Dela

Kontakt

 • Nationell pressjour
  010-459 10 70
 • Region Aros-Gävle

  Petra Olofsson


  Aros-Gävle omfattar Västmanlands-, Gävleborgs- och Uppsala län samt Norrtälje kommun.
  0104591360
 • Region BohusÄlvsborg-Skaraborg

  Pressjour


  Omfattar tidigare Älvsborgs- och Skaraborgs län samt Bohuslän (utom Stenungsund, Orust och Tjörn).
  010-459 14 27
 • Region Mitt

  Fredrik Wrang


  Regionen omfattar Dalarnas-, Södermanlands-, Värmlands- och Örebro län.
  010-459 15 08
  0705-13 46 09
 • Region Norrland

  Anders Rubensson


  Norrland omfattar Norrbottens-, Västerbottens-, Jämtlands- och Västernorrlands län.
  0104591830
 • Region Norra Skåne

  Mikael Malmborg


  Norra Skåne omfattar kommunerna Helsingborg, Höganäs, Landskrona, Kävlinge, Svalöv, Eslöv, Hörby, Höör, Hässleholm, Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge, Osby, Halmstad, Laholm, Falkenberg, Hylte och Nordvästskåne.
  0104591742
 • Region Södra Skåne

  Anna Eriksson


  Södra Skåne omfattar kommunerna Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Lund, Malmö, Trelleborg, Svedala, Vellinge, Skurup, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Simrishamn.
  0104592315
 • Region Stockholm

  Mikael Karlsson


  Stockholm omfattar Stockholms län utom Norrtälje kommun.
  0104592076
 • Region Sydost

  Josefin Dejler


  Sydost omfattar Östergötlands-, Kalmar-, Blekinge-, Jönköpings- och Kronobergs län samt region Gotland.
  010-459 21 95
 • Region Västra Sverige

  Pressnummer


  Västra Sverige omfattar kommunerna Göteborg, Varberg, Kungsbacka, Mölndal, Partille, Lerum, Kungälv, Stenungsund, Härryda, Ale, Tjörn, Orust och Öckerö.
  0104592400
 • Citat

  Vi får in många samtal från oroade hyresgäster som inte vet hur länge till de kommer att kunna betala sin hyra. Utvecklingen är allvarlig och den ekonomiska krisen kräver politiska lösningar.
  Lennart Derehag, regionordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg.
  Jag vädjar därför till landets hyresvärdar att vara proaktiva i denna svåra tid.
  Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.
  – Politiker måste göra sin del för att sätta in lösningar. Hyresgästföreningen har tagit initiativ till ett trettonpunktsprogram. Vi vill se en hyresfond där hyresgäster som på grund av inkomstbortfall kan vända sig för att få hjälp med att betala hyran, hyresrabatter, höjda och tillgängliggjorda bostadsbidrag och ett stopp för alla vräkningar,
  Marie Linder
  Det är viktigt att förhandlingarna har ett långsiktigt perspektiv och att parterna tar ett gemensamt ansvar för att utveckla förhandlingssystemet och därmed tryggar den svenska modellen på hyresmarknaden
  Marie Linder, Förbundsordförande för Hyresgästföreningen.
  Nu när vi kan summera årets förhandlingsomgång kan vi konstatera att resultatet blev en besparing för hyresgästerna som kollektiv på drygt 1,6 miljarder kronor nationellt och 120 miljoner kronor regionalt.
  Ludvig Möller, tillförordnad förhandlingschef för Hyresgästföreningen i BohusÄlvsborg-Skaraborg
  Vi vet att många hyresgäster är oroliga för att kunna betala sin hyra i helhet och tid. Vi kommer därför att följa samhällsutvecklingen mycket noga för att se hur hyresgästerna blir påverkade av konsekvenserna som kommer i kölvattnet av Coronapandemin
  Erik Elmgren, förhandlingschef för Hyresgästföreningen
  När tendensen i stort är sänkta avgifter ser ju detta inte bra ut för Mjölbys del. Dock står sig priset i Mjölby väl vid en jämförelse i länet.
  Erik Malmberg, förhandlare hos Hyresgästföreningen som förhandlar hyror i Mjölby.
  Vi befarar att den ekonomiska krisen i pandemins kölvatten kan äta upp det sista av hyresgästernas redan pressade marginaler
  Marianne Svensson, ordförande i Hyresgästföreningen Karlskoga
  Även om elnätskostnaden är förhållandevis låg i Växjö medför dessa stora höjningar ökade kostnader för fastighetsägarna, vilket i sin tur driver upp hyrorna i årshyresförhandlingarna.
  Alexander Pedersen förhandlare på Hyresgästföreningen region Sydost.
  - Det ser inte bra ut när Västervik höjer med 11,1 procent och nästan alla andra kommuner i länet får sänkta eller oförändrade elnätsavgifter. Med en höjning som denna är Västerviks kommun inte längre billigast i länet.
  Talin Mousa, förhandlare på Hyresgästföreningen som förhandlar hyrorna i Västervik.
  När man flyttar till en ny lägenhet, främst hos en privat hyresvärd, kan man som medlem kontakta oss för att kontrollera att ingångshyran är korrekt. Kontakta oss också om hyresvärden höjer hyran utan att du hör ifrån oss. Eller om informationen från din hyresvärd är annorlunda än den du fått via brev eller e-post från oss.
  Ludvig Möller, förhandlingschef
  Det är mycket tråkigt att Treklövern bestämmer sig för att ta ut höjningen retroaktivt. Det slår hårt mot många hyresgästers ekonomi.
  Sofie Lindberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.
  Vi hoppas att alla boende som kan låtarna sjunger med, så vi får en riktig balkongsång!
  Ermina Ilic, boendeutvecklare Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle
  Vi har vädjat till Svalövsbostäder om att släppa på kravet om retroaktivitet men det är något de inte ville gå med på.
   Pontus Wengsén, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne
  Avgifter för lokala taxor och avgifter är drygt en tredjedel av boendekostnaden för en genomsnittlig hyresrätt. Samtidigt kan hushållen inte välja en annan leverantör där avgifterna rusar iväg.
  Lennart Derehag, ordförande Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg
  Vi hoppas att det här kan bidra till glädje och samvaro nu då många sitter isolerade.
  Ermina Ilic, boendeutvecklare Hyresgästföreningen
  Vi stöter på ett stort antal människor som är mycket ensamma och i stort behov av social kontakt.
  Johan Perup, samordnare för Goda grannar.
  De här miljonerna bör istället användas för eftersatt underhåll av Sandvikenhus fastigheter
  Owe Hellberg, förhandlare Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle
  Vi arbetar för rimliga och rättvisa hyror.
  Pontus Wengsén, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.
  Medlemmarna vi pratar med uppskattar verkligen att vi ringer, många känner sig ensamma, då är ett telefonsamtal och någon som tar sig tid att lyssna väldigt värdefullt. Nu när människor inte kan ha fysiska sociala kontakter behöver vi hitta andra sätt att nå varandra för social interaktion, att ringa och fråga hur någon mår kan då göra stor skillnad.
  Alexandra Dannelöv, utvecklingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm:
  Det som inträffat i Vänersborg är så allvarligt att vi vill undersöka om motsvarande rutin finns i andra kommuner.
  Magnus Ejerhed, bostadspolitisk analytiker
  Redan innan krisen svek Sverige allt för många barn. Jag hoppas att en nollvision mot vräkningar av barnfamiljer även fortsättningsvis styr politikens lösningar.
  Marie Linder
  Tillsammans har vi möjlighet att förbättra och underlätta tillvaron för många. Goda grannar ökar gemenskapen och bidrar till ett tryggare samhälle där människor stöttar och hjälper varandra.
  Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
  Jag skulle tro att det blir så att vi fortsätter även när krisen har blåst över.
  Jörgen Kristenssen
  Jag hoppas att problemet med betalningen inte hindrar någon att ta hjälp. Kanske mina tips gör att man nu vågar ta det steget.
  Lennart Björkman.
  Förhandlingsresultatet visar på hur bra bruksvärdessystemet fungerar. Förhandlingarna har tagit tid, men det har varit ett bra förhandlingsklimat. Willhem visar genom avtalet att de vill ta samhällsansvar och vill vara en långsiktig hyresvärd.
  Stefan Björk, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
  Idag är många av regionens äldre redan ensamma, och kristider och isolering förstärker den utsattheten. Om vi kan ställa upp och föra människor samman via telefon eller på säkra digitala sätt kan insatsen få en kraftigt positiv effekt för hyresgästers sociala och psykiska hälsa. Det handlar om att kavla upp ärmarna och möta utmaningen med alla resurser vi har tillgängliga. Det gör vi så gärna.
  Simon Safari, regionordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
  Ett bra betyg för förhandlingsmodellen.
  Jakob Agirman, Hyresgästföreningens förhandlare
  Det viktigaste du kan göra nu är att prioritera dina utgifter och hyran kommer alltid först.
  Lennart Björkman, chefsjurist på Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg
  Pitebo har starka finanser och att i det läget yrka på en chockhöjning av hyran sticker förstås i ögonen på många hyresgäster. En sådan höjning skulle slå hårt mot vanliga människors plånböcker.
  Leif Morin, ordförande Hyresgästföreningen Piteå/Älvsbyn.
  Hej, jag ringer från Hyresgästföreningen, hur har du det?
  Magnus Tengberg, boendeutvecklare
  Vi är inga experter på smittskydd, däremot på att organisera vanliga människor.
  Maria Hjelm, regionchef på Hyresgästföreningen region norra Skåne
  Vi får fin respons.
  Carolina Nilestam, boendeutvecklare på Hyresgästföreningen region norra Skåne
  – Vi får nu signaler om en oro bland hyresgäster över att inte kunna betala hyran i tid eller inte alls, på grund av ett eventuellt inkomstbortfall. Det vore förödande om bekämpningen av pandemin leder till hemlöshet. Vi väljer därför att gå ut med ett brev till regionens hyresvärdar med en vädjan om att särskilt tänka på de hyresgäster som riskerar att hamna i en utsatt situation med anledning av Covid-19.
  Helena Frisk ordförande Hyresgästföreningen region Mitt
  Vi får nu signaler om en ökad oro över att inte kunna betala hyran i tid eller inte alls, på grund av ett eventuellt inkomstbortfall. Det vore förödande om bekämpningen av pandemin leder till hemlöshet.
  Erik Elmgren, bostadspolitisk chef på Hyresgästföreningen
  Det är mycket tråkigt att Höganäshem bestämmer sig för att ta ut höjningen retroaktivt.
  Evelina De La Motte, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.
  Hela vår organisation är byggd på grannar som hjälper varandra.
  Jonas Nygren, förbundschef för Hyresgästföreningen
  Vi är nöjda med att vi i samförstånd har träffat överenskommelsen istället för att låta Hyresmarknadskommittén fatta beslut i frågan.
  Björn Agertoft, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne
  Vi befarar att många branscher där det nu går stora varsel har många hyresgäster, och då måste man titta på vad man kan göra för att se till att man klarar hyrorna för dem under den här perioden. Det vore förödande om en pandemi övergår till masshemlöshet
  Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen
  Uppgörelsen visar på att förhandlingssystemet fungerar.
  Peter Olsén, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.
  Hyrespåslagen varierar mellan fastigheter eftersom vi tittar på de enskilda förutsättningarna. Det är viktigt att hyror upplevs som rättvisa och att hyresgäster betalar lika hyra för likvärdiga lägenheter.
  Jakob Agirman, förhandlare på Hyresgästföreningen.
  Vår förhandlingsdelegation har gjort ett bra jobb och det är tråkigt att vi inte kunnat komma över-ens om en rimlig hyresnivå. Bostaden har en stark ekonomi och vi menar att de inte kunnat visa att behovet av hyreshöjningar är så stort som bolaget gör gällande.
  Charlotte Lundberg Jonsson, Hyresgästföreningens förhandlare
  Från början stod vi långt ifrån varandra men kunde till slut enas om en rimligare höjningsnivå som ändå ger bolaget förutsättningar att genomföra sina planer.
  Håkan Skött, förhandlare på Hyresgästföreningen.
  Nivån på uppgörelsen ger bolaget bra förutsättningar att genomföra sina underhållsplaner något som på sikt kommer alla hyresgäster till del.
  Robert Gadaan, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Vid början av förhandlingen stod vi långt ifrån varandra. Herrljunga Bostäder ville se en rejäl höjning för att kunna satsa på underhåll och åtgärder för att öka tryggheten i bostadsområdena. Nivån på uppgörelsen ger bolaget förutsättningar att genomföra sina planer trots att hyresgästerna får en betydligt lägre hyreshöjning.
  Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen.
  -Vi ser HMK:s beslut som en rimlig kompromiss.
  Erik Malmberg.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp