrin och har tidigare haft flera olika ledande befattningar inom bland annat Kongsberg Automotive, Volvo Personvagnar och Ford Motor Company. Anders kommer närmast från IAC Group där han varit Vice President Commercial sedan 2018. ”Styrelsen är mycket glad över rekryteringen av Anders Nyström som tar med sig gedigen erfarenhet och kunskap om fordonsindustrin till Bulten. Med sin bakgrund och sitt ledarskap är jag övertygad om att han kommer kunna vidareutveckla bolaget ytterligare och ta det till nya framgångar”, säger Ulf Liljedahl, styrelsens ordförande. ”Bulten är ett oerhört fint och välskött bolag med en mycket stark plattform och ställning som leverantör och partner av fästelementslösningar till den globala fordonsindustrin. Jag ser mycket fram emot att få vara med på den fortsatta resan som detta spännande bolag står inför”, säger Anders Nyström, tillträdande VD och koncernchef. Anders tar över som VD och koncernchef efter Tommy Andersson, som efter nitton framgångsrika år inom Bulten går i pension enligt vad som tidigare aviserats den 26 oktober 2017. Tommy Andersson kvarstår som VD och koncernchef fram till och med den 7 februari 2019. För ytterligare information, vänligen kontakta:Ulf Liljedahl, Styrelseordförande Bulten ABtel: 040-660 30 00, e-post: chairman@bulten.com Kamilla Oresvärd, SVP Corporate Communicationstel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2018 kl.11:00 CET. Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Allgon AB (publ) offentliggör prospekt i samband med fullt garanterat företrädesemission om cirka 127 MSEK

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.  Extra bolagsstämma i Allgon AB (publ) (”Allgon” eller ”Bolaget”) beslutade den 18 juni 2018 om genomförande av en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsen i Allgon har i anledning därav upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida, www.allgon.se. Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.allgon.se), SEB:s hemsida (www.sebgroup.com) samt på ABG Sundal Colliers hemsida under sektionen ”Ongoing transactions” (www.abgsc.com). Prospektet kommer inom några dagar även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till prospektet. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets, SEB:s samt ABG Sundal Colliers hemsida.   Tidsplan för Företrädesemissionen +---------------------------------+-------------------------+|Händelse |Datum |+---------------------------------+-------------------------+|Teckningsperioden inleds | 21 juni 2018 |+---------------------------------+-------------------------+|Handel med teckningsrätter inleds| 21 juni 2018 |+---------------------------------+-------------------------+|Handel med BTA inleds | 21 juni 2018 |+---------------------------------+-------------------------+|Handel med teckningsrätter |5 juli 2018 ||avslutas | |+---------------------------------+-------------------------+|Teckningsperioden avslutas | 9 juli 2018 |+---------------------------------+-------------------------+|Preliminärt teckningsresultat i | 11 juli 2018 ||Företrädesemissionen | ||offentliggörs | |+---------------------------------+-------------------------+|Slutligt teckningsresultat i | 13 juli 2018 ||Företrädesemissionen | ||offentliggörs | |+---------------------------------+-------------------------+|Handel med BTA avslutas | 18 juli 2018 |+---------------------------------+-------------------------+|Handel med nya aktier inleds | Omkring den 20 juli 2018|+---------------------------------+-------------------------+|Leverans av nya aktier | Omkring den 24 juli 2018|+---------------------------------+-------------------------+ Rådgivare ABG Sundal Collier agerar tillsammans med Redeye finansiell rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget med anledning av Företrädesemissionen. För mer information och kontakt: Johan Hårdén, vd Allgon ABjohan.harden@allgon.se073-385 92 19 Om Allgon  Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som certified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna. För mer information: www.allgon.se  Viktig information Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Allgon i någon jurisdiktion, varken från Allgon eller från någon annan. Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av de finansiella rådgivarna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt på Allgons hemsida. I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. Framåtriktade uttalanden Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande. Information till distributörer I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Allgons aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Allgons aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Allgons aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Allgons aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Allgons aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Ny form av boende för äldre i Södertälje

Mellanboende är en trygg boendeform för äldre som behöver mer tillsyn men inte omsorg dygnet runt, och som inte längre upplever att det är tryggt att bo kvar hemma. I ett mellanboende finns gemensamma sociala ytor för umgänge, aktiviteter och stimulans.– Södertälje ska vara en bra och trygg plats att åldras i. Jag är glad att vi nu kan ta nästa steg i utvecklingen av olika former av boende anpassat för äldre. Mellanboende fyller en lucka som idag finns mellan att bo kvar hemma och ett särskilt boende, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S).Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad behovsanalys och att upprätta riktlinjer för den föreslagna boendeformen. Dessutom ska förvaltningen genomföra en förstudie för att utreda lämplig lokalisering av mellanboendet.Verksamheten på mellanboendet kommer att vara i kommunens regi och bestå av hyreslägenheter för att fler ska kunna ta del av utbudet. En plats på boendet kommer att kräva en biståndsbedömning. Mer information:Boel Godner, ordförande i kommunstyrelsen (S), 08-523 068 65, boel.godner@sodertalje.se Lenita Granlund, socialdirektör, Södertälje kommun, 08-523 014 82, lenita.granlund@sodertalje.se Helene Andersson, pressekreterare, Södertälje kommun, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se Med vänliga hälsningar Södertälje kommun info@sodertalje.se Kontaktcenter: 08-523 010 00 www.sodertalje.se www.sodertalje.se/press   www.twitter.com/sodertalje  www.facebook.com/sodertalje

Heimstaden ingår ramavtal med Magnolia om byggande av ca 5 300 bostadslägenheter i Storstockholm och Öresundsregionen

Avtalet baseras på byggnation av främst hyresrätter samtidigt som parterna har en gemensam intention att del av byggrätterna ska upplåtas som bostadsrätt eller äganderätt, i syfte att skapa socialt hållbara bostadsområden och stadsdelar. Parterna har ingått avtal som fastställer ekonomiska, juridiska och byggnadstekniska villkor avseende projekten. Samtliga bostadsprojekt kommer att uppföras med miljöcertifiering av klass guld eller silver. Bostadsprojekten är dessutom belägna i direkt anslutning till spårbunden eller annan allmän kommunikation, vilket varit ett krav för detta ramavtal. Transaktionen är strukturerad så att Heimstaden övertar ett fastighetsägande bolag vid byggstart av en enskild fastighet och ansvarar därefter för kapitalisering av bolaget. Magnolia åtar sig under ramavtalet att garantera ett maximalt pris på respektive projekt.  ”Vi är mycket nöjda med det ramavtal vi nu tecknat med Magnolia. Vi tillför nu energieffektiva och attraktiva bostäder i storstadsregioner med stor bostadsbrist”, säger Patrik Hall, vd Heimstaden. ”Vi har även beslutat oss för att söka det förbättrade investeringsbidrag som började att gälla den 1 maj i år, i syfte att kunna erbjuda nyproducerade hyresrätter som kan efterfrågas av det stora flertalet”, fortsätter Patrik Hall. ”Normhyran kommer således av begränsas till 1 450 kr/kvm samt 1 550 kr/kvm i 2018-års nivå, beroende på storstadsregion”. ”Det kan alltid diskuteras vilken väg av stöd eller subventioner som är den mest effektiva för att uppnå ett boende som ekonomiskt passar de flestas plånböcker, men om våra politiker nu försöker underlätta med ett investeringsbidrag, känner vi oss förpliktigade att göra vårt yttersta att leverera i enlighet med detta”. Ramavtalet sträcker sig till och med den 31 december 2023 då det sista projektet beräknas vara levererat. Varje projekt kommer att finansieras genom eget kapital och bygglån allt eftersom de påbörjas. Heimstaden har en rättighet att kliva av enskilda projekt mot en engångsersättning till Magnolia. Falkenborn har agerat legal rådgivare åt Heimstaden och Wigge & Partners åt Magnolia Bostad.  För ytterligare information, kontakta: Patrik Hall, VD Heimstaden AB                     0705 -85 99 56      patrik.hall@heimstaden.com Fredrik Årman, Transaktionschef                  0705 - 90 04 77     fredrik.arman@heimstaden.com Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juni 2018 kl. 18:00 CET.

Capio utser Attila Vegh till ny VD

“Jag är glad att kunna presentera utnämningen av Attila Vegh som ny VD för Capio. Han kommer att bidra med en bred erfarenhet kombinerat med en passion för att driva förändring och transformation inom vården, i såväl privat som offentlig sektor”, säger Michael Wolf, styrelseordförande i Capio AB. ”Jag vill även ta tillfället i akt för att utrycka min och styrelsens tacksamhet till Thomas Berglund som har lett Capio de senaste tio åren. Under hans ledarskap har Capio etablerat sig själv som marknadsledare genom bolagets strategi med fokus på Modern Medicin, snabb återhämtning och Modernt Management”, fortsätter Michael Wolf. Attila Vegh är en utbildad läkare med bevisade framgångar som VD. Han är 42 år gammal och är för närvarande VD för Penta Hospitals International, en multinationell vårdkedja med över 70 sjukhus och kliniker i tre länder, och drygt 14 000 medarbetare. Tidigare positioner inkluderar VD för University Hospitals of South Manchester samt VD för Cambridgeshire and Peterborough Foundation Trust i Storbritannien. Innan sina VD-roller arbetade Attila Vegh fem år på McKinsey & Company, där han ledde transformationsprogram för stora sjukhuskedjor i Europa, USA och Asien. Utöver sin läkarutbildning har han en PhD i molekylär cancerforskning från Paris universitet och en MSc i Health Management från Imperial College London.”Jag ser framemot att bli en del av Capio, som har ett starkt internationellt rykte. Vårdmarknaden står under transformation och med Capios starka medicinska kunskap och operationella förmåga ser jag en stor potential för framtiden. Tillsammans med ledningen ser jag fram emot att fortsatt utveckla företaget genom att accelerera implementeringen av Capios strategi med ett starkt fokus på specialisering och digitalisering”, säger Attila Vegh. “Genom utnämningen av Attila Vegh säkerställer vi en stark och välbeprövad ledare för Capio och vi kommer nu accelerera vår strategi för att driva medicinsk kvalitet, tillväxt och aktieägarvärde. För att säkerställa denna utveckling utvärderar styrelsen och ledningen kontinuerligt operationella och strukturella åtgärder för att stärka vårt fokus på specialisering och digitalisering”, avslutar Michael Wolf. För information vänligen kontakta:Michael Wolf, styrelseordförande Capio ABTelefon: +46 761 11 34 14 Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson försorg, för offentlig­görande den 21 juni 2018 kl. 08.00 svensk tid.Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare (heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner patientbesök i Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (57% av Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av Koncernens omsättning 2017) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2017). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.

Preem och Setra samarbetar kring förnybara drivmedel

Den planerade produktionsanläggningen kommer att omvandla sågspån till pyrolysolja, en förnybar råvara till biodrivmedel. Byggstart beräknas ske under 2019 och anläggningen beräknas ge cirka 25 000 ton pyrolysolja per år som via Preems raffinaderi i Lysekil raffineras till biodrivmedel. En ansökan om miljötillstånd har lämnats in. – Detta är Europas första produktionsanläggning av pyrolysolja som kopplas till ett raffinaderi. För att klara det nationella målet i Sverige om 70 procent mindre koldioxidutsläpp inom transportsektorn till 2030 krävs en rad åtgärder. Vi blev därför direkt intresserade när Setra kontaktade oss med sina planer på en anläggning för framställning av pyrolysolja. Det är viktigt att satsa på olika biodrivmedel där sågspån är en möjlighet, säger Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem. – Sågspån är en biprodukt i vår tillverkning av trävaror och möjligheten att framställa pyrolysolja, som sedan kan användas till biodrivmedel, ligger helt i linje med Setras strategi att öka värdet och klimatnyttan hos våra produkter. Vi har drivit projektet med pyrolysoljeframställning i syfte att finna en partner för kommersiell användning. Att Preem nu vill satsa på denna anläggning tillsammans med oss är väldigt positivt, säger Hannele Arvonen, VD Setra Group. Samarbetet med Setra är en del i Preems ambition att år 2030 tillverka 3 000 000 kubikmeter förnybara drivmedel på raffinaderierna i Lysekil och Göteborg. Under 2017 såldes cirka 9 000 000 kubikmeter drivmedel totalt i Sverige, varav drygt 1 900 000 kubikmeter motsvarades av biodrivmedel, enligt Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI). Cirka 15 procent av allt biodrivmedel producerades i Sverige, resten importerades från andra länder. FAKTA - Pyrolys Pyrolys är en process där ett ämne snabbt hettas upp till en hög temperatur så att det fasta materialet förångas och kan kondenseras ut till en vätska. Genom pyrolys kan grenar, rötter, toppar och sågspån omvandlas till en olja som sedan kan raffineras till förnybar bensin och diesel. Om Preem Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning 69 miljarder SEK. Läs gärna mer på www.preem.se. Om Setra Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 800 anställda och omsätter ca 4 miljarder kronor. Omkring 65 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på www.setragroup.com.

ENORAMA PHARMA HAR BESLUTAT OM ATT STARTA UTVECKLINGSARBETET AV MEDICINSKT CANNABISTUGGUMMI

Enorama Pharma har det senaste året noterat den expansiva marknadsutvecklingen inom segmentet medicinsk cannabis. I början på året startade därför bolaget en utvärdering av affärsmöjligheterna inom detta segment tillsammans med Business Sweden i USA som samägs av svenska staten och näringslivet. Projektet som delvis finansierats av Business Sweden har utvärderat flera aspekter inom cannabissegmentet i USA. Vi har genomlyst de regulatoriska kraven, distributionsnätet i USA, marknadsintresset och hur Enorama Pharmas affärsmodeller och medicinska tuggummi ChewMed passar in i detta segment. Resultatet av utvärderingen visar att potentialen och intresset för ett medicinskt cannabistuggummi i USA är mycket stort. De regulatoriska och legala hinder som delvis finns kvar och som identifierades i denna utvärdering förväntas bli lägre över de kommande åren. Enorama ser också goda möjligheter att längre fram i utvecklingsarbetet kunna finansiera projektet tillsammans med partners som redan är verksamma inom medicinsk cannabis. ”Marknaden och utvecklingen inom medicinsk cannabis har vi följt med stort intresse i flera år. Det var därför naturligt att vi i början på året startade en större affärsutvärdering tillsammans med svenska exportrådet – Business Sweden i USA. Utvärderingen har visat på stor potential och därför har vi nu beslutat om att gå vidare med utvecklingen inom detta segment” säger Annette Agerskov, vVD Enorama Pharma. MARKNADDen globala världsmarknaden för medicinsk cannabis förväntas växa till 40–55 miljarder USD 2025, enligt flera oberoende marknadsrapporter publicerade under året. Marknadstillväxten drivs av en legaliseringsvåg i framförallt Nordamerika men också av flera kliniska studier som påvisar nyttan med medicinsk cannabis för flera olika patientgrupper. Några exempel på terapeutiska områden med potential är smärtlindring, aptitstimulans, lindring till patienter som lider av hiv/aids, cancer och multipel skleros.

QuickCool AB ingår ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund genom deras rådgivare Alpha Blue Ocean

QuickCool har ingått finansieringsavtalet i syfte att säkerställa Bolagets finansiering. Finansieringen beräknas förse QuickCool med kapital över de närmaste 18 månaderna och finansiera avslutningen av Bolagets CE-märkningsaktiviteter, samt produktionsstart och marknadslansering. Årsstämman den 3 maj och den extra bolagsstämman den 4 juni 2018 bemyndigade styrelsen att emittera konvertibler och teckningsoptioner. Dessa bemyndiganden har möjliggjort detta finansieringsavtal. “Vi har undersökt och utvärderat ett flertal olika finansieringsalternativ som är både kostnadseffektiv och flexibel för Bolaget och våra aktieägare. Den här finansieringslösningen passar vårt kortsiktiga behov av kapital för orderläggning av komponenter, för slutförandet av vår CE-märkningsprocess samt initiala marknadslansering. Samtidigt möjliggör den en potentiell buffert för snabbare expansion och större mångsidighet i ett längre perspektiv. Vi kan nu fokusera på planeringen inför vår lansering utan att tappa fart”, säger QuickCools VD Fredrik Radencrantz. Pierre Vannineuse, CEO och grundare av Londonbaserade Alpha Blue Ocean Investment Group, och chef över European High Growth Opportunities Securitization Fund, kommenterar: ”Vi välkomnar QuickCool bland våra portföljbolag. Denna transaktion är en del av Alpha Blue Ocean’s intention att inom de närmaste tjugofyra månaderna investera två miljarder euro i europeiska hälso- och sjukvårdsföretag. QuickCools patenterade intranasala kyllösning är unik och bolaget befinner sig i en mycket spännande fas, så vi ser verkligen fram att följa QuickCools expansion på nära håll.” Huvudsakliga villkorFinansieringslösningen är baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner med rätt till konvertering till aktier av serie B i Bolaget. Finansieringslösningen består av en period om arton månader. Under perioden kommer Bolaget att erhålla 14 MSEK genom utfärdandet av sju Trancher bestående av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner. Om Bolaget beslutar att utöka finansieringen innebär det att Bolaget har möjlighet att erhålla ytterligare 12 MSEK genom utfärdandet av ytterligare Trancher. Varje Tranch uppgår till 2 MSEK vardera. Finansieringslösningen innebär att respektive Tranch av konvertibellån motsvaras av ett aktieägarlån som avslutas när konverteringsskulden emitterats i aktier. Huvudaktieägare i Bolaget åtar sig att ingå sådana lån. I samband med varje Tranch emitteras teckningsoptioner med rätt för investeraren att teckna aktier av serie B i Bolaget. Om samtliga teckningsoptioner för det totala åtagandet utnyttjas, tillförs bolaget ytterligare 7,8 MSEK (det vill säga 30 procent av totala åtagandet), sammantaget innebär det att bolaget totalt kan tillföras 33,8 MSEK. De konvertibla skuldebreven måste omvandlas till aktier av serie B inom 12 månader från emissionstillfället. Teckningsoptionerna måste utnyttjas inom 3 år från emissionstillfället. De konvertibla skuldebreven emitteras till en kurs motsvarande nominellt belopp. Konverteringskurs för de konvertibla skuldebreven och teckningskurs för teckningsoptionerna fastställs baserat på en prisperiod om 15 handelsdagar direkt före ett referensdatum. De konvertibla skuldebreven, konverteras obligatoriskt inom tolv månader efter utfärdande och fram till dess till 90% av det dagliga lägsta VWAP (lägsta genomsnittliga volymvägda slutkursen) under prisperioden före mottagandet av en konverteringsbegäran. För teckningsoptionerna, definieras teckningskursen för varje Tranch av teckningsoptioner som 120% av VWAP observerat för prisperioden om 15 handelsdagar som föregår den handelsdag då Bolaget begär att Investeraren tecknar nya konvertibler och teckningsoptioner, det vill säga när Bolaget påkallar en Tranch, förutom vid den första Tranchen då den motsvarar 120% av den av 1.7030 och den lägsta VWAP under prisperioden om 15 handelsdagar som används för beräkning. Om det totala åtagandet utnyttjas, vilket innebär konvertibla skuldebrev om 26 MSEK i sammanlagt nominellt belopp, kommer kostnaderna för Bolaget för bland annat finansiella och juridiska tjänster uppgå till cirka 7 procent av det totala åtagandet. I det fall då samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget, beräknas kostnaderna uppgå till drygt 5 procent av det totala åtagandet. Om European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO)European High Growth Opportunities Securitization Fund SF är ett institutionellt investeringsföretag med säte i Luxemburg som fokuserar på att finansiera innovativa företag i Europa som bedöms vara signifikant undervärderade. Alpha Blue Ocean är exklusiv rådgivare till EHGO. Deras mandat är att investera i innovativa europeiska företag och därigenom stödja deras behov av tillväxtkapital genom att erbjuda ett trovärdigt europeiskt finansieringsalternativ. Om Alpha Blue Ocean Investment GroupAlpha Blue Ocean, som grundades av Pierre Vannineuse, ansvarar för en familj av investeringar och  de opererar över multipla jurisdiktioner och fokuserar på att finansiera innovativa teknologier, samtidigt som de behåller en passiv roll i förvaltningen av sina portföljbolag. Alpha Blue Ocean specialiserar sig på att tillhandahålla flexibla och innovativa icke-invasiva lån och equity-finansiering till börsnoterade företag globalt och inom hälso- och sjukvård, energi, gruvdrift och teknologi. Alpha Blue Oceans huvudkontor är baserat i London, Storbritannien. För mer information, vänligen kontaktaFredrik Radencrantz, VDTelefon: 046-286 38 40E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se.

Brighter breddar försäljningskanaler för Actiste i Thailand.

Brighter förhandlar med ett flertal lokala aktörer om försäljningsrättigheter till Actiste, Brighters unika tjänst för diabetiker, i Thailand. Förhandlingarna gäller en breddning av bolagets kanaler för att nå ut till större institutioner i regionen, bland annat försäkringsbolag och vårdproducenter. – Diabetes är en snabbt växande folkhälsoutmaning i Thailand och behovet av lösningar som Actiste är mycket stort. Vi ser goda möjligheter till en framgångsrik etablering i landet, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare. – Thailand har en mognare vårdinfrastruktur jämfört med många andra länder i regionen och därtill har man från statligt håll redan implementerat olika former av subventioner och hälsoplaner, vilka kan jämföras med exempelvis det högkostnadsskydd vi har i Sverige, säger Truls Sjöstedt. Förhandlingarna förväntas resultera i minst ett konkret avtal under 2018. Brighter har sedan tidigare ett partneravtal med Thailands ledande mobiloperatör AIS inför den kommande lanseringen av Actiste i Thailand. Detta partnerskap löper på enligt avtalad plan och en praktisk fördjupning av samarbetet beräknas ske efter det att Actiste har CE-märkts formellt. Antalet diabetiker ökar snabbt i Sydostasien och idag lever över 4 miljoner människor med sjukdomen i Thailand, vilket motsvarar närmare 8 procent av landets vuxna befolkning, enligt International Diabetes Federation. För ytterligare information, vänligen kontakta: Truls Sjöstedt, CEOTelefon: +46 709 73 46 00E-post: truls.sjostedt@brighter.se Henrik Norström, COOTelefon: +46 733 40 30 45      E-post: henrik.norstrom@brighter.se Om Brighter ABBrighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. www.brighter.se  Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG . Brighters Certified Adviser på NASDAQ OMX First North är Remium Nordic Holding AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com. Om Actiste Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras. Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. www.actiste.com  Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juni 2018 kl. 08:30 CEST.

Skärpta regler för fyrverkerianvändning i Södertälje

Beslutet innebär att det endast är tillåtet att använda fyrverkerier två timmar per år, och i övrigt blir användningen förbjuden. Den tidigare tillåta fyrverkerianvändningen har omfattat påskafton och valborgsmässoafton. Beslutet innebär också att tiden för att använda fyrverkerier på nyårsafton förkortas, från kl. 15-03 till kl. 23-01.  – Användandet av fyrverkerier är för många människor och djur en hemsk upplevelse, säger Ewa Lofvar Gerdsdotter, kommunalråd (MP) och ordförande i hållbarhetsutskottet. Med de skärpta reglerna tar vi ett första steg för att stävja användande och missbruk. Vi behöver nu få stöd av andra kommuner för att kunna gå vidare och kunna påverka på nationell nivå. I Hållbarhetsutskottet diskuteras också om ett totalförbud för privatpersoner behövs.– Ordningsstörningar och brott som sker vid fyrverkerianvändning skapar stor oro och otrygghet bland allmänheten, säger stadsdirektör Rickard Sundbom. Kommunen arbetar systematiskt tillsammans med polisen och räddningstjänsten med att förebygga problemtiken genom samarbete med handlarna, information till allmänheten, tillsyn och inspektioner. Det här är ett viktigt beslut och ett steg i rätt riktning. Mer information:Ewa Lofvar Gerdsdotter, kommunalråd och ordförande i hållbarhetsutskottet (MP), 08-523 064 30, ewa.lofvar.gerdsdotter@sodertalje.se Rickard Sundbom, stadsdirektör, Södertälje kommun, 08-523 010 81, rickard.sundbom@sodertalje.se Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se Med vänliga hälsningar Södertälje kommun info@sodertalje.se Kontaktcenter: 08-523 010 00 www.sodertalje.se www.sodertalje.se/press   www.twitter.com/sodertalje  www.facebook.com/sodertalje

Kista Galleria förstärker butiksutbudet

Kista Galleria förstärker sitt butiksutbud med flera nya koncept som öppnar i år. I höst öppnar Nordic Wellness ett gym på 760 kvadratmeter som kommer att utrustas med de senaste maskinerna inom gym- och konditionsträning. Även Afound öppnar i Kista Galleria under hösten med 2 000 kvadratmeter fyllda med attraktiva varumärken till bra priser –  Vi är ett familjekoncept som erbjuder inspirerande och rolig träning för människor i alla åldrar. På det sättet bidrar vi till den allmänna folkhälsan. Det nya gymmet kommer att vara toppmodernt, ha generösa öppettider och erbjuda funktionell träning för alla. Vi tror det kommer passa Kista Galleria mycket bra då det är en dynamisk plats med mycket folk i rörelse, säger Magnus Wilhelmsson, vd på Nordic Wellness. Ytterligare tillskott är Afound, mobiltillbehörsbutiken Mobello och tespecialisten Tea House. De båda senare öppnar under sommaren. Idén med Afound är att erbjuda en mix av premium-varumärken, vintage, klassiker och highstreet-varumärken. Sortimentet handplockas samt anpassas till vad kunderna efterfrågar. –  Kista Galleria har en mycket urban, internationell kundgrupp som vi tror kommer att uppskatta Afound som en ny och engagerande köpupplevelse med ett ständigt föränderligt utbud, säger Magnus Åkesson, affärsområdeschef på Citycon. Med sina 19 miljoner besökare är Kista Galleria ett utmärkt läge för nya koncept som söker en bred publik.   Kista Galleria genomgår under 2018 en stor modernisering och en ompositionering från destination till lokal galleria med vardagsrumskänsla och ett heltäckande utbud för vardagslivet. Som den del av förändringsarbetet har New Yorker, Ö&B samt multibrandbutikerna Salt Men och Salt Woman fått nya butiker i nya lägen.

Real Heart: överlevnadsförsöken skjuts upp

Efter visst övervägande beslöt sig forskningsteamet för att gå vidare med en akut operationen för att kunna testa de nya lösningar som tagits fram vad gäller aortakopplingen och avluftningen. Återigen presterade RealHeart™ optimalt med fysiologiskt blodtryck och flöde. Aortakopplingen fungerade utomordentligt väl och även avluftningen fungerade bra. Vid samtliga prekliniska operationer har tryckgivare placerats i anslutning till hjärtpumpens båda förmak. Dessa är till för att styra pumpkapaciteten utifrån den mängd blod som rinner till hjärtpumpens förmak. Detta bidrar till att pumpfunktionen kan anpassas till kroppens behov. Att ha en tryckmätning i förmaken ger RealHeart™ en ytterligare fördel gentemot konkurrenterna. ”Vi har en produkt som har presterat mer än förväntat vid samtliga operationer. De prekliniska studierna har varit väsentliga för att kunna hitta lösningar på de problem vi initialt hade med aortakoppling och avluftning. Det faktum att djuret, innan operationen ens startat, under inledningen av narkosen, drabbades av hjärtstillestånd får nog tillskrivas ren otur. Det är sådant som händer inom medicinsk forskning. Vi kommer därför att planera en ny operationsserie och då förhoppningsvis kunna genomföra ett första överlevnadsprov. Vi kommer att planera höstens utvecklingsprogram efter sommaren och återkommer då med besked om detta.” säger Azad Najar VD och Innovatör. Denna information är sådan information som Scandinavian Real Heart AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2018.

EU-kommissionen stödjer Minestos plan för kommersiellt genombrott

– Detta bidrag understryker Minestos branschledande förmåga i att erhålla offentlig finansiellt stöd från EU. Än viktigare visar det också att EU-kommissionen bekräftar och stödjer vårt tillvägagångssätt för marknadsetablering som baseras på initialt småskaliga installationer med tidig kundinvolvering, säger Martin Edlund, VD på Minesto. Med stöd från potentiella kunder och partners på Färöarna, i Frankrike och Belgien och i konkurrens med 2 148 andra ansökningar från små och medelstora företag (SME) i 43 länder, var Minestos ansökan en av få som valdes ut av EU-kommissionen. Det beviljade anslaget i fas 1 om 50 000 euro kommer att användas för en förstudie av kommersiella Island Mode-installationer (”off grid” eller autonoma installationer) av Minestos marina kraftverk DG100. Förutom att utgöra en kommersiell produkt som möjliggör snabbare marknadsetablering och volymuppskalning har DG100-systemet också en nyckelroll i kommersialiseringen och den industriella utrullningen av Minestos Utility Scale-system, som riktar sig mot bolagets huvudsakliga marknad: installationer av storskaliga parker. SME Instrument  är en del av EU-kommissionens forsknings- och utvecklingsprogram Horizon 2020 och stöder innovativa idéer för produkter, tjänster eller processer som är redo att erövra globala marknader. Det främsta målet är små och medelstora företag med hög innovationsgrad, tydlig kommersiell ambition samt potential för stor tillväxt och internationalisering. SME Instrument är uppdelat i olika faser med finansiering om 50 000 euro genomförbarhetsstudier i fas 1. I fas 2 finns finansiering i storleksordningen 500 000–2,5 miljoner euro eller mer tillgänglig för innovationsutveckling och demonstration. – Vi ser fram emot att tillsammans med kunder i form av elbolag delta och konkurrera om finansieringen i SME Instruments fas 2, säger Martin Edlund. För mer information, vänligen kontakta Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB0705-70 75 08press@minesto.com Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 juni 2018 kl. 14:00 CET. Om Minesto Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet. Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar. I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green. Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. Läs mer om Minesto på www.minesto.com Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.