Dela

Kontakt

 • Nationell pressjour
  010-459 10 70
 • Region Aros-Gävle

  Petra Olofsson


  Aros-Gävle omfattar Västmanlands-, Gävleborgs- och Uppsala län samt Norrtälje kommun.
  0104591360
 • Region BohusÄlvsborg-Skaraborg

  Regional pressjour BÄSK


  Omfattar tidigare Älvsborgs- och Skaraborgs län samt Bohuslän (utom Stenungsund, Orust och Tjörn).
  010-459 14 27
 • Region Mitt

  Regional pressjour Mitt


  Regionen omfattar Dalarnas-, Södermanlands-, Värmlands- och Örebro län.
  010-459 15 00
 • Region Norrland

  Regional pressjour Norrland


  Norrland omfattar Norrbottens-, Västerbottens-, Jämtlands- och Västernorrlands län.
  010-459 18 00
 • Region Norra Skåne

  Regional pressjour Norra Skåne


  Norra Skåne omfattar kommunerna Helsingborg, Höganäs, Landskrona, Kävlinge, Svalöv, Eslöv, Hörby, Höör, Hässleholm, Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge, Osby, Halmstad, Laholm, Falkenberg, Hylte och Nordvästskåne.
  010- 45 91700
 • Region Södra Skåne

  Regional pressjour Södra Skåne


  Södra Skåne omfattar kommunerna Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Lund, Malmö, Trelleborg, Svedala, Vellinge, Skurup, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Simrishamn.
  0104592300
 • Region Stockholm

  Presshantering kontorstid


  Stockholm omfattar Stockholms län utom Norrtälje kommun. Samt Gotlands län.
  072-4521354
 • Region Sydost

  Regional pressjour Sydost


  Sydost omfattar Östergötlands-, Kalmar-, Blekinge-, Jönköpings- och Kronobergs län samt region Gotland.
  010-459 21 00
 • Region Västra Sverige

  Regional pressjour Västra Sverige


  Pressnumret är öppet under kontorstid. Övrig tid kan du kontakta den nationella pressjouren. Västra Sverige omfattar kommunerna Göteborg, Varberg, Kungsbacka, Mölndal, Partille, Lerum, Kungälv, Stenungsund, Härryda, Ale, Tjörn, Orust och Öckerö.
  010-459 24 00
 • Citat

  Vi ser fortfarande att det saknas konkreta förslag och verktyg för att sätta press på kommunerna att planlägga mer mark till bostadsbyggande. Kommunerna behöver bättre och mer likvärdiga förutsättningar för sin bostadsförsörjning, och inga kommuner ska kunna smita ifrån sitt ansvar.
  Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
  Förhandlingen med KKB genomsyrades av att gott klimat vid förhandlingsbordet, men tyvärr drog det ut på tiden tills efter årsskiftet. Men vi är nöjda över att det till slut blev en överenskommelse med KKB som inte drabbar hyresgästerna retroaktivt.
  Fredrik Malmberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne. 
  Hyresgästföreningen kan inte se att Hässlehem på ett tillräckligt sätt har kunnat motivera sitt bud på 2,8 procent och således kan vi inte acceptera det. Yrkandet ligger också långt över de uppgörelser vi hittills nått med andra kommunala bostadsbolag i regionen.
  Peter Olsén, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.
  Hyresgästföreningen kan inte se att EBO Eslöv på ett tillräckligt sätt har kunnat motivera sitt bud på 2,95 procent och således kan vi inte kan acceptera det. Yrkandet ligger också långt över de uppgörelser vi hittills nått med andra kommunala bostadsbolag i regionen.
  Peter Olsén, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne
  Hyltebostäders bud på 3,29 procent ligger på en nivå som inte är tillräckligt motiverad och således kan vi inte kan acceptera den, det är långt över de uppgörelser vi hittills nått med andra kommunala bostadsbolag i regionen.
  Sara Boström, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.
  Vi upplever att Landskronahem hanterat den årliga generella förhandlingen på ett bra och sakligt sätt. De har på ett ansvarsfullt och förnuftigt sätt lagt grunden för en konstruktiv miljö i förhandlingsrummet.
  Nicklas Lidholm, förhandlare Hyresgästföreningen region norra Skåne. 
  AB Bostäder presenterade ett högt krav och vi är glada över att överenskommelsen till slut slöts på en nivå som innebär en betydligt rimligare hyreshöjning.
  Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Osbybostäders bud på 4,4 procent ligger på en nivå som inte är tillräckligt motiverad och således kan vi inte acceptera den, det är långt över de uppgörelser vi hittills nått med andra kommunala bostadsbolag i regionen
  Fredrik Malmberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne
  Det är frustrerande att hyresvärdarna alltid ska kräva så höga hyreshöjningar. Vi tar vårt ansvar och försöker komma överens, tack vare det har vi redan kommit långt i år. Ska hyran höjas måste det komma till nytta för hyresgästerna, både för nutida och framtida behov.
  Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm.
  Bolaget har ett långsiktigt tänkande och tar ansvar för sina hyresgäster. De investerar och bygger nytt såväl som underhåller befintligt bestånd. Uppgörelsen ger goda förutsättningar att fortsätta detta arbete.
  Evelina de la Motte, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne
  Vi hoppas att uppgörelsen ger bolaget bra förutsättningar att klara kostnadsökningarna och samtidigt utveckla fastigheterna genom varsamma renoveringar och underhåll vilket är positivt för hyresgästerna.
  Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Hyreshöjningen är något högre än förra året. Detta beror främst på ökade kostnader för taxor och vidare satsning på underhåll för företaget. Uppgörelsen innebär alltid en avvägning mellan företagets behov och hyresgästernas förväntningar
  Sofie Lindberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne
  Vi har konstaterat att hyrorna spretar och att hyresgäster inte betalar lika hyra för likvärdiga lägenheter. Det är viktigt att hyror upplevs som rättvisa är därför är det positivt att arbetet mot obalanser nu har inletts.
  Pär Sundén, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Uppgörelsen ger bolaget bra förutsättningar att klara kostnadsökningarna och samtidigt fort-sätta att utveckla fastigheterna vilket är positivt för hyresgästerna.
  Sophia Fors, förhandlare på Hyresgästföreningen
  En viktig del av förhandlingen var diskussionen om Strömstadsbyggens planer för service och underhåll. Uppgörelsen ger bolaget bra förutsättningar att klara kostnadsökningarna och samtidigt fortsätta att utveckla fastigheterna vilket är positivt för hyresgästerna.
  Sophia Fors, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Nu ska vi granska bolagets krav mer i detalj för att försöka nå en bra uppgörelse för hyresgästerna.
  Jakob Agirman, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Vi anser att vi hamnade på en rimlig nivå som visar på återhållsamhet. Det blev en bra avvägning mellan både hyresgästernas och bolagets behov.
  Håkan Skött, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Det är ett högt krav från Tranemobostäder som skulle innebära en stor kostnadsökning för många hyresgäster. Vi granskar nu bolagets krav i detalj och vårt mål är att nå en överenskommelse som balanserar hyresgästernas situation och bolagets ekonomiska behov.
  Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Hyreshöjningen är något högre än förra året. På grund av bland annat ökade kostnader för taxor och underhåll tycker vi trots det att höjningen hamnar på en rimlig nivå.
  Nicklas Lidholm, förhandlare Hyresgästföreningen region norra Skåne.
  Vi anser att vi hamnade på en rimlig nivå som visar på återhållsamhet. Det blev en bra avvägning mellan både hyresgästernas och bolagets behov.
  Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Vi ser väldigt positivt på hur Laholmshem har hanterat den årliga generella förhandlingen. De har på ett ansvarsfullt och förnuftigt sätt lagt grunden för en konstruktiv miljö i förhandlingsrummet.
  Nicklas Lidholm, förhandlare Hyresgästföreningen region norra Skåne. 
  Nu ska vi granska bolagets krav mer i detalj för att försöka nå en bra uppgörelse för hyresgästerna.
  Sophia Fors, som leder Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.
  Det är mer än de behöver, men det är bra att vi har kunnat komma överens så pass tidigt i år. Vi gjorde vad vi kunde för att få lägre höjningar, men det är en förhandling mellan två parter, ingen får som den vill
  Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg vid Hyresgästföreningen region Stockholm.
  – Johan Danielsson har alla möjligheter att göra bra bostadspolitisk verkstad av det som återstår av mandatperioden.
  Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.
   Vi lyckades halvera bolagens ursprungsyrkande och få datumet framflyttat till 1 februari. Vi har lyft våra olika perspektiv vilket ledde fram till en kompromiss som båda parter till slut kunde enas om. Det har varit viktigt att undvika retroaktivitet samtidigt som hyreshöjningen inte får bli allt för hög.
  Anton Jägare, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för hyresgästerna i Familjebostäder.
  Munkbo har historiskt fått täckning för drifts- och kapitalkostnader i de årliga hyresförhandlingarna. Nu ska vi granska bolagets bud mer i detalj för att formulera ett motbud och försöka nå en bra uppgörelse för hyresgästerna.
  Murat Solmaz, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Nu ska vi granska bolagets krav mer i detalj för att försöka nå en bra uppgörelse för hyresgästerna.
  Sophia Fors, förhandlare på Hyresgästföreningens
  – Marks Bostad har historiskt fått täckning för drifts- och kapitalkostnader i de årliga hyresförhandlingarna. Nu ska vi granska bolagets bud mer i detalj för att formulera ett motbud och försöka nå en bra uppgörelse för hyresgästerna.
  Ludvig Möller som leder Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation
  Valbohems krav är det högsta från något allmännyttigt bostadsbolag i Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg.
  Murat Solmaz, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Det är ett högt krav även om man tar hänsyn till att bolaget kommer ifrån en svår ekonomisk situation. Vårt mål är att hitta en bra balans som innebär rimliga hyror samtidigt som bolaget kan erbjuda service och underhåll till hyresgästerna. 
  Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Det är ett högt yrkande från ett bolag som har en väldigt god ekonomi. Nu ska vi granska bolagets bud mer i detalj för att försöka nå en bra uppgörelse för hyresgästerna
  Murat Solmaz, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Vi ser att kostnaderna ökar över tid och att det fortsatt är stora skillnader beroende på var man bor. Det är svårt för konsumenten att förstå den snabba och ofta ryckiga kostnadsutvecklingen samt de stora skillnaderna vi ser mellan kommunerna.
  Lennart Derehag, ordförande för Hyresgästföreningen i region BohusÄlvsborg-Skaraborg
  Det är ett högt yrkande från ett bolag som har en väldigt god ekonomi. Nu ska vi granska bolagets bud mer i detalj för att försöka nå en bra uppgörelse för hyresgästerna.
  Pär Sundén, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Vår uppfattning är att Stubos yrkande är på en hög nivå. Bolaget har under de senaste åren fått god kostnadstäckning i hyresförhandlingarna och har över tid överträffat ägarens avkastningskrav.
  Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Vi anser att kravet är omotiverat högt då bolaget har fått god täckning för sina kostnadsökningar i de senaste årens hyresförhandlingar. Bolagets driftnetto har ökat under de senaste åren och under fjolåret gjorde man ett resultat som var långt bättre än budget.
  Stefan Lindborg, Förhandlare på Hyresgästföreningen
  – Den regionala analysen visar att det finns goda skäl för lägre hyreshöjningar än 2021 i förhandlingen om 2022 års hyror. Samtidigt ska förhandlingen föras utifrån lokala förutsättningar och för enskilda bolag kan utvecklingen se annorlunda ut.
  Stefan Lindborg, rapportförfattare och förhandlare på Hyresgästföreningen.
  –  Det är positivt att utvecklingen går åt rätt håll. Men det är helt orimligt att så många unga tvingas bo kvar hemma fast de verkligen inte vill. Att kunna flytta hemifrån och kunna skaffa en egen bostad är ett viktigt steg i att bli vuxen. I praktiken betyder det att nästan 12 000 unga inte kan börja sitt vuxenliv.
  Kenneth Gustavsson, regionordförande i Hyresgästföreningen södra Skåne
  Det är helt orimligt att över 63 000 unga vuxna i Stockholmsregionen tvingas bo kvar hemma fast de verkligen inte vill. Att kunna flytta hemifrån och kunna skaffa en egen bostad är ett viktigt steg i att bli vuxen. I praktiken betyder det att unga inte har rätt att påbörja sitt vuxenliv
  Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
  Samtidigt ser vi att unga är oroade inför framtiden. Mer än var tredje ung vuxen tvekar inför att flytta till en annan ort och ännu fler, två av fem, tvekar inför att bilda familj till följd av bostadssituationen där vi fortfarande ser en stor bostadsbrist.
  Andreas Sjöö, politiskt sakkunnig
  Trots att Alingsåshem kan se tillbaka på flera år med goda resultat går bolaget som vanligt in i förhandlingen med ett högt krav.
  Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen
  ​​​​​​​Projektet har pågått under många år och vi har lagt ner mycket tid och resurser på att få det att fungera. Men på senare tid har vi hamnat för långt ifrån varandra i förhandlingarna för att det ska vara meningsfullt att fortsätta arbetet. Därför avslutar vi nu projektet Stockholmshyra. Hyresgästföreningen tror på systematisk hyressättning, som redan är etablerat i över 100 kommuner. Det är rätt väg att gå för att stärka och utveckla dagens demokratiska förhandlingssystem, bland annat för att hålla marknadskrafterna borta från hyressättningen.
  Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen Region Stockholm.
  Ett bud på 4,3 procent är direkt provocerande.
  Inger Borg, tillförordnad ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.
  Det är bra att regeringen har bjudit in bostadsmarknadens parter så att hyresgästerna har en röst och en särskild roll i den fortsatta processen. Det borde gjorts från början. Vår ståndpunkt är att frågan ska avgöras i förhandlingar mellan bostadsmarknadens parter
  Marie Linder
  Om utredningens förslag genomförs kommer leda till mer makt till fastighetsägare, försämrat konsumentskydd och högre hyror där den som kan betala mest får lägenheten. Det är tydligt att fastighetsägarnas vinsinstressen väger tyngre än hyresgästernas trygghet i utredningens förslag
  Marie Linder
  Marknadshyror skulle göra så att människor tvingas lämna sina hem, fler måste bo trångbott och det skulle orsaka enorma samhällsklyftor. Det kommer också leda till ett högre skatteuttag eftersom bidragsbehoven ökar.
  Simon Safari, ordförande för region Stockholm i Hyresgästföreningen.
  Vi vill inte att hyresbeståndet ska in i en marknadskarusell, utan fortsätta vara en trygg boendeform med förhandlingsbara hyror.
  Merete Sundholm, ordförande för Hyresgästföreningen i region norra Skåne
  Det är inte marknadshyra utan fler nya bostäder till ett rimligt pris som behövs. Bostadsbristen gör att marknadshyror blir attraktivt för fastighetsägarna. De kan ta ut höga hyror och bristen på bostäder gör att folk tvingas betala för att ha någonstans att bo.
  säger Tomas Svensson, ordförande för Hyresgästföreningen Halmstad-Laholm.
  –Det är en fortsättning för vårt påverkansarbete mot marknadshyror. Vi vill ge politikerna information om hur ett sådant förslag kan komma att slå mot hyresgästerna och upplysa landets hyresgäster om konsekvenserna. Det handlar i slutändan om deras möjligheter att få ett tryggt hem. Om det blir ett skarpt förslag kommer vi att ta fajten för hyresgästers rättigheter
  Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen
  Det är viktigt att vi synliggör konsekvenserna av marknadshyror. Det skulle drabba den enskilde individen på ett förödande sätt, men också samhället i stort. Människor skulle tvingas lämna sina hem och klyftorna skulle öka.
  Simon Safari, regionordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm
  Höjningen är hög ett år som detta, men bolaget har dessvärre dålig ekonomi och ett stort underhållsbehov. Vi har dock satt som villkor för avtalet att vi tillsammans med bolaget ska ta fram en modell för hyresgäststyrt underhåll. På så vis får hyresgästerna mer inflytande över underhållet i den egna lägenhet.
  Sophia Fors som ledde Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp