Dela

Kontakt

Citat

Det är viktigt att man i god tid sätter sig in i hur hög pension man kommer få. Då kan man även börja anpassa sina utgifter så budgeten går ihop den dag man går i pension.
Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank
Jag ser fram emot att få arbeta med Erik Ljungberg. Han kommer att ge ett viktigt bidrag till bankens utveckling med sin breda erfarenhet inom kommunikation, marknadsföring och hållbarhetsarbete.
Jens Henriksson, vd och koncernchef Swedbank
Swedbank Robur vill som finansiell aktör på ett tydligt sätt ta ställning i frågor som är viktiga för våra investeringar, samhället och för våra kunder. Därför är det centralt att vi hela tiden aktivt ser över och uppdaterar våra policies och ramverk för att utifrån vår roll som investerare hjälpa till att driva på utvecklingen i en hållbar och positiv riktning.
Eva Axelsson, chef hållbarhetsanalys, Swedbank Robur
Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 48,7 i december jämfört med 47,9 i november. Det är första gången sedan augusti 2019 som indexet ökade. Fyra månader i rad utanför tillväxtzonen visar dock på en fortsatt svag aktivitet i tjänstesektorn, men ljuspunkter finns inte minst i företagens affärsplaner som är fortsatt expansiva även om riskerna på nedsidan är stora
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Genom att placera i flera olika typer av fonder kan man sprida sina risker. För en genomsnittlig sparare är det en klok utgångspunkt att fördela sitt långsiktiga sparande på tre-fyra fonder. Till exempel en Globalfond, en Sverigefond och en Branschfond.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
PMI-total steg i december till 47,1 från 45,7 i november. Det är fjärde månaden i rad som indexet är utanför tillväxtzonen och innebär att aktiviteten i svensk industri är fortsatt nedåtriktad även om nedgången bromsade in i december. Det är för tidigt att bedöma efter en månad om botten i PMI-total har passerats även om det finns ljusglimtar inte minst delindex för produktion som steg för tredje månaden i rad
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex, Swedbank
Tar man hänsyn till inflationen är det främst löntagare och pensionärer med högre inkomst som får en förbättrad köpkraft mellan januari 2019 och 2020.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
Jag ser allvarligt på de iakttagelser som Finansinspektionen har fört fram. Det har funnits en otillräcklig intern styrning och kontroll för att hantera brister relaterade till misstänkt penningtvätt. Dessa brister har inneburit att det har funnits en risk att Swedbank och dess dotterbolag har använts för att tvätta pengar, vilket är oacceptabelt utifrån de krav och förväntningar som bland annat kunder, aktieägare och tillsynsmyndigheter har på oss.
Jens Henriksson, vd Swedbank
Styrelsen ser att kombinationen av Anna-Maria Mateis breda perspektiv, goda insyn i arbetet att förebygga finansiell brottslighet, samt omfattande kunskap om processer relaterade till intern styrning och kontroll, kommer att vara mycket värdefull för Swedbank.
Bo Magnusson, vice ordförande Swedbank
För de allra flesta minskar inkomsten ganska mycket när man går i pension. Det kan därför vara klokt att i god tid se över sin privatekonomi och försöka anpassa den till en lägre inkomst. Gör en budget med utgifter och inkomster, nu och som pensionär. Blir det för lite över, se över vilka utgifter som går att minska redan i förväg.
Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank
Som husköpare tjänar man på att köpa ett hus som redan är belånat, det vill säga det finns pantbrev för ett högt belopp. För ett hus för fyra miljoner kronor kan det handla om en extra utgift alternativt en besparing på 70 000 kronor.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom
Att de flesta företagare byggt upp en buffert för oväntade händelser är mycket bra och gör det lättare för dem att ha kontroll och styra sin verksamhet.
Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank
Låt inte det dåliga samvetet stå i vägen, genom några enkla steg kan du få bättre koll på din ekonomi. Gör en budget över dina inkomster och utgifter, och ta med alla utgifter, även de små. Det är ofta småutgifterna man kan dra in på och därmed skapa utrymme för sparande. Att spara in på småutgifter känns oftast heller inte lika mycket i plånboken.
Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank
Vi vill kunna erbjuda våra kunder ett bra utbud av digitala och mobila tjänster och Apple Pay är en efterfrågad tjänst bland våra kunder. Vi är väldigt glada över att nu kunna bredda vårt mobila betalningserbjudande med ännu ett säkert och smart alternativ, vilket kommer att ge massor av mervärde för våra kunder.
Lotta Lovén, Head of Digital Banking, Swedbank
Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk i november för tredje månaden i rad till 47,9 från 49,4 i oktober. Nedgången i indexet innebär att aktiviteten i tjänstesektorn fortsätter att minska under fjärde kvartalet till nivåer som inte har noterats på sex år och som bidrar till ett minskat nyanställningsbehov i tjänsteföretagen.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex, Swedbank
Den låga räntan innebär att det kortsiktigt är svårt att motivera att lämna aktiemarknaden till förmån för räntemarknaden. En minskad konjunkturoro talar också för företagskrediter varför vi väljer att minska vikten i räntor ytterligare för att lyfta upp High Yield krediter till en övervikt. Detta innebär en ökad riskexponering i portföljen som också återspeglar vår positiva syn när vi blickar in i 2020.
Mattias Isakson, Strategi & Allokering, Swedbank
PMI-total föll i november till 45,4 från 46,0 i oktober. Aktiviteten i industrin fortsatte att minska för tredje månaden i rad till nivåer vi inte sett sedan 2012 och ännu finns det inga entydiga tecken på en vändning även om produktionsplanerna var en positiv konjunktursignal i november.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
De lägre priserna i kombination med något lägre bolåneräntor har ökat köpkraften för småhusköparna på mindre orter. Men den lokala variationen är stor. På vissa orter har priserna stigit kraftigt medan priserna på andra orter sjunkit ordentligt.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom
Det är enorma värden som ska skiftas. Vi har, generellt sett, välskötta skogar i Sverige och det är resultatet av ett aktivt och långsiktigt ägande. För att få kontinuitet i bruket av skogen är vårt råd att det är hög tid för många att börja planera ägarskiftet. Med god framförhållning kan man lättare styra när skiftet ska ske.
Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank
Det är många omvärldsfaktorer som skogsägare behöver förhålla sig till. I sammanhanget är det dock positivt att antalet skogsägare som har en fullständig försäkring ökar. Det kan hjälpa dem efter att de drabbats av olika negativa händelser.
Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund
Samtidigt som allt fler skogsägare värdesätter andra faktorer än ekonomisk avkastning så tror de på högre skogspriser framåt. Detta trots förväntan om minskade virkespriser. Det visar på insikt om att skog inte är en kvartalsinvestering utan något man vill utveckla på lång sikt och att det finns många användningsområden med en skog.
Per Skargren, segementschef Skog och Lantbruk, LRF Konsult
Vi ser att det finns en stark trend hos våra kunder att prioritera klimatfrågan även i sitt fondsparande. Vi är glada över att med Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets möta upp den ökande kundefterfrågan av väldiversifierade exponeringar, rensat från bolag som utvinner olja, kol eller gas mot de globala aktiemarknaderna.
Jens Grebäck, chef Client Solutions, Swedbank Robur
Det är visserligen bra att man har egna försäkringar men när åtta av tio företagare i undersökningen samtidigt svarar att de är tveksamma eller tror inte att de får det ekonomiska stödet de behöver vid föräldraledighet, sjukdom eller arbetslöshet är det en tydlig signal att dagens allmänna trygghetssystem har brister för företagare.
Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank
Det är bra att banken granskas och jag välkomnar Uppdrag gransknings rapportering.
Jens Henriksson, vd Swedbank
Sverige går in i en fas med lägre tillväxt än normalt. Industriproduktionen och exporten tyngs av inbromsningen i global handel. För industrin finns möjligheter att motverka nedgången genom att satsa på klimatsmarta produkter. Klimatomställningen i länder som Kina och Indien kan innebära goda exportmöjligheter för svenska företag.
Anna Breman, chefekonom Swedbank
Vi bedömer att tröskeln för att sänka styrräntan under noll igen är hög, även om konjunkturen skulle utvecklas sämre än väntat. Det är snarare mer sannolikt att Riksbanken återigen höjer styrräntan än att de sänker.
Andreas Wallström, prognoschef Swedbank
Det är positivt att en övervikt av tjänsteföretagen planerar att öka affärsvolymen den närmaste tiden, men det finns en risk för att tjänsteföretagens planer är för optimistiska på grund av det svagare orderläget.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex, Swedbank
Swedbank Robur är en långsiktig aktör som idag förvaltar stor del av pensionskapitalet inom premiepensionssystemet. Vi månar om att konsumenterna ska ha hållbara och prisvärda alternativ för sitt sparande. Vi har dock varit med tillräckligt länge för att veta att stora förändringar behöver utvärderas noggrant och över tid. Det kraftfulla åtgärdsprogram som nu nästan är implementerat i sin helhet har bland annat bidragit till ett ökat konsumentskydd. Ett naturligt nästa steg nu är att göra en ordentlig utvärdering av dessa effekter innan man tar arbetet vidare.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Index för industriföretagens produktionsplaner sjönk i oktober för andra månaden i rad till 50,0. Företagen har blivit dystrare under hösten och färre räknar med att öka produktionen den närmaste tiden.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Många ser över sitt sparande och försöker leva lite billigare för att vara beredda ifall vi går mot en tuffare ekonomisk period. Drygt fyra av tio förbereder sin privatekonomi för eventuell lågkonjunktur.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Digitaliseringen innebär att mycket har blivit enklare, snabbare och mer tillgängligt. Men det har inte gjort livet lättare för riktigt alla. Utvecklingen av digitala banktjänster drivs i stor utsträckning av ett ändrat kundbeteende – de flesta vill kunna göra sina bankärenden digitalt. Men vi ser också att vi behöver hjälpa de som inte kommit igång på traven. Ökad kunskap är en del av lösningen.
Elizabet Jönsson, chef för försäljning och service, Svensk bankverksamhet, Swedbank
Många av de som upplever att de lever i digitalt utanförskap är äldre. Som banken för de många människorna och företagen är det här något vi behöver ta på allvar – det handlar om att uppmuntra de som känner motstånd att ta steg mot ett mer digitalt liv, och därmed minska känslan av utanförskap. Vi har en lång folkbildningstradition i banken, vi vill gärna bidra.
Josefine Uppling, chef för samhällsrelationer, Swedbank
Vi är glada att agera som rådgivare för Swedavia i denna fråga, det här uppdraget är helt i linje med vår ambition att stödja företag som gör hållbara val. Som en av storbankerna i norden och en inflytelserik aktör i samhället, har vi ett ansvar och en nyckelroll att påskynda övergången till en hållbar ekonomi.
Stephen Martin, Head of Capital Markets, Swedbank
Vi ser att växtodlarna fortfarande har utmaningar med sin lönsamhet trots en god skörd då priserna på spannmål sjunkit och inte kan läka effekterna av ett tufft 2018.
säger Per Skargren, segementschef Skog och Lantbruk, LRF Konsult
Visserligen ser vi en vikande köttkonsumtion i Sverige men den påverkar primärt importerat kött, så det kan nog ses som ett kvitto på att svenska lantbrukare producerar bra produkter.
Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank
Vi kan konstatera att förutsättningarna för vår lantbruksaffär återigen ser bättre ut. Efter den tuffa torkan under 2018 har skördarna i Sverige återgått till normalnivå och nu blickar vi framåt för att se hur vi kan fortsätta bidra till utvecklingen av jordbruksnäringen i landet.
Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund
Jag är stolt och entusiastisk över att vara vd på Swedbank. Vi har en omfattande aktivitetsplan som jag håller på att sätta mig in i och utveckla men framförallt ser jag framemot att, varje dag, tillsammans med mina medarbetare fortsätta att underlätta vardagen för våra kunder.
Jens Henriksson, vd och koncernchef Swedbank
De flesta företag som har internationell handel kommer påverkas av brexit, det gäller även om de inte handlar direkt med Storbritannien. Det är därför angeläget att företagen ser över hur deras affärs- och handelsrelationer med Storbritannien ser ut. Det kan kosta företagarna att inte vara förbredda.
Jörgen Kennemar, ekonom, Swedbank
En ny undersökning vi gjort inom klimatområdet visar att åtta av tio svenskar tycker att ansvaret för att minska klimatpåverkan är gemensamt för politiker, företag och enskilda individer. Det här avtalet om solcellsparken är ett sätt för oss att visa att vi är lyhörda för våra kunders önskemål och tar vår del av ansvaret som företag och samhällsaktör.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank
Vi är mycket glada över den fina placeringen. Det är ett tydligt kvitto på att vårt arbete med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar, och våra medarbetares engagemang i dessa frågor, verkligen gör skillnad.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Vi har ett stabilt pensionssystem, men i takt med att vi lever längre blir pensionsnivåerna lägre. För en högre pension behöver man lite förenklat antingen spara själv, jobba längre eller betala mer i skatt.
Madelén Falkenhäll, ekonom Swedbank
Koll på ekonomi blir allt viktigare i dagens samhälle med konsumtionshets, höga bostadspriser och ett allt större eget ansvar för pensionen. Det är kunskaper som långt ifrån alla får med sig hemifrån och därför är skolans roll viktig.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
De flesta anställda får även tjänstepension, något företagare behöver komplettera med själva. Ett riktmärke för företagare är att sätta av i nivå med avsättningarna till tjänstepension för anställda i samma löneläge. Ju tidigare man börjar desto bättre.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
Vi fortsätter vår resa mot att bli världsledare i hållbart värdeskapande, och vi är mycket glada och stolta över all den kunskap och kompetens som finns inom Swedbank Robur. De senaste rekryteringarna ger oss ytterligare förstärkning i form av flera erfarna och erkänt duktiga medarbetare med en djup förståelse för marknaden och våra kunders behov.
Erik Andersson, CIO Swedbank Robur
Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk i september med 4,4 indexenheter till 49,8. Indexet stannade dock kvar i tillväxtzonen under tredje kvartalet på 52,1, men fortsätter att vara på en lägre nivå än det historiska genomsnittet för PMI-tjänster. Detta antyder om svagare tjänstekonjunktur än normalt.
Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Vi är glada och stolta över att vara bland de hundra bästa företagen i världen och rankade som topp tre av alla företag i Sverige. Placeringen bekräftar att det vi gör ger resultat och att vi är på rätt väg. Nu fortsätter vi arbetet med ännu mer energi och beslutsamhet för att bidra till att driva på en fortsatt positiv utveckling framåt.
Carina Strand, Head of Group HR, Swedbank
Det förefaller som om motståndskraften mot en svagare omvärldskonjunktur har minskat i svensk industri även om enskilda månadsutfall ska tolkas med viss försiktighet. Industriföretagens produktionsplaner är mindre expansiva och antyder om en ökad försiktighet.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Förändringen i ledningen kommer att ta Swedbanks estniska verksamhet framåt. Olavi Lepp och Anna Kõuts är båda erfarna bankchefer och har starkt bidragit till Swedbanks utveckling.
Björn Elfstrand, styrelseordförande, Swedbank Estonia
Vi arbetar aktivt och kontinuerligt för att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet. FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet stämmer väl överens med bankens fundamentala engagemang för hållbarhet där vi vill skapa långsiktigt värde för alla våra intressenter och ett mer hållbart samhälle.
Anders Karlsson, tf VD och koncernchef, Swedbank
I nästa års budget satsar regeringen mycket på pensionärerna, de med lägst pensioner kan få upp till 1 250 kronor mer i plånboken jämfört med i år. Men även höginkomsttagarna gynnas av den nya budgeten. Den slopade värnskatten gör att den som tjänar till exempel 75 000 kronor får en skattesänkning på 1 200 kronor per månad.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp