Dela

Om oss

Socialdemokrater för tro och solidaritet är ett av Socialdemokraternas fem sidoförbund, jämte SSU, S-kvinnor, HBT-S och S-studenter. Vi samlar företrädesvis progressiva troende av alla samfund och religioner.

Citat

Man ska också komma ihåg att en socialdemokratisk utrikesministers besök i Palestina, även är arbetarrörelsens besök. I Palestina finns tydliga behov av att stödja och stärka progressiva folkrörelser, mänskliga rättigheter och ett demokratiskt civilsamhälle – det som alltid varit arbetarrörelsens kärna.
förbundsordförande Ulf Bjereld
Socialdemokrater för tro solidaritet är mycket oroliga över ökade restriktioner för demokratiska röster i Etiopien. Genom att fängsla oppositionsledare riskerar regimen att stänga landets alla vägar till fredlig politisk kamp.
Abebe Hailu och Ulf Bjereld, Socialdemokrater för tro och solidaritet
I denna situation måste avtal och förhandlingar mellan EU och den turkiska regimen ifrågasättas
förbundsordförande Ulf Bjereld
Pågående strider i Mosul, Irak, har nämnts som skäl för att ha kvar id- och gränskontroller vid Sveriges gräns. Det tangerar en retorisk anständighetsgräns.
Ulf Bjereld, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Att sälja radarsystem till Förenade Arabemiraten må vara möjligt rent juridiskt, men knappast moraliskt.
Ulf Bjereld, förbudsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet
Det är kvinnoförtrycket och patriarkatet som ska utmanas. Inte en religion.
förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet
Regeringen hade genom Vattenfall chans att vara den klimatförebild man vill vara, att visa att man tar avtalen i Paris på allvar. Man tog den inte. Att sälja verksamheten bidrar inte till minskade utsläpp. Tvärtom. Jag beklagar djupt dagens regeringsbeslut.
Ulf Bjereld, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Fundamentalistisk religion är farlig liksom när religion används för politiska syften. Botemedlet är mänskliga rättigheter där religionsfrihet ingår. Bra samtal mellan politiska och religiösa ledare kan stärka goda krafter som vill försoning.
Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundsårsmöte
Bristande möjlighet till anhöriginvandring och tillfälliga uppehållstillstånd hotar förvärra situationen för utsatta kvinnor här och i hemländer – det nya regelverket saknar en grundlig genusanalys.
förbundsårsmötet för Socialdemokrater för tro och solidaritet
Den hårdare flyktingpolitiken riskerar att motverka en socialdemokratisk, feministisk och barnvänlig politik. Därför är vi självklart glada att regeringen valt att lyssna på delar av kritiken, särskilt vad gäller barnens rätt. Det visar att en aktiv opinionsbildning lönar sig. Men även i sin nuvarande form blir effekterna hårda.
Ulf Bjereld, förbundsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet
Nu finns det goda möjligheter att fortsätta utveckla både vår tradition av internationell solidaritet och en förnyelse inom utrikespolitiken. Det visar den här boken tydligt.
Ulf Bjereld
Att Sverige och EU bidrar direkt eller indirekt till ett fortsatt krig och fortsatta aggressioner i Jemen är oacceptabelt.
Ulf Bjereld, förbundsordförande
Flyktingmottagandet är en investering som kostar, men Reinfeldts skattesänkningar kostade mer.
Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundsstyrelse
Det är fundamentalt att att de som deltog i helgens terror och våldsbrott snabbt kan lagföras. Det är oacceptabelt att människor inte ska kunna gå ut på stan, utan att vara rädda att misshandlas av rasister.
Ulf Bjereld
Alla EU-länder måste givetvis ta sitt ansvar – men inte för att Sverige ska kunna ta ett mindre ansvar, utan för att fler människor som flyr krig och terror ska kunna få en fristad.
Ulf Bjereld
Genom sin historiska kapitulation från den svenska alliansfriheten öppnar Centerpartiet nu vägen för såväl kärnvapen som kraftigt påtvingade ökade försvarsutgifter. Vi i Socialdemokrater för tro och solidaritet är därvidlag besvikna och upprörda. Ett parti mindre orkar nu stå upp för Sveriges oberoende
Ulf Bjereld, ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet
Att marknadsvillkor får övertrumfa vår vetskap om vad som förstör planeten vi bor på, det är kortsiktigt och djupt beklagligt. Brunkolet gör sig bäst när det stannar i marken.
Ulf Bjereld och Rafael Waters
Även om det är illegalt att ta sig över en gräns, så är det inte illegalt att söka asyl. Att gripa människor som i solidaritet och helt utan betalning vill hjälpa andra, det sänder fel signaler.
Adrian Kaba, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Den extraordinära situationen kräver extraordinär handlingskraft. Humanitär, men också politisk handlingskraft.
Socialdemorkrater för tro och solidaritet, förbundsstyrelsen
Att regeringen i denna symboltunga fråga om Ojnareskogen enats kring balansen mellan miljö- och näringslivshänsyn är i sig ett positivt besked. Det är ett styrkebevis för den rödgröna regeringen.
Ulf Bjereld, ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet
Jag känner mig oerhört tacksam, stolt och samtidigt mycket ödmjuk inför detta förtroende årsmötet gett mig. Jag ser fram emot att både förvalta och förnya Socialdemokrater för tro och solidaritet som en viktig del av socialdemokratin och som en stark offentlig röst för jämlikhet, social rättvisa och mänskliga rättigheter, i Sverige och internationellt.
Ulf Bjereld
Om jag väljs till ordförande vill jag verka för att förbundet sätter skarpare avtryck i det samhällspolitiska samtalet och i den politiska opinionsbildningen. Förbundet - och vårt parti - måste bli mer relevant, inte minst bland alla dem som är unga, har hjärtat till vänster och som brinner för frågor kring antirasism, internationell solidaritet, jämlikhet och feminism.
Ulf Bjereld
Det heter att alla som verkligen behöver asyl ska kunna få det. Men för många är Europas portar stängda. Att komma in för att söka rättmätig asyl är i princip omöjligt. Återstår gör att sätta sig i osäkra, överfulla båtar över havet.
Tro och Solidaritet, MIgrationspolitiska S-föreningen och S-studenter
Det har varit fantastiska och rika tio år som ordförande, sexton i förbundsstyrelsen. Socialdemokrater för tro och solidaritet är en politisk organisation som inte kompromissar med människovärdet, folkrätten och att samhället ska vara för alla. Det har gett oss en plats på den politiska barrikaden i frågor om mänskliga rättigheter, internationell solidaritet och kampen mot fattigdom i Sverige och globalt. Förbundet har gjort en resa jag är oerhört stolt över och jag lämnar min post med förvissningen att Tro och Solidaritet blir en ännu starkare röst framöver. Den behövs. Jag ser fram emot att nu återgå till att bli en aktiv medlem.
Peter Weiderud
Det finns inga alternativ, avtalet måste sägas upp. Det stämmer inte med svensk vapenlagstiftning och borde aldrig ha slutits. När vi nu har möjlighet, så bör vi göra om och göra rätt.
Peter Weiderud
Inga
Lilian Lama, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Såhär i valspurten är det viktigt att vi också lyfter fram vad ett sammanhållet samhälle måste bygga på, långsiktigt – solidaritet över gränser, värme, dialog och en förståelse för varandras likheter och olikheter
Peter Weiderud, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Försäljningen av krigsmateriel till icke-demokratier har under högerregeringen mångdubblats. Förra året gick vart tionde exporterat vapen till en diktatur. Socialdemokrater för tro och solidaritet har länge varit en stark röst för fred, folkrätt och mänskliga rättigheter. Det kommer vi fortsätta vara. Vi vill se en stärkt folkrätt och att Sverige blir en stark röst för internationell solidaritet och fred igen.
Peter Weiderud, förbundsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet
- Är de nazister och nationalsocialistiskt stämplade ska de inte ha tillstånd
Eric Rönnegård, jur kand och f d polisintendent
SD:s framgångar göds av en borgerlig politik, precis som Ny demokratis egoistiska politik växte sig stark under 90-talets högerregering. Politiken måste nu riktas om.
Socialdemokrater för tro och solidaritet
Vi har länge varit en stark röst för fred, folkrätt och mänskliga rättigheter. Det kommer vi fortsätta att vara. Sverige kan bidra till att påverka världen till det bättre. Vi vill se att hela Sverige åter blir en stark röst för internationell solidaritet och fred.
Socialdemokrater för tro och solidaritet
Vi stödjer den kamp som nu pågår för anställningsvillkor och löner som ger alla trygghet.
Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundsårsmöte
- Jag är oerhört glad och stolt över Socialdemokrater för tro och solidaritet som tar mångfald, bredd, erfarenhet och kompetens på allvar. Det här är en fantastisk förbundsstyrelse och jag ser verkligen fram emot att tillsammans hissa segel under valrörelsen och framåt - för solidaritet, jämlikhet och ett samhälle för alla
Peter Weiderud, förbundsordförande
Bredast tänkbara majoritet av landets befolkning är starka motståndare till nazism och ultranationalistiskt våld. En stor majoritet är emot rasism i alla dess former. Manifestationerna landet runt mot våld och rasism fortsätter, tack och lov. Det är dags att visa alla dessa goda krafter att politiken kan göra skillnad. Det är dags att visa att vi kan göra upp med det fåtal som hotar vår säkerhet, vår sammanhållning och våra fri- och rättigheter.
Socialdemokrater för tro och solidaritet
Vi ger här ett antal punkter på hur vi bör arbeta för fred och säkerhet genom demokrati, mänskliga rättigheter och global rättvisa - inte genom militär upprustning och svenskt medlemskap i Nato. Det var militärallianser som blev omodernt med det kalla krigets slut, inte militär alliansfrihet.
Socialdemokrater för tro och solidaritet
Politiskt är det svårt att ta detta jippo på allvar, men jag reagerar med viss bestörtning över att de kallar sitt program kristet - detta är genuin och förenklad högerpopulism.
Socialdemokrater för tro och solidaritets Peter Weiderud
Mänskliga rättigheter gäller även på Gaza – är det provocerande? Samtal lör 7 december
Socialdemokrater för tro och solidaritet
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet kan inte acceptera en socialdemokratiskt ledd regering som bygger på ett parlamentariskt underlag där Sverigedemokraterna är vågmästare. Vi välkomnar dagens besked från partiledningen i regeringsfrågan.
Peter Weiderud, ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet
Fortsatt religionsdialog kan stärka en fredsprocess i det delade Cypern. De religiösa ledarna har visat stort mod i konflikten och vill verka för ökad förståelse över gränserna, tillsammans. Det ger hopp för många.
Peter Weiderud, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Socialdemokrater för tro och solidaritet kämpar ständigt för människovärdet och hjälper vårt parti att ha solidaritetstanken i fokus. Vi ska tillsammans bidra till ett rättvisare samhälle.
Hans Josefsson, ny förbundssekreterare
Offerdagen rymmer en fördelningspolitisk etik som är viktig för oss alla att minnas.
Peter Weiderud
Vi är socialdemokrater för tro och solidaritet - vi har en viktig uppgift i att kraftfullt fördöma våld på ett sätt som inte ställer en uppfattning eller en tro mot en annan. Värdegrunden vi delar bygger mer på gemensam världsuppfattning än på gemensam trosuppfattning.
Socialdemokrater för tro och solidaritet
Söndagens vansinnesdåd i Erbil skapar sorg, förstämning och oro i den kurdiska provinsen i norra Irak.
Peter Weiderud, som arbetar nära målet för de fyra bomberna
Att som Raji Sourani arbeta för rättssäkerhet och mänskliga rättigheter i Gaza är verkligen att arbeta för en bättre framtid för långt fler än de som är direkt drabbade
Peter Weiderud
Att verka för religionsfrihet, tolerans och bred dialog mellan olika grupper i samhället är idag viktigare än någonsin
Peter Weiderud
En levande demokrati kräver också tålamod, kompromissvilja och respekt för politiska meningsmotståndare
Peter Weiderud
Med ökande klyftor ökar motsättningar i samhället och grupp ställs mot grupp.
Förbundsårsmötet
Gunilla Carlsson motverkar statsbygget i Palestina
Förbundsårsmötet
Carl Bildt tar inte sitt ansvar för fred i Syrien
Fredrik Reinfeldt försvårar Turkiets inträde i EU
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp