Dela

Kontakt

 • Stena Line

  Press office


  Danmarksterminalen Masthuggskajen 405 19 GÖTEBORG
  +46 (0) 31 - 85 85 32
  http://www.stenaline.com/media
 • Citat

  Vi har nu transporterat passagerare och gods i Östersjöregionen i nästan ett decennium, ständigt följt upp våra kunders behov och önskemål, och är glada att kunna förbättra kundupplevelsen. I jämförelse med de färjor som tidigare trafikerade rutten, har Stena Scandica och Stena Baltica 30 procent större godskapacitet och 70 procent fler hyttplatser, bättre möjligheter att spendera överfartstiden på ett trevligt sätt, och ger på det hela taget en mer behaglig reseupplevelse på våra rutter till och från Lettland. Båda färjorna är fantastiska tillskott till Stena Lines flotta, och det här är bara det första steget i vår övergripande plan att fördubbla antalet passagerare på denna Östersjörutt under en treårsperiod.
  Johan Edelman, Stena Line, Trade Director Baltic Sea North
  Vi vill driva utvecklingen inom hållbar sjöfart och växa tillsammans med Göteborg. Vi går positivt in i diskussionerna om ett nytt läge för vår hamn och våra terminaler för att vi tror att det kan ge både oss och branschen möjlighet att öka omställningstakten.
  Niclas Mårtensson, VD för Stena Line
  Genom att utsträcka vårt nätverk till Finland, utökar och förbättrar vi det redan idag mest omfattande, effektiva och integrerade färjelinjenätverket i norra Europa.
  Niclas Mårtensson, VD för Stena Line
  De nya färjorna vi nu sjösätter är flaggskeppen i vår pågående modernisering av fartygsflottan och utvecklingen mot mer hållbara transporter för både gods och passagerare
  Niclas Mårtensson, VD Stena Line Group
  Vi arbetar parallellt med att minska bränsleförbrukningen från våra befintliga fartyg och samtidigt utveckla morgondagens teknik, fartyg och bränslen. Detta är ett lysande exempel på hur vi kombinerar modern AI-teknik med den stora nautiska kompetens våra sjöbefäl besitter för att tillsammans minska vår miljöpåverkan.
  Erik Lewenhaupt, Hållbarhetschef på Stena Line
  Detta är ett fantastiskt samarbete mellan sjöfarten och stålindustrin som bevisar att det tillsammans går att minska vår klimatpåverkan drastiskt. För Stena Line är detta ytterligare ett viktigt steg på vår hållbara resa och utforskandet av alternativa fartygsbränslen för framtiden
  Erik Lewenhaupt, Hållbarhetschef på Stena Line
  Vi har väntat på detta och är otroligt glada över att äntligen känna vind i seglen. Vi vet att det finns ett stort uppdämt sug efter att få komma ut och resa och det syns i våra bokningssiffror för sommarens högsäsong som börjat ta fart från skolavslutningarna och framåt.
  Elisabeth Lönne, ansvarig för Stena Lines Danmarkslinjer
  Dessa två nya superfärjor representerar en viktig del av vår hållbara tillväxtresa framåt och vi ser fram emot att välkomna dem till flottan nästa år.
  Niclas Mårtensson, VD Stena Line Group
  et känns fantastiskt kul att äntligen få välkomna hallänningarna ombord på Stena Nautica igen och erbjuda möjligheten att resa på en dagstur över Kattegatt med frisk havsluft, god mat och billig shopping ombord.
  Julia Kronberg, Travel Commercial Manager Danmarkslinjerna
  Vi är optimistiska för att detta ska fortsätta och vi ser redan en positiv bokningstrend både från den svenska och danska sidan inför sommarens högsäsong. Det är tydligt att vår optimism och längtan efter att resa delas av våra kunder,
  Elisabeth Lönne, ansvarig för Stena Lines Danmarkslinjer
  Vi har sett en ökad efterfrågan från våra kunder runt hela Östersjön och vi fortsätter därför att utveckla fartygsflottan. Jag välkomnar stolt vårt senaste tillskott Stena Livia.
  Johan Edelman, ansvarig för Stena Lines linjer till och från Lettland.
  Vår ambition är att leda utvecklingen mot en fossilfri sjöfart och hållbara transporter på havet.
  Niclas Mårtensson, VD Stena Line Group
  Vi ser en fortsatt ökning av efterfrågan på godstransporter från våra kunder runt Östersjön och utökar tillfälligt kapaciteten med Stena Vinga i väntan på att våra två större fartyg anländer senare i år.
  Johan Edelman, ansvarig för Stena Lines tvä färjelinjer från Lettland.
  Vi har redan kommit en bra bit på väg och ökat antalet kvinnor i ledande position betydligt de senaste åren. Senast vid utgången av år 2022 ska 30 % av alla ledare på alla nivåer inom företaget vara kvinnor, från fartyg och hamnar till företagsledning och styrelse.
  Margareta Jensen Dickson, Group Head of People
  Flytten till Halmstad var rätt beslut
  Elisabeth Lönne, ansvarig för Stena Lines Danmarkslinjer
  Vi går nu från vision till verklighet med det batteridrivna fartyget Stena Elektra
  Niclas Mårtensson, VD Stena Line
  Ventspils erbjuder ett unikt geografiskt läge och linjen är den snabbaste mellan Sverige och Baltikum. Avtalet är en viktig del av vår expansion på Östersjön och för att vi ska kunna fortsätta växa tillsammans med våra kunder och partners
  Johan Edelman, ansvarig för Stena Lines färjelinjer till och från Lettland
  De nya fartygen är väldigt flexibla och effektiva vilket har varit en styrka i denna situation.
  Paul Grant, ansvarig för Stena Lines nio färjelinjer på Irländska Sjön.
  Vi tar denna situationen på mycket stort allvar och följer självklart både de danska och de svenska myndigheternas restriktioner gällande passagerartrafiken. Vi fortsätter att säkerställa den viktiga godstrafiken, precis som vi gjort under hela pandemin, men erbjuder även möjligheten att resa för de som uppfyller myndigheternas krav.
  Elisabeth Lönne, ansvarig för Stena Lines Danmarkslinjer
  Vi vill att namnen på våra fartyg ska knyta an till vår historia och vårt skandinaviska ursprung men också den region där vi seglar.
  Johan Edelman, Trade Director Baltic Sea North
  Vi har sett en stor efterfrågan från våra kunder för en förbindelse som kopplar ihop Sydeuropa med Skandinavien
  Fredrik Johansson, Shipping Logistics Sales & Business Development Manager på Stena Line
  Att snabbt kunna svara på marknadens behov och önskemål med vår flexibla flotta är en av Stena Lines största styrkor
  Niclas Mårtensson, VD Stena Line
  Landström är viktigt av två anledningar. För det första bidrar det till en bättre stadsmiljö och renare luft i de hamnar där vi trafikerar. Men det handlar också om att framtidssäkra vår verksamhet då vi ser en ökad elektrifiering i samhället och i våra hamnar med eldrivna hamnfordon, lastbilar, bilar och slutligen eldrivna färjor
  Niclas Mårtensson, Stena Lines VD och ledamot i Regeringens Elektrifieringskommission
  Stena Embla och hennes systerfartyg är verkligen nästa generations färjor.
  Niclas Mårtensson, VD på Stena Line
  Elisabeth har en vinnande kombination av rätt erfarenhet och personlighet för att fortsätta arbetet med att utveckla våra linjer mellan Sverige och Danmark
  Markus Lindbom, Kommersiell Chef på Stena Line
  Vi följer precis som tidigare myndigheternas rekommendationer och kommer därmed att åter öppna upp för passagerartrafik på linjen mellan Göteborg och Fredrikshamn.
  Elisabeth Lönne, Trade Director BR Denmark
  Flytten till Stockholm Norvik Hamn är en viktig del av vår expansion på Östersjön och ger oss goda förutsättningar att fortsätta växa tillsammans med våra kunder.
  Johan Edelman, Trade Director Baltic Sea North
  Med nya större fartyg på båda våra linjer till och från Lettland under nästa år stärker vi erbjudandet till våra kunder och vår position på marknaden väsentligt.
  Johan Edelman, Trade Director Baltic Sea North
  Vi seglar för tillfället med begränsat antal passagerare ombord för att möjliggöra social distansering och har infört ett stort antal åtgärder för att skapa en trygg och säker upplevelse under hela resan
  Carl Mårtensson, Presschef Stena Line
  Stena Embla och hennes systerfartyg är verkligen nästa generations färjor. Energieffektiva, flexibla, moderna och anpassade för såväl gods- som passagerartrafik.
  Niclas Mårtensson, VD Stena Line
  Vi stärker nu ytterligare vår position med två nya moderna fartyg
  Niclas Mårtensson, VD Stena Line
  Linjen Karlskrona-Gdynia firar 25 år i år och är idag en viktig länk mellan Sverige och Polen såväl för turism som transporter.
  Carl Mårtensson, Presschef Stena Line
  Det här är en viktig milstolpe för elektrifieringen av sjöfarten.
  Per Wimby, Stena Teknik
  Vi ser en ökad efterfrågan för sjötransporter i den expansiva regionen Östersjön och vi är glada över att kunna utöka erbjudandet till våra fraktkunder ytterligare.
  Erik Thulin, ansvarig för Stena Lines färjelinjer till och från Lettland
  Vi tror på en fortsatt tillväxt och efterfrågan på samtliga våra marknader och med de nya färjorna på plats kommer vi att vara väl rustade för framtiden
  Niclas Mårtensson, VD Stena Line
  Färjor ger goda möjligheter till en säker resa, inte minst genom att det finns gott om utrymme för social distansering och att man andas frisk havsluft både ute och inne.
  Carl Mårtensson, Presschef Stena Line
  För att vi ska kunna erbjuda våra gäster en säker resa med social distansering har vi bland annat reducerat antalet passagerare per avgång samt infört flertal åtgärder för ökad säkerhet ombord
  Carl Mårtensson, Presschef Stena Line
  Vi har höga ambitioner för vårt hållbarhetsarbete och vårt mål är att vara ledande inom hållbar sjöfart.
  Erik Lewenhaupt, Hållbarhetschef på Stena Line
  Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket. På våra färjor transporteras exempelvis mediciner och material till sjukvården, livsmedel till butikshyllorna samt reservdelar och råvaror till industrin. Inget av detta vore möjligt utan våra medarbetare ombord på våra fartyg och i våra hamnar och det vill vi uppmärksamma i dessa utmanande tider
  Erik Lewenhaupt, Kommunikations- och Hållbarhetschef på Stena Line
  Konverteringen av Stena Germanica till metanoldrift var och är en viktig milstolpe på vår resa mot att bli ledande inom hållbar sjöfart.
  Erik Lewenhaupt, Hållbarhets- och kommunikationschef på Stena Line
  Att planera för att stänga ner ”Kungslinjen”, en av de äldsta färjelinjerna i Europa, är ytterligare ett tråkigt besked. Jag tänker särskilt på våra medarbetare ombord och i Sassnitz.
  Niclas Mårtensson, VD Stena Line
  COVID-19 har lett till minskade volymer av både passagerare och frakt inom hela vårt Europeiska linjenätverk.
  Ian Hampton, Cheif People & Communications Officer, Stena Line
  Det är ett tufft läge för Stena Line och det tvingar oss till tuffa beslut
  Niclas Mårtensson, VD Stena Line
  Med den situation vi nu befinner oss i har vi inget annat val än att anpassa verksamheten och våra kostnader för att begränsa den negativa omfattningen och säkra den fortsatta fraktverksamheten.
  Niclas Mårtensson, VD Stena Line
  Vi får vänja oss vid att höra mer danska på stan, stranden och i skogen framöver.
  Marcus Andreasson, Marknadschef Destination Halmstad
  Stena Estrid och hennes systerfartyg sätter en ny standard såväl för våra fraktkunder som för våra passagerare.
  Niclas Mårtensson, VD Stena Line
  Det vi letar efter är personer som är grymma på service och gillar utmaningar.
  Embla Brodin Larsson, ansvarig för säsongsrekrytering på Stena Line
  Gyllene tider för sjöfarten och Halmstad! När vi nu inviger den nya färjelinjen mellan Halmstad och Grenå betyder det mycket för besöksnäringen, godstransporter och klimatsmart utbyte mellan Sverige och Danmark.
  Tomas Eneroth, Infrastrukturminister
  Vi är mycket glada över att kunna ge våra färjor FS Mecklenburg-Vorpommern och M/S Skåne ett nytt utseende.
  Ron Gerlach, ansvarig för Stena Lines Tysklandslinjer
  Leveransen av Stena Estrid är en viktig milstolpe för Stena Line och inte minst vår verksamhet på Irländska Sjön där tre av världens mest moderna och bränsleeffektiva färjor snart är i trafik
  Niclas Mårtensson, VD Stena Line
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp