Dela

Om oss

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se - kunskaper för en bättre arbetsdag!

Kontakt

 • Prevent
  Södermalmsallén 36, Box 20133 104 60 STOCKHOLM
  08-402 02 00
  http://www.prevent.se
 • Andreas Alskog

  Presskontakt


  08-402 02 14
 • Fredrica Sjöström

  Kommunikationschef


  08-402 02 04
 • Citat

  Mitt råd är att skriva en lista över sådant du absolut måste göra och en lista över sådant du borde göra. Sedan ser du efter i kalendern vad som är rimligt att hinna med – och prioriterar. Ta gärna chefen till hjälp så blir det lättare att sålla
  Johan Mellnäs
  Jag brukar försöka ta kvällspromenader. Då får jag både återhämtning och hinner njuta lite av sommaren redan före semestern
  Ann Appelberg
  Vi måste se till att den som är ny eller jobbar tillfälligt får kunskap om de risker som finns och hur man motverkar skador och olyckor. Säkerheten hänger på att alla arbetar på ett säkert sätt och säger till om något är fel.
  Malin Nilsson på Teknikföretagen
  Många olyckor sker den första timmen, dagen eller veckan på jobbet, så det känns oerhört viktigt att kunna erbjuda alla sommarjobbare en ordentlig säkerhetsutbildning när de börjar.
  Angelika Lang på IF Metall
  Det är en viktig arbetsmiljöfråga och en skyldighet för arbetsgivaren att se till att ha en bra arbetsmiljö i alla lägen. Hat och hot får inte lägga hinder för redaktioners verksamhet och medarbetare ska inte må dåligt på sina arbetsplatser. I grunden är det också en demokratifråga.
  Hans O Andersson, förhandlingschef på Almegas arbetsgivarorganisationen Medieföretagen
  Man ska kunna utföra sitt jobb utan att drabbas av hat och hot och det måste finnas bra rutiner så man kan vara trygg på sin arbetsplats. Vi hoppas också få igång diskussioner eftersom det funnits en kultur i branschen att man inte pratar om det här.
  Ulrika Hyllert, ordförande för Journalistförbundet
  – Att Schysst stall vänder sig till såväl arbetsgivare som arbetstagare, aktiva på till exempel ridskolor samt elever och lärare på hästgymnasier ser vi som en stor styrka, säger Sara Westholm, på HNS, Hästnäringens nationella stiftelse.
  Sara Westholm, HNS
  Prevent har sedan 1994 delat ut Arbetsmiljöstipendiet till chefer och skyddsombud som har förbättrat arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det finns väldigt många att uppmärksamma! Ofta tycker de här personerna själva inte att de gör något märkvärdigt, men de gör stor skillnad både för kollegor och företaget.
  Maria Schönefeld, vd Prevent.
  Högtrycksspolning är ett jobb där det finns risk för allvarliga skador, även om det inte är vanligt.
  Marcus Lindström, branschansvarig på Almega och kanslichef på Saneringsföretagens riksförbund.
  Målet är att man ska känna sig tryggare och säkrare i sitt arbete och att det ska hända färre olyckor.
  Torbjörn Jonsson, ombudsman och arbetsmiljöansvarig på Fastighetsanställdas Förbund
  Det här är ingen light-version av BAM, utan man får otroligt mycket. De praktiska övningarna innebär att man gör arbetsmiljöarbetet under tiden, till skillnad från att börja arbetet efter genomförd klassrumsutbildning. Det underlättar såklart för många att utbildningen kan göras när det passar, till och med på mobilen.
  LisaRönnbäck, projekledare på Prevent.
  – Kränkande särbehandling och mobbning är tyvärr inte ovanligt, och förmodligen är det den del av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som företagen har mest frågor om.
  Johan Mellnäs
  Den här frågan stannar aldrig, det gäller att hela tiden ha örat mot marken. Då kan man fånga upp saker som bubblar innan de blir till kostsamma och olustiga problem.
  Lottie Cronestrand
  Genom den här utbildningen vill vi få hela branschen att förstå vikten av att engagera medarbetarna i arbetsmiljöfrågor och dessutom göra det på ett enkelt och roligt sätt
  Katrin Dagergren, arbetsmiljöexpert på Svensk Handel.
  − Vi är varandras arbetsmiljö och därför kan inte arbetet med de frågorna vara en enmans-show.
  Eive Andersson, DAVA Foods
  När jag kommer hem lägger jag mobilen upp- och ned i hallen och sedan är jag ledig.
  Philip Otter, försäljningschef på JobAssigner
  Det är fortfarande många som inte känner till grundläggande lagar och regler om vad som gäller. Chefer och fackligt förtroendevalda är osäkra eftersom deras kunskaper inte är tillräckliga, och de vet inte hur de ska gå tillväga.
  Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent
  Jag försöker ta det lite lugnt dagarna före semestern och likadant de första dagarna efter, om det går. Att köra på in i det sista och rivstarta direkt efter försöker jag undvika.
  Lisa Markström
  Ett skäl till att vår enkät är så uppskattad är att den är lätt att använda både för chefer och medarbetare. Dessutom är den kostnadsfri.
  Frida Fossland, projektledare Prevent
  Ett av våra mål har varit att göra sajten mer tillgänglig och av statistiken att döma har vi lyckats med det. Vi kan också se att många kommer tillbaka, vilket tyder på att webbplatsen används kontinuerligt ute på företagen, säger Lisa Rönnbäck
  Lisa Rönnbäck, projektledare
  Livsmedelsbranschen är en bransch med mycket manuellt arbete och många risker. Speciellt utsatt är styck, slakt, chark och matfågel. Den här bilderboken visar tydligt hur man kan hantera riskfyllda moment även för den som inte behärskar svenska språket
  Johan Mellnäs, projektledare Prevent
  Det finns många eldsjälar som påverkar utvecklingen av arbetsmiljön på sin egen arbetsplats. Ofta gör de inte så mycket väsen av sig, utan tycker att det är självklart, men det ger positiva effekter både för kollegor och företaget i stort
  Maria Schönefeld, vd på Prevent
  – Vi upplever att intresset för arbetsmiljöfrågorna har ökat konstant de senaste fem, sex åren. Det totala antalet utbildade minskade i och för sig förra året, men det berodde mest på att intresset året dessförinnan var extremt stort på grund av nya föreskrifter och att parterna gav bidrag till arbetsmiljöutbildning
  Maria Schönefeld
  Arbetsmiljö är så många olika saker, och arbetsmiljöfrågorna måste genomsyra och integreras i alla verksamheter. Jag tycker att vi har kommit en bra bit på väg men det finns fortfarande saker att jobba på.
  Caroline Ekblom, AA Logistik
  – Målet är att arbeta förebyggande genom att skapa ett kortfattat utbildningsmaterial som verksamheterna verkligen har tid att använda sig av. Personalen är överlag väldigt engagerad i sitt arbete och behöver en god arbetsmiljö som gör att de orkar fortsätta
  Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent.
  De här stipendiaterna är verkligen exempel på hur envist och uthålligt arbetsmiljöarbete ger effekt. De representerar båda företag där en bra fungerande arbetsmiljö gjort organisationen smidigare, underlättat ett effektivt arbetssätt och även möjligheterna att konkurrera på en tuff marknad
  Maria Schönefeld, vd på Prevent
  - De unga och de äldre kommer tillsammans att byta ut kafferasten mot mellis, och då vill de äta hallonkräm. För om det var något på äldreboendet där jag jobbade som verkligen förenade de boende och den unga personalen så var det att båda älskade hallonkräm.
  Ahmed Berhan
  –Vårt mål har varit att göra sajten ännu mer tillgänglig och lättare att använda. Nu fungerar den lika bra på surfplatta och mobil som i datorn. Dessutom kan man översätta alla texter till andra språk via Google Translate, vilket är användbart i en bransch med stor språkspridning. Vi har också utvecklat och förbättrat Upphandlingsguiden
  Lisa Rönnbäck, projektledare.
  Vi är så otroligt glada och stolta över att Prevent får detta ärofyllda pris för Balansguiden som är ett modernt verktyg om det gränslösa, flexibla arbetslivet. Detta sporrar oss att fortsätta vårt arbete att vara relevanta och skapa bra stöd till arbetsplatserna.
  Maria Schönefeld, Prevents vd.
  Många av våra studenter blir också chefer och ledare och då är det viktigt att förstå vad som kan påverka arbetsmiljön, till exempel när det gäller den psykosociala arbetsmiljön.
  Mats Bohgard, professor i Arbetsmiljöteknik vid Institutionen för designvetenskaper vid LTH, Lunds universitet.
  – Det har gett oss andra pedagogiska möjligheter. En stor del av Sveriges forskarelit har bidragit med sakkunskap som vi kombinerat med reportage och intervjuer från olika miljöer ute i företagen. Vi får en helt annan koppling mellan teori och praktik.
  Gunnar Lagerström, projektledare Prevent.
  Vår erfarenhet har lärt oss hur vi ska hantera både nuvarande och kommande utmaningar, men också hur vi ska arbeta för att nå bästa resultat - genom samverkan. Jag är övertygad om att parternas samverkan har bidragit att Sverige har ett så bra arbetsmiljöarbete som vi har idag. Det kommer även att vara en framgångsrik metod för kommande 75 år.
  Carina Lindfelt, avdelningschef på Arbetsmarknad & Förhandlingsservice på Svenskt Näringsliv.
  I den här branschen är det ofta ganska enkla åtgärder som gör att du inte skadar dig, till exempel att använda rätt utrustning. Sedan gäller det precis som i många andra sammanhang att följa de instruktioner som finns och ha ordning och reda
  Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent
  Vi har en känsla av att yngre män har en större benägenhet att chansa och försätta sig i dåliga situationer. Har de dessutom bristande språkkunskaper är det förstås lättare att missuppfatta saker och ting. Bilderboken kan på ett smidigt sätt att få dem att se var riskerna finns och hur man gör för att inte göra illa sig.
  Göran Andersson, utbildningsansvarig vid Trädgårdsanläggarna i Sverige
  − Jag har använt mig mycket av Prevents checklistor genom åren och tycker att de är väldigt bra. Att man nu kan fylla i dem i mobilen när man är ute och undersöker arbetsmiljön är en välkommen nyhet. Det är också en fördel att de har blivit kortade och mer ämnesinriktade.
  Bengt Sahlin, arbetsmiljöingenjör
  - Att kunna fylla i checklistan i mobilen har gjort det enklare att gå skyddsrond. Efteråt kan man gå igenom resultatet i lugn och ro och diskutera åtgärder. På så sätt hoppas vi att de nya checklistorna ska underlätta arbetsmiljöarbetet.
  Bodil Mellblom , Svenskt Näringsliv
  Vi får telefonsamtal varje dag från företag som undrar hur de ska göra. Då rekommenderar vi våra OSA-utbildningar, där man får veta vad föreskrifterna innehåller och framför allt vad de innebär för företaget. Hittills har vi utbildat 3 900 personer, och intresset är fortfarande mycket stort.
  Marie Rubertsson-Nerén, utbildningsledare på Prevent.
  Det finns många ’arbetsmiljöstjärnor’ på företagen runt om i vårt avlånga land. Att lyfta fram några av dem och visa vad de gjort på det här området och samtidigt ge dem lite uppskattning, det är värdefullt för många.
  Maria Schönefeld
  Syftet med handboken är att ge stöd i det praktiska och systematiska arbetet med föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Materialet kopplar ihop OSA med SAM, så att man får in de organisatoriska och sociala frågorna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  Martine Syrjänen Stålberg, arbetsmiljöspecialist på Unionen
  Vi ville ge arbetsplatserna inspiration och så konkret hjälp som möjligt för att jobba utifrån de nya föreskrifterna. Det här materialet är ett stöd i vardagen för såväl chefer, skyddsombud som andra som jobbar med arbetsmiljö.
  Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv
  När man tar hand om sjuka djur är det vanligt att tänka att det ingår i jobbet att bli riven, men på vilken annan arbetsplats skulle man acceptera att komma hem med sönderrivna händer?
  Malin Strömberg, projektledare på Prevent.
  Att se över vilka risker som finns inom djursjukvården så att vi kan förbättra arbetsmiljön är jätteviktigt. Det gynnar både oss som jobbar med djursjukvård och våra patienter och djurägare. Det har saknats en arbetsmiljöhandbok som är anpassad för vår bransch
  Karin Collin på Sollentuna Djurklinik
  Det är framför allt grundläggande kunskaper i arbetsmiljö som efterfrågas, och de nya reglerna om psykosocial arbetsmiljö har gjort att många vill lära sig hur man arbetar med dem i praktiken.
  Maria Ritzén, utbildningsledare på Prevent.
  Generellt når vi högre upp i företagen nu. Allt oftare är ledningsgrupperna med. Vi har även exempel på stora internationella företag som samlar ihop chefer som är utspridda i olika delar av världen för en arbetsmiljöutbildning
  Marie Rubertsson Nerén, utbildningsledare på Prevent.
  I avsiktsförklaringen om sjukförsäkringen från Svenskt Näringsliv, LO och PTK framhålls bland annat att det finns ett behov av att bättre ta tillvara på arbetstagarnas arbetsförmåga och att underlätta återgång i arbete. Den uppdaterade versionen av Rehabverktyget kan underlätta parternas arbete att nå dit.
  Stefan Wiberg, utvecklingschef på Prevent
  – Jag är en sådan person som reflekterar över arbetsmiljön och ser saker som kan förbättras.
  Liselotte Valtersson
  – Liselotte är ett strålande exempel på hur man som skyddsombud kan få mycket att hända genom att aktivt uppmuntra alla medarbetares arbetsmiljötänkande i vardagen. Ju fler som är engagerade desto lättare går utvecklingsarbetet.
  Maria Schönefeld
  – Skogen är inte farligare än andra arbetsplatser, men händer det olyckor kan de få allvarlig utgång. Blir man mer medveten om riskerna och bättre på att bedöma dem, kan man undvika olyckor och tillbud.
  Lisa Rönnbäck
  – Det kan lätt bli slentrian i arbetet och bli så att man tar genvägar. Därför är det viktigt att hålla arbetsmiljöfrågorna aktuella. Hos oss har vi rutiner som bland annat innebär att vi inför varje nytt objekt går igenom och bedömer risker.
  Nils-Olof Eriksson
  – Det är fantastiskt roligt med ett så gott exempel på hur dialog och nära samverkan mellan chef, skyddsombud och de anställa får alla att trivas och stanna på arbetsplatsen. Personalomsättningen är noll och sjukfrånvaron rekordlåg
  Maria Schönefeld