Dela

Citat

Med nya medlemmar som stödjer innovation och samverkan stärker vi mötes- och innovationsplattformen i Medicon Village Science Park
Kerstin Jakobsson, vd Medicon Village Innovation AB
Vi har funnit ett läkemedel som blockerar kommunikationen mellan tumörceller och omkringliggande bindväv. Under vissa omständigheter gör denna kommunikation om tumören till en hormonkänslig tumör. Då kan man använda befintliga läkemedel för hormonpositiv bröstcancer
Kristian Pietras på Lunds universitets avdelning för translationell cancerforskning, som har sitt säte på Medicon Village
Andelen fas 2-vinnare bland medlemsföretagen på Medicon Village är nu högre än i någon annan teknikforskarpark i Europa. Detta vittnar om att Medicon Village erbjudande attraherar ledande europeiska innovationsföretag
Roland Vilhelmsson på GAEU Consulting, med kontor på Medicon Village
En science park med spetsutveckling inom life science är viktig för tillväxten i regionen. Genom ett ökat samarbete skapar vi förutsättningar för fler nya produkter och tjänster som gynnar människors hälsa och bättre liv
Anders Sundström, ledamot i Medicon Village ägarstiftelse
Samverkan ska leda till ett innovations- och företagsklimat som möjliggör att goda idéer och forskning ska gå hela vägen till godkända läkemedel. Målet är att det på Medicon Village ska finnas speciallaboratorier för tillverkning av läkemedel inom cell- och genterapi i enlighet med regelverket för god tillverkningssed, så kallad GMP
Kerstin Jakobsson, vice vd på Medicon Village
Stiftelsen har gett mig ögon. Redan efter en vecka kommer vi att kunna se var en tumör finns och följa enskilda cellers utvecklingsförlopp – 5 celler räcker för att vi ska kunna detektera dem med hjälp av maskinen
Ramin Massoumi, professor på institutionen för laboratoriemedicin
Instrument är väldigt unikt, eftersom det inte finns så många av det i Skandinavien. Hittills har vi inte kunnat använda något liknande instrument. Donationen öppnar dörrar och fler kan komma att använda instrumentet för att bedriva forskning på världsledande nivå.
Ramin Massoumi som leder en forskargrupp på Lunds universitet med säte på Medicon Village.
”Alla de som är en del av Medicon Village har tillsammans bidragit till att realisera den idé som akademin, näringslivet och det offentliga arbetade fram när Medicon Village grundades – att skapa en mötesplats för forskare, innovatörer och företagare inom life science”
Mats Leifland, VD Medicon Village
Det här är miljarder det handlar om. Detta är en samhällsangelägenhet av allra högsta grad. Och det finns inget lagstöd för att bygga anhörigstöd. Alltså behöver vi vidimera vår forskning och visa att anhöriga lider. De blir sjuka. Till exempel löper de 25 procent större risk att drabbas av sjukdomar som hjärtkärlsjukdomar
Inga-Lill Lellky, verksamhetsledare och grundare av Cancerkompisar som har sitt säte på Medicon Village.
Vi gör plats för ytterligare innovativa idéer och nya samarbeten. Medicon Village får nya medlemmar kontinuerligt och vi bygger ut för att ge utrymme för dem
Caj Lundqvist, projektledare på Medicon Village
Vi är lyckligt lottade som fått företag inom nya områden att etablera sig hos oss. Om 40 små företag på Medicon Village kan anställa en person var så innebär det en större tillväxt än om ett större företag anställer 40 personer. Kan vi få små företag att växa och bli större får det en helt annan volym. Det skapar mervärde och ger ringar på vattnet.
Mats Leifland, VD
Mötesplatsen för planerade och oplanerade möten med mixen av forskare och bolag gör oss till en unik life science park. Genom att erbjuda lokallösningar som gör det möjligt för verksamheterna att växa kan vi skapa förutsättningar för ett komplett forsknings- och innovationscentrum inom medicin och livsvetenskaper, säger Kerstin Jakobsson, vice VD på Medicon Village.
Kerstin Jakobsson, vice VD
Att TFS flyttar in visar att Medicon Village kan erbjuda en miljö som passar också det stora bolaget. Idag finns här ingen CRO-verksamhet i den storleken som driver kliniska prövningar på en internationell arena, så TFS etablering kompletterar vår miljö på ett mycket positivt sätt.
Mats Leifland, VD Medicon Village
Vi kommer titta på hur vi kan dra nytta av energi från Medicon Village i sin helhet, t ex balansera energiflöden mellan hus, återanvända eller rena dagvatten och skapa hälsosamma miljöer med odlingar och gemensamma communities. Det kan skapa en helt ny typ av samverkan mellan boende, forskare och medlemmar på Medicon Village
Mats Leifland, VD Medicon Village AB
En del av Medicon Village koncept är att bygga forskarbostäder. Vår ambition är att stödja det bostadsbehov som finns bland forskare på Medicon Village, och som kommer att uppstå framöver då MAX IV och ESS tas i drift.
säger Mats Leifland, VD på Medicon Village.
En del av Medicon Village koncept är att bygga forskarbostäder. Vi vill stödja det bostadsbehov som finns bland forskare på Medicon Village, och som kommer att uppstå framöver då MAX IV och ESS tas i drift.
Mats Leifland, VD på Medicon Village
Om forskning, vård och andra aktörer samarbetar med näringslivet kan vi göra så mycket mer. När Gunhild berättade om EAT och deras fina arbete tände jag direkt.
Mats Paulsson, donator av priset samt grundare av den stiftelse som äger Medicon Village.
Att kunna hjälpa till att kick-starta angelägna projekt i en tidig fas är en hjärtefråga för Medicon Village. Vi vill skynda på utvecklingen och korta tiden från idé till finansiering, vilket också gynnar konsumenten eller patienten i slutändan
Ursula Hultkvist Bengtsson
Nödvändigheten av prevention är en framtida affärsmöjlighet för svenska life science företag
Anette Orheim, kommunikationschef på Medicon Village.
Vi upplever ett ökat tryck på att få igång verksamheter inom prevention. Ett mål är därför att öka kontorsplatser och möjligheter för laboratorieverksamhet och kliniska studier, säger Mats Leifland. Vi ser även att det finns ett ökat behov av nanoprodukter inom Life Science och därför behövs det ett ökat utrymme för den typen av bolag på Medicon Village, både inom inkubatorn och utanför. En tredje inriktning är att vi ska fortsätta arbetet med att skapa en plattform för forskare inom cancerområdet
Mats Leifland
– Evenemanget innebär en fantastisk möjlighet att träffa etablerade samarbetspartners och skapa nya relationer i regionen. Här får vi chansen att berätta om hur våra organisationer arbetar med cancerforskning och cancervård.
Mats Leifland, VD Medicon Village
Detta samarbete är en viktig del i donationskampanjen som bedrivs vid universitetet. Förhoppningsvis kan vi få kontakter och relationer som kan leda till nya samarbeten och i förlängningen donationer
Per Eriksson, rektor vid Lunds universitet
Att komma hem vit från en semester på Thailand är lågstatus. Kunskapen om hur vi skyddar oss och hur sjukdomen utvecklas och diagnosticeras måste stärkas och attityden förändras
Christian Ingvar, kirurg och verksam inom Lund Melanoma Study Group inom Lunds universitet
För en väl fungerande värdekedja från forskning till färdig produkt behöver Öresundsregionen förstärka kompetenskedjan.
Allan Larsson
Det är inte bara en fråga om matematik och datorstyrka. Att veta hur man ställer frågan man vill ha svar på är alltid det viktigaste.
Arieh Warshel, Nobelpristagare i kemi, vid sitt besök på Medicon Village i Lund.
Det finns fortfarande kontors- och laboratorielokaler kvar att fylla och vår ambition är att vi i nuvarande lokaler ska bli 1 300-1 500 personer..
Mats Leifland, VD
Avtalet är ett viktigt steg i internationaliseringen för Medicon Village . Vi hoppas att samarbetet kommer att skapa stort värde för våra medlemmar och öppna dörrar för såväl entreprenörer som forskare
Ursula Hultkvist Bengtsson
Opinionsbildning är viktigt för Medicon Village och veckan i Almedalen är en utmärkt arena för att knyta kontakter och diskutera centrala frågeställningar med samarbetspartners och beslutsfattare
Anette Orheim
På kort sikt kan det underlätta företagens expansion och på lång sikt bana väg för att utbildning och branschstrukturer går hand i hand
Ursula Hultkvist Bengtsson
”På Medicon Village är vi mycket stolta över att underteckna ett samförståndsavtal med den walesiska regeringen för ömsesidig nytta inom området Life Science. Detta är ett viktigt steg i Medicon Village internationella arbete.Vi förväntar oss att samarbetet med det viktiga walesiska Life Science klustret kommer skapa stort värde för våra medlemmar och att vi i vår tur kan bidra till utvecklingen i Wales.
Ursula Hultkvist Bengtsson, vice VD Medicon Village
Här finns redan nu såväl forskare, innovationsaktörer som företagare och därmed har vi fått den mix vi önskar. Våra medlemmar täcker upp verksamheter inom allt från prevention och diagnostik till vård och behandling.
Mats Leifland, VD
Vi vill ha en liten flexibel aktör som passar väl med vår idé om att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Vi tror att Anagram kan leverera en spännande approach med lokal förankring – både vad gäller mat och event
Mats Leifland
Tänk att få vara med och bygga upp något helt nytt med de förutsättningar som nu skapas på Medicon Village. Här kommer att finnas perfekta förutsättningar för gränsöverskridande erfarenhetsutbyte, något jag verkligen brinner för. Jag gillar också tanken med att överskottet från verksamheten ska återinvesteras i forskningen. Sympatiskt och smart.
Kristian Pietras
Det har varit fullbokat flera veckor i förväg, Det handlar nog om att många är nyfikna på Medicon Village. Ur askan efter AstraZenecas nedläggning framstår Medicon Village som en samling lyckade små plantor. Det är viktigt att sprida denna optimism, inte minst nu när AstraZeneca lägger ner verksamheten även i Södertälje.
Maria Eriksson, mediechef och projektansvarig på Kemivärlden Biotech
Medicon Village vill erbjuda en mötesplats för akademi, politik och näringsliv där vi tillsammans skapar tillväxt. Vi är stolta över att redan första halvåret få in flera medlemmar i hela kedjan från forskning till innovation och företagande
Mats Leifland, VD Medicon Village AB
Det är glädjande att anläggningen även framöver kommer att användas för Life Science-verksamhet och därmed stimulera till nya forskningsprojekt i Öresundsregionen. Vi har nu också framgångsrikt flyttat vår egen verksamhet från Lund till Mölndal
Anders Ekblom, global utvecklingschef och VD för AstraZeneca AB
Den 10 januari 2012 är en historisk dag, och en dag som jag har sett fram emot länge. Äntligen kan vi starta upp Medicon Village, och börja vårt arbete med att skapa värden för människors hälsa och bättre liv
Mats Paulsson, initiativtagare till stiftelsen
Vi är stolta och glada över att vara en del av denna unika triple helix satsning, som vi hoppas ska bli ett nav för regionens utveckling inom Life Science. Ännu en byggsten har därmed lagts för att förverkliga visionen att Skåne ska vara Europas mest innovativa kunskapsregion 2020
Pia Kinhult, ordförande Region Skåne
Ideon växer och med Medicon Village skapas unika möjligheter för medicinsk och annan livsvetenskaplig forskning. Lunds universitet flyttar en del av sin cancerforskning dit och med en utökad samverkan mellan forskargrupperna vill vi medverka till en förbättrad cancerbehandling, inkluderande förebyggande åtgärder
Per Eriksson, rektor för Lunds universitet
En viktig del av Medicon Village konceptet är att skapa en god innovationsmiljö och hjälpa de små företagen att växa. Därför lämnar vi ett uppstartsbidrag till LSI under de närmaste två åren på totalt 2,4 miljoner kronor
Mats Leifland, VD på Medicon Village
Nu flyttar vi ett steg närmare vår framtida forskningsanläggning. Vi är mycket nöjda över att finnas på Medicon Village, och ser goda möjligheter för samverkan med övriga aktörer i life science byn.
Colin Carlile, VD ESS
På Medicon Village kommer det att finnas ledande forskning inom Life Science, och en mängd aktörer med breda nätverk.
Mats Leifland, VD Medicon Village
Med ESS starka internationella närvaro hoppas vi kunna korsbefrukta varandra så att Öresundsregionen framöver kan bli ett världsledande kluster inom bioteknik och life science.
Mats Leifland, VD Medicon Village