Dela

Kontakt

Citat

– Du själv ansvarar för att säkra din framtida lön, din pension. Kom ihåg att tjänstepension och privat pensionssparande är en stor del av det du ska leva på när du blir äldre. Så börja ta tag i din framtid nu. Ju tidigare du börjar tänka på livet efter karriären desto bättre. Då hinner du agera i tid.
Trifa Chireh
– Att ha koll på pensionen är nyckeln till valfrihet oavsett när man väljer att lämna arbetsmarknaden. I undersökningen ser vi att 43 procent av de med aktiebolag sparar pengar i bolaget vilket kan tyda på att företagaren inte tar ut tillräckligt hög lön. Det gör att den allmänna pensionen blir lägre om man inte ser helheten. För den med enskild firma och inte går med vinst så medför det att den allmänna pensionen blir lägre.
Trifa Chireh, pensionsspecialist Länsförsäkringar
Nära dialog, med minst ett personligt samtal i veckan mellan chef och varje medarbetare kan vara en hälsofrämjande faktor. Men vi får inte glömma det egna ansvaret för arbetsmiljö och hälsa. Som att hitta en arbetsrutin som fungerar både för sig själv och för arbetsgivaren och kollegor. Och att ta hand om sin fysiska hälsa och välmående.
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar
Med en situation i samhället där många företagare upplevt en kraftig nedgång i verksamheten och där riskerna för ökad psykisk ohälsa är stora, bedömer vi att ett antal faktorer behöver komma på plats för att säkra hälsa och sysselsättning. Det behövs tydliga förutsättningar för företagare gällande de så kallade stödpaketen under coronakrisen men även tydliga hänvisningar vart företagarna kan vända sig för att få stöd i arbetsmiljöarbetet, till exempel Arbetsmiljöverket och andra oberoende expertstöd.
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar
– En buffert på två månadslöner är det minsta du behöver ha på ett sparkonto för oförutsedda händelser, men många behöver ha betydligt mer än så. Oron över sparandet på aktiemarknaden påverkas nog av den senaste tidens börsturbulens, men det kan också bero på att man har ”fel” sparande i aktier och fonder. Där ska du bara lägga ditt långsiktiga sparande så du inte behöver oroa dig lika mycket för tillfälliga nedgångar.
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.
– Jag ser ingen förändring i könsfördelningen i försäkringskassans siffror. Mammornas andel av vab dominerar fortfarande. Vi vet sedan tidigare att kvinnor gör mer obetalt hushållsarbete och jag hoppas att den här krisen inte leder till att det blir mer ojämställt.
privatekonom Emma Persson
– Brandskydd är något som företagen ska jobba med systematiskt och löpande beroende på vilka brandrisker som finns i verksamheten. Här kanske tjänsteföretagen inte har ämnet lika högt på agendan som de företag som jobbar med brandfarliga ämnen eller maskiner till exempel. Men ämnet är viktigt för alla branscher. Kanske är det förebyggande arbetet företagaren gör en viktig hållbarhetsfråga. Undviker man en brand som motsvarar storleken på en normalstor villa har man besparat jorden 25 ton koldioxidutsläpp.
Susanne Fagerberg, försäkringsexpert på Länsförsäkringar
Det har hänt att vuxna, i tron att någon familjemedlem är kvar fast de är i säkerhet, har rusat tillbaka in i brinnande hus och själv omkommit.
Susanne Fagerberg, skadespecialist Länsförsäkringar
Om du lämnar in motorn och båten för vinterförvaring inomhus minskar riskerna ändå betydligt, men vi rekommenderar också att installera spårsändare på motorn
Klas Evensen, produktspecialist båt på Länsförsäkringar
När du köpt en begagnad möbel bör du dammsuga den ordentligt, särskilt i resårer, dragkedjor och där det finns skrymslen, som i skarven mellan ben och möbel. Tvätta textilier i 60 grader eller värmebehandla dem i torktumlare i plastpåse i 60 grader
Susanne Fagerberg, försäkringsspecialist Länsförsäkringar
– Därför är det som företagare viktigt att sätta sig in i hur man kan skydda sig. I vår undersökning ser vi att det bara är 38 procent som installerat inbrottslarm. Med tanke antalet inbrotts vi ser så är det en relativt enkel åtgärd att ta till.
Ann Hassel Tano, utredningschef, Länsförsäkringar
– Psykisk ohälsa till exempel arbetsrelaterad stress går att förebygga. Med rätt verktyg, samarbete, delaktighet och anpassning utifrån att vi människor är olika kan vi vända trenden. Ledarskapet är oerhört viktigt, det vet vi alla. Det svåra är hur man gör i praktiken. Att skapa ett gott arbetsklimat genom att som chef vara rättvis och stödjande genom öppen kommunikation är en sak. En annan är att jobba systematiskt med att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden. Många arbetsgivare upplever att de saknar kompetens och verktyg att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Ett stöd på vägen är då en oberoende expertresurs som företagshälsan och hälso- och sjukvårdsförsäkringen.
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar
– Det kostar stora pengar att ha personal som är sjukskriven. För en person som har en månadslön på 25 000 kronor kostar bara den första månaden 38 500 kronor. Kan företaget förebygga ohälsa så finns stora pengar att tjäna och för individen innebär det ökad livskvalitet. Även åtgärder som snabbar på återgång i arbete vid sjukskrivning är lönsamma. Tidiga insatser i rehabilitering är värdefulla för tillfrisknande oavsett om det gäller ett fysiskt besvär eller ett psykiskt.
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar
Män är mer aktiva än kvinnor i sina fondbyten, men över tid är det ingen större skillnad när man ser till den genomsnittliga avkastningen
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar
Att sätta igång diskmaskinen samtidigt som du lämnar hemmet är ingen bra idé
Dan Ove Andréasson, skadeförebyggare Länsförsäkringar
– En viktig del av testet är att demontera tätskiktet i provlådan efter testet. När vi gjorde det upptäckte vi att sju tätskikt hade läckage som inte skulle upptäckts om bara utsidan på lådan hade inspekterats. När tätskiktstillverkarna testar på andra forskningsinstitut inom EU för att få sitt branschgodkännande är det vanligt att man inte demonterar tätskiktet från provlådan och då missar man tyvärr många läckage i testerna.
Peter Bratt, skadeexpert Länsförsäkringar
Idén med ett andelsjordbruk för sin ekologiska grönsaksodling och olika sätt att skapa engagemang med konsumenterna är ett av många nytänkande grepp som Amanda och Magnus har visat prov på och som gör dem till mycket värdiga vinnare
Henrietta Hansson, från Länsförsäkringar och juryns ordförande
Det var en historiskt lugn period i Europa, vilket innebar att ett stort antal länder kunde sätta in stora resurser i de svenska skogsbränderna. Man kan undra vad som hade hänt om EUs brandbekämpningsplan och andra resurser hade behövts i andra länder
Johan Litsmark, naturskadespecialist Länsförsäkringar
– Det kan ju låta väl enkelt att säga att det allra viktigaste är att vi vågar prata om ohälsa, men nu visar undersökningen att det är viktigare än man kan tro. Man upplever att ohälsan blir mer accepterad ju mer man pratar om den. Om vi kan prata om saker som skaver eller att vi inte alls mår bra, underlättar det för ens närmaste hemma och på jobbet att kunna agera om det behövs. Ibland är också ”att lätta sitt hjärta” en nyckel till att ställa om till ett mer balanserat liv. Det är ett också ett viktigt verktyg för att få till en god arbetsmiljö. Det är ju välmåendet och friskfaktorerna vi alla vill komma fram till.
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar
En enda julgran kan omvandlas till el som räcker till att köra fyra fulla maskiner tvätt, eller för att driva en kombinerad kyl och frys i nästan tre veckor
Johan Litsmark, naturskadespecialist Länsförsäkringar
Felaktigt tillverkad hemelektronik kan ge allvarliga konsekvenser och alla former av batterier, laddare och led-lampor som julbelysningen högaktuella
Tomas Ekman
– Det är lättare att vända en negativ spiral, förbättra sitt mående och slippa bli sjukskriven om man får hjälp och stöd snabbt. Arbetsgivaren bör vara med och stötta oavsett anledning till ohälsan. Det kan till exempel ske med hjälp av företagshälsovård eller att de omfattas av en sjukvårdsförsäkring med förebyggande hälsotjänster. Båda kan vara viktiga komplement till den offentliga vården
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar
– Idag ser vi höga nivåer på sjukskrivningar, och den vanligaste förklaringen till sjukfrånvaro är psykisk ohälsa, även i de yngre åldersgrupperna. Det gäller såväl chefer som medarbetare. Studier från Världshälsoorganisationen (WHO) visar att psykisk ohälsa och livsstilsrelaterade sjukdomar är det som år 2030 kostar mest inom sjukvården, även globalt. Det drabbar individer, företag och samhällsekonomin hårt om vi inte vänder skutan nu.
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar
– Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och den ligger dessutom bakom ökningen av långa sjukskrivningar. Vi behöver ta den psykiska ohälsan på allvar och kunna prata öppet om den på våra arbetsplatser. Målet måste förstås vara att det inte ska vara någon skillnad alls i hur man som arbetsgivare ser på psykisk och fysisk ohälsa, eller vilka insatser man gör för att hjälpa den drabbade på jobbet.
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar
Om alla stängde av huvudkranen skulle antalet vattenskadade golv och väggar begränsas betydligt
Peter Bratt, Länsförsäkringar
Vi rekommenderar att installera spårsändare på båtmotorn
Klas Evensen, Länsförsäkringar AB
– Om man inte kan vara öppen med när man mår psykiskt dåligt på jobbet är risken stor att man väntar tills det gått alldeles för långt. Då ökar också risken för långtidssjukskrivning. Det är mycket olyckligt
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar
Jag tror att vi kan lära oss mycket av sydeuropéerna och helt enkelt ta det lugnare när det är som varmast på sommaren
Pär Holmgren, naturskadespecialist
Med Toyota som partner, som är duktiga på innovation, paketering och starka inom hållbarhetsområdet kommer vi att stå ännu bättre rustade för att förstå dessa nya behov och kunna fortsätta erbjuda relevanta försäkringslösningar.
Fredrik Bergström, vd Länsförsäkringar Stockholm
Samtidigt som vi snabbt måste minska utsläppen av växthusgaser för att bromsa den globala uppvärmningen, måste samhället klimatanpassas. Hållbarhetsfrågorna behöver ligga till grund för alla beslut kring framtida samhällsutveckling och stadsplanering
Pär Holmgren, naturskadespecialist Länsförsäkringar
– Vi har i grunden ett bra och stabilt pensionssystem, men ett allt större ansvar för den framtida pensionen har skjutits över på individen och arbetsgivaren. Det gäller att vara medveten om hur olika val man gör under livet påverkar pensionen. Vi ser att fler kvinnor oroar sig över om de kommer att klara sig på den framtida pensionen. Det kan bland annat ha att göra med lägre lönenivåer, att fler kvinnor jobbar deltid när barnen är små och att kvinnorna lever längre än männen. Kvinnor har också högre etableringsålder än män på arbetsmarknaden, vilket påverkar livsinkomsten och därmed pensionen.
Emma Persson, privatekonom Länsförsäkringar
Vårt mål är att cykelhjälmen blir lika självklar för cyklister som bilbältet är för bilister
Maria Wedin, trafiksäkerhetsexpert Länsförsäkringar
Många motorcyklister är ringrostiga efter att inte ha kört på många månader och bilisterna har under vintern glömt bort att uppmärksamma motorcyklar i backspegeln. Det är inte någon bra kombination
Maria Wedin, trafiksäkerhetssexpert Länsförsäkringar
Enligt utfallet av den här granskningen så är fredagen den 13 mer som en turdag
Susanne Fagerberg, skadespecialist Länsförsäkringar
Vi ser att psykisk ohälsa ökar på arbetsplatser och nästan varannan arbetsgivare, oavsett kön, upplever att de inte har kompetens att hantera frågorna. Arbetsmiljöföreskrifterna ska bland annat förebygga risken att ohälsa uppstår på grund av den sociala eller organisatoriska arbetsmiljön och därför är det väldigt viktigt att småföretagen känner till föreskrifterna. De är en stor hjälp i att förbättra arbetsmiljön vilket vi ser behövs på många arbetsplatser idag.
Kristina Ström Olsson, Hälsostrateg Länsförsäkringar
– Jag tror att många har svårt att få en bra överblick för att kunna ta välgrundade beslut om hur man ska planera uttaget av sin pension. Förutom att pensionsutbetalningarna kommer från flera olika håll så ser jag också andra faktorer som gör frågan ännu mer komplex. Det faktum att vi bli friskare och lever längre talar för att bli pensionär senare och välja livsvarig eller längre utbetalningstid. Samtidigt så har morgondagens pensionärer sannolikt kvar en del bostadslån och barnen bor kvar hemma längre. Det talar för behov av större pensionsutbetalningar i början. För blivande pensionärers skull vore det en välgärning om vi får mer samordning och harmonisering av såväl den allmänna som övriga pensionen när det gäller pensionsutbetalningar. På så sätt kan kommande pensionärer själva ta makten över sin pension
Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar AB
Vår undersökning visar att mer än varannan chef i de mindre företagen anser sig sakna kompetens att ta hand om psykisk ohälsa. Det är mycket oroande med tanke på att sjukskrivning kan ha har sin grund i arbetslivet. Och har en medarbetare det besvärligt på hemmafronten är det extra betydelsefullt att jobbdelen fungerar bra, så att den totala påfrestningen inte blir för stor.
Kristina Ström Olsson
Det är inspirerande att sitta i juryn och välja bland alla nominerade duktiga kandidater till priset bland dem som arbetar inom de gröna näringarna
Henrietta Hansson, vd Länsförsäkringar Jönköping och juryns ordförande
Det vanligaste är att äga en båt med utombordsmotor, i vår statistik står de för cirka 70 procent av de försäkrade båtarna och segelbåtarna står för cirka 11 procent
Klas Evensen, Länsförsäkringar
väljer bort den livsvariga utbetalningen eftersom man vill ha pengarna medan man fortfarande är pigg eller så vill man ha så lite förändring som möjligt mot när man arbetade. Samtidigt lever vi längre och blir allt friskare vilket talar för att pensionen behöver räcka länge och att längre utbetalningstider är att föredra.
Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv
– Det här kan förstås vara problematiskt. Att det händer någon enstaka gång är för det mesta ingen fara, men när det sätts i system kan det få allvarliga konsekvenser. Det skapar stress för dem som får ta hand om extra arbetsuppgifter, vilket är olyckligt då just stress är en av vanlig orsak bakom sjukskrivning
Kristina Ström Olsson., Hälsostrateg
– När nu arbetsgivarnas ansvar ökar ytterligare har chefen en viktig roll att fylla. Arbetsmiljön är viktig för att förebygga ohälsa och eventuell sjukskrivning. Viktiga parametrar för en arbetsgivare att jobba med är bland annat tydliga förväntningar och delaktighet. I en tidigare undersökning vi gjorde såg vi också att en viktig friskfaktor är balans mellan privatliv och arbetsliv.
Kristina Ström Olsson, Hälsostrateg Länsförsäkringar
Om du tittar bort från vägen i två sekunder i 40 km/h hinner bilen rulla 22 meter – eller 50 meter om man kör 90 km/h.
Maria Wedin, trafiksäkerhetsexpert, Länsförsäkringar
Att minska antalet skadade och dödade i trafiken är målet med Länsförsäkringars omfattande satsning på forskning kring oskyddade trafikanter. Studien om cykel och alkohol ger oss bättre kunskap om vilka informationsinsatser som behövs
Mari Sparr,Länförsäkringars forskningsfond
– Det blev ett bra år för våra fondförsäkringskunder, genomsnittskunden har sett sina placeringar stiga med cirka åtta procent. Vi har sett att intresset att se över sina placeringar har ökat hos våra kunder, vilket avspeglar sig i ökningen av antalet fondbyten och volymerna som kunderna omplacerar. Vi ser också att männen står för dubbelt så många fondbyten som kvinnorna, samtidigt som de hamnar på samma snittavkastning på sitt pensionssparande. Det är generellt viktigt att se över sitt pensionssparande regelbundet.
Jim Rotsman, Produktchef, Länsförsäkringars fondlivverksamhet.
– Vi ser tydligt hur de kunder som är aktiva följer trenderna på marknaden och agerar. I oktober och november gjordes 32 respektive 3 procent fler fondbyten än månaden innan och i år har antalet fondbyten ökat med 15 procent jämfört med 2016. Det är positivt om kunderna ser över sina placeringar löpande samtidigt ska man inte glömma att pensionssparande är långsiktigt. Det är därför viktigt att planera sitt sparande utifrån riskvilja och placeringshorisont, säger Jim Rotsman.
Jim Rotsman, produktchef inom fondlivverksamheten Länsförsäkringar
Det startas många tusen småföretag varje år i Sverige, och vi vill med vår försäkring ge den ekonomiska trygghet som är så viktig i uppstartsperioden
Ann-Christin Lindholm, projektledare Länsförsäkringar
Med dubbdäck får du ett bra grepp i snö och is. Kanske känns cykeln aningen tyngre men ökad säkerhet väger tungt i vågskålen
Maria Wedin, trafiksäkerhetsexpert Länsförsäkringar
De fyra hjulen ger ett falskt intryck av stabilitet, vältrisken med dessa tunga fordon är stor, samtidigt som de snabbt kan komma upp i höga farter
Maria Wedin, trafiksäkerhetsexpert Länsförsäkringar
Under de sju år vi har haft tävlingen har vi slagits av hur många drivande personer som lägger ner själ och hjärta i sin verksamhet och bygden de bor i. Nu är det dags att hitta 2018 års vinnare och vi behöver hjälp att hitta dem
Henrietta Hansson, vd Länsförsäkringar Jönköping
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp